TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI"

Transkript

1 NR 6 OKTOBER 2009 förnybar energi vinner mark energi & klimat pengar & miljöprat alla vägar bär till överkalix paneler anpassade för alla miljöer framgångsrik modell för utveckling Robert ser skogens energirika rester i Inför utmaningsrätt - snarast framtidens industri TEMA: KLIMAT & FÖRNYBAR ENERGI

2 Några miljövänliga spartips från oss på IVT. Vi har ett brett sortiment av värmepumpar. Du kan minska dina värmekostnader med upp till 80 procent! Och samtidigt som du får mer pengar över, bidrar du till att minska koldioxidutsläppen. Nyhet! IVT PremiumLine A12 Vår tystaste uteluftvärmepump. Ger värme och varmvatten även när utomhustemperaturen går ned mot 20 C. Kan också värma din pool. IVT Nordic Inverter JHR-N Bäst-i-test i Energimyndighetens test av luft/luft-värmepumpar. IVT Nordic Inverter tar energi från uteluften och ger värme till inomhusluften, även ned mot 30 Med den här programvaran får du via internet en tydlig översikt över hur din värmepump arbetar, i nuläget och bakåt i tiden. Du kan också få larm om eventuella driftsstörningar via e-post eller sms. 10 års försäkring ingår När du köper en värmepump från oss på IVT ingår 10 års försäkring på kompressorn och 6 år på hela värmepumpsanläggningen. Den tryggheten är vi ensamma om att erbjuda våra kunder. Nyhet! IVT PremiumLine X11 Innehåller all den senaste tekniken och ger den största besparingen. Värmepumpen producerar alltid precis så mycket värme som ditt hus behöver, utan extra eltillskott. Läs mer på eller prata med någon av våra återförsäljare.

3 NÄRINGSLIV I NORR ONLINE MEDIA PUBLISHING AB, Innehåll 6.09 Kiruna 8 Gällivare 18 Pajala Jokkmokk Överkalix Övertorneå 16 Boden Luleå Kalix Haparanda foto: Björn Palovaara Piteå 4 Nyheter i korthet 6 Skogsbrukets rester i fokus 8 Förnybar energi vinner mark 10 Energi, pengar och miljöprat 12 Bygg Norrbotniabanan nu! 16 Guldläge för Grand Arctic Hotel 17 Upplevelser till salu på webben 16 Elektronikindustrin ska växa med ESIS 18 Överkalix ska bli nytt transportnav i norr 20 Isolamins produkter över hela världen 22 Kan du nyttja ROT-avdraget? 24 Företagarna 26 Framgångsrik modell för utveckling 28 Dubbel pott för jägare och öringsfiskare Näringsliv i Norr ägs och ges ut av Online Media Publishing AB Nystadens Företagscentrum, Kalix. Ansvarig utgivare: Magnus Sjöberg, , Redaktion. Grafisk form, layout: Björn Palovaara, , Medarbetare: Eilert Isaksson, Kjell Hjelm/Företagarna, Anders Hettinger Öhrlings Pricewaterhouse Coopers, Niklas Lundgren/Kaiding, Lars Andrén/Drivkraft.nu, Marcel Berkelder/Exergi B(y)rån, Reinhold Andefors, Tony Berglund, Fredrik Ljungberg, Marknad: vx. Omslagsfoto: Björn Palovaara Tryck: VTT Grafiska. Upplaga: ca ex. Adresskälla: Statistiska Centralbyrån (SCB) Adressändring: Distribution: Gratis till företag i Norrbotten och Västerbotten. Annonsreklamationer ska för att beaktas göras inom tio dagar från utgivningsdagen. Redaktionen ansvarar inte för icke beställt material. Citera oss gärna men ange källan. NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER

4 NYHETER I KORTHET Eluppvärmda småhus fortfarande vanligast Användning av olja för uppvärmning och varmvatten i småhus fortsätter att minska. Statistiken för 2008 visar på en minskning med 21 procent jämfört med 2007 och med 75 procent under den senaste femårsperioden. Vanligast är fortfarande uppvärmning enbart med el, visar ny statistik från Energimyndigheten. Statistiken för småhus 2008 följer i stort de trender vi har sett under 2000-talet; olje- och elanvändning minskar, och fjärrvärme- och biobränsleanvändningen ökar, säger Linn Stengård, handläggare vid Energimyndigheten. Kombination av el och biobränsle Det vanligaste uppvärmningssättet i småhus är fortfarande uppvärmning enbart med el. Detta har drygt 42 procent av samtliga småhus i Sverige. I denna siffra inkluderas även småhus som värms med värmepumpar. Den ökning av värmepumpar som vi har sett tidigare år har nästan avstannat mellan de två senaste åren. En kombination av el och biobränsle är det näst vanligaste uppvärmningsalternativet i svenska småhus. Till biobränsle räknas ved, flis, spån och pellets. Om trenden med minskad elanvändning och ökad biobränsleanvändning håller i sig kommer biobränsle att stå för lika stor del av energianvändningen som el inom ett par år, säger Linn Stengård. Syftet med energistatistiken för småhus är att ge information om bland annat uppvärmningssätt och energianvändning i permanentbebodda småhus och fritidshus. Undersökningen är frivillig och enkäterna skickas till cirka småhusägare. Undersökningen har genomförts årligen sedan Mer statistik finns att läsa i rapporten Energistatistik för småhus 2008 som finns att ladda ner på: se. Källa: Energimyndigheten kvotpliktsystem för biodrivmedel Nytt styrmedel ska garantera användningen av biodrivmedel. Energimyndighetens förslag om kvotplikt för biodrivmedel är ett led i arbetet i att uppnå EU:s mål om 10 procent förnybar energi i transportsektorn till år Förslaget innebär en skyldighet där krav ställs på främst oljebolag att de ska leverera en viss mängd biodrivmedel i förhållande till sina leveranser av bensin och diesel. Förslaget innebär samtidigt att den generella skattebefrielsen som finns idag tas bort. I förslaget rekommenderas att regeringen överväger fortsatt skattebefrielse på biodrivmedel för flytande höginblandade biodrivmedel, exempelvis E85 och biodiesel. Alla gasformiga och flytande biodrivmedel, som uppfyller hållbarhetskriterier som fastställs i EG:s förnybarhetsdirektiv för att öka användningen av förnybar energi, kan användas för att uppfylla kvotplikten. Biodrivmedel som använder prioriterade råvaror enligt förnybarhetsdirektivet, det vill säga avfall, restprodukter, Sveriges två nordligaste län ska förenas i en offensiv för att minska regionens klimat- och miljöpåverkan. Projektet NV Eko har som mål att stärka och utveckla näringslivet och bidra till en hållbar utveckling. Norrbottens Energikontor, Nenet kommer under de kommande tre åren att jobba med det näringslivsinriktade projektet NV Eko där fokus ligger på utveckling av cleantech-företagandet (miljöteknikföretagandet) inom i första hand energi- och klimatområdet. Projektet riktar sig direkt till företag och kommuner i Norrbotten och Västerbotten. Projektet NV Eko ska pågå fram till våren 2012 och kommer aktivt att söka samarbete med andra regionala och lokala aktörer, pågående projekt och liknande. Projektets huvudsakliga mål är att: Öka den befintliga verksamheten inom cellulosa från icke-livsmedel och material som innehåller både lignin och cellulosa, gynnas i kvotpliktsystemet. Dessa biodrivmedel föreslås också få fortsatt skattebefrielse. Här ingår exempelvis biogas. Det framlagda förslaget i Energimyndighetens utredning kommer alltså att garantera en viss mängd biodrivmedel på marknaden, men inriktningen i förslaget är också att samtidigt skapa förutsättningar för utvecklingen av nya tekniker samt att utnyttja synergieffekter genom att ta hand om samhällets restprodukter och avfall. I arbetet med att utforma det föreslagna kvotpliktsystemet har det också ingått att bedöma samstämmigheten med EG:s och WTO:s regelverk. Regeringens uppdrag till Energimyndigheten bestod av att analysera förutsättningarna för och konsekvenserna av ett eventuellt införande av ett kvotpliktsystem för förnybara drivmedel. Rapporten och förslaget överlämnades till Näringsdepartementet den 15 september Källa: Energimyndigheten Norrbotten och Västerbotten förenas i gemensam energi- och klimatoffensiv miljödriven affärsutveckling. Skapa nya företag och arbetstillfällen inom miljödriven affärsutveckling. I båda fallen med huvudfokus på förnybar energi och energieffektivisering. Energi är ett centralt begrepp i de allra flesta verksamheter och är något som alltid har kostat pengar, men den ökade efterfrågan på energi och kraven på energiomställning har lett till ökade priser och därmed en allt större del av den totala budgeten för många organisationer och företag. Energi kan också bli ett säljargument för företag som väljer att profilera sig som klimatsmarta. Liksom för företag som säljer produkter eller tjänster inom dessa, eller andra liknande, miljöteknikområden. Genom samverkan kan kommunens naturliga förutsättningar nyttjas på bästa möjliga sätt, och det som kanske setts som konkurrensnackdelar kan vändas till fördelar. Källa: Nenet 4 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

5 Värmepumpar från proffsen RÄ TT TE MP E R A TU 25 år 198 T T P L AT S FR R RÄ IG IN O R 2 5 Å R M D PÅ Vi har lösningarna! E Sänk dina energikostnader! På väg mot ljusare tider Även fast hösten står bakom knuten ser vi på Billerud Skog ljust på framtiden. Vi vill gärna ha er som leverantör av skog till oss och nu är vi extra intresserade av att köpa sommaravverkningar. Glöm inte heller att när ni säljer skog till oss kan ni bli delägare i Billerud AB, om vissa kriterier uppfylls , TRYGGARE FÖRETAGARE Vi vet hur det känns. I en värld som snurrar allt fortare känns det tryggt med professionell rådgivning. Med kontor på 125 orter finns vi alltid nära. Vi är naturligtvis fortfarande Sveriges största experter på revision och hjälper dig med alla funktioner du behöver för att utveckla din affär, dina drömmar och visioner. Ta steget in i framtiden och kontakta ditt närmaste kontor i Norr- eller Västerbotten. Haparanda Kalix Luleå Boden Piteå Skellefteå Malå Lycksele Umeå Vännäs Dorotea VISIONSBYRÅN

6 Med skogsbrukets energirika rester mot framtidens biobränsleindustri Solander Symposium From wood to wheel i november fokuserar på biobränslen för varenda kotte Kung Carl XVI Gustaf tog i för kung och fosterland och skottade nyligen igång byggsatsningen på Bio-DME anläggningen. Anders Skoog, Sunpine, följer lyftet av fraktioneringskolonnen som blir hjärtat i biodieselfabriken. Foto: Tony Berglund TEXT: björn palovaara I Piteå satsas miljardbelopp på framtidens energi. Samarbetet mellan skogsindustrin, oljebolagen och fordonsindustrin står inför ett stort genombrott. Solander Symposium håller den november den internationella konferensen From wood to wheel. Här i Piteå byggs världens första Bio-DME-anläggning med svartlutsförgasning och världens första Talldieselfabrik, säger Robert Bergman, projektledare på Solander Science Park. Årets arrangemang kommer att fokusera på bioraffinaderi och dess potential för nya produkter och lönsamma affärsmöjligheter med ledande beslutsfattare från näringsliv, politik och forskning. Regeringen har förklarat Solander Symposium EU-status som ett av fem arrangemang som hålls i samarbete med det svenska ordförandeskapet i EU. Det känns roligt att vi får bevis på att vi gör bra saker, säger Robert Bergman. Massor av nyttigheter Ola Alterå, statsekreterare på näringsdepartementet med ansvar för bland annat energifrågor inleder symposiet. Olas hemstad är dessutom Piteå. Enkelt förklarat framställs DME (Dimetyleter) genom att ta till vara på svartlut, en biprodukt från pappers- och massaindustrin. I runda tal blir 55 procent av virket till pappersmassaindustrin just pappersmassa och resten är biprodukter som innehåller massor av nyttigheter. Nu ska 1 procent av svartluten tas om hand och förgasas upp till 1000 grader och då bildas en ny gas Dimetyleter som är det energieffektivaste biobränsle som finns, berättar Robert Bergman. Svartluten med sitt höga energivärde har fram till i dag mest eldats upp. Något som företaget Chemrec, genom utveckling av en ny förgasningsteknik vid försöksanläggningen i Piteå, är på god väg att radikalt förändras till det bättre - både miljömässigt och ekonomiskt. Massabruk - en massa raffinaderier För skogsindustrin öppnar svartlutsförgasningen nya möjligheter. Bruken kan förvandlas till miljövänliga bioraffinaderier för tillverkning av både papper och drivmedel, utan behov av extra råvara. Det är inga små mängder det handlar om. Byggs en anläggning för svartlutsförgasning 6 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

7 För skogsindustrin öppnar svartlutsförgasningen nya möjligheter. Bruken kan förvandlas till miljövänliga bioraffinaderier för tillverkning av både papper och drivmedel, utan behov av extra råvara, säger Robert Bergman, projektledare på Solander Science Park. Foto: Björn Palovaara Tallolja. Denna vätska kan bli guld värd för miljön. vid varje svenskt pappers- och cellulosabruk kan hälften av all diesel för tunga fordon som rullar på våra svenska vägar ersättas med miljövänligt drivmedel som BioDME och Biometanol. Sedan 2005 har Chemrec drivit en mindre försöksanläggning för svartlutsförgasning vid pappersfabriken Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå med mycket goda resultat. I anläggningen har också sulfitlut från Domsjö framgångsrikt förgasats. I slutet av september startades bygget av en ny större pilotanläggning när kung Carl Gustaf invigde bygget med ett spadtag. 14 Volvolastbilar i trafik Foto: Maria FÄLDT BioDME-fabriken beräknas stå färdig hösten 2010 och ska då dagligen producera cirka 4 ton BioDME, som framställs ur svensk skogsråvara. Volvo Lastvagnar bidrar i projektet med 14 lastbilar som ska drivas Om några månader börjar cisternerna fyllas vid SunPine. Foto: tony berglund med BioDME och Preem upprättar fyra tankstationer för att lastbilarna ska kunna användas i normal regional- och lokal trafik. Till en början bygger Preem tankställen i Piteå, Göteborg, Växjö och Stockholm. En annan biprodukt från skogsindustrins process vid tillverkning av pappersmassa är tallolja. Vid förra årets Solander Symposium invigdes officiellt bygget av talldieselfabriken SunPine på Haraholmen utanför Piteå. Hjärtat i anläggningen på plats Nyligen lyftes den 25 ton tunga och 20 meter höga fraktioneringskolonnen, hjärtat i biodieselfabriken, på plats. Till våren börjar produktionen av det miljövänliga bränsle gjort av tallolja från massa- och pappersindustrin. När allt är intrimmat och klart kommer kubikmeter eller 100 miljoner liter råtalldiesel årligen att tillverkas vid fabriken, Solander Science Park intill Smurfit Kappa Kraftliners fabrik i Piteå. Här till höger om kontorsbyggnaden ska den nya Bio-DME anläggningen byggas. säger Robert Bergman. Den världsunika processen bygger på delvis ny teknik framtagen av civilingenjören, kemisten och entreprenören Lars Stigsson. SunPine ägs av Sveaskog, Preem, Södra och Stigssons bolag Kiram. Bygget av fabriken är kostnadsberäknat till 231 miljoner kronor. Till detta kommer en ungefär lika stor investering vid Preems raffinaderi i Göteborg, säger Anders Skoog, ansvarig för logistik, hälsa, säkerhet och miljö vid SunPine. Intressant omvandling Foto: björn Palovaara Skogsindustrin står därmed under en intressant förvandling och utveckling de närmaste åren. De traditionella produkterna, virke och pappersmassa kommer att få sällskap av produkter som miljövänliga drivmedel som i sin tur kommer att bidra till att minska utsläppen av växthusgaser i framtiden. NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER

8 Den förnybara energin vinner mark byggnadsskalen mer välisolerade och sedan använda takarean för att placera solfångare och solpaneler kan en vanlig villaägare i princip gå från att vara en energikonsument till att bli en energiproducent! Det här är en spännande utveckling och det första projektet redan är genomfört och där ett solcellstak producerar mer el än vad hushållet använder till värme, varmvatten och hushållsel. Trenden är tydlig, det är den förnybara energin som vinner mark. Nyligen presenterade SVEBIO (Svenska Bioenergiföreningen) en rapport som visar att tillförseln av biobränsle nu är större än all kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Biobränslets andel i den svenska energibalansen kommer 2009 att hamna kring 125 TWh, inte illa. Även vindkraften har haft stora framgångar, även om det just nu under finanskrisen blivit en viss avmattning av exploateringen. Vindkraften står idag för ungefär en procent av Sveriges elanvändning det vill säga ca 2 TWh. Framgångarna radar upp sig Staten är tydlig och anser att den förnybara energin är en förutsättning för en hållbar energiförsörjning och stora ansträngningar görs på flera områden. Och framgångarna radar upp sig. Oljeanvändningen för bostadsuppvärmning minskar drastiskt. I fjärrvärmesektorns samlade bränslemix har oljeanvändningens dominans nästan helt ersatts med andra energibärare. Även inom villasektorn minskar oljeuppvärmningen, bara under det senaste året med ca 20 procent och under de senaste 5 åren med drygt 70 procent. Fler större solvärmeanläggningar Staten vill också satsa på nya energibärare till exempel solenergi. Solvärmebidraget har sedan 1 januari 2009 fått en ny förordning där det är anläggningsägaren som söker bidrag och ingen vikt läggs på vilken typ av byggnad eller verksamhet som avses. Enda kravet är att solfångaren är testad och godkänd av ett ackrediterat testinstitut. Även objektsgränsen har höjts vilket förhoppningsvis kommer att leda till att andelen större projekt ökar. Tidigare har försäljningen koncentrerats till villaägare och väldigt få större anläggningar har genomförts. Nu kan det konstateras en trendförändring där allt fler större solvärmeanläggningar projekteras och förhoppningsvis kommer att handlas upp. Det är såväl fastighetsförvaltare som fjärrvärmebolag som nu visar ett tydligt intresse för solvärmen. Tekniken har utvecklats Egentligen är det inte så konstigt då solvärmens konkurrenskraft stärkts betydligt under senare år. Som en följd av accelererande energipriser blir de ekonomiska villkoren för solvärmen betydligt bättre. Samtidigt har tekniken utvecklats och framför allt har intressanta systemdetaljer gjort solvärmen förmånligare att använda i flerbostadshus och enklare att ansluta till fjärrvärmenät. Med dagens bidrag och en mer kostnadseffektiv teknik är det möjligt att bygga solvärmesystem som får en kapitalkostnad kring öre / kwh. Bränslet är som bekant gratis och i det avseendet ökar konkurrenskraften i takt med att energipriserna går upp. Solelsbidrag Även solel är idag ett prioriterat område. Staten har sedan 1 juli 2009 infört ett solelsbidrag som ger 60 procent i investeringsstöd till anläggningsägaren. Även här läggs ingen vikt på vilken typ av byggnad solelsanläggningen placeras, bara anläggningen nätansluts. Det här öppnar upp för en vidgad marknad där det även för enskilda villaägare går att få bidrag. Intresset för investeringsstödet har varit enormt och bara efter några veckor tog anslagna medel slut, men nya medel sägs vara på väg. Potentialen för solelen är stor och utvecklingen går mot att allt större beställare ser fördelar i att själva kunna producera sin egen el. När solpanelerna även fyller någon annan nytta för byggnaden till exempel som solavskärmare eller fasadmaterial kan en intressant ekonomi skapas för solelen. Självförsörjande byggnader Det finns exempel i Sverige där solpaneler som används som solavskärmare tillsammans med gällande bidrag kommer ner kring dryga kronan per kwh i kapitalkostnad. Det innebär att konkurrenskraften mot ledningsbunden el är uppenbar. Generellt är det däremot så att solelsprojekt måste ses långsiktigt då det ledningsbundna elpriset fortfarande är betydligt lägre. En spännande utveckling som möjliggörs med solenergins framväxt är förutsättningarna att bygga självförsörjande byggnader eller till och med plusenergihus. Den framväxande passivhustekniken där byggnadsskalet isoleras väl och görs tätt minskar drastiskt behovet av köpt energi. Framför allt möjliggörs detta genom att andelen värmebehov minskar. Med solfångare kan en stor del av varmvattenbehovet och värmeförsörjningen tryggas med solvärme. Solpaneler kan sedan nyttjas för framför allt hushållsel. Genom att göra Gigantisk utmaning Även om utmaningen är gigantisk är stora framsteg redan gjorda. Inte bara på tillförselsidan utan också den allt större medvetenheten att använda energin mer effektivt. Passivhustekniken är ett exempel, fordonsindustrins ambitioner att ta fram bränslesnålare teknik ett annat och den nya belysningstekniken ett tredje. Och det finns naturligtvis många, många fler exempel! Den förnybara energin utgör en allt större andel av vår energiförsörjning och vi är väl rustade och lyckligt lottade i Sverige. Vi har otroliga resurser inom bioenerginäringen, bra förutsättningar för vind och sol och även långa kuster för framtida vågkraft. Lars Andrén Information om solvärmebidraget Information om solelsbidraget Information om solvärme Information om vindkraft www. svensk-vindkraft.org Information om biobränsle Information om passivhus För bidragsansökningar solvärme och solel Kontakta länsstyrelsens bostadsenhet För energirådgivning i allmänhet Kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare Finns att söka via 8 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

9 Vad kostar det att rädda vår miljö? Ja, med en innovativ Boschvärmepump blir det pengar över! ROT-avdraget gör Bosch värmepumpar till en ännu bättre affär. Nu är rätt tid att se över din uppvärmning. NORRBOTTEN Arvidsjaur: Inlandsrör AB, , Lubor AB, , Comfort, Boden: KiloWattVäktarna i Boden AB, Glommersträsk: Glommersträsk Värme AB, Haparanda: Gränsrör i Norr AB, Jokkmokk: Kilo- WattVäktarna i Boden AB, Luleå: KiloWattVäktarna i Boden AB, , Robert Boström Energientreprenad, Svappavaara: Svappavaara El, Övertorneå: Gränsrör i Norr AB, VÄSTERBOTTEN Bureå: Bureå Rör VVS, Burträsk: Olofssons Värme, , Ala-Bolaget, Byske: Byske VVS AB, Flarken: Flarkens Rörservice, Kåge: Holmboms Värme & Sanitet AB, , Urban Lindgren VVS, Lövånger: Lövångers Rör AB, Norsjö: LA s Rör AB, Skellefteå: Cu-Rör, , VVS-Tjänst i Skellefteå AB, Vännäsby: Edlunds Rör, Portar som sparar energi. Både lokalens och din egen. Garageportexperten. Namnet till trots, så har vi samma höga kompetens och samma djupa sortiment inom industriportar. Framför allt för butiker, mindre industrier och lant- och skogsbruk. Reco Duo är ett exempel. En högisolerad port, utan köldbryggor och utan luftfickor i infästningen. Dessutom med lyftande gångjärn som gör att porten höjs några centimeter när du ska öppna den. Resultatet blir mindre slitage av portens underdel och att den är otroligt lättöppnad. Reco Duo kan givetvis förses med gångdörr och fönster, med motordrift och kundanpassad automatik. Kontakta oss för offert! Ett av flera varumärken vi kan erbjuda när det gäller industriportar. KIRUNA BIBLIOTEKSG LULEÅ HANDELSV. 15A SKELLEFTEÅ INDUSTRIV UMEÅ FÖRRÅDSV VI HAR ALLTID KVÄLLSÖPPET TILL PÅ MÅNDAGAR. FÖR ÖVRIGA ÖPPETTIDER, RING OSS ELLER SE HEMSIDAN. Besök

10 Energi och klimat pengar och miljöprat Under var undertecknad med på en turné för företagare i Norrbotten där det blev en hel del miljöprat. Huvudrubriken var Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh?. Frågorna kring klimat, energi och ekonomisk hållbar utveckling har blivit än mer aktuella och även i Västerbotten kommer det att anordnas informationstillfällen, men också chanser till lite mindre snack och mer verkstad. Norrbottens energikontor, Nenet, har fått beviljat (ca 18 Mkr) ett flerårigt projekt med bl a energieffektivt företagande som kommer att beröra såväl Västerbotten som Norrbotten. Mer om detta på annan plats i denna tidning. Ekonomiska morötter Argumenten för att aktivt jobba med energi och klimat hopar sig. Energins betydelse för klimatpåverkan är vida accepterad. Det innebär att om arbetet med att minska vår påverkan inte går tillräckligt snabbt, kommer styrmedel att sättas in. Effektiva styrmedel är skatter i olika former och sådana används redan idag för att minska klimatpåverkan. Ekonomiska morötter används också för att gynna klimatvänligare alternativ, såsom elcertifikat och olika subventioner inom t ex vindkraft. Andra möjligheter att styra är genom ökade myndighetskrav. Exempelvis har ett flertal kommuner i Sverige med stöd av 2 kap, 5 i miljöbalken (att såväl företag som privatpersoner, måste vara varsamma med jordens resurser) genomfört sk energibesök på företag. Utvecklande synpunkter Jag har haft föremånen att besöka ett 30 tal tillståndspliktiga företag i Umeå och Vindeln tillsammans med kommunala miljöinspektörer. Företagen har ofta egna experter inom energiområdet och vår blygsamma inställning var att vi kanske inte satt inne med sanningen för dessa företag. En av mina slutsatser efter besöken var att vi bidrog med utvecklande synpunkter på samtliga företag! En slutledning skulle kunna vara att det är illa ställt. Så är det dock inte, snarare kan man säga att det finns en stort spann. Vissa hade gjort en hel del, andra lite mindre. Det som var illa var att framförallt en del kommunala företag utmärkte sig med ursäkter för sitt låga energi- och klimatengagemang, i stil med: det har vi inte tänkt på, det har vi inte tid med, det är alldeles för svårt osv. Jag hamnade fler än en gång i betänkligheter. - Energisamordning mellan företag är obefintlig. Ett stort företag kan släppa ut GWtimmar värme ut i en fjärd där andra kringliggande företag köper in hundratals MWh el och olja för att värma luft, vatten eller oljeprodukter till högst Två kulor pellets på en pelletstankbil, körs 13 mil för att malas sönder till spån. Samma spån som hämtats 2 mil lite längre bort men som för att tryckas ihop till bränlsecylindrar, transporterats som just spån, 15 mil till pelletsfabriken. En onödig extra transport av sågspån på ca 26 mil sker varje timme! (2 kap, 5 ). Mycket kvar att göra Det man kan konstatera är att trots att det gjorts en hel del finns det minst lika mycket kvar att göra. Och det är bättre att förekomma än att förekommas. Dessutom visar erfarenheterna att sänkning av kostnader och utsläpp att koldioxid-ekvivalenter vanligen hamnar på %! Hur gör man då? För det första: tro inte att detta handlar om ännu ett nytt (energi)projekt. Energi- och klimatfrågor får vi leva med resten av vårt liv, hur ung eller gammal du som läser detta än är. Problematiken och lösningarna måste integreras i vårt dagliga sätt att vara. Minst hälften av vår energi- och klimatbekymmer beror på vårt beteende, våra attityder och våra vanor. För det andra: Skaffa energiglasögon! Börja med att ta en annan väg till jobbet och se efter vad som är nytt jämfört med den förtrogna vägen. När du kommer på jobbet låtsas att vara någon annan och se med andra ögon. Fråga varför gör ni på detta vis? Kan man göra på ett annat sätt? Om inte, varför inte då? Människan stod på månen för 40 år sedan, så nog kan man göra saker och ting på annat sätt. För det tredje: Ta reda på hårda fakta. Hur mycket belysning finns installerat? Hur lång är drifttiden? Vad är det verkliga behovet? Finns det andra armaturer och ljuskällor som uppfyller behoven, men med avsevärd lägre energiåtgång och klimatpåverkan? Puffas i rätt riktning Hur reser vi till och inom jobbet? Finns det klimatvänligare alternativ? Vad krävs för att man ska nyttja dessa, och väljer bort det man alltid gjort hittills? Jag är övertygad om att det är bättre att ligga i framkant och utforska möjligheterna till effektivisering och omställning från fossila bränslen och el till förnybara energier samt el till endast sådana tillämpningar som måste vara eldrivna. Vare sig vi vill eller inte, blir det en fråga om överlevnad att anpassa sig till klimatneutralitet. Inte bara direkta myndighetskrav det utan även ekonomiska styrmedel kommer att puffa oss i den riktningen. Dessutom kräver kunder, underleverantörer och allmänheten större klimat- och miljöhänseende. Glädjande nog är det också en väg till bättre ekonomiska resultat och konkurrenskraft! En annan övertygelse är att miljö och klimattänkande måste komma inifrån. Den stora utmaningen är att bygga samhällen med hög livskvalitet, utan utpräglad materialism. Vi måste själva vara övertygade för att kunna påverka andra. Här spelar det ingen roll om vi pratar om energi eller klimat - för företag eller privat. Marcel Berkelder Certifierad energiexpert på Exergi B(y)rån Energi- och klimatrådgivare för Vindelns kommun. 10 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

11 Besök oss i monter A02:18 på mässan Elmia Subcontractor Nya produkter i höghållfast stål Boden, Kalix, Luleå och Övertorneå kommuner A S C Arctic Steel Circle ekonomisk förening Nya lättare produkter ger positiva miljöeffekter Stabila, hygieniska, återvinningsbara och framförallt lätta är de nya lastpallarna i höghållfast stål Arctic Steel Circles första spjutspetsprodukt. Lastpallarna har redan under produktutvecklingsstadiet väckt positiva reaktioner. Att de väger mindre än hälften jämfört med traditionella lastpallar i trä eller plast är en vinst för både människa och miljö. De positiva effekterna är många. Två modeller, en stabil som väger 16 kilo och en staplingsbar som väger 12 kilo, sparar såväl drivmedel som lastvikt. Hanteringen blir lättare och mer hygienisk då stålpallar varken repas eller samlar på sig smuts och bakterier, vilket inte minst livsmedelsbransch och exporterande företag länge efterfrågat. Produktutvecklingen har fått ta tid och nätverkets alla kompetenser har samverkat för optimal konstruktion. Kvalitet och funktion har varit i fokus. Besök oss på mässan där vi visar de första serietillverkade lastpallarna, uppmanar Åsa Fredriksson, samordnare för nätverket Arctic Steel Circle, som tillägger att fler nya produkter i höghållfast stål är under utveckling, bland annat inom transport, säkerhet och byggnadsmaterial. Arctic Steel Circle har samlat nytänkande och yrkesskickliga företag i stålbranschen i ett dynamiskt och kunskapsintensivt nätverk. Arctic Steel Circle utvecklar, tillverkar, säljer och transporterar kvalificerade produkter i bl a höghållfast stål. Vi erbjuder helhetslösningar till kunder, genom samlad kompetens och yrkesskicklighet i nätverket. Mekaniska verkstäder med kompletta maskinutrustningar och kompetens. Utveckling och tillverkning av produkter, bland annat lastpallar och containers i höghållfast stål, vars egenskaper ger stora kvalitets- och miljövinster Transportsystem Stålforskningslaboratorium Forskning och utveckling Medlemsföretag Duroc Special Steel AB GMK AB GMK Mekaniska AB, Rönnquist & Wettainen AB LKAB MetLab NDL Mek AB Nordperf AB SLP i Övertorneå AB Scancon Industrimontage AB SSAB Tunnplåt Teknikutveckling Nord Tooltech AB Vikströms Åkeri AB/ Luleå Transportkonstruktioner AB WSM Industriproduktion AB Samarbetspartner Luleå tekniska universitet/ltu Kontakta Arctic Steel Circle Åsa Fredriksson Tel: ,

12 KRÖNIKA Anders Hettinger, Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Bygg Norrbottniabanan, NU! Så här i höstrusket, när kvicksilvret kämpar för att hålla sig över noll strecket, vore ju lite global uppvärmning inte så dumt. Vi uthärdar dock kylan och lever vidare för att så småningom få åtminstone lite fin Norrlandsvinter. Den, å andra sidan, kommer senare och blir kortare för varje år. Eftersom vetenskapen nu förefaller allt mer enig om att den globala uppvärmningen överstiger vad som rimligen kan förväntas vara naturlig variation i klimatet är det kanske inte läge skämta om eventuella bekvämlighetsaspekter på ett eventuellt Medelhavsklimat i Sverige eller eventuell avsaknad av natursnö. Mental härdsmälta Det moderna samhället är i stor utsträckning beroende av el-energi. Övergången från förbränning av fossila bränslen till förnyelsebar energiproduktion är i allmänt fokus, men har haft en del märkliga turer. Sveriges säregna förhållningssätt till kärnenergi är ett exempel. Nedläggning av fungerande kraftverk har inneburit minskad inhemsk elproduktion som bara medfört ökad import av elenergi producerad i kolkraftverk. Tvärtemot vad klimathotet egentligen erfordrar. Sverige har dessutom, vilket få känner till, förmodligen världens mest antiintellektuella lag. Kärntekniklagen 6 förbjuder nämligen forskning kring kärnenergi. Synd, eftersom Sverige var i framkant med bl.a. ASEA Atom vars utvecklingsverksamhet över en natt i praktiken blev förbjuden. En värdefull exportverksamhet gick därmed till spillo. Frågan är om inte härdsmälta drabbat oss mer mentalt än realt. Många snurror blir det Utbyggnaden av vindkraftverk börjar nu ta fart efter snart 20 års långsam utveckling. Om än det idag redan finns över tusen vindkraftverk i drift i Sverige så producerade de förra året totalt tillsammans bara ca 2 TWh vilket en enda modern kärnkraftreaktor producerar på ca 10 veckor. För att kompensera stängningen av Barsebäck 1 (1999) och Barsebäck 2 (2005), som tillsammans producerade mindre än en modern tryckvattenreaktor, krävs storleksordningen två-fyra tusen moderna vindkraftverk. Med en utbyggnadstakt på verk per år skulle det alltså ta ytterligare åtminstone 10 år, innan den totala Svenska vindkraften ersätter de stängda Barsebäckreaktorerna. Till dess, köper vi el som marginalproduceras genom eldning av kol och som dessutom delvis transporterats på lastbil. Landsvägstransporter ökar Om än våra bilar tar allt mindre bränsle per mil så är det en kraftig ökning av godstransporterna på våra landsvägar som gör att vi väntar ökade utsläpp av växthusgaser de närmaste åren. Vår Norrländska basindustri har mycket stora transportbehov. Det mesta som produceras i Norra Sverige transporteras söderut. Stambanans undermålighet tvingar betydande mängder gods ut på landsvägarna istället för med rälsburen transport. Enligt Ångpanneföreningens transportexperter beräknas Norrbottniabanan, förutom kraftigt ökad tranportkapacitet och transportsäkerhet, även ge ca 30 % sänkta trasportkostnader. Dessutom skulle banan knyta ihop Västeuropa med norra Ryssland och som en lokal positiv bieffekt ge kraftigt förkortade restider mellan de norrländska kuststäderna. Investeringsutgiften beräknas till storleksordningen 20 miljarder kronor, vilket i och för sig är mycket, men det motsvarar ändå mindre än värdet av ett halvårs produktion av de varor som är så beroende av denna investering. Prioritera miljövänlig infrastruktur! Därför är det så angeläget att prioritera denna satsning, en miljövänlig transport- och kommunikationslänk till gagn för Svensk exportindustri och med hög bidragsfaktor till vår regions tillväxtpotential. Lika frustrerande är det att notera hur denna viktiga infrastrukturella investering i det politiska finrummet förpassats in i en oviss framtid. Bygg Norrbottniabanan, nu! Anders Hettinger Auktoriserad revisor och affärsrådgivare Öhrlings PricewaterhouseCoopers Skellefteå LÄS NÄRINGSLIV I NORR PÅ WEBBEN: 12 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

13 christmas Extravaganza årets julbord och show på western farm Fredag Lördag Torsdag Fredag Lördag boka julfesten idag! 20/11 21/11 26/11 27/11 28/11 Torsdag Fredag Lördag Torsdag Fredag 3/12 4/12 5/12 10/12 11/12 Lördag Torsdag Fredag Lördag På väg mot ljusare tider Även fast hösten står bakom knuten ser vi på Billerud Skog 12/12 17/12 18/12 19/12 ljust på framtiden. Vi vill gärna ha er som leverantör av skog till oss och nu är vi extra intresserade av att köpa sommaravverkningar. Glöm inte heller att när ni säljer skog till oss kan ni bli delägare i Billerud AB, om vissa kriterier uppfylls Årets Julbord & Show Avnjut ett riktigt svenskt julbord i vår genuina och unika miljö. I år presenterar vi en ny fantastisk show med sång, musik och dans. Western Farm Show Stars bjuder på en show fylld av vackra julmelodier, färgsprakande shownummer och dans i en unik inramning i den nya konserthallen Crystal Palace. Julbord 545:- Entré, julbord, show & dans Alla priser inkl. moms I priset ingår: Entré Klassiskt svenskt julbord Julshow i 3 akter Jultema Svensktoppen Greatest Hits Dans till husbandet : The Wild Bunch 2 Scener Disco 4 Barer Bullriding Icebar Vatten & Energiborrning Kompletta lösningar Hotellpaket 990:Kombinera julfesten med övernattning på hotell. I priset ingår entré, julbord, show, dans och hotelltransfer. Buddbyvägen BODEN Telefon: Fax: NORRBOTTENS BERGTJÄNST AB Härdargatan 10, Piteå Tel/Fax: /

14 VISSTE DU ATT NORRVIDDEN FASTIGHETER ÄR NORRLANDS STÖRSTA FASTIGHETSBOLAG? - INTE DET? - NYFIKEN? LÄS MER PÅ Jag brinner för nya företag! Drömmer du om att starta företag? Har du en innovativ idé? På ALMI kan vi både finansiering och utveckla nya affärer. Vi erbjuder Mikrolån, Innovationslån och vanliga företagslån. Har du en bra affärsidé finns det även möjlighet till en egen mentor eller coach. Anna Degerman, Projektledare EntreprenörCentrum Norrbotten Vi installerar jord & bergvärmeanläggningar. Vi tar på oss allt från grävning/borrning till installation om så önskas. Även övrig VVS utförs som badrum, stommar, golvvärme, radiatorer mm. Hör av er till oss för kostnadsfri offert. Vill du veta mer? Kontakta ditt närmaste ALMI-kontor eller besök

15 Å B I L D R E K L A M B Y R Å PortföljEL NYHET! - balansera dina elkostnader. p Kan stora elförbrukare få bättre elpriser? p Är det viktigt att budgetera elkostnaderna? p Vill du ha rörligt elpris när det är billigt? p Fokusera på total energikostnad istället för öre per kwh. Vi på Skellefteå Kraft verkar för långsiktiga relationer med våra kunder. På sikt handlar ett prisvärt elavtal lika mycket om när du tecknar ditt avtal som hur du använder din el. Komplicerat att köpa el? - Inte nu längre. Nu finns PortföljEL. ROT-avdRageT ROT-avdRageT är här är här Din värmepump är en investering i ett behagligt liv. Och tack vare de nya reglerna för ROT-avdraget* är det en investering Din som värmepump nu lönar sig är ännu en investering snabbare, eftersom i ett behagligt du får liv. dra Och av tack halva vare arbetskostnaden nya reglerna vid installation. för ROT-avdraget* är det en investering som nu lönar sig ännu snabbare, eftersom du får dra av halva arbetskostnaden På vid installation. förklarar vi mer. Välkommen! På förklarar vi mer. Välkommen! Med PortföljEL går du samman med liknande företag som ditt och köper in el i en och samma elportfölj. Detta ger dig och ditt företag likadana möjligheter på elmarknaden som stora elintensiva företag. Med PortföljEL sprider du elinköpen över tid vilket minskar svängningar i form av stora prisrörelser och du får balans i elinköpen. Visst låter det intressant? Hör av dig, vi berättar gärna mer. Kom ihåg att ringa; Skellefteå Kraft för mer info om PortföljEL, elavtal mm *ROT-avdraget gäller upp till max kronor per år. *ROT-avdraget Bergvärmetjänst gäller upp till i Norr max 100 AB 000 kronor per år. Luleå, Umeå, Kilowattväktarna AB Boden Kalles VVS Service i Karungi AB Haparanda VVS och Fastighetsservice, Pajala Piteå Rörservice AB Piteå Rör & Sanitet i Övertorneå AB Överkalix/Övertorneå VVS & Energi i Kåge AB Kåge Lövångers Rör AB Lövånger Rör Lindström Skellefteå Bäcklunds Värme Sorsele Ingemars Rör & Svets Vilhelmina LA s Rör Norsjö Kontakta oss på elförsäljning företag: tfn Skellefteå Kraft är en av Sveriges största elproducenter. Basen i vår produktion är vatten kraft. Vi är 500 anställda, omsätter 3 miljarder per år och har verksamhet i bland annat Skellefteå, Lycksele, Storuman, Sundsvall och Jakobstad i Finland. Vi står för Kraft, Tro värdighet, Miljöansvar och Utveckling.

16 NÄRINGSLIV ÖVERKALIX Guldläge för Grand Arctic Hotel Grand Arctic erbjuder boende, konferenser och aktiviteter på orten och runt om i länet. Magikern Joe Labero drar fulla hus Relaxa i Överkalix. Bastuflotte på Kalixälven. I Överkalix, i hjärtat av Norrbotten, precis där Ängesån och Kalixälven möter varandra ligger Grand Arctic Hotel vackert vid älvkanten. Vårt läge mitt i Norrbotten är guld värt. Här har vi nära till Malmfälten och fjällvärlden i norr och kusten i söder via E10:an. I öster har vi nära förbindelse till Tornedalen och Finland och längs vägen västerut binds vi samman med Jokkmokk, säger hotellchefen Magnus Hansson. Att alla vägar bär till Överkalix är kanske inte det första man tänker på när man ska beskriva orten. Men faktiskt är det så att när man tittar i kartan så stämmer det väldigt bra. Med sitt läge mitt i Norrbotten har Grand Arctic Hotel ett konkurrenskraftigt läge att kunna erbjuda boende och ett brett utbud av minnesvärda aktiviteter för såväl konferensgäster som äventyrslystna familjer. Stenåldersaktiviteter TEXT: björn palovaara Vi paketerar boende, konferenser och aktiviteter på orten och runt om i länet. Allt från skoterturer vintertid till naturnära och spännande aktiviteter i stort sett året om. Nytt i höst är en teambildande aktivitet i äkta stenåldersmiljö. Vid älvstranden, ett hundratal meter från Överkalix centrum och från Grand Arctic har det byggts en autentisk kopia av den 6000 år gamla boplatsen som fanns vid Lillberget, två mil norr om Överkalix, berättar Magnus Hansson. Här kan man se och uppleva hur det var att leva på stenåldern. Fornbyn består av sju stycken grophus i olika storlekar. En annan lokal sevärdheter är Brännaberget som har en magnifik utsikt över de kringliggande skogarna och bergen samt över de orörda älvarna Ängesån och Kalixälven. Labero drar fulla hus Grand Arctic är inne på sitt femte år i nuvarande ägo där den kände magikern Joe Labero är en av delägarna. Den 24 oktober gör dessutom Joe Labero sin 27:e show i Överkalix. Joe Labero drar fortfarande fulla hus här på Grand Arctic. Vi håller showen exklusivt i teatern med 200 platser. Till föreställningen ingår mingel med fördrink innan och efter showen blir det trerättersmeny sedan fortsätter kvällen med underhållning och trubadur i nattklubben. Man kan även köpa till VIP-biljetter och träffa Labero efter showen, berättar Magnus. I december blir det julshow med julbord, glöggmingel och mängder av artister och lokalrevy. Grand Arctic slog rekord under sommaren som gick när det gäller omsättning, beläggning och resultat. Vi gjorde den bästa sommaren någonsin och nu går vi mot höst och vintersäsongen med ett nytt kontrakt som innefattar utländska gäster. Vi kommer som det ser ut nu att kunna dubbla omsättningen gällande utländsk turism under vintermånaderna i år. Det är framförallt ryssar och fransmän kontraktet gäller. Istället för att trängas bland andra turister i Rovaniemi så besöker de tomten på plats där och sedan hämtar vi dom att bo här hos oss på Grand Arctic i lugn och ro och dom kan göra andra utflykter, t.ex till ICE Hotel i Jukkasjärvi. Boka på nätet En av anledningarna till sommarens rekord berättar Magnus är att man anslutit sig till ett direktbokningssystem på Internet. Undersökningar har visat att gäster bokar sina resor sent på kvällar och att allt fler bokar och betalar sina resor på Internet. Vi har i samarbete med Visit Heart of Lapland testkört systemet och varit lite av försökskanin. Det har gått långt utöver förväntningarna och inom kort kommer även direktbokningsfunktionen att sättas igång på Heart of Laplands hemsida se artikel intill. 16 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

17 Paketerade upplevelser till salu på webben TEXT & foto: björn palovaara Nu blir det snart möjligt att boka och betala paketresor direkt på webben på Heart of Laplands websajt där kommunerna Pajala, Överkalix, Övertorneå, Haparanda och Kalix är representerade. En ny hemsida är under betatestning och lösningen för bokning och betalning har testats under sommaren. Ett säljbolag Visit Heart of Lapland AB har bildats. Det kostar inget för turistföretagen att ansluta sig till onlinebokningen, det är enbart en liten provision på sålda och genomförda affärer som går tillbaka till Visit Heart of Lapland AB som äger licensen för bokningssystemet, säger Anna-Lena Karlsson, försäljningsansvarig på Visit Heart of Lapland AB. Här ska företag kunna lägga upp färdiga paket och med text och bilder visa att man finns tillgänglig för bokning. I kalendern ser kunderna om det är ledigt på önskade datum och sedan kan kunden välja att genomföra bokning och betalning. På det här sättet ges nya möjligheter för turistföretagare att synas och visa att man finns, stor som små företag. Det är mångfalden som gör det. Vi bygger långsiktigt och är ännu bara i startgroparna. En del kanske är lite skeptiska mot nya system, men jag tror inte det är några problem att övertala när jag visat hur det fungerar och hur enkelt det är, säger Anna- Lena Karlsson. Anna-Lena kommer att jobba med lokala turistföretag inom Heart of Lapland och hjälpa till med support samt att finnas till hands om de behöver hjälp att lägga upp produkterna i systemet. NÄRINGSLIV ÖVERKALIX På nya hemsidan kan företag kunna lägga upp färdiga paket med text och bilder. I kalendern ser kunderna om det är ledigt på önskade datum och sedan kan kunden välja att genomföra bokning och betalning, säger Anna-Lena Karlsson, försäljningsansvarig på Visit heart of Lapland AB. Vi hjälper företag med Säljuppdrag, Besöksbokningar, Kundtidningar, Undersökningar, Inbjudningar, Presentreklam, Trycksaker , , Fritidshus Garage Kundanpassade villor efter kundens egna förslag. Kontakta oss: Vännäsvägen 126, Överkalix

18 NÄRINGSLIV ÖVERKALIX Alla vägar bär till Överkalix Kiruna Pajala Gällivare Överkalix är på väg att bli en knutpunkt för transporter och logistik i länet, säger Leif Nilsson, kommunalråd i Överkalix. Jokkmokk Överkalix Övertorneå TEXT & foto: björn palovaara Överkalix är på god väg att bli en knutpunkt för transporter och logistik i länet. Ett nationellt logistikföretag ska etablera sig och nya arbetstillfällen skapas. Det finns en hel del ljusglimtar och det känns inspirerande och stimulerande att jobba med näringslivsfrågor just nu. Överkalixborna kommer att få se en hel del nybyggnationer här redan i vinter, säger Leif Nilsson, kommunalråd i Överkalix. Överkalix ligger i Norrbottens inland och man brukar ju även säga i hjärtat av Norrbotten. Med Europaväg 10 förbi centralorten samt vägar i alla väderstreck, norr, söder, öst och väst med goda förbindelser har fått ett nationellt logistikföretag att titta närmare på Överkalix och nu beslutat att etablera sig här. Leif Nilsson vill i skrivande stund inte gå ut med informationen om vilket företag det rör sig om. Såg fördelarna med vägnätet Allt är emellertid klart och det är ett stort och nationellt fraktföretag som ska etablera sig och till att börja med kommer det att ge 6 arbetstillfällen och på sikt 15. Företaget har Boden Piteå Luleå Kalix Haparanda sett fördelarna med det vägnät som finns här och Överkalix är därmed på god väg att bli en knutpunkt för transporter och logistik, säger Leif Nilsson. I sin tur skapar detta bättre förutsättningar för befintliga företag på orten med snabbare och tillförlitligare frakter. Med snabbare och säkrare transporter får våra företagare lättare att nå marknaden 18 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

19 NÄRINGSLIV ÖVERKALIX Välj bussen. Egen tid på köpet. vinter / vinterwebb.se Ombord på Länstrafikens bussar får du tid över till annat. På bussen åker du bekvämt och kommer fram utvilad oavsett var du är på väg. Du kan läsa, sova eller jobba medan vi kör dig säkert fram och tillbaka. Välj bussen. Så får du egen tid på köpet. Tel Utför: alla typer av gräv- & planeringsarbeten transporter & arbeten på mjuka marker Grävmaskiner 3-30 ton Bandschaktare Bandvagn Lastbil för smidiga förflyttningar snabbt. Våra företagare har ju inte varit bortskämda med snabba transporter utan har alltid tvingats konkurrera på andra villkor. Det är svårare och för att lyckas här så är man tvungen att vara mycket bra på det man gör. Det finns många duktiga företagare på orten som klarar sig bra trots att de ligger långt från marknaden, säger Leif. Leif nämner Isolamin AB som konkurrerar bland annat med japaner och koreaner med sin tillverkning här - mitt i Norrbottens inland och som dessutom idag är världsledande inom sitt produktsortiment (se artikel om Isolamin på sid 20). Andra nyheter på gång är en företagare inom livsmedelssektorn som kommer att starta upp. Även här är vi för tidigt ute för att få närmare upplysningar. Företagaren Olle Henriksson, Vinab nämner dock Leif som en maskinentreprenör värd att lyfta fram. Såg möjligheterna Han är en ung företagare som såg möjligheterna i lågkonjunkturen. Han har dubblat antalet anställda från 12 till 24 och fortsätter att växa. Det är en fascinerande utveckling, säger Leif. Leif nämner också att man arbetar med att lyfta och se möjligheter för att ta tillvara GROT (grenar, rötter och toppar) alltså rester från skogsbruket för att skapa ett bioenergikombinat. Den bioråvara som finns har fått ett ökat värde. Det är idag inte bara timmer och massaved som produceras i skogen. Timret går ju till sågverken och massaveden till pappersbruken. Men kan vi ta tillvara på GROT och förädla det här utan att behöva transportera långa sträckor så har vi ett framgångskoncept. Guldet som simmar i älven När det gäller besöksnäringen så finns det en del guldkorn i kommunen och flera driftiga företagare som satsar på turismen. I t.ex Jokkfall kommer det inom kort att tas beslut om utveckling till en året-runt anläggning. Det är verksamheter som utvecklas långsammare, men här finns mycket vi kan göra. Att se till att förbättra laxtillgången i våra älvar är en sådan prioriterad fråga. Problemet Skulle laxuppvandringen öka skulle vi ha ett världsledande fiske. Då är det guld som simmar upp i älvarna, säger Leif Nilsson. Bilden är från Jokkfall. Foto: Fredrik Ljungberg är hårt fiske i Östersjön och vid älvmynningarna och det är något vi måste försöka lösa tillsammans. En sportfiskad lax har ju ett många gånger högre förädlingsvärde än en yrkesfiskad lax. Men det ena ska heller inte motsätta det andra. Men skulle laxuppvandringen öka skulle vi ha ett världsledande fiske. Då är det guld som simmar upp i älvarna, säger Leif Nilsson. Det händer saker hela tiden och det känns mycket stimulerande. Det verkar som att om någon går före och öppnar dörren så är det fler som följer efter. Resultatet är faktiskt att just nu är det en hel del nya företagare som ligger i startgroparna och planerar att dra igång nya verksamheter. NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER

20 NÄRINGSLIV ÖVERKALIX I det enkla vilar det genialiska och egentligen är det rätt enkelt. Det handlar om stål och mineralull. Tillsammans skapar de paneler med idealiska egenskaper, säger Kjell Sundwall, VD och platschef på Isolamin. Isolamins produkter finns idag över hela världen TEXT: björn palovaara Det innovativa företaget Isolamin i Överkalix är världsledande på tillverkning av sandwichpaneler till marina och industriella ändamål. Produkterna säljs via agenter vidare till varv och plattformsbyggare, byggentreprenörer, fastighetsägare, industrier, kommuner och myndigheter Produkterna finns idag över hela världen, men hela flödet från utveckling till tillverkning, från ax till limpa, görs här i Överkalix, säger Kjell Sundwall, VD och platschef. Sedan början 1970-talet har Isolamin trotsat naturlagarna. Mitt i Norrbottens inland långt från världens marknader har man lyckats bli världsledande inom sitt område och behållit positionen i decennier. I princip borde det väl inte ha gått. Men vi har en unik produkt med unika egenskaper, säger Kjell Sundwall. Ända sedan Isolamin grundades i Överkalix 1973 har företaget utvecklat högklassiga system, ofta i samråd med sina kunder, forskningscentra och myndigheter. Kundanpassade lösningar där höga krav ställs på ljudreduktion, hållfasthet, täthet, brandsäkerhet, estetik, miljö och kvalitet är hörnstenar i verksamheten. I det enkla vilar det genialiska I det enkla vilar det genialiska och egentligen är det rätt enkelt. Det handlar om stål och mineralull. Tillsammans skapar de paneler med idealiska egenskaper. De första panelerna tillverkades av tunna galvaniserade stålplåtar, limmade på en kärna av tvärställd mineralull. De brandsäkra, bullerdämpande och självbärande sandwichelementen hittade snabbt sin målgrupp hos redare och varv över hela världen. Sedan dess har Isolamins paneler utvecklats till ett helt system för golv, väggar och tak till såväl fartyg och plattformar som bygg och industri. Väggarna tillverkas fortfarande i stål och mineralull men numera även i aluminium och EPS (Expanderad Polystyrén). Det unika skarvsystemet skapar helt släta väggytor, ger en förnämlig styrka och stor flexibilitet vilket gett oss framgångar över hela världen. Fartygsvarv i Kina, byggentreprenörer i Egypten och modulbyggare i Sverige tillsammans med tusentals kunder i många länder vittnar om systemets förträfflighet och inte enbart för byggarna utan även för slutanvändarna. Isolamin är ett helägt dotterbolag till IMG AB - International Marine Group. Utvecklingsarbete och produktutveckling pågår ständigt och vid fabriken i Överkalix finns ett utvecklingslabb och ljudlabb. Det gäller att hela tiden vara i framkant och att hitta nya nischer och produkter. Utvecklingsarbetet bedrivs som sagt i egen regi och i samarbete med systerföretagen Momec och Premec samt tillsammans med akustikexperter, brandprovninganstalter, materialexperter, leverantörer och kunder, säger Kjell Sundwall. 20 NÄRINGSLIV I NORR OKTOBER 2009

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01

Preems miljöarbete. Alternativa bränslen. Gröna korridorer. Datum 2011-12-01 Preems miljöarbete Alternativa bränslen och Gröna korridorer Datum 2011-12-01 Syfte Föredragshållare Gröna korridorer Anders Malm, Logistikchef Korta fakta om Preem - 2010 Omsättning 87 miljarder SEK Ett

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson

Framtiden är vår viktigaste marknad. Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Framtiden är vår viktigaste marknad Raffinaderiverksamhet med grön vision Sören Eriksson Preem en viktig samhällsaktör Raffinering Står för 80 % av Sveriges raffineringskapacitet 30 % av totala raffineringskapaciteten

Läs mer

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se

Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik. arne.smedberg@biofuelregion.se Vad gör BioFuel Region och vårt intresse kring tung trafik arne.smedberg@biofuelregion.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel!

Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel! Ett nätverk för organisationer och företag som vill skapa en fossilfri transportsektor och gynna hållbara biodrivmedel! Sveriges energianvändning 2013 (inkl. elexport) Naturgas Kol 9,7 TWh; 2,5% 18,7 TWh;

Läs mer

Vi antar utmaningen! Är du också med?

Vi antar utmaningen! Är du också med? Vi antar utmaningen! Är du också med? Klimatneutrala godstransporter på väg Ett samarbete för ett bättre klimat Preem Petroleum AB x Schenker AB x Volvo Lastvagnar AB x Vägverket Göteborgs miljövetenskapliga

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20

Enkätundersökning. Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Enkätundersökning Villaägarnas Riksförbund 2010-04-20 Pronto Communication AB Kammakargatan 48 111 60 Stockholm T +46 8 23 01 00 F +46 8 23 01 05 info@prontocommunication.se Bakgrund Pronto har på uppdrag

Läs mer

Medeltemperaturen på jorden blir varmare och varmare. Orsaken är främst utsläpp av koldioxid från förbränning av fossila bränslen. Trafiken på våra vägar och energianvändningen står för största delen av

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

Bioenergikombinat Status och Framtid

Bioenergikombinat Status och Framtid Bioenergikombinat Status och Framtid Bränsle Kraftvärmeverk Material/ Energi Ny anläggning Råvara Ny produkt Andra produkter / Biprodukter Ingrid Nohlgren El Värme Värme- och Kraftkonferensen 2010-11-10

Läs mer

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program 13.00-13.30 Inledning 13.30-14.30 Miljö och klimat 14.30-15.00 Fika 15.00-15.30 Energi 15.30-16.30 Energieffektivisering 16.30-16.50 Goda exempel 16.50-17.00 Avslutning och Utvärdering

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare

Höganäs på väg mot Magnus Pettersson, Energisamordnare Höganäs på väg mot 2050 Magnus Pettersson, Energisamordnare STÅLINDUSTRINS GEMENSAMMA VISION STÅLINDUSTRINS ÅTAGANDE Vår arbetsmiljö tillverkning använder stimulerar resurser så Vår forskning och innovation

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 883 Datum: 2014-04-15 Fastighetsbeteckning: Eketånga 27:50 Adress: Gräsvägen 20, 302 92 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av:

Läs mer

Klimatsmart Affärssmart

Klimatsmart Affärssmart Klimatsmart = Affärssmart FAS 2 Viktiga steg till stärkta affärer! - med hållbarhet i fokus! Frågeformulär för djupintervjuer I samverkan med: IUC Norrbotten, LTU Affärsutveckling (f d Centek) och Almi

Läs mer

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04

Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Klimatstrategi Lägesrapport kortversion 2013-02-04 Denna folder presenterar kort hur utsläppen av växthusgaser m.m. har utvecklats under senare år. Klimatredovisningen i sin helhet kan läsas på www.kristianstad.se

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan

Bilaga till prospekt. Ekoenhets klimatpåverkan Utkast 2 Bilaga till prospekt Ekoenhets klimatpåverkan Denna skrift syftar till att förklara hur en ekoenhets etablering bidrar till minskning av klimatpåverkan som helhet. Eftersom varje enhet etableras

Läs mer

Vinden. En framtidskraft.

Vinden. En framtidskraft. Vinden. En framtidskraft. Skellefteå Kraft tar tillvara en oändlig naturresurs Skellefteå Kraft ser vindkraft som ett betydelsefullt energislag i företagets elproduktion. Vinden är en oändlig naturresurs

Läs mer

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik.

Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Världens första koldioxidfria fordonsfabrik. Ett samarbete för framtiden. Volvo Lastvagnars fabrik i Tuve utanför Göteborg byggdes 1982 och är 87 000 kvadratmeter stor. Där produceras varje år över 20

Läs mer

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris)

Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Klarar ditt företag ett elpris på 2-3 kr/kwh? (d v s 2-3 gånger dagens elpris) Priset räknas inte längre i ören De låga svenska energipriserna är ett minne blott. På en allt mer integrerad nordisk och

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion

Solelsinvestering i Ludvika kommun. Underlag för motion Solelsinvestering i Ludvika kommun Underlag för motion Vänsterpartiet i Ludvika 2013 Vänsterpartiet vill att Ludvika kommun tar en aktiv roll i omställningen av samhällets energiproduktion. Genom att använda

Läs mer

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla?

Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Vilka mål ska programmet för förnybar energi innehålla? Arbetsgrupp Fredrik Karlsson, LST Päivi Lehtikangas, Energikontoret Efwa Nilsson, E.ON Jörgen Amandusson, Skogsstyrelsen Kristian Petersson, LRF

Läs mer

Energisituation idag. Produktion och användning

Energisituation idag. Produktion och användning Energisituation idag Produktion och användning Svensk energiproduktion 1942 Energislag Procent Allmänna kraftföretag, vattenkraft 57,6 % Elverk 6,9 % Industriella kraftanläggningar (ved mm) 35,5 % Kärnkraft

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Sysselsättningseffekter

Sysselsättningseffekter BILAGA 2 1(3) Underlag gällande Sysselsättningseffekter Sysselsättningseffekter - Underlag till Dalarnas Energi- och klimatstrategi 2012 2 Bakgrund och syfte I Dalarnas energi- och klimatstrategi 2012

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Jämförelse med uppsatta mål

Jämförelse med uppsatta mål 2009 2012 Kommunseminarier 21 kommuner i AC och BD Energianvändning idag Scenarier Uppskatta potentialer förnybar energi Diskussioner om lokala mål och åtgärder 2 Exempel på mål Ökad andel förnybar energi

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-25 Fler miljöbilar för ett modernt och hållbart Sverige Sverige är ett föregångsland på klimatområdet.

Läs mer

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020.

1000 miljarder SEK RYSSLAND NORGE FINLAND SVERIGE. = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020. 1000 miljarder SEK = omslutningen av de industriprojekt som ska genomföras i området under perioden 2011-2020 NORGE Tromsö Narvik Kiruna FINLAND Murmansk RYSSLAND Gällivare SVERIGE Pajala Luleå Kalix Kemi

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI

PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI PowerPoint-presentation med manus för Tema 3 energi TEMA 3 ENERGI Utsläpp av växthusgaser i Sverige per sektor Energisektorn bidrar med totalt 25 miljoner ton växthusgaser per år, vilket innebär att medelsvensken

Läs mer

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21

SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 SÅ BLIR SVERIGES BÖNDER KLIMATSMARTAST I VÄRLDEN 2010-07-21 Dubbelt upp klimatsmarta mål för de gröna näringarna. Sverige har några av världens mest ambitiösa mål för klimat- och energiomställningen. Så

Läs mer

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland

Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Biogasens möjligheter i Sverige och Jämtland Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen 17 september 2008 Verksamhetsstrukturen Vad är gas och gasbranschen i Sverige? Biogas från vattenslam, gödsel, avfall

Läs mer

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning

Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Status och Potential för klimatsmart energiförsörjning Projektets huvudaktiviteter HA 1 - Status och potentialer för klimatsmart energiförsörjning HA 2 - Klimatsmarta energisystem vision och praktik HA

Läs mer

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers

Europas framtida energimarknad. Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Europas framtida energimarknad Mikael Odenberger och Maria Grahn Energi och Miljö, Chalmers Tre strategier för att minska CO 2 -utsläppen från energisystemet a) Use less energy NUCLEAR RENEWABLE - Hydro

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

Vindpark Töftedalsfjället

Vindpark Töftedalsfjället Vindpark Töftedalsfjället En förnybar energikälla På Töftedalsfjället omvandlas vindenergi till el. Genom att utnyttja en av jordens förnybara energikällor kan vi ta ytterligare ett steg bort från användandet

Läs mer

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning

2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning 2-1: Energiproduktion och energidistribution Inledning Energi och energiproduktion är av mycket stor betydelse för välfärden i ett högteknologiskt land som Sverige. Utan tillgång på energi får vi problem

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1

BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 BERGVÄRME FÖR EN BÄTTRE EKONOMI BRF STAREN 1 INFORMATION OM MÖJLIGHETEN ATT BYTA FRÅN FJÄRRVÄRME TILL BERGVÄRME UTSKICK TILL MEDLEMMARNA ǀ APRIL 2015 UNDERLAGET ÄR FRAMTAGET AV ENEO SOLUTIONS AB I SAMMARBETE

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag

Lönsamma åtgärder i företag. Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Lönsamma åtgärder i företag Informationsbroschyr om energieffektivisering i företag Små och medelstora företag kan med relativt enkla medel effektivisera sin energianvändning med 15 30 procent. För många

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009

Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Hållbara inköp av fordon, Härnösand 2 december 2009 Genom hållbara inköp läggs grunden för hållbara transporter. När du och din organisation köper in eller leasar bilar och drivmedel kan organisationen

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål

Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst. Bakgrund. Syfte och mål Verksamhetsplan 2016 Energigården, Agroväst Bakgrund Agroväst har sedan 2005 arbetat med att stödja utvecklingen av förnybar energi från jord och skog. En förstudie visade att lantbruket i Västra Götaland,

Läs mer

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD

VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Borgviks bruk 1890 Asmundska handelshuset Göteborg 1680 VÅR ENERGIFÖRSÖRJNING EN VÄRLDSBILD Presentation vid STORA MARINDAGEN 2011 Göteborg Om Människans energibehov i en värld med minskande koldioxidutsläpp.

Läs mer

Utredningen för fossilfri fordonstrafik

Utredningen för fossilfri fordonstrafik Utredningen för fossilfri fordonstrafik Håkan Johansson Nationell samordnare klimatfrågor Tidigare huvudsekreterare i utredningen om fossilfri fordonstrafik hakan.johansson@trafikverket.se Fossilfrihet

Läs mer

Solelserbjudande från Södra. Egen solel

Solelserbjudande från Södra. Egen solel Solelserbjudande från Södra Egen solel Så här tillverkas solel Solelserbjudande från Södra För att producera din egen el från solens energi behöver du ett tak eller en markyta utan skuggor. Se över hur

Läs mer

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel

Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Frågor från mailen fragvis@ok.se 2015 som berör OKQ8 Drivmedel Förslag till OKQ8 Förse pumphandtagen med bättre märkning så att feltankningar kan undvikas! Frågor och svar drivmedel Innan OK Masergatan

Läs mer

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund

MÖTESPLATS 2009. En arena full med möjligheter. 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund MÖTESPLATS 2009 En arena full med möjligheter 9-11 oktober, Hotell Nordica/Folkets Hus, Strömsund Det blåser positiva vindar! Aldrig tidigare har det blåst så positiva vindar i norrlands inland! Stora

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Rapportversion: 140407 Energideklarationsrapport Rapportnummer: 892 Datum: 2014-05-22 Fastighetsbeteckning: Öringen 6 Adress: Augustivägen 12, 302 60 Halmstad Besiktigad av: Hanna Norrman Rapport av: Hanna

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö

Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö Miljö & Energi Höj värdet på huset Sänk värmekostnaderna Spara pengar och miljö i samarbete med IVT värmepumpar och Rotek Två starka aktörer i samverkan gör dig som husköpare till vinnare Det ska vara

Läs mer

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78

Kommittédirektiv. Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser. Dir. 2012:78 Kommittédirektiv Fossiloberoende fordonsflotta ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser Dir. 2012:78 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juli 2012. Sammanfattning I regeringens proposition

Läs mer

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014

Gasmarknadens utveckling. Anders Mathiasson 25 september 2014 Gasmarknadens utveckling Anders Mathiasson 25 september 2014 Grön gas 2050 - en vision om energigasernas bidrag till Sveriges klimatmål, omställning och tillväxt 50 TWh förnybar gasproduktion till 2050

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit?

En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? En fossilfri fordonsflotta till 2030 - hur når vi dit? Elbilsseminarium på IKEA i Älmhult 24 oktober 2011 Karin Nilsson (C) Riksdagsledamot från Tingsryd, ledamot i Skatteutskottet suppleant i Näringsutskott

Läs mer

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se

Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se Vilken nytta kan Kommunala VA-organisationer ha av Biogas Norr! folke.nystrom@bahnhof.se En världsledande region i omställningen till drivmedel, energi och produkter från förnybar råvara Alviksgården Biosling

Läs mer

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige.

Hållpunkter. Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet. Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Hållpunkter Introduktion: Den stora bilden, regionens ambitioner, förutsättningar i Barentsområdet Styrkor och utmaningar för Norra Sverige. Möjligheter för företagen i regionen. Egna reflektioner Globala

Läs mer

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ

Biogas. Förnybar biogas. ett klimatsmart alternativ Biogas Förnybar biogas ett klimatsmart alternativ Biogas Koldioxidneutral och lokalt producerad Utsläppen av koldioxid måste begränsas. För många är det här den viktigaste frågan just nu för att stoppa

Läs mer

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg

Framtiden är vår viktigaste marknad. Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Preem AB Martin Sjöberg Framtiden är vår viktigaste marknad Så tänkte vi när vi utvecklade: Avsvavlar eldningsoljor Alkylatbensinen Miljödiesel Miljö- och klimatoptimerar

Läs mer

Kampanjpresentation 100%

Kampanjpresentation 100% Kampanjpresentation 100% UNDER SKALET 100% förhandsinformation Ett samarbete mellan PIR, PellSam och Svensk solenergi. Kontaktpersoner: Svensk solenergi Lars Andrén 0705-35 85 80 PiR Tomas Isaksson 010-46

Läs mer

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22

En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket 2009-05-22 En systemsyn på energieffektiva transporter. Lars Nilsson Miljödirektör Vägverket Vägverket 1 gram/km 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 1985 Bensin (utan katalysator) 1985 Diesel 2005 Bensin (Euro 2005 Diesel (Euro

Läs mer

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter:

Den målbild som visionen målar upp behandlar tre aspekter: Projektnamn: Förnyelsebara drivmedel i Region JH Programområde: Mellersta Norrland Ärende ID: 20201262 Bakgrund och omvärld Bakgrund Ett historiskt klimatavtal slöts vid FN:s klimatmöte i Paris 2015. För

Läs mer

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers

Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers Karin Pettersson Avdelningen för Industriella energisystem och -tekniker Institutionen för Energi och miljö Chalmers MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR MED PRODUKTION AV KEMIKALIER, MATERIAL OCH BRÄNSLEN FRÅN

Läs mer

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna!

På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! På väg mot ett koldioxidneutralt samhälle med el i tankarna! Världen, och särskilt den industrialiserade delen av världen, står inför stora krav på minskning av växthusgasutsläpp. I Sverige har regeringen

Läs mer

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland

BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland BiodriV ett treårigt projekt om biodrivmedel i Värmland Christer Pettersson, projektledare Energikontor Värmland Kort om Energikontor Värmland Energikontor Värmland är ett regionalt kunskapscentrum för

Läs mer

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19

Uppföljning energieffektivisering. A Lind Maskin AB 2013-10-19 Uppföljning energieffektivisering A Lind Maskin AB 2013-10-19 Peter Eriksson, ProjTek, Älvsbyn INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Beskrivning av företaget... 3 Lokaler... 3 Bakgrund... 3 Syfte...

Läs mer

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se

Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Transportsektorns utmaningar - fossiloberoende fordonsflotta? Håkan Johansson hakan.johansson@trafikverket.se Nuläge transportsektorns klimatpåverkan Positivt Utsläppen av växthusgaser från inrikes transporter

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

Basindustrin finns i hela landet

Basindustrin finns i hela landet Basindustrin finns i hela landet Viktig på orter med svag arbetsmarknad Efterfrågan på produkterna ökar varje år 375 000 direkt och indirekt sysselsatta 27 procent av varuexporten 1/3 del av industrins

Läs mer

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd.

Vind. Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vind Från projektering till elproduktion vindkraft med wpd. Vi ser till att tankarna byter riktning Världens energibehov bara ökar. Samtidigt har miljön sagt ifrån på allvar. Vi står inför en av vår tids

Läs mer

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB

Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande. Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Energibolagens Nya Roll- Från volym till värdeskapande Nenet dialogmöte 2014-02-26 Jörgen Carlsson Umeå Energi AB Innehåll 1. Kort om Umeå Energi 2. Energianvändningen i samhället- några reflektioner.

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Blomkålssvampen 2 Utgåva 1:1 2014-08-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Blomkålssvampen 2 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010

Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Tingvoll Sol- og bioenergisenter 12 november 2010 Look to Sweden Urban Kärrmarck Expert urban.karrmarck@energimyndigheten.se Förslag till en sektorsövergripande biogasstrategi (ER 2010:23)* Gemensam förslag

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

Miljöledning i staten 2016

Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 Miljöledning i staten 2016 En sammanfattning av rapport 6761, april 2017 3 Sammanfattning För verksamhetsåret 2016 har samtliga 185 myndigheter som omfattas av förordning (2009:907)

Läs mer

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne

VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne VÄLKOMNA! Julmingel för medlemmar i Skånes vindkraftsakademi och Solar Region Skåne PROGRAM Marknadsundersökning Kalendarium Vindkraft Solenergi Mingel och julfika MARKNADSUNDERSÖKNING Jag kommer från

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se

André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Förnybar el med Gröna certifikat André Höglund Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel andre.hoglund@energimyndigheten.se Agenda Allmänt om elcertifikatsystemet - hur det fungerar Statistik,

Läs mer

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik

Solel och solvärme i villan. Lisa Ossman, SP Energiteknik Solel och solvärme i villan Lisa Ossman, SP Energiteknik Hur mycket solenergi finns det egentligen? Instrålningen mot jorden täcker 10 000 ggr vårt årliga energibehov i världen 12 kvm solceller per person

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning

Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Harry Frank Energiutskottet KVA Transportsektorn - Sveriges framtida utmaning Seminarium 2 dec 2010 Harry Fr rank KVA - 1 12/3/2010 0 Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien rank KVA - 2 Förenklad energikedja

Läs mer

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige

Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Tillsammans för ett fossilfritt Sverige Klimatkommunernas årsmötesdagar 21-22 april 2016, Uppsala Statssekreterare Yvonne Ruwaida Regeringen skärper klimatpolitiken Sverige ska bli ett av världens första

Läs mer

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum

Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Energikartläggning av Martinssons sågverk i Bygdsiljum Bakgrund Energikartläggningen av Martinssons sågverk i Bygdsiljum är en del av projektet NV Eko, som är ett näringslivsinriktat samverkansprojekt,

Läs mer

Mindre och bättre energi i svenska växthus

Mindre och bättre energi i svenska växthus kwh/kvm På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-02-11 Mindre och bättre energi i svenska växthus De svenska växthusen använder mindre energi per odlad yta nu än för elva år sedan. De håller

Läs mer

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv

Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Biodrivmedel ur ett globalt och svenskt perspektiv Maria Grahn Fysisk resursteori, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg maria.grahn@fy.chalmers.se Energisystemet (el, värme och transportbränslen) står

Läs mer

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se

Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Brabil. Smartbil. Miljöbil. ELBIL! Ambitionen är att Dalarna ska bli en föregångare för elfordon. elbildalarna.se Vi tror att el kommer att vara ett självklart drivmedel för bilar i framtiden Elbil Dalarna

Läs mer