Beyond Connectivity - om tjänster för smarta företag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beyond Connectivity - om tjänster för smarta företag"

Transkript

1 Beyond Connectivity - om tjänster för smarta företag Per Andersson Center for Information and Communication Research SSE-IR ( Marketing&Strategy ) Handelshögskolan, Stockholm Jan Markendahl, och ICT School Kungliga Tekniska Högskolan, Kista

2 De fem dimensionerna - allmänt Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder sina medarbetare alternativ till fysiska möten servar kunder när kunderna har tid kan bjuda in kunder och partner till interna system använder sociala medier för att skapa dialog med kunder & partner

3 De fem dimensionerna vårt fokus Vi har undersökt företag med mobil arbetsstyrka Energibolag, Hantverkare, Hemtjänst Vi har studerat arbetsprocesser Inte enbart ATT man använder mobila kommunikation Även vad man GÖR när man kommunicera mobilt

4 Om Per och Jan Per kommer från efterfrågesidan Jan kommer från utbudssidan Gemensamma forskningsprojekt: - Efterfråge- & utbudssidan - Affärs- & teknikutveckling

5 Demand oriented projects: Open Innovation Frameworks Airport Living Lab ICT in HealthCare Organisations Implement and Use Mobile Solutions - Studies of the Enterprise Market for Wireless Services and Applications Adoption And Usage Of New Technology For Procurement Wireless Woodstock Services Mobile City Moments Project Service Innovation Processes and Dynamic Business Models Near Field Communications IP Telephony Mobile TV E-learning Social mobile gaming. Supply oriented projects: Mobile Organizations and the Enterprise Market for Mobile Services Affordable Wireless Broadband Access Low Cost Infrastructure Novel Access Provisioning Trust in Internationalization Dynamic Spectrum Access Quasar Value of Radio Spectrum for Mobile operators Mobile Enterprise Services 2.0 Near Field Communications Open Innovations and Living Labs Ambient Networks Drivers of Convergence, Dis-integration and other Market Re-definitions during the Industry Life Cycle

6 Exempel på pågående projekt: Mobile organizations - The enterprise market for mobile services ERP system - Movex AT&T Global Network Middle ware

7 Exempel på pågående projekt: Near Field Communication

8 Disposition Varför satsa på smarta företag? Hur ska vi närma oss företagsmarknaden? Användarsammanhang (user environments) Teknik, aktiviteter och adderat värde To see beyond technology Summering och implikationer

9 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? Nya förutsättningar: Globalisering Nya teknologier Kunskapsbaserat samhälle Hyperkonkurrens Socialt ansvar..är centrala drivkrafter för stora, generella organisationsförändringar

10 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA ORGANISATIONS- FORMER 1. GLOBALISERING -behov av ökad global integration -behov av ökad lokal flexibilitet -behov global och lokal integration -behov att hantera komplexitet via rutiner -behov att hantera decentralisering och partnerskap Rätt timing för Smarta företag? JA!

11 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA ORGANISATIONS- FORMER 2. NYA TEKNOLOGIER -nya lean management - strukturer (färre nivåer, mer horisontella nivåer) -ökat beroende mellan enheter inom och mellan organisationer -oklara gränser och nätverk -kontrollprocedurer på distans (remote control procedures) - knowledge management support för innovation och kontinuerligt lärande Rätt timing för Smarta företag? JA!

12 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR 3. KUNSKAPSBASERADE VERKSAMHETER NYA ORGANISATIONS- FORMER -behov av system och processer för att stödja effektiv användning och exploatering av existerande kunskap, även i traditionella organisationer ( anpassning ) -decentraliserade initiativ till teams och nätverk för att stödja kreativitet, synergier och exploatering av nya möjligheter ( innovation ) Rätt timing för Smarta företag? JA!

13 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA ORGANISATIONS- FORMER 4. HYPERCOMPETITION - the flexible firm ; snabba, flexibla omkonfigurationer och omorganiseringar av enheter -förändringar i hanteringen av företagets gränser -behov av BÅDE mycket stabila relationer OCH högt utvecklade, löst kopplade nätverk av kontakter Rätt timing för Smarta företag? JA!

14 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA ORGANISATIONS- FORMER 5. SOCIALT ANSVAR -kontroll och övervakning av normer och beteenden i hela organisationer och nätverk -socialt ansvar vidgat till hela organisationer och nätverk, inte bara ett ledningsansvar -ledande organisationer i nätverk får särskilt ansvar för att sprida och kontrollera normer Rätt timing för Smarta företag? JA!

15 Varför? från ett utbudsperspektiv Operatörsintäkter från rösttrafik minskar Att satsa på företag och effektivisering av deras verksamhet är ett sätt att hitta nya intäktskällor Mobila datanät finns tillgängliga (jfr 2000 och 2010) Tekniklösningar blir mer eller mindre lika för flera leverantörer (jämför utbud/erbjudanden för mobiltelefoni/mobilt bredband)

16 Hur ska vi närma oss företagsmarknaden? Samla information, analysera segmentera

17 Segmenteringspraktiker? Användarprofiler (abonnemangstyper, trafik,.) Branscher Segmentering baserad på teknologier Segmentering baserad på tjänster Företagsstorlek (SMEs, Large Enterprises, MNEs) Typ av organisation (Offentlig vs. Privat) Segmentering utifrån organisatorisk funktion Horizontal vs vertical segmentation. Kvantifierbara variabler (statistisk korrelation)

18 Men om marknaden ser ut så här?

19 .vi kan snarare urskilja ett antal olika användarsammanhang the craftsman environment (plumbing, electrician, painter, bricklayer, etc.), the production environment (big manufacturing companies, SMEs etc.), the trade environment (retailing, wholesaling etc.), the administrative environment (banking, financing, insurance, etc.), the consultant environment (lawyer, accounting, consulting, advertising, etc.), the transportation environment (taxi, road/express delivery, etc.), the utility environment (electricity supply, water supply, gas supply, etc.), the institution environment (social and health care, education etc.). vilka var och en inom sin kategori kan uppvisa likheter men som också på olika sätt sinsemellan är kopplade.

20 Exempel: User environment 1: The Craftsman Environment (Fall: VVS/Rörmokeriföretag ) Utgångspunkt: Vilka är de problem i VVS-processen som skulle kunna hanteras/lösas med hjälp av mobila lösningar?

21 The craftsman environment Ex:Dk The environment is dominant among small building-and construction companies -but can also be found among The technical departments in municipalities Technical service departments, etc. More than small building- & construction companies in DK Bricklayer company work places Electrician company work places Plumbing company work places Carpenter company work places Painter/glazier company work places (Other building & construction = work places) Company size Building- & construction: More than 80% have less than 10 employees More than 70% of the companies realise for < 5 MDKK a year Annually average turnover: Bricklayer company 2,2 MDKK Electrician company 4,7 MDKK Plumbing company 3,5 MDKK Carpenter company 2,4 MDKK Painter/glazier company 1,5 MDKK

22 The craftsman environment Alfred Jørgen s dad Ole Jørgen s son No. of cars limited by Ulla s brain Customers: Companies The board Investor Founding father Buffer IT-manager (leisure time basis) The Hansen family Construction site The core of the company Characteristics Motivation - energy - job satisfaction Creative urge - entrepreneurship Do not want to grow - growth is not the target Overview - control - transparency Proximity - personal relations (mutual and towards customers) Family - comfort- cosiness Jørgen President/Master/Patriarch Business developer Public image - salesman Foreman -gaffer Overview It is my money Ulla Book keeping - accounting Cash management Salary -invoice -purchase Dispatcher Gatekeeper - secretary Mum for Sven and Morten Connection between Sven/Morten and Jørgen Life long education Often the wife of the boss (Jørgen) The production takes place in the field Sven Workmen Male culture Morten Are home everywhere Meet people

23 The craftsman environment Communication needs The workers should be available to: Ulla and Jørgen Customers Colleagues Family and friends Sven Morten MOBILITY Situational communication Hands free communication in the car Speaker-functionality Group calling within the gang Safety in the field (alarm) Design has a functional meaning (sturdiness,waterproof,etc.) Co-ordination and overview: Continuos co-ordination between out and home Continuos co-ordination on the individual site Positioning overview of the mobile work force Claus

24 Hantverksföretagens problem ( användarscenarios) Scenario 1: Rätt prylar med ut på jobbet Scenario 2: Registrering av nya jobb Scenario 3: Vem är tillgänglig? Scenario 4: Rätt följesedel och korrekt faktura Scenario 5: Avsyning Scenario 6: Mobila projektverktyget Scenario 7: Hur hittar jag, var är dom? Scenario 8: Snabb faktura Scenario 9: Kommunikation med grossisten/leverantören Scenario 10: Integration

25 Exempel: User environment 2: The Production Environment (Fall: Byggprocesser ) Utgångspunkt: Vilka är de problem i bygg-processen som skulle kunna hanteras/lösas med hjälp av mobila lösningar?

26 Kommunikationsmönster PROBLEM: Byggherre NÄR? Dålig täckning på mobilen Platschefens telefonnummer (som aldrig är på plats Utsättare Status Progressrapport Arkitekt Vid behov Innan kommer till bygget Service/statuscheck Ej få tag på personal Kompetens vad gäller ny teknik är en generationsfråga Missuppfattning pga. all infoutbyte via tal (bild/video) Språk (olika nationaliteter) Felbeställning pga. missförstånd Leverantör av byggmaterial Hjälpreda Var saker skall stå Platschef Status Progress -rapport Egna byggkillar Ringer för att kolla var saker skall ställas Försening Fel Underentreprenör Transport Åkare Byggstädningsfirma Mobil Oftast tal Yngre killar SMS:ar HUR? MSN Pocket mobile Walkie-Talkie Clas Ohlssonlösning Kom.radio

27 Dokumenteringshjälpreda Beställa byggmateriel Fakturahantering Avvikelser Reklamationer Skyddsrond Beställa utrustning Uppdatera projektplan Platsansvarig UE, Transportör, Grossist, m.fl. Kommunicera med byggets projektledare Koordinering av arbetsuppgifter Dagboksanteckningar Egenkontroll

28 Identifierade centrala problem i byggprocesser ( scenarier ) 1. Leveranser till rätt plats vid rätt tidpunkt 2. Platschefen svår att nå 3. Få tag på personal till en prioriterad arbetsuppgift. Vem är tillgänglig? 4. Hantering av följesedel 5. Egenkontroll och slutbesiktning 6. Tid- och timrapportering 7. Förplanering byggarbetsplatsen 8 Byggets progress 9. Bildhantering

29 Hantering följesedel Underentreprenör (kontoret) Faktura Beställning Leverantör Leverantör Leverantör Leverantör Orderbekräftelse Följesedel On-line affärssystem Projektledare/ Underentreprenör Följesedel

30 Smarta företag : en värdeanalys Kortare tid för egenkontroller Säkrare registrering av efterkontroller Enklare, samlad registrering (text, bild) Bättre kvalitet i registreringen Upplevelsen för byggledaren Enklare åtkomst av registrerad data

31 Värdeanalys (långsiktigt) Tidigt få tillgång till kunskap om kommande tjänster och därigenom ges möjlighet att tidigt anpassa den egna verksamheten till nya tjänsteinstrument Tidig tillgång till nya, anpassade tjänster, dvs. konkurrensfördelar på den egna marknaden Möjlighet att påverka tjänstens utformning så att den optimalt tillgodoser de egna behoven Tidigt få kontakt med potentiella tjänste-leverantörer och lära känna deras kvaliteter och resurser (reducering av osäkerhet) Goodwill-värden - att gentemot egna kunder och egen personal markera ett progressivt och nytt arbetssätt som visar att företaget är innovativt och framåtsträvande Glädjen av att dela med sig av egen kunskap som har en direkt påverkan på utformningen av nya tjänster

32 Lärdomar om värdehantering i byggfallet Analysera och förstå kundens affärer och arbetsprocesser på djupet Förklara, bevisa och försvara utlovade värden Dokumentera levererade värden Utveckla den egna förmågan att hantera alla dimensioner av dessa kundvärden ( Distinctive Measurable Sustainable ) Inkludera både hårda (ROI,.) och mjuka ( upplevelser ) värden

33 NCC sparade en halv miljon med mobil arbetsplats Projektledarna för Kista Science Tower fick access till företagets intranät via bärbara datorer. Dela diagram, byggritningar, uppföljningar, förändringar m.m. Resultat: Varje person tjänar en ½ till 1 tim per dag. Enligt NCC motsvarar tidsbesparingen 0,5 Mkr! Jämför: ökade röstintäkter!!!!!

34 Smarta företag : effekter och värden från utveckling, implementering och användning av nya mobila tjänster Företag/kunder: Effektivitet (Efficiency) Ökat värdeskapande (Effectiveness) Affärsutveckling Innovativitet Efterfrågeförmåga Tjänsteleverantörer: Affärsutveckling Entrepreneurskap Innovativitet Konkurrenskraft Problemlösningsförmåga (Generell teknisk förmåga + Anpassningsförmåga)

35 Nya relations-värden : förbättrade förmågor Kund Leverantör Need uncertainty Transaction uncertainty Market uncertainty Capacity uncertainty Transaction uncertainty Application uncertainty Demand ability Transfer ability Problem-solving ability Transfer ability.för både kund/användare och leverantör som ett resultat av implementeringsprocessen

36 och nya värden skapas i relationen mellan kunden och kundens kund. 1 Supplier-Buyer Link 3 Buyer-Customer Link Supplier Buyer Customer Internal Coordination Links 2 4 Total Network effektivare hantering av kundrelationerna, utveckling av erbjudandet, affärsutveckling,

37 Teknik, aktiviteter och adderat värde To see beyond the technology solution Tekniken erbjuder nya möjligheter Förutom den uppenbara nyttan med viss tekniklösning finns det andra nyttor som blir synliga om man gräver lite djupare Några exempel Hemtjänst (mobil nyckel -> vårdgaranti) SMS-biljetter (kontantlöst > nya arbetssätt) Mobil parkering (kontantlöst-> nya mervärden)

38 Om hemtjänst Digital nyckelhantering (blåtand+mobil) Tidrapportering Andra nyttor och värden

39 Hemtjänst

40 Hemtjänst

41 Ticket machine for parking services One company that offer SMS tickets

42 Ticket machine for parking services Two companies offering subscription based service - the user needs to pre-register One of the companies offer SMS tickets

43 SMS-biljetter och mobil parkering För användare Tekniska lösningen innebär cash-löst Minskad adm, koll av utlägg (samlad faktura) För service Nytt sätt (ej mer effektivt?) att kontrollera biljetter Minskat behov av biljettautomater, hantera cash

44 SMS tickets Consumers Consumers Mobile service Mobile operators Mobile service Mobile operators Subway or bus company Parking operator

45 Analys Vem gör vad? Groups of business roles Roles related to the services and service provisioning to develop the applications to manage service platforms and secure elements (SE s) to provide the service to end-users Roles related to management of relations with End-users The non-telecom service s Partners in the supply network Roles related to charging, billing and payments to initiate and send charging requests to charge (or send bills to) end-users to manage payments streams and distribute

46 What actor take busines roles for Different types of eco-systems SMS payments Parking subscripton Payex solution Payair solution Case 3 US operators Manage platform, SE SMS ticket M-parking M-payment M-payment? Provide the service SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Manage user relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Op+Payment processor Manage SP relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Charging requests SMS ticket M-parking User (wallet is loaded) User+ PoS merchant Payment processor Charge users Mobile operator M-parking Bank or CC Company Bank or CC Company Bank Distribute payments SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor

47 Observation 1: Intermediaries take most roles SMS payments Parking subscripton Payex solution Payair solution Case 3 US operators Manage platform, SE SMS ticket M-parking M-payment M-payment? Provide the service SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Manage user relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Op+Payment processor Manage SP relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Charging requests SMS ticket M-parking User (wallet is loaded) User+ PoS merchant Payment processor Charge users Mobile operator M-parking Bank or CC Company Bank or CC Company Bank Distribute payments SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor

48 Observation 2: Operators, Banks etc take few roles SMS payments Parking subscripton Payex solution Payair solution Case 3 US operators Manage platform, SE SMS ticket M-parking M-payment M-payment? Provide the service SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Manage user relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Op+Payment processor Manage SP relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Charging requests SMS ticket M-parking User (wallet is loaded) User+ PoS merchant Payment processor Charge users Mobile operator M-parking Bank or CC Company Bank or CC Company Bank Distribute payments SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor

49 Att skifta fokus? Från operatörens affär tex tekniska lösningar som kan erbjudas Till kundens affär Kundens verksamhet, behov och kunder Consumers Mobile operators Financial institutes Mobile operators Other actors These actors support or manage transactions between the merchant or the non-telecom service s and their customers Consumers Merchants and (non telecom) service s

50 Avrundning Några observationer från och implikationer av undersökningen smarta företag Att följa med kundföretagen ut i världen Lösningar och relaterad kunskap,

51 Även vad man GÖR när man kommunicera mobilt De fem dimensionerna vårt fokus Vi har undersökt företag med mobil arbetsstyrka Energibolag, Hantverkare, Hemtjänst Vi har studerat arbetsprocesser Inte enbart ATT man använder mobila kommunikation

52 Om undersökningen Smarta företag För ett antal påståenden svarar man uppge i vilken utsträckning anser du att påståendet stämmer för ditt företag Vad/Hur om användning i nuläget Vad man tror om positiv inverkan av införande av XX Stämmer inte alls Stämmer helt

53 Om undersökningen Smarta företag En observation: Vissa påståenden pekar på låg användning Mitt företag erbjuder sina anställda att komma åt interna system via mobilen Anställda kan se varandras tillgänglighet i mobilen Stämmer inte alls Stämmer helt

54 Om undersökningen Smarta företag En annan observation: För vissa påståenden är det antingen eller Jag kan sköta mina jobb-mail i jobb-mobilen Jag kan koppla upp mig och komma åt företags data etc Stämmer inte alls Stämmer helt

55 Att tänka på för fortsättning En del företag använder mobila lösningar och en del gör det inte lite elle inte alls Leverantörer bör differentiera erbjudandet till företag beroende på grad av mobil mognad Använder mobila lösningar Använder inte mobila lösningar Stöd för Mobil Stöd för Mobil kommunikation mobilt arbetssätt

56 Att tänka på för fortsättning En del företag använder mobila lösningar och en del gör det inte lite elle inte alls Leverantörer bör differentiera erbjudandet till företag beroende på grad av mobil mognad Använder mobila lösningar Använder inte mobila lösningar Stöd för Mobil Stöd för Mobil kommunikation mobilt arbetssätt

57 Att tänka på för fortsättning En del företag använder mobila lösningar och en del gör det inte lite eller inte alls Leverantörer bör differentiera erbjudandet till företag beroende på grad av mobil mognad Använder mobila lösningar Använder inte mobila lösningar Stöd för Mobil Stöd för Mobil kommunikation mobilt arbetssätt

58 Smarta företag Nästa exportsuccé? Regeringen satsar på export av tjänster ( ) Exportmarknaden för tjänster växer allt snabbare och här finns en stor potential för svenska företag. Jag avser att under året ta initiativ till särskilda insatser för att stödja exporten av tjänster och stimulera tjänstesektorn i Sverige. (Handelsminister Ewa Björling när hon presenterade handelsdeklarationen.) Konsulttjänster, exempelvis arkitekter och it-konsulter står för en stor del av tjänstexporten. Sverige sitter på en oslipad diamant. Den svenska modellen, med offentlig finansiering och många privata företag i välfärdssektorn, har skapat en unik fördel. Dessa svenska tjänsteföretag kan bli Sveriges nästa exportsuccé. (Ulf Lindberg, Almega)

59 Smarta företag - Rum för vidgat entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt? Dags för en mobil dotcom-boom i Sverige (2010) Sverige har fantastiska förutsättningar för att kicka igång en ny våg av företag kring mobila tjänster om vi bara kan lämna infrastrukturträsket.. Sverige blev snabbt en internationell förebild under den första Internetvågen. Helt utan politikers inblandning skapades tusentals nya företag, mångdubbelt fler jobb och för första gången på nästan 100 år var det fint att vara entreprenör. Internetteknologin var katalysatorn, friheten drivkraften och nyckeln till framgång var ett gränslöst, internationellt fokus. Sverige kan rida på detta arv och skapa en andra våg, en mobil dotcom-boom. (från blogg-diskussion)

60 Smarta företag - Rum för vidgat entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt? Dags för en mobil dotcom-boom i Sverige (2010) Vi har tekniken att anpassa Internettjänster för mobil användning, vi har kunskapen om hur affärsmodeller utvecklas från trafik till lönsamma affärsverksamheter och vi har erfarenheten av internationella Internet-satsningar. IT- entreprenörer, se de globala mobila möjligheterna och addera detta till era tjänster, teknik och nätverk. Se gärna Sverige som en testbädd men fokusera, precis som ni är vana vid, internationellt. Det var nyckeln till framgång under dotcom-boomen och är framgångsfaktorn för en mobil dotcom-boom i Sverige. Gör det nu innan den mobila könationen USA har riktigt vaknat till liv (84 plats i världen med endast 89 % mobil penetration). Men visst pyr det lite i Silicon Valley: "The reason why Google say Mobile First - they saw that mobile is over four times bigger than the total worldwide internet business and is in fact, the fastest-growing Trillion-dollar industry in the economic history of mankind."

61

62 Lösningar och relaterad kunskap KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR Teknikkunskap (telia + Cisco) TJÄNSTEPLATTFORMAR (Pocket mobile) PLATTFORMSKUNSKAP BRANSCHKUNSKAP TJÄNSTER ÅT FÖRETAG PLATTFORMSKUNSKAP BRANSCHKUNSKAP

TJÄNSTEINNOVATIONER OCH MARKNADSOMVANDLING FALLET MOBILA BETALNINGAR

TJÄNSTEINNOVATIONER OCH MARKNADSOMVANDLING FALLET MOBILA BETALNINGAR TJÄNSTEINNOVATIONER OCH MARKNADSOMVANDLING FALLET MOBILA BETALNINGAR Per Andersson, Lars-Gunnar Mattsson Center for Information and Communications Research, Stockholm School of Economics Jan Markendahl

Läs mer

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras.

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras. maj 2011 Twittergrundaren lanserar Square, en liten kortläsare till mobilen aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC okt 2011 Mobiloperatörerna bildar Wywallet 2011 aug 2011 Nokia släpper fler

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

BREDBAND OCH E-HEMTJÄNSTER EN SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH E-HEMTJÄNSTER EN SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH E-HEMTJÄNSTER EN SAMHÄLLSEKONOMISK ANALYS Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student.

Analys och bedömning av företag och förvaltning. Omtentamen. Ladokkod: SAN023. Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student. Analys och bedömning av företag och förvaltning Omtentamen Ladokkod: SAN023 Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: Tid: 2014-02-17 Hjälpmedel: Lexikon

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

Arrowhead - Process- och energisystem- automation

Arrowhead - Process- och energisystem- automation Arrowhead - Process- och energisystem- automation Mats Johansson Project Manager ProcessIT.EU/LTU ARTEMIS Industry Association The association for R&D actors in embedded systems Bakgrund Ökad automa2on

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. En resa mot tillväxt Santa Maria. Stefan Johansson. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 En resa mot tillväxt Santa Maria Stefan Johansson Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU Framtidens affärslösningar är redan här 1 Copyright 2016 FUJITSU ONE Santa

Läs mer

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH

TS CASESKOLA B. Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH TS CASESKOLA B Asplund, CJ och Bengtsson, L. LTH 2016 Ett styrdokument. Är en naturlig del av caset. Bör vara utförlig och strukturerad (se Asplund 2011). Undervisningssyfte, målgrupp, nivå, typ av kurs

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel,

Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, CONNECTING DYNAMIC COMPANIES Hur du utvecklar ditt företag med Unified Communications Per Björklund, Efftel, 2010-04-28 2 DFS Nätverket Kommunikationsteknik Agenda 1 2 3 Introduktion Om Unified Communications

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem. Associate Professor Wireless Infrastructure Deployment and Economics Tele-ekonomi

Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem. Associate Professor Wireless Infrastructure Deployment and Economics Tele-ekonomi Trafikutmaningen KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Associate Professor Wireless Infrastructure Deployment and Economics Tele-ekonomi Utmaningar och inriktning

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16

Strategy for development of car clubs in Gothenburg. Anette Thorén 2011-03-16 Strategy for development of car clubs in Gothenburg Anette Thorén 2011-03-16 Facts 2010 Objectives 2003: 10 000 members in five years 75 % are members through their employer 413 cars - 165 in private car

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years

Prevas översikt. Excellence in Technology for 25 Years Prevas översikt Grundat 1985 570 anställda på 10 platser i Sverige, Norge och Danmark Listat på NASDAQ OMX sedan 1998 ISO 9001:2000 certifierat Ekonomifakta, 2008 (2007) Omsättning: 616 MSEK (471 MSEK)

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Designmönster för sociala användningssituationer

Designmönster för sociala användningssituationer Designmönster för sociala användningssituationer Baserat på Interaction design patterns for computers in sociable use, kommande artikel i International Journal of Computer Applications in Technology, matar@ida.liu.se

Läs mer

Purchase and procurement

Purchase and procurement Purchase and procurement City of Gothenburg Structure, organisation, framework and regulations for purchasing and procurement at City of Gothenburg Robert Göransson Legal officer procurement, City Planning

Läs mer

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning

Ansökan till Vinnova PROJEKTUPPGIFTER. Diarienummer. Inskickad. Utlysning Ansökan till Vinnova Diarienummer 2016-03836 Inskickad 2016-08-25 13:42 Utlysning Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2016 (höst) PROJEKTUPPGIFTER Är ansökan en fortsättning på tidigare

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA

Higher education meets private use of social media technologies PERNILLA Higher education meets private use of social media technologies Research questions R1. How do students perceive the use of social media in their learning environment in higher educa9on? R2. Do students

Läs mer

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH

Green Charge Southeast a Leading Effort for Electric Vehicles in Sweden. Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH Green Charge Southeast a Leading Effort for s in Sweden Project Overview, Spring 2014 Dr. Henrik Ny, BTH GreenCharge - for fossil-free transports 2030 Lead Partner (BTH) The whole value-chain Project Mgmt

Läs mer

The Digital Enterprise in Nordics

The Digital Enterprise in Nordics The Digital Enterprise in Nordics Summary of Findings CIO Magazine & Tata Consultancy Services Research Version 1.0 January 2014 Copyright 2014 Tata Consultancy Services Limited 1 Introduktion till undersökningen

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Offentlig-Privat Samverkan: En möjlig vision för e-förvaltning?

Offentlig-Privat Samverkan: En möjlig vision för e-förvaltning? Offentlig-Privat Samverkan: En möjlig vision för e-förvaltning? Branschrådmöte, 20 Juni 2011. Viktor Arvidsson Bakgrund OPS möjliggör innovation och skapande av tillväxt och nya exportprodukter genom samarbeten

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen

Verktyg för effektiv samverkansinnovation. exemplet Grafen Verktyg för effektiv samverkansinnovation exemplet Grafen CIP Professional Services har en unik position i ett växande område Business strategy Technology & Innovation Intellectual Property 2 Vi hjälper

Läs mer

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell

Innovation och produktutveckling. Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell Innovation och produktutveckling Joakim Lilliesköld & Liv Gingnell KTH ROYAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY Med innovation menar vi kunskap som omsätts till nya värden Turning traditional ways uppsida down Var

Läs mer

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland

Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland Utvecklings- och tillväxtplan för ett hållbart Åland 2015-2017 ------------------------------------------------ Development- and growth plan for a sustainable Åland 2015-2017 Ann Nedergård Hållbarhetsstrateg

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert

Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre. Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Vad står AkzoNobel för? Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent av

Läs mer

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers.

The routing number is used to enable routing to the correct recipient operator s public communications network at calls to ported telephone numbers. Plan of routing number for number portability according to Swedish standard SS 63 63 90/SS 63 63 92/ Disposition över dirigeringsprefix vid nummerportabilitet enligt svensk standard SS 63 63 90/SS 63 63

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp

Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Stora byggföretags utmaningar för bättre inköp Mikael Frödell 2014-10-03 mikael.frodell@skanska.se Varför är inköp viktigt? 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Inköp utgör ca 70% av stora byggföretags omsättning

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden FoU-projekt Smart elnät i stadsmiljö

Norra Djurgårdsstaden FoU-projekt Smart elnät i stadsmiljö Norra Djurgårdsstaden FoU-projekt Smart elnät i stadsmiljö Norra Djurgårdsstaden ett framväxande miljöprofilområde och internationellt showcase Vision Norra Djurgårdsstaden en hållbar stadsdel i världsklass

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU

Fujitsu Day in Action. Human Centric Innovation. ServiceNow. Stefan Schöllin Fujitsu. 0 Copyright 2016 FUJITSU Fujitsu Day 2016 ServiceNow Stefan Schöllin Fujitsu Stefan Berg ServiceNow Human Centric Innovation in Action 0 Copyright 2016 FUJITSU ServiceNow Vi förändrar sättet människor arbetar på 1 Copyright 2016

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden

The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden The present situation on the application of ICT in precision agriculture in Sweden Anna Rydberg & Johanna Olsson JTI Swedish Institute for Agricultural and Environmental Engineering Objective To investigate

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016

BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 BTS Group AB (publ) Annual General Meeting 2016 Stockholm, May 10, 2016 Copyright 2016 BTS Copyright 2016 BTS www.pwc.se Revisionen 2015 BTS Group AB (publ) årsstämma 10 maj 2016 Revisionens syfte och

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES

STADSTRENDER. Framtidens städer INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES STADSTRENDER INTRO TRENDS THE CITY OF DESIRE DIVERSITY Framtidens städer SUSTAINABLE DEVELOPMENT COLLABORATION THE CITY SOUL SUMMARY SHORT STORIES FROM BIG CITIES EN INTERNATIONELL STUDIE OM FRAMTIDENS

Läs mer

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Bengt Hansson Financial Process Improvement Volvo Business Services AB bengt.hansson@volvo.com Phone +46 31 327 5823 November 2, 2004, Slide 1 Business

Läs mer

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala

Organisering och ekonomistyrning. Professor Fredrik Nilsson Uppsala Organisering och ekonomistyrning Professor Fredrik Nilsson Uppsala 2013-01-23 Föreläsningens inriktning Tema: Organisering och ekonomistyrning Vad är ekonomistyrning? Ekonomistyrningens nya sammanhang

Läs mer

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se

Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift. Lars Ekedahl. www.htu.se Kompetenscentrum - Några kommentarer och reflektioner kring start och drift Lars Ekedahl www.htu.se Innehåll UoH:s uppgifter Kompetenscentrum S-SENCE Personliga reflektioner och kommentarer www.htu.se

Läs mer

Här är vi nu! Marknadsföring ur ett serviceperspektiv. Marknadsföring och Management ur ett serviceperspektiv

Här är vi nu! Marknadsföring ur ett serviceperspektiv. Marknadsföring och Management ur ett serviceperspektiv Marknadsföring och Management ur ett serviceperspektiv Staffan Hård af Segerstad LiU School of Management Här är vi nu! Value-in-use 2 Marknadsföring ur ett serviceperspektiv Tjänsten som erbjudande Konsekvenser

Läs mer

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT

Microsoft erbjudande idag. Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT Microsoft erbjudande idag Helena Fuchs, Microsoft Per Bay, COSMO CONSULT "Vi står på randen av en teknisk revolution som fundamentalt förändrar hur vi lever, hur vi arbetar och relaterar till varandra.

Läs mer

Framtiden & Säkerhet. Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder. Logica 2008. All rights reserved

Framtiden & Säkerhet. Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder. Logica 2008. All rights reserved Framtiden & Säkerhet Säkerhet och trygghet för Bank 2.0 kunder Logica 2008. All rights reserved Betalningsmedel Mynt Sedlar Bankbok Faktura, e-faktura, autogiro... Check Giro Betalkort Wap Telebank Internetbank

Läs mer

Datasäkerhet och integritet

Datasäkerhet och integritet Chapter 4 module A Networking Concepts OSI-modellen TCP/IP This module is a refresher on networking concepts, which are important in information security A Simple Home Network 2 Unshielded Twisted Pair

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången

Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången 2014 05 19 Jari Rusanen Strategiska partnerskap inom Erasmus+ erfarenheter från första ansökningsomgången Programdagarna 2014 Hasseludden Aktiviteterna måste vara länkade till målen för programmet samt

Läs mer

Future Smart Industry

Future Smart Industry Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen Blue Institute Örjan Larsson maj 2015 orjan.larsson@blueinst.com

Läs mer

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN

Helsinki, 30 November 2011. Väino Tarandi, KTH & buildingsmart SWEDEN Väino Tarandi, KTH & buildingsmart Swedish initiatives NVDB Swedish Transport Administration VisuCity Research project Detailing level - lanes Abstraction levels Phenomena linked to net links Trafikverket

Läs mer

2015-09-17 Andreas Rosengren

2015-09-17 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri på kort och lång sikt? Industriell forskning inom industri 4.0 FFI LISA Bakgrund Tyska

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer