handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handlingsplan för förändring OCH påverka? du är"

Transkript

1 handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är

2 2

3 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att svara på frågan: Vad är facket? Vad går du egentligen med i? 3

4 Du är SEKO Vår grundidé är enkel Du säljer ditt arbete till arbetsgivaren. För det ska du ha betalt, bra betalt. Vi på SEKO, Facket för Service och Kommunikation, kämpar för din lön. Vi kämpar för att du ska vara säker på din arbetsplats. Vi kämpar för dig om du skulle hamna i en konflikt med arbetsgivaren. FÖR ATT LYCKAS MÅSTE VI VARA MÅNGA, VI MÅSTE HÅLLA IHOP. 4

5 Du är SEKO Vi vill att du går med i SEKO. Allra helst vill vi att du går på fackmöten och engagerar dig. Och att du tar chansen att lära dig mer om facket. Facket står inför en spännande framtid. Ska vi låta arbetare från fattigare EU-länder komma hit och konkurrera om jobben? Vi svarar ja på den frågan. Men vi svarar nej när arbetsgivarna vill att de att ska tjäna mindre än svenska arbetare. Vi kan inte stå bakom sänkta löner, det ligger inte i vårt uppdrag. Facket ifrågasätts nu. Det är bra, det tvingar oss att slipa argumenten. Våra kritiker har en del poänger. Vi behöver föryngra oss, vi behöver få in nya idéer. FACKET ÄR INGET FÖRETAG. DU ÄR INGEN KUND HOS OSS. DU ÄR FACKET. Du och alla förtroendevalda. Du och alla medlemmar i SEKO. Var med och påverka. Få med ännu fler på jobbet. Bara genom att vara många medlemmar på våra arbetsplatser kan vi garantera kollektivavtalets värde. 5

6 handlingsplan för ett starkare fack steg 1 EN GEMENSAM RÖST ÄR STARKARE ÄN MÅNGA ENSAMMA 6

7 Vår enklaste idé är också den bästa. Kollektivavtal. Som alla riktigt bra idéer är den så självklar att vi ofta tar den för given. I stället för att alla på jobbet konkurrerar med varandra och från en svag förhandlingsposition försöker få upp lönen, så förhandlar facket åt dig. KOLLEKTIVAVTAL FÖRHINDRAR ATT NÅGON TVINGAS GE EFTER OCH FÖRSÖKA RÄDDA JOBBET MED SÄMRE VILKOR. Genom kollektivavtal konkurrerar vi genom kompetens, inte lönedumpning. Kollektivavtal handlar inte bara om lön, utan om alla villkor. Kollektivavtal garanterar att du är försäkrad på jobbet och att din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. Kollektivavtal garanterar stabilitet och långsiktighet, något som de flesta företag vill ha. Kollektivavtal är alltså bra även för arbetsgivaren. Utan kollektivavtal skulle strejkerna vara fler och osäkerheten större i samhället. 7

8 SEKO - BRA PÅ ATT FÖRHANDLA Kollektivtalet gäller för alla på arbetsplatsen, även de som inte är med i facket. Orättvist? Vi bjuder på det. Bra idéer ska alla dra nytta av. Om inte kollektivavtalet gällde alla skulle även arbetsgivaren tjäna på att anställa de som inte är med i facket. Lönerna skulle dumpas och kollektivtalet förlora sitt värde. VI PÅ SEKO ÄR BRA PÅ ATT FÖRHANDLA, MEN OM VI INTE ÄR MÅNGA HAR VI SÄMRE FÖRHANDLINGSLÄGE. Därför hänger facklig styrka och organisationsgrad ihop, även för dina villkor som anställd. Det handlar om din lön, det handlar om din säkerhet, det handlar om din arbetstid och din trygghet om du förlorar jobbet. SEKO - VI TAR STRIDEN Att få stöd och hjälp när man hamnar i en konflikt med arbetsgivaren, det är den fråga som våra medlemmar tycker är allra viktigast. Som medlem i SEKO får du det stödet. Du får det via din lokala klubb, via din avdelning eller vårt förbundskontor. Du kan ha drömjobbet, men vid en konflikt är det bra att ha en stark organisation i ryggen. Det kan exempelvis handla om felaktigt utbetald lön, rätt till ledighet, förändrade arbets- 8

9 uppgifter, diskriminering eller uppsägning utan saklig grund. VI KÄMPAR FÖR DINA RÄTTIGHETER, dels genom att hjälpa till vid förhandlingar, men också i ett större perspektiv genom lagändringar. Vi erbjuder juridisk kompetens och ekonomiska resurser om du skulle behöva rättshjälp. Vi tar striden. Vi kan vara riktigt jobbiga, det är vi stolta över SEKO - VI har ett bättre förslag Den Svenska modellen har visat att social rättvisa och ekonomisk effektivitet går att förena. Modellen vilar på två ben. Att samhället garanterar utbildning, vård, omsorg och ekonomisk trygghet. Genom generell välfärd omfördelas resurser mellan olika grupper i samhället. Samtidigt som individen ges utrymme. Det andra benet är den svenska arbetsmarknadsmodellen som innebär att facket och arbetsgivarna gemensamt tar ansvar och reglerar löner och arbetsvillkor i kollektivavtal, tillsammans med en aktiv arbetsmarknadspolitik som möjliggör för människor att snabbt kommatillbaka i arbete om ett företag konkurrerats ut. SEKO - VILL UTVECKLA FRAMGÅNGSMODELLEN, INTE AVVECKLA. Vi kallar det för den Svenska modellen 2.0 9

10 10 SEKO - VAD VI HAR UPPNÅTT Facket - det känns som ett urberg som alltid funnits där, eller hur? Faktum är att många arbetsrättsliga lagar som vi i dag ser som självklara kom först på 1970-talet, exempelvis: LAS, LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD MBL, MEDBESTÄMMANDELAGEN AML, ARBETSMILJÖLAGEN FÖRÄLDRALEDIGHETSLAGEN STUDIELEDIGHETSLAGEN SEKO I FRAMTIDEN Vi måste fortsätta förändra oss. Vi ställer krav inte bara på arbetsgivarna utan också på politiker och förstås på oss själva. Många av fackets framgångar har skapats genom att vi påverkat politiken och lagstiftningen. Hur ser framtidens fack ut? Vilka kommande lagar ska vi kämpa för? Vi står inför stora utmaningar. Sex timmars arbetsdag? Tio timmars arbetsdag för att möta konkurrensen från utlandet? Vad tycker du? VAR MED OCH BESTÄM FRAMTIDENS FACKFRÅGOR. DU ÄR SEKO.

11 vad gör seko? FÖRHANDLAR FÖR ELLER MED DIG I EN KONFLIKT ORGANISERAR FLER FÖR ATT VARA EN STARKARE KRAFT VID FÖRHANDLINGSBORDET SAMARBETAR MED POLITIKER OM LAGSTIFTNING vad kan du göra själv? DRIVA FRÅGOR FÖR ATT NÅ FÖRÄNDRING ORGANISERA FACKMÖTEN PÅ DIN ARBETSPLATS SPRIDA INFORMATION OM SEKO UTBILDA DIG TILL FÖRHANDLARE 11

12 12 handlingsplan för ett starkare fack steg 2 bilda klubb på din arbetsplats

13 SEKO är ett medlemsnära fack. Vi har geografiska avdelningar runt om i landet, nästan 400 klubbar, över 500 sektioner och drygt SEKO-ombud ute på arbetsplatserna som står till din tjänst. Du behöver inte sitta i eviga telefonköer för att få tag på oss. Vi har sammanlagt mer än förtroendevalda och anställda som bevakar och förbättrar villkoren för våra medlemmar. Vårt uppdrag växer fram ur samtalen på arbetsplatserna. Dina och andra medlemmars behov och prioriteringar avgör vilken verksamhet SEKO ska ha. 13

14 14 kan vem som helst bilda klubb? Din SEKO-klubb kanske inte har någon sektion eller företrädare på arbetsplatsen? Det är här du kommer in. Om ni är några intresserade på arbetsplatsen kan ni bilda en egen sektion. Kontakta er klubb så får ni hjälp och utbildning. Jobbar du på en arbetsplats med få anställda? Då kan det vara en bättre lösning att du eller någon annan tar på sig rollen att bli ett SEKO-ombud som är länken mellan klubben och arbetsplatsen. Om det här verkar krångligt kan du kontakta din SEKO-avdelning som kan hjälpa till. Adressuppgifter finns på sidan 42.

15 15

16 16 handlingsplan för ett starkare fack steg 3 var med och bestäm hur och när du vill jobba

17 Visstid, deltid och projektanställningar. Vi har svårt att locka unga medlemmar. Det tycker vi är tråkigt, framför allt för att unga behöver facket allra mest. Det är unga som oftast sitter fast i projekt- och visstidsanställningar när de hellre vill ha fast tjänst. Och det är framförallt unga och kvinnor som jobbar mindre än de själva vill. MAN MÅSTE KUNNA LEVA PÅ SIN LÖN. DÄRFÖR DRIVER VI FRÅGAN OM HELTID SOM EN RÄTTIGHET OCH DELTID SOM EN MÖJLIGHET. Vi driver den politiskt, vi driver den i förhandlingar med arbetsgivaren. Det är en av SEKOs viktigaste frågor. Men vi behöver hjälp, vi behöver fler unga medlemmar som engagerar sig för att vinna kampen mot arbetsgivarna. 17

18 18 De ofrivilliga visstids-,deltids- och projektanställningarna gör också att många inte kan få hyreskontrakt eller få låna pengar. Arbetsrätten din trygghet Arbetsrätten, tillsammans med kollektivavtalet, bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. Arbetsrätten ger dig anställningsskydd och skälig arbetstid. Den motverkar diskriminering och främjar jämställdhet. Den ger dig rätt till ersättning om du är sjuk och ledighet när du får barn. Kort sagt: arbetsrätten motverkar att du blir utnyttjad på jobbet. Detta är ännu ett område där vi och arbetsgivarna inte är överens. Det är inte självklart att arbetsrätten finns kvar om tio eller ens fem år. Det pågår ständigt försök att försämra arbetsrätten. Ofta med ursäkten att lagarna är omoderna, att försämringar är nödvändiga för att trygga jobb och ekonomi.

19 Det tycker vi på SEKO är nonsens. Trygghet på arbetsmarknaden är en förutsättning för stabilitet och utveckling, något som gynnar alla parter. Arbetsrätten är resultatet av många års facklig kamp, men därför får vi inte slå oss till ro. Rättigheter vi tar för självklara kan snabbt försvinna. För att värna arbetsrätten behöver vi din hjälp. Du är SEKO. FÖRTUR - SIST IN FÖRST UT Arbetsrätten gör att din arbetsgivare inte kan avskeda dig hur som helst. LAS, lagen om anställningsskydd, innebär att arbetsgivaren inte ensam får bestämma vem som får gå eller stanna kvar. Det måste finnas saklig grund för en uppsägning. Saklig grund kan vara personliga skäl eller arbetsbrist. Men du kan inte bli uppsagd av godtycke, personliga skäl måste vara välgrundade. Huvudregeln vid arbetsbrist är att den som varit anställd kortast tid får gå först. Undantag från den regeln 19

20 20 KUNSKAP ÄR MAKT Hur går det för ditt företag egentligen? Som anställd är man ofta den som allra sist får reda på det. Det händer att anställda får reda på att de inte längre har ett arbete först när de slår upp morgontidningen och läser att jobbet ska läggas ner. Men facket vet mer. På alla arbetsplatfinns för företag med upp till tio anställda. Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till likvärdiga jobb som uppstår på din arbetsplats inom nio månader. I så fall måste din chef ge dig jobbet igen innan de tar in en ny person.

21 ser med kollektivtal har arbetsgivaren informationsskyldighet gentemot facket enligt MBL, en annan viktig del av arbetsrätten. Facket har rätt att veta hur verksamheten går, vilka planer som finns inför framtiden. Är ekonomin svag? Är det omorganisering på gång? Utflyttningar som kan leda till uppsägning? Som anställd är det nödvändigt att vara uppdaterad om hur ditt företag går. Som medlem i SEKO får du koll. Genom kunskap om företagen kan vi förbereda oss inför kommande kriser eller toppresultat. Vi kan presentera egna strategier och krav för att möta arbetsgivaren. Båda parter tjänar på en långsiktig planering. 21

22 22 handlingsplan för ett starkare fack steg 4 minska olyckorna och vantrivsel på jobbet

23 Säkerhet. En bra arbetsmiljö. Det är frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vi har mer än skyddsombud som ser till arbetsplatserna är säkra och att din arbetsgivare följer arbetsmiljölagen. Att vara skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag, de väljs av våra medlemmar och jobbar för dig. SEKO - var med och påverka En dålig arbetsorganisation skapar stress, den skapar förslitningsskador och olyckor. En bra arbetsorganisation är 23

24 jämställd och ger möjlighet till variation och utveckling. Hur ska arbetet organiseras? Hur mycket arbetstid och hur många personer krävs det för att klara jobbet? SEKO har stort inflytandeoch möjligheter att påverka. Hur tycker du att arbetet ska läggas upp på din arbetsplats? Var med och påverka. 24 SEKO - FÖR EN BRA ARBETSMILJÖ En bra arbetsmiljö handlar inte bara om farliga ämnen eller hur arbetsplatsen ser ut. Stress och för lite inflytande kan också få dig att må dåligt. Det handlar om att ha energi över till fritid, familj och vänner. Har du märkt saker på ditt jobb som inte fungerar? ÄR DU STRESSAD? Ont i nacken? Svårt

25 att sova? Du är inte ensam. Arbetsmiljön påverkar de flesta, men det går att förändra. Faktum är att det finns många sätt att påverka arbetsmiljön till det bättre. I Sverige har skyddsombuden en unik ställning på arbetsplatsen. Deras uppgift är att ge dig hjälp och råd. Även om arbetsmiljön i Sverige är relativt god är vi inte nöjda. Bra kan bli bättre. Därför satsar vi hårt på arbetsmiljöfrågan. Vår arbetsmiljöportal är en av de största i Sverige. Förutom en mängd tips och information kan du få personlig rådgivning av våra ämnesansvariga som alla har lång erfarenhet inom sina områden. Hör av dig, det mesta går att ordna. Du har bara ett liv, bara en kropp. 25

26 26 handlingsplan för ett starkare fack steg 5 håll reda på din rätt

27 Det finns flera fördelar med att vara medlem i SEKO. Bland annat kan du få: RÄTTSHJÄLP KONFLIKTERSÄTTNING inkomstförsäkring MEDLEMSLÅN MEDLEMS-EL SEMESTERFÖRMÅNER 27

28 28 SEKO - DIN FÖRSÄKRING Genom kollektivavtalet är du redan försäkrad på arbetet, men det finns ett liv utanför jobbet. Vår fritidsförsäkring, TFF, gäller för olycksfall på fritiden. Här ingår bland annat akutersättning, ersättning för tandskador, rehabilitering, invaliditet och dödsfall. Som medlem i SEKO omfattas du av vår inkomstförsäkring. För dig som tjänar mer än a-kassans övre gräns, ger inkomsförsäkringen dig ett extra skydd vid arbetslöshet de första 100 dagarna under en arbetslöshetperiod. Vår barngruppslivförsäkring gäller för barn och ungdomar upp till arton år. Genom avtal med din arbetsgivare får du också en livförsäkring, Tjänstgrupplivförsäkringen TGL. Den ger dina efterlevande skydd om något skulle hända dig. Finns inte TGL där du jobbar så ingår ett skydd i medlemskapet. Som medlem kan du komplettera med en rad andra försäkringar till förmånliga priser. Exempelvis sjuk- och efterlevandeförsäkring, hemförsäkring, utökad barnförsäkring och pensionsförsäkring. Vår barnförsäkring gäller alla barn upp till 25 år, även de som inte kan få privat försäkring på grund

29 av sjukdom. Fackets försäkringar är i stort sett alltid billigare än om du tecknar motsvarande privat. Det beror på att vi är så många. Därför kan vi ställa krav på bra villkor till ett billigt pris. Facket är inget försäkringsbolag. VÅR IDEOLOGI BYGGER PÅ DEN SOLIDARISKA TANKEN ATT INGEN SKA HAMNA UTANFÖR. Försäkringsbolagen godkänner inte alla. Har du sjuka barn eller själv blir sjuk innan du hunnit teckna försäkring kan du hamna utanför systemet. Det är ett av skälen till att vi på SEKO har försäkringar, att alla våra medlemmar ska ha ett tillräckligt skydd. SEKO - PÅ RÄTT KURS ALLA MEDLEMMAR KAN DELTA I OCH PÅVERKA FÖRBUNDETS BESLUT. En viktig del är fackliga studier. Kunniga medlemmar och förtroendevalda är en förutsättning för en stark fackförening. Som medlem är du med och påverkar på arbetsplatsen och inom facket. Du kan delta i fackliga möten, studier och påverka beslut i klubben, avdelningen och förbundet. Du kan väljas till ett förtroendeuppdrag, påverka och driva de 29

30 frågor som engagerar dig. Delta i kampen för bättre villkor på arbetsplatsen och vara med och bekämpa orättvisor på jobbet. För att utveckla facket behöver vi och du kunskap. På samtliga våra avdelningar finns studieansvariga som jobbar med att ordna studiecirklar och kurser för våra medlemmar. Genom SEKOs fackliga studier har du möjlighet att lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet. Våra fackliga kurser är avgiftsfria, de ingår i vår medlemsservice. Som ny medlem kan du gå en introduktions- eller en medlemsutbildning. De genomförs lokalt och är normalt på mellan 8 och 24 timmar. Där får du en inblick i SEKOs verksamhet, ditt kollektivavtal och vilka frågor vi arbetar med. Sker utbildningarna på arbetstid får du ett stipendium för förlorad lön. Det fackliga arbetsfältet är brett. Alla frågor som påverkar arbetsmarknaden och arbetsplatserna är fackliga frågor. Det ger dig som medlem möjlighet att engagera dig i sådant som verkligen intresserar just dig. Ingen fråga är för liten. 30 DU DELTAR I OCH PÅVERKAR FÖRBUNDETS BESLUT. DU ÄR SEKO.

31 SEKO Vi arbetar för RÄTTVIS LÖN OCH BRA ARBETSMILJÖ POLITIK OCH EU-SAMARBETE JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION KLIMAT- OCH ENERGIPOLITIK 31

32 Rättvis lön bra arbetsmiljö SEKO arbetar för höjda real- och ingångslöner och för att kollektivavtal inom samma bransch, ska innehålla likvärdiga villkor, oavsett vem som äger verksamheten. SEKO kräver att arbetsgivarna kartlägger och analyserar osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män samt låglönesatsningar, för att upptäcka och jobba för att minska dessa skillnader. SEKO driver arbetsmiljöfrågor ur ett helhetsperspektiv där jämställdhet, inflytande, arbetsorganisatoriska förändringar, utbildning, arbetstid och bemanning hänger ihop. Alla medlemmar ska omfattas av ett arbetsmiljöavtal. SEKO driver också på politiskt för ett ökat skydd till personal som utsatts för hot och våld och för att dessa ska få stöd, hjälp och ersättning. 32

33 politik och eu-samarbete Många av SEKOs arbetsplatser påverkas av politiska beslut som tas både i Sverige och i EU. SEKO anser att det är viktigt att staten tar ansvar för all viktig samhällsservice och infrastruktur som exempelvis: vägar, järnvägstrafik, postbefordran, el- tele- och dataförsörjning. Vi tycker också att privatiserad samhällsservice som inte fungerar bra, ska återföras till samhället. Dessa frågor driver vi fackligt både nationellt och på EU nivå. Eftersom frågor som rör samhällsservice ofta beslutas i politiska församlingar är det viktigt att vi skapar ett politiskt inflytande också på EU-nivå i våra branschfrågor. 33

34 jämställdhet INTEGRATION KVINNOR TJÄNAR 15 PROCENT MINDRE ÄN MÄN och diskriminering på grund av annan etnisk bakgrund finns i hela samhällslivet. Men det blir väl bättre? Snart är vi jämställda och integrerade? Nej, lönegapet till männen har bara minskat marginellt och fördomarna växer sig starka på grund av okunskap. Kvinnor är oftare än män fast i ofrivilliga deltidstjänster och många väljs bort på grund av hudfärg, ursprung eller hur man pratar. Fackets grundbult är: Allas lika värde, allas lika rätt. Ingen ska lämnas utanför. Därför är integration och jämställdhet så viktigt för oss på SEKO. Ökad rättvisa på arbetsmarknaden gynnar alla grupper i längden. 34

35 klimatfrågor SEKOs INTRESSE FÖR KLIMATFRÅGORNA ÄR FLERFALDIGT. För det första handlar det om långsiktig överlevnad här på jorden. För det andra berörs flera av våra medlemsgrupper av klimatpolitiska åtgärder åtminstone på lite sikt. Det kommer att behövas stora investeringar för att nå förändringar inom, energiproduktion och transportsektorn. Därför är det viktigt med fackligt engagemang och fackligt inflytande i klimatfrågorna. Vår uppfattning är att en omställning mot ett klimatneutralare liv kräver en offentlig sektor som går före, med tvingande regler och investeringar för klimatsmartare energi- och transportsystem. 35

36 36 SEKO - DÅ Förr hade nästan alla SEKO-medlemmar staten som arbetsgivare. Därför hette vi fram till 1995 Statsanställdas Förbund. Men i takt med att många statliga verksamheter avreglerades och blev privata, förändrades verkligheten för våra medlemmar. Konkurrensen och osäkerheten ökade, fackets roll blev allt viktigare. För JU OSÄKRARE ARBETSMARKNAD, DESTO MER BEHÖVS FACKET. Vi bytte namn till SEKO, Facket för Service och Kommunikation. Det har varit en stor utmaning att försvara våra medlemmars rättigheter på en konkurrensutsatt marknad. Vi har ställt krav inte bara på nya arbetsgivare utan även på ansvariga politiker.

37 SEKO - NU Du har hört det förut. Du kommer att höra det igen. Arbetsgivarnas eviga visa: Om vi inte sänker lönerna för våra anställda här i Sverige blir vi tvungna att flytta utomlands. Jaha. Okej. Då säger vi så. Eller? Nej! Det är sant, billigare arbetskraft i andra länder och världsdelar ger arbetsgivarna ett vapen när löner och säkerhet här hemma ska pressas. Men VI I FACKET ÄR INTE MAKTLÖSA. Vår motstrategi är att göra som vi alltid gjort. Organisera oss. Skillnaden är att vi nu måste göra det allt mer utanför Sveriges gränser. Vi samarbetar med andra fackliga organisationer i både Norden, Europa och resten av världen. På så sätt hjälper vi till att förbättra villkoren i andra länder, samtidigt som vi gör det mindre lockande för arbetsgivarna att flytta från Sverige. Genom bland annat projektet Global Respekt hjälper vi till att stärka fackförbunden i fattigare länder. 37

38 SEKO SÅ FUNKAR DET SEKO är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Om du vill ha hjälp med något eller när du vill engagera dig är det den egna klubben eller avdelningen du ska vända dig till. Runt om i landet finns geografiska avdelningar. Till avdelningarna är ungefär 400 klubbar knutna. SEKOs högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vart fjärde år. På kongressen deltar demokratiskt valda ombud från hela landet. Kongressen fattar strategiska beslut om SEKOs mål och verksamhet. Under de år som kongressen inte sammanträder ersätts det av ett representantskapsmöte. Mellan kongresser och representantskapsmöten är förbundsstyrelsen SEKOs högsta beslutande organ. Den sammanträder ungefär en gång i månaden. SEKOs förbundsordförande heter Janne Rudén. 38

39 A-KASSAN Som medlem i SEKO kan du gå med i a-kassan. Om du skulle bli arbetslös kan du få ersättning från A-kassan för Service och Kommunikation. Men om du enbart är medlem i arbetslöshetskassan har du inte rätt till annan facklig service eller inflytande och du omfattasinte heller av SEKOs inkomstförsäkring. För att bli medlem i a-kassan ska du arbeta inom a-kassan för Service och Kommunikations organisationsområden, om du inte arbetar just nu, ska du senast du arbetade, ha gjort det inom något av a-kassans organisationsområden. 39

40 SEKO - SÅ NÅR DU OSS Behöver du komma i kontakt med oss? Kontakta ditt arbetsplatsombud eller någon i din klubb. Vänd dig också gärna till din avdelning eller till förbundet centralt. FÖRBUNDSKONTORET SEKO - Facket för Service och Kommunikation Box Stockholm Besöksadress: Barnhusgatan 6 Telefon: Telefax: Växeln är öppen må - to, fr Juni, juli, augusti må-to, fr E-post: Hemsida: 40

41 Vill du veta mer om SEKO? gå medlemsutbildningen! SEKOs medlemsutbildning är öppen för alla medlemmar och är ett utmärkt sätt att lära sig mer om facket och skapa sammanhållning på arbetsplatsen. Läs mer om medlemsutbildningen på sidan Du kan också kontakta din klubb eller avdelning för mer information och anmälan. Ja, tack, jag vill gärna gå SEKOs medlemsutbildning. Kontaka mig och berätta mer! Namn Adress Telefon E-post Lämna denna talong till ditt fackombud, din klubb eller posta den till din avdelning (adresser på nästa uppslag). Mer information finns också på 41

42 SEKOs geografiska avdelningar SEKO Mellansverige Besöksadress: Luntgatan 28 Postadress: Box Norrköping Telefon: E-postadress: SEKO Stockholm Besöksadress: Barnhusgatan 8 Postadress: Box Stockholm Telefon: E-postadress: SEKO Gävle-Dala Besöksadress: Joe Hillplatsen Postadress: Folkets hus Gävle Telefon: E-postadress: seko.se SEKO Mellan Norrland Adress: Esplanaden Sundsvall Telefon: E-postadress: SEKO Norra Norrland Adress: Hermelinsgatan 23 B Luleå Telefon: E-postadress: SEKO Skåne Adress: Derbyvägen 6A Malmö Telefon: E-postadress: SEKO Södra Adress: Västra Esplanaden 9 B Växjö Telefon: E-postadress: SEKO Väst Besöksadress: Fjärde Långgatan 48 Postadress: Box Göteborg Telefon: E-postadress: SEKO Västra Svealand Adress: Södra Kyrkogatan Karlstad Telefon: E-postadress: SEKO Sjöfolk Adress: Fjärde Långgatan 48, vån Göteborg Telefon: E-postadress: 42

43 43

44 SEKO, FACKET FÖR SERVICE OCH KOMMUNIKATION, är ett LO-förbund som organiserar cirka medlemmar i branscher som civil, energi, försvar, kriminalvård, post, trafik, vård, väg & ban, sjöfolk och tele-it. SEKOs medlemmar ser alltså bland annat till att tågen går i tid, posten blir framburen och att telefonerna fungerar. Utan våra medlemmar stannar Sverige ex

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen

Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Till dig som jobbar inom spårtrafikbranschen Vi står aldrig still Med dig blir vi ännu starkare Vi är många medlemmmar och vi är en kraftfull motpart gentemot arbetsgivarna inom spårtrafikbranschen. Men

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet

Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet Fackförbundet ST det största facket inom statlig verksamhet ST driver frågor som jag tycker är viktiga, som möjlighet att påverka sin egen utveckling och jämställdhet. Lisa Wedin, Controller på Arbetsförmedlingens

Läs mer

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet

Facket för Service och Kommunikation. Gott & blandat inför yrkeslivet Facket för Service och Kommunikation Gott & blandat inför yrkeslivet Det här är SEKO 3 Vi tror på solidaritet! 5 Kolla avtalen 7 Åldern inne? 8 Sommarjobbet 9 Jobb utomlands 10 Mer info 10 Försäkra dig!

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

Alla under samma hjälm

Alla under samma hjälm Alla under samma hjälm Du och alla andra brandmän tjänar på att vara med i Kommunal. Kommunal har kollektivavtal för alla brandmän. Läs om nya medlemsförsäkringen för dig som är deltidsbrandman (RiB:are).

Läs mer

Varför ska du vara med i facket?

Varför ska du vara med i facket? Varför ska du vara med i facket? www.gåmedifacket.nu 020-56 00 56 Vill du förhandla på egen hand? Det gör inte din chef. Visst kan du förhandla om din egen lön, och visst kan du själv diskutera dina villkor

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena.

Inlämningsuppgift. Lycka till! Hälsningar Lena Danås Jättebra Dennis, nu kan du gå vidare till Steg 2! Lycka till! Hälsn Lena. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Dennis! Nu har jag rättat dina svar och önskar kompletteringar på några frågor. Det är 1a), 5 a) och b) samt lite beskrivning av värvning och synlighet på sista

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften.

Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Edin, Bra kompletterat! Nu är jag nöjd och då får såklart godkänt på inlämningsuppgiften. Hörde att du drillats av Lena och Krille i veckan så det klart att

Läs mer

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL

RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL RÄTTS- HJÄLP FÖRHANDLINGSHJÄLP FACKLIG INFORMATION PÅ BETALD ARBETSTID RÄTT ATT KRÄVA KOLLEKTIVAVTAL AVTALSBEVAKNING KONFLIKTERSÄTTNING VID STREJK RÅDGIVNING UTBILDNING GEMENSAM STYRKA Ditt skydd på arbetsmarknaden

Läs mer

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk

Skillnaden. ü ü ü ü. Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk Det lönar sig att vara med i Byggnads?????? För medlemmar Rättshjälp Förhandlingshjälp Utbildning på arbetstid Rätt att kräva kollektivavtal Ersättning vid strejk STARK STOLT TRYGG Icke medlem Skillnaden

Läs mer

Studiecirklar För dig som är medlem i facket

Studiecirklar För dig som är medlem i facket LO:s medlemsförbund: Studiecirklar För dig som är medlem i facket 2005 Fackligt Lärcenter Skaraborg www.flc.nu i samverkan med Vad vill Facket? Arbeta för bättre villkor och bevaka att de lagar och avtal

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006

Verksamhetsplan Verksamhetsplan Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2007 2009. Antaget av SEKOs kongress 2006 Verksamhetsplan 2007 2009 Inledning I SEKO ska medlemmen stå i centrum. SEKOs verksamhet växer fram ur samtalen på arbetsplatserna.

Läs mer

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet!

Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Kom med i Livsmedelsarbetareförbundet! Gratis elevmedlemskap för dig som studerar Livs är på din sida! Slaktare och bagare. Snusarbetare och kylpersonal. Maskin skötare och kafferostare. Bryggare och kex

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller ihop värnar vi

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

På väg ut i arbetslivet

På väg ut i arbetslivet På väg ut i arbetslivet Arbetsgivaren är skyldig att betala lön och se till att din arbetsmiljö är säker. Ditt ansvar är att göra jobbet och följa de regler som finns på arbetsplatsen. Men det finns många

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

Öka inflytandet på jobbet

Öka inflytandet på jobbet Öka inflytandet på jobbet Som medlem kan du förändra och göra skillnad. Maria Larsson, Stockholm foto David Bicho Vill du ha koll på läget? Hos oss är du som medlem alltid i fokus. Du är vår uppdragsgivare.

Läs mer

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar

Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Medlemmar ser på SEKO ett diskussionsmaterial om SEKOs medlemsundersökningar Starka tillsammans Genom att vi är många och håller ihop är vi starka. Genom aktiva och engagerade medlemmar formar vi våra

Läs mer

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET

FÖRSVARSFÖRBUNDET. TCO-förbundet nära dig FÖRSVARSFÖRBUNDET TCO-förbundet nära dig Foto: Sören Andersson VISION VÅR VISION: Vi i Försvarsförbundet ska genom vårt arbete medverka till bättre livskvalitet för medlemmarna FÖR DIG Jobbar du inom försvaret eller en

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen

Lektion 16 SCIC 17/01/2014. TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling. A. Den svenska modellen Lektion 16 SCIC 17/01/2014 TEMA: FÖRETAG: konkurrens, offentlig upphandling A. Den svenska modellen En viktig del i den svenska modellen är att löner och trygghet på arbetsmarknaden sköts genom förhandlingar

Läs mer

Kollektivavtal vad är grejen?

Kollektivavtal vad är grejen? Kollektivavtal vad är grejen Det är skönt när det finns avtal om lön och andra villkor. Men så är det inte på alla arbetsplatser. Första steget för den som bryr sig och vill ha koll* på sitt jobb är att

Läs mer

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat.

Ordmoln. Fråga hur många i klassen som haft ett jobb någon gång (extrajobb eller sommarjobb) och hur det har fungerat. Ordmoln Till dig som informatör: Syftet/budskapet med materialet är att framhäva värdet av kollektivavtalet och att vi måste vara många medlemmar i facket för att teckna starka kollektivavtal. Start talarmanus:

Läs mer

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL

EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL EXPERTER PÅ LÄKEMEDEL Sveriges Farmaceuter 2013 Grafisk form: Erika Jonés Foto: Ola Hedin Tryck: Vitt Grafiska OMVÄRLDEN FÖRÄNDRAS OCH VI MED DEN. Det innebär nya roller, nya uppgifter och nya utmaningar

Läs mer

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud

Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels. Välkommen som skyddsombud Fakta om ditt uppdrag som skyddsombud i Handels Välkommen som skyddsombud Skyddsombuden har verkat i över 100 år med att förbättra arbetsmiljön i Sverige. En bra arbetsmiljö kräver både samverkan och

Läs mer

Bilda klubb på arbetsplatsen

Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Bilda klubb på arbetsplatsen Att ha en egen klubb på arbetsplatsen är det bästa sättet att få vara med och påverka villkoren på jobbet, exempelvis arbetstider och omorganisationer.

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige

Studieprogram. För alla medlemmar inom Seko Mellansverige Studieprogram 2018 För alla medlemmar inom Seko Mellansverige 1 Hej Seko medlem... 3 Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Främlingsfientlighet... 7

Läs mer

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag

SEKO Branschorganisation Spårtrafik. förslag SEKO Branschorganisation Spårtrafik förslag Verksamhetsplan 2017 1 Branschorganisationens uppgifter Övergripande mål för Branschorganisationen; En effektiv demokratisk organisation som samordnar aktiviteter

Läs mer

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu.

Inlämningsuppgift. Hoppas att du anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det dags för det nu. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Daniel! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd! Du svarade mycket bra på de frågor som du kompletterade och du har överlag bra koll på det fackliga

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet!

Vår arbetsplats. Kongress 2014. Att trivas och utvecklas på jobbet! 1 Vår arbetsplats Kongress 2014 2 Att trivas och utvecklas på jobbet! Arbetsorganisation. Bemanning. Arbetstider. Arbetsmiljö. Rehabilitering. Kompetensutveckling. Trygga anställningar. Jämställdhet. Lönesystem

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans!

Känner du. dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Känner du dig osynlig? Jobbar du med e-handel? Gå med i Handels och bli stark tillsammans! Du kan göra skillnad! Det är lätt att känna sig osynlig i e-handelsbranschen eftersom du aldrig möter kunderna

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007

Fackets försäkringar tryggt och förmånligt. Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 Fackets försäkringar tryggt och förmånligt Information om LOs nya försäkringspaket Januari 2007 2 Varför försäkrar facket? Fackets grundläggande idé är vi ställer upp för varandra. Genom att vi håller

Läs mer

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen

Delstrategi och utmaning medlemskapet stärker individen Förmågan att väcka engagemang och samtidigt utveckla medlemskapet är avgörande för att kunna växa som förbund. Unionen har genom att se och möta medlemmarnas behov lyckats nå vårt mål om att bli 600 000

Läs mer

Frågesport Steg 6- Facit

Frågesport Steg 6- Facit Datum 16 november 2016 Frågesport Steg 6- Facit 1. Fråga: Vilka två lagar styr rätten till ledighet för facklig utbildning? Svar: Studieledighetslagen styr rätten till facklig utbildning för medlemmar,

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31

Datum Vår referens Dokumentnr. 2009-05-07 Avtalsenheten 09.05. Gallringstid 2014-12-31 CIRKULÄR Till Regionkontor, klubbar och arbetsplatsombud inom Teknikarbetsgivarnas, Industri- och Kemigruppens samt Stål och Metallarbetsgivarförbundets områden. Unionen Direkt Avtalsenheten Datum Vår

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

När tänkte du på dig själv senast?

När tänkte du på dig själv senast? Bli medlem du också! 8 av 10 läkare är redan med. När tänkte du på dig själv senast? Vi tänker på dig under hela din karriär 1 Vi tänker på dig under hela din karriär Som läkare har du ett viktigt och

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

Kommunal Västra Hisingen erbjuder sina medlemmar utan förtroendeuppdrag olika medlemsutbildningar

Kommunal Västra Hisingen erbjuder sina medlemmar utan förtroendeuppdrag olika medlemsutbildningar Kommunal Västra Hisingen erbjuder sina medlemmar utan förtroendeuppdrag olika medlemsutbildningar Du ansöker om studieledighet enl Studieledighetslagen 3 och stipendie utgår från Kommunal. Tänk på att

Läs mer