Företagarna i Finland MasterCard. t. (09) Båtresor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företagarna i Finland MasterCard. t. (09) 7728 6225 www.yrittajat.fi/mastercard. Båtresor"

Transkript

1

2

3 Veritas

4 MEDLEMSSERVICE 2007 Mobil- och datakommunikation Företagarna i Finland MasterCard t. (09) Båtresor t Fonecta Finder i företagarens tjänst Bränsle och brännolja * t Bränsle förmånerna med bolagens kreditkort. Kontantrabatt från Teboil med medlemskortet. * Kundnummer: t (1,64 e/samtal + lna) FVYRI (rutter) FKYRI (kryssningar) p (1,64 e/samtal + lna) Inkvartering t t Parkering Service- och korttjänster t Brännolja t Försäkringar * Korttjänster t Brännolja t Bokningskod: t Vanda t. (09) Kuopio t. (017) Rovaniemi t. (016) t. (019) t. (09) Företagarservice t Betalningsterminaler El Bokningskod: D t. (09) t. (09) t. (09) t Regionorganisationerna erbjuder egna regionala förmåner.

5 Postitiv utveckling genom samarbete Finland går mot sommartider och vårnya regering håller på att anpassa sig till sin nya roll. Kust- Österbottens Företagare (KÖF) håller också på att anpassa sig och sin verksamhet till uppgiften som fullvärdig regionorganisation inom Företagarna i Finland. Det är en process som inte varit särdeles lätt hittills och knappast kommer att vara lätt framöver heller. KÖF bildades som tvåspråkig regionorganisation för företagarna och företagarföreningarna i landskapet Österbotten. I dagens läge hör till KÖF ca 2500 av de sammanlagt ca 3000 företagarna i landskapet som är medlemmar i Företagarna i Finland. Det här utgör 83 procent av alla organiserade företagare i landskapet vilket klart visar att KÖF i den regionala intressebevakningen har välgrundad rätt att föra företagarnas talan. De tre först nämnda är typiska lokalföreningar medan Österbottens Företagarförening är en gammal re gion förening med mera vidsträckt verksamhetsområde som sträcker sig från Kristinestad i söder (Närpes och Korsnäs undantaget) till Kronoby i norr. Inom detta område finns det också några lokalföreningar som hör till Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät (EPY) eller Keski-Pohjanmaan Yrittäjät (KPY). Gott samarbete leder i allmänhet till goda resultat och därför hoppas vi på ett bra samarbete med både EPY och KPY och deras lokalföreningar. En företagarförening finns till för att betjäna sina medlemmar och bevaka deras intressen. Var och en företagare bör själv få bestämma till vilken företagarförening han/hon vill höra. Likaså bör företagarna i en lokal företagarförening genom demokratiska och stadgeenliga beslut i enlighet med föreningslagen kunna bestämma till vilken regionorganisation deras förening skall höra. Om alla parter erkänner realiteterna och varandras rätt att finnas till och verka för sina medlemmars bästa så finns det också förutsättningar för fruktbart samarbete. I dagens läge har KÖF händerna fulla med att utveckla sin medlemsservice och övrig verksamhet så att dess högt ställda målsättningarna uppfylls. KÖF fiskar inte efter vare sig grannföreningarna eller deras medlemmar, utan vill använda all energi till att bättre betjäna sina medlemmar. KÖF förbehåller sig dock rätten att serva alla sina medlemmar oberoende av var de befinner sig. Lokalföreningar inom KÖF är för närvarande Korsnäs Företagare, Närpes Företagare, Vaasan Yrittäjät och Österbottens Företagarförening. Kurt Häggblad, VD för Österbottens Företagarförening och Kust-Österbottens Företagare 5

6 Hur är det med tillgången på arbetskraft...sid 8 Bristen på yrkeskunnig arbetskraft är ett faktum inom många branscher i högkonjunkturens tidevarv. Företagsnyckeln har hört sig för hur läget över lag, samt inför sommarens semestertider, är hos några företag. De tillfrågade är verksamma inom branscher där bristen på yrkesfolk är synnerligen påtaglig: inom byggnads-, transport- samt metallbranschen. Företagsnyckeln har också pratat med en EURES-förmedlare, det vill säga en person som bland annat hjälper inhemska företag att rekrytera utländsk arbetskraft. Överlåtelse av företag blir förmånligare...sid 14 Regeringens avsikt är att lindra arvs- och gåvobeskattning med 165 miljoner. Förändringarna inom arvsbeskattningen blir större än inom gåvobeskattningen. De flesta företag befrias från arvs- och gåvobeskattning. Nationella bankkort går snart i graven..sid 16 Införandet av SEPA-betalningssystemet innebär en enhetlig betalningsrörelse över hela euro-området. Övergången innebär nyanskaffningar för många företag, och därmed kostnader. För företag med många gränsöverskridande transaktioner innebär förändringen en förenkling. Businesscoachen sparrar och stöder...sid 18 Många företagare har svårt att dra gränser mellan arbete och privatliv. Coaching kan hjälpa företagaren göra smarta val. Många företagare har nytta av att ha ett bollplank i vardagen någon att diskutera med på förtrolig nivå. Företaget kan också få konkret ekonomisk nytta - forskning i USA och England visar att ett lyckat coachingprojekt förbättrar företagets lönsamhet. De gör skärgården tillgänglig för alla...sid 20 Ta en kryssning på saltstänkta vågor, glittrande av solens strålar. Lägg till bastu och dopp och en stilla stund i solnedgången. Därtill nyrökt fisk eller annat skärgårdsgodis som får snålvattnet att rinna. Det är ett av recepten på en sommardag á la Jannes Saloon. Mässkalendern höst sid 23 Ifrågasätt hellre än gå på onödiga blåsningar...sid 24 Blåögdheten bör lämnas därhemma när man söker arbetskraft i ett främmande land. Om inte, är risken stor för att man går på en riktig snyting.

7 Företagsbilen...sid Två nygamla bilmärken kommer tillbaka Provkörning av mellanklassaren med stjärnstatus, nya Mercedes C-klass Bilnotiser Företagsnyckeln - språkrör för Finlands svenska företagare sedan 1997 Södra Finland...sid Sydspetsmässan Höstens utbildningsprogram Åland...sid Nygammal ordförande tar över Ny miljöhandbok för skärgårdsföretag Stor bredd på åländska sommarnöjen Fortsatt byggboom i Mariehamn Chefredaktör: Kurt Häggblad Tfn (06) Redaktionssekreterare: Ann-Christin Wik Tfn (06) Redaktörer: Jonny Mattsson Tfn (018) Thomas Palmgren Tfn (09) Utgivare: Företagarnas Centraldelegation rf Hantverks- o fabriksföreningen i Lovisa Södra Finlands Företagarförening Ålands Företagareförening och Österbottens Företagarförening Adress: c/o Österbottens Företagarförening Sandögatan 6, Vasa Pb 289, Vasa Österbotten...sid Företagshuset Dynamo Närpes Företagare KKC utbildar i skärgårdsområdet Hon vill hjälpa andra till framgång Världsnaturarvet lockar Kort från Österbotten Ledarskap i en utmanande värld ÖF:s rådgivningstjänster Telefon: (06) Fax: (06) Prenumerationspris: 30 euro/år Tryckeri: Fram Ab, Vasa ISSN Utgivningstidtabell år 2007 Nr Utkommer Material 1 v v v v v

8 Hur är det med tillgången på arbetskraft? Bristen på yrkeskunnig arbetskraft är ett faktum inom många branscher i högkonjunkturens tidevarv. Företagsnyckeln har hört sig för hur läget över lag, samt inför sommarens semestertider, är hos några företag. De tillfrågade är verksamma inom branscher där bristen på yrkesfolk är synnerligen påtaglig: inom byggnads-, transport- samt metallbranschen. Företagsnyckeln har också pratat med en EURES-förmedlare, det vill säga en person som bland annat hjälper inhemska företag att rekrytera utländsk arbetskraft. Fler praktiker behövs på byggen Inom byggnadsbranschen är bristen på arbetskraft så påtaglig att den hindrar tillväxtmöjligheterna. Särskilt svårt är det att hitta personer med specialkunskaper inom sektorn. Mera arbetskraft skulle betyda att vi kunde åta oss mera arbete. Bristen på arbetskraft begränsar alltså våra tillväxtmöjligheter. I dagsläget åtar vi oss precis så stor arbetsmängd som vi med nuvarande personalstyrka klarar av. Vi är så illa tvungna att rätta oss efter tillgången på yrkesfolk. Det säger Rune Nynäs, ägare till företaget Byggnads Ab Nynäs i Jakobstad. Företaget har för närvarande 19 anställda, och det antalet är tämligen konstant. Att söka arbetskraft som inte finns är helt enkelt ingen idé. Inför sommaren har Byggnads Ab Nynäs anställt fyra extra personer. Våra sommararbetare är dels studeranden från byggnadsbranschen i yrkesskolan, men också blivande ingenjörer och arkitekter har vi anställt. Sommarhalvåret är högsäsong för byggare. Men inom det här företaget har det varit full rulle året om under de senaste åren. Högsäsongen har faktiskt hållit i sig året om. Byggbranschen har vind i seglen, och bristen på yrkeskunnig arbetskraft är påtaglig. Text och foto: Anne Manner 8

9 Praktiker behövs Det är mest i det praktiska arbetet det behövs folk inom branschen. Det finns alla skäl till oro för oss inom byggnadssektorn. Återväxten inom branschen är allt annat än tryggad. Företaget Byggnads Ab Nynäs är verksamt som entreprenör åt större företag. Kommuner oh städer hör också till kunderna. Vi arbetar med både nybyggen och renoveringar, och vi har koncentrerat oss på lite större projekt. Privata egnahemsbyggen faller alltså utanför vår verksamhet. Verksamhetsområdet är Jakobstad med omnejd. Det geografiska verksamhetsområdet sträcker sig ungefär från Nykarleby i söder till Karleby i norr, och Kronoby inåt landet. Våtrum kräver specialkunskaper Situationen är snarlik inom Byggteam Kronqvist i Nykarleby. Yrkesfolk med specialkunskaper har vi särskilt stor brist på. Det är närmast murare och plattläggare, uttryckligen folk som behärskar våtrumsarbeten och har behövligt certifikat inom den sektorn, som vi har större behov av än det finns utbud på. Det säger Mikael Westerlund, områdesansvarig för byggarbetena i Nykarleby. Företaget är numera uppköpt av Byggnads Ab Forsström i Karleby, och har en större koncern bakom ryggen. Företagets byggnadsverksamhet i Nykarleby sysselsätter ca 25 pers oner. Bristen är ett faktum. Och nejdens företag kan heller inte i dagsläget hjälpas åt med att låna arbetskraft av varandra, eftersom alla lider samma brist på personal. Inför sommaren har Byggteam Kronqvist anställt extra personal. Utbildning i yrkesskola är en god grund för arbete hos oss, liksom praktisk erfarenhet av arbetena. Yngre förmågor på kommande Ett liv på vägen, med stort ansvar för både säkerhet och gods. Ett liv som omgärdas av strikta bestämmelser och övervakas av stelbenta, nitiska myndigheter. Den verkligheten delas av en åldrande skara långtradarchaufförer, men nu ser de ut att få välkommet sällskap. Återväxten är nog den största utmaningen vi har inom transportbranschen. Medelåldern bland yrkesförarna är hög. De flesta chaufförerna är mellan 45 och 63 år gamla, medan ungdomarnas intresse under en längre tid varit svalt. Men nu finns tecken som tyder på en förändring. Det säger Alf Norrgård, verkställande direktör för transportföretaget Williamsson Axel Oy Ab i Vasa. Han kan med glädje berätta att det plötsligt sökte ett rekordstort antal till förarutbildningen vid Vocana i Närpes. Antalet sökande till den senast startade kursen var så stort att alla inte kunde antas. Det är mycket positivt för branschen. Den som börjar stannar Vid Williamssons är tillgång och efterfrågan på arbetskraft i balans. Vi har tillräckligt med arbetskraft. Och omsättningen på personal är liten. Det är välkänt att den som börjar hos Williamssons, den stannar. Förutom den fasta staben har vi en lista på ersättare, som hoppar in periodvis. Den gruppen består av jordbrukare, pälsfarmare och pensionärer. Förklaringen till personalens trivsel torde finnas i företagets människosyn. Den bygger på ömsesidig respekt och hänsyn. Företaget är mycket noga med ärligheten och med att hålla sig till gällande avtal. Dessutom ska bilarna hem till Vasa efter transporterna, något som uppskattas av förarna. Företaget har omkring 30 anställda chaufförer. Av dem arbetar två även med underhåll av fordonen. Men numera anlitar vi ofta märkesverkstäder. Dagens fordon är Alf Norrgård är verkställande direktör, Katri Rosenqvist transportchef på Williamsson Axel Oy Ab. forts. nästa sida 9

10 10 utrustade med avancerad teknik som kräver specialutrustning och -kunnande. Erfarenhet A och O Nya förare belastas inte med orimliga krav från första dag. Förare utan erfarenhet får börja med att följa med en erfaren chaufför. Det är synnerligen viktigt med erfarenhet i den här branschen. Alf Norrgård berättar att alla företagets chaufförer har ADR-intyg. Det är ett bevis på att föraren behärskar hantering av farligt gods. Intyget förnyas vart femte år. Williamssons har egen terminal på Vasklot i Vasa, vilket underlättar utrikestransporterna. Företaget forslar gods främst till de nordiska länderna. Samarbete med utbildare Norrgård berättar att företaget gärna samarbetar med utbildningsenheterna, på olika sätt. Dels är praktikanter välkomna. Praktiken fungerar som inkörsport till arbetslivet, något som gynnar såväl företag som nyutexaminerade förare. Men samarbetet är aktivt också under elevernas studieperioder. Eleverna får ta hand om en del transporter i verkliga livet. Vocana har bilar där en förare och tre passagerare får plats i hytten samtidigt. Alf Norrgård understryker vikten av att eleverna får prova på sitt blivande yrkes verklighet. Ingen blir yrkesförare enbart på skolbänken. Och det handlar inte enbart om att ratta tunga fordonskombinationer. Lastning och lossning enligt godsets krav och lagens bokstav är även krävande moment. Surrning av lasten är ett ansvarsfullt arbete. Dels gäller det att hålla godset i oskadat skick under hela transporten fram till mottagaren. Men det handlar också mycket om att klara lagens krav. Tyvärr har lagens väktare ingen förståelse för branschens praktiska verklighet. Norrgård nämner ett enkelt exempel: En last med knäckebröd smulas sönder om den surras hårt. Han skakar på huvudet åt de orimliga kraven. Inga lovord över beslutsfattare Alf Norrgård är även ordförande för Utrikes- och avtalstrafikanterna i Österbotten r.f., och har ett brett perspektiv på branschens villkor. Han har åtskilligt att säga om vårt lands beslutsfattare. Och det är inga lovord han öser över dem. Ny dag, nya transporter. Föraryrket har inte lockat många unga de senaste åren, men intresset ser ut att öka nu. En buse. En typ som kör för fort och i fyllan. Det är myndigheternas syn på en yrkeschaufför. Men sanningen är en helt annan. Yrkeschaufförerna är mera sällan inblandade i olyckor än privatchaufförerna, när antalet olyckor relateras till antalet yrkeschaufförer. Han framhåller att transportbranschen har en central roll i vårt samhälle idag. Stannar bilarna, stannar samhället. Vi ser till att mat och mediciner kommer fram, att industrin kan rulla på samt mycket, mycket annat. Han påpekar att dagens lagar bygger på okunnighet hos beslutsfattarna, och att de orimliga kraven avskräcker många från ett yrke som chaufför. En yrkesförare får köra fyra och en halv timme. Sedan följer paus på 15 minuter plus en halvtimme, i rätt ordningsföljd. Sova ska föraren göra i elva timmar. I praktiken betyder det att en förare kan ha en timmes körväg fram till båten mellan Sverige och Finland, till exempel. Det kan handla om dagen före midsommarhelgen. Är det rimligt att stanna då, och spoliera hela helgen för familjen? Nix! Osund konkurrens en hotbild Alf Norrgård skulle gärna se beslutsfattarna satsa mer energi på att stävja osund konkurrens. Ryssarna tar sig in på marknaden med stormsteg. Ryska förare har dåliga löner, de kör med dåliga bilar och tankar billigt bränsle. Vidare har vi i Finland ett helt annat skattetryck över oss. Vi betalar vägavgift genom skatter, medan de ryska fordonen belastar vår infrastruktur utan att betala för sig. Däremot är konkurrensen från sydeuropeiska länder närmast obefintlig. Det är inte särskilt lockande att komma hit från sydligare breddgrader under en bister vinterdag. Blanka sommardäck och knapert med kylarvätska gör färden allt annat än behaglig.

11 Metall nyrekryterar aktivt Närpes Trä & Metall håller semesterstängt. Trots det behöver företaget extra sommarpersonal. I år har 23 personer anställts, för kortare och längre tid. Antalet sökande har varit högt. NTM, som är den officiella förkortningen av företagets namn, är en populär arbetsplats. 44 personer sökte sommararbete, och företaget anställde så många det kunde ta emot. Vi har anställt ganska många som utbildar sig vid Vocana. Det är mest yrkesskolelever vi behöver över somrarna. Och vid Vocana lär de sig mycket, så det går bra att placera de här sommararbetarna i produktionen, säger företagets personalansvariga, Hans Norrteir. Han berättar att NTM tar emot många praktikanter, som sedan återkommer som sommararbetare. En stor fördel är att de här personerna behärskar arbetet och dessutom känner till företaget. Och dagsläget är sådant att många kan räkna med att bli anställda efter slutförd utbildning. Studeranden vid Svenska yrkeshögskolan kunde börja sina sommarar- beten redan på våren, medan yrkesskol- gymnasie- och högstadieelever fick sina sommarlov senare. En del av sommararbetarna kan hållas sysselsatta trots att företaget i stort håller semesterstängt. Underhållsarbeten ska göras under sommaren. Men en del av sommarpersonalen gör också uppehåll i juli och återvänder samtidigt med den ordinarie arbetskraften. Dagsläget: projekt för nyrekrytering Idag sysselsätter NTM ungefär 300 personer. Hans Norrteir har under sina 18 år i företagets tjänst sett tiderna förändras. Efter lågkonjunkturen i början av 1990-talet har branschen haft vind i seglen. Under den senaste tiden har en obalans mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft blivit allt mer tydlig. Under de senaste två-tre åren har det blivit svårare att hitta arbetskraft. Tidigare var utbudet och efterfrågan i god balans. För att klara nyrekryteringen har vi gått med i ett projekt, där vi samarbetar med arbetskraftsbyrån. Flera företag är involverade. Norrteir berättar att NTM har fått flera nya arbetstagare genom projektet. Fördubbling på tio år Orsaken till ökad efterfrågan på arbetskraft är den snabba tillväxten i företaget. När jag började arbeta här för 18 år sedan sysselsatte företaget drygt 100 personer. Och under den se naste tioårsperioden har en fördubbling skett. Bara ett stenkast ifrån finns ytterligare ett verksamt företag i metallbranschen. På marknaden är vi inte renodlade konkurrenter, eftersom vi har specialiserat oss på så olika produkter. Men om arbetskraften konkurrerar vi nog numera. Verksamhet på högvarv NTM:s produktion kan delas in i två Sopbilstillverkningen vid NTM har ökat kraftigt. Det betyder trängsel i utrymmena och behov av fler yrkeskunniga personer. Hans Norrteir är personalansvarig på Närpes Trä & Metall. Företaget deltar i ett projekt för att hitta arbetskraft. forts. nästa sida 11

12 huvudgrupper. Företaget tillverkar dels släpvagnar och påbyggnader till diverse lastbilar, och dels sopbilar. Produktionen är ungefär lika stor inom båda sektorerna. Den största ökningen står sopbilstillverkningen för, och det har gjort det trångt i utrymmena. En tillbyggnad skulle behövas. Vi tillverkar sex till sju sopbilar per vecka. I skrivande stund går verksamheten sannerligen på högvarv. För att klara produktionen arbetar vi övertid, för att senare övergå till att arbeta i två skift. Norrteir förklarar att företaget är tvunget att lägga på ett kol allt emellanåt. En del av avtalen är datumbestämda, och förseningar betyder böter. Våra kunder behöver naturligtvis sina bilar inom överenskommen tid. Deras verksamhet är i sin tur beroende av att vi kan leverera. Företag söker utländsk arbetskraft Intresset för utländsk arbetskraft blir allt vanligare. I Europa finns cirka 700 EURES-förmedlare, det vill säga förmedlare av europeisk arbetskraft. De hjälper företag med rekrytering utifrån och arbetssökande som vill arbeta i ett annat EU-land. Intresset för utländsk arbetskraft finns helt klart. Men det är ingen snabb eller enkel procedur det handlar om, säger Kristina Rönnblom, EURES-förmedlare stationerad vid arbetskraftsbyrån i Vasa. Hon kommer mest i kontakt med metallbranschen, där bristen på arbetskraft är synnerligen påtaglig idag. Men också jordbrukssektorn hör sig för. Förklaringen till bristen är den snabba utvecklingen från låg- till högkonjunktur. Under en tioårsperiod har situationen förändrats från stor arbetslöshet till skriande brist på yrkeskunnig arbetskraft. Visserligen finns arbetslöshet i Finland. Men det är inte alldeles lätt att få arbetsgivare och arbetstagare att mötas. Det där är ingen lätt fråga att lösa. En del arbetslösa kan omskola sig, men det går inte att tvinga folk. Och akut behov av arbetskraft kan inte lösas genom att ordna skolning. Då är en mer fungerande lösning att skaffa färdigt yrkeskunnig personal utifrån. Kristina Rönnblom understryker att den utländska arbetskraften inte är något kostnadsbesparande alternativ. Samma villkor gäller för såväl inhemsk som utländsk arbetskraft. Mycket som ska stämma Några stora skaror arbetstagare från andra länder har vi inte i Finland, trots att efterfrågan på arbetskraft är stor inom många branscher. Orsakerna är många. Behovet av arbetskraft kan vara akut, men för företagen är det svårt att fatta snabba beslut i den här frågan. Det är mycket som måste stämma. Rönnblom berättar att det först och främst gäller att hitta arbetskraft med rätt yrkeskunskap. Intresserade arbetstagare måste klara de uppgifter som företaget behöver dem till att utföra. Vidare kan språket bereda svårigheter. Omfattande pappersexercis Det är främst i Polen som den finländska arbetsmarknaden försöker rekrytera arbetstagare. Och visst finns det intresserade polacker. Men vi måste komma ihåg att en flytt till Finland är mycket mera komplicerad än när en Vasabo flyttar till Seinäjoki. Utifrån kommande arbetstagare måste först och främst ha bostad. En del har familj, andra är ensamstående. En del har varit Den finländska naturen uppskattas mycket av utländsk arbetskraft. Foto: Ann-Christin Wik 12

13 arbetslösa i sitt eget land, och har kanske inte pengar till resan. Då hänger mycket på hur arbetsgivaren här i Finland agerar. Väl här är det mycket som ska ordnas. Nyanlända måste anmäla sig hos polisen och visa upp sitt arbetsavtal. På basen av det beviljas rätt att stanna i landet. Sedan följer anmälan till magistraten, folkpensionsanstalten och skattebyrån. Rönnblom poängterar att arbetsgivaren bör veta vilket ansvar det är att anställa utländsk arbetskraft. Arbetskraften är ingen slit- och slängvara. De här människorna lämnar sitt eget land för att skapa sig och familjen en bättre framtid. Som hjälp med rekrytering, pappersexercis och integrering av hitkomna arbetstagare har projektet Myötätuuli/Medvinden startat. Resor till ort och ställe Rönnblom blir kontaktad av intresserade företag, och för ärendena vidare inom nätverket av EURESförmedlare. Jag vill helst ha annonsen på engelska. Den sänder jag till förmedlare utomlands, som i sin tur sätter in annonsen i sina register. Rönnbloms arbete innebär även resor till ort och ställe. Där ordnas intervjuer av intresserade arbetstagare. Vid årsskiftet deltog några företag i en resa i rekryteringens tecken, och nu planeras ytterligare en färd. I våras besökte Kristina Rönnblom Tjeckien. Finland kom senare igång med arbetskraftens fria rörlighet än många andra europeiska länder. Finland hade en två år lång övergångsperiod, från 1994 till Under den tiden hann rätt många intresserade söka sig till länderna som öppnade arbetsmarknaden snabbare. Från Polen sett är Finland dessutom det geografiskt mest avlägsna landet. Och språket är knepigt. Trots allt intresserar sig många för Finland. Personer som besökt vårt land eller studerat här vill ofta tillbaka hit. Många älskar den finländska naturen. Ny medlemsservice: Företagarnas radannonser Varför gå över ån efter vatten? Din blivande samarbetspartner eller den specialisthjälp du behöver finns kanske i grannbyn eller bara ett par kvarter bort. Tala om att Du finns med en förmånlig branschannons! Företagsnyckeln erbjuder nu en ny kontaktyta för medlemmar och läsare. De branschvisa radannonserna fungerar som en expertguide och hjälper Dig att hitta seriösa leverantörer eller affärspartners. Det finns mycket värdefull kompetens ute i regionerna. Alla annonsörer är medlemmar i Företagarna. Genom att vara med här når du ut till över andra företagare. En annons kostar 25 euro. Vid helårsbokning (5 nr) betalar du endast 100 euro. För att annonsera här kontakta din regionförening eller ring (06) Deadline för nästa nummer är Elinstallationer Jonel Västerskog Tfn (09) Coaching Certinova Coaching Mariehamn Tfn Nyland Åland VVS LVI-Nystedt Lovisa Tfn (019) Lanthandel Kumlinge Ahl Kumlinge Tfn (018) Elinstallationer Korpo Elservice Korpo Tfn Österbotten Bokföring Bokföringsbyrå Mattans Ab Handelsespl. 12 D 39, Vasa Tfn (06) Åboland Bokföring och revision Tili Sydwest Pargas Tfn (02) Personaltjänster Donegroup Ab Pedersöre, Jakobstad, Karleby Tfn

14 Överlåtelse av företag blir förmånligare Regeringens avsikt är att lindra arvs- och gåvobeskattning med 165 miljoner. Förändringarna inom arvsbeskattningen blir större än inom gåvobeskattningen. De flesta företag befrias från arvs- och gåvobeskattning. Förväntningarna på den nya regeringen och regeringsprogrammet är stora. Företagen befrias från arvs- och gåvoskatt, men närmare detaljer saknas i regeringsprogrammet. För tillfället kan man använda ett nedsatt värde då det gäller arv- eller gåva vid generationsskiften. Detta värde utgör 40 procent av beskattningsvärdet, i stället för fullt värde. Leena Romppainen, skatteexpert på Företagarna i Finland. De företag som kan utnyttja denna modell kommer sannolikt också att kunna utnyttja den kommande modellen. De nya reglerna gäller inte företag som inkomstbeskattas såsom privatpersoners placeringsbolag. En förutsättning är att den som tar över företaget har en ägandeandel på minst 10% och att personen fortsätter företagsverksamheten, säger Leena Romppainen, skatteexpert på Företagarna i Finland. Att fortsätta affärsverksamheten innebär att man är styrelsemedlem eller i ledande position i bolaget. Minst tio procent av aktierna bör överföras. Det är litet knepigt men det räcker nämligen inte att mor och far var för sig överför fem procent. Att ta över ett företag innebär ansvar Ett byte av ägare är alltid ett mycket känslig skede för ett företag. Den nya företagaren får närmast en arbetsplats och inte realiserbar förmögenhet. Han får ett ansvar och företagarrisk. Han bör kunna hålla kunderna nöjda och se till att de anställda har en trygg arbetsplas att komma till. Att ärva privategendom är en annan sak. Om en privatperson ärver en sommarstuga är man inte bundet i ett arbetsförhållande till sommarstugan. Den kan vid behov säljas. Ett företag kan inte säljas på fem år, om man vill Text och foto: Thomas Palmgren 14

15 ha skattelindringar. Detta förutsätter naturligtvis att man jobbat på företaget. Vi har enpersonsföretag i Finland. Man kan anta att ca 20% av dessa byter ägare eller avslutar sig verksamhet under de kommande fem åren. I denna massa finns ganska många arbetsplatser som är färdiga att tas över. Det är frågan om många arbetsplatser. Och om vi tänker på sysselsättningen utgående från generationsskiftesfrågan är det frågan om att hålla kvar de arbetsplatser vi har. De kommande förändringarna är välkomna Den politiska debatten om det är motiverat att göra företagens generationsskiften skattefria har varit rätt häftig. Utgångspunkten är att avskaffande av arvs- och gåvoskatt är näringspolitik. Det är en åtgärd som underlättar den finansiella situationen i företagen samtidigt som det blir lättare att göra generationsskiften. Det är en åtgärd inriktad på framtiden. Regeringen vill uppmuntra företagarna att i god tid söka en efterträdare och planera generationsskiftet. Man vill att företaget övergår till Rekordfå konkurser i år Under årets första kvartal registrerades endast 629 konkursansökningar vid tingsrätterna. Det är fem procent färre än samma tid ifjol och den lägsta siffran sedan mitten av 1980-talet. Enligt Statistikcentralen har antalet konkurser minskat i alla branscher utom primärnäringarna och byggsektorn. Den största minskningen har skett inom transport och IT. Antalet ansökningar om företagssanering har däremot stigit med 17 procent till 91, främst i byggsektorn. Under perioden januari-mars ansökte dessutom 761 personer om skuldsanering, en minskning med inemot 30 procent. (JM) Vi söker återförsäljare (t.ex.gårdsbutiker,torghandlare, marknadsförsäljare, special- o delikatessaffärer, cafeterior, restauranger,catering, saft- o syltfabrikörer) för våra havtorns- och saskatoonprodukter. De flesta av våra produker är ekologiska. Tag kontakt via , eller per tfn (sve) el personer som aktivt deltar i utvecklandet av bolaget. På detta sätt fortsätter verksamheten efter generationsskiftet och arbetsplatser sparas. Beskattningen lindras, i det fall man hittar en bra efterträdare. De planerade åtgärderna underlättar det kritiska skedet genom att minska de ekonomiska konsekvenserna. Efterföljaren skulle i varje fall lyfta medel ur företaget för att betala skatterna. Skattelagstiftningen lindrar beskattningen även vid ett företagsköp, men reglerna förutsätter då att efterträdaren är barn eller syskon till överlåtaren. Lindringen förverkligas på så sätt att överlåtaren eller försäljaren Messa från flyget i sommar När Finnair i juni tar i bruk sina första nya Airbus A340-plan på långrutterna till Asien blir det möjligt att skicka textmeddelanden från luften. Vid varje stol finns en satellittelefon som kan sända och ta emot mess och kortare e-postmeddelanden. Kostnaden är två dollar per styck. Det går även att ringa till andra passagerare på samma plan. Den tjänsten är gratis. De nya flygplanen sätts i trafik på linjerna från Helsingfors till Tokyo, Nagoya och Shanghai. De närmaste åren ska fem MD11-plan bytas ut mot Airbus A340. (Källa: IT-Viikko) befrias från överlåtelsevinstskatten. Detta innebär ett försäljningspris som minskar skattebördan för den som tar över företaget. Företagarna i Finland har framfört att denna regel också skulle kunna gälla företagets långtida arbetstagare. Denna målsättnings skrevs dock inte in i regeringsprogrammet. Arvs- och gåvobeskattningen är en principiellt viktig intressebevakningsfråga för Företagarna i Finland. Hittills har utveckligen följt våra linjedragningar menar Romppainen. I den förestående intressebevakningen koncentrerar vi oss också på hur beskattaren tolkar lagstiftningen. Svagt intresse för deltidssjukskrivning Möjligheten till sjukskrivning på deltid med partiell sjukpenning har inte utnyttjats i den utsträckning som förväntades när reformen planerades. Under första kvartalet kom det in bara 752 ansökningar, vilket tyder på att årsvolymen stannar långt under de förväntade Trots den tröga starten tror man på FPA att populariteten ökar allt eftersom de nya reglerna blir mera kända på arbetsmarknaden. Målet är att göra det lättare för den anställda att komma tillbaka till arbetet efter en längre sjukskrivning. (Källa: FPA-Bladet) 15

Låt dina trycksaker BLOMSTRA!

Låt dina trycksaker BLOMSTRA! Veritas www.fram.fi Låt dina trycksaker BLOMSTRA! www.fram.fi Människans uppfattning om naturens färger baserar sig på sinnesförnimmelser. I tryckeriet förvandlas sinnesförnimmelsen genom det digitala

Läs mer

S:t Petersburg 5-8 april

S:t Petersburg 5-8 april S:t Petersburg 5-8 april P R O G R A M Lördag 5.4 Start med tåg från Helsingfors järnvägsstation, samling kl. 15, ankomst S:t Petersburg sen kväll. Transport till hotellet. Söndag 6.4 Stadsrundtur med

Läs mer

Utvecklingsdialog i Västra Nyland

Utvecklingsdialog i Västra Nyland Utvecklingsdialog i Västra Nyland All utveckling kräver dialog! Då dialogen avtar, må det sedan vara en organisation, ett företag eller en familj, upphör samtidigt utvecklingen och ett stadium av förtvining

Läs mer

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten

Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur endast el från vind och vatten Kraft&Kultur är ett av Nordens största helt gröna elbolag. Vi levererar enbart el från förnybara energikällor såsom vind och vatten. Inget kol. Ingen olja. Ingen

Läs mer

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer:

Företagsnyckeln KLOKA FÖRETAGARE HAR KRISBEREDSKAP DE SMARTASTE FÖRBEREDER REDAN NÄSTA UPPGÅNG. I detta nummer: Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 2/2009 Reagera i tid - viktigt för företagaren att säkerställa sin ekonomiska ställning s. 16-17 Lean production

Läs mer

Vi har tid för dig! www.aktia.fi

Vi har tid för dig! www.aktia.fi www.aktia.fi Vi har tid för dig! Noggrann planering av affärsverksamheten är en grundpelare för framgång rätt bank- och försäkringstjänster ger verksamheten den nödvändiga grundtryggheten. Vi kartlägger

Läs mer

Företagsnyckeln. Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning drog fullt hus s. 28

Företagsnyckeln. Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning drog fullt hus s. 28 Företagsnyckeln En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2011 Foto: Daniel Eriksson, Ålandstidningen Hur klarar sm-företagen nya krav? Nätfakturan - här för att stanna s. 16 Företagarkryssning

Läs mer

Företagarna i Finland MasterCard. t. (09) 7728 6225 www.yrittajat.fi/mastercard. Båtresor

Företagarna i Finland MasterCard. t. (09) 7728 6225 www.yrittajat.fi/mastercard. Båtresor Veritas MEDLEMSSERVICE 2007 Mobil- och datakommunikation Företagarna i Finland MasterCard t. (09) 7728 6225 www.yrittajat.fi/mastercard Båtresor t. 0200 18818 www.sonera.fi/yrittajille Fonecta Finder

Läs mer

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009

Företagsnyckeln. FC på riksdagsbesök s. 6. I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Företagsnyckeln I detta nummer: En gemensam tidning för svenskspråkiga företagare inom FiF 1/2009 Max Lindholm - ny svensk ombudsman på FiF Viktigt att företagaren ser över sin framtida trygghet Framtidens

Läs mer

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s.

LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014. SME-företagen är en kraftresurs. i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. LEDARE Man kan alltid skapa något nytt s. 3 2 / 2014 SME-företagen är en kraftresurs i Egentliga Finlands skärgårdskommuner s. 8 9 INNEHÅLL BYGG & FASTIGHETER 2/2014 LEDARE ARMI MURTO 3 AKTUELLT FIF 4

Läs mer

Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor

Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor Nr 2/ 2008 9 MAJ 16 juni Raka svar! De åländska politiska partierna svarar på sjöfartspolitiska frågor Intervju med Martin Saarikangas Nya globala miljökrav Sjöfartspaketet äntligen på väg www.mpl.fi BOOKIT

Läs mer

Uppror mot kortavgifter!

Uppror mot kortavgifter! Nr 4 November 2013 Uppror mot kortavgifter! Lagskolan, del 4 Skaffa hjärtstartare! Central styrning eller entreprenör? DÄR DRÖMMAR FÖDS OCH ENTUSIASTER MÖTS! Med våra tidningar erbjuds dina kunder fartfyllda

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län

Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Affärsutveckling ger tillväxt exempel från 21 län Fler broschyrer kan beställas från tillvaxtverket.se/publikationer Har du frågor om denna publikation, kontakta: Gunilla Thorstensson Telefon växel, 08-681

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Livet efter Expertkonkursen

Livet efter Expertkonkursen Nr 1 april 2014 Livet efter Expertkonkursen Tvistelösning Expertkonkursen Bluff-faktureombudsmannen FORTNOX SMÅFÖRETAGENS BÄSTA VÄN Inga startavgifter Inga installationer Fria uppdateringar Månadsavgift

Läs mer

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer.

Pink Polo! I Förenade Arabemiraten firades en ljusröd månad i kampen mot bröstcancer. Samhälle och Socialt Utbud Tidningen som för den finlandssvenska handikappades talan och granskar det sociala utbudet ISSN 1795-410X Prenumerera för 12 5/2012 December Foto: Daniela Andersson Pink Polo!

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9

Produktion: Sveriges riksbank och Bacon Annonsbyrå AB. Foto: Johan Westin. Tryck: Rätt Grafiska. Stockholm, maj 2011. isbn 978-91-89612-54-9 Riksbankens roll i samhällsekonomin S v e r i g e s R i k s b a n k Läsanvisning Som alla andra myndigheter har Riksbanken ett ansvar att förklara för medborgarna i Sverige vilken roll vi har i samhället

Läs mer

Jennimaria arbetar grönt Framtidens jobb här finns de Studieliv på fem orter. J b Dax. Löntagarens bilaga för yrkesstuderande mars 2010

Jennimaria arbetar grönt Framtidens jobb här finns de Studieliv på fem orter. J b Dax. Löntagarens bilaga för yrkesstuderande mars 2010 Jennimaria arbetar grönt Framtidens jobb här finns de Studieliv på fem orter J b Dax o Löntagarens bilaga för yrkesstuderande mars 2010 2 JobDax innehåll 3 4 6 8 10 12 CV-guide 13 14 En arbetsplats i tiden

Läs mer

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING

LIVSVIKTIG EUROPALANSERING #4 2014 s.3 s.8 s.10 s.11 s.12 Färre anmärkningar i a-mål betalningsfrist kan förlängas med 14 dagar När du vill sälja: Vänta inte för länge Hårda tag mot penningtvätt Svea Ekonomi och Pagero utökar sitt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB

SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland. Av Dotank AB SAMMANSTÄLLNING FÖRETAGARES BEHOV AV STÖDSYSTEMET för Det företagsamma Värmland Av Dotank AB 2012 Inledning Nedan följer en sammanställning över fem grupper med företagare som diskuterat stöd för entreprenörskap

Läs mer

Nya kassalagen klarar du kraven?

Nya kassalagen klarar du kraven? GRATIS TIDNING! Tidningen för Edison Solutions kunder Nr 4 2009 Nya kassalagen klarar du kraven? Vad är företaget värt? Nya fakturamodellen för husarbete Spotify det krävs ett visst mått av galenskap...

Läs mer

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018

Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 Drömmen om ett bättre liv Framtidsbild 2018 DRÖMMEN OM ETT BÄTTRE LIV 1 Förord För att vi ska kunna utveckla verksamheten tillsammans är det viktigt att det finns en tydlig färdriktning. Med det här dokumentet

Läs mer

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen

Liv Mikkola-Karlström stannar på scen EN BILAGA FRÅN ÅLANDSTIDNINGEN TORSDAG 15 APRIL 2010 Liv SJOEva Artister som Mikkola-Karlström stannar på scen vill locka unga till sjöss Sjölivet är kanske inget för de artister som uppträder på Sjöfartens

Läs mer

Trafikkaoset i Stockholm

Trafikkaoset i Stockholm Nummer 2 Juli 2014. Pris 35 kr Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm En tidning från Fokus i valrörelsen Enklare regler Ja tack! Bygg ditt varumärke steg för att hitta

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer