Årsredovisning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB"

Transkript

1 Årsredovisning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB

2 ÅRSREDOVISNING 2013 VD har ordet...3 Notiser från verksamheten...4 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Revisionsberättelse Styrelse och ledningsgrupp

3 VD HAR ORDET Tidernas Folktandvård 75 år! För ett år sedan, summerade jag verksamhetsåret 2012 under rubriken Ett historiskt år. Nu, vid en tillbakablick på 2013, kan vi med glädje och stolthet konstatera att Folktandvården fortsätter skriva historia. Tidernas resultat. Våra medarbetare skapar ett kompetent, engagerat, ansvarsfullt tandvårdsföretag. Tillsammans redovisar vi ett strålande resultat Framgångarna omfattar allt från ekonomi till tandhälsa, nöjda kunder och nöjda medarbetare. Vår goda utveckling är ett kvitto på att kunderna uppskattar våra gemensamma insatser. Vi har ett starkt varumärke. Det visar sig också i medarbetarenkäten och rekryteringen av nya medarbetare. Folktandvården är ett offentligt ägt bolag. Vår övergripande uppgift är att skapa samhällsnytta genom att verka för en bättre tandhälsa i länet. Bolagsformen ställer krav på effektivitet och affärsmässighet. Med offentligt ägande följer också vissa lagar och regler. Inom ramen för lagen om offentlig upphandling (LOU) har vi till exempel haft en stor utmaning i att skapa utrymme för valfrihet och hög kvalitet i våra inköp av tandtekniska tjänster. Tandvård för alla. Våra kunder är i alla åldrar och finns i hela länet. Deras förväntningar, förutsättningar och behov står i fokus för vår verksamhet. Vårt erbjudande om Frisktandvård är unikt. Det stärker dessutom relationen till kunderna och ger oss säkra inkomster. Bred och djup kompetens. Samarbetet mellan olika kompetenser inom allmän-, medicinsk och specialisttandvård samt med sjukvård, utbildning och forskning är en stor styrka. Genom kliniknära forskning i samarbete med Odontologiska institutionen, specialistkonsultationer, telemedicin och stora interna utbildningsinsatser driver vi utvecklingen i branschen framåt. Utbildning av nischtandläkare samt traineeprogram för blivande arbetsledare och klinikchefer öppnar dessutom nya karriärvägar. Vi bygger för framtiden. Folktandvården växer och ut vecklas med nya kunder och medarbetare. Vi befinner oss i en investeringsintensiv period med långsiktiga sats - ningar på nya kliniker, modernisering av gamla lokaler, utbildning, kliniknära forskning, IT-utveckling och nya kommunikationslösningar. Under året etablerade vi två nya kliniker; Sundbyberg och Medicinsk tandvård Stockholms sjukhem.vällingby flyttade dessutom till nya lokaler. Nu planerar vi för en ny klinik i Liljeholmen och nya lokaler för Solnakliniken. Samtidigt förvandlas gamla Eastman till Nya Eastman. Där ska vi arbeta för ett ökat flöde in och ut mellan allmäntandvården och specialisttandvården. Ständiga förbättringar. Medarbetarnas tankar och idéer är en viktig input för vårt förbättringsarbete. Under 2013 har jag träffat representanter från alla kliniker för att lyssna in deras synpunkter och föra en dialog om vardagen och framtiden. Flexibel arbetstid, enklare T4 (vårt journalsystem) och förmånligt erbjudande om Frisktandvård till personalen är exempel på önskemål som vi hoppas kunna förverkliga. Tillsammans fortsätter vi att utveckla framtidens Folktandvård. Ann-Charlotte Frank Lindgren VD Folktandvården Stockholms län AB Vår goda utveckling är ett kvitto på kundernas uppskattning. Tandvårdsbranschen bedöms stagnera med undantag av Folktandvården som fortsätter att expandera. Grant Thorntons framåtblickande rapport

4 Folktandvårdens goda utveckling är ett resultat av hög kompetens, stort engagemang och fram för allt ett mycket gott samarbete. Hela verksam heten bygger på gemensamma mål och tydliga värderingar: Nyfiken står för lusten att höja blicken, lyssna och lära, utveckla och utvecklas. Omtänksam visar på viljan att tillgodose kundernas behov och önskemål samt påminner oss om ansvaret för vår gemensamma miljö. Tillgänglig innebär att vi ska uppfattas som tydliga, lyhörda och kompetenta. Att vi finns till för våra kunder och medarbetare. På våra 84 kliniker erbjuder vi ett komplett utbud av allmän-, medicinsk- och specialisttandvård medarbetare tar emot cirka 1,3 miljoner patientbesök per år. Flera kliniker har kvällsöppet och Akuten har öppet såväl helger som sena kvällar. Cirka 25 procent av de vuxna i länet och 80 procent av barnen väljer Folktandvården. Stora framgångar. Vår verksamhet värderas på flera sätt; tandhälsan i länet, ekonomiskt resultat, andel nöjda kunder och nöjda medarbetare, antal frisktandvårdskunder etc. Våra kunder är mycket nöjda. De har stort förtroende för Folk tandvården. Personalen får mycket beröm för kompetens, bemötande och behandling. Verksamhetsresutatet blev drygt 130 Mkr. Omsättningen uppgick till Mkr. Vinsten används bland annat till utvecklings projekt, renovering, nybyggnation, ny teknik och utrustning, fortbildning och forskning. Medarbetarna får dessutom ta del av vinsten via resultatdelning. Organiskt växande etablerade vi två nya kliniker. Den ena i Sundbyberg, den andra på Kungsholmen i Stockholms sjukhem. Den senare har en nyckelroll i ett nytt akademiskt centrum för äldretandvård (ACT) där Folk tandvården, Institutionen för Odontologi (IO) och Stiftelsen Stockholms sjukhem samarbetar kring behandling, forskning och utbildning. Klinikerna i Vällingby och Tullinge flyttade dessutom till nya toppmoderna tandvårdslokaler. Samtidigt evakuerades Eastmaninstitutet. Förvandlingen av Eastmanhuset är det största projektet i Folktandvårdens historia. Under byggperioden omlokaliseras sju specialistkliniker med 100 medarbetare och kunder till ett tiotal andra kliniker. När Nya Eastman står klart hösten 2015 flyttar flera specialistkliniker in. Då kommer 200 medarbetare ta hand om cirka barn och vuxna. Vi har kunder som vill komma till oss och fantastiska medarbetare som tar ansvar i varje stund och tänker kvalitet, bemötande och ekonomi. Eva Nilsson, klinikchef Västertorp Att bygga en ny klinik är först och främst att bygga team och kundrelationer. Vår marknadsföring ledde till att 500 personer anmälde sig som kunder via hemsidan långt innan vi öppnade. Åsa Bergh, klinikchef Sundbyberg Tandhälsan är en färskvara som kräver kontinuerliga insatser. Preventionsprogram för barn, Frisktandvård, satsning på Fluortanter/Fluormän och geriatrisk tandvård samt ansträngningar för att fånga upp unga vuxna och tandvårdsrädda är exempel på sådana långsiktiga åtgärder. Målet är att alla i länet ska ha friska tänder hela livet. Men än så länge är tandhälsan långt ifrån jämlik. Barn i socialt ut satta områden har mer än dubbelt så mycket karies som andra barn. Många gamla har dessutom stora tandvårds behov. I områden där barn och vuxna har stor risk för karies gör vi förstärkta insatser med fluor och utökad hälsoinformation. I Stop Caries Stockholm, en stor vetenskaplig studie med fokus på de minsta barnen, prövar vi dessutom ett utökat vårdprogram. Frisktandvård, tandvård till fast pris, är en unik tjänst som uppmuntrar våra kunder att sköta om sin mun och besöka 4

5 NOTISER FRÅN VERKSAMHETEN 2013 oss regelbundet. Vi har aktiva avtal. Var tionde vuxen kund är frisktandvårdskund. Våra kundenkäter visar att de är mycket nöjda och gärna rekommenderar Frisktand vård till andra. Frisktandvård ger mig trygghet, jag får den tandvård jag behöver, när jag behöver. Svar från frisktandvårdskunder via en enkät Det goda samarbetet mellan allmän- och specialisttandvården, olika yrkesgrupper och specialiteter, mellan tandvården och sjukvården berikar och kvalitetssäkrar Folktandvården. Medarbetarenkäten visar återigen ett väldigt fint resultat, lika bra som förra året. Att så gott som alla, hela 92 procent, har svarat är ett bevis på medarbetarnas engagemang. Trivseln på jobbet betyder mycket för motivationen och hälsan. Nya rutiner för sjukfrånvaro och rehabilitering har dessutom bidragit till att sänka sjuktalen. I vårt förbättringsarbete finslipar vi varje steg i vårdkedjan från den första kundkontakten i telefon eller på hemsidan, till bemötandet, behandlingen, betalningen och kallelsen till nästa besök. Alla är delaktiga i förbättringarna. Klinikerna har dessutom IT-samordnare (ITKS), miljöambassadörer, hygienansvariga, marknads förare, barntandvårdsambassadörer och nischtandläkare. IT-utvecklingen har stor betydelse för kommunikationen mellan klinikerna och med kunderna. Telemedicin, videokonferenser, digital röntgen och e-legitimation är numera en del av vår vardag. Via Romexis, det nya programmet för digital röntgen, kan klinikerna ta del av varandras röntgenbilder. Snart får vi också flera virtuella mötesplatser, digitala anslagstavlor, program som tar digitala avtryck och ger oss en 3D-bild av en ny tands optimala form. Strategiska satsningar på fortbildning, nischtandläkarbefatt ningar, telemedicin och specialistkonsultationer leder till säkrare behandlingar, nöjdare kunder och färre remisser till specialisttandvården. Våra utbildningsprogram omfattar allt från protetik, rotbehandling och kirurgi till bemötande, IT, miljö, hygien och läkemedel. Under 2013 deltog medarbetare i ett 70-tal kurser och seminarier. I två nystartade traineeprogram, ett för klinikchefer och ett för arbets ledare, satsar vi dessutom på morgondagens ledare. Nischbefattningarna skapar mervärde för kunderna och hela organisationen. Tandläkarna erbjuds en ny karriärväg, allmän tandvården utvecklas och samarbetet mellan allmänoch specialisttandvården stärks. Under 2013 har åtta nischtand läkare utbildats och examinerats. Samtidigt har elva nya ST-tandläkare påbörjat specialistutbildning. Att nischa sig är ett sätt att utvecklas och få möjlighet att fokusera på ett område utan att behöva bli specialist. Allt eftersom kan man ta hand om svårare fall. Det är en fördel för alla. Torbjörn Renbäck, nischtandläkare endodonti Hornstull Trivseln på jobbet hänger samman med gott ledarskap, gott medarbetarskap, god arbetsmiljö, god kommunikation samt tydliga ansvarsområden och rutiner. Lisa Engström, personalkonsult Kirurgikonsultation via webbkamera och videolänk är helt suveränt. Björn Bergström, protetiker S:t Erik SAMARBETE FÖR FORSKNING OCH ÖKAD PATIENTSÄKERHET Tandvårdsrådet lyfter fram och analyserar odontologiska frågor. Gruppens specialister är sakkunniga i vårt arbete med riktlinjer. FoU-gruppen stimulerar och stödjer vårt forsknings- och utvecklingsarbete. Materialgruppen följer materialutvecklingen och medverkar vid upphandling av dentala material. Läkemedelsgruppen arbetar med frågor som rör läkemedel och läkemedelsrutiner. De tar till exempel fram riktlinjer och utbildning kring antibiotika. Patientsäkerhetsgruppen går igenom vårdavvikelser och tar ställ ning till eventuell händelseanalys eller anmälan enligt Lex Maria. Arbetet resulterar i vårdriktlinjer, nya rutiner och utbildning. Utbildningsgruppen samlar in behov av kompetensutveckling och tar fram förslag till utbildningar som erbjuds i vår odontologiska utbildningskatalog. Strålskyddskommittén arbetar tillsammans med våra radiologer och vår strålfysiker för att säkerställa att vår röntgenverksamhet sker på rätt sätt och enligt gällande lagstiftning. 5

6 NOTISER FRÅN VERKSAMHETEN 2013 Kvalitets- och miljöarbetet fokuserar på patientsäkerhet, miljö, hygien och smittskydd. Sedan 2005 är vi miljöcertifierade enligt ISO Vi arbetar med tre målområden: Klimateffektiv, resurseffektiv och hälsofrämjande miljöarbete. Genom att arbeta för en bättre tandhälsa bidrar vi till en bättre miljö. I syste met Händelsevis uppmärksammar vi tillbud, risker och negativa händelser, lär av misstagen och ser till att fel blir rätt. All personal utbildas i läkemedel och miljö. Arbetsledare och smittskyddsansvariga får dessutom utbildning i hygien och smittskydd. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) genomförde en inspektion och vi fick gott betyg för vårt arbete med strål säkerhet. De få brister som identifierades är åtgärdade, de bedömdes ha låg betydelse för säkerheten. Våra miljömål har uppfyllts. Tack vare våra miljömedvetna medarbetare och en aktiv miljökommunikation har vi minskat vår miljöpåverkan. I tandblekningskampanjen erbjöd vi blekning till halva priset och kostnadsfri konsultation i samband med behandlingen. Årets frisktandvårdskampanj vände sig framförallt till unga vuxna med bland annat reklam i tunnelbanan, skyltar på bussar och pendeltåg, annonser i Metro och på Facebook. Vår marknadskommunikation sker på många olika sätt. Klinikerna annonserar, deltar i event och mässor, besöker företag, föreningar, apotek, gallerior, skolor etc. Vi bjuder in barn och föräldrar till öppet hus och ordnar frisktandvårdskvällar för 19-åringar. För att stärka vårt varumärke och komplettera klinikernas egen marknadsföring tar vi fram gemensamma kampanjer, faktablad och kundfoldrar. På vår hemsida bokar fler och fler kunder tid och får informa tion om behandling, Frisktandvård, pris, egenvård, och sista-minuten-erbjudanden hade hemsidan drygt besök per månad. Antalet besök ökar lavinartat. Informa tionen kan översättas till 55 olika språk och läsas via mobil telefon och läsplatta. Medicinsk tandvård bedrivs på åtta kliniker i anknytning till sjukhus och vårdhem. God munhälsa och god allmänhälsa går hand i hand och geriatriken efterfrågar allt mer avancerad tandvård. Tack vare det tredje steget i tandvårdsreformen får personer med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning ökat stöd för tandvård. För att möta behoven hos den växande gruppen av äldre kunder utbildas tandläkarna i oral medicin. Kunskapsutbyte och konsultationer sker också via Geriowebb, en ny webbaserad kommunikationskanal. Våra mobila tandvårdsteam besöker särskilda boenden med sin utrustning. De utbildar också anhöriga och vårdpersonal så att de kan hjälpa till med munhygienen. Små barn har känsliga tänder. Genom att hitta och förebygga karies i tid kan vi minska risken för framtida fyllningar, extraktioner och tandvårdsrädsla. Maria Anderson, pedodontist och projektledare Stop Caries Stockholm (SCS) Att Folktandvården finns i Rinkeby är lika viktigt för områdets status och trygghet som att polisen, skolan och vårdcentralen finns på plats. Aneam Alieyce, arbetsledare Rinkeby 6

7 NOTISER FRÅN VERKSAMHETEN 2013 Våra 17 specialistkliniker har stor betydelse den odontologiska utvecklingen. Akuta fall och patienter som förbereds för sjukhusbehandling tas emot om gående. Med hjälp av specialistkonsultationer, telemedicin och nischtandläkarbefattningar utförs allt fler komplicerade behand lingar på allmänklinikerna. Ortodonti. Intresset för tandreglering fortsätter att öka. Allt fler vuxna rättar till sina tänder. Många barn och vuxna väljer dess utom att betala extra för osynlig lingual teknik. Pedodonti (specialiserad barn- och ungdomstandvård) ser en fortsatt ökning av antalet remisser barn med sär skilda behov är listade för kontinuerlig fullständig vård. Specialisterna medverkar också i behandlingen av barn på sjukhus. Oral kirurgi. Kirurgerna utför komplicerade operationer, tandtransplantationer och implantatbehandlingar. Bland kunderna finns barn och vuxna med allvarlig tandsjukdom, komplicerade olycksfallsskador och svåra tandutvecklingsstörningar. Endodonti (rotbehandling och rotfyllning). Specialisterna tar hand om komplicerade rotbehandlingar, rotspetskirurgi och utredning av smärta som misstänks ha koppling till tandinfektioner. De utbildar också allmäntandvården i rot behandling med maskinell rensning. Bettfysiologin (behandling av smärta och funktionsstörningar i tuggsystemet) är en snabbt växande specialitet. som tar emot allt fler patienter med smärtproblematik, käkfunktionsstörning och sömnapné. Behandling som rörelseträning, bettskena och kortisoninjektioner sker ofta i samarbete med läkare och sjukgymnaster. Parodontologi och protetik (behandling av tandlossningssjukdomar samt ersättning av förlorade tänder och vävnader) ser allt fler fall av svår tandlossning och periimplantit (skruvar lossnar). Fasta och avtagbara proteser kombineras ofta med implantat. Utvecklingen går mot digitala avtryck och bättre mer hållbara keramer. Radiologi (röntgen) tar emot ett stort antal förfrågningar om röntgenfynd. Ny teknik ger allt lägre stråldoser och tydligare bilder. Folktandvårdens radiologer granskar också bilder som tas av andra vårdgivare. Klinisk forskning. I kunskapsutbytet mellan forskning och klinik utvecklas och stärks vårdens kvalitet. Landstinget bidrar med medel för forskning och flera FoU-projekt bedrivs i samarbete med IO. Folktandvården driver dessutom över 20 verksamhetsnära utvecklingsprojekt. Målet är bland annat tidigare diagnos, bättre behandlingsmetoder och ökad patient säkerhet. Projekten behandlar allt från implantat och brokon struk tioner till barnreumatism och dentala erosioner. Under året publicerade vi ett tiotal vetenskapliga artiklar. Fem av våra tandläkare antogs till den nationella forskarskolan och en av våra barnspecialister disputerade med en avhandling rörande barn med Downs syndrom. Forskningen ger oss kunskap för att utveckla och utvärdera det kliniska arbetet. Vilka patienter är i riskzonen? Hur ska vi ställa diagnos? Vad leder olika behandlingar till? Vad får vi för resultat på kort respektive lång sikt? Lars Fredriksson, med dr och FoU-samordnare Allt fler frågar efter osynlig (lingual) teknik och är beredda att betala för den. Vi är förmodligen den största och mest erfarna aktören inom det området. Nadjwan Abbu, övertandläkare Eastman tandreglering Vår studie om implantatbehandling på ungdomar är unik. Så vitt vi vet har ingen i hela världen gjort något motsvarande. Jag hoppas att den ska kunna ligga till grund för en vetenskapligt baserad vårdplan för implantat på unga. Nicole Winitsky, protetiker och forskare Eastman Vår mission: Med ett personligt bemötande och genom att erbjuda professionell tandvård bidrar Folktandvården till en bättre munhälsa i Stockholms län. Vår vision: Folktandvården är det självklara valet för alla i Stockholms län som värdesätter en professionell tandvård och ett personligt bemötande. 7

8 NOTISER FRÅN VERKSAMHETEN 2013 Några exempel från året som gått: I erfarenhetsutbytet med andra vårdgrenar, andra landsting och länder väcker vårt preventionsprogram för barn, vår modell för Medicinsk tandvård och våra kunskaper om sambandet mellan tandhälsa och olika sjukdomar stort intresse. Vår odontologiska utbildningskatalog omfattar drygt femtio utbildningar. Allt från finesser i T4 till en lång rad möjligheter att ta del av specialisttandvårdens råd och rön. Geriowebb är ett webbaserat hjälpmedel för terapiplanering och konsultationer kring äldretandvård. Patientfallen diskuteras i telefon konferenser och samlas i en kunskapsbank. Tandsköterskelyftets kompetensutveckling bidrar till att teamarbetet blir mer omväxlande och effektivt. Nischtandläkarna följer utvecklingen inom sin nisch, bistår med sakkunskap på sin klinik, tar emot remisser och förmedlar specialistfall till specialistklinikerna. Tandhygienisterna har en betydelsefull roll i det förebyggande arbetet. De senaste åren har antalet anställda hygien ister ökat. Kreativt utvecklingsklimat. Medarbetarnas förbättringsförslag bidrar till nya idéer och tydligare kundkommunikation. Varje kvartal belönas bästa förslag med kronor. Frukost med IT. IT-avdelningen bjuder på tips och tricks kring Excel, Powerpoint, digitala bilder och Windows 8. Akuten tar emot ca patienter per år. Kvällen före julafton är all time high. På marknader, torg, högskolor och företag sprider klinikerna in formation om Frisktandvård, tandvårdsbidrag, sista minuten, fluor med mera. Nya kontakter knyts och samarbetet med ex empel vis BVC, förskolor, äldreomsorg, SFI (Svenska för in vand rare) och PRO stärks. Temperaturmätare. Flera kliniker testar ett nytt snabbt webbbaserat kundundersökningsverktyg. Via en ipad knappar kunder na in sitt spontana intryck av bemötande, behandling och service. Vid en roadshow på Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan (KTH) som arrangerades av Studentkortet fick hundratals unga vuxna råd om tänder och tandvård. Fluortantens dag vid IKEA. Den 1 september bjöds IKEAbe sök arna på goda råd, fluor, tandborstar och en värdecheck på 200 kr för undersökning. Cirka kunder besökte varu husen under dagen. På mässan Underbara barn fick vuxna och ännu fler barn möjlighet att träffa Folktandvården. Flera föräldrar ville lista sina barn och många var intresserade av Frisktandvård. För att fira Folktandvården 75 år bjöds alla medarbetare till hisnande upplevelser med familj och vänner på Gröna Lund. Och när landstinget firade 150 år var vi på plats med lekfulla lärorika familjeaktiviteter. På Riksstämman och Swedental presenterade vi oss tillsam mans med Folktandvården i hela Sverige. Flera folk tandvårdare bidrog till stämmans omfattande föreläsningsprogram. Årets stegtävling satte fart på 26 lag från Folktandvården och Vår Ruset lockade drygt 400 medarbetare. Det personliga friskvårdsbidraget på kr används för allt från massage till gymkort och hälsokontroll. I Almedalen propagerade Folktandvården Sverige för Frisktandvård. Internetbokningarna och antalet besökare på vår hemsida ökar lavinartat. Vi hade drygt 1,5 miljoner besök på vår hemsida. Reklam på bio och mjölkpaket. Vi hörs och syns i många olika sammanhang biobesökare såg till exempel vår reklamfilm i december. Stop Caries Stockholm fångar upp barn med hög risk för karies. I projektet har cirka barn undersökts och be handlats. För att se om bakteriefloran i munnen påverkas av det utökade preven tionsprogrammet tas också salivprov. SMS-påminnelserna uppskattas. Varje månad skickar vi cirka sms till våra kunder. Årets julklapp till medarbetarna var en gåva på kronor till Tandläkare Utan Gränser, en oberoende ideell organisation som arbetar för bättre tandhälsa i flera utvecklingsländer. På Tekniska högskolan rullade vi in en mobil enhet. Där erbjöds studenter och personal undersökning, Frisktandvård, digital röntgen och enklare behandlingar. FOLKTANDVÅRDEN 75 ÅR! 1938 fattar riksdagen beslut om att införa folktandvård i Sverige. 40-talet: Länets första folktandvårdsklinik öppnar 1940 i Södertälje, följt av Vaxholm, Gustavsberg och Sigtuna Stockholms stad har skoltandvård men dröjer till 1949 med att införa folktandvård. Då får Folktandvården också ansvar för Eastmaninstitutet. 50-talet: Barnkullarna är stora och det är svårt att rekrytera tandläkare. Det förekommer nästan ingen förebyggande tandvård. Lärarna informerar barnen om munhygien och kost. 60-talet: Fluortandsköterskorna dyker upp i skolorna och de första tandhygienisterna gör entré på klinikerna. 70-talet: Lagen ger barn och ungdomar 0-19 år rätt till kostnadsfri tandvård. Start för allmän tandvårdsförsäkring talet: Folktandvården fortsätter byggas ut och moderniseras. Målet är god tandhälsa och tandvård på lika villkor för alla. Stora satsningar under 60, 70 och 80-talet har framförallt förbättrat barnens tandhälsa rejält. Det är överskott på tandläkare. 90-talet: Reformerad tandvårdsförsäkring och fri prissättning på vuxentandvård. Tandhälsan förbättras för varje år. Specialisttandvården byggs ut till nuvarande åtta specialiteter. Introduktion av nödvändig tandvård och uppsökande verksamhet talet: Konkurrensen ökar blir Folktandvården Stockholm landstingsägt aktiebolag. Vårt preventionsprogram för barn införs Ett politiskt beslut 2010 leder till att tio Folktandvårds kliniker säljs till Distriktstandvården. Folktandvården Stockholm fortsätter att utvecklas och blomstra. 8

9 NOTISER FRÅN VERKSAMHETEN 2013 Ekonomiskt resultat 2013 Budget 2014 Tandhälsan i länet Uppdrag från landstinget AFFÄRSPLAN 2013 I affärsplanen presenterar ledningen årets mål som ska ta oss mot Målbild Varje klinik och avdelning gör sedan upp sina handlingsplaner för att vi ska nå de gemensamma målen. Alla medarbetare är delaktiga i företagets framgångar. Kundernas situation, behov och upplevelser (kundenkäter m m) Medarbetarnas situation, behov och upplevelser (klinikmöten, för ändringsdagar, medarbetarenkät m m) FoU; forskning, utveckling, utbildning FOLKTANDVÅRDEN STOCKHOLMS LÄN AB MÅLBILD 2015 Folktandvårdens resultatmarginal ska vara minst 8%. Vi ska bli ett ännu attraktivare företag. Minst 70% av alla medarbetare ska vara ambassadörer (ett uttryck för en stolt medarbetare som mäts i medarbetarenkäten). Vi ska ha minst aktiva frisktandvårdsavtal. Vi ska ta hand om minst vuxna kunder. 84 kliniker för allmäntandvård, medicinsk tandvård och specialist tandvård Antal anställda ca ca Drygt 40% av våra medarbetare är födda utanför Sverige. Antal kunder Allmäntandvård inkl Medicinsk tandvård: Vuxna Barn/ungdomar Specialisttandvård: Vuxna Barn/ungdomar KBT är den vanligaste behandlingsmetoden mot extrem tandvårdsrädsla. Patienterna har ofta remitterats av en tandläkare eller husläkare som fångat upp rädslan och förstått att den kräver vård. Tove Hasselblad, psykolog Karolinska Huddinge 2013 hade vi 1,3 miljoner kundbesök vuxna kunder tecknade frisktandvårdsavtal. Vid årets slut hade vi frisktandvårdskunder barn/ungdomar var listade hos oss barn i förskoleklass och årskurs 5 träffade fluortanten och fick en lektion på temat friska tänder. Drygt barn fluorsköljde i skolan barn i åldern 1-3 år undersöktes och behandlades inom projektet Stop Caries Stockholm föräldrar fick information på BVC eller på Folktandvårdskliniken. 850 barn fick behandling under narkos med ersättning från landstinget patienter fick nödvändig tandvård och tandvård som led i sjukdomsbehandling (LIS). Drygt 800 asylsökande barn och ungdomar fick tandvård och drygt asylsökande vuxna fick akuttandvård. 9

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Folktandvården Stockholms län AB Organisationsnummer Styrelsen och verkställande direktören avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i tusental kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. INFORMATION OM VERKSAMHETEN Folktandvården Stockholms län AB (Folktandvården) är ett konkurrensutsatt företag som erbjuder ett komplett utbud av tjänster inom allmäntandvård och specialisttandvård. Folktandvården är en av de största leverantörerna av tandvårdstjänster i Norden. Folktandvården har en stor geografisk spridning med 84 kliniker inom länet. Av Folktandvårdens omsättning är 95 procent intäkter från konkurrensutsatt verksamhet. Tandvård för vuxna utgjorde ca 72 procent av Folktandvårdens intäkter Inom barn- och ungdomstandvården är Folktandvården marknadsledande. Landstinget finansierar idag barn- och ungdomstandvård som utförs i länet. Under 2013 utgjorde barn- och ungdomstandvården ca 28 procent av Folktandvårdens totala intäkter. Allmäntandvården som omfattar tandvård för barn, ungdomar och vuxna är volymmässigt den största verksamheten. I Folktandvårdens uppdrag ingår både vård av enskilda patienter och förebyggande tandhälsovård. Medicinsk tandvård erbjuder särskild kompetens till patienter med olika medicinska diagnoser eller med fysiska alternativt psykiska funktionshinder. Specialisttandvården erbjuder tandvård inom åtta specialist - områden. Utbildning av blivande specialisttandläkare, nisch tandläkare samt kliniskt utvecklingsarbete är en del av verksamheten. En stor del av remissflödet till specialisttandvården kommer från privattandläkare. Forskning. Folktandvården har under 2013 bedrivit kliniskt forskningsarbete inom tandvård. VERKSAMHETSÅRET 2013 Årets resultat före bokslutsdispositioner 2013 uppgick till 172,2 mkr (78,2 mkr). Under 2013 har pensionskostnaden inklusive särskild löneskatt minskat med 19,2 mkr på grund av för ändrad diskonteringsränta. Vidare har resultatet ökat med 22,8 mkr genom återbetalning av premier för grupp sjukförsäkring för åren 2005 och Under 2012 ökade pensionskostnaderna med 58,6 mkr inklusive särskild löneskatt, medan återbetalda premier för gruppsjukförsäkring förbättrade resultatet med 22,3 mkr. Resultatet före förändrade pensionskostnader och återbetalda försäkringspremier uppgick under 2013 till 130,2 mkr (114,5 mkr). Omsättningen uppgick till tkr. Justerat för intäkten från återbetalning av personalförsäkringar steg omsättningen med 4,6 procent. Från och med 1 januari 2013 justerades Folktandvårdens prislista med + 2,8 procent. Antal kunder. Folktandvården har tagit emot 1,3 miljoner kundbesök under året barn och ungdomar i de obligatoriska undersöknings åldrarna har undersökts eller behandlats. Det är en ökning jämfört med år Totalt har barn och ungdomar valt att lista sig hos Folktandvården. Drygt vuxna patienter har behandlats i allmäntandvården inklusive medicinsk tandvård. Detta är fler patienter än föregående år. Drygt patienter har behandlats inom specialisttandvården. Det är en ökning jämfört med Av dessa var drygt barn. Remisserna kommer från allmän- och specialisttandläkare inom Folktandvården samt privattandvården och från sjukvården. Frisktandvård. Under 2013 har Folktandvården fortsatt att erbjuda Frisktandvård till vuxna kunder i alla åldrar. Konceptet innebär tandvård till fast pris under en treårsperiod. I slutet av 2013 har av Folktandvårdens patienter frisktandvårdsavtal. FÖRETAGETS FÖRVÄNTADE FRAMTIDA UTVECKLING Folktandvården kommer att fortsätta sitt arbete med Frisk tand - vård. Under 2014 förväntas antalet aktiva avtal öka. Ett nytt intressant tandvårdsområde kommer att vara geriatrisk tandvård som Folktandvården kommer att vidareutveckla under

11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÄGARFÖRHÅLLANDEN Folktandvården Stockholms län AB är ett helägt dotterbolag till Landstingshuset i Stockholm AB, org nr , vilket i sin tur är ett av Stock holms läns landsting helägt bolag. Se not 18. RESULTAT OCH STÄLLNING (1000-tal kronor) Not Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster * Pensionskostnad ** Soliditet 19 30,0% 30,0% 30,0% 30,0% 22,0% Avkastning på totalt kapital 19 18,3% 17,4% 10,3% 12,7% 8,1% Balansomslutning Antal anställda Nyckeltalsdefinitioner, se not 19. *) Inklusive engångseffekt avseende förändrad diskonteringsränta i pensionsavtalet, före bokslutsdispositioner. **) Se not 5 jämförelsestörande post. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION: Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Balanserat resultat Erhållna aktieägartillskott Årets resultat Summa kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs kr LÄMNADE KONCERNBIDRAG OCH ERHÅLLNA AKTIEÄGARTILLSKOTT Bolaget har lämnat ett koncernbidrag på tkr och erhållit ett koncernbidrag på tkr vilka från och med 2013 bokförs över resultaträkningen. Bolaget har även erhållit ett villkorat aktieägartillskott på tkr vilket bokförts direkt mot eget kapital och därmed inte påverkat bolagets resultat för

13 RESULTATRÄKNING (1000-tal kronor, tkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader 3, 13, Personalkostnader 4, 15, 16, Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader Förändringar pensionsavsättningar Summa resultat från finansiella investeringar Resultat före bokslutsdispositioner Lämnat koncernbidrag Erhållet koncernbidrag ÅRETS RESULTAT

14 BALANSRÄKNING (1000-tal kronor, tkr) Not TILLGÅNGAR 1, 2 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer Ombyggnad i förhyrda lokaler Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Förnödenheter Summa varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Fordringar hos Stockholms läns landsting Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Likvida medel Kassa och Postgiro Koncernkonto hos Stockholms läns landsting Summa likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

15 BALANSRÄKNING (1000-tal kronor, tkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 EGET KAPITAL 9 Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Övriga avsättningar Summa avsättningar KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skulder till Stockholms läns landsting Övriga skulder Skatteskuld Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 15

16 KASSAFLÖDESANALYS (1000-tal kronor, tkr) Resultatets kassaflöde Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader exkl avskrivningar och avsättningar Ej kassapåverkande poster Bruttovinst Ränteintäkter Räntekostnader Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Ökning (-) resp minskning (+) av varulager Ökning (-) resp minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) resp minskning (-) av rörelseskulder Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar Nettoförändring av investeringar Kassaflöde efter investeringar Aktieägarfinansiering Betalt lämnat koncernbidrag Aktieägartillskott Nettoförändring av finansiering Årets kassaflöde Likvida medel vid periodens början LIKVIDA MEDEL VID PERIODENS SLUT varav avser koncernkonto Outnyttjad checkräkningskredit inom koncernkonto

17 NOTER NOT 1: REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom vad avser nedan uppräknade områden där Redovisningsrådets rekommendationer har tillämpats. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäkter. För utförda vårduppdrag redovisas inkomster som är hänförliga till uppdraget som intäkt i förhållande till vårduppdragets färdigställandegrad på balansdagen. Ett vårduppdrags färdigställandegrad mäts kontinuerligt genom rapportering av vårdåtgärder. Bolagets patientrelaterade utgifter kostnadsförs sålunda i takt med att de uppstår. Då beställaren i Stockholms läns landsting, Försäkringskassan och patienterna faktureras baserat på utförda vårdåtgärder bedöms inte heller nedlagda vårdkost nader som relevanta för att fastställa upparbetade intäkter per balansdagen. I de fall utfallet av ett vårduppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, redovisas intäkter endast i den utsträckning som motsvaras av de upp komna uppdrags utgifter som sannolikt kommer att ersättas av beställaren/vårdtagaren. En befarad förlust på ett vårduppdrag redovisas omgående som kostnad. Inkomstskatter. Bolagen i Landstingshuskoncernen betalar inte inkomstskatt då koncernen, i enlighet med gällande skatteregler, genom koncernbidrag och aktieägartillskott, kan utjämna de skattemässiga resultaten inom koncernen. Koncernen har hittills inte behövt betala inkomstskatter och bedömer att med oförändrade skatteregler blir det inte heller aktuellt att betala inkomstskatter. Fordringar upptas till det belopp varmed de beräknas inflyta. Eventuella fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Varulagret värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet på balansdagen. Anläggningstillgångar. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll av materiella anläggningstillgångar redovisas som kostnader. Utgifter för att anpassa förhyrda lokaler till Folktandvårdens verksamhet aktiveras som anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Datorer 3 år Övriga inventarier, verktyg och installationer 5-10 år Ombyggnationer i förhyrda lokaler 5 år Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser, där det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. Avsättning görs med det belopp som motsvarar den bästa uppskattningen av den utbetalning som krävs för att reglera åtagandet. Omprövning av avsättningar sker varje balansdag. Avsättning för omstruktureringsåtgärder görs när en detaljerad, formell plan för åtgärderna finns och välgrundade för väntningar har skapats hos dem som kommer att beröras av åtgärderna. Leasingavtal. Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella leasingavtal). Pensioner enligt den avgiftsbestämda planen kostnadsförs löpande under året. Pensionsutfästelser skuldförs i balansräkningen och värdet av skulden omprövas varje balansdag enligt prognos från KPA Pension. Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalning. Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar. 17

18 NOTER NOT 2: FINANSIELL RISKHANTERING Policy för riskhantering. Folktandvården Stockholms län AB ingår i koncern under Landstingshuset i Stockholm AB, som i sin tur ägs av Stockholms läns landsting. Finansverksamheten inom Stockholms läns landsting samordnas av den centrala funktionen genom AB SLL Internfinans (Internfinans). För hantering av finansiella risker inom landstinget har framtagits en finanspolicy som utgör det ramverk av regler och riktlinjer för hantering av finansiella risker. I finanspolicyn görs ett grundläggande ställningstagande som innebär att landstinget skall bedriva en aktiv finansförvaltning. Detta innebär att landstinget har att hantera finansiella risker inom givna ramar med beaktande av kostnader för att minimera eller eliminera risker. I finanspolicyn anges att landstingets förvaltningar och helägda bolag ska avhända sig finansiella risker till Internfinans. Landstingsstyrelsen har att genom avtal med Internfinans säkerställa att den operativa finansförvaltningen bedrivs inom fastställda riskramar. Folktandvården Stockholms län AB följer finanspolicyn som ett led i hanteringen av bolagets och landstingets finansiella risker. Likviditet i Folktandvården placeras hos Landstinget genom Internfinans i enlighet med finanspolicyn. Bolaget gör inga placeringar av likviditet utöver placering hos Internfinans. Ränterisker. Förändringar i marknadsräntan påverkar Folktandvården genom att inlåning på koncernkonto kan ge en lägre avkastning samt att ett eventuellt utnyttjande av krediter riskerar att medföra högre räntekostnader. Den tid det tar för en förändring av räntan att påverka räntenettot beror på tecknade villkor genom avtal. Folktandvårdens överskottslikviditet finns placerad på koncernkonto i enlighet med finanspolicy. Skuld respektive fordran i koncernkontosystemet ränteberäknas dagligen med en rörlig räntebas till vilken en marginal kopplas. Enligt finanspolicyn skall räntan i systemet följa räntemarknadens fluktuationer och på denna grund vara kopplad till en räntebas med kort löptid. Respektive underkoncern beslutar om ränte- och kreditvillkor inom den egna underkoncernen. Räntekapitalisering sker en gång per år per den sista december för såväl skuld- som intäktsränta. Rörelsefordringar och rörelseskulder. Kundfordringar, leverantörsskulder och liknande redovisas enligt affärsdagsprincipen. Fordringar upptas till det belopp med vilket det efter individuell prövning förväntas inflyta. Rörelseskulder redovisas till upplupet anskaffningsvärde. Kundkreditrisk. Risken att Folktandvården i Stockholms län AB:s kunder inte uppfyller sina åtaganden, dvs att Folktandvården inte får betalt för sina kundfordringar, utgör en kundkreditrisk. För att begränsa risken för kreditförluster tillämpas som huvudregel kontantbetalning av patientavgifter. Vid bokning av ny behandling kontrolleras att obetalda fakturor på någon av Folktandvårdens kliniker inte föreligger för den aktuella patienten. Prisrisker. Folktandvården är i sin verksamhet utsatt för risker genom prisförändringar främst på materialkostnader, lokalkostnader och elkostnader. Risken för prisförändringar på materialkostnader begränsas av att upphandling av sådana varor sker i enlighet med Lagen om offentlig upphandling, vilket medför att priserna på aktuella produkter därmed är reglerade för en bestämd avtalsperiod. Folktandvårdens verksamhet innebär väsentliga kostnader för för hyrda lokaler. Bolaget försöker minimera risken för väsentliga prisökningar genom tecknande av långsiktiga hyresavtal. NOT 3: REVISIONSKOSTNADER Revisionsuppdrag Summa Redovisade belopp inkluderar mervärdesskatt. Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 18

19 NOTER NOT 4: LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR & SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar Sociala avgifter och avtal Pensionskostnader Av bolagets löner och andra ersättningar avser 330 tkr (322 tkr) styrelse och tkr (1 465 tkr) verkställande direktör. Av bolagets pensionskostnader avser 445 tkr (264 tkr) verkställande direktör. Av pensionskostnaden avser kr en retroaktiv höjning. Verkställande direktörens anställning omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Bolaget har rätt att säga upp verkställande direktören med omedelbar verkan. Lön utgår därvid högst under 24 månader. Om verkställande direktören erhåller annan förvärvsinkomst under dessa 24 månader, ska trots detta full uppsägningslön utgå de första 12 månaderna. För resterande 12 månader ska samordning med uppsägningslön göras på så sätt att uppsägningslönen minskas med 100% per månad av den nya förvärvsinkomsten. År 2013 har Folktandvårdens kostnad för särskild löneskatt minskat med tkr till följd av minskad pensionsavsättning. NOT 5: ÖVRIGA INTÄKTER 2013 har Folktandvården fått en återbetalning av premier för gruppsjukförsäkring. Detta till följd av att premien sänktes för år 2005 samt Återbetalningen är tkr och bokförs som övrig intäkt. Föregående år fick Folktandvården en återbetalning avseende premier för gruppsjukförsäkring 2007 och 2008 på tkr. NOT 6: RÄNTOR Ränteintäkter avser huvudsakligen Stockholms läns landsting. Räntekostnader avser huvudsakligen ränta på pensionsskuld minskade pensionsskulden till följd av förändrad diskonteringsränta. Detta innebar en lägre kostnad på tkr som bokförs som minskad finansiell kostnad. NOT 7: MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier, verktyg och installationer Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde inventarier Ombyggnationer i förhyrda lokaler Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde ombyggnationer

20 NOTER NOT 8: FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Hyror Programvarulicenser Övriga förutbetalda kostnader Upplupna intäkter, patienter Upplupna intäkter, övriga* Summa * I upplupna intäkter, övriga ingår en fordran avseende återbetalning av AFA-försäkring för åren 2005 och 2006 med tkr. NOT 9: FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Omföring av föregående års resultat enligt bolagsstämma Erhållet aktieägartillskott Årets resultat Belopp vid årets utgång Aktieägaren har lämnat villkorade aktieägartillskott som uppgår till totalt tkr, varav tkr under Fr o m 2012 redovisas koncernbidrag som en bokslutsdisposition via resultaträkningen. NOT 10: AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKNANDE FÖRPLIKTELSER Pensionsskulden har 2013 bokförts enligt upprättad prognos per 31 december från KPA Pension som en avsättning för pensioner. Den avgiftsbaserade individuella delen till Pensionsvalet AB redovisas under upplupna kostnader har diskonteringsräntan för beräkning av pensionsskulden höjts. Den resultateffekt som har uppkommit på grund av den höjda diskonteringsräntan har redovisats som minskad finansiell kostnad och uppgick till tkr. NOT 11: ÖVRIGA AVSÄTTNINGAR Avsättning vid periodens ingång Avsatt under året Ianspråktaget under perioden Summa Avsättningarna avser särskild ålderspension i samband med avtalspensionering samt ett avgångsvederlag. NOT 12: UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Sociala avgifter Semester- och löneskuld Pensioner, individuell del Särskild löneskatt, pensioner* Beräknad avkastningsskatt Upplupna löner Övriga poster Summa * I årets löneskatt ingår en engångseffekt avseende minskad pensionskostnad till följd av förändrad diskonteringsränta (3,7 mkr). 20

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003

Årsredovisning 2002/2003 OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG 1(8) Årsredovisning 2002/2003 Styrelsen för Ottsjö Lift AB får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2002-09-01 2003-08-31. Årsredovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016

NYSÄTRA FASTIGHETS AB Årsredovisning 1 januari 31 december 2016 ÅRSREDOVISNING NYSÄTRA FASTIGHETS AB Styrelsen och verkställande direktören för Nysätra Fastighets AB (556584-6077) avger härmed följande årsredovisning för tiden 1 januari 31 december 2016. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2008 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2008-01-01-- 2008-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2004/2005 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2004-09-01-- 2005-08-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2

Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Redovisningen omfattar. - Förvaltningsberättelse 2 1(8) OTTSJÖ LIFT AKTIEBOLAG Årsredovisning för räkenskapsåret 2005/2006 Styrelsen avger följande årsredovisning för verksamhetsåret 2005-09-01-- 2006-12-31 Redovisningen omfattar sid - Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009

Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Medfield Diagnostics AB Org nr 556677-9871 Årsredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Torsås Fjärrvärmenät AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015

ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 ÅRSREDOVISNING SENAB SERVICES AB 2015 1(15) Senab Services AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden.

ÅRSREDOVISNING 2014. De olika landslagen, föreningsutveckling och förbättring av tävlingsarrangemangen i landet har varit prioriterade områden. ÅRSREDOVISNING 2014 Svenska Skidskytteförbundet Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2013.05.01-2014.04.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 168 Tandvård Årsstatistik 2010 för Stockholms län och landsting 7 Tandvård Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2012 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2016 Årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Building Green in Sweden AB avger

Läs mer

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr

Röstånga Utvecklings AB (SVB) Org.nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Röstånga Utvecklings AB (SVB) avger härmed följande årsredovisning Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting

Tandvård. 166 Tandvård Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting Tandvård Tandvårdslagen syftar till god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen. Landstingen skall enligt lagen planera all tandvård inom landstingsområdet, även den tandvård som

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Hundstallet i Sverige AB

Hundstallet i Sverige AB Årsredovisning för Hundstallet i Sverige AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hundstallet i Sverige AB, får härmed avge årsredovisning för 2014 Allmänt om verksamheten

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida.

Swedwatch. Års redovisning. Org nr för räkenskapsåret (8) Styrelsen avger följande årsredovisning. Sida. 1(8) Swedwatch Org nr 802415-4737 Års redovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning - noter 2 3 4

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer