Excel för hela ekonomifunktionen 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Excel för hela ekonomifunktionen 2005"

Transkript

1 Excel för hela ekonomifunktionen och 8 juni och 25 okt och 14 juni och 22 nov och 8 juni och 27 okt och 15 juni och 24 nov och 9 juni och 20 okt och 16 juni och 17 nov 2005 Excel för ekonomi- och redovisningsmedarbetaren Bygg upp användarvänliga modeller från intäktsprognos till driftsbudget Excel för ekonomichefen och controllern Få verktyg för effektiv och överskådlig ledningsrapportering och analys Avancerad Excel för ekonomifunktionen Skapa stabila och användarvänliga modeller till flera användare och ägare SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

2 SIFU AB Det ledande kompetensföretaget som utbildar inom ekonomi och teknik SIFU har som övergripande mål att etablera sig som Sveriges bästa förmedlare av kompetens och värde. Vi ska helt enkelt erbjuda förstklassiga kurser, konferenser och seminarier. Vi vill vara ditt första och självklara val när du skall kompetensutveckla dig och din organisation Varje år utbildar SIFU närmare personer inom bl a ekonomi, teknik, IT, inköp och ledarskap. Tack för att du väljer SIFU! 2

3 Excel för hela ekonomifunktionen 2005 Har du tidigare deltagit på en Excel-kurs där det har varit svårt att omsätta genomgånget material till användbar kunskap i de uppgifter du måste lösa i din egen verksamhet? Där de andra deltagarnas frågor inte hade någon relevans för dig därför att de handlade om områden du inte arbetar med? SIFU har satt fokus på ekonomifunktionens vardag och på de dagliga uppgifterna och skräddarsytt tre kurser: En till ekonomi- och redovisningsmedarbetaren, en till ekonomichefen och controllern och en kurs som ger dig inblick i de mera avancerade funktionerna inom Excel för den erfarne användaren. På kurserna arbetar du med bl. a. budget, redovisning, analys och uppföljning. Kursmaterial Utöver boken Microsoft Excel 2004 steg för steg och specifikt kursmaterial får du också en CD med de modeller som vi går igenom på kursen. Då kan du enkelt på egen hand gå tillbaka och öva på de uppgifter ni gått igenom och också fortsätta att bygga på modellerna så att de passar uppgifterna i din dagliga verksamhet. Rabatt Vi ger rabatt vid mer än en anmälan till kurserna. Om du anmäler dig till mer än en kurs får du 10% på en av kurserna. Ni får också rabatt om en kollega anmäler sig till samma eller en annan av Excel kurserna. En förutsättning är dock att ni anmäler er samtidigt. Läs mera om våra rabatterbjudanden under praktiska upplysningar sist i broschyren. Version av Excel På kursen undervisar vi i Excel 2003 så att användare av Excel 2000 och XP med fördel kan delta på kurserna. 3

4 Excel för ekonomi- och redovisningsmedarbetaren Kurserna tar sin utgångspunkt i din vardag som ekonomi- och redovisningsassistent. Du sitter själv vid PC: n och lär dig att bemästra några av de funktioner i Excel som skapar användarvänliga och överskådliga budgetar, redovisningar och formulär. Michael Sandström Konsult och författare Intellibis AB Michael Sandström har lång erfarenhet som IT-konsult och utbildare. Han har skrivit böcker inom ITanvändning varav den senaste är Excel för smarties. Michael arbetar huvudsakligen som IT-konsult på Intellibis AB med inriktning på att effektivisera arbetet för företag genom att införa IT-stöd för budgetering och prognoser, rapportering och analys. Michael har även en praktisk bakgrund som utvecklingschef och kvalitetsansvarig inom ledande IT-utbildningsföretag och som företagsledare med ansvar för ledning och utveckling av företaget och dess processer, samt personalansvar för drygt 40 medarbetare. Har du tidigare deltagit på Excel-kurser där mycket av det som gicks igenom inte hade någon relevans för dig som ekonomi- eller redovisningsassistent? På denna kurs har vi skräddarsytt upplägget så att du arbetar med att bygga upp modeller som används dagligen i ekonomifunktionen. Här lär du dig att vidareutveckla och anpassa modellerna till verksamhetens behov. Du får inblick i hur du kan automatisera rutinuppgifter i Excel, göra uppföljningar på budgetar och importera data från t.ex. ekonomisystemet. Du lär dig också hur du kan använda pivottabeller för att skapa bättre överblick över stora mängder data, så att du snabbt kan summera och sammanställa information. Tid är avsatt för att du skall kunna arbeta med dina egna modeller, så att du med kursledarens hjälp får möjlighet att ställa upp redovisningar, budgetar eller formulär som stödjer dina arbetsrutiner. Förutsättningar Generell PC-kunskap på användarnivå är det enda som krävs. Kursen är grundläggande och kräver därför inte specifika förkunskaper i Excel. Kanske använder du Excel idag och önskar att få bättre kunskap om hur du bygger upp stabila och användarvänliga modeller med hög kvalitet. Tid och plats 7 och 8 juni och 25 okt och 14 juni och 22 nov 2005 Du lär dig: Att bygga upp användarvänlig struktur i dina mappar Att säkra att dina data stämmer så att fel vid inmatningar undviks Hur du bygger upp automatisk ändring av all data på samtliga relevanta poster Hur du importerar data från andra system Hur du skapar överskådliga och lättförståeliga grafiska rapporter 4

5 Program dag Incheckning med kaffe/te Genomgående case - från intäktsprognos till driftsbudget Det genomgående praktikfallet på kursen ger dig insikt i några av de uppgifter på ekonomiavdelningen som Excel stödjer. Funktioner som skapar användarvänlighet och överskådlighet presenteras löpande under kursen. Du sitter själv vid skärmen med möjlighet att få hjälp av kursledaren. Budgetmodellen tar sin utgångspunkt i intäktsförväntningar på produktmixen. Beräkningarna leder utformning av budgetar för omsättning och variabla omkostnader för en treårsperiod Vi bygger ut med omkostnader och den samlade resultatbudgeten upprättas Alternativa scenarier som sämsta utfall, mest sannolika och bästa möjliga byggs in Planläggning av budget i Excel undvik fallgroparna från start Oavsett om du skall göra en budget, en redovisning eller ett beräkningsunderlag för milersättning, är det nyttigt att känna till möjligheterna som ges i Excel. Om beräkningarna i Excel-dokumentet görs på rätt sätt från start sparar du mycket frustration. Ta del av hur du gör ditt dokument överskådligt och användarvänligt. Vad skall budgeten kunna och vad skall den användas till? Vilka krav ställs på datasäkerhet och rutiner för inmatning? Fokus på beräkning av omsättning, variabla omkostnader och täckningsbidrag Kontoplan för kapacitetsomkostnader och beräkningsfaktorer definieras och formler för budgeten fastläggs Kaffe/te med smörgås Upprättande av budget skapa användarvänliga lösningar Den optimala strukturen för mappar och kalkylblad klargörs. En användarvänlig design för snabb och säker inmatning av data byggs upp. Arbetsboken skyddas så att du slipper egna och andras inmatningsfel. Budgetmodellen upprättas och byggs ut med produktinformationer. Området där modellens avsättningsförväntningar klargörs Kapacitetsbudgeten med de senaste redovisningstalen klargörs med olika kontotyper och formatering Budgetförväntningarna ställs upp och formateras Lunch Beräkningar i budgeten fokus på formler Beräkningarna utformas så att sambanden mellan olika kalkylblad lätt kan identifieras. Vi testar och dokumenterar löpande för kvalitet och kommande uppdateringar. Dokumentet skyddas så att inga oavsiktliga ändringar kan göras. Formler för produktkalkylering med löpande kontroll av resultat mot testdata Omsättning av variabla omkostnader och täckningsbidrag byggs in Kapacitetsbudget, testdata för budgetförväntningar matas in och formlerna byggs upp Kaffe/te med kaka Presentation och visning av överskådliga rapporter Resultaten i Excel-rapporter är ofta basen för ledningens beslut och skall därför ha en form och ett innehåll som stödjer detta. En användarvänlig och kommunikativ design för den grafiska presentationen byggs upp Beräkningsresultat upprättas med dynamiska länkar som uppdateras automatiskt när grunddata ändras Betingade kontrolltester läggs in och modellen testas Detaljeringsgrad och presentationsform understödjer en Vad händer om användning vid skärmen Få kontroll på utskrift av rapporter med angivelser och tillpassning av utskriftsområde och visning Kursens första dag avslutas 5

6 Program dag Incheckning med kaffe/te Löpande statusrapporter och budgetering Olika faser i budgeteringsprocessen kräver olika upplysningar. För att skapa en bättre överblick i olika budgetsituationer upprättas verktyg så att du lätt kan skifta fram och tillbaka mellan totala sammanställningar och detaljer. Vi skapar rapporter som kan visa data ur olika perspektiv i samma rapport, så att övervägningar i budgeten kan göras utifrån ett tydligt och sammanhängande underlag. Användardefinierade visningar vid användning av filter, dolda rader och kolumner, disposition och grupper med hänseende på skärm- och utskriftsrapportering Standardiserade rapporter skapas med hjälp av tilläggsprogrammet för rapportsstyrning Kaffe/te med smörgås Test av budgetmodellen innan implementering En budgetmodell är ett effektivt verktyg för ledningen men kan också vara till stor skada, om den är felaktig. Därför skall modellen i största möjliga mån skyddas mot oönskade ändringar. Då budgeten inkluderar flera funktioner i verksamheten är det viktigt att användarna både har full tillgång till modellen och har full förståelse för funktionernas roll för användning av modellen. Vi skapar optimal säkring av modellen genom att skydda kalkylblad, mappar och filer Hur bör modellen testas i praktiken? Användarna tillfrågas för att säkra att modellen skall fungera optimalt Lunch Fokus på behandling av data från andra system Verksamhetens ekonomiska data existerar redan i digital form i ekonomisystemet. Den största risken för fel i samband med analys i Excel är då grunddata matas in. Samtidigt är detta tids- och kostnadskrävande. Ta del av möjligheterna i Excel för att importera och använda data från verksamhetens övriga informationssystem Analysverktyg för att importera data från ekonomisystemet till Excel Få överblick över stora datamängder behandling av pivottabeller och subtotaler Kaffe/te med kaka Automatisering av rutiner för att spara tid och undvika fel Om du ofta utför samma uppgift i Excel, kan du lätt spara tid och undvika fel genom att automatisera dessa uppgifter genom att använda makron. Detta konsoliderar och kvalitetssäkrar din modell ytterligare. Lyssna till hur den administrativa processen kan förbättras genom automatisering Hur informationsbehovet bäst tillgodoses med hjälp av automatiserade rapporter Sammanfattning Uppsummering och diskussion av deltagarnas egna problemställningar Kursen utvärderas Kursen avslutas 6

7 Excel för ekonomichefen och controllern Kursen fokuserar på Excel som verktyg för att stödja ekonomichefens och controllerns arbete. Varje deltagare sitter vid sin egen skärm för att direkt lära sig hur man bygger upp modeller som skapar en bra överblick över verksamhetens finansiella styrning och skapar rätt informationsunderlag för kritiska beslut. Marcus Olivelund IT Eduction Manager Skandinaviska Kunskapshuset Marcus har arbetat med kalylprogrammet Excel och är yrkesverksam som kursledare inom Excel för ekonomer sedan 1999 och har specialiserat sig på Excel för ekonomichefer och controllers med syftet att hjälpa denna målgrupp att analysera och vidareutveckla olika finansieringsmodeller. Marcus arbetar sedan 1995 som VD för Skandinaviska Kunskapshuset och har en stor erfarenhet inom att leverera professionella utbildningar. Du får dessutom kunskap om hur du genomför olika analyser med hänseende på värdering av olika alternativ/scenarier och deras konsekvenser för ekonomin. Lyssna även till hur du kan uppskatta den framtida ekonomiska utveckling med Excel som verktyg. Som controller eller ekonomiansvarig upplever du att du skall presentera dina redovisningar, budgetar, och analyser för ledningen och medarbetare. På kursen lär du dig att producera lättförståeliga och överskådliga diagram, figurer och grafer i Excel som kan uppdateras direkt från kalkylbladet till presentationer i exempelvis Word och PowerPoint. Dessutom är tid även avsatt för att du skall kunna arbeta med dina egna modeller. Med seminarieledarens hjälp får du möjlighet att skapa redovisningar, budgetar eller analyser som stödjer dina arbetsrutiner. Förutsättningar Det är en fördel om du har kännedom om de grundläggande funktionerna i Excel. Du kan som utgångspunkt bygga upp redovisningar i Excel men önskar nu att kunna skapa överskådliga och stabila ledningsrapporter av hög kvalitet. Tid och plats 7 och 8 juni och 27 okt och 15 juni och 24 nov 2005 Du lär dig: Att använda visuell kontroll och felmeddelanden, så att du får besked, när data avviker från dina förväntningar Hur du summerar resultaten från delbudgetar till den överordnade budgeten Att upprätta modeller med avgränsad individuell tillgång och med individuell utformning på skärmen Att arbeta med pivotabeller och modeller för att göra prognoser, riskanalyser och scenariostyrning Hur makron kan minska ditt rutinarbete så att du kan effektivisera användandet av Excel 7

8 Program dag Incheckning med kaffe/te Kalkyler och analyser i Excel Du får insikt i hur Excel stödjer olika uppgifter på ledningsnivå inom ekonomifunktionen. Under kursens gång får du insikt i några av de funktioner som hjälper dig att skapa ett mera översiktligt och dynamiskt underlag till ledningsfunktionen Bygg upp dina egna modeller för ledningsrapporter och analys Oavsett om du skall skapa en budget, en redovisning eller en analys av konsekvenserna för olika alternativ, så måste du ha en god kännedom om de basala funktionerna i Excel. Med tillgång till seminarieledaren går du själv igenom de olika funktionerna i Excel. Uppsättning av blad och mappar med en överskådlig struktur som kan användas av andra än dig själv Få insikt i hur kalkylerna fungerar i Excel vi fokuserar på de mest användbara funktionerna Så säkrar du att dina data är korrekta, och att talvärdena inte överstiger gränsvärdena Få besked när data avviker från förväntningarna få mera insikt i visuell kontroll och felmeddelanden Lär dig att bygga upp en löpande uppdatering av data med hjälp av länkar och konsolideringsverktyg Kaffe/te med smörgås Strukturering av budgetar, redovisningar och uppföljningsmodeller för att analysera data Vi fokuserar på Excel som verktyg för att skapa överblick över verksamhetens finansiella styrning och som informationsunderlag för kritiska beslut. Vi utformar exempel på överskådliga och användarvänliga redovisnings- och budgetmodeller Få insikt i hur du summerar resultaten från delbudgeten till den överordnande budgeten Hur du automatiserar redovisnings- och budgetuppföljningen och även periodvis rapportering och årsredovisning på flera detaljnivåer Så utformar du finansierings- och investeringskalkyler få insikt i hur du bygger upp formler och nyckeltal Lunch Rätt data till rätt användare Det kan finnas flera orsaker till att inte alla data och analyser skall finnas tillgängliga för alla. Vi fokuserar på hur du utformar olika säkerhets- och användarnivåer Ta del av hur du skapar individuell tillgång och individuell utformning på skärmen Skapa fler användarsystem och få överblicken med hjälp av hyperlinks Så skapar du olika säkerhetsnivåer för olika användare Hur du skyddar dina data mot felaktiga inmatningar Kaffe/te med kaka Skapa modeller som stödjer och förenklar dina arbetsuppgifter Med hjälp från seminarieledaren får du möjlighet att skapa anpassade redovisningar, budgetar, finansierings- eller investeringskalkyler som tar sin utgångspunkt i din arbetssituation. (Du kan med fördel förbereda övningen hemma genom att ta med dig en genomtänkt modell du gärna vill ha hjälp med) Första kursdagen avslutas 8

9 Program dag Incheckning med kaffe/te Så skapar du överblick över stora datamängder med hjälp av Excel Pivotabeller, listor och databaser är ovärderliga för att skapa en dynamisk och flexibel överblick över förväntad och realiserad intjäning, värdering av nyckeltal, omkostnader relaterade till produkter m.m. Så upprättar du interaktiva pivotabeller som snabbt kan summera eller visa upplysningar och resultat från stora datamängder Import av data från olika källor och i olika format fokus på databasfunktioner och checkprocedurer Ta del av hur du använder filter, gruppering av data och tal och dataintervall Flexibla och tillförlitliga analyser genom att använda avancerad filtrering och sortering Ta del av olika sammanfattningar från källdata, detaljer och omorganiserad data från olika områden t.ex. genom att kombinera upplysningar om avsättning av produkter, omkostnader, medarbetare, avdelning m.m Kaffe/te med smörgås Optimeringsmodeller och analyser av alternativ Du får kunskap om olika möjligheter för att analysera olika alternativ och vilka konsekvenser dessa får på ekonomin. Ta del av hur du kan uppskatta den framtida ekonomiska utvecklingen mot bakgrund av olika funktioner i Excel. Använd problemlösning till optimering och målsökning av funktioner under fasta betingelser Med hjälp av pivotabeller sätter du realiserade data i förhållande till budget för att kunna uppskatta framtida utveckling och konsekvenser för det slutgiltiga resultatet Värdera utgången av olika alternativ med hjälp av prognoser, riskanalyser och scenariostyrning i Excel Lunch Ledningsrapporter och grafisk presentation Som controller eller ekonomiansvarig är en viktig del av ditt arbeta att kunna förmedla en tydlig bild av det ekonomiska läget med hjälp av redovisningar, budgetar och analyser till ledning och medarbetare. I Excel kan du göra överskådliga diagram, figurer och grafer som tydliggör det du vill förmedla. Dessutom kan Excel som en integrerad del i Officepaketet uppdatera tal direkt från kalkylblad till presentationer i Word och PowerPoint. Vilka grafiska möjligheter passar bäst för olika situationer? Hur lägger du in data och grafik från Excel i Word och PowerPoint med hänseende på ledningsrapporter för att t.ex. visa förväntad och nuvarande status på nyckeltal? Få insikt i samspelet mellan Excel, Word och Outlook när du vill informera inom organisationen Ta del av automatisk uppdatering av värdena i presentationer från ändringar i filer i Officepaketet Kaffe/te med kaka Så automatiserar du rutinuppgifter i Excel med hjälp av makron Om du ofta utför samma uppgift i Excel, kan du automatisera uppgiften med makron. Ett makro är en serie av kommandon som utförs när du önskar det Förenkla dina rutiner effektivisera ditt arbete och spara tid Förbered möjligheterna för analys och rapportering genom att använda enkla if - och do - kommandon Du lär dig att använda makron för att automatiskt uppdatera data i dina presentationer Skapa modeller som stödjer och förenklar dina arbetsuppgifter, forts från första dagen Med utgångspunkt från dagens lektioner får du möjlighet med hjälp från seminarieledaren att ytterliggare förbättra och utveckla dina individuella modeller Avslutning av kursen 9

10 Avancerad Excel för ekonomifunktionen Kursen vänder sig till dig som har stor praktisk kunskap av Excels funktioner och som önskar kunna hantera mer komplexa lösningar med fler finesser. På kursen lär du dig att bygga upp modeller som är användarvänliga och har en hög säkerhet mot felaktig ändring eller användning. Anders Advik, Assisterande professor och IT-konsult, Informatics, Örebro Universitet Anders Advik är specialiserad på att utveckla användarvänliga modeller för ekonomifunktionen och har hjälpt ekonomifunktioner på många företag bl. a. att bygga upp modeller som är användarvänliga och har en hög säkerhet Anders har en doktorsavhandling inom att bygga användarvänliga modeller i kalkylprogram. Han har en god pedagogisk förmåga och en stor insikt i ekonomichefens och controllerns affärsmässiga utmaningar samt vilka möjligheter Excel ger som verktyg för en bättre överblick och styrning av verksamheten. På kursen lär du dig att utforma flexibla rapporter och analyser så att ledningen får ett genomarbetat beslutsunderlag. Förutsättningen är dock att rätt information enhetligt och med hög kvalitet samlas in i organisationen. Du får inblick i hur du bygger upp modeller som samlar in data och löpande uppdaterar resultaten. Ofta har modeller många användare och ägare. Det ställer krav på användarvänlighet och stabilitet vilket gör det viktigt att du kan säkra dina modeller mot felaktig ändring och inmatning. Det kan också finnas många olika orsaker till att inte alla data och analyser skall vara tillgängliga för alla i organisationen. Därför fokuserar vi också på hur du bygger upp olika säkerhets- och användarnivåer. Dessutom får du insikt i hur du kan föra logg över ändringar och fel för att kunna upprätthålla en bra och stabil modell. Tid finns också avsatt för att du skall kunna arbeta med dina egna modeller. Med seminarieledarens hjälp får du en introduktion till att utveckla och anpassa redovisningar, budgetar eller analyser med VBA och makron, så att de effektiviserar dina arbetsrutiner. Förutsättningar Kursen är en fortsättning på Excel för ekonomichefen och controllern, vilket dock inte är en förutsättning. Du kan skapa kalkylblad och ledningsrapporter i Excel men vill ha mera kunskap för hur du kan tillföra dem en kvalitet och säkerhetsnivå som lämpar sig för många olika användare. Tid och plats 8 och 9 juni och 20 okt och 16 juni och 17 nov 2005 Du lär dig: Att effektivisera budgetrutiner med makron Hur du utformar överskådlig och användarvänliga kommandoknappar och navigering Att förbättra beslutsunderlag genom att optimera användandet av data från externa källor Hur du konsoliderar insamlingen av data till redovisning och budget från hela organisationen Att begränsa vad andra kan se och ändra genom att tilldela lösen och användarnamn 10

11 Program dag Incheckning med kaffe/te Vidareutveckling av Excel-modeller Behov och förutsättningar för Excel-modellerna ändras ofta ta del av hur du kan anpassa dina modeller till nya krav och ständigt göra dem mera överskådliga och driftsäkra Få insikt i avancerad filtrering, sortering, validering och presentation Få större kunskap om funktioner och formler i Excel Introduktion till makron och VBA i Excel Ofta skall du och användarna utföra samma uppgifter i Excel. Makron och VBA kan hjälpa dig att automatisera uppgifterna så att du sparar tid och eliminerar många rutiner. Samtidigt säkras en enhetlig behandling och uppställning av data och rapporter. Så använder du makron för att spela in, redigera och spela upp serier av kommandon Att bygga upp makron få insikt i absoluta och relativa makron Genomgång av de olika elementen i VBA vi fokuserar på egenskaper, objekt och metoder Exempel på hur du använder VBA och makron för att skapa en dynamisk databehandling och effektiva budgeteringsrutiner Kaffe/te med smörgås Så bygger du användarvänliga modeller till uppföljning av budgetar och redovisning När du använder makron i budgetar är det viktigt att andra kan förstå dem och använda dem. Därför skall de nya funktionaliteterna vara tillgängliga där de har sin användning i modellen Skapa översikt och användarvänliga kommandoknappar och navigering med hjälp av makron Ta del av hur du ökar användarvänligheten med hjälp av dialogruta Få insikt i hur de individuella uppföljningsverktygen automatiskt kan uppdateras med externa data Lunch Automatisk uppdatering av Excel-modeller med externa data I Excel-modeller som används för uppföljning av budgetar och redovisningar är det ofta nödvändigt att kunna söka på data från andra system, t.ex. ekonomisystemet. Du lär dig hur du importerar och bearbetar data från externa källor med SQL VBA Externa datakällor lär dig att skapa relationer och dynamiska datautsökningar Så skapar du makron som kan utföra SQL förfrågningar som är avhängiga av användarens val Så optimerar du användandet av data från externa källor och effektiviserar beslutsunderlagen i verksamheten Kaffe/te med kaka Utarbeta skräddarsydda lösningar för dina dagliga arbetsuppgifter Bygg upp dina egna modeller som stödjer dina arbetsrutiner. Med hjälp från seminarieledaren får du möjlighet att skapa anpassade redovisningar, budgetar eller formulär med makron och VBA. (Du kan med fördel förbereda övningen hemma genom att ta med dig en genomtänkt modell du gärna vill ha hjälp med) Kursens första dag avslutas 11

12 Program dag Incheckning med kaffe/te Fokus på utformning av flexibla rapporter och analyser Pivottabeller, makron och databassökningar är oumbärliga för att skapa en flexibel och dynamisk överblick över stora datamängder med Excel. Med hjälp av pivottabeller kan du skapa dynamiska verktyg för rapportering och analys. Så utformar du interaktiva pivottabeller som snabbt kan summera uppställningar och resultat från olika listor Ta del av hur pivottabeller och makron ger ledningen ett trovärdigt och genomarbetat beslutsunderlag Stärk verksamhetens ekonomiska analyser och uppföljning på budgetar genom att skapa flexibla databaser som pivottabellerna använder Kaffe/te med smörgås Så säkrar du en effektiv uppsamling av data från hela organisationen För att skapa bästa möjliga beslutsunderlag för verksamheten är det avgörande att du lyckas samla in all relevant data med hög kvalitet efter en enhetlig procedur Ta del av hur du skapar modeller som konsoliderar insamlingen av data till redovisningar och budgetar från hela organisationen Få inblick i hur du kan underhålla och utveckla den löpande uppdateringen av data genom att länka sammanställningstabellen tillsammans med källdata Lunch Så säkrar du dina VBA modeller mot felaktig användning En Excel-modell med många användare riskerar att bli felaktigt ändrad så att det uppstår fel i formler och inmatningar. Få inblick i de verktyg och funktioner, som automatiskt kan hantera användarens fel Så hanterar du oavsiktliga ändringar av modeller med hjälp av breakpoint och stepfunktioner i makron Skall du använda dig av on-line felhantering eller en felhanteringsprocedur? Kaffe/te med kaka Hur du hanterar tillgångsbegränsning med hjälp av användardialog Om du utformar en automatisk dialogruta för inmatning av användar-id vid uppstart kan Excel föra logg över alla ändringar i modellen med upplysningar om t.ex. användare, ändring och datum. På så sätt kan du säkra din modell mot planlagda, men felaktiga ändringar i formlerna Få insikt i hur du bygger upp en dialogruta för login vid uppstart av filer Så begränsar du vad andra kan se och ändra i projektmappar genom att tilldela password Hur du kan genomföra redigeringar av registrerade fel, så att modellens kvalitet upprätthålls Skapa lösningar som stödjer och förenklar dina dagliga arbetsuppgifter, forts från första dagen Med utgångspunkt från dagens lektioner får du möjlighet att, med hjälp från seminarieledaren, ytterliggare förbättra och utveckla dina individuella modeller som påbörjades första dagen Avslutning av kursen 12

13 Praktiska upplysningar Plats, lokal anges i bekräftelsen, lokal anges i bekräftelsen Version av Excel På kursen undervisar vi i Excel Användare av Excel 2000 och XP kan med fördel också delta på kurserna. Pris Pris för kursen för båda dagarna är kronor per deltagare, exkl moms. Priset inkluderar förtäring och kursmaterial. Faktura och bekräftelse får du dig tillsänt efter att vi mottagit anmälan. Rabatt Vid mer än en anmälan får du 10% rabatt på de efterföljande anmälningarna. Anmälan skall då ske samtidigt och från samma företag eller organisation. Detta gäller om det är samma person som anmäler sig till flera kurser eller flera personer till samma kurs. Hur du anmäler dig lättast Tel Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor Lämnar du återbud mellan 3-1 vecka före kursstart, debiterar vi halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före start debiteras hela avgiften. Avbeställning skall ske skriftligt. Om du blir förhindrad att delta är du naturligtvis välkommen att ge din plats till en kollega. Förbehåll SIFU förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. För ytterligare upplysningar Mårten Nilson, ,

14 Datum och kursnummer Excel för ekonomi- och redovisningsmedarbetaren Kursnummer och 8 juni och 25 okt och 14 juni och 22 nov 2005 Excel för ekonomichefen och controllern Kursnummer och 8 juni och 27 okt och 15 juni och 24 nov 2005 Avancerad Excel för ekonomifunktionen Kursnummer och 9 juni och 20 okt och 16 juni och 17 nov

15 Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på internet Anmälan till Excel för hela ekonomifunktionen 2005 Pris för tvådagarskursen är kronor per deltagare, exkl moms. Kom ihåg att ange datum och kursnummer för önskad kurs för varje deltagare. Datum och kursnummer hittar du på föregående sida. Företag...Org.nr... Adress...Postnr/ort... Tel Namn Befattning... Avd... Kursnummer...Kursdatum Namn Frankeras ej. SIFU betalar portot Befattning... Avd... Kursnummer...Kursdatum Namn Befattning... Avd... Kursnummer...Kursdatum... SIFU AB Svarspost Kundnummer BORÅS 4. Namn Befattning... Avd... Kursnummer...Kursdatum... Kontaktperson...Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress...Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson Sänd mig SIFUs utbildningskatalog (totalt utbud). Jag kan dessvärre inte deltaga, men jag önskar att få tillsänt information om framtida arrangemang. SIFU kan gärna sända relevanta erbjudande och nyheter till min . 15

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 KREDIT&RISK ROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKA MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION E Bokföring I, II & III E Ekonomistyrning I, II

Läs mer

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda

Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise. Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda Ett system som företaget förtjänar! Mamut Enterprise Kompletta ekonomi- och informationssystem för företag med 1-50 anställda SIDAN 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 INNEHÅLL, DEL 1 DEN BÄSTA LÖSNINGEN

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB

Internredovisning. Paradisverkstaden Design AB Internredovisning Paradisverkstaden Design AB Författare: Tobias Berglund Handledare: Petter Boye Program: Fristående kurs Ämne: Företagsekonomi Nivå och termin: C-nivå, VT-09 Handelshögskolan BBS Förord

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar över 30 000 deltagare från näringsliv, bank och finans 30 000 kollegor har redan gjort det! Nu är det väl din tur? Varsågod,

Läs mer

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI

Från grundläggande kurser till akademiska utbildningar i klassrum eller på distans EKONOMI ANNONS HELA DENNA BLAGA ÄR EN ANNONS FRÅN FE FÖRETAGSEKONOMSKA NSTTUTET ANNONS»FE är en av Sveriges främsta utbildare av medarbetare i företag, offentlig verksamhet och frivilligorganisationer«magnus Rolf,

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans

www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans www.ucbs.se UC Business School 2014-2015 Sveriges mest eftertraktade kreditutbildningar för näringsliv, bank och finans Välkommen att vässa kunskaperna inför bättre tider! Konkurrensen är tuffare än någonsin.

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Innan ni köper affärssystem

Innan ni köper affärssystem Innan ni köper affärssystem Läs hur ni bäst förbereder er innan ni köper ett affärssystem. Utnyttja mer än 10 års erfarenhet och undvik överraskningar med dessa goda råd från en aktör som själva producerar

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER.

Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 VI OMVANDLAR DINA FRÅGOR TILL INSIKTER. Bisnode Akademin Kurser och utbildningar 2013 2014 När besluten fattas. På Bisnode har vi som ambition att hjälpa

Läs mer

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet M a m u t M a g a z i n e S o m m a r 2 0 1 0 E t t k u n d m a g a s i n s o m f ö r e n k l a r d i n v a r d a g Är du redo för Molnet? Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter Microsoft

Läs mer

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS

KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS KOM IGÅNG MED DITT FÖRETAG MAMUT STARTAEGET HJÄLPER DIG ATT LYCKAS SIDAN 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17 18 INNEHÅLL INSTALLATIONSGUIDE FUNKTIONSÖVERSIKT STARTAEGET-PORTAL AFFÄRSPLAN KONTAKT ORDER/FAKTURA

Läs mer

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG

- FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG QLIKVIEW I PRAKTIKEN - FRÅN BEHOV TILL EFFEKT VID INFÖRANDET AV BI- VERKTYG DAVID RYDIN JOHN SANDBERG 2011 09-01 - LINKÖPING Examensarbete LIU- IEI- TEK- A- - 11/01195- - SE Avdelningen ekonomiska informationssystem

Läs mer

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor

Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Utbildningskatalog 2015 Offentlig sektor Problemet med framtiden är att den ofta anländer innan vi är redo för den. Arnold H.Glasgow Den offentliga sektorn förändras i en allt snabbare takt. Kommunernas

Läs mer

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90

KAPITELNAMN. 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 KAPITELNAMN 2 KURSTILLFÄLLEN & ANMÄLAN fei.se info@fei.se 08-545 137 90 INNEHÅLL Innehåll Välkommen till FEI... 2 Kontrollera dina kunskaper... 4 Början till ett långvarigt förhållande... 6 Studera hos

Läs mer

Konstruktion. Ledarskap

Konstruktion. Ledarskap Utbildningar 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Affärsutveckling 4 Entreprenadjuridik 5 ABM 07 6 ABM 07 Fördjupning Försäljning 8 Affärsmannaskap och säljteknik 10 Industriell teknisk försäljning 11 Bli trygg i

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning 2014 PPS Praktisk ProjektStyrning för framgångsrik projektverksamhet 1 Innehåll Helhetstänk skapar framgång! 3 PPS det kompletta projektstödet 4 Därför PPS, det naturliga valet 5 PPS-modellen Praktisk

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.

Kompetensutveckling. på företaget. Våren 2011. Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet. Kompetensutveckling på företaget Våren 2011 Kunskap förändrar. folkuniversitetet.se/karlstad foretag.karlstad @ folkuniversitetet.se 054-19 58 30 Kompetensutveckling ett lyft för såväl företaget som den

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län

Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors. Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer. i Kalmar och Kronobergs län Foto: Destination Kalmar/ Magnus Bremefors Kompetensutveckling för eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Här är kurskatalogen för dig som deltar i projektet Kompetensutveckling för

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

CRM Vägen till tillväxt!

CRM Vägen till tillväxt! CRM Vägen till tillväxt! Strategisk användning av CRM Lyft företaget Utnyttja de många möjligheterna I TimeLog anser vi att den strategiska användningen av ett CRM-system är vägen till tillväxt. Vi vill

Läs mer

Kurser och konsulttjänster

Kurser och konsulttjänster KPA 9061 985 10.05 Kurser och konsulttjänster hösten 2011 våren 2012 kurser seminarier informationsträffar konsulttjänster Innehåll KOMPETENSUTVECKLING MED KPA PENSION...3 FAST KURSUTBUD...4 KAP-KL grundkurs...6

Läs mer

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET

EKONOMICHEFS- PROGRAMMET KAPITELNAMN EKONOMICHEFS- PROGRAMMET ETT GEDIGET KURSPAKET Företagsekonomi för ekonomer Affärsjuridik för ekonomer Koncernredovisning I grunder i enlighet med K3 Koncernredovisning II fördjupning i enlighet

Läs mer