Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: Mailadress:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Charlotte Akej. Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: 0768-58 22 60 Mailadress: lottah_@hotmail.com"

Transkript

1 Fullmäktigekandidater 2011/2012 1

2 Charlotte Akej Namn: Charlotte Akej Termin: Termin 6 Telefon: Mailadress: Chefredaktör för Dissidenten, JF:s kårtidning Kursombud, T6 Medlem i Juristjouren Aktiv inom Fakultetsambassadörerna JF måste ställa tydligare krav på fakulteten; det är inte rimligt att lektorer på många kurser väljer att lyssna på kursombuden enbart när det passar dem själv. JF måste fortsätta vara en bred kår som lockar alla typer av studenter. Utbildningsbevakning är väldigt viktigt men för ett ännu bättre JF krävs att den breda sociala repertoar med allt ifrån spex till kör och fotboll fortsätter att utvecklas och uppmuntras. FUM är JF:s högsta beslutande organ, ändå hör man väldigt lite om mötena och de beslut som tas där. Jag hoppas kunna bidra till att FUM under nästa mandatperiod blir mer öppet och att de viktiga beslut som faktiskt tas där kommer till allmän kännedom för alla JF:s medlemmar, på andra sätt än genom enstaka facebook-inlägg från nedröstade ledamöter. Jag kommer att lobba väldigt hårt för att JF införskaffar en kontorshund VT12 åker jag på utbyte till Hong Kong. Jag kommer därför enbart ha möjlighet att sitta i FUM under höstterminen. 2

3 Sarah Alberius Namn: Sarah Alberius Termin: Termin 6 Telefon: Mailadress: Inom JF:s verksamhet har jag varit engagerad genom att vara med i fjolårets Fullmäktige, varit Clubmästare, medlem i JiA- kommittén 2010 samt aktiv i det tidigare kallade Praktikutskottet. Utanför JF:s verksamhet har jag varit internationell mentor samt jobbat i flertalet matlag på olika nationer. Jag vill fokusera på hur man skall locka fler studenter att ta del av kårlivet och därigenom skapa en mer spridd krets av aktiva och engagerade. Jag anser att det är otroligt viktigt att driva frågan om hur man kontinuerligt ska förbättra studieklimatet, inte minst hur JF ska kunna bidra med att minska stressen och skapa en positiv miljö. Vidare anser jag att frågor kring kårobligatoriets fall självklart fortfarande är ytterst aktuella. Avslutningsvis vill jag fortsätta driva frågan om en ökad tillgänglighet till information kring vad som äger rum inom ramen för kårens verksamhet. Jag tycker att det har varit otroligt lärorikt och utvecklande att ta del av diskussionen kring JF:s verksamhet och på så sätt kunnat påverka viktiga beslut kring vår studenttillvaro. Detta vill jag gärna fortsätta med! Vidare önskar jag att jag kan suga åt mig information om vad studenter anser vara viktiga frågor att driva och därefter representera och driva dem på ett bra och givande sätt. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Åtta av åtta möten. 3

4 Martin Andersen Namn: Martin Andersen Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Novischförman VT 10, JiA-kommitén HT 10, Clubmästare HT 10/ VT 11 Fullmäktigeledamot HT 10/ VT 11 Jag anser att de sociala verksamheter som JF bedriver är väldigt viktiga och här skall vi fortsätta att lägga kraft. Framförallt tycker jag att det handlar om att försöka få ännu fler medlemmar aktiva i våra utskott, då vi på så sätt kan skapa en värdefull gemenskap inom föreningen. Vi bör också arbeta mer med att bredda vår verksamhet, att vara med i JF är inte längre ett måste och då gäller det att vi hittar vägar för att nå ut även till dem som inte hänger på After School varje fredag. Jag tycker även att JF bör bli en mer öppen förening, där man som medlem skall få veta vad som händer och sker. Genom att öka insynen i föreningen är jag övertygad om att vi kan få in fler perspektiv och på så sätt utveckla föreningen till det bättre. Jag tycker att JF är en fantastisk organisation som jag verkligen brinner för och som jag vill vara med och påverka även nästa år. Jag upplever att jag genom mitt tidigare engagemang har bra koll på föreningen och vet vad som krävs för att vi skall kunna bli ännu bättre. JF står i och med att kårobligatoriet har avskaffats inför stora utmaningar och jag vill verkligen vara en del av det arbete som krävs för att JF fortsatt skall vara en attraktiv förening för oss juriststudenter. Min frånvaro berodde på att jag sjuk. Lovar att göra mitt bästa för att undvika det nästa år. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Fem av sju möten. 4

5 Sara Bengtson Namn: Sara Bengtson Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: I JF har jag tidigare varit fadder och skrivit för Dissidenten. Jag är med i Jämställdhetsgruppen för vilka jag framförallt jobbat med uppsättningen av Seven i höstas och med sexköpsdebatten som hölls i februari. Jag är även redaktör för Juridisk Publikation. JF fyller en oerhört viktig funktion för många av oss juriststudenter. Föreningen präglar studenttiden och har, bland annat i egenskap av att vara en stor studentorganisation knuten till universitetet, möjlighet att ge studenterna inblick i den framtida yrkesrollen som jurist. Just därför tycker jag att det är så viktigt att föreningen inte bara erbjuder en bredd i sin verksamhet, utan även uppmuntrar till en diskussion om juristyrket och utbildningen, ser till att hålla det högt i tak så att så många olika perspektiv som möjligt får plats samt erbjuder möten med fler av de många yrkesvägar en jur. stud. så småningom kan välja. JF är också den första och kanske viktigaste kontakt novischerna får med andra studenter utanför klassrummet, och det som introduceras (och bibehålls) av juriststudenten måste kunna innehålla hela spannet från heta diskussioner, en smart Dissident som sticker ut bland kårtidningarna och fantastiska fester. Jag tycker att det känns roligt och viktigt att vara med och påverka hur JF ska utformas, och jag tror att jag kan bidra med såväl engagemang som ett brett perspektiv på verksamheten. 5

6 Pontus Berg Namn: Pontus Berg Termin: 4 Telefon: Mailadress: Jo, det har jag, men då som slamkryparen som ytterst sällan officiellt är involverad men som alltid verkar dyka upp i diverse sammanhang. Aldrig förr har den sociala delen av JF varit viktigare. Nu, när ingen måste vara med längre, gäller det att fånga in vänner och okändisar för att vår vackra lilla förening även i fortsättningen kunna stå på studenterna sida i det slag vi kallar studietiden. Om vi ska kunna påverka någonting i vår vardag krävs det en stark, månghövdad röst. När böckerna stängs för dagen vill jag att låt oss vara ärliga, det handlar om att ragga medlemmar. Det som är det viktiga för mig är att juridiska föreningens medlemmar också får någonting tillbaka för det förtroende FUM fått placerat på sina axlar. För att inte snacka om de surt förvärvade slantarna som rullar åt deras håll. Dagarna av tassande i den skuggbeklädda periferin nu över och i ett graciöst, kraftfullt hopp landar jag på JF-scenen med orden: Jag är redo nu! 6

7 Johannes Björk Namn: Johannes Björk Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Jag är denna termin vice ordförande i Utbildningsutskottet med särskilt ansvar för Jämställdhets- och likabehandlingsgruppen. Är även engagerad i Ordkonst (AF:s litterära utskott) där jag är kommunikationsansvarig och även jobbar med ett radioprogram som sänds på Radio AF. Jag vill bidra till att främja en diskussion inte bara på JF utan på fakulteten och (det allra viktigast) bland studenterna, även de som inte är intresserade av att engagera sig i JF, kring vem juristen är och bör vara. De viktigaste verktygen JF har för detta syfte är utbildningsbevakningen och den demokratiska organisationen, vilka två aspekter jag tycker bör läggas större tyngd vid. Till exempel vill jag se till att mer information ges under året kring Fullmäktiges beslut och de diskussioner som förs på dess möten, och att valet nästa år handlar om vad studenterna vill, och inte bara om att få en formalitet överstökad. Det behövs en förändring. Juristutbildningen i Lund som den ser ut idag upplever jag förmedlar ett passiviserande budskap, beslöjat i ängslig professionalism, till oss studenter. JF, liksom fakulteten, studentkroppen och samhället i stort reproducerar en bild av juristen som samhällets stöttepelare, vilken är mycket olycklig. Kompetens, disciplin och torr, akademisk distans är värden som står högt på juridicum. Gott så, men de är inte mycket värda utan syskonen etik, kreativitet och vision. Mitt värde som representant Blir lätt lite högtravande (se ovan). 7

8 Martina Båtelson Namn: Martina Båtelson Termin: Termin 2 Telefon: Mailadress: Jag har sedan jag började på programmet i höstas varit aktiv i Jämställdhet- och Likabehandlingsgruppen på JF. Nu spelar jag också fotboll med Idrottsutskottet varje söndag vilket är veckans höjdpunkt! Jag tror på en kår som arbetar för öppenhet, jämställdhet och demokrati. Jag vill att JF ska vara en kår där alla känner sig välkomna och vill vara delaktiga. Jag strävar efter en organisation där ens arbete uppmärksammas utifrån vad man faktiskt uträttar, och inte utifrån vem man festar med. Ett annat prioriterat område anser jag bör vara att minska stressen på Juristprogrammet. Vi vet alla att den finns och att det är negativt nu är det dags att göra något åt det. Ett sätt för att motarbeta den är genom att fortsätta med fler aktiviteter, såsom Dolusspexarna och Idrottskutskottet, där vi tillsammans gör andra saker än fokusera på studierna och karriären. Slutligen är det viktigt att JF har en bra kontakt med affärsbyråer, men jag menar att kåren har ett ansvar att även visa andra alternativ och vågar bredda juristrollen. Jag anser att det för tillfället endast är en liten del av kårens medlemmar som finns representerade i FUM, och att det behövs fler åsikter och idéer för att på allvar kunna säga att JF är en demokratisk organisation. Första steget dit är att få fler att rösta så det hoppas jag verkligen alla gör! Vi har dessutom en kårtidning som inte tillåts granska kårverksamheten, utan bara informera, samt en rad sponsorer som JF är väldigt rädda om. Visst är det viktigt att vi har en fungerande ekonomi, men för att behålla medlemmarna måste vi våga vara självkritiska och stå upp för vad vi tror på. Lojaliteten ska alltid i första hand ligga hos medlemmarna inte hos sponsorerna. 8

9 Hanna Carlsson Namn: Hanna Carlsson Termin: Termin 2 Telefon: Mailadress: Jag är aktiv inom utbildningsutskottets jämställdhets- och likabehandlingsgrupp. Jag hoppas kunna påverka JF att en bli modern, öppen och demokratisk organisation. Det behövs nya sorters aktiviteter för att locka de studenter som nu överhuvudtaget inte överväger att sätta sin fot på JF. Alla har lika mycket rätt till sin kår, oavsett om man tycker om det traditionella studentlivet och dess anda eller inte. I övrigt tycker jag att kårens viktigaste jobb är utbildningsbevakningen. Jag tror att om JF blir en plats dit fler studenter söker sig, vinner både vi och utbildningen på det. Att vi känner att vi har möjlighet att påverka vår utbildning och studiesociala miljö är ju avgörande för vår trivsel. Sen hade jag tänkt lobba för att införa en ordentlig sopsortering på JF också. Det är för bedrövligt som det går till nu och inte en käft verkar bry sig Jag tror att jag behövs. Jag är en av dem som inte tror att kåren är något för mig. Men det kan den bli! Vi behöver bara luckra upp lite i den här reaktionära klubben för inbördes beundran och dess maktfullkomlighet, eller hur? Vänligen rösta på mig. Tack på förhand. Varma hälsningar, Hanna Carlsson 9

10 Miran Crnalic Namn: Miran Crnalic Termin: Termin fyra Telefon: Mailadress: Spexet blev min inkörsport till JF och jag nobbar aldrig ett tillfälle att gå upp på scen med Dolu pexet. Numera är jag också ordförande för Idrottsutskottet och om ni bläddrar igenom det senaste numret av Dissidenten så finns jag nog med på ett hörn. JF:s kärna ligger i utbildningsbevakningen och jag vill att varje student ska känna att den kan påverka kvalitén på sin utbildning. Jag vill verka för att JF ska vara varje students röst i en dialog med bl.a. fakulteten. Jag anser även att JF är en viktig social knytpunkt för oss studenter och att man verkligen måste utnyttja den breda plattform som JF utgör för möjligheterna till ett rikt studentliv. Inom kåren har vi idag alltifrån körverksamhet och pubkvällar till korpenfotboll. Det är viktigt att JF fortsätter att ta tillvara på medlemmarnas intressen och ger varje enskild medlem möjlighet att kunna influera kårverksamheten. Jag vill arbeta för att JF ska bli varje students vardagsrum. Fullmäktige är kårens högsta beslutande organ och efter mina fyra terminer på programmet så känner jag att fullmäktige vore den bästa platsen att mer direkt påverka JF:s verksamhet och riktning. Med mig i FUM så kommer jag att fortsätta kämpa för ett aktivt och öppet JF som ska sträva efter att vara en självklar plats i varje juriststudents Lundaliv. Vare sig det handlar om att hämta en kopp kaffe eller styra tentafest så ska JF vara ett naturligt alternativ att gå till. 10

11 Richard Croneberg Namn: Richard Croneberg Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Bortsett från mina tidigare erfarenheter inom föreningslivet har jag under mina gångna terminer även cirkulerat inom ett flertal av JF:s utskott allt ifrån Lundakarnevalsgruppen till Dolu pexet. Tack vare en bred inblick i JF:s verksamhet tror jag att jag med engagemang och insikt kan lyfta verksamheten och lösa de meningsskiljaktigheter som finns rörande JF:s inriktning. I mitt JF finns ingen motsättning mellan utbredd studiesocial verksamhet och kritisk, framåtriktad utbildningsbevakning. I en tid när kårobligatoriets avskaffande inte än gjort sig gällande i medlemsantalen är ledordet för studentverksamheten öppenhet. Öppenhet för att JF både skall växa i medlemsantal och verksamhet. Genom att ge medlemmar och tjänstemän mer inflytande och en bredare inblick i JF:s demokratiska process öppnas nya möjligheter till samtal om JF:s verksamhet. Avståndet mellan medlemmar och beslutande organ måste kortas, protokoll måste anslås och viskandet i korridorerna måste sluta. Enbart genom en öppen process kan JF legitimera sin roll som företrädare för sina medlemmar. För att jag tror att det behövs en ny syn på JF:s föreningsarbete. En syn som innefattar öppet beslutsfattande, mer medlemsdemokrati och dialog. Om vi gemensamt strävar efter att utveckla JF och är fler som kan bidra med idéer i ett öppet och stimulerande klimat, tror jag att JF kommer uppfylla det självutnämnda epitetet Sveriges främsta studentkår. 11

12 Fredrik Fors Namn: Fredrik Fors Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: 1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande? Fadder VT Jag anser att vi bör arbeta för att införa fler examinationsformer samt fler examinationstillfällen per kurs. Jag vill även arbeta för ett närmare samarbete med näringslivet så att vi studenter får en bättre inblick i praktiskt juridiskt arbete. Slutligen vill jag även prioritera frågan kring JF:s öppenhet gentemot studentkollektivet. Mitt intresse för att ställa upp i FUM-valet grundar sig i en vilja att vilja bidra till samt förbättra JF:s verksamhet, så att studenterna får ut det mesta möjliga av sin studietid här i Lund! -- 12

13 Jesper Forster Namn: Jesper Forster Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Fadder VT 2010, Juridiska Föreningen Arbetare i baren (ass-man för Jacob Rosell och PG) HT 2010 & VT 2011, Juridiska Föreningen Marshalk Vårbalen VT 2011, Juridiska Föreningen Barchef VT 2011, Göteborgs Nation Tentamensformer. Anonym tentamen är redan införd, vilket är bra, men det går att göra mer. Exempelvis borde examinationsformen diskuteras och se om det ska vara terminstentor eller om man i större utsträckning ska göra mindre arbeten/inlämningar samt flera mindre tentor. De viktigaste frågorna för mig personligen (och de roligaste) är de angående de sociala delarna i JF. Att anordna aktiviteter är något som redan görs på JF men man kan alltid hitta på fler saker än vad vi gör idag. Integrera näringsutskottet med idrottsutskottet och köra fotbollsturnering mellan JF och några olika advokatbyråer kanske? Jag kommer göra ett kungligt jobb. Inget skitsnack utan rösta igenom bra förslag och krossa dåliga. Fan va go jag e! 13

14 Axel Frank Almqvist Namn: Axel Frank Almqvist Termin: 4 Telefon: Mailadress: Jag började engagera mig inom JF hösten 2009 då jag i Dolu pexet uppsättning Juridikungen spelade Torgny Håstad. I årets uppsättning var jag engagerad som manusförfattare och skådespelare. För närvarande är jag vice ordförande i JIPPO-utskottet inom JF. Jag är väldigt intresserad i frågor som gäller den sociala delen inom JF. Jag anser att denna del är väldigt viktigt för utbute av information och kunskap, men även för att hitta nya vänner och nya vägar i sitt tänkande. Engagemanget kring näringslivet inom JF är en mycket viktig del anser jag och jag vill sträva för att kontakten mellan näringslivet och studenter fortsätter utvecklas. Jag är intresserad att ställa upp i fullmäktigevalet med anledning av att jag vill driva de frågor som jag tycker är viktiga och som gör att JF blir attraktivt för en student, både inom det sociala delen och inom utbildningsbevakningen. Nu när kårobligatoriet är avskaffat så är det viktigt att studenterna får upp ögonen för JF och känner sig välkomna på alla sätt. 14

15 Nenne Gavin Namn: Nenne Gavin Termin: 5 Telefon: Mailadress: Jag har under två år varit engagerad i JF genom Dolu pexet. Först som sexmästare och nu sist som ordförande. För närvarande är jag JiA-general och i full gång med att planera JiA Då JF erbjuder sina medlemmar fantastiska möjligheter genom en stor bredd på aktiviteter och engagemang anser jag att det är otroligt viktigt att utveckla en öppenhet i föreningen. Jag vill driva frågor som främjar känslan av gemenskap och som utvecklar föreningen samt möjligheterna för medlemmarna att delta i verksamheten. FUM är ett mycket viktigt organ som skall tillvarata föreningens medlemmars behov och intressen. Då jag som ovan nämnt anser det vara otroligt viktigt med ett inflytande från medlemmarna tror jag att jag med mitt engagemang för föreningen skulle utgöra en bra representant för studenterna. 15

16 Philip Gunnarsson Namn: Philip Gunnarsson Termin: Termin VI Telefon: Mailadress: Jag har tidigare engagerat mig i festmästeriet, jippo, näringslivsutskotett, idrottsutskottet och en liten del i Dolu spexet. (Jag var i alla fall med i programbladet. ) Det gångna året har jag suttit som ledamot i fullmäktige och även varit pubmästare. Mitt engagemang ligger främst i frågor rörande de sociala verksamheter som kåren bedriver. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att för att föreningen ska fortsätta stå sig stark och kunna locka nya medlemmar är det även viktigt att försöka bredda verksamheten ytterligare. Det har visserligen fungerat bra sedan kårobligatoriets avskaffande men man kan som bekant alltid bli bättre. Jag menar för utskott som näringsliv, idrott och fest finns mängder av möjligheter. Är man aktiv i föreningen så ska man få något tillbaka och det är något som man måste bli bättre på. För att jag vill vara med och påverka Juridiska Föreningens verksamhet. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Åtta av åtta möten, varav kommit sent/avvikit tidigare från ett möte. 16

17 Linnea Gustafsson Namn: Linnea Gustafsson Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Lunds FN-förening - Ordförande ( ) JF Dolusspexet ansvarig sminket (2011) och ansvarig stagemanager (2010) Idrottsutskottet aktiv innebandyspelare (stolt vinnare av Jerringpriset 2011 ) Fadder VT 2010 Hög prioritet på min lista är utbildningsbevakning, förberedelse inför arbetslivet och sociala engagemang. Det är tre grundbultar som för mig utgör JF. Jag tror på högkvalitativ utbildningsbevakning. Jag tror även att engagemang i olika former ger oss kommande jurister erfarenhet utöver det vi får från föreläsningssalen. Slutligen anser jag att JF ger oss möjlighet att ta del av det lundensiska studentlivet genom sin sociala verksamhet. Min kandidatur till FUM bottnar i ett intresse för föreningslivet och demokrati. Jag tycker om JF och tror på fortsatt utveckling. Jag anser att det finns stor potential för det. Jag har mitt humanistiska engagemang utanför JF i Lunds FN-förening och är i JF aktiv i den sociala verksamheten. Med den utgångspunkten hoppas jag kunna bidra med ett bredare perspektiv i FUM. I övrigt så tycker jag om långa månskenspromenader och mysiga hemmakvällar. 17

18 Melanie Gutman Namn: Melanie Gutman Termin: Termin 8 Telefon: Mailadress: Sitter i FUM för tillfället, har tidigare varit engagerat i Utbildningsutskottet, ordförande Varit studentrepresentant i NUGA, jämställdhets och likabehandlingskommitéen, engagerad i jämställdhetsgruppen, genuslitteraturinventeringen etc > att det skulle vara bra med arrangemang där studenter får träffa yrkesverksamma personer från OLIKA håll i större utsträckning > att ha någon form av regelbunden ämnes- och terminsöverskridande samling där tillfälle ges att debattera aktuella samhälleliga händelser för att bibehålla det ursprungliga engagemang och den diskussionsiver som många studenter har > att skapa ett plattare, transparantare och inkluderande arbetsklimat > att man i samband med den kommande renoveringen av köket tar adekvata miljömässiga hänsyn Jag tror att det är bra med en viss kontinuitet bland ledamöterna, en spridning mellan de olika representerade terminerna och att jag fortfarande har där att göra. Jag tycker om träd. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Sju av åtta möten, varav kommit sent/avvikit tidigare från ett möte. 18

19 Oscar Hillmann Namn: Oscar Hillmann Termin: Termin 2 Telefon: Mailadress: Jag är engagerad i Dolu pexarna, varit fadder i Novischutskottet, skrivit för Dissidenten samt varit aktiv i Internationella utskottet under termin ett på JF och jobbar på Östgöta Nation där jag bland annat varit hovmästare. Jag vill se till att alla nya studenter som kommer in på Juridicum lätt ska få ett intresse för och ansluta sig till JF och det utskott som man tycker är intressant. Detta intresse ska hållas brinnande från första inskrivningen till dess att man lämnar in sitt examensarbete. JF ska vara en naturlig plats där Juridiska Föreningens medlemmar ska kunna finna ro och umgås, oavsett vilken termin man går. Jag har ett stort intresse för organisationen i JF och vill vara med och vidareutveckla JF till att bli den absolut bästa kåren i hela Lund och som studenter utanför Juridicums väggar pratar om och trånar att få vara med i. Om jag blir vald till FUM kommer jag att arbeta för att öka gemenskapen inom JF och se till att medlemmarnas åsikter tas upp och behandlas i FUM. 19

20 Niklas Höjman Namn: Niklas Höjman Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Var aktiv som fadder under VT Under studietiden är det oerhört begränsat utrymme för kontakt med näringslivet, detta bidrar och skapar en stor klyfta mellan oss och det faktiska arbetslivet. Här måste ske en ändring, ett starkare band mellan universitet och näringslivet skulle skapa en mer naturlig övergång och en större förståelse kring juridiken. Flertalet av våra examinationsmoment är oerhört omfattande salstentor, tentor där man under några timmar ska prestera ett resultat som ska representera en termins studier. Detta är fel och missvisande. Därför bör det ses över alternativa examinationsmoment, såsom mindre tentor fler inlämningsuppgifter. Att göra skillnad och bidra till förändring grundar sig i ett intresse av att skapa ett bättre JF och en förbättrad studietid för oss studenter! 20

21 Emma Karlsson Namn: Emma Karlsson Termin: Termin 5 Telefon: Mailadress: Mitt första engagemang som student i Lund var när jag var fadder för novischerna. Det var en av de roligaste perioderna i Lund. Sedan termin 1 har jag varit kursombud och nu sitter jag som vice ordförande i Utbildningsutskottet med ansvar för kursombudsfrågor. Jag har även jobbat en del på nation. Det är viktigt att alla medlemmar känner att de har något att hämta ur JF. Enligt mig är det betydelsefullt att kåren syns och att medlemmarna vet vad kåren har att erbjuda. Den ska vara ett socialt forum. En utbredd utbildningsbevakning tillgodoser studenternas intressen och möjliggör ett större studentinflytande i stora delar av utbildningen. Jag anser att en fortsatt efterfrågan från JF:s sida, på varierade examinationsformer och en mångsidig utbildning, bör eftersträvas eftersom detta kan motverka den stress som många juriststudenter upplever. Kåren är även ett viktigt forum för att knyta kontakter med yrkeslivet och därför är det enligt mig viktigt att olika karriärmöjligheter för en yrkesverksam jurist speglas i kårens verksamhet. Jag anser att kåren är en viktig del vid sidan av själva utbildningen där man har möjlighet att knyta kontakter, både med yrkesverksamma och med andra studenter. För mig är det även viktigt att ha möjlighet att påverka kvaliteten och utformningen av min utbildning. 21

22 Mirjam Katzin Namn: Mirjam Katzin Termin: Termin 7 Telefon: Mailadress: I Juridiska Föreningen har jag varit aktiv sedan våren Tjänsteman har jag varit sedan våren 2010, först som vice ordförande i Utbildningsutskottet med ansvar för jämställdhet och likabehandling och detta verksamhetsår är jag ordförande i Utbildningsutskottet. Jag sitter i FUM nu! Juridiska Föreningen är en betydande del av juriststudenternas vardag. Det är därför viktigt att JF blir en öppnare organisation där fler kan känna sig hemma. Jag anser att man bättre borde utmana bilden av vem den traditionella juriststudenten är när man arrangerar arbetsmarknadsevenemang, novischaktiviteter och annan verksamhet. Juriststudenter är av väldigt olika slag och det är en bra grej som man bättre borde ta till vara på och se till att inte bara de som passar in i någon mall känner att JF är något för dem. Det är också viktigt att det är högt i tak i föreningen och därför tycker jag t ex att Dissidenten inte bör granskas av JF:s styrelse utan istället få vara ett granskande organ med en hög journalistisk nivå. Jag tycker också att föreningen ska våga arbeta med likabehandlingsfrågor och med den jämställdhetsproblematik som tyvärr finns i juristyrket idag. I och med mitt engagemang i utbildningsbevakningsfrågor så har jag lärt känna både föreningen och fakulteten väl. Jag tror därför att jag har en del förståelse och kunskap att bidra med i fullmäktige. Jag brinner också intensivt för att förbättra juristutbildningen och stämningen här på Juridicum och då är ju JF nyckeln! Gillar: politiska samtal och 90-talsindie. Gillar inte: kärnkraft och sushi. Favoritfärg: röd. Favoritdjur: katt. Framtidsplaner: ganska oklara, men jag har för säkerhets skull alltid betalat TV-avgiften. Närvaro Fullmäktige 2010/2011 Sex av åtta möten, varav kommit sent/avvikit tidigare från tre möten. 22

23 Erik Kvist Namn: Erik Kvist Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Jag har haft det stora nöjet att vara aktiv i Dolu pexets pånyttfödelse. I två år har jag i egenskap av skådespelare- fått vara med och skapa scenproduktioner och framträdanden tillsammans med mina kreativa, varma, och fantastiska kamrater i ensemblen. Jag är även aktiv som kursombud för min termin. Det är ett givande sätt att försöka göra utbildningen bättre på, samtidigt som man fungerar som ett språkrör för studenterna! Styrelseledamot för BRF Norrgården; tidigare sekreterare Nordic Society Aberdeen University. Som kursombud ligger utbildningsbevakningsfrågan mig varmt om hjärtat. JF gör ett bra jobb i dag, men jag tror att det finns mycket kvar att åstadkomma. Fokus måste alltid ligga på hur man kan göra utbildningen så kvalitativ och effektiv som möjligt för så många som möjligt. Man måste definitivt sikta på att öka antalet lärartimmar. Jag kom till Lund för att få en utbildning, inte för att utbilda mig själv. Det måste vara en skillnad på att ha en juristexamen och att ha ett lånekort på biblioteket! Samtidigt brinner jag självklart för att alla sociala aktiviteter ska få behålla sitt stöd från JF och intresserar mig för hur den redan idag beundransvärda bredden på möjligheter att engagera sig kan vidgas ytterligare. Under mina fyra terminer på Juridicum har jag varit ständigt imponerad av vad JF gör för studenterna: det är ett forum där alla kan engagera sig och där alla är alltid välkomna. Något blödig månne - såhär efter Dolu gemenskapen, inser jag att JF har berett mig möjlighet att skapa minnen och erfarenheter för livet. Att tjänstgöra i FUM hade varit ett sätt att ge tillbaka till föreningen, samtidigt som det hade inneburit tillfälle att se hur föreningen fungerar på ett mer praktiskt plan. Jag älskar Svampbob Fyrkant och hyser ett agg av astronomiska mått mot Skånetrafiken. 23

24 Klara Käll Namn: Klara Käll Termin: Termin 4 Telefon: Mailadress: Har varit jobbare på Göteborgs Nation och främst för festmästeriet på JF. -Marskalk, Göteborgs Nation Mässvärd på JiA Fadder, JF Mentor, för internationella studenter vid LU, Alternativa examinationsformer. - Ett öppet JF, där alla som vill skall känna sig välkomna in i gemenskapen. Jag vill vara med i FUM för att ta till vara på möjligheten att få vara med och påverka JFs verksamhet. JF är vad vi studenter gör den till! Jag är grym på fyra i rad! 24

25 Albin Larsson Namn: Albin Larsson Termin: 7 Telefon: Mailadress: Jag har suttit i JFs styrelse verksamhetsåret 2010/11. Jag anser att JF liksom tidigare bör sträva efter att driva en professionell utbildningsbevakning samtidigt som föreningen ska berika medlemmarnas studietid med sociala aktiviteter och arbetsmarknadskontakt. Viktiga frågor inom utbildningsbevakningen är till exempel att få fakulteten att överge ålderdomliga system såsom mastodonttentor och att införa fler ifrågasättande perspektiv i utbildningen. Vilka sociala aktiviteter som kan bedrivas är i mångt och mycket upp till föreningens tjänstemän och aktiva. Därför att jag har bra koll på föreningens verksamhet och tror mig kunna representera föreningens medlemmar på ett bra sätt. Är en fena på sten, sax och påse och tumbrottning. 25

DISSIDENTEN. Arbetsmarknad GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI?

DISSIDENTEN. Arbetsmarknad GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI? DISSIDENTEN Juridiska Föreningen i Lund NR 3 2010 Arbetsmarknad PÅ JOBBET MED POPJURISTEN STOR UNDERSÖKNING VAD VILL VI BLI? GÖRAN LAMBERTZ I EXKLUSIV INTERVJU redaktion UNIVERSITETSVÄRLDEN 07 JF:s ordförande

Läs mer

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar.

Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. Lysning av presidium, styrelse och tjänstemannakår Allmän information om ansökningsförfarandet, samt utskottsbeskrivningar. 2015/2016 1 Lysning Juridiska Föreningen utlyser härmed följande poster (se nedan

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015

Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 Stämmotexter Uppsalaekonomernas Vårstämma 2015 20 april, klockan 16:00 i H4, Ekonomikum Ordförande (1 post) Namn: Daniel Gustavsson Det här är jag: Här har ni ett 23 år gammalt energiknippe med rötter

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Stämmotexter, Vårstämma 2013

Stämmotexter, Vårstämma 2013 Stämmotexter, Vårstämma 2013 Ordförande Namn: Therese Björklund Jag läser just nu min femte termin på ekonomprogrammet, är 25 år och ursprungligen från Stockholm. Jag blir lätt otålig när jag inte har

Läs mer

Lämna boet möt arbetslivet

Lämna boet möt arbetslivet Lämna boet möt arbetslivet UKK 21 november 2012 Lämna boet möt arbetslivet UKK Uppsala 21 november Konsert & Kongress 2012 Innehåll Under mässan 22 46 Sponsorevents och reportage 47 50 Föreläsningar &

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Mentorskap i matematik 2013/2014

Mentorskap i matematik 2013/2014 Mentorskap i matematik 2013/2014 Intize kreativa sommarmatte succé för tredje året i rad Maria tog mentorskapet till Indien Nu finns vi även i Skövde Nya perspektiv på samhälle och mentorskap i vår högskolekurs

Läs mer

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra

Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra Livslång aktivism Hur förändra världen och samtidigt må bra En översättning, tolkning och bearbetning av Hillary Rettigs bok The Lifelong Activist Malte Lindstam Innehållsförteckning: Förord...1 Introduktion...1

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Nollning. Stockholmsresa. Anne Ramberg 3, 2012. JURIDISKA FÖRENINGENS TIDSKRIFT NR

Nollning. Stockholmsresa. Anne Ramberg 3, 2012. JURIDISKA FÖRENINGENS TIDSKRIFT NR Nollning Stockholmsresa Anne Ramberg JURIDISKA FÖRENINGENS TIDSKRIFT NR 3, 2012. 1 Har du höga förväntningar? Att bli utnämnd till den mest attraktiva advokatbyrån bland svenska juridikstudenter tio år

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer

Innehåll. Om Polemik. Medverkande i detta nummer NOLLEMIK 02009 Innehåll Redaktörens spalt 3 FLiNS-ordförandens spalt 4 FBI-chefens spalt 5 Årets Nolla 2008 6 Årets Fadder 2008 7 Campusguiden 8 FLiNS - din sektion 11 FLiNS styrelse 09/10 12 FBI 09/10

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer