nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008"

Transkript

1 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar

2 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Frågor och svar om mätarbytet Vilka fördelar får jag som kund vid mätarbytet? Du kommer att få fakturor som baserar sig på verkliga avlästa värden, vilket innebär att du betalar för den el du har använt i stället för en uppskattad förbrukning. Du får bättre kontroll över din förbrukning och ser direkt resultatet om du ökar eller minskar din elanvändning. Hur ofta får jag faktura? Faktureringen sker med samma intervaller som tidigare. Vad kostar mätarbytet? Mätarbytet medför inga kostnader för kunden. Vad ska jag göra om jag inte vill att min elmätare byts ut? Gamla mätare kan inte användas vid fjärravläsning och därför måste alla mätare bytas ut. Varför har min förbrukning ökat sedan jag fick en ny fjärravläst elmätare? Eftersom du nu får faktura baserad på de verkliga värdena märks förändringarna i förbrukningen tydligare till följd av bl.a. årstider. Under vintermånaderna då det är mörkt och kallt kan elfakturan vara betydligt större än under sommaren. Förbrukningen på årsnivå påverkas inte av mätarbytet. Bör jag vidta några åtgärder för att få en ny elmätare? Kunden behöver inte vidta några åtgärder för att få en ny elmätare. Elbolaget tar kontakt före mätarbytet sker på kundens område. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledaren Finlands största vindkraftpark blir klar i förtid Vart går pengarna för elöverföring? De sydligaste kunderna semestrar i Kimito Svenska Nette görs av Björn, Tomas och Lisbeth Frånluftvärmepumpen halverade elförbrukningen i ett gammalt hus Nette testar häcksaxar I korthet Korsord 4 Finlands största vindkraftpark byggs i Kemi 10 Vasa Elektriskas sydligaste kunder bor i Hangö Så här går du över till e-faktura Om du vill få din el-, fjärrvärme- eller Nette bredbandsräkning i elektroniskt format, gör så här: 16 Nette testar häcksaxar Hitta ditt kundnummer och faktureringsnummer på fakturan. Slut avtal om e-fakturor från Vasa Elektriska Ab med din nätbank. Banken vidarebefordrar uppgifterna till Vasa Elektriska. Vasa Elektriska skickar din e-faktura till banken. Fakturan blir synlig i din nätbank. När du godkänt fakturan betalas den automatiskt till Vasa Elektriska på förfallodagen. Fakturan arkiveras i nätbanken. Mer 2information nette 3/2008 telefon (06) e-post: KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Nummer: 3/2008 Utgivare: Vasa Elektriska Ab Postadress: PB 26, Vasa Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: (06) Kundbetjäning: öppen kl Felanmälningar: (06) (24 h) Fax: (06) Internet: ISSN: Följande Nette utkommer i december Huvudredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Svensk text: Layout: Tryckning: Pärmbild: Hannu Rintala Olli Arola Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Kyösti Salo Ossi Suortti Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Kustmedia/Björn Håkans Reklambyrå, Bock s Office Ab Waasa Graphics Ab Mikko Lehtimäki

3 LEDAREN Hannu Linna verkställade direktör Elfaktureringen i omdaning I decennier har elen fakturerats och betalats baserat på uppskattad förbrukning. Räkningens storlek har motsvarat den verkliga förbrukningen en gång om året, då mätaren avlästs och en utjämningsfaktura skickats. Utgående från mätaravläsningen har uppskattningen av följande års förbrukning justerats vid behov. Denna uppskattning har dock inte ens i bästa fall varit mer än en gissning baserad på den information som funnits för handen. Trots årtionden av ansträngningar har den stora allmänheten aldrig haft någon riktig förståelse för uppskattnings- och utjämningsfakturan. Kundresponsen beträffande räkningens riktighet har varit mycket livlig, speciellt just efter att utjämningsräkningen dumpit ner i postluckan. När uppskattningen visat sig vara i överkant har det oavsiktliga penninglån som elbolaget erhållit upplevts som orättvist. När uppskattningen varit för liten har utjämningsfakturans storlek väckt misstankar om felaktiga elmätare. Ytterligare ett problem som med uppskattningsfaktureringen är att kunderna hållits dåligt informerade om sin egen elförbrukning. Hur variationer i elkonsumtionen vid olika tider på dygnet och under året påverkar elräkningens storlek har utjämnats av faktureringsmekanismen. Uppskattningsfakturering är dessutom komplicerat och dyrt för elbolaget. Till metodens försvar kan emellertid sägas att den fungerat hyggligt: det har gått att mäta, fakturera och betala elen. Framtidens modell I Finland är elbolagen i färd med att, med stram tidtabell, frivilligt gå in för automatisk mätaravläsning, det vill säga AMR (Automatic Meter Reading). De rikssvenska elbolagen har tvingats till samma ändring genom lagstiftning. AMR kommer att tas i bruk i alla Europeiska länder, förutsatt att detaljförsäljningen av el harmoniseras i samband med det så kallade tredje energipaketet. Tack vare den automatiska mätaravläsningen faktureras elen alltid enligt förbrukningen. Räkningen blir enklare i och med att alla uppskattningselement faller bort. Processen effektiveras ytterligare av att den elektroniska faktureringen blir allt vanligare. Inbesparingarna sker främst i form av att man slipper de kostsamma arbetsmoment som pappersräkningen kräver. AMR ger kunden möjlighet att få bättre information än tidigare om den egna energiförbrukningen. Förbrukningens karaktär och dess förändring över tid kommer att utgöra viktig information, för framtidens klimattalkon, när var och en funderar över sina egna energilösningar. Under denna process, som kommer att pågå i många år, kommer Vasa Elektriska att ta väl hand om sina kunder. Jag önskar den talrika skaran nytillkomna energianvändare välkomna som kunder hos Vasa Elektriska. Bolagets mål är att göra sig förtjänt av alla våra kunders förtroende. Ha en skön höst! nette 3/2008 3

4 Finlands största blir klar i förtid Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Höjden på vindkraftsverkets torn är 88 meter. Med hiss tar färden fem minuter till toppen. Diametern på rotorn är 100 meter. Längden på rotorbladen är drygt 50 meter och de roterar gånger i minuten. 4 nette 3/2008

5 Även det sista vindkraftverket blir snart klart. Delarna lyfts på plats med en 114 meter hög lyftkran, berättar projektchef Eero Koskinen. Den första september är det inte enbart det soliga vädret vid Ajos vindkraftpark i Kemi som får det att se ljust ut. Projektet som startades för två år sedan ligger nämligen ett par månader före tidtabellen. Det är lite förargligt att arbetet har gått så fort, för på dagen för intervjun händer det inte speciellt mycket vid bygget. Männen för vid arbetsplatsen, som ligger alldeles intill isbrytaren Sampos kajplats, syns inga kvinnor knogar förvisso på, men arbetsskedena är inte speciellt spektakulära eller fotogeniska. Det har gått snabbare än beräknat att lyfta kraftverkens delar på plats. Nu får vi så lov att vänta på att fler delar ska anlända, berättar projektchef Eero Koskinen från Pohjolan Voima. Vindkraftverken konstrueras av bitar i varierande storlek, som bokstavligt talat lyfts på plats en i taget. Delarna har lyfts upp av Finlands största lyftkran och i dagsläget är det endast ett av parkens kraftverk som inte är fullständigt. När även det har nått sin fulla höjd, och när alla elarbeten, inställningar och finslipningar gjorts, omfattar Finlands största vindkraftpark totalt 11 vindkraftverk. Ett av dem är Haminan Energias vindkraftverk som fanns på Ajos redan innan Pohjolan Voima år 2006 startade sitt eget projekt på ön. Öarna byggdes först Pohjolan Voimas tio kraftverk stora vindkraftpark har byggts i två skeden, av dotterbolaget PVO-Innopower Oy. De första kraftverken på 3 megawatt styck restes hösten 2007 och började gradvis att producera el mot slutet av året. Vasa Elektriska har fått vindel norrifrån sedan tidigt i våras. I sommar inleddes det andra skedet och i september restes alltså det sista av andra skedets fem kraftverk. Enligt planerna ska vindparken på totalt 30 megawatt vara färdig i februari nästa år. Som det ser ut nu ligger vi ett par månader före tidtabellen, säger Koskinen. Arbetet har gått fortare än beräknat tack vare att man haft mindre problem med vind och vågor än förra året. Eftersom åtta av kraftverken står på konstgjorda öar kan stormvindar och stora vågor innebära ett totalstopp i arbetet. För varje konstgjord ö har det krävts cirka lastbilslass med sprängsten från Outokumpus stenbrott i Evijärvi. Sprängstenen stjälptes av i 3 8 meters vattendjup och packades sedan samman med hjälp av en 12 ton tung järnkub. I fjol när det var som värst, fick vi vänta i två veckor på att vinden skulle mojna. I år har det inte blåst lika mycket men regnväder har vi däremot jobbat i, säger byggnadsingenjör Jari Heikkilä, från ingenjörsbyrån Meriplan, som övervakar bygget. Energi för många hushåll Vindparkens kraftverk producerar mest energi vid en vindhastighet om 11,8 meter per sekund. Då snurrar nämligen rotorns ihåliga blad, konstruerade av balsaträ, glasfiberväv och av glasfiberhartstålig cellplast, som bäst. För att kraftverket ska fungera måste vindstyrkan vara minst 4 meter per sekund, men å andra sidan får det inte heller blåsa för hårt. Om vindstyrkan överstiger 20 meter per sekund måste vindkraftverken stannas. Förväntningen är att det i medeltal blåser idealiska vindar timmar om året. Vart och ett av Ajos vindkraftverk producerar då megawattimmar el. Det är tillräckligt för att värma egnahemshus. Hela vindparken producerar alltså energi för eluppvärmda egnahemshus eller >> för tvårummare i höghus. nette 3/2008 5

6 Trots att kraftverkens rotorblad byggts i Polen är det mesta vid Ajos vindpark inhemskt. WWD-3-kraftverken är utvecklade av finländska Winwind och bygger på komponenter från inhemska underleverantörer. Generatorer och frekvensomriktare levereras av ABB. Vasa Elektriska får vindel från Ajos via Etelä- Pohjanmaan Voima. Vår andel av effekten är 1,7 megawatt, vilket motsvarar megawatttimmar eller ungefär 250 eluppvärmda egnahemshus energibehov, berättar Vasa Elektriskas direktör för elhandelsenheten Olli Arola. Eero Koskinen förevisar de vita tornen och deras öar. De har nummer, inga namn. Jag får det intrycket att kraftverken står huller om buller ute i havet, för Koskinen gestikulerar, pekar och räknar upp nummer i helt oförutsägbar ordning. Väl inne i byggplatsens barack ser jag att de faktiskt står i ordning. Ute i naturen överlappar kraftverkens positioner varandra och på kartan inne i baracken framgår det att kraftverken är numrerade enligt avstånden från stranden så att det som är närmast har det lägsta numret. Koskinen har fyra barnbarn, och det är bland annat för deras skull som han fotograferar flitigt varje gång han besöker byggplatsen. Projektchefen har flugit från huvudstaden till Kemi en gång i veckan för att se hur arbetet fortskrider, och hans bildarkiv innehåller nu tusen bilder. Så här goda framsteg skulle vi förmodligen inte gjort utan Jari, berömmer Koskinen och säger att Heikkilä har fungerat som hans högra hand. Den Kemibördige byggnadsingenjörens lokalkännedom har fått arbetet att gå snabbare och Jari har hittat rätt man för varje jobb. Projektet är också lyckat vad det gäller arbetssäkerheten. Några propellrar har gått sönder på transportfartygen, men ingen människa har kommit till skada, säger Heikkilä. Rotorerna monterades i hamnen samtidig som transportflottarna körde ut torndelarna till de konstgjorda öarna. Ajos ett pilotprojekt Att bygga Ajos vindpark har kostat cirka 50 miljoner euro. Eftersom det är första gången man bygger havsbaserad vindkraft i Finland beviljades bygget 28 procent investeringsstöd, allt som allt dryga 14 miljoner euro, av handels- och industriministeriet. Koskinen berättar hur fjolårets dåliga isförhållanden orsakade problem. Man kom inte ut till öarna förrän man fått tag på ett lämpligt fordon från Kotka. Där fann vi en svävare av rysk modell och utan extra krusiduller, säger Koskinen. Den är inte lika känslig för ispiggar som moderna svävare är. 6 nette 3/2008

7 Många vindprojekt på gång Ajos är för tillfället Finlands största vindpark, men elbolagen planerar för ännu större parker. Exempelvis Pohjolan Voima och Oulun Energia planerar bygga en megawatts vindpark utanför Uleåborg och Haukipudas. I Etelä-Pohjanmaan Voimas och Helsingfors Energis planer ingår två 500 megawatts vindparker, en i Helsingfors och en i Korsnäs. Som bäst utreder Etelä-Pohjanmaan Voima hurudan miljöpåverkan vindkraftverk skulle ha på Replot i Korsholm, ett projekt där även Vasa Elektriska är delaktigt. Eero Koskinen, som tycker om att vara med där det händer saker, inväntar inte att dessa projekt ska gå framåt utan flyttar efter Ajos över till bioenergi. Kommande vindkraftprojekt tar steget från ritbord till förverkligande först om några år. Vasabon Henri Paavola är skeppare på bogserbåten Hevi. Henri från Vasa arbetar med vindparken En av dem som är med om att bygga Ajos vindpark är Vasabon Henri Paavola. Han är skeppare på bogserbåten Hevi och ger oss skjuts ut till den konstgjorda ön där Eero Koskinen ska visa hur vindkraftverk nummer 4 ser ut på insidan. På vägen passerar vi den enda av de konstgjorda öarna som ännu inte har något vindkraftverk. Av nian finns bara två bitar på plats. Om vädret håller i sig och det inte blåser upp till storm, kan det vid navet 88 meter höga tornet byggas på till sin fulla höjd på två dagar om det kniper till och med på en enda dag. Följande skede är krävande, för då ska förutom två moduler även maskinrummet fås på plats, säger Koskinen. Utan det 120 ton tunga maskinrummet skulle vinden få den höga konstruktionen att svaja för mycket. Henri var delaktig redan i det första byggnadsskedet av Ajos vinkraftpark. En bogserbåtsskeppares uppgift är att bogsera, eller ibland skjuta fram, de transportflottar med vars hjälp man kör ut betong och övrigt byggmaterial samt maskiner och byggkarlar till de konstgjorda öarna. Med bogserbåten får man hem byggkarlarna även i hård vind, men arbetsmaskinerna är svåra att flytta om det går höga vågor. Henri arbetar för Arctic Towing Oy och jobbar i Kemi en vecka i taget. Därefter har han en vecka ledigt. I praktiken tar han dock ut det mesta av sin ledighet på vintern eftersom det är mera jobb sommartid. Sin fritid i Kemi brukar Henri vanligtvis tillbringa med en god bok, men i höst har han också varit ute i svampskogen. I Kemi lär det finnas mer svamp än i Vasa. Arbetskamraterna på de övriga bogserbåtarna och transportflottarna fick äta sig proppmätta, när Henri hade plockat skogs- och blodriska och tillredde både svamppaj och svampbiffar i bogserbåten Marikas kök. nette 3/2008 7

8 Vindkraftverk Kärnkraftverk Fingrids stamnät V (400 kv) Vattenkraftverk Torv- eller kolkraftverk Vart går pengarna för elöverföring? Elöverföringen utgör en stor del av elräkningen. Vad betyder elöverföring och vad är det egentligen kunden betalar för? Elströmmens väg från exempelvis kraftverket i Olkiluoto till en enskild kund i Vasa är lång och krokig. Den el som produceras i till exempel ett kärnkraftverk är en enorm energiklump, som sådan inte ryms in genom konsumentens eluttag. Därför måste elspänningen ändras på vägen. Spänningen är som högst i resans början, hela volt. Avsikten är att elöverföringen 8 nette 3/2008 ska vara så effektiv som möjlig och att elströmmen inte ska gå förlorad i form av värme. Ett elnät kan jämföras med ett vägnät. Stamnätet motsvarar en riksomfattande motorväg som med hög spänning transporterar den el som produceras i Finland och utomlands till elnätsbolagen. Stamnätet består av över kilometer elkabel och hundra huvudstransformatorstationer. Det finländska stamnätet ägs av Fingrid och är förenat med motsvarande nät i Norge, Sverige och Ryssland. Från stamnätet gör elen ett filbyte ut till regionnäten. Dessa kan jämföras med något Illustration KATANN Document Factory Oy i stil med riksåttan; inte längre en motorväg men inte heller någon liten byväg. Elen på väg till Vasa omvandlas i det här skedet till en spänning på volt. Väl i regionnätet är elen redan så gott som framme. I Vasa distribueras elströmmen av Vasa Elnät och dess 13 huvudtransformatorstationer. Eftersom vägen nu blir smalare sänks spänningen vid dessa stationer till volt. Vasa Elnäts distributionsnät är nästan kilometer långt. Innan elen är framme i konsumentens uttag matas den genom en distributionstransformator. Det är i det skedet som elströmmen omvandlas till ett lämpligt format

9 Regionnät V (110 kv) Spänningen sänks till volt i elstationerna. Elstation I distributionstransformatorerna omvandlas elen till en spänning om 230 V. Stolptransformator Fördelningsskåpen är lågspänningsnätets förgreningar. för elapparater i vanliga hem med en spänning om 230 volt. levererar elbolagen el till samma pris för alla kunder inom sitt område. Krånglig resa kostar Elen tar sig inte ut till hushållen på egen hand, utan behöver ett distributionsnät för att nå sitt mål. Att bygga, använda och upprätthålla denna passage kostar pengar. En del av den distributionsavgift som anges på konsumentens faktura utgörs av avgifter nätbolaget uppbär för regionalnätets och för det av Fingrid ägda stamnätets räkning. Det är förmånligast att upprätthålla ett distributionsnät i stadsmiljö, där nätets längd blir kort i förhållande till antalet kunder. Kostnaderna blir på motsvarande sätt högre för ett bolag vars kunder bor glest och avstånden är långa. Fram till 1995 betalade kunder på landet mer för sin el än vad stadsbor gjorde. I dag Investeringar gagnar konsumenten Vasa Elnät utvecklar och underhåller nätet med hjälp av en 48 man stark arbetstrupp. Till vanligt underhåll hör bland annat en feljour som arbetar dygnet runt. Nätverket utvecklas och förstärks genom nybyggen och saneringar, tjänster som Vasa Elnät köper av lokala entreprenörer. Nätbolagen övervakas av Energimarknadsverket som ser till att konsumenterna får sin el till ett skäligt pris. Enligt Energimarknadsverket är nätbolagens prissättning nationellt sett rimlig och i medeltal till och med 5 procent lägre än vad som anses vara en skälig nivå. Det här gäller även Vasa Elnäts prissättning. Vasa Elnät klarar sig bra i en jämförelse med andra elbolag. Elavbrott sker i måttlig utsträckning. En utmaning för tillfället är att ett enskilt elavbrott kan drabba ett stort område och många kunder. Det här är något Vasa Elnät försöker råda bot på genom att investera bland annat i zonskydd och automatiska bortkopplingssystem, vilka framför allt begränsar elavbrottens omfattning. För att garantera störningsfri leverans måste man kontinuerligt också satsa på att röja ledningsgatorna. Vi är redan nu effektiva på felsökning och reparation, och elavbrotten är förhållandevis korta, säger systemchef Stefan Ingman. nette 3/2008 9

10 10 nette 3/2008 De sydligaste kunderna semestrar i Kimito

11 Text och foto Hannu Rintala Vasa Elektriskas sydligaste kunder bor i Hangö. Nette träffade två av dem, paret Aarne och Regina Leppälahti, vid deras sommarstuga på Kimitoön. När familjen Leppälahti från Finlands sydligaste stad åker till sommarstugan styr de kosan en bit norrut. Närmare bestämt 90 kilometer och en dryg timmes bilväg till Kimitoön. Kimito är en av Kimitoöns tre kommuner. Nästa år går Kimito och de två andra tvåspråkiga kommunerna, Dragsfjärd och Västanfjärd, samman och bildar den nya Kimitoöns kommun. Kimito kommuns marknadsföringsansvarige Cathina Wretdal-Lindström berättar att 70 procent av befolkningen på den cirka 790 kvadratkilometer stora ön är svenskspråkiga. Kimito ligger cirka 60 kilometer från Åbo och 145 kilometer från Helsingfors. Efter skolan tyckte jag att det inte fanns någon tråkigare plats än Kimito. Jag ville flytta bort och var säker på att jag aldrig skulle bo på en ö där det inte händer någonting. Jag vistades sammanlagt 11 år i Åbo, i Ekenäs och utomlands, och först då förstod jag hur trevlig och säker den här platsen är för barn. Nu håller vi på att bygga hus och jag kan inte komma på en enda anledning att flytta från den här vackra ön, funderar Cathina. Somrarna vid mommos stuga Vägen till Leppälahtis sommarställe är vacker och kantas av gamla träd. Bilnavigatorn hittar inte ända fram, så jag ringer Aarne som kommer emot vid byns postlådor. Det var på 1970-talet som han byggde parets sommarstuga bredvid Reginas föräldrahem. Den första villan vid stranden byggdes 1966 och används nu för tiden främst av våra barn och barnbarn, förtydligar Aarne. Regina och Aarne spenderar så gott som hela sommaren i Kimito. Regina kallar villan för mummonmökki och paret spenderar tid där även på vintern. Huset lämpar sig dock inte för åretomboende eftersom det är planerat som en sommarstuga. Om vintrarna är Aarne slöjdlärare vid Hangö medborgarinstitut så det är mera praktiskt att bo i Hangö. På vintrarna är här dessutom så mörkt Kimito är en av Kimitoöns tre kommuner. att stadens ljus drar det längre strået, säger paret Leppälahti. Tusenkonstnärer Det pensionerade paret visar sig vara mycket företagsamma. Riktiga tusenkonstnärer båda två! Enligt Regina gör Aarne allting själv. Eller åtminstone försöker han göra alla slags arbeten själv. Till och med villornas fönster och dörrar är Aarnes verk och de är dessutom tillverkade av träd fällda i egen skog. Aarne, som inledde sin karriär som snickare och som i årtionden varit lärare i teknisk slöjd, studerade i tiderna även till eltekniker för att han ville förstå sig på elarbeten. På så vis har vi inte behövt anlita någon utomstående för sådana arbeten heller, berömmer Regina. I uthusbyggnaden finns vad barnbarnen döpt till Ukinpaja (moffas/faffas verkstad). Där finns metall, virke och verktyg som i en mindre järnaffär. I den här stugan kommer man knappast heller att gå omkring sysslolös i framtiden. På dagen för besöket stod det en stilig segelbåt i trä som snart skulle tjäras på bakgården. Det här är den första allmogebåt av trä som jag tillverkat, berättar Aarne. Båten är en modifierad version av den Åländska Enkligemodellen, en liten skötbåt som ofta användes av kvinnor. Aarne har breddat på den ursprungliga modellen med 20 procent och förlängt den med 10 procent. Som tidsfördriv har Aarne även snickrat ihop båtar av plywood och av glasfiberarmerad plast. Mitt i allt kommer han ihåg att det finns en roddbåt av trä som han gjort ute i lidret, men den har visserligen aldrig varit i vattnet. Som pensioner har man ingen brådska och tidpunkten för sjösättning av en båt kan därmed vara någon gång, ler Aarne. Videflätning på övervåningen Jag fortsätter att förundras över parets energi när vi klättrar upp en våning till hobbyrummet. Det här är Reginas domäner det finns bland annat en gammal vävstol här. På golvet ligger högar med videskott som så småningom ska flätas till dukar. Vi berör nu ämnen som en vanlig karl har svårt att begripa sig på, så Regina får lov att förklara och visa hur man väver in videskott i en bordslöpare. Mattvättningen, städningen, jordgubbsoch grönsakslandet gör att jag har fullt upp hela tiden. Även fisken vi äter fångas med egna nät. Den vanligaste fångsten utgörs av gädda och abborre, och på våren drar vi också upp braxen. Det är först nu, de senaste två åren, som sutare fastnat i våra nät, berättar Regina. >> nette 3/

12 Jag undrar vad sutare är för en konstig fisk och Regina förklarar att den påminner en hel del om braxen. Den är lite tjockare, har tjockare skinn och är förskräckligt ful. Men rökt smakar den utmärkt, speciellt om man äter den först dagen efter, tipsar Regina. När jag satt mig ner vid kaffebordet kände jag att jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt, eftersom jag fick smaka Reginas hembakade sutarpaj. Jag tog två portioner till trots att min mor lärde mig att man inte får vara för glupsk när man är till byss. Som pricken över i:et avnjöt vi en jordgubbsgräddtårta. Att som pensionär leva sötebrödsdagar med Reginas delikatesser är säkert inte helt fel för en båtbyggare. Efter lite tjat gick Regina så småningom med på att avslöja receptet för Nettes läsare. Pröva det! 12 nette 3/2008 Reginas Sutarpaj 2 dl vatten 4 msk flytande margarin lite salt Låt ingredienserna sjuda upp och tillsätt 1 dl kornmjöl och 2 dl vetemjöl medan blandningen är varm. Rör om med träslev. När blandningen svalnat något, tillsätt 2 ägg och vispa tills blandningen är slät. Häll i en pajform och bred ut ett lager rökt sutare ovanpå. Häll på citronsaft och krydda med citronpeppar, salt, vårlök skuren i ringar och dill. Toppa med fet, riven ost och grädde. Grädda i 225 grader i cirka 25 minuter på nedersta falsen.

13 Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Svenskspråkiga Nette produceras av Björn Håkans, Tomas Bäck och Lisbeth Bäck. Svenska Nette görs av Björn, Tomas och Lisbeth Merparten av reportagen i Nette görs på finska. Sedan skrivs de om på nytt på svenska. Nettes chefredaktör fick läsarrespons där det misstänktes att det är någon finskspråkig som översätter tidningens texter till svenska. Läsaren i fråga tyckte nämligen att språket bitvis flöt dåligt. Vi är alla svenskspråkiga, intygar Kustmedias vd Tomas Bäck. Men han förstår läsaren. Finlandssvenskar råkar allt för ofta ut för texter som mekaniskt översatts från finska till svenska. Man får då lätt uppfattningen att jobbet inte gjorts ordentligt och att man inte uppskattas som läsare. Nettes läsare borde inte drabbas av detta. De finska originaltexterna omarbetas nämligen av en svenskspråkig journalist. Eftersom den ursprungliga skribentens hantverk bör bibehållas kan det visserligen hända att texten bitvis får finska nyanser ändå. Omfattande teamwork Vid Kustmedia görs svenska Nette på följande sätt: en journalist, för närvarande Björn Håkans, läser igenom den finska artikeln för att förstå den och begripa uppläggning. Artikeln skrivs sedan ned på svenska med målsättningen att den ska ha samma kvalitéer som på finska. Texten översätts alltså inte rakt av, preciserar Tomas. Björn ger sedan texten åt Tomas. Först läser jag enbart artiklarna på svenska, för att lättare lägga märke till eventuella språkfel. Eftersom Tomas är elingenjör till utbildningen är han också rätt man att kontrollera att det är rätt termer som används i Vasa Elektriskas tidning. Jag skulle vilja påstå att jag ibland lyckas beskriva saker och ting klarare på svenska än vad du gjort på finska, ler Tomas. Det är säkert sant. Åtminstone har Tomas hjälpt mig vid något tillfälle, då jag uppenbarligen inte själv förstått vad jag skrivit om. Som hjälpmedel använder Tomas, förutom ordboken Eurotranslator, bland annat Vasa Elektriskas webbplats och publikationer. Broschyrer från olika företag som säljer elprylar har också visat sig vara till stor hjälp. Tomas använder Vasa Elektriskas webbplats av den orsaken att samma saker kan sägas på många olika sätt, och alla företag har sitt eget språkbruk. Han bläddrar även tillbaka i gamla Nettetidningar för att se vilka termer som använts tidigare. För att komma in i ämnet på bästa sätt strävar Björn och Tomas till att skriva alla Nettetexter på en gång, inom loppet av några dagar. Vi går in i Nettes värld helt och hållet! I det tredje skedet ger Tomas texterna vidare till sin fru Lisbeth Bäck, tillika Kustmedias chefredaktör. Lisbeth korrekturläser alla artiklar och ser till att saker som kommatecken och punkter är på plats. När Lisbeth läst klart korrekturläses texterna ytterligare än gång av Vasa Elektriskas Lise-Lotte Högström. Slutligen granskar husets egna experter den terminologi som använts i artiklarna, säger chefredaktör Hannu Rintala. Dialekter skapar huvudbry Då Tomas team stöter på problem har de vanligtvis med teknik att göra. Att förklara hur en apparat fungerar är ofta betydligt enklare om man själv varit på plats när den förevisats. I de här fallen hjälper det om vi får se fotografier. Artiklar där det talas dialekt brukar skapa extra mycket huvudbry. Exempelvis i förra numret intervjuade vi Eija från Savolax. Savolaxdialekt går inte att översätta till svenska så det blev en mycket svår uppgift, minns Tomas. Till sist beslöt man att en mening återgavs på savolaxdialekt även i den svenska versionen. Dialektala uttryck som är enklare att översätta till svenska återger Kustmedia som talspråk. Tidning och räkning på samma språk Kunden får antingen den finska eller den svenska utgåvan av Nette. Grundprincipen är att man får tidning på samma språk som man får sin räkning. Om du vill få Nette på det andra språket, ta kontakt med kundtjänst: eller nette 3/

14 VÅRA LÄSARES EGNA BERÄTTELSER Frånluftvärmepumpen halverade elförbrukningen i ett gammalt hus Text och bilder Tapio Korhonen, Åbo Denna artikel är resultatet av den utmaning som gavs i Nettes nr 1/2008 till alla som skriver för bordslådan. Vi tackar skribenten och fotografen för ett sakkunnigt bidrag! Vi tar gärna emot ytterligare artiklar per e-post: För varje publicerad artikel betalas ett arvode. Huset i tre våningar har totalt cirka 290 m 2 uppvärmd yta. Glasverandan mot söder har dubbla fönster som samlar solenergi effektivt under soliga vårvinterdagar. År 1981 köpte vi ett egnahemshus av stock som byggts i början av 1920-talet i Åbo. Huset var i ursprungligt skick. Ställvis hade de lägsta stockvarven och stockarna under fönstren murknat. Det fanns alltså mycket att renovera och huset kunde tas i användning först år Renoveringen genomfördes med egna krafter. Endast för el- och rörarbeten anlitades yrkesmänniskor. Som uppvärmningssystem valde jag luftvärme med en Upovari-luftvärmepump som då var ny på marknaden. Maskinen tar vara på värmeenergin i frånluften från den maskinella ventilationen med hjälp av en värmepump och värmer upp den cirkulerande luften och bruksvatten med denna värmeenergi. Efter renoveringen var ytan som skulle värmas upp ca 290 m 2, men jag tänkte att anläggningen, som dimensionerats för max 180 m 2, skulle räcka till om värmeisoleringen ökas rejält och isoleringsarbetet utföras omsorgsfullt. Som tilläggsvärmekällor fanns det sedan tidigare tre eldstäder som var i brukbart skick. Det byggdes två eldstäder till och bastun försågs med en vedugn. Stockväggarna isolerade jag med 10 cm mineralull. De brädbeslagna gavelväggarna tömdes på sågspån och det ersattes med 20 cm mineralull. Från vindsvåningen rev jag bort allt gammalt förutom takkonstruktionerna. Övre botten isolerades med 35 cm mineralull. De ursprungliga dubbla fönstren restaurerades och på insidan tillades en glasruta med ram över hela fönstret för att göra dem tätare och mera värmeekonomiska. Vädringsfönster som kan öppnas behövdes inte tack vare den maskinella ventilationen. Kompressorn går sönder Knappt ett år, efter det att vi äntligen hade flyttat in i huset efter renoveringen, gick luftvärmemaskinens kompressor sönder. Eftersom maskinen hade skaffats redan i början av renoveringen, var garantin inte längre i kraft, fastän apparaten inte hade använts under renoveringen. Eftersom elförbrukningen inte verkade vara så hög i förhållande till husets storlek, lät 14 nette 3/2008

15 jag bli att byta den dyra kompressorn, eftersom vi klarade oss utan. Först när uppvärmningsmotståndet för bruksvatten sade upp kontraktet år 1996 var jag tvungen att kalla en reparatör till huset. Samtidigt byttes också då värmepumpens kompressor. Kompressorn verkar vara Upovars svaga länk, eftersom den fick bytas ut igen efter två år. Senare har den även bytts ut år 2006, men då hade den använts i åtta år. El sparas Det är intressant att jämföra elförbrukningen före och efter reparationen av värmepumpen. Under var den genomsnittliga elförbrukningen kwh per år och efter kompressorbytet har det i genomsnitt varit kwh. Förbrukningen minskade med 46 %, alltså med nästan hälften. Minskningen av elförbrukningen beror på frånluftvärmepumpen, eftersom det inte har gjorts några andra väsentliga ändringar i huset. Eldstäderna har använts tämligen sparsamt. Efter millennieskiftet har vi inte ens köpt ved, utan använt avfallsvirke som vi fått från olika håll. Bastun eldar vi vanligen två gånger i veckan. Energiförbrukningen har under de senaste åren ökat på grund av att den nedre delen av verandan på husets södra gavel började användas som vinterträdgård på 2000-talet. Där övervintrar frugans pelargoner och mina mångåriga paprika- och chiliplantor i grader. Värmeisoleringen i detta utrymme blev tyvärr inte så bra, och uppvärmningen med elbatterier förbrukar uppskattningsvis kwh per år. I huset utnyttjas också solenergi. Speciellt på den övre verandan stiger temperaturen till 20 grader redan i februari även när det är köldgrader ute. När dörren till verandan öppnas strömmar värmen in i huset. Sommartid stänger persiennerna ut hettan. Vad då frånluftsvärmepump? En frånluftsvärmepump tillvaratar värmen i luften som sugs ut ur en byggnad maskinellt med hjälp av ett ång- eller vätskebatteri. Pumpen avger sedan värmen till bruksvatten, vattnet i värmesystemet, tilluften eller alla dessa. I apparaten ingår en ventilationsanläggning, varför de totala anskaffningskostnaderna är något lägre jämfört med en jordvärmepump. Anläggningen kan också användas för nedkylning. En frånluftsvärmepump räcker ensam inte till att producera tillräckligt med värme utan det behövs också en tilläggsvärmekälla. Nya planer Värmeisoleringen i huset kan ännu förbättras. Några fönster är ännu endast dubbla och tilläggsrutan installeras bara vi hinner. Också isoleringen i vinterträdgården skall förbättras. Energiförbrukningen i det gamla huset är dock redan nere i sådana siffror som är typiska för lågenergihus. Det har åstadkommits med hjälp av en teknik som fanns redan för 30 år sedan. Det skulle ännu vara intressant att installera en luftvärmepump. Den tar förmånlig uppvärmningsenergi från uteluften under största delen av året på Åbos breddgrader. En frånluftvärmepump tar vara på energin i frånluften också vid hård köld. Det kan vara problematiskt att reglera dessa två system så att båda fungerar effektivt. På sommaren torde det gå lätt att få kyla från luftvärmepumpen och sprida den i hela huset med hjälp av frånluftvärmepumsystemets luftcirkulation. Luftvärmepump vanligast Det finns ca värmepumpar i Finland av vilka ca är luftvärmepumpar. Enligt Suomen Lämpöpumppuyhdistys såldes det luftvärmepumpar, jordvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar i Finland förra året. Luft/vattenvärmepumparna som är allmänna på annat håll i Europa är på kommande också till Finland. Förra året såldes 450 luft/vattenvärmepumpar. Källor: Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry samt Motiva www. motiva.fi. Uppvärmningen av vinterträdgården förbrukar el, men tomat-, paprika och chiliskörden uppväger kostnaderna. nette 3/

16 Nette testar häcksaxar Text Anne Kytölä Foto Ann-Sofi Berg Tillverkarnas och importörernas produktbilder Två olika sorters häckar blev friserade när Jorma Torkko, Ove Lundström och Marko Hakamäki från Vasa Elnät provkörde häcksaxar. Starkki i Vasa har lånat ut tre maskiner för provkörning: den förmånligaste, Park DT-HT510 för 29 euro, importeras av Starkki. Bosch AHS C och Black & Decker GT510 har bägge en prislapp på 99 euro. Testgruppen fick till uppgift att ge poäng för häcksaxarnas utseende, användaregenskaper och klippresultat. Testarna vet till en början inget om apparaternas pris. Männens uppgift är att snygga till två olika sorters häckar, varav den ena är en 20 år gammal silverpilshäck. Den andra häcken är av okänd art, men enligt husägaren är det frågan om någon sorts ärtbuske. Dess tunna grenar är mycket lättare för häcksaxen att bita i än den grovvuxna silverpilen. Black & Decker klipper bäst Karlarna behöver inte klippa länge innan det står klart vilken apparat som ger bäst klippresultat. De konstaterar enhälligt att arbetet går smidigast med Black & Deckers häcksax. Speciellt silverpilen klipper den effektivare än de andra maskinerna. Den går nästan av sig själv. Bosch erbjuder mer En bra egenskap hos Boschs häcksax är dess långa svärd hela 63 centimeter långt. Parks och Black & Deckers svärd är 51 respektive 55 centimeter långa. Med ett långt svärd räcks man längre och slipper sträcka sig. Bosch är den enda av testets apparater som har tilläggsutrustning: en uppsamlare fäst på svärdet dit grenar och löv trillar. Klippresterna kan behändigt tömmas direkt i skottkärran, vilket minskar behovet av att städa efter klippningen. Uppsamlaren kommer bäst till sin rätt när man klipper häcken regelbundet. Långa grenar trillar nämligen ur behållaren och ner på marken. Bosch har ytterligare en egenskap som de övriga häcksaxarna saknar en dragavlastare. Tack vare den lossnar skarvsladden inte så lätt under arbetets gång. Det är ytterligare ett plus i kanten för Bosch, berömmer männen. Park är en bra basmaskin Häcksaxen från Park får inget direkt beröm, men inte heller speciellt hård kritik. Jämfört med de övriga ser den lite ut som en leksak, bedömer Marko. Spetsen på Parks svärd är rundad medan de andras är rak. En rund spets försvårar arbetet eftersom löven fastnar, berättar männen. I Parks och Boschs svärdsspetsar finns ett hål att hänga upp häcksaxen på väggen i. Black & Deckers maskin saknar ett sådant hål. Om de inte skulle behöva bekymra sig över priset, skulle alla i testgruppen välja häcksaxen från Black & Decker. Men när det avslöjas att man skulle kunna köpa tre stycket Parksaxar för samma peng, byter Jorma åsikt. Som Laihelabo väljer jag i så fall en Park. Jag har inte speciellt många buskar att klippa Parks sax skulle räcka bra. Marko och Ove vidhåller att Black & Decker är bästa alternativet. Hemma har Marko en 40 meter lång hagtornshäck som han brukar klippa med en gammal, billig häcksax. 16 nette 3/2008

17 Bosch får ett plus i kanten för sina dragavlästare. Det är ett helt projekt i sig! Männen kommer fram till att det går att snygga till buskar med samtliga av testets häcksaxar. Har man mycket att klippa är det försvarbart med en dyrare häcksax, medan Parks maskin är ett riktigt bra val för mindre trädgårdsarbeten. Klippningstips i bruksanvisningen Tack vare bra instruktioner i bruksanvisningarna klarar även en nybörjare av häckklippningen med äran i behåll. Buskarna bör klippas i växtriktningen, nedifrån och upp. Om man klipper uppifrån och ned blir häcken ojämn eftersom unga grenar lätt böjer sig utåt och därmed kapas för mycket. I Black & Deckers och Boschs bruksanvisningar finns rätt tydliga anvisningar om hur maskinerna ska skötas. Parks bruksanvisning är betydligt ytligare. Anvisningen uppmanar att maskinen bör rengöras, men ger inte lika bra råd som de övriga maskinernas manualer om hur man ska gå till väga. I Boschs bruksanvisning finns även ett felsökningsschema. Tekniska uppgifter Bedömming utmärkt bra tillfredställande försvarlig svag Märke och modell Black & Decker GT510 Bosch AHS C Park DT-HT510 Pris 99 euro 99 euro 29 euro Motoreffekt 500 W 420 W 550 W Svärdlängd 55 cm 63 cm 51 cm Vikt 3,1 kg 2,9 kg 3,75 kg Max grentjocklek 20 mm 16 mm 16 mm Ljudnivå på tomgång 102 db 96 db 105 db Utseende 3,66 2,33 1,66 Användbarhet 4 3 1,66 Klippresultat 4 3,66 2,33 TESTRESULTAT Bäst klippresultat Längst svärd Förmånligast Nette tackar Starkki i Vasa för lånet av maskinerna. nette 3/

18 I KORTHET Vasa Elektriska behöver en julgran igen Vasa Elektriska saknar en julgran att resa på torget i Vasa i samband med julöppningen. Om det växer en ca 20 meter hög vacker gran på din tomt, och om du är villig att avvara den, tag kontakt med Hannu Rintala per telefon eller Vasa Elektriska både fäller och transporterar granen. Fjärrvärme till Stenhaga via Hemstrand För att garantera värmeförsörjningen i Stenhaga planerar Vasa Elektriska att bygga en ny fjärrvärmeledning. Den planerade rutten går längs Kärrvägen och svänger vidare mot Stenhaga längs Ainogatan. Beslut i ärendet tas hösten Förverkligandet av fjärrvärmeledningen förbättrar avsevärt möjligheten att ansluta småhus i Hemstrand till fjärrvärmenätet. Ifall ledningen byggs under 2009 är det möjligt att ansluta en stor del av småhusen i Hemstrand till fjärrvärmenätet under åren Anslutningen av småhus förutsätter dock att tillräckligt många husägare på samma gata är intresserade. Alla gator kan inte garanteras fjärrvärme. Vasa Elektriska informerar närmare i ärendet under år 2009, förutsatt att bolaget fattar ett beslut om att bygga. Installationen av fjärravlästa elmätare fortsätter Förnyelsen av elmätarna fortsätter i Laihela och i oktober november påbörjas arbetet i Vasa centrum. Mätarna installeras av Eltel Networks Oy. Samtliga av Vasa Elnät Ab:s cirka elmätare kommer att vara utbytta inom loppet av år Kunderna informeras om mätarbytet per brev cirka en vecka på förhand. Om bytet av mätare kräver några åtgärder från kundens sida finns instruktioner för detta i samma brev. Efter mätarbytet faktureras kunden enligt den verkliga elförbrukningen och den uppskattade elräkningen förpassas därmed till historien. Tidtabeller och ytterligare information i ämnet finns på Vasa Elektriskas och Vasa Elnäts webbplatser, bland förstasidesnyheterna: och Utnämningar Eva Engblom från Vasa har utnämnts till ekonomiassistent på Vasa Elektriska Ab:s koncerntjänster. Ari Salo från Vasa har utnämnts till planerare på Vasa Elnät Ab. Peter Söderlund från Tjöck har utnämnts till linjemontör på Oy RAVERA Ab. Martin Smith från Lappfjärd har utnämnts till projektansvarig för Oy RAVERA Ab:s filial i Tjöck. 18 nette 3/2008

19 Korsord Namn Näradress Postnummer och -ort Skicka ditt svar före under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa Bland korsordlösarna lottas 2 st inne-/utetermometrar med klocka. Vinnare av föregående Nette-korsord: Doris Ahlman, Kvevlax Erik Smeds, Solf Rätt lösning på föregående korsord. nette 3/

20

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008

nette Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2008 Designstolpen heter ILLUUSIO Nette testade figursågar Luftvärmepump sparade pengar KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Så här går du över till e-faktura Om du vill få din

Läs mer

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4 07 Önskas elektroniska fakturor? Nette testar hushållsassistenter Lönar det sig att byta till energilampa? KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nätfaktura för

Läs mer

Hur är det på Finlands bästa bageri?

Hur är det på Finlands bästa bageri? VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2014 På kundbesök: Hur är det på Finlands bästa bageri? Energiuppföljning del 4: Högre boendekomfort med elbatterier Kaffebryggare för en kopp i test nette KONCERNEN VASA

Läs mer

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers.

KUNDTIDNING 1/2009. Värma villan på vintern? Priset på el sjunker. Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers. nettevasa ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1/2009 Värma villan på vintern? Pensionärer på besök i kraftverket Nette testar stavmixers Priset på el sjunker >> Sid 18 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Tag kontakt med vår karttjänst

Läs mer

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid.

nette Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar Rabatten på elenergi upphör och sid. nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2012 Rabatten på elenergi upphör och mervärdesskatten stiger. sid.18 Westenergy bränner avfallet till energi Bekymmersamt att byta lampa Nette testar skotorkar 3 4

Läs mer

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012

nette är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 nette Åbo VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2012 är Finlands senapsstad El och värme från solen Elutombordare i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008

nette Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2008 Nette testar eltandborstar I Pingvinernas bastu Illuusio fick ljus och färg KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kontaktuppgifter för koncernen Vasa Elektriska Vasa Elektriska

Läs mer

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013

nette Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 2/2013 Kalevaspelen i Vasa 25. 28.7. Elpriset sänks Kylboxar i test INNEHÅLL KUNDTJÄNSTEN informerar kundtjänst öppen kl. 8.00-16.00 06 324 5750 asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010. Nette testar ljusterapilampor. Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2010 Nette testar ljusterapilampor Granodlaren från Kuusamo Skoleleverna blev energiväktare KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst Telefon: 06 324 5750 E-post: asiakaspalvelu@vaasansahko.fi

Läs mer

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3 07 El och värme från Vasklot Vasa får ett nytt landmärke Med elbil efter golfbollen K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kom ihåg att göra elavtal

Läs mer

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING

nette Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 1 07 Vikingaborna böt till fjärrvärme Ravera utvidgade i Sydösterbotten Cirkelsågar i test K U N D TJ Ä N S T E N INFORMERAR INNEHÅLLSFÖRTECKNING Återbäringen direkt

Läs mer

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test

1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING. Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test 1/2004 VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Om man skulle dra el till sommarstugan... Nette besökte Sundom Rakapparater i test INNEHÅLLSFÖRTECKNING 6 Små men viktiga Små och medelstora företag har stor betydelse

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3/2013 Huvudet kallt högt uppe i luften 4 Rätta inställningar hos familjen Sorvisto 10 Den smarte slipper överraskande energifakturor 12 I detta

Läs mer

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser

VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013. Nya. förmånliga elpriser VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 4/2013 Direktdebiteringen upphör s. 2 Kundbesök: Kultakeramiikka Nya förmånliga elpriser INNEHÅLLSFÖRTECKNING KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Kundtjänst öppen kl. 8.00 16.00 06 324

Läs mer

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt

Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt nette VA SA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2010 Nette följer ett ungt pars byggnadsprojekt Vinden ger arbete Nette testar dammsugare Innehåller avtalsvillkor K U N D TJ Ä N S T E N I N F O R M E R A R Kundtjänst

Läs mer

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd?

Innehåll 1/2005. Elektricitet i hundra år. Hundra olika synsätt. 7. Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2. Är domedagen inställd? Vuotta År Ilman sähköö olis vaikeeta Hilla Aikio, Koivuhaan koulu Innehåll 1/2005 Karleby Energis elpris står sig i konkurrensen 2 Värme till Karleby, arbete till hela landskapet 4 Elektricitet i hundra

Läs mer

Energi och balans med yoga. Dags för en luftvärmepump? 2 2 0 0 9 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K

Energi och balans med yoga. Dags för en luftvärmepump? 2 2 0 0 9 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K 2 2 0 0 9 K U N D T I D N I N G E N F R Å N D I T T E N E R G I V E R K Energi och balans med yoga Dags för en luftvärmepump? Till kunderna hos Esse Elektro-Kraft, Herrfors, Jakobstads Energiverk, Kronoby

Läs mer

Det självförsörjande hemmet

Det självförsörjande hemmet ! Det självförsörjande hemmet Dagens möjligheter med vind och solenergi Joakim Ström Examensarbete för ingenjör (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Automationsteknik och IT Raseborg 2015 EXAMENSARBETE

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1 2010 Fjärravläsning ger elfaktura enligt förbrukning Är elpriset någonsin på rätt nivå? s. 3 Smidigt samarbete pågått i ett år s. 8 Behändig e-faktura

Läs mer

Värmesystem i vardagen

Värmesystem i vardagen flexibla värmesystem Tillverkare & Rådgivare 3 Värmesystem i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem Värmesystemen i vardagen Några småhusägares erfarenhet av att byta värmesystem

Läs mer

Energiguide ger enkla tips

Energiguide ger enkla tips Elpriset stiger varför? Fortum 3 2008 Den laddbara hybridbilen kan tankas från ett vanligt eluttag Energiguide ger enkla tips Energipartner för sina kunder Fortum vill vara den mest efterfrågade energileverantören

Läs mer

Här är världens ände. Elpriset i går och i morgon. Martin jobbar från Arktis till Antarktis 1 2009 KUNDTIDNINGEN FRÅN DITT ENERGIVERK

Här är världens ände. Elpriset i går och i morgon. Martin jobbar från Arktis till Antarktis 1 2009 KUNDTIDNINGEN FRÅN DITT ENERGIVERK 1 2009 KUNDTIDNINGEN FRÅN DITT ENERGIVERK Här är världens ände Martin jobbar från Arktis till Antarktis Elpriset i går och i morgon Till kunderna hos Esse Elektro-Kraft, Herrfors, Jakobstads Energiverk,

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 1/2014 Ett träd som lutar över en elledning är alltid en säkerhetrisk 12 Företagsbyn fostrar aktiva medborgare 4 Motion förbättrar arbetshälsan

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012

Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 Elektricitetsverk och Badhus Karleby Energis kundtidning 3/2012 I Marko och Maria Sorvistos hem är bastun alltid varm 4 Spänningsarbete minskar elavbrott 8 Energived skogsdagens tema 13 Fjärrvärmenätet

Läs mer

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet.

Elspararguiden. Fler guider på nätet. bästa valen. Testa bilenmed hos bilhandlaren. försäkring. Nya guider varje vecka: www.aftonbladet. Fler guider på nätet Vik här Vik Vik här här publicerad publicerad februari mars 2009 2009!! r a t p s p i l a l s n i e r s p u t v i a s n u ä l j ExTk bästa valen Köpa 25 begagnad bil Elspararguiden

Läs mer

Biokraftverket så gott som färdigt

Biokraftverket så gott som färdigt BORGÅ ENERGI -BOLAGENS KUNDTIDNING 1 2013 Min Energi -tjänst Livsuppgift: Att rädda Östersjön Mätarbytet inne på slutrakan Skogsstigarna väntar Biokraftverket så gott som färdigt Kaféer i Borgå Tips inför

Läs mer

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS

ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS ELEKTRICITETSVERK OCH BADHUS KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 3 2011 Det finns skillnader i kostnaderna för olika uppvärmningsformer Sida 4 Förnuftig användning av energi sparar pengar Sida 10 ENERGISK BETJÄNING

Läs mer

Elektricitetsverk och Badhus

Elektricitetsverk och Badhus Elektricitetsverk och Badhus KARLEBY ENERGIS KUNDTIDNING 2/2013 Trafikljusinformationen är alltid till hands 4 Elcykeln gör det lättare att orka med arbetet 7 Ett tiotal unga sommarjobbar igen 8 I detta

Läs mer

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI

Fortum. Handel. produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 MED ENERGI Fortum 1 2010 Hur väljer du elbolag? 14 LÅGA koldioxidutsläpp i Sverige 16 Utmanare till fossila ELDNINGSoljor 20 Handel Här MED ENERGI används produkten el. Hur produceras den och vad kostar den? 8 LEDARE

Läs mer

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår

En bekvämare vardag. Nr 1-2012. Fortsatt fiberutbyggnad. När vi fick bakterier i vattnet. Nu börjar vi samla in matavfall. Här utför vi arbeten i vår En tidning till alla hushåll i Söderhamn från Söderhamn NÄRA om Söderhamn NÄRA En bekvämare vardag Nr 1-2012 Fortsatt fiberutbyggnad När vi fick bakterier i vattnet Nu börjar vi samla in matavfall Här

Läs mer