Inspiration integration

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inspiration integration"

Transkript

1 Inspiration integration Marianne Barrljung Hushållningssällskapens Förbund Arbetsgrupp integration Integrationsmentor Hållbar landsbygdsutveckling

2 43 % i miljonprogramsområden vill bli lantisar 341 personer i åldrarna år boende i miljonprogramsområden i Stockholm, Göteborg eller Malmö En idyllisk syn och en trygghet på landsbygden Brist på jobb och service på landsbygden, samt dåliga kommunikationer Ytterligare 34 % kunde tänka sig att testa landsbygden någon gång i livet Enligt Jordbruksverket, enkätundersökning Miklo

3 3 Bakgrund landsbygden Behov av befolkningsutveckling Här finns naturlig samverkan mellan företagare och föreningsliv Har 60-talet skilda näringsverksamheter inom 33 olika branscher Är positivare till invandrare än allmänt i samhället. Förändring av ålderspyramiden ( 80 % av utrikesfödda är under 40 år) Nya produkter och tjänster

4 4 Möjligheter på landsbygden 36 % av ägarna / företagarna har fyllt 60 år! Idag finns knappt utrikesfödda 1½ % företagare Inte självklart att arvtagare vill driva företaget vidare jobb annonserades på nya jobb förväntas inom fem år Brist på arbetskraft inom vissa branscher EU:s landsbygdsprogram

5 5 Inte bara skogs och jordbruk! Jord och skogsbruk IT Service Vård och omsorg Konsultföretag Vattenvård Småskalig turism Miljöföretag Design Lokal mat Teknikföretag Bil och maskinföretag Trädgård Energi Entreprenad Byggbransch Hästverksamhet

6 Offentlig sektor Migrationsverk Integrationscenter Socialförvaltning Arbetsförmedling Utrikesfödda Invandrarföreningar Tätort Stad Landsbygden Entreprenörer och ideella föreningar

7 Inbjudan till Nuntorpsdagarna arabiska är Sveriges tredje största språk!تدعو المدرسه الزراعيه في نون تورب الى احتفال عاي لي 5/24 يوم السبت المصادف 24 مايو لجميع العواي ل والاشخاص المهتمين بالطبيعه والزراعه والبناء والحيوانات الداجنه وغير الداجنه والمكاي ن وآافه.الامكانيات اعداديه الزراعه في نون تورب هذه تتيح للطلاب فيها امكانية الحصول على العرفه والعلم في ما يخص الحصن,الابقار(الاهتمام والعنايه بالحيوانات,المزرعه واشياء آثيره اخرى فيما يخص,الزراعه,, الخنازير. بناء الاسطبلات وغيرها مره في آل سنه تدعو المدرسه لمشاهدة التراآتور والحيوانات وايضا الطعام لاظهار الامكانيات المتوفره لديهم داخل المدرسه

8 8 SANNA AGRONOM - GRÖN INTEGRATION

9 9 Utrikesfödda företagare finns i gruppen FIXARE Stor grupp (24%) inom Småföretagare/Fixare -gruppen Fixarna arbetar mycket, har ofta arbete eller uppdrag utanför företaget. Fixarna är engagerad i utvecklingen av lokalsamhället och har hög status Fixarnas företag har inte ärvts eller övertagits, utan företaget är relativt nystartat Utbildningsnivån hos företagaren är relativt låg. Målgruppen för företagen är oftast att sälja produkter eller tjänster till privatpersoner som ofta finns lokalt. Fixaren är inte orolig för framtiden och har en stark företagaridentitet. Enl. rapport Olika som bär- Företagarförbundet och SEB

10 Arbetsgrupp - integration Bo Ljung, Integration, Länsstyrelsen Jönköping Peter Melin, Landsbygdsnätverket Teodora Abda, Syriska Riksförbundet Jan Runfors, Hela Sverige skall leva Yursa Moshtat, Med andra ögon Urban Laurin, Urban Laurin AB, Företagarna Jenny Svensson, LRF Bertil Lidfeldt, Arbetsförmedlingen Ulrika Geber, Länsstyrelsen Stockholms län Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket Marianne Barrljung, Hushållningssällskapens förbund

11 Ingen massinvandring till Sverige. Invandring personer varav svenskar Inkl. Studenter, forskare, EU-medborgare, tillfälliga arbetstillstånd, flyktingar Utvandring personer Befolkningsökning Ansökan om asyl under 2011 hos Migrationsverket har på grund av skyddsbehov ansökt om asyl i Sverige har fått uppehållstillstånd varav 148 är ensamkommande barn har fått avslag 557 av ansökningarna tas över av annan stat

12 Uppehållstillstånd Permanent uppehållstillstånd PUT Flyktingkvot Kommer på egen risk Anhöriginvandring / kärleksinvandring Tillfälligt uppehållstillstånd uppehållstillstånd söks från hemlandet och klart innan man kommer hit mer än 3 månader Invandring från EU fri rörlighet Invandring från Norden Ensamkommande barn

13 Läs alla artiklar Invandring en möjlighet från svensk landsbygd

14 14 Ny reform - LAGEN OM ETABLERINGS- INSATSER(2010:197) FÖR VISSA NYANLÄNDA Syftar till att underlätta och påskynda etablering i samhället för personer som fått uppehållstillstånd som flykting eller skyddsbehövande. Gäller för: Arbetsföra i åldern år Ensamkommande i åldern år Beräknas beröra ca personer år

15 Etableringslots- etableringsplan Arbetsförmedlingen upphandlar lotsar som inte har något slutdatum Ersättning till lotsen baseras på resultat Följa planen som upprättats av AF och migrationsverket - två år Etableringsersättning till den enskilde i relation till deltagandet från kr / dag 5 dagar/ vecka Fribelopp på tjäna 8000 per månad

16 Minst 60 timmar obligatorisk samhällsorientering Att komma till Sverige Att bo i Sverige Att försörja sig och utvecklas i Sverige Individens rättigheter och skyldigheter Att bilda familj och leva med barn i Sverige Att påverka i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Att åldras i Sverige Försök få med info om landsbygden och dess näringslivstudiebesök?

17 Här kan du hitta utrikesfödda Nyanländ 2 år efter uppehållstillstånd. Arbetsförmedling Etableringslotsar SFI-lärare Samhällsorienteringslärare Kommunens boendehandläggare Länsstyrelsens integrationsenhet Utrikesfödda som bor i Sverige Socialförvaltningen Arbetsmarknadsenheten SFI Olika lokala projekt Arbetsförmedlingen Etniska föreningar Mötesplatser Lokala projekt ESF och LP-projekt

18 Instegsjobb Inom 36 månader från PUT ( permanent uppehållstillstånd) 20 år Måste vara arbetssökande på AF Studerar SFI samtidigt Handledning och följa kollektivavtal Företagaren får 80 % av lönekostnaden eller max 800 kr / dag

19 19 Varför bosätta sig Lättare integration på landet? Lugnare och tryggare miljö Barnperspektivet med blandade kamratgrupper Kvinnor kommer lättare ut i arbete Större och billigare bostäder Landsbygden behöver befolkas

20 20 För och nackdelar av att bo på landet Man blir sedd och uppskattad för sitt yrke Kompetens och skicklighet kommer till landsbygden Handens kunskap värderas God miljö att lära sig svenska språket Större ytor & grönare liv Bättre hälsoperspektiv Infrastrukturen är inte utbyggd Det tar lång tid att förflytta sig Man kan bli ensam om inga andra utrikesfödda bor på orten Konflikter pga okunskap Saknar resurser för traumatiska upplevelser Man får inte äga bil om man har försörjningsstöd

21 21 Vi kan göra mera tillsammans Mötet mellan människor är grunden. Politikers engagemang? Etableringslotsens kunskap?

22 Vision Att fler människor med utländsk bakgrund får jobb, startar och driver företag samt bosätter sig på landsbygden och därmed en aktiv medborgare i samhället. Att Sveriges landsbygd blir Europas bästa mångfaldsland

23 23 LEADER kan göra skillnad Utbildning om integration i LEADER-området obs valberedningen En person i LAG ansvarar för integrationsarbetet, AF, Socialförvaltning, näringslivsenhet Kontakta invandrarföreningar - ta med vetebullar- bjud in som medlem i LEADER Kontakta SFI-lärare, samhällsorientering, arbetsmarknadsenheter, skolan, etc för ERFA utbyte I samhällsorientering bör landsbygdsperspektivet ingå. Bjud ut till studiebesök studieresa köksbodssamtal anställ instegsjobb. Kommunen måste marknadsföra livet på landet. Se till att bygdens människor blir delaktiga i integrationsarbetet Informera om landsbygdsprogrammet ev översättningar Praktikernätverk kring integration inom LEADER

24 Övergripande mål: Mål för Landsbygdsnätverket Att arbeta utifrån målen i landsbygdsprogrammet; en ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling av landsbygden. Verksamhetsmål: Att vara ett nationellt och internationellt forum för brett utbyte av information, erfarenhet och metodutveckling. Att öka dialogen i genomförandet av landsbygdsprogrammet mellan lokal, regional, nationell och internationell nivå. Att skapa erfarenhetsutbyte mellan landsbygdspolitiken, den regionala utvecklingspolitiken och miljöpolitiken Hållbar landsbygdsutveckling

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter

Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bilaga 6. Landsbygdens behov och möjligheter Bättre integration på landsbygden? Det finns forskning som visar att de flyktingar som flyttar från landsbygd till stad tidigt efter ankomsten till Sverige,

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden

Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Jordbruksdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande över betänkandet Mångfald som möjlighet. Åtgärder för ökad integration på landsbygden Inledning Hushållningssällskapens Förbund har getts möjlighet

Läs mer

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län?

Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Dokumentation Konferens om överenskommelsen inom integrationsområdet Hur kan den användas i integrationsarbetet i Östergötlands län? Välkomsthälsning Pia Tingvall hälsar välkommen och introducerar dagen

Läs mer

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting

Ny lag nya möjligheter. Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag nya möjligheter VISSA Nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelserna, Migrationsverket och Sveriges Kommuner och Landsting Ny lag - nya

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack!

Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Jobb på Sveriges landsbygder? Ja tack! Så tillfredsställs arbetskraftsbehovet på Sveriges landsbygder med arbetskraftsreserven i Sveriges miljonprogram INNEHÅLL 5 Vill arbetssökande miljonprogramsbor pröva

Läs mer

och brister i mottagandet och av etableringen migranter.

och brister i mottagandet och av etableringen migranter. Behov och brister i mottagandet och av etableringen migranter. En kartläggning utifrån Röda Korsets lokala iakttagelser Förord Människor flyr från konflikter och katastrofer och söker en fristad i Sverige.

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet

Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011. Örnsköldsviks kommun. Utvärdering av INNAN-projektet Genomförd på uppdrag av projektets styrgrupp Maj- oktober 2011 Örnsköldsviks kommun Utvärdering av INNAN-projektet Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Integrationsarbete i Örnsköldsviks

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Företag och samhällsutveckling i Malmö

Företag och samhällsutveckling i Malmö Företag och samhällsutveckling i Malmö Augusti 2011 Björn Jansson 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Södertälje... 5 3. Göteborg- Gårdstensbostäder... 17 4. Danmark och Köpenhamn... 19 5. Andra internationella

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Allt om landet en sammanfattning

Allt om landet en sammanfattning Allt om landet en sammanfattning Landsbygdens utmaningar och möjligheter skiljer sig från stadens, vilket visar på ett behov av landsbygdskunskap på flera nivåer i samhället. Det finns trender som är gemensamma

Läs mer

Landsbygden en vinnare 2025

Landsbygden en vinnare 2025 Landsbygden en vinnare 2025 Hur når vi dit? Vi har bjudit in en rad nationella experter för att titta närmare på framtidens förutsättningar för utvecklingsarbete i Astrid Lindgrens Hembygd. Men för att

Läs mer

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration

Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Slutrapport Introduktionskurs för invandrare i de gröna näringarna/grön integration Februari 2012 Projektledare Karin Borgenvall, Macken Växjö Ekonomisk Förening Journalnr 2011-44 Innehållsförteckning

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära

Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Lokal utvecklingsstrategi för leaderområde URnära Bilaga 1 Sammanfattning Sex kommuner EN hållbar landsbygd! URnära består av 6 kommuner i Västerbotten som tillsammans med Örnsköldsvik utgör Umeåregionen.

Läs mer

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen

Stärkt integration i ett öppet Sverige. Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen Stärkt integration i ett öppet Sverige Arbetsgruppens rapport till partistyrelsen INLEDNING 4 UTGÅNGSPUNKTER FÖR GRUPPENS ARBETE 5 SITUATIONEN I DAG 6 EU TAR INTE SITT ANSVAR 7 Nya Moderaterna ska verka

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare

Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Du är nyckeln till fler bostäder för våra inflyttare Ökad inflyttning är positivt för Eksjö kommun Invandring är idag den största tillväxtfaktorn för befolkningsutvecklingen i vår kommun. Utan den skulle

Läs mer