En presentation av Sveriges mest engagerade teknik- och IT- konsulter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En presentation av Sveriges mest engagerade teknik- och IT- konsulter"

Transkript

1 En presentation av Sveriges mest engagerade teknik- och IT- konsulter

2 SAMMANFATTNING Kort beskrivning fakta Omsättning 2009 Antal medarbetare Nöjd kund index Nöjd medarbetarindex Frisknärvaro Medelålder Andel kvinnor Ägare Marknader Kvalitetscertifiering Miljöcertifiering Kreditbetyg 378 MSEK 550 3,5 av 4 95 % 99 % 33 år 20,3 % Alten Group Norden och USA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 AAA TA EN TITT Xdin utvecklar och levererar kompetens till världsledande företag genom engagerade teknik- och IT-konsulter. Våra kunder återfinns i huvudsak inom branscher som energi, telekom, fordon, verkstad, olja & gas samt försvar. Huvudverksamheter är mekanikutveckling, beräkning och simulering, elektronik- och mjukvaruutveckling, IT- och systemutveckling, PLM, teknikinformation och utbildning. Vi betraktar oss som en partner till våra kunder och målet är att alltid leverera rätt kompetens. Det förutsätter ett nära samarbete och en god förståelse för våra kunders behov. Uppdragen utför vi på plats hos kund eller som helhetsåtaganden i våra egna lokaler. Vi är ett av Sveriges snabbast växande teknik- och IT-konsultföretag med 550 medarbetare. Kontoren finns i Göteborg, Stockholm, Trollhättan, Helsingborg och Virginia Beach i USA. Det är vår övertygelse att ett äkta engagemang skapas genom möjligheten att påverka sin egen situation och utveckling. Xdinmodellen ger våra medarbetare den möjligheten. Den garanterar att vi alltid kan erbjuda de mest engagerade konsulterna. 2 3

3 ! VAL VARFÖR FRIHETXDIN? Valfrihet! Valfrihet! DOM FREE OF CHOICE! Xdin-modellen Engagemang Perfekt matchning 3,5 av 4 95% På Xdin ser vi kunder, medarbetare och lönsamhet som lika viktiga. Därför låter vi våra medarbetarna vara med och påverka sin situation och utveckling. Detta attraherar de mest drivna konsulterna och skapar både affärsförståelse och ett stort engagemang i våra kunder. Efter kompetens är engagemang det viktigaste hos oss. Eftersom våra medarbetare kan vara med och påverka valet av sitt nästa uppdrag kan vi garantera engagerade konsulter som brinner för sina arbetsuppgifter. Vi lägger ner stor omsorg på att förstå kundens behov. Vi nöjer oss aldrig förrän matchningen mellan kompetens och behov är 100-procentig. Genom rätt rekryteringar och noggranna matchningar mot kundernas behov har vi ett nöjd kund index på 3,5 av 4. Vårt nöjd medarbetareindex är 95 procent. Det innebär att kunden får en driven konsult som trivs på jobbet när Xdin anlitas.

4 Verkstad Fordon Energi Telekom Försvar Flyg Rymd Olja & gas Branscher Översikt Sedan starten 1991 har Xdin byggt upp en stark position inom fordons- och verkstadsindustrin. En stor del av vår verksamhet finns fortfarande inom dessa områden men idag har vi även hög kompetens och erfarenhet inom branscher som telekom, energi, olja & gas, flyg, försvar och medicinteknik. Även en geografisk tillväxt har skett. Idag har vi fyra kontor i Sverige och ett i USA, men våra konsulter finns även utplacerade hos kunder i Norge, Danmark, Frankrike och Japan. Bland våra kunder finns idag företag som ABB, AB Volvo, Atlas Copco, Bombardier, Ericsson, FMC Technology, Fortum, IFS, Vattenfall, Saab Group, Scania, Tieto, Koenigsegg, Vestas och Volvo Cars. verkstad Xdin utvecklar och levererar kompetens för komponenttillverkare, maskintillverkare och systemleverantörer. Vi kan åta oss hela eller delar av projekt som förläggs hos våra kunder eller i våra lokaler. Med spetskompetenser inom maskinkonstruktion, processutveckling, analys och inbyggda system arbetar vi med allt från konceptkonstruktion till tekniska beräkningar och leverans av funktionsprototyper. Fokus ligger på att hitta kostnadseffektiva lösningar som utvecklar kundens egen organisation. Vi ser oss som en leverantör av tjänster där vi är delaktiga i att stärka konkurrenskraften inom den svenska verkstadsindustrin. Verksamma omåden är t ex gruv- och anläggningsutrustning, förpackningsmaskiner och produktionsutrustning. Medicinteknik 6 7

5 FORDON Med 20 års erfarenhet av att arbeta med världsledande fordonstillverkare och deras underleverantörer kan vi med trygghet erbjuda tjänster till såväl stora som små uppdrag. Genom att ansvara för hela eller delar av projekt utvecklar Xdin system och komponenter hos kunden eller i våra egna lokaler. Spetskompetenser finns inom mekanik, beräkning, mjuk- och hårdvaruutveckling, utbildning, teknikinformation och systemutveckling. Erfarna projekledare, med stor förmåga att driva andra, ser till att leverans sker enligt plan. Verksamhetsområdena är bl a drivlina, exteriör, interiör, chassi, infotainment, säkerhet, kvalitetssäkring, konceptutveckling och alternativa drivlinor. ENERGI Inom området energi leverar våra konsulter kompetens till kraft- & processanläggningar distributionssystem och marknadsbolag. Vi har spetskompetens inom kärnkraft, vindkraft och energidistribution och ser med spänning fram emot den växande marknaden inom CO2-neutral och förnyelsebar energi. Vi arbetar med allt från anläggningskonstruktion till tekniska beräkningar och IT-system. Inom anläggningssidan fokuserar vi på att hitta säkra och effektiva energilösningar med hög utnyttjandegrad. Genom att kombinera våra kompetenser inom energi- och IT-system hjälper vi kunden att effektivisera sina administrativa processer genom att utveckla lättanvända systemlösningar. 8 9

6 Telekom Xdin har fått förtroendet att delta i utvecklingen av nästa generations tekniska plattformar. Genom lång erfarenhet och bred kompetens inom inbyggda system erbjuder vi ett komplett tjänsteutbud inom design, konstruktion, test och verifiering, kravställning och projektledning. Våra kompetenser finns främst inom elektronikkonstruktion och mjukvaruutveckling. Vi ansvarar för helhetsåtaganden där vi bygger specialanpassad hårdvara för att anpassa signaler och interface till kundens produkter och system. Såväl kommersiella kort och interface som egenutvecklade FPGA:er och kortlösningar används för att stödja kundspecifika protokoll. Genom systemering av hårdvara och mjukvara samt utveckling av drivers och framework är vi med i utvecklingen av testsystem. På operatörssidan arbetar vi med utvecklingen av webbaserade tjänster för telefoni och bredband, till exempel digital-tv. Vi är verksamma inom produktområden Radio, Basband, Paketdata, Mobilt bredband, Minilink, GSM, WCDMA och LTE (4G). Flyg Försvar Rymd Med lång erfarenhet av att utveckla säkerhetskritiska lösningar för kunder inom branscherna flyg, försvar och rymd har Xdin stor förståelse för de högt ställda krav på noggrannhet och spårbarhet som kännetecknar dessa branscher. Vi har varit delaktiga i utvecklingen av styr- och kontrollsystem för GPS-satelliter och signal- och bildbehandlingsenheter i radarsystem. På mekaniksidan har bland annat livslängds- och hållfasthetsberäkningar för kritiska komponenter i flygmotorer utförts av Xdins konsulter. Tekniska kompetenser som kan nämnas är programvaruutveckling för realtidskritiska inbyggda system, digital- och analog elektronikkonstruktion, livslängdsberäkningar och mekanikkonstruktion för komponenter i flygoch rymdmiljö. Generella kompetenser i dokument- och versionshantering, formell kravspecificering och säkra metoder för test och verifiering är en förutsättning inom dessa branscher och något som Xdin levererar

7 Olja & Gas Med mångårig erfarenhet och kompetens är Xdin med och både påverkar och utvecklar tekniken inom offshore och subsea. Kombinationen av utvecklingsarbete på plats hos kunden samt i våra egna lokaler gör att vi skapar en hög flexibilitet och effektivitet i de uppdrag vi genomför. Genom våra erfarenheter av utvecklingsmetodik från andra branscher kan vi uppvisa resultat i minskade ledtider i våra kunders utvecklingsprojekt. Med spetskompetenser inom bl a svetsade stålkonstruktioner med placering på havsbotten, komponentutveckling för flytande plattformar och beräkning/simulering av system i marin miljö strävar vi hela tiden efter att söka nya och effektiva lösningar hos våra kunder. Medicinteknik Implantat, kirurgi, anestesi, läkemedelsdosering och handikapphjälpmedel är några av de områden inom vilka Xdin utvecklar och levererar kompetens. Med spetskompetenser inom plastkonstruktion, provning, analys och inbyggda system arbetar vi med allt från koncept-konstruktion till tekniska beräkningar och leverans av funktionsprototyper. Fokus ligger på att hitta kostnadseffektiva lösningar som bidrar till en utveckling av kundens egen organisation och processer. Vi ser oss som en leverantör av tjänster som i sin förlängning ökar levnadskvaliteten

8 TJÄNSTER Översikt I snart 20 år har Xdin byggt upp och utvecklat kompetenser hos våra medarbetare inom strategiskt viktiga områden för våra kunder. Förutom att leverera tjänster på plats hos kund kan vi också åta oss uppdrag i våra egna lokaler. Med direkt uppkoppling mot kunden kan vi på kort tid starta upp både stora och små projekt som kräver stora resurser och är utsatta för tidspress. För att kunna tillgodose kundens behov och säkerställa att rätt kompetens används på rätt plats har vi delat in vår verksamhet i olika tjänsteområden. Varje område har sina specialister vilket gör att kunden kan känna sig trygg då vår kompetens och erfarenhet gett oss en förståelse för respektive verksamhet. IT- och Systemutveckling Elektronik- och mjukvaruutveckling PLM Mekanikutveckling Vår styrka ligger i att anpassa oss efter varje enskild förfrågan och alltid leverera den bästa konsulten utifrån kundens behov blev vi en del av franska Alten Group, ett av Europas Teknikinformation Beräkning & simulering Utbildning största teknik- och IT-konsultföretag. Tillsammans ska vi växa på den nordiska marknaden för att i framtiden kunna erbjuda ett större tjänsteutbud. MEK ANIKUT VECKLING Detta är Xdins största tjänsteområde med fler än 300 ingenjörer. Med specialister inom mekanisk konstruktion, material-, provnings-, kvalitets- och produktionsteknik samt projektledning har vi stor branschkännedom och bidrar till en kreativ produktutveckling i våra kunders projekt. I verktygen Pro/Engineer och Catia har vi några av Sveriges mest meriterade konstruktörer men kan även erbjuda kompetens i Solid Works, UG NX, PDMS, Inventor. Projektledning Drivlina Chassi, hytt Interiör/exteriör till fordon Maskin- och kablagekonstruktion (CAD) Design och formgivning Produktionsteknik Geometrisäkring (IPS, RD & T) Kvalitetsarbete (FMEA, APQP, PPAP, Six Sigma) Specialutrustning för offshore och kärnkraftsindustrin Undervattensutrustning till oljeindustrin Automation Mekatronik Gbg Fredrik Nyberg Sthlm David Ljungström Trollhättan Maria Egli Hbg Johan Fröjdh Beräkning & simulering Att tidigt kunna förutspå beteendet hos en produkt eller process garanterar både högre kvalitet och lägre utvecklingskostnader. Med mångårig erfarenhet av att leverera slutsatser och rekommendationer hjälper vi kunden att lyckas med nya konstruktioner och processer. I vårt utbud finns beräknings- och simuleringstjänster inom hållfasthet & livslängd (FEM), dynamik (MBS) och strömning & process (CFD). Idag arbetar vi mot branscher som fordon, energi, olja & gas och flyg. Krocksimulering Utmattningsanalyser Termiska belastningar Svetsdimensionering och brottmek Ljud & vibrationer Drivline- & chassidynamik Aerodynamik Värmetransport Energiteknik Kemiteknik Gbg Trollhättan Lund Bo Larsson Sthlm Jonas Theodorsson Elek tronik- och mjukvaruut veckling Xdin har lång erfarenhet och bred kompetens inom inbyggda system. Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom både hård- och mjukvaruutveckling och kan kravsätta och utveckla kompletta system på plats hos kund eller i våra egna lokaler. Våra kompetenser omfattar de flesta tekniker och utvecklingsmiljöer som används inom fordon-, försvar-, rymd och telekomindustrin. Fordon: Styr- och reglerfunktioner Matlab/Simulink Diagnos Säkerhet Infotainment Kommunikationsprotokoll Telekom Flyg Försvar Rymd: Signalbehandling Hårdvarunära realtidsprogrammering Modellbaserad mjukvarutveckling Realtids-OS ASIC/FPGA Kretskortskonstruktion Gbg Richard Hedström Sthlm David Ljungström

9 IT- och Systemutveckling Vi arbetar med systemutveckling, integration och systemunderhåll. Genom att omsätta kundkrav till kostnadseffektiva lösningar levererar vi stabila och lättanvända system i tid. Efterfrågan av våra tjänster finns hos företag i industri-, telekom och energibranschen. Med ett tjänsteutbud inom projektledning, systemarkitekt, systemutveckling, test- och testledning samt kravhantering & upphandlingsstöd har vi utvecklat lösningar för bland annat Volvo Personvagnar, AB Volvo, Telia Sonera AB, Fortum AB, Skagerak Energi AS och Umeå Energi AB. Dokument- & ärendehantering Energibranschlösningar Systemintegration WEBlösningar CRM Mobila system Databasutveckling Gbg Trollhättan Hbg Hans Persson Sthlm David Ljungström PLM Inom PLM erbjuder vi specialisttjänser inom implementation, utbildning, support och metodutveckling inom CAD, DMU och PDM, främst med verktyg från Dassault Systems, PTC och Siemens PLM. För ett effektivare arbete i produktutvecklingsprocessen hjälper vi kunden att dra nytta av verktygens kapacitet. Pro/Engineer Catia V5 Wildfire Enovia SmarTeam Windchill Teamcenter UG NX Gbg Hans Kihlström Sthlm David Ljungström Teknikinformation Genom att vara en full service provider kan vi erbjuda skribenter, översättare, formgivare, illustratörer och 3D-specialister. Målet är att leverera helhetslösningar som gör kundernas produkter och tjänster enklare att förstå och ta del av. Våra konsulter har stor erfarenhet inom visualisering och flera andra teknikområden. Animering Tekniska skribenter Tekniska illustrationer Visualisering 3D-modellkonvertering Språköversättning Videoproduktion Flash-programmering Bildpedagogik Projektledning Gbg Sthlm Hbg Pär Wallin Gunnar Bergström UTBILDNING Xdin är Sveriges ledande leverantör av utbildningar inom Pro/Engineer och Catia V5. Vårt egenutvecklade utbildningsmaterial finns både på svenska och engelska. Vi har stor erfarenhet av utbildning och för att kunna erbjuda dig som kund en komplett utbildningsleverantör har vi utökat vårt utbud med utbildningar inom form- och lägestoleranser, projektledning, försäljning och ledarskap (UGL). Många av våra utbildningar är företagsanpassade och genomförs på plats hos kund eller i våra egna utbildningslokaler. Pro/Engineer Catia V5 Wildfire Enovia SmarTeam Windchill Teamcenter UG NX Försäljning Projektledning UGL Gbg Hans Kihlström Sthlm Diana Bernsvärd

10 DE FYRA KÄRNVÄRDENA Våra framgångsfaktorer Våra kärnvärden I mätningar har våra kunder uppgett att de värdesätter oss för engagemang, kompetens, lyhördhet och kreativitet. Vi ser dessa som våra kärnvärden. Engagemang som särskil jer Xdin-modellen skapar de bästa förutsättningarna för att behålla och stimulera medarbetarnas engagemang genom att ge valfriheten att utvecklas i sin egen riktning. Den bygger på öppenhet och ärlighet och innebär bland annat frihet att själv välja uppdrag, belöning kopplat till prestation, stort eget ansvar samt en förståelse för vår affärslogik. Ett av de bästa bevisen på vårt ovanligt stora engagemang är vårt höga nöjd kund index. Kompe tens Vår affärsidé bygger på att utveckla och leverera rätt kompetens till våra kunder inom en mängd olika områden.för att para ihop rätt kompetens med rätt uppdrag får medarbetaren själv vara med och välja uppdrag. På så sätt säkerställer vi att kunden blir trygg med vad vi levererar. Vi sätter inga gränser för personlig utveckling på Xdin. Genom coachande ledarskap och generöst med utbildningar kan varje medarbetare själv välja takten på sin utveckling. Lyhördhe t För oss handlar lyhördhet om att lyssna till våra kunders och medarbetares behov och önskemål. Vi tror på vikten att regelbundet följa upp och återkoppla. Därför mäter vi kontinuerligt vår prestation och hur väl vi motsvarar förväntningarna. Kreativite t Genom att använda befintlig kunskap och våga ge utrymme för nya idéer skapas kreativitet. Då kan vi hitta nya vägar att lösa våra kunders problem. Alla våra medarbetare ges förutsättningar för att kunna utveckla sina kreativa förmågor och uppmuntras dessutom att förverkliga dem

11 CWCN Vi är extra stolta över Child Watabaran Center Nepal som vi startade i februari Skolan ger hopp och en trygg miljö till över 50 barn som tidigare bodde på gatorna. Barnen får teoretisk utbildning i kombination med att de får driva olika projekt som ger praktisk kunskap. Hittills har 14 elever lämnat skolan och återintegrerats till ett normalt liv i samhället. Många fler är på väg att göra den drömmen verklig. Flera Xdinare har åkt till Nepal och varit med i utvecklingen av CWCN. Läs mer på Skolan öppnar med plats för nio gatubarn, en barnskötare, en lärare, tre volontärer och en rektor. Vi blir godkända som ideell organisation i Nepal. Den första taxi-el-bussen Safa Tempo köps in som ett första steg mot att göra skolan självförsörjande. Flickskolan öppnar med plats för åtta tjejer. Trädgårdsprojektet startar och fungerar både som utbildning och inkomstkälla. Det mobila sjukvårdsarbetet drar igång. Med hjälp av elbussar kan många av Nepals över 5000 gatubarn få hjälp. Sy- och stickningsutbildingen startar. Produktionshuset öppnar. Det fungerar som samlingsplats Namnför de olika sociala verksamheterna. För ungdomar som nästan klarar sig själva öppnas Yubalaya, som är ett gruppboende med personal. Sjukvårdskliniken öppnas. Här kan barn som inte har råd med vanlig sjukvård få hjälp. Byggstart för två nya skolor med plats för 60 barn. Byggnaderna innehåller klassrum, aula, matsal, uppehållsrum, lekplatser och sovrum. På Xdin-dagen samlar vi ihop till en ny Safa Tempo elbuss. Safa Tempo elbuss 2009: 37 barn går på skolan. 14 ungdomar klarar sig själva. Totalt har 2700 barn fått mobil sjukvård ute på gatorna

12 HEMLIGHETEN BAKOM XDIN-MODELLEN ENGAGEMANG OCH FRIHET På Xdin värdesätter vi individuell valfrihet. Alla medarbetare väljer själva arbetsuppgifter, förmåner, lön och utbildningar. Det är vår övertygelse att ett äkta engagemang skapas genom möjligheten att påverka sin egen situation och utveckling. Xdin-modellen ger våra medarbetare den möjligheten. Den garanterar att vi alltid kan erbjuda de mest engagerade konsulterna. Allt utgår från vår gemensamma filosofi Nöjd medarbetare + Nöjd kund = Lönsamhet. De tre delarna är alla lika viktiga, de hänger samman och påverkar varandra. Denna filosofi bildar tillsammans med vår valfrihet och våra lönemodeller själva Xdin-modellen. Mätningar visar att vi är på rätt spår. Xdins nöjd kund index är 3,5 av 4 och nöjd medarbetarindex är 95% av 100%. ALLTID NYA UTMANINGAR Hos oss är det medarbetarna som bestämmer vart de vill söka sig när det är dags för nya utmanande arbetsuppgifter. När medarbetarna själva väljer sina uppdrag får våra kunder någon som verkligen brinner för sina arbetsuppgifter. KOMPE TENSUT VECKLING Varje år kan alla medarbetare välja bland ett stort antal utbildningar på vårt intranät. Det som skiljer oss från många andra är att det är medarbetarna som bestämmer om och när de vill gå. Inte chefen. LÖN EFTER PRESTATION Våra prestationsbaserade lönemodeller skapar engagemang och en egenföretagar-anda. Det i kombination med den fasta anställningens trygghet har bidragit till vår starka tillväxt och vårt höga nöjd kund index. Eftersom vi även är öppna med vad vi debiterar vår kund har alla Xdinare en hög affärsförståelse. VIKTIGA VAL På Xdin kan medarbetarna välja mellan lön och olika förmåner. Kanske föredras ett högre löneuttag framför tjänstebil? Eller att själv välja antalet semesterveckor? Andra valmöjligheter är till exempel pensionssparande, försäkringar, motion, hälsoprofil, naprapat, personlig coach eller externa utbildningar som inte ingår i vårt standardutbud. Xdin Alten Group Virginia Beach, USA Brest Valladolid Madrid Lannion Bristol London Caen Rennes Nantes Bordeaux Barcelona Rostock Den Bosch Hamburg Bremen Hannover Rotterdam Breda Eindhoven Düsseldorf Brussels Maastricht Coburg Lille Frankfurt Paris Reims Mannheim Nancy Strasbourg München Mulhouse Belfort Toulouse Lyon Grenoble Aix en Provence Geneve Sophia Antipolis Milano Torino Trollhättan Göteborg ATT TRIVAS PÅ JOBBET I mätningar har våra kunder svarat att Xdin kännetecknas av engagemang, lyhördhet, kompetens och kreativitet. Med vår frisknärvaro på 99% är vi övertygade om att vår Xdin-modell skapar den delaktighet som får oss att trivas och vilja överträffa kundens förväntningar. Det är få medarbetare som lämnar oss för liknande tjänster hos våra branschkollegor. Varför det är så beror nog på vem du frågar. Det är ju trots allt väldigt individuellt. Helsingborg Prag Stockholm Wroclaw Xdin är en del av Alten Group. Ett av Europas största teknik- & IT-konsultbolag. Läs mer på Bucharest 22 23

13 Upptäck mer på Xdin ab A Odhners Gata 41 (hk) Västra Frölunda Tel Finlandsgatan Kista Tel Grafitvägen Trollhättan Tel Rönnowsgatan Helsingborg Tel Xdin, inc. 484 Viking drive Virginia beach VA USA Tel

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1

Affärskritiska. Addnode group årsredovisning 2012 1 Affärskritiska IT-lösningar ÅRSREDOVISNING 2012 Addnode group årsredovisning 2012 1 6 Innehåll 2012 12 9 Verksamheten 3 Året i korthet 4 Addnode Group i korthet 6 VD-ord 8 Trender 9 affärsmodell, Affärsidé

Läs mer

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon.

Semc on Årsr edo visning 2013 Årsredovisning 2013 Semcon AB 417 80 Göteborg Besöksadress: Theres Svenssons gata 15 Tel 031-721 00 00 semcon. Årsredovisning 2013 DET HÄR ÄR SEMCON 3 000 ANSTÄLLDA sidan 37 GLOBAL RÄCKVIDD sidan 12 ERBJUDANDE INGENJÖRS- TJÄNSTER sidan 22 PRODUKT- INFORMATION sidan 30 FOKUSBRANSCHER FORDON sidan 22 INDUSTRI sidan

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet

Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Specialister som kombinerar teknik, miljö & säkerhet Konsulter, till din hjälp Låt oss få presentera oss. Vi gör det genom 15 kundreferenser med spetskompetenser i kombination.. vi är alla en del av combitech

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation

Verksamheten 2008. Industriell IT & Automation Verksamheten 2008 Industriell IT & Automation 1 2 AcobiaFLUX växer stadigt för varje år. Vår kombination av specialistkompetens och lyhördhet för kundernas behov av avancerade lösningar har gett goda resultat.

Läs mer

Innovation for Growth

Innovation for Growth Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 Innovation for Growth ÅRET I KORTHET Viktiga händelser under året satsar internationellt Under första halvåret 2010 öppnade Prevas nya kontor i Bangalore, Indien och

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

01 2011... Årsredovisning

01 2011... Årsredovisning 01 2011... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret som gått... 05 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 15 Från Know IT till Knowit...

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012

HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 HiQ ÅRSREDOVISNING 2012 MEDARBETARE kvalitet ger lönsamhet ger tillväxt LORUM IPSUM koncernredovisning Precis som vårt namn antyder är hög kvalitet det fundament vi bygger HiQ på. Om vi levererar kvalitet

Läs mer

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9

Å r s re d o v i s n i n g 1 9 9 9 Årsredovisning 1999 INDEX 03. Kort om 1999 04. VD:s kommentar 06. Ekonomisk utveckling i sammandrag 09. Det här är Cyber Com 11. IT-solutions 12. e-business 14. Mobile Communication 16. Market Communication

Läs mer

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang.

Årsredovisning 2008. >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning. Närhet. Kunskap. Engagemang. Årsredovisning 2008 >> Kraftigt ökad omsättning och resultat >> Stark lokal närvaro >> Bred branschspridning Närhet. Kunskap. Engagemang. Innehåll know it årsredovisning 2008 >> Vi levererar det stora

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Official sponsor of awesomeness!

Official sponsor of awesomeness! Årsredovisning 2011 Official sponsor of awesomeness! Vi verkar i världens roligaste bransch! Vi utvecklar organisationer och processer, vi effektiviserar, förbättrar och förenklar våra uppdragsgivares

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2014

ÅRS REDO VISN ING 2014 ÅRS REDO VISN ING 2014 Innehåll 03 Verksamhetsåret som gått 06 Vd har ordet 09 Kundcase: Tele2 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 17 Trender 19 Verksamhet 23 Kundcase: Latour

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

Känn dig trygg i ditt hem!

Känn dig trygg i ditt hem! Tekniknyheter och Trender från Prevas #2 2013 teknik Nytt Center of Excellence, Embedded Linux Industriella öppna operativsystem med lång livslängd. Sid 8. teknik OE-Lite Linux Minskar utvecklings- och

Läs mer

ÅRS REDO VISN ING 2013

ÅRS REDO VISN ING 2013 ÅRS REDO VISN ING 2013 Innehåll 03 Verksamhetsåret som har gått 07 Vd har ordet 09 Kundcase: Pensionsskyddscentralen 11 Vision, affärsidé, mål och strategier 14 Marknad och kunder 18 Verksamhet 23 Kundcase:

Läs mer

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets

Framtidens Karriär. Spelbranschen behöver it-kompetens med spets It har gått från att vara en supportfunktion till att idag vara helt verksamhetskritiskt i snart sagt alla branscher Alexandra Fürst, Vice President på Tieto Sverige Framtidens Karriär Statliga verk och

Läs mer

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn

+34% +39% +28% Året i korthet. Nyckeltal. Intåg på brittiska IT-marknaden. Förvärv av stark BI-aktör. Etablering i Köpenhamn ACANDOS ÅRSREDOVISNING 2007 2007 Året i korthet +34% Resultatet per aktie uppgick till 1,33 SEK Intåg på brittiska IT-marknaden Acando förvärvade IQ Consulting Ltd, ett management- och IT-konsultbolag

Läs mer

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011

HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 HiQ ÅRSREDOVISNING 2011 INNEHÅLL Årsstämma Årsstämman äger rum den 28 mars 2012 kl. 16.00 i HiQs lokaler på Regeringsgatan 20, 9tr i Stockholm. Kallelse publiceras i Post- och Inrikes Tidningar samt på

Läs mer

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige

THE VOLVO WAY. Ref No 953810001, augusti 2009. AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige THE VOLVO WAY Ref No 953810001, augusti 2009 AB Volvo, 405 08 Göteborg, Sverige INDEX Förord Vår målsättning Kunderna främst Kundfokus Tydliga mål Kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön Ständiga förbättringar

Läs mer

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden.

60 sekunder. Avega Group på. Våra erbjudanden. Avega Group. Vår vision är att vara Nordens ledande konsult företag inom utvalda specialist områden. Årsredovisning 2014 Avega Group på 60 sekunder Avega Group är ett konsultföretag med specialiserade dotterbolag inom IT och verksamhetsutveckling grundades år 2000, har idag ca 400 medarbetare och verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

www.pwc.se Kvalitet service innovation

www.pwc.se Kvalitet service innovation www.pwc.se Kvalitet service innovation Vår vision Vår vision är att medverka till ett väl fungerande privat, offentligt och ideellt företagande som inger förtroende. PwC Sverige det här är vi Innehåll

Läs mer

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent

2009 i korthet. Årets resultat före skatt uppgick till 90,9 MSEK (60,5), en ökning med 50 procent Årsredovisning 2009 INNEHÅLL 2009 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Mål, affärsidé och vision 8 Samtal mellan Lena Apler och Jan Kvarnström 10 Succé för Collector Swedish Open! 13 Marknadsöversikt

Läs mer