TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI"

Transkript

1 NR 6 OKTOBER 2009 förnybar energi vinner mark energi & klimat pengar & miljöprat alla vägar bär till överkalix paneler anpassade för alla miljöer framgångsrik modell för utveckling Robert ser skogens energirika rester i Inför utmaningsrätt - snarast framtidens industri TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI

2 Några miljövänliga spartips från oss på IVT. Vi har ett brett sortiment av värmepumpar. Du kan minska dina värmekostnader med upp till 80 procent! Och samtidigt som du får mer pengar över, bidrar du till att minska koldioxidutsläppen. Nyhet! IVT PremiumLine A12 Vår tystaste uteluftvärmepump. Ger värme och varmvatten även när utomhustemperaturen går ned mot 20 C. Kan också värma din pool. IVT Nordic Inverter JHR-N Bäst-i-test i Energimyndighetens test av luft/luft-värmepumpar. IVT Nordic Inverter tar energi från uteluften och ger värme till inomhusluften, även ned mot 30 Med den här programvaran får du via internet en tydlig översikt över hur din värmepump arbetar, i nuläget och bakåt i tiden. Du kan också få larm om eventuella driftsstörningar via e-post eller sms. 10 års försäkring ingår När du köper en värmepump från oss på IVT ingår 10 års försäkring på kompressorn och 6 år på hela värmepumpsanläggningen. Den tryggheten är vi ensamma om att erbjuda våra kunder. Nyhet! IVT PremiumLine X11 Innehåller all den senaste tekniken och ger den största besparingen. Värmepumpen producerar alltid precis så mycket värme som ditt hus behöver, utan extra eltillskott. Läs mer på eller prata med någon av våra återförsäljare.

3 NÄRINGSLIV I NORR ONLINE MEDIA PUBLISHING AB, Innehåll 6.09 Kiruna 8 Gällivare 18 Pajala Jokkmokk Överkalix Övertorneå 16 Boden Luleå Kalix Haparanda foto: Björn Palovaara Piteå 4 Nyheter i korthet 6 Skogsbrukets rester i fokus 8 Förnybar energi vinner mark 10 Energi, pengar och miljöprat 12 Bygg Norrbotniabanan nu! 16 Guldläge för Grand Arctic Hotel 17 Upplevelser till salu på webben 16 Elektronikindustrin ska växa med ESIS 18 Överkalix ska bli nytt transportnav i norr 20 Isolamins produkter över hela världen 22 Kan du nyttja ROT-avdraget? 24 Företagarna 26 Framgångsrik modell för utveckling 28 Dubbel pott för jägare och öringsfiskare Näringsliv i Norr ägs och ges ut av Online Media Publishing AB Nystadens Företagscentrum, Kalix. Ansvarig utgivare: Magnus Sjöberg, , Redaktion. Grafisk form, layout: Björn Palovaara, , Medarbetare: Eilert Isaksson, Kjell Hjelm/Företagarna, Anders Hettinger Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Niklas Lundgren/Kaiding, Lars Andrén/Drivkraft.nu, Marcel Berkelder/Exergi B(y)rån, Reinhold Andefors, Tony Berglund, Fredrik Ljungberg, Marknad: vx. Omslagsfoto: Björn Palovaara Tryck: VTT Grafiska. Upplaga: ca ex. Adresskälla: Statistiska Centralbyrån (SCB) Adressändring: Distribution: Gratis till företag i Norrbotten och Västerbotten. Annonsreklamationer ska för att beaktas göras inom tio dagar från utgivningsdagen. Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Citera oss gärna men ange källan. NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER

4 NYHETER I KORTHET Eluppvärmda småhus fortfarande vanligast Användning av olja för uppvärmning och varmvatten i småhus fortsätter att minska. Statistiken för 2008 visar på en minskning med 21 procent jämfört med 2007 och med 75 procent under den senaste femårsperioden. Vanligast är fortfarande uppvärmning enbart med el, visar ny statistik från Energimyndigheten. Statistiken för småhus 2008 följer i stort de trender vi har sett under 2000-talet; olje- och elanvändning minskar, och fjärrvärme- och biobränsleanvändningen ökar, säger Linn Stengård, handläggare vid Energimyndigheten. Kombination av el och biobränsle Det vanligaste uppvärmningssättet i småhus är fortfarande uppvärmning enbart med el. Detta har drygt 42 procent av samtliga småhus i Sverige. I denna siffra inkluderas även småhus som värms med värmepumpar. Den ökning av värmepumpar som vi har sett tidigare år har nästan avstannat mellan de två senaste åren. En kombination av el och biobränsle är det näst vanligaste uppvärmningsalternativet i svenska småhus. Till biobränsle räknas ved, flis, spån och pellets. Om trenden med minskad elanvändning och ökad biobränsleanvändning håller i sig kommer biobränsle att stå för lika stor del av energianvändningen som el inom ett par år, säger Linn Stengård. Syftet med energistatistiken för småhus är att ge information om bland annat uppvärmningssätt och energianvändning i permanentbebodda småhus och fritidshus. Undersökningen är frivillig och enkäterna skickas till cirka småhusägare. Undersökningen har genomförts årligen sedan Mer statistik finns att läsa i rapporten Energistatistik för småhus 2008 som finns att ladda ner på: se. Källa: Energimyndigheten kvotpliktsystem för biodrivmedel Nytt styrmedel ska garantera användningen av biodrivmedel. Energimyndighetens förslag om kvotplikt för biodrivmedel är ett led i arbetet i att uppnå EU:s mål om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till år Förslaget innebär en skyldighet där krav ställs på främst oljebolag att de ska leverera en viss mängd biodrivmedel i förhållande till sina leveranser av bensin och diesel. Förslaget innebär samtidigt att den generella skattebefrielsen som finns idag tas bort. I förslaget rekommenderas att regeringen överväger fortsatt skattebefrielse på biodrivmedel för flytande höginblandade biodrivmedel, exempelvis E85 och biodiesel. Alla gasformiga och flytande biodrivmedel, som uppfyller hållbarhetskriterier som fastställs i EG:s förnybarhetsdirektiv för att öka användningen av förnybar energi, kan användas för att uppfylla kvotplikten. Biodrivmedel som använder prioriterade råvaror enligt förnybarhetsdirektivet, det vill säga avfall, restprodukter, Sveriges två nordligaste län ska förenas i en offensiv för att minska regionens klimat- och miljöpåverkan. Projektet NV Eko har som mål att stärka och utveckla näringslivet och bidra till en hållbar utveckling. Norrbottens Energikontor, Nenet kommer under de kommande tre åren att jobba med det näringslivsinriktade projektet NV Eko där fokus ligger på utveckling av cleantech-företagandet (miljöteknikföretagandet) inom i första hand energi- och klimatområdet. Projektet riktar sig direkt till företag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Projektet NV Eko ska pågå fram till våren 2012 och kommer aktivt att söka samarbete med andra regionala och lokala aktörer, pågående projekt och liknande. Projektets huvudsakliga mål är att: Öka den befintliga verksamheten inom cellulosa från icke-livsmedel och material som innehåller både lignin och cellulosa, gynnas i kvotpliktsystemet. Dessa biodrivmedel föreslås också få fortsatt skattebefrielse. Här ingår exempelvis biogas. Det framlagda förslaget i Energimyndighetens utredning kommer alltså att garantera en viss mängd biodrivmedel på marknaden, men inriktningen i förslaget är också att samtidigt skapa förutsättningar för utvecklingen av nya tekniker samt att utnyttja synergieffekter genom att ta hand om samhällets restprodukter och avfall. I arbetet med att utforma det föreslagna kvotpliktsystemet har det också ingått att bedöma samstämmigheten med EG:s och WTO:s regelverk. Regeringens uppdrag till Energimyndigheten bestod av att analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av ett eventuellt införande av ett kvotpliktsystem för förnybara drivmedel. Rapporten och förslaget överlämnades till Näringsdepartementet den 15 september Källa: Energimyndigheten Norrbotten och Västerbotten förenas i gemensam energi- och klimatoffensiv miljödriven affärsutveckling. Skapa nya företag och arbetstillfällen inom miljödriven affärsutveckling. I båda fallen med huvudfokus på förnybar energi och energieffektivisering. Energi är ett centralt begrepp i de allra flesta verksamheter och är något som alltid har kostat pengar, men den ökade efterfrågan på energi och kraven på energiomställning har lett till ökade priser och därmed en allt större del av den totala budgeten för många organisationer och företag. Energi kan också bli ett säljargument för företag som väljer att profilera sig som klimatsmarta. Liksom för företag som säljer produkter eller tjänster inom dessa, eller andra liknande, miljöteknikområden. Genom samverkan kan kommunens naturliga förutsättningar nyttjas på bästa möjliga sätt, och det som kanske setts som konkurrensnackdelar kan vändas till fördelar. Källa: Nenet 4 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

5 Värmepumpar från proffsen RÄ TT TE MP E R A TU 25 år 198 T T P L AT S FR R RÄ IG IN O R 2 5 Å R M D PÅ Vi har lösningarna! E Sänk dina energikostnader! På väg mot ljusare tider Även fast hösten står bakom knuten ser vi på Billerud Skog ljust på framtiden. Vi vill gärna ha er som leverantör av skog till oss och nu är vi extra intresserade av att köpa sommaravverkningar. Glöm inte heller att när ni säljer skog till oss kan ni bli delägare i Billerud AB, om vissa kriterier uppfylls , TRYGGARE FÖRETAGARE Vi vet hur det känns. I en värld som snurrar allt fortare känns det tryggt med professionell rådgivning. Med kontor på 125 orter finns vi alltid nära. Vi är naturligtvis fortfarande Sveriges största experter på revision och hjälper dig med alla funktioner du behöver för att utveckla din affär, dina drömmar och visioner. Ta steget in i framtiden och kontakta ditt närmaste kontor i Norr- eller Västerbotten. Haparanda Kalix Luleå Boden Piteå Skellefteå Malå Lycksele Umeå Vännäs Dorotea VISIONSBYRÅN

6 Med skogsbrukets energirika rester mot framtidens biobränsleindustri Solander Symposium From wood to wheel i november fokuserar på biobränslen för varenda kotte Kung Carl XVI Gustaf tog i för kung och fosterland och skottade nyligen igång byggsatsningen på Bio-DME anläggningen. Anders Skoog, Sunpine, följer lyftet av fraktioneringskolonnen som blir hjärtat i biodieselfabriken. Foto: Tony Berglund TEXT: björn palovaara I Piteå satsas miljardbelopp på framtidens energi. Samarbetet mellan skogsindustrin, oljebolagen och fordonsindustrin står inför ett stort genombrott. Solander Symposium håller den november den internationella konferensen From wood to wheel. Här i Piteå byggs världens första Bio-DME-anläggning med svartlutsförgasning och världens första Talldieselfabrik, säger Robert Bergman, projektledare på Solander Science Park. Årets arrangemang kommer att fokusera på bioraffinaderi och dess potential för nya produkter och lönsamma affärsmöjligheter med ledande beslutsfattare från näringsliv, politik och forskning. Regeringen har förklarat Solander Symposium EU-status som ett av fem arrangemang som hålls i samarbete med det svenska ordförandeskapet i EU. Det känns roligt att vi får bevis på att vi gör bra saker, säger Robert Bergman. Massor av nyttigheter Ola Alterå, statsekreterare på näringsdepartementet med ansvar för bland annat energifrågor inleder symposiet. Olas hemstad är dessutom Piteå. Enkelt förklarat framställs DME (Dimetyleter) genom att ta till vara på svartlut, en biprodukt från pappers- och massaindustrin. I runda tal blir 55 procent av virket till pappersmassaindustrin just pappersmassa och resten är biprodukter som innehåller massor av nyttigheter. Nu ska 1 procent av svartluten tas om hand och förgasas upp till 1000 grader och då bildas en ny gas Dimetyleter som är det energieffektivaste biobränsle som finns, berättar Robert Bergman. Svartluten med sitt höga energivärde har fram till i dag mest eldats upp. Något som företaget Chemrec, genom utveckling av en ny förgasningsteknik vid försöksanläggningen i Piteå, är på god väg att radikalt förändras till det bättre - både miljömässigt och ekonomiskt. Massabruk - en massa raffinaderier För skogsindustrin öppnar svartlutsförgasningen nya möjligheter. Bruken kan förvandlas till miljövänliga bioraffinaderier för tillverkning av både papper och drivmedel, utan behov av extra råvara. Det är inga små mängder det handlar om. Byggs en anläggning för svartlutsförgasning 6 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

7 För skogsindustrin öppnar svartlutsförgasningen nya möjligheter. Bruken kan förvandlas till miljövänliga bioraffinaderier för tillverkning av både papper och drivmedel, utan behov av extra råvara, säger Robert Bergman, projektledare på Solander Science Park. Foto: Björn Palovaara Tallolja. Denna vätska kan bli guld värd för miljön. vid varje svenskt pappers- och cellulosabruk kan hälften av all diesel för tunga fordon som rullar på våra svenska vägar ersättas med miljövänligt drivmedel som BioDME och Biometanol. Sedan 2005 har Chemrec drivit en mindre försöksanläggning för svartlutsförgasning vid pappersfabriken Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå med mycket goda resultat. I anläggningen har också sulfitlut från Domsjö framgångsrikt förgasats. I slutet av september startades bygget av en ny större pilotanläggning när kung Carl Gustaf invigde bygget med ett spadtag. 14 Volvolastbilar i trafik Foto: Maria FÄLDT BioDME-fabriken beräknas stå färdig hösten 2010 och ska då dagligen producera cirka 4 ton BioDME, som framställs ur svensk skogsråvara. Volvo Lastvagnar bidrar i projektet med 14 lastbilar som ska drivas Om några månader börjar cisternerna fyllas vid SunPine. Foto: tony berglund med BioDME och Preem upprättar fyra tankstationer för att lastbilarna ska kunna användas i normal regional- och lokal trafik. Till en början bygger Preem tankställen i Piteå, Göteborg, Växjö och Stockholm. En annan biprodukt från skogsindustrins process vid tillverkning av pappersmassa är tallolja. Vid förra årets Solander Symposium invigdes officiellt bygget av talldieselfabriken SunPine på Haraholmen utanför Piteå. Hjärtat i anläggningen på plats Nyligen lyftes den 25 ton tunga och 20 meter höga fraktioneringskolonnen, hjärtat i biodieselfabriken, på plats. Till våren börjar produktionen av det miljövänliga bränsle gjort av tallolja från massa- och pappersindustrin. När allt är intrimmat och klart kommer kubikmeter eller 100 miljoner liter råtalldiesel årligen att tillverkas vid fabriken, Solander Science Park intill Smurfit Kappa Kraftliners fabrik i Piteå. Här till höger om kontorsbyggnaden ska den nya Bio-DME anläggningen byggas. säger Robert Bergman. Den världsunika processen bygger på delvis ny teknik framtagen av civilingenjören, kemisten och entreprenören Lars Stigsson. SunPine ägs av Sveaskog, Preem, Södra och Stigssons bolag Kiram. Bygget av fabriken är kostnadsberäknat till 231 miljoner kronor. Till detta kommer en ungefär lika stor investering vid Preems raffinaderi i Göteborg, säger Anders Skoog, ansvarig för logistik, hälsa, säkerhet och miljö vid SunPine. Intressant omvandling Foto: björn Palovaara Skogsindustrin står därmed under en intressant förvandling och utveckling de närmaste åren. De traditionella produkterna, virke och pappersmassa kommer att få sällskap av produkter som miljövänliga drivmedel som i sin tur kommer att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i framtiden. NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER

8 Den förnybara energin vinner mark byggnadsskalen mer välisolerade och sedan använda takarean för att placera solfångare och solpaneler kan en vanlig villaägare i princip gå från att vara en energikonsument till att bli en energiproducent! Det här är en spännande utveckling och det första projektet redan är genomfört och där ett solcellstak producerar mer el än vad hushållet använder till värme, varmvatten och hushållsel. Trenden är tydlig, det är den förnybara energin som vinner mark. Nyligen presenterade SVEBIO (Svenska Bioenergiföreningen) en rapport som visar att tillförseln av biobränsle nu är större än all kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Biobränslets andel i den svenska energibalansen kommer 2009 att hamna kring 125 TWh, inte illa. Även vindkraften har haft stora framgångar, även om det just nu under finanskrisen blivit en viss avmattning av exploateringen. Vindkraften står idag för ungefär en procent av Sveriges elanvändning det vill säga ca 2 TWh. Framgångarna radar upp sig Staten är tydlig och anser att den förnybara energin är en förutsättning för en hållbar energiförsörjning och stora ansträngningar görs på flera områden. Och framgångarna radar upp sig. Oljeanvändningen för bostadsuppvärmning minskar drastiskt. I fjärrvärmesektorns samlade bränslemix har oljeanvändningens dominans nästan helt ersatts med andra energibärare. Även inom villasektorn minskar oljeuppvärmningen, bara under det senaste året med ca 20 procent och under de senaste 5 åren med drygt 70 procent. Fler större solvärmeanläggningar Staten vill också satsa på nya energibärare till exempel solenergi. Solvärmebidraget har sedan 1 januari 2009 fått en ny förordning där det är anläggningsägaren som söker bidrag och ingen vikt läggs på vilken typ av byggnad eller verksamhet som avses. Enda kravet är att solfångaren är testad och godkänd av ett ackrediterat testinstitut. Även objektsgränsen har höjts vilket förhoppningsvis kommer att leda till att andelen större projekt ökar. Tidigare har försäljningen koncentrerats till villaägare och väldigt få större anläggningar har genomförts. Nu kan det konstateras en trendförändring där allt fler större solvärmeanläggningar projekteras och förhoppningsvis kommer att handlas upp. Det är såväl fastighetsförvaltare som fjärrvärmebolag som nu visar ett tydligt intresse för solvärmen. Tekniken har utvecklats Egentligen är det inte så konstigt då solvärmens konkurrenskraft stärkts betydligt under senare år. Som en följd av accelererande energipriser blir de ekonomiska villkoren för solvärmen betydligt bättre. Samtidigt har tekniken utvecklats och framför allt har intressanta systemdetaljer gjort solvärmen förmånligare att använda i flerbostadshus och enklare att ansluta till fjärrvärmenät. Med dagens bidrag och en mer kostnadseffektiv teknik är det möjligt att bygga solvärmesystem som får en kapitalkostnad kring öre / kwh. Bränslet är som bekant gratis och i det avseendet ökar konkurrenskraften i takt med att energipriserna går upp. Solelsbidrag Även solel är idag ett prioriterat område. Staten har sedan 1 juli 2009 infört ett solelsbidrag som ger 60 procent i investeringsstöd till anläggningsägaren. Även här läggs ingen vikt på vilken typ av byggnad solelsanläggningen placeras, bara anläggningen nätansluts. Det här öppnar upp för en vidgad marknad där det även för enskilda villaägare går att få bidrag. Intresset för investeringsstödet har varit enormt och bara efter några veckor tog anslagna medel slut, men nya medel sägs vara på väg. Potentialen för solelen är stor och utvecklingen går mot att allt större beställare ser fördelar i att själva kunna producera sin egen el. När solpanelerna även fyller någon annan nytta för byggnaden till exempel som solavskärmare eller fasadmaterial kan en intressant ekonomi skapas för solelen. Självförsörjande byggnader Det finns exempel i Sverige där solpaneler som används som solavskärmare tillsammans med gällande bidrag kommer ner kring dryga kronan per kwh i kapitalkostnad. Det innebär att konkurrenskraften mot ledningsbunden el är uppenbar. Generellt är det däremot så att solelsprojekt måste ses långsiktigt då det ledningsbundna elpriset fortfarande är betydligt lägre. En spännande utveckling som möjliggörs med solenergins framväxt är förutsättningarna att bygga självförsörjande byggnader eller till och med plusenergihus. Den framväxande passivhustekniken där byggnadsskalet isoleras väl och görs tätt minskar drastiskt behovet av köpt energi. Framför allt möjliggörs detta genom att andelen värmebehov minskar. Med solfångare kan en stor del av varmvattenbehovet och värmeförsörjningen tryggas med solvärme. Solpaneler kan sedan nyttjas för framför allt hushållsel. Genom att göra Gigantisk utmaning Även om utmaningen är gigantisk är stora framsteg redan gjorda. Inte bara på tillförselsidan utan också den allt större medvetenheten att använda energin mer effektivt. Passivhustekniken är ett exempel, fordonsindustrins ambitioner att ta fram bränslesnålare teknik ett annat och den nya belysningstekniken ett tredje. Och det finns naturligtvis många, många fler exempel! Den förnybara energin utgör en allt större andel av vår energiförsörjning och vi är väl rustade och lyckligt lottade i Sverige. Vi har otroliga resurser inom bioenerginäringen, bra förutsättningar för vind och sol och även långa kuster för framtida vågkraft. Lars Andrén Information om solvärmebidraget Information om solelsbidraget Information om solvärme Information om vindkraft www. svensk-vindkraft.org Information om biobränsle Information om passivhus För bidragsansökningar solvärme och solel Kontakta länsstyrelsens bostadsenhet För energirådgivning i allmänhet Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Finns att söka via 8 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

9 Vad kostar det att rädda vår miljö? Ja, med en innovativ Boschvärmepump blir det pengar över! ROT-avdraget gör Bosch värmepumpar till en ännu bättre affär. Nu är rätt tid att se över din uppvärmning. NORRBOTTEN Arvidsjaur: Inlandsrör AB, , Lubor AB, , Comfort, Boden: KiloWattVäktarna i Boden AB, Glommersträsk: Glommersträsk Värme AB, Haparanda: Gränsrör i Norr AB, Jokkmokk: Kilo- WattVäktarna i Boden AB, Luleå: KiloWattVäktarna i Boden AB, , Robert Boström Energientreprenad, Svappavaara: Svappavaara El, Övertorneå: Gränsrör i Norr AB, VÄSTERBOTTEN Bureå: Bureå Rör VVS, Burträsk: Olofssons Värme, , Ala-Bolaget, Byske: Byske VVS AB, Flarken: Flarkens Rörservice, Kåge: Holmboms Värme & Sanitet AB, , Urban Lindgren VVS, Lövånger: Lövångers Rör AB, Norsjö: LA s Rör AB, Skellefteå: Cu-Rör, , VVS-Tjänst i Skellefteå AB, Vännäsby: Edlunds Rör, Portar som sparar energi. Både lokalens och din egen. Garageportexperten. Namnet till trots, så har vi samma höga kompetens och samma djupa sortiment inom industriportar. Framför allt för butiker, mindre industrier och lant- och skogsbruk. Reco Duo är ett exempel. En högisolerad port, utan köldbryggor och utan luftfickor i infästningen. Dessutom med lyftande gångjärn som gör att porten höjs några centimeter när du ska öppna den. Resultatet blir mindre slitage av portens underdel och att den är otroligt lättöppnad. Reco Duo kan givetvis förses med gångdörr och fönster, med motordrift och kundanpassad automatik. Kontakta oss för offert! Ett av flera varumärken vi kan erbjuda när det gäller industriportar. KIRUNA BIBLIOTEKSG LULEÅ HANDELSV. 15A SKELLEFTEÅ INDUSTRIV UMEÅ FÖRRÅDSV VI HAR ALLTID KVÄLLSÖPPET TILL PÅ MÅNDAGAR. FÖR ÖVRIGA ÖPPETTIDER, RING OSS ELLER SE HEMSIDAN. Besök

10 Energi och klimat pengar och miljöprat Under var undertecknad med på en turné för företagare i Norrbotten där det blev en hel del miljöprat. Huvudrubriken var Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh?. Frågorna kring klimat, energi och ekonomisk hållbar utveckling har blivit än mer aktuella och även i Västerbotten kommer det att anordnas informationstillfällen, men också chanser till lite mindre snack och mer verkstad. Norrbottens energikontor, Nenet, har fått beviljat (ca 18 Mkr) ett flerårigt projekt med bl a energieffektivt företagande som kommer att beröra såväl Västerbotten som Norrbotten. Mer om detta på annan plats i denna tidning. Ekonomiska morötter Argumenten för att aktivt jobba med energi och klimat hopar sig. Energins betydelse för klimatpåverkan är vida accepterad. Det innebär att om arbetet med att minska vår påverkan inte går tillräckligt snabbt, kommer styrmedel att sättas in. Effektiva styrmedel är skatter i olika former och sådana används redan idag för att minska klimatpåverkan. Ekonomiska morötter används också för att gynna klimatvänligare alternativ, såsom elcertifikat och olika subventioner inom t ex vindkraft. Andra möjligheter att styra är genom ökade myndighetskrav. Exempelvis har ett flertal kommuner i Sverige med stöd av 2 kap, 5 i miljöbalken (att såväl företag som privatpersoner, måste vara varsamma med jordens resurser) genomfört sk energibesök på företag. Utvecklande synpunkter Jag har haft föremånen att besöka ett 30 tal tillståndspliktiga företag i Umeå och Vindeln tillsammans med kommunala miljöinspektörer. Företagen har ofta egna experter inom energiområdet och vår blygsamma inställning var att vi kanske inte satt inne med sanningen för dessa företag. En av mina slutsatser efter besöken var att vi bidrog med utvecklande synpunkter på samtliga företag! En slutledning skulle kunna vara att det är illa ställt. Så är det dock inte, snarare kan man säga att det finns en stort spann. Vissa hade gjort en hel del, andra lite mindre. Det som var illa var att framförallt en del kommunala företag utmärkte sig med ursäkter för sitt låga energi- och klimatengagemang, i stil med: det har vi inte tänkt på, det har vi inte tid med, det är alldeles för svårt osv. Jag hamnade fler än en gång i betänkligheter. - Energisamordning mellan företag är obefintlig. Ett stort företag kan släppa ut GWtimmar värme ut i en fjärd där andra kringliggande företag köper in hundratals MWh el och olja för att värma luft, vatten eller oljeprodukter till högst Två kulor pellets på en pelletstankbil, körs 13 mil för att malas sönder till spån. Samma spån som hämtats 2 mil lite längre bort men som för att tryckas ihop till bränlsecylindrar, transporterats som just spån, 15 mil till pelletsfabriken. En onödig extra transport av sågspån på ca 26 mil sker varje timme! (2 kap, 5 ). Mycket kvar att göra Det man kan konstatera är att trots att det gjorts en hel del finns det minst lika mycket kvar att göra. Och det är bättre att förekomma än att förekommas. Dessutom visar erfarenheterna att sänkning av kostnader och utsläpp att koldioxid-ekvivalenter vanligen hamnar på %! Hur gör man då? För det första: tro inte att detta handlar om ännu ett nytt (energi)projekt. Energi- och klimatfrågor får vi leva med resten av vårt liv, hur ung eller gammal du som läser detta än är. Problematiken och lösningarna måste integreras i vårt dagliga sätt att vara. Minst hälften av vår energi- och klimatbekymmer beror på vårt beteende, våra attityder och våra vanor. För det andra: Skaffa energiglasögon! Börja med att ta en annan väg till jobbet och se efter vad som är nytt jämfört med den förtrogna vägen. När du kommer på jobbet låtsas att vara någon annan och se med andra ögon. Fråga varför gör ni på detta vis? Kan man göra på ett annat sätt? Om inte, varför inte då? Människan stod på månen för 40 år sedan, så nog kan man göra saker och ting på annat sätt. För det tredje: Ta reda på hårda fakta. Hur mycket belysning finns installerat? Hur lång är drifttiden? Vad är det verkliga behovet? Finns det andra armaturer och ljuskällor som uppfyller behoven, men med avsevärd lägre energiåtgång och klimatpåverkan? Puffas i rätt riktning Hur reser vi till och inom jobbet? Finns det klimatvänligare alternativ? Vad krävs för att man ska nyttja dessa, och väljer bort det man alltid gjort hittills? Jag är övertygad om att det är bättre att ligga i framkant och utforska möjligheterna till effektivisering och omställning från fossila bränslen och el till förnybara energier samt el till endast sådana tillämpningar som måste vara eldrivna. Vare sig vi vill eller inte, blir det en fråga om överlevnad att anpassa sig till klimatneutralitet. Inte bara direkta myndighetskrav det utan även ekonomiska styrmedel kommer att puffa oss i den riktningen. Dessutom kräver kunder, underleverantörer och allmänheten större klimat- och miljöhänseende. Glädjande nog är det också en väg till bättre ekonomiska resultat och konkurrenskraft! En annan övertygelse är att miljö och klimattänkande måste komma inifrån. Den stora utmaningen är att bygga samhällen med hög livskvalitet, utan utpräglad materialism. Vi måste själva vara övertygade för att kunna påverka andra. Här spelar det ingen roll om vi pratar om energi eller klimat - för företag eller privat. Marcel Berkelder Certifierad energiexpert på Exergi B(y)rån Energi- och klimatrådgivare för Vindelns kommun. 10 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

11 Besök oss i monter A02:18 på mässan Elmia Subcontractor Nya produkter i höghållfast stål Boden, Kalix, Luleå och Övertorneå kommuner A S C Arctic Steel Circle ekonomisk förening Nya lättare produkter ger positiva miljöeffekter Stabila, hygieniska, återvinningsbara och framförallt lätta är de nya lastpallarna i höghållfast stål Arctic Steel Circles första spjutspetsprodukt. Lastpallarna har redan under produktutvecklingsstadiet väckt positiva reaktioner. Att de väger mindre än hälften jämfört med traditionella lastpallar i trä eller plast är en vinst för både människa och miljö. De positiva effekterna är många. Två modeller, en stabil som väger 16 kilo och en staplingsbar som väger 12 kilo, sparar såväl drivmedel som lastvikt. Hanteringen blir lättare och mer hygienisk då stålpallar varken repas eller samlar på sig smuts och bakterier, vilket inte minst livsmedelsbransch och exporterande företag länge efterfrågat. Produktutvecklingen har fått ta tid och nätverkets alla kompetenser har samverkat för optimal konstruktion. Kvalitet och funktion har varit i fokus. Besök oss på mässan där vi visar de första serietillverkade lastpallarna, uppmanar Åsa Fredriksson, samordnare för nätverket Arctic Steel Circle, som tillägger att fler nya produkter i höghållfast stål är under utveckling, bland annat inom transport, säkerhet och byggnadsmaterial. Arctic Steel Circle har samlat nytänkande och yrkesskickliga företag i stålbranschen i ett dynamiskt och kunskapsintensivt nätverk. Arctic Steel Circle utvecklar, tillverkar, säljer och transporterar kvalificerade produkter i bl a höghållfast stål. Vi erbjuder helhetslösningar till kunder, genom samlad kompetens och yrkesskicklighet i nätverket. Mekaniska verkstäder med kompletta maskinutrustningar och kompetens. Utveckling och tillverkning av produkter, bland annat lastpallar och containers i höghållfast stål, vars egenskaper ger stora kvalitets- och miljövinster Transportsystem Stålforskningslaboratorium Forskning och utveckling Medlemsföretag Duroc Special Steel AB GMK AB GMK Mekaniska AB, Rönnquist & Wettainen AB LKAB MetLab NDL Mek AB Nordperf AB SLP i Övertorneå AB Scancon Industrimontage AB SSAB Tunnplåt Teknikutveckling Nord Tooltech AB Vikströms Åkeri AB/ Luleå Transportkonstruktioner AB WSM Industriproduktion AB Samarbetspartner Luleå tekniska universitet/ltu Kontakta Arctic Steel Circle Åsa Fredriksson Tel: ,

www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr

www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: energi fokus på att Staffan på klubben är Mycket krångel att starta eget en glad fyr www.naringslivinorr.se NR 3 MAJ 2009 TEMA: miljö & energi satsningen i markbygden ger minst tusen arbetstillfällen stora vinster när man ser över energin ökat intresse för förnybar energi fokus på att

Läs mer

Jimmy spår ljus framtid inom bemanning. Goda exempel på företagande. Inget fjäsk m nya subaru. växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f

Jimmy spår ljus framtid inom bemanning. Goda exempel på företagande. Inget fjäsk m nya subaru. växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f NR 7 NOVEMBER 2009 n i kl a s j ons s o n växl a d e s på r och bl e v ba n k c h e f kred i t ga r a n t i s o m s i sta p u sse l b it 400 m i l j o ne r i r i skk a p i tal s k a g e t i l lvä x t i

Läs mer

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras

NR 5 SEPTEMBER 2009. & besöksnäring. Växande. Ann-Louise vet hur. gästerna aktiveras NR 5 SEPTEMBER 2009 TEMA: upplevelser & besöksnäring delikatesser från norr i tantolunden Turistnäringen skapar intäkter kulturens huvudstad i europa 2014 akutmottagning för företag i kris Ann-Louise vet

Läs mer

NR 8 DECEMBER 2009. Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet. Ny lag mot osund konkurrens

NR 8 DECEMBER 2009. Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet. Ny lag mot osund konkurrens NR 8 DECEMBER 2009 Johan och sara sätter kvalitet före kvantitet Ny lag mot osund konkurrens TEMA: konferens & rekreation KAN MAN PÅVERKA SIN UTSIKT? Vi tror det. Vi tror på kraften hos den enskilda individen.

Läs mer

Kyla &värme i förening

Kyla &värme i förening Svensk nollvision för utsläpp av växhusgaser 4 Energitrender 6 Världens energimarknader 13 Så sparar du energi och pengar 14 för framtiddsäker energi Metro annons KV 09-02-26 10.26 Sida 1 FOTO: ISTOCKPHOTO

Läs mer

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet

Annica Bray vill påverka samhället och näringslivet N R 3 M A J 2 0 0 8 TEMA: ENERGI & MILJÖ deklarationstips Bottenviksbågen vill ha gränslöst engagemang nenet söker utökat samarbete med företag paragon visar vägen till ökad lönsamhet Småföretagen är ryggraden

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

NR 4 JUNI 2009. TEMA: Unga. sopar bäst. Hans gör det möjliga möjligt. Det är kul att vara. unga företagare

NR 4 JUNI 2009. TEMA: Unga. sopar bäst. Hans gör det möjliga möjligt. Det är kul att vara. unga företagare NR 4 JUNI 2009 TEMA: Unga företagare it4u tror på framtiden trots flera års motvind västerbottens unga företagare framgångsrika ny lagstiftning mot osund konkurrens unga kvastar sopar bäst Hans gör det

Läs mer

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7

Det våras. för Hälsingland. Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan 7 NR 1 2010 En annonsbilaga från Energi- och klimatrådgivarna i Hälsingland Det våras för Hälsingland Vilken bil åker du i framtiden? Sidan 4 5 Vad händer med elpriset? Sidan 6 Många dyra elräkningar Sidan

Läs mer

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R

Roland månar om näringslivets. tillväxtklimat. Missa inte Företagardagen T E M A : M A R K N A D S F Ö R I N G & T R E N D E R N R 5 S E P T E M B E R 2 0 0 8 Magiskt fiske i miekaks Vilda vatten skoda lanserar En tjeck limousin Nils-Gunnar vågar konkurrera med elefanterna Erik söker det säljande budskapet bilaga: Näringsliv i

Läs mer

Nöjda gäster är bästa kvittot

Nöjda gäster är bästa kvittot NÄRINGSLIV I NORR SVERIGEUTGÅVA 2009 EN TIDNING OM NÄRINGSLIVET I NORRBOTTEN Nöjda gäster är bästa kvittot NORRBOTTEN - EN VIKTIG DEL AV SVERIGE FORMELN FÖR FRAMGÅNG FANNS I KALIX NORRA SVERIGES NYA TRANSPORTNAV

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA. FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet FOKUS ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS ENERGI FÖR EN HÅLLBAR UTVECKLING APRIL 2015 FÖRNYBAR ENERGI Så ska vi ersätta det fossila bränslet MALIN THORSÉN Hög elförbrukning

Läs mer

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012

förnybar energi TEMA: Egen energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 förnybar energi & ENERGIEFFEKTIVISERING Nummer 4/2012 TEMA: Egen energi FEAB samarbetar med Nordjysk Elhandel Vi köper gärna din elkraft - läs mera på www.neas.dk/feab BOKA KONFERENS OCH INSPIRATIONSDAGAR!

Läs mer

Vi antar utmaningen. Är du också med?

Vi antar utmaningen. Är du också med? Hela bilagan Hela bilagan är en är annons en annons från Volvo från Volvo Lastvagnar, Lastvagnar, Preem, Preem, Chalmers, Vägverket Vägverket och Schenker och Schenker Vi antar utmaningen. Är du också

Läs mer

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen

eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen eneroi En informationstidningpoolen från Energikontor Sydost i samklang med hela energi branschen - 1 Energismart! Företag och lantbruk sparar pengar genom att bli energismarta, säger Roger Gunnarsson,

Läs mer

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN

KRAFTFULL DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME MIKROELEN ÄNDRAR BALANSEN PÅ ENERGIMARKNADEN DEN GRÖNA FABRIKEN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 2 2014 INTERVJUN JAN ROTMANS vill snabba på omställningen DEN GRÖNA FABRIKEN DATAHALLEN SOM GER FJÄRRVÄRME ENERGIEWENDE TAR NYA TAG KRAFTFULL MIKROELEN

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna wpd planerar miljardinvesteringar Vindmätande familjeföretag expanderar v i n d k r a f nummer 1 norrbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 3 wpd planerar miljardinvesteringar sid 10 Vindmätande familjeföretag expanderar sid 20 Piteå snart självförsörjande

Läs mer

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34

ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna Så många vindkraftverk ska byggas Kommunerna tjänar på vindkraften sid 4 sid 18 sid 34 v i n d k r a f nummer 1 västerbotten 2012 ttidningen Vindfyr samlar Norrlandskommunerna sid 4 Så många vindkraftverk ska byggas sid 18 Kommunerna tjänar på vindkraften sid 34 2 v i n d k r a f t tidningen

Läs mer

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna!

Innehållsförteckning. Påfyllning av kunskap och inspiration inom förnybar energi! Välkomna! Innehållsförteckning 3 Baltic Energy 4 Annonser 5 Projektet Baltic Energy 6-7 Ta kontroll över din elanvändning A-K Hatt 8-9 Hållbart resande i Örnsköldsviksregionen 10-11 Annonser 12-13 Norrländska Alger

Läs mer

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN

ENERGIFÄLLA OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN GODISFABRIKEN KAPADE HÄLFTEN AV SINA ENERGIKOSTNADER INTERVJUN INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 1 2015 INTERVJUN IBRAHIM BAYLAN Redo att lösa kärnkraftsfrågan SÅ MINSKAR SVERIGE DE GLOBALA UTSLÄPPEN OLJEPRISETS EFFEKTER PÅ DEN FÖRNYBARA ENERGIN

Läs mer

Infrastrukturen lyfter norrland

Infrastrukturen lyfter norrland INFRASTRUKTUR/LOGISTIK BILAGA HÖST 2012 Infrastrukturen lyfter norrland GRÖN LOGISTIK SATSNING I NORR VIND I SEGLEN VÄRLDENS SNABBASTE NÄT En specialbilaga från det digitala affärsmagasinet som inspirerar

Läs mer

han sitter med gott samvete

han sitter med gott samvete 2 2011 Läs mer på www.sveaskog.se han sitter med gott samvete Joakim Andersson är marknadschef på Hillerstorps Trä. De har valt att sälja trädgårdsmöbler som kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk. Flera

Läs mer

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister

billigasolceller.se Våra viktigaste instrument är koldioxidskatten och elcertifikatsystemet lågtemperaturförbränningsmotorer it- och energiminister ANNONS Hela denna tematidning är en annons från OP Communication ANNONS ANNONS1 Medföljer Dagens Nyheter 13 mars 2012 RENenergi nr 2 2012 Kjell Jansson, vd Svensk Energi Därför är el möjliggöraren i Norden

Läs mer

Stefan vet hur. det ska låta. Våga tro på framtiden TEMA: HANDEL NÄRINGSLIV. De fann formeln för framgång i Kalix

Stefan vet hur. det ska låta. Våga tro på framtiden TEMA: HANDEL NÄRINGSLIV. De fann formeln för framgång i Kalix NR 7 DECEMBER 2008 TEMA: HANDEL Handeln i övre Norrland förändras Utvecklingen PÅ GRÄNSEN fortsätter KRYSSNING MED KONFERENS ÖRNKOLL i KALVTRÄSK NÄRINGSLIV K A L I X I detta nummer av Näringsliv i Norr

Läs mer

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna.

proffs på pall Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. arbetsliv Lastpallen har revolutionerat logistiklösningarna. 4 2011 Läs mer på www.sveaskog.se Vinn boken! Börje Salmings Vilt med Salming kan bli din. Lennart Svensson, Gyllsjö Träindustri, och Bengt Börjesson, Sveaskog. proffs på pall Lastpallen har revolutionerat

Läs mer

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt

HÖGSPÄNT ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA SVERIGE TIODUBBLAR SATSNINGARNA PÅ STAMNÄTEN. INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt INFORMATION OCH NYHETER FRÅN ENERGIMYNDIGHETEN NUMMER 4 2014 INTERVJUN LISA EMELIA SVENSSON ambassadör för blå tillväxt MILJÖKRAV PRESSAR VATTENKRAFTEN ENERGIPRISER DRABBAR SVAGA KONTROLLRUMMET SOM STYR

Läs mer

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13

RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 KLIMATAVTAL. Oskarshamn och Mörbylånga har redan skrivit på. Sävsjö står näst på tur. Sid 6 RUNDGÅNG. 90 procent av en gammal Volvolastbil återvinns. Jag rullar igen! Sid 13 eneroi poolen 2.2011 MAT BLIR

Läs mer

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi

DennA bra nschtid ning är en Annons från nextmed i A. Energiförsörjningen. bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi DennA bra nschtid ning är en från nextmed i A Energiförsörjningen ska bidra till att bibehålla konkurrenskraften i svensk ekonomi Zofia Lublin, avdelningschef på energi myndighetens analysavdelning. Sverige

Läs mer

Energirik familj som väljer för framtiden

Energirik familj som väljer för framtiden En tidning om ditt energibolag Energirik familj som väljer för framtiden Skellefteå Kraft Årsberättelse 2012 5 Så säkrar vi vattenkraften 14 Nu hjälper vi dig välja rätt 22 Tung elsatsning i Högnäs Innehåll

Läs mer