Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %."

Transkript

1 Jonny Blomqvist Fd. vd på Skara Energi AB. Ett företag som ägs av Skara kommun till 100 %. Talesperson för Forum för nordisk energimarknad och motståndare till förslaget om att införa SCM med En kontakt för kunden enbart genom Elhandelsföretaget. 1

2 Vad är Skara Energi AB? Elnät, kunder, 185 GWh, ingen egen elproduktion Fjärrvärme, 650 kunder, 110 GWh, värmeproduktion skogsflis Vatten och Avlopp, kunder, kbm Renhållning, kunder, hushållsavfall, sköts genom entreprenad Bredband och TV, kunder, fiber, ADSL, radio Omsättning 160 msek, 40 st anställda Vi fakturerar elnät, elhandel, fjärrvärme, vatten, avlopp, renhållning och bredband på samma faktura. Vi skickar ut c:a räkningar per år. 2

3 Vad vill Skara Energi AB? Skara Energi AB är kommunens infrastrukturbyggare. Vi tillhandahåller tjänster i anslutning till vår infrastruktur. Våra tjänster underlättar kommuninvånarnas vardag. Tjänsterna skall präglas av stor driftsäkerhet, rationellt utförande och drift, bra ekonomi, bra miljö och med fokus på våra kunder. Våra tre viktigaste utmaningar är: - Säkerhet i leveranser - Miljöaspekt - Kundfokus Därför är kundkontakten viktig för oss!!! 3

4 Lite om svenska elfrågor Vi måste ha skilda juridiska personer för elnät och elhandel. Elnätsföretag får endast ha elproduktion för sin förlustenergi. Vi får bara debitera elförbrukning efter faktisk mätarställning. Vi har elmätare installerade med automatisk mätaravläsning sedan 1 juli Vi kommer få krav på att erbjuda timmätning till de kunder som så begär from oktober Vi har fått en ny förhandsreglering av elnätsföretagen from Vi har höga tillsvidarepriser för de kunder som inte har något avtal med sitt elhandelsföretag. Myndigheterna och politiken planerar att reglera dessa priser. Elskatter debiteras av elhandelsföretaget. 4

5 Vi är idag 70 små elnäts- och elhandelsföretag i Sverige. (= över elnätskunder) Ale Elförening ek.för., Karlsborgs Energi AB, Sandhult-Sandareds Elf., Arvika Teknik AB, Karlsborgs Energi Försäljning AB, Sjogerstads EDF, Bengtsfors Energi Nät AB, Karlshamns Energi AB, Sjogerstads Energi AB, Bjärke Energi ek. för., Karlskoga Energi&Miljö AB, Sjöbo Energi AB, Boo Energi ek. för., Karlstads Elnät AB, Skara Energi AB, Borås Elnät, Kristinehamns Elnät AB, Skövde Elnät, Dala Energi AB, Kvänum Energi AB, Sollentuna Energi, Degerfors Energi AB, Kvänumbygdens Energi ek.för., Tibro Energi AB, Edsbyns Elverk, Lerums Energi AB,Tibro Energi Försäljning AB, Filipstad Energinät AB, LEVA i Lysekil AB, Tidaholms Energi AB, Grästorps Energi AB, Lidköpings Elnät, Ulricehamns Energi AB, Grästorps Energi ek.för, Ljungby Energi, Vallebygdens Energi ek. för., Götene Elförening ek. för., Mariestad Töreboda Elförsäljning AB, Vallebygdens Energi Marknad AB, Habo Energi AB, Mariestad Töreboda Energi AB, Vara Energi, Hallstaviks Elverk, Nossebro Energi ek. för., Varbergsortens Elförsäljning AB, Herrljunga Elektriska AB, Nossebro Energi Försäljnings AB, Varbergsortens Elkraft ek. för., Hjo Energi AB, Näckåns Elnät AB Vimmerby Energi & Miljö AB, Hjo Energi Elhandel AB, Näckåns Energi, Vinninga Elförening ek. för, Hjärtum El. ek. för., Närkes Kils Elektriska, Västra Orusts Energitjänst, Härryda Energi AB, Olofströms Kraft AB, Ystad Energi AB, Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening, Olseröds Elektriska Distributionsförening upa., Österfärnebo El, Jönköpings Energi AB, Pite Energi AB, Österlens Kraft, Östra Kinds Elkraft, Almnäs Bruk AB mfl. Våra medlemmar finns från Ystad i söder till Jukkasjärvi i norr. Dessutom är det c:a 40 elföretag i Finland och 120 elföretag i Norge som även protesterar mot 5 myndighetsförslagen.

6 Bakgrund Vår synpunkt om myndighetens utredningar Enligt vad vi har erfarit har myndigheten inte fått i uppdrag att utreda kundgränssnittet En kontakt för kunden eller SCM ( Suppliercentricmodel ) Vi tycker myndigheterna fokuserar mer på kundgränssnittet än den gemensamma nordiska slutkundsmarknaden. Man använder önskemålet om en gemensam nordisk slutkundsmarknad för att driva igenom En kontakt för kunden till fromma för de stora elhandelsbolagen och på bekostnad av de små elhandels- och elnätsbolagen. Myndighetens utredningar förordar att kunden skall samfaktureras (både elnät och elhandel) av elhandelsbolaget. Dessutom skall elhandelsbolaget ha i stort sett all kundkontakt avseende priser, betalning, eleffektivisering, tjänster, förbrukning, felanmälan mm. Utredningarna är bristfälliga och schabloniserade. 6

7 Bakgrund, forts Vår synpunkt om myndigheten utredning om kundgränssnittet Vi små företag hade ingen representation i intervjuer till utredningen om kundgränssnittet, efter klagomål fick bli intervjuade. Ingen hänsyn har dock tagits till synpunkter och information från oss små aktörer Ingen hänsyn har inte heller tagits den unika nordiska marknaden sett till bolagsstrukturer, andra tjänster, demo- och geografi. Förslaget går på de stora elhandelsbolagens linje 7

8 Bakgrund, forts Vår synpunkt om myndighetens utredning om kundgränssnittet En bransch med ifrågasatta stora aktörer kan bli ännu mer ifrågasatt, vilket även drabbas oss små aktörer. Utredning om kundgränssnittet har varit på remiss. Remissen var på engelska med kryssningssvar och eventuella synpunkter skulle lämnas på engelska. Svårt att lämna synpunkter som inte föll innanför ramen (dvs SCM). Vi tror inte på myndighetens uppfattning och det är vår målsättning att försöka förklara och övertyga våra politiker om denna uppfattning. 8

9 9

10 Idag Många elnätsföretag har idag samfakturering, inte enbart av elnät och elhandel, utan också av fjärrvärme, vatten, avlopp, renhållning, bredband. I framtiden får dessa företag inte ha med elavgifterna på sin faktura!! Andra elnätsföretag med enbart elnät kommer i framtiden inte ha någon kontakt med kunden via fakturan. De kommer inte synas alls för kunden!! Små elhandelsbolag kommer inte ha resurser att fakturerar andra elnätsföretag än sitt elnätsföretag. Klart konkurrensbegränsande!! De små elföretagen tappar sin kundtjänst och kan inte ha kvar sin service. Kunden kan inte vända sig till sitt lokala elnätsföretag och få hjälp utan blir hänvisade till stora call-center. 10

11 Vår roll i lokalsamhället Vi bygger infrastruktur, ofta med större ansvar än bara el, tex fjärrvärme, bredband Vi är lokalt ägda (kommunalt, kooperativt) Vi skapar arbetstillfällen lokalt Vi bidrager till energiomställningen i samhället Vi är ett verktyg för kommuner och lokal politik att utveckla samhället med service, bra boendemiljö, lokal miljö, lokalt ansvar, låga avgifter mm, vilket bidrar till landsbygdsutveckling och regional tillväxt. 11

12 Vad vi vill Ett axplock av vår inställning Elnätsbolagen skall kunna ha kontakt med kunden och både kunna debitera elnät och elhandel. Många av oss fakturerar många andra nyttigheter Utveckling mot energieffektivisering, lokal elproduktion, smarta elnät mm kräver dialog med kunderna genom elnätsföretagen En gemensam nordisk slutkundsmarknad måste genomföras utan merkostnader för kunderna Vi måste ha stort kundförtroende och inte bygga upp någon modell där kunderna inte kan komma i kontakt med oss Motverka utslagning av mindre elnäts- och elhandelsföretag Motverka centralisering och låt kunden få välja vilken kundkontakt hon/han vill ha. 12

13 Nordisk slutkundsmarknad kontra kundgränssnitt Vi är inte emot en Nordisk slutkundsmarknad Vi är emot SCM Den lilla fördelen för kunden att få nät och elkostnad på en faktura för alla kunder, uppväger inte de nackdelar som det medför Lokal kontakt försvinner Dyrare hantering avseende informationsutbyte = ökade kostnader Svårare att införa nordisk slutkundsmarknad Fler mellanled: större risk för fel, risk att kunden hamnar mellan stolarna 13

14 För många elbolag? Vi har erfarit att det finns åsikter om att vi är för många elbolag = orationellt (lobbying?) Mot detta talar att många små bolag både har låg avbrottsstatistik, nöjdare kunder och lägre taxor än de större bolagen Storlek är inte alltid = rationellt och effektivt 14

15 Våra ståndpunkter angående nordisk slutkundsmarknad Vi motsätter oss att kunden samfaktureras via elhandlaren. Vi förordar hellre separata fakturor. Vi motsätter oss en tvingande marknadsmodell typ SCM ( Suppliers centric model ) 15

16 Sammanfattning av skälen till våra ståndpunkter angående nordisk slutkundsmarknad Separata fakturor innebär att det är mycket enklare att harmonisera regelverken mellan länderna. Låt tex. elnätsbolagen fakturera fiskala avgifter såsom skatter mm, då blir denna fakturering lokal och någon harmonisering behövs inte för dessa avgifter. Med basharmonisering krävs det mindre samordning mellan de nordiska ländernas lagstiftning och den politiska samsynen. Separata fakturor styr också kunden till vilken kontakt han skall ta med resp. elnäts- och elhandelsföretag. Man bygger inte upp dyra datasystem för utbyte av faktureringsuppgifter, vilket skulle drabba kunderna med högre avgifter. Företagen slipper bygga upp säkerheter för överlämnade fodringar. 16

17 Sammanfattning av skälen till våra ståndpunkter angående nordisk slutkundsmarknad Förslaget med endast en kundkontakt via elhandlaren (SCM) innebär att de små lokala elnätsföretagen kommer marginaliseras. Vi vet att våra lokala kundkontakter är uppskattade. Vi har de bästa NKI-värdena, lägsta elnätsavgifter och de kortaste avbrottstiderna. Vi finner det därför anmärkningsvärt att myndigheten lagstiftningsvägen vill förbjuda kunden ta kontakt med oss. Vad gör vi för fel idag? Låt kunden själv välja vilken hon/han vill kontakta. Vi ser också en stor risk att små elhandelsföretag inte kommer ha resurser att hantera fakturor från ett stort antal elnätsföretag. Detta kommer innebära att de lägger ned sin elhandel eller begränsar sig till ett lokalt elnätsområde. Förslaget innebär också att inträdesbiljetten för nystartade elhandelsbolag blir än större, när de skall ha kundtjänst och debiteringssystem för elnätsavgifter. Förslaget är klart strukturdrivande. Många mindre företag kommer försvinna. Vi gör idag en samhällsinsats ofta på uppdrag av våra ägare med att verka för en omställning till ett miljövänligare energisystem. Vi är många små elnätsföretag med kommunalt eller kooperativt ägande, som verkar i glesbygden. Vi erbjuder en lokal service för invånarna. Idag talas mycket om smart grids, vilket mycket handlar om att anpassa kundens förbrukningssätt till elproduktionen samt att ta hand om lokal elproduktion. Detta är frågor som lämpligast hanteras på lokal nivå av elnätsföretagen. 17

18 Apell Vi små lokala elföretag har oftast följande motto: Låga avgifter Hög driftsäkerhet Närhet till kunden och bra service Miljöengagemang Låt oss små lokala elhandels- och elnätsföretag få leva vidare!!!! Vi har en roll i nordiska slutkundsmarknad och i det lokala samhället med landsbygdsutveckling och regional tillväxt. 18

En kontakt och en faktura

En kontakt och en faktura En kontakt och en faktura Övergripande Inledningsvis vill Oberoende Elhandlare (OE) framhålla att vi länge verkat för en gemensam nordisk slutkundsmarknad och stöder NordREGs förslag att införa en supplier

Läs mer

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD

VITBOK FORUM. för en fungerande gemensam nordisk elmarknad FÖR GEMENSAM NORDISK ELMARKNAD 65 svenska elnäts- och elhandelsföretag har bildat Forum för gemensam nordisk elmarknad. Gemensamt för dessa små eller medelstora företag är att deras viktiga och samhällsnyttiga roll hotas. Beslut ska

Läs mer

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-07-07 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på Regelutredningen SOU 2005:4 Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del av utredningen

Läs mer

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell

Enkelhet för kunden. Elhandlarcentrisk modell Enkelhet för kunden Elhandlarcentrisk modell I Sverige och i Norden har kunden en relation med elnätsföretaget och en med elhandelsföretaget. I vissa andra europeiska länder (Tyskland, Frankrike och England)

Läs mer

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund

Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Vinstmarginaler i nätbolagen 2009 En rapport från Villaägarnas Riksförbund Stockholm 2011-04-08 Postadress Besöksdress Telefon Fax E-post Hemsida Box 7118, 192 07 Sollentuna Johan Berndes väg 8-10 010-750

Läs mer

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen

Utveckling av nätpriser. 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Utveckling av nätpriser 1 januari 1997-1 januari 2007 En rapport från Energimarknadsinspektionen Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad

Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Oberoende Elhandlare för en fungerande elmarknad Prioriterade frågor 2013-2014 Medlemsdiskussion på årsmötet den 25april 2013 och beslutade på styrelsemötet den 11 juni 2013 11 juni 2013 Innehåll Förord.......3

Läs mer

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige.

Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. 2013-03-26 Energimarknadsinspektionen Marielle Liikanen Förslag från Oberoende Elhandlares expertgrupp för införandet av Supplier Centric Model (SCM) och combined billing i Sverige. Oberoende Elhandlare

Läs mer

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad

Ei R2013:09. Enklare för kunden. förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Ei R2013:09 Enklare för kunden förslag som ökar förutsättningarna för en nordisk slutkundsmarknad Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:09 Författare: Marielle

Läs mer

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02

Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering. En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Framtida modell för informationsutbyte och behov av centraliserad mätvärdeshantering En rapport till Energimarknadsinspektionen 2012-10-02 Disclaimer Även om Sweco Energuide AB ("Sweco") anser att den

Läs mer

Riv barriärer för smartare elnät!

Riv barriärer för smartare elnät! Riv barriärer för smartare elnät! En intervjustudie med aktörer på elmarknaden. 2013-06-26 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1 Inledning... 2 1.1 De intervjuade... 3 1.2 Frågeområden... 4

Läs mer

Ei R2014:13. Enklare faktura

Ei R2014:13. Enklare faktura Ei R2014:13 Enklare faktura Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:13 Författare: Marielle Liikanen, Katarina Abrahamsson, Sara Näselius Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

Avtal och information till anvisade kunder

Avtal och information till anvisade kunder Ei R2014:19 Avtal och information till anvisade kunder - en uppföljning Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:19 Författare: Elin Brodin och Johan Nilsson

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket

Kundrörlighet. Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader. En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Kundrörlighet Exempel på hinder för konsumenter inom några viktiga marknader En rapport skriven av Konsumentverket på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder

Läs mer

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden

Ei R2014:16. Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Ei R2014:16 Informationshanteringsmodell på den framtida svenska elmarknaden Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2014:16 Författare: Daniel Norstedt, Marielle

Läs mer

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen

Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör. En rapport från Energimarknadsinspektionen Elkonsumenten som förbrukare och marknadsaktör En rapport från Energimarknadsinspektionen Förord Energimarknadsinspektionen ska följa och analysera utvecklingen på bland annat elmarknaden, samt vara en

Läs mer

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin

Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006. Lukas Radebrand & Jakob Lewin Regionala energibolag Vägval och utveckling sedan konkurrensutsättningen av el- och fjärrvärmemarknaden 1996-2006 Lukas Radebrand & Jakob Lewin Förord Detta examensarbete är det avslutande momentet i våra

Läs mer

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3

Frågor och svar. Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 Frågor och svar Sandviken Energi + Bixia = sant Ver. 1.3 ÖVERGRIPANDE Fråga 1: Fråga 2: Fråga 3: Fråga 4: Fråga 5: Fråga 6: Varför blir Sandviken Energi nu Bixia? Vi går samman med Bixia för att bli starkare

Läs mer

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden

Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden Regeringsrapport december 2002 Konsekvenser för konsumenter av nyligen konkurrensutsatta marknader Elmarknaden 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund uppdrag...3 1.2 Syfte...3 1.3 Avgränsning...3 1.4 Metod...3

Läs mer

Etablera ett nationellt anläggningsregister på elmarknaden

Etablera ett nationellt anläggningsregister på elmarknaden Näringsutskottet Riksdagen 100 12 Stockholm Stockholm den 23 februari 2004 Etablera ett nationellt anläggningsregister på elmarknaden för fungerande leverantörsbyten, förbättrad konkurrens och miljövänlig

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

En rapport till Energimarknadsinspektionen

En rapport till Energimarknadsinspektionen Insights. Delivered. Kostnadsnyttoanalys av Datahubb 30 april 2014 Proj no: 5469494000 Copyright 2014 Sweco Energuide AB Copyright 2014 Sweco Energuide AB All rights reserved No part of this publication

Läs mer

Uppföljning av timmätningsreformen

Uppföljning av timmätningsreformen Ei R2013:05 Uppföljning av timmätningsreformen - en delrapport Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Energimarknadsinspektionen R2013:05 Författare: Therese Lager och Sara Näselius Copyright:

Läs mer

Undersökning av elavtals särskilda villkor

Undersökning av elavtals särskilda villkor Undersökning av elavtals särskilda villkor Bakgrund har under många år fått ett stort antal klagomål på elleverantörer. Klagomålens karaktär har varierat och olika typer av problem på marknaden har dominerat

Läs mer

Avregleringen av sex marknader

Avregleringen av sex marknader 2004:28A Avregleringen av sex marknader Del II, Kartläggningar Följande sex kartläggningar av den politiska beslutsprocessen på de studerade marknaderna skiljer sig något från varandra. Detta hänger bl.a.

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164

Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 159 Energifrågor ur ett helhetsperspektiv. (AU 157) KS 2014-164 KF Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Betalningsmodeller för det svenska elnätet

Betalningsmodeller för det svenska elnätet Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats (15 hp) - STS Betalningsmodeller för det svenska elnätet Vilken modell kommer att fungera bäst för konsumenten? Av: Tomas Björlin-Svozil, Daniel Pogosjan

Läs mer

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1

[Skriv text] .se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV. [Skriv text] 1 [Skriv text].se företagen EN UNDERSÖKNING OM KOMMUNERNAS WEBBPLATSER UTIFRÅN ETT FÖRETAGSPERSPEKTIV [Skriv text] 1 Förord Att skapa ett bra företagsklimat handlar till viss del om att skapa bra strukturella

Läs mer