Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se"

Transkript

1 Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga ämnen 9 Ekonomi och administration 10 Datakurser 11 Sammanställning av komvuxkurser 12 Ansökningsblanketter samt anvisningar Studievägledare: Carl Pihlström, Studievägledare: Lisa Palmgren, Studievägledare: Anneli Turesson, Skoladministratör: Kerstin Holmström, och vi bjuder på en trevlig studiemiljö. 1

2 Information Komvux i Motala omfattar vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, Svenska för invandrare (Sfi), läs- och skrivkurser samt påbyggnadsutbildningar. Det finns olika sätt att studera på Komvux i Motala: Du kan välja lärarledd undervisning i samlad grupp i reguljära kurser. Du kan välja handledda självstudier i Öppet Komvux. Datakurser kan även läsas på distans. För ytterligare information kontakta studievägledarna inom vuxenutbildningen. Genom Komvuxutbildningen kan Du: Bättra på bristfällig utbildning. Fullfölja studier som Du tidigare avbrutit. Komplettera tidigare utbildning med nya ämnen. Skaffa betyg som är nödvändiga för vidare utbildning. Skaffa yrkesutbildning eller förbättra Dina yrkeskunskaper. Utbildning på Komvux är uppbyggd av fristående ämnen och kurser. Du väljer själv den kombination av ämnen och kurser som Du har behov av, t.ex. för fortsatta studier eller för Din yrkesverksamhet. För varje kurs eller delkurs erhåller Du ett betyg. Ämnena och kurserna kan också kombineras så att de leder fram till slutbetyg motsvarande det som ges i grundskolan eller gymnasieskolan. Det kursutformade systemet ger alltså många kombinationsmöjligheter. Antalet lektioner är färre inom Komvux än i ungdomsskolan. Detta innebär att Du måste ta större eget ansvar för Dina studier och i synnerhet om Du väljer självstudier. Vid handledda självstudier gör Du en kursplanering tillsammans med Din lärare. Det är mycket viktigt att Du börjar på en nivå som passar Dig. Kan man få ledigt från arbetet för att studera? Ja, Du har lagstadgad rätt till detta. Normalt skall Du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna för att få ledigt. Arbetsgivaren har vissa möjligheter att skjuta upp ledigheten maximalt sex månader. Planera därför i god tid! Har Du förkunskaper i ett ämne behöver Du inte börja från början. Rådgör med studievägledaren. Läraren kan sedan hjälpa Dig att avgöra vilken nivå Du ska börja på med hjälp av test. Kostar det något att studera på Komvux? Undervisningen är kostnadsfri. På gymnasial nivå måste Du köpa Dina böcker själv. Däremot får Du låna böcker om Du studerar på grundskolenivå. Vem har möjlighet att studera på Komvux? Du kan börja på hösten det år Du fyller 20. Det finns ingen övre åldersgräns, alla är välkomna. Du som är folkbokförd i Motala kommun. Du som inte har betyget G sedan tidigare i kursen. Är betyget äldre än 8 år kan du dock söka dispans Prövning Du har möjlighet att läsa in en kurs på egen hand, göra en s.k. prövning. Detta kan vara ett alternativ för Dig som av någon anledning inte vill eller kan följa våra ordinarie kurser. Du kanske redan har ett betyg i kursen, men vill försöka höja det. En prövning innebär att Du själv, med viss lärarhandledning läser in en kurs och får ett betyg. Prövningen på kursen görs oftast både skriftligt och muntligt. Prövningen kostar 500 kr per kurs. Betald avgift = giltig anmälan till prövning. Prövningsperiod Prövningsvecka är vecka 45. Anmäl Dig senast den 10 september Betygsättning Som betyg inom Komvux förekommer: Icke godkänd (IG), Godkänd (G), Väl godkänd (VG), Mycket väl godkänd (MVG) (endast gymnasiala kurser). Har Du frågor om slutbetyg kontakta studievägledaren. Studieekonomi Vill Du ha information om studiestöd kontakta: CSN (Centrala Studiestödsnämnden) direkt: Mera upplysningar kan Du få hos Din fackliga organisation. Börja från början eller...? 2 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö.

3 Öppet Komvux Ett flexibelt lärande för Dig som vill arbeta mer självständigt under handledning av en lärare. Öppet Komvux innebär i korthet: Den studerande avgör själv i vilken takt studierna ska bedrivas. Antagningar 3 gånger/termin på gymnasial nivå. Antagningstillfällena är den 18 augusti, den 15 september och den 20 oktober. På grundskolenivå är det antagning varje vecka. Studierna startar med en introduktionsperiod. På Komvux har varje studerande en individuell studieplan, där kurser och kurstider anges. Du som är osäker på hur Du ska lägga upp dina studier är välkommen att kontakta studievägledaren på Komvux. Den studerande gör den individuella kursplaneringen tillsammans med sin lärare. Lärarledda genomgångar samt tid med lärare för handledning. Flertalet av de kurser som erbjuds i vårt reguljära utbud finns också i Öppet Komvux. Vill Du ha mer information ska Du vända Dig till studievägledarna inom vuxenutbildningen. OBS! Ange på ansökningsblanketten om Du vill studera ämnet i "Öppet Komvux"! och vi bjuder på en trevlig studiemiljö. 3

4 Svenska för invandrare Sfi Sfi är grundläggande svenskundervisning för Dig med små eller inga kunskaper i svenska. Kursen ska förbereda för en varierad språkanvändning och ge kunskap om Sverige och svenska förhållanden. Kurserna är utformade i tre olika studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3. De olika studievägarna riktar sig till studerande med olika bakgrund, förutsättningar och studiemål. Var och en av studievägarna består av två kurser. D C C B B Sfi 3 A Sfi 2 Sfi 1 Studievägarna ger möjlighet att kombinera Sfikurserna med studier inom vuxenutbildningen eller praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning. Betyg/Intyg Betyg utfärdas efter varje kurs. Kurs D avslutas med ett Nationellt Sfi-prov. Sfi-utbildningen finns på Ekenäs Lärcenter. Upplysningar om kursen lämnas av skoladministratör Kerstin Holmström, tfn Anmälan görs på blankett som finns längst bak i kurskatalogen. (Anmälningsblankett SFI) Swedish for immigrants Sfi Sfi is basic education in Swedish for those who have little or no experience of the Swedish language and it is a basis for further studies as well as working life. There are three levels: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3. Depending on your background, earlier studies and knowledge of the Swedish language you enter the level suitable for you. Each level consists of two courses. D C C B B Sfi 3 A Sfi 2 Sfi 1 You can also combine your Sfi-studies with other courses in the adult education program, with practice or with work. Grades Grades are given after each course. Course D ends with a national test. The Sfi-education is located at Ekenäs Learning Centre. Further information about the course is available from the school administrator Kerstin Holmström, phone number: An application form is available in the Komvux catalogue or from the school administrator. 4 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö.

5 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Hinner Du inte läsa textremsan på TV:n? Stavar Du ofta fel? Hoppar bokstäverna omkring? Har läsning och skrivning blivit ett hinder? Vi har läs- och skrivkurser för dig där Du kan förbättra Din läsning, skrivning och stavning. Du kan studera: i liten grupp i Din egen takt utifrån Dina behov och Dina förutsättningar Kursen kan kombineras med andra studier eller praktik/arbete. Vi gör tillsammans en individuell studieplan som passar Dig. och vi bjuder på en trevlig studiemiljö 5

6 Att studera på Komvux innebär att du själv väljer vilka kurser och ämnen du vill studera. Nedan följer förslag på några "paket" med olika inriktningar beroende på intresse och mål. Förslagen innebär heltidsstudier. Höst Svenska/SVA, grundskolenivå Engelska, grundskolenivå Matematik, grundskolenivå Datorkunskap (nybörjarkurs) Samhällskunskap, grundskolenivå Pröva på studier Vår Svenska/SVA, grundskolenivå Engelska, grundskolenivå Matematik, grundskolenivå Datorkunskap (nybörjarkurs) Samhällskunskap, grundskolenivå Kurspaket Nedanstående "kurspaket" är för Dig som eventuellt tänker studera vidare på universitet eller högskola. Observera att enbart kurserna inte ger behörighet. Kontakta därför alltid din studievägledare för att diskutera Din behörighet! Matematik C Fysik A Kemi A Biologi A Höst Naturvetenskap/teknik Matematik D Engelska A/B Fysik B Kemi B Biologi B Programhantering Vår Svenska A/B SVA A/SVA B Matematik A Engelska A Samhällskunskap A Datorkunskap Beteendevetenskap/undervisning Svenska B/SVA B Matematik B Engelska B Psykologi A Religionskunskap A Programhantering Svenska A/B, SVA A/SVA B Matematik A Engelska A Naturkunskap A Psykologi A Datorkunskap Vård/omsorg Svenska B, SVA B Matematik B Engelska B Naturkunskap B Samhällskunskap A Information och layout A 6 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö

7 Svenska/Engelska Läs- och skrivkurser För Dig som har svårt för att läsa och skriva. Svenska grund För Dig som behöver läsa in grundskolans kurs eller vill repetera inför gymnasiestudier. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Kurstid: Öppet Komvux. Svenska som andraspråk (SVA) grund För dig som har ett annat modersmål än svenska. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Slutbetyget motsvarar grundskolan år 9. Kursen omfattar bl.a. muntlig och skriftlig framställning, grammatik, ordkunskap, språkriktighet samt litteraturläsning. Förkunskaper: Godkänt Sfi-betyg eller motsvarande. Kurstid: 1-4 terminer eller Öppet Komvux. SVA kombineras lämpligen med samhällskunskap. Läs mer under rubriken Samhällsvetenskapliga ämnen. Svenska A: Språket och människan Kursen omfattar bl.a. muntlig och skriftlig framställning, grammatik, ordkunskap, språkriktighet samt litteraturläsning. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Svenska som andraspråk A (SVA A) Svenska för invandrare/flyktingar med behov av att vidareutveckla sin förmåga att förstå svenska i tal och skrift. För övrigt förekommer samma moment som i svenska A, men med speciell handledning i frågor som rör svenska som andraspråk. Förkunskaper: Svenska motsvarande 9-årig grundskola. Kurstid: 1 2 terminer eller Öppet Komvux. Svenska som andraspråk B (SVA B) Samma moment som i svenska B, men med speciell handledning i frågor som rör svenska som andraspråk. Förkunskaper: SVA A. Kurstid: Två terminer eller Öppet Komvux. Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation Förkunskaper: SvA, SVA A. Kurstid: Öppet Komvux. Engelska grund Engelska grund har tre nivåer. Den sista nivån ger grundskolekompetens och Du kan sedan studera engelska på gymnasienivå. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Kurstid: 1 4 terminer eller Öppet Komvux. Engelska A Kurs för Dig som vill ha grundläggande behörighet till högskolan eller kunskaper för arbetsoch samhällsliv. Du tränar engelska i tal och skrift, läser om engelskspråkiga länders kultur och traditioner, läser skönlitteratur anpassad för nivån. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet komvux. Engelska B Kurs för Dig som vill ha särskild behörighet till högskolan. Du fördjupar Dina kunskaper i språket, håller korta anföranden på engelska, diskuterar, läser engelskspråkig litteratur och litteraturhistoria. Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande. Kurstid: En termin, Öppet komvux eller distans. Svenska B: Språk litteratur samhälle Fördjupningskurs i svenska språket och litteraturen, analys, bearbetning och utformning av egna texter m.m. Vidare tillkommer språk- och litteraturhistoria samt ytterligare litteraturläsning, film, massmedia m.m. Förkunskaper: Svenska A eller motsvarande. Kurstid: Två terminer eller Öppet Komvux. och vi bjuder på en trevlig studiemiljö 7

8 Matematik/Naturvetenskapliga ämnen Matematik Grund Du tränar de basfärdigheter som Du behöver för din vardag. Kursen är indelad i tre delar. Den sista delen ger Dig kunskaper som Du behöver för att studera matematik på gymnasial nivå. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Kurstid: 1 4 terminer eller Öppet Komvux. Matematik A Du repeterar och fördjupar Dina tidigare matematikkunskaper. Dessutom lär Du Dig nya matematiska begrepp som funktioner, procenträkning i flera steg, geometri, statistik m.m. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Matematik B Du får lära Dig algebra, funktioner, sannolikhetlära och statistik m.m. Önskvärda förkunskaper: Aktuella matematik A-kunskaper. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Matematik C I kursen ingår viktiga matematiska verktyg som t.ex. derivata, exponentialfunktioner, logaritmer m.m. Du får dessutom fördjupade kunskaper i algebra. Önskvärda förkunskaper: Aktuella matematik B- kunskaper. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Matematik D Algebra och ekvationer, geometri, funktionslära, integraler, andraderivata m.m. Önskvärda förkunskaper: Aktuella matematik C- kunskaper. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) Biologi A Ekologi, evolution, genetik och systematik. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin. (Endast höstterminen) Biologi B Cellära, bakterier och virus. Människans utveckling, anatomi fysiologi. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Biologi A, Kemi A. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) Fysik A Kursen innehåller bl.a. optik, mekanik, ellära, värmelära. Önskvärda förkunskaper: Matematik B. Kurstid: En termin. (Endast höstterminen) Fysik B Kursen är en påbyggnad på A-kursen men innehåller också nya områden t.ex. magnetism och vågrörelselära, kärn- och atomfysik. Önskvärda förkunskaper: Fysik A. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) Kemi A Atomteori, kemisk bindning, oorganiska och organiska föreningar. Enkla kemiska beräkningar och enkla redoxreaktioner. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande och matematik A. Kurstid: En termin. (Endast höstterminen) Kemi B Reaktionsmekanismer, elektrokemi, jämviktslära, svårare kemiska beräkningar, analytisk kemi och biokemi. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Kemi A. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) Naturkunskap A Naturkunskap ger Dig en naturvetenskaplig grund att bygga vidare på. Du lär Dig energi- och resursfrågor, ekologi och miljöfrågor och människan plats i universum. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin. Naturkunskap B Materiens uppbyggnad, organisk kemi, evolutionen, genetik och genteknik. Människans anatomi och fysiologi. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) 8 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö

9 Samhällsvetenskapliga ämnen Samhällskunskap grund Kursen ger Dig grundkunskaper om vårt samhälle och vår omvärld för vidare studier i samhällskunskap på gymnasial nivå. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Kurstid: 1 2 terminer Samhällskunskap A Kursen omfattar bl.a. politiska ideologier, opinionsbildning och massmedia, Sveriges statsskick, kommunen, arbetsmarknad samt ekonomiska system. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Samhällskunskap B Denna kurs är en fördjupande kurs med två olika block. I det första arbetar vi med främst internationella frågor med tonvikt på politik och ekonomi. Den andra delen innebär att vi studerar sociala frågor ur olika perspektiv, socialpolitik men också privatlivets ekonomi och juridik. Önskvärda kvalifikationer: Samhällskunskap A eller motsvarande Kurstid: Öppet komvux Geografi A Kursen består av två stora delar: ett naturgeografiskt och ett kulturgeografiskt avsnitt. Inom den naturgeografiska delen behandlas avsnitt som landskap och landformer, klimat, vatten och luft. När det gäller den kulturgeografiska delen tas avsnitt som befolkning, resurser, näringsliv och miljö upp. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux. Historia A Kursen ger de grundläggande dragen och en helhetssyn på den historiska utvecklingen. Du får också möjlighet att förstå några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Historia B Kursen ger Dig möjlighet att tillämpa och födjupa Dina historiska kunskaper och arbetsmetoder. En stor del av kursen ägnas åt att skriva en vetenskaplig uppsats som förberedelse för vidare studier. Önskvärda förkunskaper: Historia A Kurstid: Öppet Komvux. Religionskunskap A Kursen ger Dig en inblick i olika religioners och livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer och hur dessa kan ta sig uttryck i vårt sätt att tänka och handla. Du får också möjlighet att diskutera och reflektera kring aktuella etiska frågor utifrån Dina perspektiv. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Religionskunskap B Kursen ger ett fördjupande innehåll i religioner och livsåskådningar med tonvikt på en global och multikulturell verklighet. Innehåller också kursmoment med etiska frågor. Önskvärda förkunskaper: Religionskunskap A Kurstid: Öppet Komvux. Psykologi A Kursen ger kunskaper om olika psykologiska teorier om människors beteenden, arv och miljö, beteendemönster, gruppsykologi m.m. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux. Psykologi B Denna kurs innebär fördjupade studier av olika psykologiska perspektiv och deras tillämpning. Om psykologins samband mellan samhällsutveckling och människans livsvillkor. Att redovisa fördjupade kunskaper i ett eller flera valda områden. Önskvärda förkunskaper: Psykologi A Kurstid: Öppet Komvux. och vi bjuder på en trevlig studiemiljö 9

10 Ekonomi och administration Företagsekonomi A Kursen ger grundläggande kunskaper i att starta och driva ett företag Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Kurstid: Öppet komvux Projekt och företagande Kursen skall stimulera intresset för och ge kunskaper om entreprenörskap, företagande och om projekt som arbetsform. Kursen skall ge erfarenhet av att arbeta i projekt utifrån en verksamhets- eller affärsidé och av att söka kunskap genom kontakter med företag, myndigheter och organisationer. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Kurstid: Öppet komvux 10 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö

11 Datakurser Kursinformation för alla datakurser Om man så önskar kan man gå på Öppet Komvux tider och där få handledning. Vi arbetar med lärplattformen Fronter. Kursen kan också göras helt hemifrån, i så fall krävs Windows XP. Vid provtillfällen (2-3 per kurs) ska man infinna sig på Carlsund Utbildningscentrum och kunna legitimera sig. Antagning sker kontinuerligt. Individuell datakurs En orienteringskurs för Dig som vill få en uppfattning om vad det innebär att använda datorn som arbetsredskap. Kursen ger studiepoäng men betygsätts inte. Önskvärda förkunskaper: Inga. Kurstid: Öppet Komvux Datorkunskap grundkurs En kurs som ger Dig grundkunskaper i datoranvändning. Du lär Dig använda operativsystemet Windows XP samt textbehandling med Word och kalkylering med Excel. Du lär Dig också att söka och hantera information på Internet samt grunderna i Powerpoint. Önskvärda förkunskaper: Inga. Kurstid: Reguljär kurs/distans/öppet komvux Programhantering (påbyggnadskurs till datorkunskap) Kursen skall ge Dig fördjupade kunskaper i textbehandling i Word, kalkylering i Excel och att skapa presentationer och bildspel i PowerPoint. Önskvärda förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux/distans Information och layout A Information och layout A behandlar intern och extern information. I kursen ingår hur text- och layoutprogram används och hur arbetet kan läggas upp effektivt och ergonomiskt riktigt. Önskvärda förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux/distans Information och layout B Kursen ger fördjupade kunskaper i muntlig och skriftlig affärskommunikation, ger ökad förmåga att utforma intern och extern information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Kursen skall även utveckla förmågan att framställa och publicera såväl affärsdokument som presentations- och informationsmaterial med hjälp av modern teknik. Önskvärda förkunskaper: Information och layout A eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux/distans och vi bjuder på en trevlig studiemiljö 11

12 Kurser på Komvux höstterminen 2010 För heltidsstudier på hösten krävs minst 400 poäng. Kurser på grundskolenivå Svenska Läs- och skriv Svenska, grund Svenska som andraspråk, grund Engelska, grund Matematik grund Samhällskunskap grund Religion Historia Fysik Kemi Bilogi Hem/konsumentkunskap Kurslängd Öppet Komvux Öppet Komvux 1 4 terminer eller Öppet Komvux 1 4 terminer eller Öppet Komvux 1 4 terminer eller Öppet Komvux 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer Kurser på gymnasial nivå Ämne Kurslängd Gymnasiepoäng Svenska Svenska A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 100 Svenska som andraspråk A, kärnämne 1 2 terminer eller Öppet Komvux 100 Svenska B, kärnämne Öppet Komvux 100 Svenska som andraspråk B, kärnämne Två terminer 50/50 Svenska B, kärnämne Två terminer 50/50 Svenska som andraspråk B, kärnämne Öppet Komvux 100 Svenska C Öppet Komvux 50 Engelska Engelska A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 100 Engelska B En termin, Öppet Komvux eller distans 100 Matematik Matematik A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 100 Matematik B En termin eller Öppet Komvux 50 Matematik C En termin eller Öppet Komvux 100 Matematik D (endast vårterminen) En termin 100 Naturvetenskapliga ämnen Naturkunskap A, kärnämne En termin 50 Naturkunskap B (endast vårterminen) En termin 100 Kemi A (endast höstterminen) En termin 100 Kemi B (endast vårterminen) En termin 100 Fysik A (endast höstterminen) En termin 100 Fysik B (endast vårterminen) En termin 150 Biologi A (endast höstterminen) En termin 100 Biologi B (endast vårterminen) En termin 50 Samhällsvetenskapliga ämnen Samhällskunskap A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 100 Samhällskunskap B Öppet Komvux 100 Religion A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 50 Religion B Öppet komvux 50 Historia A En termin eller Öppet Komvux 100 Historia B Öppet komvux 100 Geografi A Öppet Komvux 100 Psykologi A Öppet Komvux 50 Psykologi B Öppet komvux 50

13 Datakurser Individuell datakurs (Orienteringskurs) Öppet Komvux 50 Datorkunskap En termin, Öppet Komvux eller distans 50 Programhantering Öppet Komvux eller distans 100 Information och layout A Öppet Komvux eller distans 50 Information och layout B Öppet Komvux eller distans 100 Ekonomi och administration Företagsekonomi A 50 Projekt och företagande 50 Kursutbudet inom Ekonomi, handel och administration kommer att kompletteras med fler kurser senare.

14 Ansökan om SFI Blankett nr AVL061108: Återsändes till: Intagningskansliet för vuxenutbildning Box MOTALA Personuppgifter (Var god texta!) Efternamn Förnamn Kön Personnummer Man Adress C/o Telefon hem Kvinna Postnummer Postort Telefon mobil Kommer från (land) Hemspråk Övriga språk Behov av tolk Skolgång och yrkeserfarenhet i hemlandet Grundskola antal år: Gymnasium antal år: Universitet antal år: Övriga skolor: Yrkeserfarenhet: Övrigt Kom till Sverige (år) Tidigare studier i svenska antal månader Anmält av Namn Telefon Handläggare Socialförvaltning Namn Flyktingmottagning Telefon Datum och underskrift Datum Besöksadress Postadress Telefon Telefax e-post Webbplats Torpavägen MOTALA

15

16 Ansökan till vuxenutbildning 1. Personuppgifter (texta tydligt) Personnummer* Ht Vt eller datum: Efternamn* Gatuadress* Folkbokföringskommun* Förnamn* Postnr och Postort* E-postadress* Telefon* ange minst ett bostad: arbete: mobil: * Obligatoriska uppgifter. Ansökan med ofullständigt ifyllda uppgifter behandlas inte. 2. Tidigare högsta slutförda utbildning 1 Folkskola 5 Högskoleutbildning 2 Grund-/Enhets/Real-/flickskola 6 Annan utbildning 3 Gymnasieutbildning, högst 2 år 7 Utländsk utbildning - antal år: 4 Gymnasieutbildning, längre än 2 år 3. Jag söker följande kurser/utbildning Kurs/Ämne Komvux Öppet Komvux Distans Annat Utbildningsanordnare 4. Val av studietakt vid distansstudier 100 % (heltid) 50% (halvtid) 25% (kvartsfart) 5. Nuvarande sysselsättning Heltidsanställd Studerande inom kommunal vuxenutbildning Deltidsanställd Studerande i annan skolform Egen företagare Annat, t ex sjukskriven, föräldraledig Arbetssökande 6. Jag finansierar studierna på följande sätt Studiemedel via CSN Aktivitetsstöd, A-kassa eller liknande Bibehållen lön från arbetsgivare Annat sätt

17 7. Jag är född i: Sverige Utanför Sverige, men inom Europa Utanför Europa 8. Jag har gått i grundskolan i: Sverige Utanför Sverige, men inom Europa Utanför Europa 9. Jag har gått i gymnasiet i: Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa Anvisningar: Till ansökan skall alltid bifogas: Kopia av senast erhållet betyg från samtliga skolor Personbevis Personligt brev där du redogör för Dina tankar med studierna/yrkesplaneringen. (OBS! Var noga med att skicka alla ovannämnda handlingar. Ofullständig ansökan behandlas ej.) Om Du inte är bosatt i Motala kommun, skicka Din ansökan till Din hemkommun för yttrande, hemkommunen ska alltid godkänna Din ansökan. Om Du är bosatt i Motala kommun och söker utbildning i annan kommun skall Du kontakta någon av vägledarna på Vuxenutbildningen i Motala, särskilda regler gäller! Glöm ej att skriva namn och personnummer även på bilagor. Kom ihåg att slarvigt och ofullständigt ifylld ansökan fördröjer Din ansökan. Glöm ej att skriva under med namn och datum. Om Du har någon typ av funktionshinder som medför att Du t.ex. är i behov av hjälpmedel, anpassad studieomfattning eller annat, ber vi att Du informerar oss om detta. Det ger oss större möjlighet att anpassa utbildningen efter Dina förutsättningar före utbildningsstart. Ansökan om kommunal vuxenutbildning skickas till din hemkommun: Antagningskansliet för vuxenutbildning Vadstena kommun Box 956 Vuxenutbildningen Motala Vadstena Datum Underskrift Kommunens noteringar Bifall Sign: Avslag Sign: Yrkesvux Sign: Datum:

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30

KURSUTBUD MED SCHEMA 14-01-13 14-05-30 VUXENUTBILDNINGEN GÄVLE KURSUTBUD MED SCHEMA Komvux 14-01-13 14-05-30 För heltidsstudier VT-14 krävs minst 400 gymnasiepoäng Omfattningen av studierna mäts i poäng = gymnasiepoäng eller studiepoäng. Varje

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014

Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 Vuxenutbildningen Sunne Läsåret 2013 2014 www.larcenter.sunne.se 1 Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Läsårstider 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUENUTBILDNING Vårterminen 2010 Ansökan skall vara inlämnad senast 16 november, 2009 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. PERSONUPPGIFTER Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svedala

Vuxenutbildningen i Svedala Vuxenutbildningen i Svedala 2015/16 Komvux Gymnasiekompetens för vuxna Grundvux Grundskolekompetens för vuxna Sfi Svenska för invandrare Nils Fredriksson Utbildning NFU Välkommen till vuxenutbildningen

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2014

KURSKATALOG Hösten 2014 KURSKATALOG Hösten 2014 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2015

KURSKATALOG Våren 2015 KURSKATALOG Våren 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå.

Läs mer

Vi har plats för dig!

Vi har plats för dig! Vuxenutbildningen i Lerum och Partille kursprogram våren 2011 Vi har plats för dig! Gymnasiala kurser våren och hösten 2011 Planerad start Kurs Poäng våren -11 hösten -11 DATORANVÄNDNING Datorkunskap 50

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder

Vem får läsa hos oss. Vuxenutbildningen erbjuder Lär dig något nytt! Vill du börja studera för att utvecklas i ditt arbete, söka nytt arbete, bli behörig till eftergymnasial utbildning eller lära dig något nytt bara för din egen skull? I så fall är du

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren och sommaren 2013 PERIODER 2013 Period 1: 14 januari 22 mars 2013 (sista ansökan 22 nov 2012) Period 1 2: 14 januari 31 mars 2013 (sista ansökan 22 nov

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Höstterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål!

Vuxenutbildningen. På väg mot nya mål! Vuxenutbildningen På väg mot nya mål! Kurskatalog Vuxenutbildningen i Mjölby Vårterminen 2014 Välkommen till Norrgårdens Utbildningscentrum och Mjölby vuxenutbildning! En plats där Du hittar nya vägar

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Sommaren och hösten 2011 PERIODER 2011 Period 3: 30 juni 29 juli (sista ansökan 19 maj 2011) Period 4 5: 8 augusti 23 december (sista ansökan 30 maj 2011) Period

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Våren 2015 PERIODER VÅREN 2015 Period 1: 12 januari 20 mars 2015 (sista ansökningsdag 12 november 2014) Period 1 2: 12 januari 29 maj 2015 (sista ansökningsdag

Läs mer

Kurser och kursupplägg Hösten 2015

Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Kurser och kursupplägg Hösten 2015 Observera att kurser kan starta vid olika datum samt att vi inte kan garantera att alla kurser fungerar schematekniskt med varandra. Vid för lågt deltagande kan kurser

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

VUXENSTUDIER I HANINGE

VUXENSTUDIER I HANINGE VUXENSTUDIER I HANINGE Kurser & utbildningar Hösten & vintern 2013 PERIODER 2013 Period 3: 3 juni 9 augusti 2013 (sista ansökan 16 maj 2013) Period 4: 12 augusti 18 oktober 2013 (sista ansökan 20 maj 2013)

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015

Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Kurser och ansökningskoder Hösten 2015 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING 2015-05-07 Välkommen till Birgittaskolans vuxenutbildning GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Kurs CSN poäng Närkurs eller distanskurs Biologi Biologi, två terminer 75/termin Närkurs Data Data, orienteringskurs

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING

GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE VUXENUTBILDNING Terminstid: Vårterminen 2016 160118-160603 Höstterminen 2016 160815-161216 prel OBS! För alla kurser gäller att de anordnas om de får tillräckligt antal sökande. Om den kurs

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686

Särskild utbildning för vuxna 2014-2015. Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna 2014-2015 Gnesta Kommun Lärvux 0158-275 686 Särskild utbildning för vuxna är till för dig som har fyllt 20 år har en utvecklingstörning eller har fått en hjärnskada i vuxen

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015

Vuxenutbildningen. Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen Kursutbud 2015 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet Vi finns på Campus Skellefteå, där också Luleå tekniska högskola och Umeå Universitet

Läs mer

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga

Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Välkommen till Vuxenutbildningen i Arboga Alla är välkomna att studera hos oss. Du kan studera efter dina egna förutsättningar och behov. Vi arbetar på ett flexibelt sätt vilket innebär att du kan välja

Läs mer

Hjälpguide för hur du fyller i webbansökan för grundläggande och gymnasiala kurser hos Kunskapsparken i Sollentuna

Hjälpguide för hur du fyller i webbansökan för grundläggande och gymnasiala kurser hos Kunskapsparken i Sollentuna Hjälpguide för hur du fyller i webbansökan för grundläggande och gymnasiala kurser hos Kunskapsparken i Sollentuna 1. Fyll i ditt personnummer och lösenord om du redan har ett studerandekonto. Om du inte

Läs mer

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10

*nybörjargrupper. *innehåll. Sfi för nybörjargrupper 3. Grundvux 4. Gymnasievux 6. Gör din egen studieplan 9. Yrkesutbildningar 10 Schema VT 2013 *nybörjargrupper SFI läsåret 2012/2013 (Dag+Kväll) *innehåll Huddinge kommun erbjuder SFI-studier på dag och kvällstid. Kravet är att du är folkbokförd i kommunen. Skolan är belägen i Flemingsberg,

Läs mer

KURSKATALOG hösten 2010 våren 2011

KURSKATALOG hösten 2010 våren 2011 KURSKATALOG hösten 2010 våren 2011 Vuxenutbildningen Letälvsskolan Komvux i Degerfors www.degerfors.se/letalvsskolan 1 .. Ett steg närmare målet......... Välkommen till vuxenutbildningen! Vår ambition

Läs mer

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014

Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Kurser och ansökningskoder Hösten 2014 Du söker kurser genom att på ansökningsblanketten ange kurskod, antal poäng, kursnamn samt starttid för kursen du söker. Observera att kurser kan starta vid olika

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud

Bäste Mellerudsbo! Vuxenutbildningen Parkgatan 8, 464 31 Mellerud, Tel. 0530-183 71 Postadress: Box 74, 464 22 Mellerud KURSPROGRAM 2010 Bäste Mellerudsbo! En Vuxenutbildning med sikte på framtiden ställer stora krav på oss som utbildare när det gäller flexibilitet i tid och rum. Dina önskemål är vår utmaning! Vi erbjuder

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

KURS PROGRAM 2013/2014

KURS PROGRAM 2013/2014 2013 0 1 4 KURS PROGRAM 2013/2014 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Särskild utbildning för vuxna sid 5 Vård- och Omsorgsutbildning sid 5 Gymnasial vuxenutbildning

Läs mer

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning

Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Grundläggande och gymnasial vuxenutbildning Höstterminen 2015 Innehåll Masugnen Lindesberg... 3 Om studier på Masugnen... 4 Ansökan... 5 Grundläggande vuxenutbildning... 6 Gymnasial vuxenutbildning...

Läs mer

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning

Studieinformation Våren 2011. Solna Vuxenutbildning Studieinformation Våren 2011 Solna Vuxenutbildning Solna Vuxenutbildning Adress: Hagalundsgatan 26 BV, 169 64 SOLNA Tel: 08-734 20 93 Fax: 08-734 28 73 E-post: vuxenutbildningen@solna.se Webbsida: www.solna.se/vuxenutbildning

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016

Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Skellefteå kommun Vuxenutbildningen, VUX Kursutbud våren 2016 Vuxenutbildningen i Skellefteå kommuns egen regi för dig som vill läsa in behörighet För dig som söker den rätta omgivningen för att som vuxen

Läs mer

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux

VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux VÄLKOMMEN till Elsa Brändströms skola/birgittavux 2014-11-26 Besöksadress S:t Larsgatan 46 Postadress Klostergatan 49, 581 81 Linköping E-postadress: komvux@linkoping.se Elsa Brändströms skola/birgittavux

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX

Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära KOMVUX Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära INFO 2013 2 Till oss kommer du för att uppleva, inspireras och lära Funderar du på vad du vill göra med resten av ditt liv? Vill du göra något nytt?

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2014. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2014 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

VAD HÄNDER EFTER SFI?

VAD HÄNDER EFTER SFI? VAD HÄNDER EFTER SFI? STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING Hos oss kan du få studie- och yrkesvägledning information om utbildningar, behörighetsregler och ansökningstider komma på drop-in med korta frågor boka

Läs mer

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning

Prövningar. på Pauliskolan. All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Prövningar på Pauliskolan All information om prövningar finns på vår hemsida: www.malmo.se/pauliskolan Meny: Prövning Vad är en prövning? En prövning innebär att du på egen hand läser in en hel kurs och

Läs mer

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar

KURSKATALOG Höstterminen 2015. Komvux i Kalmar KURSKATALOG Höstterminen 2015 Komvux i Kalmar Välkommen till Komvux i Kalmar! Norra vägen 47 - SFI (undervisning i svenska för invandrare) - Grundläggande vuxenutbildning - Gymnasial vuxenutbildning -

Läs mer

Kursutbud Sommaren 2015

Kursutbud Sommaren 2015 Komvux Malmö Sommarkurser Kursutbud Sommaren 2015 Malmö Stad 2 Innehåll 3 Innehåll Sommarkurser Komvux Malmö... 5 Sommaren 2015... 5 Studie- och yrkesvägledning... 5 Kurator... 6 Studieekonomi... 6 Studiemedel...

Läs mer

vuxenutbildning för dig

vuxenutbildning för dig CAS vuxenutbildning för dig Studie- och yrkesvägledarna hjälper dig att hitta rätt Nytt yrke? Högskolebehörighet? Gymnasiekompetens? Jobbkompetens? I samtal med vägledare får du hjälp med att strukturera

Läs mer

Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk Svenska som andraspråk Studiehandledning Distanskurs i Svenska som andraspråk, "På G". Välkommen till distanskurs i svenska som andraspråk, på grundläggande nivå. Introduktion Förkunskaper Kursöversikt

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd

Särskild utbildning för vuxna. skolan som ger dig extra stöd Särskild utbildning för vuxna skolan som ger dig extra stöd LÄSÅRET 2011/2012 Innehållsförteckning Välkommen till Särvux...1 Utbildningar/kurser Kommunikation...3 Verklighets och omvärldsuppfattning...3

Läs mer

Utbildningskatalog Våren 2010

Utbildningskatalog Våren 2010 Utbildningskatalog Våren 2010 Vem kan söka till Komvux? Du är behörig att delta i kommunal vuxenutbildning från och med andra halvåret det år du fyller 20 år eller när du slutfört en nationell gymnasieutbildning.

Läs mer

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå

Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Guide och regler för ansökan till Vuxenutbildningen 1. Ansökan till utbildning/kurs på grundläggande eller gymnasial nivå Översikt hur du gör en ansökan Behörighet Obligatoriska uppgifter i en ansökan

Läs mer

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14

KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Sida 1 (6) Nämnden för lärarutbildning (NLU) KPU - studiefordringar för antagningsämnen i grundskolans årskurs 7 9 HT 14 Undervisningsämne Studiefordringar för ämne I, 90 hp Studiefordringar för ämne II

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

SÄRVUX kursprogram 2014-2015

SÄRVUX kursprogram 2014-2015 SÄRVUX kursprogram 2014-2015 Välkommen till Vux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala.

Utvecklas hela livet LÄRVUX. kurskatalog Uppsala. Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser. www.vux.uppsala. Utvecklas hela livet LÄRVUX kurskatalog Uppsala Kurser på grundläggande nivå Kurser på gymnasial nivå Yrkeskurser www.vux.uppsala.se 2 Välkommen och studera som vuxen! Har du lust att studera? Är du osäker

Läs mer

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se

Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Nu börjar din framtid. vetlandalarcentrum.se Vill du ta ett steg i din utveckling? På Vetlanda Lärcentrum har vi samlat all vuxenutbildning under ett tak. Vi erbjuder ett brett utbud av kurser både på

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX VÅRTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060109-060526 2005-11-15 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Välkommen till Särvux i Mölnlycke!

Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Sär vux kursprogram 2013 Välkommen till Särvux i Mölnlycke! Särskild utbildning för vuxna (Särvux) är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Välkommen som studerande till oss

Välkommen som studerande till oss Välkommen som studerande till oss Kommunal vuxenutbildning o För att studera på vuxenutbildningen ska du vara minst 20 år dvs från och med andra kalenderhalvåret du fyller 20 eller ha slutförd gymnasieutbildning

Läs mer

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN

6 maj 2013, Joacim Strömblad. Aktuellt från CSN 6 maj 2013, Joacim Strömblad Aktuellt från CSN Aktuellt från CSN Bedömning av de studerandes utbildningsbakgrund Propositionen Studiemedel utan prövning av äldre studieresultat (prop. 2012/13:133) Propositionen

Läs mer

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9.

Plugga som vuxen. SFI. Sid 5. Grundläggande vuxenutbildning. Sid 5. Gymnasial vuxenutbildning. Sid 6-7. Omvårdnadsutbildning. Sid 9. Plugga som vuxen Kvinnor i min ålder måste ibland ta tag i sin situation Eva Stenkvist Det är aldrig försent att studera. Komvux är en andra chans Håkan Thorstensson Det är förstås tusen gånger bättre

Läs mer

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå

Välkommen Till. särskild utbildning för vuxna. Kurskatalog 2014-15. Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Välkommen Till särskild utbildning för vuxna Kurskatalog 2014-15 Träningskolan, Grundläggande nivå och gymnasienivå Du är välkommen att söka kurser hos oss, om du behöver extra stöd i din inlärning, på

Läs mer

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006

KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 KURSER PÅ KOMVUX HÖSTTERMINEN 2006 GYMNASIALA KURSER, TERMINSTID 060821--070105 2006-03-23 RESERVATION FÖR EVENTUELLA ÄNDRINGAR Kurs och poäng D,K,F Förkunskaper Lärare 400 poäng motsvarar heltidsstudier

Läs mer

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet

Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER. Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet Vuxenutbildning som du vill ha den! VELLINGE LÄRCENTER Kommunal vuxenutbildning/sundsgymnasiet 2012-2013 Välkommen till vårt studietorg! till datorer, lärare och elever från alla olika kurser. Studietorget

Läs mer

Kort om särskild utbildning för vuxna

Kort om särskild utbildning för vuxna LÄTTLÄST TILL ELEVEN Kort om särskild utbildning för vuxna FOTO: MICHAEL MCLAIN Till dig som vill läsa på särskild utbildning för vuxna Du som har fyllt 20 år och har utvecklingsstörning eller hjärnskada

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Fakta och information om högskolan

Fakta och information om högskolan 2014-04-01 Fakta och information om högskolan Presentationsmaterial Varför läsa på högskola? En utvecklande tid med nya vänner Du lär dig lära och tänka kritiskt Lättare att få jobb Roligare jobb? Högre

Läs mer

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola

Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Policy kring studier på Öckerö gymnasieskola Version 090224/EO Innehåll 1.0 Kurser på gymnasiet 1.1 Olika typer av kurser 1.2 Betyg 1.3 Slutbetyg 1.3.1 Jämförelsetal 1.3.2 Meritpoäng 1.4 Samlat betygsdokument

Läs mer

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09

INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 1 Håll dig alltid uppdaterad - Infobladet utkommer varje studievecka INFORMATIONSBLADET Ebersteinska gymnasiet Nr 26 Ti 24/3 Lå 08/09 Vi vill uppvakta en förstapristagare i en större uppsatstävling! Det

Läs mer

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen

Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Farmaceutiska fakulteten Uppsala 19 mars 2013 Studievägledningen Antagning till senare del av Apotekarprogrammet och Receptarieprogrammet för studenter med tidigare högskolestudier Farmaceutiska fakulteten

Läs mer

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg

Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Vuxenutbildningen Trollhättan Vänersborg Grundläggande nivå och Gymnasial nivå Kursutbud - hösten 2015 Du gör din ansökan på www.kunskapsforbundet.se/vux Sök senast 25 maj! Reservation för ändringar i

Läs mer

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg

Välkommen till. Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Välkommen till Särskild utbildning för vuxna i Trelleborg Särskild utbildning för vuxna - Särvux Våra kurser vänder sig till dig som har fyllt 20 år har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada

Läs mer

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14.

Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Hej alla sökanden till Särskild utbildning för vuxna (SUV)! Här kommer en folder om kurserna inför hösten -14. Här kan du söka efter just den eller de kurser du vill gå. Ta hjälp av någon personal, god

Läs mer

Komvux VÄXJÖ 2012. www.komvux.vaxjo.se. Studera för framtiden

Komvux VÄXJÖ 2012. www.komvux.vaxjo.se. Studera för framtiden Komvux VÄXJÖ 2012 Studera för framtiden www.komvux.vaxjo.se Vägen ut i arbetslivet går genom komvux växjö. Vi ses på Komvux en plats där vuxna växer! Att studera som vuxen är roligt och stimulerande. Det

Läs mer

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto.

Om du inte har gjort det gå tillbaka Komvux hemsida och välj Skaffa inloggningskonto. Så här gör du din digitala ansökan Ansökan gymnasiala kurser Komvux Skaffa dig ett inloggningskonto Komvux Örebro använder nu digital ansökan. Det första du måste göra för att kunna ansöka om att läsa

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Särskild utbildning för vuxna Särvux Sydnärkes Utbildningsförbund ASKERSUND HALLSBERG LAXÅ Kurskatalog 2010 Särvux en alternativ utbildning Särvux är kommunens vuxenutbildning för dig som är över 20 år

Läs mer

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5

Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 Schema HT 2012 Schema för *grundvux Sök senast 6 augusti Period 4 Hösten 2012 20 augusti 21 december Period 5 15 oktober 21 december Kursnamn Kursbeteckning Poäng Schematid Data grund 2PPV DAGH12 50 måndag

Läs mer

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011

Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning Yrkesvux januari - juni 2011 Studerandeuppföljning januari - juni 2011 Till kontaktperson för yrkesvux. Om byte av kontaktperson för yrkesvux sker, ska detta meddelas till Skolverket.

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer