Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Se Bo Äta Göra. Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa"

Transkript

1 Se Bo Äta Göra Vandra Rida Paddla Cykla Fiska Golfa

2 Upptäck Viskan Viskan startar ifrån sjön Tolken i Ulricehamns kommun och slutar vid Åskloster, Kattegatt, i Varbergs kommun. Ån har haft stor betydelse för bygder och människorna som bor längs dess färdväg genom odlingslandskap. Spår av bosättningsplatser och gravplatser vittnar om människans intåg och kvarnar, kraftstationer och industribyggnader visar på Viskans betydelse för människans utveckling. Med denna folder får du hjälp att hitta runt Viskan och de många sevärdheter som finns utmed dess väg. Mer information finns att få på vår webbplats Där hittar du också kontaktuppgifter, kartor, dragningar för olika leder samt i- och upptagningsplatser för kanot utmed Viskan m.m. Innehåll Tolken 2 Bogastugan 3 Vings Kvarn 4 Hökerum 5 Vädersholm 6 Gärdsjön 7 Nitta Kvarn 8 Marsjön 10 Komlösa 12 Gingri 13 Fristad 15 Borås 23 Rydboholm 28 Viskafors 29 Svaneholm 32 Seglora 33 Hyssna 40 Rydal 44 Skene 48 Berghem 51 Öresten 54 Björketorp 56 Örby 58 Torestorp 64 Horred 65 Veddige 70 Derome 78 Åkraberg 82 Åskloster 85 Väröbacka 86 Golf 89 Cykelleder 90 Vandringsleder 92 Paddling 94 Fiske 95 Busstur 96 Turistbyråer 97 Andra utgåvan - maj 2009

3 Viskan Viskans sträckning är 135 km och fallhöjden 227 meter. Största höjdfallen sker genom Sjuhärad. Genom Halland är landskapet mer slätt och Viskan ringlar sig djupt genom moränen. Viskans Vattenråd är en sammanslutning mellan olika aktörer som har ett direkt intresse av Viskan. Vattenrådet arbetar aktivt för att uppnå och bevara god vattenstatus i Viskan och dess avrinningsområde inklusive grundvatten. På uppdrag av medlemmarna utförs provtagning enligt ett särskilt kontrollprogram. Du kan läsa mer om Viskans Vattenråds verksamhet på

4 Tolken Viskan har sitt utlopp vid sjön Tolken i Ulricehamns kommun och runt om ligger det en rad med samhällen och gamla gårdar. Vid Tolkens västra strand finns det historiskt intressanta naturreservatet Sundholmen, som omfattar både ön Holmen och Hägnagärdet. Naturen är omväxlande med blandskog och ett fågelliv som domineras av lövskogsgynnade arter som svarthätta, flugsnappare och nötväcka. På ön Holmen finns det lämningar av en 1400-tals borg som ägts av greveätten Brahe. Borgen brann ner 1706 under ett åskoväder och återställdes aldrig. Istället valde man att uppföra en ny manbyggnad på fastlandet. Ruinen står kvar på ön och har betydelse för ett flertal fladdermössarter. Ett hundratal par övervintrar här. Sjön Tolken ligger utmed rv40 mellan Ulricehamn och Borås. För att komma till Sundholmen kör du rv40 mot Ulricehamn eller väg 27 mot Dannike och tar av mot Äspered. 2,5 km nordost om Äspereds kyrka i Vatunga tar man höger ned mot sjön. Man kommer då till ett vägskäl där Sommarkolonin och Sundholmen är åt vänster, Hägnagärdet och badplats åt höger. 2

5 ULRICEHAMNS KOMMUN Bogastugan Bogastugan ligger i Ulricehamns kommun och ägs av Södra Vings Hembygdsförening. Stugan fick de till skänks av Viskans Kraft AB och den stod tidigare vid Vings Kvarn. Mellan 1961 och 1963 flyttades den till sin nuvarande plats vid Tolkabro. Idag finns det ett flertal olika byggnader och föreningen har fått till skänks gamla prydnader vilket gjort att den gamla gårdsatmosfären återväckts och ett museum har skapats med äldre bruksföremål som handverktyg och jordbruksredskap. Både Bogastugan och Lillboga kan hyras för festligare sammankomster och Södra Vings Hembygdsförening har ett flertal aktiviteter i området. Den vackra trädgården och omgivningen är väl värd ett besök så stanna gärna till för en fika. För övrigt program kan du besöka föreningens hemsida Du hittar Bogastugan utmed den gamla vägen mellan Ulricehamn och Borås vid infarten mot Hökerum. 3

6 ULRICEHAMNS KOMMUN Vings Kvarn Vings Kvarn är den enda av 14 kvarnar som man känner till har funnits längs Viskan mellan sjöarna Tolken och Mogden. Kvarnen är byggd 1921 men har under åren sedan blivit tillbyggd i flera etapper, med en sista tillbyggnad 1954 och har en total yta på ca 1300kvm. Verksamheten lades ned under 80-talet och kvarnen började under 90-talet förfalla mer och mer. Vattenfall, ägare till kvarnen, kontaktades och efter drygt ett år sålde de kvarnen i november 1996 till byggnadsvårdsföreningen i Södra Ving. Målsättningen var att bevara och renovera kvarnen för att så småningom öppna en byggnadsvårdsbutik, café, övernattningsmöjlighet mm, där besökande turister och resande längs riksväg 40 skulle erbjudas en välbehövlig vila och upplevelse över en kopp kaffe eller en soppa. En målsättning som är trolig att uppnå inom snar framtid. För mer information ring; mail; 4

7 ULRICEHAMNS KOMMUN Hökerum I Hökerum finns en vacker anlagd park intill Viskan och banvallen. En välskött lekpark för barnen med stora ytor att rasta av sig på. Intill parken ligger en livsmedelsaffär och en restaurang/pizzeria i ett och samma hus. Fortsätter man genom samhället kommer du till sjön Mogden där det finns en liten badplats med omklädningshytt och en grillplats. Det finns inga skyltar till badplatsen men det är bara att följa skyltarna från parken där det står Gravfält. Gravfältet i sin tur finner man en bit längre bort från badplatsen. I en hage står en gammal ruin och du möts av en hissnande utsikt över sjön Mogden. Platsen är inte så lättillgänglig. SÖDRA VINGS KYRKA Sockenkyrkan Södra Ving med de äldsta delarna från talet ligger i en gammal kulturbygd kring sjön Mogden. Det är en av vårt lands märkligaste sockenkyrkor genom sina, från tre olika skeden av medeltiden, rikt påkostade och konstnärligt högtstående utsmyckningar i stenskulptur och måleri. 5

8 ULRICEHAMNS KOMMUN Vädersholm Intill sjön Mogden ligger ruiner efter Vädersholm - en medeltida befäst stormansgård. Borgen var under medeltiden omgiven av vatten. Av borgen ser man idag tre kullar. På den högsta kullen finns rester efter det centrala borgtornet. Tornet var den enda byggnaden som helt byggdes i sten. Den mellersta kullen var troligen herremannens bostad. Utefter öns sidor låg byggnaderna för hantverk och bostäder. Arkeologiska utgrävningar från 1940-talet berättar att borgen var bebodd under 1300-talet och början av talet. Fynden man fann var föremål som använts i hushållet samt rester av verktyg och vapen. Dessa finns idag på Borås museum. Det går att ta sig till platsen med bil med endast några hundra meters promenad, men också via cykel då banvallen, mellan Ulricehamn och Borås, går precis förbi. Mitt emot Vädersholm, på andra sidan banvallen, finns en liten grillplats. 6

9 ULRICEHAMNS KOMMUN Gärdsjön Gärdsjön ligger vid Viskans vattenflöde och är en kraftigt igenväxt sjö. Den bästa tiden för besök är under tidig vår till tidig sommar, d.v.s. mars juni. Det går även att besöka sjön under vinterhalvåret och då brukar det finnas öppet vatten, trots att andra vattendrag har frusit. Vanliga fåglar som syns vid Gärdsjön är flyttfåglar men det är värt att hålla öronen öppna för nattsångare. Vid Gärdsjön finns det fågeltorn på både södra och norra sidan. Det norra tornet når du genom att parkera vid busshållplatsen vid vägen mellan Nitta och Härna. Fågeltornet ses från vägen. Du tar dig dit till fots genom beteshagen. Det södra tornet nås lättast från banvallen till fots eller på cykel. Från Nitta är det ca 2 km. 7

10 ULRICEHAMNS KOMMUN Nitta Kvarn I Nitta finns det en liten badplats vid Banvallens* sträckning. Området är grönt och lummigt med en liten strand och en grillplats; som gjord för att stanna till vid om man är ute och cyklar en varm dag. Vid parkeringen ser man tydligt att det inte handlar om en sjö, utan snarare en damm som regleras av den gamla kvarnen som ligger där. Vyn är vacker och för att komma till andra sidan går man över en bro som är byggd över Viskan. Följer du vägen bakom den nuvarande kvarnen kommer du till ytterligare en gammal kvarn som ligger utmed Viskan. Om du inte kommer cyklandes utmed Banvallen hittar du till badplatsen vid korsningen Härnavägen och Varnumsvägen vid Nitta. Du kör in på en liten skogsväg och kör bara några meter så är du framme. 8 *Banvallen är den gamla järnvägsbanan mellan Ulricehamn och Borås som numera är omgjord till cykel- och gångväg.

11 Varnum BORÅS STAD På ett litet område, alldeles invid den gamla bron i Varnum, betar en liten flock får av rasen Gotlandsfår. Dom tillhör Sörvallas Kennel & Fårgård och en bit upp i skogen ligger den lilla gården där resten av avelsbesättningen finns. Här utbildas vallhundar av rasen border collie - hundar som under generationer använts för att vara djurägare behjälpliga med allt arbete som förekommer på en ko- eller fårgård. Under hela året tar man emot intresserade djurägare som vill se hur dessa kompetenta hundar arbetar. En väl utbildad vallhund är värd sin vikt i guld och Pamilla Eliasson och Peter Sunesson håller även föredrag om utbildning och träning, samt rena uppvisningar vid olika evenemang. På Varnums Vårmarknad kan man se hundarna i arbete och i deras monter köpa av lammskinn av högsta kvalitet, både vita och grå. Sommartid guidas även grupper och skolklasser i beteshagarna där man får träffa både lammen och hundarna. Läs mer på eller ring för mer info om arrangemang: eller

12 BORÅS STAD Marsjön Vid stugområdet vid Marsjön finns det en liten kommunal badplats för den som har vägarna förbi och önskar ta sig ett dopp. Gräsplanen är liten, men det finns toaletter, ett bord att duka upp sin matsäck på, en gungställning och brygga i vattnet. Badplatsen kan vara lite svår att hitta om man inte är van vid området. Kommer du på riksväg 40, mellan Borås Ulricehamn, är det enklast att svänga in på Bygatan i Rångedala. Kör en bit fram och sväng in på Varnumsvägen. Följ vägen några kilometer tills du kommer till busshållplats Mellsjön. Där svänger du in på Badvägen. Vid stugområdet finns det en parkering och en informationskylt över området. Från parkeringen är det endast en kort bit ner mellan stugorna för att komma till badstranden. Cyklar man på banvallen mellan Ulricehamn och Borås och känner för ett dopp så går banan intill Marsjön. 10

13 Gravfält och kyrkoplats BORÅS STAD I Gingri hittar du ett gammalt gravfält och en vacker kyrkoplats utmed vägen. Gravfältet består av gravar från både den äldre järnåldern, (500 f.kr. 500 e.kr.) och den yngre järnåldern ( e.kr.). Vilket visar på att det funnits tidig bebyggelse i området och att samhället tidigt varit ett jordbrukssamhälle. De äldre gravarna känns igen på den flacka byggformen där stenar lades i hög på marken och ofta med andra stenar i formationer runt omkring, t.ex. i fyrkant eller cirkel. De yngre gravarna är svårare att känna igen då det enda man idag ser är gräsbeklädda kullar som många gånger är flacka. Bredvid ligger den gamla men vackra kyrkplatsen där man vid utgrävningar funnit spår efter en medeltida kyrka. Kyrkan revs 1862 när Gingri uppgick i Fristads församling. En granhäck har planterats för att markera var väggarna stått, en minnessten är rest och innanför granhäckens väggar står en gammal dopfunt. 11

14 BORÅS STAD Rydegård konferens Rydegård ligger naturskönt vid Viskan i Gingri, 15 minuters körning från Borås. Konferens på Rydegård lämpar sig bäst för mindre grupper, personer. Köket serverar gärna kulinariska godbitar från skogen, såsom älg, rådjur, hare m.m. Till kaffet serveras hembakad kaka eller tårta. Det är också möjligt att ta med kunder, personal eller affärskollegor på en Rydegårdsfrukost. Förslagsvis står frukosten framme mellan kl Huset stammar från 1907 och huset omges av en park med 100-åriga träd och omgivningarna lämpar sig väl för härliga skogspromenader. Nedanför huset ligger Gingri kraftstation och på andra sidan Viskan ligger de gamla spetsfabrikerna. Rydegård Rydkonferens, tel: Mobil:

15 Gingri Spetsmuseum BORÅS STAD I Gingri hittar du en gammal fabriksbyggnad som var Sveriges första spetsfabrik. Idag finns där ett museum som har visning av knyppelmaskiner i arbete samt berättar om fabrikens historia. Det går även att köpa spets tillverkad av både lin och bomull i olika bredder och spetsdukar. Fabriken grundades 1892 av Axel Rydin och året efter köptes Nygården och Risbo i Gingri socken och vid Nykvarnfallet vid Viskan uppfördes den första egna fabriksbyggnaden bestod arbetsstyrkan av nio arbetare. Arbetstiden var 12 timmar om dagen och det fanns 15 vävmaskiner. Varje dag tillverkades det 360 meter spets. Fabriken växte och under 1950-talet var arbetstyrkan uppe i 125 personer och 500 maskiner i rörelse. Den dagliga spetstillverkningen uppgick till 2,5 mil. Textilindustrins tillbakagång drabbade även spetsfabriken och 1971 upphörde tillverkningen och fabriken lades ner. Museet är öppet första lördagen och söndagen varje månad, kl För grupper kan tid bokas på telefon

16 14 BORÅS STAD Vagnshistoriska museet Vagnshistoriska museet ligger i Komlösa, ca 4km från Fristad samhälle i Borås Stad. Här visas ett 100-tals vagnar och slädar och är en av Sveriges största samlingar. Cirka en tredjedel av vagnarna och slädarna används för hyrkuskverksamhet. De vagnar som är i originalskick konserveras åt eftervärlden. Andra föremål renoveras om de tidigare varit målade eller ändrade. Renovering görs i möjligaste mån enligt samma arbetsmetoder som de en gång tillverkats med. Samtliga arbeten såsom trä, smide, målning, tapetsering, randning görs i egen verkstad. I området finns också Sveriges enda bränntorvsmuseum som visar hur torvbrytning gick till på lantmossen i Komlösa under 1:a världskriget. Där finns även en modellanläggning av linbanan mellan torvmossen och Fristads järnvägsområde. För öppettider, bokning och information ring eller , eller Besöksadress för båda museerna är Backa, Fristad.

17 BORÅS STAD Fristads folkhögskola Fem minuters promenadväg från Fristad Torg ligger Fristads folkhögskola. Där hittar du både lunchservering (under terminerna) och vandrarhem. Men också konferensanläggning och ett museum. VANDRARHEM Vandrarhemmet innehar 10 rum och ett antal extrabäddar. Vandrarhemmets personal finns på plats klockan Betalning sker vid incheckning. För information och bokning ring LANTBRUKS- OCH HEMBYGDSMUSEUM I museet hittar du talande exempel från livet på landsbygden före mekaniseringen och elektrisk ström. I samlingarna finns det ca 4000 bruksföremål från både större och mindre gårdar. Några av föremålen är så gamla som från talet och framåt. Fristads Folkhögskola Folkhögskolevägen Fristad 15

18 BORÅS STAD Mölarps kvarn Mölarps kvarn ligger vid Viskan i Fristad och ägs av Fristads Hembygdsförening. Kvarnen var i bruk fram till Därefter har den renoverats och ett nytt vattenhjul har tillverkats så det åter går att mala i kvarnen. Viskan delar sig vid Mölarp så att det bildas en ö, därav namnet Mölarps Ö. Ön ingår i ett naturreservat där det finns drygt 250 arter, bl.a. den ovanliga silvertisteln samt stora bestånd av backsippor. På Mölarps Ö finns det bänkar för den som vill fika och lite längre in i området finns det en grillplats med grillpinnar. I området finns fornlämningar med bland annat hällkista, gravfält med domarringar och rester av stenar. I området öster om ön har bearbetade flintrester hittats. Varje år anordnas Mölarpsdagen i maj månad då kvarnen är igång. Kaffeservering sker den första söndagen i varje månad under sommaren. 16

19 SKALLE & ASKLANDA Badplats BORÅS STAD I Fristad hittar du två stycken välvårdade badstränder vid sjön Öresjö. I Asklanda hittar du en sandstrand och en långgrund badplats som är populär hos småbarnsföräldrar. Det finns en omklädningshytt samt utetoalett. Parkeringen är stor men det finns ingen skyltning till badet. För att ta dig dit kör du in på Asklandavägen i Fristad och svänger sedan in på Björkvägen som går ner till parkeringen. Skalles infart hittar du utmed Stora vägen mot Borås. Badplatsen har en brygga och utetoalett. Naturen är mer varierande och sandstranden lite mindre än Asklanda. Nära Skalle ligger Mölarps naturreservat och tar du dig en kort promenad på 15 minuter kommer du fram till fågeltornet vid Viskans mynning. Ett område som anses vara ett artrikt fågelområde. 17

20 BORÅS STAD Fågeltorn - Öresjö Vid Öresjö i Fristad hittar du Borås finaste fågeltorn. Här kan man skåda fåglar året om och på vintertid är det i regel ett öppet vak kring tornet, trots is över resten av Öresjö. Många sjöfågelarter rastar här och du kan få syn på många arter som är ovanliga för trakten. Bland de i närområdet häckande arter som ofta ses här är bl.a. storlom, fiskgjuse, duvhök och sparvhök. Tornet ligger bra till för att observera vårsträcket som ofta följer Viskadalen och Öresjö längs Rya Åsar. Såväl gåsand-, tärn-, rovfågel- och tättingsträcket är intensivt under vissa perioder. Enklaste vägen att nå fågeltornet är från Skalles badplats. Vid parkeringen finns informationskyltar. Tar man stigen söderut, är det ca 15 minuters promenad genom reservatet. På sina ställen är marken sank och spångar är utlagda för att det ska gå att ta sig fram. 18

21 Vid Fristads södra infart på väg 42 hittar du Fristads äldsta byggnader, Ekalyckan och Klockarebolet. Husen är s.k. högloftshus, eller sydgötiska hus och är de nordligaste förekommande. Där husen ligger idag låg tidigare Fristads centrum och här fanns socknens första fattigstuga och den första folkskolan uppfördes Handeln var livlig och ända fram till talet kom bönder till marknaden i Fristad. Vid Klockarebolet stannade de till för att få sig en bit mat och en sup. Här hade man nämligen en blygsam krogrörelse. Stugorna ägs idag av Borås stad men förvaltas av Fristads Hembygdsförening som visar stugorna för skolklasser eller andra intresserade grupper. Telefon: Hembygdsstugor BORÅS STAD 19

22 BORÅS STAD Kröklings hage Kröklings hage naturreservat är ett litet och kuperat område med blandad lövskog och djupa raviner som bär spår efter Toarpsissjöns avtappning i samband med landisens avsmältning. Vid Hovalida stup är jordmånen mager och växtligheten därefter. Vid stupet växer det mest gran. Vid den södra ravinen är växtligheten rikare och här växer ask, alm, lind, hägg och lönn. På våren växer det rikligt med vitsippa, svalört och gullpudra. Senare kommer hässleklocka, springkorn och vänderot. Genom reservatet går det två stigslingor som tar dig runt området och genom de två ravinerna. I början av reservatet finns det en öppen äng där vitsipporna breder ut sig och där man kan ta sig en picknick och njuta av naturen. Tag riksväg 42 mot Vårgårda och Fristad med avfart i Sparsör. Där vägen korsar Viskan, vid vackra stenbron Örebro, finns en vägvisare. Följ Hagenvägen fram till reservatets parkering. Här utgår en 5 km lång vandringsslinga, vilken också passerar Mölarps Ö. 20

23 EFS - Sommargård Ekhagen Ekhagen ligger utmed sjön Öresjö med servering, badbrygga, bollplan och lekutrymme. Alla är välkomna att besöka gården för en fika, ett dopp, spela beachvolley eller boule. Här kan du även hyra båt och kanot för att ta dig en tur på sjön. Ekhagen hyr ut rum i Sjövillan och det finns fyra campingstugor på området. Dessutom finns möjlighet att tälta eller ställa upp sin husvagn. Ekhagen har öppet under juli till augusti. Gården ligger 6 kilometer norr om Borås vid riksväg 42 mot Vårgårda. Telefon till Ekhagen: BORÅS STAD Borås Camping Inbäddad i lummig grönska vid Viskan ligger Borås Camping, Saltemad, som är Sveriges största citycamping med 500 platser, varav 300 med el. Förutom campingplatser finns här också vandrarhem och stugor. På campingen kan du hyra båtar, kanoter, trampbåtar, spela minigolf och fiska. Borås Camping är öppen året runt. Telefon:

24 BORÅS STAD Rya Åsar Rya Åsar naturreservat är ett unikt område i Borås som bjuder på vacker natur, vandringsleder och badsjöar. Området sträcker sig över 550 hektar och på denna yta kan du promenera på ekskogsbeklädda slänter, lummig barrskog och odlingslandskap med frigående djur. Ryda klint ligger 146 meter över havet och bjuder på en hisnande utsikt över Öresjön och Borås stad. Tar du dig djupare in i reservatet finns det små sjöar och vid Fjällsjön finns det en grillplats och vindskydd. Området har ett rörligt friluftsliv med många motionsspår och IFK Borås har sin klubbstuga i området. Under vår och höst arrangeras tipspromenader och det bjuds på kaffe och våffla. Strax bakom Björbostugan ligger gården Ramshulan som rustats upp och idag brukas som förr i tiden. Det går boskap runt ängarna, träden beskärs som förr och NAVET driver uteverksamhet för kommunens skolor. Vid Ramshulan finns även en biodling och varje tisdag samlas biodlare för att kontrollera drottningen och samhället. Den som har vägarna förbi är välkommen att vara med och titta. 22

25 Almenäs badplats BORÅS STAD Vid Öresjö, ligger det vackra området Almenäs med vandrarhem, badplats, restaurang/café och gamla fornlämningar. En av Europas finaste badplatser med bryggor, fotbollsplan, beachvolleyplan, grillplatser, dusch och toaletter. KRYSSNINGAR Välj bland olika kryssningar och chartertrafik på Viskan och Öresjö med Svanen, Saga eller Örn. Artistkryssningar med Svanen på Öresjö med läckra räkor till passande drycker och stans bästa livemusik - ofta med 60- och 70-talsinslag. Med Saga ges en sightseeingtur på Viskan längs det trollskogsliknande vattendraget. Örn är en charterbåt som erbjuder en timslång färd, tur och retur, mellan Borås Öfvre (vid Högskolan) och Ålgården. Mer info om program, dagar och tider på Ålgården Ålgården var från början en kvarn som grundades på talet och är ett kulturhistoriskt och naturskönt reservat vid Viskan. Under en period användes huvudbyggnaden som vattenverk innan den 1960 blev ett museum. Numera är huvudbyggnaden ett galleri där utställningar arrangeras. För öppettider och information - ring

26 BORÅS STAD Borås Djurpark Borås Djurpark ligger inne i Borås Stad och är lätt att hitta till. Här kan du se över 500 djur av 80 olika arter. Allt från egna inhemska arter som får och getter i den populära Barnens Zoo till mer exotiska djur som elefanterna på savannen och tigrar och lejon. Telefon: , NAVET NAVET är Borås egen Science-center och här hittar du ett helt hus fullt med naturvetenskapliga, tekniska och matematiska upplevelser både för stora och små. Telefon: , Stadsparksbadet Mitt inne i Borås centrum intill Viskan, hittar du Borås Äventyrsbad, ett badhus med tropiskt inomhusklimat och en miljö som inbjuder till lek och rörelse. Telefon:

27 Unos djur BORÅS STAD Uno Axelsson levde med konstnärliga ambitioner redan i ungdomen. Det var först sedan han börjat arbeta i skogen som han hittade sin nisch. Sedan 1975, då han påbörjade sitt arbete med träskulpturer, hann det bli ca 250 verk innan han 2002 gick ur tiden. Bredareds Hembygdsförening har fått förmånen att förvalta den konstskatt som Uno lämnat efter sig. Genom det nybyggda museet ges större möjlighet för en stor publik att fascineras av hans hantverksskicklighet och förmåga, att med till synes enkla medel, forma konstverk i trä. Hans arbete föregicks av noggranna studier av objektet som skulle avbildas. Man förvånas över Unos förmåga att se hur ett stycke trä skulle förvandlas till ett närmast levande väsen och den exakthet med vilken han fångat de olika djurarterna. Unos Djur finner ni i Bredared, Borås Stad. Dit kommer man antingen från väg 180 mellan Borås och Alingsås eller väg 42 mellan Borås och Vårgårda. Enklare kaffeservering erbjuds. För öppettider och vägbeskrivning, se Telefon; ,

28 26 BORÅS STAD Lyckans Äpple Lyckans Äpple är en äppelodling i naturskön miljö med äppelträd, rosor, havtorn och fläderbuskar. Odlingen startades som ett EU projekt inom Leader+ sjuhärad för att bevara vårt kulturarv och en levande landsbygd. Sverige har ett utmärkt klimat som passar för äppelodling. Målet är att närproducera svenska, goda och friska äpplen samt fläderbärssaft och havtornssylt till försäljning. Odling sker utan bekämpningsmedel efter KRAV:s regler*. Äppelträdgården ligger i Bredared, 15 km norr om Borås. Vill ni ha tips och råd? Läs mer på Hjälmrydshästar *odlingarna är inte KRAVmärkta Turridning och ridskola i Borås på rutinerade och snälla islandshästar. Hjälmrydshästar anordnar turridning i natursköna områden och varierad terräng. Ridturen startar med instruktion på ridbanan och en turledare leder sedan turen ut i skogen. Ridhjälmar utlånas! Lektioner för vuxna och barn (från ca 10 år). Nybörjare eller erfarna. Undervisning sker på belyst ridbana och någon gång ute i skogen. 60 min är reserverat för varje ridgrupp. Privatlektioner erbjuds. Hjälmrydshästar finns på Myrekulla gård i Bredared, Borås. Läs mer på eller ring

29 BORÅS STAD Börshult Gård konferens & hotell Familjen Wahlberg hälsar er välkomna till Sandhult. Här erbjuds boende, konferens och mat på gårdens restaurang med hemlagad mat. Ni bor naturskönt men har ändå nära till Borås. Att bo på gårdshotellet är en upplevelse i sig. Rummen är omsorgsfullt inredda för att ge en avslappnad och mysig atmosfär. Gårdshotellet går i sekelskiftesstil med unikt inredda rum i ekologiska material. Hotellets rum har dusch och toalett. Eget kök finns för gästerna En plats för kreativa möten välkommen till er egen konferensgård. Som exklusiv gäst hos Börshult Gård disponerar ni hela gården för er själva. Det ger en avskildhet och integritet utöver det vanliga. Här kan ni vandra, fiska, bada, basta och grilla. För den golfintresserade kan prisvärda golfpaket hos hela fyra golfklubbar erbjudas. Med endast 10km till Borås är det nära till shopping, utflyktsmål och aktiviteter. Börshult 5, Sandhult Telefon; ,

30 BORÅS STAD Rydboholms kulturarv Strax utanför Borås hittar du Rydboholm. Området har ett intressant kulturarv med de gamla Rydboholmsbolagen där Sveriges första mekaniska bomullsväveri byggdes Utanför byggnaderna står en staty av Sven Eriksson, grundare av bomullsväveriet som hade verksamhet fram till 1980-talet. Den äldsta bevarade byggnaden är ett blekeri från Mellan två dammluckor i Viskan vid Rydboholm bildas en damm där den gamla kvarnen i Rydboholm ligger vackert beläget i grönskande natur. Runt dammen går en liten promenadslinga och möjlighet finns att grilla intill dammen, mitt emot kvarnen. 28 RYDBOHOLMS KYRKA Rydboholms kyrka uppfördes 1852 som en enkel stenkyrka utan torn. Under åren har kyrkan ändrats mycket. Första tornet som byggdes 1899 på kyrkan var av trä. Nuvarande utseende härstammar från 1934 då tornet ersattes av det befintliga klocktornet i sten. Det finns en promenadslinga förbi kyrkan, kvarnen och andra kulturella byggnader. Under år 2009 skyltas sevärdheterna upp längs slingan med historisk information

31 Storsjön BORÅS STAD Vid Storsjön i Viskafors finns en välskött badplats med stora ytor för den som vill annat än att bada. Sandstranden är relativt liten, men gräsmattan desto större. Här finns det gott om utrymme för både sol och lek. Miljön är varierande och förutom den öppna gräsytan finns det små dungar där man kan finna svalka eller äta sin medhavda matsäck vid bänkarna. Vid vattnet finns det också en grillplats där många får plats. Runt Storsjön finns en vildmarksled, invigd maj 2009, med historiska sevärdheter. Leden är 8,8 km lång och man kan bland annat se jättegrytor, predikostolen, Busa-Jans grotta, en tall som är cirka 300 år m.m. I Storsjön finns abborre, braxen, gädda, gös mört och ål. Storlom, storskrake, knipa, skogssnäppa och drillsnäppa häckar här och ibland kan fiskgjuse ses vid sjön. Sväng in vid fotbollsplanen i Viskafors och följ skyltarna. Parkera vid Rydboholms SK:s sportstuga. Här finns en informationstavla som visar vandringslederna kring området. Vid parkeringen finns det ett vindskydd med grillplats. 29

32 BORÅS STAD Viskafors Viskafors är en tätort utanför Borås och till kommundelen hör även Rydboholm, Svaneholm, Seglora och Kinnarumma. I Viskaforsområdet finns inte många fornlämningar vilket tyder på att området befolkades sent och det var först med textilindustrin samhällena växte fram. Viskafors har ett torg där man kan stanna till och handla i affären, handla i bageri, eller äta på pizzeria/restaurang. BOWLINGHALL Bowlinghallen i Viskafors ligger på Nya vägen nr 3. Här finns det ungdomsbowling, pensionärsbowling, bowlingsinstruktioner, bowlingskurser. Hallen är öppen för allmänheten. Ring för information och bokning. MINIRACING Borås Miniracing klubb har en av Sveriges permanenta inomhusanläggningar, en buggybana samt en utomhusanläggning för radiostyrda bilar. Inomhusbanan är öppen mellan oktober-mars. Buggybanan ligger längs med vägen och Viskan. För mer information och öppettider; 30

33 Ovanför Viskans största vattenfall, 24 meters fallhöjd, ligger den vitkalkade brukskyrkan i nationalromantisk stil. Kyrkan byggdes och ritades av arkitekt Gustaf Ljungman. Kyrkan har en spännande historia att berätta om människors liv och leverne i hundra år. Fram till 1970 ägdes och förvaltades kyrkobyggnaden av Rydboholmsbolaget som präglat hela bygden med sin textila produktion. Sedan skänktes byggnaden till Svenska Kyrkan och de har haft gudstjänster där fram till 2003 då kyrkan lades i malpåse köptes fastigheten av en privat kommersiell aktör och är åter öppen för allmänheten. Poesiaftnar, musik-kvällar, pensionärsbio, stand-up comedy, konsthantverksutställningar, bröllop och företagsevent är några av de aktiviteter som utspelas i den kulturhistoriska kyrkomiljön. Bokning görs på; eller Kyrkan Viskafors BORÅS STAD 31

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len

Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len Din guide till sjuttioen be söks mål i Ät ra da len 2006 Välkommen till Ekomuseum nedre Ätradalen Ån-Naturen-Människorna-Kulturen Vi vill visa dig Ätradalen Ekomuseum nedre Ätradalen vill ta dig med på

Läs mer

Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts

Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts Destination Sommenbygd 2014 Boxholm Kinda Tranås Ydre Där Småland och Östergötland möts Naturupplevelser Äventyr ute & inne 21 10 6 Färdas i Sommenbygd 3 5 6 9 10 12 14 18 19 21 23 26 27 inside Sommenbygd

Läs mer

Destination. sommenbygd. Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög. Där Småland och Östergötland möts

Destination. sommenbygd. Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög. Där Småland och Östergötland möts Destination sommenbygd Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög 2012 Där Småland och Östergötland möts Det genuina Sverige Urskogar kantade av öppna landskap. Fiskevatten som bjuder på gädda och gös. Stengärdsgårdar

Läs mer

Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal.

Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal. 2015 Detaljerad karta finns hos Upplev Nordanstig i Jättendal. Här finns även trådlöst internet. Vi lånar ut flytvästar och guidar dig inom allt i Nordanstig! Välkommen in. Sundsvall NORDANSTIG Stockholm

Läs mer

Vandringsguide och inspiration

Vandringsguide och inspiration Vandringsguide och inspiration Innehåll Välkommen till Roslagsleden! Upptäck Roslagens unika natur och kultur på nya Roslagsleden mellan Danderyd och Grisslehamn vid Ålands hav! Här väntar nära 19 mils

Läs mer

Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 10. Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID

Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 10. Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID Upplev SÖDERMÖRE UTGÅVA 0 202 Vägen till Paradiset Succé för Södermöremenyn KULTUR, FRITID, MILJÖ, FÖRETAG OCH FRAMTID Stinsen Ljungbyholm 0480-00 76 5 min. bilresa söder om Kalmar avfart Ljungbyholm vid

Läs mer

UPPTÄCK RAGUNDA 2013

UPPTÄCK RAGUNDA 2013 UPPTÄCK RAGUNDA 2013 1 Innehållsförteckning I vår vackra dalgång ligger Indalsälven som letar sig fram mellan berg & skog på sin färd ner mot Sundsvall och havet. Älven intar många skepnader med ibland

Läs mer

Guide för gruppresearrangörer DESTINATION SOMMENBYGD 2011

Guide för gruppresearrangörer DESTINATION SOMMENBYGD 2011 Guide för gruppresearrangörer DESTINATION SOMMENBYGD 2011 Från Vättern till Kinda Kanal Aneby Boxholm Kinda Tranås Ydre Ödeshög VÄLKOMMEN TILL Destination SOMMENBYGD som ligger i norra Småland och södra

Läs mer

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN

UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN UTFLYKTSMÅL I SANDVIKENS KOMMUN Broschyren är framtagen av Sandvikens kommun med stöd av det statliga bidraget till lokal naturvård. Sandvikens kommun tar inget ansvar för eventuella förändringar som skett

Läs mer

Finspång. 2014 Turistmagasin. Arena Grosvad. Kanottur. natur. Möjligheter till ett aktivt friluftsliv! Sid 6 En roadtrip längs riksväg 51 Sid 24

Finspång. 2014 Turistmagasin. Arena Grosvad. Kanottur. natur. Möjligheter till ett aktivt friluftsliv! Sid 6 En roadtrip längs riksväg 51 Sid 24 Finspång 2014 Turistmagasin Arena Grosvad möjligheternas arena Möjligheter till ett aktivt friluftsliv! Sid 6 En roadtrip längs riksväg 51 Sid 24 Kanottur genom enastående natur Besök Häfla Hammarsmedja

Läs mer

Kultur- och fritidsguide

Kultur- och fritidsguide Kultur- och fritidsguide Värmdö 2012 2013 - Skärgårdsliv - Aktiviteter i Värmdö - Spår- och vandringsleder - Intressanta kulturmiljöer - Naturreservat - Med mera... www.varmdo.se Klicka till innehåll STOCKHOLMS

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård

NYinflyttad. Upptäck Nynäshamn. Aktuellt. Himmel och hav. Nynäshamn bygger för framtiden. Njut av Stockholms södra skärgård 2013 NYinflyttad En tidning för alla nya Nynäshamnsbor Aktuellt Nynäshamn bygger för framtiden Himmel och hav Njut av Stockholms södra skärgård Upptäck Nynäshamn Massor av kulturoch fritidsaktiviteter

Läs mer

HÄLSINGLAND. Hudiksvall

HÄLSINGLAND. Hudiksvall HÄLSINGLAND Hudiksvall 2014 De fyra årstiderna i vår kommun Sommar Vinter Denna årstid breder ut sig över november-mars. Då bäddas hälsingegårdarna in och inbjuder till bl.a. ett härligt julfirande. Under

Läs mer

Nr 2 Sommaren 2010. Långasjö socken. Tema: Sevärdheter och naturupplevelser

Nr 2 Sommaren 2010. Långasjö socken. Tema: Sevärdheter och naturupplevelser Träsko p osten Nr 2 Sommaren 2010 Nyhetsblad Ny Nyh etsblad för f Långasjö socken Tema: Sevärdheter och naturupplevelser 2 Träskoposten Nr 2 Sommaren 2010 Ägare Långasjö Sockenråd Redaktör och ansvarig

Läs mer

kommun Smultronställen tio minuter från Göteborg Över 4 miljoner besökare varje år! Härryda kommun med Göteborg Landvetter flygplats. harryda.

kommun Smultronställen tio minuter från Göteborg Över 4 miljoner besökare varje år! Härryda kommun med Göteborg Landvetter flygplats. harryda. Härryda kommun Smultronställen tio minuter från Göteborg Över 4 miljoner besökare varje år! Härryda kommun med Göteborg Landvetter flygplats. harryda.se foto: anna johansson Bara runt hörnet från Göteborg

Läs mer

Klicka till innehåll NYNÄSHAMNSGUIDEN 2013-14

Klicka till innehåll NYNÄSHAMNSGUIDEN 2013-14 Klicka till innehåll NYNÄSHAMNSGUIDEN 2013-14 LAST- & KRANBILAR LAST- & GRÄVMASKINER KROSS, GRUS, JORD MM VINTER- & VÄGUNDERHÅLL SOPCONTAINER NYHET! KÖR NU ÄVEN MATERIAL I STORSÄCK Konsul Johnssons väg

Läs mer

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden

hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden hela denna bilaga är en annons från skärgårdsstiftelsen Position Skargarden denna tidning ges ut av skärgårdsstiftelsen inför sommaren 2003. medföljer som bilaga i svd juni 2003. Upptäck skärgårdens dolda

Läs mer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer

Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer Minisemester Välj bland över 50 olika hotell - få två övernattningar med frukost för två personer 2 GRAttis - nu väntar en underbar upplevelse Den Smartbox som du nu har fått i present ger dig rätt att

Läs mer

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan.

NYinflyttad. Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter. Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad. Kulturskolan. 2015 NYinflyttad En tidning för alla nya Enköpingsbor Välkommen till Enköping Sveriges närmaste stad Upptäck Enköping Massor av kultur- och fritidsaktiviteter Kulturskolan Här kan unga utvecklas och träffa

Läs mer

Välj bland över 15 olika hotell - få en övernattning och inträde till spa för två personer

Välj bland över 15 olika hotell - få en övernattning och inträde till spa för två personer Spa och en natt Välj bland över 15 olika hotell - få en övernattning och inträde till spa för två personer 2 GRAttis - nu väntar en underbar upplevelse Den Smartbox som du nu har fått i present ger dig

Läs mer

skärgård 2014 Loftahammar Västervik gamleby

skärgård 2014 Loftahammar Västervik gamleby Tjust skärgård 2014 Loftahammar Västervik Blankaholm gamleby valdemarsvik TJUST SKÄRGÅRD Björkö Paddeltur från Hasselö till Stora Grindö (se sid 7) Båt från Loftahammar till Rågö M/S Freden från Västervik,

Läs mer

SKÅNE. Det gröna. www.skanenordost.se

SKÅNE. Det gröna. www.skanenordost.se SKÅNE Det gröna 2006 www.skanenordost.se SKÅNE Det gröna www.skanenordost.se Skåne Nordost Det gröna Skåne erbjuder en mängd olika naturupplevelser, alla med det gemensamt att du lätt och bekvämt tar dig

Läs mer

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun

Utkast 2014-04-30. Ortsanalys för Örsundsbro. Enköpings kommun Utkast 2014-04-30 Ortsanalys för Örsundsbro Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se Webbplats: www.enkoping.se

Läs mer

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen!

Semestertips. TÄVLING Vinn fina sommarpriser. Pilutta dig! ROLIGA RESMÅL. Cykelsemester ja tack! FÖR ALLA CAMPING. för hela familjen! Hela denna bilaga är en annons från Provisa Sverige AB Din bästa sommarguide! Semestertips 2015 101 ROLIGA RESMÅL för hela familjen! Pilutta dig! 2015 är Astrid Lindgrens år CAMPING FÖR ALLA Cykelsemester

Läs mer

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll

2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE. Klicka till innehåll 2014/15 NACKA FRITIDS- GUIDE Klicka till innehåll YOGA I SALTSJÖ-BOO Alla kan utöva yoga - gammal som ung, stor eller liten, på olika vägar genom livet. Oavsett om du är van yogi, nyfi ken nybörjare eller

Läs mer

LOKAL UTVECKLINGSPLAN

LOKAL UTVECKLINGSPLAN LOKAL UTVECKLINGSPLAN D E T T A Ä R E N L O K A L U T V E C K L I N G S P L A N F Ö R V Å R T F U N K T I O N - E L L A O M R Å D E K R I N G N O R R A R Å S V A L E N G U L D S M E D S H Y T T A N, S

Läs mer

MagazinetBERG. Upplev &Upptäck. Massor av tips! Full snurr i Östnorbuan

MagazinetBERG. Upplev &Upptäck. Massor av tips! Full snurr i Östnorbuan MagazinetBERG FRÅN STORSJÖBYGDEN TILL LJUNGDALSFJÄLLEN ÅRG 5 2014 Upplev &Upptäck Massor av tips! Full snurr i Östnorbuan OM DET GODA LIVET I SÖDRA JÄMTLAND Sällsynta fåglar landar i Storsjö Förtrollande

Läs mer

Äkta sommar! 101 saker att göra

Äkta sommar! 101 saker att göra Äkta sommar! 101 saker att göra PRIS 250:- PRIS 345 kr 1. Läsa 101 saker att göra i Lofsdalen I din hand håller du förslag på vad du kan göra hos oss i Lofsdalen. Har du frågor är du välkommen in på Turistbyrån,

Läs mer

Va n d r a i M u n k f o r s

Va n d r a i M u n k f o r s Vandra i Munkfors Vandra i Munkfors ett lokalt naturvårdsprojekt Under 2004-2006 inledde regeringen en särskild satsning för att stimulera det lokala engagemanget och medverka till att nå de miljökvalitetsmål

Läs mer

Mandys Diner Nytt hamburgerhak med retrokänsla. SID 3. Törebodakanalen. Positiv tidning för Trivselkommunen Töreboda Nr 6 Årgång 3 Juni/Juli 2012

Mandys Diner Nytt hamburgerhak med retrokänsla. SID 3. Törebodakanalen. Positiv tidning för Trivselkommunen Töreboda Nr 6 Årgång 3 Juni/Juli 2012 Äventyrsgolf Nyhet i Gästhamnen Kanalslaget invigs. SID 6 Mandys Diner Nytt hamburgerhak med retrokänsla. SID 3 Olstorp Sommarens hetaste dansställe i Skaraborg. SID 9 Törebodakanalen Positiv tidning för

Läs mer