Personalutvecklingsprogrammet (PUP)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013"

Transkript

1 Kungl. Musikhögskolan Personalutvecklingsprogrammet (PUP) Personalkurser och seminarier att välja senast 14 september Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box SE Stockholm Sweden Tel Fax

2 Välkommen till PUP läsåret 2012/2013! För fjärde året erbjuder KMH vårt ganska unika personalutvecklingsprogram, PUP. Omfattningen har minskats, men syftet kvarstår. Kurserna ska ge personalen möjlighet till nytt lärande och till möten över ämnes-, institutions- och andra organisatoriska gränser. Välkommen till PUP 2012/2013! Cecilia Rydinger Alin, tillförordnad rektor Två huvudteman: Kommunikation och Officeprogram Ett huvudtema i år är kommunikation i vid bemärkelse. Hur kommunicerar vi inom KMH och utåt? Vilka kanaler för kommunikation kan och ska vi använda? Hur samtalar vi på ett professionellt sätt i svåra situationer? Ett andra huvudtema är IT. I år ligger fokus på Microsofts programsvit Office, som blivit en standard för textbehandling, kalkyler och presentationer. Det innebär tretimmarskurser i programmen Word, Excel och Powerpoint, på såväl grund- som fortsättningsnivå. Anmälan Anmälan lämnas till KMH:s registrator Helena Österberg-Dahlström (fack bredvid Servicecentrum i A-huset). Du kan också eposta anmälan till Anmälningsblankett finns längst bak i denna katalog och på pup. Sista anmälningsdag 14 september. Besked om kursdeltagande I slutet av september kommer du med epost att få ett personligt schema med en uppställning över de kurser du fått plats på. När kursstarten närmar sig kommer du att få en kallelse, också den med epost. Där får du information om lokal, om det krävs speciella förberedelser eller om du behöver ta med dig arbetsmaterial och liknande. Information om lokal läggs också ut på KMH-idagskärmarna och på KMH:s internwebb samma dag kursen ges. Välkommen till PUP 2012/2013! Gun Andersson, projektledare , Christina Hedlund, PUP-administratör , Vem riktar sig PUP-kurserna till? All månadsavlönad personal vid KMH omfattas av PUP: lärare, servicepersonal, tekniker och administratörer. I år kan dock inte timavlönade erbjudas möjlighet att delta. Hur många timmar? I år förväntas du som är månadsavlönad att delta 6 timmar under läsåret. I den mån din prefekt/ närmaste chef bedömer att arbetet tillåter har du dock möjlighet att delta totalt upp till 12 timmar. 2

3 I. Kurser på temat kommunikation Det svåra samtalet Lärare > Åsa Kruse Omfattning > 4 x 1,5 = 6 timmar Hur kommunicerar vi med studenter och kollegor i svåra situationer? På den här kursen utgår vi från ett antal scenarios och diskuterar hur man som anställd kan förhålla sig på ett professionellt och bra sätt. KMH har ett antal policydokument som kan bilda utgångspunkt och användas som kursmaterial. Kursens omfång: 4 x 1,5 timmar. Vid två av kursträffarna deltar psykologen Åsa Kruse. Första kurstillfället med en introduktion, sista träffen med en avslutande diskussion. Vid samtliga tillfällen fungerar Lena Söderström, prefekt vid MPS som samtalsledare/moderator. Det svåra samtalet hösttermin (kursnr 1) onsdag 24/10 kl 15:00-16:30 onsdag 31/10 kl 15:00-16:30 onsdag 14/11 kl 15:00-16:30 onsdag 28/11 kl 15:00-16:30 Det svåra samtalet vårtermin (kursnr 2) onsdag 13/2 kl 15:00-16:30 onsdag 20/2 kl 15:00-16:30 onsdag 6/3 kl 15:00-16:30 onsdag 13/3 kl 15:00-16:30 KMH och sociala medier Lärare > Hans Lindetorp (MoM) och Claes Nordling (KOM) Omfattning > 2 x 1,5 = 3 timmar Gruppstorlek > max 20 deltagare Vad menar vi med sociala medier? Vad är sociala medier och hur påverkar de hur vi arbetar och kommunicerar som medarbetare på KMH? Vem använder dem, och hur? Hur ser nuläget ut, och vad kommer att hända i framtiden? Hur använder högskolor och andra myndigheter sociala media? Vi kommer att diskutera KMH:s riktlinjer för sociala media, och även fundera över hur man relaterar till övriga kommunikationskanaler. En introduktion ges också till hur man skapar och använder konton, grupper och event i anslutning till utbildningen, och hur man kan utvärdera värdet och resultatet av sin närvaro i sociala medier. KMH och sociala medier (kursnr 3) fredag 8/2 kl 13:00-14:30 fredag 15/2 kl 13:00-14:30 Marknadsföring av KMH-evenemang Lärare > Måns Tengnér (KOM), Jonas Norén (KOM), Sissel Behring (KOM) Omfattning > 4 x 1,5 = 6 timmar Gruppstorlek > max 20 deltagare Hur definierar vi ett KMH-evenemang? Vem kan genomföra dem? Hur tillgodoser vi bäst allas intressen: för enskild lärare/student, för ämnet, institutionen, KMH som helhet? Vilka resurser finns för marknadsföring inom KMH? Hur förhåller vi oss till marknadsföring och varumärke? Diskussion utifrån ett antal lyckat genomförda produktioner av olika slag. Marknadsföring av KMH-evenemang (kursnr 3) fredag 12/4 kl 13:00-14:30 fredag 19/4 kl 13:00-14:30 fredag 3/5 kl 13:00-14:30 fredag 17/5 kl 13:00-14:30 3

4 Lokal webbpublicering Lärare > Hans Lindetorp (MoM) och Claes Nordling (KOM) Omfattning > 2 x 1,5 = 3 timmar Gruppstorlek > max 20 deltagare Vi tittar på riktlinjer och metoder för publicering på KMH:s externa och interna webb. Vilket innehåll är relevant att kommunicera via webben? Lokala nyhetsbrev och nyhetsflöden för institutioner, kurser, ensembler och projekt. Att bli lokalredaktör - hur går det till? Hur skriver jag effektivt för webben? Vilket är kommunikationsavdelningens respektive institutionens/avdelningens ansvar? Vi diskuterar lagar och regler, upphovsrätt, PUL och liknande. Kursen innehåller praktiska övningar kring arbete med text, foton, rörlig bild och ljud. Vi berör också något om webbstatistik och hur man gör för att länka till andra kanaler och media. Lokal webbpublicering (kursnr 4) fredag 11/1 kl 13:00-14:30 fredag 18/1 kl 13:00-14:30 Kommunikation vid samverkansprojekt Lärare > Peder Hofmann (UFA) Måns Tengnér (KOM) Omfattning > 4 x 1,5 = 6 timmar Gruppstorlek > max 20 deltagare Hur definieras samverkansprojekt? Skillnader mellan projektgrupper och linjeorganisation. Hur planerar man kommunikationen inom projekt gentemot övriga KMH och omvärlden? Institutionernas och kommunikationsavdelningens roll. Hur sker kommunikation och marknadsföring när flera parter är inblandade? Virtuella rum och andra projektverktyg för effektiv samverkan. Resursplanering, dokumentation och uppföljning. Vi kommer också att beröra frågor kring sponsring och bidrag för samverkansprojekt. Kommunikation vid samverkansprojekt (kursnr 5) onsdag 10/4 kl 15:00-16:30 onsdag 17/4 kl 15:00-16:30 4

5 II. Kurser inom Office-paketet Vilken nivå ska jag välja, grund- eller fortsättningskurs? Läs igenom kursbeskrivningarna, känns något otydligt, välj grundnivå! Word grundkurs Textredigering, textformatering. Tecken- och styckeformat. Tabbar, tabeller och indrag. Bildhantering. Rättstavning och synonymer. Autokorrigering. Tips och trix samt deltagarnas frågor. Excel grundkurs Grunderna i Excel. Skapa formler. Skillnaden mellan relativa och absoluta referenser. Listhantering -sortering och filtrering. Skapa enkla diagram. Tips och trix samt deltagarnas frågor. Välj en av två kursomgångar: Excel grundkurs höst (kursnr 10) onsdag 7/11 kl 15:00-18:00 Excel grundkurs vår (kursnr 11) fredag 25/1 kl 13:00-16:00 Välj en av två kursomgångar: Word grundkurs höst (kursnr 6) onsdag 17/10 kl 15:00-18:00 Word grundkurs vår (kursnr 7) fredag 15/3 kl 13:00-16:00 Word fortsättningskurs Hantera formatmallar. Skapa innehållsförteckning. Sidhuvud, sidfot, sidnummer. Koppla dokument - massbrev och etiketter. Spåra ändringar. Skapa formulär. Tips och trix samt deltagarnas frågor. Excel fortsättningskurs Inställningar för utskrifter. Sammanställa data från flera kalkylblad. Skapa länkar mellan kalkylblad. Skydda celler för att undvika att formler skrivs över. Mer om funktioner, till exempel OM och LETARAD. Delsumma. Pivottabell. Tips och trix samt deltagarnas frågor. Välj en av två kursomgångar: Excel fortsättningskurs höst (kursnr 12) fredag 16/11 kl 13:00-16:00 Excel fortsättningskurs vår (kursnr 13) onsdag 6/2 kl 15:00-18:00 Välj en av två kursomgångar: Word fortsättningskurs höst (kursnr 8) fredag 2/11 kl 13:00-16:00 Word fortsättningskurs vår (kursnr 9) onsdag 20/3 kl 15:00-18:00 5

6 Powerpoint grundkurs Skapa en enkel presentation. Rubrikbild. Punktlistor. Illustrationer/bilder. SmartArt. Tabeller. Diagram. Olika vyer. Tips och trix samt deltagarnas frågor. Powerpoint grundkurs höst (kursnr 14) onsdag 5/12 kl 15:00-18:00 Powerpoint grundkurs vår (kursnr 15) onsdag 8/5 kl 15:00-18:00 Powerpoint fortsättningskurs Bildbakgrund. Hyperlänkar. Video- och ljud. Manus. Infoga bilder från andra presentationer. Övergångar och animeringar. Bildspel. Tips och trix samt deltagarnas frågor. Powerpoint fortsättningskurs höst (kursnr 16) fred 14/12 kl 13:00-16:00 Powerpoint fortsättningskurs vår (kursnr 17) onsd 15/5 kl 15:00-18:00 6

7 Kungl. Musikhögskolan Dnr 12/324 Anmälan till PUP 2012/2013 Namn Institution/avdelning Välj i rangordning de kurser du önskar delta i. Vissa kurser går flera omgångar, ange därför både kursnamn och kursnummer (syns i fetstil längst ned efter presentationerna i katalogen). Anmälan lämnas till KMH:s registrator Helena Österberg-Dahlström (fack bredvid Servicecentrum i A-huset). Alternativt eposta anmälan till 6 timmars deltagande är obligatoriskt för månadsanställd personal, med möjlighet att delta upp till 12 timmar. Sista anmälningsdag 14 september. Val av PUP-kurser i rangordning 1. Kursnamn Kursnummer Antal kurstimmar 2. Kursnamn Kursnummer Antal kurstimmar 3. Kursnamn Kursnummer Antal kurstimmar 4. Kursnamn Kursnummer Antal kurstimmar

8 8

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05

KMH:s Studentguide. Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013. Andra upplagan 2012-10-05 KMH:s Studentguide Handbok för studenter vid Kungl. Musikhögskolan 2012/2013 Andra upplagan 2012-10-05 Innehåll Kurs, program och examen... 3 Studieadministration/Studiecentrum... 4 Arbetsmiljö...5 Hälsovård...

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen vintern/våren 2011 Vi siktar framåt Vi har tagit oss fram till det andra och sista året för det här projektet. Men det innebär inte slutet för handikappförbundens

Läs mer

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER

HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER HANDBOK FÖR SOCIALA MEDIER Av Sveriges Annonsörers mediekommitté för internetreklam 2012 INNEHÅLL 1. ELVA SAKER ATT TÄNKA PÅ 3 1.1 VAR FINNS DINA KUNDER 3 1.2 FÖRSTÅ KANALEN 3 1.3 VAD SÄGS OM DITT VARUMÄRKE?

Läs mer

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola

Projektmaterial HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Projektmaterial KOMMUNIKATION MED DATOR, HOT ELLER MÖJLIGHET? Lidingö folkhögskola Folkbildningsnätets Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i

Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i Dokumentation från GRo-workshop på Radisson Blu Hotell 19 september 2011 Hur går vi vidare? Drygt fem månader har gått sedan GRo gick in i genomförandefasen av projektet och ytterligare nästan femton månader

Läs mer

Policy för användning av sociala medier i tjänsten

Policy för användning av sociala medier i tjänsten Policy för användning av Sociala medier i tjänsten 1(9) Policy för användning av sociala medier i tjänsten Beslutad av kyrkokansliets informationschef 2011-01-13 Innehållsförteckning Bakgrund / inledning...2

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Bli bättre på bostadsrätt

Bli bättre på bostadsrätt Bli bättre på bostadsrätt Utbildningar 2012 Ur kursprogrammet Grundläggande ekonomi IT för styrelseledamöter Bättre kommunikation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 BLI BÄTTRE PÅ BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Mall för medarbetarsamtal CHEF * Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014

dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 dubblera Konsten att utveckla lönsamma kunder Dubbleras CRM-utbildningar och seminarier 2013/2014 Diplomutbildning i CRM BESKRIVNING Priset för fem utbildningsdagar: 22 000 kronor + moms alternativt Priset

Läs mer

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)!

Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Vi är glada att kunna erbjuda kommunens pedagoger och skolledare det senaste inom IKT-fortbildning och detta med SIKTA (Skolans IKT-Arbete i Lund)! Grundtanken med SIKTA är att "pedagoger lär pedagoger

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Kostnadsfria seminarier

Kostnadsfria seminarier Nyhetsbrev från Stockholms NyföretagarCentrum Nyhetsbrev Vecka 10 Mars 2010 Kostnadsfria seminarier Nytt seminarium! Ordning och reda i företaget Kurser Björn Lundén Information: Bra böcker med 25% rabatt

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år

Lärgruppsplan Orientera för att ha kul. att träna upp till 13 år Lärgruppsplan Orientera för att ha kul att träna upp till 13 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara en

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd

Tid 13.00 - Faculty Club, styrelserummet. Inger M Johansson Fredrik Thornberg Ej närvarande. Ärende Beslut eller åtgärd Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 2/2011 2011-05-03 Tid 13.00 - Plats Faculty Club, styrelserummet Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Henrik Barth Göran Ericson

Läs mer

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015

KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 KURSPROGRAM Ledarutveckling och föreningskunskap för Studiefrämjandets medlems- och samarbetsorganisationer samt ledare/lärare och personal VÅREN 2015 INNEHÅLL Ledarutveckling Ledarforum Föreningskunskap

Läs mer