SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum"

Transkript

1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige (60) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl Sammanträdet ajourneras kl i 60 minuter för middag och lite underhållning. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse, kommunchef Utses att justera: Kerstin Gustafsson och Ingela Stefansson. Ersättare: Ann Marie Johnsson. Justeringens plats och tid: Kommunkansliet i Båstad, fredagen den 21 december 2012 kl Sekreterare Paragrafer: Gunnar Nilsson Ordförande Justerande Benkt Ragnarsson Kerstin Gustafsson Ingela Stefansson ANSLAG/BEVIS Organ: KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Datum för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Båstad Underskrift Henrik Andersson Utdragsbestyrkande

2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktige den 19 december 2012 Paragraf, ärendebeskrivning 264. Godkännande av dagordningen 265. Interpellation från Socialdemokraterna Havsmiljön runt vår kommun 266. Interpellation från Socialdemokraterna Avtal angående Kvalitetsprogram och detaljplan för Åstad området 267. Revidering av kvalitetsprogram för Handelsplats Båstad 268. Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet 269. Ändring av projektorganisation för Åstadsprojektet 270. Köp av fastigheten Östra Karup 6: Yttrande med anledning av överklagan genom laglighetsprövning köp av del av fastigheten Hemmeslöv 9:3 samt försäljning av del av fastigheten Gräsryd 6: Ändring i kommunstyrelsens reglemente 273. Begäran från Båstadhem om att få lov att sälja hyresfastigheter 274. Avyttring av aktier i NSR återvinning 275. Avyttring av aktier i Liquidgas Biofuel Genesis AB 276. Renhållningsordning och avfallsplan för Båstads kommun om antagande 277. Avsägelse av uppdrag Vera Karlsson (S D) 278. Avsägelse av uppdrag Gösta Ignell (M) 279. Avsägelse av uppdrag Gunvor Åkesson (C) 280. Nyval av ledamöter till Demokratiberedningen 281. Val av ordförande i Demokratiberedningen 282. Val av vice ordförande i Demokratiberedningen 283. Nyval av ledamöter till Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 284. Val av ordförande i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 285. Val av vice ordförande i Beredningen för tillväxt och samhällsbyggnad 286. Nyval av ledamöter till Beredningen för välfärd och kultur 287. Val av ordförande i Beredningen för välfärd och kultur 288. Val av vice ordförande i Beredningen för välfärd och kultur 289. Svar på återremitterad motion från (BP) om Båstads centrumplanering 290. Motion från (S) Riktlinjer för prissättning av tomtmark samt regler för markanvisning

3 291. Motion från (MP) Återbetalning för del av kostnaderna kring Båstads centrumplanering 292. Motion från (MP) Införande av GMO fria zoner 293. Motion från (S) Läxhjälp 294. Motion från (BP) Äldreombudsman till Båstads kommun 295. Motion från (BP) Pensionärsrådets ordförande 296. Fråga från Bjärepartiet VA ledningar till Kattvik 297. Fråga från Bjärepartiet Medborgardialog om Båstads hamn 298. Delgivningar 299. God Jul och Gott Nytt År

4 1 (2) Närvaro- och omröstningslista (1 av 5) Sammanträdesdatum: Närvaro Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann Margret Kjellberg Jäv 268 N (C) Janet Gunnarsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist (MP) Jonas Holgersson Hans Grönkvist fr o m (1) (C) Stefan Olsson (M) Christer de la Motte Gunilla Linghoff (M) Anette Åkesson Mona Källbäck (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Ann Marie Johnsson (M) Karin Hansson Lars Hasselcrona (SD) Inge Sandén (KD) Torgny Brenton Ingrid Edgarsdotter (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Claes Sundin (BP) Kjell Andersson (S) Jan Ahlgren Ingrid Zäther (C) Anders Gunnarsson Fr o m 268 N (M) Ulf Holmberg (BP) Helena Stridh 269 (1) 269 (1) \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del1.doc\h

5 2 (2) Omröstningar Närvaro (1) 269 (1) 269 (1) Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Tony Ivarsson (S) Irene Ebbesson (C) Sonia Larsson (M) Christer Lindén (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Björn Källbäck (S) Göran Klang (M) Jan Ahlström (C) Uno Johansson (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Göran Brauer (S) Håkan Philipsson (FP) Anna Rosberg (M) Benkt Ragnarsson Marie Louise Lindén Fr o m 268 N F SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del1.doc\h

6 1 (2) Närvaro- och omröstningslista (2 av 5) Sammanträdesdatum: Närvaro 269 (2) 269 (2) Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann Margret Kjellberg (C) Janet Gunnarsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist (MP) Jonas Holgersson Hans Grönkvist fr o m (2) 273 (1) 273 (1) 273 (1) 273 (2) (C) Stefan Olsson (M) Christer de la Motte Gunilla Linghoff (M) Anette Åkesson Mona Källbäck (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Ann Marie Johnsson (M) Karin Hansson Lars Hasselcrona (SD) Inge Sandén (KD) Torgny Brenton Ingrid Edgarsdotter (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Claes Sundin (BP) Kjell Andersson (S) Jan Ahlgren Ingrid Zäther (C) Anders Gunnarsson (M) Ulf Holmberg (BP) Helena Stridh 273 (2) 273 (2) \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del2.doc\h

7 2 (2) Omröstningar Närvaro 269 (2) 269 (2) 269 (2) 273 (1) 273 (1) 273 (1) 273 (2) 273 (2) 273 (2) Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Tony Ivarsson (S) Irene Ebbesson (C) Sonia Larsson (M) Christer Lindén (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Björn Källbäck (S) Göran Klang (M) Jan Ahlström (C) Uno Johansson (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Göran Brauer (S) Håkan Philipsson (FP) Anna Rosberg (M) Benkt Ragnarsson Marie Louise Lindén F SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del2.doc\h

8 1 (2) Närvaro- och omröstningslista (3 av 5) Sammanträdesdatum: Närvaro 273 (3) 273 (3) Omröstningar Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann Margret Kjellberg (C) Janet Gunnarsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist (MP) Jonas Holgersson Hans Grönkvist fr o m (3) 273 (4) 273 (4) 273 (4) 273 (5) (C) Stefan Olsson (M) Christer de la Motte Gunilla Linghoff (M) Anette Åkesson Mona Källbäck (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Ann Marie Johnsson (M) Karin Hansson Lars Hasselcrona (SD) Inge Sandén (KD) Torgny Brenton Ingrid Edgarsdotter (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Claes Sundin (BP) Kjell Andersson (S) Jan Ahlgren Ingrid Zäther (C) Anders Gunnarsson (M) Ulf Holmberg (BP) Helena Stridh 273 (5) 273 (5) \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del3.doc\h

9 2 (2) Omröstningar Närvaro 273 (3) 273 (3) 273 (3) 273 (4) 273 (4) 273 (4) 273 (5) 273 (5) 273 (5) Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Tony Ivarsson (S) Irene Ebbesson (C) Sonia Larsson (M) Christer Lindén (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Björn Källbäck (S) Göran Klang (M) Jan Ahlström (C) Uno Johansson (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Göran Brauer (S) Håkan Philipsson (FP) Anna Rosberg (M) Benkt Ragnarsson Marie Louise Lindén F SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del3.doc\h

10 1 (2) Närvaro- och omröstningslista (4 av 5) Sammanträdesdatum: Omröstningar Närvaro Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson (BP) Bo Wendt (S) Ann Margret Kjellberg (C) Janet Gunnarsson (M) Åsa Ragnarsson (BP) Eddie Grankvist Hans Grönkvist fr o m 269 (MP) Jonas Holgersson (C) Stefan Olsson (M) Christer de la Motte Gunilla Linghoff (M) Anette Åkesson Mona Källbäck (BP) James Johnson (S) Ingela Stefansson (C) Ann Marie Johnsson (M) Karin Hansson Lars Hasselcrona (SD) Inge Sandén (KD) Torgny Brenton Ingrid Edgarsdotter (MP) Katarina Toremalm (FP) Thomas Andersson (M) Claes Sundin (BP) Kjell Andersson (S) Jan Ahlgren Ingrid Zäther (C) Anders Gunnarsson (M) Ulf Holmberg (BP) Helena Stridh \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del4.doc\h

11 2 (2) Omröstningar Närvaro Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Tony Ivarsson Marie Louise Lindén (S) Irene Ebbesson (C) Sonia Larsson (M) Christer Lindén (MP) Jonas Nilsson (FP) Mats Lundberg (BP) Göran Håkansson (M) Björn Källbäck (S) Göran Klang (M) Jan Ahlström (C) Uno Johansson (BP) Håkan Mörnstad (SD) Carolin Gräbner (M) Göran Brauer (S) Håkan Philipsson F (FP) Anna Rosberg (M) Benkt Ragnarsson SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del4.doc\h

12 1 (2) Närvaro- och omröstningslista (5 av 5) Sammanträdesdatum: Närvaro Omröstningar 294 Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Kerstin Gustafsson N (BP) Bo Wendt N (S) Ann Margret Kjellberg N (C) Janet Gunnarsson N (M) Åsa Ragnarsson N (BP) Eddie Grankvist Hans Grönkvist N fr o m 269 (MP) Jonas Holgersson N (C) Stefan Olsson N (M) Christer de la Motte Gunilla Linghoff N (M) Anette Åkesson Mona Källbäck N (BP) James Johnson N (S) Ingela Stefansson N (C) Ann Marie Johnsson N (M) Karin Hansson Lars Hasselcrona N (SD) Inge Sandén N (KD) Torgny Brenton Ingrid Edgarsdotter N (MP) Katarina Toremalm N (FP) Thomas Andersson N (M) Claes Sundin N (BP) Kjell Andersson N (S) Jan Ahlgren Ingrid Zäther N (C) Anders Gunnarsson N (M) Ulf Holmberg N (BP) Helena Stridh N \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del5.doc\h

13 2 (2) Närvaro Omröstningar 294 Ledamot Tjg ersättare Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst (M) Tony Ivarsson Marie Louise N Lindén (S) Irene Ebbesson N (C) Sonia Larsson N (M) Christer Lindén N (MP) Jonas Nilsson N (FP) Mats Lundberg N (BP) Göran Håkansson N (M) Björn Källbäck N (S) Göran Klang N (M) Jan Ahlström N (C) Uno Johansson N (BP) Håkan Mörnstad N (SD) Carolin Gräbner T o m 293 F (M) Göran Brauer N (S) Håkan Philipsson F (FP) Anna Rosberg N (M) Benkt Ragnarsson N SUMMA: Ledamöter markerade med fetstil = gruppledare \t:\namndsadm\kf\voteringslista\2012\ del5.doc\h

14 Kommunfullmäktige KF 264 Godkännande av dagordningen 1. Dagordningen godkänns.

15 Kommunfullmäktige KF 265 dnr: KS 1913/ Interpellation från Socialdemokraterna - Havsmiljön runt vår kommun Ärendebeskrivning Göran Klang (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande havsmiljön i Båstads kommun. 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde.

16 Kommunfullmäktige KF 266 dnr: KS 1891/ Interpellation från Socialdemokraterna - Avtal angående Kvalitetsprogram och detaljplan för Åstad-området Ärendebeskrivning Ann Margret Kjellberg (S) har inlämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande gällande avtal angående Kvalitetsprogram och detaljplan för Åstadområdet. 1. Interpellationen framställs och besvaras vid nästa fullmäktigesammanträde.

17 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 217 dnr. 513/ KF 176 KS su 105 KS 326 KF 267 Revidering av kvalitetsprogram för Handelsplats Båstad Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Föredragande Yrkanden Kommunfullmäktige har antagit kvalitetsprogram för Handelsplats Båstad. I beslutet anges att det ska finnas möjlighet till fortsatt dialog och revidering av detsamma. I anledning av ändrade ambitioner för hur området ska exponeras, utformas och skyltas bör revidering av programmet göras. Tjänsteskrivelse från stadsarkitekt Torbjörn Ziegler, , bilaga. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. Katarina Toremalm (MP): Ärendet återremitteras med följande motivering: Det ska göras jämförelser med hur projektets nivå ser ut idag gentemot bygglov och detaljplan samt jämföra med gestaltnings och kvalitetsprogram. Ann Margret Kjellberg (S) följande yrkanden jämfört med tjänstemannaförslaget: Punkterna 1, 4 7 bifall. Punkt 2 bifall med tillägg: Skyltarnas utformning ska följa Båstads kommuns skyltprogram. Punkt 3 avslag. Propositioner Omröstning Först ställs proposition på yrkandet om återremiss varvid ordföranden finner att yrkandet avslagits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA; Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 7 JA röster och 6 NEJ röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Charlotta Bjärholm (FP) Torgny Brenton (KD) Tony Ivarsson (M) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Ann Marie Johnsson (C) SUMMA 7 6 Kommunstyrelsen har således beslutat att avgöra ärendet idag. forts. på nästa sida.

18 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 217 KF 176 KS su 105 KS 326 KF 267 Forts. Revidering av kvalitetsprogram för Handelsplats Båstad KS Forts. propositioner Förslag till beslut Därpå ställs propositioner på Ann Margret Kjellbergs yrkanden och förslagen till beslut i tjänstemannaförslaget varvid ordföranden finner att Ann Margret Kjellbergs yrkanden avslagits utom tilläggsyrkandet avseende punkt 2 där ordföranden finner att yrkandet bifallits. Kommunstyrelsens förslag kommunfullmäktige: Kvalitetsprogram för handelplats Båstad revideras enlighet följande: Reservation KF Yrkanden 1. Ingen skyltning tillåts på fasad som direkt vetter mot Hallandsvägen. 2. Skyltpelare tillåts vid infarter till handelsområdet. Skyltarnas utformning ska följa Båstads kommuns skyltprogram. 3. Pergolan byggs ej. 4. Parkeringsplatser och mellanrum ska planteras med storskaliga träd med förankring i det växtmaterial som är naturligt på åsen. 5. Fasader mot Hallandsvägen ska tonas ner med grönska på fasadspaljéer. 6. Gång och cykelväg är enbart en intern förbidelse mellan Handelsplatsens olika hus. 7. Markgestaltning mot Hallandsvägen ska göras mjukare och tydligare med bibehållen damm och vattenspegel. Mot beslutet reserverar sig Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP). Skriftlig reservation biläggs protokollet. Thomas Andersson (FP): Bifall till liggande förslag. Katarina Toremalm (MP) med bifall från Bo Wendt (BP): Ärendet återremitteras med följande motivering: Det ska göras jämförelser med hur projektet Nivå ser ut gentemot bygglov och detaljplan samt jämföra med gestaltnings och kvalitetsprogrammet. Ann Margret Kjellberg (S): Bifall till punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 ovan. Avslag till punkterna 3 och 7. Även Göran Klang (S) yttrar sig i ärendet. Ajournering Sammanträdet ajourneras i 5 minuter. forts. på nästa sida.

19 Kommunfullmäktige Samhällsbyggnadsutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KF 176 KS su 105 KS 326 KF 267 Forts. Revidering av kvalitetsprogram för Handelsplats Båstad KF Proposition Omröstning Efter framställda propositioner på yrkandet om återremiss finner ordföranden att fullmäktige avslagit detsamma. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 23 Ja och 18 Nej röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Då det krävdes minst 14 röster för en minoritetsåterremiss har fullmäktige härmed beslutat att återremittera ärendet enligt motiveringen att en avstämning ska göras mellan gestaltningsprogram, detaljplan samt bygglovsansökan. SU Föredragande Förslag till beslut 1. Ärendet återremitteras med följande motivering: Det ska göras jämförelser med hur projektet Nivå ser ut gentemot bygglov och detaljplan samt jämföra med gestaltnings och kvalitetsprogrammet. Föreligger svar på återremissen från stadsarkitekt Torbjörn Ziegler, daterad Torbjörn Ziegler föredrar ärendet. Samhällsbyggnadsutskottets förslag: 1. Bilagt svar på återremissen godkänns. 2. Samhällsbyggnadsutskottet överlämnar rubricerat ärende till kommunstyrelsen och fullmäktige för att besluta om revidering av kvalitetsprogram för handelsplats Båstad. forts. på nästa sida.

20 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 326 KF 267 Forts. Revidering av kvalitetsprogram för Handelsplats Båstad KS Yrkanden Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP): Bifall till punkterna 1, 2, 4, 5 och 6 i kommunstyrelsens förslag till beslut Avslag till punkterna 3 och 7. Dessutom yrkar dom följande tilläggsyrkande: Skyltarnas utformning ska följa kommunens skyltprogram. Thomas Andersson (FP), Haakon Böcker (C), Torgny Brenton (KD) och Pelle Höglund (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut p Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att Thomas Andersson m fl. yrkande bifallits. Därpå ställs proposition på det framlagda tilläggsyrkandet varvid ordföranden finner att det avslagits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avslå tilläggsyrkandet röstar JA; Ledamot som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar NEJ: Omröstning Omröstningen utfaller med 7 JA röster och 6 NEJ röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Susanna Heiskanen (M) Pelle Höglund (M) Thomas Andersson (FP) Torgny Brenton (KD) Ann Marie Johnsson (C) Haakon Böcker (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA 7 6 Kommunstyrelsen har således beslutat att avslå tilläggsyrkandet. forts. på nästa sida.

21 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 326 KF 267 Forts. Revidering av kvalitetsprogram för Handelsplats Båstad KS Förslag till beslut Reservation KF Yrkanden Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Ingen skyltning tillåts på fasad som direkt vetter mot Hallandsvägen. 2. Skyltpelare tillåts vid infarter till handelsområdet. Skyltarnas utformning ska följa Båstads kommuns skyltprogram. 3. Pergolan byggs ej. 4. Parkeringsplatser och mellanrum ska planteras med storskaliga träd med förankring i det växtmaterial som är naturligt på åsen. 5. Fasader mot Hallandsvägen ska tonas ner med grönska på fasadspaljéer. 6. Gång och cykelväg är enbart en intern förbidelse mellan Handelsplatsens olika hus. 7. Markgestaltning mot Hallandsvägen ska göras mjukare och tydligare med bibehållen damm och vattenspegel. Mot beslutet, till förmån för sina yrkanden som avslagits, reserverar sig Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP). Skriftlig reservation biläggs protokollet. Kerstin Gustafsson (M) och Thomas Andersson (FP): Bifall till liggande förslag. Ann Margret Kjellberg (S) och Katarina Toremalm (MP): Bifall till punkterna 1, 2, 4, 5 och 6. Avslag till punkterna 3 och 7. Proposition Först ställer ordföranden proposition på punkterna 1, 2, 4, 5 och 6, varvid han finner att fullmäktige bifallit dessa. Därefter ställs proposition på punkt 3, varvid han finner att fullmäktige bifallit denna punkt. Omröstning begärs emellertid. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla punkt 3 röstar JA, Ledamot som vill avslå punkt 3 röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 22 Ja och 16 Nej röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro och omröstningslista. Fullmäktige har således beslutat bifalla punkt 3. Proposition Därefter ställs proposition på punkt 7 varvid ordföranden finner att fullmäktige bifallit denna punkt. forts. på nästa sida.

22 Kommunfullmäktige KF 267 Forts. Revidering av kvalitetsprogram för Handelsplats Båstad KF Reservation 1. Ingen skyltning tillåts på fasad som direkt vetter mot Hallandsvägen. 2. Skyltpelare tillåts vid infarter till handelsområdet. Skyltarnas utformning ska följa Båstads kommuns skyltprogram. 3. Pergolan byggs ej. 4. Parkeringsplatser och mellanrum ska planteras med storskaliga träd med förankring i det växtmaterial som är naturligt på åsen. 5. Fasader mot Hallandsvägen ska tonas ner med grönska på fasadspaljéer. 6. Gång och cykelväg är enbart en intern förbidelse mellan Handelsplatsens olika hus. 7. Markgestaltning mot Hallandsvägen ska göras mjukare och tydligare med bibehållen damm och vattenspegel. Mot beslutet till förmån för de yrkanden som avslagits, reserverar sig närvarande ledamöter från Socialdemokraterna och Miljöpartiet skriftligt.

23 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 110 dnr. KS 1426/ KS 224 KS eu 123 KS 262 KF 268 Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet Beskrivning av ärendet Projektgruppen för Åstadsprojektet har under cirka ett års tid fört en fortlöpande dialog med ett antal inbjudna tänkbara exploatörer i Åstadsprojektet. Inbjudan har från början varit helt öppen och omfattade ett 20 tal stora och små exploatörer. Ett 10 tal exploatörer hörsammade kommunens invit, anmälde sitt intresse och har under det gångna året engagerat sig i en dialog med kommunen. De har också gjort och bekostat en egen marknadsanalys, en egen analys av det vinnande tävlingsförslaget samt vissa ställningstaganden beträffande sitt fortsatta engagemang i detta projekt. Exploatörernas och projektgruppens bedömning är att projektet nu har kommit till en fas då det krävs att samverkan formaliseras. Både för att säkra projektets utveckling och för att behålla exploatörernas intresse och engagemang i en tid då byggmarknaden inte bara börjat svalna utan riskerar att bli helt iskall. Det är också viktigt att även exploatörerna får komma in i, få kunskap om, och även utifrån sitt perspektiv, påverka de planeringsprocesser som pågår och som kommer att vara styrande för det som ska byggas i Åstad. Här kan exploatörerna också tillföra kunskap och kompetens. Därför föreslår kommunledningskontoret att kommunen tecknar en avsiktsförklaring till framtida markanvisning med JM, NCC, Peab, Riksbyggen samt Fastighetsutveckling Båstad AB. Det är fyra stora nationella byggbolag som i huvudsak producerar bostäder samt en lokal aktör som i första hand arbetar med kommersiella lokaler. Underlag till beslutet Jäv Deltar ej i beslutet Yrkanden Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse, bilaga. Förslag till avsiktsförklaring, bilaga. Ann Margret Kjellberg anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. Torgny Brenton (KD) tjänstgör i hennes ställe under detta ärende. Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Ann Marie Johnsson (CI), Anette Åkesson (M), Torgny Brenton (KD) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till avsiktsförklaringen. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till avsiktsförklaring med respektive exploatör JM, NCC, Peab, Riksbyggen och Fastighetsutveckling Båstad AB. forts. på nästa sida.

24 Kommunstyrelsen Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 224 KS eu 123 KS 262 KF 268 Forts. Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet KS Jäv Yrkande Ann Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. Ingrid Zäther (S) tjänstgör i hennes ställe under detta ärendet. Katarina Toremalm (MP): Ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Ärendet återremitteras. KS eu Underlag till beslut Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse Ändringsmarkerat förslag till avsiktsförklaring Antagandeversion av förslag till avsiktsförklaring. Jäv Yrkande Notering Ann Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. Torgny Brenton (KD): Avsiktsförklaringen godkänns efter några justeringar i skrivningen. Nytt förslag till avsiktsförklaring ska skickas ut med handlingarna till kommunstyrelsen. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till avsiktsförklaring med respektive exploatör JM, NCC, Peab, Riksbyggen och Fastighetsutveckling Båstad AB. forts. på nästa sida.

25 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 262 KF 268 Forts. Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet KS Jäv Yrkanden Ann Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. Ingrid Zäther (S) tjänstgör i hennes ställe under detta ärendet. Ulf Holmberg (M), Thomas Andersson (FP) och Torgny Brenton (KD): Bifall till föreliggande avsiktsförklaring avseende exploatörerna, JM, NCC, Peab och Riksbyggen. Ingela Stefansson (S): Avslag på ekonomiutskottets förslag. Katarina Toremalm (MP) yrkar i första hand återremiss och i andra hand bifall till Ingela Stefanssons yrkande. Ajournering Propositioner Sammanträdet ajourneras en kort stund. Först ställer ordförande proposition på yrkandet om återremiss varvid hon finner att yrkandet avslagits. Därpå ställer hon proposition på Ulf Holmberg mfl. yrkande och Ingela Stefanssons avslagsyrkande varvid ordföranden finner att Ulf Holmbergs yrkande bifallits. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla Ulf Holmbergs yrkande röstar JA; Ledamot som vill bifalla Ingela Stefanssons yrkande röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 6 JA röster, 3 NEJ röster samt 4 som avstår från att rösta enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (FP) Torgny Brenton (KD) Sonja Larsson (C) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ingrid Zäther (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA forts. på nästa sida.

26 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 262 KF 268 KS Förslag till beslut Forts. Avsiktsförklaring till markanvisning avseende Åstadsprojektet Kommunstyrelsens förslag till fullmäktig: 1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreliggande förslag till avsiktsförklaring med respektive exploatör JM, NCC, Peab och Riksbyggen. Reservation KF Jäv Ajournering Notering Yrkanden Mot beslutet reserverar sig Ingela Stefansson (S), Ingrid Zäther (S) och Katarina Toremalm (MP). Skriftlig reservation biläggs protokollet. Ann Margret Kjellberg (S) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Bjärepartiet avstår från att delta i beslutet. Kerstin Gustafsson (M), Ingrid Edgarsdotter (KD), Thomas Andersson (FP) och Stefan Olsson (C): Bifall till liggande förslag efter redaktionella ändringar i avsiktsförklaringen. Ingela Stefansson (S), Janet Gunnarsson (C) och Katarina Toremalm (MP): Avslag. Irene Ebbesson (S): Ärendet återremitteras med hänsyn till att det i avsiktsförklaringen finns ett antal felaktigheter som behöver rättas. För att kunna fatta beslut i detta ärende behövs ett korrekt skrivet beslutsunderlag. Även Jan Ahlström (M) yttrar sig i ärendet. Proposition Omröstning Efter framställda propositioner på yrkandet om återremiss finner ordföranden att fullmäktige avslagit detsamma. Omröstning begärs emellertid och följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill avgöra ärendet idag röstar JA, Ledamot som vill återremittera ärendet röstar NEJ. Omröstningen utfaller med 20 Ja och 17 Nej röster, samt 2 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad sammanträdeslista. Då det krävdes minst 13 röster för en minoritetsåterremiss har fullmäktige härmed beslutat att återremittera ärendet. 1. Ärendet återremitteras med hänsyn till att det i avsiktsförklaringen finns ett antal felaktigheter som behöver rättas. För att kunna fatta beslut i detta ärende behövs ett korrekt skrivet beslutsunderlag.

27 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 176 dnr. KS 58/ KS 372 KF 269 Ändring av projektorganisation för Åstadsprojektet Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslöt , 173, bland annat att fastställa projektorganisation för Åstadsprojektet, jämte uppdrag och mandat för styrgruppen. Tjänstemannaförslaget rekommenderade att kommunstyrelsens arbetsutskott tillika skulle vara styrgrupp i projektet. Parallellt med detta ärende hanterades förslaget om ny politiskt organisation, vilket påverkade fullmäktiges beslut, och fick till följd att styrgruppen kom att utgöras av kommunstyrelsens och fullmäktiges respektive presidier samt kommunchefen. Under arbetets gång kan konstateras att konstellationen av styrgruppen haft sina brister. Dels är en blandad grupp (politiker och tjänsteman) svår att hantera då den med hänvisning till juridiska begränsningar inte kan ha någon delegation dels har flera partier haft svårt att få insyn i projektet och därmed också svårt att förstå och känna delaktighet i det som gjorts. Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse, bilaga. Ann Marie Johnsson (C): Bifall till förslaget till beslut i kommunchefens tjänsteskrivelse. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Med ändring av fullmäktiges beslut , 173, ska styrgruppen för Åstads projektet utgöras av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens ekonomiutskott, utökat med representanter för de två partier som är representerade i kommunstyrelsen, men saknar representation i utskottet. 2. Styrgruppen för Åstads projektet blir tillika styrgrupp för planprogramsarbetet avseende utvecklingen i centrala Båstad. 3. Styrgruppen får i uppdrag att arbeta transparent och i dialog med kommunmedborgarna. 4. För övrigt gäller i tillämpliga delar fullmäktiges beslut från , 173. forts. på nästa sida.

28 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 372 KF 269 Forts. Ändring av projektorganisation för Åstadsprojektet KS Yrkanden Ann Margret Kjellberg (S)och Ingela Stefansson (S): Punkt 1 i förslaget till beslut ändras till: Med ändring av fullmäktiges beslut , 173, ska styrgruppen för Åstads projektet utgöras av en tillfällig beredning i kommunfullmäktige. Bifall till punkterna 2 4. Tilläggsyrkande enligt följande: Kommunfullmäktiges beslut , 173, med angivande av vilka delar som är tillämpliga bifogas ärendet till kommunfullmäktige. Thomas Andersson (FP): Bifall till ekonomiutskottets förslag samt avslag på Ann Margret Kjellbergs tilläggsyrkande. Proposition Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att ekonomiutskottets förslag bifallits. Omröstning begärs (avseende punkt 1). Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla ekonomiutskottets förslag röstar JA; Ledamot som vill bifalla Ann Margret Kjellberg (S) förslag röstar NEJ. Omröstning Omröstningen utfaller med 11 JA röster och 2 NEJ röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) x Ulf Holmberg (M) x Thomas Andersson (FP) x Torgny Brenton (KD) x Ann Marie Johnsson (C) x Uno Johansson (C) x Bo Wendt (BP) x Eddie Grankvist (BP) x James Johnson (BP) x Ann Margret Kjellberg (S) x Ingela Stefansson (S) x Katarina Toremalm (MP) x Kerstin Gustafsson (M) x SUMMA 11 2 Proposition Efter framställda propositioner på det framlagda tilläggsyrkandet finner ordföranden att yrkandet avslagits. forts. på nästa sida.

29 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 372 KF 269 Forts. Ändring av projektorganisation för Åstadsprojektet KS Förslag till beslut Protokollsanteckning Reservation KF Yrkanden Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Med ändring av fullmäktiges beslut , 173, ska styrgruppen för Åstadsprojektet utgöras av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens ekonomiutskott, utökat med representanter för de två partier som är representerade i kommunstyrelsen, men saknar representation i utskottet. 2. Styrgruppen för Åstads projektet blir tillika styrgrupp för planprogramsarbetet avseende utvecklingen i centrala Båstad. 3. Styrgruppen får i uppdrag att arbeta transparent och i dialog med kommunmedborgarna. 4. För övrigt gäller i tillämpliga delar fullmäktiges beslut från , 173. Ann Marie Johnsson (C) inlämnar protokollsanteckning enligt följande: Ett förtydligande i beslutet på p. 2: I centrala Båstad, där vi tänker hela sträckan från Båstad torg och ända ner till Lyckantorget + hamnområdet. Ann Margret Kjellberg (S) och Ingela Stefansson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina yrkanden som avslagits. Skriftlig reservation biläggs protokollet. Kerstin Gustafsson (M): Bifall till liggande förslag med följande tillägg: De två representanterna Miljöpartiet och Kristdemokraterna ska inneha ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen. Jonas Holgersson (MP) med bifall från Bo Wendt (BP) och Ann Margret Kjellberg (S): Skriftligt yrkande enligt bilaga. Janet Gunnarsson (C): Punkt 2 avslås. Ajournering Proposition 1 Sammanträdet ajourneras i tio minuter. Efter framställd proposition på Jonas Holgerssons m fl förslag finner ordföranden att fullmäktige avslagit detsamma. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA. Ledamot som vill bifalla Jonas Holgerssons m fl förslag röstar NEJ. Omröstning 1 Omröstningen utfaller med 21 Ja och 16 Nej röster samt 3 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro och omröstningslista. Fullmäktige har således avslagit Jonas Holgerssons m fl förslag. forts. på nästa sida.

30 Kommunfullmäktige KF 269 Forts. Ändring av projektorganisation för Åstadsprojektet KF Proposition 2 Därefter framställs proposition på punkt 2 i kommunstyrelsens förslag varvid ordföranden finner att fullmäktige bifallit densamma. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill bifalla punkt 2 i kommunstyrelsens förslag röstar JA, Ledamot som vill avslå punkt 2 i kommunstyrelsens förslag röstar NEJ. Omröstning 2 Omröstningen utfaller med 21 Ja och 11 Nej röster samt 8 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro och omröstningslista. Fullmäktige har således bifallit kommunstyrelsens förslag i sin helhet. Reservation 1. Med ändring av fullmäktiges beslut , 173, ska styrgruppen för Åstads projektet utgöras av de ordinarie ledamöterna i kommunstyrelsens ekonomiutskott, utökat med representanter för de två partier som är representerade i kommunstyrelsen, men saknar representation i utskottet. De två representanterna Miljöpartiet och Kristdemokraterna ska inneha ordinarie eller ersättarplats i kommunstyrelsen. 2. Styrgruppen för Åstads projektet blir tillika styrgrupp för planprogramsarbetet avseende utvecklingen i centrala Båstad. 3. Styrgruppen får i uppdrag att arbeta transparent och i dialog med kommunmedborgarna. 4. För övrigt gäller i tillämpliga delar fullmäktiges beslut från , 173. Mot beslutet till förmån för det yrkande som avslagits reserverar sig närvarande ledamöter från Socialdemokraterna samt Janet Gunnarsson (C).

31 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 159 dnr. KS 1785/ KS 317 KS 318 KF 270 Köp av fastigheten Östra Karup 6:1 Beskrivning av ärendet Fastigheten Östra Karup 6:1 ligger i Östra Karup, norr om väg 115, och omedelbart öster om, och i anslutning till det område som för närvarande är under detaljplaneläggning för verksamheter (se karta i bifogat förslag till köpeavtal). Kommunen har sedan en tid tillbaka fört förhandlingar med markägarna om ett förvärv av fastigheten. Nu är parterna överens om villkoren och ett förslag till köpeavtal har upprättats. Underlag till beslutet Förslag till beslut KS Yrkanden Tjänsteskrivelse från kommunchef Tomas Rikse daterad , bilaga. Förslag till köpeavtal Östra Karup 6:1, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Båstads kommun förvärvar fastigheten Östra Karup 6:1 för tkr och för övrigt i enlighet med till protokollet bifogade förslag till köpeavtal. 2. Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson och kommunchef Tomas Rikse medges underteckna för köpets genomförande erforderliga handlingar. Thomas Andersson (FP) och Torgny Brenton (KD): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Bo Wendt (BP), James Johnson (BP) och Eddie Grankvist (BP): Avslag. Ajournering Förslag till beslut Reservation Sammanträdet ajourneras en kort stund. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Bifall till ekonomiutskottets förslag. Mot beslutet reserverar sig Bo Wendt (BP), James Johnson (BP) och Eddie Grankvist (BP). forts. på nästa sida.

32 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 318 KF 270 Forts. Köp av fastigheten Östra Karup 6:1 KS Notering Jäv Med anledning av att ledamoten Eddie Grankvist (BP) efter att beslut var taget i detta ärende på dagens sammanträde kom på att han var jävig tas ärendet om. Eddie Grankvist (BP) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets handläggning och beslut. Kjell Andersson (BP) tjänstgör i Eddies ställe. Bo Wendt (BP), James Johnson (BP) och Kjell Andersson (BP): Avslag. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen beslut xx upphävs. Förslag till beslut Reservation KF Jäv Yrkande Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 2. Båstads kommun förvärvar fastigheten Östra Karup 6:1 för tkr och för övrigt i enlighet med till protokollet bifogade förslag till köpeavtal. 3. Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson och kommunchef Tomas Rikse medges underteckna för köpets genomförande erforderliga handlingar. Mot beslutet reserverar sig Bo Wendt (BP), James Johnson (BP) och Kjell Andersson (BP). Jonas Holgersson (MP) och Jonas Nilsson (MP) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. Bo Wendt (BP): Avslag. 2. Båstads kommun förvärvar fastigheten Östra Karup 6:1 för tkr och för övrigt i enlighet med till protokollet bifogade förslag till köpeavtal. 3. Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson och kommunchef Tomas Rikse medges underteckna för köpets genomförande erforderliga handlingar.

33 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 177 dnr. KS 1428/ KS 373 KF 271 Yttrande med anledning av överklagan genom laglighetsprövning - köp av del av fastigheten Hemmeslöv 9:3 samt försäljning av del av fastigheten Gräsryd 6:1 Underlag till beslutet Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 26 september 2012 om ett fastighetsbyte. Fastighetstransaktionen innebär att kommunen köper/byter till sig en del av fastigheten Hemmeslöv 9:3 i syfte att arrendera ut den till Båstads Ridklubb. Som betalning lämnas den avstyckade gården på fastigheten Gräsryd 1:6 i Östra Karup. Kommunfullmäktiges beslut har nu överklagats genom laglighetsprövning enligt kommunallagen till förvaltningsrätten i Malmö. Kommunen har förelagts att yttra sig i målet. Underlag till beslutet Deltar ej i beslutet Förslag till beslut KS Deltar ej i beslutet Förslag till beslut KF Jäv Notering Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl Magnus Billström samt förslag till yttrande. Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Fullmäktige föreslås besluta att yttra sig i enlighet med bifogat förslag till inlaga till förvaltningsrätten. Katarina Toremalm (MP) och Bo Wendt (BP) deltar ej i beslutet. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Fullmäktige föreslås besluta att yttra sig i enlighet med bifogat förslag till inlaga till förvaltningsrätten. Jonas Holgersson (MP) och Jonas Nilsson (MP) anmäler jäv och deltar ej i ärendet. Bjärepartiet och Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet. 1. Fullmäktige föreslås besluta att yttra sig i enlighet med bifogat förslag till inlaga till förvaltningsrätten.

34 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 178 dnr. KS 1140/ KS 374 KF 272 Ändring i kommunstyrelsens reglemente Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade på sammanträdet den 24 oktober 2012 beslut om en ny markpolicy. Policyn innebär bland annat att kommunstyrelsen har rätt att köpa och sälja fastigheter upp till ett värde av tio miljoner kronor avseende varje enskilt köp eller försäljning. Med anledning av detta beslut behöver en ändring göras i kommunstyrelsens reglemente. Underlag till beslutet Förslag till beslut KS Yrkanden Tjänsteskrivelse från kommunjurist Carl Magnus Billström, bilaga. Förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Föreliggande förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente godkänns. Katarina Toremalm (MP) yrkar följande tillägg till 7 gällande punkten som avser rätten att sluta avtal om markförsäljning eller markköp. Kommunstyrelsen medges rätt att besluta. Dock att om kommunstyrelsen inte är enigt i beslutet ska det avgöras av kommunfullmäktige. Ulf Holmberg (M), Torgny Brenton (KD), Ann Marie Johnsson (C) och Thomas Andersson (FP): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Proposition Förslag till beslut KF Efter framställda propositioner på de framlagda yrkandena finner ordföranden att ekonomiutskottets förslag bifallits samt att Katarina Toremalms tilläggsyrkande avslagits. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Föreliggande förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente godkänns. 1. Föreliggande förslag till ändring i kommunstyrelsens reglemente godkänns.

35 Ekonomiutskottet Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS eu 180 dnr. KS 1775/ KS 376 KF 273 Begäran från Båstadhem om att få lov att sälja hyresfastigheter Beskrivning av ärendet Föreligger begäran från Båstadhem om att få sälja en antal hyresfastigheter. Enligt Båstadhems ägardirektiv ska kommunfullmäktige beredas ta ställning i frågan när det avser avyttring av hyresfastigheter som är av principiell betydelse. Fastigheten Kv Kattegatt 8, 12 lgh, som är upptagen i begäran från Båstadhem behandlas som ett separat ärende (KS ) och tas därför ej med i detta beslut. Underlag till beslutet Yrkanden Skrivelse från Robert Falk, VD Båstadhem. Ann Margret Kjellberg (S): Avslag till försäljning av samtliga fastigheter utom Slammarp 64:63, lokaler. Bo Wendt (BP): Avslag till försäljning av fastigheterna utom Musslan 10, 5 lgh och Slammarp 64:63, lokaler. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av följande hyresfastigheter: Kv Musslan 10, 5 lgh Kv Västra Karup 7:4, 9 lgh Kv Slammarp 64:3, 24 lgh Kv Slammarp 64:4, 36 lgh Kv Slammarp 64:63, 4 lokaler Kv Ekan 7, 34 lgh Reservation KS Yrkanden Mot beslutet till förmån för sina yrkanden som avslagits reserverar sig Ann Margret Kjellberg (S) och Bo Wendt (BP). Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S) och Katarina Toremalm (MP): Avslag till försäljning av samtliga fastigheter utom Slammarp 64:63, lokaler. Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP): Avslag till försäljning av fastigheterna utom Musslan 10, 5 lgh och Slammarp 64:63, lokaler. forts. på nästa sida.

36 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 376 KF 273 Forts. Begäran från Båstadhem om att få sälja hyresfastigheter Forts. KS Yrkanden Ann Marie Johnsson (C): Bifall till försäljning av fastigheterna undantaget Slammarp 64:3 och Slammarp 64:4. Åsa Ragnarsson (M) och Thomas Andersson (FP): Bifall till ekonomiutskottets förslag. Proposition Ordförande ställer proposition på försäljning av fastigheterna, en i taget och finner att samtliga bifallits. Omröstning begärs rörande Slammarp 64:3, Slammarp 64:4 och Ekan 7. Omröstningsordning Omröstningsordning Slammarp 64:3, Slammarp 64:4 och Ekan 7: Ledamot som vill godkänna försäljning av fastigheten röstar JA; Ledamot som inte vill godkänna försäljning av fastigheten röstar NEJ. Omröstning Slammarp 64:3 Omröstningen utfaller med 5 JA röster och 8 NEJ röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (FP) Torgny Brenton (KD) Ann Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA 5 8 Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå fullmäktige att ej godkänna försäljningen av Slammarp 64:3. forts. på nästa sida.

37 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 376 KF 273 Forts. Begäran från Båstadhem om att få sälja hyresfastigheter Forts. KS Omröstning Slammarp 64:4 Omröstningen utfaller med 5 JA röster och 8 NEJ röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (FP) Torgny Brenton (KD) Ann Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA 5 8 Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå fullmäktige att ej godkänna försäljningen av Slammarp 64:4. Omröstning Ekan 7 Omröstningen utfaller med 7 JA röster och 6 NEJ röster enligt följande: Ledamot JA NEJ AVSTÅR Åsa Ragnarsson (M) Ulf Holmberg (M) Thomas Andersson (FP) Torgny Brenton (KD) Ann Marie Johnsson (C) Uno Johansson (C) Bo Wendt (BP) Eddie Grankvist (BP) James Johnson (BP) Ann Margret Kjellberg (S) Ingela Stefansson (S) Katarina Toremalm (MP) Kerstin Gustafsson (M) SUMMA 7 6 Kommunstyrelsen har således beslutat föreslå fullmäktige godkänna försäljningen av Ekan 7. forts. på nästa sida.

38 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige KS 376 KF 273 Forts. Begäran från Båstadhem om att få sälja hyresfastigheter Forts. KS Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 1. Kommunfullmäktige godkänner försäljningen av följande hyresfastigheter: Kv Musslan 10, 5 lgh Kv Västra Karup 7:4, 9 lgh Kv Slammarp 64:63, 4 lokaler Kv Ekan 7, 34 lgh Reservation Mot beslutet vad avser delen att ej godkänna försäljningen av Slammarp 64:3 och Slammarp 64:4 reserverar sig Kerstin Gustafsson (M), Åsa Ragnarsson (M), Ulf Holmberg (M), Thomas Andersson (FP), Torgny Brenton (KD). Mot beslutet reserverar sig Katarina Toremalm (MP), Ann Margret Kjellberg (S), Ingela Stefansson (S), Bo Wendt (BP), Eddie Grankvist (BP) och James Johnson (BP). Skriftlig reservation biläggs protokollet. KF Yttranden Ann Marie Johnsson (C): Fastigheterna Kv Musslan 10, Kv Slammarp 64:3, Kv Slammarp 64:4 samt Kv Ekan 7 ska försäljas. Ann Margret Kjellberg (S), Katarina Toremalm (MP) och Ingela Stefansson (S): Inga bostadsfastigheter ska försäljas. Även Jan Ahlström (M), Kerstin Gustafsson (M), Göran Håkansson (MP), Bo Wendt (BP) och Hans Grönkvist (BP) yttrar sig i ärendet. Ajournering Proposition 1 Sammanträdet ajourneras i 60 minuter. För att enklast kunna avgöra ärendet delas varje fastighet upp för sig. Först ställs proposition på Kv Musslan 10 varvid ordföranden finner att fullmäktige godkänt försäljningen. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill sälja Kv Musslan 10 röstar JA, Ledamot som inte vill sälja Kv Musslan 10 röstar NEJ. Omröstning 1 Omröstningen utfaller med 31 Ja och 9 Nej röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro och omröstningslista. Fullmäktige har således beslutat att fastigheten Kv Musslan 10 får säljas. forts. på nästa sida.

39 Kommunfullmäktige KF 273 Forts. Begäran från Båstadhem om att få sälja hyresfastigheter KF Proposition 2 Därefter ställs proposition på Kv Västra Karup 7:4 varvid ordföranden finner att fullmäktige godkänt försäljningen. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill sälja Kv Västra Karup 7:4 röstar JA, Ledamot som inte vill sälja Kv Västra Karup 7:4 röstar NEJ. Omröstning 2 Omröstningen utfaller med 24 Ja och 16 Nej röster, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro och omröstningslista. Fullmäktige har således beslutat att fastigheten Kv Västra Karup 7:4 får säljas. Proposition 3 Därefter ställs proposition på Kv Slammarp 64:3 varvid ordföranden finner att fullmäktige godkänt försäljningen. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill sälja Kv Slammarp 64:3 röstar JA, Ledamot som inte vill sälja Kv Slammarp 64:3 röstar NEJ. Omröstning 3 Omröstningen utfaller med 17 Ja och 22 Nej röster, samt 1 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro och omröstningslista. Fullmäktige har således beslutat att fastigheten Kv Slammarp 64:3 inte får säljas. Proposition 4 Därefter ställs proposition på Kv Slammarp 64:4 varvid ordföranden finner att fullmäktige godkänt försäljningen. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns: Ledamot som vill sälja Kv Slammarp 64:4 röstar JA, Ledamot som inte vill sälja Kv Slammarp 64:4 röstar NEJ. Omröstning 4 Omröstningen utfaller med 17 Ja och 22 Nej röster, samt 1 som avstår, vilket närmare framgår av till protokollet fogad närvaro och omröstningslista. Fullmäktige har således beslutat att fastigheten Kv Slammarp 64:4 inte får säljas. Proposition Därefter ställs proposition på Kv Slammarp 64:63 varvid ordföranden finner att fullmäktige beslutat att fastigheten får säljas. forts. på nästa sida.

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-11-21. Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-11-21 1(12] Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 21 november 2013 kl. 08.30-1 0.00 Kerstin Gustafsson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38)

Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Kommunfullmäktige 2008-05-28 1 (38) Tid och plats: ande: Onsdagen den 28 maj kl 19.00-24.00, Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad. Se bifogad närvarolista Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare

Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Ann-Marie Johnsson (C), ej tjänstgörande ersättare Samhällsbyggnadset 2011-10-17 1 (7) Tid och plats: Beslutande: Klockan 10.00-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot Christian Nilsson (C),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMATRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 04 24 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 21.40. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare

Läs mer

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadset 2011-06-13 1 (10) Tid och plats: Klockan 10-16.45, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande, jäv del av 77 Birgitta Sjöberg (M), ledamot Christian

Läs mer

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se

BÅSTADS. KOMMUN Besök oss på bastad.se BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10

SAMMANTRADESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-07-09. Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2012-07-09 1(10) Plats och tid: Beslutande: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad, måndagen den 9 juli 2012 kl. 08.30-09.10 Anette Åkesson (M), ordförande Ann-Marie Johnsson

Läs mer

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S)

Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00. Underskrifter Sekreterare. Benny Andersson (S) TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-28 Kommunstyrelsen Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset i Skärhamn kl. 16:30 17:00 Utses att justera Benny Andersson (S) Justeringens plats och datum

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Arorna, måndagen den 6 juli 2015 kl. 15.00-16.00. f]1j BÅSTADS ~ KOMMUN Vård- och omsorgsnämnden 2015-07-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad 1 3) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 12 18 1 (44) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.50. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Henrik Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 02 27 1 (42) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 19.00 22.30. ande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Gunnar Nilsson, kommunsekreterare Tomas Rikse,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-05-18 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-06-17 1-21 2009-06-17 1-21 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att justera Justeringens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013 06 12 1 (45) Plats och tid: Kommunkontoret i Båstad, Astrakanen, kl. 08.30 16.30. ande: Övriga närvarande: Kerstin Gustafsson (M), ordförande Åsa Ragnarsson (M) Ulf

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2009-03-25 Plats och tid Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, kl 18.00-19.40 Beslutande Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren, Claes Drougge, Lars Rasch,

Läs mer

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor

Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30. Enligt bilagor sidor 15 och 16. Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor 1(1) Plats och tid Beslutande Folkets Hus, Boxholm 2013-04-08 kl. 19.00 20.30 Enligt bilagor sidor 15 och 16. Övriga deltagande Annika Eriksson, sekreterare Ylwa Söderström, revisor Utses att justera Rolf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-05-28. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-12.00 ... lill BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2014-05-28 1 (7) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Utses att justera: Justeringens plats och tid: Sekreterare Kommunkontoret, Astrakanen,

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 253 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Katarina Christensson, miljöchef, 142 Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2013 10 23 1 (22) Plats och tid: Sessionssalen i Båstad, kl 18.00 23.35. Beslutande: Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande: Henrik Andersson, sekreterare Utses

Läs mer

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10

Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 1 Kommunfullmäktige Plats och tid Stora Salen, Rådhuset, kl. 18.00 20.10 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2-3 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 3 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad.

Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Samhällsbyggnadsnämnden 2010-04-15 1 (5) Tid och plats: ande: Övriga närvarande: Klockan 10-15.30, Astrakanen, kommunkontoret i Båstad. Kerstin Gustafsson (M), ordförande James Johnson (BP) Ingemar Jönsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7

Kommunfullmäktige 2010-02-18 1. Se bifogad närvarolista! Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-7 Kommunfullmäktige 2010-02-18 1 Plats och tid Forum, Hyltebruk, kl 18.30-20.30 Beslutande Se bifogad närvarolista! Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Gun Nilsson, sekreterare Utses att justera Bengt

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16)

Socialnämnden 2015-12-09 1 (16) 2015-12-09 1 (16) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-09 kl. 9:00-12:00 Ajournering kl. 10:40-11:00, 11:09-11:30. Reservationsmotivering 132 biläggs protokollet Beslutande

Läs mer

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp)

Se bifogad närvaro- och omröstningslista. Kommunchef Eric Sörlin Kommunsekreterare Monica Lindwall. Agneta Westerberg (s) och Christer Pellfolk (frp) Kommunfullmäktige 2000-10-16 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 16 oktober 2000 kl 19.00-21.00.

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers.

Claes Diurhuus-Gundersen (m), tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(4) 2012-11-27 Kommunstyrelsen Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 - Beslutande Roger Fredriksson (m) Kenneth Michaelsson (c) JanAnders Palmqvist (s) Thomas Håkansson

Läs mer

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande

Demokratiberedningen. Sammanträdesprotokoll 2014-08-11. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Sida 1/8 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 09.00 10.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Hägg (M), ordförande Fredrik Jönsson (C), 2:e vice ordförande Karl-Erik Kruse (S)

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum Sida 2008-04-08 1 2008-04-08 1 Plats och Tid Stadshuset 13.30-15.40 Beslutande Kurt Svensson (c), ordförande Kjell Kaså (c) Stellan Andersson (c) i st f Anne Sörqvist (c) Thomas Olson (fp) i st f Thomas Fridlund (c) Ulla-Britt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad...

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag. MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott 2014-08-15. Innehåll. 101 Antagande av städentreprenad... Kommunstyrelsens tekniska utskott Sammanträdesdag 2014-08-15 Innehåll 101 Antagande av städentreprenad... 136 2014-08-15 135 Plats och tid Bjurbäcksrummet kl. 09.00-09.25 ande Thore Thorstensson, ordf.

Läs mer

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15

PROTOKOLL. Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Plats och tid Veckeborummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 11:00 12:00 Sunnanåsrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal 13:00-15:15 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Peter Engdahl (S) Birgitta Ek (S)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 16 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00 20.30 Beslutande Ronny Sandberg (s) ordförande Hans-Ingvar Jönsson (c) Gösta Hellman (m) Gull-Britt Svensson (s) Jan Nilsson (s) Per-Arne Håkansson

Läs mer

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson

PROTOKOLL 1(15) 2008-02-11. Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare. Justerare: Anita Backman Eilert Isaksson PROTOKOLL 1(15) Tid: Kl 13:00-13:40 Plats: Forsen (A-Salen) Ledamöter: Se närvarolista Övriga: Ralph Forsberg, kommunchef, föredragande Lilian Johansson, kommunsekreterare Justeringsdag: 2008-02-18 Paragrafer:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 22 maj 2006 kl 18.30 19.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Sten Persson

Läs mer

Administrativa avdelningen

Administrativa avdelningen 1 (15) Plats och tid Nordmarkens skola, aulan 19.10 20.10 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida Sandra Norsell, Kommunsekreterare Britt-Marie Öjstrand, T.f. kommunchef Linda Sydengen, Ekonomichef

Läs mer

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis

Carina Schön Sören Johansson. Ej tjänstgörande ersättare. Kommunkontoret måndag den 25 mars 2013 kl 15:30. Anslag/Bevis SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Heby Folkets Hus, Heby kl 17:00 21:00 Beslutande Annika Krispinsson (C), ordf. Håkan Collin (S) Carl-Åke Elmersjö (MP) Tomas Bergström (FP) Anders Birgersson

Läs mer

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21

Tord Karlsson, kommundirektör Katarina Jönsson, kommunsekreterare. Anna Hed och Mats-Gunnar Eriksson Kanslienheten, 2011-02-21 Kommunfullmäktige 2011-02-14 Sammanträdesdatum Sida 1-13 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 14 februari 2011,, kl. 18.30-19.35 ande Ordförande Bengt Jernhall samt 29 ordinarie ledamöter och 11

Läs mer

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S)

Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla Hamrin (S) FRITIDSFRÅGOR - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby kl 09.00 11.00 Beslutande Ingela Wikander (KD), ordförande Maud Henningsson (M) Carola Eriksson (S) Pär Jansson (C) Gunilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-09 1 (5) Plats och tid Storbrunn, Östhammar, klockan 17:30-17:50 Beslutande Jacob Spangenberg (C) Margareta Widén Berggren (S) Lennart Owenius (M) Tomas Bendiksen (S) Mika Muhonen (S), 144 Ann-Charlotte

Läs mer

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD)

Anders Carlsson (M) Heléne Uddemar (M) Magnus Nordangård (KD) Gunborg Nygren (KD) Göran Undevall (KD) JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-24 1 Plats och tid Sammanträdesrummet, Sofiahuset, Kapellgatan 21, Jönköping kl 13.00 14.40 Beslutande Jan-Egon Leo (M) ordförande Anders Carlsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (16) Paragrafer 63-74 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-15.55 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-26 2014-06-27 Sista dag för överklagande: 2014-07 18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-21

Kommunstyrelsen 2014-06-26 2014-06-27 Sista dag för överklagande: 2014-07 18 Datum för anslags nedtagande: 2014-07-21 1(3) Plats och tid: SAMMANTRADESPROTOKOLL Uppsala Konsert & Kongress, kl 19.40-20:50 Ledamöter: Mohamad Hassan (FP) ordf Cecilia Forss (M) Liv Hahne (M) Magnus Åkerman (M) Cecilia Hamenius (FP) Stefan

Läs mer

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00

Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 NORRTÄLJE KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum Sida 1 ( 6 ) Plats och tid Kommunhuset Ankaret i Norrtälje, klockan 13.00-14.00 Beslutande Ledamöter Louise Branting (C), ordf. Nils Matsson (M)

Läs mer

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20

Onsdagen den 26 oktober 2011 i Kommunfullmäktiges sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Onsdagen den 26 oktober 2011 i s sessionssal Nya Folkets hus, klockan 17:00-17:20 Beslutande Anders Ohlsson (S), ordförande Maria Karlsson (S),2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 1 (12) Plats och tid Centrumgården, måndagen den 19 december 2011, klockan 18.30-19.30. Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Ersättare för

Läs mer

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare

Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson Linn Erlandsson kommunsekreterare Sida PROTOKOLL 1(19) Plats och tid Hörsalen, Folkets Hus, kl 18:30-20:40 ande Se sida 2 Övriga närvarande Johan Larsson VD Kristinehamns Energi AB Morgan Persson ekonomichef Planeringschef Kalle Alexandersson

Läs mer

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun

Välkommen. till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Välkommen till Kommunfullmäktige i Ragunda kommun Vad är Kommunfullmäktige? Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och kan sägas vara kommunens riksdag. Kommunfullmäktige fattar viktiga

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning. Protokoll Kommunfullmäktige Protokoll Kommunfullmäktige Innehållsförteckning Ärenden behandlade på kommunfullmäktiges sammanträde 2013-04-08 12 Information om Patientnämndens verksamhet. 13 Essunga Ryttarförening ansöker om ändring

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) KS040119 Kommunstyrelsen 2004-01-19 1. ( 5 ) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 15.00 17.15 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Frans Maretta (s), ers för Annica Blomgren (s) Ahti

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunfullmäktige 2005-08-29 1 (12) Plats och tid Centrumlokalerna, Vaggeryd, måndagen den 29 augusti 2005 klockan 18.30-21.15 Beslutande Enligt bilagda förteckning Övriga närvarande Bengt-Olof Magnusson,

Läs mer

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S)

Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) 1(20) Plats och tid A-salen, kl. 9.00 11.20 Beslutande Ledamöter Lotta Hellström (M), ordförande Jenny Önnevik (S) Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Övriga närvarande Ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. ftij BÅSTADS ~ Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2015-05-12 1 (10) Plats och tid: ande: Övriga närvarande: Utses att justera: Akademi Båstad, tisdagen den 12 maj 2015 kl. 13.00-17.30. Eddie Grankvist

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-01-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S)

Sammanträdesdatum 2015-11-24. Per Sigvardsson(S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Nygatan 8 Folkets Hus Emmaboda,, 17:30-18:30 Beslutande Bo Eddie Rossbol (S) ordför. Ann-Marie Fagerström (S) Bo Sunesson (C) Emma Åhlander Hansson (M) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16

JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Äldrenämnden 2011-11-16 JÖNKÖPINGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00-17.20 Beslutande Eva Stråth (KD) ordförande Thomas Bäuml (M) Inger Krantz (M) kl 13.00-14.45,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-12. Astrakanen, torsdagen den 12 november kl. 10.15-15.35.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-11-12. Astrakanen, torsdagen den 12 november kl. 10.15-15.35. BÅSTADS KOMMUN Sammanträdesdatum 1 14) Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Astrakanen, torsdagen den 12 november kl. 10.15-15.35. James Johnson BP), ordförande Göran Klang S), vice ordförande

Läs mer

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8)

Gymnasienämnden 2005-02-14 1 (8) Sammanträdesdatum 1 (8) Plats och tid Gymnasieförvaltningen, Idrottsgatan 7, kl 13.30-17.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kjell Nilsson (s), ordförande Orvar Carlsson (kd), vice ordförande

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 146 Plats och tid Björnekullasalen kl. 18.00-20.20 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gull-Britt Svensson

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 141 Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.00-21.05 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga närvarande Ersättare Tore Håkansson (s) Lizette Åkerman (s) Tony Berglund (s)

Läs mer

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00.

2010-02-02. Stefan Karlsson (V) ersättare. Henrik Wöhlecke, ersättare Tony Hansson. Kommunledningskontoret 16 februari 2010, kl 12.00. Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, klockan 17.00-17.45 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Lars Månsson (S) 1:e vice ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Bernt Nilsson (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 27 november 2013 kl OBS! 18.00.

Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde i Sessionssalen, kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 27 november 2013 kl OBS! 18.00. BÅSTADS KOMMUN Besök oss på bastad.se Kungörelse l (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2010-06-14 1(11) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: kl. 13.00 15.45, Fotbollens Hus Annika Engelbrektsson (S), ordf. Birgitta Höijer (C) Bjarne Rasmussen (S) Marianne Högberg (S) Ove Gunnarsson (S) Ulf

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-02 (8) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 11.15 Beslutande Fredrik Axelsson (M) Pierre

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kent Ly (M) Bo Henriksson. Kent Ly ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag JÖNKÖPINGS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-01-25 1 Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Jönköping, kl 09.00 11.30 Beslutande Mats Green (M), ordförande ej 17 Per Johansson (M) ers M Green

Läs mer

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Svensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-11-24 1 (9) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 11.05 Beslutande Bengt Gustafson (M) Pierre Månsson

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15

Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 juni 2013 1(12) Plats och tid Trångsvikens Bygdegård, kl 08.00-09.15 Beslutande Ledamöter Maria Söderberg, C, ordf Lisa Sallin, M, 1:e vice ordf Rolf Lilja, S,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17)

Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Kommunfullmäktige 2000-02-23 1 (17) Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare och övriga deltagande Rådssalen, Folkets Hus kl 18.00-18.35 Mayvor Lundberg (s) Catharina Fredriksson (s) Berit Karlsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2009-06-10 1(14) Plats och tid Gemaket, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 14.00 17.40 Beslutande Ledamöter Yvonne Stein (FP), ordförande Håkan Heglert (S) Berit Svensson (S) Stina Svennberg (S),

Läs mer

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15

Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Kommunstyrelsen 2002-05-27 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13.15-15.15 Beslutande Benita Vikström Göte Eriksson Torbritt Bökman, ej 79 Mayvor Lundberg Kerstin Eriksson Catharina Fredriksson

Läs mer

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50

Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering under 18 kl. 14:30 14:50 2015-01-16 1(22) Plats och tid Sammanträdesrummet K1, Parkgatan 4 Alvesta 2015-01-16 kl. 9:00 15:35 Ajournering mellan 10 och 11 kl. 10:00 10:20 Ajournering mellan 16 och 17 kl. 11:30 12:30 Ajournering

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Kommunfullmäktige 2012-03-26 1 (18) + Plats och tid: Folkets Hus, Kisa, klockan 18.00-21.00 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Anders Lind, kommunchef Majlis Johansson, kommunsekreterare Agne

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19)

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Kommunstyrelsen 2015 01 12 1 (19) Plats och tid: Kommunkontoret i Kisa sammanträdesrum Ängen klockan 10.00 12.00 Beslutande: Hans Måhagen (S), ordförande Conny Forsberg (S) Sari Kunnari (S) Björn Hoflund

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen kl. 09.00-12.20 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä (M) Helmuth Petersén (SD) Ina

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-02-21

Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kommunfullmäktige 2013-02-21 Kf 15 Information om digitala kallelser... 2 Kf 16 Ny motion om utbildning för instruktörer och ledare... 3 Kf 17 Avgift för trygghetslarm... 4 Kf 18 Försäljning industrihuset,

Läs mer

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram

dnr: KS 1231/ Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKO LL 2013-01-09 2013-01-23 Blad 23 26 KS KF 16 13 dnr: KS 1231/12-600 Uppdragshandlingför utarbetande av skol- och utbildningsprogram 2014-2021 Beskrivning

Läs mer

Protokoll 2012-05-21

Protokoll 2012-05-21 2012-05-21 Plats och tid Filmstudion Hällabrottet, 2012-05-21, klockan 18:30 19:15 Beslutande Roger Arvidsson (S) Elisabeth Berglund (V) Lennart Eriksson (S) Mats Hellgren (M) Katarina Hansson (S) Karl-Gunnar

Läs mer

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge

Kommunledningskontoret, Nödinge. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunledningskontoret, Nödinge PROTOKOLL 1(12) Plats och tid: Ale rummet, kl 08:30 11.15 Närvarande ledamöter Lennarth Nilsson (m) ordf Irene Hellkant (s) Birgit Hansson (kd) Christer Damm (s) Bengt Englund (c) Daniel Höglund (fp) Victoria

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Ronneby 1(20) Sammanträdesdatum Plats och tid Beslutande Listerbysalen, kl.10:30-11:55 Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Malin

Läs mer

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Henry Larsson Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-05-04 1 (20) Plats och tid Rådhusets 2:a våning kl 10.00 Beslutande Peter Johansson (M) Pierre Månsson (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammantradesdalum NORAKOMMUN Sammantradesdalum 2015-09-17 186 Plats och tid Beslutande Hjernet, 2015-09-17 kl 15.00-17.20 enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan NorIund, kommunchef Eva R Stensson, kommunsekreterare

Läs mer

Socialnämnden kallas till sammanträde

Socialnämnden kallas till sammanträde 1 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-01-05 Socialnämnden kallas till sammanträde Tid Måndagen den 12 januari 2015, klockan 08.30 Plats Rum 225, vån 2, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Lennart Niklasson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll. Datum: 2012-10-15 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2012-10-15 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-10-15 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30 12.30 Beslutande Bengt Viktorsson (M), ordförande Maria Radivoj (S) Anita Carlsson (C), tjänstgörande ersättare Barbro Gustafsson

Läs mer

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86

Anslag/bevis. Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel Lago, kommunsekreterare, sekreterare Marie Holstensson, ekonomichef, 86 2010-10-25 Plats och tid Riddarsalen, Centrumhuset, Ödeshög, måndag 25 oktober 2010 klockan 19:00-22:05 Beslutande Se särskild närvaroförteckning, sid 2 Övriga deltagande Henrik Hendeby, kommunchef Gunnel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-12-02 Socialnämnden 1(19) Tid och plats 2014-12-02 - i Kommunhuset klockan 13.00. Beslutande Madeleine Roos, (M) - ordförande Björn Zorec, (FP) - förste vice ordförande Patric Carlsson, (S) - andre vice ordförande Lennart

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Äldrenämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-20 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl. 13.00 16.25 Beslutande Cecilia Hjort Attefall (KD), ordförande Thomas

Läs mer

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge

Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge 2014-12-19 1 (13) Larsen, Kristina Kommunsekreterare Sammanträdesdatum 2015-01-13 Plats Lindesgårdens hörsal, Malmövägen 1, Vellinge Tid 08:30 Ledamöter Carina Wutzler (M), ordförande Anna Mannfalk (M),

Läs mer

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER

REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER 1(5) REGLEMENTE MED FÖRESKRIFTER OM STYRELSENS OCH NÄMNDERNAS ARBETSFORMER Antagen av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94, med revidering 2011-03-30, 23 Allmänt 1 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsens

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2008-10-29 Plats och tid Beslutande Kommunfullmäktiges sessionssal, Gamla kommunalhuset, Åtvidaberg, Onsdagen den 29 oktober 2008 kl 18.00 20.50 Kommunfullmäktiges samtliga ledamöter med undantag för Marita Dahlgren,

Läs mer

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2 2008-09-24 1 (25) Plats och tid Simrislundsskolan kl. 18.00 21.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli

ANSLAG/BEVIS. Protokollet har justerats och justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. Kommunledningskontoret/kansli Plats och tid Stadshuset, Sal A, Kl 19.00-20.00 Ledamöter Se bilagd förteckning KF 71 Tjänstgörande ersättare Se bilagd förteckning KF 71 Ersättare Se bilagd förteckning KF 71 Underskrifter Sekreterare...

Läs mer

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh

Kommunsekreterare Kerstin Petersson Joakim Gustavsson, Södra, kl 19.35-20.00. Marita Björkvall och Solweig Ekh Högsby kommun Protokoll Kommunfullmäktige 1(22) Sammanträdesdatum 2007-10-18 Plats och tid Beslutande Kommunhusets tingssal torsdagen den 18 oktober 2007 kl 18.30-20.00 Enligt bifogad lista KF 2007-10-18.doc

Läs mer