Excel för hela ekonomifunktionen 2005

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Excel för hela ekonomifunktionen 2005"

Transkript

1 Excel för hela ekonomifunktionen och 8 juni och 25 okt och 14 juni och 22 nov och 8 juni och 27 okt och 15 juni och 24 nov och 9 juni och 20 okt och 16 juni och 17 nov 2005 Excel för ekonomi- och redovisningsmedarbetaren Bygg upp användarvänliga modeller från intäktsprognos till driftsbudget Excel för ekonomichefen och controllern Få verktyg för effektiv och överskådlig ledningsrapportering och analys Avancerad Excel för ekonomifunktionen Skapa stabila och användarvänliga modeller till flera användare och ägare SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

2 SIFU AB Det ledande kompetensföretaget som utbildar inom ekonomi och teknik SIFU har som övergripande mål att etablera sig som Sveriges bästa förmedlare av kompetens och värde. Vi ska helt enkelt erbjuda förstklassiga kurser, konferenser och seminarier. Vi vill vara ditt första och självklara val när du skall kompetensutveckla dig och din organisation Varje år utbildar SIFU närmare personer inom bl a ekonomi, teknik, IT, inköp och ledarskap. Tack för att du väljer SIFU! 2

3 Excel för hela ekonomifunktionen 2005 Har du tidigare deltagit på en Excel-kurs där det har varit svårt att omsätta genomgånget material till användbar kunskap i de uppgifter du måste lösa i din egen verksamhet? Där de andra deltagarnas frågor inte hade någon relevans för dig därför att de handlade om områden du inte arbetar med? SIFU har satt fokus på ekonomifunktionens vardag och på de dagliga uppgifterna och skräddarsytt tre kurser: En till ekonomi- och redovisningsmedarbetaren, en till ekonomichefen och controllern och en kurs som ger dig inblick i de mera avancerade funktionerna inom Excel för den erfarne användaren. På kurserna arbetar du med bl. a. budget, redovisning, analys och uppföljning. Kursmaterial Utöver boken Microsoft Excel 2004 steg för steg och specifikt kursmaterial får du också en CD med de modeller som vi går igenom på kursen. Då kan du enkelt på egen hand gå tillbaka och öva på de uppgifter ni gått igenom och också fortsätta att bygga på modellerna så att de passar uppgifterna i din dagliga verksamhet. Rabatt Vi ger rabatt vid mer än en anmälan till kurserna. Om du anmäler dig till mer än en kurs får du 10% på en av kurserna. Ni får också rabatt om en kollega anmäler sig till samma eller en annan av Excel kurserna. En förutsättning är dock att ni anmäler er samtidigt. Läs mera om våra rabatterbjudanden under praktiska upplysningar sist i broschyren. Version av Excel På kursen undervisar vi i Excel 2003 så att användare av Excel 2000 och XP med fördel kan delta på kurserna. 3

4 Excel för ekonomi- och redovisningsmedarbetaren Kurserna tar sin utgångspunkt i din vardag som ekonomi- och redovisningsassistent. Du sitter själv vid PC: n och lär dig att bemästra några av de funktioner i Excel som skapar användarvänliga och överskådliga budgetar, redovisningar och formulär. Michael Sandström Konsult och författare Intellibis AB Michael Sandström har lång erfarenhet som IT-konsult och utbildare. Han har skrivit böcker inom ITanvändning varav den senaste är Excel för smarties. Michael arbetar huvudsakligen som IT-konsult på Intellibis AB med inriktning på att effektivisera arbetet för företag genom att införa IT-stöd för budgetering och prognoser, rapportering och analys. Michael har även en praktisk bakgrund som utvecklingschef och kvalitetsansvarig inom ledande IT-utbildningsföretag och som företagsledare med ansvar för ledning och utveckling av företaget och dess processer, samt personalansvar för drygt 40 medarbetare. Har du tidigare deltagit på Excel-kurser där mycket av det som gicks igenom inte hade någon relevans för dig som ekonomi- eller redovisningsassistent? På denna kurs har vi skräddarsytt upplägget så att du arbetar med att bygga upp modeller som används dagligen i ekonomifunktionen. Här lär du dig att vidareutveckla och anpassa modellerna till verksamhetens behov. Du får inblick i hur du kan automatisera rutinuppgifter i Excel, göra uppföljningar på budgetar och importera data från t.ex. ekonomisystemet. Du lär dig också hur du kan använda pivottabeller för att skapa bättre överblick över stora mängder data, så att du snabbt kan summera och sammanställa information. Tid är avsatt för att du skall kunna arbeta med dina egna modeller, så att du med kursledarens hjälp får möjlighet att ställa upp redovisningar, budgetar eller formulär som stödjer dina arbetsrutiner. Förutsättningar Generell PC-kunskap på användarnivå är det enda som krävs. Kursen är grundläggande och kräver därför inte specifika förkunskaper i Excel. Kanske använder du Excel idag och önskar att få bättre kunskap om hur du bygger upp stabila och användarvänliga modeller med hög kvalitet. Tid och plats 7 och 8 juni och 25 okt och 14 juni och 22 nov 2005 Du lär dig: Att bygga upp användarvänlig struktur i dina mappar Att säkra att dina data stämmer så att fel vid inmatningar undviks Hur du bygger upp automatisk ändring av all data på samtliga relevanta poster Hur du importerar data från andra system Hur du skapar överskådliga och lättförståeliga grafiska rapporter 4

5 Program dag Incheckning med kaffe/te Genomgående case - från intäktsprognos till driftsbudget Det genomgående praktikfallet på kursen ger dig insikt i några av de uppgifter på ekonomiavdelningen som Excel stödjer. Funktioner som skapar användarvänlighet och överskådlighet presenteras löpande under kursen. Du sitter själv vid skärmen med möjlighet att få hjälp av kursledaren. Budgetmodellen tar sin utgångspunkt i intäktsförväntningar på produktmixen. Beräkningarna leder utformning av budgetar för omsättning och variabla omkostnader för en treårsperiod Vi bygger ut med omkostnader och den samlade resultatbudgeten upprättas Alternativa scenarier som sämsta utfall, mest sannolika och bästa möjliga byggs in Planläggning av budget i Excel undvik fallgroparna från start Oavsett om du skall göra en budget, en redovisning eller ett beräkningsunderlag för milersättning, är det nyttigt att känna till möjligheterna som ges i Excel. Om beräkningarna i Excel-dokumentet görs på rätt sätt från start sparar du mycket frustration. Ta del av hur du gör ditt dokument överskådligt och användarvänligt. Vad skall budgeten kunna och vad skall den användas till? Vilka krav ställs på datasäkerhet och rutiner för inmatning? Fokus på beräkning av omsättning, variabla omkostnader och täckningsbidrag Kontoplan för kapacitetsomkostnader och beräkningsfaktorer definieras och formler för budgeten fastläggs Kaffe/te med smörgås Upprättande av budget skapa användarvänliga lösningar Den optimala strukturen för mappar och kalkylblad klargörs. En användarvänlig design för snabb och säker inmatning av data byggs upp. Arbetsboken skyddas så att du slipper egna och andras inmatningsfel. Budgetmodellen upprättas och byggs ut med produktinformationer. Området där modellens avsättningsförväntningar klargörs Kapacitetsbudgeten med de senaste redovisningstalen klargörs med olika kontotyper och formatering Budgetförväntningarna ställs upp och formateras Lunch Beräkningar i budgeten fokus på formler Beräkningarna utformas så att sambanden mellan olika kalkylblad lätt kan identifieras. Vi testar och dokumenterar löpande för kvalitet och kommande uppdateringar. Dokumentet skyddas så att inga oavsiktliga ändringar kan göras. Formler för produktkalkylering med löpande kontroll av resultat mot testdata Omsättning av variabla omkostnader och täckningsbidrag byggs in Kapacitetsbudget, testdata för budgetförväntningar matas in och formlerna byggs upp Kaffe/te med kaka Presentation och visning av överskådliga rapporter Resultaten i Excel-rapporter är ofta basen för ledningens beslut och skall därför ha en form och ett innehåll som stödjer detta. En användarvänlig och kommunikativ design för den grafiska presentationen byggs upp Beräkningsresultat upprättas med dynamiska länkar som uppdateras automatiskt när grunddata ändras Betingade kontrolltester läggs in och modellen testas Detaljeringsgrad och presentationsform understödjer en Vad händer om användning vid skärmen Få kontroll på utskrift av rapporter med angivelser och tillpassning av utskriftsområde och visning Kursens första dag avslutas 5

6 Program dag Incheckning med kaffe/te Löpande statusrapporter och budgetering Olika faser i budgeteringsprocessen kräver olika upplysningar. För att skapa en bättre överblick i olika budgetsituationer upprättas verktyg så att du lätt kan skifta fram och tillbaka mellan totala sammanställningar och detaljer. Vi skapar rapporter som kan visa data ur olika perspektiv i samma rapport, så att övervägningar i budgeten kan göras utifrån ett tydligt och sammanhängande underlag. Användardefinierade visningar vid användning av filter, dolda rader och kolumner, disposition och grupper med hänseende på skärm- och utskriftsrapportering Standardiserade rapporter skapas med hjälp av tilläggsprogrammet för rapportsstyrning Kaffe/te med smörgås Test av budgetmodellen innan implementering En budgetmodell är ett effektivt verktyg för ledningen men kan också vara till stor skada, om den är felaktig. Därför skall modellen i största möjliga mån skyddas mot oönskade ändringar. Då budgeten inkluderar flera funktioner i verksamheten är det viktigt att användarna både har full tillgång till modellen och har full förståelse för funktionernas roll för användning av modellen. Vi skapar optimal säkring av modellen genom att skydda kalkylblad, mappar och filer Hur bör modellen testas i praktiken? Användarna tillfrågas för att säkra att modellen skall fungera optimalt Lunch Fokus på behandling av data från andra system Verksamhetens ekonomiska data existerar redan i digital form i ekonomisystemet. Den största risken för fel i samband med analys i Excel är då grunddata matas in. Samtidigt är detta tids- och kostnadskrävande. Ta del av möjligheterna i Excel för att importera och använda data från verksamhetens övriga informationssystem Analysverktyg för att importera data från ekonomisystemet till Excel Få överblick över stora datamängder behandling av pivottabeller och subtotaler Kaffe/te med kaka Automatisering av rutiner för att spara tid och undvika fel Om du ofta utför samma uppgift i Excel, kan du lätt spara tid och undvika fel genom att automatisera dessa uppgifter genom att använda makron. Detta konsoliderar och kvalitetssäkrar din modell ytterligare. Lyssna till hur den administrativa processen kan förbättras genom automatisering Hur informationsbehovet bäst tillgodoses med hjälp av automatiserade rapporter Sammanfattning Uppsummering och diskussion av deltagarnas egna problemställningar Kursen utvärderas Kursen avslutas 6

7 Excel för ekonomichefen och controllern Kursen fokuserar på Excel som verktyg för att stödja ekonomichefens och controllerns arbete. Varje deltagare sitter vid sin egen skärm för att direkt lära sig hur man bygger upp modeller som skapar en bra överblick över verksamhetens finansiella styrning och skapar rätt informationsunderlag för kritiska beslut. Marcus Olivelund IT Eduction Manager Skandinaviska Kunskapshuset Marcus har arbetat med kalylprogrammet Excel och är yrkesverksam som kursledare inom Excel för ekonomer sedan 1999 och har specialiserat sig på Excel för ekonomichefer och controllers med syftet att hjälpa denna målgrupp att analysera och vidareutveckla olika finansieringsmodeller. Marcus arbetar sedan 1995 som VD för Skandinaviska Kunskapshuset och har en stor erfarenhet inom att leverera professionella utbildningar. Du får dessutom kunskap om hur du genomför olika analyser med hänseende på värdering av olika alternativ/scenarier och deras konsekvenser för ekonomin. Lyssna även till hur du kan uppskatta den framtida ekonomiska utveckling med Excel som verktyg. Som controller eller ekonomiansvarig upplever du att du skall presentera dina redovisningar, budgetar, och analyser för ledningen och medarbetare. På kursen lär du dig att producera lättförståeliga och överskådliga diagram, figurer och grafer i Excel som kan uppdateras direkt från kalkylbladet till presentationer i exempelvis Word och PowerPoint. Dessutom är tid även avsatt för att du skall kunna arbeta med dina egna modeller. Med seminarieledarens hjälp får du möjlighet att skapa redovisningar, budgetar eller analyser som stödjer dina arbetsrutiner. Förutsättningar Det är en fördel om du har kännedom om de grundläggande funktionerna i Excel. Du kan som utgångspunkt bygga upp redovisningar i Excel men önskar nu att kunna skapa överskådliga och stabila ledningsrapporter av hög kvalitet. Tid och plats 7 och 8 juni och 27 okt och 15 juni och 24 nov 2005 Du lär dig: Att använda visuell kontroll och felmeddelanden, så att du får besked, när data avviker från dina förväntningar Hur du summerar resultaten från delbudgetar till den överordnade budgeten Att upprätta modeller med avgränsad individuell tillgång och med individuell utformning på skärmen Att arbeta med pivotabeller och modeller för att göra prognoser, riskanalyser och scenariostyrning Hur makron kan minska ditt rutinarbete så att du kan effektivisera användandet av Excel 7

8 Program dag Incheckning med kaffe/te Kalkyler och analyser i Excel Du får insikt i hur Excel stödjer olika uppgifter på ledningsnivå inom ekonomifunktionen. Under kursens gång får du insikt i några av de funktioner som hjälper dig att skapa ett mera översiktligt och dynamiskt underlag till ledningsfunktionen Bygg upp dina egna modeller för ledningsrapporter och analys Oavsett om du skall skapa en budget, en redovisning eller en analys av konsekvenserna för olika alternativ, så måste du ha en god kännedom om de basala funktionerna i Excel. Med tillgång till seminarieledaren går du själv igenom de olika funktionerna i Excel. Uppsättning av blad och mappar med en överskådlig struktur som kan användas av andra än dig själv Få insikt i hur kalkylerna fungerar i Excel vi fokuserar på de mest användbara funktionerna Så säkrar du att dina data är korrekta, och att talvärdena inte överstiger gränsvärdena Få besked när data avviker från förväntningarna få mera insikt i visuell kontroll och felmeddelanden Lär dig att bygga upp en löpande uppdatering av data med hjälp av länkar och konsolideringsverktyg Kaffe/te med smörgås Strukturering av budgetar, redovisningar och uppföljningsmodeller för att analysera data Vi fokuserar på Excel som verktyg för att skapa överblick över verksamhetens finansiella styrning och som informationsunderlag för kritiska beslut. Vi utformar exempel på överskådliga och användarvänliga redovisnings- och budgetmodeller Få insikt i hur du summerar resultaten från delbudgeten till den överordnande budgeten Hur du automatiserar redovisnings- och budgetuppföljningen och även periodvis rapportering och årsredovisning på flera detaljnivåer Så utformar du finansierings- och investeringskalkyler få insikt i hur du bygger upp formler och nyckeltal Lunch Rätt data till rätt användare Det kan finnas flera orsaker till att inte alla data och analyser skall finnas tillgängliga för alla. Vi fokuserar på hur du utformar olika säkerhets- och användarnivåer Ta del av hur du skapar individuell tillgång och individuell utformning på skärmen Skapa fler användarsystem och få överblicken med hjälp av hyperlinks Så skapar du olika säkerhetsnivåer för olika användare Hur du skyddar dina data mot felaktiga inmatningar Kaffe/te med kaka Skapa modeller som stödjer och förenklar dina arbetsuppgifter Med hjälp från seminarieledaren får du möjlighet att skapa anpassade redovisningar, budgetar, finansierings- eller investeringskalkyler som tar sin utgångspunkt i din arbetssituation. (Du kan med fördel förbereda övningen hemma genom att ta med dig en genomtänkt modell du gärna vill ha hjälp med) Första kursdagen avslutas 8

9 Program dag Incheckning med kaffe/te Så skapar du överblick över stora datamängder med hjälp av Excel Pivotabeller, listor och databaser är ovärderliga för att skapa en dynamisk och flexibel överblick över förväntad och realiserad intjäning, värdering av nyckeltal, omkostnader relaterade till produkter m.m. Så upprättar du interaktiva pivotabeller som snabbt kan summera eller visa upplysningar och resultat från stora datamängder Import av data från olika källor och i olika format fokus på databasfunktioner och checkprocedurer Ta del av hur du använder filter, gruppering av data och tal och dataintervall Flexibla och tillförlitliga analyser genom att använda avancerad filtrering och sortering Ta del av olika sammanfattningar från källdata, detaljer och omorganiserad data från olika områden t.ex. genom att kombinera upplysningar om avsättning av produkter, omkostnader, medarbetare, avdelning m.m Kaffe/te med smörgås Optimeringsmodeller och analyser av alternativ Du får kunskap om olika möjligheter för att analysera olika alternativ och vilka konsekvenser dessa får på ekonomin. Ta del av hur du kan uppskatta den framtida ekonomiska utvecklingen mot bakgrund av olika funktioner i Excel. Använd problemlösning till optimering och målsökning av funktioner under fasta betingelser Med hjälp av pivotabeller sätter du realiserade data i förhållande till budget för att kunna uppskatta framtida utveckling och konsekvenser för det slutgiltiga resultatet Värdera utgången av olika alternativ med hjälp av prognoser, riskanalyser och scenariostyrning i Excel Lunch Ledningsrapporter och grafisk presentation Som controller eller ekonomiansvarig är en viktig del av ditt arbeta att kunna förmedla en tydlig bild av det ekonomiska läget med hjälp av redovisningar, budgetar och analyser till ledning och medarbetare. I Excel kan du göra överskådliga diagram, figurer och grafer som tydliggör det du vill förmedla. Dessutom kan Excel som en integrerad del i Officepaketet uppdatera tal direkt från kalkylblad till presentationer i Word och PowerPoint. Vilka grafiska möjligheter passar bäst för olika situationer? Hur lägger du in data och grafik från Excel i Word och PowerPoint med hänseende på ledningsrapporter för att t.ex. visa förväntad och nuvarande status på nyckeltal? Få insikt i samspelet mellan Excel, Word och Outlook när du vill informera inom organisationen Ta del av automatisk uppdatering av värdena i presentationer från ändringar i filer i Officepaketet Kaffe/te med kaka Så automatiserar du rutinuppgifter i Excel med hjälp av makron Om du ofta utför samma uppgift i Excel, kan du automatisera uppgiften med makron. Ett makro är en serie av kommandon som utförs när du önskar det Förenkla dina rutiner effektivisera ditt arbete och spara tid Förbered möjligheterna för analys och rapportering genom att använda enkla if - och do - kommandon Du lär dig att använda makron för att automatiskt uppdatera data i dina presentationer Skapa modeller som stödjer och förenklar dina arbetsuppgifter, forts från första dagen Med utgångspunkt från dagens lektioner får du möjlighet med hjälp från seminarieledaren att ytterliggare förbättra och utveckla dina individuella modeller Avslutning av kursen 9

10 Avancerad Excel för ekonomifunktionen Kursen vänder sig till dig som har stor praktisk kunskap av Excels funktioner och som önskar kunna hantera mer komplexa lösningar med fler finesser. På kursen lär du dig att bygga upp modeller som är användarvänliga och har en hög säkerhet mot felaktig ändring eller användning. Anders Advik, Assisterande professor och IT-konsult, Informatics, Örebro Universitet Anders Advik är specialiserad på att utveckla användarvänliga modeller för ekonomifunktionen och har hjälpt ekonomifunktioner på många företag bl. a. att bygga upp modeller som är användarvänliga och har en hög säkerhet Anders har en doktorsavhandling inom att bygga användarvänliga modeller i kalkylprogram. Han har en god pedagogisk förmåga och en stor insikt i ekonomichefens och controllerns affärsmässiga utmaningar samt vilka möjligheter Excel ger som verktyg för en bättre överblick och styrning av verksamheten. På kursen lär du dig att utforma flexibla rapporter och analyser så att ledningen får ett genomarbetat beslutsunderlag. Förutsättningen är dock att rätt information enhetligt och med hög kvalitet samlas in i organisationen. Du får inblick i hur du bygger upp modeller som samlar in data och löpande uppdaterar resultaten. Ofta har modeller många användare och ägare. Det ställer krav på användarvänlighet och stabilitet vilket gör det viktigt att du kan säkra dina modeller mot felaktig ändring och inmatning. Det kan också finnas många olika orsaker till att inte alla data och analyser skall vara tillgängliga för alla i organisationen. Därför fokuserar vi också på hur du bygger upp olika säkerhets- och användarnivåer. Dessutom får du insikt i hur du kan föra logg över ändringar och fel för att kunna upprätthålla en bra och stabil modell. Tid finns också avsatt för att du skall kunna arbeta med dina egna modeller. Med seminarieledarens hjälp får du en introduktion till att utveckla och anpassa redovisningar, budgetar eller analyser med VBA och makron, så att de effektiviserar dina arbetsrutiner. Förutsättningar Kursen är en fortsättning på Excel för ekonomichefen och controllern, vilket dock inte är en förutsättning. Du kan skapa kalkylblad och ledningsrapporter i Excel men vill ha mera kunskap för hur du kan tillföra dem en kvalitet och säkerhetsnivå som lämpar sig för många olika användare. Tid och plats 8 och 9 juni och 20 okt och 16 juni och 17 nov 2005 Du lär dig: Att effektivisera budgetrutiner med makron Hur du utformar överskådlig och användarvänliga kommandoknappar och navigering Att förbättra beslutsunderlag genom att optimera användandet av data från externa källor Hur du konsoliderar insamlingen av data till redovisning och budget från hela organisationen Att begränsa vad andra kan se och ändra genom att tilldela lösen och användarnamn 10

11 Program dag Incheckning med kaffe/te Vidareutveckling av Excel-modeller Behov och förutsättningar för Excel-modellerna ändras ofta ta del av hur du kan anpassa dina modeller till nya krav och ständigt göra dem mera överskådliga och driftsäkra Få insikt i avancerad filtrering, sortering, validering och presentation Få större kunskap om funktioner och formler i Excel Introduktion till makron och VBA i Excel Ofta skall du och användarna utföra samma uppgifter i Excel. Makron och VBA kan hjälpa dig att automatisera uppgifterna så att du sparar tid och eliminerar många rutiner. Samtidigt säkras en enhetlig behandling och uppställning av data och rapporter. Så använder du makron för att spela in, redigera och spela upp serier av kommandon Att bygga upp makron få insikt i absoluta och relativa makron Genomgång av de olika elementen i VBA vi fokuserar på egenskaper, objekt och metoder Exempel på hur du använder VBA och makron för att skapa en dynamisk databehandling och effektiva budgeteringsrutiner Kaffe/te med smörgås Så bygger du användarvänliga modeller till uppföljning av budgetar och redovisning När du använder makron i budgetar är det viktigt att andra kan förstå dem och använda dem. Därför skall de nya funktionaliteterna vara tillgängliga där de har sin användning i modellen Skapa översikt och användarvänliga kommandoknappar och navigering med hjälp av makron Ta del av hur du ökar användarvänligheten med hjälp av dialogruta Få insikt i hur de individuella uppföljningsverktygen automatiskt kan uppdateras med externa data Lunch Automatisk uppdatering av Excel-modeller med externa data I Excel-modeller som används för uppföljning av budgetar och redovisningar är det ofta nödvändigt att kunna söka på data från andra system, t.ex. ekonomisystemet. Du lär dig hur du importerar och bearbetar data från externa källor med SQL VBA Externa datakällor lär dig att skapa relationer och dynamiska datautsökningar Så skapar du makron som kan utföra SQL förfrågningar som är avhängiga av användarens val Så optimerar du användandet av data från externa källor och effektiviserar beslutsunderlagen i verksamheten Kaffe/te med kaka Utarbeta skräddarsydda lösningar för dina dagliga arbetsuppgifter Bygg upp dina egna modeller som stödjer dina arbetsrutiner. Med hjälp från seminarieledaren får du möjlighet att skapa anpassade redovisningar, budgetar eller formulär med makron och VBA. (Du kan med fördel förbereda övningen hemma genom att ta med dig en genomtänkt modell du gärna vill ha hjälp med) Kursens första dag avslutas 11

12 Program dag Incheckning med kaffe/te Fokus på utformning av flexibla rapporter och analyser Pivottabeller, makron och databassökningar är oumbärliga för att skapa en flexibel och dynamisk överblick över stora datamängder med Excel. Med hjälp av pivottabeller kan du skapa dynamiska verktyg för rapportering och analys. Så utformar du interaktiva pivottabeller som snabbt kan summera uppställningar och resultat från olika listor Ta del av hur pivottabeller och makron ger ledningen ett trovärdigt och genomarbetat beslutsunderlag Stärk verksamhetens ekonomiska analyser och uppföljning på budgetar genom att skapa flexibla databaser som pivottabellerna använder Kaffe/te med smörgås Så säkrar du en effektiv uppsamling av data från hela organisationen För att skapa bästa möjliga beslutsunderlag för verksamheten är det avgörande att du lyckas samla in all relevant data med hög kvalitet efter en enhetlig procedur Ta del av hur du skapar modeller som konsoliderar insamlingen av data till redovisningar och budgetar från hela organisationen Få inblick i hur du kan underhålla och utveckla den löpande uppdateringen av data genom att länka sammanställningstabellen tillsammans med källdata Lunch Så säkrar du dina VBA modeller mot felaktig användning En Excel-modell med många användare riskerar att bli felaktigt ändrad så att det uppstår fel i formler och inmatningar. Få inblick i de verktyg och funktioner, som automatiskt kan hantera användarens fel Så hanterar du oavsiktliga ändringar av modeller med hjälp av breakpoint och stepfunktioner i makron Skall du använda dig av on-line felhantering eller en felhanteringsprocedur? Kaffe/te med kaka Hur du hanterar tillgångsbegränsning med hjälp av användardialog Om du utformar en automatisk dialogruta för inmatning av användar-id vid uppstart kan Excel föra logg över alla ändringar i modellen med upplysningar om t.ex. användare, ändring och datum. På så sätt kan du säkra din modell mot planlagda, men felaktiga ändringar i formlerna Få insikt i hur du bygger upp en dialogruta för login vid uppstart av filer Så begränsar du vad andra kan se och ändra i projektmappar genom att tilldela password Hur du kan genomföra redigeringar av registrerade fel, så att modellens kvalitet upprätthålls Skapa lösningar som stödjer och förenklar dina dagliga arbetsuppgifter, forts från första dagen Med utgångspunkt från dagens lektioner får du möjlighet att, med hjälp från seminarieledaren, ytterliggare förbättra och utveckla dina individuella modeller som påbörjades första dagen Avslutning av kursen 12

13 Praktiska upplysningar Plats, lokal anges i bekräftelsen, lokal anges i bekräftelsen Version av Excel På kursen undervisar vi i Excel Användare av Excel 2000 och XP kan med fördel också delta på kurserna. Pris Pris för kursen för båda dagarna är kronor per deltagare, exkl moms. Priset inkluderar förtäring och kursmaterial. Faktura och bekräftelse får du dig tillsänt efter att vi mottagit anmälan. Rabatt Vid mer än en anmälan får du 10% rabatt på de efterföljande anmälningarna. Anmälan skall då ske samtidigt och från samma företag eller organisation. Detta gäller om det är samma person som anmäler sig till flera kurser eller flera personer till samma kurs. Hur du anmäler dig lättast Tel Fax Posta anmälningstalongen Avbeställningsvillkor Lämnar du återbud mellan 3-1 vecka före kursstart, debiterar vi halva avgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före start debiteras hela avgiften. Avbeställning skall ske skriftligt. Om du blir förhindrad att delta är du naturligtvis välkommen att ge din plats till en kollega. Förbehåll SIFU förbehåller sig rätten till ändringar av program, tid och plats. För ytterligare upplysningar Mårten Nilson, ,

14 Datum och kursnummer Excel för ekonomi- och redovisningsmedarbetaren Kursnummer och 8 juni och 25 okt och 14 juni och 22 nov 2005 Excel för ekonomichefen och controllern Kursnummer och 8 juni och 27 okt och 15 juni och 24 nov 2005 Avancerad Excel för ekonomifunktionen Kursnummer och 9 juni och 20 okt och 16 juni och 17 nov

15 Klipp av kupongen. Posta eller faxa Se oss på internet Anmälan till Excel för hela ekonomifunktionen 2005 Pris för tvådagarskursen är kronor per deltagare, exkl moms. Kom ihåg att ange datum och kursnummer för önskad kurs för varje deltagare. Datum och kursnummer hittar du på föregående sida. Företag...Org.nr... Adress...Postnr/ort... Tel Namn Befattning... Avd... Kursnummer...Kursdatum Namn Frankeras ej. SIFU betalar portot Befattning... Avd... Kursnummer...Kursdatum Namn Befattning... Avd... Kursnummer...Kursdatum... SIFU AB Svarspost Kundnummer BORÅS 4. Namn Befattning... Avd... Kursnummer...Kursdatum... Kontaktperson...Ert beställningsnr... Fakturaadress (Ifylls endast om den inte är samma som ovan) Företag... Adress...Org.nr... Postnr/ort... Bekräftelse skickas till deltagare kontaktperson Sänd mig SIFUs utbildningskatalog (totalt utbud). Jag kan dessvärre inte deltaga, men jag önskar att få tillsänt information om framtida arrangemang. SIFU kan gärna sända relevanta erbjudande och nyheter till min . 15

16 B Borås Porto betalt SIFU AB Box BORÅS Tel: Fax: nr RESPONSTRYCK, Borås

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm

Mervärdesskatt. för den offentliga sektorn. Detta får du ut av att deltaga: 4 maj 2006, Stockholm 18 maj 2006, Göteborg 10 oktober 2006, Stockholm Bli uppdaterad på endast 1 dag Mervärdesskatt för den offentliga sektorn Detta får du ut av att deltaga: Inblick i senaste lagändringar och praxis Presentation av konkreta exempel och praktikfall Målinriktad

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Kursutbud. Yrkesmästaren

Kursutbud. Yrkesmästaren Kursutbud Yrkesmästaren Vi ser utbildning som en pågående process genom yrkeslivet. Arbetsuppgifter förändras kontinuerligt vilket medför att lärande är nödvändigt för att effektivisera det dagliga arbetet.

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

"Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor

Rätt sagt på rätt sätt retorik för kvinnor Antalet platser till seminariet är begränsat anmäl dig direkt "Rätt sagt på rätt sätt" retorik för kvinnor En av Sveriges bästa seminarieledare! Barbro Fällman är pedagog, författare och expert på området

Läs mer

Överviktiga barn och ungdomar

Överviktiga barn och ungdomar SIFU AB - ett dotterbolag till Överviktiga barn och ungdomar forskning, praktik och evidensbaserad familjeviktskola Ny unik behandlingsmetod! Familjeviktskolan lär dig tillämpa den effektiva behandlingsmetoden

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13

Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Inbjudan till Datakurser för personal, HT13 Uppdaterat 2013-08-29 Inbjudan till data-relaterade personalutbildningar, HT13 Under HT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Nyheter

Läs mer

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16)

Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) Uppgraderingskurs Excel 2010/2013/365 (Halvdag kl 09-12 eller 13-16) 10 av de viktigaste nyheterna Förståelse för användargränssnitt, filformat Inställningar, säkerhet och anpassningar Verktygsfältet Snabbåtkomst

Läs mer

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag

Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag Effektivitet och motivation bli produktivare och få ut mer av din arbetsdag WORKSHOP Lär dig läsa snabbt utan att förlora i effektivitet för att få mer ut av din tid Snabbt informationsinhämtande nyckeln

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING

EXCEL 2010 FÖRDJUPNING EXCEL 2010 FÖRDJUPNING Microsoft Excel 2010 Fördjupning Inledning Mål och förkunskaper... 5 Pedagogiken... 5 Hämta övningsfiler... 6 Del 1 1 Diagram och bilder Skapa diagram... 7 Snabblayout... 8 Diagrammets

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Inbjudan till Datakurser för personal, HT14 Uppdaterat 2014-11-06 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, HT14 Under HT14 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande kurser: Windows 7

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

Vad kan man göra med Excel?

Vad kan man göra med Excel? Innehåll Vad kan man göra med Excel?... 1 Excels användargränssnitt... 2 Övningar Lär känna Excel 2007: Skapa din första arbetsbok... 4 Excel som ett kalkylprogram... 4 Övningar Bekanta dig med Excel 2007:

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1

Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 Workshop Engelsk kommunikation för näringslivet 1 (onsdagen den 4/12 kl 13:00-16:00) Tid: ca 3 timmar Pris: 495:- inklusive fika Innehåll: Föreläsning på engelska om kommunikation med fokus på interkulturell

Läs mer

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration!

Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! En dag full av kunskap och inspiration för din personliga utveckling! Ekonomiassistenten i offentlig verksamhet - Den självklara mötesplatsen som ger dig aktuell kunskap och ny inspiration! Ta del av de

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum

Grundkurs 2 IKT. Dan Haldin Ålands lyceum Grundkurs 2 IKT Dan Haldin Ålands lyceum IT 2 GRUNDKURS 2 I DATABEHANDLING VID ÅLANDS LYCEUM I den här boken kommer du att lära dig de program som behövs för att klara Datakörkortets Modul 4 (Microsoft

Läs mer

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon.

Kommandon i menyfliksområdet På varje menyflik finns grupper och i varje grupp finns en uppsättning relaterade kommandon. Snabbstartsguide Microsoft Excel 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Lägga till kommandon i verktygsfältet

Läs mer

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 2. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 2 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Beräknade fält... 3 Använd kalkylbladsfunktioner i beräknade fält... 6 Ändra formel i beräknat fält... 7 Autoformat i pivottabell... 8 Pivotdiagram...

Läs mer

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data

Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Fältnamn /Rubrik Data Data Data Data Data Data Data Data Datahantering i Excel Grundbegrepp I alla typer av databaser finns alltid en tabell där informationen i databasen fysiskt finns lagrad. Tabellen har samma enkla uppbyggnad som en tabell i ordbehandlingsprogrammet

Läs mer

Kursprogram 2010 Mercur Business Control

Kursprogram 2010 Mercur Business Control Kursprogram 2010 Mercur Business Control 2008 Mercur Solutions AB 1/11 1 Maximera värdet av er investering i Mercur... 2 2 Kursplanens struktur... 3 2.1 Grundkurs användarutbildning (½ dag)... 3 2.2 Grundkurs

Läs mer

Lösningar för en bättre arbetsvardag

Lösningar för en bättre arbetsvardag Lösningar för en bättre arbetsvardag Effektivare, tryggare och roligare Effectplan tar organisationen från en konventionell budget till en verksamhetsplanering där ni arbetar med rullande och aktivitetsbaserade

Läs mer

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö

Officepaketet. Word steg1-1dag. www.infomediatech.com - Baltzarsgatan 37 Malmö Officepaketet Utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i hela Office. Paketet antingen tar du hela paketet och sparar in pengar eller så tar du en kurs som du är intresserad av Word

Läs mer

Mamut Enterprise Status/Analys

Mamut Enterprise Status/Analys Mamut Enterprise Status/Analys Detta är en introduktion till hur du använder tilläggsprodukten Mamut Enterprise Status/Analys. Först får du en genomgång av vad Mamut Enterprise Status/Analys kan ge ditt

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL 2003. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL 2003 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Microsoft Office i fokus

Microsoft Office i fokus 2014-11-21 15/09 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Microsoft Office i fokus Den här dagen fokuserar vi på Word och Excel, tungviktarna

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen hösten 2010 Delta i handikapprörelsens Läs mer på Handikappförbundens webbplats ww I höst öppnas möjligheterna! Det är glädjande för oss att meddela att ni nu

Läs mer

Kursprogram för våra utbildningar. IT-utbildningar i gemytlig miljö

Kursprogram för våra utbildningar. IT-utbildningar i gemytlig miljö Kursprogram för våra utbildningar IT-utbildningar i gemytlig miljö KURSPROGRAM FÖR VÅRA UTBILDNINGAR Kursprogram Utbildning ger ekonomisk besparing på längre sikt. Företaget investerar i sin personal så

Läs mer

1 Nyheter i Excel 2007

1 Nyheter i Excel 2007 1 Nyheter i Excel 2007 Bland det första du lägger märke till i Microsoft Office Excel 2007 är att användargränssnittet har ändrats en hel del. I tidigare versioner av Office Excel fanns programmets över

Läs mer

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen

Pivottabeller. Del 1. Dan-Rune Hanssen Pivottabeller Del 1 Dan-Rune Hanssen Innehållsförteckning Vad använder jag en pivottabell till?... 3 Hur skapar jag en pivottabell?... 4 Gör så här för att skapa en Pivottabell... 4 Beräkning av medellön...

Läs mer

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG

EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG EKONOMI- ASSISTENT CERTFIERAD EKONOMIASSISTENT UTBILDNING I TVÅ STEG Ekonomiassistent I företagsekonomi, bokföring & lön Ekonomiassistent II bokslut, lön, Excel & budget Ekonomiassistenten har en nyckelroll

Läs mer

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015

Inbjudan till företrädesemission av aktier i. Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Inbjudan till företrädesemission av aktier i PromikBook AB (publ) Teckningstid: 4 september 2015 24 september 2015 Vårt mål är att vara det självklara systemet för företagskonsulter, redovisningskonsulter

Läs mer

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND EXCEL XP. RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND EXCEL XP RXK Läromedel, Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Kursprogram för våra utbildningar. IT-utbildningar i gemytlig miljö

Kursprogram för våra utbildningar. IT-utbildningar i gemytlig miljö Kursprogram för våra utbildningar 2010 IT-utbildningar i gemytlig miljö KURSPROGRAM FÖR VÅRA UTBILDNINGAR Kursprogram Utbildning ger ekonomisk besparing på längre sikt. Företaget investerar i sin personal

Läs mer

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION LEDARSKAP KREDIT&RISK

EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION LEDARSKAP KREDIT&RISK FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION LEDARSKAP KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI E Excel III E Excel I E Excel II E Excel

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

Dynamisk produktchef!

Dynamisk produktchef! Halvdags workshop: Hur du håller fokus på produktcykelns alla faser de viktigaste verktygen för produktchefen Från produktspecialist till Dynamisk produktchef! Ordförande Dennis Sjöblom, Marknadschef Central-

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio

Pyramidutbildning. Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Pyramidutbildning Schemalagda utbildningar Företagsanpassade utbildningar Fördjupningsutbildning I Pyramid Business Studio Det ställs högre och högre krav på oss att hinna mer på kortare tid. Det är viktigare

Läs mer

OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen

OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen 2013-10-14 13/82 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser i kommunerna Landstinget Utbildningsdag i kommunal- och landstingsekonomi för ickeekonomer

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen

2013-02-15 13/35. Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen 2013-02-15 13/35 Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser Landstinget Länsstyrelsen Engelska för kommun och offentlig sektor Utveckla ditt ordförråd i engelska med inriktning på kommun och

Läs mer

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013

Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Kungl. Musikhögskolan Personalutvecklingsprogrammet (PUP) 2012-2013 Personalkurser och seminarier att välja senast 14 september Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105

Läs mer

Marknadsföring för icke marknadsförare

Marknadsföring för icke marknadsförare Två dagar som stärker din marknadsföringskompetens! Marknadsföring för icke marknadsförare Arbetar du med marknadsföring utan att ha rätt utbildning? Är du ny i marknadsföringsarbetet och behöver du inspiration

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Kursprogram för våra utbildningar 2008

Kursprogram för våra utbildningar 2008 Kursprogram för våra utbildningar 2008 IT-utbildningar i gemytlig miljö *IT utbildningar *Hyr datasal *Mobil datasal *Konsultation *Test av personal *Golf data KURSPROGRAM FÖR VÅRA UTBILDNINGAR Kursprogram

Läs mer

Det Europeiska Datakörkortet (ECDL) Kunskapskrav/Syllabus AVANCERAD NIVÅ

Det Europeiska Datakörkortet (ECDL) Kunskapskrav/Syllabus AVANCERAD NIVÅ Det Europeiska Datakörkortet (ECDL) Kunskapskrav/Syllabus AVANCERAD NIVÅ Modul AM3, Ordbehandling - Modul AM4, Kalkylering EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE Copyright 2001 The ECDL Foundation Ltd. Eftertryck

Läs mer

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007

LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 LärSjälv -kurser för Microsoft Office 2007 Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer

Läs mer

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR

LÖNEKURSER. Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR KAPITELNAMN LÖNEKURSER BLI CERTIFIERAD LÖNEADMINISTRATÖR Lön I praktisk löneadministration Lön II fördjupningskurs Lön III uppdatering & nyheter Nätverk Lön LÖN I, II & III Allt ingår i marknadens mest

Läs mer

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad

Kapitel 1 Introduktion Microsoft Excel 2003. Kapitel 2 Arbetsbok och kalkylblad Excel 2003 Grundkurs Innehåll Läs detta först 1 Kursens mål... X 2 Kursmaterialets uppläggning... X 3 Kursmaterialets utformning... XI 4 Installation av övningsfi ler... XI 5 Facit... XII 6 Innehåll på

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE

Konflikthantering 2014-04-15 14/37 OBS! BAKGRUND/ SYFTE 2014-04-15 14/37 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser Kommunala bolag/stiftelser BAKGRUND/ SYFTE Att medarbetare hamnar i konflikt är

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Innehåll. Excel för avancerade användare

Innehåll. Excel för avancerade användare Innehåll 1. Grunderna i Excel... 1 Celler... 1 Inmatning... 1 Redigering... 2 Rader och kolumner... 2 Höjd, bredd och autopassa... 2 Infoga rader och kolumner... 3 Kopiera och klistra in... 4 Kopiera...

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Pivottabeller i Excel

Pivottabeller i Excel Pivottabeller i Excel den kompletta guiden av Tobias Ljung Adress till förlaget: Infocell Sörkällegatan 29 451 41 Uddevalla Telefon: 0522-50 60 07 www.infocell.se Copyright Infocell Det är förbjudet att

Läs mer

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar!

Lageroptimering 2009. 20 oktober 2009, Stockholm. Separat bokningsbar fördjupningsdag den 21 oktober. Anmäl dig till en eller två dagar! Anmäl dig till en eller två dagar! Lageroptimering 2009 Vinn fler kundorder med ett effektivt lager! Lär dig mer om RFID (Radio Frequency IDentifi cation) dagens och framtidens möjligheter Så lyckas Everfresh

Läs mer

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN

DEN HÅLLBARA RÖRELSEN DEN HÅLLBARA RÖRELSEN Utbildningstillfällen vintern/våren 2011 Vi siktar framåt Vi har tagit oss fram till det andra och sista året för det här projektet. Men det innebär inte slutet för handikappförbundens

Läs mer

Neuropsykiatriska funktionshinder

Neuropsykiatriska funktionshinder Göteborg 12-13 november Stockholm 4-5 februari Neuropsykiatriska funktionshinder Öka din kompetens om neuropsykiatriska funktionshinder! Utveckla ditt bemötande av personer med neuropsykiatriska funktionshinder

Läs mer

Fördjupning EXCEL 2013

Fördjupning EXCEL 2013 EXCEL 2013 Fördjupning EXCEL 2013 Grunder Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 Diagram och bilder Skapa diagram...7 Snabblayout...8 Diagrammets placering...8 Redigera

Läs mer

Momsdag för kommuner

Momsdag för kommuner 2014-09-12 14/87 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND Mervärdesskattereglerna är svåra både att tolka och tillämpa. Vad gäller

Läs mer

lean på ekonomiavdelningen

lean på ekonomiavdelningen inbjudan till konferens i Stockholm den 13-14 november 2013 VÅRA TALARE Scania CV Henrik Fellesson Group Controller Statens Servicecenter Tomas Hallqvist Chef Systemadministratör Få lean att fungera i

Läs mer

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. SAS Business Intelligence Nya rapporteringsverktyg i SAS 9 Tomas Borg, konsult, SAS Institute Elin Rydell, konsult, SAS Institute Copyright 2003, SAS Institute Inc. All rights reserved. Kunskapsvärdekedjan

Läs mer

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll.

Snabbstartsguide. Få hjälp Klicka på frågetecknet om du vill söka efter hjälpinnehåll. Snabbstartsguide Microsoft Access 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden som hjälper dig att minimera inlärningskurvan. Ändra skärmstorleken eller stäng

Läs mer

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, VT13

Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, VT13 Inbjudan till Datakurser för personal, VT13 Uppdaterat 2013-02-26 Inbjudan till data-relaterade internutbildningar, VT13 Under VT13 erbjuds medarbetare vid Linnéuniversitetet följande utbildningar: Outlook

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs!

Kompetens genom vidareutbildning. www.krsystem.se. Kom på kurs! Kompetens genom vidareutbildning www.krsystem.se Kom på kurs! Pyramid grundkurs Del 1 - KUP113 - Inloggning & Övningar - Navigering, sökningar & skapa favoriter - Grundmoduler & Rutiner - Genvägar & Övningar

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL:

INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: INSTRUKTION FÖR ATT TA UT SALDON PER KODSTRÄNG TILL EXCEL och ANVÄNDA PIVOTTABELL FÖR ATT PRESENTERA UTFALL: Ta ut rapport i ORFI Gå in i ORFI Välj Resultatboken Välj Åtgärd/Navigera/Rapporter/Standardrapporter

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Video Tutorial Collection CONTENT LIST

Video Tutorial Collection CONTENT LIST Video Tutorial Collection CONTENT LIST The Video Tutorial Collection is a service provided to Dream Broker customers. The collection covers tutorials on a wide range of popular business software. The contents

Läs mer

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet

kalkylprogram Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Motsvarande vägledningar för vänstermeny hittar du längre ner i dokumentet Överför data till kalkylprogram I vissa funktioner, t ex Transaktionsöversikt, Kontoöversikt, Saldo- och räntehistorik och Räntesatsförlopp

Läs mer

NY LAG OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER

NY LAG OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER 2007-01-17 07/26 Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadskontoret (motsv) Gatukontoret Tekniska kontoret VA-bolag Ekonomikontoret Kommunala bostadsbolag NY LAG OM ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER avgiftsskyldighet, betalningsansvar

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark

www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Utbildning inom kyl- och värmepumpteknik 2005 www.sifu.se SIFU AB -ett dotterbolag till Teknologisk Institut, Danmark Kyl- och värmepumpteknik Tid och Plats Stockholm 24-28 jan 2005 3-7 okt 2005 4-8 april

Läs mer

Facebook-skola, steget vidare

Facebook-skola, steget vidare 2013-06-24 13/63 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Facebook har idag över 4,5 miljoner användare i Sverige, varav 3,1

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

TABELLKALKYLERING. Ta inte bort den mapp som du har i C-enheten (spara den som säkerhetskopia). Fil som ska användas. Excel_SVE.xlsx.

TABELLKALKYLERING. Ta inte bort den mapp som du har i C-enheten (spara den som säkerhetskopia). Fil som ska användas. Excel_SVE.xlsx. Tabellkalkylering 1 (5) TABELLKALKYLERING Allmänt I mappen Y:\Taitaja2009\Materials\Excel\Sve finns de filer som hör ihop med uppgiften. Kopiera mappen till mappen C:\Temp. Byt namn på mappen till Excel_egetnamn,

Läs mer

Microsoft Excel. Avancerade funktioner

Microsoft Excel. Avancerade funktioner Microsoft Excel Avancerade funktioner Avancerade funktioner OM() Returnerar ett värde om ett angivet villkor beräknas till SANT och ett annat värde om det beräknas till FALSKT. =OM(A6>A5;C9;OM(A6>A4;C10;OM(A6>A3;C11;

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal

PROMARK WORKFORCE MANAGEMENT ProPortal är en enkel, webbaserad ingång till ProMark både när det gäller att registrera sin egen tid, sina uppgifter, sin information och att utföra specifika arbetsuppgifter. körs i en webbläsare och kan även

Läs mer

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation DPR Anläggningsregister är ett PC-program avsett för små och medelstora företag. Programmet är ett komplett verktyg som klarar av att upprätthålla

Läs mer

EXCEL. Pivottabeller

EXCEL. Pivottabeller EXCEL 2013 Pivottabeller EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 TABELLER Skapa tabell...7 Verktyget Snabbanalys...7 Fliken Infoga...8 Ta bort tabellområde...9

Läs mer

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen.

De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. 2013-08-13 13/50 Socialnämnden (motsv) De svåra samtalen med anhöriga Kursen vänder sig till personal inom äldreomsorgen. Jag är inte vårdare jag arbetar som vårdare. BAKGRUND/ SYFTE Kraven på vårdpersonalen

Läs mer

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion

Utbildning: Verktyg för Lean Produktion : Verktyg för Lean Produktion Vattenfalls pris: 78 000 kr/tillfälle Marknadspris: 97 600 kr Max 20 personer i Stockholm, Göteborg och Malmö. C A N E A C o n s u l t i n g G r o u p Packhusgatan 6 SE-411

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

fem områden för smartare marknadsföring

fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring fem områden för smartare marknadsföring Strukturerad information Sättet du lagrar information om dina kunder och prospekts beteenden, kontaktuppgifter och demografi

Läs mer

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation

För dig som. administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Produktinformation För dig som administrerar kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser EasyCourse är ett verktyg för att hålla reda på allt som rör kurser, utbildningar, seminarier, event och konferenser. Din

Läs mer