Säker och trygg fastighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säker och trygg fastighet"

Transkript

1 Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag

2 Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat säkerhets och larmsystem (Se separat broschyr) Skalbart system Med RCOs skalbara system ersätter man enkelt nycklarna i samtliga allmänna dörrar och utrymmen. Systemet är mycket flexibelt och innehåller alla delar för att kunna uppfylla kraven som ställs på ett helintegrerat system. Genom den flexibla uppbyggnaden kan man börja med en kortläsare för en dörr och sedan bygga ut och ansluta valda delar för att få ett helintegrerat system med porttelefon, tvättstugebokning, infotavlor m.m. 2

3 Elektroniska lås för hem och företag Bild från TV-4 reklam. Letar efter sina nycklar som han tappat i sopnedkastet. Nycklar skapar ofta en falsk trygghet Med passagesystem från RCO kan man ta bort nycklarna och ersätta dessa med en kodbricka/kort. Nyckelhanteringen är dessutom dyr och omständig. En nyckel passar endast en dörr och har låg säkerhet. Den kan kopieras eller stjälas. Med R-CARD 5000 kan man enkelt bestämma under vilka tider och dagar personer får vistas i lokalerna. Man får även kontroll på när personerna varit i lokalerna via händelseminnet. Med denna funktion ser man alla passager i kortläsaren. Man får veta vem och när någon passerat samt datum. Även försök till ogiltig passage registreras. Möjligheterna och fördelarna är många. RCOs helintegrerade säkerhetssystem erbjuder många fördelar i och med att systemet är skalbart från det lilla till det stora. Man jobbar i en programvara oavsett hur stort system man bygger. Man kan börja med en kortläsare vid en dörr och sedan enkelt ansluta valfria enheter vid en eventuell utbyggnad. Systemet bygger på en modern plattform som möjliggör en vidareutveckling av systemet under lång tid framöver, vilket ger trygghet och lång livslängd. 3

4 Beröringsfria läsare för alla miljöer Den största fördelen med beröringsfri läsning är givetvis att det är bekvämt och smidigt. Man håller bara fram kodbrickan mot läsaren och har man behörighet för passage så låsöppnar dörren. En annan av fördelarna med beröringsfri läsning är en snabbare läsning samt mindre slitage, vilket innebär lägre kostnader i jämförelse med t. ex. magnetkort. Läsare för inne- eller utemiljöer PROX-66 vandalsäker Marknadens minsta beröringsfria läsare. PROX-66 är en liten lättplacerad modell, 80x48 mm och endast 12 mm djup. Kan sättas på dörrkarmen eller direkt på dörren. Mycket lämplig på ställen där vandalisering förekommer. Den största användningen för denna typ av läsare är på fastighetsportar i flerfamiljshus. Kraven ökar allt mer på vandalsäkerhet när det gäller läsare som sitter utomhus. Den här modellen klarar verkligen hårda slag, sparkar samt eld med öppen låga. Är utförd i makrolon som är ett mycket slagtåligt material. PROX-65 PROX-65. Liten smidig beröringsfri läsare som är lämplig för inom eller utomhusmontage. Finns i kombination med eller utan kod. För att uppnå hög säkerhet så bör kod i kombination med kodbricka alltid användas vid utomhus entréer för att uppnå ett säkert skalskydd. Läsaren klarar till och frånslag av larm. PROX-50/60 alternativt MIF-50/60 Läsare med ut ökade styrmöjligheter. Symboler i indikeringsfönster för enklare handhavande. Läsaren kan även monteras infälld i vägg. Finns i kombination med eller utan knappsats för kod. MIF-50/60 finns både för serienummerläsning alternativt med sektorläsning. 4

5 Läsare för innemiljöer PROX-52/62 Liten kostnads effektiv läsare för innerdör rar. Finns i utförande med eller utan knappsats för kod. Klarar förbikoppling samt larmstyrning. PROX-53 Beröringsfri EL-LÅS-läsare som monteras direkt på dörren. Ellåsfunktionen finns i enheten vilket gör läsaren mycket kostnadseffektiv. Innerdörrar har förut varit för dyrt att sätta läsare på fast behoven är mycket stora. Nu finns PROX-53 för t. ex. kontorsdörrar, förråd, datarum och arkiv. Patent nr

6 Porttelefon PA-59 PA-59 finns i utförande med eller utan display. Har inbyggd läsare i PROX eller MIFARE (serienummer/sektorläsning) utförande. Ansluts direkt till undercentral UC-50. Administration från R-CARD M5 programvara. Uppkoppling görs mot det vanliga telenätet. Detta innebär att man slipper kabeldragning i fastigheten. Som svarsapparat används den vanliga telefonen. PA-59 Utan display PA-59D Med display för boenderegister Infällnadslåda Båda modellerna kan fås infällda Modeller PA-59 finns i infällt eller utanpåliggande utförande. Två olika lästekniker, PROX eller MIFARE med serienummer/sektorläsning. PA-59 är helt integrerat i R-CARD 5000 systemet, kan blandas helt fritt med andra läsare, larmtablåer eller tvättstugebokning. PA-59D Har inbyggd display med boenderegister för smidigt och enkelt handhavande. Det är bara att bläddra med piltangenterna till rätt person/lägenhet och trycka ring, så ringer den upp automatiskt, enklare kan det inte bli. I övrigt så fungerar PA-59 som en vanlig passage läsare med endast kod eller kort/kodbricka + kod eller bara kort/kodbricka. Det går även att ställa in så att man måste slå hela telefonnumret viss tid ex.vis på kväll och nätter för att slippa busringningar. 6

7 Porttelefon PA-59 handhavande PA-59 utan display. Det är bara att trycka ring och anropsnummer enligt lista bredvid dörren alternativt trycka ring och telefonnummer. Mycket enkelt. PA-59D har inbyggd display med boenderegister för smidigt och enkelt handhavande. Det är bara att bläddra med piltangenterna till rätt person/lägenhet och trycka ring, så ringer den upp automatiskt, enklare kan det inte bli. I övrigt så fungerar PA-59 som en vanlig passage läsare som kan konfigureras till olika säkerhetsnivåer såsom olåst, endast kod, endast kort/kodbricka, kort/kodbricka + kod kopplat mot dagar och tider. Handhavandet kan även konfigureras så att man på kvällar och nätter måste slå hela telefonnumret för att undvika busringningar. Små bokstäver För att få en bra överskådlighet så använder man liten text. Bläddra med piltangenterna. Stora bokstäver Genom att trycka på fyrkant så kan man förstora texten. Vill man tillbaka till små bokstäver så är det bara att trycka fyrkant en gång till. Bläddra med piltangenterna. Sök person / lägenhet Det går även att söka fram namnet på den man ska ringa, genom att göra på samma sätt som när man söker på en mobiltelefon. Enkel passage När du visar kodbricka eller kodbricka+kod, så är det bara att passera dörren. 7

8 Porttelefon FreeCall Entry Porttelefon via telenätet utan samtalskostnader för fastighetsägaren eller den boende. Ingen investering i dyra konventionella porttelefoner och inga underhållskostnader. Om R-CARD 5000 passagesystem är installerat så är kostnaden mycket låg och fördelarna mycket stora. Så här går det till 1. Besökaren ringer från sin mobiltelefon till den boende. 2. Den boende svarar. Om han/hon vill släppa in besökaren så ringer han/hon till FreeCall enhetens abonnemang som öppnar dörren. 3. Dörren är öppen och besökaren kan gå in. Se separat broschyr FreeCall Entry 8

9 9

10 ELS Vision Fastighetens eget intranät! Ett intelligent system ELS Vision är ett intelligent system som ökar nyttjandegraden av samtliga verksamheter som är tillgängliga för de boende. Kommunikation på alla plan Den stora fördelen med ELS Vision är att nu kan både fastighetsansvarige och de boende kommunicera och planera i en och samma terminal både personligt och allmänt. Utökade personliga tjänster Förutom att få allmän (alltid uppdaterad) information direkt på informationstavlan i trappuppgången har varje boende tillgång till en personlig sida. Där kan de sköta alla sina bokningar/avbokningar och kontrollera sitt personliga saldo. Påminnelser om de bokningar man gjort kan skickas via e-post till hem-/jobbdatorn eller sms till mobiltelefonen. ELS Vision är integrerad i RCO s R-CARD 5000 system. En produkt från Electrolux Laundry Systems Sweden AB utvecklad i sammarbete med RCO Security AB. Enkel och snabb felanmälan Via den personliga sidan kan de boende också meddela hyresvärden något, samt ha möjlighet att göra felanmälan på tre olika språk. ELS Vision kan faktiskt bäst beskrivas som fastighetens eget intranät! 10

11 Illustrationen visar hur ett kommunikationsnät kan byggas mellan fastighetens alla olika funktioner. 11

12 ELS Vision handhavande Personlig information Personlig information visas först efter inloggning med kodbricka (dock bara om det finns någon personlig info). Här lägger administratör en/fastighetsbolaget ut information som endast berör den boende som för tillfället är inloggad. Informationen kan skrivas och visas med bild, symboler, grafer etc. Möjlighet till att presentera pdf-dokument finns också. Information som behöver mer utrymme kan väljas för att exponera eventuellt mer text. Då visas texten Läs mer. För att visa den ytterligare textinformationen: tryck pil ner och ok (grönmarkerad knapp) för ditt val. Datum för när informationen lagts in, visas tillsammans med den aktuella rubriken. Personlig sida Den personliga sidan visas först efter inloggning med kod - bricka. Här visas aktuella bokningar som den boende har gjort tidigare. Från denna bild har man möjlighet att komma vidare till Boka, Avboka, Tjänster eller Logga ut (avsluta). Man kan också välja att trycka på den grönmarkerade knappen under displayen om man önskar gå direkt till bokatjänsten! Aktuellt saldo visas endast om man använder sig av debitering. Energi-info visas endast om sådan finns tillgänglig. Här finns det möjlighet för en extern energileverantör att presentera energiinformation för den inloggade användaren. Boka förval Efter att Boka valts, kan den boende individuellt ges möjlighet att boka olika saker. Här visas endast de valbara alternativ som administratören lagt in. Det finns stora möjligheter att välja lämpliga bilder eller symboler vid presentation av de olika bokningsförvalen. Objekt för start direkt/ drop-in är en funktion som möjliggör att bokningsobjekt kan ställas in som drop-in -bokning ( startas direkt/maskin klar/ledigt igen ). Används vanligtvis i samband med stora Textilvårdsrum som använder sig av en betalningstjänst. 12

13 Boka passtid Efter att man exempelvis valt Normaltvätt visas en kalenderbild med de förutbestämda passtiderna. Den blå markören (en blå fyrkant) blinkar och visar vilken dag och passtid man befinner sig vid. I detta exempel är det under måndagen den 26 januari som den boende är inne och ska boka tvättid. Den dag man är inne i tidsbokningen ligger alltid längst till vänster i rutnätet! Grön ruta = Ledig tid finns Röd ruta med hänglås = Ej ledigt Röd ruta med blå siluettgubbe visar din bokning. Det går att avboka direkt i denna ruta. Möjlighet att visa fler pass finns i de blå pilarnas riktning, Bläddra veckovis finns också. Förflyttning av markören på bokningskalendern sker med de fyra knapparna längst ner, under displayen. Tjänster Som inloggad kan man välja Tjänster. Där har man sedan möjlighet att välja mellan olika alternativ: Visa eller ändra saldo (Visas endast i samband med debitering.) Här kan man se sina senaste transaktioner samt eventuellt ladda belopp. Skicka meddelande/ felanmälan (Se bild och förklaring här nedan.) Visa bokningsstatus Här visas de bokningar man gjort under innevarande period samt hur många man har kvar att göra. Skicka meddelande/felanmälan Administratören bestämmer vilka alternativ som de boende ska kunna välja mellan och vad som ska stå i meddelandet som ska kunna skickas. Administratören bestämmer också vilka boende som ska ges möjlighet att skicka dessa. Meddelande kan skickas i upp till tre steg, till exempel Stopp i avlopp, där man sedan kan välja om det gäller kök eller toalett. 13

14 Funktioner för fastigheter ELS Vision består av några enheter som kombineras så att de passar fastigheten/verksamheten och användarna. Kommunikationssystemet rymmer många möjligheter men är lätt att anpassa såväl till det mindre textilvårdsrummet som till ett helt bostadsområde med flera Textilvårdsrum och utrymmen för olika kringaktiviteter. ELS Vision kan kompletteras till ett fullt utbyggt skalskydd för hela fastigheten (med dörrkontroller / porttelefon / fastighetsbox / hiss- / belysnings- / ventilationsstyrning etc). Tillsammans skapar vi den bästa lösningen! Bokningstavla ELS Boka Här kan användarna starta/boka/boka om/avboka tvätt eller annan verksamhet samt öppna dörren till aktuell bokad verksamhet. Intelligent maskinstyrning Med ELS Network får inkopplade ELSmaskiner en intelligent kommunikation. Det innebär att man får en effektiv driftsövervakning med styrning, samtidigt som ELS programtidskontroll aktiveras. Tvättmaskinen kontrollerar då att valt tvättprogram hinner avslutas innan tvättpasset är slut (får man inte starta är det bara att välja ett kortare program). Ingen kan alltså starta maskinerna på någon annans bokade tid eller tvätta över tiden in på annans tvättpass. Andra maskintyper (ej ELS) som inte kan kommunicera, kan självklart styras på andra sätt. 14

15 Fastighetsboxar Passagesystemet kan även styra fastighetsboxar vilket gör att man slipper nycklar även här. Man använder samma kodbricka som till dörren eller tvättstugan för att öppna sitt fack. Web Bokning Bokning av tvättider kan göras via Internet. Kan bekvämt utföras t.ex. hemifrån eller från jobbet. Även denna produkt har tagits fram via samarbetet med Electrolux Laundry Systems Sweden AB. Web Administration Administration av systemet kan göras via webläsare, så kallad tunn klient. En områdesförvaltare eller avdelnings - chef som endast skall kunna lägga in och ta bort kodbrickor, ändra namn eller liknande enkla åtgärder. Detta är ofta helt tillräckligt att kunna utföra vilket gör att det även är enkelt att lära sig. Debitering Systemet kan skapa debiteringsunderlag baserat på olika kriterier och underlag. Debiteringsmodulen beställs som tillbehör till ELS BOKA /ELS Vision. 15

16 Enkel och logisk administration av M5 Detta är ett exempel på en övergripande informations bild över objektet (lägenheten). En lägenhet presenteras grafiskt som ett litet hus. Lägenhetsnumret identifierar vilken lägenhet, Adress definierar vilken adress, Lägenheter är ett sorterings begrep som sorterar lägenheterna enligt valbar sortering. Lösenordet för webb bokningen (option) definierar lösenordet för inloggning. Under lägenheten ligger en kortgrupp som definierar att lägenheten har tillgång till bokning, vad som kan bokas är kopplat via en behörighet som definierar villkoren för detta. 16

17 Under bokningen finns två passerkort/kodbrickor definierade, som kan användas till bokning samt för passage. Kopplat mot kortet ligger en behörighet som definierar var och när passage kan ske. Korten/kod brickan kan benämnas inviduellt för att underlätta identifiering. Id-kod är kortets/kodbrickans identitet, Pin-kod är koden. Telefonnummer är lägenhetsinnehavarens telefonnummer som porttelefon ringer till vid besök. Om kortnr används så ringer gästen detta. När porttelefon med display används så specificeras vad som skall visas under portregister med parametrarna förnamn och efternamn. Behörigheten definierar vilka porttelefoner samt när på dygnet denna funktion skall kunna användas. 17

18 M5 Ett system som anpassas efter dina behov Det mesta i M5 kan anpassas efter behovet, detta gäller alla benämningar såsom namn på dörrar, bokningstavlor, informationstavlor, förval, kort, användare, lägenheter, sorterings begrepp m.fl. Nedan visas exempel på hur användar informationen kan anpassas. Ovan visar ett anpassat exempel. För att underlätta och förenkla administration så finns 2 olika profiler för användare/lägenheter i systemtet, dessa presenteras med olika ikoner. Informations fälten till profilerna kan inviduellt konfigureras avseende antal fält, namn på fält m.fl. Detta innebär att systemet kan kundanpassas till er nomeklatur samt vilken typ av information som skall användas vid registrering av användare/lägenhter. Ovan är exempel på standard. 18

19 Miljöhänsyn och besparingar Intelligenta hus, nu är det en realitet. Passerkontroll, larm samt styr och regler är nu integrerade mot varandra. Användaren får total kontroll både på passersystem, belysning, ventilation samt värme. När någon passerar entre dörren på morgonen så kan ljuset tändas i just hans/hen nes rum. Ventilation och värme kan startas upp. En larmdetektor kan på natten fungera som larmgivare och under dagen övervaka rörelse i rummet. Om någon inte har rört sig i rummet under en viss inställbar tid så kan ljuset släckas ner och ventilation, värme sänkas. Om en fönsterkontakt fungerar som larmgivare på natten så kan den övervaka öppna och stängda fönster, dörrar under dagen. Ett öppet fönster kan styras att stänga av värmen i just det rummet. Detta innebär avsevärda besparingar i energi och installationskostnader samt att man använder detektorer och larmgivare både för styr och regler och larm, passersystem och får ett system som är överskådligt och lätt att använda, styra. Genom att koppla samman systemen så uppnår man stora energibesparingar, vilket innebär att man även spar mycket pengar och hjälper till att bevara en god miljö. Exempel på OPC baserade Scada system som kan anslutas Citect, Siemens MM8000, TAC Vista, Larmia Control, Kentima WideQuick m. fl.. 19

20 Generell information om M5 Från litet till stort M5 systemet är skalbart och kan byggas ut både avseende storlek och funktion. Exempelvis så kan man komplettera sin anläggning med ett godkänt inbrottslarm enligt SSF Vår idé är att man kan växa med systemet vartefter behoven uppstår. Domäner Används för att avgränsa systemet i olika logiska anläggningsdelar samt för att erbjuda egen årskalender. M5 kan i ett system hantera upp till 255 domäner. Domäner används därmed i större anläggningar där man t. ex. lägger respektive bostadsområde i egna domäner. Enkelt handhavande En viktig målsättning för RCO är att produkterna alltid skall vara enkla att använda oavsett om det handlar om en läsare, porttelefon eller programvaran. M5 programmet är lättnavigerat och logiskt uppbyggt med möjlighet till anpassning baserat på Era förutsättningar, detta gäller bl.a informationsfält avseende lägenhet/användar information. Fri namngivning av dörrar, entréer, portar, behörigheter, bokningsobjekt allt för att du skall kunna anpassa systemet utifrån dina behov. Systemet är byggt som en så kallad klient server lösning vilket innebär att servern placeras på lämplig plats sedan ansluter man en eller flera administrationsdatorer över nätverket. Modern Teknik Systemet bygger på modern teknik och vidareutvecklas ständigt vilket ger dig som kund en trygg och långsiktig investering. Säkerhet i R-CARD-Systemet All kommunikation mellan bokningspaneler, informationspaneler, läsare, undercentraler och server sker alltid krypterat oavsett om utrustningen använder kabel eller IP. All utrustning har inbyggt sabotage larm som direkt reagerar vid eventuellt sabotage. Om behovs finnes kan man komplettera med dörrlarm (dörr uppställd) eller varför inte ett helintegrerat inbrottslarm. Driftövervakning M5 systemet har en inbyggd driftövervakningsfunktion som vid fel eller händelse kan generera ett e-post meddelande. Vilka händelser som skall generera larm samt vem som skall vara mottagare av larmet via e-post specificeras inviduellt. Det som krävs är att man kan använda SMTP mot en befintlig e-post server. Denna funktion kan även hantera eventuella larm från Electrolux utrustning som är ansluten via ELS Network. Grafiskt indikeringsfönster I M5 erbjuds ett grafiskt gränssnitt för enkel överblick och möjlighet att styra dörrar. Detta gör att man centralt, på ett enkelt sätt då dörren är utplacerad på en ritning, kan öppna en dörr för en eventuell entreprenör. OPC Server (tillbehör) OPC Server ger möjlighet till att via OPC koppla ihop M5 med fastighetsstyrningssystem, ett så kallat SCADA system. Denna koppling erbjuder möjlighet att styra fastigheten med information från M5 vilket i sin tur skapar möjligheter att spara energi. Webbklient (tillbehör) Med webbklient kan systemet administrera lägenheter/användare via ett webbaserat gränssnitt. Fördelen är att ingen programvara behöver installeras på klienten. Databasimport DBI (tillbehör) DBI är ett gränssnitt för att kunna koppla ihop M5 mot externa databaser eller filer för import av lägenhets/användar information. Realtidsimport är en funktion som ligger med i DBI som kopplas mot en fil som i realtid kan lägga till eller ta bort användarinformation. Integrerat larmsystem MEGA (tillbehör) M5 kan förses med modulen MEGA vilket innebär att systemet kompletteras med inbrottslarm och brandvarning. För befintlig anläggning krävs komplettering med MEGA licens, DIO, larmuppringare samt de larmpunkter som önskas. Larmet är certifierat enligt SSF 1014 larmklass 2,3. Med MEGA kan även gemensam brandvarning användas. CCTV Integration Kan integreras med BOSCH kamerasystem. 20

21

22 Tekniska kapaciteter och värden M5 kapaciteter Teoretiska värden 255 Domäner (Bostads områden) * kodbrickor (kort) / Domän * dörrmiljöer * Anknytningar varv 256 (online) 80 Undercentraler per anknytning 255 dörrmiljöer per anknytning 255 Anpassningsbara operatörsgrupper Antalet inloggade operatörer är licens beroende * behörighetsgrupper per domän 15 kodbrickor per lägenhet 45 behörighetsgrupper per kodbricka och domän * lagrade händelser per undercentral * Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa påverkar varandra. M5 kapaciteter Konfigurationsexempel fastighet innehållande passage, bokning, information samt porttelefoni 4000 Lägenheter / Domän (område) 4 Kodbrickor per lägenhet 1 Telefon nr / lägenhet till porttelefon Bokningsmöjlighet för alla lägenheter ett kvartal fram i tiden 4100 Behörigheter Ovan bygger på extra minnesmodul i UC:na samt Prox kort / kodbrickor 3000 Lägenheter / Domän (område) 4 Kodbrickor per lägenhet 1 Telefon nr / lägenhet till porttelefon Bokningsmöjlighet för alla lägenheter ett kvartal fram i tiden 3100 Behörigheter Ovan bygger på extra minnesmodul i UC:na samt Mifare (16 byte) kort / kodbrickor Nätverksstöd För kommunikation mellan Server och undercentraler: TCP/IP adressering: - Fast IP Adress - DHCP i kombination med DYNDNS - MAC Adressering UC:n kommunicerar in sin adress till M5 servern. - Systembus över IP: För att koppla ihop flera fastigheter över IP för exemplevis fjärrbokning mellan olika bokningstavlor inom ett område. 22 ELS Boka Tvättstugebokning * bokningpaneler 255 bokningsaneler per anknytning 255 Förval per anknytning 2560* maskingrupper per anknytning 36 Bokningspass per dygn Inbyggt ELS Network 31 enheter * Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa påverkar varandra. ELS Vision Information/Bokning * Visionpaneler 255 Visionpaneler per anknytning 20* Bokningsförval 640* Bokningsbara objekt (20x32) 48* Bokningspass per dygn Felanmälan kan byggas i nivåer 20 val -> 60 -> 60 För styrning av maskiner via ELS Network krävs ELS NetworkMaster (option) * Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa påverkar varandra. Porttelefon * Porttelefoner 255 Porttelefoner per anknytning 8 Porttelefoner per undercentral Telefonnummer med valbart kortnr PA-59D max antal lägenheter i displayen 500 st per porttelefon. * Angivna värden skall ses som teoretiska då dessa påverkar varandra. OPC (tillbehör) Stöd för Alarm & Events V1.02 och Data Access V2.05 Webbokning (tillbehör) För bokning via Internet (webb) Stöd för Micrsoft IIS Server.NET 2.0 Webadmin (tillbehör) För kort / kodbricka och lägenhet / användar administration samt administration av bokningar Stöd för Microsoft IIS Server.NET 2.0

23 Tekniska mjukvaru krav R-CARD M5 från det lilla till det stora. M5 systemet passar alla behov och kan anpassas avseende funktion och storlek i förhållande till behovet. M5 Server Operativsystem: Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 (Pro eller högre krävs för IIS) Microsoft Windows 2003 Server Microsoft Windows 2008 Server 32 & 64 bitars. Hårdvara enligt operativsystems leverantörens krav. Om integrationsprodukter används måste hänsyn tas till denna leverantörs krav. Databas Microsoft SQL Express (ingår) Microsoft SQL Server M5 Klient Operativsystem: Microsoft Windows XP Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Hårdvara enligt operativsystems leverantörens krav. Om integrationsprodukter används måste hänsyn tas till denna leverantörs krav. RCO s webbaplikationer Microsoft IIS Server 23

24 Viktiga tillbehör R-CONNECT För att dra fram kablar över dörren när läsare och el-lås sitter direkt på dörren. Enkelt och snabbt montage. Ni slipper långhålsborra dör ren och behöver i övrigt inte ta upp ett enda hål i dör ren, vilket innebär att brandklassade dörrar behåller sin brandklassning. Man kan även behålla asbestdörrar som man absolut inte får borra i. Lämplig att använda tillsammans med vår läsare PROX-53 och R-COBBER. Regnskydd Läsare som monteras utomhus bör alltid förses med regnskydd. Utförd i UV-beständig PVC. Infällnadslådor Till porttelefon PA-59 samt till PROX-50/60. Supportavtal Fri telefonsupport på program varor samt fri uppgradering av programvaror. Tryckknappar Med nyckelsymbol. Används för utpassage. Finns i utanpåliggande och infällt utförande. Prox-kodbrickor Prox-kodbrickorna finns i olika färger. Är mycket slitstarka och kan sitta på nyckeknippan. För smidig tillgång till kodbrickan använd YOYO. YOYO Komplettera med YOYO. Används för att alltid ha kodbrickan lätt åtkomlig. 24

25 Systemuppbyggnad Fastighet 25

26 Vi är inte bäst på allt... 26

27 ...men vi kan säkerhet. Öppet system för integrering Vi samarbetar med de ledande aktörerna inom respektive område. RCO erbjuder det bästa inom säkerhet med kopplingar till de främsta systemen för fastighets förvaltning och administration, styr och regler samt energimätning. Anslutningar för IT-miljöer SQL TCP/IP 27 XML OPC

28 Elektroniska lås för hem och företag Order: Fax: verb

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet Passagesystem LH Electronic Alarm AB Säkrare Fastighet Varför passagesystem? Nycklar skapar ofta en falsk trygghet! Med passagesystem från LH Alarm kan man ta bort nycklarna för de utrymmen man använder

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

Bewapass Entro. Användarhandbok

Bewapass Entro. Användarhandbok Bewapass Entro SE Användarhandbok Copyright 2003 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewapass Entro användarhandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig rätten

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Användarguide. Solid AB

Användarguide. Solid AB Användarguide Solid AB Copyright 2003-2005, Solid AB Solid AB Sjöviksbacken 24 SE - 117 43 Stockholm SWEDEN Telefon: +46 8-685 10 00 Fax: +46 8-685 10 20 E-post: info@solid.se www.solid.se UG 559 050 920D

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

BOKN ING BOKN ING BOKNING. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1

BOKN ING BOKN ING BOKNING. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1 BOKN ING BOKNING Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart Scala : ING BOKN Stark = Rostfri Harmoni = Komposit Boka 306 Funktion & produkt Ny design 3 = Läsare & display 0 = Utanpåligganda = Infälld 4 = Vinklad

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system.

Ny version! möjligheter. Viktigt! Installera idag! Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ny version! Viktig uppdatering av Mamut Business Software INNEHÅLL: Nyheter i version 12 De viktigaste uppdateringarna i ditt Mamut-system. Ger dig nya möjligheter Sida 2-5 Mamut One Nästa generations

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Manual Winbas Business Online

Manual Winbas Business Online Manual Winbas Business Online 1. Varför Winbas webshop?-------------------------------------------------------------------------------------------2 1.1 Tilläggstjänster---------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

Bra att läsa, bra att spara.

Bra att läsa, bra att spara. Tips och råd är alltid bra att ha nära till hands! Bra att läsa, bra att spara. Om bredband och telefoni Com Hem Kundservice: www.comhem.se Telefon 90 222 BB007-1502 Bra att läsa, bra att spara. Bra att

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer