PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL. Kårstyrelsesammanträde 10 08/09. Tisdagen den 17 mars 2009. Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1"

Transkript

1 PROTOKOLL Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl , sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 Närvarande: Kårstyrelsen Christine Ambell Ordförande Måns Östberg Vice ordförande ut 3.1 in 4.1 Per Stånge Ledamot ut 3.1 in 4.1 Frej Naimi-Akbar Dag Lindbo Jan Wrzosek Ledamot Ledamot Ledamot Övriga Gudrun Sköld Ordförande THS AB Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

2 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Mötesordförande Frej Naimi-Akbar förklarar mötet öppnat Mötets behöriga utlysande Kallelse se bilaga Kårstyrelsen beslutar att finna mötet behörigt utlyst. 1.3 Val av mötesordförande Kårstyrelsen väljer Frej Naimi-Akbar till mötesordförande. 1.4 Val av sekreterare Kårstyrelsen väljer Per Stånge till sekreterare. 1.5 Val av justerare Kårstyrelsen väljer Jan Wrzosek till justerare. 1.6 Val av fikaansvarig Kårstyrelsen väljer Christine Ambell till fikaansvarig. 1.7 Anmälda förhinder Joakim Lundblad har anmält förhinder. 1.8 Adjungeringar Gudrun Sköld adjungeras med närvaro- och yttranderätt. 1.9 Fastställande av föredragningslista Föredragningslista se bilaga Kårstyrelsen beslutar att fastställa föredragningslistan. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

3 1.10 Föregående protokoll Protokoll från KSm9 finns ej tillgängligt Anmälningsärenden Inga anmälningsärenden förekommer. 2 Rapporter 2.1 Kanslichefen Rapport se bilaga Marianne Fridborn finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.2 Osqledaren Rapport se bilaga Sara Eriksson finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.3 Armada Rapport se bilaga Anders Olsson finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.4 THS Näringsliv Rapport se bilaga Peter Stier finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.5 International Student Service Rapport se bilaga Hernan Martinez finns ej närvarande. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

4 Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.6 Programgruppen Patriq Ramdert finns ej närvarande och har inte inkommit med rapport. 2.7 Studiesocialt ansvariga Rapport se bilaga 2.71 Ellinor Grape och Therese Thiel finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.8 Utbildningsansvariga Rapport se bilaga Johan Fagerhem och Linus Ericsson finns ej närvarande. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. 2.9 Vice kårordförande Rapport se bilaga Måns Östberg föredrar rapporten. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna Kårordförande Rapport se bilaga Christine Ambell föredrar rapporten. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna Kårstyrelsen om kårobligatoriet Rapport se bilaga Rapporten gås igenom. Kårstyrelsen lägger rapporten till handlingarna. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

5 2.12 Ekonomisk rapport Ingen ekonomisk rapport finns tillgänglig. 3 Beslutspunkter 3.1 Motion THS kulturföreningar Motion se bilaga Måns Östberg föredrar motionen. Måns Östberg yrkar att styrelsen ålägger Promenadorquestern och Kårspexet att bilda egna organisationer med egna organisationsnummer. att styrelsen fastställer att Promenadorquesterns och Kårspexets samtliga finansiella tillgångar och skulder tillhör dessa organisationer. Kårstyrelsen beslutar att bifalla Måns Östbergs yrkande. 3.2 Val av THS-styrelseledamöter i THS AB 4 Övrigt Underlag se bilaga Kandidaturer se bilaga och Kandidaterna presenterar sig själva. Kårstyrelsen beslutar att välja Per Stånge och Måns Östberg till styrelseledamöter i Teknisk Högskolelitteratur i Stockholm AB med mandatperiod till Övriga frågor Gudrun Sköld informerar om kårbokhandelns verksamhet. 4.2 Nästa möte Nästa möte äger rum tisdagen den 31 mars 2009 i sammanträdesrummet i kårhuset Nymble. Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

6 4.3 Val av nästkommande mötesordförande Kårstyrelsen väljer Dag Lindbo till mötesordförande för KSm Mötets avslutande Frej Naimi-Akbar förklarar mötet avslutat Vid protkollet: Per Stånge Mötessekreterare Justeras: Frej Naimi-Akbar Mötesordförande Jan Wrzosek Justerare Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

7 Till: THS styrelse För kännedom: THS medlemmar THS arvoderade THS sakrevisorer THS Valberedning THS personal Inspektor KALLELSE Kårstyrelsemöte 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl , Sammanträdesrummet Föredragningslista och samtliga handlingar finns tillgängliga 13 mars. Stockholm 10 mars 2009 Christine Ambell Ordförande THS Välkommen! Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

8 FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsesammanträde 10 08/09 Tisdagen den 17 mars 2009 kl , sammanträdesrummet, Nymble Drottning Kristinas väg 15 1 Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande 1.2 Mötets behöriga utlysande 1.3 Val av mötesordförande 1.4 Val av sekreterare 1.5 Val av justerare 1.6 Val av fikaansvarig 1.7 Anmälda förhinder 1.8 Adjungeringar 1.9 Fastställande av föredragningslista 1.10 Föregående protokoll 1.11 Anmälningsärenden 2 Rapporter 2.1 Kanslichefen * Marianne Fridborn 2.2 Osqledaren* Sara Eriksson 2.3 Armada * Anders Olsson 2.4 THS Näringsliv * Peter Stier 2.5 International Student Service * Hernan Martinez Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

9 2.6 Programgruppen Patriq Ramdert 2.7 Studiesocialtansvariga * Ellinor Grape & Thérèse Thiel 2.8 Utbildningsansvariga * Linus Ericsson & Johan Fagerhem 2.9 Vice kårordförande Måns Östberg 2.10 Kårordförande * Christine Ambell 2.11 Kårstyrelsen om kårobligatoriet * Kårstyrelsen 2.12 Ekonomisk rapport Måns Östberg 3 Beslutspunkter 3.1 Motion THS kulturföreningar Måns Östberg 3.2 Val av THS-styrelseledamöter i THS AB Måns Östberg 4 Övrigt 4.1 Övriga frågor 4.2 Nästa möte 4.3 Val av nästkommande mötesordförande 4.4 Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

10 14 av 20 Marianne Fridborns rapport till 0809-KF-6 Ekonomi (KC) Bolag och ekonomi En genomgång av ekonomiska rutiner sker kontiunerligt bla kontantkassa och hantering av förskott. Genomgång av befintliga avtal sker kontinuerligt i takt med att fakturor kommer in; tex kopiatorer, försäkringar, service avtal för hissar, brandlarm, sophämtning mm mm. Åtskilliga kostnader kan kapas väldigt enkelt. THS AB (KC) Marianne har haft flera möten med Kårbokhandelns personal Nymble (KC) Ett antal husmöten har genomförts Förvaltning av Nymble och Osqvik Brandansvar- Marianne är utsedd till brandskyddsansvarig, Lars Simson är mycket behjälplig i det praktiska. Brandsyn genomförs nu regelbundet. Marianne har haft många kontakter med KTH väktare/ Lena Edvardsson och Brandchefen i ärenden kring detta och önskade rutinförbättringar. En stor investering har gjorts i nya låsanordningar till altandörrarna i gamla matsalen. Detta är nödvändigt både för brandsäkerheten och inbrottsskydd. Vi är nu nästan i hamn med ett ramavtal med PEAB service som ska vara oss behjälpliga med små och stora jobb i Nymble. Vi har skaffat glasigoos till Nymble. Flera möten har genomförts avseende bevakning och säkerhet, fler behövs. Marianne och Måns har jobbat med att avsluta avtalet med Fazer Amica och detta är nu påskrivet. Ouppklarade ekonomiska mellanhavanden mellan oss avseende 2008 är nu avklarade Osqvik (KC) Osqvik fungerar bra. Övrigt för kanslichef Övrigt Hög belastning på Kårexpeditionen i januari. Till mycket stor del beroende på utländska utbytesstudenter som vill betala kåravgiften kontant. Detta för att de har svårt att hantera internetbetalningar och de vill ha intyg på inbetalningen för att omgående få SL rabatter. Detta problem måste hanteras bättre av KårEx och SL inför nästa terminsstart och detta jobbar vi på. Vi behöver säkerställa att rätt information tex adresser kommer in i medlemsstystesmet från KTH så att tex THS kort skickas ut rätt, och att vi har alla e- mailadresser. Kåravgiftsavierna har skickats ut. Sven är sjukskriven i 3 månader efter en ryggoperation (som gick bra) men vi har en mycket duktig vikarie Ida-Maria Högkvist.

11 OSQLEDARENS RAPPORT KF5 08/09 Redaktion Två personer har tillkommit sedan sist. En teambuildingsresa till Linköping och vår systerredaktion Lithanian planeras i mars. Tryck Tryckeriet tryckte adresserna från nummer 3 på nummer 4 vilket innebär att en del (cirka stycken) som har betalat kåravgiften efter nummer 3 men före nummer 4 ej får tidningen. Vi har fått ekonomisk kompensation från tryckeriet för detta. Tidning Nummer 5 har deadline 18 februari och har temat Campus. Debattartiklar och insändare är välkomna. Annonsering Nummer 3 hade en bra annonsförsäljning sett till tidpunkten (numret innan jul brukar av tradition vara svårsålt), men nummer 4 var svagt. Det ser dock bättre ut inför nummer 5. Finanskrisen ser ut att påverka försäljningen endast marginellt. Hemsida En datorkrasch har satt stopp för lanseringen av den nya hemsidan, men det är på g. Så länge uppdateras den nuvarande på löpande och där finns också alla artiklar från läsårets Osqledaren upplagda. TORK Imorgon åker jag på TORK-träff i Umeå där vi ska diskutera finanskrisen, kårobligatoriet och samarbete studenttidningarna emellan. Övrigt Har även tagit fram en del grafiskt material åt THS och planerat THS teambuilding i vår tillsammans med Ellinor Grape, mottagningsansvarig. Sara Eriksson Chefredaktör Osqledaren 08/09 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

12 OSQLEDARENS RAPPORT KF6 08/09 Redaktion Fredag 20 mars till söndag 22 mars är vi i Linköping för att träffa LiTHanians redaktion. På schemat finns workshops och kulturellt utbyte mellan redaktionerna. Vi ska troligtvis också vara med i Squvalp. Tryck Jag är missnöjd med trycket av nummer 5. Kommer att kräva kompensation. Tidning Nummer 5 delades ut förra veckan (9-13 mars). Fokus låg på Campus. Nästa tidning kommer att handla mycket om Skönhet & Hälsa. Deadline är 25 mars. Annonsering Nummer 5 hade en mycket bra annonsförsäljning som vägde upp den svaga försäljningen för nummer 4. TORK TORK-träffen i Umeå februari var mycket givande. Vi ska samproducera mer och dela med oss av material. Övrigt Jag har tagit fram en del grafiskt material åt THS. Jag har planerat THS teambuilding mars tillsammans med Ellinor Grape, mottagningsansvarig. Osqledaren har (när KF6 är) marknadsfört sig på tentapuben genom att spela skivor i Musikrummet (där Näringslivsgruppen säljer skumpa). Sara Eriksson Chefredaktör Osqledaren 08/09 Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 15-19, Stockholm,

13 1 av 20 Anders Olssons rapport till 0809-KF-6 Armada IT-system Armada Anders rapporterar att Armada har ett antal olika IT-system. Nedan följer en kort redogörelse för respektive systems funktion och status - Armadas internwebb. Köptes in förra året och har visat sig vara en mycket bra investering. Används för säljarbete, ta emot ansökningar, skicka mass-sms, behandla företagsdata innan och under mässan, för att checka in- och ut företag under mässan etc etc. Vidareutvecklingsarbete och underhåll kommer i år att ske kontinuerligt. Systemansvarig i projektgruppen, Joakim Ekberg, var förra året med och utvecklade internwebben för företaget Skylight Solutions, vilket innebär att han har mycket god insikt i systemet. - Generell information mot företag och studenter. En ny look inför 2009 är på gång. - Armada2.0. Anders har tillsammans med berörda personer i sin projektgrupp, gjort en grundlig utvärdering av förra årets koncept och kommit fram till ett antal nyckelfaktorer som behöver förändras för att i framtiden generera maximal studentnytta. Dessa nyckelfaktorer kan inte uppnås då en extern leverantör av systemet tas in (som tar betalt), varför Armada i år kommer att skala bort saker som 3D-effekter etc, och istället utveckla systemet själva. - Armadas egen wiki. Här finns "bra att veta"- information, sökbar såklart, samt testamenten och överlämningsinfo från tidigare projektgrupper. Tanken är att systemet ska fyllas på och bli ännu mer kraftfullt med tiden. Anders jobbar just nu tillsammans med Armadas systemansvarige på en mer långsiktig lösning för hosting av dessa system, vilken håller på att implementeras. Armada PR Anders rapporterar att Armada under våren framför allt kommer att satsa på marknadsföring under gruppledarrekryteringsperioden (25/3-22/4). Som en smygstart på detta kommer Armada på lördag 14/3 att finnas i Gröten på Nymble under tentapuben och berätta med om gruppledarrollen. Ett antal andra marknadsföringsevent för att informera om gruppledaransökan kommer att planeras och genomföras något senare i vår. är under utveckling och är under året självklart en av våra viktigaste informationskanaler, både mot studenter och företag. Armada sälj Anders rapporterar att anmälan till Armada 2009 kommer att öppna på 23/3. Just nu håller ARG (ArbetsmarknadsRådsGruppen inom Refetec) på att utveckla ett nytt anmälningssystem, ett arbete som Anders kommer att vara mycket involverad i. Tanken är att detta ska vara färdigt tills 23/3, vilket det enligt rapporter från utvecklarna i Göteborg kommer att vara. Huvudpartners för Armada 2009 är ännu inte spikade, men Armada ligger i förhandlingar med några olika företag. Anders ambition och förhoppning är att ca 150 företag även i år ska delta på Armada. Se även Armada företagskontakt. Företagskontakt Anders har besökt handelsdagarna på Handelshögskolan i Stockholm samt Ekonomernas Dagar på Stockholms Universitet. Där träffade Anders projektledare och projektgrupper från respektive projekt, samt ett antal företagsrepresentanter från olika företag. Anders generella uppfattning är att arbetsmarknaden för ekonomstudenter har drabbats något hårdare av finanskrisen är arbetsmarknaden för ingenjörs- och arkitektstudenter. Anders uppfattning är även att de stora arbetsmarknadsdagarna är något som företagen prioriterer då de sätter sina budgetar för student relations, vilket gör att Anders är försiktigt positiv inför höstens säljarbete. Anders har även varit på ARG-möte på ÅF i Stockholm och kommer under KF att vara i Lund på ARG-möte hos Eon. Anders valde att prioritera detta då avgörande beslut kommer att fattas gällande det gemensamma anmälningssystemet på samt gällande ett nystartat samarbete kring mässundersökningar Peter har besökt Handelsdagarna och Ekonomernas dagar. Näringslivsgruppen har varit i kontakt med många nya företag för att hålla eventuella event. Peter arbetar i dagsläget hårt på partneravtal då det behövs långsiktighet i arbetet med företagskontakt. Då många företag satsar mer på att stärka varumärket än att rekrytera så tror Peter att det kan vara väl konjuktursanpassat. Under närmsta tiden är kommer Näringslivsgruppen att genom föra en hel del event då denna tid av året är högsäsong för Näringslivsgruppens företagsevent.

14 2 av 20 Bolag och ekonomi Armada ekonomi Anders rapporterar att Armada 2008 kommer, som även tidigare rapporterats, definitivt att möta det vinstkrav som sattes upp. Anders har haft en budgetbriefing tillsammans med förra årets projektledare Niklas Ingvar och vice ordf. Måns Östberg där budgeten för 08/09 gicks igenom, vilken Anders jobbar efter nu under våren. Senare i vår kommer budget för 09/10 att sättas tillsammans med vice ordf. Fakturan för lokalkostnader för KTHB från 08, som tidigare nämnts i rapporteringen, har fortfarande inte kommit. Detta kommer att vara den största enskilda utgiften under våren. Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Presidiefrågor Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat.

15 16 av 20 Peter Stiers rapport till 0809-KF-6 Inkubatorverksamhet Peter har tillsamans med Exciteras ordförande, Alexandert Petersson, kallat till möte med KTH innovation. KTH innovation var väldigt positiva till en inkubator på THS. Det kan kompletera deras verksamhet. I dagsläget arbetas det hårt med att ordna fram lokaler till verksamheten. Ingen lösning har funnits på Kåren ännu så att vi kan gå vidare med arbetet därav har Alexander och Peter börjat söka andra lösningarpå KTH campus. ROS-dagen 2009 Konceptet är ändrat från mässa till temadagar pga det bristande intresset från företag. THS Näringsliv anser att detta är den del av vår verksamhet som hårdast blivit drabbat av konjuktursläget, då det blivit en markant skillnad i antal företag som erbjuder extrajobb och sommarjobb. THS case THS case går väldigt bra och är väldigt av studenter samt företag. Företagskontakt Armada Anders har besökt handelsdagarna på Handelshögskolan i Stockholm samt Ekonomernas Dagar på Stockholms Universitet. Där träffade Anders projektledare och projektgrupper från respektive projekt, samt ett antal företagsrepresentanter från olika företag. Anders generella uppfattning är att arbetsmarknaden för ekonomstudenter har drabbats något hårdare av finanskrisen är arbetsmarknaden för ingenjörs- och arkitektstudenter. Anders uppfattning är även att de stora arbetsmarknadsdagarna är något som företagen prioriterer då de sätter sina budgetar för student relations, vilket gör att Anders är försiktigt positiv inför höstens säljarbete. Anders har även varit på ARG-möte på ÅF i Stockholm och kommer under KF att vara i Lund på ARG-möte hos Eon. Anders valde att prioritera detta då avgörande beslut kommer att fattas gällande det gemensamma anmälningssystemet på samt gällande ett nystartat samarbete kring mässundersökningar Peter har besökt Handelsdagarna och Ekonomernas dagar. Näringslivsgruppen har varit i kontakt med många nya företag för att hålla eventuella event. Peter arbetar i dagsläget hårt på partneravtal då det behövs långsiktighet i arbetet med företagskontakt. Då många företag satsar mer på att stärka varumärket än att rekrytera så tror Peter att det kan vara väl konjuktursanpassat. Under närmsta tiden är kommer Näringslivsgruppen att genom föra en hel del event då denna tid av året är högsäsong för Näringslivsgruppens företagsevent. Reftec, ARG Peter har deltagit på ARG-möte hos ÅF. Han har även arbetat med ARG:s utvecklingskonferens där THS i år står som värd. Peter skall åka på ARG-möte 19/3 hos E.on i Malmö Utlandsprojekt Internationellt Destination London: Generellt går projektet bra. Tveksamhet pga att detta är första året dock har de gillat konceptet. I dagsläget ser projektet att bli av dess fulla utförande. En förberedelseresa till London har genomförts. Brittiska företag har visat stort intresse för svenska studenter. Recruit Russia: Projektet har bytt namn pga sammanslagning med ett liknande projekt på Handels. THS näringsliv anser att detta kan ge oss positiva synergier. Mässan kommer vara på Handels i Oktober. Viss verksamhet kommer även förläggas på KTH Campus

16 17 av 20 Presidiefrågor Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat. 15 min föreläsning av företag Strategiprojekt Rekrytering pågår fortfarande. Är du intresserad av att söka? Ring Linus på eller maila Arbetsmarknadsrådet, THS Peter har haft sitt första Arbetsmarknadsråd 24/2. Agenda: - Presentationsrunda * Personliga * Verksamheten - Syfte med AR - Samarbeten - Intern konkurrens - Extern konkurrens - Kommunikationsvägar * Kvartsamtal * Gemensam kalender - Övriga frågor THS grupper och råd

17 7 av 20 Hernan Martinezs rapport till 0809-KF-6 ESN Internationellt 06-08/02 Hernan och den internationella sekreterare för maskin (Emre Emirlioglu) åkte till Linköping för det årliga ESN Sweden Möte. Där diskuterades bl.a. Ekonomin inom ESN Sweden. Det nya styrelsen röstades fram. Samt organiserades flera workshop angående vilka aktiviteter vi kan anordna för de internationella studenter. Under mötet rapporterades också vad hade hänt på sistående inom ESN. Internationella gruppen, KTH 10/02 Hernan Johan och Therese medverkade i en internationaliseringsinternat tillsammans med det internationella kansliet. Under internatet pratades om internationella samarbeten, marknadsföring, bostäder, avgifter, internationalisering på hemmaplan. Det kom en representant frå DTU (Dansk tekniske Universitet) och pratade om vad som hände i Danmark efter införande av avgifter samt hur de bemötte situationen. Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Presidiefrågor Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat. Studiesocialt Även kontinuerligt under terminerna arrangera events för utbytesstudenter 09/02 Några representanter från IR (Camilla Bjäring (Samhäll), Sara Skoglund (kemi) och Saara Mikkonen (kemi)) organiserade en Campus/city tour för besökande studenter från Lyon. 24/02 ISS anordnade fettisdagen, (Wen Lu (ISH) och Oscar Ekeroth (Bergs) stod för arrengemanget idag). Aktiviten arrangeras med mål att samla in pengar till en projekt som heter Give 20 och den har som mål att pga ESNs 20 års jubileum samla in pengar åt unicef. Under aktiviteten såldes bullar och det bjöds på saft. Bullarna kostade 5 kr. och det såldes över 250 bullar. Studenterna verkade ha gillat aktiviteten väldigt mycket. Det var rolig att se att det kom väldigt många svenskar och dessa blandades och minglade med de internationella studenterna. 01/03 ISS Anornade en endags skidresa till Romme. På resan åkte 87 studenter och 10 ledare. Ledarnas uppgift var att hjälpa till och lära ut hur man åker skidor till studenterna. Dagen blev lyckad. Då det bjöds på frukost på väg till Romme och en lätt mellanmål på väg tillbaks.de flesta studenterna kom fram och tackade och gav resan väldigt bra kritik. Internationella rådet, THS THS grupper och råd 10/02 IR-möte 2 Under mötet fick IR-medlemarna information om Ryssland resor (aktivitet som anordnas tillsammans med ESN Sweden), Info om NP i Linköping (föregående helg), Info om Give 20 (insamlingskampanj åt Unicef), samt tillsätningen utav Lokal kordinator för Sea Battle (sjöslagets internationella motsvarighet), Samt vilka aktiviteter man kan anordna för när ESN Train anländer Stockholm. 24/02 Ir-Lunchmöte 3 Mötet är till för att hålla koll på arbetet i sektionerna och vilka aktiviteter som är på gång, eller som kan anordnas. Hernan Tyckte att arbetet går framåt men det är fortfarande väldigt mycket kvar tills ISS är på en acceptabel nivå (målet är att vara den bästa sektionen i norden).

18 19 av 20 Therese Thiels rapport till 0809-KF-6 Kontaktperson KTH-hallens styrelse Therese har varit på ett möte med KTH-hallen. De har ansökt om att få ha Student SM i idrott nästa år och vill ha THS och sektionernas hjälp med detta Kårens dag Den 27 februari genomfördes för första gången en kårens dag på våren, efter att ha varit på tal i flera år. Tyvär var förutsättningarna dåliga då vi ej kunde ha en fest och för få åt lunch i restaurangen. Dagen bestod av en föreningsmässa och en del kortare föredrag. Tyvär var det få som kom, men om detta berodde på att det var ett dåligt engagemang från studenternas håll eller om det bara var få i skolan den dagen är svårt att säga. Förhoppningsvis har vi ändå nu satt grunden till en bättre kårens dag 2 nästa år. Kårföreningar Under månaden har möten hållit med diverse föreningar som har varit i behov av hjälp eller har velat vata mer om vad det innebär att vara kårförening Ett möte mellan alla spexen i spexförrådet har hållits för att synkronisera arbetet nu när föreställningarna är på gång. Omsorgsgrupp, KTH Deltagande vid ett möte med referensgruppen för studenthälsa har funnits CSG: Tema Arbetsmiljö Extern representation Therese har deltagit vid ett möte med centrala samverkansgruppen, CSG tema arbetsmiljö på KTH Representation Therese har varit på Fysiks sektionsmöte Johan hjälpte Arkitekt-sektionen med deras sektionsmöte den 4/3 Anders har varit på Kemis sektionsmöte. Hernan har varit på Medias sektionsmöte. Presidiefrågor Delar av ledningsgruppen har varit på premiären av Kårspexet och en middag med squvalpstaben Christine har lagt ner extra administrativ tid för att fler ur ledningsgruppen ska gå på sektionsmöten. Det har gett resultat. Studiesocialt Huvudskyddsombud, THS Deltagande vid skyddsronder i D-, E-, K-, och L-huset på campus Valhallavägen har funnits. Tillsammans med Lena Edvardsson och KTH har en styyderandeskyddsutbildning hållits för sektionernas studerandeskyddsombud. Även en STAD-utbildning har hållits, vilket har tagit ganska mycke tid i planering och förberedelser. Studiemiljöförbättring Tillsammans med Johan Fagerhem, Hernan Martinez och representanter på KTH har Therese deltagit vid ett internationaliseringsinternat och diskuterat vad som kommer hända när internationella studenter kommer behöva betala för att studera i Sverige. Therese har tillsammans med Måns Östberg haft ett möte med KTHs lokalplaneringsenhet och hon har även haft ett särskillt möte med dessa för att diskutera renoveringen av Bergshuset. Tillsammans med olika representanter från KTh har ett uppstartsmöte hållits för att initiera ett studiemiljöprojekt, där man kollar på optimala studiemiljöer för framtiden Tillsammans med Linus Ericsson har ett projekt genomförts i Nymble med att locka fler personer att tentaplugga i huset. Alla rum i huset har hållits öppna inför tentorna och rummen har blivit indelade i tysta enskilda salar och grupprum. Resultatet har varit lyckat.

19 20 av 20 THS grupper och råd Idrottsrådet, THS Therese har under denna månad ej haft något möte med IR. Arbetet med att fixa hallar till KTH-mästerskapen går mycket trögt, men hon gör så gott hon kan och hinner. Jämlikhetsrådet, THS Denna gång har Jämlikhetsrådet och studiemiljörådet haft ett gemensamt möte. Ungefär 10 personer deltog från 6 sektioner. Studiemiljörådet, THS SMR har haft ett gemensamt råd med JR, se mer under punkten om jämlikhetsrådet Övrigt för studiesocialt Övrigt Tillsammans med övriga ledningsgruppen har Therese varit på en ledarskapskurs hos konsultföretaget Accenture

20 6 av 20 Ellinor Grapes rapport till 0809-KF-6 Övrigt för mottagningsansvarig Ellinor kommer ha ett möte med KTH angående mottagningen den 12 mars. Mötet kommer handla om hur KTH ser på mottagningen och saker som kan förbättras. Ellinor vill att mötet ska medföra störra förståelse för mottagningen hos KTH och förhoppningsvis ska det räta ut några frågetecken. Det finns inte någon dagordning utan det är en diskussion. THS grupper och råd Mottagningsrådet, THS MR 2 hölls den 24 februari. Det som togs upp var lokalbokning, uppfäljning av MI, Phösargasque och väktare. Mötet var mycket effektiv. MR 3 kommer hållas 24 mars. Osquariana Övrigt Ellinor har gått igenom samtliga texter och konstatera att många kan behöva göras om.

21 8 av 20 Johan Fagerhems rapport till 0809-KF-6 Fakultetsnämnden FN, KTH På Fakultetsnämndsmötet 11/3 var representanter från THS var Linus och Johan och från Doktorandsektionen Peter Modin. På mötet diskuterades KTHs tre ansökningar för Högskoleverkets pris "Utmärkt utbildningsmiljö" och hur dessa ansökningar bäst skulle gå till. Remissen för Självständiga lärosäten (SOU 2008:104) diskuterades kort, och en hearing kommer äga rum den 14/ där åtminstone Linus har för avsikt att delta. Eva Malmström, vicerektor med ansvar för studentrekrytering, berättade om KTHs ambitiösa studentrekryteringsprojekt. Detta projekt har även till uppgift att titta på genomströmning, dvs hur många som klarar kurser på utsatt tid, och att hitta indikatorer som på sikt skulle kunna användas för ekonomisk resurstilldelning till olika utbildningsprogram. Man har från Regeringen fått målet att utbilda 4700 civilingenjörer och att högskoleingenjörsutbildningen ska öka procentuellt varje år. FN beslutade att tillstyrka utlysningen av en adjungerad professur i "Economics of International business, Inoovation and Entreprenourship". I översynen av in- och utgångar fick vi rapporterat att det antagligen INTE kommer någon ansökan om bred materialingång från Kemi-Bioteknik- Materialdesign. Maskin- och farkostteknik-programmen kommer att samordna sina masterprogram. Data, Informationsteknik, Elektroteknik och Medieteknik kommer att lämna förslag på sammanslagning i två olika program först om ett år. Man har inte diskuterat dimensioneringen. En ansökan kommer att presenteras för ett nytt civilingenjörsprogram i Energi- och miljöteknik, oklart exakt vilken inriktning ett sådant program skulle ha. CL kommer att slås ihop till en ingång. Detta kommer antagligen inte påverka programmen. De gemensamma internationella profilerna verkar på sikt läggas ner. Man diskuterade hur man gör med de som har garanterad utbytesplats. Teknisk Fysik, Mikroelektronik och Elektro har också haft en grupp, där man kommit fram till att en kandidat på Teknisk Fysik skulle ge behörighet till masterprogram inom såväl Mikroelektronik som Elektroteknik i stort. Programmen Farkost, Industriell Ekonomi, Samhällsbyggnad och Arkitekt har redan genomfört stora förändringar i sin utbildningsstruktur och kommer att arbeta vidare med denna. För program på avancerad nivå (inriktning och master) arbetar man inom fakulteten hårt för att slå ihop program och samordna masterprogram och inriktningar, något som inte görs i dagsläget, annat än i praktiken. Tidplanen är att man 15 april ska kunna gå igenom de inlämnade förslagen för att i juni kunna fatta beslut om nedläggning på Universitetsstyrelsens möte. HSV kommer att ha lärosätesgranskning nästa år. Det kräver åtskilligt i förberedelser från KTH. FN beslutade att man bör arbeta fram en språkpolicy. Gustav Amberg, vicerektor med ansvar för förnyelse av fakultet, presenterade sina visioner för Tenure Track, i praktiken karriärplanering för de som börjar arbeta på KTH. Man diskuterade kvalitetssäkring, och olika metoder och utredningar för detta. Anders Lundström, extern representant från Scania, betonade att kvalitetsarbete kräver en permanent grupp och att man jobbade i små steg. Sektionskontakt Utbildning Linus hade i och med utbildningsrådet kontakt med IsH och MiT-sektionen. Linus och Johan håller en utbildning för sektionernas förtroendevalda i utbildningsfrågor den 23 mars. utbildningsutskottet Den 24/2 deltog Linus och Johan i ett möte med Utbildningsutskottet, mycket av sidkussionen var det som senar fördes till Fakultetsnämndsmötet den 10/3 Johan har deltagit i dialogmöten med alla skolors ledningar om hur deras masterprogram ska se ut i framtiden. En del arbete återstår dock. Rektorsbeslut, bevaka Johan har hållit ett öga på rektorsbeslut under februari månad. Rektor sköter sig fint. Information

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA. Kårstyrelsemöte 18 12/13. 1. Formalia. 2. Rapport 1.5. 2.8. Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) Föredragingslista Kårstyrelsemöte KSm18 12/13 2013-04-18 Sid 1(2) FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 18 12/13 Måndagen den 22 april 2013 klockan 18.00 Plats: Kröken, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia

Läs mer

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen

a. Rapport från kårstyrelsen b. Statusrapport verksamhetsplan c. Konsekvensutredning vid eventuellt utträde ur GFS d. Rapport om medlemsmätningen KALLELSE FUM 5 14/15 2015-01-28 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 14/15 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Onsdagen den 4:e februari 2015, kl:18.00

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet

Kallelse FuM 5. Föredragningslista. Sidan 1 av 3. SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 2014-01-29 Talmannapresidiet SLUTGILTIGA HANDLINGAR FUM 5 13/14 Talmannapresidiet Kallelse FuM 5 Till Chalmers Studentkårs femte fullmäktigemöte verksamhetsåret 13/14 Plats: Tid: Pascal, Lindholmen Science Park Onsdagen den 5:e februari

Läs mer

Handlingarna SM 1 2013/2014

Handlingarna SM 1 2013/2014 Handlingarna SM 1 2013/2014 Plats: H1, Tid: 18.01 Matanmälan på kongligkemi.se Glöm ej Kårleg Kallelse till SM1 Styrelsen 2013/2014 2013-09-23 Sid 1(1) KALLELSE TILL SEKTIONSMÖTE 1 Tid: måndagen den 30

Läs mer

Verksamhetsberättelse 08/09

Verksamhetsberättelse 08/09 08/09 2009-10-28 INNEHÅLL Innehåll... 2 Inledning... 5 Förtroendevalda... 5 Kårfullmäktige... 5 Kårstyrelsen... 7 Arbetsutskottet... 7 Presidiet... 7 Organisation och verksamhetsledning... 8 Presidiearbetet...

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03

FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 1 NYMBLE, 2006-10-23 FÖREDRAGNINGSLISTA 0607-KF-03 * = bilaga finnes Föredragningslista Kårfullmäktigemöte #3 06/07 Datum: 2006-11-06 Tid: 18.00 23.00 Plats: L1 1. Formalia Föredragande 1.1 Mötets öppnande

Läs mer

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår

Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår Föredragningslista för styrelsemöte nr 21 2012/2013 vid Stockholms universitets studentkår 2013-05-15 klockan 18.00 i Nobelrummet, Nobelhuset. 1. Mötesformalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Val av sekreterare

Läs mer

Dagordning FM5 / 2014

Dagordning FM5 / 2014 DAGORDNING FM5 / 2014 Lund, 13 maj 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande

Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert Sigvardsson som mötesordförande Dagordning Medlemsmöte 11/12-2012 Kalmar/Växjö Sidan 1 av 2 Mötespunkt: Föredragande: Föreslagen åtgärd: Bilaga : 1 Mötet öppnas Jakob Allanson 2 Val av mötesordförande Jakob Allanson Att rösta Robert

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HALVÅRSRAPPORT HT11 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Innehåll! Inledning... 4! Sammanfattning... 4!... 5! Internat... 5! SMART... 6! Höst-SM... 6! Röstningsförfarande... 6! Kandideringar... 6! Praxisändringar...

Läs mer

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Glögg-SM 2011-11-21 1(8) Protokoll fört vid Glögg-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2011-11-21, 17:48 22:15 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Andreas

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02

FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 Kårfullmäktigesammanträde # 024 13/14 10/11 Datum: 2011-02-02 2013-11-14 Tid: i. 18.00 23.00 Plats: L1, H1, KTH Campus ii. FÖREDRAGNINGSLISTA 1314-KF-02 KUNGSHOLMEN 2013-10-31 * = bilaga finns 1. Formalia

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-05-18 Styrelsemöte 18 maj 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:29 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet

KAROLINSKA INSTITUTET Programnämnden för Biomedicinprogrammet PROTOKOLL 2004:01 SAMMANTRÄDE 2004-01-21 NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Tomas Cronholm, professor, ordf Ewa Ehrenborg, docent Lars-Arne Haldosén, lektor Dan Grandér, docent Studentrepresentanter

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens femte Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 måndagen den 13:e maj hemma hos Inspector Jan-Olle Malm. Dagordning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

S R E D O V IS N IN G

S R E D O V IS N IN G ÅRSREDOVISNING 2005 2 4 Reflexioner kring 2005 6 Studentkårens syn 7 Fokus på resultat 8 Utbildning i förnyelse 10 Grundutbildningen 15 Forskarutbildningen 19 Kvalitetsarbete 20 Pedagogisk utveckling 21

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer