Dina ögon. För dyr att bota? Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9. Juni 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dina ögon. För dyr att bota? Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9. Juni 2008"

Transkript

1 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Dina ögon För dyr att bota? MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Spridd subventionering för behandling av makuladegeneration. Sid 8-9 KOMPLETT UTBUD AV SYNFELSBEHANDLINGAR. INTE BARA ÖGONLASER. KOSTNADSFRI UNDERSÖKNING AV VÅRA ÖGONKIRURGER ,

2 ANNONS Juni 2008 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET KOMPLETT UTBUD AV SYNFELSBEHANDLINGAR. INTE BARA ÖGONLASER. KO STNADSFRI UNDERSÖKNING A V V Å RA ÖGONKIRURGER , ANNONS 2 annons HELa DEnna TEMaTIDnInG ÄR En annons FRÅn MEDIaPLanET annons Ögonen är själens spegel Tidig diagnostisering av en ögonsjukdom, så att den kan bli behandlad innan skadan blir irreversibel, är det bästa sättet att bibehålla synen. Ett öga är en av de mest komplicerade strukturerna i kroppen, och ögats funktion, synen, en av de viktigaste. Vår syn låter oss titta ut på världen omkring oss och möjliggör att vi kan uppleva allt som fi nns att se. Man säger att ögat är själens spegel, men ögonen avslöjar också hur din kropp mår. Ögat är det enda plats i kroppen där man kan se blodkärlen nakna. Om blodkärlen är sjuka i ögat är de i regel också sjuka i den övriga kroppen och genom att titta på dina ögon och studera blodkärlen i näthinnan så kan en läkare upptäcka om du riskerar att drabbas av hjärt och kärlsjukdomar eller diabetes. Allmänläkare tittar ibland i ögonen i samband med hälsokontroller för att se om det fi nns några sjukliga förändringar, och det händer att en patient rekommenderas av sin ögonläkare att kontrollera sitt blodsocker eller sitt blodtryck på grund av att kärlen på näthinnan läcker, ser oregelbundna ut eller är smala. När vi blir äldre så ändrar sig ögonen. Det betyder inte att synen nödvändigtvis behöver bli sämre. Nedsatt syn är i regel ett resultat av sjukdom och många av de vanligaste sjuk domarna som drabbar äldre kan behandlas, som glaukom, diabetes retinopati, nytillkomna våta förändringar i gula fl äcken och katarakt. Oavsett ålder så är en tidig diagnos av en ögonsjukdom alltid det bästa sättet att bevara en god syn. Och för att skydda synen är det bra att lära sig det basala om de vanligaste ögonsjukdomarna och deras varningssignaler. Hoppas du får en trevlig läsning! Anne Odergren, överläkare och SPESAK i Stockholms Läns Landsting MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I SVENSKA DAGBLADET JUNI 2008 Dina ögon Stor pufftext pufftext Läs mer på sid 6 Pufftext pufftext pufftext Läs mer på sid 6 INNEHÅLL Pufftext pufftext Läs mer på sid 6 INFO: Tematidningen Dina Ögon är en titel från Mediaplanet. syftet med tidningen är att fungera som en informativ guide till hur man på olika sätt kan avhjälpa sina synfel och hur man ska vårda sina ögon. se klarare med ny teknik s.4 Törst och trötthet kan vara diabetes s.5 Ät dig skarpsynt s.6-7 Den smygande åkomman s,7 Dyrt hopp för gula fläcken s.8-9 Lovande laser s.9 oundviklig - men inte obotlig s.10 Fimpa och se bättre s.12 Rätt linser s.14 DINA ÖGON - EN TITEL FRÅN MEDIAPLANET Mediaplanet är världsledande inom produktion och fi nansiering av ämnesspecifi k information genom tidningar och webb-tv För mer information, kontakta Rickard Wilton på Stockholm Oslo Köpenhamn Helsingfors London Zürich Madrid Amsterdam Berlin Milano Tallinn Dublin Bryssel New York Warszawa Malmö Hongkong Genève Riga Projektledare: Tomas Bäcklund, Mediaplanet, Produktionsansvarig: Nadine Kissmann, Mediaplanet Layout: Annelie Lagerkvist, Mediaplanet Repro: Ordbild Tryck: V-Tab Text: Nanna Brickman och Gustaf Brickman För information, kontakta: Tobias Nilsson, Mediaplanet, Distribueras med Svenska Dagbladet Synpunkter på våra tidningar: Sport Optik har öppnat på Kungsgatan i Stockholm Välkommen! Har du gråstarr? Ögonnottagning - Gråstarroperationer - YAG-laser Synfältsundersöningar - Viss synfelskorrigerande kirurgi ( ) Europakliniken har sedan starten1986 utfört över gråstarroperationer. Stockholms läns landstings patientavgifter gäller. Privata gråstarroperationer utförs på patienter från hela landet. Europakliniken är beläget på Sabbatsberg Närsjukhus i centrala Stockholm, Olivecronas väg 1. Tel T-bana Odenplan. Välkommen till oss! Europakliniken ingår i vårdföretaget Aleris.

3 HÅLL ÖGONEN UNGA! Ögat behöver få näring och syre via blodet för att må bra. Att de fina blodkärlen slits ut är den vanligaste orsaken till åldersförändringar i ögonen. Men det finns en tablett, hämtad direkt från naturen, som innehåller ämnen som kan hjälpa. Strix Forte innehåller antocyanosider från blåbär. Dessa ämnen stimulerar och hjälper till att bibehålla cirkulationen i ögat. För det behöver man minst 50 mg antocyanosider varje dag. *REFERENSER; Richer S et al, Optometry Vol.75 Nr. 4 April Strix Forte - an Antoxidant Mixture, Blomster H, Lahti Finland, J Greilberger, R Hiltunen, C Winkler m.fl. 2 tabletter Strix Forte innehåller hela 74 mg antocyanosider från skandinaviska blåbär. Lika naturligt som att äta en tallrik blåbär! Strix Forte ger dig inte bara dagsbehovet av antocyanosider. I tabletterna ingår även Lutein, A- och E- vitamin samt mineralerna zink och selen. Aktuella studier* visar hur viktig just denna unika ämneskombination är för ögats hälsa. FINNS I DIN HÄLSOBUTIK NYHET! ögondroppar Strix är en serie produkter som utvecklats för att vårda dina ögon. Konsumentkontakt Hela Pharma

4 4 annons HELa DEnna TEMaTIDnInG ÄR En annons FRÅn MEDIaPLanET annons I dag kan man behandla översynthet upp till sex dioptrier och närsynthet ner till minus åtta dioptrier på bara tre minuter. se klarare med ny teknik Vik ihop glasögonen och plocka ut linserna. Metoderna för att behandla synfel med laser och mikrokirurgi blir allt bättre, och kan åtgärda allt fler typer av synfel. TEXT: GUsTaF BRICKMan Om du är en av dem som tycker att glasögonen är i vägen och linserna är krångliga, läs vidare. Sedan excimerlasern fi ck sitt genomslag i början av 1990-talet har tekniken utvecklats väldigt och nu kan de allra fl esta synproblem behandlas. I dag kan man behandla översynthet upp till sex dioptrier, närsynthet ner till minus åtta dioptrier och astigmatism upp till tre dioptrier. Och själva behandlingen tar bara ungefär tre minuter, berättar Stefan Sandberg, verksamhetsansvarig på Ögonlaserkliniken i Norrköping. Att vara lång- eller närsynt innebär att ljusets strålar bryter antingen bakom eller framför ögats näthinna, och resultatet blir en suddig bild. Vad excimerlasern gör, kort sagt, är att polera hornhinnans yta och ändra dess krökning och brytkraft. På så sätt fokuseras ljusets strålar exakt på näthinnan och ger dig en klar syn. Om du är nyfi ken tycker jag att du ska göra en för- undersökning. Det är helt förutsättningslöst och på så sätt kan du få prata med ett proffs och se vilken metod som skulle kunna passa dig, säger Stefan Sandberg. Låg risk och bra resultat Men hur går en synoperation egentligen till, och vilka är riskerna? Numera fi nns ett fl ertal metoder att välja mellan, med låg risk och bra stefan sandberg. FoTo: FoToGRaFICa resultat. Här kan du läsa om några av de vanligaste. LASIK LASIK introducerades i början av 90-talet, och utfördes för första gången i Sverige Globalt sett är LASIK den vanligaste metoden för att behandla synfel, och kan åtgärda såväl närsynthet och långsynthet som astigmatism. Ingreppet sker genom att ett tunt lock skapas på hornhinnan med hjälp av en mikrokirurgisk hyvel. Locket viks sedan bort varpå en laser kan polera bort vävnad i hornhinnans mellanskikt. När laserbehandlingen är klar viks det yttre lagret av hornhinnan tillbaka och läker fast. Efter en LASIK-behandling läker ögat snabbt. Redan efter någon dag kan många se bra och till och med köra bil och arbeta. EPI-LASIK Vid en EPI-LASIK-operation används ingen hyvel och man gör inget snitt i hornhinnan. I stället föser man bort de allra ytligaste cellerna, de så kallade epitelcellerna, från hornhinnan. På så sätt bevaras hornhinnans struktur och integritet. Metoden är säkrare och mer effektiv än andra metoder, men nackdelen är att läkningsprocessen är längre. Det kan kännas som att du har grus i ögonen under de första fyra dagarna och du kommer att vara extra ljuskänslig. Under den första veckan bör du inte räkna med att köra bil eller arbeta fullt. Inte bara laser CLE Alla synoperationer är inte laserbehandlingar. Clear Lens Extraction innebär att man ersätter ögats naturliga lins med en konstgjord som är anpassad för ögats brytningskraft. Med CLE kan man behandla sådana synfel som är allt för kraftiga för att behandlas med laserkirurgi. ICL Även vid en ICL-operation sätts det in en konstgjord lins, men i det här fallet bakom iris och framför ögats egen lins. Linsen kan korrigera närsynthet och översynthet, och metoden kan vara ett alternativ till en laserbehandling om en sådan av något skäl inte är lämplig. Även om dagens ögon kirurgi är väldigt säker kan komplikationer uppstå. Den vanligaste är att det fortfarande fi nns ett brytningsfel kvar efter ingreppet, och ju större det ursprungliga brytningsfelet var desto större är risken för att en del av det kvarstår. Det går dock att åtgärda med ytterligare en operation. Du kan också bli torr i ögonen och få nedsatt mörkerseende, men det drabbar färre än en procent av patienterna och hos de allra fl esta är det övergående. Och risken att få en infektion i ögat är ännu lägre, vi på Ögonlaserkliniken/Capio Medocular har aldrig råkat ut för det och det var fl era år sedan någon annan klinik rapporterade infektion i samband med laserbehandling, säger Stefan Sandberg.

5 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons 5 Symtom som törst och trötthet kan vara diabetes Vid diabetes sker insjuknandet snabbt, ofta akut och under loppet av några veckor. De första symtomen är törst, stora urinmängder och trötthet. Men även känningar från magen, infektioner på huden och viktminskning kan vara tecken på att man har fått diabetes. TEXT: MAJ STABERG Vid typ 1-diabetes har kroppens egen insulinproduktion helt eller nästan helt upphört. Av någon anledning angriper och förstör kroppens immunsystem de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln, vilket på sikt leder till total insulinbrist. Symptomen visar sig först när procent av de insulinproducerande cellerna är förstörda. De första tecknen brukar vara stora urinmängder, ökad törst och onormal trötthet, ibland också viktnedgång. Andra symtom är synrubbningar, nedsatt aptit och magsmärtor. De stora urinmängderna beror på att socker utsöndras med urinen genom njurarna och att sockret drar med sig vatten. Törsten är en signal om de stora vätskeförlusterna med urinen. Trötthet och viktförlust beror på allvarliga störningar i ämnesomsättningen som också beror på insulinbristen. Typ 1-diabetes kräver dagliga insulininjektioner i Willy Olsson. underhuden för att man ska överleva och undvika komplikationer som uppstår vid insulinbrist. Varför immunsystemet angriper och förstör de egna insulinproducerande cellerna, vet man idag rätt mycket om men har inte funnit något motmedel. Många forskare menar att det krävs en kombination av dels ett ärftligt anlag och dels någon yttre miljöfaktor och det spekuleras i om virus eller kemikalier kan fungera som den tändande gnista som startar diabetessjukdomen. Kan typ 1-diabetes förebyggas? Typ 1-diabetes kan inte förebyggas med någon speciell kost eller livsstil. Men det bedrivs intensiv forskning inom detta område, bland annat med vaccinationsförsök på barn. Man kan vara speciellt uppmärksam på om andra i familjen har diabetes. Willy Olsson, tidigare ordförande i Malmö Diabetesförening, som fick diagnosen som spädbarn, berättar: DETTA KAN MAN GÖRA SJÄLV: Min diabetes upptäcktes på ett så pass tidigt stadium på grund av att min äldre bror redan hade fått diagnosen. Därför var vår mor extra uppmärksam på om jag visade symtom på diabetes, berättar han. I Willy Olssons familj var de sammanlagt fyra syskon och tre av dem insjuknade i diabetes. Min yngsta bror som idag är i 60-årsåldern har inte fått sjukdomen ännu. Vara uppmärksam på sjukdomen och lära sig känna igen tecken på för högt och för lågt blodsocker. Lära sig att kontrollera sitt eget blodsocker regelbundet. Lära sig att själv kunna ta insulininjektioner och att justera insulindosen efter aktuell blodsockernivå och planerad aktivitet. Ha alltid något att äta med sig så att man själv kan behandla lågt blodsocker. Motionera dagligen då motion sänker halten av socker i blodet. Men mängden insulin måste anpassas till de motionsvanor man har. Ofta rekommenderas att halvera dosen måltidsinsulin inför större fysisk aktivitet. Källa: Netdoktor.se

6 6 annons HELa DEnna TEMaTIDnInG ÄR En annons FRÅn MEDIaPLanET annons Att sträva efter en bättre syn behöver inte vara svårare än att sätta sig vid middagsbordet. Vår dagliga kosthållning har stor inverkan på synen, och matvarubutikerna är fyllda med bra idéer för dig som verkligen vill ta hand om dina ögon. TEXT: nanna BRICKMan Blåbär är rika på antioxidanter som är bra för ögonen. Ät dig skarpsynt HÄR FINNS ÖGONENS FAVORITMAT Antioxidanter: Blåbär, grönt te och morötter. Omega-3: Lax, makrill och strömming. Lutein: Äggula, bladgrönsaker och melon. Generellt ökar risken för ögonsjukdomar vid övervikt eller högt blodtryck. Genom att äta hälsosamt och hålla sig i form bygger man därför en bra grund också för synen. Men för de som vill gå steget längre är det inte helt Vill du vakna lätt att hitta välgrundade råd. Det är väldigt otacksamt för läkemedelsföretag att forska på substanser de inte kan ta patent på, så det fi nns inte ett överfl öd av vetenskapliga studier angående kosthållningens koppling till synen. Men militären har forskat kring det och har till exempel tagit fram särskilda blåbärsextrakt som sägs förbättra mörkerseendet, säger Bertil Dahlgren, legitimerad läkare och ansvarig för webbsidan Helhetsdoktorn. Blåbär har fl er välgörande effekter på ögonen; de stärker ögonvävnaden, förbättrar blodcirkulationen och motverkar ögonkatarr. De är dessutom rika på antioxidanter som före bygger och lindrar ögonsjukdomar genom att hämma destruktiv kärlnybildning. Låt laxen göra jobbet Ett annat måste för ögonen är omega-3-fettsyror som man hittar i fet fi sk och fi skolja. Omega-3 hjälper mot ögontorrhet, bidrar till nervtillväxt i näthinnan och kan dessutom förebygga makuladegeneration. Studier har visat att barn till kvinnor som äter mycket fet fi sk under sin graviditet får bättre syn. En välmående näthinna innehåller rikligt med omega -3, så det är viktigt att kroppen inte får brist på det, säger Bertil Dahlgren. Extra solskydd Att utsätta ögonen för mycket Ögonklinik Koskelas Koskelas Ögonklinik ALLT FÖR DINA ÖGON ALLT FÖR DINA ÖGON Koskelas upp utan synfel? upp utan synfel? solljus kan leda till både hornhinneinfl ammation och glaukom. Solglasögon är det bästa försvaret mot UV-strålning, men den som inte har hittat det perfekta paret än bör se till att få i sig en extra dos av antioxidanten lutein som bygger upp ett grundläggande skydd. Ögats ovänner Vad ska vi då hålla oss borta från för att skydda ögonen? På senare år har det kommit studier som visar att en kost med högt GI inte bara är dåligt för formen utan också för synen. Att låta snabba kolhydrater dominera i köket tros leda till större risk att utveckla både makuladegeneration och katarakt. Skär ned på mat som innehåller mycket socker och annat insulindrivande, säger Bertil Dahlgren. I USA fi nns varnan- Vill du vakna upp utan upp synfel? utan synfel? Välkommen till Välkommen till Välkommen till

7 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons 7 Den smygande åkomman Skär ned på mat som innehåller mycket socker. de exempel, städer där snabbmatskulturen är dominant och invånarna dessutom utsätts för mycket solljus. Där har nu en epidemi av ögonsjukdomar inletts, de äldre får till exempel makuladegeneration i allt större utsträckning. Att undvika socker och snabba kolhydrater kan också hjälpa synen indirekt eftersom det minskar risken för diabetes. Diabetiker, särskilt de med högt blodtryck och dålig blodsockerbalans, drabbas mycket oftare av ögonsjukdomar än resten av befolkningen. Med fel kosthållning kan vi alltså utsätta våra ögon för skada. Men vad händer om vi faktiskt följer alla råd, är det möjligt att bygga upp en bra ögonhälsa enbart med hjälp av kosten? Ja, i en naturlig miljö ska vi få i oss de vitaminer och antioxidanter vi behöver för att bibehålla en bra syn, säger Bertil Dahlgren. Men med de stora skillnader mellan kosthållningen i olika kulturer och under olika tidsepoker, återstår förstås frågan Vad är en naturlig miljö? foto: ANTON SVEDBERG Bertil Dahlgren är ansvarig för den rådgivande webbsidan Helhetsdoktorn Vid en glaukomundersökning mäts trycket i det drabbade ögat. Glaukom, eller grön starr som det kallas i folkmun, drabbar cirka fem procent av befolkningen över 70 år och kan i värsta fall leda till blindhet. De som söker hjälp i tid kan dock få hjälp av något så enkelt som ögondroppar. TEXT: NANNA BRICKMAN Vid glaukom har tillverkningen och bortforslandet av ögats näringsvätska, kammarvattnet, hamnat ur balans. Överflödig vätska samlas i ögat och den påföljande tryckförhöjningen skadar synnerven. Vanligtvis svårupptäckt Glaukom orsakar till en början bara diffusa synproblem vilket gör den svår att upptäcka. I Symptomen blir ofta märkbara först när synnerven har utsatts för avancerad skada. sin vanligaste form, öppenvinkelglaukom, går sjukdomens tidiga skede ofta förbi helt obemärkt. Det är en smygande åkomma och symptomen blir ofta märkbara först när synnerven har utsatts för avancerad skada, säger Enping Chen, docent och överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus. Vid en ovanligare form av sjukdomen, akut trångvinkelsglaukom, höjs trycket i ögat på väldigt kort tid vilket orsakar kraftig värk och synnedsättning. Det är då viktigt att uppsöka läkare så snart som möjligt, annars riskerar man att förlora synen på det drabbade ögat. I Sverige får dock de flesta hjälp i tid, och eftersom åkomman då upptäcks i ett tidigt skede kan patienter med akut trångvinkelsglaukom ofta komma undan med väldigt lindriga skador, menar Enping Chen. Bromsande ögondroppar I dagsläget finns inget botemedel mot glaukom, men med hjälp av trycksänkande behandlingar kan man bromsa utvecklingen och därigenom behålla en fullgod syn. Ögondroppar är den vanligaste behandlingsformen för glaukom, säger Enping Chen. De kan hämma tillverkningen eller öka utflödet av kammarvattnet. Räcker inte det så kan man få hjälp genom laserbehandling eller operation. foto: MAUD LEINDAHL Enping Chen är överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus.

8 8 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Makuladegeneration, eller gula fläckensjukan, är den vanligaste orsaken till uttalad synnedsättning hos personer över 60 år. En behandling som i de flesta fall hejdar förloppet och dessutom kan ge tillbaka förlorad syn har introducerats, men det höga priset har lett till spridd subventionering. TEXT: NANNA BRICKMAN Dyrt hopp för gula fläcken På den centrala delen av näthinnan finns gula fläcken, eller makula. I makula är koncentrationen av synceller som högst och härifrån styrs det viktiga detaljseendet som vi använder för exempelvis läsning. Vid makuladegeneration börjar funktionen hos syncellerna i makula försämras. Orsaken till makuladegeneration är fortfarande något oklar, men sannolikt är det flera faktorer som samverkar, säger Anne Odergren, chefsläkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus. En riskfaktor är ålder och i många fall finns en ärftlig komponent. SÅ GÅR BEHANDLINGEN TILL Det finns en torr och en våt form av makuladegeneration. Den torra formen ses hos cirka 85 procent av de drabbade och orsakar förändringar i synen som utvecklas under flera år. Vid den våta formen, som förekommer hos cirka 15 procent, växer nya blodkärl in under gula fläcken. Blodkärlen blöder och läcker vätska vilket leder till att synen försämras snabbt. Förvrängd syn Margit fick våt makuladegeneration för ungefär två år sedan. Jag var på semester och en dag tyckte jag att jag såg Vid en behandling mot våt makuladegeneration får patienten bedövande ögondroppar, sedan injiceras läkemedlet i ögats glaskropp. Behandlingen tar cirka 30 minuter. Uppskattningsvis krävs det åtta behandlingar under det första året och fem stycken under det nästföljande året för att makuladegenerationen ska hålla sig lugn och gå i reträtt. förvrängd ut i spegeln. Jag såg fläckar och försökte putsa bort dem, men det gick förstås inte eftersom de satt i synfältet. När vi kom hem åkte jag till S:t Eriks Ögonsjukhus där jag fick diagnosen våt makuladegeneration. Jag hade inte ens hört talats om det tidigare. En okänd fläck Tidigare har makuladegeneration varit relativt okänd bland allmänheten. Anne Odergren tror sig veta varför. För fem år sedan fanns inga effektiva behandlingsmetoder mot makuladegeneration, det fanns helt enkelt inget att skriva om. Sedan kom den fotodynamiska terapin som gjorde att sjukdomen stannade upp till en viss grad, men att få tillbaka förlorad syn var fortfarande ytterst ovanligt. Det riktiga genombrottet kom 2007 då ett nytt läkemedel mot den våta formen av makuladegeneration introducerades. Läkemedlet motarbetar kärlnybildning samtidigt som det hämmar de nya kärlens benägenhet att läcka vätska. Björn Steén, överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus, berättar mer. Efter ett års regelbundet användande fungerar det nya läkemedlet stabiliserande i över 90 procent av fallen, och runt 35 procent av patienterna får tillbaka förlorad syn. Det är inte den första behandlingen mot våt makuladegeneration, men hittills den mest effektiva. Snabb behandling Behandlingen mot våt makuladegeneration går snabbt och är relativt smärtfri. Margit berättar om sin första behandling. Innan jag gick dit fick jag proceduren förklarad för mig vilket var väldigt lugnande. Injektionen lät mer obehaglig än den egentligen var, den kändes som ett tryck i ögat och det var över på några sekunder. Behandlingen var en positiv upplevelse, jag kände nu blir jag bra, nu ska jag få se igen. Spridd subventionering Det är många som i dagsläget inte kan få den nya behandlingen mot våt makuladegeneration. Detta beror huvudsakligen inte på strikta kriterier eller biverkningar, det beror på prislappen. Läkemedlet kostar kronor per dos, och landstingen resonerar olika gällande subventioneringen. Inom Stockholms läns landsting erbjuds behandlingen till de som behöver den, och Margit önskar att det var likadant i alla delar av landet. Om makthavarna som hanterar det här själva skulle råka ut för våt makuladegeneration skulle det vara annorlunda. För mig har den här behandlingen betytt så mycket. Jag har bekanta i södra Sverige som inte har någonstans att vända sig. Jag är oerhört privilegierad som har fått hjälp, men alla andra då? LÄSGLASÖGON Icke kirurgiska skönhetsbehandlingar No needles Mesoterapi / FDA godkänd Före Efter Ögonbehandling - skrattrynkor / mörka ringar Hudföryngring - ansikte / hals / dekoltage Revitalisering - hyaluronsyra Cellulitbehandlingar Hudbristningar Huduppstramning Akne / akne ärr Meso - Botulinum toxin / hyaluronsyra / vitamin-cocktail Kostnadsfri konsultation Devita medical AB, Birger Jarlsgatan 112, Stockholm

9 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons 9 För de som vill korrigera synfel med hjälp av laser finns sedan december 2007 en ny, skonsam behandling som heter InLasik. Jag är oerhört privilegierad som har fått hjälp, men alla andra då? Margits syn har nästan blivit helt återställd efter behandlingar mot våt makuladegeneration. Ett billigare alternativ Det finns ett annat, mycket billigare läkemedel som vissa läkare använde mot våt makuladegeneration innan den nya behandlingen godkändes i Sverige. Preparatet är off label för ögonbruk eftersom det ursprungligen utvecklades för behandling av bland annat tjocktarmscancer. Därför använder läkarna det under eget ansvar, säger Björn Steén. Sedan den nya behandlingen introducerades väljer ögonläkare i Sverige bort det foto: nanna brickman billigare läkemedlet, men i USA används det fortfarande till ungefär hälften av behandlingarna. Där pågår också en nystartad studie som jämför de två behandlingarna. Om det billigare preparatet godkänns för användning mot våt makuladegeneration skulle priset per behandling sjunka till 300 kronor. Eftersom Margit fick sin diagnos innan den nya behandlingen introducerades, utfördes hennes första behandlingar med det billigare läkemedlet. Jag tycker nog att det känns som att den nya behandlingen fungerar lite bättre. Men jag hade inga problem med att alternativet var utvecklat för tjocktarmscancer. Jag tänkte bara Vad bra, då slipper jag det också, säger hon och skrattar. Goda resultat I dag har Margit fått tio behandlingar mot sin makuladegeneration. Synen på det drabbade ögat kan fortfarande vara lite suddig och färgerna framstår som dova, men skillnaden mot hennes tidigare tillstånd är tydlig. Jag mår bra och blir det inte sämre än så här är det absolut acceptabelt. Jag oroar mig ibland, men då intalar jag mig att om det blir sämre igen så kan jag få hjälp igen. Jag har haft en fantastisk tur som fick mina problem på rätt tid och plats. Man önskar att det vore en självklarhet att alla kunde få hjälp med synen. Christos Lenis, överläkare på Novius Ögonklinik. Lovande laser En vanlig laserbehandling är uppdelad i två steg. Först separeras en flik från yttersta skiktet av hornhinnan, sedan laserbehandlas den blottade sektionen, säger Christos Lenis, överläkare på Novius Ögonklinik. Vid ingrepp med traditionell Lasik skapas fliken i hornhinnan med hjälp av ett minimalt knivblad, en så kallad mikrokeratom. Den nya behand- foto: novius eye clinic lingen, InLasik, ersätter knivbladet med en laser stråle. Det är alltså en helt laserstyrt ingrepp, vilket ökar precisionen och därigenom säkerheten. Lasern skär dessutom inte i hornhinnan utan skapar en naturlig separation med hjälp av gasbubblor. Med InLasik läker ögat snabbare efter ingreppet och risken för ögontorrhet eller optiska avvikelser reduceras kraftigt. Slippa linser & glasögon? startade vi vår första klinik i Göteborg och nu är vi redan en av de marknadsledande med 4 kliniker och en femte på väg... Vi hjälper dig som är närsynt, översynt eller astigmatisk att snabbt och smärtfritt se bra igen! Ring och boka tid för en KOSTNADSFRI KONSULTATION Vi korrigerar även synfel som gör att du slipper dina progressiva/läsglasögon och utför snabba, professionella gråstarrsoperationer. GÖTEBORG HALMSTAD MALMÖ KÖPENHAMN

10 10 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Synproblem vid prematur födsel Risken för synproblem ökar dramatiskt hos för tidigit födda barn. I Stockholm undersöks varje år ungefär 200 barn som föds innan den 32:a graviditetsveckan och av dem har runt 40 procent prematuritetsretinopati, eller ROP. ROP är en näthinnesjukdom som orsakas av en tillväxtrubbning i näthinnans blodkärl. Utöver prematur födsel är låg födelsevikt och omogna lungor vanliga faktorer bakom åkomman som kan leda till ärrbildning i näthinnan och i vissa fall näthinneavlossning. Lyckligtvis finns det effektiva behandlingar mot ROP, säger Gunnar Lindgärde, ögonläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus. Vanligast är en laserbehandling av näthinnan som görs under narkos. Laserbehandlingen fungerar bromsande och måste därför utföras innan ärrbildningen börjar. Hos de flesta med ROP går sjukdomen tillbaka utan behandling, men noggranna kontroller krävs ändå för att så tidigt som möjligt kunna identifiera de barn som behöver laserbehandlas. Människor med katarakt har lätt för att bli bländade. Oundviklig men inte obotlig Tomas Balogh arbetar som kataraktkirurg på Globens Ögonklinik. SNABBA FAKTA OM KATARAKT foto: DANIEL BALOGH Äldre, rökare, diabetiker och människor som utsätts för mycket UV-strålning löper i allmänhet större risk att drabbas av katarakt. Vanliga symptom på katarakt är sämre kontrastkänslighet, ändrat färgseende och sänkt synskärpa. Trots att det är behandlings bart är katarakt en av de vanligaste orsakerna till blindhet i världen. Drabbade i fattiga länder har ofta inte råd med operationen. Dubbelt upp Den som har tröttnat på att ha med sig en dubbel uppsättning glasögon under årets soliga dagar skulle troligtvis uppskatta ett par transitionsglas. Transitionsglas är tillverkade med fotokromatiska färgämnen som mörknar när de utsätts för UVstrålning. När UV-strålningen avtar ljusnar glasen igen. Resultatet blir ett par glasögon som transformeras till solglasögon vid behov. Så nu kan du låta dina glasögon räkna ut när dina ögon behöver skyddas mot solen och i stället koncentrera dig på att njuta av den. Källa: Synsam Återvinning för synen Människor världen över lider av synproblem som lätt skulle kunna åtgärdas om de hade råd med ett par glasögon. Föreningen Lion Clubs drar sitt strå till stacken med en Recycle for sight -kampanj som syftar till att samla ihop begagnade glasögon. Glasögonen rengörs, lagas och klassificeras innan de delas ut till behövande människor i utvecklingsländer. Lion Clubs har dessutom instiftat en världssynsdag, den 11 oktober, för att betona vikten av att utrota blindhet som kan förhindras. Källa: Det är ögats lins som styr inkommande ljus och gör det möjligt för oss att se skarpt på olika avstånd. Precis som i en kamera anpassar sig linsen för att kunna fokusera på ett visst objekt. När vi drabbas av katarakt blir linsen grumlig vilket gör det svårt att se. TEXT: NANNA BRICKMAN En oundviklig åkomma Katarakt, eller grå starr som det också kallas, är vanligast hos människor över 65 års ålder. Det är en åldrande process som gör linsen ogenom skinlig, säger Tomas Balogh, kataraktkirurg på Globens Ögonklinik. Blir folk gamla nog så får de till slut katarakt. Vissa får katarakt som unga, men då är det ofta en följd av långvarig kortisonbehandling, Blir folk bara gamla nog så får de till slut katarakt. diabetes eller slag mot ögat. När linsen grumlas börjar man se suddigt, och trots att det behövs mer ljus för att se ordentligt är det också lättare att bli bländad. Det kan verka lite fö r- virrande, men grumlingarna som bildas i linsen sprider ljuset. Vi kan likna dem vid vattendroppar på en vindruta, det krävs bara att lite motljus träffar dem på fel sätt så bländas vi. Vanligt ingrepp Behandlingar mot katarakt har funnits ända sedan antiken då så kallade starrstickare helt enkelt stack ned den skadade linsen i ögats glaskropp. Lyckligtvis har den moderna lösningen inte mycket gemensamt med sin föregångare. Vid dagens kataraktoperationer byts den drabbade linsen ut mot en konstgjord sådan. Det är den vanligaste operationen i Sverige och den tar ofta inte mer än tjugo minuter att utföra. Vi använder ultraljud för att finfördela linsen som sedan sugs ut ur ögat. Den konstgjorda linsen viks ihop och vecklar sedan ut sig själv när den är på plats. Tack vare det behöver vi bara göra ett snitt som är tre millimeter brett när linsen i själva verket är tretton millimeter bred, förklarar Tomas Balogh. Vid en kataraktoperation tas den skadade linsen ut, men den så kallade linskapseln återanvänds till den konstgjorda linsen. Om kapseln blir grumlig efter operationen har man fått efterstarr, vilket drabbar ungefär 10 procent av dem som opereras. Efterstarren är en tunnare sorts starr som kan putsas bort med laser. Två flugor i en smäll Många som opereras för katarakt kan samtidigt råda bot på andra synfel. Gisela Wejde, överläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus, förklarar närmare. Det är möjligt att anpassa styrkan på den konstgjorda linsen för att påverka patientens syn, precis som man skulle göra med en glasögonlins eller kontaktlins. Vid operationer som är subventionerade av landstinget kan patienterna dock bara få linser som hjälper mot närsynthet eller översynthet. Multifokala linser får de betala merkostnaden för, och vill de ha en lins som korrigerar astigmatism måste de än så länge gå via den privata vården. Risker Kataraktkirurgi passar de allra flesta, men självklart finns det undantag. Ett exempel är de fall då patientens hornhinna är så pass svag att den riskerar att svullna upp av operationen och sedan inte klarna. I värsta fall kan det innebära att synen blir sämre än före operationen. Vi undersöker alltid patientens hornhinna före operationen så att vi kan informera om riskerna, säger Tomas Balogh. Det är en ovanlig komplikation, men vi vill inte ta onödiga risker när det handlar om någons syn.

11 Har du läsglasögon eller progressiva glasögon? Nu behöver du inte ägna tid åt att leta efter dem eller köpa nya för att du inte kan hitta dem. Glöm dem helt. Vi kan ge dig din naturliga syn tillbaka! Memira har störst erfarenhet inom behandling av ålderssynthet och är ledande i Norden. Vi erbjuder dig en behandling som är anpassad till din syn i moderna lokaler med den senaste tekniken. Välkommen in så berättar vi mer eller gå in på Ny Synkorrigerande operationer på S:t Eriks Ögonsjukhus Kan jag bli opererad? Om du är över 20 år och har ett synfel som idag korrigeras med kontaktlinser eller glasögon så kan du bli opererad hos oss. Vi utför laserbehandlingar och operationer med intraokulära linser. Läs mer om våra metoder på Kontakta oss på eller via e-post: Rättsynt öga Närsynthet Myopi Översynthet Hyperopi Astigmatism S:t Eriks Ögonsjukhus är beläget i Stockholm och bedriver både planerad och akut ögonsjukvård. Varje år tar vi emot patientbesök från Sverige och från utlandet. I egenskap av uni versitetssjukhus driver vi tillsammans med Karolinska Institutetforskning, utveckling och undervisning inom ögonsjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus AB, som miljöcertifierades år 2000, har 350 anställda och ägs av Stockholms läns landsting.

12 12 annons HELa DEnna TEMaTIDnInG ÄR En annons FRÅn MEDIaPLanET annons nygamla solglasögon Saknar du dina gamla solglasögon eller gillar du kanske bara retrostilen? Då kan ett besök på internetshoppen So Vintage vara något för dig. So Vintage säljer solglasögon som har legat på lager sedan 70- talet och 80-talet och nu för första gången ser dagens ljus. Butiken har endast ett fåtal solglasögon av varje modell och priserna ligger vanligtvis på runt 400 kronor. Källa: Videoglasögon Nu har de kommit; glasögonen för de som vill kunna se sina favoritfilmer var de än är. Det australiensiska företaget Yellomosquito har lanserat produkten Qingbar GP300, ett par glasögon som bland annat stöder filformaten mp3, mp4 och divx. Yellomosquito hävdar att upp levelsen ska vara som att titta på en 50- tumsskärm på två meters håll. Utöver att spela upp filmer kan glasögonen användas till att lyssna på musik, titta på foton eller läsa e-böcker. Att korrigera synproblem kan de dock inte hjälpa till med. Priset för Qingbar GP300 ligger på runt kronor. Källa: Rökning har en mängd skadegörande effekter på synen. I dag är det, bortsett från tobaksbolagen, ytterst få som ifrågasätter hälsoargumenten mot rökning. De flesta känner till cigarettens koppling till både lungcancer och hjärt- och kärlsjukdomar, men det är sällan vi hör om dess inverkan på synen. TEXT: nanna BRICKMan Fimpa och se bättre Att röka har en mängd skadegörande effekter på synen, på lång sikt kan det bland annat orsaka toxiska skador på synnerven. Men det fi nns också en direkt effekt, rökning fördröjer nämligen ögats förmåga att mörkeradaptera. Berit Carle Petrelius, ögonspecialist på Stockholms Ögonklinik, berättar mer. För några år sedan gjordes en studie där röntgenläkare fi ck komma in i ett mörkt rum och läsa av en röntgenbild. Man provade läkarnas bildtolkning igen direkt efter att de rökt en cigarett och då kunde de momentant inte göra samma detaljstudie av bilden. Skadar blodkärlen På senare år har det visat sig att rökning är en vanlig faktor bakom makuladegeneration, den så kallade gula fl äcken-sjukdomen. Såväl den torra som den våta varianten av makuladegeneration påverkas av cigaretternas negativa inverkan på näthinnans ämnesomsättning. Det är inte så konstigt, det är en blodkärlsrelaterad sjukdom och rökning har en otrolig effekt på just blodkärlen. Jag säger alltid till mina patienter med hotande förstadier till våt makuladegeneration att inte röka. Ingen borde röka, men särskilt inte de, säger Berit Carle Petrelius. En fråga om koncentration När det gäller passiv rökning är en ökad risk för domar inte fastställd. Visst skulle passiv rökning kunna ha en inverkan på synen, men inte alls i samma utsträckning som om man röker själv. Det är, precis som med andra ögonsjukluftföroreningar, en fråga om koncentration. Det är hos storrökarna som risken för toxiska synnervsskador blir nämnvärt högre, men alla har förstås sin känslighet. Berit Carle Petrelius anser att folk i allmänhet inte känner till riskerna för rökningsrelaterade synproblem. Det är information som gäller, och det har inte funnits särskilt mycket information om det här. Men jag tror att trenden är på väg att vända. Sakta men säkert inser svenskarna att rökning är fel för hela kroppen.

13 Conturkliniken på Östermalm i Stockholm har sin egen unika metodik för att åtgärda ålderstecken eller göra estetiska korrigeringar. Varje patients behandling läggs upp individuellt och olika åtgärder kombineras för bästa resultat, eftersom det inte finns bara ett bästa sätt att att göra det på. Conturkliniken föryngring av ögonregionen lyfter blicken Dr Gunnar Göransson grundade Conturkliniken 1995 och är en av pionjärerna i Sverige och världen med att använda laser inom den estetiska kirurgin. Sedan 1989 har han använt laser i stället för kniv vid ögonlocksplastiker. Lasertekniken är mycket bekvämare för patienterna, säger Gunnar Göransson, den ger en kortare konvalescens Dr Gunnar Göransson. Conturkliniken var också först i Sverige med den så kallade Ultrapulslasertekniken för rynkborttagning. Britt- Marie Söderström är en av dem som blivit hjälpt med den. Jag fick tipset om den här kliniken på företagshälsovården, när jag sade att jag verkligen börjat tröttna på mina hängande ögonlock och påsarna under, säger hon. Kände förtroende Britt-Marie kände förtroende för Gunnar Göransson. Ja, han tittade på hela regionen runt ögonen och bestämde att vi skulle göra en ögonlocksoperation med laser, en laserpeeling runt ögonen och så föreslog han ett hudvårdsprogram. Behandlingarna består av ett antal delmoment som alla samverkar till att resultatet ser naturligt ut, förklarar Gunnar Göransson. Ofta innefattar en behandling en kombination av olika metoder. Det kan exempelvis, som i Britt-Maries fall, röra sig om hängande ögonlock, rynkor under ögonen och lite solskadad hud med ojämn pigmentering. Britt-Marie tänkte inte att hon skulle bli jättevacker. Nej, jag ville bara få bort det här tunga intrycket, som mina ögonlock gav. Vid min ålder kan man ju inte räkna med att se ut som 20, men jag ville se trevligare ut. Hålögda får hjälp Sedan sex år tillbaka arbetar Gunnar Göransson också med ett koncept som han är ganska ensam om. Att hjälpa hålögda patienter både män och kvinnor. Håligheten kan vara både ärftlig och åldersrelaterad. Det är ett ganska vanligt problem att vara insjunken under ögonen och i mellanansiktet, säger han. Både yngre och äldre patienter kommer till Conturkliniken med håligheter under ögonen och blir där hjälpta genom en fettransplantation. Fördelen med en sådan transplantation är att de sker med patientens egna fettceller. Det är inte alla som vet att de här operationerna går att göra, säger han, men de ger utmärkta, väldigt föryngrande resultat. Filippa Ameln gjorde en fettransplantation på Conturkliniken för ett par år sedan. Hon har alltid varit hålögd och mörk under ögonen. Britt-Marie Söderström hade verkligen tröttnat på sina hängande ögonlock och fick tips om Conturkliniken av en företagsläkare. Karlavägen 76, Stockholm, Tel , HÄR KAN DU SYNAS, NÄSTA GÅNG För ett urval av Mediaplanets återkommande titlar i svensk och internationell press, besök För utgivningsdatum, information och förhandsbokning, ring mig redan idag. Vänliga hälsningar, Gustaf Ryding Försäljningschef Sverige Mediaplanet utvecklar, producerar och finansierar ämnesorienterad information inom print, online och broadcasting med distribution i ledande dags- och kvällsmedier. Företaget startades 2002 och har kontor i Stockholm, Oslo, Köpenhamn, Helsingfors, London, Zürich, Madrid, Amsterdam, Berlin, Milano, Bryssel, Dublin, Tallinn, New York, Warszawa, Malmö, Hong Kong, Génève och Riga.

14 14 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Brillor till barnen Som barn är vi extra känsliga för UV-strålning och därför särskilt beroende av bra solskydd. Många föräldrar som aldrig skulle låta sina barn gå ut utan solskyddskräm glömmer dock att ögonen också är utsatta. Barn i Allt säljer solglasögon som är specialtillverkade för barn, de har till exempel justerbara resårband så att barnen kan leka av sig utan att tappa brillorna. Solglasögonen har polariserade glas och finns för barn upp till åtta år. Källa: Skrönor om synen Endagslinser passar en aktiv livsstil. Vi har alla fått höra vad som är bra eller dåligt för våra ögon, men hur mycket sanning ligger egentligen bakom råden? Att det är skadligt att läsa med dålig belysning stämmer inte, det värsta som kan hända är att du blir trött i ögonen. Inte heller kan du träna upp synen genom att göra ögonövningar. Att det är skadligt att titta in i solen stämmer dock, även om du har solglasögon på dig. Fler vanliga synmyter finns på Tårsubstitut för flygvärdinnan Källa: Medem Ögontorrhet är vanligt förekommande hos äldre och människor som arbetar i torra miljöer, till exempel flygpersonal. Ett vanligt symptom är suddig syn som blir bättre vid frekvent blinkande. Det kan kännas lite obehagligt att öppna ögonen på morgonen och ögat känns irriterat. I övergångsstadiet till ögontorrhet rinner ögat ofta mer än det brukar, därför kan det vara svårt att förstå att det egentligen är uttorkat, säger Gysbert van Setten, docent på S:t Eriks Ögonsjukhus. Det finns hjälp mot ögontorrhet, bland annat i form av tårsubstitut som går att köpa på Apoteket. Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns flera varianter av ögontorrhet, och många av dem kräver en särskild behandling. Så tappa inte hoppet om de receptfria ögondropparna inte hjälper, sök i stället läkarhjälp för att se vilken behandling som passar just dig. Med dagens breda utbud av kontaktlinser är det viktigt att läsa på före inköpet Rätt linser Är du trött på dina bågar eller kanske bara sugen på en ny ögonfärg? Komfortabel eller ekonomisk? Alternativen för den som letar kontaktlinser är fler än någonsin och det är viktigt att välja rätt. Mediaplanet hjälper dig på din jakt i kontaktlinsdjungeln. TEXT: NANNA BRICKMAN Det finns många skäl att lägga ned lite extra tid för att hitta de perfekta kontaktlinserna. Har du ett synfel gäller det förstås att hitta linser som bäst korrigerar det, men faktorer som komfort, syresättning och dagliga vanor bör också spela in i valet. Innan du skaffar linser är det bra att ställa dig själv frågan När kommer jag att använda linserna? Ska du använda dem varje dag, kommer du att sporta med dem eller är det kanske risk att de utsätts för mycket smuts? säger Åsa Wikström, optiker på City Optik. Den aktiva globetrottern När du väl har hittat ett par linser med rätt styrka gäller det att välja vilken användningsform som passar bäst för dig. Endagslinser är ett bra alternativ för de som varvar linser med glasögon. De passar också om man ofta är på resande fot, eller jobbar i en miljö med mycket os eller damm. Endagslinser passar en aktiv livsstil. De är lätta att hantera och kräver ingen skötsel, säger Åsa Wikström. Dessutom är det dokumenterat att ju oftare vi byter linser, desto bättre mår våra ögon. Den ekonomiska miljövännen För den mer inbitne linsanvändaren finns månadslinser. Månadslinserna tas ut på kvällen och förvaras i ett etui med linsvätska under natten. De kräver daglig skötsel, men färre linsförpackningar innebär mindre avfall vilket är ett plus för den miljömedvetna. Månadslinser är det mest ekonomiska alternativet. Bland dem finns också det största urvalet av material och styrkor, alla sorters linser finns som månadslinser. Har man svårt att välja mellan endagslinser och månadslinser finns det också veckolinser, säger Åsa Wikström. För syns skull Färgade linser kan användas för att dölja skador på iris eller bara för variationens skull. Den som har mörka ögon och vill byta ögonfärg helt och hållet behöver så kallade opaka linser. De är helt ogenomskinliga, bortsett från en cirkel över pupillen som gör det möjligt att se igenom dem. Den som har ljusa ögon eller bara vill förstärka sin nuvarande ögonfärg kan i stället välja tintade linser. Färgade linser finns både som månadslinser och endagslinser, men de är inte anpassade till alla synfel. Nej, vanligtvis finns det bara färgade linser för de som är översynta eller närsynta. Det är också möjligt att färga en progressiv lins eller en som korrigerar astigmatism, men det fungerar inte för brunögda. Färgade linser som saknar styrka kallas kosmetiska linser. Utbudet av färger och former är stort, vissa ändrar bara ögonfärgen medan andra ger ett mer dramatiskt resultat. En favorit är linserna som ser ut som vargögon, men de kanske är bäst att spara till festtillfällen, säger Åsa Wikström och skrattar. DYGNET RUNT-LINSER Dygnet runt-linser är ett nyare tillskott på marknaden. De tillverkas av ett silikonbaserat material som släpper igenom fem gånger mer syre till ögat än vanliga linser. Detta innebär att de går att använda dag som natt i upp till en månad, utan skötsel och utan allt extra släng. Det låter perfekt, men dygnet runt-linser passar tyvärr inte alla. De som har torra ögon eller ögon som lätt skapar beläggningar föredrar ofta endagslinser. Se till att göra en ordentlig utprovning hos din optiker för att se vad som passar just dig.

15 Kvalitetsglasögon direkt hem till dig! Vi lanserar nu kompletta glasögon från 295 kr! Passa på och prova hur snabbt och enkelt det är att köpa kvalitetsglasögon till låga priser. 1. Välj bågar på LensWay.se 2. Prova bågarna gratis hemma 3. Beställ din favorit & bifoga dina styrkor NYHET! GLASÖGON HOS LENSWAY Ring gärna vår kundtjänst om du har frågor, vi har öppet 8-20 alla dagar! 795:- * KAM DHILLON KD3005 inkl. glas. LTEDE LT :- * inkl. glas. KAM DHILLON KD :- * inkl. glas. LTEDE LT :- * inkl. glas. LTEDE LT :- * inkl. glas. B.Lang BL :- * inkl. glas. * Alla priser inkl. enkelslipade standardglas. Vi reserverar oss för eventuella prisändringar och slutförsäljning. Fyll på ditt linslager alltid låga priser & snabb leverans direkt hem till dig! från 125:-/box Pengarna-tillbaka-garanti! Prova bågar gratis vi står för portot! Kvalitetsbågar och kvalitetsglas till lägsta pris! Betalning sker med faktura Du får pengarna tillbaka om du inte är nöjd Dinaogon_lensway_251x372.indd

16 FÖR DIG SOM HAR DIABETES! När undersökte du dina ögon senast? Regelbunden ögonbottenfotografering är viktig för att upptäcka de synhotande, oftast symptomfria, näthinneförändringarna i tid. Tala med din diabetesläkare för att få en remiss. För mer information gå in på S:t Eriks Ögonsjukhus är beläget i Stockholm och bedriver både planerad och akut ögonsjukvård. Varje år tar vi emot patientbesök från Sverige och från utlandet. I egenskap av universitetssjukhus driver vi tillsammans med Karolinska Institutet forskning, utveckling och undervisning inom ögonsjukvård. S:t Eriks Ögonsjukhus AB, som miljöcertifierades år 2000, har 350 anställda och ägs av Stockholms läns landsting.

Åldersförändringar i gula fläcken

Åldersförändringar i gula fläcken Åldersförändringar i gula fläcken 1 1 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fl äcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 2 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. När vi öppnar ögonen strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen

Läs mer

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken

Lins. Glaskropp. Hornhinna. Näthinna Gula fläcken Diabetes och ögat 1 3 Hornhinna Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synen är ett av våra viktigaste sinnen. Det är ett genialiskt system som utvecklats under miljontals år för att passa våra behov. När

Läs mer

Hål i gula fläcken. makulahål

Hål i gula fläcken. makulahål Hål i gula fläcken makulahål Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals små synceller och fungerar som ett slags film som fångar upp det vi ser. Syncellerna

Läs mer

Hål i gula fläcken makulahål

Hål i gula fläcken makulahål Hål i gula fläcken makulahål 1 Lins Glaskropp Näthinna Gula fläcken Synnerv Hornhinna Gula fläcken Ögats insida är klädd med en tunn hinna, näthinnan. Den består av miljontals synceller och fungerar som

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Välkommen till din Eylea-guide Häftet innehåller: Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)

Din guide till. Eylea används för att. så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) Din guide till Eylea används för att behandla en typ av åldersförändringar i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post:

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD)

LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) LUCENTIS (ranibizumab) För våt makuladegeneration (AMD) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre förstå LUCENTIS, en behandling

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning till följd av diabetiska makulaödem (DME) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide Din läkare

Läs mer

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO)

Din guide till. Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) Din guide till Eylea används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats grenven, dvs grenvensocklusion (BRVO) 1 Din ögonklinik är: Kontakt: Telefon: Adress: E-post: 2 Välkommen till din Eylea-guide

Läs mer

vi korrigerar alla dina synfel

vi korrigerar alla dina synfel vi korrigerar alla dina synfel även brytningsfel och ålderssynthet kostnadsfria konsultationer & undersökningar 1 2 innehåll 4 5 6 8 11 12 14 15 DIN FRIHET ÄR NÄRA Vi hjälper dig ta steget förundersökning

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig!

Livet utan glasögon och linser. det är frihet för mig! Livet utan glasögon och linser det är frihet för mig! din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt

Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Glaukom en vanlig ögonsjukdom insikt Pfizer AB, Vetenskapsvägen 10, 19190 Sollentuna, tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Med åren påverkas kroppen på ett sätt som vi inte alltid kan styra. En del åkommor

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid

Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration. Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Neovaskulär (våt) åldersrelaterad makuladegeneration Identifiera symptomen och åtgärda dem i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15)

Läs mer

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon.

Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Information om glasögon. Varför barn kan behöva glasögon. Ögats lins skall liksom linsen i en kamera skapa en skarp bild av omvärlden. I kameran ligger bilden på filmen och i ögat ligger bilden på näthinnan

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av koroidal neovaskularisering till följd av patologisk myopi Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS

LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS LUCENTIS (ranibizumab) För synnedsättning till följd av diabetiskt makulaödem (DME) Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa dig att bättre

Läs mer

1 Information till patienter med hål i gula fläcken

1 Information till patienter med hål i gula fläcken 1 Information till patienter med hål i gula fläcken VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan

Läs mer

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes

1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 1 Information om operation av ögonförändringar vid diabetes Information om operation av ögonförändringar vid diabetes 2 Under de senaste åren har möjligheterna för diabetiker att behålla god syn i hög

Läs mer

att Tänka på FÖRE och

att Tänka på FÖRE och att Tänka på FÖRE och efter din BEHANDLING AV ÅLDERSSYNTHET 1 Nu vet jag att jag alltid kommer att se bra och jag behöver aldrig oroa mig för grå starr! Margareta Birgersson, Statistiker 58 år 2 snart

Läs mer

Diabetes och ögat. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Det finns två typer av diabetes.

Diabetes och ögat. Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Det finns två typer av diabetes. Diabetes och ögat Diabetes är en av våra vanligaste sjukdomar. Diabetes kan i vissa fall medföra förändringar i kroppens blodkärl, bland annat i ögats näthinna. Om dessa inte upptäcks i tid kan de på sikt

Läs mer

Grå starr (katarakt) Information inför operation

Grå starr (katarakt) Information inför operation Grå starr (katarakt) Information inför operation Vad är grå starr? Grå starr innebär att ögats lins är grumlad och inte släpper in tillräckligt med ljus i ögat. Detta leder till synnedsättning. Till en

Läs mer

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning)

Din guide till. (aflibercept injektionsvätska, lösning) (aflibercept injektionsvätska, lösning) Din guide till Bayer Pharma AG, D-13342 Berlin, Germany Copyright 2012 Bayer Pharma AG www.bayerhealthcare.com Innehåll Sid Vad är Eylea?... 4 Åldersförändringar i gula fläcken... 5 Innan du får en injektion

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid diabetes Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Diabetisk näthinnesjukdom. Upptäck och behandla i tid

Diabetisk näthinnesjukdom. Upptäck och behandla i tid Diabetisk näthinnesjukdom Upptäck och behandla i tid Bayer Medinfo hjälper dig med alla frågor om Bayers produkter. Telefon 020 785 8222 (vardagar kl. 9 15) medinfo@bayer.fi Bayer Oy Kägelstranden 12,

Läs mer

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos

behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos behandlingsmetoder vid Svullnad i gula fläcken vid trombos Det mänskliga ögat När ögonen öppnas strömmar ljuset in. Det passerar genom hornhinnan, linsen och glaskroppen och vidare till näthinnan. Näthinnan

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att leva livet med större frihet utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder vi dig personligt

Läs mer

Glaukom. Patientinformation

Glaukom. Patientinformation Glaukom Patientinformation Glaukom - eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan.

Läs mer

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing

att tänka på FÖRE och EFtER din ÖgonLaSERbEhandLing att tänka på FÖRE och efter din ögonlaserbehandling 1 Med tanke på hur säkert det är att korrigera sin syn kan jag inte förstå varför jag inte gjort det tidigare! Sara Ljung, Skogsarbetare 32 år 2 snart

Läs mer

Gråstarrsoperation och sedan?

Gråstarrsoperation och sedan? Gråstarrsoperation och sedan? Eva Mönestam Docent, överläkare Ögonkliniken, Norrlands universitetssjukhus Operation av gråstarr är det vanligaste kirurgiska ingreppet i den industrialiserade världen. Under

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

Prioritera synvård. Handledning för talare

Prioritera synvård. Handledning för talare Prioritera synvård Handledning för talare BILD 1 Presentation av talare. Syftet med den här presentationen är att informera om de synförändringar som kan inträffa när vi åldras och diskutera betydelsen

Läs mer

Prioritera synvård. Se bra hela livet

Prioritera synvård. Se bra hela livet Prioritera synvård Se bra hela livet Allas syn kan förändras med åren Några synförändringar gör det svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Dessa förändringar kan också påverka känslan av självständighet.

Läs mer

Hål i gula fläcken. Patientinformation

Hål i gula fläcken. Patientinformation Hål i gula fläcken Patientinformation VAD ÄR HÅL I GULA FLÄCKEN? Gula fläcken (makula) är den centrala delen av näthinnan (retina) som svarar för synskärpan. Det är med gula fläcken man kan läsa och se

Läs mer

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik

Patientinformation. Södra Älvsborgs Sjukhus. Ögonklinik Patientinformation Grå starr Södra Älvsborgs Sjukhus Ögonklinik Vad är grå starr? Grå starr, som har det medicinska namnet cataract, innebär att ögats lins grumlas och synen blir suddig. Grå starr är en

Läs mer

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem.

500.000 svenskar bär på en ögonsjukdom. Nu har vi gjort det mycket enklare att hitta dem. EyeDiagnostics Scandinavia AB tillhandahåller ett program för att länka samman optikerns mätdata till ögonläkare för en ögonhälsobedömning. Ögonhälsoundersökningen består av följande produkter: - Diskussion

Läs mer

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom?

Glaukom eller heter det grön starr? Hur märker man att man har fått glaukom? Glaukom Glaukom eller heter det grön starr? Glaukom och grön starr är olika namn för samma ögonsjukdom. Den yttrar sig som en skada på synnerven som i sin tur påverkar synförmågan. Ögonläkare väljer ofta

Läs mer

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation

Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Version 5 Bra att veta om grå starr och gråstarrsoperation Patientinformation VAD ÄR GRÅ STARR? Grå starr, eller katarakt, är en grumling i ögats lins. Linsen ligger alldeles innanför pupillen. Utveckling

Läs mer

Om ditt barn får retinoblastom

Om ditt barn får retinoblastom Om ditt barn får retinoblastom 1 Den här broschyren vänder sig till dig som har ett barn som fått diagnosen retinoblastom. Du har säkert många frågor och oroar dig för hur det ska gå för ditt barn. Här

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av retinal grenvensocklusion EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen retinal grenvensocklusion, som också kallas

Läs mer

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos

Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos Ögonmelanom 1 Ögonmelanom är en tumörsjukdom som framför allt uppkommer i ögats druvhinna (uvea). Sjukdomen förekommer i alla åldrar, men är mycket sällsynt hos barn. I Sverige drabbas sjuttio till åttio

Läs mer

LINSER ELLER GLASÖGON?

LINSER ELLER GLASÖGON? LINSER ELLER GLASÖGON? Många kämpar med denna fråga och behöver en hjälpande hand på traven. Därför har vi samlat nyttig information kring de två olika alternativen och vad du bör tänka på i ditt val.

Läs mer

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser

HUVUDBROSCHYR UppleV friheten Utan glasögon OCH linser HUVUDBROSCHYR Upplev friheten utan glasögon och linser 1 Ögonlaser 5 Behandlingsmetoder 6 Steg för steg 8 Vanliga frågor 10 Risker & biverkningar 11 Linsbyte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Steg för steg

Läs mer

Anders Giörloff Leg. Optiker

Anders Giörloff Leg. Optiker Anders Giörloff Leg. Optiker www.visuellergonomi.se www.foretagsoptikern.se Ögat Ögat Emmetropi - rättsynthet Hyperopi översynthet Myopi - närsynthet 1 Ögat Astigmatism Två fokuspunkter Enkelslipade Bifokala

Läs mer

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77

Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ELLER RABAT T Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 * ATT ELLER RAB VAlkomna till Arets foretagare i NAssjO 2010 2010! Gör som kunder från hela höglandet, kom in, slås av den

Läs mer

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig

Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig Livet utan glasögon och linser......det är frihet för mig din frihet är nära När du har bestämt dig för att att leva livet med med större frihet utan utan begränsningen av glasögon och linser erbjuder

Läs mer

glaukom (Grön starr)

glaukom (Grön starr) glaukom (Grön starr) frågor och svar s bu s tat e n s b e r e d n i n g f ö r m e d i c i n s k u t v ä r d e r i n g DENNA SKRIFT GES UT AV SBU OCH KAN BESTÄLLAS PÅ WWW.SBU.SE, BESTÄLLNINGSNUMMER 401-15.

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. DinaÖgon ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2007 DinaÖgon Hitta rätt typ av linser Vad ska man tänka på vid val av kontaktlinser? Och vad är det egentligen för skillnad

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr

Ögonmottagningen Ögonkliniken. Till dig som ska opereras för grå starr Ögonmottagningen Ögonkliniken Till dig som ska opereras för grå starr Hur ser ögat ut? Regnbågshinna Gula fläcken Pupill Synnerv Hornhinna Lins Näthinna Grå starr? Vad är det? Grå starr innebär att linsen

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av våt åldersrelaterad makuladegeneration EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen våt åldersrelaterad makuladegeneration,

Läs mer

Tryck 8:- Royalty 3:- Frakt 1:- Övrigt 3:- 15:- Överskott vid försäljningspris 100 kr Sverige 1 200 000 kr 101 SV 100 000 kr.

Tryck 8:- Royalty 3:- Frakt 1:- Övrigt 3:- 15:- Överskott vid försäljningspris 100 kr Sverige 1 200 000 kr 101 SV 100 000 kr. För att i första skedet sprida information om Sight First II och Lions arbete mot onödig blindhet ute i världen har Sten Jansson LC Fjugesta på uppdrag från guvernörsrådet tagit fram denna kalender. Tryck

Läs mer

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO)

Din guide till. EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Din guide till EYLEA används för att behandla synnedsättning vid propp i ögats centralven, dvs centralvensocklusion (CRVO) Välkommen till din Eylea-guide Din läkare har skrivit ut Eylea eftersom du har

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

Välkommen till Ögonlasern

Välkommen till Ögonlasern Välkommen till Ögonlasern Hos oss möter du erfarna ögonläkare och ett väl inarbetat team med ögonspecialister, optiker och ögonsjuksköterskor som följer dig genom behandlingen. Vi har utfört ögonbehandlingar

Läs mer

28 Ögon, retinopati. Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer. Hur undvika synskador vid diabetes? 2015-12- 15 diabeteshandboken.

28 Ögon, retinopati. Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer. Hur undvika synskador vid diabetes? 2015-12- 15 diabeteshandboken. 28 Ögon, retinopati Rörande krav för körkort se Kap 37 Körkort Vem riskerar att utveckla ögonskador riskfaktorer Patienter med lång diabetesduration. 80 % av typ 1- diabetikerna med diabetes i 15 år har

Läs mer

For För mer more information besök: visit www.visianinfo.eu/sv-se

For För mer more information besök: visit www.visianinfo.eu/sv-se For För mer more information besök: visit www.visianinfo.eu/sv-se Visianinfo.com STAAR Surgical Head Office 1911 Walker Ave. Monrovia, CA 91016 (800) 352-7842 STAAR Surgical International Head Office Hauptstrasse

Läs mer

Patientinformation rörande: Grå starr

Patientinformation rörande: Grå starr Specialitet: Godkänt datum: Patientinformation rörande: Grå starr Kort om sjukdomsförloppet Katarakt eller grå starr, innebär grumling av ögats egen lins och är en av de vanligaste orsakerna till synnedsättning

Läs mer

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER

DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS April 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr.11 1 DINA ÖGON FÖRBÄTTRA DIN SYN MED ENKLA METODER Anita Robertson,

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan)

Patientbroschyr. Jinarc (tolvaptan) Jinarc (tolvaptan) Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris!

Just nu! ELLER RABA 10 : Märkesglasögon till rätt pris! * Just nu! 10: TT ELLER RABA synundersökning Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2014-04-05 (ord. pris 340: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen diabetiskt makulaödem, DME. Den här sjukdomen

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144

10: Märkesglasögon till rätt pris! Just nu! synundersökning ELLER RABA. Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Just nu! 10: synundersökning * TT ELLER RABA Vid köp av glasögon ej Outlet Gäller t.o.m 2013-11-02 (ord. pris 290: ) Märkesglasögon till rätt pris! Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö

Läs mer

Makuladegeneration. - åldersförändringar i gula fläcken

Makuladegeneration. - åldersförändringar i gula fläcken Makuladegeneration - åldersförändringar i gula fläcken Det mänskliga ögat Det mänskliga ögat har en fantastisk förmåga att urskilja rörelser och färg, detaljer och helhet under de mest skiftande ljusförhållanden.

Läs mer

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris?

Framsteg inom ögonsjukvården. Till vilket pris? Framsteg inom ögonsjukvården Till vilket pris? Ögat 1/ 1000 av kroppsvikten 1-2/ 100 medicinstud. väljer ögonspec. Vanligaste op. (kataraktop. 85.000/ år) Flest mogagningsbesök inom specialistvård Aktuella

Läs mer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer

Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer KAPITEL 3 Kosttillskott fo r att minska riskfaktorer Artiklar i Läkartidningen 201209 och 20120912 diskuterar livsstil och hjärtkärlsjukdomar. Denna genomgång kan fungera som bas för att belysa betydelsen

Läs mer

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på

Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi. Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på Kan man se diabetes? Nina Fransén Pettersson doktorand, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Filmer och färgbilder till detta föredrag kan ses på www.medfak.umu.se/forskning/forskningens-dag/-forskningens-dag-2012/

Läs mer

10: Just nu! synundersökning. Vid köp av glasögon Gäller t.o.m (ord. pris 340: )

10: Just nu! synundersökning. Vid köp av glasögon Gäller t.o.m (ord. pris 340: ) Just nu! 10: synundersökning Vid köp av glasögon Gäller t.o.m 2015-12-18 (ord. pris 340: ) Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Välkommen till Karvik s place! - en värld

Läs mer

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem

Fall och brand. Minska riskerna i ditt hem Fall och brand Minska riskerna i ditt hem Fall i hemmet Varje år ramlar en tredjedel av Sveriges äldre befolkning omkull, ofta i hemmet. Det kan bero på att man får sämre balans, syn och hörsel när man

Läs mer

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv.

KOL. den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. KOL den nya svenska folksjukdomen. Fråga din läkare om undersökningen som kan rädda ditt liv. Den kallas för den nya folksjukdomen och man räknar med att omkring 500 000 svenskar har den. Nästan alla är

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Vägen till ett tobaksfritt liv...

Vägen till ett tobaksfritt liv... Vägen till ett tobaksfritt liv... Varför ska du sluta röka eller snusa? Tobak skadar din hälsa Allvarliga sjukdomar som lungcancer, sjukdomar i lungor och luftrör, exempelvis KOL samt hjärt-kärlsjukdomar

Läs mer

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen

Vad är ögonlocksplastik? Vad händer hos oss? Operationen ÖGONLOCKSPLASTIK Vad är ögonlocksplastik? Estetisk kirurgi för att åstadkomma ett yngre och piggare utseende kring ögonen är ett av de vanligaste plastikkirurgiska ingreppen, som utförs på medelålders

Läs mer

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion

LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion LUCENTIS (ranibizumab) För nedsatt syn på grund av makulaödem till följd av retinal venocklusion Din guide till behandling med LUCENTIS Avsnitt 1 Om LUCENTIS Denna broschyr har tagits fram för att hjälpa

Läs mer

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL

Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL 1(5) Ögonoperation för att slippa glasögon - är det värt riskerna? Refraktiva IOL Vem ska INTE genomgå refraktiv kirurgi? - Den som vill ha perfekt syn Komplikationer efter refraktiva linsbyten - Amotio

Läs mer

Optik. Läran om ljuset

Optik. Läran om ljuset Optik Läran om ljuset Vad är ljus? Ljus är en form av energi. Ljus är elektromagnetisk strålning. Energi kan inte försvinna eller nyskapas. Ljuskälla Föremål som skickar ut ljus. I alla ljuskällor sker

Läs mer

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt

1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt 1. Vad är problemet? Kolhydrater och övervikt Nedan ser du en graf som enligt mitt sätt att se visar problemets källa på ett tydligt sätt. Den visar energiintagets sammansättning för vuxna män i USA samt

Läs mer

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se

Tips och råd om överaktiv blåsa. Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se Tips och råd om överaktiv blåsa Du bestämmer över ditt liv. Inte din blåsa. Blåsan.se VES-100973-1 02.2011 Relevans.net Man räknar med att cirka 200 miljoner människor i världen har problem med blåsan.

Läs mer

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus.

Njurcancer. Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. Pfizer AB 191 90 Sollentuna Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se Författare: Annika Mandahl Forsberg, Biträdande Överläkare, Urologiska kliniken, Skånes Universitets Sjukhus. SUT20140120PSE02 Njurcancer Bakgrund

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.8/ Mars 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus DINA ÖGON 4 TIPS FOTO: DAN SKÖLD SE KLART OCH TYDLIGT ÅLDERN ÄR INGET

Läs mer

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 1 VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Multilens 8-sidBb. SV 05-11-11 10.17 Sida 2 Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna

Läs mer

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning

Hypotyreos. Låg ämnesomsättning Hypotyreos Låg ämnesomsättning 2 Författare Docent Gertrud Berg, Docent Svante Jansson och Professor emeritus Ernst Nyström, vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg Docent Ove Törring, Karolinska

Läs mer

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel

10: Nu går tåget! synundersökning. Stortorget Nässjö Tel Södra storg. 4 Eksjö Tel Nu går tåget! 10: synundersökning Gäller t.o.m 2017-12-30 (ord. pris 360: ) Stortorget Nässjö Tel 0380-741 77 Södra storg. 4 Eksjö Tel 0381-16144 Svårt att hitta snygga glasögon? Nu är båda butikerna fyllda

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

OPTIK läran om ljuset

OPTIK läran om ljuset OPTIK läran om ljuset Vad är ljus Ljuset är en form av energi Ljus är elektromagnetisk strålning som färdas med en hastighet av 300 000 km/s. Ljuset kan ta sig igenom vakuum som är ett utrymme som inte

Läs mer

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12

REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN. Version 2012-11-12 REGIONAL MEDICINSK PROGRAMGRUPP HÖGSPECIALISERAD ÖGONSJUKVÅRD SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN Version 2012-11-12 1 År 2000 gjorde RMPG Ögon en genomgång av den högspecialiserade ögonsjukvården i den sydöstra

Läs mer

Ögonen inte bara för syns skull

Ögonen inte bara för syns skull Ögonen inte bara för syns skull Att se är viktigt. Det är en fråga om frihet och självständighet. Synproblem är vanliga. Många behöver glasögon eller kontaktlinser och gör vi det inte som unga gör vi det

Läs mer

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr

Vesikoureteral reflux hos barn. Patient-/föräldrabroschyr Vesikoureteral reflux hos barn Patient-/föräldrabroschyr TM Att förstå reflux Ditt barn har vesikoureteral reflux (VUR/reflux) vilket innebär att urinen rinner tillbaks från urinblåsan till njuren. Reflux

Läs mer