KEMIKALIEFRÅGAN EXTRA HET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KEMIKALIEFRÅGAN EXTRA HET"

Transkript

1 Intertek INFO #2 EN TIDNING FRÅN INTERTEK. NUMMER KEMIKALIEFRÅGAN EXTRA HET Intertek lyfter företagens ansvar för farliga kemikalier i varor i Almedalen Kemikaliefrågan är en viktig del i företagens arbete med att leva upp till de krav dagens konsumenter ställer på hållbara företag. Varor ska produceras på ett så miljöanpassat sätt som möjligt och de farliga kemikalier som släpps ut, både vid produktionen och när produkten sedan används, ska begränsas. En stor del av produkterna på våra butikshyllor importeras idag från andra länder, antingen i delar eller som hela varor. För företag som sätter sitt varumärke på en mobiltelefon eller en elektrisk vattenkokare är det viktigt att veta att leverantörerna håller vad de lovar. Men hur mycket vet de egentligen om vad som faktiskt stoppas i produkterna? På uppdrag från myndigheter och företag utför Interteks Kemi, Hälsa och Miljöenhet kemisk analys av en stor mängd produkter. Allt från nappar, kläder och smycken till laptops eller medicintekniska produkter passerar analyslabbet i jakt på ämnen som är otillåtna eller begränsade i lagstiftning som REACH, RoHS och de regler som finns för material i kontakt med livsmedel. Trots att de flesta av våra kunder fått intyg från sina leverantörer att de reglerade ämnena inte ska ingå i produkten, visar våra tester att upp till 30 procent av materialen ändå innehåller ämnen som är förbjudna eller begränsade, säger Anna Forsgren, kemikalierådgivare på Interteks Kemi, Hälsa och Miljöenhet. Detta tyder på ett stort mörker tal i den här frågan och det är naturligtvis ett problem både för företag och lagstiftare. Anna Forsgren är en av fyra debattörer som möts under ledning av Miljöaktuellts chefredaktör Mikael Salo i Miljöaktuellts Arena i Visby under Almedalsveckan för att diskutera kring just företags och myndigheters kunskap och ansvar för kemikalier i varorna i våra butiker och hur frågan bäst ska hanteras. I debatten möter hon Peter Adler, Chemicals Leader på Ikea Trading Operations (Global), Ethel Forsberg, aktuell med boken Plast, makt, gift och våra barn och f d generaldirektör på Kemikalieinspektionen och Mattias Johansson, stabschef på Miljödepartementet. Intertek är på plats i MiljöAktuellts arena, Gotlands museum på Strandgatan 14 den 1-3 juli. Debatten Vi ser bara toppen av isberget en debatt om farliga kemikalier och spårbarhet i leverantörskedjan äger rum torsdag den 3 juli kl på samma plats. Läs mer på Vi frågade våra debattörer varför kemikaliefrågan är så viktig just nu? Ethel Forsberg, f.d generaldirektör på Kemikalieinspektionen och aktuell med boken Plast, makt, gift och våra barn : Vi och våra barn exponeras för farliga kemikalier i vår vardag som aldrig förr. Samtidigt får vi allt bättre vetenskapligt underlag som visar att allt fler kemikalier kan påverka våra hormonsystem, självständigt eller i kombinationseffekter. Barnen är särskilt utsatta och risk-scenariot är skrämmande. Mattias Johansson, stabschef på miljödepartementet Därför att vi de senaste åren fått så mycket ny kunskap om användningen av kemikalier och riskerna med att människor exponeras för farliga ämnen. Likaså har EUregelverket REACH etablerats och implementerats på bred front. I Sverige är vi dessutom hjälpta av ett sedan lång tid utbrett engagemang i kemikaliefrågor bland miljöorganisationerna och allmänheten i stort, vilket driver på opinionsbildningen och politikerna. Anna Forsgren, kemikalierådgivare, Intertek: För att vi vet nu att många av de farliga ämnen som finns de produkter som omger oss hela dagarna, läcker ut och tas upp i våra kroppar. Vi lever i ett storskaligt kemikaliexperiment och det behövs tydligare regler. Det är också en viktig fråga för att många tror att de produkter som säljs är säkra ur ett kemikalieperspektiv medan våra testresultat visar att det tyvärr inte alltid är så. Peter Adler, Chemicals Leader på IKEA Trading Operations (Global): Vi tycker nog att vi under lång tid legat i framkant vad gäller kemikaliesäkerhet i produkter, men kunskapen och medvetenheten ökar ständigt hos oss, såväl som hos näringslivet i stort, hos lagstiftare och myndigheter, hos konsumenter. Vi måste försäkra oss om att våra leverantörer förstår och tillämpar våra regler och krav så att produkterna är säkra, oavsett ursprungsland. Marknadstillträde är vad vi gör För många företag idag finns inga landgränser. Råmaterial anskaffas i ett land, komponenter tillverkas i ett annat, produkten sätts ihop i ett tredje och marknaden finns över hela världen. Samtidigt är landgränserna i högsta grad verkliga när produkten i praktiken ska ut i butikshyllorna. De flesta länder utanför EU kräver idag någon form av certifikat eller märkning för att produkten ska få släppas ut på marknaden. Detta för att intyga att produkten lever upp till de krav landet har på till exempel elsäkerhet, energieffektivitet eller kemikalieanvändning i syfte att skydda de egna konsumenterna. Att prova och certifiera produkter för marknadstillträde världen över är en av våra kärnverksamheter i Intertek i Norden. Men vår kompetens stannar inte där. Vi kan ta hand om allt som rör din produkts marknadstillträde från utredning av kraven på din produkt och rådgivning, via provning och certifiering till handläggning av nationella certifieringar och kontinuerlig uppföljning när produkten väl finns på marknaden. Erik Landgren, Norden-chef, Intertek. ISO skyddar affärskritisk information Läs mer på sid 3

2 PATIENTSÄKERHET I FOKUS FÖR NY EMC-STANDARD Den nyutkomna fjärde utgåvan av IEC (2014) för medicintekniska produkter är den första EMC-standard som tar hänsyn till så kallad trådlös samexistens och den elektromagnetiska miljö där produkten ska användas. En modern EMC-standard som ska ge säkra produkter och samtidigt ställer höga krav på kompetens hos tillverkaren, sammanfattar Hasnain Hassanali, expert på EMC för medicintekniska produkter hos Intertek. Den trådlösa utvecklingen har gått otroligt snabbt även inom sjukvården. Där tidigare skyltar varnade för att mobiltelefoner kunde störa livsviktig utrustning är trådlös kommunikation numera snarare regel än undantag. Användningen av trådlös teknik inom sjukvården har exploderat, säger Hasnain Hassanali, som genom sitt arbete i IEC:s tekniska kommitté 62A varit med om att ta fram nya Sjukvårdspersonal får ha sina telefoner på, många sjukhus bygger upp journalsystem baserade på surfplattor och RFID finns i allt från inpasseringskontroll, medicinskåp och operationssvampar. Det betyder att medicintekniska produkter måste kunna samexistera med trådlösa produkter utan att det blir farligt för patienten. Idag kommer både patienter och utrustning närmare den potentiella störningskällan. Behovet av denna trådlösa samexistens (wireless co-existence på engelska) har gjort att man i den nya utgåvan infört specifika tester och testnivåer som inte funnits i de tidigare utgåvorna. Elektromagnetisk miljö En annan viktig aspekt på steget från ren EMC-standard till en standard med säkerhetsfokus är att hänsyn nu tas till den elektromagnetiska miljön när man beslutar om testnivåer för produkten. Tidigare utgick man från att en produkt skulle användas i sjukhusmiljö, förklarar Hasnain Hassanali. Nu är utgångspunkten att det visserligen är en medicinteknisk produkt, men att den kan användas i olika miljöer med väldigt olika störningsnivåer. Produkten ska kanske användas under en sjuktransport. Störningsnivåerna ser också olika ut beroende på var i ett sjukhus man befinner sig, på akuten, Hasnain Hassanali har arbetat med EMC för medicintekniska produkter i 14 år. Han är sedan 2004 medlem i den underkommitté till IEC:s TC 62A som har tagit fram den nya utgåvan av IEC på en intensivvårdsavdelning eller på en vårdcentral. Dessutom blir allt fler medicintekniska produkter bärbara, vilket gör att de även ska kunna användas ute på stan, där störningsnivåerna ofta är okontrollerade. Detta gör att en tillverkare ur ett riskperspektiv måste göra en bedömning av vad produkten kan utsättas för i den miljö där den är avsedd att användas och hur dessa störningar kan påverka produktens säkerhet. Standarden ställer helt klart högre krav på tillverkaren, säger Hasnain Hassanali. Den ger riktlinjer vad gäller gränsvärden för olika miljöer, men det är tillverkaren som i sin riskanalys är ansvarig för att se till att det blir rätt utifrån produktens essential performance och de miljöer där den kan användas. Den nya utgåvan publicerades i slutet av februari i år, men den är ännu inte harmoniserad vare sig inom EU eller i något annat land. Därför finns ännu inget datum för när den tidigare utgåvan slutar gälla. Samtidigt är det, enligt Hasnain Hassanali viktigt att som tillverkare vara förberedd. Vi erbjuder redan nu pre complianceprovning enligt den nya utgåvan, säger han. Det är något vi verkligen rekommenderar våra kunder eftersom den nya utgåvan innebär både nya tester och förhöjda testnivåer inom till exempel trådlös samexistens, ESD (electrostatic discharge) och påstrålat fält i vissa frekvensband. Vill du veta mer, kontakta Hasnain Hassanali, Kort om fjärde utgåvan av IEC Fokus flyttat från hur EMC påverkar produkters funktion till hur EMC påverkar produkters säkerhet. Specificerar testnivåer enligt de miljöer där produkten är avsedd att användas detta har gjort att vissa gränsvärden är betydligt högre än i tidigare utgåvor. Exempelvis har nivån för påstrålat fält och ESD höjts. Tar hänsyn till att trådlös kommunikationsutrustning kan finnas i närheten av produkten För att harmonisera bättre med de grundläggande riskbegreppen basic safety och essential performance har begreppet livsuppehållande tagits bort. Egen ackreditering för KRAV och EU-ekologiskt Sedan januari i år kan Intertek erbjuda certifiering av livsmedel mot KRAV och EU ekologiskt under egen ackreditering. Interteks Torbjörn Andersson prisad av IEC Hittills har Intertek erbjudit EU eko- och KRAV-certifiering via en samarbetspartner, men från och med årets ordinarie revisioner utfärdar Intertek certifikat för EU ekologiskt och KRAV i egen regi. För både gamla och nya kunder innebär detta en ännu smidigare hantering av certifieringarna, säger Sophie Albrektsson, Program Manager Foods på Intertek. Vi har ett stort utbud av tjänster inom kvalitet och livsmedelssäkerhet. Med även KRAV och EU ekologiskt på den egna menyn kan vi erbjuda en komplett lösning för våra livsmedelskunder med integrerade revisioner som spar värdefull tid. KRAV är Sveriges mest kända märkning för ekologisk mat med regler som spänner över hela livsmedelskedjan och alla typer av matproduktion; växtodling, djurhållning, fodertillverkning, butik, storhushåll, restaurang och fiske, med mera. Intertek erbjuder certifiering enligt KRAV:s regler inom livsmedelsförädling, fodertillverkning, hantering av KRAV-produkter, frivillig ursprungsmärkning samt marknadsföring av kaffe eller öl som serveras av annan aktör. EU ekologiskt är en certifiering och märkning som visar att produkten är odlad eller tillverkad enligt EU:s regler för ekologisk produktion. Hur produktionen och kontrollen ska gå till finns beskrivet i EU-förordningarna (EG) 834/2007 och 889/2008 som alla medlemsstater i EU måste följa. Även de länder som exporterar ekologisk mat till EU måste följa dessa förordningar eller ha likvärdiga regler. Förutom certifiering enligt KRAV och EU ekologiskt erbjuder Intertek bland annat ackrediterade tjänster såsom IP Livsmedel, BRC, Food Safety System Certification (FSSC 22000) och ISO 22000, hållbart fiske enligt MSC CoC och ACS CoC samt Svensk standard för Livsmedelshantering i butik specifikt för livsmedelssektorn. Vill du veta mer, kontakta Martin Vinskär, I april mottog Torbjörn Andersson, Technical Leader inom belysning på Intertek, den internationella standardiseringsorganisationen IEC:s 1906 Award. Utmärkelsen fick han för sitt långvariga arbete inom standardisering för belysningsprodukter, bland annat som projektledare för framtagningen av vissa delstandarder under armaturserien IEC Priset, som delades ut under SEK Svensk Elstandards årsmöte, instiftades 2004 för att uppmärksamma och hedra personer som lämnat ett betydelsefullt bidrag till det globala standardiseringsarbetet. Det kallas IEC 1906 Award för att högtidlighålla året då IEC grundades och delades i år ut till ytterligare sex svenskar. Interteks Torbjörn Andersson, Technical Leader inom belysning, tog nyligen emot IEC:s 1906 Award ur SEK Svensk Elstandards styrelseordförande Åke Danemars hand.

3 KUNDCASE Oberoende granskning ger trovärdighet på IKEA-GRUPPENS VÄG MOT HÅLLBARHET Som ett av världens mest kända varumärken med uttalat höga hållbarhetsambitioner har IKEA mångas ögon på sig. Ömsesidigt förtroende i leveranskedjan är en absolut nödvändighet. Under 2013 besökte 684 miljoner människor något av IKEA-gruppens 303 varuhus runt om i världen. Produktsortimentet består av runt 9500 produkter och varje år lanseras ca 2000 nya produkter. Med detta i åtanke är det uppenbart att många av de stora utmaningarna i företagets hållbarhetsarbete handlar om materialförsörjning och tillverkning. Sedan år 2000 har IKEA en egen uppförandekod IWAY (The IKEA Way on Purchasing Products, Materials and Services) som ska säkerställa att företagets leverantörer tar sitt ansvar för samhälle och miljö. Lanseringen av IWAY blev startskottet för ett långtgående arbete med företagets underleverantörer. Två år efter lanseringen var vi nöjda med de framsteg vi gjort, säger Saskia Dieleman-Jamin är IWAY Saskia Dieleman-Jamin, Compliance Manager på IKEA IWAY Compliance Manager Group. på IKEA. Erfarenhet visade dock att ett antal leverantörer inte varit helt ärliga med hur verkligheten såg ut inom viktiga områden som exempelvis arbetstider. Vi insåg ganska snabbt att vi hade en lång väg kvar att gå, fortsätter Saskia Dieleman-Jamin. För att komma till rätta med problemet skapades IKEA:s Compliance Monitoring Group (CMG), med ansvar för att IWAY implementeras, verifieras, efterlevs och utvecklas globalt. Vårt ansvar är bland annat att se till att våra interna revisorer har rätt kunskap för att revidera fabrikerna och att alla fabriker över hela världen bedöms enligt samma kriterier, säger Saskia Dieleman-Jamin. En IWAY-godkänd fabrik i Kina ska hålla samma standard som en fabrik som IWAY-godkänts i Tyskland. Samarbete med Intertek Ledordet är kalibrering. Förutom revisioner gjorda av IKEA:s omkring 80 egna IWAY-revisorer gör CMG egna revisioner. Dessutom samarbetar vi med Intertek och två andra externa revisionsföretag som gör oanmälda revisioner hos våra fabriker enligt IWAY för att verifiera våra egna arbetssätt. En oberoende granskning av våra leverantörer och vårt arbete ökar trovärdigheten ytterligare och hjälper oss att hela tiden utvecklas och bli bättre. CMG och de externa revisorerna arbetar helt fristående från de lokala IWAY-revisorerna, så det är fullt möjligt att en fabrik som nyligen reviderats av IWAY-teamet nästföljande vecka får ett nytt besök från CMG och/eller en extern revisor. Längre ut i leveranskedjan 2012 var alla IKEA:s heminredningsleverantörer IWAY-godkända och företaget rullar nu ut IWAY längre ut i leveranskedjan. Med fokus på kritiska underleverantörer leverantörer som arbetar med högriskprocesser och har verksamhet i regioner med högre risk ska nu IKEA:s leverantörer i första ledet se till att så kallade IWAY musts finns på plats. Detta är ett antal grundläggande krav som en leverantör måste uppfylla innan de kan skriva kontrakt med IKEA. Vi har byggt upp ett system där vi utvärderar produktionsprocesserna i varje land utifrån risk för barnarbete, slavarbete, miljöpåverkan och arbetsmiljöfaror. Om en underleverantör bedöms ha hög risk inom ett eller flera av dessa områden blir den en kritisk underleverantör som vår leverantör måste revidera. Allt vårt hållbarhetsarbete handlar om tillit, öppenhet och kommunikation med våra leverantörer, avslutar Saskia Dieleman-Jamin. Välbesökt seminarium kring spårbarhet i leveranskedjan I mars i år stod Intertek värd för ett mycket välbesökt CSR-seminarium på konferensen Social Responsibility Day i Stockholm. Bland talarna hördes Robert Gelmanovski Associate Director på JKL Group AB, Interteks Stefan Gidlund, Sälj- och Marknadsdirektör, Saskia Dieleman-Jamin, IWAY Compliance Manager på IKEA Group och Magnus Molin, VD Intertek Certification AB. Seminariet fokuserade på företags ansvar för förhållandena i leverantörsleden och vikten av transparens, spårbarhet och samarbete. IWAY IWAY bygger på ILO:s Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och dess uppföljningsmekanism (1998), Riodeklarationen om miljö och utveckling (1992), FN:s Johannesburg-möte för hållbar utveckling (2002) och FN:s Global Compact (2000) och säger att IKEA:s arbete ska styras av vad som är bäst för barn, arbetare och miljön. Standarden innehåller krav med avseende på affärsetik; miljö; kemikalier; avfall; nödsituationer och brandbekämpning; hälsa och säkerhet; rekrytering, arbetstid, lön och andra förmåner; boendeförhållanden; barnarbete och unga arbetare; diskriminering; arbetarnas engagemang; trakasserier, misshandel och disciplinåtgärder samt skogsbruk. IKEA och Intertek IKEA tecknade nyligen ett globalt ramavtal med Intertek där Intertek blir en av tre partners som ska täcka företagets behov av testtjänster inom kvalitet och säkerhet samt marknadstillträdestjänster globalt. De båda företagen har dock samarbetat sedan 1980-talet inom bland annat produktsäkerhet. Samarbetet kring IKEA:s IWAY-revisioner har pågått under sex år. I dagsläget arbetar Interteks revisorer med IWAY-revisioner i Kina, Europa och Turkiet. Företaget genomför ca 60 revisioner årligen. Ny kundportal för ledningssystemcertifiering I dagarna lanserar Intertek ienable ett webbaserat system för hantering av ledningssystemsrevisioner och certifikat för sina nordiska kunder. I systemet kan alla företag som har ett eller flera ledningssystem certifierade hos Intertek enkelt hantera planerade revisioner, avvikelser och certifikat. Bland funktionerna finns möjligheter att visa kommande revisionsaktiviteter och ladda ned bekräftelsebrev, hantera avvikelser och korrigerande åtgärder, ladda ned och skriva ut företagets senast certifikat och tidigare revisionsrapporter. Vi är glada och stolta över att vi med ienable tar ytterligare ett steg för att förenkla och effektivisera hanteringen av ledningssystemcertifieringar för våra kunder, säger Sofia Klasson, programansvarig för ienable på Intertek. Vill du veta mer, kontakta Michael Ekener, Nya ISO 9001 tillgänglig som Draft International Standard I maj släpptes den nya utgåvan av ISO 9001 som Draft International Standard (DIS). Det betyder att den ligger ute för röstning på den internationella standardiseringsorganisationen ISO:s medlemsportal. För den som är nyfiken på den nya utgåvan innan den publiceras i slutet av 2015 finns DIS-versionen att köpa hos ISO. ISO 9001 revideras vart femte år. De stora förändringarna i den nya utgåvan handlar dels om standardens struktur, dels om ett tydligare fokus på risk. De företag som är certifierade enligt den nuvarande utgåvan (ISO 9001:2008) har tre år på sig att gå över till den nya utgåvan från det att den publicerats. Även miljöledningsstandarden ISO uppdateras för närvarande. Den tekniska kommitté inom ISO som arbetar med uppdateringen hade sitt senaste möte under sista veckan i maj månad, En DIS av den nya utgåvan av ISO väntas under sommaren. Vill du veta mer, kontakta Thorsten Sahlström,

4 TVÅ EU-FÖRSLAG KLUBBADE Två regelverk som på sikt förändrar kartan för tillträde till den gemensamma europeiska marknaden EU-kommissionens Alignment Package och det av IMCO (Kommittén för den inre marknaden och konsumentskydd) föreslagna Produktsäkerhets- och marknadskontrollpaketet har nu antagits av EU-parlamentet. Kommissionens Alignment Package innebär att åtta CE-märkningsdirektiv, bland dem lågspänningsdirektivet och EMC-direktivet, uppdateras mot det så kallade Varupaketet (på engelska New Legislative Framework). Varupaketet består av två förordningar (764/2008/EC och 765/2008/EC) och ett beslut (768/2008/EC) som uppgraderar CE-märkningskraven och dess procedurer. Varupaketet uppdateras nu i medlemsländerna genom att man reviderar de åtta direktiven i the Alignment Package med skrivningar som ska: Minska antalet produkter på den europeiska marknaden som inte följer reglerna genom krav på ökad spårbarhet och tydligare krav på tillverkare, importörer och distributörer. Genom en tuffare ackrediteringsprocess få bukt med den ojämna kvalitetsnivån på anmälda organ. Förenkla lagstiftningen genom att harmonisera vanliga definitioner och vissa delar av processen för bedömning av överensstämmelse. De åtta direktiven (se faktaruta nedan) publicerades i EU:s Officiella Tidning 29 mars och träder i kraft 20 april Den 7 mars släppte EU-kommissionen också en ny upplaga av sin Blue Guide om principerna för CE-märkning. Den nya upplagan innehåller bland annat nya kapitel om de ekonomiska aktörernas skyldigheter och ackreditering samt revideringar i de kapitel som behandlar standardisering och marknadskontroll. Direktiv som ingår i Alignment Package ATEX 94/9/EC EMC 2004/108/EC Lågspänning 2006/95/EC Tryckkärl 2009/105/EC Hissar 95/16/EC Mätinstrument 2004/22/EC Icke-automatiska vågar 2009/23/EC Explosiva varor för civilt bruk 93/15/EEC Europaparlamentet har antagit Produktsäkerhetspaketet Den 15 april röstade Europaparlamentet igenom det föreslagna Produktsäkerhets - och marknadskontrollpaketet. På papperet innebär paketet som är ytterligare ett led i implementeringen av Varupaketet - att dagens generella direktiv om farliga livsmedelsimitationer och det generella produktsäkerhetsdirektivet revideras och slås samman till en produktsäkerhetsförordning. I den förordningen samlas också all text om marknadskontroll som idag återfinns i ett antal olika direktiv. Produktsäkerhets- och marknadskontrollpaketet innebär bland annat att ett krav på ursprungsmärkning av produkter (livsmedel, läkemedel och medicintekniska produkter undantagna) införs. Tillverkarna får här välja om de vill märka produkten med Made in EU eller med sitt eget land. I ett tillägg till förslaget från Kommittén för inre marknad och konsumentskydd fanns även ett frivilligt europeiskt säkerhetsmärke som skulle användas parallellt med CE-märkningen och kräva inblandning av ett ackrediterat oberoende organ. Denna del av förslaget röstades dock ned. Vill du veta mer? Kontakta Anders Delsborn, Ökade krav på ekonomiska aktörer i Varupaketet Enligt varupaktetet har alla ekonomiska aktörer (tillverkare, importörer och distributörer) i princip lika stort ansvar för CE-märkningen. Det är fortfarande tillverkaren som är ansvarig för att sätta upp den tekniska filen och skriva under en försäkran om överensstämmelse, men importören har ansvar för att säkerställa att all dokumentation finns och att märkningen är korrekt. Även distributören har ett ansvar för att säkerställa att korrekt märkning finns på produkten och att säkerhetsinformation finns tillgänglig på ett språk som förstås på den marknad där produkten ska säljas. Dessutom ska produkt eller förpackning märkas med importörens namn och kontaktuppgifter. ISO TRYGGAR INFORMATIONEN Idag är ordning och reda på informationen livsnödvändigt för alla företag och organisationer. Samtidigt som informationsmängderna ökar dyker nya hot mot informationens säkerhet ständigt upp. Standarden ISO 27001, som nyligen kommit i en uppdaterad utgåva, erbjuder ett effektivt verktyg för att skydda affärskritisk information. Listan på allvarliga konsekvenser av brister i informationssäkerheten kan göras nästan hur lång som helst. Men oavsett om det handlar om ett stopp i verksamheten, förlorad eller stulen information eller ett skadat varumärke går skadan alltid att mäta i reda pengar. Genom att vara proaktiv och systematisk i ditt informationssäkerhetsarbete kan du faktiskt förhindra många av den här typen av incidenter, säger Peter Olausson, programansvarig för ISO certifiering på Intertek. Det är här ISO kommer in. Standarden ger företag ett systematiskt angreppssätt för att hålla koll på information, risker och skyddsåtgärder. ISO ger dessutom handfasta råd om hur man kan bygga upp en fungerande informationssäkerhet. En viktig del i standarden är just ett stort antal exempel på skyddsåtgärder som en organisation kan vidta, fortsätter Peter Olausson. Dessa exempel bygger på best practices från ett stort antal företag. Vad är informationssäkerhet? I begreppet informationssäkerhet ingår tre delar: sekretess dvs att ingen obehörig ska kunna komma åt informationen, riktighet att informationen skyddas från intrång som förändrar den, och tillgänglighet att informationen finns tillgänglig när den behövs. Den största delmängden handlar naturligtvis om IT-säkerhet, men även personalens medvetenhet och den fysiska säkerheten såsom skalskydd och brandsäkerhet är viktigt. Utgångspunkten för informationssäkerhetsarbetet är att identifiera vilken information i organisationen är viktigast att skydda och vilka krav som ställs på den från exempelvis kunder, lagstiftning eller den egna verksamheten. Nästa steg är att analysera hot och risker som informationen är utsatt för och utifrån det bygga upp en strategi för att skydda informationen. Just riskhantering är central i ISO Standarden ställer krav på att analysen av hot och risker hela tiden hålls aktuell och att skyddsåtgärderna byggs upp eller byggs om därefter. Jag förespråkar att man för att hantera detta har ett processorienterat ledningssystem där informationssäkerhet är integrerat i processerna, säger Peter Olausson. Ny utgåva med starkare koppling till affärsnytta Tidigare i år kom en ny utgåva av ISO Den nya utgåvan innehåller en del uppdateringar. Den är exempelvis en av de första standarderna som är utvecklade enligt ISO:s nya high level structure som syftar till att alla ledningssystemstandarder ska vara uppbyggda på samma sätt och använda samma begrepp. Ytterligare ett exempel är att kraven är skrivna på ett sätt som ger större flexibilitet i hur de införs. Man har också uppdaterat exemplen på skyddsåtgärder så att de är mer anpassade till dagens hot och risker. I det stora perspektivet är inte förändringarna så stora för den som har ett fungerande ledningssystem för informationssäkerhet, säger Per-Ove Olausson som delar programansvaret för ISO med Peter Olausson. Vissa strukturella förändringar har skett, vilket gör att man exempelvis behöver uppdatera strukturen för sitt Uttalande om tillämplighet. Vad som däremot är än mer tydligt i den nya utgåvan är kopplingen till affärsnytta och vad hoten mot informationen innebär för företagets verksamhet. En certifiering enligt ISO hjälper en organisation att lägga sina pengar på skyddsåtgärder där behovet är som störst, säger Per-Ove Olausson. Dessutom innebär certifiering att informationsarbetet inte bara blir en engångsinsats. Ett certifierat ledningssystem verkar över tid och ställer krav på ständiga förbättringar. Peter Olausson, (till vänster) är tillsammans med Per-Ove Olausson programansvarig för Interteks ISO certifiering. Peter har en bakgrund som verksamhetskonsult med fokus på IT och har genom SIS tekniska kommitté 318 varit med och tagit fram den nya utgåvan av ISO Per-Ove Olausson är även han verksamhetsutvecklare i grunden och har mångårig erfarenhet av revisioner inom kvalitet och informationssäkerhet. Standardfamiljen ISO ISO är huvudstandarden och den standard man certifierar mot. ISO är en checklista på för skyddsåtgärder och är en standard för implementering och utveckling av ledningssystemet för informationssäkerhet. Vill du veta mer? Kontakta Benthe Tunestad,

5 KUNDCASE ORDNING OCH REDA I ROBOTFABRIKEN Regulatoriska frågor redan på ritbordet spar tid och pengar för norska Hatteland. Att se Hattelands lagerhållningslösning Autostore i aktion är som att kliva in i en science fiction-film. Hjulförsedda robotar kilar fram och tillbaka på ett enormt rutnät av aluminium. Med jämna mellanrum stannar de till och fiskar upp en låda med produkter ur rutnätets inre, kilar iväg igen och levererar via en hiss inbyggd i roboten lådan till en plockare som får precis de artiklar han behöver just när han behöver dem. Från början tillkom Autostore som en lösning på ett internt problem. Fram till år 2000 var Hatteland en av Nordens största distributörer av elektronikkomponenter och på 1990-talet behövde lagret byggas ut och moderniseras föddes idén till en automatiserad lagerlösning hos företagets teknikchef Ingvar Hognaland. De första Vårt samarbete med Intertek prototyperna installerades spar oss mycket tid när vi hos Hatteland 2002 och ska lansera Autostore på nya två år senare tog företaget marknader, säger Ivar Fjeldheim, beslutet att kommersialisera produktchef för Autostore på produkten, till en början i de Hatteland. nordiska länderna. Idag säljs Autostore genom partners världen över. Komplex produkt ger komplex kravbild Vägen till världsmarknaden har dock inte varit helt spikrak. Produkten är komplex och regelverken som omgärdar den likaså. Det är inte ovanligt att en komponent som klarar kraven för en marknad inte kan användas på en annan, säger Ivar Fjeldheim, produktchef för Autostore hos Hatteland. Det var när Hatteland skulle börja sälja Autostore i USA som Intertek kom in i bilden. Att ETL-märka produkten och sedan ta den vidare mot godkännande i Asien visade sig dock inte vara en lätt uppgift. Problemet var att produkten redan var klar och inte i alla avseenden anpassad till kraven, fortsätter Ivar Fjeldheim. Ni skulle ha haft de här kraven i åtanke när ni konstruerade produkten, fick vi höra. Den gången fick vi helt enkelt i efterhand anpassa produkten till kraven och det blev en både dyr och tidskrävande process. Kraven med i utvecklingsprocessen Numera ser Hatteland till att ha de regulatoriska kraven med i processen när moduler i Autostore-systemet ska utvecklas eller uppdateras. Interteks regulatoriska konsulter fungerar som Hattelands regulatory affairs-avdelning och sitter med vid ritbordet för att eventuella bekymmer ska upptäckas i tid. Nu kan vi tidigt i utvecklingsprocessen anpassa produkten så att den kan lanseras i de länder vi tänkt oss, säger Ivar Fjeldheim. Med det arbetssättet sparar vi otroligt mycket tid ett fel som upptäcks tidigt tar kanske ett par dagar att åtgärda, upptäcks samma fel i slutet av en godkännandeprocess är det förlorade månader vi talar om. För en liten utvecklingstung organisation idag jobbar kring 40 personer med Autostore på Hatteland, varav ca 15 med produktutveckling är snabbheten viktig. Att använda en extern leverantör med spetskompetens inom det regulatoriska området för att koncentrera de egna resurserna på den egna kärnverksamheten är det enda rätta för Hatteland, menar Ivar Fjeldheim. Att bygga upp motsvarande kompetens in-house skulle inte vara lönsamt, säger han. Teamet hos Intertek i Stockholm har hela Interteks världsomspännande kompetens bakom sig och det är en stor fördel för oss. Kort om Hatteland och Autostore Hatteland är ett av Norges 500 största företag med 214 anställda och en omsättning på 350 miljoner NOK. Huvudkontor i Vats i södra Norge. Verksamhet inom b la affärssystem (ERP Enterprise Resource Planning), digital annonsering, molntjänster, systemutveckling och lagerhanteringslösningen Autostore. Autostore säljs idag i USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Kina, EU, Hongkong, Japan, Kuwait, Malaysia, Korea, Ryssland, Saudiarabien, Singapore, Taiwan, Turkiet och Förenade Arabemiraten. Tillsammans med Intertek arbetar man just nu med tillträde till ett antal sydamerikanska marknader. Kravbilden kring Autostore omfattar elsäkerhet, brandsäkerhet, EMC, trådlös kommunikation samt kemikaliehantering (RoHS). Detta gör Intertek för Hatteland Rådgivning i marknadstillträdesfrågor, kravutredningar, ETL-märkning, handläggning av lokala certifieringar. Intertek har även bistått Hatteland med rådgivning inom batteri- och energilagringslösningar. CERTIFIERING ÖPPNAR DÖRRAR Dags att ta produkten till världsmarknaden? Utan rätt certifieringar tar det oftast stopp redan vid grinden. Med sin självdeklarerade CE-märkning för marknadstillträde är EU:s gemensamma marknad tämligen unik i världen. De flesta länder kräver ett certifikat som säger att en produkt uppfyller exempelvis de nationella kraven på elsäkerhet innan den släpps in på marknaden. För de flesta länder utanför EU krävs idag nationella certifikat för att komma in på marknaden, säger Fredrik Wennersten, certifieringschef på Intertek. Grunden i processen för elektriska och elektroniska produkter är ofta ett CB-certifikat. Med över 50 medlemsländer är CBsystemet ett av de största produktcertifieringssystemen i världen för elsäkerhet för elektriska produkter. CB-certifikat grunden för marknadstillträde Ett CB-certifikat är en så kallad Typ 1-certifiering den grundläggande formen av certifiering. Enkelt utryckt betyder certifikatet att ett av CB-systemet godkänt certifieringsorgan intygar att en produkt har provats på korrekt sätt enligt applicerbar standard av kompetenta medarbetare med kalibrerad utrustning. Det vi gör är en administrativ granskning av det underlag som kommer från ett laboratorium som är godkänt i CB-systemet, säger Fredrik Wennersten. Vi kontrollerar att den standard produkten provats mot är applicerbar och att man använt den senaste utgåvan vid provningen. Vi kollar också att testrapporten är korrekt enligt systemets regler och att både labbet och de fysiska personer som utfört provningen är godkända av CBsystemet. Även de som granskat rapporten och övrigt underlag ska vara godkända. Är allt i ordning ställer vi ut ett certifikat för produkten Låter det enkelt? Det är det inte. I praktiken har de flesta länder egna så kallade nationella avvikelser. Det innebär att en produkt som ska säljas i exempelvis Korea och Kina måste provas enligt den internationella IEC-standarden, men med hänsyn tagen till de specifika krav eller gränsvärden som ställs från koreanska och kinesiska myndigheter. Att detta gjorts efter konstens alla regler ska skrivas in i CB-certifikatet. Det betyder att processen för marknadstillträde måste börja långt tidigare. Den stora frågan är Vilka krav ställs egentligen på den här produkten på marknader där vi vill sälja den? För att besvara den måste ofta en regulatorisk kravutredning till. Efter det att företaget har CB-certifikatet i sin hand följer en ofta tid och arbetskrävande process med att ansöka om de nationella certifieringar som krävs, då CB-certifikatet i sig inte räcker utan endast utgör ett underlag för de nationella certifikaten. Typ 5-certifieringar Dessutom finns ett antal nationella certifieringar som ställer tuffare krav, exempelvis på fabriksinspektioner och marknadskontroll. Exempel på dessa så kallade Typ 5-certifieringar är S-märket, tyska GS, europeiska ENEC och amerikanska ETL. ETL-märket eller motsvarande märkning krävs för tillträde till den amerikanska och kanadensiska marknaden. De europeiska certifieringarna är numera frivilliga kravet är i stället på CE-märkning. Så varför ska jag då certifiera om jag ser Europa som min enda marknad? Med en Typ 5-certifiering har du ditt CE-märkningsunderlag i ordning, säger Fredrik Wennersten. S-märket, till exempel, ger presumtion mot EU:s lågspänningsdirektiv, så har du ett S-märke betyder det att produkten uppfyller de krav som finns i direktivet. För många handlar det också om trovärdighet gentemot kunder och slutkonsumenter. S-märket är exempelvis starkt på komponentsidan, då många tillverkare av slutprodukter kräver certifierade komponenter. Kort om certifieringar CB-certifiering är en typ 1-certifiering. Det innebär att ett av CB-systemet godkänt certifieringsorgan intygar att en produkt har provats på korrekt sätt enligt applicerbar standard av kompetenta medarbetare med kalibrerad utrustning. Ett CB-certifikat har ingen specificerad giltighetstid utan intygar att produkten uppfyller en viss standard vid certifieringstillfället. I en typ 5-certifiering ingår, förutom ovanstående, att fabriksinspektioner genomförs samt att certifieringsorganet gör uppföljande kontroller Certifikatet har oftast också en begränsad giltighetstid, för S-märket normalt fem år. Vill du veta mer om hur Intertek kan hjälpa ditt företag till globalt marknadstillträde, kontakta Fredrik Hirn,

6 FYLL HÖSTEN MED NY KUNSKAP! Intertek Academy bjuder som vanligt på en fullmatad kurshöst. Våra populära kurser om kemikalielagstiftningen RoHS och REACH återkommer. Dessutom har vi lagt till ytterligare en kurs på kemi-området CLP och säkerhetsdatablad. Andra nya kurser under hösten är Ecodesign Energi och prestandakrav på LED i november och ISO för kvalitetsstyrning av provnings - och kalibreringslaboratorier. Är ni flera från ert företag som vill gå någon av våra utbildningar kan vi anpassa en kurs utifrån ert företags utbildningsbehov. Kontakta Aktuellt kurskalendarium finns alltid på Intertek Academy höstterminen 2014 Aktuellt kalendarium finns på Har du frågor? Kontakta September 2014 CE-märkning med inriktning på elektriska produkter 11 sept. Stockholm Konfliktmineraler ny lagstiftning 24 sept. Stockholm RoHS och WEEE 30 sept.-1 okt. Stockholm Oktober 2014 FSSC med HACCP 1 okt. Stockholm Food Contact Regelverket för material och produkter som är 8 okt. Stockholm avsedda att komma i kontakt med livsmedel REACH i praktiken 15 okt. Stockholm RoHS Den tekniska filen enligt okt. Stockholm IEC :e utgåvan inklusive nya Amendment 1 samt okt. Stockholm riskhantering Riskhantering för medicinteknik enligt ISO okt. Stockholm CE-märkning för medicintekniska produkter 29 okt. Stockholm ISO okt.. Stockholm November 2014 ISO 9001 i praktiken ledningssystem för kvalitet 4-5 nov. Stockholm CLP och säkerhetsdatablad (SDS) 5-6 nov. Stockholm IEC Medical Device Usability 6 nov. Stockholm Food Contact Regelverket för material och produkter som är 11 nov. Stockholm avsedda att komma i kontakt med livsmedel IEC/EN ed 8 12 nov. Stockholm Ecodesign Energi och prestandakrav på LED 13 nov. Stockholm IEC/EN ; Elektrisk utrustning för mätning styrning och 13 nov. Stockholm laboratorieändamål R&TTE-direktivet Trådlös kommunikation 18 nov. Stockholm REACH i praktiken 19 nov. Stockholm Grundkurs i EMC 20 nov. Stockholm RoHS och WEEE nov. Stockholm IEC/EN Utrustning för informationsbehandling nov. ISO i praktiken Miljöledningssystem nov. Stockholm STANDARDNYTT inom elsäkerhet, EMC och trådlöst. Standardnummer. Namn Standarden ersätter Date of withdrawal EN :2013 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use EMC requirements Part 1: General requirements EN :2006 8/14/2015 EN /A1: 2013 EN :2013 EN 55013:2013 EN 55015:2013 EN :2013 EN 60927/ A1:2013 EN / A2:2014 EN :2014 EN 55032:2012 IEC :2014 Kemikalienytt Collateral standard: General requirements, tests and guidance for alarm systems in medical electrical equipment and medical electrical systems Vacuum cleaners for household use Part 1: Dry vacuum cleaners Methods for measuring the performance Sound and television broadcast receivers and associated equipment Radio disturbance characteristics Limits and methods of measurement Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of electrical lighting and similar equipment Electromagnetic compatibility (EMC) Part 3-3: Limits Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current 16 A Auxiliaries for lamps Starting devices (other than glow starters) Performance requirements Lamp controlgear Particular requirements for starting devices (other than glow starters) Electromagnetic compatibility (EMC) Part 4-6: Testing and measurement techniques Immunity to conducted disturbances, induced by radio-frequency fields Electromagnetic compatibility of multimedia equipment Emission requirements CISPR 32:2012 Medical electrical equipment Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance Collateral Standard: Electromagnetic disturbances Requirements and tests Nytt tillägg 1/2/2016 EN 60312:2008 3/4/2016 EN 55013: A1 + A2 EN 55015: A1 + A2 4/22/2016 6/12/2016 EN :2008 6/18/2016 Nytt tillägg 10/21/2016 Nytt tillägg 10/30/2016 EN : /27/2016 EN 55022:2010, EN 55013:2013 & EN :2009 och tillägg IEC :2007 5/3/2017 N/A (datum kommer när det kommer ut en ENversion) Listan med standarder ovan är ett urval av alla standarder som utkommit sedan förra numret av Intertek INFO. Standardlistan hittar du också på Medicintekniska produkter i slutspurten inför RoHS Den 22 juli 2014 börjar kemikaliekraven i RoHS-direktivet gälla även för elektrisk medicinteknisk utrustning och övervaknings och kontrollutrustning. Det innebär att de sex ämnen som är begränsade i direktivet kvicksilver, kadmium, bly, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PBB och PBDE inte får förekomma i dessa typer av produkter och att bevis för att de inte gör det ska ingå i CE-märkningsunderlaget för produkten. Just nu ligger dock ett förslag från Kemikalieinspektionen ute på remiss som gäller ett antal ändringar i de föreskrifter (KIFS 2008:2) som implementerar RoHS-direktivet i svensk lag. Enligt förslaget ska bland annat 16 nya undantag som berör just viss användning för medicintekniska produkter, övervaknings och kontrollinstrument samt lysrör föras in i föreskrifterna. Dessutom blir det tydligare i vilka situationer som tillverkarens namn och adress får placeras på förpackningen eller i de medföljande dokumenten i stället för på själva utrustningen. Mer om förslaget finns att läsa på Nya ansikten på Intertek Ingegerd Michel Arbetsmiljörevisor, Business Assurance Kommer närmast från DNV Certification, där hon arbetade som Lead Auditor (ISO 14001, 9001, 18001). Beata Gianelli Planeringskoordinator, Business Assurance Beata Gianelli kommer närmast från Dekra Bilbesiktning där hon arbetade som teamleader på dess kundservicecenter. Anna Biverstål Chemicals Advisor Anna Biverstål har en bakgrund inom genetisk toxikologi och kommer närmast från företaget Nynas AB där hon arbetade med produktsäkerhet, hälsa och miljöfrågor i rollen som SDS-koordinator och Produkt HSE-rådgivare Ann-Maud Anderzon Customer Service Executive Ann-Maud Anderzon kommer senast från Nespresso där hon arbetade som Säljkoordinator och Projektledare och byggde upp Nespressos demoverksamhet hos återförsäljarna. Byggsektorn tar grepp om kemikalieutmaningen För leverantörer av byggprodukter blir det allt viktigare att känna till vilka kemiska ämnen som ingår i produkterna. De stora gemensamma bedömningssystem som finns på den svenska marknaden, t ex Byggvarubedömningen och BASTA, kräver långtgående specificering av ingående ämnen. Även det nya CE-märkande direktivet för byggprodukter (EU-förordningen (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter eller Construction Product Regulation, CPR) innebär att man numera måste inkludera information om farliga ämnen i byggproduktens prestandadeklaration. Detta informationskrav innebär förenklat att åtminstone information om ämnen på kandidatlistan i REACH ska göras tillgänglig för användarna. EU-kommissionen ska dock utvärdera det särskilda behovet av information och överväga en eventuell utvidgning av informationskravet. Kravet på information ligger alltså hos tillverkaren. Det är dock viktigt att veta att ett företag som importerar eller distribuerar en produkt under sitt eget varumärke också räknas som tillverkare enligt EU:s regler. Om man som leverantör av byggprodukter har svårigheter att få nödvändig ämnesinformation från sina leverantörer, kan kemisk analys av varans innehåll vara en lösning, säger Anna Forsgren, kemikalierådgivare på Interteks Kemi, Hälsa och Miljöenhet. Detta är något som vi självklart kan hjälpa till med. Vill du veta mer, kontakta Anna Forsgren, Redaktör: Åsa Larsbo, Intertek Semko AB, Torshamnsgatan 43, Box 1103, KISTA, Tel ,

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2013. Intertek Academy

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2013. Intertek Academy Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2013 Intertek Academy Välkommen till Intertek Academy Utbildningar, Seminarier, Workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar kan hjälpa

Läs mer

Utbildningar Hösten 2014. Intertek Academy

Utbildningar Hösten 2014. Intertek Academy Utbildningar Hösten 2014 Intertek Academy 1 Välkommen till Intertek Academy utbildningar och workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar kan hjälpa dig att snabbare och mer kostnadseffektivt

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema)

10.00-11.30 Genomgång av lagstiftningen REACH, RoHS, WEEE och konfliktmineraler (Mikael Kihlblom, Sustema) Sustema Norskt moderbolag, Simpli AS 6 medarbetare Stockholm, 7 i Oslo Vi arbetar bl.a. med: ISO-certifieringar (14001, 9001, 18001) Miljödiplomering enligt Svensk Miljöbas Utbildningar IT-stöd för ledningssystem

Läs mer

Utbildningar Våren 2015. Intertek Academy

Utbildningar Våren 2015. Intertek Academy Utbildningar Våren 2015 Intertek Academy 1 Välkommen till Intertek Academy utbildningar och workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar kan hjälpa dig att snabbare och mer kostnadseffektivt

Läs mer

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder

Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Upphandla med miljökrav och sociala krav med hjälp av globala standarder Fredrik Fehn Swedish Standards Institute Peter Nohrstedt SKL Kommentus standarder & upphandling? Vilka är SIS? Ideell medlemsförening

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2014-04-24 Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED finns där

Läs mer

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR)

Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Byggproduktförordning, Construction Product Regulations (CPR) Obligatorisk 1. juli 2013 -märkning CE-märkningen är det pass som möjliggör en produkt att släppas ut lagligt på marknaden i någon medlemsstat.

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451.

RoHS Miljö. En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. SEK Handbok 451. RoHS Miljö En handledning till direktivet om begränsning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning SEK Handbok 451 Utgåva 1 SEK Handbok 451 Utgåva 1 Januari 2016 RoHS Miljö En handledning

Läs mer

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2014. Intertek Academy

Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2014. Intertek Academy Utbildningar, seminarier och workshops Våren 2014 Intertek Academy 1 Välkommen till Intertek Academy - utbildningar, seminarier och workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar

Läs mer

Utbildningar, seminarier och workshops Hösten 2013. Intertek Academy

Utbildningar, seminarier och workshops Hösten 2013. Intertek Academy Utbildningar, seminarier och workshops Hösten 2013 Intertek Academy Välkommen till Intertek Academy - utbildningar, seminarier och workshops Rätt kompetens i form av en eller flera av våra utbildningar

Läs mer

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013

CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 CE-märk nu! Obligatorisk CE-märkning av byggprodukter den 1 juli 2013 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Från den 1 juli 2013 måste byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2014-01-28 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving

Byggproduktförordningen CPR. 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR 6 november 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning Marknadskontroll och kontaktpunkt Europaparlamentets

Läs mer

Intertek INFO #3 CERTIFIERING. Enligt Maria Eriksson, Senior Director Management VÄSSAR VERKSAMHETEN. servicepartner till Fluke Corporation

Intertek INFO #3 CERTIFIERING. Enligt Maria Eriksson, Senior Director Management VÄSSAR VERKSAMHETEN. servicepartner till Fluke Corporation Intertek INFO #3 EN TIDNING FRÅN INTERTEK. NUMMER 3 2014 Intertek auktoriserad servicepartner till Fluke Corporation I augusti i år slöt Intertek och det multinationella testinstrumentföretaget Fluke Corporation

Läs mer

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström

Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström Hur förbereder jag mig på myndigheternas och kommunernas kontroller? Per-Olov Sjöö Frida Ramström 2014-05-14 Fyra frågeställningar: 1. Hur kan jag agera redan vid inköp för att undvika leksaker som inte

Läs mer

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka?

Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Vilket ansvar har konsulten och elinstallatören för produkten vid en olycka? Rolf Stenberg Intertek ETL SEMKO Förordning om elektrisk materiel (SFS 1993:1068) Gäller all elektrisk materiel Omfattar den

Läs mer

Byggproduktförordningen CPR. 13 september 2012 Sara Elfving

Byggproduktförordningen CPR. 13 september 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR 13 september 2012 Sara Elfving Byggproduktförordningen - Vad är CPR? - Vilka byggprodukter omfattas? - Prestandadeklaration och CE-märkning - Boverkets roll 120504 Sida 2 Europaparlamentets

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Manual för CE-märkning. Sara Elfving

Manual för CE-märkning. Sara Elfving Manual för CE-märkning Sara Elfving Manualen hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Ordlista CE- märkning

Ordlista CE- märkning Ordlista CE- märkning Ordlista CE-märkning Fackord och fackuttryck på svenska och engelska med förklaringar på svenska. Anmält Organ Notified bodies Anmälda Organ är anmälda till EU-kommissionen som behöriga/ackrediterade

Läs mer

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving

Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving Vilka olika skyldigheter har jag som tillverkare, importör respektive distributör? Sara Elfving 2017-04-28 Europeiska produktregler Ledstjärna: fri rörlighet på europeiska inre marknaden - Gemensamt (harmoniserat)

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:13) om ackreditering av organ som certifierar ledningssystem Ändring införd:

Läs mer

Guide till CE-märkning

Guide till CE-märkning Guide till CE-märkning Guiden hur gör man? - Två vägar till CE-märkning - Omfattas min produkt av en harmoniserad standard? 1. CE-märkning via harmoniserad standard 2. CE-märkning när harmoniserad standard

Läs mer

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket

Nya PED. Direktiv 2014/68/EU. Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Nya PED Direktiv 2014/68/EU Ny AFS kommer från Arbetsmiljöverket Varför? Rättvisare, säkrare, enklare - Produkter på marknaden som inte uppfyller kraven eller är farliga - Minskat förtroende - Ekonomisk

Läs mer

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen).

LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut À partir du 1er Juillet 2013 LE MARQUAGE CE SERA OBLIGATOIRE SUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION couverts par une norme européenne harmonisée (appelée norme hen). Svårt

Läs mer

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö

Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Leksaker och Barnartiklar Vilka regler gäller? Ska alla produkter vara CE märkta? Stina Johansson Per-Olov Sjöö Frågor som vi kan få.. Hur många leksaker och barnartiklar har Konsumentverket godkänt i

Läs mer

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen

10/1/2015. Varutillsyn seminarieserie 2015. Översikt. Definition. Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Varutillsyn seminarieserie 2015 Camilla Westlund, inspektör Kemikalieinspektionen Översikt Vad är en vara? Hur mycket information finns det för varor jämfört med bekämpningsmedel och kemiska produkter?

Läs mer

CE-märkning av personlig skyddsutrustning

CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning CE-märkning av personlig skyddsutrustning Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som tillverkar eller importerar personlig skyddsutrustning. Men

Läs mer

Byggproduktförordningen

Byggproduktförordningen Byggproduktförordningen Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning 120504 Sida 1 Krav på CE-märkning av byggprodukter 1 juli 2013 Krav på CE-märkning regleras i Byggproduktförordningen,

Läs mer

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg

Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? Kristina Sandberg Hållbart och långsiktigt kvalitetsarbete vad har hänt och vad kommer att behöva hända? World Quality Day, 12 november 2009 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef, Ledningssystem SIS, Swedish Standards

Läs mer

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning

Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning Det mesta du behöver veta om personlig skyddsutrustning 1 Vad är personlig skyddsutrustning? Personlig skyddsutrustning är ett begrepp som omfattar alla produkter som är gjorda för att bäras eller hållas

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2012:5 Boverkets föreskrifter om ändring av verkets föreskrifter och allmänna råd (2011:19) om typgodkännande och tillverkningskontroll; Utkom

Läs mer

CPR. 27 sep 2012 Annika Wessel

CPR. 27 sep 2012 Annika Wessel CPR 27 sep 2012 Annika Wessel Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG

Läs mer

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014

SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 SVENSK STANDARD SS-ISO/IEC 27001:2014 Fastställd/Approved: 2014-02-26 Publicerad/Published: 2014-02-27 Utgåva/Edition: 2 Språk/Language: svenska/swedish; engelska/english ICS: 01.140.30; 04.050; 33.040.40;

Läs mer

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se

RoHS-direktivet. Annika Varnäs. Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013. www.kemi.se RoHS-direktivet Annika Varnäs Svensk Elektronik Direktivsdag 31 maj 2013 Varför RoHS? Minska riskerna för människors hälsa och miljön genom att ersätta kvicksilver, kadmium, bly, krom VI, PBB och PBDE

Läs mer

CE-märkning och produktsäkerhet

CE-märkning och produktsäkerhet CE-märkning och produktsäkerhet Vad står CE-märket för? Att tillverkaren / importören försäkrar att varan överensstämmer med alla säkerhetskrav enligt direktiv med krav på CE-märkning. CE-märkningen står

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare: Kerstin Risshytt Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) samt allmänna råd om dessa föreskrifters tillämpning;

Läs mer

Lagar och regler om kemikalier

Lagar och regler om kemikalier Exempel från: Håll Sverige Rent Lagar och regler om kemikalier Låt eleverna läsa om lagar och regler kopplat till kemikalier, prata om texterna tillsammans, och avsluta med en frågesport. Läs och frågesporta

Läs mer

Byggproduktförordningen CPR. Annika Wessel

Byggproduktförordningen CPR. Annika Wessel Byggproduktförordningen CPR Annika Wessel 2013-02-21 Byggproduktförordningen 120504 Sida 2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring

Läs mer

1,000+ laboratories and offices. 3,000 auditors countries. 90,000 audits. Kemikaliekrav för varor praktiska tips för företag.

1,000+ laboratories and offices. 3,000 auditors countries. 90,000 audits. Kemikaliekrav för varor praktiska tips för företag. Kemikaliekrav för varor praktiska tips för företag Frukostseminarium arrangerat av Forum för kemikaliesmart handel Anna Forsgren Enhetschef Kemi, hälsa och miljö Mats Forkman Senior Chemical adviser 2016-09-14

Läs mer

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi.

Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från Swedac till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. Peter Strömbäck, Generaldirektör Borås 2015-05-21 Utveckling av livsmedelskontrollen - ett inspel från till regeringens arbete med att forma en livsmedelsstrategi. 1. Bakgrund och utgångspunker 1 är en

Läs mer

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se

MTEK Rönninge. Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEK Rönninge Lars-Gunnar Klang, MSc Tel: 0733-84 33 24 E-mail: lgk@mtek.se MTEKs Affärsidé Att erbjuda tjänster som resulterar i kostnadsreduceringar för kunden som därmed kan stå bättre rustad att möta

Läs mer

Medicinteknik & Mjukvara

Medicinteknik & Mjukvara DIPLOM Våra diplomutbildningar ger dig djupa och praktiskt inriktade kunskaper som kommer väl till pass i din yrkesmässiga vardag. Medicinteknik & Mjukvara Ny unik utbildning! Medicinteknik & Mjukvara

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Marknadskontroll. 2014-03-13 Sara Elfving

Marknadskontroll. 2014-03-13 Sara Elfving Marknadskontroll 2014-03-13 Sara Elfving Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska de byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och vara CE-märkta för att

Läs mer

Problemen känner du redan till.

Problemen känner du redan till. Problemen känner du redan till. Robert Harding Images / Masterfile / SCANPIX Så hur vore det om någon pratade lösningar istället? Det räcker med att slå upp en dagstidning för att inse att världen bara

Läs mer

Lansering Marknadstillträde

Lansering Marknadstillträde Intertek INFO #2 ETT INFORMATIONSBLAD FRÅN INTERTEK SEMKO AB. NUMMER 2 2013 TA GRÄDDFILEN TILL MARKNADEN Att tiden är kritisk i en lansering av en ny produkt vet alla. Trots det snubblar många på mållinjen

Läs mer

Elsäkerhetsverkets författningssamling

Elsäkerhetsverkets författningssamling Elsäkerhetsverkets författningssamling ISSN 1103-405X Utgivare Kim Reenaas Elsäkerhetsverkets föreskrifter om elektrisk utrustning ELSÄK-FS X Utkom från trycket den beslutade den [DD månad årtal]. Elsäkerhetsverket

Läs mer

Välkommen till seminarium om CE-märkning. 18 oktober Umeå

Välkommen till seminarium om CE-märkning. 18 oktober Umeå Välkommen till seminarium om CE-märkning 18 oktober Umeå Program 9.00 Allmän introduktion till byggproduktförordningen Hans-Olof Karlsson Hjorth Guide till CE-märkning Sara Elfving 10.00 Kaffe Frågestund

Läs mer

Kemikalier i varor. Verktyg och lösningar. Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting

Kemikalier i varor. Verktyg och lösningar. Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting Kemikalier i varor Verktyg och lösningar Stockholms Kemikalieforum den 11 april 2013 Tina Almström Branting Nya regler, gamla utmaningar Många olika regelverk, ibland för samma typer av varor (t.ex. elektriska

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering April 2012 Inledning Grattis till ert företags certifiering! Nu när ert företag har visat att ert ledningssystem uppfyller internationella

Läs mer

REACH och kemikalier i varor

REACH och kemikalier i varor REACH och kemikalier i varor En praktisk guide för dig som är tillverkare/importör, återförsäljare eller inköpare Lagstiftningen kring kemiska produkter och kemikalier i varor är omfattande och upplevs

Läs mer

Dags att CE-märka. bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1

Dags att CE-märka. bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1 Dags att CE-märka bärande konstruktioner i stål och aluminium EN 1090-1 1 Ett verktyg för CE-märkning Den här broschyren är ett verktyg för dig som arbetar med lastbärande konstruktioner i stål och aluminium.

Läs mer

Marknadskontroll av utrymningsbeslag

Marknadskontroll av utrymningsbeslag INFORMATION Datum 2015-10-29 Diarienummer 3091/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av panikutrymningsbeslag och nödutrymningsbeslag Marknadskontroll av utrymningsbeslag Allmänt om marknadskontroll

Läs mer

CE märkning av Räcken

CE märkning av Räcken CE märkning av Räcken Klas Johansson, SP SP (NB 0402) är ett av sju anmälda organ (NB) i Sverige inom CPD. SP är dagsläget anmält organ för över 120 henstd inom CPD. CE-märkning av Räcken (byggprodukter)

Läs mer

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2015/

Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2015/ Rättvisare, säkrare, enklare Nya regler för tryckbärande anordningar 2015/2016 1 Introduktion PED Sen den 30 maj 2002 har direktivet för tryckbärande anordningar (PED) varit obligatorisk i hela EU PED

Läs mer

Säkra maskiner. om regler för maskiner

Säkra maskiner. om regler för maskiner Säkra maskiner om regler för maskiner Varför har vi regler för maskiner? Regler behövs för att vi ska ha säkra maskiner som inte orsakar olyckor. För att kunna ha fri rörlighet på marknaden inom EU gäller

Läs mer

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen

Beslut om förbud enligt 12 radioutrustningslagen BESLUT 1(5) Birger Hägg Spektrumavdelningen 08-678 56 41 birger.hagg@pts.se Datum Vår referens Aktbilaga 2018-01-09 Dnr: 18-77 4 Polla Hadi, Thomsons väg 54, lgh 1701 213 72 Malmö Beslut om förbud enligt

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Kemikalieinspektionens författningssamling

Kemikalieinspektionens författningssamling Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937 Föreskrifter om ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2008:2) om kemiska produkter och biotekniska organismer; KIFS 2012:n Utkom

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Hållbara leverantörskedjor konkreta resultat eller fluffiga statements? Olle Blidholm. Sektionschef, WSP Environmental olle.blidholm@wspgroup.

Hållbara leverantörskedjor konkreta resultat eller fluffiga statements? Olle Blidholm. Sektionschef, WSP Environmental olle.blidholm@wspgroup. Hållbara leverantörskedjor konkreta resultat eller fluffiga statements? Olle Blidholm Sektionschef, WSP Environmental olle.blidholm@wspgroup.se Några aspekter av hållbara leverantörskedjor 1. Goda arbetsförhållanden

Läs mer

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning

Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Byggprodukter ett nytt område för CE-märkning Till dig som använder byggprodukter Vilka byggprodukter kan jag välja? Hur kan jag få reda på vad produkten har för egenskaper? Varför CEmärks byggprodukter?

Läs mer

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC

Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC KONSEKVENSUTREDNING 1 (11) Martin Gustafsson Avdelningen för produkter 010-168 05 27 2015-10-16 15EV733 Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter som implementerar direktiv 2014/30/EMC Elsäkerhetsverket

Läs mer

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket

Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket Är leksaken säker? Konsumentverket, Kemikalieinspektionen och Elsäkerhetsverket En god start och mer vägledning Detta material är tänkt som ett stöd för dig när du kontrollerar om de leksaker du planerar

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus

Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus december 2013 Från kravefterlevnad till CSR som affärsstrategi IKEA i fokus Av Anna Kiefer Det började med att uppfylla krav och uppförandekod och genom åren har det omvandlats till själva grunden för

Läs mer

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering

Certifiering för framgång. Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Certifiering för framgång Stärk ert varumärke - Marknadsför er certifiering Inledning När ert företag har visat att ledningssystem uppfyller internationella standarder vinner ett företag mycket på att

Läs mer

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna!

REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Ordning och reda på kemikalierna! REACH Kort information för vattenverk om skyldigheter enligt Reach samt råd om vad man bör göra Vattenverk som tillverkar desinfektionsmedel kan beröras av registrering enligt Reach. Men om tillverkning

Läs mer

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan

FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17. WSP Natlikan FAKTABLAD Skillnader i klassificering och märkning enligt CLP förordningen och KIFS 2005:7 2013-04-17 WSP Natlikan Om WSP Natlikan Lösningar för ett resultatinriktat hållbarhetsarbete WSP Natlikan har

Läs mer

Marknadskontroll av solglasögon

Marknadskontroll av solglasögon RAPPORT 1999:4 Marknadskontroll av solglasögon Innehåll Sida Sammanfattning 5 Bakgrund 7 Säkerhetskrav för solglasögon 7 Lagen om personlig skyddsutrustning, PSU och CE-märket ( ) 7 Produktsäkerhetslagen

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna råd om ackreditering

Läs mer

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009

Nytt europeiskt regelverk för växtskydd. Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Nytt europeiskt regelverk för växtskydd Hans Hagenvall Svenskt Växtskydd Februari 2009 Som man sår får man skörda Rotdödare Men det är inte hela sanningen Stråknäckare Ogräs Det behövs också växtskydd

Läs mer

Construct Products Regulation (CPR) DECLARATION OF PERFORMANCE. 8 oktober 2012 Reykjavik

Construct Products Regulation (CPR) DECLARATION OF PERFORMANCE. 8 oktober 2012 Reykjavik Construct Products Regulation (CPR) DECLARATION OF PERFORMANCE 8 oktober 2012 Reykjavik Construct Products Regulation Vad är CPR? Vilka byggprodukter omfattas? Prestandadeklaration och CE-märkning 120504

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Aktuella frågor om kemikalier inom EU

Aktuella frågor om kemikalier inom EU Aktuella frågor om kemikalier inom EU Anne Marie Vass 2015 02 20 Fokus i Sverige och EU Giftfri miljö Giftfri vardag Nationell lagstiftning Cirkulär ekonomi REFIT Program för enklare och billigare EU lagstiftning

Läs mer

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10

CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 CE-märkning räcker inte! SIS Seminarium 2010-11-10 Vad innebär CE-märkningen? CE-märkningen betyder att tillverkaren eller representant inom EES garanterar att produkten uppfyller kraven i relevanta produktdirektiv.

Läs mer

Helena Christensen MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER

Helena Christensen MILJÖKRAV LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER MILJÖKRAV FÖR DIREKTA LEVERANTÖRER Godkänd av Approved by Helena Christensen Tjst Dept. KV teknisk grund 2013-04-11 1 (6) ÄNDRINGSFöRTECKNING RECORD OF CHANGES Ändring nummer Revision No. ÄB-nr Rev requisition

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ

SIGILL BIODLING. Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ SIGILL BIODLING VERSION 2015:2 GILTIG FRÅN 2015-04-01 SIGILL BIODLING Certifieringssystem för kvalitetssäkrad produktion av honung. LIVSMEDELSSÄKERHET DJUROMSORG MILJÖ Copyright/Upphovsrätten till denna

Läs mer

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö

Leksakers säkerhet. Per-Olov Sjöö Leksakers säkerhet Per-Olov Sjöö Ny lagstiftning om leksakers säkerhet och genomförandet av direktiv 2009/48/EG Vägledning om tillämpningen av direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet: - Förklarande vägledning

Läs mer

Ett sekel av standarder

Ett sekel av standarder Ett sekel av standarder SIS har i snart 100 år varit en av världens främsta standardiseringsorganisationer som bidragit till samhällsnytta och hjälpt många svenska företag till global export genom att

Läs mer

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning

Förbud att sälja radioutrustning m.m. enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning BESLUT 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2008-07-01 Dnr: 08-8152 2 Spektrummarknadsavdelningen Carina Horvath 08-678 56 85 carina.horvath@pts.se Axcom AB Box 50 164 94 KISTA Saken Förbud att sälja radioutrustning

Läs mer

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson

Kemikalier i varor. Bakgrund och regelnyheter 2013. Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Kemikalier i varor Bakgrund och regelnyheter 2013 Malmö den 20 november 2013 Emil Jansson Om Goodpoint Vi har arbetat med hållbarhetsfrågor sedan 1981. Vi är 20 medarbetare med bred och djup kompetens

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2011D0008 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 21 juni 2011 om

Läs mer

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat

EIO Q. Ledningssystem. Leder till bättre resultat EIO Q Ledningssystem Leder till bättre resultat Nöjda kunder Gör rätt från början Nöjda medarbetare 2 EIO Q leder till bättre resultat Installatörsföretagen erbjuder EIOs medlemmar att utveckla verksamheten

Läs mer

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2013-12-09 Sara Elfving

Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter. 2013-12-09 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning av byggprodukter 2013-12-09 Sara Elfving Byggproduktförordningen och CE-märkning Byggproduktförordningen CPR Sedan 1 juli 2013 ska byggprodukter vara märkta för

Läs mer

Konsekvensutredning Implementering av det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU i svensk lagstiftning

Konsekvensutredning Implementering av det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU i svensk lagstiftning KONSEKVENSUTREDNING 1 (14) Joca Kostic Avdelningen för produkter 010-168 05 24 2015-10-14 Dnr 15EV905 Konsekvensutredning Implementering av det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU i svensk lagstiftning 1 Beskrivning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om leksakers säkerhet; SFS 2011:579 Utkom från trycket den 10 juni 2011 utfärdad den 26 maj 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter Ändring införd: t.o.m.

Läs mer

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK

Swedish Medtechs affärskod. antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK antagen vid Swedish Medtechs årsmöte 14 maj 2014 BRANSCHORGANISATIONEN FÖR MEDICINTEKNIK Om Swedish Medtech Swedish Medtech är branschorganisationen för de medicintekniska företagen i Sverige. Swedish

Läs mer