Välkommen som användare av. WebVaccin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som användare av. WebVaccin"

Transkript

1 Välkommen som användare av WebVaccin... ett nationellt journalhanteringsprogram för resevaccinationer, bvc- / skolvaccinationer samt övriga vaccinationer mot tbe, influensa, livmoderhalscancer m.fl. WebVaccin är en nationell, webbaserad vaccinationsjournal med många smarta funktioner för att förenkla Ditt arbete gentemot resenärer och övriga vaccinationskunder. Även om vi redan nu har lagt ner mycket arbete på användarvänlighet och funktionalitet, sker det en kontinuerlig utveckling av programmet. Dina synpunkter och önskemål är därför alltid viktiga för oss, så tveka inte att höra av Dig om det är något Du saknar, tycker kan göras ännu bättre eller har användarfrågor i övrigt. Likaså finns vi till hands om Du vill ha "Kom-igång-hjälp". Vi kan hjälpa Dig såväl per telefon, som genom demonstration direkt på Din datorskärm. Du når oss per telefon: eller via OBS! När Du journalför i WebVaccin använder programmet data som är specifika för just Din mottagning. Därför måste Du - innan Du kan påbörja själva journalföringen - avsätta en liten stund till att registrera och uppdatera följande: Registrera kliniken Välja mottagningens vaccinuppsättning samt uppdatera priser och batcher Registrera mottagningens personal Redigera kallelsetext för sms och Kontrollera uppgifter om olika malariaprofylax samt uppdatera ev receptpriser - Sid 1 -

2 1. Allmänt Kom-igång-handledning 1.1 Dator, uppkoppling och övrig utrustning WebVaccin kan användas på valfri stationär dator, laptop eller surfplatta med internetuppkoppling i form av fast eller mobilt bredband. Skrivare för utskrift av kvitto samt recept. Det är en fördel om skrivaren har två pappersfack. 1.2 Webläsare WebVaccin är utformad för att fungera i alla moderna webbläsare. 2. Vad Du bör känna till och måste göra innan Du kan börja journalföra Ändra storlek på bilden WebVaccins storlek på Din bildskärm beror inte på programmet i sig, utan på vilken bildskärm, upplösning på denna och/eller Dina egna inställningar i den webläsare Du använder (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari etc). Du kan ändra storleken direkt i respektive webläsares inställningar, så att bilden blir lagom stor. Här kan vi bara råda Dig att pröva Dig fram i Din aktuella webläsare när du väl är igång med programmet. 2.1 Registrera kliniken Surfa in på under inloggningsuppgifterna (Användarnamn / Lösenord): klicka på länken "Registrera dig som ny kund". skriv in samtliga uppgifter i formuläret (se information avseende vissa rubriker nedan). Den person som anges som administratör / kontaktperson har vissa utökade rättigheter, bland annat i personalregistret men har också möjlighet att läsa/kontrollera loggfiler i programmet. Speciellt: För att kopiera "Besöksadress" till "Utdelningsadress" klicka på texten "Kopiera från besöksadress" För att kopiera "Utdelningsadress" till "Fakturaadress" klicka på texten "Kopiera från utdelningsadress" Arbetsplatskod: kan Du arbetsplatskoden för mottagningen anger Du den (7, 9 eller 13 siffror). Koden anges på receptutskrifter. "Välj första fakturans nummer": välj önskat startnummer för eventuella fakturor till Dina kunder. Personnummer skrivs som ÅÅÅÅMMDD-XXXX Förskrivarkod: har Du valt "Yrke: Läkare" måste Du ange Din förskrivarkod (7 siffror). Signatur: Signatur används av programmet för att signera vem som gjort anteckningar, ordinationer etc. Signaturen är valfri och består av tre tecken (bokstäver och/eller siffror i kombination). Användarnamn: detta är "unikt" och Du måste välja ett namn som inte redan är upptaget av någon annan som använder WebVaccin. Om Du väljer ett redan upptaget användarnamn, kommer Du upplysas om detta i samband med att Du sparar Dina uppgifter. Lösenord: välj helst ett lösenord som innehåller en kombination av stora och små bokstäver samt specialtecken. Välj inte ett för kort lösenord. När Du fyllt i alla uppgifter - klicka på "Spara"! Du kommer nu tillbaka till inloggningssidan, där Du loggar in med Ditt användarnamn och lösenord. Inloggningsproceduren kommer - av säkerhetsskäl - att bytas under 2014 till inloggning med e-legitimation (eller - om Du redan har - en SITHS-legitimation). - Sid 2 -

3 2.2 Orientera Dig med en kort rundtur bland menyrubrikerna i huvudmenyn... men kom ihåg; det är i stort bara rubriken "PATIENTER" Du jobbar med. De flesta andra rubriker innehåller inställningar, som Du sällan behöver göra något åt. PATIENTER Personuppgifter här finns alla kontaktuppgifter till Dina patienter, samt ev journalspärr av patient, val av sms, e-post etc. Nedanstående flikar är inte åtkomliga innan Du valt en patient och är därför nedtonade i detta läge. Anamnes uppgifter om patientens hälsotillstånd, allergier, graviditet etc. Resmål / Vaccinationer tidigare och planerade resmål, reslängd, vistelsetyp samt givna och planerade vaccinationer, signatur för ordinatör och vaccinatör, pris. Logg endast för programadministratören; vem i personalen har tittat på vad i journalen. KÖ Patientkön är ett ypperligt hjälpmedel för de mottagningar med en arbetsgång där man möter och lägger upp vaccinationsprogrammet för resenären i en reception och sedan utför vaccinationerna på annan plats i lokaliteten. "KÖ"-funktionen visar i ordning vilken resenär/familj som står i tur att kallas in på vaccinationsrummet, där vaccinationssköterskan - med hjälp av uppgifterna i kölistan - kan hantera utförandet av vaccinationerna på ett smidigt sätt. Listan visar bland annat vem som skall ha vilket vaccin, dos, administrationssätt, batch samt ev kommentar från receptionen. Sköterskan signerar utförd vaccination direkt i denna vy med ett klick. FÖRETAG Här finns uppgifter om mottagningens anslutna företag. Kunder/resenärer kan kopplas till ett visst företag, vilket är praktiskt vid t.ex. företagsvaccinationer. GRUPPVACCINERING ett snabbare sätt att "massvaccinera" vid t.ex. en epidemi, då bara ett vaccin kommer ifråga. I "popup"-fönstret väljer Du vilket vaccin som skall användas och på så sätt förenklas proceduren väsentligt i samband med registrering och ordination. Här visas nämligen patientens kontaktuppgifter, hälsodeklaration och ordination på en och samma gång efter inmatning av personnummer (kan göras med streckkodsläsare av t.e.x körkort) och vaccinationen signeras med ett klick. Med denna funktion kan stora befolkningsgrupper vacineras på kort tid. Använd dock inte denna funktion i samband med andra vaccinationer. Stäng popup-fönstret med X-et i fönstrets övre högra hörn. MIN MOTTAGNING Mottagningens uppgifter Dessa uppgifter används i olika delar av programmet, som t.ex. vid recept och fakturautskrift. Personal Kontaktuppgifter om personalen, men också signaturer, inloggningsuppgifter, läkares förskrivarkod etc. När Du lägger upp ett vaccinationsprogram samlas alla givna och planerade ordinationer (vacciner och malariaprofylax) men också anteckningar om eventuellt sålda produkter som t.ex. myggnät, myggmedel i en specifik patientjournal. Ett flertal uppgifter hämtas då från de tre registrena "VACCINER", "RECEPT" och "SHOP". I dessa register behöver Du i regel bara uppdatera priser och nya batchnummer. Resten har vi ordnat på förhand åt Dig. VACCINER Vaccinregister Barnvaccinationsprogrammet Bli inte förskräckt av alla uppgifter, men detta är WebVaccins "hjärta". Härifrån styrs hur programmet - vid en ordination - hämtar dos, administrationssätt, pris och framför allt intervall mellan alla planerade ordinationer och listar dessa automatiskt i patientens journal. Här visas aktuellt barnvaccinationsprogram. Kan läggas upp i helhet i patientjournalen - med ett klick. RECEPT På samma sätt som vaccinregistret är detta ett eget "hjärta" i programmet, men för bland annat malariaprofylax. Härifrån hämtas uppgifter till patientjournalen i samband med en ordination av t.ex. ett malariaprofylax. SHOP Har Du reseshopprodukter som t.ex. myggmedel, myggnät, vattenfilter etc på Din mottagning lägger Du in uppgifter om dessa varor här, så kan även dessa uppgifterna hämtas till patientjournalen. Likaså kan Du här spara rubriker som t.ex. "Exemption from vaccination", "Information om malara", Information om dengue", "Hälsoråd och tips" m.fl. Alla sådana rubriker kan sparas i ordinationstabellen så vet man vilken information som lämnats före resan. KALLELSER Texter Kallelser Planerade vaccinationer Text i sms och i samband med påminnelser av vaccinationer. Logg över skickade kallelser (sms / ). Här kan Du också se vilka kallelser som stoppats av mottagaren. Tabellen visar hur många och vilka planerade vaccinationer, antal sms och som står "på tur" veckorna framöver. - Sid 3 -

4 STATISTIK Rapporter Export Ordinationslogg Patientlogg EKONOMI Kvitton Fakturor Kassarapport PROWEB vaccinationsstatistik inom vissa tidsintervall. av vaccinationsdata i olika format. Du behöver normalt inte använda denna funktion. logg över utförda ordinationer. komplett logg över vem som skapat / läst vad i en patientjournal. sök specifikt kvitto / skriv ut kvittokopia fakturareskontra utskrift av kassarapport länk till VaccinationsGuiden Professional Web 2.3 Välja mottagningens vaccinuppsättning samt uppdatera priser och batcher När Du registrerar Dig på WebVaccin får Du en kopia av alla på svenska marknaden tillgängliga vacciner till Din egen kliniks användarsida. I praktiken kommer Du inte använda alla vacciner i listan och därför skall Du välja bort dom som Du inte använder. Detta innebär att bara de vacciner som är aktiva i mottagningens vaccinlista kommer att synas i ordinationsvalet när du journalför en patients vaccinationer. I rubrikraden - välj "VACCINER". Avskräcks inte av alla uppgifter. Vi har förvalt det mesta åt Dig, så det enda Du behöver göra är att välja vilka vacciner Du vill ha "aktiva", samt fylla i batch och pris (ev - om Du önskar - även lagersaldo). Överst i denna vy finns uppgifter som vaccinnamn, populärnamn (används i bland annat sms/ ), fabrikat. ATC-kod och ett specifikt id. Dessa uppgifter kan Du inte själv ändra. Efterföljande uppgifter som åldersintervall, dos och intervall, batch, pris etc är fritt att ändra (även om det sällan behövs). I tabellen under knapparna "Spara" / "Avbryt" listas alla vacciner. Välj mottagningens "egna" vacciner i listan med vacciner; välj bort de vacciner Du inte kommer använda genom att klicka på bocken längst ut till vänster. Lägg in mottagningens egna aktuella vaccinpriser och batcher (lagersaldo kan Du göra senare) klicka på ett vaccin i tabellen och samtliga data för det valda vaccinet syns i fälten ovanför tabellen. fyll i mottagningens pris och aktuellt batchnummer. Det finns två fält för batch (batchnummer 1 och batchnummer 2) eftersom Du kan ha fått olika batcher levererade. Senare kan Du också lägga in uppgifter om aktuellt lager och även uppdatera denna siffra vid inköp av vaccin. Du kan nu också välja om detta vaccin skall ingå i kallelse via sms / . Förbockat val innebär att sms/ kommer att skickas till patienter som har detta vaccin planerat i sin journal. Vi har gjort de vanligaste sms/ -förvalen åt Dig, så Du behöver i regel inte ändra denna uppgift, men kontrollera att du har bockat för framför allt hepatit A, A+B, tbe och influensavaccinerna. Ändra helst inga andra uppgifter som t.ex. doser, intervall mellan doser etc i detta läge! När du gjort ändringar för ett vaccin klicka på SPARA och fortsätt till nästa vaccin. 2.4 Registrera uppgifter om mottagningens personal I rubrikraden - välj "MIN MOTTAGNING" och sedan fliken "Personal" I tabellen till höger kan Du redan nu se uppgifter om den person som registrerat programmet. Nu skall Du komplettera med uppgifter om övrig personal som kommer att använda WebVaccin. Eftersom varje person har sin egen, specifika inloggning med användarnamn och lösenord, skall dessa uppgifter läggas upp av den enskilde (men Du kan ju vara behjälplig och bistå med "support" i detta läge). klicka på "Ny / Sök anställd"-knappen i botten på formuläret och skriv in första personens personnummer. fyll i uppgifterna i formuläret (uppgifter med röd ram är obligatoriska). Speciellt Yrke/titel: val av "läkare" innebär alltid ordinationsrätt. val "sjuksköterska" ger automatiskt inte ordinationsrätt. En del sjuksköterskor har ju dock ordinationsrätt av vissavacciner (distriktssköterskor, skolsköterskor etc). Kryssa i sådana fall i rutan "Ordinationsrätt". Förskrivarkod: gäller bara läkare. Koden används i samband med receptutskrift, så fyll gärna i denna redan nu. Signatur: är valfri (men får bara förekomma en gång på en mottagning). Signaturen består av tre tecken (bokstäver och/eller siffror i kombination) och programmet använder signaturen för signering i journal. - Sid 4 -

5 Användarnamn: är "unikt" och Du måste välja ett namn som inte redan är upptaget av någon annan som använder WebVaccin. Om Du väljer ett redan upptaget användarnamn, kommer Du upplysas om detta i samband med att Du sparar Dina uppgifter. Lösenord: Aktiv: Administratörsrättigheter: välj helst ett lösenord som innehåller en kombination av stora och små bokstäver samt specialtecken. Med tanke på säkerheten - välj inte för enkelt eller för kort lösenord. Använd gärna specialtecken. Bekräfta lösenordet i nästa rad. bocka i detta alternativ för personal som arbetar på mottagningen. Personal som slutar på mottagningen kan inte raderas från registret. I stället bockar Du då av rutan "Aktiv". minst en person på mottagningen skall ha administratörsrättigheter. Denna person har rätt att bland annat titta i loggar, ändra lösenord mm. Den som registrerade programmet får automatiskt administratörsrättigheter. När Du fyllt i alla uppgifter - klicka på "Spara"! 2.5 Redigera kallelsetext för sms och I rubrikraden - välj "KALLELSER". Vi har förvalt en textuppsättning för SMS och samt hur många kallelser (sms / ) som patienten skall få. Antal kallelser sms/ De flesta patienter kommer inte efter första kallelsen. Vi har förvalt sju kallelser eftersom vi av erfarenhet vet att det lönar sig med upprepade sms- / -påminnelser. Patienter kan avboka enskilda sms genom att skicka en svarskod, så var inte orolig för att vara "tjatig". Sms- / -kallelsen är uppbyggd av tre textfraser; starttext, populärnamn på vaccinet (t.ex. "stelkrampsvaccin" istället för "tetanusvaccin") samt sluttext. Om Du sätter cursorn i "Starttext SMS patient", visas till höger i bild den kompletta meddelandet som skickas till patienten. Mellan start- och sluttext kommer "populärnamnet" (se vaccinregistret) att infogas. Det betyder att ett SMS kan ha lydelsen. " Hej! Det är dags för Din nästa dos fästingvaccin. Välkommen! Avboka detta sms? Svara XX Observera! Ändra inte texten "Avboka detta sms? Svara XX". Detta är en kod som informerar mottagaren om hur denne kan avboka ett specifikt SMS. Däremot får Du gärna - efter texten "Välkommen" - lägga till Din egen mottagnings namn t.ex. "till Vaccinmottagningen", så att Du får lydelsen "Välkommen till Vaccinmottagningen". Placera då cursorn i fältet för "Sluttext SMS patient" efter "Väkommen" och gör Din ändring. Använd inte för långt mottagningsnamn (SMS-texten är begränsad!) och var observant på att texten "Avboka detta sms? Svara XX" inte försvinner. Ändra på samma sätt i "Sluttext SMS målsman". Sedan upprepar Du förfarandet på önskat sätt i fälten avseende . Tänk på att Du är begränsad i antal tecken för att få plats i ett SMS, så den totala texten får inte vara längre än 118 tecken. -texten har ingen direkt begränsning. När Du ändrat alla uppgifter - klicka på "Spara"! 2.6 Kontrollera uppgifter om olika malariaprofylax samt uppdatera ev receptpriser I rubrikraden - välj "RECEPT". Inte heller här skall Du avskräckas. Vi har förvalt de flesta medikamentella preparat som Du kommer använda. Den här sidan är till strukturen densamma som "Vacciner" ovan med en tabell som listar de olika preparaten. När Du klickar på önskat preparat i tabellen visas preparatets specifika uppgifter ovanför tabellen. Här behöver Du bara skriva in mottagningens pris för ett enskilt recept under rubriken "Pris (kr) / Recept" När Du ändrat priset - klicka på "Spara" och upprepa för övriga preparat! - Sid 5 -

6 2.7 Shop Vi har förberett uppgifter om en del olika produkter som följer med när Du registrerar Dig första gången, men Du kan naturligtvis ta bort, lägga till eller ändra uppgifterna. I rubrikraden - välj "SHOP". klicka på "Ny vara". I fältet "Varugrupp" - skriv "Myggmedel". Gå vidare till nästa fält "Specifikation" (använd gärna "tab-tangenten) och skriv t.ex."mygga RollOn". Gå vidare till nästa fält "Pris" (använd gärna "tab-tangenten) och skriv önskat pris inklusive moms. Gå vidare till nästa fält "Moms" (använd gärna "tab-tangenten) och skriv momssatsen i procent; 25. Gå vidare till nästa fält "Lager" (använd gärna "tab-tangenten) och skriv in det antal förpackningar Du har i lager. Om Du inte behöver ha lagersaldo för en produkt (t.ex. olika typer av certifikat) - välj varugrupp "Information", "Certifikat" eller "Övrigt". När Du är klar - klicka på "Spara"! Vill Du senare ändra en uppgift; klickar Du på önskad vara i tabellen och ändrar uppgiften i fälten ovanför... och "Sparar". Alla uppgifter i "SHOP" kan hämtas in i ordinationstabellen och på så sätt synas i patientens journal. Grattis! Nu är Du klar att börja journalföra Dina kunders vaccinationer. - Sid 6 -

Manual Svevac 2015-02-18

Manual Svevac 2015-02-18 Manual Svevac 2015-02-18 SVEVAC Informationssystem för vaccinationer med ordinationsmodul Webbadress: https://svevac.inera.se Webbadress demoversion: https://test.svevac.inera.se (användarnamn: demo /

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se

Internetbanken. öppen alla dagar klockan 0-24. www.sparbanken-nord.se Internetbanken öppen alla dagar klockan 0-24 www.sparbanken-nord.se Säkerhet i internetbanken. För att du ska känna dig trygg när du gör dina bankärenden i internetbanken tillämpar vi en av marknadens

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE

DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE DiabetesCoach ANVÄNDARGUIDE Innehåll VÄLKOMMEN TILL DIABETESCOACH!...... 3 FÖRSTA GÅNGEN G DU ANVÄNDER NDER DIABETESCOACH... 4 VAD DU BEHÖVER FÖR ATT ANVÄNDA DIABETESCOACH... 4 SPARAS NÅGOT PÅ DATORN SOM

Läs mer

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000

LabPortalen 2.11 1 (29) Användarmanual version 2.11 LP-1000 1 (29) Innehåll Engångskod via kodkort... 4 Engångskod via SMS... 6 Inloggning med hjälp av SITHS-kort... 7 Förenklad inloggning... 8 Inkommande... 9 Filtrering under Inkommande... 9 Sökfunktionalitet

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

EasyCashier Manual version 2.6 SE

EasyCashier Manual version 2.6 SE EasyCashier Manual version 2.6 SE 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kassavy... 4 Nytt kvitto... 4 Sök artikel... 5 Registrera växelkassa... 5 Öppna kassalåda... 5 Presentkort... 5 Sälja ett presentkort...

Läs mer

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister

Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Uppdaterad 2012-04-18 Medlemsregister IdrottOnline Klubb Medlemsregister Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER

Version 3.4. Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER Version 3.4 Entry Event FÖR ADMINISTRATÖRER INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 CHECKLISTA VID DRIFTSTART... 6 2 PRESENTATION AV MENYFÄLTEN... 7 3 PROFILER...11 3.1 SKAPA NY PROFIL...12 3.2 TA BORT BEFINTLIG PROFIL...13

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3

Rule IT Telemarketing... 2. Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2. Internet Explorer (IE)... 3 Firefox... 3 Crome... 3 Innehållsförteckning Rule IT Telemarketing... 2 Ett program för effektiv kundbearbetning på telefon... 2 Vad är Rule IT Telemarketing?... 2 Varför behövs Rule IT Telemarketing... 2 Ladda ner från www.ruleit.nu...

Läs mer

Venturi - Journalen 10

Venturi - Journalen 10 MANUAL Venturi - Journalen 10 Upplaga 1.0 Sidan 1 av 68 CD Soft AB Apoteksgatan 18 360 73 Lenhovda Tel: 0474-209 00 Fax: 0474-209 33 Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post:

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering o Uppdaterad 2014-03-11 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4

Innehållsförteckning. 6. Hur försäljning registreras när kassan delas av flera företag... 14. Inledning... 4. 1. Installation... 4 Manual Version 2.10 Innehållsförteckning Inledning... 4 1. Installation... 4 Starta programmet i Windows Vista eller Windows 7... 4 Licensnummer... 4 Tillverkningsnummer... 5 2. Kassavy... 6 Funktionsknappar

Läs mer

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson

Vetdoc. -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären. Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Vetdoc -Journalföringssystemet för den privatpraktiserande veterinären Version 2.1 Johan Berg & Karin Danielsson Innehåll Inledning... 4 Funktioner... 4 Att komma igång med programmet... 7 Allmänt om programmet...

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll

Användarhandledning. KomMed Medlemssystem. Innehåll KomMed Medlemssystem Användarhandledning 140902. V11. Senaste version av detta dokument hittar du på KomMeds startsida. Innehåll 1. Att komma igång... 2 1.1 Inloggning... 2 1.2 KomMed arbetsyta... 3 1.3

Läs mer

Lathund för Relation Bokningssystem

Lathund för Relation Bokningssystem Lathund för Relation Bokningssystem UpRight Consulting 2013 Bokningssystemet är utformat för att passa onlinebokning där aktiviteterna matchas mot medlem/kundprofil. En medlem kan bara boka upp sig på

Läs mer

Caspeco Business Control

Caspeco Business Control Caspeco Business Control Introduktionsmanual för att komma igång med arbetet i Caspeco Business Control. Caspeco Business Control har du åtkomst till från vilken dator som helst i hela världen, förutsatt

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual

Vidamic Easy SMS CRM. Användarmanual Vidamic Easy SMS CRM Användarmanual Innehållsförteckning Introduktion 3 1.1 Systemkrav Installation 4 2.1 Första gången du startar Vidamic Easy SMS CRM 2.2 Avinstallera Vidamic Easy SMS CRM Skicka ett

Läs mer