svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset!"

Transkript

1 götaplatsen vinner svenska ljuspriset! 4 LJUSKULTUR 5 / 12

2 foto filip andersson Så är 2011 års bästa ljusprojekt utsett! Det blev en av Sveriges mest kända platser, Götaplatsen i Göteborg, som kammade hem Svenska Ljuspriset, det 19:e i tävlingens historia. Enligt tävlingsjuryn har projekt gruppen samordnat behovet av trygghet, funktion och upplevelse och befäst platsens dignitet med sin skickliga ljusgestaltning. Och lyckats regis sera ljuset i detta stadsrum så väl att det känns som det alltid funnits där. LJUSKULTUR 5 / 12 5

3 Idag stannar folk kvar på trapporna efter teaterföreställningen, står och pratar, umgås och reflekterar. Tidigare sökte man sig snabbt bort från den mörka platsen och ut till stadens ljus utanför Götaplatsen. Projektet som mottog Svenska Ljuspriset vid en prisutdelning på Ljusdagen den 20 september i Stockholm avser belysningen i området som hyser verksamheter som Konstmuseum, Konsthall, Stadsteater, Konserthus och Stadsbibliotek. Götaplatsen utgör dessutom ett allmänt gångstråk och en träffpunkt i området samt avslutningen på Kungsportsavenyn i Göteborg. Anläggningen invigdes den 1 september 2011, då den också tog i bruk. Belysningslösningen Visionen för belysningslösningen var att skapa ett vackert rum, förstärka byggnaderna runt platsen och göra den till en mötesplats kvällstid. Principerna för ljussättningen har varit att ta till vara vertikala ytor som murar och fasader för att låta platsen bli en värdig avslutning av Avenyn och upplevas som ett stadsrum även under mörkret. För att leda fotgängare i området finns såväl belysning integrerad i nya handledare som av nedåtriktade spotlights på stolpar och indirekt ljus från vertikalt belysta murar. Dessutom har belysning satts på bergytor, statyer och grönska i området. En del av befintlig belysning (uppe i Konstmuseets valv) har tagits till vara samt kompletterats med ny belysning och ingår som en del i hela belysningsanläggningen. Tekniskt sett är hela belysningen kopplad till det kommunala nätet och tänds via ljusrelä lika omgivande gatubelysning. Denna styrning kan belysningsplan över Götaplatsen och dess omgivning, med valda färgtemperaturer för de olika delarna av platsen. Belysningsplan KONSTHALLEN MURBELYSNING Neutralvit 4200K TRAPPBELYSNING Varmvit 2700K LJUS INIFRÅN Varmvit 2700K BELYSNING GENOM TRÄD Neutralvit K MURBELYSNING Neutralvit K POSEIDON BELYSNING Neutralvit 4200K samt grönt ljus GÖSTA RAHMNS GATA KONSTMUSEET FOND STADSBIBLIOTEKET STADSTEATERN STENHAMMARSGATAN KONSERTHUSET BERZELI IGATAN WALLENSTAM (PRESSBYRÅN, SIBA) BELYSNING PÅ BERG- HÄLLAR OCH TRAPPOR Varmvit 2700K TRAPPBELYSNING Varmvit 2700K FASADBELYSNING Neutralvit 4200K samt ljus på balustrad ENTRÉBELYSNING Varmvit 2700K LJUS INIFRÅN Varmvit 2700K BÄNKBELYSNING Varmvit 2700K DET KRAFTIGA LJUSET I BUSSKUREN DÄMPAS GATUBELYSNING Neutralvit 4200K Stolphöjd ca 7m AVENYN GEIJERSGATAN 4 6 LJUSKULTUR 5 / 12

4 Sektion Geijersgatan Konstmuseet Stadsbiblioteket Berzeliigatan Stadsteatern Götaplatsen Konstmuseet Gatuarmaturer på stolpe Nya armaturer på stolpe föreslås ersätta de befintliga dubbelarmade stolpar som idag lyser upp vägbanan på denna del av Avenyn. Dessa armaturer föreslås överbrygga delen mellan Avenyn och fram till Götaplatsen inklusive Berzeliigatan. Detta arbete kommer att färdigställas i samband med tillbyggnaden av Stadsbiblioteket. Ljus vid sittplatser Bänkar med underliggande belysning ersätter de befintliga pollarna runt Poseidon. Detta koncept sträcker sig även över Berzeliigatan och ner längs Avenyn till Geijers gatan och blir ett enande uttryck för platsen. Såväl bänkar som omgivande granitpollare ger nya sittplatsmöjligheter. Bänkar av ipè och granit med underliggande belysning. 5 Sektionskiss Geijersgatan Konstmuseet. foto ulf celander vandalskydd. Strålkastarna vid Poseidon har vandalskydd för att tåla det hårda användadet som de utsätts för, bl a bad i bassängen. överridas och belysningen har indelats i ett flertal grupper för att kunna såväl manövreras som regleras i samband med olika evenemang som ofta äger rum på Götaplatsen. Merparten av armaturerna som monterats på platsen är specialbyggda led-lister med ljusreglering. Detta har varit enda alternativet i de lägen där armaturplacering inte kunnat ske på annat sätt av utrymmes- eller andra skäl. Färgtemperaturen hos de olika ljuskällorna varierar mellan K. Som regel har den varmare färgtonen använts på delar som räckesbelysning medan temperaturer kring har använts för belysning på fasader och murar. Den kallaste färgtemperaturen används på statyn Poseidon för att tillsammans med grön led skapa ett krispigare ljus på statyn. För styrning av anläggningen har ett styrsystem av fabrikat Lumen Radio utnyttjats. Från en central styrdator, placerad på Konstmuseets LJUSKULTUR 5 / 12 7

5 foto ulf celander Murar liksom handledare belyses med LED-listor som är integrerade. Som regel har den varmare färgtonen använtspå räckesbelysning medan terperaturer kring använts som belysning av murar. detaljrikare. Tack vare den nya belysningen kan betraktaren nu hitta många detaljer, både belysta och i silhuett. vind, sänds styrsignaler via radiosignal till mottagare placerade i de respektive elcentralerna på Götaplatsen. I normalfallet tänds och släcks belysningen med ett grundscenario parallellt med övrig gatubelysning. Andra scenarier kan återkallas och nya nivåer kan ställas in via radio från ett tillfälligt inkopplat ljusbord på plats (t ex vid evenemang), eller via internet från dator på annan plats. Planeringsprocessen Planeringsprocessen har inbegripit såväl beställare, planerare som brukare. Efter anbudskonkurrens fick Ramböll i uppdrag att ta fram ett belysningsprogram för Götaplatsen. Detta inleddes med en workshop där medverkande från följande beställarkategorier och brukare utöver konsulten deltog: Trygg & Vacker Stad, Trafikkontoret, Wallenstams, Park & Naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg & Co, higab-gruppen, Avenyföreningen, Stadsbiblioteket, Stadsteatern, Konstmuseet, Konsthallen och Konserthuset. Med de då framkomna synpunkterna tog Ramböll fram ett förslag, som ånyo presenterades för workshopgruppen. Sedan påbörjades själva projekteringen efter det att en omfattande provbelysning hade utförts och utvärderats. Utifrån de idéer som Ramböll tagit fram utvecklades detaljutförandet tillsammans med värdefulla drift- och montagesynpunkter från entreprenören. Projekteringsarbetet har fortlöpande presenterats för en referensgrupp för avstämning av framåtskridande och beslut om fortsättning/utförande. I denna referensgrupp deltog representanter från beställaren, higab, entreprenören, Avenyföreningen samt vissa förvaltningar och brukare. Utöver de inledande provbelysningarna har ett stort antal provbelysningar gjorts för att i varje del hitta den bästa lösningen sett till kvalitets- och gestaltningsaspekter. Speciellt att uppmärksammas Det som bör uppmärksammas med projektet är dels dess omfattning och dignitet ur ett stadsmässigt perspektiv och dels de specialanpassade och genomarbetade lösningarna som genomsyrat hela projekteringen, alltifrån gestaltning av infästningar, montage mm till synpunkter kring vandalism och åtgärder för att motverka detta. Särskild vikt har lagts vid att infatta armaturerna i både bländskyd 8 LJUSKULTUR 5 / 12

6 dande som väl bearbetade delar i rostfritt stål som sedan lackerats för att smälta in med omgivande material och kulörer. För infällda wallwashers har specialtillverkade fundament av granit använts som anpassats till de befintliga trappornas utseende. Befintliga armaturhus (Victor från Thorn) har tagits tillvara och försetts med nytt inrede av spotlights från Meyer. Något som varit unikt med projektet är att entreprenören deltagit under hela projekteringsfasen och tillfört kunskap om effektivt montagesätt, infästningslösningar med mera samt synpunkter på kvalitet både vad avser utförande som materialval. En intressant aspekt när det gäller energieffektivitet är att man kunna sänka effektuttaget från 6 kw till 4,9 kw. Trots att man samtidigt ökat den fysiskt belysta ytan med hela 90 %! Detta har enbart varit möjligt genom att använda en stor del led-belysning och genom ljusstyrning. Poseiden belyses idag t ex av 8 stycken ip68 armaturer á 12 W istället för att tidigare belysts av 17 armaturer med effekter som varierade mellan 35 och 70 watt. Beställarens synpunkter: Götaplatsens nya belysning skapar fler möjligheter nu även på kvällen till att bli en samlingspunkt. Efter års diskussioner har nu platsen fått ett lyft som den förtjänar. Målet att skapa tillgänglighet, trygghet och att vara inbjudande har uppnåtts med den nya belysningen. För att skapa en hållbar och framtidssäkrad belysning måste det finnas en öppen och positiv anda med massor av engagemang hos alla deltagarna. Det har varit spännande att se hur alla har brunnit för förändringen av belysningen på Götaplatsen. På och runt Götaplatsen finns en unik situation med en samling av kulturella verksamheter såsom Stadsteatern, Göteborgs Konstmuseum, Konsthallen, Konserthuset och som närmaste granne även Stads biblioteket. Alla kulturella institutioner inklusive Avenyföreningen (som är en samverkansförening för företagare på och längs Kungsportsavenyn) och kommunala/privata fastighetsägare har bidragit med idéer o synpunkter för att åstadkomma en bättre belysning. Från kommunens förvaltningar har Stadsbyggnadskontoret, Park & Naturförvaltningen samt Göteborg & Co bidragit med idéer för att skapa helhet åt platsen. Projektet har drivits i Trygg & Vacker stads regi med Trafikkontoret som ansvarig. LUMIPANEL LED-belysning med karaktär Lumiance LumiPanel LED är ingen vanlig armatur. Den extremt slimmade panelen med sin stilrena inramning ger, tillsammans med det mjuka jämna ljuset, en speciell karaktär oavsett miljö. LumiPanel LED rund finns i fyra storlekar för infälld eller utanpåliggande/nedpendlad montering. Lumipanel LED finns även i 600x600mm version. Kontakta oss för mer info. Extremt tunn profil, endast 18mm Hög ljusstyrka - upp till 60 lumen/watt Dimbar* Underhållsfri timmars livslängd IP44 LJUSKULTUR 5 / Tel * Kräver dimbart LED-driftdon

7 Projektet har varit förankrat inom politiken då det från början sprang fram ur en motion om förbättring av belysningen. Det har varit roligt och spännande att få vara ansvarig för projektet, och jag är övertygad om att Götaplatsen kommer att ge avtryck på intilliggande område i staden, säger Ingemar Johansson, drift- o underhållsansvarig för trafiksignaler gatubelysning och likriktarstationer inom Göteborgs Stad. Ett omfattande reportage om Götaplatsen har tidigare publicerats i Ljuskultur nr 2/2012. glada vinnare. Följande personer från projektteamet deltog vid prisutdelningen. Fr v Vladan Paunovic (ljusdesigner, Ramböll), Linda Fagerström (handläggare, Ramböll), Daniel Sjölund (Trafikkontoret Göteborgs stad) och Lars Fredén (uppdragsledare och arkitekt). medverkande Beställare Trafikkontoret, Göteborgs Stad genom Ingemar Johansson Medfinansiär HIGAB-Gruppen genom Patrick Bernvid Belysningsplanerare Ramböll genom Lars Fredén (uppdragsledare), Iben Winther Orton (chefsdesigner), Vladan Paunovic (ljusdesigner), Linda Fagerström (hand läggare) och Eric Eliasson (elingenjör) Arkitekt Lars Fredén, Ark SAR/MSA, Ramböll Sverige AB Elkonsult Eric Eliasson, Ramböll Sverige AB Elinstallatör Svevia Armaturleverantörer Meyer/Fergin AB, Igguzzini, ERCO, Scenetek, Luxlight AB, Wibre/Malux, BEGA/Atelje-Lyktan. Styrning sker med Lumen Radio som levererats av Hoffman Teknik AB foto ida borg Juryns motivering: Ljusteknik och armaturer är noggrant integre rade i platsens arkitektur och elinstallationerna är genomförda med stor finess. Man har samordnat behovet av trygghet, funktion och upplevelse och befäst platsens dignitet med skicklig ljus gestaltning. Ljussättarna ger betraktaren möjlig heter att hitta detaljer, belysta eller i silhuett. Och skapat ett stadsrum där ambitionen att regissera ljuset har lyckats så väl att det känns som ljuset alltid funnits där. 10 LJUSKULTUR 5 / 12

8 ARKITEKTUR ParkView LED ParkView LED är en elegant armatur för stadsbelysning som är utvecklad i samarbete med arkitektbyrån Bjarne Frost i Danmark. Armaturens utformning gör att ljuset blir jämt och förhindrar bländning. LED-ljuskällan ger ett behagligt vitt ljus med låg energiförbrukning. Läs om vårt danska ParkView LED-projekt! LJUSKULTUR 5 / 12 11

9 reflektioner av Lars Fredén uppdragsledare och arkitekt götaplatsen foto ulf celander 12 LJUSKULTUR 5 / 12

10 Jag tror att mycket av framgången med projektet har legat i den massiva uppslutningen bakom arbetet där både beställare, förvaltningar, brukare med flera som deltagit som referensgrupp. Berätta om din vision med ljussättningen: I den storskaliga miljön med murar, fasader och trappor har vi försökt att även få till en mänsklig dimension med att skapa rum och uppehållsplatser med hjälp av ljus. Här har vi arbetat med visionen att få en närvarokänsla genom att också skapa ett djup i ljussättningen. Den övergripande visionen har varit att skapa ett tryggt och säkert område som dessutom främjar sociala möten och aktiviteter och bidrar till en vacker gestaltning av de omkringliggande byggnaderna. Varför blev projektet så lyckat och vad är du mest nöjd med själv? Jag tror att mycket av framgången med projektet har legat i den massiva uppslutningen bakom arbetet där både beställare, förvaltningar, brukare med flera som deltagit som referensgrupp. Vi har även haft ett otroligt nära samarbete med entreprenören Svevia och därigenom kunnat få in mycket av deras erfarenheter av installations- och driftsfrågor i den rullande projekteringen. De omfattande stenmurarna är det jag tycker blev mycket bra, dels ljusmässigt med valet av färgtemperatur och dels hur vi lyckades dölja armaturer, kablage och drivers/dimmer bakom bländskydd som kulörsatts för att smälta in i helheten. Här hade vi hjälp av en mycket duktig smed som förstod vikten av att följa stenarnas konturer och former. Gemensamt med finalisterna i Svenska Ljuspriset är ofta en duktig beställare. Hur kan man bäst få en beställare att inse värdet och betydelsen av att satsa på en bra belysning? I det här fallet behövdes inte så mycket argument för att satsa på bra produkter och en genomtänkt helhetslösning. Trafikkontoret genom Ingemar Johansson har ett gediget kunnande och intresse för goda och driftsäkra lösningar. Annars tror jag rent generellt att vi som belysningsplanerare bör vara kritiska till nya produkter på det sättet att vi nagelfar produkterna ur alla aspekter innan vi föreslår något. Kvalitet betalar sig i längden. Här hjälper också livscykelkostnadsanalyser till att visa på en god ekonomisk hushållning. Man ska heller inte underskatta vikten av att utföra provbelysningar. Hur har reaktionen på projektet varit, har det genererat nya uppdrag? Den har genomgående varit mycket positiv. Strax efter årsskiftet hade Västsvenska Belysningssällskapet sitt årsmöte och vi fick presentera projektet på plats. Där fick vi många positiva kommentarer av våra kollegor i branschen. Jag har också mött mycket positivt bland brukare runt Götaplatsen, uppskattande ord från politiker och tjänstemän samt av allmänhet. Projektet har ju varit mycket positivt att genomföra med tanke på att området belysningsmässigt var så eftersatt och nedgånget. Vi kanske inte har haft en rad följduppdrag efter detta men i ett större projekt med belysning för ett stadsdelstorg har vi haft med oss arbetsmetodiken att involvera fastighetsägare, brukare och förvaltningar. Vem är du? Berätta om din bakgrund: Jag är en 62-årig arkitekt/ civilingenjör som alltid har tyckt om att kombinera gestaltning med teknik. Intresset för belysning väcktes nog i samband med arkitektarbetet att projektera byggnader och inredning. Här har jag varit lyckligt lottad som oftast i de uppdrag jag haft fått arbeta med allt från idé till färdig byggnad där även färgsättning och inredning funnits med. Det ena har lett till det andra under årens lopp och nu har jag snart haft renodlade belysningsuppdrag i 20 år. På min arbetsplats arbetar vi väldigt integrerat med belysning och funktion i våra uppdrag. Det är spännande med omväxling mellan mycket storskaliga projekt inom till exempel infrastruktur och ned till en bostadsgård. Jag har alltid fascinerats av ljuset och följer med årstidernas och dygnets växling ute i skärgården där ljuset på något sätt bildar en mystik som förändrar former och färger. Ta till exempel en vinterdag med blygrått vatten ställt mot krispig frost med ett tunt snötäcke på skären. Där kan man tala om djup och kontraster. Eller när jag en sommardag kan ta del utav de olika färgväxlingarna som morgon-, dags- och kvällsljuset ger upphov till. Sinnesintrycken påverkas av detta och jag försöker att minnas och ta med mig delar av detta i mitt arbete. LJUSKULTUR 5 / 11 13

11 Hedersomnämnande Regionbussterminalen i Halmstad Regionbussterminalen i Halmstad används som bussterminal för främst regionbussar som drivs av Hallandstrafiken med dess bussentreprenör Arriva, men även för fjärrbusstrafik genom t ex Swebus express. Anläggningen togs i bruk den 4 oktober foto ulf celander lekfullhet. Under bänksitsarna sitter inbyggd belysning bestående av inkapslade armaturer. Anläggningen består av en central byggnadskropp som fungerar som väderskydd vid angöringsplatser för bussar. Till denna hör en större bussplan. Kring byggnadskroppen finns ett antal olika funktioner. Det är g/c-vägar till och från terminalen, bil/cykelparkeringar, planteringar och sittytor m m. Belysningslösningen För gång- och cykelstråk används Louis Poulsen Nest med 70 W Metallhalogen K, för bussytan cykelparkeringar m m där ljusstyrkan är något förhöjd används ytstrålkastare från Bega 35 W eller 150 W beroende på stolphöjd. För belysning av skärmtakets undersida används ytterligare en variant av Bega ytstrålkastare med 35 W metallhalogen. Under skärmtaket finns 3 stycken inglasade väderskydd. I varje väderskydd sitter en specialritad lösning där armaturfäste är i form av en plisserad skärm (här utförd i perforerad plåt). Som ljusgivare används sedan en 20 W metallhalogenarmatur från Fagerhult (Azur tak). Vid buss an 14 LJUSKULTUR 5 / 12

12 LED inside När Fagerhult levererade handledare med belysning till 8Tallet i Köpenhamn var det viktigt med små färgtoleranser på ljuset. LED i världsklass var därför självklart. LJUSKULTUR 5 / För mer info om Tridonics produkter kontakta Wennerström Ljuskontroll AB,

13 skärmtakets undersida. Ljusdesignern Jonas Fransson lyfter själv fram belysningen av skärmtakets undersida, som han själv är mest nöjd med när det gäller det färdiga resultatet. foto ulf celander görningen sitter Bega lysrörsarmaturer. Längs anläggningen mot spåret finns planteringar med gräs, där gräset är en vinterståndare. Detta befinner sig ett grusparti vilket ger en god förutsättning för de markstrålkastare (Bega) som belyser detta gräs. Ljuskällor är valda med fokus på ljuskvalitet och energieffektivitet. För att få en väl fungerande anläggning är det viktigt med god färgåtergivning för trygghetskänslan och för att skapa en positiv upplevelse av resandet. Ljuskällor är också valda med utgångspunkt i att få rätt typ av ljuseffekt. Exempel på detta är det något hårdare ljuset på undersidan av byggnaden. Anläggningen styrs via ett knx bussystem. I nuläget nyttjas två ljusscener, en för kvällstid då terminalen är i bruk och en nattid då terminalen ej har någon trafik. Vissa delar av anläggningen kan släckas ner då ingen busstrafik är aktiv. Det sparar energi och ljuskällor samt ytterligare minimerar risk för störning från högt placerade strålkastare. Systemets uppbyggnad medgör ytterligare framtida scener och styrningsmöjligheter. Speciellt att uppmärksammas Stort arbete är nedlagt på att titta på ljusmässigt prestanda vägd mot visuell komfort för att på så sätt kunna hålla energiförbrukningen på en bra nivå. Rätt ljusstyrkor, välavvägda stolpavstånd tillsammans med bländfrihet och energieffektiva ljuskällor (metallhalogen och t5-lysrör) skapar en anläggning som genom sin uppbyggnad och sina tekniska val är energieffektiv. Detta har beaktats som en del av en bra helhet, en bra belysningsanläggning. Anläggningen har under projekteringen anpassats efter hur Halmstad kommun arbetar med underhåll och underhållsaspekten har under hela projekteringen beaktats som en viktig del i helheten. Stolphöjder har anpassats till tillgängliga liftar, markstrålkastare används enbart där markförhållandena är tillräckligt bra. Hög kvalitet på föreskrivet material är en del i det arbetet som också väckt gehör hos beställaren. De olika skalorna i belysningen har enats på ett bra sätt. Genom 16 LJUSKULTUR 5 / 12

14 Projektet är ett exempel på en anläggning där ljuset och arkitekturen samspelar på ett utomordentligt sätt. ett medvetet val och med en enkel princip har ljusdesignern skapat en intressant levande ljusgestaltning av takkonstruktionen samtidigt som ljusmiljön är behaglig och bländfri. Planeringsprocessen Belysningsplaneringsprocessen är ett samspel mellan ljusdesigner, arkitekt, landskapsarkitekt och elkonsult. Arkitektens tidiga idéer och byggnadens form var utgångspunkt i arbetet. När belysningsprinciperna bestämts arbetade vi vidare med att hitta rätt produkter/ljuskällor o s v för att hitta rätt uttryck/stämning. En hel del provbelysningar, visuell utvärdering och simuleringar/beräkningar gjordes för att säkerställa resultatet. Vissa trafikala säkerhetskrav satte förutsättningar rent ljusnivåmässigt och en del av arbetet har varit att balansera detta på ett fungerande sätt med de andra delarna av anläggningen och med omgivningarna. För att skapa en mer tilltalande och mänsklig upplevelse lades stor vikt på att arbeta med att förhålla olika skalor på belysning till varandra. Mastbelysning för bussplanen å ena sidan och i andra änden av skalan har vi pendlade vardagsrumsarmaturer i väderskydden, belysning under sittbänkar och markstrålkastare som belyser ett högt gräs. Samarbetet mellan de olika konsulterna var i det här projektet täta och givande och har en stor del i det goda resultatet. Ett omfattande reportage om Regionbussterminalen i Halmstad har tidigare publicerats i Ljuskultur nr 4/2012. stolta pristagare. Överst fr v Tommy Gustafsson och Daniel Ryberg från ELK i Göteborg AB, sittande fr v Christer Johansson, Halmstads kommun, Jonas Fransson (ansvarig ljusdesigner) ELK, numera WSP Ljusdesign och Olof Hallberg, Abako arkitektkontor. medverkande Beställare Halmstad kommun, Christer Johansson Belysningsplanerare ELK i Göteborg AB, Jonas Fransson Arkitekt Abako arkitektkontor AB, Olof Hallberg Landskapsarkitekt Vectura, Sara Tärk Elkonsult ELK i Göteborg AB, Daniel Ryberg Elinstallatör ELAB Halmstad Armaturleverantör Främst Ateljé-Lyktan (BEGA), Targetti-Poulsen. Även Fergin, Fagerhult och Thorn Juryns motivering: foto ida borg Projektet är ett exempel på en anläggning där ljuset och arkitekturen samspelar på ett utomordentligt sätt. Ljussättningen skapar ytterligare dimensioner såsom rumskänsla, funktion, tydlighet och skönhet. Anläggningen upplevs som en välkomnande ljuslykta i en annars ganska tråkig omgivning. Halmstad regionbussterminal är ovanligt väl genomfört och kan mycket väl stå som förebild för framtida infrastrukturprojekt. LJUSKULTUR 5 / 12 17

15 reflektioner av Jonas Fransson foto ida borg belysningsplanerare regionbussterminalen i halmstad Vem är du? Berätta om din bakgrund: Jonas Fransson. Har visst blivit 35 år. Studerade humaniora (filosofi, musikvetenskap och konstvetenskap) på universitetet. Utbildade mig vidare på Ljushögskolan i Jönköping. Arbetade efter det fem år hos elk i Göteborg ab där man har en lång erfarenhet av ljusdesignprojekt. Började nu i juni på wsp Ljusdesign i Göteborg för nya utmaningar. Har arbetat mycket med olika typer av resandeanläggningar och det har bidragit till ett tydligt brukarfokus i mitt arbete. I övrigt spelar jag elgitarr i ett antal olika band, men har nog insett att det inte är min väg till framgång Berätta om din vision med ljussättningen: Stor fokus är lagt på tydlig visuell ledning och trygghetskänslan i projektet. Att kombinera de olika funktionerna och skalorna i projektet till en väl fungerande helhet. Att framhäva och samverka med arkitekturen, både i ljussättnigen som i armaturernas formspråk. Varför blev projektet så lyckat och vad är du mest nöjd med själv? Projektet blev lyckat främst p g a Halmstads kommuns inställning genomgående i projektet. Man har varit noga med att det ska bli bra. Samtidigt har samarbetet med arkitekt och landskapsarkitekt fungerat mycket bra. Att ingå i en projektgrupp med så mycket bra idéer ger såklart ett bra resultat. Om jag ska välja något jag är mest nöjd med är ljussättningen av skärmtakets undersida. De provbelysningar vi gjorde visade att vi var rätt ute, men att sen se det i full skala var väldigt glädjande. Ljussättnigen fångar och förstärker upplevelsen av konstruktionens särart. Gemensamt med finalisterna i Svenska Ljuspriset är ofta en duktig beställare. Hur kan man bäst få en beställare att inse värdet och betydelsen av att satsa på en bra belysning? Det finns olika vägar beroende på hur projekten ser ut. Vi försöker att kommunicera mycket i bild och 3d. När utrymme finns arbetar vi med provbelysningar. De skärper resultatet och är i många fall avgörande för ett gott resultat. De ger också beställaren möjlighet att vara mer delaktig i projekteringen. 18 LJUSKULTUR 5 / 12

16 me Elektroskandia Belysning Fra-läs mer Frame en extremt slimmad, nerpendlad LEDkontorsarmatur med unikt prismatisk ljusteknik. framtagen för dig som vill ha design på högsta nivå ihop med den senaste led-tekniken. på stilren design för kontoret LJUSKULTUR 5 / 12 19

17 Hedersomnämnande e-huset vid lunds tekniska högskola I E-huset på Lunds Tekniska Högskola bedrivs forskning och undervisning inom Institutionen för datavetenskap, Institutionen för elektrisk mätteknik, Institutionen för elektro- och informationsteknik och Institutionen för fastighetsvetenskap. Anläggningen som tävlat om Svenska Ljuspriset, E-husets nyrenoverade del, består av foajé, café, bibliotek, tysta läsesalar, övnings salar, grupprum, nya läsnischer och korridorer, togs i bruk i december foto katarina hennig LÄSNISH. Ett härlig stimulerande rum att studera i. Så här upplevs den dovt cerisfärgade nischen i riktning mot den blå och den gula nischen. Väggarmaturerna ger ett mjukt och bländfritt ljus både att läsa i och för arbete på laptopen. Ljusdesignerns mål var att transformera studiemiljön och skapa en kreativ och stimulerande atmosfär för studenterna. Ambitionen med varje ljuslösning var att tillgodose visuella, biologiska såväl som emotionella aspekter samt att utforma en så energisnål anläggning som möjligt, genom valet av armaturer, ljuskällor och en ljusstyrning anpassad för varje rumslig funktion. 20 LJUSKULTUR 5 / 12

18 Excellence in LED lighting Thorn har en ledande position när det gäller LED teknologi. Kombinationen av vår expertis inom LED med armaturer och belysningsstyrning av högsta klass, ger dig energieffektiva belysningslösningar i teknikens framkant. För det senaste inom LED teknik, armaturer och belysningsstyrning, tänk Thorn! LJUSKULTUR 5 / 12 21

19 Belysningslösningen Armaturval foajé: Foajén har en kombination av ljuskomponenter: led ljus (44 W neutralvita, K) i takarmaturer som ger ett bra allmänljus, wallwash i form av linjära lysrörsarmaturer (long-life 25 W, K) som ger rumslig definition och framhäver teglets materialitet, läsljus från pendelarmaturer bestyckade med lågenergilampor (soft-tone Esaver 12 W), accentljus från spotlights på skena, bestyckade med 20 W metallhalogen samt ett glittrande ljus från de befintliga globarmaturerna bestyckade med halogenglödlampa. Ljusstyrning foajé: Foajén har en dali-ljusstyrning som möjliggör dagsljusstyrning med sensor, närvarostyrning, tidsstyrning för on-off och neddimring av vissa ljuskomponenter vissa tider. Programmeringen är olika för sommaroch vinterhalvår. Armaturval övriga rum: Läsesalar/övningssalar har ett allmänljus från infällda 600 mm 600 mm lysrörsarmaturer med prismatisk skiva och omfältsljus från linjära wall-washers alternativt wall-washer med kompaktlysrör. Grupprummen har en opal pendelarmatur som ger bra ljus på synuppgiften men också ett rikligt omfältsljus. Läsnischerna har en kombination av indirekt upp- och nerljus från väggarmaturer, bestyckade med longlife lysrör 25 W alternativt 32 W och läslampor som ger ett färgat orange uppljus och ett vitt sken på synuppgiften. Caféet har ett en till synes slumpvis upphängning av dimbara pendelarmaturer som möjliggör FOAJé. Foajén har fått en välkomnande känsla genom att dess rumsliga kvaliteter framhävs. Ljussättningen har flera komponenter; wallwashers utmed hela tegelväggen, släpljus på textilväggen, arbetsljus över bord och accentljus mot gradänger. I detta renoveringsprojekt har ljusdesignern med bestämdhet och stor noggrannhet lyckats genomföra sin vision i såväl helhet som detalj. foto katarina hennig 22 LJUSKULTUR 5 / 12

20 foto katarina hennig LÄSESAL. Tre ljuskomponenter kan upplevas i rummet; ett mjukt funktionsljus från takarmaturer bestyckade med LED, omfältsljus mot väggpartier (både fondvägg och mellan valv), vilket skapar fin rumslighet samt färgspel från läsnischerna. flexibilitet vad gäller möblering och önskad ljusnivå, wallwasher från linjära lysrörsarmaturer framhäver den röda fondväggen, downlights med opal ring ger ljus över disken och sedvanliga downlights ger allmänljus bakom disken. Styrning övriga rum: Grupprum och läsnischer har närvarostyrning. Lässalar har närvarostyrning för allmänljuset och manuellt on/off för väggarmaturer. I caféet finns möjlighet att dimra pendelarmaturer för att skapa en intim atmosfär. Ljus över disken är tidstyrd efter öppettiderna. Korridorerna är närvarostyrda kvällstid. Biblioteket har manuell styrning som styrs av bibliotekarien. Kvällstid är anläggningen i stora delar närvarostyrd och vissa delar så som väggljus i foajén är dimrat till 50 %. Val av färgtemperatur: Generellt har en neutralvit färgtemperatur (4 000 K)använts för att stimulera vakenheten hos studenterna samt för att framhäva de vita väggarna och ge ett fräscht intryck. KORRIDOR. Korridoren utanför toaletten är försedd med text i taket. Med en linjär väggarmatur som har både upp- och nerljus har taket ljussatts i vitt och golvets tegel röda färg har förstärkts med en ton i amber. foto katarina hennig LJUSKULTUR 5 / 12 23

Lux Lunds Universitet

Lux Lunds Universitet Lux Lunds Universitet Bild 1: Tegelfasadens varma uppljus framställs som en fond i bakgrunder till den inramade atriumgården. Det varma ljuset samspelar fint med det lågt sittande ljuset under bänken som

Läs mer

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite

Projekt Philips kontor. Plats Philips Lighting. Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite Projekt Philips kontor Plats Philips Lighting Kista, Stockholm SmartBalance, StyliD, CoreView panel, Luminous Textiles, Dynalite LED-armaturen SmartBalance ger en bra arbetsplatsbelysning. Energisnål belysningslösning

Läs mer

Mångsidiga applikationer

Mångsidiga applikationer Mångsidiga applikationer Pendel-, vägg- och takarmaturerna från OSRAM är det självklara valet när estetik och effektivitet är lika viktigt. De kombinerar förstklassig design med den innovativa armaturens

Läs mer

Appendix A LED-produkter Figurer

Appendix A LED-produkter Figurer 1 Appendix A LED-produkter Figurer 2 Figurer Appendix A LED-produkter Figurer visar ett antal bilder som illustrerar utvecklingen av LED-belysning och är representativ för nuvarande utvecklingsnivå åtminstone

Läs mer

U7/R7 Avancerad belysning i unik design

U7/R7 Avancerad belysning i unik design U7/R7 U7/R7 Avancerad belysning i unik design 2 ETAP U7/R7 U7 och R7 tar med sig morgondagens belysning till ditt hem. Båda armaturerna har med hjälp av LED+LENS -tekniken, utvecklats för allmänbelysning

Läs mer

light guide Hur man belyser en smyckesbutik

light guide Hur man belyser en smyckesbutik light guide Hur man belyser en smyckesbutik Ljussätt varje detalj Kunder kan ha många känslor och vara fyllda av förväntan när de går in i en smyckesbutik. Det kan vara ett par som letar efter förlovningsringar

Läs mer

Mångsidig lokal ljusreglering

Mångsidig lokal ljusreglering Mångsidig lokal ljusreglering I Mångsidig lokal ljusreglering Ungefär 20 procent av all energiförbrukning i världen går till belysning. Beroende på byggnadstyp och aktiviteter kan denna siffra till och

Läs mer

Flare. Effektivitet och komfort med LED

Flare. Effektivitet och komfort med LED Flare Effektivitet och komfort med LED Flare Downlights och spotlights med LED-teknik Flare, ett unikt designkoncept Produktdesign Mun* Flare är en komplett familj runda downlights och spotlights. De ger

Läs mer

!" # $#% " &&& % $411:; 4 % % #- " " "% 8 % % # 8" -" " %" # # " #% " 8 % " " " ',- # " # - # " 8 " " % " " " " 8 " %" #% " - # % % ' & - )" " > " 9 " " " - -> #% " % " " - - " # - 2 8 "

Läs mer

t h e br i g h t e r si d e of li g h t

t h e br i g h t e r si d e of li g h t 1 9 9 6 t h e br i g h t e r si d e of li g h t Lysande lösningar för vackra miljöer Allt du ser är ljus. Med ljus skapar du atmosfär och värme. Med ljus sätter du färg och gör ditt hem, eller din arbetsplats,

Läs mer

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015

Alioth Mimas Zenit Nembus. En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 Alioth Mimas Zenit Nembus En ljusare tid Belysningsnyheter från Exaktor, maj 2015 IP20 LED F Högpresterande effektiv slimmad LED-armatur för t.ex kontor och konferensrum Finns som pendlad och infälld armatur

Läs mer

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led

Design: Arne Jacobsen. AJ Eklipta led Design: Arne Jacobsen AJ Eklipta led AJ Eklipta AJ Eklipta utvecklades 1959 till Rødovre Rådhus. Den formgavs då i två storlekar, Ø 350 och Ø 450. Senare använde Arne Jacobsen en mindre version på Ø 220

Läs mer

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning

Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning itza Trotsar tiden Ett nytt, hållbart sätt att se på belysning Itza sätter tiden ur spel. Utvecklad för LED, utrustad med den senaste bländskyddsteknologin och med en optimerad konstruktion har Itza en

Läs mer

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor.

Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Ljusdesignen i Sveriges snyggaste kontor Ett samtal med ljusdesigner Ronnie Eckervig om Microsofts prisvinnande huvudkontor. Text: Rebel Light AB Foto: Jason Strong Microsoft Sveriges snyggaste kontor

Läs mer

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen

Lighting the Future. Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen 5 16 Lighting the Future Väg- och parkbelysning Skapa säkerhet, trygghet och stämning med den rätta utomhusbelysningen Minskar energiförbrukningen - och kostnaderna Energiförbrukningen frän vägbelysning

Läs mer

light guide Hur man belyser ett köpcenter

light guide Hur man belyser ett köpcenter light guide Hur man belyser ett köpcenter En plats där man bara kan vara För vissa är ett köpcentrum inte bara en plats där man handlar, det är också en plats dit man kan gå för att bara vara eller för

Läs mer

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp)

Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830. - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) Belysningsförslag Ale Nya Högstadium Diskussionsunderlag 20130830 - Typklassrum - Allmänna ytor (utvalda som första etapp) TYPKLASSRUM,112 ALTERNATIV 1, lysrör T5 KORT ANALYS Klassrummet upplevs dagtid

Läs mer

light guide Hur man belyser en bilhall

light guide Hur man belyser en bilhall light guide Hur man belyser en bilhall Att ljussätta ett varumärke Idag har människor en stor kunskap och är väl medvetna om vilka olika bilmärken som finns på marknaden. Kunden identifierar sig med den

Läs mer

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode

Belysningslösningar! LED. Light Emitting Diode Belysningslösningar! LED Light Emitting Diode 24LED Vår klassiska Serie 24 finns nu med senaste teknik i LED-version. 24LED är en kapslad allroundarmatur bestyckad med LED-ljuskälla. Armaturen är avsedd

Läs mer

uttryck som fick ta emot Svenska Ljuspriset 2008 vid en prisutdelning den 1 oktober i Stockholm. 4 LJUSKULTUR 5 / 09 restaurang the vision

uttryck som fick ta emot Svenska Ljuspriset 2008 vid en prisutdelning den 1 oktober i Stockholm. 4 LJUSKULTUR 5 / 09 restaurang the vision ARKITEKTUR Ljusbranschens årliga tävling Svenska Ljuspriset, den 16:e i ordningen, är avgjord. Det blev K:fem i Vällingby Sveriges första renodlade modevaruhus i en byggnad där ljuset är integrerat i arkitekturen

Läs mer

Radisson Blu Riverside Hotel

Radisson Blu Riverside Hotel M O D E R N I N T E R I Ö R www.inredningsnyheter. se En specialbilaga från Modern Interiör Radisson Blu Riverside Hotel SPEKTAKULÄRT OCH INNOVATIVT IFS KONTOR MICROSOFT Intrum Justitia inreds med grön

Läs mer

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor

Sienna. Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Sienna Design och unik ljusteknik för kontor och skolor Hälsosam och produktiv arbetsmiljö Arbetslivet har genomgått stora förändringar de senaste 20 åren och Sienna uppfyller de förväntningar som ställs

Läs mer

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning

Elektroskandia energismart. Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Elektroskandia energismart Bygg & fastighet Elektroskandia Belysning Rätt ljus för din fastighet Vill ni spara pengar och samtidigt få en bättre belysningsmiljö? Belysningen står ofta för en mycket stor

Läs mer

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED

ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED ljuskomfort för park och stad Fagerhults stolparmaturer med LED Rondo G2 Rondo G2 har utvecklats enbart för LED med fokus på energieffektivitet, ljuskomfort och lång livslängd. Reflektorn är mycket effektiv

Läs mer

Undervattensbelysning behövs det?

Undervattensbelysning behövs det? 12 Undervattensbelysning behövs det? 13 Ja! Av flera olika anledningar så är det mer viktigt än någonsin med en väl fungerande och anpassad undervattensbelysning. Säkerhet och funktionalitet är såklart

Läs mer

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010

Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne. Vintern 2010 Belysning i fastigheter Anna Kjellman, Energikontoret Skåne Vintern 2010 Anledningar att fundera över sin belysning Stor del av elanvändningen Ofta en stor sparpotential Goda möjligheter att förbättra

Läs mer

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus

Lightstream 2. Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight för flera användningsområden både inom- och utomhus Lightstream 2 Energieffektiv LED downlight i stilren design med snabb återbetalning (IP20/IP65) Med 80% energibesparing

Läs mer

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013.

Fotograferad i ateljé Lyktans ljuslaboratorium, Åhus, 2013. Dot Dot är en familj av tak- och väggarmaturer som kan användas både individuellt och i kombination med varandra. Det finns totalt 24 varianter med olika plafonddjup, olika färgkombinationer och med cirkulära

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

discovery evo Mångsidighetens mästare

discovery evo Mångsidighetens mästare discovery evo Mångsidighetens mästare Det finns en Discovery Evo för varje tillfälle. Vilket är ditt? När vi lanserade Discovery var tänket helt nytt. Ett rakt, enkelt och lättjobbat koncept där en enda

Läs mer

Tänd lamporna med stil.

Tänd lamporna med stil. Tänd lamporna med stil. Interiördetaljen som många glömmer. Tänker du på strömbrytare, som något du bara använder för att tända och släcka lampor med? Eller vägguttag, som ett nödvändig ont för att få

Läs mer

2015 P R O F I L E R

2015 P R O F I L E R 20 PROFILER 07 PROFILER Tolv aluminiumprofiler av hög kvalitet, med ett brett sortiment av tillbehör som ökar användningsområdet och underlättar montaget av våra LEDstrippar. Profilerna fungerar som ett

Läs mer

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER

OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó OÄNDLIGA LJUSKOMBINATIONER Kardó är ett belysningssystem i moduler där du kan följa och förbättra arkitekturen i en byggnad. Systemet är helt flexibelt: du kan skapa långa eller korta moduler, raka

Läs mer

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG

KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG KÖPMANTORGET GESTALTNINGSFÖRSLAG Organisation Projektledare: Jeanette Laestander, Luleå kommun, Tekniska kontoret Konsult gestaltning: Eva Wenngren, Linnea Örtenvik, Anneli Jonsson, Ramböll Konsult ljusdesign:

Läs mer

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet

Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Vad är LED? Hur upplever vi LED? Thorbjörn Laike Miljöpsykologi Institutionen för arkitektur och byggd miljö LTH Lunds Universitet Målet för belysningsutveckling har hittills varit att producera mycket

Läs mer

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson

Stockholmsmässan LOUNGE. Abelardo Gonzalez Arkitektbyrå AB Koordinerad inredning Ove Persson Stockholmsmässan LOUNGE Förslag till ny Lounge, Stockholmsmässan Förutsättningar Syftet är att skapa ett rum där man till fullo kan uppskatta kvalitén i svenskt material och möbeldesign. Ett starkt och

Läs mer

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen.

VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. VI HAR EN LYSANDE IDÉ. Som halverar din elkostnad. Och förändrar världen. DAGS ATT FÖRÄNDRA VÄRLDEN! Det som alla drömde om för några år sedan, har nu blivit verklighet. En smart, effektiv belysning som

Läs mer

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget

Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Följ ombyggnaden på webben Mer information och live-kamera över nya Fristadstorget finns på: eskilstuna.se/fristadstorget Nya Fristadstorget - ditt torg! Ditt torg Eskilstuna utvecklas! Det nya Fristadstorget

Läs mer

Palm Village, Strömstad

Palm Village, Strömstad Exclusive Living Detta designprogram omfattar 12 vackra tomter intill Strömstads Golfklubb, granne med nybyggda Strömstad Quality Spa. Designprogrammet ger en gemensam minimalistisk karaktär åt husen på

Läs mer

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås

Upplysning. från Energirådgivningen i Borås Upplysning från Energirådgivningen i Borås Hej! Vill du få lägre elräkningar, bättre belysning och ökad försäljning? Samtidigt som du värnar om miljön och får en bättre arbetsmiljö? Klart att du vill.

Läs mer

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt.

Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. Med hjälp av pannlampor och flyttbara spett har Erika och Svante provat sig fram till belysningen. Nu kan de njuta av sin trädgård året runt. av Marie Onäng Foto Sonja Dahlgren Allt ljus på 32 Erika provar

Läs mer

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra.

FLEXIBILITET. En sådan lösning kräver mer tid och engagemang, men resultatet blir i gengäld oftast något alldeles extra. NÄRPRODUCERAT FLEXIBILITET MILJÖN Vi på Flux vill dela din verklighet och kunna anpassa våra lösningar efter dina behov. Vi vill ge dig funktionella och väldesignade armaturer med en produktkvalitet som

Läs mer

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS

Solavskärmning RÅDGIVANDE REFERENS RÅDGIVANDE REFERENS Solavskärmning I takt med att våra byggnader blir allt mer välisolerade och energieffektiva, uppstår ibland konflikter med solvärmelaster som blir besvärande för lokalernas användare

Läs mer

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn

Pozzo. [p :tso] it. källa, brunn pozzo Pozzo c [p :tso] it. källa, brunn Rom, en högsommardag. Solen står högt. Skuggan i förhallen både svalkar och bygger förväntan. Ett steg in i rummet och ögat bländas av ljuset; energin flödar in

Läs mer

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN

RUMMET OCH ARBETSPLATSEN RUMMET OCH ARBETSPLATSEN För att skapa en speciell karaktär eller atmosfär i ett rum, räcker det ofta inte att planera för en god ljusmiljö. Genom att låta armaturvalet och belysningen samspela med arkitektur,

Läs mer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer

Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus. LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Minimalt med energi och underhåll - Maximalt med ljus LED-Lightpipes - Komplett belysningslösning för P-garage, tunnlar & stationsmiljöer Vi såg tidigt möjligheter och utmaningar inom trafikbelysning...

Läs mer

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN

TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN 56 ATTITYD I JÖ HUS MED ATTITYD ETT TEXT: MIKAEL TORSTENSSON FOTO: GÖRAN UHLIN ARKITEKTENS VAL - ATTITYD 131 57 ÖNKÖPING T MODERNT FUNKISHUS 58 ATTITYD I JÖNKÖPING PÅ HUSETS FRAMSIDA FINNS EN GENERÖS TERRASS,

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2013-1

PRODUKTKATALOG 2013-1 PRODUKTKATALOG 2013-1 Hos Laljus sätter vi ljuset i fokus. I vårt sortiment finner man endast LED-belysning. LED-belysning med hög kvalitet, lång livslängd och ett bra ljus. Vad är ett bra ljus? Ett bra

Läs mer

Varför ska jag planera ny belysning?

Varför ska jag planera ny belysning? Färgåtergivning En ljuskällas färgåtergivning beror på dess spektralfördelning. Färgåtergivning förklarar hur väl en ytfärg återges i den belysningen. Solen återger alla färger perfekt och den är vår referensram.

Läs mer

Bra belysning för bättre vård

Bra belysning för bättre vård Bra belysning för bättre vård Ta hand om dina ögon Under en arbetsdag måste ditt öga växla tusentals gånger mellan det starka operationsljuset vid patientens mun och belysningen i den omgivande miljön.

Läs mer

ZOBRA EXZITE. Patent Pending

ZOBRA EXZITE. Patent Pending ZOBRA EXZITE Patent Pending Exzite Röd med vita dekorskruvar. Exzite personlig design möter smart funktion Funktionalitet och form förenas på ett smart och unikt sätt i armaturen Exzite. Den har en flexibel

Läs mer

Rätt ljus på kontoret

Rätt ljus på kontoret Rätt ljus på kontoret Om betydelsen av korrekta belysninglösningar i kontorsmiljö Inkluderar belysningslösningar! Det är viktigt med bra kontorsbelysning Det finns många sätt att ljussätta en kontorsmiljö.

Läs mer

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking.

Modernisera ditt garage. Nya innovativa Pacific LED Green Parking. Garageytor Pacific LED Green Parking Modernisera ditt garage. Nya innovativa. Stora energibesparingar, minskat underhåll, längre livslängd och enkel installation. 80 Besparingar besparingar* *Reducerade

Läs mer

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION

Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Rum för kommunikation INREDNING / TEKNIK / FUNKTION Abstracta skapar miljöer för kommunikation och utvecklande möten. Olika miljöer ställer olika krav. Abstracta hjälper dig med allt från det helhetsintryck

Läs mer

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014

REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 REPORTAGET SMART HUS 56 ELINSTALLATÖREN NR 10-2014 Jim Abrahamsson är nöjd med elinstallationen i familjens nybyggda villa. Han har fått de smarta funktioner familjen velat ha, och inom byggets kostnadsramar.

Läs mer

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002

GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 GAMLA RIKSARKIVET GRÅMUNKEHOLMEN 3, ARKIVGATAN 3, STOCKHOLM INVENTERING AV BELYSNINGSARMATURER DECEMBER 2002 AIX Arkitekter AB, Hudiksvallsgatan 8, 113 30 Stockholm Tel 08-690 29 00 Fax 08-690 29 29 Epost

Läs mer

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41

Magiskt. i cederträ. Text Micaela Nordberg Foto Richard Powers & Shai Gil. Vårt Nya Hus 41 Magiskt i cederträ Med vackra vandringsstråk och branta skidbackar inpå knuten har arkitektbyrån AKB ritat ett modernt hus med fantastiskt ljusinsläpp. Som fasad har man valt cederträ - ett doftande träslag

Läs mer

Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning. Smart belysning på väg även utomhus

Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning. Smart belysning på väg även utomhus ALLTljuspå SMART BELYSNING Varför betala för ljus som ingen behöver? Gröna hyresavtal bäddar för Smart belysning Smart belysning på väg även utomhus NR 3 Smart upplysning I detta nummer av Allt ljus på

Läs mer

2013 F I B E R O P T I K

2013 F I B E R O P T I K 201 IBEROPTIK IBEROPTIK Standardpaket fiberoptik Kompletta fibersatser för stjärnhimlar och belysning, såväl för inomhus som utomhus, t.ex. i bastu, badrum eller entréer. iberoptik är lämpligt att använda

Läs mer

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel:

Acuro LED Acuro Active LED / Acuro LED: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Linjär: Behaglig: Fördelaktig: Okomplicerad: Säker: Flexibel: Acuro LD Acuro LD Acuro Active LD / Acuro LD: Rätt ljus för alla tider på dygnet. Acuro Active LD ger ljus som är optimalt anpassat efter människans biorytm. n integrerad kontroller blandar LD ljus av

Läs mer

c/o 25 Klassisk & hög

c/o 25 Klassisk & hög c/o 15 Klassisk Markerat takutsprång och äkta genomgående spröjs gör detta hus till en äkta klassisk länga i litet format. Utifrån bildar fasader, fönster och tak i enhetlig matt kulör en fin helhet. Inifrån

Läs mer

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED

LAMPGUIDEN. Så sparar du energi med LED SPOTLIGHT LED ILLUMINATION LED LAMPGUIDEN Så sparar du energi med LED ILLUMINATION LED DECORATION LED SPOTLIGHT LED PROMO LED LED - framtidens belysning LED (Ljus-Emitterande Diod) är en modern teknik för att producera ljus med elektricitet.

Läs mer

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening

Modernt formspråk. och traditionell livsstil i skön förening Modernt formspråk och traditionell livsstil i skön förening Högt uppe på klipporna i Göteborgs norra skärgård och med en vidunderlig utsikt över havet ligger ett av Vallsjöhus senaste byggprojekt. Tio

Läs mer

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN

VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN NYHET: kan levereras i 2 olika belysningsfärger VÄGGSTRÅLKASTARE MED DEN NYASTE LED-TEKNIKEN 90% energi- och kostnadsbesparing! Din aktiva insats för en sund miljö! F Ö R MILJ Ö N S SK ULL ESYLUX väggstrålkastare

Läs mer

På Banverket lyser ljuset som på räls

På Banverket lyser ljuset som på räls Flytten från gamla slitna lokaler i betonggrå miljö gick till nybyggda, fräscha och ljusa lokaler. Där det första intrycket symboliserar och lyser upp verksamheten och dess framtid på ett unikt och spännande

Läs mer

CoreLine LED-armaturer

CoreLine LED-armaturer LED-armaturer Din nya favortifamilj Nu introducerar vi LED Det självklara valet för LED Infälld armatur Utanpåliggande armatur Vare sig det är nybygge eller renovering av befintliga lokaler behövs belysningslösningar

Läs mer

Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07

Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07 Hallonbergen 20 LJUSKULTUR 2 / 07 samarbete gav tryggare närmiljö text inga-lill cras foto olof thiel Alla som arbetar med belysning vet att det är ett oslagbart verktyg för att öka såväl trygghet som

Läs mer

L Å T O S S T A H A N D O M D I G

L Å T O S S T A H A N D O M D I G V Ä L K O M M E N H E M T I L L O S S L Å T O S S T A H A N D O M D I G Fyra stjärnor är uppsatta vid vår entré. Vi är stolta över dem. Men de starkast lysande stjärnorna i vårt liv är våra gäster, och

Läs mer

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort

vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort vialume 1 Gatubelysning med visuell komfort En ny nordisk klassiker är född Vi är stolta över att få presentera vår första egentillverkade gatubelysningsarmatur. Vialume 1 har ett organiskt formspråk och

Läs mer

2013 f i b e r o p t i k

2013 f i b e r o p t i k 201 fiberoptik IBEROPTIK Standardpaket fiberoptik Kompletta fibersatser för stjärnhimlar och belysning, såväl för inomhus som utomhus, t.ex. i bastu, badrum eller entréer. iberoptik är lämpligt att använda

Läs mer

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar Välkommen till det kreativa kontoret! Var har du ditt kontor? Ett nytryckt visitkort skvallrar om ett arbetsliv i förändring. Allt färre väljer

Läs mer

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning

Energioptimering av gatubelysning, lysrörsarmaturer och elmotorer. optimering av elmotorer. styrning av gatubelysning. effektiv indutribelysning energistyrning ett kostnadseffektivt sätt att spara på naturens resurser! optimering av elmotorer styrning av gatubelysning effektiv indutribelysning energioptimering av belysning smart adapter för lysrör

Läs mer

Trädgårdsbelysning. volt. Spotlights Decklights Fristående armaturer. Säkert & enkelt. EL & VVS - för din säkerhet

Trädgårdsbelysning. volt. Spotlights Decklights Fristående armaturer. Säkert & enkelt. EL & VVS - för din säkerhet Trädgårdsbelysning EL Säkert & enkelt 12 volt Spotlights Decklights Fristående armaturer EL & VVS - för din säkerhet Trädgårdsbelysning Garden Lights Trädgårdsbelysning Garden Lights är ett 12-voltssystem

Läs mer

LP Circle Genomtänkt Armaturserien Circle är genomtänkt in i minsta detalj. En designmässig helhetslösning, där man lagt vikt vid både teknik och utseende. Produkten är designad med utgångspunkt i de

Läs mer

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se

Tiunda Park. www.rosendaluppsala.se Tiunda Park www.rosendaluppsala.se : 55 55 20 MITT I STADEN Ditt nya hem i Tiunda Park Mitt i Uppsalas historiska studentkvarter, ca fem minuter från Universitetshuset, Ekonomikum, Carolina Rediviva och

Läs mer

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT

röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT röst hörd arkitekturprojekt stadsp arken lund TAL I KVADRAT LUNDS KONST- OCH DESIGNSKOLA Projekt rumsgestaltning med arkitektur. LUNDS KONST & DESIGNSKOLA Arkitekturprojektet går ut på att studera och

Läs mer

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven

smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven smarta belysningspaket Skolbelysning som uppfyller kraven Paketlösningar för skolbelysning u har Fagerhult tagit fram tre paketlösningar för skolbelysning som gör valet enkelt för dig. Du väljer en av

Läs mer

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015

70 år av kunskap och innovation. Produktnyheter hösten 2015 70 år av kunskap och innovation Produktnyheter hösten 2015 Fagerhult 70 år av innovation 1996 Första generationens Pleiad. Horisontellt kompaktlysrör men samtidigt med en rotationssymmetrisk ljusbild.

Läs mer

känsla Värme, ljus & en mjuk

känsla Värme, ljus & en mjuk Värme, ljus & en mjuk känsla Det förenar två småländska byggprojekt som trots att de är mycket vitt skilda som objekt har flera gemensamma nämnare. En sådan nämnare är ljusgrå Borghamnskalksten, en annan

Läs mer

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera

24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera 24 Vårt Nya Hus - Bygga om & Renovera Paret föll handlöst för det vackra huset som vid visningen var väldigt nedgånget. Renoveringen utfördes varsamt med målet att bevara husets charm. Text Micaela Nordberg

Läs mer

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning

Excellum2. Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2 Bekvämligheten med ljusstyrning Excellum2: Bekvämligheten med ljusstyrning Med Excellum2 ljusstyrningssystem kan din belysningsinstallation fungera optimalt. Du kan styra enskilda eller grupper

Läs mer

Färgsätt framtiden. En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö.

Färgsätt framtiden. En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö. Färgsätt framtiden En broschyr om vikten av en inspirerande skolmiljö. Kunskapsskolan i Nyköping Hur ska en bra skolmiljö se ut? Räcker det med fyra väggar, tak och en svart tavla? Varje dag skickar föräldrar

Läs mer

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning

VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning VARFÖR SKA JAG ANLITA EN ELKONSULT? För att låta göra en elritning En elritning är elinstallatörens (elektrikerns) underlag för elinstallationen. Med en genomtänkt ritning underlättas dennes arbete och

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

modulardim Digital ljusstyrning

modulardim Digital ljusstyrning modulardim Digital ljusstyrning med styrmoduler Flexibilitet och perfekt ljuskontroll modulardim modulardim bygger på TridonicAtcos beprövade -teknologi och är ett perfekt hjälpmedel för att åstadkomma

Läs mer

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt.

Lagerlokaler. GreenWarehouse. Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lagerlokaler GreenWarehouse Ljusare framtid för ditt lager. Flexibelt, smart och energieffektivt. Lidls distributionscenter, Heerenveen, Nederländerna Ljusa möjligheter för alla lagerlokaler Höga takhöjder

Läs mer

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt

Ecophon Line LED. Ecophon Line består av ett armaturhus, ett driftdon och ett. Systemöversikt Ecophon Line LED Ecophon Line är en infälld och helt integrerad armatur utvecklad för flera av Focus taksystem. En armatur som lämpar sig för olika rumstyper: arbetsplatser i öppna kontorslokaler, gångstråk

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal

PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal artikel ur: Nordisk Interiör projekt 2-06 text: Kristian Palm foto: Åke E:son Lindman PFIZER HUVUDKONTOR Första kontorsetableringen i Silverdal Mänskligt och varmt var ledorden när Pfizer byggde nytt huvudkontor

Läs mer

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING

BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING BADRUM SKAPA RÄTT BELYSNING TALLIN SKAPA EN PERFEKT KÄNSLA Trenden är tydlig vi spenderar allt mer tid i våra badrum och ställer högre krav på att få till den där perfekta känslan. Ska ditt badrum kännas

Läs mer

Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor

Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor Belysningsprogram November 2014 - LundbergDesign & MAF Arkitektkontor Innehåll 16 Ansats belysningsmanual 26 Att tänka på: Energi och hållbarhet 17 Nuläge och mål 27 Belysningsprinciper Arjeplogs kommun

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET

NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET NÄSTAN HEMMA NEONATALAVDELNINGEN ÖSTRA SJUKHUSET LIVIA WINKLER, ELIN EKMAN CTH VT 2008 INLEDNING Utvecklingen inom neonatalvården går mot att föräldern bli alltmer delaktig i vårdprocessen. Det är viktigt

Läs mer

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg

Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet. Primärvården Göteborg Primärvårdens värdskap Ett vänligt och professionellt bemötande i en harmonisk miljö. Forsythiadokumentet Syftet med Forsythiaprojektet har beslutat sig för att tydliggöra sin roll som primär vårdgivare

Läs mer

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister

Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Detaljerad checklista belysning/synergonomi, i första hand för ergonomer/arbetsmiljöingenjörer och andra specialister Bilaga 3 till Prevents skrift Syn och belysning i arbetslivet (sidhänvisningar till

Läs mer

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne

Belysning idag, problematik och lösningar l. Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning idag, problematik och lösningar l Bengt Drakenberg Energikontoret Skåne Belysning ofta största delen av verksamhetens elanvändning ndning stor sparpotential goda möjligheter m att förbf rbättra

Läs mer

LED-belysning för stora utrymmen

LED-belysning för stora utrymmen LED-belysning för stora utrymmen Lightline-system med LED ETAP's E4, E5 och E7 består av ett omfattande sortiment av LED-belysning för stora utrymmen med högt i tak, t.ex. industrihallar, lager, butiker

Läs mer

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare.

Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Bygg i limträ. Vi har gjort det enklare. Limträ. Styrka, formstabilitet och skönhet. Limträ är ett byggmaterial som skapar möjligheter. Både för professionella yrkesmän och hemmabyggare med visioner om

Läs mer

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan

Samsung LED: Se livet från den ljusa sidan : Se livet från den ljusa sidan LED-katalog 2014 02 03 Rätt belysning för alla tillfällen Vilken belysning passar dig? En bekväm allt-i-ett-lösning, en professionell butiksbelysning eller en förstklassig

Läs mer