Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/ Jokkmokk 20/ Kiruna 20/ Word 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Windows Office. IT-Grund med Windows. Excel 2010 Lycksele 13/8 2012 Jokkmokk 20/8 2012 Kiruna 20/3 2013. Word 2010"

Transkript

1 Windows Office IT-Grund med Windows Vill du lära dig hur en dator verkligen fungerar? Du kommer att få lära dig många tidsbesparande funktioner och möjligheter med operativsystemet Windows 7. Att få grundläggande kunskaper om hur datorn fungerar och hur du anpassar operativsystemet samt arbetar smart med fil- och mapphanteringar m.m. Excel / / / Med Excel skapar du enkelt tydliga kalkyler och sammanställningar. Med anpassad Excel kommer du att ha färdiga mallar för fakturering, offerter, löner osv. Du kommer att lära dig hur du kan använda Excel i ditt företag. Du kanske för statistik över antalet renar, slaktvikter, stödfoder, inköp och priser. Med denna kurs får du många tidsbesparande tips som hjälper dig att komma igång och arbeta effektivt med programmet. Inför varje kursstart kommer läraren att kolla hur han eller hon ska lägga upp kursen efter de behov som finns. Efter två kursdagar kommer du att behärska grunderna i Excel. Word 2010 De flesta som arbetar med en dator har kommit i kontakt med ordbehandlingsprogrammet Word. Du som lär dig funktionerna i Word kommer att uppleva att det blir både enklare och roligare att arbeta med programmet, samtidigt som dina dokument blir mycket bättre och snyggare. Kursen använder renskötselanpassade övningar för att du enkelt ska känna igen exempel som du stöter på i din egen vardag. IT-grund, 2 dgr Max ant. deltagare aug mars aug mars aug, mars 2013 Office, 2 dgr Max ant. deltagare 10 7 juni aug mars aug mars mars juni aug 2012 I Office ingår bland annat Excel, Word, Outlook och Powerpoint. Kurserna anpassas efter behov vid respektive tillfälle. Önskas påbyggnads- eller avancerade kurser är detta okej så länge det är mer än tre som visar intresse.

2 PowerPoint 2010 Med PowerPoint kan du skapa presentationer som övertygar lyssnarna. Under en dag lär du dig att arbeta från grunden med PowerPoint och programmets mallar för att skapa intresseväckande bildspel. De färdiga presentationerna kan sedan visas på en datorskärm, med OH-bilder eller på en stor skärm via projektor. Outlook 2010 Vill du lära dig att hantera alla delar i Outlook? I Outlook finns det sofistikerade metoder för att sortera och prioritera E-post, så att du kan hantera din E-post. På en kursdag lär du dig även att utnyttja de olika delarna av Outlook. Ett kraftfullt sätt att kommunicera för dig som har behov av effektiv E-posthantering! Om det önskas en kurs på annan ort än de som Beaivi planerat kan även detta vara möjligt. Det måste vara fler än tre som önskar kursen om det ska gå att genomföra. Arbetsmiljö och hälsa Arbetsmiljön En renskötares arbetsmiljö är fylld av risker och obekväma arbetstider. Av de rapporter som finns att tillgå framgår ett antal områden med högre risker med i vissa fall livet som insats. Klämskador och andra skador som utretts i samband med ensamarbetare i skog och entreprenad. Mer permanenta skador bland renskötare är vibrationsskador som efter flera år av skoter, motorcykel och övriga terrängfordon gett upphov till. Öka medvetandegraden om de risker som finns, och vad de har för konsekvenser fysiskt, psykiskt och socialt. En funktionshindrad renskötare får svårt fortsätta med sitt yrke. Vi måste utbilda i vilka säkerhetsrutiner, anordningar och lagar som finns. Arbetsmiljö, 3 dgr Max ant. deltagare 20 9 okt okt feb mars feb 2013

3 Webb och design Photoshop 10/ / / Photoshop är ett verktyg som grafiska formgivare inte klarar sig utan. Det går att skapa häftiga och professionella effekter men samtidigt är programmet så enkelt att även en novis på bildredigering klarar det. Vi tränar på färgläggning, toning, retuschering, infällning av texter och alla de vanligaste specialeffekterna i programmet. Wordpress - skapa webbplatser & bloggar 11/ / / WordPress är världens mest använda verktyg för publicering av hemsidor och bloggar. Det är enkelt att använda och du uppdaterar din hemsida eller blogg från din webbläsare. Tack vare användarvänligheten kan du börja publicera din information inom några minuter. Att WordPress dessutom är gratis innebär att det är ett perfekt publiceringsverktyg för både privatpersoner och företag. Webb & Design, 2 dgr Max ant. deltagare 8 11 juni juni okt feb otk juni 2013 Dreamweaver För de flesta företag är det en självklarhet att ha en webbplats för att kunder, gamla som nya, ska kunna hitta information om dina produkter på din hemsida. För att kunna skapa en bra och funktionell webbplats kan man använda sig av en editor. Dreamweaver är en av de bästa editorerna för att enkelt skapa och administrera webbplatser. Illustrator Adobe Illustrator är det marknadsledande illustrationsprogrammet. Under kursens gång lär du dig knepen för att göra bra logotyper, snygg affärsgrafik, snabb webbgrafik och arbeta rätt med färger, former och format. Vi övar med praktiska fall där vi blandar teori och praktik med egen tid för övningar. Vissa webb och grafiska kurser kräver speciell programvara. Denna programvara har vi på Lexicons utbildningsdatorer, och logistiken kan göra att kurserna måste gå i Umeå.

4 Flash Med Flash kan du skapa skalbar grafik, animationer med eller utan ljud och interaktivitet allt i ett och samma program. Animationen, eller filmen som det heter i Flash, kan du spara och visa på din hemsida. HTML Idag är det viktigt att skapa webbsidor som skiljer på innehåll och presentation, för din webbsida visas inte bara i den traditionella dataskärmen, utan i flera andra medier. I den här kursen tittar vi på hur man definierar ett innehåll med hjälp av HTML. Kursen vänder sig till alla som jobbar med webb i någon form. Paketlösningar innehållande kurserna här till vänster är välkomna. Grupper på minst tre personer kan skapa egna lösningar. Kursen måste eventuellt gå i Umeå. InDesign InDesign är ett av marknadens professionella layoutprogram. I denna kurs lär du dig att använda InDesign och kombinera text, bilder och grafik för enklare grafisk produktion som till exempel annonser, produktblad, foldrar med mera. Språk & Turism Affärsengelska Uppfriskning i engelska språket. Samtidigt lär sig deltagarna alla ekonomiska termer på engelska. Offert, avtal, leverans, faktura osv. Under två dagar pratas mest engelska. Turisttyska Deltagarna lär sig den tyska för att klara av att möta en tysktalande turist. ge vägbeskrivning, var de kan bo samr det viktigaste, hur du får tysken att bli din kund. Turismkunskap 1. VÄLKOMNA ANDRA (kunden/gästen/besökaren) 2. VÄLKOMNA VARANDRA (kollegor/samverkansaktörer) 3. VÄLKOMNA DIG SJÄLV (ett kvalitetsmöte med dina styrkor och svagheter) Servicemanagement, kundbehov, medveten kommunikation KANO modellen Förväntad-Önskad-Oväntad service Sanningens ögonblick du har fyra minuter på dig att skapa en stamgäst En fördjupad gruppdialog om deltagarnas insikter och hur vi omvandlar tanke till handling. Varierad metodik med olika kreativa övningar. Konceptet innehåller en välplanerad blandning mellan teoretiska och praktiska moment. Basen utgörs av systemteori som omfattar organisation, grupp och individ. Språk Engelska, 3 dgr Max ant. deltagare 12 4 feb juni feb aug 2012 Tyska 3 dgr Arvidsjaur 3 nov 2013 Turismkunskap, 3 dgr Max ant. deltagare 12 3 juni okt feb 2013

5 Affär & ekonomi Idag är kraven stora på ekonomisk kunskap, även för så kallade icke-ekonomer. Företagens förmåga mäts med vissa ekonomiska nyckeltal, därför är det av stor betydelse att förstå ekonomi för att fatta bra beslut för sitt egna företags överlevnad och för att kunna prata med banken på deras språk. Affärsekonomi Ekonomisk förståelse skapar trygghet och förutsättning för rätt prioriteringar och bra beslut. Utbildningen i Affärsekonomi handlar om att prioritera rätt och fatta rätt beslut baserat på ekonomisk information. Utbildningen ger ett helhetsperspektiv på företagets ekonomi genom att föra samman marknadsföring, redovisning, finansiering och kalkylering på ett naturligt sätt. Deltagarna får djupare kunskap om affärsvärlden samt lär sig att hitta affärsmöjligheter och göra upp marknadsplaner. Deltagarna får även möjlighet att kritiskt granska sitt företag, se på sitt företag och företagande ur ett marknadsperspektiv. När det gäller ett företags överlevnad är tre affärsekonomiska termer viktigare än andra: försäljningsvolym, lönsamhet och kassaflöde. De hänger starkt samman, men samverkar sällan. Att expandera, till exempel, är ofta nödvändigt för ett företags överlevnad. Men det påverkar lönsamheten och kassaflödet - ofta på ett negativt sätt. Är expansionen snabb blir effekten förstärkt. Konsolidering däremot krymper affärsverksamheten. Men det ger en positiv påverkan på lönsamheten och likviditeten, åtminstone på kort sikt. På längre sikt kan det vara förödande. Affär, 3 dgr Max ant. deltagare 18 8 juni mars juni okt mars aug mars 2013 De här affärsekonomiska sambanden är inte helt lätta att förstå. Fast när man väl förstår är det insikter i affärsekonomi som är värdefulla. Med insikt i affärsekonomi skapas verktyg för att åtgärda det som inte var bra. Företagsekonomi för renskötseln Ekonomi för icke-ekonomer Som företagare förväntas du ha kunskaper inom en mängd områden trots att du inte riktigt förstår alla samband. Du kommer i kontakt med olika ekonomirutiner och ekonomiska begrepp som du ofta har kunskap om utan att egentligen förstå helheten och de ekonomiska sambanden. Genom att öka din kompetens inom ekonomi och ekonomiska samband kan du ta ett större ansvar och dessutom utvecklas i ditt arbete. Utbildningen ger dig en övergripande och praktisk förståelse för de ekonomiska sambanden i ett företag, vilket underlättar att bedöma ekonomiska konsekvenser av olika handlingsalternativ. Ekonomi, 3 dgr Max ant. deltagare otk juni okt mars juni feb 2013

6 Försäljning Ge dig själv chansen att lyckas i säljrollen från start, vi ger dig verktygslådan från du tar kontakt med kunden tills du fått betalt. Som deltagare får du tillgång till värdefulla verktyg och metoder som underlättar säljarbetet. Utbildningen skall också ge dig ett säljpsykologiskt perspektiv både kopplat till dina kunder och dig som säljare. Under utbildningen varvar vi teori med praktiska övningar. Styrelseutbildning Kursen är till för dig som har begränsad erfarenhet av styrelsearbete. Du behöver lära dig grunderna i lagstiftningen och vilka krav som ställs på dig som styrelseledamot. Kursen blandar teori och praktik men på en grundläggande nivå. Har du erfarenhet från styrelsearbete men behöver lära dig mer om styrelsens roll och ansvar. Kursen bygger på teori och praktik från riktiga case som varit på olika företags styrelse agenda. Försäljning ingår i kurs Affärsekonomi. Max ant. deltagare 18 Styrelseutbildning 2 dgr - 4 juni juni Förhandlingsteknik Deltagarna lär sig att genom rätt förhandlingsteknik skapa affärer som båda parter känner sig mer än nöjda med. Förhandlingsteknik handlar om att förutse motpartens nästa drag. För att påverka utfallet i en förhandling krävs kunskap om förhandlingsprocessen. En framgångsrik förhandlingsteknik förutsätter god förståelse för motpartens behov och motiv. Är din produkt eller tjänst strategiskt viktig för motparten? Hur viktigt är priset? Finns det dolda motiv? Ställ frågor och försök tolka motpartens reaktioner och signaler. Alla förhandlingar handlar om relationer mellan människor. För att du ska lyckas med din förhandlingsteknik krävs att du lyckas skapa en ett förtroende mellan dig och din motpart. Var därför alltid ärlig och erkänn dina brister. Då kommer du märka att förhandlingen går smidigare och det blir lättare uppnå dina förhandlingsmål. Många gör misstaget att presentera sitt förslag allt för tidigt i förhandlingsprocessen. En bra förhandlingsteknik är att inleda varje förhandling med att ställa många frågor och lyssna. Kom ihåg att det handlar om att skapa ett intresse för din produkt. Om du avvaktar med att lämna ditt förslag kommer detta dels att väcka motpartens nyfikenhet, dels öka chansen för att du presenterar ditt förslag på rätt sätt. Förhandlingsteknik, 2 dgr Max ant. deltagare mars juni okt okt 2012

7 Bokning av kurs Alla bokningar går till Totte Nordahl som är utbildningsansvarig i Beaivi. Målgruppen är de som är knutna till en sameby inom Norr- och Västerbotten. Finnas inga begränsningar, man kan boka sig på så många kurser man vill, bara inte kurserna krockar eller är fullbokade. Genom Lexicons hemsida får man även där en inblick i vilka kurser man kan gå men minst tre personer måste ha samma ambition. Du kan boka dig för hur många kurser du vill. Varje bokning är bindande eftersom det är förenat med kostnader om projektet hamnar med en kurs utan deltagare. Totte skapar en tillfällig databas innehållandes alla de som gått kurs. Detta för att underlätta när en deltagare vill gå flera kurser. Det är bara Totte som har tillgång till denna och efter projektets slut raderas databasen. När ni bokar gör ni det via SMS, E-post eller telefon. I skrivande stund är det inte klart om ni kan boka via hemsidan. Vid bokning ska för- och efternamn uppges samt vilken sameby man tillhör. Hjärtligt välkomna Totte Nordahl

8 Sammanfattningsvis Kurserna i denna katalog är så kallade öppna kurser. Dessa bokar man sig på enligt gängse metoder nämnt ovan. Andra typer av utbildningar är de som normalt kallsas företagsinterna utbildningar, men som inom Beaivi heter Samebyinterna utbildningar. Man kan, under förutsättning att minst tre personer kommer att delta, kontakta Utbildningsansvarig på Beaivi och boka utbildning. Vi kommer då att enkomt planera med er om tid, plats och kursens innehåll. De utbildningar som detta handlar om är förutom de som finns i kurskatalogenäven de som finns på Finns det specialutbildningar som vi inte tänkt på kan ni ringa och höra, så ger vi det en ärlig möjlighet att bli verklighet. Vid bokning av Officekurser. Nämn vilken programvara som är målet för utbildningen. Excel har fått egna dagar eftersom det redan nu inkommit respons på att det önskas. Likaledes har Photoshop fått en egen dag. Företagsrådgivning Förutom att bidraga till ökad lönsamhet vill vi med affärsrådgivning dela med oss av vårt nätverk av företag och kompetenser, för att få in så mycket erfarenhet som möjligt till företagare i Sápmi. Totte

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser cityakademin CityAkademin CityAkademin är Malmö Citys egen mötesplats för utveckling och inspiration.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt.

Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt. Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt. Fritid Jobb En grundkurs i Excel kan ta dig längre än du tror. Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar

Läs mer

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat

Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat Så skapar, skickar och utvärderar du e-post som ger tydliga resultat HANDBOK I E-POSTMARKNADSFÖRING UPPDATERAD MED e-post för sociala medier och mobila enheter INNEHÅLL 1. nycklarna till framgång 6 2.

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb.

Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. 1 Struktur och översikt till Guide inför rekrytering till golfklubb. Motiv för guiden Mål med guiden Börja i underlagen Rekryteringssituationen Kontrollerad Okontrollerad Bra självprövning Rekryteringsdokumentet

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Lyckas som eventplanerare

Lyckas som eventplanerare Lyckas som eventplanerare Modul 4: E-bok - Så blir du anställd inom eventbranschen Holger Wästlund 1 Denna e-bok är utgiven av: Tipsförlaget e-post: holger@wastlund.com telefon: 08 755 81 31 mobil: 070

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2008

Utbildningskatalog Våren 2008 Vi hjälper företag att växa Utbildningskatalog Våren 2008 10 goda råd för att lyckas som företagare Sidan 3 Ditt bästa nätverk en aktiv styrelse Sidan 5 VD-utbildning sid 4 Rekryteringsutbildning sid 4

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 3 Produkter som förverkligar visioner? Av: Jesper Lindén Många företagare startar upp verksamheter utan att egentligen fundera över

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Innerstaden Göteborg 2009-2010. Slutrapport ESF-projektet

Innerstaden Göteborg 2009-2010. Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet Innerstaden Göteborg 2009-2010 Slutrapport ESF-projektet inledning Under ett och ett halvt

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer