(">

irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>(

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>("
(.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Ann o n sbl od f6 r O ckelbo I H a mr 6 n ge o mrddet JL V P,ud,,ktior & Distdbution o:.jd-to zl ou _/. TRYCKERIET IOCKELBO StationsS. 5 Tel Fax 4067O '...-' -. /Monusrropp onsdogor kl lrfr...,:,... LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, DEBE!\l-p FRANSoBRyNFARG NU 75:- X. DEPEND ;f's'f8fo,"o Nu 79:- w, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>( irl'*r beten av gald o silversn4tcken tr,,,ii[ii: m L

2 Pistolskytte Nu biirjar sesongens skytte ftir. gamla och nya skyttar igen.- Ar du infesserad och vill prova p5? Kom di till skjutbanan i Habberg mindagar kl 18:30 med start den 3/5, Vapnet h; ler vi med, ammunition koper du pa plats for 3Ot-. SkVtte ar en sport for alla men du m5ste ha fy t 14 6r. Fr8gor? ring de: Sten Astrtim Bengt Forsling 6006O Lars-Giiran Ivarsson 46O91 Varmt Valkomna!! Ocke I b o P i stol sky tte kl u b b LINGBO Den 15 mai kl l3.oo er det dags fiir Yertallriken, som vl bjuder vera medlemmar p6! AnmAl dig, ertill Rut Hiillberg pd tel senas den 7 maj. Vi inleder med an amatdr-buskis. Lotterier-Kaffe Varmtvdlkomnal Styrelsen Saljes: Bostadsrdtt Marstrand '121 kvm, m6nadskostnad 5262:-. Bra liige i slutet av etervtindsgata. Tel Onsdagar har vi girdsbutiken iippen meltan ktockan Forutom nyslaktad kyckling erbjuder vi flatrokt skinka och gammaldags falukorv fr6n i valbo Vi har iiven iikta hdrring".apu tirriilllallen Fredag den 30 aprit har vt fiirsiitjntng t alrguy ut"nto, tca gffi*eg / Vdliili/. wwwockelbokyckling.se Varmt valkomna! 070_ Spara energi - koppla av med en bok! I f eparboken linns mbngder av anvindbara tips sorn ge. dig mdjlighet ett min5ka din energianv:odning. V;;ljer du dessutom K5llm;rkt elflr du din energifrdn ett av Svpriges mest miljdv;inliga elbolag. ieh 2A elr;/ thhs /; zttaofar IC.4 ":ljg/"la,>e/t de/ar ul /svczrl,>len. Valkommen! K;illnerkt egs av Givl Energi AB. -,\,1-.. 2?S GAVTE III ]ENERGI

3 $ Fcirsta Maj! Vd.lkommen att fira fijrsta maj med Socialdemokraterna i Ockelbo! PROGRAM Samling vid I(ulturstationen fiir plakatmilning och roliga aktiviteter fiir barnen tillsammans med Unga Ornar Avmarsch tillsamm:rns med Valbo musikker Tal pi torget.rv Mergnus Jonsson, kommunalrid samt representanter fiin PRO och SSU I5.00 Vi bjuder pir fik;r i A-lokalen der KULTURSKOLAN underhiller Alla barn fhr l<orv med br6d och en f'estis Vi hii.lsar er alla varmt vill<omn:r till en trevlig dag far hela familjen 'fillsammans kan vi se till att det virras fiir politiken iockelbo. hgcn kan gtirr allt men alla kan giira nlgot. Du behitvs i vart valarbetc! Ditt cngagonang och din insals:ir avstrande orn vi ska vinna val. Det handlar om vilken politik v;ll sla paverka utvecklingen i samhatter. SOCIALDEMOKRATERNA I OCKELBO I SAMAITBETE MED LO OCH ABF Ockelbo Orienteringsklubb info[dockelbook.se Stads-OL, onsdag 28 mars kl Pfats: Fornwij, Ockelbo. Ansvarig: Staffan V lo-mila, ldrdag I maj. Arena Grosvad i FinspAng ca 3 mil nordvast on Nonk<iping. V2igvisning fran vig 51, dstra och vastra inlutfarten i Filsping. Start Oppen stafett kl 1000, damer kl I 500,.herrar kl Veterantriiffen, lingdistans sdndag 2 maj. TC vid Bastfallet vid vag 272 mellan Arsunda och Osterftimebo, ca l2 km norr om Osterf?imebo kyrka. Forst start kl I 100.

4 @ I Arsnriile den 6 maj kl 18.J0 l,ingbogarden. Valkonrun; 2 rum o stort kok 65m,, ostbyvitgen 10 Jan Franksson el, I 1984 I l fnnan Du slhnger dina gamla miibler och dldre saker Ring mig sa kommer jag och kollar - Betalar bra ftir vissa saker Sa n a rbete med a u kta r ise r a d v A rd e ri n g sn a n Sairen ,,, i,.. Dina F0rsrikringar ',, Gestrikebygden BOLAGSSTAMMA Styrelsen f6r Dina Fiirsdkringar Gestrikebygden inbjuder alia forsakringstagare till bolagsstemma i Mobygirden tisdag den 11 maj kl { 9oo. Vi bjuder pa smdrgestdrta mm. Anmdlan senast mandag 3 maj till kontoret. Tfn:0297-4O2 73 eller e-post: se VALKoMNA! gil fl I fit-i8fi *::*#lil tir';;#*'m mu I Ockclbo komrnun finns minga cnskilda avloppslosningar sorn intc uppiyllcr dagcns krav pi rcning. Snri avlopp utan tillriickligt bra rcning bidrar till dvcrgcjdningcn i vira vattcndrag och sjriar. Dc utgdr ocks6 cn halsorisk fdr oss tniinniskor clicrsom avloppsvattnct riskcrar att hamna i dricksvattnct ltos dcln som tar sitt vattcn lritr cnskild brunn. 'l'isdagcn dcn 27 april, kl Ockclbo Bioniirhallcn, AJokalcn, anordnar Ockclbo konmun darfdr cn avloppskvall. En kvall dir Ni har nrdjlighct atr triffa Bygg & Miljci och dc lokala entreprcncirerna fijr att diskutcra Era avlopp. Uppliiggcr lbr avloppskvillcn brirjar med en kort introduktion frin tsygg & Miljd och daircllcr iir dcl frilt fram att ga runt och prata med de Iokala cntreprcndrcrna. Tu chansen! Dctt^ iir ctt bra tillf;illc att knyta kontakter mcd kommuncr och cntrcprendrcr fdr att pe biista satt etgarda Ert avlopp! Har Ni frigor rcdan nu om Ert avlopp gar dct bra att kontakta oss pe Bygg & Milld. v:ixcln

5 Frida Heimer Band Frida Heimer pa s\ng och h en nes eminenta kom pba n d med str\ksektion Fritt intrdde Kulturskolan bjuder pa musikcaf6 siindag 2 maj kl 15.OO i Garaggt pa Kulturstationen.,,'. lvl ed a rr: Wfl, a"^ ah &h,l!,fr:t: \y Kdp virl<teider mindag ritt tcirdag *r.oo f<ir minst 3OOr Fir du en vdrdecheck Du&iag tippnar flea.bakfickan som hiller 300:- 2 checkar 900:- 3 chcckar o.5.v. Gailler ej REA I:a Maj i Norrsundet KI Plakatmilning i Norrsundet Kl Samling till demonstrationst6get Kl Avmarsch mot Fyren med Norrsundets Musikkir Kl I :a Majtal av Raimo Piirssinen Medverkan av Rockskolan Viilkomna till var samlade dag Socialdemokraterna i HamrAnge ^SFA wry

6 Vdlkommen till Gotan lordagen den l5 maj l(l l8.oo visas Bitterfittan Airlines. En forestallning om jamsta dhet, forsldraskap och karlek. ForestAllningen er texttolkad. Fdrldp 20 kr hos Centrumkiosken eller boka genom mail jenny. Kuxbo-motionsbingo 2O-trs jubileumt Nu drar vi igang... 3 maj-21 juni MAndagar OO Vi b6rjar selja brickor maj bjuder vi pe lorv m brod 21juni firar vi lite extra med t na Varje vecka blir det en extra overaskning till barnen Velkommen ainskar Abyggeby fritidsklubb fifi)ocr.rno w,mmlw. \r/ ""'lt';,i",: M M%&WW ttpta,qw, dw I t9t i, We Program fiir dagen Underhellning pa b16llopsscen av Ale Miiller med gester, deribland Lena Dagen inleds med direktsendning av Willemark. "Ring s6 spelar vi" p6 Herrglrdspranen Tillsammans fdljer vi direktsandningen av p5 Wij TriidgArdar. Alla med blommor r det kungliga brdllopet, pa forsta parkett heret bjuds pa frukost mellan kl 7-9. via storbildsskirm. Blomsterplanen och blomsterverkstad i Brollopsmiddag idet grdna - Picnic anslutning till sandningen. Royal Tillsammans spelar vi Melodikrysset, som direktsends fren Herrgerdsplanen. Frukostservering f ortsatter O0 Aktiviteter pa Torget i Ockelbo. Ca O Artistgala Lars Berghagen Lill-Babs Christer Sjogren Molly Sand6n Roger Pontare Timotej Miss Li Anders Berglunds orkester med Sandvikens symtoniorkester Konvaljerna Gavle Symloniorkester framfor svenska klassiska sommarvisor i kerlekens tecken iockelbo kyrka under ledning av Ockelbosonen Johan Larsson o1.00 Fr6n Firandet fortsatter pe plan, Wij Triidgerds festplats oppnar. Frl entre. TArtbufI6 i Tallall6. Dani till Sten & Stanley och Rosarna. valkommen!

7 Svenska kyrkan * OCKELBO FORSAMLING OCKELBO MA 26 april kl Avslutning Stick-caf6 i Kyrkans Hus Du f8r komma och g3 som Du vill mellan VAlkommen med eller utan stickning for en stundsamvaro. ft 27 april kl Fiirsamlingsafton i Kyrkans hus D- Inleds med liitt fdrtaring. f t Ingvar Sundin sjunger och berattar. d {l pia;o, F Lars-otof Johanson. Tre favoriter" Nils F d - Nygren, Nils Frykman och Einar Ekberg. On 28 april kl Andakt pe Bysiaistrand. Susan Tronsson, Ida Fahl. kl MASSA' Susan Tronsson, Lars-Olof Johanson. So 2 majl kl SONDAGSMASSA itaiz6s anda med musik frsn Taize. Susan Tronsson, Ida Fahl. Ockelbo Gospel. LINGBO To 29 april kl cemenskap pa Linblomman Merta Ivarsson spelar och sjunger. AMor To 29 april kl "Himmel och jord" samtalskviill p5 Jbgarbacken. Fika finns pe plats. Du er varmt valkommen att dela v3r gemenskap. Sd 2 maj kl SONDAGSGUDSTJANST, Susan Tronsson, tda Fahl. Tisd Kl Scout "{ & Torsd 29/4 Kl Barnkiiren rivar!' D Fred. 30/4 Kl Second Handbutiken oooen.. Sond. 2i5 Kl Nattvardsgudstjanst. Katarina Linderborg Niklas Bjorklund, sang av konfirmander Kyrkkaffe minadsinsamling VEeKANiS, KOP WOOD'5 AVFUKTARE och fd HOTETTWEEKEND pd kiipet fiir 2 pers. med frukost (vcirde upp lill I.500,-) OBSI Begrdnsot onlol N. Asgatan 48, Ocketbo

8 Ydrya&etet - 16:e dretira[t. fotodfd att.-spa-ru$sage,rrgwn..ansil*od.rf Sf q. frirgning ao 6ryn u t o frarcar _&J gal.etyris eoo:- (gaffertomv. d";-i z6) Eof<a din tif, direlr affer 6l;p presenr.ort \/alkommen! ' c.r^ o" "n k*o*o" lorggatan5 left+ooss SE Ocx n0n UPP NU OCKELBOBOR SOM VIIL HA EN FIN He MsycoscARD ATT vtsa upp I sommar Vi utlyser nu fyra stycken sjiiddagar. Dessa dr ldrdagen den 8 maj mellan klockan o (OBS! Arsmotesforhandlingar kl samma dag) och sdndagen den 9 maj mellan klockan Nesta tv8 dagar Ar lijrdagen den 15 maj o sondagen den 16 maj b8da dagarna mellan klockan och sdndag mellan Ni behdver inte kenna er tvingade att narvara alla dagar och timmar, Varje timme som Ni bjuder pa iir mycket viird fiir helheten. Alla er viilkomna, det finns jobb fdr alla oavsett Slder och kon. Om Ni har, tag med kratta. NSgra finns att l3na. Vi kommer att bjuda p3 fika. Valkommen onskar styrelsen. OBS! Vi kommer dven att behova hjalp under sommarens aktiviteter. Har Ni intresse och mojlighet vid n8got tillfiilte sa air ni hjeruigt valkomna att ringa mlg, Solve Malm tel L7 62, eller spontant komma upp till Lustbackan ndr vi har aktiviteter. OBS! S6lve Malm Ordfora nde

9 V komna FOTBOLL-PLAN_OCKELBO Ltirdag I maj. Kl Ockelbo IF - Amots IF Mindag l0 maj. Kl. 19,00 Ockelbo IF II - Atvkarleby IK II Veckans matchsponsori Stora Enso AB V6lkomna "LIONS FLOTTE 2O1O'' Redovisning av gissningstavlingen "Ner gar Lions flotte under Sundsbron". Flotten gick under Sundsbron den 15 april 2010, klockan Vi gratulerar vinnarna och tackar alla som deltagit och bidragit till Lions Clubs hjalpverksamhet _ lokalt, nationellt och internationellt. Ockelbo Lions Club Vinnare Ort Tidsdiff Marianne Gabrielsson Norrsundet - 12 min Kim Knutsson Ockelbo + 57 min Anna-Stina Eriksson Ockelbo - lt 02 min Irene Enqstrand Ockelbo - lt l0 min

10 Tilt salu Lekstuga kriiver viss renovering o.il' K(IMMUN Uthyres Litta stugan pa Sitdra porten Asg. 51, 40 kvm. Stor 1:a i Grtina porten o 2:a i Grdna porten Gustavsson Kommunfullmektige kallas hdrmed till sammantr6de i Perslundaskolans aula mandagen den 3 maj kl Arenden 1. Upprop 2, Val av justerare 3. AllmanhetensfrAgestund 4, Arsredovisning 2OO9 - Ockelbo kommun 5. FrAgan om ansvarsfrihet Ockelbo kommun samt revisionsberettelse 6. Arsredovisning 2OO9 - Fiirvaltade stiftelser 7, Tillganglighetsplan fair Ockelbo kommun 8. Personalstrategiskamel 9. Fiirslagtillriktlinjerftirintroduktionsersettning 10. Svar pe medborgarfiirslag - Hesttrafik i Centralorten 11. Anmelan av medborgarfiirslag - Parboendegaranti 12, Anmelan av motion - Infiir Valfrihet, LOV, inom 6ldre- och handikappomsorgen i Ockelbo kommun 13. Redovisning av obesvarade motioner 14. Rapporter - Granskningsrapport fiir kannedom - dversiktlig granskning av intern kontroll - Ej verkstallda beslut enligt 5 9 LSS - kvartal Ej verkstallda beslut enligt 5 9 LSS - kvartal ALLMANHETENS FRAGESTUND Sammantredet inleds med allmanhetens fr3gestund, Huvudregeln ar att fragorna bair vara skriftliga och lsmnas de in till kommunkontoret senast torsdagen den 29 april. Vid muntliga fragor gsller failjandel - Svar erhalles vid sammantredet, om sa inte dr tallet tamnas svaret skriftligt - Svaret finns tillgiingligt ftir allmenheten i kommunens informationskontor. - FrAgorna ska vara av allman art - ej individfragor - FrAgestillaren behatver ej vara nervarande. Ockelbo 201O Anna Schiinning Kommunf ullm:iktiges ordfairande Handlingar till dessa erenden finns tillgengliga pa kommunkontoret, huvudbiblioteket i Ockelbo samt filialerna i Lingbo, Amot och Jedraes. ar offentliqt. AllmAnheten hilsas velkommen,

11 tockp,lbtk u4/vlltw.lanru.as Fira sista april ijiidr{is vid l'lerrgirden som er iippen, Brasan liinds kl Fika med hcmbakat briid och Iottcr kommcr att s?iljas Viil komna iinsku I lidruds i samgerkan AMoT WIJ_ TRAD GARD Wij Triidgirdar firar Valborg Iicdagcn 30 april kl AR Samling tlcrrgardsplan pi Wij Ockelbo Manskdr Vartal av pastor Katarina Lindberg, Missionskyrkan Ockelbo Manskdr Fackeltdg till Valborgsm?issokasscn Arr Wij Trlidgardar Fira Valborg vid nanns.ron Valborgsmiissoafton i Amot. Kyrkbacken k Ca Kascn tands Vi firar pi traditioncllt sdtt med sing, brdsor, korvsrillninq och Vrrslngcr lyrvcrkerier Cc Stort'yn erkcri Kafl'cservering i Bunges Fika och korv att grilla lill Vdlkomna fitrsaljning Amots Bygdefircning med feru fi)reningar F Fy nerke r i s po ns ore r: Oc k- elbo kabe ek ik, ILa Stiid & FttslighelsseNice AB, MP Bygg o Fastegheler AB, Tomas Axelsson Bygg o InduslrierAB Tiink pd dldersgriinsen Jbr smiillare Arr: U.EE

12 F 2= gyi '-d,,^ ra * L'! a 9,52 =?Fr i gey N cei.- 4!.4 6 *t4 AY zstxil?"e4? - d' "itf?e; XLo SEsggg ; ogtni -or fr \.{F.? Fiir. Finnbackenskola haller Arsmiite i 6stby skola Torsdag 6 maj kl Sedvanliga val och Arsredovisnins. Vlilkomna! Si/relsen Tacftft;r er ultyt:[4ffninq anq, &/'fdier. to6, E. BiFEss Stdngt Irllhndag 3/5 p.g.a. inventering Bil-Ess s. Asgatan zec ocketbo o29742t 3r silocketb0 "IY KOMMUN INFoRMATIoN FRAN ockelbo KoMMUN Fredagen den 30 april och onsdagen den l2 maj har vi <ippet: Kommunkontorat Centrumhuset 8-12 Kommunkontoret Uret B - 12 Inforrnationskontoret Ockelbo Folkbibliotek Ockelbog6rdar 30 april l0-14lunch Ockelbog6rdar 12 maj lunch Trevlig helg!

13 Fonus i Ockelbo catering iag hl:jlper di8 med allt som r(jr en stilfull och virdig begravning. Vilkommen att rin8a liir bokning av tid eller hembesdk. HiOrdis Forsling Hiirdv. 7 Ockelbo tell OQ FONUS 's arbjuder med Kvolifetill Riitt pris Vi ordnor maten fiir b6de smd och storo evenetnong som brrillop, studentfest, firmofest, dop eller till en kvcill med tjaj - eller qrobbodnoet Vi lcvcreior iroicn till den plots ni 6nskor Fri utkc'rnin9 inom Ockelbo-Homrdnge vid bestdllning civer 900:- Vcilkommen in och hcimto menyfiirslog Iel: O297-2? En bra ufriir gdr vi tillsummans! -Pd Rundvirke Skog cir vi experter pd specialsortiment, och clcir/br lian vi hjr)lpa Dig att rika din intriktfrdn skogen! Prisexempel vdren 2010: -Kniufura /m3to frdn 1120 kr! -Tallstamblock/m3to frdn 780 kr! -Furustolpar/m3trub frdn 530 kr! -Vi kdper giirna din owerkning, gallring och ditt leveransvirke, samt utt'i;r shopsvdrd. -lntt csterud utt t'cto ttict. l Ring mig. Pcir Crontberger' -L,r Tete/bn: i$f RundyirkeldSkog w_uutlutdvi rkesk og.se

14 Kallelse till LINGBO VAGFORENINGS irsstiimma ftir ir 2009 Plats: Lingbog8rden. Datumr Tidl kl 19.00, Sedvanliga Srsstiimmofiirhandlingar. Vi bjuder pe fika. Andelsliingd finns hos ordfdrande PerAndersson pd Smalbyviigen 4. Viilkomna! Styrelsen OCKELBO Bingo tisdag 27/4 kl Gldntan, Vibacka. Vd/komna T.W Betong & Bygg Kontakta mig vid behov av hjiilp vid byggnation Specialiserad at/ gjutnrng & bet,ng-jobb Slorvik: Itsgtslrxg 12, 0290 " 1022j. Jiirbot 02!0.7001l. Ochellro: Stalionsg.t. 0217"405 0B Vdra dppettder itr mdndag-fredag klockan 9.JGI2.SO Ouriaa ttdcr o ixt tjtw<'trlanmelse. ti'k'iotlout.lg,tet n(t. K() to,at han mflt obenawut n.:lr tl rapt\\.'nkrar pd bc*rcutlngar l'ltrnl,'iilhonw A shar tum & Aha tdrbo - )ckelbo )uansjl Begrauningsbyd Jiirn, Fiirg & Bygg AB Dln lc,kala bygghandel i Beryby cenjrum '{Treatdor, ii E E t8rtor, raketer, sm5llare... * 18 irs Sldersgrdns I Nu iir iintligen viren hiir!!! tuyckimpregneruj i leger! Vira Oppettider: Mindagar-Fredagar

15 (fe *..,r11 vi/ L/ ttnll rbara son, r LasrL. "r.$fr,/orr.'rr. P, lli u.cljal iljcrjor cn It :' harlt/ tr rtt.rvtal nd i StocAhulnt Luilq oclt llertil Ockelbo Orienteringsklubb Funktionii rstriilt liirdag l5 maj Vi sanrlas kl vid liiluirsgirden 1br avfhrd mot Ol larsberg Liss tanscn. riiflen f'oljs av ett Knytkalirs kl i liilul'tsgiilden. Foranmiilan scnait mirndag l0 niaj ill Slaf'tan V I 41 eller t ill e-post in Liis mcr pi vir hemsida: se s ka ffe ri 5. Asgaton 7 Ockelbo Tel: Motsedel v.17 Motlddo inkl.sollqd 49: - Mind: stuvode mokoroner rned folukorv Fiskgroicing med kovior och dill Tisd: Brunq ia.k Hovsgry+o med ris Onsdr Ro+rnos ned flaskkorv Pcs+o med kdttbullor i tomo+sds Torsd: Isterbond rned dillstuvod potolis Fiskgryto med oioli Fred: Dqn515i5^onr6,1; Fisk 6ourmet L6rd: t:o MoiSTANGT val,koi\lnilin t,l, llu ftktin NIItD t)l)n (;ODA III]NII,ACADIiIIAI'T]N Annordnas I maj Start Plats: Hamrin{,e Hoy& Tass S. Ha{,stav 49 - Securitas direct kommer att vara pe pbts & prata om sekerhet f6r dig och dina fyrfota venner. - Rasparad (anmelan till detta sker i butiken ell e I vi a m ail, m) - TalanEjakt (kan din hund negon spec konst att visa upp) - Bra etbjudande i butiken - Hamtengeveteriniiren pa plats - Tipsprommenad med hund freg,or - Loppis - Fika Ring fiir mer info: o m.m

16 /6 *liss &*lrs,engtisfi,lea & Cffiefiousc - 1{em6afutt ffut nef 6ra ingredfurcer -'l/i am,,tin[er oss au niirofiat sd mycfot som m\jtigt - SalIa[er - Q,ngefsfuL smdrgdsar - Ennetsk {ruqost ' ldffgmnt! IttI frl G 8e"rrr*rprd.rm&frrreaif,aom o'ffi%* w6 dry Kvdllscippet Torsdag 29/4 Oppetiil Goda r&d om din ekonomi En uls,tftllning fr6n KonaumantvorksI om hushftllsekonoml FerBbsltltsgltser. Berurr*BsVdHt $Qnerntupisr 4/,tiM44,t4/4r4t4 ti// ^4crod//ra// SAnn --it I Svensk Direktreklam 27t4-totg 2010 Ockelbo Bibliotek Konsument Gastrlkland Tel

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

+ProAuktio-n-& D3tribution

+ProAuktio-n-& D3tribution Annonsblod fiir Ockelbol Homrdnge omrddet +ProAuktio-n-& D3tribution " ---'- 026-102400 ontdotor td 12.00. TRYCKERIET Stationsg. 5 Tel.0297-40070 Fax,O670 tryckeriet@ducera.se VARJACKOR Dam & Herr lora

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

uile{f, PRESENTILL MA t a STORT SORTIMENT AV HARVANOSPNOOUKTE I. \ <-\ IAKESSONS EL I MASSAGEDYN FOTMASSACE EPILATOR FOTBAD LADYSHAVE

uile{f, PRESENTILL MA t a STORT SORTIMENT AV HARVANOSPNOOUKTE I. \ <-\ IAKESSONS EL I MASSAGEDYN FOTMASSACE EPILATOR FOTBAD LADYSHAVE Annonsblod for OckelbolHamr&nge omrddet GrupPrdJs;inde se trr,\lshi n, -, /Vonusstopp onsdoeor H 12,00. wu {.ockerbonytt.se uile{f, TRYCKERIET I OCKELBO Stationsg. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT

j,ioo,. tq AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT Distribu.rot ov $sdn S/q'* oi'"foao ^ U2&102100 www.ockelbonvtlse Annonsblad Jbr Ockelbo/Hamrdnge omr,fidet RYCXERDT OCKELBO Homransev. 8 A e!. O297-1OO 70 Fo* 106 70 E-po't tryckeri r@aucero.se TERMOSET

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31

: :. '. =f# = ', ...i ,.**9.31 =f# = ',,.**9.31...i : :. '. -- E\, -5c@J1A-ete:r= Kroatien fortsitter att fasci nera P5 Scandjet dr vi stolta over att presentera detta 5rs version av Kroatienguiden. Vi har gjort v6rt basta for att ge

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni

Vad händer i Färgelanda? Tipspromenader. Dans. Friskis & Svettis. Ödeborgs IF. Juni Vad händer i Färgelanda? Juni Tipspromenader Stigens If Varje söndag t.o.m. 8/6. Start kl.11.00-12.00 vid fabriken. Korvgrillning. Startavgift 20 kr. Torps Byalag och Valbo-Ryrs sockenförening Torsdag

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom

Mötesplats. juni-november 2015. Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Mötesplats juni-november 2015 Du skapade mina inälvor, du vävde mig i moderlivet. förunderligt är allt du gör. Du kände mig alltigenom Gärdsgatan 16 Tel till exp. 044-21 07 12 www.odalkyrkan.se odalkyrkan@bikab.net

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det

Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det Annonsblad fdr OckelbolHamrdnge omr&det JL Produltion & Distribution I 026.102400,- onsdsgor kl 12,00. TMfCKERIET Stationsg. 5 Tel.0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se WIJ- TRAD GARD AR Jdgaren vid

Läs mer

{h:e&x; @ewnw. 3 wwswwr w&&& &Nwww{tg. r tti W{lt* fuw*{ke',w W&d:," passa. Pa ndl. sor fientet 6r som st'rst Vriikommen

{h:e&x; @ewnw. 3 wwswwr w&&& &Nwww{tg. r tti W{lt* fuw*{ke',w W&d:, passa. Pa ndl. sor fientet 6r som st'rst Vriikommen Di'rrrblero' av $SOr So,rf Oi,utrr"Uo 6 V)G1O21rn wwwockelbonvtt.se I @ewnw Mdndog = I O november -08 v. 46 nr.2516 Annonsblad fiir Ockelbo./Hamrdnge omrddet i. TRYCI(ERIET I OCKELBO Homrdnoev. I A Iel

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 22 augusti aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sommarfritids Sommarfritids 15.00 Tvspelsturnering (Peter) 14.00 Biljardturnering (Abbe) 14.45 Film

Läs mer

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse

Vi finns även på facebook. www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70. 2015 01 14 Årg. 42 v. 3. Gruppförsändelse Postens Gruppförsändelse 2015 01 14 Årg. 42 v. 3 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi finns även på facebook Ekumeniska gudstjänster Pingstkyrkan

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? December

Vad händer i Färgelanda? December Vad händer i Färgelanda? December Fr.o.m. 28/11 kommer vad händer i Färgelanda att medfölja Dalslänningens totalutdelningar till ALLA hushåll i Färgelanda, Dals-Ed och Bengtsfors kommuner samt Hedekas

Läs mer

\*ryr(w) /:r.-"oo*.*-\ /-*6*';\ Matsedelv. 34. A,nnonsblad fdr OckelbolHomringe omrddet

\*ryr(w) /:r.-oo*.*-\ /-*6*';\ Matsedelv. 34. A,nnonsblad fdr OckelbolHomringe omrddet A,nnonsblad fdr OckelbolHomringe omrddet -l,i Pfodultion & Distribution Y 026-10240[,/ TRYCKERIET I Stationsg. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se \*ryr(w) /:r.-"oo*.*-\ /-*6*';\ Ockelbo OAST-4OO

Läs mer

tw/ ""H,T: PREMIAR! Vi iippnar i nya lokaler Stationsgatan 1 (Godsmagasinet) ONSDAG 20 Februari kl 10.00 Socialdemokrater fr6n Socialnimnden

tw/ H,T: PREMIAR! Vi iippnar i nya lokaler Stationsgatan 1 (Godsmagasinet) ONSDAG 20 Februari kl 10.00 Socialdemokrater fr6n Socialnimnden l.llndar l8 feb- l3 \8ntr2713 58:e Arg. ;."b " 06 70.. TRO INTE PAALLT DU LASER: Efter manga kunders fttrfregningaj, da de last den felaktiga informationen.i Kuxabtadets ledare, vill vi nu meddel att 272

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se

Det händer i. IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013. Foto: Daniel Demming. www.imkskovde.se Det händer i IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE Mars Maj 2013 Foto: Daniel Demming www.imkskovde.se Skövde Missionsförsamling & Skövde SMU Kungsgatan 17, 541 31 SKÖVDE Telefon: 0500-41 04 21 Hemsida: www.imkskovde.se

Läs mer

2015-11-04. Det kompletta tryckeriet! Förmånliga samannonseringspriser med annonsbladen i Dorotea, Junsele, Storuman/Sorsele och Lycksele.

2015-11-04. Det kompletta tryckeriet! Förmånliga samannonseringspriser med annonsbladen i Dorotea, Junsele, Storuman/Sorsele och Lycksele. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-11-04 Nr 45 Det kompletta tryckeriet! Layout Tryck i en eller flera färger. Efterbehandling Falsning, häftning, skärning, numrering,

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Sommarläger för hela familjen

Sommarläger för hela familjen Nr 118, maj 2014 Sommarläger för hela familjen AKC har planerat sommarläger för hela familjen till alla åldrar. Det är tänkt att hålla lägret i Ansgardsgården i Flen där vi har tidigare genomfört sommarläger

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Framtidens sparform TIPS

Framtidens sparform TIPS Framtidens sparform Bli Miljönär-vänlig! Genom att hyra, låna, laga och reparera kan du spara pengar och samtidigt bidra till att förebygga avfall. Allt du konsumerar blir ett avfall, förr eller senare.

Läs mer

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND

bärkraft Snäckan Klintehamn Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf Klintehamn Terese Fredenwall Terese Fredenwall sång musik talare sång & musik GOTLAND bärkraft 2014 2014 Ida-Maria Brengesjö Peter Halldorf talare 18-20 17-20 juli Snäckan Klintehamn Klintehamn sång & musik sång musik Hanna Hanna Lewin Lewin Samuel Samuel Hector Hector konsert konsert med:

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Skolrestaurangen Visste du att: Bönor innehåller mer proteiner än kött. Bäste bönan är sojabönor 34 gram/100gram.

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014

Välkommen till. Missionskyrkan. september - november 2014 Välkommen till Missionskyrkan september - november 2014 Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr

Arsredovisning. Legevind Ekonomisk Fiirening. 76960t-62s7. Riikenskapsiret. fdr \- Arsredovisning fdr \, Legevind Ekonomisk Fiirening 7696t-62s7 Riikenskapsiret 26 L Legevind Ekonorn isk Forening 76961-6257 1(6) Styrelsen for Legevind Ekonomisk Forening far hiirmed avge Arsredovisning

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Humlorna från Veberöd underhåller den 12 maj kl.14.00 Maj 2014 1 Foto Taina Ahola ANSLAGSTAVLAN Ört och Kryddcafé Kom på vårt första Ört

Läs mer

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18

Januari. Ekumeniska böneveckan 18-25 januari Samlingar i Saronhuset varje dag kl. 18 Januari Vecka 1 Torsdag 1 januari 11.00 Ekumenisk gudstjänst i Uddevalla kyrka Söndag 4 januari 11.00 Gudstjänst med nattvard Sönd. eft. nyår Guds hus Lars Widéll, Yvonne Eriksdotter Vecka 2 Tisdag 6 januari

Läs mer

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015

Testa treet-dance måla graffi ti! Tennis Cirkus Bibliote kets fi lmvisning ysk Fifaturnering väl med semlor FEBRUARILOV 2015 nce a d Streets T es ta måla graffiti! C i irkus Tenn Bibl ning iotekets filmvis y skv ä M g Fifaturnerin ll med semlor FEBRUARILOV 2015 1 Här hittar du en massa roliga saker att göra under februarilovet.

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling

Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Robert Rauschenberg, Monogram, 1955-59 Estate of Robert Rauschenberg/BUS 2012, Stockholm/VAGA, NY. Till gruppbostäder och daglig verksamhet: Moderna Museet samling Välkomna till visningar och verkstad

Läs mer

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se

Program. Kulturvecka. i Kungariket. Programmet finns också på. www.kungsor.se Program Programmet finns också på www.kungsor.se Måndag 28/9 Föredrag om Kalklinbanan av Knut Barr kl. 19.00. Kalklinbanans historia och framtid med skapandet av ett eventuellt industrihistoriskt centrum.

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt

Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö. HUVUD för kunskap. HJÄRTA för medkänsla. HAND för färdighet. HÄLSA för ett sunt levnadssätt Avsändare: Almviks 4H-klubb Madrigalgatan 2 215 74 Malmö HUVUD för kunskap HJÄRTA för medkänsla HAND för färdighet HÄLSA för ett sunt levnadssätt Almviks 4H-klubb Igelkott på besök sommaren 2013 Vårprogram

Läs mer

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk!

NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! Evenemangslista NU! lanserar KONSTHANTVERKARNA KARLSTAD Sveriges största och vackraste webshop för konsthantverk! www.konsthantverkarnakarlstad.se Vår förhoppning är att kunder från när och fjärran skall

Läs mer

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström

befriad äventyret Snäckan Klintehamn 16-19 juli barnkonferensen talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström befriad 2015 16-19 juli Snäckan Klintehamn talare Robert Eriksson Britta Hermansson Viktor Paulsson sång & musik Jenny Wahlström konsert med A Treehouse Wait barnkonferensen äventyret GOTLAND Pingstförsamlingarna

Läs mer

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare!

Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Postens Gruppförsändelse 2012 10 11 Årg. 39 v. 41 Utgivare: Victoria Palmqvist www.doroteaaktuellt.se doroteaaktuellt@gmail.com 0942-106 70 Vi ber om din hjälp med pengar till en hjärtstartare! Den placeras

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola Augusti 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckans program finns att hämta på Medelpunkten, Rådhuset och

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag 2013-2014 Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag 2013-2014 Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till

Läs mer

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir.

Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Protokoll fran ordinarie stdmma for Skredsviks fiber ek. fcir. Tid och plats: sdndagen den 19 apr1l2015 i bygdens hus, Skredsvik. $1. Miitets iippnande Frireningens ordforande Kj ell-ake Karlsson cippnar

Läs mer

Mitt i livet, öppen mot. framtiden

Mitt i livet, öppen mot. framtiden Välkommen till Kyrkveckan och mötesplatserna Folkets Hus Galaxen och Stora Tuna kyrka. Kyrkveckan är en del av Svenska kyrkan i Borlänges arbete med att vara en kyrka mitt i livet, öppen mot framtiden.

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Hösten 2014 Hösthälsning Månadsblad nr 3 2014 Oskattbar insats Då var man äntligen här. I fem år har jag längtat efter att bli ungdomsledare, och äntligen har drömmen blivit

Läs mer

Programblad för Valdshult och Öreryd

Programblad för Valdshult och Öreryd Programblad för Valdshult och Öreryd Juli Oktober 2015 Pastorn har ordet Tillfället kommer inte igen. Vi som har fått rutin på att vakna om morgnarna, alltså vi som lever idag, vi har ju blivit ganska

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014

Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 juli 31 december 2014 Tar du hand om någon som behöver din hjälp? Där är varmt välkommen till oss på Anhörigcenter och vi vill helst att du kommer innan du sliter ut dig

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg.

Mer information finns på www.trelleborg.se/hostlov och www.facebook.com/kulturfritidtrelleborg. Höstlovskul vecka 44 Höstlovslediga barn är välkomna till Badhuset, Biblioteket, fritidsgårdarna, Parken och Söderslättshallen vecka 44! På programmet finns bland annat dans, innefotbollsturnering, gipsporträtt,

Läs mer

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D

FÖRSAMLINGSBLAD P I N G S T K Y R K A N. september 2015 T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D FÖRSAMLINGSBLAD september 2015 P I N G S T K Y R K A N T O L L A R P - K R I S T I A N S T A D Som lamm in bland vargar I Luk 10 kan man läsa om hur Jesus sände ut sjuttio andra och sände dem två och två

Läs mer

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på:

Höstlov i Motala. 1-5 november. motala.se/ung. Se programmet och läs om att som sker under året på: Höstlov i Motala 1-5 november Se programmet och läs om att som sker under året på: motala.se/ung Bowling Motala Bowlinghall Öppettider Måndag 31/10 13.00-16.00 Tisdag 1/11 13.00-16.00 Onsdag 2/11 13.00-16.00

Läs mer

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012

tyd L/lilt Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Protokolf ftirt vid telefonsammantriide med Specialklubben liir Shih Tzu den 3/12 2012 Niirvarande: Nils-Olof Bratt (ordf.), Harald Andersson, Therese Gustafsson, Sture Wistrand, Mia Hagman, Anette H8kansson,

Läs mer

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg

Kycklingbröst. Nästan 1/2. ord.priset! Varmrökt. Regnbågslax. Hel med ben, ca 1200 gr. 6Ordpris 129:- /kg Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 41 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 13 november 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon

Läs mer

Höstlovet Burlövs kommun 2013

Höstlovet Burlövs kommun 2013 Höstlovet Burlövs kommun 2013 2 ~28 OKTOBER - 2 NOVEMBER~ Internationellt fotokonstprojekt Är du en ung Burlövsbo mellan 15 och 18? Intresserad av fotografi? Vill du prova en gammal fotokonst metod? Ta

Läs mer

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar

Fokus Föräldrar 2015. Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Fokus Föräldrar 2015 Föreläsningar och aktiviteter för dig med barn mellan 0 18 år. Läs mer på sundbyberg.se/fokusforaldrar Sundbybergs stad satsar på föräldrar! Nu är det återigen dags för årets föräldravecka.

Läs mer

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung

Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung V O L T 4 4 S a k Ö c H Ve Se programmet och läs om allt som sker under året på: motala.se/ung Höstlov i stallet Kom och borsta och rykta på Nyckelbys hästar! 28-30 oktober 15.00 samlas vi fo r att pyssla

Läs mer

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n!

Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Hej alla elever på K u l t u r s k o l a n! Som ni vet har musikskolan utvecklats och blivit en kulturskola. För att vi ska få kalla oss kulturskola måsta vi ha minst tre olika konstformer på skolan. Tidigare

Läs mer

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening

Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Kila-Flatö Dikningsföretag 2004 Samfällighetsförening Resultaträkning 2009-05-01-2010-04-30 2008-05-01-2009-04-30 Intäkter Fakturering medlemmar 28 539 567 556 Övriga intäkter 11 582 9 930 Summa intäkter

Läs mer

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8?

VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? VAD HÄNDER PÅ SPORTLOVET V.8? HÖRBY KARATE KLUBB Kom och testa karate med oss på Älvdalsskolan! Tisdag 19/2 och Torsdag 21/2 18.00-19.00, Lördag 23/2 10.00-11.30 Medtag gympakläder! SATSERUPS IDROTTS/BYAFÖRENING

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida.

Stödundervisning Stödundervisning för mer information besök Rudbeckianska gymnasiets hemsida. Extraspanska Extraspanskan äger rum i sal 412 mellan 13.30 och 16.30 på onsdagar samt på måndagar från 15.00 till 16.00 (ibland längre) i sal 927. Hälsningar Boel & Linus Stödundervisning Stödundervisning

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014

Tidtabell. 9 december - 30 mars 2014 Tidtabell 9 december - 30 mars 2014 fr 849:- KALMAR-UMEÅ inklusive skatter och avgifter. Vi tar dig ända till Umeå! Sträckan flygs av oss och vår syrra Malmö Aviation och självklart startar din resa i

Läs mer

Sportlovsprogram 2015

Sportlovsprogram 2015 Sportlovsprogram 2015 Lördag 14 februari Lilla Lospåret Hurtigtorpet Lördag kl. 11.00 Hällefors skidklubb. För mer information och anmälan se hemsidan. Hellefors E-sports Club har SPORTLOVSLAN lördag -

Läs mer

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437.

TBover et. Energideklaration. Brf Jdrn6ldern. C/O SBC Djdknegatan 2. Malmo. H?illkistan 1. Hus L, GArd C 384599,334 6176625,437. TBover et Energideklaration qgarens namn Brf Jdrn6ldern Adress C/O SBC Djdknegatan 2 E-postadress Postnummer 21135 rostort Malmo vlobiltelefonnummer - ldentifikation Ltin lkommun SkAne -lli,- Fastighetsbeteckning

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Kommunbladet november 2013

Kommunbladet november 2013 Kommunbladet november 2013 Information från Norsjö kommun Nyheter om bredbands-nätet i Norsjö Det kommer att vara störningar i bredbands-nätet i Norsjö kommun på natten mellan onsdag och torsdag den 20

Läs mer

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009

BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 BABBEL Daglig verksamhets tidning i Karlshamn Nr 2, 2009 Den här ekorren Kurre längtar efter sommar, sol, värme och färska nötter att käka. Ha en trevlig sommar önskar redaktionen och Kurre. Hanna BABBEL

Läs mer

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015

Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 PROGRAM Sprint-SM och TSK elitsommarläger 2015 Lördag 27/6 Avresedag 10:00 Tintin hämtar upp hyrbilen. Elin och Ida handlar kvällsmat + frukost för söndagen. 10:45 Samling på parkeringen bredvid St1-macken,

Läs mer

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45

APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 APRIL - SEPTEMBER 2011 Nr 2 ÅRGÅNG 45 Gudomlige Mästare, låt mig sträva inte så mycket efter att bli tröstad som att trösta, inte så mycket efter att bli förstådd som att förstå, inte så mycket efter att

Läs mer

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006

NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Osbecksgymnasiet NÄR-VAR-HUR Vecka 13-14 2006 Matsedel v 13 Må: Falukorv, sås, potatis Ti: Pasta med laxsås On: Indisk kycklinggryta, ris To: Gulaschsoppa Fr: Fläskpannkaka, lingon Matsedel v 14 Må: Spagetti,

Läs mer

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till

Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby. Inbjuder till Svenska Missionskyrkan/SMU i Södra Götalands distrikt och SMU i Osby Inbjuder till för alla som har ett levande intresse för ishockey i åldern från 20 år och uppåt. Den 7-8 februari 2009 går resan till

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro

April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Pris: 15kr April Månadsprogram för mötesplats Sommarro Foto: Gith Hanzon Onsdagen den 1 april kl 11-15 är du välkommen till Pulken i Yngsjö för att se på Tranorna. Denna eftermiddag hälsas äldre och rullstolsburna

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

UKM Riksfestival 2014 Halmstad

UKM Riksfestival 2014 Halmstad UKM Riksfestival 2014 Halmstad Program UKM riksfestival 2014 Halmstad Lördag 14 juni 14.00 16.00 Incheckning på Sturegymnasiet 14.00 16.00 Målning och kostympimp på Nolltrefem 16.00-17.30 Middag på Sturegymnasiet

Läs mer

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014

Mötesplatser för Seniorer. Program för hösten 2014 Mötesplatser för Seniorer Program för hösten 2014 Välkommen! I Lidköpings kommun finns flera trevliga mötesplatser där vi erbjuder olika aktiviteter, matservering och framförallt gemenskap! Du som är äldre

Läs mer

Aktiviteter på mmk 16 20 Mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

Aktiviteter på mmk 16 20 Mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter på mmk 16 20 Mars LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Hemvist Äventyrsklubben Frågesport Film Sal 3 Sal 2 14.40 Fotboll 15.30 Parkour 3-5 16.20 Kräftfotboll 3:or 15.35 Dodgeball 16.30

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Skrytbygge för bättre mottagning av TV-signaler!

Skrytbygge för bättre mottagning av TV-signaler! 1 Skrytbygge för bättre mottagning av TV-signaler! Föreningen Sveriges Sändareamatörer SSA SSA-Bulletinen Publ v 37 9/9 2015 Red: SM1WXC Christer. Dagens op.. NIL RIKS-QTC INNEHÅLL COMING UP SM4-möte i

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? September 2015

Vad händer i Färgelanda? September 2015 Vad händer i Färgelanda? September 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Årets sommarutställning Centrumhuset, Färgelanda. Temat

Läs mer