Att mäta, analysera och utveckla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att mäta, analysera och utveckla"

Transkript

1 1 Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Skriven av Johan Ericsson, Golfsolutions och Björn Klemming, Governance Partners

2 2 Innehåll Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Grunden för all förbättring att mäta och analysera. Exempel på viktiga mät områden och mätvärden Beläggningsanalys Kompletterande enkät Sammanfattning av rapporten Golfsolutions... 18

3 3 1. En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Golfbranschen är inne i en nedåtgående trend där antalet utövare minskar samtidigt som antalet anläggningar inte minskar proportionellt i samma takt. Till detta så ser vi att de golfare som fortfarande är medlemmar i en golfanläggning konsumerar mindre golf vilket spär på konkurrenssituationen. Samtidigt så kan vi se att en del anläggningar har vänt trenden och nu börjar ta marknadsandelar och ökar omsättningen. Självklart gäller det för anläggningarna att se över kostnaderna, men detta går förstås att göra till en viss gräns. Sedan måste man arbeta mer med att utveckla anläggningen för att öka dess kundvärden: 1. Oavsett ålder eller kategori så måste alla gäster hanteras som värderade kunder. Kunder vill bli nöjda. Nöjda spelare återkommer, det är mycket lättare att behålla en god golfkund än att skapa nya golf kunder. Nöjda spelare talar med sina golfvänner och då får anläggningen nya medlemmar, greenfeegäster och företagsgolfare. 2. Spelare blir nöjda om de får ett fint mottagande, god service av alla roller på anläggningen inklusive reception, golfshop, pro och restaurang. Förutsatt att banan också håller god standard och är välskött. 3. Framgångsrika anläggningar får nya medlemmar även när golfen har lågkonjunktur genom mun-mot-mun metoden! 4. Men framgång kommer också genom aktiv marknadsföring och rekrytering mot nya målgrupper förutsatt att den golfupplevelse som anläggningen erbjuder vid första besöket är ovanligt bra! 5. I slutänden skapar anläggningar som har full kontroll över faktorerna 1 4 ett bra ekonomiskt bruttoresultat. Om den löpande förbättringsstrategin sker långsiktigt med tydliga mål och god uppföljning och analys av mätningar mot dessa mål kommer anläggningens bruttomarginal att öka över åren och kunna försvaras även i lågkonjunktur! 6. Värdet av en hållbar golfanläggning ökar starkt framöver. Investeringar i reducerad miljöpåverkan baserad på miljöcertifiering är också ett växande kundvärde i takt med att golfarnas engagemang i hållbarhet ökar! 7. För att få ett uthålligt ökande ekonomiskt nettoresultat måste anläggningen även sjösätta ett långsiktigt utvecklingsarbete runt anläggningens driftskostnader. Vad intäktssidan handlar om är hur anläggningen utvecklar sina kundvärden! Vilka kundvärden är viktigast? 1. Banans läge I förhållande till marknaden är ett viktigt kundvärde som är svårt att påverka för en befintlig anläggning men självklart att beakta vid projektering av en ny bana. Närhet mellan bostad och bana är ett starkt lojalitetsskapande kundvärde! Vad göra om banan ligger en timme från marknaden? Det gäller att fokusera på en bra total golfupplevelse genom kompletterande kundvärden som t ex bra bankvalitet, restaurang, pro, shop, boende, service mm. Genom aktiv bearbetning av andra kundvärden kan många kompenserande erbjudanden utvecklas och marknadsföras.

4 4 2. Ett kundvärde skulle vi kunna kalla för en effektiv golfrunda smidig bokning, inga köer på banan, snabb fika etc. Det skapas genom en differentierad prissättning av greenfee, god kännedom om medlemmen/greenfeegästen/företagsgästen så att det bästa erbjudandet kan ges i bokningsögonblicket. 3. Trivsel är också ett viktigt kundvärde känslan av att var igenkänd och välkommen av personalen som medlem, återkommande greenfeegäst eller företagsgäst. 4. Tät kommunikation av attraktiva målgrupps- och personanpassade erbjudanden till medlemmar och gäster är också ett starkt kort där mottagarna har grupperats utifrån tidstillgänglighet, hcp, ålder, hemmaklubb, bostadsort osv. En viktig aspekt som många glömmer är att anläggningens personal också visar sig på banan, inte bara i receptionen där flera står i kö och är stressade för att hinna med sin starttid. 5. En aktiv juniorverksamhet är också ett starkt kundvärde både för att rekrytera ungdomar och för att rekrytera deras föräldrar. 2. Grunden för all förbättring att mäta och analysera. Exempel på viktiga mät områden och mätvärden 3.1 Beläggningsanalys Alla diagram i beläggningsstatistiken baseras på 27 olika 18-hålsbanor. Omsättningen för anläggningarna som driver dessa banor ligger mellan ca 5 miljoner 25 miljoner. 15 stycken av dessa banor ligger relativt bra till i förhållande till storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. 7 av dessa banor ligger relativt bra till i förhållande till medelstora svenska orter på mellan invånare. De resterande 5 banorna ligger på landsbygden med mindre upptagningsområde än invånare. Vissa banor har ett starttidsschema i GIT mellan kl.08:00 16:00 medan andra ligger mellan 06:00 20:00. Vi har tagit hänsyn till detta och gjort en viktning som gör att vi kan jämföra på ett tillräckligt tillförlitligt sätt. Ungefär hälften av banorna kör 10-minuters intervall och hälften kör 8,5-minuters intervall. Endast ett fåtal kör 7,5 min och 9 min. Vi har också endast valt tidsperioden maj - september för att få en realistisk jämförelse med tanke på vårens ankomst och mörkrets intågande på hösten.

5 5 Diagram 1, Genomsnittlig beläggning under 2011, 56 % 23% 44% 12% Medlemmar Gäster Oidentifierade Startförbud/Tävling Obokat 4% 17%. Banan med högst beläggning låg på 72 % samt den med lägst låg på 34 %. En förklaring till den relativt höga beläggningen är att anläggningen kör 10 minuters intervall på helger fram till endast 16:00. Anläggningen ligger väldigt bra till geografiskt och har ganska stort antal fullvärdiga medlemmar i förhållande till antal fullängdshål. Vi kommer senare i rapporten visa specifika siffror på de 5 banor som ligger högst på antalet medlemsrundor samt de 5 som ligger högst på antalet gäst rundor (företagspelrätter inkl.) Självklart är det inte realistiskt att ha 100 % beläggning alla tider mellan låt säga 8:00 17:00, maj till september. Detta beror på att tider som är mindre populära är väldigt svårt att fylla med hela 4-bollar. Enligt vår analys så ligger andelen tomma bollar på mellan %. Vilket ändå ger en antydan om att det finns stora möjligheter att öka beläggningen, kanske upp mot 20 procentenheter enligt våra bedömningar. Inte minst så ser vi det när vi presenterar de 5 banorna som ligger i topp när det gäller antal medlemsrundor respektive gäst rundor, se diagram 4 och 5.

6 6 Diagram 2, Genomsnittlig beläggning fördelat per månad och kategori. 100% 90% 80% 70% 60% Startförbud 50% 15% 19% 20% Oidentifierat 40% 30% 20% 14% 3% 9% 4% 3% 4% 12% 14% 14% 18% 4% 11% Gäster Medlemmar 10% 21% 26% 26% 24% 16% 0% Maj Jun Jul Aug Sep Här kan vi se fördelningen på månaderna maj-sept. (i startförbud ingår alltså tävlingar). Maj är sämst med 37 % och augusti bäst med 62 % i snitt. Många banor i Stockholmsområdet påstår att det är svårt att få beläggning under semestertider i juli och augusti men med god marknadsföring och kundförståelse så finns det stora möjligheter att locka till sig greenfeegäster under dessa tider. Vi har flera exempel på detta bland våra kunder. När det gäller April och Oktober så handlar det mycket om hur vädret är eller har varit. Vi tror dock att det finns stora möjligheter att locka greenfeespelare med anpassade erbjudanden även här för det finns ju oftast en mycket god tillgänglighet. Tex om man har bra skick på banan i Oktober så sprid detta budskap. När det ser ut att bli fint väder på helgen så påminn golfspelarna om detta.

7 7 Diagram 3, Genomsnittlig beläggning per timme och veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Här kan man se en tydlig skillnad mellan vardag och helg. I detta diagram har vi inte med vanliga startförbud utan bara antalet fysiskt bokade starttider. Den ger ändå en väldigt tydlig fördelning per timme och veckodag som man kan använda sig av för att jämföra den egna banans beläggning. Y-axeln beskriver totalt antalet bokade tider per timme under maj-sept. i genomsnitt för alla 27 banorna. Maxvärdet vid full beläggning är ca st. beroende på om banan har 8,5 eller 10 min intervall, vilka har varit de vanligaste intervallen. Vi ser också att det är en liten nedgång just vid lunchtid vilket förklaras av att golfarna vill antingen käka lunch innan eller efter rundan. Många anläggningar har banarbete på måndagar med startförbud vilket för oss är svårt att förstå. Vårt förslag är istället att sprida banarbetet till tider där det blir naturliga luckor i beläggningen. Det är kundernas efterfrågan som ska styra bantillgängligheten.

8 8 Diagram 4, Topp 5 medlemsrundor Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Medlemmar Gäster Oidentifierade Startförbud tävling Övriga startförbud Här ser vi att det går att ligga på över medlems rundor samtidigt som man har mer än gäst rundor (i antalet gäst rundor ingår även företagsspelrätter). Det viktigaste här är att få medlemmarna att spela fler rundor och helst på tider som inte är så populära för greenfeegäster. Nöjda medlemmar berättar också för andra som inte är medlemmar att de är nöjda. Var generös till medlemmar som hjälper anläggningen att få fler kunder oavsett kategori.

9 9 Diagram 5, Topp 5 gäst rundor Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Medlemmar Gäster Oidentifierade Startförbud tävling Övriga startförbud Det finns ett antal faktorer som påverkar möjligheten att få många greenfeegäster. Banans layout, kvalitet, pris, läge, service, marknadsföring, gäst vänlighet mm. Det mest intressanta i för banorna i ovanstående diagram är att ingen har ett läge som på något sätt är perfekt. Det är också slående att två av banorna ligger ganska högt även på antalet medlemsrundor vilket tar död på myten att klubbar med många medlemsrundor får svårt att kombinera detta med många greenfeegäster pga av sämre tillgänglighet. Vi är helt övertygade att om att alla anläggningar som har en välskött bana och en riktigt bra service kan ha mer än 7000 greenfeegäster maj september. Självklart spelar priset in men inte så mycket som man tror. Diagram 6, Jämförelse mellan 2010 och % 70% 60% 74% 56% 50% 40% 30% 20% 10% 26% 44% Medlemmar Gäster 0% Ökning Minskning

10 10 Detta visar att 74 % av banorna har en ökning av antalet medlems rundor och 56 % av banorna en ökning av antalet gäst rundor. 33 % har ökat på både medlems rundor och gäst rundor från En förklaring till denna ökning är att anläggningarna hade ett bättre skick under våren 2010 jmf med 2011 och för framförallt östra Sverige så var vädret ganska bra för golfspel överlag Kompletterande enkät. I samband med undersökningen av beläggning av ett antal anläggningar har en kompletterande enkät skickats ut till våra kunder. Vi har fått in 44 st svar och här kommer en presentation av resultatet. 8 st av de 27 anläggningar som finns med i beläggningsstatistiken har också svarat på enkäten. Diagram 7. Hur har intäkterna förändrats från % 52% 52% 50% 45% 40% 30% 20% 36% 34% 27% 30% 20% 32% 16% 27% 27% Ökat Lika Minskat 10% 0% Greenfee Företag/Sponsring Medlemsintäkter Medlemsantalet Diagrammet visar förändringen mellan 2010 och 2011 för greenfee-, företags- och medlemsintäkter. Det som är intressant här är att man kan se att man höjer medlemsavgifterna för att kompensera medlemstapp medan prisnivån på greenfee snarare har sänkts/differentierats för att öka volymen. Vi tycker att en viss differentiering av greenfee kan vara bra men det är ännu bättre att jobba med erbjudanden till specifika grupper. De som inte är priskänsliga ska ju betala fullt pris.

11 11 Diagram 8. Andel av greenfeegästerna som återkommit från enligt anläggningarnas bedömning 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28% 19% 14% 14% 9% 7% 7% 2% 2% 0% 0-10 % % % % % % 61-70% % % % Svaret på frågan, enligt våra analyser, är att ca % av geenfeegästerna återkommer från ett år till ett annat. Denna siffra tycker vi är väldigt intressant för det finns stora möjligheter att locka fler att spela oftare som gäst. Intressant att 56 % av de som svarat tror att deras greenfeegäster till 50 % eller oftare återkommer. Återigen så är det viktigt att ta reda på fakta för att ta bra beslut. I och med att så få enligt vår statistik återkommer så borde anläggningarna arbeta med att locka tillbaka spelarna år två med rabatterade erbjudanden och ändå öka intäkterna genom detta.

12 12 Diagram 9. Viktiga kundvärden, konkurrensfaktorer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 57% 20% 8, hög , medel 3 2 1, låg 0, Ingen Enkäten frågar efter viktiga konkurrensfaktorer för anläggningarna. Svaren visar vad som profilerar anläggningarna och ger dem konkurrenskraft. Har man svarat en 8 alltså mörkblått så tycker anläggningen att man är väldigt konkurrenskraftig inom området. Motsatsen är tex kategorin Eget boende som 57 % har svarat att man inte har alls. 20 % har svarat an man inte har Golfpaket. Anmärkningsvärt är att de flesta golfanläggningar ligger mycket lika i sina svar. Vår erfarenhet är att några kundvärden som är särskilt viktiga: Ett bra läge, man vill inte åka för långt, man vill inte ta för långa omvägar. Men läget är inte enkelt att göra något åt. Greenernas kvalitet väldigt viktig. Men dagens banutveckling och ombyggnationer har gjort att många banor kan erbjuda en hög kvalitet så man är inte längre direkt unik med detta. Känslan är att väldigt många banor/anläggningar är väldigt lika. Några anläggningar som är ekonomiskt framgångsrika erbjuder boende med bra kvalitet. Men många anläggningar erbjuder inte något boende alls, inte ens golfpaket. I diagram nr 13 presenterar vi vanliga sökord på Google. Där får vi då bekräftat att många söker efter golfpaket och golfweekends. Dvs ett attraktivt boende i kombination med golfspel är ett mycket stort kundvärde. Intressant är också att många anläggningar anser sig erbjuda en mycket hög tillgänglighet. På frågan om man har någon ytterligare konkurrensfaktor så framkommer ingenting nytt. Några idéer som nämns: Modern sving studio, båtplats, kulturmark, många aktiviteter, goda kontakter med näringsliv m.fl.

13 13 Här kommer några exempel på kundvärden som vi tror på: Sveriges bästa golf kombinerat med shopping av golf- och kompletterande produkter Efter hål 18 tar en golfvärd emot och frågar om spelarna är nöjda och ger ett attraktivt erbjudande Golf kombinerat med frukostseminarier/kursaktiviteter Föreläsningar om golf och motion, golf och friskvård Golf i kombination med gym och/eller spa Sveriges bästa golfpaket för grabb- och tjejgäng Facebookgrupper för olika intresseriktningar i kombination med golf, tex golf och foto. Golftävlingar med kända personer Golf och frågesport Golf och hårdrockstävling (finns tydligen redan på ett par banor) Hastighetsgolftävlingar Samarbeten med t ex skidanläggningar (Åre, Skistar, Romme Alpin m.fl. för att öka mervärdet av medlemskap) Samarbeten med golfanläggningar utomlands Gratis att prova på 9-håls golf Kom till Sveriges fågelrikaste golfbana Specialerbjudande för alla som fyller jämnt, 30, 40, 50 osv

14 14 Diagram 10, Utskick av nyhetsbrev 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 57% 9% Till medlemmar Till Företag/sponsorer Till greenfeegästerna Den kategori som är lättast att påverka under säsongen är greenfeegästerna och då måste klubbarna bli bättre att kommunicera ut sina budskap. Tala om för kunderna att banan är fin och att det finns lediga tider. Att skicka nyhetsbrev är det absolut billigaste sättet att nå ut med sitt budskap. Tänk bara på att skicka varierade budskap till olika kategorier av kunder. Det kan vara baseras på ålder, bostadsort, hcp, kön osv. Alla budskap får inte gå till alla mottagare. På detta sätt så får inte samma mottagare mer än 3-4 mail på en säsong. Diagram 11, Antalet besökare på anläggningarnas hemsidor 60,0% 50,0% 51,2% 40,0% 30,0% 20,0% 18,6% 14,0% 10,0% 7,0% 4,7% 7,0% 0,0% Vi ställde en fråga om hur många unika besökare anläggningarna har på sina hemsidor under ett år. Där svarade över 50 % att man inte vet. Detta tycker vi är anmärkningsvärt

15 15 eftersom 88 % av befolkningen över 12 år har tillgång till internet. 69 % av befolkningen över 18 år använder internet dagligen. Diagram 12, Fördelning av över annonspengar 80% 75% 70% 60% 50% 45% 45% 48% 40% Tryckt media 30% 20% 23% 23% 16% 14% Golf.se/Min Golf Google/Facebook 10% 0% 2% 5% 2% 2% En trend i de flesta branscher är att man går från tryckta medier till internetmarknadsföring i allt större utsträckning. Golfanläggningarna har dock inte tagit det steget ännu. Om du har en annons i Svensk Golf eller på golf.se så är det en exponering från er där kunden inte har bett om det (Leverantörens villkor). Många klagar snarare på att det är för mycket med annonser och reklam i Svensk Golf och på golf.se. På Google så går golfare in och söker för att de själva är intresserade av era produkter (Kundernas villkor). En annan fördel med internetmarknadsföring är att man kan mäta och följa exakt vilket resultat investeringen ger..

16 16 Diagram 13, Antalet sökningar på Google per månad En marknadsstrategi idag bör definitivt överväga internetannonsering efter noggrann sökordsoptimering. Enligt Google så får annonsörerna i genomsnitt tillbaka 8 ggr mer än man satsar. Självklart så gäller det att förstå kunderna och skapa erbjudanden och budskap som är lockande. Det senaste inom internet och hur hemsidor ser ut handlar om konverteringsgrad. Om man skapar en annons så måste man se till att ta hand om kunden i nästa steg efter att hon/han har klicka på annonsen. Det blir ingen större effekt om man länkas till startsidan som oftast är uppbyggd och anpassad till liten klick av medlemmarna som sitter i kommittéer och styrelser.

17 17 3. Sammanfattning av rapporten 1. Alla aktiviteter för att utveckla Din golfanläggning måste vara förankrade i anläggningen och dess ledning. Det måste finnas en VISION om vad anläggningen vill vara för sina ägare, medlemmar och andra intressenter på ett antal års sikt! 2. VISIONEN är en målbild att sträva mot men den måste förankras i verkligheten och nuläget! Detta kan endast åstadkommas genom att anläggningens ledning har fakta om anläggningens konkurrensfaktorer i förhållande till andra anläggningar och andra fritidsaktiviteter. Nuläget skall jämföras med anläggningar i närmiljön och anläggningar med de bästa kundvärdena. 3. Kapitel 3. Innehåller intressanta analyser av kundvärden och relevanta fakta som jämför ett 40-tal anläggningar på 13 olika områden. För att få konkreta faktabaserade förbättringsplaner måste man ha fakta om best practice och andra jämförbara anläggningar. Studera dessa analyser och försök positionera Din anläggning. Vilka förbättringsplaner skulle Din anläggning kunna besluta om Ni hade relevanta fakta? Studera dessa exempel på relevanta mätningar och analyser och fundera på hur Din anläggning skulle kunna utvecklas baserat på fakta! 4. De exemplifierade mätningarna visar beläggning, medlemsrundor/gästrundor, intäkter per medlemmar, greenfeegäster och företagskunder, kundvärdesfördelning, nyhetsbrev, besök på hemsidan, annonsering och sökordsbaserade hemsidessökningar. Dessa mätningar och analyser är exempel på fakta från flera golfanläggningar och visar på analyser som man bör göra. 5. Samarbete med kompletterande partners kan vara en väg till fler golfkunder. Genom att göra anläggningen till fokus i verksamheter som kompletterar golfen t ex konferens- och utbildningsverksamhet i klubblokalerna, försäljning av golfresor och samarbete med andra föreningar för att öka lokalutnyttjandet och antalet restauranggäster. Ex kan vara utställningar, inspirationsföreläsningar, mässor, nätverksträffar som BNI och Rotary. Alla företagsevent behöver inte innehålla golfspel. 6. Riktade medlems-, greenfeegäst- och företagsgästbrev och brev till partners med aktuell information kring nyheter, förbättringar av anläggningen och aktuella erbjudanden anpassade till de olika målgrupperna stimulerar efterfrågan på anläggningens tjänster. 7. Internet som plattform för närvaro och reklam ökar dramatiskt. Sponsrad reklam genom Google bl. a har blivit en effektiv motor för internettrafik till utpekade hemsidor. Detta blir en alltmer effektiv marknadsföringskanal. 8. Genom att ha fakta kan man fatta beslut utan alltför mycket subjektivt tyckande. Med nuläget klart kan anläggningens ledning formulera och genomföra planer för att realisera VISIONEN!

18 18 4. Golfsolutions Golfsolutions är företaget som hjälper Sveriges golfanläggningar med IT-lösningar och verksamhetsutveckling. Vi har jobbat med att hjälpa svenska golfanläggningar under 8 år och har fått en gedigen erfarenhet av golfanläggningarnas hela verksamhet. Vår referenslista omfattar mer än 160 anläggningar. Vi kommer under 2012 att fokusera mer på tjänster som ska stödja hur anläggningarna kan utveckla sin verksamhet med fokus att förstå och öka efterfrågan från alla målgrupper genom att mäta och analysera kundvärden, öka beläggningen och öka greenfeeintäkterna. Vi kommer att erbjuda ett koncept som ligger i linje med denna rapport: Skapa VISION och konkreta mål, mäta, analysera och utveckla.

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB

Strategisk Marknadskommunikation för FlexiDrive Sverige AB Strategisk Marknadskommunikation för FleiDrive Sverige AB Institutionen för produktionsekonomi Kandidateamensarbete av Carl Bertilsson HT 2011 Handledare Ola Aleanderson Sammanfattning FleiDrive är ett

Läs mer

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014

FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 FÖRETAGENS UTMANINGAR INOM DIGITAL MARKNADSFÖRING 2014 UNDERSÖKNINGSMETOD Rapporten bygger i huvudsak på en undersökning som är genomförd av TNS Sifo på uppdrag av Eniro. Undersökningen, i form av telefonintervjuer,

Läs mer

Tankar, idéer och tips inför det nya året

Tankar, idéer och tips inför det nya året Tankar, idéer och tips inför det nya året 2012 av Jesper Lindén Jesper Lindén Så här i början av ett nytt år är ofta det bästa läget att sätta sig ner och fundera på vilka förändringar man kan gör för

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Falkenbergs Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Falkenbergs GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till spelrätter? Styrelsen har följt

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring

Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Textilhögskolan i Borås Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode 2010 Företagsstudie av MQ Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring Handledare: David Eriksson Tilda Hjälmeby Sofie

Läs mer

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring!

Respirator-marknadsföring eller Tillväxt-marknadsföring! Om du inte inför de här teknikerna så fort som möjligt kommer du att vara helt rökt om några år, kanske snabbare än så. Dina smartare konkurrenter kommer att krossa dig totalt Respirator-marknadsföring

Läs mer

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B

Bread & Breakfast AB. Affärsplan Grupp 15 B&B Bread & Breakfast AB Affärsplan Grupp 15 Vi ska erbjuda olika former av surdegsbröd och andra konditoriprodukter. Det ska finnas möjlighet att kunna köpa våra produkter i vårt konditori, och vårt bröd

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet

Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Internet en integrerad del av svensk parti- och detaljhandels affärsverksamhet Jonas Arnberg Andreas Hedlund AB Handelns Utredningsinstitut (HUI) Forskningsrapport S103 År 2005 ISSN 1102-8882 ISRN HUI-FR--103--SE

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Handlingsplan 2012-2014

Handlingsplan 2012-2014 Handlingsplan 2012-2014 Till medlemmarna i Wermdö Golf & Country Club. Nästa årsmöte kommer att äga rum tisdagen 3 april 2012. Till den 1 februari 2012 vill vi gärna ha synpunkter på Handlingsplan 2012-2014

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation

Våra brevvanor 2013. Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Våra brevvanor 13 Svenskarnas vanor och attityder till fysisk och elektronisk kommunikation Innehåll Om rapporten 2 Mottagarmakten allt viktigare 3 Sammanfattning 4 5 Mottagarmakt 6 9 1 Vår relation till

Läs mer

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode Textilhögskolan i Borås 2012-06-04 Rapportnr: 2012.11.2 Internethandel Anna Ingvarsson och Emma Wallin En studie om hur en liten

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster.

De som har gott om pengar kan exempelvis tjäna pengar på fastigheter, det är en typ av passiva inkomster. Copyright 2013 Digital Solutions AB - Mikael Eriksson Inga delar av detta material får kopieras i någon form utan speciellt tillstånd från ansvarig utgivare. Detta material är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst

Unga vuxnas val av bank. Robin Holst Unga vuxnas val av bank Robin Holst Examensarbete för tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Raseborg 2012 EXAMENSARBETE Författare: Robin Holst Utbildningsprogram och ort: Företagsekonomi,

Läs mer

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING

MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING MARKNADSPLAN FIRST HOTEL LINKÖPING Grupp C6: Gustav Andersson 920914-2695, Astrid Bergeröd 900720-5124, Linnea Forsvall 910617-0245, Kenny Söderberg 850813-6952, Kristin Wiström 910606-5320, Kevin Österman

Läs mer

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011

MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 MEDLEMSTIDNING SOLLENTUNA GOLFKLUBB EXTRANUMMER OKTOBER 2011 Sollentuna Golfklubbs framtida medlemsformer och finansiering Sollentuna golfklubb är idag en ekonomiskt välmående golfklubb med erkänt god

Läs mer

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER?

SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? 1 SIDA 2: VARFÖR SKA MAN SPARA I AKTIER? >> Ställ öppen fråga: Varför ska man spara i aktier? Aktiemarknaden: Ger företag investeringskapital Genom att emittera (utfärda) aktier ges företag möjligheten

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R...

P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... P R O D U K T E R S O M DU T J Ä N A R P E N G A R P Å D Y G N E T R U N T, Ä V E N N Ä R D U S O V E R... JAG KOMMER HÄR ATT VISA DIG HUR DU TAR FRAM PRODUKTER ELLER TJÄNSTER SOM GENERERAR PENGAR UTAN

Läs mer

4. Internet som informationskälla 16

4. Internet som informationskälla 16 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser 1. Inledning 5 2. Företag som agerar på en global marknad 7 2.1 10 kommuner är hemvist för nästan 40 procent av e-handelsföretagen 2.2 60 procent av företagen

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer