LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012"

Transkript

1 LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 sammanfattning LajvVerkstadens verksamhet har fortsatt att utvecklats under året som varit. Dels har vi gjort en interaktiv programstart på Mälardalens Högskolas innovationsprogram och dels har vi lajvat med spelprogrammet på Södertörns högskola. Att använda lajv som pedagogiskt verktyg även för vuxna har varit en av våra målsättningar utöver de som satts med Playing for Change. En stor sak har självklart varit att flytta in i de egna lokalerna i kulturhuset Culturen. Under året har vi fyra som arbetat mest gått från projektanställningar till tillsvidareanställningar med fasta tider, en investering som medfört drastiska förbättringar för vår arbetsmiljö. Utöver spännande och omfattande uppdrag har LajvVerkstaden under hösten fått ett systerbolag i Göteborg, LajvVerkstaden Väst. Tillsammans med Playing for Change satte LajvVerkstaden i maj 2011 upp ett effektmål, åtta resultatmål och nio utfallsmål. Majoriteten av målen har syftat till att utveckla våra metoder och nå fler personer och regioner. Vi har lyckats uppnå alla mål förutom två. För de två som inte har uppnåtts har LajvVerkstaden lagt en god grund för att de ska uppnås under Under år ett med Playing for Change lade LajvVerkstaden fokus på att både växa men också på att skapa en stabil grund att stå på. Under 2011 var fokus mer mot utveckling och spridning. Det sista året med stöd från Playing for Change, 2012, är året då vi blir självständiga. Stödet och inkubatorn är och har varit oerhört värdefullt, under det sista året vill vi förvalta det förtroendet vi fått genom att visa att vi nu är starka nog att gå vidare själva. 1

2 innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Förändringsteorikarta... 3 Vision... 4 Effektmål... 4 Resultatmål... 4 Utfallsmål... 4 Aktiviteter... 4 Definitoner och förklaringar... 4 Målgrupper... 4 Mätmetoder... 4 Enkäter och utvärderingar... 5 Resultat och måluppfyllelse... 5 Effektmål... 5 Resultatmål... 6 Utfallsmål... 9 Analys av resultat och måluppfyllelse Bilaga 1: Granskarens kommentarer...12 Bilaga 2: Dokumentation från Live Review Bilaga 3: Resultat- och balansräkning Bilaga 4: Affärsplan Bilaga 5: Playing for Changes beräkningsmodell inledning Jag har lärt mig lite mer om mig själv att jag faktiskt vågar lite mer än jag trodde. Att det finns roliga sätt att lära sig saker i skolan som vanligtvis är tråkiga. Det var som en lek men ändå inte. Det var jättekul att skapa en magisk värld och sedan gå ut i skogen och leva sig in i den. Detta lajvprojektet var en av det roligaste sakerna jag har gjort i mitt liv. Jag, Miriam Lundqvist, har under de snart två åren som gått med LajvVerkstaden och Playing for Change aldrig tvivlat på att det finns en nytta och ett behov av det vi gör. Att lära sig tro på sig själv och sina egna idéer är enklare för somliga än för andra, men jag tror att alla behöver få ett utrymme där de kan träna på det. Jag tror dessutom att skolan måste bli bättre på att erbjuda alternativa metoder för elever som har svårt att lära sig genom att lyssna, läsa eller se på. Det är de problem som vi på LajvVerkstaden redan från början bestämde oss för att lösa. Genom att arbeta för att uppnå vår vision erbjuder vi en möjlig lösning för de ovannämnda problemen. Vår vision är Lajv är etablerat som kulturform och pedagogiskt verktyg, och fyller världen med modiga och kreativa människor som tar ett aktivt ansvar för sig själva och sin omvärld. LajvVerkstaden är den ledande aktören inom fältet och är en lättillgänglig portal in i lajvvärlden. Efter det första året med Playing for Change var jag väldigt stolt över vad vi åstadkom, något jag fortsätter vara. Under det här året har vi växt, fått fler medarbetare, har en egen lokal, har tillsvidareanställningar, möter fler unga och har en stadig ökning av uppdrag. Det jag är dock är mest stolt över att vi fortfarande bär en oerhörd stark vilja att skapa en bättre värld genom vår verksamhet. /Miriam Lundqvist 2

3 Förändringsteorikarta En förändringsteorikarta beskriver vägen till vårt effektmål som vi vill uppnå på tre år. Kartan över är för vårt andra år och det är därför det står två år inom parantes för effektmålet. För att uppnå effektmålet sätts kortare mål, på ett år, som kallas resultatmål. För att nå resultatmålen skapar vi aktiviteter med utfallsmål som ska leda till ett eller flera resultatmål. Till exempel ska aktiviteten arrangera lajv för unga med utfallsmålet på 2 år ska 3000 unga deltagit i lajv arrangerat av LajvVerkstaden leda till resultatet att unga testat en social roll de vanligtvis inte har som är en del i att uppnå effektmålet LajvVerkstaden har bidragit till upplevelsebaserat lärande för minst unga, och minst 2500 unga har fått en stärkt tro på sig själva och sina idéer. Vision Lajv är etablerat som kulturform och pedagogiskt verktyg, och fyller världen med modiga och kreativa människor som tar ett aktivt ansvar för sig själva och sin omvärld. LajvVerkstaden är den ledande aktören inom fältet och är en lättillgänglig portal in i lajvvärlden. 3

4 Effektmål LajvVerkstaden har bidragit till upplevelsebaserat lärande för minst unga, och minst 2500 unga har fått en stärkt tro på sig själva och sina idéer. resultatmål Unga upplever att deras initiativ påverkar lajvet. Unga har testat en social roll de vanligtvis inte har Kvalitetssäkrade lajvpaket Har arrangerat lajv i minst 5 nya kommuner 150 nya deltagare i fritidsverksamhet Har testat minst 2 lajvpaket för företag Minst ett uppmärksammat kulturprojekt 200 deltagare har utbildats i lajvpedagogik utfallsmål På 2 år har 3000 unga deltagit i lajv arrangerat av LajvVerkstaden Har dokumenterat brister och styrkor i lajvpaketen 4 lajvpaket har genomförts minst 3 gånger per paket Utvecklade kontakter med tjänstemän i olika kommuner Har en vikariepool Har använt olika marknadsföringskanaler Har en säljplan och lajvpaket för företag Samarbete med andra kulturaktörer aktiviteter Arrangera lajv för unga Utvärdering och utveckling av lajvpaket Kontakt med tjänstemän i olika kommuner Söka och utbilda vikarier Skapa marknadsföringsstrategier Planera för lajvpaket för företag Kontakt med andra kulturaktörer Planera för inspirationsföreläsningar och utbildningar definitioner och förklaringar Bidra till upplevelsebaserat lärande gör LajvVerkstaden genom att arrangera lajv som unga deltar i eller utbilda andra i att använda lajvpedagogik. Stärkt tro på sig själva och sina idéer innebär här att unga själva anger att lajv stärkt dem eller att pedagoger observerat en förändring. Exempel på att unga stärkts är att de som tidigare varit tystare uttrycker sina åsikter i grupp eller att unga är mindre rädda för att göra bort sig. Uppmärksammat kulturprojekt innebär att ett projekt har uppmärksammats i flera medier. Nya deltagare i fritidsverksamhet motsvarar deltagare som inte varit med på fritidsaktiviteter i LajvVerkstadens regi tidigare målgrupper Ungdomar (11-18 år i Mälardalen, elever och aktiva i fritidsverksamhet, som deltagare i utbildning/ lajv) Pedagoger, rektorer och lärarstudenter (beställare av utbildning/ lajv och som deltagare) Lajvare (hjälper till att arrangera lajv och deltar i/köper aktiviteter) Chefer och fritidsledare inom fritidsverksamheter Tjänstemän inom kommunens pedagogiska och kulturavdelningar Kulturintresserade Företag mätmetoder Dokumentation i form av exempelvis närvarolistor, mötesanteckningar Beskriva och kunna visa upp avtal och fakturor Beskriva vilka kontakter som tagits och hur de sett ut Enkäter, intervjuer Statistik Korrespondens Foto, video, annan media Framställt material Resultat- och balansräkning 4

