Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram i samarbete med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012. i samarbete med"

Transkript

1 Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2012 i samarbete med

2 Februari Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (S) Introduktion mars Legal English in Practice (G) Svensk kod för bolagsstyrning något att följa eller bara Vett & Etikett för företag? (S) Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (M) april 360 grader konkurrensrätt (G) Styre och vanstyre ansvar och ansvarsfrihet i aktiebolaget (S) maj 360 grader konkurrensrätt (S, M) Låneförbud (S) 360 grader immaterialrätt (M, S) Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? (G) Legal English in Practice (M) Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? (S) juni Risk management and Compliance (S) augusti Legal English I: Introduktion (S) september 360 grader immaterialrätt (G) Legal English II: Avtal på engelska koncept och terminologi I (S) Legal English in Practice (G, M) Legal English III: Avtal på engelska koncept och terminologi II (S) International Compliance (M, G) oktober Legal English IV: "Equity", " trusts" och egendom (S) Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? (S) Agenter, kommissionärer och återförsäljare - skyddslagstiftning kan göra uppsägning av samarbets- och återförsäljaravtal kostsam (S) november Branschspecifika standardvillkor för inköp av maskiner varför ska en köpare se upp? (S) Immaterialrätt och konkurrensrätt i praktiken (S) Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? (G, M) Nyheter och trender inom immaterialrätten och konkurrensrätten (S) DECEMBER Legal English juridik på engelska (M) Den nya mutlagstiftningen vad innebär den i praktiken? (S) S - Stockholm M - Malmö G - Göteborg Styrelsen för Bolagsjuristernas Förening ("BJF") har nöjet att för andra året presentera ett utbildningspaket för sina medlemmar. Genom ett samarbete mellan BJF samt advokatbyråerna Baker & McKenzie, och kommer föreningens medlemmar att under 2012 bjudas in till ett stort antal seminarier på nämnda advokatbyråer. Precis som under föregående år är syftet att erbjuda föreningens medlemmar möjlighet att under trivsamma former hålla sig ajour med rättsutvecklingen. För årets utbildningsprogram har vi valt att fokusera på ett antal ämnesområden som ni medlemmar efterfrågat. Ämnesområdena är: Bolagsrätt/Complicance/Risk Management; Avtalsrätt och avtalstvister; Immaterialrätt/Konkurrensrätt samt en internationell modul med fokus på Legal English. Vi har även valt att göra en extra satsning på att erbjuda ett flertal seminarietillfällen i Göteborg respektive Malmö. Utbildningsserien erbjuds exklusivt för föreningens medlemmar och deltagandet är kostnadsfritt. Med sedvanlig reservation för förändringar, kommer utbildningstillfällena under året huvudsakligen att vara förlagda till tisdagar i Malmö, onsdagar i Göteborg och torsdagar i Stockholm. Inför varje seminarietillfälle kommer en särskild inbjudan att skickas ut. Anmälan görs direkt till den advokatbyrå som står som värd för seminariet. Med detta vill vi i styrelsen även passa på att tacka ovan nämnda advokatbyråer för deras generösa stöd till föreningen samt hälsa alla medlemmar varmt välkomna till årets utbildningsserie! BJF UTBILDNINGSPROGRAM

3 21 mars Nordstadstorget 6, Göteborg 30 maj Östergatan 30, Malmö 12 september Nordstadstorget 6, Göteborg 25 september Legal English in Practice The seminar will consist of two parts with part one focusing on style and tone including brevity, dos and don ts when writing, avoiding pitfalls such as false friends and drafting techniques in the context of correspondence, contract drafting and reports. Part two will address the dangers of using English terms of art in the wrong context such as best/ reasonable efforts undertakings and the minefield of insolvency terminology as well as the distinction between representations, warranties and conditions in the context of sales of goods and supply contracts and the range of remedies available for the breach thereof. The second part will also deal with exclusion and limitation of liability, liquidated damages and other boilerplate provisions in general terms and conditions, licensing contracts and joint ventures. Föredragshållare: Graham Plutz Svensk kod för bolagsstyrning något att följa eller bara Vett & Etikett för företag? Frågor om corporate governance, eller bolagsstyrning, har varit centrala i den näringsrättsliga debatten under en längre tid. I kölvattnet av såväl internationella som nationella redovisningsskandaler har debatten på senare tid intensifierats. En motsvarande debatt har förts även i andra länder och har resulterat i att ett stort antal mer eller mindre frivilliga regelsamlingar, s.k. koder, för bolagsstyrning har uppstått i ett stort antal länder. I Sverige har vi sedan 2004 Svensk kod för bolagsstyrning. Koden har genomgått ett par större revideringar 2008 och 2010 och gäller alla aktiebolag noterade på Stockholmsbörsen och NGM Equity. Seminariet utgör en praktisk och handfast genomgång av reglerna och hur man hanterar en rad olika tolkningsfrågor. Föredragshållare: Carl Svernlöv och Elisabet Nilsson 22 mars Östergatan 30, Malmö BJF UTBILDNINGSPROGRAM

4 Avtalsbrott vad bör man tänka på vid motpartens eller egna befarade avtalsbrott? 16 februari Smålandsgatan 20, Stockholm 27 mars Östergatan 30, Malmö 16 maj Nordstadstorget 6, Göteborg Som avtalspart ställs man relativt ofta inför en situation där man misstänker att motparten (eller för den delen man själv) har brutit mot avtalet. Med facit i hand kan man som skiljeman ofta konstatera att parterna inte har agerat på bästa sätt, med hänsyn till sina egna intressen. Det har också visat sig att problemen ackumuleras på olika nivåer, dvs: att avtalet är bristfälligt (glömda frågor, ospecifika formuleringar eller motsägelser) att fullgörandet av avtalet avviker i verkligheten (en part presterar något annat, den andra reagerar inte eller avviker från procedur föreskriven i avtalet) att parten vidtar inga eller fel åtgärder i anledning av den andra partens avtalsbrott att parten inte klargör skälet till vidtagna åtgärder (avtalsplikt eller kundvård?) att parterna i tvistläget inte investerar i kreativitet vid förlikningsförsök alternativt inte argumenterar optimalt för sin sak Under seminariet kommer vi att diskutera hur man konkret och praktiskt ska företa sig om man konstaterar (eller misstänker) att motparten bryter mot avtalet. Eller vad man ska göra själv, om ens beteende utgör eller kan ifrågasättas utgöra ett avtalsbrott. Föredragshållare: Johan Gernandt och Christer Söderlund, (Stockholm), Finn Madsen och Lina Bergqvist (Malmö), Thomas Wetterlund och Henrik Karlsson (Göteborg) BJF UTBILDNINGSPROGRAM

5 360 grader konkurrensrätt Styre och vanstyre ansvar och ansvarsfrihet i aktiebolaget 25 april Södra Hamngatan 37-41, Göteborg 3 maj Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm Överträdelser av konkurrensrätten kan få stora konsekvenser för ett bolag till exempel ogiltighet av ingångna avtal, skadestånd och kraftigt verkande sanktionsavgifter. Det är därför betydelsefullt att ha god kunskap om detta rättsområde i syfte att identifiera och undvika potentiella fallgropar. Vid seminariet ges en översikt av konkurrensrätten som innefattar konkurrensrättens betydelse, förhållandet till EU-rätten, en grundläggande genomgång av förbudsreglerna (konkurrensbegränsande samarbete och missbruk av dominerande ställning) samt en genomgång av konkurrensregler kring företagsförvärv. Föredragshållare: Sara Eklöf (Göteborg), Ulrica Salomon och Jakob Lundström (Stockholm), Ulrica Salomon och Linda Tydén (Malmö) Seminariet berör vilket ansvar som kan utkrävas av styrelsen i ett aktiebolag och hur dessa regler fungerar i praktiken. Efter en teoretisk genomgång av grunderna behandlas ny praxis på området som illustration och fördjupning. Frågor som behandlas är bl.a. Skaderekvisit och processförutsättningar för ansvar enligt aktiebolagslagen. Finns det en "business judgment rule" i svensk rätt? Under vilka omständigheter gäller inte beviljad ansvarsfrihet? Hur dömer domstolarna i praktiken? Föredragshållare: Carl Svernlöv och Fredrik Vinstock 26 april maj Studentgatan 6, Malmö BJF UTBILDNINGSPROGRAM

6 Låneförbud 360 grader immaterialrätt 10 maj Låneförbudsreglerna hör till de mest komplicerade och svårtillämpade reglerna i aktiebolagslagen. Det gäller såväl det allmänna låneförbudet i 21 kap. 1 aktiebolagslagen som förvärvslåneförbudet i 21 kap. 5 aktiebolagslagen. Bestämmelserna är dessutom förenade med drakoniska civil-, straff- och skatterättsliga sanktioner, som understryker vikten av att inte trampa snett inom området. Frågor som kommer att besvaras är bl.a. Vad gäller för lån till systerbolag? Hur lång tid måste förflyta för att inte ett s.k. minutenlån inte ska föreligga? När utgör ett lån i själva verket en värdeöverföring? Hur kan man utnyttja dispensmöjligheten för att bekräfta om det kommersiella undantaget är tillämpligt? Föredragshållare: Carl Svernlöv och Anders Fast Immaterialrätten ger företaget skydd för intellektuella prestationer och investeringar i marknadsföring och informationsinsamling. Det finns olika former av skydd och skyddsförutsättningarna, föremålet för skydd, skyddstider och kostnader varierar kraftigt mellan de olika formerna. Vid detta seminarium ges en översikt av det immaterialrättsliga skyddet former, objekt, och skyddstider för de olika immaterialrättigheterna, hur de erhålls och vad de kostar. Även grundläggande avtalsrättsliga aspekter på förvärv, överlåtelse och upplåtelse av immateriella rättigheter diskuteras. Föredragshållare: Johan Norderyd och Elna Jönsson (Malmö), Jonas Westerberg och Katarina Strömholm (Stockholm), Fredrik Persson (Göteborg) 15 maj Frukost och registrering Seminariestart Studentgatan 6, Malmö 24 maj Frukost och registrering Seminariestart Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm 5 september Södra Hamngatan 37-41, Göteborg BJF UTBILDNINGSPROGRAM

7 31 maj Smålandsgatan 20, Stockholm 18 oktober Smålandsgatan 20, Stockholm 14 november Nordstadstorget 6, Göteborg Vanliga ansvarsbegränsningar vad omfattar de och hur står de sig i praktiken? Kommersiella avtal innehåller vanligtvis olika typer av ansvarsbegränsningar. Vissa av de vanligare ansvarsbegränsningarna används ofta slentrianmässigt. Vad betyder dessa egentligen och hur tillgodoses parternas behov av att begränsa sitt ansvar respektive kunna göra gällande påföljder? Vad gäller om vi inte begränsat ansvaret i avtalet? Under detta seminarium går vi igenom de vanligaste typerna av ansvarsbegräsningar och vissa formuleringar som ofta används (t.ex. indirekt/direkt skada) och ger konkreta råd om hur dessa bör anpassas för den aktuella avtalssituationen. Vi går också igenom ny praxis och "trender" på området. Föredragshållare: Christian Hybbinette och Jenny Dangré (Stockholm), Christoffer Thalin och Karin Ebbinghaus (Malmö) 27 november Östergatan 30, Malmö BJF UTBILDNINGSPROGRAM

8 Risk management and Compliance Legal English I: Introduktion 12 juni I bolagsjuristens roll ingår ofta ett formellt eller informellt ansvar för riskhantering och compliance inom bolaget. Vid seminariet behandlas de viktigaste element som bör ingå i ett proaktivt och framgångsrikt riskhanteringsarbete, med särskilt fokus på regelverken. Frågor som berörs är bl.a. Styrelsens arbete med riskfrågor. Börsrättslig compliance - insiderregler, loggbok m.m. Konkurrensrättslig compliance. Föredragshållare: Cecilia Bjelle och Caroline Khattar Boström För den yrkesverksamme juristen ökar behovet av att kunna uttrycka sig korrekt på det engelska språket. Den ökande globaliseringen och trenden mot mer interaktion och handel över gränserna har gjort detta till en nödvändighet. Vår seminarieserie i juridisk engelska syftar till att öka säkerheten och kompetensen på området och innehåller flera praktiska moment och "workshops". Serien ges i samarbete med den populäre föreläsaren och juristlingvisten Tim Cramp. Det inledande seminariet behandlar skrivandets grunder, "plain-english"-rörelsen och repeterar grundläggande skillnader mellan svenskan och engelskan, såsom bl.a. 23 augusti Vanliga fallgropar och översättningsmisstag, "false friends". Konkreta tips och tricks för att förbättra ditt skrivspråk. Undvika jargong, dubbelskrivningar, föråldrade och onödigt komplicerade uttryck. Skillnader i bruk av skiljetecken datum, siffror, versaler och rubriker. Föredragshållare: Carl Svernlöv BJF UTBILDNINGSPROGRAM

9 Legal English II: Avtal på engelska koncept och terminologi I 6 september Seminariet ger en överblick av avtalsrätten i Common Law och grunderna till avtalsskrivning på engelska. Områden som berörs är bl.a. Att skriva effektiva avtal på engelska från disposition till färdig produkt. Hur skiljer sig en "term" från ett "condition"? Vad är det för skillnad på "agreement" och "deed"? Vad är skillnaden mellan "representation" och "warranty"? Påverkas tolkningen av ett avtal under svensk rätt av engelsk terminologi? Föredragshållare: Carl Svernlöv och Tim Cramp BJF UTBILDNINGSPROGRAM

10 Legal English III: Avtal på engelska koncept och terminologi II International Compliance 13 september I detta andra seminarium om avtalsskrivning fördjupar vi vår kunskap om anglo-amerikansk avtalsrätt och avtalsskrivning. Vi kommer bl.a. att behandla: Vanliga benämningar såsom "best efforts" och "reasonable endeavours". Viktiga begrepp såsom "indemnities" och "liquidated damages". Skiljer sig ett "material breach" från ett "fundamental breach"? Hur ska jag tolka "time is of the essence" klausuler? Det har på senare år tillkommit utländsk antikorruptionslagstiftning och annan lagstiftning som kan påverka även svenska företag, såsom UK Bribery Act, US Foreign Corrupt Practices Act och Sarbanes-Oxley Act. Vid detta seminarium behandlas bland annat tillämpningsområdet och förutsättningarna för att omfattas av aktuell lagstiftning. Seminariet hålls av en gästföreläsare från den engelska advokatbyrån Walker Morris. 18 september Studentgatan 6, Malmö 19 september Föredragshållare: Carl Svernlöv och Tim Cramp Södra Hamngatan 37-41, Göteborg BJF UTBILDNINGSPROGRAM

11 Agenter, kommissionärer och återförsäljare skyddslagstiftning kan göra uppsägning av samarbets- och återförsäljaravtal kostsam Legal English IV: "Equity", "trusts" och egendom 3 oktober Smålandsgatan 20, Stockholm Skyddslagstiftningen för handelsagenter och kommissionärer har under senare år fått ett allt vidare tillämpningsområde. Oavsett om du är tillverkare eller återförsäljare är det viktigt att veta vilka rättigheter och skyldigheter du har; vad gäller för bl.a. avgångsvederlag, efterprovision och uppsägningstider? Under detta seminarium går vi igenom ny lagstiftning och praxis inom området och diskuterar hur vissa väsentliga bestämmelser i denna typ av avtal lämpligen utformas. I det fjärde och sista seminariet om juridisk engelska kommer vi att titta lite närmare på vissa rättsfigurer enligt Common Law som inte existerar i svensk rätt och hur de påverkar den juridiska terminologin: Hur skiljer sig equity" från lag? Varför finns det såväl equitable" som legala sanktioner för avtalsbrott? Vilka olika typer av egendom finns det enligt Common Law och hur kan dessa ägas? 25 oktober Föredragshållare: Christian Hybbinette och Jenny Dangré Föredragshållare: Carl Svernlöv och Tim Cramp BJF UTBILDNINGSPROGRAM

12 Branschspecifika standardvillkor för inköp av maskiner varför ska en köpare se upp? Immaterialrätt och konkurrensrätt i praktiken 1 november Smålandsgatan 20, Stockholm Det finns en mängd branschspecifika standardavtal för köp av maskiner och andra produkter. Dessa avtal är framförhandlade mellan leverantörs- och köparbolag och har länge ansetts utgöra branschpraxis. Men vad ger dessa avtal för rättigheter och skyldigheter och är de verkligen balanserade? Under detta seminarium går vi igenom väsentliga bestämmelser i ett maskininköpsavtal och beskriver vad de vanligaste standardavtalen ger för skydd i dessa delar. Därutöver diskuterar vi hur detta tillgodoser parternas olika behov av skydd och ger förslag på anpassningar för att bättre möta dessa behov. Föredragshållare: Christian Hybbinette och Jenny Dangré Vid detta seminarium behandlas det praktiska utövandet av immateriella rättigheter, hur konkurrensrättsregler får genomslag i praktiken och ibland kolliderar med immaterialrätten. Seminariet innefattar en genomgång av gången i immaterialrättsliga intrångs- och ogiltighetsprocesser, konkurrensrättsliga gryningsräder och sanktioner, samt skärningspunkter mellan IP- och konkurrensrätt, i och utanför avtal, exempelvis vid bedömning av konkurrensrättens så kallade "nödvändiga nyttigheter" och "missbruk av dominerande ställning" Föredragshållare: Jonas Westerberg, Henrik Wistam, Ulrica Salomon och Jakob Lundström 8 november Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm BJF UTBILDNINGSPROGRAM

13 Nyheter och trender inom immaterialrätten och konkurrensrätten Legal English juridik på engelska 22 november Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm Vid detta seminarium ges en översikt över de senaste nyheterna och trenderna inom immaterialrätten och konkurrensrätten. Bland annat behandlas regler och praxis avseende upphovsrätt och varumärken på Internet, skyldigheter och ansvar för Internet Service Providers, Upphovsrättsutredningens förslag till ändringar i upphovsrättslagen, utformning av rabattsystem och prissättning i ljuset av senare praxis från Marknadsdomstolen och Europeiska unionens domstol, senaste nytt inom statsstödsområdet där Statsstödsutredningen föreslagit en ny svensk lag rörande tillämpningen av EU:s statsstödsregler, samt senaste nytt avseende private enforcement. Vid detta seminarium görs en genomgång av terminologi inom avtalsrätt, bolagsrätt, immaterialrätt m.m., för svenska bolagsjurister som vill förstå och uttrycka sig på "Legal English". Seminariet hålls av en gästföreläsare från den engelska advokatbyrån Walker Morris. 4 december Advokatfirman Studentgatan 6, Malmö Föredragshållare: Jonas Westerberg, Henrik Wistam, Ulrica Salomon och Jakob Lundström BJF UTBILDNINGSPROGRAM

14 Den nya mutlagstiftningen vad innebär den i praktiken? 6 december , Smålandsgatan 20, Stockholm Den 1 juli i år trädde den nya svenska mutlagstiftningen i kraft. Den innebär en delvis strängare reglering bl.a. genom införandet av brottet vårdslös finansiering av muta. Styrelseledamöter och personer i ledande befattningar kan därmed komma att ådra sig personligt straffansvar för mutbrott begånget av anställd, dotterbolag, agent eller annan affärspart om företaget inte har tillräckliga interna processer för att kartlägga och motverka korruptionsrisker i verksamheten. Samtidigt har de svenska åklagar- och polismyndigheterna fått ökade krav på och mer resurser till bekämpning av korruption. Under detta praktiskt inriktade seminarium diskuterar vi var de största riskerna för korruption finns inom företaget och hur man kan förebygga och hantera de legala, affärsmässiga och varumärkesrisker som är förknippade därmed. Vi går också igenom gränsdragningen mellan tillåtna och otillåtna gåvor, företagsevent och andra förmåner. Föredragshållare: Malin Helgesen BJF UTBILDNINGSPROGRAM

15 Advokatfirman Mäster Samuelsgatan 20 Box Stockholm Tel: KONTAKT Vasagatan 7 Box Stockholm Tel: Advokatfirman KB Smålandsgatan 20 Box Stockholm Tel: BJF UTBILDNINGSPROGRAM

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011

Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011 Bolagsjuristernas Förening Utbildningsprogram 2011 december november oktober september juni maj april mars mars Företaget och arbetsrätten M&A hur begränsa företagets legala risker vid företagsöverlåtelser

Läs mer

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt

Avtalsrätt.com. Seminarieserie i avtalsrätt Avtalsrätt.com Seminarieserie i avtalsrätt Juridiska frågor betraktas många gånger som just juridiska och därför som något som är skilt från den egentliga affären. I avtalsförhållanden handlar emellertid

Läs mer

Our Job Is To Keep You

Our Job Is To Keep You Our Job Is To Keep You Magnus Brorsson Advokatfirman Brorsson är en affärsjuridisk advokatbyrå. Vi sysslar med att hjälpa våra kunder att navigera i den juridiska verkligheten så att deras affärer blir

Läs mer

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering

Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering Handfasta råd och tips för en lyckad IT-investering - Att upphandla IT-system för framtiden - Seminarium Bank 2.0 12 november 2009 Johan Nylén, Partner, Baker & McKenzie Advokatbyrå Juristens utmaningar

Läs mer

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa

Roschier i korthet. Förstklassiga juridiska tjänster i norra Europa Roschier Press kit Roschier i korthet 2 (5) En av Nordens ledande advokatbyråer Rankas som en av de främsta byråerna i Norden av internationella rankingpublikationer Medverkar regelbundet i de mest betydande

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Affärsjuridik enligt Lindahl

Affärsjuridik enligt Lindahl Affärsjuridik enligt Lindahl Ett affärsråd ska vara glasklart. Inte gömmas i en hög av papper. Ett rakare arbetssätt Du vill ha raka svar och tydliga råd. Vårt mål är att alltid leverera relevant rådgivning

Läs mer

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor

Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor Advokatexamen, delkurs 3 Konstitutionell rätt, Riskhantering, Yrkesfrågor DAG 1 Konstitutionell rätt och advokatens roll i rättssamhället se bilaga 1 09.45 10.15 10.15 10.30 10.30 11.00 Registrering Introduktion

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2013

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2013 Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2013 Översikt Februari Marknadsföring på internet, särskilt i sociala medier (Stockholm) Deal Protection Mechanics (Stockholm) Outsourcingavtal hot eller

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsfdring

Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsfdring Thorsten Cars Mutbrott, bestickning och korruptiv marknadsfdring Summary in English: Corruption in Swedish law Institutet mot mutor - skrift nr 4 Norstedts Juridik AB Innehâll Fôrord 5 Innehâll 7 Fôrkortningar

Läs mer

BOLAGSJURISTFORUM 2014

BOLAGSJURISTFORUM 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 25-26 november 2014 VÅRA TALARE Konkurrensverket Per Karlsson TeliaSonera Michaela Ahlberg Chief Ethics and Compliance Officer Setterwalls Agnes Andersson Hammarstrand

Läs mer

Kommunen som konkurrent

Kommunen som konkurrent Kommunen som konkurrent Kommunalrättsliga befogenheter och konkurrensrättsliga begränsningar TOBIAS INDÉN IUSTUS FÖRLAG Innehållsförteckning Förord 5 Förkortningar 13 DEL I: INTRODUKTION 15 1 Inledning

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007

Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Nya Aktiebolagslagen med nyheter från 1 juli 2006 och 1 januari 2007 Hela den nya lagen från början till slut Alla viktiga förändringar Alla viktiga nyheter som nu tillkommit Alla nya möjligheter som nu

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05

Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag. - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Hur ett aktivt styrelsearbete utvecklar mitt företag - Vilket ansvar har styrelsen? 2012-11-05 Föreläsare Patrik Olivecrona Lindahl Thorbjörn Wennerholm Lindahl Ann Theander Grant Thornton 2 Patrik Olivecrona

Läs mer

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera.

Projektskafferiet 2015. Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. Projektskafferiet 2015 Här finner du en mängd olika aktiviteter som regionkontoret kan hjälpa din förening med att arrangera. 2 Vi vill förenkla för din förening. Vårt koncept Projektskafferiet är ett

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö, Göteborg)

Läs mer

bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015

bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015 bolagsjuristernas förening Utbildningsprogram 2015 Överblick Program 2015 Introduktion maj apr mar feb jan Företagens arbete mot korruption i praktiken! Riskanalyser av korruptionsrisker Förhandlingsteknik

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2014-05-20 BESLUT Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company FI Dnr 14-1343 Porkkalankatu 1 FI-000 18 Helsinki Finland Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00

Läs mer

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund

Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Sammanfattning av frågeställningar som diskuteras under ACTA-förhandlingarna (inofficiell svensk översättning) Bakgrund Den internationella handeln med varumärkesförfalskade och piratkopierade varor utgör

Läs mer

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI

Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Innehåll Förord... XVII Förkortningar... XIX Författarnas inledning... XXI Avsnitt I. Allmänt om konkurrensrätten i Sverige... 1 1. Inledning... 3 2. Syfte och ändamål... 9 3. Huvuddragen i EUs konkurrensregler

Läs mer

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014. i samarbete med

Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014. i samarbete med Bolagsjuristernas Förenings Utbildningsprogram hösten 2014 i samarbete med Översikt Januari Korruptionsbrott (Stockholm) Februari Contract Management - hur bolagsjuristen skapar värde (Stockholm, Malmö,

Läs mer

GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE?

GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE? GOD FÖRSÄKRINGSFÖRMEDLINGSSED VAD INNEBÄR DET I DITT ARBETE? IMD II, 4-5 november 2014 Per Johan Eckerberg Försäkringsförmedlingsmarknadens Disciplinnämnd The information contained in this presentation

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013

VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET. Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 VANLIGA FALLGROPAR I OUTSOURCINGAVTALET Peter Nordbeck /Partner Caroline Sundberg /Associate 15 maj 2013 2 Agenda vanliga fallgropar i Outsourcingavtalet Fallgropar i Outsourcingavtal Några goda råd på

Läs mer

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo

PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo PRIVATRÄTT Gezeliusgatan 2 (Domvillan), 20500 Åbo Den traditionella indelningen i privaträtt och offentlig rätt har utgått från tanken om att det finns å ena sidan privata och å andra sidan offentliga

Läs mer

INFORMATIONSBROSCHYR

INFORMATIONSBROSCHYR ELSA GÖTEBORG ANORDNAR HÖSTEN 2008: LEGAL ENGLISH EN FÖRELÄSNINGSSERIE I JURIDISK ENGELSKA INFORMATIONSBROSCHYR LEGAL ENGLISH SPONSRAS AV: JURIDIK ÖVER NATIONERS GRÄNSER I dagens samhälle bedrivs alltfler

Läs mer

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK

Jan Ramberg Johnny Herre. Allmän köprätt. Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK Jan Ramberg Johnny Herre Allmän köprätt Femte upplagan NORSTEDTS JURIDIK Innehåll 1. Introduktion till köprätten 15 1.1 Inledning 15 1.2 Köpet som avtalstyp 19 1.3 Köpet som del av obligationsrätten 20

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19.

Licensavtal. Syfte 2012-03-19. Inget juridiskt seminarium. Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal 2012-03-19. Licensavtal Sidnummer 1 Syfte Inget juridiskt seminarium Verktyg för att bena ut och strukturera informationen i ett avtal Sidnummer 2 1 Lite upphovsrätt Internationella konventioner främst Bernkonventionen

Läs mer

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå.

Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. WE ARE SPECIALIZED AND STAND OUT IN WHAT WE DO Varmt välkommen till Bergh & Co Advokatbyrå. Ingen kan vara specialist på allt, vi har valt att fokusera på det vi kan bäst - M&A (företag, fastigheter, finansiering),

Läs mer

Multisourcing och kontinuitet?

Multisourcing och kontinuitet? Multisourcing och kontinuitet? Per Strömsjö Christer Mattson 2015-10-15 Agenda Konsultbolag1 Vad är kontinuitet? Kontinuitetshantering (BCM) Multi-sourcing Vad händer när BCM och multi-sourcing möts? Summering

Läs mer

Till: Landstinget Halland. Från: Advokatfirman Lindahl KB. Kopia: Datum: 25 februari 2011. Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag

Till: Landstinget Halland. Från: Advokatfirman Lindahl KB. Kopia: Datum: 25 februari 2011. Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag PM Till: Landstinget Halland Från: Advokatfirman Lindahl KB Kopia: Datum: 25 februari 2011 Ang: Sammanfattande punkter till beslutsunderlag 1. BAKGRUND Hallandstrafiken AB ( Bolaget ) ägs i dag av Hylte

Läs mer

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1

Kina vägar in. 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat. www.mannheimerswartling.se. LEGAL#2048311v1 Kina vägar in 2008-03-10 Ulf Ohrling Advokat Hur komma över muren och komma ner välbehållen på andra sidan Men även om att kunna få tillbaka stålarna över till den andra sidan Innehåll Sätt att investera

Läs mer

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall

Personlig assistans: Chefsdagarna 2013. Årets konferens ger dig: Nya praktikfall inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 augusti 2013 VÅRA TALARE Inspektionen för vård och omsorg Ansvariga för tillsyn och tillståndsprövning Försäkringskassan Therese Karlberg Verksamhetsområdeschef

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger?

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Officialprövningeni immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (5) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 4 januari 2008 T 930-06 KLAGANDE EE Ombud: Advokat GS MOTPART Comtax AB, 556561-7759 Drottninggatan 7 252 21 Helsingborg Ombud: Advokat

Läs mer

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen

Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Lagstiftning och reglering - Ett år med den nya konkurrenslagstiftningen Advokat Kaisa Adlercreutz MAQS Law Firm Advokatbyrå 2011-03-22 Konfliktlösningsregeln - bakgrund Kommuner, landsting och staten

Läs mer

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1

Rörelseregler. Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. pje@vinge.se. 6555768-v1 Rörelseregler Lektion 7 - Rörelseregler Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg, pje@vinge.se Disposition 1. Regelverk 2. FRL - översikt 3. FRL:s avtalsrättsliga

Läs mer

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption

Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämping av korruption 1 Syfte och principer I detta dokument beskrivs Storebrandkoncernens riktlinjer för bekämpning av korruption. Syftet med riktlinjerna är att

Läs mer

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa

Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa PM Datum 2015-04-16 2014/1165 Granskning av avtalsvillkor gällande fiberanslutning till villa Bakgrund Som en del av arbetet i Bredbandsforums Villagrupp har Konsumentverket under början av 2015 genomfört

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL. Stockholm 6 nov 2013

AKTIEÄGARAVTAL. Stockholm 6 nov 2013 AKTIEÄGARAVTAL Stockholm 6 nov 2013 Föredragshållare: Mikael Beanier Advokat BEANIER ADVOKATBYRÅ AB 1 Innehåll 18.00 19.00 Inledande kring avtalsrätten Paus 10 min. 19.10 20.15 Genomgång av innehåll 20.15

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen Beslut Dnr 2008-03-26 1202-2007 Tyco Electronics Svenska AB Ombud: Jur. Kand. Patrik Ottosson Maqs Law Firm Advokatbyrå AB Box 119 18 404 39 GÖTEBORG Ansökan om undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen

Läs mer

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige

Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige Konkurrens på lika villkor mellan offentliga och privata aktörer? Erfarenheter från Sverige 1 Lagregler efter 15 års debatt Underprissättningsutredningen på 90-talet Förhandlingar mellan kommunala sidan

Läs mer

Rådgivning till klienter

Rådgivning till klienter Rådgivning till klienter Värdeskapande Antikorruption Miljö Mänskliga rättigheter Arbetsvillkor Långsiktigt värdeskapande Hållbarhet är en naturlig del av vår rådgivning och integreras i alla våra verksamhetsområden.

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall

Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall KKV1036, v1.0, 2013-01-18 ÖVERKLAGANDE 2014-08-18 Dnr 331/2013 1 (5) Inges till Förvaltningsrätten i Falun Kammarrätten i Sundsvall Box 714 851 21 Sundsvall Överklagande Klagande Konkurrensverket, 103

Läs mer

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete.

Vänd blad och läs mer om mervärde, erfarenheter och vikten av samarbete. AFFÄRSJURIDIK Ramberg advokater ARBETAR MED affärsjuridik. Vi är en partner med fokus på nytta och mervärde. Vi fångar upp våra klienters utmaningar och levererar legal spetskompetens och rådgivning.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 juli 2015 T 3935-14 KLAGANDE Nordic Gas Cleaning AB:s konkursbo, 556758-1664 Ombud: Jur.kand. TL MOTPART JH Ombud: Jur.kand. CB SAKEN

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 15/2015 Generalsekreteraren Till ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Nyintagna ledamöter Styrelsesammanträde den 4 juni 2015 Emily Almhagen Östra avdelningen Emilie

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG

JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG JURIDIK FÖR MODEOCH DESIGNFÖRETAG Föreläsning för Mötesplats Mode &Design 22 mars 2007 Niclas Ihrsén Punkter för dagens presentation Immateriella Rättigheter upphovsrätt, varumärken, design/mönster, patent.

Läs mer

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna

Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Strategisk upphandling Så upphandlar du kommersiellt hållbara avtal med de nya reglerna Advokaterna Johanna Näslund och Catharina Piper Upphandlingsdagarna 28 januari 2015 NYCKLAR TILL STRATEGISK UPPHANDLING

Läs mer

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010

Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 SHR SÖDRA Managementprogrammet 2010 SEMINARIE 1 Plats: Hotell Skansen, Båstad 11-13 oktober 2010 Måndag 11 oktober 10.00 Introduktion till programmet Gösta Fernström - genomgång av programinnehåll Kjell

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen

2. Förslaget att även kupongskatt ska omfattas av skatteflyktslagen R-2015/0776 Stockholm den 18 maj 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/2314 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 21 april 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Begränsad skattefrihet

Läs mer

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61)

Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning (SOU 2015:61) Finansdepartementet Enheten för offentlig förvaltning Konsumentenheten 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-11-02 Ulrica Dyrke Fi2015/3612/OFA/KO Remissvar Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning

Läs mer

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom

Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Vilken utbildning behöver du? Ekonomichef Redovisningschef Controller Redovisningsassistent Redovisningsekonom Kursöversikt hösten 2014 Ekonomichef, redovisningsansvarig, controller Bokslutsredovisning

Läs mer

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson

Värdering och skydd av immateriella tillgångar. 2012 06 08 Magnus Henrikson Värdering och skydd av immateriella tillgångar 2012 06 08 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist

Läs mer

Rättsvetenskapligt utlåtande

Rättsvetenskapligt utlåtande Till: Advokaten Johan Åberg, Advokatfirman Westermark Anjou Box 16030 103 21 Stockholm Rättsvetenskapligt utlåtande 1. Tvisten rörande Holmsäters verk Inför upprättandet av detta utlåtande har jag tagit

Läs mer

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU

KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU KONSUMENTSKYDDET ÖVER GRÄNSERNA - SÄRSKILT INOM EU En Studie i internationell privat- och processrätt Marie Larsson IUSTUS FÖRIAG Innehäll Förkortningar 16 DEL I - ALLMÄN DEL 19 1 Introduktion 21 1.1 Avhandlingsämnet

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

JURIDIK. Ämnets syfte. Kurser i ämnet JURIDIK Ämnet juridik behandlar huvudsakligen civilrätt och offentlig rätt. Civilrätt omfattar rättsområden som är av betydelse för enskilda personer och företag. Offentlig rätt behandlar hur den offentliga

Läs mer

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014

ADMINISTRATÖR I HÖGSKOLAN 2014 inbjudan till konferens i Stockholm den 12-13 mars 2014 VÅRA TALARE Chef administrativt verksamhetsstöd Marie Boström Katarina Thorsell Madeleine Scherlin Blekinge Tekniska Högskola Fredrik Sjöström HR

Läs mer

Tillämpningsområde och definitioner

Tillämpningsområde och definitioner 2013-xx-xx Fastighetsmäklarinspektionens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism; beslutade den X xxxx 2013. Fastighetsmäklarinspektionen föreskriver 1 följande med stöd

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele

Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele PRESSMEDDELANDE 14 juni 2011 Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm utdömer vite för AllTele Stockholm, 14 juni 2011 - Disciplinnämnden vid NASDAQ OMX Stockholm AB ( börsen ) har funnit att bolaget

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01

Allmänna avtalsvillkor. Gäller från och med 2010-03-01 Allmänna avtalsvillkor Gäller från och med 2010-03-01 1. ALLMÄNT 1. Dessa villkor avser din beställning och användning av Produkter och Tjänster som erbjuds av Webbfabriken Ltd, Tryffelslingan 12, 18157

Läs mer

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23

Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 Blad 1 Riktlinjer mot mutor och annan korruption för Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 12 februari 2014, 23 1. Inledning Riktlinjerna har tagits fram i syfte att förhindra och förebygga

Läs mer

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade

Incitamentsprogram i svenska börsnoterade Incitamentsprogram i svenska börsnoterade bolag Studie genomförd av KPMG 2010 AUDIT TAX ADVISORY Inledning KPMG har genomfört en studie av de incitamentsprogram som föreslagits i svenska börsbolag under

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL ÖVNINGSUPPGIFTER I ASSOCIATIONSRÄTT, DEL 1, AFFÄRSRÄTT B, HT 2007

LÖSNINGSFÖRSLAG TILL ÖVNINGSUPPGIFTER I ASSOCIATIONSRÄTT, DEL 1, AFFÄRSRÄTT B, HT 2007 LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI Avd för rätt och rättsfilosofi LÖSNINGSFÖRSLAG TILL ÖVNINGSUPPGIFTER I ASSOCIATIONSRÄTT, DEL 1, AFFÄRSRÄTT B, HT 2007 UPPGIFT 1 a.) Bolagsmännens inbördes förhållande regleras

Läs mer

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden

Överträdelse av reglerna i lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden 2014-02-17 BESLUT Riksförbundet Bostadsrätterna FI Dnr 13-11935 Sverige Ekonomisk förening Delgivning nr 2 c/o advokaten Annika Andersson Advokatfirman Lindahl KB Box 1065 101 39 Stockholm Finansinspektionen

Läs mer

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ

ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ ELISABETH LEHRBERG under medverkan av Bert Lehrberg ELEKTRONISK FULLGÖRELSE JBÄ Innehåll FÖRORD 13 FÖRKORTNINGAR 15 1 FRÅGESTÄLLNINGAR OCH UTGÅNGSPUNKTER 19 1.1 Elektronisk handel och elektronisk fullgörelse

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE

AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE 5163964-v1 AKTIEÄGARAVTAL AVSEENDE NORTH SWEDEN DATACENTER LOCATIONS AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND 2 2 BOLAGET 3 3 BOLAGSORDNING 3 4 STYRELSE M.M. 3 5 ÖVERLÅTELSE AV AKTIER 3 6 SEKRETESS 4 7 AVTALSBROTT

Läs mer

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015

Seminarium konkurrensrätt. Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 Seminarium konkurrensrätt Konkurrens- och Marknadsrättsliga föreningen, Göteborg Chefsjurist Per Karlsson Tisdagen den 2 juni 2015 1 Dagens agenda»private enforcement»public enforcement» Mäklarfusionen

Läs mer

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson

Avtal och immateriella tillgångar. 2011 10 25 Magnus Henrikson Avtal och immateriella tillgångar 2011 10 25 Magnus Henrikson Om Inhouse Legal Services Flexibilitet regelbunden tillgång till jurist utan att anställa. Erfarenhet arbete som bolagsjurist ger en omfattande

Läs mer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer

Fakultetsnämnden tillstyrker utredningens övriga förslag. Stoppa klockan vid utredningar av företagskoncentrationer 1 (5) 2013-06-12 Dnr SU FV-1.1.3-1062-13 Regeringskansliet (Näringsdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Effektivare konkurrenstillsyn (SOU 2013:16) Sammanfattning Juridiska fakultetsnämnden avstyrker

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME LICENSAVTAL FÖR SLUTANVÄNDARE Läs noga igenom alla villkor i detta licensavtal (nedan kallat avtalet ) mellan TOTAL IMMERSION och dig själv (nedan kallad du eller LICENSTAGARE

Läs mer

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen

Riktlinjer mot mutor. Fastställt: 2015-01-29, 16. Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Riktlinjer mot mutor Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-01-29, 16 Ansvar för revidering: kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen Gäller för: Giltighetstid: Karlskrona kommun och dess

Läs mer

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen

Etiska förhållningsregler inom Axfoodkoncernen Stockholm, 2015-05-08 koncernen Som ett av Sveriges större företag och dagligvarukoncerner, har Axfood ett brett kontaktnät av leverantörer och samarbetspartners. Vissa har vi affärsrelationer med idag,

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2015-03-27 BESLUT Oppenheimer Funds, Inc. c/o advokat Magnus Pauli FI Dnr 14-14726 Advokatfirman Vinge KB Delgivning nr 2 Box 11025 404 21 Göteborg Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25.

Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. Allmänna villkor Ver. 1.1 Gäller från 2011-03-25. 1 Allmänt 1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan kunden ( Kund ) och Excellent Hosting Sweden AB ("EHSAB") 1.2 Kunden kan vara en myndig fysisk

Läs mer