Lördag 10 december Söndag 11 december 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lördag 10 december 2011. Söndag 11 december 2011"

Transkript

1 Lördag 10 december 2011 Grupp 1 Grupp 3 Grupp 5 Grupp 9 Vall-, boskaps- och herdehundar Terrier Spetsar och raser av urhundstyp Sällskapshundar Söndag 11 december 2011 Grupp 2 Schnauzer och pincher, molosser och bergshundar samt sennenhundar Grupp 4 Taxar Grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar Grupp 7 Stående fågelhundar Grupp 8 Stötande och apporterande hundar samt vattenhundar Grupp 10 Vinthundar Uppdaterad ringfördelning

2 Svenska Kennelklubben hälsar dig hjärtligt välkommen till STOCKHOLM HUNDMÄSSA på Stockholmsmässan i Älvsjö! Det här häftet innehåller viktig information till dig som ska ställa ut din hund på Stockholm Hundmässa. Tillsammans med detta häfte bifogar vi en bekräftelse på din tävlingsanmälan och en nummerlapp att användas vid bedömningen. Nummerlappen är tillsammans med det obligatoriska vaccinationsintyget din och din hunds entrébiljett. Domarändring: Hittar du inte din ras hos den domare du anmält för, har rasen flyttats till annan domare. Flyttning av ras/raser är markerad med + och med en hänvisning till den nya ringen/ringarna. Domarändring markeras med * framför rasen i den nya ringen. Om du på grund av domarändring inte vill delta med din hund kan anmälningsavgiften (minus administrativ avgift på 40:-) återbetalas. I så fall ska du innan utställningsdagen skicka begäran om återbetalning tillsammans med denna bekräftelse inklusive nummerlapp samt uppgift om clearingnummer, kontonummer och kontohavare till SKK, Susanne Karlström, SPÅNGA alternativt lämna in dem till Informationsdisken före bedömningen av aktuell ras startar. Inbetald avgift återbetalas till angivet kontonummer. Svenska Kennelklubben önskar alla en trevlig utställningshelg! Väl mött på Stockholm Hundmässa! For information in English, please see page 8. 4

3 Viktig information VIKTIG INFORMATION TILL DIG SOM UTSTÄLLARE För att göra din tävlingsdag enklare och trevligare ber vi dig studera denna information samt ringfördelningen och planskissen innan du kommer till utställningen. Veterinärbesiktning: Alla deltagande hundar ska passera veterinärbesiktningen. Det finns två insläpp, Östra entrén samt huvudentrén, se planskiss. Dessa är öppna kl I anslutning till veterinärbesiktningen finns entrékassor för besökare. OBS! Endast hundar anmälda till utställningen med nummerlapp, deltagande hundar i rasklubbsmontrarna och hundar med särskilt tillstånd får komma in på utställningsområdet! Vaccinationskontroll: Sker i anslutning till veterinärbesiktningen. Vi påminner om att utställaren är ansvarig för att deltagande hund har föreskrivna vaccinationer: Valpsjuka: Hund som deltar i utställning ska vara vaccinerad mot valpsjuka enligt följande: Hund under ett (1) års ålder vid lägst tio (10) veckors ålder. Hund över ett (1) års ålder ska vara vaccinerad vid lägst tio (10) månaders ålder. Vaccinationen får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan. Förstagångsvaccination ska vara gjord minst fjorton (14) dagar före prov-, tävlings- eller utställningsdagen. Parvovirusinfektion: Svenska Kennelklubben rekommenderar att hunden är vaccinerad mot parvo. Vi ber dig rådfråga din veterinär vilka rekommendationer som gäller för de olika parvovaccinerna. Dräktig tik: Får inte delta i prov eller tävling 30 dagar före valpning, beräknat från 63 dagar efter första parningen och får inte heller delta förrän 75 dagar efter valpning oavsett resultatet av valpningen. Behandling av päls, nos och hud: Se SKKs Utställnings- och Championatbestämmelser respektive Nationellt dopingreglemente för hund. Aktuella regler finns på Doping och andra otillbörliga förhållanden: Se SKKs Utställnings- och Championatbestämmelser respektive Nationellt dopingreglemente för hund. Aktuella regler finns på Oklara ärenden: I anslutning till veterinärbesiktningen finns en disk bemannad med personal från Svenska Kennelklubben, där får du hjälp med frågor rörande din tävlingsanmälan, vaccinationer, med mera. Vi är medvetna om att denna utställning är en stor samlingspunkt. Om ni har någon form av kalas ber vi att ni städar efter er. Med hänsyn till innehavarna av de kommersiella montrarna är inte enskild direktförsäljning tillåten. Kortfattad information i bokstavsordning Avlastningsplats: Finns vid huvudentrén och vid Östra entrén. Bankomat: Finns på entrétorget vid huvudentrén och i gallerigången samt vid Östra entrén. Barnens lekrum: Finns i Svenska Kennelklubbens regi, se planskiss. Café Hundsnack: I år har SKK ett café där man kan lyssna på intressanta föredrag kring ämnet hund. Caféet ligger i anslutning till Rasklubbstorget, program finns i publikprogrammet och i katalogen. Entrépriser: Vuxen 130 kr. Medlem/pensionär och barn mellan 7 och 15 år 100 kr och 375 kr för familj (2 vuxna + 2 barn). Giltigt medlemskort/ pensionärslegitimation måste visas för att få rabatt på entréavgiften. Gratis för SHU-medlem under 18 år och barn under 7 år. Finaltävlingar: Sker i finalringen i hall A och inleds kl både lördag och söndag. Program finns i utställningskatalogen. Deltagande hundar får detaljerat tidsprogram i bedömningsringen. Vi reserverar oss för eventuella ändringar. Var uppmärksam på 5

4 Viktig information meddelanden via högtalarna. Fotografering av BIR-hundar: Fotograf Per Undén fotograferar samtliga hundar som blivit Bäst i Rasen, finns i gallerigång A vid kongressfoajén. Se planskiss. Bilderna kommer att publiceras på SKKs webbplats Freestyle: Tävlingar i finalringen i hall A. Final i Agria Freestyle Cup på lördag och Svenskt mästerskap på söndag. Funktionshindrade: För information om P-plats m.m. besök Hederspriser: Försäljning och utdelning av rosetter och hederspriser sker i Svenska Kennelklubbens försäljningsmonter på entrétorget vid huvudentrén. Ta med hundens kritiklapp. Kom i god tid för att unvika köer! Heelwork to music: Svenskt mästerskap på söndag, i finalringen i hall A. Informationsdisk: Svenska Kennelklubbens informationsdisk finns på entrétorget vid huvudentrén och är öppen från kl Junior handling: Svenskt Mästerskap på lördag och Nordiskt Mästerskap på söndag i hall A. Kommunikationer: Pendeltåg, Älvsjö Station. Ca 5 minuters promenad till Stockholmsmässan. Lydnadsprov: Internationell Elitklass anordnas båda dagarna i hall A. Läkare: Kontakta Svenska Kennelklubbens informationsdisk på entrétorget vid huvudentrén. Mätning: Du som har en mätras, tänk på att vara i god tid vid din ring innan beräknad bedömning. Parkering: Biljettautomater finns inom området. Avgift 90 kr/dygn. Husvagn+bil = dubbel avgift. Ett antal kortautomater finns. Publikprogram: Finns att köpa i anslutning till respektive entré för 20 kr. Rasklubbstorg: 100-talet rasklubbsmontrar med rasinformation finns i hall A. Rasparad: Ett 100-tal hundraser paraderar och får en kort presentation i Finalringen mellan varje dag. Rastplats: Rastning sker utanför mässan med utgång via Östra entrén eller huvudentrén, ta med hundens nummerlapp. Vid utpassering, be om stämpel. Hjälp oss att hålla rent efter din hund, använd bajspåse. Händer en olycka inomhus, kalla omgående på städpatrull via någon funktionär. Restauranger: Finns ett flertal inom mässområdet. Rökning: Är inte tillåtet inom mässområdet, endast utomhus. Städpatrull: Kontakta Svenska Kennelklubbens informationsdisk på entrétorget vid huvudentrén. Svenska Kennelklubben: Våra montrar hittar du på entrétorget vid huvudentrén och i hall A. Sveriges Hundungdom (SHU): ): Har sin informationsmonter samt aktiviteter i hall A. Toaletter: : Finns vid entrétorget, i gallerigångarna samt i hall C. Uppsamlingsring: För de hundar som ska delta i finaltävlingarna finns en uppsamlingsring i anslutning till finalringen i hall A. Förhandsbedömning sker cirka 30 minuter innan intåget i finalringen. Se tidsprogram i katalogen. Under väntetiden bjuder Svenska Kennelklubben på lättare förfriskning. Utställningskatalog: Finns att köpa på entrétorget och i anslutning till veterinärinsläppet för 60 kr/ dag. Veterinär: Finns vid veterinärbesiktningen mellan kl vid Östra entrén samt huvudentrén. Övrig tid hänvisas till Svenska Kennelklubbens informationsdisk på entrétorget vid huvudentrén. Webb: Bilder och resultat kommer fortlöpande att publiceras på Vägbeskrivning: Från samtliga Stockholms infarter finns vägskyltar Mässan och Älvsjö. Vi önskar dig slutligen en riktigt trevlig utställningshelg. Har du några synpunkter, är vi mycket tacksamma om du framför dessa till oss, så lovar vi att försöka tillmötesgå dem så gott vi kan. 6

5 10-11 decemb Stockholmsmässa Huvudentré, veterinärbesiktning Main Entrance, Veterinary Examination Östra entrén, veterinärbesiktning East entrance, Veterinary Examination Avlastningsplats Unloading area Information, mötesplats Information, Meeting Point SKK försäljning & hederspriser SKK sales and special prizes Ringcentral Secretariat for Ring Stewards Barnens lekrum Children s playroom BIR-fotografering Best of Breed (BOB) photography Ingen rastplats mellan hallarna No exercise area between halls 7

6 2011 Älvsjö Finalring Freestyle, heelwork to music och finalprogram Main ring Freestyle, Heelwork to Music and Final Shows Köpahund.se SKK s new website Köpahund.se Café Hundsnack och Nordiska torget Lectures about dogs and Nordic Square Rasklubbstorg Discover Dogs Junior Handling Junior Handling Lydnad Obedience Ingen rastplats mellan hallarna No exercise area between halls 8

7 Information in English Svenska Kennelklubben welcomes you to Stockholm Hundmässa at Stockholm International Fairs in Älvsjö! It is our wish that both you and the visitors at the exhibition will have a pleasant and rewarding time. This booklet contains important information for all exhibitors at Stockholm Hundmässa. We enclose a confirmation of your entry and a ring number card to be worn during judging. The ring number card together with the obligatory vaccination certificate is your and your dog s entry ticket. Change of Judge: If you do not find your breed with the judge you entered for, the breed has been moved to another judge. Any breed/breeds which have been moved from one judge to another will be marked with + and a redirection to the new ring/rings. In the new ring, a change of judge is marked with * in front of the breed. If you no longer wish to compete with your dog, because of the change of judge, we ask you to inform the Svenska Kennelklubben in writing immediately, at the latest, on the day for the exhibition. You may also do that on the day of the show, but it has to be done before the judging of the breed has started in the show ring, contact the Information desk at the Main entrance. The postal address is Svenska Kennelklubben, Susanne Karlström, SE SPÅNGA, Sweden. The ring number card and the confirmation must be included, together with your bank account details and the name of the account holder. Fees which have been paid will be reimbursed to the bank account given. A cost of 40 SEK per dog will be charged to cover our administration costs. Svenska Kennelklubben wishes you a pleasant weekend with us! See you at Stockholm Hundmässa! 9

8 Information in English IMPORTANT INFORMATION FOR EXHIBITORS To make your day at the show easier and more enjoyable we ask you to study this information, the ring number and the plan outline before coming to the show. The Veterinarian examination: All competing dogs must pass the veterinarian examination. It is situated at the East Entrance and the Main Entrance of the Stockholm International Fairs and is open from am, see plan outline. Adjacent to the examination area there is also an entrance for visitors. NB: Only dogs competing at the exhibition with a ring number card, and dogs participating in the Discover Dogs stalls and dogs with special permission may enter the exhibition area! Vaccination check: Is carried out during the veterinary examination. We remind exhibitors that they are responsible for the competing dogs having received the necessary vaccinations: Canine distemper: Dogs competing at the exhibition must be vaccinated as follows against canine distemper: Dogs less than one year of age at a minimum of 10 weeks. Dogs older than one year at a minimum of 10 months or older, however, no more than four years ago. The so-called first vaccination may not be carried out less than 14 days prior to exhibition day. Parvovirus Infection: Svenska Kennelklubben recommends the dog to be vaccinated against Parvo. For those recommendations which apply for the different Parvo vaccines, please ask your veterinarian. Rabies: Any dog brought into Sweden against the current import regulations will be banned from the exhibition venue, and any possible show result for that dog will be annulled. Bitches in whelp: Bitches in whelp may not compete in shows, trials or competitions 30 days prior to whelping (calculated from 63 days after the first mating), nor prior to 75 days after whelping irrespective of the result of the whelping. Treatment of coat, nose and skin: Dogs that have had their coat, nose or skin treated with substances that change their colour, or texture, will not be allowed to take part in the show. This includes the use of e.g. colourants, hairspray, gel, mousse, chalk and talcum powder. Doping and other inappropriate measures: : The exhibition of sick or injured dogs is not permitted, nor is showing of dogs that have been subjected to measures aimed at altering their appearance, performance or reactions, or intended to conceal signs of injury or illness. It is incumbent upon the person responsible for a dog to ascertain how a specific treatment or other measure may affect the eligibility of that dog to take part in breed shows. For information regarding waiting periods following medical treatment, please contact Svenska Kennelklubben or Enquiries: Adjacent to the veterinarian examination area there is a desk staffed by Svenska Kennelklubben, who can help you with any questions regarding your exhibit application, vaccinations etc. We are aware that this dog show is a great opportunity for meeting friends. If you have any form of party we would appreciate it if you clean up afterwards. In consideration to the trade stand holders, we do not allow separate direct sales around the rings or other places 10

9 Information in English The following list gives information in alphabetical order according to subject Admission tickets: Adults: 130 kronor (SEK). Members and children between 7 15 years of age: 100 SEK and 375 SEK for families. Bank & Cash Machines: At the Main Entrance and Gallery Walk and at the East Entrance. Breed Parade: About 100 breeds parade and get a brief presentation in the Main ring between 12:00 to 13:30 every day. Children s playroom: Free children s playroom under management of Svenska Kennelklubben, can be found at the Congress Foyer. See plan outline. Cleaning Staff: Contact Svenska Kennelklubben s information desk at the Main Entrance. Collecting Ring: For those dogs competing in the finals, the collecting ring is adjacent to the Main ring in Hall A. Pre-judging will take place 30 minutes prior to entering into the Main ring. See time schedule in the catalogue. Svenska Kennelklubben will serve light refreshments while you are waiting. Critiques: If you wish to have your critique translated, you can leave it at Svenska Kennelklubben s information desk at the Main Entrance. It will be sent to your home address as soon as possible. Directions: From all of Stockholm s approach roads there are road signs to the Mässan (Stockholm International Fairs) and Älvsjö. Please visit the website of Stockholm International Fair for information on parking etc. Discover Dogs: About 100 different breed club stands with information on breeds can be found in Hall A. Doctor: Contact Svenska Kennelklubben s information desk at the Main Entrance. Exercise Area: You can leave the exhibition area and relieve your dog. Bring your dog s ring number card with you. Please ask for a stamp when leaving the exhibition area. Please help us to keep the premises clean by using poo bags for your dog. Cleaning material can be found near each ring. If fouling occurs indoors, please contact the cleaning staff. Poo bags are available for purchase at Svenska Kennelklubben s trade stand at the Main Entrance. Exhibition Catalogue: 60 SEK/day. Exhibition Schedule: 20 SEK/day. Exhibition Secretariat: Svenska Kennelklubben s information desk at the Main Entrance, will answer your questions from 7 am. Finals: Start at 3 pm on Saturday and Sunday. The schedule is available in the exhibition catalogue. Competing dogs will receive detailed time schedules in the breed rings. We reserve the right to make changes to the programme. Please pay attention to any announcements made over the speaker. Freestyle: Agria Freestyle Cup in the Main ring, hall A, on Saturday. Swedish Championship in the Main ring, Hall A, on Sunday. Heelwork to Music: Swedish Championship in the Main ring, Hall A, on Sunday. Junior Handling: Swedish Championship, in hall A, on Saturday. Nordic Championship in hall A, on Sunday. Measuring: If you have a breed that has to be measured, please be at the ringside in due time before the judging starts. Obedience Class: International Obedience Class, being held in Hall A on both Saturday and Sunday.. Parking: : Parking meters can be found throughout the area. Price: 90 SEK/24 hr. Cars with caravans will be charged double. A number of cash machines are available. Photographs Best of Breed: In the Gallery Walk next to the Congress Foyer (see plan outline) Photographer, Per Undén, will photograph all dogs that win Best of Breed. The photos will be published on our website Restaurants: There are several restaurants within the showground. Security Staff: Contact Svenska Kennelklubben s 11

10 Information in English information desk at the Main Entrance. Smoking: Is forbidden within the area of Stockholm International Fairs. Smoking is only allowed outdoors. Special prizes: Sale of rosettes and delivery of special prizes will take place at Svenska Kennelklubben s trade stand at the Main Entrance. Please bring your dog s critique. Come in time to avoid the queues! Sveriges Hundungdom: (Swedish Canine Youth Organisation) Their information stand is in hall A. Svenska Kennelklubben s stands: can be found at the Main Entrance and in hall A. Toilets: In the Main Entrance, Gallery Walks and hall C. Transport: Take the commuter train to Älvsjö Station. Approximately 5 minutes walk to Stockholm International Fairs. Unloading: : There is an area for unloading at the Main Entrance and East Entrance. Veterinarian: Between am, the veterinary examination is available at the East Entrance and the Main Entrance. At other times please ask at Svenska Kennelklubben s information desk at the Main Entrance. Web: Pictures and results will be published on the website Finally, we would like to wish you a very pleasant weekend. We are grateful for any comments and points of view being put forward to us, and we promise to try to meet your requirements when possible. Svenska Kennelklubben GOSEDJUR SÖKER NYA HEM! Mjukismontern erbjuder en mängd hundraser i olika storlekar. Samtliga levereras naturligtvis med både köpeavtal och friskintyg! Dessutom kommer Tomten på besök varje dag mellan och 12.00! Du hittar oss i A-hallen, bakom Finalringen. På Café Hundsnack kan du höra en mängd intressanta föreläsningar med bland andra Barbro Börjesson, Fredrik Steen och Frida Binette! Barbro Börjesson besöker även SKKs försäljningsmonter lördag och 14.00, söndag och Caféet hittar du i utkanten av rasklubbstorget, i A-hallen. 12

11 SKKs FÖRSÄLJNINGSMONTER Förutom vårt ordinarie sortiment av profilvaror så har vi mängder av nyheter - allt från praktiska väskor och bekväma jackor till piffiga slipsar och scarfar. Kom och shoppa! Glöm inte ta med dig inteckningskorten! NYFIKEN PÅ BILDER och RESULTAT? Gå in på Stockholm Hundmässas egen webbplats Vi finns även på Facebook! Du hittar oss i Entréhallen. BARNENS LEKRUM Alla barn är välkomna. Här finns något för alla åldrar, allt från julpyssel och myshörna till filmvisning och TV-spel! Dessutom kommer ansiktsmålarna varje dag mellan Kostnadsfritt Öppet Du hittar oss i Gallerigången. Valpkull på gång? Annonsera kostnadsfritt och enkelt på Köpahund.se Om du har frågor kring hur SKKs nya sajt fungerar kom till vår monter och prata med oss! Oss hittar du i anslutning till Breeders Corner, i A-hallen. 13

12 RINGFÖRDELNING LÖRDAG OCH SÖNDAG Lördagens ringfördelning och ringkarta sid Söndagens ringfördelning och ringkarta sid Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00 11:30. Domaren dömer omkring hundar per timme. Detta kan användas som en riktlinje när du beräknar din egen hunds bedömningstid med hjälp av hundantalet i din ring. * Framför rasen betyder att det är en domarändring. + Vid en domare betyder att raser har flyttats från denna domare, se angiven ring. Vi ber alla lydnadsprovsdeltagare observera att de behöver anmäla sig vid lydnadsringen, senast en halvtimme innan bedömningen börjar. Detta gäller samtliga deltagare oavsett klass eller startordning. OBS! Var ute i god tid tänk på eventuella köer vid veterinärbesiktning och parkering. 14

13 LÖRDAG/SATURDAY RINGKARTA OCH MÄSSÖVERSIKT LÖRDAG Ring map and show plan Saturday / Finalring Main ring Hall A Freestyle Junior handling Rasklubbstorg Discover Dogs Östra entrén East entrance Hall B Huvudentré Main entrance Hall C Lydnad 33 Lydnad 15

14 LÖRDAG/SATURDAY Lördag Grupper: 1, 3, 5 & 9 Ring A 1 Börjar kl. 09:00 Clark Joyce, Storbritannien Mops (hanar) Ring A 2 Börjar kl. 09:00 Laamanen Kirsi, Finland *Fransk bulldogg (juniorklass hanar) 27 Mops (tikar + BIR & grupper) 55 (+4) 82 Ring A 3 Börjar kl. 08:30 Pallasky Barbara, Tyskland Fransk bulldogg 87 (+5) (juniorklass hanar se ring A2) 87 Ring A 4 Börjar kl. 09:00 Teixeira Luis Pinto, Portugal + Se ring A20 Petit brabancon 40 (+1) Griffon bruxellois 28 Griffon belge Ring A 5 Börjar kl. 09:00 Leonard Michael, Irland + Se ring C47 Pomeranian 48 Schipperke 31 (+2) 79 Ring A 6 Börjar kl. 09:00 Ohlsson Joakim Chihuahua, korthårig (juniorklass) 22 Shih tzu Ring A 7 Börjar kl. 09:00 Lummelampi Kirsti, Finland Chihuahua, korthårig 81 (+1) 81 Ring A 8 Börjar kl. 09:00 Kostopoulos George, Grekland + Se ring A9 Chinese crested dog (juniorklass tikar) 29 Chinese crested dog (veteranklass tikar) 2 Malteser 10 Lhasa apso 45 (+1) 86 Ring A 9 Börjar kl. 09:00 Karlsdotter Nina *Chinese crested dog (juniorklass hanar) 17 *Chinese crested dog (unghundsklass hanar) 10 *Chinese crested dog (veteranklass hanar) 3 *Chihuahua, långhårig (juniorklass tikar) 32 *Berger des pyrénées à poil long

15 LÖRDAG/SATURDAY Ring A 10 Börjar kl. 09:00 Eriksson Eva *Berger des pyrénées à face rase 10 Maremmano abruzzese 8 Lancashire heeler 24 Border collie 11 Welsh corgi cardigan Ring A 11 Börjar kl. 09:00 di Lorenzo Antonio, Norge *Welsh corgi pembroke 21 *Gos d atura catalá 18 (+1) 39 Ring A 12 Börjar kl. 11:00 Kipinä Markku, Finland *Phalène 29 (+1) 29 Ring A 13 Börjar kl. 09:00 Goldstein Joan, USA Mätning kl Pudel, toy 26 Pudel, dvärg Ring A 14 Börjar kl. 09:00 van Brempt Monique, Belgien Mätning av pudel kl Pudel, mellan 37 Bolognese 16 Pekingese 23 (+2) Ring A 15 Börjar kl. 09:00 Göran Bodegård *Löwchen 25 (+1) Pudel, stor 43 (+2) 68 Ring A 16 Börjar kl. 09:00 Näslund Linda Svenskt mästerskap i junior handling Ring A 17 Börjar kl. 09:00 Almgren Hans + Se ring A9 Chihuahua, långhårig (juniorklass hanar) 19 Bostonterrier 61 (+3) 80 Ring A 18 Börjar kl. 08:30 van den Berg Hans, Nederländerna Chihuahua, långhårig 89 (+6) 89 Ring A 19 Börjar kl. 09:00 Cochetti Francesco, Italien + Se ring A9 Chinese crested dog 81 (+6) (unghundsklass hanar se ring A9)

16 LÖRDAG/SATURDAY Ring A 20 Börjar kl. 09:00 Schemel Andreas, Österrike Papillon (juniorklass) 19 Papillon (veteranklass) 6 Japanese chin 28 (+1) *English toy terrier 16 (+2) Ceskyterrier Ring A 21 Börjar kl. 09:30 Munn Pat, Storbritannien Papillon 65 (+2) 65 Ring A 22 Börjar kl. 09:00 Nilsson Kerstin, Danmark Bichon frisé 33 (+1) Coton de tuléar 36 (+1) 69 Ring A 23 Börjar kl. 09:00 Haugsten Anne-Mari, Norge Bichon havanais 80 (+4) 80 Ring A 24 Börjar kl. 09:00 Lethenström Ulla Staffordshire bullterrier (tikar) Ring A 25 Börjar kl. 10:00 Berchtold Peter, Österrike Staffordshire bullterrier (hanar + BIR & grupper) 60 (+13) 60 Ring A 26 Börjar kl. 09:00 Rozenberg Evgeny, Ryssland Miniatyrbullterrier 29 (+2) Bullterrier 23 Yorkshireterrier Ring A 27 Börjar kl. 08:30 Deutscher Erwin, Österrike Hollandse herdershond, korthårig 17 (+1) Hollandse herdershond, strävhårig 6 Hollandse herdershond, långhårig 2 Puli 11 Kromfohrländer 8 (+1) Russkiy toy, släthårig 16 Russkiy toy, långhårig 26 (+1) 86 Ring A 28 Börjar kl. 09:00 Iversen Per, Norge *Cavalier king charles spaniel (juniorklass hanar) 16 Jack russell terrier 61 (+1) 77 Ring A 29 Börjar kl. 09:00 Hansen Granaas Kari, Norge + Se ring A28 Cavalier king charles spaniel (juniorklass hanar se ring A28) 85 (+6) 85 Ring A 30 Börjar kl. 09:00 Lilley Jane, Storbritannien Tibetansk spaniel 50 (+2) King charles spaniel

17 LÖRDAG/SATURDAY Ring A 31 Börjar kl. 09:00 Sinko Stefan, Slovenien + Se ring A12 Schäfer 42 Vit herdehund 34 (+6) 76 Ring A 32 Börjar kl. 09:00 Ödegård Öystein, Norge Lydnadsklass elit Ring A 33 Börjar kl. 09:00 Berg Marita Lydnadsklass elit Ring C 34 Börjar kl. 09:00 Johansson Liselotte *Borderterrier (juniorklass tikar) 14 Parson russell terrier 29 (+1) Norfolkterrier Ring C 35 Börjar kl. 09:00 Shields David, Storbritannien + Se ring C34 Borderterrier 81 (+5) (juniorklass tikar se ring C34) 81 Ring C 36 Börjar kl. 09:00 Hasselgren Birgitta Bedlingtonterrier 19 Norwichterrier 18 (+1) Tysk jaktterrier 9 Manchesterterrier 6 Airedaleterrier 13 Kerry blue terrier 7 72 Ring C 37 Börjar kl. 09:30 Hansson Inger Cairnterrier 31 (+2) West highland white terrier 19 Skotsk terrier Ring C 38 Börjar kl. 09:00 Himmrich Torsten, Tyskland Australisk terrier 24 Silky terrier 15 Skyeterrier 14 Sealyhamterrier 7 Irish glen of imaal terrier 9 Dandie dinmont terrier Ring C 39 Börjar kl. 10:00 Greenway Philip, Storbritannien Släthårig foxterrier 12 Strävhårig foxterrier 9 Irländsk terrier 8 Lakelandterrier 10 Welshterrier

18 LÖRDAG/SATURDAY Ring C 40 Börjar kl. 09:00 Vuorinen Rainer, Finland Collie, långhårig 49 Collie, korthårig Ring C 41 Börjar kl. 09:00 Johansson Karl-Erik Shetland sheepdog 80 (+6) 80 Ring C 42 Börjar kl. 09:00 Marion Ten Cate, Holland *Belgisk vallhund/ tervueren 28 (+1) *Belgisk vallhund/ groenendael 25 (+2) *Belgisk vallhund/ laekenois 9 *Belgisk vallhund/ malinois 9 71 Ring C 43 Börjar kl. 08:30 Edh Kenneth American staffordshire terrier 65 (+3) Terrier brasileiro Ring C 44 Börjar kl. 10:00 Blütecher Knut, Norge Faraohund 25 (+2) Cirneco dell etna 4 Podenco ibicenco, korthårig 3 Podenco ibicenco, strävhårig 2 Podengo portugues, cerdoso/pequeno 11 Podengo portugues, cerdoso/grande 1 Podengo portugues, liso/grande 1 Podengo portugues, liso/pequeno 10 Ring C 45 Börjar kl. 08:30 Eldred Kay, Australien + Se ring C46 Australian kelpie 42 (+1) Basenji 48 (+1) 90 Ring C 46 Börjar kl. 10:00 Junehall Petra Bearded collie 34 Komondor 2 *Australian cattledog 9 Mudi 9 54 Ring C 47 Börjar kl. 09:00 Nilsson Kurt Prazský krysarík 23 *Chow chow 25 Australian shepherd Ring C 48 Börjar kl. 09:00 Finne Leni, Finland Västgötaspets 40 (+2) Isländsk fårhund 33 (+1) Norrbottenspets 7 Finsk spets 3 Svensk vit älghund

19 LÖRDAG/SATURDAY Ring C 49 Börjar kl. 08:30 Bystrup Annette, Danmark Keeshond 31 Mätning av klein- & mittelspitz ca kl Tysk spets/ kleinspitz 18 Tysk spets/ mittelspitz 27 Tysk spets/ grosspitz 1 Volpino italiano Ring C 50 Börjar kl. 09:00 Hagen Helge Werner, Norge + Se ring A15 Mätning av mexikansk nakenhund kl Mexikansk nakenhund, liten 6 Mexikansk nakenhund, mellan 4 Mexikansk nakenhund, stor 12 (+2) Mätning av perro sin pelo del peru ca kl Perro sin pelo del perú, médio 3 Perro sin pelo del perú, grande 2 Polski owczarek nizinny 7 Polski owczarek podhalanski 4 Tibetansk terrier 47 (+1) 85 Ring C 51 Börjar kl. 09:00 Ulltveit-Moe Annika Irish softcoated wheaten terrier 49 (+3) Pumi 21 (+1) 70 Ring C 52 Börjar kl. 09:00 Juutilainen Saija, Finland + Se ring C53 Finsk lapphund 81 (+5) 81 Ring C 53 Börjar kl. 09:30 Ahlman-Stockmari Tanya, Finland *Svensk lapphund 35 *Lapsk vallhund Ring C 54 Börjar kl. 09:00 Soós Attila, Ungern *Eurasier (juniorklass) 12 *Samojedhund (juniorklass) 10 Briard 31 (+1) Beauceron 13 (+1) Berger picard 5 Kuvasz Ring C 55 Börjar kl. 09:00 Nielsen Kim Vigsö, Danmark + Se ring C54 Eurasier 39 (+1) (juniorklass se ring C54) Samojedhund 43 (+3) (juniorklass se ring C54) 82 Ring C 56 Börjar kl. 09:00 Holmli Marianne, Norge Jämthund 11 Karelsk björnhund 8 Grönlandshund 5 Norsk älghund, grå (gråhund) 8 Norsk älghund, svart 10 Östsibirisk lajka 5 Rysk-europeisk lajka 1 Norsk lundehund 18 Norsk buhund

20 LÖRDAG/SATURDAY Ring C 57 Börjar kl. 09:00 Malo Alcrudo Rafael, Spanien Alaskan malamute 26 Siberian husky 24 (+1) American akita Ring C 58 Börjar kl. 09:00 Lehtinen Hans, Finland Japansk spets 42 Shiba 33 Akita 8 Thai ridgeback dog 2 Korea jindo dog 1 Ring C 59 Börjar kl. 09:00 Järvinen Kari, Finland + Se ring A25 Schapendoes 39 Bergamasco 7 (+1) Bouvier des flandres 8 Cao da serra de aires 4 Ceskoslovenský vlcak 8 Hrvatski ovcar 1 Juzjnorusskaja ovtjarka 3 Saarloos wolfhond 1 Ciobanesc romanesc mioritic 1 Old english sheepdog BREEDERS CORNER BIR-FOTOGRAFERING Välkomna alla uppfödare och avelsfunktionärer! I Breeders Corner har du möjlighet att träffa representanter från SKKs avdelning för avel och hälsa och SKKs Avelskommitté och Uppfödar- och kennelkonsulentkommitté. Vi diskuterar gärna frågor som rör avel och uppfödning! Prata med oss en stund och avnjut en glögg och lussebulle. Oss hittar du i utkanten av rasklubbstorget, i A-hallen. BIR-vinnare? Glöm inte att låta fotografera din hund! Det är gratis och bilden kommer att publiceras på Du hittar oss i Gallerigången. 22

21 SÖNDAG/SUNDAY RINGKARTA OCH MÄSSÖVERSIKT SÖNDAG Ring map and show plan Sunday Finalring Main ring Hall A Freestyle Junior handling Rasklubbstorg Discover Dogs Hall B Huvudentré Main entrance Hall C Östra entrén East entrance 28 Lydnad 23

22 SÖNDAG/SUNDAY Grupper: 2, 4, 6, 7, 8 & 10 Söndag Ring A 1 Börjar kl. 10:30 Niklasson Anci *Weimaraner, långhårig 6 *Weimaraner, korthårig 31 (+1) 37 Ring A 2 Börjar kl. 08:30 Deutscher Erwin, Österrike + Se ring C49 Tosa 7 Fila brasileiro 3 Cimarrón uruguayo 2 Aidi 1 Anatolisk herdehund 1 Mätning av kanin- och dvärgtax ca kl Tax, korthårig kanin 14 Tax, korthårig dvärg 23 (+1) Tax, korthårig normalstor 34 (+4) 85 Ring A 3 Börjar kl. 09:00 Holmli Marianne, Norge + Se ring A4 Mätning kl Tax, långhårig kanin 23 Tax, långhårig dvärg 48 (+3) 71 Ring A 4 Börjar kl. 10:00 Ahlman-Stockmari Tanya, Finland *Tax, långhårig normalstor 49 (+2) 49 Ring A 5 Börjar kl. 09:00 Cochetti Francesco, Italien Mätning av kanin- och dvärgtax kl Tax, strävhårig kanin 13 Tax, strävhårig dvärg 25 Tax, strävhårig normalstor 47 (+1) 85 Ring A 6 Börjar kl. 09:00 Kipinä Markku, Finland *Whippet (juniorklass hanar) 9 *Whippet (unghundsklass hanar) 13 *Whippet (juniorklass tikar) 11 *Whippet (unghundsklass tikar) Ring A 7 Börjar kl. 09:00 Goldstein Joan, USA + Se ring A6 Whippet (juniorklass & unghundsklass se ring A6) 80 (+10) 80 Ring A 8 Börjar kl. 09:00 Kostopoulos George, Grekland *Bracco italiano 7 *Spinone 5 Afghanhund 36 Azawakh 5 Galgo espanol 15 (+1) Sloughi 7 (+1) Magyar agar

23 SÖNDAG/SUNDAY Ring A 9 Börjar kl. 09:00 Bystrup Annette, Danmark + Se ring A14 Skotsk hjorthund 16 (+1) Borzoi 31 (+1) Italiensk vinthund Ring A 10 Börjar kl. 08:30 Edh Kenneth Irländsk röd setter 79 (+8) 79 Ring A 11 Börjar kl. 09:00 Iversen Per, Norge *Curly coated retriever 12 Irländsk röd och vit setter 8 Engelsk setter 17 (+1) Gordonsetter 15 Pointer Ring A 12 Börjar kl. 10:00 Schemel Andreas, Österrike Dalmatiner 32 (+1) Tibetansk mastiff Ring A 13 Börjar kl. 10:00 Blütecher Knut, Norge Saluki 48 (+1) 48 Ring A 14 Börjar kl. 10:00 Hansen Granaas Kari, Norge Irländsk varghund 31 (+1) *Greyhound 25 (+2) 56 Ring A 15 Börjar kl. 09:00 Witkowska Dorota, Polen Nordiskt mästerskap i junior handling Ring A 16 Börjar kl. 09:00 Järvinen Kari, Finland + Se ring A21, C32 & C49 Dansk-svensk gårdshund 60 (+1) Finsk stövare 7 Gonzcy polski 3 Field spaniel Ring A 17 Börjar kl. 08:30 Lummelampi Kirsti, Finland Petit basset griffon vendéen 15 Grand basset griffon vendéen 8 Griffon fauve de bretagne 2 Petit bleu de gascogne 1 Porcelaine 1 Posavski gonic 1 Russkaja gontjaja 1 Schillerstövare 2 Schweiziska stövare/ luzerner 2 Segugio italiano, släthårig 2 Segugio italiano, strävhårig 2 Slovenský kopov 1 Smålandsstövare 1 Estlandsstövare 3 25

24 SÖNDAG/SUNDAY Hannoveransk viltspårhund 2 Hamiltonstövare 3 Dunkerstövare 4 Black and tan coonhound 2 Drever 5 Bayersk viltspårhund 6 Blodhund 9 (+1) Beagle Ring A 18 Börjar kl. 08:30 Anttinen Eeva, Finland + Se ring A8 Breton 5 Korthårig vorsteh 27 (+1) Strävhårig vorsteh 10 Långhårig vorsteh 1 Kleiner münsterländer 17 Grosser münsterländer 1 Stabyhoun 9 Gammel dansk hönsehund 4 Épagneul bleu de picardie 1 Drentsche patrijshond 5 Braque d auvergne 1 Braque du bourbonnais 3 Perdigueiro portugues 1 85 Ring A 19 Börjar kl. 09:00 Göran Bodegård Engelsk bulldogg 41 (+3) Newfoundlandshund 35 (+2) 76 Ring A 20 Börjar kl. 09:00 Malo Alcrudo Rafael, Spanien + Se ring C33 Leonberger 77 (+4) Ring A 21 Börjar kl. 09:00 van den Berg Hans, Nederländerna Engelsk springer spaniel (hanar) 43 *Irländsk vattenspaniel 10 *Kooikerhondje Ring A 22 Börjar kl. 08:30 Armstrong Moray, Storbritannien Ungersk vizsla, korthårig 13 Ungersk vizsla, strävhårig 1 Engelsk springer spaniel (tikar + BIR & grupper) 75 (+8) 89 Ring A 23 Börjar kl. 09:00 di Lorenzo Antonio, Norge *Amerikansk cocker spaniel 42 (+2) *Clumber spaniel 14 (+1) *Sussex spaniel 5 *American water spaniel 1 *Chesapeake bay retriever Ring A 24 Börjar kl. 08:30 Hagen Helge Werner, Norge + Se ring C40 Lagotto romagnolo 88 (+5) 88 Ring A 25 Börjar kl. 08:30 Cardell Agneta + Se ring A11 Nova scotia duck tolling retriever 87 (+2)

25 SÖNDAG/SUNDAY Ring A 26 Börjar kl. 09:00 Nielsen Kim Vigsö, Danmark Basset fauve de bretagne 11 *Rhodesian ridgeback (juniorklass) 18 Basset artésien normand 9 Basset hound 37 (+2) 75 Ring A 27 Börjar kl. 09:00 Finne Leni, Finland + Se ring A26 Rhodesian ridgeback (juniorklass se ring A26) 82 (+7) 82 Ring A 28 Börjar kl. 09:00 Berg Marita Lydnadsklass elit Ring C 29 Börjar kl. 09:00 Sauge Jan Roger, Norge Labrador retriever (juniorklass hanar) 9 Labrador retriever (veteranklass hanar) 4 Cocker spaniel (juniorklass hanar) 16 Cocker spaniel (veteranklass hanar) 1 Cocker spaniel (juniorklass tikar) 13 Cocker spaniel (veteranklass tikar) 5 Labrador retriever (juniorklass tikar) 20 Labrador retriever (veteranklass tikar) 5 73 Ring C 30 Börjar kl. 09:00 Vuorinen Rainer, Finland Labrador retriever 84 (+6) Ring C 31 Börjar kl. 09:00 Shields David, Storbritannien Cocker spaniel 73 (+7) 73 Ring C 32 Börjar kl. 08:30 Rosenberg Hans Golden retriever (inklusive juniorklass & veteranklass) 82 (+2) 82 Ring C 33 Börjar kl. 09:30 Junehall Petra Hovawart 44 (+1) Svart terrier 5 *Dogo canario Ring C 34 Börjar kl. 09:00 Greenway Philip, Storbritannien Boxer 60 (+2) 60 Ring C 35 Börjar kl. 09:00 Rozenberg Evgeny, Ryssland Dobermann 74 (+4) 74 Ring C 36 Börjar kl. 09:00 Teixeira Luis Pinto, Portugal + Se ring C52 Flatcoated retriever (hanar)

26 SÖNDAG/SUNDAY Ring C 37 Börjar kl. 09:30 Geschwindt Hartwig Anna Flatcoated retriever (tikar + BIR & grupper) 61 (+9) 61 Ring C 38 Börjar kl. 09:00 Johansson Karl-Erik Cane corso 42 (+2) Schnauzer, peppar & salt 33 (+1) 75 Ring C 39 Börjar kl. 09:00 Myrman Jens Dvärgschnauzer, svart & silver 40 (+1) Dvärgschnauzer, vit 13 Schnauzer, svart 24 (+2) 77 Ring C 40 Börjar kl. 09:30 Lehtinen Hans, Finland Dvärgschnauzer, peppar & salt 58 (+4) *Barbet 3 61 Ring C 41 Börjar kl. 09:00 Nilsson Kurt Dvärgpinscher (juniorklass) 31 Dvärgschnauzer, svart 47 (+2) 78 Ring C 42 Börjar kl. 09:00 Hasselgren Birgitta Dvärgpinscher 84 (+5) 84 Ring C 43 Börjar kl. 09:00 Leonard Michael, Irland Pinscher 39 (+1) Riesenschnauzer, svart 24 (+1) Riesenschnauzer, peppar & salt 9 72 Ring C 44 Börjar kl. 09:00 Ulltveit-Moe Annika + Se ring C47 Welsh springer spaniel 56 (+5) Wetterhoun 1 Affenpinscher 18 (+2) 75 Ring C 45 Börjar kl. 09:00 Laamanen Kirsi, Finland Dogue de bordeaux 39 Bullmastiff 21 (+1) Mastiff 15 Mastino napoletano 1 Cao da serra da estrela, pelo compr 1 Cao fila de sao miguel 1 78 Ring C 46 Börjar kl. 09:00 Eldred Kay, Australien Rottweiler (tikar) Ring C 47 Börjar kl. 09:00 Berchtold Peter, Österrike *Perro de agua espanol (juniorklass) 9 *Wachtelhund 14 Perro dogo mallorquín/ca de bou 1 Rottweiler (hanar + BIR & grupper) 58 (+7) 82 28

27 SÖNDAG/SUNDAY Ring C 48 Börjar kl. 09:00 Juutilainen Saija, Finland + Se ring C47 Portugisisk vattenhund 56 (+1) Perro de agua espanol 29 (juniorklass se ring C47) 85 Ring C 49 Börjar kl. 09:00 Utke Ramsing Lisbet, Danmark Berner sennenhund 62 (+2) *Entlebucher sennenhund 5 *Appenzeller sennenhund 2 *Broholmer 5 74 Ring C 50 Börjar kl. 09:00 Soós Attila, Ungern Grosser schweizer sennenhund 15 Landseer 15 Sankt bernhardshund, korthårig 14 Sankt bernhardshund, långhårig 23 Sarplaninac 1 Sredneasiatskaja ovtjarka 1 69 Ring C 51 Börjar kl. 09:00 Karlsdotter Nina *Pyrenéerhund 37 (+2) *Pyreneisk mastiff 8 *Dogo argentino 18 (+1) *Kavkazskaja ovtjarka 1 *Shar pei Ring C 52 Börjar kl. 09:00 Sinko Stefan, Slovenien Grand danois (inklusive juniorklass) 78 (+5) 78 NYFIKEN PÅ BILDER och RESULTAT? Gå in på Stockholm Hundmässas egen webbplats Vi finns även på Facebook! ANTAL ANMÄLDA HUNDAR Anmälda hundar lördag 4251 Anmälda hundar söndag 3809 Juniorhandling 62 Lydnad 65 Freestyle 17 Heelwork to music 8 Totalt antal hundar båda dagarna

28 SVENSKA KYNOLOGISKA AKADEMIN Hans Achtziger ( ): Vinthundar, porslin 49x23 cm. Inköpt av Akademin SKKs Bibliotek Öppettider onsdag-torsdag Bibliotekarie: Britt Gustavsson För besök övriga tider kontakta Kenneth Edh SKKs Museum Enskilda visningar eller i grupp med guide enligt överenskommelse. Kontakta Kenneth Edh Besöksadress Rinkebysvängen 70A, Spånga Läs mer om Akademin och det pågående projektet Hunden som motiv i den offentliga konsten 30

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3

Domarändring: Hela Grupp 3 (Terrier ) flyttad från Ring 5 till Ring 3 RING 3 kl.9.00 Domare: Carina Ekwall Ringsekreterare: Lotta Sörbom och Märta Brandts GRUPP 1 Australian Kelpi 1 Australian Shepherd 5 Bearded Collie 1 Belgisk Vallhund/Groenendael 1 Belgisk Vallhund/Malinois

Läs mer

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra.

Önskar du fördjupa dig i en hundras som inte finns med på listan så går det givetvis jättebra. 1 UPPGIFT 1 HUNDRASER I ditt arbete som Hundfysioterapeut kommer du att komma i kontakt med ett antal olika hundraser. Det är inte några av våra husdjur idag som har sådan variation i utseende och temperament

Läs mer

Dogwear Size Manual. Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg

Dogwear Size Manual. Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg Dogwear Size Manual Mått tabell för Hurtta Pro hundplagg Hur hunden mäts och hur måtten tolkas. Halsomkrets. Bröstomkrets.Rygglängd. Midjemått. Rygglängden mäts från manken till svansroten medan hunden

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 3 januari 2014

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 3 januari 2014 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 3 januari 2014 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017

HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017 HÄLSAR ER VÄLKOMMEN TILL VÅR UTSTÄLLNING 6 MAJ 2017 På Timrå Brukshundklubbs nya klubbområde vid Midlanda se bifogad karta Telefon till vägvisare: Anna 070-696 18 86 1 Ring 1 (officiell) start 09.00: Peter

Läs mer

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM

HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM HJÄRTLIGT VÄLKOMMEN TILL HÄVERÖ BKs INOFFICIELLA UTSTÄLLNING SÖNDAGEN DEN 17 MAJ 2015 PM Bedömningen startar klockan 10.00 Beräkna att domaren dömer ca 20 hundar per timme. Detta kan användas som riktlinje

Läs mer

Följande fina varor med din ras har vi med oss idag:

Följande fina varor med din ras har vi med oss idag: Hundras Affenpinscher Afghanhund Airedaleterrier Akita Alaskan malamute American Akita American bulldog American eskimo American foxhound American staffordshire terrier American water spaniel Amerikansk

Läs mer

Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben

Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben Vi hälsar dig & din hund välkommen till Gävle BK:s utställning den 12 juli på brukshundklubben Bedömningen börjar kl.09:00 Domaren bedömer ca 15-20 hundar i timmen så du kan räkna ut på ett ungefär när

Läs mer

Storleksguide för hundplagg. Dogwear Size Manual

Storleksguide för hundplagg. Dogwear Size Manual Storleksguide för hundplagg Dogwear Size Manual 4 Storleksguide för de vanligaste hundraserna...4 Så här hittar du rätt storlek... Outdoors produkter...4 Outdoors Microfleece overaller...6 Så här hittar

Läs mer

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun

Hundstatistik 2014 Tio vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 110 151 LABRADOR RETRIEVER 60 66 JACK RUSSELL TERRIER 56 61 GOLDEN RETRIEVER 48 54 SHIH TZU 33 40 ROTTWEILER 33 35 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 26 33 BORDER COLLIE 23 31 TAX 29 31 SHETLAND SHEEPDOG

Läs mer

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar Grupp 7. Stående fågelhundar Fastställda av CS 2008-11-12 Gäller från 2009-01-01 Introduktion och tillämpning...3

Läs mer

Dogwear Size Manual. Måttabell för Hurtta Pro hundplagg

Dogwear Size Manual. Måttabell för Hurtta Pro hundplagg Dogwear Size Manual Måttabell för Hurtta Pro hundplagg Hur hunden mäts och hur måtten tolkas. Halsomkrets. Bröstomkrets.Rygglängd. Midjemått. Rygglängden mäts från manken till svansroten medan hunden står

Läs mer

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung

Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung Välkommen till Malungs Kennelklubbs inofficiella utställning lördagen den 28 januari 2017 Folket Park Orrskogen, Malung Tack för din anmälan och varmt välkommen till vår utställning. Kontroll av vaccination

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 4 januari 2014

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 4 januari 2014 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 4 januari 2014 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012

Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012 Välkommen till Kramfors Brukshundklubbs Nationella o inofficiella hundutställning i Danneros multiarena lördagen 27 oktober 2012 Bedömningen i respektive ring startar kl. 09.00. Du som anmält din hund

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan söndagen den 6 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan måndagen den 6 januari 2014

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan måndagen den 6 januari 2014 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan måndagen den 6 januari 2014 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 5 januari 2012 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 3 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 3 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan torsdagen den 3 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2012

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2012 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2012 MyDOG I: 5 & 7 JANUARI, MyDOG II: 6 & 8 JANUARI UTSTÄLLNINGSPLATS: SVENSKA MÄSSAN, GÖTEBORG. SISTA ANMÄLNINGSDAG: 7 DECEMBER 2011 ANMÄL

Läs mer

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2011

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2011 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNINGAR I GÖTEBORG 2011 MyDOG I: 6 & 8 januari Utställningsplats: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 17 oktober 2010. Anmälningstiden

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan fredagen den 6 januari 2012 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan lördagen den 5 januari 2013 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 4 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 4 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 4 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

SKARABORGS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING LIDKÖPING 5-6 MAJ 2012

SKARABORGS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING LIDKÖPING 5-6 MAJ 2012 SKARABORGS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING LIDKÖPING 5 6 MAJ 2012 Utställningsplats / Showground: Sparbanken Lidköping Arena Anmälningstiden utgår 2 april 2012 / Last entry date April 2 nd 2012 Anmälningstiden

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 3 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 3 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 3 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan tisdagen den 6 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg måndagen den 5 januari 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

MyDOG 1 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 7 och 9 januari 2010

MyDOG 1 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 7 och 9 januari 2010 MyDOG 1 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 7 och 9 januari 2010 Utställningsplats/Showground: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 31 oktober 2009/ Last

Läs mer

MyDOG 2 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 och 10 januari 2010

MyDOG 2 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 och 10 januari 2010 MyDOG 2 - VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 och 10 januari 2010 Utställningsplats/Showground: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 31 oktober 2009/

Läs mer

Lördag 7 december 2013

Lördag 7 december 2013 Svensk vinnarutställning 2013 Lördag 7 december 2013 Grupp 1 Grupp 3 Grupp 5 Grupp 9 Vall-, boskaps- och herdehundar Terrier Spetsar och raser av urhundstyp Sällskapshundar Söndag 8 december 2013 Grupp

Läs mer

SÖDERMANLANDS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I STRÄNGNÄS 11-13 MARS 2016

SÖDERMANLANDS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I STRÄNGNÄS 11-13 MARS 2016 SÖDERMANLANDS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I STRÄNGNÄS 11-13 MARS 2016 Utställningsplats/Showground: Svenska Hem Arena, Strängnäs Sista anmälningsdag för anmälan per post/last entry by post:

Läs mer

Svenska Kennelklubben Utställning World Dog Show 2008 i Stockholmsmässan, Älvsjö

Svenska Kennelklubben Utställning World Dog Show 2008 i Stockholmsmässan, Älvsjö Ringfördelning Svenska Kennelklubben Utställning World Dog Show 2008 i, Älvsjö Torsdag _ Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-11:30. Domaren dömer c:a 20-25 hundar per timme. Detta kan användas som

Läs mer

10-11 december 2011. Stockholmsmässan, Älvsjö. Program. Huvudsponsorer för Stockholm Hundmässa 2011 är:

10-11 december 2011. Stockholmsmässan, Älvsjö. Program. Huvudsponsorer för Stockholm Hundmässa 2011 är: 10-11 december 2011 Stockholmsmässan, Älvsjö Program Huvudsponsorer för Stockholm Hundmässa 2011 är: Jag har lovat Maxie att jag alltid ska göra mitt bästa för hans hälsa och CATHERINE HEAD OF NUTRITION

Läs mer

VÄSTRA KENNELKLUBBENS NATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 3 och 5 JANUARI 2009

VÄSTRA KENNELKLUBBENS NATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 3 och 5 JANUARI 2009 VÄSTRA KENNELKLUBBENS NATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 3 och 5 JANUARI 2009 Utställningsplats/Showground: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 24 november 2008/ Last entry date

Läs mer

Statistik hundregistret 2015

Statistik hundregistret 2015 10 vanligaste raserna per kommun ALE SCHÄFER 153 LABRADOR RETRIEVER 72 JACK RUSSELL TERRIER 65 GOLDEN RETRIEVER 58 SHIH TZU 41 ROTTWEILER 36 MOPS 34 SHETLAND SHEEPDOG 33 DANSK/SVENSK GÅRDSHUND 32 BORDER

Läs mer

Välkommen till Stockholm Hundmässa 2010!

Välkommen till Stockholm Hundmässa 2010! Välkommen till Stockholm Hundmässa 2010! Hjärtligt välkommen till Stockholm Hundmässa, som vår stora decemberutställning numera heter. I år får du möjlighet att träffa närmare 7 000 hundar som ställs ut,

Läs mer

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 4 och 6 JANUARI 2009

VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 4 och 6 JANUARI 2009 1 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 4 och 6 JANUARI 2009 Utställningsplats/Showground: Svenska Mässan, Göteborg. Anmälningstiden via PlusGiro utgår 24 november 2008/ Last entry

Läs mer

Lördag 10 december Söndag 11 december 2011

Lördag 10 december Söndag 11 december 2011 Lördag 10 december 2011 Grupp 1 Grupp 3 Grupp 5 Grupp 9 Vall-, boskaps- och herdehundar Terrier Spetsar och raser av urhundstyp Sällskapshundar Söndag 11 december 2011 Grupp 2 Schnauzer och pincher, molosser

Läs mer

MyDOG 1 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 7 & 9 JANUARI 2016

MyDOG 1 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 7 & 9 JANUARI 2016 MyDOG 1 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 7 & 9 JANUARI 2016 Utställningsplats/Showground: Svenska Mässan, Göteborg Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår måndagen den

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 september 2010 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 september 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 2/2010 2010-09-23 27-46 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 september 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Göran Bodegård, Sonja Hagelberg,

Läs mer

Sista anmдlningsdag fжr anmдlan per post utgеr 25 maj 2015 / Last entry by post 25 may 2015

Sista anmдlningsdag fжr anmдlan per post utgеr 25 maj 2015 / Last entry by post 25 may 2015 NORRA NORRBOTTENS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTдLLNING I GдLLIVARE 27-28 JUNI 2015 UtstДllningsplats/Showground: GДllivare OBS! Utomhus Sista anmдlningsdag fжr anmдlan per post utgеr 25 maj 2015 /

Läs mer

Lördag 18 december 2010. Söndag 19 december 2010

Lördag 18 december 2010. Söndag 19 december 2010 Lördag 18 december 2010 Grupp 2 Schnauzer och pincher, molosser och bergshundar samt sennenhundar Grupp 4 Taxar Grupp 6 Drivande hundar samt sök- och spårhundar Grupp 7 Stående fågelhundar Grupp 8 Stötande

Läs mer

Lördag 13 december 2014

Lördag 13 december 2014 Svensk vinnarutställning 2014 Lördag 13 december 2014 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 6 Grupp 8 Schnauzer och pinscher, molosser och bergshundar samt sennenhundar Terrier Taxar Drivande hundar samt sök-

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens Nordic Dog Show på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 6 januari 2018

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens Nordic Dog Show på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 6 januari 2018 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens Nordic Dog Show på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 6 januari 2018 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00. Domaren

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg torsdagen den 5 januari 2017

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg torsdagen den 5 januari 2017 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg torsdagen den 5 januari 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

MyDOG 2 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 & 10 JANUARI 2016

MyDOG 2 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 & 10 JANUARI 2016 MyDOG 2 VÄSTRA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÖTEBORG 8 & 10 JANUARI 2016 Utställningsplats/Showground: Svenska Mässan, Göteborg Utställningen är kvalificerande för Cruft s 2017 Sista anmälningsdag

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg fredagen den 6 januari 2017

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg fredagen den 6 januari 2017 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg fredagen den 6 januari 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

STOCKHOLM HUNDMÄSSA 2015 DOMARLISTA

STOCKHOLM HUNDMÄSSA 2015 DOMARLISTA STOCKHOLM HUNDMÄSSA 2015 DOMARLISTA Internationell utställning Nordisk vinnarutställning Stockholmsmässan i Älvsjö 12 13 december 2015 Svenska Kennelklubben önskar alla utställare och besökare en trevlig

Läs mer

15-16 december 2012. Stockholmsmässan, Älvsjö. Program. I samarbete med FCI

15-16 december 2012. Stockholmsmässan, Älvsjö. Program. I samarbete med FCI 15-16 december 2012 Stockholmsmässan, Älvsjö Program I samarbete med FCI En god start i livet för valpar Välkommen till monter AF:01 valp.royalcanin.se tikochvalp.royalcanin.se VALPAR Det första steget

Läs mer

SKK/DK nr 4-2013 2013-09-19 117-149

SKK/DK nr 4-2013 2013-09-19 117-149 Sida 1/24 SKK/DK nr 4-2013 117-149 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice

Läs mer

SKK/AG Standard nr

SKK/AG Standard nr Sida 1/5 SKK/AG Standard nr 4-2016 46 62 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor onsdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes, Sonja Hagelberg

Läs mer

Råd och anvisningar Sekretariat

Råd och anvisningar Sekretariat Sekretariat Placera sekretariatet på en central och synlig plats, välskyltat (helst nära priser och plaketter vid större utställningar). Kunnig personal, en från bestyrelsen bör finnas i sekretariatet

Läs mer

Danderyd-Täby Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2015

Danderyd-Täby Brukshundklubb Verksamhetsberättelse 2015 Styrelsens verksamhetsberättelse 2015 Styrelsen har bestått av: Ordförande Vice Ordförande Kassör Sekreterare Suppleant 1 Ulrika Wall Ami Hegardt Susanne Gehnich Marie Myklebust Ulrika Järvinen, avgått

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin ( 1-30), Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander ( 1-30)

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin ( 1-30), Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander ( 1-30) SKK/DK nr 1/2010 2010-02-11 1-35 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 11 februari på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 8 januari 2017

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 8 januari 2017 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg söndagen den 8 januari 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar Fastställda av CS 2010-11-10 Gäller från 2011-01-10 Introduktion...3 Tillämpning...5 Generellt gäller för hundar

Läs mer

Regler för bruksavelspris och bruksuppfödarpris

Regler för bruksavelspris och bruksuppfödarpris Gäller från 2012-01-01 Gäller från 2012-01-01 Regler för bruksavelspris och bruksuppfödarpris Regler för bruksavelspris och bruksuppfödarpris POSTADRESS 163 85 Spånga BESÖKSADRESS Rinkebysvängen 70 TELEFON

Läs mer

Hund. För din hunds hälsa och välbefinnande. backontrack.se

Hund. För din hunds hälsa och välbefinnande. backontrack.se Hund För din hunds hälsa och välbefinnande backontrack.se Innehållsförteckning V Välbefinnande sedan 10 år 4 Vår textil 5 Funktion 6 Standardtäcke 9 Nättäcke 10 Standardtäcke tax 12 Nättäcke tax 13 Greyhoundtäcke

Läs mer

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 7 januari 2017

RINGFÖRDELNING. Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 7 januari 2017 RINGFÖRDELNING Västra Kennelklubbens internationella utställning på Svenska Mässan, Göteborg lördagen den 7 januari 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-15:00.

Läs mer

Hallands Kennelklubbs nationella utställning i Tvååker lördagen den 8 juli 2017

Hallands Kennelklubbs nationella utställning i Tvååker lördagen den 8 juli 2017 RINGFÖRDELNING Hallands Kennelklubbs nationella utställning i Tvååker lördagen den 8 juli 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-12:00. Domaren dömer c:a

Läs mer

NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBENS NATIONELLA UTSTÄLLNING HÄSSLEHOLM MAJ 2012

NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBENS NATIONELLA UTSTÄLLNING HÄSSLEHOLM MAJ 2012 NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBENS NATIONELLA UTSTÄLLNING HÄSSLEHOLM 1920 MAJ 2012 Utställningsplats / Showground: Hässleholmsgården, Hässleholm Anmälningstiden utgår 16 april / Last entry date April 16, 2012

Läs mer

VÄSTRA KENNELKLUBBENS NATIONELLA UTSTÄLLNING I BACKAMO, LJUNGSKILE AUGUSTI 2013

VÄSTRA KENNELKLUBBENS NATIONELLA UTSTÄLLNING I BACKAMO, LJUNGSKILE AUGUSTI 2013 VÄSTRA KENNELKLUBBENS NATIONELLA UTSTÄLLNING I BACKAMO, LJUNGSKILE 24-25 AUGUSTI 2013 Utställningsplats/Showground: Backamo, Ljungskile Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår 22 juli 2013 /Last

Läs mer

Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg. Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat.

Göran Bodegård (ordförande), Sonja Hagelberg. Standardkommitténs ordförande Göran Bodegård hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. SKK/StandK nr 2/2009 2009-05-12 19-44 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 12 maj 2009 på SKKs kansli, Spånga. Närvarande: Adjungerade: Vid protokollet: Göran Bodegård

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf), Bo Wallin, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström SKK/DK nr 4/2011 2011-06-09 77-108 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 9 juni på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter

Läs mer

Lördag. Söndag. 12 december 2015. 13 december 2015

Lördag. Söndag. 12 december 2015. 13 december 2015 Nordisk vinnarutställning 2015 Lördag 12 december 2015 Grupp 1 Vall-, boskaps- och herdehundar Grupp 5 Spetsar och raser av urhundstyp Grupp 7 Stående fågelhundar Grupp 9 Sällskapshundar Grupp 10 Vinthundar

Läs mer

WÄSTMANLANDS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING I VÄSTERÅS 25-26 APRIL 2015

WÄSTMANLANDS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING I VÄSTERÅS 25-26 APRIL 2015 WÄSTMANLANDS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING I VÄSTERÅS 25-26 APRIL 2015 Utställningsplats/Showground: Rocklunda ABB Arena, Västerås Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår 2015-03-23 /Last

Läs mer

SMÅLAND-ÖLANDS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING PÅ ÖLAND 5 6 SEPTEMBER 2015

SMÅLAND-ÖLANDS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING PÅ ÖLAND 5 6 SEPTEMBER 2015 SMÅLAND-ÖLANDS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING PÅ ÖLAND 5 6 SEPTEMBER 2015 Utställningsplats/Showground: Kronocamping Böda Sand, Öland Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår 3 augusti/last

Läs mer

20-i-topplistan. Summa

20-i-topplistan. Summa 20-i-topplistan namn Antal 2014 Antal 2013 1 LABRADOR RETRIEVER 2 232 2 276 2 JÄMTHUND 2 135 1 935 3 GOLDEN RETRIEVER 1 897 1 809 4 TYSK SCHÄFERHUND 1 688 1 339 5 CHIHUAHUA, LÅNGHÅRIG 1 465 1 321 6 SHETLAND

Läs mer

SKK/AG Standard nr

SKK/AG Standard nr Sida 1/5 SKK/AG Standard nr 5-2016 63 80 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor tisdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes, Sonja Hagelberg

Läs mer

Hallands Kennelklubbs internationella utställning i Tvååker fredagen den 7 juli 2017

Hallands Kennelklubbs internationella utställning i Tvååker fredagen den 7 juli 2017 RINGFÖRDELNING Hallands Kennelklubbs internationella utställning i Tvååker fredagen den 7 juli 2017 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-12:00. Domaren dömer

Läs mer

SKK/DK nr 3-2013 2013-06-13 79-116

SKK/DK nr 3-2013 2013-06-13 79-116 Sida 1/19 SKK/DK nr 3-2013 79-116 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté torsdag. Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Nina Karlsdotter (vice ordf),

Läs mer

NORRA NORRBOTTENS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING I ÖVERKALIX 23-24 AUGUSTI 2014

NORRA NORRBOTTENS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING I ÖVERKALIX 23-24 AUGUSTI 2014 NORRA NORRBOTTENS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING I ÖVERKALIX 23-24 AUGUSTI 2014 Utställningsplats / Showground: Överkalix idrottsplats Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår 21 juli 2014 /Last

Läs mer

Apollogruppen - Officiell rallylydnad - 16 augusti, 2015 Resultatlista för Rallylydnad nybörjare (Rallylydnad nybörjare A)

Apollogruppen - Officiell rallylydnad - 16 augusti, 2015 Resultatlista för Rallylydnad nybörjare (Rallylydnad nybörjare A) Resultatlista för Rallylydnad nybörjare (Rallylydnad nybörjare A) Liss-Britt Elegård 20 startande varav 10 (50%) erhöll kvalificerande poäng. 7 strukna. 1 14 TAVLIC004480 921544 Shira Shira, Ej stambokförd

Läs mer

Regler för bruksavelspris och bruksuppfödarpris

Regler för bruksavelspris och bruksuppfödarpris Gäller från 2017-01-01 Regler för bruksavelspris och bruksuppfödarpris SVENSKA KENNELKLUBBEN VI SLÄPPER 423 NYA Plats för eventuell annons HUND- FÖRSÄKRINGAR... 423...T...TILL ATT BÖRJA MED ANPASSAD FÖR

Läs mer

SKK/AG Standard nr 2-2013 2013-07-02 18-34

SKK/AG Standard nr 2-2013 2013-07-02 18-34 Sida 1/5 SKK/AG Standard nr 2-2013 18-34 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens arbetsgrupp för standardfrågor tisdag. Närvarande Ordinarie ledamöter: Renée Sporre-Willes (ordförande),

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Saturday december 15th 2012

Saturday december 15th 2012 Svensk vinnarutställning 2012 Updated 5/12, 7/12. Changes in red. Saturday december 15th 2012 Grupp 2 Pinscher and Schnauzer - Molossoid Breeds - Swiss Mountain and Cattle Dogs Grupp 4 Dachshunds Grupp

Läs mer

NORRKÖPINGS DOG SHOW 6-7 JUNI 2015

NORRKÖPINGS DOG SHOW 6-7 JUNI 2015 NORRKÖPINGS DOG SHOW 6-7 JUNI 2015 ÖSTERGÖTLANDS KENNELKLUBBS NATIONELLA UTSTÄLLNING Utställningsplats/Showground: Himmelstalunds Sportfält, Norrköping Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår /Last

Läs mer

Hallands Kennelklubbs internationella utställning i Tvååker fredagen den 11 juli 2014

Hallands Kennelklubbs internationella utställning i Tvååker fredagen den 11 juli 2014 RINGFÖRDELNING Hallands Kennelklubbs internationella utställning i Tvååker fredagen den 11 juli 2014 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-12:00. Domaren dömer

Läs mer

FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN

FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN FODER FÖR HÖGSTA VÄXELN PREMIUM DJURFODER är vårt sortiment av premiumfoder för uppfödare som satsar på högsta kvalitet. Fodrets professionellt framtagna nutritionsparametrar och

Läs mer

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD) rörande exteriöra överdrifter hos rashundar Grupp 9. Sällskapshundar Fastställda av CS 2008-11-12 Gäller från 2009-01-01 Introduktion och tillämpning...3 Tillämpningsanvisningar...4

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Svenska ALLT INFÖR ÅRETS BÄSTA LÅNGHELG FÖR. 5 8 jan 2012 www.mydog.se SKAFFA. Mode & trender. Tävlingarna Prylarna

Svenska ALLT INFÖR ÅRETS BÄSTA LÅNGHELG FÖR. 5 8 jan 2012 www.mydog.se SKAFFA. Mode & trender. Tävlingarna Prylarna Svenska Mässan 5 8 jan 2012 www.mydog.se Det var banne mig på tiden. En gång om året är för sällan! Nu kör vi. SKAFFA HUND? detta bör du tänka på. Mode & trender Mässprogram Tävlingarna Prylarna ALLT INFÖR

Läs mer

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander

Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin, Nina Karlsdotter, Karl-Erik Johansson, Ann Carlström, Åke Cronander SKK/DK nr 2/2010 2010-04-20 36-64 Justerat protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Domarkommitté den 20 april på SKKs kansli. Närvarande ledamöter: Carl-Gunnar Stafberg (ordf), Bo Wallin,

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby.

Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. SKK/StandK 1/2010 2010-03-23 1-26 Protokoll från sammanträde med Svenska Kennelklubbens standardkommitté 23 mars 2010 på SKKs kansli, Rinkeby. Närvarande ledamöter: Göran Bodegård (ordförande, 1-21), Sonja

Läs mer

Vår anläggning Our venue

Vår anläggning Our venue Vår anläggning Our venue WELCOME

Läs mer

Innehåll. A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Jakthund Veterinärvård C Agria Jakthund Liv... 4 D Jakthundslista

Innehåll. A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Jakthund Veterinärvård C Agria Jakthund Liv... 4 D Jakthundslista Innehåll A Välkommen till Agria Djurförsäkring... 3 B Agria Jakthund Veterinärvård... 3 C Agria Jakthund Liv... 4 D Jakthundslista 2012-09-01... 5 2 A Välkommen till Agria Djurförsäkring A.1 Det här är

Läs mer

NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING HÄSSLEHOLM MAJ 2011

NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING HÄSSLEHOLM MAJ 2011 NORDSKÅNSKA KENNELKLUBBENS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING HÄSSLEHOLM 21-22 MAJ 2011 Utställningsplats / Showground: Hässleholmsgården, Hässleholm Anmälningstiden utgår 14 april / Last entry date April 14,

Läs mer

SMÅLAND-ÖLANDS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING VÄXJÖ 2-4 NOVEMBER 2007

SMÅLAND-ÖLANDS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING VÄXJÖ 2-4 NOVEMBER 2007 SMÅLAND-ÖLANDS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING VÄXJÖ 2-4 NOVEMBER 2007 Utställningsplats / Showground: Tipshallen, Växjö Anmälningstiden via PG utgår 24 september 2007 / Last entry date September

Läs mer

NORRA NORRBOTTENS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÄLLIVARE 28-29 JUNI 2014

NORRA NORRBOTTENS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÄLLIVARE 28-29 JUNI 2014 NORRA NORRBOTTENS KENNELKLUBBS INTERNATIONELLA UTSTÄLLNING I GÄLLIVARE 28-29 JUNI 2014 Utställningsplats/Showground: Gällivare OBS! Utomhus Sista anmälningsdag för anmälan per post utgår 23 maj 2014 /Last

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Dokumentation av RAS/RUS-konferensen 2014-11-09

Dokumentation av RAS/RUS-konferensen 2014-11-09 Dokumentation av RAS/RUS-konferensen 2014-11-09 Statistik och information för rasklubbarna lördag förmiddag Presentationer Rasklubbarnas egna presentationer bifogas som en pdf-fil. Presentationen från

Läs mer

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG

PORTSECURITY IN SÖLVESBORG PORTSECURITY IN SÖLVESBORG Kontaktlista i skyddsfrågor / List of contacts in security matters Skyddschef/PFSO Tord Berg Phone: +46 456 422 44. Mobile: +46 705 82 32 11 Fax: +46 456 104 37. E-mail: tord.berg@sbgport.com

Läs mer

Registreringsbestämmelser

Registreringsbestämmelser Registreringsbestämmelser 2009 Gäller från 2009-01-01 Ändringar införda 2009-02-09 Innehåll Svenska Kennelklubbens grundregler...5 Svenska Kennelklubbens avelspolicy...8 Allmänna registreringsbestämmelser...10

Läs mer

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga

Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga 1 SKK/UKK 5/2009 Protokoll fört vid sammanträde med Svenska Kennelklubbens Uppfödar- och Kennelkonsulentkommitté onsdagen den 18 november 2009 på Möllan, Spånga Närvarande: Per-Inge Johansson (ordf.),

Läs mer

Råd och anvisningar Sekretariat

Råd och anvisningar Sekretariat Sekretariat Placera sekretariatet på en central och synlig plats, välskyltat (helst nära priser och plaketter vid större utställningar). Kunnig personal, en från bestyrelsen bör finnas i sekretariatet

Läs mer

Hallands Kennelklubbs nationella utställning i Tvååker lördagen den 11 juli 2015

Hallands Kennelklubbs nationella utställning i Tvååker lördagen den 11 juli 2015 RINGFÖRDELNING Hallands Kennelklubbs nationella utställning i Tvååker lördagen den 11 juli 2015 Start av bedömning: se respektive ring. Veterinärbesiktningen är öppen kl. 07:00-12:00. Domaren dömer c:a

Läs mer

RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR ÅR 2015

RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR ÅR 2015 RASSPECIFIKA SPECIALVILLKOR ÅR 2015 De finskspråkiga Rotukohtaiset erityisehdot är Kennelklubbens officiella direktiv och är de som i oklara fall följs främst. De svenskspråkiga Rasspecifika specialvillkoren

Läs mer

Ämnesordsmöte Protokoll. Nya ämnesord:

Ämnesordsmöte Protokoll. Nya ämnesord: Ämnesordsmöte 2017-01-13 Protokoll Närvarande: Eva-Karin Annemark, Viktoria Lundborg Nya ämnesord: Barn med hjärnskador 305.9084083 #c Grupper ; 618.928 #c Pediatrisk neurologi Se-hänvisning från: Hjärnskadade

Läs mer