( - PDF">

irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>(

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "irl'*r tr,,,ii[ii: m LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>("
(.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkript

1 Ann o n sbl od f6 r O ckelbo I H a mr 6 n ge o mrddet JL V P,ud,,ktior & Distdbution o:.jd-to zl ou _/. TRYCKERIET IOCKELBO StationsS. 5 Tel Fax 4067O '...-' -. /Monusrropp onsdogor kl lrfr...,:,... LoREAL,l:n.r;XY;7L1$"or.- Nu 45:-,yq, DEBE!\l-p FRANSoBRyNFARG NU 75:- X. DEPEND ;f's'f8fo,"o Nu 79:- w, M_ax FAcroB i,tr%xll"ot. Nu gg:-,x, tni}llfafi Ug[?i,',cuRVE Nu 99:-,>( irl'*r beten av gald o silversn4tcken tr,,,ii[ii: m L

2 Pistolskytte Nu biirjar sesongens skytte ftir. gamla och nya skyttar igen.- Ar du infesserad och vill prova p5? Kom di till skjutbanan i Habberg mindagar kl 18:30 med start den 3/5, Vapnet h; ler vi med, ammunition koper du pa plats for 3Ot-. SkVtte ar en sport for alla men du m5ste ha fy t 14 6r. Fr8gor? ring de: Sten Astrtim Bengt Forsling 6006O Lars-Giiran Ivarsson 46O91 Varmt Valkomna!! Ocke I b o P i stol sky tte kl u b b LINGBO Den 15 mai kl l3.oo er det dags fiir Yertallriken, som vl bjuder vera medlemmar p6! AnmAl dig, ertill Rut Hiillberg pd tel senas den 7 maj. Vi inleder med an amatdr-buskis. Lotterier-Kaffe Varmtvdlkomnal Styrelsen Saljes: Bostadsrdtt Marstrand '121 kvm, m6nadskostnad 5262:-. Bra liige i slutet av etervtindsgata. Tel Onsdagar har vi girdsbutiken iippen meltan ktockan Forutom nyslaktad kyckling erbjuder vi flatrokt skinka och gammaldags falukorv fr6n i valbo Vi har iiven iikta hdrring".apu tirriilllallen Fredag den 30 aprit har vt fiirsiitjntng t alrguy ut"nto, tca gffi*eg / Vdliili/. wwwockelbokyckling.se Varmt valkomna! 070_ Spara energi - koppla av med en bok! I f eparboken linns mbngder av anvindbara tips sorn ge. dig mdjlighet ett min5ka din energianv:odning. V;;ljer du dessutom K5llm;rkt elflr du din energifrdn ett av Svpriges mest miljdv;inliga elbolag. ieh 2A elr;/ thhs /; zttaofar IC.4 ":ljg/"la,>e/t de/ar ul /svczrl,>len. Valkommen! K;illnerkt egs av Givl Energi AB. -,\,1-.. 2?S GAVTE III ]ENERGI

3 $ Fcirsta Maj! Vd.lkommen att fira fijrsta maj med Socialdemokraterna i Ockelbo! PROGRAM Samling vid I(ulturstationen fiir plakatmilning och roliga aktiviteter fiir barnen tillsammans med Unga Ornar Avmarsch tillsamm:rns med Valbo musikker Tal pi torget.rv Mergnus Jonsson, kommunalrid samt representanter fiin PRO och SSU I5.00 Vi bjuder pir fik;r i A-lokalen der KULTURSKOLAN underhiller Alla barn fhr l<orv med br6d och en f'estis Vi hii.lsar er alla varmt vill<omn:r till en trevlig dag far hela familjen 'fillsammans kan vi se till att det virras fiir politiken iockelbo. hgcn kan gtirr allt men alla kan giira nlgot. Du behitvs i vart valarbetc! Ditt cngagonang och din insals:ir avstrande orn vi ska vinna val. Det handlar om vilken politik v;ll sla paverka utvecklingen i samhatter. SOCIALDEMOKRATERNA I OCKELBO I SAMAITBETE MED LO OCH ABF Ockelbo Orienteringsklubb info[dockelbook.se Stads-OL, onsdag 28 mars kl Pfats: Fornwij, Ockelbo. Ansvarig: Staffan V lo-mila, ldrdag I maj. Arena Grosvad i FinspAng ca 3 mil nordvast on Nonk<iping. V2igvisning fran vig 51, dstra och vastra inlutfarten i Filsping. Start Oppen stafett kl 1000, damer kl I 500,.herrar kl Veterantriiffen, lingdistans sdndag 2 maj. TC vid Bastfallet vid vag 272 mellan Arsunda och Osterftimebo, ca l2 km norr om Osterf?imebo kyrka. Forst start kl I 100.

4 @ I Arsnriile den 6 maj kl 18.J0 l,ingbogarden. Valkonrun; 2 rum o stort kok 65m,, ostbyvitgen 10 Jan Franksson el, I 1984 I l fnnan Du slhnger dina gamla miibler och dldre saker Ring mig sa kommer jag och kollar - Betalar bra ftir vissa saker Sa n a rbete med a u kta r ise r a d v A rd e ri n g sn a n Sairen ,,, i,.. Dina F0rsrikringar ',, Gestrikebygden BOLAGSSTAMMA Styrelsen f6r Dina Fiirsdkringar Gestrikebygden inbjuder alia forsakringstagare till bolagsstemma i Mobygirden tisdag den 11 maj kl { 9oo. Vi bjuder pa smdrgestdrta mm. Anmdlan senast mandag 3 maj till kontoret. Tfn:0297-4O2 73 eller e-post: se VALKoMNA! gil fl I fit-i8fi *::*#lil tir';;#*'m mu I Ockclbo komrnun finns minga cnskilda avloppslosningar sorn intc uppiyllcr dagcns krav pi rcning. Snri avlopp utan tillriickligt bra rcning bidrar till dvcrgcjdningcn i vira vattcndrag och sjriar. Dc utgdr ocks6 cn halsorisk fdr oss tniinniskor clicrsom avloppsvattnct riskcrar att hamna i dricksvattnct ltos dcln som tar sitt vattcn lritr cnskild brunn. 'l'isdagcn dcn 27 april, kl Ockclbo Bioniirhallcn, AJokalcn, anordnar Ockclbo konmun darfdr cn avloppskvall. En kvall dir Ni har nrdjlighct atr triffa Bygg & Miljci och dc lokala entreprcncirerna fijr att diskutcra Era avlopp. Uppliiggcr lbr avloppskvillcn brirjar med en kort introduktion frin tsygg & Miljd och daircllcr iir dcl frilt fram att ga runt och prata med de Iokala cntreprcndrcrna. Tu chansen! Dctt^ iir ctt bra tillf;illc att knyta kontakter mcd kommuncr och cntrcprendrcr fdr att pe biista satt etgarda Ert avlopp! Har Ni frigor rcdan nu om Ert avlopp gar dct bra att kontakta oss pe Bygg & Milld. v:ixcln

5 Frida Heimer Band Frida Heimer pa s\ng och h en nes eminenta kom pba n d med str\ksektion Fritt intrdde Kulturskolan bjuder pa musikcaf6 siindag 2 maj kl 15.OO i Garaggt pa Kulturstationen.,,'. lvl ed a rr: Wfl, a"^ ah &h,l!,fr:t: \y Kdp virl<teider mindag ritt tcirdag *r.oo f<ir minst 3OOr Fir du en vdrdecheck Du&iag tippnar flea.bakfickan som hiller 300:- 2 checkar 900:- 3 chcckar o.5.v. Gailler ej REA I:a Maj i Norrsundet KI Plakatmilning i Norrsundet Kl Samling till demonstrationst6get Kl Avmarsch mot Fyren med Norrsundets Musikkir Kl I :a Majtal av Raimo Piirssinen Medverkan av Rockskolan Viilkomna till var samlade dag Socialdemokraterna i HamrAnge ^SFA wry

6 Vdlkommen till Gotan lordagen den l5 maj l(l l8.oo visas Bitterfittan Airlines. En forestallning om jamsta dhet, forsldraskap och karlek. ForestAllningen er texttolkad. Fdrldp 20 kr hos Centrumkiosken eller boka genom mail jenny. Kuxbo-motionsbingo 2O-trs jubileumt Nu drar vi igang... 3 maj-21 juni MAndagar OO Vi b6rjar selja brickor maj bjuder vi pe lorv m brod 21juni firar vi lite extra med t na Varje vecka blir det en extra overaskning till barnen Velkommen ainskar Abyggeby fritidsklubb fifi)ocr.rno w,mmlw. \r/ ""'lt';,i",: M M%&WW ttpta,qw, dw I t9t i, We Program fiir dagen Underhellning pa b16llopsscen av Ale Miiller med gester, deribland Lena Dagen inleds med direktsendning av Willemark. "Ring s6 spelar vi" p6 Herrglrdspranen Tillsammans fdljer vi direktsandningen av p5 Wij TriidgArdar. Alla med blommor r det kungliga brdllopet, pa forsta parkett heret bjuds pa frukost mellan kl 7-9. via storbildsskirm. Blomsterplanen och blomsterverkstad i Brollopsmiddag idet grdna - Picnic anslutning till sandningen. Royal Tillsammans spelar vi Melodikrysset, som direktsends fren Herrgerdsplanen. Frukostservering f ortsatter O0 Aktiviteter pa Torget i Ockelbo. Ca O Artistgala Lars Berghagen Lill-Babs Christer Sjogren Molly Sand6n Roger Pontare Timotej Miss Li Anders Berglunds orkester med Sandvikens symtoniorkester Konvaljerna Gavle Symloniorkester framfor svenska klassiska sommarvisor i kerlekens tecken iockelbo kyrka under ledning av Ockelbosonen Johan Larsson o1.00 Fr6n Firandet fortsatter pe plan, Wij Triidgerds festplats oppnar. Frl entre. TArtbufI6 i Tallall6. Dani till Sten & Stanley och Rosarna. valkommen!

7 Svenska kyrkan * OCKELBO FORSAMLING OCKELBO MA 26 april kl Avslutning Stick-caf6 i Kyrkans Hus Du f8r komma och g3 som Du vill mellan VAlkommen med eller utan stickning for en stundsamvaro. ft 27 april kl Fiirsamlingsafton i Kyrkans hus D- Inleds med liitt fdrtaring. f t Ingvar Sundin sjunger och berattar. d {l pia;o, F Lars-otof Johanson. Tre favoriter" Nils F d - Nygren, Nils Frykman och Einar Ekberg. On 28 april kl Andakt pe Bysiaistrand. Susan Tronsson, Ida Fahl. kl MASSA' Susan Tronsson, Lars-Olof Johanson. So 2 majl kl SONDAGSMASSA itaiz6s anda med musik frsn Taize. Susan Tronsson, Ida Fahl. Ockelbo Gospel. LINGBO To 29 april kl cemenskap pa Linblomman Merta Ivarsson spelar och sjunger. AMor To 29 april kl "Himmel och jord" samtalskviill p5 Jbgarbacken. Fika finns pe plats. Du er varmt valkommen att dela v3r gemenskap. Sd 2 maj kl SONDAGSGUDSTJANST, Susan Tronsson, tda Fahl. Tisd Kl Scout "{ & Torsd 29/4 Kl Barnkiiren rivar!' D Fred. 30/4 Kl Second Handbutiken oooen.. Sond. 2i5 Kl Nattvardsgudstjanst. Katarina Linderborg Niklas Bjorklund, sang av konfirmander Kyrkkaffe minadsinsamling VEeKANiS, KOP WOOD'5 AVFUKTARE och fd HOTETTWEEKEND pd kiipet fiir 2 pers. med frukost (vcirde upp lill I.500,-) OBSI Begrdnsot onlol N. Asgatan 48, Ocketbo

8 Ydrya&etet - 16:e dretira[t. fotodfd att.-spa-ru$sage,rrgwn..ansil*od.rf Sf q. frirgning ao 6ryn u t o frarcar _&J gal.etyris eoo:- (gaffertomv. d";-i z6) Eof<a din tif, direlr affer 6l;p presenr.ort \/alkommen! ' c.r^ o" "n k*o*o" lorggatan5 left+ooss SE Ocx n0n UPP NU OCKELBOBOR SOM VIIL HA EN FIN He MsycoscARD ATT vtsa upp I sommar Vi utlyser nu fyra stycken sjiiddagar. Dessa dr ldrdagen den 8 maj mellan klockan o (OBS! Arsmotesforhandlingar kl samma dag) och sdndagen den 9 maj mellan klockan Nesta tv8 dagar Ar lijrdagen den 15 maj o sondagen den 16 maj b8da dagarna mellan klockan och sdndag mellan Ni behdver inte kenna er tvingade att narvara alla dagar och timmar, Varje timme som Ni bjuder pa iir mycket viird fiir helheten. Alla er viilkomna, det finns jobb fdr alla oavsett Slder och kon. Om Ni har, tag med kratta. NSgra finns att l3na. Vi kommer att bjuda p3 fika. Valkommen onskar styrelsen. OBS! Vi kommer dven att behova hjalp under sommarens aktiviteter. Har Ni intresse och mojlighet vid n8got tillfiilte sa air ni hjeruigt valkomna att ringa mlg, Solve Malm tel L7 62, eller spontant komma upp till Lustbackan ndr vi har aktiviteter. OBS! S6lve Malm Ordfora nde

9 V komna FOTBOLL-PLAN_OCKELBO Ltirdag I maj. Kl Ockelbo IF - Amots IF Mindag l0 maj. Kl. 19,00 Ockelbo IF II - Atvkarleby IK II Veckans matchsponsori Stora Enso AB V6lkomna "LIONS FLOTTE 2O1O'' Redovisning av gissningstavlingen "Ner gar Lions flotte under Sundsbron". Flotten gick under Sundsbron den 15 april 2010, klockan Vi gratulerar vinnarna och tackar alla som deltagit och bidragit till Lions Clubs hjalpverksamhet _ lokalt, nationellt och internationellt. Ockelbo Lions Club Vinnare Ort Tidsdiff Marianne Gabrielsson Norrsundet - 12 min Kim Knutsson Ockelbo + 57 min Anna-Stina Eriksson Ockelbo - lt 02 min Irene Enqstrand Ockelbo - lt l0 min

10 Tilt salu Lekstuga kriiver viss renovering o.il' K(IMMUN Uthyres Litta stugan pa Sitdra porten Asg. 51, 40 kvm. Stor 1:a i Grtina porten o 2:a i Grdna porten Gustavsson Kommunfullmektige kallas hdrmed till sammantr6de i Perslundaskolans aula mandagen den 3 maj kl Arenden 1. Upprop 2, Val av justerare 3. AllmanhetensfrAgestund 4, Arsredovisning 2OO9 - Ockelbo kommun 5. FrAgan om ansvarsfrihet Ockelbo kommun samt revisionsberettelse 6. Arsredovisning 2OO9 - Fiirvaltade stiftelser 7, Tillganglighetsplan fair Ockelbo kommun 8. Personalstrategiskamel 9. Fiirslagtillriktlinjerftirintroduktionsersettning 10. Svar pe medborgarfiirslag - Hesttrafik i Centralorten 11. Anmelan av medborgarfiirslag - Parboendegaranti 12, Anmelan av motion - Infiir Valfrihet, LOV, inom 6ldre- och handikappomsorgen i Ockelbo kommun 13. Redovisning av obesvarade motioner 14. Rapporter - Granskningsrapport fiir kannedom - dversiktlig granskning av intern kontroll - Ej verkstallda beslut enligt 5 9 LSS - kvartal Ej verkstallda beslut enligt 5 9 LSS - kvartal ALLMANHETENS FRAGESTUND Sammantredet inleds med allmanhetens fr3gestund, Huvudregeln ar att fragorna bair vara skriftliga och lsmnas de in till kommunkontoret senast torsdagen den 29 april. Vid muntliga fragor gsller failjandel - Svar erhalles vid sammantredet, om sa inte dr tallet tamnas svaret skriftligt - Svaret finns tillgiingligt ftir allmenheten i kommunens informationskontor. - FrAgorna ska vara av allman art - ej individfragor - FrAgestillaren behatver ej vara nervarande. Ockelbo 201O Anna Schiinning Kommunf ullm:iktiges ordfairande Handlingar till dessa erenden finns tillgengliga pa kommunkontoret, huvudbiblioteket i Ockelbo samt filialerna i Lingbo, Amot och Jedraes. ar offentliqt. AllmAnheten hilsas velkommen,

11 tockp,lbtk u4/vlltw.lanru.as Fira sista april ijiidr{is vid l'lerrgirden som er iippen, Brasan liinds kl Fika med hcmbakat briid och Iottcr kommcr att s?iljas Viil komna iinsku I lidruds i samgerkan AMoT WIJ_ TRAD GARD Wij Triidgirdar firar Valborg Iicdagcn 30 april kl AR Samling tlcrrgardsplan pi Wij Ockelbo Manskdr Vartal av pastor Katarina Lindberg, Missionskyrkan Ockelbo Manskdr Fackeltdg till Valborgsm?issokasscn Arr Wij Trlidgardar Fira Valborg vid nanns.ron Valborgsmiissoafton i Amot. Kyrkbacken k Ca Kascn tands Vi firar pi traditioncllt sdtt med sing, brdsor, korvsrillninq och Vrrslngcr lyrvcrkerier Cc Stort'yn erkcri Kafl'cservering i Bunges Fika och korv att grilla lill Vdlkomna fitrsaljning Amots Bygdefircning med feru fi)reningar F Fy nerke r i s po ns ore r: Oc k- elbo kabe ek ik, ILa Stiid & FttslighelsseNice AB, MP Bygg o Fastegheler AB, Tomas Axelsson Bygg o InduslrierAB Tiink pd dldersgriinsen Jbr smiillare Arr: U.EE

12 F 2= gyi '-d,,^ ra * L'! a 9,52 =?Fr i gey N cei.- 4!.4 6 *t4 AY zstxil?"e4? - d' "itf?e; XLo SEsggg ; ogtni -or fr \.{F.? Fiir. Finnbackenskola haller Arsmiite i 6stby skola Torsdag 6 maj kl Sedvanliga val och Arsredovisnins. Vlilkomna! Si/relsen Tacftft;r er ultyt:[4ffninq anq, &/'fdier. to6, E. BiFEss Stdngt Irllhndag 3/5 p.g.a. inventering Bil-Ess s. Asgatan zec ocketbo o29742t 3r silocketb0 "IY KOMMUN INFoRMATIoN FRAN ockelbo KoMMUN Fredagen den 30 april och onsdagen den l2 maj har vi <ippet: Kommunkontorat Centrumhuset 8-12 Kommunkontoret Uret B - 12 Inforrnationskontoret Ockelbo Folkbibliotek Ockelbog6rdar 30 april l0-14lunch Ockelbog6rdar 12 maj lunch Trevlig helg!

13 Fonus i Ockelbo catering iag hl:jlper di8 med allt som r(jr en stilfull och virdig begravning. Vilkommen att rin8a liir bokning av tid eller hembesdk. HiOrdis Forsling Hiirdv. 7 Ockelbo tell OQ FONUS 's arbjuder med Kvolifetill Riitt pris Vi ordnor maten fiir b6de smd och storo evenetnong som brrillop, studentfest, firmofest, dop eller till en kvcill med tjaj - eller qrobbodnoet Vi lcvcreior iroicn till den plots ni 6nskor Fri utkc'rnin9 inom Ockelbo-Homrdnge vid bestdllning civer 900:- Vcilkommen in och hcimto menyfiirslog Iel: O297-2? En bra ufriir gdr vi tillsummans! -Pd Rundvirke Skog cir vi experter pd specialsortiment, och clcir/br lian vi hjr)lpa Dig att rika din intriktfrdn skogen! Prisexempel vdren 2010: -Kniufura /m3to frdn 1120 kr! -Tallstamblock/m3to frdn 780 kr! -Furustolpar/m3trub frdn 530 kr! -Vi kdper giirna din owerkning, gallring och ditt leveransvirke, samt utt'i;r shopsvdrd. -lntt csterud utt t'cto ttict. l Ring mig. Pcir Crontberger' -L,r Tete/bn: i$f RundyirkeldSkog w_uutlutdvi rkesk og.se

14 Kallelse till LINGBO VAGFORENINGS irsstiimma ftir ir 2009 Plats: Lingbog8rden. Datumr Tidl kl 19.00, Sedvanliga Srsstiimmofiirhandlingar. Vi bjuder pe fika. Andelsliingd finns hos ordfdrande PerAndersson pd Smalbyviigen 4. Viilkomna! Styrelsen OCKELBO Bingo tisdag 27/4 kl Gldntan, Vibacka. Vd/komna T.W Betong & Bygg Kontakta mig vid behov av hjiilp vid byggnation Specialiserad at/ gjutnrng & bet,ng-jobb Slorvik: Itsgtslrxg 12, 0290 " 1022j. Jiirbot 02!0.7001l. Ochellro: Stalionsg.t. 0217"405 0B Vdra dppettder itr mdndag-fredag klockan 9.JGI2.SO Ouriaa ttdcr o ixt tjtw<'trlanmelse. ti'k'iotlout.lg,tet n(t. K() to,at han mflt obenawut n.:lr tl rapt\\.'nkrar pd bc*rcutlngar l'ltrnl,'iilhonw A shar tum & Aha tdrbo - )ckelbo )uansjl Begrauningsbyd Jiirn, Fiirg & Bygg AB Dln lc,kala bygghandel i Beryby cenjrum '{Treatdor, ii E E t8rtor, raketer, sm5llare... * 18 irs Sldersgrdns I Nu iir iintligen viren hiir!!! tuyckimpregneruj i leger! Vira Oppettider: Mindagar-Fredagar

15 (fe *..,r11 vi/ L/ ttnll rbara son, r LasrL. "r.$fr,/orr.'rr. P, lli u.cljal iljcrjor cn It :' harlt/ tr rtt.rvtal nd i StocAhulnt Luilq oclt llertil Ockelbo Orienteringsklubb Funktionii rstriilt liirdag l5 maj Vi sanrlas kl vid liiluirsgirden 1br avfhrd mot Ol larsberg Liss tanscn. riiflen f'oljs av ett Knytkalirs kl i liilul'tsgiilden. Foranmiilan scnait mirndag l0 niaj ill Slaf'tan V I 41 eller t ill e-post in Liis mcr pi vir hemsida: se s ka ffe ri 5. Asgaton 7 Ockelbo Tel: Motsedel v.17 Motlddo inkl.sollqd 49: - Mind: stuvode mokoroner rned folukorv Fiskgroicing med kovior och dill Tisd: Brunq ia.k Hovsgry+o med ris Onsdr Ro+rnos ned flaskkorv Pcs+o med kdttbullor i tomo+sds Torsd: Isterbond rned dillstuvod potolis Fiskgryto med oioli Fred: Dqn515i5^onr6,1; Fisk 6ourmet L6rd: t:o MoiSTANGT val,koi\lnilin t,l, llu ftktin NIItD t)l)n (;ODA III]NII,ACADIiIIAI'T]N Annordnas I maj Start Plats: Hamrin{,e Hoy& Tass S. Ha{,stav 49 - Securitas direct kommer att vara pe pbts & prata om sekerhet f6r dig och dina fyrfota venner. - Rasparad (anmelan till detta sker i butiken ell e I vi a m ail, m) - TalanEjakt (kan din hund negon spec konst att visa upp) - Bra etbjudande i butiken - Hamtengeveteriniiren pa plats - Tipsprommenad med hund freg,or - Loppis - Fika Ring fiir mer info: o m.m

16 /6 *liss &*lrs,engtisfi,lea & Cffiefiousc - 1{em6afutt ffut nef 6ra ingredfurcer -'l/i am,,tin[er oss au niirofiat sd mycfot som m\jtigt - SalIa[er - Q,ngefsfuL smdrgdsar - Ennetsk {ruqost ' ldffgmnt! IttI frl G 8e"rrr*rprd.rm&frrreaif,aom o'ffi%* w6 dry Kvdllscippet Torsdag 29/4 Oppetiil Goda r&d om din ekonomi En uls,tftllning fr6n KonaumantvorksI om hushftllsekonoml FerBbsltltsgltser. Berurr*BsVdHt $Qnerntupisr 4/,tiM44,t4/4r4t4 ti// ^4crod//ra// SAnn --it I Svensk Direktreklam 27t4-totg 2010 Ockelbo Bibliotek Konsument Gastrlkland Tel

KoPEs. Il'.@,' fr- l GALD 8} SILVE.F- TILL Hcl TA DAGSPFIIS! vr rc6een. srrwenr6nervrau Cei nysilvenl 2,zlO kn till 3,60 krlg. kr o9.oo. 17.oO.

KoPEs. Il'.@,' fr- l GALD 8} SILVE.F- TILL Hcl TA DAGSPFIIS! vr rc6een. srrwenr6nervrau Cei nysilvenl 2,zlO kn till 3,60 krlg. kr o9.oo. 17.oO. Annonsblod for O ckelbo I Homrdnge omr&det Gr!ppfbrsindelse rill hush:llen Il'.@,' fr- l TRYCKERIET I OCKETBO StationsS. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40570 tryckeriet@ducera.s.,., Monusstopp onsddgor H 12.00.

Läs mer

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet.

2015-01-14. ÅIK:s Gympa PASS DAG TID. Alla ovanstående aktiviteter utom Spinningen ingår i Gymmixkortet. Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-01-14 ÅIK:s Gympa Nr 1-3 ** start v4 ** Prova på GRATIS första veckan! Pris till den deltagare som har högst närvaro på 1 aktivitet.

Läs mer

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna!

Marknad. Hammarstrands. Fredag den 15 juli kl.10.00-16.00. Lions Hammarstrand Serverar KAMS fredagen den 15/7 COOP parkeringen. Välkomna! Fugelsta Marknad Vid Fugelsta Bygdegård, lördagen den 6 augusti. kl. 11-15. Tombola, älgkalvslotteri, knallar, kams, fika, hamburgare, m.m "Knallar" sökes, anmälan till tel nr. 070-327 99 36 alt. 070-793

Läs mer

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015

Välkommen till. Missionskyrkan. april - juni 2015 Välkommen till Missionskyrkan april - juni 2015 Sommartid Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 Exp.tid tisd - onsd 10-12 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Pg. 29 54 46-9 Bg. 336

Läs mer

GÅ INTE ÖVER ÅN EFTER VATTEN!!!

GÅ INTE ÖVER ÅN EFTER VATTEN!!! Årgång 53. 2012-03-08 Nr 10 GÅ INTE ÖVER ÅN EFTER VATTEN!!! Vi har lång erfarenhet av trycksaksproduktion i alla former. Hos oss kan du få hjälp med allt från layout till färdig produkt, i olika format

Läs mer

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar

Spelschema för årets fotbollsmästerskap! island tyskland Söndag 14/7 Växjö Arena, Växjö. Söndag 14/7 Kalmar Arena, Kalmar ! Onsdagen 10/7 Onsdagen 10/7 Torsdag 11/7 Torsdag 11/7, Fredag 12/7 Fredag 12/7 Lördag 13/7 Lördag 13/7 Söndag 14/7 Söndag 14/7 Måndag 15/7 Måndag 15/7 Tisdag 16/7 Tisdag 16/7 Onsdag 17/7 Onsdag 17/7

Läs mer

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-04-15. Nr 16. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-15 Nr 16 Skogsfastigheter i Västerbotten sökes/köpes av holländare, tyskar och danskar, för bra betalt ring för ett oförpliktande

Läs mer

Höstlovsaktiviteter. 29 oktober - 2 november

Höstlovsaktiviteter. 29 oktober - 2 november Höstlovsaktiviteter 29 oktober - 2 november Sjöbo bibliotek Bibliotekshäxan Bibliotekshäxan läser en spännande berättelse för dig som är 6-10 år. Ingen föranmälan. Fri entré. Plats: Sjöbo bibliotek, Gamla

Läs mer

JULENS AKTIVITETER 2014

JULENS AKTIVITETER 2014 JULENS AKTIVITETER 2014 BLANDAT PONNY HÄST PRIVATLEKTION Välkommen till stallet VARJE DAG!! On 24 Juliga dagar i stallet! To 25 Fr 26 Lö 27 2 5 2 5 Barnkurs de små Julkurs för de små!! Ridning och pyssel

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013

SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 SPORTLOVSPROGRAM 2013 16-24 februari 2013 Föreningen RegioLan presenterar LAN 2013 i Sporthall. När: lördag 16/2 till tisdag 19/2. Tid: Insläpp 15.00 lördagen den 16:e. Under lanet anordnas turneringar

Läs mer

2014/2015. konfirmand

2014/2015. konfirmand 2014/2015 konfirmand 1 Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS!

TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! TVSPELSTURNERING! BARNFILMKLUBB SPÖKVANDRING... PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2014! 1 Hej! I din hand håller du ett program med spännande aktiviteter som du kan ta del av under höstlovet. Om det inte

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

November / december 2013

November / december 2013 November / december 2013 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare

Läs mer

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker

Blomstervandring. Lokal Service. Mat, Kaffe, Boende. Övrigt. Butiker Blomstervandring En lätt vandring med Lars Lundgren som guide! Efter gemensam färd till Grönfjäll, går vi upp i Grantonsskalet och tittar på fjällets flora. Ta med fika. Söndag 10/7 Samling vid Träffpunkten

Läs mer

2015-04-01. Veckan efter påsk!!!

2015-04-01. Veckan efter påsk!!! Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-04-01 Veckan efter påsk!!! Observera att veckan efter påsk, vecka 15, utkommer våra annonsblad först på fredag, den 10/4. Detta pga

Läs mer

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen

EFFK:s Kräftskiva/Knytkalas på Krumbo. EFFK Sammanfattning vårsäsongen Navet Nr 3 2013 FIF:s Drive-In-Bingo När detta skrivs har vi spelat bingo två söndagar. Första söndagen bjöd vi alla bingospelare och funktionärer på gulaschsoppa. Detta var väldigt uppskattat. Än så länge

Läs mer

Fritidsnytt Augusti-September 2017

Fritidsnytt Augusti-September 2017 Augusti-September 2017 2015-03-24 Länsdans Datum: Plats: Tid: Avresa: Kostnad: : Fredag 25 augusti ABB, Magneten Västerås 19.30-23.00 18.45 från Q8 100 kr inträde och 100 kr buss Senast tisdag 22 augusti

Läs mer

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat

r' $yt Kbllaryttervdggar 275 mm SV moment av 0,40 ton m/m. Vindbjiiiklaget er pa 6versidan vdrmeisoierat Trevanings radhus helt i Httbetong Hans Berglund Mijlarhdiden i Stockholm iir ett omrdde pd ca 100 radhus under uppfdrande. Konstruktdr f 6r radhusen iir chef en /dr Hialntar Granholm AB:s Stockholmskontor,

Läs mer

Oktober - November 2015

Oktober - November 2015 Oktober - November 2015 Pingstkyrkan Ed Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Vi kämpar inte mot kött

Läs mer

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 18 22 augusti aktiviteter på MFK 18 22 augusti LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Sommarfritids Sommarfritids 15.00 Tvspelsturnering (Peter) 14.00 Biljardturnering (Abbe) 14.45 Film

Läs mer

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1

B y a b l a d N r 1 2 0 1 1 Byablad Nr 1 2011 Lannavaara minneskyrka Torsdagen den 2/6 kl. 12.00 samt 17.00 är det Laestadianska samlingar i Lannavaara kyrka. Söndagen den 12/6 kl. 11.00 är det söndagsmässa i Lannavaara kyrka. Aktiviteter

Läs mer

Sjöbo bibliotek. Våren 2013. Program

Sjöbo bibliotek. Våren 2013. Program Sjöbo bibliotek Våren 2013 Program Sjöbo bibliotek Biblioteket erbjuder böcker inom många olika ämnesområden. Här hi ar du också ljudböcker, e böcker, film, tv spel, dningar och dskri er för både barn

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Oktober

Vad händer i Färgelanda? Oktober Vad händer i Färgelanda? Oktober Världens Barn Gala Torsdag 2 oktober kl. 18.30 Färgelanda Sporthall Lilla Bandet Jenny och Frank Margareta Haglund med familj DNA and The Cellarboys Färgelanda Judoklubb

Läs mer

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se

Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Välkommen till STUDENTLIVET i Östersund Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 Medlemskap ger dig ett rikare studentliv! Billigare Studentliv! Studentkåren har avtal om Kårrabatt

Läs mer

SLUT- REA PÅ BAD! PÅ BAD! PÅ BAD! Vi tömmer bu PÅ BAD HALVA PRISET PÅ REDAN LÅGA FABRIKSPRISER! Mullsjö Factory Outlet. Gäller alla sommarplagg

SLUT- REA PÅ BAD! PÅ BAD! PÅ BAD! Vi tömmer bu PÅ BAD HALVA PRISET PÅ REDAN LÅGA FABRIKSPRISER! Mullsjö Factory Outlet. Gäller alla sommarplagg NR 28 ÅRGÅNG 18 VECKA 36 Vi tömmer b SEPTEMBER 2015 NU ÄVEN REA NU ÄVEN REA PÅ BAD! PÅ BAD! Gäller alla sommarplagg Gäller alla sommarplagg Gäller ej Damellatrosor/bh NU ÄVEN REA Gäller ej Damellatrosor/bh

Läs mer

Viktiga datum 11/9 Trivselledaraktivitet för alla trivselledare i År 3

Viktiga datum 11/9 Trivselledaraktivitet för alla trivselledare i År 3 Viktiga datum 11/9 Trivselledaraktivitet för alla trivselledare i År 3 ARBETSLAG F-3B Telefon 0302-52 19 26, 073-684 44 39 www.lerum.se/roselid Vecka 35-2013 Bloggen: http://roselidf3b.wordpress.com Hej!

Läs mer

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet

Våren 2015. Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet Våren 2015 Möten, dans, resor, studier, fester, auktion, bingo, boule, bowling, gymnastik, påverkan m.m. och annan verksamhet MOTIONSDANS OBS! Ny lokal, ny tid och ny dag: Vallmogården 3 km norr om Malung

Läs mer

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73

Tillfälliga klipp till kanonpriser! Telefon 042-22 13 73 Utkommer onsdagar 45 gånger om året www.rydebacksbladet.nu Nummer 28 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 14 augusti 2013 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 43 Telefon 042-26

Läs mer

SOMMARTURLISTA KUXABUSSARNA

SOMMARTURLISTA KUXABUSSARNA SOMMARTURER & HELGTRAFIK - KUXABUSSARNA 15 JUNI - 20 AUGUSTI 2017 Gäller 15 juni - 20 augusti 2017 SOMMARTURLISTA KUXABUSSARNA 70 A OCKELBO - MÖRTEBO - OCKELBO Linjesträckning: - - Mörtebo - - Mörtebo

Läs mer

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel?

Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Starta en cirkel? Har ni tänkt på att ni kan starta en cirkel i vår? Varför inte samla era medlemmar och starta en cirkel? Behöver du hjälp på vägen? Ta då tillfället i akt och kom på vår Grundutbildning

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2012-2013 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul

Hösten 2015. Dans. Bowling. Musikcafé. Simning. Disco. Grillning vid Glänninge. Och annat kul Hösten 2015 Dans Bowling Musikcafé Simning Disco Grillning vid Glänninge Och annat kul I Samarbete med bl a Fub Laholm, Höks Hi, Fritid Halmstad, m fl. Hej! Från och med den 1:e januari 2015 finns fritidsprogrammet

Läs mer

Adress LSS Funktionsstöd- Fritid. Fritidsprogram Maj- Augusti 2015. NÄR DU SKA ANMÄLA DIG! Ring, skriv, faxa eller skicka e-post till:

Adress LSS Funktionsstöd- Fritid. Fritidsprogram Maj- Augusti 2015. NÄR DU SKA ANMÄLA DIG! Ring, skriv, faxa eller skicka e-post till: Adress LSS Funktionsstöd- Fritid Fritidsprogram Maj- Augusti 2015 NÄR DU SKA ANMÄLA DIG! Ring, skriv, faxa eller skicka e-post till: Fritidskonsulent Christer Holmström 013-20 67 44 E-post: chrhol@linkoping.se

Läs mer

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening

KALENDARIUM. Juli. Arr: Intresseföreningen. EFFK - Edsvära/Norra Vånga FF Arr: Elmer-Fåglum FK. Arr: Fåglums Hembygdsförening Navet Nr 3 2014 KALENDARIUM Här har vi samlat inkomna uppgifter om vad som är på gång i Fåglum under juli - september 2014. Alla är välkomna att lämna in uppgifter till nästa nummer av Navet som gäller

Läs mer

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma)

Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Schema för mottagningen! (OBS ändringar kan förekomma) Grill, lek och häng i Slottsskogen - 27/8 torsdag Vi möts vid Götaplatsen (högst upp på Avenyn vid Poseidon- fontänen) kl. 14.00. Ring till Johanna

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016

Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Välkommen till Missionskyrkan febr - april 2016 Husesyn Ockelbo Missionskyrka N. Åsgatan 26 816 31 Ockelbo 0297 423 37 ockelbo.missionskyrka@ telia.com Bg. 336 5772 Ungdom Bg. 5055-9103 www.equmeniakyrkan.se/

Läs mer

Sommarblad från kyrkorna i Kållered

Sommarblad från kyrkorna i Kållered Sommarblad från kyrkorna i Kållered www.metodistkyrkan.se www.svenskakyrkan.se/kallered www.kallered.missionskyrkan.se Hej då Tomas! Tack för ditt fantastiska och mångåriga goda arbete i Kållered. Sju

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Du&jag. Jg) rirf..::.

Du&jag. Jg) rirf..::. Annonsblod ftir Ockelbo I Homrdnge omr&det.{rro> l,! Plodultion rrodut(don & Disrribution llstnbutlon f 026.to2400 5wn5k oirekteklam - - Grupg6ria4Cebejft ss.!{en Monutnopp onsdagor H 12.00. Stationsg.

Läs mer

SPÖKVANDRING... TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBBEN ANUJ SHARMA PROVA PÅ TENNIS! SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2015!

SPÖKVANDRING... TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBBEN ANUJ SHARMA PROVA PÅ TENNIS! SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2015! SPÖKVANDRING... TV-SPELSTURNERING! BARNFILMKLUBBEN ANUJ SHARMA PROVA PÅ TENNIS! SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2015! 1 Hej! Här hittar du en massa kul att göra under höstlovet! Ibland ska man anmäla sig

Läs mer

Studentkåren. i Östersund!

Studentkåren. i Östersund! Välkommen till studentlivet i Östersund! Studentkåren i Östersund Av studenter för studenter Sedan 1971 www.studentostersund.se Besöksadress: Studentkåren i Östersund Studentplan 7 Mittuniversitetet 831

Läs mer

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r

Arsredovisning. Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171. Rdkenskapsiret. f6r ? t ; Arsredovisning f6r Stiftelsen fdr njursjuka 802425-9171 Rdkenskapsiret 2013 [ ^ Stiftelsen fdr njursjuka 1(7) Styrelsen fdr Stiftelsen fdr njursjuka fir hdrmed avge irsredovisning fdr rdkenskapsiret

Läs mer

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER

Psykosociala föreningen Sympati rf MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER MEDLEMSBLAD 4/2015 SEPTEMBER-OKTBER Eriksgatan 8 IV våningen Verksamhetsledare Miivi Selin-Patel; 050 446 2974 00100 Helsingfors Ordförande Riitta Aarrevuo; 050 4634 4746 Telefon till kansliet; 045 863

Läs mer

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG

aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG aktiviteter på MMK 19 23 januari LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter Äventyrsklubben 14.30 16.00 Dansklubben 15.00 Film Frukt 16.00 16.00 16.00 16.00 UTE på skolgården SAL 3 Ute-lek Ute-lek

Läs mer

Vad händer i Färgelanda? Juni 2015. Öppettider i Centrumhuset juni:

Vad händer i Färgelanda? Juni 2015. Öppettider i Centrumhuset juni: Vad händer i Färgelanda? Juni 2015 Inlämning av manus ska vara oss tillhanda innan den 15:e i varje månad för införande nästkommande månad. Vad händer i Färgelanda för Juli månad kommer att finnas på Färgelanda

Läs mer

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013

Aktiviteter 1 juli 31 december 2013 Anhörigcenter Foto: Sofia Sabel Kartan är beskuren och lånad från broschyren Innerstaden Kungsbacka, smakfulla upplevelser Du är välkommen att kontakta oss. Telefon: 0300-83 42 29 E-post: anhorigstod-ao@kungsbacka.se

Läs mer

Allaktivitetshuset. Kungshällan

Allaktivitetshuset. Kungshällan Allaktivitetshuset Kungshällan Programblad för 1 September 31 Januari 2014 2015 1 Kungshällan Lilla Torg 1 243 30 Höör Mötesplatsen för ALLA seniorer Här finns det möjlighet att träffas och umgås, ta en

Läs mer

FörsamlingsNytt hösten 2010

FörsamlingsNytt hösten 2010 kyrkan.. Svenska.... BJARREDS FORSAMLING FörsamlingsNytt hösten 2010 Välkommen till Öppet Hus på Tallkotten! I Foto: Lynn-Marie Palm Redaktionen Öresundsvägen 9 23735 Bjärred Ansvarig utgivare: www.svenskakyrkan.se/bjarred

Läs mer

Varberg 23-30 juli 2011

Varberg 23-30 juli 2011 Veckodag Datum Namn Lördag 23 juli Uppstartsdagen Söndag 24 juli Kunskap- Omvärld- & Demokratidagen (KOD) Måndag 25 juli Skapardagen Tisdag 26 juli Upplevelsedagen Onsdag 27 juli Tävlingsdagen-Mix Torsdag

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober

i Centrumkyrkan Tumba händer nr , 2 september 14 oktober i Centrumkyrkan Tumba händer nr 3 2012, 2 september 14 oktober DETTA PROGRAMBLAD är en hälsning till dig från Centrumkyrkan i Tumba. Du hittar den i centrum, Gröndalsvägen 10. Du är varmt välkommen till

Läs mer

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni

MARIA KLUBBNYTT STOR TURNERING I. PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! 11 15 juni MARIA 11 15 juni KLUBBNYTT STOR TURNERING I BILJARD PÅ MÅNDAG BARN MOT PERSONAL! Två riktiga biljardrävar Charlie och Casper! . aktiviteter pa MFK 11-15 juni LOKAL MÅNDAG TISDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG Aktiviteter

Läs mer

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är

Carlskyrkan. program. december & januari 2012/13. kom som du är Carlskyrkan kom som du är program december & januari 2012/13 FINNS GUD? JA NEJ KANSKE VI TÄNKTE UTFORSKA LIVETS MENING. TA CHANSEN. GRUNDKURS I KRISTEN TRO VÅREN 2013 tisdagar 18-20.30 start 5/2 Ge dig

Läs mer

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- -----

INFORMATION. YffiffiSSffiru. fasa# Vindraganvagen B. - --t- ----- YffiffiSSffiru fasa# Vindraganvagen B INFORMATION Efter semestern kommer vi att p6borja fonstermdlningen p6 Er fastighet (Vindragarvdgen 8). o Arbetena med fonstermdlningen kommer att pdborjas under vecka

Läs mer

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71

Örninfo. Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst. Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan. Telefon: 0739-08 46 71 Örninfo Februari 2015 Gratis biobiljetter till alla barn! Unga Örnar Väst Postadress: Stenebyvägen 3 461 71 Trollhättan Telefon: 0739-08 46 71 E-post: Unga Örnar Väst info@vast.ungaornar.se Distriktsombudman

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Juni-juli 2014 1 Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Grillning den 25/6 kl.12.00 föranmälans krav Foto Taina Ahola Juni-juli 2014 1 ANSLAGSTAVLAN Semesterstängt Medelpunkten har stängt för aktiviteter

Läs mer

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00

för barn och unga - Kyrksalen Tobo Barn- och föräldragrupp måndagar 9.30-12.00 TRO & LIV Utifrån en inledning, som bygger på boken Tro & Liv, samtalar vi om några centrala teman i kristen tro och vad de betyder i våra liv. Vi träffas tisdagar jämn vecka kl 19-21. Ingen föranmälan

Läs mer

Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti

Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti Bialga MS 2013/177/1 1 (1) 2013-07-08 YTTRANDE KULTUR- OCH FRITIDSKONTORET Roger Nilsson LEDNINGSUTSKOTTET YTTRANDE Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti "BALUNS i Ransta" Gymix Ransta tillsammans

Läs mer

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN

ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN ÄTA - BO - GÖRA I OCKELBO KOMMUN Ockelbo turism 2012-07-12 turism@ockelbo.se ÄTA WIJ TRÄDGÅRDAR Lunchöppet: Måndag - fredag 11.30-14.00 Tel: 0297-554 50 NINJAS KÖK www.ockelbopensionat.se Tel: 0297-409

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera!

Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! Träffpunkt Ålem Håller öppet för Dig! Kom in och hälsa på, så berättar vi mera! ÖPPETTIDER med personal Måndag.08.00 16.00...08.00 14.00 Onsdag..08.00 16.30...08.00 16.00 Lokalen finns tillgänglig andra

Läs mer

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014

Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Välkommen till Fiskebäckskyrkan Sommar 2014 Sommarhälsning På småvägarna kan vi möta Gud Nu är det snart semester för min del, ska bli skönt. Inte för att jag inte gillar att jobba utan mer för att bryta

Läs mer

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp

Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp Välkommen till Missionskyrkorna i Lekeryd och Svarttorp Syrénhortensian i full blom Foto: J-E Alzén Aktuellt från missionsförsamlingarna i Lekeryd och Svarttorp SEPTEMBER - NOVEMBER 2011 Församlingsinformation

Läs mer

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013

Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Nyhetsbrev 5 maj 25 aug 2013 Givaren och mottagaren Jag minns den där känslan som det vore i morse. I synnerhet när det går mot juni. Jag önskar att alla har den inom sig och jag vill verkligen att mina

Läs mer

Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Kyrko- pedagogik Ransäter kyrka. Sörens bok Lundby Erlandergården. Sensus- Pedagogen Utbildning till kurs- och

Droginfo (Sal 5) Kulturtorsdag Kyrko- pedagogik Ransäter kyrka. Sörens bok Lundby Erlandergården. Sensus- Pedagogen Utbildning till kurs- och Schema grundkursen 2009 Tema Vecka Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Övrigt 35 24/8 Skolstart, upprop Info, schema Folkhögskola Förberedelse: Presentation Vi i gruppen (BS, SD) Presentation Pres. Kyrkans

Läs mer

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling.

INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling. INFOBLAD V36~MÅNDAGEN 3 SEPTEMBER 2012. NUMMER 9/2012 Samhällsinformation från Lumparlands kommun och Lemland-Lumparlands församling PENSIONÄRSTRÄFF Nu är det Bingodags igen. Kom till Kapellhagen torsdagen

Läs mer

RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL PROVA PÅ TENNIS! SKRIV SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2016!

RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL PROVA PÅ TENNIS! SKRIV SPÖKHISTORIER HÖSTLOVSPROGRAM 2016! RYMDBALETT! FILMKLUBBEN PYSSEL SKRIV SPÖKHISTORIER PROVA PÅ TENNIS! HÖSTLOVSPROGRAM 2016! 1 Öppettider och kontaktuppgifter Kultur & Fritid, Burlövs kommun Kultur i Burlöv, Möllegården kultur 040-625 63

Läs mer

69 95 /kg. Mer info finns i butiken! Färsk F l ä s k fi l é. Svensk nymalen Fläskfärs. 10-pack Rosor. För oss som älskar mat.

69 95 /kg. Mer info finns i butiken! Färsk F l ä s k fi l é. Svensk nymalen Fläskfärs. 10-pack Rosor. För oss som älskar mat. Nummer 34 Råå:Rydebäck Annons & Distributions AB 7 oktober 2009 Rååvägen 39, 252 70 RÅÅ. E-post: prepress@pingvinpress.se Årgång 39 Telefon 042-26 25 35. Fax 042-26 24 49. För oss som älskar mat. Vecka

Läs mer

Barn och föräldrar våren 2016

Barn och föräldrar våren 2016 Barn och föräldrar våren 2016 Svenska kyrkan i Partille Kom som du är! Små och stora, barn och vuxna - vi hoppas att ni känner er välkomna att besöka någon av våra kyrkor. Här finns mycket att välja på

Läs mer

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP

Programblad April - Juni 2016. Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP I EN VÄXANDE VARDAGSGEMENSKAP Programblad April - Juni 2016 Kom helige Ande! Uppväck oss! Utmana oss! Gör oss brinnande av kärlek! Vi rör oss i påsktid på väg mot pingsten. En tid av omvälvningar - för

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

HAMMARBACKENS HEMBYGDSFÖRENINGS PROGRAM 2016

HAMMARBACKENS HEMBYGDSFÖRENINGS PROGRAM 2016 HAMMARBACKENS HEMBYGDSFÖRENINGS PROGRAM 2016 Fredag den 29 april kl. 10.00 Arbetsdag inför Valborg och öppnandet av Skogskafét och loppisen. Vi snyggar till ute och inne. Föreningen bjuder på lunch och

Läs mer

Välkommen till Mariagården/ Hantverkstorget aktiviteter för februari

Välkommen till Mariagården/ Hantverkstorget aktiviteter för februari 1 [8] Välkommen till Mariagården/ Hantverkstorget aktiviteter för februari Onsdag 1 februari 10.15 10.45 Bokstunden på CD-nedre Vi börjar läsa Emil i Lönneberga 14.00-16.00 Öppen verksamhet i Brasrummet

Läs mer

www.hallsberg.se/hostlov

www.hallsberg.se/hostlov Hä n d h e ö r 2 s 4 p ih t o l å all kt o sb - 1 ve er gs nov t k 2 om 01 mu 5 n Äntligen höstlov! Ingen skola, inga läxor. Vad ska du hitta på då? Under lovet erbjuder vi dig massor av olika aktiviteter

Läs mer

Ljunganbladet. Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare och publik samt vår personal en. Per Lindgren. och

Ljunganbladet. Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare och publik samt vår personal en. Per Lindgren. och Ev uppvaktning på min födelsedag undanbedes. Bortrest! Per Lindgren Torpshammars IF önskar alla sponsorer, spelare, ledare publik samt vår personal en Ryggont, nackbesvär? kiropraktisk behandling massage

Läs mer

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra

PROGRAM VÅREN Vila Växa Vandra PROGRAM VÅREN 2017 Vila Växa Vandra Meditation på kristen grund i Tegnérpaviljongen på Tullinge gård Tisdagar med start den 24 januari kl 19.00 Kom och pröva på meditation som vilar på kristen grund. De

Läs mer

APRIL - SEPTEMBER 2012 Nr 2 ÅRGÅNG 46. Låt mig få en framtid skyddad av Din hand

APRIL - SEPTEMBER 2012 Nr 2 ÅRGÅNG 46. Låt mig få en framtid skyddad av Din hand APRIL - SEPTEMBER 2012 Nr 2 ÅRGÅNG 46 Låt mig få en framtid skyddad av Din hand I NSIDAN Tonår i Tureholmskyrkan Varje fredagskväll har vi i kyrkan en träff som kallas för Tonår. Detta är för ungdomar

Läs mer

KVARTALSBLAD September-november 2008

KVARTALSBLAD September-november 2008 KVARTALSBLAD September-november 2008 Förändring Stenar på en strand som slipats av havet jag bär med mig denna bild nu när sommaren går mot höst. Liv är rörelse och förändring. Inför höststarten kommer

Läs mer

Carlskyrkan. kom som du är. program

Carlskyrkan. kom som du är. program Carlskyrkan kom som du är program februari & mars 2014 Om konsten att utvecklas i sin relation med Gud en bönekurs för dig som vill lära dig mer om bön tisdagar 4/2, 11/2 och 25/2 kl 18-20.30 En kurskväll:

Läs mer

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda

Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09. Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson. FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda Nr 1 Årg. 2 DECEMBER -08 FEBRUARI -09 Redaktion: Patrik Ahlmark Barbro Olofsson, S Andersson Garde Församling Östra Missionsförsamlingen FÖRSAMLINGSBLAD För Kyrkorna i och runt Garda ÄR DU VÄVSUGEN? Vävstuga

Läs mer

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 +

WfYm,, AhIKOfu4 2008-03- 0 + WfYm,, Datum 2408-02-29 VAr beteckning BTN 2007-0719 I (3) Stads byg g nadskontoret Plan- och bygglov G6ran Nimmersj6 Delegationsbeslut B 086 Protokoll ftirt dver iirenden handlagt enligt 6 kap 33 $ kommunallagen

Läs mer

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service

Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Nytt annonskoncept 2012 ANNONSERNA TIDIGARE... Särskiljande från de stora byggvaruhusen Mer image än sälj Kunskap: färgsättning, inredning, moodboards Inspirerande texter Unika kompetenser Service Stor

Läs mer

Äventyret kan börja...

Äventyret kan börja... Företag 2013-2014 Äventyret kan börja... PRODUKTIVA UPPLEVELSER FÖR FÖRETAG Företag 2013-2014 Produktiva upplevelser Större effektivitet och mera nöje Boda Borg i Karlskoga ger företagsgrupper upp till

Läs mer

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN

CENTRUMKYRKAN. i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN CENTRUMKYRKAN i Skånes Fagerhult MARS-MAJ 2012 VÄLKOMMEN TÄNKVÄRT Har du förstått Min Gud, har jag funnit min Glädje Min Gud, han har gett oss av sin Fröjd Av nåden så måste jag medge, att har man Jesus

Läs mer

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN

DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN DECEMBER 2010 - APRIL 2011 Nr 1 ÅRGÅNG 45 FÖLJ STJÄRNAN I NSIDAN av Margareta Martinsson Stjärnan i Betlehem leder ej bort men hem... Vad är det som är så stort med att få tillhöra Guds rike? Det är att

Läs mer

ALLMÄNHETENS ÅKNING PÅ IP

ALLMÄNHETENS ÅKNING PÅ IP SPORTLOVS AKTIVITETER 2017 ALLMÄNHETENS ÅKNING PÅ IP På IP kan du åka skridskor hela veckan. Det är öppet för allmänheten följande der: Må to kl. 10 16, fre 11 16 Ingen kostnad! Du kan låna skridskor och

Läs mer

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola

Medelpunkten. en social mötesplats för seniorer och frivilliga. Foto Taina Ahola Medelpunkten en social mötesplats för seniorer och frivilliga Foto Taina Ahola September 2015 ANSLAGSTAVLAN Seniorveckan 13-18 september Seniorveckan invigs söndagen den 13 september av kommunstyrelsens

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016

Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Svenska Kyrkan Bjärreds församling Församlingsnytt Våren 2016 Ägget är också en symbol för uppståndelsen! 2016 VårFörsamlingsnytt Bjärred.indd 1 15/02/16 10:02 Kyrkoherden har ordet... Efter en kall och

Läs mer

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015

Välkommen till våra verksamheter för. Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till våra verksamheter för Barn Ungdom & Familj 0-18 år Våren 2015 Välkommen till vår hemsida Titta gärna på vår hemsida för telefonnummer, e-postadresser och aktuell information som t.ex. terminsstart

Läs mer

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM

SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN. Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM SENIORERNAS HUS LÖDERUPSGÅRDEN Ystads kommuns mötesplats för seniorer PROGRAM September 2017 Hej. Ja då var sommaren över för denna gång sägs det, men vi kan ju alltid hoppas på en underbar höst istället.

Läs mer

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt.

Nu hade vi tänkt att vi skulle ha en må bra kväll, men tyvärr så var intresset för dåligt så det blev inställt. Kvarnberget/Viken är ett Plusboende där det finns ca 650 lägenheter. Vi har ansvar för att det är rent och snyggt i 54 trapphus. Vi anordnar även aktiviteter och vi kan ge stöd och hjälp om du tillfälligt

Läs mer

2013/2014. konfirmand

2013/2014. konfirmand 1 2013/2014 konfirmand Nya kompisar, läger och gå på vatten Vi lever i en tid där vi möter många olika tankar värderingar och trosuppfattningar. Det kan vara positivt men också förvirrande. Vad är rätt

Läs mer

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal

Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015. Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal Samvaro NYHETER FÖR SÖRLIDEN-VALLA SAMVERKANSFÖRENING NUMMER 2 2015 Sörliden/Valla samverkansförenings nya lokal HÖSTENS och VINTERNS 2 AKTIVITETER 2014-2015 Lär dig cykla! Sörliden Valla ordnar i samarbete

Läs mer

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016

Kontakt. Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig. Jeremia 31:3. December 2015 Februari 2016 Kontakt December 2015 Februari 2016 Ett programblad från Löfstad kyrkan i Tranås samt Gripenbergs & Åsens missionsförsamlingar Med evig kärlek har jag älskat dig, därför låter jag min nåd förbli över dig.

Läs mer

j,ioo,. tq" AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT

j,ioo,. tq AtoRst(7 395! BYXA z-pac* 280!- ULL UNDER- STALL JAKTBVXOR ENDAsr2 5O:- JAKTSOCKOR 4par-50% utt g{ TERMOSET JAKT Distribu.rot ov $sdn S/q'* oi'"foao ^ U2&102100 www.ockelbonvtlse Annonsblad Jbr Ockelbo/Hamrdnge omr,fidet RYCXERDT OCKELBO Homransev. 8 A e!. O297-1OO 70 Fo* 106 70 E-po't tryckeri r@aucero.se TERMOSET

Läs mer

uile{f, PRESENTILL MA t a STORT SORTIMENT AV HARVANOSPNOOUKTE I. \ <-\ IAKESSONS EL I MASSAGEDYN FOTMASSACE EPILATOR FOTBAD LADYSHAVE

uile{f, PRESENTILL MA t a STORT SORTIMENT AV HARVANOSPNOOUKTE I. \ <-\ IAKESSONS EL I MASSAGEDYN FOTMASSACE EPILATOR FOTBAD LADYSHAVE Annonsblod for OckelbolHamr&nge omrddet GrupPrdJs;inde se trr,\lshi n, -, /Vonusstopp onsdoeor H 12,00. wu {.ockerbonytt.se uile{f, TRYCKERIET I OCKELBO Stationsg. 5 Tel. 0297-40070 Fax 40670 tryckeriet@ducera.se

Läs mer