Solistboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solistboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare"

Transkript

1 Solistboken Kort och gott om Sveriges småföretagare

2 Innehåll Sveriges sunda hopp 3 Sveriges mest typiska företagare Solister i en stor orkester här är enmansföretagarna 5 Livsstil som livsuppehälle 7 Balans utan baluns 9 Nätverk är underverk 11 Sveriges största jobbskapare Minst men flest här är Sveriges småföretagare 13 Fem kategorier småföretagare 15 Jobbskaparen 16 Knogigt på kneget 18 Småföretagsklimatet Klimatförändringar 21 Kallfronter 22 Tre mörka moln att skingra 24 Källor 27 2

3 Solistboken Sveriges sunda hopp Vi befinner oss i en tuffare tid än på länge. Företag har gått omkull och många har förlorat sina jobb. Men det finns hopp. Småföretagarnas slitstyrka, verklighets förankring och flexibilitet är just de sundhetstecken som Sverige behöver. Det är i de små företagen som jobben skapas. Sveriges verkliga småföretag, de med 0-9 anställda, är landets allra vanligaste företag. Många talar för småföretagens sak men vi på FöretagarFörbundet är en av de få som fokuserar just på de allra minsta. De kanske inte vinner några Gasellpriser, men de sliter hårt i det tysta och ser i många fall till att det lokala samhället fungerar. Varje år genomför vi en rad undersökningar bland småföretagarna. Vi tar reda på hur deras vardag ter sig och vad de tycker och tänker. Kunskapen samlar vi i en skrift som vänder sig till alla som på något sätt arbetar med småföretagarfrågor; allt från politiker, tjänstemän och organisationer till forskare och journalister. Och givetvis till småföretagarna själva. I oktober 2009 genomförde vi en studie kring Sveriges minsta företag enmansföretagarna. Det är därför vi har valt att kalla årets skrift för Solistboken. Vi har tittat närmare på deras drivkrafter, arbetssätt, ambitioner och mycket annat. Men Solistboken innehåller självklart också fakta om hela gruppen småföretagare och berör det rådande småföretagsklimatet. Det är glädjande att se att enmansföretagarna är ganska nöjda med tillvaron och de upplever att de har balans i livet som helhet. Det känns sunt. Camilla Littorin Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Per Lidström Ordförande FöretagarFörbundet Stockholm, december 2009 Tidigare skrifter i serien: Flitboken (2007) och Arbetarboken (2008). 3

4 Sveriges mest typiska företagare Den första delen av Solistboken ägnar vi åt just enmansföretagarna, landets vanligaste företagargrupp. Materialet bygger på en rikstäckande undersökning som FöretagarFörbundet genomförde i oktober Alla intervjupersoner har enskild firma eller aktiebolag och har en årsomsättning på över kronor. 4

5 Sveriges mest typiska företagare Solister i en stor orkester Enmansföretagare kan man likna vid solister som spelar sitt instrument, sin idé, sitt företag. De får orkestern Sverige att ljuda. I de flesta företag i Sverige är det enbart företagaren som är verksam. Få har ytterligare anställda. Det är en stor osynlig företagargrupp just därför att de identifierar sig mer med sin yrkesroll än ser sig som företagare. Få enmansföretagare har storslagna ambitioner att bygga imperier en enmansföretagare är inte alltid synonym med en entreprenör. Men de bidrar stort till att vårt samhälle faktiskt fungerar. Och de klarar sig själva utan stöd. Landets enmansföretagare vill leva här och nu. De vill göra rätt för sig och ha ett trivsamt liv under resans gång. Som företagare fixar jag jobb åt mig själv och kostar inget för staten. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). 5

6 Sveriges mest typiska företagare Fakta om enmansföretagarna Tre fjärdedelar av enmansföretagarna har enskild firma, resten driver aktiebolag. Fler kvinnor än män driver enskilda firmor. Andelen aktiebolag ökar med ålder och utbildningsnivå. Enmansföretagarnas andel av förädlingsvärdet (som är företagens samlade bidrag till BNP) är cirka 15 procent. De tre största grupperna av enmansföretagare jobbar inom skogsoch jordbruk, bygg och anläggning eller driver konsultverksamhet. Fler än var tredje enmansföretagare kommer från arbetarhem, var femte kommer från företagarhem och nästan lika många från jordbrukarhem. Var tionde enmansföretagare har utländsk bakgrund, vilket är färre än för den genomsnittliga småföretagaren. Genomsnittsåldern är strax under 50 år, var fjärde enmansföretagare är kvinna och var tredje har universitetseller högskoleutbildning. Dessa siffror överensstämmer med den genomsnittliga småföretagaren i Sverige. 6

7 Sveriges mest typiska företagare Livsstil som livsuppehälle Det viktigaste för egenföretagaren är att vara omtyckt av sina kunder, vilket är en förutsättning för verksamheten. Därefter kommer drivkraften att få arbeta med något som man tycker är roligt och brinner för. Frihetsbehovet är också stort. Att kunna styra över sin tid är ett betydelsefullt element i enmansföretagarnas vardag. Hur viktiga är följande drivkrafter för dig som driver företag? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = helt oviktigt för mig och 5 = mycket viktigt för mig Vara omtyckt av dina kunder 4,65 Göra något som du tycker är roligt 4,51 Kunna styra över din tid 4,44 Arbeta med människor som du tycker om 4,29 Göra något som utvecklar dig och din kompetens 4,19 Tjäna mycket pengar 3,57 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Jag ÄR mitt företag. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). 7

8 Sveriges mest typiska företagare Frans Frisörsalong Jag kom till Sverige Jag hade ingen chans på arbetsmarknaden. Och så ville jag prova att starta eget. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). Mer än hälften av alla enmansföretagare engageras främst av själva verksamheten framför företagandet. De identifierar sig i första hand med sin yrkesroll och det är bara var femte som primärt ser sig som företagare. Men intresset för att bygga bolag ökar med omsättningen. Varför blir man egenföretagare? Det är en stor blandning av tvång, tradition, vilja och ren och skär slump. Att driva företag för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är ett mycket vanligt motiv bland kvinnor, yngre företagare och personer med utländsk bakgrund. För många yrkesgrupper finns inte heller anställning som alternativ. Några känner kallet att bli företagare och andra oket att ta över efter närstående. Men den vanligaste drivkraften är friheten som enmansföretagandet innebär. 8

9 Sveriges mest typiska företagare Balans utan baluns Enmansföretagaren har hittat ett bra förhållningssätt till det allt mer stressade livet. De flesta upplever att de har balans mellan arbete och övrigt liv trots att mer än hälften arbetar mer än 40 timmar i veckan. Var fjärde jobbar mer än 56 timmar i veckan. Det är främst männen, de lågutbildade, de yngre enmansföretagarna och de med utländsk bakgrund som arbetar mest. Enmansföretagarnas genomsnittliga arbetsvecka består av 43 timmar, men två av tio försörjer sig även på annat arbete. Det är ingen dans på rosor att vara sin egen, men det är mycket långt ifrån negativt. Nästan tre av fyra är nöjda eller mycket nöjda med sin livssituation på arbetet och något fler vad gäller livssituationen utanför företaget. Det kan bero på flexibiliteten i jobbet. Tre av fem arbetar både hemifrån och på annat ställe men gränserna mellan arbete och fritid blir då inte helt tydliga. Precis som hela gruppen småföretagare nyttjar de sällan de trygghetssystem de pumpar in pengar i, men de gör det i något större utsträckning än småföretagare med anställda. Jag blev företagare för att jag gillar äventyr och känner inget behov av trygghet. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). 9

10 Sveriges mest typiska företagare Har du hittills i år arbetat någon gång då du egentligen borde ha varit hemma på grund av egen eller barns sjukdom? 49% 27% 24% 0% Nej Ja, enstaka dag/dagar Ja, flera dagar Osäker/vet inte Det går inte att fullt likställa en anställd med en företagare vad gäller ansvar, och särskilt inte en enmansföretagare. Och är man som enmansföretagare sjuk finns det ingen där som kan hoppa in och driva verksamheten vidare. Detta märks genom att hälften av alla enmansföretagare uppger att de varit på jobbet då de egentligen borde legat hemma och kurerat sig. Och trots att 40 procent är med i A-kassan var det bara en procent som anmälde sig arbetslös under det senaste året. Jag vill ha frihet. Ingen person över eller under mig. Det funkar bra med nätverk. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). 10

11 Sveriges mest typiska företagare Nätverk är underverk Ensam är stark brukar det heta. Och det stämmer in på egenföretagaren. Nästan fyra av fem känner sig aldrig eller sällan ensamma. Men då ska tilläggas att mer än hälften jobbar i nätverk, där de samarbetar med andra småföretagare gentemot sina kunder. Nätverken är ett sätt att få kollegor och utveckla den egna verksamheten. De största nätverkarna är enmansföretagarna under 30 år samt storstadsbor. Endast var tredje enmansföretagare har ambitionen att växa och att anställa medarbetare. Men de vill samtidigt fortsätta att anlita andra företag. Därmed bidrar de i allra högsta grad till tillväxten i samhället även om deras företag inte nödvändigtvis växer i antal medarbetare. Egenföretagaren är inte heller särskilt orolig av sig. Nästan två tredjedelar har stor tilltro till framtiden, och kvinnor har störst tillförsikt medan företagare med utländsk bakgrund har minst. Mer än hälften uppger att om företaget skulle gå dåligt skulle det inte bara drabba företagaren själv utan även andra som exempelvis kunder, samarbetspartners och familj. Hur bra eller dåliga upplever du att framtidsutsikterna är för ditt företag de kommande tre åren? 37% Medelvärde: 3,78 26% 26% 7% 2% 2% Mycket dåliga (1) Mycket bra (5) Ingen åsikt/ vet inte 11

12 Sveriges största jobbskapare I den andra delen av Solistboken tittar vi närmare på hela gruppen småföretagare i Sverige. Materialet bygger på offentlig statistik och olika undersökningar som FöretagarFörbundet genomfört bland Sveriges småföretagare och sina medlemmar. 12

13 Sveriges största jobbskapare Minst men flest FöretagarFörbundets definition av ett småföretag är ett företag med färre än tio anställda. Av Sveriges nästan registrerade företag utgörs omkring 95 procent av just denna grupp. Småföretagarna finns spridda över hela landet och det är dessa företag som bygger det lokala samhället. De levererar varor och tjänster till privatpersoner, andra företag och offentlig sektor. Fakta och siffror om Sveriges småföretag och småföretagare Nästan var femte företag har en till fyra anställda, och fyra procent av företagen har mellan fem och nio anställda. Småföretagarna sysselsätter omkring en miljon människor, varav cirka kan försörjas enbart på företagets verksamhet. En fjärdedel av småföretagarna är kvinnor. Genomsnittsåldern är strax under 50 år. En tredjedel av småföretagarna har universitets- eller högskoleutbildning. Företagarhem och arbetarhem är de vanligaste uppväxtmiljöerna för småföretagarna. De står för ungefär en tredjedel var. En av sex småföretagare har utländsk bakgrund, vilket stämmer överens med genomsnittet för hela den svenska befolkningen. Jag är född till företagare. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). 1 Enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag enligt Bolagsverket, oktober

14 Sveriges största jobbskapare 14

15 Sveriges största jobbskapare Fem kategorier småföretagare Alla småföretagare kan inte dras över en kam. De är olika som bär. Det har vi sett i vår undersökning som vi genomförde tillsammans med SEB, där fem olika typer av småföretagare kartlades. Jobbaren ser företagandet primärt som ett sätt att försörja sig. Denna grupp representerar en femtedel av Sveriges småföretagare. Gruppen verkar som regel på mindre orter inom exempelvis handeln eller transportnäringen. Fixaren drivs av ekonomisk tillväxt och drar sig inte för att ta risker. Denna grupp utgör omkring en tredjedel av småföretagarna och har den lägsta medelåldern. De driver främst företag som bygger upp den lokala infrastrukturen. Livsnjutaren är äldre akademiker med balans mellan arbete och en aktiv fritid. De är enmansföretagare som erbjuder tjänster i storstadsregionerna men planerar att trappa ner. De utgör 15 procent av småföretagarna. Arvtagaren fullföljer traditionen och driver familjeföretaget vidare. Verksamheten är ofta produktionsorienterad, främst inom jordbruk. De är huvudsakligen män med svensk bakgrund och utgör 13 procent av småföretagarna. Utvecklaren är akademiker och driver ofta större konsultföretag med flera partners. Dessa är framtidens storföretagare. Knappt en femtedel av småföretagarna tillhör denna grupp, som verkar i storstäder. 15

16 Sveriges största jobbskapare Jobbskaparen Visst är den offentliga sektorn en stor arbetsgivare, men det är i de små företagen som jobben skapas. Redan i dag sysselsätter småföretagen med upp till nio anställda omkring en miljon människor. Mellan 2003 och 2008 nettoanställdes personer i de minsta företagen. Det motsvarar mer än en tredjedel av alla nya nettojobb i den privata sektorn. Viljan att anställa har sjunkit under det senaste året främst beroende på konjunkturen. Men fortfarande har en majoritet av småföretagarna för avsikt att deras företag ska växa under kommande år. Ju yngre företagare, eller ju fler anställda man har som företagare, desto större tillväxtambition har man för sitt företag. Det som påverkar småföretagarnas vilja att anställa är framförallt arbetsgivarnas ansvar för sjuklöner och nivån på arbetsgivaravgifterna. Man har större ansvar för sina anställda än man har gentemot sin egen familj. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). Åkes KERI 16

17 Sveriges största jobbskapare Luttrad efter trettio år som företagare med noll pensionspoäng och inget fusk. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). Hur mycket skulle olika förändringar/åtgärder påverka din och ditt företags vilja att anställa nya medarbetare? Andelen som svarade att förändringen/åtgärden skulle påverka ganska eller väldigt mycket Arbetsgivarnas ansvar för sjuklöner (första 14 dagarna) tas bort Arbetsgivaravgifterna sänks Möjligheterna att snabbt avsluta en anställning ökar Möjligheterna att hitta rätt medarbetare (utbildning, yrkeserfarenhet, personlighet) ökar Turordningen i LAS tas bort Byråkrati och blanketthantering vid anställningar förenklas Ett lärlingssystem införs Kraven på att ha ett kollektivavtal minskar Regler & konfliktåtgärder mellan arbetsgivare, medarbetare & fack ändras 59% 53% 50% 49% 43% 40% 70% 76% 75% För företag med anställda ökar viljan att anställa fler om man skulle ta bort turordningsreglerna i LAS. För enmansföretagarna ökar viljan att anställa om blanketthantering och byråkratin minskar. De som redan har anställda tycker inte att det är ett lika stort hinder. De har vant sig vid att det kräver mycket administration att ha medarbetare. 17

18 Sveriges största jobbskapare Knogigt på kneget Småföretagaren jobbar hårt. Fler än åtta av tio jobbar mer än 40 timmar i veckan och en av sex jobbar mer än 60 timmar. När Sverige stänger för sommarsemester jobbar småföretagarna för fullt. En av fyra småföretagare tar inte mer än fem dagar ledigt, och två tredjedelar tar maximalt 15 dagar ledigt under sommaren. Företagare som har många anställda tar mindre sommarsemester än de som har få. De som har lägre utbildning tar mindre sommarsemester än de som har högskole- eller universitetsutbildning. Tiden man lägger på kärnverksamheten är klart störst bland enmansföretagarna och sjunker sedan ju fler anställda man har. Företagarens andel av arbetstiden som man lägger på försäljning och personalfrågor ökar kraftigt med antalet anställda. 18

19 Sveriges största jobbskapare Hur mycket tid lägger du på olika delar av ditt arbete/företagande? Ungefär hur stor andel av din totala arbetstid går åt till vart och ett av de olika områdena/arbetsmomenten? Snitt av arbetstid som går åt till vart och ett av de olika områdena/arbetsmomenten Kärnverksamhet (produktion av produkter/tjänster) 46% Försäljning 17% Administration (skatter & moms, löner, fakturering, bokföring, bidrag, blanketter etc) 15% Andra externa kontakter än försäljning 10% Personalfrågor 6% Utbildning, kompetensutveckling, inläsning av nya regler Annat 1% 5% Annat-stapeln består av ett antal olika verksamheter som de svarande själva nämde, t ex myndighetskontakter, marknadsföring, bokföring, reparationer & underhåll, skötsel av lokal, resor, telefon, mail, statistik/enkäter. Jag var anställd på en industri i 18 år och höll på att bli skogstokig. Vi hade eget företag parallellt innan vi hoppade av, så det var redan lite ruljans på det. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). 19

20 Småföretagsklimatet I den tredje delen av Solistboken tittar vi närmare på det svenska småföretagarklimatet och hur småföretagarna kan få Sverige på fötter. Drygt hälften av småföretagarna uppger att de påverkas negativt av den rådande konjunkturen, men en av tio tycker istället att de gynnats. Som det är nu så är det bara elände, men det finns ljuspunkter och vi måste få människor att börja hoppas igen. Vi måste tro på det vi gör, för vem gör det annars. Citat från undersökningen Cash or Crash småföretagens ekonomiindikator (2009). 20

21 Småföretagsklimatet Klimatförändringar Det har skett en stor attitydförändring i Sverige under de senaste åren. Sveriges ryggrad begreppet som Fredrik Reinfeldt använde om småföretagen vid installationstalet 2006 hyllas nu även på vänsterfronten. Förändringarna i klimatet är något som småföretagarna själva har lagt märke till. De ser att deras frågor finns på den politiska agendan. De upplever mer nu än förr att det är högre status att vara företagare och att samhället har en positivare inställning till företagande. Men med den nya regeringen hade de förväntat sig mer konkreta och tydliga åtgärder som verkligen gör skillnad i vardagen. Det är en helt annan anda i samhället! Man behöver inte gå med nedböjt huvud bara för att man är företagare längre. Fokus på arbete och att det ska löna sig att arbeta. Citat från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). 21

22 Småföretagsklimatet Kallfronter Generationsväxling i lågtryck Var femte småföretagare är över 60 år och i de minsta företagen är ägaren och företagaren ofta samma person. Svårigheten att få tag på kapital och att företagande i sig inte är så attraktivt i Sverige, hindrar ägarskiften. Det kan leda till att företaget läggs ner, med minskad sysselsättning och försämrad samhällsservice som följd. FöretagarFörbundet föreslår bland annat riskkapitalavdrag för investering i småföretag, starta-eget-lån vid ägarskiften samt skattegynnat sparande vid företagsstart. Allt för att underlätta generationsväxling. 22

23 Småföretagsklimatet Rättssäkerheten i blåsväder Det finns stora brister i rättssäkerheten för företagare när det gäller skatteområdet. Varje år drivs företag i konkurs på felaktiga grunder. Att försöka få rätt mot Skatteverket är en komplicerad, kostsam och tidsödande process. Visst förekommer skattefusk, särskilt i vissa branscher och det är självklart att dessa handlingar ska bestraffas. Men kontrollbehovet får aldrig gå ut över enskilda företagares rättssäkerhet. FöretagarFörbundet föreslår bland annat att särskilda skattedomstolar ska inrättas, att skatterätten ska ha samma beviskrav som straffrätten samt att anstånd med betalning av skatt ska beviljas automatiskt vid överklagande. Allt för att säkerställa rättssäkerheten. Istid för riskvilligt kapital I den rådande konjunkturen är det svårt för småföretag att få kapital till nästa utvecklingssteg. Att få ett banklån är nästintill omöjligt och de som lyckas får ofta betala dyrt. Ränteläget för företag är avsevärt högre än för privata bolån. I finanskrisens spår är det nu ännu svårare att hitta riskkapital till småföretag och många skjuter till pengar från sina privata besparingar. Men det räcker inte. Utan tillskott på kapital blir det inga nya produkter, inga nya företag och därmed ingen tillväxt. FöretagarFörbundet föreslår bland annat extra konsolideringsmöjligheter, riskkapitalavdrag för investering i småföretag samt entreprenörskonto. Allt för att underlätta tillflödet av tillväxtkapital i småföretag. 23

24 Småföretagsklimatet Tre mörka moln att skingra Småföretagarnas behov skiljer sig inte betydligt mellan kvinnor och män, företagare med svensk eller utländsk bakgrund eller mellan olika åldersgrupper. Därför är vi säkra på att det inte behövs riktade insatser utan endast generella åtgärder för att förbättra villkoren för alla småföretagare i Sverige. Småföretagarna är positiva till konkurrens på lika villkor, både i Sverige och i Europa. Sänkt arbetsgivaravgift för de tio första anställda på ett företag skulle verkligen få fart på Sverige. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). Sänk arbetsgivaravgifterna Arbetsgivaravgifterna är och har varit den absolut viktigaste frågan för landets små företag i många år. Företagarna med enskild firma har nyligen fått lättnader i sina egenavgifter. Arbetsgivaravgifterna för de riktigt unga liksom en mindre allmän sänkning om en procent har införts under de senaste åren. Men för de allra flesta känns det som att avgifterna har höjts efter att den tillfälliga reduktionen togs bort. För att få fler att anställa krävs en rejäl generell sänkning som lägger arbetsgivaravgifterna på jämförbar nivå med genomsnittet i Europa. FöretagarFörbundet föreslår att nivån på arbetsgivaravgiften halveras på lönesummor upp till en miljon kronor. 24

25 Småföretagsklimatet Inför rättvisare sjukförsäkringssystem En ytterligare mycket stark anledning till att småföretagarna tvekar att anställa är arbetsgivarens ansvar för sjuklönen under de två första sjukveckorna. Det gäller även om sjukdomen inte har något med arbetet att göra. För ett litet företag är det en stor och tung utgift. Som dagens sjukförsäkringssystem är utformat så betalar de små företagen relativt mer till systemet än stora företag och offentlig sektor. FöretagarFörbundet föreslår ett mer rättvist sjukförsäkringssystem där systemet differentieras och arbetsgivarens betalningsansvar för sjuklöneperioden avskaffas. Sjukskrivningar för personalen är något som vi oroar oss över, vårt ansvar för sjuklön vid skador och sjukdom, som inträffar på semestrar, pappaledighet och skönhetsoperationer måste bort. Vi småföretagare är själva aldrig sjuka för det har vi inte råd med. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). 25

26 Solistboken Regelförenklingar! Den stora skillnaden i livsvillkor för småföretag och större bolag Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). Inför småbolagsregler Regelverk och administration är en av de absolut tyngsta delarna för många små företag. I Sverige gäller exakt samma regler för enmansföretagaren som för stora multinationella storbolag. Målsättningen för regeringen är att fram till 2010 minska småföretagens kostnader med 25 procent för att hantera statliga regler. Än så länge har småföretagaren inte upplevt några märkbara förändringar och klockan tickar. FöretagarFörbundet föreslår ett par konkreta regler anpassade för just små företag, de med upp till nio anställda vi kallar det för småbolagsregler. Exempel på regler som ska specialanpassas för småföretag är förenklade aktiebolagsregler, moderniserad arbetsrätt och avdrag för riskkapital. Det finns mer Givetvis finns det fler moln som kan skingras för att Sveriges småföretagare ska blomstra ännu mer. FöretagarFörbundet har därför tagit fram ett handlingsprogram med konkreta förslag för att det ska bli attraktivare att starta företag, enklare att driva företag och mer lönsamt att anställa och växa. Vårt handlingsprogram finns på 26

27 Källor Undersökningar bland Sveriges småföretagare Enmansföretagarna Sverige största företagargrupp (telefonintervjuer oktober 2009) Den nya generationens företagare (telefonintervjuer 30 oktober-17 november 2009) De svenska småföretagarna olika som bär (telefonintervjuer 10 september- 2 oktober 2007). Undersökningen gemomförd i samarbete med SEB. FöretagarFörbundets medlemspanel (regelbunden webbenkät till FöretagarFörbundets medlemmar) Cash or Crash småföretagens ekonomiindikator (webbpanel 26 februari-6 mars 2009). Småföretagarnas syn på HUS-avdraget, den nya kassalagen, EU-valet, regelförenklingar, lågkonjunktur (webbpanel 6-13 maj 2009). Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (webbpanel 26 augusti-2 september 2009). FöretagarFörbundets rapporter I Skatteverkets kvarnar (februari 2009). Sveriges småföretag (april 2009). Räddad från nedläggning vid generationsskifte (april 2009). Offentlig statisk SCB:s Företagsregister (november 2008) och Företagens Ekonomi (2007). Bolagsverket (oktober 2009). Idé och text: Hero Kommunikation Grafisk form: Singing Bird Illustrationer: Pia Dunér Copyright FöretagarFörbundet ISBN

28 FöretagarFörbundet är en organisation för Sveriges småföretag med upp till nio anställda. Idag har småföretagare anslutit sig till organisationen som också drivs av aktiva småföretagare. Förbundet arbetar för att det ska vara attraktivare att starta företag, enklare att driva företag och lönsammare att anställa i företag. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagandets roll i samhällsutvecklingen är kärnan i vår verksamhet. Kontakt Camilla Littorin Förbundssekreterare i FöretagarFörbundet Mobil: Stockholmkansli Vasagatan Stockholm Tel: Medlemskansli Box Ängelholm Tel: W.ff.se Följ vår förbundssekreterare Camilla på Twitter, användarnamn LittorinCamilla Bli ett fan av FöretagarFörbundet på Facebook

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat 21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat En sammanfattning av FöretagarFörbundets näringspolitiska handlingsprogram 2010 Så blir det mer attraktivt att starta, mer fördelaktigt att äga och enklare

Läs mer

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010

685 frågor. Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 685 frågor Direkt från Sveriges småföretagare till näringsministern FöretagarFörbundet, april 2010 1 Hur ska ni få fler att våga satsa på att bli egenföretagare? Varför är Skatteverket den enda myndighet

Läs mer

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp.

och med den 1 augusti inte är tillåtet att ta ut extra avgift en egen lösning på de skärpta reglerna vid kortköp. Fria Oktober 2007 Nya kortregler upprör många Skojare snyltar på förbundet 1 Brukar dina kunder betala med kort? Tänk på att det från Några annonsskojare har hittat en och med den 1 augusti inte är tillåtet

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012

I huvudet på småföretagaren. - trender och tendenser under 2012 I huvudet på småföretagaren - trender och tendenser under 2012 Inte svårt att vara rätt försäkrad Småföretag utgör den allra största delen av svenskt näringsliv. Endast 3,5 procent av alla företag i Sverige

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

MED DINA ÖGON september 2013

MED DINA ÖGON september 2013 MED DINA ÖGON september 2013 Om Moderatkvinnorna 4 Företagande ger många fördelar 5 Råd till andra 7 Svårigheter och hinder 8 Förslag som underlättar 17 F:\HD2010\Moderatkvinnorna\2013\rapporter_pdf\Med

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

E T T J O B B B L I R T I L L

E T T J O B B B L I R T I L L ETT JOBB BLIR TILL Sid. 7 Förord Sid. 14 Sid. 8 4 av 5 jobb skapas i småföretag Sid. 10 Nätverksekonomin utmanar den gamla bilden av näringslivet Sid. 12 Mångfald av småföretag ger trygghet i en global

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag

Efterlevande skyddad eller skyddslös. En studie av efterlevandeskyddet i dag Efterlevande skyddad eller skyddslös En studie av efterlevandeskyddet i dag ANNIKA CREUTZER PÅ UPPDRAG AV ÄNKE- OCH PUPILLKASSAN STOCKHOLM APRIL 2015 1 Innehåll Förord sid 3 Inledning sid 4 1. Familjer

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

Företagarnas finansieringsrapport 2015

Företagarnas finansieringsrapport 2015 SMÅFÖRETAGEN VILL VÄXA MEN SAKNAR FINANSIERING Företagarnas finansieringsrapport 2015 Mars 2015 januari 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Företagarna föreslår:... 4 Bakgrund - svårare att få finansiering...

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

www.smaforetagarna.eu

www.smaforetagarna.eu NÄRINGSPOLITISKT PROGRAM I KORTFORM Av småföretagare - med småföretagare - för småföretagare Tillsammans skapar vi ett företagsklimat i världsklass. www.smaforetagarna.eu Småföretagare står för tillväxten!

Läs mer

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7

Starta eget. ABC i att starta företag 21 enkla steg att följa för att komma igång. Läs mer på sid 6-7 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS December 2008 Starta eget Affärside: Action Entertainer - möt en entreprenör med många bollar i luften. Läs mer på sid14 Starta företag

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN

EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN EGENANSTÄLLNING- EN VÄG IN PÅ ARBETSMARKNADEN Ek. Dr. Lina Bjerke Ek. Dr. Lars Pettersson 4 juli 2013 1 Vad är egenanställning och vad har det för betydelse för möjligheterna på den svenska arbetsmarknaden?

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer