Digidel i Västerbotten II

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Digidel i Västerbotten II"

Transkript

1 Digidel i Västerbotten II Projektrapport December 2014

2 INNEHÅLL Projektbeskrivning 3 Bakgrund 3 Projektorganisation 3 Mål 4 Måluppfyllelse 4 Aktiviteter 5 Lärtillfällen 5 Internetbanken 5 Digitala livsberättelser 5 E-postutbildning med PRO 5 Aktiva seniorer 6 Distanskurs i realtid 6 Internet och Excel för föreningen Kayumanggi 6 Dyslexiveckan Get online week Medborgarveckan Bästerbotten 8 IT-guide i Västerbotten 9 Fortsatt arbete och avslutande reflektioner 10 Bilaga: Förstudie kring IT-guide 12 2

3 PROJEKTBESKRIVNING PROJEKTBESKRIVNING Bakgrund År 2010 visade den nationella utredningen Svenskarna och Internet (Stiftelsen.SE, 2010) att människor i Sverige aldrig använde internet eller använde internet så pass sällan att de inte kunde ses som digitalt delaktiga. Utredningen visade på flera orsaker till detta digitala utanförskap, till viss del handlade det om den fysiska tillgången till datorer och internet, men framför allt om en osäkerhet och negativ attityd och inställning till ny teknik och att använda digitala tjänster. Som en reaktion på det utbredda digitala utanförskap som utredningen synliggjorde, startade den nationella kampanjen Digidel Kampanjens mål var att få svenskar att börja använda internet innan utgången av år Vem som helst kunde bidra, företag, organisationer eller privatpersoner. Tidigt blev det tydligt att bibliotek och folkbildning skulle spela en viktig roll i arbetet att nå det nationella målet. Länsbiblioteket i Västerbotten, i samarbete med Länsbildningskonsulenten i Västerbotten, sökte och beviljades medel från Internetfonden för att öka den digitala delaktigheten i länet genom projektet Digidel i Västerbotten. Projektet avslutades våren 2013 och slutrapporterades Länsbiblioteket i Västerbotten såg det angeläget att fortsätta arbetet med extra medel och sökte därför till en fortsättning, Digidel i Västerbotten II. Projektet startade och avslutas Föreliggande rapport sammanfattar projektet och redovisar aktiviteter under perioden Projektorganisation I projektets inledning tillsattes en styrgrupp som varit konstant under hela projektperioden. Styrgruppen har haft sex stycken möten under projektperioden. Pia Brinkfeldt, Länsbiblioteket i Västerbotten, har samordnat projektet. Styrgrupp Susanne Ljungström Chef för Länsbiblioteket i Västerbotten, ordförande i styrgruppen Ann-Marie Lindgren Länsbildningskonsulent Magnus Rudehäll IT-strateg, Region Västerbotten 3

4 PROJEKTBESKRIVNING Allt arbete i projektet som utförts av projektägaren har skett inom ordinarie verksamhet, ingen kostnad för samordning och administration har belastat projektet direkt. Mål Projektets övergripande mål har varit att öka kunskap om och intresse för internetanvändning bland boende i Västerbottens län. Målen omfattar följande områden; bibliotekens e- tjänster, samhällets e- tjänster, digitala kommunikationsvägar och den sociala webben, samt visning av litteratur i nya format. Projektets insatser skulle nå invånare i alla Västerbottens kommuner. Måluppfyllelse Digidel i Västerbotten och Digidel i Västerbotten II har sammantaget arrangerat aktiviteter som nått invånare i samtliga 15 kommuner i Västerbottens län. Projektets aktiviteter har varit kopplade till något av målområdena ovan, samt ytterligare områden kring grunderna i data och internet. Aktiviteterna har täckt in såväl dator som mobila enheter såsom smartphones och surfplattor. Samhällets e-tjänster Bibliotekets e-tjänster E-böcker Databaser Bibliotekets webb Använd biblioteket hemifrån Digitala kommunikationsvägar och den sociala webben Skype FaceTime E-post Facebook Sms YouTube Swish BankID/Mobilt BankID Internetbanken Världens nyheter på nätet Skriva CV Jobbsökartjänster Biljettbokningar Tv, film och musik på nätet Kommunhemsidor Köp- och säljsajter Samhällsinformation och myndigheter Litteratur i nya format E-böcker Talböcker Sagoappar 4

5 AKTIVITETER AKTIVITETER Aktiviteterna har utförts i enlighet med projektets uttalade mål och metod. Samarbetet mellan bibliotek och studieförbund har fungerat väl i projektets aktiviteter. Folkbildningsrådet har sedan 2009 haft främjandeuppdrag från regeringen kring flexibelt lärande och digital delaktighet och folkbildningen bedriver ett uttalat arbete just för ökad digital delaktighet. Västerbotten är ett län med högt deltagande i folkbildningens verksamhet och studieförbunden når en hög andel av länets befolkning. Folkbibliotekens arbete är också av stor betydelse för att öka den digitala delaktigheten och har så varit i det här projektet. En stor del av arbetet pågår emellertid kontinuerligt och hela tiden, inom ordinarie verksamhet. Personalen i biblioteket möts dagligen av besökare som de hjälper tillrätta i digitala frågor eller visar sina egna och andra myndigheters och organisationers e- tjänster. Ibland har man särskilt satsat på att marknadsföra digitala timmar eller drop in, och på flera ställen i länet kan man idag boka en bibliotekarie för en längre stunds handledning. Biblioteket som fysiskt rum är viktigt, det är en öppen plats som lockar såväl människor med digital kunskap som människor utan. Projektets målgrupp finns i biblioteket, här har också flera av aktiviteterna ägt rum. Lärtillfällen Internetbanken Representanter från Handelsbanken och Swedbank har visat sina digitala tjänster på biblioteket i Nordmaling. Digitala livsberättelser I samarbete med ABF och biblioteket i Robertsfors, 2013 års berättarkommun i Västerbotten, arrangerades en inspirationskväll om digitala livsberättelser. Hos deltagarna fanns ett intresse för berättande och att berätta om sitt liv och den digitala dimensionen blev en metod som detta kunde genomföras på, vilket stämmer väl överens med projektets vilja att arbeta uppsökande och efter intressen och behov. Inspirationskvällen resulterade i två studiecirklar där deltagarna fick fortsätta utveckla sitt berättande, i såväl digitala som analoga sammanhang. E-postutbildning med Pensionärernas riksorganisation PRO Västerbotten har inom ramen för projektet arrangerat tre utbildningstillfällen i föreningarnas e- posthantering. Efter att PRO Riks beslutat att skicka all information via e- post är 5

6 AKTIVITETER behovet av sådan utbildning stor. Alla medlemmar i distriktföreningarna har fått e- postadresser men alla vet inte hur de används. Aktiva seniorer Medborgarskolan i Skellefteå arrangerade två kurser i internet och e- post för medlemmar i Aktiva seniorer. Målet var att minska rädslan för datorn och öka de äldres Tänk att breven nyfikenhet och intresse för internet och e- post, samt visa kan gå i luften. När hur man kan anmäla sig till olika arrangemang. ska vi kunna gå i Distanskurs i realtid luften? Aktiv senior på e-postkurs Alla har inte möjlighet att komma till ett studieförbund för att gå kurser. Därför har projektet stöttat Medborgarskolan i Skellefteå och Umeå i deras arbete med att genomföra en kurs i sjöliv på distans. I det här första steget har det handlat om att deltagarna samlats i Medborgarskolans lokaler i Umeå respektive Skellefteå och där mötts via Skype och deltagit i samma kurs samtidigt. Målet i förlängningen är att de som har långa avstånd till ett studieförbund ska kunna delta i kursen. Deltagarna som har en dator hemma ska sedan kunna koppla upp sig till kursen hemifrån om de vill. Att kursen genomfördes på det här sättet är ett resultat av den verksamhetsutveckling och det nya tankesätt som projektet inneburit för Medborgarskolan. I kursen har ett intresse varit utgångspunkten och deltagarna introduceras till den digitala tekniken eftersom det blir metoden för deras eget lärande. Internet och Excel, Medborgarskolan Skellefteå Internet och Excel för föreningen Kayumanggi Kayumanggi är en filippinsk förening som är ansluten till Medborgarskolan i Skellefteå. Projektet har stöttat en kurs i internet och Excel för medlemmar i föreningen i syfte att öka kunskapen om hur man söker och hittar information om svenska samhället, föreningsinformation med mera, samt hur man kan använda Excel för att hantera föreningens ekonomi. Dyslexiveckan 2013 Under den europeiska dyslexiveckan samarbetade projektet med kommunbiblioteken i Åsele och Norsjö. Veckan hade temat Att läsa på många sätt och aktiviteterna handlade om allas rätt till litteratur och utbildning samt tillgång till information i olika format. Get online week 2014 Get online week pågår samtidigt i hela Europa och är en kampanj för att få fler att upptäcka nytta och nöje med nätet. Veckan ger förutsättningar att satsa extra på något både bibliotek och studieförbund redan gör till vardags i sina verksamheter, och som nu än mer tydligt hamnar i fokus i både ett nationellt och internationellt sammanhang. Inom ramen för projektet arrangerade tre bibliotek och två studieförbund i länet 19 tillfällen i sex kommuner för allmänheten att komma och lära sig mer om internet och datorer. Totalt lockades 118 personer att delta. 6

7 AKTIVITETER Lärtillfällena var allt ifrån föreläsningar och visningar till workshops där deltagarna själva var aktiva. Många av deltagarna hade aldrig tidigare suttit framför den tekniska utrustning de nu hamnade så nära, det gäller såväl dator som surfplatta. Under veckan lärde sig deltagarna bland annat sms:a, hur man bifogar och skickar filer via mejl, hur man laddar ner talböcker och vad det finns för andra e- tjänster på bibliotekens webbar. Hur man skriver ett CV, hur Arbetsförmedlingens och andra myndigheters hemsidor ser ut och att det finns information på andra språk än svenska där. Hur man söker information och kollar nyheter på nätet och hur man sparar bilder från digitalkamera till dator. Det hölls datakafé för nyanlända och digitala supporttimmar. Ett antal nya e- postkonton skapades under veckan. Bibliotek och studieförbund på GOW 2014 Lycksele bibliotek Malå bibliotek Vindelns bibliotek Studiefrämjandet i Vindeln Studiefrämjandet i Vännäs Medborgarskolan i Lycksele Medborgarskolan i Skellefteå Medborgarskolan i Umeå Genomgång av sms på biblioteket i Vindeln. 7

8 AKTIVITETER Medborgarveckan 2014 Digidelnätverket arrangerade under hösten 2014 Medborgarveckan, som fokuserade på digital delaktighet och e- tjänster. Projektet deltog som aktör och stöttade aktiviteter i samarbete med Medborgarskolan i Skellefteå och Umeå, Studiefrämjandet i Vindeln, samt bibliotek i Umeå och Vindeln. I Skellefteå arrangerades lärtillfällen om Skype, Swish och Mobilt BankID. I Vindeln kom många nyanlända till Studiefrämjandet och fick hjälp med att skapa och lära sig använda e- post, smartphones och tittade närmare på jobbsökningssajter. Bästerbotten Studiefrämjandet i Vindeln Mot slutet av förra projektperioden beslutades att projektet skulle ta fram ett material som kunde fungera både som marknadsföring och som metod för att öka den digitala delaktigheten. Resultatet blev konceptet Bästerbotten, som förpackats i en uppseendeväckande grön låda och förmedlats till bibliotek och studieförbund i länet. 8

9 AKTIVITETER Lådan kan användas på olika vis och varje bibliotek och studieförbund har stått fria i att anpassa den till sin verksamhet på bästa sätt. En poäng med konceptet är att kunna använda det som markör för att visa att den digitala delaktighetsfrågan fortfarande är viktig och aktuell, trots att den nationella kampanjen inte längre pågår i samma omfattning. Men det har också handlat om att använda den som metod för att hitta och koppla ihop den digitalt ovana digitala debutanten med en mer erfaren digidelare. Varje låda innehåller Tryckta affischer Ett häfte med information och inspiration hur lådan kan användas Gröna usb-minnen med en trestegsguide för den internetovane digitala debutanten att ta sig igenom tillsammans med en erfaren digidelare Ett blått usb-minne att behålla på biblioteket/studieförbundet. Det innehåller material som kan användas för informationsspridning såsom presentationer samt anpassningsbara mallar för annonser, affischer och inbjudningar. IT-guide i Västerbotten Det framgångsrika projektet IT- guide inspirerade oss i Västerbotten och representanter från verksamheten bjöds våren 2013 hit för möten med Region Västerbotten och Umeå Universitet samt bibliotek, folkbildning, kommunrepresentanter, flyktingsamordnare och ungdomar. Tre sådana dialogmöten genomfördes; i Umeå, Vindeln och Vännäs. Intresset för IT- guide var stort, på några håll väldigt stort, och som följd av dialogmötena beslutade projektet uppdra åt Studiefrämjandet Umeåregionen att genomföra en förstudie för att närmare undersöka möjligheterna för en liknande verksamhet i, till att börja med, Vännäs kommun. Förstudien genomfördes under hösten 2014 och finns i sin helhet som bilaga till slutrapporten. Förutsättningarna för samarbete med IT- guide är mycket goda och förstudien har definierat samverkansaktörer i Vännäs kommun som alla är intresserade och positiva till en liknande verksamhet. Under våren 2015 väntas Studiefrämjandet söka finansiering för ett uppstartsprojekt med IT- guide i Västerbotten. Nu kommer damerna med ipads under armen och lösenord till Facebook, och de gillar oss till höger och vänster Veronica Abnersson, Verksamhetschef Medborgarskolan Umeåregionen Aktiva Seniorer, Medborgarskolan Skellefteå 9

10 FORTSATT ARBETE OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER Fortsatt arbete och avslutande reflektioner Det är svårt att säga om en person som deltagit i enskilda aktiviteter av det slag som det här och andra Digidel- projekt arrangerat känner sig mer digitalt delaktig. Men när dörren till den digitala världen gläntats på för första gången torde tröskeln vara litet lägre nästa gång. Flera personer har genom det här projektet för allra första gången kommit i direkt kontakt med datorer, plattor och internet och det är naturligtvis betydelsefullt. Flera deltagande aktörer kommer tack vare erfarenheter från projektet fortsätta delta och göra extra insatser under exempelvis Get online week Medverkan i projektet har också bidragit till ett nytt projekt med fokus på elever i sär- och träningsskola i Västerbotten och surfplattan som redskap för berättande och kommunikation. Svenskarna och internet 2014 visar att andelen i befolkningen som känner sig digitalt delaktiga har ökat i fråga om tillgång, men samtidigt bildas nya digitala klyftor och man kan se att en förskjutning från digital delaktighet till digital kompetens pågår. Det handlar om att hitta rätt och också låta bli att hitta fel, kunna fatta medvetna beslut och kritiskt värdera information. Informationsflödet idag är svårt att navigera i. Det här betyder att arbetet med att öka delaktighet och kompetens måste fortsätta på delvis nya sätt. I landets biblioteksverksamheter blir MIK- begreppet, Medie- och kommunikationskunnighet, allt viktigare att arbeta med såväl för barn och unga men också för vuxna och ut ett demokratiperspektiv. Ett tydligt och viktigt resultat av projektet är att det bidragit till en verksamhetsutveckling och förändrat arbetssätt, som visar att det är möjligt att låta digital delaktighet genomsyra en verksamhet. Medborgarskolan deltog i Get online week 2014 som projektet samordnade och stöttade, och i Umeå hölls ett lärtillfälle om Skype och FaceTime. Det här tillfället sådde ett frö hos ledarna som såg stora möjligheter att använda verktygen för att genomföra andra kurser på distans i realtid. Därefter utvecklades och testades metoden Digital delaktighet har blivit i kursen Sjöliv som beskrivs ovan och även i ett sätt att tänka för oss. ytterligare en kurs. Att introducera Skype som metod för kurser inom annat än datarelaterade Veronica Abnersson, om varför medverkan i projektet varit viktig. ämnen skapar förstås förutsättningar för Medborgarskolan att få fler deltagare i sin verksamhet och innebär ökad tillgänglighet för fler att delta. Men det finns också en viktig poäng i att den digitala dimensionen görs tillgänglig på ett lustfyllt sätt eftersom det är förknippat med deltagarnas eget lärande. De har blivit skickligare inom ämnet för kursen, och på köpet har de också lärt sig Skype och troligtvis sänkt en eventuell tröskel även till andra digitala tjänster. Att använda sig av just Skype och inte köpa in ett särskilt system för distanskurser är också en medveten, smart, strategi eftersom det är ett verktyg deltagarna kan använda även fortsättningsvis för sin egen digitala delaktighets skull. 10

11 Under våren 2015 kommer Medborgarskolan arbeta vidare med att använda metoden till fler kurser. När ett arrangemang ska genomföras i exempelvis ett bibliotek finns alltid en oro att ingen ska komma, eller att det ska komma för få. Inte bara hos arrangören själv utan ibland också hos de som medverkar. Och ibland kommer inte så många. Detta var en av anledningarna till att några aktörer som turnerade runt med visning av sina e- tjänster under projektets första år beslutade att inte längre göra så. Under andra projektåret har lärtillfällena emellertid upplevts bäst i just mindre grupper, då finns möjlighet för deltagarna till samtal och att testa själva. Det kräver resurser, samarbete och tid. Annars måste man hitta ytterligare samverkansformer. Gruppernas storlek under projektets enskilda lärtillfällen har varierat mellan 8 och 25 personer. Vid två tillfällen har planerade aktiviteter ställts in på grund av 0 deltagare. Ansvaret för att nå en digitalt delaktig befolkning ligger på flera nivåer i samhället. Projekt som Digidel i Västerbotten II som har en uttalad inriktning och agenda, tillsammans med det ständiga arbete som utförs inom biblioteksverksamhet och folkbildning spelar en stor roll i det här arbetet. En annan viktig roll har förstås de planer och strategier som stat, regioner och kommuner formulerar och som ligger till grund för prioriteringar och satsningar. De är nödvändiga för att nå långsiktighet och tyngd. I Västerbotten har arbetet att ta fram en regional digital agenda pågått parallellt med projektet, vilket säkerligen kan ha gett synergieffekter åt båda håll. Digital agenda för Västerbotten ger en riktning och en grund inför kommande års arbete med digital utveckling och användning. Digital delaktighet och kompetens lyfts i den regionala digitala agendan som en viktig del för en fortsatt utveckling i länet. Vad bra att ni lär mig dator nu kan jag skicka bilder på mina pojkar till deras pappa som inte är här Kvinna från Afghanistan på besök hos Studiefrämjandet i Vindeln Vilken är effekten av att en människa lär sig skicka och ta emot e- post? Det finns en viktig och självklar social dimension, men det handlar också om att kunna ta del av samhällsinformation och - tjänster eller söka ett arbete. Idag handlar en e- postadress i Sverige om demokrati. 11

12 BILAGA: FÖRSTUDIE IT-GUIDE Förstudie IT- guider Vännäs Bakgrund I samråd med Pia Brinkfeldt, Digidel i Västerbotten, sökte Studiefrämjandet i Umeåregionen medel för en förstudie inom ramen för Digidel. Förlagan för förstudien utgjordes av Projektet IT- guide som pågått i Örebro med gott resultat och som finns till hands med stöd i utbildning, metod och nätverk i landet. Projektets upplägg innebär att ungdomar, både ensamkommande flyktingungdomar och ungdomar uppvuxna i Vännäs utbildas till IT- guider och att de sedan får som sommar- och extrajobb att hjälpa och utbilda äldre och nyanlända i IT- relaterade frågor. Syfte Att undersöka förutsättningarna, intresset och behovet från intressenter för att med befintligt eller utvecklat koncept driva IT- guider i Vännäs. Mål Att samla information om konceptet och kontakta de intressenter som kan tänkas relevanta för projektet och utifrån detta sammanfatta möjligheterna för ett genomförandeprojekt. Metod Efter att inledningsvis ha läst igenom hemsidan för it- guide.se för att få kunskap om syfte, metod och upplägg av projektet kontaktades olika nyckelpersoner på kommunen representerande hemtjänsten, boendet för ensamkommande flyktingbarn, folkhälsorådet, biblioteket och en nystartad elevförening på gymnasieskolan. Även externa aktörer som skulle kunna ha intresse för projektet som banker, vårdcentralen och försäkringsbolag kontaktades. De olika aktörerna fick information om ursprungsprojektet i Örebro och vi hade ett samtal om behovet i Vännäs och aktörens intresse för samarbete. Samtidigt diskuterades även formen för ett framtida upplägg av ett liknande projekt lokalt. Resultat Hemtjänsten i Vännäs är ständigt expanderande. Brukarna blir fler och kommunen är, liksom de andra kommunerna i Umeåregionen, utspridd med mycket landsbygd. Personalen ser ett stort behov av hjälp bland brukarna gällande datorer, läsplattor, telefoner och tv- kanalsinställningar för att klara sitt vardagliga liv, men också för att bryta social isolering. Ansvariga för verksamheten välkomnar ett projekt i stil med IT- guide. De har inte möjlighet att vara genomförare, men samarbetar gärna kring konceptet med annan organisation som genomförare. Rent praktiskt finns lokaler centralt i Vännäs nere på Hemvårdscenter, Studiefrämjandet har lokaler och samlingslokaler ute i byarna kan användas vid behov. 12

13 Nyanlända har generellt mycket stort behov av stöd och hjälp när det gäller allt från internetbank till sociala medier och tv- kanaler. Studiefrämjandet har god kontakt med målgruppen och kan skapa kontaktytor i projektet. Boendet för ensamkommande flyktingbarn, Akka, ser mycket positivt på projektidén, men har samma önskemål om att annan organisation är projektägare och genomförare men i tätt samarbete givetvis. Folkhälsorådet och biblioteket är positiva till idén men mer på distans gällande genomförandet, utifrån att de inte ser sig själva som en aktiv part i genomförandet. En nystartad elevorganisation på gymnasieskolan i Vännäs är mycket positiva till projektet då de har som ett huvudsyfte att verka för integration mellan ungdomarna i Vännäs. Elevorganisationen ställer gärna upp som samarbetspart i projektet och kan stå till tjänst med att marknadsföra möjligheten för ungdomarna. Externa aktörer såsom banker, försäkringsbolag och vårdcentral ser ett stort behov av projektet och ställer sig positiva till samarbete med på ett mer passivt och konkret sätt såsom besök och föreläsningar med egen personal eller tillgång till utbildningsmiljöer för deras hemsidor och deras service på nätet. Gunilla Lundberg, projektledare och initiativtagare för IT- guide i Örebro kan bistå med råd och stöd inför en eventuell ansökan och sedan bistå med utbildning, nätverk och stöd i projektet. Rollfördelningen skulle kunna vara uppbyggd så att Studiefrämjandet är projektägare och genomförare på plats i nära samarbete med kommunen och att Region Västerbotten blir samverkanspart utifrån den Digitala Agendan. Gunilla Lundberg, IT- guide i Örebro står för utbildning, nätverk och råd kring genomförandet. Slutsats När det gäller förutsättningar och intresse från alla parter för att genomföra ett projekt liknande IT- guide finns ingen tvekan om att det skulle bli en välbehövlig insats med bred samverkan. Projektet skulle kunna genomföras dels i Studiefrämjandets lokaler, samlingslokaler för Hemtjänstens brukare Frivilligcenter och ute i byarnas Missionshus och bygdegårdar utifrån behov. Förslaget är att projektet genomförs i Likhet med It- guide i Örebro, med ett huvudblock under sommaren och att senare verksamheten fortsätter under resten av året i begränsad skala utifrån behov och efterfrågan. Hur går vi vidare? Utifrån det positiva gensvaret för IT- guide, ställer sig Studiefrämjandet positiva till att söka och stå som projektägare i samarbete med Vännäs kommun i ett första skede och därefter utöka till Umeåregionen om det faller väl ut. Nästa ansökningsomgång för Internetfonden öppnar 14 januari 2015 och utifrån förutsättningarna som finns planeras för en ansökan och ev kompletterande ansökan från andra fonder och stiftelser för att täcka upp kostnaderna i ett projekt. 13

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29

Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Digital delaktighet - Vilken roll har biblioteket? Anne Hederén & Sofia Larsson Jönköping 2010-09-29 Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling

Läs mer

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland

Göteborg 2 mars 2011. Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Göteborg 2 mars 2011 Sofia Larsson Länsbibliotek Östergötland Bibliotek och digital delaktighet i Östergötland Några steg på vägen Hur kom vi hit? - IT-utveckling av bibliotek 2001-2004 - Equal Biblioteken

Läs mer

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet

Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Digidel 2013 - kampanj för ökad digital delaktighet Hur kan biblioteken bidra? Presentation av mig Bibliotekschef i Mjölby kommun sedan mars 2011 Bakgrund som journalist och bibliotekskonsulent Har jobbat

Läs mer

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra

Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Ökad digital delaktighet så kan biblioteken bidra Föredragning för kommunstyrelsen i Mjölby 29 maj 2013 Birgitta Hellman Magnusson, bibliotekschef Riksomfattande kampanj Treårig kampanj 2011-2013 Målet

Läs mer

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag

E-kampanj 2009. Ett diskussionsunderlag E-kampanj 2009 Ett diskussionsunderlag Bakgrund! Syfte med e-kampanjen 2008 Öka användningen av bibliotekens e-tjänster Marknadsföra östgötabibliotekens e- tjänster under gemensamt begrepp Biblioteket

Läs mer

Ett mångkulturellt samhälle

Ett mångkulturellt samhälle Slutredovisning Ett mångkulturellt samhälle 2013 Slutredovisning Att genom kunskap om sociala medier ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Studiefrämjandet Södra Lappland Projektledare Anne

Läs mer

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast

2011-03-30. Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast 2011-03-30 Kulturrådsansökan 2011 - för dyslexiprojektet Allt genast Projektets syfte Syftet med projektet är att främja läsning med fokus på barn och ungdomar med dyslexi. Vi vill intensifiera informera,

Läs mer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer

Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer Föreningen Kulturstorm Rådhusesplanaden 10-12 903 28 Umeå Slutrapport projektet YouTube, Twitter och Google för seniorer 1. Projektbeskrivning Idén med projektet är att introducera internet på ett lekfullt

Läs mer

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt

It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt Slutrapport för pilotprojektet It-guider gör hembesök och Svenska favoriter pilotprojekt November 2014 av Gunilla Lundberg och Adel Mojtahedi En projektbeskrivning Svenska favoriter är ett projekt som

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan

Projektplan med kommunikationsplan Projektplan med kommunikationsplan Projekt E-serviceverkstad 2013-09-01 2014-08-31 Projektägare Regional samarbetspartner Genomförs i Projektbidrag Projektets syfte Regionförbundet i Kalmar län, Christer

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008

Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Rapport från seminarium i Piteå 4-5 november 2008 Förstudie till EU-projekt: Bibliotekskompaniet bibliotek och företag i samverkan 1 Bibliotekskompaniet - bibliotek och företag i samverkan Rapport från

Läs mer

Rapport från del 2 i lokala Digidel-kampanjen i Botkyrka - maj 2012 - maj 2013

Rapport från del 2 i lokala Digidel-kampanjen i Botkyrka - maj 2012 - maj 2013 Demokrati, mänskliga rättigheter och interkulturell utveckling Referens Marita Castro RAPPORT 1 [6] Kommunstyrelsen Rapport från del 2 i lokala Digidel-kampanjen i Botkyrka - maj 2012 - maj 2013 Inledning

Läs mer

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa

Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Slutrapport projekt Våga klicka Våga surfa Sökande: ABF Borlänge Nedansiljan - kommun Rättvik, Studieförbundet Vuxenskolan Rättvik, Kulturenheten Rättviks kommun. Uppdragstagare: ABF Borlänge Nedansiljan,

Läs mer

Nytta och nöje på nätet Internetguidning

Nytta och nöje på nätet Internetguidning Projektmedel till Östergötland! Nytta och nöje på nätet Internetguidning på östgötabibliotek 500 000 från Stiftelsen för infrastruktur.se Projektperiod 1 okt 2009 30 sept 2010 Nytta och nöje på nätet:

Läs mer

Rapport februari 2011

Rapport februari 2011 Rapport februari 2011 Nytta & nöje på nätet: Digitalt medborgarskap i Östergötland Viktiga händelser under den gånga månaden Sex kommuner har anmält intresse för deltagande i projektet: Finspång Kinda

Läs mer

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009

E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 E-kampanj på östgötabiblioteken oktober 2009 Bakgrund! Bibliotekens tjänster på nätet www.ostgotabibliotek.se Biblioteket hemifrån Sök i bibliotekens kataloger Låna om och beställ Ladda ner e-böcker Lyssna

Läs mer

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21

Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 Marknadsplan för klustergruppen Den digitalt nyfikne 2011-06-21 1. Vilket är syftet med marknadsföringen? Uppmärksamma Den digitalt nyfikne som målgrupp och öka kännedomen om bibliotekets utbud och information

Läs mer

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan

Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Bibliotek och folkbildning samarbetar för att motverka digitala klyftan Det är bra för hjärnan att lära sig internet, man kanske lever längre då. Gun 77 år Anne Hederén Länsbibliotek Östergötland Lasse

Läs mer

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö Folkuniversitetet 2013-01-09 Henrik Hermansson henrik.hermansson@folkuniversitetet.se 036-166401 2. Projektets syfte Tidigare har vi med stöd av Folkbildningsrådet

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Kulturnämnden Västra Götalandsregionen Box 764 451 26 UDDEVALLA Projektansökan Sista ansökningsdag 15 september (beslut november) 15 mars (beslut april/maj) Ansökan om projektstöd Sökande (organisation

Läs mer

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport november. Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Rapport november Nytta & nöje på nätet : Internetguidning på östgötabibliotek Viktiga händelser under den gångna månaden Styrgruppen samlades för ett första möte den 23 november. Kerstin Olsson, Anne Hederén,

Läs mer

Projektredovisning DigiDel 2013

Projektredovisning DigiDel 2013 EKSJÖ KOMMUN Projektredovisning DigiDel 2013 Eksjö stadsbibliotek har i samarbete med ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Emilkraften ek.för., Eksjö Vux, Handelsbanken, Swedbank utbildat 260 deltagare i

Läs mer

En viktig mässa för alla

En viktig mässa för alla Gunilla Südow Mölnlycke bibliotek, Härryda kommun gunilla.sudow@harryda.se 2013 En viktig mässa för alla I dagens läge, med en snabb teknikutveckling, inte minst inom den digitala sfären, behöver vi förr

Läs mer

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult

Uppdrag Madängen. ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek. Ann Wiklund Konsult Uppdrag Madängen ett diskussionsunderlag för utvecklingsarbete vid Huskvarna bibliotek Ann Wiklund Konsult September - oktober 2014 Folkbiblioteket mitt i byn Det går en röd tråd genom bibliotekens arbete.

Läs mer

Digital delaktighet - En inspirationsbok

Digital delaktighet - En inspirationsbok Digital delaktighet - En inspirationsbok FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Den digitala utvecklingen ställer vårt samhälle inför fantastiska möjligheter men också stora utmaningar. En stor andel av befolkningen

Läs mer

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten.

Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Presentation av Framtidsveckan i Norrbotten. Bakgrund till projektet Den ekologiska krisen, klimatkrisen, energikrisen och den ekonomiska Vi ser att dessa kriser hänger ihop och att lösningarna på dem

Läs mer

Regional digital utveckling

Regional digital utveckling www.regionvasterbotten.se Regional digital utveckling Kommunförbundet Skåne Umeå, 26 juni 2014 Västerbotten 15 kommuner. 2 stora och 13 små. 259 000 invånare 72% av invånarna är bosa

Läs mer

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga

Sida 1 av 7. Slutrapport. ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk. Uppsala den 4 december 2012. Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 1 av 7 Slutrapport ULVIS Unga Lär Vuxna Internet på eget Språk Uppsala den 4 december 2012 Serbiska Kulturföreningen Sloga Sida 2 av 7 Inledning Det här är fjärde året i rad som vi får ekonomisk hjälp

Läs mer

Rapport oktober/november 2011

Rapport oktober/november 2011 Rapport oktober/november 2011 Nytta och Nöje på nätet: för digitalt medborgarskap i Östergötland Viktiga händelser under de gångna månaderna Strategimöte inför Digidel 2013 i Östergötland Representanter

Läs mer

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson

Arbetsförmedlingen. SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen år. Analysavdelningen, Utredningsenheten Bo Gustavsson Sida 1 av 18 Tabell 1 SAMTLIGA, antal samt andel (%) av befolkningen 16-64 år VILHELMINA 181 4,3-17 252 5,9 59 433 10,2 42 198 4,6 193 4,5 391 9,1 ÅSELE 76 4,3-30 95 5,4-3 171 9,7-33 106 6,0 98 5,5 204

Läs mer

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala

Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala Slutrapport och utvärdering av Folkuniversitetets projekt Digital delaktighet för personer i digitalt utanförskap i Uppsala 1. Inledning Som en del av vår integrationssatsning samarbetar Folkuniversitetet

Läs mer

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning

Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Slutrapport för projektet Innovativt Internetcafé med unga nysvenskar som It-guider på seniorboenden fortsättning Gunilla Lundberg, projektledare, Transfer Mälardalen Perioden 2012-06-01 2013-05-31 En

Läs mer

Digitala Minnen. Luleå kommun

Digitala Minnen. Luleå kommun Digitala Minnen Vi har valt att skriva vår redovisning som en berättelse, eftersom vårt projekt har handlat om just berättelser, historier och minnen. Här kan vi också visa på hur projektet har växt fram,

Läs mer

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel

digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel En kampanj A new era? för digital delaktighet i Sverige Trollhättan 24 maj 2011 Ann Wiklund, samordnare läns- och regionbiblioteken i Digidel Affischen Överenskommelse mellan Regionbibliotek Kalmar, LänsbibliotekSydost

Läs mer

En sak i taget Rapport

En sak i taget Rapport En sak i taget Rapport Hur kan man med begränsad tid och utan experthjälp i huset på ett litet bibliotek arbeta med kompetensutveckling av personalen i sociala medier? Åsa Storck 2011-01-24 1 Ur Nationalencyklopedins

Läs mer

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Örebro län. Örebro län. Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET Örebro län Roy Andersson Köpmangatan 54, 702 23 Örebro, Telefon: 019-140427, Mobil: 070-5332528, E-post: roy@orebrolan.pro.se, Hemsida: www.orebro-lan.pro.se Örebro län Projektredovisning DIGITAL DELAKTIGHET

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi

Elva berättelser. det är viktigt för. oss att nå ut till allmänheten. vi visar våra e-tjänster. kontinuerligt, men under emedborgarveckan har vi 8 Elva berättelser VÄSTERNORRLANDS LÄN I Västernorrland arbetar sex kommuner gemensamt i Projekt esamverkan. Kommunal samverkan inom området e-tjänster är rätt väg att gå eftersom få kommuner ensamma har

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008

Gemensam e-kampanj i Östergötland. Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, maj 2008 Gemensam e-kampanj i Östergötland Bakgrund Presskonferens om östgötabibliotekens gemensamma e-tjänster november 2006 Beslut om gemensam handlingsplan för 24- timmarsbiblioteket, april 2007 Lansering av

Läs mer

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län

Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Slutrapport Slutrapport Föreningen Hjärnkoll Jönköpings län Datum: 2015-06-10 Diarienr: 2015/0164 Bakgrund Projektet Hjärnkoll har i utvärderingarna visat att det går att förändra attityder i vårt samhälle.

Läs mer

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966

Animation med äldre. Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Animation med äldre Slutrapport från projektet 2012-2013, KUR 2011_5966 Stanislaw Przybylski, projektledare Projektägare: Folkhälsosektionen, Landstinget i Jönköpings län Paula Bergman, Eva Timén Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunicera mera på äldre dar! Slutrapport

Kommunicera mera på äldre dar! Slutrapport Slutrapport Projektbeskrivning Projektet Kommunicera mera på äldre dar! har haft som syfte att öppna upp för digital kommunikation mellan personer boendes på omsorgsboenden och dess anhöriga. Projektets

Läs mer

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport mars 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Politikerbesök i Mjölby Den 16 mars besökte socialdemokraternas It politiska

Läs mer

UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun. Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan

UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun. Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan UTMANINGEN 2013 Bidrag från Härryda kommun Teknikmässan med mänskliga möten och vad som hände sedan Det började med en viktig mässa för en hel kommun Efter en uppstartskonferens angående Digidel i Västra

Läs mer

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13

Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 Enkätundersökning IT-pedagoger 2010/11, 2011/12, 2012/13 I maj 2014 bad vi it-pedagoger som gått hos oss de tre senaste åren att besvara en enkät om utbildningen och om den medfört några förändringar i

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Delta på distans med hjälp av IT-teknik

Delta på distans med hjälp av IT-teknik TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2015-04-13 Dnr: 2015/97-ÄN-700 Christina Becker - am282 E-post: christina.becker@vasteras.se Kopia till Christine Wäneskog, proaros Vård och omsorg

Läs mer

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck

Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Leader-kontorets anteckningar Ankomstdatum: Diarienummer: Ansökan för Sixten, Leader Sjuhärads ungdomscheck Ung kultur från Sjuhärad Ungdomscheckens namn Västra Vi Unga distriktet Sökande (Namn/Förening)

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län

Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Sammanställning över kommunala regelverk för anslag till studieförbunden i Västerbottens län Vilken rapportering krävs av studieförbund? Vilka handlingar ska skickas när och till vem? Särskilda syften

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Our Mobile Planet: Sverige

Our Mobile Planet: Sverige Our Mobile Planet: Sverige Insikter om den mobila kunden Maj 2012 Detaljerad översikt Smartphones har blivit en oumbärlig del av vår vardag. Smartphones genomslag har ökat till 51% av befolkningen och

Läs mer

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande

Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång

Läs mer

Resultat från seminarium 2

Resultat från seminarium 2 Projektet Vård och Omsorgscollege Västerbotten Resultat från seminarium 2 En sammanställning av inkomna synpunkter och förslag från BUSprojektets seminarieserie i Vilhelmina, Lycksele, Umeå och Skellefteå

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster

14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster 14 kommuner ¼ av Sverige Folkbiblioteken: 38 bibliotek 7 bokbussar 2 webbtjänster Varför marknadsföring? Nätverksarbete med bibliotekscheferna 2005: Vilken är den viktigaste utvecklingsfrågan för biblioteket?

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2015 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Mette Agborg & Lisa Berger

Mette Agborg & Lisa Berger IDA från projekt till levande verksamhet Mette Agborg & Lisa Berger Paper presenterat vid konferensen 14-15 oktober 2009 i Borås IDA från projekt till levande verksamhet Vuxenstuderande är en viktig målgrupp

Läs mer

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa

Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa KVINNORS VÄXTKRAFT Kvinnors företagsamhet får Kalmar län att växa Kalmar län behöver fler företagare och fler kvinnor som driver företag. Med fler kvinnor som företagare kommer fler affärsidéer fram och

Läs mer

Rapport april 2010. Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek

Rapport april 2010. Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek Rapport april 2010 Nytta & nöje på nätet: Internetguidning på östgötabibliotek 1. Viktiga händelser under den gångna månaden Arbetsmöte lärmiljöprojektet 27 april Temat för det gemensamma nätverksmötet

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

1. Verksamheten i projektet

1. Verksamheten i projektet 1(6) (förprojektering och genomförandeprojekt) Projektnamn: Utveckling mot arbete (UMA) Diarienummer: 2009-3060219 Redovisningsperiod (samma som blanketten Ansökan om utbetalning): mars 2013 1. Verksamheten

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009

Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshop om bibliotekens kompetensbehov sammanfattning Högskolan i Borås, BHS, 13 oktober 2009 Workshopen inleddes med en genomgång av begreppet kompetens och bibliotekens framtida kompetensbehov med utgångspunkt

Läs mer

INTERNET RAPPORT FRÅN SVERIGE GET ONLINE WEEK 14-20 MARS

INTERNET RAPPORT FRÅN SVERIGE GET ONLINE WEEK 14-20 MARS #GOW16 LÄR DIG MER OM INTERNET RAPPORT FRÅN SVERIGE GET ONLINE WEEK 14-20 MARS 2016 Man märker ju att det är många som är lite rädda att doppa tårna i vattnet, dom vet vad det är men de behöver lite hjälp

Läs mer

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken

Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Insatser för digital delaktighet på folkbiblioteken Av Ida Norberg Hela rapporten kan hämtas här, PDF Något om förutsättningarna inför rapportskrivandet: Byte av författare Tidsperspektivet Digital delaktighet:

Läs mer

Bibliotekens arbete med nyanlända

Bibliotekens arbete med nyanlända Bibliotekens arbete med nyanlända 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som

Läs mer

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland

Projektplan med kommunikationsplan för. Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektplan med kommunikationsplan för Taltidningar och tillgängliga medier på folkbiblioteken i Värmland Projektägare Genomförs i Projektets syfte Region Värmland/Kulturcentrum, Biblioteksutveckling i

Läs mer

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans

Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Ungas sätt att göra skillnad Utvärdering inspirationsträff #2 Fokus: Göra skillnad tillsammans Den 18-19 maj 2013 anordnade Nytänk den andra av de 4 inspirationsträffar som projektet kommer att hålla under

Läs mer

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa

E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård. Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa E-hälsa 6/5 9/5 2014 Nätverksträff Mora Falun Ssk hemsjukvård Mona-Lisa Lundqvist Regional samordnare E-hälsa Vem är jag? 60 år, gift, 4 barn Bor i Gopshus utanför Mora där jag på fritiden driver ett vandrarhem

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele

Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele Verksamhetsplan 2014 Företagarna Lycksele 2014-02-27 Inledning Denna verksamhetsplan för 2014 är ett styrande dokument för Företagarna Lycksele. Fokus ligger på att utveckla verksamheten enligt vad våra

Läs mer

ANSÖKAN a-medel -med vägledning

ANSÖKAN a-medel -med vägledning ANSÖKAN 2016 37a-medel -med vägledning Insatser för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter med stöd av ersättning enligt förordningen (2010:1122) Sökande kommun/projektägare:

Läs mer

Medlemsmöte 9 november

Medlemsmöte 9 november Medlemsmöte 9 november 1. Ordförande hälsar välkommen 2. Presentationsrunda 3. Ordförande presenterar dagens agenda DigiDel Nationell katalog Barn, bibliotek och IT Licensfrågan/KULDA Resurser kvalitetsutveckling/utvecklingsbidrag

Läs mer

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation

Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Folkbildning till synskadade och blinda invandrare stfb Organisation Studieförbundet Vuxenskolan Avdelning Internationellt Kulturcentrum Projektledare Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

Läs mer

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2

PROJEKTBESKRIVNING. Luleå NETWORKS OLE2 LULEÅ KOMMUN Version. 1 (9) utvecklingsenhet 1.0-1 PROJEKTBESKRIVNING 2008-10-21 PROJEKTBESKRIVNING Luleå NETWORKS OLE2 Projektledare: Lars Mikaelsson 070-600 22 73 lars@projectservices.se POSTADRESS BESÖKSADRESS

Läs mer

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten Jan-Erik Lundberg Verkställande ledamot i AC-Nets styrelse Lars-Erik Christoffersson Projektledare för AC-Net 350 km Västerbotten Invånare: 256 000 Areal:

Läs mer

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten

Vinster med samverkan. Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten Vinster med samverkan Magnus Rudehäll, Lars Eriksson Region Västerbotten www.regionvasterbo.en.se Vinster med samverkan - kring e. gemensamt regionalt verksamhetsstöd Västerbo)en 1/8 del av Sveriges yta.

Läs mer

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation

Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Uppfödarutbildningen på distans stfb Organisation Studiefrämjandet Småland-Gotland Projektledare Jennie Krafft e-postadress jennie.krafft@studieframjandet.se Tel 036-440 1210, 0708-162599 Syfte och deltagare

Läs mer

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor.

Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Välkomna till en inspirerande mässa för digitalt lärande i Norrtälje kommunala skolor. Plats: Rodengymnasiet Tid: 15 augusti 8.00-16.30 "digital kompetens innefattar säker och kritisk användning av informationssamhällets

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Om möten, mötesplatser och arenor

Om möten, mötesplatser och arenor Om möten, mötesplatser och arenor 58 Röster om folkbildning och demokrati Några röster Många med mig är vana att arbeta väldigt konkret. Det här sättet att arbeta i nätverk kan bli mycket frustrerande

Läs mer

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan

vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan Hur funkar det? En lathund för arrangörer under Kulturveckan 2017 i Vänersborg vanersborg.se/kulturveckan facebook.se/kulturveckan OM KULTURVECKAN Uppdraget Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första

Läs mer

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar

Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar Ge alla möjlighet att läsa Talböcker Lättläst Punktskrift Taltidningar 1 MTMI 0017 Broschyr bibliotek.indd 1 2017-01-09 15:30 Jag gjorde det, kom in på drömgymnasiet! För mig hoppar orden runt. Jag kan

Läs mer

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter

Information om föreningen Passalens verksamhet 2013. Passalen - 2013. Ia Kjellsdotter Information om föreningen Passalens verksamhet 2013 Passalen - 2013 Ia Kjellsdotter Bästa Passalen medlem! Välkommen till ett nytt år med massor av aktiviteter, evenemang och upptåg. 2013 års verksamhet

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

93% 1,9. Svenskarna och internet % 32% #soi %

93% 1,9. Svenskarna och internet % 32% #soi % ANDEL AV VAKEN TID SOM SPENDERAS PÅ INTERNET* * procentandelar beräknade på 112 h vaken tid/vecka (dvs 8 h sömn/natt). STUDERANDE 36 TIMMAR 32% Svenskarna och internet 2015 EN BARNFAMILJ HAR I GENOMSNITT

Läs mer

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola

Projektmaterial. Birkagårdens folkhögskola Projektmaterial EN REFLEKTION ÖVER DATAUNDERVISNING OCH SAMARBETE Birkagårdens folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Ung och grön blivande företagare i de gröna näringarna

Läs mer

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT

PROJEKTSKOLA 1 STARTA ETT PROJEKT PROJEKTSKOLA I ett projekt har du möjlighet att pröva på det okända och spännande. Du får både lyckas och misslyckas. Det viktiga är att du av utvärdering och uppföljning lär dig av misstagen. Du kan då

Läs mer