Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa"

Transkript

1 Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

2 Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse för bygder och människorna som bor längs dess färdväg genom odlingslandskap. Spår av bosättningsplatser och gravplatser vittnar om människans intåg och kvarnar, kraftstationer och industribyggnader visar på Viskans betydelse för människans utveckling. Med denna folder får du hjälp att hitta runt Viskan och de många sevärdheter som finns utmed dess väg. Mer information finns att få på vår webbplats Där hittar du också kontaktuppgifter, kartor, dragningar för olika leder samt i- och upptagningsplatser för kanot utmed Viskan m.m. Innehåll Tolken 2 Bogastugan 3 Vings Kvarn 4 Hökerum 5 Vädersholm 6 Gärdsjön 7 Nitta Kvarn 8 Marsjön 10 Komlösa 12 Gingri 13 Fristad 15 Borås 23 Rydboholm 28 Viskafors 29 Svaneholm 32 Seglora 33 Hyssna 40 Rydal 44 Skene 48 Berghem 51 Öresten 54 Björketorp 56 Örby 58 Torestorp 64 Horred 65 Veddige 70 Derome 78 Åkraberg 82 Åskloster 85 Väröbacka 86 Golf 89 Cykelleder 90 Vandringsleder 92 Paddling 94 Fiske 95 Busstur 96 Turistbyråer 97 Andra utgåvan - maj 2009

3 Viskan Viskans sträckning är 135 km och fallhöjden 227 meter. Största höjdfallen sker genom Sjuhärad. Genom Halland är landskapet mer slätt och Viskan ringlar sig djupt genom moränen. Viskans Vattenråd är en sammanslutning mellan olika aktörer som har ett direkt intresse av Viskan. Vattenrådet arbetar aktivt för att uppnå och bevara god vattenstatus i Viskan och dess avrinningsområde inklusive grundvatten. På uppdrag av medlemmarna utförs provtagning enligt ett särskilt kontrollprogram. Du kan läsa mer om Viskans Vattenråds verksamhet på

4 Tolken Viskan har sitt utlopp vid sjön Tolken i Ulricehamns kommun och runt om ligger det en rad med samhällen och gamla gårdar. Vid Tolkens västra strand finns det historiskt intressanta naturreservatet Sundholmen, som omfattar både ön Holmen och Hägnagärdet. Naturen är omväxlande med blandskog och ett fågelliv som domineras av lövskogsgynnade arter som svarthätta, flugsnappare och nötväcka. På ön Holmen finns det lämningar av en 1400-tals borg som ägts av greveätten Brahe. Borgen brann ner 1706 under ett åskoväder och återställdes aldrig. Istället valde man att uppföra en ny manbyggnad på fastlandet. Ruinen står kvar på ön och har betydelse för ett flertal fladdermössarter. Ett hundratal par övervintrar här. Sjön Tolken ligger utmed rv40 mellan Ulricehamn och Borås. För att komma till Sundholmen kör du rv40 mot Ulricehamn eller väg 27 mot Dannike och tar av mot Äspered. 2,5 km nordost om Äspereds kyrka i Vatunga tar man höger ned mot sjön. Man kommer då till ett vägskäl där Sommarkolonin och Sundholmen är åt vänster, Hägnagärdet och badplats åt höger. 2

5 ULRICEHAMNS KOMMUN Bogastugan Bogastugan ligger i Ulricehamns kommun och ägs av Södra Vings Hembygdsförening. Stugan fick de till skänks av Viskans Kraft AB och den stod tidigare vid Vings Kvarn. Mellan 1961 och 1963 flyttades den till sin nuvarande plats vid Tolkabro. Idag finns det ett flertal olika byggnader och föreningen har fått till skänks gamla prydnader vilket gjort att den gamla gårdsatmosfären återväckts och ett museum har skapats med äldre bruksföremål som handverktyg och jordbruksredskap. Både Bogastugan och Lillboga kan hyras för festligare sammankomster och Södra Vings Hembygdsförening har ett flertal aktiviteter i området. Den vackra trädgården och omgivningen är väl värd ett besök så stanna gärna till för en fika. För övrigt program kan du besöka föreningens hemsida Du hittar Bogastugan utmed den gamla vägen mellan Ulricehamn och Borås vid infarten mot Hökerum. 3

6 ULRICEHAMNS KOMMUN Vings Kvarn Vings Kvarn är den enda av 14 kvarnar som man känner till har funnits längs Viskan mellan sjöarna Tolken och Mogden. Kvarnen är byggd 1921 men har under åren sedan blivit tillbyggd i flera etapper, med en sista tillbyggnad 1954 och har en total yta på ca 1300kvm. Verksamheten lades ned under 80-talet och kvarnen började under 90-talet förfalla mer och mer. Vattenfall, ägare till kvarnen, kontaktades och efter drygt ett år sålde de kvarnen i november 1996 till byggnadsvårdsföreningen i Södra Ving. Målsättningen var att bevara och renovera kvarnen för att så småningom öppna en byggnadsvårdsbutik, café, övernattningsmöjlighet mm, där besökande turister och resande längs riksväg 40 skulle erbjudas en välbehövlig vila och upplevelse över en kopp kaffe eller en soppa. En målsättning som är trolig att uppnå inom snar framtid. För mer information ring; mail; 4

7 ULRICEHAMNS KOMMUN Hökerum I Hökerum finns en vacker anlagd park intill Viskan och banvallen. En välskött lekpark för barnen med stora ytor att rasta av sig på. Intill parken ligger en livsmedelsaffär och en restaurang/pizzeria i ett och samma hus. Fortsätter man genom samhället kommer du till sjön Mogden där det finns en liten badplats med omklädningshytt och en grillplats. Det finns inga skyltar till badplatsen men det är bara att följa skyltarna från parken där det står Gravfält. Gravfältet i sin tur finner man en bit längre bort från badplatsen. I en hage står en gammal ruin och du möts av en hissnande utsikt över sjön Mogden. Platsen är inte så lättillgänglig. SÖDRA VINGS KYRKA Sockenkyrkan Södra Ving med de äldsta delarna från talet ligger i en gammal kulturbygd kring sjön Mogden. Det är en av vårt lands märkligaste sockenkyrkor genom sina, från tre olika skeden av medeltiden, rikt påkostade och konstnärligt högtstående utsmyckningar i stenskulptur och måleri. 5

8 ULRICEHAMNS KOMMUN Vädersholm Intill sjön Mogden ligger ruiner efter Vädersholm - en medeltida befäst stormansgård. Borgen var under medeltiden omgiven av vatten. Av borgen ser man idag tre kullar. På den högsta kullen finns rester efter det centrala borgtornet. Tornet var den enda byggnaden som helt byggdes i sten. Den mellersta kullen var troligen herremannens bostad. Utefter öns sidor låg byggnaderna för hantverk och bostäder. Arkeologiska utgrävningar från 1940-talet berättar att borgen var bebodd under 1300-talet och början av talet. Fynden man fann var föremål som använts i hushållet samt rester av verktyg och vapen. Dessa finns idag på Borås museum. Det går att ta sig till platsen med bil med endast några hundra meters promenad, men också via cykel då banvallen, mellan Ulricehamn och Borås, går precis förbi. Mitt emot Vädersholm, på andra sidan banvallen, finns en liten grillplats. 6

9 ULRICEHAMNS KOMMUN Gärdsjön Gärdsjön ligger vid Viskans vattenflöde och är en kraftigt igenväxt sjö. Den bästa tiden för besök är under tidig vår till tidig sommar, d.v.s. mars juni. Det går även att besöka sjön under vinterhalvåret och då brukar det finnas öppet vatten, trots att andra vattendrag har frusit. Vanliga fåglar som syns vid Gärdsjön är flyttfåglar men det är värt att hålla öronen öppna för nattsångare. Vid Gärdsjön finns det fågeltorn på både södra och norra sidan. Det norra tornet når du genom att parkera vid busshållplatsen vid vägen mellan Nitta och Härna. Fågeltornet ses från vägen. Du tar dig dit till fots genom beteshagen. Det södra tornet nås lättast från banvallen till fots eller på cykel. Från Nitta är det ca 2 km. 7

10 ULRICEHAMNS KOMMUN Nitta Kvarn I Nitta finns det en liten badplats vid Banvallens* sträckning. Området är grönt och lummigt med en liten strand och en grillplats; som gjord för att stanna till vid om man är ute och cyklar en varm dag. Vid parkeringen ser man tydligt att det inte handlar om en sjö, utan snarare en damm som regleras av den gamla kvarnen som ligger där. Vyn är vacker och för att komma till andra sidan går man över en bro som är byggd över Viskan. Följer du vägen bakom den nuvarande kvarnen kommer du till ytterligare en gammal kvarn som ligger utmed Viskan. Om du inte kommer cyklandes utmed Banvallen hittar du till badplatsen vid korsningen Härnavägen och Varnumsvägen vid Nitta. Du kör in på en liten skogsväg och kör bara några meter så är du framme. 8 *Banvallen är den gamla järnvägsbanan mellan Ulricehamn och Borås som numera är omgjord till cykel- och gångväg.

11 Varnum BORÅS STAD På ett litet område, alldeles invid den gamla bron i Varnum, betar en liten flock får av rasen Gotlandsfår. Dom tillhör Sörvallas Kennel & Fårgård och en bit upp i skogen ligger den lilla gården där resten av avelsbesättningen finns. Här utbildas vallhundar av rasen border collie - hundar som under generationer använts för att vara djurägare behjälpliga med allt arbete som förekommer på en ko- eller fårgård. Under hela året tar man emot intresserade djurägare som vill se hur dessa kompetenta hundar arbetar. En väl utbildad vallhund är värd sin vikt i guld och Pamilla Eliasson och Peter Sunesson håller även föredrag om utbildning och träning, samt rena uppvisningar vid olika evenemang. På Varnums Vårmarknad kan man se hundarna i arbete och i deras monter köpa av lammskinn av högsta kvalitet, både vita och grå. Sommartid guidas även grupper och skolklasser i beteshagarna där man får träffa både lammen och hundarna. Läs mer på eller ring för mer info om arrangemang: eller

12 BORÅS STAD Marsjön Vid stugområdet vid Marsjön finns det en liten kommunal badplats för den som har vägarna förbi och önskar ta sig ett dopp. Gräsplanen är liten, men det finns toaletter, ett bord att duka upp sin matsäck på, en gungställning och brygga i vattnet. Badplatsen kan vara lite svår att hitta om man inte är van vid området. Kommer du på riksväg 40, mellan Borås Ulricehamn, är det enklast att svänga in på Bygatan i Rångedala. Kör en bit fram och sväng in på Varnumsvägen. Följ vägen några kilometer tills du kommer till busshållplats Mellsjön. Där svänger du in på Badvägen. Vid stugområdet finns det en parkering och en informationskylt över området. Från parkeringen är det endast en kort bit ner mellan stugorna för att komma till badstranden. Cyklar man på banvallen mellan Ulricehamn och Borås och känner för ett dopp så går banan intill Marsjön. 10

13 Gravfält och kyrkoplats BORÅS STAD I Gingri hittar du ett gammalt gravfält och en vacker kyrkoplats utmed vägen. Gravfältet består av gravar från både den äldre järnåldern, (500 f.kr. 500 e.kr.) och den yngre järnåldern ( e.kr.). Vilket visar på att det funnits tidig bebyggelse i området och att samhället tidigt varit ett jordbrukssamhälle. De äldre gravarna känns igen på den flacka byggformen där stenar lades i hög på marken och ofta med andra stenar i formationer runt omkring, t.ex. i fyrkant eller cirkel. De yngre gravarna är svårare att känna igen då det enda man idag ser är gräsbeklädda kullar som många gånger är flacka. Bredvid ligger den gamla men vackra kyrkplatsen där man vid utgrävningar funnit spår efter en medeltida kyrka. Kyrkan revs 1862 när Gingri uppgick i Fristads församling. En granhäck har planterats för att markera var väggarna stått, en minnessten är rest och innanför granhäckens väggar står en gammal dopfunt. 11

14 BORÅS STAD Rydegård konferens Rydegård ligger naturskönt vid Viskan i Gingri, 15 minuters körning från Borås. Konferens på Rydegård lämpar sig bäst för mindre grupper, personer. Köket serverar gärna kulinariska godbitar från skogen, såsom älg, rådjur, hare m.m. Till kaffet serveras hembakad kaka eller tårta. Det är också möjligt att ta med kunder, personal eller affärskollegor på en Rydegårdsfrukost. Förslagsvis står frukosten framme mellan kl Huset stammar från 1907 och huset omges av en park med 100-åriga träd och omgivningarna lämpar sig väl för härliga skogspromenader. Nedanför huset ligger Gingri kraftstation och på andra sidan Viskan ligger de gamla spetsfabrikerna. Rydegård Rydkonferens, tel: Mobil:

15 Gingri Spetsmuseum BORÅS STAD I Gingri hittar du en gammal fabriksbyggnad som var Sveriges första spetsfabrik. Idag finns där ett museum som har visning av knyppelmaskiner i arbete samt berättar om fabrikens historia. Det går även att köpa spets tillverkad av både lin och bomull i olika bredder och spetsdukar. Fabriken grundades 1892 av Axel Rydin och året efter köptes Nygården och Risbo i Gingri socken och vid Nykvarnfallet vid Viskan uppfördes den första egna fabriksbyggnaden bestod arbetsstyrkan av nio arbetare. Arbetstiden var 12 timmar om dagen och det fanns 15 vävmaskiner. Varje dag tillverkades det 360 meter spets. Fabriken växte och under 1950-talet var arbetstyrkan uppe i 125 personer och 500 maskiner i rörelse. Den dagliga spetstillverkningen uppgick till 2,5 mil. Textilindustrins tillbakagång drabbade även spetsfabriken och 1971 upphörde tillverkningen och fabriken lades ner. Museet är öppet första lördagen och söndagen varje månad, kl För grupper kan tid bokas på telefon

16 14 BORÅS STAD Vagnshistoriska museet Vagnshistoriska museet ligger i Komlösa, ca 4km från Fristad samhälle i Borås Stad. Här visas ett 100-tals vagnar och slädar och är en av Sveriges största samlingar. Cirka en tredjedel av vagnarna och slädarna används för hyrkuskverksamhet. De vagnar som är i originalskick konserveras åt eftervärlden. Andra föremål renoveras om de tidigare varit målade eller ändrade. Renovering görs i möjligaste mån enligt samma arbetsmetoder som de en gång tillverkats med. Samtliga arbeten såsom trä, smide, målning, tapetsering, randning görs i egen verkstad. I området finns också Sveriges enda bränntorvsmuseum som visar hur torvbrytning gick till på lantmossen i Komlösa under 1:a världskriget. Där finns även en modellanläggning av linbanan mellan torvmossen och Fristads järnvägsområde. För öppettider, bokning och information ring eller , eller Besöksadress för båda museerna är Backa, Fristad.

17 BORÅS STAD Fristads folkhögskola Fem minuters promenadväg från Fristad Torg ligger Fristads folkhögskola. Där hittar du både lunchservering (under terminerna) och vandrarhem. Men också konferensanläggning och ett museum. VANDRARHEM Vandrarhemmet innehar 10 rum och ett antal extrabäddar. Vandrarhemmets personal finns på plats klockan Betalning sker vid incheckning. För information och bokning ring LANTBRUKS- OCH HEMBYGDSMUSEUM I museet hittar du talande exempel från livet på landsbygden före mekaniseringen och elektrisk ström. I samlingarna finns det ca 4000 bruksföremål från både större och mindre gårdar. Några av föremålen är så gamla som från talet och framåt. Fristads Folkhögskola Folkhögskolevägen Fristad 15

18 BORÅS STAD Mölarps kvarn Mölarps kvarn ligger vid Viskan i Fristad och ägs av Fristads Hembygdsförening. Kvarnen var i bruk fram till Därefter har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så det åter går att mala i kvarnen. Viskan delar sig vid Mölarp så att det bildas en ö, därav namnet Mölarps Ö. Ön ingår i ett naturreservat där det finns drygt 250 arter, bl.a. den ovanliga silvertisteln samt stora bestånd av backsippor. På Mölarps Ö finns det bänkar för den som vill fika och lite längre in i området finns det en grillplats med grillpinnar. I området finns fornlämningar med bland annat hällkista, gravfält med domarringar och rester av stenar. I området öster om ön har bearbetade flintrester hittats. Varje år anordnas Mölarpsdagen i maj månad då kvarnen är igång. Kaffeservering sker den första söndagen i varje månad under sommaren. 16

19 SKALLE & ASKLANDA Badplats BORÅS STAD I Fristad hittar du två stycken välvårdade badstränder vid sjön Öresjö. I Asklanda hittar du en sandstrand och en långgrund badplats som är populär hos småbarnsföräldrar. Det finns en omklädningshytt samt utetoalett. Parkeringen är stor men det finns ingen skyltning till badet. För att ta dig dit kör du in på Asklandavägen i Fristad och svänger sedan in på Björkvägen som går ner till parkeringen. Skalles infart hittar du utmed Stora vägen mot Borås. Badplatsen har en brygga och utetoalett. Naturen är mer varierande och sandstranden lite mindre än Asklanda. Nära Skalle ligger Mölarps naturreservat och tar du dig en kort promenad på 15 minuter kommer du fram till fågeltornet vid Viskans mynning. Ett område som anses vara ett artrikt fågelområde. 17

20 BORÅS STAD Fågeltorn - Öresjö Vid Öresjö i Fristad hittar du Borås finaste fågeltorn. Här kan man skåda fåglar året om och på vintertid är det i regel ett öppet vak kring tornet, trots is över resten av Öresjö. Många sjöfågelarter rastar här och du kan få syn på många arter som är ovanliga för trakten. Bland de i närområdet häckande arter som ofta ses här är bl.a. storlom, fiskgjuse, duvhök och sparvhök. Tornet ligger bra till för att observera vårsträcket som ofta följer Viskadalen och Öresjö längs Rya Åsar. Såväl gåsand-, tärn-, rovfågel- och tättingsträcket är intensivt under vissa perioder. Enklaste vägen att nå fågeltornet är från Skalles badplats. Vid parkeringen finns informationskyltar. Tar man stigen söderut, är det ca 15 minuters promenad genom reservatet. På sina ställen är marken sank och spångar är utlagda för att det ska gå att ta sig fram. 18

21 Vid Fristads södra infart på väg 42 hittar du Fristads äldsta byggnader, Ekalyckan och Klockarebolet. Husen är s.k. högloftshus, eller sydgötiska hus och är de nordligaste förekommande. Där husen ligger idag låg tidigare Fristads centrum och här fanns socknens första fattigstuga och den första folkskolan uppfördes Handeln var livlig och ända fram till talet kom bönder till marknaden i Fristad. Vid Klockarebolet stannade de till för att få sig en bit mat och en sup. Här hade man nämligen en blygsam krogrörelse. Stugorna ägs idag av Borås stad men förvaltas av Fristads Hembygdsförening som visar stugorna för skolklasser eller andra intresserade grupper. Telefon: Hembygdsstugor BORÅS STAD 19

22 BORÅS STAD Kröklings hage Kröklings hage naturreservat är ett litet och kuperat område med blandad lövskog och djupa raviner som bär spår efter Toarpsissjöns avtappning i samband med landisens avsmältning. Vid Hovalida stup är jordmånen mager och växtligheten därefter. Vid stupet växer det mest gran. Vid den södra ravinen är växtligheten rikare och här växer ask, alm, lind, hägg och lönn. På våren växer det rikligt med vitsippa, svalört och gullpudra. Senare kommer hässleklocka, springkorn och vänderot. Genom reservatet går det två stigslingor som tar dig runt området och genom de två ravinerna. I början av reservatet finns det en öppen äng där vitsipporna breder ut sig och där man kan ta sig en picknick och njuta av naturen. Tag riksväg 42 mot Vårgårda och Fristad med avfart i Sparsör. Där vägen korsar Viskan, vid vackra stenbron Örebro, finns en vägvisare. Följ Hagenvägen fram till reservatets parkering. Här utgår en 5 km lång vandringsslinga, vilken också passerar Mölarps Ö. 20

23 EFS - Sommargård Ekhagen Ekhagen ligger utmed sjön Öresjö med servering, badbrygga, bollplan och lekutrymme. Alla är välkomna att besöka gården för en fika, ett dopp, spela beachvolley eller boule. Här kan du även hyra båt och kanot för att ta dig en tur på sjön. Ekhagen hyr ut rum i Sjövillan och det finns fyra campingstugor på området. Dessutom finns möjlighet att tälta eller ställa upp sin husvagn. Ekhagen har öppet under juli till augusti. Gården ligger 6 kilometer norr om Borås vid riksväg 42 mot Vårgårda. Telefon till Ekhagen: BORÅS STAD Borås Camping Inbäddad i lummig grönska vid Viskan ligger Borås Camping, Saltemad, som är Sveriges största citycamping med 500 platser, varav 300 med el. Förutom campingplatser finns här också vandrarhem och stugor. På campingen kan du hyra båtar, kanoter, trampbåtar, spela minigolf och fiska. Borås Camping är öppen året runt. Telefon:

24 BORÅS STAD Rya Åsar Rya Åsar naturreservat är ett unikt område i Borås som bjuder på vacker natur, vandringsleder och badsjöar. Området sträcker sig över 550 hektar och på denna yta kan du promenera på ekskogsbeklädda slänter, lummig barrskog och odlingslandskap med frigående djur. Ryda klint ligger 146 meter över havet och bjuder på en hisnande utsikt över Öresjön och Borås stad. Tar du dig djupare in i reservatet finns det små sjöar och vid Fjällsjön finns det en grillplats och vindskydd. Området har ett rörligt friluftsliv med många motionsspår och IFK Borås har sin klubbstuga i området. Under vår och höst arrangeras tipspromenader och det bjuds på kaffe och våffla. Strax bakom Björbostugan ligger gården Ramshulan som rustats upp och idag brukas som förr i tiden. Det går boskap runt ängarna, träden beskärs som förr och NAVET driver uteverksamhet för kommunens skolor. Vid Ramshulan finns även en biodling och varje tisdag samlas biodlare för att kontrollera drottningen och samhället. Den som har vägarna förbi är välkommen att vara med och titta. 22

25 Almenäs badplats BORÅS STAD Vid Öresjö, ligger det vackra området Almenäs med vandrarhem, badplats, restaurang/café och gamla fornlämningar. En av Europas finaste badplatser med bryggor, fotbollsplan, beachvolleyplan, grillplatser, dusch och toaletter. KRYSSNINGAR Välj bland olika kryssningar och chartertrafik på Viskan och Öresjö med Svanen, Saga eller Örn. Artistkryssningar med Svanen på Öresjö med läckra räkor till passande drycker och stans bästa livemusik - ofta med 60- och 70-talsinslag. Med Saga ges en sightseeingtur på Viskan längs det trollskogsliknande vattendraget. Örn är en charterbåt som erbjuder en timslång färd, tur och retur, mellan Borås Öfvre (vid Högskolan) och Ålgården. Mer info om program, dagar och tider på Ålgården Ålgården var från början en kvarn som grundades på talet och är ett kulturhistoriskt och naturskönt reservat vid Viskan. Under en period användes huvudbyggnaden som vattenverk innan den 1960 blev ett museum. Numera är huvudbyggnaden ett galleri där utställningar arrangeras. För öppettider och information - ring

26 BORÅS STAD Borås Djurpark Borås Djurpark ligger inne i Borås Stad och är lätt att hitta till. Här kan du se över 500 djur av 80 olika arter. Allt från egna inhemska arter som får och getter i den populära Barnens Zoo till mer exotiska djur som elefanterna på savannen och tigrar och lejon. Telefon: , NAVET NAVET är Borås egen Science-center och här hittar du ett helt hus fullt med naturvetenskapliga, tekniska och matematiska upplevelser både för stora och små. Telefon: , Stadsparksbadet Mitt inne i Borås centrum intill Viskan, hittar du Borås Äventyrsbad, ett badhus med tropiskt inomhusklimat och en miljö som inbjuder till lek och rörelse. Telefon:

27 Unos djur BORÅS STAD Uno Axelsson levde med konstnärliga ambitioner redan i ungdomen. Det var först sedan han börjat arbeta i skogen som han hittade sin nisch. Sedan 1975, då han påbörjade sitt arbete med träskulpturer, hann det bli ca 250 verk innan han 2002 gick ur tiden. Bredareds Hembygdsförening har fått förmånen att förvalta den konstskatt som Uno lämnat efter sig. Genom det nybyggda museet ges större möjlighet för en stor publik att fascineras av hans hantverksskicklighet och förmåga, att med till synes enkla medel, forma konstverk i trä. Hans arbete föregicks av noggranna studier av objektet som skulle avbildas. Man förvånas över Unos förmåga att se hur ett stycke trä skulle förvandlas till ett närmast levande väsen och den exakthet med vilken han fångat de olika djurarterna. Unos Djur finner ni i Bredared, Borås Stad. Dit kommer man antingen från väg 180 mellan Borås och Alingsås eller väg 42 mellan Borås och Vårgårda. Enklare kaffeservering erbjuds. För öppettider och vägbeskrivning, se Telefon; ,

28 26 BORÅS STAD Lyckans Äpple Lyckans Äpple är en äppelodling i naturskön miljö med äppelträd, rosor, havtorn och fläderbuskar. Odlingen startades som ett EU projekt inom Leader+ sjuhärad för att bevara vårt kulturarv och en levande landsbygd. Sverige har ett utmärkt klimat som passar för äppelodling. Målet är att närproducera svenska, goda och friska äpplen samt fläderbärssaft och havtornssylt till försäljning. Odling sker utan bekämpningsmedel efter KRAV:s regler*. Äppelträdgården ligger i Bredared, 15 km norr om Borås. Vill ni ha tips och råd? Läs mer på Hjälmrydshästar *odlingarna är inte KRAVmärkta Turridning och ridskola i Borås på rutinerade och snälla islandshästar. Hjälmrydshästar anordnar turridning i natursköna områden och varierad terräng. Ridturen startar med instruktion på ridbanan och en turledare leder sedan turen ut i skogen. Ridhjälmar utlånas! Lektioner för vuxna och barn (från ca 10 år). Nybörjare eller erfarna. Undervisning sker på belyst ridbana och någon gång ute i skogen. 60 min är reserverat för varje ridgrupp. Privatlektioner erbjuds. Hjälmrydshästar finns på Myrekulla gård i Bredared, Borås. Läs mer på eller ring

29 BORÅS STAD Börshult Gård konferens & hotell Familjen Wahlberg hälsar er välkomna till Sandhult. Här erbjuds boende, konferens och mat på gårdens restaurang med hemlagad mat. Ni bor naturskönt men har ändå nära till Borås. Att bo på gårdshotellet är en upplevelse i sig. Rummen är omsorgsfullt inredda för att ge en avslappnad och mysig atmosfär. Gårdshotellet går i sekelskiftesstil med unikt inredda rum i ekologiska material. Hotellets rum har dusch och toalett. Eget kök finns för gästerna En plats för kreativa möten välkommen till er egen konferensgård. Som exklusiv gäst hos Börshult Gård disponerar ni hela gården för er själva. Det ger en avskildhet och integritet utöver det vanliga. Här kan ni vandra, fiska, bada, basta och grilla. För den golfintresserade kan prisvärda golfpaket hos hela fyra golfklubbar erbjudas. Med endast 10km till Borås är det nära till shopping, utflyktsmål och aktiviteter. Börshult 5, Sandhult Telefon; ,

30 BORÅS STAD Rydboholms kulturarv Strax utanför Borås hittar du Rydboholm. Området har ett intressant kulturarv med de gamla Rydboholmsbolagen där Sveriges första mekaniska bomullsväveri byggdes Utanför byggnaderna står en staty av Sven Eriksson, grundare av bomullsväveriet som hade verksamhet fram till 1980-talet. Den äldsta bevarade byggnaden är ett blekeri från Mellan två dammluckor i Viskan vid Rydboholm bildas en damm där den gamla kvarnen i Rydboholm ligger vackert beläget i grönskande natur. Runt dammen går en liten promenadslinga och möjlighet finns att grilla intill dammen, mitt emot kvarnen. 28 RYDBOHOLMS KYRKA Rydboholms kyrka uppfördes 1852 som en enkel stenkyrka utan torn. Under åren har kyrkan ändrats mycket. Första tornet som byggdes 1899 på kyrkan var av trä. Nuvarande utseende härstammar från 1934 då tornet ersattes av det befintliga klocktornet i sten. Det finns en promenadslinga förbi kyrkan, kvarnen och andra kulturella byggnader. Under år 2009 skyltas sevärdheterna upp längs slingan med historisk information

31 Storsjön BORÅS STAD Vid Storsjön i Viskafors finns en välskött badplats med stora ytor för den som vill annat än att bada. Sandstranden är relativt liten, men gräsmattan desto större. Här finns det gott om utrymme för både sol och lek. Miljön är varierande och förutom den öppna gräsytan finns det små dungar där man kan finna svalka eller äta sin medhavda matsäck vid bänkarna. Vid vattnet finns det också en grillplats där många får plats. Runt Storsjön finns en vildmarksled, invigd maj 2009, med historiska sevärdheter. Leden är 8,8 km lång och man kan bland annat se jättegrytor, predikostolen, Busa-Jans grotta, en tall som är cirka 300 år m.m. I Storsjön finns abborre, braxen, gädda, gös mört och ål. Storlom, storskrake, knipa, skogssnäppa och drillsnäppa häckar här och ibland kan fiskgjuse ses vid sjön. Sväng in vid fotbollsplanen i Viskafors och följ skyltarna. Parkera vid Rydboholms SK:s sportstuga. Här finns en informationstavla som visar vandringslederna kring området. Vid parkeringen finns det ett vindskydd med grillplats. 29

32 BORÅS STAD Viskafors Viskafors är en tätort utanför Borås och till kommundelen hör även Rydboholm, Svaneholm, Seglora och Kinnarumma. I Viskaforsområdet finns inte många fornlämningar vilket tyder på att området befolkades sent och det var först med textilindustrin samhällena växte fram. Viskafors har ett torg där man kan stanna till och handla i affären, handla i bageri, eller äta på pizzeria/restaurang. BOWLINGHALL Bowlinghallen i Viskafors ligger på Nya vägen nr 3. Här finns det ungdomsbowling, pensionärsbowling, bowlingsinstruktioner, bowlingskurser. Hallen är öppen för allmänheten. Ring för information och bokning. MINIRACING Borås Miniracing klubb har en av Sveriges permanenta inomhusanläggningar, en buggybana samt en utomhusanläggning för radiostyrda bilar. Inomhusbanan är öppen mellan oktober-mars. Buggybanan ligger längs med vägen och Viskan. För mer information och öppettider; 30

33 Ovanför Viskans största vattenfall, 24 meters fallhöjd, ligger den vitkalkade brukskyrkan i nationalromantisk stil. Kyrkan byggdes och ritades av arkitekt Gustaf Ljungman. Kyrkan har en spännande historia att berätta om människors liv och leverne i hundra år. Fram till 1970 ägdes och förvaltades kyrkobyggnaden av Rydboholmsbolaget som präglat hela bygden med sin textila produktion. Sedan skänktes byggnaden till Svenska Kyrkan och de har haft gudstjänster där fram till 2003 då kyrkan lades i malpåse köptes fastigheten av en privat kommersiell aktör och är åter öppen för allmänheten. Poesiaftnar, musik-kvällar, pensionärsbio, stand-up comedy, konsthantverksutställningar, bröllop och företagsevent är några av de aktiviteter som utspelas i den kulturhistoriska kyrkomiljön. Bokning görs på; eller Kyrkan Viskafors BORÅS STAD 31

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18

11 12 10 23 13 14 15 22 21 20 9 7 6 8 156 19 16 5 17 1 2 3 Stomsås 4 18 11 12 23 13 15 14 7 17 5 1 2 3 Stomsås 4 18 8 6 19 16 9 10 9. Hökås utsiktsplats med övernattningsmöjlighet Detta är en förnämlig utsiktsplats, omkring 200 meter över havet, varifrån man har en milsvid

Läs mer

Hyssnaleden. och andra sevärdheter i Hyssna. www.hyssna.se

Hyssnaleden. och andra sevärdheter i Hyssna. www.hyssna.se Hyssnaleden och andra sevärdheter i Hyssna www.hyssna.se Välkommen till Hyssna och Hyssnaleden Hyssna ligger i södra Västergötland i Marks kommun, cirka 45 km från Göteborg. Hyssna är känt för sin omväxlande

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Upptäck Torsö Vänerns största ö!

Upptäck Torsö Vänerns största ö! Ta bussen eller tåget till natur och kultur. Tur nr 2 (10) Upptäck Torsö Vänerns största ö! Torsö är den största ön i Mariestads skärgård. Torsö består av två delar som hänger samman, Torsö och Fågelö.

Läs mer

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Tel: 0555-104 50, 0555-420 50 (biblioteket) Fax: 0555-102 30 E-post: turism@grums.se Våra vandringsleder Silverleden, Värmskog

Läs mer

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne.

Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Det Det finns finns också också mer mer att att se se hos hos andra andra hembygdsföreningar hembygdsföreningar i i Skåne. Skåne. Det finns också mer att se hos andra hembygdsföreningar i Skåne. Broby

Läs mer

På På cykel i Mark. Hyssnaturen Viskans och Surtans dalgångar Torestorpsturerna

På På cykel i Mark. Hyssnaturen Viskans och Surtans dalgångar Torestorpsturerna På På cykel i Mark Hyssnaturen Viskans och Surtans dalgångar Torestorpsturerna Hyssnaturen 38 km Cykelturen startar i Kinna. Du cyklar på omväxlande asfalt- och grusvägar, stora och små men trafiken är

Läs mer

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp

NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN. Upptäck. Biskopstorp NATURRESERVAT I HALLANDS LÄN Upptäck Biskopstorp Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda

Läs mer

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen.

Djuprämmen uppfyller alla de idylliska förväntningar man kan ha på en anläggning och är en underbar plats att få njuta av den svenska naturen. DJUPRÄMMEN Med utsikten över vattnet och den orörda naturen som böljar på andra sidan sjön kommer ett lugn som är svårt att hitta i storstadens rus och möjligheter till lek och avslappning är oändliga

Läs mer

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden

KONFERENSGUIDE. Hylte kommun 2014. Konferens på landsbygden KONFERENSGUIDE Hylte kommun 2014 Konferens på landsbygden Söker du en konferensanläggning med aktiviteter i naturskön miljö? Eller en plats som erbjuder en lugn och avspänd atmosfär? Boka din konferens

Läs mer

cykla & vandra i Svenljunga

cykla & vandra i Svenljunga under ekens skugga cykla & vandra i Svenljunga längs med vägen Kom nära naturen, till fots eller på cykel. I Svenljunga är vi rika på upplevelser längs med vägen. Susa nedför en grusväg med öppna vyer,

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER,

GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, GÖTA KANAL I VRETA KLOSTER, LJUNGSBRO OCH BERG MED OMNEJD VRETA KLOSTER TURISM - natur och kultur i skön förening UPPLEV GÖTA KANAL! Göta kanal är en av Sveriges största turistattraktioner. Kanalen slingrar

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till Biskopstorp och våra vandringsleder! Det är inte bara osten som gjort Kvibille vida omtalat och omtyckt. Bland biologer är de lövskogsbeklädda bergen ovanför

Läs mer

Vandringsleder. Sommar

Vandringsleder. Sommar Vandringsleder I och omkring Kittelfjäll och Henriksfjäll finns en rad trevliga utflyktsmål som bjuder på både natur- och kulturupplevelser och om det är rätt säsong och tid möjligheter till fiske samt

Läs mer

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING

AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING AVKOPPLANDE FAMILJECAMPING Jogersö är en lugn familjecamping vid Sörmlands största havsbad i Trappviken. Njut av en dag på sandstranden med bryggor och hopptorn eller roa dig med våra aktiviteter som kajakpaddling

Läs mer

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f

FJÄLLNORA 5 6 0 8 3 014 7 un 2 m om ppsala k roduktion: U un P m om ppsala k ch U atarra o urin B era B na V sidan: A ram Foto f FJÄLLNORA VÄLKOMNA till fjällnora! Fjällnora är ett mångsidigt naturområde som erbjuder spännande aktiviteter såväl som stillsamma utflykter året om! Naturen Naturen kring Fjällnora utgörs främst av blandskog

Läs mer

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016

Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Destination Läckö-Kinnekulle 31. Europeiska Vandringsdagar 13-16 maj 2016 Välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle! Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Destination Läckö-Kinnekulle med Götene

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen.

Välkommen ut i det gröna. Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Välkommen ut i det gröna Här är sex fina naturområden dit också du med rullstol eller rollator kan göra utflykter och njuta av naturen. Bättre stigar, nya rymliga toaletter och sittvänliga rastplatser

Läs mer

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård.

Svartö Naturstig. Prisvärt boende. i trivsam miljö. Strandavägar. Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. Svartö Naturstig 300 METER CA 5 KM. MOT HAMMARGLO/ MÖNSTERÅS BADPLATS Välkommen till Svartö - en levande kustby i Mönsterås skärgård. utmärkt med blåmarkerade Svartö by har anor från 1300- talet. Nuvarande

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator

En åtta genom byn. Bild 2. Swedbank. Bild 1. Fjäråsvägen. Bild 3. Tvärdalsvägen Bild 4. OK Rävenstugan Bild 5. En av våra Fänagator En åtta genom byn Sätilas centrum, i den meningen att det är mitt i byn, är vägskälet där Fjäråsvägen kommer upp från Storåns dalgång, och ansluter till vägen som antingen bär till Björlanda och Göteborg,

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

SÖRA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se

SÖRA. Utepedagogik Sverige AB Vulcanusgatan 15 113 21 Stockholm 08-652 52 92 www.utepedagogik.se info@utepedagogik.se SÖRA Söra är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Söra ligger ca tio mil söder om Stockholm och det tar

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd

Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Vandring i Astrid Lindgrens Hembygd Markerade vandringsleder i kommunerna Hultsfred, Vimmerby, Eksjö och Kristdala församling Hultsfred kommun Tätorten Virserum är utgångspunkt för Virserumsleden, en ca

Läs mer

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde.

SUNNERSTAÅSEN. Välkommen! Uppsalas närmaste friluftsområde. SUNNERSTAÅSEN SUNNERSTAÅSEN Uppsalas närmaste friluftsområde. Sunnerstaåsens friluftsområde ligger i södra delen av det vackra naturområdet Årike Fyris, med en av Mälarens vikar inom räckhåll. Det är lätt

Läs mer

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG

NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG NATURRESERVAT I VÄRMLANDS LÄN NIKLASDALS LÖVSKOG OM NIKLASDALS LÖVSKOG Naturreservatet Niklasdals lövskog består av 12 hektar lövskog med höga naturvärden. I reservatet finns en vandringsled, rastplatser,

Läs mer

Välkommen ut i Knivsta!

Välkommen ut i Knivsta! Välkommen ut i Knivsta! Utflyktsguide till Knivsta kommun Naturområden i Knivsta kommun 1. Kungshamn-Morga 2. Upplandsleden a. Brantshammarsjön b. Torsbyån 3. Lunsen 4. Gredelby hagar och Trunsta träsk

Läs mer

BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD

BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD BOTVIDSGÅRDENS KOLLOGÅRD Bodvidsgården kollogård är en utmärkt plats att utveckla och aktivera barn i en miljö långt ifrån stadens stress. Här finns möjlighet till att få tid att umgås utomhus, prova på

Läs mer

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden

Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Mer information besöksmål och sevärdheter längs Järnleden Nässundet Norr om Hytte ligger "Nässundets Station - vedungsbageri och värdshus". Detta är inhyst i en byggnad som förr var järnvägsstation. När

Läs mer

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs

Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Inventering av upplevelsevärden och värden för rörligt friluftsliv och rekreation i Vidbynäs Sammanfattning Innehållsförteckning Inventering av upplevelsevärden och faktorer av värde för friluftsliv och

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson

Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland. En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Fågeltorn/Plattformar i sydöstra Sörmland En sammanställning från Fågelföreningen Tärnan Nyköping/Oxelösund Per Eriksson/Jan Gustafsson Omslagsfoto Skräntärna, Thomas Larsson. Övriga bilder i sammanställningen

Läs mer

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära

ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK. Centralt, naturskönt och havsnära ETT BOENDE FÖR VARJE SMAK Centralt, naturskönt och havsnära BOKA ONLINE SPARA UPP TILL 280 KR BOKA PÅ WEBBEN FINA PAKET! Att boka ditt boende online kan löna sig på många sätt. Det är enkelt, snabbt och

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet erbjuder

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet erbjuder Vann Spa, Hotell & Konferens Hotellet erbjuder Ta dig en liten minisemester och njut av både SPA, träning och wellness pa Vann Spa. Hotellet har egen båtbrygga och privat strand precis vid Gullmarsfjorden.

Läs mer

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar Österlenleden, Simrishamn Kuskahusen 4 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Österlenleden, 4 nätter Simrishamn Kuskahusen, 3 vandringsdagar I följande alternativ har du möjlighet att vandra den östra delen

Läs mer

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet Erbjuder

Njut av Spa och avkoppling med utsikt över vackra Gullmarsfjorden! Vann Spa, Hotell & Konferens. Hotellet Erbjuder Vann Spa, Hotell & Konferens Hotellet Erbjuder Ta dig en liten minisemester och njut av både SPA, träning och wellness pa Vann Spa. Hotellet har egen båtbrygga och privat strand precis vid Gullmarsfjorden.

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2011. Datum: 20-21:a Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2011. Datum: 20-21:a Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2011. Datum: 20-21:a Augusti. Bakgrund: Stärkta av de två tidigare årens körningar föddes under förra årets Vättern runt idén med att göra 2011 års event till ett

Läs mer

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Eriksöre OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Eriksöre Anläggningen ligger fantastiskt vackert i direkt anslutning till Kalmarsund och dess vackra stränder inbjuder till

Läs mer

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall.

Hotel Zamek Reszel erbjuder autentiska medeltida rum med modern inredning och möbler designade av den kände skulptören Boleslaw Marschall. Zamek Reszel I nordöstra Polen, i Warmiaområdet är Hotel Zamek Reszeal beläget. Hotellet inryms i stadens gamla slott, här erbjuds en unik hotellvistelse med medeltids atmosfär. Tillsammans med familjen

Läs mer

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro.

Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. Välkommen till Bagarvägen /Målarvägen i Upplands-Bro. 178 LÄGENHETER I UPPLANDS-BRO 2 En central idyll nära Mälaren. Vill du kunna bo i ett fridfullt naturskönt område vid Mälaren men ändå ha snabb tillgång

Läs mer

Postillion Hotel Haren-Groningen

Postillion Hotel Haren-Groningen Postillion Hotel Haren-Groningen Nära universitetsstaden Groningen, ligger Postillion Hotel Haren-Groningen. I Groningen kan ni besöka Martinikyrkans grå torn från 1400-talet, äta lunch på guldkontoret

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet

Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Club Eriks noga utvalda upplevelser Kryssning i de norska fjordarna Upplev naturens färgsprakande skönhet Köpenhamn Stavanger Bergen Ålesund Geiranger Tillsammans upplever vi de magiska norska fjordarna.

Läs mer

Naturreservat i Säffle kommun

Naturreservat i Säffle kommun Naturreservat i Säffle kommun Naturreservatet Yttre Hedane På sidan 12 hittar Du en kommunövergripande karta med naturreservaten och på sidan 13 finns en tillhörande lista över naturreservaten samt koordinater

Läs mer

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg

- 5 - Johan Nilsson Alf-Rune Sandberg Estland 2012 Under vintern/våren 2012 hölls en studiecirkel om Estland och i mitten av maj begav sig 18 av föreningens medlemmar dit under en nio dagar lång resa. Redan från bussfönstret på väg mot Stockholm

Läs mer

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37)

Samtliga veckans ord v VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) Samtliga veckans ord v 35-42 VECKANS ORD v 35 (+ omprov v 37) bytesdjur ett djur som äts av ett annat djur mossa växer över stenar och trädrötter promenera kan vara skönt att göra i skogen barrskog skog

Läs mer

Söra kollogårds inre och yttre miljö

Söra kollogårds inre och yttre miljö SÖRA ÄVENTYRSKOLLO Söra kollogård är belägen i Södermanland, en bit norr om Nyköping i en lugn och avskild miljö omgiven av skog och stora ängar med utsikt över Hovrasjön. Kollogården ligger ca tio mil

Läs mer

välkommen till VISKADALEN

välkommen till VISKADALEN välkommen till VISKADALEN LEVA OCH Bo i Viskadalen Stilla flyter Viskan längs orterna i Viskadalen Rydboholm, Viskafors och Svaneholm. Tre orter med ett gemensamt kapitel i Svensk industrihistoria och

Läs mer

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E

63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Sandslån 63 00,6N 17 48,3E 62 53N 17 54E Klockestrand Turistcentrum......med insegling i prickad led. 25 gästplatser med ett hamndjup på 2-4 meter. Vatten, wc, dusch, bastu, el, miljöstation, bensin, diesel,

Läs mer

STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER

STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER STABBY BACKE STABBYSKOGEN EN AV STADENS OASER INLANDSISEN HAR FORMAT TERRÄNGEN Fina slipade berghällar, många med isräfflor, vittnar om inlandsisens nötning på berggrunden för cirka 10 000 år sedan. När

Läs mer

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra.

Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagered en pärla i våra hjärtan Välkommen till Fagereds socken en spännande socken att upptäcka på egen hand eller tillsammans med andra. Fagereds socken kan erbjuda mycket allt ifrån avskildhet, lugn

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Hänt under hösten 2009

Hänt under hösten 2009 December 2009 Hänt under hösten 2009 Landskapsarkeologernas höstmöte ägde rum i Finnhamn, Stockholms skärgård, med härlig utsikt över klipphällar från trevligt och rofullt vandrarhem. Vid mötet avhandlades

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Ronneby Brunn Hotel. Besök ett av Sveriges mest kända SPA-hotell, ladda upp med ny energi och njut! Ronneby Brunn Hotel.

Ronneby Brunn Hotel. Besök ett av Sveriges mest kända SPA-hotell, ladda upp med ny energi och njut! Ronneby Brunn Hotel. Ronneby Brunn Hotel Ronneby har alltid varit en känd kurort. Från 1700-talet fram till 1920-talet tog man sig hit för att dricka brunn och gå stärkande promenader. Idag är den vackra Brunnsparken fortfarande

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem www.grastorp.se Ekedals säteri Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Stuga i Bjärby Ekarnas Golfmotell Dillingen Ekarnas Golfmotell

Läs mer

Hotel Strandly Skagen

Hotel Strandly Skagen Hotel Strandly Skagen Hotellet erbjuder Hotel Strandly Skagen har en trevlig "Skagenatmosfär" med traditioner och fantasktisk service på ett familjärt och rart sätt. Både hotellet och restaurangen är nyrenoverade

Läs mer

Naturreservat i Örebro län

Naturreservat i Örebro län Naturreservat i Örebro län Välkommen till Hults till Hults naturreservat Strandvallarna som som finns finns i reservatet i har har avsatts avsatts av den av den sjunkande Ancylussjön för cirka för cirka

Läs mer

Under perioden 15 juli 15 augusti erbjuder vi tio guidade turer. Fyra dagar i veckan, Onsdag-Lördag.

Under perioden 15 juli 15 augusti erbjuder vi tio guidade turer. Fyra dagar i veckan, Onsdag-Lördag. Guidade turer 2015 Under perioden 15 juli 15 augusti erbjuder vi tio guidade turer. Fyra dagar i veckan, Onsdag-Lördag. Heldag Ellen Key i författarinnans fotspår 10.00-16.00 570 kr Heldag Alvastra kloster

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut.

BRF NATURLYCKAN NORRA HALLSÅS, LERUM. Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden. Utforska hur ditt nya boende ser ut. BRF NATURLYCKAN NORRA ALLSÅS, LERUM Vill du bo i vacker arkitektur ovan träden Utforska hur ditt nya boende ser ut. Arkitekten och naturen Brf Naturlyckan är en spektakulär byggnad som i en vacker sträckning

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010

Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Må Gott med HUNDEN i Dalarna Vår & sommarträning i Dalarna 2010 Obs! Mer bilder i bildgalleriet Tre helger med mycket trevligt tillsammans med hund och andra hundförare. Alla tre helgerna inkluderar intensiv,

Läs mer

Rekreationsområde Laddran i Marieholm

Rekreationsområde Laddran i Marieholm Rekreationsområde Laddran i Marieholm Bakgrund Området som detta projekt berör är det område som ligger i Marieholms sydvästra del och benämns som Åkarp 5:1. Området har en stark koppling till orten och

Läs mer

Eurotourism

Eurotourism Fyra måsten när du besöker Munkedal Våra kyrkor med deras unika historia Se våra fornminnen som finns över hela kommunen Njut av svalkande bad i både salt och sötvatten Färlevstenen 01 Kommunfakta Antal

Läs mer

I Norrköping med omnejd finns flera badplatser av olika slag att välja mellan.

I Norrköping med omnejd finns flera badplatser av olika slag att välja mellan. En egen klippa, en liten barnvänlig badsjö, bassäng med hopptorn och servering eller kanske bad i bräckt vatten? I Norrköping med omnejd finns flera badplatser av olika slag att välja mellan. Välkommen

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL HYSSNALEDEN

VÄLKOMMEN TILL HYSSNALEDEN VÄLKOMMEN TILL HYSSNALEDEN Vad är Hyssnaleden? Hyssnaleden är en cirka 40 km lång vandringsled. I den södra delen av Hyssnaleden finns sydsvensk bokskog och lövskogsnatur och ett odlingslandskap med stora

Läs mer

Dianatemplet vid Stavsjön. På anslagstavla i resp tätort finns detaljerad karta för det aktuella området.

Dianatemplet vid Stavsjön. På anslagstavla i resp tätort finns detaljerad karta för det aktuella området. Dianatemplet vid Stavsjön Information Leif Almberg och Tommy Almberg Stavsjö Vandrarhem STF vandrarhem@stavsjo.se 011-39 33 84 Rolf Hallström rolfhallstrom@yahoo.se 070-741 08 40 Helena Nilsson palstorpshage@telia.com

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Safaris og dyr. Torsby och Sunne

Safaris og dyr. Torsby och Sunne Safaris og dyr Torsby och Sunne BÄVERSAFARI I BÅT Guidad tur 2,5-3 timmar Följ med vår utbildade guide på en stämningsfull bäversafari i båt. Turen är anpassad till 2-4 personer och går kvällstid under

Läs mer

Hansta gård, gravfält och runstenar

Hansta gård, gravfält och runstenar Hansta gård, gravfält och runstenar Gården Hägerstalund som ligger strax bakom dig, fick sitt namn på 1680-talet efter den dåvarande ägaren Nils Hägerflycht. Tidigare fanns två gårdar här som hette Hansta.

Läs mer

Hotel Nuova Italia Hotell med utomhuspool nära sjöarna Lago d'orta och Lago Maggiore.

Hotel Nuova Italia Hotell med utomhuspool nära sjöarna Lago d'orta och Lago Maggiore. Hotel Nuova Italia Hotel Nuova Italia erbjuder frukost och fri tillgång till den härliga utomhuspoolen under sommaren. Med sitt natursköna läge i provinsen Novara, inte långt ifrån sjöarna Orta och Maggiore,

Läs mer

Hotell Hovs Hallar. God mat i restaurangen med havsutsikt och massor av utflyktsmål i vackra Skåne. Hotell Hovs Hallar.

Hotell Hovs Hallar. God mat i restaurangen med havsutsikt och massor av utflyktsmål i vackra Skåne. Hotell Hovs Hallar. Hotell Hovs Hallar Hotell Hovs Hallar ligger i Bjärehalvön Naturreservat endast 10 minuters promenad från havet. Området, med sin speciella natur, hae blivit beskrivet som magiskt, nästan som från en annan

Läs mer

Lokal plan för Fölene

Lokal plan för Fölene Lokal plan för Fölene Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Fölene...3 4 Vad är det bästa med Fölene?...4 5 Slogan för Fölene...4

Läs mer

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad

Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6. Vandra i Sverige. Hamnen i Båstad Kust till kust leden, Skummeslövsstrand Torekov 3 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hamnen i Båstad Bjärehalvön, 3 nätter Skummeslövstrand Torekov, 2 vandringsdagar Leden på Bjärehalvön ingår i Skåneleden

Läs mer

En plats för konferenser, möten, kraftsamling och inspiration.

En plats för konferenser, möten, kraftsamling och inspiration. En plats för konferenser, möten, kraftsamling och inspiration. E n a v D r a k a m ö l l a n s s t ö r s t a s k a t t e r ä r t y s t n a d e n. Vänlig och omfamnande. DRAKAMÖLLAN GÅRDSHOTELL Brösarps

Läs mer

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle

Gavleån. En ren kraftkälla för Gävle Gavleån En ren kraftkälla för Gävle Att beskriva Gavleån som Gävles blå pulsåder är ingen överdrift. Från Gavleån får vi delar av vårt rena dricksvatten och en källmärkt energi. I vattnen leker fisken

Läs mer

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på

Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på Välkommen till Söderby En vandring i svensk forntid Här på Söderby ligger fokus idag på travhästuppfödning men på gårdens ägor finns spåren av en välbevarad odlingsmiljö från den äldre järn-åldern, århundradena

Läs mer

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet

Upplev universitetstaden Lund och dess historia. Good Morning Hotel Lund. Om Hotellet Good Morning Hotel Lund Good Morning Lund ligger bara 2.5 kilometer utanför centrala Lund med sin tusenåriga historia, många sevärdheter, restauranger och shopping. Med tåg är det bara 20 minuter till

Läs mer

Shopping. Varma vindar i nöjeslivet

Shopping. Varma vindar i nöjeslivet BESÖKA Shopping Varma vindar i nöjeslivet Ta nu chansen och se dig omkring bland alla våra butiker runtom i kommunen. Här hittar du allt från de små unika butikerna till de nationella kedjorna. Glöm storstädernas

Läs mer

GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011

GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011 GUIDADE TURER I KARLSTADS NATUR 2011 UPPTÄCK KARLSTADS NATUROMRÅDEN 1 VÄLKOMMEN PÅ GUIDAD TUR I KARLSTADS NATUR! Genom 13 guidade turer under 2011 vill vi locka dig att upptäcka några av alla våra fina

Läs mer

Ut & njut. i Göteborgs natur. Kartor över 23 av Göteborgs naturområden

Ut & njut. i Göteborgs natur. Kartor över 23 av Göteborgs naturområden Ut & njut i Göteborgs natur Kartor över 23 av Göteborgs naturområden Ut & njut i Göteborgs natur Omslagsfoto: David Wrangborg. Övriga foton: sida 7 Thommy Andersen; sida 8, 9 och 26 Peter Svenson; sida

Läs mer

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND

KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND KLARÄLVSDELTAT FANTASTISKT FRILUFTSLIV PÅ PROMENADAVSTÅND OM KLARÄLVSDELTAT Klarälvsdeltat är Sveriges största aktiva delta nedanför fjällkedjan. Mellan Karlstad och Hammarö ligger en stor oexploaterad

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Vättlefjäll - en stadsnära och lättillgänglig vildmark

Vättlefjäll - en stadsnära och lättillgänglig vildmark Vättlefjäll - en stadsnära och lättillgänglig vildmark Borgens fotbollsplan 1920. Lägg märke till de helt skoglösa bergen. Foto Lars Holmberg Vättlefjäll är en ca 130 kvadratkilometer stor bergsplatå,

Läs mer

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km.

ÄVENTYRSVANDRING 2014. Vandring 12/2014: 15 augusti. Från Mops till Skata. 31 deltagare. 15 km. Årets långa sommarvandring med gästvandrare av båda könen gick från Simremarken till Skateholm. Vi började med att parkera de 8 bilarna vid Skateholms camping, hållplats Cedervägen. Vi var i väldigt god

Läs mer

Nybro Orrefors Gullaskruv - Målerås Sävsjöström Åseda och Lenhovda

Nybro Orrefors Gullaskruv - Målerås Sävsjöström Åseda och Lenhovda 1 Färdbeskrivning vers. 4 2016 Cykla på banvallar i Glasriket Nybro Orrefors Gullaskruv - Målerås Sävsjöström Åseda och Lenhovda Totalt ca 65 km Nybro Åseda Nybro Orrefors Målerås, längd ca 30 km Målerås

Läs mer

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42 Sunnerboturen 1. Lidhult Samhälle med service livsmedel, apoteksvaror, café, bibliotek och cykelreparation. Här finns också flera unika affärer möjlighet till cykelreparation och badplats. Lidhult Lidhults

Läs mer

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola

Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Pedagogiska vattenmiljöer vid Erikstorps förskola Vattnet i skolan 2016-08-23. Lyngnerns vattenråd www.vattenorganisationer.se/lygnernsvr/ 1 (8) Genom Erikstorp rinner en lite bäck som mynnar i Nolån.

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Naturreservatet Rosfors bruk

Naturreservatet Rosfors bruk FÖR Naturreservatet Rosfors bruk Piteå kommun 1 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT OM PLANEN...2 2 RESERVATETS SYFTE...2 3 UPPGIFTER OM RESERVATET...2 4 RESERVATSBESKRIVNING...2 5 SKÖTSELOMRÅDEN...3 5.1

Läs mer