EXEMPEL PÅ UTVECKLINGSPROJEKT OCH ANNONSERING PÅ ÖTORGETS FACEBOOK-SIDOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXEMPEL PÅ UTVECKLINGSPROJEKT OCH ANNONSERING PÅ ÖTORGETS FACEBOOK-SIDOR"

Transkript

1 Liite 4c Användning av sociala medier för att utveckla öarna EXEMPEL PÅ UTVECKLINGSPROJEKT OCH ANNONSERING PÅ ÖTORGETS FACEBOOK-SIDOR a. UTVECKLINGSPROJEKT Initiativ om elektrifiering av Ilosaari Under årens lopp har vi på Ilosaari diskuterat om vi ska undersöka möjligheten att ansluta vår ö Ilosaari till elnätet och idén har fått understöd. Nätström ger bättre möjligheter än andra elproduktionsformer för användning av elvärme och åretom vistelse på stugan, för att bygga och reparera, för maskinell vedhuggning, förvaring av livsmedel, matlagning, belysning och hemelektronik. Nätströmmen höjer fastighetens värde. Det är dags att gå från ord till handling och undersöka saken. Man kunde gå vidare genom att begära ett preliminärt anbud på elektrifiering med ett ungefärligt pris som sedan skickas för kännedom till alla som bett om anbud och till andra fastighetsägare på ön. Alla tar sedan preliminärt ställning till anbudet, elbolaget informeras och får ägarnas kontaktuppgifter. Elbolaget sköter sedan resten, kontaktar ägarna direkt för kontraktskrivning med varje potentiell kund. Jag ber er ta ställning till förslaget om att begära anbud senast genom att ni på den här sidan meddelar fastighetens registerbeteckning och adress, ägarens kontaktuppgifter och om ni är för eller emot till att begära ett anbud. Tammerfors Ville Vanlig, tel Stugägare, pensionär, bor på ön 8 månader om året Bildande av ett vattenandelslag på vår holme Storön Som känt har det varit en utmaning att få gott hushållsvatten och tvättvatten på vår ö och samma kan sägas om vår grannö. Vattnet i våra brunnar är oftast av så dålig kvalitet att det inte duger till dricksvatten. Vi hämtar dricksvatten i dunkar från fastlandet. Det salta havsvattnet kan användas bara för några få ändamål. Bastu- och tvättvatten skaffar vi med varierande framgång genom att samla regnvatten. På många öar och i flera byar har man bildat vattenandelslag för vattenförsörjningen som samfällt ser till att det tas hushållsvatten från grundvattnet på ett lämpligt ställe och att det dras vattenledningar till fastigheterna. På öar med tät bebyggelse ingår också avloppsanläggningar och gemensam avloppsvattenbehandling i vattenandelslagets verksamhet. Vi skickar som bilaga en beskrivning av starten, verksamheten, bygg- och driftkostnaderna och finansieringen som gäller ett vattenandelslag på ön Björkholmen som jag känner.

2 Om det i princip finns stöd för att utreda projektet skulle vi kunna ha ett möte om ärendet i sommar till exempel kl. 18 hos undertecknad, adress Vargvägen 1. Vi kunde be en planerare att öppna mötet med ett inledningsanförande före diskussionen. Om man anser att projektet ser bra ut kan vi komma överens om att beställa en projektplan. Projektet kan få understöd från samhället, dock är det osäkert. Jag vill gärna få er preliminära åsikt senast om huruvida vi ska starta en utredning. Ange också era e-postadresser och telefonnummer. Storö Johanna Öman, tfn Fast bosatt, forskare, med rötter på Storö Initiativ om att förbättra teleförbindelserna i Salojärvi skärgård Teleförbindelser är en viktig fråga för utvecklingen av vår ö. För skärgårdens fastboende ger teleförbindelserna möjlighet att idka näringsverksamhet och tillgång till en rad elektroniska tjänster. Fungerande telekommunikationer ger fritidsboarna möjligheter till förlängda veckoslut på stugan med distansarbete. Också familjens barn och ungdomar skulle trivas bättre på stugan. Det är viktigt att inte Kirkkojärvis skärgård glöms bort i regeringens projekt Bredband för alla (100 Mb/s) och i projektet för 4G-nät (26 Mb/s). Av dessa är troligen 4G-förbindelse mest realistiskt och snabbast tillgängligt. Vi bör själva driva frågan aktivt för att den ska gå framåt. Vi borde framföra förslag i ärendet till kommunen där vår ö ligger, Saloseutu kommun, till Salojärvi byalag och Leadergruppen i Ala-Savonmua, teleoperatören i området, Järvialueiden Tele Oy, och skicka brevet för kännedom till Savonmua landskapsförbund som svarar för bredbandsstrategin i vårt landskap. Det kan också behövas telefonsamtal till berörda instanser. Vår stuggranne Tiina Tietäväinen från S:t Michel har gjort ett utkast till ett brev som vi bifogar. Vi ber om era kommentarer på detta diskussionsforum före om förslaget att skicka brevet (jag godkänner/jag godkänner med följande ändringsförslag/jag anser inte att vi ska skicka brevet), och vid jakande svar ert tillstånd att använda ert namn som en av undertecknarna till brevet. På sommaren tänkte vi ha ett möte på ön och diskutera ärendet. Stockholm Sakke Saarelainen, tfn Fritidsboende, kunskapsarbetare, 3 mån om året på ön, med rötterna i Salojärvi Att bygga en skogsbilväg eller privat väg på Tallholmen Det har blivit dags att undersöka om det finns behov av en väg över vår ö Tallholmen. Vägen skulle till en början fylla våra interna behov på ön, som är 100 hektar, för varu- och persontransporter, jord- och skogsbruket och turismen. I ett senare skede skulle en väg betyda att man kunde bygga en privat färjförbindelse till fastlandet om man så småningom går in för det.

3 Vägalternativen är a) att bredda och räta ut den nuvarande stigen med öbornas gemensamma talkokrafter med bistånd av en maskinentreprenör, b) bygga en skogsbilväg eller c) bygga en privat väg. Alternativ a) innehåller minst byråkrati. Alternativ b) och c) förutsätter regelrätta projekteringsprocesser, myndigheternas godkännande och långvarigt engagemang, men det kan gå att få betydande finansiering från samhället. Den lösning vi går in för påverkar fastigheternas värde. Vägen skulle gynna utvecklingen på ön, den sociala samvaron och trivseln, och det sociala skyddsnätet skulle fungera bättre. Vi ber er meddela före i detta diskussionsforum vad ni preliminärt anser om frågan, borde vi ordna ett diskussionsmöte om frågan till exempel i sommar kl. 18 på min stuga på Näretie 2. Om frågan får understöd kan jag på våren skicka material om de olika alternativen till alla som har svarat. Meddela också om du som öbo är inkommen i vägfrågor och kunde ställa upp när vi ska arbeta vidare med frågan. Till vårens möte kunde vi bjuda in en person från en ö där man har haft ett projekt kring en skogsbilväg eller privat väg samt kommunens representant. Tallholmen Merja Solros, tel Återvändare, fast bosatt, skogsägare, turistföretagare med ekologiskt gårdsbruk Byggande av en volleybollplan på Haukisaari Flera har framfört att vi skulle behöva en volleybollplan på vår ö, där både ungdomar och äldre kunde samlas i motionens tecken och ha trevligt tillsammans om sommarkvällarna. För en del öbor skulle det vara trevligt att bara titta på spelen och umgås vid planen. En fastboende, jordbrukaren Kaapo Kauranen som är pensionär har lovat att man får bygga en plan i bortre ändan av hans gamla höåker som ligger i träda, och området runtom kan i mån av möjlighet användas till parkering av bilar på spelkvällar. Ett rimligt villkor är att också han får godkänna byggnadsplanen, att man inte skräpar ner området och att bollplanen får finnas där tillsvidare, i alla fall vet man inte om någon ändring i områdesanvändningen på 10 års sikt. För det planerade området krävs att matjorden delvis skalas bort och att sand som öbon Aimo Ajuri har lovat fixa med sin traktorskopa körs till platsen. Sanden får vi från ett sandtag som han äger. Sanden skulle bredas ut och jämnas till med spadar på talko. På åkern finns inte stenar. Vi har redan fått löfte om nät och bollar. Vem skulle kunna leverera 2 stadiga stolpar på ca 3 meter? Innan vi tar itu med att bygga planen vill vi höra oss för hur många som tror att någon i ert hushåll eller någon av era gäster skulle komma och spela volleyboll ungefär två kvällar i veckan och på talko för att bygga planen i juli Hemma hos oss finns det fyra spelare och talkojobbare på regelbunden basis: jag, min man, vår son och vår svärdotter och tidvis våra gäster. Vi ber om svar senast på den här diskussionsgruppen. Nyslott Laura Lujanen Fritidsboende, volleybollspelare sedan flera år tillbaka E-post:

4 b.erbjudes Muddring av stränder och bryggarbeten som gemensamt projekt i Storholmens skärgård Strandmuddring Ab funderar på att i september-oktober 2013 göra muddringsarbeten i Storholmens skärgård. Vi har redan avtalat om ett projekt. Priset för arbetskostnaderna sjunker om det finns flera arbetsprojekt. Vi ber de fastighetsägare på Kvarnholm som är intresserade av att låta muddra sin vik som kanske blivit för grund eller vuxit igen, eller som vill ändra på strandlinjen eller sätta upp bryggkonstruktioner att kontakta oss för offert senast Vi tar vid behov hand om de aningen tidskrävande anmälningsförfarandena och/eller tillståndsansökningar och förhandlar med myndigheter för er del. Pargas Strandmuddring Ab Martin Mudder, företagare tel Villaservice erbjuds på Lammholma Jag erbjuder stugtjänster på Lammholma och i andra delar av Nagu skärgård. Arbeten som ingår är nybyggnad och renovering av byggnader, byggande av fastighetsvisa avloppsanläggningar, gårdsarbeten som t.ex. schaktarbeten, anläggning och bevattning av gräsmatta, planteringsarbeten, lövkrattning, trädfällning, vedhuggning, snöröjning, granskning av husets värme- och vattensystem samt tillsyn av hus enligt avtal. Jag är timmerman till yrket. Jag beställer vid behov specialjobb via mitt samarbetsnätverk. Kom gärna ihåg att det på våren, hösten och vintern är lättare för mig att ta emot byggnads- och renoveringsarbete än på sommaren och då är priset förmånligare. Kontakta mig så kommer vi överens om jobb för år Lammholma Sigurd Snickare Fastighetsskötare/stugservice, fast bosatt på ön puh Säljes överblivet byggmaterial på Galtön Efter avklarat byggjobb på min stuga på vår ö säljer jag överblivet byggmaterial och byggmaskiner såsom plankor, spontade brädor och lockpanel, tegel, isoleringsmaterial, målfärg, skruvar, betongblandare, aggregat och kompressor till öbor som behöver dom till överkomligt pris. Tag kontakt senast

5 Borgå Yngve Yxa, stugägare Stuga uthyres på Brännholmen Vi hyr ut vår stuga i juni-augusti 2013 på grund av en längre utlandsresa. Har du familjemedlemmar eller vänner som du vill bo granne med på din ö i sommar? Här har du din chans. Ta kontakt före Jakobstad Helena Hurtig tel c. EFTERLYSES Hjälp med trädfällning på Granholmen Jag skulle behöva en yrkesman som kan fälla tre gamla höga träd nära min stuga och klyva dem till ved samtidigt. Finns det någon på ön som kan hjälpa eller har du någon bekant på fastlandet som klarar sådant. Tag kontakt. Sibbo Karin Klenberg Pensionär, fritidshusägare E-post: tel Talkojobbare enligt principen om tjänster och gentjänster på Tjärholmen Sommaren 2013 bygger jag ett förråd på 40 m 2 vid min stuga. Det blir gjutningstalko på sockeln torsdag kl Råkar det finnas folk på ön som har möjlighet att ge talkohjälp i gjutningsjobbet. I paketet ingår husets mat, annan servering och bastu. I gengäld är jag redo att delta i talkoarbeten och ge mitt kunnande när så behövs. Är tacksam om du tar kontakt. Helsingfors Viljo Virtanen Stugägare, elektriker E-post: tel

6 Elektriker skulle behövas på Tjärholmen Sommaren 2013 bygger jag ett uteförråd på 50 m 2 vid stugan. Råkar det finnas en elektriker på ön eller har du någon bekant som kan och har tid att dra ström till förrådets tre rum och utomhus i augusti-oktober. Jag är själv byggmästare och kan hjälpa till med alla byggjobb på sommaren när det behövs. Du kan svara på svenska eller finska, för min granne i S:t Petersburg översätter texten åt mig. Också engelska går bra. S:t Petersburg Aleksander Beljakov E-post: tfn Musikcirkel på Kantholm Finns det bland våra fritidsboende på ön musikanter och sångare som skulle vara intresserade att sommaren 2013 musicera tillsammans på vår ö som tidsfördriv om sommarkvällarna och varför inte på dagtid också, på tider som vi kommer överens om tillsammans. Det kunde gälla till exempel lätt musik och folkmusik. Målet skulle kunna vara en gemensam konsert på ön mot slutet av sommaren. Vi kunde öva till exempel hos oss och konserten kunde också vara hos oss. Själv har jag tidigare spelat fiol i en folkmusikgrupp. Ni som är intresserade ta gärna kontakt före Iniö Anders Lir Fast bosatt på Iniö, rötterna på Kantholm, fiskodlare, turistföretagare Vi kan sköta om din hund på Notholmen Våra döttrar, 13-åriga Jenni och 11-åriga Paula, som gärna ställer upp som hundvakt, skulle vilja sköta om en hund i juli 2013 på vår ö. Vi har lämpliga sovplatser för en hund både ute och inne. Vi får säkert hundens basföda och tillbehör av hundägaren. Hunden och våra döttrar kunde bekanta sig med varandra under promenader innan ni reser bort. Om du behöver hjälp med att vakta din hund i juli till exempel vid resor, ta kontakt. Vasa Liisa Hallikainen E-post: tel

7 c. EVENEMANG Målartalko vid Skärlandets ungdomshus Vi inbjuder öns alla heltids- och deltidsboende och andra vänner av ön till vår kära träffpunkt på ön, Skärlandets ungdomsföreningshus, på målartalko lördag och måndag kl Också kortare arbetsinsatser välkomnas. Dom aktiva i ungdomsföreningen sätter upp ställningar i förväg och skaffar arbetsredskap och målfärg till platsen. Tag gärna med egna redskap. Talkojobbet går ut på att skrapa flagnande målarfärg och att måla. De som deltar i arbetet är försäkrade. Namnen på talkoarbetarna skrivs in i föreningens historik som är på gång. För alla talkojobbare och deras familjemedlemmar ordnas en talkofest där det bjuds på älgsoppa lördagen kl. 19 i ungdomsföreningens hus. Anmälningar: tel Skärlandet Skärlandets ungdomsförening Ordförande Stefan Söderskär Sekreterare Janina Sjöman Villaavslutning på Rönnholmen veneziansk afton Eftersom vi under sommarens diskussioner har fått uppbackning på vår idé vill vi tillsammans med våra grannar Niilo Nieminen, Lauri Lindberg och deras familjer bjuda in alla på ön till villaavslutning lö kl. 18 på vår strand Notvägen 9. Hösten är den mest stämningsfulla tiden för fest. PROGRAM: - Välkomsttal, fiskelagets ordförande Simppu Siikanen - Skärgårdsmusik, öns barn under ledning av Saga Salminen - teater: livet på ön, öns barn med Katrin Kårlund - fisk + bröd, kaffe + bulle, fiskelaget sköter, om alla hjälper till med serveringen, kostnad 5 e/deltagare, 3 e/ barn under 7 år - BRASA - allsång, leds och ackompanjeras på dragspel av Martin Melodi Talko för att bygga brasan, för dem som hinner lö 8.9 kl. 15 Preliminära anmälningar på detta diskussionsforum för att vi ska kunna planera serveringen och dylikt senast Barn som är intresserade av musik och teater ombeds anmäla sig till Saga tfn och Katrin tfn Övningarna är mestadels i juli-augusti. Efter sommarsäsongen går stuglivet förstås in på höstsäsongen och på vinter- och vårsäsongen, så den här aftonen sätter inte punkt för stuglivet.

8 Rönnholmen Acke Aktiv, stugägare, lärare, E-post: tel d. SAMÅKNING På Samåkningsbörsen på ÖTORGETS Facebooksidor kan Kvarnholmaborna efterlysa och erbjuda båtskjuts från fastlandet till ön och från ön till fastlandet. Börsen förbättrar avsevärt möjligheterna att röra sig mellan ön och fastlandet, och den sparar både möda och pengar. Den stärker öns livskraft och skärgårdsbornas sociala umgänge. En förutsättning för det är att du utnyttjar samåkningen. Anmäl på den här sidan om du eller dina gäster har lediga platser i din båt på resor mellan fastlandet och ön. Sätt ut starttiden, platsen, landstigningsplatsen på fastlandet och dina kontaktuppgifter. Fråga efter lediga platser för den tidpunkt du behöver enligt samma princip. Mall: Är någon på väg på måndagsmorgonen kl från Enskär till Kalkstrands gästhamn på fastlandet. Vi har då vår egen båt på fastlandet. En plats behövs Enskär Barbro Fräs Fritidsbo, Kimitoön tel Fyra samåkningsplatser erbjuds i min båt i maj-juni 2013 på fredagar från Sandstrands båthamn till Killingholm och om måndagsmornar från Killingholm tillbaka till fastlandet till Sandstrand Korsholm Alftan Abborre Fiskare, Killingholm tel

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening

MEDLEMSBLADET. Blidö- Frötuna Skärgårdsförening MEDLEMSBLADET Nr 3b, 2012 Pris 50:- Blidö- Frötuna Skärgårdsförening Skolnedläggningar kommunens hot mot skärgården Vagnsunda skärgårdsbyn vid vägens slut Kallelse till årsmöte Jisses vad fort tiden går!

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

DHRs föreningshandbok

DHRs föreningshandbok DHRs föreningshandbok Tips och idéer för medlemmar och förtroendevalda Principer förtillgänglighe DHR För ett samhälle utan rörelsehinder DHR 2012 Skribent: Fredrik Canerstam 2 Innehållsförteckning Välkommen

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24

Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 FosiedalsNytt Nr 1 -- - -- MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN April 2009 FosiedalsNytt Nr 1 MED INFORMATION FRÅN STYRELSEN mars 2014 Riksbyggens Bostadsrättsförening Malmöhus nr 24 Innehåll Ordföranden har

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014

Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Härjedalens kommun Härjedalskontraktet Dokumentation från dialogmöten v 49-50 2014 Här följer en sammanställd dokumentation från de dialogmöten som inlett arbetet med Härjedalskontraktet. Innehållet är

Läs mer

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening!

Vi hälsar alla nya medlemmar hjärtligt VÄLKOMNA Vi hoppas ni kommer att trivas i vår förening! 1 (8) December 2013 Bybladet innehåller denna gång: Ordförande har ordet Motioner till årsstämman 2014 Levande ljus i juletid Vem gör vad i styrelsen och hos vicevärden? Ändrad avgift till föreningen fr.

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Telematic. möte per videokonferens

Telematic. möte per videokonferens Telematic möte per videokonferens Jenna Eriksson Karin Laine Jenni Malmlund Jimena Miettunen Yrkeshögskolan Sydväst Programmet för vård Arbete inom kursen för informations teknik Våren 2004 INLEDNING...

Läs mer

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR

VAD GÖR EN ELDSJÄL? LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN INFORMERAR VAD GÖR EN ELDSJÄL? En studie av landsbygdsutvecklingen inom Kalmar län och eldsjälarnas roll i det lokala utvecklingsarbetet Meddelande 2004:05 Rapporten är framtagen

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp

Folkhälsans. föreningsmapp. Folkhälsans föreningsmapp Folkhälsans föreningsmapp INNEHÅLL sida sida 1. Inspiration och transpiration... 2 Idéer för styrelsearbetet...2 Styrelsens minneslista...3 Idétorka eller nyhetsiver axplock på saker en lokalförening kan

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Vi är alla en del av någon annans värld

Vi är alla en del av någon annans värld Vinter 2013 Vi är alla en del av någon annans värld Sök pengar till ökad trivsel Vad händer just nu? Störande grannar De stora 3 PuL Inledning På Gotlandsfärjan så ser man överallt små skyltar med texten

Läs mer

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi

Ekonomikoll. Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Ekonomikoll Attentions studiecirkel om kognition och ekonomi Välkommen till studiecirkeln Ekonomikoll! Det kan vara krävande att sköta sin ekonomi om man har en kognitiv funktionsnedsättning. Man ska komma

Läs mer

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran

HJALP! OMBILDA. Natverket Radda hyresratten. Mina grannar vill. En handbok fran HJALP! Mina grannar vill OMBILDA En handbok fran Natverket Radda hyresratten Hjälp! Mina grannar vill ombilda! Elva råd till dig som vill bo kvar som hyresgäst i ett allmännyttigt fastighetsbolag. 1 Informationsmöte

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning

SÄLJGUIDE. - så lyckas du med din försäljning SÄLJGUIDE - så lyckas du med din försäljning Hej! I den här guiden vill vi dela med oss av några tips och råd som vi tror att du och dina kompisar kan ha nytta av när webbutiken ska öppna och försäljningen

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer