Solistboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solistboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare"

Transkript

1 Solistboken Kort och gott om Sveriges småföretagare

2 Innehåll Sveriges sunda hopp 3 Sveriges mest typiska företagare Solister i en stor orkester här är enmansföretagarna 5 Livsstil som livsuppehälle 7 Balans utan baluns 9 Nätverk är underverk 11 Sveriges största jobbskapare Minst men flest här är Sveriges småföretagare 13 Fem kategorier småföretagare 15 Jobbskaparen 16 Knogigt på kneget 18 Småföretagsklimatet Klimatförändringar 21 Kallfronter 22 Tre mörka moln att skingra 24 Källor 27 2

3 Solistboken Sveriges sunda hopp Vi befinner oss i en tuffare tid än på länge. Företag har gått omkull och många har förlorat sina jobb. Men det finns hopp. Småföretagarnas slitstyrka, verklighets förankring och flexibilitet är just de sundhetstecken som Sverige behöver. Det är i de små företagen som jobben skapas. Sveriges verkliga småföretag, de med 0-9 anställda, är landets allra vanligaste företag. Många talar för småföretagens sak men vi på FöretagarFörbundet är en av de få som fokuserar just på de allra minsta. De kanske inte vinner några Gasellpriser, men de sliter hårt i det tysta och ser i många fall till att det lokala samhället fungerar. Varje år genomför vi en rad undersökningar bland småföretagarna. Vi tar reda på hur deras vardag ter sig och vad de tycker och tänker. Kunskapen samlar vi i en skrift som vänder sig till alla som på något sätt arbetar med småföretagarfrågor; allt från politiker, tjänstemän och organisationer till forskare och journalister. Och givetvis till småföretagarna själva. I oktober 2009 genomförde vi en studie kring Sveriges minsta företag enmansföretagarna. Det är därför vi har valt att kalla årets skrift för Solistboken. Vi har tittat närmare på deras drivkrafter, arbetssätt, ambitioner och mycket annat. Men Solistboken innehåller självklart också fakta om hela gruppen småföretagare och berör det rådande småföretagsklimatet. Det är glädjande att se att enmansföretagarna är ganska nöjda med tillvaron och de upplever att de har balans i livet som helhet. Det känns sunt. Camilla Littorin Förbundssekreterare FöretagarFörbundet Per Lidström Ordförande FöretagarFörbundet Stockholm, december 2009 Tidigare skrifter i serien: Flitboken (2007) och Arbetarboken (2008). 3

4 Sveriges mest typiska företagare Den första delen av Solistboken ägnar vi åt just enmansföretagarna, landets vanligaste företagargrupp. Materialet bygger på en rikstäckande undersökning som FöretagarFörbundet genomförde i oktober Alla intervjupersoner har enskild firma eller aktiebolag och har en årsomsättning på över kronor. 4

5 Sveriges mest typiska företagare Solister i en stor orkester Enmansföretagare kan man likna vid solister som spelar sitt instrument, sin idé, sitt företag. De får orkestern Sverige att ljuda. I de flesta företag i Sverige är det enbart företagaren som är verksam. Få har ytterligare anställda. Det är en stor osynlig företagargrupp just därför att de identifierar sig mer med sin yrkesroll än ser sig som företagare. Få enmansföretagare har storslagna ambitioner att bygga imperier en enmansföretagare är inte alltid synonym med en entreprenör. Men de bidrar stort till att vårt samhälle faktiskt fungerar. Och de klarar sig själva utan stöd. Landets enmansföretagare vill leva här och nu. De vill göra rätt för sig och ha ett trivsamt liv under resans gång. Som företagare fixar jag jobb åt mig själv och kostar inget för staten. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). 5

6 Sveriges mest typiska företagare Fakta om enmansföretagarna Tre fjärdedelar av enmansföretagarna har enskild firma, resten driver aktiebolag. Fler kvinnor än män driver enskilda firmor. Andelen aktiebolag ökar med ålder och utbildningsnivå. Enmansföretagarnas andel av förädlingsvärdet (som är företagens samlade bidrag till BNP) är cirka 15 procent. De tre största grupperna av enmansföretagare jobbar inom skogsoch jordbruk, bygg och anläggning eller driver konsultverksamhet. Fler än var tredje enmansföretagare kommer från arbetarhem, var femte kommer från företagarhem och nästan lika många från jordbrukarhem. Var tionde enmansföretagare har utländsk bakgrund, vilket är färre än för den genomsnittliga småföretagaren. Genomsnittsåldern är strax under 50 år, var fjärde enmansföretagare är kvinna och var tredje har universitetseller högskoleutbildning. Dessa siffror överensstämmer med den genomsnittliga småföretagaren i Sverige. 6

7 Sveriges mest typiska företagare Livsstil som livsuppehälle Det viktigaste för egenföretagaren är att vara omtyckt av sina kunder, vilket är en förutsättning för verksamheten. Därefter kommer drivkraften att få arbeta med något som man tycker är roligt och brinner för. Frihetsbehovet är också stort. Att kunna styra över sin tid är ett betydelsefullt element i enmansföretagarnas vardag. Hur viktiga är följande drivkrafter för dig som driver företag? Medelvärden på en skala 1-5, där 1 = helt oviktigt för mig och 5 = mycket viktigt för mig Vara omtyckt av dina kunder 4,65 Göra något som du tycker är roligt 4,51 Kunna styra över din tid 4,44 Arbeta med människor som du tycker om 4,29 Göra något som utvecklar dig och din kompetens 4,19 Tjäna mycket pengar 3,57 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Jag ÄR mitt företag. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). 7

8 Sveriges mest typiska företagare Frans Frisörsalong Jag kom till Sverige Jag hade ingen chans på arbetsmarknaden. Och så ville jag prova att starta eget. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). Mer än hälften av alla enmansföretagare engageras främst av själva verksamheten framför företagandet. De identifierar sig i första hand med sin yrkesroll och det är bara var femte som primärt ser sig som företagare. Men intresset för att bygga bolag ökar med omsättningen. Varför blir man egenföretagare? Det är en stor blandning av tvång, tradition, vilja och ren och skär slump. Att driva företag för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden är ett mycket vanligt motiv bland kvinnor, yngre företagare och personer med utländsk bakgrund. För många yrkesgrupper finns inte heller anställning som alternativ. Några känner kallet att bli företagare och andra oket att ta över efter närstående. Men den vanligaste drivkraften är friheten som enmansföretagandet innebär. 8

9 Sveriges mest typiska företagare Balans utan baluns Enmansföretagaren har hittat ett bra förhållningssätt till det allt mer stressade livet. De flesta upplever att de har balans mellan arbete och övrigt liv trots att mer än hälften arbetar mer än 40 timmar i veckan. Var fjärde jobbar mer än 56 timmar i veckan. Det är främst männen, de lågutbildade, de yngre enmansföretagarna och de med utländsk bakgrund som arbetar mest. Enmansföretagarnas genomsnittliga arbetsvecka består av 43 timmar, men två av tio försörjer sig även på annat arbete. Det är ingen dans på rosor att vara sin egen, men det är mycket långt ifrån negativt. Nästan tre av fyra är nöjda eller mycket nöjda med sin livssituation på arbetet och något fler vad gäller livssituationen utanför företaget. Det kan bero på flexibiliteten i jobbet. Tre av fem arbetar både hemifrån och på annat ställe men gränserna mellan arbete och fritid blir då inte helt tydliga. Precis som hela gruppen småföretagare nyttjar de sällan de trygghetssystem de pumpar in pengar i, men de gör det i något större utsträckning än småföretagare med anställda. Jag blev företagare för att jag gillar äventyr och känner inget behov av trygghet. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). 9

10 Sveriges mest typiska företagare Har du hittills i år arbetat någon gång då du egentligen borde ha varit hemma på grund av egen eller barns sjukdom? 49% 27% 24% 0% Nej Ja, enstaka dag/dagar Ja, flera dagar Osäker/vet inte Det går inte att fullt likställa en anställd med en företagare vad gäller ansvar, och särskilt inte en enmansföretagare. Och är man som enmansföretagare sjuk finns det ingen där som kan hoppa in och driva verksamheten vidare. Detta märks genom att hälften av alla enmansföretagare uppger att de varit på jobbet då de egentligen borde legat hemma och kurerat sig. Och trots att 40 procent är med i A-kassan var det bara en procent som anmälde sig arbetslös under det senaste året. Jag vill ha frihet. Ingen person över eller under mig. Det funkar bra med nätverk. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). 10

11 Sveriges mest typiska företagare Nätverk är underverk Ensam är stark brukar det heta. Och det stämmer in på egenföretagaren. Nästan fyra av fem känner sig aldrig eller sällan ensamma. Men då ska tilläggas att mer än hälften jobbar i nätverk, där de samarbetar med andra småföretagare gentemot sina kunder. Nätverken är ett sätt att få kollegor och utveckla den egna verksamheten. De största nätverkarna är enmansföretagarna under 30 år samt storstadsbor. Endast var tredje enmansföretagare har ambitionen att växa och att anställa medarbetare. Men de vill samtidigt fortsätta att anlita andra företag. Därmed bidrar de i allra högsta grad till tillväxten i samhället även om deras företag inte nödvändigtvis växer i antal medarbetare. Egenföretagaren är inte heller särskilt orolig av sig. Nästan två tredjedelar har stor tilltro till framtiden, och kvinnor har störst tillförsikt medan företagare med utländsk bakgrund har minst. Mer än hälften uppger att om företaget skulle gå dåligt skulle det inte bara drabba företagaren själv utan även andra som exempelvis kunder, samarbetspartners och familj. Hur bra eller dåliga upplever du att framtidsutsikterna är för ditt företag de kommande tre åren? 37% Medelvärde: 3,78 26% 26% 7% 2% 2% Mycket dåliga (1) Mycket bra (5) Ingen åsikt/ vet inte 11

12 Sveriges största jobbskapare I den andra delen av Solistboken tittar vi närmare på hela gruppen småföretagare i Sverige. Materialet bygger på offentlig statistik och olika undersökningar som FöretagarFörbundet genomfört bland Sveriges småföretagare och sina medlemmar. 12

13 Sveriges största jobbskapare Minst men flest FöretagarFörbundets definition av ett småföretag är ett företag med färre än tio anställda. Av Sveriges nästan registrerade företag utgörs omkring 95 procent av just denna grupp. Småföretagarna finns spridda över hela landet och det är dessa företag som bygger det lokala samhället. De levererar varor och tjänster till privatpersoner, andra företag och offentlig sektor. Fakta och siffror om Sveriges småföretag och småföretagare Nästan var femte företag har en till fyra anställda, och fyra procent av företagen har mellan fem och nio anställda. Småföretagarna sysselsätter omkring en miljon människor, varav cirka kan försörjas enbart på företagets verksamhet. En fjärdedel av småföretagarna är kvinnor. Genomsnittsåldern är strax under 50 år. En tredjedel av småföretagarna har universitets- eller högskoleutbildning. Företagarhem och arbetarhem är de vanligaste uppväxtmiljöerna för småföretagarna. De står för ungefär en tredjedel var. En av sex småföretagare har utländsk bakgrund, vilket stämmer överens med genomsnittet för hela den svenska befolkningen. Jag är född till företagare. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). 1 Enskild firma, aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag enligt Bolagsverket, oktober

14 Sveriges största jobbskapare 14

15 Sveriges största jobbskapare Fem kategorier småföretagare Alla småföretagare kan inte dras över en kam. De är olika som bär. Det har vi sett i vår undersökning som vi genomförde tillsammans med SEB, där fem olika typer av småföretagare kartlades. Jobbaren ser företagandet primärt som ett sätt att försörja sig. Denna grupp representerar en femtedel av Sveriges småföretagare. Gruppen verkar som regel på mindre orter inom exempelvis handeln eller transportnäringen. Fixaren drivs av ekonomisk tillväxt och drar sig inte för att ta risker. Denna grupp utgör omkring en tredjedel av småföretagarna och har den lägsta medelåldern. De driver främst företag som bygger upp den lokala infrastrukturen. Livsnjutaren är äldre akademiker med balans mellan arbete och en aktiv fritid. De är enmansföretagare som erbjuder tjänster i storstadsregionerna men planerar att trappa ner. De utgör 15 procent av småföretagarna. Arvtagaren fullföljer traditionen och driver familjeföretaget vidare. Verksamheten är ofta produktionsorienterad, främst inom jordbruk. De är huvudsakligen män med svensk bakgrund och utgör 13 procent av småföretagarna. Utvecklaren är akademiker och driver ofta större konsultföretag med flera partners. Dessa är framtidens storföretagare. Knappt en femtedel av småföretagarna tillhör denna grupp, som verkar i storstäder. 15

16 Sveriges största jobbskapare Jobbskaparen Visst är den offentliga sektorn en stor arbetsgivare, men det är i de små företagen som jobben skapas. Redan i dag sysselsätter småföretagen med upp till nio anställda omkring en miljon människor. Mellan 2003 och 2008 nettoanställdes personer i de minsta företagen. Det motsvarar mer än en tredjedel av alla nya nettojobb i den privata sektorn. Viljan att anställa har sjunkit under det senaste året främst beroende på konjunkturen. Men fortfarande har en majoritet av småföretagarna för avsikt att deras företag ska växa under kommande år. Ju yngre företagare, eller ju fler anställda man har som företagare, desto större tillväxtambition har man för sitt företag. Det som påverkar småföretagarnas vilja att anställa är framförallt arbetsgivarnas ansvar för sjuklöner och nivån på arbetsgivaravgifterna. Man har större ansvar för sina anställda än man har gentemot sin egen familj. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). Åkes KERI 16

17 Sveriges största jobbskapare Luttrad efter trettio år som företagare med noll pensionspoäng och inget fusk. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). Hur mycket skulle olika förändringar/åtgärder påverka din och ditt företags vilja att anställa nya medarbetare? Andelen som svarade att förändringen/åtgärden skulle påverka ganska eller väldigt mycket Arbetsgivarnas ansvar för sjuklöner (första 14 dagarna) tas bort Arbetsgivaravgifterna sänks Möjligheterna att snabbt avsluta en anställning ökar Möjligheterna att hitta rätt medarbetare (utbildning, yrkeserfarenhet, personlighet) ökar Turordningen i LAS tas bort Byråkrati och blanketthantering vid anställningar förenklas Ett lärlingssystem införs Kraven på att ha ett kollektivavtal minskar Regler & konfliktåtgärder mellan arbetsgivare, medarbetare & fack ändras 59% 53% 50% 49% 43% 40% 70% 76% 75% För företag med anställda ökar viljan att anställa fler om man skulle ta bort turordningsreglerna i LAS. För enmansföretagarna ökar viljan att anställa om blanketthantering och byråkratin minskar. De som redan har anställda tycker inte att det är ett lika stort hinder. De har vant sig vid att det kräver mycket administration att ha medarbetare. 17

18 Sveriges största jobbskapare Knogigt på kneget Småföretagaren jobbar hårt. Fler än åtta av tio jobbar mer än 40 timmar i veckan och en av sex jobbar mer än 60 timmar. När Sverige stänger för sommarsemester jobbar småföretagarna för fullt. En av fyra småföretagare tar inte mer än fem dagar ledigt, och två tredjedelar tar maximalt 15 dagar ledigt under sommaren. Företagare som har många anställda tar mindre sommarsemester än de som har få. De som har lägre utbildning tar mindre sommarsemester än de som har högskole- eller universitetsutbildning. Tiden man lägger på kärnverksamheten är klart störst bland enmansföretagarna och sjunker sedan ju fler anställda man har. Företagarens andel av arbetstiden som man lägger på försäljning och personalfrågor ökar kraftigt med antalet anställda. 18

19 Sveriges största jobbskapare Hur mycket tid lägger du på olika delar av ditt arbete/företagande? Ungefär hur stor andel av din totala arbetstid går åt till vart och ett av de olika områdena/arbetsmomenten? Snitt av arbetstid som går åt till vart och ett av de olika områdena/arbetsmomenten Kärnverksamhet (produktion av produkter/tjänster) 46% Försäljning 17% Administration (skatter & moms, löner, fakturering, bokföring, bidrag, blanketter etc) 15% Andra externa kontakter än försäljning 10% Personalfrågor 6% Utbildning, kompetensutveckling, inläsning av nya regler Annat 1% 5% Annat-stapeln består av ett antal olika verksamheter som de svarande själva nämde, t ex myndighetskontakter, marknadsföring, bokföring, reparationer & underhåll, skötsel av lokal, resor, telefon, mail, statistik/enkäter. Jag var anställd på en industri i 18 år och höll på att bli skogstokig. Vi hade eget företag parallellt innan vi hoppade av, så det var redan lite ruljans på det. Citat småföretagare från undersökningen Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp (2009). 19

20 Småföretagsklimatet I den tredje delen av Solistboken tittar vi närmare på det svenska småföretagarklimatet och hur småföretagarna kan få Sverige på fötter. Drygt hälften av småföretagarna uppger att de påverkas negativt av den rådande konjunkturen, men en av tio tycker istället att de gynnats. Som det är nu så är det bara elände, men det finns ljuspunkter och vi måste få människor att börja hoppas igen. Vi måste tro på det vi gör, för vem gör det annars. Citat från undersökningen Cash or Crash småföretagens ekonomiindikator (2009). 20

21 Småföretagsklimatet Klimatförändringar Det har skett en stor attitydförändring i Sverige under de senaste åren. Sveriges ryggrad begreppet som Fredrik Reinfeldt använde om småföretagen vid installationstalet 2006 hyllas nu även på vänsterfronten. Förändringarna i klimatet är något som småföretagarna själva har lagt märke till. De ser att deras frågor finns på den politiska agendan. De upplever mer nu än förr att det är högre status att vara företagare och att samhället har en positivare inställning till företagande. Men med den nya regeringen hade de förväntat sig mer konkreta och tydliga åtgärder som verkligen gör skillnad i vardagen. Det är en helt annan anda i samhället! Man behöver inte gå med nedböjt huvud bara för att man är företagare längre. Fokus på arbete och att det ska löna sig att arbeta. Citat från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). 21

22 Småföretagsklimatet Kallfronter Generationsväxling i lågtryck Var femte småföretagare är över 60 år och i de minsta företagen är ägaren och företagaren ofta samma person. Svårigheten att få tag på kapital och att företagande i sig inte är så attraktivt i Sverige, hindrar ägarskiften. Det kan leda till att företaget läggs ner, med minskad sysselsättning och försämrad samhällsservice som följd. FöretagarFörbundet föreslår bland annat riskkapitalavdrag för investering i småföretag, starta-eget-lån vid ägarskiften samt skattegynnat sparande vid företagsstart. Allt för att underlätta generationsväxling. 22

23 Småföretagsklimatet Rättssäkerheten i blåsväder Det finns stora brister i rättssäkerheten för företagare när det gäller skatteområdet. Varje år drivs företag i konkurs på felaktiga grunder. Att försöka få rätt mot Skatteverket är en komplicerad, kostsam och tidsödande process. Visst förekommer skattefusk, särskilt i vissa branscher och det är självklart att dessa handlingar ska bestraffas. Men kontrollbehovet får aldrig gå ut över enskilda företagares rättssäkerhet. FöretagarFörbundet föreslår bland annat att särskilda skattedomstolar ska inrättas, att skatterätten ska ha samma beviskrav som straffrätten samt att anstånd med betalning av skatt ska beviljas automatiskt vid överklagande. Allt för att säkerställa rättssäkerheten. Istid för riskvilligt kapital I den rådande konjunkturen är det svårt för småföretag att få kapital till nästa utvecklingssteg. Att få ett banklån är nästintill omöjligt och de som lyckas får ofta betala dyrt. Ränteläget för företag är avsevärt högre än för privata bolån. I finanskrisens spår är det nu ännu svårare att hitta riskkapital till småföretag och många skjuter till pengar från sina privata besparingar. Men det räcker inte. Utan tillskott på kapital blir det inga nya produkter, inga nya företag och därmed ingen tillväxt. FöretagarFörbundet föreslår bland annat extra konsolideringsmöjligheter, riskkapitalavdrag för investering i småföretag samt entreprenörskonto. Allt för att underlätta tillflödet av tillväxtkapital i småföretag. 23

24 Småföretagsklimatet Tre mörka moln att skingra Småföretagarnas behov skiljer sig inte betydligt mellan kvinnor och män, företagare med svensk eller utländsk bakgrund eller mellan olika åldersgrupper. Därför är vi säkra på att det inte behövs riktade insatser utan endast generella åtgärder för att förbättra villkoren för alla småföretagare i Sverige. Småföretagarna är positiva till konkurrens på lika villkor, både i Sverige och i Europa. Sänkt arbetsgivaravgift för de tio första anställda på ett företag skulle verkligen få fart på Sverige. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). Sänk arbetsgivaravgifterna Arbetsgivaravgifterna är och har varit den absolut viktigaste frågan för landets små företag i många år. Företagarna med enskild firma har nyligen fått lättnader i sina egenavgifter. Arbetsgivaravgifterna för de riktigt unga liksom en mindre allmän sänkning om en procent har införts under de senaste åren. Men för de allra flesta känns det som att avgifterna har höjts efter att den tillfälliga reduktionen togs bort. För att få fler att anställa krävs en rejäl generell sänkning som lägger arbetsgivaravgifterna på jämförbar nivå med genomsnittet i Europa. FöretagarFörbundet föreslår att nivån på arbetsgivaravgiften halveras på lönesummor upp till en miljon kronor. 24

25 Småföretagsklimatet Inför rättvisare sjukförsäkringssystem En ytterligare mycket stark anledning till att småföretagarna tvekar att anställa är arbetsgivarens ansvar för sjuklönen under de två första sjukveckorna. Det gäller även om sjukdomen inte har något med arbetet att göra. För ett litet företag är det en stor och tung utgift. Som dagens sjukförsäkringssystem är utformat så betalar de små företagen relativt mer till systemet än stora företag och offentlig sektor. FöretagarFörbundet föreslår ett mer rättvist sjukförsäkringssystem där systemet differentieras och arbetsgivarens betalningsansvar för sjuklöneperioden avskaffas. Sjukskrivningar för personalen är något som vi oroar oss över, vårt ansvar för sjuklön vid skador och sjukdom, som inträffar på semestrar, pappaledighet och skönhetsoperationer måste bort. Vi småföretagare är själva aldrig sjuka för det har vi inte råd med. Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). 25

26 Solistboken Regelförenklingar! Den stora skillnaden i livsvillkor för småföretag och större bolag Citat småföretagare från undersökningen Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (2009). Inför småbolagsregler Regelverk och administration är en av de absolut tyngsta delarna för många små företag. I Sverige gäller exakt samma regler för enmansföretagaren som för stora multinationella storbolag. Målsättningen för regeringen är att fram till 2010 minska småföretagens kostnader med 25 procent för att hantera statliga regler. Än så länge har småföretagaren inte upplevt några märkbara förändringar och klockan tickar. FöretagarFörbundet föreslår ett par konkreta regler anpassade för just små företag, de med upp till nio anställda vi kallar det för småbolagsregler. Exempel på regler som ska specialanpassas för småföretag är förenklade aktiebolagsregler, moderniserad arbetsrätt och avdrag för riskkapital. Det finns mer Givetvis finns det fler moln som kan skingras för att Sveriges småföretagare ska blomstra ännu mer. FöretagarFörbundet har därför tagit fram ett handlingsprogram med konkreta förslag för att det ska bli attraktivare att starta företag, enklare att driva företag och mer lönsamt att anställa och växa. Vårt handlingsprogram finns på 26

27 Källor Undersökningar bland Sveriges småföretagare Enmansföretagarna Sverige största företagargrupp (telefonintervjuer oktober 2009) Den nya generationens företagare (telefonintervjuer 30 oktober-17 november 2009) De svenska småföretagarna olika som bär (telefonintervjuer 10 september- 2 oktober 2007). Undersökningen gemomförd i samarbete med SEB. FöretagarFörbundets medlemspanel (regelbunden webbenkät till FöretagarFörbundets medlemmar) Cash or Crash småföretagens ekonomiindikator (webbpanel 26 februari-6 mars 2009). Småföretagarnas syn på HUS-avdraget, den nya kassalagen, EU-valet, regelförenklingar, lågkonjunktur (webbpanel 6-13 maj 2009). Småföretagarnas syn på regeringens politik, landets företagsklimat samt viljan att anställa medarbetare (webbpanel 26 augusti-2 september 2009). FöretagarFörbundets rapporter I Skatteverkets kvarnar (februari 2009). Sveriges småföretag (april 2009). Räddad från nedläggning vid generationsskifte (april 2009). Offentlig statisk SCB:s Företagsregister (november 2008) och Företagens Ekonomi (2007). Bolagsverket (oktober 2009). Idé och text: Hero Kommunikation Grafisk form: Singing Bird Illustrationer: Pia Dunér Copyright FöretagarFörbundet ISBN

28 FöretagarFörbundet är en organisation för Sveriges småföretag med upp till nio anställda. Idag har småföretagare anslutit sig till organisationen som också drivs av aktiva småföretagare. Förbundet arbetar för att det ska vara attraktivare att starta företag, enklare att driva företag och lönsammare att anställa i företag. Att skapa opinion om och öka förståelsen för småföretagandets roll i samhällsutvecklingen är kärnan i vår verksamhet. Kontakt Camilla Littorin Förbundssekreterare i FöretagarFörbundet Mobil: Stockholmkansli Vasagatan Stockholm Tel: Medlemskansli Box Ängelholm Tel: W.ff.se Följ vår förbundssekreterare Camilla på Twitter, användarnamn LittorinCamilla Bli ett fan av FöretagarFörbundet på Facebook

Flitboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare

Flitboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare Flitboken Kort och gott om Sveriges småföretagare Innehåll Älskade småföretagare 3 Det här är småföretagaren Från topp till tå 4 Småföretagarens vardag Stolt men sliten 11 Småföretagarens önskelista Hinder

Läs mer

Jobbskaparna. Kort och gott om Sveriges småföretagare

Jobbskaparna. Kort och gott om Sveriges småföretagare Jobbskaparna Kort och gott om Sveriges småföretagare Innehåll Så växer Sverige 3 Växtkraft småföretagen som nyanställer 4 Jobbskaparna 5 Växtverk 6 På grönare kvist 9 Tilltro till tillväxt 11 Sveriges

Läs mer

Arbetarboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare

Arbetarboken. Kort och gott om Sveriges småföretagare Arbetarboken Kort och gott om Sveriges småföretagare Innehåll Kära vardagshjältar 3 En ny generation småföretagare En samhällsbyggande arbetare under luppen 5 Den unge nyföretagaren på jobbet 8 I huvudet

Läs mer

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund

FöretagarFörbundet analyserar. Småföretagare med utländsk bakgrund analyserar Småföretagare med utländsk bakgrund maj 2008 Småföretagare med utländsk bakgrund Sammanfattning FöretagarFörbundet har tillsammans med SEB genomfört en telefonundersökning av företagares bakgrund.

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011

Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011 Rapport Småföretagarnas sommarledighet och arbetstider Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel maj 2011 Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter 12-18 maj 2011, av Hero

Läs mer

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet

Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Rapport Medlemspanelen augusti 2010 FöretagarFörbundet Fakta om undersökningen Undersökningen genomfördes med webbenkäter mellan den 12-17 augusti 2010 av Hero Kommunikation AB. Undersökningen gjordes

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Utvärdering av alliansregeringens två första år

Utvärdering av alliansregeringens två första år FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Utvärdering av alliansregeringens två första år 08-09-16 1 Fakta om FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Hur genomfördes panelundersökningen?

Läs mer

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb

Sänkt arbetsgivaravgift. nya jobb Sänkt arbetsgivaravgift ger nya jobb Rapport från Företagarna oktober 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsgivaravgiften den viktigaste skatten att sänka... 4 Sänkt arbetsgivaravgift = fler jobb?... 6 Policyslutsatser

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Enmansföretagarna. Sveriges största företagargrupp

Enmansföretagarna. Sveriges största företagargrupp Enmansföretagarna Sveriges största företagargrupp Innehåll Egenföretagare är inget jobb, det är en livsstil 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Enmansföretagarnas arbete och liv 14 Enmansföretagarnas

Läs mer

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare

Den nya generationens företagare. Livsviktiga arbetare Den nya generationens företagare Livsviktiga arbetare Innehåll Framtidens samhällsbyggare 3 Fakta om undersökningen 4 Fakta om de svarande 5 Arbete och övrigt liv 14 Typ av företag 17 Synen på företaget

Läs mer

Hur klarar företagen generationsväxlingen?

Hur klarar företagen generationsväxlingen? Hur klarar företagen generationsväxlingen? Rapport från Företagarna mars 211 Innehållsförteckning Inledning... 3 Var fjärde företagare vill trappa ned på fem års sikt... 4 Hur ser planerna för generationsväxlingen

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat

21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat 21 konkreta förslag till ett bättre företagsklimat En sammanfattning av FöretagarFörbundets näringspolitiska handlingsprogram 2010 Så blir det mer attraktivt att starta, mer fördelaktigt att äga och enklare

Läs mer

Regering flirtar med småföretagen. Men räcker löftena för en förälskelse? 07-04-20 1

Regering flirtar med småföretagen. Men räcker löftena för en förälskelse? 07-04-20 1 Regering flirtar med småföretagen. Men räcker löftena för en förälskelse? 07-04-20 1 FöretagarFörbundets medlemspanel bland småföretagare Synen på regeringens planerade och genomförda åtgärder för landets

Läs mer

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga

Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga Egenföretagarna Viktiga för tillväxten och jobben men alltför ofta osynliga September 2016 Lars Jagrén Egenföretagarna: Viktiga för ekonomin och tillväxten men alltför ofta osynliga Inledning Egenföretagarna

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet!

Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Alla regler i LAS krockar med vår verklighet! Trä- och Möbelindustriförbundet och Skogsindustrierna Visby den 5 juli 2010 1 Vi representerar företag med 40 000 anställda Trä- och Möbelindustriförbundet

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Eget företag - Dröm och verklighet

Eget företag - Dröm och verklighet Eget företag - Dröm och verklighet Ingela Gabrielsson Privatekonom 2009-08-27 Om undersökningen För att öka förståelsen för drömmen om att starta eget och för verkligheten har Nordea Private Banking valt

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

Rapport från Företagarna februari 2012

Rapport från Företagarna februari 2012 Rapport från Företagarna februari 2012 februari 2012 Inledning... 2 Allt fler småföretag, allt fler sysselsatta... 2 Tjänstesektorn allt viktigare... 4 Nya företag och nya företagare... 5 Möjligheter och

Läs mer

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut

Trygghetssystem för företagare. - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut - FöretagarFörbundet analyserar och kommenterar Regeringens beslut Företagares sociala trygghet Regeringen presenterade den 18 september 2009 tio reformer för hur företagares sociala trygghet kan stärkas.

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Luleå 2010-12-08 1 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND #4av5jobb Skapas i små företag. ÖSTERGÖTLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa?

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och konjunkturen Gasa eller bromsa? Innehållsförteckning Förord... 2 Rapporten i korthet... 4 Hur mår konjunkturen?... 5 Rekrytering... 6 Stannar chefen kvar?... 10

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006

FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbanken Analys Nr 6 8 mars 2006 FöreningsSparbankens Företagarpris 2006 Finalisterna ser ganska goda utsikter för Sveriges konkurrenskraft men det blir allt tuffare Idag den 8 mars kl 16.15

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit.

Det måste alltså bli frivilligt att teckna kollektivavtal. Det finns flera vägar för att nå dit. Rapport från Företagarna mars 2011 Sammanfattning och synpunkter... 2 Så gjordes undersökningen... 3 Sextio procent av företagen har inte kollektivavtal... 4 Större småföretag har oftare kollektivavtal/hängavtal...

Läs mer

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Räddad från nedläggning vid generationsskifte - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Sammanfattning Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att många svenska företagare planerade att pensionera

Läs mer

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO

Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO Rapport Manpower Work Life PENSIONEN - EN KÄLLA TILL ORO PENSIONEN EN KÄLLA TILL ORO Fram tills nyligen har de flesta heltidsarbetande svenskar kunnat räkna med en trygg försörjning på äldre dagar. Idag

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Bättre företagsklimat och fler vill växa

Bättre företagsklimat och fler vill växa 2010-09-17 NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 2 Bättre företagsklimat och fler vill växa men politikernas syn på företagande skiljer sig från företagarnas I den andra upplagan av NyföretagarCentrums

Läs mer

Frihet viktigast för småföretagarna

Frihet viktigast för småföretagarna Frihet viktigast för småföretagarna Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Inledning... 3 Tre av fyra företagare skulle rekommendera en familjemedlem att bli egen företagare... 4 Friheten viktigaste

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika

60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika 60 år i arbetslivet en verklighet för många företagare som går att undvika Enligt SCBs Arbetskraftsundersökningar (Aku) var den genomsnittliga faktiskt arbetade tiden bland anställda 30,4 timmar per vecka

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen!

Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Medlemsenkäten hösten 2005 Fackliga utbildningen är bra, men mera behövs Glöm Stockholmspressen! Drygt var tionde medlem har ett fackligt uppdrag. Två tredjedelar har fått en utbildning för uppdraget.

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång?

Den kommunala ingenjören. Kostnad eller tillgång? Den kommunala ingenjören Kostnad eller tillgång? Inledning Sveriges kommuner står inför stora utmaningar för att nå en effektiv, attraktiv och regionalpolitiskt hållbar utveckling. Många regionala dilemman

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

Småföretagen spår ljusa tider

Småföretagen spår ljusa tider Småföretagen spår ljusa tider Undersökning om konjunkturs- och arbetsmarknadstrender bland 2000 små och medelstora företag Innehåller siffror för Örebro 2010-10-06 Innehåll Syfte och metod... 3 Sammanfattning

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi är den växande organisationen för Sveriges småföretagare. Vi är mer RAKT PÅ Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag

Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag www.pwc.se Regelverk, kompetens och framtidsvisioner En rapport om småföretagens vardag En undersökning om de viktigaste frågorna för svenska småföretagare nu och framöver. Innehåll Inledning 3 Utvecklingen

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1

Almegas proposition 2012/ Del 1. Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet ALMEGA- Prop. 2012/1 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 1 Förslag för lägre ungdomsarbetslöshet Prop. 2012/1 Ungdomsarbetslösheten fortsätter, trots en rad åtgärder de senaste åren, att vara ett av våra största

Läs mer

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1

Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Ung Företagsamhet Vad hände sedan? Sida 1 Sammanfattning 13% av UF-deltagarna har startat eget efter utbildningen. 19% av respondenterna över 28 år har företagarerfarenhet. Andelen med företagarerfarenhet

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Driftig men otrygg S11097 11-04

Driftig men otrygg S11097 11-04 Driftig men otrygg S11097 11-04 Sammanfattning Småföretagare kan inte räkna med samma trygghet som anställda tillförsäkras genom det statliga socialförsäkringssystemet och de kollektivavtalade försäkringarna.

Läs mer

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga

Maj 2010. Turordningsreglerna missgynnar unga Maj 2010 Turordningsreglerna missgynnar unga Innehåll Sammanfattning och bakgrund... 3 Unga upplever att turordningsreglerna missgynnar... 4 Så gjordes undersökningen... 4 Slutsatser och policydiskussion...

Läs mer

Nya företags utveckling

Nya företags utveckling Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga

Läs mer

Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande

Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande Rapport och analys från Swedbank: Från anställning till företagande Johan Kreicbergs, företagarekonom Swedbank och Sparbankerna Sammanfattning I den här rapporten har vi bearbetat statistik från SCB och

Läs mer

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher

Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Matchning och jobbsökning handläggare och jobbcoacher Om undersökningen Målgrupp Antal intervjuer Metod, jobbcoacher anslutna till Arbetsförmedlingen, coach via TSL och handläggare vid Trygghetsrådet,

Läs mer

ROT-avdraget skapar fler vita jobb

ROT-avdraget skapar fler vita jobb VI BYGGER ETT BÄTTRE SVERIGE ROT-avdraget skapar fler vita jobb En studie kring inställningen till ROT-avdraget hos 2 447 företag inom byggbranschen December 2011 BYGG- BRANSCHEN I SAMVERKAN Inledning

Läs mer

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag

Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass, nummer 3 Förenklingsarbetet verkar avstanna och många företagare vill sälja sina företag I den tredje upplagan av NyföretagarCentrums och SEB:s Företagskompass,

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor

juli 2014 En undersökning om småföretagares semestervanor En undersökning om småföretagares semestervanor Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Jobbar du på semestern?... 4 Hur många timmar en vanlig semestervecka ägnar du åt företaget?... 7 Upplever

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Egenföretagare och entreprenörer

Egenföretagare och entreprenörer 5 1 Sammanfattning Varför startar man eget? Och vad är det som gör att man väljer att fortsätta som egenföretagare? V år rapport har två syften. Det första är att redovisa fakta om egenföretagandets betydelse

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna

#4av5jobb. #4av5jobb. Du som företagare skapar jobben. Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna Du som företagare skapar jobben SMÅFÖRETAGEN Elisabeth Thand Ringqvist, vd Företagarna SMÅFÖRETAG SKAPAR STOR TILLVÄXT Det är lätt att tro att alla jobb skapas av de stora och multinationella företagen.

Läs mer

Företagarens vardag i Uppsala 2014

Företagarens vardag i Uppsala 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Uppsala 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning undersökningen: Resultat av den nationella

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag

Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Gävle 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag SammanfattningResultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten

kort om Rapport 5 av 7 2007 Kort om: RappoRt 5 av 7 2007 Röster om facket och jobbet Ungdomar och facket En sammanfattning av den femte rapporten Kort om: kort om Rapport av 7 7 RappoRt av 7 7 En sammanfattning av den femte rapporten De vanligaste skälen för unga arbetare att inte vara med i facket är medlemsavgiftens storlek, att man har tillfällig

Läs mer

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Sundsvall 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Företagarens vardag i Karlstad 2014

Företagarens vardag i Karlstad 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Karlstad 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Rapport till Bäckströmkommissionen 2006-03-09 Docent Nils Karlson, vd Ratio Näringslivets forskningsinstitut www.ratio.se En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb Sveriges Akilleshäl är

Läs mer

Förtroendet för revisorer

Förtroendet för revisorer Förtroendet för revisorer En undersökning om hur stort förtroendet är bland företagsledare, politiker och allmänhet Maj 2011 Far, Box 6417, 113 82 Stockholm Besöksadress: Kungsbron 2, Tel. 08 506 112 00,

Läs mer

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden

Maj 2010. Sveriges största skattebetalare. - småföretagen står för välfärden Maj 2010 Sveriges största skattebetalare - småföretagen står för välfärden Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Så gjordes undersökningen... 6 Bolagsskatt, arbetsgivaravgift och inkomstskatt...

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Partigranskning mars 2006

Partigranskning mars 2006 Företagarna granskar del 2 Partigranskning mars 2006 Hur stämmer partiernas karta med företagens verklighet? mars 2006 Kopplingen mellan jobb, välfärd och företagande har spelat en viktig roll i årets

Läs mer

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag

Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag En rapport om de viktigaste frågorna för småföretagarna i Sverige. Företagarens vardag i Gävle 2015 www.pwc.se/smaforetag Introduktion Företagarens vardag är rapporten som belyser de utmaningar och möjligheter

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Företagarens vardag i Helsingborg 2014

Företagarens vardag i Helsingborg 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Helsingborg 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning Resultat av den nationella undersökningen:

Läs mer

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014.

MARS 2015. Företagsamheten 2015. Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen Gotlands mest företagsamma människa 2014. MARS 2015 Företagsamheten 2015 Mymlan Isenborg, Restaurang Surfers. Vinnare av tävlingen s mest företagsamma människa 2014. s län Innehåll 1. Inledning...2 Så genomförs undersökningen... 2 Vem är företagsam?...

Läs mer

Enskild firma. Allmänt

Enskild firma. Allmänt Enskild firma 1/4 Allmänt Väljer du att driva företaget som en enskild firma är det viktigt att veta att du själv ansvarar för allt du gör i företagets namn, t.ex. att avtal hålls och skulder betalas.

Läs mer