VÅRMÖTE Innehållsförteckning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning"

Transkript

1 VÅRMÖTE Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie vårmöte, måndagen den 28 mars 2011 kl på Nordiska Folkhögskolan. Vad som skall avhandlas på vårmötet framgår av klubbens stadgar, 15 resp. 21 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för gångna verksamhetsåret. b) Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för innevarande räkenskapsår. Val av: a Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c En suppleant i styrelsen för en tid av 2 år d Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga e En ledamot av valberedningen för en tid av 3 år f Ombud till GGF-möte. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12. Övriga frågor

2 Å R S R E D O V I S N I N G 2010 Lysegårdens Golfklubb organisationsnr Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 2 Ekonomisk översikt 6 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper, bokslutskommentarer och noter 9 Underskrifter 11 Revisionsberättelse 12

3 VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB 2011 Styrelsen för Lysegårdens Golfklubb avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och kommittéernas sammansättning: Styrelse: Ordf. Michael Lang, v.ordf. Susanne Lindström, ekonomiansvarig Michael Larsson, Stefan Karlsson, Hans-Erik Kröjtz, Roger Johansson, Gunilla Niklasson. Suppleant Rune Arnesen, Magnus Lisnell Hans-Erik Kröjtz lämnade styrelsen under mandatperioden. Ungdoms- och Elitkommittén: Ordf. Roger Johansson, Markus Forsbohl, Thomas Brorson, Christina Brorson, Bo Hermansson, Per Stenholtz, Jan Holmström, Mathias Edmundsson, David Olsson Tävlingskommittén: Lars Mirenius, Maud Strandberg, Susann Alard- Olsson, Erik Thomsen, Christian Holm, Mathias Edmundsson PR/Marknad/Kommunikation: Fredrik Rubensson, Hans-Erik Kröjtz, Benny Karlsson. HCP- och regelkommittén: Patrik Johansson, Lars-Åke Grönlund Damsektionen: Ordf. Barbro Öster, Eva Larsson, Kerstin Söderberg, Maria Karlténius, Yvonne Lindell, Doris Kruus, Maud Strandberg, Susanne Wahlund. Seniorsektionen: Allan Ström, Sven Hall, Raimo Frantsi, Kurt Isberg, Tom Olsson, Louise Heime, Birgitta Johansson, Fredrik Rubensson, Bo-Christer Boberg, Arne Ljungberg, Gunder Jonsson. Revisorer: Kenneth Frii, Per Stenholtz, suppleant Patrik Ulmstedt Valberedning: Sammankallande; Arne Ljungberg Eva Nilsson, Johny Hjerpe Anställda under året: Kansliet med Fredrik Rubensson och Eva-Maj Andersson samt extrapersonal på helger och röda dagar. Banpersonal: Patrik Hansson, Anders Liw, Anders Andersson och Nicklas Hansson samt säsongsanställda. Vårmötet 30 mars på Thorildskolan Närvarande var 154 medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Hans Johansson. Höstmötet 15 november på Mimers hus Närvarande var 90 medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Ralph Håkansson. Sammanträden Styrelsen har sammanträtt vid 11 ordinarie möten + flera extra möten under året. Därutöver har ett antal kommittésammanträden ägt rum. Avgifter 2010 Medlemslån (seniorer) Inträdesavgift Vagn-, batteriskåp 200 Medlemsavgift 495 Spelavgifter Senior Vardagsmedlem Niohålsmedlem Junior Junior Junior Max familjeavgift (hemmavarande barn t.o.m. 21 år) Greenfee 18-hålsbanan vardag/helg Senior 400/450 Junior 200/250 Gäst till medlem 300/350 Greenfee 9-hålsbanan vardag/helg Senior 250/250 Junior 100/100 Gäst till medlem 200/200 Pay and play 250/250 Vardagsmedlemmar och niohålsmedlemmar betalade 200:- lördag, söndag och helgdagar. Minimedlemmar hade 100:- rabatt på 18- hålsbanan. 1

4 VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB 2011 Allmänt Lysegården har under flera år följt utvecklingen av golfen i Sverige. Detta gjorde att vi tidigt under våren tog beslut om att föreslå konvertering av medlemslån till spelrätter. Det var en lång process men medlemmarna förstod klubbens situation och röstade igenom förslaget. Det märks tydligt att golfarna i Sverige har blivit färre. Att de dessutom spelar mindre golf är statistiskt fastställt. Lysegården hade cirka 6800 gäster under Detta är 1000 färre än året innan. Det stora tappet skedde i april och maj eftersom vintern höll i sig så länge. Att 260 medlemmar begärde utträde under 2010 berodde naturligtvis till stor del på konverteringen av medlemslån till spelrätter. Nettotappet blev dock bara 11 medlemmar eftersom vi lyckades locka till oss 249 nya medlemmar under året. Även under 2010 har de ideella insatserna varit stora på klubben. För att Lysegården skall kunna bli ännu bättre och locka ännu fler medlemmar och gäster i framtiden är betydelsen av de ideella insatserna oerhört viktiga. Styrelsen/Michael Lang Elit- och juniorkommittén Tränare var Markus Forsbohl med Tobias Rejgård och David Olsson som assistenter. Junior Ungdomsträning har genomförts för cirka 90 ungdomar. Antalet träningstillfällen för breddgrupperna har varit 17 stycken och det var bra uppslutning på träningarna. Vi har också bedrivit Golfkul för våra yngsta golfare. Nytt för i år var Junior XL där ca 20 juniorer fått fördjupad träning. Juniorläger genomfördes på Lysegården under vecka 25. Tävlingsmässigt har Lysegården representerat i GGF:s Tjejserie, Juniorserie samt Juniorserie 3 (upp till 16 år). Internt har vi tävlat i Juniorserien på söndagar. En tävling öppen för alla juniorer i träning. Elit dam och herr Både dam- och herrlag har tränat regelbundet för Markus Forsbohl och spelade både GGF-serien samt Nationella serien. Hela verksamheten präglas just nu av ett generationsskifte där vi ser att våra yngre spelare tar fler och fler platser i lagen. Ungdom och Elit/Roger Johansson Tävlingskommittén Under tävlingssäsongen 2010 arrangerade tävlingskommittén 15 tävlingar av blandat slag, singel- och parspel, och vi hade ca tävlande. Många medlemmar hjälpte till som starters på de större tävlingarna, vilket ger ytterligare positiva reaktioner från våra greenfee gäster. Vi hade något fler tävlande greenfeegäster i år än förra året, beroende på att många banor runt om i distriktet hade lite otur med dåliga greener och fairways. GP-golfens finalspel för klass 2 gick av stapeln den 5 juni och många frivilliga hjälpte till i solskenet och Lysegården fick mycket beröm för ett bra arrangemang och en välskött bana. Skaldjurstävlingen den 18 september hoppas vi kunna göra till en årlig återkommande tävling och fest. Det blev ingen Luciatävling i år. Snön låg hög på banan. Många medlemmar hade sett fram emot denna roliga avslutning på året. Inför 2011 ska vi försöka träffas oavsett om det är snö eller inte. Klubbmästare 2010 Herrar: Sebastian Hermansson Pojkar: Sebastian Hermansson Flickor: Sara Karlsson Damer: Jeanetthe Ljungberg H45: Claes Ringblad H55: Egil Tveit H65: Kjell Hallberg Hasses Kanna 2010 Herrar: Per Ohlsson Damer: Jeanetthe Ljungberg Innesvingens Onsdagsgolf arrangerades med 17 deltävlingar med start i maj. Finalspelet 2010 avgjordes fredagen den 10 september. En nyhet var att alla matcher avgjordes över 18 hål. A- finalen blev oerhört dramatisk men till slut stod Peter Johansson som segrare. I B-finalen kämpade Kenny Samuelsson bäst och kunde ta hem segern. Innesvingen och restaurangen presenterade sedan ett fantastiskt prisbord och god mat. Tävlingskommittén 2

5 VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB 2011 Banan/Anläggningen Efter den förra rekordvintern gick vi in i våren med stora skador på greenerna på hål 8 och 13. Övriga greener klarade sig bra och vi kunde presentera en bra bana redan tidigt på säsongen. Stort fokus på dressning och vältning gjorde att greenerna höll fortsatt god standard säsongen ut. Under hösten fick vi några mindre svampangrepp på en del greener, men det var inget som störde spelet. Rotdödarangreppen på hål 17 återkom även i år och under sensommaren lades många timmar på att återskapa de ytor som blev skadade. En nyetablering i fläckarna tog fart för att sedan stanna upp och då vi gick in i vintern såg det inte helt tillfredsställande ut. De nya teeytorna på hål 5 och 7 togs i bruk i mitten av sommaren. Banansvarig/ Patrik Hansson Damsektionen Damsektionen arrangerade under 2010 ett 20-tal tävlingar, mest som singeltävlingar men även som par- och lagtävlingar. Vi arrangerade även VSOP, Boutique Nilla, Ecelectic och Birdietävlingar (några av dem som tävlingar i tävlingen), ca 675 startande totalt. Säsongen varade från 5 maj till 8 september och avslutades med en populär spextävling. De mest besökta tävlingarna var ADA-golfen, som arrangerades i samråd med andra klubbar i Göteborgs golfdistrikt, Ladies Invitation, Kungälvspokalen, Hemliga resan och Varannan Herrarnas. I genomsnitt var det likt föregående år ca 40 damer per tävling som deltog på våra tävlingar. Spelsäsongen var full av aktivitet och banan var i mycket gott skick hela säsongen. Vi är mycket glada för alla trogna damer som deltagit på våra tävlingar och hoppas kunna locka fler nästa år. Damsektionen tackar alla som hjälpt till och stöttat sektionens verksamhet. Dit hör sponsorer, krögare, banarbetare samt övriga som gjorde vår säsong mycket givande och trevlig. Damsektionen/Barbro Öster Seniorsektionen Lysegården har deltagit i Göteborgs Golfförbunds seriespel för seniorer med 2 damlag och 4 herrlag. D50 och D60 samt för herrar H35, H45, H55 och H65. Resultatet blev följande: D50 får stanna kvar i div.2 ett åt till och göra ett nytt försök att ta sig upp till 1:an. För D60 visade sig div.1 återigen vara lite för svår så det blir till att återhämta sig igen i 2:an, samla krafterna och ta sig upp till 1:an igen. H35 vann div.1 före tidigare omöjliga Kungsbacka GK. Starkt! H45 tog sig äntligen upp till div.1 där man hör hemma. H55, som förrförra året gick upp till 1:an, spelade förra året till sig en 3: dje plats och vann nu i år serien. Starkt igen! H65.s gamla gubbar får vila upp sig i div.2. Påfyllning önskas. Vad gäller seriespelet för 2011 beslutades på GGF:s seniorers höstmöte, att endast de tre bästa resultaten av fyra skall räknas även i div.1. Se GGF:s hemsida. Matcherna mot Lidköping verkar lida mot sitt slut. Vårmötet kunde inte genomföras då Lidköping inte fick ihop lag. Ett provisoriskt möte genomfördes på hösten och då på Ekarnas GK. Lidköping vann, men detta att spela på neutral plats om matchutbytet fortsätter, blir troligtvis en engångsföreteelse. I handicapserierna klubbar emellan har vi som tidigare haft två lag med, D50 och H55. Herrarna gick till final men någon serieseger blev det inte i år. För damerna gick det lite sämre. Intresset är inte så stort bland damerna för detta seriespel varför vi inte har anmält något lag till Veteranspelet under ledning av Sven Hall, Kurt Isberg och Raimo Frantsi har liksom tidigare år bedrivits med stor uppslutning, ca deltagare per tävling. Se vår hemsida. Ett stort tack till våra lagledare. Louise Heime och Birgitta Johansson för våra damlag. Fredrik Rubensson H35, Bo-Christer Boberg H45, Arne Ljungberg H55, Gunder Jonsson H65, samt Sven Hall för handicaplaget H55. Här vill jag också passa på att tacka för mig. Det har varit trevliga år som ordförande i seniorsektionen med många hjälpsamma medarbetare. Bo-Christer Boberg tar vid. Seniorsektionen/Allan Ström Miljökommittén Miljöarbetet har legat lite i dvala under säsongen. En stor faktor till detta har varit tidsbrist. Fortfarande eftersöker vi medlemmar som har intresse av att dela vårt gröna, sköna engagemang. Miljökommittén 3

6 VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB 2011 PR-Marknad-Kommunikation Under säsongen har tre personer medverkat i sponsorgruppen. Fredrik Rubensson, Hans-Erik Kröjtz och Benny Karlsson. Vi har varit alldeles för få som har jobbat med dessa viktiga frågor så därför bildades en ny och större grupp i slutet av Detta skall göra att nätverket blir större och förhoppningsvis leder det till mer samarbetspartners i framtiden. Våra samarbetspartners fortsätter att vara trogna klubben men vi märker tydliga tendenser till att de större företagen inte bokar företagsevent i samma omfattning som tidigare. Vi har fortsatt att rikta in vår annonsering på lokal nivå och är nöjda med det resultat som detta har gett. Vi får fler och fler nya medlemmar från Kungälvsområdet. Den årliga sponsorgolfen hölls den 16 september. Sponsorgolfen arrangerades ihop med kommittégolfen och det var väldigt uppskattat. Dagen avslutades med middag och underhållning i vårt stora tält som täckte hela uteserveringen. Hemsidan används till stor del för att kommunicera med våra medlemmar och gäster. I slutet av 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en ny modern hemsida. PR-Marknad-Kommunikation/Fredrik Rubensson Medlem Ambitionen att komma igång med en medlemskommitté finns kvar. Tanken är att alla kommittéer har en representant med och arbetar tillsammans, detta för att möjliggöra medlemmarnas önskemål och aktiviteter. Arbetet fortgår. Arbetsdagar i april Informationsmöte för nya medlemmar juni Öppen golfdag i maj Kom - i- gång - tävling Bästboll i augusti och i september för 36+ Medlemsresa i september planerad, men ställdes in på grund av för få anmälda Arbetsdag i oktober Medlem/Eva-Maj Andersson, Gunilla Niklasson Handicap- och regelkommittén Tre domaruppdrag har genomförts på distriktsnivå. Medverkat med regelutbildning vid nybörjarkurser och 36+ kurs. Markeringarna på banan har förnyats. Individuell handicaprevision genomförd för samtliga medlemmar. Redovisning av de aktiva medlemmarnas handicap Antalet medlemmar med officiellt handicap är 1214 (87,1%), (föreg.år 1221 (87,4%) med klubbhandicap 45 (3,2%), (f.år 47 (3,3%), Medlemmar utan handicap är 136 (9,7%) (f.år 173 (12%), Officiellt handicap har 96,6% (94,5%) av herrarna, 87,8% (87,2%) av damerna, 55,9% (53,3%) av pojkarna och 27,9% (31,4%) av flickorna. Genomsnittshcp för aktiva cirka 21,3 Passiva 39 av 45 herrar/pojkar har officiellt handicap och 19 av 30 damer/flickor. Handicap- och regelkommittén/ Patrik Johansson Lars-Åke Grönlund Fördelning av aktivas handicap per intervall och kategori HCP Herrar Damer Pojkar Flickor Totalt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % < 9, ,2 8 0,6 19 1,4 1 0, ,3 9,5 19, ,1 40 2,9 27 1,9 8 0, ,5 19,5 36, , ,2 34 2,4 8 0, , ,7 27 1,9 4 0,3 4 0,3 45 3,2 Ej HCP 18 1,3 19 1,3 59 4,2 40 2, ,7 Totalt , , ,2 61 4, ,0 4

7 Lysegårdens GK, Ekonomisk översikt Flerårsöversikt, belopp i tkr Rörelsens intäkter varav Årsavgifter % av intäkterna 66% 68% 67% 73% 78% varav Greenfee inkl företagsgolf % av intäkterna 25% 25% 26% 19% 13% Resultat efter finansnetto Medlemslån Banklån Aktiva medlemmar ( mars påföljande år ) varav seniorer och pensionärer Disposition av klubbens resultat Balanserat resultat Årets resultat Totalt tkr -545 tkr tkr Styrelsen föreslår att ovanstående belopp balanseras i ny räkning. Beträffande klubbens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 7

8 Lysegårdens GK, Resultaträkningar, belopp i tkr not Medlemmar Intäkter Kostnader Gäster Intäkter Kostnader Företag Intäkter Kostnader Tävlingar Intäkter Kostnader Övriga intäkter Summa intäkter Elit & junior Intäkter Kostnader Fastigheter Fastighetskostnader Avskrivningar Banan Bankostnader Personal Avskrivningar Kansli Kanslikostnader Personal Summa kostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter 1-2 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Differens medlemslån Årets resultat

9 Lysegårdens GK, Balansräkning, belopp i tkr not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 3 34 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Tillskott från medlemmar Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit ( limit 5250/5400 tkr ) Avbetalningsköp Swedbank Medlemslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 Lysegårdens GK, KOMMENTARER OCH NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Lysegårdens GK:s årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Byggnader 4 % Maskiner och inventarier, 20-25% Noter 1 - Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1,5 1,5 Män 7,5 7,5 Summa 9,0 9,0 Löner,ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till Styrelse - - Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader och sociala kostnader Lönebidrag Summa Avskrivningar enligt plan Byggnader Maskiner och inventarier Summa avskrivningar enligt plan

11 Lysegårdens GK, Noter 3 - Byggnader och mark Anskaffningsvärde Byggnader vid årets början Mark vid årets början Nyanskaffningar byggnader - - Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Byggnader vid årets början Mark vid årets början - - Årets avskrivningar byggnader Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Vid årets början Utrangeringar Nyanskaffningar under året Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Utrangeringar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut

12 Lysegårdens GK, Noter 5 - Medlemslån Förfallodag inom ett år ( utträdande medlemmar ) Förfallodag senare än inom ett år Summa medlemslån Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlemsavgifter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa Kungälv den 1 mars 2011 Michael Lang Ordförande Susanne Lindström Vice ordförande Michael Larsson Styrelseledamot Roger Johansson Styrelseledamot Gunilla Niklasson Styrelseledamot Stefan Karlsson Styrelseledamot Magnus Lisnell Styrelseledamot Vår revisionsberättelse har avgivts den 10 mars 2010 Kenneth Frii Revisor Per Stenholtz Revisor 12

13 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB Vi har granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Granskningen är utförd i enlighet med god revisionssed där noteringar gjorts i särskild granskningsrapport men inte givit anledning till anmärkning. Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi till vårmötet: Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag. Att de av styrelsen framlagda och av oss påtecknade resultat- och balansräkningar fastställs. Samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser. Kungälv den / 2011 Kenneth Frii Per Stenholtz

14 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer på Lysegårdens golfklubb för verksamhetsåret 2011 Styrelse: Ordförande Michael Lang 1 år (omval) Ledamot Roger Johansson 1 år (kvarstår) Ledamot Stefan Karlsson 1 år (kvarstår) Ledamot Michael Larsson 1år (kvarstår) Suppleant Rune Arnesson 1 år (kvarstår) Ledamot Daniel Brodin 2 år (nyval) Ledamot Elna Pålsson 2 år (nyval) Ledamot Gunilla Nicklasson 2 år (omval) Suppleant Magnus Lisnell 2 år (omval) Revisorer: Revisor Kenneth Frii 1 år (omval) Revisor Per Stenholtz 1 år (omval) Suppleant Patrik Ulmstedt 1 år (omval) Styrelsens förslag på stadgeändring: På höstmötet röstade medlemmarna igenom kostnadsbesparande åtgärder i form av att skicka kallelser till våra möten genom e-post istället för att skicka brev. För att undvika missförstånd måste vi dock göra en justering i våra stadgar. Nuvarande skrivelse: 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast sex veckor (avsändarmärkt tidpunkt) före årsmötet tillsändas medlemmarna på sådant sätt att varje hushåll erhåller ett exemplar, anslås på klubbens anslagstavla och finnas tillgänglig på klubbens hemsida. Föreslagen skrivelse: 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före höst- respektive vårmöte tillsändas medlemmarna via e-post och anslås på klubbens anslagstavla samt på hemsidan. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista

Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010. Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00. Föredragningslista 1 Mölndals Golfklubb VÅRMÖTESHANDLINGAR 2010 Föredragningslista Vårmötet avhålls i klubbhuset lördagen den 13 mars 2010 kl 12.00 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Mötets behöriga utlysning.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2013 & VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR PARTILLE GOLFKLUBB VERKSAMHETSÅRET 2012 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2012 Säsongen 2012 startade rekordtidigt och redan den 5e april öppnade

Läs mer

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014

Kallelse till årsmöte. och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 och verksamhetsberättelse för Partille Golfklubb verksamhetsåret 2014 Kallelse till ORDINARIE ÅRSMÖTE Härmed kallas Du till ordinarie årsmöte för Partille Golfklubb Torsdag 26

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2013 1 Innehåll Sida Allmän information 3 Föredragningslista 4-5 Förvaltningsberättelser 7-13 Finansiella rapporter 14-21 Revisorernas berättelse

Läs mer

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN

Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014. ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30. i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN Medlemstidning för Hammarö Golfklubb Nr 1 / 2014 ÅRSMÖTE 16 OKTOBER kl. 18.30 i RESTAURANGEN PÅ GOLFKLUBBEN 3 Ordförande har ordet Tack vare en gynnsam vinter och vår, fick vi en tidig start på säsongen

Läs mer

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009

Göteborgs Golfförbund. Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Göteborgs Golfförbund Verksamhetsberättelse 2008 Verksamhetsplan 2009 Innehållsförteckning Innehåll Sidan GGFs Ordförande tycker till 3 Styrelsen 4-5 Juridiska kommittén 5 Ungdomskommittén 6-7 Seniorkommittén

Läs mer

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar

Nr 1-11. 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Nr 1-11 5-7 profilerna 8 städdagar, se kansliinfo 9-15 vårmöte 22-24 kaicy summerar Kärlek vid första ögonkastet. Och andra. Och tredje. Och fjärde Nya CLS är en välutrustad fyradörrarskupé och en åtråvärd

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007

Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Verksamhetsberättelse 2006 Budget 2007 Falsterbo Golfklubb Fyrvägen 34, 239 40 Falsterbo Org nr 846000-1509 Telefon: 040-47 50 78 Fax: 040-47 27 22 E-post: info@falsterbogk.se Hemsida: www.falsterbogk.se

Läs mer

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari.

Ljungentelegrafen. Kallelse. Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Ljungentelegrafen nr 5 2008 Medlemstidning för Ljunghusens Golfklubb Kallelse Årsmöte 2009 i Ljunghusens Golfklubb. Bolagsstämma i Ljunghusens Klubbhus AB. Lördagen den 31 januari. Service och reservdelar

Läs mer

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012

Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Årsredovisning Bråvikens Golfklubb i ord, bild och siffror 2012 Innehåll Föredragningslista Styrelsen har ordet Förvaltningsberättelser Finansiella rapporter Verksamhetsplan 2012-2013 Allmän information

Läs mer

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan

ÖgolfBladet. Serverat och klart! OBS! Banan. Vårmöte 25 april. Rapport från Göran. ÖgolfBladet. innehåller din etikett till bagbrickan ÖgolfBladet VÅREN 2015 Serverat och klart! OBS! Banan Rapport från Göran Vårmöte 25 april Städa grilla mötas ÖgolfBladet innehåller din etikett till bagbrickan GREENERNA Just nu, den 9 mars, har banan

Läs mer

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com

Klubbsnack. Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb. hösten 2008 www.vaxjogk.com hösten 2008 www.vaxjogk.com Klubbsnack Härmed kallas till Höstmöte för Växjö Golfklubb Datum: måndagen den 19 november 2007 kl. 19.00 Plats: Småländska bil, Södra Ringvägen 7, Växjö Vid höstmötet skall

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE

AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Agenda årsmöte-vårmöte Upsala Golfklubb 2014-03-17 AGENDA TILL ÅRSMÖTE - VÅRMÖTE Tid: 17 mars 2013 kl. 19:00 Plats: Gränbyskolans aula Föredragningslista 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

Läs mer

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5

Kallelse till Höstmöte. Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 GOLFARENNovember 2013 Året som gått ordförande summerar, sid 2 Vilket första år på touren för David! sid 13 Budgetförslag & Årsavgifter sid 4-5 Kallelse till Höstmöte 28 november 19.00 i Klubbhuset Välkommen

Läs mer

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009

e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 e-golfgripen, Medlemsbladet november 2009 Gryning vid klubbhuset Foto Mona Skoglund Kallelse till Höstmöte Måndag 30 november 2009 Kl. 19:00 Plats: Restaurang Terrassen i Klubbhuset Vill du ha ett exemplar

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009

Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1. Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse 2009 Upsala Golfklubb Dokument nr 1 Upsala golfklubb verksamhetsberättelse 2009 UGK hade vid årsskiftet 2008/2009 brist på likvida medel och betydande förfallna

Läs mer

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB

ÄNGLAMARK NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB NYHETSBREV FRÅN ÅKERSBERGA GOLFKLUBB Ordförande har ordet Ytterligare ett varv har rullat Säsongen har gått in i slutfasen och det är dags att sätta betyg på upplevelsen av banan i år och den egna golfen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg 857200-8541, avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2013 31 december 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

VERKSAMHETEN 2013/2014

VERKSAMHETEN 2013/2014 VERKSAMHETEN 2013/2014 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 2 Årsmöte 2014... 3 Föredragningslista... 3 Röstlängd... 3 Styrelse, kommittéer, nämnder, utskott och kansli... 5 organisation... 5 Styrelse (bilder)...

Läs mer

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne

Bostadsrättsföreningen. HSB Nordvästra Skåne Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare. Som bostadsrättshavare äger du dessutom rätten att

Läs mer

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3

till nytt klubbhus Kallelse till budgetmöte 6 Rungande ja till nybygge 3 Medlemstidning för Tjörns Golfklubb Nr 4 Nov 2005 JA till nytt klubbhus Ur innehållet: Rungande ja till nybygge 3 Kallelse till budgetmöte 6 Juniortjejer till riksfinal 8 Besök från Hirtshals 16 Damer

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2014 KARLSTAD GOLFKLUBB Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Tidsbeställning/Bokning golflektion...86 64 05 Banchef...86

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Ramlösagården. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Ramlösagården i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2013 Styrelsen Styrelsen Styrelsen har under det gångna året haft följande sammansättning: Ordförande Claes Hugemark Vice ordförande Karl-Erik Grund Sekreterare Göran Karlsson Kassör Per-Åke Grunnan Övriga ledamöter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus.

Verksamhetsberättelse 2012. IFK Göteborg. Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. IFK Göteborg Omslagsbilden hämtad från IFK Göteborgs årliga besök på Drottnings Silvias barn- och ungdomssjukhus. Förvaltningsberättelse Styrelsen för IFK Göteborg, Idrottsföreningen Kamraterna Göteborg

Läs mer

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010

Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Medlemstidning för Strömstad Golfklubb 36:e årgången Nr 4 2010 Innehåll i detta nummer: Ledare Rätt klassindelning i tävling? Kassörens kommentarer Möteshandlingar Vintern slog till tidigt i år också,

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB

ÅRSBOK KARLSTAD GOLFKLUBB ÅRSBOK 2015 KARLSTAD GOLFKLUBB Vi är Karlstad Golfklubb den leende golfklubben! Karlstad Golfklubb Karlstad GK Höja 510, 655 92 Karlstad Bankgiro 612-0216 Postgiro 29 83 78-1 Kansli...86 63 53 Klubbchef...86

Läs mer