PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1"

Transkript

1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl , sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 Per Stånge Ledamot ut 3.1 in 4.1 Frej Naimi-Akbar Dag Lindbo Jan Wrzosek Ledamot Ledamot Ledamot Övriga Gudrun Sköld Ordförande THS AB Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötesordförande Frej Naimi-Akbar förklarar mötet öppnat Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigt utlyst. 1.3 Val av mötesordförande Kårstyrelsen väljer Frej Naimi-Akbar till mötesordförande. 1.4 Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Per Stånge till sekreterare. 1.5 Val av justerare Kårstyrelsen väljer Jan Wrzosek till justerare. 1.6 Val av fikaansvarig Kårstyrelsen väljer Christine Ambell till fikaansvarig. 1.7 Anmälda förhinder Joakim Lundblad har anmält förhinder. 1.8 Adjungeringar Gudrun Sköld adjungeras med närvaro- och yttranderätt. 1.9 Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga Kårstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 1.10 Föregående protokoll Protokoll från KSm9 finns ej tillgängligt Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden förekommer. 2 Rapporter 2.1 Kanslichefen Rapport se bilaga Marianne Fridborn finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.2 Osqledaren Rapport se bilaga Sara Eriksson finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.3 Armada Rapport se bilaga Anders Olsson finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.4 THS Näringsliv Rapport se bilaga Peter Stier finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.5 International Student Service Rapport se bilaga Hernan Martinez finns ej närvarande. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.6 Programgruppen Patriq Ramdert finns ej närvarande och har inte inkommit med rapport. 2.7 Studiesocialt ansvariga Rapport se bilaga 2.71 Ellinor Grape och Therese Thiel finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.8 Utbildningsansvariga Rapport se bilaga Johan Fagerhem och Linus Ericsson finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.9 Vice kårordförande Rapport se bilaga Måns Östberg föredrar rapporten. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna Kårordförande Rapport se bilaga Christine Ambell föredrar rapporten. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna Kårstyrelsen om kårobligatoriet Rapport se bilaga Rapporten gås igenom. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 2.12 Ekonomisk rapport Ingen ekonomisk rapport finns tillgänglig. 3 Beslutspunkter 3.1 Motion THS kulturföreningar Motion se bilaga Måns Östberg föredrar motionen. Måns Östberg yrkar att styrelsen ålägger Promenadorquestern och Kårspexet att bilda egna organisationer med egna organisationsnummer. att styrelsen fastställer att Promenadorquesterns och Kårspexets samtliga finansiella tillgångar och skulder tillhör dessa organisationer. Kårstyrelsen beslutar att bifalla Måns Östbergs yrkande. 3.2 Val av THS-styrelseledamöter i THS AB 4 Övrigt Underlag se bilaga Kandidaturer se bilaga och Kandidaterna presenterar sig själva. Kårstyrelsen beslutar att välja Per Stånge och Måns Östberg till styrelseledamöter i Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB med mandatperiod till Övriga frågor Gudrun Sköld informerar om kårbokhandelns verksamhet. 4.2 Nästa möte Nästa möte äger rum tisdagen den 31 mars 2009 i sammanträdesrummet i kårhuset Nymble. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 4.3 Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen väljer Dag Lindbo till mötesordförande för KSm Mötets avslutande Frej Naimi-Akbar förklarar mötet avslutat Vid protkollet: Per Stånge Mötessekreterare Justeras: Frej Naimi-Akbar Mötesordförande Jan Wrzosek Justerare Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

7 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl , Sammanträdesrummet Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga 13 mars. Stockholm 10 mars 2009 Christine Ambell Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl , sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av mötesordförande 1.4 Val av sekreterare 1.5 Val av justerare 1.6 Val av fikaansvarig 1.7 Anmälda förhinder 1.8 Adjungeringar 1.9 Fastställande av föredragningslista 1.10 Föregående protokoll 1.11 Anmälningsärenden 2 Rapporter 2.1 Kanslichefen * Marianne Fridborn 2.2 Osqledaren* Sara Eriksson 2.3 Armada * Anders Olsson 2.4 THS Näringsliv * Peter Stier 2.5 International Student Service * Hernan Martinez Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

9 2.6 Programgruppen Patriq Ramdert 2.7 Studiesocialtansvariga * Ellinor Grape & Thérèse Thiel 2.8 Utbildningsansvariga * Linus Ericsson & Johan Fagerhem 2.9 Vice kårordförande Måns Östberg 2.10 Kårordförande * Christine Ambell 2.11 Kårstyrelsen om kårobligatoriet * Kårstyrelsen 2.12 Ekonomisk rapport Måns Östberg 3 Beslutspunkter 3.1 Motion THS kulturföreningar Måns Östberg 3.2 Val av THS-styrelseledamöter i THS AB Måns Östberg 4 Övrigt 4.1 Övriga frågor 4.2 Nästa möte 4.3 Val av nästkommande mötesordförande 4.4 Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

10 14 av 20 Marianne Fridborns rapport till 0809-KF-6 Ekonomi (KC) Bolag och ekonomi En genomgång av ekonomiska rutiner sker kontiunerligt bla kontantkassa och hantering av förskott. Genomgång av befintliga avtal sker kontinuerligt i takt med att fakturor kommer in; tex kopiatorer, försäkringar, service avtal för hissar, brandlarm, sophämtning mm mm. Åtskilliga kostnader kan kapas väldigt enkelt. THS AB (KC) Marianne har haft flera möten med Kårbokhandelns personal Nymble (KC) Ett antal husmöten har genomförts Förvaltning av Nymble och Osqvik Brandansvar- Marianne är utsedd till brandskyddsansvarig, Lars Simson är mycket behjälplig i det praktiska. Brandsyn genomförs nu regelbundet. Marianne har haft många kontakter med KTH väktare/ Lena Edvardsson och Brandchefen i ärenden kring detta och önskade rutinförbättringar. En stor investering har gjorts i nya låsanordningar till altandörrarna i gamla matsalen. Detta är nödvändigt både för brandsäkerheten och inbrottsskydd. Vi är nu nästan i hamn med ett ramavtal med PEAB service som ska vara oss behjälpliga med små och stora jobb i Nymble. Vi har skaffat glasigoos till Nymble. Flera möten har genomförts avseende bevakning och säkerhet, fler behövs. Marianne och Måns har jobbat med att avsluta avtalet med Fazer Amica och detta är nu påskrivet. Ouppklarade ekonomiska mellanhavanden mellan oss avseende 2008 är nu avklarade Osqvik (KC) Osqvik fungerar bra. Övrigt för kanslichef Övrigt Hög belastning på Kårexpeditionen i januari. Till mycket stor del beroende på utländska utbytesstudenter som vill betala kåravgiften kontant. Detta för att de har svårt att hantera internetbetalningar och de vill ha intyg på inbetalningen för att omgående få SL rabatter. Detta problem måste hanteras bättre av KårEx och SL inför nästa terminsstart och detta jobbar vi på. Vi behöver säkerställa att rätt information tex adresser kommer in i medlemsstystesmet från KTH så att tex THS kort skickas ut rätt, och att vi har alla e- mailadresser. Kåravgiftsavierna har skickats ut. Sven är sjukskriven i 3 månader efter en ryggoperation (som gick bra) men vi har en mycket duktig vikarie Ida-Maria Högkvist.

11 OSQLEDARENS RAPPORT KF5 08/09 Redaktion Två personer har tillkommit sedan sist. En teambuildingsresa till Linköping och vår systerredaktion Lithanian planeras i mars. Tryck Tryckeriet tryckte adresserna från nummer 3 på nummer 4 vilket innebär att en del (cirka stycken) som har betalat kåravgiften efter nummer 3 men före nummer 4 ej får tidningen. Vi har fått ekonomisk kompensation från tryckeriet för detta. Tidning Nummer 5 har deadline 18 februari och har temat Campus. Debattartiklar och insändare är välkomna. Annonsering Nummer 3 hade en bra annonsförsäljning sett till tidpunkten (numret innan jul brukar av tradition vara svårsålt), men nummer 4 var svagt. Det ser dock bättre ut inför nummer 5. Finanskrisen ser ut att påverka försäljningen endast marginellt. Hemsida En datorkrasch har satt stopp för lanseringen av den nya hemsidan, men det är på g. Så länge uppdateras den nuvarande på löpande och där finns också alla artiklar från läsårets Osqledaren upplagda. TORK Imorgon åker jag på TORK-träff i Umeå där vi ska diskutera finanskrisen, kårobligatoriet och samarbete studenttidningarna emellan. Övrigt Har även tagit fram en del grafiskt material åt THS och planerat THS teambuilding i vår tillsammans med Ellinor Grape, mottagningsansvarig. Sara Eriksson Chefredaktör Osqledaren 08/09 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

12 OSQLEDARENS RAPPORT KF6 08/09 Redaktion Fredag 20 mars till söndag 22 mars är vi i Linköping för att träffa LiTHanians redaktion. På schemat finns workshops och kulturellt utbyte mellan redaktionerna. Vi ska troligtvis också vara med i Squvalp. Tryck Jag är missnöjd med trycket av nummer 5. Kommer att kräva kompensation. Tidning Nummer 5 delades ut förra veckan (9-13 mars). Fokus låg på Campus. Nästa tidning kommer att handla mycket om Skönhet & Hälsa. Deadline är 25 mars. Annonsering Nummer 5 hade en mycket bra annonsförsäljning som vägde upp den svaga försäljningen för nummer 4. TORK TORK-träffen i Umeå februari var mycket givande. Vi ska samproducera mer och dela med oss av material. Övrigt Jag har tagit fram en del grafiskt material åt THS. Jag har planerat THS teambuilding mars tillsammans med Ellinor Grape, mottagningsansvarig. Osqledaren har (när KF6 är) marknadsfört sig på tentapuben genom att spela skivor i Musikrummet (där Näringslivsgruppen säljer skumpa). Sara Eriksson Chefredaktör Osqledaren 08/09 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

13 1 av 20 Anders Olssons rapport till 0809-KF-6 Armada IT-system Armada Anders rapporterar att Armada har ett antal olika IT-system. Nedan följer en kort redogörelse för respektive systems funktion och status - Armadas internwebb. Köptes in förra året och har visat sig vara en mycket bra investering. Används för säljarbete, ta emot ansökningar, skicka mass-sms, behandla företagsdata innan och under mässan, för att checka in- och ut företag under mässan etc etc. Vidareutvecklingsarbete och underhåll kommer i år att ske kontinuerligt. Systemansvarig i projektgruppen, Joakim Ekberg, var förra året med och utvecklade internwebben för företaget Skylight Solutions, vilket innebär att han har mycket god insikt i systemet. - Generell information mot företag och studenter. En ny look inför 2009 är på gång. - Armada2.0. Anders har tillsammans med berörda personer i sin projektgrupp, gjort en grundlig utvärdering av förra årets koncept och kommit fram till ett antal nyckelfaktorer som behöver förändras för att i framtiden generera maximal studentnytta. Dessa nyckelfaktorer kan inte uppnås då en extern leverantör av systemet tas in (som tar betalt), varför Armada i år kommer att skala bort saker som 3D-effekter etc, och istället utveckla systemet själva. - Armadas egen wiki. Här finns "bra att veta"- information, sökbar såklart, samt testamenten och överlämningsinfo från tidigare projektgrupper. Tanken är att systemet ska fyllas på och bli ännu mer kraftfullt med tiden. Anders jobbar just nu tillsammans med Armadas systemansvarige på en mer långsiktig lösning för hosting av dessa system, vilken håller på att implementeras. Armada PR Anders rapporterar att Armada under våren framför allt kommer att satsa på marknadsföring under gruppledarrekryteringsperioden (25/3-22/4). Som en smygstart på detta kommer Armada på lördag 14/3 att finnas i Gröten på Nymble under tentapuben och berätta med om gruppledarrollen. Ett antal andra marknadsföringsevent för att informera om gruppledaransökan kommer att planeras och genomföras något senare i vår. är under utveckling och är under året självklart en av våra viktigaste informationskanaler, både mot studenter och företag. Armada sälj Anders rapporterar att anmälan till Armada 2009 kommer att öppna på 23/3. Just nu håller ARG (ArbetsmarknadsRådsGruppen inom Refetec) på att utveckla ett nytt anmälningssystem, ett arbete som Anders kommer att vara mycket involverad i. Tanken är att detta ska vara färdigt tills 23/3, vilket det enligt rapporter från utvecklarna i Göteborg kommer att vara. Huvudpartners för Armada 2009 är ännu inte spikade, men Armada ligger i förhandlingar med några olika företag. Anders ambition och förhoppning är att ca 150 företag även i år ska delta på Armada. Se även Armada företagskontakt. Företagskontakt Anders har besökt handelsdagarna på Handelshögskolan i Stockholm samt Ekonomernas Dagar på Stockholms Universitet. Där träffade Anders projektledare och projektgrupper från respektive projekt, samt ett antal företagsrepresentanter från olika företag. Anders generella uppfattning är att arbetsmarknaden för ekonomstudenter har drabbats något hårdare av finanskrisen är arbetsmarknaden för ingenjörs- och arkitektstudenter. Anders uppfattning är även att de stora arbetsmarknadsdagarna är något som företagen prioriterer då de sätter sina budgetar för student relations, vilket gör att Anders är försiktigt positiv inför höstens säljarbete. Anders har även varit på ARG-möte på ÅF i Stockholm och kommer under KF att vara i Lund på ARG-möte hos Eon. Anders valde att prioritera detta då avgörande beslut kommer att fattas gällande det gemensamma anmälningssystemet på samt gällande ett nystartat samarbete kring mässundersökningar Peter har besökt Handelsdagarna och Ekonomernas dagar. Näringslivsgruppen har varit i kontakt med många nya företag för att hålla eventuella event. Peter arbetar i dagsläget hårt på partneravtal då det behövs långsiktighet i arbetet med företagskontakt. Då många företag satsar mer på att stärka varumärket än att rekrytera så tror Peter att det kan vara väl konjuktursanpassat. Under närmsta tiden är kommer Näringslivsgruppen att genom föra en hel del event då denna tid av året är högsäsong för Näringslivsgruppens företagsevent.

14 2 av 20 Bolag och ekonomi Armada ekonomi Anders rapporterar att Armada 2008 kommer, som även tidigare rapporterats, definitivt att möta det vinstkrav som sattes upp. Anders har haft en budgetbriefing tillsammans med förra årets projektledare Niklas Ingvar och vice ordf. Måns Östberg där budgeten för 08/09 gicks igenom, vilken Anders jobbar efter nu under våren. Senare i vår kommer budget för 09/10 att sättas tillsammans med vice ordf. Fakturan för lokalkostnader för KTHB från 08, som tidigare nämnts i rapporteringen, har fortfarande inte kommit. Detta kommer att vara den största enskilda utgiften under våren. Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Presidiefrågor Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat.

15 16 av 20 Peter Stiers rapport till 0809-KF-6 Inkubatorverksamhet Peter har tillsamans med Exciteras ordförande, Alexandert Petersson, kallat till möte med KTH innovation. KTH innovation var väldigt positiva till en inkubator på THS. Det kan kompletera deras verksamhet. I dagsläget arbetas det hårt med att ordna fram lokaler till verksamheten. Ingen lösning har funnits på Kåren ännu så att vi kan gå vidare med arbetet därav har Alexander och Peter börjat söka andra lösningarpå KTH campus. ROS-dagen 2009 Konceptet är ändrat från mässa till temadagar pga det bristande intresset från företag. THS Näringsliv anser att detta är den del av vår verksamhet som hårdast blivit drabbat av konjuktursläget, då det blivit en markant skillnad i antal företag som erbjuder extrajobb och sommarjobb. THS case THS case går väldigt bra och är väldigt av studenter samt företag. Företagskontakt Armada Anders har besökt handelsdagarna på Handelshögskolan i Stockholm samt Ekonomernas Dagar på Stockholms Universitet. Där träffade Anders projektledare och projektgrupper från respektive projekt, samt ett antal företagsrepresentanter från olika företag. Anders generella uppfattning är att arbetsmarknaden för ekonomstudenter har drabbats något hårdare av finanskrisen är arbetsmarknaden för ingenjörs- och arkitektstudenter. Anders uppfattning är även att de stora arbetsmarknadsdagarna är något som företagen prioriterer då de sätter sina budgetar för student relations, vilket gör att Anders är försiktigt positiv inför höstens säljarbete. Anders har även varit på ARG-möte på ÅF i Stockholm och kommer under KF att vara i Lund på ARG-möte hos Eon. Anders valde att prioritera detta då avgörande beslut kommer att fattas gällande det gemensamma anmälningssystemet på samt gällande ett nystartat samarbete kring mässundersökningar Peter har besökt Handelsdagarna och Ekonomernas dagar. Näringslivsgruppen har varit i kontakt med många nya företag för att hålla eventuella event. Peter arbetar i dagsläget hårt på partneravtal då det behövs långsiktighet i arbetet med företagskontakt. Då många företag satsar mer på att stärka varumärket än att rekrytera så tror Peter att det kan vara väl konjuktursanpassat. Under närmsta tiden är kommer Näringslivsgruppen att genom föra en hel del event då denna tid av året är högsäsong för Näringslivsgruppens företagsevent. Reftec, ARG Peter har deltagit på ARG-möte hos ÅF. Han har även arbetat med ARG:s utvecklingskonferens där THS i år står som värd. Peter skall åka på ARG-möte 19/3 hos E.on i Malmö Utlandsprojekt Internationellt Destination London: Generellt går projektet bra. Tveksamhet pga att detta är första året dock har de gillat konceptet. I dagsläget ser projektet att bli av dess fulla utförande. En förberedelseresa till London har genomförts. Brittiska företag har visat stort intresse för svenska studenter. Recruit Russia: Projektet har bytt namn pga sammanslagning med ett liknande projekt på Handels. THS näringsliv anser att detta kan ge oss positiva synergier. Mässan kommer vara på Handels i Oktober. Viss verksamhet kommer även förläggas på KTH Campus

16 17 av 20 Presidiefrågor Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat. 15 min föreläsning av företag Strategiprojekt Rekrytering pågår fortfarande. Är du intresserad av att söka? Ring Linus på eller maila Arbetsmarknadsrådet, THS Peter har haft sitt första Arbetsmarknadsråd 24/2. Agenda: - Presentationsrunda * Personliga * Verksamheten - Syfte med AR - Samarbeten - Intern konkurrens - Extern konkurrens - Kommunikationsvägar * Kvartsamtal * Gemensam kalender - Övriga frågor THS grupper och råd

17 7 av 20 Hernan Martinezs rapport till 0809-KF-6 ESN Internationellt 06-08/02 Hernan och den internationella sekreterare för maskin (Emre Emirlioglu) åkte till Linköping för det årliga ESN Sweden Möte. Där diskuterades bl.a. Ekonomin inom ESN Sweden. Det nya styrelsen röstades fram. Samt organiserades flera workshop angående vilka aktiviteter vi kan anordna för de internationella studenter. Under mötet rapporterades också vad hade hänt på sistående inom ESN. Internationella gruppen, KTH 10/02 Hernan Johan och Therese medverkade i en internationaliseringsinternat tillsammans med det internationella kansliet. Under internatet pratades om internationella samarbeten, marknadsföring, bostäder, avgifter, internationalisering på hemmaplan. Det kom en representant frå DTU (Dansk tekniske Universitet) och pratade om vad som hände i Danmark efter införande av avgifter samt hur de bemötte situationen. Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Presidiefrågor Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat. Studiesocialt Även kontinuerligt under terminerna arrangera events för utbytesstudenter 09/02 Några representanter från IR (Camilla Bjäring (Samhäll), Sara Skoglund (kemi) och Saara Mikkonen (kemi)) organiserade en Campus/city tour för besökande studenter från Lyon. 24/02 ISS anordnade fettisdagen, (Wen Lu (ISH) och Oscar Ekeroth (Bergs) stod för arrengemanget idag). Aktiviten arrangeras med mål att samla in pengar till en projekt som heter Give 20 och den har som mål att pga ESNs 20 års jubileum samla in pengar åt unicef. Under aktiviteten såldes bullar och det bjöds på saft. Bullarna kostade 5 kr. och det såldes över 250 bullar. Studenterna verkade ha gillat aktiviteten väldigt mycket. Det var rolig att se att det kom väldigt många svenskar och dessa blandades och minglade med de internationella studenterna. 01/03 ISS Anornade en endags skidresa till Romme. På resan åkte 87 studenter och 10 ledare. Ledarnas uppgift var att hjälpa till och lära ut hur man åker skidor till studenterna. Dagen blev lyckad. Då det bjöds på frukost på väg till Romme och en lätt mellanmål på väg tillbaks.de flesta studenterna kom fram och tackade och gav resan väldigt bra kritik. Internationella rådet, THS THS grupper och råd 10/02 IR-möte 2 Under mötet fick IR-medlemarna information om Ryssland resor (aktivitet som anordnas tillsammans med ESN Sweden), Info om NP i Linköping (föregående helg), Info om Give 20 (insamlingskampanj åt Unicef), samt tillsätningen utav Lokal kordinator för Sea Battle (sjöslagets internationella motsvarighet), Samt vilka aktiviteter man kan anordna för när ESN Train anländer Stockholm. 24/02 Ir-Lunchmöte 3 Mötet är till för att hålla koll på arbetet i sektionerna och vilka aktiviteter som är på gång, eller som kan anordnas. Hernan Tyckte att arbetet går framåt men det är fortfarande väldigt mycket kvar tills ISS är på en acceptabel nivå (målet är att vara den bästa sektionen i norden).

18 19 av 20 Therese Thiels rapport till 0809-KF-6 Kontaktperson KTH-hallens styrelse Therese har varit på ett möte med KTH-hallen. De har ansökt om att få ha Student SM i idrott nästa år och vill ha THS och sektionernas hjälp med detta Kårens dag Den 27 februari genomfördes för första gången en kårens dag på våren, efter att ha varit på tal i flera år. Tyvär var förutsättningarna dåliga då vi ej kunde ha en fest och för få åt lunch i restaurangen. Dagen bestod av en föreningsmässa och en del kortare föredrag. Tyvär var det få som kom, men om detta berodde på att det var ett dåligt engagemang från studenternas håll eller om det bara var få i skolan den dagen är svårt att säga. Förhoppningsvis har vi ändå nu satt grunden till en bättre kårens dag 2 nästa år. Kårföreningar Under månaden har möten hållit med diverse föreningar som har varit i behov av hjälp eller har velat vata mer om vad det innebär att vara kårförening Ett möte mellan alla spexen i spexförrådet har hållits för att synkronisera arbetet nu när föreställningarna är på gång. Omsorgsgrupp, KTH Deltagande vid ett möte med referensgruppen för studenthälsa har funnits CSG: Tema Arbetsmiljö Extern representation Therese har deltagit vid ett möte med centrala samverkansgruppen, CSG tema arbetsmiljö på KTH Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Presidiefrågor Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat. Studiesocialt Huvudskyddsombud, THS Deltagande vid skyddsronder i D-, E-, K-, och L-huset på campus Valhallavägen har funnits. Tillsammans med Lena Edvardsson och KTH har en styyderandeskyddsutbildning hållits för sektionernas studerandeskyddsombud. Även en STAD-utbildning har hållits, vilket har tagit ganska mycke tid i planering och förberedelser. Studiemiljöförbättring Tillsammans med Johan Fagerhem, Hernan Martinez och representanter på KTH har Therese deltagit vid ett internationaliseringsinternat och diskuterat vad som kommer hända när internationella studenter kommer behöva betala för att studera i Sverige. Therese har tillsammans med Måns Östberg haft ett möte med KTHs lokalplaneringsenhet och hon har även haft ett särskillt möte med dessa för att diskutera renoveringen av Bergshuset. Tillsammans med olika representanter från KTh har ett uppstartsmöte hållits för att initiera ett studiemiljöprojekt, där man kollar på optimala studiemiljöer för framtiden Tillsammans med Linus Ericsson har ett projekt genomförts i Nymble med att locka fler personer att tentaplugga i huset. Alla rum i huset har hållits öppna inför tentorna och rummen har blivit indelade i tysta enskilda salar och grupprum. Resultatet har varit lyckat.

19 20 av 20 THS grupper och råd Idrottsrådet, THS Therese har under denna månad ej haft något möte med IR. Arbetet med att fixa hallar till KTH-mästerskapen går mycket trögt, men hon gör så gott hon kan och hinner. Jämlikhetsrådet, THS Denna gång har Jämlikhetsrådet och studiemiljörådet haft ett gemensamt möte. Ungefär 10 personer deltog från 6 sektioner. Studiemiljörådet, THS SMR har haft ett gemensamt råd med JR, se mer under punkten om jämlikhetsrådet Övrigt för studiesocialt Övrigt Tillsammans med övriga ledningsgruppen har Therese varit på en ledarskapskurs hos konsultföretaget Accenture

20 6 av 20 Ellinor Grapes rapport till 0809-KF-6 Övrigt för mottagningsansvarig Ellinor kommer ha ett möte med KTH angående mottagningen den 12 mars. Mötet kommer handla om hur KTH ser på mottagningen och saker som kan förbättras. Ellinor vill att mötet ska medföra störra förståelse för mottagningen hos KTH och förhoppningsvis ska det räta ut några frågetecken. Det finns inte någon dagordning utan det är en diskussion. THS grupper och råd Mottagningsrådet, THS MR 2 hölls den 24 februari. Det som togs upp var lokalbokning, uppfäljning av MI, Phösargasque och väktare. Mötet var mycket effektiv. MR 3 kommer hållas 24 mars. Osquariana Övrigt Ellinor har gått igenom samtliga texter och konstatera att många kan behöva göras om.

21 8 av 20 Johan Fagerhems rapport till 0809-KF-6 Fakultetsnämnden FN, KTH På Fakultetsnämndsmötet 11/3 var representanter från THS var Linus och Johan och från Doktorandsektionen Peter Modin. På mötet diskuterades KTHs tre ansökningar för Högskoleverkets pris "Utmärkt utbildningsmiljö" och hur dessa ansökningar bäst skulle gå till. Remissen för Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) diskuterades kort, och en hearing kommer äga rum den 14/ där åtminstone Linus har för avsikt att delta. Eva Malmström, vicerektor med ansvar för studentrekrytering, berättade om KTHs ambitiösa studentrekryteringsprojekt. Detta projekt har även till uppgift att titta på genomströmning, dvs hur många som klarar kurser på utsatt tid, och att hitta indikatorer som på sikt skulle kunna användas för ekonomisk resurstilldelning till olika utbildningsprogram. Man har från Regeringen fått målet att utbilda 4700 civilingenjörer och att högskoleingenjörsutbildningen ska öka procentuellt varje år. FN beslutade att tillstyrka utlysningen av en adjungerad professur i "Economics of International business, Inoovation and Entreprenourship". I översynen av in- och utgångar fick vi rapporterat att det antagligen INTE kommer någon ansökan om bred materialingång från Kemi-Bioteknik- Materialdesign. Maskin- och farkostteknik-programmen kommer att samordna sina masterprogram. Data, Informationsteknik, Elektroteknik och Medieteknik kommer att lämna förslag på sammanslagning i två olika program först om ett år. Man har inte diskuterat dimensioneringen. En ansökan kommer att presenteras för ett nytt civilingenjörsprogram i Energi- och miljöteknik, oklart exakt vilken inriktning ett sådant program skulle ha. CL kommer att slås ihop till en ingång. Detta kommer antagligen inte påverka programmen. De gemensamma internationella profilerna verkar på sikt läggas ner. Man diskuterade hur man gör med de som har garanterad utbytesplats. Teknisk Fysik, Mikroelektronik och Elektro har också haft en grupp, där man kommit fram till att en kandidat på Teknisk Fysik skulle ge behörighet till masterprogram inom såväl Mikroelektronik som Elektroteknik i stort. Programmen Farkost, Industriell Ekonomi, Samhällsbyggnad och Arkitekt har redan genomfört stora förändringar i sin utbildningsstruktur och kommer att arbeta vidare med denna. För program på avancerad nivå (inriktning och master) arbetar man inom fakulteten hårt för att slå ihop program och samordna masterprogram och inriktningar, något som inte görs i dagsläget, annat än i praktiken. Tidplanen är att man 15 april ska kunna gå igenom de inlämnade förslagen för att i juni kunna fatta beslut om nedläggning på Universitetsstyrelsens möte. HSV kommer att ha lärosätesgranskning nästa år. Det kräver åtskilligt i förberedelser från KTH. FN beslutade att man bör arbeta fram en språkpolicy. Gustav Amberg, vicerektor med ansvar för förnyelse av fakultet, presenterade sina visioner för Tenure Track, i praktiken karriärplanering för de som börjar arbeta på KTH. Man diskuterade kvalitetssäkring, och olika metoder och utredningar för detta. Anders Lundström, extern representant från Scania, betonade att kvalitetsarbete kräver en permanent grupp och att man jobbade i små steg. Sektionskontakt Utbildning Linus hade i och med utbildningsrådet kontakt med IsH och MiT-sektionen. Linus och Johan håller en utbildning för sektionernas förtroendevalda i utbildningsfrågor den 23 mars. utbildningsutskottet Den 24/2 deltog Linus och Johan i ett möte med Utbildningsutskottet, mycket av sidkussionen var det som senar fördes till Fakultetsnämndsmötet den 10/3 Johan har deltagit i dialogmöten med alla skolors ledningar om hur deras masterprogram ska se ut i framtiden. En del arbete återstår dock. Rektorsbeslut, bevaka Johan har hållit ett öga på rektorsbeslut under februari månad. Rektor sköter sig fint. Information

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 2 2009/2010. Tisdagen den 11 augusti 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 2 2009/2010 Tisdagen den 11 augusti 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Annika Blix Kristoffer

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-10 Måndagen den 5 december 2011 kl. 18.00 LG-rummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles (från 18:11) Elias

Läs mer

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg

2. Rapporter Föredragande 2.1. Ledamot för Utbildningsfrågor Robin Palmberg Sektionen för Medieteknik Stockholm 20131022 Styrelsemöte den 23 oktober 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Kl 17:31. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Lukas,

Läs mer

Protokoll Extra KSm 08/09

Protokoll Extra KSm 08/09 Protokoll Extra KSm 08/09 Tisdagen den 22 Juli 2008 18.05 21:30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande, ordinarie Viktor Tullgren Ordförande Madelein Keskitalo Ledamot Per Stånge Ledamot Jan Wrzosek Ledamot

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6)

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 14 11/12. Närvarande. Kårstyrelsen. Övriga. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm14 11/12 2012-02-06 Sid 1(6) Sid 1(6) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 14 11/12 Måndagen den 6 februari 2012 klockan 16.00 Sammanträdesrummet Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Elias Lindqvist Sara Wengström Egil

Läs mer

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16

THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar Hektor Kårstyrelsen 15/16 Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 15/16 Måndagen den 24 augusti 2015 klockan 18.00 Plats (Sammanträdesrummet, Nymble) * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Oskar

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 februari 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:16. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Justering av röstlängd Alla är närvarande.

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19

MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 MÖTESPROTOKOLL 0910-KS-19 Kårstyrelsemöte 19 09/10 Tisdagen den 25 maj 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen: Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge Annika Blix Kristoffer

Läs mer

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15

Kårordförande 14/15 Emilia Wallin Kårstyrelsen 14/15. Cecilia Molinder Vice kårordförande 14/15 Petter Djupfeldt Kårstyrelsen 14/15 Sid 1( 9) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 01 14/15 Måndagen den 11 September 2014 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, plan 1, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Teddy Juhlin- Henricson

Läs mer

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 3 1.1 Ändamål... 3 1.2 Reglementsändringar... 3 2 Förtroendevalda... 3 2.1 Ordförande... 3 2.2 Vice Ordförande... 3 2.3 Sekreterare...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1

MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 11/12-KSM-1 Måndag den 8e augusti 2011 kl 18:00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Ivan Milles Robin Norström

Läs mer

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen.

Kårstyrelsen har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Sid 1(11) ARBETSBESKRIVNINGAR har arbetat med att ta fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med ledningsgruppen. Syfte Arbetsbeskrivningens syfte är att skapa kontinuitet i ledningsgruppens arbete och

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-4 Måndagen 11 oktober 2010 kl. 18.00 Ledningsgruppsrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Karl Fallgren

Läs mer

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande.

1.3 Val av mötesordförande Vide Richter nominerar Vide Richter till mötesordförande. Sid 1(5) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 03 15/16 Torsdagen den 22 oktober 2015 klockan 18.00 Plats Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande THS Kårstyrelse Pontus Gard Kårordförande 15/16 Terese

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-06-03 Styrelsemöte 3 juni 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande

Mötesordföranden Denise Fuglesang förklarar mötet öppnat 18:07. Denise Fuglesang nominerar sig själv till mötesordförande Sid 1(7) PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 15 13/14 Måndagen den 10 mars 2014 klockan 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Kim Westin Denise Fuglesang Emma Fogelström Nina

Läs mer

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson

3.1. Val av studeranderepresentanter i nomineringskommittéen för prorektor* Anna Johansson Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm1 13/14 2013-08-11 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 1 13/14 Söndagen den 11 augusti 2013 klockan 10.00 Norra vägen 3, Sorunda * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 7 08/09. Tisdagen den 13 januari 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble

PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 7 08/09. Tisdagen den 13 januari 2009. kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 7 08/09 Tisdagen den 13 januari 2009 kl. 18.00, sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Måns Östberg Frej Naimi-Akbar Per Stånge Jan Wrzosek

Läs mer

, kl i C305

, kl i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 5 2013/2014 2014-03-06, kl 18.30 i C305 60 Talmanspresidiet Föredragningslista 5-13/14, 51 - Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-03-06, kl 18.30 Ärenden:

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble

Protokoll. Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10. Torsdagen den 2 juli 2009. kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Protokoll Extra Kårstyrelsemöte 1 09/10 Torsdagen den 2 juli 2009 kl. 17.30, Sammanträdesrummet, Nymble Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Måns Östberg Kristoffer Renholm Ordförande

Läs mer

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut

3.1. Stadfästelse av KP-006-Firmateckning* Sara Emilsson Stadfästelse av eventuella studeranderepresentationsbeslut Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm10 11/12 2011-12-05 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 10 11/12 Måndagen den 5 dec 2011 klockan 18.00 Plats, LG-Rummet * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1.

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-01-23 Stockholm 2015-01-23 Styrelsemöte 23 januari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Sektionsmöte 2013-02-11 Adress: Lindstedsvägen 3, Stockholm (E36) Sektionsmöte nr 3, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-02-11 Tid: 17.33 18.57 Närvarande: Se punkt

Läs mer

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13

THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 THS BUDGET 13/14 - KF 5 12/13 ställe med exempel på intäkter och (utan indirekta ) Budget 2013/2014 Fullkostn. mässigt Kommentarer (utan indirekta ) Utfallsprognos 2012/2013 (utan indirekta ) budget KF2

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1011-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1011-KSM-17 Torsdagen 14 april 2011 kl. 18.00 Gröten, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Tobias Porserud Johan

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse

Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Uppdragsbeskrivning Sektionsstyrelse Denna uppdragsbeskrivning beskriver ansvarsområden och uppgifter för sektionsstyrelserna inom Konstkåren. Sektionsstyrelsen har ett övergripande ansvar som i första

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE

PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Samsek Taniya Sahlström Ordförande Protokoll Styrelsemöte nr. 1-12/13 PROTOKOLL STYRELSENS SAMMANTRÄDE Datum: 2012-11-28 Tid: 16.45 Plats: s101 Närvarande Samsek Samsek Samsek Samvetet SOSUM RHSF UMSYS

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13

THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 THS BUDGET 12/13 - Version 2: KF 1 12/13 Resultatställe med exempel på intäkter och Resultat (utan ) Reviderad resultatbudget Varav Medfinansiering KTH varav finansiella/ avskrivningar/ bokslutsdispositioner

Läs mer

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014

Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Protokoll för Juridiska Föreningen i Uppsalas Styrelse Sammanträde den 1 december 2014 Närvarande: Ordförande Markus Marttila Vice ordförande Mary Ohrling Skattmästare Anton Sahlén Ordförande för sociala

Läs mer

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande.

Arbetet med att göra klart verksamhetsåret 2012/2013 fortgår och LinTek har stängt böckerna men väntar än på revisorns utlåtande. 1 (8) Under punkten presidiet kommer kårstyrelsen genom presidiet redogöra inför kårfullmäktige om hur arbetet inom LinTek flutit på, främst då inom kårledningen. Men även vissa gemensamma delar eller

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-08-04 Styrelsemöte 4 augusti 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat klockan 18.21 1.2. Mötets behöriga utlysande att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Emma Klint

Läs mer

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14

Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Kårstyrelsesammanträde 2 13/14 Protokoll Datum: Tid: Lokal: 2013-09-26 17.15 MC323 F13-2 FORMALIA ANMÄRKNING F13-2.1 Mötets öppnande Mötet öppnas klockan 17.22 F13-2.2 Avstängning av mobiltelefoner På

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem

Morgan Wiström Kandidat, Studiesocialt Ansvarig Elinor Wilow Icke-medlem Mikael Ekström Kandidat, Evenemangschef Philip Westman Icke-medlem Sid 1(6) PROTOKOLL Torsdagen den 10 april 2014 klockan 18.00 Plats: Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 19 * = bilaga finnes. Närvarande Anna Johansson Ordförande Terese Lind Medlem Kim Westin

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

2014-04-03, kl 18.30 i C305

2014-04-03, kl 18.30 i C305 KÅRFULLMÄKTIGE 6 2013/2014 2014-04-03, kl 18.30 i C305 Föredragningslista för Teknologkåren vid LTUs kårfullmäktige. Tid: 2014-04-03, kl 18.30 Plats: C305 Ärenden: 61-70 Bilaga Föredragare 61. Formalia

Läs mer

Protokoll sektionsmöte Geosektionen

Protokoll sektionsmöte Geosektionen Protokoll sektionsmöte Geosektionen Plats: Sal A117,. Tid: 10 mars 2016 kl. 18:30 Närvarande: 29 medlemmar. 2 icke medlemmar, se Bilaga 1. 1 Formalia 1.1. Mötets öppnande Oscar Forsberg förklarade mötet

Läs mer

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR

Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR Dokumentansvarig Datum Senast uppdaterad Daphne Sevelin 2015-08-17 2015-08-18 Södertörns Förenade Ekonomer BEFATTNINGS- BESKRIVNINGAR 1 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 3 2. STYRELSEN...

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson

MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11. Närvarande. Bilagor: Formalia. a. Mötets öppnande. b. Mötets behöriga utlysande Bilaga 1. c. Val av justeringsperson Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL $$M 4 14/11 Måndagen den 14/11-2016 kl. 18:12. Mötesrummet, Dragskåpet, Teknikringen 36B Närvarande Emma Ingo, ordförande Johan Forsberg, vice ordförande Charlotte Karlsson, sekreterare

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-10-06 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.18 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse utgick måndagen den 6 oktober, i enlighet med stadgan. att anse mötet behörigt utlyst 1.3. Frånvarande

Läs mer

Protokoll STYM26/14 December 2014 Sid. 1 av 3. Protokoll

Protokoll STYM26/14 December 2014 Sid. 1 av 3. Protokoll Sid. 1 av 3 Protokoll Mötets art: STYM26 Datum: Måndag 08 Tid: 17:23 Plats: L31 Närvarande: Jennifer Lemne (Ordförande) Niclas Fuglesang Geuken (Vice ordförande) Hannes Carlsson (Sekreterare) Fredrik Isaksson

Läs mer

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30

PROTOKOLL. Kårstyrelsemöte 9 09/10. Tisdagen den 16 november 2009. kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 PROTOKOLL Kårstyrelsemöte 9 09/10 Tisdagen den 16 november 2009 kl. 18.00, L31, Drottning Kristinas väg 30 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Kristoffer Renholm Måns Östberg Per Stånge

Läs mer

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR

Presidiet ARBETSBESKRIVNINGAR ARBETSBESKRIVNINGAR Kårhuset Lund, 12 december 2015 Presidiet Presidiet sköter den dagliga ledningen av Teknologkåren. Vidare ska Presidiet kontinuerligt utvärdera och planera Teknologkårens verksamhet

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Närvarande Ledamöter: (i bokstavsordning) Anton Albertsson Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg Frånvarande Ledamöter

Läs mer

2. Rapporter Föredragande

2. Rapporter Föredragande Styrelsemöte den 6 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:22. 1.2. Mötets behöriga utlysande Anses behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla är närvarande. 1.4. Frånvarande Ingen.

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF

Verksamhetsplan 2015/16 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF Sid 1(10) Verksamhetsplan 20 Gemenskap Utveckling Glädje Fastställd av Kårfullmäktige den 12 maj 2015 enligt beslut 1415-KF-05 6.4 Sid 2(10) INTRODUKTION Tekniska Högskolans studentkårs verksamhetsplan

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens extra årsmöte 2014-04-07 Fastställda av Umeå studentkårs fullmäktige 2014-04-16 Innehåll Kap. 1 Ändamål... 2 Kap. 2 Medlemskap... 2

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen

Protokoll från styrelsemötet för W-sektionen Sida 1 av 5 Plats: Hemma hos Nina Nilsson Datum: 18 februari 2013 Tid: Kl. 18.30-22.30 Närvarande:Elin Hellmér (Ordförande), Johannes BedoireFivel (PAS), Josefin Wiking (NLG), Linn Fröström (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor)

Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor) Protokoll från Sektionsmöte 1 09/10 (inklusive bilagor), KTH 2009-09-17 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Jonas Lundgren förklarar mötet för öppnat kl. 17.22. 1.2 Mötets behöriga utlysande SM finner mötet

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-05-20 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Anna Neglén Daniel Saadat Lukas Norlund Sivermark Sara Lundqvist Johanna

Läs mer

EKEN Verksamhetsförordring

EKEN Verksamhetsförordring EKEN Verksamhetsförordring Innehållsförteckning Syfte och struktur... 3 Syfte verksamhetsförordning... 3 Struktur och stadgar... 3 Program som ingår under EKEN... 4 Styrelse... 5 Krav på kårmedlemskap...

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-02-10 Styrelsemöte 10 februari 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:21 1.2. Mötets behöriga utlysande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen DM 2010-09-27 1(6) Protokoll fört vid DM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-09-27, 17:37 18:57 Plats Närvarande E52, KTH Sekreterare Alexander Roghult, D-08 Ordförande, D-06 Ledamot

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 18:44 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Karin Ström, kassör Nina Alfredsson, studienämndsordförande FTL Eleonor Gärdshagen, studienämndsordförande

Läs mer

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2

Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Sida 1 (7) Protokoll från Sektionsmöte 2013-2 P2 Tisdagen den 17 december klockan 17:15 i sal 4112 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötet öppnades 17.13 1.2 Val av mötesordförande Karin Fernström 1.3 Val

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Adress: Samhällsvetarhuset, SE-901 87 Umeå Mötesinformation Mötesdatum: 2015-02-11 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2014-09-24 Styrelsemöte 24 september 2014 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppna 17.21 1.2. Mötets behöriga utlysande Kallelse

Läs mer

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad

HÖGSKOLAN I HALMSTAD. Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Per-Ola Ulvenblad Närvarande ledamöter Övriga närvarande Eva Berggren Oscar Edentoft Max Lundberg Bertil Nilsson Sofia Olandersson Anders Sanell Henrik Barth Jennie Wagnemark sekreterare 1.Godkännande av dagordning. Dagordningen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17

MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Sid 1(5) MÖTESPROTOKOLL 1112-KSM-17 Tisdagen 10 april 2012 kl. 18.00 Gröten, Nymble Närvarande Kårstyrelsen Johan Persson Sara Emilsson Sara Wengström Egil Antonsen Ragnvald Løkholm Alvestad Robin Norström

Läs mer

Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15

Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 MÖTESPROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 04 09/10 Tisdagen den 17 mars 2009kl. 18.00 Sammanträdesrummet, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Tobias Porserud Jana Emmerich Per Stånge

Läs mer

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen

Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Arbetsbeskrivning för Kårstyrelsen Antaget av SiS Fullmäktige 1999-12-18 Reviderat 2000-05-09 Reviderat 2001-12-06 Reviderat 2002-12-05 Reviderat 2004-02-05 Reviderat 2004-10-28 Reviderat 2007-09-20 Reviderat

Läs mer

Protokoll Juriduska föreningen

Protokoll Juriduska föreningen Juriduska föreningen Årsstämma 2013 Juridiska Föreningen Årsstämma 2013 Datum: 6/12 2013 Tid: 16:30 Plats: A210 Kallade: Juridiska föreningens medlemmar. Bilaga Föredragare Formalia 1. Mötets öppnande

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-3

MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-3 Sid 1(7) MÖTESPROTOKOLL 1011-KS-3 Måndagen 6 september 2010 kl. 18.00 Stora Gasque, Nymble, Drottning Kristinas väg 15 Närvarande Kårstyrelsen Ivan Milles Elias Lindqvist Klara Andersson Tomas Hiselius

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15).

Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen. (a) Mötets öppnande Åsa förklarar mötet öppnat (17:15). Tekniska högskolans studentkår - Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2004-01-27, 17:15, kårhuset Närvarande: Åsa Lindström, Per Haraldson, Maja Fjaestad, Heide Stollberg, Hanna Bergman, Daniel Westlén

Läs mer

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen

Ellinor Lager Maria Persson Theresa Kampmeier. HDK (design ba) Jonas Sandstedt Karin Johansson Hanna Jacobssen 1 DAGORDNING KONSTKÅREN FULLMÄKTIGE #1 SAL 305, HDK TORS 25/10-2012 16.30-18.30 NÄRVARANDE Presidium* Styrelsen* Röstberättigade ledamöter* Kalle Stenbäcken Anna Brumark Anna Bergquist (design ba) AKADEMIN

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 1 NYMBLE, 2006-09-28 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-02 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #2 06/07 Datum: 2006-10-09 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund.

Föredragare: Mattias Thorwid. Till mötesordförande väljs Mattias Thorwid. Till mötessekreterare väljs Dennis Forslund. 1 Inledande formalia Föredragare: Mattias Thorwid 1.1 Mötet öppnas Mattias Thorwid förklarar mötet öppnat klockan 18:41 den 12 maj 2015 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Mattias

Läs mer

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld.

Föredragare: Martin Svensson. Till mötesordförande väljs Martin Svensson. Till mötessekreterare väljs Filip Lanneld. 1 Inledande formalia Föredragare: Martin Svensson 1.1 Mötet öppnas Martin Svensson förklarar mötet öppnat klockan 17:07 den 20:e maj 2014 i C305. 1.2 Val av mötesordförande Till mötesordförande väljs Martin

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens

Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid: Konglig Elektrosektionens StyrelseÖverläggningsTräff 8 Onsdagen den 27/4 u.n.å. 111001 (2012 b.t.) å Tolvan, Stockholm Mötets högtidliga öppnande av klockan

Läs mer

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

Uppdaterade Reglemente Sektionen för Energi och Miljö Uppdaterade 2015-06-03 Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 4 1.1 Ändamål... 4 1.2 Reglementsändringar... 4 2 Förtroendevalda... 4 2.1 Ordförande... 4 2.2 Vice

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

Postbeskrivningar inför SM-1

Postbeskrivningar inför SM-1 Postbeskrivningar inför SM-1 Innehåll Styrelsen... 2 Ettans representant... 2 Klubbmästare... 3 Andra förtroendevalda... 3 Vice SNO... 3 Sektionslokalsansvarig... 4 Valberedning... 4 Webmaster... 4 Revisor...

Läs mer

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2

PROTOKOLL 0708-KF-91 1.1. Närvarande. Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 1.1 NYMBLE 2007-11-07 Extra Kårfullmäktigesammanträde # 1 07/08 Datum: 2007-11-01 Tid: 18.00 23.00 Plats: K2 PROTOKOLL 0708-KF-91 Närvarande j n närvarande vid n:te justeringen av röstlängden Injusterade

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer