NEDAP AEOS. » Integrerat säkerhetssystem» Nätverksbaserat» Integrerad biometri» Webbaserad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEDAP AEOS. » Integrerat säkerhetssystem» Nätverksbaserat» Integrerad biometri» Webbaserad"

Transkript

1 » Integrerat säkerhetssystem» Nätverksbaserat» Integrerad biometri» Webbaserad FRAMTIDSSÄKRAD INVESTERING Nedap AEOS stöder nuvarande IT-standarder och låter kunden definiera sin säkerhet, nu som i fram den. Systemet kan konfigureras enligt kundens specifika krav på funk onalitet och varte er kraven på säkerhet förändras kan systemet konfigureras för a kon nuerligt uppfylla dessa krav. MJUKVARUBASERAD FUNKTIONALITET Alla funk oner i Nedap är fri programmerbara och en specifik funk onalitet kan enkelt och effek vt ändras. Om det så är en manuell kontroll av en dörr eller utskri av e passagekort. Passage, kamera, inbro mm. är helt integrerade och webbaserat. WEBBASERAD GUI All administra on och hantering av systemet sker via en webbläsare. Definierade användarroller ser ll a systemets användare har llgång ll den funk onalitet som behövs. Webbaserade system är mindre känsliga för uppdateringar av opera vsystemen vilket ger en stabilare funk onalitet jämfört med klientbaserade system. Många användare är även bekväma med webb GUI och de a gör det snabbt a lära sig systemet. INTEGRERAD GÄST - OCH ENTREPRENÖRS HANTERING Med den integrerade besöksregistreringen får du full loggning av vem hade gäster - och var de har varit. Entreprenörens chef säkerställer a endast personer med nödvändiga llstånd, intyg eller cer fieringar kommer a ha llträdes rä gheter. INTEGRERAD BIOMETRI Har du områden med speciellt höga säkerhetskrav? Då är en unik integrerad biometri det rä a valet. Stöd för fingeravtryck, iris, ansiktsigenkänning och ven / hand iden fiering gör det möjligt a använda den bästa biometriska tekniken beroende på situa onen direkt från AEOS GUI. LÅGA DRIFTKOSTNADER E ersom Nedap använder standardiserade IT-komponenter, då systemet o a används llsammans med befintliga databaser och opera vsystem. Alla komponenter övervakas och utbyte sker via hot-swap moduler. De a minskar systemavbro. E ersom systemet inte är leverantörs bundet, kan du välja mellan flera olika leverantörer av produkter/funk oner. Läsare, offline passage, videopla ormar eller inbro s system från av andra fabrikat kan integreras i AEOS. INTEGRERADE TRÅDLÖSA LÄSARE Har du ytor som du vill bygga ut med llträdeskontroll? AEOS har färdiga integra oner ll bl.a. SALTO och Aperio. Behåll standard funk onen hos dem eller använd dem som en trådlös förlängning av passage systemet i AEOS. Grafik för visning av dörrar, CCTV och larmdon. Styrning resp interaktion med objekt kan göras via detta gränssnitt.

2 NEDAP AEOS» Webbaserad administration» Integration med IP-kameror» Fjärrstyrning av dörrar, portar, bommar etc.» Integrerat larm- och övervaknings system FLEXIBLA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA SYSTEM Många system är idag så komplexa a; det krävs längre utbildningar av operatörer vilket gör a; det blir 8dskrävande och kostar pengar för a; upprä;hålla personalens kunskap. Genom a; göra användargränssni;et mer användarvänlig och webbaserat får man fler fördelar: - Lägre kostnader för utbildning, installa8on och uppdatering - Flexiblare 8llgång 8ll systemet - Mindre risk för felak8g användning - En bä;re överblick Genom a; använda webb-tekniken gör det också möjligt a; använda en mängd olika avancerade säkerhetsfunk8oner som kan skydda mot missbruk av systemet. Man minskar även risker vid uppdateringar jmf med klientbaserade lösningar. ANVÄNDARANPASSAD GUI Webbaserad GUI för alla funk oner Nedap AEOS är idag e; av de få eller t.o.m. det enda systemet på marknaden med full kontroll och administra8on via e; webbaserat gränssni;. Funk8oner i användargränssni;et bygger på användarens roll och det är möjligt a; ställa in fördefinierade val, 8ll exempel upprä;ande av åtkomstnivå för en kor8nnehavare eller vilka personer/platser användare ser och kan hantera. WEBBASERAD GRAFIK Med grafiska visningen av byggnaden, kan en operatör snabbt och enkelt få en översikt av larm i systemet. Via denna kan t.ex. en dörr öppnas eller e; larm don ak8veras bara genom e; klick med musen eller använda en touchskärm. Alla skärmar kan skräddarsys 8ll användaren profil, en grindvakt har en skärmbild och en recep8onist en annan och säkerhets ansvarig en tredje. INTEGRERAT LARM- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Övervakning av entrér med bilder i real d samt möjlighet för öppning av port och styring av por#elefon. Vitani kan erbjuda e; komple; larm och övervakningssystem som integrerar flera säkerhetssystem i en enda skärm. De;a kan vara olika passage- larmsystem, video eller tekniska larm. Med möjlighet 8ll online larm insamling och behandling kan användaren, där det finns e; behov av, överblicka större system med många larmpunkter. Integra8on med de flesta videosystem gör det möjligt a; klicka på e; larm och automa8skt visa video från larm8den eller när larmet kommer, med visning av larm i real8d. Systemet kan kommunicera direkt med de flesta videomatrix-system och kan därmed styra vilka kameror som skall visas på en kameravägg - alt. e:er larmens prioritet. Systemet kan också kommunicera direkt med och styra videokameror, dörrtelefoni, inbro;slarm och olika fas8ghets system (BMS). Larm- och övervakningssystem med tekniska larm, styring av ljus, passagekontroll, videointegra on B P Ö

3 » Beröringsfria läsere, magnetkort, streckkod etc» Long Range läsare» Integrerade biometriska läsare» Registreringsskylts identifikation för fordon (ANPR) Nedap TRANSIT Entry Integrerade Nedap läsare i glasdörr Irisscanning Long Range AEOS 3D ansikts iden fika on Registreringsskylts iden fiering (ANPR) Nedap läsare Trådlös passagekontroll Fingeravtycks iden fika on HID iclass/mifare IDESCO MiFARE/iCLASS

4 » Fritt val av läsare och tecknologi» Magnetkort, RFID, streckkod» MiFARE, HID, iclass, EM, Legic, AWID FRITT VAL AV KORTLÄSARE Nedap AEOS har stöd för de flesta kortläsare på marknaden - utan användning av konvertermoduler eller extra hårdvara. De a gör det möjligt a använda den teknik som är op malt med hänsyn ll kostnad/ny a: Streckkod - billig i dri e ersom det endast krävs en streckkods skrivare och papper. Används o a för besöks eller leverantörs registrering. Streckkoden kan skickas via e-post och den kan då även skrivas ut den innan ankomst. Streckkodsläsare finns a köpa ll lägre priser jmf med RFID läsare.. Magne sk kortläsare - magnetkort är vanliga och kunden har o a de redan installerade. Alla typer av magne ska kort kan användas. Magnet kort har funnits på marknaden under en lång d och har idag många användningsområden, medlemskort, kreditkort, bonus kort etc. De kan alla läsas av en magne sk kortläsare. I AEOS kan en användare ges llträde via e befintlig magnetkort eller a man ställer ut e särskilt. Beröringsfri Prox EM khz används när man vill ha kontaktlös eller s.k. handsfree-läsning av kort. Kortläsaren kan läsa e kort på upp ll 45 cm. EM4102 benämms o a som Prox och är vanlig på den Svenska marknaden. Vitani levererar läsare för EM 4102 från flera llverkare,nedap, HID, Idesco m.fl. HID iclass kontaktlöst - HID iclass är en säker och billig tekniken se över hela livs cykeln. Användes HID iclass kan man läsa och skriva data ll passerkortet och är därför idealisk för situa oner där du vill ha informa on skriven på chipet i passagekortet. Alla HID iclass läsare har en livs dsgaran. HID iclass bygger på ISO15693-standarden, vilket innebär a passerkort kan läsas av andra llverkare kortläsare om så önskas. Vitani levererar läsare för olika kommunika ons protokoll. Wiegand, RS485, OSDP, RS232, USB m.fl. De a gör a di val av läsare inte begränsas. Mifare kontaktlös - Mifare en av de mest använda RFID teknologierna i världen och är en de-facto standard för kontaktlös kort teknik. I Mifare kan du skriva in informa on i chipet på kortet för a öka säkerheten eller för a lägga ll andra funk oner i kortet utöver passagerä gheter. Det kan vara biometrisk data eller betalningsmedel. Vitani levererar läsare för alla MIFARE teknologier, Classic, DESfire och PLUS. Fordons access- Nedap TRANSIT Nedap MIFARE/EM Trådlösa läsare HID iclass/mifare IDESCO MiFARE/EM

5 » Nedap hands-free läsare och long range läsare» Fingeravtrycks och iris identifikation» Automatisk registreringsskylts identifiering (ANPR) Nedap - DC serien möjliggör längre läsavstånd än typiska RFID läsare. De a möjliggör för äkta handsfree-behandling - dvs. kortet kan läggas i en jackficka eller hängas runt halsen. De a är mycket användbart på platser där du behöver ha händerna fria - ll exempel på sjukhusets kirurg avdelning när de skall hållas sterila eller när man fly ar pa enter i rullstol eller på bår. Nedaps läsare är också speciella genom a de kan monteras i glasväggarna eller vara en integrerad del av byggnaden. Nedap TRANSIT / Entry- Long Range läsare kan läsa e kort och ge llträde på upp ll 10 meter. Finns i versioner där förarens Mifare-kort "förstärkts" så a kortets upptäcks, (Nedap Booster). Använd en Long Range läsare för en grind som kan öka antalet passager per mme e ersom det är snabbare och miljövänligare med Long Range RFID än om föraren måste bromsa in bilen för a visa e short range kort för en läsare. Bluetooth - med en Bluetooth telefon eller en Bluetooth tagg, kan llträde ges för en person. GSM uppkopling -med GSM-modulen, kan man genom a ringa e förutbestämt telefon nummer, låsa upp en dörr. Automa sk registreringsskylts iden fiering (ANPR) - Fyll bara i den anställdes registreringsskylt i Nedap AEOS - och bilen får automa skt llträde ll parkerings området. Som en av de få system på marknaden kan du ange registreringsskylten direkt i systemet. Du skapar inte en anställd ll, bara skapa en bil och registrera bilen registreringsnumer koppla bilen ll den anställde och bilen får samma "rä gheter som den anställde har. Biometri - biometri är lämplig för säker och enkel iden fiering. De professionella biometriska system kan i prak ken inte bli lurade. Önskas högre säkerhetskrav kan olika biometriska tekniker används i e sammanhang - så kallad mul -biometri. De a innebär a t ex en persons fingeravtryck används för a komma in i slussen och iris används som en y erligare kontroll för at komma ur slussen. Biometri kan också användas där man inte vill kunna avslöja pin koder eller liknade eller a undvika kort hantering blir e ersom det an ngen är omöjligt, säkerhets risker eller för dyrt. Sammantaget är en biometrisk lösning o a billigare a använda än e system baserat på RFID. Biometri llträdeskontroll kan baseras på fingeravtryck, iris, ven, hand-eller 3D ansiktsigenkänning. AESO stöder dem alla. Nedap TRANSIT Entry - 4 meters läsavstånd Integrerad Nedap DC läsare i glasdörr ANPR, registreringsskylts iden fika on Ansikts iden fika on

6 NEDAP AEOS» Personlig startsida» Kamera» Översikt över personal» Fri definition av startsida Personlig startsida med snabblänkar 8ll de mest använda funk8onerna för användaren. Kalender, besökare, snabblänkar för manuell styrning av dörrar etc. Video i AEOS Överblick och styrning av kameror Visning av detaljer för en anställd. Kort, rähgheter, namn, grupp 8llhörigheter etc visas på e; logiskt och överskådligt vis. Bifoga filer/dokument för en anställd. Via gemet kan t.ex utbildningsbevis, cer8ikat eller anndra dukument enkelt bifogas 8ll personen och snabbt göras 8llgängligt för senare användning, B P Ö

7 NEDAP AEOS» Behörighetsändring» Enkel översikt av rättigheter» Integration med IP-kameror» Grafisk konfiguration av funktionalitet Ange samma behörighet 8ll flera personer sam8digt. Markera de personer det gäller och spara. Alla får då vald behörighet sam8digt. Du slipper ändra person för person. Bilder från CCTV i loggen. Använd det innova8va 8dshjulet för a; snabbt hi;a i historiken. Med e; enda musklick på den anställdes profil, är det enkelt a; se vilken dörr personen har 8llgång 8ll - och vid vilka 8der. Överblicken kan snabbt skrivas ut eller skickas med t.ex. e-post. Skall behörigheter justerars, det görs genom a; dra/släpp de dörrar, grupper eller mallar det gäller. Nätverksbaserat konfigura8ons verktyg med grafisk felsökning och övervakning och uppdatering av alla komponenter i systemet. B P Ö

8 » Betala bara för det du skall använda» Besöksregistrering» Slussfunktioner» Högsäkerhet ETT FRAMTIDSSÄKRAT VAL Med följande funk oner är Nedap rä val för företag som vill ha en fram ds säkrat system: Security-on-Demand - du betalar bara för den säkerhets nivå du har behov av Växla säkerhetsnivå med e mus klick- Systemet kan programmeras för flera säkerhetsnivåer och med e klick med musen kan du ändra säkerhets nivå i hela företaget Decentraliserade enheter: uppdelning av administra onen i decentraliserade enheter, som möjliggör decentraliserad administra on och underhåll av kor nnehavare och rä gheter Hosted lösning: Möjlighet a få hostade lösning - dvs. du kan bli av med all administra on och låta din säkerhetsleverantör sköta de a åt dig TCP/IPv6: med TCP/IPv6 används det befintliga nätet och är redo för fram da uppgraderingar av nätet Kundspecifik funk onalitet: med flexibla alterna v för a programmera och bygga funk onalitet, är det möjligt a ge den nödvändiga säkerheten på kort och lång sikt - anpassning ll ökade krav görs kon nuerligt Stödjer dina processer: med inbyggda funk oner för a stödja besöksregistrering, partners, leveranterer och deras underentreprenörer. AEOS visar vem har varit var och när - inklusive a dokumentera rörelserna inom området Slussfunk oner: Låsfunk on / par låsning - som kan användas i samband med åtkomst via lagret eller personal ingång CTS integra on: baserat på enskild användare eller grupp IP-baserad integra on ll CCTV system. (t.ex. ONVIF, Milestone, Genetec, Avigilon m.fl) Integra on ll Security Management Systemer och 3e. parts inbro slarm (AIA) Högsäkring: speciella högsäkerhets läsare all elektronik är placerat på den säkra sidan av väggen, insidan och ev. med högre kryptering av kortet och kommunika oner som DES.

9 » Speciella funktioner för finans, detailjhandel och offentlig verksamhet» Inga begränsningar» Flexibla konfigurationsmöjligheter» Kan anpassas till kundens krav och behov FUNKTIONER Obegränsat antal dörrar Obegränsat antal kor nnehavare Obegränsat antal larm Obegränsat antal administratörer Fri definierbara dsgrupper - med obegränsat antal dsluckor per vecka Flexibel gruppering av dörrar (oberoende av hårdvaru konfigura on) - och samma dörr kan vara i flera olika grupper Rä gheter baseras på en mall - men for arande med möjlighet a lägga ll dörrar och rä gheter - ll exempel en viss dörr för en viss dsperiod Rä gheter för fram da ak vering och inak vering Möjligheten av llfälliga funk oner och rä gheter Upplåsnings der konfigureras fri för varje individuell dörr för Integrerad biometriskt stöd - fingeravtryck, iris, hand, ven iden fika on Möjligheten för flera typer av iden fierare. T.ex. RFID kort, sjukförsäkringskort, ID-kort och fordons kort kan lldelas samma kor nnehavaren Data cer fiering - baserad på en administratör inloggningsprofil med lldelning ner på fältnivå - inklusive möjlighet a definiera särskilda uppgi er i samband med kor nnehavare, evenemang / larm eller dörrar Obegränsat antal definierbara fält kan vara kopplade ll en kor nnehavare Integrerad PIN-kod - med möjligheten a användaren väljer egen PIN kod Händelselogg med sökfilter - vilket gör det enkelt a ta reda på vem som gjorde vad - när! Loggar kan inkludera videoinspelningar Server-oberoende kommunika on mellan ingångar (digital och analog) och utgångar - över styrenheter Integra on med Nedap Inbro Klass 3 godkänt inbro slarm och andra fabrikat som Galaxy. Fri definierbara larm Besöksregistrering - med möjlighet a förhandsregistrera besökare så passage kortet är redo när besökaren anländer Grafisk presenta on - med fri konfigurerbara larm och ikoner med styrning av objekten Inbro slarm (AIA) kan integreras - eller AEOS kan fungera som AIA, från- förbikoppla AIA Möjlighet a övervaka antalet kor nnehavare inom vissa områden - ll exempel i samband med parkering, närvaro rapporter vid brand eller liknande. An -kontamina on - en anställd har varit i e område dit personen ej har rä gheter och då nekats llträde. Personen kan då med automa k nekas llträde ll andra områden och den säkerhets ansvarige kan få e meddelande om händelsen An -passback - oberoende av det centrala server programmet - både som mjuk eller hård an -passback - och med möjlighet ll on-line översikt över kor nnehavare som befinner sig i specifika områden "Personlig närvaro funk on" - förmågan a visualisera om det finns personer som befinner sig inom särskilda områden Eskort och 2-personer regeln Särskilda höga säkerhetskrav för kortläsare - där all elektronik är belägna på den säkra sidan - och llägg med DES-kryptering Övervakning av I/O s Fördelning av administra ons rä gheter i decentraliserade enheter, som möjliggör decentraliserad administra on och underhåll av korthållare och rä gheter Språkinställningen i samband med inloggning, så a utländska do erbolag kan hantera sina egna rä gheter och byggnader Integra on med fas ghetsförvaltning på det lokala språket etc. - Baserat på den enskilde användaren eller gruppen Integra on med IP-baserade videosystem - direkt integra on ll a omfa a Axis och Mobo x Integra on ll tredje Part Security Management System och inbro slarm API, DLL, SDK för integra on Integrerad besöks hantering Integra on med VoIP system Speciella funk oner op merade ll detaljhandeln OPC Server och ntegra on med SCADA system IP interface för peer-to-peer integra on med andra IP enheter B A O I U

10 » Enterprise passagesystem» Teknisk översikt» Ett system till många avdelningar» Central administration och händelseslogg Browser baserede klienter Rollbaserad llträde ll funk oner Grafisk visning av larm Lokal + Global loggning Användare kan bara hantera anställda från sin egen enhet/ plats / region. SSL kryptering LDAP integra on Nedap AEOS JBOSS applika onsserver Centralt servermiljö. SQL XML SNMP OPC Cluster och/eller andra high availability services HR/ERP HP Open View etc. CTS/IBI/SRO Card Management LDAP/AD Plats 1 Tunn klient ll administra on Existerande LAN/WAN används IP/IPv6 SSL kryptering SAM HW kryptering Plats 2 IP-baserad controller 1 IP-baserad controller 2 Tunn klient ll administra on IP-baserad controller 1 IP-baserad controller 2 IP-baserad styrenhet: - Ta emot och loggning larm från dörrar, detektorer, panikknappen, analoga värden (t.ex. temperatur) - Ingångarna är dubbel balanserade / sabotage övervakning - Modulär expansion med y erligare ingångar (digital / analog) utgångar, kortläsare kontakter, seriella ingångar (Andra övervakningsrapporten / datainsamling) - Rä geheter och scheman etc. ligger även lokalt - det blir ingen ingen begränsad i funk on via även om kommunika on ll servern avbryts. - Peer-to-peer IP-kommunika on sker även mellan controllers (inte bara via den centrala servern) Tunn klient ll administra on Plats... IP-baserad controller 1 IP-baserad ontroller 2 DISTRIBUERAT SYSTEM Om du behöver en samlad kontroll eller övervakningssystem i många byggnader, AEOS Nedap det op mala valet. Befintliga kortläsare kan användas, inklusive befintliga kort / taggar. En användare i varje avdelning eller byggnad kan få llgång ll administra onen av dörrar och anställda vid sin egen adress, men inte andra, stroa filtrerings och sök möjligheter etc.

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

ARX och nyheter kort presentation

ARX och nyheter kort presentation ARX och nyheter kort presentation Uppbyggnad Centralenheter Funktioner Läsare ARX uppbyggd på industristandarder Java server och operatörsprogram TCP/IP kommunikation via befintligt nätverk PKI/SSL säker

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

Passersystem som lätt integreras in i den moderna världen

Passersystem som lätt integreras in i den moderna världen Passersystem som lätt integreras in i den moderna världen TruPortal 1.5 levererar användarvänligt handhavande samtidigt som funktioner och funktionalitet växer för att möta morgondagens behov TruPortal

Läs mer

Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio. Globalt tillgänglig passerteknologi

Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio. Globalt tillgänglig passerteknologi Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio Globalt tillgänglig passerteknologi problem med borttappade/stulna nycklar och behov av två ID-handlingar (till exempel nycklar plus kort till huvudentrén) går

Läs mer

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet Passagesystem LH Electronic Alarm AB Säkrare Fastighet Varför passagesystem? Nycklar skapar ofta en falsk trygghet! Med passagesystem från LH Alarm kan man ta bort nycklarna för de utrymmen man använder

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Kaba evolo Grunden för en säker framtid

Kaba evolo Grunden för en säker framtid Kaba evolo Grunden för en säker framtid Framtidens elektroniska låssystem - idag Framtidens låssystem Förändringar i organisationen Dagens affärsliv kännetecknas av snabba förändringar och dynamisk utveckling-

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

FLEXLOCK - LÅSKONCEPT FÖR INREDNING

FLEXLOCK - LÅSKONCEPT FÖR INREDNING Invisible Access FLEXLOCK - LÅSKONCEPT FÖR INREDNING RFID Flexibilitet och integration EM 125 khz NFC Classic Mini Mifare 13,56 MHz HID iclass DESfire Plus HID iclass SE FlexLock är ett låssystem till

Läs mer

Produktlanseringsinformation Sälj- och leveransstart av Aperiointegrationen med Omnis

Produktlanseringsinformation Sälj- och leveransstart av Aperiointegrationen med Omnis Produktlanseringsinformation Sälj- och leveransstart av Aperiointegrationen med Omnis Vanderbilt International har nöjet att presentera den trådlösa online Aperiointegration med Omnis. Med Aperiointegrationen

Läs mer

100 dörrars passersystem med inbyggd webserver

100 dörrars passersystem med inbyggd webserver SVENSKA 100 dörrars passersystem med inbyggd webserver The installer s choice cdvigroup.com Performance Mergi Snabb och enkel korthantering utan dator** VISA MASTER - KORTET* FÖR LÄSAREN Aktiverar programmeringsläget

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

TIDOMAT PW32 version 7. Systembeskrivning

TIDOMAT PW32 version 7. Systembeskrivning Systembeskrivning Upphovsrätt 2013 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av

Läs mer

När offline blir online. Salto Passersystem

När offline blir online. Salto Passersystem När offline blir online Salto Passersystem Evvasalto Access säkerhetspyramid Salto onlineläsare Samma funktioner som trådlös nivå men med tillägget att man kan styra ellås/motorlås vid t.ex en skaldörr.

Läs mer

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access

1 (7) Sida. Beteckning. 2012-12-03 Datum Johan Nylander Upprättat av A Utgåva/Version. Tjänstebeskrivning. SSG Access 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning SSG Access 2 (7) Sida Innehållsförteckning SSG Access... 1 Inledning...3 Syfte...3 Tjänstebeskrivning - ett levande dokument...3 SSG Access...3 Övergripande beskrivning...3

Läs mer

TIDOMAT PW32. Systemet för säkerhet och trygghet

TIDOMAT PW32. Systemet för säkerhet och trygghet TIDOMAT PW32 Systemet för säkerhet och trygghet Säkerhetssystem PW32: Administreras via en enkel dra- och släppklient. Kan visa händelserapporter grafiskt. Skapar automatiskt anläggningsdokumentation.

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

100 dörrars passersystem med inbyggd webserver

100 dörrars passersystem med inbyggd webserver SVENSKA 100 dörrars passersystem med inbyggd webserver The installer s choice cdvigroup.com Performance Merging Snabb och enkel korthantering utan dator** VISA MASTER KORTET* FÖR LÄSAREN Aktiverar programmeringsläget

Läs mer

Skåplås LS-Serien. www.acss-lås.se

Skåplås LS-Serien. www.acss-lås.se Skåplås LS-Serien Skåplås till förvaring-, och omklädningsskåp. Passar de flesta installationer där det idag sitter ett cylinderlås. Enkelt montage även i dörrar som inte har något lås idag. Låset är batteridrivet

Läs mer

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system Smartair System Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair gör livet lite enklare En säkerhetslösning

Läs mer

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning

MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning MM8000 ökad säkerhet och kontroll med intelligent övervakning Skalbart och flexibelt övervakningssystem för alla användningsområden Answers for infrastructure. MM8000 den idealiska lösningen för övervakning

Läs mer

Läsare. Easy come Easy go

Läsare. Easy come Easy go Läsare Easy come Easy go Innehåll 4-12 Läsare för passersystem 13-15 Bordsläsare 16 Magnetkortsläsare 17 Kontaktchipläsare 18 Långdistansläsare Readers PASSERSYSTEM Scoria Bio Scoria Bio är en kompakt

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare

TjänsteID+ Teknisk översiktsdokument etjänstekort, Privata vårdgivare 1.2 110908 (1)18 TjänsteID+, Privata vårdgivare 1.2 110908 (2)18 1.2 110908 (3)18 Innehåll Dokumentstruktur... 4 Bakgrund... 5 Organisation... 5 Extern information... 6 Certifikaten... 6 E-legitimation...

Läs mer

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15

Användarhandbok. version 1.15.8. sida 1 av 15 Användarhandbok version 1.15.8 sida 1 av 15 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Gränssnitt... 4 Inloggning... 5 Användarnamn och lösenord... 5 Kod... 5 Startsida... 6 Menyer... 6 Systembild... 7 Sidobjekt...

Läs mer

100 % passerkontroll med FlexAir

100 % passerkontroll med FlexAir 100 % passerkontroll med FlexAir 100% 100 % PASSERKONTROLL ENKELT SÄKERT EKONOMISKT FlexAir Det säkra valet Med FlexAir passerkontrollsystem från Scantron gör du alltid det rätta valet eftersom systemet

Läs mer

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar

GSL 1000. Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 Elektroniskt högsäkerhetslås för värdeskåp, valv och dörrar GSL 1000 GSL 1000 är ett otroligt flexibelt elektroniskt högsäkerhetslås som kan användas som en fristående enhet, som ett lås med engångskoder

Läs mer

Triggningar och händelser

Triggningar och händelser Triggningar och händelser Viktigt För att funktionen Aktiveringar och åtgärder ska fungera korrekt måste -servern alltid vara igång. Aktiveringar och åtgärder är en kraftfull funktion. Funktionen kan användas

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014)

Nyckel DropBox. RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition. Teknisk dokumentation (2014) Nyckel DropBox RFID-NFC technologi Baserat på ett intelligent system för Nyckel insamling & deposition Teknisk dokumentation (2014) Version 2014-1 sidan 1 / 6 Innehållsförteckning Nyckel DropBox System...

Läs mer

Information om nytt passersystem

Information om nytt passersystem Information om nytt passersystem Onlinesystem Kommunicerar i nätverk Uppdatering via dator Klarar strömavbrott Vandalsäkrat Utbyggbart Fördelar 1. Tagg med/utan kod 2. Enklare hantering vid lokalbokning

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

Stay WebSecurity. Säker, kontrollerad & monitorerad surfning. Webbsäkerhet

Stay WebSecurity. Säker, kontrollerad & monitorerad surfning. Webbsäkerhet Stay WebSecurity Säker, kontrollerad & monitorerad surfning. Webbsäkerhet Stay WebSecurity Webb det nya hotet Idag är webb det största säkerhetshotet för många organisa oner. Så mycket som var tredje bedrägeribro

Läs mer

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel VAKA En ny generation passersystem Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel Innehåll: Sida: Inledning..... 2 VAKA - översikt..... 3 Dörrmiljöer / inkoppling. 4 Systembeskrivning. 6 VAKA

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet. ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET

AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET AUTOMATISKA PROCESSER I ORIGO, FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET ORIGO SYSTEMET FÖR EFFEKTIVARE PASSERADMINISTRATION OCH HÖGRE SÄKERHET Med Origo har vi i nära samarbete med våra

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

ORTTELEFON PORTTELEFON. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1

ORTTELEFON PORTTELEFON. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1 ORTTELEFON Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart Scala : PORTTELEFON Aptus Porttelefon Våra porttelefoner hjälper lägenhetsinnehavarens gäster att hitta rätt - samtidigt som de är husets portvakt, vilket

Läs mer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer

Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer Praesideo digitalt högtalar- och utrymningslarmssystem Få fram ert budskap vad som än händer 2 Praesideo högtalar- och utrymningslarmssystem från Bosch Hålla allmänheten informerad och skyddad Med fler

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Dyna Pass. Wireless Secure Access

Dyna Pass. Wireless Secure Access Dyna Pass Wireless Secure Access Säkerheten kring lösenord är ofta debatterad och det finns ett antal viktiga frågor man bör ställa sig. Några exempel på detta är: Hur stor risk ligger i den mänskliga

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional.

Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. Skalbarhet är den bästa lösningen. Den nya LMS 7 Professional. 2 Effektivitet genom anpassning Idealiska lösningar för din framgång För att garantera omedelbart svar på hjälpanrop, snabb service och sammanhängande

Läs mer

Kortläsare, korttillbehör och smartkort

Kortläsare, korttillbehör och smartkort BESTÄLLNINGSGUIDE BE S T ÄL L NI NG S G UI DE Kortläsare, korttillbehör och smartkort sid 2 USB-läsare OMNIKEY 3021 USB Liten och behändig kortläsare med USB-gränssnitt som inte kompromissar med kvaliteten.

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Microsoft Operations Manager 2005

Microsoft Operations Manager 2005 Microsoft Operations Manager 2005 Grundläggande begrepp Syfte med artikel När jag började arbeta med MOM2K5 upplevde jag det som svårt att få en överblick över alla komponenter och hur dessa hängde ihop.

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem.

LEGA ONLINE. Bli lönsammare med Lega Online. www.legaonline.se. - Sveriges största internetbaserade bokningssystem. LEGA ONLINE - Sveriges största internetbaserade bokningssystem Bli lönsammare med Lega Online Tänk om alla dina bokningar, kunder och artiklar fanns samlade i ett system, med fullständig statistik och

Läs mer

Beställningsguide. Kortläsare. order@secmaker.com

Beställningsguide. Kortläsare. order@secmaker.com Beställningsguide Kortläsare order@secmaker.com sid 2 USB-läsare OMNIKEY 3021 USB Liten och behändig kortläsare med USB-gränssnitt som inte kompromissar med kvaliteten. Lämplig för både stationär och mobil

Läs mer

Installation xvis besökssystem, Koncern

Installation xvis besökssystem, Koncern Installation xvis besökssystem, Koncern Inledning För att installera xvis besökssystem, koncernversion, behövs följande; * SQL Server * Kan vara en express-version, eller en fullständig. *.NET 3.5 * Internet

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra.

moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. moduweb Vision Alla system är synliga vid snabb överblick att: visualisera, analysera, styra. 2 Jag vill se hela bilden. moduweb Vision ger mig full åtkomst till installationen. Bekvämt och tydligt. Vill

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA CLIQ Remote. Behörighet på distans. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA CLIQ Remote Behörighet på distans ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions CLIQ Remote kombinerar mekanisk och elektronisk säkerhet ASSA CLIQ Remote är utvecklat med inriktning på kundens

Läs mer

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster...

Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 1 2 Innehåll Molntjänster... 4 Vad är detta?... 5 Cirkeln sluts... 6 The Cloud... 7 The Cloud (forts.)... 8 Definition av molntjänster... 9 Definition av molntjänster (forts.)... 11 Tjänster... 12 Skikt

Läs mer

Handhavandebeskrivning

Handhavandebeskrivning Handhavandebeskrivning Användare Manualen beskriver funktioner och dagligt handhavande för Galaxy G2-20 larmsystem. Systemet uppfyller SBSC:s krav på larmsystem och godkänt enligt Svensk Standard. Systemet

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix

Installationsguide. Nimbus Alarm Server för Fidelix Installationsguide Nimbus Alarm Server för Fidelix TroSoft AB Box 2055 144 02 RÖNNNINGE 08 532 57262 Fidelix Sverige AB Sokraftsvägen 16A 135 70 Stockholm 08 556 558 30 Om larmöverföring Överföringen görs

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Internet & Webaserad styrning av System Nexa mo=agare via smartphone. Installa)on och användarmanual. Typ: WEB- 1215 V 1.9

Internet & Webaserad styrning av System Nexa mo=agare via smartphone. Installa)on och användarmanual. Typ: WEB- 1215 V 1.9 Internet & Webaserad styrning av System Nexa mo=agare via smartphone. Installa)on och användarmanual Typ: WEB- 1215 V 1.9 1 Installera Nexa Gateway Tack för a= du har valt Nexa Gateway, följande installa)ons

Läs mer

Manual för PC-program Larm

Manual för PC-program Larm Manual för PC-program Larm Rev. 04-06-02 Manual för PC-program...1 Allmänt...3 Programmet...3 Grundinställningar...4 Larmlistor...5 Larmlista - Funktion...5 Larmlista Typ...6 Larmlista - exempel...6 Ingångar

Läs mer

Winpos Kassasystem. Kompletta och kundvänliga kassasystem

Winpos Kassasystem. Kompletta och kundvänliga kassasystem Winpos Kassasystem Kompletta och kundvänliga kassasystem Winpos kassasystem omfa ar alla centrala funk oner för dagligvaruhandeln samt hotell- och restaurangsektorn. Du kan enkelt styra och kontrollera

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

Lathund för CombiLab 7

Lathund för CombiLab 7 Lathund för CombiLab 7 Divisionsgatan 12, 721 31 Västerås Tel: 021-10 56 40 Fax: 021-10 56 49 www.enviloop.se INNEHÅLL 1 Starta CombiLab samt behörigheter... 3 2 CombiLabs olika delar och funktioner...

Läs mer

Styrning och övervakning

Styrning och övervakning Styrning och övervakning Connect - Många möjligheter 2 Connect används med fördel för styrning och övervakning av Pumpstationer, mindre reningsverk, bräddavlopp och utjämningsbassänger. Vattenverk vid

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Det integrerade säkerhetssystemet. Building Technologies, Security Products

Bewator 2010 Omnis. Det integrerade säkerhetssystemet. Building Technologies, Security Products Bewator 2010 Omnis Det integrerade säkerhetssystemet Building Technologies, Security Products Bewator 2010 Omnis det integrerade säkerhetssystemet Bewator 2010 Omnis är ett unikt, integrerat säkerhetssystem,

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 67) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Komponenter

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se

Senast uppdaterad 2012-06-14. Manual. ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se Senast uppdaterad 2012-06-14 Manual ALLT OM DIN PRESENTATIONSSIDA på www.mcv.se INNEHÅLL Så här fungerar din presenta onssida s.3 Inloggning & lösenord Presenta onstext s.4-5 s.6-7 Bilder s.8 Videoklipp

Läs mer

IRL KALMAR 2013-03 - 13

IRL KALMAR 2013-03 - 13 IRL KALMAR 2013-03 - 13 AGENDA Björn och Fredrik Om vår ägare Om oss i Europa och Sverige Vår organisation lokalt Vår funktion/erbjudande Presentation Kamerabevakning OM VÅR ÄGARE: STANLEY BLACK & DECKER

Läs mer

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson

Integration BYOD Bring Your Own Device. Peter Andersson Integration BYOD Bring Your Own Device Peter Andersson Historik 1980-2014 Stordatorer eller Mainframe(IBM, mfl) Fleranvändarsystem (kopplade terminaler) Minidator (Digital mfl) Storhetstid slutet 80tal

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

från komponent till lösning Electronic Access Control

från komponent till lösning Electronic Access Control FLEXIBEL TILLGÄNGLIGHET Electronic Access Control från komponent till lösning Vi har lösningar för dörren oavsett om det är till kontor, butik, bostadshus eller offentliga byggnader. Flexibel tillgänglighet

Läs mer

Invisible Access SMART SVENSKUTVECKLAT LÅSSYSTEM FÖR KONTORSMÖBLER OCH FÖRVARING

Invisible Access SMART SVENSKUTVECKLAT LÅSSYSTEM FÖR KONTORSMÖBLER OCH FÖRVARING Invisible Access SMART SVENSKUTVECKLAT LÅSSYSTEM FÖR KONTORSMÖBLER OCH FÖRVARING Invisible Låset monteras osynligt, inuti olika typer av kontorsförvaringar, klädskåp eller lådor. Möbeln eller inredningen

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

Välkommen till en enklare värld!

Välkommen till en enklare värld! Välkommen till en enklare värld! ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett modernt webbaserat system för lagring av olika dokument och ritningsrelaterad information, som behöver delas mellan olika

Läs mer

Larmet går i bröstfickan

Larmet går i bröstfickan ÖVERFÖRING VIA SMS Larmet går i bröstfickan Med den här lösningen går det snabbt och lätt att skicka information till antingen ett överordnat automationssystem, eller direkt till din mobiltelefon som ett

Läs mer

Aptus Yale Doorman. Systemanslutna lägenhetslås!

Aptus Yale Doorman. Systemanslutna lägenhetslås! Aptus Elektronik AB. Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim telefon växel: 031 68 97 00 försäljning: 031 68 97 10 fax: 031 68 97 99. epost: aptus@aptus.se www.aptus.se Systemanslutna lägenhetslås! Aptus utvecklar

Läs mer

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden

SKF Flowline monitor. Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF Flowline monitor Ny dimension inom övervakning av smörjoljeflöden SKF flödesmätare en ny dimension in Med SKFs system för flödesövervakning introduceras en ny generation inom mätning och övervakning

Läs mer

Security Products Kursutbud

Security Products Kursutbud Security Products Kursutbud 3 Building Technologies, Security Products Bli mer konkurrenskraftig med en kurs från Security Products Siemens, Security Products erbjuder ett brett utbud av kurser i våra

Läs mer

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt

Per Rasck Tjänsteansvarig. Tobias Ljunggren IAM Arkitekt Per Rasck Tjänsteansvarig Tobias Ljunggren IAM Arkitekt EN MOLNBASERAD Identitet och behörighetstjänst Vi har tagit fram en lösning som hjälper er Förbättra genom hög grad av automation Förenkla lätt att

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer