PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1"

Transkript

1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl , sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 Per Stånge Ledamot ut 3.1 in 4.1 Frej Naimi-Akbar Dag Lindbo Jan Wrzosek Ledamot Ledamot Ledamot Övriga Gudrun Sköld Ordförande THS AB Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötesordförande Frej Naimi-Akbar förklarar mötet öppnat Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigt utlyst. 1.3 Val av mötesordförande Kårstyrelsen väljer Frej Naimi-Akbar till mötesordförande. 1.4 Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Per Stånge till sekreterare. 1.5 Val av justerare Kårstyrelsen väljer Jan Wrzosek till justerare. 1.6 Val av fikaansvarig Kårstyrelsen väljer Christine Ambell till fikaansvarig. 1.7 Anmälda förhinder Joakim Lundblad har anmält förhinder. 1.8 Adjungeringar Gudrun Sköld adjungeras med närvaro- och yttranderätt. 1.9 Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga Kårstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 1.10 Föregående protokoll Protokoll från KSm9 finns ej tillgängligt Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden förekommer. 2 Rapporter 2.1 Kanslichefen Rapport se bilaga Marianne Fridborn finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.2 Osqledaren Rapport se bilaga Sara Eriksson finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.3 Armada Rapport se bilaga Anders Olsson finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.4 THS Näringsliv Rapport se bilaga Peter Stier finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.5 International Student Service Rapport se bilaga Hernan Martinez finns ej närvarande. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.6 Programgruppen Patriq Ramdert finns ej närvarande och har inte inkommit med rapport. 2.7 Studiesocialt ansvariga Rapport se bilaga 2.71 Ellinor Grape och Therese Thiel finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.8 Utbildningsansvariga Rapport se bilaga Johan Fagerhem och Linus Ericsson finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.9 Vice kårordförande Rapport se bilaga Måns Östberg föredrar rapporten. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna Kårordförande Rapport se bilaga Christine Ambell föredrar rapporten. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna Kårstyrelsen om kårobligatoriet Rapport se bilaga Rapporten gås igenom. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 2.12 Ekonomisk rapport Ingen ekonomisk rapport finns tillgänglig. 3 Beslutspunkter 3.1 Motion THS kulturföreningar Motion se bilaga Måns Östberg föredrar motionen. Måns Östberg yrkar att styrelsen ålägger Promenadorquestern och Kårspexet att bilda egna organisationer med egna organisationsnummer. att styrelsen fastställer att Promenadorquesterns och Kårspexets samtliga finansiella tillgångar och skulder tillhör dessa organisationer. Kårstyrelsen beslutar att bifalla Måns Östbergs yrkande. 3.2 Val av THS-styrelseledamöter i THS AB 4 Övrigt Underlag se bilaga Kandidaturer se bilaga och Kandidaterna presenterar sig själva. Kårstyrelsen beslutar att välja Per Stånge och Måns Östberg till styrelseledamöter i Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB med mandatperiod till Övriga frågor Gudrun Sköld informerar om kårbokhandelns verksamhet. 4.2 Nästa möte Nästa möte äger rum tisdagen den 31 mars 2009 i sammanträdesrummet i kårhuset Nymble. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 4.3 Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen väljer Dag Lindbo till mötesordförande för KSm Mötets avslutande Frej Naimi-Akbar förklarar mötet avslutat Vid protkollet: Per Stånge Mötessekreterare Justeras: Frej Naimi-Akbar Mötesordförande Jan Wrzosek Justerare Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

7 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl , Sammanträdesrummet Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga 13 mars. Stockholm 10 mars 2009 Christine Ambell Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl , sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av mötesordförande 1.4 Val av sekreterare 1.5 Val av justerare 1.6 Val av fikaansvarig 1.7 Anmälda förhinder 1.8 Adjungeringar 1.9 Fastställande av föredragningslista 1.10 Föregående protokoll 1.11 Anmälningsärenden 2 Rapporter 2.1 Kanslichefen * Marianne Fridborn 2.2 Osqledaren* Sara Eriksson 2.3 Armada * Anders Olsson 2.4 THS Näringsliv * Peter Stier 2.5 International Student Service * Hernan Martinez Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

9 2.6 Programgruppen Patriq Ramdert 2.7 Studiesocialtansvariga * Ellinor Grape & Thérèse Thiel 2.8 Utbildningsansvariga * Linus Ericsson & Johan Fagerhem 2.9 Vice kårordförande Måns Östberg 2.10 Kårordförande * Christine Ambell 2.11 Kårstyrelsen om kårobligatoriet * Kårstyrelsen 2.12 Ekonomisk rapport Måns Östberg 3 Beslutspunkter 3.1 Motion THS kulturföreningar Måns Östberg 3.2 Val av THS-styrelseledamöter i THS AB Måns Östberg 4 Övrigt 4.1 Övriga frågor 4.2 Nästa möte 4.3 Val av nästkommande mötesordförande 4.4 Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

10 14 av 20 Marianne Fridborns rapport till 0809-KF-6 Ekonomi (KC) Bolag och ekonomi En genomgång av ekonomiska rutiner sker kontiunerligt bla kontantkassa och hantering av förskott. Genomgång av befintliga avtal sker kontinuerligt i takt med att fakturor kommer in; tex kopiatorer, försäkringar, service avtal för hissar, brandlarm, sophämtning mm mm. Åtskilliga kostnader kan kapas väldigt enkelt. THS AB (KC) Marianne har haft flera möten med Kårbokhandelns personal Nymble (KC) Ett antal husmöten har genomförts Förvaltning av Nymble och Osqvik Brandansvar- Marianne är utsedd till brandskyddsansvarig, Lars Simson är mycket behjälplig i det praktiska. Brandsyn genomförs nu regelbundet. Marianne har haft många kontakter med KTH väktare/ Lena Edvardsson och Brandchefen i ärenden kring detta och önskade rutinförbättringar. En stor investering har gjorts i nya låsanordningar till altandörrarna i gamla matsalen. Detta är nödvändigt både för brandsäkerheten och inbrottsskydd. Vi är nu nästan i hamn med ett ramavtal med PEAB service som ska vara oss behjälpliga med små och stora jobb i Nymble. Vi har skaffat glasigoos till Nymble. Flera möten har genomförts avseende bevakning och säkerhet, fler behövs. Marianne och Måns har jobbat med att avsluta avtalet med Fazer Amica och detta är nu påskrivet. Ouppklarade ekonomiska mellanhavanden mellan oss avseende 2008 är nu avklarade Osqvik (KC) Osqvik fungerar bra. Övrigt för kanslichef Övrigt Hög belastning på Kårexpeditionen i januari. Till mycket stor del beroende på utländska utbytesstudenter som vill betala kåravgiften kontant. Detta för att de har svårt att hantera internetbetalningar och de vill ha intyg på inbetalningen för att omgående få SL rabatter. Detta problem måste hanteras bättre av KårEx och SL inför nästa terminsstart och detta jobbar vi på. Vi behöver säkerställa att rätt information tex adresser kommer in i medlemsstystesmet från KTH så att tex THS kort skickas ut rätt, och att vi har alla e- mailadresser. Kåravgiftsavierna har skickats ut. Sven är sjukskriven i 3 månader efter en ryggoperation (som gick bra) men vi har en mycket duktig vikarie Ida-Maria Högkvist.

11 OSQLEDARENS RAPPORT KF5 08/09 Redaktion Två personer har tillkommit sedan sist. En teambuildingsresa till Linköping och vår systerredaktion Lithanian planeras i mars. Tryck Tryckeriet tryckte adresserna från nummer 3 på nummer 4 vilket innebär att en del (cirka stycken) som har betalat kåravgiften efter nummer 3 men före nummer 4 ej får tidningen. Vi har fått ekonomisk kompensation från tryckeriet för detta. Tidning Nummer 5 har deadline 18 februari och har temat Campus. Debattartiklar och insändare är välkomna. Annonsering Nummer 3 hade en bra annonsförsäljning sett till tidpunkten (numret innan jul brukar av tradition vara svårsålt), men nummer 4 var svagt. Det ser dock bättre ut inför nummer 5. Finanskrisen ser ut att påverka försäljningen endast marginellt. Hemsida En datorkrasch har satt stopp för lanseringen av den nya hemsidan, men det är på g. Så länge uppdateras den nuvarande på löpande och där finns också alla artiklar från läsårets Osqledaren upplagda. TORK Imorgon åker jag på TORK-träff i Umeå där vi ska diskutera finanskrisen, kårobligatoriet och samarbete studenttidningarna emellan. Övrigt Har även tagit fram en del grafiskt material åt THS och planerat THS teambuilding i vår tillsammans med Ellinor Grape, mottagningsansvarig. Sara Eriksson Chefredaktör Osqledaren 08/09 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

12 OSQLEDARENS RAPPORT KF6 08/09 Redaktion Fredag 20 mars till söndag 22 mars är vi i Linköping för att träffa LiTHanians redaktion. På schemat finns workshops och kulturellt utbyte mellan redaktionerna. Vi ska troligtvis också vara med i Squvalp. Tryck Jag är missnöjd med trycket av nummer 5. Kommer att kräva kompensation. Tidning Nummer 5 delades ut förra veckan (9-13 mars). Fokus låg på Campus. Nästa tidning kommer att handla mycket om Skönhet & Hälsa. Deadline är 25 mars. Annonsering Nummer 5 hade en mycket bra annonsförsäljning som vägde upp den svaga försäljningen för nummer 4. TORK TORK-träffen i Umeå februari var mycket givande. Vi ska samproducera mer och dela med oss av material. Övrigt Jag har tagit fram en del grafiskt material åt THS. Jag har planerat THS teambuilding mars tillsammans med Ellinor Grape, mottagningsansvarig. Osqledaren har (när KF6 är) marknadsfört sig på tentapuben genom att spela skivor i Musikrummet (där Näringslivsgruppen säljer skumpa). Sara Eriksson Chefredaktör Osqledaren 08/09 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

13 1 av 20 Anders Olssons rapport till 0809-KF-6 Armada IT-system Armada Anders rapporterar att Armada har ett antal olika IT-system. Nedan följer en kort redogörelse för respektive systems funktion och status - Armadas internwebb. Köptes in förra året och har visat sig vara en mycket bra investering. Används för säljarbete, ta emot ansökningar, skicka mass-sms, behandla företagsdata innan och under mässan, för att checka in- och ut företag under mässan etc etc. Vidareutvecklingsarbete och underhåll kommer i år att ske kontinuerligt. Systemansvarig i projektgruppen, Joakim Ekberg, var förra året med och utvecklade internwebben för företaget Skylight Solutions, vilket innebär att han har mycket god insikt i systemet. - Generell information mot företag och studenter. En ny look inför 2009 är på gång. - Armada2.0. Anders har tillsammans med berörda personer i sin projektgrupp, gjort en grundlig utvärdering av förra årets koncept och kommit fram till ett antal nyckelfaktorer som behöver förändras för att i framtiden generera maximal studentnytta. Dessa nyckelfaktorer kan inte uppnås då en extern leverantör av systemet tas in (som tar betalt), varför Armada i år kommer att skala bort saker som 3D-effekter etc, och istället utveckla systemet själva. - Armadas egen wiki. Här finns "bra att veta"- information, sökbar såklart, samt testamenten och överlämningsinfo från tidigare projektgrupper. Tanken är att systemet ska fyllas på och bli ännu mer kraftfullt med tiden. Anders jobbar just nu tillsammans med Armadas systemansvarige på en mer långsiktig lösning för hosting av dessa system, vilken håller på att implementeras. Armada PR Anders rapporterar att Armada under våren framför allt kommer att satsa på marknadsföring under gruppledarrekryteringsperioden (25/3-22/4). Som en smygstart på detta kommer Armada på lördag 14/3 att finnas i Gröten på Nymble under tentapuben och berätta med om gruppledarrollen. Ett antal andra marknadsföringsevent för att informera om gruppledaransökan kommer att planeras och genomföras något senare i vår. är under utveckling och är under året självklart en av våra viktigaste informationskanaler, både mot studenter och företag. Armada sälj Anders rapporterar att anmälan till Armada 2009 kommer att öppna på 23/3. Just nu håller ARG (ArbetsmarknadsRådsGruppen inom Refetec) på att utveckla ett nytt anmälningssystem, ett arbete som Anders kommer att vara mycket involverad i. Tanken är att detta ska vara färdigt tills 23/3, vilket det enligt rapporter från utvecklarna i Göteborg kommer att vara. Huvudpartners för Armada 2009 är ännu inte spikade, men Armada ligger i förhandlingar med några olika företag. Anders ambition och förhoppning är att ca 150 företag även i år ska delta på Armada. Se även Armada företagskontakt. Företagskontakt Anders har besökt handelsdagarna på Handelshögskolan i Stockholm samt Ekonomernas Dagar på Stockholms Universitet. Där träffade Anders projektledare och projektgrupper från respektive projekt, samt ett antal företagsrepresentanter från olika företag. Anders generella uppfattning är att arbetsmarknaden för ekonomstudenter har drabbats något hårdare av finanskrisen är arbetsmarknaden för ingenjörs- och arkitektstudenter. Anders uppfattning är även att de stora arbetsmarknadsdagarna är något som företagen prioriterer då de sätter sina budgetar för student relations, vilket gör att Anders är försiktigt positiv inför höstens säljarbete. Anders har även varit på ARG-möte på ÅF i Stockholm och kommer under KF att vara i Lund på ARG-möte hos Eon. Anders valde att prioritera detta då avgörande beslut kommer att fattas gällande det gemensamma anmälningssystemet på samt gällande ett nystartat samarbete kring mässundersökningar Peter har besökt Handelsdagarna och Ekonomernas dagar. Näringslivsgruppen har varit i kontakt med många nya företag för att hålla eventuella event. Peter arbetar i dagsläget hårt på partneravtal då det behövs långsiktighet i arbetet med företagskontakt. Då många företag satsar mer på att stärka varumärket än att rekrytera så tror Peter att det kan vara väl konjuktursanpassat. Under närmsta tiden är kommer Näringslivsgruppen att genom föra en hel del event då denna tid av året är högsäsong för Näringslivsgruppens företagsevent.

14 2 av 20 Bolag och ekonomi Armada ekonomi Anders rapporterar att Armada 2008 kommer, som även tidigare rapporterats, definitivt att möta det vinstkrav som sattes upp. Anders har haft en budgetbriefing tillsammans med förra årets projektledare Niklas Ingvar och vice ordf. Måns Östberg där budgeten för 08/09 gicks igenom, vilken Anders jobbar efter nu under våren. Senare i vår kommer budget för 09/10 att sättas tillsammans med vice ordf. Fakturan för lokalkostnader för KTHB från 08, som tidigare nämnts i rapporteringen, har fortfarande inte kommit. Detta kommer att vara den största enskilda utgiften under våren. Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Presidiefrågor Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat.

15 16 av 20 Peter Stiers rapport till 0809-KF-6 Inkubatorverksamhet Peter har tillsamans med Exciteras ordförande, Alexandert Petersson, kallat till möte med KTH innovation. KTH innovation var väldigt positiva till en inkubator på THS. Det kan kompletera deras verksamhet. I dagsläget arbetas det hårt med att ordna fram lokaler till verksamheten. Ingen lösning har funnits på Kåren ännu så att vi kan gå vidare med arbetet därav har Alexander och Peter börjat söka andra lösningarpå KTH campus. ROS-dagen 2009 Konceptet är ändrat från mässa till temadagar pga det bristande intresset från företag. THS Näringsliv anser att detta är den del av vår verksamhet som hårdast blivit drabbat av konjuktursläget, då det blivit en markant skillnad i antal företag som erbjuder extrajobb och sommarjobb. THS case THS case går väldigt bra och är väldigt av studenter samt företag. Företagskontakt Armada Anders har besökt handelsdagarna på Handelshögskolan i Stockholm samt Ekonomernas Dagar på Stockholms Universitet. Där träffade Anders projektledare och projektgrupper från respektive projekt, samt ett antal företagsrepresentanter från olika företag. Anders generella uppfattning är att arbetsmarknaden för ekonomstudenter har drabbats något hårdare av finanskrisen är arbetsmarknaden för ingenjörs- och arkitektstudenter. Anders uppfattning är även att de stora arbetsmarknadsdagarna är något som företagen prioriterer då de sätter sina budgetar för student relations, vilket gör att Anders är försiktigt positiv inför höstens säljarbete. Anders har även varit på ARG-möte på ÅF i Stockholm och kommer under KF att vara i Lund på ARG-möte hos Eon. Anders valde att prioritera detta då avgörande beslut kommer att fattas gällande det gemensamma anmälningssystemet på samt gällande ett nystartat samarbete kring mässundersökningar Peter har besökt Handelsdagarna och Ekonomernas dagar. Näringslivsgruppen har varit i kontakt med många nya företag för att hålla eventuella event. Peter arbetar i dagsläget hårt på partneravtal då det behövs långsiktighet i arbetet med företagskontakt. Då många företag satsar mer på att stärka varumärket än att rekrytera så tror Peter att det kan vara väl konjuktursanpassat. Under närmsta tiden är kommer Näringslivsgruppen att genom föra en hel del event då denna tid av året är högsäsong för Näringslivsgruppens företagsevent. Reftec, ARG Peter har deltagit på ARG-möte hos ÅF. Han har även arbetat med ARG:s utvecklingskonferens där THS i år står som värd. Peter skall åka på ARG-möte 19/3 hos E.on i Malmö Utlandsprojekt Internationellt Destination London: Generellt går projektet bra. Tveksamhet pga att detta är första året dock har de gillat konceptet. I dagsläget ser projektet att bli av dess fulla utförande. En förberedelseresa till London har genomförts. Brittiska företag har visat stort intresse för svenska studenter. Recruit Russia: Projektet har bytt namn pga sammanslagning med ett liknande projekt på Handels. THS näringsliv anser att detta kan ge oss positiva synergier. Mässan kommer vara på Handels i Oktober. Viss verksamhet kommer även förläggas på KTH Campus

16 17 av 20 Presidiefrågor Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat. 15 min föreläsning av företag Strategiprojekt Rekrytering pågår fortfarande. Är du intresserad av att söka? Ring Linus på eller maila Arbetsmarknadsrådet, THS Peter har haft sitt första Arbetsmarknadsråd 24/2. Agenda: - Presentationsrunda * Personliga * Verksamheten - Syfte med AR - Samarbeten - Intern konkurrens - Extern konkurrens - Kommunikationsvägar * Kvartsamtal * Gemensam kalender - Övriga frågor THS grupper och råd

17 7 av 20 Hernan Martinezs rapport till 0809-KF-6 ESN Internationellt 06-08/02 Hernan och den internationella sekreterare för maskin (Emre Emirlioglu) åkte till Linköping för det årliga ESN Sweden Möte. Där diskuterades bl.a. Ekonomin inom ESN Sweden. Det nya styrelsen röstades fram. Samt organiserades flera workshop angående vilka aktiviteter vi kan anordna för de internationella studenter. Under mötet rapporterades också vad hade hänt på sistående inom ESN. Internationella gruppen, KTH 10/02 Hernan Johan och Therese medverkade i en internationaliseringsinternat tillsammans med det internationella kansliet. Under internatet pratades om internationella samarbeten, marknadsföring, bostäder, avgifter, internationalisering på hemmaplan. Det kom en representant frå DTU (Dansk tekniske Universitet) och pratade om vad som hände i Danmark efter införande av avgifter samt hur de bemötte situationen. Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Presidiefrågor Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat. Studiesocialt Även kontinuerligt under terminerna arrangera events för utbytesstudenter 09/02 Några representanter från IR (Camilla Bjäring (Samhäll), Sara Skoglund (kemi) och Saara Mikkonen (kemi)) organiserade en Campus/city tour för besökande studenter från Lyon. 24/02 ISS anordnade fettisdagen, (Wen Lu (ISH) och Oscar Ekeroth (Bergs) stod för arrengemanget idag). Aktiviten arrangeras med mål att samla in pengar till en projekt som heter Give 20 och den har som mål att pga ESNs 20 års jubileum samla in pengar åt unicef. Under aktiviteten såldes bullar och det bjöds på saft. Bullarna kostade 5 kr. och det såldes över 250 bullar. Studenterna verkade ha gillat aktiviteten väldigt mycket. Det var rolig att se att det kom väldigt många svenskar och dessa blandades och minglade med de internationella studenterna. 01/03 ISS Anornade en endags skidresa till Romme. På resan åkte 87 studenter och 10 ledare. Ledarnas uppgift var att hjälpa till och lära ut hur man åker skidor till studenterna. Dagen blev lyckad. Då det bjöds på frukost på väg till Romme och en lätt mellanmål på väg tillbaks.de flesta studenterna kom fram och tackade och gav resan väldigt bra kritik. Internationella rådet, THS THS grupper och råd 10/02 IR-möte 2 Under mötet fick IR-medlemarna information om Ryssland resor (aktivitet som anordnas tillsammans med ESN Sweden), Info om NP i Linköping (föregående helg), Info om Give 20 (insamlingskampanj åt Unicef), samt tillsätningen utav Lokal kordinator för Sea Battle (sjöslagets internationella motsvarighet), Samt vilka aktiviteter man kan anordna för när ESN Train anländer Stockholm. 24/02 Ir-Lunchmöte 3 Mötet är till för att hålla koll på arbetet i sektionerna och vilka aktiviteter som är på gång, eller som kan anordnas. Hernan Tyckte att arbetet går framåt men det är fortfarande väldigt mycket kvar tills ISS är på en acceptabel nivå (målet är att vara den bästa sektionen i norden).

18 19 av 20 Therese Thiels rapport till 0809-KF-6 Kontaktperson KTH-hallens styrelse Therese har varit på ett möte med KTH-hallen. De har ansökt om att få ha Student SM i idrott nästa år och vill ha THS och sektionernas hjälp med detta Kårens dag Den 27 februari genomfördes för första gången en kårens dag på våren, efter att ha varit på tal i flera år. Tyvär var förutsättningarna dåliga då vi ej kunde ha en fest och för få åt lunch i restaurangen. Dagen bestod av en föreningsmässa och en del kortare föredrag. Tyvär var det få som kom, men om detta berodde på att det var ett dåligt engagemang från studenternas håll eller om det bara var få i skolan den dagen är svårt att säga. Förhoppningsvis har vi ändå nu satt grunden till en bättre kårens dag 2 nästa år. Kårföreningar Under månaden har möten hållit med diverse föreningar som har varit i behov av hjälp eller har velat vata mer om vad det innebär att vara kårförening Ett möte mellan alla spexen i spexförrådet har hållits för att synkronisera arbetet nu när föreställningarna är på gång. Omsorgsgrupp, KTH Deltagande vid ett möte med referensgruppen för studenthälsa har funnits CSG: Tema Arbetsmiljö Extern representation Therese har deltagit vid ett möte med centrala samverkansgruppen, CSG tema arbetsmiljö på KTH Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Presidiefrågor Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat. Studiesocialt Huvudskyddsombud, THS Deltagande vid skyddsronder i D-, E-, K-, och L-huset på campus Valhallavägen har funnits. Tillsammans med Lena Edvardsson och KTH har en styyderandeskyddsutbildning hållits för sektionernas studerandeskyddsombud. Även en STAD-utbildning har hållits, vilket har tagit ganska mycke tid i planering och förberedelser. Studiemiljöförbättring Tillsammans med Johan Fagerhem, Hernan Martinez och representanter på KTH har Therese deltagit vid ett internationaliseringsinternat och diskuterat vad som kommer hända när internationella studenter kommer behöva betala för att studera i Sverige. Therese har tillsammans med Måns Östberg haft ett möte med KTHs lokalplaneringsenhet och hon har även haft ett särskillt möte med dessa för att diskutera renoveringen av Bergshuset. Tillsammans med olika representanter från KTh har ett uppstartsmöte hållits för att initiera ett studiemiljöprojekt, där man kollar på optimala studiemiljöer för framtiden Tillsammans med Linus Ericsson har ett projekt genomförts i Nymble med att locka fler personer att tentaplugga i huset. Alla rum i huset har hållits öppna inför tentorna och rummen har blivit indelade i tysta enskilda salar och grupprum. Resultatet har varit lyckat.

