Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning profilen Slagverkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare"

Transkript

1 Journalen Sollentuna Årgång 45. #3 vecka 20 23/2010. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. w w w.sollentuna.se Så kan du skydda dig mot brand Aktuellt Socialkontoret har antagit en ny värdegrund. Samsyn och samarbete är vad som gäller i framtiden. Det ska bli bättre för de enskilda klienterna. s 4 Det brinner oftare hemma än på jobbet. Tre fjärdedelar av alla bränder inträffar i hem- och fritidsmiljö. Men för Attunda brandkår handlar arbetet om mer än att släcka bränder. Följ med till Sollentuna Brandstation i Häggvik Läs mer på s 12 foto: camilla elfving ak tuellt Hälsostipendium Tre förskolor/skolor har belönats med miljö- och byggnadsnämndens hälsostipendium som delades ut vid majsammanträdet i kommunfullmäktige. s 5 profilen Slagverkare Han var med och startade Kroumata som har framfört slagverksverk på världens stora scener. Numera är han bland annat musiklärare. Möt Anders Holdar. s 13 Årsredovisning 2009 Ekonomibilaga mitten

2 2 3/2010 SollentunaJournalen SollentunaJournalen 3/ torbjörn har orde t innehåll Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl funderar över miljön och sammanhållning till Stockholm. SollentunaSorlet Fungerande infrastruktur En betydande del av min vardag består av att föra samtal med personer, organisationer, företag och förvaltningar. Dessa samtal utgår nästan alltid från hur Sollentuna och vår region ska utvecklas på bästa sätt. Flera av samtalen handlar om infrastruktur. Sedan en tid tillbaka pågår ett mycket intensivt arbete för att vi, i en spännande kombination, ska få se mer av järnvägar, spårvagnar och övrig kollektivtrafik samt den efterlängtade Förbifart Stockholm som kommer att avlasta dagens vägnät som är nära en trafikinfarkt. Stillastående bussar och bilar förorenar oerhört mycket mer än fordon som håller en jämn hastighet. Dessvärre har Stockholms infrastruktur under många år antingen lämnats åt sitt öde eller också har förslag på lösningar hamnat i malpåse p.g.a. låsta förhandlingslägen mellan olika partier. Nu ser jag dock ljuset i slutet av tunneln. Utöver nödvändiga satsningar på kollektivtrafik så binds nu regionen samman genom att bygget av Förbifart Stockholm snart tar fart. När detta projekt presenteras står alltid Sollentuna i centrum. Den ansvarig utgivare Maria Sterner, redaktör Peter Holstad, Redan nu ser jag fram emot att förbifarten skall stå klar så att det blir möjligt att lätt och snabbt åka runt vår vackra huvudstad. norra anslutningen, till denna viktiga väg, sker nämligen vid Häggvik som kommer att bli den norra noden av för bifarten. Motsvarigheten på den södra sidan är Kungens Kurva. Förbifart Stockholm är, tillsammans med en kraftfullt utbyggd kollektivtrafik, en mycket viktig satsning för en reportrar Eva Nilsson, Maria Hinas, Camilla Elfving, sammanhållen arbetsmarknad och inte minst för fortsatt expansion i vår kommun. Tänk bara vad detta bygge kommer att kunna betyda för Häggviks handelsplats och för kommunen som helhet. Redan nu ser jag fram emot att förbifarten skall stå klar så att det blir möjligt att lätt och snabbt åka runt vår vackra huvudstad. Minst lika mycket längtar jag efter att spårvagnen kommer till Sollentuna via Kista C. Då kan vi ställa bilen hemma och snabbt och miljövänligt ta oss direkt till Globen eller den nya nationalarenan i Solna. Nödvändiga beslut är fattade och därmed garanteras en fortsatt tillväxt. Om förbifarten blir försenad eller inte byggs över huvud taget kommer tillväxten i Stockholmsregionen att stanna. Denna tillväxt kommer stora delar av regionen att ha nytta av, inte minst Sollentuna. Jag välkomnar fortsatta samtal med transportverket, SL m.fl. för att vår kommun ska få maximal utdelning och stärka Sollentunas position att vara porten till Skandinaviens huvudstad. Torbjörn Rosdahl (M) Kommunstyrelsens ordförande grafisk form ETC tryck V-tab distribution Posten upplaga ca ex Annonser Eva Sandesjö, L i v s m i l j ö Småföretag i centrum på Stinsen Sollentunas stadsarkitekt Jan Enfors visade en modell av framtidens Tureberg för allmänheten vid småföretagar mässan på Stinsen. s 6 SollentunaJournalen # 3/ aktuellt Socialkontoret har arbetat fram en gemensam värdegrund 6 företagande Under april har Småföretagarmässan och Näringslivsdagen genomförts, två uppskattade evenemang för företag i Sollentuna. 9 profil Möt en av grundarna till världens främsta slagverksensemble, Anders Holdar. 10 tema Brandkåren Attunda visade upp brandstationen för Sollentunajournalen och gav tips på hur man kan förbättra brandsäkerheten i hemmet. 14 mångfald Vi har besökt en konstnär som öppnade sin ateljé under Sollentuna Konstronda. Spring 1912 års OS-bana I sommar finns det möjlighet att provlöpa den första halvan av 1912 års OS-bana, sträckan från Stockholms Stadion ut till vändpunkten vid Sollentuna kyrka. Distansen är 20,1 km, skriver marathon.se. Tidmätning i hemtjänsten Sollentuna kommun har infört ett tidsmätningssystem i hemtjänsten, skriver Stockholmstidningen. I och med detta kan personalen direkt rapportera vad de gjort hos brukaren, vilket innebär att hemtjänstavgiften motsvarar den faktiska tid som brukaren har fått hjälp. Intresse för saluhallen Fisk, kött och mat tillverkad av svenska råvaror kan man köpa i Sollentuna centrums saluhall. Många företag har varit intresserade av att etablera sig i saluhallen, enligt tidningen Fri köpenskap. Rå design i kyrkan Sollentunas nya kyrka, Turebergskyrkan, ska invigas i december. Kyrkan kommer att inredas av företaget Godspeed, som tillverkar möbler och inredning av möbler och återvunnet material. Inredningen får en rå och vild design, enligt tidningen Dagen. Allmänheten hälsas välkommen till Integrations- och demokratinämndens sammanträde Tid: 20 maj kl Plats: Turebergshuset, Rotebrorummet, plan 13 Välkommen! Anna von Essen, ordförande Allt inom IT för företag och privatpersoner. Prata med personal som kan datorer! Köp rätt utrustning direkt, till bra pris! Få snabb hjälp vid datakrångel! Testa oss. Och bli en av våra nöjda kunder. IT-Butik Egen tillverkning av PC och Servrar Servicetekniker IT-konsulter PC-serviceverkstad Nätverksinstallationer Förmånliga underhållsavtal för ditt företags datasystem Sollentunavägen 225, Sollentuna mitt emot Edsbacka Krog Tfn Sollentunatipset Timothy Engelberg, butiksbiträde, Töjnan Det borde finnas fler och bättre ungdomsgårdar. Det är så mycket som förstörs runt centrum bland annat. Ungdomsgårdarna idag är tydligen inte tillräckligt bra eftersom folk inte verkar vara där. Jessica Roos, butikschef, Silverdal - Fler förskolor behövs, det finns inga platser lediga och väntetiden är jättelång. Vilket är ett stort problem. Vad tycker du att kommunen ska satsa på de kommande åren? Per Edvardsson, pensionär, Helenelund - De har satsat bra på vinterväghållningen men borde ploga vid strandpromenaden och plocka skräp och sånt. Och nu när snön är borta borde de vara ännu snabbare att sopa bort grus och sand på vägarna. Clara Imre, studerande, Töjnan Jag tycker att kommunen borde satsa mer på hyresrätter som ungdomar och studenter kan ha råd att bo i. Det är viktigt att kunna jobba/studera som man vill. Boende ska inte vara något problem.

3 4 3/2010 SollentunaJournalen SollentunaJournalen 3/ ak tuellt ak tuellt Socialkontoret arbetar efter ny värdegrund Socialkontoret har antagit en värdegrund. Människors lika värde, Professionalism och Tillgänglighet är begrepp som från och med nu ska genomsyra hela kontorets arbete. Vi ska ha värdegrunden med oss i alla situationer och i alla beslut och den ska sätta avtryck i vårt arbete, säger socialchefen Kerstin Lidman. Text Eva Nilsson Socialkontorets chef Kerstin Lidman vill att den nya värdegrunden ska genomsyra allt arbete på socialkontoret. Anders Rolfsson Under förra året startade arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för socialkontoret. Då utsågs 30 gruppledare med särskilt ansvar att driva arbetet inom kontorets olika verksamheter och alla anställda deltog i ett värdegrundsseminarium. Sedan fortsatte arbetet med att tre kärnvärden arbetades fram. Till sist presenterades värdegrunden på socialkontorets gemensamma julfest av socialchefen Kerstin Lidman. Att alla medarbetare har varit involverade i arbetet är mycket värdefullt. På många arbetsplatser används inte värdegrunden i det praktiska arbetet, den är bara en pappersprodukt. Det är viktigt är att värdegrunden genomsyrar organisationen och vi tror att vi uppnår det genom att involvera all personal, till exempel vid gemensamma inspirationsdagar där vi till exempel arbetar över enhetsgränserna med fiktiva ärenden. Kontinuerlig uppföljning av värdegrundsarbetet är en annan framgångsfaktor, säger utvecklingsledare Sigrid Hellström. En arbetsgrupp inom kontoret har tagit fram en plan för hur värdegrunden ska användas under de första tre åren. Samsyn och samarbete är vad som gäller i framtiden. Det betyder inte att alla ska tycka lika, men vi måste ha gemensamma värderingar att arbeta utifrån. Målet är att kontoret ska arbeta mer effektivt och att det ska bli bättre för den enskilde klienten, säger Kerstin Lidman. De tre kärnvärden kontoret kommit fram till är Människors lika värde, Professionalism och Tillgänglighet. Den nya planen understryker att de tre kärnvärdena har en gemensam nämnare, nämligen samarbetet kring klienten. Genom att socialkontorets personal känner varandra, känner till varandras kompetens och kan samarbeta på ett bra sätt blir kontakterna med kontoret lättare och mer givande för klienten, är tanken. Ett exempel är att varje ny klient ska få en nätverkskarta där alla personens kontakter inom socialtjänsten redovisas. På så sätt blir det tydligt för alla vem som gör vad. Planen för värdegrunden innehåller också bland annat regelbundna inspirationsdagar, schemalagda informationsträffar på varandras arbetsplatser och kontorsgemensamt fika. I planen ingår även att socialkontoret ska anställa en kommunikatör som ska arbeta med marknadsföring samt att göra informationen från kontoret mer tillgänglig. Under området tillgänglighet ingår också att följa upp resultat från till exempel servicemätningar och att kartlägga processer. s fak ta värdegrund Människors lika värde Vi utgår från att alla människor har lika värde, egen förmåga och vilja att ta ansvar. Vi strävar efter att alla blir respektfullt bemötta, får komma till tals och känner delaktighet. Vi värdesätter varandras kunskaper och erfarenheter. Professionalism Vi utgår från individens hela livssituation och har ett rättssäkert och flexibelt arbetssätt i samverkan med den enskilde och dennes nätverk. Vi strävar efter att arbeta med metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Socialkontorets arbetsklimat kännetecknas av öppenhet, respekt och tillit. Tillgänglighet Vi ska ge tydlig information om hur och när vi kan nås, vilken hjälp som finns att tillgå och vem man kan vända sig till. Vårt arbete ska vara tydligt, begripligt och anpassat till individens behov och förmåga. Kommunen redovisar vinst En fråga var anmäld till allmänhetens frågestund på kommunfullmäktigemötet den 5 maj. Frågeställaren vill förbättra framkomligheten på Parkvägen i Eriksberg, från Eriksbergs torg till Bokvägen i Helenelund. Vägen är smal och har enligt frågeställaren inte plats för parkerade bilar. Boende, utryckningsfordon, färdtjänst och större transporter kommer inte fram eller tvingas köra på sidan om vägen för att komma fram. Därför krävde frågeställaren ett parkeringsförbud så snart som möjligt. Miljö- och byggnadskontorets ordförande Thomas Franzén (M) svarade att parkering har ökat i närheten av pendeltågsstationer på grund av det ökade kollektivtrafikåkandet. Problemet finns på fler ställen i kommunen men det skulle ge fel signaler att införa parkeringsförbud eftersom vi vill att folk ska åka kollektivt. Däremot arbetar vi med att kontrollera att de trafik- och parkeringsregler som gäller efterlevs. Vi har datumparkering och accepterar inte att parkerade bilar hindrar annan trafik. Det här är ett prioriterat område för våra trafikvakter. Vi arbetar också för att skapa fler infartsparkeringar, bland annat vid de gamla mobiliseringsförråden i Helenelund, sa Thomas Franzén. Miljöredovisning Miljö- och byggnadsnämnden presenterade kommunens miljöredovisning för 2009 vilket föranledde flera ledamöter att begära ordet. Pariklar och buller är de största miljöproblemen i Sollentuna och det blir värre i framtiden när trafiken ökar. Biltrafiken måste minska om vi ska komma tillrätta med problemen, sa Sven Hovmöller (S). Folkpartiets gruppledare Lennart Gabrielsson menade att Sollentuna är en mycket attraktiv kommun och som vuxit mycket de senaste åren. Vi har blivit bättre och bättre på att skydda vår miljö. Invånarna vill vara, och är, klimatsmarta. Vi i kommunen kan hjälpa till att informera och stimulera invånarna i detta. Vi driver också frågorna om buller och partiklar mot statliga trafikverket. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Thomas Franzén (M) föreslog en central samordning av miljö- och klimatfrågor samt ett övergripande handlingsprogram med åtgärder. Årsredovisning Den stora punkten på dagordningen var kommunens årsredovisning för Sollentuna redovisar ett resultat på plus Förskolan Smultronstället tar emot Hälsostipendiet av fullmäktiges ordförande Douglas Lithborn. Läs om Hälsostipendiet i artikeln till höger. 87 miljoner kronor exklusive realisationsvinster och kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (M) riktade ett tack till alla medarbetare, både interna och externa, för det fantastiska arbete som bedrivs i Sollentuna. Vi har bättre än de flesta klarat av den ekonomiska krisen och vi är en förebild för andra kommuner i Sverige, sa Torbjörn. Företrädare för oppositionen höll med om att ekonomin ser bra ut men att det finns områden som är eftersatta. Cirka av Sollentunas unga står i bostadskö och kan inte flytta hemifrån, sa socialdemokraternas Anna Vikström. Barnkonsekvensbeskrivningar saknas konsekvent, sa vänsterpartiets Margareta Pettersson. Fullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen och att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarsfrihet. Terrinen bordlagd Efter att ha bordlagt bland annat frågan om antagande av detaljplanen för kvarteret Terrinen i Tureberg förklarade ordföranden Douglas Lithborn dagens möte avslutat och hälsade ledamöterna välkomna till nästa fullmäktigemöte den 9 juni. Peter Holstad Årets hälsostipendiater tog emot sina priser på kommunfullmäktige Miljö- och byggnadsnämndens hälsostipendium delades ut vid kommunfullmäktiges möte den 5 maj. Förstapriset gick till förskolan Smultronstället. Hälsostipendiet har belönat åtgärder som syftar till att barn och ungdomar i Sollentuna ska uppnå en bättre fysisk hälsa, en bättre livsstil och ett ökat välbefinnande. Stipendiet är på kronor och vid ett stort antal ansökningar av hög kvalitet kan därutöver ett särskilt andrapris på kronor delas ut. Stipendiet kan delas ut till en skola, skolklass, institution eller förening i Sollentuna, som utöver sitt huvudändamål eller sin huvudinriktning på ett seriöst sätt använder fysisk aktivitet i syfte att skapa sundare vanor och bättre hälsa. Tidigare mottagare av Hälsostipendiet har varit Tegelhagsskolan (2006), Eriksbergsskolan (2007) och Förskolan Trollkungen (2008) skedde ingen utdelning. Årets motiveringar Förstapris: Förskolan Smultronstället har skapat en hälsosam miljö och genomför aktiviteter som utvecklar alla grundläggande grovmotoriska rörelser hos skolans barn. Förskolan strävar efter att varje barn ska få en grund till en aktiv och sund livsstil genom mycket rörelse, goda kostvanor, lek och omsorg i lärande kreativa miljöer. Andrapris: Häggviks gymnasium har vinnlagt sig om att ge sina ungdomar en individanpassad verksamhet. Man har byggt sin verksamhet på vetenskaplig grund och har som mål för hälsoarbetet att långsiktigt ge sina elever sundare vanor. Man vill bland annat skapa en återkommande hälsovecka där personalen och föräldrarna blir involverade. Hedersomnämnande: Montessoriförskolan Humlan beskriver i sin ansökan hur man strävar efter att skapa en totalmiljö för sina elever, där man, förutom varierande rörelseaktiviteter och god mathållning, lägger särskild vikt vid stillhet, vila, tystnad och möjlighet till kontemplation. Peter Holstad Informationskväll för förstagångsväljare i Sollentuna Vissa val är viktigare än andra. Därför arrangerade Integrations och Demokratinämnden en informationskväll på Satelliten för alla förstagångsväljare inför valet i år i Sollentuna. Aldrig tidigare har det varit så många förstagångsväljare som till höstens val. I Sollentuna är det hela förstagångsväljare och i hela riket är det Vi har till uppgift att öka valdeltagandet och vi behöver särskilt nå ungdomarna, säger Yvonne Ingelström, Integrationsoch demokratisamordnare i Sollentuna kommun. Det är de ungas framtid det handlar om och eftersom de är så många kan de i vissa fall vara avgörande för valresultatet, säger Yvonne. Informationskvällen blev inte riktigt som planerat, en tänkt paneldebatt utgick och tyvärr var uppslutningen av ungdomar inte så stor. För de politiker och representanter som var där blev det ändå en trevlig och lärorik kväll. Rapparen och mångsysslaren Behrang Miri bjöd på två låtar egenskriven musik med grymma personliga texter och pratade om sin erfarenhet av politik och val och foto: eva rendl Behrang Miri var med i Arena Satelliten. hur man ska tänka och resonera som ungdom inför ett val. Silvia Kakembo, Sveriges Ungdomsråds ordförande, var också där och talade om varför ungdomar bör rösta. Ungdomar borde, precis som i alla andra fall, ta tillvara på sin valmöjlighet också i politiska sammanhang menade Silvia. Hon uppmanade också till att verkligen tänka efter hur man skulle vilja att ens land eller kommun ska se ut innan man röstar. Erica Lunderbye

4 6 3/2010 SollentunaJournalen SollentunaJournalen 3/ företag ande Kortnytt Lokalt företagsklimat 2010 Det blev oförändrat i toppen när organisationen Svenskt Näringsliv den 4 maj presenterade sin rankning av lokalt företagsklimat i Sveriges kommuner. Sollentuna ligger kvar på en tredjeplats efter Solna och Vellinge. Organisationen Svenskt Näringsliv presenterar årligen en rapport om lokalt företagsklimat och rankar Sveriges kommuner. Rankingen bygger dels på företagares uppfattningar om företagsklimatet och dels på statistiska faktorer. Rankningslista 1. Solna Vellinge Sollentuna Trosa Habo Danderyd Laholm Härryda Höganäs Sundbyberg +8 Läs mer om undersökningen på Förslag till ny organisation Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny organisation för Sollentuna kommun. Den nya nämndorganisationen ska enligt planerna gälla från och med den 1 januari Enligt förslaget ska två nya nämnder skapas, en som ska arbeta med kompetens- och arbetsmarknadsfrågor och en som i huvudsak ska ansvara för samt teknik- och fastighetsfrågor. Tre nämnder föreslås utgå ur den nuvarande organisationen, nämligen integrations- och demokratinämnden, produktionsstyrelsen för SOLOM samt gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden. De frågor som idag ligger på integrations- och demokratinämnden hamnar i förslaget under kommunstyrelsen. SOLOMs verksamhet hamnar under vård- och omsorgsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens arbetsuppgifter överförs till den nya kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Innehållsrik mässa för små företag Det fanns mycket att se när kommunen genomförde årets Småföretagarmässa på Stinsen söndagen den 25 april. Ett femtiotal Sollentunaföretag visade upp sina produkter och tjänster. Under dagen delades också Handikapprådets pris till mest tillgängliga butik ut. Det var sol både ute och inne när 50 av Sollentunas småföretagare ställde ut på Stinsen. Här fanns mycket att se för alla besökare; trädgårdsprodukter, leksaker, hälsoprodukter och många andra produkter samsades med fotografer, barnvaktspool och mycket mer. Dagen invigdes av kommunfullmäktiges ordförande Torbjörn Rosdahl (M) som också delade ut Handikapprådets pris, som gick till den stora City Grossbutiken i Stinsens köpcentrum. Från scenen underhöll också Monica Törnqvist med vänner, varvat med information från olika utställare. På mässan kunde man också träffa kommunens politiker och tjänstemän som svarade på frågor om byggplaner och utvecklingsprojekt och visade upp en modell av hur västra Tureberg kan se ut om några år. Maria Hinas foto: maria hinas Sven Hovmöllers företag Citihaiq, som erbjuder en lättanvänd mobil tjänst för dig som vill göra en insats för miljön och samåka, ställde ut på Småföretagarmässan. Årets företagare och Årets insats fick pris Företaget Renprodukter och Tryggt & Snyggts grannstödsbil prisades när Näringslivsdagen gick av stapeln på Scandic Star i Sollentuna den 15 april. Mer än 150 företagare i och kring Sollentuna samlades för föreläsningar, mingel och mat. Priset till Årets företagare gick till familje företaget Renprodukter, som drivs av Marja och Bill Ek och Gudrun Thomasson Ek, med motiveringen Med sina samiska rötter har Renprodukter lyckats med konststycket att på ett uthålligt och charmerande sätt förmedla samisk kultur, mat och hantverk till storstadens människor i form av ett unikt, professionellt och lönsamt företag. Årets insats till Folksam Kvällens andra utmärkelse, Årets insats, Folke Jackson, Handelskammaren Sollentuna-Kista, Årets företagare Bill och Marja Ek tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (M). gick till Folksam, som bidragit med en grannstödsbil till Sollentunas Tryggt & Snyggt, som kommunen driver med stöd av en mängd frivilliga. Motiveringen löd: Folksam har med sin insats under 2009 starkt bidragit till att utveckla Tryggt och Snyggts verksamhet. Grann- stödsbilen är en mycket lyckad och uppskattad satsning som genom sin närvaro blivit ett betydelsefullt inslag i arbetet för ökad trygghet och säkerhet i Sollentuna. Maria Hinas Kvalitetskläder till förmånliga priser Stor sortering av kostymer GROSSBOMS KLÄDER MINERVAVÄGEN 5, HÄGGVIK TEL: , ÖPPETTIDER: TORSDAG , FREDAG , LÖRDAG På Akedo Omsorg utgår vi ifrån dina behov och önskemål i vårt dagliga arbete. Vi erbjuder hemtjänst och personlig assitans med hög kvalitet. Vi finns i Sollentuna, Stockholm Stad och Upplands Väsby. Ring oss gärna för mer information. Kommunfullmäktige Sollentuna kommunfullmäktige sammanträder i Sollentunasalen på plan 13 i Turebergshuset. Onsdagen den 9 juni 2010 kl Föredragningslistan finns anslagen i Turebergshusets entré och på kommunens webbplats, 8 dagar före sammanträdet. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Allmänhetens frågestund Välkommen att ställa frågor till de förtroendevalda inför mötet. Frågestunden börjar kl och pågår som längst i en halvtimme. Frågan lämnas skriftligen (brev, fax eller e-post) till kommunledningskontoret senast nio dagar före fullmäktiges sammanträde. Webb-TV och lokal-tv Du kan också se sammanträdet på kommunens webbplats via webb-tv eller när det sänds dagen efter i Din lokal-tv i Sollentuna med start kl Protokollet läggs ut på kommunens webbplats 1-2 veckor efter mötet. Information om ärendena, tfn (kommunsekreteraren). Douglas Lithborn ordförande Akedo Omsorg AB Sjöängsvägen 17, Sollentuna, Tfn , Postadress: Kommunledningskontoret, Sollentuna Faxnummer: E-postadress: Miljörutan Bästa stället att tvätta bilen är på en biltvättsanläggning. Gunnar Stolpe och Anders Gudmuns vid Naftas bensinstation i Kummelby omkring Bilden finns i Sollentuna kommuns bildarkiv. Fotograf okänd. Tvätta bilen på rätt plats! I smutsvattnet efter en biltvätt finns tungmetaller, däckpartiklar, olja, kemikalier från bilvårdsprodukter mm. Det är ämnen som kan skada både människor och miljö om de sprids i naturen. Därför är det bättre om vattnet får passera ett reningssteg innan det når sjöar och vattendrag. 1. Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en biltvättsanläggning där tvättvattnet renas i en reningsanläggning. Tänk också på att använda miljömärkta bilvårdsprodukter. 2. Ett mindre bra alternativ är att tvätta på gräsmatta eller grus, då filtreras vattnet genom marken. Eftersom marken endast kan rena en begränsad mängd föroreningar rekommenderas detta endast för enstaka tvättillfällen. Tänk på att inte stå nära vattendrag, dagvattenbrunn eller dricksvattenbrunn som då kan förorenas. 3. Undvik helt biltvätt på hårdgjorda ytor t.ex. asfalterad mark, där det förorenade tvättvattnet rinner rakt ner i en dagvattenbrunn och ut i närmaste sjö. Norrviken, Edsviken, Ravalen, Rösjön och Väsjön är alla negativt påverkade av förorenat dagvatten. Läs mer om kommunens miljöarbete på under rubriken Bostad & miljö.

5 8 3/2010 SollentunaJournalen företag ande SOllEnTunA BILAGA - ÅRSREDOvISnInG I KORThET 2009 Ordet Sonia Lunnergård är gruppledare för Kristdemokraterna och ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Slaget om väljarnas förtroende Jo, det är ju dom där politikerna som har bestämt detta. Har du hört den repliken någon gång? Gärna med betoning på andra stavelsen så att det låter som poliiitikerna. På något sätt så ger det en extra ton av misstroende. Oavsett partibeteckning har vi som ägnar oss åt politiskt arbete nog ibland känt att vi hamnar i försvarsposition mot medborgare som är missnöjda med beslut som tagits. Ibland är missnöjet naturligtvis berättigat. Men jag påstår att det ofta är en avsaknad av samtal mellan beslutsfattare och de som påverkas av besluten som är den allvarligaste bristen. Man ska aldrig förringa ordens makt över tanken! Här finns hemläxor att göra för många av oss och det finns inga enkla lösningar. Men ett litet steg på vägen kan vara att vi använder oss av ett annat ord, nämligen förtroendevald. Man ska aldrig förringa ordens makt över tanken och förtroendevald signalerar åt bägge håll. För medborgarna blir det en bra påminnelse om att de som sitter i politiska församlingar gör det därför att man har fått förtroendet att göra detta och att det inte är något mandat man har tagit sig på egen hand. De som tillhör kretsen av förtroendevalda kan också må väl av att bli påminda om att makten är lånad och ska brukas med det allmännas bästa för ögonen. Så till mina förtroendevalda kollegor i alla partier så vill jag uppmuntra oss alla att möta medborgarna i samtal och efter bästa förmåga söka att vinna förtroende. Så hjälps vi åt att höja valdeltagandet till den högsta nivån någonsin i höstens val. Litet förlag med stora idéer Carpevi Media är det lilla företaget med de stora idéerna, ett litet förlag i östra Skälby. Det ligger hemma hos Lisa Carpevi som är den enda anställda och den som driver firman. Förlagets första bok är så färsk att den knappt recenserats en bok om Sollentuna för barn Uppdragsklubben i Sollentuna en idé som vem som helst borde kunna komma på, men inte gör. Jag kom till Sollentuna för drygt fem år sedan. Min man har en son som bor i Upplands Väsby, min bonusson. Han har hjälpt mig mer än han anar. Anton, 8 år, ställde nämligen en fråga när han fick se vattentornet i Sollentuna varför är alla vattentorn runda? Svaret finns i boken Uppdragsklubben, som egentligen är ett resultat av Antons fråga. En hel bok om Sollentuna och med svar på frågor som barn kan ställa sig och få svar på. Boken är som en resa med utflyktsmål runt hela kommunen. Man stannar till vid platser som är värda att undersökas gamla och nya spännande platser. Vi är två som formade grundidén till boken, jag själv och fotografen och sollentunabon Johanna Tibell-Gartz som gått in med lika delar riskvillig arbetstid. Jag vill nämna mina andra samarbetspartners illustratören Petra Kristiansson och vår grafiske formgivare Julia Lokka också, skjuter Lisa in. Lisa och Johanna Tibell-Gartz har Uppdragsklubben som ett gemensamt och utvecklingsbart projekt. Lärare och journalist Lisa Carpevi är från Staffanstorp utanför Lund i Skåne. Hon kom till Stockholm för att gå journalisthögskolan som en påbyggnad på en tidigare lärarexamen. Jag har jobbat som lärare några år, men var sugen på journalistik och nu har jag hittat på det här med att starta ett förlag, skrattar hon. Kontoret, hennes centrum för entreprenörskapet, ligger i källaren i villan. Med det finns både för- och nackdelar. Har man småbarn så har man. Nästa bok ligger redan i pipelinen och är en handbok för kvinnojourer. Den ger råd i hur man kan jobba med drama med våldsutsatta barn. Pengar till den utgivningen kommer bland annat från Allmänna arvsfonden. Lisa Carpevi har gett ut boken Uppdragsklubben. Göran Lager Carpevi Media fyllde ett år i mars och Lisa erkänner villigt att företaget är ett riskprojekt, och så till vida sällar hon sig till de verkliga entreprenörerna som tvunget måste se om en idé håller, kosta vad det kosta vill. Uppdragsklubben är en bok som helt och hållet är producerad på spekulation. Står på flera ben Det finns ett underföretag till Carpevi Media som kan förklara Lisa Carpevis inställning till det här med risktagande, det heter Penntrollet och har hand om Lisas verksamhet som frilansande journalist. Som frilans har man förhoppningsvis en rad fasta köpare av material men det är en ytterst osäker affärsmetod och inkomsterna för en frilans varierar stort från år till år. Samtidigt ger det en erfarenhet att allt inte är så självskrivet och självklart, att man bara kan lita på den egna arbetsinsatsen och att ingenting är gratis. Ambassadör för företagande Nyligen utnämndes Lisa Carpevi, av Maud Olofsson, till ambassadör för kvinnligt företagande. Det var i månadsskiftet februari/mars som 440 entreprenörer, alla kvinnor, lyftes fram av ministern i syfte att sprida entreprenörskap till andra kvinnor. För mig handlar det delvis om att sprida kunskapen om entreprenörskap vidare, men också att jag fått ett nätverk av kvinnor med samma inställning som jag själv att sprida energi, kunskap och glädje. En av Lisas drivkrafter är att alla barn ska ha det bra, därför var idén med upptäckarboken väsentlig och viktig. Jag har jobbat på BRIS och under några år var jag anställd på Alla kvinnors hus barnjour. År 1996 tillbringade jag tre månader med att iaktta och utvärdera flickskolor i Nepal för UNICEFs räkning och året efter åkte jag med biståndsorganisationen IM till El Salvador och arbetade då som volontär på ett centrum i huvudstaden San Salvador. Lika väl som jag vill uppmuntra svenska ungar att vilja veta, våga fråga och tro på sin förmåga vill jag sprida den förmågan till nyfikna barn runt om i världen. Men först ska jag jobba här och nu! fak ta c arpevi media Ägare: Lisa Carpevi född Företagsform: Enskild firma Finns i: Östra Skälby i Sollentuna Göran Lager Aktuell: Genom att ge ut en bok för sollentunabarn och ungdomar Omsättning: Kan inte ens tänka i dessa termer än. Varför är vattentorn för det mesta runda? För att det inte ska samlas skräp i hörnen! EKONOMI Stabil grund trots global finansoro Bästa sollentunabo! 2009 visade att Sollentuna har en ekonomiskt stabil grund att stå på, samtidigt som vi har en bra kvalitet i våra verksamheter. Det betyder att vi hanterat den svåra globala finanskrisen på ett bra sätt och att vi har slagit vakt om välfärdens kärnverksamheter. Det första av kommunens fem övergripande mål är en ansvarsfull ekonomisk politik och det är en ledstjärna för allt vårt arbete. Vi vill behålla den viktiga service som en kommun ska utföra samtidigt som vi också i framtiden är noga med hur vi använder våra gemensamma medel. Syftet är att använda varje skattekrona på bästa tänkbara sätt. Det är nu, i fortsatt utmanande ekonomiska tider, som det visar sig om vi förtroendevalda klarar Syftet är att använda varje skattekrona på bästa tänkbara sätt. av våra uppgifter utan att göra avkall på kvaliteten. Vårt huvudsakliga uppdrag, det jag kallar välfärdens kärna, är en bra förskola och skola, omsorg om kommunens äldre och invånare med funktionsnedsättning samt stöd till dem som har det svårt att klara sig själva i samhället. Dessa uppdrag är naturligtvis högprioriterade också under detta och kommande år. För oss i kommunledningen är det viktigt att alltid utgå från den enskilda människan och hennes möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv och sina egna beslut. Vi politiker ska arbeta för att skapa förutsättningar för detta genom en god och väl fungerande service. Vi ska bygga ett samhälle där man trivs och känner sig trygg. n Torbjörn Rosdahl (M), ordförande i kommunstyrelsen Så används dina pengar Kommunen har en god ekonomi och eget kapital till investeringar. Resultatet för år 2009 blev plus 87 miljoner kronor. I kommunens koncern ingår även Sollentuna Energi AB och AB Sollentunahem, och koncernen som helhet redovisar Gymnastik på Arena Satelliten. En del i Sollentunas satsning inom fritidsområdet. ett bruttoresultat på plus 148 miljoner kronor. De största satsningarna under förra året gjordes inom kultur- och fritidsområdet, men även inom andra områden gjordes stora investeringar.

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22

Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 Sid 1 (7) Protokoll fört vid föreningsstämman för bostadsrättsföreningen Gruvan 2014-04-22 1 Stämmans öppnande Lennart Hellberg öppnade stämman som i år hölls i styrelserummet i föreningens fastighet och

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Per-Samuel Nisser (M)

Per-Samuel Nisser (M) Nu är bokslutet för 2014 klart och vi vill berätta för dig vad skattepengarna har använts till. När vi blickar tillbaka på 2014 ser vi ett år där vi har haft stort fokus på politik och demokrati. Det har

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010

Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Fakta om Södertälje UPPDATERAD OKTOBER 2010 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA staffanstorp BÄTTRE! Vi vill bygga en ännu bättre kommun! Staffanstorps kommun är och har varit framgångsrik på många sätt. God service till invånarna har förenats med låg skatt, samtidigt

Läs mer

Sammanfattning av kommunens ekonomi

Sammanfattning av kommunens ekonomi Sammanfattning av kommunens ekonomi 2 Sunne KOMMUN zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? zvad är på gång i kommunen? zhar Sunne en bra ekonomi? Det här är en

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008

Kåpan Nytt. Parkering i och kring Kåpan JUNI 2008 JUNI 2008 Kåpan Nytt Parkering i och kring Kåpan Innehåll: Parkering i och kring Kåpan (sid 1-2) Grovsoprummet (sid 2) Värmepumpen en följetong (sid 3) Garaget en följetong (sid 3) Nytt i föreningen (sid

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning

DINA PENGAR. Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning DINA PENGAR 2014 Kortversion av Härryda kommuns årsredovisning Kommunstyrelsens ordförande har ordet 2014 blev vårt ekonomiska resultat bättre än någonsin: 123 miljoner kronor. Det beror framför allt på

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02

PERSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Handikapprådet 2013-09-02 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen kl. 15.00 16.15 Beslutande Övriga deltagande Pehr Magnusson, SN, ordförande Elisabeth Holmer, SN Boel Rosdahl, BN, tjänstgörande

Läs mer

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans

Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 9 Butiken är scenen Du är viktig Vi vågar Vi har koll Vi är starka tillsammans 8 11 Varje dag är en ny föreställning. Vi lyssnar aktivt på våra kunder, för att bli bättre. Vi tar personligt ansvar för

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30

Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Kommunfullmäktige KUNGÖRELSE 2015-05-27 Rev. 2015-06-02 1(5) Kommunfullmäktige sammanträder onsdag den 3 juni 2015 Kulturhuset, kl. 18.30 Sammanträdet inleds med Sparbanken i Enköpings utdelning av utvecklingsstipendium

Läs mer

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem

Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Södra rektorsområdet Rälla, Runsten och Gärdslösa förskola/skola/fritidshem Det enskilda barnet ska vara förskolans, skolans och fritidshemmets ögonsten! Tro på dem, se dem! De är viktiga! Tre grundpelare

Läs mer

Arbetsterapeut ett framtidsyrke

Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke Arbetsterapeut ett framtidsyrke, september 2011 (rev. februari 2013) Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Utgiven av FSA, Box 760, 131 24 Nacka ISBN: 91-86210-70-X

Läs mer

PP- bild 1 Du behövs!

PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 1 Du behövs! PP- bild 2 -- Vilka i i klassen kan tänka sig att att arbeta som brandmän i i framtiden? -- Var ligger närmaste brandstation? Har du du varit där någon gång? -- Vad tror du du man

Läs mer

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson

Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm. Eva Pavoni. Vi tror på Ursvik. Foto: Fredrik Persson Mikael T. Eriksson Fredrik Söderholm Foto: Fredrik Persson Eva Pavoni Vi tror på Ursvik Ursvik är Sundbybergs modernaste stadsdel och många nya sundbybergare väljer Ursvik. I Ursvik är det nära till allt,

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST

Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST Täby Kulturskola MUSIK UNG TEATER KONST 1 MUSIK UNG TEATER KONST - Är glädje, gemenskap och kreativitet! Alla Täbys barn och ungdomar från år 1 i grundskolan till och med gymnasiet får hos oss möjlighet

Läs mer

Tillsammans skapar vi vår framtid

Tillsammans skapar vi vår framtid Mål för Köpings kommun 2013-2019 Här presenteras de mål som Köpings kommunfullmäktige fastställt för perioden 2013-2019. De senaste mandatperioderna har kommunfullmäktige i politisk enighet beslutat om

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

ÄNGSMARKEN. Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning. Bilden är en illustration, avvikelser förekommer. think... för pengarna åtkomligt för

ÄNGSMARKEN. Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning. Bilden är en illustration, avvikelser förekommer. think... för pengarna åtkomligt för think... MÅ Llivskvalitet s m a r t a l ö s n i n g a r mycket hus för pengarna åtkomligt för många ÄNGMARKEN Brunnby Park - Avkopplande och naturskön omgivning Bilden är en illustration, avvikelser förekommer

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform

Det här gjordes 2014. Årsredovisningen 2014 i kortform Det här gjordes 2014 Årsredovisningen 2014 i kortform Vi har valt att göra en kortversion av kommunens årsredovisning för att du ska få inblick i vad kommunen gjorde under 2014. Att människor ska kunna

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst

FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst FUB bladet, maj 2015 Information till Uppsala FUB:s medlemmar FUB försöker bevaka och påverka allt från liftar till färdtjänst Inflytande Under första delen av året har vi använt mycket tid till att försöka

Läs mer

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Juni 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Juni 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Nya styrelsen och ansvarsområden Städdagen den 9/5 Fasadprojektet Takprojektet Bollspel förbjudet på innergårdarna Nya trafikskyltar i området

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv

Lättläst. Detta är Frösunda. Vi ger dig stöd till ett bättre liv Lättläst Detta är Frösunda Vi ger dig stöd till ett bättre liv Detta är viktigt för Frösunda Alla människor har samma värde. Alla människor kan utveckla sig. Det ska vara roligt att träffa andra människor.

Läs mer

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum

Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till Åtvidabergs 600-års jubileum MOTTAGARE Linköpings Universitet Utbildningen inom gestaltning och utställningsproduktion inom samtida konstnärliga fält. ADRESS Johanna Johnsson Bakgrundsinformation Utställningslokaler i samband till

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen

Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Sida 1 (5) 2013-12-04 Anteckningar från Medborgarmöte i Skärholmen Närvarande i panelen: Jan Jönsson stadsdelsnämnden, Kerstin Sandström stadsdelsdirektör och Sara Heppling Trygg samhällsplanerare på en.

Läs mer

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal

Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Ett stadsliv strax utanför innerstaden välkommen till Ulriksdal Hur skulle du trivas här? Ulriksdal är en helt ny stadsdel i Solna. Just ordet stadsdel är något du säkert har hört tidigare om många andra

Läs mer

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust

Ormbergsskolan. Trygghet som skapar lärlust S KO L O M R Å D E B J Ö R K S K ATA N L U L E Å Ormbergsskolan Trygghet som skapar lärlust 2 Ur trygghet föds nyfikenhet och lust att lära Grunden för Ormbergsskolans koncept är den trygghet som finns

Läs mer

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar

Mot en spännande framtid. Barkarby College i Järfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Mot en spännande framtid Barkarby College i ärfälla nytt regionalt centrum för naturvetenskapliga och tekniska utbildningar Framåt inom natur och teknik Stockholm Väst är ett av de hetaste tillväxtområdena

Läs mer

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh

Vellinge.se. Foto: Kristina Almén. Foto: Kristina Almén. Foto: Annika Lundh. Foto: Annika Lundh. Foto: Leif Johansson. Foto: Annika Lundh Foto: Kristina Almén Foto: Kristina Almén Foto: Leif Johansson Foto: Caroline Hagström Vellinge.se Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET

ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET ARBETSGLÄDJE OCH EFFEKTIVITET Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Handbok för entreprenörer

Handbok för entreprenörer Handbok för entreprenörer Hej! Att trivas och må bra i sitt hem är för de flesta av oss en av de viktigaste och mest betydelsefyllda delarna i livet. Mitt hem är min borg, som det så bekant heter. Vetskapen

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015

Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Sammanställning Medborgardialog Urshult 4/5-2015 Kommunal administration Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! Man ska undvika dyra politikerresor. För mycket arbete med

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014.

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I KISA 11 AUGUSTI 2014. Datum: 2014-08-11 Tid: 19.00 21.10 Plats: Folkets Hus Deltagare: 14 Kommunalrådet Pia Tingvall hälsar välkommen till Medborgarträffen i Kisa

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Budget och verksamhetsplan 2015 2017

Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning 2015-01-20 Budget och verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsområde Bildning Innehållsförteckning Organisation Verksamhetsmål och aktiviteter

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Vision och mål för Åstorps kommun

Vision och mål för Åstorps kommun Vision och mål för Åstorps kommun Kommunens vision, fokusområden och mål med perspektiv på år 2020 Beslutat av Kommunfullmäktige 2012-10-29 Dnr 2012/171 Postadress: 265 80 Åstorp Gatuadress: Storgatan

Läs mer

Tranbärets månadsbrev november

Tranbärets månadsbrev november 2013-12-04 Tranbärets månadsbrev november Snart kommer han med skägget! Det ligger längtan och förväntan i luften. Vi myser, pysslar och firar jul här på förskolan. Julen är också en tid att rå om varandra

Läs mer

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra?

Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? Fråga 1 (barn) Det brinner i Burres tröja och byxor. Vad ska han göra? 1. Kasta sig omkull och försöka att kväva elden. X. Ringa Räddningstjänsten. 2. Springa och hämta vatten och släcka branden. Fråga

Läs mer

Handikappolitiskt Program

Handikappolitiskt Program Handikappolitiskt Program Perstorps kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-02-26 2013-05-15 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Inledning 4 FN:S Standardregler, sammandrag 5 Förutsättningar

Läs mer

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem

Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Bovallstrands skola, förskola och fritidshem Välkommen till Bovallstrands skola Från 1 12 år på samma ställe Skolan där ALLA blir sedda Vi satsar på friskvård varje dag Vi erbjuder följande verksamheter:

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala

Mats Odell talar vid regionkommitténs byråmöte i Uppsala http://kikaren.skl.se/artikel.asp?c=3985&a=62064 10.09.2009 Konferens Climate and Jobs Local solutions? Tisdagen den 8 september genomfördes en stor och lyckad konferens i Bryssel på temat Climate and

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning

Framkomlighetsstrategin Sammanfattning Framkomlighetsstrategin Sammanfattning stockholm.se/trafiken 1 2 Varför behövs en framkomlighetsstrategi? Stockholm fortsätter att växa. År 2030 kommer Stockholms stads befolkning att ha ökat med cirka

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL

LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL LEKTIONSPLANERING & UTBILDNINGSMATERIAL Den här lärarhandledningen ger dig som lärare kunskap om hur vattnets kretslopp fungerar och tips på hur du kan lägga upp lektionerna. I materialet får du och din

Läs mer

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin

utveckling, och ett utmärkt tillfälle för (Det talade ordet gäller) nätverkande och utbyte av idéer mellan Inledningsanförande Sten Nordin (Det talade ordet gäller) Inledningsanförande Sten Nordin Stockholmsmötet 2010, 100531 utveckling, och ett utmärkt tillfälle för nätverkande och utbyte av idéer mellan regionens näringsliv och politiska

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer.

SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. R I F T A M N IO N 0 O 2 K 5 1 0 2 6 1 SÅ MYCKET MER. Det finns många uppfattningar om konfirmation, men det är bara en sak som vi törs säga med säkerhet: Konfirmation är så mycket mer. Så mycket mer än

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun

KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan. 2012/2013 Eksjö kommun KVALITETSREDOVISNING Fritidshemmet Tintin, Höredaskolan 2012/2013 Eksjö kommun 2(5) 1. Rektorns sammanfattande analys och bedömning av hur väl verksamheten når de nationella målen och styrkortsmålen. 1.1

Läs mer

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka?

Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Vill ni också bli en Utmärkt förening i nacka? Utmärkt förening i Nacka Det är viktigt att alla barn och ungdomar som deltar i olika fritidsaktiviteter upplever att de är välkomna och att de kan känna

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer