Utan spaning - ingen aning!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan spaning - ingen aning!"

Transkript

1 Utan spaning - ingen aning! Exempel på utbildningar, kurser och föreläsningar för företag I foldern hittar du exempel på kurser, utbildningar och föreläsningar som kan anordnas för företag och organisationer. Utgiven i april 2013 av Viadidakt, en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. 1

2 Windows och Word - introduktion Introduktion vänder sig till dig som saknar eller har liten datorvana. Målet är att du efter introduktionen ska kunna hantera grundläggande funktioner i Windows och Word, att kunna gå vidare på andra grundkurser inom Office-paketet samt få en inblick i möjligheterna att använda Internet. Word Kursen vänder sig till dig som inte är van vid ordbehandling samt till dig som har arbetat med något annat ordbehandlingsprogram än MS Word. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i Word och ordbehandling. Ur innehållet: Programmets uppbyggnad (menyer, verktygsfält, visningslägen m.m.). Skriva och redigera text. Spara, öppna och skriva ut. Punkt- och nummerlistor. Genomgång av funktioner som underlättar och effektiviserar textbehandling. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows. Word - fortsättningskurs Kursen vänder sig till dig som skriver mycket texter och redan har grunderna i ordbehandling men nu vill komma vidare med fler funktioner Word. Ur innehållet: Formatera dokument. Tabellfunktion. Nummeroch punktlistor. Autokorrigering och autotext. Koppla dokument. Infoga bilder m.m. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows. Excel Kursen vänder sig till dig som har grunderna i kalkylprogrammet Excel och nu vill jobba mer effektivt och utnyttja mer av programmets resurser. Ur innehållet: Repetition av grunderna. Diagram och grafik, urvals- och pivottabell. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows och Excel. Info: Johan Nygren, tfn Excel - fortsättningskurs Kursen vänder sig till dig som har grunderna i kalkylprogrammet Excel och nu vill jobba mer effektivt och utnyttja mer av programmets resurser. Ur innehållet: Repetition av grunderna. Diagram och grafik. Urvals- och pivottabell. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows och Excel. Info: Johan Nygren, tfn PowerPoint Målet är att du efter kursen ska ha grundläggande kunskaper att göra presentationer och OH-bilder i datorn med hjälp av presentationsprogrammet PowerPoint. Ur innehållet: Skapa presentationer med hjälp av guiderna. Tidsinställningar för självvisande presentationer. Animeringar. Skriva ut åhörarkopior och dokumentation. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows och ordbehandling. Håll koll på aktuella utbildningar och föreläsningar Aktuella utbildningar och föreläsningar hittar du på Du ansöker direkt på webben! På kan du ansöka direkt och hålla koll på vilka utbildningar du gått. Sök helst fem veckor innan utbildningen startar. 2

3 Sociala medier - föreläsning med workshop Föreläsningen med workshop om sociala medier vänder sig i första hand till mindre och medelstora företag. På träffen ges en genomgång av de vanligaste sociala medierna som finns, utveckling och trender och hur man som företagare kan dra nytta av de olika kanalerna. Ur innehållet: Sociala medier idag - vad har hänt i samhället och på internet och var står vi idag Sociala medier för mindre företag - vad kan man som mindre företag ha sociala medier till? De stora medierna - en översikt av de största sociala medierna idag och hur man praktiskt kan använda dessa i verksamheten. (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn och lite om Twitter.) Kom igång - en introduktion till att jobba strukturerad med sociala medier. Omfattning: 3 timmar i Katrineholm eller Vingåker. Förkunskaper: Grundläggande IT-kunskaper. Kostnad: kr/grupp upp till 10 deltagare. Info: Robert Davidsson, tfn Presentations- och föredragningsteknik Kursen vänder sig till dig som handlägger och föredrar ärenden och som behöver kunna hantera olika talarsituationer i möten med kunder, personal och andra intressenter på ett professionellt sätt. Kursen syftar till att enkelt och engagerande ge insikter och färdigheter - både praktiskt och teoretiskt. Om hur man kan förbättra sin föredragningsteknik samt generera intresse och entusiasm för budskapet. (Hos både dig själv och mottagarna.) Ur innehållet: Är talandet inför andra ett nödvändigt ont eller en bra möjlighet? Vad är ett lyckat framförande? Vad menas egentligen med retorik? Vad menas med ethos, logos och pathos? Om Disposition. Stil. Minnestekniker. Genomförande. (Kroppsspråk. Röstbehandling. Dynamik. Personlighet. Hur hantera nervositet?) Hur skapa god kommunikation och delaktighet? Bemöta frågor och ifrågasättande? Kort om argumentationsanalys. Tekniska hjälpmedel - om användande av grafer och bilder, fördelar och fällor. Omfattning: Ca. 2 dagar. Skriva lättläst Kursen, som ska ge verktyg att skriva en lättläst informationstext, vänder sig i första hand till informatörer och webbredaktörer. Ur innehållet: Grunderna för det lättlästa språket. Vem skriver jag för? Vad är lättläst/svårläst? Konkreta skrivråd. Exempel och kortare övningar varvas med teorigenomgång. Lättläst i trycksak och Lättläst på webben. Lättläst text behöver lättläst form. Praktiska skrivövningar. Gemensam genomgång av praktiska övningar. Omfattning: 1-2 halvdagar. Info: Mari Johansson, tfn Alla priser är exklusive moms. Behöver du hjälp med officeprogrammen? Nu kan du få individuell coachning inom Windows och MS officepaketet direkt på din arbetsplats! Coachning kan vara ett bra alternativ för dig som inte har möjlighet att gå på ordinarie utbildningar, har frågor som är specifika för just dina arbetsuppgifter, småfrågor om flera olika program eller om du vill få tips på hur just du kan effektivisera arbetet vid datorn. Kostnad: Beroende på omfattning och innehåll. Mer information och bokning Utvecklingsledare Johan Nygren, tfn Projektledarutbildning Kursen vänder sig till dig som leder eller kommer att leda projekt inom kommunal verksamhet eller företag och organisationer. Syftet är att ge deltagarna praktiskt användbara projektmetoder och stärka dem i deras ledarskap. Målet är att efter genomförd utbildning ska man kunna planera, leda, genomföra och utvärdera projekt. Ur innehållet: Vad är projekt? Ett projekts faser. Hur är projektmodeller uppbyggda och vad innehåller de? Riktlinjer för kvalitet i projektledning. Projektstyrning att styra mot mål. Praktiskt arbete med ett projektuppdrag. Förstudie. Nulägesanalys. Målformulering effektmål, projektmål och delmål. Att leverera inom utsatt tid. WBS work breakdown structure beräkna projektets omfattning. Ganttschema beräkna projektets tid. Dokumentation och utvärdering. Möten och kommunikation (planering). Organisation roller och ansvar. Projektledarrollen. Att leda men inte vara chef. Att kunna förankra, tydliggöra, motivera och inspirera. Gruppdynamik FIRO. Situationsanpassat ledarskap. Olika teamroller och beteenden. Att leda möten och att effektivisera kommunikationen i genomförandet. Tydliga presentationer. Kommunikationsmodellen. Att ha ett coachande förhållningssätt. Omfattning: Ca 4 heldagar. 3

4 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Brandombud Utbildningen vänder sig till chefer och brandskyddsansvariga i organisationer som inte har ett Systematiskt brandskyddsarbete, men vill starta och bygga upp ett system. Ni kommer under utbildningen att bygga upp ett system för er förvaltning/verksamhet. Målet med utbildningen är att färdigställa dokumentation så att ni direkt kan börja arbeta med brandskyddet på ett genomtänkt och förankrat sätt. Ur innehållet: Lagen om skydd mot olyckor. Vad är SBA? Bedömning av eget SBA (nulägesanalys). Riskinventering. Brandskyddspolicy. Ansvarsfördelning. Nödlägesberedskap. Utbildningsplaner. Verksamhetsbeskrivning. Brandskyddsbeskrivning. Kontrollsystem. Regler. Rutiner. Uppföljning. Övriga dokument. Omfattning: Ca 5 tillfällen på två timmar. Kursen väder sig till dig som är brandskyddsombud på din arbetsplats. Lär dig se det som ännu inte har hänt. Då kan du skapa större trygghet på din arbetsplats. Kursen ger dig metoderna för att kontrollera brandskyddet och vänder sig till dig som praktiskt ska kunna kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Kursen passar också för den som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer. Målet med kursen är att du ska kunna hitta brandrisker och veta hur du hanterar dem. Du ska också kunna genomföra kontroller för ett säkert brandskydd. Ur innehållet: Lagen om skydd mot olyckor. Systematiskt brandskyddsarbete. Brandskyddsombudets arbetsuppgifter. Riskinventering. Kontrollsystem. Checklistor. Praktisk övning av kontrollrond. Omfattning: En halvdag. Utbildare: Instruktörer från Västra Sörmlands Räddninstjänst. Brandskydd Målet är att du efter genomgången kurs ska ha kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och agera vid verklig fara. Ur innehållet: Lagen om skydd mot olyckor. Systematiskt brandskyddsarbete. Risker. Brandspridning, brandförlopp. Byggnadstekniskt brandskydd. Utrymning. Släckutrustning. Praktik: Handbrandsläckare och brand i kläder. Omfattning: En halvdag 4 Utrymningsövning för hela verksamheten Kursen vänder sig till arbetsplatser som vill genomföra en utrymning i praktiken. Att praktiskt få öva utrymning under verkliga förhållanden är mycket lärorikt. Organisationen får en chans att förbättra och se över rutiner innan något inträffar på riktigt. Ur innehållet: Under övningen rökfyller vi en lokal med så kallad teaterrök. När brandlarmet aktiveras sköter ni själva utrymningen. Efter genomförd utbildning görs en mindre utvärdering och en genomgång av vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

5 Hjärt-lungräddning Barn Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete behöver kunskaper i hjärt- och lungräddning. Målet med kursen är att man ska kunna ge hjärt- och lungräddning på barn. Omfattning: En halvdag (Även egna grupper på upp till 10 personer kan bokas). Utbildare: Instruktörer Västra Sörmlands Räddningstjänst Kostnad: 750 kr/deltagare i allmänna grupper. Kontakta oss för pris per grupp. Hjärt-lungräddning / första hjälpen Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper i första hjälpen(l-abc)och hjärt- lungräddning. Målet är att du efter genomgången kurs ska kunna ge hjärt-lungräddning på vuxna samt kunna använda första hjälpen. Ur innehållet: L-ABC. Hjärt-lungräddning. Luftvägsstopp. Akuta sjukdomar. Agerande på olycksplats. Omfattning: En halvdag (Även egna grupper på upp till 10 personer kan bokas). Utbildare: Instruktörer Västra Sörmlands Räddningstjänst. Kostnad: 500 kr/deltagare i allmänna grupper. Kontakta oss för pris per grupp. HBT-kompetens - seminarium om fördomar och hatbrott Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap om HBT (homo-, bi- och transpersoner) och hatbrott. Syftet är att du ska få begrepp och grunder inom detta område. Ur innehållet: Strukturella förhållanden i samhället. Fokus på homosexuella och samhällets värderingar. Vilka strukturer och mekanismer utlöser brotten? I vilka grupper är detta vanligast förekommande? Kan man utläsa om vissa grupper ligger i riskzonen till att bli förövare? Brottsoffren - fallbeskrivningar. Begrepp. Vad kan vi göra som kommunmedborgare? Vad händer i Sverige och omvärlden? Goda exempel. Omfattning: En halvdag. Ett interkulturellt förhållningssätt Föreläsningen handlar om hur vi alla formas av kulturer, hur vi bokstavligen ser världen olika beroende på vår kulturella bakgrund, och hur synen på människans essens varierar från samhälle till samhälle. Ur innehållet: Hur fungerar kultur och varför är det så svårt att byta land? Varför sker integration så långsamt? Omfattning: En halvdag Alla priser är exklusive moms. Att överlista Jante -konsten att lyfta sig själv och andra Tillsammans med KFV-Marknadsföring AB erbjuder Viadidakt en föreläsning med Tomas Gunnarsson. Jantementaliteten är djupt rotad i den svenska folksjälen, men Tomas vill visa oss att det går att överlista Jante och skapa en inre hejaklack som lyfter både dig själv och andra! Följ med på en spännande och insiktsfull upptäcktsfärd i konsten att stå upp för dig själv. Vänd avund till inspiration, säg farväl till Jante och välkomna istället både dig själv och andra! Ur innehållet: Tomas vill ge dig möjligheten att omvända Jante-tabu till en skapande kraft som gagnar dig själv och i förlängningen även de runt omkring dig. Du ska få praktiska verktyg som hjälper dig att byta fokus från ett förminskande till ett upplyftande förhållningssätt. Våga säga nej till Jante!Säg istället ja till dig själv, till andra och till era idéer. Tillsammans kan ni skapa stordåd. Dag/tid: 16 okt 2013, kl Plats: Safiren, Katrineholm. Kostnad: 300 kr/deltagare. Info: Mari Johansson, tfn Konversationsengelska - olika inriktningar, t.ex. för besöksnäring, teknik, affärer En utbildning i konversationsengelska anpassad för dig som arbetar inom olika branscher. Ur innehållet: Muntliga och skriftliga artighetsfraser. Allmänna konversationsämnen som t.ex. resa, bo, äta, arbete, utbildning, familj m.m. Deltagarnas önskemål. Omfattning: Ca 5 tillfällen på två timmar. Kostnad: kr/deltagare eller kr/grupp upp till 10 deltagare. 5

6 Kinesiska En distanskurs som vänder sig till dig som är företagare och som behöver grundläggande kunskaper i kinesiska språket, både tal och skrift. Kursen är en webbaserad och bedrivs till största delen via AdobeConnect men vissa träffar på lärcentrum, exempelvis vid tentamen, kan bli aktuella. Som deltagare kan du välja om du efter avslutad godkänd kurs vill ha akademiska poäng. Kursmål: Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna uttrycka sig aktivt på grundläggande nivå behärska enklare grammatiska strukturer läsa och skriva omkring skrivtecknen använda Pinyin-romanisering uttala de kinesiska språkljuden och identifiera hur dessa skiljer sig från svenska/engelska använda ett Pinyin-romaniserat kinesisk-engelskt lexikon. Dag/tid: 10 tillfällen på 1,5 timmar. Kostnad: kr/deltagare. (Vill deltagaren efter avslutad kurs även ha akademiska 7,5 högskolepoäng: kr/ deltagare.) Info: Kent Wallén, tfn Så hanterar du besvärliga personer En föreläsning där du får lära dig att ta itu med konflikter och att bemöta besvärliga personer. Vår omgivning är full av gnäll spikar, velpellar och besserwissrar. Det är svårt att slippa ifrån de jobbiga typerna helt - men med rätt inställning (och några smarta knep) går det att minimera den tid och energi de tar från dig. Ur innehållet: Du får praktiska verktyg för hur du hanterar ilska och frustration hos andra och hos dig själv. Du får fördjupad kunskap om hur du kan hantera besvärliga personer. Lär dig att sätta gränser och få större insikt i hur du själv reagerar i olika situationer. Utbildare: Henrik Mattsson, Cavena Utbildning. Henrik Mattsson har sedan slutet av 90-talet arbetat med att utbilda människor i effektiv kommunikation och konflikthantering. Henrik är bl.a. utbildad i Personlig Utveckling och Advanced Leader ship av K-A Inc, Certifierad Internationell Coach och NLP Master Practitioner via Skandinaviska Ledarhögskolan. Mental Träning, Konflikthantering och Kommunikation är andra exempel på områden han har utbildat sig i. Mer information: Johan Nygren, tfn Säkerhet i reception Kursen vänder sig till dig som arbetar i reception och behöver grundläggande kunskaper i säkerhet. Målet med kursen är att du ska få ett ökat säkerhetsmedvetande och en säkrare arbetssituation. Ur innehållet: Att arbeta i reception. Receptionens säkerhetsfunktion. Inpasserings- och besöksrutiner. Informationssäkerhet. Omfattning: En dag. Coachande ledarskap Vill du att både du och dina medarbetare ska utvecklas och ta ett steg till? Vill du att dina medarbetare ska bli mer mål- och lösningsfokuserade? Vill du skapa en kultur som kännetecknas av delaktighet, beslutsamhet och engagemang? Att coacha medarbetarna är en kraftfull metod i ledarskapet för att skapa effektivitet på kort och lång sikt. Ett coachande ledarskap leder till konstruktiva relationer och ökat engagemang vilket ger vinster i både ökad lönsamhet och frigjord tid. Det är en utbildning med sikte på utveckling för dig som ledare och för dina medarbetare. En kvalitativ utbildning omfattande fem och en halv dagar med syfte att deltagaren kan tillämpa coaching i sin ledarroll. Fokus ligger på färdighetsträning varvat med reflektion och teoripass. Utbildningsgruppen blir på max tolv deltagare. Omfattning: Ca 5-6 dagar. Lönesättning - lönesamtal Kursen vänder sig till lönesättande chefer och målet med kursen är att stärka chefer i uppgiften att genomföra lönesamtal. Ur innehållet: Varför individuell lön? Varför lönesamtal? Verksamhetsutvecklande lönesättning. Lönesamtal och medarbetarsamtal. Omfattning: Ca. en heldag. CAD Utbildningen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper i AutoCad. Efter utbildning kommer du kunna framställa CAD-ritningar i 2D-miljö. Ur innehållet: Grundläggande termer. Arkivering. Ritkommandon. Ritövningar. Koordinatsystem. Inställningar på rityta. Snapfunktioner. Zoomning. Modifiering av ritningar. Arbeta med text. måttsättning. Snittmarkeringar. Lager, färg, linjetyper. Göra block, sätta in block. Utskrift m.m. Omfattning: Ca. 20 timmar. Info: Utvecklingsledare Johan Nygren, tfn

7 Varför finns inte... Sparsam körning Utbildningen vänder sig till dig som kör mycket bil i tjänsten. Målet för utbildningen är att minska bränsleförbrukning och miljöfarliga utsläpp. Utbildningen omfattar en heldag. Ur innehållet: Sparsam körning: praktisk del med körning i personbil utrustad med färddator/flödesmätare, teori Enkät- och analysverktyget esmaker Behöver du göra enkäter och uppföljningar är esmaker ett användarvänligt system som möjliggör skräddarsydda enkäter, formulär, webbfrågor och kunskapstester. Program erbjuder flexibilitet för användaren och samtidigt högsta möjliga deltagande för de svarande. Viadidakt erbjuder demonstrationer och användarutbildningar i systemet. Ur innehållet: Orientering i systemet. Olika frågetyper. Skapa enkät och publikation. Hantera inkomna svar och skapa rapporter m.m. Förkunskapskrav: Goda kunskaper i Windows och Internet Explorer. Info: Robert Davidsson, tfn I den här foldern visar vi några exempel på kurser och föreläsningar. Givetvis kan vi skräddarsy utbildningar och kompetensutveckling för just ditt företag/organisation. Viadidakts utvecklingsledare har många års erfarenhet av kompetensutvecklingsfrågor och stora kontaktnät. Kanske är det bara några få medarbetare på ditt företag som är behov av en kurs. Viadidakt kan då samordna utbildningsuppdrag och på så vis möjliggöra utbildning på hemmaplan. På sista sidan hittar du våra kontaktuppgifter! Håll koll på aktuella utbildningar och föreläsningar Avbokningsregler m.m. Anmälan är bindande när du fått en kallelse. Avbokning ska alltid ske skriftligt (via e-post till brev eller fax ) till Viadidakt före sista avbokningdag. Vid förhinder senare än sista avbokningsdag kan platsen överlåtas till annan i samma företag/organisation efter samråd med ansvarig utvecklingsledare på Viadidakt.Viadidakt har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Aktuella utbildningar och föreläsningar hittar du på Du ansöker direkt på webben! På kan du ansöka direkt och hålla koll på vilka utbildningar du gått. Sök helst fem veckor innan utbildningen startar. 7

8 Viadidakts personal- och uppdragsutbildningar Tack vare avtal och kontakter med många utbildningsföretag och föreläsare kan vi erbjuda ett rikt utbud av specialanpassade seminarier och uppdragsutbildningar på hemmaplan för företag och organisationer. Vi hjälper dig med: - information om aktuella utbildningar och råd i kompetensutvecklingsfrågor, - att planera, samordna, genomföra och utvärdera kompetensutvecklingsinsatser i arbetsgruppen eller din organisation. Utvecklingsledare Utvecklingsledarna planerar och administerar kompetensutvecklingsinsatser på uppdrag eller egeninitierade. Sirpa Abben Kvalitetsstrateg och utvecklingsledare, tfn Robert Davidsson Kommunikationsstrateg, tfn Ämnesansvar: Kommunikation Per-Arne Holmqvist Utvecklingsstrateg, tfn Ämnesansvar: Näringslivskontakter, YH Mari Johansson Utvecklingsledare och vfu-samordnare tfn Ämnesansvar: Pedagogik, Administration och Verksamhetsförlagd utbildning. Ann-Kristin Löfstig Panzar Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: Chefsutveckling, omvårdnad, arbetsmiljö och förebyggande åtgärder, beteende/kommunikation, jämställdhet, ekonomi Johan Nygren Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: IT, miljö, folkhälsoarbete och samhällsorientering Kent Wallén Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: Kultur, högskoleutbildning Receptioner Till våra receptioner kan du vända dig om du inte vet vem du ska kontakta eller inte får tag i rätt person. Receptionerna hjälper dig även om du vill ha blanketter, boka lokaler eller boka tentamenstillfällen. Kullbergska huset Bievägen 1 B i Katrineholm Telefon Camilla Centerblad och Britt-Inger Karlsson Åbrogården Storgatan 55 i Vingåker Telefon Anki Århammar, Annika Svalin och Nicklas Andersson Studie- och yrkesvägledare Vänd dig till våra studie- och yrkesvägledare om du är intresserad av studier som inte ingår i ordinarie personalutbildningsutbudet samt för studiefinansiering. Carina Elfving, tfn Gun Hasselgren, tfn Lise Olsson, tfn , Jenny Palm, tfn Administration Till våra administratörer kan du vända dig om du har frågor om antagning, praktik eller fakturering. Mari Johansson Utvecklingsledare och vfu-samordnare tfn Solveig Hedbris Ekonomiadministratör, tfn Välkommen att kontakta någon av oss! Få nyheter, stort som smått, diskutera, tyck till och utöka ditt kontaktnät. twitter.com/viadidakt Få nyheter, stort som smått Kortare filmer från Viadidakts verksamheter. 8 Viadidakt i Katrineholm Reception: Kullbergska huset, Bievägen 1 B Postadress: Viadidakt, KATRINEHOLM Telefon: , fax Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Verksamheten är en viktig del för att höja utbildningsnivån och utveckla andra delar i den pågående strukturomvandlingen i västra Sörmland. Viadidakt i Vingåker Reception: Åbrogården, Storgatan 55 Postadress: Viadidakt, VINGÅKER Telefon: , fax

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar!

Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! Vill du rädda ditt och andras liv? Ta del av vad Västra Sörmlands Räddningstjänst kan erbjuda för utbildningar! 1 Innehåll Brandinstruktörsutbildning... 3 Brandombud... 4 Brandutbildning... 5 Information

Läs mer

Kompetensutveckling hösten 2012

Kompetensutveckling hösten 2012 Kompetensutveckling hösten 2012 Utbildningar, föreläsningar och stöd för personal inom Vingåkers kommun Utgiven i JuLI 2012 av viadidakt i vingåker och katrineholm Här hittar du en del av det kompetensutvecklingsutbud

Läs mer

Kompetensutveckling våren 2012

Kompetensutveckling våren 2012 Kompetensutveckling våren 2012 Utbildningar, föreläsningar och stöd för personal inom Vingåkers kommun Utgiven i januari 2012 av viadidakt i vingåker och katrineholm Här hittar du en del av det kompetensutvecklingsutbud

Läs mer

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog

Umeå kommun Brandförsvar och säkerhet. Utbildningskatalog Utbildningskatalog Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Grundläggande brandskydd... 3 Hem och Fritid... 4 Praktisk övning... 5 Utrymningsteori... 6 Utrymningsövning... 7 SBA Systematiskt brandskyddsarbete...

Läs mer

Tillsynsutveckling i Väst

Tillsynsutveckling i Väst Välj utbildningar! Projektet erbjuder: Utbildningar som ska stärka individ och arbetsplats. Utbildningarnas innehåll och upplägg har arbetats fram i samråd med representanter från era arbetsplatser, en

Läs mer

Projektledarutbildning 6 dagar

Projektledarutbildning 6 dagar Projektledarutbildning 6 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015

Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 Utbilda dig, lär dig att förebygga olyckor och att rädda liv! Utbildningskatalog 2015 BSU Brandskyddsutbildning En grundläggande brandsäkerhetsutbildning som riktar sig till den som inte har någon utbildning

Läs mer

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT.

KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT. KURS KATALOG 2017 RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALA MITT www.dalamitt.se Räddningstjänstförbundet Dala Mitt tillhandahåller utbildningar för medlemskommunerna Kurser Grundläggandebrandskyddsutbildning SBA utbildning

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Utbildningskatalog sförteckning Brandkunskap för alla 3 Praktiska släckövningar. 4 Heta Arbeten.. 5 HLR & L-ABC 6 Brandskyddskontrollant. 7 Brandskyddsansvarig 8 Föreståndare brandfarlig vara mindre omfattning

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för att motivera grupper 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för att motivera grupper VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för motivera grupper! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning!

THE AMAZING ACADEMY. Välkommen till ett nytt år med spännande utbildning! THE AMAZING ACADEMY KURSER JAN-MAR 2013 Genom vår akademi erbjuder vi kurser och seminarier så att du och din organisation kan komma igång med sociala medier på allvar. Kurserna genomförs antingen på plats

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3...

Assistentutbildning...3. Arbetsledarutbildning...4. Konduktiv pedagogik 1...5. Konduktiv pedagogik 2...6. Konduktiv pedagogik 3... Kurskatalog Hösten 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Assistentutbildning...3 Arbetsledarutbildning...4 Konduktiv pedagogik 1...5 Konduktiv pedagogik 2...6 Konduktiv pedagogik 3...7 Grundkurs i kommunikation och

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn. Kiruna räddningstjänst. Text och bilder Södertörns brandförsvarsförbund En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Kiruna räddningstjänst Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså hur du hanterar

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag

Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete Privata företag Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar och

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Ledarskapskurser 2014

Ledarskapskurser 2014 Inbjudan till kurs 2014 Ledarskapskurser 2014 Ledarskap som ger konkreta resultat Kurserna hålls i, Göteborg och Malmö LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen NY SOM CHEF Trygg och effektiv

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Ansvarig för riktlinje Socialnämnden Ut Utfärdat (av vem och datum) Beslutad (av vem och datum) Socialnämnden 2017-05-31 Uppdaterad och version Giltig till och med Process Diarienr: Till vidare Riktlinje

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete Brand & Räddning Securitas tjänster inom brand och räddning är en trygghet för dig som ansvarar för brandskyddet i en verksamhet eller fastighet. Vi hjälper dig att effektivt

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Storstockholms brandförsvar utbildar

Storstockholms brandförsvar utbildar Storstockholms brandförsvar utbildar Vi skapar trygghet! 2010-03-31 Utbildning i Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Utbildningen riktar sig till personer som kommer att ingå i en brandskyddsorganisation

Läs mer

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN:

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen. Antagna av SN: Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Socialförvaltningen Antagna av SN: Innehåll Inledning... 3 Mål... 3 Ansvar... 4 Tekniskt brandskydd... 4 Organisatoriskt brandskydd... 4 Samordningsansvar

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Utbildningar och evenemang 2016

Utbildningar och evenemang 2016 Utbildningar och evenemang 2016 GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande och obligatoriska grundkurs ger dig som personlig assistent en trygghet i din yrkesroll och dig som kund en trygghet

Läs mer

Utbildningsprogram 2015

Utbildningsprogram 2015 Utbildningsprogram 2015 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. PERSONLIG ASSISTANS FÖR BARN Den 1 januari 2011

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Chef för personliga assistenter 2013

Chef för personliga assistenter 2013 Chef för personliga assistenter 2013 utvecklas i ditt ledarskap! Att leda på distans konkreta verktyg! Samtalsmetodik, konfliktlösning och professionellt förhållningssätt i olika situationer Uppdatering

Läs mer

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p

KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p KURSPLAN Fjäll- och äventyrsledare 15/16, 300 p Kurser Fjäll- och friluftsteknik Ledarskap och projektledning Lärande i arbete Aktivitetsturism 1 Lärande i arbete Aktivitetsturism 2 Natur och miljö Sjukvård

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter

Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete Kommunala verksamheter Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) innebär att en verksamhet på ett strukturerat sätt planerar, utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar, åtgärdar

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB

MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB MILJÖSUPPORT I LINKÖPING AB UTBILDNINGAR 2010 Gillbergagatan 7 582 73 Linköping Tfn: 013-10 19 19 E-post: info@miljosupport.se Öka förutsättningarna för ett lyckat verksamhetsarbete Ett framgångrikt verksamhetsarbete

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling

Utbildningsprogram Hösten Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling Utbildningsprogram Hösten 2017 Utbildningar inom e-avrops upphandlingsstöd och offentlig upphandling e-avrop AB 2017 hej! hallå! Varmt välkommen till oss på e-avrop. Titta runt bland våra kurser och låt

Läs mer

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR

RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR RÄDDNINGSTJÄNSTENS UTBILDNINGAR Brandskyddsutbildning (BKA) Kursen vänder sig till företag, organisationer och föreningar som vill öka sitt brandskydd. Kursdeltagaren får en grundläggande utbildning i

Läs mer

Utbildningsprogram 2012

Utbildningsprogram 2012 Utbildningsprogram 2012 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNGT ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. Förutom de kurser som finns beskrivna i denna

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan

Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan Version 1.2 2009-11-20 Förvaltnings AB GöteborgsLokaler Brandskyddsplan Bilaga 2 - Utbildningsplan INNEHÅLL UTBILDNINGSPLAN ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 3 UTBILDNING & ORGANISATION 4-5 UPPFÖLJNING 5 2 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Ledarskapsutbildningar

Ledarskapsutbildningar Inbjudan till kurser 2013 Ledarskapsutbildningar Ledarskap som ger resultat! LEDARE MEN INTE CHEF Praktiskt ledarskap i vardagen LEDARE MEN INTE CHEF steg 2 Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Läs mer

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn

En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn En vägledning inför räddningstjänstens tillsyn Södertörns brandförsvarsförbund Vad gör du om det brinner hos dig? Att det skulle kunna börja brinna i din anläggning är säkert något du tänkt på. Likaså

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet

Våra utbildningar. Utbildningar över hela landet. Erfarna utbildare med praktisk erfarenhet Utbildning Kompetensutveckling är ett av våra viktigaste verktyg för att få den mänskliga faktorn att arbeta för oss. Previa erbjuder utbildningsinsatser som bidrar till att effektivisera er organisation,

Läs mer

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016

Eventkompetens - ett ESF- projekt. Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Eventkompetens - ett ESF- projekt Underlag för anbud - kurser, program och seminarier VT- 2016 Projektledning - fördjupning Ledarskap - Praktisk/teoretisk kurs Projektledare för evenemang Kursen möjliggör

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor

I CITY EN STUDIEOAS. Gunilla Kvist Studierektor RUNÖFOLKHÖGSKOLA Föreningen LOs folkhögskola Runö är en ideell förening utan vinstintresse som funnits sedan 1952. Våra huvudmän är: LO, LO:s medlemsförbund och ABF. EN STUDIEOAS I CITY På Runö Folkhögskola

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Lathund för dig som utbildar

Lathund för dig som utbildar Lathund för dig som utbildar Antoni Lacinai 1 Så du utbildar? Hej Det här är en ebok som ger dig tips och verktyg för hur du utbildar andra. Så att det fastnar. Den är baserad både på mina erfarenheter

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA)

Räddningstjänsten Öland. Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Räddningstjänsten Öland Guide till Systematiskt Brandskyddsarbete (SBA) Bakgrund Förr i tiden gick räddningstjänsten brandsyn och kontrollerade allt byggnadstekniskt brandskydd i verksamheten. När Lagen

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten?

för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? L Ö S N I N G S F O K U S E R A T O C H H Ä L S O F R Ä M J A N D E GONGGÅNG för förskolechefer Hur säkerställer du att din nyanställda förskolechef utvecklar ledarskapet och verksamheten? Vad är GongGång

Läs mer

Systematiskt brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete Systematiskt brandskyddsarbete En vägledning med exempel och lösningar för att du ska kunna utforma en brandsäker verksamhet Kiruna räddningstjänst Inledning Bra brandskydd I en verksamhet som har ett

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 108 Den 2015-09-21 Kommunfullmäktige 2015-09-21 16 Kommunstyrelsen 2015-09-08 25 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-08-25 19 Kf 108

Läs mer

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux

BRANDSKYDDSPOLICY VID. Voxnadalens gymnasium-komvux 140801 BRANDSKYDDSPOLICY VID Voxnadalens gymnasium-komvux 1. Beskrivning Denna dokumentation avser brandskyddsarbetet på Voxnadalens gymnasium-komvux i Ovanåkers kommun och omfattar skolans lokaler. 2.

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2014-05-13 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Ledarskap för effektivt samarbete! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer

Läs mer

Kompetensutveckling hösten 2012

Kompetensutveckling hösten 2012 Kompetensutveckling hösten 2012 Utbildningar, föreläsningar och stöd för personal inom Katrineholm kommun UTGIVEN I JUNI 2012 AV VIADIDAKT I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Här hittar du en del av det kompetensutvecklingsutbud

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu!

Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! GUIDE Kom igång med utbildningen säkervardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller till dig som utbildar i arbetsmiljöfrågan hot

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD

BYGGNADS- VERKSAMHETS- BRANDSKYDDSBESKRIVNING SAMT RISKBILD Systematiskt brandskyddsarbete Komplicerad Större industri Följande exempel är en beskrivning av hur det systematiska brandskyddsarbetet kan se ut och verka för en större industri. Informationen under

Läs mer

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn

Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Denna mall är baserad på material framarbetat av Falkenbergs Räddningstjänst. Underlag för Systematiskt brandskyddsarbete på namn Innehållsförteckning Systematiskt brandskyddsarbete 1 Brandskyddspolicy

Läs mer

Endagskurser i relationsutveckling

Endagskurser i relationsutveckling Endagskurser i relationsutveckling Bygg på dina kunskaper Självinsikt (SDI) Grupputveckling, samarbete och feedback Chefskap och situationsanpassat ledarskap Kommunikation och konflikthantering Personlig

Läs mer

Brandsäkerhetsutbildning för gruv- och stålindustrin

Brandsäkerhetsutbildning för gruv- och stålindustrin Brandsäkerhetsutbildning för gruv- och stålindustrin Till dig som ska introducera webbutbildningen Innehållsförteckning Introduktion av webbutbildningen 1 Varför utbildning? 1 Rekommendationer för en lyckad

Läs mer

Utbildningsprogram 2013

Utbildningsprogram 2013 Utbildningsprogram 2013 - KUNSKAP ÄR ALDRIG TUNG ATT BÄRA - A-Assistans anordnar varje år utbildningar i syfte att stärka de anställda i sina yrkesroller. GRUNDKURS - PERSONLIG ASSISTANS Vår grundläggande

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

verktygslådan ett smart stöd för studenter

verktygslådan ett smart stöd för studenter verktygslådan ett smart stöd för studenter 2009/2010 välkommen till verktygslådan! Här hittar du olika utbildningar, verktyg, att plocka fram vid behov. De olika verktygen består av kurser, grupper och

Läs mer

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn

MORA BRANDKÅR. Vägledning inför tillsyn Alltid redo? Du har säkert funderat på vad som skulle kunna hända om det börjar brinna i din verksamhet. Likaså hur du och din personal skulle hantera en eventuell brand. Om inte då är det dags att börja

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Projektledarutbildning

Projektledarutbildning 1(6) 2014-10-20 Inbjudan till Projektledarutbildning 6 dagar: 12-14 oktober samt 2-4 november 2015 Kurs och Konferens erbjuder en 6-dagars projektledarutbildning med hjälp av CANEA Consulting Group som

Läs mer

Utbildningar hösten 2013

Utbildningar hösten 2013 Utbildningar hösten 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅRA UTBILDNINGAR...3 ASSISTENTUTBILDNING...4 Stockholm 5/11, Göteborg 17/9 ARBETSLEDARUTBILDNING...5 Stockholm 15/10, Göteborg 1/10 KONDUKTIV PEDAGOGIK 1...6

Läs mer

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt

Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Kalmar Brandkårs vägledning inför tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor Vad gör Du om det brinner hos Dig? Att det skulle kunna börja

Läs mer

Välkommen till Df academy och våra utbildningar!

Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Välkommen till Df academy och våra utbildningar! Som Premium Partner till Promethean och ActivBoard samt certifierad utbildare för SMART Board erbjuder vi på Df academy ett antal utbildningar, som planeras

Läs mer

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010

KURSER I GÖTEBORG. Hösten 2010 KURSER I GÖTEBORG Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar

Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Kommunikation för chefer och ledare 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas

Läs mer

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010

KURSER I STOCKHOLM. Hösten 2010 KURSER I STOCKHOLM Hösten 2010 Välkommen till Move & Walk Assistans utbildningar! Vi på Move & Walk Assistans vill att du som anställd ska kunna utvecklas i din yrkesroll. Vi värnar därför om den personliga

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Led dig själv med visioner

Led dig själv med visioner Var är du i livet Söker du färdigheter r och verktyg för att kunna Led dig själv med visioner en kurs i personligt ledarskap och effektivitet hantera förändringar? Är du intresserad av personlig utveckling

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

RIKTLINJER. Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete RIKTLINJER 2 Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete Håbo kommun ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete enligt SRVFS (2003:10) och

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer