KEMIKALIEFRÅGAN EXTRA HET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMIKALIEFRÅGAN EXTRA HET"

Transkript

1 Intertek INFO #2 EN TIDNING FRÅN INTERTEK. NUMMER KEMIKALIEFRÅGAN EXTRA HET Intertek lyfter företagens ansvar för farliga kemikalier i varor i Almedalen Kemikaliefrågan är en viktig del i företagens arbete med att leva upp till de krav dagens konsumenter ställer på hållbara företag. Varor ska produceras på ett så miljöanpassat sätt som möjligt och de farliga kemikalier som släpps ut, både vid produktionen och när produkten sedan används, ska begränsas. En stor del av produkterna på våra butikshyllor importeras idag från andra länder, antingen i delar eller som hela varor. För företag som sätter sitt varumärke på en mobiltelefon eller en elektrisk vattenkokare är det viktigt att veta att leverantörerna håller vad de lovar. Men hur mycket vet de egentligen om vad som faktiskt stoppas i produkterna? På uppdrag från myndigheter och företag utför Interteks Kemi, Hälsa och Miljöenhet kemisk analys av en stor mängd produkter. Allt från nappar, kläder och smycken till laptops eller medicintekniska produkter passerar analyslabbet i jakt på ämnen som är otillåtna eller begränsade i lagstiftning som REACH, RoHS och de regler som finns för material i kontakt med livsmedel. Trots att de flesta av våra kunder fått intyg från sina leverantörer att de reglerade ämnena inte ska ingå i produkten, visar våra tester att upp till 30 procent av materialen ändå innehåller ämnen som är förbjudna eller begränsade, säger Anna Forsgren, kemikalierådgivare på Interteks Kemi, Hälsa och Miljöenhet. Detta tyder på ett stort mörker tal i den här frågan och det är naturligtvis ett problem både för företag och lagstiftare. Anna Forsgren är en av fyra debattörer som möts under ledning av Miljöaktuellts chefredaktör Mikael Salo i Miljöaktuellts Arena i Visby under Almedalsveckan för att diskutera kring just företags och myndigheters kunskap och ansvar för kemikalier i varorna i våra butiker och hur frågan bäst ska hanteras. I debatten möter hon Peter Adler, Chemicals Leader på Ikea Trading Operations (Global), Ethel Forsberg, aktuell med boken Plast, makt, gift och våra barn och f d generaldirektör på Kemikalieinspektionen och Mattias Johansson, stabschef på Miljödepartementet. Intertek är på plats i MiljöAktuellts arena, Gotlands museum på Strandgatan 14 den 1-3 juli. Debatten Vi ser bara toppen av isberget en debatt om farliga kemikalier och spårbarhet i leverantörskedjan äger rum torsdag den 3 juli kl på samma plats. Läs mer på Vi frågade våra debattörer varför kemikaliefrågan är så viktig just nu? Ethel Forsberg, f.d generaldirektör på Kemikalieinspektionen och aktuell med boken Plast, makt, gift och våra barn : Vi och våra barn exponeras för farliga kemikalier i vår vardag som aldrig förr. Samtidigt får vi allt bättre vetenskapligt underlag som visar att allt fler kemikalier kan påverka våra hormonsystem, självständigt eller i kombinationseffekter. Barnen är särskilt utsatta och risk-scenariot är skrämmande. Mattias Johansson, stabschef på miljödepartementet Därför att vi de senaste åren fått så mycket ny kunskap om användningen av kemikalier och riskerna med att människor exponeras för farliga ämnen. Likaså har EUregelverket REACH etablerats och implementerats på bred front. I Sverige är vi dessutom hjälpta av ett sedan lång tid utbrett engagemang i kemikaliefrågor bland miljöorganisationerna och allmänheten i stort, vilket driver på opinionsbildningen och politikerna. Anna Forsgren, kemikalierådgivare, Intertek: För att vi vet nu att många av de farliga ämnen som finns de produkter som omger oss hela dagarna, läcker ut och tas upp i våra kroppar. Vi lever i ett storskaligt kemikaliexperiment och det behövs tydligare regler. Det är också en viktig fråga för att många tror att de produkter som säljs är säkra ur ett kemikalieperspektiv medan våra testresultat visar att det tyvärr inte alltid är så. Peter Adler, Chemicals Leader på IKEA Trading Operations (Global): Vi tycker nog att vi under lång tid legat i framkant vad gäller kemikaliesäkerhet i produkter, men kunskapen och medvetenheten ökar ständigt hos oss, såväl som hos näringslivet i stort, hos lagstiftare och myndigheter, hos konsumenter. Vi måste försäkra oss om att våra leverantörer förstår och tillämpar våra regler och krav så att produkterna är säkra, oavsett ursprungsland. Marknadstillträde är vad vi gör För många företag idag finns inga landgränser. Råmaterial anskaffas i ett land, komponenter tillverkas i ett annat, produkten sätts ihop i ett tredje och marknaden finns över hela världen. Samtidigt är landgränserna i högsta grad verkliga när produkten i praktiken ska ut i butikshyllorna. De flesta länder utanför EU kräver idag någon form av certifikat eller märkning för att produkten ska få släppas ut på marknaden. Detta för att intyga att produkten lever upp till de krav landet har på till exempel elsäkerhet, energieffektivitet eller kemikalieanvändning i syfte att skydda de egna konsumenterna. Att prova och certifiera produkter för marknadstillträde världen över är en av våra kärnverksamheter i Intertek i Norden. Men vår kompetens stannar inte där. Vi kan ta hand om allt som rör din produkts marknadstillträde från utredning av kraven på din produkt och rådgivning, via provning och certifiering till handläggning av nationella certifieringar och kontinuerlig uppföljning när produkten väl finns på marknaden. Erik Landgren, Norden-chef, Intertek. ISO skyddar affärskritisk information Läs mer på sid 3

2 PATIENTSÄKERHET I FOKUS FÖR NY EMC-STANDARD Den nyutkomna fjärde utgåvan av IEC (2014) för medicintekniska produkter är den första EMC-standard som tar hänsyn till så kallad trådlös samexistens och den elektromagnetiska miljö där produkten ska användas. En modern EMC-standard som ska ge säkra produkter och samtidigt ställer höga krav på kompetens hos tillverkaren, sammanfattar Hasnain Hassanali, expert på EMC för medicintekniska produkter hos Intertek. Den trådlösa utvecklingen har gått otroligt snabbt även inom sjukvården. Där tidigare skyltar varnade för att mobiltelefoner kunde störa livsviktig utrustning är trådlös kommunikation numera snarare regel än undantag. Användningen av trådlös teknik inom sjukvården har exploderat, säger Hasnain Hassanali, som genom sitt arbete i IEC:s tekniska kommitté 62A varit med om att ta fram nya Sjukvårdspersonal får ha sina telefoner på, många sjukhus bygger upp journalsystem baserade på surfplattor och RFID finns i allt från inpasseringskontroll, medicinskåp och operationssvampar. Det betyder att medicintekniska produkter måste kunna samexistera med trådlösa produkter utan att det blir farligt för patienten. Idag kommer både patienter och utrustning närmare den potentiella störningskällan. Behovet av denna trådlösa samexistens (wireless co-existence på engelska) har gjort att man i den nya utgåvan infört specifika tester och testnivåer som inte funnits i de tidigare utgåvorna. Elektromagnetisk miljö En annan viktig aspekt på steget från ren EMC-standard till en standard med säkerhetsfokus är att hänsyn nu tas till den elektromagnetiska miljön när man beslutar om testnivåer för produkten. Tidigare utgick man från att en produkt skulle användas i sjukhusmiljö, förklarar Hasnain Hassanali. Nu är utgångspunkten att det visserligen är en medicinteknisk produkt, men att den kan användas i olika miljöer med väldigt olika störningsnivåer. Produkten ska kanske användas under en sjuktransport. Störningsnivåerna ser också olika ut beroende på var i ett sjukhus man befinner sig, på akuten, Hasnain Hassanali har arbetat med EMC för medicintekniska produkter i 14 år. Han är sedan 2004 medlem i den underkommitté till IEC:s TC 62A som har tagit fram den nya utgåvan av IEC på en intensivvårdsavdelning eller på en vårdcentral. Dessutom blir allt fler medicintekniska produkter bärbara, vilket gör att de även ska kunna användas ute på stan, där störningsnivåerna ofta är okontrollerade. Detta gör att en tillverkare ur ett riskperspektiv måste göra en bedömning av vad produkten kan utsättas för i den miljö där den är avsedd att användas och hur dessa störningar kan påverka produktens säkerhet. Standarden ställer helt klart högre krav på tillverkaren, säger Hasnain Hassanali. Den ger riktlinjer vad gäller gränsvärden för olika miljöer, men det är tillverkaren som i sin riskanalys är ansvarig för att se till att det blir rätt utifrån produktens essential performance och de miljöer där den kan användas. Den nya utgåvan publicerades i slutet av februari i år, men den är ännu inte harmoniserad vare sig inom EU eller i något annat land. Därför finns ännu inget datum för när den tidigare utgåvan slutar gälla. Samtidigt är det, enligt Hasnain Hassanali viktigt att som tillverkare vara förberedd. Vi erbjuder redan nu pre complianceprovning enligt den nya utgåvan, säger han. Det är något vi verkligen rekommenderar våra kunder eftersom den nya utgåvan innebär både nya tester och förhöjda testnivåer inom till exempel trådlös samexistens, ESD (electrostatic discharge) och påstrålat fält i vissa frekvensband. Vill du veta mer, kontakta Hasnain Hassanali, Kort om fjärde utgåvan av IEC Fokus flyttat från hur EMC påverkar produkters funktion till hur EMC påverkar produkters säkerhet. Specificerar testnivåer enligt de miljöer där produkten är avsedd att användas detta har gjort att vissa gränsvärden är betydligt högre än i tidigare utgåvor. Exempelvis har nivån för påstrålat fält och ESD höjts. Tar hänsyn till att trådlös kommunikationsutrustning kan finnas i närheten av produkten För att harmonisera bättre med de grundläggande riskbegreppen basic safety och essential performance har begreppet livsuppehållande tagits bort. Egen ackreditering för KRAV och EU-ekologiskt Sedan januari i år kan Intertek erbjuda certifiering av livsmedel mot KRAV och EU ekologiskt under egen ackreditering. Interteks Torbjörn Andersson prisad av IEC Hittills har Intertek erbjudit EU eko- och KRAV-certifiering via en samarbetspartner, men från och med årets ordinarie revisioner utfärdar Intertek certifikat för EU ekologiskt och KRAV i egen regi. För både gamla och nya kunder innebär detta en ännu smidigare hantering av certifieringarna, säger Sophie Albrektsson, Program Manager Foods på Intertek. Vi har ett stort utbud av tjänster inom kvalitet och livsmedelssäkerhet. Med även KRAV och EU ekologiskt på den egna menyn kan vi erbjuda en komplett lösning för våra livsmedelskunder med integrerade revisioner som spar värdefull tid. KRAV är Sveriges mest kända märkning för ekologisk mat med regler som spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, butik, storhushåll, restaurang och fiske, med mera. Intertek erbjuder certifiering enligt KRAV:s regler inom livsmedelsförädling, fodertillverkning, hantering av KRAV-produkter, frivillig ursprungsmärkning samt marknadsföring av kaffe eller öl som serveras av annan aktör. EU ekologiskt är en certifiering och märkning som visar att produkten är odlad eller tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Hur produktionen och kontrollen ska gå till finns beskrivet i EU-förordningarna (EG) 834/2007 och 889/2008 som alla medlemsstater i EU måste följa. Även de länder som exporterar ekologisk mat till EU måste följa dessa förordningar eller ha likvärdiga regler. Förutom certifiering enligt KRAV och EU ekologiskt erbjuder Intertek bland annat ackrediterade tjänster såsom IP Livsmedel, BRC, Food Safety System Certification (FSSC 22000) och ISO 22000, hållbart fiske enligt MSC CoC och ACS CoC samt Svensk standard för Livsmedelshantering i butik specifikt för livsmedelssektorn. Vill du veta mer, kontakta Martin Vinskär, I april mottog Torbjörn Andersson, Technical Leader inom belysning på Intertek, den internationella standardiseringsorganisationen IEC:s 1906 Award. Utmärkelsen fick han för sitt långvariga arbete inom standardisering för belysningsprodukter, bland annat som projektledare för framtagningen av vissa delstandarder under armaturserien IEC Priset, som delades ut under SEK Svensk Elstandards årsmöte, instiftades 2004 för att uppmärksamma och hedra personer som lämnat ett betydelsefullt bidrag till det globala standardiseringsarbetet. Det kallas IEC 1906 Award för att högtidlighålla året då IEC grundades och delades i år ut till ytterligare sex svenskar. Interteks Torbjörn Andersson, Technical Leader inom belysning, tog nyligen emot IEC:s 1906 Award ur SEK Svensk Elstandards styrelseordförande Åke Danemars hand.

3 KUNDCASE Oberoende granskning ger trovärdighet på IKEA-GRUPPENS VÄG MOT HÅLLBARHET Som ett av världens mest kända varumärken med uttalat höga hållbarhetsambitioner har IKEA mångas ögon på sig. Ömsesidigt förtroende i leveranskedjan är en absolut nödvändighet. Under 2013 besökte 684 miljoner människor något av IKEA-gruppens 303 varuhus runt om i världen. Produktsortimentet består av runt 9500 produkter och varje år lanseras ca 2000 nya produkter. Med detta i åtanke är det uppenbart att många av de stora utmaningarna i företagets hållbarhetsarbete handlar om materialförsörjning och tillverkning. Sedan år 2000 har IKEA en egen uppförandekod IWAY (The IKEA Way on Purchasing Products, Materials and Services) som ska säkerställa att företagets leverantörer tar sitt ansvar för samhälle och miljö. Lanseringen av IWAY blev startskottet för ett långtgående arbete med företagets underleverantörer. Två år efter lanseringen var vi nöjda med de framsteg vi gjort, säger Saskia Dieleman-Jamin är IWAY Saskia Dieleman-Jamin, Compliance Manager på IKEA IWAY Compliance Manager Group. på IKEA. Erfarenhet visade dock att ett antal leverantörer inte varit helt ärliga med hur verkligheten såg ut inom viktiga områden som exempelvis arbetstider. Vi insåg ganska snabbt att vi hade en lång väg kvar att gå, fortsätter Saskia Dieleman-Jamin. För att komma till rätta med problemet skapades IKEA:s Compliance Monitoring Group (CMG), med ansvar för att IWAY implementeras, verifieras, efterlevs och utvecklas globalt. Vårt ansvar är bland annat att se till att våra interna revisorer har rätt kunskap för att revidera fabrikerna och att alla fabriker över hela världen bedöms enligt samma kriterier, säger Saskia Dieleman-Jamin. En IWAY-godkänd fabrik i Kina ska hålla samma standard som en fabrik som IWAY-godkänts i Tyskland. Samarbete med Intertek Ledordet är kalibrering. Förutom revisioner gjorda av IKEA:s omkring 80 egna IWAY-revisorer gör CMG egna revisioner. Dessutom samarbetar vi med Intertek och två andra externa revisionsföretag som gör oanmälda revisioner hos våra fabriker enligt IWAY för att verifiera våra egna arbetssätt. En oberoende granskning av våra leverantörer och vårt arbete ökar trovärdigheten ytterligare och hjälper oss att hela tiden utvecklas och bli bättre. CMG och de externa revisorerna arbetar helt fristående från de lokala IWAY-revisorerna, så det är fullt möjligt att en fabrik som nyligen reviderats av IWAY-teamet nästföljande vecka får ett nytt besök från CMG och/eller en extern revisor. Längre ut i leveranskedjan 2012 var alla IKEA:s heminredningsleverantörer IWAY-godkända och företaget rullar nu ut IWAY längre ut i leveranskedjan. Med fokus på kritiska underleverantörer leverantörer som arbetar med högriskprocesser och har verksamhet i regioner med högre risk ska nu IKEA:s leverantörer i första ledet se till att så kallade IWAY musts finns på plats. Detta är ett antal grundläggande krav som en leverantör måste uppfylla innan de kan skriva kontrakt med IKEA. Vi har byggt upp ett system där vi utvärderar produktionsprocesserna i varje land utifrån risk för barnarbete, slavarbete, miljöpåverkan och arbetsmiljöfaror. Om en underleverantör bedöms ha hög risk inom ett eller flera av dessa områden blir den en kritisk underleverantör som vår leverantör måste revidera. Allt vårt hållbarhetsarbete handlar om tillit, öppenhet och kommunikation med våra leverantörer, avslutar Saskia Dieleman-Jamin. Välbesökt seminarium kring spårbarhet i leveranskedjan I mars i år stod Intertek värd för ett mycket välbesökt CSR-seminarium på konferensen Social Responsibility Day i Stockholm. Bland talarna hördes Robert Gelmanovski Associate Director på JKL Group AB, Interteks Stefan Gidlund, Sälj- och Marknadsdirektör, Saskia Dieleman-Jamin, IWAY Compliance Manager på IKEA Group och Magnus Molin, VD Intertek Certification AB. Seminariet fokuserade på företags ansvar för förhållandena i leverantörsleden och vikten av transparens, spårbarhet och samarbete. IWAY IWAY bygger på ILO:s Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism (1998), Riodeklarationen om miljö och utveckling (1992), FN:s Johannesburg-möte för hållbar utveckling (2002) och FN:s Global Compact (2000) och säger att IKEA:s arbete ska styras av vad som är bäst för barn, arbetare och miljön. Standarden innehåller krav med avseende på affärsetik; miljö; kemikalier; avfall; nödsituationer och brandbekämpning; hälsa och säkerhet; rekrytering, arbetstid, lön och andra förmåner; boendeförhållanden; barnarbete och unga arbetare; diskriminering; arbetarnas engagemang; trakasserier, misshandel och disciplinåtgärder samt skogsbruk. IKEA och Intertek IKEA tecknade nyligen ett globalt ramavtal med Intertek där Intertek blir en av tre partners som ska täcka företagets behov av testtjänster inom kvalitet och säkerhet samt marknadstillträdestjänster globalt. De båda företagen har dock samarbetat sedan 1980-talet inom bland annat produktsäkerhet. Samarbetet kring IKEA:s IWAY-revisioner har pågått under sex år. I dagsläget arbetar Interteks revisorer med IWAY-revisioner i Kina, Europa och Turkiet. Företaget genomför ca 60 revisioner årligen. Ny kundportal för ledningssystemcertifiering I dagarna lanserar Intertek ienable ett webbaserat system för hantering av ledningssystemsrevisioner och certifikat för sina nordiska kunder. I systemet kan alla företag som har ett eller flera ledningssystem certifierade hos Intertek enkelt hantera planerade revisioner, avvikelser och certifikat. Bland funktionerna finns möjligheter att visa kommande revisionsaktiviteter och ladda ned bekräftelsebrev, hantera avvikelser och korrigerande åtgärder, ladda ned och skriva ut företagets senast certifikat och tidigare revisionsrapporter. Vi är glada och stolta över att vi med ienable tar ytterligare ett steg för att förenkla och effektivisera hanteringen av ledningssystemcertifieringar för våra kunder, säger Sofia Klasson, programansvarig för ienable på Intertek. Vill du veta mer, kontakta Michael Ekener, Nya ISO 9001 tillgänglig som Draft International Standard I maj släpptes den nya utgåvan av ISO 9001 som Draft International Standard (DIS). Det betyder att den ligger ute för röstning på den internationella standardiseringsorganisationen ISO:s medlemsportal. För den som är nyfiken på den nya utgåvan innan den publiceras i slutet av 2015 finns DIS-versionen att köpa hos ISO. ISO 9001 revideras vart femte år. De stora förändringarna i den nya utgåvan handlar dels om standardens struktur, dels om ett tydligare fokus på risk. De företag som är certifierade enligt den nuvarande utgåvan (ISO 9001:2008) har tre år på sig att gå över till den nya utgåvan från det att den publicerats. Även miljöledningsstandarden ISO uppdateras för närvarande. Den tekniska kommitté inom ISO som arbetar med uppdateringen hade sitt senaste möte under sista veckan i maj månad, En DIS av den nya utgåvan av ISO väntas under sommaren. Vill du veta mer, kontakta Thorsten Sahlström,

4 TVÅ EU-FÖRSLAG KLUBBADE Två regelverk som på sikt förändrar kartan för tillträde till den gemensamma europeiska marknaden EU-kommissionens Alignment Package och det av IMCO (Kommittén för den inre marknaden och konsumentskydd) föreslagna Produktsäkerhets- och marknadskontrollpaketet har nu antagits av EU-parlamentet. Kommissionens Alignment Package innebär att åtta CE-märkningsdirektiv, bland dem lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet, uppdateras mot det så kallade Varupaketet (på engelska New Legislative Framework). Varupaketet består av två förordningar (764/2008/EC och 765/2008/EC) och ett beslut (768/2008/EC) som uppgraderar CE-märkningskraven och dess procedurer. Varupaketet uppdateras nu i medlemsländerna genom att man reviderar de åtta direktiven i the Alignment Package med skrivningar som ska: Minska antalet produkter på den europeiska marknaden som inte följer reglerna genom krav på ökad spårbarhet och tydligare krav på tillverkare, importörer och distributörer. Genom en tuffare ackrediteringsprocess få bukt med den ojämna kvalitetsnivån på anmälda organ. Förenkla lagstiftningen genom att harmonisera vanliga definitioner och vissa delar av processen för bedömning av överensstämmelse. De åtta direktiven (se faktaruta nedan) publicerades i EU:s Officiella Tidning 29 mars och träder i kraft 20 april Den 7 mars släppte EU-kommissionen också en ny upplaga av sin Blue Guide om principerna för CE-märkning. Den nya upplagan innehåller bland annat nya kapitel om de ekonomiska aktörernas skyldigheter och ackreditering samt revideringar i de kapitel som behandlar standardisering och marknadskontroll. Direktiv som ingår i Alignment Package ATEX 94/9/EC EMC 2004/108/EC Lågspänning 2006/95/EC Tryckkärl 2009/105/EC Hissar 95/16/EC Mätinstrument 2004/22/EC Icke-automatiska vågar 2009/23/EC Explosiva varor för civilt bruk 93/15/EEC Europaparlamentet har antagit Produktsäkerhetspaketet Den 15 april röstade Europaparlamentet igenom det föreslagna Produktsäkerhets - och marknadskontrollpaketet. På papperet innebär paketet som är ytterligare ett led i implementeringen av Varupaketet - att dagens generella direktiv om farliga livsmedelsimitationer och det generella produktsäkerhetsdirektivet revideras och slås samman till en produktsäkerhetsförordning. I den förordningen samlas också all text om marknadskontroll som idag återfinns i ett antal olika direktiv. Produktsäkerhets- och marknadskontrollpaketet innebär bland annat att ett krav på ursprungsmärkning av produkter (livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter undantagna) införs. Tillverkarna får här välja om de vill märka produkten med Made in EU eller med sitt eget land. I ett tillägg till förslaget från Kommittén för inre marknad och konsumentskydd fanns även ett frivilligt europeiskt säkerhetsmärke som skulle användas parallellt med CE-märkningen och kräva inblandning av ett ackrediterat oberoende organ. Denna del av förslaget röstades dock ned. Vill du veta mer? Kontakta Anders Delsborn, Ökade krav på ekonomiska aktörer i Varupaketet Enligt varupaktetet har alla ekonomiska aktörer (tillverkare, importörer och distributörer) i princip lika stort ansvar för CE-märkningen. Det är fortfarande tillverkaren som är ansvarig för att sätta upp den tekniska filen och skriva under en försäkran om överensstämmelse, men importören har ansvar för att säkerställa att all dokumentation finns och att märkningen är korrekt. Även distributören har ett ansvar för att säkerställa att korrekt märkning finns på produkten och att säkerhetsinformation finns tillgänglig på ett språk som förstås på den marknad där produkten ska säljas. Dessutom ska produkt eller förpackning märkas med importörens namn och kontaktuppgifter. ISO TRYGGAR INFORMATIONEN Idag är ordning och reda på informationen livsnödvändigt för alla företag och organisationer. Samtidigt som informationsmängderna ökar dyker nya hot mot informationens säkerhet ständigt upp. Standarden ISO 27001, som nyligen kommit i en uppdaterad utgåva, erbjuder ett effektivt verktyg för att skydda affärskritisk information. Listan på allvarliga konsekvenser av brister i informationssäkerheten kan göras nästan hur lång som helst. Men oavsett om det handlar om ett stopp i verksamheten, förlorad eller stulen information eller ett skadat varumärke går skadan alltid att mäta i reda pengar. Genom att vara proaktiv och systematisk i ditt informationssäkerhetsarbete kan du faktiskt förhindra många av den här typen av incidenter, säger Peter Olausson, programansvarig för ISO certifiering på Intertek. Det är här ISO kommer in. Standarden ger företag ett systematiskt angreppssätt för att hålla koll på information, risker och skyddsåtgärder. ISO ger dessutom handfasta råd om hur man kan bygga upp en fungerande informationssäkerhet. En viktig del i standarden är just ett stort antal exempel på skyddsåtgärder som en organisation kan vidta, fortsätter Peter Olausson. Dessa exempel bygger på best practices från ett stort antal företag. Vad är informationssäkerhet? I begreppet informationssäkerhet ingår tre delar: sekretess dvs att ingen obehörig ska kunna komma åt informationen, riktighet att informationen skyddas från intrång som förändrar den, och tillgänglighet att informationen finns tillgänglig när den behövs. Den största delmängden handlar naturligtvis om IT-säkerhet, men även personalens medvetenhet och den fysiska säkerheten såsom skalskydd och brandsäkerhet är viktigt. Utgångspunkten för informationssäkerhetsarbetet är att identifiera vilken information i organisationen är viktigast att skydda och vilka krav som ställs på den från exempelvis kunder, lagstiftning eller den egna verksamheten. Nästa steg är att analysera hot och risker som informationen är utsatt för och utifrån det bygga upp en strategi för att skydda informationen. Just riskhantering är central i ISO Standarden ställer krav på att analysen av hot och risker hela tiden hålls aktuell och att skyddsåtgärderna byggs upp eller byggs om därefter. Jag förespråkar att man för att hantera detta har ett processorienterat ledningssystem där informationssäkerhet är integrerat i processerna, säger Peter Olausson. Ny utgåva med starkare koppling till affärsnytta Tidigare i år kom en ny utgåva av ISO Den nya utgåvan innehåller en del uppdateringar. Den är exempelvis en av de första standarderna som är utvecklade enligt ISO:s nya high level structure som syftar till att alla ledningssystemstandarder ska vara uppbyggda på samma sätt och använda samma begrepp. Ytterligare ett exempel är att kraven är skrivna på ett sätt som ger större flexibilitet i hur de införs. Man har också uppdaterat exemplen på skyddsåtgärder så att de är mer anpassade till dagens hot och risker. I det stora perspektivet är inte förändringarna så stora för den som har ett fungerande ledningssystem för informationssäkerhet, säger Per-Ove Olausson som delar programansvaret för ISO med Peter Olausson. Vissa strukturella förändringar har skett, vilket gör att man exempelvis behöver uppdatera strukturen för sitt Uttalande om tillämplighet. Vad som däremot är än mer tydligt i den nya utgåvan är kopplingen till affärsnytta och vad hoten mot informationen innebär för företagets verksamhet. En certifiering enligt ISO hjälper en organisation att lägga sina pengar på skyddsåtgärder där behovet är som störst, säger Per-Ove Olausson. Dessutom innebär certifiering att informationsarbetet inte bara blir en engångsinsats. Ett certifierat ledningssystem verkar över tid och ställer krav på ständiga förbättringar. Peter Olausson, (till vänster) är tillsammans med Per-Ove Olausson programansvarig för Interteks ISO certifiering. Peter har en bakgrund som verksamhetskonsult med fokus på IT och har genom SIS tekniska kommitté 318 varit med och tagit fram den nya utgåvan av ISO Per-Ove Olausson är även han verksamhetsutvecklare i grunden och har mångårig erfarenhet av revisioner inom kvalitet och informationssäkerhet. Standardfamiljen ISO ISO är huvudstandarden och den standard man certifierar mot. ISO är en checklista på för skyddsåtgärder och är en standard för implementering och utveckling av ledningssystemet för informationssäkerhet. Vill du veta mer? Kontakta Benthe Tunestad,

5 KUNDCASE ORDNING OCH REDA I ROBOTFABRIKEN Regulatoriska frågor redan på ritbordet spar tid och pengar för norska Hatteland. Att se Hattelands lagerhållningslösning Autostore i aktion är som att kliva in i en science fiction-film. Hjulförsedda robotar kilar fram och tillbaka på ett enormt rutnät av aluminium. Med jämna mellanrum stannar de till och fiskar upp en låda med produkter ur rutnätets inre, kilar iväg igen och levererar via en hiss inbyggd i roboten lådan till en plockare som får precis de artiklar han behöver just när han behöver dem. Från början tillkom Autostore som en lösning på ett internt problem. Fram till år 2000 var Hatteland en av Nordens största distributörer av elektronikkomponenter och på 1990-talet behövde lagret byggas ut och moderniseras föddes idén till en automatiserad lagerlösning hos företagets teknikchef Ingvar Hognaland. De första Vårt samarbete med Intertek prototyperna installerades spar oss mycket tid när vi hos Hatteland 2002 och ska lansera Autostore på nya två år senare tog företaget marknader, säger Ivar Fjeldheim, beslutet att kommersialisera produktchef för Autostore på produkten, till en början i de Hatteland. nordiska länderna. Idag säljs Autostore genom partners världen över. Komplex produkt ger komplex kravbild Vägen till världsmarknaden har dock inte varit helt spikrak. Produkten är komplex och regelverken som omgärdar den likaså. Det är inte ovanligt att en komponent som klarar kraven för en marknad inte kan användas på en annan, säger Ivar Fjeldheim, produktchef för Autostore hos Hatteland. Det var när Hatteland skulle börja sälja Autostore i USA som Intertek kom in i bilden. Att ETL-märka produkten och sedan ta den vidare mot godkännande i Asien visade sig dock inte vara en lätt uppgift. Problemet var att produkten redan var klar och inte i alla avseenden anpassad till kraven, fortsätter Ivar Fjeldheim. Ni skulle ha haft de här kraven i åtanke när ni konstruerade produkten, fick vi höra. Den gången fick vi helt enkelt i efterhand anpassa produkten till kraven och det blev en både dyr och tidskrävande process. Kraven med i utvecklingsprocessen Numera ser Hatteland till att ha de regulatoriska kraven med i processen när moduler i Autostore-systemet ska utvecklas eller uppdateras. Interteks regulatoriska konsulter fungerar som Hattelands regulatory affairs-avdelning och sitter med vid ritbordet för att eventuella bekymmer ska upptäckas i tid. Nu kan vi tidigt i utvecklingsprocessen anpassa produkten så att den kan lanseras i de länder vi tänkt oss, säger Ivar Fjeldheim. Med det arbetssättet sparar vi otroligt mycket tid ett fel som upptäcks tidigt tar kanske ett par dagar att åtgärda, upptäcks samma fel i slutet av en godkännandeprocess är det förlorade månader vi talar om. För en liten utvecklingstung organisation idag jobbar kring 40 personer med Autostore på Hatteland, varav ca 15 med produktutveckling är snabbheten viktig. Att använda en extern leverantör med spetskompetens inom det regulatoriska området för att koncentrera de egna resurserna på den egna kärnverksamheten är det enda rätta för Hatteland, menar Ivar Fjeldheim. Att bygga upp motsvarande kompetens in-house skulle inte vara lönsamt, säger han. Teamet hos Intertek i Stockholm har hela Interteks världsomspännande kompetens bakom sig och det är en stor fördel för oss. Kort om Hatteland och Autostore Hatteland är ett av Norges 500 största företag med 214 anställda och en omsättning på 350 miljoner NOK. Huvudkontor i Vats i södra Norge. Verksamhet inom b la affärssystem (ERP Enterprise Resource Planning), digital annonsering, molntjänster, systemutveckling och lagerhanteringslösningen Autostore. Autostore säljs idag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Kina, EU, Hongkong, Japan, Kuwait, Malaysia, Korea, Ryssland, Saudiarabien, Singapore, Taiwan, Turkiet och Förenade Arabemiraten. Tillsammans med Intertek arbetar man just nu med tillträde till ett antal sydamerikanska marknader. Kravbilden kring Autostore omfattar elsäkerhet, brandsäkerhet, EMC, trådlös kommunikation samt kemikaliehantering (RoHS). Detta gör Intertek för Hatteland Rådgivning i marknadstillträdesfrågor, kravutredningar, ETL-märkning, handläggning av lokala certifieringar. Intertek har även bistått Hatteland med rådgivning inom batteri- och energilagringslösningar. CERTIFIERING ÖPPNAR DÖRRAR Dags att ta produkten till världsmarknaden? Utan rätt certifieringar tar det oftast stopp redan vid grinden. Med sin självdeklarerade CE-märkning för marknadstillträde är EU:s gemensamma marknad tämligen unik i världen. De flesta länder kräver ett certifikat som säger att en produkt uppfyller exempelvis de nationella kraven på elsäkerhet innan den släpps in på marknaden. För de flesta länder utanför EU krävs idag nationella certifikat för att komma in på marknaden, säger Fredrik Wennersten, certifieringschef på Intertek. Grunden i processen för elektriska och elektroniska produkter är ofta ett CB-certifikat. Med över 50 medlemsländer är CBsystemet ett av de största produktcertifieringssystemen i världen för elsäkerhet för elektriska produkter. CB-certifikat grunden för marknadstillträde Ett CB-certifikat är en så kallad Typ 1-certifiering den grundläggande formen av certifiering. Enkelt utryckt betyder certifikatet att ett av CB-systemet godkänt certifieringsorgan intygar att en produkt har provats på korrekt sätt enligt applicerbar standard av kompetenta medarbetare med kalibrerad utrustning. Det vi gör är en administrativ granskning av det underlag som kommer från ett laboratorium som är godkänt i CB-systemet, säger Fredrik Wennersten. Vi kontrollerar att den standard produkten provats mot är applicerbar och att man använt den senaste utgåvan vid provningen. Vi kollar också att testrapporten är korrekt enligt systemets regler och att både labbet och de fysiska personer som utfört provningen är godkända av CBsystemet. Även de som granskat rapporten och övrigt underlag ska vara godkända. Är allt i ordning ställer vi ut ett certifikat för produkten Låter det enkelt? Det är det inte. I praktiken har de flesta länder egna så kallade nationella avvikelser. Det innebär att en produkt som ska säljas i exempelvis Korea och Kina måste provas enligt den internationella IEC-standarden, men med hänsyn tagen till de specifika krav eller gränsvärden som ställs från koreanska och kinesiska myndigheter. Att detta gjorts efter konstens alla regler ska skrivas in i CB-certifikatet. Det betyder att processen för marknadstillträde måste börja långt tidigare. Den stora frågan är Vilka krav ställs egentligen på den här produkten på marknader där vi vill sälja den? För att besvara den måste ofta en regulatorisk kravutredning till. Efter det att företaget har CB-certifikatet i sin hand följer en ofta tid och arbetskrävande process med att ansöka om de nationella certifieringar som krävs, då CB-certifikatet i sig inte räcker utan endast utgör ett underlag för de nationella certifikaten. Typ 5-certifieringar Dessutom finns ett antal nationella certifieringar som ställer tuffare krav, exempelvis på fabriksinspektioner och marknadskontroll. Exempel på dessa så kallade Typ 5-certifieringar är S-märket, tyska GS, europeiska ENEC och amerikanska ETL. ETL-märket eller motsvarande märkning krävs för tillträde till den amerikanska och kanadensiska marknaden. De europeiska certifieringarna är numera frivilliga kravet är i stället på CE-märkning. Så varför ska jag då certifiera om jag ser Europa som min enda marknad? Med en Typ 5-certifiering har du ditt CE-märkningsunderlag i ordning, säger Fredrik Wennersten. S-märket, till exempel, ger presumtion mot EU:s lågspänningsdirektiv, så har du ett S-märke betyder det att produkten uppfyller de krav som finns i direktivet. För många handlar det också om trovärdighet gentemot kunder och slutkonsumenter. S-märket är exempelvis starkt på komponentsidan, då många tillverkare av slutprodukter kräver certifierade komponenter. Kort om certifieringar CB-certifiering är en typ 1-certifiering. Det innebär att ett av CB-systemet godkänt certifieringsorgan intygar att en produkt har provats på korrekt sätt enligt applicerbar standard av kompetenta medarbetare med kalibrerad utrustning. Ett CB-certifikat har ingen specificerad giltighetstid utan intygar att produkten uppfyller en viss standard vid certifieringstillfället. I en typ 5-certifiering ingår, förutom ovanstående, att fabriksinspektioner genomförs samt att certifieringsorganet gör uppföljande kontroller Certifikatet har oftast också en begränsad giltighetstid, för S-märket normalt fem år. Vill du veta mer om hur Intertek kan hjälpa ditt företag till globalt marknadstillträde, kontakta Fredrik Hirn,

6 FYLL HÖSTEN MED NY KUNSKAP! Intertek Academy bjuder som vanligt på en fullmatad kurshöst. Våra populära kurser om kemikalielagstiftningen RoHS och REACH återkommer. Dessutom har vi lagt till ytterligare en kurs på kemi-området CLP och säkerhetsdatablad. Andra nya kurser under hösten är Ecodesign Energi och prestandakrav på LED i november och ISO för kvalitetsstyrning av provnings - och kalibreringslaboratorier. Är ni flera från ert företag som vill gå någon av våra utbildningar kan vi anpassa en kurs utifrån ert företags utbildningsbehov. Kontakta Aktuellt kurskalendarium finns alltid på Intertek Academy höstterminen 2014 Aktuellt kalendarium finns på Har du frågor? Kontakta September 2014 CE-märkning med inriktning på elektriska produkter 11 sept. Stockholm Konfliktmineraler ny lagstiftning 24 sept. Stockholm RoHS och WEEE 30 sept.-1 okt. Stockholm Oktober 2014 FSSC med HACCP 1 okt. Stockholm Food Contact Regelverket för material och produkter som är 8 okt. Stockholm avsedda att komma i kontakt med livsmedel REACH i praktiken 15 okt. Stockholm RoHS Den tekniska filen enligt okt. Stockholm IEC :e utgåvan inklusive nya Amendment 1 samt okt. Stockholm riskhantering Riskhantering för medicinteknik enligt ISO okt. Stockholm CE-märkning för medicintekniska produkter 29 okt. Stockholm ISO okt.. Stockholm November 2014 ISO 9001 i praktiken ledningssystem för kvalitet 4-5 nov. Stockholm CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 5-6 nov. Stockholm IEC Medical Device Usability 6 nov. Stockholm Food Contact Regelverket för material och produkter som är 11 nov. Stockholm avsedda att komma i kontakt med livsmedel IEC/EN ed 8 12 nov. Stockholm Ecodesign Energi och prestandakrav på LED 13 nov. Stockholm IEC/EN ; Elektrisk utrustning för mätning styrning och 13 nov. Stockholm laboratorieändamål R&TTE-direktivet Trådlös kommunikation 18 nov. Stockholm REACH i praktiken 19 nov. Stockholm Grundkurs i EMC 20 nov. Stockholm RoHS och WEEE nov. Stockholm IEC/EN Utrustning för informationsbehandling nov. ISO i praktiken Miljöledningssystem nov. Stockholm STANDARDNYTT inom elsäkerhet, EMC och trådlöst. Standardnummer. Namn Standarden ersätter Date of withdrawal EN :2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requirements Part 1: General requirements EN :2006 8/14/2015 EN /A1: 2013 EN :2013 EN 55013:2013 EN 55015:2013 EN :2013 EN 60927/ A1:2013 EN / A2:2014 EN :2014 EN 55032:2012 IEC :2014 Kemikalienytt Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems Vacuum cleaners for household use Part 1: Dry vacuum cleaners Methods for measuring the performance Sound and television broadcast receivers and associated equipment Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-3: Limits Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current 16 A Auxiliaries for lamps Starting devices (other than glow starters) Performance requirements Lamp controlgear Particular requirements for starting devices (other than glow starters) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-6: Testing and measurement techniques Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields Electromagnetic compatibility of multimedia equipment Emission requirements CISPR 32:2012 Medical electrical equipment Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance Collateral Standard: Electromagnetic disturbances Requirements and tests Nytt tillägg 1/2/2016 EN 60312:2008 3/4/2016 EN 55013: A1 + A2 EN 55015: A1 + A2 4/22/2016 6/12/2016 EN :2008 6/18/2016 Nytt tillägg 10/21/2016 Nytt tillägg 10/30/2016 EN : /27/2016 EN 55022:2010, EN 55013:2013 & EN :2009 och tillägg IEC :2007 5/3/2017 N/A (datum kommer när det kommer ut en ENversion) Listan med standarder ovan är ett urval av alla standarder som utkommit sedan förra numret av Intertek INFO. Standardlistan hittar du också på Medicintekniska produkter i slutspurten inför RoHS Den 22 juli 2014 börjar kemikaliekraven i RoHS-direktivet gälla även för elektrisk medicinteknisk utrustning och övervaknings och kontrollutrustning. Det innebär att de sex ämnen som är begränsade i direktivet kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE inte får förekomma i dessa typer av produkter och att bevis för att de inte gör det ska ingå i CE-märkningsunderlaget för produkten. Just nu ligger dock ett förslag från Kemikalieinspektionen ute på remiss som gäller ett antal ändringar i de föreskrifter (KIFS 2008:2) som implementerar RoHS-direktivet i svensk lag. Enligt förslaget ska bland annat 16 nya undantag som berör just viss användning för medicintekniska produkter, övervaknings och kontrollinstrument samt lysrör föras in i föreskrifterna. Dessutom blir det tydligare i vilka situationer som tillverkarens namn och adress får placeras på förpackningen eller i de medföljande dokumenten i stället för på själva utrustningen. Mer om förslaget finns att läsa på Nya ansikten på Intertek Ingegerd Michel Arbetsmiljörevisor, Business Assurance Kommer närmast från DNV Certification, där hon arbetade som Lead Auditor (ISO 14001, 9001, 18001). Beata Gianelli Planeringskoordinator, Business Assurance Beata Gianelli kommer närmast från Dekra Bilbesiktning där hon arbetade som teamleader på dess kundservicecenter. Anna Biverstål Chemicals Advisor Anna Biverstål har en bakgrund inom genetisk toxikologi och kommer närmast från företaget Nynas AB där hon arbetade med produktsäkerhet, hälsa och miljöfrågor i rollen som SDS-koordinator och Produkt HSE-rådgivare Ann-Maud Anderzon Customer Service Executive Ann-Maud Anderzon kommer senast från Nespresso där hon arbetade som Säljkoordinator och Projektledare och byggde upp Nespressos demoverksamhet hos återförsäljarna. Byggsektorn tar grepp om kemikalieutmaningen För leverantörer av byggprodukter blir det allt viktigare att känna till vilka kemiska ämnen som ingår i produkterna. De stora gemensamma bedömningssystem som finns på den svenska marknaden, t ex Byggvarubedömningen och BASTA, kräver långtgående specificering av ingående ämnen. Även det nya CE-märkande direktivet för byggprodukter (EU-förordningen (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter eller Construction Product Regulation, CPR) innebär att man numera måste inkludera information om farliga ämnen i byggproduktens prestandadeklaration. Detta informationskrav innebär förenklat att åtminstone information om ämnen på kandidatlistan i REACH ska göras tillgänglig för användarna. EU-kommissionen ska dock utvärdera det särskilda behovet av information och överväga en eventuell utvidgning av informationskravet. Kravet på information ligger alltså hos tillverkaren. Det är dock viktigt att veta att ett företag som importerar eller distribuerar en produkt under sitt eget varumärke också räknas som tillverkare enligt EU:s regler. Om man som leverantör av byggprodukter har svårigheter att få nödvändig ämnesinformation från sina leverantörer, kan kemisk analys av varans innehåll vara en lösning, säger Anna Forsgren, kemikalierådgivare på Interteks Kemi, Hälsa och Miljöenhet. Detta är något som vi självklart kan hjälpa till med. Vill du veta mer, kontakta Anna Forsgren, Redaktör: Åsa Larsbo, Intertek Semko AB, Torshamnsgatan 43, Box 1103, KISTA, Tel ,

Intertek INFO #1 EN VIKTIG KUGGE I. Läs mer på sid. 4. Kvalitetssäkring från frö till fat. Vad blir nästa livsmedelsskandal?

Intertek INFO #1 EN VIKTIG KUGGE I. Läs mer på sid. 4. Kvalitetssäkring från frö till fat. Vad blir nästa livsmedelsskandal? Intertek INFO #1 EN TIDNING FRÅN INTERTEK. NUMMER 1 2015 I ett panelsamtal lett av tidningen Miljöaktuellts chefredaktör Mikael Salo (andra fr v) möttes fr v, Cecilia Nord, Electrolux, Catherine Beare,

Läs mer

Intertek INFO #3. provning av vindkraftverk. Först ut i Norden med. Framtiden är redan här D

Intertek INFO #3. provning av vindkraftverk. Först ut i Norden med. Framtiden är redan här D Intertek B Porto betalt Returadress: Intertek Semko AB, Box 1103, 164 22 KISTA INFO #3 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 3 2010 Först ut i Norden med provning av vindkraftverk Följ med

Läs mer

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007

KVALITETS- EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 1 MARS 2007 KVALITETS- Öppna system ger stora vinster Det öppna systemet är en rationell metod för att organisera kontrollverksamhet.

Läs mer

Hållbarhet göder tillväxten

Hållbarhet göder tillväxten ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr 8 MARS 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte SIKTA PÅ HÅLLBARHET Trovärdigheten är viktigast för kunden EXPERT- PANELEN DET

Läs mer

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott

Standard Magazine. Drivkraften är nöjda patienter. Britterna gör vinst på miljön. Europa samarbetar för att lösa brott STANDARDER FÅR VÄRLDEN ATT FUNGERA STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE Standard Magazine Nr 1 mars 2013 Pris 65 kr Ett internationellt samarbete kring vägtrafiksäkerhet har resulterat

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Augusti 2013 Nr. 7 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING EFFEKTIVISERA VERKSAMHETEN med rätt ledningssystem Kvalitetssäkra Stärk förtroendet

Läs mer

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA

REVISION INTERN #5/07 HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION #5/07 Intervju med Agneta Brevenhag, SEB: Internrevisorn en maktfaktor [12] HÖSTEN HAR SINA GODA SIDOR: DAGS FÖR INTERNREVISIONSDAGARNA INTERN REVISION Tidskrift om internrevision utgiven

Läs mer

informationssäkerhet

informationssäkerhet Standarder får världen att fungera Standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute Tema informationssäkerhet Anders Gustafsson, informationssäkerhetsansvarig hos Folksam, ser många fördelar

Läs mer

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE

SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE SÅ KAN DITT FÖRETAG JOBBA MED ETIK OCH SOCIALT ANSVARSTAGANDE Innehållsförteckning Inledning 3 Företagens handlingskraft viktig 4 Detta är csr 4 Socialt ansvarstagande kan öka din konkurrenskraft 7 Så

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete

10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete 10 verktyg för praktiskt hållbarhetsarbete VARSÅGOD DE BÄSTA TIPSEN - GRATIS! Här kommer tips och råd kring ditt hållbarhetsarbete Under detta år, 2015, firar MiljöRapporten 25-års jubileum. Från början

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer

SWEDAC AKTUELLT. Bilprovningens monopol upphör? KVALITETS- Fertilitetscentrum i Europatoppen. Extra: Bilaga om energideklarationer SIDAN 17 Jag brukar tänka att många bäckar små betyder mycket. Några enkla saker att göra är att byta till lågenergilampor, stänga av standby-funktioner, dra ner innetemperaturen en eller ett par grader,

Läs mer

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn?

Nummer 2 2006. Vilka risker tar internrevisorn? Internrevision Nummer 2 2006 Vilka risker tar internrevisorn? intern revision Tidskrift om internrevision. Utgiven av Internrevisorerna Nummer 2, april 2006 Material för publicering skickas direkt till

Läs mer

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING

CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS LÄS MER PÅ WEBBEN! KVALITETSSÄKRING.NU Nr 9 SEPTEMBER 2014 CERTIFIERING & KVALITETSSÄKRING Missa inte FLER LYCKADE Featuring PROJEKT LOREM

Läs mer

Sveriges Importörers importhandbok

Sveriges Importörers importhandbok Sveriges Importörers importhandbok 1 2 Sverige behöver importen Tar vi bort alla importerade varor från hyllorna i en butik skulle den bli ganska tom. Byggde vi bilar med enbart svenska råvaror och komponenter

Läs mer

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS-

SWEDAC AKTUELLT. Åhrmans kontroll är giltig i hela EU KVALITETS- SWEDAC AKTUELLT EN TIDNING OM ACKREDITERING OCH TEKNISK KONTROLL NR 2 JUNI 2009 KVALITETS- EUs nya varupaket enligt svensk modell Ackreditering och marknadskontroll får starkare ställning såväl i Sverige

Läs mer

Hållbarhets- rapport 2011

Hållbarhets- rapport 2011 Hållbarhetsrapport 2011 Innehåll Historik 4 VD har ordet 5 NilsonGroups intressenter 6 Höjdpunkter 2011 7 Medarbetare 8 Från ide till kundens skohylla 10 Design 12 14 På Fabriksgolvet 16 En sko tar form

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd

IT-DRIFT. PayEx säkrar betalningar med Basefarm. » Sid 4. halva kostnaden år 2020. affärsverksamhetens IT-stöd IT-DRIFT affärsverksamhetens IT-stöd ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN IDG CREATIVE MEDIA ANNONS En klonad medarbetare i varje burk» sid 6 Expertpanelen» sid 11 Dubbla kapaciteten till halva

Läs mer

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det.

Corporate Responsibility Rapport. Vårt Ansvar. Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. 20 13 Corporate Responsibility Rapport Vårt Ansvar Vi vill växa och utvecklas och vi bryr oss om hur vi gör det. Innehåll 3Förord 4Om Arla 6Ansvarsfullt företagande Affärsprinciper 8 Verksamhetsprinciper

Läs mer

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen

Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Scores rapportserie 2015:2 Den eskalerande organiseringen bakom skapandet av en trovärdig miljömärkning exemplet Svanen Kristina Tamm Hallström & Emelie Adamsson Den eskalerande organiseringen bakom skapandet

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Hon tar tag i de obekväma frågorna

Hon tar tag i de obekväma frågorna Nyheter Utgiven av FAR Årgång 38 Pris 60 kronor Nr 10 2012 INTERNREPRESENTATION Skatteverket förtydligar vad som gäller REDOVISNING K3 Frågor vid koncernredovisning REVISION debatt: kommunal revision måste

Läs mer

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst

Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst Arbetsvillkor i leverantörsleden i - 10-10 år år efter debattens uppkomst 1 2 Arbetsvillkor i leverantörsleden - 10 år efter debattens uppkomst 3 Blir det bättre? är en rapport som ges ut av Rena Kläder

Läs mer

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta

OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST. Nr. 5 / Juni 2010. SYSteam levererar nytta ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr. 5 / Juni 2010 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING ÖKA TILLVÄXT MED FOKUS PÅ DET NI GÖR BÄST Genom rätt

Läs mer

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården

Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården nr 1, mars 2009 pris 65 kr standard magazine ges ut av sis, swedish standards institute, www.sis.se Nytt stöd för upphandlare inom sjukvården Historisk utblick Svenska och engelska testpionjärer Bli bättre

Läs mer

Certifiering av kaffe

Certifiering av kaffe Certifiering av kaffe Val av certifiering för Classic Kaffe, Arvid Nordquist HAB Sebastian Dufva Barreca & Adrian Kargaryani LIA Projekt, Logistikhögskolan. 18 Mars 2011. 1 Förord Vi har utfört vårt Lia-projekt

Läs mer

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g

Lindex CSR-mission. I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g Hållbarhetsredovisning 2007 Lindex CSR-mission Lindex agerar idag med morgondagen i åtanke. Vi tar inte bara ansvar för våra produkter, utan genom vårt långsiktiga hållbarhetsarbete agerar vi för goda

Läs mer