VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION SV. Bygg Automotive Industri

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri"

Transkript

1 VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles Bygg Automotive Industri

2 Den här tekniska informationen är skriven för dig som projekterar eller installerar vattenburen golvvärme. Systemgarantier 5 miljoner 5 år Visserligen är RAUTHERM golvvärme ett ovanligt lättinstallerat system, men ta dig ändå tid att gå igenom de olika avsnitten om projektering, reglering etc. Ett korrekt installerat system med rätt flöde, rätt tryck och rätt reglering är en förutsättning för att ge rätt komfort till lägsta möjliga energiåtgång. REHAU:s vattenburna golvvärmesystem kan anslutas till alla förekommande värmekällor tack vare den låga tilloppstemperaturen. Från ved, pellets och torv till el och solvärme. I kombination med värmepumpar och ackumulatorer ger den låga temperaturen till och med bättre verkningsgrad än andra system. RAUTHERM golvärmesystem omfattar flera hundra detaljer för installation i, på och med alla typer av golv. Det är ett av Europas mest installerade en trygghet för dig och dina kunder. På våra golvvärmerör och kopplingar lämnar vi dessutom 5 år och 5 miljoner kronor i systemgaranti. Har du frågor eller vill ha mer information? Tveka inte att kontakta oss på REHAU. Vi är till för dig och hjälper gärna till. Tekniska data, artikel- och RSK-nummer m.m. finns i en separat Sortimentförteckning ( SV). REHAU förbehåller sig rätten till ändringar utan föregående meddelanden. Vår användningstekniska rådgivning, baserad på kunskaper och erfarenheter, får anses som vägledande. Arbetsförhållanden och andra faktorer utanför vår påverkan, utesluter alla anspråk med anledning av våra angivelser. Vi rekommenderar därför att noga undersöka om produkten är lämplig för det avsedda användningsområdet. Användning och bearbetning av produkterna sker utanför vår kontroll. Vårt garantiåtagande hänför sig till oförändrad kvalitet på våra produkter enligt vår specifikation och våra leveransbestämmelser. Detta dokument är upphovsrättsskyddat. Därigenom uppkomna rättigheter förbehålles, i synnerhet vad gäller översättning, eftertryck, kopiering, radiering, återgivning på fotomekaniskt eller liknande sätt, samt lagring i ordbehandlingsprogram. 2

3 1. Golvvärme oöverträffad komfort och ekonomi Jämn och låg yttemperatur Varmt vid fötterna, svalare runt huvudet Den idealiska temperaturfördelningen Oöverträffad driftekonomi. Oöverträffad reglering Välj den värmekälla som passar dig eller din kund REHAU golvvärme på alla golv, i alla byggnader Finns där utan att synas och ta plats Extra intressant för värmeåtervinning Utmärkt överallt där det är högt i tak REHAU golvvärme i nya hus Alla typer av golvmaterial och bjälklag Undvik golvmaterial med goda isoleregenskaper RAUTHERM PEX-rör för golvvärmesystem Bara för golvvärme. Inte tappvatten Materialet i RAUTHERM PEX-rör Syrediffusionsspärren Livslängd enligt den beprövade extrapolationsmetoden Resultatet av mätningar Betryggande marginal Provningar och kontroller Skydda mot UV-strålning Golvvärme i betong REHAU PEX-rör kan monteras på tre olika sätt Platta på mark Fribärande platsgjutet bjälklag Ytbeläggning på betong Avstånd mellan rör Slingdragning Systemskivan Varionova Golvvärme i träbjälklag och uppreglade golv PEX-rör dimension 20 2,0 ska användas Läggning av värmeplåtar Slingdragning REHAU systemskiva TS Läggning av systemskiva TS Ytbeläggning Markvärme Förläggning av markvärme Vid asfaltytor Vid plattbelagda ytor Vid betongytor Vid gräsytor REHAU:s fördelare till golvvärmeslingor Rehau Golvvärmefördelare i mässing Beskrivning av REHAU fördelare Fördelarsegmenten Enkel montering av fördelarsegment Anslutning mot värmesystemet Minimalt behov av injustering Så här justerar du REHAU fördelarskåp Montering av fördelarskåp Reglerutrustning Elektrisk anslutning Montering av termostat och ställdon Trådlösa termostater Nattsänkning Reglering av varje rum ett måste REHAU kopplingsbox med inbyggd transformator Shuntgrupper för golvvärmesystem REHAU:s shuntgrupper Värmebehov flöde REHAU golvvärmeshunt Reglerutrustning för golvvärmeshuntar Projekteringsanvisningar Några grundprinciper Projektering av slingor Allmänna projekteringsanvisningar Värmebehov, temperaturfall, flöde och tryckhöjning REHAU:s systemlösningar Golvvärme i villor Golvvärme i större lokaler Differenstrycksreglering (injustering) Luftning Golvvärme kombinerad med radiatorvärme Rätt tilloppstemperatur Montageinstruktioner REHAU:s PEX-rör RAUTHERM REHAU fästprofil Montering av fästprofilen REHAU bockfixtur Anslutning till fördelare Golvvärme i betong REHAU värmeplåt i träbjälklag REHAU värmeplåt för glespanel REHAU systemskiva Varionova REHAU systemskiva TS Uttorkning av byggfukt ur platta på mark eller bjälklag Omvänd fuktvandring i platta på mark eller bjälklag REHAU fogteknik Tätiett Fördelar med REHAU Tätiett Igångkörning, drift och underhåll Påfyllning Luftning Provtryckning Förprovning Huvudprovning Injustering Påsläppning av värme i betong Påsläppning av värme i trägolv Drift och underhåll Inställning av tilloppstemperatur Reglering av värme Felkällor Felsökning För kallt i ett rum För varmt i ett rum Rumsautomatiken fungerar inte Problem efter långa uppehåll Verktyg och skarvning av rör Inga lösa delar, inga o-ringar Ett enda skjutverktyg

4 1 Golvvärme oöverträffad komfort och ekonomi. Värme från golv har alltid upplevts som behaglig. Vattenburen golvvärme är också överlägsen andra värmesystem tack vare litet värmebehov och enkel reglerteknik tillsammans med en närmast idealisk temperaturprofil. REHAU golvvärmesystem utnyttjar hela golvytan för att tillföra rummet värme. Det ökar komforten och kräver låg tilloppstemperatur också när det är riktigt kallt ute. Den låga tilloppstemperaturen innebär att du kan ansluta ett golvvärmesystem från REHAU till alla typer av värmekällor: ved, sol, pellets, värmepumpar etc. 1.1 Jämn och låg yttemperatur. Golvvärme ger strålning från hela golvytan. Den jämna yttemperaturen är viktig för komforten du upplever samma temperatur var du än placerar fötterna på golvet. Andra värmesystem ger ofta en ensidig strålning som ofta upplevs som obehaglig värme, speciellt vid högre yttemperatur. Strålningen från golvet värmer också omgivande tak och väggar, vilket bidrar till högre komfort. Ju mindre skillnad det är mellan de omgivande ytornas temperaturer, desto behagligare upplevs nämligen värmen. 1.2 Varmt vid fötterna, svalare runt huvudet. Det krävs endast C på golvytan för att hålla 20 C i ett rum vid låga utetemperaturer. Den låga yttemperaturen innebär att temperaturen i höjdled i rummet är densamma på alla nivåer. Detta gäller även i mycket höga rum. De flesta andra värmesystem ger högre temperaturer högre upp i rummet. Eftersom vi människor trivs bättre med lägre temperatur runt huvudet och varmare vid fötterna, ger andra värmesystem därför en felaktig temperaturprofil och bidrar till att förstärka problem med kallras från fönster. Kallras innebär att luft kyls ned av en kall fönsteryta och rinner ner mot golvet. 1.3 Den idealiska temperaturfördelningen. Ett sätt att uttrycka temperaturfördelningen är s.k. temperaturprofiler som fås genom att mäta rumstemperaturen i bestämda horisontella och vertikala rumsnivåer. Profilernas utformning hänger samman med typ av värmesystem, läge, storlek och temperatur på den värmeavgivande ytan, utomhustemperatur, fönstrens utformning och avstånd från mätningspunkt till fönster. REHAU:s vattenburna golvvärmesystem kan anslutas till alla förekommande värmekällor tack vare den låga tilloppstemperaturen. Från ved, pellets och torv till solvärme samt värmepumpar. 4

5 1.4 Oöverträffad driftekonomi. Oöverträffad reglering. Den gynnsamma temperaturprofilen gör att REHAU golvvärmesystem kan hålla rumstemperaturen cirka 1,5 2 C lägre än med andra värmesystem. Den låga tilloppstemperaturen förbättrar dessutom verkningsgraden genom lägre förluster. Inte enbart för värmekällan, utan för hela distributionssystemet. I REHAU golvvärmesystem ingår också utrustning som reglerar temperaturen i varje rum och ger en jämn och konstant temperatur. Den stänger av värmetillförseln när värmebehovet avtar och kan på så vis utnyttja värmetillskott från andra värmekällor som till exempel sol, interna värmekällor och människor. Rumsreglerutrustningen bidrar inte bara till lägre uppvärmningskostnader. Den är också viktig för bästa komfort. (Läs gärna mer om reglering på sidan ) 1.5 Välj den värmekälla som passar dig eller din kund. REHAU vattenburna golvvärmesystem kan anslutas till alla förekommande värmekällor tack vare den låga tilloppstemperaturen. Från ved, pellets och torv till värmepumpar och solvärme. I kombination med värmepumpar och ackumulatorer ger den låga temperaturen till och med bättre verkningsgrad än andra system. REHAU golvvärmesystem är en säker och trygg investering med tanke på att framtida energipriser kommer att variera för olika värmeslag. 2,7 m 2,7 m 1,7 m 0,1 m C Diagrammet visar temeraturprofilen för radiatorvärme. Värmespridningen Radiatorheizung från radiatorer skiljer sig en hel del från den idealiska temperaturprofilen. 2,7 m 1,7 m 1,7 m 0,1 m C Det här diagrammet visar temperaturprofilen för ett golvärmesystem från Fußbodenheizung REHAU. Golvvärmen är så nära du kan komma den idealiska temperaturprofilen till höger. 0,1 m C Den idealiska temperaturprofilen för komfort inomhus: varma Ideale fötter, Wärmeverteilung kallt huvud. 5

6 2 REHAU golvvärme på alla golv, i alla byggnader. Golvvärmens överlägsna komfort gör att användningsområdena i princip är obegränsade. Självklart är golvvärmen ett utmärkt alternativ överallt där människor vistas under längre tid: bostäder, kontor och andra arbetslokaler. Men den låga tilloppstemperaturen gör den också extra intressant vid alla typer av värmeåtervinning och för större lokaler med högt i tak. 2.1 Finns där utan att synas och ta plats. REHAU Golvvärme syns inte i de rum den värmer. Den bara finns där. Inlagd i golvet sprider den sin sköna värme utan att göra väsen av sig. Du kan möblera hur du vill, alla väggar är fria. 2.2 Extra intressant för värmeåtervinning. Den låga tilloppstemperaturen som krävs för golvvärme gör den extra intressant vid alla typer av värmeåtervinning. Det kan gälla återvinning från kyl- och frysanläggningar i en livsmedelsbutik eller från en industriprocess, till exempel en tryckluftskompressor. 2.3 Utmärkt överallt där det är högt i tak. Den stora, varma ytan med låg temperatur, som innebär att lufttemperaturen inte blir högre närmast taket, gör golvvärmen intressant i alla rum även med högt till tak; industrilokaler, terminaler, hangarer, fabriker, lager, kyrkor, idrottshallar, osv. Och där kraven på komfort är extra höga är golvvärme det bästa alternativet: Omklädningsrum, sim- och sporthallar eller olika typer av vårdlokaler, förskolor och åldringsvård. Golvvärmen passar även att läggas i publika och offentliga lokaler: från restauranger till post- och banklokaler. 2.4 REHAU golvvärme i nya hus. När ett nytt hus ska byggas finns alla möjligheter att påverka golvets konstruktion så att det passar för den typ av golvbeläggning och golvvärme man önskar. Golvvärmerören från REHAU är PEX-rör som kan gjutas in direkt i betong eller platta på mark eller monteras i fribärande bjälklag. OBS, isolering under rören, även om det är samma temperatur på båda sidor om bjälklaget. Träbjälklag är en vanlig konstruktion framför allt i småhus. Där finns REHAU värmeplåt som inte inkräktar på bygghöjden. Plåten finns i två varianter: för läggning mellan bjälkarna, c/c 600 mm, alternativt glespanel c/c 300 mm. 2.5 Alla typer av golvmaterial och bjälklag. REHAU golvvärmesystem passar ihop med de flesta golvmaterial: Plast- och linoleummattor, spånskivor, trä- och laminatgolv. Trä- och laminatgolv måste vara ordentligt torkade innan de läggs på och golvvärmen bör ha körts en tid innan ytskiktet läggs på en spånskiva. Träbjälklag kan ersättas med ett bjälklag av lättklinker/lättbetong. Då gjuts rören in, med de fördelar det ger och golvet är helt okänsligt för fukt. Kakel-, klinker- och stengolv är enklast att lägga på ett betonggolv, men kan också läggas på en konstruktion med REHAU värmeplåt. 2.6 Undvik golvmaterial med goda isoleregenskaper. Ytbeläggningen på betong, spånskiva eller parkett på REHAU värmeplåt försämrar värmeöverföringen till rumsluften och måste kompenseras genom högre tilloppstemperatur. Material med goda isoleregenskaper, som kork, heltäckande mattor, trä och liknande bör undvikas eller väljas med så klena dimensioner som möjligt för att funktionen inte ska äventyras. Polystyrenduk som levereras med parkettgolv bör undvikas då denna har en mycket god isolerförmåga, istället bör lumppapp väljas. Golvärme passar utmärkt i stora lokaler med högt i tak, till exempel idrottshallar. 6

7 3 RAUTHERM PEX-rör för golvvärmesystem. PEX-rören i REHAU:s golvvärmesystem känner du igen på den röda färgen. De heter RAUTHERM S där S står för syrediffusionsspärr eftersom rören används för golvvärmesystem. PEX-rörledningar till värmesystem ska följa normen DIN Det innebär att rören ska ha en livslängd av minst 50 år vid ett trycktemperaturförhållande av 3 bar och 70 C. REHAU:s PEX-rör klarar 6 bar och 90 C vid en livslängd av 50 år. 3.3 Syrediffusionsspärren. Syrediffusionsspärren läggs utanpå PEX-röret direkt vid tillverkningen. Den består av etylenvinylalkohol (EVAL). EVAL är den plast som effektivast bromsar gastransporten. RAUTHERM överträffar med god marginal kraven på syretäthet enligt DIN Ett limskikt mellan PEX-röret och EVAL-skiktet ger en fast vidhäftning. Det vattenolösliga EVAL-skiktet klarar nötning och övriga miljöproblem som kan uppstå på en byggarbetsplats. REHAU:s golvvärmerör känner du igen på den röda färgen. 3.1 Bara för golvvärme. Inte tappvatten. REHAU PEX-rör för värmesystem ska inte användas till tappvatteninstallationer. För detta ändamål finns speciella PEX-rör som ingår i ett system som heter Rautitan. De är avsedda för det högre tryck som gäller i tappvatteninstallationer. Dessutom är rördelarna i Rautitan för tappvatten utförda av avzinkningshärdigt material. I RAUTHERM-systemet är rördelarna tillverkade av förzinkad mässing. 3.2 Materialet i RAUTHERM PEX-rör. PEX-rören i RAUTHERM-systemet för golvvärme är baserat på det sedan snart fyrtio år kända och beprövade röret av högtrycksförnätad polyeten. Förnätningen sker vid hög temperatur med hjälp av peroxider. Vid förnätningen binds polyetenmolekylerna ihop till ett tredimensionellt nätverk, vilket ytterligare förbättrar polyetenens redan goda egenskaper. Detta gäller speciellt för temperatur- och tryckhållfasthet, slagseghet vid kyla och brotthållfasthet. Täthet enligt DIN ,93 g/cm² Elastighetsmodul enligt DIN ca 600 N/mm² Slagseghet vid 20 C ej brott vid 20 C ej brott Längdutvidgningskoefficient vid 20 C 1, K-1 vid 100 C 2, K-1 Värmeledningstal 0,35 W/mK Syrepermeabilitet vid 40 C 0,1 mg/l d Ytråhetstal 0,007 mm 3.4 Livslängd enligt den beprövade extrapolationsmetoden. Hos polymera material som utsätts för mekanisk belastning måste krypningen beaktas. Med krypning menas att deformation och hållfasthet är beroende av temperatur och belastningstid. För att hitta de tillåtna påkänningarna för en långtidsbelastning är det nödvändigt att undersöka det mekaniska uppförandet under lång tid och vid olika temperaturer. Det gäller även för rör med en inre belastning i form av ett högt tryck. Baserat på trettio års erfarenhet, i laboratorium och på byggarbetsplatser en mängd försök och omfattande provningar av rör gjorda av högtrycksförnätad polyeten, har de nödvändiga egenskaperna utvecklats. För att få värden som sträcker sig längre än mättiden, används den sedan mer än 50 år beprövade extrapolationsmetoden. I korthet går metoden ut på att utsätta och mäta rören med höga temperaturer. 7

8 3.5 Resultatet av mätningar. Resultaten av otaliga försök med inre tryck- och långtidshållfasthet visas i diagrammet. För att diagrammet ska gälla för samtliga rördimensioner anges inte det inre trycket utan spänning i rörväggen. Sambandet mellan inre tryck och väggspänning kan beräknas med den s.k. Kesselformeln: δ v = p (D s) 2 s δ v = spänning i rörvägg, N/mm² p = inre tryck, bar D = rörets yttre diameter, mm s = rörets väggtjocklek, mm krävs en säkerhetsfaktor på 2,5 vid den aktuella temperaturen. Marginalen är betryggande. Tryck- och temperaturbegränsning max arbetstryck 6 bar vid 90 C kontinuerligt, 110 C korttidsbelastning. 3.7 Provningar och kontroller. REHAU PEX-rör utsätts för en mycket noggrann kontroll och provning under hela tillverkningsprocessen; från leverans av råvaran, till utleverans av färdigt rör. Först sker kontrollen av REHAU:s egen kontrolloch laboratoriepersonal och sedan av ett fristående kontrollföretag som kontrollerar REHAU:s kontroll och dessutom utför egna kontroller av råmaterial och färdiga rör. 3.8 Skydda mot UV-strålning. Långvarig UV-strålning (dagsljus) försämrar långtidshållfastheten. Skydda därför röret mot dagsljus genom att bygga in eller isolera rören. 3.9 Matningsledning. Matningsledning mellan värmeenhet och fördelare kan med fördel installeras med REHAU PEX-rör. Är flödet för stort för dimension 20 mm finns REHAU Rautitanrör med diffusionsspärr i dimensioner upp till 63 mm. Alla rör och rördelar finns väl dokumenterade i en separat sortimentförteckning ( SV). REHAU:s fogsystem Tätiett innehåller alla nödvändiga rördelar. Isolera matningsledningarna så att temperaturfallet inte blir för stort fram till rördelarna. Diagrammet visar resultatet av mätningar på REHAU PEX-rör. Väggspänningen anges på Y-axeln och belastningstiden på X-axeln, båda i logaritmisk skala. Kurvorna visar minivärden och de enskilda mätvärdena ligger ovanför kurvorna. Upp till 95 C finns avlästa värden för mer än timmar utan några tecken på avböjning av kurvan. Icke förnätad polyeten hade gett knäckta kurvor. Diagrammet visar att en väggspänning efter 50 år vid 70 C blir 5,55 N/mm². Överfört till ett REHAU PEX-rör 17 2 mm motsvarar detta värde ett inre tryck på 14,6 bar. 3.6 Betryggande marginal. Enligt exemplet i diagrammet ovan utgör rörets tryckhållfasthet efter 50 års drift vid 70 C, 4,9 gånger det maximala drifttrycket enligt DIN 4726 som är 3 bar. Säkerhetsfaktorn är alltså 4,9! Enligt DIN 4726 PEX-rör i RAUTHERM-systemet utmärker sig genom följande egenskaper: Utmärkt långtidshållfasthet även vid högre temperaturer, upp till 110 C. Sprickor på grund av spänning uppstår inte. Formstabilt. Optimalt förhållande mellan flexibilitet och tryckbelastningsförmåga. Utmärkt åldringsbeständighet för värme. Mycket god slagseghet ner till 50 C. God härdighet mot nötning och repor. Inga skador på rörmaterialet om det knäcks vid bockning. Termiskt minne. Utmärkt kemikaliebeständighet. Syrespärr enligt DIN 4726 tack vare ett spärrskikt av etylenvinylalkohol (EVAL). Stabilt vid hög temperatur. Åldringsbeständigt. Minimal ljudöverföring. Små tryckförluster. Korrosionsbeständigt. Fritt från tungmetalljoner. Inga invändiga beläggningar ens efter många års drift. 8

9 25 x 2,3 mm 32 x 4,4 mm 32 x 2,9 mm 40 x 5,5 mm 50 x 6,9 mm 63 x 8,7 mm 0,5 m/s 0,4 m/s 0,8 m/s 0,7 m/s 0,6 m/s 1,1 m/s 1,0 m/s 0,9 m/s 2,0 m/s 1,7 m/s 1,5 m/s 1,3 m/s RAUTHERM S rör Universalrör RAUTITAN flex 25 x 3,5 mm 20 x 2,00 mm 0,3 m/s 20 x 2,8 mm 0,2 m/s 17 x 2,0 mm 14 x 1,5 mm 16 x 2,2 mm 0,1 m/s 10 1,1 mm 12 2,0 mm Vattentemperatur: 40 C 0,01 0,10 1,00 10,00 l/s Tryckförlustdiagram för REHAU:s PEX-rör RAUTHERM. Tryckförlust: Pa/m 9

10 4 Golvvärme i betong. REHAU:s PEX-rör ingjutna i betong gör sten- och betonggolv behagligt varma. Om golvet är en platta på mark med isolering under eller en överbetong lagd på ett lager isolering ovanpå en bärande konstruktion spelar ingen roll. Med REHAU golvvärme i betong får du andra fördelar redan vid installationen. Det går snabbt att lägga ut och fästa de smidiga PEX-rören. Och så fort betongen är på plats, kan värmen släppas på och du får en mycket snabb uttorkning. Samtidigt har byggnaden hållits varm på ett enkelt sätt under installationstiden. 4.1 REHAU PEX-rör kan monteras på tre olika sätt: 1. Med fästprofill där röret trycks fast. Fästprofilen monteras på underliggande isolering med fästspikar. 2. Med buntband direkt mot armeringsjärnen. 3. Med REHAU systemskiva Varionova (noppenplatta) vid pågjutning med överbetong. 4.2 Platta på mark. Konstruktionen byggs upp på vanligt sätt med dränerande och kapillärbrytande lager, isolering, armering och betong enligt gällande bestämmelser. Isolertjockleken bör vara mm. Expanderad polystyren (EPS) är att föredra som isolermaterial. Finns risk för omvänd fuktvandring ska hela plattan under huset isoleras. Omvänd fuktvandring fås när kombinationen temperatur och relativt ångtryck under plattan ger ett högre ångtryck än det som råder över plattan. Detta kan ske om plattan värmts upp och därmed även marken under och man därefter stänger av värmen i plattan. REHAU PEX-rör bör ligga minst 50 mm under färdig golvyta vid en Montering i betong på tre olika sätt 1. Fästprofilen underlättar montering i betong. 2. Du kan också fästa RAUTHERM PEX-rör direkt med buntband mot armeringsjärn. 3. Systemskivan Varionova används då extra isolering krävs på befintliga betonggolv och vid s.k. övergjutning. 10

11 delning mellan rören på mm. Rören bör inte heller ligga mer än 150 mm under färdigt golv. Ligger rören närmare ytan än 50 mm blir komforten sämre på grund av ojämn yttemperatur. Dessutom ökar risken för skador på rören genom spikning eller borrning. Vid läggning där högre belastningar förekommer, till exempel garage, verkstäder eller liknande bör du göra en hållfasthetsberäkning för att vara säker på tillräckligt läggningsdjup. 4.3 Fribärande platsgjutet bjälklag. Läggs REHAU PEX-rör i ett bjälklag med lägre temperatur på undersidan, måste en normal värmeisolering ske. Är bjälklaget lägenhetsskiljande, d.v.s. har samma temperatur på båda sidor, måste även här till en isolering för att begränsa värmeavgivningen nedåt. Annars uppstår svårigheter att reglera rumstemperaturen i underliggande rum (rummen får både tak- och golvvärme men kan endast reglera golvvärmen). Bjälklagselement av lättklinker/lättbetong är en lösning. Då ersätter bjälklagselementet betongvalvet och REHAU PEX-rör läggs ut direkt på bjälklagselementet och gjuts in i en självnivellerande överbetong. En annan lösning är att montera en isolering under rören för att undvika takvärme. Isolertjockleken ska i dessa fall beräknas och är beroende på rumstemperaturer, värmeförlust, golvbeläggning och var i plattan rören är placerade. Bjälklagselementet kan även användas istället för träbjälklag i torpargrund, ovanpå källare/sluttningsvåning, eller som lägenhetsskiljande bjälklag i mindre flerfamiljshus med trästomme. 4.4 Ytbeläggning på betong. Betongen kan förses med alla typer av beläggning, målning, plast-, linoleum-, heltäckningsmattor, parkett, sten, klinker, marmor osv. Tänk bara på att: Mer isolerande materiel (till exempel parkett och heltäckande mattor) medför krav på högre tilloppstemperatur men fungerar i övrigt tillfredsställande. Golvvärmen ska vara avstängd vid läggning av träbaserade material, spånskiva, parkett som limmas i spånten. Betongen ska vara torkad med golvvärmeanläggningen innan ytbeläggningen läggs på. Värmeavgivning och ungefärlig tilloppstemperatur för REHAU golvvärme i betong. Med hjälp av tabellen kan du ta fram nödvändig tilloppstemperatur för olika underlag. Börja med att välja önskad effekt per m² och rumstemperatur i diagrammet. Gå sedan till vänster och välj ytbeläggning och tjocklek. Sist av allt behöver du korrigera för vald rördelning (tabellen längst ned till vänster). 11

12 4.5 Avstånd mellan rör. Vid ett minsta avstånd på 50 mm från överkant rör till färdigt golv, ger ett avstånd mellan rören på mm en jämn yttemperatur och därmed hög komfort. Vid större läggningsdjup, eller där kraven på komfort är mindre, kan du använda större avstånd mellan rören. 4.6 Slingdragning. Dagens byggnader är så välisolerade, att värmebehovet utan vidare täcks med slingorna jämnt fördelade över golvytan. Värmen sprids likformigt från PEX-rören som inte ska ligga närmare ytter-/mellanvägg än halva avståndet mellan slingorna. Med den reglerform som ingår i REHAU golvvärmesystem on/off, finns det ingen anledning att lägga tilloppet till slingan längs yttervägg, eftersom hela slingan fylls med vatten av samma temperatur. 4.7 Systemskivan Varionova. Systemskivan Varionova används när det krävs extra isolering på befintliga betonggolv och vid s.k. övergjutning. Skivorna ska täcka hela golvet och kantisolering med folie ska läggas ut runt hela rummet. Plastfolien viks ner efter att golvvärmerören lagts ut. Läggning av rör sker på samma sätt som vid annan ingjutning i betong. Varionovasystemet består av plattor, kantisolering med plastfolie. REHAU systemskiva Varionova ska endast användas vid golv avsedda för bostäder och liknande utrymmen. Enkelslinga. REHAU:s PEX-rör lagd som snäckmönster, med jämn delning över hela golvet. Enkelslinga med förstärkt värmezon. Snäckmönster. Dubbelslinga med integrerad förstärkt värmezon. Snäckmönster med förstärkt värmezon. Dubbelslinga med förstärkt värmezon först i slingan. 12

13 5 Golvvärme i träbjälklag och uppreglade golv. Träbjälklag används ofta framför allt i småhus och som golvmaterial används spånskiva eller parkett. För att få en jämn yttemperatur och hög komfort, krävs att värmen sprids på ett effektivt sätt över hela golvytan. REHAU värmeplåt fyller denna funktion och fungerar också som hållare för rören. 5.1 PEX-rör dimension 20 2,0 ska användas REHAU värmeplåt finns i två utföranden: 1. För läggning på träbjälklag c/c 600 mm 2. Läggning på glespanel c/c 300 mm. Värmeplåtarna påverkar heller inte rumshöjden, vilket medför att det utan problem går att bestämma sig för golvvärme i ett mycket sent skede. 5.2 Läggning av värmeplåtar. Antalet plåtar ska inte anpassas efter värmebehovet i rummen, utan så stort utrymme som möjligt ska täckas med plåtar. Det ger jämnare yttemperatur på golvet, vilket ger högre komfort och kräver lägre tilloppstemperatur. Reglerutrustningen sköter regleringen av värmetillförseln. REHAU värmeplåtar läggs på bjälkarna eller glespanelen och fästs på en sida med ett par spikar. Plåtarna läggs med cirka 50 mm mellanrum i rörens längdriktning. Sedan ett fack fyllts med plåtar, rullas REHAU PEX-rören ut och plåten lyfts samtidigt som rören trycks ned i plåtens spår. 5.3 Slingdragning. REHAU PEX-rör läggs med enkel förläggning. Det är smidigast och ger med reglersystemet en fullgod funktion. Mot inner- och ytterväggar ska rören vända mm från väggliv. Det betyder att REHAU värmeplåt slutar cirka 300 mm från väggen och att golvets yttemperatur inte blir så hög intill väggarna. Detta förhållande påverkar inte komforten (ingen vistas så nära vägg). Mot yttervägg bidrar den lägre temperaturen till mindre värmeförluster. Korsning av bjälkarna sker via ett minst 20 mm djupt spår. Används lättbalkar, måste som regel glespanel minimum 20 mm läkt läggas ovanpå, eftersom inga ingrepp normalt får göras i lättbalken. Systemskiva TS: mm. Fördelningslamell: mm. Värmefördelningsplåt: mm. Fyra stycken lameller per systemskiva. Två släta plåtar. Rehau värmeplåt i träbjälklag c/c 600 mm med stagkant (överst) kräver ingen glespanel. Underst plåt för glesapnel c/c 300 mm. Båda har slangdelning c/c 300 mm. Längd = 600 mm. Bredd = 580 mm. Tjocklek = 0,5 mm. 13

14 5.4 REHAU systemskiva TS. REHAU systemskiva TS består av spårade cellplastskivor med fördelningslameller (spårade aluminiumplåtar) och plana fördelningsplåtar samt en kantisolering med plastfolie. Systemskivan TS använder du främst på befintliga golv där en förbättrad isolering krävs och eventuellt i kombination med låg bygghöjd. 5.5 Läggning av systemskiva TS. Täck hela golvytan med systemskivor. Lägg ut fördelningslamellerna i urspårningarna i skivan. De släta plåtarna lägger du i vändzonerna och då ovanpå de utlagda golvvärmerören. 5.6 Ytbeläggning. Det bärande golvmaterialet utgörs vid förläggning på Systemskiva TS, normalt av 22 mm spånskiva eller bärande trägolv. Tjockleken av det bärande materialet ska dock dimensioneras av golvleverantören. Även vanligt golvvirke kan användas, men det är mycket viktigt att materialet är väl torkat. Innan plastmatta läggs på bör golvvärmen köras en tid, så att eventuell fukt drivs ut ur skivan. Släpp på värmen försiktigt. Börja med en tilloppstemperatur av C, och höj sakta till rätt nivå. Vid läggning av träbaserade material; spånskiva/parkett som limmas i spånten, ska golvvärmen vara avstängd. Heltäckandematta Plastmatta Värmeavgivning och ungefärlig tilloppstemperatur för REHAU värmeplåt i träbjälklag eller reglar. Med hjälp av tabellen kan du ta fram nödvändig tilloppstemperatur för olika underlag. Börja med att välja önskad effekt per m² och rumstemperatur i diagrammet. Gå sedan till vänster och välj ytbeläggning. 14

15 6 Markvärme. REHAU:s PEX-rör kan med fördel även läggas som slingor till markvärmesystem. Markvärme är till stor fördel där snöröjning är komplicerad och kostsam eller om man vill slippa hala eller våta ytor. REHAU markvärme kan även användas för torkning av ytor som i sin tur ger mindre behov av städning. För markvärme använder du REHAU PEX-rör dimension 20 2,0 och 25 2, Förläggning av markvärme. Principen för förläggning av REHAU markvärme är densamma som för inomhusförläggning i betong. Det vill säga att rören kan förläggas med eller utan fästprofil. Rören läggs i slingor med tillopp och retur från fördelare. Slingorna ska i möjligaste mån vara lika långa, så att lika stort tryckfall fås över respektive slinga. Lägg rören med centrumavstånd om cirka 250 mm, beroende på effekt, slinglängder och rördimension. 6.2 Vid asfaltsytor. Använd REHAU:s praktiska fästprofiler. Lägg dem på ett bärlager av natur- eller krossgrus. Montera sedan rören i profilerna. Över rören läggs lågtempererad asfalt i ett lager som är cirka 50 mm tjockt. Ovanpå detta läggs den bärande asfalten. Tjockleken på denna är beroende av trafikbelastningen. 6.3 Vid plattbelagda ytor. Även för plattbelagda ytor använder du REHAU:s fästprofiler. Lägg dem på ett bärlager av natur- eller krossgrus. Montera sedan rören i profilerna. Över och omkring rören läggs sättsand för plattorna. Ovanpå sättsanden läggs plattorna. Betong, plattor, gräs eller asfalt. REHAU har systemen för alla typer av material utomhus i mark. 6.4 Vid betongytor. Även för betongytor kan du utnyttja REHAU:s fästprofiler. Lägg dem på ett bärlager av natur- eller krossgrus. Montera sedan rören i profilerna. Över rören lägger du armering och till sist gjuts betongen. Du kan också fästa rören med buntband direkt på armeringen. Tjockleken på betongen beror på yttre belastning. Vid installation av markvärme i trappor, är det lämpligast att fästa rören direkt på armeringen med buntband. 6.5 Vid gräsytor. Även för gräsytor kan du utnyttja REHAU:s fästprofiler. Lägg dem på ett bärlager av natur- eller krossgrus. Montera sedan rören i profilerna. Över och omkring rören läggs sand och till sist läggs matjord och gräs. Lägg PEX-rören cirka 250 mm under gräsytan. Dimensionering av markvärmeanläggningar. Kontakta gärna REHAU i Örebro för ytterligare information när du ska dimensionera en markvärmeanläggning. REHAU:s fästprofiler perfekta för asfaltytor, plattbelagda ytor, betongytor och gräsytor. 15

16 7 REHAU:s fördelare till golvvärmeslingor. Rumstemperaturen ska regleras separat för varje rum. Det är speciellt viktigt för golvvärme, där till exempel ändringar i möbleringen kan påverka värmen från golvet. Eftersom det är omöjligt att för hand reglera värmetillförseln, måste det ske med automatik. Dessutom måste slingorna läggas per rum. Anslut därför golvvärmesystemet via fördelare som placeras centralt i förhållande till de rum som ska anslutas. En av de delar som gör REHAU:s golvvärmesystem enkelt att arbeta med är injustering och dimensionering. Du kan till exempel enkelt lägga till eller dra ifrån segment till slingorna enligt legoprincipen. Golv - värmefördelarna har små byggmått och är utförda av material och komponenter som håller samma höga kvalitet som REHAU:s PEX-rör. 7.1 Rehau Golvvärmefördelare i mässing. Golvvärmefördelare utan flödesindikering. Golvvärmefördelare typ HKV med R25 inv. gängade anslutningar inklusive avstängningsventiler, avluftningsventiler samt avtappningsventil förmonterad på konsol. Ej delbar eller utbyggbar. Leveransomfång 2 till 14 slingor färdigmonterad. Retursegmentet är blått och försett med en flödesindikator / injusteringsventil. Flödesindikatorn är till stor hjälp och nytta: På flödesindikatorn kan du se att vattnet cirkulerar i slingan. Du ser också om flödet är justerat. Det går även att se om det finns luft i slingan (finns det luft i slingan så rör sig flödesindikatorn snabbt upp och ner). 7.3 Fördelarsegmenten. Fördelarsegmenten har luftkanaler runt den vattenförande delen. Luften fungerar därför som isolering. Varje segment har en anslutning för REHAU PEX-rör med en klämringskoppling. Den består av mutter, klämring och instickshylsa/kona. Konan är dessutom försedd med en O-ring för bättre tätning. 7.4 Enkel montering av fördelarsegment. Fördelarsegmenten monteras ihop till en fördelare, tillopp eller retur, med nödvändiga anslutningar. Varje fördelare avslutas med en ändplatta i ena änden och ett anslutningssegment i den andra. Ändplatta och anslutningssegment är av mässing. De olika segmenten och ändplattan dras ihop till en enhet med två gängstänger storlek M8. Tätningen mellan segmenten sker med O-ringar. Fördelaren levereras monterad för varje objekt och antal slingor (upp till tio slingor som vid behov kan utökas till 12 slingor). Rehau golvvärmefördelare i mässing HKV. Rehaus golvvärme fördelare i mässing utan flödesmätare är till för enkla installationer typ lager, industrier och stora hallar. Injustering sker med hjälp av en standard luftnyckel som vrids X antal varv beroende på önskat flöde. Fördelare kommer färdigmonterad på plåt konsoler och i önskat antal slingor 2 14 st. Levereras med avstängningar på tillopp och retur samt kombinerad avluftning/tapp/påfyllningsventil. 7.2 Beskrivning av REHAU fördelare. REHAU fördelare består av segment: ett rött för tillopp och ett blått för retur. Segmenten är tillverkade av högtemperaturbeständig ( 20 till +135 C), glasfiberarmerad polyamid. Tilloppssegmentet är rött och försett med en ventilinsats. REHAU ställdon, som passar direkt på ventilinsatsen, reglerar via en rumstermostat värmetillförseln till varje slinga till respektive rum. REHAU fördelare av glasfiberarmerad polyamid. Legoprincipen gör att du enkelt lägger till och drar ifrån grupper. Du justerar flödet snabbt och enkelt för hand. Max. arbetstryck: 10 bar. Max. temperatur 135 C, Min. temperatur 20 C. 16

17 7.5 Anslutning mot värmesystemet. Anslutningssegmentet är invändigt gängat R25 och utvändigt R40, för anslutning mot värmesystemet. REHAU fördelare, tillopp och retur, monteras med de medföljande konsolerna. Bästa resultat blir det om fördelarna kan monteras och REHAU PEX-rören kan anslutas i samband med läggningen. Om inte det går, bör minst 500 mm friliggande rör finnas fram till fördelarna. Måttangivelser. 7.6 Minimalt behov av injustering. Med REHAU:s utrustning för reglering av rumstemperatur är behovet av injustering minimalt. Det är bara när den tillförda värmemängden inte räcker för att hålla termostatens inställda rumstemperatur = för låg primär tilloppstemperatur som reglerutrustningen inte kan kontrollera flödet. När flera slingor regleras av samma termostat och slingorna inte är lika långa, måste motståndet över de kortare slingorna höjas, injusteras, så att motståndet blir lika över alla slingorna. Ø Tillopp. 55 3/4" Eurocone Retur L 83 Fördelar storlek / antal slingor Längd [L = mm] Gäller för tilloppsventilen. Totalt tryckfall slingor. Öppnad antal varv Tryckförlust (mbar) Tryckförlust (mbar) Flöde (l/h) Flöde (l/h) Retursegmenten är försedda med flödesindikering. 17

18 7.7 Så här justerar du. Med REHAU:s fördelare med den inbyggda flödesindikatorn, är det lätt att justera flödet i slingorna: 1. Skruva av huven på returfördelaren för hand. 2. Vrid det genomskinliga plaströret tills rätt flöde visas med den röda indikatorn. Du kan justera först sedan pumpen startats och all luft drivits ut ur slingorna. OBS! REHAU ställdon stänger ventilerna när de är strömlösa. (Ställdonen bör tas bort för garanterat flöde. Glöm inte att märka upp ställdonen så att de kommer till rätt plats.) 7.8 REHAU fördelarskåp. Fördelarna placeras så att matningen till de olika rummen blir så kort som möjligt. Finns lämpligt utrymme och lämplig vägg, går det att bygga in fördelaren. Enklast är då att sätta en ram runt fördelaren inne i väggen och förse öppningen med en standardlucka. För de fall då detta inte går, finns REHAU fördelarskåp för inbyggnad eller utanpåliggande montage. Fördelarskåpen går inte att få brandklassade. 7.9 Montering av fördelarskåp. Höjden på fördelarskåpen är justerbar med 100 mm för båda typerna och djupet för inbyggnadsskåpet kan justeras med 65 mm. För att få ett snyggt montage, är det lämpligt att montera fördelaren först, och därefter i tur och ordning ansluta slingorna. Tänk på att fördelare och fördelarskåp bör skyddas under byggnadstiden. Tryckfall över fördelare. Tryckfall över fördelare (gäller både tillopp och retur). Använd speciella klämringskopplingar för att ansluta PEX-rören till fördelaren. Fördelarskåp för infällt montage. Vitlackad stålplåt. Storlek: se Sortimentförteckning SV. Fördelarskåp för utanpåliggande montage. Vitlackad stålplåt. Storlek: se Sortimentförteckning SV. 18

19 8 Reglerutrustning. REHAU:s reglerutrustning reglerar rumstemperaturen med separata termostater för varje rum. Flödet genom en slinga styrs on/off via ställdon. Reglerutrustningen består av en kopplingsbox, en rumstermostat, en inbyggd ventilinsats i fördelaren och ett ställdon. De tre samverkande enheterna ventilinsatsen i fördelaren, ställdonet och termostaten är utprovade tillsammans för att ge bästa möjliga resultat. 8.1 Elektrisk anslutning. Anslut ställdonet med den monterade 2-ledaren till kopplingsboxen. Kopplingsboxen har inbyggd transformator och levereras med stickkontakt som ansluts till 230 V. Anslut termostaten med 3-, 4- eller 5-ledare, beroende på utförande. Termostaten, som är elektronisk, innehåller ett elektriskt motstånd accelerationsmotstånd som får spänning samtidigt som ventilen öppnar. Motståndet avger värme. Det får termostaten att tro att det är varmt i rummet, och stänger värmetillförseln. Resultatet blir en noggrann reglering av rumstemperaturen och en jämn golvtemperatur. 8.2 Montering av termostat och ställdon. Placera termostaten på innervägg cirka 1,5 meter över golvet i det rum den ska reglera. Kontrollera att du kopplar in rätt termostat till rätt slinga! Montera ställdonet på fördelarens inbyggda ventilinsats för slingan som ska regleras. 8.3 Trådlösa termostater. Rumstermostater finns också som trådlöst system. Det ger en helt fri placering av termostat och därmed optimal funktion och komfort. Detaljer med installations-, drift- och skötselanvisningar följer med leverans. 8.4 Nattsänkning. REHAU erbjuder rumstermostater med möjlighet till nattsänkning. Periodisk sänkning av temperaturen är ett utmärkt sätt att spara energi. Det minskar värmeförbrukningen under tider när vi inte behöver full temperatur i rummen. Ska sänkningen ge verklig effekt krävs längre perioder av sänkning, till exempel när man är bortrest eftersom temperatursänkning tar flera dygn i dagens välisolerade och täta nordiska hus. Önskar man lägre temperaturer i till exempel ett sovrum för att sova bättre, rekommenderar vi att rumstermostaten ställs på en lägre nivå och att dörren till sovrummet hålls stängd. 8.5 Reglering av varje rum ett måste. Reglering av temperaturen i varje rum är ett måste för att minska på värmeförbrukningen och ändå få god komfort. Vid golvvärme är det faktiskt viktigare än vid andra system, därför att placering av möbler och mattor påverkar värmen från golvet. REHAU:s system för reglering ger bästa möjliga komfort vid en rumstemperatur som ligger 1,5 2 C lägre än för andra system. 8.6 REHAU kopplingsbox med inbyggd transformator. Kopplingsboxen innehåller som standard kopplingsplintar för 6 termostater och 14 ställdon. Kopplingsboxen kan byggas ut med expansionsmoduler för fler termostater och ställdon. Det finns två typer av expansionsmoduler (maximalt två moduler kan anslutas): 1) Expansionsmodul för två termostater och fyra ställdon. 2) Expansionsmodul för åtta ställdon för anslutning av extra ställdon till termostat. Rumstermostat. Temperaturområde: C. Spänning: 24 V, likspänning. Kapsling: IP 30. Ställdon. Spänning: 24 V, likspänning. Effekt: 2 W. Omgivningstemperatur: 0 50 C. Kapsling: IP 40. Gångtid: cirka 3 minuter. Ventilen är normalt stängd vid strömlöst tillstånd (NC). 19

20 Rumstermostater med möjlighet till nattsänkning. Standardtermostat och systemsockel. Placera termostaten på innervägg cirka 1,5 meter över golvet. Rumstermostaterna kan beställas i följande färger (leveranstid 2 3 veckor): Vit Grå Mörkgrå Svart Gul Röd En trådlös termostat kan du placera fritt där den passar bäst och ger optimal funktion och komfort. Blå Grön Champagne Platin Brons Blåsvart Anslutning av rumstermostater. 1. Skala anslutningskabeln (5 0,5 mm²) 10 mm. 2. Anslut kabeln så att du avslutar ommantlingen vid dragavlastningen. 3. Tryck ned kabelns trådar i motstående fack. 4. Kontrollera att rätt tråd är i rätt fack. Och att rätt termostat styr rätt slinga. Anslutning av 24 V-matning från transformator. Nätmatning 230 V: Matning till transformatorn bör ske från egen säkringsgrupp. Utför all inkoppling spänningslöst! Anslut kabeln så att ommantlingen avslutas vid dragavlastningen. Kontrollera att rätt tråd är i rätt fack. 20

Företagspresentation Roth Nordic AB

Företagspresentation Roth Nordic AB Företagspresentation Roth Nordic AB Administration Roth Nordic AB Regionskontor: - Söderhamn - Stockholm Roth Nordic AB ingår i den nordiska gruppen tillsammans med Danmark, Norge, Finland och Baltikum.

Läs mer

Vägledning. Innan läggning

Vägledning. Innan läggning Vägledning Innan läggning Juni 2014 Ett Dinesen golv är en unik del av naturen. Det är ett levande material som ska behandlas med omsorg. Våra vägledningar förklarar i detalj hur man får det bästa resultatet

Läs mer

Keramik på golvvärme

Keramik på golvvärme Keramik på golvvärme Byggkeramikrådet 2014 Juni 2014, första upplagan Innehåll Inledning...4 Vägledande sammanfattning...5 1.1 Myndighetskrav och branschkrav...6 1.2 Inomhusklimat och utrymmen...7 1.3

Läs mer

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet

Allmänt om golvvärme. Komfort och funktion. Kvalitet och enkelhet Luftburen Golvvärme Allmänt om golvvärme Komfort och funktion Att golvvärme är den mest bekväma formen av uppvärmning är de flesta överens om. Hela golvet fungerar som värmeavgivande yta. Värmen sprids

Läs mer

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3

20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 20 C men hur och till vilken kostnad i Sverige? Energikunskap 10 p. Fall 3 Stefan A. Johansson Uppsala universitet Helsingborg 2004-05-05 stefanajohansson@yahoo.se 1 Sammanfattning Energi som inte används

Läs mer

Takvärmehandledningen

Takvärmehandledningen Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledningen Plexus Professor / Professor Plus Premum / Premax / Solus Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium / Loggia

Läs mer

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN

STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN STORA VÄRMEPUMPS- BOKEN NYTTIG KUNSKAP, VÄGLEDNING OCH INSPIRATION NÄR DU FUNDERAR PÅ ATT KÖPA VÄRMEPUMP Innehåll Inledning 5 Energispartips 6 KAPITEL 1 Grundläggande om värmepumpar 7 Värmepumpen en klok

Läs mer

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem...

Innehåll. Värme i villan... 5. Huset... 6. Distributionssystem... 10. Byte av distributionssystem... 13. Jämnare temperatur med styrsystem... Värmeivillan Innehåll Värme i villan.......................................................... 5 Huset.................................................................... 6 Distributionssystem...............................................

Läs mer

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan

Reviderad utgåva 2006. Värme i villan Reviderad utgåva 2006 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att bygga nytt 6 Klimatskalet 8 Ventilation 10 Värmespridningen i huset 12 Anpassad värme med styrsystem 16 Elvärme

Läs mer

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan

Reviderad utgåva 2009. Värme i villan Reviderad utgåva 2009 Värme i villan 2 Andreas Bylund/Folio Innehåll Värme i villan 4 Att köpa hus 6 Att bygga nytt 8 Husets klimatskal 10 Ventilation 12 Värmespridningen i huset 14 Anpassad värme med

Läs mer

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048

Bruksanvisning för värmepump luft/luft. AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 Bruksanvisning för värmepump luft/luft AA 12.4 WS-IQC Art nr: 130048 3 GARANTIVILLKOR... 3 Generella villkor... 3 Övriga villkor... 3 GENERELL INFORMATION... 4 Viktigt före installation... 4 Viktig information...

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg2. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg2 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 2 Lundagrossistens utbildningskompendium VVS STEG TVÅ är en fortsättning på utbildningskompendium

Läs mer

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3

Optima. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Optima Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 290516 Utgåva 8.3 Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel

Läs mer

IVT 490, IVT 495 TWIN

IVT 490, IVT 495 TWIN IVT 490, IVT 495 TWIN Användarhandledning Art. nr: 10714 Utgåva 1.0 Tack för att du har valt en värmepump från IVT Industrier AB Vi hoppas att vår värmepump kommer att uppfylla dina förväntningar och ge

Läs mer

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14

Värme i villan 4. Att köpa hus 6. Att bygga nytt 8. Husets klimatskal 10. Ventilation 12. Värmespridningen i huset 14 Värme i villan Publikationer utgivna av Energimyndigheten kan beställas eller laddas ned via www.energimyndigheten.se eller beställas genom att skicka e-post till energimyndigheten@cm.se eller per fax:

Läs mer

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop

Värmepump för klimatets skull. Allt hänger ihop Välj rätt värmepump Innehåll Värmepump för klimatets skull 3 Allt hänger ihop 3 Så fungerar värmepumpen 4 Kolla värmefaktorn för hela året 6 Gör en ärlig kalkyl 7 Välj utifrån ditt hus 8 Värmen sprider

Läs mer

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3

IVT 490. Handledning i montage, drifttagning och skötsel. Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 IVT 490 Handledning i montage, drifttagning och skötsel Artikel nr: 9518055 Utgåva: 2.3 Innehåll ANVÄNDAREN Inledning... 4 Goda råd till användaren... 5 Systembeskrivning Så här fungerar din värmeanläggning...

Läs mer

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter

Att ventilera hus. Kompendium. Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Att ventilera hus Kompendium Fakta och bakgrund om ventilation av hus och lägenheter Fotot associerar till en allmän uppfattning om vad som är bra luftkvalitet. Foto: Joakim Achim Friedrich, Göteborg Förord

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736

IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480. Handledning. för installatör och användare 9517736 Sept-00 IVT 480 9517736 IVT/ Elektro Standard Frånluftsvärmepump 480 Handledning för installatör och användare 9517736 Sept-00 1 IVT Industrier AB Box 387 641 23 Katrineholm Telefon 0150-771 00 Telefax 0150-153 05 E-mail:mailbox@ivt.se

Läs mer

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110

CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 Installations- och skötselanvisning CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107 I 110 162 101 11-1 2011-01-24 Allmän Information Innehållsförteckning Allmän Information 4 Checklista 7 Trygghetspaket

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system

30% Säkert. Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept. DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DESIGNGUIDE Allt du behöver veta om Danfoss EvoFlat-system Ge dina projekt en flygande start med ett effektivt systemkoncept Säkert och bekvämt EvoFlat-systemen tillhandahåller

Läs mer

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ

Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ 2006-09 Drift och skötselanvisning Primex Villa IQ Avstängning värmesystem Avstängning värmesystem retur/filter tillopp Avstängning kallvatten/ Filter kallvatten Avstängning varmvatten Termometer värmesystem

Läs mer

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10)

Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW. SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Frånluftsvärmepump EHP 2,0 EW SE Användarhandledning 13599 (2007/10) Användarhandledning EHP 2,0 EW BOSCH TERMOTEKNIK SE, 2007/10 Artikelnummer: 13599 Utgåva: 1.0 Copyright 2007. BOSCH TERMOTEKNIK SE.

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process.

HANDBOK. Ånga och Kondensat UTGÅVA 2 2004. Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. HANDBOK UTGÅVA 2 24 Ånga och Kondensat Kunskap och nytänkande inom värme, kyla och process. Grafisk utformning/produktion: Peter Lundberg Förord Denna handbok utgör en bearbetning av tidigare utgåvor och

Läs mer

speciellt viktigt för installatören att hela Varning!

speciellt viktigt för installatören att hela Varning! Viktig information Denna handledning är gjord för att så komplett som möjligt beskriva funktion, inkoppling och skötsel av värmepumpen. Så långt möjligt är beskrivningen gjord för att kunna följas steg

Läs mer

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus

Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Villavärmepumpar Energimyndighetens sammanställning av värmepumpar för småhus Innehållsförteckning Vad är en värmepump? 3 Se först över ditt hus! 3 Uteluftvärmepumpar 3 Frånluftvärmepumpar 4 Berg-, ytjord-,

Läs mer

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med:

SKÖTSELANVISNING. Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo. Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: SKÖTSELANVISNING Diplomat Diplomat Duo Comfort Atria Atria Duo Navigera dig genom reglerdatorns menyer med: För att öka eller minska inställda värden använder du: eller För att justera rumstemperaturen:

Läs mer