SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPÅNGA GYMNASIUM. Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12"

Transkript

1 SPÅNGA GYMNASIUM Kunskap genom upplevelse INDIVIDUELLA VALET LÄSÅRET 2011/12 Omfattning och syfte Syftet med det individuella valet är att du skall kunna fördjupa dig inom ett ämne eller pröva på något nytt som inte ingår på ditt program. Du kan också välja kurser som utökar din behörighet eller ger meritvärden inför fortsatta studier. Valet omfattar 300 poäng, som du själv fördelar mellan åk 2 och åk 3. Du som går i åk 1 ska välja kurser för två år, d.v.s. du gör ditt val för årskurs 2 och också ett preliminärt val för årskurs 3. Titta igenom alla kurser och fundera noggrant över vilka kurser som intresserar dig. Du får inte välja kurser som redan ingår i din ordinarie utbildning. Du måste också noga kontrollera att du uppfyller eventuella förkunskapskrav. Om du vill läsa mer än 300 poäng måste du ansöka om utökat program. Skolledningen beslutar om din ansökan kan beviljas. De flesta kurserna är sorterade i olika block. Under en termin kan du bara läsa högst en kurs i varje block. Det finns också ett mindre antal fristående kurser. Fler sökande än platser Om fler elever söker en kurs än vad det finns platser, lottas platserna ut bland de elever som har valt kursen. Kurser kan ställas in Om det visar sig att otillräckligt antal elever söker kursen ställs den in. De som sökt just denna kurs, får då göra ett omval. Betyg Betyg ges i samtliga kurser. Betygen kommer att ingå i ditt slutbetyg. Sista dag för inlämning av valblanketten Fundera noga över ditt val och gör dina val senast fredag 4 mars. Byte av individuellt val När du efter valet placerats i dina respektive kurser kommer byte av val endast att tillåtas i undantagsfall och om det finns synnerliga skäl. Beslut fattas av skolledningen. Frågor När det gäller vilka kurser som ökar din behörighet till vidare studier samt allmän information, prata med någon av våra studie- och yrkesvägledare Ann-Sofi Isaksson (SP), Kicki Brunzell (Nv) eller Sara Jonsson (NP). Har du frågor om kursernas innehåll kontakta lärarna som undervisar i ämnet, se kontaktperson för respektive kurs.

2 Språk EN1202 Engelska B Kontaktpersoner: Nur Günes, Kalle Larsen Engelska B bygger på Engelska A. Perspektiven vidgas ytterligare mot språkanvändning i varierande situationer. Kunskap om förhållandena i engelskspråkiga länder fördjupas och det historiska och kulturella perspektivet vidgas. Kraven för Engelska B är desamma för alla program. EN1203 Engelska C med inriktning mot kultur och samhälle Kontaktperson: Janja Abdelmassih Förkunskapskrav: Engelska B Engelska C bygger på Engelska B. Kursen förbereder för vidare studier med engelska som arbetsredskap. Kursen ska fördjupa kunskapen om engelskspråkiga länders kultur och litteratur. Studierna ska dessutom ge en allsidig språklig kompetensutveckling, där eleven får ökade insikter i det egna lärandet även med tanke på studier och yrkesarbetande efter gymnasiet. I kursen ingår också förberedelser för att ta Cambridge Certificate. MODERNA SPRÅK Kontaktpersoner: Franska Salima Lekorchi Spanska Salima Lekorchi Tyska Christina Sjödin Italienska Kalle Larsen Mandarin SYV Steg 1 Du lär dig att delta i enkla samtal och göra dig förstådd i vardagliga situationer såväl muntligt som skriftligt. Du kan förstå det viktigaste innehållet vid läsning av kortare texter, instruktioner och beskrivningar. Du lär dig förstå tydligt talspråk och får också en inblick i liv och kultur där språket används. Steg 2 Förkunskapskrav: godkänd kurs steg 1 Du får nu läsa lite längre och svårare texter samt i anslutning till dessa utöka ditt ordförråd och öva din skriftliga förmåga, större grammatisk riktighet krävs. Du ska kunna tillgodogöra dig det mest väsentliga i tydligt tal i lugnt tempo och kunna göra dig förstådd i enkla samtal i vardagliga situationer samt kunna berätta muntligt på ett enkelt och begripligt språk om sådant som är väl bekant. Du ska kunna tillgodogöra dig det väsentliga i tydliga texter och enkla berättelser. Viss kunskap om målspråksländernas kultur eftersträvas. Steg 3 Förkunskapskrav: godkänd kurs steg 2 Du deltar i samtal om vardagliga ämnen, berättar spontant och lär dig föra samtalet framåt. Du får utöver läroboken läsa enklare skönlitterära texter. Du visar att du förstår huvudinnehållet i normalt talspråk exempelvis i filmer. Du lär dig uttrycka dig i enkel form i skrift för att berätta, beskriva eller informera om något. Du får ökad kännedom om liv och kultur där språket används. Steg 4 Förkunskapskrav: godkänd kurs steg 3 Du ska efter avslutad kurs kunna förstå tydligt vardagsspråk och kunna delta i samtal kring välbekanta ämnen. Du ska kunna tala begripligt och med sammanhang samt kunna läsa innehållet i olika typer av texter. Ökade krav på grammatisk riktighet såväl muntligt som skriftligt ställs. Vi läser även romaner och tittar på såväl textad som otextad film. Steg 5 (Franska, Spanska, Tyska) Förkunskapskrav: godkänd kurs steg 4 Du deltar i olika diskussioner kring aktuella ämnen i målspråkslandet. Studierna består till stor del av projektarbeten i olika ämnen (realia). Kraven på grammatisk riktighet såväl muntligt som skriftligt höjs. Vi läser romaner och autentiska texter som vi samtalar kring och tittar på såväl textad som otextad film. Du som elev påverkar i hög grad innehållet i kursen. Sida 2 av 8

3 Naturvetenskapliga ämnen BI1203-A Biologi breddning - inriktning biomedicin 50 poäng Kontaktpersoner: Alexandra Alevras, Hanna Forsberg Biomedicin handlar om sjukdomars uppkomst, botemedel och behandling. Denna kurs fokuserar på mikroorganismers (bakterier och virus) betydelse för uppkomst av sjukdom och hur vi skyddar oss mot dessa. I kursen ingår fördjupning i medicinsk kemi och kroppens immunförsvar, samt principer för hygien och smittskydd. BI1203-B Biologi breddning - inriktning viltvård 50 poäng Kontaktperson: Steffan Lockowandt Eleven får fördjupad kunskaper inom ekologi med inriktning viltvård. Kursen skall ge grundläggande kunskaper om den nordiska faunan, dess livsvillkor och skötsel, samt färdigheter i fältarbete. Delar av kursen görs i fält under maj månad, obligatoriskt moment. OBS! Det är en stark rekommendation att du som går på NP-programmet läser denna kurs! KE1203-A Kemi breddning - inriktning miljökemi 50 poäng Kontaktpersoner: Hanna Forsberg, Mariana Däcker Vilka främmande kemikalier finns i vår omgivning; i naturen, i maten vi äter, i kläderna vi har på oss? Målet med denna kurs är eleven får en djupare förståelse för var främmande kemikalier kommer ifrån, hur olika kemikalier påverkar oss och jordens ekosystem, hur man mäter förekomsten av kemikalier i naturen, samt vad vi kan göra för att minska spridningen av farliga ämnen i vår miljö. Delar av kursen görs i fält. FY1203-A Fysik breddning - inriktning astronomi 50 poäng Kontaktpersoner: Staffan Karlquist, Tatjana Spiric Kursens innehåll: o Astronomins historia, hur astronomins världsbild vuxit fram. o Stjärnhimlens utseende att kunna orientera sig på den norra stjärnhimlen. o Astronomins observationsmetoder och om astronomiska instrument, stjärnors ljusstyrka, stjärnspektra, avståndsmätning. o Vårt solsystem, dess uppkomst och utseende, himlakropparnas rörelse, grunden för vår tideräkning. o o Stjärnornas fysik, solen, dess uppbyggnad och energiproduktionen däri. Stjärnors uppkomst, och utveckling, galaxer, deras struktur och utveckling, kosmologi, huvuddragen i Big Bang modellen. FY1202 Fysik B 150 poäng Förkunskapskrav: godkända kurser i Fysik A, Matematik C Kontaktpersoner: Fredrik Hollsten, Samuel Eckeskog Målet för kursen är att eleven ska skaffa sig kunskaper inom mekanik, elektromagnetism, vågor samt atomen. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom naturvetenskapsintensiva utbildningar. MA1202 Matematik B 50 poäng Förkunskapskrav: godkänd kurs Matematik A Kontaktperson: Fredrik Hollsten Målet för kursen är att eleven ska formulera, analysera och lösa problem inom några av kunskapsområdena sannolikhetslära, klassisk geometri, statistik, första- och andragradsfunktioner samt ekvationer och ekvationssystem. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom matematiken. MA1203 Matematik C Förkunskapskrav: godkänd kurs Matematik B Kontaktpersoner: Staffan Karlquist, Fredrik Hollsten Målet för kursen är att eleven ska formulera, analysera och lösa problem inom några av kunskapsområdena logaritmer och potenser med reella exponenter, matematiska modeller som bygger på geometriska talföljder, ändringskvot, derivata och matematisk tillväxt, härledning av deriveringsregler samt sambandet mellan derivata och funktionens graf. I kursen används grafritande räknare för funktionsstudier. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom matematiken. MA1205 Matematik E 50 poäng Förkunskapskrav: godkänd kurs Matematik D Kontaktpersoner: Staffan Karlquist, Mariana Däcker Målet för kursen är att eleven skaffar sig kunskaper inom komplexa tal och differentialekvationer. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar. MA1206 Matematik Breddning 50 poäng Förkunskapskrav: godkänd kurs Matematik C Kontaktpersoner: Mounir Ben Ammar, Mariana Däcker Målet för kursen är att eleven ska formulera, analysera och lösa problem inom några av kunskapsområdena sannolikhetslära, funktioner, vektorer i planet och rymden, samt matriser och matematiska modeller. Kursen ska ge kunskaper för fortsatta studier inom matematikintensiva utbildningar Sida 3 av 8

4 Ekonomiska kurser RK1201 Affärsjuridik 50 poäng Kontaktpersoner: Dan Sandberg, Jörgen Ringquist FE1201 Finansiering och kalkylering 50 poäng Kontaktpersoner: Dan Sandberg, Jörgen Ringquist FE1202 Företagsekonomi A 50 poäng Kontaktpersoner: Dan Sandberg, Jörgen Ringquist Kursen ger dig grundläggande och övergripande kunskaper i ämnet. På kursen går vi igenom (1) affärsidéns betydelse, (2)olika typer av verksamheter, företagsformer, intressenter, organisationsformer och utveckling, (3) villkor och begrepp inom inköp och försäljning, (4)grundläggande företagsekonomiska kalkyler, (5)budgetering och uppföljning.! RK1203 Rättskunskap (Vardagsjuridik) 50 poäng Kontaktpersoner: Fredrik Brohlin, Dan Sandberg Kursen ger dig en kunskap om lag och rätt, framför allt inriktad mot dig som privatperson. Svenska medborgare förväntas känna till alla de lagar som de berörs av. Endast genom denna kursen kan du få en grundläggande utbildning om vad du måste känna till om de regler du ständigt måste rätta dig efter. Efter denna kurs vet du bättre vilka rättigheter du har och hur du ska göra om du känner dig felaktigt behandlad av andra. FE1207 Småföretagande A 50 poäng Kontaktpersoner: Jörgen Ringquist, Dan Sandberg Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs Eleven skall o förstå affärsidéns betydelse för företagande o kunna beskriva företag utifrån dess verksamhet, företagsform, intressenter, uppbyggnad och utveckling o känna till lagar och regler som påverkar förutsättningar för företagande o kunna tillämpa grundläggande principer och metoder för budgetering och kalkylering för små företag inom valt verksamhetsområde o kunna tillämpa grundläggande principer och metoder för marknadsföring och redovisning för små företag inom valt verksamhetsområde o kunna förstå det lokala näringslivets framväxt, struktur och förutsättningar för den framtida utvecklingen. FE1208 Småföretagande B Kontaktperson: Jörgen Ringquist Förkunskapskrav: Småföretagande A Du och dina kamrater kommer att starta ett företag och driva det under ett läsår. Du får möjlighet att testa din egen driftighet och lämplighet som företagare och har dessutom möjlighet att tjäna pengar på företaget. Kursen drivs i projektform i enlighet med Ung Företagsamhets modell. Den här kursen kräver att du kan arbeta självständigt och att du har lätt för att samarbeta. Sida 4 av 8

5 Idrotts- och friluftskurser IDH1517 Friluftsliv A Lokal kurs Löper under ett läsår! Kontaktpersoner: Clas Forslin, Jens Kristensson, Arvid Sundblad Grundutbildning i friluftsliv som syftar till att ge en bred bas av kunskaper för att, efter avslutad kurs, säkert kunna utöva eget friluftsliv. Kursen inriktas mot klättring, kajakpaddling, långfärdsskridskoåkning och alpin skidåkning. Kursen ger grundläggande färdigheter och kunskaper om vägval, utrustning, säkerhet, teknik i dessa aktiviteter. OBS! En del helger och eftermiddagar kommer att användas för genomförande av kursinnehållet. IDH1502 Träningsmetoder och ledarskap Äventyrsguide Lokal kurs 50 poäng Löper under vårterminen! Kontaktpersoner: Clas Forslin, Jens Kristensson, Arvid Sundblad Förkunskapskrav: Friluftsliv A Kursens mål är att ge en inblick i vad det innebär att planera, organisera, och leda en friluftsaktivitet. Kursen är till hälften praktisk med ledarövningar inom t.ex. långfärdsskridskoåkning, vandring, klättring och kajakpaddling där undervisningen sker ute i naturen. Den teoretiska halvan fokuserar på ledarskap, grupprocesser, teambuilding, säkerhetsfrågor, navigation, allemansrätt, ansvarsfrågor och möjligheter till vidare studier. Gruppen skall som avslutning på kursen planera och leda en ungdomsaktivitet eller ett företagsevent. Kursen ger ingen formell behörighet men skall ses som en introduktion till att arbeta inom friluftsbranschen. Adventureelever ges företräde till kursen. IDH1506 Ledarskap samt fördjupning inom ett specialområde Lokal kurs 50 poäng Löper under vårterminen! Kontaktpersoner: Clas Forslin, Jens Kristensson, Arvid Sundblad Förkunskapskrav: Friluftsliv A och för kajakinriktning dessutom Avancerad havskajak I denna kurs väljer du att fördjupa dig inom ett av områdena klättring, kajakpaddling eller alpin skid- eller snowboardåkning. Oavsett vilket område du väljer ingår fördjupning av tidigare kunskaper, egen träning, ledarskap och praktik som ledare. Väljer du inriktningen klättring går du Svenska klätterförbundets kurser Grund- och Fortsättningskurs i klippklättring med auktoriserade instruktörer. Du lär dig bestiga berg! Väljer du inriktningen havskajak bygger du vidare på dina kunskaper från avancerad havskajak med paddling under tuffare förhållanden som vågor och strömmande vatten och mer teknik under ledning av auktoriserade instruktörer. En given kurs om du siktar på att bli kajakinstruktör. Väljer du inriktningen alpin skid- eller snowboardåkning går du Friluftsfrämjandets Introkurs vilket är första steget på utbildningen till skid/snowboardlärare. Denna kurs innebär en kostnad för resa och uppehälle. IDH1519 Avancerad havskajak Lokal kurs 50 poäng Löper under höstterminen! Kontaktpersoner: Clas Forslin, Jens Kristensson, Arvid Sundblad Förkunskapskrav: Friluftsliv A Kursen innebär en fördjupning av de kunskaper i havskajakpaddling som deltagarna har införskaffat under kursen Friluftsliv A. Kursen följer normerna för NIL (Nordisk instruktörslicens havspaddling) Grund-säkerhet. I kursen ingår bland annat teknik- och räddningsövningar, navigation, sjövägsregler samt planering och genomförande av en flerdagars ytterskärgårdstur i kajak. IDH1202 Idrott och hälsa B 50 poäng Förkunskapskrav: Godkänd kurs Idrott och Hälsa A Kontaktpersoner: Sara Ridderlind, Eva Sonnevi Du ska efter avslutad kurs ha kunskap om och erfarenhet av fysiologiska och psykologiska effekter av olika former av träning. Du ska bl a kunna leda, organisera och genomföra ett träningspass med gruppen, samt kunna ge exempel på samband mellan arbetsmiljö, stress och hälsa. SC1201,1202 Specialidrott A + B 300 poäng Kontaktpersoner: Sara Ridderlind, Eva Sonnevi Krav: Träning och tävling på hög nivå i en etablerad klubb. Ditt specialidrottsförbund ska godkänna att du läser denna kurs. Din tränare skall följa träning och tävling under 2 år och tillsammans med idrottsläraren sätta ditt betyg. Denna kurs är till för att ge dig tid för träning och tävling och på så sätt underlätta din idrottskarriär. Teoriundervisning ges i skolan om träningslära, kost m.m. och träning i din specialidrott med din klubb eller tränare. Sida 5 av 8

6 Samhällsvetenskapliga kurser FS1201 Filosofi A 50 poäng Kontaktperson: Olle Linton Eleven ska efter kursen: o kunna diskutera olika filosofiska förhållningssätt till existentiella frågor o känna till centrala etiska frågeställningar och öva sig att argumentera kring ståndpunkter inom den normativa etiken o ha fått öva sig i att analysera och värdera information och ge argument för vad som bör ingå i begreppen kunskap och vetenskap o ha fått arbeta med tolkning, precisering och definition av begrepp och utsagor o ha fördjupat sig i något valt filosofiskt problem HI1501 Idéhistoria 50 poäng Kontaktperson: Fredrik Brohlin Kursen Idéhistoria behandlar västvärldens syn på världen och universum. Du får lära dig hur synen på människan och inte minst synen på kvinnan har sett ut under olika tidsperioder. Vi läser också om hur synen på kunskap har växt fram och förändrats under historiens gång. Kort sagt varför vi tänker som vi gör i vår del av världen, Västeuropa. Vi tittar på flera filmer eller sekvenser ur filmer. Några exempel är James Bond-filmer, Hubble på Cosmonova, Det femte elementet, I Rosens namn, Matrix och Undergången för att studera hur olika idéer ur historiens kammare används och populariseras. Vi tittar också på flera youtubeklipp. Kursen startar i antiken, cirka 300 år före vår tid och slutar i 1900-talet. Om du vill förstå hur västvärldens kunskapssyn utvecklats och förändrats är Idéhistoria kursen för dig! SH1202 Samhällskunskap B Kontaktpersoner: Jan-Erik Söderlund, Fredrik Brohlin Förkunskapskrav: Samhällskunskap A Samhällskunskap B bygger på Samhällskunskap A. Du får fördjupa dig inom samhällskunskapen genom valda avsnitt om ekonomiska, politiska, geografiska och sociala förhållanden inom Sverige samt det internationella samhället. Du får också lära dig att mer kritiskt granska källor och analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv. HI1202 Historia B Kontaktpersoner: Fredrik Brohlin, Olle Linton, Jan-Erik Söderlund Förkunskapskrav: Historia A Historia B bygger på Historia A. Eleven får välja att fördjupa sig i olika tematiska avsnitt inom historien. Kursen ska utveckla elevens förmåga att jämföra olika slags historiesyn och historiska händelser i nutid och förgången tid. Studierna i kursen ska öka elevernas kunskaper om källkritik och historiska förklaringsmodeller. PS1201 Psykologi A 50 poäng Kontaktperson: Sonja Dahlbäck Eleven ska kunna beskriva egna och andras reaktioner, psykologiska begrepp, kunna redogöra för människans utveckling genom livet, tolkning av omvärlden. Eleven ska kunna redogöra för psykologiska likheter och skillnader mellan människor och hur människan fungerar i grupp. Kunna ge exempel på kriser och problem i vardagsliv och yrkesliv PS1202 Psykologi B 50 poäng Kontaktperson: Sonja Dahlbäck Förkunskapskrav: Psykologi A Eleven skall kunna jämföra psykologiska perspektiv och teorier och reflektera över konsekvenser av deras tillämpning, kunna reflektera över samband mellan psykologi och samhällsutveckling, kunna reflektera över människans utveckling samt arvets och miljöns betydelse för utvecklingen och livsvillkoren, samt ha fördjupade kunskaper i ett eller flera valda områden inom ämnet. FS1201 Religion B 50 poäng Kontaktperson: Olle Linton Religionskunskap B bygger på Religionskunskap A, med fördjupande studier av världsreligionerna. Vidare behandlas etiska samt samhälleliga frågor ur ett religionsperspektiv. Under kursen ges även möjlighet till fördjupande specialstudium i ämnet, vilka väljs utifrån intresse och förutsättningar. För mer information kontakta kursansvarig. Svenska SV1507 Svenska Retorik Lokal kurs 50 poäng Kontaktperson: Josefina Myrman Kursen ger en systematisk, praktisk träning i hur man talar inför andra, i större och mindre grupper. Inslag av teori, bl a retorikens historia, det klassiska talets grunder och studium av några tal. Sida 6 av 8

7 Estetiska ämnen TEU1204 Design Kontaktpersoner: Ingrid Taylor, Sigrid Löfgren Mål för kursen: o Ge kunskaper i att arbeta med skisser och enkla modellmaterial o Visualisera en idé, från uppdrag till färdig presentationsmodell - designprocessen o Ge kunskaper om ergonomi, teknik, ekonomi, estetik m.m. FBL1201 Fotografisk bild A Kontaktpersoner: Ingrid Taylor, Sigrid Löfgren Mål för kursen: o Ge förståelse om den fotografiska bildens berättarspråk o Arbeta praktiskt med olika typer av fotografiskt arbete-kreativt bildskapande o Enklare ljussättning, mörkrumsarbete MU 1208 Körsång A 50 poäng Kontaktperson: Göran Forsberg Kursen skall ge en grundläggande kunskap om att sjunga i kör. Det ger dig ett bra tillfälle att öva upp din sångröst. Vi övar sångteknik, stämsång, intonation och framträdande. Du skall delta i kören minst fyra terminer. Musikproduktion Vi har ett musikblock som man kan välja olika delar av, allt efter intresse. Alla tre kurserna (Arrangemang och komposition, Ensemble A och Ljudteknik A) ligger på samma schemaposition och löper över 2 år, man kan välja samtliga kurser = 200 poäng. Vi skräddarsyr kurserna efter dina behov. MUPR1201 Arrangemang och komposition 50 poäng Kontaktperson: Göran Forsberg För dig som vill arrangera eller skriva egna låtar. Du får lära dig olika sätt att skapa musik. Vi tittar på vägen från idé till färdig komposition för konsert eller CD. Denna kurs bör kombineras med Ljudteknik A. MU1201 Ensemble A 100 Poäng Kontaktperson: Göran Forsberg För dig som vill spela tillsammans med andra. En förutsättning är att du har några till på skolan som du redan spelar med eller att du hittar några. Du får lära dig hur man repeterar på ett effektivt sätt, att sätta ihop ett program för en konsert eller CD MUPR1203 Ljudteknik A 50 poäng Kontaktperson: Göran Forsberg En kurs för dig som är tekniskt och musikaliskt intresserad, där det ej är nödvändigt att kunna spela något instrument. Du får grundläggande kunskaper i o inspelningsteknik, digitalt och analogt o hur man sköter ett mixerbord, skapar och redigerar digitala ljud o hur man genomför ett soundcheck av ett liveband o hur man producerar en CD Sida 7 av 8

8 Övriga kurser TEXK1201 Textkommunikation A (Tidningsjournalistik) Kontaktperson: Fredrik Brohlin På kursen Textkommunikation gör du en av Sveriges bästa skoltidningar var SpångaPressen bäst i landet och vann både Dagens Nyheters tävling Lilla Journalistpriset och Sveriges Tidskrifters tävling Årets skoltidskrift. Du lär dig att skriva nyhetsartiklar och reportage. Du lär dig intervjuteknik och att ringa runt till myndigheter för att ta reda på information. Du gör redigering och layout i programmet Indesign. Redigering innebär att du bestämmer var på en sida text, rubrik, bild, bildtext och faktaruta ska placeras. Vi redigerar både nyhetstidning och magasin för att få en känsla för olika stilar. Vi diskuterar också typsnittets funktion och gör enklare bildbehandling i photoshop. Du kommer också fota mycket med digitalkamera och lära dig att kombinera text med bild. Tillsammans diskuterar vi layout och bild för att se vad som är bra och vad som kan utvecklas. Fredrik Brohlin som håller i kursen, är journalistutbildad på JMG i Göteborg (Institutionen för journalistik och masskommunikation)och Poppius journalistskola i Stockholm. DJR1209 Hundar 50 poäng Förkunskapskrav: godkänd kurs Djurkunskap grundkurs Kontaktpersoner: Birgitta Kajler, Tove Björlin Kursen skall ge kunskaper om hundens ursprung och betydelse i dagens samhälle. Kursen skall även ge kunskaper om hundars beteenden, utveckling, uppfostran, skötsel och utfodring. Kursen skall dessutom ge kunskaper om aktuella lagar och bestämmelser. Kursen ges utanför ordinarie schematid på kvällar och helger efter överenskommelse. Kursen innehåller praktiska moment där det finns möjlighet att ta med egen hund. NAM1211 Utrotningshotade arter 50 poäng Kontaktperson: Fredrik Köhler Kursen skall ge kunskap om utrotningshotade växt- och djurarter, skälen för att de bevaras samt om olika tillvägagångssätt för att bevara dem. Kursen skall även ge kunskap om de lagar och förordningar som rör handel med utrotningshotade växt- och djurarter samt kunskap om organisationer som arbetar med dessa frågor. NAM1206 Global miljövård 50 poäng Kontaktperson: Alexandra Alevras, Helena Palm Kursen skall ge kunskaper om globala miljö- och resursfrågor samt om innebörden i internationella överenskommelser inom miljöområdet. Kursen skall också ge inblick i naturbrukets villkor i utvecklingsländer. Sida 8 av 8

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012

Kurskalender Carlforsska Gymnasiet årskurs 2. 2011-2012 Innehåll val till årskurs 2. Läsåret 2011-12 Anvisningar... 1 Kurskalender... 2 Bild och form, grundkurs: 50 poäng... 3 Engelska B: 100 poäng... 3 Etik och livsfrågor: 100 poäng... 3 Fackteckning och design

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2015/2016

Individuellt val. Läsår 2015/2016 Individuellt val Läsår 2015/2016 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2013/14 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2013/14 1 Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Etik och människans livsvillkor:

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2015/2016 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2014/2015 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2014/2015 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Filosofi 1:

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2014/2015

Individuellt val. Läsår 2014/2015 Individuellt val Läsår 2014/2015 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val under dina år på gymnasiet. De flesta

Läs mer

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520

Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 1 Individuellt val, PASS A Tisdagar kl 1240-1410 och onsdagar kl 1420-1520 Kurs Innehåll Poäng Period/åk 450 p Läsåret År 2 och 3 Musikprofilen, omfattar totalt 450 poäng, dvs hela utrymmet för det individuella

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Ullvigymnasiet Timplan för: SP00 Timplan: 0910 Samhällsvetenskapsprogrammet Kärnämneskurser 45 EN1201 Engelska A (100 p) KÄ T K 85 ESV1201 Estetisk verksamhet ( p) KÄ T K 16 32 16 16 IDH1201 Idrott och

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2010/11 Barn- och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2016/2017 1 Innehåll Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 4 Film- och tv-kunskap:

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid 898 1 n a d e s ande r ä l t l e b i flex s d o m r Liber He Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Från och med

Läs mer

Välkommen till distansstudier med Infokomp!

Välkommen till distansstudier med Infokomp! Välkommen till distansstudier med Infokomp! Först av allt: Lycka till med dina studier och vi hoppas kunna hjälpa dig på bästa sätt! InfoKomp erbjuder en mängd kurser som du kan studera på distans. Våra

Läs mer

LUNDS KOMMUN Katedralskolan

LUNDS KOMMUN Katedralskolan Ljus och mörker i HI 1510 Lokal kurs nutidshistorien Förkunskaper: Under kursen studerar du det mörkaste kapitlet i mänsklighetens historia- 1900-talet, en epok som inneburit folkmord, etnisk rensning,

Läs mer

Kurser på Hermods. Kursutbud

Kurser på Hermods. Kursutbud Kurser på Hermods Hermods erbjuder individuellt lärande med flexibilitet i tid, tempo och rum. Du kan välja enstaka kurser eller kombinera flera till ett kurspaket. Kombinera dina studier med arbete, föräldraledighet

Läs mer

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet

Poängplaner Spånga Gymnasium. Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet Poängplaner Spånga Gymnasium Ekonomiprogrammet Naturveteskapsprogrammet 2013-2016 Inriktningsprofil Djurkunskap Preliminär poängplan 2013-2016 Åk 1 Åk 2 Åk 3 SUMMA KURS Ht Vt Ht Vt Ht Vt poäng timmar GYMNASIEGEMENSAMMA

Läs mer

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13

Kurskatalog Lärling12. Individuellt val LÅ12-13 Kurskatalog Lärling12 Individuellt val LÅ12-13 2013 01 08 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2012/2013 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013

Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Programutbud för årskurs 3 läsåret 2012/2013 Period 1 (aug-nov) Alla kurser omfattar 50 poäng ESTETISKA KURSER INSTRUMENT/SÅNG, Nivå 1 (SLAGVERK) Max 16, Min 16 SLIN1405 Kursen ger grundläggande kunskaper

Läs mer

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen

Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Nationella medieprogrammet Obligatoriska kärnämnen Engelska (A) 100p Estetisk verksamhet 50p Idrott och hälsa (A) 100p Matematik (A) 100p Naturkunskap (A) 50p Religionskunskap (A) 50p Samhällskunskap (A)

Läs mer

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg

Kurser som kan höja meritvärdet för dig som har utländska gymnasiebetyg 1 (4) Ur Högskoleverkets författningssamling 2012:6, bilaga 2 Här ser du vilka kurser från komvux som kan höja meritvärdet. Tänk på att den kurs som du måste ha för att bli behörig till en utbildning alltid

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten år 1898 har Liber

Läs mer

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012

Kurskatalog Lärling11. Individuellt val VT 2012 Kurskatalog Lärling11 Individuellt val VT 2012 2012 03 06 Individuellt val Det individuella valet omfattar 200 poäng på samtliga program. Det är huvudmannen som beslutar vilka kurser som ska erbjudas som

Läs mer

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9

En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk 6 i Tornhagen/T1 7-9 Innehåll En grön tråd från förskolan till årskurs 9 i Hagby, Ånestad, Brokind/Sätra samt fsk-åk

Läs mer

Humanistiska programmet (HU)

Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) Humanistiska programmet (HU) ska utveckla elevernas kunskaper om människan i samtiden och historien utifrån kulturella och språkliga perspektiv, lokalt och globalt, nationellt

Läs mer

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet.

BEHÖRIGHET. Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) desbehörighet. BEHÖRIGHET Grundläggande behörighet Slutbetyg med minst 90% godkända kurser + godkänt i Svenska, Engelska, Matematik (fr.o.m. HT2010) Områdesbeh desbehörighet De kurser som krävs för f r olika utbildningar

Läs mer

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

TIDSPLAN. Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn. VAL INFORMATION TIDSPLAN V 3-4 Klassinformation 26/1 Föräldramöte V 5 & 6 Webbval Måndagen 30 januari söndagen 12 februari kl 24.00 www.studieval.spyken.lund.se Kvittenser in senast den 14/2 till mentorn.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Kurskatalog 2008 www.liberhermods.se Liber Hermods för en lysande framtid Liber Hermods flexibelt lärande sedan 1898 Välkommen till Liber Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Liber Hermods

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2017/18 Pris i SEK för program Läsåret 2017/2018 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2017/2018 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Bild och form 1b: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Fotografisk bild 1: 100 poäng...

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet (NA)

Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) Naturvetenskapsprogrammet (NA) ska utveckla elevernas kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden och om kemiska processer.

Läs mer

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt

Kursplan ENGELSKA. Ämnets syfte. Mål. Innehåll. Insikt med utsikt Kursplan ENGELSKA Ämnets syfte Undervisningen i ämnet engelska ska syfta till att deltagarna utvecklar språk- och omvärldskunskaper så att de kan, vill och vågar använda engelska i olika situationer och

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2016/2017 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens gymnasium

Läs mer

Dataorientering Mål för kursen

Dataorientering Mål för kursen Dataorientering Denna kurs inriktar sig i första hand till dig som är nybörjare i data. Kursen startar med en grundgenomgång i hur datorn fungerar och du får lära dig att hantera musen och tangentbordet.

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN

INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN INDIVIDUELLT VAL - Lokalt val VID RUDBECKSSKOLAN Kurskatalog årskurs 3 för val till läsåret 2012/2013 Individuellt val läsåret 2012/13 RUDBECKS årskurs 3 Detta behöver Du veta för att kunna välja kurser

Läs mer

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3

Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Katalog över individuella val Läsåret 07/08 Till dig som går NV 2 och skall välja till åk 3 Du ska totalt ha 300 poäng individuellt val. Till år 2 väljer du 100 poäng och under år 3 läser du de återstående

Läs mer

Program på Aspero Idrottsgymnasium

Program på Aspero Idrottsgymnasium ASPERO Program på Aspero Idrottsgymnasium Idrotten Alla elever på Aspero har idrott som individuellt val. Idrotten genomför vi som grenspecifik teknisk/taktisk träning, fysträning och idrottsteori. Vi

Läs mer

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet

TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet TEKNIKPROGRAMMET Mål för programmet Teknikprogrammet är ett högskoleförberedande program och utbildningen ska i första hand förbereda för vidare studier i teknikvetenskap och naturvetenskap men också i

Läs mer

Katrinelundsgymnasiet KATRINELUNDSGYMNASIET KURSKATALOG 11/12

Katrinelundsgymnasiet KATRINELUNDSGYMNASIET KURSKATALOG 11/12 KATRINELUNDSGYMNASIET KURSKATALOG 11/12 Innehållsförteckning Språkkurser 1 Svenska 3 Idrottskurser 4 Estetiska kurser 6 Ekonomiska kurser 7 Övriga kurser 8 Språkkurser Moderna språk Franska steg 1-5 Italienska

Läs mer

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015

Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Individuellt val Tullängsskolan läsåret 2014/2015 Bygg- och anläggningsprogrammet, El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Teknikprogrammet, VVS- och fastighetsprogrammet Kan väljas

Läs mer

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet

Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin söker till biomedicinska analytikerprogrammet Edvin gick ut gymnasiet i juni 2010. ort därefter började han läsa på civilekonomprogrammet men kom ganska snabbt på att han ville söka till biomedicinska

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 13/14 och 14/15 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018

Individuella val Årskurs 2. Läsåret 2017/2018 Individuella val Årskurs 2 Läsåret 2017/2018 1 Innehåll Anvisningar... 2 Dansteknik 1: 100 poäng... 4 Digitalt skapande 1: 100 poäng... 4 Engelska 6: 100 poäng... 4 Ensemble 1: 100 poäng... 5 Entrepenörskap:

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Samhällsvetenskapsprogrammet 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Kurser i ämnet NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt

Namn Personnummer Klass. Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd. Kursval med kodbeteckning Kursval med kodbeteckning Totalt RUDBECKIANSKA GYMNASIET KURSVAL 2009/10 Barn och fritidsprogrammet Åk 2 Val av estetisk verksamhet Markera minst två alternativ med 1 och 2 Bild Dans Musik Slöjd Val av profilering: Inför årskurs 2 skall

Läs mer

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16

Prislista. för. Hermods Distansgymnasium. Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Prislista för Hermods Distansgymnasium Prislista för program och enstaka kurser, läsåret 2015/16 Pris i SEK för program Läsåret 2015/2016 Program Totalpris per Varav Elevavgift/läsår Inriktning läsår statsbidrag

Läs mer

Valutbud inför läsåret 14-15

Valutbud inför läsåret 14-15 Valutbud inför läsåret 14-15 Valet kommer att ske på Internet den 27/1 9/2. Inloggning får du av din mentor. NIUeleverna gör ett blankettval. Endast kurser med tillräckligt antal sökande kommer att startas.

Läs mer

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska

Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten Engelska Kursbeskrivning utbud grundläggande kurser hösten 2016 E Engelska Undervisningen i kursen engelska inom kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå syftar till att eleven utvecklar kunskaper i engelska,

Läs mer

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet

MODERSMÅL. Ämnets syfte. Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: Kurser i ämnet MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt

NATURKUNSKAP. Ämnets syfte. Insikt med utsikt NATURKUNSKAP Ämnet naturkunskap är till sin karaktär tvärvetenskapligt med en grund i biologi, fysik, geovetenskap och kemi. I ämnet behandlas hälsa, energi och hållbar utveckling, kunskapsområden som

Läs mer

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning.

Valkatalog. Kontrollera på din individuella studieplan att de kurser du tänker söka inte redan ingår i ditt program och inriktning. Valkatalog Nacka gymnasium Läsåret 2013/2014 Högskoleförberedande program Inför år 3 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. På en del program ska

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017

Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan. Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Idunskolans lokala pedagogiska planering för gymnasiesärskolan Läsåret 2015/2016 och 2016/2017 Språk och kommunikation en i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga

Läs mer

Kurskatalog - individuellt val

Kurskatalog - individuellt val Leksands gymnasium Kurskatalog - individuellt val Inför läsåret 2013/2014 Innehåll Kursförteckning 3 Allmän information 4-5 Kursbeskrivning 6-9 2 Kursförteckning i alfabetisk ordning Kursnamn Poäng Kurslängd

Läs mer

LÄRVUX kurser 2015/2016

LÄRVUX kurser 2015/2016 Lärvux kurser 2015/2016 1 Välkommen till Lärvux Lärvux är kommunens vuxenutbildning för dig som har inlärningssvårigheter som beror på utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada. Lärvux är för dig

Läs mer

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016

INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 INDIVIDUELLT VAL ÅR 1 Läsåret 2015/2016 Alla elever i gymnasieskolan ska välja individuellt val, totalt omfattar valet 200 poäng, fördelat på två år. Valen görs inför år 2 och år 3. På Finnvedens Gymnasium

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Ämnet engelska behandlar kommunikation på engelska samt kunskaper om de områden där engelska används. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang.

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 10/11 och 11/12 Kursutbud Det individuella valet omfattar 300 1 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3. Det utbud som finns med i denna sammanställning är ett

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02

Valkatalog. inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Valkatalog inför år 3 läsåret 12/13 2012-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2012/2013 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år

Läs mer

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898

www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 www.hermods.se Hermods utbildar sedan 1898 Katalog Vuxenutbildning 2009 Välkommen till Hermods! hos oss når du dina mål Sedan starten 1898 har Hermods hjälpt fler än fyra miljoner svenskar att nå sina

Läs mer

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017

Individuella val Årskurs 3. Läsåret 2016/2017 Individuella val Årskurs 3 Läsåret 2016/2017 1 Innehållsförteckning Anvisningar... 2 Engelska 6: 100 poäng... 4 Engelska 7: 100 poäng... 4 Ensemble 2: 100 poäng... 4 Entrepenörskap: 100 poäng... 4 Fotografisk

Läs mer

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

Undervisningen i ämnet modersmål ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: MODERSMÅL Goda kunskaper i modersmålet gagnar lärandet av svenska, andra språk och andra ämnen i och utanför skolan. Ett rikt och varierat modersmål är betydelsefullt för att reflektera över, förstå, värdera

Läs mer

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal

Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal Ämne Kursbetyg Frånvaro Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg Kursbetyg (riket) Kursbetyg Antal % % 09/10 08/09 07/08 06/07 05/06 04/05 08/09 % (riket) 08/09 IG G VG MVG

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 8 januari 18 november - 14 december 12 februari 6 januari 25 januari 19 mars 10 februari 1 mars 23 april 17 mars

Läs mer

Individuellt Val årskurs 2 och 3

Individuellt Val årskurs 2 och 3 Individuellt Val årskurs 2 och 3 Läsåret 14/15 och 15/16 Kursutbud Det individuella valet omfattar 200 poäng som fördelas över årskurs 2 och 3 och innehåller behörighetsgivande kurser, intressekurser och

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA)

Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) ska utveckla elevernas kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle samt

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 24 april 18 mars 6 april 29 maj 22 april 11 maj 3 juli 22 april 11 maj 21 augusti 29 april 3 augusti 25 september

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, NO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning

Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning Mål - Naturbruksprogrammet GY-2000 3 årig utbildning (hämtat från Skolverkets hemsida) Programmet är inriktat mot djur, växter, natur och miljö. Man lär sig också om turism, miljö- och landskapsvård, bioenergi

Läs mer

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2

Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Individuellt val Läsåret 2015-2016 ÅR 2 1 INDIVIDUELLA VAL 2015/2016 Du som nu går år 1 ska välja Individuellt val till år 2 uppdat 150114 Att tänka på om du vill plugga vidare..

Läs mer

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val

Individuellt val. Läsår 2016/2017. Information inför ditt individuella val Individuellt val Läsår 2016/2017 Information inför ditt individuella val Individuellt val ingår i samtliga gymnasieprogram. Du ska läsa 200 poäng individuellt val i åk 2 och åk 3. De flesta kurserna är

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte. Kurser i ämnet FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09

Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Innehåll val till årskurs 3. Läsåret 2008-09 Anvisningar...2 Kurskalender årskurs 3 2008/09...3 Aktiekunskap: 50 poäng...4 Bild och form, grundkurs: 50 poäng...4 Bild och form, fortsättning: 50 poäng...4

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016

Val inför årskurs 2 & 3. Estetiska programmen 13 januari 2016 Val inför årskurs 2 & 3 Estetiska programmen 13 januari 2016 Din framtid Studera? Jobba? Resa? Praktik? Utomlandsstudier? Hur tänker du? Du har möjlighet att välja själv Individuell studieplan Ansvaret

Läs mer

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se

IKT i fokus. Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Persson, eva-lotta.persson@utb.kristianstad.se IKT i fokus Kopierat och klistrat från LGR11, Eva-Lotta Kap 1: Skolans värdegrund och uppdrag Skolans uppdrag: Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde

Läs mer

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02

Valkatalog. inför läsåret 11/12 2011-02-02 Valkatalog inför läsåret 11/12 2011-02-02 Nacka gymnasium Läsåret 2011/2012 Allmän information Alla elever skall göra ett eller flera val inom ramen för individuellt val. År 2-elever skall till år 3 söka

Läs mer

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2)

Vuxenutbildningen. Kursinformation. för. Våren 2010 (period 1 och 2) Vuxenutbildningen Kursinformation för Våren 2010 (period 1 och 2) Information om ansökan till våren 2010 Vuxenutbildningen kommer att ha fem kursstarter 2010. Året är indelat i sex studieperioder, period

Läs mer

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER

KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER KÄRNÄMNES- OCH PROGRAMÖVERSKRIDANDE KURSER Ämne: ARBETSMILJÖKUNSKAP Arbetsmiljö - yrkesliv ARB201 Eleven förstår samband mellan arbetsorganisation, fysisk och psykosocial arbetsmiljö. Eleven formulerar

Läs mer

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång

Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång LÄRARUTBILDNINGSNÄMNDEN Ämneskrav för KPU Kompletterande pedagogisk utbildning ordinarie studiegång Göteborgs universitet har tre ingångar till KPU Ett ämne i gymnasieskolan - som ska omfatta, Ett ämne

Läs mer

Kursutbud distans Gymnasiekurser

Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursutbud distans Gymnasiekurser Kursstarter Sökperioder Ansökan görs via www.falun.se/vux 9 januari 28 november 15 december (21 december NTI) 13 februari 7 januari 26 januari 20 mars 11 februari 2 mars

Läs mer

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012

Individuellt Val. Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Individuellt Val Linköpings kommunala gymnasieskolor Läsåret 2011/2012 Schemapositioner: Måndag 08.10 10.10 Nästa lektion startar tidigast kl. 10.40 Fredag 13.40-16.30 Lektionen före slutar senast kl.

Läs mer

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO

Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO Val av fördjupningsområde inom grundlärarprogrammet 4-6, SO För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4 6 ingår 30 hp i vart och ett av ämnena svenska, matematik, engelska.

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015

Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Lokal pedagogisk planering Läsåret 2014-2015 Kurs: Engelska årskurs 6 Tidsperiod: Vårterminen 2015 vecka 3-16 Skola: Nordalsskolan, Klass: 6A, 6B och 6C Lärare: Kickie Nilsson Teveborg Kursen kommer att

Läs mer

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se)

OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) OMRÅDESBEHÖRIGHETER OCH MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN Gäller dig som går ut gymnasiet 2010 2013 (mer info på www.hsv.se) Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5

Läs mer

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40

Individuellt Val. Berzeliusskolan. Läsåret 2016/2017. Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Individuellt Val Berzeliusskolan Läsåret 2016/2017 Schemapositioner: Tisdag 14:30-16:30 Torsdag 8:10 9:40 Kurser anordnas endast under förutsättning att tillräckligt många deltagare anmäler sig. Kursbeskrivningar

Läs mer

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter

Skola 2011. KURSPLANER Motiv- och syftestexter Skola 20 KURSPLANER Motiv- och syftestexter Innehåll BILD... 3 ENGELSKA... 3 HEM- och KONSUMENTKUNSKAP... 4 IDROTT och HÄLSA... 5 MATEMATIK... 6 MODERNA SPRÅK... 7 MODERSMÅL... 8 MUSIK... 9 Naturorienterande

Läs mer

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT

HEM KURSER SKRIV UT HEM ÄMNE SKRIV UT Matematik HEM KURSER SKRIV UT MA200 - Matematik A 110 poäng inrättad 1994-07 SKOLFS: 1994:9 et för kursen är att ge de matematiska kunskaper som krävs för att ta ställning i vardagliga situationer i privatliv

Läs mer

Introduktion till tidningsprojektet

Introduktion till tidningsprojektet Introduktion till tidningsprojektet Välkommen till ett arbetsmaterial om skogen. Vi vill ge dig, ditt arbetslag och dina elever möjlighet att arbeta tillsammans på ett kreativt och lustfyllt sätt. Därför

Läs mer

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010

MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 1 MERITPOÄNG FÖR SÖKANDE TILL HÖGSKOLAN FRÅN 2010 Meritpoäng extra poäng du kan skaffa i gymnasieskolan Du kan få max 2,5 meritpoäng att lägga till ditt jämförelsetal genom att få lägst betyget godkänt

Läs mer

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen

Engelska A. Engelska B. Engelska C. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen. 100 poäng. Mål för kursen Engelska A Engelska A är en vidareutveckling på grundskolans utbildning. Eleven vidareutvecklar alla delmoment; läsa, skriva, lyssna och tala. Varianter av talad engelska ingår i kursen. Kursen ökar tilltron

Läs mer

Gymnasial vuxenutbildning

Gymnasial vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Kursutbud och schematider Skolan har gemensamma provtider vissa onsdagar klockan 13.00 16.00. Det innebär att skriftliga prov för en del kurser/lärare endast görs under denna

Läs mer

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX

Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Kurskatalog 2015 / 2016 LÄRVUX Innehållsförteckning: Information sidan 1-2 Kurser på grundläggande nivå: Biologi sidan 3 Engelska sidan 4 Fysik sidan 5 Geografi sidan 6 Hem- och konsumentkunskap sidan

Läs mer