Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram i samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012. i samarbete med"

Transkript

1 Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012 i samarbete med

2 Februari Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (S) Introduktion mars Legal English in Practice (G) Svensk kod för bolagsstyrning något att följa eller bara Vett & Etikett för företag? (S) Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (M) april 360 grader konkurrensrätt (G) Styre och vanstyre ansvar och ansvarsfrihet i aktiebolaget (S) maj 360 grader konkurrensrätt (S, M) Låneförbud (S) 360 grader immaterialrätt (M, S) Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (G) Legal English in Practice (M) Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? (S) juni Risk management and Compliance (S) augusti Legal English I: Introduktion (S) september 360 grader immaterialrätt (G) Legal English II: Avtal på engelska koncept och terminologi I (S) Legal English in Practice (G, M) Legal English III: Avtal på engelska koncept och terminologi II (S) International Compliance (M, G) oktober Legal English IV: "Equity", " trusts" och egendom (S) Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? (S) Agenter, kommissionärer och återförsäljare - skyddslagstiftning kan göra uppsägning av samarbets- och återförsäljaravtal kostsam (S) november Branschspecifika standardvillkor för inköp av maskiner varför ska en köpare se upp? (S) Immaterialrätt och konkurrensrätt i praktiken (S) Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? (G, M) Nyheter och trender inom immaterialrätten och konkurrensrätten (S) DECEMBER Legal English juridik på engelska (M) Den nya mutlagstiftningen vad innebär den i praktiken? (S) S - Stockholm M - Malmö G - Göteborg Styrelsen för Bolagsjuristernas Förening ("BJF") har nöjet att för andra året presentera ett utbildningspaket för sina medlemmar. Genom ett samarbete mellan BJF samt advokatbyråerna Baker & McKenzie, och kommer föreningens medlemmar att under 2012 bjudas in till ett stort antal seminarier på nämnda advokatbyråer. Precis som under föregående år är syftet att erbjuda föreningens medlemmar möjlighet att under trivsamma former hålla sig ajour med rättsutvecklingen. För årets utbildningsprogram har vi valt att fokusera på ett antal ämnesområden som ni medlemmar efterfrågat. Ämnesområdena är: Bolagsrätt/Complicance/Risk Management; Avtalsrätt och avtalstvister; Immaterialrätt/Konkurrensrätt samt en internationell modul med fokus på Legal English. Vi har även valt att göra en extra satsning på att erbjuda ett flertal seminarietillfällen i Göteborg respektive Malmö. Utbildningsserien erbjuds exklusivt för föreningens medlemmar och deltagandet är kostnadsfritt. Med sedvanlig reservation för förändringar, kommer utbildningstillfällena under året huvudsakligen att vara förlagda till tisdagar i Malmö, onsdagar i Göteborg och torsdagar i Stockholm. Inför varje seminarietillfälle kommer en särskild inbjudan att skickas ut. Anmälan görs direkt till den advokatbyrå som står som värd för seminariet. Med detta vill vi i styrelsen även passa på att tacka ovan nämnda advokatbyråer för deras generösa stöd till föreningen samt hälsa alla medlemmar varmt välkomna till årets utbildningsserie! BJF UTBILDNINGSPROGRAM

3 21 mars Nordstadstorget 6, Göteborg 30 maj Östergatan 30, Malmö 12 september Nordstadstorget 6, Göteborg 25 september Legal English in Practice The seminar will consist of two parts with part one focusing on style and tone including brevity, dos and don ts when writing, avoiding pitfalls such as false friends and drafting techniques in the context of correspondence, contract drafting and reports. Part two will address the dangers of using English terms of art in the wrong context such as best/ reasonable efforts undertakings and the minefield of insolvency terminology as well as the distinction between representations, warranties and conditions in the context of sales of goods and supply contracts and the range of remedies available for the breach thereof. The second part will also deal with exclusion and limitation of liability, liquidated damages and other boilerplate provisions in general terms and conditions, licensing contracts and joint ventures. Föredragshållare: Graham Plutz Svensk kod för bolagsstyrning något att följa eller bara Vett & Etikett för företag? Frågor om corporate governance, eller bolagsstyrning, har varit centrala i den näringsrättsliga debatten under en längre tid. I kölvattnet av såväl internationella som nationella redovisningsskandaler har debatten på senare tid intensifierats. En motsvarande debatt har förts även i andra länder och har resulterat i att ett stort antal mer eller mindre frivilliga regelsamlingar, s.k. koder, för bolagsstyrning har uppstått i ett stort antal länder. I Sverige har vi sedan 2004 Svensk kod för bolagsstyrning. Koden har genomgått ett par större revideringar 2008 och 2010 och gäller alla aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM Equity. Seminariet utgör en praktisk och handfast genomgång av reglerna och hur man hanterar en rad olika tolkningsfrågor. Föredragshållare: Carl Svernlöv och Elisabet Nilsson 22 mars Östergatan 30, Malmö BJF UTBILDNINGSPROGRAM

4 Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? 16 februari Smålandsgatan 20, Stockholm 27 mars Östergatan 30, Malmö 16 maj Nordstadstorget 6, Göteborg Som avtalspart ställs man relativt ofta inför en situation där man misstänker att motparten (eller för den delen man själv) har brutit mot avtalet. Med facit i hand kan man som skiljeman ofta konstatera att parterna inte har agerat på bästa sätt, med hänsyn till sina egna intressen. Det har också visat sig att problemen ackumuleras på olika nivåer, dvs: att avtalet är bristfälligt (glömda frågor, ospecifika formuleringar eller motsägelser) att fullgörandet av avtalet avviker i verkligheten (en part presterar något annat, den andra reagerar inte eller avviker från procedur föreskriven i avtalet) att parten vidtar inga eller fel åtgärder i anledning av den andra partens avtalsbrott att parten inte klargör skälet till vidtagna åtgärder (avtalsplikt eller kundvård?) att parterna i tvistläget inte investerar i kreativitet vid förlikningsförsök alternativt inte argumenterar optimalt för sin sak Under seminariet kommer vi att diskutera hur man konkret och praktiskt ska företa sig om man konstaterar (eller misstänker) att motparten bryter mot avtalet. Eller vad man ska göra själv, om ens beteende utgör eller kan ifrågasättas utgöra ett avtalsbrott. Föredragshållare: Johan Gernandt och Christer Söderlund, (Stockholm), Finn Madsen och Lina Bergqvist (Malmö), Thomas Wetterlund och Henrik Karlsson (Göteborg) BJF UTBILDNINGSPROGRAM

5 360 grader konkurrensrätt Styre och vanstyre ansvar och ansvarsfrihet i aktiebolaget 25 april Södra Hamngatan 37-41, Göteborg 3 maj Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm Överträdelser av konkurrensrätten kan få stora konsekvenser för ett bolag till exempel ogiltighet av ingångna avtal, skadestånd och kraftigt verkande sanktionsavgifter. Det är därför betydelsefullt att ha god kunskap om detta rättsområde i syfte att identifiera och undvika potentiella fallgropar. Vid seminariet ges en översikt av konkurrensrätten som innefattar konkurrensrättens betydelse, förhållandet till EU-rätten, en grundläggande genomgång av förbudsreglerna (konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning) samt en genomgång av konkurrensregler kring företagsförvärv. Föredragshållare: Sara Eklöf (Göteborg), Ulrica Salomon och Jakob Lundström (Stockholm), Ulrica Salomon och Linda Tydén (Malmö) Seminariet berör vilket ansvar som kan utkrävas av styrelsen i ett aktiebolag och hur dessa regler fungerar i praktiken. Efter en teoretisk genomgång av grunderna behandlas ny praxis på området som illustration och fördjupning. Frågor som behandlas är bl.a. Skaderekvisit och processförutsättningar för ansvar enligt aktiebolagslagen. Finns det en "business judgment rule" i svensk rätt? Under vilka omständigheter gäller inte beviljad ansvarsfrihet? Hur dömer domstolarna i praktiken? Föredragshållare: Carl Svernlöv och Fredrik Vinstock 26 april maj Studentgatan 6, Malmö BJF UTBILDNINGSPROGRAM

6 Låneförbud 360 grader immaterialrätt 10 maj Låneförbudsreglerna hör till de mest komplicerade och svårtillämpade reglerna i aktiebolagslagen. Det gäller såväl det allmänna låneförbudet i 21 kap. 1 aktiebolagslagen som förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 aktiebolagslagen. Bestämmelserna är dessutom förenade med drakoniska civil-, straff- och skatterättsliga sanktioner, som understryker vikten av att inte trampa snett inom området. Frågor som kommer att besvaras är bl.a. Vad gäller för lån till systerbolag? Hur lång tid måste förflyta för att inte ett s.k. minutenlån inte ska föreligga? När utgör ett lån i själva verket en värdeöverföring? Hur kan man utnyttja dispensmöjligheten för att bekräfta om det kommersiella undantaget är tillämpligt? Föredragshållare: Carl Svernlöv och Anders Fast Immaterialrätten ger företaget skydd för intellektuella prestationer och investeringar i marknadsföring och informationsinsamling. Det finns olika former av skydd och skyddsförutsättningarna, föremålet för skydd, skyddstider och kostnader varierar kraftigt mellan de olika formerna. Vid detta seminarium ges en översikt av det immaterialrättsliga skyddet former, objekt, och skyddstider för de olika immaterialrättigheterna, hur de erhålls och vad de kostar. Även grundläggande avtalsrättsliga aspekter på förvärv, överlåtelse och upplåtelse av immateriella rättigheter diskuteras. Föredragshållare: Johan Norderyd och Elna Jönsson (Malmö), Jonas Westerberg och Katarina Strömholm (Stockholm), Fredrik Persson (Göteborg) 15 maj Frukost och registrering Seminariestart Studentgatan 6, Malmö 24 maj Frukost och registrering Seminariestart Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm 5 september Södra Hamngatan 37-41, Göteborg BJF UTBILDNINGSPROGRAM

7 31 maj Smålandsgatan 20, Stockholm 18 oktober Smålandsgatan 20, Stockholm 14 november Nordstadstorget 6, Göteborg Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? Kommersiella avtal innehåller vanligtvis olika typer av ansvarsbegränsningar. Vissa av de vanligare ansvarsbegränsningarna används ofta slentrianmässigt. Vad betyder dessa egentligen och hur tillgodoses parternas behov av att begränsa sitt ansvar respektive kunna göra gällande påföljder? Vad gäller om vi inte begränsat ansvaret i avtalet? Under detta seminarium går vi igenom de vanligaste typerna av ansvarsbegräsningar och vissa formuleringar som ofta används (t.ex. indirekt/direkt skada) och ger konkreta råd om hur dessa bör anpassas för den aktuella avtalssituationen. Vi går också igenom ny praxis och "trender" på området. Föredragshållare: Christian Hybbinette och Jenny Dangré (Stockholm), Christoffer Thalin och Karin Ebbinghaus (Malmö) 27 november Östergatan 30, Malmö BJF UTBILDNINGSPROGRAM

8 Risk management and Compliance Legal English I: Introduktion 12 juni I bolagsjuristens roll ingår ofta ett formellt eller informellt ansvar för riskhantering och compliance inom bolaget. Vid seminariet behandlas de viktigaste element som bör ingå i ett proaktivt och framgångsrikt riskhanteringsarbete, med särskilt fokus på regelverken. Frågor som berörs är bl.a. Styrelsens arbete med riskfrågor. Börsrättslig compliance - insiderregler, loggbok m.m. Konkurrensrättslig compliance. Föredragshållare: Cecilia Bjelle och Caroline Khattar Boström För den yrkesverksamme juristen ökar behovet av att kunna uttrycka sig korrekt på det engelska språket. Den ökande globaliseringen och trenden mot mer interaktion och handel över gränserna har gjort detta till en nödvändighet. Vår seminarieserie i juridisk engelska syftar till att öka säkerheten och kompetensen på området och innehåller flera praktiska moment och "workshops". Serien ges i samarbete med den populäre föreläsaren och juristlingvisten Tim Cramp. Det inledande seminariet behandlar skrivandets grunder, "plain-english"-rörelsen och repeterar grundläggande skillnader mellan svenskan och engelskan, såsom bl.a. 23 augusti Vanliga fallgropar och översättningsmisstag, "false friends". Konkreta tips och tricks för att förbättra ditt skrivspråk. Undvika jargong, dubbelskrivningar, föråldrade och onödigt komplicerade uttryck. Skillnader i bruk av skiljetecken datum, siffror, versaler och rubriker. Föredragshållare: Carl Svernlöv BJF UTBILDNINGSPROGRAM

9 Legal English II: Avtal på engelska koncept och terminologi I 6 september Seminariet ger en överblick av avtalsrätten i Common Law och grunderna till avtalsskrivning på engelska. Områden som berörs är bl.a. Att skriva effektiva avtal på engelska från disposition till färdig produkt. Hur skiljer sig en "term" från ett "condition"? Vad är det för skillnad på "agreement" och "deed"? Vad är skillnaden mellan "representation" och "warranty"? Påverkas tolkningen av ett avtal under svensk rätt av engelsk terminologi? Föredragshållare: Carl Svernlöv och Tim Cramp BJF UTBILDNINGSPROGRAM

10 Legal English III: Avtal på engelska koncept och terminologi II International Compliance 13 september I detta andra seminarium om avtalsskrivning fördjupar vi vår kunskap om anglo-amerikansk avtalsrätt och avtalsskrivning. Vi kommer bl.a. att behandla: Vanliga benämningar såsom "best efforts" och "reasonable endeavours". Viktiga begrepp såsom "indemnities" och "liquidated damages". Skiljer sig ett "material breach" från ett "fundamental breach"? Hur ska jag tolka "time is of the essence" klausuler? Det har på senare år tillkommit utländsk antikorruptionslagstiftning och annan lagstiftning som kan påverka även svenska företag, såsom UK Bribery Act, US Foreign Corrupt Practices Act och Sarbanes-Oxley Act. Vid detta seminarium behandlas bland annat tillämpningsområdet och förutsättningarna för att omfattas av aktuell lagstiftning. Seminariet hålls av en gästföreläsare från den engelska advokatbyrån Walker Morris. 18 september Studentgatan 6, Malmö 19 september Föredragshållare: Carl Svernlöv och Tim Cramp Södra Hamngatan 37-41, Göteborg BJF UTBILDNINGSPROGRAM

11 Agenter, kommissionärer och återförsäljare skyddslagstiftning kan göra uppsägning av samarbets- och återförsäljaravtal kostsam Legal English IV: "Equity", "trusts" och egendom 3 oktober Smålandsgatan 20, Stockholm Skyddslagstiftningen för handelsagenter och kommissionärer har under senare år fått ett allt vidare tillämpningsområde. Oavsett om du är tillverkare eller återförsäljare är det viktigt att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har; vad gäller för bl.a. avgångsvederlag, efterprovision och uppsägningstider? Under detta seminarium går vi igenom ny lagstiftning och praxis inom området och diskuterar hur vissa väsentliga bestämmelser i denna typ av avtal lämpligen utformas. I det fjärde och sista seminariet om juridisk engelska kommer vi att titta lite närmare på vissa rättsfigurer enligt Common Law som inte existerar i svensk rätt och hur de påverkar den juridiska terminologin: Hur skiljer sig equity" från lag? Varför finns det såväl equitable" som legala sanktioner för avtalsbrott? Vilka olika typer av egendom finns det enligt Common Law och hur kan dessa ägas? 25 oktober Föredragshållare: Christian Hybbinette och Jenny Dangré Föredragshållare: Carl Svernlöv och Tim Cramp BJF UTBILDNINGSPROGRAM

12 Branschspecifika standardvillkor för inköp av maskiner varför ska en köpare se upp? Immaterialrätt och konkurrensrätt i praktiken 1 november Smålandsgatan 20, Stockholm Det finns en mängd branschspecifika standardavtal för köp av maskiner och andra produkter. Dessa avtal är framförhandlade mellan leverantörs- och köparbolag och har länge ansetts utgöra branschpraxis. Men vad ger dessa avtal för rättigheter och skyldigheter och är de verkligen balanserade? Under detta seminarium går vi igenom väsentliga bestämmelser i ett maskininköpsavtal och beskriver vad de vanligaste standardavtalen ger för skydd i dessa delar. Därutöver diskuterar vi hur detta tillgodoser parternas olika behov av skydd och ger förslag på anpassningar för att bättre möta dessa behov. Föredragshållare: Christian Hybbinette och Jenny Dangré Vid detta seminarium behandlas det praktiska utövandet av immateriella rättigheter, hur konkurrensrättsregler får genomslag i praktiken och ibland kolliderar med immaterialrätten. Seminariet innefattar en genomgång av gången i immaterialrättsliga intrångs- och ogiltighetsprocesser, konkurrensrättsliga gryningsräder och sanktioner, samt skärningspunkter mellan IP- och konkurrensrätt, i och utanför avtal, exempelvis vid bedömning av konkurrensrättens så kallade "nödvändiga nyttigheter" och "missbruk av dominerande ställning" Föredragshållare: Jonas Westerberg, Henrik Wistam, Ulrica Salomon och Jakob Lundström 8 november Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm BJF UTBILDNINGSPROGRAM

13 Nyheter och trender inom immaterialrätten och konkurrensrätten Legal English juridik på engelska 22 november Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm Vid detta seminarium ges en översikt över de senaste nyheterna och trenderna inom immaterialrätten och konkurrensrätten. Bland annat behandlas regler och praxis avseende upphovsrätt och varumärken på Internet, skyldigheter och ansvar för Internet Service Providers, Upphovsrättsutredningens förslag till ändringar i upphovsrättslagen, utformning av rabattsystem och prissättning i ljuset av senare praxis från Marknadsdomstolen och Europeiska unionens domstol, senaste nytt inom statsstödsområdet där Statsstödsutredningen föreslagit en ny svensk lag rörande tillämpningen av EU:s statsstödsregler, samt senaste nytt avseende private enforcement. Vid detta seminarium görs en genomgång av terminologi inom avtalsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt m.m., för svenska bolagsjurister som vill förstå och uttrycka sig på "Legal English". Seminariet hålls av en gästföreläsare från den engelska advokatbyrån Walker Morris. 4 december Advokatfirman Studentgatan 6, Malmö Föredragshållare: Jonas Westerberg, Henrik Wistam, Ulrica Salomon och Jakob Lundström BJF UTBILDNINGSPROGRAM

14 Den nya mutlagstiftningen vad innebär den i praktiken? 6 december , Smålandsgatan 20, Stockholm Den 1 juli i år trädde den nya svenska mutlagstiftningen i kraft. Den innebär en delvis strängare reglering bl.a. genom införandet av brottet vårdslös finansiering av muta. Styrelseledamöter och personer i ledande befattningar kan därmed komma att ådra sig personligt straffansvar för mutbrott begånget av anställd, dotterbolag, agent eller annan affärspart om företaget inte har tillräckliga interna processer för att kartlägga och motverka korruptionsrisker i verksamheten. Samtidigt har de svenska åklagar- och polismyndigheterna fått ökade krav på och mer resurser till bekämpning av korruption. Under detta praktiskt inriktade seminarium diskuterar vi var de största riskerna för korruption finns inom företaget och hur man kan förebygga och hantera de legala, affärsmässiga och varumärkesrisker som är förknippade därmed. Vi går också igenom gränsdragningen mellan tillåtna och otillåtna gåvor, företagsevent och andra förmåner. Föredragshållare: Malin Helgesen BJF UTBILDNINGSPROGRAM

15 Advokatfirman Mäster Samuelsgatan 20 Box Stockholm Tel: KONTAKT Vasagatan 7 Box Stockholm Tel: Advokatfirman KB Smålandsgatan 20 Box Stockholm Tel: BJF UTBILDNINGSPROGRAM

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö, Göteborg)

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare

Tillväxtjuridik. En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare Tillväxtjuridik En kortfattad juridisk guide för tillväxtföretagare I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta

Läs mer

Låneförbudens ändamålsenlighet

Låneförbudens ändamålsenlighet LIU-IEI-FIL-G--15/01302--SE Låneförbudens ändamålsenlighet En bolagsrättslig analys av 17 kap. och 21 kap. ABL, med fokus på borgenärsskyddet The Suitability of the Loan Prohibitions An analysis of the

Läs mer

Associationsrättsliga spörsmål kring lagerbolag

Associationsrättsliga spörsmål kring lagerbolag JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Alexei Drozdov Associationsrättsliga spörsmål kring lagerbolag Examensarbete 30 högskolepoäng Handledare: Per Samuelsson Associationsrätt VT 2010 Innehåll SUMMARY

Läs mer

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT?

SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? Institutionen för ekonomi SKÄLIGT ELLER OSKÄLIGT? - Gränsdragningsproblem vid en marknadsrättslig bedömning av oskälighet i avtalsvillkor på delar av bredband- och digital-tvmarknaden FAIR OR UNFAIR -

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna -

En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Viktor Larsson En rättsvetenskaplig studie om konkurrensbegränsande horisontella samarbetsavtal - Särskilt om kartellförbudets hårda kärna - JURK01 Rättsvetenskaplig

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete?

Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete? Fastighetsmäklaren och banken ett lagligt samarbete? En rättsvetenskaplig studie med inriktning på konkurrensrätt och fastighetsmäklarätt The Real Estate Agent and the Bank a Legal Collaboration? An Investigation

Läs mer

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015

SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 Anmäl dig till flera kurser och få 10% rabatt* SIPU:s kurser HÖSTEN 2015 SIPU:S KURSER INOM: Offentlig upphandling Offentlig förvaltning och juridik Samhällsbyggnad och teknisk förvaltning EU-kompetens

Läs mer

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök

ELSIUS. Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål. Johan Carle, Mårten Andersson Mannheimer Swartling När du får oväntat besök ELSA SWEDENS MEDLEMSTIDNING NUMMER 13, I-2012 WWW.ELSASWEDEN.ORG ELSIUS TEMA: KONKURRENSRÄTT Ett växande rättsområde Carl Vetter Vinge Advokatbyrå Ett principiellt viktigt mål Johan Carle, Mårten Andersson

Läs mer

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring?

VT 2006. Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad. Samtyckeskravet. Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? få VT 2006 Institutionen för Handelsrätt Har 333 Kandidatkurs Handel och Marknad Samtyckeskravet Ett integritetsskydd vid direkt marknadsföring? Handledare: Peter Gerhard Författare: Lina Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Ändrade fondföreskrifter m.m.

Ändrade fondföreskrifter m.m. BESLUTSPROMEMORIA Datum 2011-06-28 FI Dnr 10-5045 Ändrade fondföreskrifter m.m. Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket. Dir. 2015:48. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket Dir. 2015:48 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare får i uppdrag att utreda förutsättningarna

Läs mer

IMK serien 2014/2 (Maj 2014)

IMK serien 2014/2 (Maj 2014) IMK serien 2014/2 (Maj 2014) Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan Jur. kand. Andreas Östman Examensarbete

Läs mer

Vanligtvis behandlas redovisningsrätt i. Redovisningsrättsliga begrepp och redovisning som avtalsinnehåll. Fördjupning #3/2015 Balans

Vanligtvis behandlas redovisningsrätt i. Redovisningsrättsliga begrepp och redovisning som avtalsinnehåll. Fördjupning #3/2015 Balans Redovisningsrättsliga begrepp och redovisning som avtalsinnehåll De senaste årtiondena har rättsområdet redovisningsrätt utvecklats snabbt. Bara under de senaste åren har flera doktorsavhandlingar och

Läs mer

HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND. Foto: Sven Soome

HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND. Foto: Sven Soome HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND Foto: Sven Soome HUR MAN STARTAR VERKSAMHET I ESTLAND Om denna guide Den här guiden är tänkt att användas av företag som en introduktion till de viktigaste rättsliga

Läs mer

OM AVTAL OM TALERÄTT OCH TALEFÖRBUD PÅ FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN I SVERIGE

OM AVTAL OM TALERÄTT OCH TALEFÖRBUD PÅ FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN I SVERIGE OM AVTAL OM TALERÄTT OCH TALEFÖRBUD PÅ FÖRETAGSOBLIGATIONSMARKNADEN I SVERIGE Av Magnus Wieslander 1 Sveriges marknad för företagsobligationer, särskilt i högrisksegmentet, har beskrivits som liten och

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån

Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån Skuldsättningsproblematiken på marknaden för snabblån En granskning av proposition 2009/10:242 och dess motverkande av skuldsättningsproblematiken kring snabblån Magisteruppsats i affärsrätt (konsumentkrediträtt)

Läs mer

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7.

LEXFYLGIA. Smartare anbud M&A. Nya regler inom upphandlingsområdet. Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer. sid 6. sid 7. LEXFYLGIA NYHETSBREV FRÅN ADVOKATFIRMAN FYLGIA JULI MAJ 2014 Smartare anbud sid 3 Nya regler inom upphandlingsområdet sid 6 M&A Kreativitet och en öppen inställning ger goda affärer sid 7 Vi önskar er

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad

Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Evelina Hansson Cronberg Beräkning av försäkringsersättning vid skada på byggnad Examensarbete 30 högskolepoäng Eva Lindell-Frantz Försäkringsrätt VT 2010 Innehåll

Läs mer

Orosmoln över tjänsteavtal

Orosmoln över tjänsteavtal s UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt Orosmoln över tjänsteavtal En avtalsanalys inom molntjänster Datum: 2012-01-19 Kandidatuppsats HT 2011 Författare: Anna-Karin Andersen

Läs mer

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter -------------------------------------------

Den nya marknaden. Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter ------------------------------------------- Den nya marknaden ------------------------------------------- Redovisning av ett seminarium om hur IT förändrar affärsverksamheter Observatorierapport 59/2003 En rapport från Det IT-rättsliga observatoriet

Läs mer

Borgenärsskyddet i ABL

Borgenärsskyddet i ABL JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Borgenärsskyddet i ABL - Konkurrenskraftiga regler? Sanna Domenie Examensarbete i Bolagsrätt, 30 hp Examinator: Lars Pehrson Stockholm, Vårterminen 2013 Sammanfattning

Läs mer