Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram i samarbete med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012. i samarbete med"

Transkript

1 Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012 i samarbete med

2 Februari Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (S) Introduktion mars Legal English in Practice (G) Svensk kod för bolagsstyrning något att följa eller bara Vett & Etikett för företag? (S) Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (M) april 360 grader konkurrensrätt (G) Styre och vanstyre ansvar och ansvarsfrihet i aktiebolaget (S) maj 360 grader konkurrensrätt (S, M) Låneförbud (S) 360 grader immaterialrätt (M, S) Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (G) Legal English in Practice (M) Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? (S) juni Risk management and Compliance (S) augusti Legal English I: Introduktion (S) september 360 grader immaterialrätt (G) Legal English II: Avtal på engelska koncept och terminologi I (S) Legal English in Practice (G, M) Legal English III: Avtal på engelska koncept och terminologi II (S) International Compliance (M, G) oktober Legal English IV: "Equity", " trusts" och egendom (S) Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? (S) Agenter, kommissionärer och återförsäljare - skyddslagstiftning kan göra uppsägning av samarbets- och återförsäljaravtal kostsam (S) november Branschspecifika standardvillkor för inköp av maskiner varför ska en köpare se upp? (S) Immaterialrätt och konkurrensrätt i praktiken (S) Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? (G, M) Nyheter och trender inom immaterialrätten och konkurrensrätten (S) DECEMBER Legal English juridik på engelska (M) Den nya mutlagstiftningen vad innebär den i praktiken? (S) S - Stockholm M - Malmö G - Göteborg Styrelsen för Bolagsjuristernas Förening ("BJF") har nöjet att för andra året presentera ett utbildningspaket för sina medlemmar. Genom ett samarbete mellan BJF samt advokatbyråerna Baker & McKenzie, och kommer föreningens medlemmar att under 2012 bjudas in till ett stort antal seminarier på nämnda advokatbyråer. Precis som under föregående år är syftet att erbjuda föreningens medlemmar möjlighet att under trivsamma former hålla sig ajour med rättsutvecklingen. För årets utbildningsprogram har vi valt att fokusera på ett antal ämnesområden som ni medlemmar efterfrågat. Ämnesområdena är: Bolagsrätt/Complicance/Risk Management; Avtalsrätt och avtalstvister; Immaterialrätt/Konkurrensrätt samt en internationell modul med fokus på Legal English. Vi har även valt att göra en extra satsning på att erbjuda ett flertal seminarietillfällen i Göteborg respektive Malmö. Utbildningsserien erbjuds exklusivt för föreningens medlemmar och deltagandet är kostnadsfritt. Med sedvanlig reservation för förändringar, kommer utbildningstillfällena under året huvudsakligen att vara förlagda till tisdagar i Malmö, onsdagar i Göteborg och torsdagar i Stockholm. Inför varje seminarietillfälle kommer en särskild inbjudan att skickas ut. Anmälan görs direkt till den advokatbyrå som står som värd för seminariet. Med detta vill vi i styrelsen även passa på att tacka ovan nämnda advokatbyråer för deras generösa stöd till föreningen samt hälsa alla medlemmar varmt välkomna till årets utbildningsserie! BJF UTBILDNINGSPROGRAM

3 21 mars Nordstadstorget 6, Göteborg 30 maj Östergatan 30, Malmö 12 september Nordstadstorget 6, Göteborg 25 september Legal English in Practice The seminar will consist of two parts with part one focusing on style and tone including brevity, dos and don ts when writing, avoiding pitfalls such as false friends and drafting techniques in the context of correspondence, contract drafting and reports. Part two will address the dangers of using English terms of art in the wrong context such as best/ reasonable efforts undertakings and the minefield of insolvency terminology as well as the distinction between representations, warranties and conditions in the context of sales of goods and supply contracts and the range of remedies available for the breach thereof. The second part will also deal with exclusion and limitation of liability, liquidated damages and other boilerplate provisions in general terms and conditions, licensing contracts and joint ventures. Föredragshållare: Graham Plutz Svensk kod för bolagsstyrning något att följa eller bara Vett & Etikett för företag? Frågor om corporate governance, eller bolagsstyrning, har varit centrala i den näringsrättsliga debatten under en längre tid. I kölvattnet av såväl internationella som nationella redovisningsskandaler har debatten på senare tid intensifierats. En motsvarande debatt har förts även i andra länder och har resulterat i att ett stort antal mer eller mindre frivilliga regelsamlingar, s.k. koder, för bolagsstyrning har uppstått i ett stort antal länder. I Sverige har vi sedan 2004 Svensk kod för bolagsstyrning. Koden har genomgått ett par större revideringar 2008 och 2010 och gäller alla aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM Equity. Seminariet utgör en praktisk och handfast genomgång av reglerna och hur man hanterar en rad olika tolkningsfrågor. Föredragshållare: Carl Svernlöv och Elisabet Nilsson 22 mars Östergatan 30, Malmö BJF UTBILDNINGSPROGRAM

4 Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? 16 februari Smålandsgatan 20, Stockholm 27 mars Östergatan 30, Malmö 16 maj Nordstadstorget 6, Göteborg Som avtalspart ställs man relativt ofta inför en situation där man misstänker att motparten (eller för den delen man själv) har brutit mot avtalet. Med facit i hand kan man som skiljeman ofta konstatera att parterna inte har agerat på bästa sätt, med hänsyn till sina egna intressen. Det har också visat sig att problemen ackumuleras på olika nivåer, dvs: att avtalet är bristfälligt (glömda frågor, ospecifika formuleringar eller motsägelser) att fullgörandet av avtalet avviker i verkligheten (en part presterar något annat, den andra reagerar inte eller avviker från procedur föreskriven i avtalet) att parten vidtar inga eller fel åtgärder i anledning av den andra partens avtalsbrott att parten inte klargör skälet till vidtagna åtgärder (avtalsplikt eller kundvård?) att parterna i tvistläget inte investerar i kreativitet vid förlikningsförsök alternativt inte argumenterar optimalt för sin sak Under seminariet kommer vi att diskutera hur man konkret och praktiskt ska företa sig om man konstaterar (eller misstänker) att motparten bryter mot avtalet. Eller vad man ska göra själv, om ens beteende utgör eller kan ifrågasättas utgöra ett avtalsbrott. Föredragshållare: Johan Gernandt och Christer Söderlund, (Stockholm), Finn Madsen och Lina Bergqvist (Malmö), Thomas Wetterlund och Henrik Karlsson (Göteborg) BJF UTBILDNINGSPROGRAM

5 360 grader konkurrensrätt Styre och vanstyre ansvar och ansvarsfrihet i aktiebolaget 25 april Södra Hamngatan 37-41, Göteborg 3 maj Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm Överträdelser av konkurrensrätten kan få stora konsekvenser för ett bolag till exempel ogiltighet av ingångna avtal, skadestånd och kraftigt verkande sanktionsavgifter. Det är därför betydelsefullt att ha god kunskap om detta rättsområde i syfte att identifiera och undvika potentiella fallgropar. Vid seminariet ges en översikt av konkurrensrätten som innefattar konkurrensrättens betydelse, förhållandet till EU-rätten, en grundläggande genomgång av förbudsreglerna (konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning) samt en genomgång av konkurrensregler kring företagsförvärv. Föredragshållare: Sara Eklöf (Göteborg), Ulrica Salomon och Jakob Lundström (Stockholm), Ulrica Salomon och Linda Tydén (Malmö) Seminariet berör vilket ansvar som kan utkrävas av styrelsen i ett aktiebolag och hur dessa regler fungerar i praktiken. Efter en teoretisk genomgång av grunderna behandlas ny praxis på området som illustration och fördjupning. Frågor som behandlas är bl.a. Skaderekvisit och processförutsättningar för ansvar enligt aktiebolagslagen. Finns det en "business judgment rule" i svensk rätt? Under vilka omständigheter gäller inte beviljad ansvarsfrihet? Hur dömer domstolarna i praktiken? Föredragshållare: Carl Svernlöv och Fredrik Vinstock 26 april maj Studentgatan 6, Malmö BJF UTBILDNINGSPROGRAM

6 Låneförbud 360 grader immaterialrätt 10 maj Låneförbudsreglerna hör till de mest komplicerade och svårtillämpade reglerna i aktiebolagslagen. Det gäller såväl det allmänna låneförbudet i 21 kap. 1 aktiebolagslagen som förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 aktiebolagslagen. Bestämmelserna är dessutom förenade med drakoniska civil-, straff- och skatterättsliga sanktioner, som understryker vikten av att inte trampa snett inom området. Frågor som kommer att besvaras är bl.a. Vad gäller för lån till systerbolag? Hur lång tid måste förflyta för att inte ett s.k. minutenlån inte ska föreligga? När utgör ett lån i själva verket en värdeöverföring? Hur kan man utnyttja dispensmöjligheten för att bekräfta om det kommersiella undantaget är tillämpligt? Föredragshållare: Carl Svernlöv och Anders Fast Immaterialrätten ger företaget skydd för intellektuella prestationer och investeringar i marknadsföring och informationsinsamling. Det finns olika former av skydd och skyddsförutsättningarna, föremålet för skydd, skyddstider och kostnader varierar kraftigt mellan de olika formerna. Vid detta seminarium ges en översikt av det immaterialrättsliga skyddet former, objekt, och skyddstider för de olika immaterialrättigheterna, hur de erhålls och vad de kostar. Även grundläggande avtalsrättsliga aspekter på förvärv, överlåtelse och upplåtelse av immateriella rättigheter diskuteras. Föredragshållare: Johan Norderyd och Elna Jönsson (Malmö), Jonas Westerberg och Katarina Strömholm (Stockholm), Fredrik Persson (Göteborg) 15 maj Frukost och registrering Seminariestart Studentgatan 6, Malmö 24 maj Frukost och registrering Seminariestart Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm 5 september Södra Hamngatan 37-41, Göteborg BJF UTBILDNINGSPROGRAM

7 31 maj Smålandsgatan 20, Stockholm 18 oktober Smålandsgatan 20, Stockholm 14 november Nordstadstorget 6, Göteborg Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? Kommersiella avtal innehåller vanligtvis olika typer av ansvarsbegränsningar. Vissa av de vanligare ansvarsbegränsningarna används ofta slentrianmässigt. Vad betyder dessa egentligen och hur tillgodoses parternas behov av att begränsa sitt ansvar respektive kunna göra gällande påföljder? Vad gäller om vi inte begränsat ansvaret i avtalet? Under detta seminarium går vi igenom de vanligaste typerna av ansvarsbegräsningar och vissa formuleringar som ofta används (t.ex. indirekt/direkt skada) och ger konkreta råd om hur dessa bör anpassas för den aktuella avtalssituationen. Vi går också igenom ny praxis och "trender" på området. Föredragshållare: Christian Hybbinette och Jenny Dangré (Stockholm), Christoffer Thalin och Karin Ebbinghaus (Malmö) 27 november Östergatan 30, Malmö BJF UTBILDNINGSPROGRAM

8 Risk management and Compliance Legal English I: Introduktion 12 juni I bolagsjuristens roll ingår ofta ett formellt eller informellt ansvar för riskhantering och compliance inom bolaget. Vid seminariet behandlas de viktigaste element som bör ingå i ett proaktivt och framgångsrikt riskhanteringsarbete, med särskilt fokus på regelverken. Frågor som berörs är bl.a. Styrelsens arbete med riskfrågor. Börsrättslig compliance - insiderregler, loggbok m.m. Konkurrensrättslig compliance. Föredragshållare: Cecilia Bjelle och Caroline Khattar Boström För den yrkesverksamme juristen ökar behovet av att kunna uttrycka sig korrekt på det engelska språket. Den ökande globaliseringen och trenden mot mer interaktion och handel över gränserna har gjort detta till en nödvändighet. Vår seminarieserie i juridisk engelska syftar till att öka säkerheten och kompetensen på området och innehåller flera praktiska moment och "workshops". Serien ges i samarbete med den populäre föreläsaren och juristlingvisten Tim Cramp. Det inledande seminariet behandlar skrivandets grunder, "plain-english"-rörelsen och repeterar grundläggande skillnader mellan svenskan och engelskan, såsom bl.a. 23 augusti Vanliga fallgropar och översättningsmisstag, "false friends". Konkreta tips och tricks för att förbättra ditt skrivspråk. Undvika jargong, dubbelskrivningar, föråldrade och onödigt komplicerade uttryck. Skillnader i bruk av skiljetecken datum, siffror, versaler och rubriker. Föredragshållare: Carl Svernlöv BJF UTBILDNINGSPROGRAM

9 Legal English II: Avtal på engelska koncept och terminologi I 6 september Seminariet ger en överblick av avtalsrätten i Common Law och grunderna till avtalsskrivning på engelska. Områden som berörs är bl.a. Att skriva effektiva avtal på engelska från disposition till färdig produkt. Hur skiljer sig en "term" från ett "condition"? Vad är det för skillnad på "agreement" och "deed"? Vad är skillnaden mellan "representation" och "warranty"? Påverkas tolkningen av ett avtal under svensk rätt av engelsk terminologi? Föredragshållare: Carl Svernlöv och Tim Cramp BJF UTBILDNINGSPROGRAM

10 Legal English III: Avtal på engelska koncept och terminologi II International Compliance 13 september I detta andra seminarium om avtalsskrivning fördjupar vi vår kunskap om anglo-amerikansk avtalsrätt och avtalsskrivning. Vi kommer bl.a. att behandla: Vanliga benämningar såsom "best efforts" och "reasonable endeavours". Viktiga begrepp såsom "indemnities" och "liquidated damages". Skiljer sig ett "material breach" från ett "fundamental breach"? Hur ska jag tolka "time is of the essence" klausuler? Det har på senare år tillkommit utländsk antikorruptionslagstiftning och annan lagstiftning som kan påverka även svenska företag, såsom UK Bribery Act, US Foreign Corrupt Practices Act och Sarbanes-Oxley Act. Vid detta seminarium behandlas bland annat tillämpningsområdet och förutsättningarna för att omfattas av aktuell lagstiftning. Seminariet hålls av en gästföreläsare från den engelska advokatbyrån Walker Morris. 18 september Studentgatan 6, Malmö 19 september Föredragshållare: Carl Svernlöv och Tim Cramp Södra Hamngatan 37-41, Göteborg BJF UTBILDNINGSPROGRAM

11 Agenter, kommissionärer och återförsäljare skyddslagstiftning kan göra uppsägning av samarbets- och återförsäljaravtal kostsam Legal English IV: "Equity", "trusts" och egendom 3 oktober Smålandsgatan 20, Stockholm Skyddslagstiftningen för handelsagenter och kommissionärer har under senare år fått ett allt vidare tillämpningsområde. Oavsett om du är tillverkare eller återförsäljare är det viktigt att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har; vad gäller för bl.a. avgångsvederlag, efterprovision och uppsägningstider? Under detta seminarium går vi igenom ny lagstiftning och praxis inom området och diskuterar hur vissa väsentliga bestämmelser i denna typ av avtal lämpligen utformas. I det fjärde och sista seminariet om juridisk engelska kommer vi att titta lite närmare på vissa rättsfigurer enligt Common Law som inte existerar i svensk rätt och hur de påverkar den juridiska terminologin: Hur skiljer sig equity" från lag? Varför finns det såväl equitable" som legala sanktioner för avtalsbrott? Vilka olika typer av egendom finns det enligt Common Law och hur kan dessa ägas? 25 oktober Föredragshållare: Christian Hybbinette och Jenny Dangré Föredragshållare: Carl Svernlöv och Tim Cramp BJF UTBILDNINGSPROGRAM

12 Branschspecifika standardvillkor för inköp av maskiner varför ska en köpare se upp? Immaterialrätt och konkurrensrätt i praktiken 1 november Smålandsgatan 20, Stockholm Det finns en mängd branschspecifika standardavtal för köp av maskiner och andra produkter. Dessa avtal är framförhandlade mellan leverantörs- och köparbolag och har länge ansetts utgöra branschpraxis. Men vad ger dessa avtal för rättigheter och skyldigheter och är de verkligen balanserade? Under detta seminarium går vi igenom väsentliga bestämmelser i ett maskininköpsavtal och beskriver vad de vanligaste standardavtalen ger för skydd i dessa delar. Därutöver diskuterar vi hur detta tillgodoser parternas olika behov av skydd och ger förslag på anpassningar för att bättre möta dessa behov. Föredragshållare: Christian Hybbinette och Jenny Dangré Vid detta seminarium behandlas det praktiska utövandet av immateriella rättigheter, hur konkurrensrättsregler får genomslag i praktiken och ibland kolliderar med immaterialrätten. Seminariet innefattar en genomgång av gången i immaterialrättsliga intrångs- och ogiltighetsprocesser, konkurrensrättsliga gryningsräder och sanktioner, samt skärningspunkter mellan IP- och konkurrensrätt, i och utanför avtal, exempelvis vid bedömning av konkurrensrättens så kallade "nödvändiga nyttigheter" och "missbruk av dominerande ställning" Föredragshållare: Jonas Westerberg, Henrik Wistam, Ulrica Salomon och Jakob Lundström 8 november Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm BJF UTBILDNINGSPROGRAM

13 Nyheter och trender inom immaterialrätten och konkurrensrätten Legal English juridik på engelska 22 november Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm Vid detta seminarium ges en översikt över de senaste nyheterna och trenderna inom immaterialrätten och konkurrensrätten. Bland annat behandlas regler och praxis avseende upphovsrätt och varumärken på Internet, skyldigheter och ansvar för Internet Service Providers, Upphovsrättsutredningens förslag till ändringar i upphovsrättslagen, utformning av rabattsystem och prissättning i ljuset av senare praxis från Marknadsdomstolen och Europeiska unionens domstol, senaste nytt inom statsstödsområdet där Statsstödsutredningen föreslagit en ny svensk lag rörande tillämpningen av EU:s statsstödsregler, samt senaste nytt avseende private enforcement. Vid detta seminarium görs en genomgång av terminologi inom avtalsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt m.m., för svenska bolagsjurister som vill förstå och uttrycka sig på "Legal English". Seminariet hålls av en gästföreläsare från den engelska advokatbyrån Walker Morris. 4 december Advokatfirman Studentgatan 6, Malmö Föredragshållare: Jonas Westerberg, Henrik Wistam, Ulrica Salomon och Jakob Lundström BJF UTBILDNINGSPROGRAM

14 Den nya mutlagstiftningen vad innebär den i praktiken? 6 december , Smålandsgatan 20, Stockholm Den 1 juli i år trädde den nya svenska mutlagstiftningen i kraft. Den innebär en delvis strängare reglering bl.a. genom införandet av brottet vårdslös finansiering av muta. Styrelseledamöter och personer i ledande befattningar kan därmed komma att ådra sig personligt straffansvar för mutbrott begånget av anställd, dotterbolag, agent eller annan affärspart om företaget inte har tillräckliga interna processer för att kartlägga och motverka korruptionsrisker i verksamheten. Samtidigt har de svenska åklagar- och polismyndigheterna fått ökade krav på och mer resurser till bekämpning av korruption. Under detta praktiskt inriktade seminarium diskuterar vi var de största riskerna för korruption finns inom företaget och hur man kan förebygga och hantera de legala, affärsmässiga och varumärkesrisker som är förknippade därmed. Vi går också igenom gränsdragningen mellan tillåtna och otillåtna gåvor, företagsevent och andra förmåner. Föredragshållare: Malin Helgesen BJF UTBILDNINGSPROGRAM

15 Advokatfirman Mäster Samuelsgatan 20 Box Stockholm Tel: KONTAKT Vasagatan 7 Box Stockholm Tel: Advokatfirman KB Smålandsgatan 20 Box Stockholm Tel: BJF UTBILDNINGSPROGRAM

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011 Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011 december november oktober september juni maj april mars mars Företaget och arbetsrätten M&A hur begränsa företagets legala risker vid företagsöverlåtelser

Läs mer

b o l a g s j u r i s t e r n a s f ö r e n i n g u t b i l d n i n g s p r o g r a m 2 0 1 6

b o l a g s j u r i s t e r n a s f ö r e n i n g u t b i l d n i n g s p r o g r a m 2 0 1 6 b o l a g s j u r i s t e r n a s f ö r e n i n g u t b i l d n i n g s p r o g r a m 2 0 1 6 INTRODUKTION ÖVERBLICK PROGRAM s 2 ÖVERBLICK PROGRAM 2016 INTRODUKTION STYRELSEN FÖR BOLAGSJURISTERNAS FÖR-

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt Avtalsrätt.com Seminarieserie i avtalsrätt Juridiska frågor betraktas många gånger som just juridiska och därför som något som är skilt från den egentliga affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid

Läs mer

Vässa dina juridiska kunskaper

Vässa dina juridiska kunskaper Affärsjuridiska utbildningar våren 2016 Vässa dina juridiska kunskaper I samarbete med kunniga medlemsföretag presenterar vi våra seminarier inom det juridiska området. Utbildningarna vänder sig till dig

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Our Job Is To Keep You

Our Job Is To Keep You Our Job Is To Keep You Magnus Brorsson Advokatfirman Brorsson är en affärsjuridisk advokatbyrå. Vi sysslar med att hjälpa våra kunder att navigera i den juridiska verkligheten så att deras affärer blir

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2016-11-21 B E S L U T Danske Bank A/S Verkställande direktören Holmens kanal 2-12 DK-1092 Köpenhamn DENMARK FI Dnr 16-9127 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

affärsfokus & personligt engagemang

affärsfokus & personligt engagemang affärsfokus & personligt engagemang välkommen till maminza Maminza är en juristbyrå med kontor i Linköping och Nyköping. Vi har ett arbetsfält där vi stöttar våra klienter såväl nationellt som internationellt.

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR ELSA GÖTEBORG ANORDNAR HÖSTEN 2008: LEGAL ENGLISH EN FÖRELÄSNINGSSERIE I JURIDISK ENGELSKA INFORMATIONSBROSCHYR LEGAL ENGLISH SPONSRAS AV: JURIDIK ÖVER NATIONERS GRÄNSER I dagens samhälle bedrivs alltfler

Läs mer

Kommunen som konkurrent

Kommunen som konkurrent Kommunen som konkurrent Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar TOBIAS INDÉN IUSTUS FÖRLAG Innehållsförteckning Förord 5 Förkortningar 13 DEL I: INTRODUKTION 15 1 Inledning

Läs mer

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007

Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy 2007 Justitiedepartementet Rosenbad 4 103 33 Stockholm E-postadress: Ju.L1@justice.ministry.se Dnr Ju2009/3395/L1 Ersättning till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag Bilaga 1: Aktiespararnas ägarstyrningspolicy

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2013

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2013 Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2013 Översikt Februari Marknadsföring på internet, särskilt i sociala medier (Stockholm) Deal Protection Mechanics (Stockholm) Outsourcingavtal hot eller

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsfdring

Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsfdring Thorsten Cars Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsfdring Summary in English: Corruption in Swedish law Institutet mot mutor - skrift nr 4 Norstedts Juridik AB Innehâll Fôrord 5 Innehâll 7 Fôrkortningar

Läs mer

Verkställande direktör

Verkställande direktör Verkställande direktör Roll Ansvar - Skyldigheter April 2016 We exist to support our customers business Innehåll Introduktion... 3 Verkställande direktörens roll i aktiebolag... 3 Ansvar och skyldigheter...

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

Advokaten Helena Rosén Andersson och biträdande juristen Mikaela Carlberg

Advokaten Helena Rosén Andersson och biträdande juristen Mikaela Carlberg PM Till: Öckerö Fastighets AB, Hans Andreasson Från: Advokaten Helena Rosén Andersson och biträdande juristen Mikaela Carlberg Datum: 10 juni 2016 Ang: Hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund

MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders Stenlund 1 MARKNADSDOMSTOLEN PROTOKOLL Mål A 2/12 2012-12-03 Aktbilaga 48 Föredragning i Stockholm MARKNADSDOMSTOLEN Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Magnus Ulriksson (skiljaktig), Lennart Göranson och Anders

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

Lindahl. CEO Summit, Göteborg. Måndagen den 2 december 2013

Lindahl. CEO Summit, Göteborg. Måndagen den 2 december 2013 Lindahl CEO Summit, Göteborg Måndagen den 2 december 2013 Välkommen och introduktion Partnering Ett förverkligande av produktens värde över avtalstiden Beroende av partnerns engagemang för att nå värdet

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-10-30 BESLUT Friends Life Group Ltd. FI Dnr 14-12395 One New Change London EC4M 9EF England Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen P.O. Box

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Kurs för offentliga upphandlare

Kurs för offentliga upphandlare Kurs för offentliga upphandlare Avtalsprocessen För offentlig upphandling Om konstruktion av avtal och förfrågningsunderlag Kursen syftar till att möjliggöra bl.a. följande fördelar: Mindre administration

Läs mer

JUFN23, Licensing in an International Context, 15 högskolepoäng Licensing in an International Context, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle

JUFN23, Licensing in an International Context, 15 högskolepoäng Licensing in an International Context, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Juridiska fakulteten Fastställande JUFN23, Licensing in an International Context, 15 högskolepoäng Licensing in an International Context, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Kursplanen är fastställd

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö, Göteborg)

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Europarättens genomslag

Europarättens genomslag Europarättens genomslag NORSTEDTS JURIDIK Innehåll Förord 5 Förkortningar och akronymer 15 1. Inledning 17 1. En presentation av bokens innehåll 17 2. Några grundläggande reflektioner kring genomslaget

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering 10.15 10.30 Introduktion Sten

Läs mer

bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015

bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015 bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015 Överblick Program 2015 Introduktion maj apr mar feb jan Företagens arbete mot korruption i praktiken! Riskanalyser av korruptionsrisker Förhandlingsteknik

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE

KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE KLANDER AV SKILJEDOMAR I SVERIGE Advokat Jonas Rosengren Nordisk maritim og offshore voldgift 9 december 2015 jonas.rosengren@vinge.se The information contained in this presentation is of a general nature

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-04-28 BESLUT Norges Bank FI Dnr 14-466 Bankplassen 2 P.O. Box 1179 Sentrum 107 Oslo Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I

Konkurrensbegränsande avtal om. avtal om tekniköverföring anpassning till nya EU-regler. I Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU22 Konkurrensbegränsande avtal om tekniköverföring anpassning till nya EUregler Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet proposition 2013/14:221 Konkurrensbegränsande

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö,

Läs mer

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Näringsutskottets betänkande 2015/16:NU18 Lagändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning Sammanfattning Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lagändringar till följd av

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-27 BESLUT Oppenheimer Funds, Inc. c/o advokat Magnus Pauli FI Dnr 14-14726 Advokatfirman Vinge KB Delgivning nr 2 Box 11025 404 21 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

KOMMERSIELLA HYRESAVTAL

KOMMERSIELLA HYRESAVTAL ANDERS DAHLQUIST-SJOBERG KOMMERSIELLA HYRESAVTAL EN AVTALSTYP I OMVANDLING INNEHALL FORORD vn INNEHALL IX FORKORTNINGAR xvn I. INTRODUKTION 19 1 Inledning 21 1.1 Amnet 21 1.1.1 Utgangspunkt 23 1.1.2 Hypotes

Läs mer

Advokat Elisabeth Eklund

Advokat Elisabeth Eklund Advokat Elisabeth Eklund De juridiska spelreglerna som styr distributionskanalerna för läkemedel - de viktigaste lagarna och fallgroparna ni måste undvika Svenska Nyhetsbrev Agenda Tillämpliga regler:

Läs mer

Flint Group Policy för gåvor och underhållning

Flint Group Policy för gåvor och underhållning Flint Group Policy för gåvor och underhållning I SYFTE Det är gängse affärspraxis att ge och ta emot affärsförmåner (gåvor, måltider, resor och underhållning) i syfte att bygga upp relationer med våra

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2010-11-17 B E S L U T Centaurus Capital FI Dnr 10-12012 Att. Mr Paul Leary Delgivning nr 2 Floor 16, Cavendish Square London W1G 0PW UNITED KINGDOM Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-07-18 BESLUT Indus Capital Partners, LLC 888 7th Avenue, 26th floor New York, NY 10019 USA Kopia till Advokaten Jesper Schönbeck Advokatfirman Vinge KB, Box 1703 111 87 Stockholm FI Dnr 14-3229 Finansinspektionen

Läs mer

Seminarium 7 april 2011 Avtal om tredjepartstjänster Peter Nordbeck Advokatfirman Delphi

Seminarium 7 april 2011 Avtal om tredjepartstjänster Peter Nordbeck Advokatfirman Delphi Seminarium 7 april 2011 Avtal om tredjepartstjänster Peter Nordbeck Advokatfirman Delphi Innehåll Avtalets syfte och användningsområde Koppling till affärsavtal och e-kommunikationsavtal Vad ska man tänka

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 17 september 2009 KLAGANDE Rottneros AB, 556013-5872 Ombud: Advokat Odd Swarting Setterwalls Advokatbyrå AB Box 1050 101 39 Stockholm MOTPART Finansinspektionen

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling.

ramgångsrika öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. F ramgångsrika F öretag inom vård och omsorg 2012 Kostnadsfri kompetensutveckling och stöd i affärsutveckling. Region Skånes nya satsning på kvinnor som äger och driver företag inom vård och omsorg i Skåne

Läs mer

Multisourcing och kontinuitet?

Multisourcing och kontinuitet? Multisourcing och kontinuitet? Per Strömsjö Christer Mattson 2015-10-15 Agenda Konsultbolag1 Vad är kontinuitet? Kontinuitetshantering (BCM) Multi-sourcing Vad händer när BCM och multi-sourcing möts? Summering

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET

Läs mer

KRA666, Design, redovisning och avtalsrätt, 6 hp Design, accounting and contract law, 6 higher education credits

KRA666, Design, redovisning och avtalsrätt, 6 hp Design, accounting and contract law, 6 higher education credits Konstnärliga fakultetsnämnden KRA666, Design, redovisning och avtalsrätt, 6 hp Design, accounting and contract law, 6 higher education credits Avancerad nivå/second level 1. Fastställande Konstnärliga

Läs mer

Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR

Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR Specialdomstolar och patenträtt erfarenheter från Finland Prof. Dr. Marcus Norrgård Helsingfors universitet 20.11.2014, CIIR 26.11.2014 1 Situationen före 1.9.2013 Helsingfors tingsrätt exklusivt behörig

Läs mer

Fullmaktsformulär för TeliaSoneras årsstämma 2008

Fullmaktsformulär för TeliaSoneras årsstämma 2008 Fullmaktsformulär för TeliaSoneras årsstämma 2008 Läs informationen på sidan 3. De fullständiga förslagen till beslut finner du på sidorna 4 6 i detta fullmaktsformulär. Markera hur du röstar i tabellen

Läs mer

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former

Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Nyhet för i år! Även Fördjupningsseminarium. Munters kostnadsfria seminarium Fukt under kontrollerade former Vad är orsaken till kondens, korrosion samt is och varför bildas mögel? Hur gör du för att undvika

Läs mer

Korruption, muta ekonomisk brottslighet

Korruption, muta ekonomisk brottslighet SÅ HÄR SER VÄSTERÅS STAD PÅ Korruption, muta ekonomisk brottslighet kopplat till anställda, uppdragstagare eller förtroendevalda i verksamhet där Västerås stad har ansvaret. Korruption är missbruk av förtroendeställning

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning

Särskild avgift enligt lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning 2015-03-25 BESLUT AQR Capital Management, LLC FI Dnr 14-11970 Two Greenwich Plaza, 4 th floor, Greenwich CT 06830 USA Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 83/10 Mål nr B 86/10 Sammanfattning En verkställande direktör har sagts upp från sin anställning och bl.a. yrkat att uppsägningen ska ogiltigförklaras varefter tvist bl.a. har

Läs mer

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent

Utbildningar. våren 2015. För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent Utbildningar våren 2015 För dig som är: Controller Ekonomichef Redovisningschef Ekonomiassistent Redovisningsassistent EkonomiSveriges självklara val. Utbildning är alltid en god investering Ekonomifunktionens

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Insiderlagstiftningen

Insiderlagstiftningen Insiderlagstiftningen 1 2 Regelverk EG-direktiv Marknadsmissbruksdirektivet Lag om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument Lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella

Läs mer

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader

Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24 månader UNDERRÄTTELSE 1(6) Datum Vår referens Aktbilaga 2017-09-08 Dnr: 17-2528 13 Viasat AB Org. nummer 556304-7041 Underrättelse om misstanke om att Viasat AB tillämpar en längre inledande bindningstid än 24

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010: UTTALANDE

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010: UTTALANDE Aktiemarknadsnämndens uttalande 2010:34 2010-10-11 UTTALANDE Aktiemarknadsnämnden finner, från synpunkten av god sed på aktiemarknaden, att de förfaranden som omfattas av hemställan i framställningen kan

Läs mer

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 2 Agenda vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet Fallgropar i Outsourcingavtal Några goda råd på

Läs mer

ARBETET MOT EFTERFRÅGAN PÅ SEXUELLA TJÄNSTER - ETT NYTT CSR TÄNK PÅ INTÅG? Parul Sharma

ARBETET MOT EFTERFRÅGAN PÅ SEXUELLA TJÄNSTER - ETT NYTT CSR TÄNK PÅ INTÅG? Parul Sharma ARBETET MOT EFTERFRÅGAN PÅ SEXUELLA TJÄNSTER - ETT NYTT CSR TÄNK PÅ INTÅG? Parul Sharma Head of CSR Compliance The information contained in this presentation is of a general nature and neither can nor

Läs mer

Årsstämma i TeliaSonera AB (publ)

Årsstämma i TeliaSonera AB (publ) Årsstämma i TeliaSonera AB (publ) Aktieägarna i TeliaSonera AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 27 april 2006, klockan 17.00 på München-Bryggeriet, Mässhallen, Torkel Knutssonsgatan 2,

Läs mer

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet

En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet En handledning om gåvor och arrangemang inom Swedbanks svenska verksamhet Inledning och syfte Swedbank är beroende av omvärldens och våra kunders förtroende. Allmänheten förväntar sig att Swedbank och

Läs mer

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013

Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 1 Eftermarknaden juridiska hinder eller möjligheter? Mikael Åström och Agnes Andersson, Setterwalls Advokatbyrå 6 februari 2013 Agenda Avtalet och äganderätt till verktyg Konkurrensrätt. Vertikala avtal

Läs mer

Myresjöhusdomarna. Om felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner. Nordbygg den 6-7 april 2016

Myresjöhusdomarna. Om felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner. Nordbygg den 6-7 april 2016 Myresjöhusdomarna Om felansvaret för enstegstätade fasadkonstruktioner Nordbygg den 6-7 april 2016 Disposition Bakgrund till domarna Första domen är entreprenaderna felaktiga? Slutsatser av första domen

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering Kursledare: Thomas Rolén

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-06-08 B E S L U T Första AP-fonden Verkställande direktören Box 162 94 103 25 STOCKHOLM FI Dnr 16-19038 Delgivning nr 2 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 408

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering och rådgivaransvaret, Advokatens kärnvärden DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället, se bilaga 1 09.45 10.15 Registrering

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 930-06 KLAGANDE EE Ombud: Advokat GS MOTPART Comtax AB, 556561-7759 Drottninggatan 7 252 21 Helsingborg Ombud: Advokat

Läs mer

GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE?

GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE? GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE? IMD II, 4-5 november 2014 Per Johan Eckerberg Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd The information contained in this presentation

Läs mer

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen

Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Enskild motion Motion till riksdagen 2006/07:kd507 uck av Alf Svensson (kd) Immaterial - och upphovsrättslagstiftningen Förslag till Riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx

Redovisningstillsyn Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx Noteringar baserat på årsrapporten från Nasdaqs redovisningstillsyn KPMG AB Antal sidor 7 Nasdaq baserad på årsrapport 2017.docx 2018 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2017-02-22 B E S L U T FMR LLC FI Dnr 16-11812 The Corporation Trust Center (Anges alltid vid svar) 1209 Orange Street, Wilmington Delawere 19801 United States Sanktionsavgift enligt lagen (1991:980) om

Läs mer

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser

Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser 160 RÄTTSFALL Eftergift av rätt till ersättning enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser Tvisten I AD 2000 nr 29 behandlar arbetsdomstolen frågan om en enskild arbetstagare vid någon tidpunkt kan avstå

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU En Studie i internationell privat- och processrätt Marie Larsson IUSTUS FÖRIAG Innehäll Förkortningar 16 DEL I - ALLMÄN DEL 19 1 Introduktion 21 1.1 Avhandlingsämnet

Läs mer

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER

LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER LICENSAVTAL FÖR STONERIDGE ELECTRONICS LTD PROGRAMPRODUKTER I OCH MED ATT DU ERHÅLLER EN AKTIVERINGSKOD OCH ANGER DEN FÖR ATT AKTIVERA PROGRAMLICENSEN OCH ANSLUTER EN MASKINVARUNYCKEL ( DONGLE ) BEKRÄFTAR

Läs mer