Digidel i Västerbotten II

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digidel i Västerbotten II"

Transkript

1 Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014

2 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser 5 E-postutbildning med PRO 5 Aktiva seniorer 6 Distanskurs i realtid 6 Internet och Excel för föreningen Kayumanggi 6 Dyslexiveckan Get online week Medborgarveckan Bästerbotten 8 IT-guide i Västerbotten 9 Fortsatt arbete och avslutande reflektioner 10 Bilaga: Förstudie kring IT-guide 12 2

3 PROJEKTBESKRIVNING PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund År 2010 visade den nationella utredningen Svenskarna och Internet (Stiftelsen.SE, 2010) att människor i Sverige aldrig använde internet eller använde internet så pass sällan att de inte kunde ses som digitalt delaktiga. Utredningen visade på flera orsaker till detta digitala utanförskap, till viss del handlade det om den fysiska tillgången till datorer och internet, men framför allt om en osäkerhet och negativ attityd och inställning till ny teknik och att använda digitala tjänster. Som en reaktion på det utbredda digitala utanförskap som utredningen synliggjorde, startade den nationella kampanjen Digidel Kampanjens mål var att få svenskar att börja använda internet innan utgången av år Vem som helst kunde bidra, företag, organisationer eller privatpersoner. Tidigt blev det tydligt att bibliotek och folkbildning skulle spela en viktig roll i arbetet att nå det nationella målet. Länsbiblioteket i Västerbotten, i samarbete med Länsbildningskonsulenten i Västerbotten, sökte och beviljades medel från Internetfonden för att öka den digitala delaktigheten i länet genom projektet Digidel i Västerbotten. Projektet avslutades våren 2013 och slutrapporterades Länsbiblioteket i Västerbotten såg det angeläget att fortsätta arbetet med extra medel och sökte därför till en fortsättning, Digidel i Västerbotten II. Projektet startade och avslutas Föreliggande rapport sammanfattar projektet och redovisar aktiviteter under perioden Projektorganisation I projektets inledning tillsattes en styrgrupp som varit konstant under hela projektperioden. Styrgruppen har haft sex stycken möten under projektperioden. Pia Brinkfeldt, Länsbiblioteket i Västerbotten, har samordnat projektet. Styrgrupp Susanne Ljungström Chef för Länsbiblioteket i Västerbotten, ordförande i styrgruppen Ann-Marie Lindgren Länsbildningskonsulent Magnus Rudehäll IT-strateg, Region Västerbotten 3

4 PROJEKTBESKRIVNING Allt arbete i projektet som utförts av projektägaren har skett inom ordinarie verksamhet, ingen kostnad för samordning och administration har belastat projektet direkt. Mål Projektets övergripande mål har varit att öka kunskap om och intresse för internetanvändning bland boende i Västerbottens län. Målen omfattar följande områden; bibliotekens e- tjänster, samhällets e- tjänster, digitala kommunikationsvägar och den sociala webben, samt visning av litteratur i nya format. Projektets insatser skulle nå invånare i alla Västerbottens kommuner. Måluppfyllelse Digidel i Västerbotten och Digidel i Västerbotten II har sammantaget arrangerat aktiviteter som nått invånare i samtliga 15 kommuner i Västerbottens län. Projektets aktiviteter har varit kopplade till något av målområdena ovan, samt ytterligare områden kring grunderna i data och internet. Aktiviteterna har täckt in såväl dator som mobila enheter såsom smartphones och surfplattor. Samhällets e-tjänster Bibliotekets e-tjänster E-böcker Databaser Bibliotekets webb Använd biblioteket hemifrån Digitala kommunikationsvägar och den sociala webben Skype FaceTime E-post Facebook Sms YouTube Swish BankID/Mobilt BankID Internetbanken Världens nyheter på nätet Skriva CV Jobbsökartjänster Biljettbokningar Tv, film och musik på nätet Kommunhemsidor Köp- och säljsajter Samhällsinformation och myndigheter Litteratur i nya format E-böcker Talböcker Sagoappar 4

5 AKTIVITETER AKTIVITETER Aktiviteterna har utförts i enlighet med projektets uttalade mål och metod. Samarbetet mellan bibliotek och studieförbund har fungerat väl i projektets aktiviteter. Folkbildningsrådet har sedan 2009 haft främjandeuppdrag från regeringen kring flexibelt lärande och digital delaktighet och folkbildningen bedriver ett uttalat arbete just för ökad digital delaktighet. Västerbotten är ett län med högt deltagande i folkbildningens verksamhet och studieförbunden når en hög andel av länets befolkning. Folkbibliotekens arbete är också av stor betydelse för att öka den digitala delaktigheten och har så varit i det här projektet. En stor del av arbetet pågår emellertid kontinuerligt och hela tiden, inom ordinarie verksamhet. Personalen i biblioteket möts dagligen av besökare som de hjälper tillrätta i digitala frågor eller visar sina egna och andra myndigheters och organisationers e- tjänster. Ibland har man särskilt satsat på att marknadsföra digitala timmar eller drop in, och på flera ställen i länet kan man idag boka en bibliotekarie för en längre stunds handledning. Biblioteket som fysiskt rum är viktigt, det är en öppen plats som lockar såväl människor med digital kunskap som människor utan. Projektets målgrupp finns i biblioteket, här har också flera av aktiviteterna ägt rum. Lärtillfällen Internetbanken Representanter från Handelsbanken och Swedbank har visat sina digitala tjänster på biblioteket i Nordmaling. Digitala livsberättelser I samarbete med ABF och biblioteket i Robertsfors, 2013 års berättarkommun i Västerbotten, arrangerades en inspirationskväll om digitala livsberättelser. Hos deltagarna fanns ett intresse för berättande och att berätta om sitt liv och den digitala dimensionen blev en metod som detta kunde genomföras på, vilket stämmer väl överens med projektets vilja att arbeta uppsökande och efter intressen och behov. Inspirationskvällen resulterade i två studiecirklar där deltagarna fick fortsätta utveckla sitt berättande, i såväl digitala som analoga sammanhang. E-postutbildning med Pensionärernas riksorganisation PRO Västerbotten har inom ramen för projektet arrangerat tre utbildningstillfällen i föreningarnas e- posthantering. Efter att PRO Riks beslutat att skicka all information via e- post är 5

6 AKTIVITETER behovet av sådan utbildning stor. Alla medlemmar i distriktföreningarna har fått e- postadresser men alla vet inte hur de används. Aktiva seniorer Medborgarskolan i Skellefteå arrangerade två kurser i internet och e- post för medlemmar i Aktiva seniorer. Målet var att minska rädslan för datorn och öka de äldres Tänk att breven nyfikenhet och intresse för internet och e- post, samt visa kan gå i luften. När hur man kan anmäla sig till olika arrangemang. ska vi kunna gå i Distanskurs i realtid luften? Aktiv senior på e-postkurs Alla har inte möjlighet att komma till ett studieförbund för att gå kurser. Därför har projektet stöttat Medborgarskolan i Skellefteå och Umeå i deras arbete med att genomföra en kurs i sjöliv på distans. I det här första steget har det handlat om att deltagarna samlats i Medborgarskolans lokaler i Umeå respektive Skellefteå och där mötts via Skype och deltagit i samma kurs samtidigt. Målet i förlängningen är att de som har långa avstånd till ett studieförbund ska kunna delta i kursen. Deltagarna som har en dator hemma ska sedan kunna koppla upp sig till kursen hemifrån om de vill. Att kursen genomfördes på det här sättet är ett resultat av den verksamhetsutveckling och det nya tankesätt som projektet inneburit för Medborgarskolan. I kursen har ett intresse varit utgångspunkten och deltagarna introduceras till den digitala tekniken eftersom det blir metoden för deras eget lärande. Internet och Excel, Medborgarskolan Skellefteå Internet och Excel för föreningen Kayumanggi Kayumanggi är en filippinsk förening som är ansluten till Medborgarskolan i Skellefteå. Projektet har stöttat en kurs i internet och Excel för medlemmar i föreningen i syfte att öka kunskapen om hur man söker och hittar information om svenska samhället, föreningsinformation med mera, samt hur man kan använda Excel för att hantera föreningens ekonomi. Dyslexiveckan 2013 Under den europeiska dyslexiveckan samarbetade projektet med kommunbiblioteken i Åsele och Norsjö. Veckan hade temat Att läsa på många sätt och aktiviteterna handlade om allas rätt till litteratur och utbildning samt tillgång till information i olika format. Get online week 2014 Get online week pågår samtidigt i hela Europa och är en kampanj för att få fler att upptäcka nytta och nöje med nätet. Veckan ger förutsättningar att satsa extra på något både bibliotek och studieförbund redan gör till vardags i sina verksamheter, och som nu än mer tydligt hamnar i fokus i både ett nationellt och internationellt sammanhang. Inom ramen för projektet arrangerade tre bibliotek och två studieförbund i länet 19 tillfällen i sex kommuner för allmänheten att komma och lära sig mer om internet och datorer. Totalt lockades 118 personer att delta. 6

7 AKTIVITETER Lärtillfällena var allt ifrån föreläsningar och visningar till workshops där deltagarna själva var aktiva. Många av deltagarna hade aldrig tidigare suttit framför den tekniska utrustning de nu hamnade så nära, det gäller såväl dator som surfplatta. Under veckan lärde sig deltagarna bland annat sms:a, hur man bifogar och skickar filer via mejl, hur man laddar ner talböcker och vad det finns för andra e- tjänster på bibliotekens webbar. Hur man skriver ett CV, hur Arbetsförmedlingens och andra myndigheters hemsidor ser ut och att det finns information på andra språk än svenska där. Hur man söker information och kollar nyheter på nätet och hur man sparar bilder från digitalkamera till dator. Det hölls datakafé för nyanlända och digitala supporttimmar. Ett antal nya e- postkonton skapades under veckan. Bibliotek och studieförbund på GOW 2014 Lycksele bibliotek Malå bibliotek Vindelns bibliotek Studiefrämjandet i Vindeln Studiefrämjandet i Vännäs Medborgarskolan i Lycksele Medborgarskolan i Skellefteå Medborgarskolan i Umeå Genomgång av sms på biblioteket i Vindeln. 7

8 AKTIVITETER Medborgarveckan 2014 Digidelnätverket arrangerade under hösten 2014 Medborgarveckan, som fokuserade på digital delaktighet och e- tjänster. Projektet deltog som aktör och stöttade aktiviteter i samarbete med Medborgarskolan i Skellefteå och Umeå, Studiefrämjandet i Vindeln, samt bibliotek i Umeå och Vindeln. I Skellefteå arrangerades lärtillfällen om Skype, Swish och Mobilt BankID. I Vindeln kom många nyanlända till Studiefrämjandet och fick hjälp med att skapa och lära sig använda e- post, smartphones och tittade närmare på jobbsökningssajter. Bästerbotten Studiefrämjandet i Vindeln Mot slutet av förra projektperioden beslutades att projektet skulle ta fram ett material som kunde fungera både som marknadsföring och som metod för att öka den digitala delaktigheten. Resultatet blev konceptet Bästerbotten, som förpackats i en uppseendeväckande grön låda och förmedlats till bibliotek och studieförbund i länet. 8

9 AKTIVITETER Lådan kan användas på olika vis och varje bibliotek och studieförbund har stått fria i att anpassa den till sin verksamhet på bästa sätt. En poäng med konceptet är att kunna använda det som markör för att visa att den digitala delaktighetsfrågan fortfarande är viktig och aktuell, trots att den nationella kampanjen inte längre pågår i samma omfattning. Men det har också handlat om att använda den som metod för att hitta och koppla ihop den digitalt ovana digitala debutanten med en mer erfaren digidelare. Varje låda innehåller Tryckta affischer Ett häfte med information och inspiration hur lådan kan användas Gröna usb-minnen med en trestegsguide för den internetovane digitala debutanten att ta sig igenom tillsammans med en erfaren digidelare Ett blått usb-minne att behålla på biblioteket/studieförbundet. Det innehåller material som kan användas för informationsspridning såsom presentationer samt anpassningsbara mallar för annonser, affischer och inbjudningar. IT-guide i Västerbotten Det framgångsrika projektet IT- guide inspirerade oss i Västerbotten och representanter från verksamheten bjöds våren 2013 hit för möten med Region Västerbotten och Umeå Universitet samt bibliotek, folkbildning, kommunrepresentanter, flyktingsamordnare och ungdomar. Tre sådana dialogmöten genomfördes; i Umeå, Vindeln och Vännäs. Intresset för IT- guide var stort, på några håll väldigt stort, och som följd av dialogmötena beslutade projektet uppdra åt Studiefrämjandet Umeåregionen att genomföra en förstudie för att närmare undersöka möjligheterna för en liknande verksamhet i, till att börja med, Vännäs kommun. Förstudien genomfördes under hösten 2014 och finns i sin helhet som bilaga till slutrapporten. Förutsättningarna för samarbete med IT- guide är mycket goda och förstudien har definierat samverkansaktörer i Vännäs kommun som alla är intresserade och positiva till en liknande verksamhet. Under våren 2015 väntas Studiefrämjandet söka finansiering för ett uppstartsprojekt med IT- guide i Västerbotten. Nu kommer damerna med ipads under armen och lösenord till Facebook, och de gillar oss till höger och vänster Veronica Abnersson, Verksamhetschef Medborgarskolan Umeåregionen Aktiva Seniorer, Medborgarskolan Skellefteå 9

10 FORTSATT ARBETE OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER Fortsatt arbete och avslutande reflektioner Det är svårt att säga om en person som deltagit i enskilda aktiviteter av det slag som det här och andra Digidel- projekt arrangerat känner sig mer digitalt delaktig. Men när dörren till den digitala världen gläntats på för första gången torde tröskeln vara litet lägre nästa gång. Flera personer har genom det här projektet för allra första gången kommit i direkt kontakt med datorer, plattor och internet och det är naturligtvis betydelsefullt. Flera deltagande aktörer kommer tack vare erfarenheter från projektet fortsätta delta och göra extra insatser under exempelvis Get online week Medverkan i projektet har också bidragit till ett nytt projekt med fokus på elever i sär- och träningsskola i Västerbotten och surfplattan som redskap för berättande och kommunikation. Svenskarna och internet 2014 visar att andelen i befolkningen som känner sig digitalt delaktiga har ökat i fråga om tillgång, men samtidigt bildas nya digitala klyftor och man kan se att en förskjutning från digital delaktighet till digital kompetens pågår. Det handlar om att hitta rätt och också låta bli att hitta fel, kunna fatta medvetna beslut och kritiskt värdera information. Informationsflödet idag är svårt att navigera i. Det här betyder att arbetet med att öka delaktighet och kompetens måste fortsätta på delvis nya sätt. I landets biblioteksverksamheter blir MIK- begreppet, Medie- och kommunikationskunnighet, allt viktigare att arbeta med såväl för barn och unga men också för vuxna och ut ett demokratiperspektiv. Ett tydligt och viktigt resultat av projektet är att det bidragit till en verksamhetsutveckling och förändrat arbetssätt, som visar att det är möjligt att låta digital delaktighet genomsyra en verksamhet. Medborgarskolan deltog i Get online week 2014 som projektet samordnade och stöttade, och i Umeå hölls ett lärtillfälle om Skype och FaceTime. Det här tillfället sådde ett frö hos ledarna som såg stora möjligheter att använda verktygen för att genomföra andra kurser på distans i realtid. Därefter utvecklades och testades metoden Digital delaktighet har blivit i kursen Sjöliv som beskrivs ovan och även i ett sätt att tänka för oss. ytterligare en kurs. Att introducera Skype som metod för kurser inom annat än datarelaterade Veronica Abnersson, om varför medverkan i projektet varit viktig. ämnen skapar förstås förutsättningar för Medborgarskolan att få fler deltagare i sin verksamhet och innebär ökad tillgänglighet för fler att delta. Men det finns också en viktig poäng i att den digitala dimensionen görs tillgänglig på ett lustfyllt sätt eftersom det är förknippat med deltagarnas eget lärande. De har blivit skickligare inom ämnet för kursen, och på köpet har de också lärt sig Skype och troligtvis sänkt en eventuell tröskel även till andra digitala tjänster. Att använda sig av just Skype och inte köpa in ett särskilt system för distanskurser är också en medveten, smart, strategi eftersom det är ett verktyg deltagarna kan använda även fortsättningsvis för sin egen digitala delaktighets skull. 10

11 Under våren 2015 kommer Medborgarskolan arbeta vidare med att använda metoden till fler kurser. När ett arrangemang ska genomföras i exempelvis ett bibliotek finns alltid en oro att ingen ska komma, eller att det ska komma för få. Inte bara hos arrangören själv utan ibland också hos de som medverkar. Och ibland kommer inte så många. Detta var en av anledningarna till att några aktörer som turnerade runt med visning av sina e- tjänster under projektets första år beslutade att inte längre göra så. Under andra projektåret har lärtillfällena emellertid upplevts bäst i just mindre grupper, då finns möjlighet för deltagarna till samtal och att testa själva. Det kräver resurser, samarbete och tid. Annars måste man hitta ytterligare samverkansformer. Gruppernas storlek under projektets enskilda lärtillfällen har varierat mellan 8 och 25 personer. Vid två tillfällen har planerade aktiviteter ställts in på grund av 0 deltagare. Ansvaret för att nå en digitalt delaktig befolkning ligger på flera nivåer i samhället. Projekt som Digidel i Västerbotten II som har en uttalad inriktning och agenda, tillsammans med det ständiga arbete som utförs inom biblioteksverksamhet och folkbildning spelar en stor roll i det här arbetet. En annan viktig roll har förstås de planer och strategier som stat, regioner och kommuner formulerar och som ligger till grund för prioriteringar och satsningar. De är nödvändiga för att nå långsiktighet och tyngd. I Västerbotten har arbetet att ta fram en regional digital agenda pågått parallellt med projektet, vilket säkerligen kan ha gett synergieffekter åt båda håll. Digital agenda för Västerbotten ger en riktning och en grund inför kommande års arbete med digital utveckling och användning. Digital delaktighet och kompetens lyfts i den regionala digitala agendan som en viktig del för en fortsatt utveckling i länet. Vad bra att ni lär mig dator nu kan jag skicka bilder på mina pojkar till deras pappa som inte är här Kvinna från Afghanistan på besök hos Studiefrämjandet i Vindeln Vilken är effekten av att en människa lär sig skicka och ta emot e- post? Det finns en viktig och självklar social dimension, men det handlar också om att kunna ta del av samhällsinformation och - tjänster eller söka ett arbete. Idag handlar en e- postadress i Sverige om demokrati. 11

12 BILAGA: FÖRSTUDIE IT-GUIDE Förstudie IT- guider Vännäs Bakgrund I samråd med Pia Brinkfeldt, Digidel i Västerbotten, sökte Studiefrämjandet i Umeåregionen medel för en förstudie inom ramen för Digidel. Förlagan för förstudien utgjordes av Projektet IT- guide som pågått i Örebro med gott resultat och som finns till hands med stöd i utbildning, metod och nätverk i landet. Projektets upplägg innebär att ungdomar, både ensamkommande flyktingungdomar och ungdomar uppvuxna i Vännäs utbildas till IT- guider och att de sedan får som sommar- och extrajobb att hjälpa och utbilda äldre och nyanlända i IT- relaterade frågor. Syfte Att undersöka förutsättningarna, intresset och behovet från intressenter för att med befintligt eller utvecklat koncept driva IT- guider i Vännäs. Mål Att samla information om konceptet och kontakta de intressenter som kan tänkas relevanta för projektet och utifrån detta sammanfatta möjligheterna för ett genomförandeprojekt. Metod Efter att inledningsvis ha läst igenom hemsidan för it- guide.se för att få kunskap om syfte, metod och upplägg av projektet kontaktades olika nyckelpersoner på kommunen representerande hemtjänsten, boendet för ensamkommande flyktingbarn, folkhälsorådet, biblioteket och en nystartad elevförening på gymnasieskolan. Även externa aktörer som skulle kunna ha intresse för projektet som banker, vårdcentralen och försäkringsbolag kontaktades. De olika aktörerna fick information om ursprungsprojektet i Örebro och vi hade ett samtal om behovet i Vännäs och aktörens intresse för samarbete. Samtidigt diskuterades även formen för ett framtida upplägg av ett liknande projekt lokalt. Resultat Hemtjänsten i Vännäs är ständigt expanderande. Brukarna blir fler och kommunen är, liksom de andra kommunerna i Umeåregionen, utspridd med mycket landsbygd. Personalen ser ett stort behov av hjälp bland brukarna gällande datorer, läsplattor, telefoner och tv- kanalsinställningar för att klara sitt vardagliga liv, men också för att bryta social isolering. Ansvariga för verksamheten välkomnar ett projekt i stil med IT- guide. De har inte möjlighet att vara genomförare, men samarbetar gärna kring konceptet med annan organisation som genomförare. Rent praktiskt finns lokaler centralt i Vännäs nere på Hemvårdscenter, Studiefrämjandet har lokaler och samlingslokaler ute i byarna kan användas vid behov. 12

13 Nyanlända har generellt mycket stort behov av stöd och hjälp när det gäller allt från internetbank till sociala medier och tv- kanaler. Studiefrämjandet har god kontakt med målgruppen och kan skapa kontaktytor i projektet. Boendet för ensamkommande flyktingbarn, Akka, ser mycket positivt på projektidén, men har samma önskemål om att annan organisation är projektägare och genomförare men i tätt samarbete givetvis. Folkhälsorådet och biblioteket är positiva till idén men mer på distans gällande genomförandet, utifrån att de inte ser sig själva som en aktiv part i genomförandet. En nystartad elevorganisation på gymnasieskolan i Vännäs är mycket positiva till projektet då de har som ett huvudsyfte att verka för integration mellan ungdomarna i Vännäs. Elevorganisationen ställer gärna upp som samarbetspart i projektet och kan stå till tjänst med att marknadsföra möjligheten för ungdomarna. Externa aktörer såsom banker, försäkringsbolag och vårdcentral ser ett stort behov av projektet och ställer sig positiva till samarbete med på ett mer passivt och konkret sätt såsom besök och föreläsningar med egen personal eller tillgång till utbildningsmiljöer för deras hemsidor och deras service på nätet. Gunilla Lundberg, projektledare och initiativtagare för IT- guide i Örebro kan bistå med råd och stöd inför en eventuell ansökan och sedan bistå med utbildning, nätverk och stöd i projektet. Rollfördelningen skulle kunna vara uppbyggd så att Studiefrämjandet är projektägare och genomförare på plats i nära samarbete med kommunen och att Region Västerbotten blir samverkanspart utifrån den Digitala Agendan. Gunilla Lundberg, IT- guide i Örebro står för utbildning, nätverk och råd kring genomförandet. Slutsats När det gäller förutsättningar och intresse från alla parter för att genomföra ett projekt liknande IT- guide finns ingen tvekan om att det skulle bli en välbehövlig insats med bred samverkan. Projektet skulle kunna genomföras dels i Studiefrämjandets lokaler, samlingslokaler för Hemtjänstens brukare Frivilligcenter och ute i byarnas Missionshus och bygdegårdar utifrån behov. Förslaget är att projektet genomförs i Likhet med It- guide i Örebro, med ett huvudblock under sommaren och att senare verksamheten fortsätter under resten av året i begränsad skala utifrån behov och efterfrågan. Hur går vi vidare? Utifrån det positiva gensvaret för IT- guide, ställer sig Studiefrämjandet positiva till att söka och stå som projektägare i samarbete med Vännäs kommun i ett första skede och därefter utöka till Umeåregionen om det faller väl ut. Nästa ansökningsomgång för Internetfonden öppnar 14 januari 2015 och utifrån förutsättningarna som finns planeras för en ansökan och ev kompletterande ansökan från andra fonder och stiftelser för att täcka upp kostnaderna i ett projekt. 13

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Projektredovisning DigiDel 2013

Projektredovisning DigiDel 2013 EKSJÖ KOMMUN Projektredovisning DigiDel 2013 Eksjö stadsbibliotek har i samarbete med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Emilkraften ek.för., Eksjö Vux, Handelsbanken, Swedbank utbildat 260 deltagare i

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober

Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Framtidsforum Nacka, Stockholm 17 oktober Ämnen och antal prioritets-pluppar i parentes: * Folkrörelse - kontinuitet i ett idéelt engagemang. (7) * Socio-kulturell verksamhet i närområden. Nära samverkan

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Internet för alla. Ansökningsdokument

Internet för alla. Ansökningsdokument Internet för alla Ansökningsdokument 1 Innehåll Internet för alla... 1 1 Inledning... 3 1.1 Rubrik för ansökan... 3 1.2 Sökande... 3 1.3 Presentation av den sökande... 3 2 Om projektet... 3 2.1 Sammanfattning...

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Ärende 16. Projekt IT-Guide

Ärende 16. Projekt IT-Guide Ärende 16 Projekt IT-Guide Tjänsteskrivelse 2015-05-18 KS 2014.0295 Handläggare: Kommunstyrelsen Rapport om möjligheten att införa konceptet IT- Guide i Karlskoga och förslag till provperiod i projektform

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län

Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Ett läsfrämjande projekt för åk 2-3 i Västerbottens Län Inledning Med utgångspunkt från det lyckade projektet Fantasystafetten som avslutades i augusti 2010, vill vi genomföra ett läsfrämjande projekt

Läs mer

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten

RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE. i Västerbotten RAPPORT FRÅN FÖRSTUDIE i Västerbotten Rapporten är framtagen av Länsbiblioteket i Västerbotten, 2015 Bakgrund Västerbotten är ett län med en framstående litterär tradition, med författare som har starka

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27

Att nå ut till talboksläsande barn och unga. Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Att nå ut till talboksläsande barn och unga Anna Fahlbeck, Linköpings stadsbibliotek Tammerfors 2014-11-27 Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer Kurs

Läs mer

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation

Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Engagera flera - Medlemsrekrytering & medlemsutveckling stfb Organisation Sensus studieförbund Projektledare Anna Burack e-postadress anna.burack@sensus.se Tel 08-4061635 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Marseille, New Hotel of Marseille.

Marseille, New Hotel of Marseille. Bjurholm Nordmaling Robertsfors Umeå Vindeln Vännäs Örnsköldsvik KALLELSE 1(5) Regionråd Dag 2014-05-17 Tid 10.30 12.30 Plats ande Marseille, New Hotel of Marseille. Ingemar Nyman, Bjurholms kommun Dagmar

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning

Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Projekt tillgänglig publik kunskapsdelning Organisation Grimslövs folkhögskola Projektledare Sofie Sjöstrand e-postadress sofie.sjostrand@natverketsip.se Telefon 0470-223 40 Syfte och deltagare 2. Projektets

Läs mer

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning

Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Om digital delaktighet och läsfrämjande en dag för samarbete och samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning Tisdagen den 4 mars samlades företrädare för bibliotek, folkhögskolor, studieförbund och

Läs mer

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå

Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå 1 Norrbottens läns landsting Division Kultur och Utbildning 971 89 Luleå Ansökan om bidrag till projektet Möte med Norrbottensförfattare ett projekt för ökade kontakter mellan hörselskadade i Norrbotten

Läs mer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer

Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Delprojekt Biblioteken som lärmiljöer Kommun Idé/vision/mål Inriktning Förutsättningar Sökta Boxholm Utveckla. lärmiljö Flexibelt lärande Atterbomrummet, tre Stödja grundläggande stationära datorer, e-kom-

Läs mer

Sociala medier och uppdragsutbildning

Sociala medier och uppdragsutbildning Sociala medier och uppdragsutbildning Vad ska jag prata om? Utveckla dina affärer med sociala medier Vägen fram till en framgångsrik social media-strategi Uppdragsutbildning i sociala medier? Mål med föreläsningen?

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteken. och den digitala delaktigheten

Biblioteken. och den digitala delaktigheten Biblioteken och den digitala delaktigheten Presentation av exempel ur bibliotekens strävan för digital delaktighet och inspiration till fortsatt arbete. Svensk Biblioteksförening om Digidel-kampanjen Foto:

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Din Sida. De lever sin dröm om egen glassfabrik KRYSSA OCH VINN 2 000 KR. Färre brevutskick bra för miljön! Skaderegleraren din hjälpare i nöden

Din Sida. De lever sin dröm om egen glassfabrik KRYSSA OCH VINN 2 000 KR. Färre brevutskick bra för miljön! Skaderegleraren din hjälpare i nöden hösten 2013 Din Sida Länsförsäkringar Västerbottens kundtidning KRYSSA OCH VINN 2 000 KR De lever sin dröm om egen glassfabrik Färre brevutskick bra för miljön! Skaderegleraren din hjälpare i nöden Kom

Läs mer

SV Hallands verksamhetsplan 2015

SV Hallands verksamhetsplan 2015 SV Hallands verksamhetsplan 2015 Inledning Det övergripande målet, är att SV 2020 är det studieförbund som når och engagerar flest människor med olika bildningsaktiviteter. Detta ska ske genom en stark

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet

<Innan_punkt> Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet DIGITAL 2015-16 Förstudieansökan Författarprocessen som en digital, interaktiv verksamhet 1. Bakgrund Den här ansökan har sin bakgrund i Länsbiblioteket i Västerbottens ständiga strävan att

Läs mer

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga

Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga PROJEKTPLAN Ett projekt som utforskar och prövar nya former för bibliotekens lässtimulans för och med 2000-talets barn och unga Vision Visionen är att skapa centra för nya kreativa former av lässtimulans.

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

2011-05-22 Studiefrämjandet Södra Lappland

2011-05-22 Studiefrämjandet Södra Lappland Så skapades Miljön inne och ute, att få kunskap om hur det är att leva och bo i Sverige Producerat 2010-2011 av Studiefrämjandet Södra Lappland inom ramprojektet Digitala studiematerial för Folkbildningsrådet

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Föreningens framtid. Styrkor

Föreningens framtid. Styrkor Föreningens framtid Styrkor Rapporter på nationell nivå Viktig lobbygrupp Medlemsstyrt Opinionsbildning Stöd till nätverk inom föreningen BIBLIST/Forum Medlemstidning BBL Stor förening Kan påverka Remissinstans

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket

Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket 1 Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Lägesrapport till kultur- och fritidsnämnden - biblioteket Mål och måluppfyllelse Biblioteksverksamheten

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna

Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Strategi för esamhället - digital agenda för kommunerna Jörgen Sandström- IT-strateg Tänk om fler privatpersoner och företag fick möjlighet att försörja sig och utvecklas i hela landet. Vi står i den största

Läs mer

Dela läslust projektplan

Dela läslust projektplan Dela läslust projektplan Projektets syfte Projektet syftar till att biblioteken i Dalarnas, Gävleborgs, Uppsala och Värmlands län ska utveckla sin läsfrämjande och litteraturförmedlande verksamhet så att

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande

4. Beskriv projektets inslag av och inriktning mot ett flexibelt lärande 1. PLE för livslångt lärande Västerås folkhögskola Projektledare Mathias Anbäcken e-postadress info@vfhsk.se Tel 021-14 07 05 Syfte och deltagare 2. Projektets syfte Idag styrs lärandet i våra folkhögskolekurser

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Ansökan om projektbidrag

Ansökan om projektbidrag Ansökan om projektbidrag Hylte Sport & Event Organisationsnummer/personnummer Västra Industrigatan 4 Anna Larsson 31432 Hyltebruk anna@hyltesportevent.se Mobil 0709793018 Ev. webbadress www.hyltesportevent.se

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt)

Lägesrapport (förprojektering och genomförandeprojekt) 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Kompare Diarienummer: 2008-3088845 Period (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): april 2009 Inledning Inom Socialfonden läggs stor vikt

Läs mer

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden

Projektmaterial. ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Projektmaterial ITS4 U ( IT-SATSNING FOR YOU, IT-SATSNING FÖR DIG) ABF Gästrikebygden Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009

Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 IAKCO Projektansökan jämställdhet, integration och demokrati 2009 1. Bakgrund Den ideella föreningen Internationella Afghanska Kvinnocenter Organisation, nedan kallat IAKCO, har varit verksam sedan 2005.

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport Projekt INLAND

Slutrapport Projekt INLAND Slutrapport Projekt INLAND Norsjö, Malå, Lycksele och Vilhelmina är alla fyra mindre kommuner i Västerbottens inland. Samtliga kommuner har en överenskommelse om mottagande av flyktingar och på grund av

Läs mer

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013

Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Kunskap, delaktighet och lust i en digital värld Slutrapport 2013 Rapporten är författad av Tom Karlsson, projektledare 2 Innehåll Projektbeskrivning... 3 Projektorganisation... 3 Syfte och mål... 3 Projektets

Läs mer

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje.

Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta och nöje. Slutrapport Alla har rätt till Internet 1 (5) Slutrapport/utvärdering Projekt Alla har rätt till Internet Syfte Målgrupp Att sprida kunskap om hur man använder Internet och e-post i vardagen för både nytta

Läs mer

I SKOLAN. Näthat ett växande problem. lansforsakringar.se/vitaransvar

I SKOLAN. Näthat ett växande problem. lansforsakringar.se/vitaransvar Näthat ett växande problem lansforsakringar.se/vitaransvar HEJ! i på Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän kan genom vårt arbete se hur många det är som faller offer för nätmobbning. Varje dag blir barn

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna

Att studera på distans vid Högskolan Dalarna Att studera på distans vid Högskolan Dalarna ÄR FRIHET DIN GREJ? Frihet Tycker du om frihet? Vill du själv bestämma när och var du ska studera? I så fall kan distansstudier vara det bästa sättet för dig

Läs mer

Innovativt Internetkafé med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen

Innovativt Internetkafé med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Slutrapport för projektet Innovativt Internetkafé med unga för äldre Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2011-04-01 2011-12-31 1. Projektbeskrivning Projektets namn är Innovativt

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer