VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION SV. Bygg Automotive Industri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri"

Transkript

1 VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles Bygg Automotive Industri

2 Den här tekniska informationen är skriven för dig som projekterar eller installerar vattenburen golvvärme. Systemgarantier 5 miljoner 5 år Visserligen är RAUTHERM golvvärme ett ovanligt lättinstallerat system, men ta dig ändå tid att gå igenom de olika avsnitten om projektering, reglering etc. Ett korrekt installerat system med rätt flöde, rätt tryck och rätt reglering är en förutsättning för att ge rätt komfort till lägsta möjliga energiåtgång. REHAU:s vattenburna golvvärmesystem kan anslutas till alla förekommande värmekällor tack vare den låga tilloppstemperaturen. Från ved, pellets och torv till el och solvärme. I kombination med värmepumpar och ackumulatorer ger den låga temperaturen till och med bättre verkningsgrad än andra system. RAUTHERM golvärmesystem omfattar flera hundra detaljer för installation i, på och med alla typer av golv. Det är ett av Europas mest installerade en trygghet för dig och dina kunder. På våra golvvärmerör och kopplingar lämnar vi dessutom 5 år och 5 miljoner kronor i systemgaranti. Har du frågor eller vill ha mer information? Tveka inte att kontakta oss på REHAU. Vi är till för dig och hjälper gärna till. Tekniska data, artikel- och RSK-nummer m.m. finns i en separat Sortimentförteckning ( SV). REHAU förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelanden. Vår användningstekniska rådgivning, baserad på kunskaper och erfarenheter, får anses som vägledande. Arbetsförhållanden och andra faktorer utanför vår påverkan, utesluter alla anspråk med anledning av våra angivelser. Vi rekommenderar därför att noga undersöka om produkten är lämplig för det avsedda användningsområdet. Användning och bearbetning av produkterna sker utanför vår kontroll. Vårt garantiåtagande hänför sig till oförändrad kvalitet på våra produkter enligt vår specifikation och våra leveransbestämmelser. Detta dokument är upphovsrättsskyddat. Därigenom uppkomna rättigheter förbehålles, i synnerhet vad gäller översättning, eftertryck, kopiering, radiering, återgivning på fotomekaniskt eller liknande sätt, samt lagring i ordbehandlingsprogram. 2

3 1. Golvvärme oöverträffad komfort och ekonomi Jämn och låg yttemperatur Varmt vid fötterna, svalare runt huvudet Den idealiska temperaturfördelningen Oöverträffad driftekonomi. Oöverträffad reglering Välj den värmekälla som passar dig eller din kund REHAU golvvärme på alla golv, i alla byggnader Finns där utan att synas och ta plats Extra intressant för värmeåtervinning Utmärkt överallt där det är högt i tak REHAU golvvärme i nya hus Alla typer av golvmaterial och bjälklag Undvik golvmaterial med goda isoleregenskaper RAUTHERM PEX-rör för golvvärmesystem Bara för golvvärme. Inte tappvatten Materialet i RAUTHERM PEX-rör Syrediffusionsspärren Livslängd enligt den beprövade extrapolationsmetoden Resultatet av mätningar Betryggande marginal Provningar och kontroller Skydda mot UV-strålning Golvvärme i betong REHAU PEX-rör kan monteras på tre olika sätt Platta på mark Fribärande platsgjutet bjälklag Ytbeläggning på betong Avstånd mellan rör Slingdragning Systemskivan Varionova Golvvärme i träbjälklag och uppreglade golv PEX-rör dimension 20 2,0 ska användas Läggning av värmeplåtar Slingdragning REHAU systemskiva TS Läggning av systemskiva TS Ytbeläggning Markvärme Förläggning av markvärme Vid asfaltytor Vid plattbelagda ytor Vid betongytor Vid gräsytor REHAU:s fördelare till golvvärmeslingor Rehau Golvvärmefördelare i mässing Beskrivning av REHAU fördelare Fördelarsegmenten Enkel montering av fördelarsegment Anslutning mot värmesystemet Minimalt behov av injustering Så här justerar du REHAU fördelarskåp Montering av fördelarskåp Reglerutrustning Elektrisk anslutning Montering av termostat och ställdon Trådlösa termostater Nattsänkning Reglering av varje rum ett måste REHAU kopplingsbox med inbyggd transformator Shuntgrupper för golvvärmesystem REHAU:s shuntgrupper Värmebehov flöde REHAU golvvärmeshunt Reglerutrustning för golvvärmeshuntar Projekteringsanvisningar Några grundprinciper Projektering av slingor Allmänna projekteringsanvisningar Värmebehov, temperaturfall, flöde och tryckhöjning REHAU:s systemlösningar Golvvärme i villor Golvvärme i större lokaler Differenstrycksreglering (injustering) Luftning Golvvärme kombinerad med radiatorvärme Rätt tilloppstemperatur Montageinstruktioner REHAU:s PEX-rör RAUTHERM REHAU fästprofil Montering av fästprofilen REHAU bockfixtur Anslutning till fördelare Golvvärme i betong REHAU värmeplåt i träbjälklag REHAU värmeplåt för glespanel REHAU systemskiva Varionova REHAU systemskiva TS Uttorkning av byggfukt ur platta på mark eller bjälklag Omvänd fuktvandring i platta på mark eller bjälklag REHAU fogteknik Tätiett Fördelar med REHAU Tätiett Igångkörning, drift och underhåll Påfyllning Luftning Provtryckning Förprovning Huvudprovning Injustering Påsläppning av värme i betong Påsläppning av värme i trägolv Drift och underhåll Inställning av tilloppstemperatur Reglering av värme Felkällor Felsökning För kallt i ett rum För varmt i ett rum Rumsautomatiken fungerar inte Problem efter långa uppehåll Verktyg och skarvning av rör Inga lösa delar, inga o-ringar Ett enda skjutverktyg

4 1 Golvvärme oöverträffad komfort och ekonomi. Värme från golv har alltid upplevts som behaglig. Vattenburen golvvärme är också överlägsen andra värmesystem tack vare litet värmebehov och enkel reglerteknik tillsammans med en närmast idealisk temperaturprofil. REHAU golvvärmesystem utnyttjar hela golvytan för att tillföra rummet värme. Det ökar komforten och kräver låg tilloppstemperatur också när det är riktigt kallt ute. Den låga tilloppstemperaturen innebär att du kan ansluta ett golvvärmesystem från REHAU till alla typer av värmekällor: ved, sol, pellets, värmepumpar etc. 1.1 Jämn och låg yttemperatur. Golvvärme ger strålning från hela golvytan. Den jämna yttemperaturen är viktig för komforten du upplever samma temperatur var du än placerar fötterna på golvet. Andra värmesystem ger ofta en ensidig strålning som ofta upplevs som obehaglig värme, speciellt vid högre yttemperatur. Strålningen från golvet värmer också omgivande tak och väggar, vilket bidrar till högre komfort. Ju mindre skillnad det är mellan de omgivande ytornas temperaturer, desto behagligare upplevs nämligen värmen. 1.2 Varmt vid fötterna, svalare runt huvudet. Det krävs endast C på golvytan för att hålla 20 C i ett rum vid låga utetemperaturer. Den låga yttemperaturen innebär att temperaturen i höjdled i rummet är densamma på alla nivåer. Detta gäller även i mycket höga rum. De flesta andra värmesystem ger högre temperaturer högre upp i rummet. Eftersom vi människor trivs bättre med lägre temperatur runt huvudet och varmare vid fötterna, ger andra värmesystem därför en felaktig temperaturprofil och bidrar till att förstärka problem med kallras från fönster. Kallras innebär att luft kyls ned av en kall fönsteryta och rinner ner mot golvet. 1.3 Den idealiska temperaturfördelningen. Ett sätt att uttrycka temperaturfördelningen är s.k. temperaturprofiler som fås genom att mäta rumstemperaturen i bestämda horisontella och vertikala rumsnivåer. Profilernas utformning hänger samman med typ av värmesystem, läge, storlek och temperatur på den värmeavgivande ytan, utomhustemperatur, fönstrens utformning och avstånd från mätningspunkt till fönster. REHAU:s vattenburna golvvärmesystem kan anslutas till alla förekommande värmekällor tack vare den låga tilloppstemperaturen. Från ved, pellets och torv till solvärme samt värmepumpar. 4

5 1.4 Oöverträffad driftekonomi. Oöverträffad reglering. Den gynnsamma temperaturprofilen gör att REHAU golvvärmesystem kan hålla rumstemperaturen cirka 1,5 2 C lägre än med andra värmesystem. Den låga tilloppstemperaturen förbättrar dessutom verkningsgraden genom lägre förluster. Inte enbart för värmekällan, utan för hela distributionssystemet. I REHAU golvvärmesystem ingår också utrustning som reglerar temperaturen i varje rum och ger en jämn och konstant temperatur. Den stänger av värmetillförseln när värmebehovet avtar och kan på så vis utnyttja värmetillskott från andra värmekällor som till exempel sol, interna värmekällor och människor. Rumsreglerutrustningen bidrar inte bara till lägre uppvärmningskostnader. Den är också viktig för bästa komfort. (Läs gärna mer om reglering på sidan ) 1.5 Välj den värmekälla som passar dig eller din kund. REHAU vattenburna golvvärmesystem kan anslutas till alla förekommande värmekällor tack vare den låga tilloppstemperaturen. Från ved, pellets och torv till värmepumpar och solvärme. I kombination med värmepumpar och ackumulatorer ger den låga temperaturen till och med bättre verkningsgrad än andra system. REHAU golvvärmesystem är en säker och trygg investering med tanke på att framtida energipriser kommer att variera för olika värmeslag. 2,7 m 2,7 m 1,7 m 0,1 m C Diagrammet visar temeraturprofilen för radiatorvärme. Värmespridningen Radiatorheizung från radiatorer skiljer sig en hel del från den idealiska temperaturprofilen. 2,7 m 1,7 m 1,7 m 0,1 m C Det här diagrammet visar temperaturprofilen för ett golvärmesystem från Fußbodenheizung REHAU. Golvvärmen är så nära du kan komma den idealiska temperaturprofilen till höger. 0,1 m C Den idealiska temperaturprofilen för komfort inomhus: varma Ideale fötter, Wärmeverteilung kallt huvud. 5

6 2 REHAU golvvärme på alla golv, i alla byggnader. Golvvärmens överlägsna komfort gör att användningsområdena i princip är obegränsade. Självklart är golvvärmen ett utmärkt alternativ överallt där människor vistas under längre tid: bostäder, kontor och andra arbetslokaler. Men den låga tilloppstemperaturen gör den också extra intressant vid alla typer av värmeåtervinning och för större lokaler med högt i tak. 2.1 Finns där utan att synas och ta plats. REHAU Golvvärme syns inte i de rum den värmer. Den bara finns där. Inlagd i golvet sprider den sin sköna värme utan att göra väsen av sig. Du kan möblera hur du vill, alla väggar är fria. 2.2 Extra intressant för värmeåtervinning. Den låga tilloppstemperaturen som krävs för golvvärme gör den extra intressant vid alla typer av värmeåtervinning. Det kan gälla återvinning från kyl- och frysanläggningar i en livsmedelsbutik eller från en industriprocess, till exempel en tryckluftskompressor. 2.3 Utmärkt överallt där det är högt i tak. Den stora, varma ytan med låg temperatur, som innebär att lufttemperaturen inte blir högre närmast taket, gör golvvärmen intressant i alla rum även med högt till tak; industrilokaler, terminaler, hangarer, fabriker, lager, kyrkor, idrottshallar, osv. Och där kraven på komfort är extra höga är golvvärme det bästa alternativet: Omklädningsrum, sim- och sporthallar eller olika typer av vårdlokaler, förskolor och åldringsvård. Golvvärmen passar även att läggas i publika och offentliga lokaler: från restauranger till post- och banklokaler. 2.4 REHAU golvvärme i nya hus. När ett nytt hus ska byggas finns alla möjligheter att påverka golvets konstruktion så att det passar för den typ av golvbeläggning och golvvärme man önskar. Golvvärmerören från REHAU är PEX-rör som kan gjutas in direkt i betong eller platta på mark eller monteras i fribärande bjälklag. OBS, isolering under rören, även om det är samma temperatur på båda sidor om bjälklaget. Träbjälklag är en vanlig konstruktion framför allt i småhus. Där finns REHAU värmeplåt som inte inkräktar på bygghöjden. Plåten finns i två varianter: för läggning mellan bjälkarna, c/c 600 mm, alternativt glespanel c/c 300 mm. 2.5 Alla typer av golvmaterial och bjälklag. REHAU golvvärmesystem passar ihop med de flesta golvmaterial: Plast- och linoleummattor, spånskivor, trä- och laminatgolv. Trä- och laminatgolv måste vara ordentligt torkade innan de läggs på och golvvärmen bör ha körts en tid innan ytskiktet läggs på en spånskiva. Träbjälklag kan ersättas med ett bjälklag av lättklinker/lättbetong. Då gjuts rören in, med de fördelar det ger och golvet är helt okänsligt för fukt. Kakel-, klinker- och stengolv är enklast att lägga på ett betonggolv, men kan också läggas på en konstruktion med REHAU värmeplåt. 2.6 Undvik golvmaterial med goda isoleregenskaper. Ytbeläggningen på betong, spånskiva eller parkett på REHAU värmeplåt försämrar värmeöverföringen till rumsluften och måste kompenseras genom högre tilloppstemperatur. Material med goda isoleregenskaper, som kork, heltäckande mattor, trä och liknande bör undvikas eller väljas med så klena dimensioner som möjligt för att funktionen inte ska äventyras. Polystyrenduk som levereras med parkettgolv bör undvikas då denna har en mycket god isolerförmåga, istället bör lumppapp väljas. Golvärme passar utmärkt i stora lokaler med högt i tak, till exempel idrottshallar. 6

7 3 RAUTHERM PEX-rör för golvvärmesystem. PEX-rören i REHAU:s golvvärmesystem känner du igen på den röda färgen. De heter RAUTHERM S där S står för syrediffusionsspärr eftersom rören används för golvvärmesystem. PEX-rörledningar till värmesystem ska följa normen DIN Det innebär att rören ska ha en livslängd av minst 50 år vid ett trycktemperaturförhållande av 3 bar och 70 C. REHAU:s PEX-rör klarar 6 bar och 90 C vid en livslängd av 50 år. 3.3 Syrediffusionsspärren. Syrediffusionsspärren läggs utanpå PEX-röret direkt vid tillverkningen. Den består av etylenvinylalkohol (EVAL). EVAL är den plast som effektivast bromsar gastransporten. RAUTHERM överträffar med god marginal kraven på syretäthet enligt DIN Ett limskikt mellan PEX-röret och EVAL-skiktet ger en fast vidhäftning. Det vattenolösliga EVAL-skiktet klarar nötning och övriga miljöproblem som kan uppstå på en byggarbetsplats. REHAU:s golvvärmerör känner du igen på den röda färgen. 3.1 Bara för golvvärme. Inte tappvatten. REHAU PEX-rör för värmesystem ska inte användas till tappvatteninstallationer. För detta ändamål finns speciella PEX-rör som ingår i ett system som heter Rautitan. De är avsedda för det högre tryck som gäller i tappvatteninstallationer. Dessutom är rördelarna i Rautitan för tappvatten utförda av avzinkningshärdigt material. I RAUTHERM-systemet är rördelarna tillverkade av förzinkad mässing. 3.2 Materialet i RAUTHERM PEX-rör. PEX-rören i RAUTHERM-systemet för golvvärme är baserat på det sedan snart fyrtio år kända och beprövade röret av högtrycksförnätad polyeten. Förnätningen sker vid hög temperatur med hjälp av peroxider. Vid förnätningen binds polyetenmolekylerna ihop till ett tredimensionellt nätverk, vilket ytterligare förbättrar polyetenens redan goda egenskaper. Detta gäller speciellt för temperatur- och tryckhållfasthet, slagseghet vid kyla och brotthållfasthet. Täthet enligt DIN ,93 g/cm² Elastighetsmodul enligt DIN ca 600 N/mm² Slagseghet vid 20 C ej brott vid 20 C ej brott Längdutvidgningskoefficient vid 20 C 1, K-1 vid 100 C 2, K-1 Värmeledningstal 0,35 W/mK Syrepermeabilitet vid 40 C 0,1 mg/l d Ytråhetstal 0,007 mm 3.4 Livslängd enligt den beprövade extrapolationsmetoden. Hos polymera material som utsätts för mekanisk belastning måste krypningen beaktas. Med krypning menas att deformation och hållfasthet är beroende av temperatur och belastningstid. För att hitta de tillåtna påkänningarna för en långtidsbelastning är det nödvändigt att undersöka det mekaniska uppförandet under lång tid och vid olika temperaturer. Det gäller även för rör med en inre belastning i form av ett högt tryck. Baserat på trettio års erfarenhet, i laboratorium och på byggarbetsplatser en mängd försök och omfattande provningar av rör gjorda av högtrycksförnätad polyeten, har de nödvändiga egenskaperna utvecklats. För att få värden som sträcker sig längre än mättiden, används den sedan mer än 50 år beprövade extrapolationsmetoden. I korthet går metoden ut på att utsätta och mäta rören med höga temperaturer. 7

8 3.5 Resultatet av mätningar. Resultaten av otaliga försök med inre tryck- och långtidshållfasthet visas i diagrammet. För att diagrammet ska gälla för samtliga rördimensioner anges inte det inre trycket utan spänning i rörväggen. Sambandet mellan inre tryck och väggspänning kan beräknas med den s.k. Kesselformeln: δ v = p (D s) 2 s δ v = spänning i rörvägg, N/mm² p = inre tryck, bar D = rörets yttre diameter, mm s = rörets väggtjocklek, mm krävs en säkerhetsfaktor på 2,5 vid den aktuella temperaturen. Marginalen är betryggande. Tryck- och temperaturbegränsning max arbetstryck 6 bar vid 90 C kontinuerligt, 110 C korttidsbelastning. 3.7 Provningar och kontroller. REHAU PEX-rör utsätts för en mycket noggrann kontroll och provning under hela tillverkningsprocessen; från leverans av råvaran, till utleverans av färdigt rör. Först sker kontrollen av REHAU:s egen kontrolloch laboratoriepersonal och sedan av ett fristående kontrollföretag som kontrollerar REHAU:s kontroll och dessutom utför egna kontroller av råmaterial och färdiga rör. 3.8 Skydda mot UV-strålning. Långvarig UV-strålning (dagsljus) försämrar långtidshållfastheten. Skydda därför röret mot dagsljus genom att bygga in eller isolera rören. 3.9 Matningsledning. Matningsledning mellan värmeenhet och fördelare kan med fördel installeras med REHAU PEX-rör. Är flödet för stort för dimension 20 mm finns REHAU Rautitanrör med diffusionsspärr i dimensioner upp till 63 mm. Alla rör och rördelar finns väl dokumenterade i en separat sortimentförteckning ( SV). REHAU:s fogsystem Tätiett innehåller alla nödvändiga rördelar. Isolera matningsledningarna så att temperaturfallet inte blir för stort fram till rördelarna. Diagrammet visar resultatet av mätningar på REHAU PEX-rör. Väggspänningen anges på Y-axeln och belastningstiden på X-axeln, båda i logaritmisk skala. Kurvorna visar minivärden och de enskilda mätvärdena ligger ovanför kurvorna. Upp till 95 C finns avlästa värden för mer än timmar utan några tecken på avböjning av kurvan. Icke förnätad polyeten hade gett knäckta kurvor. Diagrammet visar att en väggspänning efter 50 år vid 70 C blir 5,55 N/mm². Överfört till ett REHAU PEX-rör 17 2 mm motsvarar detta värde ett inre tryck på 14,6 bar. 3.6 Betryggande marginal. Enligt exemplet i diagrammet ovan utgör rörets tryckhållfasthet efter 50 års drift vid 70 C, 4,9 gånger det maximala drifttrycket enligt DIN 4726 som är 3 bar. Säkerhetsfaktorn är alltså 4,9! Enligt DIN 4726 PEX-rör i RAUTHERM-systemet utmärker sig genom följande egenskaper: Utmärkt långtidshållfasthet även vid högre temperaturer, upp till 110 C. Sprickor på grund av spänning uppstår inte. Formstabilt. Optimalt förhållande mellan flexibilitet och tryckbelastningsförmåga. Utmärkt åldringsbeständighet för värme. Mycket god slagseghet ner till 50 C. God härdighet mot nötning och repor. Inga skador på rörmaterialet om det knäcks vid bockning. Termiskt minne. Utmärkt kemikaliebeständighet. Syrespärr enligt DIN 4726 tack vare ett spärrskikt av etylenvinylalkohol (EVAL). Stabilt vid hög temperatur. Åldringsbeständigt. Minimal ljudöverföring. Små tryckförluster. Korrosionsbeständigt. Fritt från tungmetalljoner. Inga invändiga beläggningar ens efter många års drift. 8

9 25 x 2,3 mm 32 x 4,4 mm 32 x 2,9 mm 40 x 5,5 mm 50 x 6,9 mm 63 x 8,7 mm 0,5 m/s 0,4 m/s 0,8 m/s 0,7 m/s 0,6 m/s 1,1 m/s 1,0 m/s 0,9 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 1,5 m/s 1,3 m/s RAUTHERM S rör Universalrör RAUTITAN flex 25 x 3,5 mm 20 x 2,00 mm 0,3 m/s 20 x 2,8 mm 0,2 m/s 17 x 2,0 mm 14 x 1,5 mm 16 x 2,2 mm 0,1 m/s 10 1,1 mm 12 2,0 mm Vattentemperatur: 40 C 0,01 0,10 1,00 10,00 l/s Tryckförlustdiagram för REHAU:s PEX-rör RAUTHERM. Tryckförlust: Pa/m 9

10 4 Golvvärme i betong. REHAU:s PEX-rör ingjutna i betong gör sten- och betonggolv behagligt varma. Om golvet är en platta på mark med isolering under eller en överbetong lagd på ett lager isolering ovanpå en bärande konstruktion spelar ingen roll. Med REHAU golvvärme i betong får du andra fördelar redan vid installationen. Det går snabbt att lägga ut och fästa de smidiga PEX-rören. Och så fort betongen är på plats, kan värmen släppas på och du får en mycket snabb uttorkning. Samtidigt har byggnaden hållits varm på ett enkelt sätt under installationstiden. 4.1 REHAU PEX-rör kan monteras på tre olika sätt: 1. Med fästprofill där röret trycks fast. Fästprofilen monteras på underliggande isolering med fästspikar. 2. Med buntband direkt mot armeringsjärnen. 3. Med REHAU systemskiva Varionova (noppenplatta) vid pågjutning med överbetong. 4.2 Platta på mark. Konstruktionen byggs upp på vanligt sätt med dränerande och kapillärbrytande lager, isolering, armering och betong enligt gällande bestämmelser. Isolertjockleken bör vara mm. Expanderad polystyren (EPS) är att föredra som isolermaterial. Finns risk för omvänd fuktvandring ska hela plattan under huset isoleras. Omvänd fuktvandring fås när kombinationen temperatur och relativt ångtryck under plattan ger ett högre ångtryck än det som råder över plattan. Detta kan ske om plattan värmts upp och därmed även marken under och man därefter stänger av värmen i plattan. REHAU PEX-rör bör ligga minst 50 mm under färdig golvyta vid en Montering i betong på tre olika sätt 1. Fästprofilen underlättar montering i betong. 2. Du kan också fästa RAUTHERM PEX-rör direkt med buntband mot armeringsjärn. 3. Systemskivan Varionova används då extra isolering krävs på befintliga betonggolv och vid s.k. övergjutning. 10

11 delning mellan rören på mm. Rören bör inte heller ligga mer än 150 mm under färdigt golv. Ligger rören närmare ytan än 50 mm blir komforten sämre på grund av ojämn yttemperatur. Dessutom ökar risken för skador på rören genom spikning eller borrning. Vid läggning där högre belastningar förekommer, till exempel garage, verkstäder eller liknande bör du göra en hållfasthetsberäkning för att vara säker på tillräckligt läggningsdjup. 4.3 Fribärande platsgjutet bjälklag. Läggs REHAU PEX-rör i ett bjälklag med lägre temperatur på undersidan, måste en normal värmeisolering ske. Är bjälklaget lägenhetsskiljande, d.v.s. har samma temperatur på båda sidor, måste även här till en isolering för att begränsa värmeavgivningen nedåt. Annars uppstår svårigheter att reglera rumstemperaturen i underliggande rum (rummen får både tak- och golvvärme men kan endast reglera golvvärmen). Bjälklagselement av lättklinker/lättbetong är en lösning. Då ersätter bjälklagselementet betongvalvet och REHAU PEX-rör läggs ut direkt på bjälklagselementet och gjuts in i en självnivellerande överbetong. En annan lösning är att montera en isolering under rören för att undvika takvärme. Isolertjockleken ska i dessa fall beräknas och är beroende på rumstemperaturer, värmeförlust, golvbeläggning och var i plattan rören är placerade. Bjälklagselementet kan även användas istället för träbjälklag i torpargrund, ovanpå källare/sluttningsvåning, eller som lägenhetsskiljande bjälklag i mindre flerfamiljshus med trästomme. 4.4 Ytbeläggning på betong. Betongen kan förses med alla typer av beläggning, målning, plast-, linoleum-, heltäckningsmattor, parkett, sten, klinker, marmor osv. Tänk bara på att: Mer isolerande materiel (till exempel parkett och heltäckande mattor) medför krav på högre tilloppstemperatur men fungerar i övrigt tillfredsställande. Golvvärmen ska vara avstängd vid läggning av träbaserade material, spånskiva, parkett som limmas i spånten. Betongen ska vara torkad med golvvärmeanläggningen innan ytbeläggningen läggs på. Värmeavgivning och ungefärlig tilloppstemperatur för REHAU golvvärme i betong. Med hjälp av tabellen kan du ta fram nödvändig tilloppstemperatur för olika underlag. Börja med att välja önskad effekt per m² och rumstemperatur i diagrammet. Gå sedan till vänster och välj ytbeläggning och tjocklek. Sist av allt behöver du korrigera för vald rördelning (tabellen längst ned till vänster). 11

12 4.5 Avstånd mellan rör. Vid ett minsta avstånd på 50 mm från överkant rör till färdigt golv, ger ett avstånd mellan rören på mm en jämn yttemperatur och därmed hög komfort. Vid större läggningsdjup, eller där kraven på komfort är mindre, kan du använda större avstånd mellan rören. 4.6 Slingdragning. Dagens byggnader är så välisolerade, att värmebehovet utan vidare täcks med slingorna jämnt fördelade över golvytan. Värmen sprids likformigt från PEX-rören som inte ska ligga närmare ytter-/mellanvägg än halva avståndet mellan slingorna. Med den reglerform som ingår i REHAU golvvärmesystem on/off, finns det ingen anledning att lägga tilloppet till slingan längs yttervägg, eftersom hela slingan fylls med vatten av samma temperatur. 4.7 Systemskivan Varionova. Systemskivan Varionova används när det krävs extra isolering på befintliga betonggolv och vid s.k. övergjutning. Skivorna ska täcka hela golvet och kantisolering med folie ska läggas ut runt hela rummet. Plastfolien viks ner efter att golvvärmerören lagts ut. Läggning av rör sker på samma sätt som vid annan ingjutning i betong. Varionovasystemet består av plattor, kantisolering med plastfolie. REHAU systemskiva Varionova ska endast användas vid golv avsedda för bostäder och liknande utrymmen. Enkelslinga. REHAU:s PEX-rör lagd som snäckmönster, med jämn delning över hela golvet. Enkelslinga med förstärkt värmezon. Snäckmönster. Dubbelslinga med integrerad förstärkt värmezon. Snäckmönster med förstärkt värmezon. Dubbelslinga med förstärkt värmezon först i slingan. 12

13 5 Golvvärme i träbjälklag och uppreglade golv. Träbjälklag används ofta framför allt i småhus och som golvmaterial används spånskiva eller parkett. För att få en jämn yttemperatur och hög komfort, krävs att värmen sprids på ett effektivt sätt över hela golvytan. REHAU värmeplåt fyller denna funktion och fungerar också som hållare för rören. 5.1 PEX-rör dimension 20 2,0 ska användas REHAU värmeplåt finns i två utföranden: 1. För läggning på träbjälklag c/c 600 mm 2. Läggning på glespanel c/c 300 mm. Värmeplåtarna påverkar heller inte rumshöjden, vilket medför att det utan problem går att bestämma sig för golvvärme i ett mycket sent skede. 5.2 Läggning av värmeplåtar. Antalet plåtar ska inte anpassas efter värmebehovet i rummen, utan så stort utrymme som möjligt ska täckas med plåtar. Det ger jämnare yttemperatur på golvet, vilket ger högre komfort och kräver lägre tilloppstemperatur. Reglerutrustningen sköter regleringen av värmetillförseln. REHAU värmeplåtar läggs på bjälkarna eller glespanelen och fästs på en sida med ett par spikar. Plåtarna läggs med cirka 50 mm mellanrum i rörens längdriktning. Sedan ett fack fyllts med plåtar, rullas REHAU PEX-rören ut och plåten lyfts samtidigt som rören trycks ned i plåtens spår. 5.3 Slingdragning. REHAU PEX-rör läggs med enkel förläggning. Det är smidigast och ger med reglersystemet en fullgod funktion. Mot inner- och ytterväggar ska rören vända mm från väggliv. Det betyder att REHAU värmeplåt slutar cirka 300 mm från väggen och att golvets yttemperatur inte blir så hög intill väggarna. Detta förhållande påverkar inte komforten (ingen vistas så nära vägg). Mot yttervägg bidrar den lägre temperaturen till mindre värmeförluster. Korsning av bjälkarna sker via ett minst 20 mm djupt spår. Används lättbalkar, måste som regel glespanel minimum 20 mm läkt läggas ovanpå, eftersom inga ingrepp normalt får göras i lättbalken. Systemskiva TS: mm. Fördelningslamell: mm. Värmefördelningsplåt: mm. Fyra stycken lameller per systemskiva. Två släta plåtar. Rehau värmeplåt i träbjälklag c/c 600 mm med stagkant (överst) kräver ingen glespanel. Underst plåt för glesapnel c/c 300 mm. Båda har slangdelning c/c 300 mm. Längd = 600 mm. Bredd = 580 mm. Tjocklek = 0,5 mm. 13

14 5.4 REHAU systemskiva TS. REHAU systemskiva TS består av spårade cellplastskivor med fördelningslameller (spårade aluminiumplåtar) och plana fördelningsplåtar samt en kantisolering med plastfolie. Systemskivan TS använder du främst på befintliga golv där en förbättrad isolering krävs och eventuellt i kombination med låg bygghöjd. 5.5 Läggning av systemskiva TS. Täck hela golvytan med systemskivor. Lägg ut fördelningslamellerna i urspårningarna i skivan. De släta plåtarna lägger du i vändzonerna och då ovanpå de utlagda golvvärmerören. 5.6 Ytbeläggning. Det bärande golvmaterialet utgörs vid förläggning på Systemskiva TS, normalt av 22 mm spånskiva eller bärande trägolv. Tjockleken av det bärande materialet ska dock dimensioneras av golvleverantören. Även vanligt golvvirke kan användas, men det är mycket viktigt att materialet är väl torkat. Innan plastmatta läggs på bör golvvärmen köras en tid, så att eventuell fukt drivs ut ur skivan. Släpp på värmen försiktigt. Börja med en tilloppstemperatur av C, och höj sakta till rätt nivå. Vid läggning av träbaserade material; spånskiva/parkett som limmas i spånten, ska golvvärmen vara avstängd. Heltäckandematta Plastmatta Värmeavgivning och ungefärlig tilloppstemperatur för REHAU värmeplåt i träbjälklag eller reglar. Med hjälp av tabellen kan du ta fram nödvändig tilloppstemperatur för olika underlag. Börja med att välja önskad effekt per m² och rumstemperatur i diagrammet. Gå sedan till vänster och välj ytbeläggning. 14

15 6 Markvärme. REHAU:s PEX-rör kan med fördel även läggas som slingor till markvärmesystem. Markvärme är till stor fördel där snöröjning är komplicerad och kostsam eller om man vill slippa hala eller våta ytor. REHAU markvärme kan även användas för torkning av ytor som i sin tur ger mindre behov av städning. För markvärme använder du REHAU PEX-rör dimension 20 2,0 och 25 2, Förläggning av markvärme. Principen för förläggning av REHAU markvärme är densamma som för inomhusförläggning i betong. Det vill säga att rören kan förläggas med eller utan fästprofil. Rören läggs i slingor med tillopp och retur från fördelare. Slingorna ska i möjligaste mån vara lika långa, så att lika stort tryckfall fås över respektive slinga. Lägg rören med centrumavstånd om cirka 250 mm, beroende på effekt, slinglängder och rördimension. 6.2 Vid asfaltsytor. Använd REHAU:s praktiska fästprofiler. Lägg dem på ett bärlager av natur- eller krossgrus. Montera sedan rören i profilerna. Över rören läggs lågtempererad asfalt i ett lager som är cirka 50 mm tjockt. Ovanpå detta läggs den bärande asfalten. Tjockleken på denna är beroende av trafikbelastningen. 6.3 Vid plattbelagda ytor. Även för plattbelagda ytor använder du REHAU:s fästprofiler. Lägg dem på ett bärlager av natur- eller krossgrus. Montera sedan rören i profilerna. Över och omkring rören läggs sättsand för plattorna. Ovanpå sättsanden läggs plattorna. Betong, plattor, gräs eller asfalt. REHAU har systemen för alla typer av material utomhus i mark. 6.4 Vid betongytor. Även för betongytor kan du utnyttja REHAU:s fästprofiler. Lägg dem på ett bärlager av natur- eller krossgrus. Montera sedan rören i profilerna. Över rören lägger du armering och till sist gjuts betongen. Du kan också fästa rören med buntband direkt på armeringen. Tjockleken på betongen beror på yttre belastning. Vid installation av markvärme i trappor, är det lämpligast att fästa rören direkt på armeringen med buntband. 6.5 Vid gräsytor. Även för gräsytor kan du utnyttja REHAU:s fästprofiler. Lägg dem på ett bärlager av natur- eller krossgrus. Montera sedan rören i profilerna. Över och omkring rören läggs sand och till sist läggs matjord och gräs. Lägg PEX-rören cirka 250 mm under gräsytan. Dimensionering av markvärmeanläggningar. Kontakta gärna REHAU i Örebro för ytterligare information när du ska dimensionera en markvärmeanläggning. REHAU:s fästprofiler perfekta för asfaltytor, plattbelagda ytor, betongytor och gräsytor. 15

16 7 REHAU:s fördelare till golvvärmeslingor. Rumstemperaturen ska regleras separat för varje rum. Det är speciellt viktigt för golvvärme, där till exempel ändringar i möbleringen kan påverka värmen från golvet. Eftersom det är omöjligt att för hand reglera värmetillförseln, måste det ske med automatik. Dessutom måste slingorna läggas per rum. Anslut därför golvvärmesystemet via fördelare som placeras centralt i förhållande till de rum som ska anslutas. En av de delar som gör REHAU:s golvvärmesystem enkelt att arbeta med är injustering och dimensionering. Du kan till exempel enkelt lägga till eller dra ifrån segment till slingorna enligt legoprincipen. Golv - värmefördelarna har små byggmått och är utförda av material och komponenter som håller samma höga kvalitet som REHAU:s PEX-rör. 7.1 Rehau Golvvärmefördelare i mässing. Golvvärmefördelare utan flödesindikering. Golvvärmefördelare typ HKV med R25 inv. gängade anslutningar inklusive avstängningsventiler, avluftningsventiler samt avtappningsventil förmonterad på konsol. Ej delbar eller utbyggbar. Leveransomfång 2 till 14 slingor färdigmonterad. Retursegmentet är blått och försett med en flödesindikator / injusteringsventil. Flödesindikatorn är till stor hjälp och nytta: På flödesindikatorn kan du se att vattnet cirkulerar i slingan. Du ser också om flödet är justerat. Det går även att se om det finns luft i slingan (finns det luft i slingan så rör sig flödesindikatorn snabbt upp och ner). 7.3 Fördelarsegmenten. Fördelarsegmenten har luftkanaler runt den vattenförande delen. Luften fungerar därför som isolering. Varje segment har en anslutning för REHAU PEX-rör med en klämringskoppling. Den består av mutter, klämring och instickshylsa/kona. Konan är dessutom försedd med en O-ring för bättre tätning. 7.4 Enkel montering av fördelarsegment. Fördelarsegmenten monteras ihop till en fördelare, tillopp eller retur, med nödvändiga anslutningar. Varje fördelare avslutas med en ändplatta i ena änden och ett anslutningssegment i den andra. Ändplatta och anslutningssegment är av mässing. De olika segmenten och ändplattan dras ihop till en enhet med två gängstänger storlek M8. Tätningen mellan segmenten sker med O-ringar. Fördelaren levereras monterad för varje objekt och antal slingor (upp till tio slingor som vid behov kan utökas till 12 slingor). Rehau golvvärmefördelare i mässing HKV. Rehaus golvvärme fördelare i mässing utan flödesmätare är till för enkla installationer typ lager, industrier och stora hallar. Injustering sker med hjälp av en standard luftnyckel som vrids X antal varv beroende på önskat flöde. Fördelare kommer färdigmonterad på plåt konsoler och i önskat antal slingor 2 14 st. Levereras med avstängningar på tillopp och retur samt kombinerad avluftning/tapp/påfyllningsventil. 7.2 Beskrivning av REHAU fördelare. REHAU fördelare består av segment: ett rött för tillopp och ett blått för retur. Segmenten är tillverkade av högtemperaturbeständig ( 20 till +135 C), glasfiberarmerad polyamid. Tilloppssegmentet är rött och försett med en ventilinsats. REHAU ställdon, som passar direkt på ventilinsatsen, reglerar via en rumstermostat värmetillförseln till varje slinga till respektive rum. REHAU fördelare av glasfiberarmerad polyamid. Legoprincipen gör att du enkelt lägger till och drar ifrån grupper. Du justerar flödet snabbt och enkelt för hand. Max. arbetstryck: 10 bar. Max. temperatur 135 C, Min. temperatur 20 C. 16

17 7.5 Anslutning mot värmesystemet. Anslutningssegmentet är invändigt gängat R25 och utvändigt R40, för anslutning mot värmesystemet. REHAU fördelare, tillopp och retur, monteras med de medföljande konsolerna. Bästa resultat blir det om fördelarna kan monteras och REHAU PEX-rören kan anslutas i samband med läggningen. Om inte det går, bör minst 500 mm friliggande rör finnas fram till fördelarna. Måttangivelser. 7.6 Minimalt behov av injustering. Med REHAU:s utrustning för reglering av rumstemperatur är behovet av injustering minimalt. Det är bara när den tillförda värmemängden inte räcker för att hålla termostatens inställda rumstemperatur = för låg primär tilloppstemperatur som reglerutrustningen inte kan kontrollera flödet. När flera slingor regleras av samma termostat och slingorna inte är lika långa, måste motståndet över de kortare slingorna höjas, injusteras, så att motståndet blir lika över alla slingorna. Ø Tillopp. 55 3/4" Eurocone Retur L 83 Fördelar storlek / antal slingor Längd [L = mm] Gäller för tilloppsventilen. Totalt tryckfall slingor. Öppnad antal varv Tryckförlust (mbar) Tryckförlust (mbar) Flöde (l/h) Flöde (l/h) Retursegmenten är försedda med flödesindikering. 17

18 7.7 Så här justerar du. Med REHAU:s fördelare med den inbyggda flödesindikatorn, är det lätt att justera flödet i slingorna: 1. Skruva av huven på returfördelaren för hand. 2. Vrid det genomskinliga plaströret tills rätt flöde visas med den röda indikatorn. Du kan justera först sedan pumpen startats och all luft drivits ut ur slingorna. OBS! REHAU ställdon stänger ventilerna när de är strömlösa. (Ställdonen bör tas bort för garanterat flöde. Glöm inte att märka upp ställdonen så att de kommer till rätt plats.) 7.8 REHAU fördelarskåp. Fördelarna placeras så att matningen till de olika rummen blir så kort som möjligt. Finns lämpligt utrymme och lämplig vägg, går det att bygga in fördelaren. Enklast är då att sätta en ram runt fördelaren inne i väggen och förse öppningen med en standardlucka. För de fall då detta inte går, finns REHAU fördelarskåp för inbyggnad eller utanpåliggande montage. Fördelarskåpen går inte att få brandklassade. 7.9 Montering av fördelarskåp. Höjden på fördelarskåpen är justerbar med 100 mm för båda typerna och djupet för inbyggnadsskåpet kan justeras med 65 mm. För att få ett snyggt montage, är det lämpligt att montera fördelaren först, och därefter i tur och ordning ansluta slingorna. Tänk på att fördelare och fördelarskåp bör skyddas under byggnadstiden. Tryckfall över fördelare. Tryckfall över fördelare (gäller både tillopp och retur). Använd speciella klämringskopplingar för att ansluta PEX-rören till fördelaren. Fördelarskåp för infällt montage. Vitlackad stålplåt. Storlek: se Sortimentförteckning SV. Fördelarskåp för utanpåliggande montage. Vitlackad stålplåt. Storlek: se Sortimentförteckning SV. 18

19 8 Reglerutrustning. REHAU:s reglerutrustning reglerar rumstemperaturen med separata termostater för varje rum. Flödet genom en slinga styrs on/off via ställdon. Reglerutrustningen består av en kopplingsbox, en rumstermostat, en inbyggd ventilinsats i fördelaren och ett ställdon. De tre samverkande enheterna ventilinsatsen i fördelaren, ställdonet och termostaten är utprovade tillsammans för att ge bästa möjliga resultat. 8.1 Elektrisk anslutning. Anslut ställdonet med den monterade 2-ledaren till kopplingsboxen. Kopplingsboxen har inbyggd transformator och levereras med stickkontakt som ansluts till 230 V. Anslut termostaten med 3-, 4- eller 5-ledare, beroende på utförande. Termostaten, som är elektronisk, innehåller ett elektriskt motstånd accelerationsmotstånd som får spänning samtidigt som ventilen öppnar. Motståndet avger värme. Det får termostaten att tro att det är varmt i rummet, och stänger värmetillförseln. Resultatet blir en noggrann reglering av rumstemperaturen och en jämn golvtemperatur. 8.2 Montering av termostat och ställdon. Placera termostaten på innervägg cirka 1,5 meter över golvet i det rum den ska reglera. Kontrollera att du kopplar in rätt termostat till rätt slinga! Montera ställdonet på fördelarens inbyggda ventilinsats för slingan som ska regleras. 8.3 Trådlösa termostater. Rumstermostater finns också som trådlöst system. Det ger en helt fri placering av termostat och därmed optimal funktion och komfort. Detaljer med installations-, drift- och skötselanvisningar följer med leverans. 8.4 Nattsänkning. REHAU erbjuder rumstermostater med möjlighet till nattsänkning. Periodisk sänkning av temperaturen är ett utmärkt sätt att spara energi. Det minskar värmeförbrukningen under tider när vi inte behöver full temperatur i rummen. Ska sänkningen ge verklig effekt krävs längre perioder av sänkning, till exempel när man är bortrest eftersom temperatursänkning tar flera dygn i dagens välisolerade och täta nordiska hus. Önskar man lägre temperaturer i till exempel ett sovrum för att sova bättre, rekommenderar vi att rumstermostaten ställs på en lägre nivå och att dörren till sovrummet hålls stängd. 8.5 Reglering av varje rum ett måste. Reglering av temperaturen i varje rum är ett måste för att minska på värmeförbrukningen och ändå få god komfort. Vid golvvärme är det faktiskt viktigare än vid andra system, därför att placering av möbler och mattor påverkar värmen från golvet. REHAU:s system för reglering ger bästa möjliga komfort vid en rumstemperatur som ligger 1,5 2 C lägre än för andra system. 8.6 REHAU kopplingsbox med inbyggd transformator. Kopplingsboxen innehåller som standard kopplingsplintar för 6 termostater och 14 ställdon. Kopplingsboxen kan byggas ut med expansionsmoduler för fler termostater och ställdon. Det finns två typer av expansionsmoduler (maximalt två moduler kan anslutas): 1) Expansionsmodul för två termostater och fyra ställdon. 2) Expansionsmodul för åtta ställdon för anslutning av extra ställdon till termostat. Rumstermostat. Temperaturområde: C. Spänning: 24 V, likspänning. Kapsling: IP 30. Ställdon. Spänning: 24 V, likspänning. Effekt: 2 W. Omgivningstemperatur: 0 50 C. Kapsling: IP 40. Gångtid: cirka 3 minuter. Ventilen är normalt stängd vid strömlöst tillstånd (NC). 19

20 Rumstermostater med möjlighet till nattsänkning. Standardtermostat och systemsockel. Placera termostaten på innervägg cirka 1,5 meter över golvet. Rumstermostaterna kan beställas i följande färger (leveranstid 2 3 veckor): Vit Grå Mörkgrå Svart Gul Röd En trådlös termostat kan du placera fritt där den passar bäst och ger optimal funktion och komfort. Blå Grön Champagne Platin Brons Blåsvart Anslutning av rumstermostater. 1. Skala anslutningskabeln (5 0,5 mm²) 10 mm. 2. Anslut kabeln så att du avslutar ommantlingen vid dragavlastningen. 3. Tryck ned kabelns trådar i motstående fack. 4. Kontrollera att rätt tråd är i rätt fack. Och att rätt termostat styr rätt slinga. Anslutning av 24 V-matning från transformator. Nätmatning 230 V: Matning till transformatorn bör ske från egen säkringsgrupp. Utför all inkoppling spänningslöst! Anslut kabeln så att ommantlingen avslutas vid dragavlastningen. Kontrollera att rätt tråd är i rätt fack. 20

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från september 2008 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör

Uponor WGF 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR WGF 1" FÖRDELARE Uponor WGF 1" Fördelare med tillbehör 08 2006 5032 Styrdon Reglerratt 85 mm 225 mm Avstängningsventil vinkel Byggdjup 80 mm By-pass Ändstycke 65 mm 90 mm 50

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Roth Fördelarshunt Pro

Roth Fördelarshunt Pro Roth Fördelarshunt Pro Med termisk reglerventil för konstant framledningstemperatur och helautomatiskt varvtalsstyrd cirkulationspump. Fördelarshunten används tillsammans med Roth Golvvärmefördelare och

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 12 2006 5040 Pump- och shuntgrupp för golvvärme Uponor Push 15A respektive Uponor Push 15A Electronic

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM SORTIMENTLISTA 862301 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM SORTIMENTLISTA 862301 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM SORTIMENTLISTA 862301 SV Gäller från november 2010 REHAU förbehåller sig rätten till tekniska ändringar www.rehau.se Bygg Automotive Industri REHAU

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM SORTIMENTLISTA 862301 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM SORTIMENTLISTA 862301 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM SORTIMENTLISTA 862301 SV Gäller från september 2008 REHAU förbehåller sig rätten till tekniska ändringar www.rehau.se Bygg Automotive Industri REHAU

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig

Thermotech golvvärme. Gör det enkelt för dig Thermotech golvvärme Gör det enkelt för dig Vattenburen värme för alla golv Enklare kan det knappast bli Att golvvärme ger den behagligaste värmen vet du redan. Men varför välja just Thermotech? Som en

Läs mer

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark.

ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. ENERGIJÄGARNA ENERGIJÄGARNA är specialiserade på vattenburen golvvärme och materielpaket för att bygga grunder av typen platta på mark. Systemtänkande och samverkan är nyckelorden för oss. Vi har jobbat

Läs mer

Värme att längta hem till

Värme att längta hem till LK Golvvärme LK GOLVVÄRME KOMPLETTA SYSTEM INDIVIDUELL RUMSREGLERING Värme att längta hem till Lättlagda och smarta lösningar för vattenburen golvvärme Ett golv som sprider värme och välbehag Om du är

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25

Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 Push 20 145 80 90 Wirsbo Golvvärme Wirsbo Push 20/25 FLIK 5:41 Jan 1996 Pump- och shuntgrupp för golvvärme 150 580 Port AB 225 310 Port B Port A Push 25 135 Bild1 Mått från vägg C-rör 50 mm, totalt byggdjup

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 17 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 17 12 2006 5013 Uponor Golvvärmesystem 17 Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 17. FLIK 5:13 Feb 1996

Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 17. FLIK 5:13 Feb 1996 Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 17 FLIK 5:13 Feb 199 Wirsbo Golvvärme 17 Projektering Det ideala golvvärmesystemet för nya trägolv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minikretsventil M5... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 5 Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 5 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering

Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering Ett undergolvsystem och Ett golvvärmesystem tillsammans en komplett lösning för nybyggnation, ombyggnad och renovering 02 2007 Granab Undergolvsystem Det bästa egenskaperna ser du inte Undergolvsystemet

Läs mer

Vattenburen Golvvärme

Vattenburen Golvvärme Vattenburen Golvvärme ETT AV MARKNADENS TUNNASTE PASSAR BÅDE VID NYBYGGNATION OCH RENOVERING LÄTT ATT INSTALLERA GÖR DET SJÄLV HELT ENKELT BÄTTRE De många fördelarna med golvvärme. De många fördelarna

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmefördelare 2009. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmefördelare 2009... living full of energy! 1 Roth Golvvärmefördelare 2009 Utan och med flödesmätare Beskrivning Roth Golvvärmefördelare,

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer

INSTALLATIONSANVISNING GOLVVÄRMEFÖRDELARE POLYMER. Installationsanvisning. Golvvärmefördelare. Polymer Installationsanvisning Golvvärmefördelare Polymer 1 Om Golvvärmefördelare Polymer Floorés Golvvärmefördelare Polymer är tillverkad av temperatur- och slagtålig plast med anslutningar i mässing. Genom att

Läs mer

Fördelare och rör för markvärme

Fördelare och rör för markvärme Fördelare och rör för markvärme LK Markfördelare LK Markfördelare tillverkas av PEH rör PN10 med påsvetsade avstick DN 25 för LK Markvärmerör 25 x 2,3. Markfördelaren specialbyggs utifrån det specifika

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12. Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 02 2008 509 2 Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Uponor Push 12/Uponor ElPush

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning FLOORÉ VÄRMEGOLV, INSTALLATIONSANVISNING FLOORÉ WRK Installationsanvisning INGJUTEN GOLVVÄRME 1 1 Allmänt Golvvärme är ett skönt sätt att värma huset. Det är flexibelt, ekonomiskt, bekvämt och säkert.

Läs mer

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER

DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 1 DRIFT & SKÖTSEL HUS MED GOLVVÄRME & VATTENRADIATORER 2 2. SYSTEMBESKRIVNING GOLVVÄRMESYSTEMET Golvvärmesystemet består av en värmekälla som värmer vatten till radiatorer och golvvärme, vattentemperaturen

Läs mer

Shunt FS 160. Installationsanvisning

Shunt FS 160. Installationsanvisning Shunt FS 160 Installationsanvisning 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X

Uponor Fluvia Push 12. Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12 Uponor Fluvia T Push-12 TH-X, WL-X och CH-X Uponor Fluvia Push 12, Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum Golvvärmeinstallation i enstaka rum Pump- och shuntgruppen Uponor

Läs mer

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA

T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2REFLECTA ENKLARE INSTALLATION EFFEKTIVARE GOLVVÄRME MED ISOLERSKIVA T2 RÖD ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 23A 05 2010 5042 Pump- och shuntgrupp för golvvärme är en pump- och shuntgrupp avsedd att användas vid installation av Uponor Golvvärmesystem. ger konstant framledningstemperatur.

Läs mer

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme

GOLVVÄRME. Art nr Namn Effekt Kabellängd Fullvärme Komfortvärme P R O D U K T S O R T I M E N T LÅGVOLTS 0 mm i BYGGHÖJD KAKEL PARKETT* PLASTMATTA VÅTUTRYMME Marknadens tunnaste värmekabel. Kelvins unika system ger dig minsta möjliga bygghöjd på ditt nya klinkergolv.

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.3 Sid 1-5 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002

Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12. Flik 5:12 Dec 2002 Wirsbo Golvvärme Handbok för Golvvärme 12 Flik 5:12 Dec 2002 2 Wirsbo Golvvärme kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att skapa ett behagligt inomhusklimat.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC. Uponor Push 45U/ Uponor Push 45U Electronic UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 45U/ PUSH 45U ELECTRONIC Uponor Push 45U/ 03 2009 5044 Pump- och shuntgrupper för golvvärme Pump- och shuntgrupper för golvvärme Uponor Push 45U är en pump- och shuntgrupp

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 12 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pump- och shuntgrupp för golvvärme i enstaka rum NY OCH FÖRBÄTTRAD VERSION AV PUSH 12 Golvvärmeinstallation i

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna

UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA. Uponor Elpanna UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR ELPANNA levereras komplett med pump, styrutrustning, expansionskärl m m. Pannan, som monteras på vägg, är speciellt anpassad för golvvärmesystem. Frontplåtarna är av vitlackerad

Läs mer

LK Golvvärme. LK Golvvärme. Värme att längta hem till

LK Golvvärme. LK Golvvärme. Värme att längta hem till LK Golvvärme LK Golvvärme Värme att längta hem till 1 Värme att längta hem till. Längtan hem har beskrivits och tolkats av poeter och sångare i alla tider. Nu vill vi ge dig vår tolkning av den sköna,

Läs mer

LK Fördelarshunt VS 2-2,5

LK Fördelarshunt VS 2-2,5 LK Fördelarshunt VS 2-2,5 Utförande LK Fördelarshunt VS är en shuntgrupp med tvåvägs styrventil avsedd för system med huvudpump. Shuntgruppen kan monteras direkt mot LK Värmekretsfördelare i höger- eller

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 175. Installationsanvisning. Shunt FS 175

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 175. Installationsanvisning. Shunt FS 175 Installationsanvisning Shunt FS 175 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

3. Installation av WehoFloor-systemet

3. Installation av WehoFloor-systemet 3. Installation av WehoFloor-systemet Installationen av golvvärmesystemet förutsätter godkännande av dem som planerat objektet. Läs noga igenom installationsanvisningarna inklusive bilagor innan installationsarbetena

Läs mer

NeoTherm golvvärme. Säker golvvärme - med System Garanti

NeoTherm golvvärme. Säker golvvärme - med System Garanti NeoTherm golvvärme Säker golvvärme - med System Garanti Facts om NeoTherm Golvvärme Energivänliga När det gäller energiförbrukning och termisk komfort är bäst att hålla huvudet kallt och fötterna varma.

Läs mer

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning

NeoTherm Golvvärme. Ledningsfört styrning. NeoTherm monteringsanvisning NeoTherm Golvvärme Ledningsfört styrning S NeoTherm monteringsanvisning Innehållsförteckning Om NeoTherm Golvvärme...2 Teknisk beskrivning...3 Tekniska data...3 Fördelarunit...3 Basisenhet (se särskild

Läs mer

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing!

Fläktkonvektorer. 2 års. vattenburna. Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 PRODUKTBLAD. garanti. Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! PRODUKTBLAD Fläktkonvektorer vattenburna Art.nr: 416-087, 416-111, 416-112 Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! 2 års garanti Jula AB Kundservice: 0511-34 20 00 www.jula.se 416-087, 416-111,

Läs mer

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN

T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN T2RÖD DEN INTELLIGENTA VÄRMEKABELN ÄR SJÄLVREGLERANDE T2 Röd är en golvvärmekabel som anpassar sin effekt efter värmebehovet i varje millimeter kabel. Du slipper kalla stråk nedanför fönster och vid dörrar.

Läs mer

Intelligent golvvärme

Intelligent golvvärme Intelligent golvvärme - kompletta system som är enkla att installera...living full of energy 1 GOLVVÄRME SOM ÄR ENKEL ATT INSTALLERA Roths golvvärmelösningar är utvecklade för professionella installatörer,

Läs mer

Uponor Minitec 9,9. Smidigt lågbyggande golvvärmesystem

Uponor Minitec 9,9. Smidigt lågbyggande golvvärmesystem Uponor Minitec 9,9 Smidigt lågbyggande golvvärmesystem Uponor Minitec 9,9 Golvvärmesystemet med låg bygghöjd Minitec golvvärmesystem Uponor Minitec är en förlimmad plastfolie som är förberedd för installation

Läs mer

Användarmanual - Regulator Mini

Användarmanual - Regulator Mini Användarmanual - Regulator Mini Regulatorn är ämnad för reglering av elektriska handdukstorkar som används till torkning av textilier tvättade i vatten samt till rumsuppvärmning. All annan användning är

Läs mer

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus EC. Thermoplus. Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras 00-900 W Elvärme 8 modeller Thermoplus EC Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12

UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12. Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12 UPONOR VVS GOLVVÄRME SYSTEM 12 Handbok för Uponor Golvvärmesystem 12 12 2006 5012 Uponor Golvvärmesystem kan läggas på alla sorters golv Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla sättet att

Läs mer

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras

Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Elvärme 00 900 W 8 modeller Thermoplus Smidig värmestrålare som skyddar mot kallras Användningsområden Thermoplus monteras ovanför fönster vilket ger ett effektivt skydd mot kallras. Utformningen gör den

Läs mer

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong!

T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! T2BLÅ DEN TUNNA, SMIDIGA VÄRMEKABELN NYHET! T2 Blå finns nu även för traditionell förläggning i betong! NU FINNS DET TVÅ VARIANTER AV T2 BLÅ T2 Blå värmekabel finns nu i två varianter T2 Blå-10 och T2

Läs mer

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus

THERMOTECH MultiLevel. Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus THERMOTECH MultiLevel Koncept för vattenburen golvvärme i flervåningshus Kv. Pärllöken, ÖrebroBostäder 2011 MULTILEVEL - ENERGISMART PÅ FLERA PLAN! Det vanligaste sättet att tillföra värme i flervåningshus

Läs mer

Värmeväxlarpaket TMix E

Värmeväxlarpaket TMix E Fördelar Färdigbyggd vid leverans. Kan kopplas direkt mot golvvärmeeller industrifördelare. Möjliggör frostskydd av markvärmeanläggningar och golvvärmeutrymmen utomhus, t.ex. uterum Värmeväxlarpaketet

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME GOLVVÄRMEKASSETT. Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering

UPONOR VVS GOLVVÄRME GOLVVÄRMEKASSETT. Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering UPONOR VVS GOLVVÄRME GOLVVÄRMEKASSETT Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering 12 2006 5145 2 Monteringsanvisning för Uponor Golvvärmekassett med isolering Uponor Golvvärmekassett

Läs mer

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv

Vattenburen Golvvärme. Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Vattenburen Golvvärme Ett av marknadens tunnaste Passar både vid nybyggnation och renovering Lätt att installera Gör det själv Fördelar med vattenburen golvvärme Vårt mål är att erbjuda dig den bästa möjliga

Läs mer

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande...

Innehållsförteckning. Generella anvisningar... 2. Installation av LK Minishunt M60... 4. Förläggning av golvvärmeslinga... 6. Idrifttagande... Innehållsförteckning Generella anvisningar... 2 LK Golvvärmepaket 10 m 2... 2 Verktyg och material du behöver...2 Innan du börjar... 3 Viktig information... 3 Förutsättningar för en god funktion... 3 Allmänt

Läs mer

Titelfoto wird in Kw 8 erstellt. rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett. Bau Automotive Industrie. www.rehau.

Titelfoto wird in Kw 8 erstellt. rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett. Bau Automotive Industrie. www.rehau. Titelfoto wird in Kw 8 erstellt rehau rainspot gatuavlopp kvalitet och flexibilitet i ett www.rehau.com Bau Automotive Industrie alternativet till betong Man ser dem på varje gata, varje parkeringsplats

Läs mer

Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME

Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME Uponor Golvvärmesystem INGET VÄRMER SÅ GOTT SOM RIKTIG GOLVVÄRME 01 2014 5001 Skönt, bekvämt och säkert idag och i framtiden Med golvvärme från Uponor får det gamla talesättet hem, ljuva hem också en påtaglig

Läs mer

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8

På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 På bärande golv med LK Golvvärmelist 8 Utförande LK Golvvärme i utförande med LK Golvvärmelist 8 för ingjutning med LK Kiilto Rot- och värmegolvspackel. Systemet kan läggas på isolering, befintlig betongplatta

Läs mer

AW Värmefläktar för värmevatten

AW Värmefläktar för värmevatten Värmefläktar för värme Värmefläktar för värme fläktarna används för permanent uppvärmning av lager, industrilokaler, verkstäder, sporthallar, butiker och liknande. Snygg design, med enkla rena former,

Läs mer

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar

Roth Golvvärmesystem. Roth Golvvärmecentral, GVC. ... living full of energy! Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmesystem Projekterings- och Monteringsanvisningar Roth Golvvärmecentral, GVC... living full of energy! 1 Rumstemperaturstyrd shuntgrupp för mindre golvvärmeytor Komplett shuntgrupp bestående

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME U P O N O R P R O FÖRDELARE. Uponor Pro 1" Fördelare med tillbehör

UPONOR VVS GOLVVÄRME U P O N O R P R O FÖRDELARE. Uponor Pro 1 Fördelare med tillbehör UPONOR VVS GOLVVÄRME U P O N O R P R O FÖRDELARE Uponor Pro 1" Fördelare med tillbehör 05 2009 5050 Uponor Pro 1" fördelare Ett komplett fördelarsystem för golvvärme Uponor Pro 1" fördelare med tillbehör

Läs mer

Roth Universal Spånskivesystem

Roth Universal Spånskivesystem Roth Universal Spånskivesystem Helspontade skivor för förläggning flytande eller på reglar GOLVVÄRMESYSTEM Beskrivning Roth Universal Spånskivesystem är utvecklat för användning både på vanligt träbjälklag

Läs mer

Intelligent golvvärme

Intelligent golvvärme Intelligent golvvärme Kompletta system som är enkla att installera Living full of energy Ju större den värmeavgivande ytan är, desto mer effektiv och ekonomisk blir uppvärmningen av rummet. Vid uppvärmning

Läs mer

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande

LK Shunt 2/3-2,5. Utförande. Förutsättningar. Uppbyggnad. Höger- eller vänsterutförande LK Shunt 2/3-2,5 Utförande LK Shunt 2/3-2,5 (RSK 241 80 87) är avsedd för system med huvudpump och är vid leverans utrustad med handmanöverdon på styrventilen. Shunten kan monteras både i höger- och vänsterutförande.

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 6 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVPLANKORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen. Relativ

Läs mer

Golvvärme under klinker och natursten

Golvvärme under klinker och natursten Golvvärme under klinker och natursten T2Blå värmekabel T2QuickNet värmematta T2Isolecta energismart isolerskiva + T2Isolecta isolerskiva Energibesparing 65 % 20 % vid uppvärmning minskad nedåtgående värmeförlust

Läs mer

LK Trådförbunden Rumsreglering (NO)

LK Trådförbunden Rumsreglering (NO) LK Trådförbunden Rumsreglering (NO) Utförande LK Rumsreglering i trådförbundet utförande består av LK Rumstermostat NO, LK Ställdon NO och LK Kopplingsbox NO. Rumstermostaten reglerar temperaturen i respektive

Läs mer

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme

Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Styrning av värmetillförseln i bostäder med vattenburen värme Idag finns 3 principiellt olika metoder att styra ut värmen till en bostadsfastighet. Man kan särskilja metoderna dels med hjälp av en tidslinje

Läs mer

Neotherm Golvvärme Säker golvvärme - med systemgaranti BROSCHYR THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Golvvärme Säker golvvärme - med systemgaranti BROSCHYR THE FLOW OF ENERGY Säker golvvärme - med systemgaranti THE FLOW OF ENERGY Beskrivning Energivänliga När det gäller energiförbrukning och termisk komfort är bäst att hålla huvudet kallt och fötterna varma. Vid uppvärmning

Läs mer

PREFABRICERADE ENHETER

PREFABRICERADE ENHETER PREFABRICERADE ENHETER TA-PICL TRYCKOBEROENDE REGLERKRETS TA-PICL är en 2-vägs reglerkrets för reglering av temperaturer. TA-PICL är oberoende av tillgängligt tryck till kretsen. Användingsområde är ventilationsbatterier,

Läs mer

Uppgradera ditt golvvärmesystem

Uppgradera ditt golvvärmesystem Uppgradera ditt golvvärmesystem Ny reglering för alla fabrikat LK Rumstermostat S2. Modern rumsreglering ger mer Tillhör du de med vattenburen golvvärme som installerades redan på åttio- eller nittiotalet?

Läs mer

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING

marmoleum LÄGGNINGSANVISNING marmoleum LÄGGNINGSANVISNING creating better environments LÄGGNINGSANVISNING Läggningsanvisning för Marmoleum click Allmän information Marmoleum Click har en ytbeläggning av linoleum som i huvudsak är

Läs mer

WehoFloor Golvvärmesystem

WehoFloor Golvvärmesystem WehoFloor Golvvärmesystem TRIVSEL Klimatförhållandena i norden ställer höga krav på värmesystem. Värmesystemet måste fungera energiekonomiskt även under långa köldperioder, utan att komforten för den skull

Läs mer

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri

REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO. www.rehau.se. Bygg Automotive Industri REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning www.rehau.se Bygg Automotive Industri Innehållsförteckning REHAU AWADUKT PP SN16 RAUSISTO avloppssystem för hög belastning Seite Materialet..................................................................

Läs mer

Den varma grunden till ett bra boende Vi följer inte utvecklingen vi leder den Våra golvvärmesystem levereras med fullständig installationsservice. En ekonomisk värmelösning för ett trivsamt hem Det säkra

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Aquaztrip Flex Flexibel värmestrålare med vattenburen värme

Aquaztrip Flex Flexibel värmestrålare med vattenburen värme 2 Vattenburen värme Längd: stråk upp till 25 meter Aquaztrip Flex Flexibel värmestrålare med vattenburen värme Användningsområden Aquaztrip Flex används för vattenburen uppvärmning alternativt kylning.

Läs mer

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN

PRODUKTBLAD VÄRMEPUMP LUFT/VATTEN Kostnadseffektiva produkter för maximal besparing! Anslut energisparprodukter för vattenburen värme maximalt för pengarna! Om din bostad har vattenburen värme kan du reducera dina uppvärmningskostnader

Läs mer

GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING

GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING www.variotherm.at GOLVVÄRME FÖR FLYTANDE MONTERING VÄRMNING. KYLNING. MÅ BRA. Den supertunna VarioComp. VIDEO GOLVVÄRME FÖR FLYRANDE MONTERING Ditt golv kan vara mer än golv. Den behagliga värmen från

Läs mer

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V

Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Svenska sid 1/5, 070619 Monteringsanvisning Ebeco Foil 48V Läs noga igenom hela monteringsanvisningen innan du börjar förläggningen Anslutning av transformator och termostat

Läs mer

LK Rumstermostat S1, 24V NO

LK Rumstermostat S1, 24V NO LK Rumstermostat S1, 24V NO LK Rumstermostat S1 är en elektronisk rumstermostat med triacutgång anpassad för LK Golvvärmesystem. Rumstermostaten används tillsammans med elektrotermiska ställdon med energilöst

Läs mer

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse.

F Ö R L Ä G G N I N G S A N V I S N I N G. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a. Förläggning med systemskiva Diverse. Kantbandsisolering läggs runt väggar, pelare etc. G o l v v ä r m e i b e t o n g S y s t e m s k i v a Börja med att lägga ut en skiva i ett hörn. Skivorna läggs ut från vänster till höger. Skivorna har

Läs mer

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt

TECE vattenburen golvvärme. Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Komfort Flexibelt Ekonomiskt TECE vattenburen golvvärme Vattenburen golvvärme Golvvärmes komfort och fl exibilitet har gjort så att den vattenburna golvvärme i huvudsak väljs

Läs mer

Wirsbo Golvvärme. Handbok för Wirsbo Golvvärme 12. FLIK 5:12 Jan 1996

Wirsbo Golvvärme. Handbok för Wirsbo Golvvärme 12. FLIK 5:12 Jan 1996 Wirsbo Golvvärme Handbok för Wirsbo Golvvärme 1 FLIK 5:1 Jan 199 Wirsbo Golvvärme 1 kan läggas på alla sorters golv Wirsbo Golvvärme 1 enkelt att installera Vattenburen golvvärme är det moderna och energisnåla

Läs mer

En- Pos Text Mängd het

En- Pos Text Mängd het Datum 1.1 Sid 1-6 56 VÄRMESYSTEM PHB.12 Elpannor för värmevatten Vägghängd LK Elpanna 11 kw 3-fas 400 V LK Elpanna 11 komplett med utetemperaturkompenserad framledningstemperatur, expansionskärl, säkerhetsventil

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36

INSTALLATIONSANVISNING SHUNT FS 36. Installationsanvisning. Shunt FS 36 Installationsanvisning Shunt FS 36 1 Introduktion Vattenburna värmegolv är så kallade lågtemperatursystem, vilket innebär att framledningstemperaturen är betydligt lägre än vad konventionella radiatorsystem

Läs mer

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage

LK Elpanna - 4,5. Utförande. Rörinstallation. Funktion/Förutsättningar. Montage LK Elpanna -,5 Utförande LK Elpanna,5 kw är en vägghängd elpanna, främst avsedd för lågtempererade värmesystem som t.ex. golvvärme. LK Elpanna,5 kw levereras helt komplett. Endast vatten och ström behöver

Läs mer

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid.

LK Styrenhet ETO2 används för att styra anläggningen optimalt, avseende driftsekonomi och driftstid. LK Markvärme Allmänt LK Markvärmesystem består av fördelare, rör och styrenhet. Fördelare Det finns tre olika typer av fördelare, LK Markfördelare, LK Värmekretsfördelare RF samt LK Fördelare Qmax G40.

Läs mer

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme.

UPONOR VVS GOLVVÄRME. Inget värmer så gott som riktig golvvärme. UPONOR VVS GOLVVÄRME Inget värmer så gott som riktig golvvärme. Den varma känslan Hem, ljuva hem. Så skönt att komma in i värmen. Lyxa till det med bara fötter på det varma golvet. Eller tänk att få komma

Läs mer

Grund- och golvvärmesystem 3916/89

Grund- och golvvärmesystem 3916/89 R KUNSKAP KVALITET KOMFORT Grund- och golvvärmesystem 3916/89 Hög kunskap ger god kvalitet Värmefl öde Lång dokumenterad erfarenhet Legalett har unik kunskap inom säker grundläggning. Vi har ett av SITAC/Boverket

Läs mer

Tempo 22 mm och 25 mm

Tempo 22 mm och 25 mm Tempo 22 mm och 25 mm Monteringsanvisning för Byggelit Tempo värmegolvsystem TEMPO ett komplett golvsystem för vattenburen värme Förberedelser Tack för att du valt Byggelit Tempo värmegolvsystem! Innan

Läs mer

Flooré Produktion AB

Flooré Produktion AB Flooré Produktion AB Vårt mål är att erbjuda dig marknadens bästa system för vattenburen golvvärme avseende flexibilitet, ekonomi och komfort. BÄTTRE EKONOMI BÄTTRE KOMFORT Flooréwa Flooréwa är namnet

Läs mer

Roth SnowFlex Rörsystem

Roth SnowFlex Rörsystem Projekterings- och Monteringsanvisning... living full of energy! 1 Ett komplett snösmältningssystem för att hålla utomhusytor snö- och isfria Uppvärmning av utomhusytor såsom infarter, ramper, torg, gågator

Läs mer

TERMOVAR LADDNINGSPAKET

TERMOVAR LADDNINGSPAKET TERMOVAR Laddningspaket (SE) 6.12 TERMOVAR LADDNINGSPAKET MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Storlekar Rp 25 Rp 32 28 mm klämring Med EPP isolering Med backventil Utan backventil 1(8) TERMOVAR Laddningspaket

Läs mer

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING.

VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. 1 av 5 LÄGGNINGSANVISNING VIKTIGT! FÖRVARA GOLVBRÄDORNA I OÖPPNAD FÖRPACKNING I RUMSTEMPERATUR I MINST 48 TIMMAR FÖRE LÄGGNING. Rumstemperaturen får ej understiga +18 C (före och under läggningen). Relativ

Läs mer

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE

TORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDE i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer.

Montageanvisning. OBS! Temperaturen i golvet skall begränsas enligt golvtillverkarens rekommendationer. Montageanvisning S Teknisk information: Konstruktion U värde Storlek Tjocklek Alu. tjocklek Isolering Tryckhållfasthet Max drift temp Polystyren och Aluminium 3 W/(m2*K) 0,5 x 1 m 13 mm 1 mm 12 mm flamhämmande

Läs mer