VÅRMÖTE Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÅRMÖTE 2011-03-28. Innehållsförteckning"

Transkript

1 VÅRMÖTE Kallelse och föredragningslista Innehållsförteckning 2. Årsredovisning och revisionsberättelse KALLELSE TILL VÅRMÖTE Härmed kallas medlemmarna i Lysegårdens Golfklubb till ordinarie vårmöte, måndagen den 28 mars 2011 kl på Nordiska Folkhögskolan. Vad som skall avhandlas på vårmötet framgår av klubbens stadgar, 15 resp. 21 Föredragningslista 1. Fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötets behöriga utlysande. 3. Fastställande av föredragningslista 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 5. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet. 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för gångna verksamhetsåret. b) Styrelsens årsredovisning för det gångna verksamhetsåret. 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott resp. underskott i enlighet med balansräkningen 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 10. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen för innevarande räkenskapsår. Val av: a Klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen, för en tid av 1 år b Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år c En suppleant i styrelsen för en tid av 2 år d Två revisorer jämte suppleanter för en tid av 1 år. I detta val får styrelsens ledamöter ej deltaga e En ledamot av valberedningen för en tid av 3 år f Ombud till GGF-möte. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner 12. Övriga frågor

2 Å R S R E D O V I S N I N G 2010 Lysegårdens Golfklubb organisationsnr Innehållsförteckning Sida Förvaltningsberättelse 2 Ekonomisk översikt 6 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Redovisningsprinciper, bokslutskommentarer och noter 9 Underskrifter 11 Revisionsberättelse 12

3 VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB 2011 Styrelsen för Lysegårdens Golfklubb avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2010 Förvaltningsberättelse Styrelsen och kommittéernas sammansättning: Styrelse: Ordf. Michael Lang, v.ordf. Susanne Lindström, ekonomiansvarig Michael Larsson, Stefan Karlsson, Hans-Erik Kröjtz, Roger Johansson, Gunilla Niklasson. Suppleant Rune Arnesen, Magnus Lisnell Hans-Erik Kröjtz lämnade styrelsen under mandatperioden. Ungdoms- och Elitkommittén: Ordf. Roger Johansson, Markus Forsbohl, Thomas Brorson, Christina Brorson, Bo Hermansson, Per Stenholtz, Jan Holmström, Mathias Edmundsson, David Olsson Tävlingskommittén: Lars Mirenius, Maud Strandberg, Susann Alard- Olsson, Erik Thomsen, Christian Holm, Mathias Edmundsson PR/Marknad/Kommunikation: Fredrik Rubensson, Hans-Erik Kröjtz, Benny Karlsson. HCP- och regelkommittén: Patrik Johansson, Lars-Åke Grönlund Damsektionen: Ordf. Barbro Öster, Eva Larsson, Kerstin Söderberg, Maria Karlténius, Yvonne Lindell, Doris Kruus, Maud Strandberg, Susanne Wahlund. Seniorsektionen: Allan Ström, Sven Hall, Raimo Frantsi, Kurt Isberg, Tom Olsson, Louise Heime, Birgitta Johansson, Fredrik Rubensson, Bo-Christer Boberg, Arne Ljungberg, Gunder Jonsson. Revisorer: Kenneth Frii, Per Stenholtz, suppleant Patrik Ulmstedt Valberedning: Sammankallande; Arne Ljungberg Eva Nilsson, Johny Hjerpe Anställda under året: Kansliet med Fredrik Rubensson och Eva-Maj Andersson samt extrapersonal på helger och röda dagar. Banpersonal: Patrik Hansson, Anders Liw, Anders Andersson och Nicklas Hansson samt säsongsanställda. Vårmötet 30 mars på Thorildskolan Närvarande var 154 medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Hans Johansson. Höstmötet 15 november på Mimers hus Närvarande var 90 medlemmar. Till ordförande för mötet valdes Ralph Håkansson. Sammanträden Styrelsen har sammanträtt vid 11 ordinarie möten + flera extra möten under året. Därutöver har ett antal kommittésammanträden ägt rum. Avgifter 2010 Medlemslån (seniorer) Inträdesavgift Vagn-, batteriskåp 200 Medlemsavgift 495 Spelavgifter Senior Vardagsmedlem Niohålsmedlem Junior Junior Junior Max familjeavgift (hemmavarande barn t.o.m. 21 år) Greenfee 18-hålsbanan vardag/helg Senior 400/450 Junior 200/250 Gäst till medlem 300/350 Greenfee 9-hålsbanan vardag/helg Senior 250/250 Junior 100/100 Gäst till medlem 200/200 Pay and play 250/250 Vardagsmedlemmar och niohålsmedlemmar betalade 200:- lördag, söndag och helgdagar. Minimedlemmar hade 100:- rabatt på 18- hålsbanan. 1

4 VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB 2011 Allmänt Lysegården har under flera år följt utvecklingen av golfen i Sverige. Detta gjorde att vi tidigt under våren tog beslut om att föreslå konvertering av medlemslån till spelrätter. Det var en lång process men medlemmarna förstod klubbens situation och röstade igenom förslaget. Det märks tydligt att golfarna i Sverige har blivit färre. Att de dessutom spelar mindre golf är statistiskt fastställt. Lysegården hade cirka 6800 gäster under Detta är 1000 färre än året innan. Det stora tappet skedde i april och maj eftersom vintern höll i sig så länge. Att 260 medlemmar begärde utträde under 2010 berodde naturligtvis till stor del på konverteringen av medlemslån till spelrätter. Nettotappet blev dock bara 11 medlemmar eftersom vi lyckades locka till oss 249 nya medlemmar under året. Även under 2010 har de ideella insatserna varit stora på klubben. För att Lysegården skall kunna bli ännu bättre och locka ännu fler medlemmar och gäster i framtiden är betydelsen av de ideella insatserna oerhört viktiga. Styrelsen/Michael Lang Elit- och juniorkommittén Tränare var Markus Forsbohl med Tobias Rejgård och David Olsson som assistenter. Junior Ungdomsträning har genomförts för cirka 90 ungdomar. Antalet träningstillfällen för breddgrupperna har varit 17 stycken och det var bra uppslutning på träningarna. Vi har också bedrivit Golfkul för våra yngsta golfare. Nytt för i år var Junior XL där ca 20 juniorer fått fördjupad träning. Juniorläger genomfördes på Lysegården under vecka 25. Tävlingsmässigt har Lysegården representerat i GGF:s Tjejserie, Juniorserie samt Juniorserie 3 (upp till 16 år). Internt har vi tävlat i Juniorserien på söndagar. En tävling öppen för alla juniorer i träning. Elit dam och herr Både dam- och herrlag har tränat regelbundet för Markus Forsbohl och spelade både GGF-serien samt Nationella serien. Hela verksamheten präglas just nu av ett generationsskifte där vi ser att våra yngre spelare tar fler och fler platser i lagen. Ungdom och Elit/Roger Johansson Tävlingskommittén Under tävlingssäsongen 2010 arrangerade tävlingskommittén 15 tävlingar av blandat slag, singel- och parspel, och vi hade ca tävlande. Många medlemmar hjälpte till som starters på de större tävlingarna, vilket ger ytterligare positiva reaktioner från våra greenfee gäster. Vi hade något fler tävlande greenfeegäster i år än förra året, beroende på att många banor runt om i distriktet hade lite otur med dåliga greener och fairways. GP-golfens finalspel för klass 2 gick av stapeln den 5 juni och många frivilliga hjälpte till i solskenet och Lysegården fick mycket beröm för ett bra arrangemang och en välskött bana. Skaldjurstävlingen den 18 september hoppas vi kunna göra till en årlig återkommande tävling och fest. Det blev ingen Luciatävling i år. Snön låg hög på banan. Många medlemmar hade sett fram emot denna roliga avslutning på året. Inför 2011 ska vi försöka träffas oavsett om det är snö eller inte. Klubbmästare 2010 Herrar: Sebastian Hermansson Pojkar: Sebastian Hermansson Flickor: Sara Karlsson Damer: Jeanetthe Ljungberg H45: Claes Ringblad H55: Egil Tveit H65: Kjell Hallberg Hasses Kanna 2010 Herrar: Per Ohlsson Damer: Jeanetthe Ljungberg Innesvingens Onsdagsgolf arrangerades med 17 deltävlingar med start i maj. Finalspelet 2010 avgjordes fredagen den 10 september. En nyhet var att alla matcher avgjordes över 18 hål. A- finalen blev oerhört dramatisk men till slut stod Peter Johansson som segrare. I B-finalen kämpade Kenny Samuelsson bäst och kunde ta hem segern. Innesvingen och restaurangen presenterade sedan ett fantastiskt prisbord och god mat. Tävlingskommittén 2

5 VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB 2011 Banan/Anläggningen Efter den förra rekordvintern gick vi in i våren med stora skador på greenerna på hål 8 och 13. Övriga greener klarade sig bra och vi kunde presentera en bra bana redan tidigt på säsongen. Stort fokus på dressning och vältning gjorde att greenerna höll fortsatt god standard säsongen ut. Under hösten fick vi några mindre svampangrepp på en del greener, men det var inget som störde spelet. Rotdödarangreppen på hål 17 återkom även i år och under sensommaren lades många timmar på att återskapa de ytor som blev skadade. En nyetablering i fläckarna tog fart för att sedan stanna upp och då vi gick in i vintern såg det inte helt tillfredsställande ut. De nya teeytorna på hål 5 och 7 togs i bruk i mitten av sommaren. Banansvarig/ Patrik Hansson Damsektionen Damsektionen arrangerade under 2010 ett 20-tal tävlingar, mest som singeltävlingar men även som par- och lagtävlingar. Vi arrangerade även VSOP, Boutique Nilla, Ecelectic och Birdietävlingar (några av dem som tävlingar i tävlingen), ca 675 startande totalt. Säsongen varade från 5 maj till 8 september och avslutades med en populär spextävling. De mest besökta tävlingarna var ADA-golfen, som arrangerades i samråd med andra klubbar i Göteborgs golfdistrikt, Ladies Invitation, Kungälvspokalen, Hemliga resan och Varannan Herrarnas. I genomsnitt var det likt föregående år ca 40 damer per tävling som deltog på våra tävlingar. Spelsäsongen var full av aktivitet och banan var i mycket gott skick hela säsongen. Vi är mycket glada för alla trogna damer som deltagit på våra tävlingar och hoppas kunna locka fler nästa år. Damsektionen tackar alla som hjälpt till och stöttat sektionens verksamhet. Dit hör sponsorer, krögare, banarbetare samt övriga som gjorde vår säsong mycket givande och trevlig. Damsektionen/Barbro Öster Seniorsektionen Lysegården har deltagit i Göteborgs Golfförbunds seriespel för seniorer med 2 damlag och 4 herrlag. D50 och D60 samt för herrar H35, H45, H55 och H65. Resultatet blev följande: D50 får stanna kvar i div.2 ett åt till och göra ett nytt försök att ta sig upp till 1:an. För D60 visade sig div.1 återigen vara lite för svår så det blir till att återhämta sig igen i 2:an, samla krafterna och ta sig upp till 1:an igen. H35 vann div.1 före tidigare omöjliga Kungsbacka GK. Starkt! H45 tog sig äntligen upp till div.1 där man hör hemma. H55, som förrförra året gick upp till 1:an, spelade förra året till sig en 3: dje plats och vann nu i år serien. Starkt igen! H65.s gamla gubbar får vila upp sig i div.2. Påfyllning önskas. Vad gäller seriespelet för 2011 beslutades på GGF:s seniorers höstmöte, att endast de tre bästa resultaten av fyra skall räknas även i div.1. Se GGF:s hemsida. Matcherna mot Lidköping verkar lida mot sitt slut. Vårmötet kunde inte genomföras då Lidköping inte fick ihop lag. Ett provisoriskt möte genomfördes på hösten och då på Ekarnas GK. Lidköping vann, men detta att spela på neutral plats om matchutbytet fortsätter, blir troligtvis en engångsföreteelse. I handicapserierna klubbar emellan har vi som tidigare haft två lag med, D50 och H55. Herrarna gick till final men någon serieseger blev det inte i år. För damerna gick det lite sämre. Intresset är inte så stort bland damerna för detta seriespel varför vi inte har anmält något lag till Veteranspelet under ledning av Sven Hall, Kurt Isberg och Raimo Frantsi har liksom tidigare år bedrivits med stor uppslutning, ca deltagare per tävling. Se vår hemsida. Ett stort tack till våra lagledare. Louise Heime och Birgitta Johansson för våra damlag. Fredrik Rubensson H35, Bo-Christer Boberg H45, Arne Ljungberg H55, Gunder Jonsson H65, samt Sven Hall för handicaplaget H55. Här vill jag också passa på att tacka för mig. Det har varit trevliga år som ordförande i seniorsektionen med många hjälpsamma medarbetare. Bo-Christer Boberg tar vid. Seniorsektionen/Allan Ström Miljökommittén Miljöarbetet har legat lite i dvala under säsongen. En stor faktor till detta har varit tidsbrist. Fortfarande eftersöker vi medlemmar som har intresse av att dela vårt gröna, sköna engagemang. Miljökommittén 3

6 VÅRMÖTE LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB 2011 PR-Marknad-Kommunikation Under säsongen har tre personer medverkat i sponsorgruppen. Fredrik Rubensson, Hans-Erik Kröjtz och Benny Karlsson. Vi har varit alldeles för få som har jobbat med dessa viktiga frågor så därför bildades en ny och större grupp i slutet av Detta skall göra att nätverket blir större och förhoppningsvis leder det till mer samarbetspartners i framtiden. Våra samarbetspartners fortsätter att vara trogna klubben men vi märker tydliga tendenser till att de större företagen inte bokar företagsevent i samma omfattning som tidigare. Vi har fortsatt att rikta in vår annonsering på lokal nivå och är nöjda med det resultat som detta har gett. Vi får fler och fler nya medlemmar från Kungälvsområdet. Den årliga sponsorgolfen hölls den 16 september. Sponsorgolfen arrangerades ihop med kommittégolfen och det var väldigt uppskattat. Dagen avslutades med middag och underhållning i vårt stora tält som täckte hela uteserveringen. Hemsidan används till stor del för att kommunicera med våra medlemmar och gäster. I slutet av 2010 påbörjades arbetet med att ta fram en ny modern hemsida. PR-Marknad-Kommunikation/Fredrik Rubensson Medlem Ambitionen att komma igång med en medlemskommitté finns kvar. Tanken är att alla kommittéer har en representant med och arbetar tillsammans, detta för att möjliggöra medlemmarnas önskemål och aktiviteter. Arbetet fortgår. Arbetsdagar i april Informationsmöte för nya medlemmar juni Öppen golfdag i maj Kom - i- gång - tävling Bästboll i augusti och i september för 36+ Medlemsresa i september planerad, men ställdes in på grund av för få anmälda Arbetsdag i oktober Medlem/Eva-Maj Andersson, Gunilla Niklasson Handicap- och regelkommittén Tre domaruppdrag har genomförts på distriktsnivå. Medverkat med regelutbildning vid nybörjarkurser och 36+ kurs. Markeringarna på banan har förnyats. Individuell handicaprevision genomförd för samtliga medlemmar. Redovisning av de aktiva medlemmarnas handicap Antalet medlemmar med officiellt handicap är 1214 (87,1%), (föreg.år 1221 (87,4%) med klubbhandicap 45 (3,2%), (f.år 47 (3,3%), Medlemmar utan handicap är 136 (9,7%) (f.år 173 (12%), Officiellt handicap har 96,6% (94,5%) av herrarna, 87,8% (87,2%) av damerna, 55,9% (53,3%) av pojkarna och 27,9% (31,4%) av flickorna. Genomsnittshcp för aktiva cirka 21,3 Passiva 39 av 45 herrar/pojkar har officiellt handicap och 19 av 30 damer/flickor. Handicap- och regelkommittén/ Patrik Johansson Lars-Åke Grönlund Fördelning av aktivas handicap per intervall och kategori HCP Herrar Damer Pojkar Flickor Totalt Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % < 9, ,2 8 0,6 19 1,4 1 0, ,3 9,5 19, ,1 40 2,9 27 1,9 8 0, ,5 19,5 36, , ,2 34 2,4 8 0, , ,7 27 1,9 4 0,3 4 0,3 45 3,2 Ej HCP 18 1,3 19 1,3 59 4,2 40 2, ,7 Totalt , , ,2 61 4, ,0 4

7 Lysegårdens GK, Ekonomisk översikt Flerårsöversikt, belopp i tkr Rörelsens intäkter varav Årsavgifter % av intäkterna 66% 68% 67% 73% 78% varav Greenfee inkl företagsgolf % av intäkterna 25% 25% 26% 19% 13% Resultat efter finansnetto Medlemslån Banklån Aktiva medlemmar ( mars påföljande år ) varav seniorer och pensionärer Disposition av klubbens resultat Balanserat resultat Årets resultat Totalt tkr -545 tkr tkr Styrelsen föreslår att ovanstående belopp balanseras i ny räkning. Beträffande klubbens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. 7

8 Lysegårdens GK, Resultaträkningar, belopp i tkr not Medlemmar Intäkter Kostnader Gäster Intäkter Kostnader Företag Intäkter Kostnader Tävlingar Intäkter Kostnader Övriga intäkter Summa intäkter Elit & junior Intäkter Kostnader Fastigheter Fastighetskostnader Avskrivningar Banan Bankostnader Personal Avskrivningar Kansli Kanslikostnader Personal Summa kostnader Resultat före finansiella poster Ränteintäkter 1-2 Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Differens medlemslån Årets resultat

9 Lysegårdens GK, Balansräkning, belopp i tkr not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank 3 34 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Tillskott från medlemmar Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Checkräkningskredit ( limit 5250/5400 tkr ) Avbetalningsköp Swedbank Medlemslån Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Företagsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga 9

10 Lysegårdens GK, KOMMENTARER OCH NOTER Redovisnings- och värderingsprinciper Lysegårdens GK:s årsredovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningsprocent har tillämpats, varvid hänsyn tagits till innehavstiden för under året förvärvade och avyttrade tillgångar. Byggnader 4 % Maskiner och inventarier, 20-25% Noter 1 - Anställda och personalkostnader Medelantalet anställda Kvinnor 1,5 1,5 Män 7,5 7,5 Summa 9,0 9,0 Löner,ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar till Styrelse - - Löner och andra ersättningar till övriga anställda Pensionskostnader och sociala kostnader Lönebidrag Summa Avskrivningar enligt plan Byggnader Maskiner och inventarier Summa avskrivningar enligt plan

11 Lysegårdens GK, Noter 3 - Byggnader och mark Anskaffningsvärde Byggnader vid årets början Mark vid årets början Nyanskaffningar byggnader - - Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Byggnader vid årets början Mark vid årets början - - Årets avskrivningar byggnader Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut Taxeringsvärde byggnader Taxeringsvärde mark Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Vid årets början Utrangeringar Nyanskaffningar under året Anskaffningsvärde vid årets slut Ackumulerade avskrivningar Vid årets början Utrangeringar Årets avskrivningar Ackumulerade avskrivningar vid årets slut Planenligt restvärde vid årets slut

12 Lysegårdens GK, Noter 5 - Medlemslån Förfallodag inom ett år ( utträdande medlemmar ) Förfallodag senare än inom ett år Summa medlemslån Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda medlemsavgifter Upplupna löner och semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa Kungälv den 1 mars 2011 Michael Lang Ordförande Susanne Lindström Vice ordförande Michael Larsson Styrelseledamot Roger Johansson Styrelseledamot Gunilla Niklasson Styrelseledamot Stefan Karlsson Styrelseledamot Magnus Lisnell Styrelseledamot Vår revisionsberättelse har avgivts den 10 mars 2010 Kenneth Frii Revisor Per Stenholtz Revisor 12

13 REVISIONSBERÄTTELSE FÖR LYSEGÅRDENS GOLFKLUBB Vi har granskat föreningens räkenskaper samt styrelsens förvaltning för räkenskapsåret Granskningen är utförd i enlighet med god revisionssed där noteringar gjorts i särskild granskningsrapport men inte givit anledning till anmärkning. Med stöd av vad vi under revisionen inhämtat tillstyrker vi till vårmötet: Att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag. Att de av styrelsen framlagda och av oss påtecknade resultat- och balansräkningar fastställs. Samt att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid årsredovisningen avser. Kungälv den / 2011 Kenneth Frii Per Stenholtz

14 Valberedningens förslag till styrelse och revisorer på Lysegårdens golfklubb för verksamhetsåret 2011 Styrelse: Ordförande Michael Lang 1 år (omval) Ledamot Roger Johansson 1 år (kvarstår) Ledamot Stefan Karlsson 1 år (kvarstår) Ledamot Michael Larsson 1år (kvarstår) Suppleant Rune Arnesson 1 år (kvarstår) Ledamot Daniel Brodin 2 år (nyval) Ledamot Elna Pålsson 2 år (nyval) Ledamot Gunilla Nicklasson 2 år (omval) Suppleant Magnus Lisnell 2 år (omval) Revisorer: Revisor Kenneth Frii 1 år (omval) Revisor Per Stenholtz 1 år (omval) Suppleant Patrik Ulmstedt 1 år (omval) Styrelsens förslag på stadgeändring: På höstmötet röstade medlemmarna igenom kostnadsbesparande åtgärder i form av att skicka kallelser till våra möten genom e-post istället för att skicka brev. För att undvika missförstånd måste vi dock göra en justering i våra stadgar. Nuvarande skrivelse: 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE Kallelse med förslag till föredragningslista för höst- respektive vårmöte skall senast sex veckor (avsändarmärkt tidpunkt) före årsmötet tillsändas medlemmarna på sådant sätt att varje hushåll erhåller ett exemplar, anslås på klubbens anslagstavla och finnas tillgänglig på klubbens hemsida. Föreslagen skrivelse: 15 TIDPUNKT OCH KALLELSE Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tre veckor före höst- respektive vårmöte tillsändas medlemmarna via e-post och anslås på klubbens anslagstavla samt på hemsidan. Kallelsen skall tillsändas en per hushåll.

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010

Styrelsen för. Örkelljunga Golfklubb. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Styrelsen för Örkelljunga Golfklubb får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Noter med redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Brf Stigen. Årsredovisning för 785000-2374. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för Brf Stigen Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Säkerhet och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Föreningen Villaägare i Järfälla

Föreningen Villaägare i Järfälla Årsredovisning för Föreningen Villaägare i Järfälla Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Föreningen Villaägare i Järfälla 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Föreningen Villaägare i Järfälla, får

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Drivbänken nr 1 Org nr 702000-3989 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2016 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2016 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Monumentet

Bostadsrättsföreningen Monumentet Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Monumentet får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2007-31 december 2007 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf

Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf 1 Kallelse till årsmöte i Tyresö Golfklubb Måndagen den 31 mars 2014 kl. 19.00 Golfrestaurangen Spis & Vin vid Tyresö Golf Innehållsförteckning SID 2: FÖREDRAGNINGSLISTA / STYRELSE / REVISION / VALBEREDNING

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Brf Kullaberg 1 Org nr 716420-0060 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet

Bostadsrättsföreningen Essingevarvet Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Essingevarvet 24 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Tilläggsupplysningar/underskrifter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2014 (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse Verksamheten under 2014 Verksamheten redovisas i separat verksamhetsberättelse.

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Noreens Samfällighetsförening

Noreens Samfällighetsförening Årsredovisning för Noreens Samfällighetsförening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:-

Antalet anställda har under året i medeltal uppgått till 8 personer. Utbetalda löner har uppgått till 2.314.399:- ORUST GOLFKLUBB ORG NR 858500-7159 ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medlemmar Klubbens medlemsantal uppgår vid utgången av verksamhetsåret till 1.309 personer, fördelat på 505 damer, varav 52

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret

Org nr Årsredovisning. för räkenskapsåret BYSKE SKIDKLUBB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30 Byske Skidklubb 1 (6) Styrelsen för Byske Skidklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001-10-01-2002-09-30.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2013 2012

RESULTATRÄKNING 2013 2012 RESULTATRÄKNING 2013 2012 Intäkter Hyresintäkter 3 726 068 3 708 806 Intäkter varmvatten 143 029 134 510 Övriga intäkter 12 1 581 Summa intäkter 3 869 109 3 844 897 Övriga kostnader Värme -512 514-507

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Brunnsvikens Kanotklubb BKK Styrelsen får härmed avge årsredovisning för Brunnsvikens Kanotklubb BKK avseende räkenskapsåret 2015 Brunnsvikens Kanotklubb BKK (Org nr 802004-7802) Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. SAIK Bandy Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för SAIK Bandy Räkenskapsåret 2015-05-01-2016-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Formtoppen Höllvikens Atlet Club Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING

ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 1(7) ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING Org. nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING 2(7) Styrelsen för ALFA VISION EKONOMISK FÖRENING får härmed

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. BRF Gondolen Räkenskapsåret Innehållsförteckning: , Årsredovisning för BRF Gondolen Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Brf. Fjällbjörken i Osthang

Brf. Fjällbjörken i Osthang Årsredovisning för Brf. Fjällbjörken i Osthang Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och

Läs mer

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

NYKÖPINGS TENNISKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen för Nyköpings Tennisklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 4 RESULTATRÄKNINGAR

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Gulmåran 769609-4767. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Gulmåran Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr

ÅRSREDOVISNING. *+ for AB Maleviks Villasamhälle. Org.nr ÅRSREDOVISNING *+ for AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 ÅRSREDOVISNING BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hålabäcks Värmeförening ek för. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

VISBY GOLFKLUBB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Visby Golfklubb får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 2 (9) Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen för Tobo Golfklubb har nedtecknat följande verksamhetsberättelse för det gångna året. Styrelsen känner att Tobo GK är på rätt väg och vi börjar sakta simma över

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning

Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Älvkvarnen u p a får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 2006-01-01-2006-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(13) Bostadsrättsföreningen Stöten 1 Org nr 716456-4549 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6

Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Skattsedeln 6 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2010-31 december 2010 Innehåll: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen för. Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Lidingöbävern får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2008-31 december 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda

Läs mer

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008

Styrelsen för. Östergötlands Fotbollförbund. Org nr får härmed avge. Årsredovisning. för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Styrelsen för Östergötlands Fotbollförbund Org nr 825000-6460 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008 Innehåll sid Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Årsredovisning. Brf Callisto 2

Årsredovisning. Brf Callisto 2 Årsredovisning för Brf Callisto 2 Räkenskapsåret 2012 Brf Callisto 2 1(8) Styrelsen för Brf Callisto 2 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Fastighet:

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer