VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2014 Kallelse till vårmötet 2014 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH. Tid: måndagen den 28 april 2014, klockan Plats: C2, C-huset.

2 Sida 2 Välkommen till Vårmötet 2014! På vårmötet händer det grejer. Förutom alla de 14 förtroendeposter som ska tillsättas så kommer ett antal motioner att läggas fram, medaljutdelning och mycket mer! För dig som sektionsmedlem är sektionsmötet inte bara ett sätt att påverka, men också att kunna vara med i de senaste som händer på sektionen. För dig som aldrig har varit på ett sektionsmöte så fungerar det ungefär som en cirkus. Om detta och mycket mer står i mötets-abc som en väldigt bra förklaring till hur ett sektionsmöte går till. Den kan vara väldigt bra att läsa, oavsett om det är så att du har varit med tidigare eller är precis ny. Varmt välkomna! Med vänliga hälsningar, Susanna Hellström Gefwert Ordförande för I-sektionen VT 2014

3 Innehållsförteckning Mötets föredragningslista... 4 Utvecklad föredragningslista... 7 Bilaga I: Rapporter och meddelanden Bilaga II: Styrelsens verksamhetsberättelse Hösten Bilaga III: Avstämning budget Bilaga IV: Styrelsen förslag till verksamhetsplaner 14/ Bilaga V: Motion angående stadgeändring rörande Börsgruppen, första läsningen Bilaga VI: Motion rörande nominering av förtroendeposter, första läsningen Bilaga VII: Motion angående rörande I-sektionens anslagstavla, andra läsningen Bilaga VIII: Protokoll vintermötet

4 Sida 4 Mötets föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare 4. Mötets behöriga utlysande 5. Val av två justeringspersoner 6. Fastställande av mötesordning 7. Fastställande av föredragningslistan 8. Adjungeringar 9. Protokoll från Vintermötet 2014 (se Bilaga VIII) 10. Rapporter och meddelanden (se Bilaga I) 11. Medaljutdelning till Clubmästeriet 13/ Styrelsens verksamhetsberättelse (se Bilaga II) 13. Avstämning budget (se Bilaga III) 14. Ansvarsfrihet Ordförande, Informationsutskottets ordförande, Intendentutskottets ordförande, Studienämndens ordförande Fastställande av sektionsavgift 16. Fastställande av verksamhetsplaner 2014/2015 (se Bilaga IV) 17. Motioner a. Motion angående stadgeändring rörande Börsgruppen (se Bilaga V) b. Motion angående stadgeändring rörande nominering av förtroendeposter (se Bilaga VI) 18. Förslag till stadgeändring rörande I-sektionens anslagstavla, andra läsningen (se Bilaga VII) 19. Val av valberedning 2014/2015 a. Ordförande valberedningen 2014/2015 (Förslag: Sofia Granander, I1b) b. Övrig valberedning 2014/2015

5 Sida 5 (Förslag: Elin Blom (I1a), Emil Ohlsson (I1e), Emelie Israelsson (I3c), Louise Sjögren (I3e)) 20. Valberedningen 21. Val av styrelsen 2014/2015 a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande (Valberedningen föreslår Victor Broman, I3a) b. Kassör 2014/2015 (Valberedningen föreslår Victor Alexiev, I3a) c. Sekreterare 2014/2015 (Valberedningen föreslår Vidar Ny, Ii3a) d. Alumniutskottets ordförande 2014/2015 (Valberedningen föreslår Emma Helsing Mork, I3c) e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2014/2015 (Valberedningen föreslår Sofie Folkesson, Ii3a) f. Näringslivsutskottets ordförande 2014/2015 (Valberedningen föreslår Eva Brynedal, I3a) g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande (Valberedningen föreslår Ronja Dahlberg Ii3b) h. Utlandsutskottets ordförande 2014/2015 (Valberedningen föreslår Anton Hylin, Ii1a) 22. Val av revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2014/2015 a. Revisor sektionen 2014/2015 (Valberedningen föreslår Wilhelm Berndtsson, I3a) b. Revisor Clubmästeriet 2014/2015 (Valberedningen föreslår Malin Berghult, Ii3a) 23. Val av övriga förtroendeposter 2014/2015 a. Webmaster 2014/2015 (Valberedningen förslag: Vakant, Motkandidat: Isac Ekberg, I3a) b. Börsgruppens vice ordförande 2014/2015 I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

6 Sida 6 (Valberedningen föreslår Elliot Magnusson, I1d) c. Chefredaktör ipikuré 2014/2015 (Valberedningen föreslår Johannes Lunner, I3d) d. Fulltids- och bankettansvarig 2014/2015 (Valberedningen föreslår Sofie Planås, I3e) 24. Övriga frågor 25. Mötets avslutande

7 Sida 7 Utvecklad föredragningslista 1. Mötets öppnande Sektionsordförande Susanna Hellström Gefwert hälsar mötesdeltagarna välkomna och förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Sektionsmötet föreslår och väljer en mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Sektionsmötet föreslår och väljer en mötessekreterare. 4. Mötets behöriga utlysande Enligt stadgarna måste sektionsmötets handlingar vara tillgängliga för medlemmarna ett visst antal dagar innan mötet äger rum, för att sektionsmötet ska vara behörigt och kunna fatta beslut. (Sara Andersson, sekreterare 2013/2014) 5. Val av två justeringspersoner För att besluten som fattas under mötet ska kunna verkställas krävs att protokollet justeras av mötets ordförande, sekreterare samt två, av mötet, utsedda justeringspersoner. Justeringspersonerna ska även tillsammans vara behjälpliga vid eventuell rösträkning som rösträknare. 6. Fastställande av mötesordning Mötet beslutar om mötesordningen, på vilket sätt som praktikaliteter såsom talarförfarande och liknande ska genomföras under mötet. 7. Fastställande av föredragningslistan Mötets föredragningslista spikas. Det är under denna punkt som alla ändringar i föredragningslistan ska göras. Om det exempelvis dykt upp en ny punkt eller en motion ska mötet bestämma om punkten kan läggas till i föredragningslistan (och därmed möjliggöra ett beslut i frågan) eller inte. Under denna punkt ska eventuella övriga frågor också anmälas. 8. Adjungeringar Personer som inte är medlemmar i I-sektionen behöver få närvaro- och yttranderätt för att få närvara och ha en möjlighet att säga något på mötet, och förslagsrätt för att få lägga förslag (yrkanden) på beslut. Rösträtt brukar vanligtvis inte ges till icke-sektionsmedlemmar. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

8 Sida 8 9. Protokoll från Vintermötet 2014 (se Bilaga VIII) Protokoll från årets vintermöte ska läggas till handlingarna om det anses vara korrekt. 10. Rapporter och meddelanden (se Bilaga I) En utförlig presentation av sektionens verksamhet bifogas i skriftlig version för att korta ner tiden för R&M betydligt. Naturligtvis går det att ställa kortare frågor under R & M, men längre diskussioner ska hellre lyftas till en egen punkt eller tas under punkten övriga frågor. 11. Medaljutdelning till Clubmästeriet 11/12 Clubmästeriet 2013/2014 får enligt tradition medaljer för sina insatser för sektionens fest- och rekreationsverksamhet. Ett stort tack från sektionen till vårt förträffliga fadderi tillika festeri! (Susanna Hellström Gefwert, ordförande VT 2014 och Erik Alexandersson, Intendentutskottets ordförande 2014) 12. Styrelsens verksamhetsberättelse (se Bilaga II) Denna berättelse beskriver sektionens verksamhet i detalj under den del av verksamhetsåret som innefattar hösten (Susanna Hellström Gefwert, vice ordförande HT2013) 13. Avstämning budget (se Bilaga III) På höstmötet klubbades styrelsens förslag på budget för 2013/2014 och denna utgör således sektionens ekonomi för nuvarande räkenskapsår. På vårmötet är det brukligt att en avstämning görs där utfallet hittills presenteras. (Jenny Stenström, kassör 2013/2014) 14. Ansvarsfrihet Ordförande, Informationsutskottets ordförande, Intendentutskottets ordförande, Studienämndens ordförande Efter att sektionens internrevisor Hannah Johnson Bittman har givit sitt utlåtande beslutar mötet om Ordförande, Informationsutskottets ordförande, Intendentutskottets ordförande, Studienämndens ordförande för hösten 2013 ska ges ansvarsfrihet. (Hannah Johnsson Bittmann, sektionens internrevisor 2013/2014)

9 Sida Fastställande av sektionsavgift Det åligger vårmötet att besluta om sektionsavgift för medlemmarna. Vanligtvis har sektionen inte någon avgift för medlemmarna. (Jenny Stenström, kassör 2013/2014) 16. Fastställande av verksamhetsplaner 2014/2015 (se Bilaga IV) Mötet fastställer verksamhetplaner för det delar av organisationen som har mycket verksamhet innan höstmötet. 17. Motioner a. Motion angående stadgeändring rörande Börsgruppen, första läsningen (se Bilaga V) b. Motion angående stadgeändring rörande nominering av förtroendeposter, första läsningen (se Bilaga VI) 18. Förslag till stadgeändring rörande I-sektionens anslagstavla, andra läsningen (se Bilaga VII) Vid ändringar av stadgarna måste dessa godkännas på två efterföljande sektionsmöten. Denna motion är uppe för sin andra lösning. 19. Val av valberedning 2014/2015 Två av styrelsen utvalda personer, Malin Lennartsson och Madeleine Peters, presenterar sitt förslag på valberedning 2014/2015. Förslaget bör till hösten kompletteras med några personer ur årskurs 1 och styrelsen önskar därmed få mandat att fyllnadsvälja dessa. Förslag på valberedning 2014/2015: a. Ordförande valberedningen 2014/2015 Sofia Granander, I1b b. Övrig valberedning 2014/2015 Elin Blom I1a Emil Ohlsson, I1e Emelie Israelsson, I3c Louise Sjögren, I3e 20. Valberedningen Valberedningen redogör för det tillvägagångssätt de haft i sitt arbete med att ta fram förslag på förtroendeposter för verksamhetsåret 2014/2015. (Anna Ahlström, ordförande valberedningen 2013/2014) I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

10 Sida Val av styrelsen 2014/2015 Valberedningen presenterar sitt förslag på Styrelse 2014/2015. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av övriga kandidater. Mötet väljer styrelse för verksamhetsåret 2014/2015. Om valberedningens förslag inte faller bifall sker en sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på styrelse 2014/2015: a. Vice sektionsordförande tillika sektionsordförande : Victor Broman, I3a b. Kassör 2014/2015: Victor Alexiev, I3a c. Sekreterare 2014/2015: Vidar Ny, Ii3a d. Alumniutskottets ordförande 2014/2015: Emma Helsing Mork, I3c e. Marknadsföringsutskottets ordförande 2014/2015: Sofie Folkesson, Ii3a f. Näringslivsutskottets ordförande 2014/2015: Eva Brynedal, I3a g. Studienämndens vice ordförande tillika Studienämndens ordförande : Ronja Dahlberg, Ii3b h. Utlandsutskottets ordförande 2014/2015: Anton Hylin, Ii1a (Anna Ahlström, ordförande valberedningen 2013/2014) 22. Val av revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2014/2015 Valberedningen presenterar sitt förslag på revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2014/2015. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. Mötet väljer revisorer för sektionen samt Clubmästeriet 2014/2015. Om valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på revisorer 2014/2015: a. Internrevisor I-sektionen 2014/2015: Wilhelm Berndtsson, I3a b. Revisor Clubmästeriet 2014/2015: Malin Berghult, Ii3a (Anna Ahlström, ordförande valberedningen 2013/2014) 23. Val av övriga förtroendeposter Valberedningen presenterar sitt förslag på övriga förtroendeposter för 2014/2015. Därefter presenteras eventuella övriga kandidater. Mötet får sedan möjlighet att lyssna till valberedningens motiveringar, de nominerades presentationer samt presentationer av de övriga kandidaterna. Mötet väljer övriga förtroendeposter för verksamhetsåret 2014/2015. Om

11 Sida 11 valberedningens förslag inte vinner bifall sker sluten omröstning mellan de olika aktuella kandidaterna. Valberedningens förslag på Övriga förtroendeposter 2014/2015: a. Webmaster 2014/2015: Vakant Motkandidat: Isac Ekberg, I3a b. Börsgruppens vice ordförande 2014/2015: Elliot Magnussion, I1d c. Chefredaktör Ipikuré 2014/2015: Johannes Lunner, I3d d. Fulltids- och bankettansvarig 2014/2015: Sofie Planås, I3e (Anna Ahlström, ordförande valberedningen 2013/2014) 24. Övriga frågor Om det under de sista dagarna innan mötet dykt upp en fråga eller dylikt som medlemmarna vill ta upp på mötet är det under denna punkt detta ska göras. Dock ska övriga frågor vara anmälda senast under punkt 6 Fastställande av föredragningslistan. Frågor som kommer upp under mötet kan läggas till övriga frågor i efterhand, men då ska mötet komma överens om detta. Under punkten Övriga frågor kan inga beslut fattas, utan frågor kan endast diskuteras. 25. Mötets avslutande Mötesordförande avslutar mötet och tackar alla mötesdeltagare för visat intresse och engagemang. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

12 Sida 12 Bilaga I: Rapporter och meddelanden Styrelsen Under vårterminen har styrelsen bytt ut, i enighet med stadgarna, tre stycken medlemmar. Mycket av det arbetet som påbörjades under höstterminen har fortsatt även denna så som äskningsprojekt för att främja att fler av sektionens medlemmar startar upp projekt som gynnar sektionens medlemmar och att synliggöra styrelsens arbete ut till medlemmarna. STRATEGI WORKSHOP Styrelsen har ett samarbete med en av våra samarbetspartners, Accenture, som varje år hjälper till med sektionens strategi. I år låg fokus på att fortsätta på det som påbörjades 2011, att sätta upp mål för sektionen som ska vara uppnådda år Dessa mål har i år omformulerats för att arbetas vidare med under vårterminen och har bland annat tagits upp för medlemmarna under Iforum för att de ska kunna tycka till. ABIS ABIS, sektionens advisory board, träffades under vårterminen för att diskutera bland annat Alumnitidningens framtid, de strategiska mål som styrelsen satt upp för år 2016 och hur utbildningen ska kunna internationaliseras. ABIS består av en grupp alumner och träffen skedde under vårterminen i Stockholm. STYRELSENS KICK- OFF Under vårterminen anordnades också en kick-off för styrelsen för att få in de nya medlemmarna men också för att få en start på den nya terminen. Under kick-offen diskuterades hur vårterminens upplägg skulle se ut, vilka projekt som styrelsen skulle satsa på och hur styrelsen ska arbeta tillsammans. SEKTIONSAKTIVAS KICK- OFF Ivent, sektionens nya aktivitetsförening, hjälpte styrelsen att under terminen anordna en kick-off för de sektionsaktivas. Föreningen gjorde allt från att ha hand om inbjudan till att ansvara för hela kvällen. Denna var mycket uppskattad och innehöll både tävlingar och middag. I-FORUM Varje termin anordnar styrelsen ett diskussionsforum där medlemmarna kan säga vad de tycker om förutbestämda ämnen. I år också denna med Ivent som såg till att

13 Sida 13 allting runt omkring eventet fungerade bra medan styrelsen ansvarade för att fylla diskussionerna med ämnen. Denna gång diskuterades bland annat I-butikens sortiment, om sektionen ska satsa på att bli en Grön sektion och hur det nya projektet Iqual ska se ut. Under kvällen gavs även en återblick på det som diskuterades under höstens I-forum och vad som har hänt sedan dess. I-KONFERENSEN Styrelsen deltog under mars månad på terminens I-konferens. På konferensen deltar de 5 största lärosätena för Industriell ekonomi och i år var det Chalmers som var värd. Under konferensen diskuterades strategiska frågor för konferensen så väl som postspecifika frågor. FÖRELÄSNINGSSERIE Nytt för i år är att styrelsen har börjat en föreläsningsserie med föreläsare från universitetet. Dessa föreläsningar har hållits med bland annat IL-nämnden och IEI. Föreläsningarna förväntas att fortsätta under resterande vårtermin. Susanna Hellström Gefwert, Ordförande VT14 Gustaf Teder, Vice ordförande VT14 Sektionens utskott Nedan följer rapporter och meddelanden från sektionens utskott. Alumniutskottet Detta år har mycket fokus lagts på att fortsätta att utveckla de arrangemang som utskottet har. Ett nytt projekt har även testats under våren, Skugga en alumn, för att se om det finns något intresse för detta hos studenter och alumner. Utskottet har också arbetat med att spåna hur utskottet kan bli mer synligt ut mot sektionen. ALUMNITIDNINGEN Alumnitidningen skickas varje år ut till samtliga alumner bosatta i Sverige, ca 6000 st. Tidningen är för tillfället i slutskedet av att färdigställas och beräknas bli utskickad i slutet av maj. Detta år har utskottet sammanställt totalt 13 st artiklar till tidningen. Artiklarna tar upp olika alumners liv idag och varvas med nostalgitrippar samt saker som för närvarande händer på universitetet och sektionen. Under året har utskottet även jobbat med att få in annonser till tidningen genom att kontakta potentiellt intresserade företag samt även diskuterat hur tidningen och sponsorarbetet ska se ut i framtiden. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

14 Sida 14 I LUMNI Sektionens blivande alumniförening fick detta år ett bakslag när föreningens tänkta styrelse valde att hoppa av. Arbetet med föreningen har därför istället tagit en annan väg och utskottet har valt fortsätta genom att börja skapa en hemsida för att kunna samla och nå ut med information. I-PUBAR Två I-pubar har hittills genomförts detta år av utskottet, båda i Stockholm. Den första hölls på Scandic Anglais i höstas och den andra på Hotellet i början på vårterminen. Ca st alumner dök upp på pubarna och de verkade mycket uppskattade. Under vårens pub bjöd utskottet in även de I-are som exjobbar i Stockholm. M ENTORSKAPSPROGRAMMET Mycket fokus detta år har lagts på att höja kvaliteten på mentorskapsprogrammet. På grund av detta valde utskottet att i år testa att begränsa antalet platser till 40 st par. Urvalet till dessa platser gjordes med hjälp av motiveringar där studenterna fick ange varför just de vill ha en mentor. För att introducera studenterna till vad mentorskapsprogrammet innebär hölls en informationsföreläsning i början av januari. Efter att mentorerna sedan hade matchas med de utvalda studenterna anordnades en kick-off på Scandic Anglais i Stockholm i januari, vilket var mycket uppskattat. För tillfället planeras en uppföljningsträff för alla par i Linköping. Det har även påbörjats ett samarbete mellan Alumniutskottets mentorskapsprogram och Integreras I-pal för att i framtiden förhoppningsvis kunna hjälpa varandra och hitta synergieffekter. S TATISTIK OCH UNDERSÖKNINGAR I samband med kursen Industriell marknadsanalys genomfördes detta år en undersökning om vad alumnerna känner att de har saknat i sin utbildning i förhållande till de krav som ställs i arbetslivet. Undersökningen är genomförd och är för tillfället på väg att sammanställas till en rapport för sektionen och nämnden. S KUGGA EN ALUMN Skugga en alumn är ett nytt projekt som utskottet har valt att testa detta år. Projektet har som syfte att ge studenter en bättre inblick i arbetslivet och på så sätt ge dem möjlighet att se vilka yrken samt vilka arbetsuppgifter som en I-are faktiskt kan ha. För att se om det var möjligt att starta igång projektet skickade utskottet ut en intresseanmälan till alumnerna, för att se om det var några alumner som kunde tänka sig att ställa upp. Utskottet fick flera intresserade alumner som kunde tänka sig att ha med sig en student en dag och därför drogs projektet igång. Studenter fick därefter

15 Sida 15 intresseanmäla sig och matchades sedan med alumnerna. Planen är att studenterna ska ha hunnit besöka sin respektive alumner på deras arbetsplats innan sommaren. VART LEDER I Under året har två stycken Vart-Leder-I föreläsningar arrangerats av utskottet. På hösten hölls föreläsningen i samarbete med studievägledningen och riktade sig till ettorna. Tre stycken alumner kom då och föreläste om sina olika arbetslivserfarenheter. På våren hölls ännu en föreläsning som denna gång var öppen för alla årskurser. En alumn anställd på Danone och en annan alumn som idag är entreprenör kom och föreläste denna gång. Efter alumnerna hade föreläst hade utskottet anordnat en paneldebatt där studenterna kunde ställa sina frågor till alumnerna samt till Roland Sjöström, en person som har mycket kunskap om I-are och I-programmet, och Mats Lindelöw, exjobbare som tidigare gjort internship. Föreläsningen anordnades tillsammans med PUBis som bjöd på god mat och öl efteråt. Sist vill jag även tacka mitt utskott för den tid och det engagemang som ni har lagt ner under året! Ni är helt fantastiska! Caroline Söderström Ordförande Alumniutskottet 13/14 Informationsutskottet Vid årsskiftet 13/14 lämnade Viktor Dahl över posten som ordförande för Informationsutskottet till Jacob Ahlmann. InfU 2014 består av Vice Ordförande, Webgroup, Ipikurés redaktion, Inancial Times redaktion. Det finns även planer på att återuppliva Mediagruppen efter sommaren. InfU har under våren genomgått en betydande organisatorisk omstrukturering. Tidigare bar ordförandeposten mycket ansvar för utskottets verksamhet, trots att både Webmaster och Ipikurés chefsredaktör är förtroendevalda poster och har långt bättre uppfattning om sina respektive gruppers aktiviteter. Således har en rad förändringar genomförts för att ansvar ska delegeras till rätt poster, såsom att göra Ipikurés chefredaktör ansvarig utgivare för tidskriften och ge webgroup fullt ansvar och kontroll över hemsidan (i-portalen.se). I årsskiftet tillsattes även en Vice Ordförande med uppgift att ta över delar av Ordförandes operativa uppgifter, så att Ordförande frigörs att arbeta mer strategiskt. Vice Ordförandeposten är fortfarande inte fullständigt definierad, men trots detta har införandet av posten varit ytterst lyckad. Jacob Ahlmann Ordförande Informationsutskottet 2014 I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

16 Sida 16 Intendentutskottet Vid höstmötet 2013 valdes Erik Alexandersson in som ny ordförande efter Rickard Merino. Rekryteringen av det nya utskottet började direkt efter vintermötet och ett färdigt utskott var klart i mitten av december. Utöver det dagliga arbetet har samtliga nycklar som sektionen kvitterat ut inventeras på uppdrag av DC. Nytt för utskottet inför hösterminen 2014 är att sektionens nya grupp Ivent kommer vara en del av intendentutskottet vilket gör att det blir dubbelt så stort till antal medlemmar. Senare under våren ska två personer som är ansvariga för I-forum och sektionsmöte samt två personer för sektionsaktivas fest rekryteras. IKAROS Under våren har offerter tagits in för en ny bil till sektionen. Det lutar åt att den nya bilen kommer att köpas in via ett leasingavtal vilket kommer underlätta utskottets arbete avsevärt och inte kosta sektionen lika mycket. Ikaros har besiktats och gick inte igenom på grund av att rattlåset var trasigt vilket åtgärdades snabbt och var åter i drift 3 dagar senare. En standardservice har även genomförts. I-BUTIK I-butikens sortiment har uppdaterats med ett mobilskal samt en ny variant på I-väska och en del produkter har tagits bort från sortimentet. Förhandlingar pågår också med vissa leverantörer för att få så bra priser som möjligt. Efter bra åsikter från I-forum har utskottet även börjat se över hur butiken kan utvecklas med bland annat välkomstpaket till nya studenter samt med en träningströja. LOKALER Nya kontorsstolar och en del nya hyllor samt tavlor kommer köpas in under våren för att fräscha upp Tornet och Boträdet. Även ett nytt vitrinskåp kommer köpas in till Island eftersom det förra gick söner under vinterns renovering. Ett nytt bokningssystem för kamera, projektor och videokamera har utvecklats tillsammans med webgroup för att medlemmarna ska kunna göra bokningarna via hemsidan. Sektionens avtal med Botrygg Bygg AB har setts över och en kontaktperson har blivit tilldelad för sektionen. I-HÄST Under hösten såg intendentutskottet till att den så efterlängtade I-hästen tog sin plats i hagen bakom Kårallen. Det kan äntligen sluta tjatas om denna punkt var gång en ny intendent ska tillträda sin post.

17 Sida 17 I-HUS Den bästa chansen under året till ett I-hus dök upp under hösten. Det gällde ett hyreskontrakt på en stuga på universitetsområdet. Denna gången gick kontraktet till Kåren. Tyvärr verkar det svårare att hitta ett lämpligt hus/lokal som går att hyra till ett överkomligt pris. Rickard Merino Ordförande Intendentutskott 2013 Erik Alexandersson Ordförande Intendentutskottet 2014 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet 2013/2014 har under respektive termin, utöver ordförande Nathalie Rashed (i10), bestått av 10 glada och energiska personer. Dessa är: Hanna Andersson (i13), Lisa Andersson (i12), Anna Flodby (våren 2014, i11), Fanny Jonsson (i12), Christian Jönsson (i12), Ulrika Jönsson (i10), Linn Lorentzon (hösten 2013, i12), André Martinsson (i10), Martin Håkansson Modin (i12), Gustaf Olofsson (i12) och Sara Roos (i10). Under det gångna läsåret har utskottet planerat och genomfört flertalet projekt, vilka presenteras nedan. U TBILDNINGSMÄSSOR För andra året i rad har sektionen för Industriell ekonomi, genom Marknadsföringsutskottet, ställt ut med egen monter under två dagar på SACOmässan i Älvsjö. Detta har även i år gjorts i samarbete med Linköpings universitet, som bekostade monterväggen och mattan. Trots att montern var uppskattad och välbesökt av de presumtiva studenterna har ett beslut, i samarbete med universitetet, fattats om att sektionen i framtiden inte ska ställa ut med egen monter på utbildningsmässor. Detta för att främja universitetets arbete med ett enat varumärke. På Kunskap & Framtid i Göteborg höll Marknadsföringsutskottet i två föredrag. Presentationerna uppskattades av universitetet, men dessvärre deltog få presumtiva studenter. Om möjlighet finns kommer sektionen förhoppningsvis få hålla i seminarier även nästa läsår och då bör dessa marknadsföras bättre för att locka fler åhörare. TekNat-mässan anordnades i samarbete med M-, TBI- och LING-sektionen och hölls den 1 mars i A2-foaljén. Mässan besöktes av presumtiva studenter från närområdet. I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

18 Sida 18 G YMNASIECASET Gymnasiecaset fick i år totalt 220 deltagande lag från 50 olika gymnasieskolor. Tävlingen genomfördes under vecka 6-8, vartefter fem finallag utsågs. Dessa fick en inbjudan till avslutningsdagarna och besökte universitetet den mars, där eleverna fick lösa ett finalcase. Lösningarna presenterades för en jury som bestod av projektgruppen samt deltagare från Casegruppen och ett vinnande lag utsågs. Utöver finalcaset deltog eleverna på en trevlig sittning som anordnades på HG samt under ett studiebesök på Saab där de fick testa företagets flygsimulatorer. K ÖTTBULLEMISSIONERINGEN Under läsåret har I-sektionen uppnått 11 besök och ytterligare 20 stycken missionärer har blivit godkända av TFK (Tekniska fakultetskansliet) att boka in datum för missionering. Av dessa 20 missionärer har hälften redan bestämt ett datum med deras respektive gymnasieskolor. S KOLBESÖK FÖR MATTEHJÄLP Detta år valde Marknadsföringsutskottet att satsa extra på det personliga mötet med gymnasieelever, genom att besöka olika skolor och hjälpa till under mattelektioner. Under våren har tre olika skolor i Stockholm, Uppsala och Örebro besökts. N ÄRREKRYTERING Marknadsföringsutskottet har under våren besökt Katedralskolan, Berzeliusskolan samt JENSEN gymnasium tillsammans med andra teknologsektioner för att marknadsföra Tekniska Högskolan vid Linköpings universitet. INFORMATION FÖR TEKNISKT BASÅR Under året har Marknadsföringsutskottet tillsammans med andra teknologsektioner deltagit på informationstillfällen för tekniskt basår inför deras universitetsansökan. PR Under det gångna läsåret har Marknadsföringsutskottet haft en bloggare på sökandesidan, som kontinuerligt har publicerat inlägg om hur det är att studera Industriell ekonomi i Linköping. Marknadsföringsutskottet har vidare skapat ett Instagramkonto för att publicera bilder som också visar hur det är att studera Industriell ekonomi i Linköping. Detta sker bland annat genom att dagligen utse Dagens I-are. Under de två första veckorna i april har Marknadsföringsutskottet dessutom haft en annons för I- sektionen publicerad på Facebook.

19 Sida 19 Fortsättningsvis har Marknadsföringsutskottet arbetat med att uppdatera Sökandeportalen. I dagsläget har vissa mindre förändringar gjorts och utskottet hoppas få hjälp av Webgroup för att genomföra den större förändring som planerats. Vidare har även visitkort designats och tryckts upp. På visitkorten finns en webbadress till Sökandeportalen, Marknadsföringsutskottets användarnamn på Instagram samt utskottets mailadress. Visitkorten har delats ut i alla sammanhang där Marknadsföringsutskottet har kommit i personligt möte med presumtiva studenter. I samarbete med universitetet, Anton Petersson och Anton Tyrberg har slutligen en uppdatering av hela I-katalogen påbörjats och arbetet beräknas vara färdigt i september HÖGSKOLEPROVET Marknadsföringsutskottet har planerat att skicka ut information till studenter som presterat bra på högskoleprovet, men på grund av tidsbrist har detta dessvärre inte genomförts. ÖVRIG VERKSAMHET Utöver ovanstående verksamhet har Marknadsföringsutskottet hållit i ett flertal presentationer för gymnasieelever som har besökt Linköpings universitet, hållit i en presentation under Quintek-dagarna samt representerat I under besöksdagar i Linköping och Norrköping som universitet har anordnat. Marknadsföringsutskottets ordförande har även representerat I-sektionen under kontinuerliga möten med TFK och andra teknologsektioner på Campus Valla. Nathalie Rashed Ordförande Marknadsföringsutskottet 2013/2014 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet 13/14 har under läsåret bestått av totalt 11 personer, inklusive ordförande. Uppsättningen av gruppen har en bra spridning bland årskurser. Medlemmarna med respektive post är som följer: David Skoglund Per Nohlert Sara Erskérs Carl Brunskog Ordförande Vice Ordförande/Ekonomiansvarig Ansvarig Företagsgruppen Kontaktperson I-sektionen, Kårallen Tel E-post Tekniska Högskolan Orgnr Webb Linköping

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015

VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 VÄLKOMMEN TILL I-SEKTIONENS VÅRMÖTE 2015 Kallelse till vårmötet 2015 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell ekonomi, LiTH.

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1.

Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Datum: 2015-03- 12 Närvarande: 52, varav 8 styrelsemedlemmar och 6 adjungerade, Se Bilaga 1. Dagordning: 000001 Mötet öppnas 000010 Val av mötesordförande 000011 Val av mötessekreterare 000100 Adjungeringar

Läs mer

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG

I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG I-SEKTIONENS ARBETSMARKNADSKATALOG Innehållsförteckning EVENT... TJEJKVÄLLEN... KARRIÄRKVÄLLEN... TIMES WEEK... STUDIERESAN... LUNCHFÖRELÄSNING... SKRÄDDARSYTT EVENT... 1 2 3 4 5 6 7 MARKNADSFÖRING...

Läs mer

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2

Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014. Föredragningslista. Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Sida 1 av 6 Linköpings Y- teknologsektion vårmöte 2014 Onsdag 2 april, kl 17:15, lokal: C2 Kallade: Sektionens medlemmar, representant från LinTek Föredragningslista 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54

Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Logistiksektionen styrelsemöte 2013-09-11. Tid 17:15-19:00, plats TP54 Närvarande: Lisa Roslund, ordförande samt festerichef Escort Erik Andersson, sekreterare Maria Modin, kassör Valerie Dahl, studienämndsordförande

Läs mer

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017

Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Protokoll, D-sektionens vintermöte 2017 Plats: C2, C-huset Datum: 2017-01-30 Tid: 17:15 Firmatecknare verksamhetsår 16/17 (20160701 20170630) Ordförande - Sofie Eskilsson Kassör Christoffer Nilsson 1.

Läs mer

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR...

Reglemente 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... Reglemente Antaget: 2015-11-21 Ändrat: 1. ÄNDAMÅL... 3 2. MEDLEMSKAP... 3 3. EKONOMI OCH FIRMATECKNARE... 3 4. SEKTIONSIDENTITET... 3 5. ORGANISATION OCH ANSVAR... 3 6. SEKTIONSMÖTE... 3 Läsperiod 1 (Höstmöte

Läs mer

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande.

00001 Val av ordförande Mötet väljer sittande ordförande Tobias Edström till mötets ordförande. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1

Logistiksektionen Höstmöte Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Logistiksektionen Höstmöte 2013-11-07 Tid: 17:25-19:49 Plats: TP1 Närvarande: På mötet fanns 55 st personer närvarande och 12 st av dessa var ur den sittande styrelsen. 1 Mötets öppnande Logistiksektionens

Läs mer

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum.

Pluggstugan har inte gått så bra, intresset finns helt enkelt inte hos ettorna. Diskussioner kring om vi ska fortsätta hålla den ska äga rum. Bilaga 1 Rapporter och meddelanden Ordförande, Jacob Fredriksson Efter höstmötet anordnade och höll jag i utvecklingssamtal med alla i styrelsen. Utvecklingssamtalen syftade till att få åsikter om styrelse

Läs mer

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat

Protokoll från Medicinska Föreningens Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Protokoll Fullmäktige 1 HT07 Protokoll från s Fullmäktige Torsdagen den 18 oktober kl. 18.00 Konferensrummet, Örat Närvarande: Kursrepresentanter s Styrelse Erik Kempe T2 Mikael Edström Informationsansvarig

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Logistiksektionens Verksamhetsdokument

Logistiksektionens Verksamhetsdokument Logistiksektionens Verksamhetsdokument Senast reviderad: 2014-03-03 Lisa Roslund Ordförande 2013/2014 Erik Andersson Sekreterare 2013/2014 Logistiksektionen Linköpings universitet 601 74 Norrköping www.logistiksektionen.se

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarar mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne väljs till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2013-04-24 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se

AktU. InfU. Anna Allerth, Sekreterare sekreterare@embassaden.liu.se Sök utskott! Nu har det blivit dags att söka till Maskinteknologsektionens utskott för verksamhetsåret 2012/2013. Ta chansen att påverka sektionens arbete genom att engagera dig! Nedan finns beskrivningar

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll

Bioteknikutbildningar i Sverige Org. nummer 802446-2155. BUS Vårmöte 2013. Innehåll. Justering av protokoll BUS Vårmöte 2013 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Jenny Salin, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04

Stadgar. Senast reviderad 2013-11- 04 Stadgar Senast reviderad 2013-11- 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 SYFTE... 4 1.2 FIRMA... 4 1.3 SÄTESORT... 4 1.4 VERKSAMHETSÅR... 4 1.5 FIRMATECKNARE... 4 1.6 ORGANISATION... 4 1.7 STYRDOKUMENT...

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10 och 12 byter plats i dagordning som sedan fastställs i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-11-14 Tid: 17:15 Plats: R19 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

MÖTESPROTOKOLL. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2015-11-10, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Närvarande: Svante Nyman (Ordf), Elin Håkansson (Vice ordf), Emil Persson (Kassör),

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-03, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Föreningen EnergisystemTeknologerna

Föreningen EnergisystemTeknologerna Föreningen EnergisystemTeknologerna, Sida 1 av (13) Innehållsförteckning INLEDNING... 3 FÖRENINGENS SYFTE OCH MÅL... 3 ORGANISATION... 3 STADGAR... 3 MEDLEMMAR... 4 STORMÖTEN... 4 STYRELSE... 4 STYRELSEMÖTEN...

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2012/2013 Uppdaterade 2012-10-30. 1. Inledning... 4. 2. Sektionsstyrelsen... 4 Verksamhetsdokument 2012/2013 1. Inledning... 4 2. Sektionsstyrelsen... 4 2.1. Organisation... 4 2.2. Ansvarsområden... 4 2.2.1. Ordförande... 4 2.2.2. Vice Ordförande... 4 2.2.3. Kassör... 5 2.2.4. Sekreterare...

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenterna Ideella Förening Datum: 2008-09-08, kl. 16.00 Plats: Blå Rummet, EC Ordförande: arlsson TM07 Sekreterare: Elisabeth Andersson TM07 Övriga närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Erik Helander förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Erik Helander valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2011-01-26 Tid: 17:15 Plats: P36 Närvarande: Erik Helander, Emilia Björe-Dahl, Petra Lange, Kristina Lam, Linda Gunnarsson, Nina Petrén, Tobias Gefors, Markus Engren, Andréas Göransson,

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-09-20, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) Sektionsmöte 2015-03- 04 18:15 C305 1(5) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens vice ordförande Michael Janfjord förklarade mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande valdes Daniel

Läs mer

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift.

Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Föreningen har ingen medlemsavgift. Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala livet för studenter antagna till programmet teknisk fysik vid Uppsala universitet (hädanefter F student). Medlemmar

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll

Logistiksektionen Logistiksektionen Protokoll 20120914 Logistiksektionen styrelsemöte 20120912 Närvarande: Jonas Hutter, ordförande Erica Andersson, sekreterare Victor Ottosson, studienämndsordförande KTS Viktor Westin, studienämndsordförande FTL

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR

LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR LOGISTIKSEKTIONENS STADGAR Senast reviderad: 2015-01-15 2 Innehållsförteckning 1. Ändamål... 5 1.1. Ändamål... 5 2. Medlemskap... 5 2.1. Medlem... 5 2.2. Hedersmedlem... 6 3. Organisation... 6 3.1. Organisation...

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 13.1 lades till och dagordningen fastställdes sedan i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2013-09-17 Tid: 17:15 Plats: R43 Närvarande: Amer Ali, Felicia Bindekrans, Josefine Strömsrud, Victor Norberg, Hiren Kerai, Jenny Strömberg, Kristin Ulding, Marcus Lundmark, Anton

Läs mer

Verksamhetsberättelse FARM 2013

Verksamhetsberättelse FARM 2013 Verksamhetsberättelse FARM 2013 Jakob Lindqvist 12 februari 2014 Abstract Detta dokument är en verksamhetsberättelse för Fysikteknologsektionens arbetsmarknadsgrupp, FARM. Den syftar till att redogöra

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi

Protokoll. Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Protokoll Styrelsemöte, Sektionen för Industriell Ekonomi Tid: 2016-11-08, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M-huset Kallade: Styrelsen samt ständigt adjungerade Närvarande: Anton Lundqvist (Ordf), Ingrid

Läs mer

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8)

Stadgar. Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner. Karin Elgh Ordförande 2014/2015 1 (8) 1 (8) MASKINTEKNOLOGSEKTIONEN Stadgar Gäller från senaste stadgeändring 2015-02-11 och ersätter alla tidigare versioner Karin Elgh Ordförande 2014/2015 Mikael Mäkinen Vice Ordförande 2014/2015 2 (8) Maskinteknologsektionens

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2013-11-07 Adress: Roslagstullsbacken 13A Stockholm, (Hemma hos Vincent) Styrelsemöte nr 4, VÅ 2013/2014 Datum: 2013-11-07 Tid: 18.59 21.22 Närvarande:

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum

JF EG AB JP. Sektionen för Elektronikdesign Protokoll vårmötet Datum Datum 2013-02-26 Närvarande: 50, varav 8 styrelsemedlemmar och 3 adjungerade. Se Bilaga 1. Dagordning 00001 Mötet öppnas 00010 Val av mötesordförande 00011 Val av mötessekreterare 00100 Adjungeringar 00101

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-10-11, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015

KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 KogVets Tjänstestruktur för verksamhetsåret 2015 Marknadsföringsutskottet Marknadsföringsutskottet ska: Upprätthålla kontakt med sektionens sponsorer och söka nya sponsorer Aktivt söka nya kontakter med

Läs mer

Arbetsordning för KogVet

Arbetsordning för KogVet Arbetsordning för KogVet sektionen för det kognitionsvetenskapliga programmet Verksamhetsåret 2017 8 november 2016 Sammanfattning Denna arbetsordning syftar till att ge styrelsen och ordföranden stöd vid

Läs mer

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare.

2. Val av mötesordförande Andreas Norrman valdes till mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare Carolin Sundvik valdes till mötessekreterare. LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola Vårmöte, I-sektionen PROTOKOLL Tid: Måndagen den 28 mars kl 15.00 Plats: Föreläsningssal M:B, Maskinhuset, LTH Ärenden: 1. Mötet öppnades 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy.

Styrelseledamöterna ingår i krisledningen enligt föreningens krispolicy. Styrelseledamöter Styrelseledamöterna är en del av föreningens styrelse och fyra till antalet. De medverkar på styrelsemöten varannan vecka under terminerna. Inför dessa möten rapporterar de om hur arbetet

Läs mer

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande.

Mötesprotokoll. 1. Mötets öppnande Alexandra Sterne förklarade mötet öppnat. 2. Val av mötesordförande Alexandra Sterne valdes till mötesordförande. Mötesprotokoll Datum: 2012-09-12 Tid: 18:15 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Sara Nilsson, Sonja Troberg,

Läs mer

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6)

Art Datum Tid Plats Sida Sektionsmöte :00 C305 1(6) Sektionsmöte 2 2014-11- 19 18:00 C305 1(6) 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande Sektionens ordförande Daniel Karlsson förklarar mötet öppnat. 1.2 Mötesfunktionärer Till mötets ordförande väljs Daniel Smirat,

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-03-18 Stockholm 2015-03-18 Styrelsemöte 10 mars 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 16.14 1.2. Mötets behöriga utlysande Extrainsatt Styrelsen beslutar

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2011-11-24, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Malin Helldin, TM12 Sekreterare: Anna Lindstedt, TM12 Övriga närvarande:

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-03-03 Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015-03-03 kl. 17.00 Plats: Pepparholm Närvarande: 26 förtroendevalda och 3 personer från projektgruppen för I-forum. Ärenden: 1. Mötet

Läs mer

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51.

00000 Mötets öppnande Ordförande Tobias Edström förklarade mötet öppet klockan 17:15 i TP51. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Simon Kronmar, Kassör Andreas Lundqvist, SnOrdf Elias Olsson,

Läs mer

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping

Tekniska högskolan Liu Campus Norrköping Logistiksektionens styrelsemöte Tid: 17.15 20.05 Plats: Tp41 Närvarande: Andreas Wikström, ordförande Isabella Ostojic, sekreterare Karin Ström, kassör Therese Haga, studienämndsordförande KTS Nina Alfredsson,

Läs mer

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista

BTS Höstmöte 2014. Innehåll. Justering av protokoll. Protokoll. Närvarolista ! BTS Höstmöte 2014 Innehåll Justering av protokoll Kallelse med preliminär föredragningslista och beslutsunderlag Protokoll Närvarolista Justering av protokoll Ken Braesch-Andersen, ordförande samt mötesordförande

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-03-15, kl. 17.00 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist, TM13 Övriga närvarande:

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2015-05-05 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2 (6) Kapitel I: Allmänna stadgan Föreningens syfte är att främja studiemiljön och det sociala

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014 09 09 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014 09 09, kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda Nilsson (Vice ordf), Olle Gemfors (Kassör), Louise

Läs mer

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet.

Förändringar från tidigare år beskrivs nedan för respektive verksamhet. Äskning 2013 Maskinteknologsektionens äskning till programnämnden. En sammanställning av äskningen för Maskinteknologsektionen vid LiTH finns i Bilaga 1. De beräknade kostnaderna för de verksamheter vi

Läs mer

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program

ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program 2013-11-10 ivision vi ska bli Europas bästa och mest attraktiva I-program Evelina Holgersson Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Arbetsgång... 4 Pusselbitar... 5

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg

Utrikespolitiska Föreningen Göteborg The Society of International Affairs in Gothenburg Protokoll Årsmöte 2013-01-17 Tid: 17:00 Plats: B210, Statsvetenskapliga fakulteten, Sprängkullsgatan 19, Göteborg Närvarande tillika röstberättigade: Emili Börjesson, mötessekreterare (ej röstberättigad)

Läs mer

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande

1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Styrelsemöte den 20 november 2013 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet öppnas kl 17:19. 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet anses vara behörigt utlyst. 1.3. Närvarande Alla förutom Lukas Häggström.

Läs mer

Stadgar för Samhällsvetarsektionen

Stadgar för Samhällsvetarsektionen Stadgar för Samhällsvetarsektionen Antagna av Samhällsvetarsektionens Stormöte 2013-05-22 Fastställda av Umeå Studentkårs Fullmäktige 2013-09-25 Kap. 1 Ändamål 1 Samhällsvetarsektionen (hädanefter sektionen)

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge.

Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår Sida 1 (6) Något försenat öppnades sektionsmötet lite efter halv fyra av Magnus Våge. Fysikteknologsektionen, Chalmers Studentkår 2008-12-05 Sida 1 (6) F-TEKNOLOGSEKTIONEN PROTOKOLL FÖRT VID SEKTIONSMÖTE 2008-11-25 Tid: 15:30-00:30 Plats: HB1 1 MÖTETS ÖPPNANDE Något försenat öppnades sektionsmötet

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Maskinsektionens styrelsemöte 2012-01-31 Tid: 12.05 Plats: Styrelserummet Närvarande: Jonas Bergström, Aktu-ordförande Gustav Nilsson Orviste, Ngm-ordförande Robin Gustavsson, Verkmästare Benjamin Mattsson,

Läs mer

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26

SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 STADGAR för SAKS Sektionen för Systemvetenskap och Informatik Reviderade 2012-05-24 2011-05-16 Antagna 2000-04-26 Innehåll 1 Ändamål... 5 1.1 Ändamål... 5 1.2 Sektionens namn... 5 2 Medlemskap... 6 2.1

Läs mer

Östasiatiska föreningens nämndäskanden för år 2016

Östasiatiska föreningens nämndäskanden för år 2016 Östasiatiska föreningens nämndäskanden för år 2016 Information om sektionen Föreningen bildades 2009 och är nu sex år gammal. Sedan den bildades har den både växt i betydelse och fått en annan utformning

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS

Protokoll från styrelsemöte - FLiNS Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 20131030 Tid: 15:0017:00 Plats: Luftrummet, Kårallen. Närvarande: Matilda Hjalte, Martina Johansson, Filippa

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet

Mötet utlystes via facebook, hemsidan och via mejlutskick minst två veckor innan mötet SIDA 1 AV 9 COPEN VAL-SM 2013 Tisdagen den 15 oktober 2013 kl. 15.15, M2, KTH Campus * = medföljd bilaga 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Niklas öppnar mötet 15:20 1.2. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift.

3 Medlemmar Medlemmar är de som är valda till styrelsen. Medlemsavgiften är 0 kr. Föreningen har ingen medlemsavgift. Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2013 11 12 2014 05 13 Raderat Tillagt Omformulerat från Omformulerat till Flyttat från Flyttat till Tänk: Rött, lila och blått ska bort

Läs mer

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande:

Mötesprotokoll. Datum: 2015-05-20. Tid: 12:15. Plats: R19. Närvarande: Mötesprotokoll Datum: 2015-05-20 Tid: 12:15 Plats: R19 Närvarande: Amund Lindgren, Terese Eriksson, Sophie Sandberg, Viktor Eriksson, Hanna Ericson, Carl Westin, Cecilia Skalk, Simon Berntsson, William

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Styrelsen den

Styrelsen den Studentföreningen KALLELSE Härmed kallas styrelsen till möte: Den: 21 november klockan 18:00 Plats: Helsingborgen Ärende till mötet anmälas senast 20 november. I tjänsten, dag som på ovan på Helsingborgen

Läs mer

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet

Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet Stadgar för Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet (antagna 2012-10-30) 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är Östasiatiska föreningen vid Linköpings Universitet. 2 Föreningens säte 2.1

Läs mer

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin.

Alexandra Sterne, Ordförande Har varit på PPG-möte för M och DPU. Har informerat mastersstudenterna om sektionen samt haft möte med Albin. Mötesprotokoll Datum: 2012-08-29 Tid: 18:30 Plats: P18 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Per Randell, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara

Läs mer

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet.

Ärende Beslut/Åtgärd. 1. Mötets öppnande Madeleine Holgersson valdes till mötesordförande och öppnade mötet. Bilaga 4e Datum: 2012-01-12 Plats: Halda, Visionen 1. Mötets öppnande valdes till mötesordförande och öppnade mötet. 2. Val av justeringsperson valdes till justeringsperson. 3. Adjungeringar 4. Föredragningslista

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 30 januari 2014, klockan 17.15 Department of Peace and Conflict Research, Gamla Torget, Uppsala. Närvarande:

Läs mer

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala

Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala Stormöte Föreningen Energisystemteknologerna (org.nr 817606-6333) ES- sektionen, Uthgård 752 37 Uppsala 18 november 2014 1 Mötets öppnande Mötet öppnades klockan 17.21 av styrelsens ordförande Emma Wennberg

Läs mer

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare

1 Inledande formalia. Närvarande. 1.1 Mötet öppnas. 1.2 Mötets behörighet. 1.3 Val av mötesordförande. 1.4 Val av mötessekreterare Närvarande Mattias Thorwid Dennis Forslund August Naij Jennifer Davidsson Thomas Sahleström Philip Sundström Johan Backlund Lisa Andersson Sara Kafi Alexander Lyckebo Ordförande Vice Ordförande Kassör

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 25 november 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta Kron, Liisa Andersson, Anna Hansson Engbom, Anna Jadelind, Erik Levander, Jonas Lundgren, Boris Keselman, Fredrik Rabén, Albin

Läs mer