Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda"

Transkript

1 Martin Hansson Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet Dnr: S/Gbg Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda Expeditionens varaktighet: Undersökningsområde: Skagerrak, Kattegatt och egentliga Östersjön Uppdragsgivare: SMHI samt Havs- och vattenmyndigheten SAMMANFATTNING Under expeditionen, som ingick i det svenska havsövervakningsprogrammet, besöktes Skagerrak, Kattegatt och egentliga Östersjön. I Kattegatt genomfördes kartering av näringsämnen. Denna expedition var den första ombord på det finska forskningsfartyget Aranda, vilket under 214 kommer att chartras av SMHI. Denna rapport är baserad på preliminära, endast delvis kvalitetskontrollerade data. I både Skagerrak och Kattegatt var salthalten i ytvattnet mycket lägre än normalt, vilket tyder på stor inverkan av utflödande Östersjövatten. Karteringen av näringsämnen i Kattegatt visade på små variationer och överlag normala förhållanden. I egentliga Östersjön var halterna av fosfat och silikat högre än normalt i västra Gotlandsbassängen. Syreförhållandena i Hanöbukten och Bornholmsbassängen hade åter försämrats och akut syrebrist förekom i bottenvattnet. I västra, östra och norra Gotlandsbassängen sågs ingen förbättring av syresituationen. Helt syrefria förhållanden, återfanns från 9-1 meter djup och akut syrebrist från 7-9 meters djup. Planktonaktiviteten var låg i alla undersökta områden. Nästa ordinarie expedition är planerad till vecka 9-1. Då kommer egentliga Östersjön, Skagerrak och Kattegatt att besökas. I egentliga Östersjön kommer kartering av näringsämnen att genomföras. Address: Sven Källfelts Gata 1 Nya Varvet Västra Frölunda Telefon: E-post: WWW:

2 PRELIMINÄRA RESULTAT Expeditionen, vilken är den första med det finska forskningsfartyget Aranda, startade i Helsingfors den 2:e februari och avslutades i Nynäshamn den 12:e februari. Ett uppehåll gjordes i Göteborg för att ta ombord kompletterande utrustning och för pressvisning av fartyget samt SMHIs verksamhet ombord. Under expeditionen första del, från Helsingfors till Göteborg var vindarna svaga till måttliga. Efter uppehållet i Göteborg ökade vinden till frisk. Åter i Östersjön var vindarna igen svaga till måttliga. Vindriktningen var i huvudsak mellan sydost och sydväst. Lufttemperaturen varierade mellan -1 och 4 C. Under expeditionen genomfördes vinterkartering av näringsämnen i Kattegatt och Öresund, där 17 stationer provtogs. Totalt under hela expeditionen besöktes ett 4-tal provtagningsstationer. I samband med provtagning genomfördes även mätningar av löst oorganiskt kol (DIC) samt jämförande analys av tre metoder att mäta ph (med ph-elektrod, med spektrofotometer och med flurometer). Data från dessa undersökningar kommer ligga till grund för hur ph kommer analyseras i framtiden inom den svenska havsövervakningen. Skagerrak Temperaturen i ytlagret var lägre än normalt för årstiden och varierade mellan 1,2-2,1 C. Salthalten var mycket lägre än normalt och varierade från 19,4 psu närmast kusten till omkring 21,2 psu i centrala Skagerrak, vilket tyder på stor inverkan av utflödande Östersjövatten. Både termoklin och haloklin var välutvecklade och återfanns på djup mellan 1-2 meter. Närsalthalterna i ytvattnet hade generellt ökat sedan förra provtagningen i december och halterna av fosfat och summan nitrit+nitrat uppvisade koncentrationer typiska för årstiden. I centrala Skagerrak var silikathalten mycket höga, dubbelt normal koncentration. Fosfathalterna låg omkring,3 -,6 µmol/l, summan nitrit + nitrat mellan,96-6,44 µmol/l medan koncentrationerna av silikat varierade från 1,3-11,2 µmol/l. Planktonaktiviteten var låg i hela området vilket kunde konstateras från CTD-baserade fluorescensmätningar samt låg syremättnad i ytlagret. Kattegatt och Öresund Ytvattentemperaturen var något lägre än normalt och varierande mellan 1,8-3, C, lägst i det utflödande Östersjövattnet från Öresund och Bälten, högst i de norra delarna. Salthalten i Kattegatts ytvatten var, precis som i Skagerrak, lägre än normalt, 16,1-22,1 psu. Termoklinen och haloklin sammanföll på djup mellan 1-2 meter. Karteringen av näringsämnen i Kattegatt visade att halterna av fosfat i ytvattnet var normala för årstiden och uppvisade små variationer omkring,4 -,6 µmol/l. Halterna av nitrit + nitrat var också normala och varierade mellan,3-7, µmol/l. Högst i norr och längs den danska kusten, lägst i de östra delarna. Silikathalten uppvisade små variationer omkring 1,6-11,7 µmol/l, vilket är normalt. Syreförhållandena i djupvattnet var goda, det lägsta värdet uppmättes vid Kullen i södra delen av Kattegatt,,92 ml/l. Viss planktonaktivitet noterades i ytlagret.

3 Egentliga Östersjön Ytvattentemperaturen var normal för årstiden och varierade mellan 2,2-3, C. Salthalten i ytlagret var något förhöjd i Hanöbukten och i Bornholmsbassängen ca 7,7-8, psu, medan den i östra Gotlandsbassängen var något under det normala, 6,9-7,2 psu. I egentliga Östersjön var ytlagret välblandat, termoklin och haloklin sammanföll och återfanns på omkring 7 meters djup i norra, västra och östra Gotlandsbassängen, på meters djup i Bornholmsbassängen och på 3-4 meters djup i Arkonabassängen. Halterna av fosfat var högre än normalt,,74 -,8 µmol/l, i västra Gotlandsbassängen. I övriga områden var halterna normala för årstiden och varierade mellan,6 -,78 µmol/l. Även halterna av silikat var förhöjda i västra Gotlandsbassängen, 1,4-1,8 µmol/l. Normala halter uppmättes i övriga områden, 1,2-13, µmol/l, förutom i Hanöbukten där halterna var lägre än normalt, 1,4 µmol/l. Halten av nitrit+nitrat var generellt något lägre än normalt i alla områden, förutom i Arkona där halterna var normala. Summan av nitrit+nitrat varierade mellan 2,62-3,61 µmol/l. Sedan december 213 och under inledningen av 214 har inga större inflöden till Östersjön ägt rum. De små inflöden som dock inträffat har medfört goda syreförhållanden i Arkonabassängens bottenvatten. I Bornholmsbassängen och Hanöbukten, där inflöden under hösten 213 hade förbättrat syresituationen, hade nu syresituationen återigen försämrat och halterna låg under gränsen för akut syrebrist(< 2 ml/l). Vid BCSIII-1, däremot, var de positiva effekterna av höstens inflöden fortsatt synliga och syrgashalten i bottenvattnet låg strax över 2 ml/l. I västra, östra och norra Gotlandsbassängen sågs ingen förbättring av syresituationen. Helt syrefria förhållanden återfanns från 9-1 meters djup och akut syrebrist från 7-9 meters djup. Planktonaktivitet, baserat på fluorescensmätningar och siktdjup, var låg i hela det undersökta området. DELTAGARE Namn Från Martin Hansson Expeditionsledare SMHI Juha Flinkman Expeditionsledare Finnish Environment Institute (SYKE) Anna-Kerstin Thell SMHI Johan Håkansson SMHI Kristin Andreasson SMHI Sari Sipilä SMHI Arne Svensson SMHI Silvie Lainela SMHI / Tartu Universitet, Estland Jan-Erik Bruun Finnish Environment Institute (SYKE) Tuomo Roine Finnish Meteorological Institute (FMI) BILAGOR - Färdkarta - Tabell över stationer, antal parametrar och provtagningsdjup - Karta över syrehalter i bottenvattnet - Profilplottar för vissa basstationer - Månadsmedelvärdesplottar för vissa basstationer

4

5 SMHI ***** Hydrographic Ship: 1-Aranda ****** Date: Ocean enh ***** series Year: 214 ****** Time: 12:31 Ser Stat P Station Lat----- Lon----- Date Time Bottom Secchi Wind Air Air WCSI C PPCPZZT No T S P O H P T N N N T A S H L P P T C no code r yyyymmdd hhmm depth depth di ve temp pres elec t Hrhhoor de e a h x 2 o o o o h o l i u i O O O o o utc m m C hpa aoae d Cilyooa m l y S 4 t t k O m g N C C m j tu motpbw p i g P P N N N N a 3 u n m hd PrP l n l s i 62 BPNX3BAS BY29 N83 E x --x x x - x x x x x x x x - x x 63 BPNX37BAS BY31 LANDSORTSDJ N83 E x -xxxx-- 23 x x x x x x x x x x x x x x 64 BPWX38BAS BY32 NORRKÖPINGSDJ N81 E x --x x x - x x x x x x x x - x BPWX4BAS BY38 KARLSÖDJ N77 E x --x x x - x x x x x x x x - x x 66 BPWK1BAS REF M1V1 N622.2 E x -xxxx-- x x x x - x x x x x x - x BPSHBAS HANÖBUKTEN N37 E x --x x x x x - x x x x x x x x x 68 BPSA2BAS BY1 N E x --x x x x x - x x x x x x - x x 69 SOCX44BAS ÖRESUND-4 N38.8 E x --x x x - x - x x x x x x - x SOCX39BAS W LANDSKRONA N2. E x --x x x - x - x x x x x x - x KAEX33BAS KULLEN N614 E x --x x x - x - x x x x x x - x KAEL63BAS LAHOLM-3 (YG) N633.3 E x --x---- x x - x - x x x x x x - x KAEX3BAS ST MIDDELGRUND N634 E x --x x x - x - x x x x x x - x KAEX29BAS ANHOLT E N64. E x -xxxx-- 1 x x x x x x x x x x x x x x 7 KANXBAS N14 FALKENBERG N66.4 E x -xxxx-- 7 x x x x - x x x x x x x x x 76 KANX26BAS L:A MIDDELGRUND N67. E x --x x x - x - x x x x x x - x KANX2BAS FLADEN N711. E x --x x x - x - x x x x x x - x SKEX23BAS P2 N72 E x --x x x - x - x x x x x x - x FIBG27BAS SLÄGGÖ N81. E x --xxx-- 9 x x - x - x x x x x x - x SKEX14BAS Å13 N82.2 E x --x x x - x - x x x x x x - x x 81 SKEX1BAS Å14 N819 E x SKEX16BAS Å1 N817.7 E x --x x - x - x x x x x x - x x 83 SKEX17BAS Å16 N816 E x SKEX18BAS Å17 N816. E x --x x x x - x x x x x x x x x 8 KANX2BAS SW VINGA GF4 N733 E x --x x x - x - x x x x x x - x KANX4BAS GF6 N732 E x --x x x - x - x x x x x x - x KANX6BAS GF8 N727.9 E x --x x x - x - x x x x x x - x KANX7BAS GF9 N726 E x --x x x - x - x x x x x x - x KANX9BAS LÄSÖ RÄNNA N717.6 E x --x x x - x - x x x x x x - x x 9 KAWA11BAS 49 ÅLBORG BUGT N61.4 E x --x x x - x - x x x x x x - x KAWX14BAS 92 KATTEGAT SW N67.9 E x --x x x - x - x x x x x x - x x 92 SOCX41BAS ÖRESUND-7 N46.2 E x --x---- x x - x - x x x x x x - x x 93 BPSA3BAS BY2 ARKONA N E x --xxx-- 8 x x - x - x x x x x x - x x 94 BPSB6BAS BY4 CHRISTIANSÖ N23 E x -xx x x x x x x x x x x x x x BPSB7BAS BY BORNHOLMSDJ N1 E x --xxx-- 12 x x x x - x x x x x x - x BPSE9BAS BY7 STOLPE RÄNNA N13 E x BPSE11BAS BCS III-1 N33.3 E x --x x x - x - x x x x x x - x x 98 BPEX13BAS BY1 N638 E x -xx x x x x x x x x x x x x x x 99 BPEX21BAS BY1 GOTLANDSDJ N72 E x --xx x x x x x x x x x x x x x x 1 BPEX21EXT BY1 GOTLANDSDJ N72 E x x x - x x x x x x x x - x BPEX26BAS BY2 FÅRÖDJ N8 E x --x x x - x x x x x x x x - x

6 Bottom water oxygen concentration (ml/l) Country: Sweden Ship : Aranda Date : Series :

7 Bottom water oxygen concentration (ml/l) Country: Sweden Ship : Aranda Date : Series : H2S H2S H2S H2S H2S H2S H2S H2S

8

9

10

11

12 STATION BY2 SURFACE WATER Mean Annual Cycles St.Dev , 1, 1,, Temperature o C Salinity psu 7, 7, 6, 6, , PO 4 µmol/l DIN µmol/l 2 1 1, SiO 3 µmol/l OXYGEN IN BOTTOM WATER (depth >17m) ml/l ml/l saturation % Month Year

13 STATION BY1 SURFACE WATER Mean Annual Cycles St.Dev , 1, 1,, Temperature o C Salinity psu 7, 7, 6, 6, , PO 4 µmol/l DIN µmol/l 2 1 1, SiO 3 µmol/l OXYGEN IN BOTTOM WATER (depth >22m) ml/l ml/l saturation % Month Year

14 STATION BY1 SURFACE WATER Mean Annual Cycles St.Dev , 1, 1,, Temperature o C Salinity psu 7, 7, 6, 6, , PO 4 µmol/l DIN µmol/l 2 1 1, SiO 3 µmol/l OXYGEN IN BOTTOM WATER (depth >12m) ml/l ml/l saturation % Month Year

15 STATION BCS III-1 SURFACE WATER Mean Annual Cycles St.Dev , 1, 1,, Temperature o C Salinity psu PO 4 µmol/l DIN µmol/l 2 1 1, SiO 3 µmol/l OXYGEN IN BOTTOM WATER (depth > 8m) ml/l ml/l Month saturation % Year

16 STATION BY SURFACE WATER Mean Annual Cycles St.Dev , 1, 1,, Temperature o C Salinity psu PO 4 µmol/l DIN µmol/l 2 1 1, SiO 3 µmol/l 1 saturation % OXYGEN IN BOTTOM WATER (depth >8m) ml/l ml/l Month Year

17 STATION BY4 SURFACE WATER Mean Annual Cycles St.Dev , 1, 1,, Temperature o C Salinity psu PO 4 µmol/l DIN µmol/l 2 1 1, SiO 3 µmol/l 1 saturation % OXYGEN IN BOTTOM WATER (depth >8m) ml/l ml/l Month Year

18

19

20

21

22 WESTERN BALTIC BY32 BY Depth (m) Temperature ( O C) Salinity (psu) (ml/l) Depth (m) (N +NO 3 )-N (µmol/l) PO 4 -P (µmol/l) SiO 3 -Si (µmol/l) NH 4 -N (µmol/l)

23 SOUTHERN BALTIC /1 BY BY4 BY2 BY Depth (m) Temperature ( O C) Salinity (psu) -1-1 (ml/l) Depth (m) (N +NO 3 )-N (µmol/l) PO 4 -P (µmol/l) SiO 3 -Si (µmol/l) NH4-N [µmol/l)

24

25 EASTERN BALTIC /12 BY2 BY1 BY1 BCS III Depth (m) Temperature ( O C) Salinity (psu) - 1 (ml/l) Depth (m) (N +NO 3 )-N (µmol/l) PO 4 -P (µmol/l) SiO 3 -Si (µmol/l) NH 4 -N (µmol/l)

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35 STATION Å17 SURFACE WATER Mean Annual Cycles St.Dev , 1, 1,, Temperature o C Salinity psu PO 4 µmol/l DIN µmol/l 2 1 1, SiO 3 µmol/l 1 saturation % OXYGEN IN BOTTOM WATER (depth = 3m) ml/l ml/l Month Year

36

37 SKAGERRAK Coast P2 Släggö Depth (m) Temperature ( C) Salinity (psu) (ml/l) Depth (m) (N +NO 3 )-N (µmol/l) PO 4 -P (µmol/l) SiO 3 -Si (µmol/l) NH 4 -N (µmol/l)

Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda

Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda Lars Andersson Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 2015-03-24 Dnr: S/Gbg-2015-30 Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda Expeditionens varaktighet: 2015-03-16-2015-03-23

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Lars Andersson Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 2005-12-05 Dnr: Mg 2005-265 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Expeditionens varaktighet:

Läs mer

Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda

Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda Karin Wesslander Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 2015-09-07 Dnr: S/Gbg-2015-121 Rapport från s utsjöexpedition med R/V Aranda Expeditionens varaktighet: 2015-08-31-2015-09-07

Läs mer

Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda

Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda Örjan Bäck Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 1--3 Dnr: S/Gbg-1-1 Rapport från SMHIs utsjöexpedition med R/V Aranda Expeditionens varaktighet: 1-- - 1--9 Undersökningsområde:

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Bengt Yhlen Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 2003-11-28 Dnr: Mg 2003-230 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Expeditionens varaktighet:

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Björn Sjöberg Lars Edler 1997-- Dnr: SaO-1997-171 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Expeditionens varaktighet: 9711-97 Survey period: Undersökningsområde: Survey area: The

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Bodil Thorstensson Lars Edler Mikael Krysell Jan Szaron 1997-7- Dnr: SaO-1997-1 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Expeditionens varaktighet: 977-9777 Survey period: Undersökningsområde:

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Lars Andersson Lars Edler Mikael Krysell 1997--31 Dnr: SaO-1997-171 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS CRUISE REPORT FROM R/V ARGOS Expeditionens varaktighet: 97-9731 Survey period: Undersökningsområde:

Läs mer

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS: SYRGASKARTERING I ÖSTERSJÖN

EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS: SYRGASKARTERING I ÖSTERSJÖN M. Hansson L. Andersson P. Axe Sveriges Meteorologiska och Hydrologiska Institut Oceanografiska Laboratoriet 2010-11-29 Dnr: M-Gbg 2010-261 EXPEDITIONSRAPPORT FRÅN U/F ARGOS: SYRGASKARTERING I ÖSTERSJÖN

Läs mer

Varför fosfor ökar och kväve minskar i egentliga Östersjöns ytvatten

Varför fosfor ökar och kväve minskar i egentliga Östersjöns ytvatten Varför fosfor ökar och kväve minskar i egentliga Östersjöns ytvatten Ulf Larsson 1 och Lars Andersson 1 Institutionen för systemekologi och SMF, Stockholms universitet Oceanografiska laboratoriet, SMHI

Läs mer

Årsrapport Hydrografi 2006

Årsrapport Hydrografi 2006 Rapport Nr. 7- Årsrapport Hydrografi Anna Edman Pärmbild. Karta över Bohuskusten med stationer, UF Sensor och provtagning ombord på UF Sensor. Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Anna Edman

Läs mer

Tillståndet i kustvattnet

Tillståndet i kustvattnet Tillståndet i kustvattnet resultat från förbundets mätprogram Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet I Stockholms innerskärgård var det under 15 ovanligt låga närings-

Läs mer

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Amund E. B. Lindberg Bohuskustens vattenvårdsförbund 2009-7 Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Pia Andersson Elisabeth Sahlsten 2009-02-12 2002/1445/204

Läs mer

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Cia Hultcrantz Bohuskustens vattenvårdsförbund 2016-13 Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Karin Borenäs 2016-02-03 2016/310/9.5 1.0 Hydrografiska

Läs mer

Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön

Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön Rekordstor utbredning av syrefria bottnar i Östersjön Lars Andersson & Martin Hansson, SMHI Under -talet har det ofta rapporterats om att rekordstora delar av Egentliga Östersjöns djupområden är helt syrefria

Läs mer

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender

Hydrografiska mätningar längs Bohuskusten Trender Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr Sofia Åström Bohuskustens vattenvårdsförbund 2010-5 Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: Anna Edman 2010-01-20 Kjell Wickström 2010-01-29 2010/151/204

Läs mer

Lastfartyg och färjor i forskningens tjänst

Lastfartyg och färjor i forskningens tjänst Lastfartyg och färjor i forskningens tjänst Bengt Karlson, SMHI Lastfartyg och färjor utnyttjas som mätplattformar för forskning och miljöövervakning i Sverige sedan flera decennier tillbaka. De senaste

Läs mer

Havet. 158 Miljötillståndet. Havet

Havet. 158 Miljötillståndet. Havet Miljökvalitetsmål Västerhavet och Östersjön ska ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden ska bevaras. Kust och skärgård ska ha en hög grad av biologisk mångfald, upplevelsevärden

Läs mer

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 2001

Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 2001 Kustundersökningar i Blekinge och västra Hanöbukten - sammanfattning av resultat från undersökningarna 21 Under 21 genomförde Högskolan i Kalmar, SMHI och TOXICON i Landskrona den samordnade kustkontrollen

Läs mer

Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2014. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar

Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2014. Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2014 Fysikalisk-kemiska och biologiska undersökningar Ullnasjön, Rönningesjön och Hägernäsviken 2014 Författare: Mia Arvidsson 2015-01-12 Rapport 2015:2 Naturvatten

Läs mer

Kvalitetsgranskning av data från recipientkontrollen i Stockholms skärgård 2011

Kvalitetsgranskning av data från recipientkontrollen i Stockholms skärgård 2011 Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen 212-4-2 Kvalitetsgranskning av data från recipientkontrollen i Stockholms skärgård 211 Efter ett politiskt beslut upphandlades 27 provtagning och analys för recipientkontrollundersökningen

Läs mer

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun

Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Genomgång av provtagningsstationer i Trollhättans kommun Bakgrundsrapport Rapport 2006:3 Omslagsfoto: Jeanette Wadman Rapport 2006:3 ISSN 1403-1051 Miljöförvaltningen, Trollhättans Stad 461 83 Trollhättan

Läs mer

Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 2006

Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 2006 Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 26 Systemekologiska institutionen Stockholms universitet Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 26 Jakob Walve och Ulf Larsson Systemekologiska

Läs mer

Östersjön ett hotat innanhav

Östersjön ett hotat innanhav Östersjön ett hotat innanhav Michael Tedengren Ett påverkat ekosystem med svåra naturliga förutsättningar Örnsköldsvik 24/3 2015 FRÅGA: HUR UPPFATTAR DU ÖSTERSJÖN? - ETT UNIKT OCH VACKERT HAV - ETT INNANHAV

Läs mer

Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 2004

Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 2004 Bottenhavet Vattenundersökningar vid Norra randen i Ålands hav 24 Ålands Hav - utveckling under året, jämförelse med Bottenhavet och norra egentliga Östersjön och jämförelse med situationen under 197-talet

Läs mer

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008

Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Vattenkemi och transportberäkningar vid Hulta Golfklubb 2008 Utloppsbäcken från Hulta Golfklubb. Medins Biologi AB Mölnlycke 2009-03-25 Mats Medin Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Miljösituationen i Västerhavet. Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet

Miljösituationen i Västerhavet. Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet Miljösituationen i Västerhavet Per Moksnes Havsmiljöinstitutet / Institutionen för Biologi och miljövetenskap Göteborgs Universitet Hur mår havet egentligen? Giftiga algblomningar Säldöd Bottendöd Övergödning

Läs mer

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 036-10 50 00 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se. Tel: 073-633 83 60 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 213 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roger Rohdin Tel: 36-1 5 E-post: roger.rhodin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

och närsalter Mål och syfte Hydrografi och närsalter, lågfrekvent 1 Arbetsmaterial :

och närsalter Mål och syfte Hydrografi och närsalter, lågfrekvent 1 Arbetsmaterial : Hydrografi och närsalter, lågfrekvent 1 Programområde: Kust och Hav : Lågfrekvent hydrografi och närsalter Mål och syfte en lågfrekvent hydrografi och närsalter användes för att grovt beskriva fysikaliska

Läs mer

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se

Tel: 054-14 79 97 E-post: ann-charlotte.carlsson@alcontrol.se VÄTTERNS TILLFLÖDEN INOM JÖNKÖPINGS LÄN 211 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Jönköpings kommun Roland Thulin Tel: 36-1 5 E-post: roland.thulin@jonkoping.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Arbetsmaterial :

Arbetsmaterial : Hydrografi och närsalter, frekvent 1 Programområde: Kust och Hav : Hydrografi och närsalter Mål och syfte en frekvent hydrografi och närsalter användes för att grovt beskriva årscykler av fysikaliska och

Läs mer

Rose-Marie Landin-Nielsen, Göteborgs Universitet v 5-6

Rose-Marie Landin-Nielsen, Göteborgs Universitet v 5-6 The International Bottom Trawl Survey (IBTS). Skagerrak, Kattegatt och Öresund 22/1 8/2 2007 med U/F Argos. Ansvariga: Joakim Hjelm och Ann-Christin Rudolphi Deltagare Havsfiskelaboratoriet Deltagit vecka

Läs mer

Svenska havsområden påverkar varandra

Svenska havsområden påverkar varandra Svenska havsområden påverkar varandra Ulf Larsson, Stockholms universitet/ Johan Wikner, Umeå universitet/ Lars Andersson, SMHI Rapportering om miljötillståndet i våra hav sker oftast havsområdesvis. Mer

Läs mer

Årsrapport Hydrografi 2009

Årsrapport Hydrografi 2009 Rapport Nr. 2010-3 Årsrapport Hydrografi 2009 Anna Edman Pärmbild. Karta över Bohuskusten med stationer, UF Sensor och Göteborgs hamn. Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: Anna Edman Bohuskustens

Läs mer

Vetenskap på tvären för ett friskare hav

Vetenskap på tvären för ett friskare hav Vetenskap på tvären för ett friskare hav Alf Norkko Tvärminne Zoologiska Station Helsingfors Universitet Foto: Ilkka and Anu Lastumäki 1 Foto: Alf Norkko Foto: Alf Norkko 2 Foto: Rod Budd 3 Havets biodiversitet

Läs mer

FAKTABLAD NR 55 2012

FAKTABLAD NR 55 2012 FAKTABLAD NR 55 2012 Närsalter i svenska hav Allt liv, i havet såsom på land, behöver någon form av näring för att kunna växa och utvecklas normalt. Basen i ett ekosystem utgörs främst av primärproducenterna,

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Hydrografi

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Hydrografi Nr. 26-36 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2 Hydrografi Författare: Arne Svensson, SMHI Hans Alexandersson, SMHI Provtagare: Björn Becker, SMHI Bo Juhlin, SMHI Toxicon AB SMHI 26-6-7 ÖVF Rapport 26:2 Rapport Författare:

Läs mer

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1

Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Mars 2014 Innehållsförteckning Luftkvaliteten och vädret i Göteborgsområdet, mars 2014... 1 Luftföroreningar... 1 Vädret... 1 Var mäter vi och vad mäter vi?... 1 Årets överskridande av miljökvalitetsnormer...

Läs mer

FAKTABLAD NR 56 2012

FAKTABLAD NR 56 2012 FAKTABLAD NR 56 2012 Syreförhållanden i svenska hav Syre är en av de viktigaste gaserna i havet, då den är nödvändig för allt högre liv. Ytvattnet är vanligtvis mättat med syre, vilket tillförs genom upptag

Läs mer

Undersökningar i Östra Mälaren till och med 2009

Undersökningar i Östra Mälaren till och med 2009 Undersökningar i Östra Mälaren till och med 9 1 1--3 Dnr 1SV711 Undersökningar i Östra Mälaren till och med 9 Christer Lännergren / LU Undersökningar i Östra Mälaren till och med 9 Undersökningar i Östra

Läs mer

Årsrapport 2011 Svealands kustvattenvårdsförbund

Årsrapport 2011 Svealands kustvattenvårdsförbund 214 NYTT: Syrefattigt djupvatten i skärgården Tillståndet längs kusten Fokus på åtgärder och åtgärdsområden Värdefulla miljöer behöver bättre skydd Medlemspresentation: Viking Line Svealandskusten Årsrapport

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2012. Hydrografi

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2012. Hydrografi Nr. 2013-17 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2012 Hydrografi Författare: Johan Kronsell, SMHI Provtagare: Fredrik Albertsson, SMHI Daniel Bergman-Sjöstrand, SMHI Christer Gustavfsson, SMHI SMHI 2013-04-08 ÖVF

Läs mer

VATTENKVALITET I NEGLINGE- VIKEN OCH VÅRGÄRDSSJÖN I NACKA KOMMUN

VATTENKVALITET I NEGLINGE- VIKEN OCH VÅRGÄRDSSJÖN I NACKA KOMMUN Neglingemaren Vårgärdssjön VATTENKVALITET I NEGLINGE- VIKEN OCH VÅRGÄRDSSJÖN I NACKA KOMMUN Resultat av undersökningar, juli och augusti 15 15-5-9 Resultat av undersökningar av vattenkvalitet i Neglingeviken

Läs mer

Svår syrebrist ingen ny historia

Svår syrebrist ingen ny historia INGEN ÖVERGÖDNING Svår syrebrist ingen ny historia Just nu råder en svår syrebrist i Östersjöns djuphålor. Bristen på inflödande saltvatten från Kattegatt har gjort att allt djurliv är utslaget nedanför

Läs mer

Extrema flöden från Mälaren

Extrema flöden från Mälaren ÅRET augusti, november och december. Dessa månader var tillrinningen mer än dubbelt så hög som normalt, vilket är mycket ovanligt, i synnerhet för november och december. Tillrinningen till Finska viken,

Läs mer

MOTALA STRÖM 2004 ALcontrol Bilaga 1 BILAGA 1. Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa

MOTALA STRÖM 2004 ALcontrol Bilaga 1 BILAGA 1. Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa BILAGA 1 Analysparametrarnas innebörd och bedömningsgrunder för vattenkemi samt metall i vattenmossa 101 Olika variablers innebörd Från och med undersökningsåret 1999 tilllämpas Naturvårdsverkets nya bedömningsgrunder

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN. Prenumerationsärenden Nr 212 Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Sjökartedirektör ÅKE MAGNUSSON Redaktör: Sjökapten SVANTE HÅKANSSON Redaktion Prenumerationsärenden

Läs mer

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2012. 22 Statistiska centralbyrån

2 Väder. Weather. Väder Statistisk årsbok 2012. 22 Statistiska centralbyrån Väder Weather Väder Statistisk årsbok 2012 2 Väder Weather Sida Page 2.1 Väder...23 Weather 2.2 Rekord i väder...24 Weather records 2.3 Klimat i förändring...25 A changing climate 2.4 Årsmedeltemperaturen

Läs mer

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II

Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Rapport Nr. 2008-59 Beräkning av vågklimatet utanför Trelleborgs hamn II Ekaterini Kriezi och Walter Gyllenram Pärmbild. Bilden föreställer Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapportnr: E. Kriezi och

Läs mer

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a

Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Rapporter / Reports Reports written in English are marked with a Serie RO (Rapport Oceanografi) The series of RO (Reports of Oceanography) 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Läs mer

Undersökningar i Skälderviken och södra Laholmsbukten. Årsrapport 2008

Undersökningar i Skälderviken och södra Laholmsbukten. Årsrapport 2008 Undersökningar i Skälderviken och södra Laholmsbukten Årsrapport 8 HÄRSLÖV FEBRUARI 9 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... HYDROGRAFI... 6 Inledning... 6 Resultat och diskussion... 6..

Läs mer

HÖGSKOLAN I KALMAR. Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten NATURVETENSKAP.

HÖGSKOLAN I KALMAR. Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten NATURVETENSKAP. ISSN: 1-198 Rapport 1: HÖGSKOLAN I KALMAR Blekingekustens Vattenvårdsförbund och Vattenvårdsförbundet för västra Hanöbukten Årsrapport Stefan Tobiasson Fredrik Lundgren TOXICON Anders Sjölin TOXICON Kjell

Läs mer

Umeå kommuns kust. En rapport om Umeå kommuns kustvikar och deras ekologiska status

Umeå kommuns kust. En rapport om Umeå kommuns kustvikar och deras ekologiska status En rapport om Umeå kommuns kustvikar och deras ekologiska status Sammanfattning Umeå kommun har undersökt ekologisk status för 23 kuststationer. Endast en fjärd, Täftefjärden, klarar vattendirektivets

Läs mer

Deltagare. Allmänt. Jan-Otto Pettersson v 5-6 Ann-Christin Rudolphi (exp. ledare) v 5-7 Rajlie Sjöberg v 5, 7

Deltagare. Allmänt. Jan-Otto Pettersson v 5-6 Ann-Christin Rudolphi (exp. ledare) v 5-7 Rajlie Sjöberg v 5, 7 The International Bottom Trawl Survey (IBTS) Skagerrak, Kattegatt och Öresund 30/1 16/2 2006 med U/F Argos Ansvariga: Joakim Hjelm och Ann-Christin Rudolphi Deltagare Havsfiskelaboratoriet Deltagit vecka

Läs mer

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen

Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen Rapport Författare: Uppdragsgivare: Rapport nr 70 David Segersson Upplands-Bro kommun Granskare: Granskningsdatum: Dnr: Version: 2004/1848/203 2 Klimatstudie för ny bebyggelse i Kungsängen David Segersson

Läs mer

Allmänt. SMHI Lars Andersson 5 Philip Axe 6 Johan Håkansson 4 Jan Szaron 4 Anna-Kerstin Thell 6 Bengt Yhlen 5

Allmänt. SMHI Lars Andersson 5 Philip Axe 6 Johan Håkansson 4 Jan Szaron 4 Anna-Kerstin Thell 6 Bengt Yhlen 5 The International Bottom Trawl Survey (IBTS) Skagerrak, Kattegatt och Öresund 25/1 11/2 2010 med U/F Argos Ansvariga: Francesca Vitale, Ann-Christin Rudolphi och Barbara Bland Deltagare Deltagit vecka

Läs mer

Miljödata från sensorer och instrument på bojar och mätstationer

Miljödata från sensorer och instrument på bojar och mätstationer Miljödata från sensorer och instrument på bojar och mätstationer Ulf Båmstedt Umeå universitet, Umeå marina forskningscentrum och institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap samt Havsmiljöinstitutet

Läs mer

Årsrapport 2011 Svealands kustvattenvårdsförbund

Årsrapport 2011 Svealands kustvattenvårdsförbund 215 NYTT: Tillståndet längs kusten Allt om sommarens algblomning Från skitbärarkäringar till moderna reningsverk Miljögifter i fisk och sediment Sjöfåglar med problem Svealandskusten Årsrapport 211 Svealands

Läs mer

RECIPIENTUNDERSÖKNINGAR 2006. Vindelälvens- Umeälvens SRK

RECIPIENTUNDERSÖKNINGAR 2006. Vindelälvens- Umeälvens SRK Grågås, Bjuren 2007 Foto: Fredrik Sörvåg RECIPIENTUNDERSÖKNINGAR 2006 Vindelälvens- Umeälvens SRK INNEHÅLL SAMMANFATTNING...1 BAKGRUND...7 OMRÅDE...9 METODIK...11 Provtagningspunkter...11 Fysikaliska och

Läs mer

KUSTKONTROLLPROGRAM ÅRSRAPPORT 1995

KUSTKONTROLLPROGRAM ÅRSRAPPORT 1995 LANDSKRONA KUSTKONTROLLPROGRAM ÅRSRAPPORT 1995 LANDSKRONA FEBRUARI 1996 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 VÄXTPLANKTON - NÄRSALTER... 5 Inledning... 5 Material och metoder... 6

Läs mer

Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi

Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi LOVA, uppföljning av vattenkemi vid Hjularöd 1 (14) LOVA redovisning Projekt Hjularöd - uppföljning av vattenkemi Kävlingeåns vattenråd Län: Skåne Kommun: Eslöv LOVA, uppföljning av vattenkemi vid Hjularöd

Läs mer

Ocean acidification the state of the Baltic Sea and the Skagerrak-Kattegat

Ocean acidification the state of the Baltic Sea and the Skagerrak-Kattegat Miljöövervakningsdagarna, Tällberg 2-3 oktober 2013 Havets försurning - effekter och miljöövervakning Ocean acidification the state of the Baltic Sea and the Skagerrak-Kattegat Bengt Karlson 1 1 Swedish

Läs mer

Kustzonsmodell för södra delarna av Östergötlands skärgård Del 1 teknisk rapport

Kustzonsmodell för södra delarna av Östergötlands skärgård Del 1 teknisk rapport Kustzonsmodell för södra delarna av Östergötlands skärgård Del 1 teknisk rapport Helma Lindow SMHI Norrköping Erik Årnfeld Länsstyrelsen Östergötland Linköping Projektet är finansierat av Naturvårdsverket

Läs mer

Årsrapport Informationscentralen för Egentliga Östersjön

Årsrapport Informationscentralen för Egentliga Östersjön Årsrapport 2006 Informationscentralen för Egentliga Östersjön Årsrapport 2006 Verksamheten vid Informationscentralen för Egentliga Östersjön år 2006 Sammanfattning Blomningarna av cyanobakterier i Egentliga

Läs mer

HYDROGRAFI UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2014:2 ISSN

HYDROGRAFI UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Författare: Per Olsson, Toxicon AB. Toxicon AB ÖVF Rapport 2014:2 ISSN UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 13 HYDROGRAFI Författare: Per Olsson, Toxicon AB Toxicon AB 1-3-5 ÖVF Rapport 1: ISSN 15-9 SE-5537-79-1 Rosenhällsvägen 9 S-1 9 Härslöv 1-77 toxicon@toxicon.com www.oresunds-vvf.se

Läs mer

Klimatscenarier i miljömålsarbetet

Klimatscenarier i miljömålsarbetet Klimatscenarier i miljömålsarbetet Tom Hedlund Naturvårdsverket 2010-10-22 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Prognos till 2020 och utvecklingstrend för miljökvalitetsmålen Begränsad

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 ÖVF RAPPORT 2005:3 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2004 SAMMANFATTNING Författare: Bo Leander, SWECO SWECO VIAK 2005-07-28 ÖVF 1240327 ISSN 1102-1454 Rapport 2005:3 Öresunds Vattenvårdsförbund www.oresunds-vvf.se

Läs mer

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB

Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000. Sweco Environment AB RAPPORT KRAFTRINGEN ENERGI AB ÖRTOFTAVERKET Kontrollprogram avseende vattenkvalitet i Kävlingeån m.m. UPPDRAGSNUMMER 1288135000 Årsrapport november 2012 december 2013 Malmö 2014-03-24 Sweco Environment

Läs mer

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND

GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013-2016 AVSEENDE ÅR 2016 Förslag april 2016 Mätstationer och provtagningspunkter 2013-2016 Mörlandaån GÖTA ÄLVS VATTENVÅRDSFÖRBUND Program för vattendragskontroll

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Kemisk analys Alkalinitet Methods of Seawater Analysis, Grasshoff et al, 3:e upplagan, 1999, Potentiometri 1:3 1,0 2,5 mmol/l Ammonium som kväve ALPKEM O I, IV, # 319526, Fosfat som fosfor ALPKEM O I,

Läs mer

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015

Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 1/18 13.11.2015 Redovisning av Lotsbroverkets recipientkontrollprogram 2005-2015 2/18 INNEHÅLL RECIPIENPFÖRHÅLLANDENA OCH KLASSIFICERINGSMETOD.3 RECIPIENTENS UTBREDNING... 5 MÄTPUNKTER... 6 LOTSBROVERKETS

Läs mer

SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND

SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND Årsrapport 212 Toxicon rapport 65-12 Härslöv mars 213 www.toxicon.com 2 SYDKUSTENS VATTENVÅRDSFÖRBUND UNDERSÖKNINGAR LÄNGS SYDKUSTEN ÅRSRAPPORT 212 Fredrik Lundgren Per Olsson

Läs mer

BOHUSKUSTENS VATTENV ARDSFORBUND

BOHUSKUSTENS VATTENV ARDSFORBUND Rapport Nr.-7 ù I I '{ qllì{arn RANI'IT Arsrapport Hydrograf BOHSKSTENS VATTENV ARDSFORBND Anna Karlsson Författare: Anna Karlsson Granskâre: K. Wickström, O. Liunoman ppdragsgivare: Bohuskustens vattenvårdsforbund

Läs mer

Undersökningar i Skälderviken och södra Laholmsbukten. Årsrapport 2011

Undersökningar i Skälderviken och södra Laholmsbukten. Årsrapport 2011 Undersökningar i Skälderviken och södra Laholmsbukten Årsrapport 11 HÄRSLÖV MARS 1 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... HYDROGRAFI... Inledning... Resultat och diskussion... Väderåret

Läs mer

Ingen övergödning. Malin Hemmingsson 12-05-21

Ingen övergödning. Malin Hemmingsson 12-05-21 Ingen övergödning Malin Hemmingsson 12-05-21 Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald

Läs mer

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se

Interreg IVA Kattegatt-Skagerrak programmet Ingela.isaksson@lansstyrelsen.se Hav möter Land klimat vatten & samhällsplanering tillsammans Projektledare: Ingela Isaksson Norsk koordinator: Tyra Risnes Dansk kontaktperson: Peter Grönkjaer Länsstyrelsen Västra Götalands län (lead

Läs mer

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån

Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Förklaring av kemiska/fysikaliska parametrar inom vattenkontrollen i Saxån-Braån Vattenföring Vattenföringen vid provtagningstillfällena har beräknats genom att tvärsnittsarean och flödeshastigheten bestämts

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Hydrografi

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Hydrografi Nr. 2011-19 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2010 Hydrografi Författare: Anna Edman, SMHI Provtagare: Björn Becker, SMHI Bo Juhlin, SMHI Hans Olsson, SMHI Jenny Lycken, SMHI Fredrik Albertsson, SMHI SMHI 2011-04-04

Läs mer

Havsytan och CO 2 -utbytet

Havsytan och CO 2 -utbytet Havsytan och CO 2 -utbytet Anna Rutgersson 1, Gaelle Parard 1, Sindu Parampil 1 Tiit Kutser 2, Melissa Chierici 3 1 Air-Water Exchange Platform, Uppsala University, anna.rutgersson@met.uu.se 2 Estonian

Läs mer

Förbättring av Östersjöns miljötillstånd genom kvävegödsling

Förbättring av Östersjöns miljötillstånd genom kvävegödsling Förbättring av Östersjöns miljötillstånd genom kvävegödsling Anders Stigebrandt & Bo Gustafsson Oceanografiska avdelningen Inst. för geovetenskaper Göteborgs universitet Östersjöns miljötillstånd Winter

Läs mer

"WATERS: pågående arbete med indikatorer och bedömningsrutiner för Vattendirektivet (och Havsmiljödirektivet?)"

WATERS: pågående arbete med indikatorer och bedömningsrutiner för Vattendirektivet (och Havsmiljödirektivet?) "WATERS: pågående arbete med indikatorer och bedömningsrutiner för Vattendirektivet (och Havsmiljödirektivet?)" Lena Bergström, SLU Aqua Mats Lindegarth, Havsmiljöinstitutet WATER-konsortiet WATERS is

Läs mer

Långtidsserier på Husö biologiska station

Långtidsserier på Husö biologiska station Långtidsserier på Husö biologiska station Åland runt-provtagning har utförts av Ålands landskapsregering sedan 1998 (50-100-tal stationer runt Åland). Dessutom utför Husö biologiska station ett eget provtagningsprogram

Läs mer

Kvaliteten hos nederbördskemiska mätdata som dataassimileras i MATCH-Sverige modellen

Kvaliteten hos nederbördskemiska mätdata som dataassimileras i MATCH-Sverige modellen Nr 5, 22 Meteorologi Kvaliteten hos nederbördskemiska mätdata som dataassimileras i -Sverige modellen Rapport till Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning, delprogram Luft Christer Persson Uppdragsgivare:

Läs mer

PM 2009-05-28 Trelleborgs Hamn rådgivning

PM 2009-05-28 Trelleborgs Hamn rådgivning Effekt av utbyggnaden av Trelleborgs Hamn avseende tång och erosion Trelleborgs Hamn planerar att expandera verksamheten och avser därför bygga ut hamnen. Det finns en oro att hamnutbyggnaden påverkar

Läs mer

Provtagning i vatten. Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU

Provtagning i vatten. Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU Provtagning i vatten Jens Fölster Inst. För vatten och miljö, SLU Utbyggningen av reningsverket gav omedelbar effekt i Fyrisån! Tot-P i Fyrisån Flottsund 1600 1100 Tot-P µg/ l 600 100 1965 1970 1975 1980

Läs mer

UNDERSÖKNING AV EN INSJÖ

UNDERSÖKNING AV EN INSJÖ UNDERSÖKNING AV EN INSJÖ Namn: INLEDNING Ett av de ekosystem som är relativt lätt att avgränsa jämfört med andra ekosystem är insjön. De förhållanden som råder i en sjö är beroende av ett flertal olika

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2011 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds även 2011, en dag i april

Läs mer

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin

Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin 2013-04-27 Valstadbäcken Bild text. Höst över Valstadsbäckens avrinningsområde. Foto Christina Marmolin Bildtext. Per-Anders Freyhult från Tidans Vattenförbund och markägare Gösta Sandahl och Torgny Sandstedt

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Hydrografi

UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND Hydrografi Nr. 2009-25 UNDERSÖKNINGAR I ÖRESUND 2008 Hydrografi Författare: Torbjörn Lindkvist, SMHI Helma Lindow, SMHI Provtagare: Björn Becker, SMHI Bo Juhlin, SMHI Hans Olsson, SMHI Jenny Lycken, SMHI Fredrik

Läs mer

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata.

THALASSOS C o m p u t a t i o n s. Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. THALASSOS C o m p u t a t i o n s Översiktlig beräkning av vattenutbytet i Valdemarsviken med hjälp av salthaltsdata. Jonny Svensson Innehållsförteckning sidan Sammanfattning 3 Bakgrund 3 Metodik 3 Resultat

Läs mer

Närsalter i Göta älvs estuarium. ekologiska konsekvenser för kustvattnet

Närsalter i Göta älvs estuarium. ekologiska konsekvenser för kustvattnet Närsalter i Göta älvs estuarium med ekologiska konsekvenser för kustvattnet Olof Pehrsson Vid mitten av 198-talet uttalades politiska ambitioner att komma till rätta med övergödningen i marin miljö. Man

Läs mer

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN

Ufs. Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ufs Underrättelser för sjöfarande Sjöfartsverket, Norrköping Notices to Mariners, SWEDEN Ansvarig utgivare: Affärsområdeschef Patrik Wiberg Redaktion Prenumerationsärenden Sjöfartsverket Sjöfartsverket

Läs mer

1. Sammanfattning. Innehåll. Verksamhetsberättelse 2016-04-15 581-5993-2014. Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 GÖTEBORG

1. Sammanfattning. Innehåll. Verksamhetsberättelse 2016-04-15 581-5993-2014. Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 GÖTEBORG 1 (14) Vattenenheten Jenny Zimmerman, Hans Nilsson 010-2253431 Registraturen Havs- och vattenmyndigheten Box 11930 404 39 GÖTEBORG 1. Sammanfattning Kalkningsverksamheten i Jämtlands län genomgår för närvarande

Läs mer

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun.

Rapporten är gjord av Vattenresurs på uppdrag av Åke Ekström, Vattengruppen, Sollentuna kommun. RÖSJÖN Vattenkvalitén 22 2 1 Förord Rösjön är viktig som badsjö. Vid sjöns södra del finns en camping och ett bad som har hög besöksfrekvens. Sjön har tidigare haft omfattande algblomning vilket inte uppskattas

Läs mer

UNDERSÖKNINGAR I KYRKVIKEN 2008-2010 Etapp 1

UNDERSÖKNINGAR I KYRKVIKEN 2008-2010 Etapp 1 UNDERSÖKNINGAR I KYRKVIKEN 2008-2010 Etapp 1 Arvika kommun, Teknisk försörjning Innehåll SAMMANFATTNING... 1 RESULTAT... 5 Vattenkemi... 5 Skiktningar & salthalter (Avloppsvattnets utspädning och spridning)...

Läs mer

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010

Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Handläggare: Tomas Sjöstedt/ Kari Nyman Sid 1(8) Rapport av luftkvalitetsmätningar i Halmstad tätort 2010 Sammanfattning Miljökvalitetsnormernas riktvärde för ozon överskreds 2 gånger i juli 2010. Övriga

Läs mer

FAKTABLAD NR 46 2010

FAKTABLAD NR 46 2010 FAKTABLAD NR 46 2010 Vågor i svenska hav Vind och vågor möter den som ger sig ut på havet. Vinden kan vara besvärlig men de vågor den skapar är den största faran. Att ha kunskap om vad man kan förvänta

Läs mer

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron

Dricksvattenkvalitet 2014 - Vålberg, Edsvalla och Norsbron Norsbron. Vattenanalyserna är utförda både vid vattenverk och hos. I tabellen anges Livsmedelsverkets gränsvärden, dricksvattnets normala variation ** "tjänligt med anmärkning", vilket betyder att dricksvattnet

Läs mer

Tel. 073-633 83 51 E-post: elisabet.hilding@alcontrol.se

Tel. 073-633 83 51 E-post: elisabet.hilding@alcontrol.se MÄLAREN 212 Uppdragsgivare: Kontaktperson: Mälarens vattenvårdsförbund Susanna Vesterberg Tel: 21-19 51 68 E-post: susanna.vesterberg@lansstyrelsen.se Utförare: Projektansvarig: Rapportskrivare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Mätningarna från förrförra sommaren, 2015, visade

Mätningarna från förrförra sommaren, 2015, visade Tillståndet i kustvattnet resultat från förbundets mätprogram Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet Det var ett ovanligt år i Svealands stora skärgård. Ett inflöde

Läs mer