1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information"

Transkript

1 Kur s k at al og2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information GRUNDUTBILDNING 3. Redovisning 4. Grundläggande straffrätt och straffprocessrätt 5. Ekokurs I Med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning behöver myndigheten frigöra resurser till riktade satsningar. Vi kommer därför att ställa in några utbildningar. De kurser som kommer att genomföras hösten 2013 är Redovisning EKO 1 Återförande av brottsutbyte Hemliga tvångsmedel FÖRDJUPNINGS-/SPECIALUTBILDNING 6. Fördjupningskurs (Ekokurs 2) 7. Framgångsrika förhör (fd Fördjupningskurs i förhörsmetodik) 8. Digital bevisning (fd Informationssäkring i IT-Miljö) 9. Återförande av brottsutbyte 10. Internationellt samarbete 11. Hemliga Tvångsmedel SÄRSKILD UPPDATERINGSUTBILDNING 12. Erfarenhetsseminarium för ekoadministratörer 13. Ekorevisorskurs IT-UTBILDNING 14. Excel grundkurs 15. Analysera data effektivt i Excel 16. PowerPoint

3 1 Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndighetens medarbetare utgörs av olika yrkesgrupper åklagare, poliser, ekorevisorer, andra specialister och administratörer. Motsvarande yrkesgrupper finns representerade vid ett antal andra myndigheter som, vid sidan om Ekobrottsmyndighetens, bl a har till uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla kompetensutveckling åt all personal oavsett hos vilken arbetsgivare de har sin anställning. För att utreda och beivra en alltmer komplex ekonomisk brottslighet krävs särskild kompetens. Även om viss utbildning beskrivs som grundläggande för kursområdet är all utbildning vid myndigheten att betrakta som specialistutbildning eftersom Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet. De olika kursnivåerna är grundkurs, fördjupningskurs/specialkurs och särskild uppdateringsutbildning. Alla nyanställda ska ha genomgått de flesta grund- och fortsättningskurser inom tre år. Det förutsätts att alla tar del av dessa kurser och de räknas som obligatoriska. För att uppnå ytterligare spetskompetens finns fördjupningskurser och specialistkurser inom olika områden. Dessutom ordnas seminarier och workshops. Utöver de kurser som finns beskrivna här erbjuds medarbetarna på EBM externa kurser av olika slag inom ramen för den personliga kompetensutvecklingen. Kursförteckningen är preliminär. Nya kurser kan tillkomma och även andra förändringar kommer sannolikt att ske, t ex vad gäller tid och plats. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad på den information som finns på Ekonätet och på myndighetens externa hemsida. till kurs eller seminarium 2013 bör i första hand ske under hösten 2012, dvs innan årsskiftet. Görs anmälan senare minskar chansen att få delta vid valt utbildningstillfälle väsentligt. Planering av utbildning kan med fördel ske i samband med den uppföljning av utvecklingssamtal som i regel genomförs efter sommaren. Grundutbildningen, som startar med självstudier, kommer att genomföras i under hösten Utbildningen varvas på samma sätt som tidigare med seminarier på kursgård. Utbildningen Återförande av brottsutbyte är nu återinförd. Utbildningens omfattning och innehåll påverkas i hög grad av de kompetensmål som bestäms till följd av rapporten Översyn av Ekobrottsmyndighetens arbeta att spåra, säkra förverka och återföra vinster av brott. Inom utbildningsfunktionen arbetar Utbildningsspecialist Anna Nilsson Bålman, Utbildningsadministratör Lise-Lotte Andersson samt Ekonomihandläggare Britt-Marie Axelsson. Hör gärna av er till mig, Anna, Lise-Lotte eller till Britt-Marie om ni har några synpunkter eller frågor. Karin Lönnheden Utbildningsansvarig

4 2 Innan Du anmäler dig till kursen Kurserna riktar sig i första hand till personal i den operativa brottsbekämpande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten, åklagarmyndigheterna och polismyndigheterna utanför myndigheten samt till personal vid samverkande myndigheter. I den mån det finns krav på förkunskaper framgår detta av kurspresentationen. Utbildningsfunktionen förbehåller sig rätten att göra undantag från målgrupp och förkunskapskrav som beskrivs i kurskatalogen. Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen som finns på Ekonätet respektive Rånet. För åklagare inom Åklagarmyndigheten ska den som är ansvarig för utbildningen på RÅ:kansli attestera. Övriga anmäler sig via anmälningsblankett som finns att hämta på Ekobrottsmyndighetens externa hemsida. Skicka anmälan med e-post (inscannad), post eller fax till: Ekobrottsmyndigheten Utvecklingsenheten Box Stockholm e-post fax På kursanmälan ska framgå att deltagande i kursen godkänts av deltagarens närmaste chef. Vi är tacksamma om du fyller i samtliga rader i anmälan (även titel). Ekobrottsmyndigheten avgör vilka personer som ska gå en kurs i de fall anmälningarna överstiger antalet tillgängliga platser. Vid uttagningen tas hänsyn till om anmälande myndighet gjort en prioriteringsordning av de anmälda. Vid uttagning tas även hänsyn till att kurserna får en lämplig sammansättning utifrån bl a yrkeskategori och erfarenhet. En grund för prioritering till fortsättnings- och fördjupningskurser/ specialkurser är i vilken omfattning anmälda gått grund- och fortsättningskurser enligt kursplanen. Den som antagits till en kurs kommer ca sex veckor innan kursstart att få besked om antagningen genom en kallelse och ytterligare information via e-post. Fem arbetsdagar efter att vi skickat bekräftelse räknas din anmälan som bindande. Kostnader I kursavgiften ingår kostnader för internat, kursmaterial, samt ersättning till kursledare och lärare om inget annat anges. Vid avbokning efter att anmälan blivit bindande förbehåller vi oss rätten att debitera anmäld deltagares myndighet, kammare eller enhet hela kurskostnaden. Resor till och från kursorten bekostas och bokas av respektive myndighet om inget annat meddelats. För deltagare från EBM gäller dock i stället att bokning av resor sker av kursdeltagaren. Faktura på kurskostnaderna skickas efter kursens påbörjande/avslutande till respektive myndighet. Det pris för kursen som anges i kurskatalogen är ett ungefärligt pris. EBM:s pris är självkostnadspris. Reservation görs för höjda kostnader under året. Lycka till med studierna önskar vi på utbildningsfunktionen!

5 3 Redovisning Allmänt Kunskap i redovisning är nödvändig i all ekobrottsbekämpande verksamhet. Den här kursen, som är en grundkurs, vänder sig både till dig som vill fräscha upp dina gamla kunskaper och till dig som är nytillkommen medarbetare inom EBM eller i annan organisation som arbetar med ekobrottsutredningar. Kursmål Efter avslutad kurs kommer du att: känna till varför redovisning behövs kunna upprätta löpande bokföring, enklare bokslut och årsredovisningar kunna applicera dessa kunskaper på vanliga bokföringsbrott Kursupplägg Denna kurs är en av två förberedande kurser i EBM:s ekoutbildningsprogram. Du måste vara godkänd på denna, eller likvärdig kurs, för att du ska få gå EBM:s grundläggande ekokurser. Kurstiden är fördelad över ca fyra månader. Totalt är tre dagar lärarledda; två i starten och en avslutande. Kursen börjar med att alla kursdeltagare träffas för två dagars lärarledd utbildning. Därefter följer repetition i form av en interaktiv utbildning som du gör på din egen arbetsdator. När du är klar med den gör du EBM:s skräddarsydda, interaktiva utbildning. Under kursen kommer du att få uppgifter som ska redovisas på det avslutande seminariet. All lärarledd utbildning hålls i EBM:s lokaler i Stockholm. Du måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Till hjälp finns en handledare, vanligen en ekorevisor, som står till förfogande med råd och stöd. Under kursens gång ska ett antal inlämningsuppgifter lösas. Samtliga dessa ska vara korrekt lösta för godkänd kurs. Innehåll Redovisningslagstiftning Bokföringsteknik Företagsbeskattning Databokföring Introduktion till bokföringsbrott Åklagare, poliser, ekoadministratörer samt övrig personal som utreder ekobrott vid EBM eller polis- och åklagarmyndigheter utanför EBM som tidigare inte genomgått grundläggande redovisningsutbildning eller som vill fräscha upp gamla kunskaper. Inga krav (4 månader) Startdatum i vår: feb Startdatum i höst: sept Distansutbildning (de två första kursdagarna och samt en avslutande kursdag äger rum i EBM:s lokaler i Stockholm) Max 18 Vår: 8 januari Höst: 6 augusti Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen : EBM A-2013/0010 Extern: ca kr Kursledare Kursen leds av en av mycket erfaren ekorevisor (meddelas i samband med antagningsbeskedet).

6 4 Grundläggande kurs i allmän straffrätt och straffprocessrätt Allmänt Denna kurs, som är en grundkurs, ska ge ekorevisorer, ekoadministratörer och övriga specialister som inte tidigare arbetat inom rättsväsendet grundläggande kunskap i straffrätt och straffprocessrätt. Kursen är obligatorisk för ekoadministratörer och ekorevisorer verksamma inom EBM. För analytiker, som måste gå den förberedande Redovisningskursen, är denna kurs valfri. Kursen är utformad som varierat lärande; den är till största delen en självstudiekurs med interaktiva utbildningsavsnitt, studiebesök samt erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Utbildningen avslutas med ett halvdagsseminarium. Kursmål Efter kursen ska du: Känna till de viktigaste straffteorier som motiverar att vissa gärningar är belagda med straff Ha kunskap om den allmänna straffrättens källor Vara införstådd med brottsbegreppets innebörd Känna dig hemmastadd i utrednings- och förundersökningsarbetet inom EBM. Innehåll 1. Straffrätt Inläsning genom kompendium i straffteorier, straffrättens källor och straffrättsprinciper Interaktiv utbildning i straffrätt 2. Straffprocessrätt Interaktiv utbildning straffprocessrätt Studiebesök hos Polisen Blogg om studiebesöket Interaktiv utbildning Rättegångsskolan Studiebesök på huvudförhandling Blogg om studiebesöket 3. Seminarium, halvdag 4. Kunskapstest på hela kursinnehållet (via Kompetensportalen) Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning. Kursledare Kursen leds av en mycket erfaren chefsåklagare (meddelas i samband med antagningsbesked). Ekorevisorer, ekoadministratörer och övriga specialister Inga krav Kurstid Räkna med 4½ dags självstudier fördelade över ca 6 veckor Start kursomgång 1 1 februari Seminarium 20 mars Start kursomgång 2 2 september Seminarium 16 oktober Kursen börjar med självstudier. Egna lokaler i Stockholm (avslutande halvdagsseminarium) Max 25 Kursomgång 1: 12 december 2012 Kursomgång 2: 24 juni 2013 Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0011 Extern: ca kr

7 5 Ekokurs 1 Syfte och mål Kursen har som övergripande syfte att ge kunskap och färdigheter i den utredningsmetodik som används för brott som utreds av Ekobrottsmyndigheten. Kursen syftar också till att öka kunskapen om de olika yrkesrollerna i utredningsgruppen och vad de förväntas göra i förundersökningsarbetet. Kursen är uppbyggd i tre block. Varje block är inriktat på en viss typ av brott: Block I Bokföringsbrott syftar till att förstå bokföringslagen och få grundläggande kunskap i begrepp som innefattar ett bokföringsbrott. Blocket har även som mål att kursdeltagarna ska förstå förutsättningarna för bokföringsbrott; de objektiva rekvisiten, såsom t ex huvudsaksrekvisitet samt de subjektiva rekvisiten. Deltagarna ska kunna tillämpa sina kunskaper i utredningar om bokföringsbrott. I första hand åklagare, poliser och ekorevisorer. Godkänd på EBM:s redovisningskurs eller förvärvat motsvarande kunskapsnivå på annat håll, och/eller godkänd på EBM:s kurs i allmän straffrätt och straffprocessrätt eller förvärvat kunskapsnivå på annat håll. HT 2012 Block II Start (självstudier) 8 november Seminarium 4-8 februari 2013 Block III Start (självstudier) 11 februari 2013 Seminarium mars 2013 Block II Skattebrott ska dels ge kursdeltagarna överblick över skatteområdet och viss förståelse för hur Skatteverket arbetar. Som ett nästa steg är målet att kursdeltagarna i huvudsak ska förstå hur skattebrottslagen är uppbyggd. Därefter ska kursdeltagarna kunna tillämpa sina kunskaper i grupp. Block III Brotten i näringsverksamhet fokuserar bl a på borgenärsbrott, förmögenhetsbrott och brottsutbytesfrågor. Det huvudsakliga målet är att kursdeltagarna ska kunna tillämpa utredningsmetodik i sina respektive yrkesroller på ett korrekt sätt. Krav på dig som kursdeltagare För att bli godkänd på kursen krävs följande: Godkänd på e-utbildningar och andra självstudier, såsom t ex inlämningsuppgifter och kunskapsprov Närvaro vid seminarier Inlämnad kursutvärdering Seminarierna är obligatoriska och förlagda till internat. Det är för att du förväntas ta del av det nätverk som skapas av kursdeltagarna och i utbildningen. Hela kursen startar med självstudier, så du måste själv sätta igång med studierna. HT 2013 Block I Start (självstudier) 2 september Seminarium oktober Seminarium november Block II Start (självstudier) 8 november Seminarium 3-7 februari 2014 Block III Start (självstudier) 11 februari 2014 Seminarium 31 mars 4 april 2014 Max 25 HT juni Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen deltagare finns på EBM:s hemsida EBM A-2012/0006 EBM A-2013/0012 : kr Extern: kr

8 6 Fördjupningskurs (Ekokurs 2) Allmänt Kursen äger rum under hösten Kursen delas in i två block och vänder sig till alla poliser, åklagare, revisorer och andra specialister som har genomgått ekokurs I. Innehåll Kursen kommer särskilt att inriktas på olika metoder att utreda typiska ekobrott samt ge deltagarna fördjupad kunskap inom centrala områden. Under kursen kommer de utvecklingsprojekt som äger rum under våren att följas upp. Kursen kommer att beröra följande områden: Del 1 Associationsrätt och företagaransvaret Bokföringsbrott Gärningsmannaskap och medgärningsmannaskap Förhöret och gärningsbeskrivningen brottets objektiva och subjektiva sida Penningtvätt och penninghäleri Del 2 Skattebrott Metodfrågor olika sätt att angripa brottsliga upplägg Hantering av stora mål (både under förundersökning och i domstol) Frågor om förundersökningsbegränsning Analytikerns roll under en förundersökning Brottsutbytesfrågor Kursledare Kursen leds av en erfaren chefsåklagare (meddelas i samband med antagningsbesked). I första hand åklagare, poliser och ekorevisorer Genomgått kursen Eko I eller annan motsvarande grundkurs i ekobrottsbekämpning. Del april Del maj Del 1 och Del 2 Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max februari Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0013 Extern: ca kr

9 Framgångsrika förhör (fd Fördjupningskurs i förhörsmetodik) Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning. 7 Åklagare, poliser och ekorevisorer Allmänt Denna kurs har sin tyngdpunkt i praktisk träning, och behandlar frågor rörande bl a: Förhörslära Personligheter Vittnespsykologi Lögnens psykologi Minnets psykologi Kulturell problematik Examination Examinationsgenomgång Kursen är särskilt inriktad på praktisk övning i förhörsmetodik. Kursen kan komma att omfatta förberedande litteraturstudier. Kursledare Meddelas senare Frågor om kursen besvaras av utbildningsadministrationen, Genomgått Ekokurs I (preliminära datum) Start (självstudier) 1 september Seminarium 1 16 september Seminarium oktober Seminarium november Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max juni Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0014 Extern: kr

10 8 Erfarenhetsseminarium för ekoadministratörer Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Allmänt Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag Under träffen kommer aktuella frågor för Ekoadministratörer inom ekobrottsbekämpning. att tas upp. Innehållet i seminariet är under omarbetning för att matcha gruppens behov. Ekoadministratörer eller motsvarande i annan ekobrottsbekämpande verksamhet. Träffen kommer att genomföras i två på varandra följande omgångar, så att samtliga ekoadministratörer kan delta. Det innebär även att hälften från varje ort deltar vid respektive tillfälle. Kursledare Meddelas senare. Administratörer som arbetar på myndigheter som i huvudsak arbetar med ekonomisk brottslighet. 6-7 november och november Frågor om kursen besvaras av utbildningsadministrationen, Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 25 2 april Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0015 Extern: ca kr

11 9 Digital bevisning (fd Informationssäkring i IT-miljö) Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning. för kursen er för kursen är i första hand åklagare, poliser och ekorevisorer. Syfte och lärandemål Det övergripande syftet med kursen är att ge bättre förundersökningar. Ytterligare ett syfte är att du som medverkar vid husrannsakan där digital bevisning förekommer känner dig bekant med miljön. Kursens övergripande mål är att du som medverkar vid husrannsakan där digital bevisning återfinns har grundläggande kunskap om vad som krävs av dig före, under och efter beslaget. Målen är fördelade över tre steg för husrannsakan/beslag i IT-miljö. Dessa är före, under och efter husrannsakan. 1. Före husrannsakan Åklagare ska känna till vilken typ av och var information kan hämtas för att kunna fatta nödvändiga (tvångsmedels)beslut om husrannsakan och beslag. Utredare ska kunna förbereda husrannsakan genom att i förväg rekognosera och bedöma typ och omfattning av verksamheten som är aktuell för husrannsakan, bl a genom IP-spårning, och därigenom bilda sig en uppfattning om var digital bevisning kan återfinnas. 2. Under husrannsakan Utredare ska under husrannsakan: Kunna känna igen och identifiera bevis. Kunna välja metod för insamling av digitala bevis. Kunna dokumentera beslaget på ett korrekt sätt. Kunna märka och transportera beslagtaget gods. Förstå varför ovanstående mål är viktiga. Åklagare, poliser och ekorevisorer och plats maj i egna lokaler, Stockholm juni i egna lokaler, Göteborg september i egna lokaler, Malmö april (Stockholm) 30 april (Göteborg) 7 augusti (Malmö) Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0016 Extern: kr. 3. Efter husrannsakan Utredare ska efter husrannsakan själv aktivt bidra till att analysarbetet sker effektivt, tidsbesparande och med god kvalitet för ärendet, genom att: Känna till hur IT-forensiker sammanställer det digitala beslaget. Veta vad som kan beställas från IT-labbet utöver grundläggande analys. Känna till IT-labbets processtider för olika analyser. Känna till hur analysen av den forensiskt säkrade digitala bevisningen genomförs. Känna till hur dokumentation och rapportering av digital bevisning genomförs. Kursledare Kursen leds av två erfarna IT-forensiker (meddelas i samband med antagningsbesked).

12 10 Återförande av brottsutbyte Allmänt Kursen syftar till att ge deltagarna en fördjupad kännedom om hur man kan arbeta för att återföra brottsvinster inom framför allt ekobrottsbekämpningen. Vinstsyftet är en mycket stor drivkraft för den ekonomiska brottsligheten och genom att angripa brottslighetens vinster kan man minska incitamenten för att begå brott. Brott skall inte löna sig! För att framgångsrikt kunna angripa brottsvinsterna krävs att vi spårar, säkrar och återför de vinster som brottsligheten gett upphov till. Det krävs även att vi har en god kunskap om vilka myndigheter som ingår som aktörer i det myndighetsgemensamma uppdraget vi har att återföra brottsvinster. Kursen är framtagen för att ge deltagarna fördjupade kunskaper om de verktyg och metoder som finns på området samt att ge deltagarna en ökad kunskap om de olika roller och möjligheter som olika myndigheter besitter i arbetet med återförande av brottsvinster. Innehåll Allmänt om arbetet med återförande av brottsvinster Förverkanden Skadestånd Företagsbot Fastställda fordringar (KFM) Betalningssäkring (SKV) Säkringsåtgärder (beslag, förvar/kvarstad) Betalningssäkring (skatter/avgifter) Kartläggning av och spårning av tillgångar Samverkan mellan SKV, KFM m.fl. Det myndighetsgemensamma uppdraget Internationella frågor runt brottsvinster Praktiska tips Åklagare, poliser och ekorevisorer Erfarenhet av att utreda ekonomisk brottslighet. VT mars HT november Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 25 VT februari HT oktober Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0017 Extern: ca kr

13 11 Internationellt samarbete Allmänt Denna kurs syftar till att ge deltagarna en bred bild av det internationella samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter. Utbildningen är ett av inslagen i EBM:s särskilda satsning på bekämpningen av den grova gränsöverskridande ekonomiska brottsligheten. Innehåll Viktiga internationella regelverk om t ex överlämnande enligt en arresteringsorder, rättslig hjälp och frysning genomgås. Vidare behandlas olika former för internationellt informationsutbyte, såväl inom den polisiära underrättelsetjänsten som mellan skattemyndigheter och rättsliga nätverk. Kursen är ett utmärkt tillfälle för deltagarna att själva skapa kontakter med personer som för närvarande är ämnesexperter och nyckelpersoner på de svenska myndigheter som har internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde. Kursledare Kursen leds av två erfarna åklagare samt en erfaren polis (meddelas i samband med antagningsbesked). Åklagare, poliser och ekorevisorer Erfarenhet av eller intresse för att arbeta med ärenden som innehåller internationella inslag mars Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 25 5 februari Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0018 Externa: ca kr

14 12 Hemliga tvångsmedel Allmänt Målsättningen med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i vad som gäller vid användandet av hemliga tvångsmedel med tyngdpunkt på hemlig teleavlyssning. Innehåll Deltagarna ska bli väl förtrogna med såväl de juridiska övervägandena som den praktiska hanteringen av de hemliga tvångsmedlen. Kursen spänner över hela tidsintervallet från KUT/spaning till domstolsförhandlingen. Under kursen kommer bl a följande frågor att beröras: relevanta lagrum och juridiska överväganden de nya reglerna om bl a underrättelseskyldighet straffvärdesventilen praktisk hantering möjligheten till internationell rättshjälp presentation av materialet i förundersökningsprotokoll/domstol vissa sekretessfrågor Kursledare Kursen leds av erfaren polis samt en erfaren åklagare (meddelas i samband med antagningsbesked). Åklagare, poliser, utredare, analytiker och ekorevisorer, varav minst 8 bör vara åklagare för att kursen ska genomföras. Genomgått ekokurs 1 eller förvärvat liknande kunskaper på annat sätt november Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 25 varav minst 8 åklagare 12 oktober Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0019 Extern: ca kr

15 13 Ekorevisorskurs Allmänt Kursen, som är en fördjupningskurs fokuserar på de tre ämnesområdena redovisning, revision och obestånd. Regelverket som vi använder står under ständig förändring vilket innebär att målet för kursen är att ge ny information och djupare kunskaper inom ämnesområdena. Kursen kan närmast ses som ett minikrav för att vidmakthålla kunskapsnivån och upprätthålla erforderlig kompetens för revisorerna. Förberedelser inför kursen I utvärderingarna från förra årets kurs fick vi tydliga signaler om att kurstiden var för kort. Vi kommer därför detta år att skicka ut förberedande material till kursdeltagarna så att vi snabbare kommer in på de intressantaste ämnena. Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning. Ekorevisorer Inga krav september Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 60 Kursledare Kursen leds av två erfarna ekorevisorer (meddelas i samband med antagningsbesked). 24 juni Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0020 Extern : ca 6 000

16 14 Excel grundkurs Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Excel. Utbildningsmål Efter utbildningen ska du kunna skapa enkla kalkyler med formler och funktioner. Du ska också kunna skapa diagram samt skapa och sortera i listor och söka efter data med hjälp av formulär. Innehåll Grunder i kalkylering Skriva i celler Formler och beräkningar Redigera en kalkyl Summa-funktionen Formatera kalkylen Textformat Kolumnbredd och radhöjd Infoga rader/kolumner Justering Kantlinjer och färger Utskrift Förhandsgranska/zooma Utskriftsformat Sidhuvud/sidfot Marginaler Sidbrytningar Utskriftsområde Kopiera/Flytta Autofyll Klippa och klistra Smarta etiketter Talformat och listor Talformat Valuta Talserier Egna talformat Egna listor Absolut och relativ referens Kopiera formler Diagram Diagramguiden Olika diagramtyper Redigera diagram 3D-effekter i diagram Alla som på olika sätt använder Excel i sitt arbete Inga krav 20 mars EBM:s lokaler i Stockholm Max 8 6 februari Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0021 Extern: 1000 kr

17 15 Analysera data effektivt i Excel Utbildningen vänder sig till dig som hanterar stora datamängde. Ett krav är att du är en van användare av Excel. Du ska ha använt Excel som arbetsverktyg under lång tid för att tillgodogöra dig kursens innehåll. Kursen kan komma att föregås av ett förkunskapstest. Utbildningsmål Efter kursen kan du använda Excel för att se trender i en stor datamängd och för att söka samband mellan flera datamängder. Du har även kunskaper i hur du skapar prognoser, testar dem mot verkligt utfall och analyserar tillförlitligheten. Du får lära dig att importera data och rensa filer. Stort fokus ligger på hur man använder pivottabeller för att vrida och vända på information. Med hjälp av en pivottabell kan du strukturera sammanställningen på flera olika sätt. Innehåll Importera data Import från olika källor Rensa data i t ex importerade filer Hur behandlas länkad datakälla Filtrera, sortera och strukturera data Skapa beräknande tilläggsfält Pivottabeller och pivotdiagram Grundkrav på kalkylen i Excel för sammanställning med pivottabell Skapa enkla och avancerade pivottabeller. Förbered underlaget, t ex med kalkylbladsfunktioner Koppla pivottabell till externa datakällor Redigera pivottabell Ta bort fel- och nollvärden. Uppdatera pivottabell. Tabellområde, förändringar Sortera i pivottabell Filtrera i pivotabell Beräkningar i pivottabell Skapa beräknande fält. Summera med summor och formler Gruppera data Dela upp året i månader eller kvartal Gruppera textfält, konton etc Formatera pivottabeller Gör siffrorna lättare att läsa med talformat och autoformat Skapa och redigera pivotdiagram Externa data Skapa pivottabeller från andra källor än Excel Konsolidering Scenariohanteraren Utredare, ekorevisorer, analytiker Excel grundkurs/motsvarande kunskap samt lång erfarenhet av att arbeta med Excel som arbetsverktyg 12 juni EBM:s lokaler i Stockholm Max 8 30 april Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0022 Extern: 1000 kr

18 16 PowerPoint grundkurs Utbildningen vänder sig till dig som vill komma igång och skapa snygga och professionella presentationer för bildspel och OH-bilder. Utbildningsmål Efter utbildningen kan du skapa en presentation med de Vanligaste verktygen för layout och innehåll i bilder. Du kan Skapa och tidssätta bildspel, samt utföra enklare animationer. Innehåll Användargränssnittet Bilder, bildlayout Formatera text Planera en presentation Document Inspector Infoga bilder, redigera bilder Hämta bilder från webben Skapa punkt- och nummerlistor Flernivålistor Diagramverktyget Redigera, formatera, importera Redigera, formatera, struktur Skapa, redigera, formaterar Rita figurer, markera, flytta, kopiera Fyllning, linjer, text Bilder, åhörarkopior Anteckningar, disposition Formgivning, färgschema Redigera, formatera Skapa bildspel, övergångar Tidsinställningar Interaktiva bildspel Animera text, bilder, figurer, ljud Spara en presentation så den kan visas utan PowerPoint Digitala signaturer Åklagare, poliser och ekorevisorer Inga krav 16 april EBM:s lokaler i Stockholm Max 8 5 mars Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0023 Extern: 1000 kr

Förord 2012-02-22 1 (1)

Förord 2012-02-22 1 (1) Datum Sida 2012-02-22 1 (1) Ert datum Dnr EBM A-2011/0447 Förord 2011 var ett mycket bra år för Ekobrottsmyndigheten. Vi tog viktiga utvecklingsinitiativ samtidigt som vi förbättrade resultaten väsentligt.

Läs mer

Förord 2014-02-21 1 (60)

Förord 2014-02-21 1 (60) Datum Sida 2014-02-21 1 (60) Ert datum Dnr EBM A-2014/0070 Förord År 2013 var historiskt för Ekobrottsmyndigheten. Vi gick från att vara en myndighet i storstadsregionerna till att få ansvaret för ekobrottsbekämpningen

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder

Investeringsbedrägeri. Rapport om arbetsmetodik och åtgärder Investeringsbedrägeri Rapport om arbetsmetodik och åtgärder RättsPM 2007:23 Utvecklingscentrum Stockholm Ekobrottsmyndigheten December 2007 Innehållsförteckning Sammanfattning...4 Vad är ett investeringsbedrägeri?...4

Läs mer

Polisens förhör med misstänkta

Polisens förhör med misstänkta Rikspolisstyrelsens utvärderingsfunktion Rapport 2013:7 Polisens förhör med misstänkta Svensk utbildning i internationell belysning Pär Anders Granhag Leif A. Strömwall Sebastian Cancino Montecinos Psykologiska

Läs mer

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten

RUBICON 2011. Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten RUBICON 2011 Vice överåklagare Roland Andersson September 2011 Ekobrottsmyndigheten 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Konkursförvaltare och konkursförvaltning... 4 3 Systemet för beivrande av konkursrelaterad

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Civilekonomprogrammet

Civilekonomprogrammet Civilekonomprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Företagsekonomi (15 hp, 30 hp) Praktikanvisningar för studenter INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING PÅ CIVILEKONOMPROGRAMMET

Läs mer

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs

Handbok. för utveckling och genomförande av webbaserad kurs Handbok för utveckling och genomförande av webbaserad kurs 1 VÄLKOMMEN TILL MENYPROGRAMMET! Du har fått uppdraget att utveckla och/eller leda en webbaserad kurs inom Meny-programmet. För att stärka dig

Läs mer

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006

X X X X 7 5. Årsredovisning 2006 X X X X 7 5 Årsredovisning 2006 7 6 X X X X I N N E H Å L L 1 Innehåll 2 Förord 7 Verksamhet och organisation 11 Resultatredovisning Ekobrottsmyndigheten skapar trygghet och rättvisa genom att förebygga

Läs mer

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott

Rapport 2008:10. Tillgångsinriktad brottsbekämpning. Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Rapport 2008:10 Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte av brott Tillgångsinriktad brottsbekämpning Myndigheternas arbete med att spåra och återföra utbyte

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan

Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Ansökan om stöd endast i form av tillsyn för vissa utbildningar Anvisningar till ansökan Detta dokument innehåller de frågor som omfattar ansökan om stöd endast i form av tillsyn, inom förordning om stöd

Läs mer

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007.

För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. För din professionella utveckling Schenkers kursprogram 2007. Allmän information Kurser/utbildningar Seminarier Språkutbildning Övriga interna kurser Övrig information Innehåll Allmän information... 4

Läs mer

Polisens digitala årsredovisning

Polisens digitala årsredovisning Polisens digitala årsredovisning 2009 Polisens digitala årsredovisning 2009 är anpassad för att läsas på skärmen och skrivas ut i svartvitt. tips för läsning Söka och bläddra med hjälp av bokmärken Som

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM)

Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Redovisning av regeringsuppdraget att utveckla den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen (U2011/3939/JÄM) Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK Uppsala universitet Akademiska sjukhuset 751 85 Uppsala

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Myndigheter i samverkan

Myndigheter i samverkan Redovisningen av resultatet av den särskilda satsningen mot den grova organiserade brottsligheten Myndigheter i samverkan 2013 mot den organiserade brottsligheten Utgivare: Rikspolisstyrelsen, Box 12256,

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Lärlingsrapport VT12-VT14

Lärlingsrapport VT12-VT14 1 Till samtliga anordnare av lärlingsutbildningar med statsbidrag inom Vux10 Lärlingsrapport VT12-VT14 Här kommer anvisningar till ett kompletterande underlag till Årsrapporten som ska belysa lärlingsutbildningarna.

Läs mer

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN

www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN www.polishogskolan.se POL I S- HÖGSKOLAN 09 341 065 Projektledare: Monica Landergård Text: Ingmar Bergman Silvia Klinkott Lise von Krusenstjerna Monica Landergård Heelena Nilsson Annika Ulltin Form &

Läs mer

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet

Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet RiR 2010:26 Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet ett bättre samarbete ger högre utbyte ISBN 978 91 7086 236 6 RiR 2010:26 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2010 Till regeringen

Läs mer

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning

Utbildningsplan för yrkeshögskoleutbildning Utbildningens namn: Lönespecialist Ansvarig utbildningsanordnare: Härryda kommun, Yrkeshögskolan i Mölnlycke Omfattning, poäng: 280 Studieort: Mölnlycke Studieform: Bunden Studietakt: Heltid Diarienummer:

Läs mer