Företagarna i Finland MasterCard. t. (09) Båtresor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarna i Finland MasterCard. t. (09) 7728 6225 www.yrittajat.fi/mastercard. Båtresor"

Transkript

1

2

3 Veritas

4 MEDLEMSSERVICE 2007 Mobil- och datakommunikation Företagarna i Finland MasterCard t. (09) Båtresor t Fonecta Finder i företagarens tjänst Bränsle och brännolja * t Bränsle förmånerna med bolagens kreditkort. Kontantrabatt från Teboil med medlemskortet. * Kundnummer: t (1,64 e/samtal + lna) FVYRI (rutter) FKYRI (kryssningar) p (1,64 e/samtal + lna) Inkvartering t t Parkering Service- och korttjänster t Brännolja t Försäkringar * Korttjänster t Brännolja t Bokningskod: t Vanda t. (09) Kuopio t. (017) Rovaniemi t. (016) t. (019) t. (09) Företagarservice t Betalningsterminaler El Bokningskod: D t. (09) t. (09) t. (09) t Regionorganisationerna erbjuder egna regionala förmåner.

5 Postitiv utveckling genom samarbete Finland går mot sommartider och vårnya regering håller på att anpassa sig till sin nya roll. Kust- Österbottens Företagare (KÖF) håller också på att anpassa sig och sin verksamhet till uppgiften som fullvärdig regionorganisation inom Företagarna i Finland. Det är en process som inte varit särdeles lätt hittills och knappast kommer att vara lätt framöver heller. KÖF bildades som tvåspråkig regionorganisation för företagarna och företagarföreningarna i landskapet Österbotten. I dagens läge hör till KÖF ca 2500 av de sammanlagt ca 3000 företagarna i landskapet som är medlemmar i Företagarna i Finland. Det här utgör 83 procent av alla organiserade företagare i landskapet vilket klart visar att KÖF i den regionala intressebevakningen har välgrundad rätt att föra företagarnas talan. De tre först nämnda är typiska lokalföreningar medan Österbottens Företagarförening är en gammal re gion förening med mera vidsträckt verksamhetsområde som sträcker sig från Kristinestad i söder (Närpes och Korsnäs undantaget) till Kronoby i norr. Inom detta område finns det också några lokalföreningar som hör till Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät (EPY) eller Keski-Pohjanmaan Yrittäjät (KPY). Gott samarbete leder i allmänhet till goda resultat och därför hoppas vi på ett bra samarbete med både EPY och KPY och deras lokalföreningar. En företagarförening finns till för att betjäna sina medlemmar och bevaka deras intressen. Var och en företagare bör själv få bestämma till vilken företagarförening han/hon vill höra. Likaså bör företagarna i en lokal företagarförening genom demokratiska och stadgeenliga beslut i enlighet med föreningslagen kunna bestämma till vilken regionorganisation deras förening skall höra. Om alla parter erkänner realiteterna och varandras rätt att finnas till och verka för sina medlemmars bästa så finns det också förutsättningar för fruktbart samarbete. I dagens läge har KÖF händerna fulla med att utveckla sin medlemsservice och övrig verksamhet så att dess högt ställda målsättningarna uppfylls. KÖF fiskar inte efter vare sig grannföreningarna eller deras medlemmar, utan vill använda all energi till att bättre betjäna sina medlemmar. KÖF förbehåller sig dock rätten att serva alla sina medlemmar oberoende av var de befinner sig. Lokalföreningar inom KÖF är för närvarande Korsnäs Företagare, Närpes Företagare, Vaasan Yrittäjät och Österbottens Företagarförening. Kurt Häggblad, VD för Österbottens Företagarförening och Kust-Österbottens Företagare 5

6 Hur är det med tillgången på arbetskraft...sid 8 Bristen på yrkeskunnig arbetskraft är ett faktum inom många branscher i högkonjunkturens tidevarv. Företagsnyckeln har hört sig för hur läget över lag, samt inför sommarens semestertider, är hos några företag. De tillfrågade är verksamma inom branscher där bristen på yrkesfolk är synnerligen påtaglig: inom byggnads-, transport- samt metallbranschen. Företagsnyckeln har också pratat med en EURES-förmedlare, det vill säga en person som bland annat hjälper inhemska företag att rekrytera utländsk arbetskraft. Överlåtelse av företag blir förmånligare...sid 14 Regeringens avsikt är att lindra arvs- och gåvobeskattning med 165 miljoner. Förändringarna inom arvsbeskattningen blir större än inom gåvobeskattningen. De flesta företag befrias från arvs- och gåvobeskattning. Nationella bankkort går snart i graven..sid 16 Införandet av SEPA-betalningssystemet innebär en enhetlig betalningsrörelse över hela euro-området. Övergången innebär nyanskaffningar för många företag, och därmed kostnader. För företag med många gränsöverskridande transaktioner innebär förändringen en förenkling. Businesscoachen sparrar och stöder...sid 18 Många företagare har svårt att dra gränser mellan arbete och privatliv. Coaching kan hjälpa företagaren göra smarta val. Många företagare har nytta av att ha ett bollplank i vardagen någon att diskutera med på förtrolig nivå. Företaget kan också få konkret ekonomisk nytta - forskning i USA och England visar att ett lyckat coachingprojekt förbättrar företagets lönsamhet. De gör skärgården tillgänglig för alla...sid 20 Ta en kryssning på saltstänkta vågor, glittrande av solens strålar. Lägg till bastu och dopp och en stilla stund i solnedgången. Därtill nyrökt fisk eller annat skärgårdsgodis som får snålvattnet att rinna. Det är ett av recepten på en sommardag á la Jannes Saloon. Mässkalendern höst sid 23 Ifrågasätt hellre än gå på onödiga blåsningar...sid 24 Blåögdheten bör lämnas därhemma när man söker arbetskraft i ett främmande land. Om inte, är risken stor för att man går på en riktig snyting.

7 Företagsbilen...sid Två nygamla bilmärken kommer tillbaka Provkörning av mellanklassaren med stjärnstatus, nya Mercedes C-klass Bilnotiser Företagsnyckeln - språkrör för Finlands svenska företagare sedan 1997 Södra Finland...sid Sydspetsmässan Höstens utbildningsprogram Åland...sid Nygammal ordförande tar över Ny miljöhandbok för skärgårdsföretag Stor bredd på åländska sommarnöjen Fortsatt byggboom i Mariehamn Chefredaktör: Kurt Häggblad Tfn (06) Redaktionssekreterare: Ann-Christin Wik Tfn (06) Redaktörer: Jonny Mattsson Tfn (018) Thomas Palmgren Tfn (09) Utgivare: Företagarnas Centraldelegation rf Hantverks- o fabriksföreningen i Lovisa Södra Finlands Företagarförening Ålands Företagareförening och Österbottens Företagarförening Adress: c/o Österbottens Företagarförening Sandögatan 6, Vasa Pb 289, Vasa Österbotten...sid Företagshuset Dynamo Närpes Företagare KKC utbildar i skärgårdsområdet Hon vill hjälpa andra till framgång Världsnaturarvet lockar Kort från Österbotten Ledarskap i en utmanande värld ÖF:s rådgivningstjänster Telefon: (06) Fax: (06) Prenumerationspris: 30 euro/år Tryckeri: Fram Ab, Vasa ISSN Utgivningstidtabell år 2007 Nr Utkommer Material 1 v v v v v

8 Hur är det med tillgången på arbetskraft? Bristen på yrkeskunnig arbetskraft är ett faktum inom många branscher i högkonjunkturens tidevarv. Företagsnyckeln har hört sig för hur läget över lag, samt inför sommarens semestertider, är hos några företag. De tillfrågade är verksamma inom branscher där bristen på yrkesfolk är synnerligen påtaglig: inom byggnads-, transport- samt metallbranschen. Företagsnyckeln har också pratat med en EURES-förmedlare, det vill säga en person som bland annat hjälper inhemska företag att rekrytera utländsk arbetskraft. Fler praktiker behövs på byggen Inom byggnadsbranschen är bristen på arbetskraft så påtaglig att den hindrar tillväxtmöjligheterna. Särskilt svårt är det att hitta personer med specialkunskaper inom sektorn. Mera arbetskraft skulle betyda att vi kunde åta oss mera arbete. Bristen på arbetskraft begränsar alltså våra tillväxtmöjligheter. I dagsläget åtar vi oss precis så stor arbetsmängd som vi med nuvarande personalstyrka klarar av. Vi är så illa tvungna att rätta oss efter tillgången på yrkesfolk. Det säger Rune Nynäs, ägare till företaget Byggnads Ab Nynäs i Jakobstad. Företaget har för närvarande 19 anställda, och det antalet är tämligen konstant. Att söka arbetskraft som inte finns är helt enkelt ingen idé. Inför sommaren har Byggnads Ab Nynäs anställt fyra extra personer. Våra sommararbetare är dels studeranden från byggnadsbranschen i yrkesskolan, men också blivande ingenjörer och arkitekter har vi anställt. Sommarhalvåret är högsäsong för byggare. Men inom det här företaget har det varit full rulle året om under de senaste åren. Högsäsongen har faktiskt hållit i sig året om. Byggbranschen har vind i seglen, och bristen på yrkeskunnig arbetskraft är påtaglig. Text och foto: Anne Manner 8

9 Praktiker behövs Det är mest i det praktiska arbetet det behövs folk inom branschen. Det finns alla skäl till oro för oss inom byggnadssektorn. Återväxten inom branschen är allt annat än tryggad. Företaget Byggnads Ab Nynäs är verksamt som entreprenör åt större företag. Kommuner oh städer hör också till kunderna. Vi arbetar med både nybyggen och renoveringar, och vi har koncentrerat oss på lite större projekt. Privata egnahemsbyggen faller alltså utanför vår verksamhet. Verksamhetsområdet är Jakobstad med omnejd. Det geografiska verksamhetsområdet sträcker sig ungefär från Nykarleby i söder till Karleby i norr, och Kronoby inåt landet. Våtrum kräver specialkunskaper Situationen är snarlik inom Byggteam Kronqvist i Nykarleby. Yrkesfolk med specialkunskaper har vi särskilt stor brist på. Det är närmast murare och plattläggare, uttryckligen folk som behärskar våtrumsarbeten och har behövligt certifikat inom den sektorn, som vi har större behov av än det finns utbud på. Det säger Mikael Westerlund, områdesansvarig för byggarbetena i Nykarleby. Företaget är numera uppköpt av Byggnads Ab Forsström i Karleby, och har en större koncern bakom ryggen. Företagets byggnadsverksamhet i Nykarleby sysselsätter ca 25 pers oner. Bristen är ett faktum. Och nejdens företag kan heller inte i dagsläget hjälpas åt med att låna arbetskraft av varandra, eftersom alla lider samma brist på personal. Inför sommaren har Byggteam Kronqvist anställt extra personal. Utbildning i yrkesskola är en god grund för arbete hos oss, liksom praktisk erfarenhet av arbetena. Yngre förmågor på kommande Ett liv på vägen, med stort ansvar för både säkerhet och gods. Ett liv som omgärdas av strikta bestämmelser och övervakas av stelbenta, nitiska myndigheter. Den verkligheten delas av en åldrande skara långtradarchaufförer, men nu ser de ut att få välkommet sällskap. Återväxten är nog den största utmaningen vi har inom transportbranschen. Medelåldern bland yrkesförarna är hög. De flesta chaufförerna är mellan 45 och 63 år gamla, medan ungdomarnas intresse under en längre tid varit svalt. Men nu finns tecken som tyder på en förändring. Det säger Alf Norrgård, verkställande direktör för transportföretaget Williamsson Axel Oy Ab i Vasa. Han kan med glädje berätta att det plötsligt sökte ett rekordstort antal till förarutbildningen vid Vocana i Närpes. Antalet sökande till den senast startade kursen var så stort att alla inte kunde antas. Det är mycket positivt för branschen. Den som börjar stannar Vid Williamssons är tillgång och efterfrågan på arbetskraft i balans. Vi har tillräckligt med arbetskraft. Och omsättningen på personal är liten. Det är välkänt att den som börjar hos Williamssons, den stannar. Förutom den fasta staben har vi en lista på ersättare, som hoppar in periodvis. Den gruppen består av jordbrukare, pälsfarmare och pensionärer. Förklaringen till personalens trivsel torde finnas i företagets människosyn. Den bygger på ömsesidig respekt och hänsyn. Företaget är mycket noga med ärligheten och med att hålla sig till gällande avtal. Dessutom ska bilarna hem till Vasa efter transporterna, något som uppskattas av förarna. Företaget har omkring 30 anställda chaufförer. Av dem arbetar två även med underhåll av fordonen. Men numera anlitar vi ofta märkesverkstäder. Dagens fordon är Alf Norrgård är verkställande direktör, Katri Rosenqvist transportchef på Williamsson Axel Oy Ab. forts. nästa sida 9

10 10 utrustade med avancerad teknik som kräver specialutrustning och -kunnande. Erfarenhet A och O Nya förare belastas inte med orimliga krav från första dag. Förare utan erfarenhet får börja med att följa med en erfaren chaufför. Det är synnerligen viktigt med erfarenhet i den här branschen. Alf Norrgård berättar att alla företagets chaufförer har ADR-intyg. Det är ett bevis på att föraren behärskar hantering av farligt gods. Intyget förnyas vart femte år. Williamssons har egen terminal på Vasklot i Vasa, vilket underlättar utrikestransporterna. Företaget forslar gods främst till de nordiska länderna. Samarbete med utbildare Norrgård berättar att företaget gärna samarbetar med utbildningsenheterna, på olika sätt. Dels är praktikanter välkomna. Praktiken fungerar som inkörsport till arbetslivet, något som gynnar såväl företag som nyutexaminerade förare. Men samarbetet är aktivt också under elevernas studieperioder. Eleverna får ta hand om en del transporter i verkliga livet. Vocana har bilar där en förare och tre passagerare får plats i hytten samtidigt. Alf Norrgård understryker vikten av att eleverna får prova på sitt blivande yrkes verklighet. Ingen blir yrkesförare enbart på skolbänken. Och det handlar inte enbart om att ratta tunga fordonskombinationer. Lastning och lossning enligt godsets krav och lagens bokstav är även krävande moment. Surrning av lasten är ett ansvarsfullt arbete. Dels gäller det att hålla godset i oskadat skick under hela transporten fram till mottagaren. Men det handlar också mycket om att klara lagens krav. Tyvärr har lagens väktare ingen förståelse för branschens praktiska verklighet. Norrgård nämner ett enkelt exempel: En last med knäckebröd smulas sönder om den surras hårt. Han skakar på huvudet åt de orimliga kraven. Inga lovord över beslutsfattare Alf Norrgård är även ordförande för Utrikes- och avtalstrafikanterna i Österbotten r.f., och har ett brett perspektiv på branschens villkor. Han har åtskilligt att säga om vårt lands beslutsfattare. Och det är inga lovord han öser över dem. Ny dag, nya transporter. Föraryrket har inte lockat många unga de senaste åren, men intresset ser ut att öka nu. En buse. En typ som kör för fort och i fyllan. Det är myndigheternas syn på en yrkeschaufför. Men sanningen är en helt annan. Yrkeschaufförerna är mera sällan inblandade i olyckor än privatchaufförerna, när antalet olyckor relateras till antalet yrkeschaufförer. Han framhåller att transportbranschen har en central roll i vårt samhälle idag. Stannar bilarna, stannar samhället. Vi ser till att mat och mediciner kommer fram, att industrin kan rulla på samt mycket, mycket annat. Han påpekar att dagens lagar bygger på okunnighet hos beslutsfattarna, och att de orimliga kraven avskräcker många från ett yrke som chaufför. En yrkesförare får köra fyra och en halv timme. Sedan följer paus på 15 minuter plus en halvtimme, i rätt ordningsföljd. Sova ska föraren göra i elva timmar. I praktiken betyder det att en förare kan ha en timmes körväg fram till båten mellan Sverige och Finland, till exempel. Det kan handla om dagen före midsommarhelgen. Är det rimligt att stanna då, och spoliera hela helgen för familjen? Nix! Osund konkurrens en hotbild Alf Norrgård skulle gärna se beslutsfattarna satsa mer energi på att stävja osund konkurrens. Ryssarna tar sig in på marknaden med stormsteg. Ryska förare har dåliga löner, de kör med dåliga bilar och tankar billigt bränsle. Vidare har vi i Finland ett helt annat skattetryck över oss. Vi betalar vägavgift genom skatter, medan de ryska fordonen belastar vår infrastruktur utan att betala för sig. Däremot är konkurrensen från sydeuropeiska länder närmast obefintlig. Det är inte särskilt lockande att komma hit från sydligare breddgrader under en bister vinterdag. Blanka sommardäck och knapert med kylarvätska gör färden allt annat än behaglig.

11 Metall nyrekryterar aktivt Närpes Trä & Metall håller semesterstängt. Trots det behöver företaget extra sommarpersonal. I år har 23 personer anställts, för kortare och längre tid. Antalet sökande har varit högt. NTM, som är den officiella förkortningen av företagets namn, är en populär arbetsplats. 44 personer sökte sommararbete, och företaget anställde så många det kunde ta emot. Vi har anställt ganska många som utbildar sig vid Vocana. Det är mest yrkesskolelever vi behöver över somrarna. Och vid Vocana lär de sig mycket, så det går bra att placera de här sommararbetarna i produktionen, säger företagets personalansvariga, Hans Norrteir. Han berättar att NTM tar emot många praktikanter, som sedan återkommer som sommararbetare. En stor fördel är att de här personerna behärskar arbetet och dessutom känner till företaget. Och dagsläget är sådant att många kan räkna med att bli anställda efter slutförd utbildning. Studeranden vid Svenska yrkeshögskolan kunde börja sina sommarar- beten redan på våren, medan yrkesskol- gymnasie- och högstadieelever fick sina sommarlov senare. En del av sommararbetarna kan hållas sysselsatta trots att företaget i stort håller semesterstängt. Underhållsarbeten ska göras under sommaren. Men en del av sommarpersonalen gör också uppehåll i juli och återvänder samtidigt med den ordinarie arbetskraften. Dagsläget: projekt för nyrekrytering Idag sysselsätter NTM ungefär 300 personer. Hans Norrteir har under sina 18 år i företagets tjänst sett tiderna förändras. Efter lågkonjunkturen i början av 1990-talet har branschen haft vind i seglen. Under den senaste tiden har en obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft blivit allt mer tydlig. Under de senaste två-tre åren har det blivit svårare att hitta arbetskraft. Tidigare var utbudet och efterfrågan i god balans. För att klara nyrekryteringen har vi gått med i ett projekt, där vi samarbetar med arbetskraftsbyrån. Flera företag är involverade. Norrteir berättar att NTM har fått flera nya arbetstagare genom projektet. Fördubbling på tio år Orsaken till ökad efterfrågan på arbetskraft är den snabba tillväxten i företaget. När jag började arbeta här för 18 år sedan sysselsatte företaget drygt 100 personer. Och under den se naste tioårsperioden har en fördubbling skett. Bara ett stenkast ifrån finns ytterligare ett verksamt företag i metallbranschen. På marknaden är vi inte renodlade konkurrenter, eftersom vi har specialiserat oss på så olika produkter. Men om arbetskraften konkurrerar vi nog numera. Verksamhet på högvarv NTM:s produktion kan delas in i två Sopbilstillverkningen vid NTM har ökat kraftigt. Det betyder trängsel i utrymmena och behov av fler yrkeskunniga personer. Hans Norrteir är personalansvarig på Närpes Trä & Metall. Företaget deltar i ett projekt för att hitta arbetskraft. forts. nästa sida 11

12 huvudgrupper. Företaget tillverkar dels släpvagnar och påbyggnader till diverse lastbilar, och dels sopbilar. Produktionen är ungefär lika stor inom båda sektorerna. Den största ökningen står sopbilstillverkningen för, och det har gjort det trångt i utrymmena. En tillbyggnad skulle behövas. Vi tillverkar sex till sju sopbilar per vecka. I skrivande stund går verksamheten sannerligen på högvarv. För att klara produktionen arbetar vi övertid, för att senare övergå till att arbeta i två skift. Norrteir förklarar att företaget är tvunget att lägga på ett kol allt emellanåt. En del av avtalen är datumbestämda, och förseningar betyder böter. Våra kunder behöver naturligtvis sina bilar inom överenskommen tid. Deras verksamhet är i sin tur beroende av att vi kan leverera. Företag söker utländsk arbetskraft Intresset för utländsk arbetskraft blir allt vanligare. I Europa finns cirka 700 EURES-förmedlare, det vill säga förmedlare av europeisk arbetskraft. De hjälper företag med rekrytering utifrån och arbetssökande som vill arbeta i ett annat EU-land. Intresset för utländsk arbetskraft finns helt klart. Men det är ingen snabb eller enkel procedur det handlar om, säger Kristina Rönnblom, EURES-förmedlare stationerad vid arbetskraftsbyrån i Vasa. Hon kommer mest i kontakt med metallbranschen, där bristen på arbetskraft är synnerligen påtaglig idag. Men också jordbrukssektorn hör sig för. Förklaringen till bristen är den snabba utvecklingen från låg- till högkonjunktur. Under en tioårsperiod har situationen förändrats från stor arbetslöshet till skriande brist på yrkeskunnig arbetskraft. Visserligen finns arbetslöshet i Finland. Men det är inte alldeles lätt att få arbetsgivare och arbetstagare att mötas. Det där är ingen lätt fråga att lösa. En del arbetslösa kan omskola sig, men det går inte att tvinga folk. Och akut behov av arbetskraft kan inte lösas genom att ordna skolning. Då är en mer fungerande lösning att skaffa färdigt yrkeskunnig personal utifrån. Kristina Rönnblom understryker att den utländska arbetskraften inte är något kostnadsbesparande alternativ. Samma villkor gäller för såväl inhemsk som utländsk arbetskraft. Mycket som ska stämma Några stora skaror arbetstagare från andra länder har vi inte i Finland, trots att efterfrågan på arbetskraft är stor inom många branscher. Orsakerna är många. Behovet av arbetskraft kan vara akut, men för företagen är det svårt att fatta snabba beslut i den här frågan. Det är mycket som måste stämma. Rönnblom berättar att det först och främst gäller att hitta arbetskraft med rätt yrkeskunskap. Intresserade arbetstagare måste klara de uppgifter som företaget behöver dem till att utföra. Vidare kan språket bereda svårigheter. Omfattande pappersexercis Det är främst i Polen som den finländska arbetsmarknaden försöker rekrytera arbetstagare. Och visst finns det intresserade polacker. Men vi måste komma ihåg att en flytt till Finland är mycket mera komplicerad än när en Vasabo flyttar till Seinäjoki. Utifrån kommande arbetstagare måste först och främst ha bostad. En del har familj, andra är ensamstående. En del har varit Den finländska naturen uppskattas mycket av utländsk arbetskraft. Foto: Ann-Christin Wik 12

13 arbetslösa i sitt eget land, och har kanske inte pengar till resan. Då hänger mycket på hur arbetsgivaren här i Finland agerar. Väl här är det mycket som ska ordnas. Nyanlända måste anmäla sig hos polisen och visa upp sitt arbetsavtal. På basen av det beviljas rätt att stanna i landet. Sedan följer anmälan till magistraten, folkpensionsanstalten och skattebyrån. Rönnblom poängterar att arbetsgivaren bör veta vilket ansvar det är att anställa utländsk arbetskraft. Arbetskraften är ingen slit- och slängvara. De här människorna lämnar sitt eget land för att skapa sig och familjen en bättre framtid. Som hjälp med rekrytering, pappersexercis och integrering av hitkomna arbetstagare har projektet Myötätuuli/Medvinden startat. Resor till ort och ställe Rönnblom blir kontaktad av intresserade företag, och för ärendena vidare inom nätverket av EURESförmedlare. Jag vill helst ha annonsen på engelska. Den sänder jag till förmedlare utomlands, som i sin tur sätter in annonsen i sina register. Rönnbloms arbete innebär även resor till ort och ställe. Där ordnas intervjuer av intresserade arbetstagare. Vid årsskiftet deltog några företag i en resa i rekryteringens tecken, och nu planeras ytterligare en färd. I våras besökte Kristina Rönnblom Tjeckien. Finland kom senare igång med arbetskraftens fria rörlighet än många andra europeiska länder. Finland hade en två år lång övergångsperiod, från 1994 till Under den tiden hann rätt många intresserade söka sig till länderna som öppnade arbetsmarknaden snabbare. Från Polen sett är Finland dessutom det geografiskt mest avlägsna landet. Och språket är knepigt. Trots allt intresserar sig många för Finland. Personer som besökt vårt land eller studerat här vill ofta tillbaka hit. Många älskar den finländska naturen. Ny medlemsservice: Företagarnas radannonser Varför gå över ån efter vatten? Din blivande samarbetspartner eller den specialisthjälp du behöver finns kanske i grannbyn eller bara ett par kvarter bort. Tala om att Du finns med en förmånlig branschannons! Företagsnyckeln erbjuder nu en ny kontaktyta för medlemmar och läsare. De branschvisa radannonserna fungerar som en expertguide och hjälper Dig att hitta seriösa leverantörer eller affärspartners. Det finns mycket värdefull kompetens ute i regionerna. Alla annonsörer är medlemmar i Företagarna. Genom att vara med här når du ut till över andra företagare. En annons kostar 25 euro. Vid helårsbokning (5 nr) betalar du endast 100 euro. För att annonsera här kontakta din regionförening eller ring (06) Deadline för nästa nummer är Elinstallationer Jonel Västerskog Tfn (09) Coaching Certinova Coaching Mariehamn Tfn Nyland Åland VVS LVI-Nystedt Lovisa Tfn (019) Lanthandel Kumlinge Ahl Kumlinge Tfn (018) Elinstallationer Korpo Elservice Korpo Tfn Österbotten Bokföring Bokföringsbyrå Mattans Ab Handelsespl. 12 D 39, Vasa Tfn (06) Åboland Bokföring och revision Tili Sydwest Pargas Tfn (02) Personaltjänster Donegroup Ab Pedersöre, Jakobstad, Karleby Tfn

14 Överlåtelse av företag blir förmånligare Regeringens avsikt är att lindra arvs- och gåvobeskattning med 165 miljoner. Förändringarna inom arvsbeskattningen blir större än inom gåvobeskattningen. De flesta företag befrias från arvs- och gåvobeskattning. Förväntningarna på den nya regeringen och regeringsprogrammet är stora. Företagen befrias från arvs- och gåvoskatt, men närmare detaljer saknas i regeringsprogrammet. För tillfället kan man använda ett nedsatt värde då det gäller arv- eller gåva vid generationsskiften. Detta värde utgör 40 procent av beskattningsvärdet, i stället för fullt värde. Leena Romppainen, skatteexpert på Företagarna i Finland. De företag som kan utnyttja denna modell kommer sannolikt också att kunna utnyttja den kommande modellen. De nya reglerna gäller inte företag som inkomstbeskattas såsom privatpersoners placeringsbolag. En förutsättning är att den som tar över företaget har en ägandeandel på minst 10% och att personen fortsätter företagsverksamheten, säger Leena Romppainen, skatteexpert på Företagarna i Finland. Att fortsätta affärsverksamheten innebär att man är styrelsemedlem eller i ledande position i bolaget. Minst tio procent av aktierna bör överföras. Det är litet knepigt men det räcker nämligen inte att mor och far var för sig överför fem procent. Att ta över ett företag innebär ansvar Ett byte av ägare är alltid ett mycket känslig skede för ett företag. Den nya företagaren får närmast en arbetsplats och inte realiserbar förmögenhet. Han får ett ansvar och företagarrisk. Han bör kunna hålla kunderna nöjda och se till att de anställda har en trygg arbetsplas att komma till. Att ärva privategendom är en annan sak. Om en privatperson ärver en sommarstuga är man inte bundet i ett arbetsförhållande till sommarstugan. Den kan vid behov säljas. Ett företag kan inte säljas på fem år, om man vill Text och foto: Thomas Palmgren 14

15 ha skattelindringar. Detta förutsätter naturligtvis att man jobbat på företaget. Vi har enpersonsföretag i Finland. Man kan anta att ca 20% av dessa byter ägare eller avslutar sig verksamhet under de kommande fem åren. I denna massa finns ganska många arbetsplatser som är färdiga att tas över. Det är frågan om många arbetsplatser. Och om vi tänker på sysselsättningen utgående från generationsskiftesfrågan är det frågan om att hålla kvar de arbetsplatser vi har. De kommande förändringarna är välkomna Den politiska debatten om det är motiverat att göra företagens generationsskiften skattefria har varit rätt häftig. Utgångspunkten är att avskaffande av arvs- och gåvoskatt är näringspolitik. Det är en åtgärd som underlättar den finansiella situationen i företagen samtidigt som det blir lättare att göra generationsskiften. Det är en åtgärd inriktad på framtiden. Regeringen vill uppmuntra företagarna att i god tid söka en efterträdare och planera generationsskiftet. Man vill att företaget övergår till Rekordfå konkurser i år Under årets första kvartal registrerades endast 629 konkursansökningar vid tingsrätterna. Det är fem procent färre än samma tid ifjol och den lägsta siffran sedan mitten av 1980-talet. Enligt Statistikcentralen har antalet konkurser minskat i alla branscher utom primärnäringarna och byggsektorn. Den största minskningen har skett inom transport och IT. Antalet ansökningar om företagssanering har däremot stigit med 17 procent till 91, främst i byggsektorn. Under perioden januari-mars ansökte dessutom 761 personer om skuldsanering, en minskning med inemot 30 procent. (JM) Vi söker återförsäljare (t.ex.gårdsbutiker,torghandlare, marknadsförsäljare, special- o delikatessaffärer, cafeterior, restauranger,catering, saft- o syltfabrikörer) för våra havtorns- och saskatoonprodukter. De flesta av våra produker är ekologiska. Tag kontakt via , eller per tfn (sve) el personer som aktivt deltar i utvecklandet av bolaget. På detta sätt fortsätter verksamheten efter generationsskiftet och arbetsplatser sparas. Beskattningen lindras, i det fall man hittar en bra efterträdare. De planerade åtgärderna underlättar det kritiska skedet genom att minska de ekonomiska konsekvenserna. Efterföljaren skulle i varje fall lyfta medel ur företaget för att betala skatterna. Skattelagstiftningen lindrar beskattningen även vid ett företagsköp, men reglerna förutsätter då att efterträdaren är barn eller syskon till överlåtaren. Lindringen förverkligas på så sätt att överlåtaren eller försäljaren Messa från flyget i sommar När Finnair i juni tar i bruk sina första nya Airbus A340-plan på långrutterna till Asien blir det möjligt att skicka textmeddelanden från luften. Vid varje stol finns en satellittelefon som kan sända och ta emot mess och kortare e-postmeddelanden. Kostnaden är två dollar per styck. Det går även att ringa till andra passagerare på samma plan. Den tjänsten är gratis. De nya flygplanen sätts i trafik på linjerna från Helsingfors till Tokyo, Nagoya och Shanghai. De närmaste åren ska fem MD11-plan bytas ut mot Airbus A340. (Källa: IT-Viikko) befrias från överlåtelsevinstskatten. Detta innebär ett försäljningspris som minskar skattebördan för den som tar över företaget. Företagarna i Finland har framfört att denna regel också skulle kunna gälla företagets långtida arbetstagare. Denna målsättnings skrevs dock inte in i regeringsprogrammet. Arvs- och gåvobeskattningen är en principiellt viktig intressebevakningsfråga för Företagarna i Finland. Hittills har utveckligen följt våra linjedragningar menar Romppainen. I den förestående intressebevakningen koncentrerar vi oss också på hur beskattaren tolkar lagstiftningen. Svagt intresse för deltidssjukskrivning Möjligheten till sjukskrivning på deltid med partiell sjukpenning har inte utnyttjats i den utsträckning som förväntades när reformen planerades. Under första kvartalet kom det in bara 752 ansökningar, vilket tyder på att årsvolymen stannar långt under de förväntade Trots den tröga starten tror man på FPA att populariteten ökar allt eftersom de nya reglerna blir mera kända på arbetsmarknaden. Målet är att göra det lättare för den anställda att komma tillbaka till arbetet efter en längre sjukskrivning. (Källa: FPA-Bladet) 15

16 Nationella bankkort går snart i graven Införandet av SEPA-betalningssystemet innebär en enhetlig betalningsrörelse över hela euro-området. Övergången innebär nyanskaffningar för många företag, och därmed kostnader. För företag med många gränsöverskridande transaktioner innebär förändringen en förenkling. SEPA kräver inga omedelbara förändringar för företagens del gällande kontogireringar och direktdebiteringar. Nuvarande betalsystem fortsätter tillsvidare, och företagen kan avvakta och se hur förverkligandet börjar fortlöpa nästa år. Det säger Riitta Makkonen på Vasa Andelsbank. Hon rekommenderar att företag som håller på att investera i nya system för ekonomiförvaltning beaktar förändringen, för att undvika onödiga satsningar med kort levnadstid. Och det lönar sig för företagen att skaffa kundernas IBAN- och BICuppgifter, och även att ge de egna uppgifterna till sina handelspartners. De här uppgifterna används redan vid gränsöverskridande betalningar. SEPA-systemet innebär att alla konton ska få ny form, där de här uppgifterna ingår. ersätta de nuvarande bankkorten. Magnetband kvarstår som reservsystem på korten. Betalterminalerna måste ha godkända kortläsare som klarar chipförsedda kort. Nyaste utrustningen som finns idag duger. En uppkoppling via telefonnätet eller genom bredband av idag är helt fungerande. Uppdatering av programmen sköter leverantörerna av kortterminalerna. Den äldsta modellen, den så kallade mangeln där bankkortet läggs i och läsaren dras manuellt, försvinner småningom. Det är fortfarande tillåtet att använda läsare som bara klarar magnetband, men ansvaret vid eventuellt missbruk är solklar: Den part som saknar beredskap för mottagning av chipkort är ansvarig vid eventuellt missbruk. Makkonen understryker att det är lättare att förfalska en namnunder- Nya kortläsare duger Företag som tar emot kortbetalningar berörs i högsta grad av förändringen. Från och med nästa år beviljas inga nya nationella bankkort. Istället kommer internationella kort. De nya är försedda med ett chip, och ska under en övergångsperiod på två år helt Text och foto: Anne Manner Carita Löfmark i Saluhallen i Vasa med kortläsare av nyaste modell. Här krävs inga nyanskaffningar på grund av de nya korten. 16

17 skrift än att klura ut PIN-koden, som kunden själv kommer att knappa in i kortläsningsmaskinen framöver. Avtal med kreditlag krävs för mottagning av nya betalkort. Kostnader i klartext Osmo Louko reder ut kostnadsbilden som är gällande inom Vasa Läns Telefon. De nya maskinerna, med kortläsare för både magnetband och chip, behöver inte förnyas på grund av övergången till SEPA. Men de som bara klarar vanliga bankkort med magnetband är alltså inte anpassade till de nya behoven. Behövlig utrustning för kortbetalning kostar 400 euro. (Moms tillkommer på nämnda priser.) Tilläggsutrustning finns. Säljaren kan ha själva kortläsaren på sin sida av disken, men ha en separat PIN-pad på kundens sida, där kunden själv knappar in sin PIN-kod vid betalning. Tilläggsutrustningen kostar 195 euro. Den årliga kostnaden för uppdatering av program är 92 euro. För företag som redan har en bredbandsanslutning kostar öppningen av betalterminalen 20 euro. Månadsavgiften är 16,50 euro. Bredbandsanslutningen kan givetvis användas till mycket annat än bara betalterminalen. Men uppkopplingen förutsätter ingen dator. Företag utan dator kan alltså ha en bredbandsförbindelse. Den som tidigare inte har bredbandsanslutning betalar anslutningsavgift enligt förbindelsens hastighet. Ett annat fullgott alternativ kräver ingen fast nätförbindelse. Ett alternativ är en betalterminal som fungerar på basen av mobilabonnemang. Utrustningen kostar då 650 euro, uppdateringen 92 per år, ibruktagningen 20 och månadsavgiften är 21,50 euro. Företagare bävar för nya påhitt Guy och Carita Löfmark, företagare i Saluhallen i Vasa, har nyligen förnyat sin utrustning och uppkoppling. Vi satsade i ny utrusning i slutet av förra året. Den här maskinen har kortläsare för såväl magnetband som chip, säger Carita Löfmark. Samtidigt övergick företaget från uppkoppling via telefonnätet till bredband. Kostnaden för alltihop var densamma som VLT här ovan uppgivit. Bredbandsanslutningen försnabbar betalningarna. Tidigare tvingades kunderna ibland vänta på att telefonlinjen skulle bli fri. Vi hoppas att den här utrustningen ska hänga med ett tag nu, så vi inte tvingas köpa sprillans nytt inom kort, säger Guy Löfmark. Löfmarks bävar för nya påhitt uppifrån, i det här fallet från EU-nivå. SEPA är en förkortning av Single Euro Payments Area. EU-kommissionens, Europaparlamentets och Europeiska Centralbankens mål är ett gemensamt betalningsområde. Berör alla EU-, EES- länder samt Schweiz, sammanlagt 31 länder. Finlands Bank och bankerna inom Finansbranschens centralförbund håller i trådarna för förverkligandet i Finland Från beviljas inga nya bankkort. Helt försvinner de vid utgången av 2010, vilket kan innebära en rush om alla väntar till sista minuten. Möjliggör enhetliga betalningar nationellt samt över gränserna: överföring, direktdebitering, betalkort Torde innebära en förenkling för företag med gränsöverskridande betalningar, som kan klara sig med ett enda konto framöver Kreditkort eller kombination av debit- och kreditkort är möjliga. (debitkort är termen för de som ersätter dagens bankkort) Internationella kort så som Visa, Mastercard och Visa Electron behöver inte bytas ut Källor: Europeiska Centralbankens SEPA-broschyr, Markku Hirvonen på Finansbranschens centralförbund, Riitta Makkonen på Vasa Andelsbank. Annonsera i Företagsnyckeln! Med en annons i Företagsnyckeln når du över 3200 svenskspråkiga företagare i Södra Finland, Åboland, Åland och Österbotten. Priset för en annons med måtten 50 x 60 mm är 50 euro! Tryckfärgen är svartvit och vi förutsätter färdigt annonsmaterial. Deadline för nästa nummer är Intresserad? Ta kontakt med redaktionssekreterare Ann-Christin Wik, tfn , 17

18 Businesscoachen sparrar och stöder Många företagare har svårt att dra gränser mellan arbete och privatliv. Coaching kan hjälpa företagaren göra smarta val. Många företagare har nytta av att ha ett bollplank i vardagen någon att diskutera med på förtrolig nivå. Företaget kan också få konkret ekonomisk nytta - forskning i USA och England visar att ett lyckat coachingprojekt förbättrar företagets lönsamhet. Christina Forssell är ekonom och Maria Carlsson är jurist. Båda jobbar med coaching på företaget Novetos i Helsingfors. Forssell har vid sidan om sitt jobb spelat fotboll på landslagsnivå, den vägen har hon blivit intresserad av coaching. Carlsson jobbar även som advokat på en större advokatbyrå i Helsingfors. I advokatyrket ger hon råd åt sina klienter - som coach hjälper hon klienterna att hitta sina egna lösningar. En coach är en person som är specialiserad på att föra resultatinriktade samtal, ställa förändringsstödande frågor och använda andra metoder för att stöda klienten med sina utmaningar och målsättningar, menar Forssell. Coaching har ingenting att göra med psykoterapi, det finns ingenting som skall botas. Man är ute efter en förändring eller söker en lösning på klientens betingelser. Allt är i princip bra men kunde vara bättre. Internationellt används coaching ofta rutinmässigt för att utveckla ledningen, tillägger Carlsson. I Finland håller utvecklingen på att gå åt samma håll. Det finns ett klart behov för en utvecklingsmetod för företagsledningen som sker på individens villkor och utgående från nyckelpersonens individuella behov och utmaningar. Beslutsfattande i valsituationer Coaching behövs ofta i valsituationer eller i situationer som låst sig. Man utgår från att skapa en helhetssyn på problemställningen. Coachens största roll är att hjälpa klienten se nya möjligheter och alternativ. Då kan valet göras lättare på basen av egna värderingar och behov. Det här kan bli aktuellt när det gäller att göra större beslut om företaget t.ex. i samband med företagsköp eller omorganiseringar. Maria Carlsson och Christina Forsell Text och foto: Thomas Palmgren 18

19 Det finns specifika coachingtekniker. En viktig teknik är att se frågeställningen med nya ögon eller från nya perspektiv. Det gäller att koppla loss från föreställningen om hur saker bara är. Företagets personal har rätt till ett gott ledarskap. Coaching hjälper företagaren att leda personalen bättre, detta förbättrar personalens välmående och påverkar lönsamheten positivt menar Carlsson. Beslutsfattande innebär alltid också att prioritera bort saker, vilket ofta kan vara svårt för klienten att godta menar Forssell. När valen är gjorda, kan coachen hjälpa klienten att komma vidare med konkreta processer och målsättningar. Bättre tidsanvändning Det finns mycket litteratur om hur man kan effektivera sin tidsanvändning. Till skillnad från de flesta standardlösningar för effektivare tidsanvändning utgår coachingen från att alla klienter har sin egen tidsuppfattning. Tron på en individuell tidsuppfattning innebär att vissa tidsanvändningstekniker fungerar bättre för envar berättar Carlsson. Värdekonflikt kan stå bakom problem med tidsanvändning. Coa ch en hjälper klienten att hitta den egna tidsuppfattningen och det mest effektiva sätt att agera. En vanlig fråga är hur man skall undvika att skjuta upp saker. Tyngdpunkten är i det egna beteendet och insikten i att var och ens tidsanvändning är i ens egna händer. Många är vana att alltid svara ja ; man kan lära sig att dra gränser. Stresshantering Coachen hjälper klienten att bli medveten om de egna interna processerna, varmed man kan börja se helheten säger Forssell. Ofta reagerar vi på oväntade situationer med starka stressreaktioner som bottnar i kroppens forntida reaktion till livshotande situationer. Om stressreaktionen blir långvarig aktiveras särskilda stresshormoner som tär på immunförsvaret och inverkar negativt på hälsan. Stressreaktioner och det som orsakar stress är ofta mycket personliga. Både för mycket eller för litet arbete och stimulering kan inverka stressande. Det interaktiva systemet känslor, tankar, kropp påverkar konstant varandra. Genom negativa tankar kan en negativ känsla skapas som inverkar på kroppen. På samma sätt kan t.ex. en positiv kroppsinsats påverka både tankar och känslor på ett gynnsamt sätt. Långvarig stress kan ofta förorsakas av saker som man kan inverka på med coaching såsom svårigheter att sätta gränser mellan arbete och fritid eller undermedvetna hinder som oro för framtiden. Coaching som investering Personlig coaching kostar normalt mellan euro per gång. Normalt träffas man 1-2 gånger i månaden. Processen kan hålla på i 6-9 månader i enlighet med klientens behov. Det är inte som att klippa håret. Varje träff kräver förberedelse och allt skräddarsys - det finns inga standarprodukter. Mellan mötena ringer man eller växlar e-post vid behov. Visst kan det kännas som en investering speciellt för en ny företagare, menar Carlsson, men coachingen ger ofta svar på stora frågor som är avgörande för företagets framtid. En nöjd klient kan ha hittat ett svar på frågan om han ska sälja sitt företag eller inte, eller hur han hittar tid för sin familj vid sidan om företagandet. Rörigt skrivbord = skapande kaos En naturlig röra är effektivare än total ordning och ett kliniskt rent skrivbord. Det hävdar David Freeman och Eric Abrahamson i en färsk amerikansk bok. Författarna till A perfect mess: the hidden benefits of disorder, som är ekonomireporter respektive professor i företagsekonomi, konstaterar att ett ostädat skrivbord ofta skapar skuldkänslor, men det är helt fel. Deras forskning visar att en anställd med ett rörigt skrivbord i själva verket är effektivare än en pedant. Oredan är ofta överlägsen som arkivsystem, mer flexibel och effektiv än en oklanderlig rad med mappar. Enligt författarnas studier så använder pedanten en tredjedel mera tid än kreatören för att ta fram ett visst dokument. Dessutom tar den regelbundna städningen tid. Det tycks alltså finnas visst fog för Einsteins klassiska uttryck: om ett rörigt skrivbord speglar hur det ser ut hjärnan, vad innebär då ett tomt skrivbord? (JM) 19

20 De gör skärgården tillgänglig för alla Ta en kryssning på saltstänkta vågor, glittrande av solens strålar. Lägg till bastu och dopp och en stilla stund i solnedgången. Därtill nyrökt fisk eller annat skärgårdsgodis som får snålvattnet att rinna. Det är ett av recepten på en sommardag á la Jannes Saloon. Juhani Ahola och hans familj har speciella samarbetspartners, nämligen vädrets makter. När solen skiner och havet lockar är det trångt vid hamnen på Granskär i Vasa skärgård. Och kryssningsbåten är proppfull, men salongerna ombord är Kocken Mika Nummi förbereder en av saloonens specialiteter, laxsoppa. Den blev delikat, kan reportern intyga. tomma. Alla vill vistas i sol och vind, säger Juhani Ahola. Men också i storm och regn har skärgården sin tjusning. Ingen behöver bli nedblött ombord, och väl framme väntar mat och dryck. tillskottet av Det senaste byggnader har plats för 120 personer, och utrustas med eget kök, berättar Juhani Ahola, som kan ståta med titeln Årets företagare Brödfödan som livsstil Vägen till Granskär går över vattnet. Hit kommer dels enskilda besökare med egna båtar. Både turister och ortsbefolkning kan välja att åka med turerna som går från Inre hamnen i Vasa enligt tidtabell, eller att i grupper reservera en kryssning med valbart program. M/s Tiira tar max 60 personer inomskärs. 20

Guide för ansökan om.fi-domännamn

Guide för ansökan om.fi-domännamn Guide för ansökan om.fi-domännamn Varje finländare kan lägga upp webbsidor vare sig det handlar om ett företag, ett innebandylag, en syförening eller en privatperson. Till internets grundläggande rättigheter

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort

gemensamma Innehåll: Direktdebitering SEPAs effekter för företag ALLMÄNT betalningarnas snabbhet är i framtiden är till fördel för Betalkort GENOMFÖRANDET AV DET GEMENSAMMA EUROBETALNINGSOMRÅDET SEPA I FINLAND FRÅGOR OCH SVAR Innehåll: Allmänt Girering Direktdebitering Betalkort SEPAs effekter för företag ALLMÄNT 1. VAD ÄR SEPA? SEPA är en

Läs mer

lagstadgad olycksfallsförsäkring

lagstadgad olycksfallsförsäkring lagstadgad olycksfallsförsäkring Med specialistkunskap om sjöfartens behov På ett stormigt hav är erfarenhet guld värd. Finlands enda sjöförsäkringsbolag Alandia Försäkring har sitt ursprung i den åländska

Läs mer

11/2012 Cash Management

11/2012 Cash Management 11/2012 Cash Management Julhandeln inleds snart har du bytt den gamla betalningsknappen till en ny i webbutiken? s. 2 Den alpina säsongen inleddes i samarbete med Danske Bank s. 6 Förnyad betalningslista

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

Ålands Näringslivs trendbarometer

Ålands Näringslivs trendbarometer Företagsklimatets trendbarometer (december 2014) Ålands Näringsliv genomför tre gånger i året en barometer som syftar till att mäta de löften sittande landskapsregering har givit gällande att förbättra

Läs mer

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp

Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal. Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnveras finansieringstjänster i ett nötskal Startia för Företagare seminarium 5.11.2012 Tom Siegfrids, Finnvera Abp Finnvera Abp Finnvera är ett specialfinansieringsbolag som ägs av finska staten och

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken

Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken Landskapsregeringens verksamhetsplan 2015 med närmare inriktning på arbetsmarknadspolitiken i landskapet Fokus under år 2015 Målsättningar Under 2014 har den svaga efterfrågan på arbetskraft medfört att

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp

Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp Marjaana Aarnikka handelsråd arbets- och näringsministeriet närings- och innovationsavdelningen 8.11.2012 Lagen om tillsyn över utlänningars företagsköp trädde

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering

Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Ingela Hemming, SEB:s Företagarekonom Måndag den 21 maj 2012 Småföretagen tog stryk under första kvartalet Ljusning efter trög start på året men inhyrning kommer att gå före nyrekrytering Den 3 maj avslutade

Läs mer

Varför växer bemanningsföretagen?

Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Varför växer bemanningsföretagen? Ekonomin globaliseras, industrin rationaliseras och kompetenskraven på den moderna arbetsmarknaden ökar. I Sverige är det fortfarande

Läs mer

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen

Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen 1() Lediga arbetsplatser och rekrytering på arbetsställen Frågeformulär år 2014 T1-T14 T2 I undersökningen utreds arbetsställets lediga arbetsplatser, sökning och anställning av personal samt upplevda

Läs mer

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014

Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Konjukturbarometer för Västra Nyland 2014 Enkätens bakgrund och genomförande Hösten 2014 utarbetade Företagarna i Finland och Finnvera Abp tillsammans med arbets- och näringsministeriet SME-företagsbarometern,

Läs mer

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ

HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Välj båtförsäkring med omsorg Vi vet vad som krävs HELSINGFORS MARIEHAMN STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ Robert Rostedt Dags att lära gammal hund sitta Så fort det ges tillfälle till lite ledighet beger jag mig

Läs mer

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering

Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Arbetstidsförkortning - en dålig reglering Sammanfattning: Många tror att arbetstidsförkortning är den rätta metoden att minska arbetslösheten. Men problemet är snarare för mycket regleringar, inte för

Läs mer

ELISA BETALTERMINALTJÄNST

ELISA BETALTERMINALTJÄNST TJÄNSTEBESKRIVNING 1 (5) ELISA BETALTERMINALTJÄNST Elisa Betalterminaltjänst är en komplett service för mottagning av kortbetalningar och erbjuder företagare och småföretag snabb, säker och smidig hantering

Läs mer

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14

Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige. 1 januari - 30 juni 2015. Rapport 2015:14 Halvårsrapport - register för företag som utstationerar arbetstagare i Sverige 1 januari - 30 juni 2015 Rapport 2015:14 Halvårsrapport januari - juni 2015 Register för företag som utstationerar arbetstagare

Läs mer

SKTFs personalchefsbarometer 2010.

SKTFs personalchefsbarometer 2010. SKTFs personalchefsbarometer 2010. April 2010 Inledning SKTF publicerar nu vår personalchefsbarometer som vi i lite olika former presenterat ett par år tillbaks och som från och med nu är en årlig undersökning.

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare

Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Nationella Samordnaren utsatta EU-medborgare S2015:01 Sammanfattning av rapport om länders beskrivning av utsatta EU-medborgare Bakgrund Unionsmedborgares rätt att fritt röra och uppehålla sig i andra

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator

Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash Småföretagens ekonomiindikator Cash or Crash? Hur går det för Sveriges småföretag? Vi har hört mycket om krisens effekter i storbolagen, inledningsvis de finansiella företagen och de större

Läs mer

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga)

Uppdraget - att värna det fackliga löftet. (kopieupplaga) Uppdraget - att värna det fackliga löftet (kopieupplaga) LO För mer läsning beställ boken: Löftet löntagarna och makten på arbetets marknad från Bilda Distribution i Stockholm, telefon 08-709 05 00, e-post

Läs mer

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s

Snabbare på webben. Finland upp till 100 Mbit/s Snabbare på webben Finland upp till 100 Mbit/s 1 Innehåll 1. Vad är bredband på 100 Mbit/s? s. 2-3 4. Vad allt ger fiberoptiken? s. 6 2. Gör en investering för framtiden s. 4 5. Beställ ett snabbt bredband

Läs mer

Fresh Experts-programmet i detalj

Fresh Experts-programmet i detalj Bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet Fresh Experts-programmet för magistrar 2010 2011 Studerande Du är viktig för oss. Bli färdig och delta i Fresh Experts-programmet! Hallå

Läs mer

TE-tjänster för företag och arbetsgivare

TE-tjänster för företag och arbetsgivare TE-tjänster för företag och arbetsgivare te-tjanster.fi När företaget behöver ny kunnig arbetskraft eller om en ny situation kräver nytt kunnande, lönar det sig att utnyttja TE-tjänsterna. Vi är experter

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Eskilstunabarometern 2009

Eskilstunabarometern 2009 Resultat från Eskilstunabarometern 2009 Lokal företagsenkät genomförd i augusti 2009, målgrupp små och medelstora företag i Eskilstuna med 2-49 sysselsatta Enkäten har genomförts i samverkan mellan Eskilstuna

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

ENKÄT OM DISTANSARBETE

ENKÄT OM DISTANSARBETE ENKÄT OM DISTANSARBETE HANGÖ, PARGAS, NYSTAD RESULTAT FÖRORD I maj augusti 2007 verkställdes en Internetenkät om distansarbete i Nystad, Hangö och Pargas. Med enkäten utreddes stadsinvånarnas, deltidsinvånarnas

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 214/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av i lagen om bostadssparpremier PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås det att lagen om

Läs mer

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF

Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna satsar och färjetrafiken håller ställningarna Passagerarrederiernas Förening PRF Passagerarrederierna marknadsför Sverige och färjetrafiken håller ställningarna! Passagerarrederierna

Läs mer

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten

Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten Attitude 2012 Målgruppen för Attitude 2012 är andra årets studerande på andra stadiet. 22 gymnasier och yrkesskolor från Österbotten och Mellersta Österbotten deltog. Totalt 1094 svar. Av de svarande var

Läs mer

Hjälp att rekrytera i EU

Hjälp att rekrytera i EU Hjälp att rekrytera i EU Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik Europeiska kommissionen 1 Eures: Hjälp att rekrytera i EU Vill ditt företag bygga upp en mångkulturell, flerspråkig

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda

Tjänstemannautbyte. En möjlighet till. internationalisering. för statligt anställda Tjänstemannautbyte En möjlighet till internationalisering för statligt anställda Programmen för tjänstemannautbyte stödjer internationell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga

Läs mer

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN

NYA LOKALER I KÄRNAN AV FÖRETAGSVÄRLDEN EKOEFFEKTIVT KONTORSHUS PÅ KÄGELUDDEN www.keilaranta.fi En ny, genuint modifierbar kontorshelhet på Kägelstranden är den som ligger närmast den framtida metrostationen på Kägeludden. Trivsamma lokaler

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK

FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 1 FinnLink trafik Kapellskär - Långnäs - Nådendal FRAKTHANDBOK 2015/01 2 FRAKTHANDBOK BÄSTA FRAKTKUND! Finnlines Plc, FinnLink trafik idkar frakttrafik mellan Nådendal, Finland och Kapellskär, Sverige

Läs mer

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007

Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 Nystartsjobben en sammanställning av de första tolv veckorna. 28 mars 2007 www.nystartsjobb.se Nystartsjobben Nystartsjobben infördes den 1 januari 2007. Syftet med nystartsjobben är att stimulera arbetsgivare

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Minneslista för den som åker ut i världen

Minneslista för den som åker ut i världen Minneslista för den som åker ut i världen Det behövs mod och ihärdighet för att åka utomlands. Vardagen utomlands fungerar smidigare om man planerar sin vistelse omsorgsfullt i förväg. Minneslistan ger

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Energianskaffning, -förbrukning och -priser

Energianskaffning, -förbrukning och -priser Energi 2010 Energianskaffning, förbrukning och priser 2010, 3:e kvartalet Totalförbrukningen av energi steg med 8,8 procent under januari september Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Finländska dotterbolag utomlands 2011

Finländska dotterbolag utomlands 2011 Företag 2013 Finländska dotterbolag utomlands 2011 Finländska företag utomlands: drygt 4 600 dotterbolag i 119 länder år 2011 Enligt Statistikcentralens uppgifter bedrev finländska företag affärsverksamhet

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Finländarnas resor 2009

Finländarnas resor 2009 Transport och turism 2010 Finländarnas resor 2009 Finländarna gjorde fler fritidsresor och färre tjänsteresor år 2009 Finländarnas utlandsresor ökade år 2009 kraftigare än under åren innan och antalet

Läs mer

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden.

Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. Ungas utmaningar och möjligheter på arbetsmarknaden. En rapport från McDonald s Kortfakta om undersökningen 4 7 procent av de cirka 1000 unga personer som tillfrågats i undersökningen är oroliga för att

Läs mer

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som

1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som NÄRINGSLIV 12/13 Hoppas på en södra infart 1983, när Jakob Nelson slutade grundskolan, började han arbeta på familjens gård. Det gör han fortfarande men har nu utvidgat sitt arbetsfält som företagare på

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Yrkeskompetens för lastbils- och bussförare Att köra buss och lastbil i sitt yrke är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. För att säkerställa att alla förare har den

Läs mer

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009

Försäkringsbolagens placeringsverksamhet 2009 placeringsverksamhet 29 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund placeringsverksamhet 29 placeringsverksamhet 29 Kimmo Koivisto INNEHÅLL Allmänt... 3 placeringar 31.12.29... 4 nya

Läs mer

Migrationsinstitutet

Migrationsinstitutet Krister Björklund Forskare Migrationsinstitutet Eriksgatan 34 20100 Åbo Tel. 02-2840453, 040-7478953 krister.bjorklund@utu.fi Migrationsinstitutet http://www.migrationinstitute.fi Tio procent av Närpes

Läs mer

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09

Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 Paula & Kajsa Vinnare av Terre de Femme 2008/09 TEXT: Rikard Lehmann. FOTO: Hampus Brefelt, The Studio, Malmö Vänd blad Fair Trade - ett vinnarekoncept för Paula och Kajsa i Terre de Femmes Det skiljer

Läs mer

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18

Lokförargatan 20 722 33 Västerås www.bbmed.se Tel. 0722 60 48 18 Hej Tack för er tid och möjlighet att informera er lite om företaget och vårt utbud av tjänster. Företagets grunder går tillbaka till år 2010 då de första tankarna kring bildandet uppkom. Efter två år

Läs mer

POLFERRIES PRISLISTA / TIDTABELL 2014. Ystad - Swinoujscie Köpenhamn - Swinoujscie via Ystad. Prisvärda Polenresor med... gäller t.o.m. 31.01.

POLFERRIES PRISLISTA / TIDTABELL 2014. Ystad - Swinoujscie Köpenhamn - Swinoujscie via Ystad. Prisvärda Polenresor med... gäller t.o.m. 31.01. POLFERRIES Prisvärda Polenresor med... - Swinoujscie Köpenhamn - Swinoujscie via PRISLISTA / TIDTABELL 2014 Stockholm Nynäshamn Köpenhamn Swinoujscie Gdańsk gäller t.o.m. 31.01.2015 POLISH BALTIC SHIPPING

Läs mer

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005

Institutionen för offentlig rätt JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 JURIDISKA FAKULTETEN Institutionen för offentlig rätt FINANSRÄTT Ämnesstudier JuK, RN-kompletteringstentamen 17.10.2005 Svaren på frågorna 1, 2, 3a och 3b på skilda ark. Fråga 4 besvaras på skild svarsblankett.

Läs mer

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors

Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors 17,6,2014 Anvisningar för synskadade Helsingforsbor, som har lämnat Resetjänsten i Helsingfors Ändringar i Helsingforsbornas färdtjänst Helsingfors social- och hälsovårdsverk kommer under de närmaste månaderna

Läs mer

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm

Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Landrapport från Finland NBO:s styrelsemöte 11 november 2015 Stockholm Nyckeltal för Finland Folkmängd 5.474.289 Förväntad BNP-utveckling +/- 0 % Inflation 2014 + 1,0 % Arbetslöshet 8,8 % Bostadsbyggande

Läs mer

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare

Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Befolkning 2011 Sysselsättning 2010 Bakgrundsuppgifter om arbetslösa Över hälften av dem som var arbetslösa i slutet av år 2010 var arbetslösa även ett år tidigare Enligt Statistikcentralens sysselsättningsstatistik

Läs mer

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16

Styrelseposter i ESN Linköping verksamhetsåret 15/16 Styrelseposter i verksamhetsåret 15/16 Samtliga styrelseposter skriver testamente till sin efterträdare samt ser till att dela dessa med samtliga i styrelsen. Avgående styrelsemedlem ska finnas tillgänglig

Läs mer

Våra erbjudande och rabatter

Våra erbjudande och rabatter Den enda riktiga flygmässan i Norden Våra erbjudande och rabatter Vid beställning och full betalning: - 7% rabatt innan den 30 April - 4% rabatt innan den 30 Maj Sista beställnings- och betalningsdag:

Läs mer

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor:

Pargas stad ombeds att i sitt utlåtande särskilt svara på följande frågor: Stadsstyrelsen 58 17.03.2014 Utlåtande om Egentliga Finlands landskapsstrategi 1088/00.04.01/2014 Stadsstyrelsen 58 Beredare Näringslivschef Tomas Eklund, tfn 040 488 5675 Föredragande Stadsdirektör Folke

Läs mer

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet

I juni 2011 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet Transport och turism 0 Finländarnas resor 0, juni I juni 0 åkte finländarna på kryssning till Estland eller reste till Medelhavet I juni åkte finländarna lika ivrigt på kryssning som i fjol. Sverige förlorade

Läs mer

För personer som arbetar i lastbilsbranschen

För personer som arbetar i lastbilsbranschen För personer som arbetar i lastbilsbranschen Förare i inrikestrafik 2015 I denna broschyr presenteras löne- och andra avtalsvillkor i korthet. Kollektivavtalet gäller 1.2.2014 31.1.2017. Ordinarie arbetstid

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN

PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN 1(12) PROJEKTPLAN FÖR METALLKLUSTRET I ÖSTERBOTTEN Österbottens förbund kommer att finansiera ett kluster (utvecklingsprojekt för metallbranschen) som har en utbredning ifrån Kristinestad till och med

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

SJÖFARTSVERKET. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 (3) SJÖFARTSVERKET Generaldirektören 2000-06-05 0402-0005033 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Sjöfartsverket har regeringens uppdrag att följa upp och redovisa utvecklingen av den svenska sjöfartsnäringens

Läs mer

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD

BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD BYGGBRANSCHEN I SAMVERKAN UTVÄRDERING AV ÅTGÄRDER MOT SVARTARBETE - KONSUMENTMARKNAD MAJ 2006 2 INNEHÅLL Sammanfattande slutsatser...3 1. Effekter hos villaägare av utökat ROT-avdrag...5 2. Hushållens

Läs mer

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort!

Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! MEMO/11/4 Bryssel den 16 juni 2011 Hälsa: är du redo för semestern? Res inte utan ditt europeiska sjukförsäkringskort! Njut av semestern ta det säkra för det osäkra! Planerar du att resa inom EU eller

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013

Ekebylletinen. Bredband-TV. Nr 43 November 2013 Innehåll - Inledning - Bredband-TV - Ekonomi - Kvartersgård - Trafik, miljö och allmänna ytor - Bilkörning i området - Grannsamverkan - Höstens arbetsdag Höstmörkret smyger sig på! Sommaren var riktigt

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

I utlandet. Före resan

I utlandet. Före resan I utlandet I samband med en resa utomlands finns det flera saker som är viktiga att tänka på. För att kunna ringa och ta emot samtal med din mobil utomlands måste din svenska operatör ha ett avtal med

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se

UpplevRoslagen.se, du också! Med hopp om ett givande samarbete! Carina Gustavsson, grundare UpplevRoslagen.se I maj 2011 lanserades Roslagens första affärsdrivna destinationssajt, UpplevRoslagen.se. I dagsläget är det Roslagens enda flerspråkiga destinationssajt, välj polska, kinesiska, spanska, eller vad du vill.

Läs mer

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012

Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 2012 Transport och turism 0 Finländarnas resor Sommar 0 (...8.0) Finländarnas resor inom landet ökade under maj augusti 0 Korrigering.0.0 kl. 0.0. Detta offentliggörande ersätter offentliggörandet Finländarnas

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Statistiska centralbyråns författningssamling

Statistiska centralbyråns författningssamling Detaljerad beskrivning av insamlande uppgifter Bilaga 1 Variabler Beskrivning Undersökning Benämning Namn på rapporterande enhet. Samtliga undersökningar Adress Adress för rapporterande enhet Postnummer

Läs mer

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT

NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT NORDISK E-HANDEL FLERMARKNADSÖVERSIKT @ ERIK HAGENRUD REGIONAL EXPORTRÅDGIVARE EXPORTRÅDET NORRBOTTEN / SKELLEFTEÅ VÄNDPUNKT 2010 FEM TRENDER INOM NORDISK E-HANDEL 1. Fortsatt snabb tillväxt 93 % av nordiska

Läs mer