Utan spaning - ingen aning!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utan spaning - ingen aning!"

Transkript

1 Utan spaning - ingen aning! Exempel på utbildningar, kurser och föreläsningar för företag I foldern hittar du exempel på kurser, utbildningar och föreläsningar som kan anordnas för företag och organisationer. Utgiven i april 2013 av Viadidakt, en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Katrineholm och Vingåker. 1

2 Windows och Word - introduktion Introduktion vänder sig till dig som saknar eller har liten datorvana. Målet är att du efter introduktionen ska kunna hantera grundläggande funktioner i Windows och Word, att kunna gå vidare på andra grundkurser inom Office-paketet samt få en inblick i möjligheterna att använda Internet. Word Kursen vänder sig till dig som inte är van vid ordbehandling samt till dig som har arbetat med något annat ordbehandlingsprogram än MS Word. Kursen ger dig grundläggande kunskaper i Word och ordbehandling. Ur innehållet: Programmets uppbyggnad (menyer, verktygsfält, visningslägen m.m.). Skriva och redigera text. Spara, öppna och skriva ut. Punkt- och nummerlistor. Genomgång av funktioner som underlättar och effektiviserar textbehandling. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows. Word - fortsättningskurs Kursen vänder sig till dig som skriver mycket texter och redan har grunderna i ordbehandling men nu vill komma vidare med fler funktioner Word. Ur innehållet: Formatera dokument. Tabellfunktion. Nummeroch punktlistor. Autokorrigering och autotext. Koppla dokument. Infoga bilder m.m. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows. Excel Kursen vänder sig till dig som har grunderna i kalkylprogrammet Excel och nu vill jobba mer effektivt och utnyttja mer av programmets resurser. Ur innehållet: Repetition av grunderna. Diagram och grafik, urvals- och pivottabell. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows och Excel. Info: Johan Nygren, tfn Excel - fortsättningskurs Kursen vänder sig till dig som har grunderna i kalkylprogrammet Excel och nu vill jobba mer effektivt och utnyttja mer av programmets resurser. Ur innehållet: Repetition av grunderna. Diagram och grafik. Urvals- och pivottabell. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows och Excel. Info: Johan Nygren, tfn PowerPoint Målet är att du efter kursen ska ha grundläggande kunskaper att göra presentationer och OH-bilder i datorn med hjälp av presentationsprogrammet PowerPoint. Ur innehållet: Skapa presentationer med hjälp av guiderna. Tidsinställningar för självvisande presentationer. Animeringar. Skriva ut åhörarkopior och dokumentation. Förkunskaper: Grundläggande kunskaper i Windows och ordbehandling. Håll koll på aktuella utbildningar och föreläsningar Aktuella utbildningar och föreläsningar hittar du på Du ansöker direkt på webben! På kan du ansöka direkt och hålla koll på vilka utbildningar du gått. Sök helst fem veckor innan utbildningen startar. 2

3 Sociala medier - föreläsning med workshop Föreläsningen med workshop om sociala medier vänder sig i första hand till mindre och medelstora företag. På träffen ges en genomgång av de vanligaste sociala medierna som finns, utveckling och trender och hur man som företagare kan dra nytta av de olika kanalerna. Ur innehållet: Sociala medier idag - vad har hänt i samhället och på internet och var står vi idag Sociala medier för mindre företag - vad kan man som mindre företag ha sociala medier till? De stora medierna - en översikt av de största sociala medierna idag och hur man praktiskt kan använda dessa i verksamheten. (Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn och lite om Twitter.) Kom igång - en introduktion till att jobba strukturerad med sociala medier. Omfattning: 3 timmar i Katrineholm eller Vingåker. Förkunskaper: Grundläggande IT-kunskaper. Kostnad: kr/grupp upp till 10 deltagare. Info: Robert Davidsson, tfn Presentations- och föredragningsteknik Kursen vänder sig till dig som handlägger och föredrar ärenden och som behöver kunna hantera olika talarsituationer i möten med kunder, personal och andra intressenter på ett professionellt sätt. Kursen syftar till att enkelt och engagerande ge insikter och färdigheter - både praktiskt och teoretiskt. Om hur man kan förbättra sin föredragningsteknik samt generera intresse och entusiasm för budskapet. (Hos både dig själv och mottagarna.) Ur innehållet: Är talandet inför andra ett nödvändigt ont eller en bra möjlighet? Vad är ett lyckat framförande? Vad menas egentligen med retorik? Vad menas med ethos, logos och pathos? Om Disposition. Stil. Minnestekniker. Genomförande. (Kroppsspråk. Röstbehandling. Dynamik. Personlighet. Hur hantera nervositet?) Hur skapa god kommunikation och delaktighet? Bemöta frågor och ifrågasättande? Kort om argumentationsanalys. Tekniska hjälpmedel - om användande av grafer och bilder, fördelar och fällor. Omfattning: Ca. 2 dagar. Skriva lättläst Kursen, som ska ge verktyg att skriva en lättläst informationstext, vänder sig i första hand till informatörer och webbredaktörer. Ur innehållet: Grunderna för det lättlästa språket. Vem skriver jag för? Vad är lättläst/svårläst? Konkreta skrivråd. Exempel och kortare övningar varvas med teorigenomgång. Lättläst i trycksak och Lättläst på webben. Lättläst text behöver lättläst form. Praktiska skrivövningar. Gemensam genomgång av praktiska övningar. Omfattning: 1-2 halvdagar. Info: Mari Johansson, tfn Alla priser är exklusive moms. Behöver du hjälp med officeprogrammen? Nu kan du få individuell coachning inom Windows och MS officepaketet direkt på din arbetsplats! Coachning kan vara ett bra alternativ för dig som inte har möjlighet att gå på ordinarie utbildningar, har frågor som är specifika för just dina arbetsuppgifter, småfrågor om flera olika program eller om du vill få tips på hur just du kan effektivisera arbetet vid datorn. Kostnad: Beroende på omfattning och innehåll. Mer information och bokning Utvecklingsledare Johan Nygren, tfn Projektledarutbildning Kursen vänder sig till dig som leder eller kommer att leda projekt inom kommunal verksamhet eller företag och organisationer. Syftet är att ge deltagarna praktiskt användbara projektmetoder och stärka dem i deras ledarskap. Målet är att efter genomförd utbildning ska man kunna planera, leda, genomföra och utvärdera projekt. Ur innehållet: Vad är projekt? Ett projekts faser. Hur är projektmodeller uppbyggda och vad innehåller de? Riktlinjer för kvalitet i projektledning. Projektstyrning att styra mot mål. Praktiskt arbete med ett projektuppdrag. Förstudie. Nulägesanalys. Målformulering effektmål, projektmål och delmål. Att leverera inom utsatt tid. WBS work breakdown structure beräkna projektets omfattning. Ganttschema beräkna projektets tid. Dokumentation och utvärdering. Möten och kommunikation (planering). Organisation roller och ansvar. Projektledarrollen. Att leda men inte vara chef. Att kunna förankra, tydliggöra, motivera och inspirera. Gruppdynamik FIRO. Situationsanpassat ledarskap. Olika teamroller och beteenden. Att leda möten och att effektivisera kommunikationen i genomförandet. Tydliga presentationer. Kommunikationsmodellen. Att ha ett coachande förhållningssätt. Omfattning: Ca 4 heldagar. 3

4 Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) Brandombud Utbildningen vänder sig till chefer och brandskyddsansvariga i organisationer som inte har ett Systematiskt brandskyddsarbete, men vill starta och bygga upp ett system. Ni kommer under utbildningen att bygga upp ett system för er förvaltning/verksamhet. Målet med utbildningen är att färdigställa dokumentation så att ni direkt kan börja arbeta med brandskyddet på ett genomtänkt och förankrat sätt. Ur innehållet: Lagen om skydd mot olyckor. Vad är SBA? Bedömning av eget SBA (nulägesanalys). Riskinventering. Brandskyddspolicy. Ansvarsfördelning. Nödlägesberedskap. Utbildningsplaner. Verksamhetsbeskrivning. Brandskyddsbeskrivning. Kontrollsystem. Regler. Rutiner. Uppföljning. Övriga dokument. Omfattning: Ca 5 tillfällen på två timmar. Kursen väder sig till dig som är brandskyddsombud på din arbetsplats. Lär dig se det som ännu inte har hänt. Då kan du skapa större trygghet på din arbetsplats. Kursen ger dig metoderna för att kontrollera brandskyddet och vänder sig till dig som praktiskt ska kunna kontrollera brandskydd och brandrisker på din arbetsplats. Kursen passar också för den som är ansvarig för brandskyddet i mindre företag och organisationer. Målet med kursen är att du ska kunna hitta brandrisker och veta hur du hanterar dem. Du ska också kunna genomföra kontroller för ett säkert brandskydd. Ur innehållet: Lagen om skydd mot olyckor. Systematiskt brandskyddsarbete. Brandskyddsombudets arbetsuppgifter. Riskinventering. Kontrollsystem. Checklistor. Praktisk övning av kontrollrond. Omfattning: En halvdag. Utbildare: Instruktörer från Västra Sörmlands Räddninstjänst. Brandskydd Målet är att du efter genomgången kurs ska ha kunskaper om hur man kan arbeta förebyggande och agera vid verklig fara. Ur innehållet: Lagen om skydd mot olyckor. Systematiskt brandskyddsarbete. Risker. Brandspridning, brandförlopp. Byggnadstekniskt brandskydd. Utrymning. Släckutrustning. Praktik: Handbrandsläckare och brand i kläder. Omfattning: En halvdag 4 Utrymningsövning för hela verksamheten Kursen vänder sig till arbetsplatser som vill genomföra en utrymning i praktiken. Att praktiskt få öva utrymning under verkliga förhållanden är mycket lärorikt. Organisationen får en chans att förbättra och se över rutiner innan något inträffar på riktigt. Ur innehållet: Under övningen rökfyller vi en lokal med så kallad teaterrök. När brandlarmet aktiveras sköter ni själva utrymningen. Efter genomförd utbildning görs en mindre utvärdering och en genomgång av vad som gick bra och vad som gick mindre bra.

5 Hjärt-lungräddning Barn Kursen vänder sig till dig som i ditt arbete behöver kunskaper i hjärt- och lungräddning. Målet med kursen är att man ska kunna ge hjärt- och lungräddning på barn. Omfattning: En halvdag (Även egna grupper på upp till 10 personer kan bokas). Utbildare: Instruktörer Västra Sörmlands Räddningstjänst Kostnad: 750 kr/deltagare i allmänna grupper. Kontakta oss för pris per grupp. Hjärt-lungräddning / första hjälpen Kursen vänder sig till dig som behöver kunskaper i första hjälpen(l-abc)och hjärt- lungräddning. Målet är att du efter genomgången kurs ska kunna ge hjärt-lungräddning på vuxna samt kunna använda första hjälpen. Ur innehållet: L-ABC. Hjärt-lungräddning. Luftvägsstopp. Akuta sjukdomar. Agerande på olycksplats. Omfattning: En halvdag (Även egna grupper på upp till 10 personer kan bokas). Utbildare: Instruktörer Västra Sörmlands Räddningstjänst. Kostnad: 500 kr/deltagare i allmänna grupper. Kontakta oss för pris per grupp. HBT-kompetens - seminarium om fördomar och hatbrott Utbildningen vänder sig till dig som vill få kunskap om HBT (homo-, bi- och transpersoner) och hatbrott. Syftet är att du ska få begrepp och grunder inom detta område. Ur innehållet: Strukturella förhållanden i samhället. Fokus på homosexuella och samhällets värderingar. Vilka strukturer och mekanismer utlöser brotten? I vilka grupper är detta vanligast förekommande? Kan man utläsa om vissa grupper ligger i riskzonen till att bli förövare? Brottsoffren - fallbeskrivningar. Begrepp. Vad kan vi göra som kommunmedborgare? Vad händer i Sverige och omvärlden? Goda exempel. Omfattning: En halvdag. Ett interkulturellt förhållningssätt Föreläsningen handlar om hur vi alla formas av kulturer, hur vi bokstavligen ser världen olika beroende på vår kulturella bakgrund, och hur synen på människans essens varierar från samhälle till samhälle. Ur innehållet: Hur fungerar kultur och varför är det så svårt att byta land? Varför sker integration så långsamt? Omfattning: En halvdag Alla priser är exklusive moms. Att överlista Jante -konsten att lyfta sig själv och andra Tillsammans med KFV-Marknadsföring AB erbjuder Viadidakt en föreläsning med Tomas Gunnarsson. Jantementaliteten är djupt rotad i den svenska folksjälen, men Tomas vill visa oss att det går att överlista Jante och skapa en inre hejaklack som lyfter både dig själv och andra! Följ med på en spännande och insiktsfull upptäcktsfärd i konsten att stå upp för dig själv. Vänd avund till inspiration, säg farväl till Jante och välkomna istället både dig själv och andra! Ur innehållet: Tomas vill ge dig möjligheten att omvända Jante-tabu till en skapande kraft som gagnar dig själv och i förlängningen även de runt omkring dig. Du ska få praktiska verktyg som hjälper dig att byta fokus från ett förminskande till ett upplyftande förhållningssätt. Våga säga nej till Jante!Säg istället ja till dig själv, till andra och till era idéer. Tillsammans kan ni skapa stordåd. Dag/tid: 16 okt 2013, kl Plats: Safiren, Katrineholm. Kostnad: 300 kr/deltagare. Info: Mari Johansson, tfn Konversationsengelska - olika inriktningar, t.ex. för besöksnäring, teknik, affärer En utbildning i konversationsengelska anpassad för dig som arbetar inom olika branscher. Ur innehållet: Muntliga och skriftliga artighetsfraser. Allmänna konversationsämnen som t.ex. resa, bo, äta, arbete, utbildning, familj m.m. Deltagarnas önskemål. Omfattning: Ca 5 tillfällen på två timmar. Kostnad: kr/deltagare eller kr/grupp upp till 10 deltagare. 5

6 Kinesiska En distanskurs som vänder sig till dig som är företagare och som behöver grundläggande kunskaper i kinesiska språket, både tal och skrift. Kursen är en webbaserad och bedrivs till största delen via AdobeConnect men vissa träffar på lärcentrum, exempelvis vid tentamen, kan bli aktuella. Som deltagare kan du välja om du efter avslutad godkänd kurs vill ha akademiska poäng. Kursmål: Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna uttrycka sig aktivt på grundläggande nivå behärska enklare grammatiska strukturer läsa och skriva omkring skrivtecknen använda Pinyin-romanisering uttala de kinesiska språkljuden och identifiera hur dessa skiljer sig från svenska/engelska använda ett Pinyin-romaniserat kinesisk-engelskt lexikon. Dag/tid: 10 tillfällen på 1,5 timmar. Kostnad: kr/deltagare. (Vill deltagaren efter avslutad kurs även ha akademiska 7,5 högskolepoäng: kr/ deltagare.) Info: Kent Wallén, tfn Så hanterar du besvärliga personer En föreläsning där du får lära dig att ta itu med konflikter och att bemöta besvärliga personer. Vår omgivning är full av gnäll spikar, velpellar och besserwissrar. Det är svårt att slippa ifrån de jobbiga typerna helt - men med rätt inställning (och några smarta knep) går det att minimera den tid och energi de tar från dig. Ur innehållet: Du får praktiska verktyg för hur du hanterar ilska och frustration hos andra och hos dig själv. Du får fördjupad kunskap om hur du kan hantera besvärliga personer. Lär dig att sätta gränser och få större insikt i hur du själv reagerar i olika situationer. Utbildare: Henrik Mattsson, Cavena Utbildning. Henrik Mattsson har sedan slutet av 90-talet arbetat med att utbilda människor i effektiv kommunikation och konflikthantering. Henrik är bl.a. utbildad i Personlig Utveckling och Advanced Leader ship av K-A Inc, Certifierad Internationell Coach och NLP Master Practitioner via Skandinaviska Ledarhögskolan. Mental Träning, Konflikthantering och Kommunikation är andra exempel på områden han har utbildat sig i. Mer information: Johan Nygren, tfn Säkerhet i reception Kursen vänder sig till dig som arbetar i reception och behöver grundläggande kunskaper i säkerhet. Målet med kursen är att du ska få ett ökat säkerhetsmedvetande och en säkrare arbetssituation. Ur innehållet: Att arbeta i reception. Receptionens säkerhetsfunktion. Inpasserings- och besöksrutiner. Informationssäkerhet. Omfattning: En dag. Coachande ledarskap Vill du att både du och dina medarbetare ska utvecklas och ta ett steg till? Vill du att dina medarbetare ska bli mer mål- och lösningsfokuserade? Vill du skapa en kultur som kännetecknas av delaktighet, beslutsamhet och engagemang? Att coacha medarbetarna är en kraftfull metod i ledarskapet för att skapa effektivitet på kort och lång sikt. Ett coachande ledarskap leder till konstruktiva relationer och ökat engagemang vilket ger vinster i både ökad lönsamhet och frigjord tid. Det är en utbildning med sikte på utveckling för dig som ledare och för dina medarbetare. En kvalitativ utbildning omfattande fem och en halv dagar med syfte att deltagaren kan tillämpa coaching i sin ledarroll. Fokus ligger på färdighetsträning varvat med reflektion och teoripass. Utbildningsgruppen blir på max tolv deltagare. Omfattning: Ca 5-6 dagar. Lönesättning - lönesamtal Kursen vänder sig till lönesättande chefer och målet med kursen är att stärka chefer i uppgiften att genomföra lönesamtal. Ur innehållet: Varför individuell lön? Varför lönesamtal? Verksamhetsutvecklande lönesättning. Lönesamtal och medarbetarsamtal. Omfattning: Ca. en heldag. CAD Utbildningen vänder sig till dig som vill ha grundläggande kunskaper i AutoCad. Efter utbildning kommer du kunna framställa CAD-ritningar i 2D-miljö. Ur innehållet: Grundläggande termer. Arkivering. Ritkommandon. Ritövningar. Koordinatsystem. Inställningar på rityta. Snapfunktioner. Zoomning. Modifiering av ritningar. Arbeta med text. måttsättning. Snittmarkeringar. Lager, färg, linjetyper. Göra block, sätta in block. Utskrift m.m. Omfattning: Ca. 20 timmar. Info: Utvecklingsledare Johan Nygren, tfn

7 Varför finns inte... Sparsam körning Utbildningen vänder sig till dig som kör mycket bil i tjänsten. Målet för utbildningen är att minska bränsleförbrukning och miljöfarliga utsläpp. Utbildningen omfattar en heldag. Ur innehållet: Sparsam körning: praktisk del med körning i personbil utrustad med färddator/flödesmätare, teori Enkät- och analysverktyget esmaker Behöver du göra enkäter och uppföljningar är esmaker ett användarvänligt system som möjliggör skräddarsydda enkäter, formulär, webbfrågor och kunskapstester. Program erbjuder flexibilitet för användaren och samtidigt högsta möjliga deltagande för de svarande. Viadidakt erbjuder demonstrationer och användarutbildningar i systemet. Ur innehållet: Orientering i systemet. Olika frågetyper. Skapa enkät och publikation. Hantera inkomna svar och skapa rapporter m.m. Förkunskapskrav: Goda kunskaper i Windows och Internet Explorer. Info: Robert Davidsson, tfn I den här foldern visar vi några exempel på kurser och föreläsningar. Givetvis kan vi skräddarsy utbildningar och kompetensutveckling för just ditt företag/organisation. Viadidakts utvecklingsledare har många års erfarenhet av kompetensutvecklingsfrågor och stora kontaktnät. Kanske är det bara några få medarbetare på ditt företag som är behov av en kurs. Viadidakt kan då samordna utbildningsuppdrag och på så vis möjliggöra utbildning på hemmaplan. På sista sidan hittar du våra kontaktuppgifter! Håll koll på aktuella utbildningar och föreläsningar Avbokningsregler m.m. Anmälan är bindande när du fått en kallelse. Avbokning ska alltid ske skriftligt (via e-post till brev eller fax ) till Viadidakt före sista avbokningdag. Vid förhinder senare än sista avbokningsdag kan platsen överlåtas till annan i samma företag/organisation efter samråd med ansvarig utvecklingsledare på Viadidakt.Viadidakt har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Aktuella utbildningar och föreläsningar hittar du på Du ansöker direkt på webben! På kan du ansöka direkt och hålla koll på vilka utbildningar du gått. Sök helst fem veckor innan utbildningen startar. 7

8 Viadidakts personal- och uppdragsutbildningar Tack vare avtal och kontakter med många utbildningsföretag och föreläsare kan vi erbjuda ett rikt utbud av specialanpassade seminarier och uppdragsutbildningar på hemmaplan för företag och organisationer. Vi hjälper dig med: - information om aktuella utbildningar och råd i kompetensutvecklingsfrågor, - att planera, samordna, genomföra och utvärdera kompetensutvecklingsinsatser i arbetsgruppen eller din organisation. Utvecklingsledare Utvecklingsledarna planerar och administerar kompetensutvecklingsinsatser på uppdrag eller egeninitierade. Sirpa Abben Kvalitetsstrateg och utvecklingsledare, tfn Robert Davidsson Kommunikationsstrateg, tfn Ämnesansvar: Kommunikation Per-Arne Holmqvist Utvecklingsstrateg, tfn Ämnesansvar: Näringslivskontakter, YH Mari Johansson Utvecklingsledare och vfu-samordnare tfn Ämnesansvar: Pedagogik, Administration och Verksamhetsförlagd utbildning. Ann-Kristin Löfstig Panzar Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: Chefsutveckling, omvårdnad, arbetsmiljö och förebyggande åtgärder, beteende/kommunikation, jämställdhet, ekonomi Johan Nygren Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: IT, miljö, folkhälsoarbete och samhällsorientering Kent Wallén Utvecklingsledare, tfn Ämnesansvar: Kultur, högskoleutbildning Receptioner Till våra receptioner kan du vända dig om du inte vet vem du ska kontakta eller inte får tag i rätt person. Receptionerna hjälper dig även om du vill ha blanketter, boka lokaler eller boka tentamenstillfällen. Kullbergska huset Bievägen 1 B i Katrineholm Telefon Camilla Centerblad och Britt-Inger Karlsson Åbrogården Storgatan 55 i Vingåker Telefon Anki Århammar, Annika Svalin och Nicklas Andersson Studie- och yrkesvägledare Vänd dig till våra studie- och yrkesvägledare om du är intresserad av studier som inte ingår i ordinarie personalutbildningsutbudet samt för studiefinansiering. Carina Elfving, tfn Gun Hasselgren, tfn Lise Olsson, tfn , Jenny Palm, tfn Administration Till våra administratörer kan du vända dig om du har frågor om antagning, praktik eller fakturering. Mari Johansson Utvecklingsledare och vfu-samordnare tfn Solveig Hedbris Ekonomiadministratör, tfn Välkommen att kontakta någon av oss! Få nyheter, stort som smått, diskutera, tyck till och utöka ditt kontaktnät. twitter.com/viadidakt Få nyheter, stort som smått Kortare filmer från Viadidakts verksamheter. 8 Viadidakt i Katrineholm Reception: Kullbergska huset, Bievägen 1 B Postadress: Viadidakt, KATRINEHOLM Telefon: , fax Viadidakt är en gemensam förvaltning för arbetsmarknad, integration och vuxnas lärande i Katrineholms och Vingåkers kommuner. Verksamheten är en viktig del för att höja utbildningsnivån och utveckla andra delar i den pågående strukturomvandlingen i västra Sörmland. Viadidakt i Vingåker Reception: Åbrogården, Storgatan 55 Postadress: Viadidakt, VINGÅKER Telefon: , fax

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012

Näringslivsnytt 05. Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Näringslivsnytt 05 Nyheter från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringsliv och samhällsutveckling. Nr 5 Juni 2012 Är framtiden redan här? Hur kommer morgondagens köpmönster att se ut? Kommer vi att handla

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Jag undrade alltid varför inte någon gjorde något åt det; tills jag insåg att jag var någon." Våren 2015 Lily Tomlin Sid 2 Anmäl genom

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Den som tror att kompetens och utbildning är samma sak, är offer för inbillning Hösten 2012 Anmäl genom att ringa: 0383-594 91 Sid 2

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar Kompetensutveckling för näringslivet Problemet med ekorrhjulet är att även om man lyckas springa fortare än alla andra, så är man fortfarande bara en ekorre. Källa: Lily Tomlin Hösten

Läs mer

Kurser & Utbildningar

Kurser & Utbildningar Kurser & Utbildningar hos Nuvab Kompetensutveckling för näringslivet Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att inte fråga och förbli det. Okänd. Våren 2014 Sid 2 Anmäl genom att ringa: 0383-594

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! VÅREN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. CHEFSUTVECKLING PÅ DINA VILLKOR LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR

INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR INSPIRATION CHEF OCH LEDARSKAP FÖRELÄSNINGAR SEMINARIER UTBILDNINGAR Personligt Mästerskap tydligt ledarskap Ett Personligt Mästerskap för ett tydligt ledarskap hitta ditt personliga mästerskap Ur innehållet

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012

UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 UTBILDNINGSKATALOG GIL Akademin 2012 Några ord om GIL:s utbildningar Vad kännetecknar en bra utbildning? Hur många deltagare det är som har gått utbildningen? Hur dyr utbildningen är? Hur erfarna och kompetenta

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station

Innehåll. Nytt & nygammalt. Säker station Kurskatalog 2012 Innehåll Nytt & nygammalt 1 Priser & villkor 2 Säkerhet 3 Brandfarliga varor föreståndare 3 Brandutbildning mera av allt 3 Grundkurs Livsmedelshygien och egenkontroll 4 Säker station 4

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser

hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser hösten 2009 CityAkademin utbud hösten 2009: Mentorprogram, mångfaldssatsning, seminarier och kurser cityakademin CityAkademin CityAkademin är Malmö Citys egen mötesplats för utveckling och inspiration.

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

Fånga morgondagens möjligheter

Fånga morgondagens möjligheter PwC Academy Fånga morgondagens möjligheter Utbildningar våren 2010 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor pwc.com/se/pwcacademy Det finns ett antal omvärldsfaktorer som kommuner

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR

PROGRAM OCH UTBILDNINGAR. Vi hjälper dig utvecklas! LEDARSKAP MEDARBETARSKAP AFFÄRSMANNASKAP KOMMUNIKATION PEDAGOGIK HR 2014 2015 Vi hjälper dig utvecklas! Möt Patrik, Pernilla, Nellie och Per. Fyra av våra över trettio utbildare på Advantum Kompetens. De hjälper dig nå dina kunskapsmål och ger dig verktyg att fortsätta

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Utbildningar & konferenser 2014

Utbildningar & konferenser 2014 ar & konferenser 2014 Innehåller även alla våra trycksaker! SABO sprider kunskap sabo sprider kunskap 1 Trycksaksnummer: 13711/2013-12.1 500 Grafisk produktion: SABO Kommunikation Tryck: TMG Sthlm AB,

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

Föreläsningar & Kurser 2015

Föreläsningar & Kurser 2015 Föreläsningar & Kurser 2015 För medlemmar i Unionen Chef Unionen Stockholm, Östra Sörmland/Gotland och Uppland Anmäl dig under Kurser och Spetsa din chefskompetens Innehållsförteckning @ Unionens chefslinje

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer