Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning profilen Slagverkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Journalen. Så kan du skydda dig mot brand. Sollentuna. ak tuellt. Hälsostipendium. Årsredovisning 2009. profilen Slagverkare"

Transkript

1 Journalen Sollentuna Årgång 45. #3 vecka 20 23/2010. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. w w w.sollentuna.se Så kan du skydda dig mot brand Aktuellt Socialkontoret har antagit en ny värdegrund. Samsyn och samarbete är vad som gäller i framtiden. Det ska bli bättre för de enskilda klienterna. s 4 Det brinner oftare hemma än på jobbet. Tre fjärdedelar av alla bränder inträffar i hem- och fritidsmiljö. Men för Attunda brandkår handlar arbetet om mer än att släcka bränder. Följ med till Sollentuna Brandstation i Häggvik Läs mer på s 12 foto: camilla elfving ak tuellt Hälsostipendium Tre förskolor/skolor har belönats med miljö- och byggnadsnämndens hälsostipendium som delades ut vid majsammanträdet i kommunfullmäktige. s 5 profilen Slagverkare Han var med och startade Kroumata som har framfört slagverksverk på världens stora scener. Numera är han bland annat musiklärare. Möt Anders Holdar. s 13 Årsredovisning 2009 Ekonomibilaga mitten

2 2 3/2010 SollentunaJournalen SollentunaJournalen 3/ torbjörn har orde t innehåll Kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl funderar över miljön och sammanhållning till Stockholm. SollentunaSorlet Fungerande infrastruktur En betydande del av min vardag består av att föra samtal med personer, organisationer, företag och förvaltningar. Dessa samtal utgår nästan alltid från hur Sollentuna och vår region ska utvecklas på bästa sätt. Flera av samtalen handlar om infrastruktur. Sedan en tid tillbaka pågår ett mycket intensivt arbete för att vi, i en spännande kombination, ska få se mer av järnvägar, spårvagnar och övrig kollektivtrafik samt den efterlängtade Förbifart Stockholm som kommer att avlasta dagens vägnät som är nära en trafikinfarkt. Stillastående bussar och bilar förorenar oerhört mycket mer än fordon som håller en jämn hastighet. Dessvärre har Stockholms infrastruktur under många år antingen lämnats åt sitt öde eller också har förslag på lösningar hamnat i malpåse p.g.a. låsta förhandlingslägen mellan olika partier. Nu ser jag dock ljuset i slutet av tunneln. Utöver nödvändiga satsningar på kollektivtrafik så binds nu regionen samman genom att bygget av Förbifart Stockholm snart tar fart. När detta projekt presenteras står alltid Sollentuna i centrum. Den ansvarig utgivare Maria Sterner, redaktör Peter Holstad, Redan nu ser jag fram emot att förbifarten skall stå klar så att det blir möjligt att lätt och snabbt åka runt vår vackra huvudstad. norra anslutningen, till denna viktiga väg, sker nämligen vid Häggvik som kommer att bli den norra noden av för bifarten. Motsvarigheten på den södra sidan är Kungens Kurva. Förbifart Stockholm är, tillsammans med en kraftfullt utbyggd kollektivtrafik, en mycket viktig satsning för en reportrar Eva Nilsson, Maria Hinas, Camilla Elfving, sammanhållen arbetsmarknad och inte minst för fortsatt expansion i vår kommun. Tänk bara vad detta bygge kommer att kunna betyda för Häggviks handelsplats och för kommunen som helhet. Redan nu ser jag fram emot att förbifarten skall stå klar så att det blir möjligt att lätt och snabbt åka runt vår vackra huvudstad. Minst lika mycket längtar jag efter att spårvagnen kommer till Sollentuna via Kista C. Då kan vi ställa bilen hemma och snabbt och miljövänligt ta oss direkt till Globen eller den nya nationalarenan i Solna. Nödvändiga beslut är fattade och därmed garanteras en fortsatt tillväxt. Om förbifarten blir försenad eller inte byggs över huvud taget kommer tillväxten i Stockholmsregionen att stanna. Denna tillväxt kommer stora delar av regionen att ha nytta av, inte minst Sollentuna. Jag välkomnar fortsatta samtal med transportverket, SL m.fl. för att vår kommun ska få maximal utdelning och stärka Sollentunas position att vara porten till Skandinaviens huvudstad. Torbjörn Rosdahl (M) Kommunstyrelsens ordförande grafisk form ETC tryck V-tab distribution Posten upplaga ca ex Annonser Eva Sandesjö, L i v s m i l j ö Småföretag i centrum på Stinsen Sollentunas stadsarkitekt Jan Enfors visade en modell av framtidens Tureberg för allmänheten vid småföretagar mässan på Stinsen. s 6 SollentunaJournalen # 3/ aktuellt Socialkontoret har arbetat fram en gemensam värdegrund 6 företagande Under april har Småföretagarmässan och Näringslivsdagen genomförts, två uppskattade evenemang för företag i Sollentuna. 9 profil Möt en av grundarna till världens främsta slagverksensemble, Anders Holdar. 10 tema Brandkåren Attunda visade upp brandstationen för Sollentunajournalen och gav tips på hur man kan förbättra brandsäkerheten i hemmet. 14 mångfald Vi har besökt en konstnär som öppnade sin ateljé under Sollentuna Konstronda. Spring 1912 års OS-bana I sommar finns det möjlighet att provlöpa den första halvan av 1912 års OS-bana, sträckan från Stockholms Stadion ut till vändpunkten vid Sollentuna kyrka. Distansen är 20,1 km, skriver marathon.se. Tidmätning i hemtjänsten Sollentuna kommun har infört ett tidsmätningssystem i hemtjänsten, skriver Stockholmstidningen. I och med detta kan personalen direkt rapportera vad de gjort hos brukaren, vilket innebär att hemtjänstavgiften motsvarar den faktiska tid som brukaren har fått hjälp. Intresse för saluhallen Fisk, kött och mat tillverkad av svenska råvaror kan man köpa i Sollentuna centrums saluhall. Många företag har varit intresserade av att etablera sig i saluhallen, enligt tidningen Fri köpenskap. Rå design i kyrkan Sollentunas nya kyrka, Turebergskyrkan, ska invigas i december. Kyrkan kommer att inredas av företaget Godspeed, som tillverkar möbler och inredning av möbler och återvunnet material. Inredningen får en rå och vild design, enligt tidningen Dagen. Allmänheten hälsas välkommen till Integrations- och demokratinämndens sammanträde Tid: 20 maj kl Plats: Turebergshuset, Rotebrorummet, plan 13 Välkommen! Anna von Essen, ordförande Allt inom IT för företag och privatpersoner. Prata med personal som kan datorer! Köp rätt utrustning direkt, till bra pris! Få snabb hjälp vid datakrångel! Testa oss. Och bli en av våra nöjda kunder. IT-Butik Egen tillverkning av PC och Servrar Servicetekniker IT-konsulter PC-serviceverkstad Nätverksinstallationer Förmånliga underhållsavtal för ditt företags datasystem Sollentunavägen 225, Sollentuna mitt emot Edsbacka Krog Tfn Sollentunatipset Timothy Engelberg, butiksbiträde, Töjnan Det borde finnas fler och bättre ungdomsgårdar. Det är så mycket som förstörs runt centrum bland annat. Ungdomsgårdarna idag är tydligen inte tillräckligt bra eftersom folk inte verkar vara där. Jessica Roos, butikschef, Silverdal - Fler förskolor behövs, det finns inga platser lediga och väntetiden är jättelång. Vilket är ett stort problem. Vad tycker du att kommunen ska satsa på de kommande åren? Per Edvardsson, pensionär, Helenelund - De har satsat bra på vinterväghållningen men borde ploga vid strandpromenaden och plocka skräp och sånt. Och nu när snön är borta borde de vara ännu snabbare att sopa bort grus och sand på vägarna. Clara Imre, studerande, Töjnan Jag tycker att kommunen borde satsa mer på hyresrätter som ungdomar och studenter kan ha råd att bo i. Det är viktigt att kunna jobba/studera som man vill. Boende ska inte vara något problem.

3 4 3/2010 SollentunaJournalen SollentunaJournalen 3/ ak tuellt ak tuellt Socialkontoret arbetar efter ny värdegrund Socialkontoret har antagit en värdegrund. Människors lika värde, Professionalism och Tillgänglighet är begrepp som från och med nu ska genomsyra hela kontorets arbete. Vi ska ha värdegrunden med oss i alla situationer och i alla beslut och den ska sätta avtryck i vårt arbete, säger socialchefen Kerstin Lidman. Text Eva Nilsson Socialkontorets chef Kerstin Lidman vill att den nya värdegrunden ska genomsyra allt arbete på socialkontoret. Anders Rolfsson Under förra året startade arbetet med att ta fram en gemensam värdegrund för socialkontoret. Då utsågs 30 gruppledare med särskilt ansvar att driva arbetet inom kontorets olika verksamheter och alla anställda deltog i ett värdegrundsseminarium. Sedan fortsatte arbetet med att tre kärnvärden arbetades fram. Till sist presenterades värdegrunden på socialkontorets gemensamma julfest av socialchefen Kerstin Lidman. Att alla medarbetare har varit involverade i arbetet är mycket värdefullt. På många arbetsplatser används inte värdegrunden i det praktiska arbetet, den är bara en pappersprodukt. Det är viktigt är att värdegrunden genomsyrar organisationen och vi tror att vi uppnår det genom att involvera all personal, till exempel vid gemensamma inspirationsdagar där vi till exempel arbetar över enhetsgränserna med fiktiva ärenden. Kontinuerlig uppföljning av värdegrundsarbetet är en annan framgångsfaktor, säger utvecklingsledare Sigrid Hellström. En arbetsgrupp inom kontoret har tagit fram en plan för hur värdegrunden ska användas under de första tre åren. Samsyn och samarbete är vad som gäller i framtiden. Det betyder inte att alla ska tycka lika, men vi måste ha gemensamma värderingar att arbeta utifrån. Målet är att kontoret ska arbeta mer effektivt och att det ska bli bättre för den enskilde klienten, säger Kerstin Lidman. De tre kärnvärden kontoret kommit fram till är Människors lika värde, Professionalism och Tillgänglighet. Den nya planen understryker att de tre kärnvärdena har en gemensam nämnare, nämligen samarbetet kring klienten. Genom att socialkontorets personal känner varandra, känner till varandras kompetens och kan samarbeta på ett bra sätt blir kontakterna med kontoret lättare och mer givande för klienten, är tanken. Ett exempel är att varje ny klient ska få en nätverkskarta där alla personens kontakter inom socialtjänsten redovisas. På så sätt blir det tydligt för alla vem som gör vad. Planen för värdegrunden innehåller också bland annat regelbundna inspirationsdagar, schemalagda informationsträffar på varandras arbetsplatser och kontorsgemensamt fika. I planen ingår även att socialkontoret ska anställa en kommunikatör som ska arbeta med marknadsföring samt att göra informationen från kontoret mer tillgänglig. Under området tillgänglighet ingår också att följa upp resultat från till exempel servicemätningar och att kartlägga processer. s fak ta värdegrund Människors lika värde Vi utgår från att alla människor har lika värde, egen förmåga och vilja att ta ansvar. Vi strävar efter att alla blir respektfullt bemötta, får komma till tals och känner delaktighet. Vi värdesätter varandras kunskaper och erfarenheter. Professionalism Vi utgår från individens hela livssituation och har ett rättssäkert och flexibelt arbetssätt i samverkan med den enskilde och dennes nätverk. Vi strävar efter att arbeta med metoder som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Socialkontorets arbetsklimat kännetecknas av öppenhet, respekt och tillit. Tillgänglighet Vi ska ge tydlig information om hur och när vi kan nås, vilken hjälp som finns att tillgå och vem man kan vända sig till. Vårt arbete ska vara tydligt, begripligt och anpassat till individens behov och förmåga. Kommunen redovisar vinst En fråga var anmäld till allmänhetens frågestund på kommunfullmäktigemötet den 5 maj. Frågeställaren vill förbättra framkomligheten på Parkvägen i Eriksberg, från Eriksbergs torg till Bokvägen i Helenelund. Vägen är smal och har enligt frågeställaren inte plats för parkerade bilar. Boende, utryckningsfordon, färdtjänst och större transporter kommer inte fram eller tvingas köra på sidan om vägen för att komma fram. Därför krävde frågeställaren ett parkeringsförbud så snart som möjligt. Miljö- och byggnadskontorets ordförande Thomas Franzén (M) svarade att parkering har ökat i närheten av pendeltågsstationer på grund av det ökade kollektivtrafikåkandet. Problemet finns på fler ställen i kommunen men det skulle ge fel signaler att införa parkeringsförbud eftersom vi vill att folk ska åka kollektivt. Däremot arbetar vi med att kontrollera att de trafik- och parkeringsregler som gäller efterlevs. Vi har datumparkering och accepterar inte att parkerade bilar hindrar annan trafik. Det här är ett prioriterat område för våra trafikvakter. Vi arbetar också för att skapa fler infartsparkeringar, bland annat vid de gamla mobiliseringsförråden i Helenelund, sa Thomas Franzén. Miljöredovisning Miljö- och byggnadsnämnden presenterade kommunens miljöredovisning för 2009 vilket föranledde flera ledamöter att begära ordet. Pariklar och buller är de största miljöproblemen i Sollentuna och det blir värre i framtiden när trafiken ökar. Biltrafiken måste minska om vi ska komma tillrätta med problemen, sa Sven Hovmöller (S). Folkpartiets gruppledare Lennart Gabrielsson menade att Sollentuna är en mycket attraktiv kommun och som vuxit mycket de senaste åren. Vi har blivit bättre och bättre på att skydda vår miljö. Invånarna vill vara, och är, klimatsmarta. Vi i kommunen kan hjälpa till att informera och stimulera invånarna i detta. Vi driver också frågorna om buller och partiklar mot statliga trafikverket. Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Thomas Franzén (M) föreslog en central samordning av miljö- och klimatfrågor samt ett övergripande handlingsprogram med åtgärder. Årsredovisning Den stora punkten på dagordningen var kommunens årsredovisning för Sollentuna redovisar ett resultat på plus Förskolan Smultronstället tar emot Hälsostipendiet av fullmäktiges ordförande Douglas Lithborn. Läs om Hälsostipendiet i artikeln till höger. 87 miljoner kronor exklusive realisationsvinster och kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (M) riktade ett tack till alla medarbetare, både interna och externa, för det fantastiska arbete som bedrivs i Sollentuna. Vi har bättre än de flesta klarat av den ekonomiska krisen och vi är en förebild för andra kommuner i Sverige, sa Torbjörn. Företrädare för oppositionen höll med om att ekonomin ser bra ut men att det finns områden som är eftersatta. Cirka av Sollentunas unga står i bostadskö och kan inte flytta hemifrån, sa socialdemokraternas Anna Vikström. Barnkonsekvensbeskrivningar saknas konsekvent, sa vänsterpartiets Margareta Pettersson. Fullmäktige beslutade att godkänna årsredovisningen och att bevilja kommunstyrelsen och övriga nämnder ansvarsfrihet. Terrinen bordlagd Efter att ha bordlagt bland annat frågan om antagande av detaljplanen för kvarteret Terrinen i Tureberg förklarade ordföranden Douglas Lithborn dagens möte avslutat och hälsade ledamöterna välkomna till nästa fullmäktigemöte den 9 juni. Peter Holstad Årets hälsostipendiater tog emot sina priser på kommunfullmäktige Miljö- och byggnadsnämndens hälsostipendium delades ut vid kommunfullmäktiges möte den 5 maj. Förstapriset gick till förskolan Smultronstället. Hälsostipendiet har belönat åtgärder som syftar till att barn och ungdomar i Sollentuna ska uppnå en bättre fysisk hälsa, en bättre livsstil och ett ökat välbefinnande. Stipendiet är på kronor och vid ett stort antal ansökningar av hög kvalitet kan därutöver ett särskilt andrapris på kronor delas ut. Stipendiet kan delas ut till en skola, skolklass, institution eller förening i Sollentuna, som utöver sitt huvudändamål eller sin huvudinriktning på ett seriöst sätt använder fysisk aktivitet i syfte att skapa sundare vanor och bättre hälsa. Tidigare mottagare av Hälsostipendiet har varit Tegelhagsskolan (2006), Eriksbergsskolan (2007) och Förskolan Trollkungen (2008) skedde ingen utdelning. Årets motiveringar Förstapris: Förskolan Smultronstället har skapat en hälsosam miljö och genomför aktiviteter som utvecklar alla grundläggande grovmotoriska rörelser hos skolans barn. Förskolan strävar efter att varje barn ska få en grund till en aktiv och sund livsstil genom mycket rörelse, goda kostvanor, lek och omsorg i lärande kreativa miljöer. Andrapris: Häggviks gymnasium har vinnlagt sig om att ge sina ungdomar en individanpassad verksamhet. Man har byggt sin verksamhet på vetenskaplig grund och har som mål för hälsoarbetet att långsiktigt ge sina elever sundare vanor. Man vill bland annat skapa en återkommande hälsovecka där personalen och föräldrarna blir involverade. Hedersomnämnande: Montessoriförskolan Humlan beskriver i sin ansökan hur man strävar efter att skapa en totalmiljö för sina elever, där man, förutom varierande rörelseaktiviteter och god mathållning, lägger särskild vikt vid stillhet, vila, tystnad och möjlighet till kontemplation. Peter Holstad Informationskväll för förstagångsväljare i Sollentuna Vissa val är viktigare än andra. Därför arrangerade Integrations och Demokratinämnden en informationskväll på Satelliten för alla förstagångsväljare inför valet i år i Sollentuna. Aldrig tidigare har det varit så många förstagångsväljare som till höstens val. I Sollentuna är det hela förstagångsväljare och i hela riket är det Vi har till uppgift att öka valdeltagandet och vi behöver särskilt nå ungdomarna, säger Yvonne Ingelström, Integrationsoch demokratisamordnare i Sollentuna kommun. Det är de ungas framtid det handlar om och eftersom de är så många kan de i vissa fall vara avgörande för valresultatet, säger Yvonne. Informationskvällen blev inte riktigt som planerat, en tänkt paneldebatt utgick och tyvärr var uppslutningen av ungdomar inte så stor. För de politiker och representanter som var där blev det ändå en trevlig och lärorik kväll. Rapparen och mångsysslaren Behrang Miri bjöd på två låtar egenskriven musik med grymma personliga texter och pratade om sin erfarenhet av politik och val och foto: eva rendl Behrang Miri var med i Arena Satelliten. hur man ska tänka och resonera som ungdom inför ett val. Silvia Kakembo, Sveriges Ungdomsråds ordförande, var också där och talade om varför ungdomar bör rösta. Ungdomar borde, precis som i alla andra fall, ta tillvara på sin valmöjlighet också i politiska sammanhang menade Silvia. Hon uppmanade också till att verkligen tänka efter hur man skulle vilja att ens land eller kommun ska se ut innan man röstar. Erica Lunderbye

4 6 3/2010 SollentunaJournalen SollentunaJournalen 3/ företag ande Kortnytt Lokalt företagsklimat 2010 Det blev oförändrat i toppen när organisationen Svenskt Näringsliv den 4 maj presenterade sin rankning av lokalt företagsklimat i Sveriges kommuner. Sollentuna ligger kvar på en tredjeplats efter Solna och Vellinge. Organisationen Svenskt Näringsliv presenterar årligen en rapport om lokalt företagsklimat och rankar Sveriges kommuner. Rankingen bygger dels på företagares uppfattningar om företagsklimatet och dels på statistiska faktorer. Rankningslista 1. Solna Vellinge Sollentuna Trosa Habo Danderyd Laholm Härryda Höganäs Sundbyberg +8 Läs mer om undersökningen på Förslag till ny organisation Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till ny organisation för Sollentuna kommun. Den nya nämndorganisationen ska enligt planerna gälla från och med den 1 januari Enligt förslaget ska två nya nämnder skapas, en som ska arbeta med kompetens- och arbetsmarknadsfrågor och en som i huvudsak ska ansvara för samt teknik- och fastighetsfrågor. Tre nämnder föreslås utgå ur den nuvarande organisationen, nämligen integrations- och demokratinämnden, produktionsstyrelsen för SOLOM samt gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden. De frågor som idag ligger på integrations- och demokratinämnden hamnar i förslaget under kommunstyrelsen. SOLOMs verksamhet hamnar under vård- och omsorgsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämndens arbetsuppgifter överförs till den nya kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Innehållsrik mässa för små företag Det fanns mycket att se när kommunen genomförde årets Småföretagarmässa på Stinsen söndagen den 25 april. Ett femtiotal Sollentunaföretag visade upp sina produkter och tjänster. Under dagen delades också Handikapprådets pris till mest tillgängliga butik ut. Det var sol både ute och inne när 50 av Sollentunas småföretagare ställde ut på Stinsen. Här fanns mycket att se för alla besökare; trädgårdsprodukter, leksaker, hälsoprodukter och många andra produkter samsades med fotografer, barnvaktspool och mycket mer. Dagen invigdes av kommunfullmäktiges ordförande Torbjörn Rosdahl (M) som också delade ut Handikapprådets pris, som gick till den stora City Grossbutiken i Stinsens köpcentrum. Från scenen underhöll också Monica Törnqvist med vänner, varvat med information från olika utställare. På mässan kunde man också träffa kommunens politiker och tjänstemän som svarade på frågor om byggplaner och utvecklingsprojekt och visade upp en modell av hur västra Tureberg kan se ut om några år. Maria Hinas foto: maria hinas Sven Hovmöllers företag Citihaiq, som erbjuder en lättanvänd mobil tjänst för dig som vill göra en insats för miljön och samåka, ställde ut på Småföretagarmässan. Årets företagare och Årets insats fick pris Företaget Renprodukter och Tryggt & Snyggts grannstödsbil prisades när Näringslivsdagen gick av stapeln på Scandic Star i Sollentuna den 15 april. Mer än 150 företagare i och kring Sollentuna samlades för föreläsningar, mingel och mat. Priset till Årets företagare gick till familje företaget Renprodukter, som drivs av Marja och Bill Ek och Gudrun Thomasson Ek, med motiveringen Med sina samiska rötter har Renprodukter lyckats med konststycket att på ett uthålligt och charmerande sätt förmedla samisk kultur, mat och hantverk till storstadens människor i form av ett unikt, professionellt och lönsamt företag. Årets insats till Folksam Kvällens andra utmärkelse, Årets insats, Folke Jackson, Handelskammaren Sollentuna-Kista, Årets företagare Bill och Marja Ek tillsammans med kommunstyrelsens ordförande Torbjörn Rosdahl (M). gick till Folksam, som bidragit med en grannstödsbil till Sollentunas Tryggt & Snyggt, som kommunen driver med stöd av en mängd frivilliga. Motiveringen löd: Folksam har med sin insats under 2009 starkt bidragit till att utveckla Tryggt och Snyggts verksamhet. Grann- stödsbilen är en mycket lyckad och uppskattad satsning som genom sin närvaro blivit ett betydelsefullt inslag i arbetet för ökad trygghet och säkerhet i Sollentuna. Maria Hinas Kvalitetskläder till förmånliga priser Stor sortering av kostymer GROSSBOMS KLÄDER MINERVAVÄGEN 5, HÄGGVIK TEL: , ÖPPETTIDER: TORSDAG , FREDAG , LÖRDAG På Akedo Omsorg utgår vi ifrån dina behov och önskemål i vårt dagliga arbete. Vi erbjuder hemtjänst och personlig assitans med hög kvalitet. Vi finns i Sollentuna, Stockholm Stad och Upplands Väsby. Ring oss gärna för mer information. Kommunfullmäktige Sollentuna kommunfullmäktige sammanträder i Sollentunasalen på plan 13 i Turebergshuset. Onsdagen den 9 juni 2010 kl Föredragningslistan finns anslagen i Turebergshusets entré och på kommunens webbplats, 8 dagar före sammanträdet. Fullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. Allmänhetens frågestund Välkommen att ställa frågor till de förtroendevalda inför mötet. Frågestunden börjar kl och pågår som längst i en halvtimme. Frågan lämnas skriftligen (brev, fax eller e-post) till kommunledningskontoret senast nio dagar före fullmäktiges sammanträde. Webb-TV och lokal-tv Du kan också se sammanträdet på kommunens webbplats via webb-tv eller när det sänds dagen efter i Din lokal-tv i Sollentuna med start kl Protokollet läggs ut på kommunens webbplats 1-2 veckor efter mötet. Information om ärendena, tfn (kommunsekreteraren). Douglas Lithborn ordförande Akedo Omsorg AB Sjöängsvägen 17, Sollentuna, Tfn , Postadress: Kommunledningskontoret, Sollentuna Faxnummer: E-postadress: Miljörutan Bästa stället att tvätta bilen är på en biltvättsanläggning. Gunnar Stolpe och Anders Gudmuns vid Naftas bensinstation i Kummelby omkring Bilden finns i Sollentuna kommuns bildarkiv. Fotograf okänd. Tvätta bilen på rätt plats! I smutsvattnet efter en biltvätt finns tungmetaller, däckpartiklar, olja, kemikalier från bilvårdsprodukter mm. Det är ämnen som kan skada både människor och miljö om de sprids i naturen. Därför är det bättre om vattnet får passera ett reningssteg innan det når sjöar och vattendrag. 1. Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en biltvättsanläggning där tvättvattnet renas i en reningsanläggning. Tänk också på att använda miljömärkta bilvårdsprodukter. 2. Ett mindre bra alternativ är att tvätta på gräsmatta eller grus, då filtreras vattnet genom marken. Eftersom marken endast kan rena en begränsad mängd föroreningar rekommenderas detta endast för enstaka tvättillfällen. Tänk på att inte stå nära vattendrag, dagvattenbrunn eller dricksvattenbrunn som då kan förorenas. 3. Undvik helt biltvätt på hårdgjorda ytor t.ex. asfalterad mark, där det förorenade tvättvattnet rinner rakt ner i en dagvattenbrunn och ut i närmaste sjö. Norrviken, Edsviken, Ravalen, Rösjön och Väsjön är alla negativt påverkade av förorenat dagvatten. Läs mer om kommunens miljöarbete på under rubriken Bostad & miljö.

5 8 3/2010 SollentunaJournalen företag ande SOllEnTunA BILAGA - ÅRSREDOvISnInG I KORThET 2009 Ordet Sonia Lunnergård är gruppledare för Kristdemokraterna och ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Slaget om väljarnas förtroende Jo, det är ju dom där politikerna som har bestämt detta. Har du hört den repliken någon gång? Gärna med betoning på andra stavelsen så att det låter som poliiitikerna. På något sätt så ger det en extra ton av misstroende. Oavsett partibeteckning har vi som ägnar oss åt politiskt arbete nog ibland känt att vi hamnar i försvarsposition mot medborgare som är missnöjda med beslut som tagits. Ibland är missnöjet naturligtvis berättigat. Men jag påstår att det ofta är en avsaknad av samtal mellan beslutsfattare och de som påverkas av besluten som är den allvarligaste bristen. Man ska aldrig förringa ordens makt över tanken! Här finns hemläxor att göra för många av oss och det finns inga enkla lösningar. Men ett litet steg på vägen kan vara att vi använder oss av ett annat ord, nämligen förtroendevald. Man ska aldrig förringa ordens makt över tanken och förtroendevald signalerar åt bägge håll. För medborgarna blir det en bra påminnelse om att de som sitter i politiska församlingar gör det därför att man har fått förtroendet att göra detta och att det inte är något mandat man har tagit sig på egen hand. De som tillhör kretsen av förtroendevalda kan också må väl av att bli påminda om att makten är lånad och ska brukas med det allmännas bästa för ögonen. Så till mina förtroendevalda kollegor i alla partier så vill jag uppmuntra oss alla att möta medborgarna i samtal och efter bästa förmåga söka att vinna förtroende. Så hjälps vi åt att höja valdeltagandet till den högsta nivån någonsin i höstens val. Litet förlag med stora idéer Carpevi Media är det lilla företaget med de stora idéerna, ett litet förlag i östra Skälby. Det ligger hemma hos Lisa Carpevi som är den enda anställda och den som driver firman. Förlagets första bok är så färsk att den knappt recenserats en bok om Sollentuna för barn Uppdragsklubben i Sollentuna en idé som vem som helst borde kunna komma på, men inte gör. Jag kom till Sollentuna för drygt fem år sedan. Min man har en son som bor i Upplands Väsby, min bonusson. Han har hjälpt mig mer än han anar. Anton, 8 år, ställde nämligen en fråga när han fick se vattentornet i Sollentuna varför är alla vattentorn runda? Svaret finns i boken Uppdragsklubben, som egentligen är ett resultat av Antons fråga. En hel bok om Sollentuna och med svar på frågor som barn kan ställa sig och få svar på. Boken är som en resa med utflyktsmål runt hela kommunen. Man stannar till vid platser som är värda att undersökas gamla och nya spännande platser. Vi är två som formade grundidén till boken, jag själv och fotografen och sollentunabon Johanna Tibell-Gartz som gått in med lika delar riskvillig arbetstid. Jag vill nämna mina andra samarbetspartners illustratören Petra Kristiansson och vår grafiske formgivare Julia Lokka också, skjuter Lisa in. Lisa och Johanna Tibell-Gartz har Uppdragsklubben som ett gemensamt och utvecklingsbart projekt. Lärare och journalist Lisa Carpevi är från Staffanstorp utanför Lund i Skåne. Hon kom till Stockholm för att gå journalisthögskolan som en påbyggnad på en tidigare lärarexamen. Jag har jobbat som lärare några år, men var sugen på journalistik och nu har jag hittat på det här med att starta ett förlag, skrattar hon. Kontoret, hennes centrum för entreprenörskapet, ligger i källaren i villan. Med det finns både för- och nackdelar. Har man småbarn så har man. Nästa bok ligger redan i pipelinen och är en handbok för kvinnojourer. Den ger råd i hur man kan jobba med drama med våldsutsatta barn. Pengar till den utgivningen kommer bland annat från Allmänna arvsfonden. Lisa Carpevi har gett ut boken Uppdragsklubben. Göran Lager Carpevi Media fyllde ett år i mars och Lisa erkänner villigt att företaget är ett riskprojekt, och så till vida sällar hon sig till de verkliga entreprenörerna som tvunget måste se om en idé håller, kosta vad det kosta vill. Uppdragsklubben är en bok som helt och hållet är producerad på spekulation. Står på flera ben Det finns ett underföretag till Carpevi Media som kan förklara Lisa Carpevis inställning till det här med risktagande, det heter Penntrollet och har hand om Lisas verksamhet som frilansande journalist. Som frilans har man förhoppningsvis en rad fasta köpare av material men det är en ytterst osäker affärsmetod och inkomsterna för en frilans varierar stort från år till år. Samtidigt ger det en erfarenhet att allt inte är så självskrivet och självklart, att man bara kan lita på den egna arbetsinsatsen och att ingenting är gratis. Ambassadör för företagande Nyligen utnämndes Lisa Carpevi, av Maud Olofsson, till ambassadör för kvinnligt företagande. Det var i månadsskiftet februari/mars som 440 entreprenörer, alla kvinnor, lyftes fram av ministern i syfte att sprida entreprenörskap till andra kvinnor. För mig handlar det delvis om att sprida kunskapen om entreprenörskap vidare, men också att jag fått ett nätverk av kvinnor med samma inställning som jag själv att sprida energi, kunskap och glädje. En av Lisas drivkrafter är att alla barn ska ha det bra, därför var idén med upptäckarboken väsentlig och viktig. Jag har jobbat på BRIS och under några år var jag anställd på Alla kvinnors hus barnjour. År 1996 tillbringade jag tre månader med att iaktta och utvärdera flickskolor i Nepal för UNICEFs räkning och året efter åkte jag med biståndsorganisationen IM till El Salvador och arbetade då som volontär på ett centrum i huvudstaden San Salvador. Lika väl som jag vill uppmuntra svenska ungar att vilja veta, våga fråga och tro på sin förmåga vill jag sprida den förmågan till nyfikna barn runt om i världen. Men först ska jag jobba här och nu! fak ta c arpevi media Ägare: Lisa Carpevi född Företagsform: Enskild firma Finns i: Östra Skälby i Sollentuna Göran Lager Aktuell: Genom att ge ut en bok för sollentunabarn och ungdomar Omsättning: Kan inte ens tänka i dessa termer än. Varför är vattentorn för det mesta runda? För att det inte ska samlas skräp i hörnen! EKONOMI Stabil grund trots global finansoro Bästa sollentunabo! 2009 visade att Sollentuna har en ekonomiskt stabil grund att stå på, samtidigt som vi har en bra kvalitet i våra verksamheter. Det betyder att vi hanterat den svåra globala finanskrisen på ett bra sätt och att vi har slagit vakt om välfärdens kärnverksamheter. Det första av kommunens fem övergripande mål är en ansvarsfull ekonomisk politik och det är en ledstjärna för allt vårt arbete. Vi vill behålla den viktiga service som en kommun ska utföra samtidigt som vi också i framtiden är noga med hur vi använder våra gemensamma medel. Syftet är att använda varje skattekrona på bästa tänkbara sätt. Det är nu, i fortsatt utmanande ekonomiska tider, som det visar sig om vi förtroendevalda klarar Syftet är att använda varje skattekrona på bästa tänkbara sätt. av våra uppgifter utan att göra avkall på kvaliteten. Vårt huvudsakliga uppdrag, det jag kallar välfärdens kärna, är en bra förskola och skola, omsorg om kommunens äldre och invånare med funktionsnedsättning samt stöd till dem som har det svårt att klara sig själva i samhället. Dessa uppdrag är naturligtvis högprioriterade också under detta och kommande år. För oss i kommunledningen är det viktigt att alltid utgå från den enskilda människan och hennes möjlighet att ta ansvar för sitt eget liv och sina egna beslut. Vi politiker ska arbeta för att skapa förutsättningar för detta genom en god och väl fungerande service. Vi ska bygga ett samhälle där man trivs och känner sig trygg. n Torbjörn Rosdahl (M), ordförande i kommunstyrelsen Så används dina pengar Kommunen har en god ekonomi och eget kapital till investeringar. Resultatet för år 2009 blev plus 87 miljoner kronor. I kommunens koncern ingår även Sollentuna Energi AB och AB Sollentunahem, och koncernen som helhet redovisar Gymnastik på Arena Satelliten. En del i Sollentunas satsning inom fritidsområdet. ett bruttoresultat på plus 148 miljoner kronor. De största satsningarna under förra året gjordes inom kultur- och fritidsområdet, men även inom andra områden gjordes stora investeringar.

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet

Reisi är lycklig i Sollentuna. Sollentunas budget 2009. Sid 5. Sid 10-11. Ur innehållet Årgång 43, nr 7, vecka 49 8 2008/2009. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Foto:Eva Nilsson Fernando en av kulturpristagarna sid 16 Foto:Eric Alveström 40-talet tema på Arkivens

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat

MOE. ger 110 procent. 25 barn fick inte plats. Ny fart ökar tryggheten. earth hour Dags att släcka lamporna. Lex Sarah Madelenes larm gav resultat Nr 1 2013 Tidningen för oss i HuddinGE Förskola 25 barn fick inte plats earth hour Dags att släcka lamporna MOE ger 110 procent kultur Från fredagsmys till läsgodis POLITIK Ny fart ökar tryggheten Lex

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång

Samhällsinformation Från Ekerö kommun. Sid 15 På Gång Ekerö Tidning Ekerö Tidning Samhällsinformation Från Ekerö kommun Dec Nr.04 2012 Fiber är ett högaktuellt ämne i kommunen just nu. Men behöver vi det verkligen? Sid 3 Filmvisningarna i Erskinesalen digitaliseras

Läs mer

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn

Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Nr 5 November 2011 Lena öppnar hus och hjärta för andras barn Sid 10-11 Bättre bussförbindelser väntar... sid 3 Julmarknadernas tid är här... sid 19 Magnifik final för jubileumsåret... sid 20 foto: edis

Läs mer

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil

Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se. Ny ridanläggning. i Smedstad. Lediga tomter i Nykil 3 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se Ny ridanläggning i Smedstad Lediga tomter i Nykil Ledare Alla människor har rätt att leva under trygga former 6 4 Få saker inskränker människors

Läs mer

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ

åssit Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ åssit MAJ 2015 STRÖMBACKASKOLAN PITEÅ Grabbar på hal is EN DAG SOM BRANDMAN NÄR RIKEMANSPROBLEM BLIR VERKLIGHET SEXETS LÖGNAKTIGA VÄRLD innehåll 4 Konkurrerar nätshoppingen ut Piteås butiker? 14 Hockeyklubben

Läs mer

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19

Tillsammans är vi starka Möt stadsdelsmammorna i Planteringen Sid 18 19 var stad 2015 HELSINGBORG VÄXER PÅ ALLA VIS SID 4 7 DET KOMMER ATT BLI VÄRSTA CIRKUSEN HUNDAR GÖR SUCCÉ PÅ LSS-BOENDE SID 14 15 VI HAR TAGIT AVSTAMP I VÅRA EGNA MISSTAG EX-HULIGANER FÅR STÖD AV VISIONSFONDEN

Läs mer

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN

NYA PERSPEKTIV FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA. Dokumentation från seminarium 10, 2015 GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET DEN SÅRBARA FAMILJEN NYA PERSPEKTIV Dokumentation från seminarium 10, 2015 DEN SÅRBARA FAMILJEN PSYKISK HÄLSA RISKBRUK OCH RISKBETEENDE FÖR VÄRMLÄNNINGARNAS BÄSTA GEMENSAMMA MÅL I KOMMUNERNA OCH LANDSTINGET ÄLDRES HÄLSA 2

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING HÅLLBAR UTVECKLING EFFEKTIV ORGANISATION NULÄGE, STRATEGISKA MÅL 2012-2015. Förklaring indikatorer. ÅRSREDOVISNING 2014 2 Innehåll INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning och måluppfyllelse..................................... 3 Kommunstyrelsens ordförande................................... 4 Kommundirektören..............................................

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Våga rösta. Nu lyfter förskolan 4 Livskvalitet genom kultur 32. Parkhäng för alla 38. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö

Våga rösta. Nu lyfter förskolan 4 Livskvalitet genom kultur 32. Parkhäng för alla 38. Ska du ut? Läs först. Tidningen för alla som bor i Malmö 7augusti 2014 årgång 47 Tidningen för alla som bor i Malmö Våga rösta Man måste inte veta allt om allt för att rösta. Det säger demokratiambassadören Vlora Makolli, som varit med och bidragit till att

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet.

hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Närodlad politik En skola för alla Här skapar vi ett Halland behöver en centerpartiet. Hallandsbygdens tidningsförening nummer 3, 2014 Här skapar vi ett hållbart Samhälle Läs om JObbSKAPARNA Halland behöver en Närodlad politik En skola för alla centerpartiet.se/halland Sid 7 2 HALLANDSBYGDEN

Läs mer

JAG, en ent rep renör?

JAG, en ent rep renör? Ef tersom det vi gjorde var okänt för de flesta så intresserade sig många för vad vi gjorde och blev nyfikna Tove West lund, ShapeUp Club JAG, en ent rep renör? Många inbillar sig att det är SVÅRT att

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter

Pitekvarten. För alla medarbetare på Piteå kommun. Mångfald på agendan ett Piteå för alla. Piteås parker lockar internationella praktikanter Pitekvarten PITEÅ KOMMUNS PERSONALTIDNING NR 3 2013 För alla medarbetare på Piteå kommun Mångfald på agendan ett Piteå för alla SIDAN 4 Piteås parker lockar internationella praktikanter SIDAN 12 Bryt tystnaden.

Läs mer

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Målsättning och motivation EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Pigg hjärna och kropp på äldre dar. Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering friska täby dagarna OMSLAG 25 26 APRIL, NYA UTETORGET, TÄBY CENTRUM Pigg hjärna och kropp på äldre dar EN HÄLSOMANIFESTATION FÖR ALLA I TÄBY! Målsättning och motivation Fysisk aktivitet en billig hälsoinvestering

Läs mer

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier

B ilaga: Tanum. God Jul & Gott Nytt År. 4Intervju med Henry Carlsson. Följ med och träffa äpplegumman. Våra kvalitetsgarantier Tanum Information från Tanums kommun Nummer 21 December 2005 God Jul & Gott Nytt År 4Intervju med 12 Henry Carlsson Följ med och träffa äpplegumman B ilaga: Våra kvalitetsgarantier Tanums Kulturpris 2005

Läs mer

Årets Företagare Stockholms stad 2015

Årets Företagare Stockholms stad 2015 NR 1 APRIL 2015. PRIS 35 KR XX TIDNINGEN FÖR ETT BÄTTRE FÖRETAGARKLIMAT I STOCKHOLM & UPPSALA FRÅN DEBATT: Risk för fler krångliga regler när Regelrådet läggs ner Årets Företagare Stockholms stad 2015

Läs mer

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL

Hjärtat. glada hudik. här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun. finns i Hudiksvall. Guide Så fungerar demokratin HUDIKSVALL glada hudik HUDIKSVALL här och nu! 2020 är vi Sveriges bästa kommun Sociala medier Hon följs av 35 000 på Instagram Hudiksvalls recept Nytänkande hjärta & vatten. Hjärtat finns i Hudiksvall Guide Så fungerar

Läs mer

Ale på besök i Botswana

Ale på besök i Botswana Lödöse 0520-66 00 10 10 kg potatis Asterix 90 /10 kg Ord.pris 59.90:-/10kg Gäller mot kupong, t o m 21/10-12 Nr 37 vecka 42 2012 År 17 100% täckning Ale på besök i Botswana Telefon: 0303-74 89 90 Älvängen

Läs mer

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom

På Dagordningen. Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom På Dagordningen Reportage om lokala insatser mot barnfattigdom Innehållsförteckning Förord......................................... 5 HANDLINGSPLAN Örebro tar ett helhetsgrepp på barnfattigdomen...6 KARTLÄGGNING

Läs mer

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest

EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest 2 2013 Din tidning från Linköpings kommun www.linkoping.se EM på nya arenan Charlotte Rohlin hoppas på folkfest Sommarevenemang och skolavslutning Ledare Kommunen största arbetsgivaren Linköpings kommun

Läs mer

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan

såklartborås De har nyckeln till ett tryggt extrahem Kultur Slow Fashion på Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan Politik Stabil ekonomi trots ovanligt läge Samhälle Din nya mötesplats Orangeriet såklartborås Kultur Slow Fashion på Textilmuseet Samhälle Mer ekologiskt på inköpslistan VÅR 2015» De har nyckeln till

Läs mer

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta:

KÄRLEK TILL MÄRSTA. Så bor vi i framtiden. Tema: True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: limten# 2 2014 88 SIDOR VINTERLÄSNING EXKLUSIVT FÖR SIGTUNAHEMS HYRESGÄSTER Tema: Så bor vi i framtiden True talent-vinnaren Dimitri Keiski hyllar Märsta: SIGTUNAHEM 60 ÅR KÄRLEK TILL MÄRSTA REDAKTÖRSORDET

Läs mer

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1

mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 mars 2011 nytt på fränstas shoppinggata Hitta kunderna PÅ webben arne jones konsthall invigd utekokbok FrÅn Överturingen framtid Ånge mars 2011 1 Denna tidning är en Del av Projekt FramtiD Ånge etablering

Läs mer

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken

Vi i VätterHem. Annas mål är en egen blomsteraffär. Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vi i VätterHem nr 1 2011 Annas mål är en egen blomsteraffär Ska VätterHem bygga i TENHULT? Handla secondhand bra för miljön och plånboken Vad vill VätterHems styrelseledamöter? Nya lägenheter i Tenhult?

Läs mer