USER. XP1301 core. Svenska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "USER. XP1301 core. Svenska"

Transkript

1 USER Guide SONIM XP1301 core 1 Svenska

2 Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken eller registrerade varumärken tillhörande de ägare som de associeras med. Avyttrande av gammal elektrisk och elektronisk utrustning Symbolen för soptunnan med ett kryss indikerar att inom EU-länderna kan denna produkt, och eventuella tillägg som märkts med denna symbol, inte avyttras som osorterat avfall utan måste tas till en separat insamling i slutet av dess livslängd. Avyttrande av batteri Kontrollera lokala förordningar angående avyttring av batterier. Batteriet skall aldrig läggas i de kommunala soporna. Använd anläggning för avyttring av batterier där sådan finns tillgänglig. 2

3 Innehåll Allmän information 7 Telefonmodeller som beskrivs Nätverkstjänster Information om Sonim-support Använd handboken på ett effektivt sätt Alternativ som ofta används bland menyalternativ Riktlinjer för din säkerhet 10 Batteriprestanda Batteribyte Undvik kortslutning Undvik höga temperaturer Avyttring av batteriet Personliga medicinska enheter Barnsäkerhet Samtal i nödsituationer SAR-information Komma igång 15 Komma igång Batterianvändning Sätta i batteriet Ta ut batteriet Ladda batteriet Konfigurera batterivarning Ditt SIM-kort Sätta i SIM-kortet Ta ut SIM-kortet Slå på Startskärmen Åtgärder på startskärmen Grundinställningar Keypad Funktions Din Sonim XP1301 CORE-telefon 27 Din Sonim XP1301-telefon Huvudmenyn Huvudmenyikoner Indikatorer på startskärmen Viktiga åtgärder utan ditt SIM-kort Samtal 31 Samtal Slå ett nummer Slå ett internationellt nummer Slå ett nummer via Namn Ring ett nummer via Samtalshistoriken Hantera samtalslista Samtalstidtagare Samtalsinställningar Autosvar Svara med valfri knapp Samtal väntar Caller ID Vidarekoppla samtal Samtalsspärr Uppringning av fasta nummer Avancerade inställningar Ta emot ett samtal Spela in ett samtal Inställningar 35 Inställningar Telefoninställningar Nätverksinställningar Säkerhetsinställningar Återställ fabriksinställningar Hantera dina filer 38 Hantera dina filer Hantera kontakter 40 Hantera kontakter Lägga till en ny kontakt Se kontaktinformationen Skicka meddelande från kontakter Slå ett nummer från Kontakter 3

4 Innehåll Redigare kontaktinformationen Radera kontakt Kopiera nummer mellan Telefon och SIM Flytta nummer mellan Telefon och SIM Skicka kontakt Skicka kontakt via e-post Val av flera kontakter Samtalsgrupper Inställningar för telefonlista Söka kontakter Meddelanden 45 Meddelanden Skriv meddelanden Hantera dina meddelanden Inkorg Utkast Utkorg Skickade meddelanden E-postmeddelanden Utsända meddelanden Mallar Meddelandeinställningar SMS Inställningar MMS-inställningar Röst-postserver Textinmatningsläge Profiler 54 Profiler Ljudinställningar Verktyg 56 Verktyg Väckning Kalkylator Enhetskonverterare Världsklocka Ljudinspelare Ljuduppspelning Textläsare Typisk stoppklocka SIM-kortsmenyn Ansökningar 58 Inställningar för nätverksprofiler Java Applikationshanterare (JAM) Opera Mini Installera Java-program från WAP Installera Java-program från SD-kort WAP-läsare 59 WAP-läsare Anslutning 60 Anslutning Bluetooth Sända data via Bluetooth USB Funktion Kalender 63 Kalender Musik 64 Musik Mediaspelare Musik 65 FM Radio Hårdkodade genvägar 66 Hårdkodade genvägar Micro SD-kort 67 Micro SD-kort (Secure Digital) Sätta i Micro SD-kortet i telefonen Headset med sladd 68 Headset med sladd 4

5 Innehåll Under samtal PC-Verktyg 69 PC-Verktyg Installering av PC-verktyg Så här använder man PC-verktyg med XP1301 CORE telefonen Licensavtal för slutanvändare 70 Omfattande 3 års garanti Vår garanti Vad vi kommer att göra Telefonvård Villkor FCC 73 FCC-uttalande Försäkran om överensstämmelse 74 Försäkran om överensstämmelse Index 75 5

6 Ovillkorade 3 års garanti 6 Produkten måste registreras inom 30 dagar från inköpsdatumet för att denna omfattande produktgaranti ska kunna aktiveras och utnyttjas. Besök för ytterligare information.

7 Allmän information Tack för inköpet av en Sonim XP1301 -mobiltelefon. Denna telefon är en GSM/GPRS/EDGE-aktiverad handenhet med quad-bandkapacitet och ett intuitivt användargränssnitt med många funktioner, som gör att du optimalt kan utnyttja de funktioner som finns. Telefonmodeller som beskrivs Denna bruksanvisning gäller två Sonim XP1301 telefonmodeller: XP1301-E-R1 och XP1301-A-R1. Dessa två modeller har samma funktioner och använder samma uppsättning RF band: GSM 850, GSM 900, DCS 1800 och PCS 1900 MHz band. Det enda som skiljer dem åt är optimeringen av antennerna: Sonim XP1301-E-R1 (Optimerad för GSM 900 och DCS 1800 MHz band) Sonim XP1301-A-R1 (Optimerad för GSM 850 och PCS 1900 MHz band) Dessa två versioner innehåller en identisk uppsättning med funktioner och varierar endast i den uppsättning med radiofrekvenser som stöds. I denna Användarhandbok hänvisas båda versioner till som XP1301. Den här användarhandboken omfattar telefonmodeller i både Europa och USA. Modellnamnet finns att läsa på telefonetiketten under batteriet: XP1301-E-R1 för den europeiska modellen och XP13010-A-R1 för den amerikanska modellen. Nätverkstjänster Dessa är ytterligare tjänster som du kan utnyttja genom din nätverkstjänsteleverantör. Innan du kan få det mesta ut av dessa tjänster måste du prenumerera på dem via tjänsteleverantören och erhålla instruktioner för deras användning från din tjänsteleverantör. Information om Sonim-support För ytterligare produkt- och supportinformation, gå till Använd handboken på ett effektivt sätt Bekanta dig själv med den terminologi och de symboler som används i handboken för att hjälpa dig att använda din telefon effektivt. STARTSKÄRM Tryck på Detta är den skärm som visas när telefonen är i viloläge. Innebär att trycka på och omedelbart släppa upp en knapp. Tryck på 2 betyder exempelvis att du trycker på den knapp på knappsatsen som är märkt med siffran 2 och bokstäverna "ABC". 7

8 Allmän information Välj/markera Tryck på och håll nere Innebär att du antingen trycker på vänster eller höger valknapp för att tillämpa det kommando som indikeras längst ner på skärmen. Den centrala navigationsknappen kan också användas för att välja alternativ. Till exempel, om denna anvisning anger Välj meny > Meddelanden > Skriv meddelande måste man trycka på den vänstra knappen för att välja Meny, bläddra till Meddelanden, sedan trycka på den vänstra valknappen, bläddra till Skriv meddelande och till slut trycka på vänster knapp. Tryck på höger valknapp för att återgå till föregående skärm. Innebär att du trycker på och håller nere en knapp under två sekunder innan du släpper upp knappen. Den här åtgärden används vanligtvis när du försöker slå på/av telefonen eller när du använder genvägar för att nå specifika funktioner. Exempel: Tryck på och håll nere 1 för att nå röstbrevlådan. Välj Meny Ett menyalternativ med tillägget tre punkter ( ) Innebär att du trycker på vänster valknapp för att välja alternativet Meny eller trycker på menyknappen (i mitten) för samma resultat. Innebär att det finns flera tillgängliga alternativ, men bara ett har omnämnts i handboken. Betecknar Anteckning. 8 MenyALTERNATIV Tryck på Alternativ så kommer en meny med valmöjligheter upp på skärmen.

9 Alternativ som ofta används bland menyalternativ Det följande är vanliga åtgärder som används bland olika menyalternativ: TILLBAKA Visar föregående skärm. Använd den högra knappen för att utföra detta. Rensa Tar bort data ett tecken åt gången. Använd höger valknapp för att utföra den här funktionen. Allmän information OK RENSNINGSKNAPP Bekräftar en åtgärd. Använd vänster valknapp eller menyknappen för att utföra den här funktionen. Använd denna knapp för att radera samtidigt som du editerar ett meddelande eller raderar en post på listan. 9 TILLBAKAKNAPP Använd denna knapp för att visa föregående sida.

10 Innan du använder telefonen ska du läsa och förstå följande säkerhetsriktlinjer. Dessa riktlinjer innehåller information för hur du kan använda telefonen säkert och följa alla juridiska krav avseende användningen av mobiltelefoner. Använd inte telefonen där du fyller på bränsle. Iakttag restriktioner när du använder radioutrustning vid bränsledepåer, kemiska anläggningar eller där det pågår sprängning. Elektrisk störning kan förhindra användning av telefonen. Iakttag användningsbegränsningar på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning. Riktlinjer för din säkerhet Stäng av mobiltelefonen när du befinner dig på ett flygplan. Trådlösa telefoner kan orsaka störningar och/eller fara för flygplan. Det går att använda telefonen i flygläge på ett flygplan. Utsätt inte batteriet för höga temperaturer (över 60 C). Följ lagarna avseende säkerhet på vägarna. Du bör inte använda en mobiltelefon när du kör. Hitta ett säkert ställe att stanna på först. Tala inte in i en handsfreemikrofon när du kör. Iakttag användningsbegränsningar på sjukhus och i närheten av medicinsk utrustning, så som pacemakerenheter och hörapparater. Använd endast laddare som godkänts för Sonim XP1301 CORE för att ladda telefonen och undvika skada på telefonen. 10 Symbolen för soptunnan med ett kryss indikerar att inom EU-länderna kan denna produkt, och eventuella tillägg som märkts med denna symbol, inte avyttras som osorterat avfall utan måste tas till en separat insamling i slutet av dess livslängd.

11 Försäkra dig om att endast kvalificerad personal utför installation eller reparation på telefonen. Riktlinjer för din säkerhet Sonim XP1301 CORE är vattentät och kan hållas på två meters djup under vatten i 30 minuter. Var noga med att stänga gummiskyddet över laddnings- och audiouttaget ordentligt för att undvika att vattendroppar samlas på dessa uttag när telefonen befinner sig under vatten. Det kan formas små vattendroppar på systemkontakten när den öppnas snart efter nedsänkandet. Detta indikerar inte vattenläcka. Systemkontakten är förseglad och vattentät. Små vattendroppar kan kondenseras under skärmhöljet om telefonen nedsänks i vatten med stort temperaturfall. Detta indikerar inte vattenläcka. De små dropparna försvinner vid rumstemperatur. Sonim XP1301 CORE är dammbeständig, robust och stötbeständig. Den är dock inte dammbeständig eller obrytbar om den utsätts för överväldigande stöt. För bästa resultat och långt produktliv ska man skydda XP1301 CORE från saltvatten, damm och stora stötar. Gör säkerhetskopior av viktig information som lagras i telefonen eller upprätthåll en skriftlig kopia. 11

12 Riktlinjer för din säkerhet Batteriprestanda Enheten drivs med ett uppladdningsbart batteri. Använd endast batteriet för dess avsedda ändamål. Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri. Om batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen och innan du kan ringa samtal. Det nya batteriets fullständiga prestanda uppnås endast efter två eller tre fullständiga laddningsoch urladdningscykler. Batteriet kan laddas och urladdas hundratals gånger men det kommer till slut att bli utslitet. Koppla ur laddaren från uttag och mobiltelefon när den inte används. Lämna inte det helt laddade batteriet anslutet till en laddare eftersom överladdning kan förkorta dess livslängd. Om det lämnas oanvänt förlorar ett fullt laddat batteri sin laddning med tiden. Batteribyte När tal- och vilolägestider blir märkbart kortare än vanligt är det dags att byta ut batteriet mot ett originalbatteri från Sonim. Om ett nytt batteri används för första gången, eller om batteriet inte har använts under en längre period, kan det bli nödvändigt att ansluta laddaren och sedan frånkoppla och återansluta den för att påbörja laddningen av batteriet. Undvik kortslutning Du ska inte kortsluta batteriet. Oavsiktlig kortslutning kan ske när ett metallobjekt såsom ett mynt, ett gem eller en penna får direktanslutning med de positiva (+) och negativa (-) batteripolerna. (Dessa ser ut som metallremsor på batteriet.) Detta kan exempelvis ske när du bär ett reservbatteri i fickan eller väskan. Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det anslutande föremålet. Undvik höga temperaturer Om du lämnar batteriet på mycket varma eller kalla platser, såsom en stängd bil under sommaren eller vintern, reducerar det batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid att hålla batteriet mellan +15 C och +25 C. En enhet med ett varmt eller kallt batteri kanske inte fungerar tillfälligt, även när batteriet är helt laddat. Batteriprestanda är speciellt begränsade i temperaturer under fryspunkten. Avyttring av batteriet Exponera inte batterierna för eld eftersom de kan explodera. Skadade batterier kan också explodera. Avyttra batterier i enlighet med lokala förordningar och återvinn när så är möjligt. Avyttra inte som hushållsavfall. Du ska inte ta isär, öppna eller försöka förstöra celler eller batterier. Om en batteriläcka skulle uppstå skall du inte låta vätskan komma i kontakt med huden eller ögonen. Sök omedelbart medicinsk hjälp om läcka eller fara uppstår. 12 Personliga medicinska enheter Mobiltelefoner kan påverka driften av pacemakerenheter och annan implanterad utrustning. Undvik att placera mobiltelefonen över pacemakern, exempelvis i bröstfickan. När du använder mobiltelefonen placerar du den mot örat på motsatta sidan av pacemakern. Om du upprätthåller ett minimalt avstånd på 15 cm mellan mobiltelefon och pacemaker begränsas risken för störning. Om du har orsak att misstänka att det förekommer störning ska du omedelbart stänga av mobiltelefonen. Kontakta din kardiolog för mer information. För andra medicinska enheter skall du tala med din läkare och tillverkaren av enheten. Följ anvisningar för att stänga av telefonen eller avaktivera radiosändarfunktionen när du ombeds att göra detta, särskilt vid anvisningar på sjukhus eller i flygplan. Utrustning som används på dessa platser kan vara känsliga för de radiovågor som avges av telefonen och

13 Riktlinjer för din säkerhet påverka deras funktion negativt. Observera också restriktioner vid bensinstationer eller andra områden med brandrisk eller i närheten av elektriska tändenheter. Barnsäkerhet Låt inte barn leka med mobiltelefonen eller dess tillbehör. Förvara dem utom barnens räckhåll. Barn eller andra kan komma till skada eller så kan de oavsiktligt skada mobiltelefonen eller tillbehören. Mobiltelefonen och dess tillbehör kan innehålla små delar som kan lossna och orsaka risk för skada. Samtal i nödsituationer Mobiltelefoner använder radiosignaler vilka inte kan garantera anslutning under alla förhållanden. Därför skall du aldrig endast sätta tillit till en mobiltelefon för nödvändig kommunikation (t.ex. medicinska nödsituationer). Samtal i nödsituationer kanske inte är möjliga i alla områden, på alla mobilnätverk, eller när vissa nätverkstjänster och/eller mobiltelefonfunktioner används. Tala med din operatör. SAR-information XP1301 CORE har certifierats i enlighet med regeringens krav på exponering för radiovågor. När telefonen används på det trådlösa nätverket avger mobiltelefonen låga nivåer av radioenergi via radiofrekvensvågorna. The Specific Absorption Rate, eller SAR, är den mängd av RF-energi som kroppen absorberar vid bruk av telefonen och uttrycks i watt/kilogram (W/kg). Regeringar runt om i världen har antagit omfattande internationella säkerhetsriktlinjer, som utvecklats av vetenskapliga organisationer, t.ex. ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) och IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), genom periodisk och noggrann utvärdering av vetenskapliga studier. Dessa riktlinjer upprättar tillåtna nivåer med radiovågsexponering för den allmänna befolkningen. Tester för SAR genomförs genom att använda standardiserade metoder med telefon som sänder vid sin högsta certifierade effektnivå i alla frekvensband som används. SAR-datainformation för dem bosatta i länder som har antagit den SAR-gräns som rekommenderas av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). I dessa ingår EU, Japan, Brasilien och Nya Zeeland. Den gräns som rekommenderas av ICNIRP är 2 W/kg genomsnitt över tio (10) gram vävnad. Det högsta SAR-värdet för Sonim XP 1300 E R1 vid 13 testning av Sonim för bruk: Är vid örat w/kg (10g) Är buren på kroppen w/kg(10g) förutsatt att telefonen används med ett icke-metalliskt tillbehör med handenheten minst 1.5 cm från kroppen eller med originaltillbehöret från Sonim avsett för denna telefon och buret på kroppen.

14 Riktlinjer för din säkerhet SAR-datainformation för dem bosatta i USA och Canada. IUSA och Canada är den SAR-gräns för mobiltelefoner som används av allmänheten 1.6 watt/kilogram i genomsnitt över en gram vävnad. Normen inkluderar en säkerhetsmarginal för att ge ytterligare skydd åt allmänheten och för att ta hänsyn till eventuella variationer i mätningar. Innan en telefonmodell görs tillgänglig för försäljning till allmänheten i USA måste den testas och certifieras av FCC (Federal Communications Commission) så att den inte överskrider den gräns som upprättats av regeringsantagna krav för säker exponering. Tester utförs i positioner och på platser (dvs. vid örat och buren på kroppen) enligt vad som krävs av FCC för varje modell. FCC har beviljat en utrustningsauktorisering för XP1301 A-R1 med alla rapporterade SAR-nivåer utvärderade i enlighet med FCC:s riktlinjer för RFexponering. Även om det kan finnas skillnader mellan SAR-nivåerna i olika telefoner gäller att alla mobiltelefoner som beviljats en FCC utrustingsauktorisering uppfyller regeringskravet för säker exponering. Det högsta SAR-värdet för XP1301-A-R1-telefonen när den testas av Sonim för användning: Vid örat är värdet w/kg (1 g.). Buren på kroppen är värdet w/kg (1g.). Kroppsburna mätningar görs när telefonen används och bärs på kroppen med ett Sonim-tillbehör som tillhandahålls med eller är avsett för användning med denna telefon. 14

15 Komma igång Komma igång Detta avsnitt innehåller information om hur du använder din Sonim XP1301 CORE-telefon. Listan över vad som följer med i kartongen till Sonim XP1301 CORE: Användarhandbok på CD Informationsblad om Sonims 3 års garanti Snabbstartshandbok Registreringskortet Välkomstbrev Skruvmejsel Headset med sladd Adaptern USB-kabel Laddare Bältesclip Batterianvändning Använd bara ett batteri som är Sonim XP1301 CORE certifierat och utformat för den här telefonmodellen. Användning av andra batterier, laddare och tillbehör kan ogiltigförklara garantivillkoren för telefonen och orsaka skada. Det rekommenderas att du skyddar batteriet från miljöer med extrem temperatur och fukt. Håll batteriet utom räckhåll för barn. Sätta i batteriet 1 Skruva av locket Öppna batterilocket genom att vrida båda batterilocksskruvar i motursriktning (såsom visas på bilden). Ibland kan batterihöljet sitta hårt fast och det kan krävas en extraansträngning för att kunna öppna det. Du kan använda medföljande skruvmejsel för att lossa skruvarna. 2 Lyft locket Lyft upp den flik som döljer batteriet. 3 Sätta i batteriet Rikta in batteriet i batteriöppningen så att de tre metallkontakterna på ovansidan av batteriet är inställda med metallkontakterna i batteriutrymmet. 15

16 Komma igång 4 Stäng locket Stäng batterilocket. Vrid batterilockets skruvar i medurs riktning. Se till att inte dra åt skruvarna för hårt. Ta ut batteriet Följ steg 1 och 2 i Sätta i batteriet på sidan 15. Ta ut batteriet genom att lyfta på fliken bakom telefonen och lyfta upp den övre änden av batteriet ur öppningen. Du kan nu ta ut batteriet. Följ steg 4 i Sätta i batteriet på sidan 15 för att stänga locket. Ladda batteriet Batteriet som levereras med mobiltelefonen är inte helt laddat. Vi rekommenderar att du laddar mobilen i 5 timmar innan du använder mobiltelefonen för första gången. Med ett fulladdat batteri kan telefonen vara i vänteläge i upp till 1500 timmar. Om batteriet verkligen laddats ur kan det ta flera minuter innan laddningsikonen visas när laddaren ansluts. 1 Sätta i laddaren Sätt i laddarkontakten i ett eluttag. 2 Rikta in Sätt i laddarens mini USB-sticka i uttaget som finns på telefonens vänstra sida. Alternativt, kan du använda adaptern som tillhandahållas i telefonrutan att koppla telefonen till en dator och att ladda telefonbatteriet använder standardusb kabel. 3 Laddning Om batteriet laddas när telefonen är avstängd, visas bara batteriikonen (se bilden intill). 4 Charging Icon Om batteriet laddas när telefonen är på kommer du att se att staplarna i batteriets laddningsikon (synlig på startskärmen) rör sig, vilket indikerar att batteriet laddas. När telefonen laddats helt rör sig batteristaplarna på skärmen inte längre. Du kan då frånkoppla laddaren från telefonen. 16

17 Komma igång VAR FÖRSIKTIG: Det finns risk för explosion vid laddning om batteriet har bytts ut mot fel typ. Konfigurera batterivarning När du konfigurerat batterivarningen hör du ett larm varje gång batteriladdningen är låg. För att ställa in batterivarningen välj Meny > Profiler > Allmänt > Kundanpassa > Extra ton > Varning. Tryck för att aktivera varningsmeddelandet. Ditt SIM-kort Köp ett SIM-kort från mobiloperatören. Du kan använda SIM-kortet i valfri GSM-telefon. Ditt telefonnummer och din användarregistreringsinformation förblir alltid desamma. Sätta i SIM-kortet 1 Stäng av telefonen Se till att telefonen är avstängd. 2 Lyft locket Lyft batterilocket och ta ut batteriet. För instruktioner, se Sätta i batteriet på sidan Sätta i SIM-kortet Sätt i SIM-kortet genom att trycka det uppåt i den avsedda öppningen som finns under batteriet. 4 Lås locket Sätt tillbaka batteriet och locket. Vrid batterilocksskruvarna medurs för att låsa batterilocket. Ta ut SIM-kortet 1 Stäng telefonen Se till att telefonen är avstängd. 2 Lyft locket Lyft batterilocket och ta ut batteriet. För instruktioner, se Sätta i batteriet på sidan Ta ut SIM-kortet Ta ut SIM-kortet genom att trycka det nedåt från öppningen. 4 Lås locket Sätt tillbaka batteriet och locket. 17

18 Delar av Sonim XP1301 CORE telefon Knappsatsen på Sonim XP1301 CORE har 11 funktionsknappar och12 alfanumeriska knappar. The left side of the phone has one key and the right side of the phone has three keys. Öronmussla Uttag för huvudmikrofon Laddare/USB port Komma igång Display Funktionsknappar 18 Alfanumeriska knappar Mikrofon

19 Delar av telefonen XP1301 CORE Ficklampa Volymknappar Uttag för huvudmikrofon Högtalare Laddare/ USB port Komma igång Skruvar till batterilocket Ficklampa (tryck och håll ned) Java 19 Batterilock NFC

20 Sonim XP1301 CORE, knappsats Följande figur identifierar olika knappar på telefonens knappsats. Menyknapp Komma igång Vänster valknapp (LSK eller Left Selection Key) Raderingsknapp Ta emot samtal/sänd Navigeringspilknappar (upp/ner/vänster/höger) Höger valknapp (RSK eller Right Selection Key) Tillbakaknappl Ficklampa (långt tryck) 20 Tryck och håll ned för att låsa knappsatsen Tryck och håll ned för att sätta på/stänga av mötesfunktion Tryck på och håll nere för för att visa + (innan du slår ett internationellt nummer) Vissa funktioner kan bara aktiveras om det finns ett SIM-kort.

21 Komma igång Slå på När telefonen är påslagen, försöker den bli registrerad hos nätverket. Efter registrering visas namnet på tjänsteleverantören. Startskärmen Det visas viss information när telefonen är i viloläge t.ex. namnet på operatören, datum och tid, batteriladdningsstatus och GPRS-anslutning. Andra indikatorer kan visas (om funktionen är aktiverad), exempelvis larm, vidarekoppling osv Displayikoner 2. Batteriladdnings INDIKATOR 3. Leverantör 4. Kommando för höger valknap 5. Kommando för VÄNSTER VALKNAPP 6. DATUM OCH DAG 7. TID 8. Signalstyrka INDIKATOR Åtgärder på startskärmen Följande kan nås från startskärmen. Tryck på Menyknapp Vänster valknapp Höger valknapp Knappen Svara/Sänd Pil upp Pil ner Pil höger Pil vänster För att använda Huvudmenyn Huvudmenyn Namn Lista med alla samtal Almanacka Telefonlista Skriv meddelande FM-radio Välj Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Dedikerad knapp. Välj den önskade pilknappen och välj Redigera. Du kan inte använda pilknapparna när ett meddelande som till exempel: 1 missat samtal syns på hemskärmen. 21

22 Komma igång Grundinställningar Säkerhetsinställningar Du kan skapa en PIN-kod för att förhindra otillåten användning av telefonen. PIN-koden är operatörsberoende. 1. Välj Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > PIN skydd > På. Ange PIN-koden. Välj OK. Efter det att PIN-koden har konfigurerats måste du ange den varje gång du slår på telefonen. Om PIN-koden är fel kan du inte använda telefonen. 2. För att byta PIN-kod, välj Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Byt PIN. Du kan ändra koder för PIN och PIN2. Spärra samtal, Skydda och Telefonlås-lösenordet. Telefonlåsläge I läget Telefonlås måste du ange ett lösenord för att kunna låsa upp telefonen. För att mata in lösenordet för telefonlåset välj Meny > Inställningar > Säkerhetsinställningar > Telefonlås. Den utvalda knappen tilldelas telefonlåset. Du kan trycka på knappen för att låsa telefonen. Mata in lösenordet för att låsa upp telefonen. Default-lösenordet för telefonlåset är Autolåsning av knappsats För att låsa knappsatsen, välj Meny > Inställningar > Telefoninställningar > Automatlås knappsatsen. Du kan välja att stänga av den genom att välja Ingen eller aktivera funktionen genom att ställa in en tid. Du kan också trycka och hålla ned * för att låsa knappsatsen. För att låsa upp knappsatsen, tryck på LSK och sedan * knappen. Datum och tid För att ställa in datum och tid välj Meny > Inställningar >Telefoninställningar > Tid och datum > Ställ in tid/datum. Tyst läge I tyst läge inaktiveras varningarna för samtal, planeraren, SMS och batteristatus. Välj Välj Meny > Inställningar > Profiler > Tyst. 22 Om telefonlåset har aktiverats ombedes du att mata in lösenordet varje gång du sätter på telefonen.

23 Keypad Funktions The following table displays the various keys and the corresponding Funktions they perform: Knappsatsknapp Åtgärder Ström på/av/avsluta samtal Tryck för att avsluta ett samtal (GSM). Tryck och håll nere i > 5 sekunder för att slå på eller stänga av mobiltelefonen. Tryck i meny- eller redigeringslägena för att återgå till viloläge. Tryck för att avvisa inkommande samtal. Ta emot/sänd Tryck för att besvara inkommande samtal. Efter det att du angett telefonnummer, tryck på för att ringa ett samtal. Tryck i viloläge för att nå listan med alla samtal. Komma igång Vänster valknapp (LSK)/Höger valknapp (RSK) Dessa knappar finns omedelbart under displayen. Tryck på vänster valknapp (LSK) eller höger valknapp (RSK) för att välja den funktion som indikeras längst ner på skärmen. Indikerade funktioner kan variera i enlighet med olika programdefinitioner. Tryck på vänster valknapp för att använda huvudmenyn i viloläge. Tryck på höger valknapp för att komma åt namn i standbyläge. 23 RENSA (C) Denna knapp ligger nedanför LSK knappen. Tryck på denna knapp för att radera texten samtidigt som du redigerar ett meddelande. Tryck på denna knapp för att radera ett visst meddelande i en lista. TILLBAKA Denna knapp finns nedanför RSK-knappen. Tryck på denna knapp för att visa föregående skärm.

24 Knappsatsknapp Åtgärder Menyknappen (i mitten) Menyknappen finns i mitten av navigeringsknapparna. Tryck på i viloläge för att komma till huvudmenyn. Tryck på och släpp upp när det behövs för att användas som växlingsknapp för att markera eller avmarkera en kryssruta. Tryck för att utföra uppgifter som du även når med vänster valknapp. Tryck för att välja OK-kommandot. Vänster och höger valknappar, knapparna för telefon på/av finns vid den här knappgruppen. Det finns pilar på knappen som betecknar riktningen för att rulla igenom den information som visas på skärmen. Upp/ner Komma igång navigeringsknappar Tryck för att flytta markören uppåt eller nedåt i textredigeraren. Tryck för att visa sidorna i textredigeraren. Tryck för att bläddra i menyer/listor på samma nivå. Tryck för att visa föregående eller nästa bild när du förhandsgranskar bilder. Tryck för att bläddra i huvudmenyn. Vänster/höger 24 Tryck för att navigera mellan flikarna. Tryck för att flytta markören åt vänster eller höger i textredigeraren. Tryck för att bläddra i huvudmenyn. numeriska knappar Tryck på de knappar som behövs för att ange önskat telefonnummer och tryck för att ringa ett samtal. Du kan också mata in ett nummer och välja Alternativ > Ring för att slå numret. Tryck på och håll nere valfri sifferknapp för att nå tilldelad genväg. Tryck på och håll nere valfri numerisk knapp för att skapa genvägar från de tillgängliga alternativen. Tryck på och håll i viloläge för att gå till röstbrevlådan. Tryck för att ange blanksteg när du inför text.

25 Knappsatsknapp Åtgärder Tryck och håll ned för att ställa in ringtonerna. Tryck och håll ned för att komma åt profilmenyn. Tryck och håll ned för att ställa in larmet. Komma igång Tryck och håll ned för att komma åt miniräknaren. Tryck och håll ned för att komma åt bluetooth. Tryck och håll ned för att komma åt WAP webbläsare. 25 Tryck och håll ned för att komma åt genvägarna. Tryck och håll ned för att välja det önskade språket. De förinställda funktionerna på sifferknapparna ovan (från 2 till 9) kan bara ändras till kortnummerfunktionen.

26 Komma igång Knappsatsknapp Åtgärder Tryck och håll nere för för att visa + som används för att slå ett internationellt nummer. När du skriver texten, tryck för att ange en punkt (.). Tryck på och håll nere för att låsa knappsatsen. Använd den som en växlingsknapp för att låsa och låsa upp knappsatsen. Med bakgrundsbelysningen på tryck på LSK och sedan denna knapp för att låsa upp knappsatsen. När du skriver in text, tryck för att visa specialtecken, exempelvis punkt, komma osv. Tryck och håll nere för att visa textinmatningsspråk. Tryck och håll ned in standbyläge för att byta mellan på och av läge för Möte. När du skriver text, tryck för att växla mellan gemener och versaler och siffror. Tryck och håll nere för att aktivera T9-läge. 26

USER GUIDE SONIM XP1300 CORE. Svenska

USER GUIDE SONIM XP1300 CORE. Svenska USER GUIDE SONIM XP1300 CORE 1 Svenska Copyright 2009 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

BRUKSANVISNING 1 SONIM XP5300 MARIA. Svenska

BRUKSANVISNING 1 SONIM XP5300 MARIA. Svenska BRUKSANVISNING 1 SONIM XP5300 MARIA Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

BRUKSANVISNING 1 SONIM XP3300 FORCE. Svenska

BRUKSANVISNING 1 SONIM XP3300 FORCE. Svenska BRUKSANVISNING 1 SONIM XP3300 FORCE Svenska Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara varumärken

Läs mer

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska

Bruksanvisning 1. XP3340 Sentinel. Svenska Bruksanvisning 1 SONIM XP3340 Sentinel Svenska Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn kan vara

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2

Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok. Version 4.2 Sonim XP3 TM (bt) Användarhandbok Version 4.2 Copyright 2007 Sonim Technologies, Inc. SONIM, Sonim Xperience, Sonim Xtend och logotypen för Sonim är varumärken som tillhör Sonim Technologies, Inc. Andra

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag för

Läs mer

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IP Användarhandbok Svenska Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. På/av 2. Uttag för headset 3. Uttag

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Mobiltelefon FAS-18100M

Mobiltelefon FAS-18100M Mobiltelefon FAS-18100M www.facebook.com/denverelectronics Användarhandbok SWE-1 Svenska Börja använda Sätt in/ta ur batteri Sätt in batteri 1. Öppna batteriluckan. 2. Sätt batteriet i batterifacket. Håll

Läs mer

Seniortelefon GSP-110. Användarhandbok

Seniortelefon GSP-110. Användarhandbok Seniortelefon GSP-110 www.facebook.com/denverelectronics Användarhandbok Swedish 85 Börja använda------------------------------------------87 Sätt in/ta ur batteri----------------------------------87 Sätt

Läs mer

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A

TD 93158SV. Snabbguide. Ascom d43 DECT-handset. 5 okt 2016/Ver. A Snabbguide Ascom d43 DECT-handset 1. Översikt över handset 1. Översikt över handset Ascom d43 är ett extremt användarvänligt handset som utformats för att underlätta en effektiv och pålitlig kommunikation.

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Snabbguide Konftel 300M

Snabbguide Konftel 300M Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300M SVENSKA Beskrivning Konftel 300M är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till mobilnät (GSM/3G) eller dator (USB). På www.konftel.com/300m

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D120 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Lättanvänd mobiltelefon

Lättanvänd mobiltelefon DCP50 Deltaco TALA Enkel Lättanvänd mobiltelefon SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya DELTACO ENKEL mobiltelefon. Den är gjord för att vara lätt att använda men

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HDW-3) 9233095 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HDW-3 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv:

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Vad innehåller kartongen? Bärväska AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och snabbstart guide 2. Din telefon 3 1 2 3 4

Läs mer

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare.

Andra produkt- och företagsnamn som påträffas här kan vara varumärken av respektive ägare. OFFICIELLT MEDDELANDE Copyright 2009 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren. Ingen del av det här dokumentets innehåll får kopieras, mångfaldigas eller spridas utan skriftligt tillstånd av

Läs mer

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet.

Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Manual. Hemtelefoni via mobilnätet. Grattis till ett riktigt smart val! Hemtelefoni via mobilnätet är en smart och prisvärd tjänst, där du ringer precis som vanligt fast till ett lägre pris. Den enda skillnaden

Läs mer

Snabbguide Konftel 300W

Snabbguide Konftel 300W Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300W SVENSKA Beskrivning Konftel 300W är en batteridriven trådlös konferenstelefon för anslutning till DECT-system, mobiltelefon eller dator. Den

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

Mobiltelefon med stor skärm

Mobiltelefon med stor skärm DCP32 Deltaco TALA Stor Mobiltelefon med stor skärm SE Användarmanual Förpackningsinnehåll Introduktion Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att vara lättanvänd med rejäla knappar och

Läs mer

Snabbguide mini-router.

Snabbguide mini-router. TM TP_0_06-0 Med reservation för tryckfel. Funderar du över något? Läs mer på tele.se eller kontakta oss på: Kundservice Privat: 077-5 5 5 Kundservice Företag: 000- är ett varumärke som tillhör ETSI. Snabbguide

Läs mer

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14

Innehållsförteckning. L3044_MobilWiFi_Manual_110x90.indd 1 2013-03-27 14 Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut till internet via mobilt nätverk - 4G

Läs mer

Snabbguide. till Mini-router

Snabbguide. till Mini-router Snabbguide till Mini-router Välkommen till din nya surftjänst! Med den här trådlösa Mini-routern surfar du på ett smartare sätt. Dels kan flera personer surfa på ett och samma abonnemang, dels kan du

Läs mer

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter

Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet. Installationen tar bara några minuter Kom igång med hemtelefoni via mobilnätet Installationen tar bara några minuter Paketets innehåll Grattis till ett bra val! Nu har du tillgång till riktigt smart och framtidssäker telefoni, där du ringer

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning Bruksanvisning Handi 4 Funktionsbeskrivning Telefon Programversion 4.6.0 eller senare Rev C Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Använda Telefon... 3 2.1 Kontaktlistan... 3 2.2 Ringa samtal... 4 2.3

Läs mer

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter

Vad finns i paketet. Detta bör finnas i paketet: Ett trådlöst modem, E5 Ett batteri Denna manual samt säkerhetsinformation En USB-kabel En nätadapter Innehåll Vad finns i paketet. 2 Lär känna ditt modem.. 3 Förbered modemet för användning 5 Starta modemet första gången. 6 Koppla upp en dator via USB.. 8 Koppla upp en eller flera enheter via WiFi.. 9

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF910 TA 82 145 03-13 Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF910 Innehållsförteckning Välkommen...2 Lär känna din mobila WiFi...3 Informationsikoner...4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

Konsten att prata lågt.

Konsten att prata lågt. Konsten att prata lågt. Välkommen till oss på Glocalnet! Glocalnet har på kort tid växt upp till en av Sveriges största kompletta teleoperatörer. Att allt fler väljer oss är bästa beviset för att vår ambition

Läs mer

BeoCom 2. Komma igång

BeoCom 2. Komma igång BeoCom 2 Komma igång Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Snabbguide Konftel 300IP

Snabbguide Konftel 300IP Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 300IP SVENSKA Beskrivning Konftel 300IP är en konferenstelefon för IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip hittar du en handbok, med utförligare beskrivning

Läs mer

Doro PhoneEasy. 338gsm

Doro PhoneEasy. 338gsm Doro PhoneEasy 338gsm 20. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 0.. På/av Sidoknapp (volym) Menyknapp Display Snabbval Samtalsknapp/OK Numerisk knappsats * / Knapplås # / Byt profil Avsluta samtal/radera/bakåt Pilknappar

Läs mer

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod

Bruksanvisning. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS: Class12 MHz / L1, MHz C/A-kod Bruksanvisning Läs den här bruksanvisningen före användning. Illustrationerna i denna instruktionsbok är för referens vi hänvisar till den faktiska produkten. Tekniskdata: GSM: 850/900/1800 / 1900MHz GPRS:

Läs mer

Snabbguide Konftel 250

Snabbguide Konftel 250 Conference phones for every situation Snabbguide Konftel 250 SVENSK Beskrivning Konftel 250 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag. På www.konftel.com/250 hittar du en handbok

Läs mer

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte

Copyright myphone 2011. All rights reserved. myphone 5300 SWE. myphone 5300 Forte Bruksanvisning myphone 5300 Forte Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs bruksanvisningen noga. myphone 5300 Forte är avsedd att användas i 900/1800 MHz GSM-nätet.

Läs mer

Användarmanual CallPad

Användarmanual CallPad Användarmanual CallPad Villkor för användning Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniskt eller mekaniskt, inklusive kopiering eller informationslagring,

Läs mer

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet.

Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Manual. Hem- och Fasttelefoni via mobilnätet. Grattis till ett smart val! Nu har du tillgång till riktigt smart och prisvärd telefoni, där du ringer precis som vanligt men till ett lägre pris. I övrigt

Läs mer

Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad botten lås 3) ipad topp lås 4) Keyboard 5) Funktionsknappar 6) Bluetooth LED 7) Laddning LED 8) Av / på & Bluetooth anslutningsknapp 9) USB-laddning 5V/DC 1 5 3 8

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Kortfattad användarhandbok TANDBERG MXP-system - Svenska Programvaruversion F1 D13624.04 June 2006 Detta dokument får inte kopieras vare sig i sin helhet eller i utdrag utan skriftligt godkännande från:

Läs mer

Anslutningshanterare Användarhandbok

Anslutningshanterare Användarhandbok Anslutningshanterare Användarhandbok Utgåva 1.0 SV 2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nokia Original Accessories-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Kom igång. Nokia N93i-1

Kom igång. Nokia N93i-1 Kom igång Nokia N93i-1 Knappar och delar telefonen stängd UTGÅVA 2 SV, 9253926 Modellnummer: Nokia N93i-1. Nedan kallad Nokia N93i. 1 Huvudkameraenhet och lins. Enheten har en huvudkamera på 3,2 megapixlar

Läs mer

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G

Handi Telefon. Bruksanvisning. För Handi med telefonfunktion. Programversion 3.10.12 eller senare. Rev G Bruksanvisning Handi Telefon För Handi med telefonfunktion Programversion 3.10.12 eller senare Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46

Läs mer

Snabbguide Konftel 300 SVENSK

Snabbguide Konftel 300 SVENSK Snabbguide Konftel 300 SVENSK Beskrivning Konftel 300 är en konferenstelefon för anslutning till analogt telefonuttag, mobil/ DECT-telefon eller dator. På www.konftel.com/300 hittar du en handbok med utförligare

Läs mer

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com

Smart Phone Quick Start Guide. www.htc.com Smart Phone Quick Start Guide www.htc.com 2 1. Innehåll i kartongen AC Adapter Batteri Kom-i-gång CD USB Kabel Headset Telefon Användarmanual och Snabbstartguide 2. Din telefon 3 1 2 3 4 5 6 7 1. Indikator

Läs mer

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4

Användarhandbok. 9352097 Utgåva 4 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Användarhandbok 9352097 Utgåva 4 KONFORMITETSDEKLARATION

Läs mer

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2)

Inställningar - förteckning över alla menyer och undermenyer i HTC Desire (Android 2.2) Skräddarsy Teman Startsidansbakgrund Standardringsignal Trådlöst och nätverk Flygplansläge, Ja/Nej Wi-Fi, Ja/Nej Wi-Fi-inställningar Wi-Fi Wi-Fi, Ja/nej Nätverksmeddelande, Ja/Nej Wi-Fi-nätverk [Lista

Läs mer

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner

USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Bruksanvisning USB simkortshållare för mobiltelefon, till MEMOplanner Art. nr. 462 623 Rev C SE USB simkortshållare för mobiltelefon Med hjälp av USB simkortshållare kan SMS-meddelanden skickas från Memoplanner.

Läs mer

Connection Manager Användarhandbok

Connection Manager Användarhandbok Connection Manager Användarhandbok Utgåva 1.0 2 Innehåll Om anslutningshanteraren 3 Komma igång 3 Öppna anslutningshanteraren 3 Visa nuvarande anslutningsstatus 3 Internetanslutning 3 Ansluta till Internet

Läs mer

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1

INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 INDIVID RÖRLIG GIGASET SL1 1. Översikt... 3 Knapparnas funktioner 4 2. Huvudmeny... 5 3. Intern meny... 6 4. Samtal... 7 Ta emot samtal 7 Ringa upp 7 5. Texter i display... 8 Klarläge 8 Under pågående

Läs mer

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på SRP3011. Frågor? Kontakta Philips.

Alltid redo att hjälpa till. Registrera din produkt och få support på  SRP3011. Frågor? Kontakta Philips. Alltid redo att hjälpa till Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support Frågor? Kontakta Philips SRP3011 Användarhandbok Innehållsförteckning 1 Din universalfjärrkontroll 2 Introduktion

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini

JABRA solemate mini. Bruksanvisning. jabra.com/solematemini JABRA solemate mini Bruksanvisning jabra.com/solematemini 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här

Läs mer

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide

TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide TomTom Hands-Free Car Kit Referensguide Innehåll Översikt 3 Vad finns i kartongen? 4 Vad finns i kartongen?... 4 Komma igång 6 Montera TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Starta TomTom Hands-Free Car

Läs mer

Bruksanvisning. ECOM Ex-Handy 07 Svenska

Bruksanvisning. ECOM Ex-Handy 07 Svenska Bruksanvisning SONIM XP3300 Z1/ ECOM Ex-Handy 07 Svenska 1 Copyright 2011 Sonim Technologies, Inc. SONIM och Sonims logotyp är varumärken tillhörande Sonim Technologies, Inc. Andra företag och produktnamn

Läs mer

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok

SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok * Vissa innehåll i denna handbok kan skilja sig från din telefon beroende på mjukvaran som installerats eller din operatör. SGH-A400 WAP Browser Användarhandbok ELECTRONICS Behöver du hjälp eller har frågor,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. 82 scala rider Qz Qz Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION...83 2. LADDNING AV SCALA RIDER...83 3. CARDO COMMUNITY -PLATTFORM...84 4. KOM IGÅNG...84 4.1 STATUSLAMPA...84 4.2 ALLMÄNNA FUNKTIONER...85 4.3 LJUDKÄLLOR

Läs mer

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB

iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB iphone/ipad Snabbguide för anställda på HB Innehållsförteckning: Första uppstarten... 1 Apple-ID... 1 Hitta min iphone... 1 Trådlöst nätverk (Wi-Fi)... 2 Kalender, E-post & Kontakter... 3 GW-Sync konfiguration...

Läs mer

Användarhandbok. 9351839 Issue 2

Användarhandbok. 9351839 Issue 2 Den elektroniska användarhandboken faller under "Nokias villkor för användarhandböcker, 7 juni 1998". ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998 ) Användarhandbok 9351839 Issue 2 Nokia

Läs mer

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03

TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200. Bruksanvisning v1.03 TELTONIKA GSM bordstelefon DPH200 Bruksanvisning v1.03 OFFICIELLT MEDDELANDE Teltonika 2008, GSM Desktop Phone DPH200 Bruksanvisning v1.02 Copyright 2008 TELTONIKA Ltd. Alla rättigheter ägs av författaren.

Läs mer

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2

Guide för ConnectLine App för iphone. App version 1.0.2 Guide för ConnectLine App för iphone App version 1.0.2 Inledning Detta är en guide för ConnectLine App för iphone, som beskriver följande. Hur du kopplar ihop Streamer med en iphone. Hur du laddar ner

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

BeoCom 4. Handledning

BeoCom 4. Handledning BeoCom 4 Handledning Innan du börjar Så här använder du handboken Här ser du hur de olika knapparna och statusdisplayen avbildas i anvisningarna. Knappar på luren... Hjulet Knappen Samtalslista, som ger

Läs mer

BeoCom 2. Handledning

BeoCom 2. Handledning BeoCom 2 Handledning Innan du börjar Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 2 med en BeoLine-bas. Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom

Läs mer

Doro PhoneEasy 509. Svenska

Doro PhoneEasy 509. Svenska Doro PhoneEasy 509 Svenska 1 2 3 4 5 6 7 8 9 16 15 14 13 12 11 10 17 18 19 20 21 Vilka delar som medföljer telefonen varierar beroende på vilken programvara och vilka tillbehör som finns tillgängliga i

Läs mer

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida

SNABBSTART GUIDE. SmartVision av KAPSYS översikt. Introduktion. Framsida. Baksida SNABBSTART GUIDE Introduktion SmartVision är den första Android smartphone som utformats speciellt för personer med nedsatt syn. SmartVision är den första verkligt tillgängliga allt-i-ett smartphone, med

Läs mer

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra

JABRA SOLEMATE MAX. Bruksanvisning. jabra.com/solematemax NFC. jabra jabra JABRA SOLEMATE MAX NFC Bruksanvisning jabra.com/solematemax 2013 GN Netcom A/S. Alla rättigheter reserverade. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide

Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Aastra 7433ip/Aastra 7434ip Snabbguide Den här snabbguiden ger kortfattade beskrivningar över hur du använder basfunktionerna Fler funktioner och tekniska data beskrivs i användarhandboken Den fullständiga

Läs mer

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VÄLKOMMEN TILL SENSUS INFOTAINMENT Den här bilagan är avsedd att ge en kortfattad överblick över de vanligaste funktionerna i Sensus Infotainment och hjälpa dig att

Läs mer

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd)

BT220 HEADSET. Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) Produktinformation 1 Laddningsanslutning 2 + knapp 3 - knapp 4 Funktionslampa (blå) 5 Batteriindikator (röd) 6 Öronsnäcka 7 Mikrofon 8 Öronklämma 9 Laddningsindikator (röd) 10 Strömindikator (grön) Installation

Läs mer

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni

Kom igång. med Phonera Mobiltelefoni Kom igång med Phonera Mobiltelefoni Välkommen som mobilkund hos Phonera! I detta häfte har vi sammanställt information som hjälper dig att komma igång och som ger dig svar på vanliga frågor om mobiltelefoni

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning BIG EASY 2 Innehållsförteckning 1 Snabbreferens...1 2 Mobiltelefonen och dess beståndsdelar...2 2.1. Yttre hölje...2 2.2. Elektroniskt knapplås...2 2.3. Skärmen...3 2.4. Batterilucka och SIM-kortsfack...4

Läs mer

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1

Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 Användarhandbok för Nokia Trådlös GPS-modul LD-3W 9246490/1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten LD-3W uppfyller villkoren i följande EUdirektiv:

Läs mer

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112

Användarmanual. BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Användarmanual BT Drive Free 11 2 1 021 104 112 Säkerhet och allmän information - Läs noggrant igenom bruksanvisningen och följ instruktionerna. - Följ alla lokala lagar för användning av mobiltelefoner

Läs mer

Kortfattad användarhandbok

Kortfattad användarhandbok Registrera din produkt och få support på www.philips.com/support D4550 Kortfattad användarhandbok Viktiga säkerhetsinstruktioner Varning Elnätet har klassificerats som farligt. Det enda sättet att stänga

Läs mer

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4

Skype för Samsung TV. Komma igång med Skype 2. Logga in med ett befintligt konto 3. Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Komma igång med Skype Logga in med ett befintligt konto 3 Så här loggar du in med ansiktsidentifiering 4 Ansiktsidentifiering 5 Skype för Samsung TV Skapa nytt konto 6 Bildskärm 7 Lägga till kontakt 8

Läs mer

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN

Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Snabbguide NOKIA OBSERVATION CAMERA BÖRJA ANVÄNDA KAMERAN TA EN BILD ANVÄNDA RÖRELSEDETEKTOR ANVÄNDA BILDSERIER KONTROLLERA TEMPERATUREN Upplaga 1 SV 9311294 Säkerhetsinformation VATTENTÄTHET Kameran är

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok

Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok Nokia Bluetooth-headset BH-200 Användarhandbok 1 9246086 Utgåva 2 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-58W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927

Din manual NOKIA HS-3W http://sv.yourpdfguides.com/dref/824927 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HS-3W. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HS-3W instruktionsbok (information,

Läs mer

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2

Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 Användarhandbok för trådlös bilenhet (CK-1W) 9355972 Utgåva 2 TYPGODKÄNNANDE NOKIA CORPORATION tar fullt ansvar för att produkten CK-1W uppfyller föreskrifterna i följande direktiv: 1999/5/EC. Typgodkännandet

Läs mer

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D

Snabbstartsguide. Mobil WiFi ZTE MF93D Snabbstartsguide Mobil WiFi ZTE MF93D Innehållsförteckning Välkommen... 2 Lär känna din mobila WiFi... 3 Informationsikoner... 4 Förberedelser... 5-6 Logga in på enhetens administrationssida...7 Anslut

Läs mer

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049

Din manual NOKIA 610 http://sv.yourpdfguides.com/dref/822049 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3

Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Bruksanvisning Hyundai HDT-L3 Innehåll SÄKERHETSINFORMATION... 4 KOMMA IGÅNG... 5 Knapparna... 5 Skärmens symboler... 6 Installera telefonen... 7 Laddning av handenheten... 7 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING...

Läs mer

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning

Om du behöver hjälp. Telia Simka Bruksanvisning Om du behöver hjälp Om du har frågor om ditt abonnemang, ring vår Kundservice på tel 90 350. Har du tekniska frågor om din Telia Simka, ring 020-76 89 89. Kortläsare för GSM-kort Med programvara för PC

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

E-BOT del 2 20150120

E-BOT del 2 20150120 E-BOT del 2 20150120 2 Innehållsförteckning 7 Avancerade funktioner... 4 7.1 Inställningar för färglägen... 4 7.1.1 Ställa in färglägena... 4 8 Inställningar... 6 8.1 Använda hörlurar... 6 8.2 Återställning...

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

3Växel Max. Kom igång guide.

3Växel Max. Kom igång guide. 3Växel Max. Kom igång guide. Innehåll. Så fungerar 3Växel Max...4 Kom igång...5 3Växel-programmet...6 Logga in...9 Hantera svarsgrupper...10 Koppla vidare samtal...12 Använda status (hänvisning)...13 Vidarekoppling

Läs mer

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450

Bruksanvisning Svenska. Bea-fon SL560/SL450 Bruksanvisning Svenska Bea-fon SL560/SL450 Allmän information Gratulerar till köpet av din Bea-fon SL560/SL450! Läs denna information innan telefonen används för att få bättre förståelse om hur din telefon

Läs mer

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Bruksanvisning. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Bruksanvisning jabra.com/pro935 2014 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Jabra är ett registrerat varumärke som tillhör GN Netcom A/S. Övriga varumärken som nämns här tillhör deras respektive ägare.

Läs mer

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok

Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok Nokia trådlöst headset (HS-53W) Användarhandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-53W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer