LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012"

Transkript

1 LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 sammanfattning LajvVerkstadens verksamhet har fortsatt att utvecklats under året som varit. Dels har vi gjort en interaktiv programstart på Mälardalens Högskolas innovationsprogram och dels har vi lajvat med spelprogrammet på Södertörns högskola. Att använda lajv som pedagogiskt verktyg även för vuxna har varit en av våra målsättningar utöver de som satts med Playing for Change. En stor sak har självklart varit att flytta in i de egna lokalerna i kulturhuset Culturen. Under året har vi fyra som arbetat mest gått från projektanställningar till tillsvidareanställningar med fasta tider, en investering som medfört drastiska förbättringar för vår arbetsmiljö. Utöver spännande och omfattande uppdrag har LajvVerkstaden under hösten fått ett systerbolag i Göteborg, LajvVerkstaden Väst. Tillsammans med Playing for Change satte LajvVerkstaden i maj 2011 upp ett effektmål, åtta resultatmål och nio utfallsmål. Majoriteten av målen har syftat till att utveckla våra metoder och nå fler personer och regioner. Vi har lyckats uppnå alla mål förutom två. För de två som inte har uppnåtts har LajvVerkstaden lagt en god grund för att de ska uppnås under Under år ett med Playing for Change lade LajvVerkstaden fokus på att både växa men också på att skapa en stabil grund att stå på. Under 2011 var fokus mer mot utveckling och spridning. Det sista året med stöd från Playing for Change, 2012, är året då vi blir självständiga. Stödet och inkubatorn är och har varit oerhört värdefullt, under det sista året vill vi förvalta det förtroendet vi fått genom att visa att vi nu är starka nog att gå vidare själva. 1

2 innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Förändringsteorikarta... 3 Vision... 4 Effektmål... 4 Resultatmål... 4 Utfallsmål... 4 Aktiviteter... 4 Definitoner och förklaringar... 4 Målgrupper... 4 Mätmetoder... 4 Enkäter och utvärderingar... 5 Resultat och måluppfyllelse... 5 Effektmål... 5 Resultatmål... 6 Utfallsmål... 9 Analys av resultat och måluppfyllelse Bilaga 1: Granskarens kommentarer...12 Bilaga 2: Dokumentation från Live Review Bilaga 3: Resultat- och balansräkning Bilaga 4: Affärsplan Bilaga 5: Playing for Changes beräkningsmodell inledning Jag har lärt mig lite mer om mig själv att jag faktiskt vågar lite mer än jag trodde. Att det finns roliga sätt att lära sig saker i skolan som vanligtvis är tråkiga. Det var som en lek men ändå inte. Det var jättekul att skapa en magisk värld och sedan gå ut i skogen och leva sig in i den. Detta lajvprojektet var en av det roligaste sakerna jag har gjort i mitt liv. Jag, Miriam Lundqvist, har under de snart två åren som gått med LajvVerkstaden och Playing for Change aldrig tvivlat på att det finns en nytta och ett behov av det vi gör. Att lära sig tro på sig själv och sina egna idéer är enklare för somliga än för andra, men jag tror att alla behöver få ett utrymme där de kan träna på det. Jag tror dessutom att skolan måste bli bättre på att erbjuda alternativa metoder för elever som har svårt att lära sig genom att lyssna, läsa eller se på. Det är de problem som vi på LajvVerkstaden redan från början bestämde oss för att lösa. Genom att arbeta för att uppnå vår vision erbjuder vi en möjlig lösning för de ovannämnda problemen. Vår vision är Lajv är etablerat som kulturform och pedagogiskt verktyg, och fyller världen med modiga och kreativa människor som tar ett aktivt ansvar för sig själva och sin omvärld. LajvVerkstaden är den ledande aktören inom fältet och är en lättillgänglig portal in i lajvvärlden. Efter det första året med Playing for Change var jag väldigt stolt över vad vi åstadkom, något jag fortsätter vara. Under det här året har vi växt, fått fler medarbetare, har en egen lokal, har tillsvidareanställningar, möter fler unga och har en stadig ökning av uppdrag. Det jag är dock är mest stolt över att vi fortfarande bär en oerhörd stark vilja att skapa en bättre värld genom vår verksamhet. /Miriam Lundqvist 2

3 Förändringsteorikarta En förändringsteorikarta beskriver vägen till vårt effektmål som vi vill uppnå på tre år. Kartan över är för vårt andra år och det är därför det står två år inom parantes för effektmålet. För att uppnå effektmålet sätts kortare mål, på ett år, som kallas resultatmål. För att nå resultatmålen skapar vi aktiviteter med utfallsmål som ska leda till ett eller flera resultatmål. Till exempel ska aktiviteten arrangera lajv för unga med utfallsmålet på 2 år ska 3000 unga deltagit i lajv arrangerat av LajvVerkstaden leda till resultatet att unga testat en social roll de vanligtvis inte har som är en del i att uppnå effektmålet LajvVerkstaden har bidragit till upplevelsebaserat lärande för minst unga, och minst 2500 unga har fått en stärkt tro på sig själva och sina idéer. Vision Lajv är etablerat som kulturform och pedagogiskt verktyg, och fyller världen med modiga och kreativa människor som tar ett aktivt ansvar för sig själva och sin omvärld. LajvVerkstaden är den ledande aktören inom fältet och är en lättillgänglig portal in i lajvvärlden. 3

4 Effektmål LajvVerkstaden har bidragit till upplevelsebaserat lärande för minst unga, och minst 2500 unga har fått en stärkt tro på sig själva och sina idéer. resultatmål Unga upplever att deras initiativ påverkar lajvet. Unga har testat en social roll de vanligtvis inte har Kvalitetssäkrade lajvpaket Har arrangerat lajv i minst 5 nya kommuner 150 nya deltagare i fritidsverksamhet Har testat minst 2 lajvpaket för företag Minst ett uppmärksammat kulturprojekt 200 deltagare har utbildats i lajvpedagogik utfallsmål På 2 år har 3000 unga deltagit i lajv arrangerat av LajvVerkstaden Har dokumenterat brister och styrkor i lajvpaketen 4 lajvpaket har genomförts minst 3 gånger per paket Utvecklade kontakter med tjänstemän i olika kommuner Har en vikariepool Har använt olika marknadsföringskanaler Har en säljplan och lajvpaket för företag Samarbete med andra kulturaktörer aktiviteter Arrangera lajv för unga Utvärdering och utveckling av lajvpaket Kontakt med tjänstemän i olika kommuner Söka och utbilda vikarier Skapa marknadsföringsstrategier Planera för lajvpaket för företag Kontakt med andra kulturaktörer Planera för inspirationsföreläsningar och utbildningar definitioner och förklaringar Bidra till upplevelsebaserat lärande gör LajvVerkstaden genom att arrangera lajv som unga deltar i eller utbilda andra i att använda lajvpedagogik. Stärkt tro på sig själva och sina idéer innebär här att unga själva anger att lajv stärkt dem eller att pedagoger observerat en förändring. Exempel på att unga stärkts är att de som tidigare varit tystare uttrycker sina åsikter i grupp eller att unga är mindre rädda för att göra bort sig. Uppmärksammat kulturprojekt innebär att ett projekt har uppmärksammats i flera medier. Nya deltagare i fritidsverksamhet motsvarar deltagare som inte varit med på fritidsaktiviteter i LajvVerkstadens regi tidigare målgrupper Ungdomar (11-18 år i Mälardalen, elever och aktiva i fritidsverksamhet, som deltagare i utbildning/ lajv) Pedagoger, rektorer och lärarstudenter (beställare av utbildning/ lajv och som deltagare) Lajvare (hjälper till att arrangera lajv och deltar i/köper aktiviteter) Chefer och fritidsledare inom fritidsverksamheter Tjänstemän inom kommunens pedagogiska och kulturavdelningar Kulturintresserade Företag mätmetoder Dokumentation i form av exempelvis närvarolistor, mötesanteckningar Beskriva och kunna visa upp avtal och fakturor Beskriva vilka kontakter som tagits och hur de sett ut Enkäter, intervjuer Statistik Korrespondens Foto, video, annan media Framställt material Resultat- och balansräkning 4

5 Enkäter och utvärderingar Östraenkäten: Skriftlig och anonym deltagarenkät för projektet Lajv på Östra. Projekt pågick under juni-augusti 2011 och är ett dagskollo där unga i åldern år fick prova på lajv i en eller flera dagar på en ö utanför Västerås som heter Östra holmen. Projektet hade 150 deltagare varv 54 svarade på utvärderingen. Lärarenkäten: Skriftlig och anonym enkät som skickats till lärare för skollajvsprojekt under hösten Enkäten har besvarats av åtta lärare. Elevenkäten: Skriftlig och anonym enkät som besvarats av elever under skollajvprojekt hösten Enkäten har besvarats av 47 elever. resultat och måluppfyllelse effektmål LajvVerkstaden har bidragit till upplevelsebaserat lärande för minst unga, och minst 2500 unga har fått en stärkt tro på sig själva och sina idéer. Resultat: Under de två av tre åren som gått för att uppnå detta har LajvVerkstaden mött 2505 unga. I våra utvärderingar, lärarnas observationer och i våra egna observationer kan vi se att en viss grupp av dessa genom lajvet har fått en stärkt tro på sig själva och sina idéer. Det finns ingen siffra för hur många av dessa 2505 som upplever detta. I elevenkäten beskriver 17% av eleverna i sina svar på frågan Vad har du lärt dig under projektet eller i övriga kommentarer att de har blivit modigare eller på annat sätt vågat mer än de vanligtvis gör. Detta betyder att minst 426 personer (17%) av de 2505 unga som föreningen har upplevt sig stärkta av lajvet. LajvVerkstaden har utbildat och informerat minst 379 professionella pedagoger om lajvpedagogik under dessa två år. Med hjälp av Playing for Changes beräkningsmetoder (se bilaga 5) innebär detta att dessa pedagoger i sin tur att spridit upplevelsebaserat lärande till 2165 elever. Utav de 2505 unga som LajvVerkstaden har mött är det 2200 som föreningen har mött i utbildningssammanhang. Därmed har LajvVerkstaden sammanlagt mött (antal elever till lärare som fortbildats av föreningen) = 4365 unga. Detta är nästan hälften av vad vi ska ha uppnått nästa år (10 000). Mätmetod: Närvarolistor, avtal, fakturor, korrespondens, utvärderingar, observationer mm. Analys av resultat: Att 17% av eleverna i utvärderingarna anger att de kännt sig stärkta personligen av lajvet på olika sätt visar troligtvis på att detta är det absoluta minimumet som vi har den effekten på. Detta både beroende på att det inte direkt efterfrågas om de känner sig stärkta utan detta är spontana svar och dels då det kan vara svårt att själv direkt se om en aktivitet skapat en starkare tro på sig själv. Majoriteten av lärare föreningen diskuterar med eller får utvärderingar av anger att de ser en positiv social förändring hos många av sina elever under lajvprojekten tillsammans med LajvVerkstaden. 5

6 LajvVerkstaden har inte gjort någon egen mätning av hur många av pedagogerna föreningen utbildar som sedan använder sig av metoderna. Då utbildningar ser olika ut är det troligtvis stor skillnad mellan hur många av pedagogerna som sedan går vidare och använder sig av metoderna. resultatmål Unga upplever att deras initiativ påverkar lajvet Resultat: I elevenkäten svarar 71% av eleverna ja på frågan: Kunde du påverka vad som hände under lajvet? Av de som svarar ja så är det en elev som motiverar det så här: om inte jag hade gjort vissa saker så hade vissa andra saker inte hänt. I Östraenkäten anger de svarande på en skala 1-5 (där 1 inte stämmer alls och där 5 stämmer helt) 3,2 i snitt på påståendet: Jag kunde påverka vad som hände på lajvet. I lärarenkäten med samma skala svarade lärarna 4,1 i snitt på: Det fanns utrymme i spelet för elevernas egna initiativ och 2,6 i snitt på Eleverna tog egna initiativ som formade spelet I LajvVerkstadens egna observationer ser vi att i det första lajvet som eleverna gör så tar majoriteten av deltagarna inte så mycket egna initiativ, utan det växer fram efter att eleverna lajvat några gånger. Mätmetod: Skriftliga och muntliga utvärderingar samt egna observationer. Analys av resultatet: Det man kan utläsa av resultatet är att eleverna upplever att det finns utrymme för dem att i viss utsträckning påverka lajvet. I lärarnas och i LajvVerkstadens egna observationer och reflektioner blir det tydligt att utrymmet finns men att det finns hinder i form av tid eller vana vid metoden som gör att eleverna inte tar de initiativen. I elevernas egna reflektioner så är det många som beskriver att utrymmet fanns men att de av olika anledningar inte kände att de kunde eller ville påverka. En elev beskriver att Allting verkade väl uttänkt så man kunde inte göra så mycket!. Eleven har här en poäng då LajvVerkstaden mer och mer har skapat spel som är hårdare styrda än formen brukar vara i sin fritidsform. Med styrt avser vi att spelen är planerade på ett sätt som skapar färre öppningar för olika handlingar som ändrar spelets utgång. Orsaken till detta är att spelen skapas för en målgrupp som oftast inte har lajvat innan och därför är det säkrare att skapa intressanta upplevelser om de inte baseras på allt för stora insatser från deltagarna. Unga har testat en social roll de vanligtvis inte har Resultat: I Östraenkäten anger 68% att de betett sig annorlunda under lajvet än de brukar bete sig. En del av deltagarna motiverar detta med att de spelade en roll, så det var självklart för dem att uppträda annorlunda, och andra pekar på mer allmängiltiga beteendeförändringar som att de till exempel har varit mer pratsamma. I lärarenkäten så anger de svarande på en skala 1-5 (där 1 inte stämmer alls och där 5 stämmer helt) 3,9 i snitt på påståendet: Under spelet testade eleverna sociala roller de vanligtvis inte har. En av personerna som svarat som håller med mycket (4) motiverar detta till exempel med att Flertalet elever stärker sin självkänsla. De kan agera annorlunda utifrån sin bestämda roll. De kan släppa sin redan invanda roll som de har tagit på sig. Blyga elever tar ofta 6

7 för sig på lajvet. De som har svårt att sitta stilla kan leva ut. En lärare som inte håller med så mycket (2) svarade: Inte direkt men jag kan absolut tro att det har den effekten. Lajvet var nog för kort. I en intervju med elever från Nybyggeskolan som lajvat flera gånger i sin utbildning påpekar de ofta att de lärt sig att vara någon annan och att det är nyttigt att se andra i klassen spela någon annan också. I muntliga utvärderingar med lärare som vi gör efter alla projekt är det en majoritet av lärarna som uppmärksammar att vissa elever tar helt andra sociala roller än de brukar göra. I elevenkäten är det flera av eleverna som på frågan vad har du lärt dig svarar att de lärt sig saker som har en mer social karaktär, som tex i citatet jag har lärt mig att ta för mig mer. Mätmetod: Skriftliga och muntliga utvärderingar. Analys av resultat: Resultatet pekar på att åtminstone några elever i varje grupp provar på en annan social roll än vad det vanligtvis har. Utvärderingarna är gjorde med för få lärare och elever för att kunna ge säkra besked om hur väl vi uppnår målet men det är ändå tydligt att lajv som aktivitet ger deltagarna möjlighet att testa andra sociala roller och att flera av deltagarna tar chansen. Kvalitetssäkrade lajvpaket Resultat: LajvVerkstaden har fyra paket som har genomförts flera gånger och där det under de senaste gångerna inte behövts göra några ändringar förutom den inräknade anpassningen efter målgrupp och praktiska förutsättningar. Paketen har fått positiva utvärderingar av elever, lärare och LajvVerkstadens pedagoger. Det avsedda målet med paketet uppfylls i den form paketen är idag. Mätmetod: dokumentation, närvarolistor, elev- och lärarutvärderingar i skrift och muntligen, interna skrivna utvärderingar. Analys av resultat: LajvVerkstaden har nått det utsatta målet. Dock är det ett ständigt pågående arbete som bör hållas vid liv och inte ses som färdigt. Har arrangerat lajv i minst 5 nya kommuner Resultat:Under 2011 arrangerande LajvVerkstaden lajv i tre nya kommuner; Enköping, Nacka och Surahammar. Under vintern har föreningen varit i kontakt med ytterligare 17 kommuner i mälardalen. Under våren 2012 är lajv bokade för Stockholms och Örebro kommun. Systerbolaget LajvVerkstaden Väst har även varit i kontakt med flera ytterligare kommuner i Göteborgsregionen. Mätmetod: Korrespondens, dokumentation, avtal och fakturor. Analys av resultat: LajvVerkstaden når inte riktigt målet under detta år, men har lagt en god grund för att uppfylla det kommande år. 7

8 150 nya deltagare i fritidsverksamhet Resultat: Under 2011 har LajvVerkstaden uppskattningsvis haft 190 nya deltagare i sin fritidsverksamhet. Mätmetod: Deltagarlistor, utvärderingar. Analys av resultat: Vi vet med säkerhet att vi har minst 145 nya enligt deltagarlistor. De ytterligare personerna kommer från en procentuell räkning från lajvkonventet Prolog då 42% av de svarande på utvärderingen var på Prolog för första gången. Har testat minst 2 lajvpaket för företag Resultat: LajvVerkstaden har inte testat något lajvpaket för företag. Mätmetod: Ingen. Analys av resultat: LajvVerkstaden har använt den tiden på året då minst tid går till skolprojekt för att ta fram lajvpaket för företag. Paketen blev klara strax innan årsskiftet och är tänkta att testas under året som kommer. Minst ett uppmärksammat kulturprojekt Resultat: LajvVerkstaden var samordnare för Västerås Kulturnatt 2011 som uppmärksammats i all större media för området och är ett av stadens största kulturarrangemang. Arrangemanget hade tiotusentals besökare. LajvVerkstaden inledde även ett samarbete med två norska lajvarrangörer runt en svensk uppsättning av det i kulturmedia uppmärksammade projektet Just a Little Lovin. Mätmetod: Mediaurklipp, projektutvärdering, projektbeskrivning, protokoll. Analys av resultat: Genom Kulturnatten gavs LajvVerkstaden en högre status inom kulturvärlden i Västerås, dock är arrangemanget mer kopplats till verksamhetsledare Miriam Lundqvist som person snarare än LajvVerkstaden. Kulturnatten är inte ett projekt som inletts eller skapats av LajvVerkstaden. Just a Little Lovin är ett mer lämpligt potentiellt uppmärksammat projekt för att nå närmare visionen, att lajv är en etablerad kulturform, då det är ett lajvprojekt med både stora artistiska och pedagogiska ambitioner. 200 deltagare har utbildats i lajvpedagogik Resultat: 273 personer har utbildats i lajvpedagogik, 203 av dessa har gått en workshop som ger praktiskt verktyg för att arbeta med metoden själva i mindre skala. Samtliga av dessa deltagare arbetar som pedagoger/lärare. Mätmetod: Närvarolistor, avtal, korrespondens. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. 8

9 utfallsmål På 2 år har 3000 unga deltagit i lajv arrangerat av LajvVerkstaden Resultat: Förra Playing for Change-året (maj 2010 till maj 2011) deltog 1230 unga, fram till årsskiftet deltog sedan ytterligare 1275 unga personer. Vilket sammanlagt ger 2505 unga på två år. Om vi skulle räkna det andra året som att gälla fram till maj 2012 kommer ytterligare ca 500 unga delta på lajv arrangerade av LajvVerkstaden, vilket då skulle göra den totala summan för två år till 3005 unga. Mätmetod: Närvarolistor, avtal, korrespondens Analys av resultat: Med årsräkningsförändringen från sista april till första maj till kalenderår hos Playing for Change uppnår LajvVerstaden inte målsättningen på 3000 unga på två år. Däremot med den gamla årsmodellen utefter vilken målet sattes når LajvVerkstaden nästan exakt målet. Dock kan siffrorna öka något eftersom fler lajv kan tänkas bokas in för Har dokumenterat brister och styrkor i lajvpaketen Resultat: Varje projekt har efter varje genomförande diskuterats av Lajv- Verkstadens pedagoger samt separat av deltagare. De gemensamma förslagen på förändringar har genomförts till nästa gång paketet använts och därefter har proceduren upprepats. LajvVerkstaden har upprättat en rutinmall för dokumentation av paketutvärderingar där pedagogers, vikariers, lärares samt deltagares åsikter dokumenteras. Mätmetod: Utvärderingsmall, rutinmall, dokumentation. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. 4 lajvpaket har genomförts minst 3 gånger per paket Resultat: Paketet Trollringen och snapphane har genomförts 8 gånger. Paketet Goda Avsikter har genomförts 4 gånger och Omicron 3 gånger. Mätmetod: Närvarolistor, avtal, korrespondens. Analys av resultatet: LajvVerkstaden har uppnått målet. Utvecklade kontakter med tjänstemän i olika kommuner Resultat: LajvVerkstaden har etablerat bra kontakt med tjänstmän i Södertälje och Enköping kommun samt bibehållit bra kontakt med tjänstmän i Västerås kommun. Utöver detta har LajvVerkstaden varit kontakt via telefon med samtliga kommunala samordnare för skapande skola i mälardalen. I flera av dessa kommuner har det varit flera samtal samt samarbetsförslag. Detta har skett med bland annat Uppsala kommun. Mätmetod: Dokumentation över samtal med kommunala tjänstemän och 9

10 korrespondens. Analys av resultat: LajvVerkstaden har i vissa kommuner uppnått målet och påbörjat kontakten med flera andra kommuner. Har en vikariepool Resultat: LajvVerkstaden har en vikariepool där alla gått en dags utbildning om företagets metod och värdegrund. Vikariepoolen består av 14 personer. Mätmetod: Lista över vikarier Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. Har använt olika marknadsföringskanaler Resultat: Utöver de metoder som LajvVerkstaden tidigare använt har vi under året arbetat mer aktivt med vår marknadsföring och börjat använda oss av nya och nygamla metoder. Det vi har gjort som är nytt för i år är att: Skicka ut pressmeddelande vid flera skollajv som bland annat resulterade i en uppmärksammad artikel är Lärarnas tidning Ställa ut på en av Sveriges största mässor för skolan (Skolforum) Trycka en folder för lajv i skolan samt tagit fram ett monterkoncept Kartlägga och tala med samtliga kommuners skapande skola samordnare i mälardalen Ha en annons i Metro Mätmetod: Korrespondens, avtal, framställt material, foton, annonser och artiklar. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. Har en säljplan och lajvpaket för företag Resultat: LajvVerkstaden har använt koncept från sina skollajv och gjort om dem för att passa som företagsevents. De sex olika koncepten har presenterats för LajvVerkstadens advisor-grupp och därefter bearbetats efter feedback. Paketen finns idag sammanställda med bild, text, budget och möjliga tillval för kunden. LajvVerkstaden har planerat de första stegen i sin säljplan gentemot företag. Mätmetod: Dokumentation och framställt material. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. Samarbete med andra kulturaktörer Resultat: LajvVerkstaden samarbetar med en mängd olika kulturaktörer där bland annat institutioner, föreningar och studieförbund förekommer. Ett samarbete som känns extra värt att nämna är samarbetet Historiska museet som inleddes under Föreningen har även startat upp ett samarbete med en norsk arrangörsgrupp för att producera ett lajv i Sverige. 10

11 Mätmetod: Projektrapporter samt korrespondens. Analys av resultat: LajvVerkstaden har många samarbeten men flera av dem är med mindre organisationer eller under korta/små projekt vilket gör att resultatet inte leder vidare till resultatet minst ett uppmärksammat kulturprojekt. För att öka måluppfyllelsen behöver föreningen skapa fler samarbeten med större kulturaktörer. Inspirationsföreläsningar och utbildningar har genomförts Resultat: Under året har LajvVerkstaden hållit i sex stycken utbildningstillfällen och tre inspirationsföreläsningar. Föreningen har bland annat föreläst på Historiska museet och hållit en utbildning under teaterförbundets årsmöte. Mätmetod: Avtal, fakturor och korrespondens. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. analys av resultat och måluppfyllelse Tillsammans med Playing for Change satte LajvVerkstaden i maj 2011 upp ett effektmål, åtta resultatmål och nio utfallsmål. Majoriteten av målen som sattes har uppnåtts under året och de som inte nåtts har förklaringar antingen i förändringen av tiden för måluppfyllelsen eller i att de är sociala mål där resultaten snarare indikerar att vi går åt rätt håll än är bevisande. Till skillnad från förra året med Playing for Change är det inget mål som vi direkt överträffar. Det skulle i så fall vara att vi nått 273 pedagoger till skillnad från det utsatta målet på 200. Troligtvis beror detta på att föreningen blivit bättre på att uppskatta vad som är rimliga målsättningar. Målen visar på en tydlig ambition om spridning då de syftar till att nå fler än tidigare eller nå personer som föreningen tidigare inte nått. I och med att föreningen arbetar mycket mot skolan där resultat oftast visar sig tidigast ett halvår efter insatsen så återstår det att se hur utvecklingen av det arbete som LajvVerkstaden lagt ner kommer arta sig. Det är fortfarande svårt för LajvVerkstaden att med säkerhet mäta de sociala förändringarna som arbetet skapar. Upplevelsen är att metoden har den sociala genomslagskraft som föreningen tror men det är svårt att plocka fram ett resultat i siffror. Under året som kommer har föreningen sökt ett bidrag från allmänna arvsfonden där en forskare inom pedagogik kommer följa oss när vi arbetar med samma två klasser i tre år. Vi hoppas att detta ska ge oss bättre underlag för slutsatser. 11

12 Bilaga 1: Granskarens kommentarer Karl Bergström Karl Bergström, forskare vid Interaktiva Institutet doktorerar i speldesign vid GU. Har bland annat utvecklat pedagogiska rollspel för klassrumsbruk och är frilansskribent inom spelområdet. Granskarens kommentarer Förutom dokumentet LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 har undertecknad haft tillgång till erforderlig dokumentation från entreprenören och deltagit på Live Review av sagda rapport, vilket har gett god insikt i verksamheten. Entreprenören har också tagit till sig av återkoppling och kritik från sagda live Review. Sammantaget ser det ut som att entreprenören har presenterat goda resultat inom de tre områden som granskaren ställts att bedöma: I) Den tillgängliga dokumentationen tycks stödja de resultat som presenteras. Det är granskarens åsikt att flera av resultaten egentligen inte behöver dokumenteras på det sätt som gjorts; att t.ex. spara korrespondens för att visa att en kontakt ägt rum tycks onödigt. II) Entreprenörens målbeskrivning är ambitiös, och de presenterade resultaten möter upp väl gentemot denna. Det främsta tillkortakommandet hittar vi avseende lajvpaket gentemot företag, där entreprenören har presenterat en trovärdig anledning till att målet inte uppnåtts under denna period, och ser ut att sannolikt kunna förbättra detta resultat under nästa. Att det samarbete med andra kulturaktörer som skett inte har lett till minst ett uppmärksammat kulturprojekt finner granskaren inte lika allvarligt; vad som blir uppmärksammat eller inte ligger delvis utanför entreprenörens händer, och det är granskarens uppfattning att man bör inrikta sig på kärnverksamheten snarare än att lägga ner alltför stora resurser på detta. Att entreprenören inte riktigt nått ut till den mängd kommuner som man föresatt sig finner granskaren oproblematiskt skillnaden mellan resultat och målbild är enbart kvantitativ och tycks inte härröra från brister i verksamheten som sådan. Entreprenören tycks också väl förberedd på att möta målbilden under nästa period. III) När det gäller de flesta målen är entreprenörens analys gentemot måluppfyllelsen helt oproblematisk, och tillgänglig dokumentation går inte att misstolka. På ett par punkter är underlaget dock sämre, och entreprenören nödgas till stundtals från ett forskarperspektiv långa kliv för att möta mot målbeskrivningen. Granskaren är dock övertygad om att felet inte ligger i de valda mätmetoderna, även om det så klart finns utrymme för utveckling, utan i målbeskrivningarna själva, som på många punkter kan vara ytterst svåra att operationalisera tydligt. Granskaren hoppas att entreprenören i framtiden tar fram arbetsdefinitioner på dessa områden. I övrigt hoppas granskaren att entreprenören, som rör sig i ett nytt, dynamiskt fält med goda utsikter för framtida utveckling, vidtar mått och steg för att säkra den form- och kompetensutveckling som tvivellöst skett under arbetets gång. Den lajvpedagogiska utbildning som skett är lovvärd och ytterligare satsningar i den riktningen kan enbart vara positiva; komplettering skulle t.ex. kunna ske med utveckling av manualer och/eller en bok inom ämnet. 12

13 Bilaga 2: Dokumentation av live review Rapportens live review gjordes under lajvkonventet Prolog Närvarande: Miriam Lundqvist, LajvVerkstaden Karl Bergström, granskare Morgan Jarl, skådespelare och lajvpedagog som arbetar med att arrangera pedagogiska lajv, med över 20 års erfarenhet av lajv och en konstnärlig mastersutbildning i ensembleteater Gustav Nilsson, psykologkandidat, Lunds universitet Erika Lundell, doktorand i etnologi vid Södertörns högskola, forskar om levande rollspel Eva Meunier, avdelningschef på Ericsson, med starkt intresse för utveckling av individer och verksamheter Teresa Axner, spelkonstruktör och pedagog på LajvVerkstaden. Har tidigare jobbat under många år med Svenska kyrkans pedagogiska rollspelsarbete, bland annat som medförfattare till det genuspedagogiska förskolematerialet Prinsesskolan Carolina Dahlberg, projektassistent inom upplevelse-baserat lärande på Pedagogiskt Centrum samt lajvarrangör Tommie Augustsson, ingenjörskonsult inom fordonsbranchen, utbildad ingenjör och bilmekaniker samt förbättringledare med hjälp av av statistik. Jag har varit verksam inom lajv i 19år Lars Nerback, projektledare och spelkonstruktör som hållit på med lajv sedan Live reviewn började med en runda om det allmänna intrycket av rapporten samt om det var något som deltagarna var extra intresserade av att diskutera runt rapporten eller verksamheten. Efter rundan ledde Miriam ett antal värderingsövningar runt rapporten och träffen avslutades med en öppen diskussion. Deltagarnas synpunkter Trovärdig rapport Gruppen upplevde att rapporten kändes trovärdig. I mindre grupper ombads de ta fram två saker som fick den att kännas trovärdig och två som gjorde att den kändes mindre trovärdig. Det som skapade trovärdighet enligt deltagarna var bland annat att även de mjuka värdena beskrevs sakligt, att den förhöll sig ödmjukt till resultaten och att språket var konkret och inte kryddat. Det som gjorde den mindre trovärdig var bland annat att det finns ett eget intresse hos författaren att framställa verksamheten positivt samt att det ibland blev tydligt att författaren inte ägde formen. Värdet av vetenskapsmetoder? Flera av deltagarna under mötet arbetar med forskning och en diskussion som uppkom var att rapporten ibland anger att den på grund av att den med metoder från vetenskapen inte lyckats bevisa att målen uppfyllts. Flera av deltagarna ansåg att det inte alltid är relevant att använda dessa mätinstrument för att bedöma värde eller måluppfyllelse och att detta inte behöver betyda att målen ej uppfyllts. Ändringar efter live review Efter mötet gjordes en del ändringar i rapporten, de flesta ganska små. Några av de betydande ändringarna var att förtydliga och flytta förklaringarna av enkäterna till före texten om resultat- och måluppfyllelse. En annan sak som ändrades var resultat och analys av effektmålet då en del av texten i analysen hörde hemma under resultatdelen samt att uträkningarna behövde förtydligas. 13

14 Årsredovisning för LajvVerkstaden Sverige ek för Räkenskapsåret

15 LajvVerkstaden Sverige ek för 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för LajvVerkstaden Sverige ek för, får härmed avge årsredovisning för , föreningens första räkenskapsår. Allmänt om verksamheten Lajvverkstaden Sverige ek.för. bildades och dess första räkenskapsår, som är förlängt, omfattar tiden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska syfte genom att med lajv som metod och kulturform bedriva pedagogisk och upplevelsebaserad verksamhet mot skola, offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner, samt genom relaterad medieproduktion. Föreningens syfte är även att fungera som inspirationskälla och att utveckla och sprida lajv som kulturform och pedagogiskt verktyg samt att verka för en öppnare, kreativare, miljävänligare och mer jämlik värld. Lajvverkstaden Sverige ek.för. har fem medlemmar. Ekonomisk översikt Nettoomsättning Balansomslutning Soliditet % 31 Dispositioner beträffande vinst eller förlust Belopp i kr Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: årets resultat Totalt disponeras för balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer.

16 LajvVerkstaden Sverige ek för 2(6) Resultaträkning Belopp i kr Not Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter 87 Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

17 LajvVerkstaden Sverige ek för 3(6) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

18 LajvVerkstaden Sverige ek för 4(6) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2 Bundet eget kapital Inbetalda insatser/ Stiftelsekapital Reservfond Fritt eget kapital Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda säkerheter Panter och säkerheter för egna skulder inga Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser inga

19 LajvVerkstaden Sverige ek för 5(6) Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Noter Not 1 Övriga rörelseintäkter Övrigt Summa Övriga rörelseintäkter består av bidrag som föreningen erhållit från Stiftelsen Playing för Change. Not 2 Eget kapital Insats Reserv- Balanserat Årets kapital fond resultat resultat Inbetalada insatser Avsatt till reservfond Årets resultat Vid årets slut Not 3 Periodiseringsfonder Periodiseringsfond, avsatt vid taxering Av periodiseringsfonder utgör kronor uppskjuten skatt.

20 LajvVerkstaden Sverige ek för 6(6) Underskrifter Västerås Teresa Axner Petter Karlsson Anna-Karin Linder Max Lundkvist Miraim Lundqvist

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Författarcentrum Syd

Årsredovisning. Författarcentrum Syd Årsredovisning för Författarcentrum Syd 846001-8909 Räkenskapsåret 2014 1 (6) Styrelsen för Författarcentrum Syd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB

Årsredovisning. Suseboparken Parkerings AB Årsredovisning för Suseboparken Parkerings AB 556781-9221 Räkenskapsåret 2014 1 (5) Styrelsen för Suseboparken Parkerings AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Kronhaga Strand EK Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro 769624-7613 Räkenskapsåret 2015 1 (6) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Hagastrand i Örebro, med säte i Örebro, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning. för. Norra Åbyggeby Vägförening ( ) Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Norra Åbyggeby Vägförening (716459-4793) Räkenskapsåret 130101-131231 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning, tillgångar 3 Balansräkning,

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Maktsalongen

Årsredovisning. Maktsalongen Årsredovisning för Maktsalongen 802466-5492 Räkenskapsåret 2016 01 01 2016 12 31 1 (5) Styrelsen för Maktsalongen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016 01 01 2016 12 31. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011

STOR-STOCKHOLMS PRIVATLÄKAR SERVICE, SSPL-S AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 2011 Styrelsen för Stor-Stockholms Privatläkar Service, SSPL-S AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Seglora Fiber Ek. för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning för Testbolaget AB

Årsredovisning för Testbolaget AB Årsredovisning för avseende perioden 2016-01-01-2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad representant för () intygar dels att denna kopia av årsredovisningen stämmer överens med originalet, dels att

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

RFHL Stockholm. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för RFHL Stockholm Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Brf Kaprifolen i Malmö

Brf Kaprifolen i Malmö Årsredovisning för Brf Kaprifolen i Malmö Räkenskapsåret 2005-09-01-2006-12-31 Brf Kaprifolen i Malmö 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Kaprifolen i Malmö, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 1(8) Innehållsförteckning: Sida Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda

Läs mer

Förvaltningsberättelse 2017

Förvaltningsberättelse 2017 Förvaltningsberättelse 2017 De stora ärendena för styrelsen under året har varit belysning och trafik i våra områden. Farthinder och skyltar har satts upp för att göra våra områden säkrare gällande trafik

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (7) Styrelsen för Havs- och Kustfiskarnas Producentorganisation Sverige ek.för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB

Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Arsredovisning för Inspiration för Qvinnor i Ängelholm AB Räkenskapsåret 2014 02 12 2015 01 31 Innehållsförteckni ng: Sida Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening

Årsredovisning. Havstenssunds Bryggförening Årsredovisning för Havstenssunds Bryggförening 802464-0891 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Havstenssunds Bryggförening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är

Läs mer

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark

Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Årsredovisning för Filial af K/S Karlstad Bymidte, Sverige, Danmark Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre

Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Högåsvillorna 1 i Åre Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 769619-3304 Räkenskapsåret 2015 2 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ö Vallgatan 6 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015.

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Södra Fräkne Fiberförening, ek. för Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer