handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handlingsplan för förändring OCH påverka? du är"

Transkript

1 handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är

2 2

3 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att svara på frågan: Vad är facket? Vad går du egentligen med i? 3

4 Du är SEKO Vår grundidé är enkel Du säljer ditt arbete till arbetsgivaren. För det ska du ha betalt, bra betalt. Vi på SEKO, Facket för Service och Kommunikation, kämpar för din lön. Vi kämpar för att du ska vara säker på din arbetsplats. Vi kämpar för dig om du skulle hamna i en konflikt med arbetsgivaren. FÖR ATT LYCKAS MÅSTE VI VARA MÅNGA, VI MÅSTE HÅLLA IHOP. 4

5 Du är SEKO Vi vill att du går med i SEKO. Allra helst vill vi att du går på fackmöten och engagerar dig. Och att du tar chansen att lära dig mer om facket. Facket står inför en spännande framtid. Ska vi låta arbetare från fattigare EU-länder komma hit och konkurrera om jobben? Vi svarar ja på den frågan. Men vi svarar nej när arbetsgivarna vill att de att ska tjäna mindre än svenska arbetare. Vi kan inte stå bakom sänkta löner, det ligger inte i vårt uppdrag. Facket ifrågasätts nu. Det är bra, det tvingar oss att slipa argumenten. Våra kritiker har en del poänger. Vi behöver föryngra oss, vi behöver få in nya idéer. FACKET ÄR INGET FÖRETAG. DU ÄR INGEN KUND HOS OSS. DU ÄR FACKET. Du och alla förtroendevalda. Du och alla medlemmar i SEKO. Var med och påverka. Få med ännu fler på jobbet. Bara genom att vara många medlemmar på våra arbetsplatser kan vi garantera kollektivavtalets värde. 5

6 handlingsplan för ett starkare fack steg 1 EN GEMENSAM RÖST ÄR STARKARE ÄN MÅNGA ENSAMMA 6

7 Vår enklaste idé är också den bästa. Kollektivavtal. Som alla riktigt bra idéer är den så självklar att vi ofta tar den för given. I stället för att alla på jobbet konkurrerar med varandra och från en svag förhandlingsposition försöker få upp lönen, så förhandlar facket åt dig. KOLLEKTIVAVTAL FÖRHINDRAR ATT NÅGON TVINGAS GE EFTER OCH FÖRSÖKA RÄDDA JOBBET MED SÄMRE VILKOR. Genom kollektivavtal konkurrerar vi genom kompetens, inte lönedumpning. Kollektivavtal handlar inte bara om lön, utan om alla villkor. Kollektivavtal garanterar att du är försäkrad på jobbet och att din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. Kollektivavtal garanterar stabilitet och långsiktighet, något som de flesta företag vill ha. Kollektivavtal är alltså bra även för arbetsgivaren. Utan kollektivavtal skulle strejkerna vara fler och osäkerheten större i samhället. 7

8 SEKO - BRA PÅ ATT FÖRHANDLA Kollektivtalet gäller för alla på arbetsplatsen, även de som inte är med i facket. Orättvist? Vi bjuder på det. Bra idéer ska alla dra nytta av. Om inte kollektivavtalet gällde alla skulle även arbetsgivaren tjäna på att anställa de som inte är med i facket. Lönerna skulle dumpas och kollektivtalet förlora sitt värde. VI PÅ SEKO ÄR BRA PÅ ATT FÖRHANDLA, MEN OM VI INTE ÄR MÅNGA HAR VI SÄMRE FÖRHANDLINGSLÄGE. Därför hänger facklig styrka och organisationsgrad ihop, även för dina villkor som anställd. Det handlar om din lön, det handlar om din säkerhet, det handlar om din arbetstid och din trygghet om du förlorar jobbet. SEKO - VI TAR STRIDEN Att få stöd och hjälp när man hamnar i en konflikt med arbetsgivaren, det är den fråga som våra medlemmar tycker är allra viktigast. Som medlem i SEKO får du det stödet. Du får det via din lokala klubb, via din avdelning eller vårt förbundskontor. Du kan ha drömjobbet, men vid en konflikt är det bra att ha en stark organisation i ryggen. Det kan exempelvis handla om felaktigt utbetald lön, rätt till ledighet, förändrade arbets- 8

9 uppgifter, diskriminering eller uppsägning utan saklig grund. VI KÄMPAR FÖR DINA RÄTTIGHETER, dels genom att hjälpa till vid förhandlingar, men också i ett större perspektiv genom lagändringar. Vi erbjuder juridisk kompetens och ekonomiska resurser om du skulle behöva rättshjälp. Vi tar striden. Vi kan vara riktigt jobbiga, det är vi stolta över SEKO - VI har ett bättre förslag Den Svenska modellen har visat att social rättvisa och ekonomisk effektivitet går att förena. Modellen vilar på två ben. Att samhället garanterar utbildning, vård, omsorg och ekonomisk trygghet. Genom generell välfärd omfördelas resurser mellan olika grupper i samhället. Samtidigt som individen ges utrymme. Det andra benet är den svenska arbetsmarknadsmodellen som innebär att facket och arbetsgivarna gemensamt tar ansvar och reglerar löner och arbetsvillkor i kollektivavtal, tillsammans med en aktiv arbetsmarknadspolitik som möjliggör för människor att snabbt kommatillbaka i arbete om ett företag konkurrerats ut. SEKO - VILL UTVECKLA FRAMGÅNGSMODELLEN, INTE AVVECKLA. Vi kallar det för den Svenska modellen 2.0 9

10 10 SEKO - VAD VI HAR UPPNÅTT Facket - det känns som ett urberg som alltid funnits där, eller hur? Faktum är att många arbetsrättsliga lagar som vi i dag ser som självklara kom först på 1970-talet, exempelvis: LAS, LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD MBL, MEDBESTÄMMANDELAGEN AML, ARBETSMILJÖLAGEN FÖRÄLDRALEDIGHETSLAGEN STUDIELEDIGHETSLAGEN SEKO I FRAMTIDEN Vi måste fortsätta förändra oss. Vi ställer krav inte bara på arbetsgivarna utan också på politiker och förstås på oss själva. Många av fackets framgångar har skapats genom att vi påverkat politiken och lagstiftningen. Hur ser framtidens fack ut? Vilka kommande lagar ska vi kämpa för? Vi står inför stora utmaningar. Sex timmars arbetsdag? Tio timmars arbetsdag för att möta konkurrensen från utlandet? Vad tycker du? VAR MED OCH BESTÄM FRAMTIDENS FACKFRÅGOR. DU ÄR SEKO.

11 vad gör seko? FÖRHANDLAR FÖR ELLER MED DIG I EN KONFLIKT ORGANISERAR FLER FÖR ATT VARA EN STARKARE KRAFT VID FÖRHANDLINGSBORDET SAMARBETAR MED POLITIKER OM LAGSTIFTNING vad kan du göra själv? DRIVA FRÅGOR FÖR ATT NÅ FÖRÄNDRING ORGANISERA FACKMÖTEN PÅ DIN ARBETSPLATS SPRIDA INFORMATION OM SEKO UTBILDA DIG TILL FÖRHANDLARE 11

12 12 handlingsplan för ett starkare fack steg 2 bilda klubb på din arbetsplats

13 SEKO är ett medlemsnära fack. Vi har geografiska avdelningar runt om i landet, nästan 400 klubbar, över 500 sektioner och drygt SEKO-ombud ute på arbetsplatserna som står till din tjänst. Du behöver inte sitta i eviga telefonköer för att få tag på oss. Vi har sammanlagt mer än förtroendevalda och anställda som bevakar och förbättrar villkoren för våra medlemmar. Vårt uppdrag växer fram ur samtalen på arbetsplatserna. Dina och andra medlemmars behov och prioriteringar avgör vilken verksamhet SEKO ska ha. 13

14 14 kan vem som helst bilda klubb? Din SEKO-klubb kanske inte har någon sektion eller företrädare på arbetsplatsen? Det är här du kommer in. Om ni är några intresserade på arbetsplatsen kan ni bilda en egen sektion. Kontakta er klubb så får ni hjälp och utbildning. Jobbar du på en arbetsplats med få anställda? Då kan det vara en bättre lösning att du eller någon annan tar på sig rollen att bli ett SEKO-ombud som är länken mellan klubben och arbetsplatsen. Om det här verkar krångligt kan du kontakta din SEKO-avdelning som kan hjälpa till. Adressuppgifter finns på sidan 42.

15 15

16 16 handlingsplan för ett starkare fack steg 3 var med och bestäm hur och när du vill jobba

17 Visstid, deltid och projektanställningar. Vi har svårt att locka unga medlemmar. Det tycker vi är tråkigt, framför allt för att unga behöver facket allra mest. Det är unga som oftast sitter fast i projekt- och visstidsanställningar när de hellre vill ha fast tjänst. Och det är framförallt unga och kvinnor som jobbar mindre än de själva vill. MAN MÅSTE KUNNA LEVA PÅ SIN LÖN. DÄRFÖR DRIVER VI FRÅGAN OM HELTID SOM EN RÄTTIGHET OCH DELTID SOM EN MÖJLIGHET. Vi driver den politiskt, vi driver den i förhandlingar med arbetsgivaren. Det är en av SEKOs viktigaste frågor. Men vi behöver hjälp, vi behöver fler unga medlemmar som engagerar sig för att vinna kampen mot arbetsgivarna. 17

18 18 De ofrivilliga visstids-,deltids- och projektanställningarna gör också att många inte kan få hyreskontrakt eller få låna pengar. Arbetsrätten din trygghet Arbetsrätten, tillsammans med kollektivavtalet, bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. Arbetsrätten ger dig anställningsskydd och skälig arbetstid. Den motverkar diskriminering och främjar jämställdhet. Den ger dig rätt till ersättning om du är sjuk och ledighet när du får barn. Kort sagt: arbetsrätten motverkar att du blir utnyttjad på jobbet. Detta är ännu ett område där vi och arbetsgivarna inte är överens. Det är inte självklart att arbetsrätten finns kvar om tio eller ens fem år. Det pågår ständigt försök att försämra arbetsrätten. Ofta med ursäkten att lagarna är omoderna, att försämringar är nödvändiga för att trygga jobb och ekonomi.

19 Det tycker vi på SEKO är nonsens. Trygghet på arbetsmarknaden är en förutsättning för stabilitet och utveckling, något som gynnar alla parter. Arbetsrätten är resultatet av många års facklig kamp, men därför får vi inte slå oss till ro. Rättigheter vi tar för självklara kan snabbt försvinna. För att värna arbetsrätten behöver vi din hjälp. Du är SEKO. FÖRTUR - SIST IN FÖRST UT Arbetsrätten gör att din arbetsgivare inte kan avskeda dig hur som helst. LAS, lagen om anställningsskydd, innebär att arbetsgivaren inte ensam får bestämma vem som får gå eller stanna kvar. Det måste finnas saklig grund för en uppsägning. Saklig grund kan vara personliga skäl eller arbetsbrist. Men du kan inte bli uppsagd av godtycke, personliga skäl måste vara välgrundade. Huvudregeln vid arbetsbrist är att den som varit anställd kortast tid får gå först. Undantag från den regeln 19

20 20 KUNSKAP ÄR MAKT Hur går det för ditt företag egentligen? Som anställd är man ofta den som allra sist får reda på det. Det händer att anställda får reda på att de inte längre har ett arbete först när de slår upp morgontidningen och läser att jobbet ska läggas ner. Men facket vet mer. På alla arbetsplatfinns för företag med upp till tio anställda. Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till likvärdiga jobb som uppstår på din arbetsplats inom nio månader. I så fall måste din chef ge dig jobbet igen innan de tar in en ny person.

21 ser med kollektivtal har arbetsgivaren informationsskyldighet gentemot facket enligt MBL, en annan viktig del av arbetsrätten. Facket har rätt att veta hur verksamheten går, vilka planer som finns inför framtiden. Är ekonomin svag? Är det omorganisering på gång? Utflyttningar som kan leda till uppsägning? Som anställd är det nödvändigt att vara uppdaterad om hur ditt företag går. Som medlem i SEKO får du koll. Genom kunskap om företagen kan vi förbereda oss inför kommande kriser eller toppresultat. Vi kan presentera egna strategier och krav för att möta arbetsgivaren. Båda parter tjänar på en långsiktig planering. 21

22 22 handlingsplan för ett starkare fack steg 4 minska olyckorna och vantrivsel på jobbet

23 Säkerhet. En bra arbetsmiljö. Det är frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vi har mer än skyddsombud som ser till arbetsplatserna är säkra och att din arbetsgivare följer arbetsmiljölagen. Att vara skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag, de väljs av våra medlemmar och jobbar för dig. SEKO - var med och påverka En dålig arbetsorganisation skapar stress, den skapar förslitningsskador och olyckor. En bra arbetsorganisation är 23

24 jämställd och ger möjlighet till variation och utveckling. Hur ska arbetet organiseras? Hur mycket arbetstid och hur många personer krävs det för att klara jobbet? SEKO har stort inflytandeoch möjligheter att påverka. Hur tycker du att arbetet ska läggas upp på din arbetsplats? Var med och påverka. 24 SEKO - FÖR EN BRA ARBETSMILJÖ En bra arbetsmiljö handlar inte bara om farliga ämnen eller hur arbetsplatsen ser ut. Stress och för lite inflytande kan också få dig att må dåligt. Det handlar om att ha energi över till fritid, familj och vänner. Har du märkt saker på ditt jobb som inte fungerar? ÄR DU STRESSAD? Ont i nacken? Svårt

25 att sova? Du är inte ensam. Arbetsmiljön påverkar de flesta, men det går att förändra. Faktum är att det finns många sätt att påverka arbetsmiljön till det bättre. I Sverige har skyddsombuden en unik ställning på arbetsplatsen. Deras uppgift är att ge dig hjälp och råd. Även om arbetsmiljön i Sverige är relativt god är vi inte nöjda. Bra kan bli bättre. Därför satsar vi hårt på arbetsmiljöfrågan. Vår arbetsmiljöportal är en av de största i Sverige. Förutom en mängd tips och information kan du få personlig rådgivning av våra ämnesansvariga som alla har lång erfarenhet inom sina områden. Hör av dig, det mesta går att ordna. Du har bara ett liv, bara en kropp. 25

26 26 handlingsplan för ett starkare fack steg 5 håll reda på din rätt

27 Det finns flera fördelar med att vara medlem i SEKO. Bland annat kan du få: RÄTTSHJÄLP KONFLIKTERSÄTTNING inkomstförsäkring MEDLEMSLÅN MEDLEMS-EL SEMESTERFÖRMÅNER 27

28 28 SEKO - DIN FÖRSÄKRING Genom kollektivavtalet är du redan försäkrad på arbetet, men det finns ett liv utanför jobbet. Vår fritidsförsäkring, TFF, gäller för olycksfall på fritiden. Här ingår bland annat akutersättning, ersättning för tandskador, rehabilitering, invaliditet och dödsfall. Som medlem i SEKO omfattas du av vår inkomstförsäkring. För dig som tjänar mer än a-kassans övre gräns, ger inkomsförsäkringen dig ett extra skydd vid arbetslöshet de första 100 dagarna under en arbetslöshetperiod. Vår barngruppslivförsäkring gäller för barn och ungdomar upp till arton år. Genom avtal med din arbetsgivare får du också en livförsäkring, Tjänstgrupplivförsäkringen TGL. Den ger dina efterlevande skydd om något skulle hända dig. Finns inte TGL där du jobbar så ingår ett skydd i medlemskapet. Som medlem kan du komplettera med en rad andra försäkringar till förmånliga priser. Exempelvis sjuk- och efterlevandeförsäkring, hemförsäkring, utökad barnförsäkring och pensionsförsäkring. Vår barnförsäkring gäller alla barn upp till 25 år, även de som inte kan få privat försäkring på grund

29 av sjukdom. Fackets försäkringar är i stort sett alltid billigare än om du tecknar motsvarande privat. Det beror på att vi är så många. Därför kan vi ställa krav på bra villkor till ett billigt pris. Facket är inget försäkringsbolag. VÅR IDEOLOGI BYGGER PÅ DEN SOLIDARISKA TANKEN ATT INGEN SKA HAMNA UTANFÖR. Försäkringsbolagen godkänner inte alla. Har du sjuka barn eller själv blir sjuk innan du hunnit teckna försäkring kan du hamna utanför systemet. Det är ett av skälen till att vi på SEKO har försäkringar, att alla våra medlemmar ska ha ett tillräckligt skydd. SEKO - PÅ RÄTT KURS ALLA MEDLEMMAR KAN DELTA I OCH PÅVERKA FÖRBUNDETS BESLUT. En viktig del är fackliga studier. Kunniga medlemmar och förtroendevalda är en förutsättning för en stark fackförening. Som medlem är du med och påverkar på arbetsplatsen och inom facket. Du kan delta i fackliga möten, studier och påverka beslut i klubben, avdelningen och förbundet. Du kan väljas till ett förtroendeuppdrag, påverka och driva de 29

30 frågor som engagerar dig. Delta i kampen för bättre villkor på arbetsplatsen och vara med och bekämpa orättvisor på jobbet. För att utveckla facket behöver vi och du kunskap. På samtliga våra avdelningar finns studieansvariga som jobbar med att ordna studiecirklar och kurser för våra medlemmar. Genom SEKOs fackliga studier har du möjlighet att lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet. Våra fackliga kurser är avgiftsfria, de ingår i vår medlemsservice. Som ny medlem kan du gå en introduktions- eller en medlemsutbildning. De genomförs lokalt och är normalt på mellan 8 och 24 timmar. Där får du en inblick i SEKOs verksamhet, ditt kollektivavtal och vilka frågor vi arbetar med. Sker utbildningarna på arbetstid får du ett stipendium för förlorad lön. Det fackliga arbetsfältet är brett. Alla frågor som påverkar arbetsmarknaden och arbetsplatserna är fackliga frågor. Det ger dig som medlem möjlighet att engagera dig i sådant som verkligen intresserar just dig. Ingen fråga är för liten. 30 DU DELTAR I OCH PÅVERKAR FÖRBUNDETS BESLUT. DU ÄR SEKO.

31 SEKO Vi arbetar för RÄTTVIS LÖN OCH BRA ARBETSMILJÖ POLITIK OCH EU-SAMARBETE JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION KLIMAT- OCH ENERGIPOLITIK 31

32 Rättvis lön bra arbetsmiljö SEKO arbetar för höjda real- och ingångslöner och för att kollektivavtal inom samma bransch, ska innehålla likvärdiga villkor, oavsett vem som äger verksamheten. SEKO kräver att arbetsgivarna kartlägger och analyserar osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män samt låglönesatsningar, för att upptäcka och jobba för att minska dessa skillnader. SEKO driver arbetsmiljöfrågor ur ett helhetsperspektiv där jämställdhet, inflytande, arbetsorganisatoriska förändringar, utbildning, arbetstid och bemanning hänger ihop. Alla medlemmar ska omfattas av ett arbetsmiljöavtal. SEKO driver också på politiskt för ett ökat skydd till personal som utsatts för hot och våld och för att dessa ska få stöd, hjälp och ersättning. 32

33 politik och eu-samarbete Många av SEKOs arbetsplatser påverkas av politiska beslut som tas både i Sverige och i EU. SEKO anser att det är viktigt att staten tar ansvar för all viktig samhällsservice och infrastruktur som exempelvis: vägar, järnvägstrafik, postbefordran, el- tele- och dataförsörjning. Vi tycker också att privatiserad samhällsservice som inte fungerar bra, ska återföras till samhället. Dessa frågor driver vi fackligt både nationellt och på EU nivå. Eftersom frågor som rör samhällsservice ofta beslutas i politiska församlingar är det viktigt att vi skapar ett politiskt inflytande också på EU-nivå i våra branschfrågor. 33

34 jämställdhet INTEGRATION KVINNOR TJÄNAR 15 PROCENT MINDRE ÄN MÄN och diskriminering på grund av annan etnisk bakgrund finns i hela samhällslivet. Men det blir väl bättre? Snart är vi jämställda och integrerade? Nej, lönegapet till männen har bara minskat marginellt och fördomarna växer sig starka på grund av okunskap. Kvinnor är oftare än män fast i ofrivilliga deltidstjänster och många väljs bort på grund av hudfärg, ursprung eller hur man pratar. Fackets grundbult är: Allas lika värde, allas lika rätt. Ingen ska lämnas utanför. Därför är integration och jämställdhet så viktigt för oss på SEKO. Ökad rättvisa på arbetsmarknaden gynnar alla grupper i längden. 34

35 klimatfrågor SEKOs INTRESSE FÖR KLIMATFRÅGORNA ÄR FLERFALDIGT. För det första handlar det om långsiktig överlevnad här på jorden. För det andra berörs flera av våra medlemsgrupper av klimatpolitiska åtgärder åtminstone på lite sikt. Det kommer att behövas stora investeringar för att nå förändringar inom, energiproduktion och transportsektorn. Därför är det viktigt med fackligt engagemang och fackligt inflytande i klimatfrågorna. Vår uppfattning är att en omställning mot ett klimatneutralare liv kräver en offentlig sektor som går före, med tvingande regler och investeringar för klimatsmartare energi- och transportsystem. 35

36 36 SEKO - DÅ Förr hade nästan alla SEKO-medlemmar staten som arbetsgivare. Därför hette vi fram till 1995 Statsanställdas Förbund. Men i takt med att många statliga verksamheter avreglerades och blev privata, förändrades verkligheten för våra medlemmar. Konkurrensen och osäkerheten ökade, fackets roll blev allt viktigare. För JU OSÄKRARE ARBETSMARKNAD, DESTO MER BEHÖVS FACKET. Vi bytte namn till SEKO, Facket för Service och Kommunikation. Det har varit en stor utmaning att försvara våra medlemmars rättigheter på en konkurrensutsatt marknad. Vi har ställt krav inte bara på nya arbetsgivare utan även på ansvariga politiker.

37 SEKO - NU Du har hört det förut. Du kommer att höra det igen. Arbetsgivarnas eviga visa: Om vi inte sänker lönerna för våra anställda här i Sverige blir vi tvungna att flytta utomlands. Jaha. Okej. Då säger vi så. Eller? Nej! Det är sant, billigare arbetskraft i andra länder och världsdelar ger arbetsgivarna ett vapen när löner och säkerhet här hemma ska pressas. Men VI I FACKET ÄR INTE MAKTLÖSA. Vår motstrategi är att göra som vi alltid gjort. Organisera oss. Skillnaden är att vi nu måste göra det allt mer utanför Sveriges gränser. Vi samarbetar med andra fackliga organisationer i både Norden, Europa och resten av världen. På så sätt hjälper vi till att förbättra villkoren i andra länder, samtidigt som vi gör det mindre lockande för arbetsgivarna att flytta från Sverige. Genom bland annat projektet Global Respekt hjälper vi till att stärka fackförbunden i fattigare länder. 37

38 SEKO SÅ FUNKAR DET SEKO är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Om du vill ha hjälp med något eller när du vill engagera dig är det den egna klubben eller avdelningen du ska vända dig till. Runt om i landet finns geografiska avdelningar. Till avdelningarna är ungefär 400 klubbar knutna. SEKOs högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vart fjärde år. På kongressen deltar demokratiskt valda ombud från hela landet. Kongressen fattar strategiska beslut om SEKOs mål och verksamhet. Under de år som kongressen inte sammanträder ersätts det av ett representantskapsmöte. Mellan kongresser och representantskapsmöten är förbundsstyrelsen SEKOs högsta beslutande organ. Den sammanträder ungefär en gång i månaden. SEKOs förbundsordförande heter Janne Rudén. 38

39 A-KASSAN Som medlem i SEKO kan du gå med i a-kassan. Om du skulle bli arbetslös kan du få ersättning från A-kassan för Service och Kommunikation. Men om du enbart är medlem i arbetslöshetskassan har du inte rätt till annan facklig service eller inflytande och du omfattasinte heller av SEKOs inkomstförsäkring. För att bli medlem i a-kassan ska du arbeta inom a-kassan för Service och Kommunikations organisationsområden, om du inte arbetar just nu, ska du senast du arbetade, ha gjort det inom något av a-kassans organisationsområden. 39

40 SEKO - SÅ NÅR DU OSS Behöver du komma i kontakt med oss? Kontakta ditt arbetsplatsombud eller någon i din klubb. Vänd dig också gärna till din avdelning eller till förbundet centralt. FÖRBUNDSKONTORET SEKO - Facket för Service och Kommunikation Box Stockholm Besöksadress: Barnhusgatan 6 Telefon: Telefax: Växeln är öppen må - to, fr Juni, juli, augusti må-to, fr E-post: Hemsida: 40

41 Vill du veta mer om SEKO? gå medlemsutbildningen! SEKOs medlemsutbildning är öppen för alla medlemmar och är ett utmärkt sätt att lära sig mer om facket och skapa sammanhållning på arbetsplatsen. Läs mer om medlemsutbildningen på sidan Du kan också kontakta din klubb eller avdelning för mer information och anmälan. Ja, tack, jag vill gärna gå SEKOs medlemsutbildning. Kontaka mig och berätta mer! Namn Adress Telefon E-post Lämna denna talong till ditt fackombud, din klubb eller posta den till din avdelning (adresser på nästa uppslag). Mer information finns också på 41

42 SEKOs geografiska avdelningar SEKO Mellansverige Besöksadress: Luntgatan 28 Postadress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: SEKO Stockholm Besöksadress: Barnhusgatan 8 Postadress: Box Stockholm Telefon: E-postadress: SEKO Gävle-Dala Besöksadress: Joe Hillplatsen Postadress: Folkets hus Gävle Telefon: E-postadress: seko.se SEKO Mellan Norrland Adress: Esplanaden Sundsvall Telefon: E-postadress: SEKO Norra Norrland Adress: Hermelinsgatan 23 B Luleå Telefon: E-postadress: SEKO Skåne Adress: Derbyvägen 6A Malmö Telefon: E-postadress: SEKO Södra Adress: Västra Esplanaden 9 B Växjö Telefon: E-postadress: SEKO Väst Besöksadress: Fjärde Långgatan 48 Postadress: Box Göteborg Telefon: E-postadress: SEKO Västra Svealand Adress: Södra Kyrkogatan Karlstad Telefon: E-postadress: SEKO Sjöfolk Adress: Fjärde Långgatan 48, vån Göteborg Telefon: E-postadress: 42

43 43

44 SEKO, FACKET FÖR SERVICE OCH KOMMUNIKATION, är ett LO-förbund som organiserar cirka medlemmar i branscher som civil, energi, försvar, kriminalvård, post, trafik, vård, väg & ban, sjöfolk och tele-it. SEKOs medlemmar ser alltså bland annat till att tågen går i tid, posten blir framburen och att telefonerna fungerar. Utan våra medlemmar stannar Sverige ex

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko.

Skärpta krav på anställningar. B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet. fakta och information från seko. fakta och information från seko december 2005 Skärpta krav på anställningar B Kollektivavtal, anställningsformer och anställningstrygghet är SEKO Postens tre fackliga kärnfrågor under det kommande verksamhetsåret.

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare

Nu går startskottet för stor SEKO-kampanj 1.2007. 7 februari. En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO. Opinionsbildning allt viktigare 7 februari 1.2007 En tidning för dig som är förtroendevald i SEKO Opinionsbildning allt viktigare Vi måste skapa förståelse bland vanligt folk för våra frågor. Lyckas vi med det kan vi lättare nå fram

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 MÅL OCH VISION 2022 BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 Förord Byggnads förbundsstyrelse beslutade i december 2012 att tillsätta en kongressutredning med följande uppdrag: Organisationen står inför många

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Vad ska vi med facket till?

Vad ska vi med facket till? Vad ska vi med facket till? S o c i a l i s t i s k a P a r t i e t Vad ska vi med facket till? En skrift utgiven av Socialistiska Partiet info@socialistiskapartiet.se Tel: 0700 193081 Inledning Fackföreningarna

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB.

Vi jobbar för dig! Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 6-2013. Läs i detta nummer. Fackförbundet ST. Posten AB. Webbtidning för medlemmar i Nummer 6-2013 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan 2 Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan 3-6

Läs mer

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj

Facklig utbildning 2011. LOs Kunskapssystem. Kurskatalog 2011. Maj Facklig utbildning 2011 LOs Kunskapssystem Kurskatalog 2011 Maj Landsorganisationen i Sverige 2011 Foto: Christina Jonsson Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR

EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR Kyrkfack EN TIDNING FRÅN KYRKANS AKADEMIKERFÖRBUND NR 6 2014 KTR: Stöd vid arbetsbrist och ohälsa TEMA Försäkringar LENA MANGELL: Inre trygghet hänger ihop med självkänsla KYRKA vann nytt mål i AD Försäkringar

Läs mer

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning

Dagordningens punkt 19 Vårt samhälle. Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147. Omställning Utlåtande Omställning, a-kassa och bemanning motionerna C80 C147 Omställning Utbildnings- och arbetsmarknadspolitik Motionerna C80 och C81 tar från olika utgångspunkter upp behovet av att arbeta fram en

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2013 1 Innehåll Det här är Byggnads...3 Johan Lindholm, ordförande...4 RESURSER Byggnads resurser...6 Så här användes förbundets resurser 2013...7 Årets dominerande frågor viktiga

Läs mer

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET

FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET FLYTT OCH MER SAMARBETE DAGS FÖR TREDJE STEGET 1 Förord Innehållsförteckning: De intervjuade 4 Nöjda företrädare vill bredda märkessättning 7 Fem av sex flyttar ihop 17 Social dumping allt vanligare 25

Läs mer

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011

Webbtidning för medlemmar i ST inom Posten Nummer 10-2011 Webbtidning för medlemmar i Nummer 0-0 Läs i detta nummer Fackförbundet ST Ordföranden har ordet Värdet av fackligt medlemskap... Sidan Grundläggande värderingar Vår syn inom vissa områden Sidan -6 Posten

Läs mer