PHR000-2,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PHR000-2, 2012-06-16"

Transkript

1 ,

2 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation Förmåner Mobiltelefoner Medarbetarinformation Alkohol och drog policy Jämställdhet Diskriminering (Mångfald) Arbetstid Övertid Lön Tidrapporter Semester Ledigheter Sjukdom Arbetsmiljö policy Hemarbete Säkerhet Kontaktpersoner... 27

3 3 (27) Inledning Välkommen till TechROi AB Syftet med personalhandboken är att den enkelt ska kunna klargöra vår policys samt regler och samtidigt förtydliga texter ur lagen, så att vi tillsammans ska få en klar bild av vad som gäller när man är anställd på TechROi AB Personalhandboken är ett levande dokument vilket innebär att den uppdateras löpande. Personalhandboken återfinns på vårt intranät och ska fungera som stöd i din anställning, så att du enkelt ska kunna slå upp en frågeställning och snabbt får klarhet i arbetsrelaterade frågor. Samtidiga medarbetare på TechROi AB ska ha gått igenom personalhandboken vid introduktionen och fått sig en bild av personalpolitiken i företaget. Du har alltid möjlighet att även vända dig till din närmaste chef eller till övergripande personalansvarig om Du har ytterligare frågor eller funderingar som är av vikt för Dig i din anställning. Har du synpunkter eller ser något som måste uppdateras så hör av Dig till undertecknad till detta dokument Vi hoppas att personalhandboken kan stötta Dig i Din framtid hos oss är på TechROi AB Tommy Christensen VD

4 4 (27) Företagsinformation Verksamheten TechROi AB ligger med huvudkontor i Trollhättan samt ett kontor i Göteborg, Västra Sverige. Vi har någon timmes bilfärd till orter, så som Göteborg, Skövde, Borås, Jönköping. Bohuslän, Dalsland, samt även Halland är på ett strategiskt avstånd för vår verksamhet. Detta gör att vi kan ha konsulter som i viss mån kan pendla till sina uppdragsgivare. TechROi AB har tänkt starta upp kontor på strategiska orter så personal och kunder har lättare att komma i kontakt med oss. Vi har idag kunder inom de flesta branscher och är även underleverantör till t ex AB Volvo. Vi räknar med att växa med medarbetare per år under de närmsta åren. Vi anställer på kompetens, erfarenhet och personlighet och har både män och kvinnor i organisationen. Våra medarbetare varierar i ålder och ursprungsnationalitet. Historik TechROi AB startades 1991, då med namnet LEMAC Datautbildning HB. Verksamheten var fram till 1995 endast datautbildning År 2000 gick Tommy Christensen och Dick Carlsson in som delägare i LEMAC AB och under 2001 övertog de hela ägarskapet i LEMAC AB. Då var LEMAC AB ett It-företag med utbildning och it-konsultation med placering i Trollhättan. I oktober 2002 bytte LEMAC AB namn till TechROi AB samtidigt som teknik konsultverksamheten utvidgades. Under hösten 2008 startades en helt ny verksamhet då företaget blev godkända som Omställningsföretag av arbetslösa för TSL och jobbcoachning för TSL och AF TechROi AB har funnits som konsultbolag i regionen tidigare och är känt i branschen. Tommy och Dick var ägare redan då. Det bolaget bytte namn till Cadato AB 1997 och såldes Vårt huvudkontor finns på Kardanvägen 37 i Trollhättan. I Göteborg har vi kontor som ligger på Sörhallstorget 10. TechROi AB är miljöcertifierade enligt miljöledningssystem SS-EN ISO och kvalitetscertifierade enligt kvalitetssystem SS-EN ISO Information om företaget och om vårt utbud finns på vår hemsida

5 5 (27) Vision Att tillsammans med våra kunder utvecklas till Sveriges bästa konsultleverantör av ingenjörstjänster Affärsidé Med Sverige som marknad växa och på ett effektivt sätt uppfylla kundernas förväntningar genom snabb leverans och långsiktiga kundrelationer. Våra kärnvärden Engagemang Våra kundrelationer bygger på ett brinnande intresse för att sprida god stämning och bidra till utveckling Kvalité Vi håller avtal och levererar i tid för att skapa en pålitlig och trygg relation med kunden Flexibilitet Vi är anpassningsbara och tillgängliga utifrån kundens behov

6 6 (27) Introduktion nyanställd Introduktion av nyanställd personal sker genom en introduktion av företagets regler, rutiner, policy mm. Ansvarig för nyanställdas introduktion är Administrationen. Organisation

7 7 (27) Kundvård- och service policy Mål Målet med denna policy är att TechROi AB s medarbetare ska kännetecknas för sin höga kompetens, service och kvalitet på utfört arbete vilket gör att kunden vill fortsätta att jobba med TechROi AB samt att det ger möjlighet till gott ryckte hos andra företag. Kundvård TechROi AB ska erbjuda tjänster och service anpassade till kundernas krav och behov. Bästa kvalitet ska uppnås genom att: - TechROi AB s värderingar ska följas i arbetet - Se till att medarbetare med rätt kompetens ansvarar för kunden - Upprätta handlingsplan för att åtgärda brister och för att vidta förebyggande åtgärder. Service Alla medarbetare ska serva kunden på bästa tänkbara sätt. Vi ska vara: Tillgängliga Vi ska alltid vara tillgängliga för kunden när denna är i behov av hjälp. Om inte ansvarig konsult är tillgänglig ska backup finnas. Arbetet utförs dock i enlighet med de avtal som kunden har tecknat. Uppmärksamma Vi ska vara uppmärksamma mot kunden och gärna lära oss dennes verksamhet och komma ihåg detta för att kunna bygga våra lösningsförslag in i deras verksamhet. Vänliga Vi ska vara vänliga på ett äkta och naturligt sätt, även om kunden har klagomål eller är på dåligt humör. Hjälpsamma Vi ska alltid hjälpa så gott det går, gärna mer än vad kunden förväntar sig och försöka att med kompetens och välvilja styra in kunden på en bättre lösning utan att säga Nej eller nedvärdera kundens förlag. Det kan vara den lilla extra hjälpen som inte kostar mer än någon minut som gör att kunden fortsätter att jobba med oss.

8 8 (27) Personal TechROi AB s personalpolitik ska bidra till att företaget på bästa sätt når sina mål och därför strävar vi efter att all personal: förstår företagets Vision och policy samt kundpolicyn och jobbar efter detta gör att TechROi AB når sina mål. fortlöpande ser till att medverka vid personalmötet så att information om verksamheten vid företaget uppdateras kontinuerligt känner arbetstillfredsställelse och får väl avvägda arbetsuppgifter kan påverka sin arbetssituation, (d v s att ledningen hörsammar önskemål och om möjligt går dessa önskemål tillmötes) blir rättvist och väl behandlad av medarbetare och ledning (en god arbetsmiljö) behandlas på ett likvärdigt och jämlikt sätt i alla situationer utbildas och utvecklas efter vad arbetet kräver och efter var och ens förutsättningar de som slutar sin anställning gör detta med en positiv inställning till arbetskamrater, ledning och TechROi AB. Kollektivavtal TechROi AB har kollektivavtal med Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer och IF Metall genom arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Personalchefen kan ge dig möjlighet att ta del av kollektivavtalet eller bara tala om Din anställning. Vi kan också hänvisa Dig till vår kontaktperson på Unionen eller IF Metall om så önskas. Vi är med detta kollektivavtal även kopplade till trygghetsrådet.

9 9 (27) Anställning upphör Den praktiska hanteringen av uppsägning från företagets eller den anställdes sida kan variera. Följande är emellertid gemensamt: För tillsvidareanställd personal är uppsägningstiden beroende av den anställdes anställningstid i företaget samt i vissa fall ålder, se tjänstemannavtalet. Särskilda regler gäller vid visstids- och prov anställningar. En uppsägning kan vara muntlig, men skall snarast bekräftas skriftligen. Sista anställningsdatum beräknas från det datum den skriftliga uppsägningen lämnades. Detta gäller för bägge parter. Mallar för detta finns och ska användas. Arbetstider Det är varje medarbetares ansvar och skyldighet att hålla gällande arbetstider samt överenskomna tider för möten. TechROi AB s arbetstider är: , med 30 minuters lunchrast. Det är även varje anställds skyldighet att delta i de möten som företaget kallar till, även om dessa möten till viss del kan ligga utanför arbetstid eller delta så frekvent som det går. Sköter man som anställd inte sina arbetstider mm och efter att man har fått tillsägelser är detta beteende ej förenligt med anställning inom TechROi AB. Företagets anseende påverkas negativt av förseningar, visa därför kunder och kollegor respekt genom att svara på utsatt tid samt att komma i tid. Kompetensutveckling På TechROi AB har vi målet att ge våra kunder så bra service som möjligt samtidigt som det ska ge en möjlighet till personlig utveckling för våra medarbetare. En viktig grundsten är att alla medarbetare ska ha samma möjligheter till kompetensutveckling oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund. Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till vad arbetet kräver och efter varje medarbetares förutsättningar. Vissa öppna kurser kommer att finnas tillgängliga för alla medarbetare. Dessa kan man välja själv om man vill gå eller inte, dessa kommer att ligga på kvällstid där TechROi AB kommer att stå för kurs, kursledare, kursdokumentation och fika, du får själv stå för tiden som du är på kursen. Utvecklingssamtal (PU samtal) är en del i det kompetenshöjande arbetet i TechROi AB. Samtalen sker varje år tillsammans med HR-Chefen. Under dessa träffar ska man bland annat dra riktlinjer för framtida kompetensutveckling. Klädpolicy TechROi AB förespråkar en korrekt kontorsklädsel, d v s inga fritidskläder eller i övrigt framträdande klädsel. Exempelvis alla typer av shorts (män) och kort korta kjolar (kvinnor). En klädselform som förespråkas är, rena och hela kläder, och att man tar på sig kläder efter den situation som man kommer att befinna sig i under arbetsdagen. Vid vissa kundbesök kan skjorta och slips (manliga personer) och kjol/byxor och kavaj (kvinnliga personer) krävas för att man ska kunna få hem affären eller för att göra ett bra intryck. Överlag gäller vårdad klädsel.

