Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa"

Transkript

1 Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

2 Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse för bygder och människorna som bor längs dess färdväg genom odlingslandskap. Spår av bosättningsplatser och gravplatser vittnar om människans intåg och kvarnar, kraftstationer och industribyggnader visar på Viskans betydelse för människans utveckling. Med denna folder får du hjälp att hitta runt Viskan och de många sevärdheter som finns utmed dess väg. Mer information finns att få på vår webbplats Där hittar du också kontaktuppgifter, kartor, dragningar för olika leder samt i- och upptagningsplatser för kanot utmed Viskan m.m. Innehåll Tolken 2 Bogastugan 3 Vings Kvarn 4 Hökerum 5 Vädersholm 6 Gärdsjön 7 Nitta Kvarn 8 Marsjön 10 Komlösa 12 Gingri 13 Fristad 15 Borås 23 Rydboholm 28 Viskafors 29 Svaneholm 32 Seglora 33 Hyssna 40 Rydal 44 Skene 48 Berghem 51 Öresten 54 Björketorp 56 Örby 58 Torestorp 64 Horred 65 Veddige 70 Derome 78 Åkraberg 82 Åskloster 85 Väröbacka 86 Golf 89 Cykelleder 90 Vandringsleder 92 Paddling 94 Fiske 95 Busstur 96 Turistbyråer 97 Andra utgåvan - maj 2009

3 Viskan Viskans sträckning är 135 km och fallhöjden 227 meter. Största höjdfallen sker genom Sjuhärad. Genom Halland är landskapet mer slätt och Viskan ringlar sig djupt genom moränen. Viskans Vattenråd är en sammanslutning mellan olika aktörer som har ett direkt intresse av Viskan. Vattenrådet arbetar aktivt för att uppnå och bevara god vattenstatus i Viskan och dess avrinningsområde inklusive grundvatten. På uppdrag av medlemmarna utförs provtagning enligt ett särskilt kontrollprogram. Du kan läsa mer om Viskans Vattenråds verksamhet på

4 Tolken Viskan har sitt utlopp vid sjön Tolken i Ulricehamns kommun och runt om ligger det en rad med samhällen och gamla gårdar. Vid Tolkens västra strand finns det historiskt intressanta naturreservatet Sundholmen, som omfattar både ön Holmen och Hägnagärdet. Naturen är omväxlande med blandskog och ett fågelliv som domineras av lövskogsgynnade arter som svarthätta, flugsnappare och nötväcka. På ön Holmen finns det lämningar av en 1400-tals borg som ägts av greveätten Brahe. Borgen brann ner 1706 under ett åskoväder och återställdes aldrig. Istället valde man att uppföra en ny manbyggnad på fastlandet. Ruinen står kvar på ön och har betydelse för ett flertal fladdermössarter. Ett hundratal par övervintrar här. Sjön Tolken ligger utmed rv40 mellan Ulricehamn och Borås. För att komma till Sundholmen kör du rv40 mot Ulricehamn eller väg 27 mot Dannike och tar av mot Äspered. 2,5 km nordost om Äspereds kyrka i Vatunga tar man höger ned mot sjön. Man kommer då till ett vägskäl där Sommarkolonin och Sundholmen är åt vänster, Hägnagärdet och badplats åt höger. 2

5 ULRICEHAMNS KOMMUN Bogastugan Bogastugan ligger i Ulricehamns kommun och ägs av Södra Vings Hembygdsförening. Stugan fick de till skänks av Viskans Kraft AB och den stod tidigare vid Vings Kvarn. Mellan 1961 och 1963 flyttades den till sin nuvarande plats vid Tolkabro. Idag finns det ett flertal olika byggnader och föreningen har fått till skänks gamla prydnader vilket gjort att den gamla gårdsatmosfären återväckts och ett museum har skapats med äldre bruksföremål som handverktyg och jordbruksredskap. Både Bogastugan och Lillboga kan hyras för festligare sammankomster och Södra Vings Hembygdsförening har ett flertal aktiviteter i området. Den vackra trädgården och omgivningen är väl värd ett besök så stanna gärna till för en fika. För övrigt program kan du besöka föreningens hemsida Du hittar Bogastugan utmed den gamla vägen mellan Ulricehamn och Borås vid infarten mot Hökerum. 3

6 ULRICEHAMNS KOMMUN Vings Kvarn Vings Kvarn är den enda av 14 kvarnar som man känner till har funnits längs Viskan mellan sjöarna Tolken och Mogden. Kvarnen är byggd 1921 men har under åren sedan blivit tillbyggd i flera etapper, med en sista tillbyggnad 1954 och har en total yta på ca 1300kvm. Verksamheten lades ned under 80-talet och kvarnen började under 90-talet förfalla mer och mer. Vattenfall, ägare till kvarnen, kontaktades och efter drygt ett år sålde de kvarnen i november 1996 till byggnadsvårdsföreningen i Södra Ving. Målsättningen var att bevara och renovera kvarnen för att så småningom öppna en byggnadsvårdsbutik, café, övernattningsmöjlighet mm, där besökande turister och resande längs riksväg 40 skulle erbjudas en välbehövlig vila och upplevelse över en kopp kaffe eller en soppa. En målsättning som är trolig att uppnå inom snar framtid. För mer information ring; mail; 4

7 ULRICEHAMNS KOMMUN Hökerum I Hökerum finns en vacker anlagd park intill Viskan och banvallen. En välskött lekpark för barnen med stora ytor att rasta av sig på. Intill parken ligger en livsmedelsaffär och en restaurang/pizzeria i ett och samma hus. Fortsätter man genom samhället kommer du till sjön Mogden där det finns en liten badplats med omklädningshytt och en grillplats. Det finns inga skyltar till badplatsen men det är bara att följa skyltarna från parken där det står Gravfält. Gravfältet i sin tur finner man en bit längre bort från badplatsen. I en hage står en gammal ruin och du möts av en hissnande utsikt över sjön Mogden. Platsen är inte så lättillgänglig. SÖDRA VINGS KYRKA Sockenkyrkan Södra Ving med de äldsta delarna från talet ligger i en gammal kulturbygd kring sjön Mogden. Det är en av vårt lands märkligaste sockenkyrkor genom sina, från tre olika skeden av medeltiden, rikt påkostade och konstnärligt högtstående utsmyckningar i stenskulptur och måleri. 5

8 ULRICEHAMNS KOMMUN Vädersholm Intill sjön Mogden ligger ruiner efter Vädersholm - en medeltida befäst stormansgård. Borgen var under medeltiden omgiven av vatten. Av borgen ser man idag tre kullar. På den högsta kullen finns rester efter det centrala borgtornet. Tornet var den enda byggnaden som helt byggdes i sten. Den mellersta kullen var troligen herremannens bostad. Utefter öns sidor låg byggnaderna för hantverk och bostäder. Arkeologiska utgrävningar från 1940-talet berättar att borgen var bebodd under 1300-talet och början av talet. Fynden man fann var föremål som använts i hushållet samt rester av verktyg och vapen. Dessa finns idag på Borås museum. Det går att ta sig till platsen med bil med endast några hundra meters promenad, men också via cykel då banvallen, mellan Ulricehamn och Borås, går precis förbi. Mitt emot Vädersholm, på andra sidan banvallen, finns en liten grillplats. 6

9 ULRICEHAMNS KOMMUN Gärdsjön Gärdsjön ligger vid Viskans vattenflöde och är en kraftigt igenväxt sjö. Den bästa tiden för besök är under tidig vår till tidig sommar, d.v.s. mars juni. Det går även att besöka sjön under vinterhalvåret och då brukar det finnas öppet vatten, trots att andra vattendrag har frusit. Vanliga fåglar som syns vid Gärdsjön är flyttfåglar men det är värt att hålla öronen öppna för nattsångare. Vid Gärdsjön finns det fågeltorn på både södra och norra sidan. Det norra tornet når du genom att parkera vid busshållplatsen vid vägen mellan Nitta och Härna. Fågeltornet ses från vägen. Du tar dig dit till fots genom beteshagen. Det södra tornet nås lättast från banvallen till fots eller på cykel. Från Nitta är det ca 2 km. 7

10 ULRICEHAMNS KOMMUN Nitta Kvarn I Nitta finns det en liten badplats vid Banvallens* sträckning. Området är grönt och lummigt med en liten strand och en grillplats; som gjord för att stanna till vid om man är ute och cyklar en varm dag. Vid parkeringen ser man tydligt att det inte handlar om en sjö, utan snarare en damm som regleras av den gamla kvarnen som ligger där. Vyn är vacker och för att komma till andra sidan går man över en bro som är byggd över Viskan. Följer du vägen bakom den nuvarande kvarnen kommer du till ytterligare en gammal kvarn som ligger utmed Viskan. Om du inte kommer cyklandes utmed Banvallen hittar du till badplatsen vid korsningen Härnavägen och Varnumsvägen vid Nitta. Du kör in på en liten skogsväg och kör bara några meter så är du framme. 8 *Banvallen är den gamla järnvägsbanan mellan Ulricehamn och Borås som numera är omgjord till cykel- och gångväg.

11 Varnum BORÅS STAD På ett litet område, alldeles invid den gamla bron i Varnum, betar en liten flock får av rasen Gotlandsfår. Dom tillhör Sörvallas Kennel & Fårgård och en bit upp i skogen ligger den lilla gården där resten av avelsbesättningen finns. Här utbildas vallhundar av rasen border collie - hundar som under generationer använts för att vara djurägare behjälpliga med allt arbete som förekommer på en ko- eller fårgård. Under hela året tar man emot intresserade djurägare som vill se hur dessa kompetenta hundar arbetar. En väl utbildad vallhund är värd sin vikt i guld och Pamilla Eliasson och Peter Sunesson håller även föredrag om utbildning och träning, samt rena uppvisningar vid olika evenemang. På Varnums Vårmarknad kan man se hundarna i arbete och i deras monter köpa av lammskinn av högsta kvalitet, både vita och grå. Sommartid guidas även grupper och skolklasser i beteshagarna där man får träffa både lammen och hundarna. Läs mer på eller ring för mer info om arrangemang: eller

12 BORÅS STAD Marsjön Vid stugområdet vid Marsjön finns det en liten kommunal badplats för den som har vägarna förbi och önskar ta sig ett dopp. Gräsplanen är liten, men det finns toaletter, ett bord att duka upp sin matsäck på, en gungställning och brygga i vattnet. Badplatsen kan vara lite svår att hitta om man inte är van vid området. Kommer du på riksväg 40, mellan Borås Ulricehamn, är det enklast att svänga in på Bygatan i Rångedala. Kör en bit fram och sväng in på Varnumsvägen. Följ vägen några kilometer tills du kommer till busshållplats Mellsjön. Där svänger du in på Badvägen. Vid stugområdet finns det en parkering och en informationskylt över området. Från parkeringen är det endast en kort bit ner mellan stugorna för att komma till badstranden. Cyklar man på banvallen mellan Ulricehamn och Borås och känner för ett dopp så går banan intill Marsjön. 10

13 Gravfält och kyrkoplats BORÅS STAD I Gingri hittar du ett gammalt gravfält och en vacker kyrkoplats utmed vägen. Gravfältet består av gravar från både den äldre järnåldern, (500 f.kr. 500 e.kr.) och den yngre järnåldern ( e.kr.). Vilket visar på att det funnits tidig bebyggelse i området och att samhället tidigt varit ett jordbrukssamhälle. De äldre gravarna känns igen på den flacka byggformen där stenar lades i hög på marken och ofta med andra stenar i formationer runt omkring, t.ex. i fyrkant eller cirkel. De yngre gravarna är svårare att känna igen då det enda man idag ser är gräsbeklädda kullar som många gånger är flacka. Bredvid ligger den gamla men vackra kyrkplatsen där man vid utgrävningar funnit spår efter en medeltida kyrka. Kyrkan revs 1862 när Gingri uppgick i Fristads församling. En granhäck har planterats för att markera var väggarna stått, en minnessten är rest och innanför granhäckens väggar står en gammal dopfunt. 11

14 BORÅS STAD Rydegård konferens Rydegård ligger naturskönt vid Viskan i Gingri, 15 minuters körning från Borås. Konferens på Rydegård lämpar sig bäst för mindre grupper, personer. Köket serverar gärna kulinariska godbitar från skogen, såsom älg, rådjur, hare m.m. Till kaffet serveras hembakad kaka eller tårta. Det är också möjligt att ta med kunder, personal eller affärskollegor på en Rydegårdsfrukost. Förslagsvis står frukosten framme mellan kl Huset stammar från 1907 och huset omges av en park med 100-åriga träd och omgivningarna lämpar sig väl för härliga skogspromenader. Nedanför huset ligger Gingri kraftstation och på andra sidan Viskan ligger de gamla spetsfabrikerna. Rydegård Rydkonferens, tel: Mobil:

15 Gingri Spetsmuseum BORÅS STAD I Gingri hittar du en gammal fabriksbyggnad som var Sveriges första spetsfabrik. Idag finns där ett museum som har visning av knyppelmaskiner i arbete samt berättar om fabrikens historia. Det går även att köpa spets tillverkad av både lin och bomull i olika bredder och spetsdukar. Fabriken grundades 1892 av Axel Rydin och året efter köptes Nygården och Risbo i Gingri socken och vid Nykvarnfallet vid Viskan uppfördes den första egna fabriksbyggnaden bestod arbetsstyrkan av nio arbetare. Arbetstiden var 12 timmar om dagen och det fanns 15 vävmaskiner. Varje dag tillverkades det 360 meter spets. Fabriken växte och under 1950-talet var arbetstyrkan uppe i 125 personer och 500 maskiner i rörelse. Den dagliga spetstillverkningen uppgick till 2,5 mil. Textilindustrins tillbakagång drabbade även spetsfabriken och 1971 upphörde tillverkningen och fabriken lades ner. Museet är öppet första lördagen och söndagen varje månad, kl För grupper kan tid bokas på telefon

16 14 BORÅS STAD Vagnshistoriska museet Vagnshistoriska museet ligger i Komlösa, ca 4km från Fristad samhälle i Borås Stad. Här visas ett 100-tals vagnar och slädar och är en av Sveriges största samlingar. Cirka en tredjedel av vagnarna och slädarna används för hyrkuskverksamhet. De vagnar som är i originalskick konserveras åt eftervärlden. Andra föremål renoveras om de tidigare varit målade eller ändrade. Renovering görs i möjligaste mån enligt samma arbetsmetoder som de en gång tillverkats med. Samtliga arbeten såsom trä, smide, målning, tapetsering, randning görs i egen verkstad. I området finns också Sveriges enda bränntorvsmuseum som visar hur torvbrytning gick till på lantmossen i Komlösa under 1:a världskriget. Där finns även en modellanläggning av linbanan mellan torvmossen och Fristads järnvägsområde. För öppettider, bokning och information ring eller , eller Besöksadress för båda museerna är Backa, Fristad.

17 BORÅS STAD Fristads folkhögskola Fem minuters promenadväg från Fristad Torg ligger Fristads folkhögskola. Där hittar du både lunchservering (under terminerna) och vandrarhem. Men också konferensanläggning och ett museum. VANDRARHEM Vandrarhemmet innehar 10 rum och ett antal extrabäddar. Vandrarhemmets personal finns på plats klockan Betalning sker vid incheckning. För information och bokning ring LANTBRUKS- OCH HEMBYGDSMUSEUM I museet hittar du talande exempel från livet på landsbygden före mekaniseringen och elektrisk ström. I samlingarna finns det ca 4000 bruksföremål från både större och mindre gårdar. Några av föremålen är så gamla som från talet och framåt. Fristads Folkhögskola Folkhögskolevägen Fristad 15

18 BORÅS STAD Mölarps kvarn Mölarps kvarn ligger vid Viskan i Fristad och ägs av Fristads Hembygdsförening. Kvarnen var i bruk fram till Därefter har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så det åter går att mala i kvarnen. Viskan delar sig vid Mölarp så att det bildas en ö, därav namnet Mölarps Ö. Ön ingår i ett naturreservat där det finns drygt 250 arter, bl.a. den ovanliga silvertisteln samt stora bestånd av backsippor. På Mölarps Ö finns det bänkar för den som vill fika och lite längre in i området finns det en grillplats med grillpinnar. I området finns fornlämningar med bland annat hällkista, gravfält med domarringar och rester av stenar. I området öster om ön har bearbetade flintrester hittats. Varje år anordnas Mölarpsdagen i maj månad då kvarnen är igång. Kaffeservering sker den första söndagen i varje månad under sommaren. 16

19 SKALLE & ASKLANDA Badplats BORÅS STAD I Fristad hittar du två stycken välvårdade badstränder vid sjön Öresjö. I Asklanda hittar du en sandstrand och en långgrund badplats som är populär hos småbarnsföräldrar. Det finns en omklädningshytt samt utetoalett. Parkeringen är stor men det finns ingen skyltning till badet. För att ta dig dit kör du in på Asklandavägen i Fristad och svänger sedan in på Björkvägen som går ner till parkeringen. Skalles infart hittar du utmed Stora vägen mot Borås. Badplatsen har en brygga och utetoalett. Naturen är mer varierande och sandstranden lite mindre än Asklanda. Nära Skalle ligger Mölarps naturreservat och tar du dig en kort promenad på 15 minuter kommer du fram till fågeltornet vid Viskans mynning. Ett område som anses vara ett artrikt fågelområde. 17

20 BORÅS STAD Fågeltorn - Öresjö Vid Öresjö i Fristad hittar du Borås finaste fågeltorn. Här kan man skåda fåglar året om och på vintertid är det i regel ett öppet vak kring tornet, trots is över resten av Öresjö. Många sjöfågelarter rastar här och du kan få syn på många arter som är ovanliga för trakten. Bland de i närområdet häckande arter som ofta ses här är bl.a. storlom, fiskgjuse, duvhök och sparvhök. Tornet ligger bra till för att observera vårsträcket som ofta följer Viskadalen och Öresjö längs Rya Åsar. Såväl gåsand-, tärn-, rovfågel- och tättingsträcket är intensivt under vissa perioder. Enklaste vägen att nå fågeltornet är från Skalles badplats. Vid parkeringen finns informationskyltar. Tar man stigen söderut, är det ca 15 minuters promenad genom reservatet. På sina ställen är marken sank och spångar är utlagda för att det ska gå att ta sig fram. 18

21 Vid Fristads södra infart på väg 42 hittar du Fristads äldsta byggnader, Ekalyckan och Klockarebolet. Husen är s.k. högloftshus, eller sydgötiska hus och är de nordligaste förekommande. Där husen ligger idag låg tidigare Fristads centrum och här fanns socknens första fattigstuga och den första folkskolan uppfördes Handeln var livlig och ända fram till talet kom bönder till marknaden i Fristad. Vid Klockarebolet stannade de till för att få sig en bit mat och en sup. Här hade man nämligen en blygsam krogrörelse. Stugorna ägs idag av Borås stad men förvaltas av Fristads Hembygdsförening som visar stugorna för skolklasser eller andra intresserade grupper. Telefon: Hembygdsstugor BORÅS STAD 19

22 BORÅS STAD Kröklings hage Kröklings hage naturreservat är ett litet och kuperat område med blandad lövskog och djupa raviner som bär spår efter Toarpsissjöns avtappning i samband med landisens avsmältning. Vid Hovalida stup är jordmånen mager och växtligheten därefter. Vid stupet växer det mest gran. Vid den södra ravinen är växtligheten rikare och här växer ask, alm, lind, hägg och lönn. På våren växer det rikligt med vitsippa, svalört och gullpudra. Senare kommer hässleklocka, springkorn och vänderot. Genom reservatet går det två stigslingor som tar dig runt området och genom de två ravinerna. I början av reservatet finns det en öppen äng där vitsipporna breder ut sig och där man kan ta sig en picknick och njuta av naturen. Tag riksväg 42 mot Vårgårda och Fristad med avfart i Sparsör. Där vägen korsar Viskan, vid vackra stenbron Örebro, finns en vägvisare. Följ Hagenvägen fram till reservatets parkering. Här utgår en 5 km lång vandringsslinga, vilken också passerar Mölarps Ö. 20

23 EFS - Sommargård Ekhagen Ekhagen ligger utmed sjön Öresjö med servering, badbrygga, bollplan och lekutrymme. Alla är välkomna att besöka gården för en fika, ett dopp, spela beachvolley eller boule. Här kan du även hyra båt och kanot för att ta dig en tur på sjön. Ekhagen hyr ut rum i Sjövillan och det finns fyra campingstugor på området. Dessutom finns möjlighet att tälta eller ställa upp sin husvagn. Ekhagen har öppet under juli till augusti. Gården ligger 6 kilometer norr om Borås vid riksväg 42 mot Vårgårda. Telefon till Ekhagen: BORÅS STAD Borås Camping Inbäddad i lummig grönska vid Viskan ligger Borås Camping, Saltemad, som är Sveriges största citycamping med 500 platser, varav 300 med el. Förutom campingplatser finns här också vandrarhem och stugor. På campingen kan du hyra båtar, kanoter, trampbåtar, spela minigolf och fiska. Borås Camping är öppen året runt. Telefon:

24 BORÅS STAD Rya Åsar Rya Åsar naturreservat är ett unikt område i Borås som bjuder på vacker natur, vandringsleder och badsjöar. Området sträcker sig över 550 hektar och på denna yta kan du promenera på ekskogsbeklädda slänter, lummig barrskog och odlingslandskap med frigående djur. Ryda klint ligger 146 meter över havet och bjuder på en hisnande utsikt över Öresjön och Borås stad. Tar du dig djupare in i reservatet finns det små sjöar och vid Fjällsjön finns det en grillplats och vindskydd. Området har ett rörligt friluftsliv med många motionsspår och IFK Borås har sin klubbstuga i området. Under vår och höst arrangeras tipspromenader och det bjuds på kaffe och våffla. Strax bakom Björbostugan ligger gården Ramshulan som rustats upp och idag brukas som förr i tiden. Det går boskap runt ängarna, träden beskärs som förr och NAVET driver uteverksamhet för kommunens skolor. Vid Ramshulan finns även en biodling och varje tisdag samlas biodlare för att kontrollera drottningen och samhället. Den som har vägarna förbi är välkommen att vara med och titta. 22

25 Almenäs badplats BORÅS STAD Vid Öresjö, ligger det vackra området Almenäs med vandrarhem, badplats, restaurang/café och gamla fornlämningar. En av Europas finaste badplatser med bryggor, fotbollsplan, beachvolleyplan, grillplatser, dusch och toaletter. KRYSSNINGAR Välj bland olika kryssningar och chartertrafik på Viskan och Öresjö med Svanen, Saga eller Örn. Artistkryssningar med Svanen på Öresjö med läckra räkor till passande drycker och stans bästa livemusik - ofta med 60- och 70-talsinslag. Med Saga ges en sightseeingtur på Viskan längs det trollskogsliknande vattendraget. Örn är en charterbåt som erbjuder en timslång färd, tur och retur, mellan Borås Öfvre (vid Högskolan) och Ålgården. Mer info om program, dagar och tider på Ålgården Ålgården var från början en kvarn som grundades på talet och är ett kulturhistoriskt och naturskönt reservat vid Viskan. Under en period användes huvudbyggnaden som vattenverk innan den 1960 blev ett museum. Numera är huvudbyggnaden ett galleri där utställningar arrangeras. För öppettider och information - ring

26 BORÅS STAD Borås Djurpark Borås Djurpark ligger inne i Borås Stad och är lätt att hitta till. Här kan du se över 500 djur av 80 olika arter. Allt från egna inhemska arter som får och getter i den populära Barnens Zoo till mer exotiska djur som elefanterna på savannen och tigrar och lejon. Telefon: , NAVET NAVET är Borås egen Science-center och här hittar du ett helt hus fullt med naturvetenskapliga, tekniska och matematiska upplevelser både för stora och små. Telefon: , Stadsparksbadet Mitt inne i Borås centrum intill Viskan, hittar du Borås Äventyrsbad, ett badhus med tropiskt inomhusklimat och en miljö som inbjuder till lek och rörelse. Telefon:

27 Unos djur BORÅS STAD Uno Axelsson levde med konstnärliga ambitioner redan i ungdomen. Det var först sedan han börjat arbeta i skogen som han hittade sin nisch. Sedan 1975, då han påbörjade sitt arbete med träskulpturer, hann det bli ca 250 verk innan han 2002 gick ur tiden. Bredareds Hembygdsförening har fått förmånen att förvalta den konstskatt som Uno lämnat efter sig. Genom det nybyggda museet ges större möjlighet för en stor publik att fascineras av hans hantverksskicklighet och förmåga, att med till synes enkla medel, forma konstverk i trä. Hans arbete föregicks av noggranna studier av objektet som skulle avbildas. Man förvånas över Unos förmåga att se hur ett stycke trä skulle förvandlas till ett närmast levande väsen och den exakthet med vilken han fångat de olika djurarterna. Unos Djur finner ni i Bredared, Borås Stad. Dit kommer man antingen från väg 180 mellan Borås och Alingsås eller väg 42 mellan Borås och Vårgårda. Enklare kaffeservering erbjuds. För öppettider och vägbeskrivning, se Telefon; ,

28 26 BORÅS STAD Lyckans Äpple Lyckans Äpple är en äppelodling i naturskön miljö med äppelträd, rosor, havtorn och fläderbuskar. Odlingen startades som ett EU projekt inom Leader+ sjuhärad för att bevara vårt kulturarv och en levande landsbygd. Sverige har ett utmärkt klimat som passar för äppelodling. Målet är att närproducera svenska, goda och friska äpplen samt fläderbärssaft och havtornssylt till försäljning. Odling sker utan bekämpningsmedel efter KRAV:s regler*. Äppelträdgården ligger i Bredared, 15 km norr om Borås. Vill ni ha tips och råd? Läs mer på Hjälmrydshästar *odlingarna är inte KRAVmärkta Turridning och ridskola i Borås på rutinerade och snälla islandshästar. Hjälmrydshästar anordnar turridning i natursköna områden och varierad terräng. Ridturen startar med instruktion på ridbanan och en turledare leder sedan turen ut i skogen. Ridhjälmar utlånas! Lektioner för vuxna och barn (från ca 10 år). Nybörjare eller erfarna. Undervisning sker på belyst ridbana och någon gång ute i skogen. 60 min är reserverat för varje ridgrupp. Privatlektioner erbjuds. Hjälmrydshästar finns på Myrekulla gård i Bredared, Borås. Läs mer på eller ring

29 BORÅS STAD Börshult Gård konferens & hotell Familjen Wahlberg hälsar er välkomna till Sandhult. Här erbjuds boende, konferens och mat på gårdens restaurang med hemlagad mat. Ni bor naturskönt men har ändå nära till Borås. Att bo på gårdshotellet är en upplevelse i sig. Rummen är omsorgsfullt inredda för att ge en avslappnad och mysig atmosfär. Gårdshotellet går i sekelskiftesstil med unikt inredda rum i ekologiska material. Hotellets rum har dusch och toalett. Eget kök finns för gästerna En plats för kreativa möten välkommen till er egen konferensgård. Som exklusiv gäst hos Börshult Gård disponerar ni hela gården för er själva. Det ger en avskildhet och integritet utöver det vanliga. Här kan ni vandra, fiska, bada, basta och grilla. För den golfintresserade kan prisvärda golfpaket hos hela fyra golfklubbar erbjudas. Med endast 10km till Borås är det nära till shopping, utflyktsmål och aktiviteter. Börshult 5, Sandhult Telefon; ,

30 BORÅS STAD Rydboholms kulturarv Strax utanför Borås hittar du Rydboholm. Området har ett intressant kulturarv med de gamla Rydboholmsbolagen där Sveriges första mekaniska bomullsväveri byggdes Utanför byggnaderna står en staty av Sven Eriksson, grundare av bomullsväveriet som hade verksamhet fram till 1980-talet. Den äldsta bevarade byggnaden är ett blekeri från Mellan två dammluckor i Viskan vid Rydboholm bildas en damm där den gamla kvarnen i Rydboholm ligger vackert beläget i grönskande natur. Runt dammen går en liten promenadslinga och möjlighet finns att grilla intill dammen, mitt emot kvarnen. 28 RYDBOHOLMS KYRKA Rydboholms kyrka uppfördes 1852 som en enkel stenkyrka utan torn. Under åren har kyrkan ändrats mycket. Första tornet som byggdes 1899 på kyrkan var av trä. Nuvarande utseende härstammar från 1934 då tornet ersattes av det befintliga klocktornet i sten. Det finns en promenadslinga förbi kyrkan, kvarnen och andra kulturella byggnader. Under år 2009 skyltas sevärdheterna upp längs slingan med historisk information

31 Storsjön BORÅS STAD Vid Storsjön i Viskafors finns en välskött badplats med stora ytor för den som vill annat än att bada. Sandstranden är relativt liten, men gräsmattan desto större. Här finns det gott om utrymme för både sol och lek. Miljön är varierande och förutom den öppna gräsytan finns det små dungar där man kan finna svalka eller äta sin medhavda matsäck vid bänkarna. Vid vattnet finns det också en grillplats där många får plats. Runt Storsjön finns en vildmarksled, invigd maj 2009, med historiska sevärdheter. Leden är 8,8 km lång och man kan bland annat se jättegrytor, predikostolen, Busa-Jans grotta, en tall som är cirka 300 år m.m. I Storsjön finns abborre, braxen, gädda, gös mört och ål. Storlom, storskrake, knipa, skogssnäppa och drillsnäppa häckar här och ibland kan fiskgjuse ses vid sjön. Sväng in vid fotbollsplanen i Viskafors och följ skyltarna. Parkera vid Rydboholms SK:s sportstuga. Här finns en informationstavla som visar vandringslederna kring området. Vid parkeringen finns det ett vindskydd med grillplats. 29

32 BORÅS STAD Viskafors Viskafors är en tätort utanför Borås och till kommundelen hör även Rydboholm, Svaneholm, Seglora och Kinnarumma. I Viskaforsområdet finns inte många fornlämningar vilket tyder på att området befolkades sent och det var först med textilindustrin samhällena växte fram. Viskafors har ett torg där man kan stanna till och handla i affären, handla i bageri, eller äta på pizzeria/restaurang. BOWLINGHALL Bowlinghallen i Viskafors ligger på Nya vägen nr 3. Här finns det ungdomsbowling, pensionärsbowling, bowlingsinstruktioner, bowlingskurser. Hallen är öppen för allmänheten. Ring för information och bokning. MINIRACING Borås Miniracing klubb har en av Sveriges permanenta inomhusanläggningar, en buggybana samt en utomhusanläggning för radiostyrda bilar. Inomhusbanan är öppen mellan oktober-mars. Buggybanan ligger längs med vägen och Viskan. För mer information och öppettider; 30

33 Ovanför Viskans största vattenfall, 24 meters fallhöjd, ligger den vitkalkade brukskyrkan i nationalromantisk stil. Kyrkan byggdes och ritades av arkitekt Gustaf Ljungman. Kyrkan har en spännande historia att berätta om människors liv och leverne i hundra år. Fram till 1970 ägdes och förvaltades kyrkobyggnaden av Rydboholmsbolaget som präglat hela bygden med sin textila produktion. Sedan skänktes byggnaden till Svenska Kyrkan och de har haft gudstjänster där fram till 2003 då kyrkan lades i malpåse köptes fastigheten av en privat kommersiell aktör och är åter öppen för allmänheten. Poesiaftnar, musik-kvällar, pensionärsbio, stand-up comedy, konsthantverksutställningar, bröllop och företagsevent är några av de aktiviteter som utspelas i den kulturhistoriska kyrkomiljön. Bokning görs på; eller Kyrkan Viskafors BORÅS STAD 31

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Shopping. Varma vindar i nöjeslivet

Shopping. Varma vindar i nöjeslivet BESÖKA Shopping Varma vindar i nöjeslivet Ta nu chansen och se dig omkring bland alla våra butiker runtom i kommunen. Här hittar du allt från de små unika butikerna till de nationella kedjorna. Glöm storstädernas

Läs mer

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ

...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ ...mitt i småland MC-LED SÄVSJÖ & Sevärdheter Rastställen Start 1 Sävsjö camping En familjecamping i underbar miljö, här finns även campingstugor och vandrarhem med trevliga rum. Erbjuder minibutik, café,

Läs mer

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15

Invigning av naturreservaten. Vedåsa och Marsholm. 9 September 2012. Kl 9-15 Invigning av naturreservaten Vedåsa och Marsholm Samling Vedåsaguidning, Parkering 9 September 2012 Marsholms gård, Parkering Vägbeskrivning: Från väg 124 mellan Liatorp och Ljungby, sväng söderut mot

Läs mer

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund

NÄRA TILL BOENDE. Foto: Øyvind Lund NÄRA TILL BOENDE Foto: Øyvind Lund Hotell Kungskvarnen Borgvik Hotell i gammal bruksmiljö. Rum med dusch, toalett, tv och telefon. Värdshuskök med fullständiga rättigheter. Festvåning, bar och pub. Bastu.

Läs mer

Brf Ljugarn BRF LJUGARN / INFORMATION BRF LJUGARN / SITUATIONSPLAN HAVET, 100 M POOL VÄLKOMMEN TILL LJUVLIGA LJUGARN PARKERING Gotland är speciellt. Denna Sveriges största ö ger besökaren en härligt

Läs mer

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell

Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem. www.grastorp.se. Ekedals säteri. Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Bo bra i Grästorp! Här finns stugor, camping, hotell, motell och vandrarhem www.grastorp.se Ekedals säteri Ekarnas Golfmotell Frendo/Statoil Motell Stuga i Bjärby Ekarnas Golfmotell Dillingen Ekarnas Golfmotell

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker.

Välkommen. Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Välkommen Särdeles vackert beläget invid skog och park vid sjön Lilla Björken i Närke, ligger Svartå Herrgård, uppförd 1782 av Carl Falker. Husets karaktär är alltigenom väl bevarad men motsvarar även

Läs mer

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar!

Foto. bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Foto bildtexter!!! Upptäck Viskan och dess spännande omgivningar! Viskan har haft stor historisk betydelse för vår bygd och är idag en viktig inspirationskälla och oas för invånarna i Marks kommun. I broschyren

Läs mer

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42

Kvarnen Boende, vedeldad badtunna, bastu, kanoter, kraftverk med vattenturbiner. Kontakt: 070-316 64 42 Sunnerboturen 1. Lidhult Samhälle med service livsmedel, apoteksvaror, café, bibliotek och cykelreparation. Här finns också flera unika affärer möjlighet till cykelreparation och badplats. Lidhult Lidhults

Läs mer

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse

VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E. Vinga Gör mötet till en upplevelse VINGA KONFERENS 57 38 N 11 36 E Vinga Gör mötet till en upplevelse Vinga är Sveriges mest kända fyrplats. Ön ligger längst ut i Göteborgs skärgård och är numera ett skyddat naturreservat. BOKA EN KONFERENS

Läs mer

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser

Guide till tystnaden. Naturlig kraft och tankepauser UPPTÄCK TYSTA PLATSER I SUNDBYBERG Guide till tystnaden Det här är en guide för dig som enkelt vill ta en promenad till en rofylld och tyst plats i naturen. Sundbybergs stad har valt ut fem natursköna,

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

Pärlan vid Asundens strand

Pärlan vid Asundens strand Pärlan vid Asundens strand KO N F E R E N S L Å T D I G I N S P I R E R A S AV G O D M AT O C H VA C K R A V Y E R Där Östergötland är som skönast, vid sjön Åsunden, ligger Rimforsa Strand den perfekta

Läs mer

Välkommen ut i naturen

Välkommen ut i naturen Välkommen ut i naturen Tätt intill Örebro ligger två fina naturreservat, Oset och Rynningeviken. Här finns också Naturens hus som är öppet för alla naturälskare. När kommer du? Ett gott råd, börja vid

Läs mer

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna

Boende som har allt. Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Boende som har allt Nytt intill affärer och resecentrum i Kinna Vi bygger nytt Nära storstaden och naturen Mitt i Kinna, bara ett stenkast från affärscentrumet Mor Kerstins torg bygger Marks Bostads AB

Läs mer

TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor.

TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor. TIPS PÅ BOENDE I ÅHUS Texter o bilder hämtat ur deras hemsidor. Bed & Breakfast Åvägen Adress: Åvägen 71 Postadress: 29638 Åhus Telefon: 0704-249766 E-Post: avagen@live.se Charmiga nyrenoverade rum i härlig

Läs mer

En plats för konferenser, möten, kraftsamling och inspiration.

En plats för konferenser, möten, kraftsamling och inspiration. En plats för konferenser, möten, kraftsamling och inspiration. E n a v D r a k a m ö l l a n s s t ö r s t a s k a t t e r ä r t y s t n a d e n. Vänlig och omfamnande. DRAKAMÖLLAN GÅRDSHOTELL Brösarps

Läs mer

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008

Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Uthyrning, kurser, företagsevent 2008 Saltsjökajaker är ett litet familjeföretag med agentur och direktförsäljning av kajaker. Vi har också en liten uthyrningsverksamhet. Uthyrningskajakerna är permanent

Läs mer

Badplatser. i Norrköping

Badplatser. i Norrköping Badplatser i Norrköping Var vill du bada? Det finns många olika slags badplatser i Norrköping. Du kanske föredrar en egen klippa, en liten barnvänlig insjö, utomhusbassäng med hopptorn och servering eller

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti.

Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Roadbook för BMW eventet Vättern runt 2012. Datum: 18-19:e Augusti. Bakgrund: Liksom förra året är även 2012 års upplaga ett 2 dagars event. Övernattningen sker i år på Aspa Herrgård som ligger ca 13 km

Läs mer

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter

Guida dig själv! Kopparhatten. 30 minuter Guida dig själv! Kopparhatten 30 minuter Kontakta oss LADDA NED VÅR APP! Välkommen ut! Söderåsens app är en förlängning av utställningen Titta in Hitta ut, den vägleder dig ut i parken precis som guidehäftet.

Läs mer

Hur långt ifrån västra åstranden bor du?

Hur långt ifrån västra åstranden bor du? Borgå stad 22.9.2014 RESULTAT AV WEBBENKÄT OM INLEDANDE AV PLANLÄGGNINGSARBETET FÖR VÄSTRA ÅSTRANDEN För att kunna fastställa målen för detaljplanen för västra åstrandens strandområde behövs information

Läs mer

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg

Vandra i Sverige. Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, Ängelholm Helsingborg, 5 nätter Sida 1 av 5 Vandra i Sverige Kullaleden, 5 nätter Ängelholm Helsingborg Kullaleden, en vandring som bjuder på lite av allt. Sandstränder, klappersten, ängar,

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad.

Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist i din egen stad. Kropp & Själ Annonsera Kontakta oss Sök Hem Utflyktsmål i sommar Smultronställen Tre mysiga städer i Stockholms närhet med Bullerby-känsla och tillhörande sagoslott blir fina utflykter när du är turist

Läs mer

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka

HÄLLEFORS KOMMUN. Hällefors Grythyttan Loka HÄLLEFORS KOMMUN Hällefors Grythyttan Loka Hällefors kommun Hällefors kommun har ett fantastiskt läge i natursköna Bergslagen. Centralt belägen mellan storstad och landsbygd, omkring 3 timmar ifrån Stockholm,

Läs mer

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården.

Personlig service. Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. En närbelägen idyll Värdparet David och Margareta hälsar såväl nya som gamla kunder välkomna till Odalgården. Personlig service Som konferensgäst på Odalgården blir du snabbt varse om den familjära stämningen

Läs mer

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER

STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER STF JÄMTLANDSFJÄLLEN VINTER I Jämtlandsfjällen är vildmarken lyxigt lättillgänglig. Från våra fjällstationer visar le- derna till generösa vidder, välgörande tystnad och för den som vill prova något nytt

Läs mer

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Stora Kalholmens Vandrarhem

Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Stora Kalholmens Vandrarhem Datum 2015-11-12 1 (5) Skärgårdsstiftelsen söker ny entreprenör till Stora Kalholmens Vandrarhem Stora Kalholmens Vandrarhem, beläget på Stora Kalholmen i Värmdö kommun, är Stockholms skärgårds första

Läs mer

Välkommen till oss! Samverkande företagare och föreningar i Varnum, Fänneslunda, Nitta, Töve, Härna, Grovare, Granared

Välkommen till oss! Samverkande företagare och föreningar i Varnum, Fänneslunda, Nitta, Töve, Härna, Grovare, Granared Välkommen till oss! Samverkande företagare och föreningar i Varnum, Fänneslunda, Nitta, Töve, Härna, Grovare, Granared Välkommen till oss! Längs natursköna vägar, kantade av vacker flora och gamla stenmurar

Läs mer

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa

Fantastiska Georgien. 12 dagars rundresa Ltd georgien Fantastiska Georgien 12 dagars rundresa Dag 1: avresa: Från Stockholm eller Köpenhamn. Dag 2: Tbilisi Tidigt på morgonen anländer vi till Georgien och huvudstaden Tbilisi. Vi möts på flygplatsen

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

och skär Arkö kursgård

och skär Arkö kursgård mellan kobbar och skär Arkö kursgård 1 2 arkö kursgård Välkommen. Att resa ut i skärgården är något alldeles speciellt. Årstiderna sätter sin prägel både på själva resan och på vistelsen. På Arkö kursgård

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista

Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Nominering - Årets Ungdomssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Ungdomssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Gustav Thane, renovering och anpassning av smedja Journalnummer:

Läs mer

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism

Hästaktiviteter i Roslagen. Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästaktiviteter i Roslagen Turridning, Bädd & Box och annan hästturism Hästupplevelser Roslagen bjuder på rika möjligheter till hästupplevelser av olika slag, året runt. Här finns något för barn som vuxen,

Läs mer

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013

www.leanlink/lss Semesterprogram Sommaren 2013 Semesterprogram Sommaren 2013 LSS Funktionsstöd/Fritid och Kultur inbjuder Dig att delta i vår semesterverksamhet sommaren 2013. Resorna och lägren är första hand till för dig som är över 21 år och bor

Läs mer

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen

Kapitel 3. Från Kråset till Damsängen Kapitel 3 Från Kråset till Damsängen Kråset mot Åsvallehult Efter Vriggebodammen kommer vi fram till Hjälmarydsbron i Sveagatans förlängning, norr om den finns Kråset som under en lång tid varit en omtyckt

Läs mer

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE

vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Guida dig själv! 1 km vattnets väg med VICKE VATTENDROPPE Kontakta oss telefon: 0435-44 21 20 e-post: naturum.soderasen@lansstyrelsen.se Mer info på vår hemsida: www.soderasensnationalpark.se Bra att veta

Läs mer

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN!

Bokning på tel. 0950-100 83 www.ansia.se E-post: ansia@ansia.se HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN! Ansia ligger vid natursköna Umeälven. Nära till allt! Ansia är en modern camping med två-, fyra- och sex-bäddars stugor med självhushåll. Husvagn- och tältplatserna ligger i en öppen och trevlig miljö.

Läs mer

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014

KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 KENTAURS LÄSARRESA DOMINIKANSKA REPUBLIKEN 1-8/3-2014 Alla ryttares och hästälskares dröm besannas på denna resa Galoppera i vattenbrynet omgiven av vita stränder och turkosa dyningar som rullar in. Detta

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Rankingsegling 2,4mR

Rankingsegling 2,4mR Nynäshamns Segelsällskap Inbjuder till Rankingsegling 2,4mR 25-26 maj 2013 i Nynäshamn 1. Regler 1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig?

Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Letar du efter din egen plats på landet? Kanske vi kan hjälpa dig? Projektet Bo i Himmeta-Bro kom till på initiativ av Himmeta- Bro bygderåd och finansieras delvis av EUunderstöd. Vårt uppdrag är att samla

Läs mer

THESIS BOOKLET 121221

THESIS BOOKLET 121221 THESIS BOOKLET 121221 Idén för examensarbetet är att utforma ett naturnära hotell med inriktning mot hälsa, avkoppling, rekreation och friskvård. Hotellet ska vara placerat i en lugn och rofylld miljö

Läs mer

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT

RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT RUTTFÖRSLAG FÖR EN VECKAS SEGLING NORR OCH SÖDER FRÅN SPLIT 7 DAGAR SÖDER UT: Dag 1 - Trogir Vi rekommenderar er att segla norr ut er under första dag till staden Trogir. Trogir är en riktig pärla och

Läs mer

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015

Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Villstads Hembygdsförenings sommarprogram 2015 Varmt välkommen att besöka oss i sommar. De gamla husen och 1900-talsmuseet är öppna när vi har program och servering i Hembygdsgården. Vandring till kvarnstensbrottet

Läs mer

ditt välbefinnande vår passion

ditt välbefinnande vår passion ditt välbefinnande vår passion När du åker till Friibergs Herrgård händer det något. Du kommer fram och tar det första andetaget och känner hur axlarna sjunker ner. Du tittar ut över Mälaren, tystnaden

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen

En allhelgonadag och kväll. Lerum. Piren i Aspen Lerum Lerums kyrkogård En allhelgonadag och kväll. Piren i Aspen Wammebro Lång tid efter att inlandsisen smält undan låg Lerumsdalen fortfarande under vatten. Så småningom gjorde landhöjningen att havsviken

Läs mer

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar.

Upplev Skärgården. Vi på Stockholm Skärgårdsstugor har specialiserat oss som förmedlare av stugor på Värmdö och närliggande öar. Upplev Skärgården Välkommen till Värmdö mitt i Stockholms skärgård! Ni når Värmdö med bil väg 222 ca 20 minuters bilresa från Stockholm city. Det går även täta bussförbindelser från Stockholm, alternativt

Läs mer

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell

Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Sommarfest Sandhamns Seglarhotell Klassisk sommarfest på mysiga Sandhamn med övernattning. Lägg till konferens eller aktivitet vid behov! Memento har tagit fram ett klassiskt sommarfest upplägg på Sandhamn

Läs mer

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och

Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och Stugor och Bed & Breakfast med bad i havsvik med vedeldad bastu, kajakpaddling och båtutflykter med närhet till skärgårdens fiskevatten och samlingsstället Klintsundet I norra mellersta skärgården, på

Läs mer

CITY HOTELL ESKILSTUNA

CITY HOTELL ESKILSTUNA CITY HOTELL ESKILSTUNA 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 1 2013-11-13 16:32 562-3548_City Hotell_folder_125x250.indd 2 2013-11-13 16:32 CITY HOTELL ESKILSTUNA Övernatta hos oss när du är i Eskilstuna!

Läs mer

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och

Jamaprodukter är företaget som målar barnmöbler och Den vackra kullerstensgården mellan Kronhuset och Kronhus bodarna är en stillsam oas mitt i Göteborgsvimlet. I kan du handla nytillverkade unika produkter och höra suset av historiens vingslag. www.kronhus

Läs mer

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1

Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Matrunda i norra Falkenberg - förslag nr 1 Detta är förslag på en matresa i norra delen av Falkenbergs kommun. Nedan är färden beskriven i text och även en karta är bifogad, avståndet för hela resan, med

Läs mer

Vandra i Sverige. Hallandsleden, 5 nätter Hallandsåsen Simlångsdalen, 4 vandringsdagar

Vandra i Sverige. Hallandsleden, 5 nätter Hallandsåsen Simlångsdalen, 4 vandringsdagar Hallandsleden, Hallandsåsen Simlångsdalen, 5 nätter Sida 1 av 6 Vandra i Sverige Hallandsleden, 5 nätter Hallandsåsen Simlångsdalen, 4 vandringsdagar Vandringen från Hallandsåsen till Simlångsdalen längs

Läs mer

Hus i Othem på norra Gotland!

Hus i Othem på norra Gotland! Hus i Othem på norra Gotland! Lugnt och mysigt boende i tvåvåningshus på 90m² med full standard för upp till 6 personer. Stor fin trädgård med grillplats och inglasat lusthus. Huset består av övervåning

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

Det nya Öland Björkviken

Det nya Öland Björkviken Det nya Öland Björkviken www.gbjbygg.se Med havet som bästa granne. GRAFISK PROFIL VÄXJÖ VÄRNAMO GÖTEBORG ÖLAND björkviken svårslaget läge Det nya Öland ligger lite bättre till redan från början. Nära

Läs mer

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm.

Onsdag 2 april kl. 17:00 BLOMSTERFEST, HISTORISK VÅR på Drottningholm. Vårprogrammet 2008_2 När detta skrivs är det Påsk och snön ligger vit efter en grön och våt vinter. Men frösådderna gror inne i värmen och snart är det barmark igen. Väl mött på nya inspirerande träffar

Läs mer

Bröllop & Romantik i Lövstabruk

Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop & Romantik i Lövstabruk Bröllop i Lövstabruk Ett Bröllop i Lövstabruk blir en oförglömlig upplevelse Lövstabruk är en sällsam plats och ett populärt turistmål som söker sin like. Bland Nordupplands

Läs mer

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1

KVARTERET ÄNGHOLMEN 1 KVARTERET ÄNHOLMEN 1 RYDEBÄCK STATION, HELSINBOR 74 HYRESLÄENHETER VARAV 55 ÄR TRYHETSBOSTÄDER HELSINBOR RAMLÖSA KVARTERET ÄNHOLMEN RYDEBÄCK LUMSLÖV HVEN LANDSKRONA HITTA HEM I RYDEBÄCK Kvarteret Ängholmen

Läs mer

Må bättre på Hennickehammars Herrgård

Må bättre på Hennickehammars Herrgård Må bättre på Hennickehammars Herrgård Hennickehammrs Herrgård väntar på att få välkomna dig! En Värmländsk saga HENNICKEHAMMARS HERRGÅRD är en plats att bli förälskad i. Mjukt inbäddad i den trolska skogen,

Läs mer

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram

Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram Ett Sverige i miniatyr. Sommarprogram 2012 Kullens fyr på Kullaberg är Sveriges högst belägna och ljusstarkaste fyr med 4,2 miljoner candela och en lysvidd på 27,5 nautiska mil. naturum Kullaberg alltid

Läs mer

For information in English: www.dalagard.eu

For information in English: www.dalagard.eu 2013 For information in English: www.dalagard.eu Välkommen till Dalagård Dalagård är en nybyggd småskalig konferensanläggning, mitt i naturen. Den fungerar lika bra för privat boende, som för företag.

Läs mer

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se

First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING. www.bocamp.se First Camp Ekerum OBJEKTSBESKRIVNING www.bocamp.se Välkommen till First Camp Ekerum Campingen ligger mycket attraktivt alldeles vid Kalmarsund endast en dryg mil från sommarmetropolen Borgholm med dess

Läs mer

Semesterprogram Sommaren 2014

Semesterprogram Sommaren 2014 Kontakt Fritidskonsulenter: Ingela Andersson 013-20 67 07 inande@linkoping.se Christer Holmström 013-20 67 44 chrhol@linkoping.se Adress: Linköpings kommun LSS Funktionsstöd/Fritid 581 81 LINKÖPING Besöksadress:

Läs mer

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare!

Stugor och anläggningar på sidorna 4 15 kan hyras i mån av plats av alla medlemmar i IF Metall. Boka hos respektive uthyrare! 2013 1 Utspridda över hela landet ligger natursköna semester- och fritidsmiljöer som IF Metall erbjuder medlemmarna i klubben eller avdelningen. Beroende på ledig kapacitet erbjuds samtliga medlemmar i

Läs mer

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund

Källbyängar. Inspiration. Nyabostäder. 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Källbyängar Inspiration 80 lägenheter och 40 gathus i bostadsrättsform i södra Lund Nyabostäder 2 RIKSBYGGEN INSPIRATION källbyängar Välkommen till ett strandnära boende i södra Lund Riksbyggen reserverar

Läs mer

etvab fastigheter www.etvab.nu 00468966545

etvab fastigheter www.etvab.nu 00468966545 Nerja Torrox Costa - Torrox charmigt vackert - unikt! Vi är specialiserade på bra lägen till bra priser! Nyproduktion med olika lägen och boenden från 95.000 Svensk registrerad fastighetsmäklare etablerad

Läs mer

Allemansrätten en unik möjlighet

Allemansrätten en unik möjlighet 1 Allemansrätten en unik möjlighet Inte störa inte förstöra är huvudregeln i allemansrätten. Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla att röra sig fritt i naturen. Du använder dig av allemansrätten

Läs mer

Viktig information till hyresgästen

Viktig information till hyresgästen Viktig information till hyresgästen Att hyra stuga på Limön Hej! Vad kul att ni väljer att spendera några dagar på den vackra ön Limön! I år är det tredje året som Kultur & fritid Gävle Föreningsstöd &

Läs mer

Skinn- och ullprodukter och flottfärd

Skinn- och ullprodukter och flottfärd Upplevelsernas bygd Närkesbergssmedjans kombination av smide och finsnickeri var unik på sin tid. I Storsjön startar en av Sveriges vackraste kanotturer. Mariedamm FF. Vi välkomnar också andra fotbollsklubbar

Läs mer

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT

ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT ERBJUDANDEN & BOENDEPAKET BARA FÖR DIG MED ICA KORT loka delfiner och busiga gorillor. Snurriga karuseller och K pirriga berg- och dalbanor. Våghalsiga bad och makalösa konserter. Vilda hotell och mysiga

Läs mer

Abbekås - omgivningen

Abbekås - omgivningen ! Abbekås - omgivningen I Abbekås är man Söder om Landsvägen, som det heter i Edward Perssonfilmen från 1936. Där sjunger han om Abbekåsgåsen Joakim, som står staty i Hamnen och på vår framsida. Området

Läs mer

Moderna, stiliga och lyxiga lägenheter vid stranden i Benidorm, Costa Blanca, Alicante. Ocean Drive

Moderna, stiliga och lyxiga lägenheter vid stranden i Benidorm, Costa Blanca, Alicante. Ocean Drive Moderna, stiliga och lyxiga lägenheter vid stranden i Benidorm, Costa Blanca, Alicante. Ocean Drive Vi är stolta att presentera ett helt nytt bostadsprojekt Ocean Drive, som ligger i Benidorm - Playa de

Läs mer

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund

Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Konferera i en kulturhistorisk oas mitt i Lund Välkommen till Kulturen! Välkommen till en annorlunda konferensanläggning mitt i centrala Lund. Här kan du välja mellan ett stort modernt auditorium, ett

Läs mer

Län Östergötland Typ Fritidshus Kommun Norrköping Storlek 55 m2 Område Brytsbo Tillträde tidigast

Län Östergötland Typ Fritidshus Kommun Norrköping Storlek 55 m2 Område Brytsbo Tillträde tidigast Brytsbo Östergård Län Östergötland Typ Fritidshus Kommun Norrköping Storlek 55 m2 Område Brytsbo Tillträde tidigast Gatuadress Brytsbo Östergård enligt överenskommelse Charmig fastighet bestående av ett

Läs mer

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS

LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS LÄTT ATT VARA GÄST I KARLSKOGA OCH DEGERFORS En miniguide för dig och din personal LÄTT ATT VARA GÄST Vägen mot Sveriges mest välkomnande region. Vi ska uppgradera värdskapet som ett av varumärkets viktigaste

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven.

ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. ÖNSKEHUSET VID ÄLVEN Ett generöst kök med plats för både matlagning och vänner. Rymligt badrum med bastu och glasdörr ut mot Klarälven. Stor klädkammare. Och altaner med både morgon- och kvällssol. Caroline

Läs mer

Uddevalla Motorbåtsklubb

Uddevalla Motorbåtsklubb Här hittar du oss Klubblokalen ligger på Föreningsgatan 7 451 52 Uddevalla Telefon: 0727 22 23 23 E-Post: umk@uamotorbatsklubb.com MIDSOMMAR PÅ HOLMEN AktiviteterSkapad av Annika 2011-06-30 21:15:05 Midsommar

Läs mer

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun

Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Byte av spåntak på Finnpörtet Armsjön 3:8 Ullångers sn, Kramfors kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2003:18 Anette Lund 2 Innehåll Sida INLEDNING 3 BESKRIVNING OCH HISTORIK

Läs mer

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus

Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus Flytta hit? till dig som är nyfiken på mariestad och Mariehus I Mariestads skärgård finns många utflyktsmål. Här samsas naturreservat med sandstränder och klippor. foto: mostphotos Mariestad har en av

Läs mer

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021

UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 UPPLEVELSER OCH ÄVENTYR AUGUSTI 2020 JULI 2021 Rena din själ där ren möter säl Seskarö Strandby Släpp vardagen i samma stund som du kör över bron till Seskarö. Ta in skogen, havet och friden. Kör vägen

Läs mer

SVENSKA VETERANMÄSTERSKAP SPORTSKYTTE VÄSTERÅS 26-28 JULI 2013

SVENSKA VETERANMÄSTERSKAP SPORTSKYTTE VÄSTERÅS 26-28 JULI 2013 Västerås Frivilliga Skarpskytteförening inbjuder till SVENSKA VETERANMÄSTERSKAP SPORTSKYTTE VÄSTERÅS 26-28 JULI 2013 Foto: Kjell Pettersson, 109-0929 Välkommen till SVENSKA Veteranmästerskap Sportskytte

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2

Nedanstående hus är förslag. Ni väljer själva vilket hus ni vill bygga. Tomt nr 13. Villa Kivik med matplatsvinkel 1,5-planshus, 157,3 m 2 linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

DITT NYA HEM I linnéa park

DITT NYA HEM I linnéa park linnéa park VEBERÖD bo naturnära I veberöd Vid foten av Lund, på Romeleåsens sluttningar i Veberöd, ligger detta nya natursköna område med en unik boendemiljö omsluten av blandskog och enorma rekreationsområden.

Läs mer

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu

Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu Drömboende vid Stor-Hjälmarens strand 11 tomter till salu för byggande av Ekeforshus eller Kungshus www.ekeforshus.se www.kungshus.se Tänk dig. Kanske har du länge haft en dröm om att få bo vid vatten.

Läs mer