PHR000-2,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PHR000-2, 2012-06-16"

Transkript

1 ,

2 2 (27) Innehållsförteckning Inledning... 3 Företagsinformation... 4 Kundvård- och service policy... 7 Personal... 8 Information och kommunikation Förmåner Mobiltelefoner Medarbetarinformation Alkohol och drog policy Jämställdhet Diskriminering (Mångfald) Arbetstid Övertid Lön Tidrapporter Semester Ledigheter Sjukdom Arbetsmiljö policy Hemarbete Säkerhet Kontaktpersoner... 27

3 3 (27) Inledning Välkommen till TechROi AB Syftet med personalhandboken är att den enkelt ska kunna klargöra vår policys samt regler och samtidigt förtydliga texter ur lagen, så att vi tillsammans ska få en klar bild av vad som gäller när man är anställd på TechROi AB Personalhandboken är ett levande dokument vilket innebär att den uppdateras löpande. Personalhandboken återfinns på vårt intranät och ska fungera som stöd i din anställning, så att du enkelt ska kunna slå upp en frågeställning och snabbt får klarhet i arbetsrelaterade frågor. Samtidiga medarbetare på TechROi AB ska ha gått igenom personalhandboken vid introduktionen och fått sig en bild av personalpolitiken i företaget. Du har alltid möjlighet att även vända dig till din närmaste chef eller till övergripande personalansvarig om Du har ytterligare frågor eller funderingar som är av vikt för Dig i din anställning. Har du synpunkter eller ser något som måste uppdateras så hör av Dig till undertecknad till detta dokument Vi hoppas att personalhandboken kan stötta Dig i Din framtid hos oss är på TechROi AB Tommy Christensen VD

4 4 (27) Företagsinformation Verksamheten TechROi AB ligger med huvudkontor i Trollhättan samt ett kontor i Göteborg, Västra Sverige. Vi har någon timmes bilfärd till orter, så som Göteborg, Skövde, Borås, Jönköping. Bohuslän, Dalsland, samt även Halland är på ett strategiskt avstånd för vår verksamhet. Detta gör att vi kan ha konsulter som i viss mån kan pendla till sina uppdragsgivare. TechROi AB har tänkt starta upp kontor på strategiska orter så personal och kunder har lättare att komma i kontakt med oss. Vi har idag kunder inom de flesta branscher och är även underleverantör till t ex AB Volvo. Vi räknar med att växa med medarbetare per år under de närmsta åren. Vi anställer på kompetens, erfarenhet och personlighet och har både män och kvinnor i organisationen. Våra medarbetare varierar i ålder och ursprungsnationalitet. Historik TechROi AB startades 1991, då med namnet LEMAC Datautbildning HB. Verksamheten var fram till 1995 endast datautbildning År 2000 gick Tommy Christensen och Dick Carlsson in som delägare i LEMAC AB och under 2001 övertog de hela ägarskapet i LEMAC AB. Då var LEMAC AB ett It-företag med utbildning och it-konsultation med placering i Trollhättan. I oktober 2002 bytte LEMAC AB namn till TechROi AB samtidigt som teknik konsultverksamheten utvidgades. Under hösten 2008 startades en helt ny verksamhet då företaget blev godkända som Omställningsföretag av arbetslösa för TSL och jobbcoachning för TSL och AF TechROi AB har funnits som konsultbolag i regionen tidigare och är känt i branschen. Tommy och Dick var ägare redan då. Det bolaget bytte namn till Cadato AB 1997 och såldes Vårt huvudkontor finns på Kardanvägen 37 i Trollhättan. I Göteborg har vi kontor som ligger på Sörhallstorget 10. TechROi AB är miljöcertifierade enligt miljöledningssystem SS-EN ISO och kvalitetscertifierade enligt kvalitetssystem SS-EN ISO Information om företaget och om vårt utbud finns på vår hemsida

5 5 (27) Vision Att tillsammans med våra kunder utvecklas till Sveriges bästa konsultleverantör av ingenjörstjänster Affärsidé Med Sverige som marknad växa och på ett effektivt sätt uppfylla kundernas förväntningar genom snabb leverans och långsiktiga kundrelationer. Våra kärnvärden Engagemang Våra kundrelationer bygger på ett brinnande intresse för att sprida god stämning och bidra till utveckling Kvalité Vi håller avtal och levererar i tid för att skapa en pålitlig och trygg relation med kunden Flexibilitet Vi är anpassningsbara och tillgängliga utifrån kundens behov

6 6 (27) Introduktion nyanställd Introduktion av nyanställd personal sker genom en introduktion av företagets regler, rutiner, policy mm. Ansvarig för nyanställdas introduktion är Administrationen. Organisation

7 7 (27) Kundvård- och service policy Mål Målet med denna policy är att TechROi AB s medarbetare ska kännetecknas för sin höga kompetens, service och kvalitet på utfört arbete vilket gör att kunden vill fortsätta att jobba med TechROi AB samt att det ger möjlighet till gott ryckte hos andra företag. Kundvård TechROi AB ska erbjuda tjänster och service anpassade till kundernas krav och behov. Bästa kvalitet ska uppnås genom att: - TechROi AB s värderingar ska följas i arbetet - Se till att medarbetare med rätt kompetens ansvarar för kunden - Upprätta handlingsplan för att åtgärda brister och för att vidta förebyggande åtgärder. Service Alla medarbetare ska serva kunden på bästa tänkbara sätt. Vi ska vara: Tillgängliga Vi ska alltid vara tillgängliga för kunden när denna är i behov av hjälp. Om inte ansvarig konsult är tillgänglig ska backup finnas. Arbetet utförs dock i enlighet med de avtal som kunden har tecknat. Uppmärksamma Vi ska vara uppmärksamma mot kunden och gärna lära oss dennes verksamhet och komma ihåg detta för att kunna bygga våra lösningsförslag in i deras verksamhet. Vänliga Vi ska vara vänliga på ett äkta och naturligt sätt, även om kunden har klagomål eller är på dåligt humör. Hjälpsamma Vi ska alltid hjälpa så gott det går, gärna mer än vad kunden förväntar sig och försöka att med kompetens och välvilja styra in kunden på en bättre lösning utan att säga Nej eller nedvärdera kundens förlag. Det kan vara den lilla extra hjälpen som inte kostar mer än någon minut som gör att kunden fortsätter att jobba med oss.

8 8 (27) Personal TechROi AB s personalpolitik ska bidra till att företaget på bästa sätt når sina mål och därför strävar vi efter att all personal: förstår företagets Vision och policy samt kundpolicyn och jobbar efter detta gör att TechROi AB når sina mål. fortlöpande ser till att medverka vid personalmötet så att information om verksamheten vid företaget uppdateras kontinuerligt känner arbetstillfredsställelse och får väl avvägda arbetsuppgifter kan påverka sin arbetssituation, (d v s att ledningen hörsammar önskemål och om möjligt går dessa önskemål tillmötes) blir rättvist och väl behandlad av medarbetare och ledning (en god arbetsmiljö) behandlas på ett likvärdigt och jämlikt sätt i alla situationer utbildas och utvecklas efter vad arbetet kräver och efter var och ens förutsättningar de som slutar sin anställning gör detta med en positiv inställning till arbetskamrater, ledning och TechROi AB. Kollektivavtal TechROi AB har kollektivavtal med Unionen/Ledarna/Sveriges Ingenjörer och IF Metall genom arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Personalchefen kan ge dig möjlighet att ta del av kollektivavtalet eller bara tala om Din anställning. Vi kan också hänvisa Dig till vår kontaktperson på Unionen eller IF Metall om så önskas. Vi är med detta kollektivavtal även kopplade till trygghetsrådet.

9 9 (27) Anställning upphör Den praktiska hanteringen av uppsägning från företagets eller den anställdes sida kan variera. Följande är emellertid gemensamt: För tillsvidareanställd personal är uppsägningstiden beroende av den anställdes anställningstid i företaget samt i vissa fall ålder, se tjänstemannavtalet. Särskilda regler gäller vid visstids- och prov anställningar. En uppsägning kan vara muntlig, men skall snarast bekräftas skriftligen. Sista anställningsdatum beräknas från det datum den skriftliga uppsägningen lämnades. Detta gäller för bägge parter. Mallar för detta finns och ska användas. Arbetstider Det är varje medarbetares ansvar och skyldighet att hålla gällande arbetstider samt överenskomna tider för möten. TechROi AB s arbetstider är: , med 30 minuters lunchrast. Det är även varje anställds skyldighet att delta i de möten som företaget kallar till, även om dessa möten till viss del kan ligga utanför arbetstid eller delta så frekvent som det går. Sköter man som anställd inte sina arbetstider mm och efter att man har fått tillsägelser är detta beteende ej förenligt med anställning inom TechROi AB. Företagets anseende påverkas negativt av förseningar, visa därför kunder och kollegor respekt genom att svara på utsatt tid samt att komma i tid. Kompetensutveckling På TechROi AB har vi målet att ge våra kunder så bra service som möjligt samtidigt som det ska ge en möjlighet till personlig utveckling för våra medarbetare. En viktig grundsten är att alla medarbetare ska ha samma möjligheter till kompetensutveckling oavsett kön, ålder, etnisk eller kulturell bakgrund. Kompetensutvecklingen ska vara kopplad till vad arbetet kräver och efter varje medarbetares förutsättningar. Vissa öppna kurser kommer att finnas tillgängliga för alla medarbetare. Dessa kan man välja själv om man vill gå eller inte, dessa kommer att ligga på kvällstid där TechROi AB kommer att stå för kurs, kursledare, kursdokumentation och fika, du får själv stå för tiden som du är på kursen. Utvecklingssamtal (PU samtal) är en del i det kompetenshöjande arbetet i TechROi AB. Samtalen sker varje år tillsammans med HR-Chefen. Under dessa träffar ska man bland annat dra riktlinjer för framtida kompetensutveckling. Klädpolicy TechROi AB förespråkar en korrekt kontorsklädsel, d v s inga fritidskläder eller i övrigt framträdande klädsel. Exempelvis alla typer av shorts (män) och kort korta kjolar (kvinnor). En klädselform som förespråkas är, rena och hela kläder, och att man tar på sig kläder efter den situation som man kommer att befinna sig i under arbetsdagen. Vid vissa kundbesök kan skjorta och slips (manliga personer) och kjol/byxor och kavaj (kvinnliga personer) krävas för att man ska kunna få hem affären eller för att göra ett bra intryck. Överlag gäller vårdad klädsel.

10 10 (27) Vad som ej heller är brukligt är motorcykelställ. Motorcykelställ är OK endast vid resor till och från arbetet. Ej brukligt i tjänsteresor under arbetsdagen. Arbetskläder/arbetsskor ges inte från företagets sida. Dock kan det förekomma om arbetet hos kund kräver arbetskläder så som blåställ, skyddsrock, skyddsskor, skyddsglasögon mm. Information och kommunikation Att information kommer ut till rätt medarbetare vid rätt tidpunkt är en förutsättning för att vi ska lyckas nå våra mål och åtagande. Som chef har man ett informationsansvar inför medarbetare samt i vissa fall till fackförbunden. Informationsansvar ingår i de dagliga arbetsuppgifterna, därför har varje medarbetare själv ett ansvar att söka den information som de saknar eller har missat på grund av frånvaro. Man ska dock i första hand medverka vid de informationsträffar som ges. Du kan alltid kika på intranätet för att se senaste protokollet från personalmötena eller vända dig till HR-Chefen vid frågor gällande arbete och din anställning. Det är varje anställd skyldighet och ansvar att i första hand medverka vid informationsträffarna och i andra hand gå in på TechROi AB s Intranät för att ta del av den information som finns där. TechROi AB använder följande informationskanaler: Personal / Informationsmöte (Alla bör medverka) Intranet På Intranätet finns aktuell information för alla Ledningsgruppsmöte (ledningsgrupp) Nyhetsbrev: vad som är på gång samt Mötesprotokoll Finns på Intranätet ca var 6 vecka kommer informationsbrevet ut. Mail TechROi-mail får alla vid anställning, även underkonsulter får denna mail adress. Ska alltid användas vid mailkontakt mellan företaget och de anställde. Förslagslåda Finns på Intranätet samt mailadress,

11 11 (27) Förmåner Kaffet är fritt på TechROi AB. Friskvårdsbidrag TechROi AB har ett friskvårdsbidrag till alla anställda med 1500:- inkl. moms / 12 månaders period. Uttaget är också begränsat till 2 st. kvitton / period och person. Vid betalning via autogiro måste underlag (ex. kontoutdrag) lämnas för att visa att beloppet verkligen är inbetalt (gäller upp till 1500 kr). Detta gäller för enklare slag av motion som accepteras av skatteverket. Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy. Även andra aktiviteter av liknande slag, t.ex. enklare former av motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans är godkända. Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning räknas inte hit. Det ges heller inga bidrag för separata medlemsavgifter eller träningsskor/utrustning. Startavgift för tävlingar ingår ej heller i friskvårdsbidraget. Kvitto måste lämnas in i original och utbetalning sker på nästföljande lön. Mall för detta finns på intranätet, denna måste vara påskriven av HR-Chefen på TechROi AB. Sjukgymnastik är ej en förmån som man kan få ersättning för Terminalglasögon TechROi AB har ett avtal om terminalglasögon med SE Optik. Avtalet gäller i första hand syn undersökning (värde 160:-) och terminalglasögon för 595:-. Detta medges max vartannat år, eller om speciellt intyg styrker att synen förändrats tidigare, och byte behövs. Avtalet ger också 15% rabatt vid köp av glasögon för privat bruk till den anställde och dess familj. För att utnyttja erbjudandet krävs en rekvisition från kontoret i Trollhättan via Tanja Kristensson Då detta är ett arbetsredskap gäller normal aktsamhet, om detta inte förekommer, får reparation bekostas av den anställda. För syn undersökning bokar ni tid hos SE Optik i: Trollhättan: Kungälv:

12 12 (27) Mobiltelefoner Idag har endast management på TechROi AB mobiltelefoner. Krävs arbetstelefon hos kund kommer kunden eller TechROi AB att tillhandahålla det. Medarbetarinformation Posthantering Ingående post Administratören eller tillgänglig personal hämtar in posten från postlådan som finns utanför entrén. Administratören stämplar posten med ANKOMST stämpeln, och delar ut posten i respektive fack som finns i receptionen på väggen. Posten som har adressen TechROi AB öppnas av administratören. Utgående post Alla brev som ska lämna företaget läggs i facket utgående post, administratören eller annan personal postar alla brev i slutet på dagen. Om det är paket som ska skickas tillbaka eller skickas ut till kund ordnar administratören detta. Mail TechROi s adress är TechROi s hemsideadress är Administratören tar emot som är skickade på adressen Eventuella mail som är adresserade till någon i personalen skickas vidare till respektive person. Personalen har också egna mailadresser som ligger på samma domännamn. Den personliga mailen ansvarar var och en för. Varje medarbetare på TechROi AB har ansvar att gå in och titta i sin mailbox (TechROi mailen) minst 1 gång per vecka Interna regler för datasäkerhet Programvaror som INTE är licensierat till företaget får inte förekomma på företagets datorer. Spelprogram får inte förekomma på företagets datorer, inte heller bruk av spelprogram under arbetstid. Nedladdning av filer, bilder mm. som inte har direkt anknytning till arbetet är förbjudet. Det är strängt förbjudet att distribuera företagets programvaror. Det är förbjudet att använda TechROi s mail för privata registreringar på facebook eller liknande. Tänk på sekretess och tystnadsplikt.

13 13 (27) Säkerhetspolicy för användning av e-post och Internet tjänster Elektronisk post och internet tjänster är utmärkta arbetsredskap och informationskällor. De erbjuder funktioner som är viktiga för verksamheten och ger oss möjlighet att arbeta mer effektivt och produktivt. Användningen av elektronisk post och Internettjänster uppmuntras. Denna policy gäller alla anställda på TechROi AB och alla kontrakterade personer som har rätt att använda eller hantera TechROi AB s e-post tjänster och använda internet via TechROi AB s nätverk. Principer för godtagbar användning E-post och Internet tjänsterna tillhandahålls av företaget för att anställda ska kunna förmedla, hämta och spara arbetsrelaterad information Tjänsterna tillhandahålls för personligt bruk men inte privat bruk. Med personligt bruk avses att endast en person, brevlådeanvändaren eller den användare som är registrerad på kontot har tillgång till brevlådan och Internettjänsterna. Med privatbruk menas att tjänsterna används för sådant som inte rör arbetet. Det privata bruket av dessa tjänster måste hållas på ett minimum, vad som utgör icke godtagbar användning förklaras i den fullständiga policyn. Alla anställda har eget ansvar att ta del av och informera sig om vad som är godtagbar och icke godtagbar användning. Undersökningsprinciperna är desamma för personligt och privat bruk. Företaget tar inget ansvar för privat information. En privat e-postlåda utanför TechRoi s e-postsystem bör användas för privata angelägenheter. Alkohol och drog policy TechROi AB eftersträvar ett friskt arbetsliv och en effektiv verksamhet. Sambandet mellan arbetsmiljö, konkurrenskraft och medarbetarnas hälsa är mycket tydlig. TechROi AB värderar också säkerhet högt. Alkohol och eller droganvändning i samband med arbete är därför inte förenligt eller tillåtet med TechROi AB värderingar. TechROi AB:s policy i alkohol och drogfrågor omfattar alla som utför arbete åt TechROi AB, såväl egna anställda som anlitade entreprenörer. Entreprenörer förbinder sig att tillämpa denna policy i alkohol och drogfrågor under aktuellt uppdrag för TechROi AB, detta styrs av avtalet mellan Entreprenör och TechROi AB

14 14 (27) Syftet med TechROi AB:s policy är Att säkerställa en alkohol och drogfri arbetsplats Att förebygga alkohol och eller drogrelaterade olyckor. Att förhindra nedsättning av arbetsprestationer på grund av alkohol/drogintag TechROi AB:s krav på de personer som utför arbete åt TechROi AB är alkoholfrihet under arbetstid och att man under övrig tid hanterar alkohol så att det ej inverkar på arbetet. Användande av illegala preparat är ej förenligt med anställning inom TechROi AB. Användande av läkemedel som kan inverka på säkerhet och prestation i arbetet behandlas tillsammans med ansvarig läkare i enlighet med särskilda rekommendationer och rutiner. TechROi AB har krav på att den anställde meddelar företaget om och hur läkemedel används, till HR-chefen. Drogtest För att säkerställa intentionerna med TechROi AB:s policy i alkohol och drogfrågor kan drogtestning i följande fall genomföras: Drogtestning i samband med misstanke om drogpåverkan. Drogtestning för att den anställde själv ska kunna fria sig från misstanke om drogpåverkan. Drogtestning i samband med olyckor och tillbud som ej kan förklaras på annat sätt. Drogtestning i samband med nyanställning Drogtesterna skall alltid ske på ett medicinskt korrekt sätt. Ansvar Alla anställda ska känna ett ansvar för att TechROi AB:s alkohol- och drogpolicy tillämpas på arbetsplatsen. Personer i chefsställning har skyldighet att säkerställa att policyn följs på arbetsplatsen.

15 15 (27) Jämställdhet Inom TechROi AB har män och kvinnor samma möjlighet till anställning, utbildning, befordran samt utveckling i arbetet. Kvinnor och män ska ha lika lön för lika och likvärdiga arbeten, samt i övrigt ha lika anställningsvillkor. Vi verkar för att attityder och värderingar inom hela företaget innefattar jämställdhetsaspekten som en naturlig faktor. Arbetsplatser, arbetsmetoder och arbetsförhållanden ska om möjligt utformas så att de lämpar sig för både kvinnor och män. TechROi AB verkar för att både män och kvinnor ska kunna förena föräldraskap och arbete. Inom TechROi AB tolereras inga former av sexuella trakasserier och det är varje medarbetares och chefs skyldighet att motverka förekomsten av sexuella trakasserier. TechROi AB uppmuntrar medarbetares egna förslag på förbättringar rörande jämställdheten.

16 16 (27) Diskriminering (Mångfald) Definition av mångfald Mångfald utgörs av människor med olika bakgrund, ålder, kön, nationalitet, egenskaper, förutsättningar, livserfarenhet och kompetens. Samspelet mellan dessa olika människor gör mångfalden till en framgångsfaktor. Varför mångfald? För att möta och uppfylla våra kunders behov, önskemål och krav måste vi själva ha förståelse för och insikt om varandras olikheter. Detta är en av förutsättningarna för att öka vår konkurrenskraft på marknaden. Genom att ha förståelse och insikt om varandras olikheter visar vi också varandra respekt. I en mångfaldig arbetsstyrka ökar även kreativiteten och kan bidra till mer flexibla problemlösningar. Det är en självklarhet på TechROi AB att ingen diskrimineras på grund av etniskt ursprung, funktionshinder eller sexuell läggning. Att detta inte ska förekomma är varje medarbetares ansvar och skyldighet.

17 17 (27) Arbetstid Normal arbetstid Ordinarie arbetstid för en heltidsanställd konsult (medarbetare) på TechROi AB är 40 timmar per vecka. Varje konsult måste rätta sig efter de tider och regler ang. arbetet som finns på respektive arbetsplats som man vid tillfället är stationerad på. Fasta arbetstider för kontoret: 08: Ersättning ges inte för Informationsmötet utanför ordinarie arbetstid, dock är det varje medarbetares skyldighet att medverka på dessa möten så frekvent som det går. Lunchrast mm Varje konsult arbetar efter de principer som tillämpas ute på den arbetsplats som man för tillfället är stationerad på. Kontorspersonal har 30 minuters lunchrast som standard. Önskar man att ha längre lunchrast är det medarbetarens eget ansvar att se till att den arbetstiden arbetas in. Erinran kan komma att ges om man inte uppfyller kravet på att arbeta in den förlorade arbetstiden. Tidbank Du har rätt att arbeta mer än 8 timmar/dag för att kunna vara ledig motsvarande tid någon annan period, naturligtvis med godkänd ledighetsansökan. Denna tid läggs in timme för timme i tidbanken. Sitter du ute på uppdrag ska detta förfarande också vara godkänt av din uppdragsgivare. För att du ska kunna arbeta mer än 8 timmar /dag enligt ovan krävs att du har arbetsuppgifter att göra som skulle gjorts på den tiden som du sedan tar ledigt. I tidbanken gäller max 40 timmar minus och max 80 timmar plus. Timmar som överskrider 80 timmar plus kommer automatiskt att betalas ut i pengar. Finns det speciella skäl kan arbetsgivaren godkänna andra gränser efter individuell förhandling. Uttag av pengar ur tidbank Redovisas i rutan: Utbetalning. tim, i tidbanken, efter attest av chef. (Engångsskatt dras). Uttag av tid i tidbank Skriv under Aktivitet i frånvarorutan: Uttag tidbank och ange timmar på gällande dag, samt minska tidbanken.

18 18 (27) Övertid All arbetstid utöver ordinarie arbetstid räknas som övertid. Arbete på övertid ska beordras på förhand. Management har ingen övertidsersättning då den ingår i lönen samt 6 veckors semester. Övertid för konsulter ute hos uppdragsgivare ska godkännas av uppdragsgivaren för att kunna debiteras. Är övertiden inte godkänd av uppdragsgivaren kommer heller inte konsulten att få ut pengar eller tid för den arbetade övertiden. Kompensation Med övertidsarbete som medför rätt till övertidskompensation avses arbete som ni har utfört utöver den gällande ordinarie dagliga arbetstidens längd. Anges som hel- och halvtimmar. Som övertid räknas ej tid som åtgår för att utföra de nödvändiga och normalt förekommande förberedelser- och avslutningsarbeten. Om du behöver arbeta övertid måste detta godkännas av din arbetsgivare, dvs. din närmaste chef på TechROi. Inget godkännande ingen övertidsfaktor. Skulle du inte få tag på någon av oss kan godkännande ges i efterhand efter bedömning. För att övertid ska kunna godkännas: - Måste du jobba mer än 40 timmar den veckan. - Minst 1 timme vid varje tillfälle. Vid godkänd övertid kompenseras du med en övertidsfaktor. Om du vill sätta in denna övertid i tidbanken så kan du bara sätta in grundtiden timme för timme och övertidsfaktorn betalas ut i pengar. Ex. Om ni vill ha beordrad övertid till tidbanken skriver ni era ordinarie timmar på tidkod 300 (som förut). Har ni exempelvis arbetat 2 timmar beordrad övertid som ni vill föra till tidbanken, använder ni tidkod 406 och skriver in verklig tid i närvarorapporten. Samma tidkod förs in i tidbanksrutan med verkligt antal timmar. Det sker alltså ingen uppräkning av timmarna, då faktorn kommer att betalas ut. Vid minussaldo i tidbanken sker i första hand utjämning av timmarna vid övertid, innan utbetalning sker. Övertidsfaktorn bestäms av gällande kollektivavtal i vårt fall enligt Teknikföretagen med avtal mot Unionen/Ledarna/Sveriges ingenjörer och IF Metall Utbetalning av övertid Föra att få övertid utbetald i pengar måste anges om det är låg eller hög övertid. Övertidsfaktorn bestäms av gällande kollektivavtal i vårt fall enligt Teknikföretagen med avtal mot Unionen/Ledarna/Sveriges ingenjörer och IF Metall

19 19 (27) Mertid Mertid gäller endast för deltids- / timanställda och avser när deltidsanställd arbetar mer än överenskommen deltid upp till genomsnitt 40 timmar per vecka. Arbete utfört utöver mertid (genomsnitt 40 tim/vecka) är övertid. Mertid innebär ordinarie timersättning. Övertid ska vara beordrad för att ersättas som övertid All tim. debitering/övertid/mertid som påverkar vår debitering till kund måste vara godkänt av kund. Lön Löneutbetalning Lönen utbetalas den 25:e varje månad och gäller för heltidsanställda samt projektanställda för innevarande månad. För deltidsanställda gäller lönen för föregående månad utbetalad den 25:e efterföljande månad. När man slutar sin anställning får man ut sin slutlön månaden efter det att man har slutat. Tidrapport och reseräkning ska lämnas in efter varje vecka. Reseersättning, övertid, frånvaro justeras alltid för alla på efterföljande månadslön. Inkommer ej tidrapporter kommer lön ej att utbetalas den 25 den månaden, utan utbetalas efterföljande månad om tidrapport har inkommit. Tidrapporten är grund för att få ut lön, tidrapporten verifierar att man har varit på sin arbetsplats och är grund för löneutbetalning. Förskott på lön Det finns möjlighet att få ett förskott på din lön. Förskottet kan betalas ut mellan den 3-10:e i månaden och beloppet dras sedan på lönen som utbetalas den 25:e samma månad. Förskottet får inte överstiga 3000 sek netto och Du kan inte hämta ut mer pengar än vad du har/kommer att tjäna in. Bonus TechROi AB vill uppmuntra och belöna anställd som värvar ny medarbetare eller tar hem ett uppdrag till företaget. En bonus på kronor per månad, högst kronor per uppdrag eller medarbetare utbetalas efter godkännande.

20 20 (27) Tidrapporter Lämnas/mailas/faxas in till administration måndagen efter slutförd vecka. Tidrapporten skall om så önskas vara attesterad av kund. Felaktiga tidrapporter korrigeras och den anställde får reda på vilket fel som uppstått. Sedan attesteras tidrapporten av HR-chefen. Reseräkningar Reseräkning lämnas in av anställd varje vecka tillsammans med tidrapporten. Den måste vara korrekt ifylld med datum, körsträcka, traktamenten, ändamål med resan (vem man besökt), vid ev. utlägg skall originalkvitton bifogas. Inga kvitton= inga pengar. Reseräkningar som kund betalar måste vara attesterade av kund. Observera! Resor som debiteras kund måste skrivas på en separat reseräkning om privat milersättning finns! Milersättning ges endast om man reser med bil och milersättningen utgår alltid från det kontor som man är anställd på. TechROi AB kommer alltid att ge milersättning för kortaste resvägen, reseräkningen kommer att justeras med detta om man inte justerar detta själv. För att få traktamente gäller en sträcka på 5 mil bort, samt att övernattning sker. Ersättningar / Reseersättningar Milersättning Vid resor med egen bil ersätts Du med Skatteverkets - Skattefri milersättning (Schablonersättning) samt en överskjutande del som det dras skatt på. Vid resor med tåg, båt, flyg, buss, taxi - ersätts du för biljetten. Då ska original kvitto lämnas in på kvitto mall, skrivas på av Dig och HR-chefen för att utbetalning ska ske. Ska resan debiteras kunden ska detta vara säkerställt innan resan sker. OBS! Vid kurs/utbildning utgår ej traktamente.

21 21 (27) Semester Semester utgår enligt lag med de tillägg och undantag som framgår av anställningsavtal och semesterlagen Semesterns längd Semester utgår med 25 dagar per semester år. Semester tas ut som hela dagar då halv semesterdag inte finns i semesterlagen. Som semesterdag räknas varje ledig dag oavsett arbetsdagens längd. Management har 6 veckors semester. Semester år och intjänandeår TechROi AB tillämpar semester år som sträcker sig mellan tiden från 1 april till 31 mars året därpå. Semester år är den tolvmånadersperiod under vilken semesterledigheten ska tas ut. Intjänandeår är motsvarande tid närmast före ett semester år. TechROi AB har semesterperiod och det är inom denna semester period som den största delen av semestern ska tas ut. Semesterperioden kommer att infalla någon gång under juni augusti under semester året. Det är också naturligt att man som konsult försöker att få sin semester så att det fungerar på bästa sätt för den uppdragsgivare som man arbetar för under denna period. Förskottssemester TechROi AB tillämpar inte förskotts semester. Är du anställd efter den 1 april innevarande semester år har du dock rätt att ta ut 25 st. obetalda semesterdagar under semester perioden. Har Du ingen intjänad semester från tidigare anställning att tillgå under semesterperioden kan du få utöka ditt negativa saldo i tidbanken, detta ska dock förhanslas med HR-chefen innan detta kan ske. Då du enligt kollektivavtal har vissa timmar arbetstidsförkortning kan vi också ordna så att dessa kan tas under semester tiden. Sparade semesterdagar 20 dagar betald semester måste enligt lag tas ut under semester året, resterande dagar kan sparas till senare uttag dock max fem år. Dessa 20 dagar ska tas ut under den semesterperiod som TechROi AB tillämpar. TechROi AB tillämpar semesterperiod Juni Augusti varje år, eller efter din uppdragsgivares önskemål. Önskas semester vid annat tillfälle än semesterperioden måste detta förhandlas med HR-chefen. Obetalda semesterdagar sparas aldrig utan försvinner när nytt semesterår inleds.

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52

Drogpolicy. Dorotea kommun. Antagen av Kommunfullmäktige den , 52 Drogpolicy för ANSTÄLLDA INOM Dorotea kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 2005-12-13, 52 Inledning Detta dokument ersätter Drogpolicydokument för Dorotea kommun som utarbetades under 1995. Denna policy

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016

Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Arbetstidsbanken i Installationsavtalet 2016 Information till dig som är anställd och omfattas av Installationsavtalet och till företagen inom EIO. Om du som är anställd har frågor om just din arbetstidsbank

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH FÖRNAMN EFTERNAMN ANSTÄLLNINGSAVTAL 747052-v2 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor... 3

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor.

Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. LULEÅ KOMMUN Dnr 2 (10) Förord Luleå kommun som attraktiv arbetsgivare ser medarbetarens hälsa som en framgångsfaktor. Min förhoppning är att riktlinjerna ger ett enhetligt synsätt och kommer att stärka

Läs mer

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL

RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL RECRUIT IT RIGHT OCH [FÖRNAMN EFTERNAMN] ANSTÄLLNINGSAVTAL 747050-v1 Innehållsförteckning 1... Tillträdesdag och anställningsform... 3 2... Befattning... 3 3... Arbetstid, arbetsplats och bisysslor...

Läs mer

HANDBOK FÖR MEDARBETARE

HANDBOK FÖR MEDARBETARE HANDBOK FÖR MEDARBETARE INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 FÖRHÅLLANDE ANSTÄLLD/ARBETSGIVARE... 3 Tystnadsplikt... 3 Förväntningar

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Personalhandbok. För. Recruit IT Right

Personalhandbok. För. Recruit IT Right Personalhandbok För Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Personalpolicy... 4 3 Bolagsfakta... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Affärsidé och verksamhet... 4 5 Anställning... 4 6 Arbetstid, arbetsplats

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete.

Medarbetaren i Nacka är målinriktad, kompetent och ansvarstagande samt serviceinriktad och stolt över sitt arbete. 1 (7).. Personalpolicy Personalpolicyn visar vad arbetsgivaren tycker är viktigt och strävar mot. Genom personalpolicyn vill vi utveckla en framgångsrik verksamhet till fördel för både medarbetare och

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

Rehabiliteringspolicy

Rehabiliteringspolicy Rehabiliteringspolicy I detta dokument kan du läsa om Specmas förebyggande arbete, rehabiliteringsprocessens praktiska arbetsgång samt arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens ansvar. Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarig: Personalchefen

Ansvarig: Personalchefen Enhet: Personalenheten Utarbetad av: Personalenheten Giltig från: 2013-04-04 Ansvarig: Personalchefen Dokumentnamn: Jämställdhetsplan för Alvesta kommun 2013-2015 Ersätter: Alvesta kommuns jämställdhetsplan

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa reglemente för flexibel arbetstid ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för flexibel arbetstid program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2017-10-16 139 Ansvarig:

Läs mer

1. Inledning. 2. Definitioner

1. Inledning. 2. Definitioner Riktlinjer avseende arbetsanpassning och rehabilitering Beslutat av rektor 2012-10-23, dnr 10-2004-3710. Ersätter tidigare dokument dnr 10-2004-3710 daterat 2004-12-10. 1. Inledning 2. Definitioner 3.

Läs mer

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger

Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger Policy för IOGT-NTO:s centralt anställda gällande Alkohol- och andra droger IOGT-NTO:s mål gällande bruk av alkohol och andra droger: Alla IOGT-NTO:s arbetsplatser ska vara fria från alkohol och andra

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING OCH ARBETSUPPGIFTER... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 ARBETSPLATS... 1 4 ARBETSTID...

Läs mer

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet

Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Sammanfattning Protokoll Byte av Kollektivavtal från Tjänstemannaavtalet samt Detaljhandelsavtalet till Telekomavtalet Förhandling enligt MBL gällande byte av kollektivavtal Förhandlingsdatum mellan 2012

Läs mer

Bransch- och löneavtal

Bransch- och löneavtal Ideella och Idéburna Organisationer Bransch- och löneavtal 2017-2020 Arbetsgivaralliansen Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer Unionen Vision Akademikerförbunden Arbetsgivaralliansen Branschkommitté

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN

ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN ALKOHOL- OCH DROGPOLICY FÖR ANSTÄLLDA HOS LANDSKRONA KOMMUN INLEDNING Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av ett alkohol- eller drogmissbruk hos en medarbetare skapar

Läs mer

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01

Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Erbjudande när Kramfors kommun nyttjas som anordnare av personlig assistans bilaga till avtal om personlig assistans uppdaterad senast 2009-03-01 Kramfors kommun som assistansanordnare När Du väljer Kramfors

Läs mer

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför?

} för dagbarnvårdare } När? } Hur? } Varför? för dagbarnvårdare När? Hur? Varför? 1995 45 timmars-avtal 2004 40 timmars-avtal 2008 dagbarnvårdaravtalet sägs upp, AB ska gälla till man skrivit ett nytt. 2009 Biskopsgården diskuterar svårigheten. 2011

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Information till dig som fått Ferieplats 2017

Information till dig som fått Ferieplats 2017 Information till dig som fått Ferieplats 2017 Innehållsförteckning Information till dig som fått Ferieplats 2017... 3 Ta kontakt med din arbetsplats... 3 Närvaro... 3 Utdrag ur belastningsregistret...

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Åke

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01

RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING RIKTLINJER FÖR OFFENTLIGT SKYDDAT ARBETE (OSA) I VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-03, 280 att gälla fr o m 2011-11-01 Bakgrund OSA står för Offentligt

Läs mer

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 Caspeco Business Control 6 CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION CASPECO MANUAL SEMESTERINSTRUKTION

Läs mer

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering

Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering Riktlinjer gällande rehabilitering och arbetsanpassning kommunfullmäktige 2003-09-11 rev. 2016-04-14 Sid 1/7 Riktlinjer för Hälsoprocessen, Arbetsanpassning och Rehabilitering INLEDNING Arbetsgivaren har

Läs mer

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda

Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Alkohol- och drogmissbrukspolicy för Torsby kommuns anställda Antagen av Kommunstyrelsen 2008 01 14 7 2 Syftet Syftet med denna policy är att förebygga ohälsa, tillbud och olyckor på Torsby kommuns arbetsplatser

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är väldigt individuellt. Under

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies.

Syftet med personalhandboken är att ge vägledning och fungera som uppslagsbok för alla anställda gällande bland annat personalfrågor och policies. Personalhandbok Innehåll Personalhandbokens syfte... 3 Vår verksamhet... 3 Kollektivavtal... 3 Anställning... 3 Sekretess... 4 Arbetstid... 5 Lön & Förmåner... 6 Ledighet & Frånvaro... 6 Permission...

Läs mer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer

VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) KOMMUN. Rehabilitering Regler och riktlinjer VALDEMARSVIKS Sid. 1 (5) REHABILITERINGSPROCESSEN är en process som innefattar flera skeden. Initiativet kan komma från den enskilde eller från ansvarig arbetsledare. En rehabiliteringsutredning är ett

Läs mer

Mall för VD avtal med kommentarer

Mall för VD avtal med kommentarer 12 januari 2016 Mall för VD avtal med kommentarer Mellan bolaget AB (organisationsnummer) nedan kallad bolaget och NN (personnummer) har följande avtal träffats denna dag. Ändringar eller tillägg till

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc

Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc 1(5) Bilaga till: Riktlinjer vid resor i tjänsten (LiÖ 2012-4042) ersättningar, försäkringar, etc Färdtidsersättning, traktamente och resetillägg regleras i Allmänna bestämmelser (AB), avtalet TRAKT 04

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-2017 Hässleholms kommuns värdegrund Medborgaren i fokus Med respekt för individen Kvalitet som syns Hässleholms kommuns

Läs mer

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats

Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Sida 1/8 Handlingsplan för en drogfri arbetsplats Handlingsplanen för en drogfri arbetsplats kompletterar policyn för en drogfri arbetsplats och omfattar regler, ansvarsfördelning, organisation och rutiner

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg

Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg Sid 1 (5) Frågor och svar angående växling av semesterdagstillägg mot ledig tid Vad är syftet? Svar: Gävle kommun vill ge sina medarbetare ytterligare ett sätt att få sitt livspussel att gå ihop. Tid är

Läs mer

Välkommen. Praktisk information

Välkommen. Praktisk information Välkommen Praktisk information Vid anställning på SSAB EMEA Borlänge Tillsammans med våra kunder kommer vi gå längre än någon annan för att förverkliga det fulla värdet av lättare, starkare och mer hållbara

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

Avtalskurs avtal för tjänstemän HT Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Avtalskurs avtal för tjänstemän HT 2016 På agendan Genomgång av avtalets centrala delar Praktisk tillämpning och avtalstolkning Våra rekommendationer Almegakontor Stockholm Kontaktpersoner Hanna Byström

Läs mer

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester.

Bild 1. Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 1 Semester vad gäller? Syftet med materialet är att klargöra rättigheter gällande semester. Bild 2 SemL och AB säger Måndag den 1juni 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Kommentar:

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag

Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Villkor för vissa anställda vid bemanningsföretag Vård- och behandlingsverksamhet Övrig omsorgsverksamhet Bemanningsföretagen * Vårdförbundet 1999-07-01 tills vidare Innehållsförteckning Vårdförbundet

Läs mer

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005

SEMESTER. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005 Bestämmelserna i AKTA-avtaletför perioden 2005 2007 var inte anpassade till den nya semesterlagen. Nya bestämmelser som är anpassade till semesterlagen har

Läs mer

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter

För dig som är personlig assistent. Tjänstereglemente. För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter För dig som är personlig assistent Tjänstereglemente För Kooperativet Hand i Hands personliga assistenter Innehållsförteckning forts. innehållsförteckning Inledning s 1-2 Pension och försäkring Kontor

Läs mer

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015

Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(9) Riktlinje för jämställdhet & mångfald 2012-2015 Område Styrning och ledning Fastställd KSAU 2012-08-28 118 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid Tillsvidare Plan Riktlinje

Läs mer

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige

Handbok för Agito Sjuksköterskeuppdrag i Sverige Handbok för Sjuksköterskeuppdrag i Sverige 1 Innehållsförteckning Innehåll VÄLKOMMEN TILL AGITO... 3 Allmän Information... 3 Kvalitetscertifierat ISO 9001... 3 Kontaktuppgifter... 3 Jourtelefon efter kontorstid...

Läs mer

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy

Beslutad 27 april 2016 WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION. Personalpolicy Policydokument: Personalpolicy Beslutad 27 april 2016 World s Children s Prize Foundation WORLD S CHILDREN S PRIZE FOUNDATION Personalpolicy Innehåll: Sida: 1. Arbetstider 2 2. Mertid 2 3. Övertid och

Läs mer

Innehållsförteckning. Vers. 1.0

Innehållsförteckning. Vers. 1.0 HANDBOK SVERIGE Innehållsförteckning VÄLKOMMEN TILL AGITO... 2 Allmän Information... 2 Kvalitetssäkring... 2 Kontakt... 2 Kontaktuppgifter till Malmö... 2 Jourtelefon efter kontorstid... 3 FÖRHÅLLANDE

Läs mer

Medarbetarboken. Senast uppdaterad: 130218

Medarbetarboken. Senast uppdaterad: 130218 Senast uppdaterad: 130218 Medarbetarboken Tanken med den här boken är att vi som jobbar på A.Schulman Nordic ska kunna finna svar på frågor vi stöter på i det dagliga arbetet - inte minst kring olika personalrelaterade

Läs mer

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang.

För att föregå med gott exempel ska Varbergs Föreningsråd ej servera alkoholhaltiga drycker vid representation eller vid egna arrangemang. ALKOHOL- OCH DROGPOLICY för Varbergs Föreningsråd. Arbete och droger hör inte ihop Denna policy innebär ett klart avståndstagande från all form av ickemedicinsk användning av läkemedel samt missbruk av

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15

Personalguiden. Kumla kommun 2013-02-15 Personalguiden Kumla kommun 2013-02-15 A AFA AFA administrerar avtalsförsäkringar. En avtalsförsäkring är en anställningsförmån som bestäms i ett kollektivavtal, tecknat mellan arbetsgivarorganisationen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn.

Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 2.1 Barnledighet Registrering av föräldraledighet, föräldraledighet koncentrerad deltid, tillfällig föräldrapenning vid barns födelse samt vård av sjukt barn. 1 Välj Orsak till ledighet i listan 2 Lägg

Läs mer

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD

Guide. för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Guide för dig som ska FERIEARBETA I BORÅS STAD Innehåll: FÖRE FERIEARBETET Löntagaruppgifter Har du giltigt ID? Belastningsregister Lön Betala skatt? UNDER FERIEARBETET Sekretess/tystnadsplikt Arbetstid

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Individ. Adress: OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched

Individ. Adress:  OBS! Ej www. Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched Individ Adress: http://beschedheby.sala.se OBS! Ej www Länk till BeSched Individ finns på hemsidans startsida Tidrapportering BeSched AnvändarID Lösenord ditt personnummer, de NIO första siffrorna utan

Läs mer

Personalpolicy. för Stockholms stad

Personalpolicy. för Stockholms stad Personalpolicy för Stockholms stad Tydliga gemensamma mål För att värna och utveckla vår allra viktigaste tillgång, stadens anställda och deras arbete för stockholmarnas bästa, är en aktiv personalpolitik

Läs mer

Hälso- och friskvårdspolicy

Hälso- och friskvårdspolicy 1 Hälso- och friskvårdspolicy 2007 2 Hälso- och friskvårdspolicy för Klippans kommun Hälsa en del av kompetensen Medarbetarnas hälsa, utveckling och arbetsglädje är nyckeln till en framgångsrik och effektiv

Läs mer

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen.

Enhet inom facklig organisation bildad för att företräda denna i förhållande till arbetsplatsen. 1 Avtal om facklig verksamhet inom bolaget SJ AB. 1 Tillämpningsområde Avtalet tillämpas i förhållandet mellan SJ AB och facklig organisation, som är part i detta avtal. Facklig förtroendeman utsedd av

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN

MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN MISSBRUKSPROGRAM LYSEKILS KOMMUN POLICY Missbruk av alkohol och droger är ingen privat angelägenhet. Effekterna av missbruk hos en medarbetare skapar problem även på arbetsplatsen. Arbetsprestation, säkerhet

Läs mer

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldraledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldraledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön

Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Lönearter vid semester Semesterkategori - Månadslön Uttag betalda dagar Vilka lönearter ska jag använda för att lönebereda uttag av betalda semesterdagar för anställda som har bibehållen lön då de tar

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Personalhandbok Lön & Förmåner

Personalhandbok Lön & Förmåner 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om de villkor som gäller kring lön och förmåner. Lön (2) Månadslön (2.1) Lönerevision och lönepolicy (2.2) Timlön/timlöneavdrag (2.3) Daglön/daglöneavdrag

Läs mer

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO.

ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. ATT LÄGGA IN FRÅNVARO. Det finns två olika sätt att lägga in frånvaro på. Alternativ ett. Se bild ovan. Dubbelklicka på Planeringen = Avstämningperioden du arbetar i. Klicka en gång på Personal fliken.

Läs mer