Att mäta, analysera och utveckla

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att mäta, analysera och utveckla"

Transkript

1 1 Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Skriven av Johan Ericsson, Golfsolutions och Björn Klemming, Governance Partners

2 2 Innehåll Att mäta, analysera och utveckla En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Grunden för all förbättring att mäta och analysera. Exempel på viktiga mät områden och mätvärden Beläggningsanalys Kompletterande enkät Sammanfattning av rapporten Golfsolutions... 18

3 3 1. En rapport om utvecklingsmöjligheter för golfanläggningar Golfbranschen är inne i en nedåtgående trend där antalet utövare minskar samtidigt som antalet anläggningar inte minskar proportionellt i samma takt. Till detta så ser vi att de golfare som fortfarande är medlemmar i en golfanläggning konsumerar mindre golf vilket spär på konkurrenssituationen. Samtidigt så kan vi se att en del anläggningar har vänt trenden och nu börjar ta marknadsandelar och ökar omsättningen. Självklart gäller det för anläggningarna att se över kostnaderna, men detta går förstås att göra till en viss gräns. Sedan måste man arbeta mer med att utveckla anläggningen för att öka dess kundvärden: 1. Oavsett ålder eller kategori så måste alla gäster hanteras som värderade kunder. Kunder vill bli nöjda. Nöjda spelare återkommer, det är mycket lättare att behålla en god golfkund än att skapa nya golf kunder. Nöjda spelare talar med sina golfvänner och då får anläggningen nya medlemmar, greenfeegäster och företagsgolfare. 2. Spelare blir nöjda om de får ett fint mottagande, god service av alla roller på anläggningen inklusive reception, golfshop, pro och restaurang. Förutsatt att banan också håller god standard och är välskött. 3. Framgångsrika anläggningar får nya medlemmar även när golfen har lågkonjunktur genom mun-mot-mun metoden! 4. Men framgång kommer också genom aktiv marknadsföring och rekrytering mot nya målgrupper förutsatt att den golfupplevelse som anläggningen erbjuder vid första besöket är ovanligt bra! 5. I slutänden skapar anläggningar som har full kontroll över faktorerna 1 4 ett bra ekonomiskt bruttoresultat. Om den löpande förbättringsstrategin sker långsiktigt med tydliga mål och god uppföljning och analys av mätningar mot dessa mål kommer anläggningens bruttomarginal att öka över åren och kunna försvaras även i lågkonjunktur! 6. Värdet av en hållbar golfanläggning ökar starkt framöver. Investeringar i reducerad miljöpåverkan baserad på miljöcertifiering är också ett växande kundvärde i takt med att golfarnas engagemang i hållbarhet ökar! 7. För att få ett uthålligt ökande ekonomiskt nettoresultat måste anläggningen även sjösätta ett långsiktigt utvecklingsarbete runt anläggningens driftskostnader. Vad intäktssidan handlar om är hur anläggningen utvecklar sina kundvärden! Vilka kundvärden är viktigast? 1. Banans läge I förhållande till marknaden är ett viktigt kundvärde som är svårt att påverka för en befintlig anläggning men självklart att beakta vid projektering av en ny bana. Närhet mellan bostad och bana är ett starkt lojalitetsskapande kundvärde! Vad göra om banan ligger en timme från marknaden? Det gäller att fokusera på en bra total golfupplevelse genom kompletterande kundvärden som t ex bra bankvalitet, restaurang, pro, shop, boende, service mm. Genom aktiv bearbetning av andra kundvärden kan många kompenserande erbjudanden utvecklas och marknadsföras.

4 4 2. Ett kundvärde skulle vi kunna kalla för en effektiv golfrunda smidig bokning, inga köer på banan, snabb fika etc. Det skapas genom en differentierad prissättning av greenfee, god kännedom om medlemmen/greenfeegästen/företagsgästen så att det bästa erbjudandet kan ges i bokningsögonblicket. 3. Trivsel är också ett viktigt kundvärde känslan av att var igenkänd och välkommen av personalen som medlem, återkommande greenfeegäst eller företagsgäst. 4. Tät kommunikation av attraktiva målgrupps- och personanpassade erbjudanden till medlemmar och gäster är också ett starkt kort där mottagarna har grupperats utifrån tidstillgänglighet, hcp, ålder, hemmaklubb, bostadsort osv. En viktig aspekt som många glömmer är att anläggningens personal också visar sig på banan, inte bara i receptionen där flera står i kö och är stressade för att hinna med sin starttid. 5. En aktiv juniorverksamhet är också ett starkt kundvärde både för att rekrytera ungdomar och för att rekrytera deras föräldrar. 2. Grunden för all förbättring att mäta och analysera. Exempel på viktiga mät områden och mätvärden 3.1 Beläggningsanalys Alla diagram i beläggningsstatistiken baseras på 27 olika 18-hålsbanor. Omsättningen för anläggningarna som driver dessa banor ligger mellan ca 5 miljoner 25 miljoner. 15 stycken av dessa banor ligger relativt bra till i förhållande till storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. 7 av dessa banor ligger relativt bra till i förhållande till medelstora svenska orter på mellan invånare. De resterande 5 banorna ligger på landsbygden med mindre upptagningsområde än invånare. Vissa banor har ett starttidsschema i GIT mellan kl.08:00 16:00 medan andra ligger mellan 06:00 20:00. Vi har tagit hänsyn till detta och gjort en viktning som gör att vi kan jämföra på ett tillräckligt tillförlitligt sätt. Ungefär hälften av banorna kör 10-minuters intervall och hälften kör 8,5-minuters intervall. Endast ett fåtal kör 7,5 min och 9 min. Vi har också endast valt tidsperioden maj - september för att få en realistisk jämförelse med tanke på vårens ankomst och mörkrets intågande på hösten.

5 5 Diagram 1, Genomsnittlig beläggning under 2011, 56 % 23% 44% 12% Medlemmar Gäster Oidentifierade Startförbud/Tävling Obokat 4% 17%. Banan med högst beläggning låg på 72 % samt den med lägst låg på 34 %. En förklaring till den relativt höga beläggningen är att anläggningen kör 10 minuters intervall på helger fram till endast 16:00. Anläggningen ligger väldigt bra till geografiskt och har ganska stort antal fullvärdiga medlemmar i förhållande till antal fullängdshål. Vi kommer senare i rapporten visa specifika siffror på de 5 banor som ligger högst på antalet medlemsrundor samt de 5 som ligger högst på antalet gäst rundor (företagspelrätter inkl.) Självklart är det inte realistiskt att ha 100 % beläggning alla tider mellan låt säga 8:00 17:00, maj till september. Detta beror på att tider som är mindre populära är väldigt svårt att fylla med hela 4-bollar. Enligt vår analys så ligger andelen tomma bollar på mellan %. Vilket ändå ger en antydan om att det finns stora möjligheter att öka beläggningen, kanske upp mot 20 procentenheter enligt våra bedömningar. Inte minst så ser vi det när vi presenterar de 5 banorna som ligger i topp när det gäller antal medlemsrundor respektive gäst rundor, se diagram 4 och 5.

6 6 Diagram 2, Genomsnittlig beläggning fördelat per månad och kategori. 100% 90% 80% 70% 60% Startförbud 50% 15% 19% 20% Oidentifierat 40% 30% 20% 14% 3% 9% 4% 3% 4% 12% 14% 14% 18% 4% 11% Gäster Medlemmar 10% 21% 26% 26% 24% 16% 0% Maj Jun Jul Aug Sep Här kan vi se fördelningen på månaderna maj-sept. (i startförbud ingår alltså tävlingar). Maj är sämst med 37 % och augusti bäst med 62 % i snitt. Många banor i Stockholmsområdet påstår att det är svårt att få beläggning under semestertider i juli och augusti men med god marknadsföring och kundförståelse så finns det stora möjligheter att locka till sig greenfeegäster under dessa tider. Vi har flera exempel på detta bland våra kunder. När det gäller April och Oktober så handlar det mycket om hur vädret är eller har varit. Vi tror dock att det finns stora möjligheter att locka greenfeespelare med anpassade erbjudanden även här för det finns ju oftast en mycket god tillgänglighet. Tex om man har bra skick på banan i Oktober så sprid detta budskap. När det ser ut att bli fint väder på helgen så påminn golfspelarna om detta.

7 7 Diagram 3, Genomsnittlig beläggning per timme och veckodag Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag Här kan man se en tydlig skillnad mellan vardag och helg. I detta diagram har vi inte med vanliga startförbud utan bara antalet fysiskt bokade starttider. Den ger ändå en väldigt tydlig fördelning per timme och veckodag som man kan använda sig av för att jämföra den egna banans beläggning. Y-axeln beskriver totalt antalet bokade tider per timme under maj-sept. i genomsnitt för alla 27 banorna. Maxvärdet vid full beläggning är ca st. beroende på om banan har 8,5 eller 10 min intervall, vilka har varit de vanligaste intervallen. Vi ser också att det är en liten nedgång just vid lunchtid vilket förklaras av att golfarna vill antingen käka lunch innan eller efter rundan. Många anläggningar har banarbete på måndagar med startförbud vilket för oss är svårt att förstå. Vårt förslag är istället att sprida banarbetet till tider där det blir naturliga luckor i beläggningen. Det är kundernas efterfrågan som ska styra bantillgängligheten.

8 8 Diagram 4, Topp 5 medlemsrundor Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Medlemmar Gäster Oidentifierade Startförbud tävling Övriga startförbud Här ser vi att det går att ligga på över medlems rundor samtidigt som man har mer än gäst rundor (i antalet gäst rundor ingår även företagsspelrätter). Det viktigaste här är att få medlemmarna att spela fler rundor och helst på tider som inte är så populära för greenfeegäster. Nöjda medlemmar berättar också för andra som inte är medlemmar att de är nöjda. Var generös till medlemmar som hjälper anläggningen att få fler kunder oavsett kategori.

9 9 Diagram 5, Topp 5 gäst rundor Bana 1 Bana 2 Bana 3 Bana 4 Bana 5 Medlemmar Gäster Oidentifierade Startförbud tävling Övriga startförbud Det finns ett antal faktorer som påverkar möjligheten att få många greenfeegäster. Banans layout, kvalitet, pris, läge, service, marknadsföring, gäst vänlighet mm. Det mest intressanta i för banorna i ovanstående diagram är att ingen har ett läge som på något sätt är perfekt. Det är också slående att två av banorna ligger ganska högt även på antalet medlemsrundor vilket tar död på myten att klubbar med många medlemsrundor får svårt att kombinera detta med många greenfeegäster pga av sämre tillgänglighet. Vi är helt övertygade att om att alla anläggningar som har en välskött bana och en riktigt bra service kan ha mer än 7000 greenfeegäster maj september. Självklart spelar priset in men inte så mycket som man tror. Diagram 6, Jämförelse mellan 2010 och % 70% 60% 74% 56% 50% 40% 30% 20% 10% 26% 44% Medlemmar Gäster 0% Ökning Minskning

10 10 Detta visar att 74 % av banorna har en ökning av antalet medlems rundor och 56 % av banorna en ökning av antalet gäst rundor. 33 % har ökat på både medlems rundor och gäst rundor från En förklaring till denna ökning är att anläggningarna hade ett bättre skick under våren 2010 jmf med 2011 och för framförallt östra Sverige så var vädret ganska bra för golfspel överlag Kompletterande enkät. I samband med undersökningen av beläggning av ett antal anläggningar har en kompletterande enkät skickats ut till våra kunder. Vi har fått in 44 st svar och här kommer en presentation av resultatet. 8 st av de 27 anläggningar som finns med i beläggningsstatistiken har också svarat på enkäten. Diagram 7. Hur har intäkterna förändrats från % 52% 52% 50% 45% 40% 30% 20% 36% 34% 27% 30% 20% 32% 16% 27% 27% Ökat Lika Minskat 10% 0% Greenfee Företag/Sponsring Medlemsintäkter Medlemsantalet Diagrammet visar förändringen mellan 2010 och 2011 för greenfee-, företags- och medlemsintäkter. Det som är intressant här är att man kan se att man höjer medlemsavgifterna för att kompensera medlemstapp medan prisnivån på greenfee snarare har sänkts/differentierats för att öka volymen. Vi tycker att en viss differentiering av greenfee kan vara bra men det är ännu bättre att jobba med erbjudanden till specifika grupper. De som inte är priskänsliga ska ju betala fullt pris.

11 11 Diagram 8. Andel av greenfeegästerna som återkommit från enligt anläggningarnas bedömning 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 28% 19% 14% 14% 9% 7% 7% 2% 2% 0% 0-10 % % % % % % 61-70% % % % Svaret på frågan, enligt våra analyser, är att ca % av geenfeegästerna återkommer från ett år till ett annat. Denna siffra tycker vi är väldigt intressant för det finns stora möjligheter att locka fler att spela oftare som gäst. Intressant att 56 % av de som svarat tror att deras greenfeegäster till 50 % eller oftare återkommer. Återigen så är det viktigt att ta reda på fakta för att ta bra beslut. I och med att så få enligt vår statistik återkommer så borde anläggningarna arbeta med att locka tillbaka spelarna år två med rabatterade erbjudanden och ändå öka intäkterna genom detta.

12 12 Diagram 9. Viktiga kundvärden, konkurrensfaktorer 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 57% 20% 8, hög , medel 3 2 1, låg 0, Ingen Enkäten frågar efter viktiga konkurrensfaktorer för anläggningarna. Svaren visar vad som profilerar anläggningarna och ger dem konkurrenskraft. Har man svarat en 8 alltså mörkblått så tycker anläggningen att man är väldigt konkurrenskraftig inom området. Motsatsen är tex kategorin Eget boende som 57 % har svarat att man inte har alls. 20 % har svarat an man inte har Golfpaket. Anmärkningsvärt är att de flesta golfanläggningar ligger mycket lika i sina svar. Vår erfarenhet är att några kundvärden som är särskilt viktiga: Ett bra läge, man vill inte åka för långt, man vill inte ta för långa omvägar. Men läget är inte enkelt att göra något åt. Greenernas kvalitet väldigt viktig. Men dagens banutveckling och ombyggnationer har gjort att många banor kan erbjuda en hög kvalitet så man är inte längre direkt unik med detta. Känslan är att väldigt många banor/anläggningar är väldigt lika. Några anläggningar som är ekonomiskt framgångsrika erbjuder boende med bra kvalitet. Men många anläggningar erbjuder inte något boende alls, inte ens golfpaket. I diagram nr 13 presenterar vi vanliga sökord på Google. Där får vi då bekräftat att många söker efter golfpaket och golfweekends. Dvs ett attraktivt boende i kombination med golfspel är ett mycket stort kundvärde. Intressant är också att många anläggningar anser sig erbjuda en mycket hög tillgänglighet. På frågan om man har någon ytterligare konkurrensfaktor så framkommer ingenting nytt. Några idéer som nämns: Modern sving studio, båtplats, kulturmark, många aktiviteter, goda kontakter med näringsliv m.fl.

13 13 Här kommer några exempel på kundvärden som vi tror på: Sveriges bästa golf kombinerat med shopping av golf- och kompletterande produkter Efter hål 18 tar en golfvärd emot och frågar om spelarna är nöjda och ger ett attraktivt erbjudande Golf kombinerat med frukostseminarier/kursaktiviteter Föreläsningar om golf och motion, golf och friskvård Golf i kombination med gym och/eller spa Sveriges bästa golfpaket för grabb- och tjejgäng Facebookgrupper för olika intresseriktningar i kombination med golf, tex golf och foto. Golftävlingar med kända personer Golf och frågesport Golf och hårdrockstävling (finns tydligen redan på ett par banor) Hastighetsgolftävlingar Samarbeten med t ex skidanläggningar (Åre, Skistar, Romme Alpin m.fl. för att öka mervärdet av medlemskap) Samarbeten med golfanläggningar utomlands Gratis att prova på 9-håls golf Kom till Sveriges fågelrikaste golfbana Specialerbjudande för alla som fyller jämnt, 30, 40, 50 osv

14 14 Diagram 10, Utskick av nyhetsbrev 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 98% 57% 9% Till medlemmar Till Företag/sponsorer Till greenfeegästerna Den kategori som är lättast att påverka under säsongen är greenfeegästerna och då måste klubbarna bli bättre att kommunicera ut sina budskap. Tala om för kunderna att banan är fin och att det finns lediga tider. Att skicka nyhetsbrev är det absolut billigaste sättet att nå ut med sitt budskap. Tänk bara på att skicka varierade budskap till olika kategorier av kunder. Det kan vara baseras på ålder, bostadsort, hcp, kön osv. Alla budskap får inte gå till alla mottagare. På detta sätt så får inte samma mottagare mer än 3-4 mail på en säsong. Diagram 11, Antalet besökare på anläggningarnas hemsidor 60,0% 50,0% 51,2% 40,0% 30,0% 20,0% 18,6% 14,0% 10,0% 7,0% 4,7% 7,0% 0,0% Vi ställde en fråga om hur många unika besökare anläggningarna har på sina hemsidor under ett år. Där svarade över 50 % att man inte vet. Detta tycker vi är anmärkningsvärt

15 15 eftersom 88 % av befolkningen över 12 år har tillgång till internet. 69 % av befolkningen över 18 år använder internet dagligen. Diagram 12, Fördelning av över annonspengar 80% 75% 70% 60% 50% 45% 45% 48% 40% Tryckt media 30% 20% 23% 23% 16% 14% Golf.se/Min Golf Google/Facebook 10% 0% 2% 5% 2% 2% En trend i de flesta branscher är att man går från tryckta medier till internetmarknadsföring i allt större utsträckning. Golfanläggningarna har dock inte tagit det steget ännu. Om du har en annons i Svensk Golf eller på golf.se så är det en exponering från er där kunden inte har bett om det (Leverantörens villkor). Många klagar snarare på att det är för mycket med annonser och reklam i Svensk Golf och på golf.se. På Google så går golfare in och söker för att de själva är intresserade av era produkter (Kundernas villkor). En annan fördel med internetmarknadsföring är att man kan mäta och följa exakt vilket resultat investeringen ger..

16 16 Diagram 13, Antalet sökningar på Google per månad En marknadsstrategi idag bör definitivt överväga internetannonsering efter noggrann sökordsoptimering. Enligt Google så får annonsörerna i genomsnitt tillbaka 8 ggr mer än man satsar. Självklart så gäller det att förstå kunderna och skapa erbjudanden och budskap som är lockande. Det senaste inom internet och hur hemsidor ser ut handlar om konverteringsgrad. Om man skapar en annons så måste man se till att ta hand om kunden i nästa steg efter att hon/han har klicka på annonsen. Det blir ingen större effekt om man länkas till startsidan som oftast är uppbyggd och anpassad till liten klick av medlemmarna som sitter i kommittéer och styrelser.

17 17 3. Sammanfattning av rapporten 1. Alla aktiviteter för att utveckla Din golfanläggning måste vara förankrade i anläggningen och dess ledning. Det måste finnas en VISION om vad anläggningen vill vara för sina ägare, medlemmar och andra intressenter på ett antal års sikt! 2. VISIONEN är en målbild att sträva mot men den måste förankras i verkligheten och nuläget! Detta kan endast åstadkommas genom att anläggningens ledning har fakta om anläggningens konkurrensfaktorer i förhållande till andra anläggningar och andra fritidsaktiviteter. Nuläget skall jämföras med anläggningar i närmiljön och anläggningar med de bästa kundvärdena. 3. Kapitel 3. Innehåller intressanta analyser av kundvärden och relevanta fakta som jämför ett 40-tal anläggningar på 13 olika områden. För att få konkreta faktabaserade förbättringsplaner måste man ha fakta om best practice och andra jämförbara anläggningar. Studera dessa analyser och försök positionera Din anläggning. Vilka förbättringsplaner skulle Din anläggning kunna besluta om Ni hade relevanta fakta? Studera dessa exempel på relevanta mätningar och analyser och fundera på hur Din anläggning skulle kunna utvecklas baserat på fakta! 4. De exemplifierade mätningarna visar beläggning, medlemsrundor/gästrundor, intäkter per medlemmar, greenfeegäster och företagskunder, kundvärdesfördelning, nyhetsbrev, besök på hemsidan, annonsering och sökordsbaserade hemsidessökningar. Dessa mätningar och analyser är exempel på fakta från flera golfanläggningar och visar på analyser som man bör göra. 5. Samarbete med kompletterande partners kan vara en väg till fler golfkunder. Genom att göra anläggningen till fokus i verksamheter som kompletterar golfen t ex konferens- och utbildningsverksamhet i klubblokalerna, försäljning av golfresor och samarbete med andra föreningar för att öka lokalutnyttjandet och antalet restauranggäster. Ex kan vara utställningar, inspirationsföreläsningar, mässor, nätverksträffar som BNI och Rotary. Alla företagsevent behöver inte innehålla golfspel. 6. Riktade medlems-, greenfeegäst- och företagsgästbrev och brev till partners med aktuell information kring nyheter, förbättringar av anläggningen och aktuella erbjudanden anpassade till de olika målgrupperna stimulerar efterfrågan på anläggningens tjänster. 7. Internet som plattform för närvaro och reklam ökar dramatiskt. Sponsrad reklam genom Google bl. a har blivit en effektiv motor för internettrafik till utpekade hemsidor. Detta blir en alltmer effektiv marknadsföringskanal. 8. Genom att ha fakta kan man fatta beslut utan alltför mycket subjektivt tyckande. Med nuläget klart kan anläggningens ledning formulera och genomföra planer för att realisera VISIONEN!

18 18 4. Golfsolutions Golfsolutions är företaget som hjälper Sveriges golfanläggningar med IT-lösningar och verksamhetsutveckling. Vi har jobbat med att hjälpa svenska golfanläggningar under 8 år och har fått en gedigen erfarenhet av golfanläggningarnas hela verksamhet. Vår referenslista omfattar mer än 160 anläggningar. Vi kommer under 2012 att fokusera mer på tjänster som ska stödja hur anläggningarna kan utveckla sin verksamhet med fokus att förstå och öka efterfrågan från alla målgrupper genom att mäta och analysera kundvärden, öka beläggningen och öka greenfeeintäkterna. Vi kommer att erbjuda ett koncept som ligger i linje med denna rapport: Skapa VISION och konkreta mål, mäta, analysera och utveckla.

Välkommen som medlem!

Välkommen som medlem! Nyhet säsongen 2015 Fritt spel på Åkersberga Gk! Gäller vid medlemskap i Österåkers Gk. (Gäller ej Sexan, Vardag eller Hagby ) Österåkers Golf En 45-håls golfanläggning med tre banor och stor tillgänglighet.

Läs mer

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb

Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club Företagsnätverket med affärsnytta på Mölle Golfklubb Mölle Business Club ett trevligt sätt att ta hand om dina kunder Företag har många möjligheter till givande samarbeten med Mölle,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Styrelsen Frösåker GK, Christer Ral, Matz, Håkan, Krogen WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #2 2015 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen är i full gång även om värmen ännu uteblivit. Verksamheten är också i full gång och ni har väl inte missat alla träningar, tävlingar och andra roliga

Läs mer

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018

Utvecklingsplan. Österlens Golfklubb 2014 2018 Utvecklingsplan Österlens Golfklubb 2014 2018 GOLFBANORNA Nya förväntningar och ökad konkurrens gör att ÖsGK måste förädla och anpassa de värden klubben erbjuder medlemmar och gäster. Denna utvecklingsplan

Läs mer

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete

Partille Golfklubb presenterar. Ett guldkantat samarbete Partille Golfklubb presenterar Ett guldkantat samarbete Välkommen till Partille golfklubb Vi finns i gröna och sköna Öjersjö, granne med Delsjöreservatet och mindre än 10 minuter från Göteborgs centrum.

Läs mer

Företagspaket Guld, Silver eller Brons

Företagspaket Guld, Silver eller Brons Företagspaket Guld, Silver eller Brons Välkommen till ett ännu vassare 2013! Vi har haft ett fantastiskt fint golfår! Vår golfbana har aldrig varit i bättre kondition och därför rankats vi som en av de

Läs mer

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val.

Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Ny avgiftsmodell inför 2013 du måste göra ett aktivt val. Nynäshamns Golfklubb, Körunda 2012-09-10 Medlem i Nynäshamns GK, Inför säsongen 2013 införs en ny modell gällande årsavgifterna för medlemskap

Läs mer

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra.

Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. Nybörjarkurser "Grönt Kort" 2014! Vi har ett av Stockholms mest centrala lägen intill Järva Krog i Solna där E4 och E18 korsar varandra. FairWay Golf Ulriksdals golftränare under 2014 är Gustaf Ehrnrooth

Läs mer

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015

Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Verksamhetsplan för Kalix Golfklubb år 2015 Inledning: Verksamhetsplanen är det dokument som skall visa våra verksamhetsmål samt planerna för hur vi ska nå dessa mål. Syftet med dokumentet är att vara

Läs mer

VERKSAMHETSSEMINARIER

VERKSAMHETSSEMINARIER INBJUDAN Rekonrgda må orter! VERKSAMHETSSEMINARIER 2015 Fokus på verksamhetsutveckling MISSA INTE:»SPANARNA«OM TRENDER OCH AKTUELLA ÄMNEN Hej! VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015! VERKSAMHETSSEMINARIERNA

Läs mer

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna

Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016. Syfte, Mål och Aktiviteter områdesvis. Ändamål 1 i stadgarna 2015-10- 21 Utkast VERKSAMHETSPLAN 2016 Ändamål 1 i stadgarna Golfklubben har som ändamål att verka för att medlemmarna ska kunna utöva golfspel på Närs golfbana i enlighet med idrottens verksamhetsidé

Läs mer

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00.

En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. En ny framtid för Björklidens GK! Informationsmöten 18, 20 och 23 november. Extra årsmöte den 27 november kl. 19.00. AGENDA Inledning Bakgrund Marknadsutveckling Utveckling medlemmar, intäkter och resultat

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Ledningspasset. Dokumentation 2012

Ledningspasset. Dokumentation 2012 Ledningspasset Bo Bengtsson Jan Ekblom Stig Alfbecker Eva Bergström Mikael Åbom / Anders Dalered John Lindberg / Per Svensson Håkan Stålbro / Ingemar Nyman Dokumentation 2012 NÅGRA IAKTTAGELSER FRÅN DET

Läs mer

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden.

Närvarorätt 16 Upplåtaren har närvaro- och yttranderätt vid klubbens styrelsemöten vid gemensamma ärenden. Avtal Mellan Upplåtaren Björnhults Golfbana (Björnhult Golf AB) och Klubben Björnhults GK och dess enskilda medlemmar har träffats följande avtal om upplåtelse för golfspel på Björnhults Golfbanas 18 +

Läs mer

Professional Golfers Association of Sweden

Professional Golfers Association of Sweden Professional Golfers Association of Sweden Vilka kompetenser ser ni att Er/era Professionals kan utveckla för att möta era behov? Marknadsföring, projektledning, ekonomi Ligga steget före med nya idéer,

Läs mer

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler

KC rapport. Äntligen! Fakturering av medlemsavgifter. Tidbokningsregler Äntligen! Nu är våren här, om än förbaskat sent. Vädret i april var som bekant en smula ambivalent. Ena dagen värmde solen riktigt skönt för att någon dag senare vara gömd bakom regntunga moln och kylan

Läs mer

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid.

Ordföranden hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Till justeringsman valdes Sven-Åke Runelid. PROTOKOLL nr 2015-04, fört vid möte med styrelsen för FORSBACKA GOLFKLUBB Torsdagen den 9 april 2015 kl. 18.30 Lokal: Forsbacka Golfklubb Närvarande: Ordinarie: Sten G Svenhage Sven-Åke Runelid Rolf G

Läs mer

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/

Kårsta Golfklubb/ Styrelsens verksamhetsberättelse/ Utgåva 1/2014-03-04/ 1 Styrelsens verksamhetsberättelse 2014 2 Inledning Verksamhetsåret 2014-01-01 12-31. 2014 har varit ett bra år för klubben med mycket aktivitet både sportsligt och med arbetet att utveckla klubben att

Läs mer

Helsingborg Open - FAQ s

Helsingborg Open - FAQ s Helsingborg Open - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera både medlemmar i Vasatorps Golfklubb och övriga funktionärer under Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o

Läs mer

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider.

Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Nyhetsbrev #6 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen rullar på och vi närmar oss golfveckan. På banan är det lugnare än på länge och vi har gott om starttider. Att vår bana är uppskattad märks klart från

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013

VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB VERKSAMHETSPLAN 1(11) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden VERKSAMHETSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2013 Sölvesborgs Golfklubb en totalupplevelse SÖLVESBORGS

Läs mer

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson

SGF Golfsystem. Sverigeresan 2009. Bo Bengtsson Block 6 Affärsnytta 2009-03-25 Sverigeresan 2009 Bo Bengtsson 1. Vad är affärsnytta i GIT? 2. Turistbokningar i GIT 3. Skandinavisk Bokning 4. Webbetalning 5. Företagsbokning i Min Golf 6. SMS-tjänster

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor

Bandrift. Möjligheter och fördelar med extern entreprenad. Proffs på gröna sportytor Bandrift Möjligheter och fördelar med extern entreprenad Proffs på gröna sportytor Golfsverige i förändring kräver smarta lösningar för bandrift Golfsverige befinner sig i en förändringsprocess som innebär

Läs mer

Helsingborg Open 2015 - FAQ s

Helsingborg Open 2015 - FAQ s Helsingborg Open 2015 - FAQ s Följande frågor och svar är sammanställda för att informera besökare till Helsingborg Open. När spelas Helsingborg Open? o Helsingborg Open avgörs i vecka 36, 31:e augusti

Läs mer

Bokningar även under höst & vinter

Bokningar även under höst & vinter Bokningar även under höst & vinter INNEHÅLL TIPS 1 - Rikta in Dig på andra målgrupper! TIPS 2 - Ändra Dina bokningstider och priser! TIPS 3 - Kontakta stamgäster i tid! TIPS 4 - Utnyttja produkten Specialerbjudande

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Utvecklingsförslag Upplands GDF

Utvecklingsförslag Upplands GDF Utvecklingsförslag Upplands GDF agenda Golfen är del av Upplevelseindustrin, men arbetar med stora utmaningar Öregrunds Golfklubb Stärker sin konkurrenskraft både mot medlemmar och gäster Utvecklingsförslag

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler!

annonsinformation Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! sid 1/5 Annonsera på en av landets mest besökta turistportaler! annonsinformation Gotland.net marknadsför Gotland 365 dagar om året. Med i snitt 27.700 besök och nära 100.000 sidvisningar på sajten varje

Läs mer

Välkomna till Gagnefs GK

Välkomna till Gagnefs GK Välkomna till Gagnefs GK Dagens möte handlar om. Fundera på den här. En idrottsklubb Ett aktiebolag där styrelsen har till viss del personligt ansvar, revisorer Arrendator med miljöansvar Arbetsgivaransvar,

Läs mer

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013

Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Vill Ditt företag synas i en positiv miljö? - Bli då en av Lidköpings Golfklubb partners 2013 Lidköpings Golfklubb: Med 1300 medlemmar och cirka 5000 greenfeegäster varje år har Du möjlighet att profilera

Läs mer

Min Golf - Kort beskrivning

Min Golf - Kort beskrivning Sida 1 (10) Min Golf - Kort beskrivning Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. Inloggning Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar

Läs mer

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien!

Erbjudande till medlemmarna i Mölndals Golfklubb med vänner och bekanta och alla andra som åkt med oss de senaste åren till Spanien! Åk med på golfresa till Benidorm och Alicante i Spanien hösten 2012! (OBS: Nytt program avresa en dag senare än vad tidigare meddelats flygresenärer flyger nu med Norwegian Air Shuttle direkt Göteborg-Alicante

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 5.0

1 LATHUND MIN GOLF 5.0 1 LATHUND MIN GOLF 5.0 Denna sida riktar sig mot den vanlige golfaren, och utgör en kortfattad beskrivning av funktionerna i Min Golf. 1.1 INLOGGNING Direkt i inloggningsrutan, finns snabblänkar för snabbokning

Läs mer

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april

Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april Årsmöte 2014 Tisdagen den 8 april 2013 i sammanfattning Ett bra år med flera utmaningar 1. Golfbana/Greener - öppnade med ordinarie greener den 8 maj 2. Hög spelaktivitet 3. Golfbana/fastigheter - fortsatt

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf

LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf LINKÖPINGS GOLFKLUBB Vi älskar golf Vi älskar golf! Välkommen att dela vår passion för världens roligaste spel. Elitspelare, nybörjare, barnfamilj, pensionär kom precis som du är. För oss är det viktigt

Läs mer

Idéer från Albatrossmötet

Idéer från Albatrossmötet Idéer från Albatrossmötet Idéer netto och efter innehåll Tävling Träning Organisation/Ledare Rekrytering Information/marknadsföring Kostnader/greenfee Övrigt Effekt och tidshorisont Stor effekt och kort

Läs mer

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS

SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS DET FINNS FLER ÄN SKÄL ATT BLI EN PARTNER TILL OSS GLÄDJE DET FINNS FLER ÄN HÄLSA SOCIALT RELATIONER FRIHET TÄVLING UPPMUNTRANDE EVENEMANG HULIGANFRITT NATUR ELIT OLYMPISK MORAL DROGFRITT GENERATIONER

Läs mer

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA

Årsmöte/Höstmöte Upsala Golfklubb 2014-10-27 AGENDA AGENDA 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har behörigen utlysts. 3. Fastställande av föredragningslista. 4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet. 5. Val av två

Läs mer

Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00

Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00 Protokoll extra medlemsmöte Sunne Golfklubb 2013-06-26 kl 18.00 Närvarande: 44 medlemmar i Sunne GK. Ur styrelsen deltog Torsten Norén, Susanne Nilsson, Per Bengtsson och Anneli Jansson Plats: Wärdshuset

Läs mer

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09)

HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) DOKUMENTATIONER IDÈSKISS ÄMNESOMRÅDE: Webbdesign och marknadsföring HANDLEDARE: Jonny Pedersen Datum: (Detta skrevs i November 09) Min idéskiss: Jag ska skapa en hemsida vars syfte är att tjäna pengar.

Läs mer

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6

Hej Vänner, Väl mött på banan, Christer, Matz, Håkan, Styrelse, Krog & co WWW.FGCC.SE. Sida 1 av 6 Nyhetsbrev #5 2014 Sida 1 av 6 Hej Vänner, Säsongen står på för fullt och visst är det roligt att ta emot alla lovord för hur bra banan är. Medlemmar och gäster är mycket glada och nöjda när de upplever

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

Agenda Informationsmöte

Agenda Informationsmöte JSM GULD 2014 Agenda Informationsmöte Presentation JEK och tränare 2014 bra och mindre bra Vad händer för nytt 2015? Information om träningen (när, var, hur, vem) Information om träningsavgift Golfskola

Läs mer

STYRELSESMINARIUM 2/2010

STYRELSESMINARIUM 2/2010 STYRELSESMINARIUM 2/2010 DAGENS INNEHÅLL demonstration - ej utbildning Förenkäten vad vill ni kunna göra? Demings cirkel Insamling av data? Medlemsregistret Ny hemmaklubb Nybörjare Beläggningsrapporten

Läs mer

där solen skiner! Sol, bad & golf med Detur

där solen skiner! Sol, bad & golf med Detur där solen skiner! Sol, bad & golf med Detur Golf i Turkiet & Tunisien Generella regler för avbokning Avbokningsregler Golfklubbar i Tunisien El Kantaoui Flamingo Palm Links Citrus Yasmine Avbokningskostnad

Läs mer

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord.

EPOSTSERVICE. Därför är EpostService så effektiv! www.epostservice.se. - Ger dig nya kunder. Ett enda utskick räcker! En bild säger mer än 1000 ord. - Ger dig nya kunder Därför är EpostService så effektiv! EpostService gör dina kunder lönsammare genom att du håller dem informerad om vad ditt företag erbjuder. Detta gör du via nyhetsbrev och enkäter

Läs mer

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum.

KRIS & VISION. En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. KRIS & VISION En utställning om hur Norrköping blev den stad den är idag som visas på både Arbetets museum och Norrköpings stadsmuseum. Norrköping har genom historien upplevt både stora framgångar och

Läs mer

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt

Damkommittén. Vår målsättning med årets golf Enkelt Roligt Socialt Damkommittén Ulrika Bjurner Ordförande Marianne Hesslow Kassör Kristina Wikander Information, webb Susan Breitholtz - Tävlingar Anette Forsberg - Måndagsgolfen Louise Ivstam - Tävlingar Vår målsättning

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK

LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Business & Pleasure LANDSKRONA GOLFKLUBBS FÖRETAGSNÄTVERK Landskrona Golfklubb Business & Pleasure Landskrona Golfklubb Er samarbetspartner Vid Öresundskusten, med fascinerande utsikt över sundet och Ven,

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie

INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie INGARÖ GOLFKLUBB Vardagsmedlem, B-aktie Jag har avtalat om köp av B-aktie i Ingarö golf AB och vill gärna bli Vardagsmedlem i Ingarö GK. Jag förbinder mig samtidigt att följa klubbens stadgar och bestämmelser

Läs mer

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal

Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Priser 2011 Företag och organisationer Lokal Daglig nyhetstidning februari Annonsering i SN Annonsering i Södermanlands Nyheter Prisexempel TEXTSIDA (45 mm spaltbredd, 6 spalter/sida) Se GUL Modulkarta

Läs mer

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust

Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust HÖSTMÖTE 2014 Tid: Tisdag 25/11 Plats: Elite Hotel Knaust ORDFÖRANDE HAR ORDET Hallo Öjen golfare, Nu har vi precis avslutat en kanonsäsong, med lysande förutsättningar för oss golfare.2014 var säsongen

Läs mer

Att marknadsföra bibliotekens tjänster

Att marknadsföra bibliotekens tjänster Att marknadsföra bibliotekens tjänster Innan ni påbörjar planeringen av olika marknadsföringsaktiviteter så bör ni fundera igenom några grundläggande saker: resurser som ni har att tillgå, era viktigaste

Läs mer

1 LATHUND MIN GOLF 4.0

1 LATHUND MIN GOLF 4.0 1 LATHUND MIN GOLF 4.0 Nya designen på Min Golf är mycket lättarbetad och självförklarande. Man börjar alltid med att logga in på Min Golf från www.golf.se med sitt Golf-ID och lösenord (de fyra sista

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb

Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Verksamhetsberättelse 2007 Gunnarns Golfklubb Gunnarns Golfklubb bildades den 5 juli 2001. Styrelse under verksamhetsåret: Olle Wärnick Ordförande Sten Gullhagen Kassör Roland Kärrman Sekreterare Erik

Läs mer

Välkommen till Sturup Park Golf

Välkommen till Sturup Park Golf Välkommen till Sturup Park Golf Golfpaket Sturup Park Golf kan erbjuda flera alternativ för en avslappnad och trevlig vistelse hos oss. Vi börjar med: Golfhotellet ligger mitt på banan. Du sitter på din

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014

MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 MANUAL FÖR G-H GDF:s VETERANTOUR 2014 1 Till kontaktmännen inom G-H GDF:s oldboyskommittéer 1. RÄTT ATT DELTAGA Tävlingarna är öppna för distriktets samtliga manliga spelare som under året fyller minst

Läs mer

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN

Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Banguide: 40 :- Öijared GAMLA BANAN Gamla banan Tanken på en golfbana på Öijared var inte ny, men det var först hösten 1957 som två golfare från Göteborg, Enar Werner och Henrik Streiffert, lyckades intressera

Läs mer

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK.

Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Vattentornets Idrotts- och Fritidsförening (VIFF), Lund inbjuder till Ericsson Mästerskap i Golf på Österlens GK. Tid: 26-27 augusti 2005 Plats: Österlens GK, Lilla Vik http://www.osterlensgk.com/ Klasser:

Läs mer

Program. styrelse. seminarier

Program. styrelse. seminarier Program styrelse seminarier ANMÄL DIG TILL ÅRETS VIKTIGASTE KOMPETENS- UTVECKLINGSKVÄLLAR 2012 Till dig som är aktiv i en styrelse eller har annat uppdrag på en golfanläggning: Så skapar du en attraktivare

Läs mer

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS

Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Bokningsportalen för både bilägare och verkstäder ALLT SAMLAT PÅ EN PLATS Det är vi som står bakom Lasingoo. Tillsammans har vi skapat en unik bil- och verkstadsportal som förenklar och förbättrar din

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA.

GIT används av samtliga golfklubbar (M1- och M2-medlemmar) och till SGF associerade organisationer (A1/A2) samt av intresseorganisationer som PGA. Upprättad av Svenska Golfförbundet / Bo Bengtsson Datum 22 november 2010 Ämne Utvecklarlicens GIT API Dokumentversion 1.0b GIT Utvecklarlicens Svenska Golfförbundet (SGF) äger och förvaltar via dotterbolaget

Läs mer

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11)

Tendensrapport 2013. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (11) u Dessa är de största utmaningarna för Sveriges marknadsförare 2013 u Så stiger kraven på lönsamhet och återbäring på investeringar i marknadsaktiviteter u Vikten av att prioritera rätt i det nya medielandskapet

Läs mer

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA

RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA RESE GOLF FRILUFTS MÄSSA UPPSALA Fyrishov 19-20 oktober 2013 Tre spännande mässor på samma plats vid samma tidpunkt! Resemässa - Golfmässa - Friluftsmässa Vill du möta tusentals människor som är intresserade

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i

Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i. Skånsk Simning med ös i Malmö Sjöbo Kristianstad Helsingborg - Lund har under hösten 010 startat arbetet med grunden att ta fram ett dokument, gällande mål och verksamhetsinriktning för Skåne Sim och skånsk simidrott. Ledare

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken

Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken Höstresa med Café Opera Golf 5-13/11, 2011 till Punta Cana, Dominikanska republiken En specialresa för Café Opera Golfs medlemmar som också är öppen för Hang Arounds. Vi bor på bra hotell och spelar golf

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2010

VERKSAMHETSPLAN 2010 VERKSAMHETSPLAN 2010 STRATEGISK PLAN 2010-2012...2 Vision...2 Målsättningar...2 Uppföljning utvärdering...2 Verksamhetsplan 2010...3 Barn och Ungdomar...3 Tävling...4 Information och kommunikation...4

Läs mer

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker.

Profilering: Hur ditt företag exponeras ute på banan, på hemsidan och i våra trycksaker. PRISLISTA 1 (5) Bli sponsor/samarbetspartner med Eda Golfklubb Inför säsongen har det tillkommit en del nyheter. En del nödvändigt pga. av ökade kostnader andra beroende på rekommendationer från revisorer

Läs mer

KLUBBNYTTOAFFÄRER MOREGOLF OLYMPIAGOLFEN - VAD ÄR BRA FÖR KLUBBEN? - VAD ÄR BRA FÖR GOLFAREN?

KLUBBNYTTOAFFÄRER MOREGOLF OLYMPIAGOLFEN - VAD ÄR BRA FÖR KLUBBEN? - VAD ÄR BRA FÖR GOLFAREN? AFFÄRER & EVENT AFFÄRER & EVENT Ansvarar för förbundets alla partneravtal och kundevents Cirka 24 miljoner kronor går årligen b la till junior-, landslags-, handigolf- och mediaverksamheten Ansvarar för

Läs mer

Spela Gotlands alla golfbanor i en tävling!

Spela Gotlands alla golfbanor i en tävling! Inte bara en golftävling 17-21 MAJ 2015 5 dagar & 90 golfhål Spela Gotlands alla golfbanor i en tävling! 17-21 maj 2015 Foto: Peter Wigren Nytt i år! Parklass med max 64 par. Välkommen att anmäla dig till

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Tjänstedokument Gymnasium.se

Tjänstedokument Gymnasium.se Tjänstedokument Gymnasium.se 1 Inledande ord OM GYMNASIUM.SE Gymnasium.se hjälper gymnasieskolor att rekrytera elever till sina utbildningsplatser. Detta görs genom vårt nätverk av ledande webbsidor, våra

Läs mer

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper

Så skapar du Personas och fångar din läsare. White paper Så skapar du Personas och fångar din läsare White paper Så skapar du Personas och fångar din målgrupp Att verkligen förstå din målgrupps situation är avgörande för att nå fram med ditt budskap. De flesta

Läs mer

Marknadsföring genom

Marknadsföring genom Marknadsföring genom Nå tusentals studenter Du kan genom Linnéstudenterna potentiellt nå ca 25000 studenter vid Linnéuniversitetet genom annonsering i våra kanaler, och genom våra mässor och events kan

Läs mer

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT

TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT TÄBY GOLFCENTER GRÖNTKORT Välkommen till Gröntkort på Täby Golfcenter (TGC) och Jarlabanke Gk Vår gröntkort utbildning kan ske både privat eller i grupp. Den vanligaste formen är att gå i grupp, och där

Läs mer

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp)

Pris: 1295kr betalas senast 23 maj till Tee View, Top View AB BGNR: 5517-0583 (ange namn och grupp) Äldre junior akademin, tjejer & killar HCP 21 eller lägre Tiden är 19.30-20.20 Äldre junior akademin, tjejer & killar 14år- Tiden är 19.30-20.20 Junior akademin, lär dig spela golf, tjejer 10-13 år Tiden

Läs mer

Samarbetspartners 2013

Samarbetspartners 2013 Samarbetspartners 2013 Gagnefs golfbana har allt sedan invigningen kontinuerligt förändrats för att bättre försöka möta medlemmars och gästers behov och önskemål. Vår framtid bygger på att gäster kommer

Läs mer

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK

JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK VIKSJÖ GK NYHETSBREV NR 1, 2013 JUNIOR & ELIT VIKSJÖ GK Nu finns alla grupper för golfkul, knatte och junior 12-21 år upplagda på på hemsidan. Där kan ni också se tider och dagar för respektive grupp.

Läs mer

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015

Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Allmänna bestämmelser och villkor i Frösåkers Golfklubb 2015 Sida 1 av 4 Bilaga 3, Allmänna bestämmelser och villkor för medlemskap i Frösåker golfklubb, gäller f o m 2015 Från 22 års ålder ska medlemmar

Läs mer

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014

Tidtabell. 31 mars - 31 augusti 2014 Tidtabell 31 mars - 31 augusti 2014 blekingeflyg Ett aktivt miljöval Vi lyfter och landar på Bromma Airport. Det citynära läget gör att miljökraven är extra hårda. Bara de allra miljövänligaste och tystaste

Läs mer

Skåneakademier 4-YES. Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8

Skåneakademier 4-YES. Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8 Skåneakademier 4-YES Utvecklingsprogram för företagsledare Träff 8 1 Välkommen tillbaka! Vecka 3/4 Kävlinge Grupp 1 Tisdag 8-12 Vecka 4 25 Januari Vecka 6 11 Februari (FREDAG!8-12) Vecka 10 8 mars Vecka

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015

VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 VÄLKOMMEN TILL VERKSAMHETSSEMINARIERNA 2015 ATT JOBBA MED NPS RÄKNA FRAM NET PROMOTOR SCORE Detractors Passive Promoters 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15,8% 28,8% 55,4% % of Promoters (9s and 10s) % of Detractors

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT

TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT TILL DIG SOM ANSVARAR FÖR OCH UTBILDAR INOM GRÖNT KORT Du kan vara klubbchef, ordförande, tränare, utbildare i golfvett, fadder, SISU-konsulent - Hur får vi nya spelare att trivas i golfen? - Hur får vi

Läs mer

En tävling på sällskapsnivå för alla!

En tävling på sällskapsnivå för alla! En tävling på sällskapsnivå för alla! MOTTO SPELA NÄR DU VILL, VAR DU VILL, MED VEM DU VILL OCH HUR OFTA DU VILL Vad är Olympiagolfen för tävling Ingen separat tävling utöver de som du normalt spelar Tävlingar

Läs mer

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015

Tidtabell. 5 januari - 29 mars 2015 Tidtabell 5 januari - 29 mars 2015 flysmåland flysmåland Tack alla som väljer att flyga med oss! Med pressade priser och bra avgångar till och från Stockholm fortsätter vi att jobba med vår målsättning

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer