Dina ögon. För dyr att bota? Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9. Juni 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina ögon. För dyr att bota? Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9. Juni 2008"

Transkript

1 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Dina ögon För dyr att bota? MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9 KOMPLETT UTBUD AV SYNFELSBEHANDLINGAR. INTE BARA ÖGONLASER. KOSTNADSFRI UNDERSÖKNING AV VÅRA ÖGONKIRURGER ,

2 ANNONS Juni 2008 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KOMPLETT UTBUD AV SYNFELSBEHANDLINGAR. INTE BARA ÖGONLASER. KO STNADSFRI UNDERSÖKNING A V V Å RA ÖGONKIRURGER , ANNONS 2 annons HELa DEnna TEMaTIDnInG ÄR En annons FRÅn MEDIaPLanET annons Ögonen är själens spegel Tidig diagnostisering av en ögonsjukdom, så att den kan bli behandlad innan skadan blir irreversibel, är det bästa sättet att bibehålla synen. Ett öga är en av de mest komplicerade strukturerna i kroppen, och ögats funktion, synen, en av de viktigaste. Vår syn låter oss titta ut på världen omkring oss och möjliggör att vi kan uppleva allt som fi nns att se. Man säger att ögat är själens spegel, men ögonen avslöjar också hur din kropp mår. Ögat är det enda plats i kroppen där man kan se blodkärlen nakna. Om blodkärlen är sjuka i ögat är de i regel också sjuka i den övriga kroppen och genom att titta på dina ögon och studera blodkärlen i näthinnan så kan en läkare upptäcka om du riskerar att drabbas av hjärt och kärlsjukdomar eller diabetes. Allmänläkare tittar ibland i ögonen i samband med hälsokontroller för att se om det fi nns några sjukliga förändringar, och det händer att en patient rekommenderas av sin ögonläkare att kontrollera sitt blodsocker eller sitt blodtryck på grund av att kärlen på näthinnan läcker, ser oregelbundna ut eller är smala. När vi blir äldre så ändrar sig ögonen. Det betyder inte att synen nödvändigtvis behöver bli sämre. Nedsatt syn är i regel ett resultat av sjukdom och många av de vanligaste sjuk domarna som drabbar äldre kan behandlas, som glaukom, diabetes retinopati, nytillkomna våta förändringar i gula fl äcken och katarakt. Oavsett ålder så är en tidig diagnos av en ögonsjukdom alltid det bästa sättet att bevara en god syn. Och för att skydda synen är det bra att lära sig det basala om de vanligaste ögonsjukdomarna och deras varningssignaler. Hoppas du får en trevlig läsning! Anne Odergren, överläkare och SPESAK i Stockholms Läns Landsting MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Dina ögon Stor pufftext pufftext Läs mer på sid 6 Pufftext pufftext pufftext Läs mer på sid 6 INNEHÅLL Pufftext pufftext Läs mer på sid 6 INFO: Tematidningen Dina Ögon är en titel från Mediaplanet. syftet med tidningen är att fungera som en informativ guide till hur man på olika sätt kan avhjälpa sina synfel och hur man ska vårda sina ögon. se klarare med ny teknik s.4 Törst och trötthet kan vara diabetes s.5 Ät dig skarpsynt s.6-7 Den smygande åkomman s,7 Dyrt hopp för gula fläcken s.8-9 Lovande laser s.9 oundviklig - men inte obotlig s.10 Fimpa och se bättre s.12 Rätt linser s.14 DINA ÖGON - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och fi nansiering av ämnesspecifi k information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Projektledare: Tomas Bäcklund, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Annelie Lagerkvist, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: V-Tab Text: Nanna Brickman och Gustaf Brickman För information, kontakta: Tobias Nilsson, Mediaplanet, Distribueras med Svenska Dagbladet Synpunkter på våra tidningar: Sport Optik har öppnat på Kungsgatan i Stockholm Välkommen! Har du gråstarr? Ögonnottagning - Gråstarroperationer - YAG-laser Synfältsundersöningar - Viss synfelskorrigerande kirurgi ( ) Europakliniken har sedan starten1986 utfört över gråstarroperationer. Stockholms läns landstings patientavgifter gäller. Privata gråstarroperationer utförs på patienter från hela landet. Europakliniken är beläget på Sabbatsberg Närsjukhus i centrala Stockholm, Olivecronas väg 1. Tel T-bana Odenplan. Välkommen till oss! Europakliniken ingår i vårdföretaget Aleris.

3 HÅLL ÖGONEN UNGA! Ögat behöver få näring och syre via blodet för att må bra. Att de fina blodkärlen slits ut är den vanligaste orsaken till åldersförändringar i ögonen. Men det finns en tablett, hämtad direkt från naturen, som innehåller ämnen som kan hjälpa. Strix Forte innehåller antocyanosider från blåbär. Dessa ämnen stimulerar och hjälper till att bibehålla cirkulationen i ögat. För det behöver man minst 50 mg antocyanosider varje dag. *REFERENSER; Richer S et al, Optometry Vol.75 Nr. 4 April Strix Forte - an Antoxidant Mixture, Blomster H, Lahti Finland, J Greilberger, R Hiltunen, C Winkler m.fl. 2 tabletter Strix Forte innehåller hela 74 mg antocyanosider från skandinaviska blåbär. Lika naturligt som att äta en tallrik blåbär! Strix Forte ger dig inte bara dagsbehovet av antocyanosider. I tabletterna ingår även Lutein, A- och E- vitamin samt mineralerna zink och selen. Aktuella studier* visar hur viktig just denna unika ämneskombination är för ögats hälsa. FINNS I DIN HÄLSOBUTIK NYHET! ögondroppar Strix är en serie produkter som utvecklats för att vårda dina ögon. Konsumentkontakt Hela Pharma

4 4 annons HELa DEnna TEMaTIDnInG ÄR En annons FRÅn MEDIaPLanET annons I dag kan man behandla översynthet upp till sex dioptrier och närsynthet ner till minus åtta dioptrier på bara tre minuter. se klarare med ny teknik Vik ihop glasögonen och plocka ut linserna. Metoderna för att behandla synfel med laser och mikrokirurgi blir allt bättre, och kan åtgärda allt fler typer av synfel. TEXT: GUsTaF BRICKMan Om du är en av dem som tycker att glasögonen är i vägen och linserna är krångliga, läs vidare. Sedan excimerlasern fi ck sitt genomslag i början av 1990-talet har tekniken utvecklats väldigt och nu kan de allra fl esta synproblem behandlas. I dag kan man behandla översynthet upp till sex dioptrier, närsynthet ner till minus åtta dioptrier och astigmatism upp till tre dioptrier. Och själva behandlingen tar bara ungefär tre minuter, berättar Stefan Sandberg, verksamhetsansvarig på Ögonlaserkliniken i Norrköping. Att vara lång- eller närsynt innebär att ljusets strålar bryter antingen bakom eller framför ögats näthinna, och resultatet blir en suddig bild. Vad excimerlasern gör, kort sagt, är att polera hornhinnans yta och ändra dess krökning och brytkraft. På så sätt fokuseras ljusets strålar exakt på näthinnan och ger dig en klar syn. Om du är nyfi ken tycker jag att du ska göra en för- undersökning. Det är helt förutsättningslöst och på så sätt kan du få prata med ett proffs och se vilken metod som skulle kunna passa dig, säger Stefan Sandberg. Låg risk och bra resultat Men hur går en synoperation egentligen till, och vilka är riskerna? Numera fi nns ett fl ertal metoder att välja mellan, med låg risk och bra stefan sandberg. FoTo: FoToGRaFICa resultat. Här kan du läsa om några av de vanligaste. LASIK LASIK introducerades i början av 90-talet, och utfördes för första gången i Sverige Globalt sett är LASIK den vanligaste metoden för att behandla synfel, och kan åtgärda såväl närsynthet och långsynthet som astigmatism. Ingreppet sker genom att ett tunt lock skapas på hornhinnan med hjälp av en mikrokirurgisk hyvel. Locket viks sedan bort varpå en laser kan polera bort vävnad i hornhinnans mellanskikt. När laserbehandlingen är klar viks det yttre lagret av hornhinnan tillbaka och läker fast. Efter en LASIK-behandling läker ögat snabbt. Redan efter någon dag kan många se bra och till och med köra bil och arbeta. EPI-LASIK Vid en EPI-LASIK-operation används ingen hyvel och man gör inget snitt i hornhinnan. I stället föser man bort de allra ytligaste cellerna, de så kallade epitelcellerna, från hornhinnan. På så sätt bevaras hornhinnans struktur och integritet. Metoden är säkrare och mer effektiv än andra metoder, men nackdelen är att läkningsprocessen är längre. Det kan kännas som att du har grus i ögonen under de första fyra dagarna och du kommer att vara extra ljuskänslig. Under den första veckan bör du inte räkna med att köra bil eller arbeta fullt. Inte bara laser CLE Alla synoperationer är inte laserbehandlingar. Clear Lens Extraction innebär att man ersätter ögats naturliga lins med en konstgjord som är anpassad för ögats brytningskraft. Med CLE kan man behandla sådana synfel som är allt för kraftiga för att behandlas med laserkirurgi. ICL Även vid en ICL-operation sätts det in en konstgjord lins, men i det här fallet bakom iris och framför ögats egen lins. Linsen kan korrigera närsynthet och översynthet, och metoden kan vara ett alternativ till en laserbehandling om en sådan av något skäl inte är lämplig. Även om dagens ögon kirurgi är väldigt säker kan komplikationer uppstå. Den vanligaste är att det fortfarande fi nns ett brytningsfel kvar efter ingreppet, och ju större det ursprungliga brytningsfelet var desto större är risken för att en del av det kvarstår. Det går dock att åtgärda med ytterligare en operation. Du kan också bli torr i ögonen och få nedsatt mörkerseende, men det drabbar färre än en procent av patienterna och hos de allra fl esta är det övergående. Och risken att få en infektion i ögat är ännu lägre, vi på Ögonlaserkliniken/Capio Medocular har aldrig råkat ut för det och det var fl era år sedan någon annan klinik rapporterade infektion i samband med laserbehandling, säger Stefan Sandberg.

5 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons 5 Symtom som törst och trötthet kan vara diabetes Vid diabetes sker insjuknandet snabbt, ofta akut och under loppet av några veckor. De första symtomen är törst, stora urinmängder och trötthet. Men även känningar från magen, infektioner på huden och viktminskning kan vara tecken på att man har fått diabetes. TEXT: MAJ STABERG Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Av någon anledning angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist. Symptomen visar sig först när procent av de insulinproducerande cellerna är förstörda. De första tecknen brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet, ibland också viktnedgång. Andra symtom är synrubbningar, nedsatt aptit och magsmärtor. De stora urinmängderna beror på att socker utsöndras med urinen genom njurarna och att sockret drar med sig vatten. Törsten är en signal om de stora vätskeförlusterna med urinen. Trötthet och viktförlust beror på allvarliga störningar i ämnesomsättningen som också beror på insulinbristen. Typ 1-diabetes kräver dagliga insulininjektioner i Willy Olsson. underhuden för att man ska överleva och undvika komplikationer som uppstår vid insulinbrist. Varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna, vet man idag rätt mycket om men har inte funnit något motmedel. Många forskare menar att det krävs en kombination av dels ett ärftligt anlag och dels någon yttre miljöfaktor och det spekuleras i om virus eller kemikalier kan fungera som den tändande gnista som startar diabetessjukdomen. Kan typ 1-diabetes förebyggas? Typ 1-diabetes kan inte förebyggas med någon speciell kost eller livsstil. Men det bedrivs intensiv forskning inom detta område, bland annat med vaccinationsförsök på barn. Man kan vara speciellt uppmärksam på om andra i familjen har diabetes. Willy Olsson, tidigare ordförande i Malmö Diabetesförening, som fick diagnosen som spädbarn, berättar: DETTA KAN MAN GÖRA SJÄLV: Min diabetes upptäcktes på ett så pass tidigt stadium på grund av att min äldre bror redan hade fått diagnosen. Därför var vår mor extra uppmärksam på om jag visade symtom på diabetes, berättar han. I Willy Olssons familj var de sammanlagt fyra syskon och tre av dem insjuknade i diabetes. Min yngsta bror som idag är i 60-årsåldern har inte fått sjukdomen ännu. Vara uppmärksam på sjukdomen och lära sig känna igen tecken på för högt och för lågt blodsocker. Lära sig att kontrollera sitt eget blodsocker regelbundet. Lära sig att själv kunna ta insulininjektioner och att justera insulindosen efter aktuell blodsockernivå och planerad aktivitet. Ha alltid något att äta med sig så att man själv kan behandla lågt blodsocker. Motionera dagligen då motion sänker halten av socker i blodet. Men mängden insulin måste anpassas till de motionsvanor man har. Ofta rekommenderas att halvera dosen måltidsinsulin inför större fysisk aktivitet. Källa: Netdoktor.se

6 6 annons HELa DEnna TEMaTIDnInG ÄR En annons FRÅn MEDIaPLanET annons Att sträva efter en bättre syn behöver inte vara svårare än att sätta sig vid middagsbordet. Vår dagliga kosthållning har stor inverkan på synen, och matvarubutikerna är fyllda med bra idéer för dig som verkligen vill ta hand om dina ögon. TEXT: nanna BRICKMan Blåbär är rika på antioxidanter som är bra för ögonen. Ät dig skarpsynt HÄR FINNS ÖGONENS FAVORITMAT Antioxidanter: Blåbär, grönt te och morötter. Omega-3: Lax, makrill och strömming. Lutein: Äggula, bladgrönsaker och melon. Generellt ökar risken för ögonsjukdomar vid övervikt eller högt blodtryck. Genom att äta hälsosamt och hålla sig i form bygger man därför en bra grund också för synen. Men för de som vill gå steget längre är det inte helt Vill du vakna lätt att hitta välgrundade råd. Det är väldigt otacksamt för läkemedelsföretag att forska på substanser de inte kan ta patent på, så det fi nns inte ett överfl öd av vetenskapliga studier angående kosthållningens koppling till synen. Men militären har forskat kring det och har till exempel tagit fram särskilda blåbärsextrakt som sägs förbättra mörkerseendet, säger Bertil Dahlgren, legitimerad läkare och ansvarig för webbsidan Helhetsdoktorn. Blåbär har fl er välgörande effekter på ögonen; de stärker ögonvävnaden, förbättrar blodcirkulationen och motverkar ögonkatarr. De är dessutom rika på antioxidanter som före bygger och lindrar ögonsjukdomar genom att hämma destruktiv kärlnybildning. Låt laxen göra jobbet Ett annat måste för ögonen är omega-3-fettsyror som man hittar i fet fi sk och fi skolja. Omega-3 hjälper mot ögontorrhet, bidrar till nervtillväxt i näthinnan och kan dessutom förebygga makuladegeneration. Studier har visat att barn till kvinnor som äter mycket fet fi sk under sin graviditet får bättre syn. En välmående näthinna innehåller rikligt med omega -3, så det är viktigt att kroppen inte får brist på det, säger Bertil Dahlgren. Extra solskydd Att utsätta ögonen för mycket Ögonklinik Koskelas Koskelas Ögonklinik ALLT FÖR DINA ÖGON ALLT FÖR DINA ÖGON Koskelas upp utan synfel? upp utan synfel? solljus kan leda till både hornhinneinfl ammation och glaukom. Solglasögon är det bästa försvaret mot UV-strålning, men den som inte har hittat det perfekta paret än bör se till att få i sig en extra dos av antioxidanten lutein som bygger upp ett grundläggande skydd. Ögats ovänner Vad ska vi då hålla oss borta från för att skydda ögonen? På senare år har det kommit studier som visar att en kost med högt GI inte bara är dåligt för formen utan också för synen. Att låta snabba kolhydrater dominera i köket tros leda till större risk att utveckla både makuladegeneration och katarakt. Skär ned på mat som innehåller mycket socker och annat insulindrivande, säger Bertil Dahlgren. I USA fi nns varnan- Vill du vakna upp utan upp synfel? utan synfel? Välkommen till Välkommen till Välkommen till

7 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons 7 Den smygande åkomman Skär ned på mat som innehåller mycket socker. de exempel, städer där snabbmatskulturen är dominant och invånarna dessutom utsätts för mycket solljus. Där har nu en epidemi av ögonsjukdomar inletts, de äldre får till exempel makuladegeneration i allt större utsträckning. Att undvika socker och snabba kolhydrater kan också hjälpa synen indirekt eftersom det minskar risken för diabetes. Diabetiker, särskilt de med högt blodtryck och dålig blodsockerbalans, drabbas mycket oftare av ögonsjukdomar än resten av befolkningen. Med fel kosthållning kan vi alltså utsätta våra ögon för skada. Men vad händer om vi faktiskt följer alla råd, är det möjligt att bygga upp en bra ögonhälsa enbart med hjälp av kosten? Ja, i en naturlig miljö ska vi få i oss de vitaminer och antioxidanter vi behöver för att bibehålla en bra syn, säger Bertil Dahlgren. Men med de stora skillnader mellan kosthållningen i olika kulturer och under olika tidsepoker, återstår förstås frågan Vad är en naturlig miljö? foto: ANTON SVEDBERG Bertil Dahlgren är ansvarig för den rådgivande webbsidan Helhetsdoktorn Vid en glaukomundersökning mäts trycket i det drabbade ögat. Glaukom, eller grön starr som det kallas i folkmun, drabbar cirka fem procent av befolkningen över 70 år och kan i värsta fall leda till blindhet. De som söker hjälp i tid kan dock få hjälp av något så enkelt som ögondroppar. TEXT: NANNA BRICKMAN Vid glaukom har tillverkningen och bortforslandet av ögats näringsvätska, kammarvattnet, hamnat ur balans. Överflödig vätska samlas i ögat och den påföljande tryckförhöjningen skadar synnerven. Vanligtvis svårupptäckt Glaukom orsakar till en början bara diffusa synproblem vilket gör den svår att upptäcka. I Symptomen blir ofta märkbara först när synnerven har utsatts för avancerad skada. sin vanligaste form, öppenvinkelglaukom, går sjukdomens tidiga skede ofta förbi helt obemärkt. Det är en smygande åkomma och symptomen blir ofta märkbara först när synnerven har utsatts för avancerad skada, säger Enping Chen, docent och överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus. Vid en ovanligare form av sjukdomen, akut trångvinkelsglaukom, höjs trycket i ögat på väldigt kort tid vilket orsakar kraftig värk och synnedsättning. Det är då viktigt att uppsöka läkare så snart som möjligt, annars riskerar man att förlora synen på det drabbade ögat. I Sverige får dock de flesta hjälp i tid, och eftersom åkomman då upptäcks i ett tidigt skede kan patienter med akut trångvinkelsglaukom ofta komma undan med väldigt lindriga skador, menar Enping Chen. Bromsande ögondroppar I dagsläget finns inget botemedel mot glaukom, men med hjälp av trycksänkande behandlingar kan man bromsa utvecklingen och därigenom behålla en fullgod syn. Ögondroppar är den vanligaste behandlingsformen för glaukom, säger Enping Chen. De kan hämma tillverkningen eller öka utflödet av kammarvattnet. Räcker inte det så kan man få hjälp genom laserbehandling eller operation. foto: MAUD LEINDAHL Enping Chen är överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus.

8 8 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Makuladegeneration, eller gula fläckensjukan, är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år. En behandling som i de flesta fall hejdar förloppet och dessutom kan ge tillbaka förlorad syn har introducerats, men det höga priset har lett till spridd subventionering. TEXT: NANNA BRICKMAN Dyrt hopp för gula fläcken På den centrala delen av näthinnan finns gula fläcken, eller makula. I makula är koncentrationen av synceller som högst och härifrån styrs det viktiga detaljseendet som vi använder för exempelvis läsning. Vid makuladegeneration börjar funktionen hos syncellerna i makula försämras. Orsaken till makuladegeneration är fortfarande något oklar, men sannolikt är det flera faktorer som samverkar, säger Anne Odergren, chefsläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus. En riskfaktor är ålder och i många fall finns en ärftlig komponent. SÅ GÅR BEHANDLINGEN TILL Det finns en torr och en våt form av makuladegeneration. Den torra formen ses hos cirka 85 procent av de drabbade och orsakar förändringar i synen som utvecklas under flera år. Vid den våta formen, som förekommer hos cirka 15 procent, växer nya blodkärl in under gula fläcken. Blodkärlen blöder och läcker vätska vilket leder till att synen försämras snabbt. Förvrängd syn Margit fick våt makuladegeneration för ungefär två år sedan. Jag var på semester och en dag tyckte jag att jag såg Vid en behandling mot våt makuladegeneration får patienten bedövande ögondroppar, sedan injiceras läkemedlet i ögats glaskropp. Behandlingen tar cirka 30 minuter. Uppskattningsvis krävs det åtta behandlingar under det första året och fem stycken under det nästföljande året för att makuladegenerationen ska hålla sig lugn och gå i reträtt. förvrängd ut i spegeln. Jag såg fläckar och försökte putsa bort dem, men det gick förstås inte eftersom de satt i synfältet. När vi kom hem åkte jag till S:t Eriks Ögonsjukhus där jag fick diagnosen våt makuladegeneration. Jag hade inte ens hört talats om det tidigare. En okänd fläck Tidigare har makuladegeneration varit relativt okänd bland allmänheten. Anne Odergren tror sig veta varför. För fem år sedan fanns inga effektiva behandlingsmetoder mot makuladegeneration, det fanns helt enkelt inget att skriva om. Sedan kom den fotodynamiska terapin som gjorde att sjukdomen stannade upp till en viss grad, men att få tillbaka förlorad syn var fortfarande ytterst ovanligt. Det riktiga genombrottet kom 2007 då ett nytt läkemedel mot den våta formen av makuladegeneration introducerades. Läkemedlet motarbetar kärlnybildning samtidigt som det hämmar de nya kärlens benägenhet att läcka vätska. Björn Steén, överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus, berättar mer. Efter ett års regelbundet användande fungerar det nya läkemedlet stabiliserande i över 90 procent av fallen, och runt 35 procent av patienterna får tillbaka förlorad syn. Det är inte den första behandlingen mot våt makuladegeneration, men hittills den mest effektiva. Snabb behandling Behandlingen mot våt makuladegeneration går snabbt och är relativt smärtfri. Margit berättar om sin första behandling. Innan jag gick dit fick jag proceduren förklarad för mig vilket var väldigt lugnande. Injektionen lät mer obehaglig än den egentligen var, den kändes som ett tryck i ögat och det var över på några sekunder. Behandlingen var en positiv upplevelse, jag kände nu blir jag bra, nu ska jag få se igen. Spridd subventionering Det är många som i dagsläget inte kan få den nya behandlingen mot våt makuladegeneration. Detta beror huvudsakligen inte på strikta kriterier eller biverkningar, det beror på prislappen. Läkemedlet kostar kronor per dos, och landstingen resonerar olika gällande subventioneringen. Inom Stockholms läns landsting erbjuds behandlingen till de som behöver den, och Margit önskar att det var likadant i alla delar av landet. Om makthavarna som hanterar det här själva skulle råka ut för våt makuladegeneration skulle det vara annorlunda. För mig har den här behandlingen betytt så mycket. Jag har bekanta i södra Sverige som inte har någonstans att vända sig. Jag är oerhört privilegierad som har fått hjälp, men alla andra då? LÄSGLASÖGON Icke kirurgiska skönhetsbehandlingar No needles Mesoterapi / FDA godkänd Före Efter Ögonbehandling - skrattrynkor / mörka ringar Hudföryngring - ansikte / hals / dekoltage Revitalisering - hyaluronsyra Cellulitbehandlingar Hudbristningar Huduppstramning Akne / akne ärr Meso - Botulinum toxin / hyaluronsyra / vitamin-cocktail Kostnadsfri konsultation Devita medical AB, Birger Jarlsgatan 112, Stockholm

9 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons 9 För de som vill korrigera synfel med hjälp av laser finns sedan december 2007 en ny, skonsam behandling som heter InLasik. Jag är oerhört privilegierad som har fått hjälp, men alla andra då? Margits syn har nästan blivit helt återställd efter behandlingar mot våt makuladegeneration. Ett billigare alternativ Det finns ett annat, mycket billigare läkemedel som vissa läkare använde mot våt makuladegeneration innan den nya behandlingen godkändes i Sverige. Preparatet är off label för ögonbruk eftersom det ursprungligen utvecklades för behandling av bland annat tjocktarmscancer. Därför använder läkarna det under eget ansvar, säger Björn Steén. Sedan den nya behandlingen introducerades väljer ögonläkare i Sverige bort det foto: nanna brickman billigare läkemedlet, men i USA används det fortfarande till ungefär hälften av behandlingarna. Där pågår också en nystartad studie som jämför de två behandlingarna. Om det billigare preparatet godkänns för användning mot våt makuladegeneration skulle priset per behandling sjunka till 300 kronor. Eftersom Margit fick sin diagnos innan den nya behandlingen introducerades, utfördes hennes första behandlingar med det billigare läkemedlet. Jag tycker nog att det känns som att den nya behandlingen fungerar lite bättre. Men jag hade inga problem med att alternativet var utvecklat för tjocktarmscancer. Jag tänkte bara Vad bra, då slipper jag det också, säger hon och skrattar. Goda resultat I dag har Margit fått tio behandlingar mot sin makuladegeneration. Synen på det drabbade ögat kan fortfarande vara lite suddig och färgerna framstår som dova, men skillnaden mot hennes tidigare tillstånd är tydlig. Jag mår bra och blir det inte sämre än så här är det absolut acceptabelt. Jag oroar mig ibland, men då intalar jag mig att om det blir sämre igen så kan jag få hjälp igen. Jag har haft en fantastisk tur som fick mina problem på rätt tid och plats. Man önskar att det vore en självklarhet att alla kunde få hjälp med synen. Christos Lenis, överläkare på Novius Ögonklinik. Lovande laser En vanlig laserbehandling är uppdelad i två steg. Först separeras en flik från yttersta skiktet av hornhinnan, sedan laserbehandlas den blottade sektionen, säger Christos Lenis, överläkare på Novius Ögonklinik. Vid ingrepp med traditionell Lasik skapas fliken i hornhinnan med hjälp av ett minimalt knivblad, en så kallad mikrokeratom. Den nya behand- foto: novius eye clinic lingen, InLasik, ersätter knivbladet med en laser stråle. Det är alltså en helt laserstyrt ingrepp, vilket ökar precisionen och därigenom säkerheten. Lasern skär dessutom inte i hornhinnan utan skapar en naturlig separation med hjälp av gasbubblor. Med InLasik läker ögat snabbare efter ingreppet och risken för ögontorrhet eller optiska avvikelser reduceras kraftigt. Slippa linser & glasögon? startade vi vår första klinik i Göteborg och nu är vi redan en av de marknadsledande med 4 kliniker och en femte på väg... Vi hjälper dig som är närsynt, översynt eller astigmatisk att snabbt och smärtfritt se bra igen! Ring och boka tid för en KOSTNADSFRI KONSULTATION Vi korrigerar även synfel som gör att du slipper dina progressiva/läsglasögon och utför snabba, professionella gråstarrsoperationer. GÖTEBORG HALMSTAD MALMÖ KÖPENHAMN

10 10 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Synproblem vid prematur födsel Risken för synproblem ökar dramatiskt hos för tidigit födda barn. I Stockholm undersöks varje år ungefär 200 barn som föds innan den 32:a graviditetsveckan och av dem har runt 40 procent prematuritetsretinopati, eller ROP. ROP är en näthinnesjukdom som orsakas av en tillväxtrubbning i näthinnans blodkärl. Utöver prematur födsel är låg födelsevikt och omogna lungor vanliga faktorer bakom åkomman som kan leda till ärrbildning i näthinnan och i vissa fall näthinneavlossning. Lyckligtvis finns det effektiva behandlingar mot ROP, säger Gunnar Lindgärde, ögonläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus. Vanligast är en laserbehandling av näthinnan som görs under narkos. Laserbehandlingen fungerar bromsande och måste därför utföras innan ärrbildningen börjar. Hos de flesta med ROP går sjukdomen tillbaka utan behandling, men noggranna kontroller krävs ändå för att så tidigt som möjligt kunna identifiera de barn som behöver laserbehandlas. Människor med katarakt har lätt för att bli bländade. Oundviklig men inte obotlig Tomas Balogh arbetar som kataraktkirurg på Globens Ögonklinik. SNABBA FAKTA OM KATARAKT foto: DANIEL BALOGH Äldre, rökare, diabetiker och människor som utsätts för mycket UV-strålning löper i allmänhet större risk att drabbas av katarakt. Vanliga symptom på katarakt är sämre kontrastkänslighet, ändrat färgseende och sänkt synskärpa. Trots att det är behandlings bart är katarakt en av de vanligaste orsakerna till blindhet i världen. Drabbade i fattiga länder har ofta inte råd med operationen. Dubbelt upp Den som har tröttnat på att ha med sig en dubbel uppsättning glasögon under årets soliga dagar skulle troligtvis uppskatta ett par transitionsglas. Transitionsglas är tillverkade med fotokromatiska färgämnen som mörknar när de utsätts för UVstrålning. När UV-strålningen avtar ljusnar glasen igen. Resultatet blir ett par glasögon som transformeras till solglasögon vid behov. Så nu kan du låta dina glasögon räkna ut när dina ögon behöver skyddas mot solen och i stället koncentrera dig på att njuta av den. Källa: Synsam Återvinning för synen Människor världen över lider av synproblem som lätt skulle kunna åtgärdas om de hade råd med ett par glasögon. Föreningen Lion Clubs drar sitt strå till stacken med en Recycle for sight -kampanj som syftar till att samla ihop begagnade glasögon. Glasögonen rengörs, lagas och klassificeras innan de delas ut till behövande människor i utvecklingsländer. Lion Clubs har dessutom instiftat en världssynsdag, den 11 oktober, för att betona vikten av att utrota blindhet som kan förhindras. Källa: Det är ögats lins som styr inkommande ljus och gör det möjligt för oss att se skarpt på olika avstånd. Precis som i en kamera anpassar sig linsen för att kunna fokusera på ett visst objekt. När vi drabbas av katarakt blir linsen grumlig vilket gör det svårt att se. TEXT: NANNA BRICKMAN En oundviklig åkomma Katarakt, eller grå starr som det också kallas, är vanligast hos människor över 65 års ålder. Det är en åldrande process som gör linsen ogenom skinlig, säger Tomas Balogh, kataraktkirurg på Globens Ögonklinik. Blir folk gamla nog så får de till slut katarakt. Vissa får katarakt som unga, men då är det ofta en följd av långvarig kortisonbehandling, Blir folk bara gamla nog så får de till slut katarakt. diabetes eller slag mot ögat. När linsen grumlas börjar man se suddigt, och trots att det behövs mer ljus för att se ordentligt är det också lättare att bli bländad. Det kan verka lite fö r- virrande, men grumlingarna som bildas i linsen sprider ljuset. Vi kan likna dem vid vattendroppar på en vindruta, det krävs bara att lite motljus träffar dem på fel sätt så bländas vi. Vanligt ingrepp Behandlingar mot katarakt har funnits ända sedan antiken då så kallade starrstickare helt enkelt stack ned den skadade linsen i ögats glaskropp. Lyckligtvis har den moderna lösningen inte mycket gemensamt med sin föregångare. Vid dagens kataraktoperationer byts den drabbade linsen ut mot en konstgjord sådan. Det är den vanligaste operationen i Sverige och den tar ofta inte mer än tjugo minuter att utföra. Vi använder ultraljud för att finfördela linsen som sedan sugs ut ur ögat. Den konstgjorda linsen viks ihop och vecklar sedan ut sig själv när den är på plats. Tack vare det behöver vi bara göra ett snitt som är tre millimeter brett när linsen i själva verket är tretton millimeter bred, förklarar Tomas Balogh. Vid en kataraktoperation tas den skadade linsen ut, men den så kallade linskapseln återanvänds till den konstgjorda linsen. Om kapseln blir grumlig efter operationen har man fått efterstarr, vilket drabbar ungefär 10 procent av dem som opereras. Efterstarren är en tunnare sorts starr som kan putsas bort med laser. Två flugor i en smäll Många som opereras för katarakt kan samtidigt råda bot på andra synfel. Gisela Wejde, överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus, förklarar närmare. Det är möjligt att anpassa styrkan på den konstgjorda linsen för att påverka patientens syn, precis som man skulle göra med en glasögonlins eller kontaktlins. Vid operationer som är subventionerade av landstinget kan patienterna dock bara få linser som hjälper mot närsynthet eller översynthet. Multifokala linser får de betala merkostnaden för, och vill de ha en lins som korrigerar astigmatism måste de än så länge gå via den privata vården. Risker Kataraktkirurgi passar de allra flesta, men självklart finns det undantag. Ett exempel är de fall då patientens hornhinna är så pass svag att den riskerar att svullna upp av operationen och sedan inte klarna. I värsta fall kan det innebära att synen blir sämre än före operationen. Vi undersöker alltid patientens hornhinna före operationen så att vi kan informera om riskerna, säger Tomas Balogh. Det är en ovanlig komplikation, men vi vill inte ta onödiga risker när det handlar om någons syn.

11 Har du läsglasögon eller progressiva glasögon? Nu behöver du inte ägna tid åt att leta efter dem eller köpa nya för att du inte kan hitta dem. Glöm dem helt. Vi kan ge dig din naturliga syn tillbaka! Memira har störst erfarenhet inom behandling av ålderssynthet och är ledande i Norden. Vi erbjuder dig en behandling som är anpassad till din syn i moderna lokaler med den senaste tekniken. Välkommen in så berättar vi mer eller gå in på Ny Synkorrigerande operationer på S:t Eriks Ögonsjukhus Kan jag bli opererad? Om du är över 20 år och har ett synfel som idag korrigeras med kontaktlinser eller glasögon så kan du bli opererad hos oss. Vi utför laserbehandlingar och operationer med intraokulära linser. Läs mer om våra metoder på Kontakta oss på eller via e-post: Rättsynt öga Närsynthet Myopi Översynthet Hyperopi Astigmatism S:t Eriks Ögonsjukhus är beläget i Stockholm och bedriver både planerad och akut ögonsjukvård. Varje år tar vi emot patientbesök från Sverige och från utlandet. I egenskap av uni versitetssjukhus driver vi tillsammans med Karolinska Institutetforskning, utveckling och undervisning inom ögonsjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus AB, som miljöcertifierades år 2000, har 350 anställda och ägs av Stockholms läns landsting.

12 12 annons HELa DEnna TEMaTIDnInG ÄR En annons FRÅn MEDIaPLanET annons nygamla solglasögon Saknar du dina gamla solglasögon eller gillar du kanske bara retrostilen? Då kan ett besök på internetshoppen So Vintage vara något för dig. So Vintage säljer solglasögon som har legat på lager sedan 70- talet och 80-talet och nu för första gången ser dagens ljus. Butiken har endast ett fåtal solglasögon av varje modell och priserna ligger vanligtvis på runt 400 kronor. Källa: Videoglasögon Nu har de kommit; glasögonen för de som vill kunna se sina favoritfilmer var de än är. Det australiensiska företaget Yellomosquito har lanserat produkten Qingbar GP300, ett par glasögon som bland annat stöder filformaten mp3, mp4 och divx. Yellomosquito hävdar att upp levelsen ska vara som att titta på en 50- tumsskärm på två meters håll. Utöver att spela upp filmer kan glasögonen användas till att lyssna på musik, titta på foton eller läsa e-böcker. Att korrigera synproblem kan de dock inte hjälpa till med. Priset för Qingbar GP300 ligger på runt kronor. Källa: Rökning har en mängd skadegörande effekter på synen. I dag är det, bortsett från tobaksbolagen, ytterst få som ifrågasätter hälsoargumenten mot rökning. De flesta känner till cigarettens koppling till både lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar, men det är sällan vi hör om dess inverkan på synen. TEXT: nanna BRICKMan Fimpa och se bättre Att röka har en mängd skadegörande effekter på synen, på lång sikt kan det bland annat orsaka toxiska skador på synnerven. Men det fi nns också en direkt effekt, rökning fördröjer nämligen ögats förmåga att mörkeradaptera. Berit Carle Petrelius, ögonspecialist på Stockholms Ögonklinik, berättar mer. För några år sedan gjordes en studie där röntgenläkare fi ck komma in i ett mörkt rum och läsa av en röntgenbild. Man provade läkarnas bildtolkning igen direkt efter att de rökt en cigarett och då kunde de momentant inte göra samma detaljstudie av bilden. Skadar blodkärlen På senare år har det visat sig att rökning är en vanlig faktor bakom makuladegeneration, den så kallade gula fl äcken-sjukdomen. Såväl den torra som den våta varianten av makuladegeneration påverkas av cigaretternas negativa inverkan på näthinnans ämnesomsättning. Det är inte så konstigt, det är en blodkärlsrelaterad sjukdom och rökning har en otrolig effekt på just blodkärlen. Jag säger alltid till mina patienter med hotande förstadier till våt makuladegeneration att inte röka. Ingen borde röka, men särskilt inte de, säger Berit Carle Petrelius. En fråga om koncentration När det gäller passiv rökning är en ökad risk för domar inte fastställd. Visst skulle passiv rökning kunna ha en inverkan på synen, men inte alls i samma utsträckning som om man röker själv. Det är, precis som med andra ögonsjukluftföroreningar, en fråga om koncentration. Det är hos storrökarna som risken för toxiska synnervsskador blir nämnvärt högre, men alla har förstås sin känslighet. Berit Carle Petrelius anser att folk i allmänhet inte känner till riskerna för rökningsrelaterade synproblem. Det är information som gäller, och det har inte funnits särskilt mycket information om det här. Men jag tror att trenden är på väg att vända. Sakta men säkert inser svenskarna att rökning är fel för hela kroppen.

13 Conturkliniken på Östermalm i Stockholm har sin egen unika metodik för att åtgärda ålderstecken eller göra estetiska korrigeringar. Varje patients behandling läggs upp individuellt och olika åtgärder kombineras för bästa resultat, eftersom det inte finns bara ett bästa sätt att att göra det på. Conturkliniken föryngring av ögonregionen lyfter blicken Dr Gunnar Göransson grundade Conturkliniken 1995 och är en av pionjärerna i Sverige och världen med att använda laser inom den estetiska kirurgin. Sedan 1989 har han använt laser i stället för kniv vid ögonlocksplastiker. Lasertekniken är mycket bekvämare för patienterna, säger Gunnar Göransson, den ger en kortare konvalescens Dr Gunnar Göransson. Conturkliniken var också först i Sverige med den så kallade Ultrapulslasertekniken för rynkborttagning. Britt- Marie Söderström är en av dem som blivit hjälpt med den. Jag fick tipset om den här kliniken på företagshälsovården, när jag sade att jag verkligen börjat tröttna på mina hängande ögonlock och påsarna under, säger hon. Kände förtroende Britt-Marie kände förtroende för Gunnar Göransson. Ja, han tittade på hela regionen runt ögonen och bestämde att vi skulle göra en ögonlocksoperation med laser, en laserpeeling runt ögonen och så föreslog han ett hudvårdsprogram. Behandlingarna består av ett antal delmoment som alla samverkar till att resultatet ser naturligt ut, förklarar Gunnar Göransson. Ofta innefattar en behandling en kombination av olika metoder. Det kan exempelvis, som i Britt-Maries fall, röra sig om hängande ögonlock, rynkor under ögonen och lite solskadad hud med ojämn pigmentering. Britt-Marie tänkte inte att hon skulle bli jättevacker. Nej, jag ville bara få bort det här tunga intrycket, som mina ögonlock gav. Vid min ålder kan man ju inte räkna med att se ut som 20, men jag ville se trevligare ut. Hålögda får hjälp Sedan sex år tillbaka arbetar Gunnar Göransson också med ett koncept som han är ganska ensam om. Att hjälpa hålögda patienter både män och kvinnor. Håligheten kan vara både ärftlig och åldersrelaterad. Det är ett ganska vanligt problem att vara insjunken under ögonen och i mellanansiktet, säger han. Både yngre och äldre patienter kommer till Conturkliniken med håligheter under ögonen och blir där hjälpta genom en fettransplantation. Fördelen med en sådan transplantation är att de sker med patientens egna fettceller. Det är inte alla som vet att de här operationerna går att göra, säger han, men de ger utmärkta, väldigt föryngrande resultat. Filippa Ameln gjorde en fettransplantation på Conturkliniken för ett par år sedan. Hon har alltid varit hålögd och mörk under ögonen. Britt-Marie Söderström hade verkligen tröttnat på sina hängande ögonlock och fick tips om Conturkliniken av en företagsläkare. Karlavägen 76, Stockholm, Tel , HÄR KAN DU SYNAS, NÄSTA GÅNG För ett urval av Mediaplanets återkommande titlar i svensk och internationell press, besök För utgivningsdatum, information och förhandsbokning, ring mig redan idag. Vänliga hälsningar, Gustaf Ryding Försäljningschef Sverige Mediaplanet utvecklar, producerar och finansierar ämnesorienterad information inom print, online och broadcasting med distribution i ledande dags- och kvällsmedier. Företaget startades 2002 och har kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, London, Zürich, Madrid, Amsterdam, Berlin, Milano, Bryssel, Dublin, Tallinn, New York, Warszawa, Malmö, Hong Kong, Génève och Riga.

14 14 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Brillor till barnen Som barn är vi extra känsliga för UV-strålning och därför särskilt beroende av bra solskydd. Många föräldrar som aldrig skulle låta sina barn gå ut utan solskyddskräm glömmer dock att ögonen också är utsatta. Barn i Allt säljer solglasögon som är specialtillverkade för barn, de har till exempel justerbara resårband så att barnen kan leka av sig utan att tappa brillorna. Solglasögonen har polariserade glas och finns för barn upp till åtta år. Källa: Skrönor om synen Endagslinser passar en aktiv livsstil. Vi har alla fått höra vad som är bra eller dåligt för våra ögon, men hur mycket sanning ligger egentligen bakom råden? Att det är skadligt att läsa med dålig belysning stämmer inte, det värsta som kan hända är att du blir trött i ögonen. Inte heller kan du träna upp synen genom att göra ögonövningar. Att det är skadligt att titta in i solen stämmer dock, även om du har solglasögon på dig. Fler vanliga synmyter finns på Tårsubstitut för flygvärdinnan Källa: Medem Ögontorrhet är vanligt förekommande hos äldre och människor som arbetar i torra miljöer, till exempel flygpersonal. Ett vanligt symptom är suddig syn som blir bättre vid frekvent blinkande. Det kan kännas lite obehagligt att öppna ögonen på morgonen och ögat känns irriterat. I övergångsstadiet till ögontorrhet rinner ögat ofta mer än det brukar, därför kan det vara svårt att förstå att det egentligen är uttorkat, säger Gysbert van Setten, docent på S:t Eriks Ögonsjukhus. Det finns hjälp mot ögontorrhet, bland annat i form av tårsubstitut som går att köpa på Apoteket. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns flera varianter av ögontorrhet, och många av dem kräver en särskild behandling. Så tappa inte hoppet om de receptfria ögondropparna inte hjälper, sök i stället läkarhjälp för att se vilken behandling som passar just dig. Med dagens breda utbud av kontaktlinser är det viktigt att läsa på före inköpet Rätt linser Är du trött på dina bågar eller kanske bara sugen på en ny ögonfärg? Komfortabel eller ekonomisk? Alternativen för den som letar kontaktlinser är fler än någonsin och det är viktigt att välja rätt. Mediaplanet hjälper dig på din jakt i kontaktlinsdjungeln. TEXT: NANNA BRICKMAN Det finns många skäl att lägga ned lite extra tid för att hitta de perfekta kontaktlinserna. Har du ett synfel gäller det förstås att hitta linser som bäst korrigerar det, men faktorer som komfort, syresättning och dagliga vanor bör också spela in i valet. Innan du skaffar linser är det bra att ställa dig själv frågan När kommer jag att använda linserna? Ska du använda dem varje dag, kommer du att sporta med dem eller är det kanske risk att de utsätts för mycket smuts? säger Åsa Wikström, optiker på City Optik. Den aktiva globetrottern När du väl har hittat ett par linser med rätt styrka gäller det att välja vilken användningsform som passar bäst för dig. Endagslinser är ett bra alternativ för de som varvar linser med glasögon. De passar också om man ofta är på resande fot, eller jobbar i en miljö med mycket os eller damm. Endagslinser passar en aktiv livsstil. De är lätta att hantera och kräver ingen skötsel, säger Åsa Wikström. Dessutom är det dokumenterat att ju oftare vi byter linser, desto bättre mår våra ögon. Den ekonomiska miljövännen För den mer inbitne linsanvändaren finns månadslinser. Månadslinserna tas ut på kvällen och förvaras i ett etui med linsvätska under natten. De kräver daglig skötsel, men färre linsförpackningar innebär mindre avfall vilket är ett plus för den miljömedvetna. Månadslinser är det mest ekonomiska alternativet. Bland dem finns också det största urvalet av material och styrkor, alla sorters linser finns som månadslinser. Har man svårt att välja mellan endagslinser och månadslinser finns det också veckolinser, säger Åsa Wikström. För syns skull Färgade linser kan användas för att dölja skador på iris eller bara för variationens skull. Den som har mörka ögon och vill byta ögonfärg helt och hållet behöver så kallade opaka linser. De är helt ogenomskinliga, bortsett från en cirkel över pupillen som gör det möjligt att se igenom dem. Den som har ljusa ögon eller bara vill förstärka sin nuvarande ögonfärg kan i stället välja tintade linser. Färgade linser finns både som månadslinser och endagslinser, men de är inte anpassade till alla synfel. Nej, vanligtvis finns det bara färgade linser för de som är översynta eller närsynta. Det är också möjligt att färga en progressiv lins eller en som korrigerar astigmatism, men det fungerar inte för brunögda. Färgade linser som saknar styrka kallas kosmetiska linser. Utbudet av färger och former är stort, vissa ändrar bara ögonfärgen medan andra ger ett mer dramatiskt resultat. En favorit är linserna som ser ut som vargögon, men de kanske är bäst att spara till festtillfällen, säger Åsa Wikström och skrattar. DYGNET RUNT-LINSER Dygnet runt-linser är ett nyare tillskott på marknaden. De tillverkas av ett silikonbaserat material som släpper igenom fem gånger mer syre till ögat än vanliga linser. Detta innebär att de går att använda dag som natt i upp till en månad, utan skötsel och utan allt extra släng. Det låter perfekt, men dygnet runt-linser passar tyvärr inte alla. De som har torra ögon eller ögon som lätt skapar beläggningar föredrar ofta endagslinser. Se till att göra en ordentlig utprovning hos din optiker för att se vad som passar just dig.

15 Kvalitetsglasögon direkt hem till dig! Vi lanserar nu kompletta glasögon från 295 kr! Passa på och prova hur snabbt och enkelt det är att köpa kvalitetsglasögon till låga priser. 1. Välj bågar på LensWay.se 2. Prova bågarna gratis hemma 3. Beställ din favorit & bifoga dina styrkor NYHET! GLASÖGON HOS LENSWAY Ring gärna vår kundtjänst om du har frågor, vi har öppet 8-20 alla dagar! 795:- * KAM DHILLON KD3005 inkl. glas. LTEDE LT :- * inkl. glas. KAM DHILLON KD :- * inkl. glas. LTEDE LT :- * inkl. glas. LTEDE LT :- * inkl. glas. B.Lang BL :- * inkl. glas. * Alla priser inkl. enkelslipade standardglas. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och slutförsäljning. Fyll på ditt linslager alltid låga priser & snabb leverans direkt hem till dig! från 125:-/box Pengarna-tillbaka-garanti! Prova bågar gratis vi står för portot! Kvalitetsbågar och kvalitetsglas till lägsta pris! Betalning sker med faktura Du får pengarna tillbaka om du inte är nöjd Dinaogon_lensway_251x372.indd

16 FÖR DIG SOM HAR DIABETES! När undersökte du dina ögon senast? Regelbunden ögonbottenfotografering är viktig för att upptäcka de synhotande, oftast symptomfria, näthinneförändringarna i tid. Tala med din diabetesläkare för att få en remiss. För mer information gå in på S:t Eriks Ögonsjukhus är beläget i Stockholm och bedriver både planerad och akut ögonsjukvård. Varje år tar vi emot patientbesök från Sverige och från utlandet. I egenskap av universitetssjukhus driver vi tillsammans med Karolinska Institutet forskning, utveckling och undervisning inom ögonsjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus AB, som miljöcertifierades år 2000, har 350 anställda och ägs av Stockholms läns landsting.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 DinaÖgon Hitta rätt typ av linser Vad ska man tänka på vid val av kontaktlinser? Och vad är det egentligen för skillnad

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON

Hela denna tematidning är från IDG Custom publishing ÖGON Standardlogotype Logotype utan övertoningar. Används när färgantalet är begräsnat Pantone 307 EC Process C 100% M 0 % Y 0% K 27% Klarröd C 0% M 100 % Y 100% K 0% Pantone 308 EC Process C 100% M 0 % Y 0%

Läs mer

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon

DINA ÖGON. Tårvätska torkar snabbare framför datorn. Slipp glasögon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION

nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn ögon Fokus på SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION nr 3 2014 STOCKHOLMS LÄN Olika barn SNUVA VIRUSEN PÅ SNUVAN Att glömma är mänskligt TID FÖR MOTION ögon Fokus på Notiser Vad gör en fysioterapeut? En andra bedömning? Om du har fått besked om att du har

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Bågar i konstens tecken. Möt Rickard Olsson. Allt om gula fl äcken TÄVLING. Vinn glasögon inklusive synundersökning VI VISAR VÅRENS BÅGAR

Bågar i konstens tecken. Möt Rickard Olsson. Allt om gula fl äcken TÄVLING. Vinn glasögon inklusive synundersökning VI VISAR VÅRENS BÅGAR EN TIDNING OM GLASÖGON, BÅGAR, KONTAKTLINSER OCH SYN, NR 1 2008 Bågar i konstens tecken VI VISAR VÅRENS BÅGAR Möt Rickard Olsson GÅR HEM I BÅDE SLOTT OCH KOJA Allt om gula fl äcken NY TEKNIK HITTAR SJUKDOMEN

Läs mer

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING!

KVINNA I BALANS MALIN BERGHAGEN: Så får jag min egen balans i livet UNIKA TRÄNINGEN ALEXANDRA CHARLES: DEN TYSTA FOLKSJUKDOMEN TÄVLING! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 17 MAJ 2014 KVINNA I BALANS UNIKA TRÄNINGEN - som kan motverka benskörhet SID. 19 ALEXANDRA CHARLES:

Läs mer

MANNENS HÄLSA ALLA KAN BLI STARKARE. FARLIG BUKFETMA Så mäter du om du ligger i riskzonen

MANNENS HÄLSA ALLA KAN BLI STARKARE. FARLIG BUKFETMA Så mäter du om du ligger i riskzonen ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA

Läs mer

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV

ÖVERVIKT. - den nya folksjukdomen KONSEKVENSERNA AV HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ÖVERVIKT - den nya folksjukdomen APRIL 2007 Sveriges folkkäraste artist Kikki Danielsson genomgick en förvandling i programmet Du är vad du äter. Foto:

Läs mer

Vi varumärken. Bågar, mode & design. Fokus optikern Linser nu för alla. Matte &Willy från bygglov. ögonsjukdomar. Möt.

Vi varumärken. Bågar, mode & design. Fokus optikern Linser nu för alla. Matte &Willy från bygglov. ögonsjukdomar. Möt. En tidning om glasögon, bågar, kontaktlinser och syn, nr 1 2012 43 läckra bågar TRENDER Bågar, mode & design Fokus optikern Linser nu för alla Möt Matte &Willy från bygglov Våra vanligaste ögonsjukdomar

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET FRISKA BEN & LEDER HITTA DIN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/September 2009 FRISKA BEN & LEDER 6TIPS HITTA DIN FOTO: ANGELICA ENGSTRÖM LIVSGLÄDJE IGEN Rörlig livsstil Fortsätt med din träning

Läs mer

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar

Öron-Näsa-Hals. Förkylningstider. Hörapparaten har blivit en modeacessoar annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons December 2008 Öron-Näsa-Hals Hörapparaten har blivit en modeacessoar Läs mer på sid 4 Högljudd i sängkammaren? Vi har lösningarna på snarkproblemen

Läs mer

Ät rätt med gi. hjärnan & hjärtat Så behandlar du åderbråck Olivolja. bättre. lindra ögonbesvären. Senaste nytt. En hälsokälla

Ät rätt med gi. hjärnan & hjärtat Så behandlar du åderbråck Olivolja. bättre. lindra ögonbesvären. Senaste nytt. En hälsokälla bättre maj 2012 FOLKSJUKDOMAR TANDVÅRd spanyheter TRÄNING SMÄRTA & LEDer PRIS 29 kronor Hudvård på naturligt vis Förstå din hörsel lindra ögonbesvären Ät rätt med gi + Senaste nytt hjärnan & hjärtat Så

Läs mer

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40

kvinna 40+ Renée Nyberg ett hälsosamt hjärta. Finns i dagligvaruhandeln. Svensk mat Prioritera rätt Emma Wiklund om livet efter 40 kvinna 40+ februari 2011 Svensk mat rena hälsokosten Prioritera rätt minska stressen Emma Wiklund Min hud behöver lite extra kärlek och omvårdnad. Renée Nyberg om livet efter 40 Weekendresor vi har guiden

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media kvinna 40+ Bröstcancer ojämlik vård

annons hela denna bilaga är en annons från smart media kvinna 40+ Bröstcancer ojämlik vård annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kvinna 40+ lev här och nu MAJ 2012 Träna rätt nå dina mål Kvinnor i styrelser hur jämställt är det? Starta eget fokus på kvinnors företagande

Läs mer

tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning En tjej med sting synproblem som kommer med åldern

tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning En tjej med sting synproblem som kommer med åldern En tidning om gl asögon, bågar, kontak tlinser och syn, nr 3 2 0 0 8 63 coola bågar för både barn och vuxna En tjej med sting synproblem som kommer med åldern tävling Vinn glasögon inklusive synundersökning

Läs mer

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen?

Vetenskap & hälsa. Aktuellt om. Hur fungerar våra sinnen? Aktuellt om Vetenskap & hälsa Hur fungerar våra sinnen? Denna tidskrift ges ut av Medicinska fakulteten vid Lunds universitet och Universitetssjukhuset i Lund & Universitetssjukhuset MAS vid Region Skåne

Läs mer

Sommarens läckraste bågar

Sommarens läckraste bågar En tidning om glasögon, bågar, kontaktlinser och syn, nr 2 2008 69av Sommarens läckraste bågar Retro säsongens heta modeord Gert Fylking En man med många ansikten Grå Starr En synförsämring du inte är

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 15 SEPTEMBER 2013 FOLKHÄLSAN Missa inte GE BLOD OCH RÄDDA LIV Utan blodgivare hade många operationer fått ställas in DIN GUIDE TILL

Läs mer

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling

HJÄRTA & KÄRL 3TIPS. Tänk förebyggande Hälsovård steget före med screening. Göran Hägglund Forskningen är central för vårdens utveckling ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus I SAMARBETE MED: LADDA NER TIDNINGEN (PDF) LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet

pernilla Mindre näring i vår mat Carinas liv med bipolär sjukdom Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Överviktsoperation sista hoppet medicin hälsa välbefinnande nr 4 december 2009 PRis 49 kr Mindre näring i vår mat SverigeS mest lästa tidning i väntrummet! Kedjerökaren Erling, 69 år, lyckades sluta Carinas liv med bipolär sjukdom Överviktsoperation

Läs mer

KVINNA. Renée Nyberg: I BALANS KRISTIN KASPERSEN: FORMGJUTNA SKOINLÄGG MOT RYGGPROBLEM? Jag tror gott om de flesta människor och är orädd

KVINNA. Renée Nyberg: I BALANS KRISTIN KASPERSEN: FORMGJUTNA SKOINLÄGG MOT RYGGPROBLEM? Jag tror gott om de flesta människor och är orädd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN OP COMMUNICATION ANNONS MEDFÖLJER SVENSKA DAGBLADET 27 FEBRUARI 2015 FORMGJUTNA SKOINLÄGG MOT RYGGPROBLEM? Så hjälper det Ann-Mari KRISTIN KASPERSEN: Att

Läs mer

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor

Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ett magasin från optikbranschen tema Synfelskirurgi Linköpingsforskare världsledande inom artificiella hornhinnor Ny leverantör av linser till Sverige Optikföretagen som minglade på modeveckor Safilos

Läs mer

annons hela denna bilaga är en annons från smart media Seniorkurser socialt umgänge

annons hela denna bilaga är en annons från smart media Seniorkurser socialt umgänge annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons 55+ det ljuva livet juni 2012 Inspirerande resor sommarens höjdpunkter Framtidens boende för ålderns höst Maximera pensionen experterna ger

Läs mer

PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT!

PRIVAT VÅRD. Valfrihet är en rättighet VAD ÄR ÅDERBRÅCK? ALLA ÅDERBRÅCK TAS BORT! ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET I SAMARBETE MED LÄS MER PÅ WEBBEN! WWW.FRAMTIDENSVÅRD.NU Nr 2 SEPTEMBER 2014 PRIVAT VÅRD Missa inte EFFEKTIVARE VÅRD Den privata vården utvecklar

Läs mer

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar

STOCKHOLMS LÄN. Skuld mitt i sorgen Unga på nätet. Huden ditt bästa skalskydd. Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar nr 1 2014 STOCKHOLMS LÄN Skuld mitt i sorgen Unga på nätet Ska vi vara oroliga? Fakta och myter om snuset Sömnskola för ungdomar Huden ditt bästa skalskydd Notiser Nya Kloka Listan Har du hämtat 2014 års

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET SMÄRTA & SMÄRTLINDRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2/Mars 2009 SMÄRTA & SMÄRTLINDRING 4TIPS FÖR ETT LIV MED MINDRE SMÄRTA Ben som värker Bensmärta kan vara en allvarlig kärlsjukdom ta

Läs mer