Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar."

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 12 Ks 43 Au 35 Dnr 126/ Svar på motion om Iaddstolpar/elstolpar Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 28 april 2011, 97, kommit in en motion om laddstolpar/elstolpar. Motionären yrkar att: Arboga kommun undersöker förutsättningarna att uppföra laddstolpar/elstoplar på lämpliga platser för laddning av elbitar i Arboga kommun samt att Rådhuset i Arboga AB som helägt fastighetsbolag (alternativt via sina dotterbolag) också undersöker förutsättningarna att uppföra laddstolpar/elstolpar för laddning av elbilar i anslutning till någon eller några av bolagets fastigheter. Arboga kommun via till exempel KAK-kommitten kan initiera ett gemensamt projekt i KAK-området att undersöka förutsättningarna att uppföra laddstolpar/elstolpar på lämplig/lämpliga platser för laddning av elbilar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 juni 2011, 113, att remittera motionen till tekniska nämnden. Tekniska nämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 1 februari 2012, 15. Tekniska nämnden beslutade föreslå kommunfullmäktige att bifalla motionen med syfte att förenkla för framtida elbilsinnehavare att bo samt besöka Arboga kommun. Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Motionen bifalls. 2. Tekniska nämnden ansvarar för genomförande av projektet. 3. Finansiering av projektet sker inom tekniska nämndens ram. Skickas till: Kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. JusterAfigres sign. Sekrete signa Lhlragsbeskvrk

2 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträ esdatum if Blad 25 TN 15 TNAU 17 r Uiariepla7 teckn. 151 Dnr 170/ Svar på motion om laddstolpar/elstolpar Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har till kommunfullmäktiges sammanträde 28 april 2011, 97, inkommit en motion om laddstolpar/elstolpar. Motionären yrkar att: Arboga kommun undersöker förutsättningarna att uppföra laddstolpar/ elstolpar på lämpliga platser för laddning av elbilar i Arboga kommun samt att Rådhuset i Arboga AB som helägt fastighetsbolag (alternativt via sina dotterbolag) också undersöker förutsättningarna att uppföra laddstolpar/ elstolpar för laddning av elbitar i anslutning till någon eller några av bolagets fastigheter. Arboga kommun via tillexempel KAK-kommitten kan initiera ett gemensamt projekt i KAK-området att undersöka förutsättningarna att uppföra Iaddstolpar/elstolpar på lämplig/lämpliga platser för laddning av elbitar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 juni, 113, remittera motionen till tekniska nämnden. Arboga kommun har genom tekniska nämnden deltagit i den nationella elbilsupphandlingen, och kommer i framtiden att investera i ett antal elbilar. Det ligger i tiden för expansion av elbilar som alternativ, i takt med fallande priser för elbilar kommer intresset att växa för detta alternativ. I dagsläget kan kostnaderna inte bedömas, eftersom förutsättningarna måste utredas. Motionen föreslås bifallas med anledning av att förenkla för framtida elbilsinnehavare att bo samt besöka Arboga kommun. Tekniska nämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Bifalla motionen om laddstolpar/elstolpar. Skickas till: Kommunfullmäktige Driftavdelningen Akten Ordfärandes sign. Justerandes sign Sekreterarens sign. Utdragsbestyrkande

3 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Blad 36 Kf 97 Dnr 126/ Motion om laddstolpar/ elstolpar Från Carl-Erik Almskoug, OPA, har den 28 april 2011 inkommit en motion om laddstolpar/elstolpar.. Motionären skriver att elbitar blir ett allt mer vanligt inslag i fordonsparken och att tekniken inom elbilsområdet ständigt förbättras. Det är viktigt att man lokalt kan förse biltyperna, exempelvis elbitar, med rätt bränsle och att bränslet är lättillgängligt. Arboga kommun är centralt placerad mellan orter som Örebro, Lindesberg, Västerås, Köping, Kungsör och Eskilstuna och motionären anser att laddstolpar/ elstolpar i Arboga skulle underlätta för inpendlare till kommunen. Motionären yrkar att: Arboga kommun undersöker förutsättningarna att uppföra laddstolpar/elstolpar på lämpliga platser för laddning av elbilar i Arboga kommun samt gärna att Rådhuset i Arboga AB som helägt fastighetsbolag (alternativt via sina dotterbolag) också undersöker förutsättningarna att uppföra laddstolpar/elstolpar för laddning av elbilar i anslutning till någon eller några av bolagets fastigheter. Arboga kommun via tillexempel kan initiera ett gemensamt projekt i KAK-området att undersöka förutsättningarna att uppföra laddstolpar/elstolpar på lämplig/lämpliga platser för laddning av elbitar. Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen. Skickas till: Kommunstyrelsen Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekre era_,ps sign... Utdragsbestyrgg".

4 \Cf, Js, 37 Motion till Kommunfullmäktige Laddstolpar / El-stolpar ' IL:jeAe;F;1oeteckn nit Elbilar bur ett mer vanligt inslag i fordonsparken. Tekniken inom el-bilsomraaet-t rbättras ständigtantalet elbilar i landet ökar. Det kan ännu inte kallas "lavinartad ökning" med elbilar men många resonerar kring alternativa drivmedel till bensin och diesel där el är en variant och t.ex fordonsgas en annan. Det viktiga är att man lokalt kan förse biltyperna tex elbilar med "rätt bränsle" och att "bränslet" är lätt tillgängligt. Batteritekniken förändras raskt från traditionella blyceller till betydligt modernare teknik mm vilket ger fler kilometer mellan laddningarna. Kan nämnas om en snart ett år gammal notis i Tidningen Ny Teknik (8 mars 2010) med ett försök i Stockholmsområdet t den korta notisen nedan berör man just begreppet "Tillgången till Ladd-stolpar/ El-stolpar". Särskilt i sista meningen. Elbilar fungerar bra i Stockholmsområdet och "alldeles utmärkt" för den som pendlar till och från jobbet, visat ett ettårigt försök med fem elbilar. Stockholm stads och elbolaget Fottums försök med fem laddningsbara hybridbilar har pågått i ett år och resultaten visar att elbilarna inte bara fungerar- till pendling från och till jobbet är de 'alldeles utmärkta". Fast allt beror på tillgången till laddstolpar. De som pendlar kan ladda hemma över natten. Och det är i Stockholmsområdet ofta tillräckligt för att köra tur och retur till jobbet utan att behöva koppla om till bensin- eller dieseldrift. - Möjligheterna att ladda bilens batterierna måste förbättras, både på arbetsplatserna och lite här och vari trafikmiljön, säger Fortums projektledare Emilia Käck till Sveriges Radio Stockholm. Arboga kommun är centralt placerad mellan orter som Örebro, Lindesberg Västerås, Köping, Kungsör och Eskilstuna. En eller helst flera Ladd-stolpar / El-stolpar i Arboga är kanske inte det effektivaste hjälpmedlet för en utpendlande Arbogabo med elbil men för inpendlande personer med elbil är det bra om Ladd-stolpar / El-stolpar finns. Förhoppningen är att kringliggande kommuner också ser över de egna möjligheterna till laddning av elbilar alternativt utökar med ytterligare nya Ladd-stolpar 1 El-stolpar. Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag: - Att Arboga kommun undersöker förutsättningarna att uppföra Ladd-stolpar / El-stolpar på lämplig / lämpliga platser för laddning av Elbilar i Arboga kommun samt gärna att Rådhuset AB som helägt fastighetsbolag (alternativt via sina dotterbolag) också undersöker förutsättningarna att uppföra Laddstolpar / El-stolpar för laddning av Elbilar i anslutning till någon eller några av bolagets fastigheter. Att Arboga kommun via tex KAK-kommitten kan initiera ett gemensamt projekt i KAKområdet att undersöka förutsättningarna att uppföra Ladd-stolpar / El-stolpar på lämplig / lämpliga platser för laddning av Elbilar. Arboga , // 6U Carl-Erik Almskoug Omsorgspartiet i Arboga

5 Allmänna Referenser och tips för att läsa mer om begreppet El-stolpe / Ladd-stolpe. Sidan Kartan visar en enkel bild med tillgängliga El-stolpar / Ladd-stolpar i närområdet. Observera att det kan förekomma skillnader mellan karta och verklighet. $'ö 6O _! 1 Nerta Satellit Hybna 1, Rnhert ]almbys J. 1 Up ax alun ', ^( sxn neeiq - <.SL r IRa Parit nd PidB j NPtlanae rkula[uk-_au=. Se -21 ; NJnltlta._..=gin re,,lp-hus VanoRa -' Y9rt9ttome Gårcl -i! 9e in3ioen len toasema?i ;in rka ka Id 1^0 by P-h ;ene Park antl Ritle -.J uramenborg P-hus If:u^MUen sna^ttnnn ^[Cvzllacenln '^` mfcreen ]amthar O1AdeMO -^-' l Tanne/Grisen Mnhwav.aer/Ew ^[ aa I9^lva^^I Genom att söka på Internt med tex sökord= Elbil, ladd-stople, el-stolpe, ladda elbil mm finns det åtskilliga referenser att läsa vidare på. Det är också värt att notera att olika elbolag m.fl. har färdiga koncept på El-stolpe / Ladd-stolpe man vill sälja till intresserade. Det är en modell med 'fast pris avtal" som är möjlig att köpa. Även konceptet gå bra att söka på Internet om och man får många träffar för vidare läsning.

6

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045

ARBOGA KOMMUN. Blad 9. Kommunstyrelsen. Ks 14 Ks 6 Au 208. Dnr 247/2012-045 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-02-05 Blad 9 Ks 14 Ks 6 Au 208 Dnr 247/2012-045 Ansökan om borgen mm. från Arboga Ryttarsällskap Arboga Ryttarsällskap har inkommit

Läs mer

Framtidens transporter sker med biogas och el

Framtidens transporter sker med biogas och el E.ON Sustainable Mobility Framtidens transporter sker med biogas och el Hållbara transporter kräver ett helhetsgrepp Sustainable Mobility är vår satsning på hållbara transportlösningar. De utgörs av de

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101

ARBOGA KOMMUN. Kommunstyrelsen. Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101 7 2010-05-10 Blad 10 Ks 59 Au 61 Dnr 250/2009-101 Svar på motion om miljöflyktingar i den nya översiktsplanen Från Agneta Lambert-Meuller, MP, har inkommit motion till kommunfullmäktiges sammanträde den

Läs mer

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3

HUR GODSTART.SE FÅR IN PENGAR VEM BETALAR? 2 NÄR PENGARNA KOMMIT IN HUR FÖRDELAS DE? 2 HUR ANVÄNDARE KAN PÅVERKA INSAMLAD SUMMA 3 Så funkar det. Syftet med det här dokumentet är att beskriva hur godstart.se fungerar hur vi får in pengar, hur de skänks vidare och vad allt detta innebär för dig som användare. Innehåll HUR GODSTART.SE

Läs mer

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug

Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) ... Carl-Erik Almskoug Plats och tid Kommunstyrelsesalen 13:15-15:25 13 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s) Agneta Bode (s) Carl-Erik Almskoug (opa) Dan Karlsson (v) Göran Edlund (fp) IT-chef Mikael Lehmann, personalchef

Läs mer

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius

Olle Ytterberg och Jonas Stenzelius Kommunfullmäktige 2009-11-26 Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl 18.00-20.55 Beslutande Övriga deltagare Olle Ytterberg (s), Ingrid Noord-Silversten (s), Agneta Bode (s), Kjell Persson (s), Seija Tasala

Läs mer

Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå

Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå Teknik- och gatukontoret Tjänsteskrivelse Datum 2012-02-06 Dnr 11TEK77 Bilaga Förslag till remissvar beträffande motion angående inrättande av cykelpool tillgänglig för allmänheten i Piteå CYKELPOOLSUTREDNING

Läs mer

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon

Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Slutversion 2013-02-22 Rapport: Utredning av IT-system för laddning av elfordon Denna rapport är beställd av E-mission (Köpenhamns kommun, Region Hovedstaden, Malmö stad, Helsingborgs stad, Öresundskraft

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

Slutrapport Laddat för kunskap

Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport Laddat för kunskap Slutrapport för projektet Laddat för kunskap, 381111, mars 2015 Om Power Circle. Power Circle är en medlemsorganisation, med syfte att stärka, stödja och främja svensk el

Läs mer

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND

OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND 8 mars 2010 OBSERVATIONSGUIDE VAGABOND Version 1.0 8 mars 2010 Projektledare: Anders Ankarlid Vårt uppdrag: Att hjälpa företag med service. Invent Observer har funnits sedan

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport

Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport 2014-04-22 Energimyndighetens projektnummer 35608-1 Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala, Västmanlands och Södermanlands län, slutrapport Effektivisering av kommunala transporter i Uppsala,

Läs mer

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 -

ELBIL. Sveriges Snyggaste Taxi. Electric Car Region. Konsten att välja el MED ELBIL I VERKSAMHETEN ELBIL SOM PRIVATBIL GÄVLEBORG - 1 - ELBIL GÄVLEBORG Electric Car Region Sveriges Snyggaste Taxi MED ELBIL I VERKSAMHETEN Konsten att välja el ELBIL SOM PRIVATBIL - 1 - Under 2012 avslutades en förstudie, kallad Electric Car Region, som i

Läs mer

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010

Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 i Intresset för fordonsgas i Gävleborgs län - En kartläggning på uppdrag av BiogasMitt - CMA Research AB 4 februari 2010 Sammanfattning BiogasMitt är ett samverkansorgan i Gävleborg och Dalarna, mellan

Läs mer

Miljölotteriet Där alla är vinnare

Miljölotteriet Där alla är vinnare Miljölotteriet Där alla är vinnare Vår idé för att sänka förbrukningen i ett rum är att göra en tävling. Då vår målgrupp är ungdomar har vi valt att göra tävlingen online. Vi vill hjälpa ungdomar att sänka

Läs mer

Strategi för elbilar och laddhybrider

Strategi för elbilar och laddhybrider Utlåtande 2011:60 RVI (Dnr 314-1192/2010) Strategi för elbilar och laddhybrider Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Strategi för elbilar och laddhybrider, bilaga, godkänns

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 99 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Onsdagen den 8 januari 2014, kl. 14.00 Plats: Äppelkriget i kommunhuset, Tomelilla Kallelse med föredragningslista Ärenden

Läs mer

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne

Rapport av marknadsanalys och. Mats Larsson, IUC Skåne Rapport av marknadsanalys och affärsmodeller för elfordonssystem i Skåne och Danmark Mats Larsson, IUC Skåne Innehåll Bakgrund om rapporten...... 3 Huvudsakliga slutsatser... 3 Bakgrund om affärsmodeller

Läs mer

Laddinfrastruktur för elfordon

Laddinfrastruktur för elfordon Laddinfrastruktur för elfordon Denna vägledning är en sammanställning av fakta om och erfarenheter av laddinfrastruktur för elfordon i Sverige. Innehåll Förord... 3 CHECKLISTA För att etablera laddställen...

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Beställning och svar inom laboratoriemedicin

Beställning och svar inom laboratoriemedicin KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik Medical Management Centrum Programmet för Medicinsk informatik Vårdens organisation och ledning, 4p Ht 2005 Kursledare:

Läs mer

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på

Vi ser till att du får. till att göra det du är bäst på VI HJÄLPER SVERIGES BYGGARE ATT UTFÖRA SITT JOBB ÄNNU BÄTTRE Würth hela vägen bygg Vi ser till att du får TID ÖVER till att göra det du är bäst på Bra, Bättre, Bäst betala för den kvalitet du behöver Rätt

Läs mer

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-)

PROTOKOLL. Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners (C) Jenny Breslin (S) Willy Eriksson (-) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl18:00-21:00 Beslutande: Marit Holmstrand (S) Sören Görgård (C) Björn Mårtensson (S) Ingrid Olsson (C) Ulla-Britt Gidemalm (S) ordf Maj-Britt Tönners

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum 00 :o..;',,:-e:.;. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL t Sammanträdesdatum ~ TRANAs KOMMUN 2015-03-03 Sida 16 (42) -"'" KOMMUNSTRYRELSENS AU 49 Dnr 91/14 Naturum Sommens ansökan om bidrag för 2015 Enligt tidigare finns

Läs mer

Kallelse till sammanträde

Kallelse till sammanträde 1(2) 2013-05-16 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Kallelse till sammanträde Organ Kommunfullmäktige Plats Ekebyskolans aula Tid Måndagen den 27 maj 2013, kl19.00 l Val av protokolljusterare 2 Anmälningsärenden

Läs mer