En handbok i yrkesvägledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En handbok i yrkesvägledning"

Transkript

1 En handbok i yrkesvägledning

2 2 Tomas Lundmark, dekanus för skogsfakulteten vid SLU Foto: Julio Gonzalez, InfoAvd. SLU

3 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 3 Jägmästare En mästare på jakt? Vi kände själva att vi aldrig riktigt kunde svaret på frågan: Vad ska du jobba med egentligen? Vad blir en Jägmästare?. Efter att ha diskuterat detta med varandra insåg vi att den enda möjligheten att få svar på frågan var att höra av sig till folk som redan arbetar och titulerar sig Jägmästare och ställa frågan där. Vi insåg efter ett antal samtal och intervjuer vilken bred kunskapsbas vår utbildning ger. Denna lärdom vill vi förmedla vidare genom detta häfte. Här kan Du ta del av lite information om branschen i allmänhet och Jägmästaren i synnerhet. Du finner ett antal intervjuer med Jägmästare runt om i Sverige och Världen för att få en inblick i deras arbete och vardag. Du hittar också en branschbeskrivning med lite konkreta fakta och annan nyttig information. Skogsbranschen är en självklar bransch för de närmast sörjande, men en okänd gren för den oinvigde. Därför vill vi med detta häfte både ge en inblick i Skogssverige för Dig som är nyfiken men även ge lite exempel på vad utbildningen kan leda till för Dig som redan läser här på Skogis. Vi hoppas du, liksom vi, kommer inse att en Jägmästare är en mästare på mycket! Skogshögskolans Studentkår Erik Backman Ordförande Studentkåren 2010 Mikael Palm Ordförande Studierådet 2009/2010

4 4 en Jägmästare är en mästare på mycket!

5 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 5 Arbetsmarknaden för jägmästare Sverige är globalt en skogsindustriell stormakt och ligger i toppen av export av sågade barrträvaror, pappersmassa och papper. Forskning och utveckling är omfattande och ger nya material och lösningar och nödvändig förändring för näringens framtid. Jägmästare arbetar på ledande nivåer eller som specialister inom olika områden som skogsbruk, marknadsföring, ekonomi, information, affärsutveckling, rådgivning, produktförädling, forskning, miljö-, naturvård eller naturupplevelser. Jägmästare arbetar också utanför den traditionella skogsbranschen, på möbelföretag, transportföretag, försäkringsbolag och banker eller som fastighetsmäklare. Många startar också egna företag. I nuläget är arbetsmarknaden balanserad för jägmästare. Tillgången på arbeten har varierat något under de senaste åren från stor brist under några år till en mer balanserad situation under Nyexaminerade jägmästare kan ha svårt att få jobb i sämre tider men klarar sig ändå relativt bra och får relevanta tjänster. Av Naturvetarnas medlemmar är 1,2 procent arbetssökande (augusti 2009) med ersättning från AEA, Akademikernas Erkända Arbetslöshetskassa. Siffran var något högre under våren 2009 men översteg aldrig två procent. Allt fler arbetsgivare efterfrågar goda språkkunskaper, praktisk problemlösning, att ha en helhetssyn inom organisationen samt en god förmåga att kommunicera med människor och att fungera i lagarbete.

6 6 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Så mycket tjänar jägmästare Tänk på att lönerna varierar utifrån egenskaper hos individen och strukturella skillnader på arbetsmarknaden. Erfarenhet och efterfrågan på kompetensen påverkar lönen, liksom kraven och förutsättningarna i tjänsten, var i landet du jobbar, sektor, bransch och arbetsgivare. Lönestatistiken ger en fingervisning om i vilka spann lönerna för jägmästare befinner sig. Till slut är det i en förhandling din lön bestäms. Kontakta Naturvetarna om du vill veta vilken lön som bör gälla för ett visst jobb och för att veta vad du ska trycka på i din löneförhandling. Lönetabell privat och statlig sektor Utbildning: jägmästarutbildning, skoglig magister och skogsvetare Arbetsmarknadssektor: Median Övre Kvartil 90:e Percentil Privat Statlig Examensår, 5-årsklasser Median övre Kvartil 90:e Percentil Samtliga Källa: Naturvetarnas lönestatistik Medianlönen för jägmästare ligger på drygt kronor i månaden. De flesta jägmästare har en lön mellan kronor i månaden för de nyexaminerade och för erfarna jägmästare med många år i arbetslivet.

7 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 7 Vanligaste befattningarna för jägmästare VD Skogskonsulent Förvaltare Konsult Egen företagare Projektledare Docent Jägmästare Professor/Forskare Produktionsledare Lärare Distriktschef/ Regionchef Virkeschef Skogsinspektor Skogsdirektör Skogsvårdschef Skogschef Stiftsjägmästare Universitets-/Högskolelektor Doktorand med doktorandtjänst Enhetschef Marknadschef Skogsförvaltare Säljchef/Försäljningschef Virkesköpare Skogsekonom Vem anställer jägmästare? Några exempel på större arbetsgivare: Skogsstyrelsen Sveriges lantbruksuniversitet och andra universitet Sveaskog Holmen Skog SCA Skogforsk Stora Enso Södra Skogsägarna LRF Konsult Sydved Norra Skogsägarna Skogssällskapet Skogsägarna Mellanskog Lantmäteriet Korsnäs Skogsägarna Norrskog IKEA Var arbetar jägmästarna? Arbetsmarknadssektor, detaljerad Andel i % Privat skogsindustrin 43 Myndighet inkl bolag 27 Universitet, Högskola 12 Företag, stiftelse eller organisation 10 Privat inom IT/telekom 2 Kommun 3 Landsting 1 Kyrkan 1 Övrigt 1 Källa: Naturvetarna Kommun Privat inom IT/telekom Företag, stiftelse eller organisation Privat skogsindustri Universitet, Högskola Myndighet inkl bolag Här arbetar jägmästarna Landsting 1 Kyrkan 1 Övrigt 1

8 8 FORSKNING LEDNING Tomas Lundmark Tomas började på Skogsmästarskolan år 1977 men kom in på jägmästarutbildningen Efter examen 1982 fick Tomas anställning på skogsskötselinstitutionen vid SLU i Umeå. Forskarkarriären tog ett avbrott 1987 då Tomas fick jobbet som chef över SLUs försöksparker i Vindeln. Forskningen kunde dock inte Tomas släppa helt utan disputerade år 1996 och blev antagen som docent Efter en omorganisation år 2004 blev han föreståndare för Enheten för skoglig fältforskning vilket innebar ansvar för alla försöksparker i landet samt SLUs långsiktiga fältförsök. Tillsammans med Stig Larsson fick Tomas förtroendet att dra i gång forskningsprogrammet Future Forests som var startklart i januari Årsskiftet innebar dock nya uppdrag då Tomas valdes till dekanus för skogsfakulteten vid SLU. Att i egenskap av chef för skogsfakulteten vid SLU verka för att utbildning, forskning och fortlöpande miljöanalys av högsta klass bedrivs inom fakultetens verksamhetsområde. På min tid fanns inte dagens alla inriktningar och val. Vi hade våra påbyggnadskurser där vi kunde profilera oss något och välja lite efter intresse. Mitt intresse var att sköta skog och förstå hur den fungerar. TOMAS LUNDMARK Yrke: Dekanus, S-fak vid SLU Umeå Mail: Tel: Webb: Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Förmågan att se skogens alla utvecklingsstadier. En jägmästare som ser en ungskog kan lätt tänka sig hur beståndet kommer att utveckla sig och fundera på olika skötselalternativ, vill jag skapa en lövdominerad blandskog eller en ren granskog osv. En jägmästare vet också att det bara tar drygt hundra år att skapa gammelskog från ett hygge. Vi lär oss se möjligheter med brukande. För många andra försvinner skogen när den slutavverkas, för en jägmästare handlar det om att skapa utrymme för föryngring. Med andra ord handlar det om en inställning att ta ansvar för naturen, inte se människan som något som utgör ett hot för samma natur. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Oftast personliga egenskaper om jag ska vara ärlig. Känns personen rätt hittar man sedan olika argument för att underbygga känslan. Det är värt att tänka på när man skriver en ansökan eller bevistar en anställningsintervju. Varumärket jägmästare är också viktigt. För mig står det för en person med bred kompetens och skolning för att leda och utveckla verksamhet kopplat till hållbart skogsbruk. Pelle Gemmel (numera SCA) och det, för vissa, så berömda knivtricket.

9 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 9 Skogsskötsel Elin Larsson Elin läste skogsvetare och kompletterade sedan med några kurser för att kunna ta ut en jägmästarexamen. Våren 2003 fick hon sitt första jobb på virkesavdelningen på Norrskog, där hon var virkesassistent och ansvarade för försäljningen av specialsortiment till kunderna bytte Elin jobb till företaget Svenska Skogsplantor och blev processansvarig för skogliga tjänster vilket innebar att jobba med rutiner och utveckling av försäljning av exempelvis plantering och markberedning till framför allt privata skogsägare. Vid två tillfällen lånades hon ut till Sveaskog och jobbade som vikarierande föryngringsledare började Elin som skogsansvarig i Bergslagen på Sveaskog. Jag är skogsansvarig i Marknadsområde Bergslagen på Sveaskog, detta innebär att jag har det övergripande ansvaret för skogsvård och naturvård på egen skog samt övriga markägarfrågor. Med mina nio medarbetare ska jag se till att röjning, gödsling, plantering med mera blir utfört inom vårt hektar stora område. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Det beror på vad de ska anställas till, men har man gått jägmästare så har man grunden för de flesta jobb inom mitt område. Vad som skiljer den ena kandidaten från den andra är vanligen erfarenhet samt personlighet. Alla kan lära sig och få erfarenhet, men att redan på intervjun visa att man är duktig och företagsam är viktigt. Då de flesta organisationer är väldigt nerbantade är det nödvändigt med självgående personal. Sverigeresan! elin larsson Yrke; Skogsansvarig Bergslagen, Sveaskog Tel: Webb: Jag läste skogsvetare med inriktning skogshushållning, jag läste även till några ledarskapskurser för att kunna ta ut en jägmästarexamen. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Då min roll idag är att övergripande ha ansvaret över medarbetarna och att årets beting blir utfört är jag inte nere på detaljnivå på hur det ska skötas. Men jag har en stor nytta av att veta de stora dragen i skogsskötsel och naturvård. Ledarskapskurser har också hjälpt mig i dagens arbete, men jag önskar att jag hade läst mer ekonomi

10 10

11 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 11 Företagsledning Gabriel Danielsson Gabriel Danielsson examinerades från Jägmästarprogrammet år Efter utbildningen fick han anställning på Domänverket där han arbetade i 7 år och slutade som teknisk chef på Östra regionen. Efter Domänverket tjänstgjorde Gabriel en tid på Skogsstyrelsen innan han år 1991 startade företaget Linköping Skogstjänst AB där han idag arbetar som chef och VD. Gabriel sitter även med i ett antal styrelser med skoglig anknytning. Jag är entreprenör och chef för Skogstjänst AB. Vår verksamhet består främst av förvaltning av ca hektar skogs- och jordbruksmark samt leveranser av årligen cirka 700 GWH biobränsle till kraft- värmeverk och till skogsindustrin. Vi är också mycket aktiva i utveckling av ny teknik inom skogsbruk och biobränsleverksamhet. Jag minns främst kamratskapen, upptågen och alla fester. Sen minns jag förstås Kungainvigningen 1976 där jag själv hade huvudrollen Gabriel danielsson Yrke: VD, Linköping Skogstjänst AB Mail: Tel: Webb: Jag gick Jägmästarutbildningen med merkantil linje. Vilket kan liknas vid dagens inriktning mot Skogsindustriell Ekonomi. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Ekonomi, skogsskötsel, affärsmässighet och lagarbete. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Vid anställning av en ny person till företaget tittar jag på affärsmässigheten, yrkeskunnandet och förmågan att lösa problem hos den aktuelle. Den sociala kompetensen är också mycket viktig.

12 12 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning industriteknik Daniel Althoff fick i slutet av sin Jägmästarutbildning år 2003 möjligheten att skiva sitt examensarbete vid Jaakko Pöyry Management Consulting i London. Parallellt med sitt examensarbete jobbade Daniel direkt i företagets kunduppdrag. Detta var ett effektivt sätt att snabbt komma in i arbetslivet. Efter en tid i London flyttade Daniel hem till Sverige och var med och etablerade Jaakko Pöyry Consultings Sverigekontor. Daniel fortsatte att arbeta som managementkonsult vid Jaako Pöyry i Stockholm en tid innan han fick ett erbjudande att helt byta bransch och började vid Atlas Copco Tools and Assembly Systems där han idag arbetar som affärschef. Jag har globalt affärsansvar för en produktflora inom Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. Försäljningen sker genom ett antal säljbolag runt om i världen vilka jag har daglig kontakt med. Att själv närvara vid de marknader vi agerar på är viktigt varför resandet är en central del i mitt arbete. Jag arbetar både operativt och strategiskt och viktiga komponenter är bl.a. produktplanering och produktutvecklingsprojekt, lönsamhetsanalyser, prissättning, övergripande marknadsstrategiarbete samt att stödja våra säljbolag i deras arbete. Som chef hanterar jag även personalfrågor. Jag har läst inriktning mot skogsindustriell ekonomi samt kompletterat med ekonomistudier vid Uppsala universitet och Christian Albrechts universitet i Tyskland Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? I mitt nuvarande arbete, som inte är skogsrelaterat, har jag behållning av den helhetssyn Daniel Althoff Yrke: Affärschef, Atlas Copco Tools Webb: av en ekonomi som utbildningen gav (råvara, samhällsnytta, logistik, produktion, förädling, marknadsföring och försäljning). Denna processyn kan gott appliceras på verksamheter andra än de skogliga. anställning av en nyexaminerad jägmästare? De personliga egenskaperna är långt mycket viktigare än exakt vilken akademisk utbildning man har genomgått. Det är därför svårt att peka ut en viss ämneskompetens. Mina studier i Tyskland och Sverigeresan.

13 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 13 På min tid fanns en linje som hette Förvaltning där basen var skogshushållning och skogsekonomi. Jag läste den inriktningen och valde kurser med tyngd på ekonomi. Carina Håkansson Yrke: VD, Dala Kraft Mail: Tel: Webb: Företagsledning CArina håkansson Carina började på StoraEnso år 1990, direkt efter sin utbildning. Hon jobbade ett år som trainee, 3 år som informationschef, 4 år som biträdande skogsförvaltare, 7 år som skogsförvaltare och nästan 5 år som VD för Stora Enso Skog. Sedan i juni 2009 jobbar Carina som koncernchef på Dala Kraft, ett företag som säljer el. Att leda arbetet i koncernen Dala Kraft vilket innebär att se till att mål och strategier tas fram och leda företaget på ett sådant sätt att vi når målen. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Ekonomi, naturligtvis, men även träningen jag fick via ex-jobbet, d v s att analysera och dra slutsatser av en stor mängd fakta. I mina tidigare positioner har jag naturligtvis använt mycket av min skogliga kompetens som jag fick på Skogis. anställning av en nyexaminerad jägmästare? I mitt nuvarande arbete söker jag inte efter specifikt jägmästare men under mina år som skogsförvaltare anställde jag många nyutexaminerade och letade då efter personer med generella kunskaper, motor, ambition och gärna ledaregenskaper. Så ur mitt perspektiv har det spelat mindre roll vika kurser eller inriktningar man valt eftersom jag sökt personer som över tiden kan passa på flera olika jobb inom Stora Enso. Mitt tips är att välja kurser man tycker är kul och intressanta! Sommarresan! Mycket intressant och stora upplevelser. Skogis i Umeå 10 år ett jubileum 1988 som var mycket roligt och lärorikt att arbeta med.

14 14 Konsultverksamhet rådgivning erik petré Erik Petré gick ut från Skogis Efter examen började han direkt på branschforskningsföretaget Skogsarbeten (nuvarande Skogforsk) i Stockholm. Där jobbade Erik med ett antal olika projekt. Efter 5 år ville han inte bara berätta för andra hur man borde bedriva skogsbruk utan ville också själv få arbeta närmare det praktiska skogsbruket. Erik började då som avverkningschef på Skånes Skogsägare. Efter det hade Erik en rad olika chefsjobb inom ett par andra skogsägarföreningar innan han prövade på utmaningen att arbeta som inköpschef på Fobos parkettfabrik. Där fick han resa världen runt samtidigt som han fick köpa sågade trävaror från de svenska sågverk han tidigare sålt stock till. Sedan ett par år tillbaka driver min fru och jag tillsamman ett konsultbolag. Hon är inom sjukvård och jag hjälper olika skogsägare och företag med i första hand olika frågor och problem kring förvaltning av skog. Jag har dels hjälpt exempelvis Holmen att utarbeta ett koncept för att kunna erbjuda skogsägare komplett förvaltning. Men jag hjälper också just nu Stockholm stad med att utvärdera hur det skogsföretag som sköter deras skogar arbetar och vad man kan förbättra. Att arbeta som egen företagare är på många sätt det roligaste jag gjort. Men jag vet ju aldrig med säkerhet om jag har några uppdrag nästa år Under min tid på Skogis läste nästan alla ett skogsförvaltningsinriktat program med mycket skogsskötsel och marklära, men jag läste också en del ekonomi. Lite ekonomi är viktigt att ha med sig och det spelar knappt någon roll vad man jobbar med. ERIK PETRÉ Yrke: Konsult, Petré Consultning AB Mail: Tel: Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? På ett sätt så har jag hela tiden utvecklat min kunskap inom det jag jobbat med. Den enstaka kurs som jag nog haft störst nytta av är juridiken. Den gav en bra grund som jag ofta har haft användning av. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Det är faktiskt inte så viktigt. Men indirekt så är det nog så att kunskap och intresse hänger ihop. Dvs om man annonserar ut en tjänst där man ska utveckla ett datorprogram för att beräkna granens kottsättning i kärva klimatlägen söker inte den som är mest intresserad av makroekonomi Vid kungainvigningen av Garpenberg ordnade vi en cortege som kom 10 minuter innan riktiga kungen. Vi lurade alla de tusentals människor som väntade på kungen inklusive pressen. Så vår falska kung var dagen efter på förstsidan i Expressen. Då njöt vi!

15 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 15 Fastighetsmäkleri rådgivning Fredrik Luhr Fredrik Luhr avslutade sina studier år 1998 och började då arbeta med skogsindelning på Modo Skog i Västerbotten. Detta gav honom värdefulla erfarenheter i intensivt fältarbete. Efter cirka ett halvår bytte Fredrik verksamhet till att arbeta som konsult med inriktning mot skogsekonomisk rådgivning. Verksamhetsorterna har varit Falun, Uppsala och Stockholm. Parallellt med arbetet läste Fredrik in fastighetsmäklarexamen och blev registrerad mäklare år Sedan hösten 2003 arbetar Fredrik på företaget Areal, där han också är delägare och verksam i styrelsen. Areal är ett ledande företag i landet på ekonomisk rådgivning till privata jord- och skogsägare och sannolikt Sveriges främsta företag när det gäller förmedling av större egendomar. Arbetet är mycket omväxlande och omfattar fastighetsmäkleri, deklarationer, generationsväxlingar, värderingar m.m. Då Areal är ett ungt och tillväxtorienterat företag arbetar vi även aktivt med etablering och expansion på nya respektive befintliga orter. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag tror att bredden på jägmästarutbildningen är dess styrka. Att ha grundläggande kunskaper inom ekonomi, företagsbeskattning och juridik är ett stort plus. I slutändan är det dock viktigast att ha ett brinnande intresse för det man skall arbeta med, vara beredd på att man aldrig blir fullärd i konsultrollen och dessutom ha vissa sociala färdigheter eftersom arbetet hela tiden handlar om människor. Examensresan till Costa Rica och Kalifornien var ett fantastiskt sätt att avsluta sin tid på SLU. Att tillsammans med sina kurskamrater få uppleva naturtyper och miljöer man läst om under studietiden har för all framtid etsat sig fast i minnet. FREDRIK LUHR Yrke: Mäklare, Areal Mail: Webb: Jag hade en grön inriktning på mina studier, men under mina år i arbetslivet har jag också vidareutbildat mig via internutbildningar och andra kurser. Det är väldigt viktigt att kontinuerligt hålla sig ajour inom våra olika verksamhetsområden. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Att ha ingående kunskaper om svenskt skogsbruk och dess ekonomi är en förutsättning för att kunna göra ett gott arbete både när det gäller fastighetsförmedling och skatterådgivning.

16 16 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning projektledning Daniel Stridsman Daniel Stridsman tog examen år 2005 och fick då ett jobb som aspirant/trainee på Holmen Skog och började karriären i Norrland på region Lycksele och arbetade med allt från produktionsledning till virkesköp. Efter åtta månader blev Daniel produktionsledare för distrikt Robertsfors och fick hantera distriktets avverkning. Efter två år bytte han tjänst till verksamhetsutvecklare inom skogsbränslesidan på teknikstaben på Holmen Skogs huvudkontor i Örnsköldsvik. Här fick han arbeta med diverse teknikutvecklingsprojekt inom skogsbränslehantering. Allt från terminalbyggnation till hur interna arbetssätt och organisationer skulle se ut. Just nu är han ansvarig för att ta fram ett nytt datasystem som skall hantera resursplanering på avverknings-, skogsbränsleoch skogsvårdssidan. Nyligen har Daniel fått nytt jobb inom Holmen Skog och kommer snart byta tjänst till produktionschef på region Norrköping där han ska syssla med produktionsutveckling och styrning av virkesproduktion mot den nya såg som nu byggs. Vilken ämneskompetens efterfrågar du vid anställning av en nyexaminerad jägmästare? Operativ planering. Produktions- och virkesflödesintresssen. Jag var klubbmästare under utbildningen och får nog lov att säga festerna och gemenskapen. DANIEL STRIDSMAN Yrke: Verksamhetsutv. Skogsbränsle, Holmen Skog Mail: Tel: Webb: Leda projekt på teknikutvecklingssidan inom skogbränsleområdet. Inte sällan systemutvecklingsprojekt. Min examen låg mot skogshushållning, men jag hade en stark profil mot teknik och logistik. Mitt examensarbete gällde optimerade beslutsstöd och hade en matematisk karaktär. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Mitt största projekt just nu kopplar an mot mitt examensarbete. Den optimeringsmodell jag testade då kan mycket väl komma att användas i ett beslutsunderlag.

17 17 Handläggning Anna nilsson Anna Nilssons första arbete var en projektanställning på IKEA med stationering i Kuala Lumpur, Malaysia. Sedan arbetade hon under nästan 4 år som råmaterialexpert för naturfiber inom IKEA:s inköpsorganisation i Sydostasien med stationering i Indonesien och Vietnam. Anna flyttade efter detta hem till Sverige och arbetade under en tid som materialspecialist för naturfiber på IKEA of Sweden AB i Älmhult. Efter att ha arbetat som projektledare/navigatör inom produktivitet på SÖDRA Skogsägarna i Växjö började Anna hösten 2007 att jobba på Sida med skogs- och jordbruksfrågor. Jag handlägger biståndsprogram inom skog och jordbruk på Sida. Det innebär bl.a. att jag förhandlar, förbereder, administrerar och följer upp avtal om biståndsprojekt och -program med syfte att bidra till utveckling av jordbruksoch skogssektorn och minskad fattigdom i ett antal länder i enlighet med Sveriges strategi för bistånd till dessa länder. Jag har kontakt med en rad olika aktörer i mitt arbete bl.a. departement och myndigheter i de länder där jag jobbar, internationella och nationella enskilda organisationer, FN-organisationer och andra biståndsgivare. Min roll är också att bidra med kunskap i strategiska frågor för svenskt bistånd inom skog samt bidra till utveckling av strategier för bistånd till länder inom området skog och jordbruk. Jag läste med inriktning mot skogshushållning. Jag avslutade min utbildning med att läsa en kurs i organisation & ledarskap vid SLU Ultuna och blev färdig jägmästare Under min studietid på SLU var jag bl.a. utbytesstudent i Tyskland, läste en sommarkurs med utbyte med ett amerikanskt universitet och genomförde en längre studieresa. Anna Nilsson Yrke: Handläggare, SIDA Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Jag fick en bred skoglig kompetens med fokus både på miljö- och ekonomiska aspekter. anställning av en nyexaminerad Jägmästare? God kunskap och förståelse av skogens många värden och nyttor ekonomiskt, miljö, klimat, biodiversitet, socialt samt kulturellt. Erfarenhet och intresse av att jobba i en internationell miljö, god förhandlingsförmåga samt mycket goda kunskap i engelska och gärna också i andra språk som t.ex. franska, portugisiska eller spanska. De många exkursionerna, mina kurskompisar och arbetet inom studentkåren.

18 18 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning internationell forskning Olle Forshed Efter några år av eget företagande ville Olle Forshed jobba med skog och naturresurser globalt. Olle började jobba som volontär på ett skogsprojekt i norra Namibia. Efter denna tid sökte han sig till SLU och jägmästarprogrammet för att fördjupa sina kunskaper. Efter examen arbetade Olle ett år med skoglig forskningsinformation vid Mitthögskolan innan han fick sitt drömjobb som doktorand i regnskogsskötsel på Borneo via SLU. Här ägnade sig Olle åt forskning inom regnskogsskötsel och skogsproduktion, med många äventyrsfyllda expeditioner och fältresor till framförallt malaysiska Borneo. Under doktorandtiden arbetade även Olle cirka ett och ett halvt år som biträdande expert i Laos vid det Laotiska Skogforsk inom ett större SIDA-program. Olle disputerade år 2006 och fick därefter anställning som regnskogsforskare inom IKEAs regnskogsprojekt som drivs av SLU. Som regnskogsforskare inom IKEAs regnskogsprojekt jobbar jag huvudsakligen med att fortlöpande utveckla uthålliga och miljövänliga skötseltekniker för produktion och bevarande av regnskogar. Eftersom jag var mycket intresserad av tropiska skogar och skogar i andra länder satsade jag mycket på att resa. Vilket för min utbildning har betytt mycket. Jag reste för studier till bland annat Vietnam, USA, Madagaskar, Moçambique och Sydafrika. Läste också en del kurser vid Kulturgeografiska institutionen vid Umeå universitet såsom U-landskunskap. Vid SLU läste jag det mesta som hade någon internationell verksamhet t.ex. Tropisk ekologi i Uppsala, Internationell skoglig planering Umeå mfl. Dessutom satsade jag mycket på skogsskötseloch nationalekonomikurser. Jag gjorde slutligen mitt examensarbete vid Institutionen för skogsekonomi, som handlade om renskötselns påverkan på skogsbruket. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Tankesättet att skogen är en långsiktig resurs som kan bidra med så mycket bara den sköts på ett bra sätt. Förmågan att tänka i långa cykler uppåt 100 år och mer är i kvartalsrapporternas tidsålder en väldigt unik och värdefull egenskap, något som Skogisarna är ganska ensamma om. anställning av en nyexaminerad jägmästare? En insikt om att skogen inte enbart är till för produktion och snabbväxande träd. Utan att skogen dessutom är en resurs och ett hem för många människor, djur och organismer. För att kunna arbeta med skog internationellt sett, t.ex. i tropikerna, bör man förstå att skog och skogsbruk är komplext och att det inte finns en färdig sanning. Förutsättningarna för ett bra skogsbruk skiljer sig åt runt om i världen. Kultur, ekologi, klimat, ekonomi, demokrati, religion och fattigdom är viktiga inslag när skogsbruk diskuteras globalt. När jag under en studieresa paddlade nerför en flod genom djungeln i västra Madagaskar och krokodilerna skrapade med sina ryggar under kanoten. Då gick det upp för mig att livet det är här och nu

19 19 OLLE FORSHED Yrke: Forskare, Skogsskötsel, SLU/IKEA Mail: Tel: Webb:

20 20 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning företagsledning Jan fryk Jan examinerades som jägmästare Efter examen började han på Forskningsstiftelsen Skogsarbeten som forskare. År 1975 började Jan på AB Iggesunds Bruk där han började som förvaltarassistent, blev biträdande skogsvårdschef, skogschefassistent och kom sedan in på banan som industridoktorand år blev Jan skoglig doktor. Sedan 1983 var han åter på Skogsarbeten som forskningsledare och 1989 blev han VD ombildades Skogsarbeten tillsammans med Institutet för Skogsförbättring och blev nuvarande Skogforsk där Jan sedan dess varit VD. Företagsledning med ansvar för verksamhet, organisation, ekonomi och personal. Plockade ihop en rätt bred anrättning av så kallade AB-kurser (högre kurser efter den obligatoriska grundutbildningen), torde motsvara en mix av dagens skogshushållning + skogsteknik + ekonomi. Jag toppade menyn med dubbla examensjobb inom virkeslära respektive botanik. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Så här 36 år efter examen är det inte mycket, annat än den allmänna skogliga kunskapen. Men jag har haft stor nytta av utbildningen under resans gång. Även om just den nyttan förstås avtar med tiden, i takt med att nya kunskaper och erfarenheter förvärvas som är mer relevanta för den aktuella arbetssituationen. Men ibland kan det vara kul att stila med något latinskt växtnamn av alla de drygt 600 arter man en gång dunkade in JAN FRYK Yrke: VD, Skogsforsk Webb: anställning av en nyexaminerad jägmästare? Det beror i hög grad på den aktuella tjänsten och dess kompetensinriktning. Jägmästarens vanligtvis breda kunskapsgrund är dock alltid värdefull. Och i FoU-sammanhang är det inte fel att kunna en hel del matte/statistik och datakunskap. Generellt sett värdesätts goda kunskaper i svenska och främmande språk. Garpenbergsåret!

21 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 21 Skogsskötsel Lars Fridh Lars började på jägmästarprogrammet år 1999, efter en del andra studier och arbeten. Efter jägmästarexamen fick Lars direkt jobb som ITkonsult och var med och utvecklade skogliga GIS- och analyssystem. Efter några år åkte Lars till Norge och jobbade som utvecklingschef på Virkesmätarföreningen. Sedan återvände han till Sverige och jobbade som lärare och projektledare på Gammelkroppa Skogsskola. För några år sedan återvände Lars till Umeå och började sin anställning som planeringsledare på Sveaskog Västerbotten. Jag jobbar med planering, både taktisk avverkningsplanering och den operativa planeringen. Har personalansvar för fältplanerarna som gör planerna och inventeringarna i fält, som vi sedan lägger i vår traktbank. I mitt jobb ingår det också att samverka med många andra inom företaget som t.ex. avverkningsledare, skogsvårdsledare, virkesköp, vägar, naturvårdsspecialister, logistiker m.fl. Min examen har inriktning mot skogshushållning med en tyngdpunkt på skoglig planering. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? När jag studerade så passade jag på att läsa alla GIS-kurser som fanns, och en hel del statistik, något som jag har stor nytta av idag. anställning av en nyexaminerad jägmästare? GIS-kunskaper är ett måste idag. Det är ett standardverktyg precis som e-post, ordbehandlare och kalkylprogram. LARS FRIDH Yrke: Planeringsledare, Sveaskog Mail: Tel: Webb: Sverigeresan! En tio veckors lång resa i en Volkswagen Pickup, där vi fick uppleva hela landets skiftande naturtyper. Det blev många oförglömliga händelser och upplevelser.

22 22 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Jakt-/viltfrågor Daniel Ligné Daniel gick ut jägmästarutbildningen år Direkt efter examen började Daniel jobba som doktorand på dåvarande Institutionen för skogsskötsel och disputerade år 2004 med en avhandling om röjning. Efter disputationen fick Daniel jobb på Jägareförbundet. Han arbetade först som jaktvårdskonsulent i Mälardalen ett par år och numera sitter han på huvudkontoret på Öster Malma. Daniel är för närvarande biträdande riksjaktvårdskonsulent och jobbar såväl nationellt som internationellt med jaktoch viltfrågor. DANIEL LIGNÉ Yrke: Bitr. Riksjaktvårdskonsulent, Jägareförbundet Mail: Tel: Webb: Idag jobbar jag med nästan allt som rör jakt och vilt. Det innebär mycket forskningsfrågor, kontakter med media och lobbyism. Mycket av tiden går åt till att diskutera, påverka och försvara sakfrågor med politiker, statliga verk och inte minst EU. Jag sysslar också en hel del med utbildning och föreläsningar. Jag gick en fri inriktning med fokus på skogshushållning, jakt och zooekologi. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Det jag främst använder är den breda biologiska basen. Det gäller att kunna lite om mycket. Jag uppskattar också nätverket i form av gamla kurskamrater och lärare som jag använder dagligen. Vilken ämneskompetens efterfrågar du vid anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag söker efter bredden när jag rekryterar. Det är viktigt att man har en bred kunskapsbas och jag söker gärna efter studenter som även på sin fritid, t ex genom kårarbete, har visat engagemang och drivkraft. Jag prioriterar också studenter som på olika sätt visat sig kunna hantera media och moderna kommunikationsmedel. Finnbastubadandet i Garpenberg minns man gärna. Kanske särskilt den gången den brann upp

23 23 forskning Anna Furness-Lindén Anna anställdes på Skogforsk 2006, direkt efter hennes examen. Examensarbetet som handlade om leverantörsutveckling och strategiskt inköp skrev hon för forskningsinstitutet Skogforsk. Innan arbetet på Skogforsk har Anna aktivt försökt använda somrar till att extraknäcka på organisationer inom intresseområdet; AssiDomän, Skogsstyrelsen, Sveaskog och Skogsindustrierna. Anna tilltalas av det faktum att mjuk biologi förädlas till storskalig produktionsindustri. I en extremt industriell bransch kan ändå en liten skallbagge ställa till oreda, hur mycket vi än optimerar de industriella processerna. : Jag arbetar med forskning om effektiva marknadsplatser och affärslogistik. Jag tycker att industriell handel med tjänster är väldigt intressant. Hela det operativa skogsbruket är ju entreprenadbaserat och det ställer krav på förståelse för hur sådana marknadsplatser fungerar optimalt. De senaste åren har jag lett ett stort branschgemensamt projekt som handlar om att utveckla avtalsstrukturerna för skogsentreprenader, resultatet är bl. a branschens första Allmänna Bestämmelser för skogsentreprenad. Jag läste två separata utbildningar. I min jägmästarexamen har jag en magister i företagsekonomi. Min civilingenjörsutbildning i industriell ekonomi läste jag med inriktning marknads- och företagsutveckling. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Terminologin och en rejäl grundförståelse för hur skog och skogsbruk fungerar. Det gör att jag kan prata trovärdigt med alla olika parter ANNA FURNESS-LINDÉN Yrke: Forskare, Skogsforsk Mail: Tel: Webb: jag möter i mitt jobb. I övrigt försöker jag att använda den industriella ekonomen i mig så mycket jag kan och att se skogsbruket som vilken industriell produktionskedja som helst. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Det beror ju förstås på var vi behöver förstärkning, men ekonomikunskaper är aldrig fel tycker jag personligen. Det är ett språk som funkar överallt. Sen är det bra att ha sett sig om, i andra branscher eller i andra världsdelar och att ha en känsla för att vårt skogsbruk inte är den unika optimala lösningen. Vi behöver konstant fundera på hur vi kan bli ännu vassare och hur vår konkurrens ser ut. Jag måste nog svara det året jag läste som utbytesstudent på UBC i Vancouver. Det var otroligt berikande, både professionellt och för mig som privatperson.

24 24 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Företagsledning Monika Stridsman Monika flyttade efter jägmästarutbildningen år 1976 till Norrbotten och en anställning på Domänverket. Efter aspirantutbildning jobbade hon som förvaltarassistent/transportledare i Jokkmokk och blev senare chef för Domänverkets förvaltning på orten. Monika lämnade Norrbotten 1989 för att börja som VD för Sveriges Skogsvårdsförbund (nuvarande föreningen Skogen). Därefter fick hon anställning som generalsekreterare på WWF år Efter tre år på WWF började Monika på Naturvårdsverket som chef för den enhet som hade hand om jakt- och vapenfrågor, viltförvaltning, stora rovdjur, artskydd och skötsel av skyddade områden. År 2002 kom Monika till Skogsvårdsorganisationen som länsjägmästare och är sedan 2009 generaldirektör. Som generaldirektör är jag chef för Skogsstyrelsen som har som främsta uppgift att genomföra Sveriges skogspolitik. Mina arbetsuppgifter består i stort sett av att leda arbetet vid Skogsstyrelsen men också att ha kontakter med skogssektorn och de andra myndigheter som vi ska samverka med. Det handlar mycket om att utifrån dagens skogstillstånd hitta och använda drivkrafterna hos de som påverkar skogen i riktning mot samhällets mål med skogen. Det är också viktigt att förstå hur vi som myndighet bäst kan hjälpa till. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Det är svårt att peka på. De flesta kunskaper har jag vid min ålder skaffat mig i mina olika arbeten genom åren. Genom jägmästarutbildningen fick jag en god skoglig allmänbildning, en början till ett användbart skogligt nätverk och en viss förmåga till att kritiskt värdera ny kunskap. anställning av en nyexaminerad jägmästare? God skoglig akademisk grundkompetens, ledarskap och den senaste spetskompetensen som just anställningen kräver. (Det finns många olika befattningar inom Skogsstyrelsen) Kamratskapet och att få resa runt i landet och lära känna de stora skillnader i förutsättningar som finns i skogen och naturen. Jag läste utöver grundprogrammet teknik, ekonomi, biologi, det som jag tyckte var spännande och som intresserade mig då: marklära, naturvård och botanik (och lite till som jag inte kommer ihåg ).

25 25 Monika stridsman Yrke: Generaldirektör, Skogsstyrelsen Mail: Webb:

26 26 Erik Hellberg började på Skogis år Först med en praktiktermin, ett år i Garpenberg och sen flytt till Umeå. Efter examen år 1998 började han jobba på institutionen för skoglig vegetationsekologi (nuvarande Inst. för skogens ekologi och skötsel) som doktorand och med undervisning inom ekologi och naturvårdsbiologi. Erik disputerade sedan år 2004 med en avhandling om vegetationshistoria sökte han sig till arbetslivet utanför universitetet och fick jobb som naturvårdsspecialist på Skogsvårdsstyrelsen i Västra Götaland. Ett och ett halvt år senare fick Erik anställning på Naturvårdsverket där han idag jobbar som handläggare på Naturresursavdelningen. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter är frågor som rör förvaltningen av nationalparker, naturreservat och Natura 2000-områden samt åtgärdsprogram för hotade arter. Arbetet innebär både koordinering av verksamhetsområden, projektledning och ärendehandläggning. Naturresursinriktningen en inriktning innehållande både ekologi och skogsskötsel. Mitt examensarbete gjorde jag inom vegetationsekologi, nämligen en studie om brandhistorik. ERIK HELLBERG Yrke: Handläggare, Naturvårdsverket Mail: Tel: Webb: naturvård erik hellberg Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Svår fråga. Givetvis har jag nytta av många av de sakkunskaper jag fick under utbildningen. Men jobbet ställer krav på så mycket mer än sakkunskaper då det till stor del handlar om att organisera, analysera och driva frågor framåt. Jag tycker själv att jag har stor nytta av min forskarutbildning i just detta. Grundutbildningen har också bidragit då den ofta innehöll arbete i grupp och egna projektarbeten. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag deltar sällan vid rekrytering. Sverigeresan!

27 27 Logistik/Virke Hans larsson Hans avslutade sina studier på Jägmästarutbildningen år Hans första anställning var som försäljningstekniker vid ett lövsågverk. Efter två år flyttade han till Uppsala och Skogforsks program Logistik och IT-stöd där han arbetade med Skoglig Nationell Vägdatabas och samarbetade med SDC och VMF Qbera. Efter ytterligare två år flyttade han till Karlstad och Weda Skog AB där han nu arbetat i sex år som Virkescontroller/Logistiksamordnare. På Weda Skog har Hans fått möjlighet att arbeta som tf. regionschef i samband med stormen Gudrun samt vidareutbildat sig inom ekonomi vid IFL på Handelshögskolan i Stockholm. Förhandlingar, budgetering, balansering, uppföljning och styrning av virkesflöden tillsammans med virkeschef och logistiker där fiber är mitt ansvarsområde. Jag tar också fram beslutsunderlag till och är föredragande vid styrelsemöten i bolaget i frågor kring kostnadsfördelning och verksamhetsutveckling. Jag är dessutom systemägare för vårt flödessytem SCOOP med projektledning, implementering och vidareutveckling och även ledamot i SDCs Logistikråd med uppdrag att utveckla branschens gemensamma informationsnav. Tågupphandlingar ligger också på mitt bord. Efter grundkurser i Garpenberg och Umeå gick jag marknadsinriktningen i Uppsala, men valde bort inledande marknadsföringskurserna och läste istället planeringskurser på Skogshushållninginriktningen i Umeå. På Skogis fanns ännu ingen logistikkurs, men i Uppsala tog vi fram en informell 10-poängskurs. I dagens kursplan hade jag därför antagligen valt Rågstråket. HANS LARSSON Yrke: Virkescontroller/ Logistiksamordnare, Weda Skog AB Mail: Tel: Webb: Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Att konkret säga när och var man förvärvat vilka kunskaper är svårt, men jag upplever att vi Skogisar har en styrka jämfört med till exempel ekonomer eller systemutvecklare i företaget genom att ha kunskap om alla delar i processen och att på så sätt undvika suboptimering. Ska man generalisera svarar vi på frågan: Varför? och beskriver målet. Sedan kanske de andra svarar på frågan Hur? anställning av en nyexaminerad Jägmästare? Personliga egenskaper väger tyngst, men för att jobba vid tex en virkesavdelning är det viktigt att förstå hela processen från virkesköp till (åtminstone) inmätning vid industrin och gärna ett steg till. 7 veckors stipendifinansierad rundresa i Nordamerika sommaren 1998 inklusive 4 veckor med Purdueutbyte sticker ut och är en möjlighet jag är verkligt glad att jag utnyttjade. Waffes uruppförande av Det ska va OH glömmer jag inte heller.

28 28 SKOGSSKÖTSEL/LEDNING Martina Garpenkrans Martina tog sin jägmästarexamen år Därefter har hon både arbetat på en stab med rena ekonomifrågor och jobbat ute på fältet med skogsägarkontakter och köpverksamhet inom Norra skogsägarna och Mellanskog. Sista åren på Mellanskog var Martina projektledare för en större satsning, vilket var en bra förberedelse inför jobbet som distriktschef på Holmen skog i Västmanland där hon arbetar sedan hösten Som distriktschef på Holmen skog i Västmanland leder och utvecklar jag verksamheten som består av köp av skog från privata skogsägare och rådgivning kring skogsskötsel. Till min hjälp har jag fyra virkesköpare och en produktionsledare. Ett fantastiskt givande arbete där jag dels får vara nära den operativa verkligheten och dels får vara med och påverka företagets utveckling framåt. Skogshushållning. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Det som rör skötsel och planering är viktigt, så även ekonomi och den sista terminen om organisation och ledarskap som jag tycker var bra. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag försöker få en blandning av bakgrund och kompetens bland min personal. Givetvis är det viktigt med en skoglig allmänkunskap, gärna kompletterad med praktisk erfarenhet från skogen. Bra sommarpraktiker är värdefulla. Sedan är personligheten ofta avgörande; stor drivkraft och högt engagemang värdesätts. MARTINA GARPENKRANS Yrke: Distriktchef Västmanland, Holmen Skog Mail: Tel: , Webb: Vad svårt att säga, det finns många. Lärarnas stora engagemang i studenterna brukar jag ofta lyfta fram. Sedan har mitt eget engagemang i studentkåren givit mig mycket både i form av trevliga minnen som i erfarenhet och lärdom inför arbetslivet. Det rekommenderar jag!

29 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 29 finans/ekonomi Linus larsson Linus Larsson började på Södra Cell i Växjö efter sin jägmästarexamen. Efter ett marknadsinriktat examensarbete på Stora i USA gav Södra Linus möjligheten att med handledning på massadivisionens marknadsavdelning fortsätta inom samma område. Så småningom flyttade Linus till Stockholm och började på SEBs investmentbank Enskilda där marknadsanalys utvecklades till aktieanalys. Under några år jobbade Linus för ABN AMROs analysavdelning, men rekryterades sedan tillbaka till Enskilda. Idag är Linus ansvarig för SEB Enskildas aktieanalys avseende nordiska skogs- och pappersbolag. På Enskilda är jag som finansanalytiker en del av ett mäkleri och mitt jobb går ut på att samla, analysera och distribuera information som påverkar värderingen av de företag jag täcker. Våra kunder är professionella förvaltare och analytiker på institutioner i Sverige och utomlands. De efterfrågar köp- och säljråd, men i ännu högre grad analys, diskussion och förmedling av direktkontakt med företagsledningar. Jag har regelbunden kontakt med investerare, företagsledningar och branschkännare per telefon, och i möten. Övrig tid tillbringar jag mest i Excel. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Viktigaste behållningen från utbildningen är en allmän förståelse för hur skogsbruk och skogsindustri fungerar i praktiken. Det handarbete jag utför har jag fått lära mig på jobbet. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Ekonomi är ganska viktigt om man vill jobba på bank. Ett genuint intresse för det man ska jobba med är ännu viktigare. En äldre jägmästarkollega gav en gång rådet att försöka skapa en egen unik profil. Det är nog ett generellt, men gott råd när man planerar sin utbildning. I allmänna ordalag minns jag gärna människorna, gemenskapen, resorna och Garpenberg. Jag minns jägmästarutbildningen som en väldigt rolig tid. LINUS LARSSON Yrke: Finansanalytiker, SEB Enskilda Mail: På jägmästarlinjen valde jag den marknadsinriktade inriktningen (merkantil), vilket framförallt gav god inblick i de olika förädlingsleden i skogsindustrin. Det valet var inte självklart när jag började utbildningen. Tvärtom hade jag tänkte mig en grönare profil, men beroende på kurser jag gick och människor jag tog intryck av valde jag en annan inriktning som passade mig bättre och som jag aldrig har ångrat. Jag tog också chansen att läsa och praktisera utomlands.

30 30 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Skogsskötsel/Ledning Erik Ling Erik Ling tog jägmästarexamen år 1993 och disputerade sedan år 1999 i skogsekonomi. År 2000 började han arbeta på Energimyndigheten som biobränsleexpert. Erik fortsatte vidare i karriären 2003 med en anställning på Sveaskog där han var ansvarig för biobränsleaffären. Från 2008 arbetar Erik som stiftsjägmästare och VD på Västerås Stift. Ansvara och leda egendomsförvaltningen i Västerås stift, som omfattar ca ha produktiv skog, jordbruksmark, värdepapper och vindkraft. Jag ska även rapportera till Egendomsnämnden och styrelsen för Västerås Stift Skog AB. Utöver nämnda arbete sitter jag även med i ett antal styrelser. T.ex. Dala Vind AB, Söderbärke Bioenergi AB, FSC Marknadskommitté mm. Ekonomisk inriktning, sista året med företagsekonomerna vid Umeå universitet. Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? Allmänna skogliga kunskaper, företagsekonomi, problemlösning och presentationsteknik. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Allmän skogskunskap, data och GIS samt praktisk företagsekonomi. Sverigeresan! ERIK LING Yrke: Stiftjägmästare och VD, Västerås Stift Mail: Tel: Webb:

31 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 31

32 32 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Produktutveckling/ Projektledning Louise Lindquist Louise första jobb efter examen 1998 var på SCA Skog i Sundsvall som miljösamordnare och miljöinformatör. Efter några år som miljösamordnare blev Louise erbjuden ett jobb som importansvarig av rundvirke och flis från Ryssland och Baltikum till SCAs virkesförbrukande industrier i Sverige. Efter ett par tuffa år med många resor i Ryssland längtade hon efter något helt annorlunda. SCA sökte då efter en produktutvecklare på barnblöjor på deras stora hygiendivision i Göteborg och där arbetar Louise idag. Jag leder och deltar i projekt som syftar till att utveckla våra produkter (barnblöjor), både till utseendet och prestandamässigt. Detta görs bland annat genom tester på barn, så kontakt med barn är ett återkommande inslag i jobbet. En annan viktig del av arbetsuppgifterna är att komma med nya idéer som i slutänden skulle kunna patenteras. Jag hade en blandning av ekologi och skogshushållning. Mitt examensjobb gjorde jag på skogekologi, marklärasektionen. kunna uttrycka sig i tal och skrift är sådant som man alltid kommer långt med. Även när jag jobbade med skogliga arbetsuppgifter så var det mycket nytt jag var tvungen att lära mig, så att läsa ämnen för att vara taktisk är en dålig idé. Läs hellre det du tycker är intressant och gör det bra! Definitivt Garpenbergsåret, men också alla resor, både i Sverige och utomlands. Jägmästarutbildningen gav mig så många chanser att resa och studera skog i andra delar av världen och jag hoppas att de möjligheterna finns kvar än! Jag läste en termin i Freiburg, Tyskland, jobbade en sommar i Alberta, Canada, gjorde mitt examensjobb på Borneo och min examensresa gick till Nya Zeeland. Louise Lindquist Yrke: Produktutvecklare, SCA Mail: Tel: Webb: Vilka kunskaper från utbildningen tillämpar du i ditt arbete idag? I mitt nuvarande arbete har jag tyvärr ingen användning av just den skogliga utbildningen, men att ha läst på universitet i 5 år och lärt mig söka och använda information är en förutsättning för mitt arbete. Att kunna leda och jobba i grupp är också en förutsättning. anställning av en nyexaminerad jägmästare? Jag skulle vilja säga att social kompetens, att kunna arbeta i grupp, språkkunskaper och att

33 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 33 Skogshögskolans Studentkår Skogshögskolans Studentkår grundades år 1905 och har sedan dess arbetat för studenternas väl. Vi är en organisation av studenter för studenter. För att åren under studietiden ska bli ett så positivt minne som möjligt arbetar vi med sociala aktiviteter samtidigt som vi hela tiden är med och påverkar utbildningens kvalitet. Studentens åsikter ska alltid sättas i fokus. Med en positiv stämning under utbildningen kan vi åstadkomma positiva resultat! Vi anordnar ett antal aktiviteter, både i vårt eget kårhus och i övriga lokaler. Vi försöker alltid hålla en bredd på verksamheten och hitta något som passar alla. Bland annat ordnar vi idrottsaktiviteter och tillhandahåller ett gym. Vi ordnar läxhjälp, middagar och fester, söndagsfik, bastukvällar och andra sociala aktiviteter under dag- och kvällstid. Vår jaktvårdsförening bedriver jakt på drygt 7000 hektar. En första kontakt med de blivande medlemmarna får vi då vi håller i det årliga välkomnandet av de nya studenterna. För mer information om vad Studentkåren kan göra för Dig, besök vår hemsida eller kom förbi vårt underbara Kårhus på Umeå Campus! Välkommen, Skogshögskolans Studentkår Hemsida: shs.slu.se

34 34 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning Vad gör Naturvetarna för jägmästare? Naturvetarna är specialister på jägmästare och andra skogsutbildades utbildning, kompetens och arbetsmarknad. Med Naturvetarna som stöd kan du känna dig trygg från studietiden och under hela arbetslivet. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet yrkesfackligt förbund inom Saco. Intressantare arbetsliv Naturvetarna ger dig verktygen för att du med framgång själv ska kunna skapa dig en bra position på arbetsmarknaden oavsett om du söker jobb för första gången eller vill komma vidare i arbetslivet. Personlig karriärrådgivning om dina karriärmöjligheter med råd och stöd i din kompetensutveckling och verktyg för att kartlägga din kompetens och klargöra för dig själv vad du kan och vad du vill. Seminarier och workshops som inspirerar och utvecklar dig i din yrkesroll och praktiska övningar i att kommunicera din kompetens och bemöta tuffa frågor på en anställningsintervju. Naturvetarna coachar dig till en slagkraftig ansökan som tar dig till intervjun och vidare till jobbet. Du får kunskap genom förbundets många aktiviteter och informationskanaler, inte minst tidningen Naturvetare. Nätverk för chefer med kurser i bland annat konflikthantering och andra intressanta chefsfrågor. Ansvarig för chefsfrågor är ombudsman Elisabet Engdahl Linder. Trygghet och a-kassa A-kassan för akademiker, AEA, har en av de lägsta avgifterna på marknaden. A-kassan kompletteras av inkomstförsäkringen som ingår i medlemsavgiften och ger dig 80 procent av hela din inkomst vid arbetslöshet. Naturvetarna förhandlar också fram förmånliga kollektivavtal som hjälper dig att få rätt lön och bra avtal. Skogsakademikerna Skogsakademikerna är ett delförbund i Naturvetarna för skogsutbildade och de skogliga studenterna. Ordförande är jägmästaren Nilla Thomson, till vardags departementssekreterare på Miljödepartementet. All facklig verksamhet bedrivs inom Naturvetarna, medan Skogsakademikerna inriktar sig på skogliga professionsfrågor och nätverket inom skogsnäringen. Fyra gånger per år utkommer ett skogligt nätverksbrev. Naturvetarna ger också ut Matrikeln Sveriges Skogsakademiker som underlättar kontakterna mellan skogsakademiker och är också ett uppslagsverk och telefon- och adressbok för skogsnäringen.

35 Jägmästare i arbetslivet en handbok i yrkesvägledning 35 Billiga avgifter Som student betalar du 10 kronor i månaden (första året gratis) för att få tillgång till Naturvetarnas utbud av service. Som fullbetalande medlem betalar du 230 kronor i månaden, men avgiftsreduktioner förekommer baserade på inkomst. Mer tips och råd och hur du blir medlem, se Jägmästarnas förening Jägmästarnas förening, JF, är en fristående intresseförening för jägmästare och skogsvetare med årliga träffar; exkursioner, utlandsresor och middagar. Idag är det drygt 550 medlemmar. Du lär känna folk i branschen och knyter kontakter och träffas och umgås för nytta och nöje! Styrelsen för föreningen är en blandning av yngre och äldre mer erfarna jägmästare och skogsvetare. Föreningen arrangerar skogliga aktiviteter som ska passa alla. Det viktiga är att mötas, utbyta erfarenheter och att ha trevligt tillsammans. Föreningen har enbart ett livslångt medlemskap, du betalar in medlemsavgift på 250 kr en gång och är sedan medlem för resten av livet. Du hittar mer information på Kontaktperson är Martina Garpenkrans i Jägmästarnas förenings styrelse som ni når på eller på naturvetarna.se

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin...

Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Berättelser från att jobba inom skogsindustrin... Vad kommer från skogen? Förpackningar, papper, tidningar, magasin, möbler, fönster, blöjor, tuggummi, såpa... Ja listan kan göras lång på produkter som

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare

All rådgivning på ett ställe. Vi gör det lättare att vara företagare. Skogsägare All rådgivning på ett ställe Vi gör det lättare att vara företagare Skogsägare Vi hjälper dig att tjäna pengar på din skog Det som också skiljer oss från många andra rådgivare är att vi finns där din

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten

SKOGSRIKET-regional färdplan för Västerbotten SKOGSRIKET, regional färdplan för Västerbotten Skogsriket från ord till handling Nationella visioner möter den regionala utvecklingskraften Lycksele, 31 oktober och 1 november 2012 1 Förord När jag fick

Läs mer

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation...

handel och logistik Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handelshögskolan Umeå universitet Vill ditt företag/din organisation... Civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik Vill ditt företag/din organisation......erbjuda praktikplats, få hjälp med genomlysning av något område, lägga ut examensuppdrag, vara delaktig

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF

AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF På din sida. AKADEMIKERFÖRBUNDET FÖR DIG SOM ÄR CHEF JUSEK.SE/ CHEF 1 Se till att utveckla dig själv också. Inte bara din verksamhet. Att få vara med och utveckla medarbetarna, liksom verksamheten i stort,

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vad gör en naturvetare?

Vad gör en naturvetare? Vad gör en naturvetare? HÖGSKOLAN I Halmstad 035-16 71 00 www.hh.se/set FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina valmöjligheter och din trygghet på

Läs mer

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE

Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Jurister Civilekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare ARBETSMARKNADEN FÖR SAMHÄLLSVETARE Innehållsförteckning Om arbetsmarknaden för samhällsvetare... 2 Statlig förvaltning... 4 Kommunal förvaltning...

Läs mer

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog

Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen för frågor som rör skog Skogsstyrelsen är Sveriges skogliga myndighet. Vår uppgift är att bidra till ett hållbart skogsbruk med god miljöhänsyn. mer information finns på www.skogsstyrelsen.se

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och gårdsägare Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor eller

Läs mer

Hur ser marknaden för lövvirke ut?

Hur ser marknaden för lövvirke ut? Hur ser marknaden för lövvirke ut? Lotta Woxblom Inst. för skogens produkter SLU i Uppsala Klimatförändring hot eller möjlighet för skoglig mångfald? Skogsstyrelsen - 23-24 oktober 2012 Hur ser marknaden

Läs mer

lll#vyazc#cj CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009

lll#vyazc#cj <yg6c 69AwC \dgvc5vyazc#cj >CHE>G6I>DC IG:C9:G FÖRELÄSNINGAR 2009 FÖRELÄSNINGAR 2009 Jag älskar citat, det vet alla som varit på en föreläsning med mig, eller om man läst mina böcker. En av de personer som alltid gett mig något att fundera på är den franske aforismförfattaren

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2009 års examensstudenter text På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Johanna Flemström Text och produktion: Hannah

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Ska skriva ett examensjobb och har inget emot att få betalt för det Vill

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr FAK1 2012/15 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: SACEK Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Högskolepoäng/ECTS: 240 Beslut om inrättande:

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics

Programmets benämning: Civilekonomprogrammet Master of Science in Business and Economics Dnr: HS 2014/248 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Civilekonomprogrammet Programkod: Beslut om fastställande: SACEK 14 4. -04- Programmets benämning: Civilekonomprogrammet

Läs mer

Sammanfattning Seminarium 2013-04-18

Sammanfattning Seminarium 2013-04-18 Sammanfattning Seminarium 2013-04-18 Skogsnäringens kompetensförsörjning en ödesfråga Mats Sandgren, ordförande i KSLA:s kommitté för kompetensförsörjning, inledde med att hälsa alla välkomna och konstatera

Läs mer

Flexibelt lärandekoncept i sydsvensk skoglig utbildning

Flexibelt lärandekoncept i sydsvensk skoglig utbildning Flexibelt lärandekoncept i sydsvensk skoglig utbildning Erika Olofsson Skog och Trä, Institutionen för teknik, Linnéuniversitet Linnéuniversitetet i siffror Bildades 1 januari 2010 Växjö universitet +

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget.

Som man uppfattar medarbetaren så uppfattar man också företaget. Boksammanfattning Ditt professionella rykte - Upptäck DIN främsta tillgång. av Per Frykman & Karin Sandin Företag över hela världen lägger ner enorma summor på att vårda och stärka sitt varumärke, rykte

Läs mer

vad du behöver veta om fsastud

vad du behöver veta om fsastud vad du behöver veta om fsastud om FSAstud FSAstud är Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters (FSA) studentorganisation. FSA driver såväl medlemmarnas fackliga- som yrkesmässiga intressen och arbetar med yrkes-,

Läs mer

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor

Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mer attraktiv för kvinnor Rapport från SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet och SMF Skogsentreprenörerna inom ramen för regeringens Jämställdhetsstrategi

Läs mer

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning

Utvärdering av Blivande Ledare 2. En sammanfattning Utvärdering av Blivande Ledare 2 En sammanfattning Utvärdering av Blivande ledare 2 Utvärderingen bygger på 22 enkätsvar. Nedan redovisas en sammanfattning av deltagarnas svar. Anser du att programmet

Läs mer

Fakulteten för skogsvetenskap

Fakulteten för skogsvetenskap Fakulteten för skogsvetenskap UTVÄRDERING AV SKOGLIG MAGISTERUTBILDNING Du är nu färdig med din utbildning och fakulteten vill gärna få ta del av dina samlade intryck från studietiden. Därför ber vi dig

Läs mer

Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet. Skellefteå september 2014

Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet. Skellefteå september 2014 Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet Skellefteå 24-25 september 2014 Raka rör och riktiga karlar vägen till ett hållbart skogsbruk? Carina O. Boström & Staffan Norin,

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet

Technology Management Lunds Universitet Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2013 1 TM arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning år 2013. Årets undersökning är den andra i raden som kartlägger

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT

FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT FRÅN ETT JOBB TILL ETT ANNAT VÄRNA OM DINA MEDLEMMAR GENOM OMSTÄLLNINGSSTÖD VI HAR HJÄLPT MÄNNISKOR SEDAN 1912 AVSTÄLLNING ELLER OMSTÄLLNING? ABF Jobb ägs av Arbetarnas Bildningsförbund. Vi har en lång

Läs mer

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård

Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Välkommen. Tillvaro. Mats Nilsson Reg. fastighetsmäklare, skogsmästare och uppvuxen på gård Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor

Läs mer

Skogsnäringens kompetensförsörjning en ödesfråga

Skogsnäringens kompetensförsörjning en ödesfråga Skogsnäringens kompetensförsörjning en ödesfråga Elisabet Salander-Björklund VD Bergvik Skog Mats Sandgren VD SCA Skog Akademiens portalparagraf Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens uppgift är att med

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management

Technology Management Lunds Universitet. Arbetslivsundersökning 2012 1. Technology Management Technology Management Lunds Universitet Arbetslivsundersökning 2012 1 Technology Management TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2012. Årets undersökning är den tredje i raden

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till vårens arbetsgrupper - i världens bästa förening! Våren 2011 Filmgruppen FUF-bladet Biståndsdebatten Seminariegruppen Projektgruppen Vem kan söka

Läs mer

Att jobba hos oss. Tillvaro.

Att jobba hos oss. Tillvaro. Välkommen. Att jobba hos oss. Hos oss på Areal finns alltid plats för fler medarbetare som kan förstärka befintliga kontor eller som av egen kraft och företagsamhet kan utöka vårt kontorsnät. Alla jobbar

Läs mer

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson)

Skogspolitik. (ur Okända djur Text: Beppe Wolgers, Musik: Olle Adolphson) DET HÄR GÖR VI Vilka är vi? Skogsstyrelsen är en statlig myndighet för frågor som rör skog. Vi är en lokalt förankrad myndighet vilket innebär att vi har kunskap om det område där du bor och de specifika

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014

SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 Institutionen för skog och träteknik Hållbart familjeskogsbruk, del B 16 30 hp Grundkurs 1TS031 (kvartsfart) Kursansvarig: Nils Fagerberg 2009-12-11 SCHEMA LÄSÅRET 2013/2014 På Skog och trä är vi måna

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Att bygga en generell examen

Att bygga en generell examen Att bygga en generell examen - TANKAR OM HUR EN GENERELL EXAMEN FÅR RÄTT INNEHÅLL Anna Selfvén Allmän studievägledare, Lunds universitet Allmän studievägledning LU -Vad kan jag välja utifrån mina intressen?

Läs mer

Låt oss överraska dig

Låt oss överraska dig Låt oss överraska dig Vi skräddarsyr din rekrytering Om ditt företag står inför rekryteringar kan vi lugna dig med att vi på Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har landets i särklass

Läs mer

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef

Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Aktuella kurser hösten 2013 Vilken utbildning väljer du? skräddarsydda kurser för dig som är controller eller ekonomichef Vi ordnar kompetensen Tillväxten kommer per automatik Controllerrollen har aldrig

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer

Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Vi är Sveriges största fackförbund för chefer Kenneth Hallström VD på Stallmästaregården Hotel & Restaurang Inkomstförsäkring ingår * Mer information och fullständiga villkor på unionen.se * Du måste vara

Läs mer

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning

Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Skogsägares drivkrafter för klimatanpassning Karin André, SEI Research Fellow karin.andre@sei-international.org Klimatanpassning Sverige 23 september 2015 Forskning om anpassningsprocesser Projektets syfte

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet

Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet Framtidens hållbara skogsbruk med fokus på vattenmiljöer och jämställdhet Konferensen är ett led i projektet Friskare Skogsvattens arbete att genomföra kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med skogsägare

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring?

Du och chefen Vad fungerar bra/mindre bra i samarbetet? Vad kan var och en göra för att åstadkomma en förbättring? Utvecklingssamtalet Utvecklingssamtal Din utveckling är värd ett eget samtal Utvecklingssamtalet är ett samtal där du och din chef talar om din utveckling i företaget. Syftet är att utveckla dig som individ

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Förskolelärare att jobba med framtiden

Förskolelärare att jobba med framtiden 2010 Förskolelärare att jobba med framtiden Skribenter och fotografer: Elin Anderberg Tove Johnsson Förskollärare som yrke Som förskollärare jobbar du inte bara med barnen i sig utan även med framtiden.

Läs mer

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad

miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad Till dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö eller samhällsbyggnad Vill skaffa mer erfarenhet på mitt CV Tar examen om ett år Vill vara där

Läs mer

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016

Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 Masterprogram i företagande och ledning 2015/2016 120 HP UPPSALA CAMPUS 100% De flesta företag och organisationer måste idag kunna hantera en omvärld som är globalt styrd. Denna komplexa verklighet har

Läs mer

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät

Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects. Lönestatistik. Från 2013 års löneenkät Sveriges Arkitekter Swedish Association of Architects Lönestatistik Från 2013 års löneenkät 2 Löneenkät 2013 Innehåll Tack 3 Inledning 4 Ingångslöner 5 Privat sektor 6 Kommunal sektor 11 Statlig sektor

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är

Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är Människan är den enda varelse som kan förändra sitt liv genom att förändra sina intentioner och handlingar. Själva kärnan i att vara människa är alltså friheten att förändras. Men det kan vi göra först

Läs mer

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag

Småföretagens vardag. En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag Småföretagens vardag En rapport om problem och möjligheter bland svenska småföretag September 2006 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 De viktigaste slutsatserna 4 Introduktion 5 Fakta om undersökningen

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Rapport från arbetsgivarenkät i juni 2012

Rapport från arbetsgivarenkät i juni 2012 Rapport från arbetsgivarenkät i juni 2012 Syftet med enkäten var att få bättre kunskap om hur företag som idag har naturvetare anställda ser på behovet av naturvetenskaplig kompetens. Målgrupp Enkäten

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004

Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Tuffa tider Arbetsmarknaden för nyexaminerade 2004 Ökad arbetslöshet bland nyexaminerade ingenjörer Arbetslösheten bland ingenjörer ett år efter examen var våren 2004 ännu högre än året innan. 14 procent

Läs mer

Praktikrapport Strandberghaage

Praktikrapport Strandberghaage Samhällsvetenskapliga fakulteten Göteborgs universitet Kvalificerad arbetspraktik med samhällsvetenskaplig inriktning Tidigare utbildning: Medie- och kommunikationsvetenskap Praktikrapport, våren 2011

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker

Arbetsmarknadsinformation för. sjukhusfysiker Arbetsmarknadsinformation för sjukhusfysiker Sjukhusfysiker Sjukhusfysiker arbetar med behandlingar och undersökningar av patienter där olika former av strålning används. Sjukhusfysikern har också ett

Läs mer

Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad. För dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö, planering eller samhällsbyggnad

Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad. För dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö, planering eller samhällsbyggnad Huddingetrainee: miljö och samhällsbyggnad För dig som ska börja ditt sista år på en utbildning inom miljö, planering eller samhällsbyggnad Ska du till hösten läsa sista året på en utbildning inom miljö-,

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av

Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling. Det kan du som arbetsgivare ha nytta av Arbetsförmedlingen är Sveriges största arbetsförmedling Det kan du som arbetsgivare ha nytta av $ www.arbetsformedlingen.se 1 0771 416 416 Hej! Arbetsförmedlingen förmedlar flest jobb i Sverige och har

Läs mer

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket

Skogsriket. Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket Pär Lärkeryd Ambassadör för Skogsriket Skogsriket med värden för världen Skogsriket är regeringens plattform som skogssektorn kan ta avstamp ifrån för att lyfta och skapa ökad lönsamhet för

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen

Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen Vad blir jag? Tidigare studenter på Högskolans miljö- och naturprogram berättar om arbetslivet efter examen FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR PÅ HÖGSKOLAN I HALMSTAD Med en akademisk examen i bagaget ökar dina

Läs mer

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office

Utbytesstudier. Din väg till nya upplevelser. International Office Utbytesstudier Din väg till nya upplevelser International Office Ta chansen att bli utbytesstudent! Som student vid Umeå universitet kan du studera vid något av våra drygt 440 partneruniversitet runt om

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Ingenjörer med innovationer på schemat

Ingenjörer med innovationer på schemat Sten Fåhré-stipendiater Ingenjörer med innovationer på schemat Publicerad: 2012-04-23 10:51 Det krävs tre års högskolestudier för att kunna arbeta som utvecklingsingenjör. Tre år där stor del av studierna

Läs mer

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg

Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Newo Drom har gett romerna en tillhörighet och en röst i Göteborg Det är dags att försöka hitta lösningar och förmedla hopp istället för att fokusera på problemen I Newo Drom har deltagarna hittat nya

Läs mer

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT

ARBETSRAPPORT. Uppföljning och effektivisering av naturhänsyn hänsynsytor vid slutavverkning ONOMIAV V ETT FORSKNINGSPROJEKT ARBETSRAPPORT FRÅN SKOGFORSK NR 545 2003 Så här kan ett hygge med hänsynsytor se ut. Kantzoner är sparade mot myr och vattendrag. Skog har lämnats uppe på den produktiva hällmarken. Fristående trädgrupper

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG?

Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? Varför FRAMTIDS- FÖRETAG? För företag som vill öka synlighet och profilering och attrahera jobbsökande i fastighets- och samhällbyggnadssektorn. För jobbsökande som vill kunna jämföra samma slags tjänster

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

ansvaret för friheten?

ansvaret för friheten? Att hitt ätt till V h Att hitta rätt tillsammans Vem har ansvaret för friheten? Ett handslag eller hårdare reglering? Översyn och framtagande av nya nationella skogliga sektorsmål under 2010 och 2011 Regeringsuppdrag

Läs mer

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23

Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Ledarskap och förändringsarbete 10 p v 15-23 Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån och där de möts har man en chans att få se sig själv. Tomas Tranströmer Kursmål Du utvecklas

Läs mer

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning

Placement Report 2011. - en rapport om I-arens första anställning Placement Report 2011 - en rapport om I-arens första anställning Hej! Bakom framtagandet av denna rapport står alumniutskottet vid Sektionen för Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet. Utskottets

Läs mer

Innehåll: Vision. Riktlinjer. Mål. Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper. Ekonomi.

Innehåll: Vision. Riktlinjer. Mål. Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper. Ekonomi. Verksamhetsplan 2006-2009 Innehåll: Vision Riktlinjer Mål Organisation - Medlemmar - Ledningsgrupp - Ordförande - Verksamhetsledare - Kommungrupper Ekonomi Övrigt Vision med Mera Skog i Västerbotten Medlemsföretagen/organisationerna

Läs mer

Infoträff i Älghult Här ska tallen frodas

Infoträff i Älghult Här ska tallen frodas Här ska tallen frodas Mera tall! Infoträff i Älghult Den 4 april ordnas en träff i Älghult dit alla som är intresserade av projektet är välkomna. Vi hoppas kunna engagera så många jägare och markägare

Läs mer

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft

Alumnstudie 2015. Genomförd av Linda Widetoft Alumnstudie 2015 Genomförd av Linda Widetoft Vilka 32 pers. intervjuade (av 70) 1/3 kvinnor Var Majoriteten av Alumnerna växte upp i Småland och valde att stanna kvar efter avslutade studier. Den främsta

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! FUF-bladet Seminariegruppen Biståndsdebatten.se Projektgruppen FUF-nätverket Vem kan söka till

Läs mer