Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB"

Transkript

1 Systembeskrivning Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem Bravida Säkerhet AB

2 The Home of Bravida Integra Systembeskrivning Bravida Integra V5 1 Generellt om Bravida Integra Systemets komponenter Passerkort Kommunikation mellan PC/server och C-Nod Programvara, plattformar och funktioner Säkerhet i systemet Larminsamling, presentation och hantering Specialfunktioner Gränssnitt mot andra system Bravida Säkerhet AB Systemhuset Systembeskrivning Bravida Integra F123 inlaga v2_se.doc

3 1 Generellt om Bravida Integra Passerkontroll och larmsystem är grundläggande för uppbygganden av säkerheten inom näringslivet och i den offentliga miljön. Att få det bästa möjliga till bästa pris är lika viktigt som ett fullt fungerande system med bästa möjliga funktionalitet. Bravida Integra är ett integrerat säkerhetssystem för passerkontroll, kortproduktion, inbrottslarm, brandlarm samt CCTV-övervakning som kombinerar hög säkerhet till bästa pris. Bravida Integra är enkelt att administrera samtidigt som systemet gör det fullt möjligt att expandera med funktioner efter kundens behov. Bravida Integra utvecklas för att tillfredställa marknadens stränga krav på funktionalitet och enkelt hantering. Denna systembeskrivning ska ge en översikt över systemets komponenter samt visa möjligheter och lösningar som Bravida Integra har att erbjuda. För mer detaljerad information hänvisas till användarmanualen, konsulthandledningen och de separat produktbladen. Se även vår hemsida, 2 Systemets komponenter 2.1 Programvara Bravida Integra, ett skalbart system Programvaran för Bravida Integra är skalbar och modifierbar och kan hantera såväl stora som små anläggningar. De största installationerna omfattar tusentals dörrmiljöer och larmpunkter och de minsta anläggningarna, endast några få. Art Art Art Bravida Integra Base För de mindre anläggningarna med behov av hög säkerhet och användarvänlighet men med ett mindre antal dörrmiljöer och larmpunkter Bravida Integra Premium För den medelstora till stora anläggningen eller när man vill integrera andra produkter via något av alla de gränssnitt som Bravida Integra stödjer. Överskådlig och lättanvänd larmgrafik kan användas för att visualisera och styra larmpunkter. Möjlighet finns att ansluta en eller flera manöverpaneler för larmpresentation och styrning av larmområden Bravida Integra Enterprise För den stora anläggningen med krav på hög prestanda och funktionalitet. Överskådlig och lättanvänd larmgrafik kan användas för att visualisera och styra larmpunkter. Möjlighet finns att ansluta en eller flera manöverpaneler för larmpresentation och styrning av larmområden. Enterprise kan hantera ett stort antal dörrmiljöer och operatörer. Till ovanstående systemstorlekar kan ett antal tilläggsmoduler anslutas såsom CCTV, Dataservice, Väktarrapport, Larmdistribution, Larmmottagning m.fl. Mer information om dessa moduler finner ni i separat produktblad Tilläggsfunktioner Sidan 2(20)

4 Bravida Integra består av tre program: Bravida Integra Server Bravida Integra Server hanterar kommunikationen mellan PC och undercentraler. Programmet startas automatiskt med Windows (XP, Vista inom kort) som operativsystem. Extra klient: Art Bravida Integra Klient Bravida Integra Klient kan köras på samma dator som serverprogramvaran gör. Licensen på klientprogrammet kan användas av flera datorer men bara en användare kan använda programmet per licens. Både Premium- och Base -versionen kan utökas med flera licenser Bravida Integra Kortproduktion Bravida Integra kortproduktionsklient är en tilläggsmodul för att få möjlighet till kortproduktion. Kortproduktionen är helintegrerat och bildtagning, utskrift samt utformning av kortets utseende kan göras i programmet. Kortskrivaren kan koda såväl magnetremsa som beröringsfria kort i samband med utskrift av passerkort. 2.2 Undercentraler Undercentral C-Nod C-noden hanterar upp till 30 noder för dörrmiljöer och larm. Noden har ett internt minne och en databas som hanterar lokala kort, åtkomsträttigheter, tidkanaler, säkerhetsnivåer och andra självklara funktioner i systemet. Informationen tas alltid från den interna databasen. Detta innebär att all huvudsaklig information och funktionalitet även fungerar vid offline-mode. C-noden kan kommunicera med överordnat system på RS-232, LON, TCP/IP eller uppringt modem Undercentral C-Nod 40 C-nod 40 är en mindre undercentral i Bravida Integra konceptet. Den har kapacitet till åtta dörrmiljöer samt vid entrémiljöer där noden ej behöver vara lokal. Det gör det tacksamt vid små installationer samt vid installationer där det är få läsare på flera platser och vid utbyten av äldre passersystem. C-nod 40 har samma minnes- och databaskapacitet som C-nod. C-nod 40 med en specialprogramvara kan användas vid hissmiljöer. System gör det möjligt att styra upp till 16 våningar med åtkomst till varje enskild våning. Se egen beskrivning av hissmiljöer under Speciallösningar. Sidan 3(20)

5 2.3 Strömförsörjning med batteri (UPS) C-noder och underliggande enheter strömförsörjs från egen likström med anslutet batteripack bestående av 2 stk 40 AH batterier eller större vid behov. Det ger tillräckligt med ström för några timmars användande vid spänningsbortfall. Art Dörrnoder och larmnoder Till undercentral ansluts olika noder för dörrkontroll och larm S-Nod S-nod är ett dörrlarmsystem anpassat till högsäkerhetsdörrar. Den kan dessutom användas som en ren I/O-enhet som samlar in larm och utför åtgärder. När S-noden används som en dörrnod är fyra ingångar och åtta utgångar tillgängliga. När S-noden används som en larmnod är åtta ingångar och två utgångar tillgängliga. S-noden kommunicerar med överordnad C-nod på LON-bus FTT-10 S-noden har sabotageskydd. S-noden strömförsörjs med 24 VDC och har en utgång med 12 VDC försörjning av larmdetektorer. Utgången kan belastas upp till 1A. Alla ingångar på S-noden kan definieras som digitala eller dubbelbalanserade Mini S-Nod Mini S-noden är en ren dörrkontrollnod. Den har digitala ingångar för dörravkänning och öppningsknapp samt två utgångar för lås alternativt nattlås. Mini S-noden kommunicerar med överordnat C-nod på en LON-bus FTT-10. Noden har vandaliseringsskydd. Noden strömförsörjs med 24 VDC. Sidan 4(20)

6 2.5 Kortläsare I Bravida Integra ingår ett antal olika kortläsarmodeller som stödjer magnetkort och beröringsfria passerkort av typen EM-marine och Mifare. Alla andra kortmodeller som stödjer Wiegard eller data-clock gränssnitt kan användas, därbland olika typer av biometriska system. - BCR-MD, Art BCR-MT, Art BCR-P, Art BCR-PD, Art BCR-PT, Art Magnetkortläsare Magnetkortläsare finns i två modeller. För högre säkerhet har kortläsaren inbyggd knappsats för möjlighet till personlig kod. Kortläsare som ska användas till manövrering av larm bör vara av typen med knappsats och display. Magnetkortläsaren läser normalt spår 2 på magnetremsan men det finns möjlighet till läsning av andra spår Beröringsfria läsare för Prox EM-marine EM Microelectronic-Marin SA är en firma i Swatch-gruppen som levererar chip-teknologi anpassat till tillträdeskontroll. Teknologin har blivit en industristandard och används av många leverantörer av både läsare och kort. Kortläsare med EM-marine teknologin läser kortet upp till 12cm från läsaren. Läsavståndet är varierande beroende på omgivningen och eventuella radiostörningar. Läsaren har för övrigt samma egenskaper som magnetkortläsaren. - BCR-SD, Art BCR-S, Art Beröringsfria läsare för Mifare Philips Semiconductor har utvecklat smartkort-teknologin Mifare. Mifare bygger på en RFID teknologi som i dag används inom områden som transport, betalningstjänster, säkerhet och många fler. Teknologin är tacksam i och med att det finns möjlighet att spara data i flera sektorer på kortet. Läsning kan ske på löpnummer, valfri sektor och MAD2. Kortläsare med Mifare teknologin läser kortet upp till 7cm från läsaren. Läsavståndet är varierande beroende på omgivningen och eventuella radio eller metallstörningar. Korten för Mifare och Prox läsare kan levereras som traditionella kort som nyckelringar. Beröringsfria kort i kreditkortstorlek kan kombineras med magnetremsa och skrivas ut med vanlig kortprinter. - BCR-MPD, Art BCR-MMD, Art Kombinationsläsare Kombiläsare med display finns med kombinationen: EM-marine/Magnet Mifare/Magnet Kombiläsaren har samma format som en Magnetkortläsare, Sidan 5(20)

7 3 Passerkort 3.1 Magnetkort Utformning och kvalitet Magnetkort kan kan levereras som blanka kort eller personliga kort med bild och/ eller logotyp. Det finns för och nackdelar med personliga kort. Ett blankt kort är på många sätt säkrare då kortet ej kan spåras till företaget eller användaren. Korten levereras med förstaklassig kvalitet. Med rena PVC-kort finns möjligheten att kortet relativt lätt kan gå sönder och knäckas. Kort kan levereras med PVC på ovansidan men med en kärna av Polyester, dessa kort är något dyrare men har en längre livstid Magnetremsa och kodning Magnetkort kan levereras med olika typer av magnetremsa. Det hanteras med LO-CO kort och HI-CO kort. HI-CO Kort fungerar bäst till inprogrammerad data. Våra kortläsare är optimerade för och vi rekommenderar LO-CO kort. Dessa har visats vara de mest flexibla och praktiska kort i säkerhetssammanhang. 3.2 Beröringsfria kort och brickor Teknologin bygger på radiosignaler. I kortet sitter det en integrerad krets som får ström från en spole i kortet då kortet kommer i närheten av läsaren. Kortet har därmed inget batteri och fungerar så länge inga fysiska skador på kortet eller brickan uppstår. Kortet kan levereras i kreditkortsstorlek. Dessa kan också kombineras med magnetremsa eller Smart-chip. Det kan även levereras nyckelringsbrickor med olika utseende. Brickan har dock något kortare läsavstånd. Sidan 6(20)

8 4 Kommunikation mellan PC/server och C-Nod I Bravida Integra konceptet finns det flera olika sätt att kommunicera mellan server och underliggande C-noder. Det ger stor flexibilitet vid administration mellan flera enheter. 4.1 Kommunikation via RS-232 Alla C-noder har inbyggda kommunikationsportar för RS-232. RS-232 port kan användas bland annat vid uppgradering eller andra tekniska åtgärder. RS-232 kommunikation kan också användas vid normal uppdatering av undercentral men dock endast upp till 1-2 undercentraler. 4.2 Kommunikation via Ethernet/IP VPN Vid kommunikation av enheter på olika geografiska platser är TCP/IPkommunikation över nätverk det mest optimala. C-noden utrustas med ett nätverkskort för kommunikation över Ethernet via TCP/IP protokoll. Undercentralen kan då anslutas till PC-nätverket så länge det är online. C-nod 40 och C-nod måste utrustas med nätverkskort om Ethernet skall användas. Det defineras en fast IP-adress i C-nod. 4.3 Kommunikation via LON (Echelon FTT-10) LON 4.4 Kommunikation med uppringt modem Lösning för äldre befintliga system BUS-kommunikation på LON kan användas vid kommunikation mellan överordnat system och C-noder. Metoden är tänkt då det är många undercentraler inom ett relativt litet område. Kabelavstånden utan användning av förstärkarutrustning är förhållandevis långa och kabeldragningen kan ske på enklare sätt. Nätverkskort är dock inte nödvändigt. C-Nod har en inbyggd kommunikationsport för LON-kommunikation. C-Nod 40 utrustas med kommunikationsport för LON om LONkommunikation skall användas. Det är även möjligt att kommunicera med C-noder över analogt eller digitalt (ISDN) uppringt modem. Ett modem ansluts till RS-232 porten i C-noden. Vid centralstyrenheten ansluts en eller flera analoga modem som ringer upp C-noden när data skall överföras. C-noden kan även den ringa upp centralen om larm eller annan data ska rapporteras. Kommunikation med uppringt modem kräver telefonuttag med passande analogt eller digitalt modem Sidan 7(20)

9 4.5 Kommunikation med GSM GSM Det är möjligt att kommunicera med C-noder med GSM-teknik. Metoden kräver en GSM-modul i C-noden samt ett GSM-abonnemang för datatrafik. Vid centralstyrenheten ansluts en eller flera modem som ringer upp GSMmodulen i C-noden när data skall överföras. Även C-noden kan ringa upp centralen vid rapportering av larm eller annan data. GSM-kommunikationen är användbar där andra kommunikationslösningar ej är genomförbara. 4.6 Systemskiss SQL database Externa system Bravida Integra Server LAN LAN C-Node LON1 Control Net C-Node LON1 Control Net S-Node AP/IO External Alarm System S-Node AP S-Node IO S-Node IO S-Node-APM LON1 Control bus LON2 System Net S-Node AP OEM Interface Biometric readers Wiegand readers Long distance proximity readers Bravida Integra Client Ethernet Bravida Integra Client LAN C-Node 40 C-Node40 Elevator C-Node PID Controler Link 1 PID1 PID2 PID3 PID30 Link 2 Link 3 PID1 LON1 Control Net Max 4 links x 30 PID sensors Link 4 Bravida Integra Client S-Node IO S-Node IO S-Node AP Elevator Access Control Foto System Workstation Sidan 8(20)

10 5 Programvara, plattformar och funktioner 5.1 Operativsystem och programmeringsspråk Systemet använder sig av en standard PC plattform och är anpassat till Windows 2000, Windows XP samt Windows Vista och Microsoft Server Programmet Bravida Integra är programmerat Microsoft Visual C Databas Systemet använder SQL-Server som databas. Själva databasen är normalt en MSDE. Fullversionen av SQL-Server kan också användas. MSDE står för Microsoft SQL Desktop Engine och är en lightversion av SQL-familjen. Databasen körs som bakgrundsprogram till Integra Server PCn. 5.3 Skärmhantering Administrationen sker i en miljö uppbyggt som Windows utforskaren. Strukturen består av mappar och objekt lika som i utforskaren. Objekt är alla personer, komponenter och parametrar som finns i systemet. Mappen med undermappar byggs upp individuellt efter önskemål. Systemet använder drag-och-släpp principen för att flytta mellan mappar och för att länka ihop objekt. Exempel är åtkomstbehörighet till en person. 5.4 Tillträdeszoner Tillträdesbehörigheterna i systemet byggs upp av en kombination av kortläsare. Till varje kortläsare kan det kopplas en tidkanal för när ett kort som har fått en viss behörighet kan användas. Till tillträdesbehörighet kopplas även åtkomst till att använda bistabil öppning, sätta en dörr i permanent öppningsbart läge från kortläsaren. Sidan 9(20)

11 5.5 Tidkanaler Tidkanaler hittas i Dygnsschema för tidkanal och Tidkanal. I tillägg har systemet så kallad Analog tidkanal Dygnsschema för tidkanal I dygnsschemat definieras perioder på dygnet när en tidkanal ska vara av och på. Intervallen är i en minut. Perioden definieras med vänster och höger musknapp för respektive på och av och markeras med muspekaren för att utföra ändringar av perioden på dygnet. Dygnsschemat jobbar efter den fördefinierade tidsperioden Tidkanal (sammansatt av dygnsschema) Tidkanaler används för vanliga tidstyrda funktioner så som begränsning av åtkomst till dörrar. En tidkanal sätts samman av flera dygnskanaler. En dygnskanal kan i en aktivitet täcka flera dagar. Detta bestäms i fältet där dag perioden ska väljas. Perioderna som kan väljas är: Datum Specialdagar Måndag-Fredag Måndag-Torsdag Lördag-Söndag Helgdagar En tidkanal byggs normalt upp av Måndag-Fredag, Lördag-Söndag samt en helgdag Kalender Kalender används för att ange hur funktionen skall vara för en tidkanal på en ospecificerad helgdag Analog tidkanal En analog tidkanal används för att tidsbegränsa funktioner så som tidsbegränsa öppen dörr (i ex 30min) eller tidköp vid bortkoppling av inbrottslarm. Sidan 10(20)

12 5.6 Säkerhetsnivåer Säkerhetsnivån bestämmer huruvida de olika kortläsarna skall fungera under dygnet Säkerhetsnivå Säkerhetsnivå byggs upp på samma sätt som tidkanal men är sammansatt av dygnsschema för säkerhetsnivån. En säkerhetsnivå kan användas på en eller flera kortläsare Dygnsschema för säkerhetsnivå I dygnsschema för säkerhetsnivå defineras hurvida en kortläsare skall fungera under dygnet. Alternativen är: Olåst: Vanligtvis en huvudentré under ordinarie arbetstid Kort: Vanligtvis en avdelningsdörr under vanlig arbetstid Låst: Vanligtvis en bakdörr under kvällstid Kort+PIN Vanligtvis alla dörrar med knappsats under kväll/natt Bistabil kort Vanligtvis kontorsdörr som öppnas/stängs regelbundet Bistabil kort+pin Som ovanstående men med PIN-kod GIN Gemensam kod Sidan 11(20)

13 6 Säkerhet i systemet 6.1 Kommunikation LAN/WAN Mellan server och undecentraler Kommunikationen mellan server kan ske över olika kommunikationsgränssnitt. Oavsett art av kommunikation kan data krypteras och därmed öka säkerheten. LON FTT Mellan undercentral och dörrmiljö Kommunikation mellan undercentraler och dörrmiljöer/ noder sker över LON i FTT-10. Även den typen av kommunikation kan krypteras. 6.2 Databas Som databas i systemet används Microsoft SQL-server. MS-SQL har nödvändiga säkerhetssystem inbyggda. För mer detaljerad information hänvisas till dokumentet: C2 Administrator s and User s Security Guide. 6.3 Lösenordsrutiner För användare av Bravida Integra användes ett eget lösenord som bestäms av användaren Operatör Till varje användare defineras åtkomsten för användaren: Hur länge användaren ska vara inloggad Till vilken tid eller datum behörigheten gäller Regler om hur länge lösenordet är giltigt Antal tecken i lösenordet (1-15) Regler för automatisk spärrning Det finns ingen begränsning för hur många användare som kan defineras. Alla lösenord lagras krypterat i databasen Användargrupper Till varje användare knyts en avändargrupp. Användargrupperna får olika tillgång till mapparna i systemet. Tillgången till mapparna konfigueras om det gäller visning, ändring, radering etc. Det finns ingen begränsning för hur många grupper som kan konfigureras. Sidan 12(20)

14 7 Larminsamling, presentation och hantering 7.1 Insamling av larm Larmingångar på S-nod S-Nod kan användas som en kombinerad dörr- och I/O-nod eller en ren I/O-nod. Som ren I/O-nod har den 8 st dubbelbalanserade larmingångar och 4 st reläutgångar Larmingångar C-nod 40 C-Nod 40 har 24 stk dubbelbalanserade larmingångar. För varje nod som konfigureras i enheten ställs det in tre ingångar. Ifall en nod defineras som dörrmiljö ställs en ingång in för dörrlarm samt en för öppningsknapp. De sista larmen är fritt användbara för andra föremål På noder som inte defineras som dörrmiljöer används alla tre ingångar för larmzoner. PID PID-baserade ingångar På C-Nod och C-Nod 40 kan det monteras ett kretskort för insamling av larm. Kretskortet har fyra kretsar där 30 larmenheter eller PIDar kan anslutas. Varje PID har två dubbelbalanserade ingångar samt en reläutgång. C-nod/ C-nod 40 Larmbus 1, upp till 4 slingor upp till 30 st PID PID PID PID-kontroller Till larmingångar på de ovanstående enheter kan det anslutas alla typer av detektorer för inomhuslarm och tekniska larm Trådlösa larmdetektorer Med hjälp av ett gränssnittkort som sätts samman med S-Nod kan systemet få data från trådlösa detektorer av märket Visonic. Lösningen är mycket användbar vid områden då kabelläggning är ineffektivt. Visonic har specialutvecklat lösningar för museer, cykelhus och fängelser men möjlighet finns även till andra miljöer. Sidan 13(20)

15 7.2 Kvittering av larm i larmlista En larmlista över outförda larm kan visas på skärmen. Olika färger används för olika status. Aktivt larm visas med rött, aktivt kvitterat larm med grönt osv. För detaljer hänvisas till användarmanualen. Larm tilldelas en presentationsgrupp. Operatören tilldelas åtkomst till en eller flera presentationsgrupper. Det kan exempelvis användas till att sända tekniska larm till underhållspersonalpersonal och inbrottslarmlarm till väktare. 7.3 Grafisk och dynamisk larmpresentation Systemet har grafisk presentation av larm integrerat i systemet. Larm kan visas direkt på en områdeskarta och dörrar kan fjärröppnas från kartan. 7.4 Hantering av larm på kortläsare I systemet defineras det larmområde som kan bestå av en eller flera larmpunkter. På kortläsare med knappsats och display kan olika åtgärder utföras. Larmområde kan slås av och på Köp av larmbortkopplingstid Status kan skickas på aktuella områden/zoner Utlösta larm kan visas i kortläsarens display Behörighet till att hantera larm kan tilldelas valfri kortanvändare. Sidan 14(20)

16 8 Specialfunktioner 8.1 Hisstyrning C-Nod 40 styrs med en specialprogramvara. Programmet gör så att det kan defineras en virtuell kortläsare för varje våning. En fysisk kortläsare placeras i hissen. Virtuella kortläsare läggs i tillträdesnivåer så att man kan tilldela olika åtkomst till varje våning som om det skulle vara dörrar. När man läser kortet i hissläsaren dras ett relä för varje våning man har åtkomst till. Reläerna är anslutna mot hisskontrollenheten. De knappar till de våningar man har tillgång till blir nu aktiverade. 8.2 SMS till mobiltelefon Meddelande i systemet kan skickas till mobiltelefon som SMS. Meddelanden skickas till en tredje part programvara i SMTP-protokoll. Programvaran Omnigate skickar larm via en Siemens TC35 modem/telefon med simkort. Sidan 15(20)

17 8.3 Kontorsdörrlösning En del verksamheter är i behov att låsa kontorsdörrar. Tillträdeskontroll på dessa har tradionellt sätt blivit dyrbara projekt och alternativen har varit mekaniska lås eller fristående kortläsare som programmerats ute på dörren. I Bravida Integra har vi utvecklat en lösning där vi med effektivt samarbete med komponenterna kan tillhandahålla en rimlig lösning för online tillträdeskontroll till kontorsdörrar. Vid användning av beröringsfria läsare är det möjligt att fälla in lås och läsare i dörren. Kortläsaren blir då osynlig från utsidan. Möjlighet finns även för utanpåliggande installation. Vid användning av kortläsare på dörrar där man inte väljer att ha larm kan noderna i Bravida Integra betjäna dubbelt så många dörrar som normalt. Samtidigt kan man reducera komplexiteten på dörrmiljön med hänsyn till strömförsörjning, lås, kablage, öppningsknapp samt nödöppning. Ifall man vill förbereda dörrarna för åtkomstkontroll kan man få till en kostnadsbesparande lösning. Sidan 16(20)

18 9 Gränssnitt med andra system Bravida Integra har möjlighet att samarbeta med andra system. Vi har valt att bygga in kortproduktion och larminsamling/hantering i Bravida Integra. Utöver detta kan Bravida Integra integreras i andra system med hjälp av olika gränssnitt. 9.1 CCTV-system Bravida Integra samarbetar med CCTV från Bosch Security. Systemet kommunicerar över nätverk med en eller flera Bosch Divar video servrar. Videoservrar, kameror och monitorer-vyer har hög prioritering i Bravida Integra då programmet gör det lätt att komma åt antingen realtidsvideo eller lagrad data. Bravida Integra har också en integrering mot CCTV systemet från Kentima Ethiris. Denna integrering sker i OPC kommunikation mellan Bravida Integra och CCTV systemet Ethiris. Ett exempel kan vara att om ett inomhuslarm på Bravida Integra sidan utlöses som i sin tur kan ge besked via OPC kommunikation till CCTV systemet Ethiris att programmet eventuellt ska byta layout eller visa data från en PTZ kamera. Här är ett exempel på en triggning av PTZ kamera och start med videolagring av en händelse som i detta fall är ett larm från en IR-detektor. Sidan 17(20)

19 9.2 OPC-gränssnitt OLE for Process Control Till Bravida Integra finns en utvecklad OPC-server och OPC-klient. Det möjliggör en rad lösningar för samarbeta med andra system. Ett exempel är att presentera meddelanden från komponenter och styra komponenter i åtkomstsystemet från överordnat presentationssystem. 9.3 OPC-Klient OLE for Process Control Med OPC-klient kan Integra bland annat ta emot och presentera larm från andra system i grafisk miljö. OPC-klienten används också för att realisera integrering med Kentima Ethiris IP-baserade CCTV system. Manöverpanel En annan form av användning av OPC-klient kan vara en touch screen PC som kan designas efter kundens val med hjälp av utvecklingsverktyget WiedeQuick. Här kan eventuella larm presenteras från Integrasystemet. Det är också möjligt att utföra manövrering från manöverpanelen. Sidan 18(20)

20 9.4 Brandlarm Det finns ett gränssnitt i Bravida Integra för Autronicas brandlarm. Integreringen går ut på att brandlarm kan presenteras och visas i Bravida Integras larmgrafik. Larmen kan också visas i Integrans presentationssystem. 9.5 Personsökarsystem Det finns gränssnitt mot Telecall Personsökarsystem. Systemet är ett komplett system för att meddela larm till handhållna enheter. 9.6 Databasgränssnitt mot personalbaser Det finn en programmodul utvecklat för att kunna utbyta data med andra databaser. Det kan exempelvis vara studentregister eller andra personaldatabaser. Denna funktion kan automatisera och för enkla kortadministrationen i stora passersystem med många användare. 9.7 Terminal server klienter Bravida Integra Klient kan köras på tunna klienter (Citrix Klient) mot en Terminal Server. Bravida Integra Server programvaran installeras på en extern Server/PC och ansluts till Citrix Terminal Server via nätverket. Kontakta oss för närmare beskrivning av lösningen! Sidan 19(20)

21 Anteckningar: Sidan 20(20)

22 Bravida Säkerhet AB Bravida Säkerhet AB Huvudkontor Mikrofonv Stockholm Tel: Fax: Bravida Säkerhet AB Avd Göteborg Olskroksg Göteborg Tel: Fax: Bravida Säkerhet AB Avd Stockholm Mikrofonv Stockholm Tel: Fax: Bravida Säkerhet AB Avd Göteborg Östra Storgatan Jönköping Tel: Fax: Bravida Säkerhet AB Avd Stockholm Attorpsgatan 19A Linköping Tel: Fax: Bravida Säkerhet AB Avd Malmö Hästv 4E Malmö Tel: Fax: Din lokala partner:

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se,20101115 www VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner. Som första passersystem

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-sv Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt

Läs mer

Bravida Säkerhet AB Systemhuset Jonas Ahlgren Produktchef Tillträde +46 (0)31-727 21 14. Jonas.ahlgren@bravida.se

Bravida Säkerhet AB Systemhuset Jonas Ahlgren Produktchef Tillträde +46 (0)31-727 21 14. Jonas.ahlgren@bravida.se Välkommen! Bravida Säkerhet AB Systemhuset Jonas Ahlgren Produktchef Tillträde +46 (0)31-727 21 14 Jonas.ahlgren@bravida.se Agenda Allmänt passerkontroll kontra nyckel/kodlås Korttekniker Administration

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2011. 20003-03 Vaka quick guide Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan

Läs mer

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet

Passagesystem. LH Electronic Alarm AB. Säkrare Fastighet Passagesystem LH Electronic Alarm AB Säkrare Fastighet Varför passagesystem? Nycklar skapar ofta en falsk trygghet! Med passagesystem från LH Alarm kan man ta bort nycklarna för de utrymmen man använder

Läs mer

VAKA. En ny generation passersystem

VAKA. En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA En ny generation passersystem VAKA är ett passersystem avsett för såväl företag och förvaltningar som flerbostadsfastig heter. Istället för nycklar, som alltför

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti!

Nu är den här! ELS Vision. All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! Nu är den här! ELS Vision All kommunikation i en enhet! Med 5 års garanti! (Electrolux) Bokningstavla ELS Vision ELS Vision är en kommunikationscentral för alla berörda i en fastighet. Inomhusanvändning.

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 En tryggare arbetsplats för alla En person som känner sig trygg på sin arbetsplats

Läs mer

Passersystem VAKA 10

Passersystem VAKA 10 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem VAKA 10 20003-1 Vaka snabbstart axema Sida 1 Driftsättning & Snabbstart Passersystem

Läs mer

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel

VAKA En ny generation passersystem. Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel VAKA En ny generation passersystem Projektering & systembeskrivning med inkopplingsexempel Innehåll: Sida: Inledning..... 2 VAKA - översikt..... 3 Dörrmiljöer / inkoppling. 4 Systembeskrivning. 6 VAKA

Läs mer

C17 Relämodul. Manual. Kräver VAKA version 2 eller senare Se för de senaste manualerna.

C17 Relämodul. Manual. Kräver VAKA version 2 eller senare Se   för de senaste manualerna. C17 Relämodul Manual Kräver VAKA version 2 eller senare 20010-07 Se www.axema.se för de senaste manualerna. Innehåll C17 Relämodul... 3 Montage av C17... 4 Installation av modul... 5 Konfigurera C17...

Läs mer

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem.

ESMIKKO4 är den driftmässiga grundstommen i Schneider Electrics integrerade säkerhetssystem. ESMIKKO4 Integrerat säkerhetssystem ESMIKKO4 integrerat säkerhetssystem är grunden i systemkonceptet ESMI integrerat säkerhetssytem. Från de olika enheterna i vår driftsäkra produktserie kan man hitta

Läs mer

Compact Store - Systemkrav

Compact Store - Systemkrav Sida 1/ 9 Compact Store - Systemkrav Sida 2/ 9 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Schematisk skiss över hur det kan se ut... 3 Systemkrav... 4 Server... 4 Kommunikations-pc... 5 Kommunikation Compact Store-hissautomater...

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1

ASSA RX WEB. Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 ASSA RX WEB Snabbt - Enkelt - Kostnadseffektivt passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Varför ska du välja ett passersystem till dina lokaler? Tanken med ett passersystem

Läs mer

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10

Tekniska anvisningar. Passersystem 2012-10-10 Tekniska anvisningar Passersystem 2012-10-10 1(10) 2(10) 2012-10-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT 4 ANLÄGGNINGENS UTFORMNING 5 OMFATTNING 5 SYSTEM OCH FUNKTIONER 6 CENTRALUTRUSTNING 8 KORTLÄSARE 8 PASSERKORT/TAGGAR

Läs mer

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben

TIDOMAT smartone. Säkerhet via webben TIDOMAT smartone Säkerhet via webben Säkerhetssystemet smartone: Har en webbserver integrerad i Centralenheten. Består av en Centralenhet och Dörrmiljöer samt valfria produkter som nätverkskamera och GSM

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem. axema Sida 1. 20008-03 Vaka Användarmanual Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

TIDOMAT PW32. Systemet för säkerhet och trygghet

TIDOMAT PW32. Systemet för säkerhet och trygghet TIDOMAT PW32 Systemet för säkerhet och trygghet Säkerhetssystem PW32: Administreras via en enkel dra- och släppklient. Kan visa händelserapporter grafiskt. Skapar automatiskt anläggningsdokumentation.

Läs mer

ASSA RX9016II. Centralenhet till RX WEB passersystem

ASSA RX9016II. Centralenhet till RX WEB passersystem in door opening solutions. RX WEB Det flexiblaste webbaserade passersystemet på marknaden RX WEB är ett smidigt och lättanvänt passersystem för upp till 16 dörrar som passar det mindre eller växande företaget.

Läs mer

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjärrstyrning och mätning. Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer. multiguard-produktserien -produktserien Fjärrstyrning och mätning Övervaka dina installationer med GSM, oberoende av internet och telefonlinjer UTVECKLAD FÖR NORDISKA FÖRHÅLLANDEN Serien av -produkter är anpassad för alla behov

Läs mer

Vägen till en modern. integrations plattform

Vägen till en modern. integrations plattform Vägen till en modern integrations plattform Integrerade säkerhetssystem Integrerade säkerhetssystem Basen i det integrerade säkerhetssystemet utgörs alltid av olika funktionssystem, inbrottslarm, överfallslarm,

Läs mer

Access Easy Passersystem Från vilken plats som helst med ett klick!

Access Easy Passersystem Från vilken plats som helst med ett klick! Access Easy Passersystem Från vilken plats som helst med ett klick! 2 Enkel installation, enkel hantering, tillförlitlig säkerhet För små och medelstora företag är det nödvändigt att kontrollera inpasseringen

Läs mer

Sentrion intelligent säkerhet

Sentrion intelligent säkerhet Sentrion intelligent säkerhet www www IP-kamera Mobilgränssnitt Internet Befintligt nätverk SIOM Dörr-/larmnod Sentrion Centralenhet www Dörr-/larmnod SIOM Larm Sentrion marknadens mest intelligenta säkerhetssystem

Läs mer

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart

VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart VAKA 10 Passersystem Driftsättning & Snabbstart (Vaka Ver.3) Se www.axema.se för de senaste manualerna. 20023-03 Gratulerar till ditt val av VAKA 10, ett modernt nätverksbaserat passersystem med integrerad

Läs mer

30 år av erfarenhet och branschexperts

30 år av erfarenhet och branschexperts 30 år av erfarenhet och branschexperts Integrerad Säkerhet Integrerad Säkerhet Varför överordnat system Användarvänlighet Kvalitet Trygghet Kostnadseffektivitet Varför ett överordnat system? Med stora

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se, www

VAKA - Passersystem.sjunio9atta8.se, www VAKA - Passersystem VAKA - Passersystem Aldrig har det varit enklare! VAKA är ett helt nyutvecklat passersystem och utmärker sig genom en unik systemuppbyggnad så väl som på en lång rad innovativa funktioner.

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Informatikai megoldások

Informatikai megoldások Informatikai megoldások Nyckelhanterings Systemet IQ serien Varför behöver man ett nyckelhanterings system? Nycklar skall förvaras på ett säkert ställe Nycklarna bör användas av rätt person Kontroll på

Läs mer

Uppstart. Agda Drift

Uppstart. Agda Drift Uppstart Agda Drift Innehåll Installation och inloggning Installation sidan 3 Inloggning Agda Drift sidan 4 Starta Agda PS sidan 5 Administration och rutiner för användning av Agda PS via Agda Drift Utskrift

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1

Quick start manual. Smart-House 2015-04-20. Rev 1.1 Quick start manual Smart-House 2015-04-20 Rev 1.1 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 5

Läs mer

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

TimeLox. Kortlås, kodlås, off line passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. TimeLox Kortlås, kodlås, off line passersystem ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Säkerhet, flexibilitet och ekonomi Funktionsöversikt TimeLox är ett off line passersystem för främst

Läs mer

ARX och nyheter kort presentation

ARX och nyheter kort presentation ARX och nyheter kort presentation Uppbyggnad Centralenheter Funktioner Läsare ARX uppbyggd på industristandarder Java server och operatörsprogram TCP/IP kommunikation via befintligt nätverk PKI/SSL säker

Läs mer

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera

tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera tillägg till AnvändarmANUAL För LarmSystemet Lansen Home Installera, Använda och Administrera Innehåll 1 Externa antenner 2 GSM/GPRS 3 MMS 4 Ethernet inställningar 5 Fjärrhjälp OBS! För grundläggande information

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.3.1 för version 1.3.1 Copyright information 2011 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande

Läs mer

Kretskortslayout TU-3

Kretskortslayout TU-3 Kretskortslayout TU-3 C 1 Larmingången sluter till minus Layouten visar placering på larmingångar, anslutningar etc. Plint märkt skyddsjord ska anslutas för att erhålla fullgott åskskydd. Grundfunktion

Läs mer

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY

Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Användarguide Galaxy ASSA ABLOY Copyright 2003-2008, ASSA ABLOY ASSA ABLOY Förmansvägen 11 SE-117 43 Stockholm Phone: +46 (0)8-775 16 00 Fax: +46 (0)8-775 16 20 UG 559 012 920F Innehåll Galaxy 3 Om Galaxy

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN

U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN U n i - V i e w DRIFTÖVERVAKNING FÖR PROCESSINDUSTRIN ETT FLEXIBELT ÖVERVAKNINGSYSTEM MED MÅNGA MÖJLIGHETER Uni-View är ett SCADA system som ger användaren möjlighet att få full kontroll över sina anläggningar.

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM

IDC. Effektiv administration av identiteter i flera system IDENTITY CONNECTOR PAS SECURITY ID-KORTTILLVERKNING TIDSSYSTEM HR-SYSTEM BESÖKSSYSTEM ID-KORTTILLVERKNING HR-SYSTEM TIDSSYSTEM PS SECURITY Giltigt tom. 2015-12-31 BESÖKSSYSTEM LUNCHSYSTEM Lisa nder sson WEBBGRÄNSNITT SERVICESTTION Stockholm BIBLIOTEK PSSERSYSTEM BETLNINGR COPY-PRINT IDC

Läs mer

Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver

Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver PDS00164SE Esgraf 4 och ECS konfigurationsserver, version 1.0 Esgraf 4.0 - grafiskt användargränssnitt och konfigurationsserver Esgraf 4.0 ESGRAF är ett gemensamt grafiskt användargränssnitt till Pelco

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet

Förteckning över ikoner i programmet Förteckning över ikoner i programmet Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att hjälpa dig att enkelt identifiera ikoner och

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Låsning i världsklass Exma ComPassNFC

Låsning i världsklass Exma ComPassNFC Låsning i världsklass Exma ComPassNFC Med Exma MiniRead EXMA ComPass NFC INNEHÅLL Varför ExmaComPass NFC 4 Så fungerar det 5 Exma Compass NFC Varför Exma ComPass Fördelar Läsarindikeringar enligt försäkringsbolagens

Läs mer

TIDOMAT PW32 version 7. Systembeskrivning

TIDOMAT PW32 version 7. Systembeskrivning Systembeskrivning Upphovsrätt 2013 Tidomat AB. Med ensamrätt. Ingen del av detta dokument får återges, lagras i dokumentsökningssystem eller vidaresändas i någon form utan ett skriftligt godkännande av

Läs mer

Esmikko 2000 Systembeskrivning

Esmikko 2000 Systembeskrivning Esmikko 2000 Systembeskrivning ESMI Multi Signal AB, 2003 Denna beskrivning relaterar till program version V3.6.10 / 30.10.2002 Funktioner beskrivna kursivt är ännu inte i funktion i denna version. Sida

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång.

Larm för olika behov. Idriftsättningen är enkel, ett eller ett par SMS så är du igång. LARMPAKET GSM Larm för olika behov Induo Home har fem larmpaket för att passa de vanligaste larmbehoven för mindre objekt. Våra paket passar för att övervaka hem, mindre företag, fritidsbostäder, hobbygarage,

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 5.x till 6.0

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 5.x till 6.0 Instruktioner för uppdatering från Ethiris 5.x till 6.0 Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 5 till version 6. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka

Intelligent och säker nyckelhantering med Traka Intelligent och säker nyckelhantering med Traka ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 Traka säker nyckelhantering Låsta eller icke låsta nyckelpositioner Display för enkelt handhavande

Läs mer

ORTTELEFON PORTTELEFON. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1

ORTTELEFON PORTTELEFON. Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart. Scala 1:1 ORTTELEFON Aptus Logga_Negativ I cmyk 40% svart Scala : PORTTELEFON Aptus Porttelefon Våra porttelefoner hjälper lägenhetsinnehavarens gäster att hitta rätt - samtidigt som de är husets portvakt, vilket

Läs mer

Passersystem som lätt integreras in i den moderna världen

Passersystem som lätt integreras in i den moderna världen Passersystem som lätt integreras in i den moderna världen TruPortal 1.5 levererar användarvänligt handhavande samtidigt som funktioner och funktionalitet växer för att möta morgondagens behov TruPortal

Läs mer

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se

ISAC. Tel. 08/ 544 404 00 styrlogic@styrlogic.se 1 2 ISAC är en väl beprövad produkt som har utvecklats av Styrlogic AB. ISAC grundar sig på många års erfarenhet under ett flertal installationer. Den första ISAC-applikationen levererades 1990. ISAC betyder

Läs mer

Smartair System TS1000

Smartair System TS1000 Smartair System TS1000 Installations & Driftsättningsguide Wireless funktion, ver.5xx 1 Innehåll Innehåll... 1 1 Inledning... 2 1.1 Systemkrav... 2 1.2 Systemöversikt/Systeminnehåll... 2 1.2.1 Wireless

Läs mer

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system

Smartair System. Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system Smartair System Passersystemet utan kabeldragning Update on Card & Update Wireless i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Smartair gör livet lite enklare En säkerhetslösning

Läs mer

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål.

Om så önskas kan givetvis ramverket kompletteras med funktionalitet och anpassas helt efter kundens önskemål. NSI Ramverk Beskrivning WEBfactory är tredje generationens SCADA-system och är det första helt baserad på standardiserad webb-teknik. Fördelen med denna teknik är många, förutom att Internet Explorer är

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Traka32 alt Traka Touch

Traka32 alt Traka Touch N YC K E L H A N T E R I N G Traka32 - Traka Touch Traka32 alt Traka Touch Nyckeln till fullständig kontroll! Traka32 stabil nätverksadministration Traka Touch framtidens webbadministration I-fob nyckeln

Läs mer

Produktlanseringsinformation. Säkerhetssystem

Produktlanseringsinformation. Säkerhetssystem Säkerhetssystem No: PLI_556 Dok.datum: 2009-01-27 Lanseringsinformation om Bewator Entro 6.0 och RF30EM Siemens, lanserar en ny version av det storsäljande passersystemet Bewator Entro samt en ny trådlös

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Läsare VAKA A66 Kompakt

Läsare VAKA A66 Kompakt Manual Uppdaterad 2019-02-13 Läsare VAKA A66 Kompakt Axema Access Control AB Box 90215 120 23 Stockholm, Sweden 08-722 34 40 info@axema.se www.axema.se A66 Kompakt Skruvplintar 3 Driftsättning 4 Programmering

Läs mer

INU-vision 2.3W SP2 Grundmodul

INU-vision 2.3W SP2 Grundmodul INU-vision 2.3W SP2 Grundmodul BESKRIVNING PRODUKTINFORMATION PC / Windows-baserat datorsystem Enkelt handhavande Client/ server-teknik (fleranvändarsystem) Moduluppbyggt, 20 tilläggsmoduler On-line hjälpsystem

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

AlViS Family Products Notifier ID3000

AlViS Family Products Notifier ID3000 AlViS Family Products Notifier ID3000 Introduktion: Grafisk övervakning av din Notifier anläggning. Via tcpip konverter ansluten mot centralen kan du ansluta AlViS till antingen en standalone central eller

Läs mer

Uni-View Excel rapporter

Uni-View Excel rapporter Uni-View Excel rapporter 1 2 Uni-View Excel rapporter 1. Förord Uni-View Excel rapporter är en option till Uni-View med funktion för att bygga avancerade rapporter baserat på historiken i ett Uni-View

Läs mer

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare

TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare TIDOMAT smartone - kortläsare Mifare SO-3393 (Mifare ) Elegant designad kortläsare med bakgrundsbelyst touchpanel. n läser beröringsfria kort (Mifare ) och kan indikera t.ex. öppen eller spärrad dörr med

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

Divar. Användningsguide. Divar application guide

Divar. Användningsguide. Divar application guide Divar Användningsguide Bosch Divar application Divar Digital guide mångsidig inspelare, DVR Bosch Divar Digital mångsidig inspelare, DVR Divar är den digitala inspelare som gör digital CCTV överkomlig

Läs mer

Net id OEM Användarhandbok för Windows

Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker AB Klassning: Publik Version: 5.6 1 / 8 Net id OEM Användarhandbok för Windows Copyright 2012 SecMaker

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2015.Q1 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Traka32, Vårt flaggskepp när det gäller säker nyckelhantering!

Traka32, Vårt flaggskepp när det gäller säker nyckelhantering! N YC K E L H A N T E R I N G Traka32, Vårt flaggskepp när det gäller säker nyckelhantering! I-fob nyckeln till full kontroll Nyckeln till fullständig kontroll! Traka, full kontroll på era viktiga nycklar;

Läs mer

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12

www.telefrang.se Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke 2008-02-18 Sida 1 av 12 Telefrang Smoke Control System Installationsmanual för Midi- och MaxiSmoke MaxiSmoke MidiSmoke File: D:\Projekt\SMOKE CONTROL\MIDI SMOKE\Man\Midisystem_inst_man_V01.odt 2008-02-18 Sida 1 av 12 1. Installation

Läs mer

Program för skrivarhantering

Program för skrivarhantering Program för skrivarhantering Det här avsnittet omfattar: "Använda programvaran CentreWare" på sidan 3-10 "Använda funktioner för skrivarhantering" på sidan 3-12 Använda programvaran CentreWare CentreWare

Läs mer

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0

Quick start manual. Smart-House 2015-11-04. Rev 2.0 Quick start manual Smart-House 2015-11-04 Rev 2.0 Innehåll Förord... 3 Programvara... 4 Hämta programvara... 4 PC krav... 4 Dokumentation... 5 Manualer... 5 Projektdokumentation... 5 Smart-Dupline... 6

Läs mer

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House

Quickstart manual. Rev SHTOOL Quickstart manual Smart-House Quickstart manual Rev. 2.3 2017-09-14 SHTOOL 6.5.33 1 Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 PROGRAMVARA... 4 2.1 Hämta programvara... 4 2.2 PC krav... 4 3 DOKUMENTATION... 5 3.1 Manualer... 5 3.2 Projektdokumentation...

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste

kontinuerligt, utan att speciella inställningar måste Komplett SCADA med alla programdelar inkluderade bl.a. larmserver, bildeditering och kontinuerlig loggning. Grafiskt editeringsverktyg ingår. Drivare för Modbus, MBUS, OPC, BACnet osv. Samtliga in- och

Läs mer

Aperio. Trådlösa läsare till ARX och RX passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Aperio. Trådlösa läsare till ARX och RX passersystem. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Aperio Trådlösa läsare till ARX och RX passersystem 1 2 Aperioläsare trådlös teknologi skapar nya möjligheter Många byggnader och verksamheter har idag behov av att öka säkerheten på innerdörrar. Dörrar

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Inbrottslarm med mervärde

Inbrottslarm med mervärde ATS Advanced med mervärde Vi presenterar löpande spännande nyheter till ATS Advanced inbrottslarm. ATS Advanced-serien har fantastisk och pålitlig prestanda, med ursprung från många års erfarenheter och

Läs mer

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3

Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 Hå rd- och mjukvårukråv såmt rekommendåtioner fo r 3L Pro from version 2013.Q3 För att 3L Pro skall fungera krävs att nedanstående hårdvarukrav och mjukvarukrav är uppfyllda. Viktigt är att tänka på att

Läs mer

Instrument Link, en snabbguide

Instrument Link, en snabbguide Instrument Link, en snabbguide MJK Automation AB Tel: 0533-177 50 E-post: kontoret@mjk.se Hemsida: www.mjk.se Instrument Link, en snabbguide 120131 1. Innehåll 1. Inledning till Instrument Link... 3 2.

Läs mer

ARX. Nu behöver du inte kompromissa

ARX. Nu behöver du inte kompromissa Nu behöver du inte kompromissa ARX Passersystem on line och off line Hög säkerhet och bekvämlighet i samma system ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions 1 ASSA Passersystem ASSA är kanske

Läs mer

Bewator 2010 Omnis. Det integrerade säkerhetssystemet. Building Technologies, Security Products

Bewator 2010 Omnis. Det integrerade säkerhetssystemet. Building Technologies, Security Products Bewator 2010 Omnis Det integrerade säkerhetssystemet Building Technologies, Security Products Bewator 2010 Omnis det integrerade säkerhetssystemet Bewator 2010 Omnis är ett unikt, integrerat säkerhetssystem,

Läs mer

Solar Security. Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide

Solar Security. Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Lycka till med din nya Solar Plus Ajax Security Hub Välkommen till hjärnan i ditt nya Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådlösa två-vägs Jeweller-teknologi

Läs mer

Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio. Globalt tillgänglig passerteknologi

Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio. Globalt tillgänglig passerteknologi Skippa sladdarna kör trådlöst med Aperio Globalt tillgänglig passerteknologi problem med borttappade/stulna nycklar och behov av två ID-handlingar (till exempel nycklar plus kort till huvudentrén) går

Läs mer

från komponent till lösning Electronic Access Control

från komponent till lösning Electronic Access Control FLEXIBEL TILLGÄNGLIGHET Electronic Access Control från komponent till lösning Vi har lösningar för dörren oavsett om det är till kontor, butik, bostadshus eller offentliga byggnader. Flexibel tillgänglighet

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01

KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 KARLSBORGS ENERGI AB INTERNET KABEL-TV INSTALLATIONSHANDBOK REV. 2011.01 Karlsborgs Energi AB 2 Innehåll 1. ANSLUT KABELMODEMET... 4 2. ANSLUT OCH KONFIGURERA DIN UTRUSTNING... 5 OM DU VILL ANVÄNDA DIN

Läs mer

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Total överblick för alla behov R-CONTROL ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Koll på läget i realtid med R-CONTROL RCO Securitys mjukvara R-CONTROL erbjuder avancerad systemstyrning och oöverträffad anläggningskontroll

Läs mer