En handbok i yrkesvägledning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En handbok i yrkesvägledning"

Transkript

1 En handbok i yrkesvägledning

2 2 Tomas Lundmark, dekanus för skogsfakulteten vid SLU Foto: Julio Gonzalez, InfoAvd. SLU

3 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 3 Jägmästare En mästare på jakt? Vi kände själva att vi aldrig riktigt kunde svaret på frågan: Vad ska du jobba med egentligen? Vad blir en Jägmästare?. Efter att ha diskuterat detta med varandra insåg vi att den enda möjligheten att få svar på frågan var att höra av sig till folk som redan arbetar och titulerar sig Jägmästare och ställa frågan där. Vi insåg efter ett antal samtal och intervjuer vilken bred kunskapsbas vår utbildning ger. Denna lärdom vill vi förmedla vidare genom detta häfte. Här kan Du ta del av lite information om branschen i allmänhet och Jägmästaren i synnerhet. Du finner ett antal intervjuer med Jägmästare runt om i Sverige och Världen för att få en inblick i deras arbete och vardag. Du hittar också en branschbeskrivning med lite konkreta fakta och annan nyttig information. Skogsbranschen är en självklar bransch för de närmast sörjande, men en okänd gren för den oinvigde. Därför vill vi med detta häfte både ge en inblick i Skogssverige för Dig som är nyfiken men även ge lite exempel på vad utbildningen kan leda till för Dig som redan läser här på Skogis. Vi hoppas du, liksom vi, kommer inse att en Jägmästare är en mästare på mycket! Skogshögskolans Studentkår Erik Backman Ordförande Studentkåren 2010 Mikael Palm Ordförande Studierådet 2009/2010

4 4 en Jägmästare är en mästare på mycket!

5 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 5 Arbetsmarknaden för jägmästare Sverige är globalt en skogsindustriell stormakt och ligger i toppen av export av sågade barrträvaror, pappersmassa och papper. Forskning och utveckling är omfattande och ger nya material och lösningar och nödvändig förändring för näringens framtid. Jägmästare arbetar på ledande nivåer eller som specialister inom olika områden som skogsbruk, marknadsföring, ekonomi, information, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning, miljö-, naturvård eller naturupplevelser. Jägmästare arbetar också utanför den traditionella skogsbranschen, på möbelföretag, transportföretag, försäkringsbolag och banker eller som fastighetsmäklare. Många startar också egna företag. I nuläget är arbetsmarknaden balanserad för jägmästare. Tillgången på arbeten har varierat något under de senaste åren från stor brist under några år till en mer balanserad situation under Nyexaminerade jägmästare kan ha svårt att få jobb i sämre tider men klarar sig ändå relativt bra och får relevanta tjänster. Av Naturvetarnas medlemmar är 1,2 procent arbetssökande (augusti 2009) med ersättning från AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa. Siffran var något högre under våren 2009 men översteg aldrig två procent. Allt fler arbetsgivare efterfrågar goda språkkunskaper, praktisk problemlösning, att ha en helhetssyn inom organisationen samt en god förmåga att kommunicera med människor och att fungera i lagarbete.

6 6 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Så mycket tjänar jägmästare Tänk på att lönerna varierar utifrån egenskaper hos individen och strukturella skillnader på arbetsmarknaden. Erfarenhet och efterfrågan på kompetensen påverkar lönen, liksom kraven och förutsättningarna i tjänsten, var i landet du jobbar, sektor, bransch och arbetsgivare. Lönestatistiken ger en fingervisning om i vilka spann lönerna för jägmästare befinner sig. Till slut är det i en förhandling din lön bestäms. Kontakta Naturvetarna om du vill veta vilken lön som bör gälla för ett visst jobb och för att veta vad du ska trycka på i din löneförhandling. Lönetabell privat och statlig sektor Utbildning: jägmästarutbildning, skoglig magister och skogsvetare Arbetsmarknadssektor: Median Övre Kvartil 90:e Percentil Privat Statlig Examensår, 5-årsklasser Median övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Källa: Naturvetarnas lönestatistik Medianlönen för jägmästare ligger på drygt kronor i månaden. De flesta jägmästare har en lön mellan kronor i månaden för de nyexaminerade och för erfarna jägmästare med många år i arbetslivet.

7 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 7 Vanligaste befattningarna för jägmästare VD Skogskonsulent Förvaltare Konsult Egen företagare Projektledare Docent Jägmästare Professor/Forskare Produktionsledare Lärare Distriktschef/ Regionchef Virkeschef Skogsinspektor Skogsdirektör Skogsvårdschef Skogschef Stiftsjägmästare Universitets-/Högskolelektor Doktorand med doktorandtjänst Enhetschef Marknadschef Skogsförvaltare Säljchef/Försäljningschef Virkesköpare Skogsekonom Vem anställer jägmästare? Några exempel på större arbetsgivare: Skogsstyrelsen Sveriges lantbruksuniversitet och andra universitet Sveaskog Holmen Skog SCA Skogforsk Stora Enso Södra Skogsägarna LRF Konsult Sydved Norra Skogsägarna Skogssällskapet Skogsägarna Mellanskog Lantmäteriet Korsnäs Skogsägarna Norrskog IKEA Var arbetar jägmästarna? Arbetsmarknadssektor, detaljerad Andel i % Privat skogsindustrin 43 Myndighet inkl bolag 27 Universitet, Högskola 12 Företag, stiftelse eller organisation 10 Privat inom IT/telekom 2 Kommun 3 Landsting 1 Kyrkan 1 Övrigt 1 Källa: Naturvetarna Kommun Privat inom IT/telekom Företag, stiftelse eller organisation Privat skogsindustri Universitet, Högskola Myndighet inkl bolag Här arbetar jägmästarna Landsting 1 Kyrkan 1 Övrigt 1

8 8 FORSKNING LEDNING Tomas Lundmark Tomas började på Skogsmästarskolan år 1977 men kom in på jägmästarutbildningen Efter examen 1982 fick Tomas anställning på skogsskötselinstitutionen vid SLU i Umeå. Forskarkarriären tog ett avbrott 1987 då Tomas fick jobbet som chef över SLUs försöksparker i Vindeln. Forskningen kunde dock inte Tomas släppa helt utan disputerade år 1996 och blev antagen som docent Efter en omorganisation år 2004 blev han föreståndare för Enheten för skoglig fältforskning vilket innebar ansvar för alla försöksparker i landet samt SLUs långsiktiga fältförsök. Tillsammans med Stig Larsson fick Tomas förtroendet att dra i gång forskningsprogrammet Future Forests som var startklart i januari Årsskiftet innebar dock nya uppdrag då Tomas valdes till dekanus för skogsfakulteten vid SLU. Att i egenskap av chef för skogsfakulteten vid SLU verka för att utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys av högsta klass bedrivs inom fakultetens verksamhetsområde. På min tid fanns inte dagens alla inriktningar och val. Vi hade våra påbyggnadskurser där vi kunde profilera oss något och välja lite efter intresse. Mitt intresse var att sköta skog och förstå hur den fungerar. TOMAS LUNDMARK Yrke: Dekanus, S-fak vid SLU Umeå Mail: Tel: Webb: Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Förmågan att se skogens alla utvecklingsstadier. En jägmästare som ser en ungskog kan lätt tänka sig hur beståndet kommer att utveckla sig och fundera på olika skötselalternativ, vill jag skapa en lövdominerad blandskog eller en ren granskog osv. En jägmästare vet också att det bara tar drygt hundra år att skapa gammelskog från ett hygge. Vi lär oss se möjligheter med brukande. För många andra försvinner skogen när den slutavverkas, för en jägmästare handlar det om att skapa utrymme för föryngring. Med andra ord handlar det om en inställning att ta ansvar för naturen, inte se människan som något som utgör ett hot för samma natur. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Oftast personliga egenskaper om jag ska vara ärlig. Känns personen rätt hittar man sedan olika argument för att underbygga känslan. Det är värt att tänka på när man skriver en ansökan eller bevistar en anställningsintervju. Varumärket jägmästare är också viktigt. För mig står det för en person med bred kompetens och skolning för att leda och utveckla verksamhet kopplat till hållbart skogsbruk. Pelle Gemmel (numera SCA) och det, för vissa, så berömda knivtricket.

9 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 9 Skogsskötsel Elin Larsson Elin läste skogsvetare och kompletterade sedan med några kurser för att kunna ta ut en jägmästarexamen. Våren 2003 fick hon sitt första jobb på virkesavdelningen på Norrskog, där hon var virkesassistent och ansvarade för försäljningen av specialsortiment till kunderna bytte Elin jobb till företaget Svenska Skogsplantor och blev processansvarig för skogliga tjänster vilket innebar att jobba med rutiner och utveckling av försäljning av exempelvis plantering och markberedning till framför allt privata skogsägare. Vid två tillfällen lånades hon ut till Sveaskog och jobbade som vikarierande föryngringsledare började Elin som skogsansvarig i Bergslagen på Sveaskog. Jag är skogsansvarig i Marknadsområde Bergslagen på Sveaskog, detta innebär att jag har det övergripande ansvaret för skogsvård och naturvård på egen skog samt övriga markägarfrågor. Med mina nio medarbetare ska jag se till att röjning, gödsling, plantering med mera blir utfört inom vårt hektar stora område. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Det beror på vad de ska anställas till, men har man gått jägmästare så har man grunden för de flesta jobb inom mitt område. Vad som skiljer den ena kandidaten från den andra är vanligen erfarenhet samt personlighet. Alla kan lära sig och få erfarenhet, men att redan på intervjun visa att man är duktig och företagsam är viktigt. Då de flesta organisationer är väldigt nerbantade är det nödvändigt med självgående personal. Sverigeresan! elin larsson Yrke; Skogsansvarig Bergslagen, Sveaskog Tel: Webb: Jag läste skogsvetare med inriktning skogshushållning, jag läste även till några ledarskapskurser för att kunna ta ut en jägmästarexamen. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Då min roll idag är att övergripande ha ansvaret över medarbetarna och att årets beting blir utfört är jag inte nere på detaljnivå på hur det ska skötas. Men jag har en stor nytta av att veta de stora dragen i skogsskötsel och naturvård. Ledarskapskurser har också hjälpt mig i dagens arbete, men jag önskar att jag hade läst mer ekonomi

10 10

11 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 11 Företagsledning Gabriel Danielsson Gabriel Danielsson examinerades från Jägmästarprogrammet år Efter utbildningen fick han anställning på Domänverket där han arbetade i 7 år och slutade som teknisk chef på Östra regionen. Efter Domänverket tjänstgjorde Gabriel en tid på Skogsstyrelsen innan han år 1991 startade företaget Linköping Skogstjänst AB där han idag arbetar som chef och VD. Gabriel sitter även med i ett antal styrelser med skoglig anknytning. Jag är entreprenör och chef för Skogstjänst AB. Vår verksamhet består främst av förvaltning av ca hektar skogs- och jordbruksmark samt leveranser av årligen cirka 700 GWH biobränsle till kraft- värmeverk och till skogsindustrin. Vi är också mycket aktiva i utveckling av ny teknik inom skogsbruk och biobränsleverksamhet. Jag minns främst kamratskapen, upptågen och alla fester. Sen minns jag förstås Kungainvigningen 1976 där jag själv hade huvudrollen Gabriel danielsson Yrke: VD, Linköping Skogstjänst AB Mail: Tel: Webb: Jag gick Jägmästarutbildningen med merkantil linje. Vilket kan liknas vid dagens inriktning mot Skogsindustriell Ekonomi. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Ekonomi, skogsskötsel, affärsmässighet och lagarbete. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Vid anställning av en ny person till företaget tittar jag på affärsmässigheten, yrkeskunnandet och förmågan att lösa problem hos den aktuelle. Den sociala kompetensen är också mycket viktig.

12 12 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning industriteknik Daniel Althoff fick i slutet av sin Jägmästarutbildning år 2003 möjligheten att skiva sitt examensarbete vid Jaakko Pöyry Management Consulting i London. Parallellt med sitt examensarbete jobbade Daniel direkt i företagets kunduppdrag. Detta var ett effektivt sätt att snabbt komma in i arbetslivet. Efter en tid i London flyttade Daniel hem till Sverige och var med och etablerade Jaakko Pöyry Consultings Sverigekontor. Daniel fortsatte att arbeta som managementkonsult vid Jaako Pöyry i Stockholm en tid innan han fick ett erbjudande att helt byta bransch och började vid Atlas Copco Tools and Assembly Systems där han idag arbetar som affärschef. Jag har globalt affärsansvar för en produktflora inom Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Försäljningen sker genom ett antal säljbolag runt om i världen vilka jag har daglig kontakt med. Att själv närvara vid de marknader vi agerar på är viktigt varför resandet är en central del i mitt arbete. Jag arbetar både operativt och strategiskt och viktiga komponenter är bl.a. produktplanering och produktutvecklingsprojekt, lönsamhetsanalyser, prissättning, övergripande marknadsstrategiarbete samt att stödja våra säljbolag i deras arbete. Som chef hanterar jag även personalfrågor. Jag har läst inriktning mot skogsindustriell ekonomi samt kompletterat med ekonomistudier vid Uppsala universitet och Christian Albrechts universitet i Tyskland Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? I mitt nuvarande arbete, som inte är skogsrelaterat, har jag behållning av den helhetssyn Daniel Althoff Yrke: Affärschef, Atlas Copco Tools Webb: av en ekonomi som utbildningen gav (råvara, samhällsnytta, logistik, produktion, förädling, marknadsföring och försäljning). Denna processyn kan gott appliceras på verksamheter andra än de skogliga. anställning av en nyexaminerad jägmästare? De personliga egenskaperna är långt mycket viktigare än exakt vilken akademisk utbildning man har genomgått. Det är därför svårt att peka ut en viss ämneskompetens. Mina studier i Tyskland och Sverigeresan.

13 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 13 På min tid fanns en linje som hette Förvaltning där basen var skogshushållning och skogsekonomi. Jag läste den inriktningen och valde kurser med tyngd på ekonomi. Carina Håkansson Yrke: VD, Dala Kraft Mail: Tel: Webb: Företagsledning CArina håkansson Carina började på StoraEnso år 1990, direkt efter sin utbildning. Hon jobbade ett år som trainee, 3 år som informationschef, 4 år som biträdande skogsförvaltare, 7 år som skogsförvaltare och nästan 5 år som VD för Stora Enso Skog. Sedan i juni 2009 jobbar Carina som koncernchef på Dala Kraft, ett företag som säljer el. Att leda arbetet i koncernen Dala Kraft vilket innebär att se till att mål och strategier tas fram och leda företaget på ett sådant sätt att vi når målen. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Ekonomi, naturligtvis, men även träningen jag fick via ex-jobbet, d v s att analysera och dra slutsatser av en stor mängd fakta. I mina tidigare positioner har jag naturligtvis använt mycket av min skogliga kompetens som jag fick på Skogis. anställning av en nyexaminerad jägmästare? I mitt nuvarande arbete söker jag inte efter specifikt jägmästare men under mina år som skogsförvaltare anställde jag många nyutexaminerade och letade då efter personer med generella kunskaper, motor, ambition och gärna ledaregenskaper. Så ur mitt perspektiv har det spelat mindre roll vika kurser eller inriktningar man valt eftersom jag sökt personer som över tiden kan passa på flera olika jobb inom Stora Enso. Mitt tips är att välja kurser man tycker är kul och intressanta! Sommarresan! Mycket intressant och stora upplevelser. Skogis i Umeå 10 år ett jubileum 1988 som var mycket roligt och lärorikt att arbeta med.

14 14 Konsultverksamhet rådgivning erik petré Erik Petré gick ut från Skogis Efter examen började han direkt på branschforskningsföretaget Skogsarbeten (nuvarande Skogforsk) i Stockholm. Där jobbade Erik med ett antal olika projekt. Efter 5 år ville han inte bara berätta för andra hur man borde bedriva skogsbruk utan ville också själv få arbeta närmare det praktiska skogsbruket. Erik började då som avverkningschef på Skånes Skogsägare. Efter det hade Erik en rad olika chefsjobb inom ett par andra skogsägarföreningar innan han prövade på utmaningen att arbeta som inköpschef på Fobos parkettfabrik. Där fick han resa världen runt samtidigt som han fick köpa sågade trävaror från de svenska sågverk han tidigare sålt stock till. Sedan ett par år tillbaka driver min fru och jag tillsamman ett konsultbolag. Hon är inom sjukvård och jag hjälper olika skogsägare och företag med i första hand olika frågor och problem kring förvaltning av skog. Jag har dels hjälpt exempelvis Holmen att utarbeta ett koncept för att kunna erbjuda skogsägare komplett förvaltning. Men jag hjälper också just nu Stockholm stad med att utvärdera hur det skogsföretag som sköter deras skogar arbetar och vad man kan förbättra. Att arbeta som egen företagare är på många sätt det roligaste jag gjort. Men jag vet ju aldrig med säkerhet om jag har några uppdrag nästa år Under min tid på Skogis läste nästan alla ett skogsförvaltningsinriktat program med mycket skogsskötsel och marklära, men jag läste också en del ekonomi. Lite ekonomi är viktigt att ha med sig och det spelar knappt någon roll vad man jobbar med. ERIK PETRÉ Yrke: Konsult, Petré Consultning AB Mail: Tel: Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? På ett sätt så har jag hela tiden utvecklat min kunskap inom det jag jobbat med. Den enstaka kurs som jag nog haft störst nytta av är juridiken. Den gav en bra grund som jag ofta har haft användning av. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Det är faktiskt inte så viktigt. Men indirekt så är det nog så att kunskap och intresse hänger ihop. Dvs om man annonserar ut en tjänst där man ska utveckla ett datorprogram för att beräkna granens kottsättning i kärva klimatlägen söker inte den som är mest intresserad av makroekonomi Vid kungainvigningen av Garpenberg ordnade vi en cortege som kom 10 minuter innan riktiga kungen. Vi lurade alla de tusentals människor som väntade på kungen inklusive pressen. Så vår falska kung var dagen efter på förstsidan i Expressen. Då njöt vi!

15 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 15 Fastighetsmäkleri rådgivning Fredrik Luhr Fredrik Luhr avslutade sina studier år 1998 och började då arbeta med skogsindelning på Modo Skog i Västerbotten. Detta gav honom värdefulla erfarenheter i intensivt fältarbete. Efter cirka ett halvår bytte Fredrik verksamhet till att arbeta som konsult med inriktning mot skogsekonomisk rådgivning. Verksamhetsorterna har varit Falun, Uppsala och Stockholm. Parallellt med arbetet läste Fredrik in fastighetsmäklarexamen och blev registrerad mäklare år Sedan hösten 2003 arbetar Fredrik på företaget Areal, där han också är delägare och verksam i styrelsen. Areal är ett ledande företag i landet på ekonomisk rådgivning till privata jord- och skogsägare och sannolikt Sveriges främsta företag när det gäller förmedling av större egendomar. Arbetet är mycket omväxlande och omfattar fastighetsmäkleri, deklarationer, generationsväxlingar, värderingar m.m. Då Areal är ett ungt och tillväxtorienterat företag arbetar vi även aktivt med etablering och expansion på nya respektive befintliga orter. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag tror att bredden på jägmästarutbildningen är dess styrka. Att ha grundläggande kunskaper inom ekonomi, företagsbeskattning och juridik är ett stort plus. I slutändan är det dock viktigast att ha ett brinnande intresse för det man skall arbeta med, vara beredd på att man aldrig blir fullärd i konsultrollen och dessutom ha vissa sociala färdigheter eftersom arbetet hela tiden handlar om människor. Examensresan till Costa Rica och Kalifornien var ett fantastiskt sätt att avsluta sin tid på SLU. Att tillsammans med sina kurskamrater få uppleva naturtyper och miljöer man läst om under studietiden har för all framtid etsat sig fast i minnet. FREDRIK LUHR Yrke: Mäklare, Areal Mail: Webb: Jag hade en grön inriktning på mina studier, men under mina år i arbetslivet har jag också vidareutbildat mig via internutbildningar och andra kurser. Det är väldigt viktigt att kontinuerligt hålla sig ajour inom våra olika verksamhetsområden. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Att ha ingående kunskaper om svenskt skogsbruk och dess ekonomi är en förutsättning för att kunna göra ett gott arbete både när det gäller fastighetsförmedling och skatterådgivning.

16 16 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning projektledning Daniel Stridsman Daniel Stridsman tog examen år 2005 och fick då ett jobb som aspirant/trainee på Holmen Skog och började karriären i Norrland på region Lycksele och arbetade med allt från produktionsledning till virkesköp. Efter åtta månader blev Daniel produktionsledare för distrikt Robertsfors och fick hantera distriktets avverkning. Efter två år bytte han tjänst till verksamhetsutvecklare inom skogsbränslesidan på teknikstaben på Holmen Skogs huvudkontor i Örnsköldsvik. Här fick han arbeta med diverse teknikutvecklingsprojekt inom skogsbränslehantering. Allt från terminalbyggnation till hur interna arbetssätt och organisationer skulle se ut. Just nu är han ansvarig för att ta fram ett nytt datasystem som skall hantera resursplanering på avverknings-, skogsbränsleoch skogsvårdssidan. Nyligen har Daniel fått nytt jobb inom Holmen Skog och kommer snart byta tjänst till produktionschef på region Norrköping där han ska syssla med produktionsutveckling och styrning av virkesproduktion mot den nya såg som nu byggs. Vilken ämneskompetens efterfrågar du vid anställning av en nyexaminerad jägmästare? Operativ planering. Produktions- och virkesflödesintresssen. Jag var klubbmästare under utbildningen och får nog lov att säga festerna och gemenskapen. DANIEL STRIDSMAN Yrke: Verksamhetsutv. Skogsbränsle, Holmen Skog Mail: Tel: Webb: Leda projekt på teknikutvecklingssidan inom skogbränsleområdet. Inte sällan systemutvecklingsprojekt. Min examen låg mot skogshushållning, men jag hade en stark profil mot teknik och logistik. Mitt examensarbete gällde optimerade beslutsstöd och hade en matematisk karaktär. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Mitt största projekt just nu kopplar an mot mitt examensarbete. Den optimeringsmodell jag testade då kan mycket väl komma att användas i ett beslutsunderlag.

17 17 Handläggning Anna nilsson Anna Nilssons första arbete var en projektanställning på IKEA med stationering i Kuala Lumpur, Malaysia. Sedan arbetade hon under nästan 4 år som råmaterialexpert för naturfiber inom IKEA:s inköpsorganisation i Sydostasien med stationering i Indonesien och Vietnam. Anna flyttade efter detta hem till Sverige och arbetade under en tid som materialspecialist för naturfiber på IKEA of Sweden AB i Älmhult. Efter att ha arbetat som projektledare/navigatör inom produktivitet på SÖDRA Skogsägarna i Växjö började Anna hösten 2007 att jobba på Sida med skogs- och jordbruksfrågor. Jag handlägger biståndsprogram inom skog och jordbruk på Sida. Det innebär bl.a. att jag förhandlar, förbereder, administrerar och följer upp avtal om biståndsprojekt och -program med syfte att bidra till utveckling av jordbruksoch skogssektorn och minskad fattigdom i ett antal länder i enlighet med Sveriges strategi för bistånd till dessa länder. Jag har kontakt med en rad olika aktörer i mitt arbete bl.a. departement och myndigheter i de länder där jag jobbar, internationella och nationella enskilda organisationer, FN-organisationer och andra biståndsgivare. Min roll är också att bidra med kunskap i strategiska frågor för svenskt bistånd inom skog samt bidra till utveckling av strategier för bistånd till länder inom området skog och jordbruk. Jag läste med inriktning mot skogshushållning. Jag avslutade min utbildning med att läsa en kurs i organisation & ledarskap vid SLU Ultuna och blev färdig jägmästare Under min studietid på SLU var jag bl.a. utbytesstudent i Tyskland, läste en sommarkurs med utbyte med ett amerikanskt universitet och genomförde en längre studieresa. Anna Nilsson Yrke: Handläggare, SIDA Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Jag fick en bred skoglig kompetens med fokus både på miljö- och ekonomiska aspekter. anställning av en nyexaminerad Jägmästare? God kunskap och förståelse av skogens många värden och nyttor ekonomiskt, miljö, klimat, biodiversitet, socialt samt kulturellt. Erfarenhet och intresse av att jobba i en internationell miljö, god förhandlingsförmåga samt mycket goda kunskap i engelska och gärna också i andra språk som t.ex. franska, portugisiska eller spanska. De många exkursionerna, mina kurskompisar och arbetet inom studentkåren.

18 18 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning internationell forskning Olle Forshed Efter några år av eget företagande ville Olle Forshed jobba med skog och naturresurser globalt. Olle började jobba som volontär på ett skogsprojekt i norra Namibia. Efter denna tid sökte han sig till SLU och jägmästarprogrammet för att fördjupa sina kunskaper. Efter examen arbetade Olle ett år med skoglig forskningsinformation vid Mitthögskolan innan han fick sitt drömjobb som doktorand i regnskogsskötsel på Borneo via SLU. Här ägnade sig Olle åt forskning inom regnskogsskötsel och skogsproduktion, med många äventyrsfyllda expeditioner och fältresor till framförallt malaysiska Borneo. Under doktorandtiden arbetade även Olle cirka ett och ett halvt år som biträdande expert i Laos vid det Laotiska Skogforsk inom ett större SIDA-program. Olle disputerade år 2006 och fick därefter anställning som regnskogsforskare inom IKEAs regnskogsprojekt som drivs av SLU. Som regnskogsforskare inom IKEAs regnskogsprojekt jobbar jag huvudsakligen med att fortlöpande utveckla uthålliga och miljövänliga skötseltekniker för produktion och bevarande av regnskogar. Eftersom jag var mycket intresserad av tropiska skogar och skogar i andra länder satsade jag mycket på att resa. Vilket för min utbildning har betytt mycket. Jag reste för studier till bland annat Vietnam, USA, Madagaskar, Moçambique och Sydafrika. Läste också en del kurser vid Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet såsom U-landskunskap. Vid SLU läste jag det mesta som hade någon internationell verksamhet t.ex. Tropisk ekologi i Uppsala, Internationell skoglig planering Umeå mfl. Dessutom satsade jag mycket på skogsskötseloch nationalekonomikurser. Jag gjorde slutligen mitt examensarbete vid Institutionen för skogsekonomi, som handlade om renskötselns påverkan på skogsbruket. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Tankesättet att skogen är en långsiktig resurs som kan bidra med så mycket bara den sköts på ett bra sätt. Förmågan att tänka i långa cykler uppåt 100 år och mer är i kvartalsrapporternas tidsålder en väldigt unik och värdefull egenskap, något som Skogisarna är ganska ensamma om. anställning av en nyexaminerad jägmästare? En insikt om att skogen inte enbart är till för produktion och snabbväxande träd. Utan att skogen dessutom är en resurs och ett hem för många människor, djur och organismer. För att kunna arbeta med skog internationellt sett, t.ex. i tropikerna, bör man förstå att skog och skogsbruk är komplext och att det inte finns en färdig sanning. Förutsättningarna för ett bra skogsbruk skiljer sig åt runt om i världen. Kultur, ekologi, klimat, ekonomi, demokrati, religion och fattigdom är viktiga inslag när skogsbruk diskuteras globalt. När jag under en studieresa paddlade nerför en flod genom djungeln i västra Madagaskar och krokodilerna skrapade med sina ryggar under kanoten. Då gick det upp för mig att livet det är här och nu

19 19 OLLE FORSHED Yrke: Forskare, Skogsskötsel, SLU/IKEA Mail: Tel: Webb:

20 20 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning företagsledning Jan fryk Jan examinerades som jägmästare Efter examen började han på Forskningsstiftelsen Skogsarbeten som forskare. År 1975 började Jan på AB Iggesunds Bruk där han började som förvaltarassistent, blev biträdande skogsvårdschef, skogschefassistent och kom sedan in på banan som industridoktorand år blev Jan skoglig doktor. Sedan 1983 var han åter på Skogsarbeten som forskningsledare och 1989 blev han VD ombildades Skogsarbeten tillsammans med Institutet för Skogsförbättring och blev nuvarande Skogforsk där Jan sedan dess varit VD. Företagsledning med ansvar för verksamhet, organisation, ekonomi och personal. Plockade ihop en rätt bred anrättning av så kallade AB-kurser (högre kurser efter den obligatoriska grundutbildningen), torde motsvara en mix av dagens skogshushållning + skogsteknik + ekonomi. Jag toppade menyn med dubbla examensjobb inom virkeslära respektive botanik. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Så här 36 år efter examen är det inte mycket, annat än den allmänna skogliga kunskapen. Men jag har haft stor nytta av utbildningen under resans gång. Även om just den nyttan förstås avtar med tiden, i takt med att nya kunskaper och erfarenheter förvärvas som är mer relevanta för den aktuella arbetssituationen. Men ibland kan det vara kul att stila med något latinskt växtnamn av alla de drygt 600 arter man en gång dunkade in JAN FRYK Yrke: VD, Skogsforsk Webb: anställning av en nyexaminerad jägmästare? Det beror i hög grad på den aktuella tjänsten och dess kompetensinriktning. Jägmästarens vanligtvis breda kunskapsgrund är dock alltid värdefull. Och i FoU-sammanhang är det inte fel att kunna en hel del matte/statistik och datakunskap. Generellt sett värdesätts goda kunskaper i svenska och främmande språk. Garpenbergsåret!

21 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 21 Skogsskötsel Lars Fridh Lars började på jägmästarprogrammet år 1999, efter en del andra studier och arbeten. Efter jägmästarexamen fick Lars direkt jobb som ITkonsult och var med och utvecklade skogliga GIS- och analyssystem. Efter några år åkte Lars till Norge och jobbade som utvecklingschef på Virkesmätarföreningen. Sedan återvände han till Sverige och jobbade som lärare och projektledare på Gammelkroppa Skogsskola. För några år sedan återvände Lars till Umeå och började sin anställning som planeringsledare på Sveaskog Västerbotten. Jag jobbar med planering, både taktisk avverkningsplanering och den operativa planeringen. Har personalansvar för fältplanerarna som gör planerna och inventeringarna i fält, som vi sedan lägger i vår traktbank. I mitt jobb ingår det också att samverka med många andra inom företaget som t.ex. avverkningsledare, skogsvårdsledare, virkesköp, vägar, naturvårdsspecialister, logistiker m.fl. Min examen har inriktning mot skogshushållning med en tyngdpunkt på skoglig planering. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? När jag studerade så passade jag på att läsa alla GIS-kurser som fanns, och en hel del statistik, något som jag har stor nytta av idag. anställning av en nyexaminerad jägmästare? GIS-kunskaper är ett måste idag. Det är ett standardverktyg precis som e-post, ordbehandlare och kalkylprogram. LARS FRIDH Yrke: Planeringsledare, Sveaskog Mail: Tel: Webb: Sverigeresan! En tio veckors lång resa i en Volkswagen Pickup, där vi fick uppleva hela landets skiftande naturtyper. Det blev många oförglömliga händelser och upplevelser.

22 22 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Jakt-/viltfrågor Daniel Ligné Daniel gick ut jägmästarutbildningen år Direkt efter examen började Daniel jobba som doktorand på dåvarande Institutionen för skogsskötsel och disputerade år 2004 med en avhandling om röjning. Efter disputationen fick Daniel jobb på Jägareförbundet. Han arbetade först som jaktvårdskonsulent i Mälardalen ett par år och numera sitter han på huvudkontoret på Öster Malma. Daniel är för närvarande biträdande riksjaktvårdskonsulent och jobbar såväl nationellt som internationellt med jaktoch viltfrågor. DANIEL LIGNÉ Yrke: Bitr. Riksjaktvårdskonsulent, Jägareförbundet Mail: Tel: Webb: Idag jobbar jag med nästan allt som rör jakt och vilt. Det innebär mycket forskningsfrågor, kontakter med media och lobbyism. Mycket av tiden går åt till att diskutera, påverka och försvara sakfrågor med politiker, statliga verk och inte minst EU. Jag sysslar också en hel del med utbildning och föreläsningar. Jag gick en fri inriktning med fokus på skogshushållning, jakt och zooekologi. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Det jag främst använder är den breda biologiska basen. Det gäller att kunna lite om mycket. Jag uppskattar också nätverket i form av gamla kurskamrater och lärare som jag använder dagligen. Vilken ämneskompetens efterfrågar du vid anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag söker efter bredden när jag rekryterar. Det är viktigt att man har en bred kunskapsbas och jag söker gärna efter studenter som även på sin fritid, t ex genom kårarbete, har visat engagemang och drivkraft. Jag prioriterar också studenter som på olika sätt visat sig kunna hantera media och moderna kommunikationsmedel. Finnbastubadandet i Garpenberg minns man gärna. Kanske särskilt den gången den brann upp

23 23 forskning Anna Furness-Lindén Anna anställdes på Skogforsk 2006, direkt efter hennes examen. Examensarbetet som handlade om leverantörsutveckling och strategiskt inköp skrev hon för forskningsinstitutet Skogforsk. Innan arbetet på Skogforsk har Anna aktivt försökt använda somrar till att extraknäcka på organisationer inom intresseområdet; AssiDomän, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Skogsindustrierna. Anna tilltalas av det faktum att mjuk biologi förädlas till storskalig produktionsindustri. I en extremt industriell bransch kan ändå en liten skallbagge ställa till oreda, hur mycket vi än optimerar de industriella processerna. : Jag arbetar med forskning om effektiva marknadsplatser och affärslogistik. Jag tycker att industriell handel med tjänster är väldigt intressant. Hela det operativa skogsbruket är ju entreprenadbaserat och det ställer krav på förståelse för hur sådana marknadsplatser fungerar optimalt. De senaste åren har jag lett ett stort branschgemensamt projekt som handlar om att utveckla avtalsstrukturerna för skogsentreprenader, resultatet är bl. a branschens första Allmänna Bestämmelser för skogsentreprenad. Jag läste två separata utbildningar. I min jägmästarexamen har jag en magister i företagsekonomi. Min civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi läste jag med inriktning marknads- och företagsutveckling. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Terminologin och en rejäl grundförståelse för hur skog och skogsbruk fungerar. Det gör att jag kan prata trovärdigt med alla olika parter ANNA FURNESS-LINDÉN Yrke: Forskare, Skogsforsk Mail: Tel: Webb: jag möter i mitt jobb. I övrigt försöker jag att använda den industriella ekonomen i mig så mycket jag kan och att se skogsbruket som vilken industriell produktionskedja som helst. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Det beror ju förstås på var vi behöver förstärkning, men ekonomikunskaper är aldrig fel tycker jag personligen. Det är ett språk som funkar överallt. Sen är det bra att ha sett sig om, i andra branscher eller i andra världsdelar och att ha en känsla för att vårt skogsbruk inte är den unika optimala lösningen. Vi behöver konstant fundera på hur vi kan bli ännu vassare och hur vår konkurrens ser ut. Jag måste nog svara det året jag läste som utbytesstudent på UBC i Vancouver. Det var otroligt berikande, både professionellt och för mig som privatperson.

24 24 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Företagsledning Monika Stridsman Monika flyttade efter jägmästarutbildningen år 1976 till Norrbotten och en anställning på Domänverket. Efter aspirantutbildning jobbade hon som förvaltarassistent/transportledare i Jokkmokk och blev senare chef för Domänverkets förvaltning på orten. Monika lämnade Norrbotten 1989 för att börja som VD för Sveriges Skogsvårdsförbund (nuvarande föreningen Skogen). Därefter fick hon anställning som generalsekreterare på WWF år Efter tre år på WWF började Monika på Naturvårdsverket som chef för den enhet som hade hand om jakt- och vapenfrågor, viltförvaltning, stora rovdjur, artskydd och skötsel av skyddade områden. År 2002 kom Monika till Skogsvårdsorganisationen som länsjägmästare och är sedan 2009 generaldirektör. Som generaldirektör är jag chef för Skogsstyrelsen som har som främsta uppgift att genomföra Sveriges skogspolitik. Mina arbetsuppgifter består i stort sett av att leda arbetet vid Skogsstyrelsen men också att ha kontakter med skogssektorn och de andra myndigheter som vi ska samverka med. Det handlar mycket om att utifrån dagens skogstillstånd hitta och använda drivkrafterna hos de som påverkar skogen i riktning mot samhällets mål med skogen. Det är också viktigt att förstå hur vi som myndighet bäst kan hjälpa till. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Det är svårt att peka på. De flesta kunskaper har jag vid min ålder skaffat mig i mina olika arbeten genom åren. Genom jägmästarutbildningen fick jag en god skoglig allmänbildning, en början till ett användbart skogligt nätverk och en viss förmåga till att kritiskt värdera ny kunskap. anställning av en nyexaminerad jägmästare? God skoglig akademisk grundkompetens, ledarskap och den senaste spetskompetensen som just anställningen kräver. (Det finns många olika befattningar inom Skogsstyrelsen) Kamratskapet och att få resa runt i landet och lära känna de stora skillnader i förutsättningar som finns i skogen och naturen. Jag läste utöver grundprogrammet teknik, ekonomi, biologi, det som jag tyckte var spännande och som intresserade mig då: marklära, naturvård och botanik (och lite till som jag inte kommer ihåg ).

25 25 Monika stridsman Yrke: Generaldirektör, Skogsstyrelsen Mail: Webb:

26 26 Erik Hellberg började på Skogis år Först med en praktiktermin, ett år i Garpenberg och sen flytt till Umeå. Efter examen år 1998 började han jobba på institutionen för skoglig vegetationsekologi (nuvarande Inst. för skogens ekologi och skötsel) som doktorand och med undervisning inom ekologi och naturvårdsbiologi. Erik disputerade sedan år 2004 med en avhandling om vegetationshistoria sökte han sig till arbetslivet utanför universitetet och fick jobb som naturvårdsspecialist på Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götaland. Ett och ett halvt år senare fick Erik anställning på Naturvårdsverket där han idag jobbar som handläggare på Naturresursavdelningen. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är frågor som rör förvaltningen av nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden samt åtgärdsprogram för hotade arter. Arbetet innebär både koordinering av verksamhetsområden, projektledning och ärendehandläggning. Naturresursinriktningen en inriktning innehållande både ekologi och skogsskötsel. Mitt examensarbete gjorde jag inom vegetationsekologi, nämligen en studie om brandhistorik. ERIK HELLBERG Yrke: Handläggare, Naturvårdsverket Mail: Tel: Webb: naturvård erik hellberg Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Svår fråga. Givetvis har jag nytta av många av de sakkunskaper jag fick under utbildningen. Men jobbet ställer krav på så mycket mer än sakkunskaper då det till stor del handlar om att organisera, analysera och driva frågor framåt. Jag tycker själv att jag har stor nytta av min forskarutbildning i just detta. Grundutbildningen har också bidragit då den ofta innehöll arbete i grupp och egna projektarbeten. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag deltar sällan vid rekrytering. Sverigeresan!

27 27 Logistik/Virke Hans larsson Hans avslutade sina studier på Jägmästarutbildningen år Hans första anställning var som försäljningstekniker vid ett lövsågverk. Efter två år flyttade han till Uppsala och Skogforsks program Logistik och IT-stöd där han arbetade med Skoglig Nationell Vägdatabas och samarbetade med SDC och VMF Qbera. Efter ytterligare två år flyttade han till Karlstad och Weda Skog AB där han nu arbetat i sex år som Virkescontroller/Logistiksamordnare. På Weda Skog har Hans fått möjlighet att arbeta som tf. regionschef i samband med stormen Gudrun samt vidareutbildat sig inom ekonomi vid IFL på Handelshögskolan i Stockholm. Förhandlingar, budgetering, balansering, uppföljning och styrning av virkesflöden tillsammans med virkeschef och logistiker där fiber är mitt ansvarsområde. Jag tar också fram beslutsunderlag till och är föredragande vid styrelsemöten i bolaget i frågor kring kostnadsfördelning och verksamhetsutveckling. Jag är dessutom systemägare för vårt flödessytem SCOOP med projektledning, implementering och vidareutveckling och även ledamot i SDCs Logistikråd med uppdrag att utveckla branschens gemensamma informationsnav. Tågupphandlingar ligger också på mitt bord. Efter grundkurser i Garpenberg och Umeå gick jag marknadsinriktningen i Uppsala, men valde bort inledande marknadsföringskurserna och läste istället planeringskurser på Skogshushållninginriktningen i Umeå. På Skogis fanns ännu ingen logistikkurs, men i Uppsala tog vi fram en informell 10-poängskurs. I dagens kursplan hade jag därför antagligen valt Rågstråket. HANS LARSSON Yrke: Virkescontroller/ Logistiksamordnare, Weda Skog AB Mail: Tel: Webb: Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Att konkret säga när och var man förvärvat vilka kunskaper är svårt, men jag upplever att vi Skogisar har en styrka jämfört med till exempel ekonomer eller systemutvecklare i företaget genom att ha kunskap om alla delar i processen och att på så sätt undvika suboptimering. Ska man generalisera svarar vi på frågan: Varför? och beskriver målet. Sedan kanske de andra svarar på frågan Hur? anställning av en nyexaminerad Jägmästare? Personliga egenskaper väger tyngst, men för att jobba vid tex en virkesavdelning är det viktigt att förstå hela processen från virkesköp till (åtminstone) inmätning vid industrin och gärna ett steg till. 7 veckors stipendifinansierad rundresa i Nordamerika sommaren 1998 inklusive 4 veckor med Purdueutbyte sticker ut och är en möjlighet jag är verkligt glad att jag utnyttjade. Waffes uruppförande av Det ska va OH glömmer jag inte heller.

28 28 SKOGSSKÖTSEL/LEDNING Martina Garpenkrans Martina tog sin jägmästarexamen år Därefter har hon både arbetat på en stab med rena ekonomifrågor och jobbat ute på fältet med skogsägarkontakter och köpverksamhet inom Norra skogsägarna och Mellanskog. Sista åren på Mellanskog var Martina projektledare för en större satsning, vilket var en bra förberedelse inför jobbet som distriktschef på Holmen skog i Västmanland där hon arbetar sedan hösten Som distriktschef på Holmen skog i Västmanland leder och utvecklar jag verksamheten som består av köp av skog från privata skogsägare och rådgivning kring skogsskötsel. Till min hjälp har jag fyra virkesköpare och en produktionsledare. Ett fantastiskt givande arbete där jag dels får vara nära den operativa verkligheten och dels får vara med och påverka företagets utveckling framåt. Skogshushållning. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Det som rör skötsel och planering är viktigt, så även ekonomi och den sista terminen om organisation och ledarskap som jag tycker var bra. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag försöker få en blandning av bakgrund och kompetens bland min personal. Givetvis är det viktigt med en skoglig allmänkunskap, gärna kompletterad med praktisk erfarenhet från skogen. Bra sommarpraktiker är värdefulla. Sedan är personligheten ofta avgörande; stor drivkraft och högt engagemang värdesätts. MARTINA GARPENKRANS Yrke: Distriktchef Västmanland, Holmen Skog Mail: Tel: , Webb: Vad svårt att säga, det finns många. Lärarnas stora engagemang i studenterna brukar jag ofta lyfta fram. Sedan har mitt eget engagemang i studentkåren givit mig mycket både i form av trevliga minnen som i erfarenhet och lärdom inför arbetslivet. Det rekommenderar jag!

29 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 29 finans/ekonomi Linus larsson Linus Larsson började på Södra Cell i Växjö efter sin jägmästarexamen. Efter ett marknadsinriktat examensarbete på Stora i USA gav Södra Linus möjligheten att med handledning på massadivisionens marknadsavdelning fortsätta inom samma område. Så småningom flyttade Linus till Stockholm och började på SEBs investmentbank Enskilda där marknadsanalys utvecklades till aktieanalys. Under några år jobbade Linus för ABN AMROs analysavdelning, men rekryterades sedan tillbaka till Enskilda. Idag är Linus ansvarig för SEB Enskildas aktieanalys avseende nordiska skogs- och pappersbolag. På Enskilda är jag som finansanalytiker en del av ett mäkleri och mitt jobb går ut på att samla, analysera och distribuera information som påverkar värderingen av de företag jag täcker. Våra kunder är professionella förvaltare och analytiker på institutioner i Sverige och utomlands. De efterfrågar köp- och säljråd, men i ännu högre grad analys, diskussion och förmedling av direktkontakt med företagsledningar. Jag har regelbunden kontakt med investerare, företagsledningar och branschkännare per telefon, och i möten. Övrig tid tillbringar jag mest i Excel. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Viktigaste behållningen från utbildningen är en allmän förståelse för hur skogsbruk och skogsindustri fungerar i praktiken. Det handarbete jag utför har jag fått lära mig på jobbet. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Ekonomi är ganska viktigt om man vill jobba på bank. Ett genuint intresse för det man ska jobba med är ännu viktigare. En äldre jägmästarkollega gav en gång rådet att försöka skapa en egen unik profil. Det är nog ett generellt, men gott råd när man planerar sin utbildning. I allmänna ordalag minns jag gärna människorna, gemenskapen, resorna och Garpenberg. Jag minns jägmästarutbildningen som en väldigt rolig tid. LINUS LARSSON Yrke: Finansanalytiker, SEB Enskilda Mail: På jägmästarlinjen valde jag den marknadsinriktade inriktningen (merkantil), vilket framförallt gav god inblick i de olika förädlingsleden i skogsindustrin. Det valet var inte självklart när jag började utbildningen. Tvärtom hade jag tänkte mig en grönare profil, men beroende på kurser jag gick och människor jag tog intryck av valde jag en annan inriktning som passade mig bättre och som jag aldrig har ångrat. Jag tog också chansen att läsa och praktisera utomlands.

30 30 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Skogsskötsel/Ledning Erik Ling Erik Ling tog jägmästarexamen år 1993 och disputerade sedan år 1999 i skogsekonomi. År 2000 började han arbeta på Energimyndigheten som biobränsleexpert. Erik fortsatte vidare i karriären 2003 med en anställning på Sveaskog där han var ansvarig för biobränsleaffären. Från 2008 arbetar Erik som stiftsjägmästare och VD på Västerås Stift. Ansvara och leda egendomsförvaltningen i Västerås stift, som omfattar ca ha produktiv skog, jordbruksmark, värdepapper och vindkraft. Jag ska även rapportera till Egendomsnämnden och styrelsen för Västerås Stift Skog AB. Utöver nämnda arbete sitter jag även med i ett antal styrelser. T.ex. Dala Vind AB, Söderbärke Bioenergi AB, FSC Marknadskommitté mm. Ekonomisk inriktning, sista året med företagsekonomerna vid Umeå universitet. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Allmänna skogliga kunskaper, företagsekonomi, problemlösning och presentationsteknik. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Allmän skogskunskap, data och GIS samt praktisk företagsekonomi. Sverigeresan! ERIK LING Yrke: Stiftjägmästare och VD, Västerås Stift Mail: Tel: Webb:

31 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 31

32 32 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Produktutveckling/ Projektledning Louise Lindquist Louise första jobb efter examen 1998 var på SCA Skog i Sundsvall som miljösamordnare och miljöinformatör. Efter några år som miljösamordnare blev Louise erbjuden ett jobb som importansvarig av rundvirke och flis från Ryssland och Baltikum till SCAs virkesförbrukande industrier i Sverige. Efter ett par tuffa år med många resor i Ryssland längtade hon efter något helt annorlunda. SCA sökte då efter en produktutvecklare på barnblöjor på deras stora hygiendivision i Göteborg och där arbetar Louise idag. Jag leder och deltar i projekt som syftar till att utveckla våra produkter (barnblöjor), både till utseendet och prestandamässigt. Detta görs bland annat genom tester på barn, så kontakt med barn är ett återkommande inslag i jobbet. En annan viktig del av arbetsuppgifterna är att komma med nya idéer som i slutänden skulle kunna patenteras. Jag hade en blandning av ekologi och skogshushållning. Mitt examensjobb gjorde jag på skogekologi, marklärasektionen. kunna uttrycka sig i tal och skrift är sådant som man alltid kommer långt med. Även när jag jobbade med skogliga arbetsuppgifter så var det mycket nytt jag var tvungen att lära mig, så att läsa ämnen för att vara taktisk är en dålig idé. Läs hellre det du tycker är intressant och gör det bra! Definitivt Garpenbergsåret, men också alla resor, både i Sverige och utomlands. Jägmästarutbildningen gav mig så många chanser att resa och studera skog i andra delar av världen och jag hoppas att de möjligheterna finns kvar än! Jag läste en termin i Freiburg, Tyskland, jobbade en sommar i Alberta, Canada, gjorde mitt examensjobb på Borneo och min examensresa gick till Nya Zeeland. Louise Lindquist Yrke: Produktutvecklare, SCA Mail: Tel: Webb: Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? I mitt nuvarande arbete har jag tyvärr ingen användning av just den skogliga utbildningen, men att ha läst på universitet i 5 år och lärt mig söka och använda information är en förutsättning för mitt arbete. Att kunna leda och jobba i grupp är också en förutsättning. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag skulle vilja säga att social kompetens, att kunna arbeta i grupp, språkkunskaper och att

33 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 33 Skogshögskolans Studentkår Skogshögskolans Studentkår grundades år 1905 och har sedan dess arbetat för studenternas väl. Vi är en organisation av studenter för studenter. För att åren under studietiden ska bli ett så positivt minne som möjligt arbetar vi med sociala aktiviteter samtidigt som vi hela tiden är med och påverkar utbildningens kvalitet. Studentens åsikter ska alltid sättas i fokus. Med en positiv stämning under utbildningen kan vi åstadkomma positiva resultat! Vi anordnar ett antal aktiviteter, både i vårt eget kårhus och i övriga lokaler. Vi försöker alltid hålla en bredd på verksamheten och hitta något som passar alla. Bland annat ordnar vi idrottsaktiviteter och tillhandahåller ett gym. Vi ordnar läxhjälp, middagar och fester, söndagsfik, bastukvällar och andra sociala aktiviteter under dag- och kvällstid. Vår jaktvårdsförening bedriver jakt på drygt 7000 hektar. En första kontakt med de blivande medlemmarna får vi då vi håller i det årliga välkomnandet av de nya studenterna. För mer information om vad Studentkåren kan göra för Dig, besök vår hemsida eller kom förbi vårt underbara Kårhus på Umeå Campus! Välkommen, Skogshögskolans Studentkår Hemsida: shs.slu.se

34 34 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Vad gör Naturvetarna för jägmästare? Naturvetarna är specialister på jägmästare och andra skogsutbildades utbildning, kompetens och arbetsmarknad. Med Naturvetarna som stöd kan du känna dig trygg från studietiden och under hela arbetslivet. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet yrkesfackligt förbund inom Saco. Intressantare arbetsliv Naturvetarna ger dig verktygen för att du med framgång själv ska kunna skapa dig en bra position på arbetsmarknaden oavsett om du söker jobb för första gången eller vill komma vidare i arbetslivet. Personlig karriärrådgivning om dina karriärmöjligheter med råd och stöd i din kompetensutveckling och verktyg för att kartlägga din kompetens och klargöra för dig själv vad du kan och vad du vill. Seminarier och workshops som inspirerar och utvecklar dig i din yrkesroll och praktiska övningar i att kommunicera din kompetens och bemöta tuffa frågor på en anställningsintervju. Naturvetarna coachar dig till en slagkraftig ansökan som tar dig till intervjun och vidare till jobbet. Du får kunskap genom förbundets många aktiviteter och informationskanaler, inte minst tidningen Naturvetare. Nätverk för chefer med kurser i bland annat konflikthantering och andra intressanta chefsfrågor. Ansvarig för chefsfrågor är ombudsman Elisabet Engdahl Linder. Trygghet och a-kassa A-kassan för akademiker, AEA, har en av de lägsta avgifterna på marknaden. A-kassan kompletteras av inkomstförsäkringen som ingår i medlemsavgiften och ger dig 80 procent av hela din inkomst vid arbetslöshet. Naturvetarna förhandlar också fram förmånliga kollektivavtal som hjälper dig att få rätt lön och bra avtal. Skogsakademikerna Skogsakademikerna är ett delförbund i Naturvetarna för skogsutbildade och de skogliga studenterna. Ordförande är jägmästaren Nilla Thomson, till vardags departementssekreterare på Miljödepartementet. All facklig verksamhet bedrivs inom Naturvetarna, medan Skogsakademikerna inriktar sig på skogliga professionsfrågor och nätverket inom skogsnäringen. Fyra gånger per år utkommer ett skogligt nätverksbrev. Naturvetarna ger också ut Matrikeln Sveriges Skogsakademiker som underlättar kontakterna mellan skogsakademiker och är också ett uppslagsverk och telefon- och adressbok för skogsnäringen.

35 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 35 Billiga avgifter Som student betalar du 10 kronor i månaden (första året gratis) för att få tillgång till Naturvetarnas utbud av service. Som fullbetalande medlem betalar du 230 kronor i månaden, men avgiftsreduktioner förekommer baserade på inkomst. Mer tips och råd och hur du blir medlem, se Jägmästarnas förening Jägmästarnas förening, JF, är en fristående intresseförening för jägmästare och skogsvetare med årliga träffar; exkursioner, utlandsresor och middagar. Idag är det drygt 550 medlemmar. Du lär känna folk i branschen och knyter kontakter och träffas och umgås för nytta och nöje! Styrelsen för föreningen är en blandning av yngre och äldre mer erfarna jägmästare och skogsvetare. Föreningen arrangerar skogliga aktiviteter som ska passa alla. Det viktiga är att mötas, utbyta erfarenheter och att ha trevligt tillsammans. Föreningen har enbart ett livslångt medlemskap, du betalar in medlemsavgift på 250 kr en gång och är sedan medlem för resten av livet. Du hittar mer information på Kontaktperson är Martina Garpenkrans i Jägmästarnas förenings styrelse som ni når på eller på naturvetarna.se

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21

Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 4 07 Tidskrift för Skogsakademikerna Årgång 21 >> Bra samarbete om akademikerföreningen på Holmen Skog >> Internationellt arbete i fokus KSLA-konferens och intervju med Per Björkman >> På exkursion med

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen

CS student. Så fixade vi drömjobbet. För dig som pluggar it! Fem unga it-stjärnor avslöjar sina bästa knep för karriären. Lysande tider i it-branschen CS student TISDAGEN DEN 15 MAJ 2012 För dig som pluggar it! Lysande tider i it-branschen Möjligheterna att få jobb bättre än någonsin. Sid 2 Så väljer du rätt jobb Karriärcoachen hjälper dig att planera.

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs

> Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs 2 05 T I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 > Åke Barklund, ny ordförande > Kursavslutning i Skinnskatteberg > Skogsakademiker på facklig kurs Om omslagsbilden: Lianer symbol

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing

DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing ANNONS hela denna tematidning är en annons från Metro Custom Publishing ANNONS DrömjobbetMaj En tematidning om statliga från Metro Custom Publishing 2008 Den statliga verksamheten är full av utmaningar

Läs mer

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.

2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif. 1 2013 Svenskt Näringsliv www.svensktnaringsliv.se Text & foto: Sören Karlsson. Foto sidan 75: Elisabeth Ohlson Wallin Form & produktion: leif.se Tryck: Ineko AB 2 3 Innehåll Inledning Farbod Rezania,

Läs mer

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också.

Percy Barnevik. Expertpanel. Ny chef, erfaren chef eller inte chef alls? Vi utbildar och coachar fram Sveriges bästa ledare. Välkommen du också. ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KOMPETENSUTVECKLING EN GUIDE TILL ÖKAD KUNSKAP APRIL 2014 Expertpanel om framtidens affärsvärld Lyckad rekrytering individens potential i fokus

Läs mer

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005

Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM KOMPETENS & UTVECKLING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Kompetens & Utveckling NOVEMBER 2005 Jakten på den perfekta chefen Professor Rikard Larsson vet vad som gör

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19

ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 a k a d e m i k e r n 3 05 ST I D S K R I F T F Ö R S K O G S A K A D E M I K E R N A Årgång 19 5 > Facklig samling i SACO-Skogsvård > Anna Lundström, virkesköpare på SCA > Medlemsförsäkringar frågor och

Läs mer

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008

Karriärutveckling. Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5. Juni 2008 annons HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET annons Juni 2008 Karriärutveckling Våga förändra! Tips från karriärcoacher blir allt populärare Läs mer på sid. 5 MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I

Läs mer

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4

Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Att söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 4 Personlig marknadsföring 4 Vägar till lediga jobb 4 Kontakta företaget Ta eget initiativ 4 Vid utannonserad

Läs mer

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB

Rekrytering framför publik. Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten med 50 % Ett magasin från Combitech AB Tema: Rätt kompetens i företaget vad är det och hur behåller du den? Nr 1 maj 2011 Ett magasin från Combitech AB Rekrytering framför publik Snabbare från gröngöling till senior Radikala idéer ökade produktiviteten

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN

ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN ÖVNINGAR & BILAGOR VÄGEN TILL DITT NYA ARBETE HANDBOK OCH KARRIÄRGUIDE FÖR JOBBSÖKARE JOHAN ÅKESSON & JÖRGEN KIHLGREN Vägen till ditt nya arbete handbok och karriärguide för jobbsökare Övningar & bilagor

Läs mer

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10

Innehållsförteckning. Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Årsredovisning 2014 4 20 Jag känner väldigt mycket glädje och energi... 10 Huvudkontor Stockholm Trygghetsstiftelsen Box 1145 111 81 Stockholm Besöksadress: Kungsgatan 57 A, 5 tr Telefon: 08-613 14 00

Läs mer

Drömjobbet. var med och forma Sveriges framtid

Drömjobbet. var med och forma Sveriges framtid Drömjobbet var med och forma Sveriges framtid September 2009 Sida 4 En ny generation tar över staten Generationsväxlingen öppnar för 132 000 nya jobb Sida 6 7 & 17 Myndigheter och bolag, isbjörnar och

Läs mer

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea.

KARRIÄR & STUDIER. Google SATSAR PÅ FRIHET UNDER ANSVAR GUIDE. Sveriges största a-kassa för akademiker anställda och företagare www.aea. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22.

Informatik, Medieteknik 12. Elektroteknik, Fysik, Matematik 17. Fristående kurser 22. Förberedande utbildningar 22. Data/IT XXXprogrammet 2 Innehåll Datavetenskap 4 Informatik, Medieteknik 12 Elektroteknik, Fysik, Matematik 17 Distansstudier 21 Fristående kurser 22 Förberedande utbildningar 22 Studera vidare 22 Var

Läs mer

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP

Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Vad gör en kemiingenjör? KTH KEMIVETENSKAP Innehållsförteckning ABB 3 ACO HUD Nordic 5 Akzo Nobel 9 Ecohelix 11 FOI 13 GE Healthcare 15 Holmen Paper AB 17 Innventia (och lite om Alfa Laval) 19 Metso 21

Läs mer

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen?

l l l Nr 3 juni 2014 Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? l l l Nr 3 juni 2014 Johanna Sjöberg Idrottsstjärnan som blev hälsopedagog Finns den perfekta chefen? INNEHÅLL 3 Tema ledar-/medarbetarskap Samspel på jobbet allas ansvar...3 Inte alltid lätt att sätta

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt.

Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016. Välj ett universitet där allt är möjligt. Program höstterminen 2015 och vårterminen 2016 Välj ett universitet där allt är möjligt. Linnéuniversitetet Ett universitet där allt är möjligt Ta dig till framtiden på ditt eget sätt På omslaget: Parkour

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer