En presentation av Sveriges mest engagerade teknik- och IT- konsulter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En presentation av Sveriges mest engagerade teknik- och IT- konsulter"

Transkript

1 En presentation av Sveriges mest engagerade teknik- och IT- konsulter

2 SAMMANFATTNING Kort beskrivning fakta Omsättning 2009 Antal medarbetare Nöjd kund index Nöjd medarbetarindex Frisknärvaro Medelålder Andel kvinnor Ägare Marknader Kvalitetscertifiering Miljöcertifiering Kreditbetyg 378 MSEK 550 3,5 av 4 95 % 99 % 33 år 20,3 % Alten Group Norden och USA ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 AAA TA EN TITT Xdin utvecklar och levererar kompetens till världsledande företag genom engagerade teknik- och IT-konsulter. Våra kunder återfinns i huvudsak inom branscher som energi, telekom, fordon, verkstad, olja & gas samt försvar. Huvudverksamheter är mekanikutveckling, beräkning och simulering, elektronik- och mjukvaruutveckling, IT- och systemutveckling, PLM, teknikinformation och utbildning. Vi betraktar oss som en partner till våra kunder och målet är att alltid leverera rätt kompetens. Det förutsätter ett nära samarbete och en god förståelse för våra kunders behov. Uppdragen utför vi på plats hos kund eller som helhetsåtaganden i våra egna lokaler. Vi är ett av Sveriges snabbast växande teknik- och IT-konsultföretag med 550 medarbetare. Kontoren finns i Göteborg, Stockholm, Trollhättan, Helsingborg och Virginia Beach i USA. Det är vår övertygelse att ett äkta engagemang skapas genom möjligheten att påverka sin egen situation och utveckling. Xdinmodellen ger våra medarbetare den möjligheten. Den garanterar att vi alltid kan erbjuda de mest engagerade konsulterna. 2 3

3 ! VAL VARFÖR FRIHETXDIN? Valfrihet! Valfrihet! DOM FREE OF CHOICE! Xdin-modellen Engagemang Perfekt matchning 3,5 av 4 95% På Xdin ser vi kunder, medarbetare och lönsamhet som lika viktiga. Därför låter vi våra medarbetarna vara med och påverka sin situation och utveckling. Detta attraherar de mest drivna konsulterna och skapar både affärsförståelse och ett stort engagemang i våra kunder. Efter kompetens är engagemang det viktigaste hos oss. Eftersom våra medarbetare kan vara med och påverka valet av sitt nästa uppdrag kan vi garantera engagerade konsulter som brinner för sina arbetsuppgifter. Vi lägger ner stor omsorg på att förstå kundens behov. Vi nöjer oss aldrig förrän matchningen mellan kompetens och behov är 100-procentig. Genom rätt rekryteringar och noggranna matchningar mot kundernas behov har vi ett nöjd kund index på 3,5 av 4. Vårt nöjd medarbetareindex är 95 procent. Det innebär att kunden får en driven konsult som trivs på jobbet när Xdin anlitas.

4 Verkstad Fordon Energi Telekom Försvar Flyg Rymd Olja & gas Branscher Översikt Sedan starten 1991 har Xdin byggt upp en stark position inom fordons- och verkstadsindustrin. En stor del av vår verksamhet finns fortfarande inom dessa områden men idag har vi även hög kompetens och erfarenhet inom branscher som telekom, energi, olja & gas, flyg, försvar och medicinteknik. Även en geografisk tillväxt har skett. Idag har vi fyra kontor i Sverige och ett i USA, men våra konsulter finns även utplacerade hos kunder i Norge, Danmark, Frankrike och Japan. Bland våra kunder finns idag företag som ABB, AB Volvo, Atlas Copco, Bombardier, Ericsson, FMC Technology, Fortum, IFS, Vattenfall, Saab Group, Scania, Tieto, Koenigsegg, Vestas och Volvo Cars. verkstad Xdin utvecklar och levererar kompetens för komponenttillverkare, maskintillverkare och systemleverantörer. Vi kan åta oss hela eller delar av projekt som förläggs hos våra kunder eller i våra lokaler. Med spetskompetenser inom maskinkonstruktion, processutveckling, analys och inbyggda system arbetar vi med allt från konceptkonstruktion till tekniska beräkningar och leverans av funktionsprototyper. Fokus ligger på att hitta kostnadseffektiva lösningar som utvecklar kundens egen organisation. Vi ser oss som en leverantör av tjänster där vi är delaktiga i att stärka konkurrenskraften inom den svenska verkstadsindustrin. Verksamma omåden är t ex gruv- och anläggningsutrustning, förpackningsmaskiner och produktionsutrustning. Medicinteknik 6 7

5 FORDON Med 20 års erfarenhet av att arbeta med världsledande fordonstillverkare och deras underleverantörer kan vi med trygghet erbjuda tjänster till såväl stora som små uppdrag. Genom att ansvara för hela eller delar av projekt utvecklar Xdin system och komponenter hos kunden eller i våra egna lokaler. Spetskompetenser finns inom mekanik, beräkning, mjuk- och hårdvaruutveckling, utbildning, teknikinformation och systemutveckling. Erfarna projekledare, med stor förmåga att driva andra, ser till att leverans sker enligt plan. Verksamhetsområdena är bl a drivlina, exteriör, interiör, chassi, infotainment, säkerhet, kvalitetssäkring, konceptutveckling och alternativa drivlinor. ENERGI Inom området energi leverar våra konsulter kompetens till kraft- & processanläggningar distributionssystem och marknadsbolag. Vi har spetskompetens inom kärnkraft, vindkraft och energidistribution och ser med spänning fram emot den växande marknaden inom CO2-neutral och förnyelsebar energi. Vi arbetar med allt från anläggningskonstruktion till tekniska beräkningar och IT-system. Inom anläggningssidan fokuserar vi på att hitta säkra och effektiva energilösningar med hög utnyttjandegrad. Genom att kombinera våra kompetenser inom energi- och IT-system hjälper vi kunden att effektivisera sina administrativa processer genom att utveckla lättanvända systemlösningar. 8 9

6 Telekom Xdin har fått förtroendet att delta i utvecklingen av nästa generations tekniska plattformar. Genom lång erfarenhet och bred kompetens inom inbyggda system erbjuder vi ett komplett tjänsteutbud inom design, konstruktion, test och verifiering, kravställning och projektledning. Våra kompetenser finns främst inom elektronikkonstruktion och mjukvaruutveckling. Vi ansvarar för helhetsåtaganden där vi bygger specialanpassad hårdvara för att anpassa signaler och interface till kundens produkter och system. Såväl kommersiella kort och interface som egenutvecklade FPGA:er och kortlösningar används för att stödja kundspecifika protokoll. Genom systemering av hårdvara och mjukvara samt utveckling av drivers och framework är vi med i utvecklingen av testsystem. På operatörssidan arbetar vi med utvecklingen av webbaserade tjänster för telefoni och bredband, till exempel digital-tv. Vi är verksamma inom produktområden Radio, Basband, Paketdata, Mobilt bredband, Minilink, GSM, WCDMA och LTE (4G). Flyg Försvar Rymd Med lång erfarenhet av att utveckla säkerhetskritiska lösningar för kunder inom branscherna flyg, försvar och rymd har Xdin stor förståelse för de högt ställda krav på noggrannhet och spårbarhet som kännetecknar dessa branscher. Vi har varit delaktiga i utvecklingen av styr- och kontrollsystem för GPS-satelliter och signal- och bildbehandlingsenheter i radarsystem. På mekaniksidan har bland annat livslängds- och hållfasthetsberäkningar för kritiska komponenter i flygmotorer utförts av Xdins konsulter. Tekniska kompetenser som kan nämnas är programvaruutveckling för realtidskritiska inbyggda system, digital- och analog elektronikkonstruktion, livslängdsberäkningar och mekanikkonstruktion för komponenter i flygoch rymdmiljö. Generella kompetenser i dokument- och versionshantering, formell kravspecificering och säkra metoder för test och verifiering är en förutsättning inom dessa branscher och något som Xdin levererar

7 Olja & Gas Med mångårig erfarenhet och kompetens är Xdin med och både påverkar och utvecklar tekniken inom offshore och subsea. Kombinationen av utvecklingsarbete på plats hos kunden samt i våra egna lokaler gör att vi skapar en hög flexibilitet och effektivitet i de uppdrag vi genomför. Genom våra erfarenheter av utvecklingsmetodik från andra branscher kan vi uppvisa resultat i minskade ledtider i våra kunders utvecklingsprojekt. Med spetskompetenser inom bl a svetsade stålkonstruktioner med placering på havsbotten, komponentutveckling för flytande plattformar och beräkning/simulering av system i marin miljö strävar vi hela tiden efter att söka nya och effektiva lösningar hos våra kunder. Medicinteknik Implantat, kirurgi, anestesi, läkemedelsdosering och handikapphjälpmedel är några av de områden inom vilka Xdin utvecklar och levererar kompetens. Med spetskompetenser inom plastkonstruktion, provning, analys och inbyggda system arbetar vi med allt från koncept-konstruktion till tekniska beräkningar och leverans av funktionsprototyper. Fokus ligger på att hitta kostnadseffektiva lösningar som bidrar till en utveckling av kundens egen organisation och processer. Vi ser oss som en leverantör av tjänster som i sin förlängning ökar levnadskvaliteten

8 TJÄNSTER Översikt I snart 20 år har Xdin byggt upp och utvecklat kompetenser hos våra medarbetare inom strategiskt viktiga områden för våra kunder. Förutom att leverera tjänster på plats hos kund kan vi också åta oss uppdrag i våra egna lokaler. Med direkt uppkoppling mot kunden kan vi på kort tid starta upp både stora och små projekt som kräver stora resurser och är utsatta för tidspress. För att kunna tillgodose kundens behov och säkerställa att rätt kompetens används på rätt plats har vi delat in vår verksamhet i olika tjänsteområden. Varje område har sina specialister vilket gör att kunden kan känna sig trygg då vår kompetens och erfarenhet gett oss en förståelse för respektive verksamhet. IT- och Systemutveckling Elektronik- och mjukvaruutveckling PLM Mekanikutveckling Vår styrka ligger i att anpassa oss efter varje enskild förfrågan och alltid leverera den bästa konsulten utifrån kundens behov blev vi en del av franska Alten Group, ett av Europas Teknikinformation Beräkning & simulering Utbildning största teknik- och IT-konsultföretag. Tillsammans ska vi växa på den nordiska marknaden för att i framtiden kunna erbjuda ett större tjänsteutbud. MEK ANIKUT VECKLING Detta är Xdins största tjänsteområde med fler än 300 ingenjörer. Med specialister inom mekanisk konstruktion, material-, provnings-, kvalitets- och produktionsteknik samt projektledning har vi stor branschkännedom och bidrar till en kreativ produktutveckling i våra kunders projekt. I verktygen Pro/Engineer och Catia har vi några av Sveriges mest meriterade konstruktörer men kan även erbjuda kompetens i Solid Works, UG NX, PDMS, Inventor. Projektledning Drivlina Chassi, hytt Interiör/exteriör till fordon Maskin- och kablagekonstruktion (CAD) Design och formgivning Produktionsteknik Geometrisäkring (IPS, RD & T) Kvalitetsarbete (FMEA, APQP, PPAP, Six Sigma) Specialutrustning för offshore och kärnkraftsindustrin Undervattensutrustning till oljeindustrin Automation Mekatronik Gbg Fredrik Nyberg Sthlm David Ljungström Trollhättan Maria Egli Hbg Johan Fröjdh Beräkning & simulering Att tidigt kunna förutspå beteendet hos en produkt eller process garanterar både högre kvalitet och lägre utvecklingskostnader. Med mångårig erfarenhet av att leverera slutsatser och rekommendationer hjälper vi kunden att lyckas med nya konstruktioner och processer. I vårt utbud finns beräknings- och simuleringstjänster inom hållfasthet & livslängd (FEM), dynamik (MBS) och strömning & process (CFD). Idag arbetar vi mot branscher som fordon, energi, olja & gas och flyg. Krocksimulering Utmattningsanalyser Termiska belastningar Svetsdimensionering och brottmek Ljud & vibrationer Drivline- & chassidynamik Aerodynamik Värmetransport Energiteknik Kemiteknik Gbg Trollhättan Lund Bo Larsson Sthlm Jonas Theodorsson Elek tronik- och mjukvaruut veckling Xdin har lång erfarenhet och bred kompetens inom inbyggda system. Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom både hård- och mjukvaruutveckling och kan kravsätta och utveckla kompletta system på plats hos kund eller i våra egna lokaler. Våra kompetenser omfattar de flesta tekniker och utvecklingsmiljöer som används inom fordon-, försvar-, rymd och telekomindustrin. Fordon: Styr- och reglerfunktioner Matlab/Simulink Diagnos Säkerhet Infotainment Kommunikationsprotokoll Telekom Flyg Försvar Rymd: Signalbehandling Hårdvarunära realtidsprogrammering Modellbaserad mjukvarutveckling Realtids-OS ASIC/FPGA Kretskortskonstruktion Gbg Richard Hedström Sthlm David Ljungström

9 IT- och Systemutveckling Vi arbetar med systemutveckling, integration och systemunderhåll. Genom att omsätta kundkrav till kostnadseffektiva lösningar levererar vi stabila och lättanvända system i tid. Efterfrågan av våra tjänster finns hos företag i industri-, telekom och energibranschen. Med ett tjänsteutbud inom projektledning, systemarkitekt, systemutveckling, test- och testledning samt kravhantering & upphandlingsstöd har vi utvecklat lösningar för bland annat Volvo Personvagnar, AB Volvo, Telia Sonera AB, Fortum AB, Skagerak Energi AS och Umeå Energi AB. Dokument- & ärendehantering Energibranschlösningar Systemintegration WEBlösningar CRM Mobila system Databasutveckling Gbg Trollhättan Hbg Hans Persson Sthlm David Ljungström PLM Inom PLM erbjuder vi specialisttjänser inom implementation, utbildning, support och metodutveckling inom CAD, DMU och PDM, främst med verktyg från Dassault Systems, PTC och Siemens PLM. För ett effektivare arbete i produktutvecklingsprocessen hjälper vi kunden att dra nytta av verktygens kapacitet. Pro/Engineer Catia V5 Wildfire Enovia SmarTeam Windchill Teamcenter UG NX Gbg Hans Kihlström Sthlm David Ljungström Teknikinformation Genom att vara en full service provider kan vi erbjuda skribenter, översättare, formgivare, illustratörer och 3D-specialister. Målet är att leverera helhetslösningar som gör kundernas produkter och tjänster enklare att förstå och ta del av. Våra konsulter har stor erfarenhet inom visualisering och flera andra teknikområden. Animering Tekniska skribenter Tekniska illustrationer Visualisering 3D-modellkonvertering Språköversättning Videoproduktion Flash-programmering Bildpedagogik Projektledning Gbg Sthlm Hbg Pär Wallin Gunnar Bergström UTBILDNING Xdin är Sveriges ledande leverantör av utbildningar inom Pro/Engineer och Catia V5. Vårt egenutvecklade utbildningsmaterial finns både på svenska och engelska. Vi har stor erfarenhet av utbildning och för att kunna erbjuda dig som kund en komplett utbildningsleverantör har vi utökat vårt utbud med utbildningar inom form- och lägestoleranser, projektledning, försäljning och ledarskap (UGL). Många av våra utbildningar är företagsanpassade och genomförs på plats hos kund eller i våra egna utbildningslokaler. Pro/Engineer Catia V5 Wildfire Enovia SmarTeam Windchill Teamcenter UG NX Försäljning Projektledning UGL Gbg Hans Kihlström Sthlm Diana Bernsvärd

10 DE FYRA KÄRNVÄRDENA Våra framgångsfaktorer Våra kärnvärden I mätningar har våra kunder uppgett att de värdesätter oss för engagemang, kompetens, lyhördhet och kreativitet. Vi ser dessa som våra kärnvärden. Engagemang som särskil jer Xdin-modellen skapar de bästa förutsättningarna för att behålla och stimulera medarbetarnas engagemang genom att ge valfriheten att utvecklas i sin egen riktning. Den bygger på öppenhet och ärlighet och innebär bland annat frihet att själv välja uppdrag, belöning kopplat till prestation, stort eget ansvar samt en förståelse för vår affärslogik. Ett av de bästa bevisen på vårt ovanligt stora engagemang är vårt höga nöjd kund index. Kompe tens Vår affärsidé bygger på att utveckla och leverera rätt kompetens till våra kunder inom en mängd olika områden.för att para ihop rätt kompetens med rätt uppdrag får medarbetaren själv vara med och välja uppdrag. På så sätt säkerställer vi att kunden blir trygg med vad vi levererar. Vi sätter inga gränser för personlig utveckling på Xdin. Genom coachande ledarskap och generöst med utbildningar kan varje medarbetare själv välja takten på sin utveckling. Lyhördhe t För oss handlar lyhördhet om att lyssna till våra kunders och medarbetares behov och önskemål. Vi tror på vikten att regelbundet följa upp och återkoppla. Därför mäter vi kontinuerligt vår prestation och hur väl vi motsvarar förväntningarna. Kreativite t Genom att använda befintlig kunskap och våga ge utrymme för nya idéer skapas kreativitet. Då kan vi hitta nya vägar att lösa våra kunders problem. Alla våra medarbetare ges förutsättningar för att kunna utveckla sina kreativa förmågor och uppmuntras dessutom att förverkliga dem

11 CWCN Vi är extra stolta över Child Watabaran Center Nepal som vi startade i februari Skolan ger hopp och en trygg miljö till över 50 barn som tidigare bodde på gatorna. Barnen får teoretisk utbildning i kombination med att de får driva olika projekt som ger praktisk kunskap. Hittills har 14 elever lämnat skolan och återintegrerats till ett normalt liv i samhället. Många fler är på väg att göra den drömmen verklig. Flera Xdinare har åkt till Nepal och varit med i utvecklingen av CWCN. Läs mer på Skolan öppnar med plats för nio gatubarn, en barnskötare, en lärare, tre volontärer och en rektor. Vi blir godkända som ideell organisation i Nepal. Den första taxi-el-bussen Safa Tempo köps in som ett första steg mot att göra skolan självförsörjande. Flickskolan öppnar med plats för åtta tjejer. Trädgårdsprojektet startar och fungerar både som utbildning och inkomstkälla. Det mobila sjukvårdsarbetet drar igång. Med hjälp av elbussar kan många av Nepals över 5000 gatubarn få hjälp. Sy- och stickningsutbildingen startar. Produktionshuset öppnar. Det fungerar som samlingsplats Namnför de olika sociala verksamheterna. För ungdomar som nästan klarar sig själva öppnas Yubalaya, som är ett gruppboende med personal. Sjukvårdskliniken öppnas. Här kan barn som inte har råd med vanlig sjukvård få hjälp. Byggstart för två nya skolor med plats för 60 barn. Byggnaderna innehåller klassrum, aula, matsal, uppehållsrum, lekplatser och sovrum. På Xdin-dagen samlar vi ihop till en ny Safa Tempo elbuss. Safa Tempo elbuss 2009: 37 barn går på skolan. 14 ungdomar klarar sig själva. Totalt har 2700 barn fått mobil sjukvård ute på gatorna

12 HEMLIGHETEN BAKOM XDIN-MODELLEN ENGAGEMANG OCH FRIHET På Xdin värdesätter vi individuell valfrihet. Alla medarbetare väljer själva arbetsuppgifter, förmåner, lön och utbildningar. Det är vår övertygelse att ett äkta engagemang skapas genom möjligheten att påverka sin egen situation och utveckling. Xdin-modellen ger våra medarbetare den möjligheten. Den garanterar att vi alltid kan erbjuda de mest engagerade konsulterna. Allt utgår från vår gemensamma filosofi Nöjd medarbetare + Nöjd kund = Lönsamhet. De tre delarna är alla lika viktiga, de hänger samman och påverkar varandra. Denna filosofi bildar tillsammans med vår valfrihet och våra lönemodeller själva Xdin-modellen. Mätningar visar att vi är på rätt spår. Xdins nöjd kund index är 3,5 av 4 och nöjd medarbetarindex är 95% av 100%. ALLTID NYA UTMANINGAR Hos oss är det medarbetarna som bestämmer vart de vill söka sig när det är dags för nya utmanande arbetsuppgifter. När medarbetarna själva väljer sina uppdrag får våra kunder någon som verkligen brinner för sina arbetsuppgifter. KOMPE TENSUT VECKLING Varje år kan alla medarbetare välja bland ett stort antal utbildningar på vårt intranät. Det som skiljer oss från många andra är att det är medarbetarna som bestämmer om och när de vill gå. Inte chefen. LÖN EFTER PRESTATION Våra prestationsbaserade lönemodeller skapar engagemang och en egenföretagar-anda. Det i kombination med den fasta anställningens trygghet har bidragit till vår starka tillväxt och vårt höga nöjd kund index. Eftersom vi även är öppna med vad vi debiterar vår kund har alla Xdinare en hög affärsförståelse. VIKTIGA VAL På Xdin kan medarbetarna välja mellan lön och olika förmåner. Kanske föredras ett högre löneuttag framför tjänstebil? Eller att själv välja antalet semesterveckor? Andra valmöjligheter är till exempel pensionssparande, försäkringar, motion, hälsoprofil, naprapat, personlig coach eller externa utbildningar som inte ingår i vårt standardutbud. Xdin Alten Group Virginia Beach, USA Brest Valladolid Madrid Lannion Bristol London Caen Rennes Nantes Bordeaux Barcelona Rostock Den Bosch Hamburg Bremen Hannover Rotterdam Breda Eindhoven Düsseldorf Brussels Maastricht Coburg Lille Frankfurt Paris Reims Mannheim Nancy Strasbourg München Mulhouse Belfort Toulouse Lyon Grenoble Aix en Provence Geneve Sophia Antipolis Milano Torino Trollhättan Göteborg ATT TRIVAS PÅ JOBBET I mätningar har våra kunder svarat att Xdin kännetecknas av engagemang, lyhördhet, kompetens och kreativitet. Med vår frisknärvaro på 99% är vi övertygade om att vår Xdin-modell skapar den delaktighet som får oss att trivas och vilja överträffa kundens förväntningar. Det är få medarbetare som lämnar oss för liknande tjänster hos våra branschkollegor. Varför det är så beror nog på vem du frågar. Det är ju trots allt väldigt individuellt. Helsingborg Prag Stockholm Wroclaw Xdin är en del av Alten Group. Ett av Europas största teknik- & IT-konsultbolag. Läs mer på Bucharest 22 23

13 Upptäck mer på Xdin ab A Odhners Gata 41 (hk) Västra Frölunda Tel Finlandsgatan Kista Tel Grafitvägen Trollhättan Tel Rönnowsgatan Helsingborg Tel Xdin, inc. 484 Viking drive Virginia beach VA USA Tel

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V

Faurecia Foster Electric Mobitec AB. Alstom Power AB Elajo AB Leoni GmbH. Mitsubishi Electric Automotive Europe B.V CONMORE KUNSKAP, TRYGGHET OCH TEAM SPIRIT CONMORE ÄR DEN TRYGGA INGENJÖRSBYRÅN INOM PRODUKT- UTVECKLING MED MER ÄN 20 ÅRS ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING, KONSTRUKTION, PROVNING OCH KVALITET. I SAMVERKAN

Läs mer

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag.

Samlad spetsteknik. Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Samlad spetsteknik Kogertek. Ett vasst teknikkonsultföretag. Vår affärsidé är att med stor flexibilitet och närhet erbjuda kvalificerade tekniska konsulttjänster till ledande industrier i övre Norrland.

Läs mer

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs?

EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? EN SNABBT FÖRÄNDERLIG VÄRLD. Har dina kommunikationslösningar vad som krävs? En säker kommunikationspartner Kommunikation är en livsnerv i vårt moderna samhälle. Samtidigt ökar vårt beroende av olika tekniska

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

Curriculum Vitae - Anders Persson. Anders Persson

Curriculum Vitae - Anders Persson. Anders Persson Anders Persson Anders har en civilingenjörsexamen i elektroteknik. Han har 30 års erfarenhet av mjukvaruutveckling, främst från Telekommunikation och CAD / CAM industrin. Anders är en erfaren verksamhetsutvecklare

Läs mer

Smarta servicelösningar som skapar mervärde

Smarta servicelösningar som skapar mervärde Smarta servicelösningar som skapar mervärde Ja, service kan vara smart! SMARTA LÖSNINGAR SOM GER AFFÄRSNYTTA Som Nordens ledande serviceleverantör levererar vi professionella lösningar som frigör tid och

Läs mer

JUDITH SIEBERT KONSTRUKTIONSBYRÅ DIPLOMINGENJÖR. D-61350 BAD HOMBURG MOBIL : +49 (0) 170 / 16 9 16 48 E-MAIL : konstruktionsbuero@siebert-net.

JUDITH SIEBERT KONSTRUKTIONSBYRÅ DIPLOMINGENJÖR. D-61350 BAD HOMBURG MOBIL : +49 (0) 170 / 16 9 16 48 E-MAIL : konstruktionsbuero@siebert-net. KONSTRUKTIONSBYRÅ JUDITH SIEBERT DIPLOMINGENJÖR KONSTRUKTIONSBYRÅ DIPLOMINGENJÖR JUDITH SIEBERT D-61350 BAD HOMBURG MOBIL : +49 (0) 170 / 16 9 16 48 E-MAIL : konstruktionsbuero@siebert-net.de 1. INTRODUKTION

Läs mer

Embedded systems at the ITM-

Embedded systems at the ITM- Embedded systems at the ITM- school Prof Mats Hanson Machine Design Mechatronics Divison ITM matsh@kth.se Tel 08-790 6309 1 1 Kandidat Master Civ. Ing. Söka - Behörighet Maskinteknik Design och produktframtagning

Läs mer

färgkarta för upplevelserika miljöer

färgkarta för upplevelserika miljöer färgkarta för upplevelserika miljöer mästare på måleri Allerby Måleri AB skapar trivsamma miljöer för stat, kommun, fastighetsägare, byggare och förvaltare i Göteborg sedan 1987. Vi ser till helheten och

Läs mer

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT

Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT 4 8 D I V I S I O N S Y S T E M A B Å N G P A N N E F Ö R E N I N G E N 2 0 0 7 Lönsam tillväxt för ÅFs konsult inom produktutveckling och IT S Y S T Division System erbjuder konsulttjänster inom produktutveckling

Läs mer

Delivering Business Value through IT

Delivering Business Value through IT Delivering Business Value through IT Verklig affärsnytta genom leverans av kvalitativa IT-projekt IT-projekt handlar om affärsnytta. Vi är experter på att leverera IT-projekt, vårt pragmatiska angreppsätt

Läs mer

Specialisten på skärande bearbetning

Specialisten på skärande bearbetning Specialisten på skärande bearbetning Företaget Ekets Ekets är ett av Sveriges 10 största företag när det gäller skärande bearbetning. Vi har en kapacitet på 500.000 timmar i mer än 100 CNC-styrda maskiner.

Läs mer

Bekymmersfri IT-vardag

Bekymmersfri IT-vardag Bekymmersfri IT-vardag VD har ordet Långsiktighet, nytänkande och hög tillförlitlighet är kärnvärden för CoreIT Min och mina fantastiska medarbetares absoluta strävan är att CoreIT ska vara den bästa partnern

Läs mer

prestanda som affärsidé.

prestanda som affärsidé. prestanda som affärsidé. abl Ett av världens ledande företag finns nära. Speciellt för dig som har höga krav på prestanda, säkerhet och anpassning av fästen och redskap till dina entreprenadmaskiner. Vi

Läs mer

3D-printing. Tekniker och användningsområden. Pär Nobring

3D-printing. Tekniker och användningsområden. Pär Nobring 3D-printing Tekniker och användningsområden Agenda Kort presentation r.a.p.s 3D-printning tekniker Användningsområden Vem är jag? 3D 49 år Gift, 2 barn Bor i Landskrona 10 års erf. av Konstruktion och

Läs mer

Parker visar vägen mot en spännande framtid

Parker visar vägen mot en spännande framtid Parker visar vägen mot en spännande framtid Jobb, traineeprogram & examensarbeten inom Parker aerospace climate control electromechanical filtration fluid & gas handling hydraulics pneumatics process control

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Vägen till framtiden börjar hos oss!

Vägen till framtiden börjar hos oss! Vägen till framtiden börjar hos oss! Välkommen till Imano! Vi söker 10 nya IT-talanger som vill växa med oss. Är du den vi söker? Vilka vi är Vår affärsidé är att skapa bestående verksamhetsförbättringar

Läs mer

Rejlers Ingenjörer AB

Rejlers Ingenjörer AB Rejlers Ingenjörer AB Historia 1990-talet t 2000-talet Koncernen blir nordisk 1980-talet Järnvägarna 1970-talet Flygplatserna 1960-talet Kärnkraftverken 1950-talet Miljonprogrammet Industrialiseringen

Läs mer

Indexator Rotator Systems AB

Indexator Rotator Systems AB Indexators filosofi Indexators filosofi Indexator Rotator Systems har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla

Läs mer

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT.

NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. NÄR DU VILL HA ETT HELGJUTET RESULTAT. FÖR DIG SOM VÄRDESÄTTER KREATIVITET, MILJÖ, HÅLLBARHET OCH ESTETIK. Idag kan du skapa fantastiska bostadsmiljöer av betong, med stor variation på både struktur,

Läs mer

Från kunders idéer till färdiga produkter

Från kunders idéer till färdiga produkter Från kunders idéer till färdiga produkter OptiWay Inledning OptiWay AB levererar högkvalitativa IT-konsulttjänster på den lokala och internationella marknaden. Företaget grundades år 2005 och har sedan

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET

VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VÄRDET AV EN VÄL FUNGERANDE VERKSAMHET VI FÖREBYGGER OCH LÖSER PROBLEM Trenden är att utvecklingstiden för nya produkter och en produkts livscykel blir allt kortare. Det gäller att ligga i framkanten på

Läs mer

Intervju Hägglunds Drives AB

Intervju Hägglunds Drives AB Hösten 2004 Intervju Hägglunds Drives AB En intervju inom IVA-projektet Produktion för Konkurrenskraft på uppdrag av panelen Framtida Produktionssystem. Intervju med: Production Manager Leif Eriksson INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode.

2009-07-21. Addnode. Q2 2009 Presentation. Addnode 2009-07-21. Addnode. IT Solutions enabling your business to grow. www.addnode. Q2 2009 Presentation 1 Q2 2009 Fortsatt stark orderingång från offentlig sektor Konjunkturnedgången påverkar kortsiktigt resultatet, men skapar samtidigt möjligheter Kunderna tar längre tid på sig att

Läs mer

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value

Identifying tomorrow s leaders today. Executive Search Management Assessment Board Value Identifying tomorrow s leaders today Executive Search Management Assessment Board Value Lisberg finner morgondagens ledare idag Lisberg är experter på Executive Search, Management Assessment och Board

Läs mer

Välkommen till Conlego Elektronik AB

Välkommen till Conlego Elektronik AB Välkommen till Conlego Elektronik AB Om Conlego Startades 1983 av Markku Penttilä 45 anställda 2011, Oms 46 MSEK 2010, Mannerheim Industrier förvärvar Conlego. Joakim Norlén, VD Yta 2 300m 2 Vi är din

Läs mer

Att leda sig själv och andra 2 dagar

Att leda sig själv och andra 2 dagar Att leda sig själv och andra 2 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering.

Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi har resurserna......för effektiv bemanning och rekrytering. Vi är specialister på industribemanning För oss är kvalitet och yrkeskunskap avgörande. Ikett är företaget som hyr ut skickliga yrkesarbetare

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Framtidens produktion

Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens produktion Framtidens Framtidens produktion Siemens är en pionjär inom Future of Manufacturing. Vi hjälper Sveriges industrier att ta klivet upp till

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet Swedish Institute of Computer Science Swedsoft i samarbete

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Grundläggande värderingar

Grundläggande värderingar Grundläggande värderingar Institutet för Svensk Kvalitet, SIQ, har funnit att det finns ett antal grundläggande värderingar (13st) som är gemensamma för riktigt framgångsrika företag. Tomas och Leo på

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable.

AQ ska vara världsledande inom kostnadseffektivitet, kvalitet, leveranssäkerhet, alerthet och service. Kort sagt reliable. våra värderingar we are reliable Vi kan produktion, vi agerar långsiktigt och vi satsar helhjärtat för att leva upp till kundernas förväntningar i fråga om kvalitet, leveransprecision och service. AQs

Läs mer

Professionell masterutbildning i programvaruteknik

Professionell masterutbildning i programvaruteknik Professionell masterutbildning i programvaruteknik Mälardalens högskola Blekinge Tekniska Högskola Chalmers Tekniska Högskola & Göteborgs Universitet SICS Swedish ICT Swedsoft i samarbete med svensk industri

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram

Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb. Umeå Teknikprogram Teknikcollege Bothnia tar dig till framtidens jobb Umeå Teknikprogram Välkommen till skolan som liknar en arbetsplats Teknikcollege Bothnia ger dig behörighet för vidare studier och hjälper dig att skapa

Läs mer

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet

ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 1 ABAX KÖRJOURNAL FÖR FÖRMÅNSBIL ABAX - problemlösare för alla med bil i arbetet Skillnaden är ABAX 2 Skillnaden är ABAX ABAX har tre värdeskapande pelare som gör det möjligt för företaget

Läs mer

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm

Steget efter CAD Data Management. Per Ekholm Steget efter CAD Data Management Per Ekholm Agenda Vilka processer/discipliner stöds i PDMLink Dokument management Configuration Management Change Management Project Management Hur utvärderar jag behovet?

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA

Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik. Ulf Holmgren VINNOVA Regeringsuppdrag: förslag till FoU-program Produktionsteknik Ulf Holmgren VINNOVA Uppdraget 1(3) Förslagen skall utarbetas i samverkan med fordonsindustrin samt berörda regionala och kommunala aktörer.

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012

Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 Riskkapital En viktig byggsten för företagandet Smögen, 28 juni 2012 1 2 Riskkapital En översikt Fouriertransforms roll Huvudpunkter i en affärsplan 1 3 Tillgång till kapital förutsättning för att förverkliga

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS

handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS handbok Nimo ProduktionsSystem - NPS 2 3 Affärsidé Nimo-Verken förser marknaden med högkvalitativa och innovativa produkter för klädvårdsrummet. Nimo-Verken är en lönsam och trygg partner för utveckling

Läs mer

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu

MATS BLOMSTRAND. Sammanfattning. Född: 1973 Nationalitet: Svensk. Kontaktuppgifter. Mobil: 0736 996799. www.mgb.nu. Mats@mgb.nu MATS BLOMSTRAND Född: 1973 Nationalitet: Svensk Kontaktuppgifter Mobil: 0736 996799 www.mgb.nu Mats@mgb.nu Sammanfattning Mats har haft en hel del olika roller och jobbat på flera olika delar inom AB Volvo.

Läs mer

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING

Med fokus på AVANCERAD SVETSNING Med fokus på AVANCERAD SVETSNING VI VILL HA KRÄVANDE KUNDER Med högt ställda krav på sina produkter Det är också på det sättet vi utvecklats och tillhör nu de främsta leverantörerna på marknaden. Vår framtidstilltro

Läs mer

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs

KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs KeyMan är ett tryggt val när ni ska hyra in eller anställa IT-proffs konsultmäklare Konsultmäklaren KeyMan ett av nordens största mäklarföretag Tio år efter företagsstarten 1998 brinner vi på KeyMan fortfarande

Läs mer

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar

Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Tar dig stegvis mot nya motorlösningar Stegia en växande koncern Stegia en växande koncern Sedan starten 1993 har Stegia utvecklats till en global koncern med tekniskt innovativa motorlösningar. Vi kan

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering.

Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. Hitta guldgruvor och jaga tidstjuvar. Kompletta affärssystem för bemanning och rekrytering. intelliplan intelliplan Intelliplan Om företaget Vi hjälper kunder att hitta gömda guldgruvor. 2 Intelliplan

Läs mer

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees

3 750 anställda i ett 20-tal länder. Engineering 1 050 employees ÅF 3 750 anställda i ett 20-tal länder ÅF Infrastruktur 1 100 employees Process 850 employees Engineering 1 050 employees System 400 employees Kontroll 275 employees 1 ÅF i korthet Division Expertis Konsulttjänster

Läs mer

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel

MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel JAG SAMSPELAR JAG VILL LYCKAS JAG SKAPAR VÄRDE JAG LEDER MIG SJÄLV MEDARBETAR- OCH LEDARPOLICY Medarbetare och ledare i samspel sid 1 av 8 Medarbetar- och ledarpolicy Medarbetare och ledare i samspel Syfte

Läs mer

Affärsområde Ljusskyltar

Affärsområde Ljusskyltar Vårt företag Ända sedan starten 1965 har Focus hjälpt det svenska näringslivet med profilerings- och informationslösningar. På 70-talet tog verksamheten ordentlig fart genom förvärvet av Philips Neon.

Läs mer

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK

Kontorsindex. Fler anställda och ett ökat lokalbehov. Vårens mätning 2006 ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK 1 Kontorsindex ILLUSTRATION: THOMAS PALMBÄCK Vårens mätning 2006 Fler anställda och ett ökat lokalbehov Fakta om Kontorsindex 2 12:e undersökningen Svarsfrekvens 180 bolag, motsvarande ca 50% av panelen

Läs mer

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Bilaga 1. Prisbilaga Upphandling Flyg utrikes 2012 Diarienr: 96-60-2012

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Bilaga 1. Prisbilaga Upphandling Flyg utrikes 2012 Diarienr: 96-60-2012 ir France KLM Royal Dutch irlines - Destinationer och avreseorter Europa Nedan framgår rabatt för respektive per destination och avreseort. Vid förfrågan kan Ramavtalsleverantören erbjuda högre rabatt.

Läs mer

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass

NOLATO MEDITECH. Vi skapar en verksamhet i världsklass NOLATO MEDITECH Vi skapar en verksamhet i världsklass Kunden i fokus Medical Excellence utgår från Nolatos vision: Hållbar utveckling Design av processer Minska slöserier Miljöhänsyn Kundvärde Kompetens

Läs mer

ANSVARSFULL ARKITEKTUR

ANSVARSFULL ARKITEKTUR OM WHITE ANSVARSFULL ARKITEKTUR Människans inverkan får allt tydligare konsekvenser för det ekologiska system vi alla tillhör. Aldrig har en generation behövt bry sig så mycket om vad som händer med jorden

Läs mer

sveriges bästa arbetsplats

sveriges bästa arbetsplats sveriges bästa arbetsplats Aktiebolaget Systemstöd Sverige Vi är en ledande leverantör av affärskritiska system lösningar inom definierade branscher i Sverige. Vår affärsidé är att tillsammans med våra

Läs mer

Art Director + Illustratör + Animatör = Ricardo Acevedo

Art Director + Illustratör + Animatör = Ricardo Acevedo Art Director + Illustratör + Animatör = Ricardo Acevedo Mitt namn är Ricardo Acevedo och jag söker ett nytt och utmanande arbete. Sedan 1996 är jag bosatt i Sverige och jag har här jobbat främst inom reklambranschen,

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen!

Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Koll på kapitalet? Nu räknar dom stålar igen! Mätsystem för ökad lönsamhet En god lönsamhet är ett självklart mål för varje framgångsrik affärsverksamhet. Att nöjda kunder, motiverade medarbetare och starka

Läs mer

Tonsjökvalitet för din framgångs skull

Tonsjökvalitet för din framgångs skull Tonsjökvalitet för din framgångs skull 2 Vilken produkt ska vi göra åt dig? Oavsett om du behöver en enda produkt, till exempel ett högpresterande hjulnav för en extrem sportbil eller en oändlig serie

Läs mer

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6

Innehåll. eworkbarometern SOMMAREN 2014. Om eworkbarometern 3. Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 eworkbarometern SOMMAREN 2014 Innehåll Om eworkbarometern 3 Högtryck på konsultmarknaden i sommar 4 Resultat från försommarens undersökning 6 Arvode 7 Efterfrågan och konkurrens 12 Flexibilitet 17 Uppdrag

Läs mer

Körklar buss hela vägen!

Körklar buss hela vägen! Körklar buss hela vägen! Välkommen till en modern bussterminal* Ensam är stark men tillsammans blir vi oslagbara. På Gullbergsvass, endast 7 minuters promenadväg från Göteborgs största knutpunkt för kollektivtrafik,

Läs mer

Kursprogram hösten 2011

Kursprogram hösten 2011 Enea Experts Logo - with wet floor effect Enea Experts Logo - without wet floor effect Android Störst på Linux OSE/realtidskurser Flest testkurser ISTQBcertifiering Java, C# C, C++, Safer C, TDD projektledning

Läs mer

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955

Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 Hur svårt kan det vara? NOLATO PLASTTEKNIK UTVECKLING OCH TILLVERKNING AV KVALIFICERADE PLASTKOMPONENTER SEDAN 1955 INTE SÅ ENKELT. Att formspruta plast kan vara svårt. Åtminstone om man som vi på Nolato

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer

w w w. s m k a b. s e

w w w. s m k a b. s e Välkommen till SMK! Vi är leverantör av en mängd olika plåt- och rörprodukter. Hos oss hittar du färdiga standardprodukter i form av kärror, slangvindor och gåbord. Men vi kan också specialtillverka efter

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Service för dig som som vill vara säker

Service för dig som som vill vara säker Service för dig som som vill vara säker VD:n har ordet Service har alltid varit en viktig del i pappersindustrin. Med ökande krav på kostnadseffektivitet stärks betydelsen av underhåll än mer. Metsos verksamhet

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

www.icd.se ELEKTRONIK FÖR HEM, KONTOR OCH INDUSTRI UTVECKLING - DISTRIBUTION - ÅTERFÖRSÄLJNING

www.icd.se ELEKTRONIK FÖR HEM, KONTOR OCH INDUSTRI UTVECKLING - DISTRIBUTION - ÅTERFÖRSÄLJNING www.icd.se ELEKTRONIK FÖR HEM, KONTOR OCH INDUSTRI UTVECKLING - DISTRIBUTION - ÅTERFÖRSÄLJNING 2013 REGISTER Sidan 1 - RegiSteR FöRetagSpReSentation Sidan 2 - FoRdonSteknik Sidan 3 - industrielektronik

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME

MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME MED FRAMÅTANDA OCH VARSAMHET PROCESSVÄRME Individuella termiska lösningar - med framåtanda och varsamhet AB&CO TT BOILERS, AB&CO TEKNIK och AB&CO CONSULT är en dansk företagsgrupp,som levererar utrustning

Läs mer

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN

GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN GODA EXEMPEL FÖR HÅLLBART OCH FRAMGÅNGSRIKT LEDARSKAP INSPIRERAS AV 20 CHEFER I TEKNIKINDUSTRIN Innehåll INLEDNING DIN ROLL SOM CHEF SÄTT ORD PÅ DITT UPPDRAG ANSVAR OCH BEFOGENHET ANVÄND MÖJLIGHETERNA

Läs mer

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare

Osolo Consultant Group AB..NET-utvecklare Osolo Consultant Group AB.NET-utvecklare Andreas Projektledare, förvaltare Tomas Systemarkitekt, utvecklare Olov Systemarkitekt, utvecklare Kjell Projektl., förvaltare, utvecklare Ludvig Systemarkitekt,

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna

Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna Uppfylla vår medarbetarstrategi Leverera våra HR ambitioner Stödja vår verksamhet Främja våra värderingar Schindles medarbetarstrategi Stödja vår verksamhet genom att stödja medarbetarna www.schindler.com/careers

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer