nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "nette Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008"

Transkript

1 nette VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING 3/2008 Energi norrifrån Vart går pengarna för elöverföring? Nette testar häcksaxar

2 KUNDTJÄNSTEN INFORMERAR Frågor och svar om mätarbytet Vilka fördelar får jag som kund vid mätarbytet? Du kommer att få fakturor som baserar sig på verkliga avlästa värden, vilket innebär att du betalar för den el du har använt i stället för en uppskattad förbrukning. Du får bättre kontroll över din förbrukning och ser direkt resultatet om du ökar eller minskar din elanvändning. Hur ofta får jag faktura? Faktureringen sker med samma intervaller som tidigare. Vad kostar mätarbytet? Mätarbytet medför inga kostnader för kunden. Vad ska jag göra om jag inte vill att min elmätare byts ut? Gamla mätare kan inte användas vid fjärravläsning och därför måste alla mätare bytas ut. Varför har min förbrukning ökat sedan jag fick en ny fjärravläst elmätare? Eftersom du nu får faktura baserad på de verkliga värdena märks förändringarna i förbrukningen tydligare till följd av bl.a. årstider. Under vintermånaderna då det är mörkt och kallt kan elfakturan vara betydligt större än under sommaren. Förbrukningen på årsnivå påverkas inte av mätarbytet. Bör jag vidta några åtgärder för att få en ny elmätare? Kunden behöver inte vidta några åtgärder för att få en ny elmätare. Elbolaget tar kontakt före mätarbytet sker på kundens område. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ledaren Finlands största vindkraftpark blir klar i förtid Vart går pengarna för elöverföring? De sydligaste kunderna semestrar i Kimito Svenska Nette görs av Björn, Tomas och Lisbeth Frånluftvärmepumpen halverade elförbrukningen i ett gammalt hus Nette testar häcksaxar I korthet Korsord 4 Finlands största vindkraftpark byggs i Kemi 10 Vasa Elektriskas sydligaste kunder bor i Hangö Så här går du över till e-faktura Om du vill få din el-, fjärrvärme- eller Nette bredbandsräkning i elektroniskt format, gör så här: 16 Nette testar häcksaxar Hitta ditt kundnummer och faktureringsnummer på fakturan. Slut avtal om e-fakturor från Vasa Elektriska Ab med din nätbank. Banken vidarebefordrar uppgifterna till Vasa Elektriska. Vasa Elektriska skickar din e-faktura till banken. Fakturan blir synlig i din nätbank. När du godkänt fakturan betalas den automatiskt till Vasa Elektriska på förfallodagen. Fakturan arkiveras i nätbanken. Mer 2information nette 3/2008 telefon (06) e-post: KONCERNEN VASA ELEKTRISKAS KUNDTIDNING Nummer: 3/2008 Utgivare: Vasa Elektriska Ab Postadress: PB 26, Vasa Besöksadress: Kyrkoesplanaden 4, Vasa, Finland Telefonväxel: (06) Kundbetjäning: öppen kl Felanmälningar: (06) (24 h) Fax: (06) Internet: ISSN: Följande Nette utkommer i december Huvudredaktör: Redaktionskommitté: Redaktion: Svensk text: Layout: Tryckning: Pärmbild: Hannu Rintala Olli Arola Hannu Linna Juha Rintamäki Arja Rosing Kyösti Salo Ossi Suortti Viestintä Oy Prowomedia, Anne Kytölä Kustmedia/Björn Håkans Reklambyrå, Bock s Office Ab Waasa Graphics Ab Mikko Lehtimäki

3 LEDAREN Hannu Linna verkställade direktör Elfaktureringen i omdaning I decennier har elen fakturerats och betalats baserat på uppskattad förbrukning. Räkningens storlek har motsvarat den verkliga förbrukningen en gång om året, då mätaren avlästs och en utjämningsfaktura skickats. Utgående från mätaravläsningen har uppskattningen av följande års förbrukning justerats vid behov. Denna uppskattning har dock inte ens i bästa fall varit mer än en gissning baserad på den information som funnits för handen. Trots årtionden av ansträngningar har den stora allmänheten aldrig haft någon riktig förståelse för uppskattnings- och utjämningsfakturan. Kundresponsen beträffande räkningens riktighet har varit mycket livlig, speciellt just efter att utjämningsräkningen dumpit ner i postluckan. När uppskattningen visat sig vara i överkant har det oavsiktliga penninglån som elbolaget erhållit upplevts som orättvist. När uppskattningen varit för liten har utjämningsfakturans storlek väckt misstankar om felaktiga elmätare. Ytterligare ett problem som med uppskattningsfaktureringen är att kunderna hållits dåligt informerade om sin egen elförbrukning. Hur variationer i elkonsumtionen vid olika tider på dygnet och under året påverkar elräkningens storlek har utjämnats av faktureringsmekanismen. Uppskattningsfakturering är dessutom komplicerat och dyrt för elbolaget. Till metodens försvar kan emellertid sägas att den fungerat hyggligt: det har gått att mäta, fakturera och betala elen. Framtidens modell I Finland är elbolagen i färd med att, med stram tidtabell, frivilligt gå in för automatisk mätaravläsning, det vill säga AMR (Automatic Meter Reading). De rikssvenska elbolagen har tvingats till samma ändring genom lagstiftning. AMR kommer att tas i bruk i alla Europeiska länder, förutsatt att detaljförsäljningen av el harmoniseras i samband med det så kallade tredje energipaketet. Tack vare den automatiska mätaravläsningen faktureras elen alltid enligt förbrukningen. Räkningen blir enklare i och med att alla uppskattningselement faller bort. Processen effektiveras ytterligare av att den elektroniska faktureringen blir allt vanligare. Inbesparingarna sker främst i form av att man slipper de kostsamma arbetsmoment som pappersräkningen kräver. AMR ger kunden möjlighet att få bättre information än tidigare om den egna energiförbrukningen. Förbrukningens karaktär och dess förändring över tid kommer att utgöra viktig information, för framtidens klimattalkon, när var och en funderar över sina egna energilösningar. Under denna process, som kommer att pågå i många år, kommer Vasa Elektriska att ta väl hand om sina kunder. Jag önskar den talrika skaran nytillkomna energianvändare välkomna som kunder hos Vasa Elektriska. Bolagets mål är att göra sig förtjänt av alla våra kunders förtroende. Ha en skön höst! nette 3/2008 3

4 Finlands största blir klar i förtid Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Höjden på vindkraftsverkets torn är 88 meter. Med hiss tar färden fem minuter till toppen. Diametern på rotorn är 100 meter. Längden på rotorbladen är drygt 50 meter och de roterar gånger i minuten. 4 nette 3/2008

5 Även det sista vindkraftverket blir snart klart. Delarna lyfts på plats med en 114 meter hög lyftkran, berättar projektchef Eero Koskinen. Den första september är det inte enbart det soliga vädret vid Ajos vindkraftpark i Kemi som får det att se ljust ut. Projektet som startades för två år sedan ligger nämligen ett par månader före tidtabellen. Det är lite förargligt att arbetet har gått så fort, för på dagen för intervjun händer det inte speciellt mycket vid bygget. Männen för vid arbetsplatsen, som ligger alldeles intill isbrytaren Sampos kajplats, syns inga kvinnor knogar förvisso på, men arbetsskedena är inte speciellt spektakulära eller fotogeniska. Det har gått snabbare än beräknat att lyfta kraftverkens delar på plats. Nu får vi så lov att vänta på att fler delar ska anlända, berättar projektchef Eero Koskinen från Pohjolan Voima. Vindkraftverken konstrueras av bitar i varierande storlek, som bokstavligt talat lyfts på plats en i taget. Delarna har lyfts upp av Finlands största lyftkran och i dagsläget är det endast ett av parkens kraftverk som inte är fullständigt. När även det har nått sin fulla höjd, och när alla elarbeten, inställningar och finslipningar gjorts, omfattar Finlands största vindkraftpark totalt 11 vindkraftverk. Ett av dem är Haminan Energias vindkraftverk som fanns på Ajos redan innan Pohjolan Voima år 2006 startade sitt eget projekt på ön. Öarna byggdes först Pohjolan Voimas tio kraftverk stora vindkraftpark har byggts i två skeden, av dotterbolaget PVO-Innopower Oy. De första kraftverken på 3 megawatt styck restes hösten 2007 och började gradvis att producera el mot slutet av året. Vasa Elektriska har fått vindel norrifrån sedan tidigt i våras. I sommar inleddes det andra skedet och i september restes alltså det sista av andra skedets fem kraftverk. Enligt planerna ska vindparken på totalt 30 megawatt vara färdig i februari nästa år. Som det ser ut nu ligger vi ett par månader före tidtabellen, säger Koskinen. Arbetet har gått fortare än beräknat tack vare att man haft mindre problem med vind och vågor än förra året. Eftersom åtta av kraftverken står på konstgjorda öar kan stormvindar och stora vågor innebära ett totalstopp i arbetet. För varje konstgjord ö har det krävts cirka lastbilslass med sprängsten från Outokumpus stenbrott i Evijärvi. Sprängstenen stjälptes av i 3 8 meters vattendjup och packades sedan samman med hjälp av en 12 ton tung järnkub. I fjol när det var som värst, fick vi vänta i två veckor på att vinden skulle mojna. I år har det inte blåst lika mycket men regnväder har vi däremot jobbat i, säger byggnadsingenjör Jari Heikkilä, från ingenjörsbyrån Meriplan, som övervakar bygget. Energi för många hushåll Vindparkens kraftverk producerar mest energi vid en vindhastighet om 11,8 meter per sekund. Då snurrar nämligen rotorns ihåliga blad, konstruerade av balsaträ, glasfiberväv och av glasfiberhartstålig cellplast, som bäst. För att kraftverket ska fungera måste vindstyrkan vara minst 4 meter per sekund, men å andra sidan får det inte heller blåsa för hårt. Om vindstyrkan överstiger 20 meter per sekund måste vindkraftverken stannas. Förväntningen är att det i medeltal blåser idealiska vindar timmar om året. Vart och ett av Ajos vindkraftverk producerar då megawattimmar el. Det är tillräckligt för att värma egnahemshus. Hela vindparken producerar alltså energi för eluppvärmda egnahemshus eller >> för tvårummare i höghus. nette 3/2008 5

6 Trots att kraftverkens rotorblad byggts i Polen är det mesta vid Ajos vindpark inhemskt. WWD-3-kraftverken är utvecklade av finländska Winwind och bygger på komponenter från inhemska underleverantörer. Generatorer och frekvensomriktare levereras av ABB. Vasa Elektriska får vindel från Ajos via Etelä- Pohjanmaan Voima. Vår andel av effekten är 1,7 megawatt, vilket motsvarar megawatttimmar eller ungefär 250 eluppvärmda egnahemshus energibehov, berättar Vasa Elektriskas direktör för elhandelsenheten Olli Arola. Eero Koskinen förevisar de vita tornen och deras öar. De har nummer, inga namn. Jag får det intrycket att kraftverken står huller om buller ute i havet, för Koskinen gestikulerar, pekar och räknar upp nummer i helt oförutsägbar ordning. Väl inne i byggplatsens barack ser jag att de faktiskt står i ordning. Ute i naturen överlappar kraftverkens positioner varandra och på kartan inne i baracken framgår det att kraftverken är numrerade enligt avstånden från stranden så att det som är närmast har det lägsta numret. Koskinen har fyra barnbarn, och det är bland annat för deras skull som han fotograferar flitigt varje gång han besöker byggplatsen. Projektchefen har flugit från huvudstaden till Kemi en gång i veckan för att se hur arbetet fortskrider, och hans bildarkiv innehåller nu tusen bilder. Så här goda framsteg skulle vi förmodligen inte gjort utan Jari, berömmer Koskinen och säger att Heikkilä har fungerat som hans högra hand. Den Kemibördige byggnadsingenjörens lokalkännedom har fått arbetet att gå snabbare och Jari har hittat rätt man för varje jobb. Projektet är också lyckat vad det gäller arbetssäkerheten. Några propellrar har gått sönder på transportfartygen, men ingen människa har kommit till skada, säger Heikkilä. Rotorerna monterades i hamnen samtidig som transportflottarna körde ut torndelarna till de konstgjorda öarna. Ajos ett pilotprojekt Att bygga Ajos vindpark har kostat cirka 50 miljoner euro. Eftersom det är första gången man bygger havsbaserad vindkraft i Finland beviljades bygget 28 procent investeringsstöd, allt som allt dryga 14 miljoner euro, av handels- och industriministeriet. Koskinen berättar hur fjolårets dåliga isförhållanden orsakade problem. Man kom inte ut till öarna förrän man fått tag på ett lämpligt fordon från Kotka. Där fann vi en svävare av rysk modell och utan extra krusiduller, säger Koskinen. Den är inte lika känslig för ispiggar som moderna svävare är. 6 nette 3/2008

7 Många vindprojekt på gång Ajos är för tillfället Finlands största vindpark, men elbolagen planerar för ännu större parker. Exempelvis Pohjolan Voima och Oulun Energia planerar bygga en megawatts vindpark utanför Uleåborg och Haukipudas. I Etelä-Pohjanmaan Voimas och Helsingfors Energis planer ingår två 500 megawatts vindparker, en i Helsingfors och en i Korsnäs. Som bäst utreder Etelä-Pohjanmaan Voima hurudan miljöpåverkan vindkraftverk skulle ha på Replot i Korsholm, ett projekt där även Vasa Elektriska är delaktigt. Eero Koskinen, som tycker om att vara med där det händer saker, inväntar inte att dessa projekt ska gå framåt utan flyttar efter Ajos över till bioenergi. Kommande vindkraftprojekt tar steget från ritbord till förverkligande först om några år. Vasabon Henri Paavola är skeppare på bogserbåten Hevi. Henri från Vasa arbetar med vindparken En av dem som är med om att bygga Ajos vindpark är Vasabon Henri Paavola. Han är skeppare på bogserbåten Hevi och ger oss skjuts ut till den konstgjorda ön där Eero Koskinen ska visa hur vindkraftverk nummer 4 ser ut på insidan. På vägen passerar vi den enda av de konstgjorda öarna som ännu inte har något vindkraftverk. Av nian finns bara två bitar på plats. Om vädret håller i sig och det inte blåser upp till storm, kan det vid navet 88 meter höga tornet byggas på till sin fulla höjd på två dagar om det kniper till och med på en enda dag. Följande skede är krävande, för då ska förutom två moduler även maskinrummet fås på plats, säger Koskinen. Utan det 120 ton tunga maskinrummet skulle vinden få den höga konstruktionen att svaja för mycket. Henri var delaktig redan i det första byggnadsskedet av Ajos vinkraftpark. En bogserbåtsskeppares uppgift är att bogsera, eller ibland skjuta fram, de transportflottar med vars hjälp man kör ut betong och övrigt byggmaterial samt maskiner och byggkarlar till de konstgjorda öarna. Med bogserbåten får man hem byggkarlarna även i hård vind, men arbetsmaskinerna är svåra att flytta om det går höga vågor. Henri arbetar för Arctic Towing Oy och jobbar i Kemi en vecka i taget. Därefter har han en vecka ledigt. I praktiken tar han dock ut det mesta av sin ledighet på vintern eftersom det är mera jobb sommartid. Sin fritid i Kemi brukar Henri vanligtvis tillbringa med en god bok, men i höst har han också varit ute i svampskogen. I Kemi lär det finnas mer svamp än i Vasa. Arbetskamraterna på de övriga bogserbåtarna och transportflottarna fick äta sig proppmätta, när Henri hade plockat skogs- och blodriska och tillredde både svamppaj och svampbiffar i bogserbåten Marikas kök. nette 3/2008 7

8 Vindkraftverk Kärnkraftverk Fingrids stamnät V (400 kv) Vattenkraftverk Torv- eller kolkraftverk Vart går pengarna för elöverföring? Elöverföringen utgör en stor del av elräkningen. Vad betyder elöverföring och vad är det egentligen kunden betalar för? Elströmmens väg från exempelvis kraftverket i Olkiluoto till en enskild kund i Vasa är lång och krokig. Den el som produceras i till exempel ett kärnkraftverk är en enorm energiklump, som sådan inte ryms in genom konsumentens eluttag. Därför måste elspänningen ändras på vägen. Spänningen är som högst i resans början, hela volt. Avsikten är att elöverföringen 8 nette 3/2008 ska vara så effektiv som möjlig och att elströmmen inte ska gå förlorad i form av värme. Ett elnät kan jämföras med ett vägnät. Stamnätet motsvarar en riksomfattande motorväg som med hög spänning transporterar den el som produceras i Finland och utomlands till elnätsbolagen. Stamnätet består av över kilometer elkabel och hundra huvudstransformatorstationer. Det finländska stamnätet ägs av Fingrid och är förenat med motsvarande nät i Norge, Sverige och Ryssland. Från stamnätet gör elen ett filbyte ut till regionnäten. Dessa kan jämföras med något Illustration KATANN Document Factory Oy i stil med riksåttan; inte längre en motorväg men inte heller någon liten byväg. Elen på väg till Vasa omvandlas i det här skedet till en spänning på volt. Väl i regionnätet är elen redan så gott som framme. I Vasa distribueras elströmmen av Vasa Elnät och dess 13 huvudtransformatorstationer. Eftersom vägen nu blir smalare sänks spänningen vid dessa stationer till volt. Vasa Elnäts distributionsnät är nästan kilometer långt. Innan elen är framme i konsumentens uttag matas den genom en distributionstransformator. Det är i det skedet som elströmmen omvandlas till ett lämpligt format

9 Regionnät V (110 kv) Spänningen sänks till volt i elstationerna. Elstation I distributionstransformatorerna omvandlas elen till en spänning om 230 V. Stolptransformator Fördelningsskåpen är lågspänningsnätets förgreningar. för elapparater i vanliga hem med en spänning om 230 volt. levererar elbolagen el till samma pris för alla kunder inom sitt område. Krånglig resa kostar Elen tar sig inte ut till hushållen på egen hand, utan behöver ett distributionsnät för att nå sitt mål. Att bygga, använda och upprätthålla denna passage kostar pengar. En del av den distributionsavgift som anges på konsumentens faktura utgörs av avgifter nätbolaget uppbär för regionalnätets och för det av Fingrid ägda stamnätets räkning. Det är förmånligast att upprätthålla ett distributionsnät i stadsmiljö, där nätets längd blir kort i förhållande till antalet kunder. Kostnaderna blir på motsvarande sätt högre för ett bolag vars kunder bor glest och avstånden är långa. Fram till 1995 betalade kunder på landet mer för sin el än vad stadsbor gjorde. I dag Investeringar gagnar konsumenten Vasa Elnät utvecklar och underhåller nätet med hjälp av en 48 man stark arbetstrupp. Till vanligt underhåll hör bland annat en feljour som arbetar dygnet runt. Nätverket utvecklas och förstärks genom nybyggen och saneringar, tjänster som Vasa Elnät köper av lokala entreprenörer. Nätbolagen övervakas av Energimarknadsverket som ser till att konsumenterna får sin el till ett skäligt pris. Enligt Energimarknadsverket är nätbolagens prissättning nationellt sett rimlig och i medeltal till och med 5 procent lägre än vad som anses vara en skälig nivå. Det här gäller även Vasa Elnäts prissättning. Vasa Elnät klarar sig bra i en jämförelse med andra elbolag. Elavbrott sker i måttlig utsträckning. En utmaning för tillfället är att ett enskilt elavbrott kan drabba ett stort område och många kunder. Det här är något Vasa Elnät försöker råda bot på genom att investera bland annat i zonskydd och automatiska bortkopplingssystem, vilka framför allt begränsar elavbrottens omfattning. För att garantera störningsfri leverans måste man kontinuerligt också satsa på att röja ledningsgatorna. Vi är redan nu effektiva på felsökning och reparation, och elavbrotten är förhållandevis korta, säger systemchef Stefan Ingman. nette 3/2008 9

10 10 nette 3/2008 De sydligaste kunderna semestrar i Kimito

11 Text och foto Hannu Rintala Vasa Elektriskas sydligaste kunder bor i Hangö. Nette träffade två av dem, paret Aarne och Regina Leppälahti, vid deras sommarstuga på Kimitoön. När familjen Leppälahti från Finlands sydligaste stad åker till sommarstugan styr de kosan en bit norrut. Närmare bestämt 90 kilometer och en dryg timmes bilväg till Kimitoön. Kimito är en av Kimitoöns tre kommuner. Nästa år går Kimito och de två andra tvåspråkiga kommunerna, Dragsfjärd och Västanfjärd, samman och bildar den nya Kimitoöns kommun. Kimito kommuns marknadsföringsansvarige Cathina Wretdal-Lindström berättar att 70 procent av befolkningen på den cirka 790 kvadratkilometer stora ön är svenskspråkiga. Kimito ligger cirka 60 kilometer från Åbo och 145 kilometer från Helsingfors. Efter skolan tyckte jag att det inte fanns någon tråkigare plats än Kimito. Jag ville flytta bort och var säker på att jag aldrig skulle bo på en ö där det inte händer någonting. Jag vistades sammanlagt 11 år i Åbo, i Ekenäs och utomlands, och först då förstod jag hur trevlig och säker den här platsen är för barn. Nu håller vi på att bygga hus och jag kan inte komma på en enda anledning att flytta från den här vackra ön, funderar Cathina. Somrarna vid mommos stuga Vägen till Leppälahtis sommarställe är vacker och kantas av gamla träd. Bilnavigatorn hittar inte ända fram, så jag ringer Aarne som kommer emot vid byns postlådor. Det var på 1970-talet som han byggde parets sommarstuga bredvid Reginas föräldrahem. Den första villan vid stranden byggdes 1966 och används nu för tiden främst av våra barn och barnbarn, förtydligar Aarne. Regina och Aarne spenderar så gott som hela sommaren i Kimito. Regina kallar villan för mummonmökki och paret spenderar tid där även på vintern. Huset lämpar sig dock inte för åretomboende eftersom det är planerat som en sommarstuga. Om vintrarna är Aarne slöjdlärare vid Hangö medborgarinstitut så det är mera praktiskt att bo i Hangö. På vintrarna är här dessutom så mörkt Kimito är en av Kimitoöns tre kommuner. att stadens ljus drar det längre strået, säger paret Leppälahti. Tusenkonstnärer Det pensionerade paret visar sig vara mycket företagsamma. Riktiga tusenkonstnärer båda två! Enligt Regina gör Aarne allting själv. Eller åtminstone försöker han göra alla slags arbeten själv. Till och med villornas fönster och dörrar är Aarnes verk och de är dessutom tillverkade av träd fällda i egen skog. Aarne, som inledde sin karriär som snickare och som i årtionden varit lärare i teknisk slöjd, studerade i tiderna även till eltekniker för att han ville förstå sig på elarbeten. På så vis har vi inte behövt anlita någon utomstående för sådana arbeten heller, berömmer Regina. I uthusbyggnaden finns vad barnbarnen döpt till Ukinpaja (moffas/faffas verkstad). Där finns metall, virke och verktyg som i en mindre järnaffär. I den här stugan kommer man knappast heller att gå omkring sysslolös i framtiden. På dagen för besöket stod det en stilig segelbåt i trä som snart skulle tjäras på bakgården. Det här är den första allmogebåt av trä som jag tillverkat, berättar Aarne. Båten är en modifierad version av den Åländska Enkligemodellen, en liten skötbåt som ofta användes av kvinnor. Aarne har breddat på den ursprungliga modellen med 20 procent och förlängt den med 10 procent. Som tidsfördriv har Aarne även snickrat ihop båtar av plywood och av glasfiberarmerad plast. Mitt i allt kommer han ihåg att det finns en roddbåt av trä som han gjort ute i lidret, men den har visserligen aldrig varit i vattnet. Som pensioner har man ingen brådska och tidpunkten för sjösättning av en båt kan därmed vara någon gång, ler Aarne. Videflätning på övervåningen Jag fortsätter att förundras över parets energi när vi klättrar upp en våning till hobbyrummet. Det här är Reginas domäner det finns bland annat en gammal vävstol här. På golvet ligger högar med videskott som så småningom ska flätas till dukar. Vi berör nu ämnen som en vanlig karl har svårt att begripa sig på, så Regina får lov att förklara och visa hur man väver in videskott i en bordslöpare. Mattvättningen, städningen, jordgubbsoch grönsakslandet gör att jag har fullt upp hela tiden. Även fisken vi äter fångas med egna nät. Den vanligaste fångsten utgörs av gädda och abborre, och på våren drar vi också upp braxen. Det är först nu, de senaste två åren, som sutare fastnat i våra nät, berättar Regina. >> nette 3/

12 Jag undrar vad sutare är för en konstig fisk och Regina förklarar att den påminner en hel del om braxen. Den är lite tjockare, har tjockare skinn och är förskräckligt ful. Men rökt smakar den utmärkt, speciellt om man äter den först dagen efter, tipsar Regina. När jag satt mig ner vid kaffebordet kände jag att jag var på rätt plats vid rätt tidpunkt, eftersom jag fick smaka Reginas hembakade sutarpaj. Jag tog två portioner till trots att min mor lärde mig att man inte får vara för glupsk när man är till byss. Som pricken över i:et avnjöt vi en jordgubbsgräddtårta. Att som pensionär leva sötebrödsdagar med Reginas delikatesser är säkert inte helt fel för en båtbyggare. Efter lite tjat gick Regina så småningom med på att avslöja receptet för Nettes läsare. Pröva det! 12 nette 3/2008 Reginas Sutarpaj 2 dl vatten 4 msk flytande margarin lite salt Låt ingredienserna sjuda upp och tillsätt 1 dl kornmjöl och 2 dl vetemjöl medan blandningen är varm. Rör om med träslev. När blandningen svalnat något, tillsätt 2 ägg och vispa tills blandningen är slät. Häll i en pajform och bred ut ett lager rökt sutare ovanpå. Häll på citronsaft och krydda med citronpeppar, salt, vårlök skuren i ringar och dill. Toppa med fet, riven ost och grädde. Grädda i 225 grader i cirka 25 minuter på nedersta falsen.

13 Text Anne Kytölä Foto Mikko Lehtimäki Svenskspråkiga Nette produceras av Björn Håkans, Tomas Bäck och Lisbeth Bäck. Svenska Nette görs av Björn, Tomas och Lisbeth Merparten av reportagen i Nette görs på finska. Sedan skrivs de om på nytt på svenska. Nettes chefredaktör fick läsarrespons där det misstänktes att det är någon finskspråkig som översätter tidningens texter till svenska. Läsaren i fråga tyckte nämligen att språket bitvis flöt dåligt. Vi är alla svenskspråkiga, intygar Kustmedias vd Tomas Bäck. Men han förstår läsaren. Finlandssvenskar råkar allt för ofta ut för texter som mekaniskt översatts från finska till svenska. Man får då lätt uppfattningen att jobbet inte gjorts ordentligt och att man inte uppskattas som läsare. Nettes läsare borde inte drabbas av detta. De finska originaltexterna omarbetas nämligen av en svenskspråkig journalist. Eftersom den ursprungliga skribentens hantverk bör bibehållas kan det visserligen hända att texten bitvis får finska nyanser ändå. Omfattande teamwork Vid Kustmedia görs svenska Nette på följande sätt: en journalist, för närvarande Björn Håkans, läser igenom den finska artikeln för att förstå den och begripa uppläggning. Artikeln skrivs sedan ned på svenska med målsättningen att den ska ha samma kvalitéer som på finska. Texten översätts alltså inte rakt av, preciserar Tomas. Björn ger sedan texten åt Tomas. Först läser jag enbart artiklarna på svenska, för att lättare lägga märke till eventuella språkfel. Eftersom Tomas är elingenjör till utbildningen är han också rätt man att kontrollera att det är rätt termer som används i Vasa Elektriskas tidning. Jag skulle vilja påstå att jag ibland lyckas beskriva saker och ting klarare på svenska än vad du gjort på finska, ler Tomas. Det är säkert sant. Åtminstone har Tomas hjälpt mig vid något tillfälle, då jag uppenbarligen inte själv förstått vad jag skrivit om. Som hjälpmedel använder Tomas, förutom ordboken Eurotranslator, bland annat Vasa Elektriskas webbplats och publikationer. Broschyrer från olika företag som säljer elprylar har också visat sig vara till stor hjälp. Tomas använder Vasa Elektriskas webbplats av den orsaken att samma saker kan sägas på många olika sätt, och alla företag har sitt eget språkbruk. Han bläddrar även tillbaka i gamla Nettetidningar för att se vilka termer som använts tidigare. För att komma in i ämnet på bästa sätt strävar Björn och Tomas till att skriva alla Nettetexter på en gång, inom loppet av några dagar. Vi går in i Nettes värld helt och hållet! I det tredje skedet ger Tomas texterna vidare till sin fru Lisbeth Bäck, tillika Kustmedias chefredaktör. Lisbeth korrekturläser alla artiklar och ser till att saker som kommatecken och punkter är på plats. När Lisbeth läst klart korrekturläses texterna ytterligare än gång av Vasa Elektriskas Lise-Lotte Högström. Slutligen granskar husets egna experter den terminologi som använts i artiklarna, säger chefredaktör Hannu Rintala. Dialekter skapar huvudbry Då Tomas team stöter på problem har de vanligtvis med teknik att göra. Att förklara hur en apparat fungerar är ofta betydligt enklare om man själv varit på plats när den förevisats. I de här fallen hjälper det om vi får se fotografier. Artiklar där det talas dialekt brukar skapa extra mycket huvudbry. Exempelvis i förra numret intervjuade vi Eija från Savolax. Savolaxdialekt går inte att översätta till svenska så det blev en mycket svår uppgift, minns Tomas. Till sist beslöt man att en mening återgavs på savolaxdialekt även i den svenska versionen. Dialektala uttryck som är enklare att översätta till svenska återger Kustmedia som talspråk. Tidning och räkning på samma språk Kunden får antingen den finska eller den svenska utgåvan av Nette. Grundprincipen är att man får tidning på samma språk som man får sin räkning. Om du vill få Nette på det andra språket, ta kontakt med kundtjänst: eller nette 3/

14 VÅRA LÄSARES EGNA BERÄTTELSER Frånluftvärmepumpen halverade elförbrukningen i ett gammalt hus Text och bilder Tapio Korhonen, Åbo Denna artikel är resultatet av den utmaning som gavs i Nettes nr 1/2008 till alla som skriver för bordslådan. Vi tackar skribenten och fotografen för ett sakkunnigt bidrag! Vi tar gärna emot ytterligare artiklar per e-post: För varje publicerad artikel betalas ett arvode. Huset i tre våningar har totalt cirka 290 m 2 uppvärmd yta. Glasverandan mot söder har dubbla fönster som samlar solenergi effektivt under soliga vårvinterdagar. År 1981 köpte vi ett egnahemshus av stock som byggts i början av 1920-talet i Åbo. Huset var i ursprungligt skick. Ställvis hade de lägsta stockvarven och stockarna under fönstren murknat. Det fanns alltså mycket att renovera och huset kunde tas i användning först år Renoveringen genomfördes med egna krafter. Endast för el- och rörarbeten anlitades yrkesmänniskor. Som uppvärmningssystem valde jag luftvärme med en Upovari-luftvärmepump som då var ny på marknaden. Maskinen tar vara på värmeenergin i frånluften från den maskinella ventilationen med hjälp av en värmepump och värmer upp den cirkulerande luften och bruksvatten med denna värmeenergi. Efter renoveringen var ytan som skulle värmas upp ca 290 m 2, men jag tänkte att anläggningen, som dimensionerats för max 180 m 2, skulle räcka till om värmeisoleringen ökas rejält och isoleringsarbetet utföras omsorgsfullt. Som tilläggsvärmekällor fanns det sedan tidigare tre eldstäder som var i brukbart skick. Det byggdes två eldstäder till och bastun försågs med en vedugn. Stockväggarna isolerade jag med 10 cm mineralull. De brädbeslagna gavelväggarna tömdes på sågspån och det ersattes med 20 cm mineralull. Från vindsvåningen rev jag bort allt gammalt förutom takkonstruktionerna. Övre botten isolerades med 35 cm mineralull. De ursprungliga dubbla fönstren restaurerades och på insidan tillades en glasruta med ram över hela fönstret för att göra dem tätare och mera värmeekonomiska. Vädringsfönster som kan öppnas behövdes inte tack vare den maskinella ventilationen. Kompressorn går sönder Knappt ett år, efter det att vi äntligen hade flyttat in i huset efter renoveringen, gick luftvärmemaskinens kompressor sönder. Eftersom maskinen hade skaffats redan i början av renoveringen, var garantin inte längre i kraft, fastän apparaten inte hade använts under renoveringen. Eftersom elförbrukningen inte verkade vara så hög i förhållande till husets storlek, lät 14 nette 3/2008

15 jag bli att byta den dyra kompressorn, eftersom vi klarade oss utan. Först när uppvärmningsmotståndet för bruksvatten sade upp kontraktet år 1996 var jag tvungen att kalla en reparatör till huset. Samtidigt byttes också då värmepumpens kompressor. Kompressorn verkar vara Upovars svaga länk, eftersom den fick bytas ut igen efter två år. Senare har den även bytts ut år 2006, men då hade den använts i åtta år. El sparas Det är intressant att jämföra elförbrukningen före och efter reparationen av värmepumpen. Under var den genomsnittliga elförbrukningen kwh per år och efter kompressorbytet har det i genomsnitt varit kwh. Förbrukningen minskade med 46 %, alltså med nästan hälften. Minskningen av elförbrukningen beror på frånluftvärmepumpen, eftersom det inte har gjorts några andra väsentliga ändringar i huset. Eldstäderna har använts tämligen sparsamt. Efter millennieskiftet har vi inte ens köpt ved, utan använt avfallsvirke som vi fått från olika håll. Bastun eldar vi vanligen två gånger i veckan. Energiförbrukningen har under de senaste åren ökat på grund av att den nedre delen av verandan på husets södra gavel började användas som vinterträdgård på 2000-talet. Där övervintrar frugans pelargoner och mina mångåriga paprika- och chiliplantor i grader. Värmeisoleringen i detta utrymme blev tyvärr inte så bra, och uppvärmningen med elbatterier förbrukar uppskattningsvis kwh per år. I huset utnyttjas också solenergi. Speciellt på den övre verandan stiger temperaturen till 20 grader redan i februari även när det är köldgrader ute. När dörren till verandan öppnas strömmar värmen in i huset. Sommartid stänger persiennerna ut hettan. Vad då frånluftsvärmepump? En frånluftsvärmepump tillvaratar värmen i luften som sugs ut ur en byggnad maskinellt med hjälp av ett ång- eller vätskebatteri. Pumpen avger sedan värmen till bruksvatten, vattnet i värmesystemet, tilluften eller alla dessa. I apparaten ingår en ventilationsanläggning, varför de totala anskaffningskostnaderna är något lägre jämfört med en jordvärmepump. Anläggningen kan också användas för nedkylning. En frånluftsvärmepump räcker ensam inte till att producera tillräckligt med värme utan det behövs också en tilläggsvärmekälla. Nya planer Värmeisoleringen i huset kan ännu förbättras. Några fönster är ännu endast dubbla och tilläggsrutan installeras bara vi hinner. Också isoleringen i vinterträdgården skall förbättras. Energiförbrukningen i det gamla huset är dock redan nere i sådana siffror som är typiska för lågenergihus. Det har åstadkommits med hjälp av en teknik som fanns redan för 30 år sedan. Det skulle ännu vara intressant att installera en luftvärmepump. Den tar förmånlig uppvärmningsenergi från uteluften under största delen av året på Åbos breddgrader. En frånluftvärmepump tar vara på energin i frånluften också vid hård köld. Det kan vara problematiskt att reglera dessa två system så att båda fungerar effektivt. På sommaren torde det gå lätt att få kyla från luftvärmepumpen och sprida den i hela huset med hjälp av frånluftvärmepumsystemets luftcirkulation. Luftvärmepump vanligast Det finns ca värmepumpar i Finland av vilka ca är luftvärmepumpar. Enligt Suomen Lämpöpumppuyhdistys såldes det luftvärmepumpar, jordvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar i Finland förra året. Luft/vattenvärmepumparna som är allmänna på annat håll i Europa är på kommande också till Finland. Förra året såldes 450 luft/vattenvärmepumpar. Källor: Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry samt Motiva www. motiva.fi. Uppvärmningen av vinterträdgården förbrukar el, men tomat-, paprika och chiliskörden uppväger kostnaderna. nette 3/

16 Nette testar häcksaxar Text Anne Kytölä Foto Ann-Sofi Berg Tillverkarnas och importörernas produktbilder Två olika sorters häckar blev friserade när Jorma Torkko, Ove Lundström och Marko Hakamäki från Vasa Elnät provkörde häcksaxar. Starkki i Vasa har lånat ut tre maskiner för provkörning: den förmånligaste, Park DT-HT510 för 29 euro, importeras av Starkki. Bosch AHS C och Black & Decker GT510 har bägge en prislapp på 99 euro. Testgruppen fick till uppgift att ge poäng för häcksaxarnas utseende, användaregenskaper och klippresultat. Testarna vet till en början inget om apparaternas pris. Männens uppgift är att snygga till två olika sorters häckar, varav den ena är en 20 år gammal silverpilshäck. Den andra häcken är av okänd art, men enligt husägaren är det frågan om någon sorts ärtbuske. Dess tunna grenar är mycket lättare för häcksaxen att bita i än den grovvuxna silverpilen. Black & Decker klipper bäst Karlarna behöver inte klippa länge innan det står klart vilken apparat som ger bäst klippresultat. De konstaterar enhälligt att arbetet går smidigast med Black & Deckers häcksax. Speciellt silverpilen klipper den effektivare än de andra maskinerna. Den går nästan av sig själv. Bosch erbjuder mer En bra egenskap hos Boschs häcksax är dess långa svärd hela 63 centimeter långt. Parks och Black & Deckers svärd är 51 respektive 55 centimeter långa. Med ett långt svärd räcks man längre och slipper sträcka sig. Bosch är den enda av testets apparater som har tilläggsutrustning: en uppsamlare fäst på svärdet dit grenar och löv trillar. Klippresterna kan behändigt tömmas direkt i skottkärran, vilket minskar behovet av att städa efter klippningen. Uppsamlaren kommer bäst till sin rätt när man klipper häcken regelbundet. Långa grenar trillar nämligen ur behållaren och ner på marken. Bosch har ytterligare en egenskap som de övriga häcksaxarna saknar en dragavlastare. Tack vare den lossnar skarvsladden inte så lätt under arbetets gång. Det är ytterligare ett plus i kanten för Bosch, berömmer männen. Park är en bra basmaskin Häcksaxen från Park får inget direkt beröm, men inte heller speciellt hård kritik. Jämfört med de övriga ser den lite ut som en leksak, bedömer Marko. Spetsen på Parks svärd är rundad medan de andras är rak. En rund spets försvårar arbetet eftersom löven fastnar, berättar männen. I Parks och Boschs svärdsspetsar finns ett hål att hänga upp häcksaxen på väggen i. Black & Deckers maskin saknar ett sådant hål. Om de inte skulle behöva bekymra sig över priset, skulle alla i testgruppen välja häcksaxen från Black & Decker. Men när det avslöjas att man skulle kunna köpa tre stycket Parksaxar för samma peng, byter Jorma åsikt. Som Laihelabo väljer jag i så fall en Park. Jag har inte speciellt många buskar att klippa Parks sax skulle räcka bra. Marko och Ove vidhåller att Black & Decker är bästa alternativet. Hemma har Marko en 40 meter lång hagtornshäck som han brukar klippa med en gammal, billig häcksax. 16 nette 3/2008

17 Bosch får ett plus i kanten för sina dragavlästare. Det är ett helt projekt i sig! Männen kommer fram till att det går att snygga till buskar med samtliga av testets häcksaxar. Har man mycket att klippa är det försvarbart med en dyrare häcksax, medan Parks maskin är ett riktigt bra val för mindre trädgårdsarbeten. Klippningstips i bruksanvisningen Tack vare bra instruktioner i bruksanvisningarna klarar även en nybörjare av häckklippningen med äran i behåll. Buskarna bör klippas i växtriktningen, nedifrån och upp. Om man klipper uppifrån och ned blir häcken ojämn eftersom unga grenar lätt böjer sig utåt och därmed kapas för mycket. I Black & Deckers och Boschs bruksanvisningar finns rätt tydliga anvisningar om hur maskinerna ska skötas. Parks bruksanvisning är betydligt ytligare. Anvisningen uppmanar att maskinen bör rengöras, men ger inte lika bra råd som de övriga maskinernas manualer om hur man ska gå till väga. I Boschs bruksanvisning finns även ett felsökningsschema. Tekniska uppgifter Bedömming utmärkt bra tillfredställande försvarlig svag Märke och modell Black & Decker GT510 Bosch AHS C Park DT-HT510 Pris 99 euro 99 euro 29 euro Motoreffekt 500 W 420 W 550 W Svärdlängd 55 cm 63 cm 51 cm Vikt 3,1 kg 2,9 kg 3,75 kg Max grentjocklek 20 mm 16 mm 16 mm Ljudnivå på tomgång 102 db 96 db 105 db Utseende 3,66 2,33 1,66 Användbarhet 4 3 1,66 Klippresultat 4 3,66 2,33 TESTRESULTAT Bäst klippresultat Längst svärd Förmånligast Nette tackar Starkki i Vasa för lånet av maskinerna. nette 3/

18 I KORTHET Vasa Elektriska behöver en julgran igen Vasa Elektriska saknar en julgran att resa på torget i Vasa i samband med julöppningen. Om det växer en ca 20 meter hög vacker gran på din tomt, och om du är villig att avvara den, tag kontakt med Hannu Rintala per telefon eller Vasa Elektriska både fäller och transporterar granen. Fjärrvärme till Stenhaga via Hemstrand För att garantera värmeförsörjningen i Stenhaga planerar Vasa Elektriska att bygga en ny fjärrvärmeledning. Den planerade rutten går längs Kärrvägen och svänger vidare mot Stenhaga längs Ainogatan. Beslut i ärendet tas hösten Förverkligandet av fjärrvärmeledningen förbättrar avsevärt möjligheten att ansluta småhus i Hemstrand till fjärrvärmenätet. Ifall ledningen byggs under 2009 är det möjligt att ansluta en stor del av småhusen i Hemstrand till fjärrvärmenätet under åren Anslutningen av småhus förutsätter dock att tillräckligt många husägare på samma gata är intresserade. Alla gator kan inte garanteras fjärrvärme. Vasa Elektriska informerar närmare i ärendet under år 2009, förutsatt att bolaget fattar ett beslut om att bygga. Installationen av fjärravlästa elmätare fortsätter Förnyelsen av elmätarna fortsätter i Laihela och i oktober november påbörjas arbetet i Vasa centrum. Mätarna installeras av Eltel Networks Oy. Samtliga av Vasa Elnät Ab:s cirka elmätare kommer att vara utbytta inom loppet av år Kunderna informeras om mätarbytet per brev cirka en vecka på förhand. Om bytet av mätare kräver några åtgärder från kundens sida finns instruktioner för detta i samma brev. Efter mätarbytet faktureras kunden enligt den verkliga elförbrukningen och den uppskattade elräkningen förpassas därmed till historien. Tidtabeller och ytterligare information i ämnet finns på Vasa Elektriskas och Vasa Elnäts webbplatser, bland förstasidesnyheterna: och Utnämningar Eva Engblom från Vasa har utnämnts till ekonomiassistent på Vasa Elektriska Ab:s koncerntjänster. Ari Salo från Vasa har utnämnts till planerare på Vasa Elnät Ab. Peter Söderlund från Tjöck har utnämnts till linjemontör på Oy RAVERA Ab. Martin Smith från Lappfjärd har utnämnts till projektansvarig för Oy RAVERA Ab:s filial i Tjöck. 18 nette 3/2008

19 Korsord Namn Näradress Postnummer och -ort Skicka ditt svar före under adressen: NetteKorsord Vasa Elektriska Ab PB 26, Vasa Bland korsordlösarna lottas 2 st inne-/utetermometrar med klocka. Vinnare av föregående Nette-korsord: Doris Ahlman, Kvevlax Erik Smeds, Solf Rätt lösning på föregående korsord. nette 3/

20

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark

Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Så här byggdes Torkkola vindkraftspark Merikartvägen N Torkkola Lillkyro 7 Torkkola vindkraftspark finns i Vasa längs med Merikartvägen, söder om Kyrö älv. Yta: ca 1 000 hektar Skiften: över 200 Markägare:

Läs mer

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist

Sverige kan drabbas av elbrist i vinter. En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Elbrist i vinter? Foto: Bo Nystrand Sverige kan drabbas av elbrist i vinter En skrift från E.ON som beskriver vad som händer vid en eventuell situation med elbrist Foto: Bo Nystrand När det blir riktigt

Läs mer

Fingrid. Kraft med ansvar.

Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid. Kraft med ansvar. Fingrid i korthet Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2015 400 kv stamnät 220 kv stamnät 110 kv stamnät likströmsförbindelse andras nät Elektricitet är en oskiljaktig del av

Läs mer

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk

söndag den 11 maj 2014 Vindkraftverk Vindkraftverk Vad är ursprungskällan? Hur fångar man in energi från vindkraftverk? Ett vindkraftverk består utav ett högt torn, högst upp på tornet sitter en vindturbin. På den vindturbinen sitter det

Läs mer

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag

Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Fjärrvärme Enkelt och pålitligt i din vardag Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger dig en enkel och pålitlig vardag. Det är den vanligaste uppvärmningsformen i

Läs mer

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på!

VÄRMEGARDIN. Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! VÄRMEGARDIN Det är dags att förnya synen vi har på våra fönster idag. Här finns en hel värld av energi att ta vara på! Genom att lyssna på vad konsumenten kan tänka sig att göra för att spara energi har

Läs mer

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1

Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft Anton Repetto 9b 21/5-2010 1 Vindkraft...1 Inledning...3 Bakgrund...4 Frågeställning...5 Metod...5 Slutsats...7 Felkällor...8 Avslutning...8 2 Inledning Fördjupningsveckan i skolan har som tema,

Läs mer

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi?

undersökning vart tar min energi vägen- tar vägen! Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? vart tar min energi vägen- undersökning Är ditt hushåll Expert eller Nybörjare på att spara energi? Svara på några enkla frågor och se vart energin tar vägen! www.energismartagrannar.se Med denna vart

Läs mer

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011

Fingrid i korthet. Fingrid Oyj:s kraftöverföringsnät 1.1.2011 Det lyser i landet 2 Fingrid i korthet Elektricitet är en oskiljaktig del av varje finländares vardag. Finland fungerar med el. Fingrid är ett företag som ansvarar för att stamnätet dvs. elöverföringssystemet

Läs mer

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT

FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT FJÄRRVÄRME EFFEKTIVT BEKVÄMT MILJÖKLOKT VAD ÄR FJÄRRVÄRME? Ett av de smartaste sätten att få en behaglig inomhustemperatur tycker vi. Idén med fjärrvärme är enkel: man delar på en värmekälla istället för

Läs mer

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE

ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE ELEVER BYGGER EGNA LUFT- FÖRVÄRMARE En luftförvärmare är ett miljövänligare och framtidens sätt att värma upp ett rum. Med bara en låda och solljus kan en luftförvärmare värma upp ett helt rum, om inte

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2

Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Energi för framtiden Vindkraftparken Rödsand 2 Radie: 46,5 m Rotordiameter: 93 m Fakta Rotorn: 60 ton Nacellen (maskinhuset): 82 ton Torn: 100 ton Fundamentent: 1900 ton Startvind 4 m/s och stoppvind 25

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem.

E-Control. Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. E-Control Energy Control, den smarta vägen till ett energisnålt hem. Vår produkt E-Control ska hjälpa människor som känner att de vill minska energiförbrukningen i hemmet. Vi har tänkt att den ska sitta

Läs mer

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk

Vindkraftverk. Principen bakom vårt vindkraftverk Vindkraftverk Min grupp har gjort ett speciellt vindkraftverk som är inspirerat av det flygande vindkraftverket Buoyant airborne turbine. Det som gör vårt vindkraftverk annorlunda jämfört med andra är

Läs mer

Fixa en kamin (Husqvarna)

Fixa en kamin (Husqvarna) Fixa en kamin (Husqvarna) Kaminer har aldrig varit så vanliga i Finland som i Sverige kanske därför att en stor del av Sverige ligger söder om Finlands sydkust. Men i vårt hus i Medåker, Arboga finns det

Läs mer

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik

Repetition. Inför prov 1 i Energiteknik Repetition Inför prov 1 i Energiteknik Värme i hus 1. Vattenburet 2. Direktverkande el 3. Luftburet värmesystem 1. Vattenburet system Vattnet värms En cirkulationspump pumpar runt vattnet i värmesystemet,

Läs mer

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter

Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Fem sätt att hålla ditt hem varmt i vinter Om du bor i ett dåligt isolerat hus vilket många av oss gör kan du spendera tusentals kronor extra i vinter på elräkningen. Tittar vi tillbaks lite i tiden på

Läs mer

Bygg och bo energismart i Linköping

Bygg och bo energismart i Linköping Bygg och bo energismart i Linköping Snart kommer du att flytta in i ett nybyggt hus i Linköping. Gratulerar! Att få planera och bygga sitt drömhus hör till höjdpunkterna i livet. Det är samtidigt ett stort

Läs mer

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt

Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Fjärrvärme #Enkelt #Hållbart #Pålitligt Vad är fjärrvärme? Fjärrvärme går som ett blodomlopp under stadens gator och förser hem, företag och lokaler med energi i form av hetvatten. Fjärrvärmen distribueras

Läs mer

Vindenergi. Holger & Samuel

Vindenergi. Holger & Samuel Vindenergi Holger & Samuel Hur utvinns elenergi ur vinden? Ett vindkraftverk består av ett torn med rotorblad samt en generator. Vinden får rotorbladen att snurra, varpå rotationen omvandlas till el i

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk!

OPTIHEAT. Vattenburen golvvärme. Så här monterar du OPTIHEAT. Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! OPTIHEAT Vattenburen golvvärme Inte som alla andra -enklare, snålare, genialisk! Så här monterar du OPTIHEAT Olika metoder att montera OPTIHEAT OPTIHEAT är det enklaste sättet att lägga in vattenburen

Läs mer

Egenproducerad energi - så funkar det

Egenproducerad energi - så funkar det Page 1 of 6 Egenproducerad energi - så funkar det Taggar på denna artikel Byta solfångare, Köpa solfångare, solceller, solcellspanel Att producera egen energi till villan blir inte alltid en ekonomisk

Läs mer

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter.

1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. FACIT Instuderingsfrågor 1 Energi sid. 144-149 1. Förklara på vilket sätt energin från solen är nödvändig för alla levande djur och växter. Utan solen skulle det bli flera hundra minusgrader kallt på jorden

Läs mer

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av

Kort historia På ITV s hemsida berättar de om hur ITV var först i Sverige så började man att använda geotermisk energi i början av 70-talet i form av GEOTERMISK ENERGI Innehållsförteckning 2-3 Kort historia 4-5 Hur utvinns energin, bergvärme 6-7 Hur utvinns energin, jordvärme 8-9 Värmepumpen 10-11 Energiomvandlingarna 12-13 Miljövänlig? 14-15 Användning

Läs mer

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn

Föreningen som varje år sparar. 1,3 miljoner kr. med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn Föreningen som varje år sparar 1,3 miljoner kr med gratis luft! Erfarenheter av en högeffektiv luft/vattenvärmepump i Oskarshamn En värmepump, 15 hus och 207 lägenheter Luften omkring oss bjuder på gratis

Läs mer

UNDERVISNINGSMATERIAL

UNDERVISNINGSMATERIAL UNDERVISNINGSMATERIAL ARBETSUPPGIFTER UNDERVISNINGSMATERIAL 3: UPPTÄCKTEN Berättelse del 1: Uppgift 1: Det sista vykortet Vackrare horisont Berättelse del 2: Uppgift 2: Uppgift 3: Upptäckten Snurra på

Läs mer

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE

DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE DIREKTIV FO R EGNAHEMSBYGGARE 1 Anslutning till elnätet 1. Elplanering Byggarens elplanerare beräknar huvudsäkringens storlek för elanslutningen. 2. Anslutningsavtal Elanslutningen till ett egnahemshus

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

Uppgift: 1 På spaning i hemmet.

Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Julias Energibok Uppgift: 1 På spaning i hemmet. Min familj tänker redan ganska miljösmart, men det finns såklart saker vi kan förbättra. Vi har redan bytt ut alla vitvaror till mer energisnåla vitvaror.

Läs mer

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning

Röbergsfjällets vindpark. Projektbeskrivning Röbergsfjällets vindpark Projektbeskrivning PROJEKTBESKRIVNING RÖBERGSFJÄLLET 2/6 OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver

Läs mer

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag.

Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Energismart, javisst! Tips för en energieffektivare vardag. Det är lätt att vara energismart, bara man vet hur. Vi vet att många idag vill leva lite energismartare både för den egna hushållskassans och

Läs mer

Säbytown. Skala:1:500

Säbytown. Skala:1:500 Säbytown Skala:1:500 I vår stad använder vi oss bara av förnybar energi från sol, vind och vatten. Vi ska utnyttja denna energi effektivare genom att bygga ut nätverket. Med ett nytt slags elnät blir det

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN

DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN DIN KONTAKT MED ELFÖRETAGEN Sid 3 sid 2 Dina valmöjligheter när det gäller el Sid sid 54 Din elförbrukning (fakta om mätaravläsning) Sid 7 sid 6 Du ska flytta in (så gör du med dina elavtal) Sid 9 sid

Läs mer

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank

Solpaneler. Solpanelssystem: Solpanelssystemet består av: Solpanel Regulator Batteribank Solpaneler Solpanelen är en anordning som omvandlar solenergin till elektricitet. Solljuset absorberas av solcellsmaterialet därefter sparkas elektroner ut ur materialet, dessa leds i en externkrets och

Läs mer

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning?

MIN ENERGI HÖSTEN Värm upp hösten. Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall. Har du rätt uppvärmning? MIN ENERGI Nyheter och erbjudanden till dig som är kund hos Vattenfall Värm upp hösten HÖSTEN 2017 Har du rätt uppvärmning? Experten tipsar Framtidens energi på Vattenfall Hackaton 6 tips så blir du energismart

Läs mer

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt!

Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! Värm ditt hus effektivt, bekvämt och bekymmersfritt! På vår webbplats goteborgenergi.se kan du läsa mer om hur fjärrvärme fungerar! Göteborg Energi AB Box 53 401 20 Göteborg Telefon 020-62 62 62 www.goteborgenergi.se

Läs mer

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013

Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Min energi TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2013 Premiär för Mina Sidorappen Med Vattenfall i mobilen får du koll på elen Nyhet! Styr ditt hem med Smart Plug Få energi från solen FOTO: Henrik Trygg,

Läs mer

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till

Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Värm ditt hus med fjärrvärme Här kan du läsa om hur anslutningen går till Positiv energi fjärrvärme från Tekniska verken Med fjärrvärme får du behaglig värme när det behövs och varmvatten året runt, till

Läs mer

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande!

!!! Solcellsanläggning! Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande! Solcellsanläggning Miljövänligt, självförsörjande och kostnadsbesparande Det finns många anledningar att utnyttja energin från solen, men hur går man tillväga? Vad krävs för att skapa sin egen solcellsanläggning?

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Elsäkerhet. Lagstiftning och information

Elsäkerhet. Lagstiftning och information Elsäkerhet v2 Det bedrivs ett ganska omfattande arbete i Sverige för att få ner antalet olycksfall och dödsfall som beror på el. Från att ha varit ca 20 dödsfall per år för 10 år sedan, är det nere i hälften

Läs mer

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå

Bergvärme & Jordvärme. Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Bergvärme & Jordvärme Isac Lidman, EE1b Kaplanskolan, Skellefteå Innehållsförteckning Sid 2-3 - Historia Sid 4-5 - utvinna energi - Bergvärme Sid 6-7 - utvinna energi - Jordvärme Sid 8-9 - värmepumpsprincipen

Läs mer

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari.

OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat ditt konto, fyllt i dina referenser och gjort inläsningar av mätardata för hela februari. På www.toptensverige.se och energimyndigheten hittar du bra produkter. * värsta = används många timmar (h) per dag och använder mycket energi (kwh) OBS!! För att kunna få chans på priset måste du ha skapat

Läs mer

Energiförbrukning inom boende 2013

Energiförbrukning inom boende 2013 Energi 204 Energiförbrukning inom boende 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk år 20 Energiförbrukningen inom boende sjönk med sex procent år 20. När det gäller boende, dvs. uppvärmning av bostadsbyggnader

Läs mer

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare.

TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG. Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. TILLSAMMANS TAR VI HAND OM GÖTEBORG Lite information om ditt ansvar som fastighetsägare. Illustratör: Hans Åkerskog Februari 201 Ett samarbete mellan trafikkontoret, miljöförvaltningen, kretslopp och vatten

Läs mer

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen.

Det innebär exempelvis att krav ställts på utsläppsnivåer för maskinparken, energiförbrukningen, kemikalieanvändningen och sophanteringen. Förnybar energi till 50 000 hushåll Vinden är en oändlig resurs att ta vara på. Den energin som får håret på ditt huvud att svalla, löven att rassla och trädkronor att vaja omvandlar vi till el. El som

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

Octopus för en hållbar framtid

Octopus för en hållbar framtid EN MILJÖVÄNLIG VÄRMEPUMP FÖR IDAG OCH IMORGON Octopus har utvecklat och tillverkat värmepumpar sedan 1981 och har genom flera års utveckling tagit fram det bästa för miljön och kunden. Den senaste produkten

Läs mer

Optimering -av energibesparingar i en villa.

Optimering -av energibesparingar i en villa. Optimering -av energibesparingar i en villa. Mats Karlström ce01mkm@ing.umu.se Stefan Lahti ce01sli@ing.umu.se Handledare: Lars Bäckström Inledning Än idag finns det många hus i Sverige som använder direktverkande

Läs mer

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06

Fjärrvärme. Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning. FV-broschyr 2011_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 2011-05-02 16.06 Fjärrvärme Enkel, bekväm och miljöklok uppvärmning FV-broschyr 211_ALE&GE_svartplåtbyte.indd 1 211-5-2 16.6 Nu kan du sänka dina energikostnader! Det finns en rad olika faktorer som påverkar den totala

Läs mer

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM

om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM om hur du stoppar fukt & mögel i ditt hem METRO THERM 1 Vatten är grunden för liv & mögel Vatten är grunden för allt liv. Därför söker vi människor efter dessa dyra droppar i öknar och på Mars. Men ibland

Läs mer

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS

52 3/2010 INTERIÖR TIMMERHUS Det nya våningsplanet timras först upp under tak för att inte stockarna ska bli fuktiga av regn. Att stommen timras under tak är ett av kraven för att den ska räknas som q-märkt. 52 3/2010 Bygg ut uppåt

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Nu kan stugan användas nästan hela året

Nu kan stugan användas nästan hela året SJÄLVBYGGARENS SOMMARSTUGA DEL 6 FASADBEKLÄDNAD Självbyggaren gör nu i ordning husets fasad. Det arbetet handlar om mer än den snygga träpanelen, för isolering, fuktskydd och vindskydd skall arbeta ihop

Läs mer

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser

MARKNADSÖVERSIKT 1/2012. Hushållens internetförbindelser MARKNADSÖVERSIKT 1/2012 Hushållens internetförbindelser Kommunikationsverket 2012 Förfrågningar: markkinaselvitykset@ficora.fi Uppgifterna får lånas med uppgivande av Kommunikationsverket som källa. MARKNADSÖVERSIKT

Läs mer

Industriel Ultra FTX Installation

Industriel Ultra FTX Installation 23Dec11 www.flobymetallprodukter.se P: 1 Industriel Ultra FTX Installation Floby Metallprodukter tillverkar specialdesignade föremål av metall. Företaget befinner sig i Sverige, 140 km norr om Göteborg.

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264. Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-09-25 Fastighetsbeteckning: Ingared 5:264 Adress/ort: Sjöbovägen 1 / Ingared Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-03-05 Fastighetsbeteckning: Ekeberga 1:34 Adress/ort: Ekeberga 1475, Södra Sandby Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation

FÖRETAGSPRESENTATION. Rulljalusi Solskydd Ventilation FÖRETAGSPRESENTATION Rulljalusi Solskydd Ventilation PRODUKTION INTRODUKTION Berättelsen om Wilms börjar 1975, när Jos Wilms som ensam ägare startar en enskild firma, som snabbt växer till ett stort företag.

Läs mer

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk!

BRUKSANVISNING. Kyl/frys. VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! BRUKSANVISNING Kyl/frys VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan produkten tas i bruk! Kära kund! Gratulerar till ditt nya CYLINDA-skåp. Det är viktigt att du använder din maskin rätt och sörjer för normal

Läs mer

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart.

Nu sänker vi. temperaturen. i göteborg. Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. Nu sänker vi temperaturen i göteborg Och gör fjärrvärmepriset mera påverkbart. 1 Allt för Göteborg Vi på Göteborg Energi har bara en uppgift och det är att ge kraft åt Göteborg. För att uttrycka det lite

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-09-28 Fastighetsbeteckning: Stråken 2 Adress/ort: Musikantv 74, Höör Besiktigad av (certnr): Kristian Fridlund (5842) Företag: Eklund

Läs mer

Plant in Pod växtskydd Instruktioner. garden care

Plant in Pod växtskydd Instruktioner. garden care Plant in Pod växtskydd Instruktioner garden care Läs denna instruktion grundligt före produkten används Inledning Produkten som du har i din hand är ett växtskydd, speciellt konstruerad för att förbättra

Läs mer

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet.

Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. OM EL Den här presentationen ger dig några enkla fakta om elektricitet, hur den fungerar och om elsäkerhet. 2 EL El är en förädlad form av energi som dagens samhälle behöver för att fungera. För att ingen

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Rektorn 1 Utgåva 1:1 2013-10-22 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Rektorn 1 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump

VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump EN GUIDE INFÖR VÄRMEPUMPSKÖP Luft/luftvärmepump Värmekostnader är tråkiga men nödvändiga i ett land som Sverige. För att minska dem krävs rätt uppvärmning som fungerar för just ditt hem. En värmepump kan

Läs mer

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE.

FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. 1 FÖRSTUDIE OCH UTREDNING AV MÖJLIGHETERNA ATT ANVÄNDA SEDIMENT- ELLER BERGVÄRME FÖR LÅGENERGINÄT I LEPPLAX, PEDERSÖRE. UTREDNING 10.4.2013 BESTÄLLARE: Teknologicenter Merinova. Energiexpert Markus Nyman,

Läs mer

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376)

Energirapport. med energitips. Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9. Skurusundsvägen 11/ Nacka. Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-10-08 Fastighetsbeteckning: Sicklaön 51:9 Adress/ort: Skurusundsvägen 11/ Nacka Besiktigad av (certnr): Tony Österman (5376) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME

HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME HANDBOK FÖR ETT FUNGERANDE AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMME AVFALLSUTRYMMETS PLACERING Avfallsutrymme I Vasa behövs åtgärdstillstånd eller bygglov för skyddstak för avfallskärl och konstruktioner. Ett avfallsutrymme

Läs mer

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem...

Vi levererar el och värme till människor och företag. - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... Vi levererar el och värme till människor och företag - Vi värmer människor och lyser upp deras hem... 100% förnybar Du får enbart förnybar energi hos oss (sol, vind, vatten, biobränsle). Lokala Drygt100

Läs mer

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE

SKYDDSANVISNING FÖR STÄLNNINGSARBETE Din säkerhet och framgång är viktigt för oss. Vänligen skriv ut denna skyddsanvisning, läs noggrant och om du har några frågor angående anvisningarna kan du be om hjälp. Vi är här för att tjäna dig. SKYDDSANVISNING

Läs mer

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr-

Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärr- Med blicken riktad mot framtiden bolagiserar Landskrona från och med den 1 januari 2011 de kommunala verksamheterna elnät, fjärrvärme och stadsnät i ett gemensamt bolag Landskrona Energi AB. Detta är Landskronabornas

Läs mer

Energispartips. Tips och information från Norrenergi

Energispartips. Tips och information från Norrenergi Energispartips Tips och information från Norrenergi Energispartips för våra kunder Här presenterar vi några tips för dig som vill få ner din energianvändning. Kanske känner du igen vissa och andra är helt

Läs mer

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn

Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn E.ON Vind Energi för framtiden Vindkraftparken Kårehamn Radie: 56 m Rotordiameter: 112 m Fakta Nacellen (maskinhuset): 170 ton Torn: 170 ton Ett rotorblad: 13,5 ton Fundamentent: 1800 ton utan ballast

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE

SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER SE HELA AKTUELLA UTBUDET PÅ WWW.NORDICBRASKAMINER.SE 1 SVERIGES MEST PRISVÄRDA BRASKAMINER 2 NJUT AV ELDENS VÄRME OCH LÅGORNAS SKEN I årtusenden har människan hänförts av elden och vad den kan erbjuda oss. I vår moderna tid är det kanske främst möjligheten

Läs mer

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera)

Eva Bernhardtson Louise Tarras. Min mening. Bildfrågor (diskutera) Eva Bernhardtson Louise Tarras Min mening Bildfrågor (diskutera) Folkuniversitetets förlag Box 2116 SE-220 02 Lund tel. 046-14 87 20 www.folkuniversitetetsforlag.se info@folkuniversitetetsforlag.se Information

Läs mer

Solceller Fusion Energin från solen kommer från då 2 väteatomer slås ihop till 1 heliumatom, fusion Väte har en proton, helium har 2 protoner Vid ekvatorn ger solen 3400 kwh/m 2 och år I Sverige ger solen

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet

Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Hur du anlägger och sköter din gräsmatta från Hemmanet Användning av gräsmattan Hemmanets färdiga gräsmatta håller att gå på genast efter utläggning. I början ska mera slitande användning undvikas tills

Läs mer

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara:

Användarmanual. Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör. Förbrukad vara: Användarmanual Sollampa Asinara [BILD PÅ LAMPAN] Importör Förbrukad vara: Kära kund Hjälp till att hålla vår natur ren! När du vill slänga produkten i framtiden ber vi dig betänka att den innehåller värdefulla

Läs mer

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk.

5. Vad jag kan / What I can do. CHECKLISTA Nivå B2 Level B2. 1. Jag kan i detalj förstå vad man säger till mig på normalt samtalsspråk. b2 Nivå B2 Level B2 Språk: Kan mycket bra Kan bra Kan ganska bra Kan inte så bra Lyssna Markera med pilar för varje alternativ. Om 3/4 av pilarna pekar eller i en färdighet har du nått upp till denna nivå.

Läs mer

Den framtida konsumentpolitiken

Den framtida konsumentpolitiken Ds 2004/05:51 Den framtida konsumentpolitiken - Ett underlag till en ny konsumentpolitisk strategi 2006 LÄTTLÄST Jordbruksdepartementet Regeringens nya konsumentpolitik...3 Detta vill regeringen med konsumentpolitiken...4

Läs mer

Fjärrvärme positiv energi

Fjärrvärme positiv energi FJÄRRVÄRME Anslutningsinformation och priser 2012 Fjärrvärme positiv energi Fjärrvärme är positiv energi. Med fjärrvärme kan du lämna bekymren bakom dig. Den ger en säker och bekväm uppvärmning. Med de

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2016-11-23 Fastighetsbeteckning: Östra Grevie 8:23 Adress/ort: Murstensvägen 3, Vellinge Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag:

Läs mer

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem

Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem Bättre ekonomi och miljösamvete med våra energismarta värme- och ventilationssystem + = energismart När du står inför att bygga nytt hus har du alla möjligheter att redan från början välja rätt och få

Läs mer

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA

BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA BEETLE BASIC EKONOMISK LÖSNING STABIL PRESTANDA Översikt DEN MEST EKONOMISKA LÖSNINGEN FÖR BÅDE ON- OCH OFF-GRID Den perfekta lösningen för sommarhusägaren som vill ha varmvatten och/eller el året runt:

Läs mer

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6.

Handledning för pedagoger. Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Handledning för pedagoger Fem program om energi och hållbar utveckling á 10 minuter för skolår 4 6. Jorden mår ju pyton! Det konstaterar den tecknade programledaren Alice i inledningen till UR:s serie.

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-10-12 Fastighetsbeteckning: Kornellen 21 Adress/ort: Vistabergs Allé 79 / Huddinge Besiktigad av (certnr): Caroline Forsberg (3204 K)

Läs mer

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson

Dubbla Nättariffer. Av Anders Pettersson Dubbla Nättariffer Av Anders Pettersson Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 2 2. Dubbla nättariffer 2 3. Övereffektavgifter 3 4. Fast avgift 3 5. Mätavgift 3 6. Nätnytta 3 7. Effektsänkning 4 8. Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre

Lagring av energi. Hanna-Mari Kaarre Lagring av energi Hanna-Mari Kaarre Allmänt Lagring av energi blir allt viktigare då förnybara energikällor, som vind- och solenergi, blir vanligare Produktionen av förnybar energi är oregelbunden, ingen

Läs mer

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte?

De 10 mest basala avslutsteknikerna. Direkt avslutet: - Ska vi köra på det här då? Ja. - Om du gillar den, varför inte slå till? Ja, varför inte? 20 vanliga avslutstekniker att använda för att öka din försäljning Du kanske blir förvirrad när du läser det här, men det är alldeles för många säljare som tror och hoppas, att bara för att de kan allt

Läs mer

Ewa Christina Johansson. Spindelns hemlighet

Ewa Christina Johansson. Spindelns hemlighet Ewa Christina Johansson Spindelns hemlighet Det finns fler spännande böcker om Ella: Tavlans hemlighet Kortets hemlighet Spegelns hemlighet Korpens hemlighet Nyckelns hemlighet Sländans hemlighet Spindelns

Läs mer