Magasinet. Österleden i Helsingborg. samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt NR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Magasinet. Österleden i Helsingborg. samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt NR 1 2011"

Transkript

1 Magasinet NR Österleden i Helsingborg samarbete för bra belysning Tema: A-klassade cirkulationspumpar Småföretagare som satsar framåt

2 Luftvärmepump N09 Inverter Luftvärmepump N09 Inverter - Inverterstyrd - 3-faldig filtrering - Turbofunktion - Nordic-utrustad Vill du veta mer? Kontakta Onninen, tel ,

3 Ledare Magasinet nummer 1, 2011 Omslagsfoto Foto: Jan-Peter Christiansson. Det goda resultatet bygger på ett nära samarbete mellan många aktörer. Här ses Ulf Svensson, produktionsledare E.ON ES Helsingborg, Jan Sörensson, belysningssäljare Onninen, och Lennart Green, WSP Sverige i Helsingborg som på uppdrag av Helsingborgs stad är elprojektör. Ansvarig utgivare Peter Isaksson Chefredaktör Jonas Redin Redaktion Jonas Redin, Linda Lövhammer, Staffan Zika. Prenumerationer och adressändringar Onninen AB att: Karina Lindblom Box Solna Tel Fax Grafisk form och produktion A-byrån AB Hedvigsgatan Örebro Tel Annonsbokning Linda Lövhammer Tel Tryck Sörmlands Grafiska AB, Katrineholm för ytterligare information På vår hemsida finner du bl.a. utgivningsplan, annonspriser och uppgifter för annonsmaterial. om Magasinet Magasinet är en kundtidning från Onninen. Om du vill ha tidningen kostnadsfritt direkt hem i brevlådan så är du välkommen att skicka en beställning via e-post, Du kan även använda vår hemsida för att beställa en kostnadsfri prenumeration. om onninen Onninen AB erbjuder grossist-, logistikoch distributionstjänster inom belysning, eldistribution, gas, industri, kyl & AC, telekom, transmission, VA och VVS. Våra kunder är främst entreprenörer och installatörer, industriföretag, energibolag samt återförsäljare. I Sverige har vi drygt 300 anställda runt om i landet och omsätter cirka 2,3 miljarder kronor. Onninen AB är ett helägt dotterbolag till Onninen OY. Koncernen bedriver verksamhet i 9 länder. Mot ljusare tider! Nu har vi redan kommit en bra bit in på 2011 och det märks att vi går mot ljusare tider. Dagarna känns längre och allt fler positiva signaler kommer från marknaden. I Sverige har konjunkturen vänt även om det finns flera orosmoln kvar ute i Europa och övriga världen. När jag lägger 2010 bakom mig kan jag konstatera att det var en svag inledning men en relativt stark avslutning som jag hoppas smittar av sig på hela 2011 för både dig som kund och Onninen som grossist. Denna liksom förra vintern har varit riktiga vargavintrar. Elpriserna stiger och det blir mer fokus på energibesparing för att hålla nere elkostnaderna både för konsumenter och företag. Ett sätt att minska elförbrukningen kan vara att byta till A-klassade pumpar. Här går ekonomi och ekologi hand i hand. Visserligen kostar dessa pumpar lite mer men eftersom energiförbrukningen blir lägre så är återbetalningstiden relativt kort. Vi tar upp ämnet i det här numret. I Helsingborg pågår ett stort belysningsprojekt. Vissa delar är färdiga men inte allt. Det är ett stort projekt som kräver samarbete mellan många olika parter vilket visar hur viktigt det är med god kommunikation för att lyckas. Även i detta projekt har energibesparing varit en viktig del. Givetvis har Magasinet varit på plats. I alla projekt och i allt samarbete är kommunikation och förståelse för varandra oerhört viktigt. Därför uppskattar våra kunder som besöker oss i våra butiker engagemang och smidighet när varor ska hämtas och beställas. Du kan till exempel läsa om samarbetet mellan Carléns Rör och Onninens personal i Solna Strand. Samarbete kollegor emellan kan också leda in på nya vägar. Så var det när PA s bildades i Boden. Det ska vara kul att jobba tillsammans. En bra kontakt med en engagerad leverantör är också viktigt. Därför känns det kul att PA s upplever detta i sin dialog med vår personal på plats i Luleå. Läs mer på sidan 24. Avslutningsvis vill jag passa på att hälsa nya medarbetare välkomna till Onninen. I det här numret presenterar vi vår nya marknadschef som sitter i Solna och vår nya säljchef för VVS i norr. Jag ser med tillförsikt framemot ett starkt 2011 och ett fortsatt gott samarbete. Du som inte redan regelbundet besöker våra butiker välkommen in till oss. Box Örebro Stubbengatan Örebro Tel: Fax: Peter Isaksson, vd

4 Jämnt och vitt ljus över nya Österleden Österleden skapar utrymme för nödvändiga miljöförbättringar i Helsingborgs centrala delar och fortsatt tillväxt för näringslivet, hamnen och färjeförbindelserna. 4 Onninen-magasinet 1, 2011

5 Österleden är en stor och viktig satsning för Helsingborgs framtida utbyggnad med miljömässiga fördelar. Stor omsorg har lagts ned för att få en jämn och bra belysning över den fyrfältiga stadsmotorvägen. E.ON ES arbetar nu med belysningen och har Onninen som leverantör. Text: Mats Lindberg Foto: Jan-Peter Christiansson OCH Lennart Green Belysning av offentliga miljöer, gator och vägar är en del av stadsplaneringen som det generellt läggs allt större vikt vid. Det handlar förstås om energibesparingar med ny teknik, men även om att få till en lämplig ljusbild som fungerar bra för invånarna. Vi pratar om olika sorters ljus med olika färgåtergivning, om olika armaturtyper och om placering, höjd, avstånd med mera. Belysning är utan tvekan en hel vetenskap. Samtidigt kan väl designade belysningsprodukter ge en kompletterande positiv bild för människorna. När nu Helsingborg får sin efterlängtade Österled så har Helsingborgs stad inte bara satsat på att få en fungerande led med framtidskapacitet utan även ansträngt sig för att även ge denna led en högklassig, trygg och säker belysning. Leden ska kännas som en viktig del av stadens bebyggelse. Stadsbyggnadsförvaltningens landskapsarkitekter har tillsammans med avdelningen Drift och underhåll utformat idéerna Nikola Ellerblad från Philips pekar på möjligheten att i framtiden enkelt gå över till LEDbelysning. Helsingborgs stad valde Philips CitySoul. Armarna är Horizontal som monterats på specialbeställda koniska stolpar. De så kallade båtmasterna är en speciell Helsingborgsbelysning som används även vid Österledens överliggande trafikplatser. Onninen-magasinet 1,

6 bakom utformningen av belysningen. Som ansvarig elprojektör anlitades specialisten Lennart Green från analys- och teknikföretaget WSP Sverige och dess Helsingborgskontor. Vi gjorde olika belysningsberäkningar för att hitta en rimlig nivå i förhållande mellan energiförbrukning och belysningskvalitet. Första valet var att arbeta med metallhalogenlampor för att få ett vitt ljus med bättre kontrast och färgåtergivning, berättar Lennart Green och fortsätter: En prioritet för oss har varit att få en jämnhet i belysningen. Från början arbetade vi med 150 W-lampor med lite längre avstånd mellan stolparna, men vi gick sedan över till 100 W- lampor med tätare placering. Vi tycker att vi lyckats få en väl avvägd belysning som ger ett bra, jämnt och säkert ljus för trafikanterna. Kvalitetsambitionen är lite högre än normalt. Genomtänkt dimensionering En annan faktor är höjden på stolparna. På Österledens mittremsa står nu 10 meter höga dubbelarmstolpar på cirka 36 meters avstånd. Valen kan alltså sägas vara lite tätare placerade stolpar försedda med kvalitetsarmaturer och metallhalogeninsatser med något lägre effekt och en totalt sett lägre energiförbrukning. Den ljusmässiga dimensioneringen baserades på det faktum att det vita ljuset både ger bättre kontrast och bättre synupplevelse och att vi därmed kan sänka ljusnivån något utan att tumma på säkerheten, säger Lennart Green. Ja, och det mest intressanta är ju resultatet som jag tycker har blivit bra, säger Björn Johansson, ansvarig för drift och underhåll av belysning inom Helsingborgs stad, och fortsätter: Vi valde metallhalogen och vitt ljus istället för det vanliga gula högtrycksnatrium och vill göra leden till mer av en stadsgata, även med trädplantering på den upphöjda mittremsan. Vi har också valt en genomtänkt armatur med bra optik som är ny i vårt sortiment. Komplett belysningslösning Armaturen är Philips CitySoul som ingår i en komplett belysningslösning för städer. Armarna till armaturen är Horizontal som monterats på koniska stolpar. De koniska stolparna ingår inte i standardsortimentet utan har tagits fram av Philips i samarbete med Moramast. Denna lösning kompletteras sedan med lite enklare standardarmaturer på tillfarterna till de fyra planskilda trafikplatser som finns längs Österleden och som ett helsingborgskt dekorativt inslag vid rondellerna de 16 meter höga så kallade båtmasterna med armaturer på olika höjd och åt olika håll från varje stolpe. Österleden byggs i fyra etapper varav den första etappen på sträckan mellan Fältarpsvägen och Påarpsvägen är färdig sedan Det vita ljuset ger en bättre kontrast och bättre synupplevelse. Dimensioneringen är anpassad för att kunna sänka ljusnivån något utan att tumma på säkerheten. 6 Onninen-magasinet 1, 2011

7 tidigare och den sista etappen ännu inte är upphandlad. För etapp 2 och 3 gick uppdraget att bygga leden till Oden Anläggningsentreprenad. Belysningsentreprenaden gick i sin tur till E.ON ES Sverige och dess kontor i Helsingborg. Vi började hösten 2009 och är nu i stort sett färdiga med etapp 2 söderut till Ättekulla. Etapp 3 som går norrut förbi Filbornavägen ska vara färdig i mitten av 2011, säger Ulf Svensson produktionsledare hos E.ON ES. Dessa två etapper omfattar en total vägsträcka på ca 3,8 km, två nya överliggande trafikplatser vid Clausgatan och Filbornavägen samt flera planskilda passager för gående och cyklister. På en av de senare, Påarpsbron som även ska vara en bussbro, ska en intressant LED-belysning installeras längs räckena. Det blir så kallad LED-tub från Flux som monteras i galvade stålrör. Speciell omlastningsstation Onninen är leverantör av all materiel till E.ON ES i projektet. Detta sker i ett nära samarbete och omfattar allt från ovan nämnda stolpar och Philips CitySoul-armaturer till specialtillverkade fundament. Direkt efter att vi vann entreprenaden hade vi ett möte med bland annat Onninen och Philips där vi gick igenom hur vi skulle samarbeta på bästa sätt och det har sedan fungerat mycket bra, säger Ulf Svensson. Belysningsentreprenaden för etapp 2 och 3 gick till E.ON ES Sverige och dess kontor i Helsingborg. Här ses elcentralen för trafikplatsen vid Clausgatan. Onninen är leverantör av all materiel till E.ON ES i projektet. Det goda resultatet bygger på ett nära samarbete mellan många aktörer. Här ses Ulf Svensson, produktionsledare E.ON ES Helsingborg, Jan Sörensson, belysningssäljare Onninen, och Lennart Green, WSP Sverige i Helsingborg som på uppdrag av Helsingborgs stad är elprojektör. Onninen-magasinet 1,

8 Till ett så här pass stort projekt är det nödvändigt att i god tid säkerställa leveranserna. E.ON ES genomför arbetet med den materieltunga belysningen i ett nära samarbete med vägbyggaren Oden. Rätt materiel måste finnas för snabb leverans till platsen, i takt med att projektet fortskrider. För Österleden såg Onninen till att all projektstrategisk materiel levererades till en omlastningsstation i närbelägna Billeberga. Härifrån kan åkaren sedan snabbt transportera och leverera den materiel som avropas löpande. Smidigt samarbete I byggprojekt är god kommunikation mellan de olika parterna en avgörande faktor för framgång. Det handlar om kunskap och engagemang. Ibland behöver snabba beslut tas för att projektet ska gå framåt och då vill vi ha en leverantör som klarar kraven. Onninens säljare Jan Sörensson kan verkligen belysning och vi har ett smidigt samarbete, säger Ulf Svensson. Onninen har i sin tur ett nära samarbete med sin strategiska leverantör Philips Lighting. Som försäljningsingenjör Utomhusbelysning Philips blev Nikola Ellerblad tidigt inkopplad i projektet. Han säger så här om Helsingborgs val av armatur och framtidsmöjligheterna som detta ger. För två år sedan kunde CitySoul enbart bestyckas med metallhalogen för att få vitt ljus. I dag har Philips framtidssäkrat armaturen och kan erbjuda den med vår nya LED-optik, LED- Gine. Nikola Ellerblad pekar på möjligheten för Helsingborgs stad att i framtiden ersätta metallhalogen ljuskällan (livslängd timmar) samt optiken och elektroniken till Philips LEDGine som har en livslängd på timmar. Man behåller armaturhuset och bytet tar ca 10 minuter per armatur. Energibesparingen för att uppnå samma ljusnivå är ca 30 procent med en 4000K-diod, säger han. n Fakta ÖSTERLEDEN HELSINGBORG Österleden är tillsammans med Hamnleden nyckelobjekten i trafikplanen för Helsingborg. De två trafiklederna skapar tillsammans utrymme för nödvändiga miljöförbättringar i stadens centrala delar och fortsatt tillväxt för näringslivet, hamnen och färjeförbindelserna. Österleden byggs i fyra etapper och beräknas totalt kosta ca 400 milj kr. Helsingborgs stad står för hela denna väginvestering. Etapp 2 och pågående etapp 3 byggs av Oden Anläggningsentreprenad med E.ON ES som belysningsentreprenör. Upphandlingen av den sista etapp 4 planeras ske under För mer information se Condesign Infocom Snygg, elegant och pålitlig. DTW Ny designtermostat från MMA Vår nya termostat DTW har en design som passar i modern hemmiljö. En snygg, elegant och pålitlig termostat som reglerar ventiler för värme och kyla i radiatorsystem, kylsystem, handdukstorkar m.m. DTW finns även i kromat utförande, har anslutning M30x1,5 och levereras med adapter till MMAs ventiler. Du väljer MMA för säkrare drift, bättre komfort och lägre totalförbrukning. Enkelt val, eller hur? Produkterna finns alltid nära till hands hos din grossist. Mer information finner du på MMA alltid rätt val. 8 Onninen-magasinet 1, 2011

9 Nyhet! LK Värmekretsfördelare RF Direkt från paket till vägg utan lösa delar En installatörsdröm var målet när vi utvecklade vår nya LK Värmekretsfördelare. Resultatet en fördelare utan lösa delar som du snabbt packar upp och monterar på väggen eller i skåpet. Integrerade luftare samt avtappnings/påfyllnadsventiler, ingen extra montagetid krävs. Enkelt och snabbt klickmontage av ställdon, ingen extra adapter behövs. Exakt flöde ställs smidigt in med den verktygsfria injusteringen. Inbyggda termometrar ger snabbt en överblick av värmen i systemet. Fördelaren kan frostskyddas med glykol eller etanol. Fördelarna finns också att beställa färdigmonterade i våra fördelarskåp VT-RF. Egen tillverkning. Halverad montagetid

10 Framtidens pumpar är här de gamla är på väg ut I ett enskilt flerfamiljshus går det att spara kwh per år genom att byta till någon av de effektivaste pumparna. 10 Onninen-magasinet 1, 2011

11 Det finns så många goda argument för att redan nu välja A-klassade cirkulationspumpar att det nästan är svårt att välja bland dem. Här går ekonomi och ekologi verkligen hand i hand. Om två år finns inte heller de gamla energislukande pumparna kvar på marknaden. Text: Mats Lindberg Foto: Henry Lundholm Inom området cirkulationspumpar finns stora och relativt snabba besparingar att göra för den vanlige villaägaren och för fastighetsbolagen. Man behöver inte vänta fram till dess att de nya A-klassade pumparna brett slår igenom på marknaden eller att det nya Ekodesigndirektivet träder i kraft 1 januari Då ska alla våtlöpande, ej inbyggda, cirkulationspumpar som används i värmesystem vara i energiklass A. Ett första steg som 2015 följs av än mer skärpta krav. Men det finns som sagt goda skäl att satsa på A-klassade pumpar redan nu, även om de är dyrare i inköp. Å andra sidan är det få produkter som ger en så snabb återbetalningstid endast några år. Enkelt räkna hem Enligt branschorganisationen VVS Företagen ligger energibesparingen på minst 60 procent jämfört med konventionella pumpar. Om man sedan jämför de bästa pumparna idag med äldre villapumpar så är besparingen ännu större. I ett test som Energimyndigheten gjorde 2007 förbrukade en 1970-talspump nästan sju gånger så mycket el som de mest energieffektiva bland de nya pumparna i testet! Den äldre testpumpen var tidigare oanvänd och av den typ som fortfarande finns i många villor. Det är alltså enkelt att räkna hem en A-klassad cirkulationspump. De blir snart också standard på samma sätt som det numera är en självklarhet med minst A- klassade kyl- och frysskåp samt tvättmaskiner. Under en cirkulationspumps livslängd svarar själva inköpet bara för 5 procent av Vi möter ett ständigt ökande intresse från VVS-branschen, säger Anders Odell, projektledare VVS hos Energimyndigheten. Han är även testansvarig och planerar nu en ny test av cirkulationspumpar för villor. den totala kostnaden och driften för hela 95 procent, säger Anders Odell, projektledare VVS på Energimyndigheten med 20 års erfarenhet av energiprodukter. Vitvarueffekt Har man en äldre villapump kan man spara 600 kwh/år om man köper en ny energieffektiv pump. Räknat på 15 års drift blir det en besparing med kronor om vi kalkylerar med en totalkostnad på 1,50 kr/kwh, säger han. I detta sammanhang kan vi med fog börja prata om en kommande ny vitvarueffekt. Detta när alla börjar förstå vilken energislukare som sitter bortglömd i pannrummet, och som kanske heller inte har något pumpstopp under sommarhalvåret. Vinna-vinna koncept Om vi istället tittar lite på de större cirkulationspumparna för flerfamiljshus så konstaterar Energimyndigheten följande i ett test som utfördes 2010: I ett enskilt flerfamiljshus går det att spara kwh per år. Det innebär att om flerbostadshus installerar den effektivaste pumpen för flerbostadshus, istället för den som drar mest, kan fastighetsägarna tillsammans spara kwh per år. Räknat på en livslängd om 15 år motsvarar det 1 miljard kwh (1 TWh). Det är alltså inte utan anledning som allt fler fastighetsägare och aktörer inom VVS-branschen på allvar tar sig an dessa frågor. Detta är ett vinna-vinna koncept Onninen-magasinet 1,

12 och vi arbetar aktivt för att sprida den informationen bland våra medlemmar och i branschen, säger Magnus Everitt, ny energiexpert på VVS Företagen, och fortsätter: Som bransch måste vi bli proffsigare på att hjälpa kunden med att välja rätt saker. Vi ingår i en arbetsgrupp med olika intresseorganisationer inom VVS- och energibranschen och det pågår flera olika satsningar, bland annat en broschyr från fabrikanterna. Magnus Everitt pekar på en annan siffra som visar omfattningen av de besparingar som på relativt kort tid kan göras i hela Europa. EU:s Ekodesignförordning inom området förväntas 2020 spara 23 TWh per år inom EU. Det motsvarar besparingar på 2,2 miljarder Euro och beräknas även ge nya jobb. En besparing på 23 TWh är lika mycket som de tre reaktorerna på Forsmark producerar på ett år, säger han. Fler produktområden kommer Det finns idag en frivillig energimärkning av cirkulationspumpar som den europeiska branschorganisationen Europump ansvarar för. Men alla vi pratar med inför detta reportage betonar vikten av att aktiviteterna ökar, att de bästa produkterna lyfts fram på ett annat sätt och att informationen blir bättre. Det finns uppenbarligen en tröghet i hela processen som gör att de A-klassade pumparna ännu inte slagit igenom. Onninen vill bidra till att bryta detta mönster genom att sprida information och genom att exponera produkterna bättre. Onninen lagerhåller för närvarande A-klassade cirkulationspumpar av fabrikaten Grundfos, Wilo och ITT/Flygt. Som ny energiexpert på VVS Företagen är det en viktig uppgift för Magnus Everitt att informera om energieffektiviserande åtgärder. A-klassade cirkulationspumpar står nu högt på dagordningen. Foto Ryno Quantz Inför detta nummer av Magasinet har vi även pratat lite närmare med ett installationsföretag som snabbt och med framgång anammat det nya tänkandet, Uttran Rör & Byggteknik, som presenteras i ett reportage härintill. Det finns all anledning att sätta sig in i dessa frågor. Nästa produktområde inom VVS där redan i år skärpta ekodesignkrav kommer att beslutas är varmvattenberedare och pannor för gas, olja och el. n Fakta A-KLASSADE CIRKULATIONSPUMPAR I ett test som Energimyndigheten gjorde 2007 förbrukade en talspump nästan sju gånger så mycket el som de mest energieffektiva bland de nya pumparna i testet! Det är alltså enkelt att räkna hem en A-klassad cirkulationspump. Ekodesignförordningen för cirkulationspumpar har antagits. De första kraven träder i kraft 1 januari 2013 och gäller i hela EU. Kraven gäller för fristående cirkulationspumpar på watt. Från augusti 2015 omfattas även cirkulationspumpar som är inbyggda i till exempel värmepannor och värmepumpar. Den som vill läsa mer om detta och om de tester som Energimyndigheten gjort av cirkulationspumpar för villor och för flerfamiljshus kan göra detta på Gå in under Företag och fortsätt i vänsterspalten till Ekodesign och sedan Produktgrupper. Här återfinns cirkulationspumpar och många andra produkter där nya krav är tagna eller under utarbetande. 12 Onninen-magasinet 1, 2011

13 Kallstart* som standard vad miljön har väntat på * Med kallstart kommer det bara kallt vatten när spaken står rakt fram. Inget mer onödigt slöseri med varmvatten alltså. Finfint för miljön. Och för plånboken - kallstart sparar upp till 30% varmvatten för ett vanligt hushåll. Läs mer om Kallstart och andra funktioner på fmmattsson.se

14 Uttran Rör & Byggteknik: Energibesparingar är framtiden För Mattias Pihl och Uttran Rör & Byggteknik har det på kort tid blivit en självklarhet att arbeta med A-klassade cirkulationspumpar. Detta som en viktig del av det totala energitänkandet. Text: Mats Lindberg Foto: Henry Lundholm Allt som rör energibesparingar är framtiden och vi vill vara med redan nu. Det är ofta inte vi som avgör vad som ska installeras, men vi rekommenderar A-klassade cirkulationspumpar och intresset för dessa ökar nu, säger Mattias Pihl, en av delägarna i Uttran Rör & Byggteknik och ansvarig för VVS-delen. Det är en relativt ny medvetenhet i företaget om de stora besparingar som kan göras genom att redan nu välja rätt cirkulationspumpar. Därför förvånar det inte Mattias att det fortfarande är lite trögt på denna marknad. Pumpleverantörerna kanske har marknadsfört dessa produkter lite dåligt hittills. De borde nog informera även fastighetsägare och fastighetsskötare bättre, säger han. Det var dock genom en pumpleverantör, i detta fall Wilo, som Mattias Pihl själv fick upp ögonen för saken. I samband med leverantörens kundträff gavs information om den stora och snabba energivinsten som uppnås genom A-klassade cirkulationspumpar. Energibesparande åtgärder En annan orsak till att just Uttran Rör & Byggteknik blivit energimedvetna är att man arbetar mycket på uppdrag av VVS Analys. En viktig del i denna verksamhet är just energibesparande åtgärder till fastighetsägare och Uttran Rörs VVS-montörer utför bland annat installation och injustering av ventiler och pumpar. Här ses Mattias Pihl installera en energisnål A-klassad cirkulationspump i ett flerfamiljshus i Sollentuna. Intresset för dessa ökar nu, säger han. 14 Onninen-magasinet 1, 2011

15 Energieffektivisering har nu blivit ett nyckelord för hela företaget och präglar även byggdelen. Som företagsnamnet anger har företaget kompetens inte bara inom VVS, utan kan i egen regi hålla i hela byggnationer. Varje år bygger Uttran Rör & Byggteknik en eller två villor som säljs nyckelfärdiga, hittills har detta skett i Uttran och Rönninge. Uttran är ett område i södra Storstockholm. Företagets andra delägare Magnus Hallman är i grunden snickare och totalt har de sex medarbetarna en stor kompetens inom både VVS och bygg. Nybyggnationen utgörs av såväl lösvirkesbyggda hus som modulhus, allt efter kundens önskemål. Två av medarbetarna är snickare och nödvändiga byggtjänster hyrs in. I år satsar företaget på att uppföra ett särskilt energisparhus byggt genom betonggjutning i hålade frigolitklossar, som stora legobitar. En intressant och beprövad teknik med goda värmevärden, utan köldbryggor. Kompletta och lite större bergvärmeanläggningar har blivit något av en specialitet och det var med intresse som montörerna i februari besökte värmepumpsutställningen på Onninen Express i Hägersten. Onninen är vår huvudleverantör sedan starten. Vi får hyggliga priser, en bra service och är relativt ofta just på Expressbutiken i Hägersten, säger Mattias. n Fin utveckling Verksamheten startade annars för sex år sedan med just byggnation av enskilda villor. Rördelen tillkom ett år senare som en naturlig utveckling då Mattias tidigare hade haft ett eget rörföretag. Han började som lärling redan i 16-årsåldern. Vi har haft en fin utveckling inom VVS under de här åren. Från mindre badrumsrenoveringar arbetar vi nu mycket med större fastighetsägare och industrier, bland annat på värmesidan, säger Mattias Pihl. Allt som rör energibesparingar är framtiden och vi vill vara med redan nu, säger Mattias Pihl, en av delägarna i Uttran Rör & Byggteknik. ACO PIPE nu lagerlagd hos Onninen! Rörsystem i rostfritt stål för den släta ytans skull Har hög flödeskapacitet som ger renare rör, minimalt underhåll och lång livslängd Klarar höga miljö- och hygienkrav Enkel och snabb installation Onninen-magasinet 1,

16 Nära samarbete Tony Carlén har ett nära samarbete med Onninens säljare Bruno Lindström som bygger på en rak och öppen dialog. Här ses de båda i Express-butiken Solna Strand. 16 Onninen-magasinet 1, 2011

17 Nybyggnation. Ombyggnation. Värmeanläggningar. Fastighetsservice. Det är fullt upp för Carléns Rör och systerföretaget Bromma Energi. Onninen är huvudleverantör och Express-butiken i Solna Strand har ett uppskattat läge. Text: Mats Lindberg Foto: OLA HÖGBERG Carléns Rör kan snart fira sitt 20- årsjubileum och har 14 medarbetare. Företaget utgår från Spånga och arbetar med entreprenader i hela Storstockholm. Vi har en lagom och hanterlig storlek med bra medarbetare och väl inarbetade kundkontakter, säger Tony Carlén som driver företaget tillsammans med brodern Peter. Företaget arbetar nu med VVSinstallationer vid nybyggnation av exklusiva bostadsrätter i Nockeby, installerar cirka en värmepump i veckan och har helhetsåtagande åt fastighetsförvaltare. På dagordningen står nya parhus i Hässelby, en större ombyggnad av en värmecentral samt uppdrag för en ny och spännande kund, nämligen KTH och universitetet. För att ta några exempel. Börjar släppa Lågkonjunkturen börjar nu släppa på allvar. Den höll annars i sig till våren Vi kunde gå igenom den tack vare många små uppdrag och nu märker vi att det börjar släppa ordentligt även vad gäller satsningar på lite mer påkostade objekt, säger Tony Carlén. Carléns Rör arbetar mycket genom Onninen är vår klart största leverantör, säger Tony Carlén. Carléns Rör svarar för all VVS-installation till parkvillorna i Nockeby som byggs av bostadsrättsföreningen Bromma Seaside. Här ses montören Roger Haglund i det dagliga arbetet. redan etablerade kontakter med mindre byggfirmor och fastighetsförvaltare. Även rörinstallationer på uppdrag av kylföretag är ett sådant exempel. Under många år har vi tagit små steg framåt och ger 100 procents service till våra kunder. Vi vill ha ett nära samarbete som ger bra resultat för alla parter. Uppskattar Tony håller i de mindre entreprenaderna som projektledare, men hinner också arbeta en del som montör. Hans bror Peter Carlén är VD för Carléns Rör och håller även i verksamheten hos systerföretaget Bromma Energi som startade för tio år sedan. Bromma Energi är ett teknikföretag som huvudsakligen arbetar med värme- Onninen-magasinet 1,

18 pumpsanläggningar för villor och mindre flerfamiljshus. Rörinstallationerna utförs förstås av Carléns Rör. Materielförsörjningen är en viktig del för verksamheten. Leveranserna till pågående entreprenader måste fungera och priset ska vara det rätta. Goda personliga relationer och kunskap hos leverantören är andra faktorer som underlättar samarbetet. Onninen är vår klart största leverantör och till många objekt den helt dominerande leverantören. Prisbilden är generellt bra och vi får en mycket bra och kunnig service, framför allt av säljaren Bruno Lindström som jag har en daglig kontakt med, säger Tony Carlén och fortsätter: Även om vi arbetar mycket med entreprenader behöver vi också hämta materiel dagligen. Onninen Express i Solna Strand har ett mycket bra läge för oss och killarna är ofta där. Tony Carlén uppskattar även medlemsprogrammet som tar upp intressanta ämnen. Företaget har dessutom använt sig av medlemsrabatt gällande ställningar från Cramo. n Under en paus njuter Roger Haglund och Tony Carlén av det fina läget för Bromma Seaside. Fakta AB CARLÈNS RÖR Efter ett år som enskild firma grundades 1992 AB Carléns Rör av bröderna Peter och Tony Carlén. Företaget har kontor och lager i Spånga och arbetar i hela Storstockholm. Carléns Rör har idag 14 medarbetare som arbetar med allt före- kommande inom VVS, men sällan på direkt uppdrag av privatpersoner. Mer information på Ett systerföretag inom energiområdet är Bromma Energi AB, ett teknikföretag som anlitar Carléns Rör för installationsarbetet. Läs mer på Vad vill du ha av ett modernt rörsystem? Snabb installation, ergonomi, säkra kopplingar, formstabila lättviktsrör... Oavsett om det gäller dricksvatten- eller värmeinstallationer, är Uponors kompositrörsystem idealiskt vid synliga rördragningar. Marknadens största rörsortiment tillsammans med ett heltäckande tillbehörsprogram garanterar dig en bra dag på jobbet. Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC i korthet: Rör.dim mm, raka längder Rör.dim mm, på rulle Rör.dim mm med isolering, på rulle Färgkodade, press- och läckageindikerande kopplingar i mässing, dim Press- och läckageindikerande kopplingar i PPSU, dim Presskopplingar dim i gulfärgad mässing Modulsystem som med endast 30 delar kan monteras i minst 300 kombinationer Läs mer om Uponor Tappvatten- och Radiatorrörsystem MLC på uponor.se. Även våra andra system och lösningar för värme och vatten i hem och samhälle hittar du där. 18 Onninen-magasinet 1, 2011

19 På nya poster: Jonas Redin ny marknadschef Den 1 februari tillträdde Jonas Redin som ny marknadschef på Onninen. Han har mer än 10 års erfarenhet från både VVS- och Elgrossist-branschen där han har varit verksam som marknadschef och affärscontroller. Tidigare har han också jobbat med marknadsanalyser och prissättning av bilar och tillbehör. Under ett par års tid har han även drivit egen livsmedelsbutik. Jonas har utbildat sig vid Texas A&M University i USA där han har tagit en examen inom marknadsföring. Han är gift, har två barn och förutom att umgås med familjen hinner han även med att spela tennis och golf. På nya poster: Robert Millbert ny säljchef VVS Norr Den 17 december i fjol tillträdde Robert Millbert tjänsten som säljchef VVS Norr på Onninen. Han kommer närmast från Ido Badrum där han var distriktschef Norr i cirka elva år. Dessförinnan jobbade Robert som säljare inom dagligvaruhandeln. I bagaget har han både affärsledarskapsutbildning och affärsstrategiutbildning. På fritiden spelar Robert gärna golf och umgås med familjen som består av fru och tre barn. Plurio LED Thorns populära parkarmatur Plurio lanseras nu med LED. Plurio LED är en mycket energieffektiv armatur bestyckad med en 45W LED-modul som ger 3000 lumen. Den har möjlighet till power reduction vilket ytterligare reducerar energikostnad och ökar livslängden på LED genom att den kan dimmas under de perioder den inte måste lysa med 100%. Armaturen är konstruerad i återvinningsbart aluminium och med kapslingsklass IP 66. LED livslängden beräknas till minst h. Lighting people and places Onninen-magasinet 1, PlurioLED_Ad_FR_90x265_SE.indd 1 31/01/ :42

20 StafettVasan i fokus I början av mars åkte en grupp glada skidåkare från Härryda Energi norrut för att andra året i rad åka StafettVasan. Nu hade de dessutom sällskap av ett lag från Onninen och ett leverantörslag. Vi träffade energiföretagets åkare under en uppladdning i skogarna kring Hindås. Text: Mats Lindberg Foto: Per-Olof Svensson Strax före start ser vi alla deltagare denna fina vinterkväll, inklusive det två man starka och förtroendefullt utsedda sekretariatet från Härryda Energi IK. 20 Onninen-magasinet 1, 2011

Badrumsinredningar 25:

Badrumsinredningar 25: Innehåll 2501 Handdukstorkar 2 Handdukstorkar Curant 2 Elpatron till handdukstork Curant 2 Ventil och ratt 2 Handdukstorkar INR line 2 Handdukstork, Pax 3 Handdukstorkventil 3 Handdukstorkar FMM 3 Reglerventil

Läs mer

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig

THERMOTECH Golvvärme. Vi gör det enkelt för dig THERMOTECH Golvvärme Vi gör det enkelt för dig VÄLKOMMEN TILL THERMOTECHS VÄRLD Thermotech startade när intresset för golvvärme började upptäckas av de stora VVS-tillverkarna. Idén var att utveckla färdiga

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du?

Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du? -ett badrum som passar! Konservativ och traditionell eller snarare modern och öppen för nya utmaningar... Vilken typ av personlighet är du? Camargue Skärgård möbelkoncept kompletterar vårt breda utbud

Läs mer

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION

Stolpbelysning ELUM. - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS SELECTION Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. ELUM ELUM KHS KHS Stolpbelysning ELUM - Smar t belysning hela vägen. Dagens krav på en effektiv utomhusbelysning kan inte jämföras med gårdagens. Den

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

50 kr till laget/klassen per såld produkt!

50 kr till laget/klassen per såld produkt! plats för din förenings logotype produkter 2015-2016 Jag som säljer heter:... ledbelysning övriga ledprodukter batterier 50 kr till laget/klassen per såld produkt! Ditt köp förverkligar drömmar! innehåll

Läs mer

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

DAIKIN BERGVÄRME. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem DAIKIN BERGVÄRME Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump RÄTT VÄRMEPUMP FÖR ALLA FÖRHÅLLANDEN Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED

Adelie. Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED Adelie Stilren parkarmatur för indirekt belysning med LED LED parkarmatur som passar i både klassiska och moderna miljöer Indirekt belysning som skapar en behaglig atmosfär i utomhusmijön Pulverlackerad

Läs mer

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem

Daikin bergvärme. Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus. Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin bergvärme Värmepumpen som anpassar sig efter behovet i ditt hus Topptestade värmepumpar för alla svenska hem Daikin Bergvärmepump Rätt värmepump för alla förhållanden Daikin Bergvärme gör det riktigt

Läs mer

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här.

Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. badstudıose 6-14 Kvalitet du förväntar dig. Till priser du inte förväntar dig. Vårens kvalitetsrea är här. 1 4 5 Kvalitetsrea på alla Ifös badrumsmöbler, tillhörande tvättställ, speglar och belysning.

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2012. Stockholm II LED 1990 vann formgivaren Olle Anderson den nordiska designtävlingen Nytt ljus över Stockholm. Tävlingens utmaning var att formge en armatur som utöver att ha goda belysningsegenskaper stilmässigt

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP

Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Fönster AB PRESSMAPP Mockfjärds Nordens ledande fönsterbytare 1997 skapade Mockfjärds konceptet att sälja fönster med installation till svenska villaägare och blev snabbt Sveriges ledande fönsterbytare.

Läs mer

Sol och frånluft värmer Promenaden

Sol och frånluft värmer Promenaden Sol och frånluft värmer Promenaden Sedan våren 2010 får brf Promenaden i Falun värme och tappvarm vatten från solfångare och värmepumpar. Investeringen mer än halverar behovet av fjärrvärme. Föreningen

Läs mer

RER IATO D A R EL N PA

RER IATO D A R EL N PA PANELRADIATORER 132502871 2547543453 85340028 NUMERÄR STYRKA Vi är nummer 1 i vår bransch eftersom vi tror och fokuserar på hårda, rationella fakta. Det krävs 100 % engagemang för att klara av att leverera

Läs mer

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se

REHAU EVERLOC. Bygg Automotive Industri. www.rehau.se Nu är det dags att få VVS-branschen att få upp ögonen för det många kallar marknadens klokaste PEX-rörsystem för tappvatten och värme. Installationen är enkel och pålitlig. Och sparar tid, slit och pengar.

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN.

TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. TRE EXEMPEL FRÅN VERKLIGHETEN. EUROPA 6, GAMLA STAN I Gamla stan ligger fastigheten Europa 6, med anor från sent 1300-tal. Under årsskiftet 2009-2010 började bostadsrättsföreningens styrelse se sig om

Läs mer

Kreativ design för badrummet. Former du tycker om

Kreativ design för badrummet. Former du tycker om Kreativ design för badrummet. Former du tycker om EXCLUSIVE ELEGANCE AVANTGARDE CLASSIC Inbyggnadssystem Innbyggingssystem EXCLUSIVE Rena, klara linjer Bra, kreativa lösningar. Allt är möjligt! JOMO inbyggnadssystem

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

Även bra butiksljus åldras.

Även bra butiksljus åldras. Även bra butiksljus åldras. Med rätt underhåll har du alltid ett säljande ljus! Med rätt underhåll har du alltid ett säljande butiksljus Bra butiksljus skapar intresse, lyfter fram produkterna på bästa

Läs mer

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad

telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad telekom 1-2015 Nära samarbete och leveransprecision viktigt vid fiberutbyggnad Samarbetspartners i fiberutbyggnaden i Göteborg, Daniel Jernström, Elektroskandia, Nils Norberg, OneOak Network och Jonas

Läs mer

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR

ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR ENERGIBESPARANDE LED-LÖSNING FÖR INDUSTRI, LAGER OCH SPORTHALLAR Miljövänlig och kostnadseffektiv lösning med Nikkon LEDXION RÄTT LED För att möta dagens belysningskrav arbetar NIKKON med världsledande

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

badstudıose 85-14 Höstkampanj

badstudıose 85-14 Höstkampanj badstudıose 85-14 Höstkampanj Ifö Sense Formad av Skandinavien Bilden visar Ifö Sense högskåp, överskåp och Ifö Option spegelskåp. Ifö Sign Art tvättställ med underskåp 30+60 cm, med två lådor. IFÖ SENSE

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv.

För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. För decibel gäller inte vanligt plus och minus. 30 + 30 db blir därför inte 60 db (rätt svar är 33 db). 30+20 = 30 db och 30+30+30 = 35 db, osv. Ljudnivå från installationer (till exempel VVS) i utrymmen

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD

INNEHÅLL: SKY 6 NYX 10 HLS 30 BECCO 34 NYX 190 NYX 330 LYKTHUVUD NYX PRATAR MED VARANDRA NYX 1-2-3 NYX 450 LYKTHUVUD BECCO POLLARE BECCO LYKTHUVUD INSIKT OM LJUS UTE För att kunna känna sig trygg och hemma i en utomhusmiljö behöver man kunna göra en tydlig helhetsbild. Man behöver förstå sammanhang och kunna orientera sig. Det handlar inte bara om

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN

MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 20 13 MEDIAFAKTA VASALÖPAREN 91 % av deltagarna läser tidningen Vasalöparen enligt vår deltagarundersökning. 89 % ger den betyget mycket bra eller ganska bra. 2 Vasaloppet Vasaloppsarrangemangen växer

Läs mer

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall

elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall elnät 1-2012 Elektroskandia levererar på hög nivå till Vattenfall Vattenfall Service valde Elektroskandia för leverans till stort transmissionsprojekt I hårdast tänkbara konkurrens tog Elektroskandia hem

Läs mer

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07

LCC ur Installatörens perspektiv. Stockholm 2013-11-07 LCC ur Installatörens perspektiv Stockholm 2013-11-07 Imtech Nordic Imtech N.V. Imtech Nordic AB Stödfunktioner (Ekonomi, Affärsutveckling, IT, Inköp, HR, Information, Riskhantering) Imtech VS-teknik AB

Läs mer

Vattenresistant och robust

Vattenresistant och robust KB Vattenresistant och robust KB är en damm- och vattenresistant (IP68) nödljusarmatur med ett robust armaturhus. Den är utvecklad speciellt för den tunga industrin. De hårda tillverkningsmaterialen som

Läs mer

Bättre betyg. Inredningar för utbildning.

Bättre betyg. Inredningar för utbildning. Bättre betyg Inredningar för utbildning. Vilket betyg vill du själv få av lärare och elever? När vi talar om betyg inom utbildning är det oftast i en och samma riktning. Det är skolan och lärarna som ger

Läs mer

Offert. Nordic Värmesystem

Offert. Nordic Värmesystem Offert Nordic Värmesystem Nordic Värmesystem AB levererar ett helhetskoncept med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme

SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme SOLVÄRME Spara energi och miljö med solvärme Solen är en oändlig källa till förnybar energi. En resurs som ger smartare energianvändning för alla fastigheter som behöver värme och varmvatten under sommarhalvåret.

Läs mer

INSTALLERAT OCH KLART

INSTALLERAT OCH KLART INSTALLERAT OCH KLART Från inspiration till installation Comfort Installationsgruppen är resultatet av en sammanslagning av fyra rörfirmor i Kungshamn, Ljungskile, Henån och Lysekil. Tillsammans erbjuder

Läs mer

2,2 kwh. Mora MMIX Energiklassade blandare för tvätt och kök. ENERGI Klassning för tappva enarmatur enligt SS 820000 A 1,6 B C D E F G > 1,6 2,2

2,2 kwh. Mora MMIX Energiklassade blandare för tvätt och kök. ENERGI Klassning för tappva enarmatur enligt SS 820000 A 1,6 B C D E F G > 1,6 2,2 Energiprestanda Mora MMIX Energiklassade blandare för tvätt och kök A ENERGI Klassning för tappva enarmatur enligt SS 820000 A 1,6 C D E F G > 1,6 2,2 > 2,2 2,8 > 2,8 3,4 > 3,4 4,0 > 4,0 4,6 > 4,6 3 bar

Läs mer

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus

Snabbaste sättet att få kontoret att växa. Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus K O N T O R Snabbaste sättet att få kontoret att växa Lös tillfälliga lokalbehov med flexibla kontorsmoduler från Indus Enkelt och bekymmersfritt Att hyra moduler är den idealiska lösningen på tillfälliga

Läs mer

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION

PHOENIX LED-ARMATUR! PRODUKTINFORMATION PHOENIX LED-ARMATUR PRODUKTINFORMATION MondeVerde AB Östhammarsgatan 74 115 28 Stockholm +46 8 760 80 50 info@mondeverde.com www.mondeverde.se sida "1 Innehåll Phoenix LED-armatur 3 Maximal energibesparing

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013

Erfarenheter från ett vägbelysningsprojekt i norra Sverige 2013 Gott exempel på miljövinst för utomhusbelysning Här beskriver vi ett exempel på hur miljönyttan vid utbyte av belysningssystem tydligt framkommer och kan jämföras genom användning av livscykelkostnadsanalys

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light

LED LENSER * LED LENSER * P2 AFS. Fokuseringsmagi i fickformat. Creating New Worlds of Light LENSER * Creating New Worlds of Light LENSER * P2 AFS Fokuseringsmagi i fickformat High End Längd 94 mm Vikt 31 g Ljusflöde 25 lm* Batteri 1 x AAA 1,5 V Effekt 1,8 Wh*** Brinntid 6 h** Räckvidd 45 m* Tekniska

Läs mer

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö

Furulund. Naturnära boende i lugn miljö Furulund Naturnära boende i lugn miljö bo inbäddad i grönskan utan att vara långt från stan Det finns ett lugn och en trygghet vi mår bra av och det är den man finner i sitt hem. En del föredrar att söka

Läs mer

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:-

badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- badstudıose 84-13 minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment Ifö Sign möbelpaket 1995:- Ifö Cera möbelpaket 1795:- Ifö Silver duschhörna 3595:- du hittar fler kampanjerbjudande inne i foldern Ifö badrumsmöbler

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

since 1870 Duschsystem för seniorer

since 1870 Duschsystem för seniorer since 1870 Duschsystem för seniorer Passar alla rum Glan finns i ett flertal olika utföranden för att passa olika rum. Förutom nedanstående standardutföranden kan vi tillverka specialutföranden såsom anpassning

Läs mer

All Day 600 vägghängt möbelpaket med tvättställ och bottenventil i astone Mineral Art nr 897 42 88. All Day spegelskåp 550 Art nr 897 39 24

All Day 600 vägghängt möbelpaket med tvättställ och bottenventil i astone Mineral Art nr 897 42 88. All Day spegelskåp 550 Art nr 897 39 24 BADRUMSMÖBLER ALTERNA all day 2 3 All Day 600 vägghängt möbelpaket med tvättställ och bottenventil i astone Mineral Art nr 897 42 88 All Day spegelskåp 550 Art nr 897 39 24 Blandare beställs separat. 4

Läs mer

Mad In Light E-Nummer Produkter

Mad In Light E-Nummer Produkter 7516504 13-3465 TAK/VÄGG ARMATUR NUOVA 2X18W TC-L 2G11 AKRYL DIA. 400MM ON/OFF Tak- väggarmatur med stomme av stålplåt och kupa av opal akryl eller sidenmatt 7516506 13-3466 TAK/VÄGG ARMATUR NUOVA 2X18W

Läs mer

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump

Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW Luft/vatten-värmepump Bosch EHP AW är en ny generation luft/vattenvärmepumpar. Här förenar vi mer än 35 års erfarenhet av värmepumpteknik med den senaste utvecklingen. Resultatet blir en värmepump

Läs mer

Belysningsbranchen informerar

Belysningsbranchen informerar Belysningsbranchen informerar Viktor Olsson, Philips René Lindholm, Osram Arrangeras av Voltimum.se portalen för elproffs Ekodesigndirektivet (ErP direktivet) Ställer energi-, informations- och kvalitetskrav

Läs mer

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme

När du behöver. Flexibel, klimatsmart & problemfri värme När du behöver Flexibel, klimatsmart & problemfri värme LEVERANS kundanpassade värmeanläggningar En nyckelfärdig värmeanläggning anpassad efter din verksamhet, konstruerad med dina behov av värme, miljömål

Läs mer

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England

NR 8 2013. kylavarme.se. Indoor tar över serviceverksamhet från JCI. Energisnålt och miljövänligt. Koldioxid på frammarsch i England NR 8 2013 kylavarme.se Energisnålt och miljövänligt Indoor tar över serviceverksamhet från JCI Koldioxid på frammarsch i England MILJÖVÄNLIGT och energieffektivt Ett nästan 10 år långt utvecklingsprojekt

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-21 Fastighetsbeteckning: Pjäxan 1 Adress/ort: Pjäxgr 1, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med

TOSHIBA POLAR. - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C. I samarbete med TOSHIBA POLAR - värmepumpen som tål kyla! Effektivare Bättre luftrening Smartare funktioner Underhållsvärme 8 C I samarbete med TOSHIBA Made in Japan Toshiba är idag en av världens ledande tillverkare

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden.

Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Dags att byta panna? Här är några förslag och erbjudanden. Kapa dina värmekostnader med ny kondenserande gaspanna När du vill sänka din energiförbrukning för att spara kostnader och miljö är lösningen

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum

nyhet! Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum nyhet! En baskollektion för hela badrummet, Prisvärd, Funktionell och Enkel. Prisvärt för de mindre badrummen Lätt att planera och kombinera Allt du behöver för ett komplett badrum Byggd på Svedbergs erfarenhet

Läs mer

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se

Luft/vatten. Hydrobox. www.ecodan.se Luft/vatten Hydrobox www.ecodan.se Hydrobox - det tysta, effektiva och miljövänliga värmesystemet för villor Ecodan Hydrobox är Mitsubishi Electrics tysta, effektiva och miljövänliga värmesystem som ger

Läs mer

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner

LED-BELYSNING. för industri och offentliga miljöer. sparar naturresurser och skapar möjligheter. din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING för industri och offentliga miljöer sparar naturresurser och skapar möjligheter din naturliga samarbetspartner LED-BELYSNING vi hjälper dig till besparingar utan att förlora effekt Typ Livalängd

Läs mer

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG

ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG ENERGIRÅDGIVARNA FRAMTIDEN REDAN I DAG Roland Jonsson Energichef HSB Riksförbund roland.jonsson@hsb.se 010-4420332 DE FYRA STEGEN Stoppa slöseriet Effektivisera Energieffektivisera Tillförsel 1 STOPPA

Läs mer

PRO DownLights infälld 15/18

PRO DownLights infälld 15/18 PRO DownLights infälld 15/18 En mycket ljusstark DownLights för montage i undertak. Effekter: Drivspänning: Färg: Arbets temp: -20 - +50 Samsung 15 / 12 Watt 18 / 15 Watt 1100-1700 Lm vid 4000K WW-CW-DW

Läs mer

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet

STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet STÖRST I SVERIGE H-Fönstret i Lysekil är Sveriges största tillverkare av aluminiumfönster med träbeklädd insida. Det underhållsfria fönstersystemet av aluminium har vunnit stort förtroende hos arkitekter,

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Energieffektivisera föreningslokalen

Energieffektivisera föreningslokalen Energieffektivisera föreningslokalen Sol, vind och vatten Ett samarbete mellan Idrott & förening, Miljöförvaltningen och Konsument Göteborg. Värme och el Börja med att se över avtal gällande el och värme

Läs mer

LED IT BE LJ PRODUKTER

LED IT BE LJ PRODUKTER LED IT BE LJ PRODUKTER #2 LJ PRODUKTER EN UPPLYST VÄRLD // LJ PRODUKTER #3 På LJ Produkter utvecklar vi och säljer funktions- och dekorationsbelysning. Våra kunder är allt från butiksinredningsföretag

Läs mer

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus

B O S T A D. Trivsamma lokaler för alternativ boende. Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus B O S T A D Trivsamma lokaler för alternativ boende Lös lokalbehoven snabbt och lätt med moduler från Indus Tryggt boende med god kvalitet Hyrmoduler kan många gånger vara den idealiska lösningen vid olika

Läs mer

badstudıose 18-15 Vårkampanj Minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment! *)

badstudıose 18-15 Vårkampanj Minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment! *) badstudıose 18-15 Vårkampanj Minst 20% rabatt på hela Ifös sortiment! *) Ifö Sense Formad av Skandinavien Ifö Sense Badrumsserien du skapar själv. Ifö Sense är vår mest flexibla möbelserie någonsin. Oavsett

Läs mer

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1

Energideklaration M AJ E L D E N 22. Storsvängen 34 602 43 Norrköping. Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 7443 EN ISO/IEC 17020 Energideklaration M AJ E L D E N 22 Storsvängen 34 602 43 Norrköping Datum: 2012-09-18 Utförd av: Fukt & SaneringsTeknik AB acc Nr: 7443:1 Energiexpert: Niklas Sjöberg Certifierad

Läs mer

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning

Fjärrvärme från Feab. bekväm och miljövänlig uppvärmning Fjärrvärme från Feab bekväm och miljövänlig uppvärmning En trygg, bekväm och miljövänlig värmekälla När du väljer fjärrvärme som värmekälla gör du ett val för bekvämlighet, trygghet och för miljön. Det

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015

Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 Pressinformation från Geberit Februari 2015 Geberits moderna badrumsprodukter för 2015 I år är det badrummen vi renoverar och inreder! I trendspaningarna för 2015 ser vi personligt designade badrum med

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology

Armatecs prefabriceradecentraler. och fjärrkyla. solutions for flow technology Armatecs prefabriceradecentraler för fjärrvärme och fjärrkyla solutions for flow technology PREFABRICERADE CENTRALER 2-STEGS- OCH PARALLELLKOPPLAD AT8472 2-stegskopplad fjärrvärmecentral med öppet expansionskärl

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar,

Vi har lösningen. Ge ditt hus en ansiktslyftning. www.lindab.se. Lindab är en internationell koncern som utvecklar, lindab rainline lindab rainline www.ehrenstrahle.se Vi har lösningen Lindab är en internationell koncern som utvecklar, producerar och marknadsför effektiva, ekonomiska och estetiska lösningar i stål och

Läs mer

Energieffektivisering

Energieffektivisering Skellefteå 2012-05-28 Energieffektivisering Erfarenheter Vad händer i övriga landet? Framgångsfaktorer KanEnergi Sweden AB KanEnergi är ett konsultföretag med fokus på områdena energi, miljö och klimat.

Läs mer

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER

VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER VÅTRUMSPRODUKTER 02 teknova.se VÅTRUMS- PRODUKTER Teknova levererar högkvalitativa våtrumskassetter och renoveringssystem för badrum. Genom egen tillverkning kan vi leverera kundanpassade

Läs mer

En ny standard för skog och väg

En ny standard för skog och väg En ny standard för skog och väg i samarbete med Alucar, Kilafors och MST Nu spränger vi hållbarhetsgränsen för timmerekipage! Jag heter Bosse Hjelm. Många i åkeribranschen känner säkert till mig sedan

Läs mer

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING TALLIN SKAPA EN PERFEKT KÄNSLA Trenden är tydlig vi spenderar allt mer tid i våra badrum och ställer högre krav på att få till den där perfekta känslan. Ska ditt badrum kännas

Läs mer

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016)

Crawford Smart 42. Prismedvetna lösningar. Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 Prismedvetna lösningar Crawford Smart 42, modell Trend - brilliantstruktur i vit kulör (RAL 9016) Crawford Smart 42 - prismedvetet val Inifrån och ut Med Crawford Smart 42 får du en garageport,

Läs mer

Stor Sommarkampanj. 696:-/m 2. Juni, Juli, Augusti/15. Kährs Ek Nouvaeu Snow

Stor Sommarkampanj. 696:-/m 2. Juni, Juli, Augusti/15. Kährs Ek Nouvaeu Snow Ek Nouvaeu Snow Vi gör ett kostnadsfritt hembesök och gör en bedömning om vad som behövs göras och vad det kostar hos just Er. 696:-/m 2 Ordinarie pris 780:-/m 2 Stor Sommarkampanj Juni, Juli, Augusti/15

Läs mer

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna!

Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! Objektsskyltning SID 2 OBJEKTSSKYLTNING 2015 Ny butiksskyltning? Vi besöker dig mer än gärna! På Tylöprint strävar vi efter att alltid kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar. När du anlitar oss för

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer