C4 Traditionell teknisk analys del 1 Vi diskuterar stöd och motstånd som är centrala inom den traditionella tekniska analysen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "C4 Traditionell teknisk analys del 1 Vi diskuterar stöd och motstånd som är centrala inom den traditionella tekniska analysen."

Transkript

1 Hjälp oss Kursen är ambitiös och omfångsrik. Om du hittar ett fel eller något som är otydligt så berätta det för oss så vi kan göra kursen ännu bättre. Maila oss på A1 Introduktion och innehåll Här presenterar vi oss själva, upplägget och kursens innehåll. B1 Hur fungerar börsen? Vi diskuterar varför det finns en aktiemarknad och vilka de olika aktörerna är. Varför är aktiemarknaden intressant för oss och vilken är samhällsnyttan? Vi berör kort hur prissättningen fungerar. B2 Effektiva marknadshypotesen, Behavioral Finance och flockbeteende Vi diskuterar effektiva marknadshypotesen (EMH) och avvikelser (anomalier) från EMH. Exempel på anomalier är informationsvärdet i insiders agerande, neglected firm-effekten, småbolagseffekten, PEAD m m. Vi introducerar Behavioral Finance. Vi beskriver flockbeteende och hur homogena grupper påverkar oss och kommer fram till beslut. Vi ägnar lite tid åt det omkastade förhållandet mellan utbud och efterfrågan på börsen och sentiment. Vår idé om hur hjärnan fungerar kan förklara många av de här beteendena. B3 Socionomics och teknisk analys Vi ger en introduktion till Socionomics. Socionomics är ett möjligt förhållningssätt till börsen, ekonomin och samhället. Här diskuterar vi också en möjlig definition av teknisk analys och de viktigaste byggstenarna inom den tekniska analysen. B4 Analysansatser och trading Här diskuterar vi olika skolor inom den tekniska analysen. Vi jämför också teknisk analys med fundamental analys. Här presenterar vi också E2:s, vår egen, utgångspunkt som skiljer sig en del från de vanligaste formerna av teknisk analys. Begreppet edge är i fokus. Idén om marknadsmyter är också viktig att förstå. Ifrågasätt allt är kontentan. För en nybörjare är det också viktigt att förstå skillnaden mellan analys och trading. C1 Introduktion till teknisk analys Grunderna i teknisk analys är en viktig del av kursen. Denna föreläsning är en introduktion till blocket om teknisk analys. C2 Vad är teknisk analys? Byggstenar i den tekniska analysen. Den tekniska analysens historia. De viktigaste beteendena vi mäter. I denna föreläsning sätter vi teknisk analys i ett sammanhang. C3 Utbud och efterfrågan visuell analys Teknisk analys är för de flesta användare en visuell form av analys. Analytikern tolkar utbud och efterfrågan i aktiediagrammet. I den här föreläsningen tittar vi på olika sätt att rita diagram. C4 Traditionell teknisk analys del 1 Vi diskuterar stöd och motstånd som är centrala inom den traditionella tekniska analysen. C4 Traditionell teknisk analys del 2 Här ligger fokus på trenddefinition, trendlinjer/kanaler och formationer. Begreppet pivoter är viktigt i sammanhanget och vi diskuterar subjektiviteten i dessa och den traditionella tekniska analysen. Vi visar hur man ritar trendlinjer. Vi lär ut reglerna för trendvändning. Vi går igenom de vanligaste trendvändningsformationerna och fortsättningsformationerna.

2 C4 Traditionell teknisk analys del 3 I denna del introducerar vi de korta formationerna. Vi beskriver vilka olika gap-formationer som används i den traditionella tekniska analysen. Vi beskriver också omsättningsreglerna och sammanfattar introduktionen till traditionell teknisk analys. C5 Introduktion till indikatorer Vi diskuterar indikatorer och går igenom ett par stycken. RSI för jämviktspendling. Glidande medelvärden för trend. Bollinger band för att mäta volatilitet och Bollinger band som komplett ansats som kan hjälpa oss analysera jämviktspendling, trend, volatilitet, trendstyrka och stöd/motstånd. C6 Teknisk analys ett par andra skolor För att bevandra deltagarna ytterligare beskriver vi kort ett par stora skolor inom den tekniska analysen som inte vi använder oss av. Vi diskuterar cykler, Elliott, Gann och Fibonacci. C7 Marknadsfas Att förstå att aktiemarknaden befinner sig i olika marknadsfaser sett över tiden är viktigt. Olika marknadsfaser kräver olika verktyg. Vi diskuterar ett enkelt sätt att definiera marknadsfas. Vi lägger också vikt vid ramverket: marknad sektor bolag. C8 Aktieurval Aktieurval är ett starkt koncept för traders att jobba med. Först diskuterar vi market timing kontra aktieurval. Vi lär ut hur tradern kan skapa en Go where the oil is -lista. Fokus är som alltid på att urvalet innebär en betydande edge. Främst lägger vi fokus på momentum-effekten som operationaliserar med ROC Rank från boken Framgångsrik aktiehandel. C9 Bygga scenarion Peter beskriver hur han gör för att bygga scenarion. Avvägningen står mellan edge och opportunity. Ett par exempel illustrerar konceptet. D1 Tradingprocessen I föreläsningen beskriver vi tradingprocessen ur ett makro- och ett mikroperspektiv för att skapa struktur och veta vad som är viktigt i trading. Här reder vi också ut begreppen: Trade-, Risk- och Money Management. D2 Trade Management del 1 Trade Management handlar om hur tradern hanterar en trade. Det kan sägas handla om exit. Vi diskuterar stoppar av olika varianter, bl a initial stopp och flytande stoppar. Vi diskuterar problem med stoppar och vilka sätt vi ser att hantera risken i en trade. D2 Trade Management del 2 Vi föreläser om prisobjektiv, tekniska målkurser/targets. Vi beskriver Nfor1-strategin som har sina begränsningar, men kan vara bra för vissa och kanske framför allt nybörjare. D3 Money Management Fokus ligger på den enkla men logiska Lika-risk -modellen och en variant som är mer aggressiv. Vi diskuterar också tradingekvationen och visar hur hög volatilitet drar ner portföljen. D4 Mentala aspekter Vi diskuterar olika mentala aspekter som ställer till det för traders. Frågeställningar som slumpens inverkan, informationskaoset och hur pengar påverkar oss som beslutsfattare. Det största problemet

3 hur vi som traders hanterar slump lägger vi stor vikt vid. Vi diskuterar också de sex viktigaste egenskaperna hos framgångsrika traders. E1 Utbrott med volatilitetscykeln Föreläsningen beskriver en enkel diskretionär strategi som alla kan lära sig. Tradern kan själv välja favoritverktyg för att mäta volatilitetscykeln. Aktiers tendens att röra sig pausa röra sig pausa o s v är fenomenet som exploateras. E2 The E2 Way of trading - Trading is a SienceE2 Föreläsningen ger ett ramverk för strategier och hur de handlas. En viktig fråga är varför vi valt att lära ut just de här strategierna. E2:s utgångspunkter för att skapa tradingstrategier och hitta edgar är i fokus. Frågan om varför traders misslyckas diskuteras. E3 Komponenterna i en strategi Föreläsningen diskuterar vad en tradingstrategi faktiskt är och vilka komponenter som ingår. Lite extra tid läggs på diskussionen om stoppar. E4 Kategorier av tradingsystem och dess principer Det finns principiellt olika typer av tradingsystem. Vi redogör för huvudtyperna och deras grundprinciper, samt för- och nackdelar. Flera olika system illustrerar poängerna. E5 Dstat Exiten Exiternas exit kallar vi Dstat. Johan förklarar för- och nackdelar med denna exit. Utmaningen består i att hantera risk. E6 Grundläggande tradingstrategier och regler för dig som är ny i trading Denna föreläsning går igenom de olika strategierna vi väljer att lära ut ur respektive kategori. Presentationen är en introduktion till nästa fyra föreläsningar. E7: E2 Trendcatcher Trendföljande strategier är vanliga i alla typer av finansiella instrument. I denna föreläsning visar vi en trendföljande strategi för aktier hämtad från boken: Framgångsrik aktiehandel. E8: E2 Rikoschett Rikoschett utnyttjar jämviktspendling i ett kort perspektiv. Tillsammans med Dstat-exit får vi en komplett strategi. Rikoschett använder vi dessutom ofta som pusselbit när vi skapar scenarion. E9: RSI2 Jämviktspendling i ett lite längre perspektiv än Rikoschett kan RSI2-strategin stå för. Denna strategi har under lång tid fungerat bra för aktier. I föreläsningen visar Johan flera olika varianter av strategin. E10: E2 LME LME står för Long Month End det långa månadsskiftet. I denna föreläsning presenterar vi månadsskiftesanomalin, den viktigaste kalendereffekten, och vilken edge den ger aktiehandlare. E11: E2 Interference Interference är en formation som vi beskriver i boken Boken om Gerillatrading. Johan visar hur edgen ser ut och hur den kan handlas enskilt eller som pusselbit i ett scenario. E12: Executive decision I denna föreläsning diskuterar vi exekutiva beslut. När gör vi avsteg från den plan vi stakat ut. När är det t ex rätt att inte ta en stopp?

4 E13: Traderns arbetsdag från morgon till kväll Johan berättar om hur hans dag ser ut från före öppning öppning - under dagen stängningen och efter stängning. I föreläsningen diskuteras också klustringsproblematik och hur edgar och signaler kan rankas. F1 Förväntat utfall Vi skiljer på sannolikhet och förväntat utfall. Fokus i föreläsningen är att ge en idé om vilken avkastning swingtradingen kan resultera i utifrån edge, antal affärer och risk per affär. Genom att använda R-multiplar har vi också ett bra verktyg för att följa upp våra affärer. F2 Affärsplanen, utökad och för nybörjare Tradingverksamhet är att som driva vilken annan verksamhet som helst. För att göra det framgångsrikt krävs verksamhetsplan, affärsplan och andra former av strategidokument som beskriver företaget. I denna föreläsning beskriver vi hur tradingverksamheten kan struktureras för proffs och nybörjare. G1 Börsproffsreglerna del 1 I denna extraföreläsning går vi igenom de 30 reglerna som beskrivs i boken: Börsproffs på ett par timmar. Förhoppningen är att de ska vara tankeväckande. G1 Börsproffsregler del 2 Fortsättningen på Börsproffs-reglerna. G2 Fler indikatorer I denna extraföreläsning går vi igenom fler vanligt förekommande indikatorer. Tanken är att orientera i ämnet. För djupare kunskap om indikatorer finns det bara ett recept och det är att själv experimentera med dem. G3 Informationsanpassning I föreläsningen beskriver vi statistiken som ligger till grund för TNInfo-strategin. Till skillnad från akademikernas utgångspunkt är anpassningen till ny information inte omedelbar. Ny information bryter och skapar trender. G4 Handelsplattformar och chartprogram Peter beskriver vilka verktyg han använder. G5 Säsongseffekter I denna extraföreläsning diskuterar vi säsongseffekter. Säsongseffekter är betydande för aktiemarknaden. Framför allt månadsskiftesanomalin har den kortsiktige aktiehandlaren nytta av att känna till och förstå. G6 Grunderna i Multicharts del 1-4 Johan går igenom grunderna i Multicharts del 1 4. Ursprungligen producerat för Avanza. Du lär dig grunderna i ett av våra absoluta favoritverktyg. Del 4 visar live trading exempel. G7 Verktygslådan Smash & Turtle Soup Denna föreläsning handlar om två av våra favoritformationer som ofta faller på plats som den sista pusselbiten i ett scenario. Vi beskriver dessutom hur vi ser på beteenden som tar plats i vår verktygslåda. G8 Hastighetsdivergens

5 Hastighetsdivergenser är ett viktigt koncept som kan användas för att försöka hitta toppar och bottnar. G9 Övervakningsdokument I denna föreläsning beskriver Peter hur hans övervakningsdokument skapade i Excel ser ut och vilka nyckeltal som är viktigast för uppföljning och kontroll. G10 Trading med trendlinjer Att använda sig av traditionella tekniker i trading är mycket populärt. I denna föreläsning beskriver Peter en strategi helt baserad på trendlinjer. G11 Traditionella tekniker Denna föreläsning handlar om tre traditionella tekniker som tillsammans utgör en bra grund för chartreading. Teknikerna är: trendvändning, 78%-regeln och Ross Hook. G12 RSI Extrem RSI Extrem utnyttjar impulser och har varit ett viktigt verktyg för oss genom åren. I denna föreläsning visar vi också ett par aktuella exempel. G13 Extrema vinnare Vi granskar extrema vinnaraktier för att lära oss mer om hur prissättningen på börsen fungerar. H1 Från nybörjare till expert Steget från nybörjare till expert innehåller flera moment som kan vara bra att känna till. Resan brukar ta timmar. Kanske kan tipsen i den här föreläsningen kort ner det lite grand. H2 Egenskaper I den här föreläsningen diskuterar vi 6 viktiga egenskaper som framgångsrika traders ofta besitter. P1 P står för praktik. I denna föreläsning tittar vi på börsen just nu och ett par aktier utifrån perspektiven trend & jämviktspendling. P2 Peter visar hur han jobbar med Momentumeffekten i praktiken. Han visar hur tradingkandidater tas fram konkret i Hitta Kursvinnare och går igenom utvecklingen för en tidigare lista. Nedanstående föreläsningar är planerade Mental träning Introduktion till mental träning och stresshantering. I denna föreläsning går Johan igenom sin syn på detta baserat på den senaste forskningen inom området Daytrading Att komma igång med daytrading. I denna föreläsning lär Johan ut på vad Du behöver lära dig för att komma igång med daytrading. Enklare daytradingstrategier presenteras. Introduktion till strategiutveckling I denna föreläsning går vi igenom de viktigaste principerna och metodstegen i skapa egna egna strategier. Begrepp som walk forward, curve fitting, fittness function och klusteranalys behandlas.

Inledning Trading en kort förklaring 13

Inledning Trading en kort förklaring 13 Innehåll Inledning Trading en kort förklaring 13 Kapitel 1 All in Any Out 14 Upplägg 15 Varsågod En fungerande modell 17 Varning utfärdas 20 Om affär efter affär går med förlust 20 Vem passar som daytrader

Läs mer

EMPIRICAL EDGE TRADING EXPO 2012. Johan Hellström Johnny Torssell Peter Nilsson Tobbe Rosén

EMPIRICAL EDGE TRADING EXPO 2012. Johan Hellström Johnny Torssell Peter Nilsson Tobbe Rosén 2 T EMPIRICAL EDGE TRADING EXPO 2012 Den 22 september 2012 hålls Sveriges första Trading Expo på Marriott hotell Stockholm. Evenemanget erbjuder svenska traders många intressanta föreläsningar och mingel

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Missa inte E2 Trading Expo 2014!

Missa inte E2 Trading Expo 2014! Missa inte E2 Trading Expo 2014! (Peter Nilsson föreläser om E2:s mest kompletta jämviktspendlingsstrategi Bayn på E2 Expo 2013) 2013 års E2 Trading Expo var det andra i sitt slag och ett mycket framgångsrikt

Läs mer

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK

CFD. Vad är en CFD? Hur handlas CFD:s? CFD:s- ett hävstångsinstrument CFD & FX E-BOOK CFD Vad är en CFD? En CFD är ett kontrakt baserat på en överenskommelse om att utbyta skillnaden i ett underliggande objekts värde mellan tidpunkten då kontraktet öppnas och tidpunkten då det stängs. CFD-kontrakt

Läs mer

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs

Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Framgångsrik daytrading i enkla steg grundkurs Copyright 2012, MinBörs.se, v3 Alla rättigheter reserverade. Publicerat av MinBörs.se 2012 Detta kursmaterial får ej lov att kopieras och distribueras fritt

Läs mer

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande

18 Eldorado 5 A Lärarbok Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande Undervisning att skapa förutsättningar för elevers lärande I Kommentarmaterialets inledning står att läsa: Avsikten med materialet är att ge en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden

Läs mer

Three Monkeys Trading. Indikatorer möter SMHI

Three Monkeys Trading. Indikatorer möter SMHI Three Monkeys Trading Indikatorer möter SMHI Innan vi börjar vill jag att läsaren ska notera att detta är inte en text som förespråkar att indikatorer inte fyller någon funktion alls. De kan absolut fylla

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Systematisk aktiehandel

Systematisk aktiehandel Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats Februari 2010 Systematisk aktiehandel Går det att generera en positiv avkastning på Nasdaq100 genom att använda statistiska handelsstrategier? Handledare:

Läs mer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer Aktier From www.tradelearn.com Formationer Att leta efter formationer i kurskurvan är det första en teknisk analytiker gör. Man försöker identifiera mönster som historiskt sett har lett till en viss rörelse

Läs mer

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet?

Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Varför är en del så duktiga på att utveckla sin verksamhet? Beror lyckad affärsutveckling på tur eller skicklighet? Ibland låter framgångssagor och katastrofhistorier som tillfälligheternas spel. Men erfarenhet

Läs mer

Aktieanalys. Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik

Aktieanalys. Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Aktieanalys Automatiserad analys av Nasdaq OMX Nordic Stockholm Kandidatarbete inom Data- och informationsteknik Emil Söderquist Per Larsson Marcus Laurila Victor Nithander Alexei Olatov Eric Lundgren

Läs mer

EXAMENSARBETE. Kortsiktiga värdepappersaffärer en studie av studenters metoder. Tomas Johansson, Eilif Wisten. Ekonomprogrammet C-nivå

EXAMENSARBETE. Kortsiktiga värdepappersaffärer en studie av studenters metoder. Tomas Johansson, Eilif Wisten. Ekonomprogrammet C-nivå 2001:029 EXAMENSARBETE Kortsiktiga värdepappersaffärer en studie av studenters metoder Tomas Johansson, Eilif Wisten Ekonomprogrammet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING 4 1.1 BAKGRUND 4 1.2 PROBLEMDISKUSSION 5 1.3 SYFTE 7 1.4 MÅLGRUPP 7 1.5 AVGRÄNSNINGAR 7 1.6 DEFINITIONER/ANTAGANDEN 7 1.6.1 RISKFRI RÄNTA 7 1.6.2 KURSER 8 1.6.3 EMISSION

Läs mer

Valuta- och aktiehandel

Valuta- och aktiehandel En introduktion till handel med värdepapper Johan Idstam Valuta- och aktiehandel Ansvarsbegränsning Tänk på att inte satsa mer pengar än du har råd att förlora. En del tekniker i denna bok är ganska avancerade.

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration

År 2006 hittade jag av en slump boken Rika matematiska problem inspiration Ulrihca Malmberg Att göra rika problem rika Att använda rika problem och utnyttja deras potential är inte helt lätt. Här behandlas några svårigheter och problem som visat sig och som varit utgångspunkt

Läs mer

Teknisk analys. 2008-01-26.

Teknisk analys. 2008-01-26. Teknisk analys. Stoploss-hantering och Money Management. De olika stoplossmetoderna. Återköpsmetoder. Positionsstorlekar vid olika situationer. Slutlig uppdatering av stoplosshanteringen och positionsstorlekarna.

Läs mer

Business Intelligence Problem i olika typer av användning

Business Intelligence Problem i olika typer av användning Uppsala universitet Inst. för Informationsvetenskap/Data- och systemvetenskap Business Intelligence Problem i olika typer av användning Daniel Kronsell Young Jessica Klingberg Kurs: Nivå: Termin: Datum:

Läs mer

Vad är binära optioner?

Vad är binära optioner? Copyright 2014 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD

ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD Linus Björkgren ATT AKTIESPARA PÅ EN INSTABIL MARKNAD 2010 Företagsekonomi och turism 2 VASA YRKESHÖGSKOLA Utbildningsprogrammet för företagsekonomi ABSTRAKT Författare Lärdomsprovets titel Linus Björkgren

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att

Mentorskapets ABC. Varför just mentorskap? För att Mentorskapets ABC Av Freddie Larsson Mentorskap är ett koncept för att inspirera, utmana och utveckla människor i sin profession och person. Mentorskapet innebär att en mer erfaren (inte nödvändigtvis

Läs mer

Aktierekommendationer som investeringsmetod

Aktierekommendationer som investeringsmetod Nationalekonomiska institutionen Kandidatuppsats HT 2010 Aktierekommendationer som investeringsmetod Handledare: Erik Norrman Författare: Emil Nerme 8307274137 Martin Svensson 8704223596 Sammanfattning

Läs mer

2.1 Att dra Trendlinjer 7 2.1.1 Vad är trendlinjer? 13 2.2 Logaritmisk skala eller Aritmetisk skala? 16. 3.1 Att dra en Pitchfork 23

2.1 Att dra Trendlinjer 7 2.1.1 Vad är trendlinjer? 13 2.2 Logaritmisk skala eller Aritmetisk skala? 16. 3.1 Att dra en Pitchfork 23 Innehållsförteckning 1. Teknisk Analys, en introduktion 1 2. Trendlinjer 6 2.1 Att dra Trendlinjer 7 2.1.1 Vad är trendlinjer? 13 2.2 Logaritmisk skala eller Aritmetisk skala? 16 2.3 Failures 19 3. Andrews

Läs mer

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström

Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Södertörns högskola Kandidatuppsats Lärare Åke Bertilsson VT 2007 Beta-värdet. Ett tillförlitligt riskmått? Linnea Leo Niklas Sjöström Sammanfattning När man säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav,

Läs mer

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå

Handbok i Produktions- och kapacitetsplanering på kliniknivå 1 Dokumenthistorik Version Kommentar Handläggare 0.1 11-09-03 Sammanslagning av delar 0.2 Justeringar 2 1 Inledning... 4 1.1 Produktionsplanering... 4 1.2 Dimensionering... 4 1.3 Kapacitetsplanering...

Läs mer

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn

Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka Moral hazard vid upphandling inom byggsektorn Hur undviker man att bli lurad? Metoder att motverka "Moral hazard" vid upphandling inom byggsektorn Per Erik Eriksson Hans Lind April 2015 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Begreppet Moral hazard...

Läs mer

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år

Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna. att träna 13-16 år Lärgruppsplan Orientera för att lära sig träna att träna 13-16 år Orientera för att ha kul Det här är en lärgruppsplan eller en vägledning om man så vill. Tanken med lärgruppsplanen är att den ska vara

Läs mer