svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "svenska ljuspriset götaplatsen vinner svenska ljuspriset!"

Transkript

1 götaplatsen vinner svenska ljuspriset! 4 LJUSKULTUR 5 / 12

2 foto filip andersson Så är 2011 års bästa ljusprojekt utsett! Det blev en av Sveriges mest kända platser, Götaplatsen i Göteborg, som kammade hem Svenska Ljuspriset, det 19:e i tävlingens historia. Enligt tävlingsjuryn har projekt gruppen samordnat behovet av trygghet, funktion och upplevelse och befäst platsens dignitet med sin skickliga ljusgestaltning. Och lyckats regis sera ljuset i detta stadsrum så väl att det känns som det alltid funnits där. LJUSKULTUR 5 / 12 5

3 Idag stannar folk kvar på trapporna efter teaterföreställningen, står och pratar, umgås och reflekterar. Tidigare sökte man sig snabbt bort från den mörka platsen och ut till stadens ljus utanför Götaplatsen. Projektet som mottog Svenska Ljuspriset vid en prisutdelning på Ljusdagen den 20 september i Stockholm avser belysningen i området som hyser verksamheter som Konstmuseum, Konsthall, Stadsteater, Konserthus och Stadsbibliotek. Götaplatsen utgör dessutom ett allmänt gångstråk och en träffpunkt i området samt avslutningen på Kungsportsavenyn i Göteborg. Anläggningen invigdes den 1 september 2011, då den också tog i bruk. Belysningslösningen Visionen för belysningslösningen var att skapa ett vackert rum, förstärka byggnaderna runt platsen och göra den till en mötesplats kvällstid. Principerna för ljussättningen har varit att ta till vara vertikala ytor som murar och fasader för att låta platsen bli en värdig avslutning av Avenyn och upplevas som ett stadsrum även under mörkret. För att leda fotgängare i området finns såväl belysning integrerad i nya handledare som av nedåtriktade spotlights på stolpar och indirekt ljus från vertikalt belysta murar. Dessutom har belysning satts på bergytor, statyer och grönska i området. En del av befintlig belysning (uppe i Konstmuseets valv) har tagits till vara samt kompletterats med ny belysning och ingår som en del i hela belysningsanläggningen. Tekniskt sett är hela belysningen kopplad till det kommunala nätet och tänds via ljusrelä lika omgivande gatubelysning. Denna styrning kan belysningsplan över Götaplatsen och dess omgivning, med valda färgtemperaturer för de olika delarna av platsen. Belysningsplan KONSTHALLEN MURBELYSNING Neutralvit 4200K TRAPPBELYSNING Varmvit 2700K LJUS INIFRÅN Varmvit 2700K BELYSNING GENOM TRÄD Neutralvit K MURBELYSNING Neutralvit K POSEIDON BELYSNING Neutralvit 4200K samt grönt ljus GÖSTA RAHMNS GATA KONSTMUSEET FOND STADSBIBLIOTEKET STADSTEATERN STENHAMMARSGATAN KONSERTHUSET BERZELI IGATAN WALLENSTAM (PRESSBYRÅN, SIBA) BELYSNING PÅ BERG- HÄLLAR OCH TRAPPOR Varmvit 2700K TRAPPBELYSNING Varmvit 2700K FASADBELYSNING Neutralvit 4200K samt ljus på balustrad ENTRÉBELYSNING Varmvit 2700K LJUS INIFRÅN Varmvit 2700K BÄNKBELYSNING Varmvit 2700K DET KRAFTIGA LJUSET I BUSSKUREN DÄMPAS GATUBELYSNING Neutralvit 4200K Stolphöjd ca 7m AVENYN GEIJERSGATAN 4 6 LJUSKULTUR 5 / 12

4 Sektion Geijersgatan Konstmuseet Stadsbiblioteket Berzeliigatan Stadsteatern Götaplatsen Konstmuseet Gatuarmaturer på stolpe Nya armaturer på stolpe föreslås ersätta de befintliga dubbelarmade stolpar som idag lyser upp vägbanan på denna del av Avenyn. Dessa armaturer föreslås överbrygga delen mellan Avenyn och fram till Götaplatsen inklusive Berzeliigatan. Detta arbete kommer att färdigställas i samband med tillbyggnaden av Stadsbiblioteket. Ljus vid sittplatser Bänkar med underliggande belysning ersätter de befintliga pollarna runt Poseidon. Detta koncept sträcker sig även över Berzeliigatan och ner längs Avenyn till Geijers gatan och blir ett enande uttryck för platsen. Såväl bänkar som omgivande granitpollare ger nya sittplatsmöjligheter. Bänkar av ipè och granit med underliggande belysning. 5 Sektionskiss Geijersgatan Konstmuseet. foto ulf celander vandalskydd. Strålkastarna vid Poseidon har vandalskydd för att tåla det hårda användadet som de utsätts för, bl a bad i bassängen. överridas och belysningen har indelats i ett flertal grupper för att kunna såväl manövreras som regleras i samband med olika evenemang som ofta äger rum på Götaplatsen. Merparten av armaturerna som monterats på platsen är specialbyggda led-lister med ljusreglering. Detta har varit enda alternativet i de lägen där armaturplacering inte kunnat ske på annat sätt av utrymmes- eller andra skäl. Färgtemperaturen hos de olika ljuskällorna varierar mellan K. Som regel har den varmare färgtonen använts på delar som räckesbelysning medan temperaturer kring har använts för belysning på fasader och murar. Den kallaste färgtemperaturen används på statyn Poseidon för att tillsammans med grön led skapa ett krispigare ljus på statyn. För styrning av anläggningen har ett styrsystem av fabrikat Lumen Radio utnyttjats. Från en central styrdator, placerad på Konstmuseets LJUSKULTUR 5 / 12 7

5 foto ulf celander Murar liksom handledare belyses med LED-listor som är integrerade. Som regel har den varmare färgtonen använtspå räckesbelysning medan terperaturer kring använts som belysning av murar. detaljrikare. Tack vare den nya belysningen kan betraktaren nu hitta många detaljer, både belysta och i silhuett. vind, sänds styrsignaler via radiosignal till mottagare placerade i de respektive elcentralerna på Götaplatsen. I normalfallet tänds och släcks belysningen med ett grundscenario parallellt med övrig gatubelysning. Andra scenarier kan återkallas och nya nivåer kan ställas in via radio från ett tillfälligt inkopplat ljusbord på plats (t ex vid evenemang), eller via internet från dator på annan plats. Planeringsprocessen Planeringsprocessen har inbegripit såväl beställare, planerare som brukare. Efter anbudskonkurrens fick Ramböll i uppdrag att ta fram ett belysningsprogram för Götaplatsen. Detta inleddes med en workshop där medverkande från följande beställarkategorier och brukare utöver konsulten deltog: Trygg & Vacker Stad, Trafikkontoret, Wallenstams, Park & Naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret, Göteborg & Co, higab-gruppen, Avenyföreningen, Stadsbiblioteket, Stadsteatern, Konstmuseet, Konsthallen och Konserthuset. Med de då framkomna synpunkterna tog Ramböll fram ett förslag, som ånyo presenterades för workshopgruppen. Sedan påbörjades själva projekteringen efter det att en omfattande provbelysning hade utförts och utvärderats. Utifrån de idéer som Ramböll tagit fram utvecklades detaljutförandet tillsammans med värdefulla drift- och montagesynpunkter från entreprenören. Projekteringsarbetet har fortlöpande presenterats för en referensgrupp för avstämning av framåtskridande och beslut om fortsättning/utförande. I denna referensgrupp deltog representanter från beställaren, higab, entreprenören, Avenyföreningen samt vissa förvaltningar och brukare. Utöver de inledande provbelysningarna har ett stort antal provbelysningar gjorts för att i varje del hitta den bästa lösningen sett till kvalitets- och gestaltningsaspekter. Speciellt att uppmärksammas Det som bör uppmärksammas med projektet är dels dess omfattning och dignitet ur ett stadsmässigt perspektiv och dels de specialanpassade och genomarbetade lösningarna som genomsyrat hela projekteringen, alltifrån gestaltning av infästningar, montage mm till synpunkter kring vandalism och åtgärder för att motverka detta. Särskild vikt har lagts vid att infatta armaturerna i både bländskyd 8 LJUSKULTUR 5 / 12

6 dande som väl bearbetade delar i rostfritt stål som sedan lackerats för att smälta in med omgivande material och kulörer. För infällda wallwashers har specialtillverkade fundament av granit använts som anpassats till de befintliga trappornas utseende. Befintliga armaturhus (Victor från Thorn) har tagits tillvara och försetts med nytt inrede av spotlights från Meyer. Något som varit unikt med projektet är att entreprenören deltagit under hela projekteringsfasen och tillfört kunskap om effektivt montagesätt, infästningslösningar med mera samt synpunkter på kvalitet både vad avser utförande som materialval. En intressant aspekt när det gäller energieffektivitet är att man kunna sänka effektuttaget från 6 kw till 4,9 kw. Trots att man samtidigt ökat den fysiskt belysta ytan med hela 90 %! Detta har enbart varit möjligt genom att använda en stor del led-belysning och genom ljusstyrning. Poseiden belyses idag t ex av 8 stycken ip68 armaturer á 12 W istället för att tidigare belysts av 17 armaturer med effekter som varierade mellan 35 och 70 watt. Beställarens synpunkter: Götaplatsens nya belysning skapar fler möjligheter nu även på kvällen till att bli en samlingspunkt. Efter års diskussioner har nu platsen fått ett lyft som den förtjänar. Målet att skapa tillgänglighet, trygghet och att vara inbjudande har uppnåtts med den nya belysningen. För att skapa en hållbar och framtidssäkrad belysning måste det finnas en öppen och positiv anda med massor av engagemang hos alla deltagarna. Det har varit spännande att se hur alla har brunnit för förändringen av belysningen på Götaplatsen. På och runt Götaplatsen finns en unik situation med en samling av kulturella verksamheter såsom Stadsteatern, Göteborgs Konstmuseum, Konsthallen, Konserthuset och som närmaste granne även Stads biblioteket. Alla kulturella institutioner inklusive Avenyföreningen (som är en samverkansförening för företagare på och längs Kungsportsavenyn) och kommunala/privata fastighetsägare har bidragit med idéer o synpunkter för att åstadkomma en bättre belysning. Från kommunens förvaltningar har Stadsbyggnadskontoret, Park & Naturförvaltningen samt Göteborg & Co bidragit med idéer för att skapa helhet åt platsen. Projektet har drivits i Trygg & Vacker stads regi med Trafikkontoret som ansvarig. LUMIPANEL LED-belysning med karaktär Lumiance LumiPanel LED är ingen vanlig armatur. Den extremt slimmade panelen med sin stilrena inramning ger, tillsammans med det mjuka jämna ljuset, en speciell karaktär oavsett miljö. LumiPanel LED rund finns i fyra storlekar för infälld eller utanpåliggande/nedpendlad montering. Lumipanel LED finns även i 600x600mm version. Kontakta oss för mer info. Extremt tunn profil, endast 18mm Hög ljusstyrka - upp till 60 lumen/watt Dimbar* Underhållsfri timmars livslängd IP44 LJUSKULTUR 5 / Tel * Kräver dimbart LED-driftdon

7 Projektet har varit förankrat inom politiken då det från början sprang fram ur en motion om förbättring av belysningen. Det har varit roligt och spännande att få vara ansvarig för projektet, och jag är övertygad om att Götaplatsen kommer att ge avtryck på intilliggande område i staden, säger Ingemar Johansson, drift- o underhållsansvarig för trafiksignaler gatubelysning och likriktarstationer inom Göteborgs Stad. Ett omfattande reportage om Götaplatsen har tidigare publicerats i Ljuskultur nr 2/2012. glada vinnare. Följande personer från projektteamet deltog vid prisutdelningen. Fr v Vladan Paunovic (ljusdesigner, Ramböll), Linda Fagerström (handläggare, Ramböll), Daniel Sjölund (Trafikkontoret Göteborgs stad) och Lars Fredén (uppdragsledare och arkitekt). medverkande Beställare Trafikkontoret, Göteborgs Stad genom Ingemar Johansson Medfinansiär HIGAB-Gruppen genom Patrick Bernvid Belysningsplanerare Ramböll genom Lars Fredén (uppdragsledare), Iben Winther Orton (chefsdesigner), Vladan Paunovic (ljusdesigner), Linda Fagerström (hand läggare) och Eric Eliasson (elingenjör) Arkitekt Lars Fredén, Ark SAR/MSA, Ramböll Sverige AB Elkonsult Eric Eliasson, Ramböll Sverige AB Elinstallatör Svevia Armaturleverantörer Meyer/Fergin AB, Igguzzini, ERCO, Scenetek, Luxlight AB, Wibre/Malux, BEGA/Atelje-Lyktan. Styrning sker med Lumen Radio som levererats av Hoffman Teknik AB foto ida borg Juryns motivering: Ljusteknik och armaturer är noggrant integre rade i platsens arkitektur och elinstallationerna är genomförda med stor finess. Man har samordnat behovet av trygghet, funktion och upplevelse och befäst platsens dignitet med skicklig ljus gestaltning. Ljussättarna ger betraktaren möjlig heter att hitta detaljer, belysta eller i silhuett. Och skapat ett stadsrum där ambitionen att regissera ljuset har lyckats så väl att det känns som ljuset alltid funnits där. 10 LJUSKULTUR 5 / 12

8 ARKITEKTUR ParkView LED ParkView LED är en elegant armatur för stadsbelysning som är utvecklad i samarbete med arkitektbyrån Bjarne Frost i Danmark. Armaturens utformning gör att ljuset blir jämt och förhindrar bländning. LED-ljuskällan ger ett behagligt vitt ljus med låg energiförbrukning. Läs om vårt danska ParkView LED-projekt! LJUSKULTUR 5 / 12 11

9 reflektioner av Lars Fredén uppdragsledare och arkitekt götaplatsen foto ulf celander 12 LJUSKULTUR 5 / 12

10 Jag tror att mycket av framgången med projektet har legat i den massiva uppslutningen bakom arbetet där både beställare, förvaltningar, brukare med flera som deltagit som referensgrupp. Berätta om din vision med ljussättningen: I den storskaliga miljön med murar, fasader och trappor har vi försökt att även få till en mänsklig dimension med att skapa rum och uppehållsplatser med hjälp av ljus. Här har vi arbetat med visionen att få en närvarokänsla genom att också skapa ett djup i ljussättningen. Den övergripande visionen har varit att skapa ett tryggt och säkert område som dessutom främjar sociala möten och aktiviteter och bidrar till en vacker gestaltning av de omkringliggande byggnaderna. Varför blev projektet så lyckat och vad är du mest nöjd med själv? Jag tror att mycket av framgången med projektet har legat i den massiva uppslutningen bakom arbetet där både beställare, förvaltningar, brukare med flera som deltagit som referensgrupp. Vi har även haft ett otroligt nära samarbete med entreprenören Svevia och därigenom kunnat få in mycket av deras erfarenheter av installations- och driftsfrågor i den rullande projekteringen. De omfattande stenmurarna är det jag tycker blev mycket bra, dels ljusmässigt med valet av färgtemperatur och dels hur vi lyckades dölja armaturer, kablage och drivers/dimmer bakom bländskydd som kulörsatts för att smälta in i helheten. Här hade vi hjälp av en mycket duktig smed som förstod vikten av att följa stenarnas konturer och former. Gemensamt med finalisterna i Svenska Ljuspriset är ofta en duktig beställare. Hur kan man bäst få en beställare att inse värdet och betydelsen av att satsa på en bra belysning? I det här fallet behövdes inte så mycket argument för att satsa på bra produkter och en genomtänkt helhetslösning. Trafikkontoret genom Ingemar Johansson har ett gediget kunnande och intresse för goda och driftsäkra lösningar. Annars tror jag rent generellt att vi som belysningsplanerare bör vara kritiska till nya produkter på det sättet att vi nagelfar produkterna ur alla aspekter innan vi föreslår något. Kvalitet betalar sig i längden. Här hjälper också livscykelkostnadsanalyser till att visa på en god ekonomisk hushållning. Man ska heller inte underskatta vikten av att utföra provbelysningar. Hur har reaktionen på projektet varit, har det genererat nya uppdrag? Den har genomgående varit mycket positiv. Strax efter årsskiftet hade Västsvenska Belysningssällskapet sitt årsmöte och vi fick presentera projektet på plats. Där fick vi många positiva kommentarer av våra kollegor i branschen. Jag har också mött mycket positivt bland brukare runt Götaplatsen, uppskattande ord från politiker och tjänstemän samt av allmänhet. Projektet har ju varit mycket positivt att genomföra med tanke på att området belysningsmässigt var så eftersatt och nedgånget. Vi kanske inte har haft en rad följduppdrag efter detta men i ett större projekt med belysning för ett stadsdelstorg har vi haft med oss arbetsmetodiken att involvera fastighetsägare, brukare och förvaltningar. Vem är du? Berätta om din bakgrund: Jag är en 62-årig arkitekt/ civilingenjör som alltid har tyckt om att kombinera gestaltning med teknik. Intresset för belysning väcktes nog i samband med arkitektarbetet att projektera byggnader och inredning. Här har jag varit lyckligt lottad som oftast i de uppdrag jag haft fått arbeta med allt från idé till färdig byggnad där även färgsättning och inredning funnits med. Det ena har lett till det andra under årens lopp och nu har jag snart haft renodlade belysningsuppdrag i 20 år. På min arbetsplats arbetar vi väldigt integrerat med belysning och funktion i våra uppdrag. Det är spännande med omväxling mellan mycket storskaliga projekt inom till exempel infrastruktur och ned till en bostadsgård. Jag har alltid fascinerats av ljuset och följer med årstidernas och dygnets växling ute i skärgården där ljuset på något sätt bildar en mystik som förändrar former och färger. Ta till exempel en vinterdag med blygrått vatten ställt mot krispig frost med ett tunt snötäcke på skären. Där kan man tala om djup och kontraster. Eller när jag en sommardag kan ta del utav de olika färgväxlingarna som morgon-, dags- och kvällsljuset ger upphov till. Sinnesintrycken påverkas av detta och jag försöker att minnas och ta med mig delar av detta i mitt arbete. LJUSKULTUR 5 / 11 13

11 Hedersomnämnande Regionbussterminalen i Halmstad Regionbussterminalen i Halmstad används som bussterminal för främst regionbussar som drivs av Hallandstrafiken med dess bussentreprenör Arriva, men även för fjärrbusstrafik genom t ex Swebus express. Anläggningen togs i bruk den 4 oktober foto ulf celander lekfullhet. Under bänksitsarna sitter inbyggd belysning bestående av inkapslade armaturer. Anläggningen består av en central byggnadskropp som fungerar som väderskydd vid angöringsplatser för bussar. Till denna hör en större bussplan. Kring byggnadskroppen finns ett antal olika funktioner. Det är g/c-vägar till och från terminalen, bil/cykelparkeringar, planteringar och sittytor m m. Belysningslösningen För gång- och cykelstråk används Louis Poulsen Nest med 70 W Metallhalogen K, för bussytan cykelparkeringar m m där ljusstyrkan är något förhöjd används ytstrålkastare från Bega 35 W eller 150 W beroende på stolphöjd. För belysning av skärmtakets undersida används ytterligare en variant av Bega ytstrålkastare med 35 W metallhalogen. Under skärmtaket finns 3 stycken inglasade väderskydd. I varje väderskydd sitter en specialritad lösning där armaturfäste är i form av en plisserad skärm (här utförd i perforerad plåt). Som ljusgivare används sedan en 20 W metallhalogenarmatur från Fagerhult (Azur tak). Vid buss an 14 LJUSKULTUR 5 / 12

12 LED inside När Fagerhult levererade handledare med belysning till 8Tallet i Köpenhamn var det viktigt med små färgtoleranser på ljuset. LED i världsklass var därför självklart. LJUSKULTUR 5 / För mer info om Tridonics produkter kontakta Wennerström Ljuskontroll AB,

13 skärmtakets undersida. Ljusdesignern Jonas Fransson lyfter själv fram belysningen av skärmtakets undersida, som han själv är mest nöjd med när det gäller det färdiga resultatet. foto ulf celander görningen sitter Bega lysrörsarmaturer. Längs anläggningen mot spåret finns planteringar med gräs, där gräset är en vinterståndare. Detta befinner sig ett grusparti vilket ger en god förutsättning för de markstrålkastare (Bega) som belyser detta gräs. Ljuskällor är valda med fokus på ljuskvalitet och energieffektivitet. För att få en väl fungerande anläggning är det viktigt med god färgåtergivning för trygghetskänslan och för att skapa en positiv upplevelse av resandet. Ljuskällor är också valda med utgångspunkt i att få rätt typ av ljuseffekt. Exempel på detta är det något hårdare ljuset på undersidan av byggnaden. Anläggningen styrs via ett knx bussystem. I nuläget nyttjas två ljusscener, en för kvällstid då terminalen är i bruk och en nattid då terminalen ej har någon trafik. Vissa delar av anläggningen kan släckas ner då ingen busstrafik är aktiv. Det sparar energi och ljuskällor samt ytterligare minimerar risk för störning från högt placerade strålkastare. Systemets uppbyggnad medgör ytterligare framtida scener och styrningsmöjligheter. Speciellt att uppmärksammas Stort arbete är nedlagt på att titta på ljusmässigt prestanda vägd mot visuell komfort för att på så sätt kunna hålla energiförbrukningen på en bra nivå. Rätt ljusstyrkor, välavvägda stolpavstånd tillsammans med bländfrihet och energieffektiva ljuskällor (metallhalogen och t5-lysrör) skapar en anläggning som genom sin uppbyggnad och sina tekniska val är energieffektiv. Detta har beaktats som en del av en bra helhet, en bra belysningsanläggning. Anläggningen har under projekteringen anpassats efter hur Halmstad kommun arbetar med underhåll och underhållsaspekten har under hela projekteringen beaktats som en viktig del i helheten. Stolphöjder har anpassats till tillgängliga liftar, markstrålkastare används enbart där markförhållandena är tillräckligt bra. Hög kvalitet på föreskrivet material är en del i det arbetet som också väckt gehör hos beställaren. De olika skalorna i belysningen har enats på ett bra sätt. Genom 16 LJUSKULTUR 5 / 12

14 Projektet är ett exempel på en anläggning där ljuset och arkitekturen samspelar på ett utomordentligt sätt. ett medvetet val och med en enkel princip har ljusdesignern skapat en intressant levande ljusgestaltning av takkonstruktionen samtidigt som ljusmiljön är behaglig och bländfri. Planeringsprocessen Belysningsplaneringsprocessen är ett samspel mellan ljusdesigner, arkitekt, landskapsarkitekt och elkonsult. Arkitektens tidiga idéer och byggnadens form var utgångspunkt i arbetet. När belysningsprinciperna bestämts arbetade vi vidare med att hitta rätt produkter/ljuskällor o s v för att hitta rätt uttryck/stämning. En hel del provbelysningar, visuell utvärdering och simuleringar/beräkningar gjordes för att säkerställa resultatet. Vissa trafikala säkerhetskrav satte förutsättningar rent ljusnivåmässigt och en del av arbetet har varit att balansera detta på ett fungerande sätt med de andra delarna av anläggningen och med omgivningarna. För att skapa en mer tilltalande och mänsklig upplevelse lades stor vikt på att arbeta med att förhålla olika skalor på belysning till varandra. Mastbelysning för bussplanen å ena sidan och i andra änden av skalan har vi pendlade vardagsrumsarmaturer i väderskydden, belysning under sittbänkar och markstrålkastare som belyser ett högt gräs. Samarbetet mellan de olika konsulterna var i det här projektet täta och givande och har en stor del i det goda resultatet. Ett omfattande reportage om Regionbussterminalen i Halmstad har tidigare publicerats i Ljuskultur nr 4/2012. stolta pristagare. Överst fr v Tommy Gustafsson och Daniel Ryberg från ELK i Göteborg AB, sittande fr v Christer Johansson, Halmstads kommun, Jonas Fransson (ansvarig ljusdesigner) ELK, numera WSP Ljusdesign och Olof Hallberg, Abako arkitektkontor. medverkande Beställare Halmstad kommun, Christer Johansson Belysningsplanerare ELK i Göteborg AB, Jonas Fransson Arkitekt Abako arkitektkontor AB, Olof Hallberg Landskapsarkitekt Vectura, Sara Tärk Elkonsult ELK i Göteborg AB, Daniel Ryberg Elinstallatör ELAB Halmstad Armaturleverantör Främst Ateljé-Lyktan (BEGA), Targetti-Poulsen. Även Fergin, Fagerhult och Thorn Juryns motivering: foto ida borg Projektet är ett exempel på en anläggning där ljuset och arkitekturen samspelar på ett utomordentligt sätt. Ljussättningen skapar ytterligare dimensioner såsom rumskänsla, funktion, tydlighet och skönhet. Anläggningen upplevs som en välkomnande ljuslykta i en annars ganska tråkig omgivning. Halmstad regionbussterminal är ovanligt väl genomfört och kan mycket väl stå som förebild för framtida infrastrukturprojekt. LJUSKULTUR 5 / 12 17

15 reflektioner av Jonas Fransson foto ida borg belysningsplanerare regionbussterminalen i halmstad Vem är du? Berätta om din bakgrund: Jonas Fransson. Har visst blivit 35 år. Studerade humaniora (filosofi, musikvetenskap och konstvetenskap) på universitetet. Utbildade mig vidare på Ljushögskolan i Jönköping. Arbetade efter det fem år hos elk i Göteborg ab där man har en lång erfarenhet av ljusdesignprojekt. Började nu i juni på wsp Ljusdesign i Göteborg för nya utmaningar. Har arbetat mycket med olika typer av resandeanläggningar och det har bidragit till ett tydligt brukarfokus i mitt arbete. I övrigt spelar jag elgitarr i ett antal olika band, men har nog insett att det inte är min väg till framgång Berätta om din vision med ljussättningen: Stor fokus är lagt på tydlig visuell ledning och trygghetskänslan i projektet. Att kombinera de olika funktionerna och skalorna i projektet till en väl fungerande helhet. Att framhäva och samverka med arkitekturen, både i ljussättnigen som i armaturernas formspråk. Varför blev projektet så lyckat och vad är du mest nöjd med själv? Projektet blev lyckat främst p g a Halmstads kommuns inställning genomgående i projektet. Man har varit noga med att det ska bli bra. Samtidigt har samarbetet med arkitekt och landskapsarkitekt fungerat mycket bra. Att ingå i en projektgrupp med så mycket bra idéer ger såklart ett bra resultat. Om jag ska välja något jag är mest nöjd med är ljussättningen av skärmtakets undersida. De provbelysningar vi gjorde visade att vi var rätt ute, men att sen se det i full skala var väldigt glädjande. Ljussättnigen fångar och förstärker upplevelsen av konstruktionens särart. Gemensamt med finalisterna i Svenska Ljuspriset är ofta en duktig beställare. Hur kan man bäst få en beställare att inse värdet och betydelsen av att satsa på en bra belysning? Det finns olika vägar beroende på hur projekten ser ut. Vi försöker att kommunicera mycket i bild och 3d. När utrymme finns arbetar vi med provbelysningar. De skärper resultatet och är i många fall avgörande för ett gott resultat. De ger också beställaren möjlighet att vara mer delaktig i projekteringen. 18 LJUSKULTUR 5 / 12

16 me Elektroskandia Belysning Fra-läs mer Frame en extremt slimmad, nerpendlad LEDkontorsarmatur med unikt prismatisk ljusteknik. framtagen för dig som vill ha design på högsta nivå ihop med den senaste led-tekniken. på stilren design för kontoret LJUSKULTUR 5 / 12 19

17 Hedersomnämnande e-huset vid lunds tekniska högskola I E-huset på Lunds Tekniska Högskola bedrivs forskning och undervisning inom Institutionen för datavetenskap, Institutionen för elektrisk mätteknik, Institutionen för elektro- och informationsteknik och Institutionen för fastighetsvetenskap. Anläggningen som tävlat om Svenska Ljuspriset, E-husets nyrenoverade del, består av foajé, café, bibliotek, tysta läsesalar, övnings salar, grupprum, nya läsnischer och korridorer, togs i bruk i december foto katarina hennig LÄSNISH. Ett härlig stimulerande rum att studera i. Så här upplevs den dovt cerisfärgade nischen i riktning mot den blå och den gula nischen. Väggarmaturerna ger ett mjukt och bländfritt ljus både att läsa i och för arbete på laptopen. Ljusdesignerns mål var att transformera studiemiljön och skapa en kreativ och stimulerande atmosfär för studenterna. Ambitionen med varje ljuslösning var att tillgodose visuella, biologiska såväl som emotionella aspekter samt att utforma en så energisnål anläggning som möjligt, genom valet av armaturer, ljuskällor och en ljusstyrning anpassad för varje rumslig funktion. 20 LJUSKULTUR 5 / 12

18 Excellence in LED lighting Thorn har en ledande position när det gäller LED teknologi. Kombinationen av vår expertis inom LED med armaturer och belysningsstyrning av högsta klass, ger dig energieffektiva belysningslösningar i teknikens framkant. För det senaste inom LED teknik, armaturer och belysningsstyrning, tänk Thorn! LJUSKULTUR 5 / 12 21

19 Belysningslösningen Armaturval foajé: Foajén har en kombination av ljuskomponenter: led ljus (44 W neutralvita, K) i takarmaturer som ger ett bra allmänljus, wallwash i form av linjära lysrörsarmaturer (long-life 25 W, K) som ger rumslig definition och framhäver teglets materialitet, läsljus från pendelarmaturer bestyckade med lågenergilampor (soft-tone Esaver 12 W), accentljus från spotlights på skena, bestyckade med 20 W metallhalogen samt ett glittrande ljus från de befintliga globarmaturerna bestyckade med halogenglödlampa. Ljusstyrning foajé: Foajén har en dali-ljusstyrning som möjliggör dagsljusstyrning med sensor, närvarostyrning, tidsstyrning för on-off och neddimring av vissa ljuskomponenter vissa tider. Programmeringen är olika för sommaroch vinterhalvår. Armaturval övriga rum: Läsesalar/övningssalar har ett allmänljus från infällda 600 mm 600 mm lysrörsarmaturer med prismatisk skiva och omfältsljus från linjära wall-washers alternativt wall-washer med kompaktlysrör. Grupprummen har en opal pendelarmatur som ger bra ljus på synuppgiften men också ett rikligt omfältsljus. Läsnischerna har en kombination av indirekt upp- och nerljus från väggarmaturer, bestyckade med longlife lysrör 25 W alternativt 32 W och läslampor som ger ett färgat orange uppljus och ett vitt sken på synuppgiften. Caféet har ett en till synes slumpvis upphängning av dimbara pendelarmaturer som möjliggör FOAJé. Foajén har fått en välkomnande känsla genom att dess rumsliga kvaliteter framhävs. Ljussättningen har flera komponenter; wallwashers utmed hela tegelväggen, släpljus på textilväggen, arbetsljus över bord och accentljus mot gradänger. I detta renoveringsprojekt har ljusdesignern med bestämdhet och stor noggrannhet lyckats genomföra sin vision i såväl helhet som detalj. foto katarina hennig 22 LJUSKULTUR 5 / 12

20 foto katarina hennig LÄSESAL. Tre ljuskomponenter kan upplevas i rummet; ett mjukt funktionsljus från takarmaturer bestyckade med LED, omfältsljus mot väggpartier (både fondvägg och mellan valv), vilket skapar fin rumslighet samt färgspel från läsnischerna. flexibilitet vad gäller möblering och önskad ljusnivå, wallwasher från linjära lysrörsarmaturer framhäver den röda fondväggen, downlights med opal ring ger ljus över disken och sedvanliga downlights ger allmänljus bakom disken. Styrning övriga rum: Grupprum och läsnischer har närvarostyrning. Lässalar har närvarostyrning för allmänljuset och manuellt on/off för väggarmaturer. I caféet finns möjlighet att dimra pendelarmaturer för att skapa en intim atmosfär. Ljus över disken är tidstyrd efter öppettiderna. Korridorerna är närvarostyrda kvällstid. Biblioteket har manuell styrning som styrs av bibliotekarien. Kvällstid är anläggningen i stora delar närvarostyrd och vissa delar så som väggljus i foajén är dimrat till 50 %. Val av färgtemperatur: Generellt har en neutralvit färgtemperatur (4 000 K)använts för att stimulera vakenheten hos studenterna samt för att framhäva de vita väggarna och ge ett fräscht intryck. KORRIDOR. Korridoren utanför toaletten är försedd med text i taket. Med en linjär väggarmatur som har både upp- och nerljus har taket ljussatts i vitt och golvets tegel röda färg har förstärkts med en ton i amber. foto katarina hennig LJUSKULTUR 5 / 12 23

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar

kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar kreativitet på jobbet Vi vet hur du skapar ljus som inspirerar Välkommen till det kreativa kontoret! Var har du ditt kontor? Ett nytryckt visitkort skvallrar om ett arbetsliv i förändring. Allt färre väljer

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 6 Fastställande av belysningsprogram för Vallentuna kommun (KS 2011.328) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning

När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning När ljusnar det? Belysningsbranschens rapport om offentlig belysning LEDARE Vi har inte råd att vänta! Det räcker med att slå upp tidningen, för att konstatera att framtiden ser ljusare ut än på länge.

Läs mer

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv

kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv kontoret i nytt ljus Hållbara LED-lösningar för framtidens arbetsliv Skriva. Pausa. Sälja. Läsa. Skapa. Tänka. Videokonferera. Fika. Välkommen till det flexibla, aktivitetsbaserade kontoret. Här finns

Läs mer

UTEMILJÖ Nr 6 2014. Tema: Ljus i utemiljön. t i d n i n gen. Upphandlingens nya regler. Kul på bemannad bygglek. Robot klipper i slänter

UTEMILJÖ Nr 6 2014. Tema: Ljus i utemiljön. t i d n i n gen. Upphandlingens nya regler. Kul på bemannad bygglek. Robot klipper i slänter t i d n i n gen UTEMILJÖ Nr 6 2014 branschens tidning sedan 1967 Tema: Ljus i utemiljön Robot klipper i slänter Kul på bemannad bygglek Öka säkerheten på jobbet Upphandlingens nya regler 3 18 Gravar i

Läs mer

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1

belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 belysningsprogram karlstads kommun Belysningsprogram 2013 1 INNEHÅLL 1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund, vision... 4 1.2 Syfte... 5 1.3 Tillvägagångssätt... 5 1.4 Trygghet, säkerhet och tillgänglighet... 6

Läs mer

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus

En inspirationsbroschyr från Ljuskultur. LED för belysning inom- och utomhus En inspirationsbroschyr från Ljuskultur LED för belysning inom- och utomhus LED är en intressant och relativt ny belysningsteknik, som erbjuder mycket stora möjligheter till helt andra lösningar än vi

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

ELFACK MAGNETER. &LIGHT Fyra starka. Perfekt tillfälle att visa upp. Smart Grid Karl Elfstadius

ELFACK MAGNETER. &LIGHT Fyra starka. Perfekt tillfälle att visa upp. Smart Grid Karl Elfstadius Fastighetsdagen Perfekt tillfälle att visa upp nyheter sid 12 Miljö & energidagen Smart Grid Karl Elfstadius berättar sid 5 Arkitekten Olof Hallberg: Konstljuset är extra viktigt på våra breddgrader sid

Läs mer

över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande

över landningsbanan åt öster. Såväl denna box liksom den intilliggande ans-huset sammanlänkar två befintliga byggnader, flygledarskolan å ena sidan och Air Traffic Control Centre å den andra, och har en för de tre enheterna gemensam entréfunktion. 4 LJUSKULTUR 6 / 09 För

Läs mer

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt

domkretsen Stockholms tingsrätt i nygammal kostym Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt nr 4 2009 Hittade nya vägar Nya webbplatser Frilans i statens tjänst Framgångsrik rutinöversyn domkretsen EN TIDSKRIFT FÖR SVERIGES DOMSTOLAR Bäst i Sverige målet för Göteborgs tingsrätt Stockholms tingsrätt

Läs mer

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012

innovation Susanna Bill från idé till verklighet sid04 SKYLTBUTIKEN Ny kostym! skånsk företagskraft nr 1/2012 infrastruktur Människa mot ås. Ett visst mått av envishet kan man väl utan att överdriva hävda har präglat tunnelbygget. POSTENS GRUPPREKLAM TILL KONTOR tema Intensivt brobygge mellan forskning och näringsliv.

Läs mer

Energieffektivt ljus i boendemiljö

Energieffektivt ljus i boendemiljö Energieffektivt ljus i boendemiljö Teknikutveckling och demonstration av nya belysningslösningar Författare: Jan Kristoffersson, Sustainable Innovation Janine af Klintberg, Sustainable Innovation Delvis

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

VINTERVEGETATION GENOM LJUS. - Om hur man med belysning kan framhäva avlövad vegetation i offentlig stadsmiljö. Anna Norén & Hanna Lambertz

VINTERVEGETATION GENOM LJUS. - Om hur man med belysning kan framhäva avlövad vegetation i offentlig stadsmiljö. Anna Norén & Hanna Lambertz VINTERVEGETATION GENOM LJUS - Om hur man med belysning kan framhäva avlövad vegetation i offentlig stadsmiljö Anna Norén & Hanna Lambertz Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Institutionen

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan.

skolor Lugnets skola och Mariehällsskolan. Årsredovisning 2014 STOCKHOLM DECEMBER 2014 Engagemanget för oss framåt Stockholm växer och det betyder att staden både behöver nya bostäder och skolplatser. För SISAB:s del innebär det att vi bygger om,

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra

domkretsen God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av varandra nr12003 Taktik för trygghet Elisabeth Fritz kräver respekt Traditioner och tapas i Barcelona Vitsen med Vera domkretsen EN TIDSKRIFT FRÅN DOMSTOLSVÄSENDET God tillväxt i Lund domstolssekreterare lär av

Läs mer

trender från FormexmässaN Ansvarig utgivare Johan Idmark, VD Pelly Butiksinredningar AB Redaktör Ulrika Hamrén

trender från FormexmässaN Ansvarig utgivare Johan Idmark, VD Pelly Butiksinredningar AB Redaktör Ulrika Hamrén 3 Våga vägra gamla vanor! Att prova på något nytt och slänga sig ut i det okända innebär ofta en känslostorm i orkanstyrka. Förväntningarna kantas av såväl spänning och nervositet som skräckblandad förtjusning.

Läs mer

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium

Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Nr 6 2007 DEN NATURLIGA KONTAKTPUNKTEN FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN Årgång 19 Ny teknik lyser upp fasaden på nya Scandinavium Porträttet Maria Khorsand, nytillträdd VD och koncernchef för SP, Sveriges Tekniska

Läs mer

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision

Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision konsten att lyssna utan motstånd Brukarorienterad utvärdering av verksamhet inom Göteborgs Stad Brukarrevision En utvärdering av ett pilotprojekt Christina Norman Mars 2007 Brukarorienterad utvärdering

Läs mer

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning

BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT. Från idé till invigning BERÄTTELSEN OM SANDVIKENS LITTERATURHUSPROJEKT Från idé till invigning Innehåll Förord 3 Personer som finns med i berättelsen 4 ETT UNIKT PROJEKT 5 Begreppet litteraturhus 5 Berättandet i fokus 5 KORT

Läs mer

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON

4/13. Projekt. Affärer UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP UNITED BY OUR DIFFERENCE FOTO: PER-ERIK ADAMSSON Projekt & Affärer 4/13 UTBYGGD TUNNELBANA KOMPLEXT UPPDRAG FÖR WSP FOTO: PER-ERIK ADAMSSON UNITED BY OUR DIFFERENCE ELVA FANTASTISKA ÅR Som ni kan se på annan plats här i tidningen så kommer WSP Sverige

Läs mer

Bra dialog bättre byggen Blivande arkitekter och byggnadsarbetare möts i pilotprojekt

Bra dialog bättre byggen Blivande arkitekter och byggnadsarbetare möts i pilotprojekt En god dialog mellan alla parter i ett byggprojekt underlättar och rentav stärker arbetsprocessen. Men den är svår att få till, många gånger brister kommunikationen av olika anledningar. Varför inte hjälpa

Läs mer

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning skånskt kompetenscentrum för miljöanpassad offentlig upphandling GUIDE Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning GUIDEN ÄR FRAMTAGEN INOM PROJEKTET MILOU Tryck: Wallin och

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS

KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS T I D N I N G F Ö R P E A B S A K T I E Ä G A R E, A N S T Ä L L D A O C H K U N D E R N R 3 S E P T E M B E R 2 0 0 7 KVINNOR PÅ VÄG MOT BRANSCHENS BÄSTA ARBETSPLATS Peabs kvinnliga nätverk ska skapa

Läs mer

FOR SUSTAINABLE DESIGN. office. Sveriges. snyggaste kontor. visar riktningen Arkitektur. konst och ljud. Energieffektivitet.

FOR SUSTAINABLE DESIGN. office. Sveriges. snyggaste kontor. visar riktningen Arkitektur. konst och ljud. Energieffektivitet. FOR SUSTAINABLE DESIGN office Sveriges snyggaste kontor Akustiktak visar riktningen Arkitektur konst och ljud Energieffektivitet och rumsakustik Foto: Hans Georg Esch Innehåll 4 Sveriges snyggaste kontor

Läs mer