Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Skoladministratör: Kerstin Holmström, 0141-22 50 25 kerstin.holmstrom@motala.se"

Transkript

1 Innehåll Information 2 Öppet Komvux 3 Svenska för invandrare 4 Swedish for immigrants Sfi 4 Läs- och skrivkurser 5 Studiepaket 6 Svenska 7 Engelska 7 Matematik 8 Naturvetenskapliga ämnen 8 Samhällsvetenskapliga ämnen 9 Ekonomi och administration 10 Datakurser 11 Sammanställning av komvuxkurser 12 Ansökningsblanketter samt anvisningar Studievägledare: Carl Pihlström, Studievägledare: Lisa Palmgren, Studievägledare: Anneli Turesson, Skoladministratör: Kerstin Holmström, och vi bjuder på en trevlig studiemiljö. 1

2 Information Komvux i Motala omfattar vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå, Svenska för invandrare (Sfi), läs- och skrivkurser samt påbyggnadsutbildningar. Det finns olika sätt att studera på Komvux i Motala: Du kan välja lärarledd undervisning i samlad grupp i reguljära kurser. Du kan välja handledda självstudier i Öppet Komvux. Datakurser kan även läsas på distans. För ytterligare information kontakta studievägledarna inom vuxenutbildningen. Genom Komvuxutbildningen kan Du: Bättra på bristfällig utbildning. Fullfölja studier som Du tidigare avbrutit. Komplettera tidigare utbildning med nya ämnen. Skaffa betyg som är nödvändiga för vidare utbildning. Skaffa yrkesutbildning eller förbättra Dina yrkeskunskaper. Utbildning på Komvux är uppbyggd av fristående ämnen och kurser. Du väljer själv den kombination av ämnen och kurser som Du har behov av, t.ex. för fortsatta studier eller för Din yrkesverksamhet. För varje kurs eller delkurs erhåller Du ett betyg. Ämnena och kurserna kan också kombineras så att de leder fram till slutbetyg motsvarande det som ges i grundskolan eller gymnasieskolan. Det kursutformade systemet ger alltså många kombinationsmöjligheter. Antalet lektioner är färre inom Komvux än i ungdomsskolan. Detta innebär att Du måste ta större eget ansvar för Dina studier och i synnerhet om Du väljer självstudier. Vid handledda självstudier gör Du en kursplanering tillsammans med Din lärare. Det är mycket viktigt att Du börjar på en nivå som passar Dig. Kan man få ledigt från arbetet för att studera? Ja, Du har lagstadgad rätt till detta. Normalt skall Du ha varit anställd hos arbetsgivaren de senaste sex månaderna för att få ledigt. Arbetsgivaren har vissa möjligheter att skjuta upp ledigheten maximalt sex månader. Planera därför i god tid! Har Du förkunskaper i ett ämne behöver Du inte börja från början. Rådgör med studievägledaren. Läraren kan sedan hjälpa Dig att avgöra vilken nivå Du ska börja på med hjälp av test. Kostar det något att studera på Komvux? Undervisningen är kostnadsfri. På gymnasial nivå måste Du köpa Dina böcker själv. Däremot får Du låna böcker om Du studerar på grundskolenivå. Vem har möjlighet att studera på Komvux? Du kan börja på hösten det år Du fyller 20. Det finns ingen övre åldersgräns, alla är välkomna. Du som är folkbokförd i Motala kommun. Du som inte har betyget G sedan tidigare i kursen. Är betyget äldre än 8 år kan du dock söka dispans Prövning Du har möjlighet att läsa in en kurs på egen hand, göra en s.k. prövning. Detta kan vara ett alternativ för Dig som av någon anledning inte vill eller kan följa våra ordinarie kurser. Du kanske redan har ett betyg i kursen, men vill försöka höja det. En prövning innebär att Du själv, med viss lärarhandledning läser in en kurs och får ett betyg. Prövningen på kursen görs oftast både skriftligt och muntligt. Prövningen kostar 500 kr per kurs. Betald avgift = giltig anmälan till prövning. Prövningsperiod Prövningsvecka är vecka 45. Anmäl Dig senast den 10 september Betygsättning Som betyg inom Komvux förekommer: Icke godkänd (IG), Godkänd (G), Väl godkänd (VG), Mycket väl godkänd (MVG) (endast gymnasiala kurser). Har Du frågor om slutbetyg kontakta studievägledaren. Studieekonomi Vill Du ha information om studiestöd kontakta: CSN (Centrala Studiestödsnämnden) direkt: Mera upplysningar kan Du få hos Din fackliga organisation. Börja från början eller...? 2 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö.

3 Öppet Komvux Ett flexibelt lärande för Dig som vill arbeta mer självständigt under handledning av en lärare. Öppet Komvux innebär i korthet: Den studerande avgör själv i vilken takt studierna ska bedrivas. Antagningar 3 gånger/termin på gymnasial nivå. Antagningstillfällena är den 18 augusti, den 15 september och den 20 oktober. På grundskolenivå är det antagning varje vecka. Studierna startar med en introduktionsperiod. På Komvux har varje studerande en individuell studieplan, där kurser och kurstider anges. Du som är osäker på hur Du ska lägga upp dina studier är välkommen att kontakta studievägledaren på Komvux. Den studerande gör den individuella kursplaneringen tillsammans med sin lärare. Lärarledda genomgångar samt tid med lärare för handledning. Flertalet av de kurser som erbjuds i vårt reguljära utbud finns också i Öppet Komvux. Vill Du ha mer information ska Du vända Dig till studievägledarna inom vuxenutbildningen. OBS! Ange på ansökningsblanketten om Du vill studera ämnet i "Öppet Komvux"! och vi bjuder på en trevlig studiemiljö. 3

4 Svenska för invandrare Sfi Sfi är grundläggande svenskundervisning för Dig med små eller inga kunskaper i svenska. Kursen ska förbereda för en varierad språkanvändning och ge kunskap om Sverige och svenska förhållanden. Kurserna är utformade i tre olika studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3. De olika studievägarna riktar sig till studerande med olika bakgrund, förutsättningar och studiemål. Var och en av studievägarna består av två kurser. D C C B B Sfi 3 A Sfi 2 Sfi 1 Studievägarna ger möjlighet att kombinera Sfikurserna med studier inom vuxenutbildningen eller praktik, förvärvsarbete eller annan sysselsättning. Betyg/Intyg Betyg utfärdas efter varje kurs. Kurs D avslutas med ett Nationellt Sfi-prov. Sfi-utbildningen finns på Ekenäs Lärcenter. Upplysningar om kursen lämnas av skoladministratör Kerstin Holmström, tfn Anmälan görs på blankett som finns längst bak i kurskatalogen. (Anmälningsblankett SFI) Swedish for immigrants Sfi Sfi is basic education in Swedish for those who have little or no experience of the Swedish language and it is a basis for further studies as well as working life. There are three levels: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3. Depending on your background, earlier studies and knowledge of the Swedish language you enter the level suitable for you. Each level consists of two courses. D C C B B Sfi 3 A Sfi 2 Sfi 1 You can also combine your Sfi-studies with other courses in the adult education program, with practice or with work. Grades Grades are given after each course. Course D ends with a national test. The Sfi-education is located at Ekenäs Learning Centre. Further information about the course is available from the school administrator Kerstin Holmström, phone number: An application form is available in the Komvux catalogue or from the school administrator. 4 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö.

5 Läs- och skrivsvårigheter/dyslexi? Hinner Du inte läsa textremsan på TV:n? Stavar Du ofta fel? Hoppar bokstäverna omkring? Har läsning och skrivning blivit ett hinder? Vi har läs- och skrivkurser för dig där Du kan förbättra Din läsning, skrivning och stavning. Du kan studera: i liten grupp i Din egen takt utifrån Dina behov och Dina förutsättningar Kursen kan kombineras med andra studier eller praktik/arbete. Vi gör tillsammans en individuell studieplan som passar Dig. och vi bjuder på en trevlig studiemiljö 5

6 Att studera på Komvux innebär att du själv väljer vilka kurser och ämnen du vill studera. Nedan följer förslag på några "paket" med olika inriktningar beroende på intresse och mål. Förslagen innebär heltidsstudier. Höst Svenska/SVA, grundskolenivå Engelska, grundskolenivå Matematik, grundskolenivå Datorkunskap (nybörjarkurs) Samhällskunskap, grundskolenivå Pröva på studier Vår Svenska/SVA, grundskolenivå Engelska, grundskolenivå Matematik, grundskolenivå Datorkunskap (nybörjarkurs) Samhällskunskap, grundskolenivå Kurspaket Nedanstående "kurspaket" är för Dig som eventuellt tänker studera vidare på universitet eller högskola. Observera att enbart kurserna inte ger behörighet. Kontakta därför alltid din studievägledare för att diskutera Din behörighet! Matematik C Fysik A Kemi A Biologi A Höst Naturvetenskap/teknik Matematik D Engelska A/B Fysik B Kemi B Biologi B Programhantering Vår Svenska A/B SVA A/SVA B Matematik A Engelska A Samhällskunskap A Datorkunskap Beteendevetenskap/undervisning Svenska B/SVA B Matematik B Engelska B Psykologi A Religionskunskap A Programhantering Svenska A/B, SVA A/SVA B Matematik A Engelska A Naturkunskap A Psykologi A Datorkunskap Vård/omsorg Svenska B, SVA B Matematik B Engelska B Naturkunskap B Samhällskunskap A Information och layout A 6 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö

7 Svenska/Engelska Läs- och skrivkurser För Dig som har svårt för att läsa och skriva. Svenska grund För Dig som behöver läsa in grundskolans kurs eller vill repetera inför gymnasiestudier. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Kurstid: Öppet Komvux. Svenska som andraspråk (SVA) grund För dig som har ett annat modersmål än svenska. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Slutbetyget motsvarar grundskolan år 9. Kursen omfattar bl.a. muntlig och skriftlig framställning, grammatik, ordkunskap, språkriktighet samt litteraturläsning. Förkunskaper: Godkänt Sfi-betyg eller motsvarande. Kurstid: 1-4 terminer eller Öppet Komvux. SVA kombineras lämpligen med samhällskunskap. Läs mer under rubriken Samhällsvetenskapliga ämnen. Svenska A: Språket och människan Kursen omfattar bl.a. muntlig och skriftlig framställning, grammatik, ordkunskap, språkriktighet samt litteraturläsning. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Svenska som andraspråk A (SVA A) Svenska för invandrare/flyktingar med behov av att vidareutveckla sin förmåga att förstå svenska i tal och skrift. För övrigt förekommer samma moment som i svenska A, men med speciell handledning i frågor som rör svenska som andraspråk. Förkunskaper: Svenska motsvarande 9-årig grundskola. Kurstid: 1 2 terminer eller Öppet Komvux. Svenska som andraspråk B (SVA B) Samma moment som i svenska B, men med speciell handledning i frågor som rör svenska som andraspråk. Förkunskaper: SVA A. Kurstid: Två terminer eller Öppet Komvux. Svenska C muntlig och skriftlig kommunikation Förkunskaper: SvA, SVA A. Kurstid: Öppet Komvux. Engelska grund Engelska grund har tre nivåer. Den sista nivån ger grundskolekompetens och Du kan sedan studera engelska på gymnasienivå. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Kurstid: 1 4 terminer eller Öppet Komvux. Engelska A Kurs för Dig som vill ha grundläggande behörighet till högskolan eller kunskaper för arbetsoch samhällsliv. Du tränar engelska i tal och skrift, läser om engelskspråkiga länders kultur och traditioner, läser skönlitteratur anpassad för nivån. Förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet komvux. Engelska B Kurs för Dig som vill ha särskild behörighet till högskolan. Du fördjupar Dina kunskaper i språket, håller korta anföranden på engelska, diskuterar, läser engelskspråkig litteratur och litteraturhistoria. Förkunskaper: Engelska A eller motsvarande. Kurstid: En termin, Öppet komvux eller distans. Svenska B: Språk litteratur samhälle Fördjupningskurs i svenska språket och litteraturen, analys, bearbetning och utformning av egna texter m.m. Vidare tillkommer språk- och litteraturhistoria samt ytterligare litteraturläsning, film, massmedia m.m. Förkunskaper: Svenska A eller motsvarande. Kurstid: Två terminer eller Öppet Komvux. och vi bjuder på en trevlig studiemiljö 7

8 Matematik/Naturvetenskapliga ämnen Matematik Grund Du tränar de basfärdigheter som Du behöver för din vardag. Kursen är indelad i tre delar. Den sista delen ger Dig kunskaper som Du behöver för att studera matematik på gymnasial nivå. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Kurstid: 1 4 terminer eller Öppet Komvux. Matematik A Du repeterar och fördjupar Dina tidigare matematikkunskaper. Dessutom lär Du Dig nya matematiska begrepp som funktioner, procenträkning i flera steg, geometri, statistik m.m. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Matematik B Du får lära Dig algebra, funktioner, sannolikhetlära och statistik m.m. Önskvärda förkunskaper: Aktuella matematik A-kunskaper. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Matematik C I kursen ingår viktiga matematiska verktyg som t.ex. derivata, exponentialfunktioner, logaritmer m.m. Du får dessutom fördjupade kunskaper i algebra. Önskvärda förkunskaper: Aktuella matematik B- kunskaper. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Matematik D Algebra och ekvationer, geometri, funktionslära, integraler, andraderivata m.m. Önskvärda förkunskaper: Aktuella matematik C- kunskaper. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) Biologi A Ekologi, evolution, genetik och systematik. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin. (Endast höstterminen) Biologi B Cellära, bakterier och virus. Människans utveckling, anatomi fysiologi. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Biologi A, Kemi A. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) Fysik A Kursen innehåller bl.a. optik, mekanik, ellära, värmelära. Önskvärda förkunskaper: Matematik B. Kurstid: En termin. (Endast höstterminen) Fysik B Kursen är en påbyggnad på A-kursen men innehåller också nya områden t.ex. magnetism och vågrörelselära, kärn- och atomfysik. Önskvärda förkunskaper: Fysik A. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) Kemi A Atomteori, kemisk bindning, oorganiska och organiska föreningar. Enkla kemiska beräkningar och enkla redoxreaktioner. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande och matematik A. Kurstid: En termin. (Endast höstterminen) Kemi B Reaktionsmekanismer, elektrokemi, jämviktslära, svårare kemiska beräkningar, analytisk kemi och biokemi. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Kemi A. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) Naturkunskap A Naturkunskap ger Dig en naturvetenskaplig grund att bygga vidare på. Du lär Dig energi- och resursfrågor, ekologi och miljöfrågor och människan plats i universum. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin. Naturkunskap B Materiens uppbyggnad, organisk kemi, evolutionen, genetik och genteknik. Människans anatomi och fysiologi. Praktiska moment ingår i kursen. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin. (Endast vårterminen) 8 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö

9 Samhällsvetenskapliga ämnen Samhällskunskap grund Kursen ger Dig grundkunskaper om vårt samhälle och vår omvärld för vidare studier i samhällskunskap på gymnasial nivå. Kursen finns på Ekenäs Lärcenter. Kurstid: 1 2 terminer Samhällskunskap A Kursen omfattar bl.a. politiska ideologier, opinionsbildning och massmedia, Sveriges statsskick, kommunen, arbetsmarknad samt ekonomiska system. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Samhällskunskap B Denna kurs är en fördjupande kurs med två olika block. I det första arbetar vi med främst internationella frågor med tonvikt på politik och ekonomi. Den andra delen innebär att vi studerar sociala frågor ur olika perspektiv, socialpolitik men också privatlivets ekonomi och juridik. Önskvärda kvalifikationer: Samhällskunskap A eller motsvarande Kurstid: Öppet komvux Geografi A Kursen består av två stora delar: ett naturgeografiskt och ett kulturgeografiskt avsnitt. Inom den naturgeografiska delen behandlas avsnitt som landskap och landformer, klimat, vatten och luft. När det gäller den kulturgeografiska delen tas avsnitt som befolkning, resurser, näringsliv och miljö upp. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux. Historia A Kursen ger de grundläggande dragen och en helhetssyn på den historiska utvecklingen. Du får också möjlighet att förstå några av dagens händelser utifrån ett historiskt perspektiv. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Historia B Kursen ger Dig möjlighet att tillämpa och födjupa Dina historiska kunskaper och arbetsmetoder. En stor del av kursen ägnas åt att skriva en vetenskaplig uppsats som förberedelse för vidare studier. Önskvärda förkunskaper: Historia A Kurstid: Öppet Komvux. Religionskunskap A Kursen ger Dig en inblick i olika religioners och livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer och hur dessa kan ta sig uttryck i vårt sätt att tänka och handla. Du får också möjlighet att diskutera och reflektera kring aktuella etiska frågor utifrån Dina perspektiv. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: En termin eller Öppet Komvux. Religionskunskap B Kursen ger ett fördjupande innehåll i religioner och livsåskådningar med tonvikt på en global och multikulturell verklighet. Innehåller också kursmoment med etiska frågor. Önskvärda förkunskaper: Religionskunskap A Kurstid: Öppet Komvux. Psykologi A Kursen ger kunskaper om olika psykologiska teorier om människors beteenden, arv och miljö, beteendemönster, gruppsykologi m.m. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux. Psykologi B Denna kurs innebär fördjupade studier av olika psykologiska perspektiv och deras tillämpning. Om psykologins samband mellan samhällsutveckling och människans livsvillkor. Att redovisa fördjupade kunskaper i ett eller flera valda områden. Önskvärda förkunskaper: Psykologi A Kurstid: Öppet Komvux. och vi bjuder på en trevlig studiemiljö 9

10 Ekonomi och administration Företagsekonomi A Kursen ger grundläggande kunskaper i att starta och driva ett företag Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Kurstid: Öppet komvux Projekt och företagande Kursen skall stimulera intresset för och ge kunskaper om entreprenörskap, företagande och om projekt som arbetsform. Kursen skall ge erfarenhet av att arbeta i projekt utifrån en verksamhets- eller affärsidé och av att söka kunskap genom kontakter med företag, myndigheter och organisationer. Önskvärda förkunskaper: Grundskola eller motsvarande Kurstid: Öppet komvux 10 och vi bjuder på en trevlig studiemiljö

11 Datakurser Kursinformation för alla datakurser Om man så önskar kan man gå på Öppet Komvux tider och där få handledning. Vi arbetar med lärplattformen Fronter. Kursen kan också göras helt hemifrån, i så fall krävs Windows XP. Vid provtillfällen (2-3 per kurs) ska man infinna sig på Carlsund Utbildningscentrum och kunna legitimera sig. Antagning sker kontinuerligt. Individuell datakurs En orienteringskurs för Dig som vill få en uppfattning om vad det innebär att använda datorn som arbetsredskap. Kursen ger studiepoäng men betygsätts inte. Önskvärda förkunskaper: Inga. Kurstid: Öppet Komvux Datorkunskap grundkurs En kurs som ger Dig grundkunskaper i datoranvändning. Du lär Dig använda operativsystemet Windows XP samt textbehandling med Word och kalkylering med Excel. Du lär Dig också att söka och hantera information på Internet samt grunderna i Powerpoint. Önskvärda förkunskaper: Inga. Kurstid: Reguljär kurs/distans/öppet komvux Programhantering (påbyggnadskurs till datorkunskap) Kursen skall ge Dig fördjupade kunskaper i textbehandling i Word, kalkylering i Excel och att skapa presentationer och bildspel i PowerPoint. Önskvärda förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux/distans Information och layout A Information och layout A behandlar intern och extern information. I kursen ingår hur text- och layoutprogram används och hur arbetet kan läggas upp effektivt och ergonomiskt riktigt. Önskvärda förkunskaper: Datorkunskap eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux/distans Information och layout B Kursen ger fördjupade kunskaper i muntlig och skriftlig affärskommunikation, ger ökad förmåga att utforma intern och extern information på ett språkligt korrekt sätt, såväl muntligt som skriftligt. Kursen skall även utveckla förmågan att framställa och publicera såväl affärsdokument som presentations- och informationsmaterial med hjälp av modern teknik. Önskvärda förkunskaper: Information och layout A eller motsvarande. Kurstid: Öppet Komvux/distans och vi bjuder på en trevlig studiemiljö 11

12 Kurser på Komvux höstterminen 2010 För heltidsstudier på hösten krävs minst 400 poäng. Kurser på grundskolenivå Svenska Läs- och skriv Svenska, grund Svenska som andraspråk, grund Engelska, grund Matematik grund Samhällskunskap grund Religion Historia Fysik Kemi Bilogi Hem/konsumentkunskap Kurslängd Öppet Komvux Öppet Komvux 1 4 terminer eller Öppet Komvux 1 4 terminer eller Öppet Komvux 1 4 terminer eller Öppet Komvux 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer 1 2 terminer Kurser på gymnasial nivå Ämne Kurslängd Gymnasiepoäng Svenska Svenska A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 100 Svenska som andraspråk A, kärnämne 1 2 terminer eller Öppet Komvux 100 Svenska B, kärnämne Öppet Komvux 100 Svenska som andraspråk B, kärnämne Två terminer 50/50 Svenska B, kärnämne Två terminer 50/50 Svenska som andraspråk B, kärnämne Öppet Komvux 100 Svenska C Öppet Komvux 50 Engelska Engelska A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 100 Engelska B En termin, Öppet Komvux eller distans 100 Matematik Matematik A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 100 Matematik B En termin eller Öppet Komvux 50 Matematik C En termin eller Öppet Komvux 100 Matematik D (endast vårterminen) En termin 100 Naturvetenskapliga ämnen Naturkunskap A, kärnämne En termin 50 Naturkunskap B (endast vårterminen) En termin 100 Kemi A (endast höstterminen) En termin 100 Kemi B (endast vårterminen) En termin 100 Fysik A (endast höstterminen) En termin 100 Fysik B (endast vårterminen) En termin 150 Biologi A (endast höstterminen) En termin 100 Biologi B (endast vårterminen) En termin 50 Samhällsvetenskapliga ämnen Samhällskunskap A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 100 Samhällskunskap B Öppet Komvux 100 Religion A, kärnämne En termin eller Öppet Komvux 50 Religion B Öppet komvux 50 Historia A En termin eller Öppet Komvux 100 Historia B Öppet komvux 100 Geografi A Öppet Komvux 100 Psykologi A Öppet Komvux 50 Psykologi B Öppet komvux 50

13 Datakurser Individuell datakurs (Orienteringskurs) Öppet Komvux 50 Datorkunskap En termin, Öppet Komvux eller distans 50 Programhantering Öppet Komvux eller distans 100 Information och layout A Öppet Komvux eller distans 50 Information och layout B Öppet Komvux eller distans 100 Ekonomi och administration Företagsekonomi A 50 Projekt och företagande 50 Kursutbudet inom Ekonomi, handel och administration kommer att kompletteras med fler kurser senare.

14 Ansökan om SFI Blankett nr AVL061108: Återsändes till: Intagningskansliet för vuxenutbildning Box MOTALA Personuppgifter (Var god texta!) Efternamn Förnamn Kön Personnummer Man Adress C/o Telefon hem Kvinna Postnummer Postort Telefon mobil Kommer från (land) Hemspråk Övriga språk Behov av tolk Skolgång och yrkeserfarenhet i hemlandet Grundskola antal år: Gymnasium antal år: Universitet antal år: Övriga skolor: Yrkeserfarenhet: Övrigt Kom till Sverige (år) Tidigare studier i svenska antal månader Anmält av Namn Telefon Handläggare Socialförvaltning Namn Flyktingmottagning Telefon Datum och underskrift Datum Besöksadress Postadress Telefon Telefax e-post Webbplats Torpavägen MOTALA

15

16 Ansökan till vuxenutbildning 1. Personuppgifter (texta tydligt) Personnummer* Ht Vt eller datum: Efternamn* Gatuadress* Folkbokföringskommun* Förnamn* Postnr och Postort* E-postadress* Telefon* ange minst ett bostad: arbete: mobil: * Obligatoriska uppgifter. Ansökan med ofullständigt ifyllda uppgifter behandlas inte. 2. Tidigare högsta slutförda utbildning 1 Folkskola 5 Högskoleutbildning 2 Grund-/Enhets/Real-/flickskola 6 Annan utbildning 3 Gymnasieutbildning, högst 2 år 7 Utländsk utbildning - antal år: 4 Gymnasieutbildning, längre än 2 år 3. Jag söker följande kurser/utbildning Kurs/Ämne Komvux Öppet Komvux Distans Annat Utbildningsanordnare 4. Val av studietakt vid distansstudier 100 % (heltid) 50% (halvtid) 25% (kvartsfart) 5. Nuvarande sysselsättning Heltidsanställd Studerande inom kommunal vuxenutbildning Deltidsanställd Studerande i annan skolform Egen företagare Annat, t ex sjukskriven, föräldraledig Arbetssökande 6. Jag finansierar studierna på följande sätt Studiemedel via CSN Aktivitetsstöd, A-kassa eller liknande Bibehållen lön från arbetsgivare Annat sätt

17 7. Jag är född i: Sverige Utanför Sverige, men inom Europa Utanför Europa 8. Jag har gått i grundskolan i: Sverige Utanför Sverige, men inom Europa Utanför Europa 9. Jag har gått i gymnasiet i: Sverige Utanför Sverige men inom Europa Utanför Europa Anvisningar: Till ansökan skall alltid bifogas: Kopia av senast erhållet betyg från samtliga skolor Personbevis Personligt brev där du redogör för Dina tankar med studierna/yrkesplaneringen. (OBS! Var noga med att skicka alla ovannämnda handlingar. Ofullständig ansökan behandlas ej.) Om Du inte är bosatt i Motala kommun, skicka Din ansökan till Din hemkommun för yttrande, hemkommunen ska alltid godkänna Din ansökan. Om Du är bosatt i Motala kommun och söker utbildning i annan kommun skall Du kontakta någon av vägledarna på Vuxenutbildningen i Motala, särskilda regler gäller! Glöm ej att skriva namn och personnummer även på bilagor. Kom ihåg att slarvigt och ofullständigt ifylld ansökan fördröjer Din ansökan. Glöm ej att skriva under med namn och datum. Om Du har någon typ av funktionshinder som medför att Du t.ex. är i behov av hjälpmedel, anpassad studieomfattning eller annat, ber vi att Du informerar oss om detta. Det ger oss större möjlighet att anpassa utbildningen efter Dina förutsättningar före utbildningsstart. Ansökan om kommunal vuxenutbildning skickas till din hemkommun: Antagningskansliet för vuxenutbildning Vadstena kommun Box 956 Vuxenutbildningen Motala Vadstena Datum Underskrift Kommunens noteringar Bifall Sign: Avslag Sign: Yrkesvux Sign: Datum:

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI

Kommunal vuxenutbildning. Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Vellinge Lärcenter Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Uppdragsutbildning Särvux 2011/2012 SFI Innehåll 2011/12

Läs mer

Innehåll. Forum Ystad

Innehåll. Forum Ystad Innehåll Välkommen till Forum Ystad... 3 Vem kan läsa på Forum Ystad... 4 Kostnad... 4 Studerande från annan kommun... 4 När börjar kurserna?... 4 När ska ansökan skickas in?... 5 Funderar du på att studera

Läs mer

Kommunal Vuxenutbildning

Kommunal Vuxenutbildning Kommunal Vuxenutbildning Centrum för Arbete och Studier Våren 2007 Expedition Välkommen till CAS! Gun Lindbäck Anita Nilsson 08-570 383 31 Rektor/Enhetschef Leif Östfeldt 08-570 381 56 070-413 04 81 leif.ostfeldt@varmdo.se

Läs mer

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning

Vellinge Lärcenter. Kommunal vuxenutbildning Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2009/2010 Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Distansstudier på högskola Särvux SFI Uppdragsutbildning Allmän information Kostnader Undervisningen

Läs mer

Våren 2015. Information och kursutbud

Våren 2015. Information och kursutbud Våren 2015 Information och kursutbud Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vuxenutbildningen i Tyresö

Vuxenutbildningen i Tyresö Vuxenutbildningen i Tyresö C3L - Centrum för Livslångt Lärande KURSUTBUD ht 2011 vt 2012 Hur underhåller du din hjärna? Kurser på dag, kväll, distans, yrkesinriktade utbildningar och enstaka kurser. Yrkeshögskola!

Läs mer

Information och kursutbud

Information och kursutbud Information och kursutbud Hösten 2015 Innehållsförteckning Hit kan du vända dig...2 Vuxenutbildning...3 Studera på Komvux...4 Har du koll på framtiden...6 Individuell studieplan...7 Studieekonomi...7 Information

Läs mer

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015

Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Vellinge Lärcenter Kommunal vuxenutbildning 2014/2015 Ge dig själv ett kunskapslyft! Vellinge.se Studier på ditt sätt - vi ger dig möjligheten. Oavsett om du vill komplettera tidigare studier, förbereda

Läs mer

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12

Forshaga vuxenutbildning. Kurskatalog vt 12 Forshaga vuxenutbildning Kurskatalog vt 12 Välkommen till Forshaga vuxenutbildning Vuxenutbildningen på Studiecenter i Forshaga Lärcenter erbjuder individ anpassad utbildning med stor valfrihet. Hos oss

Läs mer

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett

Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Bra att veta, sid 2 Sista ansökningsdagar, terminstider, anmälningsblankett Kursutbud, sid 2-3 Kursutbud gymnasial vuxenutbildning, dagtid eller flex Flexibelt lärande (gymnasiekurser, delvis distans)

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, hösten 2008 VIKTIG INFORMATION VÄLKOMMEN TILL KOMVUX DENNA KATALOG INNEHÅLLER: I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS

LÄSÅRET PROGRAM 2008/2009 PROGRAM KURS LÄSÅRET 2008 0 0 9 PROGRAM KURS PROGRAM 2008/2009 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008

KOMVUX. Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 KOMVUX Kurskatalog för kommunal vuxenutbildning i Malmö, våren 2008 Välkommen till Komvux I denna katalog kan du upptäcka de möjligheter som finns inom vuxenutbildningen i Malmö. Det finns mycket att välja

Läs mer

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011

LÄSÅRET PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 LÄSÅRET 2010 0 1 1 PROGRAM KURS PROGRAM 2010/2011 INNEHÅLL Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasiekurser sid 8 Distanspaket

Läs mer

2015/2016 KURS PROGRAM

2015/2016 KURS PROGRAM 2015/2016 KURS PROGRAM Innehållsförteckning Vuxenutbildningen i Karlskrona sid 3 Information sid 4 Svenska för invandrare sid 5 Särskild utbildning för vuxna sid 6 Grundläggande vuxenutbildning sid 7 Gymnasial

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2015

KURSKATALOG Hösten 2015 KURSKATALOG Hösten 2015 WWW. SYDNARKEVUX.SE Vision 2020 Allévux har individen och individens behov av lärande i fokus. Vår värdegrund vilar på respekten för allas lika värde, respekten för de mänskliga

Läs mer

Vuxenutbildningen i Norrköping

Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping Vuxenutbildningen i Norrköping 2011 Produktion: Anfang Reklambyrå, Norrköping Tryck: Tellogruppen, Söderköping Foto: M&F Foto, Sofia Andersson (sidorna 3-4, 10-11, 23, 26-28

Läs mer

Vuxenutbildningen i Södertälje

Vuxenutbildningen i Södertälje Vuxenutbildningen i Södertälje Hösten 2009 www.vuxenutbildningen.sodertalje.se Här ges allmän information om studier på Vuxenutbildningen i Södertälje. Ansökningsblankett, kurs- och utbildningsbeskrivningar

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN

VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VUXENUTBILDNINGEN I NORRKÖPING UTBILDNINGSKATALOG 2015 ARBETSMARKNADS- OCH VUXENUTBILDNINGSNÄMNDEN VägLedningsCentrum Studier yrken yrkes val Vägledningscentrum, tel 011-15 54 40, Hospitalsgatan 20, Norrköping

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen

Vuxenutbildning Stockholms stad 2009. www.stockholm.se/webbkatalogen Vuxenutbildning Stockholms stad 2009 www.stockholm.se/webbkatalogen Innehåll Vuxenutbildning i Stockholm 3 Vem får studera? 4 Vad kan jag studera? 5 Hur kan jag studera? 6 Extra stöd 6 Hur ansöker jag?

Läs mer

KURSKATALOG Våren 2012

KURSKATALOG Våren 2012 KURSKATALOG Våren 2012 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg eller Laxå. I annat fall måste

Läs mer

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN

Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN GUIDEN Program~ VALET TILL GYMNASIESKOLAN I STOCKHOLMS LÄN 2007 GUIDEN UPPDATERING/SENASTE NYTT 19 OKTOBER, 2006 Gymnasiereformen inställd Skolminister Jan Björklund meddelade den 11 oktober att han tänker blåsa

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012

KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 KURSKATALOG Hösten 2011- Våren 2012 WWW.SYDNARKEVUX.SE 1 VUXENUTBILDNINGEN INOM SYDNÄRKES UTBILDNINGSFÖRBUND Vilka kan anmäla sig till våra utbildningar? Du skall vara folkbokförd i Askersund, Hallsberg

Läs mer

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning.

Hösten 2011. Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning. www.jensenvuxenutbildning. Hösten 2011 Gymnasiala yrkesutbildningar Gymnasiala kurser SFI Svenska för invandrare Grundläggande vuxenutbildning www.jensenvuxenutbildning.se 08-450 22 30 1 Välkommen till JENSEN vuxenutbildning JENSEN

Läs mer

SAKNAR DU BEHÖRIGHET?

SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VÅREN 2014 Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar SAKNAR DU BEHÖRIGHET? VI LÖSER DET! På JENSEN kan du komplettera och läsa upp dina betyg, så att du kan studera vidare till

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer