NEDAP AEOS. » Integrerat säkerhetssystem» Nätverksbaserat» Integrerad biometri» Webbaserad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NEDAP AEOS. » Integrerat säkerhetssystem» Nätverksbaserat» Integrerad biometri» Webbaserad"

Transkript

1 » Integrerat säkerhetssystem» Nätverksbaserat» Integrerad biometri» Webbaserad FRAMTIDSSÄKRAD INVESTERING Nedap AEOS stöder nuvarande IT-standarder och låter kunden definiera sin säkerhet, nu som i fram den. Systemet kan konfigureras enligt kundens specifika krav på funk onalitet och varte er kraven på säkerhet förändras kan systemet konfigureras för a kon nuerligt uppfylla dessa krav. MJUKVARUBASERAD FUNKTIONALITET Alla funk oner i Nedap är fri programmerbara och en specifik funk onalitet kan enkelt och effek vt ändras. Om det så är en manuell kontroll av en dörr eller utskri av e passagekort. Passage, kamera, inbro mm. är helt integrerade och webbaserat. WEBBASERAD GUI All administra on och hantering av systemet sker via en webbläsare. Definierade användarroller ser ll a systemets användare har llgång ll den funk onalitet som behövs. Webbaserade system är mindre känsliga för uppdateringar av opera vsystemen vilket ger en stabilare funk onalitet jämfört med klientbaserade system. Många användare är även bekväma med webb GUI och de a gör det snabbt a lära sig systemet. INTEGRERAD GÄST - OCH ENTREPRENÖRS HANTERING Med den integrerade besöksregistreringen får du full loggning av vem hade gäster - och var de har varit. Entreprenörens chef säkerställer a endast personer med nödvändiga llstånd, intyg eller cer fieringar kommer a ha llträdes rä gheter. INTEGRERAD BIOMETRI Har du områden med speciellt höga säkerhetskrav? Då är en unik integrerad biometri det rä a valet. Stöd för fingeravtryck, iris, ansiktsigenkänning och ven / hand iden fiering gör det möjligt a använda den bästa biometriska tekniken beroende på situa onen direkt från AEOS GUI. LÅGA DRIFTKOSTNADER E ersom Nedap använder standardiserade IT-komponenter, då systemet o a används llsammans med befintliga databaser och opera vsystem. Alla komponenter övervakas och utbyte sker via hot-swap moduler. De a minskar systemavbro. E ersom systemet inte är leverantörs bundet, kan du välja mellan flera olika leverantörer av produkter/funk oner. Läsare, offline passage, videopla ormar eller inbro s system från av andra fabrikat kan integreras i AEOS. INTEGRERADE TRÅDLÖSA LÄSARE Har du ytor som du vill bygga ut med llträdeskontroll? AEOS har färdiga integra oner ll bl.a. SALTO och Aperio. Behåll standard funk onen hos dem eller använd dem som en trådlös förlängning av passage systemet i AEOS. Grafik för visning av dörrar, CCTV och larmdon. Styrning resp interaktion med objekt kan göras via detta gränssnitt.

2 NEDAP AEOS» Webbaserad administration» Integration med IP-kameror» Fjärrstyrning av dörrar, portar, bommar etc.» Integrerat larm- och övervaknings system FLEXIBLA OCH ANVÄNDARVÄNLIGA SYSTEM Många system är idag så komplexa a; det krävs längre utbildningar av operatörer vilket gör a; det blir 8dskrävande och kostar pengar för a; upprä;hålla personalens kunskap. Genom a; göra användargränssni;et mer användarvänlig och webbaserat får man fler fördelar: - Lägre kostnader för utbildning, installa8on och uppdatering - Flexiblare 8llgång 8ll systemet - Mindre risk för felak8g användning - En bä;re överblick Genom a; använda webb-tekniken gör det också möjligt a; använda en mängd olika avancerade säkerhetsfunk8oner som kan skydda mot missbruk av systemet. Man minskar även risker vid uppdateringar jmf med klientbaserade lösningar. ANVÄNDARANPASSAD GUI Webbaserad GUI för alla funk oner Nedap AEOS är idag e; av de få eller t.o.m. det enda systemet på marknaden med full kontroll och administra8on via e; webbaserat gränssni;. Funk8oner i användargränssni;et bygger på användarens roll och det är möjligt a; ställa in fördefinierade val, 8ll exempel upprä;ande av åtkomstnivå för en kor8nnehavare eller vilka personer/platser användare ser och kan hantera. WEBBASERAD GRAFIK Med grafiska visningen av byggnaden, kan en operatör snabbt och enkelt få en översikt av larm i systemet. Via denna kan t.ex. en dörr öppnas eller e; larm don ak8veras bara genom e; klick med musen eller använda en touchskärm. Alla skärmar kan skräddarsys 8ll användaren profil, en grindvakt har en skärmbild och en recep8onist en annan och säkerhets ansvarig en tredje. INTEGRERAT LARM- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM Övervakning av entrér med bilder i real d samt möjlighet för öppning av port och styring av por#elefon. Vitani kan erbjuda e; komple; larm och övervakningssystem som integrerar flera säkerhetssystem i en enda skärm. De;a kan vara olika passage- larmsystem, video eller tekniska larm. Med möjlighet 8ll online larm insamling och behandling kan användaren, där det finns e; behov av, överblicka större system med många larmpunkter. Integra8on med de flesta videosystem gör det möjligt a; klicka på e; larm och automa8skt visa video från larm8den eller när larmet kommer, med visning av larm i real8d. Systemet kan kommunicera direkt med de flesta videomatrix-system och kan därmed styra vilka kameror som skall visas på en kameravägg - alt. e:er larmens prioritet. Systemet kan också kommunicera direkt med och styra videokameror, dörrtelefoni, inbro;slarm och olika fas8ghets system (BMS). Larm- och övervakningssystem med tekniska larm, styring av ljus, passagekontroll, videointegra on B P Ö

3 » Beröringsfria läsere, magnetkort, streckkod etc» Long Range läsare» Integrerade biometriska läsare» Registreringsskylts identifikation för fordon (ANPR) Nedap TRANSIT Entry Integrerade Nedap läsare i glasdörr Irisscanning Long Range AEOS 3D ansikts iden fika on Registreringsskylts iden fiering (ANPR) Nedap läsare Trådlös passagekontroll Fingeravtycks iden fika on HID iclass/mifare IDESCO MiFARE/iCLASS

4 » Fritt val av läsare och tecknologi» Magnetkort, RFID, streckkod» MiFARE, HID, iclass, EM, Legic, AWID FRITT VAL AV KORTLÄSARE Nedap AEOS har stöd för de flesta kortläsare på marknaden - utan användning av konvertermoduler eller extra hårdvara. De a gör det möjligt a använda den teknik som är op malt med hänsyn ll kostnad/ny a: Streckkod - billig i dri e ersom det endast krävs en streckkods skrivare och papper. Används o a för besöks eller leverantörs registrering. Streckkoden kan skickas via e-post och den kan då även skrivas ut den innan ankomst. Streckkodsläsare finns a köpa ll lägre priser jmf med RFID läsare.. Magne sk kortläsare - magnetkort är vanliga och kunden har o a de redan installerade. Alla typer av magne ska kort kan användas. Magnet kort har funnits på marknaden under en lång d och har idag många användningsområden, medlemskort, kreditkort, bonus kort etc. De kan alla läsas av en magne sk kortläsare. I AEOS kan en användare ges llträde via e befintlig magnetkort eller a man ställer ut e särskilt. Beröringsfri Prox EM khz används när man vill ha kontaktlös eller s.k. handsfree-läsning av kort. Kortläsaren kan läsa e kort på upp ll 45 cm. EM4102 benämms o a som Prox och är vanlig på den Svenska marknaden. Vitani levererar läsare för EM 4102 från flera llverkare,nedap, HID, Idesco m.fl. HID iclass kontaktlöst - HID iclass är en säker och billig tekniken se över hela livs cykeln. Användes HID iclass kan man läsa och skriva data ll passerkortet och är därför idealisk för situa oner där du vill ha informa on skriven på chipet i passagekortet. Alla HID iclass läsare har en livs dsgaran. HID iclass bygger på ISO15693-standarden, vilket innebär a passerkort kan läsas av andra llverkare kortläsare om så önskas. Vitani levererar läsare för olika kommunika ons protokoll. Wiegand, RS485, OSDP, RS232, USB m.fl. De a gör a di val av läsare inte begränsas. Mifare kontaktlös - Mifare en av de mest använda RFID teknologierna i världen och är en de-facto standard för kontaktlös kort teknik. I Mifare kan du skriva in informa on i chipet på kortet för a öka säkerheten eller för a lägga ll andra funk oner i kortet utöver passagerä gheter. Det kan vara biometrisk data eller betalningsmedel. Vitani levererar läsare för alla MIFARE teknologier, Classic, DESfire och PLUS. Fordons access- Nedap TRANSIT Nedap MIFARE/EM Trådlösa läsare HID iclass/mifare IDESCO MiFARE/EM

5 » Nedap hands-free läsare och long range läsare» Fingeravtrycks och iris identifikation» Automatisk registreringsskylts identifiering (ANPR) Nedap - DC serien möjliggör längre läsavstånd än typiska RFID läsare. De a möjliggör för äkta handsfree-behandling - dvs. kortet kan läggas i en jackficka eller hängas runt halsen. De a är mycket användbart på platser där du behöver ha händerna fria - ll exempel på sjukhusets kirurg avdelning när de skall hållas sterila eller när man fly ar pa enter i rullstol eller på bår. Nedaps läsare är också speciella genom a de kan monteras i glasväggarna eller vara en integrerad del av byggnaden. Nedap TRANSIT / Entry- Long Range läsare kan läsa e kort och ge llträde på upp ll 10 meter. Finns i versioner där förarens Mifare-kort "förstärkts" så a kortets upptäcks, (Nedap Booster). Använd en Long Range läsare för en grind som kan öka antalet passager per mme e ersom det är snabbare och miljövänligare med Long Range RFID än om föraren måste bromsa in bilen för a visa e short range kort för en läsare. Bluetooth - med en Bluetooth telefon eller en Bluetooth tagg, kan llträde ges för en person. GSM uppkopling -med GSM-modulen, kan man genom a ringa e förutbestämt telefon nummer, låsa upp en dörr. Automa sk registreringsskylts iden fiering (ANPR) - Fyll bara i den anställdes registreringsskylt i Nedap AEOS - och bilen får automa skt llträde ll parkerings området. Som en av de få system på marknaden kan du ange registreringsskylten direkt i systemet. Du skapar inte en anställd ll, bara skapa en bil och registrera bilen registreringsnumer koppla bilen ll den anställde och bilen får samma "rä gheter som den anställde har. Biometri - biometri är lämplig för säker och enkel iden fiering. De professionella biometriska system kan i prak ken inte bli lurade. Önskas högre säkerhetskrav kan olika biometriska tekniker används i e sammanhang - så kallad mul -biometri. De a innebär a t ex en persons fingeravtryck används för a komma in i slussen och iris används som en y erligare kontroll för at komma ur slussen. Biometri kan också användas där man inte vill kunna avslöja pin koder eller liknade eller a undvika kort hantering blir e ersom det an ngen är omöjligt, säkerhets risker eller för dyrt. Sammantaget är en biometrisk lösning o a billigare a använda än e system baserat på RFID. Biometri llträdeskontroll kan baseras på fingeravtryck, iris, ven, hand-eller 3D ansiktsigenkänning. AESO stöder dem alla. Nedap TRANSIT Entry - 4 meters läsavstånd Integrerad Nedap DC läsare i glasdörr ANPR, registreringsskylts iden fika on Ansikts iden fika on

6 NEDAP AEOS» Personlig startsida» Kamera» Översikt över personal» Fri definition av startsida Personlig startsida med snabblänkar 8ll de mest använda funk8onerna för användaren. Kalender, besökare, snabblänkar för manuell styrning av dörrar etc. Video i AEOS Överblick och styrning av kameror Visning av detaljer för en anställd. Kort, rähgheter, namn, grupp 8llhörigheter etc visas på e; logiskt och överskådligt vis. Bifoga filer/dokument för en anställd. Via gemet kan t.ex utbildningsbevis, cer8ikat eller anndra dukument enkelt bifogas 8ll personen och snabbt göras 8llgängligt för senare användning, B P Ö

7 NEDAP AEOS» Behörighetsändring» Enkel översikt av rättigheter» Integration med IP-kameror» Grafisk konfiguration av funktionalitet Ange samma behörighet 8ll flera personer sam8digt. Markera de personer det gäller och spara. Alla får då vald behörighet sam8digt. Du slipper ändra person för person. Bilder från CCTV i loggen. Använd det innova8va 8dshjulet för a; snabbt hi;a i historiken. Med e; enda musklick på den anställdes profil, är det enkelt a; se vilken dörr personen har 8llgång 8ll - och vid vilka 8der. Överblicken kan snabbt skrivas ut eller skickas med t.ex. e-post. Skall behörigheter justerars, det görs genom a; dra/släpp de dörrar, grupper eller mallar det gäller. Nätverksbaserat konfigura8ons verktyg med grafisk felsökning och övervakning och uppdatering av alla komponenter i systemet. B P Ö

8 » Betala bara för det du skall använda» Besöksregistrering» Slussfunktioner» Högsäkerhet ETT FRAMTIDSSÄKRAT VAL Med följande funk oner är Nedap rä val för företag som vill ha en fram ds säkrat system: Security-on-Demand - du betalar bara för den säkerhets nivå du har behov av Växla säkerhetsnivå med e mus klick- Systemet kan programmeras för flera säkerhetsnivåer och med e klick med musen kan du ändra säkerhets nivå i hela företaget Decentraliserade enheter: uppdelning av administra onen i decentraliserade enheter, som möjliggör decentraliserad administra on och underhåll av kor nnehavare och rä gheter Hosted lösning: Möjlighet a få hostade lösning - dvs. du kan bli av med all administra on och låta din säkerhetsleverantör sköta de a åt dig TCP/IPv6: med TCP/IPv6 används det befintliga nätet och är redo för fram da uppgraderingar av nätet Kundspecifik funk onalitet: med flexibla alterna v för a programmera och bygga funk onalitet, är det möjligt a ge den nödvändiga säkerheten på kort och lång sikt - anpassning ll ökade krav görs kon nuerligt Stödjer dina processer: med inbyggda funk oner för a stödja besöksregistrering, partners, leveranterer och deras underentreprenörer. AEOS visar vem har varit var och när - inklusive a dokumentera rörelserna inom området Slussfunk oner: Låsfunk on / par låsning - som kan användas i samband med åtkomst via lagret eller personal ingång CTS integra on: baserat på enskild användare eller grupp IP-baserad integra on ll CCTV system. (t.ex. ONVIF, Milestone, Genetec, Avigilon m.fl) Integra on ll Security Management Systemer och 3e. parts inbro slarm (AIA) Högsäkring: speciella högsäkerhets läsare all elektronik är placerat på den säkra sidan av väggen, insidan och ev. med högre kryptering av kortet och kommunika oner som DES.

9 » Speciella funktioner för finans, detailjhandel och offentlig verksamhet» Inga begränsningar» Flexibla konfigurationsmöjligheter» Kan anpassas till kundens krav och behov FUNKTIONER Obegränsat antal dörrar Obegränsat antal kor nnehavare Obegränsat antal larm Obegränsat antal administratörer Fri definierbara dsgrupper - med obegränsat antal dsluckor per vecka Flexibel gruppering av dörrar (oberoende av hårdvaru konfigura on) - och samma dörr kan vara i flera olika grupper Rä gheter baseras på en mall - men for arande med möjlighet a lägga ll dörrar och rä gheter - ll exempel en viss dörr för en viss dsperiod Rä gheter för fram da ak vering och inak vering Möjligheten av llfälliga funk oner och rä gheter Upplåsnings der konfigureras fri för varje individuell dörr för Integrerad biometriskt stöd - fingeravtryck, iris, hand, ven iden fika on Möjligheten för flera typer av iden fierare. T.ex. RFID kort, sjukförsäkringskort, ID-kort och fordons kort kan lldelas samma kor nnehavaren Data cer fiering - baserad på en administratör inloggningsprofil med lldelning ner på fältnivå - inklusive möjlighet a definiera särskilda uppgi er i samband med kor nnehavare, evenemang / larm eller dörrar Obegränsat antal definierbara fält kan vara kopplade ll en kor nnehavare Integrerad PIN-kod - med möjligheten a användaren väljer egen PIN kod Händelselogg med sökfilter - vilket gör det enkelt a ta reda på vem som gjorde vad - när! Loggar kan inkludera videoinspelningar Server-oberoende kommunika on mellan ingångar (digital och analog) och utgångar - över styrenheter Integra on med Nedap Inbro Klass 3 godkänt inbro slarm och andra fabrikat som Galaxy. Fri definierbara larm Besöksregistrering - med möjlighet a förhandsregistrera besökare så passage kortet är redo när besökaren anländer Grafisk presenta on - med fri konfigurerbara larm och ikoner med styrning av objekten Inbro slarm (AIA) kan integreras - eller AEOS kan fungera som AIA, från- förbikoppla AIA Möjlighet a övervaka antalet kor nnehavare inom vissa områden - ll exempel i samband med parkering, närvaro rapporter vid brand eller liknande. An -kontamina on - en anställd har varit i e område dit personen ej har rä gheter och då nekats llträde. Personen kan då med automa k nekas llträde ll andra områden och den säkerhets ansvarige kan få e meddelande om händelsen An -passback - oberoende av det centrala server programmet - både som mjuk eller hård an -passback - och med möjlighet ll on-line översikt över kor nnehavare som befinner sig i specifika områden "Personlig närvaro funk on" - förmågan a visualisera om det finns personer som befinner sig inom särskilda områden Eskort och 2-personer regeln Särskilda höga säkerhetskrav för kortläsare - där all elektronik är belägna på den säkra sidan - och llägg med DES-kryptering Övervakning av I/O s Fördelning av administra ons rä gheter i decentraliserade enheter, som möjliggör decentraliserad administra on och underhåll av korthållare och rä gheter Språkinställningen i samband med inloggning, så a utländska do erbolag kan hantera sina egna rä gheter och byggnader Integra on med fas ghetsförvaltning på det lokala språket etc. - Baserat på den enskilde användaren eller gruppen Integra on med IP-baserade videosystem - direkt integra on ll a omfa a Axis och Mobo x Integra on ll tredje Part Security Management System och inbro slarm API, DLL, SDK för integra on Integrerad besöks hantering Integra on med VoIP system Speciella funk oner op merade ll detaljhandeln OPC Server och ntegra on med SCADA system IP interface för peer-to-peer integra on med andra IP enheter B A O I U

10 » Enterprise passagesystem» Teknisk översikt» Ett system till många avdelningar» Central administration och händelseslogg Browser baserede klienter Rollbaserad llträde ll funk oner Grafisk visning av larm Lokal + Global loggning Användare kan bara hantera anställda från sin egen enhet/ plats / region. SSL kryptering LDAP integra on Nedap AEOS JBOSS applika onsserver Centralt servermiljö. SQL XML SNMP OPC Cluster och/eller andra high availability services HR/ERP HP Open View etc. CTS/IBI/SRO Card Management LDAP/AD Plats 1 Tunn klient ll administra on Existerande LAN/WAN används IP/IPv6 SSL kryptering SAM HW kryptering Plats 2 IP-baserad controller 1 IP-baserad controller 2 Tunn klient ll administra on IP-baserad controller 1 IP-baserad controller 2 IP-baserad styrenhet: - Ta emot och loggning larm från dörrar, detektorer, panikknappen, analoga värden (t.ex. temperatur) - Ingångarna är dubbel balanserade / sabotage övervakning - Modulär expansion med y erligare ingångar (digital / analog) utgångar, kortläsare kontakter, seriella ingångar (Andra övervakningsrapporten / datainsamling) - Rä geheter och scheman etc. ligger även lokalt - det blir ingen ingen begränsad i funk on via även om kommunika on ll servern avbryts. - Peer-to-peer IP-kommunika on sker även mellan controllers (inte bara via den centrala servern) Tunn klient ll administra on Plats... IP-baserad controller 1 IP-baserad ontroller 2 DISTRIBUERAT SYSTEM Om du behöver en samlad kontroll eller övervakningssystem i många byggnader, AEOS Nedap det op mala valet. Befintliga kortläsare kan användas, inklusive befintliga kort / taggar. En användare i varje avdelning eller byggnad kan få llgång ll administra onen av dörrar och anställda vid sin egen adress, men inte andra, stroa filtrerings och sök möjligheter etc.

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSER OCH SÄKERHET ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Ökad säkerhet och flexibilitet utan nycklar Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna helt. En tag (kodbricka) eller ett kort ersätter

Läs mer

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD

TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD TRYGG OCH SÄKER FLERBOSTAD ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Bättre boendemiljö med ett passersystem Med ett passersystem från RCO kan du ta bort nycklarna och ersätta dessa med en tag (kodbricka) eller

Läs mer

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet Passagesystem LH Electronic Alarm AB Säkrare Fastighet Varför passagesystem? Nycklar skapar ofta en falsk trygghet! Med passagesystem från LH Alarm kan man ta bort nycklarna för de utrymmen man använder

Läs mer

Bravida Säkerhet AB Systemhuset Jonas Ahlgren Produktchef Tillträde +46 (0)31-727 21 14. Jonas.ahlgren@bravida.se

Bravida Säkerhet AB Systemhuset Jonas Ahlgren Produktchef Tillträde +46 (0)31-727 21 14. Jonas.ahlgren@bravida.se Välkommen! Bravida Säkerhet AB Systemhuset Jonas Ahlgren Produktchef Tillträde +46 (0)31-727 21 14 Jonas.ahlgren@bravida.se Agenda Allmänt passerkontroll kontra nyckel/kodlås Korttekniker Administration

Läs mer

ASSA ARX Passersystem

ASSA ARX Passersystem ASSA AR Passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AR Passersystem AR Svenskt Patent nr 525847 När du väljer att investera i ett passersystem, ska du inte känna dig låst

Läs mer

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar.

Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Caesar CRM CRM på ditt sätt Drivna av en passion att utveckla våra kunder, har SuperOffice blivit en av Europas ledande leverantörer av CRM-lösningar. Vill du öka er försäljning, kundlojalitet och lönsamhet?

Läs mer

Mediabank introduktion

Mediabank introduktion Mediabank introduktion Mediabank är en webbaserad mediabank som gör ditt interna och externt marknadsmaterial tillgängligt för alla med behörighet. Du kan lagra, administrera, organisera, granska och hämta

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (114) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (114) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

TIME. Sju fördelar med TIME

TIME. Sju fördelar med TIME TIME du enkelt din version till att passa nya förhållanden. Du behöver alltså inte betala för mer än du behöver. Med TIME blir tidrapporteringen en rutin som alla snabbt kan lära sig att använda och uppskatta.

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (172) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (172) Innehåll Tjänstebeskrivningar 4 1. Inledning 4 2. Beskrivning av tjänster 4 2.1 Informationstjänst 4 2.2 Elektronisk datafångst 9 2.3 Mina sidor 10 2.4 Söktjänst

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

TDC Mobil användarmanual

TDC Mobil användarmanual TDC Mobil användarmanual Sida 2 1. KOM IGÅNG MED TDC MOBIL...3 OM DU FÅTT ETT NYTT MOBILNUMMER...3 OM DU FLYTTAT DITT MOBILNUMMER TILL TDC...3 FLYTTA TELEFONBOKEN MELLAN TELEFONER...3 PIN- OCH PUK-KODER...4

Läs mer

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar

Bilaga 7. Tjänstebeskrivningar 1 (105) Bilaga 7 Tjänstebeskrivningar 2 (105) Innehåll Tjänstebeskrivningar 1. Inledning 2. Beskrivning av tjänster 2.1 Informationstjänst 2.2 Elektronisk datafångst 2.3 Mina sidor 2.4 Söktjänst 2.5 Mottagning

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer

Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer WhitePaper Säkerhet och virtuella skrivbordsmiljöer Företag och organisationer arbetar mer mobilt och flexibelt än någonsin tidigare. Den högre förändringstakten ökar trycket på IT-avdelningen att snabbt

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

Survey&Report Produktblad

Survey&Report Produktblad Survey&Report Produktblad Survey&Report är ett webbaserat och flerspråkigt program som gör det enkelt att skapa professionella enkäter för undersökningar och utvärderingar. Du väljer frågor, utformar en

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat.

WebPublish. Sju fördelar med. WebPublish. Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish Faktaproduktion och formgivning i ett - för smidigt arbete och ett lyckat resultat. WebPublish är ett modernt och kraftfullt publiceringsverktyg som anpassas individuellt för varje organisation.

Läs mer

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB

MICS CRM. utan att krångla till det! CRM - Säljstödssystem AGILE IT SVERIGE AB MICS CRM - Säljstödssystem CRM utan att krångla till det! Marknadens mest logiska system! Företags information Personer på företagen. Händelser, dokument och E-mail på dina företag. All information på

Läs mer

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06

IT-drift för skolan. Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 IT-drift för skolan Tunna klienter - om, hur och varför. Projekt Infrabas Svenska Kommunförbundet 2000-08-06 Projekt INFRABAS För att stödja genomförandet av den nationella satsningen på IT i skolan, ITiS

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

www.national-netforms.com Autoflow webkit

www.national-netforms.com Autoflow webkit www.national-netforms.com Autoflow webkit Vår specialitet är internet-distribuerade system för projekthantering med aktiviteter kopplade till elektroniska blanketter och dokument. National Netforms AB

Läs mer

Mer än bara bokning...

Mer än bara bokning... - V i g ö r d e t l ä t t a r e - Mer än bara bokning... Nr. 1 i Skandinavien - mer än 550 framgångsrika företag bara inom campingbranschen Det professionella systemet för professionella turistföretag

Läs mer

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE

Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE Ascom telecare IP ETT NYTT IT-SYSTEM FÖR PATIENTKALLELSE 2 Ascom telecare IP Ascom telecare IP kombinerar traditionella patientkallelsefunktioner med kraften hos modern IP- baserad nätverksteknik. Ascom

Läs mer

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera!

www.artologik.net Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Tidredovisningen som användarna gillar för att den är så smart och enkel att hantera! Projekthantering Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Bokningssystem www.artologik.net

Läs mer

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst

Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Multimediekontaktcenter kundservice när den är som bäst Aastra Solidus ecare I dagens hårda konkurrens är det oerhört viktigt

Läs mer

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet

Molnet? Dessutom: Är du redo för. Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter. Microsoft Office 2010 Ökad flexibilitet via Internet M a m u t M a g a z i n e S o m m a r 2 0 1 0 E t t k u n d m a g a s i n s o m f ö r e n k l a r d i n v a r d a g Är du redo för Molnet? Din nya databasplattform Säker lagring och nya möjligheter Microsoft

Läs mer

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden?

PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015. Vill du uppleva skillnaden? PRODUKT- OCH PRIS KATALOG, 2015 Vill du uppleva skillnaden? INDEX TIPS - navigera med hjälp av länkar i pdf Inledning Välkommen till Continia Software Sida 3 Differentierad prissättning baserad på antal

Läs mer