Välkommen som användare av. WebVaccin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen som användare av. WebVaccin"

Transkript

1 Välkommen som användare av WebVaccin... ett nationellt journalhanteringsprogram för resevaccinationer, bvc- / skolvaccinationer samt övriga vaccinationer mot tbe, influensa, livmoderhalscancer m.fl. WebVaccin är en nationell, webbaserad vaccinationsjournal med många smarta funktioner för att förenkla Ditt arbete gentemot resenärer och övriga vaccinationskunder. Även om vi redan nu har lagt ner mycket arbete på användarvänlighet och funktionalitet, sker det en kontinuerlig utveckling av programmet. Dina synpunkter och önskemål är därför alltid viktiga för oss, så tveka inte att höra av Dig om det är något Du saknar, tycker kan göras ännu bättre eller har användarfrågor i övrigt. Likaså finns vi till hands om Du vill ha "Kom-igång-hjälp". Vi kan hjälpa Dig såväl per telefon, som genom demonstration direkt på Din datorskärm. Du når oss per telefon: eller via OBS! När Du journalför i WebVaccin använder programmet data som är specifika för just Din mottagning. Därför måste Du - innan Du kan påbörja själva journalföringen - avsätta en liten stund till att registrera och uppdatera följande: Registrera kliniken Välja mottagningens vaccinuppsättning samt uppdatera priser och batcher Registrera mottagningens personal Redigera kallelsetext för sms och Kontrollera uppgifter om olika malariaprofylax samt uppdatera ev receptpriser - Sid 1 -

2 1. Allmänt Kom-igång-handledning 1.1 Dator, uppkoppling och övrig utrustning WebVaccin kan användas på valfri stationär dator, laptop eller surfplatta med internetuppkoppling i form av fast eller mobilt bredband. Skrivare för utskrift av kvitto samt recept. Det är en fördel om skrivaren har två pappersfack. 1.2 Webläsare WebVaccin är utformad för att fungera i alla moderna webbläsare. 2. Vad Du bör känna till och måste göra innan Du kan börja journalföra Ändra storlek på bilden WebVaccins storlek på Din bildskärm beror inte på programmet i sig, utan på vilken bildskärm, upplösning på denna och/eller Dina egna inställningar i den webläsare Du använder (Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari etc). Du kan ändra storleken direkt i respektive webläsares inställningar, så att bilden blir lagom stor. Här kan vi bara råda Dig att pröva Dig fram i Din aktuella webläsare när du väl är igång med programmet. 2.1 Registrera kliniken Surfa in på under inloggningsuppgifterna (Användarnamn / Lösenord): klicka på länken "Registrera dig som ny kund". skriv in samtliga uppgifter i formuläret (se information avseende vissa rubriker nedan). Den person som anges som administratör / kontaktperson har vissa utökade rättigheter, bland annat i personalregistret men har också möjlighet att läsa/kontrollera loggfiler i programmet. Speciellt: För att kopiera "Besöksadress" till "Utdelningsadress" klicka på texten "Kopiera från besöksadress" För att kopiera "Utdelningsadress" till "Fakturaadress" klicka på texten "Kopiera från utdelningsadress" Arbetsplatskod: kan Du arbetsplatskoden för mottagningen anger Du den (7, 9 eller 13 siffror). Koden anges på receptutskrifter. "Välj första fakturans nummer": välj önskat startnummer för eventuella fakturor till Dina kunder. Personnummer skrivs som ÅÅÅÅMMDD-XXXX Förskrivarkod: har Du valt "Yrke: Läkare" måste Du ange Din förskrivarkod (7 siffror). Signatur: Signatur används av programmet för att signera vem som gjort anteckningar, ordinationer etc. Signaturen är valfri och består av tre tecken (bokstäver och/eller siffror i kombination). Användarnamn: detta är "unikt" och Du måste välja ett namn som inte redan är upptaget av någon annan som använder WebVaccin. Om Du väljer ett redan upptaget användarnamn, kommer Du upplysas om detta i samband med att Du sparar Dina uppgifter. Lösenord: välj helst ett lösenord som innehåller en kombination av stora och små bokstäver samt specialtecken. Välj inte ett för kort lösenord. När Du fyllt i alla uppgifter - klicka på "Spara"! Du kommer nu tillbaka till inloggningssidan, där Du loggar in med Ditt användarnamn och lösenord. Inloggningsproceduren kommer - av säkerhetsskäl - att bytas under 2014 till inloggning med e-legitimation (eller - om Du redan har - en SITHS-legitimation). - Sid 2 -

3 2.2 Orientera Dig med en kort rundtur bland menyrubrikerna i huvudmenyn... men kom ihåg; det är i stort bara rubriken "PATIENTER" Du jobbar med. De flesta andra rubriker innehåller inställningar, som Du sällan behöver göra något åt. PATIENTER Personuppgifter här finns alla kontaktuppgifter till Dina patienter, samt ev journalspärr av patient, val av sms, e-post etc. Nedanstående flikar är inte åtkomliga innan Du valt en patient och är därför nedtonade i detta läge. Anamnes uppgifter om patientens hälsotillstånd, allergier, graviditet etc. Resmål / Vaccinationer tidigare och planerade resmål, reslängd, vistelsetyp samt givna och planerade vaccinationer, signatur för ordinatör och vaccinatör, pris. Logg endast för programadministratören; vem i personalen har tittat på vad i journalen. KÖ Patientkön är ett ypperligt hjälpmedel för de mottagningar med en arbetsgång där man möter och lägger upp vaccinationsprogrammet för resenären i en reception och sedan utför vaccinationerna på annan plats i lokaliteten. "KÖ"-funktionen visar i ordning vilken resenär/familj som står i tur att kallas in på vaccinationsrummet, där vaccinationssköterskan - med hjälp av uppgifterna i kölistan - kan hantera utförandet av vaccinationerna på ett smidigt sätt. Listan visar bland annat vem som skall ha vilket vaccin, dos, administrationssätt, batch samt ev kommentar från receptionen. Sköterskan signerar utförd vaccination direkt i denna vy med ett klick. FÖRETAG Här finns uppgifter om mottagningens anslutna företag. Kunder/resenärer kan kopplas till ett visst företag, vilket är praktiskt vid t.ex. företagsvaccinationer. GRUPPVACCINERING ett snabbare sätt att "massvaccinera" vid t.ex. en epidemi, då bara ett vaccin kommer ifråga. I "popup"-fönstret väljer Du vilket vaccin som skall användas och på så sätt förenklas proceduren väsentligt i samband med registrering och ordination. Här visas nämligen patientens kontaktuppgifter, hälsodeklaration och ordination på en och samma gång efter inmatning av personnummer (kan göras med streckkodsläsare av t.e.x körkort) och vaccinationen signeras med ett klick. Med denna funktion kan stora befolkningsgrupper vacineras på kort tid. Använd dock inte denna funktion i samband med andra vaccinationer. Stäng popup-fönstret med X-et i fönstrets övre högra hörn. MIN MOTTAGNING Mottagningens uppgifter Dessa uppgifter används i olika delar av programmet, som t.ex. vid recept och fakturautskrift. Personal Kontaktuppgifter om personalen, men också signaturer, inloggningsuppgifter, läkares förskrivarkod etc. När Du lägger upp ett vaccinationsprogram samlas alla givna och planerade ordinationer (vacciner och malariaprofylax) men också anteckningar om eventuellt sålda produkter som t.ex. myggnät, myggmedel i en specifik patientjournal. Ett flertal uppgifter hämtas då från de tre registrena "VACCINER", "RECEPT" och "SHOP". I dessa register behöver Du i regel bara uppdatera priser och nya batchnummer. Resten har vi ordnat på förhand åt Dig. VACCINER Vaccinregister Barnvaccinationsprogrammet Bli inte förskräckt av alla uppgifter, men detta är WebVaccins "hjärta". Härifrån styrs hur programmet - vid en ordination - hämtar dos, administrationssätt, pris och framför allt intervall mellan alla planerade ordinationer och listar dessa automatiskt i patientens journal. Här visas aktuellt barnvaccinationsprogram. Kan läggas upp i helhet i patientjournalen - med ett klick. RECEPT På samma sätt som vaccinregistret är detta ett eget "hjärta" i programmet, men för bland annat malariaprofylax. Härifrån hämtas uppgifter till patientjournalen i samband med en ordination av t.ex. ett malariaprofylax. SHOP Har Du reseshopprodukter som t.ex. myggmedel, myggnät, vattenfilter etc på Din mottagning lägger Du in uppgifter om dessa varor här, så kan även dessa uppgifterna hämtas till patientjournalen. Likaså kan Du här spara rubriker som t.ex. "Exemption from vaccination", "Information om malara", Information om dengue", "Hälsoråd och tips" m.fl. Alla sådana rubriker kan sparas i ordinationstabellen så vet man vilken information som lämnats före resan. KALLELSER Texter Kallelser Planerade vaccinationer Text i sms och i samband med påminnelser av vaccinationer. Logg över skickade kallelser (sms / ). Här kan Du också se vilka kallelser som stoppats av mottagaren. Tabellen visar hur många och vilka planerade vaccinationer, antal sms och som står "på tur" veckorna framöver. - Sid 3 -

4 STATISTIK Rapporter Export Ordinationslogg Patientlogg EKONOMI Kvitton Fakturor Kassarapport PROWEB vaccinationsstatistik inom vissa tidsintervall. av vaccinationsdata i olika format. Du behöver normalt inte använda denna funktion. logg över utförda ordinationer. komplett logg över vem som skapat / läst vad i en patientjournal. sök specifikt kvitto / skriv ut kvittokopia fakturareskontra utskrift av kassarapport länk till VaccinationsGuiden Professional Web 2.3 Välja mottagningens vaccinuppsättning samt uppdatera priser och batcher När Du registrerar Dig på WebVaccin får Du en kopia av alla på svenska marknaden tillgängliga vacciner till Din egen kliniks användarsida. I praktiken kommer Du inte använda alla vacciner i listan och därför skall Du välja bort dom som Du inte använder. Detta innebär att bara de vacciner som är aktiva i mottagningens vaccinlista kommer att synas i ordinationsvalet när du journalför en patients vaccinationer. I rubrikraden - välj "VACCINER". Avskräcks inte av alla uppgifter. Vi har förvalt det mesta åt Dig, så det enda Du behöver göra är att välja vilka vacciner Du vill ha "aktiva", samt fylla i batch och pris (ev - om Du önskar - även lagersaldo). Överst i denna vy finns uppgifter som vaccinnamn, populärnamn (används i bland annat sms/ ), fabrikat. ATC-kod och ett specifikt id. Dessa uppgifter kan Du inte själv ändra. Efterföljande uppgifter som åldersintervall, dos och intervall, batch, pris etc är fritt att ändra (även om det sällan behövs). I tabellen under knapparna "Spara" / "Avbryt" listas alla vacciner. Välj mottagningens "egna" vacciner i listan med vacciner; välj bort de vacciner Du inte kommer använda genom att klicka på bocken längst ut till vänster. Lägg in mottagningens egna aktuella vaccinpriser och batcher (lagersaldo kan Du göra senare) klicka på ett vaccin i tabellen och samtliga data för det valda vaccinet syns i fälten ovanför tabellen. fyll i mottagningens pris och aktuellt batchnummer. Det finns två fält för batch (batchnummer 1 och batchnummer 2) eftersom Du kan ha fått olika batcher levererade. Senare kan Du också lägga in uppgifter om aktuellt lager och även uppdatera denna siffra vid inköp av vaccin. Du kan nu också välja om detta vaccin skall ingå i kallelse via sms / . Förbockat val innebär att sms/ kommer att skickas till patienter som har detta vaccin planerat i sin journal. Vi har gjort de vanligaste sms/ -förvalen åt Dig, så Du behöver i regel inte ändra denna uppgift, men kontrollera att du har bockat för framför allt hepatit A, A+B, tbe och influensavaccinerna. Ändra helst inga andra uppgifter som t.ex. doser, intervall mellan doser etc i detta läge! När du gjort ändringar för ett vaccin klicka på SPARA och fortsätt till nästa vaccin. 2.4 Registrera uppgifter om mottagningens personal I rubrikraden - välj "MIN MOTTAGNING" och sedan fliken "Personal" I tabellen till höger kan Du redan nu se uppgifter om den person som registrerat programmet. Nu skall Du komplettera med uppgifter om övrig personal som kommer att använda WebVaccin. Eftersom varje person har sin egen, specifika inloggning med användarnamn och lösenord, skall dessa uppgifter läggas upp av den enskilde (men Du kan ju vara behjälplig och bistå med "support" i detta läge). klicka på "Ny / Sök anställd"-knappen i botten på formuläret och skriv in första personens personnummer. fyll i uppgifterna i formuläret (uppgifter med röd ram är obligatoriska). Speciellt Yrke/titel: val av "läkare" innebär alltid ordinationsrätt. val "sjuksköterska" ger automatiskt inte ordinationsrätt. En del sjuksköterskor har ju dock ordinationsrätt av vissavacciner (distriktssköterskor, skolsköterskor etc). Kryssa i sådana fall i rutan "Ordinationsrätt". Förskrivarkod: gäller bara läkare. Koden används i samband med receptutskrift, så fyll gärna i denna redan nu. Signatur: är valfri (men får bara förekomma en gång på en mottagning). Signaturen består av tre tecken (bokstäver och/eller siffror i kombination) och programmet använder signaturen för signering i journal. - Sid 4 -

5 Användarnamn: är "unikt" och Du måste välja ett namn som inte redan är upptaget av någon annan som använder WebVaccin. Om Du väljer ett redan upptaget användarnamn, kommer Du upplysas om detta i samband med att Du sparar Dina uppgifter. Lösenord: Aktiv: Administratörsrättigheter: välj helst ett lösenord som innehåller en kombination av stora och små bokstäver samt specialtecken. Med tanke på säkerheten - välj inte för enkelt eller för kort lösenord. Använd gärna specialtecken. Bekräfta lösenordet i nästa rad. bocka i detta alternativ för personal som arbetar på mottagningen. Personal som slutar på mottagningen kan inte raderas från registret. I stället bockar Du då av rutan "Aktiv". minst en person på mottagningen skall ha administratörsrättigheter. Denna person har rätt att bland annat titta i loggar, ändra lösenord mm. Den som registrerade programmet får automatiskt administratörsrättigheter. När Du fyllt i alla uppgifter - klicka på "Spara"! 2.5 Redigera kallelsetext för sms och I rubrikraden - välj "KALLELSER". Vi har förvalt en textuppsättning för SMS och samt hur många kallelser (sms / ) som patienten skall få. Antal kallelser sms/ De flesta patienter kommer inte efter första kallelsen. Vi har förvalt sju kallelser eftersom vi av erfarenhet vet att det lönar sig med upprepade sms- / -påminnelser. Patienter kan avboka enskilda sms genom att skicka en svarskod, så var inte orolig för att vara "tjatig". Sms- / -kallelsen är uppbyggd av tre textfraser; starttext, populärnamn på vaccinet (t.ex. "stelkrampsvaccin" istället för "tetanusvaccin") samt sluttext. Om Du sätter cursorn i "Starttext SMS patient", visas till höger i bild den kompletta meddelandet som skickas till patienten. Mellan start- och sluttext kommer "populärnamnet" (se vaccinregistret) att infogas. Det betyder att ett SMS kan ha lydelsen. " Hej! Det är dags för Din nästa dos fästingvaccin. Välkommen! Avboka detta sms? Svara XX Observera! Ändra inte texten "Avboka detta sms? Svara XX". Detta är en kod som informerar mottagaren om hur denne kan avboka ett specifikt SMS. Däremot får Du gärna - efter texten "Välkommen" - lägga till Din egen mottagnings namn t.ex. "till Vaccinmottagningen", så att Du får lydelsen "Välkommen till Vaccinmottagningen". Placera då cursorn i fältet för "Sluttext SMS patient" efter "Väkommen" och gör Din ändring. Använd inte för långt mottagningsnamn (SMS-texten är begränsad!) och var observant på att texten "Avboka detta sms? Svara XX" inte försvinner. Ändra på samma sätt i "Sluttext SMS målsman". Sedan upprepar Du förfarandet på önskat sätt i fälten avseende . Tänk på att Du är begränsad i antal tecken för att få plats i ett SMS, så den totala texten får inte vara längre än 118 tecken. -texten har ingen direkt begränsning. När Du ändrat alla uppgifter - klicka på "Spara"! 2.6 Kontrollera uppgifter om olika malariaprofylax samt uppdatera ev receptpriser I rubrikraden - välj "RECEPT". Inte heller här skall Du avskräckas. Vi har förvalt de flesta medikamentella preparat som Du kommer använda. Den här sidan är till strukturen densamma som "Vacciner" ovan med en tabell som listar de olika preparaten. När Du klickar på önskat preparat i tabellen visas preparatets specifika uppgifter ovanför tabellen. Här behöver Du bara skriva in mottagningens pris för ett enskilt recept under rubriken "Pris (kr) / Recept" När Du ändrat priset - klicka på "Spara" och upprepa för övriga preparat! - Sid 5 -

6 2.7 Shop Vi har förberett uppgifter om en del olika produkter som följer med när Du registrerar Dig första gången, men Du kan naturligtvis ta bort, lägga till eller ändra uppgifterna. I rubrikraden - välj "SHOP". klicka på "Ny vara". I fältet "Varugrupp" - skriv "Myggmedel". Gå vidare till nästa fält "Specifikation" (använd gärna "tab-tangenten) och skriv t.ex."mygga RollOn". Gå vidare till nästa fält "Pris" (använd gärna "tab-tangenten) och skriv önskat pris inklusive moms. Gå vidare till nästa fält "Moms" (använd gärna "tab-tangenten) och skriv momssatsen i procent; 25. Gå vidare till nästa fält "Lager" (använd gärna "tab-tangenten) och skriv in det antal förpackningar Du har i lager. Om Du inte behöver ha lagersaldo för en produkt (t.ex. olika typer av certifikat) - välj varugrupp "Information", "Certifikat" eller "Övrigt". När Du är klar - klicka på "Spara"! Vill Du senare ändra en uppgift; klickar Du på önskad vara i tabellen och ändrar uppgiften i fälten ovanför... och "Sparar". Alla uppgifter i "SHOP" kan hämtas in i ordinationstabellen och på så sätt synas i patientens journal. Grattis! Nu är Du klar att börja journalföra Dina kunders vaccinationer. - Sid 6 -

Manual. Patient. version 3.50

Manual. Patient. version 3.50 Manual Patient version 3.50 Innehåll Introduktion till Mina vårdkontakter...2 Vem kan använda tjänsten?... 2 Komma igång... 2 Ett säkert system... 2 Svar inom ett par dagar... 2 Support... 2 Skaffa användarkonto...3

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster 1177 Vårdguidens e-tjänster Manual för administratörer www.vgregion.se/minavardkontakter Innehåll Administratör samt övriga behörigheter... 2 Logga in... 2 Egna inställningar... 3 Avisering till vårdgivare...

Läs mer

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&)

en stor bokstav och en siffra. Lösenordet får inte innehålla några tecken (!,,#,%,&) Gå in på www.lernia.se Klicka på rubriken Registrera CV 1. Fyll i dina användaruppgifter. - Skriv in din e-postadress, glöm inte att upprepa e-postadressen - Skriv in ett önskat lösenord och upprepa detta.

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14)

Manual Interbook. Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Manual Interbook Datum: 2013 01 24 Version 1.3 Sidan 1 (14) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1. 1 Föreningsregistret... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Huvudanvändare och underanvändare... 3 2. Hitta

Läs mer

Presentation Svevac. Susanne Andrén. Informationssystem för vaccinationer. Gävleborg 16-17/1, 2012

Presentation Svevac. Susanne Andrén. Informationssystem för vaccinationer. Gävleborg 16-17/1, 2012 Presentation Svevac Informationssystem för vaccinationer Susanne Andrén Gävleborg 16-17/1, 2012 ett nationellt informationssystem för vaccinationer Informationssystem eller e-tjänst för vaccinationer Vårdgivare

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet

Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Sida 1 av 10 Equalis Online Registrera resultat och hämta rapporter via Internet Innehållsförteckning Allmän information 1 Inloggning och startsidan 3 Användarinformation 4 Registrera resultat 5 Tidigare

Läs mer

Användarmanual small

Användarmanual small S Användarmanual small Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Produktprofil...6 Korrektur...7 Produktkategorier...8 Mallprodukt...8 Originalprodukt...8 Lagerprodukt...9 Beställning...9 Teknisk specifikation...

Läs mer

ProReNata Journal. Snabbstart

ProReNata Journal. Snabbstart Snabbstart sida 1 av 8 ProReNata Journal Snabbstart Välkommen till ProReNata Journal! Vi har lagt ner stor möda på att det här systemet ska bli ett tillförlitligt och enkelt verktyg som hjälper dig i din

Läs mer

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen.

Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. Det här dokumentet går kortfattat igenom registrerings- och ansökningsprocessen. 1. Webbläsare Följande versioner av webbläsare stöds: Netscape från version 7.x Firefox från version 1.x Internet Explorer

Läs mer

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2.

Krav på webbläsare. Manual för arbetslöshetkassorna. De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox 2. Användarmanual till IAF:s portal för arbetslöshetskassor 1 (8) Manual för arbetslöshetkassorna Krav på webbläsare De webbläsare som är kompatibla med portalen är minst Internet Explorer 6.x och Firefox

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

Kom igång med e-cm. Så gör du.

Kom igång med e-cm. Så gör du. Kom igång med e-cm. Så gör du. Välkommen till e-cm! Med e-cm får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner som underlättar både det dagliga arbetet

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO

ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO ANVÄNDARMANUAL, INTERAXO 1 VARFÖR ÄR DET OLIKA FÄRG OCH UTSEENDE PÅ MAPPARNA? Gula mappar Blå mappar Blårandiga mappar Enkla mappar som man känner igen från Utforskaren. En gul mapp kan innehålla undermappar

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg

Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter Barnomsorg Handbok för medborgare i Dexter (14) 2 Innehåll Inledning...4 Vem är medborgare?...4 Hur får jag mitt konto?...4 Hur loggar jag in?...4 Jag är inte bara mamma...4

Läs mer

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER

PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 1 PREMIUM COMAI WEBBKALENDER 2.0 ADMINISTRATÖR utvecklar och säljer anpassningsbara smartphone 2 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

idrive Användarmanual för kilometerrapportering

idrive Användarmanual för kilometerrapportering idrive Användarmanual för kilometerrapportering Innehåll 1. Registrera ny användare till idrive 2. Introduktion till idrive 3. Information om Ditt fordon 4. Rapportera privata- och tjänstekilometer 5.

Läs mer

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du.

Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Kom igång med internetbanken företag. Så gör du. Välkommen till internetbanken företag Med internetbanken får du en bra överblick över företagets samlade affärer, ekonomisk information i realtid och funktioner

Läs mer

Mina tjänster. på www.vxa.se

Mina tjänster. på www.vxa.se Mina tjänster på www.vxa.se Innehållsförteckning Logga in 3 Mina tjänster 4-5 Lösenord 6-7 Registrera och upp datera e-postadress 8 Avisering via sms och e-post 9 Fullmakter för Instrumentpanelen 10-11

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A

Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Användarmanual Klasskortsbokning (För den som bokar med klasskortet) Version A Innehållsförteckning INLEDNING... 3 Hur man använder manualen... 3 Rekommenderade systemkrav och inställningar... 3 ALLMÄNT

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Weblogin Innehåll Startsida Språkinställning Efter inloggningen Ändra egna data - Personuppgifter Ändra egna data - Inställningar Ändra egna data - Ange lösenordsfråga Ändra lösenord Lösenordet har ändrats

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10

Lathund skriva reseräkning. Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Lathund skriva reseräkning Tur och Retur (T&R) 2009-11-10 Innehållsförteckning - Normal inloggning Sidan 3 - Inloggning första gången (eller om du glömt lösenordet) Sidan 4 - Ändra lösenord Sidan 5 - T&R

Läs mer

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013

Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Vaccinationsregistret Start 1/1 2013 Eva Netterlid Susanne Andrén SMI-dag Stockholm 23/4 2013 Sjukdomar Mikrobiell typning Vaccinations - register Vaccinations täckning Attityder /Omvärldsbevakning/ Hemsida

Läs mer

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se

Kom i gångg. g Med Staples Netshop. www.staplesnetshop.se Kom i gångg g Med Staples Netshop www.staplesnetshop.se Välkommen till vår Internetbutik Staples Netshop! För att effektivisera dina inköp lägger vi stor vikt på att erbjuda smarta lösningar inom logistik,

Läs mer

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014

Manual för BPSD-registret. Version 7 / juni 2014 Manual för BPSD-registret Version 7 / juni 2014 Logga in Logga in till registret överst till höger på hemsidan. (Observera att du hittar testdatabasen längre ner på hemsidan) Fyll i ditt personliga användarnamn

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09

SAFE WORK. Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 2013-04-09 SAFE WORK Instruktioner till Företagets egen sida - för dig som är chef/kontaktperson på ett entreprenadföretag 013-04-09 Innehållsförteckning 1. Information om Företagets egen sida...3. Lägga till en

Läs mer

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2

MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 MANUAL MOBIL KLINIK APP 2.2 Innehåll Innan appen tas i bruk 2 Registrera besök manuellt 6 Dokumentera besöket 7 Registrera besök med NFC-tagg 7 Planera nytt besök 9 Avboka besök 10 Patienter 10 Anteckningar

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Wilmaguide för vårdnadshavarna

Wilmaguide för vårdnadshavarna HELSINGFORS STAD 1(9) Wilmaguide för vårdnadshavarna Vad är Wilma? Wilma är en Internetanslutning för lärare och elever samt deras vårdnadshavare. Det är inget dataprogram som fungerar på användarens dator,

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur

Lathund skriva reseräkning. för Samhällsbyggnad 2008-01-01. Tur och Retur Lathund skriva reseräkning för Samhällsbyggnad 2008-01-01 Tur och Retur https://ltu.marakanda.se/ KOM IHÅG ATT Om din reseräkning sedan ska FAKTURERAS så måste du skriva ut en kopia av reseräkningen och

Läs mer

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog.

Åtkomst Du kommer till ditt system via en webblänk som erhålles från oss. Via denna länk ges tillgång till sökning i bibliotekets katalog. Handledning för BIBBLAN bibliotekssystem BIBBLAN är ett svensktutvecklat biblioteksprogram helt webbaserat, som innebär att man endast behöver en uppkopplad dator mot nätet. Man slipper dessutom tänka

Läs mer

PREMIUM COMAI Användare

PREMIUM COMAI Användare 1 PREMIUM COMAI Användare WEBBKALENDER 2.0 utvecklar och säljer kognitions- och utvecklar och säljer kognitions- och komm 2 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 4 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3

Läs mer

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE

HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE HANDBOK PROCAPITA UTFÖRARE Vellinge juni-10 Gunilla Andersson INLOGGNING Dubbelklicka på ikonen Logga in med användarnamn och lösenord, för att komma in i Centralen. Till vänster i fönstret finns Navigeringslistorna.

Läs mer

Bästa scoutföräldrar!

Bästa scoutföräldrar! Bästa scoutföräldrar! Under 2014 har Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry uppdaterat sitt medlemsregister. Det nya medlemsregistret heter Kuksa. Alla kårens medlemmar finns inskrivna i registret.

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

E-rekrytering Sökandeportalen

E-rekrytering Sökandeportalen E-rekrytering Sökandeportalen Manual för Sökandeportalen i Göteborgs universitets E-rekryteringssystem 2012-04-24 Innehåll Göteborgs universitets Sökandeportal... 3 Skapa ett nytt konto... 4 Startsidan...

Läs mer

Manual Utbildningsmodulen

Manual Utbildningsmodulen Manual Utbildningsmodulen för Svenska Bouleförbundets distrikt www.svenskboule.se Logga in (låset högst upp till höger på sidan). Använd dina inloggningsuppgifter (personnummer och lösenord) För att få

Läs mer

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 08 31. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 08 31 Innehåll Inledning... 1 Kom igång... 1 Logga in... 1 Startsidan... 2 Mitt bibliotek... 2 Mina uppgifter... 3 Registrera låntagare...

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

TC Online - Bruksanvisning

TC Online - Bruksanvisning TC Online - Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Login 2. Ny order 3. Sök order 3a. Snabbsökning 4. Händelselogg 4a. Ikoner 5. Listor 6. Mottagning av reparationsenheter från verkstaden 7. Leverans av

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Guide för att komma igång med SportAdmin

Guide för att komma igång med SportAdmin Guide för att komma igång med SportAdmin 1 Inställningar 1a Ladda upp föreningens logga 1b Fyll i föreningens uppgifter 1c Fyll i övriga grundinställningar 2 Perioder 2a Skapa ny period 2b Kopiera mellan

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Sverigekassans hemsida

Sverigekassans hemsida Manual Sverigekassans hemsida I denna manual får du lära dig hur du själv på ett mycket enkelt sätt kan lägga in ditt sortiment mm. i ett kassaregister från Sverigekassan. Först måste du skaffa dig en

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01)

(Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Registrering, inloggning och genomföra prov i Maskinkörkortets provdel (Vid tekniska problem, kontakta Mapaz Support, support@mapaz.com, 08-551 142 01) Maskinkörkortet består i huvudsak av två delar, en

Läs mer

Bildtelefoni.net webbklient

Bildtelefoni.net webbklient Bildtelefoni.net webbklient Användarmanual 1.2 www.bildtelefoni.net Direktlänk: www.tolk.sip.nu Copyright 2015 bildtelefoni.net Fokus på tillgänglighet Med webbklienten kan alla få enkel tillgång till

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning

WebbSMS från datorn. Innehållsförteckning WebbSMS från datorn Innehållsförteckning 2012-01-02 Nyheter i WebbSMS 120102... 2 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS... 2 Flera användare med samma information.... 2 Tips och trix... 2 Valfri

Läs mer

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1

Manual Revision: A. Fakturering - Föreningssupport.se Version: 1.3.1 Manual Revision: A Fakturering - Version: 1.3.1 Innehållsförteckning Allmänt om Fakturering... 3 Funktioner... 3 Systemkrav... 3 Support... 3 Att tänka på... 3 Om manualen... 4 Startsida... 4 Förfallolista...

Läs mer

Manual Partnerwebben 2014

Manual Partnerwebben 2014 Manual Partnerwebben 2014 Innehållsförteckning Inloggning 3 Snabbguide till sidans uppbyggnad 4 Avisera ett utskick 6 Skapa bokning från avisering 6 Skapa ny bokning 7 Delinlämning 8 Så här ser en bokning

Läs mer

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd

Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Manual 3.1 Fakturaportal för Särskilt Tandvårdsstöd Nyhet 2014-09-30 - Registrera räkning: Välj den del av Särskilt Tandvårdsstöd som räkningen avser. Även patienter med intyg om N-tandvård eller F-tandvård

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual för WebbSMS 3.0

Manual för WebbSMS 3.0 1 2 Manual för WebbSMS 3.0 - Det har aldrig varit så enkelt som nu att skicka SMS! 3 Innehållsförteckning Nyheter i WebbSMS 3.0... 4 ip.1 gör SMS från datorn smartare med WebbSMS 3.0... 4 Skicka ett SMS...

Läs mer

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02

Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland. Senast reviderad 2012-03-02 Manual Söka ledig tjänst Landstinget i Östergötland Senast reviderad 2012-03-02 Sök en specifik tjänst... 3 Första gången du registrerar en ansökan... 4 Vill ansöka och har redan ett användarkonto... 5

Läs mer

Boka på www.taxibil.se med Konto

Boka på www.taxibil.se med Konto Boka på www.taxibil.se med Konto Logga in Sidan 02 Boka Sidan 03-04 Fakturareferens Sidan 04 Kostnadsställe Sidan 04 Fakturainfo Sidan 05 Boka returresa Sidan 06 Bokningslista Sidan 06-08 Avboka Sidan

Läs mer

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess

E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess E-posthantering med Novell Groupwise WebAccess En liten hjälpreda sammanställd av Thomas Granhäll. Materialet får kopieras fritt! 2003 Följande moment behandlas i denna manual: 1. Logga in 2. Ta emot och

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst

För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst E-tjänstens användarguide 1 (18) 1.9.2015 För sökande: Användarguide till Akademins e-tjänst Innehåll Bra att veta innan du börjar... 2 E-tjänsten... 2 E-tjänsten fungerar med följande webbläsare... 2

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8 Handbok för medborgare i Dexter Version 1.0 för Dexter 3.8 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2

INCA användarhandbok för inrapportör. Version 3.2 INCA användarhandbok för inrapportör Version 3.2 VERSIONSHANTERING Version/Datum Författare Beskrivning av förändring 1.0/2008-05-20 Vania Godoy, RCC Stockholm/Gotland Första version 2.0/2013-01-30 Vania

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q.

Denna beskrivning gäller bedömning. Introduktion till Dexter och andra separata instruktioner finns på http://goo.gl/p2m7q. DEXTER GY Bedömning Version 6 2012-05-14 Dexter Bedömning I Dexter når du information som finns registrerad i huvudsystemet Extens. Dexter är webbaserat och kan nås från valfri dator. Adressen till Malmö

Läs mer

Instruktion för Behörighetsbeställningen

Instruktion för Behörighetsbeställningen VGR IT Instruktion för Behörighetsbeställningen Innehåll Adress och inloggning till Behörighetsbeställningen... 2 Säker identifiering Välj certifikat... 2 Säker identifiering Ange Säkerhetskod... 3 Sök

Läs mer

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1

Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun. Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Medborgare Äldreomsorgen i Södertälje kommun Copyright Mina vårdkontakter 101122 1 Innehåll Äldreomsorgen Södertälje kommun i Mina vårdkontakter... 3 Skaffa användarkonto... 4 Skaffa konto med personnummer...

Läs mer

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad

Thomas Pihl 2013. Frontermanual. för studerande vid Forum Ystad Thomas Pihl 2013 Frontermanual för studerande vid Forum Ystad Innehåll Fronter... 2 Inloggning... 2 Komplettera användaruppgifter... 4 Anpassa Min sida... 5 Verktygen på Min sida... 6 Notiser & E-post...

Läs mer

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister

Rev. 2015 09 17. Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Handledning till MTM:s användarregister Rev. 2015 09 17 Innehållsförteckning Inledning... 2 Kom igång... 2 Logga in... 2 Startsidan... 3 Mitt bibliotek... 3 Mina uppgifter... 4 Registrera

Läs mer

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network!

InExchange Network. Innehåll. Välkommen till InExchange Network! Integrerade tjänster Skicka Välkommen till InExchange Network! Innehåll Logga in... 2 Skickade fakturor... 3 Sök efter och ta fram skickade fakturor... 3 Hur sammanställer jag en rapport på skickade fakturor?...

Läs mer

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt)

Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen. Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Resultatrapportering på hel kurs via Lärarportalen Karolina Tuvesson Leif Lagebrand reviderad 2012-09-05 (revidering kommer ske kontinuerligt) Gå till www.bth.se/nyalararportalen Välj Resultatrapportering,

Läs mer