Videotech Sverige AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Videotech Sverige AB"

Transkript

1 Videotech Sverige AB

2 Introduktion Beskrivning XL Centralapparat är ett trådlöst och batteridrivet larmsystem. Designen är framtagen för att passa in i bostads samt i mindre företags säkerhetssystem. Med rörelse detektorer som spelar in rörlig video och med tvåvägs ljud kommer systemet att videoverifiera orsaken till larmet. XL har en inbyggd digital knappsats med inbyggd Mifare läsare för ett enkelt handhavande. XL centralen är eget larmsystem med en inbyggd GPRS/GSM ip överföring för uppkoppling till larmcentral. Det finns även en inbyggd siren med på 105 db samt en mikrofon och högtalare för tvåvägsljud. Övervakad trådlös kommunikation XL GPRS, tillsammans med alla Videofied tillbehör, har en patenterad teknik S2View, Interactive, AES krypterad trådlös teknik som ger optimal signalstyrka med hög säkerhet. Tvåvägskommunikationen mellan alla komponenter och centralenheten garanterar en hög tillförlitlighet på radiokommunikationen. Inbyggda antenner i alla tillbehör ger en snygg design på produkterna. Centralapparaten övervakar alla tillbehör (förutom fjärrkontrollen) för att säkerställa statusen på eller av samt sabotage, serienummer, datum för tillverkning samt batterinivå. Videotech önskar dig en bra installation! Siren och högtalare Mikrofon Lås skruv Tag läsare Digital manöverpanel 2

3 Innehållsförteckning Introduktion... 1 Innehåll XL uppsättning XL Programmering XL Central Konfiguration Lägga till användarkoder/brickor: Konfigurera Special tillkoppling Slå på och av larmsystemet Radera manöverpanel eller andra enheter Återanslut en manöverpanel till XL utan att öppna kapslingen Läs händelseloggen Aktivera eller avaktivera den blinkande gröna batterisymbolen Öppna kapslingen på en installerad XL Central GPRS Inställningar Larmcentrals inställningar Periodisk test Översända händelser Larmschema Nivå test GPRS fel Speciella koder Numerisk Knappsats XL Trådlösa tillbehör XL Specifikationer

4 1. XL uppsättning ** Detta system kräver en manöverpanel för programmering** XL uppsättning Öppna centralen, ta ut kartong mallen. Sätt mallen på väggen med pilen upp, märk ut fem skruvhål. Förborra gärna och sätt i plugg om det behövs, sedan monterar man centralen på väggen. En skruv måste skruvas genom sabotage skyddet, för att väggsabotage brytaren skall fungera ordentligt. Sätt in 8 st. LR20, D-cell alkaliska batterier, var noga med att batterierna sätts in på rätt sätt. 4

5 Sätta i SIM kort Sätta i SIM kort Lägg SIM kortet på utgjutningen var noga med riktningen på kortet. Dra kortet in till SIM hållaren. Sätta ihop centralen Bas Sätta ihop centralen Koppla ihop framsidan med basen genom att hänga på gångjärnen på basen som visas på bilden. Sabotage skyddshål ** Montering av centralen på vägg är inte nödvändigt för att kunna programmera ** 2. XL Programmering 5

6 ** Detta system kräver en manöverpanel för programmering ** Starta upp och återställa en XL Central : Sätt in strömkabeln från basen i avsedd kontakt på kretskortet (centralen piper en gång) och knappsatsen tänds upp och blinkar. Håll ner programknappen i centralen under 10 sekunder tills knappsatsen tänder upp alla lampor. Tryck ner programmerings knappen under en sekund ( ). Centralen är nu i inläsningsläge för en manöverpanel. Sätt I alla batterierna i manöverpanelen, håll in ESC/NO och CLR knapparna på samma gång under en sekund. Den röda lampan på manöverpanelen kommer att blinka. När centralen har hittat manöverpanelen så står det keypad 1 recorded, välj sedan språk med pilarna. RSI (c)2005 OR CLR & ESC/NO <======XX======> KEYPAD 1 RECORDED Flera språk är tillgängliga genom att bläddra med pilarna. ITALIANO, NEDERLANDS, DEUTSCH, CASTELLANO, SVENSKA, PORTUGUES, FRANCAIS Tryck YES för det valda språket. <- LANGUAGE: -> ENGLISH or För val av språk För att välja 6

7 Radioräckvidd test används vid inlärning av tillval för att para ihop komponenten med centralen. Detta test visar hur stark radiosignal man har till centralenheten. Manöverpanelen visar på en skala upp till 9 för den enheten man testar. För att få ett säkert resultat bör man köra testet i ca 30 sekunder. RADIO RACKVIDD TEST? RF TEST x/9 RF nivå testet skall helst vara 8/9 för att vara veta att larmet alltid har kontakt. RADIO RACKVIDD TEST? ESC/NO Vänta tills skärmen ändras. ANGE INSTALLATOR KOD INSTALLER CODE 4 TO 6 DIGITS THEN YES INSTALLATOR KOD: Använd siffertangenterna för att slå in installatörskoden *Denna kod är viktig att komma ihåg. Det finns ingen bakdörr till systemet INSTALLATOR KOD: xxxx BEKRAFTA KOD RE-ENTER CODE CONFIRM CODE xxxx Du kan nu namnge koden genom att använda siffertangenterna. Om du inte skriver något namn kommer systemet att lägga in den som ACCESS 1 NAMN: ACCESS 1 ENTRY COMPLETE Vänta tills skärmen ändras changes ADJUSTING TIME AND DATE DATE (AR) : 09/ / Använd för att välja år. DATE (AR) : 11/ / DATE (MAnad) : 11/01/ 7

8 Använd för att välja månad. DATUM(Ar) : 11/10/ DATUM (Manad) : 11/10/01 Använd för att välja dag. DATUM (Dag) : 11/01/01 DATUM (TID) : 00:00 Använd för att välja timmar. DATUM (TID) : 15:00 DATUM(Minut) : 15:00 Använd för att välja minuter. DATUM (Minut) : 15:15 11/10/01 15:15 INMATNING KLAR KLARMPLETE Man måste alltid avsluta med yes KOPPLING TILL LARMCENTRAL? Använd siffrorna på manöverpanelen för att slå in 4-8 siffrors abonnentkod till larmcentral, vilken du får från din larmcentral ABONNENTNUMMER ABONNENTNUMMER: Andra tidsintervall är valbara: 48 timmar, 24 timmar, 12 timmar,1 timme, No Test Använd pilknappar för valet och tryck YES för att bekräfta. Vi föreslår åtminstone ett 24 timmar test PERIODIC TEST: 24 HOURS för vald period för att bekräfta TEST HOUR: 00:00 Använd pilknapparna + för att välja timmen och minuten som testen skall göras. TEST MINUTE: 00:00 8

9 LAMKODER Dessa är de förvalda händelserna som sänds iväg: LARMKODER? Inbrott Panik Periodisk Test Sabotage Övervaknings fel Enhet batterifel Central batteri lågt Om man vill centralen skall rapportera andra händelser OVERSAND. STATUS ANDRING MODIFICATION LISTA PÅ ALLA HÄNDELSER events tryck YES och använd pilknappar för byta mellan händelser. Om man vill ha de förvalda händelserna tryck ESC/NO ESC/NO ESC/NO OVERVAKNINGS INSTALLNINGAR ESC/NO Du får IP1 adress från din larmcentral. Trycks YES för att komma in i menyn och använd SERVER ADDRESSES? manöverpanelen för att skriva in adressen. Tryck för att bekräfta ditt val och använd piltangent komma till nästa parameter. YES för att IP1 ADRESS *Du kan använda antingen IP address eller Domänamn* IP1 ADRESS: xxx.xxx.xxx.xxx Domännamnet får du från din larmcentral. Tryck YES för att komma in I menyn använd manöverpanelen för att skriva in adressen. Tryck YES för att bekräfta ditt val och använd piltangenten för att komma till nästa parameter. *Du kan använda antingen ip adress eller domännamn men inte bägge, lämna fältet blankt ifall du har matat in en IP adress* DOMAIN NAME 1 DOMAIN NAME 1: xxxxx.xxx.xxx Portnumret får du från din larmcentral. Centralen använder default port 888. Om du behöver ändra porten tryck YES för att komma in I menyn och använd PORT 1 manöverpanelen för att ändra. Tryck bekräfta ditt val och använd piltangenten till nästa parameter. YES för att för att komma PORT 1: xxx Trycks för att konfigurera IP2 (eller DOMAIN NAME 2) och PORT 2 för den sekundära mottagaren, och IP TMT (or DOMAIN TMT) och PORT TMT för att konfigurera fjärrunderhåll. ESC/NO ** för GPRS sändningar,kommer centralen att sända larm och videos till IP 1 (eller DOMAIN NAME1) / PORT1 eller för sekundär sändning till IP 2 (or DOMAIN NAME 2) / PORT 2 ** SERVER ADDRESSES? ESC/NO 9

10 Din APN kod (Access Point Name) får du från din mobiloperatör. Tryck YES för att komma in I menyn och använd manöverpanelen för att skriva in adressen. Tryck YES för att bekräfta ditt val och använd piltangenten för att komma till nästa parameter. parameter. Ditt användarnamn får du från din mobiloperatör. Tryck GPRS PARAMETERS? APN CODE : APN CODE: xxxxx.xxxxxx.xxx YES för att komma in I menyn och använd manöverpanelen för att skriva in namnet. Tryck YES för att bekräfta ditt val använd piltangenten för att komma till nästa parameter. Ditt lösenord får du från din mobiloperatör. Tryck YES för att komma in I menyn och använd manöverpanelen för att skriva in namnet Tryck YES för att bekräfta ditt val, använd piltangenten För att komma till nästa parameter.. USER NAME PASSWORD USER NAME: xxxxxxxxxxx ** Valen APN CODE / Användarnamn / Lösenord Är för att SIM kortet skall ansluta till GPRS Nätverk ** PASSWORD: xxxxxxxxxxxx ESC/NO När du gjort dina val, trycks ESC/NO För att gå tillbaka till huvudmenyn sedan ESC/NO igen för att gå till nästa val. GPRS PARAMETERS? ESC/NO GPRS LEVEL? Under GPRS Level test så kommer modemet att starta om och försöka ansluta till internet, då kommer ett värde från1 till 5 eller en felkod, som visar varför man inte får kontakt. För att manöverpanelen skall vara aktiv tryck på vilken knapp som helst utom YES, ESC/NO, och CLR tangenter.. Så fort du har fått ett värde eller en felkod tryck YES för att fortsätta programmeringen. *För förklaring till felkoder se sidan 17 Viktigt : Videofied måste ha ett värde på bättre för en säker överföring av Videolarm. 3/5 eller TEST IN PROGRESS YES = END GPRS LEVEL x/5 GPRS LEVEL? ESC/NO Tryck YES/OK om du vill ha full kompalitet med EN Tryck ESCNO om du inte vill. COMPATIBILITY EN NORMS? or ESC/NO 10

11 Mata in namnet för området Zon 1 +. Gör om samma sak för området Zoner 2, 3, 4. ZON KONFIGURATION Tryck ESC/NO om du vill ha förvalt värde. ZON NAMN 1: De värden som är tillgängliga är: 2 min, 1 min, 45 sek Använd piltangenter för valet för att bekräfta. UTGANGS FÖRD: 45 Sec De värden som är tillgängliga är: 2 min, 1 min, 45 sek, 30 sek, 15 sek Använd Piltangent för valet för att bekräfta. INGANGS FORD: 15 Sec LÄGGA TILL ENHET Varje enhet har en unik programmeringsknapp, titta I respektive produktblad för den enhet du vill programmera. TRYCK PÅ KNAPP PÅ ENHET BUTTON OF DEVICE LÄGGGA TILL NY ENHET? or ESC/NO Innan du avslutar programmeringen se till att inga sabotagebrytare är på genom att lysdioden på detektorn är släckt. SLUT PÅ KONFIGURATION STÄNG PANELEN KONFIGURATION KLAR? 11

12 3. XL Centralapparat XL centralen har alla finesser som man får från Videofieds produktgrupp. Högtalaren medger att man på ett enkelt sätt kan återkalla larm på plats och ger kunden en trygghet för produkten. Den digitala knappsatsen med tagläsaren och sirenen gör XL centralen till en komplett central Plug and Play ;Enkelt och snabbt. XL Fördelar: Inbyggd knappsats med tagläsare. Inbyggd siren Tvåvägs talkommunikation via GSM. Snygg design, passar både hemma och på jobbet 12

13 4. Konfiguration Övriga ändringar (tags/koder, Deltillkoppling, etc ) måste göras med en manöverpanel 4.1. Användarkoder eller tags konfiguration: Skapa en ny användare tag/kod: Man skall vara på Nivå 3. OBS det måste finnas åtminstone 1 användarkod med behörighet nivå 3. För att registrera en ny användare, Använd piltangent till man kommer till KODBRICKA KODER. KODBRICKA KODER + [OK] ANGE KODBRICKA KOD + [OK] Slå in 4-6 siffror användarkod eller visa en tag framför läsaren i 2 sekunder + [OK] Bekräfta koden genom att slå den en gång till. + [OK] Använd manöverpanelen för att döpa koden eller tag eller lämna raden tom så blir namnet: ACCESS #. + [OK] XL centralen kan ha upp till 19 koder eller tags Reserverade koder Följande koder är reserverade och kan inte väljas: Reserverade koder Reserverade koder Reserverade koder Från 9998 to 9999 Alla koder +1 Från to Alla koder +2 Från to Alla koder -1 Från to Alla koder 2 Totalt 186 koder är förbjudna Behörighetsnivå Koder och Tags kan vara från nivå till nivå 4. Behörighets nivå Definition och rättigheter LVL1 Stand by level LVL2 Begränsad användare. Kan endast larma av och på Användare kan larma av och på, kontrollera händelselogg, testa detektorer LVL3 Ändra inställningar kan inte göras på denna nivå. Användare nivå 3 kan skapa nivå 3 eller nivå2 användarkoder LVL4 Installatörs nivå Här kan man ändra inställningarna i centralen. Godkännande från Nivå 2 eller Nivå 3 för att komma in I nivå 4 Installatör Nivå 4 kan skapa den första Nivå3 användaren endast. Notera det finns ingen tillverkare (Nivå 4 med EN50131) behörighet XL centralen. Hur komma till Nivå1? Efter 1min av inaktivitet, går den tillbaka till nivå1 eller håll inne [ESC] 5s, så går den tillbaka till nivå1. 13

14 4.2. Konfigurera Special larmläge För att konfigurera special larmläge gå till menyn. KONFIGURATION (LEVEL 4) + [OK] LARMLAGE PROGRAMMEBAR + [OK] FULLST TILLK LAGE SP1 and LAGE SP2 (använd piltangenten för att välja vilket larmläge som man vill ändra + [OK]). För varje larmläge man väljer kan man ändra hur de fyra zonerna skall ha för egenskaper när man larmar på. Zon: Status: För varje gång man på siffran så ändras bokstaven under siffran. A A A A Status för varje zon. Tryck på [YES] knappen efter denna konfiguration. Systemet kommer då visa vilket sirenläge som skall vara i detta larmläge. Välj vilket sirenläge som önskas med piltangenterna sedan tryck på [YES]. 14

15 4.3. Hur larma/larma av systemet När systemet är i standby läge kan man larma på med den inbyggda knappsatsen eller med manöverpanelen. Man kan också använda en tag på den inbyggda läsaren eller på en separat läsare. Med inbyggd läsare Med MAP Separat tag läsare Helt tillkopplat med Tag Lägg tagen på knappsatsen n.a Lägg tagen på läsaren Helt tillkopplat med användarkod Slå in en användarkod och tryck el Slå in en användarkod och tryck n.a Deltillkoppling 1 med användarkod Slå in en användarkod och tryck Tryck, slå in en användarkod tryck n.a Deltillkopplingl 2 med användarkod n.a Tryck,Slå in en användarkod tryck n.a 4.4. Radera manöverpanelen eller någon annan enhet För att radera en enhet, gå till: KONFIGURATION (LEVEL 4) + [OK] ENHETER OCH ZONER + [OK] ENHET + [OK] ENHET KONFIGURATION + [OK] använd piltangenten välj enhet som du vill radera och tryck [OK] >> RADERA KEYPAD + [OK] på manöverpanelen visas <====XX====> nu kan man ta ur batterierna ur enheten Återanslut en manöverpanel utan att öppna kapslingen efter en färdig programmering. Placera handen över XL knappsats för aktivera displayen. Tryck och håll i tre sek så man kommer in programmeringsläge. När du är i programmeringsläge kommer knappsatsen att blinka. Slå in koden Sedan tryck på Sätt in batterierna I manöverpanelen. Tryck sam tidigt [CLR] och [ESC NO] knapparna. Den röda lampan börjar blinka. När den har kontakt med centralen kommer displayen visa KEYPAD 1 RECORDED. Tryck [OK] för att bekräfta, Slå sedan in programmeringskoden och tryck [OK]. Denna inlärning av manöverpanelen används endast efter en färdig installation. 15

16 4.6. Läs av händelseloggen När användare slår av larmet kommer XL knappsatsen att visa med symboler senaste händelser. Se i kapitel 7 vad symboler betyder. I de fall man vill titta på hela loggen så behöver man en manöverpanel, gå in i händ els e lo gge n, tryck YES och på SENASTE HÄNDELSER och använd piltangenterna för att se händelserna Aktivera eller avaktivera den blinkande gröna batterisymbolen Det är möjligt att aktivera eller avaktivera den blinkande gröna batterisymbolen. Tänk på att när denna symbol är aktiverad så kommer batteritiden att minska och batterierna behöver bytas tidigare än 4 år. Gå in i special mode genom att trycka och hålla in 3 sekunder och knappsatsen börjar blinka. Slå in koden sedan lilla rutan visas 0 eller 1. knappsatsen lyser och den gröna batterisymbolen blinker, I den Numret i den lilla rutan är 0 avaktiverad, 1 aktiverad Öppna kapslingen på en installerad XL central Skruva ut låsskruven på den vänstra sidan om centralen, använd ett gem för att för att öppna locket se bilden GPRS Parameters För att konfigurera eller ändra GPRS parameters, gå till: KONFIGURATION (LEVEL 4) + [YES] >> GENERAL PARAMETERS + [YES] >> GPRS PARAMETERS + [YES] 16

17 I denna meny kan man modifiera avancerade GPRS parametrar APN, User Name, Password, Packet Size, Data Time Out, SMTP GPRS, Port GPRS, Max TCP packet, Ringtone. De tre första GPRS parameterar får du från din mobiloperatör. Viktigt: GPRS Parametrar använder små och stora bokstäver! (använd M/m key på manöverpanelen för att växla mellan stora och små bokstäver). Var försiktig: använd pilarna för att växla mellan valen tryck[yes] knappen endast när Du vill ändra en parameter! APN USER PASS ( APN koden får man från sin mobiloperatör, detta kan ändras beroende på SIM-kortet kontrollera med mobiloperatören för mer information Larmcentrals inställningar För att konfigurera eller ändra larmcentrals inställningarna, gå till: KONFIGURATION + [OK] >> KONFIGURERING LARMCENTRAL + [OK] >> OVERVAKNINGS INSTALLNINGAR + [OK] I denna meny har man: ÖVERVAKNING? AV ELLER PÅ ABONNENTKOD: Får du från din larmcentral Server addresses: Får du från din larmcentral Calling Profile: OBS ENDAST XV CENTRALEN Tre val är möjliga: Strategy: ETH + GPRS (GPRS för back upp), ETHERNET ONLY, GPRS ONLY Sequence Alternating test:med alternerande test vald (enable), kommer centralen att sända det periodiska testet alternerande endast via Ethernet och endast via GPRS. Med detta val kan man se vilket alternativ som har bäst täckning Periodiskt testperiodic test För att konfigurera eller ändra det periodiska testet gå till: KONFIGURATION + [OK] >> KONFIGURERING LARMCENTRAL + [OK] >> PERIODISK TEST + [OK] De olika valen är: Test frequency: 24 timmar förvalt Test Hour System armed: Om detta val ( enabled), kommer centralen endast att köra testet när larmet är pålarmat 17

18 4.12. Händelser att sända För att konfigurera eller ändra händelser att sända, gå till: KONFIGURATION + [OK] >> KONFIGURERING LARMCENTRAL + [OK] >> LARMKODER + OK] >> OVERSAND STATUS ANDRING + [OK] Statusen alarm är när händelsen är aktivt, och status end när händelsen är återställd Schemaläggning Scheduling (Scheduled Task) Det är möjligt att lägga in upp till 99 schemalagda tider. Till exempel: varje måndag kl 07:00 kommer centralen att koppla ifrån larmet automatiskt. För att konfigurera en schemaläggning gå till: KONFIGURATION (level 4) + [OK] ZONER OCH ENHETER + [OK] SCHEDULING + [OK] Scheduling: Enable. Använder alla inlagda scheman Calendar Management: I denna meny skapar du nya scheman För att skapa ett nytt schema YES/OK NEW ENTRY? OK/YES ou ESC/NO Använd pilar för timme. 00:00 OPEN 01 Använd pilar för minuter. 18:00 CLOSE 01 Använd pilar pålarmning(close) eller avlarmning(open) 18:00 CLOSE 01 Välj dag: tryck 1 för måndag, 2 för tisdag 7 för söndag. Flera dagar kan bli valda för en schemaläggning. 18:00 CLOSE 01 (1=Mon...7=Sun) Tryck YES/OK för att bekräfta valet 18:00 CLOSE OK? I detta exempel kommer centralen att larma på varje måndag kl 18:00. 18:00 CLOSE Valet «WARNING BIP» är aktiv vid Schedule pålarmningsfördröjning. För att konfigurera detta val, gå till: KONFIGURATION (Level 4) + [YES] ZONER OCH ENHETER + [YES] WARNING BIP + [YES] 18

19 5. Level test GPRS fel Viktigt: Pinkoden måste vara avaktiverad eller Koder Fel 03 or 04 Ingen nätverkstäckning eller inget SIM-kort isatt 003 SIM kort inte hittat/ inget kort isatt 010 SIM kort inte isatt 011 Pinkod nödvändig -> Pinkoden måste avaktiveras 012 PUK kod nödvändig, SIM kort låst 013 Felaktigt SIM kort 014 SIM kort upptagen 015 Fel på Sim kort 016 Fel lösenord 017 SIM PIN2 nödvändig -> Pinkoden måste avaktiveras 018 SIM PUK2 nödvändig 02 2 SIM inte hitta Efter GPRS LEVEL test: ingen mobiltäckning eller SIM ej aktivt I händelselogg: No error found 040 t o t o SIM Blockerad -> Lås upp med PUK koden Felstavning på APN koden, användarnamn, lösenord SIM kort låst -> Lås upp med PUK koden Tjänsten ej aktiverad -> SIM kort olämpligt 13 2 SIM kort ej aktiverad 14 9 Verifieringsfel -> Mobiltäckningsfel eller felaktiga parametrar (APN, USER,...) 6. Specials codes Codes Action Maintenance request - GPRS transmission Give the information that the panel detects main power or not The panel will send a test alarm to the first IP address configured in the menu Address Server. In case of failure the panel will not stay blocked in transmission Very long time. This code can be use just to test the good transmission to the monitoring station. 19

20 7.Numeric Keypad Använda knappsatsen: för att spara batterier kommer knappsatsen att släckas ner efter några sekunder när man inte använder den. Innan man slår sin kod, behöver man aktivera den. För att göra detta lägg handen över siffertangenterna så tänds den upp och man kan använda den. V ideo f ied S ec urit y S y s t em Ins t allation Manual 20

21 8. XL Trådlösa tillbehör Kompatibla tillbehör: XL centralen kan ha följande trådlösa enheter anslutna. 21

22 9.XL Specifikationer Radio frekvens Ström krav Antal och batterityp Strömförbrukning 868 MHz Typ C Nominell volt = 6 V Lågt batteri gräns = 4.2 V 8 x 1.5 V alkaliska D cell Standby (1h genomsnitt) = 420 µa; Max = 1,3 A Temperaturområde -10 / +40 C (-14 /+104 F) Luftfuktighet Måtten (bxhxd) Vikt Approvals Inbyggda funktioner 75%,ej kondenserande 225 mm x 180 mm x 55 mm (9 in. x 7 in. x 2-1/6 in) 520 g/1600 oz. (utan batterier) CE EN : 2006; + A1: 2009 Grade 2 - Class II Denna central måste användas med 1 Manöverpanel som uppfyller kraven enligt EN godkänd Videofied keypad) för att godkännas enligt EN Grade 2- Class II standards. EN : 2009 Grade 2 - ACE Type B EN : 2009 Grade 2 - Siren type W EN : 2005; + A1: 2009 Grade 2 EN : 2008 Grade 2 - Type C EN : 1995; + A1: 1998; + A2: 2003 EN : 1998 Class II Digital knappsats - Minsta antal av variation av användarkoder = 1,109,814 - Antal av förbjudna användarkoder = 186 ( se sidan 11 för detaljer) - Antal ogiltiga kodförsök, innan systemet låser sig = 5 - Timeout for code entry = 60s - Låsningstid efter 5 ogiltiga försök = 90s - Batteri för minne = n.a. (flash memory used) Tagläsare Siren - 15 min max sirentid - För inomhus miljö - Batteridriven db (A) 22

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm

Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Monteringsanvisning Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 5 Manöverpanel - identifiering av delarna 6 Montering

Läs mer

Runner 16 Användarmanual

Runner 16 Användarmanual Runner 16 Användarmanual V6 Safety Line Security AB Tel: + 46 31 65 22 85 ADI Alarmsystem Svenska AB Tel: + 46 8 410 113 50 50085351b12e.doc Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

JA-63 Profi Användarmanual

JA-63 Profi Användarmanual JA-63 Profi Användarmanual Innehåll: 1 Informations display... 3 2 På/avlarmning av systemet... 4 2.1 Pålarmning... 5 2.2 Avlarmning... 6 2.3 Överfalls larm... 6 2.4 Avstängning av larm... 6 2.5 Hemmalarmning...7

Läs mer

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual

Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual Magellan Allt-i-ett Trådlöst Säkerhetssystem MG6250 Centralapparat Användarmanual med reservation för tryckfel och felskrivningar Garanti Säljaren garanterar at hans produkter är fria från materialfel

Läs mer

Snabbmanual Securitas Hemlarm

Snabbmanual Securitas Hemlarm Snabbmanual Securitas Hemlarm Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt 3 Innan du monterar 4 Centralapparat - identifiering av delarna 4 Manöverpanel - identifiering av delarna 5 Montering Checklista

Läs mer

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den.

GSM Alarm System. Användarmanual. Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. GSM Alarm System Användarmanual Profil För en bättre förståelse av denna produkt, läs denna manual noggrant innan du använder den. kapitel 1. Funktioner kapitel 2. Alarm Host inledning kapitel 3. Installation

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5.

Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. ScandLarm Air Innehåll 1. Om ScandLarm Air... 3 2. Ladda ner App... 3 3. Starta kontrollpanel... 4 4. Konfigurera App till kontrollpanelen... 5 5. Koda enheter till kontrollpanelen... 7 5.1 Radera enhet...

Läs mer

Agility Snabbguide Installation

Agility Snabbguide Installation Agility Snabbguide Installation För ytterligare information vänligen se installationsmanualen för Agility på www.riscogroup.com Tack för att du har valt det trådlösa systemet Agility från Risco Group.

Läs mer

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864

Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 Manual LH Electronic Alarm AB Handhavarmanual, anläggningsbeskrivning och skötselanvisningar. CAP 1864 för larmanläggning (Förvaras vid centralapparat/manöverpanel) Innehållsförteckning Snabbguide 2 Anläggningsbeskrivning

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light

INSTRUKTIONSBOK. Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light INSTRUKTIONSBOK Keybox 9000 Basic Keybox 9000 System Keybox 9000 Expansion KeyWin Light Creone AB Box 148 S-573 22 Tranås SWEDEN Tel: +46(0)140-38 61 80 Fax: +46(0)140-38 61 89 E-mail: mailbox@creone.com

Läs mer

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING

LATHUND FÖR TILL- OCH FRÅNKOPPLING POWERMAX Centralapparat med fullt övervakad radioöverföring Handhavande INNEHÅL 1. BESKRIVNING...4 1.1 Översikt...4 1.2 Egenskaper...5 1.3 Ordförklaringar...5 1.4 Symboler...5 1.5 Funktionstryckknappar...5

Läs mer

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products

Sintony 60 Säkerhetssystem. Handhavandemanual. Building Technologies. Security Products Sintony 60 Säkerhetssystem Handhavandemanual Security Products Tekniska data kan ändras utan föregående avisering. Leverans efter tillgång. Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten. Data

Läs mer

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner

NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner NT9005 EU V1.0 Larmanläggning 32 sektioner Handhavarinstruktion VIKTIGT! Manualen innehåller viktig information om produkten och dess funktioner. Läs noga igenom hela manualen. Snabbguide Nedan listas

Läs mer

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst

Compact. Installatörsmanual. Cetronic 970417/ rev 1.61/ 7.63 \Compinst Compact Installatörsmanual 1 Innehåll 1.1 Inledning... 2 Larm 2.1 Planera din installation... 3 2.2 Centralapparaten... 3 2.3 Inbrottslarm... 3 2.4 Brandvarning... 3 2.5 Personlarm... 3 2.6 Övriga larmtyper

Läs mer

Handhavandeinstruktion

Handhavandeinstruktion Handhavandeinstruktion för centralapparat AC 948 med LCD-manöverpanel AC 148 Denna instruktion är tänkt att läsas av den anläggningsansvarige. AC 148 Handhavande anläggningsansvarige Rev.03 010108 Grundläggande

Läs mer

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual

Detectlarm kopplat till G4S. Snabbmanual Detectlarm kopplat till GS Snabbmanual Innehåll Innan du monterar Välkommen/Systemöversikt... Larmets enheter... Hur/var monterar man... - Checklista för montering... Montera Innan du monterar... Centralenhet...

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual 2014-01- 01 Version 12 1 1. Montering och installation av terminalen... 5 1.1 Anslut strömadaptern... 5 1.2 Anslut nätverkskabeln...

Läs mer

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984

Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 Larmcentral HA-981 Nr. 32-1984 INSTALLATIONS MANUAL Ver. 004-200608 Läs igenom hela bruksanvisningen före användning och spar den sedan som referensmaterial. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Läs mer

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01

AnvändarmANUAL För. Innehåll. 2 Kom igång med Lansen Konfigurator. 4 Användare. 8 händelselogg 9 Felsökning. Dokument version: DA01 AnvändarmANUAL För Lansen Konfigurator Installera och Använda Innehåll 1 Installera och starta Lansen Konfigurator 2 Kom igång med Lansen Konfigurator 3 Sensorer/Sektioner/Driftlägen 4 Användare 5 Uppkopplingar

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG3 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 11 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Sintony 60 Installationsmanual

Sintony 60 Installationsmanual Sintony 60 Installationsmanual SI60 installationsmanual 1 ver. 8.2 Innehållsförteckning Generellt 4 Förberedelse 4 Manualens uppbyggnad 4 Inkoppling 4 Batterispecifikation 4 Batterianslutning 5 Nätanslutning

Läs mer

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96

DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 DIGIPLEX Användarmanual DIGIPLEX 48/ 96 Reservation för tryckfel och förändringar i manualen. 2003-03-12 Digiplex 48/96 användarmanual 2 1 Inledning...4 1.1 Förklaringar...4 2 Grundläggande funktion...4

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2014-03-17 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2. Förpackningens innehåll

Läs mer

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18

Användarmanual. DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid. Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Användarmanual DILOG DCH-760 Twin kabel/ip Hybrid Viktigt! Läs igenom manualen innan du startar mottagaren. Version 2013-12-18 Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter 1. Säkerhetsföreskrifter 3 2.

Läs mer

Hemlarm Silver och Guld

Hemlarm Silver och Guld Användarmanual Hemlarm Silver och Guld Version 2011 1 Tack för förtroendet och välkommen som kund! Ett nytt larm från Svenska Alarm gör att du kan känna dig säker och trygg i ditt eget hem. Användarmanualen

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem

DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL. Larm Säkerhetssystem DENVER HSA-120 INSTALLATION OCH ANVÄNDARMANUAL Larm Säkerhetssystem SVE Egenskaper 1. INLEDNING... 4 1.1 Lådans innehåll... 4 1.2 Egenskaper... 4 1.3 Rekommendationer... 4 1.4 Varningar... 5 2. BESKRIVNING

Läs mer