(">

irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>(

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>("
(.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Ann o n sbl od f6 r O ckelbo I H a mr 6 n ge o mrddet JL V P,ud,,ktior & Distdbution o:.jd-to zl ou _/. TRYCKERIET IOCKELBO StationsS. 5 Tel Fax 4067O '...-' -. /Monusrropp onsdogor kl lrfr...,:,... LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, DEBE!\l-p FRANSoBRyNFARG NU 75:- X. DEPEND ;f's'f8fo,"o Nu 79:- w, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>( irl'*r beten av gald o silversn4tcken tr,,,ii[ii: m L

2 Pistolskytte Nu biirjar sesongens skytte ftir. gamla och nya skyttar igen.- Ar du infesserad och vill prova p5? Kom di till skjutbanan i Habberg mindagar kl 18:30 med start den 3/5, Vapnet h; ler vi med, ammunition koper du pa plats for 3Ot-. SkVtte ar en sport for alla men du m5ste ha fy t 14 6r. Fr8gor? ring de: Sten Astrtim Bengt Forsling 6006O Lars-Giiran Ivarsson 46O91 Varmt Valkomna!! Ocke I b o P i stol sky tte kl u b b LINGBO Den 15 mai kl l3.oo er det dags fiir Yertallriken, som vl bjuder vera medlemmar p6! AnmAl dig, ertill Rut Hiillberg pd tel senas den 7 maj. Vi inleder med an amatdr-buskis. Lotterier-Kaffe Varmtvdlkomnal Styrelsen Saljes: Bostadsrdtt Marstrand '121 kvm, m6nadskostnad 5262:-. Bra liige i slutet av etervtindsgata. Tel Onsdagar har vi girdsbutiken iippen meltan ktockan Forutom nyslaktad kyckling erbjuder vi flatrokt skinka och gammaldags falukorv fr6n i valbo Vi har iiven iikta hdrring".apu tirriilllallen Fredag den 30 aprit har vt fiirsiitjntng t alrguy ut"nto, tca gffi*eg / Vdliili/. wwwockelbokyckling.se Varmt valkomna! 070_ Spara energi - koppla av med en bok! I f eparboken linns mbngder av anvindbara tips sorn ge. dig mdjlighet ett min5ka din energianv:odning. V;;ljer du dessutom K5llm;rkt elflr du din energifrdn ett av Svpriges mest miljdv;inliga elbolag. ieh 2A elr;/ thhs /; zttaofar IC.4 ":ljg/"la,>e/t de/ar ul /svczrl,>len. Valkommen! K;illnerkt egs av Givl Energi AB. -,\,1-.. 2?S GAVTE III ]ENERGI

3 $ Fcirsta Maj! Vd.lkommen att fira fijrsta maj med Socialdemokraterna i Ockelbo! PROGRAM Samling vid I(ulturstationen fiir plakatmilning och roliga aktiviteter fiir barnen tillsammans med Unga Ornar Avmarsch tillsamm:rns med Valbo musikker Tal pi torget.rv Mergnus Jonsson, kommunalrid samt representanter fiin PRO och SSU I5.00 Vi bjuder pir fik;r i A-lokalen der KULTURSKOLAN underhiller Alla barn fhr l<orv med br6d och en f'estis Vi hii.lsar er alla varmt vill<omn:r till en trevlig dag far hela familjen 'fillsammans kan vi se till att det virras fiir politiken iockelbo. hgcn kan gtirr allt men alla kan giira nlgot. Du behitvs i vart valarbetc! Ditt cngagonang och din insals:ir avstrande orn vi ska vinna val. Det handlar om vilken politik v;ll sla paverka utvecklingen i samhatter. SOCIALDEMOKRATERNA I OCKELBO I SAMAITBETE MED LO OCH ABF Ockelbo Orienteringsklubb info[dockelbook.se Stads-OL, onsdag 28 mars kl Pfats: Fornwij, Ockelbo. Ansvarig: Staffan V lo-mila, ldrdag I maj. Arena Grosvad i FinspAng ca 3 mil nordvast on Nonk<iping. V2igvisning fran vig 51, dstra och vastra inlutfarten i Filsping. Start Oppen stafett kl 1000, damer kl I 500,.herrar kl Veterantriiffen, lingdistans sdndag 2 maj. TC vid Bastfallet vid vag 272 mellan Arsunda och Osterftimebo, ca l2 km norr om Osterf?imebo kyrka. Forst start kl I 100.

4 @ I Arsnriile den 6 maj kl 18.J0 l,ingbogarden. Valkonrun; 2 rum o stort kok 65m,, ostbyvitgen 10 Jan Franksson el, I 1984 I l fnnan Du slhnger dina gamla miibler och dldre saker Ring mig sa kommer jag och kollar - Betalar bra ftir vissa saker Sa n a rbete med a u kta r ise r a d v A rd e ri n g sn a n Sairen ,,, i,.. Dina F0rsrikringar ',, Gestrikebygden BOLAGSSTAMMA Styrelsen f6r Dina Fiirsdkringar Gestrikebygden inbjuder alia forsakringstagare till bolagsstemma i Mobygirden tisdag den 11 maj kl { 9oo. Vi bjuder pa smdrgestdrta mm. Anmdlan senast mandag 3 maj till kontoret. Tfn:0297-4O2 73 eller e-post: se VALKoMNA! gil fl I fit-i8fi *::*#lil tir';;#*'m mu I Ockclbo komrnun finns minga cnskilda avloppslosningar sorn intc uppiyllcr dagcns krav pi rcning. Snri avlopp utan tillriickligt bra rcning bidrar till dvcrgcjdningcn i vira vattcndrag och sjriar. Dc utgdr ocks6 cn halsorisk fdr oss tniinniskor clicrsom avloppsvattnct riskcrar att hamna i dricksvattnct ltos dcln som tar sitt vattcn lritr cnskild brunn. 'l'isdagcn dcn 27 april, kl Ockclbo Bioniirhallcn, AJokalcn, anordnar Ockclbo konmun darfdr cn avloppskvall. En kvall dir Ni har nrdjlighct atr triffa Bygg & Miljci och dc lokala entreprcncirerna fijr att diskutcra Era avlopp. Uppliiggcr lbr avloppskvillcn brirjar med en kort introduktion frin tsygg & Miljd och daircllcr iir dcl frilt fram att ga runt och prata med de Iokala cntreprcndrcrna. Tu chansen! Dctt^ iir ctt bra tillf;illc att knyta kontakter mcd kommuncr och cntrcprendrcr fdr att pe biista satt etgarda Ert avlopp! Har Ni frigor rcdan nu om Ert avlopp gar dct bra att kontakta oss pe Bygg & Milld. v:ixcln

5 Frida Heimer Band Frida Heimer pa s\ng och h en nes eminenta kom pba n d med str\ksektion Fritt intrdde Kulturskolan bjuder pa musikcaf6 siindag 2 maj kl 15.OO i Garaggt pa Kulturstationen.,,'. lvl ed a rr: Wfl, a"^ ah &h,l!,fr:t: \y Kdp virl<teider mindag ritt tcirdag *r.oo f<ir minst 3OOr Fir du en vdrdecheck Du&iag tippnar flea.bakfickan som hiller 300:- 2 checkar 900:- 3 chcckar o.5.v. Gailler ej REA I:a Maj i Norrsundet KI Plakatmilning i Norrsundet Kl Samling till demonstrationst6get Kl Avmarsch mot Fyren med Norrsundets Musikkir Kl I :a Majtal av Raimo Piirssinen Medverkan av Rockskolan Viilkomna till var samlade dag Socialdemokraterna i HamrAnge ^SFA wry

6 Vdlkommen till Gotan lordagen den l5 maj l(l l8.oo visas Bitterfittan Airlines. En forestallning om jamsta dhet, forsldraskap och karlek. ForestAllningen er texttolkad. Fdrldp 20 kr hos Centrumkiosken eller boka genom mail jenny. Kuxbo-motionsbingo 2O-trs jubileumt Nu drar vi igang... 3 maj-21 juni MAndagar OO Vi b6rjar selja brickor maj bjuder vi pe lorv m brod 21juni firar vi lite extra med t na Varje vecka blir det en extra overaskning till barnen Velkommen ainskar Abyggeby fritidsklubb fifi)ocr.rno w,mmlw. \r/ ""'lt';,i",: M M%&WW ttpta,qw, dw I t9t i, We Program fiir dagen Underhellning pa b16llopsscen av Ale Miiller med gester, deribland Lena Dagen inleds med direktsendning av Willemark. "Ring s6 spelar vi" p6 Herrglrdspranen Tillsammans fdljer vi direktsandningen av p5 Wij TriidgArdar. Alla med blommor r det kungliga brdllopet, pa forsta parkett heret bjuds pa frukost mellan kl 7-9. via storbildsskirm. Blomsterplanen och blomsterverkstad i Brollopsmiddag idet grdna - Picnic anslutning till sandningen. Royal Tillsammans spelar vi Melodikrysset, som direktsends fren Herrgerdsplanen. Frukostservering f ortsatter O0 Aktiviteter pa Torget i Ockelbo. Ca O Artistgala Lars Berghagen Lill-Babs Christer Sjogren Molly Sand6n Roger Pontare Timotej Miss Li Anders Berglunds orkester med Sandvikens symtoniorkester Konvaljerna Gavle Symloniorkester framfor svenska klassiska sommarvisor i kerlekens tecken iockelbo kyrka under ledning av Ockelbosonen Johan Larsson o1.00 Fr6n Firandet fortsatter pe plan, Wij Triidgerds festplats oppnar. Frl entre. TArtbufI6 i Tallall6. Dani till Sten & Stanley och Rosarna. valkommen!

7 Svenska kyrkan * OCKELBO FORSAMLING OCKELBO MA 26 april kl Avslutning Stick-caf6 i Kyrkans Hus Du f8r komma och g3 som Du vill mellan VAlkommen med eller utan stickning for en stundsamvaro. ft 27 april kl Fiirsamlingsafton i Kyrkans hus D- Inleds med liitt fdrtaring. f t Ingvar Sundin sjunger och berattar. d {l pia;o, F Lars-otof Johanson. Tre favoriter" Nils F d - Nygren, Nils Frykman och Einar Ekberg. On 28 april kl Andakt pe Bysiaistrand. Susan Tronsson, Ida Fahl. kl MASSA' Susan Tronsson, Lars-Olof Johanson. So 2 majl kl SONDAGSMASSA itaiz6s anda med musik frsn Taize. Susan Tronsson, Ida Fahl. Ockelbo Gospel. LINGBO To 29 april kl cemenskap pa Linblomman Merta Ivarsson spelar och sjunger. AMor To 29 april kl "Himmel och jord" samtalskviill p5 Jbgarbacken. Fika finns pe plats. Du er varmt valkommen att dela v3r gemenskap. Sd 2 maj kl SONDAGSGUDSTJANST, Susan Tronsson, tda Fahl. Tisd Kl Scout "{ & Torsd 29/4 Kl Barnkiiren rivar!' D Fred. 30/4 Kl Second Handbutiken oooen.. Sond. 2i5 Kl Nattvardsgudstjanst. Katarina Linderborg Niklas Bjorklund, sang av konfirmander Kyrkkaffe minadsinsamling VEeKANiS, KOP WOOD'5 AVFUKTARE och fd HOTETTWEEKEND pd kiipet fiir 2 pers. med frukost (vcirde upp lill I.500,-) OBSI Begrdnsot onlol N. Asgatan 48, Ocketbo

8 Ydrya&etet - 16:e dretira[t. fotodfd att.-spa-ru$sage,rrgwn..ansil*od.rf Sf q. frirgning ao 6ryn u t o frarcar _&J gal.etyris eoo:- (gaffertomv. d";-i z6) Eof<a din tif, direlr affer 6l;p presenr.ort \/alkommen! ' c.r^ o" "n k*o*o" lorggatan5 left+ooss SE Ocx n0n UPP NU OCKELBOBOR SOM VIIL HA EN FIN He MsycoscARD ATT vtsa upp I sommar Vi utlyser nu fyra stycken sjiiddagar. Dessa dr ldrdagen den 8 maj mellan klockan o (OBS! Arsmotesforhandlingar kl samma dag) och sdndagen den 9 maj mellan klockan Nesta tv8 dagar Ar lijrdagen den 15 maj o sondagen den 16 maj b8da dagarna mellan klockan och sdndag mellan Ni behdver inte kenna er tvingade att narvara alla dagar och timmar, Varje timme som Ni bjuder pa iir mycket viird fiir helheten. Alla er viilkomna, det finns jobb fdr alla oavsett Slder och kon. Om Ni har, tag med kratta. NSgra finns att l3na. Vi kommer att bjuda p3 fika. Valkommen onskar styrelsen. OBS! Vi kommer dven att behova hjalp under sommarens aktiviteter. Har Ni intresse och mojlighet vid n8got tillfiilte sa air ni hjeruigt valkomna att ringa mlg, Solve Malm tel L7 62, eller spontant komma upp till Lustbackan ndr vi har aktiviteter. OBS! S6lve Malm Ordfora nde

9 V komna FOTBOLL-PLAN_OCKELBO Ltirdag I maj. Kl Ockelbo IF - Amots IF Mindag l0 maj. Kl. 19,00 Ockelbo IF II - Atvkarleby IK II Veckans matchsponsori Stora Enso AB V6lkomna "LIONS FLOTTE 2O1O'' Redovisning av gissningstavlingen "Ner gar Lions flotte under Sundsbron". Flotten gick under Sundsbron den 15 april 2010, klockan Vi gratulerar vinnarna och tackar alla som deltagit och bidragit till Lions Clubs hjalpverksamhet _ lokalt, nationellt och internationellt. Ockelbo Lions Club Vinnare Ort Tidsdiff Marianne Gabrielsson Norrsundet - 12 min Kim Knutsson Ockelbo + 57 min Anna-Stina Eriksson Ockelbo - lt 02 min Irene Enqstrand Ockelbo - lt l0 min

10 Tilt salu Lekstuga kriiver viss renovering o.il' K(IMMUN Uthyres Litta stugan pa Sitdra porten Asg. 51, 40 kvm. Stor 1:a i Grtina porten o 2:a i Grdna porten Gustavsson Kommunfullmektige kallas hdrmed till sammantr6de i Perslundaskolans aula mandagen den 3 maj kl Arenden 1. Upprop 2, Val av justerare 3. AllmanhetensfrAgestund 4, Arsredovisning 2OO9 - Ockelbo kommun 5. FrAgan om ansvarsfrihet Ockelbo kommun samt revisionsberettelse 6. Arsredovisning 2OO9 - Fiirvaltade stiftelser 7, Tillganglighetsplan fair Ockelbo kommun 8. Personalstrategiskamel 9. Fiirslagtillriktlinjerftirintroduktionsersettning 10. Svar pe medborgarfiirslag - Hesttrafik i Centralorten 11. Anmelan av medborgarfiirslag - Parboendegaranti 12, Anmelan av motion - Infiir Valfrihet, LOV, inom 6ldre- och handikappomsorgen i Ockelbo kommun 13. Redovisning av obesvarade motioner 14. Rapporter - Granskningsrapport fiir kannedom - dversiktlig granskning av intern kontroll - Ej verkstallda beslut enligt 5 9 LSS - kvartal Ej verkstallda beslut enligt 5 9 LSS - kvartal ALLMANHETENS FRAGESTUND Sammantredet inleds med allmanhetens fr3gestund, Huvudregeln ar att fragorna bair vara skriftliga och lsmnas de in till kommunkontoret senast torsdagen den 29 april. Vid muntliga fragor gsller failjandel - Svar erhalles vid sammantredet, om sa inte dr tallet tamnas svaret skriftligt - Svaret finns tillgiingligt ftir allmenheten i kommunens informationskontor. - FrAgorna ska vara av allman art - ej individfragor - FrAgestillaren behatver ej vara nervarande. Ockelbo 201O Anna Schiinning Kommunf ullm:iktiges ordfairande Handlingar till dessa erenden finns tillgengliga pa kommunkontoret, huvudbiblioteket i Ockelbo samt filialerna i Lingbo, Amot och Jedraes. ar offentliqt. AllmAnheten hilsas velkommen,

11 tockp,lbtk u4/vlltw.lanru.as Fira sista april ijiidr{is vid l'lerrgirden som er iippen, Brasan liinds kl Fika med hcmbakat briid och Iottcr kommcr att s?iljas Viil komna iinsku I lidruds i samgerkan AMoT WIJ_ TRAD GARD Wij Triidgirdar firar Valborg Iicdagcn 30 april kl AR Samling tlcrrgardsplan pi Wij Ockelbo Manskdr Vartal av pastor Katarina Lindberg, Missionskyrkan Ockelbo Manskdr Fackeltdg till Valborgsm?issokasscn Arr Wij Trlidgardar Fira Valborg vid nanns.ron Valborgsmiissoafton i Amot. Kyrkbacken k Ca Kascn tands Vi firar pi traditioncllt sdtt med sing, brdsor, korvsrillninq och Vrrslngcr lyrvcrkerier Cc Stort'yn erkcri Kafl'cservering i Bunges Fika och korv att grilla lill Vdlkomna fitrsaljning Amots Bygdefircning med feru fi)reningar F Fy nerke r i s po ns ore r: Oc k- elbo kabe ek ik, ILa Stiid & FttslighelsseNice AB, MP Bygg o Fastegheler AB, Tomas Axelsson Bygg o InduslrierAB Tiink pd dldersgriinsen Jbr smiillare Arr: U.EE

12 F 2= gyi '-d,,^ ra * L'! a 9,52 =?Fr i gey N cei.- 4!.4 6 *t4 AY zstxil?"e4? - d' "itf?e; XLo SEsggg ; ogtni -or fr \.{F.? Fiir. Finnbackenskola haller Arsmiite i 6stby skola Torsdag 6 maj kl Sedvanliga val och Arsredovisnins. Vlilkomna! Si/relsen Tacftft;r er ultyt:[4ffninq anq, &/'fdier. to6, E. BiFEss Stdngt Irllhndag 3/5 p.g.a. inventering Bil-Ess s. Asgatan zec ocketbo o29742t 3r silocketb0 "IY KOMMUN INFoRMATIoN FRAN ockelbo KoMMUN Fredagen den 30 april och onsdagen den l2 maj har vi <ippet: Kommunkontorat Centrumhuset 8-12 Kommunkontoret Uret B - 12 Inforrnationskontoret Ockelbo Folkbibliotek Ockelbog6rdar 30 april l0-14lunch Ockelbog6rdar 12 maj lunch Trevlig helg!

13 Fonus i Ockelbo catering iag hl:jlper di8 med allt som r(jr en stilfull och virdig begravning. Vilkommen att rin8a liir bokning av tid eller hembesdk. HiOrdis Forsling Hiirdv. 7 Ockelbo tell OQ FONUS 's arbjuder med Kvolifetill Riitt pris Vi ordnor maten fiir b6de smd och storo evenetnong som brrillop, studentfest, firmofest, dop eller till en kvcill med tjaj - eller qrobbodnoet Vi lcvcreior iroicn till den plots ni 6nskor Fri utkc'rnin9 inom Ockelbo-Homrdnge vid bestdllning civer 900:- Vcilkommen in och hcimto menyfiirslog Iel: O297-2? En bra ufriir gdr vi tillsummans! -Pd Rundvirke Skog cir vi experter pd specialsortiment, och clcir/br lian vi hjr)lpa Dig att rika din intriktfrdn skogen! Prisexempel vdren 2010: -Kniufura /m3to frdn 1120 kr! -Tallstamblock/m3to frdn 780 kr! -Furustolpar/m3trub frdn 530 kr! -Vi kdper giirna din owerkning, gallring och ditt leveransvirke, samt utt'i;r shopsvdrd. -lntt csterud utt t'cto ttict. l Ring mig. Pcir Crontberger' -L,r Tete/bn: i$f RundyirkeldSkog w_uutlutdvi rkesk og.se

14 Kallelse till LINGBO VAGFORENINGS irsstiimma ftir ir 2009 Plats: Lingbog8rden. Datumr Tidl kl 19.00, Sedvanliga Srsstiimmofiirhandlingar. Vi bjuder pe fika. Andelsliingd finns hos ordfdrande PerAndersson pd Smalbyviigen 4. Viilkomna! Styrelsen OCKELBO Bingo tisdag 27/4 kl Gldntan, Vibacka. Vd/komna T.W Betong & Bygg Kontakta mig vid behov av hjiilp vid byggnation Specialiserad at/ gjutnrng & bet,ng-jobb Slorvik: Itsgtslrxg 12, 0290 " 1022j. Jiirbot 02!0.7001l. Ochellro: Stalionsg.t. 0217"405 0B Vdra dppettder itr mdndag-fredag klockan 9.JGI2.SO Ouriaa ttdcr o ixt tjtw<'trlanmelse. ti'k'iotlout.lg,tet n(t. K() to,at han mflt obenawut n.:lr tl rapt\\.'nkrar pd bc*rcutlngar l'ltrnl,'iilhonw A shar tum & Aha tdrbo - )ckelbo )uansjl Begrauningsbyd Jiirn, Fiirg & Bygg AB Dln lc,kala bygghandel i Beryby cenjrum '{Treatdor, ii E E t8rtor, raketer, sm5llare... * 18 irs Sldersgrdns I Nu iir iintligen viren hiir!!! tuyckimpregneruj i leger! Vira Oppettider: Mindagar-Fredagar

15 (fe *..,r11 vi/ L/ ttnll rbara son, r LasrL. "r.$fr,/orr.'rr. P, lli u.cljal iljcrjor cn It :' harlt/ tr rtt.rvtal nd i StocAhulnt Luilq oclt llertil Ockelbo Orienteringsklubb Funktionii rstriilt liirdag l5 maj Vi sanrlas kl vid liiluirsgirden 1br avfhrd mot Ol larsberg Liss tanscn. riiflen f'oljs av ett Knytkalirs kl i liilul'tsgiilden. Foranmiilan scnait mirndag l0 niaj ill Slaf'tan V I 41 eller t ill e-post in Liis mcr pi vir hemsida: se s ka ffe ri 5. Asgaton 7 Ockelbo Tel: Motsedel v.17 Motlddo inkl.sollqd 49: - Mind: stuvode mokoroner rned folukorv Fiskgroicing med kovior och dill Tisd: Brunq ia.k Hovsgry+o med ris Onsdr Ro+rnos ned flaskkorv Pcs+o med kdttbullor i tomo+sds Torsd: Isterbond rned dillstuvod potolis Fiskgryto med oioli Fred: Dqn515i5^onr6,1; Fisk 6ourmet L6rd: t:o MoiSTANGT val,koi\lnilin t,l, llu ftktin NIItD t)l)n (;ODA III]NII,ACADIiIIAI'T]N Annordnas I maj Start Plats: Hamrin{,e Hoy& Tass S. Ha{,stav 49 - Securitas direct kommer att vara pe pbts & prata om sekerhet f6r dig och dina fyrfota venner. - Rasparad (anmelan till detta sker i butiken ell e I vi a m ail, m) - TalanEjakt (kan din hund negon spec konst att visa upp) - Bra etbjudande i butiken - Hamtengeveteriniiren pa plats - Tipsprommenad med hund freg,or - Loppis - Fika Ring fiir mer info: o m.m

16 /6 *liss &*lrs,engtisfi,lea & Cffiefiousc - 1{em6afutt ffut nef 6ra ingredfurcer -'l/i am,,tin[er oss au niirofiat sd mycfot som m\jtigt - SalIa[er - Q,ngefsfuL smdrgdsar - Ennetsk {ruqost ' ldffgmnt! IttI frl G 8e"rrr*rprd.rm&frrreaif,aom o'ffi%* w6 dry Kvdllscippet Torsdag 29/4 Oppetiil Goda r&d om din ekonomi En uls,tftllning fr6n KonaumantvorksI om hushftllsekonoml FerBbsltltsgltser. Berurr*BsVdHt $Qnerntupisr 4/,tiM44,t4/4r4t4 ti// ^4crod//ra// SAnn --it I Svensk Direktreklam 27t4-totg 2010 Ockelbo Bibliotek Konsument Gastrlkland Tel

j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT

j,ioo,. tq AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT Distribu.rot ov $sdn S/q'* oi'"foao ^ U2&102100 www.ockelbonvtlse Annonsblad Jbr Ockelbo/Hamrdnge omr,fidet RYCXERDT OCKELBO Homransev. 8 A e!. O297-1OO 70 Fo* 106 70 E-po't tryckeri r@aucero.se TERMOSET

Läs mer

tel 0690-614 44 e-post joel.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com stor arbetarfrukost på Folkets Hus Ånge Kl. 09.00-10.00

tel 0690-614 44 e-post joel.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com stor arbetarfrukost på Folkets Hus Ånge Kl. 09.00-10.00 Gynna bladets annonsörer! Gratistidning till hushåll & företag tel 0690-614 44 e-post joel.grelz@telia.com hemsida www.ljunganbladet.com 1:a maj i Ånge Kommun Vi bjuder på stor arbetarfrukost på Folkets

Läs mer

Alla Tider s SOMMAREN I HAMRÅNGEBYGDEN

Alla Tider s SOMMAREN I HAMRÅNGEBYGDEN Alla Tider s Smått & Gott i Hamrångebygden Nummer 5 Årgång 12 Tel till red. 0297-200 37, 073-181 40 90 Maj 2015 SOMMAREN I HAMRÅNGEBYGDEN Besöksmål, sommarprogram, arrangemang, kultur, butiker till din

Läs mer

läs mer på sidan 6 Arena Bowl - Din mötesplats i Götene! Entré 80:- 0511-34 11 03 Veckans erbjudande för medlemmar i Klubb Götene:

läs mer på sidan 6 Arena Bowl - Din mötesplats i Götene! Entré 80:- 0511-34 11 03 Veckans erbjudande för medlemmar i Klubb Götene: Din lokala tidning sedan 1986 årgång 29 v 6 4 februari 2015 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Mangateckning och bassängteater - nyheter under sportlovsveckan Tavla 339:- Tablettaskar Cineraria Kommande

Läs mer

Fiskebäcks Missionsförsamling

Fiskebäcks Missionsförsamling Fiskebäcks Missionsförsamling Församlingsblad Nr 3 2001 SCOUTER, SCOUTER ÖVERALLT SCOUTER Visst var det en mäktig syn när 25 000 scouter från hela Sverige samlades under det stora lägret i somras. Och

Läs mer

Valinformation inför valet 2010

Valinformation inför valet 2010 Nr 34 Årg 52 Nr från start 2604 Vecka 34 Onsdag 25 augusti 2010 Förtidsröstning pågår 1 september 19 september på följande röstmottagningsställen: Rättviks kulturhus måndag torsdag 11.00 19.00 Storgatan

Läs mer

kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Rättviks Pastorat Stiftsfullmäktige i Västerås stift

kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Rättviks Pastorat Stiftsfullmäktige i Västerås stift Nr 37 Årg 55 Nr från start 2758 Vecka 37 Onsdag 11 september 2013 Nu på söndag 15 september är det kyrkoval till Kyrkofullmäktige i Rättviks Pastorat Stiftsfullmäktige i Västerås stift K Kyrkomötet Vallokaler:

Läs mer

Kontorsmateriel De vanligaste förbrukningsvarorna finns alltid i lager. Behöver du något speciellt beställer vi hem oftast med leverans nästa dag!!

Kontorsmateriel De vanligaste förbrukningsvarorna finns alltid i lager. Behöver du något speciellt beställer vi hem oftast med leverans nästa dag!! Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 55 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt 2014-01-15 Nr 1-3 Kontorsmateriel De vanligaste förbrukningsvarorna finns alltid i lager. Behöver du något speciellt

Läs mer

Annons- Hemmabagare. Alexandra Larsson från Bollebygd vann Hela Sid 10. Veckokort Bageriet i Sandhult prisades

Annons- Hemmabagare. Alexandra Larsson från Bollebygd vann Hela Sid 10. Veckokort Bageriet i Sandhult prisades Årg. 40 Å Onsdag 5 november 2014 Vecka 45 E bj d d Erbjudanden från Klubb AnnonsMarkna n A Sid 15 G DIN LOKALA TIDNING Hemmabagare Referensskola Alexandra Larsson från Bollebygd vann Hela g bakar. Sverige

Läs mer

Konstutställning i butiken! LeMona porslin Läggevi Fliseryd. Egen design på tomtar & änglar allt är handmålat! Mona Läggeberger.

Konstutställning i butiken! LeMona porslin Läggevi Fliseryd. Egen design på tomtar & änglar allt är handmålat! Mona Läggeberger. Annonsblad för allt som händer i Mönsterås med omnejd nr 25; 10 16 dec, v. 50, 2014 kommunkollen Konstutställning i butiken! LeMona porslin Läggevi Fliseryd Mona Läggeberger: 2014 firar jag 40 år som porslinsmålare.

Läs mer

UNIKT ERBJUDANDE GÄSTSPEL FRÅN ERIKS GONDOLEN

UNIKT ERBJUDANDE GÄSTSPEL FRÅN ERIKS GONDOLEN ANNONSBLAD FÖR BJÖRBO, DALA-FLODA, FLEN, LÖVSJÖN Besök Dala-Floda ekonomisk förening, Idrottsvägen 2, 785 44 Dala-Floda Ansvarig utgivare: Karin Zetterqvist Layout: Alotta Design Tryckeri: Text & Siffror

Läs mer

Bylyckan i Fagerhult... sid 4-5 Tema må bra... sid 24 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Sandholms inspirerar...

Bylyckan i Fagerhult... sid 4-5 Tema må bra... sid 24 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Sandholms inspirerar... Nr 4 - April 2014 Högsby Fågelfors Grönskåra Berga Långemåla Ruda Fagerhult Bylyckan i Fagerhult... sid 4-5 Tema må bra... sid 24 Mittpunkt informerar... sid 6 Högsby kommun informerar... sid 10 Sandholms

Läs mer

Tavla i present! Oljemålning av Rune Johansson, välkommen till vår utställning tisd-fred 09.30-18.00 lunch 13-14. Frukostmöte med coaching Sid...

Tavla i present! Oljemålning av Rune Johansson, välkommen till vår utställning tisd-fred 09.30-18.00 lunch 13-14. Frukostmöte med coaching Sid... GTGötene Tidning Går hem överallt LOKALTIDNINGEN Götene Tidning LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE tel 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Ge ett barn en framtid Sid...4 Kval för Lundsbrunn IF Sid...11 Tavla i

Läs mer

Tema: Sommar, Sol & bad. Nr 13 Årg. 13 Onsdag 1 juli 2015

Tema: Sommar, Sol & bad. Nr 13 Årg. 13 Onsdag 1 juli 2015 GRUPPFÖRSÄNDELSE Ditt lokala annonsblad FOLKKÄR, LÄTTLÄST och LUSLÄST SEDAN 2003 Gratis annonsblad för Filipstad och Hällefors med omnejd Tema: Sommar, Sol & bad Nr 13 Årg. 13 Onsdag 1 juli 2015 Ditt lokala

Läs mer

Annons- Perssons. Bollebygd 033-28 50 50 Måndag -Fredag 8-20 Lördag-Söndag 9-18 Vi fyller 100 år. Fläskytterfilé. grillkryddad. /kg. o.p. 79.

Annons- Perssons. Bollebygd 033-28 50 50 Måndag -Fredag 8-20 Lördag-Söndag 9-18 Vi fyller 100 år. Fläskytterfilé. grillkryddad. /kg. o.p. 79. Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken DIN LOKALA TIDNING! Nummer 7 Årgång 37 Tisdagen

Läs mer

Rättvik Möjligheternas Kommun

Rättvik Möjligheternas Kommun Nr 35 Årg 52 Nr från start 2605 Vecka 35 Onsdag 1 september 2010 Rättvik Möjligheternas Kommun Vi vill möjliggöra ett samhälle där människor prioriteras vid all samhällsplanering genom att bl a: Ta hänsyn

Läs mer

BYANYTT. Svensköp En levande landsbygd. Nr 1 2012. I detta nummer: Föreningsstämma Turistinfomationen

BYANYTT. Svensköp En levande landsbygd. Nr 1 2012. I detta nummer: Föreningsstämma Turistinfomationen BYANYTT Svensköp En levande landsbygd Nr 1 2012 I detta nummer: Föreningsstämma Turistinfomationen Björnligans utflykt till Kissestenen och bombplanet Idag packade vi matsäcken och begav oss med våra bussvagnar

Läs mer

Läs in qr-koden på din mobil! Din lokala tidning sedan 1986 årgång 28 v 24 11 juni 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com. se fler bilder på sidan 9

Läs in qr-koden på din mobil! Din lokala tidning sedan 1986 årgång 28 v 24 11 juni 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com. se fler bilder på sidan 9 Läs tidningen i mobilen Läs in qr-koden på din mobil! Din lokala tidning sedan 1986 årgång 28 v 24 11 juni 2014 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com Bukett från t! n e d 29:- Stu Stude ntsky lt 39: Säson

Läs mer

Ölmhult har gjort det igen Ännu en Världstjärna föreläste

Ölmhult har gjort det igen Ännu en Världstjärna föreläste Nummer 1 Februari 2011 RyanAir till Karlstad! Mona Nylin Mellan Silkesta och Berlin Nya Gym i både Väse och Skattkärr Ölmhult har gjort det igen Ännu en Världstjärna föreläste Nyheter & erbjudanden från

Läs mer

BUSS- OCH TAGKORT FOR GYMNASIEELEVER. m6r&.m6. 1/alhaurnaU. {vid biblioteket). Oppetrider mellan kl 8 12 och r3-r6 30. Strl 0[fit[80 6lt l{flillfiull

BUSS- OCH TAGKORT FOR GYMNASIEELEVER. m6r&.m6. 1/alhaurnaU. {vid biblioteket). Oppetrider mellan kl 8 12 och r3-r6 30. Strl 0[fit[80 6lt l{flillfiull Annansblad fiir Ockelho/Hamrenge omradet Gtoppltr.idGra9l!,.rsld i- :"'"" "-" TR'CKERET St tionso.5 - T6l.02!17.40070 F3x 406ru in@tryckerietockelbo.s onsdag ht 1Z0O. ww.ochett',nttls \\ q,s- $.:;{- \L

Läs mer

LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! MELLERUDS NYHETER. Sidan 5. Lions fest i Brålanda Sidan 8. 1000 kvm med vår- och sommarnyheter 3.500 artiklar i lager

LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! MELLERUDS NYHETER. Sidan 5. Lions fest i Brålanda Sidan 8. 1000 kvm med vår- och sommarnyheter 3.500 artiklar i lager Tösse Ånimskog Håverud Åsensbruk Köpmannebro Köpmannebro Dalskog Dals Rostock Ör Erikstad LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! Grinstad Åsebro Sundals Ryr Bolstad Brålanda MÅNADENS VARA MÅNADENS VARA A MAJ MELLERUDS

Läs mer

VILHELMINA-aktuellt. Nr 46. www.varitryck.se. Årgång 53 2012-11-15

VILHELMINA-aktuellt. Nr 46. www.varitryck.se. Årgång 53 2012-11-15 Kvalitetsdistribuerad av Posten Årgång 53 2012-11-15 Postens Gruppförsändelse VILHELMINA-aktuellt Nr 46 K Y R MISSIONS K A N 15 november pingst VILHELMINADISTRIKTET i Stensele- Vilhelmina pastorat Vilhelmina

Läs mer

Informationsdag. Bioenergi med modern teknik hos Höjdens, Enarsvägen 2, Torsby. Torsdag 7 maj fr. kl. 10.00-18.00 Vi visar ved och pellets i drift!

Informationsdag. Bioenergi med modern teknik hos Höjdens, Enarsvägen 2, Torsby. Torsdag 7 maj fr. kl. 10.00-18.00 Vi visar ved och pellets i drift! Informationsdag Bioenergi med modern teknik hos Höjdens, Enarsvägen 2, Torsby Torsdag 7 maj fr. kl. 10.00-18.00 Vi visar ved och pellets i drift! VED PE SO Kom och upplev hur bekväma och enkla framtidens

Läs mer

Norrlandsadvokaterna i i Lycksele

Norrlandsadvokaterna i i Lycksele E-post: ntlycksele@nyatryckeriet.se www.nyatryckeriet.se Kvalitetsdistribuerat av Posten! GRUPPFÖRSÄNDELSE till hushåll och kontor Vecka 11 - Årg. 54 Postupplaga Lycksele ca 7.100 ex. 2015-03-11 Nya Tryckeriet

Läs mer

-/kg. Företagare fixar 50 jobb

-/kg. Företagare fixar 50 jobb Köpmannebro Månadens doft 20% (april Midnight Jasmine ) Brålanda Frändefors Även i Brålanda och Frändefors Nr 16 Årg 19 ONSDAG 25 APRIL 2012 Storslaget i Erikstad kyrka Söndagens avskedskonsert i Erikstad

Läs mer

MELLERUDS NYHETER. Peter sköt 16-taggare. ween. Fartfyllt firande LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! HITTA NYA VÄGAR. Dalslandspendelns viktiga möte

MELLERUDS NYHETER. Peter sköt 16-taggare. ween. Fartfyllt firande LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! HITTA NYA VÄGAR. Dalslandspendelns viktiga möte Dalskog Dals Rostock Sundals Ryr Håverud Åsensbruk Köpmannebro Ör Erikstad Brålanda Mellerud Grinstad Åsebro Bolstad Tösse Ånimskog LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! MELLERUDS NYHETER Även i Brålanda och Frändefors

Läs mer

Markna n. Klubberbjudanden! Annons- DIN LOKALA TIDNING! Se sidan 15. Vecka 10 Årgång 40 Tisdag 4 mars 2014

Markna n. Klubberbjudanden! Annons- DIN LOKALA TIDNING! Se sidan 15. Vecka 10 Årgång 40 Tisdag 4 mars 2014 Klubberbjudanden! Se sidan 15 Till alla hushåll och företag i Bollebygd Hultafors Olsfors Töllsjö Hindås Hällingsjö Härryda Rävlanda Hyssna Sätila Hedared Sandared Sandhult Sjömarken Markna n Annons- DIN

Läs mer

Sandkornet. sommaren 2013 juni juli augusti. www.norrasandsjo.se

Sandkornet. sommaren 2013 juni juli augusti. www.norrasandsjo.se Sandkornet Som en droppe i havet, som ett sandkorn är dessa fattiga år mot evighetens dag, Syr 18.10. sommaren 2013 juni juli augusti Att missa en mässa är att missa en massa! www.norrasandsjo.se Informationsblad

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

MELLERUDS NYHETER. Byalagets skördefest. MIF och IFK Åmål åter i DM-final LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD!

MELLERUDS NYHETER. Byalagets skördefest. MIF och IFK Åmål åter i DM-final LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! Dalskog Dals Rostock Sundals Ryr Håverud Åsensbruk Köpmannebro Ör Erikstad Brålanda Grinstad Åsebro Bolstad Tösse Ånimskog Köpmannebro LOKALTIDNINGEN FÖR MELLERUD! MELLERUDS NYHETER Även i Brålanda och

Läs mer