Magasinet. Österleden i Helsingborg. samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet. Österleden i Helsingborg. samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt NR 1 2011"

Transkript

1 Magasinet NR Österleden i Helsingborg samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt

2 Luftvärmepump N09 Inverter Luftvärmepump N09 Inverter - Inverterstyrd - 3-faldig filtrering - Turbofunktion - Nordic-utrustad Vill du veta mer? Kontakta Onninen, tel ,

3 Ledare Magasinet nummer 1, 2011 Omslagsfoto Foto: Jan-Peter Christiansson. Det goda resultatet bygger på ett nära samarbete mellan många aktörer. Här ses Ulf Svensson, produktionsledare E.ON ES Helsingborg, Jan Sörensson, belysningssäljare Onninen, och Lennart Green, WSP Sverige i Helsingborg som på uppdrag av Helsingborgs stad är elprojektör. Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Jonas Redin Redaktion Jonas Redin, Linda Lövhammer, Staffan Zika. Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel Annonsbokning Linda Lövhammer Tel Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via e-post, Du kan även använda vår hemsida för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, eldistribution, gas, industri, kyl & AC, telekom, transmission, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag samt återförsäljare. I Sverige har vi drygt 300 anställda runt om i landet och omsätter cirka 2,3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 9 länder. Mot ljusare tider! Nu har vi redan kommit en bra bit in på 2011 och det märks att vi går mot ljusare tider. Dagarna känns längre och allt fler positiva signaler kommer från marknaden. I Sverige har konjunkturen vänt även om det finns flera orosmoln kvar ute i Europa och övriga världen. När jag lägger 2010 bakom mig kan jag konstatera att det var en svag inledning men en relativt stark avslutning som jag hoppas smittar av sig på hela 2011 för både dig som kund och Onninen som grossist. Denna liksom förra vintern har varit riktiga vargavintrar. Elpriserna stiger och det blir mer fokus på energibesparing för att hålla nere elkostnaderna både för konsumenter och företag. Ett sätt att minska elförbrukningen kan vara att byta till A-klassade pumpar. Här går ekonomi och ekologi hand i hand. Visserligen kostar dessa pumpar lite mer men eftersom energiförbrukningen blir lägre så är återbetalningstiden relativt kort. Vi tar upp ämnet i det här numret. I Helsingborg pågår ett stort belysningsprojekt. Vissa delar är färdiga men inte allt. Det är ett stort projekt som kräver samarbete mellan många olika parter vilket visar hur viktigt det är med god kommunikation för att lyckas. Även i detta projekt har energibesparing varit en viktig del. Givetvis har Magasinet varit på plats. I alla projekt och i allt samarbete är kommunikation och förståelse för varandra oerhört viktigt. Därför uppskattar våra kunder som besöker oss i våra butiker engagemang och smidighet när varor ska hämtas och beställas. Du kan till exempel läsa om samarbetet mellan Carléns Rör och Onninens personal i Solna Strand. Samarbete kollegor emellan kan också leda in på nya vägar. Så var det när PA s bildades i Boden. Det ska vara kul att jobba tillsammans. En bra kontakt med en engagerad leverantör är också viktigt. Därför känns det kul att PA s upplever detta i sin dialog med vår personal på plats i Luleå. Läs mer på sidan 24. Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa nya medarbetare välkomna till Onninen. I det här numret presenterar vi vår nya marknadschef som sitter i Solna och vår nya säljchef för VVS i norr. Jag ser med tillförsikt framemot ett starkt 2011 och ett fortsatt gott samarbete. Du som inte redan regelbundet besöker våra butiker välkommen in till oss. Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, vd

4 Jämnt och vitt ljus över nya Österleden Österleden skapar utrymme för nödvändiga miljöförbättringar i Helsingborgs centrala delar och fortsatt tillväxt för näringslivet, hamnen och färjeförbindelserna. 4 Onninen-magasinet 1, 2011

5 Österleden är en stor och viktig satsning för Helsingborgs framtida utbyggnad med miljömässiga fördelar. Stor omsorg har lagts ned för att få en jämn och bra belysning över den fyrfältiga stadsmotorvägen. E.ON ES arbetar nu med belysningen och har Onninen som leverantör. Text: Mats Lindberg Foto: Jan-Peter Christiansson OCH Lennart Green Belysning av offentliga miljöer, gator och vägar är en del av stadsplaneringen som det generellt läggs allt större vikt vid. Det handlar förstås om energibesparingar med ny teknik, men även om att få till en lämplig ljusbild som fungerar bra för invånarna. Vi pratar om olika sorters ljus med olika färgåtergivning, om olika armaturtyper och om placering, höjd, avstånd med mera. Belysning är utan tvekan en hel vetenskap. Samtidigt kan väl designade belysningsprodukter ge en kompletterande positiv bild för människorna. När nu Helsingborg får sin efterlängtade Österled så har Helsingborgs stad inte bara satsat på att få en fungerande led med framtidskapacitet utan även ansträngt sig för att även ge denna led en högklassig, trygg och säker belysning. Leden ska kännas som en viktig del av stadens bebyggelse. Stadsbyggnadsförvaltningens landskapsarkitekter har tillsammans med avdelningen Drift och underhåll utformat idéerna Nikola Ellerblad från Philips pekar på möjligheten att i framtiden enkelt gå över till LEDbelysning. Helsingborgs stad valde Philips CitySoul. Armarna är Horizontal som monterats på specialbeställda koniska stolpar. De så kallade båtmasterna är en speciell Helsingborgsbelysning som används även vid Österledens överliggande trafikplatser. Onninen-magasinet 1,