5 Enkäter och utvärderingar Östraenkäten: Skriftlig och anonym deltagarenkät för projektet Lajv på Östra. Projekt pågick under juni-augusti 2011 och är ett dagskollo där unga i åldern år fick prova på lajv i en eller flera dagar på en ö utanför Västerås som heter Östra holmen. Projektet hade 150 deltagare varv 54 svarade på utvärderingen. Lärarenkäten: Skriftlig och anonym enkät som skickats till lärare för skollajvsprojekt under hösten Enkäten har besvarats av åtta lärare. Elevenkäten: Skriftlig och anonym enkät som besvarats av elever under skollajvprojekt hösten Enkäten har besvarats av 47 elever. resultat och måluppfyllelse effektmål LajvVerkstaden har bidragit till upplevelsebaserat lärande för minst unga, och minst 2500 unga har fått en stärkt tro på sig själva och sina idéer. Resultat: Under de två av tre åren som gått för att uppnå detta har LajvVerkstaden mött 2505 unga. I våra utvärderingar, lärarnas observationer och i våra egna observationer kan vi se att en viss grupp av dessa genom lajvet har fått en stärkt tro på sig själva och sina idéer. Det finns ingen siffra för hur många av dessa 2505 som upplever detta. I elevenkäten beskriver 17% av eleverna i sina svar på frågan Vad har du lärt dig under projektet eller i övriga kommentarer att de har blivit modigare eller på annat sätt vågat mer än de vanligtvis gör. Detta betyder att minst 426 personer (17%) av de 2505 unga som föreningen har upplevt sig stärkta av lajvet. LajvVerkstaden har utbildat och informerat minst 379 professionella pedagoger om lajvpedagogik under dessa två år. Med hjälp av Playing for Changes beräkningsmetoder (se bilaga 5) innebär detta att dessa pedagoger i sin tur att spridit upplevelsebaserat lärande till 2165 elever. Utav de 2505 unga som LajvVerkstaden har mött är det 2200 som föreningen har mött i utbildningssammanhang. Därmed har LajvVerkstaden sammanlagt mött (antal elever till lärare som fortbildats av föreningen) = 4365 unga. Detta är nästan hälften av vad vi ska ha uppnått nästa år (10 000). Mätmetod: Närvarolistor, avtal, fakturor, korrespondens, utvärderingar, observationer mm. Analys av resultat: Att 17% av eleverna i utvärderingarna anger att de kännt sig stärkta personligen av lajvet på olika sätt visar troligtvis på att detta är det absoluta minimumet som vi har den effekten på. Detta både beroende på att det inte direkt efterfrågas om de känner sig stärkta utan detta är spontana svar och dels då det kan vara svårt att själv direkt se om en aktivitet skapat en starkare tro på sig själv. Majoriteten av lärare föreningen diskuterar med eller får utvärderingar av anger att de ser en positiv social förändring hos många av sina elever under lajvprojekten tillsammans med LajvVerkstaden. 5

6 LajvVerkstaden har inte gjort någon egen mätning av hur många av pedagogerna föreningen utbildar som sedan använder sig av metoderna. Då utbildningar ser olika ut är det troligtvis stor skillnad mellan hur många av pedagogerna som sedan går vidare och använder sig av metoderna. resultatmål Unga upplever att deras initiativ påverkar lajvet Resultat: I elevenkäten svarar 71% av eleverna ja på frågan: Kunde du påverka vad som hände under lajvet? Av de som svarar ja så är det en elev som motiverar det så här: om inte jag hade gjort vissa saker så hade vissa andra saker inte hänt. I Östraenkäten anger de svarande på en skala 1-5 (där 1 inte stämmer alls och där 5 stämmer helt) 3,2 i snitt på påståendet: Jag kunde påverka vad som hände på lajvet. I lärarenkäten med samma skala svarade lärarna 4,1 i snitt på: Det fanns utrymme i spelet för elevernas egna initiativ och 2,6 i snitt på Eleverna tog egna initiativ som formade spelet I LajvVerkstadens egna observationer ser vi att i det första lajvet som eleverna gör så tar majoriteten av deltagarna inte så mycket egna initiativ, utan det växer fram efter att eleverna lajvat några gånger. Mätmetod: Skriftliga och muntliga utvärderingar samt egna observationer. Analys av resultatet: Det man kan utläsa av resultatet är att eleverna upplever att det finns utrymme för dem att i viss utsträckning påverka lajvet. I lärarnas och i LajvVerkstadens egna observationer och reflektioner blir det tydligt att utrymmet finns men att det finns hinder i form av tid eller vana vid metoden som gör att eleverna inte tar de initiativen. I elevernas egna reflektioner så är det många som beskriver att utrymmet fanns men att de av olika anledningar inte kände att de kunde eller ville påverka. En elev beskriver att Allting verkade väl uttänkt så man kunde inte göra så mycket!. Eleven har här en poäng då LajvVerkstaden mer och mer har skapat spel som är hårdare styrda än formen brukar vara i sin fritidsform. Med styrt avser vi att spelen är planerade på ett sätt som skapar färre öppningar för olika handlingar som ändrar spelets utgång. Orsaken till detta är att spelen skapas för en målgrupp som oftast inte har lajvat innan och därför är det säkrare att skapa intressanta upplevelser om de inte baseras på allt för stora insatser från deltagarna. Unga har testat en social roll de vanligtvis inte har Resultat: I Östraenkäten anger 68% att de betett sig annorlunda under lajvet än de brukar bete sig. En del av deltagarna motiverar detta med att de spelade en roll, så det var självklart för dem att uppträda annorlunda, och andra pekar på mer allmängiltiga beteendeförändringar som att de till exempel har varit mer pratsamma. I lärarenkäten så anger de svarande på en skala 1-5 (där 1 inte stämmer alls och där 5 stämmer helt) 3,9 i snitt på påståendet: Under spelet testade eleverna sociala roller de vanligtvis inte har. En av personerna som svarat som håller med mycket (4) motiverar detta till exempel med att Flertalet elever stärker sin självkänsla. De kan agera annorlunda utifrån sin bestämda roll. De kan släppa sin redan invanda roll som de har tagit på sig. Blyga elever tar ofta 6

7 för sig på lajvet. De som har svårt att sitta stilla kan leva ut. En lärare som inte håller med så mycket (2) svarade: Inte direkt men jag kan absolut tro att det har den effekten. Lajvet var nog för kort. I en intervju med elever från Nybyggeskolan som lajvat flera gånger i sin utbildning påpekar de ofta att de lärt sig att vara någon annan och att det är nyttigt att se andra i klassen spela någon annan också. I muntliga utvärderingar med lärare som vi gör efter alla projekt är det en majoritet av lärarna som uppmärksammar att vissa elever tar helt andra sociala roller än de brukar göra. I elevenkäten är det flera av eleverna som på frågan vad har du lärt dig svarar att de lärt sig saker som har en mer social karaktär, som tex i citatet jag har lärt mig att ta för mig mer. Mätmetod: Skriftliga och muntliga utvärderingar. Analys av resultat: Resultatet pekar på att åtminstone några elever i varje grupp provar på en annan social roll än vad det vanligtvis har. Utvärderingarna är gjorde med för få lärare och elever för att kunna ge säkra besked om hur väl vi uppnår målet men det är ändå tydligt att lajv som aktivitet ger deltagarna möjlighet att testa andra sociala roller och att flera av deltagarna tar chansen. Kvalitetssäkrade lajvpaket Resultat: LajvVerkstaden har fyra paket som har genomförts flera gånger och där det under de senaste gångerna inte behövts göra några ändringar förutom den inräknade anpassningen efter målgrupp och praktiska förutsättningar. Paketen har fått positiva utvärderingar av elever, lärare och LajvVerkstadens pedagoger. Det avsedda målet med paketet uppfylls i den form paketen är idag. Mätmetod: dokumentation, närvarolistor, elev- och lärarutvärderingar i skrift och muntligen, interna skrivna utvärderingar. Analys av resultat: LajvVerkstaden har nått det utsatta målet. Dock är det ett ständigt pågående arbete som bör hållas vid liv och inte ses som färdigt. Har arrangerat lajv i minst 5 nya kommuner Resultat:Under 2011 arrangerande LajvVerkstaden lajv i tre nya kommuner; Enköping, Nacka och Surahammar. Under vintern har föreningen varit i kontakt med ytterligare 17 kommuner i mälardalen. Under våren 2012 är lajv bokade för Stockholms och Örebro kommun. Systerbolaget LajvVerkstaden Väst har även varit i kontakt med flera ytterligare kommuner i Göteborgsregionen. Mätmetod: Korrespondens, dokumentation, avtal och fakturor. Analys av resultat: LajvVerkstaden når inte riktigt målet under detta år, men har lagt en god grund för att uppfylla det kommande år. 7

8 150 nya deltagare i fritidsverksamhet Resultat: Under 2011 har LajvVerkstaden uppskattningsvis haft 190 nya deltagare i sin fritidsverksamhet. Mätmetod: Deltagarlistor, utvärderingar. Analys av resultat: Vi vet med säkerhet att vi har minst 145 nya enligt deltagarlistor. De ytterligare personerna kommer från en procentuell räkning från lajvkonventet Prolog då 42% av de svarande på utvärderingen var på Prolog för första gången. Har testat minst 2 lajvpaket för företag Resultat: LajvVerkstaden har inte testat något lajvpaket för företag. Mätmetod: Ingen. Analys av resultat: LajvVerkstaden har använt den tiden på året då minst tid går till skolprojekt för att ta fram lajvpaket för företag. Paketen blev klara strax innan årsskiftet och är tänkta att testas under året som kommer. Minst ett uppmärksammat kulturprojekt Resultat: LajvVerkstaden var samordnare för Västerås Kulturnatt 2011 som uppmärksammats i all större media för området och är ett av stadens största kulturarrangemang. Arrangemanget hade tiotusentals besökare. LajvVerkstaden inledde även ett samarbete med två norska lajvarrangörer runt en svensk uppsättning av det i kulturmedia uppmärksammade projektet Just a Little Lovin. Mätmetod: Mediaurklipp, projektutvärdering, projektbeskrivning, protokoll. Analys av resultat: Genom Kulturnatten gavs LajvVerkstaden en högre status inom kulturvärlden i Västerås, dock är arrangemanget mer kopplats till verksamhetsledare Miriam Lundqvist som person snarare än LajvVerkstaden. Kulturnatten är inte ett projekt som inletts eller skapats av LajvVerkstaden. Just a Little Lovin är ett mer lämpligt potentiellt uppmärksammat projekt för att nå närmare visionen, att lajv är en etablerad kulturform, då det är ett lajvprojekt med både stora artistiska och pedagogiska ambitioner. 200 deltagare har utbildats i lajvpedagogik Resultat: 273 personer har utbildats i lajvpedagogik, 203 av dessa har gått en workshop som ger praktiskt verktyg för att arbeta med metoden själva i mindre skala. Samtliga av dessa deltagare arbetar som pedagoger/lärare. Mätmetod: Närvarolistor, avtal, korrespondens. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. 8

9 utfallsmål På 2 år har 3000 unga deltagit i lajv arrangerat av LajvVerkstaden Resultat: Förra Playing for Change-året (maj 2010 till maj 2011) deltog 1230 unga, fram till årsskiftet deltog sedan ytterligare 1275 unga personer. Vilket sammanlagt ger 2505 unga på två år. Om vi skulle räkna det andra året som att gälla fram till maj 2012 kommer ytterligare ca 500 unga delta på lajv arrangerade av LajvVerkstaden, vilket då skulle göra den totala summan för två år till 3005 unga. Mätmetod: Närvarolistor, avtal, korrespondens Analys av resultat: Med årsräkningsförändringen från sista april till första maj till kalenderår hos Playing for Change uppnår LajvVerstaden inte målsättningen på 3000 unga på två år. Däremot med den gamla årsmodellen utefter vilken målet sattes når LajvVerkstaden nästan exakt målet. Dock kan siffrorna öka något eftersom fler lajv kan tänkas bokas in för Har dokumenterat brister och styrkor i lajvpaketen Resultat: Varje projekt har efter varje genomförande diskuterats av Lajv- Verkstadens pedagoger samt separat av deltagare. De gemensamma förslagen på förändringar har genomförts till nästa gång paketet använts och därefter har proceduren upprepats. LajvVerkstaden har upprättat en rutinmall för dokumentation av paketutvärderingar där pedagogers, vikariers, lärares samt deltagares åsikter dokumenteras. Mätmetod: Utvärderingsmall, rutinmall, dokumentation. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. 4 lajvpaket har genomförts minst 3 gånger per paket Resultat: Paketet Trollringen och snapphane har genomförts 8 gånger. Paketet Goda Avsikter har genomförts 4 gånger och Omicron 3 gånger. Mätmetod: Närvarolistor, avtal, korrespondens. Analys av resultatet: LajvVerkstaden har uppnått målet. Utvecklade kontakter med tjänstemän i olika kommuner Resultat: LajvVerkstaden har etablerat bra kontakt med tjänstmän i Södertälje och Enköping kommun samt bibehållit bra kontakt med tjänstmän i Västerås kommun. Utöver detta har LajvVerkstaden varit kontakt via telefon med samtliga kommunala samordnare för skapande skola i mälardalen. I flera av dessa kommuner har det varit flera samtal samt samarbetsförslag. Detta har skett med bland annat Uppsala kommun. Mätmetod: Dokumentation över samtal med kommunala tjänstemän och 9

10 korrespondens. Analys av resultat: LajvVerkstaden har i vissa kommuner uppnått målet och påbörjat kontakten med flera andra kommuner. Har en vikariepool Resultat: LajvVerkstaden har en vikariepool där alla gått en dags utbildning om företagets metod och värdegrund. Vikariepoolen består av 14 personer. Mätmetod: Lista över vikarier Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. Har använt olika marknadsföringskanaler Resultat: Utöver de metoder som LajvVerkstaden tidigare använt har vi under året arbetat mer aktivt med vår marknadsföring och börjat använda oss av nya och nygamla metoder. Det vi har gjort som är nytt för i år är att: Skicka ut pressmeddelande vid flera skollajv som bland annat resulterade i en uppmärksammad artikel är Lärarnas tidning Ställa ut på en av Sveriges största mässor för skolan (Skolforum) Trycka en folder för lajv i skolan samt tagit fram ett monterkoncept Kartlägga och tala med samtliga kommuners skapande skola samordnare i mälardalen Ha en annons i Metro Mätmetod: Korrespondens, avtal, framställt material, foton, annonser och artiklar. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. Har en säljplan och lajvpaket för företag Resultat: LajvVerkstaden har använt koncept från sina skollajv och gjort om dem för att passa som företagsevents. De sex olika koncepten har presenterats för LajvVerkstadens advisor-grupp och därefter bearbetats efter feedback. Paketen finns idag sammanställda med bild, text, budget och möjliga tillval för kunden. LajvVerkstaden har planerat de första stegen i sin säljplan gentemot företag. Mätmetod: Dokumentation och framställt material. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. Samarbete med andra kulturaktörer Resultat: LajvVerkstaden samarbetar med en mängd olika kulturaktörer där bland annat institutioner, föreningar och studieförbund förekommer. Ett samarbete som känns extra värt att nämna är samarbetet Historiska museet som inleddes under Föreningen har även startat upp ett samarbete med en norsk arrangörsgrupp för att producera ett lajv i Sverige. 10

11 Mätmetod: Projektrapporter samt korrespondens. Analys av resultat: LajvVerkstaden har många samarbeten men flera av dem är med mindre organisationer eller under korta/små projekt vilket gör att resultatet inte leder vidare till resultatet minst ett uppmärksammat kulturprojekt. För att öka måluppfyllelsen behöver föreningen skapa fler samarbeten med större kulturaktörer. Inspirationsföreläsningar och utbildningar har genomförts Resultat: Under året har LajvVerkstaden hållit i sex stycken utbildningstillfällen och tre inspirationsföreläsningar. Föreningen har bland annat föreläst på Historiska museet och hållit en utbildning under teaterförbundets årsmöte. Mätmetod: Avtal, fakturor och korrespondens. Analys av resultat: LajvVerkstaden har uppnått målet. analys av resultat och måluppfyllelse Tillsammans med Playing for Change satte LajvVerkstaden i maj 2011 upp ett effektmål, åtta resultatmål och nio utfallsmål. Majoriteten av målen som sattes har uppnåtts under året och de som inte nåtts har förklaringar antingen i förändringen av tiden för måluppfyllelsen eller i att de är sociala mål där resultaten snarare indikerar att vi går åt rätt håll än är bevisande. Till skillnad från förra året med Playing for Change är det inget mål som vi direkt överträffar. Det skulle i så fall vara att vi nått 273 pedagoger till skillnad från det utsatta målet på 200. Troligtvis beror detta på att föreningen blivit bättre på att uppskatta vad som är rimliga målsättningar. Målen visar på en tydlig ambition om spridning då de syftar till att nå fler än tidigare eller nå personer som föreningen tidigare inte nått. I och med att föreningen arbetar mycket mot skolan där resultat oftast visar sig tidigast ett halvår efter insatsen så återstår det att se hur utvecklingen av det arbete som LajvVerkstaden lagt ner kommer arta sig. Det är fortfarande svårt för LajvVerkstaden att med säkerhet mäta de sociala förändringarna som arbetet skapar. Upplevelsen är att metoden har den sociala genomslagskraft som föreningen tror men det är svårt att plocka fram ett resultat i siffror. Under året som kommer har föreningen sökt ett bidrag från allmänna arvsfonden där en forskare inom pedagogik kommer följa oss när vi arbetar med samma två klasser i tre år. Vi hoppas att detta ska ge oss bättre underlag för slutsatser. 11

12 Bilaga 1: Granskarens kommentarer Karl Bergström Karl Bergström, forskare vid Interaktiva Institutet doktorerar i speldesign vid GU. Har bland annat utvecklat pedagogiska rollspel för klassrumsbruk och är frilansskribent inom spelområdet. Granskarens kommentarer Förutom dokumentet LajvVerkstadens Utvecklingsrapport 2012 har undertecknad haft tillgång till erforderlig dokumentation från entreprenören och deltagit på Live Review av sagda rapport, vilket har gett god insikt i verksamheten. Entreprenören har också tagit till sig av återkoppling och kritik från sagda live Review. Sammantaget ser det ut som att entreprenören har presenterat goda resultat inom de tre områden som granskaren ställts att bedöma: I) Den tillgängliga dokumentationen tycks stödja de resultat som presenteras. Det är granskarens åsikt att flera av resultaten egentligen inte behöver dokumenteras på det sätt som gjorts; att t.ex. spara korrespondens för att visa att en kontakt ägt rum tycks onödigt. II) Entreprenörens målbeskrivning är ambitiös, och de presenterade resultaten möter upp väl gentemot denna. Det främsta tillkortakommandet hittar vi avseende lajvpaket gentemot företag, där entreprenören har presenterat en trovärdig anledning till att målet inte uppnåtts under denna period, och ser ut att sannolikt kunna förbättra detta resultat under nästa. Att det samarbete med andra kulturaktörer som skett inte har lett till minst ett uppmärksammat kulturprojekt finner granskaren inte lika allvarligt; vad som blir uppmärksammat eller inte ligger delvis utanför entreprenörens händer, och det är granskarens uppfattning att man bör inrikta sig på kärnverksamheten snarare än att lägga ner alltför stora resurser på detta. Att entreprenören inte riktigt nått ut till den mängd kommuner som man föresatt sig finner granskaren oproblematiskt skillnaden mellan resultat och målbild är enbart kvantitativ och tycks inte härröra från brister i verksamheten som sådan. Entreprenören tycks också väl förberedd på att möta målbilden under nästa period. III) När det gäller de flesta målen är entreprenörens analys gentemot måluppfyllelsen helt oproblematisk, och tillgänglig dokumentation går inte att misstolka. På ett par punkter är underlaget dock sämre, och entreprenören nödgas till stundtals från ett forskarperspektiv långa kliv för att möta mot målbeskrivningen. Granskaren är dock övertygad om att felet inte ligger i de valda mätmetoderna, även om det så klart finns utrymme för utveckling, utan i målbeskrivningarna själva, som på många punkter kan vara ytterst svåra att operationalisera tydligt. Granskaren hoppas att entreprenören i framtiden tar fram arbetsdefinitioner på dessa områden. I övrigt hoppas granskaren att entreprenören, som rör sig i ett nytt, dynamiskt fält med goda utsikter för framtida utveckling, vidtar mått och steg för att säkra den form- och kompetensutveckling som tvivellöst skett under arbetets gång. Den lajvpedagogiska utbildning som skett är lovvärd och ytterligare satsningar i den riktningen kan enbart vara positiva; komplettering skulle t.ex. kunna ske med utveckling av manualer och/eller en bok inom ämnet. 12

13 Bilaga 2: Dokumentation av live review Rapportens live review gjordes under lajvkonventet Prolog Närvarande: Miriam Lundqvist, LajvVerkstaden Karl Bergström, granskare Morgan Jarl, skådespelare och lajvpedagog som arbetar med att arrangera pedagogiska lajv, med över 20 års erfarenhet av lajv och en konstnärlig mastersutbildning i ensembleteater Gustav Nilsson, psykologkandidat, Lunds universitet Erika Lundell, doktorand i etnologi vid Södertörns högskola, forskar om levande rollspel Eva Meunier, avdelningschef på Ericsson, med starkt intresse för utveckling av individer och verksamheter Teresa Axner, spelkonstruktör och pedagog på LajvVerkstaden. Har tidigare jobbat under många år med Svenska kyrkans pedagogiska rollspelsarbete, bland annat som medförfattare till det genuspedagogiska förskolematerialet Prinsesskolan Carolina Dahlberg, projektassistent inom upplevelse-baserat lärande på Pedagogiskt Centrum samt lajvarrangör Tommie Augustsson, ingenjörskonsult inom fordonsbranchen, utbildad ingenjör och bilmekaniker samt förbättringledare med hjälp av av statistik. Jag har varit verksam inom lajv i 19år Lars Nerback, projektledare och spelkonstruktör som hållit på med lajv sedan Live reviewn började med en runda om det allmänna intrycket av rapporten samt om det var något som deltagarna var extra intresserade av att diskutera runt rapporten eller verksamheten. Efter rundan ledde Miriam ett antal värderingsövningar runt rapporten och träffen avslutades med en öppen diskussion. Deltagarnas synpunkter Trovärdig rapport Gruppen upplevde att rapporten kändes trovärdig. I mindre grupper ombads de ta fram två saker som fick den att kännas trovärdig och två som gjorde att den kändes mindre trovärdig. Det som skapade trovärdighet enligt deltagarna var bland annat att även de mjuka värdena beskrevs sakligt, att den förhöll sig ödmjukt till resultaten och att språket var konkret och inte kryddat. Det som gjorde den mindre trovärdig var bland annat att det finns ett eget intresse hos författaren att framställa verksamheten positivt samt att det ibland blev tydligt att författaren inte ägde formen. Värdet av vetenskapsmetoder? Flera av deltagarna under mötet arbetar med forskning och en diskussion som uppkom var att rapporten ibland anger att den på grund av att den med metoder från vetenskapen inte lyckats bevisa att målen uppfyllts. Flera av deltagarna ansåg att det inte alltid är relevant att använda dessa mätinstrument för att bedöma värde eller måluppfyllelse och att detta inte behöver betyda att målen ej uppfyllts. Ändringar efter live review Efter mötet gjordes en del ändringar i rapporten, de flesta ganska små. Några av de betydande ändringarna var att förtydliga och flytta förklaringarna av enkäterna till före texten om resultat- och måluppfyllelse. En annan sak som ändrades var resultat och analys av effektmålet då en del av texten i analysen hörde hemma under resultatdelen samt att uträkningarna behövde förtydligas. 13

Social Impact Report

Social Impact Report Sammanfattning 2011 var året då verksamheten verkligen skalades upp och spred sig snabbare än någonsin förr. Vi hjälpte fler barn och ungdomar än tidigare, ca 50.000 elever från hela Sverige fick under

Läs mer

Projekt utan effekt?

Projekt utan effekt? DIALOGEN FORSKARE ALLMÄNHET VA-rapport 2007:7 Projekt utan effekt? utvärderingar av N&T-initiativ under luppen Förord Kunskapssamhället är ett kännetecken för vår tid och en eftersträvad vision. Men kunskapssamhället

Läs mer

Impact report 2011-2012

Impact report 2011-2012 1 Impact report 2011-2012 Sammanfattning Jag, Ida Östensson driver Crossing Boarders (CB) vars vision är att genom inkluderande metoder öppna upp olika fritidsaktiviteter för ett jämställt deltagande.

Läs mer

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden

Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Version: 2014-01-13 Slutrapport Redovisning av projektstöd från Arvsfonden Så här fyller du i slutrapporten: 1. Besvara frågorna under rubrikerna 1 3 (Del 1) och 4 9 (Del 2). Del 1 avser projektets sista

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder

En handbok om brukarrevision. Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder En handbok om brukarrevision Kvalitetsutveckling genom egen erfarenhet av psykiska funktionshinder Text: Anna Jakobsson Lund och David Rosenberg Layout och foto: Sofia Hänström Tryck: Hemströms Tryckeri

Läs mer

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé

En praktisk handbok. idé. idé idé. idé. idé En praktisk handbok Entreprenörskap handlar om att utveckla nya er och att omsätta dessa er till något värdeskapande. Värdet kan skapas i företag, i offentlig verksamhet och i föreningslivet. REGERINGEN

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg

Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag. Gunnar Gillberg Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag Gunnar Gillberg Göteborgs universitet Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap Mars 2012 Projekt Upp! Rapport från ett följeforskningsuppdrag

Läs mer

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism

Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism Daglig verksamhet för personer med högfungerande autism UTVÄRDERING AV EU-PROJEKTET BLACK & WHITE I SKÖVDE RAPPORT 2013:1 SKARABORGS KOMMUNALFÖRBUND FoU INNEHÅLL Förord... 4 Sammanfattning... 5 Bakgrund...

Läs mer

2007-2008. Kvalitetsprojektet Projekt Q. Ulrika Jörgensdotter - Projektledare

2007-2008. Kvalitetsprojektet Projekt Q. Ulrika Jörgensdotter - Projektledare Kvalitetsprojektet Projekt Q Ulrika Jörgensdotter - Projektledare 2007-2008 Kvalitet. Vad menar vi med det? Menar vi samma sak oavsett om vi är elev, förälder, lärare, ledare eller politiker? Går det att

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren

Årsredovisning. Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet. Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF. Handledare: Annelie Westergren Årsredovisning Årsredovisning Teatermakarna Dalarna UF Räkenskapsår 2012-09-01 2013-05-15 Registreringsnummer: W016508 Kommun: Borlänge/Falun UF-region: Dalarna Skolor: Hagagymnasiet/Haraldsbogymnasiet

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare

PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN. Josefin Näs, bitr. projektledare samt Ann-Sophie Hansson, projektägare PROJEKTRAPPORT DELRAPPORT ENLIGT SJÄLVRAPPORTERINGSMODELLEN Datum: 2013-08-18 Projektbenämning: Utveckling av Hälsocenter Västerås Rapport författare: Elisabeth Eriksson-Tillaeus, projektledare Josefin

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

MulligaBarn.se. Social Impact Report 2013-02-27

MulligaBarn.se. Social Impact Report 2013-02-27 MulligaBarn.se Social Impact Report 2013-02-27 Sammanfattning Denna Social Impact Report visar MulligaBarn.ses arbete under andra året i Reach for Changes inkubator. Vilka mål som satts upp, vad de innebär

Läs mer