10 10 (27) Vad som ej heller är brukligt är motorcykelställ. Motorcykelställ är OK endast vid resor till och från arbetet. Ej brukligt i tjänsteresor under arbetsdagen. Arbetskläder/arbetsskor ges inte från företagets sida. Dock kan det förekomma om arbetet hos kund kräver arbetskläder så som blåställ, skyddsrock, skyddsskor, skyddsglasögon mm. Information och kommunikation Att information kommer ut till rätt medarbetare vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att vi ska lyckas nå våra mål och åtagande. Som chef har man ett informationsansvar inför medarbetare samt i vissa fall till fackförbunden. Informationsansvar ingår i de dagliga arbetsuppgifterna, därför har varje medarbetare själv ett ansvar att söka den information som de saknar eller har missat på grund av frånvaro. Man ska dock i första hand medverka vid de informationsträffar som ges. Du kan alltid kika på intranätet för att se senaste protokollet från personalmötena eller vända dig till HR-Chefen vid frågor gällande arbete och din anställning. Det är varje anställd skyldighet och ansvar att i första hand medverka vid informationsträffarna och i andra hand gå in på TechROi AB s Intranät för att ta del av den information som finns där. TechROi AB använder följande informationskanaler: Personal / Informationsmöte (Alla bör medverka) Intranet På Intranätet finns aktuell information för alla Ledningsgruppsmöte (ledningsgrupp) Nyhetsbrev: vad som är på gång samt Mötesprotokoll Finns på Intranätet ca var 6 vecka kommer informationsbrevet ut. Mail TechROi-mail får alla vid anställning, även underkonsulter får denna mail adress. Ska alltid användas vid mailkontakt mellan företaget och de anställde. Förslagslåda Finns på Intranätet samt mailadress,

11 11 (27) Förmåner Kaffet är fritt på TechROi AB. Friskvårdsbidrag TechROi AB har ett friskvårdsbidrag till alla anställda med 1500:- inkl. moms / 12 månaders period. Uttaget är också begränsat till 2 st. kvitton / period och person. Vid betalning via autogiro måste underlag (ex. kontoutdrag) lämnas för att visa att beloppet verkligen är inbetalt (gäller upp till 1500 kr). Detta gäller för enklare slag av motion som accepteras av skatteverket. Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Även andra aktiviteter av liknande slag, t.ex. enklare former av motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans är godkända. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning räknas inte hit. Det ges heller inga bidrag för separata medlemsavgifter eller träningsskor/utrustning. Startavgift för tävlingar ingår ej heller i friskvårdsbidraget. Kvitto måste lämnas in i original och utbetalning sker på nästföljande lön. Mall för detta finns på intranätet, denna måste vara påskriven av HR-Chefen på TechROi AB. Sjukgymnastik är ej en förmån som man kan få ersättning för Terminalglasögon TechROi AB har ett avtal om terminalglasögon med SE Optik. Avtalet gäller i första hand syn undersökning (värde 160:-) och terminalglasögon för 595:-. Detta medges max vartannat år, eller om speciellt intyg styrker att synen förändrats tidigare, och byte behövs. Avtalet ger också 15% rabatt vid köp av glasögon för privat bruk till den anställde och dess familj. För att utnyttja erbjudandet krävs en rekvisition från kontoret i Trollhättan via Tanja Kristensson Då detta är ett arbetsredskap gäller normal aktsamhet, om detta inte förekommer, får reparation bekostas av den anställda. För syn undersökning bokar ni tid hos SE Optik i: Trollhättan: Kungälv:

12 12 (27) Mobiltelefoner Idag har endast management på TechROi AB mobiltelefoner. Krävs arbetstelefon hos kund kommer kunden eller TechROi AB att tillhandahålla det. Medarbetarinformation Posthantering Ingående post Administratören eller tillgänglig personal hämtar in posten från postlådan som finns utanför entrén. Administratören stämplar posten med ANKOMST stämpeln, och delar ut posten i respektive fack som finns i receptionen på väggen. Posten som har adressen TechROi AB öppnas av administratören. Utgående post Alla brev som ska lämna företaget läggs i facket utgående post, administratören eller annan personal postar alla brev i slutet på dagen. Om det är paket som ska skickas tillbaka eller skickas ut till kund ordnar administratören detta. Mail TechROi s adress är TechROi s hemsideadress är Administratören tar emot som är skickade på adressen Eventuella mail som är adresserade till någon i personalen skickas vidare till respektive person. Personalen har också egna mailadresser som ligger på samma domännamn. Den personliga mailen ansvarar var och en för. Varje medarbetare på TechROi AB har ansvar att gå in och titta i sin mailbox (TechROi mailen) minst 1 gång per vecka Interna regler för datasäkerhet Programvaror som INTE är licensierat till företaget får inte förekomma på företagets datorer. Spelprogram får inte förekomma på företagets datorer, inte heller bruk av spelprogram under arbetstid. Nedladdning av filer, bilder mm. som inte har direkt anknytning till arbetet är förbjudet. Det är strängt förbjudet att distribuera företagets programvaror. Det är förbjudet att använda TechROi s mail för privata registreringar på facebook eller liknande. Tänk på sekretess och tystnadsplikt.

13 13 (27) Säkerhetspolicy för användning av e-post och Internet tjänster Elektronisk post och internet tjänster är utmärkta arbetsredskap och informationskällor. De erbjuder funktioner som är viktiga för verksamheten och ger oss möjlighet att arbeta mer effektivt och produktivt. Användningen av elektronisk post och Internettjänster uppmuntras. Denna policy gäller alla anställda på TechROi AB och alla kontrakterade personer som har rätt att använda eller hantera TechROi AB s e-post tjänster och använda internet via TechROi AB s nätverk. Principer för godtagbar användning E-post och Internet tjänsterna tillhandahålls av företaget för att anställda ska kunna förmedla, hämta och spara arbetsrelaterad information Tjänsterna tillhandahålls för personligt bruk men inte privat bruk. Med personligt bruk avses att endast en person, brevlådeanvändaren eller den användare som är registrerad på kontot har tillgång till brevlådan och Internettjänsterna. Med privatbruk menas att tjänsterna används för sådant som inte rör arbetet. Det privata bruket av dessa tjänster måste hållas på ett minimum, vad som utgör icke godtagbar användning förklaras i den fullständiga policyn. Alla anställda har eget ansvar att ta del av och informera sig om vad som är godtagbar och icke godtagbar användning. Undersökningsprinciperna är desamma för personligt och privat bruk. Företaget tar inget ansvar för privat information. En privat e-postlåda utanför TechRoi s e-postsystem bör användas för privata angelägenheter. Alkohol och drog policy TechROi AB eftersträvar ett friskt arbetsliv och en effektiv verksamhet. Sambandet mellan arbetsmiljö, konkurrenskraft och medarbetarnas hälsa är mycket tydlig. TechROi AB värderar också säkerhet högt. Alkohol och eller droganvändning i samband med arbete är därför inte förenligt eller tillåtet med TechROi AB värderingar. TechROi AB:s policy i alkohol och drogfrågor omfattar alla som utför arbete åt TechROi AB, såväl egna anställda som anlitade entreprenörer. Entreprenörer förbinder sig att tillämpa denna policy i alkohol och drogfrågor under aktuellt uppdrag för TechROi AB, detta styrs av avtalet mellan Entreprenör och TechROi AB

14 14 (27) Syftet med TechROi AB:s policy är Att säkerställa en alkohol och drogfri arbetsplats Att förebygga alkohol och eller drogrelaterade olyckor. Att förhindra nedsättning av arbetsprestationer på grund av alkohol/drogintag TechROi AB:s krav på de personer som utför arbete åt TechROi AB är alkoholfrihet under arbetstid och att man under övrig tid hanterar alkohol så att det ej inverkar på arbetet. Användande av illegala preparat är ej förenligt med anställning inom TechROi AB. Användande av läkemedel som kan inverka på säkerhet och prestation i arbetet behandlas tillsammans med ansvarig läkare i enlighet med särskilda rekommendationer och rutiner. TechROi AB har krav på att den anställde meddelar företaget om och hur läkemedel används, till HR-chefen. Drogtest För att säkerställa intentionerna med TechROi AB:s policy i alkohol och drogfrågor kan drogtestning i följande fall genomföras: Drogtestning i samband med misstanke om drogpåverkan. Drogtestning för att den anställde själv ska kunna fria sig från misstanke om drogpåverkan. Drogtestning i samband med olyckor och tillbud som ej kan förklaras på annat sätt. Drogtestning i samband med nyanställning Drogtesterna skall alltid ske på ett medicinskt korrekt sätt. Ansvar Alla anställda ska känna ett ansvar för att TechROi AB:s alkohol- och drogpolicy tillämpas på arbetsplatsen. Personer i chefsställning har skyldighet att säkerställa att policyn följs på arbetsplatsen.

15 15 (27) Jämställdhet Inom TechROi AB har män och kvinnor samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet. Kvinnor och män ska ha lika lön för lika och likvärdiga arbeten, samt i övrigt ha lika anställningsvillkor. Vi verkar för att attityder och värderingar inom hela företaget innefattar jämställdhetsaspekten som en naturlig faktor. Arbetsplatser, arbetsmetoder och arbetsförhållanden ska om möjligt utformas så att de lämpar sig för både kvinnor och män. TechROi AB verkar för att både män och kvinnor ska kunna förena föräldraskap och arbete. Inom TechROi AB tolereras inga former av sexuella trakasserier och det är varje medarbetares och chefs skyldighet att motverka förekomsten av sexuella trakasserier. TechROi AB uppmuntrar medarbetares egna förslag på förbättringar rörande jämställdheten.

16 16 (27) Diskriminering (Mångfald) Definition av mångfald Mångfald utgörs av människor med olika bakgrund, ålder, kön, nationalitet, egenskaper, förutsättningar, livserfarenhet och kompetens. Samspelet mellan dessa olika människor gör mångfalden till en framgångsfaktor. Varför mångfald? För att möta och uppfylla våra kunders behov, önskemål och krav måste vi själva ha förståelse för och insikt om varandras olikheter. Detta är en av förutsättningarna för att öka vår konkurrenskraft på marknaden. Genom att ha förståelse och insikt om varandras olikheter visar vi också varandra respekt. I en mångfaldig arbetsstyrka ökar även kreativiteten och kan bidra till mer flexibla problemlösningar. Det är en självklarhet på TechROi AB att ingen diskrimineras på grund av etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning. Att detta inte ska förekomma är varje medarbetares ansvar och skyldighet.

17 17 (27) Arbetstid Normal arbetstid Ordinarie arbetstid för en heltidsanställd konsult (medarbetare) på TechROi AB är 40 timmar per vecka. Varje konsult måste rätta sig efter de tider och regler ang. arbetet som finns på respektive arbetsplats som man vid tillfället är stationerad på. Fasta arbetstider för kontoret: 08: Ersättning ges inte för Informationsmötet utanför ordinarie arbetstid, dock är det varje medarbetares skyldighet att medverka på dessa möten så frekvent som det går. Lunchrast mm Varje konsult arbetar efter de principer som tillämpas ute på den arbetsplats som man för tillfället är stationerad på. Kontorspersonal har 30 minuters lunchrast som standard. Önskar man att ha längre lunchrast är det medarbetarens eget ansvar att se till att den arbetstiden arbetas in. Erinran kan komma att ges om man inte uppfyller kravet på att arbeta in den förlorade arbetstiden. Tidbank Du har rätt att arbeta mer än 8 timmar/dag för att kunna vara ledig motsvarande tid någon annan period, naturligtvis med godkänd ledighetsansökan. Denna tid läggs in timme för timme i tidbanken. Sitter du ute på uppdrag ska detta förfarande också vara godkänt av din uppdragsgivare. För att du ska kunna arbeta mer än 8 timmar /dag enligt ovan krävs att du har arbetsuppgifter att göra som skulle gjorts på den tiden som du sedan tar ledigt. I tidbanken gäller max 40 timmar minus och max 80 timmar plus. Timmar som överskrider 80 timmar plus kommer automatiskt att betalas ut i pengar. Finns det speciella skäl kan arbetsgivaren godkänna andra gränser efter individuell förhandling. Uttag av pengar ur tidbank Redovisas i rutan: Utbetalning. tim, i tidbanken, efter attest av chef. (Engångsskatt dras). Uttag av tid i tidbank Skriv under Aktivitet i frånvarorutan: Uttag tidbank och ange timmar på gällande dag, samt minska tidbanken.

18 18 (27) Övertid All arbetstid utöver ordinarie arbetstid räknas som övertid. Arbete på övertid ska beordras på förhand. Management har ingen övertidsersättning då den ingår i lönen samt 6 veckors semester. Övertid för konsulter ute hos uppdragsgivare ska godkännas av uppdragsgivaren för att kunna debiteras. Är övertiden inte godkänd av uppdragsgivaren kommer heller inte konsulten att få ut pengar eller tid för den arbetade övertiden. Kompensation Med övertidsarbete som medför rätt till övertidskompensation avses arbete som ni har utfört utöver den gällande ordinarie dagliga arbetstidens längd. Anges som hel- och halvtimmar. Som övertid räknas ej tid som åtgår för att utföra de nödvändiga och normalt förekommande förberedelser- och avslutningsarbeten. Om du behöver arbeta övertid måste detta godkännas av din arbetsgivare, dvs. din närmaste chef på TechROi. Inget godkännande ingen övertidsfaktor. Skulle du inte få tag på någon av oss kan godkännande ges i efterhand efter bedömning. För att övertid ska kunna godkännas: - Måste du jobba mer än 40 timmar den veckan. - Minst 1 timme vid varje tillfälle. Vid godkänd övertid kompenseras du med en övertidsfaktor. Om du vill sätta in denna övertid i tidbanken så kan du bara sätta in grundtiden timme för timme och övertidsfaktorn betalas ut i pengar. Ex. Om ni vill ha beordrad övertid till tidbanken skriver ni era ordinarie timmar på tidkod 300 (som förut). Har ni exempelvis arbetat 2 timmar beordrad övertid som ni vill föra till tidbanken, använder ni tidkod 406 och skriver in verklig tid i närvarorapporten. Samma tidkod förs in i tidbanksrutan med verkligt antal timmar. Det sker alltså ingen uppräkning av timmarna, då faktorn kommer att betalas ut. Vid minussaldo i tidbanken sker i första hand utjämning av timmarna vid övertid, innan utbetalning sker. Övertidsfaktorn bestäms av gällande kollektivavtal i vårt fall enligt Teknikföretagen med avtal mot Unionen/Ledarna/Sveriges ingenjörer och IF Metall Utbetalning av övertid Föra att få övertid utbetald i pengar måste anges om det är låg eller hög övertid. Övertidsfaktorn bestäms av gällande kollektivavtal i vårt fall enligt Teknikföretagen med avtal mot Unionen/Ledarna/Sveriges ingenjörer och IF Metall

19 19 (27) Mertid Mertid gäller endast för deltids- / timanställda och avser när deltidsanställd arbetar mer än överenskommen deltid upp till genomsnitt 40 timmar per vecka. Arbete utfört utöver mertid (genomsnitt 40 tim/vecka) är övertid. Mertid innebär ordinarie timersättning. Övertid ska vara beordrad för att ersättas som övertid All tim. debitering/övertid/mertid som påverkar vår debitering till kund måste vara godkänt av kund. Lön Löneutbetalning Lönen utbetalas den 25:e varje månad och gäller för heltidsanställda samt projektanställda för innevarande månad. För deltidsanställda gäller lönen för föregående månad utbetalad den 25:e efterföljande månad. När man slutar sin anställning får man ut sin slutlön månaden efter det att man har slutat. Tidrapport och reseräkning ska lämnas in efter varje vecka. Reseersättning, övertid, frånvaro justeras alltid för alla på efterföljande månadslön. Inkommer ej tidrapporter kommer lön ej att utbetalas den 25 den månaden, utan utbetalas efterföljande månad om tidrapport har inkommit. Tidrapporten är grund för att få ut lön, tidrapporten verifierar att man har varit på sin arbetsplats och är grund för löneutbetalning. Förskott på lön Det finns möjlighet att få ett förskott på din lön. Förskottet kan betalas ut mellan den 3-10:e i månaden och beloppet dras sedan på lönen som utbetalas den 25:e samma månad. Förskottet får inte överstiga 3000 sek netto och Du kan inte hämta ut mer pengar än vad du har/kommer att tjäna in. Bonus TechROi AB vill uppmuntra och belöna anställd som värvar ny medarbetare eller tar hem ett uppdrag till företaget. En bonus på kronor per månad, högst kronor per uppdrag eller medarbetare utbetalas efter godkännande.

20 20 (27) Tidrapporter Lämnas/mailas/faxas in till administration måndagen efter slutförd vecka. Tidrapporten skall om så önskas vara attesterad av kund. Felaktiga tidrapporter korrigeras och den anställde får reda på vilket fel som uppstått. Sedan attesteras tidrapporten av HR-chefen. Reseräkningar Reseräkning lämnas in av anställd varje vecka tillsammans med tidrapporten. Den måste vara korrekt ifylld med datum, körsträcka, traktamenten, ändamål med resan (vem man besökt), vid ev. utlägg skall originalkvitton bifogas. Inga kvitton= inga pengar. Reseräkningar som kund betalar måste vara attesterade av kund. Observera! Resor som debiteras kund måste skrivas på en separat reseräkning om privat milersättning finns! Milersättning ges endast om man reser med bil och milersättningen utgår alltid från det kontor som man är anställd på. TechROi AB kommer alltid att ge milersättning för kortaste resvägen, reseräkningen kommer att justeras med detta om man inte justerar detta själv. För att få traktamente gäller en sträcka på 5 mil bort, samt att övernattning sker. Ersättningar / Reseersättningar Milersättning Vid resor med egen bil ersätts Du med Skatteverkets - Skattefri milersättning (Schablonersättning) samt en överskjutande del som det dras skatt på. Vid resor med tåg, båt, flyg, buss, taxi - ersätts du för biljetten. Då ska original kvitto lämnas in på kvitto mall, skrivas på av Dig och HR-chefen för att utbetalning ska ske. Ska resan debiteras kunden ska detta vara säkerställt innan resan sker. OBS! Vid kurs/utbildning utgår ej traktamente.

21 21 (27) Semester Semester utgår enligt lag med de tillägg och undantag som framgår av anställningsavtal och semesterlagen Semesterns längd Semester utgår med 25 dagar per semester år. Semester tas ut som hela dagar då halv semesterdag inte finns i semesterlagen. Som semesterdag räknas varje ledig dag oavsett arbetsdagens längd. Management har 6 veckors semester. Semester år och intjänandeår TechROi AB tillämpar semester år som sträcker sig mellan tiden från 1 april till 31 mars året därpå. Semester år är den tolvmånadersperiod under vilken semesterledigheten ska tas ut. Intjänandeår är motsvarande tid närmast före ett semester år. TechROi AB har semesterperiod och det är inom denna semester period som den största delen av semestern ska tas ut. Semesterperioden kommer att infalla någon gång under juni augusti under semester året. Det är också naturligt att man som konsult försöker att få sin semester så att det fungerar på bästa sätt för den uppdragsgivare som man arbetar för under denna period. Förskottssemester TechROi AB tillämpar inte förskotts semester. Är du anställd efter den 1 april innevarande semester år har du dock rätt att ta ut 25 st. obetalda semesterdagar under semester perioden. Har Du ingen intjänad semester från tidigare anställning att tillgå under semesterperioden kan du få utöka ditt negativa saldo i tidbanken, detta ska dock förhanslas med HR-chefen innan detta kan ske. Då du enligt kollektivavtal har vissa timmar arbetstidsförkortning kan vi också ordna så att dessa kan tas under semester tiden. Sparade semesterdagar 20 dagar betald semester måste enligt lag tas ut under semester året, resterande dagar kan sparas till senare uttag dock max fem år. Dessa 20 dagar ska tas ut under den semesterperiod som TechROi AB tillämpar. TechROi AB tillämpar semesterperiod Juni Augusti varje år, eller efter din uppdragsgivares önskemål. Önskas semester vid annat tillfälle än semesterperioden måste detta förhandlas med HR-chefen. Obetalda semesterdagar sparas aldrig utan försvinner när nytt semesterår inleds.

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll

Id: hr_001_200291_sv Version: K Säkerhet: Internt Datum: 2015-03-18 Sida: 2 av 55. Innehåll Sida: 2 av 55 Innehåll 1 Dokumentinformation...4 1.1 Syfte och målgrupp 4 1.2 Distribution 4 1.3 Versionshistorik 5 1.4 Referenser 5 1.5 Definitioner och förkortningar 5 1.6 Ändringsrutiner 6 1.7 Godkännande

Läs mer

Välkommen till Springhill. Personalhandbok

Välkommen till Springhill. Personalhandbok Välkommen till Springhill Personalhandbok DETTA ÄR SPRINGHILL TEXTILE AB Historik Springhill Textile AB grundades i början på 1970-talet under namnet Brunnbergs Socks and Underwear. Företaget har under

Läs mer

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01

Equmeniakyrkan. Personalhandbok. för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 Personalhandbok för nationellt och regionalt anställda inom Equmeniakyrkan 2014-09-01 0 Innehållsförteckning Equmeniakyrkans organisation Personalpolicy Lönepolicy Kollektivavtal och lokala tillämpningar

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare?

Arbeta i Enköpings kommun. vad gäller för dig som medarbetare? Arbeta i Enköpings kommun vad gäller för dig som medarbetare? Innehåll Din arbetstid 4 Din anställning och lön 7 Ledig tid 9 Din hälsa På arbetsplatsen 11 12 Utanför arbetsplatsen 17 Foto, omslag: IBL

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik

Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Regler, Normer, Policy & Företagshistorik Välkommen till Ellextre Entreprenad AB i Sundsvall Vi har i denna folder tagit fram lite material som du som anställd medarbetare

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN

ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN ANSTÄLLD I FÖRSVARSMAKTEN Försvarsmakten 2012 Formgivning och Illustration: FMLOG APSA Grafisk produktion, Stockholm ProdId: 120627-008 Anställd i Försvarmakten Foto: Försvarets mediaportal Tryck: Edita

Läs mer

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI

KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI KAPITEL 5 AVDELNINGENS EKONOMI Ansvar och roller Ekonomisk hantering Finansiering Ansökningar Vad en ansökan brukar innehålla Redovisning av bidrag Att anställa i RFSL Bilagor - förteckning 5-1 5-2 5-5

Läs mer

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE

SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SERVICE GOLFKLUBBEN EN BRA ARBETSPLATS ARBETSMILJÖARBETE SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE............................ 2 VAR FINNS ANSVARET FÖR KLUBBENS ARBETSMILJÖARBETE...........3 VAD ÄR SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE......................5

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN

AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN AVTAL HYRESGÄSTFÖRENINGEN Allmänna anställningsvillkor och löner m m för anställda inom Hyresgästföreningen och dess dotterbolag Arbetsgivarföreningen KFO Akademikerförbunden 201-10-01-201 -09-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för rekrytering

Riktlinjer för rekrytering Riktlinjer för rekrytering Vilhelmina kommun Vilhelmina E-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se Innehållsförteckning 1. Inledning sid 2 2. Rekryteringsansvar sid 2 3. Behovsanalys sid 3 4. Rekryteringsordningen

Läs mer

Chefen & Vd-avtalet 1

Chefen & Vd-avtalet 1 Chefen & Vd-avtalet 1 INNEHÅLL Ditt vd-avtal 4 Vd och anställningstryggheten 4 Vd:s ansvar 5 Verkställande direktörens plikter 7 Personligt betalningsansvar 8 Checklista 10 Anställningsavtal 12 Anställningsform

Läs mer

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU

DU & SLU. Information till dig som är nyanställd vid SLU DU & SLU Information till dig som är nyanställd vid SLU Reviderad september 2009 1 VÄLKOMMEN TILL SLU Häftet du nu håller i handen är en sammanställning av anställningsvillkor m.m. som gäller för anställda

Läs mer

Om socialförsäkringen

Om socialförsäkringen Arbetsgivare Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun

Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Välkommen som medarbetare i Skövde kommun Skövde kommun är en stor arbetsplats och arbetsgivare. Här samlas många olika yrkesgrupper och verksamheter som skiljer sig åt på alla möjliga sätt. Ändå har vi

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1111 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA TANDLÄKARMOTTAGNINGAR 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE

KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL OM LÖNER OCH ALLMÄNNA VILLKOR GILTIGT 2015-01-01 OCH TILLS VIDARE KOLLEKTIVAVTAL om löner och allmänna anställningsvillkor mellan BANKINSTITUTENS ARBETSGIVAREORGANISATION (BAO) och FINANSFÖRBUNDET

Läs mer

Byggnadsämnesindustrin

Byggnadsämnesindustrin ALLMÄNNA ANSTÄLLNINGSVILLKOR TJÄNSTEMÄN Byggnadsämnesindustrin 1 april 2007-31 mars 2010 Byggnadsämnesförbundet Sif Sveriges Ingenjörer Ledarna Avtal som inte tagits med i avtalstrycket Avtal om ITP Avtal

Läs mer

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 1024 FÖRENINGEN VÅRDFÖRETAGARNA DENTALLABORATORIER 2013-07-01 2016-06-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Riksavtal 7 1 Allmänna bestämmelser

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

AVTAL Personlig assistans

AVTAL Personlig assistans AVTAL Personlig assistans Allmänna anställningsvillkor och löneavtal m m för anställda inom ersonlig assistans Arbetsgivarföreningen KFO Svenska Kommunalarbetareförbundet 1 juli 2012 31 juli 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST

HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST HANDBOK FÖR PERSONAL I UTLANDSTJÄNST Gällande perioden 2013-05-01 till 2014-04-30 Version 2.3.1 Version: 2.3.1 Sida 2 av 36 Innehåll: Inledning... 5 1 Anställningen... 6 1.1 Anställningsformer*... 6 1.2

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor

Att arbeta i statlig tjänst. förmåner och villkor Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor 4 Att arbeta i statlig tjänst förmåner och villkor Produktion: Arbetsgivarverket, 2006 3:e reviderade tryckningen Grafisk form: Ozelot Konsult AB Tryck:

Läs mer

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB

Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Användarvillkor för tjänsten städabonnemang privatkund hos Strykfritt AB Säljare av tjänst städabonnemang: Strykfritt AB Tullgårdsgatan 10 116 68 Stockholm Org. Nr 556797-4471 Sidan innehåller samtliga

Läs mer