Beyond Connectivity - om tjänster för smarta företag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beyond Connectivity - om tjänster för smarta företag"

Transkript

1 Beyond Connectivity - om tjänster för smarta företag Per Andersson Center for Information and Communication Research SSE-IR ( Marketing&Strategy ) Handelshögskolan, Stockholm Jan Markendahl, och ICT School Kungliga Tekniska Högskolan, Kista

2 De fem dimensionerna - allmänt Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder sina medarbetare alternativ till fysiska möten servar kunder när kunderna har tid kan bjuda in kunder och partner till interna system använder sociala medier för att skapa dialog med kunder & partner

3 De fem dimensionerna vårt fokus Vi har undersökt företag med mobil arbetsstyrka Energibolag, Hantverkare, Hemtjänst Vi har studerat arbetsprocesser Inte enbart ATT man använder mobila kommunikation Även vad man GÖR när man kommunicera mobilt

4 Om Per och Jan Per kommer från efterfrågesidan Jan kommer från utbudssidan Gemensamma forskningsprojekt: - Efterfråge- & utbudssidan - Affärs- & teknikutveckling

5 Demand oriented projects: Open Innovation Frameworks Airport Living Lab ICT in HealthCare Organisations Implement and Use Mobile Solutions - Studies of the Enterprise Market for Wireless Services and Applications Adoption And Usage Of New Technology For Procurement Wireless Woodstock Services Mobile City Moments Project Service Innovation Processes and Dynamic Business Models Near Field Communications IP Telephony Mobile TV E-learning Social mobile gaming. Supply oriented projects: Mobile Organizations and the Enterprise Market for Mobile Services Affordable Wireless Broadband Access Low Cost Infrastructure Novel Access Provisioning Trust in Internationalization Dynamic Spectrum Access Quasar Value of Radio Spectrum for Mobile operators Mobile Enterprise Services 2.0 Near Field Communications Open Innovations and Living Labs Ambient Networks Drivers of Convergence, Dis-integration and other Market Re-definitions during the Industry Life Cycle

6 Exempel på pågående projekt: Mobile organizations - The enterprise market for mobile services ERP system - Movex AT&T Global Network Middle ware

7 Exempel på pågående projekt: Near Field Communication

8 Disposition Varför satsa på smarta företag? Hur ska vi närma oss företagsmarknaden? Användarsammanhang (user environments) Teknik, aktiviteter och adderat värde To see beyond technology Summering och implikationer

9 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? Nya förutsättningar: Globalisering Nya teknologier Kunskapsbaserat samhälle Hyperkonkurrens Socialt ansvar..är centrala drivkrafter för stora, generella organisationsförändringar

10 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA ORGANISATIONS- FORMER 1. GLOBALISERING -behov av ökad global integration -behov av ökad lokal flexibilitet -behov global och lokal integration -behov att hantera komplexitet via rutiner -behov att hantera decentralisering och partnerskap Rätt timing för Smarta företag? JA!

11 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA ORGANISATIONS- FORMER 2. NYA TEKNOLOGIER -nya lean management - strukturer (färre nivåer, mer horisontella nivåer) -ökat beroende mellan enheter inom och mellan organisationer -oklara gränser och nätverk -kontrollprocedurer på distans (remote control procedures) - knowledge management support för innovation och kontinuerligt lärande Rätt timing för Smarta företag? JA!

12 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR 3. KUNSKAPSBASERADE VERKSAMHETER NYA ORGANISATIONS- FORMER -behov av system och processer för att stödja effektiv användning och exploatering av existerande kunskap, även i traditionella organisationer ( anpassning ) -decentraliserade initiativ till teams och nätverk för att stödja kreativitet, synergier och exploatering av nya möjligheter ( innovation ) Rätt timing för Smarta företag? JA!

13 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA ORGANISATIONS- FORMER 4. HYPERCOMPETITION - the flexible firm ; snabba, flexibla omkonfigurationer och omorganiseringar av enheter -förändringar i hanteringen av företagets gränser -behov av BÅDE mycket stabila relationer OCH högt utvecklade, löst kopplade nätverk av kontakter Rätt timing för Smarta företag? JA!

14 Rätt timing för Smarta företag Är tiden mogen för Smarta företag? NYA FÖRUTSÄTTNINGAR NYA ORGANISATIONS- FORMER 5. SOCIALT ANSVAR -kontroll och övervakning av normer och beteenden i hela organisationer och nätverk -socialt ansvar vidgat till hela organisationer och nätverk, inte bara ett ledningsansvar -ledande organisationer i nätverk får särskilt ansvar för att sprida och kontrollera normer Rätt timing för Smarta företag? JA!

15 Varför? från ett utbudsperspektiv Operatörsintäkter från rösttrafik minskar Att satsa på företag och effektivisering av deras verksamhet är ett sätt att hitta nya intäktskällor Mobila datanät finns tillgängliga (jfr 2000 och 2010) Tekniklösningar blir mer eller mindre lika för flera leverantörer (jämför utbud/erbjudanden för mobiltelefoni/mobilt bredband)

16 Hur ska vi närma oss företagsmarknaden? Samla information, analysera segmentera

17 Segmenteringspraktiker? Användarprofiler (abonnemangstyper, trafik,.) Branscher Segmentering baserad på teknologier Segmentering baserad på tjänster Företagsstorlek (SMEs, Large Enterprises, MNEs) Typ av organisation (Offentlig vs. Privat) Segmentering utifrån organisatorisk funktion Horizontal vs vertical segmentation. Kvantifierbara variabler (statistisk korrelation)

18 Men om marknaden ser ut så här?

19 .vi kan snarare urskilja ett antal olika användarsammanhang the craftsman environment (plumbing, electrician, painter, bricklayer, etc.), the production environment (big manufacturing companies, SMEs etc.), the trade environment (retailing, wholesaling etc.), the administrative environment (banking, financing, insurance, etc.), the consultant environment (lawyer, accounting, consulting, advertising, etc.), the transportation environment (taxi, road/express delivery, etc.), the utility environment (electricity supply, water supply, gas supply, etc.), the institution environment (social and health care, education etc.). vilka var och en inom sin kategori kan uppvisa likheter men som också på olika sätt sinsemellan är kopplade.

20 Exempel: User environment 1: The Craftsman Environment (Fall: VVS/Rörmokeriföretag ) Utgångspunkt: Vilka är de problem i VVS-processen som skulle kunna hanteras/lösas med hjälp av mobila lösningar?

21 The craftsman environment Ex:Dk The environment is dominant among small building-and construction companies -but can also be found among The technical departments in municipalities Technical service departments, etc. More than small building- & construction companies in DK Bricklayer company work places Electrician company work places Plumbing company work places Carpenter company work places Painter/glazier company work places (Other building & construction = work places) Company size Building- & construction: More than 80% have less than 10 employees More than 70% of the companies realise for < 5 MDKK a year Annually average turnover: Bricklayer company 2,2 MDKK Electrician company 4,7 MDKK Plumbing company 3,5 MDKK Carpenter company 2,4 MDKK Painter/glazier company 1,5 MDKK

22 The craftsman environment Alfred Jørgen s dad Ole Jørgen s son No. of cars limited by Ulla s brain Customers: Companies The board Investor Founding father Buffer IT-manager (leisure time basis) The Hansen family Construction site The core of the company Characteristics Motivation - energy - job satisfaction Creative urge - entrepreneurship Do not want to grow - growth is not the target Overview - control - transparency Proximity - personal relations (mutual and towards customers) Family - comfort- cosiness Jørgen President/Master/Patriarch Business developer Public image - salesman Foreman -gaffer Overview It is my money Ulla Book keeping - accounting Cash management Salary -invoice -purchase Dispatcher Gatekeeper - secretary Mum for Sven and Morten Connection between Sven/Morten and Jørgen Life long education Often the wife of the boss (Jørgen) The production takes place in the field Sven Workmen Male culture Morten Are home everywhere Meet people

23 The craftsman environment Communication needs The workers should be available to: Ulla and Jørgen Customers Colleagues Family and friends Sven Morten MOBILITY Situational communication Hands free communication in the car Speaker-functionality Group calling within the gang Safety in the field (alarm) Design has a functional meaning (sturdiness,waterproof,etc.) Co-ordination and overview: Continuos co-ordination between out and home Continuos co-ordination on the individual site Positioning overview of the mobile work force Claus

24 Hantverksföretagens problem ( användarscenarios) Scenario 1: Rätt prylar med ut på jobbet Scenario 2: Registrering av nya jobb Scenario 3: Vem är tillgänglig? Scenario 4: Rätt följesedel och korrekt faktura Scenario 5: Avsyning Scenario 6: Mobila projektverktyget Scenario 7: Hur hittar jag, var är dom? Scenario 8: Snabb faktura Scenario 9: Kommunikation med grossisten/leverantören Scenario 10: Integration

25 Exempel: User environment 2: The Production Environment (Fall: Byggprocesser ) Utgångspunkt: Vilka är de problem i bygg-processen som skulle kunna hanteras/lösas med hjälp av mobila lösningar?

26 Kommunikationsmönster PROBLEM: Byggherre NÄR? Dålig täckning på mobilen Platschefens telefonnummer (som aldrig är på plats Utsättare Status Progressrapport Arkitekt Vid behov Innan kommer till bygget Service/statuscheck Ej få tag på personal Kompetens vad gäller ny teknik är en generationsfråga Missuppfattning pga. all infoutbyte via tal (bild/video) Språk (olika nationaliteter) Felbeställning pga. missförstånd Leverantör av byggmaterial Hjälpreda Var saker skall stå Platschef Status Progress -rapport Egna byggkillar Ringer för att kolla var saker skall ställas Försening Fel Underentreprenör Transport Åkare Byggstädningsfirma Mobil Oftast tal Yngre killar SMS:ar HUR? MSN Pocket mobile Walkie-Talkie Clas Ohlssonlösning Kom.radio

27 Dokumenteringshjälpreda Beställa byggmateriel Fakturahantering Avvikelser Reklamationer Skyddsrond Beställa utrustning Uppdatera projektplan Platsansvarig UE, Transportör, Grossist, m.fl. Kommunicera med byggets projektledare Koordinering av arbetsuppgifter Dagboksanteckningar Egenkontroll

28 Identifierade centrala problem i byggprocesser ( scenarier ) 1. Leveranser till rätt plats vid rätt tidpunkt 2. Platschefen svår att nå 3. Få tag på personal till en prioriterad arbetsuppgift. Vem är tillgänglig? 4. Hantering av följesedel 5. Egenkontroll och slutbesiktning 6. Tid- och timrapportering 7. Förplanering byggarbetsplatsen 8 Byggets progress 9. Bildhantering

29 Hantering följesedel Underentreprenör (kontoret) Faktura Beställning Leverantör Leverantör Leverantör Leverantör Orderbekräftelse Följesedel On-line affärssystem Projektledare/ Underentreprenör Följesedel

30 Smarta företag : en värdeanalys Kortare tid för egenkontroller Säkrare registrering av efterkontroller Enklare, samlad registrering (text, bild) Bättre kvalitet i registreringen Upplevelsen för byggledaren Enklare åtkomst av registrerad data

31 Värdeanalys (långsiktigt) Tidigt få tillgång till kunskap om kommande tjänster och därigenom ges möjlighet att tidigt anpassa den egna verksamheten till nya tjänsteinstrument Tidig tillgång till nya, anpassade tjänster, dvs. konkurrensfördelar på den egna marknaden Möjlighet att påverka tjänstens utformning så att den optimalt tillgodoser de egna behoven Tidigt få kontakt med potentiella tjänste-leverantörer och lära känna deras kvaliteter och resurser (reducering av osäkerhet) Goodwill-värden - att gentemot egna kunder och egen personal markera ett progressivt och nytt arbetssätt som visar att företaget är innovativt och framåtsträvande Glädjen av att dela med sig av egen kunskap som har en direkt påverkan på utformningen av nya tjänster

32 Lärdomar om värdehantering i byggfallet Analysera och förstå kundens affärer och arbetsprocesser på djupet Förklara, bevisa och försvara utlovade värden Dokumentera levererade värden Utveckla den egna förmågan att hantera alla dimensioner av dessa kundvärden ( Distinctive Measurable Sustainable ) Inkludera både hårda (ROI,.) och mjuka ( upplevelser ) värden

33 NCC sparade en halv miljon med mobil arbetsplats Projektledarna för Kista Science Tower fick access till företagets intranät via bärbara datorer. Dela diagram, byggritningar, uppföljningar, förändringar m.m. Resultat: Varje person tjänar en ½ till 1 tim per dag. Enligt NCC motsvarar tidsbesparingen 0,5 Mkr! Jämför: ökade röstintäkter!!!!!

34 Smarta företag : effekter och värden från utveckling, implementering och användning av nya mobila tjänster Företag/kunder: Effektivitet (Efficiency) Ökat värdeskapande (Effectiveness) Affärsutveckling Innovativitet Efterfrågeförmåga Tjänsteleverantörer: Affärsutveckling Entrepreneurskap Innovativitet Konkurrenskraft Problemlösningsförmåga (Generell teknisk förmåga + Anpassningsförmåga)

35 Nya relations-värden : förbättrade förmågor Kund Leverantör Need uncertainty Transaction uncertainty Market uncertainty Capacity uncertainty Transaction uncertainty Application uncertainty Demand ability Transfer ability Problem-solving ability Transfer ability.för både kund/användare och leverantör som ett resultat av implementeringsprocessen

36 och nya värden skapas i relationen mellan kunden och kundens kund. 1 Supplier-Buyer Link 3 Buyer-Customer Link Supplier Buyer Customer Internal Coordination Links 2 4 Total Network effektivare hantering av kundrelationerna, utveckling av erbjudandet, affärsutveckling,

37 Teknik, aktiviteter och adderat värde To see beyond the technology solution Tekniken erbjuder nya möjligheter Förutom den uppenbara nyttan med viss tekniklösning finns det andra nyttor som blir synliga om man gräver lite djupare Några exempel Hemtjänst (mobil nyckel -> vårdgaranti) SMS-biljetter (kontantlöst > nya arbetssätt) Mobil parkering (kontantlöst-> nya mervärden)

38 Om hemtjänst Digital nyckelhantering (blåtand+mobil) Tidrapportering Andra nyttor och värden

39 Hemtjänst

40 Hemtjänst

41 Ticket machine for parking services One company that offer SMS tickets

42 Ticket machine for parking services Two companies offering subscription based service - the user needs to pre-register One of the companies offer SMS tickets

43 SMS-biljetter och mobil parkering För användare Tekniska lösningen innebär cash-löst Minskad adm, koll av utlägg (samlad faktura) För service Nytt sätt (ej mer effektivt?) att kontrollera biljetter Minskat behov av biljettautomater, hantera cash

44 SMS tickets Consumers Consumers Mobile service Mobile operators Mobile service Mobile operators Subway or bus company Parking operator

45 Analys Vem gör vad? Groups of business roles Roles related to the services and service provisioning to develop the applications to manage service platforms and secure elements (SE s) to provide the service to end-users Roles related to management of relations with End-users The non-telecom service s Partners in the supply network Roles related to charging, billing and payments to initiate and send charging requests to charge (or send bills to) end-users to manage payments streams and distribute

46 What actor take busines roles for Different types of eco-systems SMS payments Parking subscripton Payex solution Payair solution Case 3 US operators Manage platform, SE SMS ticket M-parking M-payment M-payment? Provide the service SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Manage user relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Op+Payment processor Manage SP relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Charging requests SMS ticket M-parking User (wallet is loaded) User+ PoS merchant Payment processor Charge users Mobile operator M-parking Bank or CC Company Bank or CC Company Bank Distribute payments SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor

47 Observation 1: Intermediaries take most roles SMS payments Parking subscripton Payex solution Payair solution Case 3 US operators Manage platform, SE SMS ticket M-parking M-payment M-payment? Provide the service SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Manage user relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Op+Payment processor Manage SP relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Charging requests SMS ticket M-parking User (wallet is loaded) User+ PoS merchant Payment processor Charge users Mobile operator M-parking Bank or CC Company Bank or CC Company Bank Distribute payments SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor

48 Observation 2: Operators, Banks etc take few roles SMS payments Parking subscripton Payex solution Payair solution Case 3 US operators Manage platform, SE SMS ticket M-parking M-payment M-payment? Provide the service SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Manage user relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Op+Payment processor Manage SP relations SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor Charging requests SMS ticket M-parking User (wallet is loaded) User+ PoS merchant Payment processor Charge users Mobile operator M-parking Bank or CC Company Bank or CC Company Bank Distribute payments SMS ticket M-parking M-payment M-payment Payment processor

49 Att skifta fokus? Från operatörens affär tex tekniska lösningar som kan erbjudas Till kundens affär Kundens verksamhet, behov och kunder Consumers Mobile operators Financial institutes Mobile operators Other actors These actors support or manage transactions between the merchant or the non-telecom service s and their customers Consumers Merchants and (non telecom) service s

50 Avrundning Några observationer från och implikationer av undersökningen smarta företag Att följa med kundföretagen ut i världen Lösningar och relaterad kunskap,

51 Även vad man GÖR när man kommunicera mobilt De fem dimensionerna vårt fokus Vi har undersökt företag med mobil arbetsstyrka Energibolag, Hantverkare, Hemtjänst Vi har studerat arbetsprocesser Inte enbart ATT man använder mobila kommunikation

52 Om undersökningen Smarta företag För ett antal påståenden svarar man uppge i vilken utsträckning anser du att påståendet stämmer för ditt företag Vad/Hur om användning i nuläget Vad man tror om positiv inverkan av införande av XX Stämmer inte alls Stämmer helt

53 Om undersökningen Smarta företag En observation: Vissa påståenden pekar på låg användning Mitt företag erbjuder sina anställda att komma åt interna system via mobilen Anställda kan se varandras tillgänglighet i mobilen Stämmer inte alls Stämmer helt

54 Om undersökningen Smarta företag En annan observation: För vissa påståenden är det antingen eller Jag kan sköta mina jobb-mail i jobb-mobilen Jag kan koppla upp mig och komma åt företags data etc Stämmer inte alls Stämmer helt

55 Att tänka på för fortsättning En del företag använder mobila lösningar och en del gör det inte lite elle inte alls Leverantörer bör differentiera erbjudandet till företag beroende på grad av mobil mognad Använder mobila lösningar Använder inte mobila lösningar Stöd för Mobil Stöd för Mobil kommunikation mobilt arbetssätt

56 Att tänka på för fortsättning En del företag använder mobila lösningar och en del gör det inte lite elle inte alls Leverantörer bör differentiera erbjudandet till företag beroende på grad av mobil mognad Använder mobila lösningar Använder inte mobila lösningar Stöd för Mobil Stöd för Mobil kommunikation mobilt arbetssätt

57 Att tänka på för fortsättning En del företag använder mobila lösningar och en del gör det inte lite eller inte alls Leverantörer bör differentiera erbjudandet till företag beroende på grad av mobil mognad Använder mobila lösningar Använder inte mobila lösningar Stöd för Mobil Stöd för Mobil kommunikation mobilt arbetssätt

58 Smarta företag Nästa exportsuccé? Regeringen satsar på export av tjänster ( ) Exportmarknaden för tjänster växer allt snabbare och här finns en stor potential för svenska företag. Jag avser att under året ta initiativ till särskilda insatser för att stödja exporten av tjänster och stimulera tjänstesektorn i Sverige. (Handelsminister Ewa Björling när hon presenterade handelsdeklarationen.) Konsulttjänster, exempelvis arkitekter och it-konsulter står för en stor del av tjänstexporten. Sverige sitter på en oslipad diamant. Den svenska modellen, med offentlig finansiering och många privata företag i välfärdssektorn, har skapat en unik fördel. Dessa svenska tjänsteföretag kan bli Sveriges nästa exportsuccé. (Ulf Lindberg, Almega)

59 Smarta företag - Rum för vidgat entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt? Dags för en mobil dotcom-boom i Sverige (2010) Sverige har fantastiska förutsättningar för att kicka igång en ny våg av företag kring mobila tjänster om vi bara kan lämna infrastrukturträsket.. Sverige blev snabbt en internationell förebild under den första Internetvågen. Helt utan politikers inblandning skapades tusentals nya företag, mångdubbelt fler jobb och för första gången på nästan 100 år var det fint att vara entreprenör. Internetteknologin var katalysatorn, friheten drivkraften och nyckeln till framgång var ett gränslöst, internationellt fokus. Sverige kan rida på detta arv och skapa en andra våg, en mobil dotcom-boom. (från blogg-diskussion)

60 Smarta företag - Rum för vidgat entreprenörskap, nyföretagande och tillväxt? Dags för en mobil dotcom-boom i Sverige (2010) Vi har tekniken att anpassa Internettjänster för mobil användning, vi har kunskapen om hur affärsmodeller utvecklas från trafik till lönsamma affärsverksamheter och vi har erfarenheten av internationella Internet-satsningar. IT- entreprenörer, se de globala mobila möjligheterna och addera detta till era tjänster, teknik och nätverk. Se gärna Sverige som en testbädd men fokusera, precis som ni är vana vid, internationellt. Det var nyckeln till framgång under dotcom-boomen och är framgångsfaktorn för en mobil dotcom-boom i Sverige. Gör det nu innan den mobila könationen USA har riktigt vaknat till liv (84 plats i världen med endast 89 % mobil penetration). Men visst pyr det lite i Silicon Valley: "The reason why Google say Mobile First - they saw that mobile is over four times bigger than the total worldwide internet business and is in fact, the fastest-growing Trillion-dollar industry in the economic history of mankind."

61

62 Lösningar och relaterad kunskap KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR Teknikkunskap (telia + Cisco) TJÄNSTEPLATTFORMAR (Pocket mobile) PLATTFORMSKUNSKAP BRANSCHKUNSKAP TJÄNSTER ÅT FÖRETAG PLATTFORMSKUNSKAP BRANSCHKUNSKAP

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras.

aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC aug 2011 Izettle, betalning via kortläsare i Iphone, lanseras. maj 2011 Twittergrundaren lanserar Square, en liten kortläsare till mobilen aug 2011 Google lanserar Google Wallet byggt på NFC okt 2011 Mobiloperatörerna bildar Wywallet 2011 aug 2011 Nokia släpper fler

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson

BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE. Marco Forzati, Crister Mattsson BREDBAND OCH VÄLFÄRD EN FÖRSTUDIE Marco Forzati, Crister Mattsson Roll-out cost Un-captured values VARFÖR SAMHÄLLSEKONOMISKA STUDIER OM BREDBAND Telco return Revenue from Internet service Revenue from

Läs mer

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING

EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING EFFEKTIVA PROJEKT MED WEBBASERAD PROJEKTLEDNING Skapa initiativ för din projektgrupp för att lyckas Webinar 2012-03-08 VAD ÄR PROJECTPLACE? SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE I SIFFROR Grundades 1998

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world?

being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? What about being connected to 450 Telecom companies? being connected to 575 BioTech companies in the largest cluster in the world? How about being connected to 11 colleges and major research universities?

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan

Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem Kungliga Tekniska Högskolan Konsumentorienterade IoT produkter & tjänster Jan Markendahl Docent Kommunikationssystem

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor

Mobil livsstil CIO Business Value. Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobil livsstil CIO Business Value Hanna Riberdahl Marknadschef Storföretag Telenor Mobilitet & vardagslivet 2011 82% förväntar sig att kunna göra ärenden/komma åt den information de behöver via internet.

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA

PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA PAGERO IFS ANVÄNDARFÖRENING 2013, STOCKHOLM-ARLANDA JOAKIM HAHNE COUNTRY MANAGER ERIK MOODH KEY ACCOUNT MANAGER PAGERO BREAKOUT DAGENS AGENDA Elektronisk Fakturahantering (Leverantörs- och Kundfaktura)

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén

SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén SharePoint 2010 licensiering Wictor Wilén Sweden SharePoint User Group 26:e maj 2010 Vem är jag? Inte för rutinuppdrag. Wictor Wilén SharePoint Arkitekt Connecta AB SharePoint MVP Microsoft Certified Trainer,

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober

Fujitsu Day 2015. Göteborg 8 oktober Fujitsu Day 2015 Göteborg 8 oktober ARBETA MER I ETT NÄTVERK GENOM ETT SOCIALT INTRANÄT Anders Bohlinder, Sales, Business Application Services Peyman Javadi, ECM/ SharePoint specialist Arbeta i ett nätverk

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

LivingMAN. - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det. Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås. Alf Edgren, ECTAB

LivingMAN. - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det. Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås. Alf Edgren, ECTAB - eller konsten att bygga ett fibernät och driva det Om Mälarenergi Stadsnät i Västerås Alf Edgren, ECTAB Vaasa 2010-03-17 1 Om Mälarenergi och ME Stadsnät AB Fjärrvärme, Vatten, Elproduktion, Eldistribution

Läs mer

Lyckas med din affär i alla kanaler

Lyckas med din affär i alla kanaler Lyckas med din affär i alla kanaler IBM Smarter Business Oslo 2013 Ralf Seimertz CEO, President Fiwe Systems & Consulting Our vision: bridging the gap between sellers and buyers by making commerce smarter

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.

Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo. Outsourcing - Från teknikfokus till verksamhetsfokus Cristian Conteras Cramo AB Infrastructure Architect cristian.contreras@cramo.com Aug 2012 / 1 Cramo Group in brief What Cramo is a rental solutions

Läs mer

Smarter Analytics med rätt infrastruktur

Smarter Analytics med rätt infrastruktur Smarter Analytics med rätt infrastruktur Valet av infrastruktur avgör slutresultatet! Vi visar hur det kan påverka kostnader, risk och hur man kan öka affärsnyttan. Patrik Gunnersten, Client Technical

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Företagsvärdering ME2030

Företagsvärdering ME2030 Företagsvärdering ME2030 24/3 Principer för värdering Jens Lusua DCF-valuation Frameworks LAN-ZWB887-20050620-13749-ZWB Model Measure Discount factor Assessment Enterprise DCF Free cash flow Weighted average

Läs mer

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment

Lean & Green Volvo cars. Sofia Boyagi, Operational Development Environment Lean & Green Volvo cars Sofia Boyagi, Operational Development Environment agenda Volvo Cars Our heritage and core value Environmental Management Volvo Car Manufacturing System (VCMS) Green Performance

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

Hållbart företagande / CSR

Hållbart företagande / CSR Hållbart företagande / CSR Energinätverk Sverige Stockholm 15 okt 2014 Maria Blechingberg, Esam Dagens ämne: CSR CSR betyder Corporate Social Responsibility och står för vad företagen har för ansvar i

Läs mer

Mathematical Cryptology (6hp)

Mathematical Cryptology (6hp) Time to sign up for the continuation course Mathematical Cryptology (6hp) 12 lectures (2 hours) + 2 small projects Exercises are done on your own and discussed in class (6*2 hours). Contents: Elliptic

Läs mer

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N

Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen orjan.larsson@blueinst.com Om Industriell omvandling så stor

Läs mer

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg

Teknikutveckling för. Per-Erik Holmberg Teknikutveckling för morgondagens sjöfart Per-rik Holmberg Per-rik Holmberg Business Manager Viktoriainstitutet 1983 1987 1996 2000 2009 fakta Viktoriainstitutet Bildat 1997 (aktiebolag) >20 har disputerat

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS

OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS OCCUPATIONAL RF EXPOSURE FROM BASE STATION ANTENNAS ON ROOF-TOPS AND BUILDINGS Kjell Hansson Mild 1,2, Eduardo Figueroa Karlström 1, Lennart Hamberg 3 and Christer Törnevik 3 1. National Institute of Working

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

Medlemsskap för leverantörer (SMP)

Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemsskap för leverantörer (SMP) Medlemskap för leverantörer (SMP) Medlemsskapet kallas Ariba Supplier Membership Program (SMP) och hjälper dig att maximera fördelarna för ditt företag genom att kombinera

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren

Innehåll. 2015-10-12 Andreas Rosengren Innehåll Vad är Industri 4.0? Varför just nu? Utmaningar för industrin Vad innebär industri 4.0 för svensk industri? Industriell forskning relaterad till Industri 4.0 FFI LISA Vem är jag? Andreas Rosengren

Läs mer

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj

Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Nortel har ordet Nortel Användarförening 26-27 maj Petter Urum Säljdirektör 1 Vi fortsätter att lita på Nortel Vancouver London Official Converged Network Equipment Supplier for the Vancouver 2010 Olympic

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

FTTH. En samhällsekonomisk studie. Crister Mattsson

FTTH. En samhällsekonomisk studie. Crister Mattsson FTTH En samhällsekonomisk studie Crister Mattsson FTTH & affärsmodeller Är bredband samhällsekonomiskt lönsamt? En studie om Stokab OPTICAL ACCESS SEAMLESS EVOLUTION Development and assessment of next-generation

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se

Inför projektuppgiften. Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Inför projektuppgiften Markus Buschle, markusb@ics.kth.se Agenda Möjligheter,ll samarbete Enterprise Architecture för beslutsfa8ande Modell Analys Resultat Projektuppgi? Möjligheter -ll samarbete Examensarbeten

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Smarta företag 2011-01-23

Smarta företag 2011-01-23 Smarta företag 2011-01-23 1 Övergripande mål med projektet Målet är att 50% av alla företag skall vara Smarta Företag 2015. Ett Smart Företag: erbjuder ett mobilt arbetssätt för de som behöver det erbjuder

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University

Sustainable Healthcare. Daniel Eriksson TEM at Lund University Sustainable Healthcare Daniel Eriksson TEM at Lund University Konsulttjänster Ledningssystem & lagtjänster Hållbar sjukvård Samhällsansvar/ CSR Miljö & Klimat Utbildningar Öppna Interna Föreläsningar Nätverk

Läs mer

Waste as a resource in industrial symbiosis

Waste as a resource in industrial symbiosis Waste as a resource in industrial symbiosis Cleantech Östergötland, Samar Nath, Business Developer The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image

Läs mer

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems

Lönsamhet genom rätt underhåll. Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems Lönsamhet genom rätt underhåll Christer Ramebäck Senior Vice President, Business Area Manager Industrial Systems 1 Abstract Den svenska industrin utsätts ständigt för en ökad konkurrens inte minst från

Läs mer

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G

Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Nästa Konkurrenskraft! K R I T I S K A F A K T O R E R F Ö R F R A M G Å N G S R I K I N D U S T R I E L L D I G I T A L I S E R I N G Baserad på rapporterna: PiiA Tredje Vågens Automation PiiA LeanAutomation

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden

NEA:s Julkarameller 2009: Odette. Sten Lindgren Odette Sweden NEA:s Julkarameller 2009: Odette Sten Lindgren Odette Sweden Implementering av JAIF Global Invoice i Sverige Global Invoice V2 at Odette Sweden SMSI SMSI General Freight AP Automotive SMSI Peridiodisk

Läs mer

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam

Nödsamtal över IP. Nils Weidstam Nödsamtal över IP Nils Weidstam Dagens situation 112-samtal i Sverige transiteras alltid genom Telias tnät Inkopplingen mellan Telias transitväxlar och SOS-centralerna (PSAP = Public Safety Answering Point)

Läs mer

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN

AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN AUTOMATISERAD FAKTURAPROCESS SEN DÅ? OPTIMERA ARBETANDE KAPITAL OCH FÖRBÄTTRA LEVERANTÖRSRELATIONEN 1 AGENDA Intro - Basware Varför Finansieringstjänster? Creating Payment Energy av Basware/MasterCard

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Future Smart Industry

Future Smart Industry Future Smart Industry K R I T I S K A F R A M G Å N G S F A K T O R E R F Ö R D I G I T A L I S E R I N G E N A V I N D U S T R I N Stiftelsen Blue Institute Örjan Larsson maj 2015 orjan.larsson@blueinst.com

Läs mer

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden

Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000. itsmf Sweden Nyheter i ITIL Kopplingen till ISO/IEC 20000 itsmf Sweden Ulf Myrberg ulf.myrberg@bita.eu, 08-410 320 03 Vad är itsmf? Den enda internationellt kända och oberoende organisation dedikerad till området IT

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften?

Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Hur undviker du obehagliga överraskningar i den dagliga driften? Estrella out-sourcing MAF 2012 Agenda Lite om... Anders Ivarsson, Estrella, Chipsmarknaden Bakgrund och problemområde Lösning Resultat Lite

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader

Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader Enfo Sweden AB Delaktighet, synlighet och att bejaka skillnader ett lönsamt ledarskap Johan de Verdier 2012-11-15 Agenda Enfo Sweden AB Vår utmaning Vad har vi gjort Avslutning Enfo Sweden AB IT-bolag,

Läs mer

J o n a s H ö i j e r 2 014

J o n a s H ö i j e r 2 014 J o n a s H ö i j e r 2 014 Bokslutsbarometern Kort om Cavendi Varför snabba bokslut? Studiens resultat Hur gör man? Exempel på KPI:er 2 Cavendi Management Consulting Co-founded by former Stockholm School

Läs mer

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1

Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN. 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Seminarium 11-12 oktober 2012 TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 1 Bli en LEAN-koncern! Nätverket TOYOTA MATERIAL HANDLING SWEDEN 23/10/2012 - page 2 Toyota Material

Läs mer

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon.

Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. Meter to cash - og prosess effektivitet med toveiskommunikasjon. EBL Toveiskommunikasjon i Norge 21.-22. mai 2008 Jesper Uhlin TietoEnator Corporation Energy/Utility Solution jesper.uhlin@tietoenator.com

Läs mer

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014

Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Statistik 2015:17 Televerksamhet 2014 Telecommunications 2014 Publiceringsdatum: 17 juni 2015 Kontaktperson: Trafikanalys Andreas Holmström tel: 010-414 42 13, e-post: andreas.holmstrom@trafa.se Statistiska

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD

EG i Sverige, nu och i framtiden. Stefan Fleron, VD EG i Sverige, nu och i framtiden Stefan Fleron, VD Förut: Mätningar i fokus Nu: Människan i fokus Skifte från mätningar till människor Fakturera Beräkna förbrukning Leverera Avveckla Utveckla Attrahera

Läs mer

Värdeskapande i partnertjänster Jonas Bredin, Head of Content and Premium Services Telenor Sverige

Värdeskapande i partnertjänster Jonas Bredin, Head of Content and Premium Services Telenor Sverige Värdeskapande i partnertjänster Jonas Bredin, Head of Content and Premium Services Telenor Sverige Internetdagarna 22 oktober 2008 Telenor is one of the world s largest mobile operators Million subscribers

Läs mer