Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: Mailadress:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com"

Transkript

1 Fullmäktigekandidater 2011/2012 1

2 Charlotte Akej Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: Mailadress: Chefredaktör för Dissidenten, JF:s kårtidning Kursombud, T6 Medlem i Juristjouren Aktiv inom Fakultetsambassadörerna JF måste ställa tydligare krav på fakulteten; det är inte rimligt att lektorer på många kurser väljer att lyssna på kursombuden enbart när det passar dem själv. JF måste fortsätta vara en bred kår som lockar alla typer av studenter. Utbildningsbevakning är väldigt viktigt men för ett ännu bättre JF krävs att den breda sociala repertoar med allt ifrån spex till kör och fotboll fortsätter att utvecklas och uppmuntras. FUM är JF:s högsta beslutande organ, ändå hör man väldigt lite om mötena och de beslut som tas där. Jag hoppas kunna bidra till att FUM under nästa mandatperiod blir mer öppet och att de viktiga beslut som faktiskt tas där kommer till allmän kännedom för alla JF:s medlemmar, på andra sätt än genom enstaka facebook-inlägg från nedröstade ledamöter. Jag kommer att lobba väldigt hårt för att JF införskaffar en kontorshund VT12 åker jag på utbyte till Hong Kong. Jag kommer därför enbart ha möjlighet att sitta i FUM under höstterminen. 2

3 Sarah Alberius Namn: Sarah Alberius Termin: Termin 6 Telefon: Mailadress: Inom JF:s verksamhet har jag varit engagerad genom att vara med i fjolårets Fullmäktige, varit Clubmästare, medlem i JiA- kommittén 2010 samt aktiv i det tidigare kallade Praktikutskottet. Utanför JF:s verksamhet har jag varit internationell mentor samt jobbat i flertalet matlag på olika nationer. Jag vill fokusera på hur man skall locka fler studenter att ta del av kårlivet och därigenom skapa en mer spridd krets av aktiva och engagerade. Jag anser att det är otroligt viktigt att driva frågan om hur man kontinuerligt ska förbättra studieklimatet, inte minst hur JF ska kunna bidra med att minska stressen och skapa en positiv miljö. Vidare anser jag att frågor kring kårobligatoriets fall självklart fortfarande är ytterst aktuella. Avslutningsvis vill jag fortsätta driva frågan om en ökad tillgänglighet till information kring vad som äger rum inom ramen för kårens verksamhet. Jag tycker att det har varit otroligt lärorikt och utvecklande att ta del av diskussionen kring JF:s verksamhet och på så sätt kunnat påverka viktiga beslut kring vår studenttillvaro. Detta vill jag gärna fortsätta med! Vidare önskar jag att jag kan suga åt mig information om vad studenter anser vara viktiga frågor att driva och därefter representera och driva dem på ett bra och givande sätt. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Åtta av åtta möten. 3

4 Martin Andersen Namn: Martin Andersen Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Novischförman VT 10, JiA-kommitén HT 10, Clubmästare HT 10/ VT 11 Fullmäktigeledamot HT 10/ VT 11 Jag anser att de sociala verksamheter som JF bedriver är väldigt viktiga och här skall vi fortsätta att lägga kraft. Framförallt tycker jag att det handlar om att försöka få ännu fler medlemmar aktiva i våra utskott, då vi på så sätt kan skapa en värdefull gemenskap inom föreningen. Vi bör också arbeta mer med att bredda vår verksamhet, att vara med i JF är inte längre ett måste och då gäller det att vi hittar vägar för att nå ut även till dem som inte hänger på After School varje fredag. Jag tycker även att JF bör bli en mer öppen förening, där man som medlem skall få veta vad som händer och sker. Genom att öka insynen i föreningen är jag övertygad om att vi kan få in fler perspektiv och på så sätt utveckla föreningen till det bättre. Jag tycker att JF är en fantastisk organisation som jag verkligen brinner för och som jag vill vara med och påverka även nästa år. Jag upplever att jag genom mitt tidigare engagemang har bra koll på föreningen och vet vad som krävs för att vi skall kunna bli ännu bättre. JF står i och med att kårobligatoriet har avskaffats inför stora utmaningar och jag vill verkligen vara en del av det arbete som krävs för att JF fortsatt skall vara en attraktiv förening för oss juriststudenter. Min frånvaro berodde på att jag sjuk. Lovar att göra mitt bästa för att undvika det nästa år. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Fem av sju möten. 4

5 Sara Bengtson Namn: Sara Bengtson Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: I JF har jag tidigare varit fadder och skrivit för Dissidenten. Jag är med i Jämställdhetsgruppen för vilka jag framförallt jobbat med uppsättningen av Seven i höstas och med sexköpsdebatten som hölls i februari. Jag är även redaktör för Juridisk Publikation. JF fyller en oerhört viktig funktion för många av oss juriststudenter. Föreningen präglar studenttiden och har, bland annat i egenskap av att vara en stor studentorganisation knuten till universitetet, möjlighet att ge studenterna inblick i den framtida yrkesrollen som jurist. Just därför tycker jag att det är så viktigt att föreningen inte bara erbjuder en bredd i sin verksamhet, utan även uppmuntrar till en diskussion om juristyrket och utbildningen, ser till att hålla det högt i tak så att så många olika perspektiv som möjligt får plats samt erbjuder möten med fler av de många yrkesvägar en jur. stud. så småningom kan välja. JF är också den första och kanske viktigaste kontakt novischerna får med andra studenter utanför klassrummet, och det som introduceras (och bibehålls) av juriststudenten måste kunna innehålla hela spannet från heta diskussioner, en smart Dissident som sticker ut bland kårtidningarna och fantastiska fester. Jag tycker att det känns roligt och viktigt att vara med och påverka hur JF ska utformas, och jag tror att jag kan bidra med såväl engagemang som ett brett perspektiv på verksamheten. 5

6 Pontus Berg Namn: Pontus Berg Termin: 4 Telefon: Mailadress: Jo, det har jag, men då som slamkryparen som ytterst sällan officiellt är involverad men som alltid verkar dyka upp i diverse sammanhang. Aldrig förr har den sociala delen av JF varit viktigare. Nu, när ingen måste vara med längre, gäller det att fånga in vänner och okändisar för att vår vackra lilla förening även i fortsättningen kunna stå på studenterna sida i det slag vi kallar studietiden. Om vi ska kunna påverka någonting i vår vardag krävs det en stark, månghövdad röst. När böckerna stängs för dagen vill jag att låt oss vara ärliga, det handlar om att ragga medlemmar. Det som är det viktiga för mig är att juridiska föreningens medlemmar också får någonting tillbaka för det förtroende FUM fått placerat på sina axlar. För att inte snacka om de surt förvärvade slantarna som rullar åt deras håll. Dagarna av tassande i den skuggbeklädda periferin nu över och i ett graciöst, kraftfullt hopp landar jag på JF-scenen med orden: Jag är redo nu! 6

7 Johannes Björk Namn: Johannes Björk Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Jag är denna termin vice ordförande i Utbildningsutskottet med särskilt ansvar för Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen. Är även engagerad i Ordkonst (AF:s litterära utskott) där jag är kommunikationsansvarig och även jobbar med ett radioprogram som sänds på Radio AF. Jag vill bidra till att främja en diskussion inte bara på JF utan på fakulteten och (det allra viktigast) bland studenterna, även de som inte är intresserade av att engagera sig i JF, kring vem juristen är och bör vara. De viktigaste verktygen JF har för detta syfte är utbildningsbevakningen och den demokratiska organisationen, vilka två aspekter jag tycker bör läggas större tyngd vid. Till exempel vill jag se till att mer information ges under året kring Fullmäktiges beslut och de diskussioner som förs på dess möten, och att valet nästa år handlar om vad studenterna vill, och inte bara om att få en formalitet överstökad. Det behövs en förändring. Juristutbildningen i Lund som den ser ut idag upplever jag förmedlar ett passiviserande budskap, beslöjat i ängslig professionalism, till oss studenter. JF, liksom fakulteten, studentkroppen och samhället i stort reproducerar en bild av juristen som samhällets stöttepelare, vilken är mycket olycklig. Kompetens, disciplin och torr, akademisk distans är värden som står högt på juridicum. Gott så, men de är inte mycket värda utan syskonen etik, kreativitet och vision. Mitt värde som representant Blir lätt lite högtravande (se ovan). 7

8 Martina Båtelson Namn: Martina Båtelson Termin: Termin 2 Telefon: Mailadress: Jag har sedan jag började på programmet i höstas varit aktiv i Jämställdhet- och Likabehandlingsgruppen på JF. Nu spelar jag också fotboll med Idrottsutskottet varje söndag vilket är veckans höjdpunkt! Jag tror på en kår som arbetar för öppenhet, jämställdhet och demokrati. Jag vill att JF ska vara en kår där alla känner sig välkomna och vill vara delaktiga. Jag strävar efter en organisation där ens arbete uppmärksammas utifrån vad man faktiskt uträttar, och inte utifrån vem man festar med. Ett annat prioriterat område anser jag bör vara att minska stressen på Juristprogrammet. Vi vet alla att den finns och att det är negativt nu är det dags att göra något åt det. Ett sätt för att motarbeta den är genom att fortsätta med fler aktiviteter, såsom Dolusspexarna och Idrottskutskottet, där vi tillsammans gör andra saker än fokusera på studierna och karriären. Slutligen är det viktigt att JF har en bra kontakt med affärsbyråer, men jag menar att kåren har ett ansvar att även visa andra alternativ och vågar bredda juristrollen. Jag anser att det för tillfället endast är en liten del av kårens medlemmar som finns representerade i FUM, och att det behövs fler åsikter och idéer för att på allvar kunna säga att JF är en demokratisk organisation. Första steget dit är att få fler att rösta så det hoppas jag verkligen alla gör! Vi har dessutom en kårtidning som inte tillåts granska kårverksamheten, utan bara informera, samt en rad sponsorer som JF är väldigt rädda om. Visst är det viktigt att vi har en fungerande ekonomi, men för att behålla medlemmarna måste vi våga vara självkritiska och stå upp för vad vi tror på. Lojaliteten ska alltid i första hand ligga hos medlemmarna inte hos sponsorerna. 8

9 Hanna Carlsson Namn: Hanna Carlsson Termin: Termin 2 Telefon: Mailadress: Jag är aktiv inom utbildningsutskottets jämställdhets- och likabehandlingsgrupp. Jag hoppas kunna påverka JF att en bli modern, öppen och demokratisk organisation. Det behövs nya sorters aktiviteter för att locka de studenter som nu överhuvudtaget inte överväger att sätta sin fot på JF. Alla har lika mycket rätt till sin kår, oavsett om man tycker om det traditionella studentlivet och dess anda eller inte. I övrigt tycker jag att kårens viktigaste jobb är utbildningsbevakningen. Jag tror att om JF blir en plats dit fler studenter söker sig, vinner både vi och utbildningen på det. Att vi känner att vi har möjlighet att påverka vår utbildning och studiesociala miljö är ju avgörande för vår trivsel. Sen hade jag tänkt lobba för att införa en ordentlig sopsortering på JF också. Det är för bedrövligt som det går till nu och inte en käft verkar bry sig Jag tror att jag behövs. Jag är en av dem som inte tror att kåren är något för mig. Men det kan den bli! Vi behöver bara luckra upp lite i den här reaktionära klubben för inbördes beundran och dess maktfullkomlighet, eller hur? Vänligen rösta på mig. Tack på förhand. Varma hälsningar, Hanna Carlsson 9

10 Miran Crnalic Namn: Miran Crnalic Termin: Termin fyra Telefon: Mailadress: Spexet blev min inkörsport till JF och jag nobbar aldrig ett tillfälle att gå upp på scen med Dolu pexet. Numera är jag också ordförande för Idrottsutskottet och om ni bläddrar igenom det senaste numret av Dissidenten så finns jag nog med på ett hörn. JF:s kärna ligger i utbildningsbevakningen och jag vill att varje student ska känna att den kan påverka kvalitén på sin utbildning. Jag vill verka för att JF ska vara varje students röst i en dialog med bl.a. fakulteten. Jag anser även att JF är en viktig social knytpunkt för oss studenter och att man verkligen måste utnyttja den breda plattform som JF utgör för möjligheterna till ett rikt studentliv. Inom kåren har vi idag alltifrån körverksamhet och pubkvällar till korpenfotboll. Det är viktigt att JF fortsätter att ta tillvara på medlemmarnas intressen och ger varje enskild medlem möjlighet att kunna influera kårverksamheten. Jag vill arbeta för att JF ska bli varje students vardagsrum. Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och efter mina fyra terminer på programmet så känner jag att fullmäktige vore den bästa platsen att mer direkt påverka JF:s verksamhet och riktning. Med mig i FUM så kommer jag att fortsätta kämpa för ett aktivt och öppet JF som ska sträva efter att vara en självklar plats i varje juriststudents Lundaliv. Vare sig det handlar om att hämta en kopp kaffe eller styra tentafest så ska JF vara ett naturligt alternativ att gå till. 10

11 Richard Croneberg Namn: Richard Croneberg Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Bortsett från mina tidigare erfarenheter inom föreningslivet har jag under mina gångna terminer även cirkulerat inom ett flertal av JF:s utskott allt ifrån Lundakarnevalsgruppen till Dolu pexet. Tack vare en bred inblick i JF:s verksamhet tror jag att jag med engagemang och insikt kan lyfta verksamheten och lösa de meningsskiljaktigheter som finns rörande JF:s inriktning. I mitt JF finns ingen motsättning mellan utbredd studiesocial verksamhet och kritisk, framåtriktad utbildningsbevakning. I en tid när kårobligatoriets avskaffande inte än gjort sig gällande i medlemsantalen är ledordet för studentverksamheten öppenhet. Öppenhet för att JF både skall växa i medlemsantal och verksamhet. Genom att ge medlemmar och tjänstemän mer inflytande och en bredare inblick i JF:s demokratiska process öppnas nya möjligheter till samtal om JF:s verksamhet. Avståndet mellan medlemmar och beslutande organ måste kortas, protokoll måste anslås och viskandet i korridorerna måste sluta. Enbart genom en öppen process kan JF legitimera sin roll som företrädare för sina medlemmar. För att jag tror att det behövs en ny syn på JF:s föreningsarbete. En syn som innefattar öppet beslutsfattande, mer medlemsdemokrati och dialog. Om vi gemensamt strävar efter att utveckla JF och är fler som kan bidra med idéer i ett öppet och stimulerande klimat, tror jag att JF kommer uppfylla det självutnämnda epitetet Sveriges främsta studentkår. 11

12 Fredrik Fors Namn: Fredrik Fors Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: 1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande? Fadder VT Jag anser att vi bör arbeta för att införa fler examinationsformer samt fler examinationstillfällen per kurs. Jag vill även arbeta för ett närmare samarbete med näringslivet så att vi studenter får en bättre inblick i praktiskt juridiskt arbete. Slutligen vill jag även prioritera frågan kring JF:s öppenhet gentemot studentkollektivet. Mitt intresse för att ställa upp i FUM-valet grundar sig i en vilja att vilja bidra till samt förbättra JF:s verksamhet, så att studenterna får ut det mesta möjliga av sin studietid här i Lund! -- 12

13 Jesper Forster Namn: Jesper Forster Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Fadder VT 2010, Juridiska Föreningen Arbetare i baren (ass-man för Jacob Rosell och PG) HT 2010 & VT 2011, Juridiska Föreningen Marshalk Vårbalen VT 2011, Juridiska Föreningen Barchef VT 2011, Göteborgs Nation Tentamensformer. Anonym tentamen är redan införd, vilket är bra, men det går att göra mer. Exempelvis borde examinationsformen diskuteras och se om det ska vara terminstentor eller om man i större utsträckning ska göra mindre arbeten/inlämningar samt flera mindre tentor. De viktigaste frågorna för mig personligen (och de roligaste) är de angående de sociala delarna i JF. Att anordna aktiviteter är något som redan görs på JF men man kan alltid hitta på fler saker än vad vi gör idag. Integrera näringsutskottet med idrottsutskottet och köra fotbollsturnering mellan JF och några olika advokatbyråer kanske? Jag kommer göra ett kungligt jobb. Inget skitsnack utan rösta igenom bra förslag och krossa dåliga. Fan va go jag e! 13

14 Axel Frank Almqvist Namn: Axel Frank Almqvist Termin: 4 Telefon: Mailadress: Jag började engagera mig inom JF hösten 2009 då jag i Dolu pexet uppsättning Juridikungen spelade Torgny Håstad. I årets uppsättning var jag engagerad som manusförfattare och skådespelare. För närvarande är jag vice ordförande i JIPPO-utskottet inom JF. Jag är väldigt intresserad i frågor som gäller den sociala delen inom JF. Jag anser att denna del är väldigt viktigt för utbute av information och kunskap, men även för att hitta nya vänner och nya vägar i sitt tänkande. Engagemanget kring näringslivet inom JF är en mycket viktig del anser jag och jag vill sträva för att kontakten mellan näringslivet och studenter fortsätter utvecklas. Jag är intresserad att ställa upp i fullmäktigevalet med anledning av att jag vill driva de frågor som jag tycker är viktiga och som gör att JF blir attraktivt för en student, både inom det sociala delen och inom utbildningsbevakningen. Nu när kårobligatoriet är avskaffat så är det viktigt att studenterna får upp ögonen för JF och känner sig välkomna på alla sätt. 14

15 Nenne Gavin Namn: Nenne Gavin Termin: 5 Telefon: Mailadress: Jag har under två år varit engagerad i JF genom Dolu pexet. Först som sexmästare och nu sist som ordförande. För närvarande är jag JiA-general och i full gång med att planera JiA Då JF erbjuder sina medlemmar fantastiska möjligheter genom en stor bredd på aktiviteter och engagemang anser jag att det är otroligt viktigt att utveckla en öppenhet i föreningen. Jag vill driva frågor som främjar känslan av gemenskap och som utvecklar föreningen samt möjligheterna för medlemmarna att delta i verksamheten. FUM är ett mycket viktigt organ som skall tillvarata föreningens medlemmars behov och intressen. Då jag som ovan nämnt anser det vara otroligt viktigt med ett inflytande från medlemmarna tror jag att jag med mitt engagemang för föreningen skulle utgöra en bra representant för studenterna. 15

16 Philip Gunnarsson Namn: Philip Gunnarsson Termin: Termin VI Telefon: Mailadress: Jag har tidigare engagerat mig i festmästeriet, jippo, näringslivsutskotett, idrottsutskottet och en liten del i Dolu spexet. (Jag var i alla fall med i programbladet. ) Det gångna året har jag suttit som ledamot i fullmäktige och även varit pubmästare. Mitt engagemang ligger främst i frågor rörande de sociala verksamheter som kåren bedriver. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att för att föreningen ska fortsätta stå sig stark och kunna locka nya medlemmar är det även viktigt att försöka bredda verksamheten ytterligare. Det har visserligen fungerat bra sedan kårobligatoriets avskaffande men man kan som bekant alltid bli bättre. Jag menar för utskott som näringsliv, idrott och fest finns mängder av möjligheter. Är man aktiv i föreningen så ska man få något tillbaka och det är något som man måste bli bättre på. För att jag vill vara med och påverka Juridiska Föreningens verksamhet. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Åtta av åtta möten, varav kommit sent/avvikit tidigare från ett möte. 16

17 Linnea Gustafsson Namn: Linnea Gustafsson Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Lunds FN-förening - Ordförande ( ) JF Dolusspexet ansvarig sminket (2011) och ansvarig stagemanager (2010) Idrottsutskottet aktiv innebandyspelare (stolt vinnare av Jerringpriset 2011 ) Fadder VT 2010 Hög prioritet på min lista är utbildningsbevakning, förberedelse inför arbetslivet och sociala engagemang. Det är tre grundbultar som för mig utgör JF. Jag tror på högkvalitativ utbildningsbevakning. Jag tror även att engagemang i olika former ger oss kommande jurister erfarenhet utöver det vi får från föreläsningssalen. Slutligen anser jag att JF ger oss möjlighet att ta del av det lundensiska studentlivet genom sin sociala verksamhet. Min kandidatur till FUM bottnar i ett intresse för föreningslivet och demokrati. Jag tycker om JF och tror på fortsatt utveckling. Jag anser att det finns stor potential för det. Jag har mitt humanistiska engagemang utanför JF i Lunds FN-förening och är i JF aktiv i den sociala verksamheten. Med den utgångspunkten hoppas jag kunna bidra med ett bredare perspektiv i FUM. I övrigt så tycker jag om långa månskenspromenader och mysiga hemmakvällar. 17

18 Melanie Gutman Namn: Melanie Gutman Termin: Termin 8 Telefon: Mailadress: Sitter i FUM för tillfället, har tidigare varit engagerat i Utbildningsutskottet, ordförande Varit studentrepresentant i NUGA, jämställdhets och likabehandlingskommitéen, engagerad i jämställdhetsgruppen, genuslitteraturinventeringen etc > att det skulle vara bra med arrangemang där studenter får träffa yrkesverksamma personer från OLIKA håll i större utsträckning > att ha någon form av regelbunden ämnes- och terminsöverskridande samling där tillfälle ges att debattera aktuella samhälleliga händelser för att bibehålla det ursprungliga engagemang och den diskussionsiver som många studenter har > att skapa ett plattare, transparantare och inkluderande arbetsklimat > att man i samband med den kommande renoveringen av köket tar adekvata miljömässiga hänsyn Jag tror att det är bra med en viss kontinuitet bland ledamöterna, en spridning mellan de olika representerade terminerna och att jag fortfarande har där att göra. Jag tycker om träd. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Sju av åtta möten, varav kommit sent/avvikit tidigare från ett möte. 18

19 Oscar Hillmann Namn: Oscar Hillmann Termin: Termin 2 Telefon: Mailadress: Jag är engagerad i Dolu pexarna, varit fadder i Novischutskottet, skrivit för Dissidenten samt varit aktiv i Internationella utskottet under termin ett på JF och jobbar på Östgöta Nation där jag bland annat varit hovmästare. Jag vill se till att alla nya studenter som kommer in på Juridicum lätt ska få ett intresse för och ansluta sig till JF och det utskott som man tycker är intressant. Detta intresse ska hållas brinnande från första inskrivningen till dess att man lämnar in sitt examensarbete. JF ska vara en naturlig plats där Juridiska Föreningens medlemmar ska kunna finna ro och umgås, oavsett vilken termin man går. Jag har ett stort intresse för organisationen i JF och vill vara med och vidareutveckla JF till att bli den absolut bästa kåren i hela Lund och som studenter utanför Juridicums väggar pratar om och trånar att få vara med i. Om jag blir vald till FUM kommer jag att arbeta för att öka gemenskapen inom JF och se till att medlemmarnas åsikter tas upp och behandlas i FUM. 19

20 Niklas Höjman Namn: Niklas Höjman Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Var aktiv som fadder under VT Under studietiden är det oerhört begränsat utrymme för kontakt med näringslivet, detta bidrar och skapar en stor klyfta mellan oss och det faktiska arbetslivet. Här måste ske en ändring, ett starkare band mellan universitet och näringslivet skulle skapa en mer naturlig övergång och en större förståelse kring juridiken. Flertalet av våra examinationsmoment är oerhört omfattande salstentor, tentor där man under några timmar ska prestera ett resultat som ska representera en termins studier. Detta är fel och missvisande. Därför bör det ses över alternativa examinationsmoment, såsom mindre tentor fler inlämningsuppgifter. Att göra skillnad och bidra till förändring grundar sig i ett intresse av att skapa ett bättre JF och en förbättrad studietid för oss studenter! 20

21 Emma Karlsson Namn: Emma Karlsson Termin: Termin 5 Telefon: Mailadress: Mitt första engagemang som student i Lund var när jag var fadder för novischerna. Det var en av de roligaste perioderna i Lund. Sedan termin 1 har jag varit kursombud och nu sitter jag som vice ordförande i Utbildningsutskottet med ansvar för kursombudsfrågor. Jag har även jobbat en del på nation. Det är viktigt att alla medlemmar känner att de har något att hämta ur JF. Enligt mig är det betydelsefullt att kåren syns och att medlemmarna vet vad kåren har att erbjuda. Den ska vara ett socialt forum. En utbredd utbildningsbevakning tillgodoser studenternas intressen och möjliggör ett större studentinflytande i stora delar av utbildningen. Jag anser att en fortsatt efterfrågan från JF:s sida, på varierade examinationsformer och en mångsidig utbildning, bör eftersträvas eftersom detta kan motverka den stress som många juriststudenter upplever. Kåren är även ett viktigt forum för att knyta kontakter med yrkeslivet och därför är det enligt mig viktigt att olika karriärmöjligheter för en yrkesverksam jurist speglas i kårens verksamhet. Jag anser att kåren är en viktig del vid sidan av själva utbildningen där man har möjlighet att knyta kontakter, både med yrkesverksamma och med andra studenter. För mig är det även viktigt att ha möjlighet att påverka kvaliteten och utformningen av min utbildning. 21

22 Mirjam Katzin Namn: Mirjam Katzin Termin: Termin 7 Telefon: Mailadress: I Juridiska Föreningen har jag varit aktiv sedan våren Tjänsteman har jag varit sedan våren 2010, först som vice ordförande i Utbildningsutskottet med ansvar för jämställdhet och likabehandling och detta verksamhetsår är jag ordförande i Utbildningsutskottet. Jag sitter i FUM nu! Juridiska Föreningen är en betydande del av juriststudenternas vardag. Det är därför viktigt att JF blir en öppnare organisation där fler kan känna sig hemma. Jag anser att man bättre borde utmana bilden av vem den traditionella juriststudenten är när man arrangerar arbetsmarknadsevenemang, novischaktiviteter och annan verksamhet. Juriststudenter är av väldigt olika slag och det är en bra grej som man bättre borde ta till vara på och se till att inte bara de som passar in i någon mall känner att JF är något för dem. Det är också viktigt att det är högt i tak i föreningen och därför tycker jag t ex att Dissidenten inte bör granskas av JF:s styrelse utan istället få vara ett granskande organ med en hög journalistisk nivå. Jag tycker också att föreningen ska våga arbeta med likabehandlingsfrågor och med den jämställdhetsproblematik som tyvärr finns i juristyrket idag. I och med mitt engagemang i utbildningsbevakningsfrågor så har jag lärt känna både föreningen och fakulteten väl. Jag tror därför att jag har en del förståelse och kunskap att bidra med i fullmäktige. Jag brinner också intensivt för att förbättra juristutbildningen och stämningen här på Juridicum och då är ju JF nyckeln! Gillar: politiska samtal och 90-talsindie. Gillar inte: kärnkraft och sushi. Favoritfärg: röd. Favoritdjur: katt. Framtidsplaner: ganska oklara, men jag har för säkerhets skull alltid betalat TV-avgiften. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Sex av åtta möten, varav kommit sent/avvikit tidigare från tre möten. 22

23 Erik Kvist Namn: Erik Kvist Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Jag har haft det stora nöjet att vara aktiv i Dolu pexets pånyttfödelse. I två år har jag i egenskap av skådespelare- fått vara med och skapa scenproduktioner och framträdanden tillsammans med mina kreativa, varma, och fantastiska kamrater i ensemblen. Jag är även aktiv som kursombud för min termin. Det är ett givande sätt att försöka göra utbildningen bättre på, samtidigt som man fungerar som ett språkrör för studenterna! Styrelseledamot för BRF Norrgården; tidigare sekreterare Nordic Society Aberdeen University. Som kursombud ligger utbildningsbevakningsfrågan mig varmt om hjärtat. JF gör ett bra jobb i dag, men jag tror att det finns mycket kvar att åstadkomma. Fokus måste alltid ligga på hur man kan göra utbildningen så kvalitativ och effektiv som möjligt för så många som möjligt. Man måste definitivt sikta på att öka antalet lärartimmar. Jag kom till Lund för att få en utbildning, inte för att utbilda mig själv. Det måste vara en skillnad på att ha en juristexamen och att ha ett lånekort på biblioteket! Samtidigt brinner jag självklart för att alla sociala aktiviteter ska få behålla sitt stöd från JF och intresserar mig för hur den redan idag beundransvärda bredden på möjligheter att engagera sig kan vidgas ytterligare. Under mina fyra terminer på Juridicum har jag varit ständigt imponerad av vad JF gör för studenterna: det är ett forum där alla kan engagera sig och där alla är alltid välkomna. Något blödig månne - såhär efter Dolu gemenskapen, inser jag att JF har berett mig möjlighet att skapa minnen och erfarenheter för livet. Att tjänstgöra i FUM hade varit ett sätt att ge tillbaka till föreningen, samtidigt som det hade inneburit tillfälle att se hur föreningen fungerar på ett mer praktiskt plan. Jag älskar Svampbob Fyrkant och hyser ett agg av astronomiska mått mot Skånetrafiken. 23

24 Klara Käll Namn: Klara Käll Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Har varit jobbare på Göteborgs Nation och främst för festmästeriet på JF. -Marskalk, Göteborgs Nation Mässvärd på JiA Fadder, JF Mentor, för internationella studenter vid LU, Alternativa examinationsformer. - Ett öppet JF, där alla som vill skall känna sig välkomna in i gemenskapen. Jag vill vara med i FUM för att ta till vara på möjligheten att få vara med och påverka JFs verksamhet. JF är vad vi studenter gör den till! Jag är grym på fyra i rad! 24

25 Albin Larsson Namn: Albin Larsson Termin: 7 Telefon: Mailadress: Jag har suttit i JFs styrelse verksamhetsåret 2010/11. Jag anser att JF liksom tidigare bör sträva efter att driva en professionell utbildningsbevakning samtidigt som föreningen ska berika medlemmarnas studietid med sociala aktiviteter och arbetsmarknadskontakt. Viktiga frågor inom utbildningsbevakningen är till exempel att få fakulteten att överge ålderdomliga system såsom mastodonttentor och att införa fler ifrågasättande perspektiv i utbildningen. Vilka sociala aktiviteter som kan bedrivas är i mångt och mycket upp till föreningens tjänstemän och aktiva. Därför att jag har bra koll på föreningens verksamhet och tror mig kunna representera föreningens medlemmar på ett bra sätt. Är en fena på sten, sax och påse och tumbrottning. 25

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011

Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 1. Vilken termin läser du? Sammanställning av resultat Enkätundersökning Speak the J(F) up! 2011 2. Är du medlem vid JF idag? Besvarad av 137 st. Ja: 131 Nej: 6 3. Om du svarade ja på fråga 1: Tycker du

Läs mer

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15

Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 Verksamhetsplan för Juridiska Föreningen 14/15 1.1 Fullmäktige Juridiska Föreningens (JF) fullmäktige ska under året sammanträda minst tre gånger per termin, med undantag för juni, juli och augusti. Fullmäktige

Läs mer

Arbetsbeskrivningar för JF:s utskottsverksamhet

Arbetsbeskrivningar för JF:s utskottsverksamhet Arbetsbeskrivningar för JF:s utskottsverksamhet Arkivarie Arkivarien är den fristående tjänsteman som är ansvarig för JF:s arkiv i AF-borgen. Arkivarien är ansvarig för arkivets struktur och den löpande

Läs mer

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet

Uppstart. Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet. 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet Uppstart Till nya studenter på Rättsvetenskapliga programmet och Juristprogrammet 2012 Juridiska Föreningen vid Örebro universitet VÄLKOMMEN INNEHÅLL Hej! Hej! Välkommen till oss rättsvetar- och juriststudenter

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET

!!!!!!!!!!! Beteendevetare i Lund! EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Beteendevetare i Lund EN GUIDE TILL EN LYCKAD START PÅ STUDENTLIVET Vad är BiL? BiL (Beteendevetare i Lund) är programföreningen för alla oss som läser på Lunds Universitets beteendevetenskapliga kandidatprogram,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Fastställd av fullmäktige 2015-05-20 Bakgrund och Syfte Verksamhetsplanen är det styrdokument som beskriver de frågor Studentkåren i Borås planerar arbeta med under året utöver

Läs mer

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar.

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. 2015/2016 1 Lysning Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster (se nedan

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept?

Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM. Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs MENTORS PROGRAM Vill du bli mentor eller adept? Ultuna Studentkårs Mentorsprogram En ökad kontakt med näringslivet är något som efterfrågas av studenter från alla utbildningsprogram

Läs mer

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM

Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Kandidaturtexter Extrainsatt Val-SM Vice Ordförande Oskar Giescke... 2 Vice Ordförande, Kommunikationsansvarig Helena Falk... 2 Ordförande Konstwerket Martin Gutsch... 3 Ordförande Jämlikhetsnämnden Elin

Läs mer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer

Styrelsekandidaturer. Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer, valberedningens förslag samt valberedningskandidaturer Styrelsekandidaturer Ordförande Sofia Carlsbrand: Jag heter Sofia Carlsbrand, går mitt tredje år på programmet och pluggar just

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2013 juni 2014 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen är fortfarande växande och det är viktigt att verksamheten under 2013-2014 präglas av att antalet programstuderande

Läs mer

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott!

Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Äntligen är det dags att söka till PiLs styrelse och utskott! Vill du vara med och engagera dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? engagerar hundratals medlemmar som alla brinner för personalfrågor

Läs mer

Välkommen till Uppsala!

Välkommen till Uppsala! Välkommen till Uppsala! Reccekommittén vill gratulera till antagningen till Sveriges ledande Juristprogram på Sveriges, i särklass, främsta universitet. Juristutbildningen innehåller nio terminer och snart

Läs mer

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari

Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar. Recceveckan VT14 - Den Overkliga. 20 januari - 27 januari Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan VT14 - Den Overkliga Veckan 20 januari - 27 januari Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott!

Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Nu är det äntligen dags att söka till föreningen Personalvetare i Lunds styrelse och utskott! Vill Du vara med och engagera Dig i en av Sveriges främsta personalvetarföreningar? Personalvetare i Lund engagerar

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan

Verksamhetsbeskrivning. En sammanfattning av taktisk och strategisk verksamhetsplan ! Verksamhetsbeskrivning Ensammanfattningavtaktiskochstrategisk verksamhetsplan Sektionen och styrelsen Sektionen och styrelsen ska Verka för ökat sektionsengagemang Ett utbrett sektionsengagemang hos

Läs mer

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15

Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 Studentkåren Malmös verksamhetsplan 2013-2014.doc 1 (5) Studentkåren Malmös verksamhetsplan 14/15 1. Inledning Under verksamhetsåret 13/14 har Studentkåren Malmö genomfört många förbättringar i Kårens

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015

VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 Näringslivsutskottet Näringslivsutskottet (NU) verkar som en länk mellan Föreningen Ekonomernas medlemmar och näringslivet. Genom projekt och event skapar utskottet en bra kontakt

Läs mer

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator

Propositioner. Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Propositioner Proposition 2012-1 Avskaffande av ledamot i styrelsen: Projektkoordinator Projektkoordinatorns uppgifter har under de gångna verksamhetsåren legat så pass nära vice ordförandens uppgifter

Läs mer

Strategi för Corax medlemsrekrytering

Strategi för Corax medlemsrekrytering Strategi för Corax medlemsrekrytering Verksamhetsåret 2014-2015 Fastställt av Corax styrelse den 19 november 2014. 1 Strategi för Corax medlemsrekrytering Bakgrund S edan dess att kårobligatoriet avskaffades

Läs mer

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16

Medicinska Föreningens verksamhetsplan 15-16 Verksamhetsplan 15-16 s verksamhetsplan 15-16 Denna verksamhetsplan beskriver en grundläggande målsättning för föreningens verksamhet. Den antas av fullmäktige och blir därmed en uppdragsbeskrivning från

Läs mer

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG

MASKINTEKNOLOGSEKTIONENS YRKES- & ARBETSMARKNADSDAG Postbeskrivningar KASSÖR Du kommer vara projektledarens högra hand genom att ständigt ha en uppdaterad bild av det ekonomiska läget tillgängligt för att möjliggöra snabba beslut. Du arbetar strukturerat

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04

Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Fastställd av Fullmäktige 2013-12-04 Åsiktsdokument Bakgrund De senaste åren har varit turbulenta för studentkårerna i Sverige. Kårobligatoriets avskaffande resulterade i stora förändringar

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011

Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Kalmar ESS Introduktionsinformation vårterminen 2011 Hej blivande Turismekonom! Nu börjar det närma sig en av de roligaste tiderna i ditt liv, nämligen din studenttid! Som en inledning på dina kommande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016

VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 Antaget av LinTeks fullmäktige den 3 mars 2015 2 (9) Inledning Verksamhetsplanen beslutas av kårfullmäktige och är ett av de styrdokument genom vilka kårfullmäktige styr LinTek.

Läs mer

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet

Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Verksamhetsplan Näringslivsutskottet Näringslivsutskottets övergripande mål är att stärka kontakten mellan utbildningarna som tillhör PULS och arbetslivet genom det arbete som utskottets arbetsgrupper

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Consensus verksamhetsplan

Consensus verksamhetsplan Verksamhetsår Consensus verksamhetsplan 2013 2014 Consensus en kår nära dig Antagen av FUM 130320 Inledning Denna verksamhetsplan är något mindre betungande än tidigare års och samtidigt som vi har begränsat

Läs mer

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14

Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Verksamhetsplan Sociala Utskottet 13/14 Ambitionen för det Sociala Utskottet är att verka för en så bra studiesocial miljö som möjligt för PULS medlemmar detta genom arbetsgrupperna som är del av utskottet.

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad!

Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Ф Juridiska Föreningen i Uppsala presenterar Recceveckan HT14 - Den Djuriska Veckan 26 Augusti 1 September Kära recentior! Välkommen till juristprogrammet och Uppsala, Sveriges bästa studentstad! Juridiska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Reviderad 2014-09- 18 Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera

Läs mer

STUDinfo. vårterminen 2012

STUDinfo. vårterminen 2012 STUDinfo vårterminen 2012 Håll dig uppdaterad gilla FSAstud på Facebook! STUDinfo vårterminen 2012 Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Layout: Sanna Feldell Foto: Colourbox Tryck: FSA, Box 760, 131 24

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2014

Verksamhetsplan för KogVet 2014 Verksamhetsplan för KogVet 2014 Samtliga utskott ska: Främja god gemenskap mellan medlemmarna. Bevaka och tillvarata medlemmars intressen i utbildningsfrågor. Vara officiell kontaktorgan gentemot universitetet

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet

Vi lovar, detta är något som ingen vill missa! Vi ses den 25 augusti! Mvh Linn Wihlborg och Novischeriet Grattis till att du har blivit antagen till Campus i Helsingborg! Det som du och alla andra nyintagna studenter väntar framför er är flera otroligt roliga, spännande och intressanta terminer som kommer

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö

Verksamhetsplan juli 2014 - juni 2015. Sektionen för Energi och miljö juli 2014 - juni 2015 Sektionen för Energi och miljö Sektionen Sektionen börjar nu gå mot sin slutfas av växande, och programmet kommer under verksamhetsåret examinera sina första studenter. Det kommer

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA BILAGA 28 VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BEFATTNINGSBESKRIVNINGAR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 ORDFÖRANDE Internt Ordförande skall kalla till samt

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet

Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet 1 (6) 2009-06-25 Dnr SU 31-0587-09 Linda Stridsberg Utredare Ledningskansliet Policy och riktlinjer för studentinflytande vid Stockholms universitet Ett gemensamt kvalitetsarbete Studenternas inflytande

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret

13/14. Avtal mellan Consensus och X- sektionen. Verksamhetsåret Avtal mellan Consensus och X- sektionen Verksamhetsåret 13/14 Avtalet syftar till att reglera och tydliggöra ansvarsområden och skyldigheter för Consensus och X-sektionen gällande övergripande samverkan,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg

VERKSAMHETSPLAN 2014. Utrikespolitiska Föreningen Göteborg VERKSAMHETSPLAN 2014 Göteborg INNEHÅLL Ett av Göteborgs främsta forum för utrikespolitiska frågor Utblick Medlemmar Externa relationer Ekonomi Kommunikation Utrikespolitiska Förbundet Sverige ETT AV GÖTEBORGS

Läs mer

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015

Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 Sida 1 av 5 Verksamhetsplan Verksamhetsåret 2014/2015 1. Organisation UPS viktigaste mål under det kommande verksamhetsåret är att öka sammanhållningen i föreningen. Det kommer ske genom att arbeta aktivt

Läs mer

Jämställdhetsplan 2011 2013

Jämställdhetsplan 2011 2013 Jämställdhetsplan 2011 2013 Antagen av institutionsstyrelsen 2011-06-08 Innehåll Jämställdhet mellan kvinnor och män... 2 Ansvarsfördelning... 2 Jämställdhetsplanen antagen 2007... 3 Läget vt- 11... 3

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer

SöderS organisationsplan 14/15

SöderS organisationsplan 14/15 SöderS organisationsplan 14/15 Fastställd av fullmäktige 2014-05-27 SöderS är och ska vara en flexibel organisation. Därför finns det frihet att förändra organisationsplanen, även om andemeningen inte

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen.

Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. 1 (14) Arbetsbeskrivningar Kårstyrelsen har tagit fram dessa arbetsbeskrivningar i samråd med kårledningen. Syfte Arbetsbeskrivningarnas syfte är att bidra till kontinuitet i kårledningens arbete och att

Läs mer

Kårfullmäktigesammanträde

Kårfullmäktigesammanträde Verksamhetsåret 2012/2013 Kårfullmäktigesammanträde den 17 december 2012 - Utskotts- och kommittéförslag a) förslag om ändring i Reglemente för Ekonomiska sektionen 2011-01-18 Reglemente för Ekonomiska

Läs mer

Kandidaturtexter Val-SM

Kandidaturtexter Val-SM Kandidaturtexter Val-SM Ordförande Gabriella Molinder... 2 Sekreterare och Styrelseledamot Fanny Ahlberg... 3 Styrelseledamot Aisan Rasouli... 4 PAS Kajsa Lundgren... 5 BollKall(ar)e David Landmark och

Läs mer

Verksamhetsplan för KogVet 2013

Verksamhetsplan för KogVet 2013 Verksamhetsplan för KogVet 2013 Samtliga utskott ska: - Främja god gemenskap mellan medlemmarna. - Bevaka och tillvarata medlemmarnas intressen i utbildningsfrågor. - Vara officiellt kontaktorgan gentemot

Läs mer

Bert Karlsson, entreprenör

Bert Karlsson, entreprenör @ungdomsb Dagens unga ojar sig över att det inte finns några jobb. Det gör det visst - men många är alldeles för lata för att jobba på en hamburgerrestaurang eller plocka bär i skogen. De sitter hellre

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

Det var en gång... Recceveckan 2012

Det var en gång... Recceveckan 2012 Det var en gång... Recceveckan 2012 Jurist! Javisst! Stort grattis till att ha blivit antagen till Juristprogrammet vid Uppsala universitet! Snart kommer du att vara i full gång med allt vad juridikstudier

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet

Saco Studentråd Kongress 2014. Verksamhet 2015-2016. Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Saco Studentråd Kongress 2014 Verksamhet 2015-2016 Styrelsens förslag rörande fokusfrågor & verksamhet Innehållsförteckning Verksamhet 2015-2016 1 Extern fokusfråga 2 Ingen ska ångra sin utbildning. En

Läs mer

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra.

Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Ditt företag och Linnéuniversitetet har mycket att lära. Av varandra. Vi erbjuder möten som kan utveckla ditt företag. Och dig. Att samverka med forskare sätter igång kreativa processer och lyfter frågan

Läs mer

Hej studerandemedlem i FUF

Hej studerandemedlem i FUF 1 Hej studerandemedlem i FUF Nu är det dags att söka till höstens arbetsgrupper i världens bästa förening! Filmgruppen FUF-bladet Studentpanelen Biståndsdebatten.se NY! Projektgruppen NY! Vem kan söka

Läs mer

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12

Praktikrapport. Sofia Larsson MKVA12, HT12 Praktikrapport Facetime Media är en byrå belägen i Lund som hjälper företag att marknadsföra sig via sociala medier. I nuläget är det främst Facebook som är aktuellt men tanken är att företaget i framtiden

Läs mer

Ett hållbart universitet

Ett hållbart universitet Åsiktsdokument 1 Ett hållbart universitet Medlemsmöte 141210 Sida 1 av 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 Utbildning är en mänsklig rättighet

Läs mer

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus

UTBILDNINGSRÅD HT 2012. Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus UTBILDNINGSRÅD HT 2012 Ultuna 19-20 oktober ULS kårhus SCHEMA Lördag 07.30 Frukost 08.30 Mötet inleds, punkt 1-6 Kort bensträckare 10.00 Utvärdering med prorektor 11.00 Fika 11.15 Intern kommunikation-

Läs mer

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08

Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Protokoll från KarlEkons Styrelsemöte 2013-01-08 Plats: Kårens styrelserum Närvarande: Simon Strid, Marcus Ljungdahl, Gustav Johansson, Helena Engström, Elin Karlsson, Karwan Nisstany, Patrik Sjöstedt,

Läs mer

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna.

Halmstad Studentkår. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Bilaga 9. Kårstyrelsen 12/13 yrkar att: Medlemsmötet godkänner och lägger verksamhetsberättelsen till handlingarna. Verksamhetsberättelse 2012/2013 Den 2012-05-15 fastslog medlemsmötet verksamhetsplanen

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår

Yttrande Carl Larsson Utbildningsansvarig 2014-09-12. Umeå naturvetar- och teknologkår samt Umeå Medicinska Studentkår UKÄ:s reg.nr: 32-205-14 Svaren nedan är från (härefter benämnt som US ) och avser Umeå universitet (härefter benämnt som UmU ) generellt, samt i vissa avseenden de organisatoriska delar av Umeå universitet

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper

Välkomstbrev VT15. - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet. Faddergeneraler: Agnes och Jesper Välkomstbrev VT15 - Din guide till en bra skolstart på det Beteendevetenskapliga programmet Faddergeneraler: Agnes och Jesper Faddrar: Niclas N.O, Niklas F., Tobias, Camilla, Tova, Kajsa, Filippa, Rei,

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

Postbeskrivningar inför Val-SM

Postbeskrivningar inför Val-SM Postbeskrivningar inför Val-SM Innehåll Styrelsen... 2 Ordförande... 2 Vice ordförande... 3 Sekreterare... 4 Programansvarig student (PAS)... 4 Studienämndens Ordförande (SNO)... 4 Näringslivsgruppens

Läs mer

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter?

Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Boksammanfattning Att leda nästa generation Generation Y, obotliga egoister eller oslipade diamanter? Generation Y kallas de 80- och 90-talister som är på väg in på arbetsmarknaden och som i stor utsträckning

Läs mer

Valberedningens förslag

Valberedningens förslag IF FRISKVÅRD VÄXJÖ ÅRSMÖTE Valberedningens förslag Till IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer för verksamhetsåret 2014 1 IF Friskvård Växjö styrelse och revisorer. Interimvalberedningen har fått i

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang

Volontärbarometern. En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Volontärbarometern En undersökning om volontärer och deras ideella engagemang Innehåll Inledning 2 Om att vara volontär 3 Framtiden 10 Vilka har svarat 12 Om Volontärbyrån 13 Volontärbarometern är sammanställd

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun

Kommunikationsstrategi för Tibro kommun Kommunikationsstrategi för Tibro kommun 1. Bakgrund, grundläggande begrepp 1.1 Vision Tibro 2017 Tibro kommun har tagit fram en framtidsvision, Vision Tibro 2017, samt ett antal program och aktiviteter

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2

En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 En nödvändig liten bok om marknadsföring av bibliotek del 2 Zuzana Helinsky BTJ Förlag Innehåll Omslag: Moa Björnson www.moas.nu Författaren och BTJ Förlag/BTJ Sverige AB, Lund 2011 Tryck: Holmbergs 11,

Läs mer

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR

BEFATTNINGBESKRIVNINGAR BEFATTNINGBESKRIVNINGAR Södertörns Förenade Ekonomer (SÖFRE) 2014 Innehållsförteckning 1. FÖRENINGENS REVISOR... 2 2. STYRELSEN... 3 3. ORDFÖRANDE... 4 4. VICE ORDFÖRANDE... 5 5. SKATTMÄSTARE... 6 6. SEKRETERARE...

Läs mer