1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information"

Transkript

1 Kur s k at al og2013

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information GRUNDUTBILDNING 3. Redovisning 4. Grundläggande straffrätt och straffprocessrätt 5. Ekokurs I Med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning behöver myndigheten frigöra resurser till riktade satsningar. Vi kommer därför att ställa in några utbildningar. De kurser som kommer att genomföras hösten 2013 är Redovisning EKO 1 Återförande av brottsutbyte Hemliga tvångsmedel FÖRDJUPNINGS-/SPECIALUTBILDNING 6. Fördjupningskurs (Ekokurs 2) 7. Framgångsrika förhör (fd Fördjupningskurs i förhörsmetodik) 8. Digital bevisning (fd Informationssäkring i IT-Miljö) 9. Återförande av brottsutbyte 10. Internationellt samarbete 11. Hemliga Tvångsmedel SÄRSKILD UPPDATERINGSUTBILDNING 12. Erfarenhetsseminarium för ekoadministratörer 13. Ekorevisorskurs IT-UTBILDNING 14. Excel grundkurs 15. Analysera data effektivt i Excel 16. PowerPoint

3 1 Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten Ekobrottsmyndighetens medarbetare utgörs av olika yrkesgrupper åklagare, poliser, ekorevisorer, andra specialister och administratörer. Motsvarande yrkesgrupper finns representerade vid ett antal andra myndigheter som, vid sidan om Ekobrottsmyndighetens, bl a har till uppgift att bekämpa ekonomisk brottslighet. Ekobrottsmyndighetens ska inom sitt verksamhetsområde tillhandahålla kompetensutveckling åt all personal oavsett hos vilken arbetsgivare de har sin anställning. För att utreda och beivra en alltmer komplex ekonomisk brottslighet krävs särskild kompetens. Även om viss utbildning beskrivs som grundläggande för kursområdet är all utbildning vid myndigheten att betrakta som specialistutbildning eftersom Ekobrottsmyndigheten är en specialistmyndighet. De olika kursnivåerna är grundkurs, fördjupningskurs/specialkurs och särskild uppdateringsutbildning. Alla nyanställda ska ha genomgått de flesta grund- och fortsättningskurser inom tre år. Det förutsätts att alla tar del av dessa kurser och de räknas som obligatoriska. För att uppnå ytterligare spetskompetens finns fördjupningskurser och specialistkurser inom olika områden. Dessutom ordnas seminarier och workshops. Utöver de kurser som finns beskrivna här erbjuds medarbetarna på EBM externa kurser av olika slag inom ramen för den personliga kompetensutvecklingen. Kursförteckningen är preliminär. Nya kurser kan tillkomma och även andra förändringar kommer sannolikt att ske, t ex vad gäller tid och plats. Det är därför viktigt att hålla sig uppdaterad på den information som finns på Ekonätet och på myndighetens externa hemsida. till kurs eller seminarium 2013 bör i första hand ske under hösten 2012, dvs innan årsskiftet. Görs anmälan senare minskar chansen att få delta vid valt utbildningstillfälle väsentligt. Planering av utbildning kan med fördel ske i samband med den uppföljning av utvecklingssamtal som i regel genomförs efter sommaren. Grundutbildningen, som startar med självstudier, kommer att genomföras i under hösten Utbildningen varvas på samma sätt som tidigare med seminarier på kursgård. Utbildningen Återförande av brottsutbyte är nu återinförd. Utbildningens omfattning och innehåll påverkas i hög grad av de kompetensmål som bestäms till följd av rapporten Översyn av Ekobrottsmyndighetens arbeta att spåra, säkra förverka och återföra vinster av brott. Inom utbildningsfunktionen arbetar Utbildningsspecialist Anna Nilsson Bålman, Utbildningsadministratör Lise-Lotte Andersson samt Ekonomihandläggare Britt-Marie Axelsson. Hör gärna av er till mig, Anna, Lise-Lotte eller till Britt-Marie om ni har några synpunkter eller frågor. Karin Lönnheden Utbildningsansvarig

4 2 Innan Du anmäler dig till kursen Kurserna riktar sig i första hand till personal i den operativa brottsbekämpande verksamheten vid Ekobrottsmyndigheten, åklagarmyndigheterna och polismyndigheterna utanför myndigheten samt till personal vid samverkande myndigheter. I den mån det finns krav på förkunskaper framgår detta av kurspresentationen. Utbildningsfunktionen förbehåller sig rätten att göra undantag från målgrupp och förkunskapskrav som beskrivs i kurskatalogen. Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen som finns på Ekonätet respektive Rånet. För åklagare inom Åklagarmyndigheten ska den som är ansvarig för utbildningen på RÅ:kansli attestera. Övriga anmäler sig via anmälningsblankett som finns att hämta på Ekobrottsmyndighetens externa hemsida. Skicka anmälan med e-post (inscannad), post eller fax till: Ekobrottsmyndigheten Utvecklingsenheten Box Stockholm e-post fax På kursanmälan ska framgå att deltagande i kursen godkänts av deltagarens närmaste chef. Vi är tacksamma om du fyller i samtliga rader i anmälan (även titel). Ekobrottsmyndigheten avgör vilka personer som ska gå en kurs i de fall anmälningarna överstiger antalet tillgängliga platser. Vid uttagningen tas hänsyn till om anmälande myndighet gjort en prioriteringsordning av de anmälda. Vid uttagning tas även hänsyn till att kurserna får en lämplig sammansättning utifrån bl a yrkeskategori och erfarenhet. En grund för prioritering till fortsättnings- och fördjupningskurser/ specialkurser är i vilken omfattning anmälda gått grund- och fortsättningskurser enligt kursplanen. Den som antagits till en kurs kommer ca sex veckor innan kursstart att få besked om antagningen genom en kallelse och ytterligare information via e-post. Fem arbetsdagar efter att vi skickat bekräftelse räknas din anmälan som bindande. Kostnader I kursavgiften ingår kostnader för internat, kursmaterial, samt ersättning till kursledare och lärare om inget annat anges. Vid avbokning efter att anmälan blivit bindande förbehåller vi oss rätten att debitera anmäld deltagares myndighet, kammare eller enhet hela kurskostnaden. Resor till och från kursorten bekostas och bokas av respektive myndighet om inget annat meddelats. För deltagare från EBM gäller dock i stället att bokning av resor sker av kursdeltagaren. Faktura på kurskostnaderna skickas efter kursens påbörjande/avslutande till respektive myndighet. Det pris för kursen som anges i kurskatalogen är ett ungefärligt pris. EBM:s pris är självkostnadspris. Reservation görs för höjda kostnader under året. Lycka till med studierna önskar vi på utbildningsfunktionen!

5 3 Redovisning Allmänt Kunskap i redovisning är nödvändig i all ekobrottsbekämpande verksamhet. Den här kursen, som är en grundkurs, vänder sig både till dig som vill fräscha upp dina gamla kunskaper och till dig som är nytillkommen medarbetare inom EBM eller i annan organisation som arbetar med ekobrottsutredningar. Kursmål Efter avslutad kurs kommer du att: känna till varför redovisning behövs kunna upprätta löpande bokföring, enklare bokslut och årsredovisningar kunna applicera dessa kunskaper på vanliga bokföringsbrott Kursupplägg Denna kurs är en av två förberedande kurser i EBM:s ekoutbildningsprogram. Du måste vara godkänd på denna, eller likvärdig kurs, för att du ska få gå EBM:s grundläggande ekokurser. Kurstiden är fördelad över ca fyra månader. Totalt är tre dagar lärarledda; två i starten och en avslutande. Kursen börjar med att alla kursdeltagare träffas för två dagars lärarledd utbildning. Därefter följer repetition i form av en interaktiv utbildning som du gör på din egen arbetsdator. När du är klar med den gör du EBM:s skräddarsydda, interaktiva utbildning. Under kursen kommer du att få uppgifter som ska redovisas på det avslutande seminariet. All lärarledd utbildning hålls i EBM:s lokaler i Stockholm. Du måste ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Till hjälp finns en handledare, vanligen en ekorevisor, som står till förfogande med råd och stöd. Under kursens gång ska ett antal inlämningsuppgifter lösas. Samtliga dessa ska vara korrekt lösta för godkänd kurs. Innehåll Redovisningslagstiftning Bokföringsteknik Företagsbeskattning Databokföring Introduktion till bokföringsbrott Åklagare, poliser, ekoadministratörer samt övrig personal som utreder ekobrott vid EBM eller polis- och åklagarmyndigheter utanför EBM som tidigare inte genomgått grundläggande redovisningsutbildning eller som vill fräscha upp gamla kunskaper. Inga krav (4 månader) Startdatum i vår: feb Startdatum i höst: sept Distansutbildning (de två första kursdagarna och samt en avslutande kursdag äger rum i EBM:s lokaler i Stockholm) Max 18 Vår: 8 januari Höst: 6 augusti Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen : EBM A-2013/0010 Extern: ca kr Kursledare Kursen leds av en av mycket erfaren ekorevisor (meddelas i samband med antagningsbeskedet).

6 4 Grundläggande kurs i allmän straffrätt och straffprocessrätt Allmänt Denna kurs, som är en grundkurs, ska ge ekorevisorer, ekoadministratörer och övriga specialister som inte tidigare arbetat inom rättsväsendet grundläggande kunskap i straffrätt och straffprocessrätt. Kursen är obligatorisk för ekoadministratörer och ekorevisorer verksamma inom EBM. För analytiker, som måste gå den förberedande Redovisningskursen, är denna kurs valfri. Kursen är utformad som varierat lärande; den är till största delen en självstudiekurs med interaktiva utbildningsavsnitt, studiebesök samt erfarenhetsutbyte mellan kursdeltagarna. Utbildningen avslutas med ett halvdagsseminarium. Kursmål Efter kursen ska du: Känna till de viktigaste straffteorier som motiverar att vissa gärningar är belagda med straff Ha kunskap om den allmänna straffrättens källor Vara införstådd med brottsbegreppets innebörd Känna dig hemmastadd i utrednings- och förundersökningsarbetet inom EBM. Innehåll 1. Straffrätt Inläsning genom kompendium i straffteorier, straffrättens källor och straffrättsprinciper Interaktiv utbildning i straffrätt 2. Straffprocessrätt Interaktiv utbildning straffprocessrätt Studiebesök hos Polisen Blogg om studiebesöket Interaktiv utbildning Rättegångsskolan Studiebesök på huvudförhandling Blogg om studiebesöket 3. Seminarium, halvdag 4. Kunskapstest på hela kursinnehållet (via Kompetensportalen) Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning. Kursledare Kursen leds av en mycket erfaren chefsåklagare (meddelas i samband med antagningsbesked). Ekorevisorer, ekoadministratörer och övriga specialister Inga krav Kurstid Räkna med 4½ dags självstudier fördelade över ca 6 veckor Start kursomgång 1 1 februari Seminarium 20 mars Start kursomgång 2 2 september Seminarium 16 oktober Kursen börjar med självstudier. Egna lokaler i Stockholm (avslutande halvdagsseminarium) Max 25 Kursomgång 1: 12 december 2012 Kursomgång 2: 24 juni 2013 Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0011 Extern: ca kr

7 5 Ekokurs 1 Syfte och mål Kursen har som övergripande syfte att ge kunskap och färdigheter i den utredningsmetodik som används för brott som utreds av Ekobrottsmyndigheten. Kursen syftar också till att öka kunskapen om de olika yrkesrollerna i utredningsgruppen och vad de förväntas göra i förundersökningsarbetet. Kursen är uppbyggd i tre block. Varje block är inriktat på en viss typ av brott: Block I Bokföringsbrott syftar till att förstå bokföringslagen och få grundläggande kunskap i begrepp som innefattar ett bokföringsbrott. Blocket har även som mål att kursdeltagarna ska förstå förutsättningarna för bokföringsbrott; de objektiva rekvisiten, såsom t ex huvudsaksrekvisitet samt de subjektiva rekvisiten. Deltagarna ska kunna tillämpa sina kunskaper i utredningar om bokföringsbrott. I första hand åklagare, poliser och ekorevisorer. Godkänd på EBM:s redovisningskurs eller förvärvat motsvarande kunskapsnivå på annat håll, och/eller godkänd på EBM:s kurs i allmän straffrätt och straffprocessrätt eller förvärvat kunskapsnivå på annat håll. HT 2012 Block II Start (självstudier) 8 november Seminarium 4-8 februari 2013 Block III Start (självstudier) 11 februari 2013 Seminarium mars 2013 Block II Skattebrott ska dels ge kursdeltagarna överblick över skatteområdet och viss förståelse för hur Skatteverket arbetar. Som ett nästa steg är målet att kursdeltagarna i huvudsak ska förstå hur skattebrottslagen är uppbyggd. Därefter ska kursdeltagarna kunna tillämpa sina kunskaper i grupp. Block III Brotten i näringsverksamhet fokuserar bl a på borgenärsbrott, förmögenhetsbrott och brottsutbytesfrågor. Det huvudsakliga målet är att kursdeltagarna ska kunna tillämpa utredningsmetodik i sina respektive yrkesroller på ett korrekt sätt. Krav på dig som kursdeltagare För att bli godkänd på kursen krävs följande: Godkänd på e-utbildningar och andra självstudier, såsom t ex inlämningsuppgifter och kunskapsprov Närvaro vid seminarier Inlämnad kursutvärdering Seminarierna är obligatoriska och förlagda till internat. Det är för att du förväntas ta del av det nätverk som skapas av kursdeltagarna och i utbildningen. Hela kursen startar med självstudier, så du måste själv sätta igång med studierna. HT 2013 Block I Start (självstudier) 2 september Seminarium oktober Seminarium november Block II Start (självstudier) 8 november Seminarium 3-7 februari 2014 Block III Start (självstudier) 11 februari 2014 Seminarium 31 mars 4 april 2014 Max 25 HT juni Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen deltagare finns på EBM:s hemsida EBM A-2012/0006 EBM A-2013/0012 : kr Extern: kr

8 6 Fördjupningskurs (Ekokurs 2) Allmänt Kursen äger rum under hösten Kursen delas in i två block och vänder sig till alla poliser, åklagare, revisorer och andra specialister som har genomgått ekokurs I. Innehåll Kursen kommer särskilt att inriktas på olika metoder att utreda typiska ekobrott samt ge deltagarna fördjupad kunskap inom centrala områden. Under kursen kommer de utvecklingsprojekt som äger rum under våren att följas upp. Kursen kommer att beröra följande områden: Del 1 Associationsrätt och företagaransvaret Bokföringsbrott Gärningsmannaskap och medgärningsmannaskap Förhöret och gärningsbeskrivningen brottets objektiva och subjektiva sida Penningtvätt och penninghäleri Del 2 Skattebrott Metodfrågor olika sätt att angripa brottsliga upplägg Hantering av stora mål (både under förundersökning och i domstol) Frågor om förundersökningsbegränsning Analytikerns roll under en förundersökning Brottsutbytesfrågor Kursledare Kursen leds av en erfaren chefsåklagare (meddelas i samband med antagningsbesked). I första hand åklagare, poliser och ekorevisorer Genomgått kursen Eko I eller annan motsvarande grundkurs i ekobrottsbekämpning. Del april Del maj Del 1 och Del 2 Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max februari Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0013 Extern: ca kr

9 Framgångsrika förhör (fd Fördjupningskurs i förhörsmetodik) Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning. 7 Åklagare, poliser och ekorevisorer Allmänt Denna kurs har sin tyngdpunkt i praktisk träning, och behandlar frågor rörande bl a: Förhörslära Personligheter Vittnespsykologi Lögnens psykologi Minnets psykologi Kulturell problematik Examination Examinationsgenomgång Kursen är särskilt inriktad på praktisk övning i förhörsmetodik. Kursen kan komma att omfatta förberedande litteraturstudier. Kursledare Meddelas senare Frågor om kursen besvaras av utbildningsadministrationen, Genomgått Ekokurs I (preliminära datum) Start (självstudier) 1 september Seminarium 1 16 september Seminarium oktober Seminarium november Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max juni Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0014 Extern: kr

10 8 Erfarenhetsseminarium för ekoadministratörer Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Allmänt Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag Under träffen kommer aktuella frågor för Ekoadministratörer inom ekobrottsbekämpning. att tas upp. Innehållet i seminariet är under omarbetning för att matcha gruppens behov. Ekoadministratörer eller motsvarande i annan ekobrottsbekämpande verksamhet. Träffen kommer att genomföras i två på varandra följande omgångar, så att samtliga ekoadministratörer kan delta. Det innebär även att hälften från varje ort deltar vid respektive tillfälle. Kursledare Meddelas senare. Administratörer som arbetar på myndigheter som i huvudsak arbetar med ekonomisk brottslighet. 6-7 november och november Frågor om kursen besvaras av utbildningsadministrationen, Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 25 2 april Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0015 Extern: ca kr

11 9 Digital bevisning (fd Informationssäkring i IT-miljö) Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning. för kursen er för kursen är i första hand åklagare, poliser och ekorevisorer. Syfte och lärandemål Det övergripande syftet med kursen är att ge bättre förundersökningar. Ytterligare ett syfte är att du som medverkar vid husrannsakan där digital bevisning förekommer känner dig bekant med miljön. Kursens övergripande mål är att du som medverkar vid husrannsakan där digital bevisning återfinns har grundläggande kunskap om vad som krävs av dig före, under och efter beslaget. Målen är fördelade över tre steg för husrannsakan/beslag i IT-miljö. Dessa är före, under och efter husrannsakan. 1. Före husrannsakan Åklagare ska känna till vilken typ av och var information kan hämtas för att kunna fatta nödvändiga (tvångsmedels)beslut om husrannsakan och beslag. Utredare ska kunna förbereda husrannsakan genom att i förväg rekognosera och bedöma typ och omfattning av verksamheten som är aktuell för husrannsakan, bl a genom IP-spårning, och därigenom bilda sig en uppfattning om var digital bevisning kan återfinnas. 2. Under husrannsakan Utredare ska under husrannsakan: Kunna känna igen och identifiera bevis. Kunna välja metod för insamling av digitala bevis. Kunna dokumentera beslaget på ett korrekt sätt. Kunna märka och transportera beslagtaget gods. Förstå varför ovanstående mål är viktiga. Åklagare, poliser och ekorevisorer och plats maj i egna lokaler, Stockholm juni i egna lokaler, Göteborg september i egna lokaler, Malmö april (Stockholm) 30 april (Göteborg) 7 augusti (Malmö) Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0016 Extern: kr. 3. Efter husrannsakan Utredare ska efter husrannsakan själv aktivt bidra till att analysarbetet sker effektivt, tidsbesparande och med god kvalitet för ärendet, genom att: Känna till hur IT-forensiker sammanställer det digitala beslaget. Veta vad som kan beställas från IT-labbet utöver grundläggande analys. Känna till IT-labbets processtider för olika analyser. Känna till hur analysen av den forensiskt säkrade digitala bevisningen genomförs. Känna till hur dokumentation och rapportering av digital bevisning genomförs. Kursledare Kursen leds av två erfarna IT-forensiker (meddelas i samband med antagningsbesked).

12 10 Återförande av brottsutbyte Allmänt Kursen syftar till att ge deltagarna en fördjupad kännedom om hur man kan arbeta för att återföra brottsvinster inom framför allt ekobrottsbekämpningen. Vinstsyftet är en mycket stor drivkraft för den ekonomiska brottsligheten och genom att angripa brottslighetens vinster kan man minska incitamenten för att begå brott. Brott skall inte löna sig! För att framgångsrikt kunna angripa brottsvinsterna krävs att vi spårar, säkrar och återför de vinster som brottsligheten gett upphov till. Det krävs även att vi har en god kunskap om vilka myndigheter som ingår som aktörer i det myndighetsgemensamma uppdraget vi har att återföra brottsvinster. Kursen är framtagen för att ge deltagarna fördjupade kunskaper om de verktyg och metoder som finns på området samt att ge deltagarna en ökad kunskap om de olika roller och möjligheter som olika myndigheter besitter i arbetet med återförande av brottsvinster. Innehåll Allmänt om arbetet med återförande av brottsvinster Förverkanden Skadestånd Företagsbot Fastställda fordringar (KFM) Betalningssäkring (SKV) Säkringsåtgärder (beslag, förvar/kvarstad) Betalningssäkring (skatter/avgifter) Kartläggning av och spårning av tillgångar Samverkan mellan SKV, KFM m.fl. Det myndighetsgemensamma uppdraget Internationella frågor runt brottsvinster Praktiska tips Åklagare, poliser och ekorevisorer Erfarenhet av att utreda ekonomisk brottslighet. VT mars HT november Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 25 VT februari HT oktober Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0017 Extern: ca kr

13 11 Internationellt samarbete Allmänt Denna kurs syftar till att ge deltagarna en bred bild av det internationella samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter. Utbildningen är ett av inslagen i EBM:s särskilda satsning på bekämpningen av den grova gränsöverskridande ekonomiska brottsligheten. Innehåll Viktiga internationella regelverk om t ex överlämnande enligt en arresteringsorder, rättslig hjälp och frysning genomgås. Vidare behandlas olika former för internationellt informationsutbyte, såväl inom den polisiära underrättelsetjänsten som mellan skattemyndigheter och rättsliga nätverk. Kursen är ett utmärkt tillfälle för deltagarna att själva skapa kontakter med personer som för närvarande är ämnesexperter och nyckelpersoner på de svenska myndigheter som har internationellt samarbete inom sitt ansvarsområde. Kursledare Kursen leds av två erfarna åklagare samt en erfaren polis (meddelas i samband med antagningsbesked). Åklagare, poliser och ekorevisorer Erfarenhet av eller intresse för att arbeta med ärenden som innehåller internationella inslag mars Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 25 5 februari Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0018 Externa: ca kr

14 12 Hemliga tvångsmedel Allmänt Målsättningen med kursen är att ge deltagarna fördjupade kunskaper i vad som gäller vid användandet av hemliga tvångsmedel med tyngdpunkt på hemlig teleavlyssning. Innehåll Deltagarna ska bli väl förtrogna med såväl de juridiska övervägandena som den praktiska hanteringen av de hemliga tvångsmedlen. Kursen spänner över hela tidsintervallet från KUT/spaning till domstolsförhandlingen. Under kursen kommer bl a följande frågor att beröras: relevanta lagrum och juridiska överväganden de nya reglerna om bl a underrättelseskyldighet straffvärdesventilen praktisk hantering möjligheten till internationell rättshjälp presentation av materialet i förundersökningsprotokoll/domstol vissa sekretessfrågor Kursledare Kursen leds av erfaren polis samt en erfaren åklagare (meddelas i samband med antagningsbesked). Åklagare, poliser, utredare, analytiker och ekorevisorer, varav minst 8 bör vara åklagare för att kursen ska genomföras. Genomgått ekokurs 1 eller förvärvat liknande kunskaper på annat sätt november Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 25 varav minst 8 åklagare 12 oktober Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0019 Extern: ca kr

15 13 Ekorevisorskurs Allmänt Kursen, som är en fördjupningskurs fokuserar på de tre ämnesområdena redovisning, revision och obestånd. Regelverket som vi använder står under ständig förändring vilket innebär att målet för kursen är att ge ny information och djupare kunskaper inom ämnesområdena. Kursen kan närmast ses som ett minikrav för att vidmakthålla kunskapsnivån och upprätthålla erforderlig kompetens för revisorerna. Förberedelser inför kursen I utvärderingarna från förra årets kurs fick vi tydliga signaler om att kurstiden var för kort. Vi kommer därför detta år att skicka ut förberedande material till kursdeltagarna så att vi snabbare kommer in på de intressantaste ämnena. Kursen är inställd hösten 2013 med anledning av att Ekobrottsmyndigheten i år får ett riksomfattande uppdrag inom ekobrottsbekämpning. Ekorevisorer Inga krav september Meddelas i samband med antagningsbeskedet Max 60 Kursledare Kursen leds av två erfarna ekorevisorer (meddelas i samband med antagningsbesked). 24 juni Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0020 Extern : ca 6 000

16 14 Excel grundkurs Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i Excel. Utbildningsmål Efter utbildningen ska du kunna skapa enkla kalkyler med formler och funktioner. Du ska också kunna skapa diagram samt skapa och sortera i listor och söka efter data med hjälp av formulär. Innehåll Grunder i kalkylering Skriva i celler Formler och beräkningar Redigera en kalkyl Summa-funktionen Formatera kalkylen Textformat Kolumnbredd och radhöjd Infoga rader/kolumner Justering Kantlinjer och färger Utskrift Förhandsgranska/zooma Utskriftsformat Sidhuvud/sidfot Marginaler Sidbrytningar Utskriftsområde Kopiera/Flytta Autofyll Klippa och klistra Smarta etiketter Talformat och listor Talformat Valuta Talserier Egna talformat Egna listor Absolut och relativ referens Kopiera formler Diagram Diagramguiden Olika diagramtyper Redigera diagram 3D-effekter i diagram Alla som på olika sätt använder Excel i sitt arbete Inga krav 20 mars EBM:s lokaler i Stockholm Max 8 6 februari Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0021 Extern: 1000 kr

17 15 Analysera data effektivt i Excel Utbildningen vänder sig till dig som hanterar stora datamängde. Ett krav är att du är en van användare av Excel. Du ska ha använt Excel som arbetsverktyg under lång tid för att tillgodogöra dig kursens innehåll. Kursen kan komma att föregås av ett förkunskapstest. Utbildningsmål Efter kursen kan du använda Excel för att se trender i en stor datamängd och för att söka samband mellan flera datamängder. Du har även kunskaper i hur du skapar prognoser, testar dem mot verkligt utfall och analyserar tillförlitligheten. Du får lära dig att importera data och rensa filer. Stort fokus ligger på hur man använder pivottabeller för att vrida och vända på information. Med hjälp av en pivottabell kan du strukturera sammanställningen på flera olika sätt. Innehåll Importera data Import från olika källor Rensa data i t ex importerade filer Hur behandlas länkad datakälla Filtrera, sortera och strukturera data Skapa beräknande tilläggsfält Pivottabeller och pivotdiagram Grundkrav på kalkylen i Excel för sammanställning med pivottabell Skapa enkla och avancerade pivottabeller. Förbered underlaget, t ex med kalkylbladsfunktioner Koppla pivottabell till externa datakällor Redigera pivottabell Ta bort fel- och nollvärden. Uppdatera pivottabell. Tabellområde, förändringar Sortera i pivottabell Filtrera i pivotabell Beräkningar i pivottabell Skapa beräknande fält. Summera med summor och formler Gruppera data Dela upp året i månader eller kvartal Gruppera textfält, konton etc Formatera pivottabeller Gör siffrorna lättare att läsa med talformat och autoformat Skapa och redigera pivotdiagram Externa data Skapa pivottabeller från andra källor än Excel Konsolidering Scenariohanteraren Utredare, ekorevisorer, analytiker Excel grundkurs/motsvarande kunskap samt lång erfarenhet av att arbeta med Excel som arbetsverktyg 12 juni EBM:s lokaler i Stockholm Max 8 30 april Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0022 Extern: 1000 kr

18 16 PowerPoint grundkurs Utbildningen vänder sig till dig som vill komma igång och skapa snygga och professionella presentationer för bildspel och OH-bilder. Utbildningsmål Efter utbildningen kan du skapa en presentation med de Vanligaste verktygen för layout och innehåll i bilder. Du kan Skapa och tidssätta bildspel, samt utföra enklare animationer. Innehåll Användargränssnittet Bilder, bildlayout Formatera text Planera en presentation Document Inspector Infoga bilder, redigera bilder Hämta bilder från webben Skapa punkt- och nummerlistor Flernivålistor Diagramverktyget Redigera, formatera, importera Redigera, formatera, struktur Skapa, redigera, formaterar Rita figurer, markera, flytta, kopiera Fyllning, linjer, text Bilder, åhörarkopior Anteckningar, disposition Formgivning, färgschema Redigera, formatera Skapa bildspel, övergångar Tidsinställningar Interaktiva bildspel Animera text, bilder, figurer, ljud Spara en presentation så den kan visas utan PowerPoint Digitala signaturer Åklagare, poliser och ekorevisorer Inga krav 16 april EBM:s lokaler i Stockholm Max 8 5 mars Anställda vid EBM och ÅM anmäler sig via Kompetensportalen EBM A-2013/0023 Extern: 1000 kr

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information INTRODUKTIONSUTBILDNING 3. Introduktionsutbildning online GRUNDUTBILDNING 4. Företagsekonomisk

Läs mer

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information INTRODUKTIONSUTBILDNING 3. Introduktionsutbildning online GRUNDUTBILDNING 4. Företagsekonomisk

Läs mer

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information INTRODUKTIONSUTBILDNING 3. Introduktionsutbildning online GRUNDUTBILDNING 4. Företagsekonomisk

Läs mer

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten GRUNDUTBILDNING 2. Företagsekonomisk grundkurs 3. GRASS - Grundläggande straffrätt och straffprocessrätt 4. Redovisning

Läs mer

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten

1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Utbildning och kompetensutveckling inom Ekobrottsmyndigheten 2. Praktisk information INTRODUKTIONSUTBILDNING 3. Introduktionsutbildning online GRUNDUTBILDNING 4. Företagsekonomisk

Läs mer

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö Officepaketet Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hela Office. Paketet antingen tar du hela paketet och sparar in pengar eller så tar du en kurs som du är intresserad av Word

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Pivottabeller i Excel } Med e-learning

Pivottabeller i Excel } Med e-learning I samarbete med Pivottabeller i Excel } Med e-learning Pivottabeller är det mest kraftfulla verktyget i Excel. Fler och fler lär sig fördelarna med att använda dem. Oavsett om du arbetar inom ekonomi,

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Inbjudan till Datakurser för personal, HT14 Uppdaterat 2014-11-06 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Under HT14 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande kurser: Windows 7

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, VT13

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, VT13 Inbjudan till Datakurser för personal, VT13 Uppdaterat 2013-02-26 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, VT13 Under VT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Outlook

Läs mer

Excel för självlärda } Med e-learning

Excel för självlärda } Med e-learning I samarbete med Excel för självlärda } Med e-learning Har du lärt dig Excel på egen hand utan att gå på en kurs? Då är detta kursen för dig. Det finns många smarta genvägar, snabbare arbetssätt och effektiva

Läs mer

Excel för ekonomer } Med e-learning

Excel för ekonomer } Med e-learning I samarbete med Excel för ekonomer } Med e-learning Är du ekonom och arbetar regelbundet i Excel? Då är detta kursen för dig. Lär dig genvägarna och nyttja Excels fulla funktionalitet för att effektivisera

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016

Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten Juni 2014 Reviderad juni 2016 Ekobrottsmyndighetens inriktning för verksamheten 2015-2017 Juni 2014 Reviderad juni 2016 Datum 2014-06-27 2016-06-30 (uppdaterat) Ert datum Sida EKOBROTTSMYNDIGHETENS INRIKTNING 2015-2017 För att konkretisera

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced

Innehåll. Läs detta först. Kapitel 1 Repetition. Word 2003 Advanced Word 2003 Advanced Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... VII 2 Kursmaterialets uppläggning... VII 3 Kursmaterialets utformning... VIII 4 Installation av övningsfi ler... VIII 5 Facit... IX 6 Innehåll

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2015 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015

En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan. Januari 2015 En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan Januari 2015 Datum Sida 2015-01-21 1 (5) Ert datum Dnr En myndighetsöverskridande handlingsplan för brottsutbytesarbete i samverkan

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2016 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

SÖKORDSREGISTER SÖKORD

SÖKORDSREGISTER SÖKORD SÖKORDSREGISTER SÖKORD A Absoluta referenser... 133 Anpassa... 17 -Anpassa menyer... 17 -Anpassa verktygsfält... 18 -Anpassa verktygsknappar... 19 Arbetsbladsmenyraden... 20 Arbetsbok... 21 -Ny arbetsbok...

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

ÅKLAGARE. ett yrke för dig?

ÅKLAGARE. ett yrke för dig? ÅKLAGARE ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000

Innehåll. Kapitel 1 Microsoft Word 2000 Datorkunskap DAA 1203 Innehåll Läs detta först 1 Kursens Mål...XVI 2 Kursmaterialets uppläggning...xvi 3 Kursmaterialets utformning...xvi 4 Installation av övningsfiler...xvi 5 Facit...XVII 6 Innehåll

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

Allmän it-kunskap. Innehåll

Allmän it-kunskap. Innehåll sförteckning Datorkunskap 2.0 Office 2007, Windows Vista Allmän it-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Kopparberg IT 2012-06-18 Studiehandledning för kurs: Grundkurs kalkylering i MS Excel 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier två

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Vt 2016 Göteborg Inledning Sedan 2011 krävs

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras.

Möjlighet att dela med sig av utbildningsmaterial kommer att arrangeras. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Strålskyddsutbildning kan vi göra det bättre? 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor radiologiska

Läs mer

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Kungl. Musikhögskolan Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Personalkurser och seminarier att välja senast 14 september Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105

Läs mer

Information för anmälan till distansutbildning

Information för anmälan till distansutbildning Information för anmälan till distansutbildning Förebyggandets konst - föräldrastöd 7.5 högskolepoäng, Kurskod: FH401U Statens folkhälsoinstitut i samarbete med Örebro universitet inbjuder till en distansutbildning

Läs mer

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm

Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå== = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Högskoleutbildning i LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 7,5 högskolepoäng, Ht 2015 Stockholm Inledning Sedan 2011

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

StarOffice 7 Office Suite Grunder

StarOffice 7 Office Suite Grunder Kapitel 1 Introduktion till StarOffice 7 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-1 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet

5. Målgrupp Kursen vänder sig främst till ST-fysiker, men alla som på något sätt arbetar med EMF och MRsäkerhet KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Elektromagnetiska fält och MR-säkerhet för sjukhusfysiker Implementering av AFS 2016:3 2. Typ av utbildning CPD/ST-kurs 3. Ämnesområde Icke-joniserande strålning,

Läs mer

Åtagandet, MA/070028

Åtagandet, MA/070028 Bilaga 1 Åtagandet, MA/070028 Övergripande syfte och mål Syfte Att erbjuda anställda och förtroendevalda inom Region Skåne ett gemensamt kursutbud vad gäller standardiserad IT-utbildning oavsett organisation,

Läs mer

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm

Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm = rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå=îáç=bêëí~=pâ åç~ä=ü Öëâçä~= ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Handledning i förskola och skola 15 högskolepoäng - avancerad nivå Ht 2015 Ht 2016 Stockholm Handledning i förskola

Läs mer

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker.

Kursbeskrivning. 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. Kursbeskrivning 1. Utbildningens titel Praktiskt ledarskap och kommunikation för sjukhusfysiker. 2. Typ av utbildning Kursen bygger på deltagarnas aktiva deltagande. Korta presentationer varvas med praktiska

Läs mer

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post:

BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö Kurskatalog 2015 BYA Arbetsmiljö drivs av BYA Bevakningsbranschens Yrkes och Arbetsmiljönämnd Copyright BYA/Arbetsmiljö, 2015 E-post: arbetsmiljo@bya.se Webb: www.bya.se

Läs mer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer

Utbildningssto d. Tilla ggshandbok fo r administrato rer Utbildningssto d Tilla ggshandbok fo r administrato rer OBS. Bilderna i detta dokument kan skilja sig i vissa delar mot verkligheten men principen gäller. 2015-05-08 1 (14) Innehållsförteckning Användarunderhåll...

Läs mer

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem

Datum 2013-01-10. Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs GIS, Grundkurs i Geografiska Informationssystem Engelsk benämning: Basic course GIS, Basic education in Geographical Information Systems Kurskod: 1MT013 Gäller

Läs mer

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken

1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Verktyg för bearbetning och analys av bilder inom sjukhusfysiken 2. Typ av utbildning Fortbildning för legitimerade sjukhusfysiker 3. Ämnesområde Bildbehandling inom

Läs mer

5. Målgrupp Legitimerade sjukhusfysiker under ST utbildning. Kursen kan även rekommenderas till sjukhusfysiker som deltar i CPD programmet.

5. Målgrupp Legitimerade sjukhusfysiker under ST utbildning. Kursen kan även rekommenderas till sjukhusfysiker som deltar i CPD programmet. KURSBESKRIVNING 1. Utbildningens titel Protonbehandlingsfysik och dosimetri 2. Typ av utbildning CPD/ST kurs 3. Ämnesområde Medicinsk strålningsfysik, strålbehandling 4. Kort sammanfattning av utbildningen

Läs mer

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan

1 Inriktningen på den kommande RUBICON-samverkan 1(5) RUBICON 2016 Denna rapport utgör en utvärdering av verksamheten i RUBICON. Utvärderingen utgår från hur genomförda aktiviteter sedan den senaste Rubiconrapporten år 2015 kan förväntas ha bidragit

Läs mer

Utveckla din IT- kompetens

Utveckla din IT- kompetens Utveckla din IT- kompetens PIM www.pim.skolutveckling.se PIM PIM Praktisk IT och Mediekompetens Arbetar du i förskola eller skola och vill utveckla ditt arbete med IT i verksamheten? PIM - www.pim.skolutveckling.se

Läs mer

Microsoft Word 2000 Grunder

Microsoft Word 2000 Grunder Kapitel 1 Introduktion till Microsoft Word 2000 1 Läs detta först.......................................... 1-1 1.1 Mål.............................................. 1-2 1.2 Förkunskaper......................................

Läs mer

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition

ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition ASTRAKAN KURSPLAN ESF Edition Nu i specialversion för ESF-projekt inom kompetensutveckling Spara massor av administration - och ge era projektdeltagare bättre service! I samarbete med flera ESF-projekt

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16)

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) 10 av de viktigaste nyheterna Förståelse för användargränssnitt, filformat Inställningar, säkerhet och anpassningar Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING.

GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ. 3 DROGER I ARBETSLIVET. 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ. 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING. Innehåll GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 1 GRUNDUTBILDNING I ARBETSMILJÖ... 3 DROGER I ARBETSLIVET... 5 VIDAREUTBILDNING ARBETSMILJÖ... 6 STEG 1 - DISTANSUTBILDNING... 8 STEG 3 - KONSTEN ATT PÅVERKA...

Läs mer

Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Enbart Juridik

Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Juridik och A-kassa. Enbart Juridik Bilaga 4, Användarfall 1(6) Användarfall 1. Kursadministration Administrationen hanteras framförallt av Kursadministratör Utbildningsansvarig. Som användarfall har vi utgått från vår Basutbildning. Alla

Läs mer

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012

Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan December 2012 Ekobrottsmyndighetens Verksamhetsplan 2013 December 2012 Datum Sida 2012-12-20 1 (14) Ert datum Dnr EBM A-2012/0597 Generaldirektörens förord Ekobrottsmyndigheten är en myndighet i stark utveckling. 1

Läs mer

Åklagare. - ett yrke för dig?

Åklagare. - ett yrke för dig? Åklagare - ett yrke för dig? Åklagaren har en stark och framträdande roll i rättssamhället. Ingen annan yrkesgrupp inom rättsväsendet är på samma sätt involverad i ett ärendes alla moment. Åklagarens uppgifter

Läs mer

Studiehandledning för kurs:

Studiehandledning för kurs: Lärcentrum Ljusnarsberg 2008-06-09 Studiehandledning för kurs: Grundkurs ordbehandling i MS Word 2002, 25 poäng. Studieform: Självstudier med handledning. Studieperiod: Kontinuerlig kursstart halvtidsstudier

Läs mer

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke

Excel Övning 1 ELEV: Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Datorkunskap Sida 1 Niklas Schilke Excel Inledning Microsoft Excel är ett kalkylprogram som ingår i Microsoft Office. Kalkyl betyder här beräkning så vi kan säga att Excel är ett program som används för

Läs mer

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016 Inför Reglabs medlemsmöte Stockholm 14 september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning av arbetet 1 Akademi för Regional utveckling 1 Förslag på pilot 1 Nästa steg Sammanfattning - Utbildningsformer MOOC (=öppna

Läs mer

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i

Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Uppdragsutbildningsenheten anordnar uppdragsutbildning i Socialrätt för arbetsledare - rättssäkerhet och kvalitet inom äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och omsorger om personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi

Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Sidan 1 av 5 PM Version 4 Fortbildning Kartläggning och åtgärder vid dyslexi Inläsningstjänst startar en utbildningsverksamhet inom området läs- och skrivsvårigheter och dyslexi. Under våren 2014 planeras

Läs mer

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007

Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Tolv dagar med Microsoft Office Excel 2007 Innehållsförteckning Rundtur. Gränssnitt 2 Formatering 4 Kolumner och autofyll 5 Formler 6 Funktioner 7 Diagram 8 Utskrift 9 Rundtur. Databaser 10 Sök och ersätt

Läs mer

Grundkurs för Microsoft Excel 2003

Grundkurs för Microsoft Excel 2003 1 (224) Grundkurs för Microsoft Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till kalkylprogrammet Excel. Efter att du gått igenom kursmaterialet ska du ha

Läs mer

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring.

Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Vad är bokföringsbrott? Några praktiska råd om bokföring. Varför ska man bokföra? Bokföring ska ge dig som företagare nödvändig information för att du ska kunna styra din verksamhet. Bokföringen fungerar

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III

ANALYSKURSER. Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER FÖR DIG SOM VÄRDERAR ELLER KREDITBEDÖMER Läsa & förstå bokslut Analys I Analysera företag Analys II Värdera & förvärva företag Analys III KAPITELNAMN ANALYSKURSER Du kan tentera

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Hantering av IT-brottsutredningar

Hantering av IT-brottsutredningar Hantering av IT-brottsutredningar Informationssäkerhet för offentlig sektor, 2014-08-26 27 Chatrine Rudström, Åklagarmyndigheten Ulrika Sundling, Polisen Innehåll Polisens organisation före och efter 2015

Läs mer

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg

PowerPoint Grunder. /Fredrik Wiberg PowerPoint Grunder /Fredrik Wiberg Detta dokument beskriver grunderna i vad man skall tänka på när man skapar en presentation, och grundläggande steg för att skapa ett PowerPoint-dokument. Att skapa en

Läs mer

LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle

LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle Juridiska fakulteten LAGE02, Straffrätt och straffprocessrätt, 18 högskolepoäng Criminal Law and Criminal Procedural Law, 18 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Juridiska

Läs mer

Innehåll. Excel för avancerade användare

Innehåll. Excel för avancerade användare Innehåll 1. Grunderna i Excel... 1 Celler... 1 Inmatning... 1 Redigering... 2 Rader och kolumner... 2 Höjd, bredd och autopassa... 2 Infoga rader och kolumner... 3 Kopiera och klistra in... 4 Kopiera...

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll sförteckning Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Datorn från utsidan... 9 Datorlåda...9 Bildskärm...9 Tangentbordet...10 Pekdon eller

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om ledning av förundersökning i brottmål som även kan ledas av Tullverket; ÅFS 2013:3 Konsoliderad version Konsoliderad

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Kursinbjudan Statens Controllerutbildning 2017 Statens Controllerutbildning Arbetar du som controller i staten och vill utvecklas i din roll? Statens controllerutbildning ger dig verktygen att utveckla

Läs mer

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna.

Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. STARTGUIDE DIN KURS Dinkurs startguide ger förklaring på hur ett nytt arrangemang läggs upp steg för steg och lättfattat beskriver de olika funktionerna. 1 Nytt arrangemang 2 1.1 Evenemangsuppgifter 2

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet

Kopia. Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet Kopia Regeringsbeslut II:2 2015-12-01 Ju2015/09350/PO Justitiedepartementet Polismyndigheten Box 12256 102 26 Stockholm Uppdrag till Polismyndigheten och andra berörda myndigheter att utveckla den myndighetsgemensamma

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Allmän IT-kunskap. Innehåll

Allmän IT-kunskap. Innehåll Allmän IT-kunskap Datorer och program... 7 Användningsområden...7 Program...7 Stora och små datorer...8 Gamla datorer...9 Datorns funktion... 10 Digitalt och binärt...10 Programmeringsspråk...10 Bitar,

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling

UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling UTBILDNING Processbaserad verksamhetsutveckling 2 veckor i maj 4 8/5 och 18 22/5 2015 Flexeurope AB SYFTE UPPLÄGG Få kompetens kring alla moment vid utveckling och implementering av körbara verksamhetsprocesser.

Läs mer

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra

UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra UTBILDNINGAR 2015 HSB Östra Att utveckla styrelsens kompetens löpande är en investering för hela bostadsrättsföreningen VÄLKOMMEN ATT ANMÄLA ER TILL VÅRA KURSER Att engagera sig i styrelsearbetet ger möjlighet

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2011

Facklig utbildning. Kursprogram 2011 Facklig utbildning Kursprogram 2011 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION

Aktivitetsinformation. Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Aktivitetsinformation Hösten 2015 AKTIVITETSINFORMATION Alma Folkhögskola Uppdrag Nyckeln till Din framtid Aktiviteter Aktiviteterna på Alma Folkhögskola Uppdrag är till för att stärka och förbereda dig

Läs mer

Information om Certifieringskursen till:

Information om Certifieringskursen till: Information om Certifieringskursen till: Personlig Tränare och/eller Kostrådgivare Presentation av kursen I samverkan med Branschrådet För Hälsa finns möjligheten att ansöka om certifiering till Personlig

Läs mer

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten

En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten En nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor vid Ekobrottsmyndigheten Redovisning av regeringsuppdrag Maj 2010 Datum Sida 2010-05-31 1 (14) Ert dnr Dnr Ju2008/8737/Å EBM A-2009/0420 Till Regeringskansliet

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET

STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET STÖRST I NORDEN PÅ WEBBASERADE UTBILDNINGAR I OFFICE-PAKETET SÅ HÄR FUNGERAR DET: Vi ger era medarbetare ett enkelt och effektivt verktyg för att lära sig och vässa sina kunskaper i Windows och Office-programmen.

Läs mer

Kursplan Grundutbildning och vidareutbildning i betning

Kursplan Grundutbildning och vidareutbildning i betning Dnr 4.4.18-8565/16 Miljöregelenheten Uppdaterad och beslutad: 2016-12-06 Kursplan Grundutbildning och vidareutbildning i betning Innehållsförteckning 1. Definitioner och gemensamma krav...3 1.1. Huvudman...3

Läs mer