Att mäta, analysera och utveckla

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att mäta, analysera och utveckla"

Transkript

1 1 Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Skriven av Johan Ericsson, Golfsolutions och Björn Klemming, Governance Partners

2 2 Innehåll Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Grunden för all förbättring att mäta och analysera. Exempel på viktiga mät områden och mätvärden Beläggningsanalys Kompletterande enkät Sammanfattning av rapporten Golfsolutions... 18

3 3 1. En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Golfbranschen är inne i en nedåtgående trend där antalet utövare minskar samtidigt som antalet anläggningar inte minskar proportionellt i samma takt. Till detta så ser vi att de golfare som fortfarande är medlemmar i en golfanläggning konsumerar mindre golf vilket spär på konkurrenssituationen. Samtidigt så kan vi se att en del anläggningar har vänt trenden och nu börjar ta marknadsandelar och ökar omsättningen. Självklart gäller det för anläggningarna att se över kostnaderna, men detta går förstås att göra till en viss gräns. Sedan måste man arbeta mer med att utveckla anläggningen för att öka dess kundvärden: 1. Oavsett ålder eller kategori så måste alla gäster hanteras som värderade kunder. Kunder vill bli nöjda. Nöjda spelare återkommer, det är mycket lättare att behålla en god golfkund än att skapa nya golf kunder. Nöjda spelare talar med sina golfvänner och då får anläggningen nya medlemmar, greenfeegäster och företagsgolfare. 2. Spelare blir nöjda om de får ett fint mottagande, god service av alla roller på anläggningen inklusive reception, golfshop, pro och restaurang. Förutsatt att banan också håller god standard och är välskött. 3. Framgångsrika anläggningar får nya medlemmar även när golfen har lågkonjunktur genom mun-mot-mun metoden! 4. Men framgång kommer också genom aktiv marknadsföring och rekrytering mot nya målgrupper förutsatt att den golfupplevelse som anläggningen erbjuder vid första besöket är ovanligt bra! 5. I slutänden skapar anläggningar som har full kontroll över faktorerna 1 4 ett bra ekonomiskt bruttoresultat. Om den löpande förbättringsstrategin sker långsiktigt med tydliga mål och god uppföljning och analys av mätningar mot dessa mål kommer anläggningens bruttomarginal att öka över åren och kunna försvaras även i lågkonjunktur! 6. Värdet av en hållbar golfanläggning ökar starkt framöver. Investeringar i reducerad miljöpåverkan baserad på miljöcertifiering är också ett växande kundvärde i takt med att golfarnas engagemang i hållbarhet ökar! 7. För att få ett uthålligt ökande ekonomiskt nettoresultat måste anläggningen även sjösätta ett långsiktigt utvecklingsarbete runt anläggningens driftskostnader. Vad intäktssidan handlar om är hur anläggningen utvecklar sina kundvärden! Vilka kundvärden är viktigast? 1. Banans läge I förhållande till marknaden är ett viktigt kundvärde som är svårt att påverka för en befintlig anläggning men självklart att beakta vid projektering av en ny bana. Närhet mellan bostad och bana är ett starkt lojalitetsskapande kundvärde! Vad göra om banan ligger en timme från marknaden? Det gäller att fokusera på en bra total golfupplevelse genom kompletterande kundvärden som t ex bra bankvalitet, restaurang, pro, shop, boende, service mm. Genom aktiv bearbetning av andra kundvärden kan många kompenserande erbjudanden utvecklas och marknadsföras.

4 4 2. Ett kundvärde skulle vi kunna kalla för en effektiv golfrunda smidig bokning, inga köer på banan, snabb fika etc. Det skapas genom en differentierad prissättning av greenfee, god kännedom om medlemmen/greenfeegästen/företagsgästen så att det bästa erbjudandet kan ges i bokningsögonblicket. 3. Trivsel är också ett viktigt kundvärde känslan av att var igenkänd och välkommen av personalen som medlem, återkommande greenfeegäst eller företagsgäst. 4. Tät kommunikation av attraktiva målgrupps- och personanpassade erbjudanden till medlemmar och gäster är också ett starkt kort där mottagarna har grupperats utifrån tidstillgänglighet, hcp, ålder, hemmaklubb, bostadsort osv. En viktig aspekt som många glömmer är att anläggningens personal också visar sig på banan, inte bara i receptionen där flera står i kö och är stressade för att hinna med sin starttid. 5. En aktiv juniorverksamhet är också ett starkt kundvärde både för att rekrytera ungdomar och för att rekrytera deras föräldrar. 2. Grunden för all förbättring att mäta och analysera. Exempel på viktiga mät områden och mätvärden 3.1 Beläggningsanalys Alla diagram i beläggningsstatistiken baseras på 27 olika 18-hålsbanor. Omsättningen för anläggningarna som driver dessa banor ligger mellan ca 5 miljoner 25 miljoner. 15 stycken av dessa banor ligger relativt bra till i förhållande till storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. 7 av dessa banor ligger relativt bra till i förhållande till medelstora svenska orter på mellan invånare. De resterande 5 banorna ligger på landsbygden med mindre upptagningsområde än invånare. Vissa banor har ett starttidsschema i GIT mellan kl.08:00 16:00 medan andra ligger mellan 06:00 20:00. Vi har tagit hänsyn till detta och gjort en viktning som gör att vi kan jämföra på ett tillräckligt tillförlitligt sätt. Ungefär hälften av banorna kör 10-minuters intervall och hälften kör 8,5-minuters intervall. Endast ett fåtal kör 7,5 min och 9 min. Vi har också endast valt tidsperioden maj - september för att få en realistisk jämförelse med tanke på vårens ankomst och mörkrets intågande på hösten.

5 5 Diagram 1, Genomsnittlig beläggning under 2011, 56 % 23% 44% 12% Medlemmar Gäster Oidentifierade Startförbud/Tävling Obokat 4% 17%. Banan med högst beläggning låg på 72 % samt den med lägst låg på 34 %. En förklaring till den relativt höga beläggningen är att anläggningen kör 10 minuters intervall på helger fram till endast 16:00. Anläggningen ligger väldigt bra till geografiskt och har ganska stort antal fullvärdiga medlemmar i förhållande till antal fullängdshål. Vi kommer senare i rapporten visa specifika siffror på de 5 banor som ligger högst på antalet medlemsrundor samt de 5 som ligger högst på antalet gäst rundor (företagspelrätter inkl.) Självklart är det inte realistiskt att ha 100 % beläggning alla tider mellan låt säga 8:00 17:00, maj till september. Detta beror på att tider som är mindre populära är väldigt svårt att fylla med hela 4-bollar. Enligt vår analys så ligger andelen tomma bollar på mellan %. Vilket ändå ger en antydan om att det finns stora möjligheter att öka beläggningen, kanske upp mot 20 procentenheter enligt våra bedömningar. Inte minst så ser vi det när vi presenterar de 5 banorna som ligger i topp när det gäller antal medlemsrundor respektive gäst rundor, se diagram 4 och 5.

6 6 Diagram 2, Genomsnittlig beläggning fördelat per månad och kategori. 100% 90% 80% 70% 60% Startförbud 50% 15% 19% 20% Oidentifierat 40% 30% 20% 14% 3% 9% 4% 3% 4% 12% 14% 14% 18% 4% 11% Gäster Medlemmar 10% 21% 26% 26% 24% 16% 0% Maj Jun Jul Aug Sep Här kan vi se fördelningen på månaderna maj-sept. (i startförbud ingår alltså tävlingar). Maj är sämst med 37 % och augusti bäst med 62 % i snitt. Många banor i Stockholmsområdet påstår att det är svårt att få beläggning under semestertider i juli och augusti men med god marknadsföring och kundförståelse så finns det stora möjligheter att locka till sig greenfeegäster under dessa tider. Vi har flera exempel på detta bland våra kunder. När det gäller April och Oktober så handlar det mycket om hur vädret är eller har varit. Vi tror dock att det finns stora möjligheter att locka greenfeespelare med anpassade erbjudanden även här för det finns ju oftast en mycket god tillgänglighet. Tex om man har bra skick på banan i Oktober så sprid detta budskap. När det ser ut att bli fint väder på helgen så påminn golfspelarna om detta.

7 7 Diagram 3, Genomsnittlig beläggning per timme och veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Här kan man se en tydlig skillnad mellan vardag och helg. I detta diagram har vi inte med vanliga startförbud utan bara antalet fysiskt bokade starttider. Den ger ändå en väldigt tydlig fördelning per timme och veckodag som man kan använda sig av för att jämföra den egna banans beläggning. Y-axeln beskriver totalt antalet bokade tider per timme under maj-sept. i genomsnitt för alla 27 banorna. Maxvärdet vid full beläggning är ca st. beroende på om banan har 8,5 eller 10 min intervall, vilka har varit de vanligaste intervallen. Vi ser också att det är en liten nedgång just vid lunchtid vilket förklaras av att golfarna vill antingen käka lunch innan eller efter rundan. Många anläggningar har banarbete på måndagar med startförbud vilket för oss är svårt att förstå. Vårt förslag är istället att sprida banarbetet till tider där det blir naturliga luckor i beläggningen. Det är kundernas efterfrågan som ska styra bantillgängligheten.

8 8 Diagram 4, Topp 5 medlemsrundor Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Medlemmar Gäster Oidentifierade Startförbud tävling Övriga startförbud Här ser vi att det går att ligga på över medlems rundor samtidigt som man har mer än gäst rundor (i antalet gäst rundor ingår även företagsspelrätter). Det viktigaste här är att få medlemmarna att spela fler rundor och helst på tider som inte är så populära för greenfeegäster. Nöjda medlemmar berättar också för andra som inte är medlemmar att de är nöjda. Var generös till medlemmar som hjälper anläggningen att få fler kunder oavsett kategori.

9 9 Diagram 5, Topp 5 gäst rundor Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Medlemmar Gäster Oidentifierade Startförbud tävling Övriga startförbud Det finns ett antal faktorer som påverkar möjligheten att få många greenfeegäster. Banans layout, kvalitet, pris, läge, service, marknadsföring, gäst vänlighet mm. Det mest intressanta i för banorna i ovanstående diagram är att ingen har ett läge som på något sätt är perfekt. Det är också slående att två av banorna ligger ganska högt även på antalet medlemsrundor vilket tar död på myten att klubbar med många medlemsrundor får svårt att kombinera detta med många greenfeegäster pga av sämre tillgänglighet. Vi är helt övertygade att om att alla anläggningar som har en välskött bana och en riktigt bra service kan ha mer än 7000 greenfeegäster maj september. Självklart spelar priset in men inte så mycket som man tror. Diagram 6, Jämförelse mellan 2010 och % 70% 60% 74% 56% 50% 40% 30% 20% 10% 26% 44% Medlemmar Gäster 0% Ökning Minskning

10 10 Detta visar att 74 % av banorna har en ökning av antalet medlems rundor och 56 % av banorna en ökning av antalet gäst rundor. 33 % har ökat på både medlems rundor och gäst rundor från En förklaring till denna ökning är att anläggningarna hade ett bättre skick under våren 2010 jmf med 2011 och för framförallt östra Sverige så var vädret ganska bra för golfspel överlag Kompletterande enkät. I samband med undersökningen av beläggning av ett antal anläggningar har en kompletterande enkät skickats ut till våra kunder. Vi har fått in 44 st svar och här kommer en presentation av resultatet. 8 st av de 27 anläggningar som finns med i beläggningsstatistiken har också svarat på enkäten. Diagram 7. Hur har intäkterna förändrats från % 52% 52% 50% 45% 40% 30% 20% 36% 34% 27% 30% 20% 32% 16% 27% 27% Ökat Lika Minskat 10% 0% Greenfee Företag/Sponsring Medlemsintäkter Medlemsantalet Diagrammet visar förändringen mellan 2010 och 2011 för greenfee-, företags- och medlemsintäkter. Det som är intressant här är att man kan se att man höjer medlemsavgifterna för att kompensera medlemstapp medan prisnivån på greenfee snarare har sänkts/differentierats för att öka volymen. Vi tycker att en viss differentiering av greenfee kan vara bra men det är ännu bättre att jobba med erbjudanden till specifika grupper. De som inte är priskänsliga ska ju betala fullt pris.

11 11 Diagram 8. Andel av greenfeegästerna som återkommit från enligt anläggningarnas bedömning 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28% 19% 14% 14% 9% 7% 7% 2% 2% 0% 0-10 % % % % % % 61-70% % % % Svaret på frågan, enligt våra analyser, är att ca % av geenfeegästerna återkommer från ett år till ett annat. Denna siffra tycker vi är väldigt intressant för det finns stora möjligheter att locka fler att spela oftare som gäst. Intressant att 56 % av de som svarat tror att deras greenfeegäster till 50 % eller oftare återkommer. Återigen så är det viktigt att ta reda på fakta för att ta bra beslut. I och med att så få enligt vår statistik återkommer så borde anläggningarna arbeta med att locka tillbaka spelarna år två med rabatterade erbjudanden och ändå öka intäkterna genom detta.

12 12 Diagram 9. Viktiga kundvärden, konkurrensfaktorer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 57% 20% 8, hög , medel 3 2 1, låg 0, Ingen Enkäten frågar efter viktiga konkurrensfaktorer för anläggningarna. Svaren visar vad som profilerar anläggningarna och ger dem konkurrenskraft. Har man svarat en 8 alltså mörkblått så tycker anläggningen att man är väldigt konkurrenskraftig inom området. Motsatsen är tex kategorin Eget boende som 57 % har svarat att man inte har alls. 20 % har svarat an man inte har Golfpaket. Anmärkningsvärt är att de flesta golfanläggningar ligger mycket lika i sina svar. Vår erfarenhet är att några kundvärden som är särskilt viktiga: Ett bra läge, man vill inte åka för långt, man vill inte ta för långa omvägar. Men läget är inte enkelt att göra något åt. Greenernas kvalitet väldigt viktig. Men dagens banutveckling och ombyggnationer har gjort att många banor kan erbjuda en hög kvalitet så man är inte längre direkt unik med detta. Känslan är att väldigt många banor/anläggningar är väldigt lika. Några anläggningar som är ekonomiskt framgångsrika erbjuder boende med bra kvalitet. Men många anläggningar erbjuder inte något boende alls, inte ens golfpaket. I diagram nr 13 presenterar vi vanliga sökord på Google. Där får vi då bekräftat att många söker efter golfpaket och golfweekends. Dvs ett attraktivt boende i kombination med golfspel är ett mycket stort kundvärde. Intressant är också att många anläggningar anser sig erbjuda en mycket hög tillgänglighet. På frågan om man har någon ytterligare konkurrensfaktor så framkommer ingenting nytt. Några idéer som nämns: Modern sving studio, båtplats, kulturmark, många aktiviteter, goda kontakter med näringsliv m.fl.

13 13 Här kommer några exempel på kundvärden som vi tror på: Sveriges bästa golf kombinerat med shopping av golf- och kompletterande produkter Efter hål 18 tar en golfvärd emot och frågar om spelarna är nöjda och ger ett attraktivt erbjudande Golf kombinerat med frukostseminarier/kursaktiviteter Föreläsningar om golf och motion, golf och friskvård Golf i kombination med gym och/eller spa Sveriges bästa golfpaket för grabb- och tjejgäng Facebookgrupper för olika intresseriktningar i kombination med golf, tex golf och foto. Golftävlingar med kända personer Golf och frågesport Golf och hårdrockstävling (finns tydligen redan på ett par banor) Hastighetsgolftävlingar Samarbeten med t ex skidanläggningar (Åre, Skistar, Romme Alpin m.fl. för att öka mervärdet av medlemskap) Samarbeten med golfanläggningar utomlands Gratis att prova på 9-håls golf Kom till Sveriges fågelrikaste golfbana Specialerbjudande för alla som fyller jämnt, 30, 40, 50 osv

14 14 Diagram 10, Utskick av nyhetsbrev 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 57% 9% Till medlemmar Till Företag/sponsorer Till greenfeegästerna Den kategori som är lättast att påverka under säsongen är greenfeegästerna och då måste klubbarna bli bättre att kommunicera ut sina budskap. Tala om för kunderna att banan är fin och att det finns lediga tider. Att skicka nyhetsbrev är det absolut billigaste sättet att nå ut med sitt budskap. Tänk bara på att skicka varierade budskap till olika kategorier av kunder. Det kan vara baseras på ålder, bostadsort, hcp, kön osv. Alla budskap får inte gå till alla mottagare. På detta sätt så får inte samma mottagare mer än 3-4 mail på en säsong. Diagram 11, Antalet besökare på anläggningarnas hemsidor 60,0% 50,0% 51,2% 40,0% 30,0% 20,0% 18,6% 14,0% 10,0% 7,0% 4,7% 7,0% 0,0% Vi ställde en fråga om hur många unika besökare anläggningarna har på sina hemsidor under ett år. Där svarade över 50 % att man inte vet. Detta tycker vi är anmärkningsvärt

15 15 eftersom 88 % av befolkningen över 12 år har tillgång till internet. 69 % av befolkningen över 18 år använder internet dagligen. Diagram 12, Fördelning av över annonspengar 80% 75% 70% 60% 50% 45% 45% 48% 40% Tryckt media 30% 20% 23% 23% 16% 14% Golf.se/Min Golf Google/Facebook 10% 0% 2% 5% 2% 2% En trend i de flesta branscher är att man går från tryckta medier till internetmarknadsföring i allt större utsträckning. Golfanläggningarna har dock inte tagit det steget ännu. Om du har en annons i Svensk Golf eller på golf.se så är det en exponering från er där kunden inte har bett om det (Leverantörens villkor). Många klagar snarare på att det är för mycket med annonser och reklam i Svensk Golf och på golf.se. På Google så går golfare in och söker för att de själva är intresserade av era produkter (Kundernas villkor). En annan fördel med internetmarknadsföring är att man kan mäta och följa exakt vilket resultat investeringen ger..

16 16 Diagram 13, Antalet sökningar på Google per månad En marknadsstrategi idag bör definitivt överväga internetannonsering efter noggrann sökordsoptimering. Enligt Google så får annonsörerna i genomsnitt tillbaka 8 ggr mer än man satsar. Självklart så gäller det att förstå kunderna och skapa erbjudanden och budskap som är lockande. Det senaste inom internet och hur hemsidor ser ut handlar om konverteringsgrad. Om man skapar en annons så måste man se till att ta hand om kunden i nästa steg efter att hon/han har klicka på annonsen. Det blir ingen större effekt om man länkas till startsidan som oftast är uppbyggd och anpassad till liten klick av medlemmarna som sitter i kommittéer och styrelser.

17 17 3. Sammanfattning av rapporten 1. Alla aktiviteter för att utveckla Din golfanläggning måste vara förankrade i anläggningen och dess ledning. Det måste finnas en VISION om vad anläggningen vill vara för sina ägare, medlemmar och andra intressenter på ett antal års sikt! 2. VISIONEN är en målbild att sträva mot men den måste förankras i verkligheten och nuläget! Detta kan endast åstadkommas genom att anläggningens ledning har fakta om anläggningens konkurrensfaktorer i förhållande till andra anläggningar och andra fritidsaktiviteter. Nuläget skall jämföras med anläggningar i närmiljön och anläggningar med de bästa kundvärdena. 3. Kapitel 3. Innehåller intressanta analyser av kundvärden och relevanta fakta som jämför ett 40-tal anläggningar på 13 olika områden. För att få konkreta faktabaserade förbättringsplaner måste man ha fakta om best practice och andra jämförbara anläggningar. Studera dessa analyser och försök positionera Din anläggning. Vilka förbättringsplaner skulle Din anläggning kunna besluta om Ni hade relevanta fakta? Studera dessa exempel på relevanta mätningar och analyser och fundera på hur Din anläggning skulle kunna utvecklas baserat på fakta! 4. De exemplifierade mätningarna visar beläggning, medlemsrundor/gästrundor, intäkter per medlemmar, greenfeegäster och företagskunder, kundvärdesfördelning, nyhetsbrev, besök på hemsidan, annonsering och sökordsbaserade hemsidessökningar. Dessa mätningar och analyser är exempel på fakta från flera golfanläggningar och visar på analyser som man bör göra. 5. Samarbete med kompletterande partners kan vara en väg till fler golfkunder. Genom att göra anläggningen till fokus i verksamheter som kompletterar golfen t ex konferens- och utbildningsverksamhet i klubblokalerna, försäljning av golfresor och samarbete med andra föreningar för att öka lokalutnyttjandet och antalet restauranggäster. Ex kan vara utställningar, inspirationsföreläsningar, mässor, nätverksträffar som BNI och Rotary. Alla företagsevent behöver inte innehålla golfspel. 6. Riktade medlems-, greenfeegäst- och företagsgästbrev och brev till partners med aktuell information kring nyheter, förbättringar av anläggningen och aktuella erbjudanden anpassade till de olika målgrupperna stimulerar efterfrågan på anläggningens tjänster. 7. Internet som plattform för närvaro och reklam ökar dramatiskt. Sponsrad reklam genom Google bl. a har blivit en effektiv motor för internettrafik till utpekade hemsidor. Detta blir en alltmer effektiv marknadsföringskanal. 8. Genom att ha fakta kan man fatta beslut utan alltför mycket subjektivt tyckande. Med nuläget klart kan anläggningens ledning formulera och genomföra planer för att realisera VISIONEN!

18 18 4. Golfsolutions Golfsolutions är företaget som hjälper Sveriges golfanläggningar med IT-lösningar och verksamhetsutveckling. Vi har jobbat med att hjälpa svenska golfanläggningar under 8 år och har fått en gedigen erfarenhet av golfanläggningarnas hela verksamhet. Vår referenslista omfattar mer än 160 anläggningar. Vi kommer under 2012 att fokusera mer på tjänster som ska stödja hur anläggningarna kan utveckla sin verksamhet med fokus att förstå och öka efterfrågan från alla målgrupper genom att mäta och analysera kundvärden, öka beläggningen och öka greenfeeintäkterna. Vi kommer att erbjuda ett koncept som ligger i linje med denna rapport: Skapa VISION och konkreta mål, mäta, analysera och utveckla.

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN!

HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! HÖSTMÖTE 2014 VÄLKOMMEN! Gräppås 2011-2014 Gräppås Golfklubb Vi vill vara den vänliga klubben för alla som vill spela golf och trivas i en avslappnad naturskön miljö Idé - inriktning - kännetecken Verksamhetsidé

Läs mer

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK

VISION OCH MÅL 2014-2017. Söderköpings GK VISION OCH MÅL 2014-2017 Söderköpings GK SÖDERKÖPINGS GOLFKLUBB (SgGK) SYFTE MED DOKUMENTET Dokumentet beskriver VAD klubben ska genomföra på både lång och kort sikt. erna ska spegla vision och mål. Dokumentet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(8) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 1 VERKSAMHETSPLAN MED RIKTLINJER FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Höstmötet HaningeStrand

Höstmötet HaningeStrand Höstmötet 2015 1 En golfsäsong Ett år Årsplan Varför? 2 Nyår En golfsäsong Ett år Årsplan Höstmöte Stämma Upptaktskonferens Kommittéer Höstmöte Kommittéer Konferens Plan nästa år Budget nästa år Avgifter

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017

Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 Upsala golfklubb styrelsens verksamhetsplan 2017 VISION: UPPLANDS BÄSTA SPORTKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER!

TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Nyhetsbrev #5 2015 Sida 1 av 6 TACK FÖR EN FIN SÄSONG PÅ FRÖSÅKER! Vi vill med årets sista nyhetsbrev passa på att tacka för en mycket innehållsrik och bra säsong. Nu satsar vi på att förbereda 2016 års

Läs mer

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018

Upsala Golfklubb Styrelsens verksamhetsplan 2018 Styrelsens verksamhetsplan 2018 VISION: UPPLANDS BÄSTA GOLFKLUBB VERKSAMHETSIDÉ erbjuder golfare en välskött anläggning i toppklass som tillfredsställer: De som vill spela golf i alla former De som söker

Läs mer

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb

Nyhetsbrev Årjängs Golfklubb 2016 11 20 Nyhetsbrev Nu närmar sig året sitt slut och det är hög tid att sammanfatta verksamhetsåret. Vill man så kan man fortsätta att spela golf i vår otroligt fina golfhall. Perfekt nu när det blir

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 aug 2011 mellan kl 09.00-12.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2017-2021 Landskrona Golfklubb VÅR VISION Golf tillgänglig för alla, livskvalité och hälsa i en stimulerande miljö SÅ HÄR VILL VI UPPFATTAS Välkomnande, Engagerande och Utvecklande KLUBBENS

Läs mer

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2

Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, Standardrapport Del 2 Medlemsundersökning Hagge GK 8 28 Oktober, 2011 Standardrapport Del 2 1 Kön Kvinna 29,8% 134 Man 70,2% 315 Svarande 449 Inget svar 0 2 Ålder Yngre än 21 år 3,1% 14 21-30 år 5,6% 25 31-40 år 11,1% 50 41-50

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Vision för Loftahammars Golfklubb 2020

Vision för Loftahammars Golfklubb 2020 Inledning och bakgrund Styrelsen för Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB har tillsammans med personalen arbetat fram ett förslag till långsiktig vision och mål för ekonomin, medlemmar, informationsverksamheten

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

2016 Verksamhetsplan. Höstårsmöte 2015-11-23 Falköpings GK

2016 Verksamhetsplan. Höstårsmöte 2015-11-23 Falköpings GK 2016 Verksamhetsplan Höstårsmöte 2015-11-23 Falköpings GK Om 2016 Vi räknar inte med att medlemsantalet kommer att öka under 2016. Vår bedömning är att vi bör höja årsavgiften något inför nästa år. Även

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte

Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte Sundsvalls Golfklubbs Höstmöte 2017 12 04 Prisutdelning Innan höstmötet öppnades, inleddes kvällen med prisutdelning till vinnare och stipendiater av: KM Argentinapokalen Kay von Schultz Sundsvalls Golfklubbs

Läs mer

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an

Nyhetsbrev #2. Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Nyhetsbrev #2 2016 Ny kanslist Välkommen! Golfens dag 7:e maj Dam- medlemsträning Banan i toppskick Nya bunkrar 10:an + 1:an Sida 1 av 4 I höstas på höstmötet presenterade vi en verksamhetsplan för 2016.

Läs mer

Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april

Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april Årsmöte 2016 Tisdagen den 12 april 1 En historisk tillbakablick - kompletteras 2 50-årsjubileum 1966-2016 Mål Att under hela 2016 få en röd tråd att vi fyller 50 år Avslutas med spel- och festvecka 24

Läs mer

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro :

Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Herrljunga GK LÅNGTIDSPLAN MED STRATEGISKA MÅL FÖR HERRLJUNGA GOLFKLUBB 2016-2020 Postadress : Telefon : Telefax : Reg.nr : Bankgiro : Postgiro : Trollabo, Hudene 0513-23910 0513-23913 864000-8333 716-3652

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK

Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK Affärs- och verksamhetsplan Sjögärde GK 2017-11-29 Varför finns Sjögärde GK: Vi tillhör riksidrottsrörelsen som finns till för att utveckla idrotten, samt skapa glädje och gemenskap. Högsta prioritet har

Läs mer

Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta

Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta Ordförande Tuffa tider för merparten av Sveriges golfklubbar! Ofta talas det om att golfbranschen är i kris, men detta är en viss överdrift. Sanningen är dock, att golfbranschen krymper. Som flest var

Läs mer

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B

Golfsäsongen 2012 G O L F K LU B B Golfsäsongen 2012 HUDIKSVALLS G O L F K LU B B Välkommen till säsongen 2012 Vintern är äntligen över och golfsäsongen drar igång. Årets program är fullt av aktiviteter som vi hoppas skall vara roliga och

Läs mer

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup

Betalning av utomhusträning, juniorläger och Skandia Cup Juniorblogg 2015 Vinterträning juniorer 2015-12-15 Nu är det hög tid att börja tänka på nästa golfsäsong. För att komma väl förberedda till den är det dags att börja träningen inomhus med oss. I år vill

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar:

Partille Golfklubb presenterar: Partille Golfklubb presenterar: Göteborgs närmaste golfbana T io minuter från centrala Göteborg ligger Partille Golfklubb en omväxlande skogsbana med mycket vacker layout. Banan invigdes 1988 och 2008

Läs mer

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten.

Underlag som använts är årsredovisningar för åren 2003 till 2013 för att få fram nyckeltal för verksamheten. Ransbergs Herrgård Inledning Ivero Business Development har haft uppdraget från Nykterhetsrörelens Scoutförbund att göra en genomlysning av Ransbergs Herrgård, som drivs i form av en stiftelse. Underlag

Läs mer

Resultat. Forsgården GK. - Gästenkät. - juli - augusti 2005

Resultat. Forsgården GK. - Gästenkät. - juli - augusti 2005 Resultat Forsgården GK - Gästenkät - juli - augusti 2005 Innehållsförteckning Bakgrundsinformation Information om undersökningen 3 Bostadsort 4 Betygsfrågor Andel 4:or och 5:or 5 Andel 4:or och 5:or (jämförelse

Läs mer

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016

Sammanfattande rapport. Skellefteå Golfklubb September 2016 Sammanfattande rapport Skellefteå Golfklubb September 2016 Information om undersökningen Antal svar 238 Svarsfrekvens 34% Insamlingsperioden September 2016 Ambassadörspoäng 59 Utveckling - Jämförelse 49

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2015

Skanskas bostadsrapport 2015 Skanskas bostadsrapport 2015 Metodik Så genomfördes rapporten Skanskas bostadsrapport 2015 bygger på en omfattande analys av en rad olika faktaunderlag. Statistik från Hittabrf.se och Mäklarstatistik har

Läs mer

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset

Verksamhetsseminarierna 2016. Ledningspasset Verksamhetsseminarierna 2016 Ledningspasset Ledningspasset - programmet Tid Programpunkt Föredragshållare 10:15 Nya klubbrådgivningen Bo Bengtsson GAF: arbetsmiljö & nyckeltal Stig Persson Två grupper

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner,

Juniorbladet 1/2016 2016-04-04. Loftahammars Golfklubb www.loftahammarsgk.se. Hej golfvänner, Juniorbladet 1/2016 Hej golfvänner, Nu gäller det att Du börjar planera golfsäsongen 2016 för att få ut så mycket så möjligt av denna fantastiska sport! I det här Juniorbladet har vi listat alla aktiviteter

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016

Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Verksamhetsplan för Jönåkers GK 2016 Övergripande mål Jönåkers golfklubb skall karaktäriseras av familjekänsla med personlig och bra service och vi skall ha en kvalitetsbana med ambitioner för ett långt

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

Ledningspasset. Dokumentation 2012

Ledningspasset. Dokumentation 2012 Ledningspasset Bo Bengtsson Jan Ekblom Stig Alfbecker Eva Bergström Mikael Åbom / Anders Dalered John Lindberg / Per Svensson Håkan Stålbro / Ingemar Nyman Dokumentation 2012 NÅGRA IAKTTAGELSER FRÅN DET

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

Sponsorarbetet i klubben

Sponsorarbetet i klubben Sponsorarbetet i klubben Offensiv orientering Vägval till glädje och framgång sponsorarbete i klubben. v2.indd1 1 2009-02-05 14:16:24 Sponsorarbetet i klubben Det är nog de flesta klubbars mål att hitta

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Hur attraktiva är dagens golfklubbar? Stig Alfbecker

Hur attraktiva är dagens golfklubbar? Stig Alfbecker VERKSAMHETSEMINARIUM 4 LEDNING - STYRELSE Hur attraktiva är dagens golfklubbar? Stig Alfbecker stig.alfbecker@agolf.se AGENDA Hur attraktiva är Sveriges golfanläggningar? Nyckeltal som man bör ha koll

Läs mer

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad.

VÄSTERLED 18 HÅL ÖSTERLED 18 HÅL HAGBY 9 HÅL. Österled är vår klubbbana som är lite mer lättspelad. Österåkers Golf 06 En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet. Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Vardag eller Hagby ) Bli medlem i Österåkers Golfklubb 06 Som medlem

Läs mer

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014

TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 TÄVLINGSKONFERENS 15/11 2014 PRESENTATION, PROGRAM OCHINLEDNING PRESENTATION Pierre Oksanen, Tävlingskommittén Hasse Pettersson, Juniorkommittén PROGRAM 09.00 Inledning 09.15 Återblick från säsongen/statistik

Läs mer

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Business & Pleasure LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Landskrona Golfklubb Business & Pleasure Landskrona Golfklubb Er samarbetspartner Vid Öresundskusten, med fascinerande utsikt över sundet och Ven,

Läs mer

Verksamhetsplan för Hökensås Golfklubb 2017

Verksamhetsplan för Hökensås Golfklubb 2017 Verksamhetsplan för Hökensås Golfklubb 2017 Övergripande verksamhetsidé Hökensås Golfklubb skall bedriva sin verksamhet utifrån golfsportens grundläggande idéer och värderingar där känslan för klubben

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R

H Ö S T M Ö T E 2 9 N OV E M B E R HÖSTMÖTE 29 NOVEMBER 2016 Sida 2 FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av Föredragningslista. 4. Val av ordförande

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera

Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. A. Lägg grunden: Prioritera Strukturera - Fokusera Bra konvertering Grunden till en lönsam affär för alla parter. Bra konverteringsgrad är det superlim som binder ihop alla parter i en lönsam affär. Annonsörer som kan räkna hem sina kampanjer, återförsäljare

Läs mer

hittaut.nu Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik!

hittaut.nu Hudiksvalls största och roligaste friskvårdsprojekt Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik! Nu drar vi igång hittaut.nu i Hudiksvall start aug-14! Exponera ditt företag och gör en insats för ett friskare Hudik! Vilket är Glada Hudiks friskaste företag? Anta utmaningen! hittaut.nu Hudiksvalls

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

"Content is king" - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag

Content is king - Vacker Webbdesign & Effektiv Sökmotorsoptimering för företag "Content is king" Skapad den jul 20, Publicerad av Anders Sällstedt Kategori Webbutveckling Jag funderade ett tag på vad jag skulle kalla detta blogginlägg. Problemet som sådant är att många undrar varför

Läs mer

tider. tider Spelrätt på banan enligt hcp-regler för kategori år

tider. tider Spelrätt på banan enligt hcp-regler för kategori år Bilaga 1 Medlemskategorier och avgifter 2016 Medlemskategori Fullvärdig - med spelbevis - utan spelbevis 2000 2000 Medlemskapsavgift Spelavgift 4995 5995 Totalt 6995 7995 Kortfattad beskrivning Fritt spel

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 5 maj 2013 mellan kl 13.00-16.00 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Svante Gustafsson, ordförande Eva Thörngren

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

Barsebäck Golf Academys kursprogram våren 2017

Barsebäck Golf Academys kursprogram våren 2017 Barsebäck Golf Academys kursprogram våren 2017 Kurser för Nybörjare! På Barsebäck Golf Academy har vi självklart kurser för alla. Oavsett om du är nybörjare eller golfare men utan godkänt hcp är det här

Läs mer

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap

Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer. Skåneserien och Foursome handicap Bestämmelser för Skånes Golfförbunds Seriespel för Damer Skåneserien och Foursome handicap INNEHÅLL 1. Generellt 2. Representation 2.1 Kontaktperson 2.2 Ålderskategorier, ålder och handicap 2.3 Lagen 2.4

Läs mer

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun

Projektet Varumärket Grästorp. Grästorps kommun Projektet Varumärket Grästorp Målet är att öka profileringen av Grästorp. Det första steget är att ta fram Grästorps varumärke. Den första etappen efter projektstart är en nulägesanalys Den andra etappen

Läs mer

Hotell med golfpaket i Sverige!

Hotell med golfpaket i Sverige! - Nu flest medverkande hotell med golfpaket i Sverige! - Topplistning på sökmotorer 1 2 3 Hotell med golfpaket i Sverige! Medverka med ditt hotell på tre hotellguider! från Pris 2.400kr! 12 månader! Marknadsför

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 6 Affärsnytta 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Vad är affärsnytta i GIT? 2. Turistbokningar i GIT 3. Skandinavisk Bokning 4. Webbetalning 5. Företagsbokning i Min Golf 6. SMS-tjänster

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

Kursprogram Golfträning 2014

Kursprogram Golfträning 2014 Kursprogram Golfträning 2014 Välkommen till årets kursprogram på Åda Golf & Country Club. Jag hoppas programmet kommer att inspirera dig till att börja träna golf och att du tar chansen att tillsammans

Läs mer

Sammanställning av enkäterna

Sammanställning av enkäterna Sammanställning av enkäterna Under senhösten gjordes två enkäter som besvarades av medlemmar respektive gäster. Ovanligt många svar från gäster och framförallt medlemmar har gett mycket värdefull input.

Läs mer

Utvecklingsförslag Upplands GDF

Utvecklingsförslag Upplands GDF Utvecklingsförslag Upplands GDF agenda Golfen är del av Upplevelseindustrin, men arbetar med stora utmaningar Öregrunds Golfklubb Stärker sin konkurrenskraft både mot medlemmar och gäster Utvecklingsförslag

Läs mer

Klubbkommttén 2017. Klubbkommittén strategi för att nå det långsiktiga målet 2017

Klubbkommttén 2017. Klubbkommittén strategi för att nå det långsiktiga målet 2017 Klubbkommttén 2017 Klubbkommittén strategi för att nå det långsiktiga målet 2017 Hög och jämn servicekvalitet Medlemsanpassad information Gästvård och gästvårdsbearbetning Varumärkesutveckling Aktiv marknadsföring

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Samarbetspartners 2013

Samarbetspartners 2013 Samarbetspartners 2013 Gagnefs golfbana har allt sedan invigningen kontinuerligt förändrats för att bättre försöka möta medlemmars och gästers behov och önskemål. Vår framtid bygger på att gäster kommer

Läs mer

Tips för en lyckad Golfens dag

Tips för en lyckad Golfens dag Tips för en lyckad Golfens dag Arbetet med Golfens dag är i full gång både nationellt och ute hos de drygt 250 klubbar som anmält sig. Nu är det dags att börja detaljplanera enligt de tre faserna vi identifierat

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

Madeira. + Porto Santo. koppsnurrs

Madeira. + Porto Santo. koppsnurrs Alla bilder tagna av oss samma dag som vi spelade banorna. Prenumerera gratis på www.koppsnurr.com där hittar du ytterligare bilder samt klickbara länkar till banor etc. Madeira koppsnurrs + Porto Santo

Läs mer