6 bakom utformningen av belysningen. Som ansvarig elprojektör anlitades specialisten Lennart Green från analys- och teknikföretaget WSP Sverige och dess Helsingborgskontor. Vi gjorde olika belysningsberäkningar för att hitta en rimlig nivå i förhållande mellan energiförbrukning och belysningskvalitet. Första valet var att arbeta med metallhalogenlampor för att få ett vitt ljus med bättre kontrast och färgåtergivning, berättar Lennart Green och fortsätter: En prioritet för oss har varit att få en jämnhet i belysningen. Från början arbetade vi med 150 W-lampor med lite längre avstånd mellan stolparna, men vi gick sedan över till 100 W- lampor med tätare placering. Vi tycker att vi lyckats få en väl avvägd belysning som ger ett bra, jämnt och säkert ljus för trafikanterna. Kvalitetsambitionen är lite högre än normalt. Genomtänkt dimensionering En annan faktor är höjden på stolparna. På Österledens mittremsa står nu 10 meter höga dubbelarmstolpar på cirka 36 meters avstånd. Valen kan alltså sägas vara lite tätare placerade stolpar försedda med kvalitetsarmaturer och metallhalogeninsatser med något lägre effekt och en totalt sett lägre energiförbrukning. Den ljusmässiga dimensioneringen baserades på det faktum att det vita ljuset både ger bättre kontrast och bättre synupplevelse och att vi därmed kan sänka ljusnivån något utan att tumma på säkerheten, säger Lennart Green. Ja, och det mest intressanta är ju resultatet som jag tycker har blivit bra, säger Björn Johansson, ansvarig för drift och underhåll av belysning inom Helsingborgs stad, och fortsätter: Vi valde metallhalogen och vitt ljus istället för det vanliga gula högtrycksnatrium och vill göra leden till mer av en stadsgata, även med trädplantering på den upphöjda mittremsan. Vi har också valt en genomtänkt armatur med bra optik som är ny i vårt sortiment. Komplett belysningslösning Armaturen är Philips CitySoul som ingår i en komplett belysningslösning för städer. Armarna till armaturen är Horizontal som monterats på koniska stolpar. De koniska stolparna ingår inte i standardsortimentet utan har tagits fram av Philips i samarbete med Moramast. Denna lösning kompletteras sedan med lite enklare standardarmaturer på tillfarterna till de fyra planskilda trafikplatser som finns längs Österleden och som ett helsingborgskt dekorativt inslag vid rondellerna de 16 meter höga så kallade båtmasterna med armaturer på olika höjd och åt olika håll från varje stolpe. Österleden byggs i fyra etapper varav den första etappen på sträckan mellan Fältarpsvägen och Påarpsvägen är färdig sedan Det vita ljuset ger en bättre kontrast och bättre synupplevelse. Dimensioneringen är anpassad för att kunna sänka ljusnivån något utan att tumma på säkerheten. 6 Onninen-magasinet 1, 2011

7 tidigare och den sista etappen ännu inte är upphandlad. För etapp 2 och 3 gick uppdraget att bygga leden till Oden Anläggningsentreprenad. Belysningsentreprenaden gick i sin tur till E.ON ES Sverige och dess kontor i Helsingborg. Vi började hösten 2009 och är nu i stort sett färdiga med etapp 2 söderut till Ättekulla. Etapp 3 som går norrut förbi Filbornavägen ska vara färdig i mitten av 2011, säger Ulf Svensson produktionsledare hos E.ON ES. Dessa två etapper omfattar en total vägsträcka på ca 3,8 km, två nya överliggande trafikplatser vid Clausgatan och Filbornavägen samt flera planskilda passager för gående och cyklister. På en av de senare, Påarpsbron som även ska vara en bussbro, ska en intressant LED-belysning installeras längs räckena. Det blir så kallad LED-tub från Flux som monteras i galvade stålrör. Speciell omlastningsstation Onninen är leverantör av all materiel till E.ON ES i projektet. Detta sker i ett nära samarbete och omfattar allt från ovan nämnda stolpar och Philips CitySoul-armaturer till specialtillverkade fundament. Direkt efter att vi vann entreprenaden hade vi ett möte med bland annat Onninen och Philips där vi gick igenom hur vi skulle samarbeta på bästa sätt och det har sedan fungerat mycket bra, säger Ulf Svensson. Belysningsentreprenaden för etapp 2 och 3 gick till E.ON ES Sverige och dess kontor i Helsingborg. Här ses elcentralen för trafikplatsen vid Clausgatan. Onninen är leverantör av all materiel till E.ON ES i projektet. Det goda resultatet bygger på ett nära samarbete mellan många aktörer. Här ses Ulf Svensson, produktionsledare E.ON ES Helsingborg, Jan Sörensson, belysningssäljare Onninen, och Lennart Green, WSP Sverige i Helsingborg som på uppdrag av Helsingborgs stad är elprojektör. Onninen-magasinet 1,

8 Till ett så här pass stort projekt är det nödvändigt att i god tid säkerställa leveranserna. E.ON ES genomför arbetet med den materieltunga belysningen i ett nära samarbete med vägbyggaren Oden. Rätt materiel måste finnas för snabb leverans till platsen, i takt med att projektet fortskrider. För Österleden såg Onninen till att all projektstrategisk materiel levererades till en omlastningsstation i närbelägna Billeberga. Härifrån kan åkaren sedan snabbt transportera och leverera den materiel som avropas löpande. Smidigt samarbete I byggprojekt är god kommunikation mellan de olika parterna en avgörande faktor för framgång. Det handlar om kunskap och engagemang. Ibland behöver snabba beslut tas för att projektet ska gå framåt och då vill vi ha en leverantör som klarar kraven. Onninens säljare Jan Sörensson kan verkligen belysning och vi har ett smidigt samarbete, säger Ulf Svensson. Onninen har i sin tur ett nära samarbete med sin strategiska leverantör Philips Lighting. Som försäljningsingenjör Utomhusbelysning Philips blev Nikola Ellerblad tidigt inkopplad i projektet. Han säger så här om Helsingborgs val av armatur och framtidsmöjligheterna som detta ger. För två år sedan kunde CitySoul enbart bestyckas med metallhalogen för att få vitt ljus. I dag har Philips framtidssäkrat armaturen och kan erbjuda den med vår nya LED-optik, LED- Gine. Nikola Ellerblad pekar på möjligheten för Helsingborgs stad att i framtiden ersätta metallhalogen ljuskällan (livslängd timmar) samt optiken och elektroniken till Philips LEDGine som har en livslängd på timmar. Man behåller armaturhuset och bytet tar ca 10 minuter per armatur. Energibesparingen för att uppnå samma ljusnivå är ca 30 procent med en 4000K-diod, säger han. n Fakta ÖSTERLEDEN HELSINGBORG Österleden är tillsammans med Hamnleden nyckelobjekten i trafikplanen för Helsingborg. De två trafiklederna skapar tillsammans utrymme för nödvändiga miljöförbättringar i stadens centrala delar och fortsatt tillväxt för näringslivet, hamnen och färjeförbindelserna. Österleden byggs i fyra etapper och beräknas totalt kosta ca 400 milj kr. Helsingborgs stad står för hela denna väginvestering. Etapp 2 och pågående etapp 3 byggs av Oden Anläggningsentreprenad med E.ON ES som belysningsentreprenör. Upphandlingen av den sista etapp 4 planeras ske under För mer information se Condesign Infocom Snygg, elegant och pålitlig. DTW Ny designtermostat från MMA Vår nya termostat DTW har en design som passar i modern hemmiljö. En snygg, elegant och pålitlig termostat som reglerar ventiler för värme och kyla i radiatorsystem, kylsystem, handdukstorkar m.m. DTW finns även i kromat utförande, har anslutning M30x1,5 och levereras med adapter till MMAs ventiler. Du väljer MMA för säkrare drift, bättre komfort och lägre totalförbrukning. Enkelt val, eller hur? Produkterna finns alltid nära till hands hos din grossist. Mer information finner du på MMA alltid rätt val. 8 Onninen-magasinet 1, 2011

9 Nyhet! LK Värmekretsfördelare RF Direkt från paket till vägg utan lösa delar En installatörsdröm var målet när vi utvecklade vår nya LK Värmekretsfördelare. Resultatet en fördelare utan lösa delar som du snabbt packar upp och monterar på väggen eller i skåpet. Integrerade luftare samt avtappnings/påfyllnadsventiler, ingen extra montagetid krävs. Enkelt och snabbt klickmontage av ställdon, ingen extra adapter behövs. Exakt flöde ställs smidigt in med den verktygsfria injusteringen. Inbyggda termometrar ger snabbt en överblick av värmen i systemet. Fördelaren kan frostskyddas med glykol eller etanol. Fördelarna finns också att beställa färdigmonterade i våra fördelarskåp VT-RF. Egen tillverkning. Halverad montagetid

10 Framtidens pumpar är här de gamla är på väg ut I ett enskilt flerfamiljshus går det att spara kwh per år genom att byta till någon av de effektivaste pumparna. 10 Onninen-magasinet 1, 2011

11 Det finns så många goda argument för att redan nu välja A-klassade cirkulationspumpar att det nästan är svårt att välja bland dem. Här går ekonomi och ekologi verkligen hand i hand. Om två år finns inte heller de gamla energislukande pumparna kvar på marknaden. Text: Mats Lindberg Foto: Henry Lundholm Inom området cirkulationspumpar finns stora och relativt snabba besparingar att göra för den vanlige villaägaren och för fastighetsbolagen. Man behöver inte vänta fram till dess att de nya A-klassade pumparna brett slår igenom på marknaden eller att det nya Ekodesigndirektivet träder i kraft 1 januari Då ska alla våtlöpande, ej inbyggda, cirkulationspumpar som används i värmesystem vara i energiklass A. Ett första steg som 2015 följs av än mer skärpta krav. Men det finns som sagt goda skäl att satsa på A-klassade pumpar redan nu, även om de är dyrare i inköp. Å andra sidan är det få produkter som ger en så snabb återbetalningstid endast några år. Enkelt räkna hem Enligt branschorganisationen VVS Företagen ligger energibesparingen på minst 60 procent jämfört med konventionella pumpar. Om man sedan jämför de bästa pumparna idag med äldre villapumpar så är besparingen ännu större. I ett test som Energimyndigheten gjorde 2007 förbrukade en 1970-talspump nästan sju gånger så mycket el som de mest energieffektiva bland de nya pumparna i testet! Den äldre testpumpen var tidigare oanvänd och av den typ som fortfarande finns i många villor. Det är alltså enkelt att räkna hem en A-klassad cirkulationspump. De blir snart också standard på samma sätt som det numera är en självklarhet med minst A- klassade kyl- och frysskåp samt tvättmaskiner. Under en cirkulationspumps livslängd svarar själva inköpet bara för 5 procent av Vi möter ett ständigt ökande intresse från VVS-branschen, säger Anders Odell, projektledare VVS hos Energimyndigheten. Han är även testansvarig och planerar nu en ny test av cirkulationspumpar för villor. den totala kostnaden och driften för hela 95 procent, säger Anders Odell, projektledare VVS på Energimyndigheten med 20 års erfarenhet av energiprodukter. Vitvarueffekt Har man en äldre villapump kan man spara 600 kwh/år om man köper en ny energieffektiv pump. Räknat på 15 års drift blir det en besparing med kronor om vi kalkylerar med en totalkostnad på 1,50 kr/kwh, säger han. I detta sammanhang kan vi med fog börja prata om en kommande ny vitvarueffekt. Detta när alla börjar förstå vilken energislukare som sitter bortglömd i pannrummet, och som kanske heller inte har något pumpstopp under sommarhalvåret. Vinna-vinna koncept Om vi istället tittar lite på de större cirkulationspumparna för flerfamiljshus så konstaterar Energimyndigheten följande i ett test som utfördes 2010: I ett enskilt flerfamiljshus går det att spara kwh per år. Det innebär att om flerbostadshus installerar den effektivaste pumpen för flerbostadshus, istället för den som drar mest, kan fastighetsägarna tillsammans spara kwh per år. Räknat på en livslängd om 15 år motsvarar det 1 miljard kwh (1 TWh). Det är alltså inte utan anledning som allt fler fastighetsägare och aktörer inom VVS-branschen på allvar tar sig an dessa frågor. Detta är ett vinna-vinna koncept Onninen-magasinet 1,

12 och vi arbetar aktivt för att sprida den informationen bland våra medlemmar och i branschen, säger Magnus Everitt, ny energiexpert på VVS Företagen, och fortsätter: Som bransch måste vi bli proffsigare på att hjälpa kunden med att välja rätt saker. Vi ingår i en arbetsgrupp med olika intresseorganisationer inom VVS- och energibranschen och det pågår flera olika satsningar, bland annat en broschyr från fabrikanterna. Magnus Everitt pekar på en annan siffra som visar omfattningen av de besparingar som på relativt kort tid kan göras i hela Europa. EU:s Ekodesignförordning inom området förväntas 2020 spara 23 TWh per år inom EU. Det motsvarar besparingar på 2,2 miljarder Euro och beräknas även ge nya jobb. En besparing på 23 TWh är lika mycket som de tre reaktorerna på Forsmark producerar på ett år, säger han. Fler produktområden kommer Det finns idag en frivillig energimärkning av cirkulationspumpar som den europeiska branschorganisationen Europump ansvarar för. Men alla vi pratar med inför detta reportage betonar vikten av att aktiviteterna ökar, att de bästa produkterna lyfts fram på ett annat sätt och att informationen blir bättre. Det finns uppenbarligen en tröghet i hela processen som gör att de A-klassade pumparna ännu inte slagit igenom. Onninen vill bidra till att bryta detta mönster genom att sprida information och genom att exponera produkterna bättre. Onninen lagerhåller för närvarande A-klassade cirkulationspumpar av fabrikaten Grundfos, Wilo och ITT/Flygt. Som ny energiexpert på VVS Företagen är det en viktig uppgift för Magnus Everitt att informera om energieffektiviserande åtgärder. A-klassade cirkulationspumpar står nu högt på dagordningen. Foto Ryno Quantz Inför detta nummer av Magasinet har vi även pratat lite närmare med ett installationsföretag som snabbt och med framgång anammat det nya tänkandet, Uttran Rör & Byggteknik, som presenteras i ett reportage härintill. Det finns all anledning att sätta sig in i dessa frågor. Nästa produktområde inom VVS där redan i år skärpta ekodesignkrav kommer att beslutas är varmvattenberedare och pannor för gas, olja och el. n Fakta A-KLASSADE CIRKULATIONSPUMPAR I ett test som Energimyndigheten gjorde 2007 förbrukade en talspump nästan sju gånger så mycket el som de mest energieffektiva bland de nya pumparna i testet! Det är alltså enkelt att räkna hem en A-klassad cirkulationspump. Ekodesignförordningen för cirkulationspumpar har antagits. De första kraven träder i kraft 1 januari 2013 och gäller i hela EU. Kraven gäller för fristående cirkulationspumpar på watt. Från augusti 2015 omfattas även cirkulationspumpar som är inbyggda i till exempel värmepannor och värmepumpar. Den som vill läsa mer om detta och om de tester som Energimyndigheten gjort av cirkulationspumpar för villor och för flerfamiljshus kan göra detta på Gå in under Företag och fortsätt i vänsterspalten till Ekodesign och sedan Produktgrupper. Här återfinns cirkulationspumpar och många andra produkter där nya krav är tagna eller under utarbetande. 12 Onninen-magasinet 1, 2011

13 Kallstart* som standard vad miljön har väntat på * Med kallstart kommer det bara kallt vatten när spaken står rakt fram. Inget mer onödigt slöseri med varmvatten alltså. Finfint för miljön. Och för plånboken - kallstart sparar upp till 30% varmvatten för ett vanligt hushåll. Läs mer om Kallstart och andra funktioner på fmmattsson.se

14 Uttran Rör & Byggteknik: Energibesparingar är framtiden För Mattias Pihl och Uttran Rör & Byggteknik har det på kort tid blivit en självklarhet att arbeta med A-klassade cirkulationspumpar. Detta som en viktig del av det totala energitänkandet. Text: Mats Lindberg Foto: Henry Lundholm Allt som rör energibesparingar är framtiden och vi vill vara med redan nu. Det är ofta inte vi som avgör vad som ska installeras, men vi rekommenderar A-klassade cirkulationspumpar och intresset för dessa ökar nu, säger Mattias Pihl, en av delägarna i Uttran Rör & Byggteknik och ansvarig för VVS-delen. Det är en relativt ny medvetenhet i företaget om de stora besparingar som kan göras genom att redan nu välja rätt cirkulationspumpar. Därför förvånar det inte Mattias att det fortfarande är lite trögt på denna marknad. Pumpleverantörerna kanske har marknadsfört dessa produkter lite dåligt hittills. De borde nog informera även fastighetsägare och fastighetsskötare bättre, säger han. Det var dock genom en pumpleverantör, i detta fall Wilo, som Mattias Pihl själv fick upp ögonen för saken. I samband med leverantörens kundträff gavs information om den stora och snabba energivinsten som uppnås genom A-klassade cirkulationspumpar. Energibesparande åtgärder En annan orsak till att just Uttran Rör & Byggteknik blivit energimedvetna är att man arbetar mycket på uppdrag av VVS Analys. En viktig del i denna verksamhet är just energibesparande åtgärder till fastighetsägare och Uttran Rörs VVS-montörer utför bland annat installation och injustering av ventiler och pumpar. Här ses Mattias Pihl installera en energisnål A-klassad cirkulationspump i ett flerfamiljshus i Sollentuna. Intresset för dessa ökar nu, säger han. 14 Onninen-magasinet 1, 2011

15 Energieffektivisering har nu blivit ett nyckelord för hela företaget och präglar även byggdelen. Som företagsnamnet anger har företaget kompetens inte bara inom VVS, utan kan i egen regi hålla i hela byggnationer. Varje år bygger Uttran Rör & Byggteknik en eller två villor som säljs nyckelfärdiga, hittills har detta skett i Uttran och Rönninge. Uttran är ett område i södra Storstockholm. Företagets andra delägare Magnus Hallman är i grunden snickare och totalt har de sex medarbetarna en stor kompetens inom både VVS och bygg. Nybyggnationen utgörs av såväl lösvirkesbyggda hus som modulhus, allt efter kundens önskemål. Två av medarbetarna är snickare och nödvändiga byggtjänster hyrs in. I år satsar företaget på att uppföra ett särskilt energisparhus byggt genom betonggjutning i hålade frigolitklossar, som stora legobitar. En intressant och beprövad teknik med goda värmevärden, utan köldbryggor. Kompletta och lite större bergvärmeanläggningar har blivit något av en specialitet och det var med intresse som montörerna i februari besökte värmepumpsutställningen på Onninen Express i Hägersten. Onninen är vår huvudleverantör sedan starten. Vi får hyggliga priser, en bra service och är relativt ofta just på Expressbutiken i Hägersten, säger Mattias. n Fin utveckling Verksamheten startade annars för sex år sedan med just byggnation av enskilda villor. Rördelen tillkom ett år senare som en naturlig utveckling då Mattias tidigare hade haft ett eget rörföretag. Han började som lärling redan i 16-årsåldern. Vi har haft en fin utveckling inom VVS under de här åren. Från mindre badrumsrenoveringar arbetar vi nu mycket med större fastighetsägare och industrier, bland annat på värmesidan, säger Mattias Pihl. Allt som rör energibesparingar är framtiden och vi vill vara med redan nu, säger Mattias Pihl, en av delägarna i Uttran Rör & Byggteknik. ACO PIPE nu lagerlagd hos Onninen! Rörsystem i rostfritt stål för den släta ytans skull Har hög flödeskapacitet som ger renare rör, minimalt underhåll och lång livslängd Klarar höga miljö- och hygienkrav Enkel och snabb installation Onninen-magasinet 1,

16 Nära samarbete Tony Carlén har ett nära samarbete med Onninens säljare Bruno Lindström som bygger på en rak och öppen dialog. Här ses de båda i Express-butiken Solna Strand. 16 Onninen-magasinet 1, 2011

17 Nybyggnation. Ombyggnation. Värmeanläggningar. Fastighetsservice. Det är fullt upp för Carléns Rör och systerföretaget Bromma Energi. Onninen är huvudleverantör och Express-butiken i Solna Strand har ett uppskattat läge. Text: Mats Lindberg Foto: OLA HÖGBERG Carléns Rör kan snart fira sitt 20- årsjubileum och har 14 medarbetare. Företaget utgår från Spånga och arbetar med entreprenader i hela Storstockholm. Vi har en lagom och hanterlig storlek med bra medarbetare och väl inarbetade kundkontakter, säger Tony Carlén som driver företaget tillsammans med brodern Peter. Företaget arbetar nu med VVSinstallationer vid nybyggnation av exklusiva bostadsrätter i Nockeby, installerar cirka en värmepump i veckan och har helhetsåtagande åt fastighetsförvaltare. På dagordningen står nya parhus i Hässelby, en större ombyggnad av en värmecentral samt uppdrag för en ny och spännande kund, nämligen KTH och universitetet. För att ta några exempel. Börjar släppa Lågkonjunkturen börjar nu släppa på allvar. Den höll annars i sig till våren Vi kunde gå igenom den tack vare många små uppdrag och nu märker vi att det börjar släppa ordentligt även vad gäller satsningar på lite mer påkostade objekt, säger Tony Carlén. Carléns Rör arbetar mycket genom Onninen är vår klart största leverantör, säger Tony Carlén. Carléns Rör svarar för all VVS-installation till parkvillorna i Nockeby som byggs av bostadsrättsföreningen Bromma Seaside. Här ses montören Roger Haglund i det dagliga arbetet. redan etablerade kontakter med mindre byggfirmor och fastighetsförvaltare. Även rörinstallationer på uppdrag av kylföretag är ett sådant exempel. Under många år har vi tagit små steg framåt och ger 100 procents service till våra kunder. Vi vill ha ett nära samarbete som ger bra resultat för alla parter. Uppskattar Tony håller i de mindre entreprenaderna som projektledare, men hinner också arbeta en del som montör. Hans bror Peter Carlén är VD för Carléns Rör och håller även i verksamheten hos systerföretaget Bromma Energi som startade för tio år sedan. Bromma Energi är ett teknikföretag som huvudsakligen arbetar med värme- Onninen-magasinet 1,

18 pumpsanläggningar för villor och mindre flerfamiljshus. Rörinstallationerna utförs förstås av Carléns Rör. Materielförsörjningen är en viktig del för verksamheten. Leveranserna till pågående entreprenader måste fungera och priset ska vara det rätta. Goda personliga relationer och kunskap hos leverantören är andra faktorer som underlättar samarbetet. Onninen är vår klart största leverantör och till många objekt den helt dominerande leverantören. Prisbilden är generellt bra och vi får en mycket bra och kunnig service, framför allt av säljaren Bruno Lindström som jag har en daglig kontakt med, säger Tony Carlén och fortsätter: Även om vi arbetar mycket med entreprenader behöver vi också hämta materiel dagligen. Onninen Express i Solna Strand har ett mycket bra läge för oss och killarna är ofta där. Tony Carlén uppskattar även medlemsprogrammet som tar upp intressanta ämnen. Företaget har dessutom använt sig av medlemsrabatt gällande ställningar från Cramo. n Under en paus njuter Roger Haglund och Tony Carlén av det fina läget för Bromma Seaside. Fakta AB CARLÈNS RÖR Efter ett år som enskild firma grundades 1992 AB Carléns Rör av bröderna Peter och Tony Carlén. Företaget har kontor och lager i Spånga och arbetar i hela Storstockholm. Carléns Rör har idag 14 medarbetare som arbetar med allt före- kommande inom VVS, men sällan på direkt uppdrag av privatpersoner. Mer information på Ett systerföretag inom energiområdet är Bromma Energi AB, ett teknikföretag som anlitar Carléns Rör för installationsarbetet. Läs mer på Vad vill du ha av ett modernt rörsystem? Snabb installation, ergonomi, säkra kopplingar, formstabila lättviktsrör... Oavsett om det gäller dricksvatten- eller värmeinstallationer, är Uponors kompositrörsystem idealiskt vid synliga rördragningar. Marknadens största rörsortiment tillsammans med ett heltäckande tillbehörsprogram garanterar dig en bra dag på jobbet. Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC i korthet: Rör.dim mm, raka längder Rör.dim mm, på rulle Rör.dim mm med isolering, på rulle Färgkodade, press- och läckageindikerande kopplingar i mässing, dim Press- och läckageindikerande kopplingar i PPSU, dim Presskopplingar dim i gulfärgad mässing Modulsystem som med endast 30 delar kan monteras i minst 300 kombinationer Läs mer om Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC på uponor.se. Även våra andra system och lösningar för värme och vatten i hem och samhälle hittar du där. 18 Onninen-magasinet 1, 2011

19 På nya poster: Jonas Redin ny marknadschef Den 1 februari tillträdde Jonas Redin som ny marknadschef på Onninen. Han har mer än 10 års erfarenhet från både VVS- och Elgrossist-branschen där han har varit verksam som marknadschef och affärscontroller. Tidigare har han också jobbat med marknadsanalyser och prissättning av bilar och tillbehör. Under ett par års tid har han även drivit egen livsmedelsbutik. Jonas har utbildat sig vid Texas A&M University i USA där han har tagit en examen inom marknadsföring. Han är gift, har två barn och förutom att umgås med familjen hinner han även med att spela tennis och golf. På nya poster: Robert Millbert ny säljchef VVS Norr Den 17 december i fjol tillträdde Robert Millbert tjänsten som säljchef VVS Norr på Onninen. Han kommer närmast från Ido Badrum där han var distriktschef Norr i cirka elva år. Dessförinnan jobbade Robert som säljare inom dagligvaruhandeln. I bagaget har han både affärsledarskapsutbildning och affärsstrategiutbildning. På fritiden spelar Robert gärna golf och umgås med familjen som består av fru och tre barn. Plurio LED Thorns populära parkarmatur Plurio lanseras nu med LED. Plurio LED är en mycket energieffektiv armatur bestyckad med en 45W LED-modul som ger 3000 lumen. Den har möjlighet till power reduction vilket ytterligare reducerar energikostnad och ökar livslängden på LED genom att den kan dimmas under de perioder den inte måste lysa med 100%. Armaturen är konstruerad i återvinningsbart aluminium och med kapslingsklass IP 66. LED livslängden beräknas till minst h. Lighting people and places Onninen-magasinet 1, PlurioLED_Ad_FR_90x265_SE.indd 1 31/01/ :42

20 StafettVasan i fokus I början av mars åkte en grupp glada skidåkare från Härryda Energi norrut för att andra året i rad åka StafettVasan. Nu hade de dessutom sällskap av ett lag från Onninen och ett leverantörslag. Vi träffade energiföretagets åkare under en uppladdning i skogarna kring Hindås. Text: Mats Lindberg Foto: Per-Olof Svensson Strax före start ser vi alla deltagare denna fina vinterkväll, inklusive det två man starka och förtroendefullt utsedda sekretariatet från Härryda Energi IK. 20 Onninen-magasinet 1, 2011

Magasinet. Intensivt i Ullared. byggs i nära samverkan Tema: 1 kv-system och kompositstolpar Besök hos Grythyttan Whisky NR 2 2 011

Magasinet. Intensivt i Ullared. byggs i nära samverkan Tema: 1 kv-system och kompositstolpar Besök hos Grythyttan Whisky NR 2 2 011 Magasinet NR 2 2 011 Intensivt i Ullared byggs i nära samverkan Tema: 1 kv-system och kompositstolpar Besök hos Grythyttan Whisky Fiberduk för proffs Fiberduk Onnline - Onninens eget varumärke - För professionella

Läs mer

Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR 4 2010

Magasinet. Pilotprojekt inom ICA. total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline NR 4 2010 Magasinet NR 4 2010 Pilotprojekt inom ICA total satsning ger stor energibesparing Vindkraften byggs ut på Gotland Stefan rekommenderar Onnline Frostskyddskabel Frostskyddskabel - Undvik frostskador - Självbegränsande

Läs mer

Magasinet. VS-projekt för YIT Falun

Magasinet. VS-projekt för YIT Falun Magasinet NR 4 2 011 VS-projekt för YIT Falun totalrenovering av 256 studentlägenheter Framtidsinriktning på Onninen-mässan 2012 Miljöanpassad kylning hos köttgrossist Frostskyddskabel Frostskyddskabel

Läs mer

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk

Magasinet. Onninen-mässan. Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar. uppskattad mötesplats för fackfolk Magasinet NR 1 2010 Mählqvist Rör fick Onninens e-handelspris Kundlager i installatörernas servicebilar Onninen-mässan uppskattad mötesplats för fackfolk Mora MMIX En ny serie energieffektiva blandare

Läs mer

Magasinet4 2009. Tuffa klimatkrav på alla jordens hav Dalanätet landets största 130 kv-projekt Ny Onninen-mässa på gång

Magasinet4 2009. Tuffa klimatkrav på alla jordens hav Dalanätet landets största 130 kv-projekt Ny Onninen-mässa på gång Magasinet4 2009 Tuffa klimatkrav på alla jordens hav Dalanätet landets största 130 kv-projekt Ny Onninen-mässa på gång Produkter för proffs Onnline-produkter - För professionella användare - Hög och jämn

Läs mer

Magasinet3 2009. Kostnadseffektivt linbyte

Magasinet3 2009. Kostnadseffektivt linbyte Magasinet3 2009 Kostnadseffektivt linbyte Komplett koncept för bergvärme i Vadstena Populär Onninen-mässa i början av 2010 Ny uppskattad tjänst i OnnShop Enkelt och tidlöst på samma gång Poco tvättställ

Läs mer

Magasinet2 2008. Belysning i fokus. Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden

Magasinet2 2008. Belysning i fokus. Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden Magasinet2 2008 Belysning i fokus Säkerhet genom belysning Onninen-mässan ger upplysning E-handel är framtiden Condesign Infocom Rätt val. Alla vinner med balans i systemet. Med vårt breda sortiment av

Läs mer

Magasinet. Bredband i världsarvet. spännande EU-projekt moderniserar Höga kusten Stor sjukhussatsning i Malmö Branschunik nyhet i OnnShop NR 3 2010

Magasinet. Bredband i världsarvet. spännande EU-projekt moderniserar Höga kusten Stor sjukhussatsning i Malmö Branschunik nyhet i OnnShop NR 3 2010 Magasinet NR 3 2010 Bredband i världsarvet spännande EU-projekt moderniserar Höga kusten Stor sjukhussatsning i Malmö Branschunik nyhet i OnnShop Luftvärmepump N09 Inverter Luftvärmepump N09 Inverter -

Läs mer

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler

VÄSTERVIK. Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET. med sina egentillverkade möbler 05 VÄSTERVIK 2011 Familjen Qviberg/Gjörloff MÖBLERAR NYA HUSET med sina egentillverkade möbler Höstrusk och harmoni Nu byggs många nya bostäder i Västervik, både villor och bostadsrätter. Kanske just din

Läs mer

COMFORT. magazine. Hotell Hallstaberget. Nyköpings. Uppdrag. ett hotell i världsklass. nya landmärke. ett koncept som växer.

COMFORT. magazine. Hotell Hallstaberget. Nyköpings. Uppdrag. ett hotell i världsklass. nya landmärke. ett koncept som växer. COMFORT magazine Ett magasin om aktuella projekt och nyheter från Comfort 1 2013 Nyköpings nya landmärke Uppdrag vattenrening Trygga Boendet ett koncept som växer Hotell Hallstaberget ett hotell i världsklass

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi]

tryggt tryck I din butik januari 2011 Modern styrteknik för VA en vinnare på Öckerö [ TEMA Energi] B SVERIGE PORTO BETALT EFFEKT STOREL AB 463 83 LILLA EDET I din butik januari 2011 effekt nr 4 2010 ett magasin på elektrikernas sida ett magasin på elektrikernas sida nr 4 2010 10 sätt att få offentliga

Läs mer

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN

ENERGI MILJÖ TEKNIK LYSANDE IDÉERKAPA KOSTNADEN BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? MINSKA VÄRMENOTAN NOLLKRAV PÅ NYA HUS FÖR BELYSNINGEN BILAGA TILL FASTIGHETSTIDNINGEN 7/2010 ENERGI MILJÖ TEKNIK BERGVÄRME ELLER FJÄRRVÄRME? Möt två fastighetsägare som dragit skilda slutsatser MINSKA VÄRMENOTAN Fyra goda råd för fjärrvärmekunder NOLLKRAV

Läs mer

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme

Bästa. Energieffektiviseringar finansierar stambytet. Vattenfiltret räddade Åby spa. Dödsbränderna noll med brandsprinkler. SCA brinner för fjärrvärme TRYCK N o 3 / 2014 idéer, nyheter och lösningar från dahl Energieffektiviseringar finansierar stambytet Roland Jonsson, HSB, sid. 8 Dödsbränderna noll med brandsprinkler sid. 14 Vattenfiltret räddade Åby

Läs mer

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG

Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN. Fastighetsbranschens ENERGIDAG Fokus på höstens två stora konferenser: Lönsam renovering och utveckling av MILJONPROGRAMMEN Fastighetsbranschens ENERGIDAG 1 INNEHÅLL MILJONPROGRAMMET Kicki Björklund SigtunaHem, Miljonprogramsdagens

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till

BADRUMS MAKEOVER. Vilken värmekälla passar just ditt hus? INSTALLERA BERGVÄRME. Var noga med. certifieringar. - Så går det till & EN TIDNING FRÅN RÖRMANNEN I BROMMA Två sköna exempel på BADRUMS MAKEOVER Vilken värmekälla passar just ditt hus? Sänk husets energiförbrukning med luft Ha torrt på fötterna: Var noga med certifieringar

Läs mer

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun!

Götene. Näringsliv2014. Möt företagen i Götene kommun! Götene Näringsliv2014 Möt företagen i Götene kommun! 2014 års pristagare på Ulrika Nyberg, Håkan Westlund och John Larsson. 2 Götene plast - årets företagare Nu går det otroligt bra och förra året var

Läs mer

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira

Petra Einarsson. Engineering ny enhet för ökad effektivitet och säkerhet. Energismart flytt för Benzlers. Utmanande storstopp hos Kemira Effektiv p r o d u k t i o n en tidning utgiven av Coor Industriservice nr 2 2014 Energismart flytt för Benzlers Utmanande storstopp hos Kemira Bättre avfallshantering: Outokumpu sparar pengar och miljö

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig

Energi Miljö Teknik. till bästa priset. bilaga till fastighetstidningen 6/2011. Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig bilaga till fastighetstidningen 6/2011 Energi Miljö Teknik ELKOLL PÅ SCheMAT Gymnasiet som gjort elförbrukningen synlig Upphandling av VärmEPUmp Så undviker du fällorna Solklart Fler satsar på egen grön

Läs mer

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012.

TEMA. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. nonstop En tidning från Mälarenergi. Nr 1 2012. Hur mycket pengar ska vi lägga på el den här månaden älskling? TEMA SYNEN PÅ EL Är du medveten om vad din sparade kwh motsvarar i pengar? Samhällsbyggare

Läs mer

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler

Fyndar synkat på loppis. Samlar på designklassiker. emot konstens alla regler VÄSTERVIK NR 12 EN INSPIRATIONSTIDNING OM BO & BYGG MISSA INTE BoDagen Västervik 25/4 Utställare på Stora Torget Massor av villavisningar av mäklare LÄS MER PÅ SID 3 Ulf och Anette bygger emot konstens

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

Alltid Jouröppet. för Mehdi Zaghloumi. på Svanströms El & VVS. Kombinera fjärrvärme och värmepump. Gasen i toppen.

Alltid Jouröppet. för Mehdi Zaghloumi. på Svanströms El & VVS. Kombinera fjärrvärme och värmepump. Gasen i toppen. N o 1 / 2014 idéer, nyheter och lösningar från dahl Lysande toatrend sid. 18 Kombinera fjärrvärme och värmepump sid. 8 Värt att satsa på verktygen sid. 14 Gasen i toppen sid. 4 Alltid Jouröppet Värsta

Läs mer

Nu säljer vi Miljö-el

Nu säljer vi Miljö-el Lyngby Gård och 10 000 m3 biogödsel KUNDTIDNING FRÅN C4 ENERGI NR 1 MAJ 2015 Nu säljer vi Miljö-el Fjärrvärme & Fjärrkyla växer INNEHÅLL Öppet måndag fredag 8-16 044-780 75 20 C4 Energi Kundservice Vi

Läs mer

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert

Kontakt. Sola i Karlstad lyser starkare. Midroc-krysset. medarbetarna Midroc Electros nyckel. Rolf är Mr Offert Kontakt Nr 2 2009 Nyheter från Midroc Electro AB TEMA: Energioptimering Midroc hjälper alla att spara Jernkontorets VD om energi Sola i Karlstad lyser starkare Rolf är Mr Offert Midroc-krysset FRAMGÅNG

Läs mer

Världsnyhet till frukost

Världsnyhet till frukost LEDAREN Vikten av att vårda sina företag SIDAN 2 EN ÄGARTIDNING FRÅN LANTMÄNNEN LÄS MER PÅ WWW.LANTMANNEN.COM NR 1 2012 FRAMTIDSGRUPPEN Nyfikenhet och engagemang SIDAN 14 17 BOKSLUTET Maskin den stora

Läs mer

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus

vår bostadsrätt Fredrik Eklund Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt det finns inga genvägar levnadsstandard i fokus vår bostadsrätt levnadsstandard i fokus OKTOBER 2013 Mäklarnas tips höj värdet på din bostadsrätt Ombildning av hyresrätt ekonomisk kalkyl viktigast Badrumsrenovering med långsiktigt perspektiv Fredrik

Läs mer

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20

krav Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar vi rapporterar sid 20 Första nya blickpunkt från oss på Britta Permats Vd, svensk ventilation vill se SKÄRPTA krav sid 12 Bravida bidrar till branschutveckling sid 12 Kvalitetsstämpel på vvs-utbildningar sid 18 Arbetsgivardagar

Läs mer