19 20 av 20 THS grupper och råd Idrottsrådet, THS Therese har under denna månad ej haft något möte med IR. Arbetet med att fixa hallar till KTH-mästerskapen går mycket trögt, men hon gör så gott hon kan och hinner. Jämlikhetsrådet, THS Denna gång har Jämlikhetsrådet och studiemiljörådet haft ett gemensamt möte. Ungefär 10 personer deltog från 6 sektioner. Studiemiljörådet, THS SMR har haft ett gemensamt råd med JR, se mer under punkten om jämlikhetsrådet Övrigt för studiesocialt Övrigt Tillsammans med övriga ledningsgruppen har Therese varit på en ledarskapskurs hos konsultföretaget Accenture

20 6 av 20 Ellinor Grapes rapport till 0809-KF-6 Övrigt för mottagningsansvarig Ellinor kommer ha ett möte med KTH angående mottagningen den 12 mars. Mötet kommer handla om hur KTH ser på mottagningen och saker som kan förbättras. Ellinor vill att mötet ska medföra störra förståelse för mottagningen hos KTH och förhoppningsvis ska det räta ut några frågetecken. Det finns inte någon dagordning utan det är en diskussion. THS grupper och råd Mottagningsrådet, THS MR 2 hölls den 24 februari. Det som togs upp var lokalbokning, uppfäljning av MI, Phösargasque och väktare. Mötet var mycket effektiv. MR 3 kommer hållas 24 mars. Osquariana Övrigt Ellinor har gått igenom samtliga texter och konstatera att många kan behöva göras om.

21 8 av 20 Johan Fagerhems rapport till 0809-KF-6 Fakultetsnämnden FN, KTH På Fakultetsnämndsmötet 11/3 var representanter från THS var Linus och Johan och från Doktorandsektionen Peter Modin. På mötet diskuterades KTHs tre ansökningar för Högskoleverkets pris "Utmärkt utbildningsmiljö" och hur dessa ansökningar bäst skulle gå till. Remissen för Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) diskuterades kort, och en hearing kommer äga rum den 14/ där åtminstone Linus har för avsikt att delta. Eva Malmström, vicerektor med ansvar för studentrekrytering, berättade om KTHs ambitiösa studentrekryteringsprojekt. Detta projekt har även till uppgift att titta på genomströmning, dvs hur många som klarar kurser på utsatt tid, och att hitta indikatorer som på sikt skulle kunna användas för ekonomisk resurstilldelning till olika utbildningsprogram. Man har från Regeringen fått målet att utbilda 4700 civilingenjörer och att högskoleingenjörsutbildningen ska öka procentuellt varje år. FN beslutade att tillstyrka utlysningen av en adjungerad professur i "Economics of International business, Inoovation and Entreprenourship". I översynen av in- och utgångar fick vi rapporterat att det antagligen INTE kommer någon ansökan om bred materialingång från Kemi-Bioteknik- Materialdesign. Maskin- och farkostteknik-programmen kommer att samordna sina masterprogram. Data, Informationsteknik, Elektroteknik och Medieteknik kommer att lämna förslag på sammanslagning i två olika program först om ett år. Man har inte diskuterat dimensioneringen. En ansökan kommer att presenteras för ett nytt civilingenjörsprogram i Energi- och miljöteknik, oklart exakt vilken inriktning ett sådant program skulle ha. CL kommer att slås ihop till en ingång. Detta kommer antagligen inte påverka programmen. De gemensamma internationella profilerna verkar på sikt läggas ner. Man diskuterade hur man gör med de som har garanterad utbytesplats. Teknisk Fysik, Mikroelektronik och Elektro har också haft en grupp, där man kommit fram till att en kandidat på Teknisk Fysik skulle ge behörighet till masterprogram inom såväl Mikroelektronik som Elektroteknik i stort. Programmen Farkost, Industriell Ekonomi, Samhällsbyggnad och Arkitekt har redan genomfört stora förändringar i sin utbildningsstruktur och kommer att arbeta vidare med denna. För program på avancerad nivå (inriktning och master) arbetar man inom fakulteten hårt för att slå ihop program och samordna masterprogram och inriktningar, något som inte görs i dagsläget, annat än i praktiken. Tidplanen är att man 15 april ska kunna gå igenom de inlämnade förslagen för att i juni kunna fatta beslut om nedläggning på Universitetsstyrelsens möte. HSV kommer att ha lärosätesgranskning nästa år. Det kräver åtskilligt i förberedelser från KTH. FN beslutade att man bör arbeta fram en språkpolicy. Gustav Amberg, vicerektor med ansvar för förnyelse av fakultet, presenterade sina visioner för Tenure Track, i praktiken karriärplanering för de som börjar arbeta på KTH. Man diskuterade kvalitetssäkring, och olika metoder och utredningar för detta. Anders Lundström, extern representant från Scania, betonade att kvalitetsarbete kräver en permanent grupp och att man jobbade i små steg. Sektionskontakt Utbildning Linus hade i och med utbildningsrådet kontakt med IsH och MiT-sektionen. Linus och Johan håller en utbildning för sektionernas förtroendevalda i utbildningsfrågor den 23 mars. utbildningsutskottet Den 24/2 deltog Linus och Johan i ett möte med Utbildningsutskottet, mycket av sidkussionen var det som senar fördes till Fakultetsnämndsmötet den 10/3 Johan har deltagit i dialogmöten med alla skolors ledningar om hur deras masterprogram ska se ut i framtiden. En del arbete återstår dock. Rektorsbeslut, bevaka Johan har hållit ett öga på rektorsbeslut under februari månad. Rektor sköter sig fint. Information

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Protokoll Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10 Torsdagen den 2 juli 2009 kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Måns Östberg Kristoffer Renholm Ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 9 09/10 Tisdagen den 16 november 2009 kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Kristoffer Renholm Måns Östberg Per Stånge

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15).

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15). Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2004-01-27, 17:15, kårhuset Närvarande: Åsa Lindström, Per Haraldson, Maja Fjaestad, Heide Stollberg, Hanna Bergman, Daniel Westlén

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15

Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 MÖTESPROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 04 09/10 Tisdagen den 17 mars 2009kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-11-26 Styrelsemöte 26 november 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld. 1 Inledande formalia Föredragare: Martin Svensson 1.1 Mötet öppnas Martin Svensson förklarar mötet öppnat klockan 17:07 den 20:e maj 2014 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Martin

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson,

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson, Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-11-26, 7:30, kårhuset Närvarande: Anders Blomqvist, Daniel Westlén, Heide Stollberg, Per Haraldson, Sofia Lundberg, Åsa Lindström

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen

Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen Kårfullmäktigesammanträde # 9 08/09 Datum: 7 maj 2009 Tid: 18.00 22.39 Plats: L1, KTH Campus Valhallavägen PROTOKOLL 0809-KF-09 NYMBLE 2009-09-17 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001.

Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Protokoll fört vid Kårfullmäktige sammanträde tre tisdag den 14 november 2001. Närvaro : bilaga 1 B Kajsa Boström B Anne Von Oelreich D Mattias Amnefelt D Robert Andersson D Christer Tamm D Andreas Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR Box 7652 90713 Umeå Tel: 090-786 90 00 Protokoll Styrelsemöte nr 4, 08/09 PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2008-11-19 Bilagor: M7 US 50-årsjubileum Tid: Plats: Noteringar: 15.15

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-12

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-12 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-12 Kårstyrelsemöte 12 09/10 Tisdagen den 19 januari 2010 kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Per

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Ordföranden öppnade mötet klockan 17.18. Lina Johansson valdes till mötesordförande. Patriq Banach valdes till mötessekreterare.

Ordföranden öppnade mötet klockan 17.18. Lina Johansson valdes till mötesordförande. Patriq Banach valdes till mötessekreterare. THS Fysiksektionen SM4/05 051010 1(8) PROTOKOLL Mötets art: SM 4:BudgetSM Plats: E52 Datum: Måndag 10 Oktober 2005 Tid: 17.11 Närvarande: Start: 32 Slut: 27 Totalt: 35 Se bilaga 1 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 13 13/14. Närvarande. Protokoll Kårstyrelsemöte KSm20 13/14 2014-05-05 Sid 1(12) Sid 1(12) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 13 13/14 Måndagen den 5 maj 2014 klockan 18.00 Plats: Gröten plan 2, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise

Läs mer

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE Umeå studentkår Ordförande 070-686 90 10 Protokoll Styrelsemöte nr.3 10/11 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, kårsektioner PROTOKOLL KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 18:44 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-04 Kårfullmäktigesammanträde # Kårfullmäktigesammanträde 04 13/14 Datum: 2014-04-02 4 Tid: 10/11 i. 18.00 23.00 Datum: Plats: Nya Matsalen, 2011-02-02 Nymble, KTH Campus ii. Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1

Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 Kårfullmäktigesammanträde # 4 10/11 Datum: 2011-02-02 Tid: 18.05 22.48 Plats: L1 PROTOKOLL 1011-KF-04 Närvarande VÄLLINGBY 2011-03-03 j n närvarande vid n:te justeringen av protokollet Injusterade ledamöter

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 6 Torsdag den 16/10 2014, 13:00 å Tolvan, Stockholm Fröken Anderberg öppnar mötet kl 13:00. Väl tajmat även denna gång.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-10 Kårstyrelsesammanträde 10 09/10 Tisdagen den 25 november 2009kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich

Läs mer

program söndag 23 mars måndag 24 mars

program söndag 23 mars måndag 24 mars program söndag 23 mars måndag 24 mars Välkommen till Öppet hus 2014 Idag kommer du träffa studenter, lärare, studievägledare och ingenjörer som alla finnas här för att du ska få all information och inspiration

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE

Mötesprotokoll för STYRELSEMÖTE 1 Mötets öppnande. Simon Rose förklarar mötet öppnat klockan 17.16. 2 Val av mötesordförande. Simon Rose väljs till mötesordförande. 3 Val av mötessekreterare. Markus Lyckman väljs till mötessekreterare.

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-05

FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-05 Kårfullmäktigesammanträde # 5 09/10 Datum: 2010-01-28 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1, KTH Campus NYMBLE 2010-01-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0910-KF-05 * = bilaga finns 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson.

Protokollförare: Justeras: Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. /Patrik Valfridsson. /Jennie Eriksson. Närvarande medlemmar: Se bilaga. Övriga närvarande: Se bilaga. Protokollförare: /Patrik Valfridsson Justeras: /Jennie Eriksson /Mattias Thorwid /Tomas Sahleström 1 Inledande formalia Föredragare: Jennie

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte mars 2014 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas 16:25 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande och frånvarande Terese, Robin, Mikael, Anton,

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12

Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 25 augusti 2011 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 1 11/12 Tid: Torsdag 18 augusti klockan 18.00 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Revisions-SM 2009-03-24 1(7) Protokoll fört vid Revisions-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2009-03-24, 17.20 20.24 Plats Närvarande K2, KTH se bifogad lista 1 Mötets högtidliga öppnande

Läs mer

SÖFREs Befattningsbeskrivningar

SÖFREs Befattningsbeskrivningar SÖFREs Befattningsbeskrivningar 1 (15) Innehåll Föreningens revisor... 3 Styrelsen... 4 Ordförande... 5 Vice ordförande... 6 Skattmästare... 7 Sekreterare... 8 E-day projektledare... 9 Sociala utskottet...

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik 4 maj -05, 15:00-17:00 HB2 Närvarande: 31 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Jimmy Stridh förklarar mötet öppnat. 2 Val av mötesordförande

Läs mer

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet

Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Föreningen E konomerna vid Stockholms universitet Styrelsemöte #6 Tisdag 18/9 2012 Styrelserummet, Smedjan Kl. 18.00 22.00.1 Mötets öppnande. Elise Winje förklarade mötet öppnat kl. 18.00..2 Val av sekreterare.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2015-02-23 Adress: Gråttan, Osquars backe 8 Sektionsmöte nr 6, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-02- 23 Tid: 17.44-19.47 Närvarande: Se punkt 1.4 1. Formalia

Läs mer

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt

2.1 ÖPH-representant Johanna Jarl/ Lars Åkesson...lyckad gasque i fredags, kul. satt phöseriet, rgb, jobbar stenhårt Protokoll Styrelsemöte 2010 den 9:e februari kl:17.15 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande... 17.23 1.2 Mötets behöriga utlysande... Ja 1.3 Val av sekreterare.. Sara Cecilia Lempiäinen 1.4 Närvarande... Tove

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2014-03-04 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2014-03-04 Tid: 17.38-18.22 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Verksamhetsplan 2013/2014

Verksamhetsplan 2013/2014 Verksamhetsplan 2013/2014 Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Mail: ko@luleastudentkar.com Tel: 0920-49 33 00 1/12 Innehållsförteckning Inledning...3 Allmänt...4 Organisationsutvärdering... 4 Kansliet...

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-12-09

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-12-09 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-12-09 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 2, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-12-09 Tid: 17.41 20.08 Närvarande: Se punkt

Läs mer

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 PROFESSIONSFÖRENINGEN NUTRITIONISTFÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 Bilagor till verksamhetsberättelsen: 1) Verksamhetsplan 2014 2) Projektsammanställning för fokusprojektet Kvalitetssäkring

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen

Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2015-06-01 1(11) Dagordning DM 2015-06-01 Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av justeringsperson

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13

Chef för utbildningsinflytande. Sara Blomqvist Chef för utbildningsinflytande 12/13. Per-Viktor Bryntesson Chef för utbildningsinflytande 12/13 Sid 1(10) PROTKOLL Kårstyrelsemöte 22 11/12 Måndagen den 25 juni 2012 klockan 18.00 Kröken, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Egil Antonsen Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Fullmäktigesammanträde 3 14/15

Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Sid 1(7) Fullmäktigesammanträde 3 14/15 Datum: 2014-12-11 Tid: 17.15 Lokal: Kårhuset Origo F14-3 Formalia Anmärkning F14-3.1 Mötets öppnande Talman, Astrid Råberg, förklarar mötet öppnat klockan 17.24

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012/2013

Verksamhetsberättelse 2012/2013 Verksamhetsberättelse 2012/2013 1 Visionen 1.1 Inledning Visionen är en långsiktig beskrivning av i vilken riktning vi vill att sektionen ska röra sig. Visionen innehåller önskningar av relativt abstrakt

Läs mer

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30

!!!!!!!! Kongliga Flygsektionen, THS. Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kongliga Flygsektionen, THS Handlingar SM 3 2014 Q2, 13/10-14 kl 17:30 TC, 14-15/10 kl 17:30 Kallelse Flygsektionens Sektionsmöte 3 2014 Carl-Anders Carlsson Ordförande 2014-09-22 Sida 1 ( 1) KALLELSE

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen

Protokoll styrelsemöte 150302 Samhällsvetarsektionen Närvaro Eva Vargas, ordförande Ebba Jacobsson, vice ordförande Anton Rundström, ledamot Jonathan Thor, ledamot Eric Insulahn, ledamot Karolina Mildgrim, ledamot. Anslöt 13.25 Joel Furvik, ledamot. Lämnade

Läs mer