Socker reglering av mättnad och vikt hos vuxna med fetma!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socker reglering av mättnad och vikt hos vuxna med fetma!!"

Transkript

1 Socker reglering av mättnad och vikt hos vuxna med fetma Seminarium:Socker aktuellaaspekter SwedishNutri7onFounda7on 9december2014 KungligaSkogsAochlantbruksakademin,Stockholm IngridLarsson,klinnäringsfysiolog,meddr Sek7onenförendokrinologi,diabetologiochmetabolism Sahlgrenskauniversitetssjukhuset RegleringavmäMnadochvikt Disposi7on Sockerochregleringavvikt Hetsätningsstörningblandvuxnamedfetma 1

2 Regleringavenergiintaget KorPdsreglering frånmål7d7llmål7d kvan7tetochkvalitetavmatsomätsvidenstakamål7derellerdagar ökatenergiintagvidfysiskak7vitet individenpåverkar Lång7dsreglering mellandagarochveckor individenpåverkar påverkarkänslighetenikorpdsregleringen maintenance avenergibalansochkroppsviktunderlång7d BlundellObesRev2010;11:251A270 KortAochlång7dsregleringav energibalansenverkargenomdis7nkta meninteragerandesystem SlothB,JuulHolstJ.Ap7treglering:eMkomplextsystem.Perspek7v(1)2008e^erBlundellObesRev2010;11:251A270 2

3 Energibalansenärendynamiskprocess Seeley&Woods,NatRevNeurosci2003;4:901A909 Faktoreriomgivningensom påverkarvårtma7ntag Presenta7onavmat Aexponeringavmatiaffärer AsammansäMning,struktur, smak&varia7on Apor7onsA& förpackningsstorlekar Astaplaravmat Aformochstorlekavtallrikar, glasochskålar Vidmål7den Aatmosfär Aäta7llsammans Astörandemoment Ma7ntag Individrelaterade faktorer Akultur Akunskap,aPtyder medvetetåterhållsam Avanor,erfarenheter Apreferenser Asinnesstämning Aminne A7d Aekonomi ModifieradfrånWansinkB.AnnuRevNutr,24,455A79,2004 3

4 Fysiologiskstatus Energibalans Fysisk ak7vitet Perifera system Biologisk reglering Ma7ntag Är^lighet Hjärna Kunskap, aptyder Kultur Mat Vanor, erfarenheter Faktorerrelaterade7ll individen&i omgivningen Ekonomi Tid Preferenser SinnesA stämning Sociala situa7oner Vidfetma svagarekontrollmekanismerförregleringavenergibalansen särskiltvidär^lighetförfetma särskiltikombina7onmedmatvanormedhögenergitäthet ochens7llasimandelivss7l Enmerkra^fullregleringföraMkorrigeraen viktminskningänamhämmaenviktökning 4

5 Detfinnsingenbiologiskbroms somhindrardenfysiskaak7vitetennärdetäront ommat somhindrarossamätaförmycketnärdetfinns gomommat Detfinnsingenbiologiskbroms somhindrarossamätaförmycket: närmatenär7llgängligdygnetrunt närmatenärbillig närvikanköpanågotamäta: ipressbyrån påbensinsta7onen ibokhandeln iblomsterhandeln Det$obesogena$samhället:$ Tillgänglighetenpå välsmakandematkan hämmadenfysiologiska regleringenavenergiintaget 5

6 Detfinnsenbiologiskgaspedalnärviminskarivikt: Aptit- och mättnadsreglerande peptider och hormoner ger ökad hunger efter viktminskning för att återställa förlorad vikt Niswender&SchwartsFronNeuroendocrinol2003;24:1A10,SumithranetalNEnglJMed2011;365:1597A1604 Socker genererar energi I alla aeroba celler formas pyruvat från glukos genom glykolysen Pyruvat är det fundamentala substratet för att generera kemisk energi Mono-, di- och polysackarider är nödvändiga komponenter i vår kost 6

7 Kolhydratrikalivsmedelinnehåller livsnödvändiganäringsämnen 25 35gramfiber Socker kan göra dig både tjock och smal Nordisk Nutrition nr Högtregelbundetintagavsockerrikmatochdryckutankompensatoriskt beteendelederöver7d7llökadviktochökadriskförmetabolohälsa EMvissandelsockerienenergirestrik7vkostkanökaföljsamheten7ll kostenmedviktminskningsomföljdochminskadriskförmetabolohälsa EMvisstintagavsötsakerunderviktminskningkanbidra7llkänslaavökat svängrum ilivsmedelsvaletvidviktminskningochdärmedökad följsamhet SurwitRSetal.AmJClinNutr1997;65:908A915,West&deLooy.IntJObes2001;25:1122A1128, WhiteCetal.IntJFoodSciNutr2010;61:282A294. 8

8 Samma viktminskning under åtta veckor med mer eller mindre socker när energiintaget är reducerat. SurwitRSetal.AmJClinNutr1997;65:908A915 Ändrat intag av socker påverkar vikten (RCT & observationsstudier) Starkaste bevisen finns för tillsatt socker i drycker ex. läsk, energidrycker, fruktdrycker, kaffe och te med socker Ett minskat intag jämfört med ökat intag av socker reducerade vikten: -0,80 kg, (95% konfidensintervall: -1,21, -0,39), p<0,001. Ett ökat intag av socker jämfört med sänkt intag av socker ökade vikten: +0,75 kg, 95% konfidensintervall: 0,30, 1,19), p=0,001. Resultaten var liknande i olika åldersgrupper Underlaget föreslår ett direkt orsakssamband mellan energiinnehållet och fetma: konsumerar man mer energi än man använder ökar vikten TeMorengaLetal.BMJ2013;346:bmj.e7492 9

9 Ärsuge^ersötsakereMberoende? Beroendeärkomplext,innehållermångaolikakomponenter vik7gturemklinisktpa7entperspek7vamintesämadiagnosnärdetinteär aktuellt Handlar sug om att man har vant sig vid att äta välsmakande regelbundet och detta tolkas av belöningssystemet som möjlighet till överlevnad? KaneMogynnsamthögtintagavsötsakerkopplassammanmed specifikabeteenden? emo7onellaprocesser? hetsätning? Effektavkänslorpåätande experimentellastudier Känsla Effekt MåMförätande Nega7vsinnesstämning Rädsla Upphetsning Långtråkighet Ilska Upphetsning Glädje Glädje Ilska Nega7vsinnesstämning Ökatintag Ma7ntag LustaMäta Mo7va7onaMäta Chokladbegär Nega7vsinnesstämning Rädsla Upphetsning Sänktintag Ma7ntag Depressivsinnesstämning Sorgsenhet LustaMäta E^erMachtM. Appe7te2008;50:1A11. Sorgsenhet Upphetsning Nega7vsinnesstämning Rädsla Ingeneffektpå intag Mo7va7onaMäta Ma7ntag 10

10 Sockerärenenergikällaochnödvändigförhjärnansfunk7on(glukos) Sockers7mulerarhjärnansbelöningssystemsomannanvälsmakandemat Regelbundetintagavsötochfetmatkan pressa mämnadsregleringen Intagetavsockerreglerasisammasystemsomannanenergisom upprämhållerenergibalansen SvårtaMstuderasockerseparatfrånandranäringsämnen DrewnowskiAAnnuRevNutr1997;17:237A253,LevineASetal.AmJClinNutr2003;7(suppl):834SA842, GuyenetSJ,SchwartzMWJEndocrinolMetab2012;97:745A755 Vivillhasockeribestämdkoncentra7on Saft/läsk är en 8-10% sockerlösning Peroral glukostoleranstest (OGTT) 75 g glukos (pulver) ml vatten 11

11 Begäre^ersocker? Nej Ja Ja Ja Ja Defini7onav Hetsätningsstörning DSMAIV: Diagnos7cSta7s7cManualof PsychiatricDisorders Elsag&RössnerLäkar7dningen2007;104(7):494A

12 Hetsätningsstörningochintag Överintagavenergiochsamtligamakronutrienterunder dagarmedhetsätningsepisoder. Överintagav highafatsweetfoods UnderlagsaknasaMdetärärsockerper$se$somöveräts. RaymondNCetalObesRes2003;11:869A879,DaltonMetalObesityFacts2013;6:348A359 SammanfaMning1(2) Energibalansochap7t/mäMnadsregleringenidetkortaochlängre perspek7vetärdynamiskaprocesservarhuvudsy^eärbalansmellan intagochomsämningavenergi Denhomeosta7skaochhedoniskaregleringenavenergibalansen interagerarkra^igt Ap7t/mäMnadsregleringenärunderkra^igpåverkanavpsykologiskasamt omgivningsfaktorer 13

13 SammanfaMning2(2) Sockerinnehållerenergiochingåriregleringenavenergibalansen Välsmakandematinnehållersocker,feM,protein,smakämnen,konsistens Personermedhetsätningsstörningätermerav allt dvs,energifrånalla makronutrienter Personermedfetmaverkarvaramer känsliga förenergitätmatrikpå femochsocker(high$fat$sweet$foods),är^lighetärsannoliktenfaktorsom spelarroll 14

Mat, vikt och fysisk aktivitet

Mat, vikt och fysisk aktivitet Mat, vikt och fysisk aktivitet Informationshäfte från Nordic Sugar Mat, vikt och fysisk aktivitet 1 Informationshäftet Mat, vikt och fysisk aktivitet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright tillhör Nordic

Läs mer

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar

fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar fysisk aktivitet och vikt InformatIonshäfte från nordic sugar Informationshäftet är utarbetat av Nordic Sugar. Copyright-rättigheterna tillhör Nordic Sugar. Kopiering är tillåten om källan anges. Text

Läs mer

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården

Kost vid diabetes. en vägledning till hälso- och sjukvården Kost vid diabetes en vägledning till hälso- och sjukvården ISBN 978-91-86885-62-5 Artikelnr 2011-11-7 Redaktör David Svärd Text Annelie Petersson Foton Omslagsbild, Matton, sid. 8 och 10 Istockphoto, sid.

Läs mer

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas.

Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Hos oss får du möjlighet att växa och utvecklas. Gillar du idrott och att röra på dig? Då är Hälsogymnasiet skolan för dig! Hälsogymnasiet ger dig en gedigen utbildning inom hälsa och kommunikation. Du

Läs mer

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05)

Mat vid diabetes. En systematisk litteraturöversikt. Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) Mat vid diabetes En systematisk litteraturöversikt Augusti 2010 (preliminär version webbpublicerad 10-05-05) SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health Technology Assessment

Läs mer

Vanliga frågor och svar om gastric by pass

Vanliga frågor och svar om gastric by pass Vanliga frågor och svar om gastric by pass Generella frågor Hur kan jag förbereda mig? Vad är målet med operationen? Hur får jag stöd i min omgivning för viktminskningsarbetet? Hur högt BMI måste man ha

Läs mer

Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar

Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar Projektbeskrivning av arbetet med att införa FaR för barn och ungdomar Upplevelser under projektets gång Håkan Bengtsson Förbättringskunskap 7,5 hp Linköpings Universitet VT 2011 INNEHÅLL Bakgrund... 1

Läs mer

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet

Har Du ett barn. med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet. Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Har Du ett barn med njursjukdom i din grupp? En information till förskola, skola och fritidsverksamhet Barn- & Föräldragruppen inom Njurförbundet Till personal i förskola, skola, fritidsverksamhet eller

Läs mer

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen

Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen Hur fördelas pengarna till kommundelarna? en kort beskrivning av resursfördelningsmodellen 1 2 Hur fördelar Borås Stad pengar till sina kommundelar? Varför kan en kommundel få mer pengar per invånare än

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren.

FACIT. Sant. eller. falskt? Här har du svaren. FACIT Sant eller falskt? Här har du svaren. 1 2 3 En deciliter havregryn väger 35 gram och ger därmed 35 gram fullkorn. Sant Havregryn framställs av hela havrekorn och är därmed till 100% fullkorn. Jag

Läs mer

Till dig som har varit med om en svår upplevelse

Till dig som har varit med om en svår upplevelse Till dig som har varit med om en svår upplevelse Vi vill ge dig information och praktiska råd kring vanliga reaktioner vid svåra händelser. Vilka reaktioner är vanliga? Det är normalt att reagera på svåra

Läs mer

Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort.

Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort. Vad man inte borde ha sagt. Eller gjort. En rapport om unga vuxnas alkoholvanor och om prevention IQ, rapport 2008:1 IQ-initiativet är ett dotterbolag till Systembolaget AB. Syftet med IQ:s verksamhet

Läs mer

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen

Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen Hösten 2014 1 (5) Klimatredovisning bland de stora bolagen på Stockholmsbörsen För andra året i rad har konsultbyrån 2050 Consulting gjort en

Läs mer

Kostrekommendationer till elitidrottare

Kostrekommendationer till elitidrottare Kostrekommendationer till elitidrottare Sveriges Olympiska Kommitté, november 2000 Förord 1995 utarbetade en arbetsgrupp (prof Bengt Saltin, prof Leif Hambraeus, dietist Agneta Andersson samt Peter Reinebo

Läs mer

For healthcare professionals porphyria

For healthcare professionals porphyria For patients and families For healthcare professionals Drugs and porphyria About EPI For patients and families AKUT PORFYRI Information för personer med akut intermittent porfyri, porfyria variegata eller

Läs mer

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS!

FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! FAKTA OM MATEN SOM SLÄNGS! * Man slänger mat för flera miljarder kronor i Sverige varje år. * Räknar man hela Europas matsvinn så kastar vi så mycket att en yta lika stort som landet Belgien odlas helt

Läs mer

Fysisk aktivitet vid diabetes

Fysisk aktivitet vid diabetes Fysisk aktivitet vid diabetes insulinbehandling med pump eller med penna Specialistläkare Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och Huddinge Det är

Läs mer

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING

VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING VAD HJÄLPER MOT FETMA? FRÅGOR OCH SVAR SBU STATENS BEREDNING FÖR MEDICINSK UTVÄRDERING INNEHÅLL Inledning I. VEM DRABBAS OCH HUR? Sida Stämmer det att allt fler drabbas? 6 Varför blir så många tjocka?

Läs mer

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser

7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser 7. Inre energi, termodynamikens huvudsatser Sedan 1800 talet har man forskat i hur energi kan överföras och omvandlas så effektivt som möjligt. Denna forskning har resulterat i ett antal begrepp som bör

Läs mer

Blir man sjuk av stress?

Blir man sjuk av stress? Blir man sjuk av stress? Om utmattning och återhämtning ISM Institutet för stressmedicin Vad är stress? Olika områden inom vetenskapen definierar stress på olika sätt. Definitionen skiljer sig exempelvis

Läs mer

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK

ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK ATT ANVÄNDA SPRÅK FÖR ATT LÄRA SIG OCH ATT LÄRA SIG ANVÄNDA SPRÅK Liisa Suopanki Carin Söderberg Margaretha Biddle Framtiden är inte något som bara händer till en del danas och formges den genom våra handlingar

Läs mer

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka?

Psykologi A Moment 3 Behov och känslor. Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Psykologi A Moment 3 Behov och känslor Vilka behov behöver jag tillfredställa för att känna att jag bubblar av lycka? Behov och känslor Våra behov hänger ihop med våra känslor Får vi inte våra behov tillfredställda

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Hur påverkas vårdmiljön av konst?

Hur påverkas vårdmiljön av konst? KulturSkåne Konstkansliet Hur påverkas vårdmiljön av konst? Utdrag ur enkätundersökning från 17 vårdinrättningar i Region Skåne 17 vårdinrättningar Eslöv Folktandvården. Helsingborg Margaretahuset (Barn-

Läs mer

Förnybara energikällor för produktion av bioplast

Förnybara energikällor för produktion av bioplast Faktablad European Bioplastics Förnybara energikällor för produktion av bioplast Påverkan på jordbruket status och framtidsutsikter I början tillverkades plast av förnyelsebara råvaror. Sedan följde decennier

Läs mer

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt 1 Vikt och hälsa Du som har gått med i kursen Viktkontroll har gjort ett hälsosamt val. Övervikt kan orsaka en mängd sjukdomar och problem och därför är viktkontroll en förutsättning för att du ska hålla

Läs mer

Längd och vikt hos barn och ungdomar i Svenljunga kommun 2004

Längd och vikt hos barn och ungdomar i Svenljunga kommun 2004 Längd och vikt hos barn och ungdomar i Svenljunga kommun 4 Bakgrund WHO har förklarat övervikt som en form av epidemi i I-länderna, och man har i Sverige från många olika håll sett att både vuxna och även

Läs mer

Att bestämma sig för att vara med

Att bestämma sig för att vara med Att bestämma sig för att vara med 6-8 elever 90 min SFT Syfte med lektionen Förberedelser Syftet med den sociala färdigheten att bestämma sig för att vara med är att eleven själv ska kunna ta bra initiativ

Läs mer