Korsnäs Din skogliga partner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Korsnäs Din skogliga partner"

Transkript

1 Korsnäs Din skogliga partner Mätning av sågtimmer Så här fungerar det när du säljer virke mätning och redovisning av sågtimmer. 2 Att sälja virke steg för steg Det är mycket som ska hända från att din överenskommelse med din virkesköpare på Korsnäs är klar till dagen du har betalningen på ditt konto. 4 Avverkningsteknik för röjningsberget Eftersatt röjning kan medföra mycket stora kost nader. Men dessa bestånd kan också ge stora volymer skogsbränsle som sänker kostnaderna Informationsblad till skogsägare från Korsnäs Skog

2 Mätning av sågtimmer Så här fungerar det när du säljer virke mätning och redovisning av sågtimmer. Timmer är det övergripande uttryck som används för de stockar av trädet som används till sågning och svarvning. De sågade och svarvade varorna används till möbler, byggsegment, fanér, finsnickeri och mycket mer. Det finns många olika sortiment av sågtimmer, men sågverken idag är oftast specialiserade på endast ett sortiment och sågar ofta bara ett trädslag. Exempel på sortiment är klentimmer, kubb, stolp, stamblock, tändsticksvirke. Sågverken har också krav på hur långa stockarna ska vara och detta styrs från prislistorna. Dessa läggs in i skördardatorerna som kapar på rätt ställe för att få ut optimala stockar. Det är höga krav på stockarna som ska bli sågtimmer och de som inte uppfyller kraven blir nedklassade med sämre betalt eller blir massaved alternativt brännved. Mätning Mätning av volym och kvalitet görs av en opartisk virkesmätarförening som ägs av parterna på marknaden. I Korsnäs verksamhetsområde är det den geografiskt sett mellersta föreningen, VMF Qbera, som ansvarar för all mätning vid industri. Grunden för sågtimmermätning är stockvis mätning. För större leveranser kan dock stickprovsmetoder tilllämpas varvid första mätningen Handelsmått 2 m 3 fub fastkubikmeter under bark Stockens verkliga volym exklusive bark (stockens vedvolym). Handelsmått 1 m 3 toub toppmätt kubikmeter under bark Volymen beräknas som produkten av stockens längd och arean 10 cm in från toppändan under bark. Denna volym är alltså den största möjliga vedcylinder man kan ta ut ur en konisk (avsmalnande) stock och är således begränsande för sågutbytet. Kvalitetsklasser för tall Kvalitetsklass Stocktyp Rotstock Ej rotstock Alla stocktyper Alla stocktyper Kvist, hela stycken Kvist inom 15,0 dm från rotändan Kvistanfällning, hela årsstocken Årsringar inom bedömingsområdet Max 20 mm, oavsett kvisttyp. Max 5 kvistar Max 5 Råkvist max 120 mm. Annan kvist max 60 mm. Minst två tydliga kvistvarv eller minst en råkvist. Minst 20 Minst 12 Råkvist max 120 mm. Annan kvist max 60 mm. Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist obegränsat. Rakhet Max 20 cm utbytesförlust Max 120 cm utbytesförlust Tvärkrök/ Tillåts ej Tillåts toppbrott Stockblånad Tillåts ej Tillåts Skogsröta Tillåts ej Max 5 % av ändytan Tolerans Kvist, kvistansvällning, rotveck och lyra inom 20,0 cm från stockända (även vrakningsfel). Tolerans får tillämpas endast på ena stockändan. Lyra och kvisturdrag kortare än 7,0 cm. 2 KORSNÄS SKOG 4.09

3 Kvalitetsklasser för gran Kvalitetsklass 1 2 Kvist hela stocken Max 60 mm oavsett kvisttyp Sprötkvist max 120 mm. Annan kvist obegränsat. Årsringar inom bedömningsområdet Minst 12 Rakhet Max 20 cm utbytesförlust Max 120 cm utbytesförlust Tvärkrök/toppbrott Tillåts ej Tillåts Stockblånad Tillåts ej Tillåts Öppen lyra Barkdragande lyra Lyra som berör sågcylindern tillåts ej Längd max 2 x toppdiametern Djup max 20 % in i sågcylindern Tillåts Skogsröta Tillåts ej Max 5 % av ändytan Tolerans Kvist, rotveck och lyra inom 20,0 cm från stockända (även vrakningsfel). Tolerans får tillämpas endast på ena stockändan. Öppen lyra och kvisturdrag kortare än 7,0 cm. är en travmätning eller vägning/ räkning. För att bli inmätt som sågtimmer måste stocken bland annat vara avverkad av levande stamdel, kapad med såg, fri från lagringsröta och insektsskador, samt vara fri från kol, sot, sten, metall och plast i ved och bark. Handelsmåttet för sågtimmer är idag toppmättvolym, m 3 to (Handelsmått 1) eller i vissa fall fast volym under bark, m 3 fub (Handelsmått 2). Det mesta av timret från privata skogsägare stockmäts vid sågverken. Stockmätning Denna metod används när sågtimret indelas i fler än en kvalitetsklass. Stockarnas längd och diameter mäts först vanligtvis automatiskt i en mätram. Virkesmätaren anger trädslag, bedömer kvalitet och barktyp för att få diametermåttet under bark, samt gör volymavdrag för vissa virkesfel på stockarna. Grunden för bedömning av en stock till en viss kvalitet är att den förväntas ge ett sågutbyte med egenskaper som svarar mot en viss slutlig användning. Bedömningen grundas på synliga egenskaper (årsringsbredd, kvist och fel) på stockens mantelyta och i dess ändytor. Optimering De mätbestämmelser som redovisas i denna artikel är allmänna. Varje sågverk har naturligtvis egna krav på sina sortiment. De sågverk som sågar stamblock har t ex. personer som åker ut till varje avverkning och markerar de träd som passar för deras ändamål. Övriga krav håller vi virkesköpare ordning på med hjälp av skördarnas datorer. Rätt stock för rätt ändamål. Johanna Ydringer Virkesköpare i Gästrikland medlem i redaktionsgruppen Eftersatt röjning Teknikutvecklingen för att kunna ta hand om de stora arealerna med eftersatt röjning, som Maria Ivarsson Wide skriver om, har tagit ett kliv framåt senaste tiden. Bränslesortimenten har naturligtvis varit en draghjälp i den processen. Det är bra att det kommer teknik som kan hjälpa till att rädda bestånd som inte kom med i röjningsplaneringen. Ett av de viktigaste budskapen, i artikeln på sid 4, kommer i sista stycket. Sälj inte röjsågen. En röjning som är utförd i rätt tid är mest lönsam. Är du osäker på om du har bestånd som det är dags att röja tar du kontakt med din virkesköpare. Där får du hjälp med alla dina frågor om skogsvård. Förstärkt organisation I och med att Korsnäs AB förvärvade fabrikerna i Frövi och Rockhammar, går vi nu in i delvis nya områden där vi inte tidigare har varit verksamma. Vi har varit igång ett par år nu i Frövi och det är fler och fler skogsägare som har valt att ha oss som partner i sitt skogsbruk. Nu är det dags att ta nästa steg. Vi förstärker vår organisation med fyra mycket kompetenta virkesköpare med lång erfarenhet av skogskötsel. Att Dan Öhman, Johan Karlhager och Lars Jansson kommer in i region Frövi gör att vi kan serva er skogsägare inte bara i Närke utan även i Södermanland och Västmanland. Björn Håkansson kommer att stärka upp region Uppland i området runt Uppsala. Din skogliga partner Att sälja virke är för många skogsägare inget man gör varje år. En artikel beskriver steg för steg hur det går till då man gör en virkesaffär med Korsnäs. Vi har samarbetat med skogsägare i 150 år och gör affärer med ett par tusen skogsägare varje år. Du kan som skogsägare med förtroende vända dig till våra virkesköpare för att hitta den affärsform som passar just dig bäst. Våra virkesköpares honnörsord är långsiktighet, ärlighet och öppenhet. Lars-Erik Busk Ansvarig utgivare KORSNÄS SKOG

4 Att sälja virke steg för steg Det är mycket som ska hända från att din överenskommelse med din virkesköpare på Korsnäs är klar till dagen du har betalningen på ditt konto. Korsnäs tar ansvaret för att affären fungerar i alla led, men vi vet sen tidigare att många skogsägare är intresserade av att veta hur det fungerar. Kontakt En virkessaffär startar oftast med ett besök i skogen tillsammans, skogsägaren och köparen. Vi diskuterar den planerade åtgärden och kommer överens om hur arbetet ska utföras. Vi beslutar också om det är lämpligt med GROT-uttag (biobränsle). En taxering görs ofta för att få fram ett underlag för beräkning av hur mycket volym som den planerade avverkningen kommer att ge och för att kunna bedöma avverkningskostnaden. Överenskommelse Ett kontrakt skrivs för avverkningen och där skriver vi in alla delar av vår överenskommelse. Planering Korsnäs gör sen en detaljplanering i fält som resulterar i en karta och ett traktdirektiv som beskriver hur avverkningen ska göras. I samband med detta skickas en avverkningsanmälan till Skogsstyrelsen om inte du som markägare redan gjort det. Materialet förmedlas till avverkningsledaren som ansvarar för att planera in avverkningen med lämplig avverkningsgrupp och lämplig tidpunkt. Alla handlingar tillsammans med virkesorder och vältlappar distribueras via webben till den avverkningsgrupp som ska utföra arbete. Utförande Avverkningen utförs enligt traktdirektivet och virket läggs upp vid väg och märks med vältlappar så det kan identifieras vid transport och inmätning. Timmer transporteras till sågverk och massaveden till terminal eller till industri direkt där det mäts in av oberoende virkesmätare. Timmer mäts stock för stock och massaveden mäts i trave. Mätbesked Redovisning av allt inmätt virke sker en gång per månad från SDC (skogsnäringens it-företag som bearbetar mätdata från virkesmätaren.) Inmätning av virket kan ske under en längre period, vilket kan ge ett antal mätbesked. Allt summeras dock i slutredovisningen. 4 KORSNÄS SKOG 4.09

5 AKTUELLA frågan Hur stor blir virkesproduktionen i natur-kulturmetoden jämfört med konventionellt trakthyggesbruk och varför? Slutredovisning När allt virke från den överenskommna avverkningen är inmätt får du en slutredovisning från Korsnäs. Där finns en sammanställning av alla sortiment och det ekonomiska utfallet enligt vår överenskommelse. Likviden utbetalas till ditt konto. Skogsvård Har vi en överenskommelse om att utföra markberedning och plantering efter avverkningen, då fortgår vårt åtagande i ytterligare tre år, vilket är den gängse tidsrymd inom vilken en föryngringsåtgärd ska utföras. Frågor Har du några funderingar kring Korsnäs åtagande, då kontaktar du din virkesköpare som vet var i denna process din avverkning ligger och som kan svara på dina frågor. Lenitha Liljeberg Virkesköpare i Orsa medlem i redaktionsgruppen Vi lät frågan gå vidare till Lars Lundqvist, Docent i skogsskötsel vid Institutionen för skogens ekologi och sköt sel, Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU. Det har pratats och skrivits mycket om naturkultur under senare tid, och genomgående har det varit väldigt diffust vad man egentligen menar. Det påminner mycket om den s.k. blädningsdebatten som fördes under tidigt 1900-tal. Allmänt presenteras ofta naturkultur som ett mer naturnära skogsbruk i största allmänhet. Att regelbundet avverka bara mogna träd skulle automatiskt leda till olikåldriga, trädslagsblandade och flerskiktade skogar, som i sin tur skulle leda till bättre virkeskvalitet, lägre avverkningskostnader, bättre ekonomi för markägaren, bättre villkor för växter och djur osv. Men naturkultur är bara en idé om hur man på ett systematiskt sätt skulle kunna välja träd när man gallrar, genom att försöka beräkna ekonomiskt nuvärde för varje enskilt träd. Problemet är att idén förutsätter att man kan förutsäga varje enskilt träds framtida tillväxt och hur den skulle påverkas om man avverkar ett, flera eller inget träd i dess omgivning, och så detaljerade prognoser kan vi inte göra. Vad vet vi då om naturkultur ur produktionssynpunkt? Dessvärre blir resultatet ofta ett glest bestånd med litet virkesförråd och vi vet sen tidigare att när skogen blir så gles så blir tillväxten låg. Avverkningen är då inte ändamålsenlig för skogens utveckling eller återväxt enligt Skogsvårdslagen 10. Nya försöksresultat finns än så länge endast från den serie som upphovsmannen Mats Hagner började anlägga Volymen var i genomsnitt ca 50 m 3 sk/ha efter avverkning. Resultaten från de första åren visar sammantaget att volymtillväxten varit mycket låg, i genomsnitt bara ca 1 m 3 sk/ha och år. Flera av försöksytorna har drabbats av omfattande vind- och snöskador. Exakt vilka träd man väljer att gallra ut eller lämna kvar spelar inte så stor roll om vi bara tänker på volymproduktion. Det är dock viktigt att man lämnar kvar ett bestånd som har tillräckligt stort virkesförråd, vilket är stor risk att man inte får i naturkulturmetoden. KORSNÄS SKOG

6 Avverkningsteknik för röjningsberget Fällhuvud med klipp t ex Naarva Eftersatt röjning kan medföra mycket stora kostnader. Men dessa bestånd kan också ge stora volymer skogsbränsle som sänker kostnaderna. För att klara detta krävs en effektiv avverkningsteknik för klena träd. + Relativt enkel och billig Ganska långsam avskiljning Kräver stor kraft slitage Många gripar ej lämpliga för lastning/lossning Fällhuvud med klinga t ex Bracke Mycket tät och klen skog Det finns ca en miljon hektar skog med eftersatt röjning i Sverige. Av dessa är ca hälften arealer som skulle kunna vara lämpliga för uttag av skogsbränsle, d v s skogar med en medelhöjd mellan 5 och 10 meter, diametrar klenare än 10 cm i brösthöjd och ca stammar per hektar. Visste du att... de flesta svenskar fortfarande föredrar den gamla vanliga svenska granen till jul? Däremot har % tydligen plastgran och 10 % ingen gran alls. Dessvärre sägs 20 % av de som skaffar riktig gran göra det på olovligt sätt, så se upp. Källa: SkogsSverige Avverkning av klena träd är väldigt kostsamt. Om man tar ut skogsbränsle kan uttagsvolymen öka med ca 70 80%, eftersom stora delar av biomassan i unga klena träd återfinns i grenar och toppar. Kostnaden varierar förstås mycket beroende av diameter, medelhöjd, underväxt samt antal stammar, volym mm. Tekniska lösningar för avverkning av små träd För att avverka och hantera klena träd krävs en effektiv avverkningsteknik. På marknaden finns det i dag tre huvudsakliga tekniska lösningar enligt följande exempel. Avskiljning kan ske med en hydraulisk klipp, en sågklinga eller ett sågsvärd. Varje teknik har sina för- och nackdelar. Sammanställning av för och nackdelar återfinns i faktarutan i nästa spalt. + Snabb avskiljning av stammen + Kan även användas för röjning + Kan avverka klena stammar under körning Problem i kuperad eller stenig terräng Lämnar ofta lite högre stubbar Skördare med sågsvärd t ex Log Max + Snabb avskiljning av stammen + Hög tillgänglighet + Flexibelt kan avverka både massaved och energived Kräver relativt stor effekt Risk för kedjeavkast/krängning 6 KORSNÄS SKOG 4.09

7 Metoder för klena träd och skogsbränsle Klena träd kan avverkas och hanteras på många olika sätt. Helträdsuttag Flerträdshanterande fällning av hela småträd. De okvistade träden läggs i knippen som skogsbränsle vid stickvägen. Delkvistning/Knäckkvistning Flerträdshanterande fällning av hela småträd som delvis kvistas samt kapas till lämpliga längder för transport. Knäckkvistningen sker med hjälp av pulserande anläggstryck på kvistknivarna. Man kan dessutom slöa knivarna rent mekaniskt. Klenare kvistar och barr faller av medan grövre kvistar och grenar knäcks till, och materialet kompakteras. Traditionell gallring Massavedsgallring, där klena träd som inte håller massavedsdimension lämnas kvar. Kombination av massaved och skogsbränsle Flerträdhanterade fällning där massaved och skogsbränsle läggs i separata högar och skotas ut var för sig. Fortsatt utveckling En slutsats är att skogsbränsleuttag börjar bli intressant i klena bestånd. Tekniken har börjat mogna, så nu återstår att satsa mer på metodutveckling. Matarhjul en fördel De klippande och klingsågande aggregaten utan matarhjul fungerar bra längs vägar och åkerkanter, men de har en nackdel i tät skog: de har ofta svårt att få ner trädknippena på marken träden fastnar lätt i kronorna på kvarstående träd, speciellt i lite längre skog. Traditionella skördaraggregat kan ta hjälp av matarhjulen för att dra ner knippena. Flerträdshanteringen avgörande Det är dyrt och besvärligt att avverka små träd. Tiden för att fälla träden och lägga dem i knippen vid stickvägen står för en mycket stor del av kostnaden. Flerträdshantering är Skogsbränsle eller massaved eller både och? nyckeln till lönsamhet. Med flerträdshantering samlar man på sig flera träd varje gång som kranen går ut. I klenare gallring hanterar man idag oftast 2 3 stammar per krancykel. Med bättre teknik för ackumulering och bättre arbetsmetod går det att fälla ca 4 till 6 stammar per omgång. Det skulle sänka kostnaderna rejält. Även här har de traditionella aggregaten klarat sig bäst. De har större avstånd mellan griparmarna nederst på aggregatet och ackumuleringsarmarna som sitter överst. Dessutom hjälper kvistknivarna och matarhjulen till att hålla trädknippet stabilt. Lämna de allra minsta träden Det kostar i princip lika mycket att avverka ett litet träd som ett stort i dessa skogar! Genom att lämna stammar under fyra centimeter kan man minska avverkningskostnaden väsentligt. Ofta har dessa träd ingen negativ inverkan på de stammar man vill lämna. Så sluta städa och putsa och öka i stället produktiviteten! Metodutveckling behövs Man behöver effektivisera arbetsmetoden vid skogsbränsleuttag. Det gäller att minska kranförflyttningarna och avverka rätt träd i rätt ordning. T ex kan man arbeta lite mer geometriskt, i stråk/korridorer utifrån stickvägen, särskilt för att göra utrymme att smidigt lägga ner träden i. Knäckkvistning flexibelt alternativ Med knäckkvistning kan man snabbt växla mellan massaved och skogsbränsle, och materialet kan flisas och eldas eller gå till en traditionell massaindustri. Detta är en flexibel metod där man kan kombinera hög produktivitet i avverkning och skotning med en god hänsyn vad gäller markskador och skogsskydd. Man minskar även risken för framtida tillväxtförluster eftersom mycket av de näringsrika kvistarna och barren blir kvar i beståndet. Dessutom är det en stor fördel om man kan hitta sätt att integrera detta sortiment med rundvirkeshanteringen och inte bli beroende av specialfordon. Är då en energigallring ett alternativ till traditionell röjning? Nej. I en förenklad och kortsiktig kalkyl kan det kanske se ut så. Säg att en traditionell röjning kostar kr per hektar. Då kan det ju verka bättre att vänta tio år och få en hundralapp i en energigallring i stället. Men då tänker man inte hela vägen. Enligt Skogforsks produktionsforskare tappar man flera års tillväxt då den oröjda skogen står och stampar. Dessutom är den röjda skogen mycket mer stabil en energigallrad skog är känslig för snö och storm de första åren. Och den första riktiga gallringen blir dyr, stickvägsträden är ju redan uttagna i energigallringen, kvar är bara den dyrare gallringen mellan stickvägarna. I dagsläget bör skogsägaren se röjningen som en skogsvårdsåtgärd och en investering i det framtida beståndet. Skogsbränslet kan minska kostnaden för att rädda ett eftersatt bestånd. Så fortfarande gäller de gamla råden: röj ungskogen ordentligt och i tid. Sedan kan energigallring vara ett bra sätt att rädda gamla, oröjda synder. Maria Iwarsson Wide Forskare, Skogforsk KORSNÄS SKOG

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Aptering för högsta möjliga virkesvärde Korsnäs följer noga upp hur virket blir apterat, dvs om det blir kapat så att skogsägaren får ut högsta virkesvärde enligt prislistorna.

Läs mer

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Leveransvirke Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning

Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Åtgärden som gör din skog mer värd. Ungskogsröjning Röjning för en värdefull skog Vid röjning bestämmer du hur din skog ska se ut i framtiden. Du kan styra utvecklingen så att kvalitativa stammar gynnas

Läs mer

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1409. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1409 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1409-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1409 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 397 467 535 602 658 715 756 780 801

Läs mer

Lättfattligt om Naturkultur

Lättfattligt om Naturkultur Lättfattligt om Naturkultur Optimering av skogens långsiktiga värdeavkastning Mats Hagner 29-11-11 Skogsägarens nettoinkomst om trädet skördas nu 15 1 5 UBICON Rapport 6, 29 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län.

Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Norrbottens län. Virkesprislista nr 130BD. Fr o m 14-11-01 Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 171 401 Diam (mm) 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 240 260 280 300 Kvalitet 1 365 405 475

Läs mer

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1

Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Prislista timmer och massaved Prislista nummer: HS15N1, gäller fr o m 150819 och tills vidare Ersätter tidigare prislistor: HS14S1, HS14N1 Klentimmer öka värdet i din avverkning med klentimmer Genom att

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub

Läs mer

Virkesprislista. Virkespriser fr o m 2015-08-01 Prislista nr 1595-79. Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon 090-15 67 00

Virkesprislista. Virkespriser fr o m 2015-08-01 Prislista nr 1595-79. Frågor? Kontakta oss Norra Skogsägarna telefon 090-15 67 00 Virkesprislista Norrbotten inland Prislistan gäller Pajala, Kiruna, Gällivare, Jokkmokks, Arvidsjaur och Arjeplog kommuner. Virkespriser fr o m 2015-08-01 Prislista nr 1595-79 VIKTIGT! Prislistan gäller

Läs mer

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

Virkesprislista AL130S Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland

Virkesprislista AL130S Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland Virkesprislista Leveransvirke SCA SKOG Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Jämtland, Medelpad, Ångermanland Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera

Läs mer

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk

MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB I ENKÖPING Mats Nylinder och Hans Fryk Results esearch 9 Research results from the Department of Forest Products at the University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden www.slu.se/skogensprodukter MÄTNING AV BRÄNSLEVED VID ENA ENERGI AB

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

Biobränsle. - energi för kommande generationer

Biobränsle. - energi för kommande generationer Biobränsle - energi för kommande generationer Mats Goop, Weda Skog: - Vi har bara en planet För en långsiktigt hållbar utveckling för alla på vårt enda jordklot, är de allra flesta överens om att det viktigt

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun

Virkesprislista Leveransvirke. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Ragunda, Sollefteå, Bräcke, Ånge och Östersunds kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub, vid fullgoda vägar Toppdiam

Läs mer

Våra samlade tjänster och erbjudanden

Våra samlade tjänster och erbjudanden Våra samlade tjänster och erbjudanden Vi gör ditt skogsägande både tryggare, mer utvecklande och givande. SVEASKOG ÄR EN LEDANDE aktör på virkesmarknaden. Vi köper varje år in stora mängder virke från

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Bärighet vid avverkning Att besluta sig för att avverka på sin fastighet är inte alltid lätt. Att sedan veta när under året man ska avverka kräver kunskap och erfarenhet. 2

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

DM 1208. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved

DM 1208. Prislista sågtimmer, limträstock och massaved DM 1208 Prislista sågtimmer, limträstock och massaved Prislista sågtimmer, limträstock och massaved 1208-tv TALLTIMMER Prislista nr DM1208 Pris kr/m 3 to Kvalitet 1 415 467 549 621 684 749 783 813 833

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21

Hyggesfritt är bäst. Mats Hagner, professor emeritus, SLU. 2009-03-21 Debatt VK Text till bilagt foto 690 kb. Hyggesfritt 30 år efter senaste gallringen hos Rune Holmström i Arjeplog. En underbar skog för alla. Nu stundar en ny skörd av högklassigt grovt timmer. Notera de

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

De senaste åren har så mycket hänt inom virkesmätningen att vi tror att ni vill veta mer. Välkommen till: Informationssystem Virke

De senaste åren har så mycket hänt inom virkesmätningen att vi tror att ni vill veta mer. Välkommen till: Informationssystem Virke Året är 2012 De senaste åren har så mycket hänt inom virkesmätningen att vi tror att ni vill veta mer. Välkommen till: Informationssystem Virke Ni kommer att möta personer och besöka mätplatser. De första

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Rundvirkespriser 2013 JO0303

Rundvirkespriser 2013 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2014-04-22 1(8) Rundvirkespriser 2013 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Uttag av GROT inom Västernorrlands och Jämtlands län

Uttag av GROT inom Västernorrlands och Jämtlands län Uttag av GROT inom Västernorrlands och Jämtlands län Delrapport inom projektet Samverkan för utveckling och förädling av regionens outnyttjade skogsresurser Sundsvall, december 2006 Sören Hägg, Skogsstyrelsen

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

BIOENERGIRESURSER PÅ BOTTENVIKSBÅGEN - Skogsbiomassa och skogsindustrins biprodukter - Jordbruksrelaterat bioavfall och gödsel - Biomassa från åker

BIOENERGIRESURSER PÅ BOTTENVIKSBÅGEN - Skogsbiomassa och skogsindustrins biprodukter - Jordbruksrelaterat bioavfall och gödsel - Biomassa från åker BIOENERGIRESURSER PÅ BOTTENVIKSBÅGEN - Skogsbiomassa och skogsindustrins biprodukter - Jordbruksrelaterat bioavfall och gödsel - Biomassa från åker 2010-12-31 Sammanfattning Bottenviksbågens bioenergipotential

Läs mer

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken.

Före sönderdelningen barkas timret, vanligen i en rotormaskin. Stocken förs genom en rotor med eggverktyg som skaver bort barken. Sågverksprocessen I sågverket förädlas timmer (rundvirket) till sågat virke med olika dimensioner och kvaliteter. Målet är att på bästa sätt ta tillvara den råvara som stocken utgör för att kunna bemöta

Läs mer

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN

TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN TILL DIG SOM ÄR SKOGSÄGARE I NORRBOTTEN Nu är vintern här! För oss skogsbrukare är det bra när kylan kommer tidigt, helst innan snön lägger sig som ett isolerande täcke så att marken och skogsbilvägarna

Läs mer

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun

Virkesprislista. Avverkningsuppdrag. Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA Skog AB Storuman, Vilhelmina, Dorotea och Strömsund kommun Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub Toppdiam (cm) 12-13- 14-15- 16-17-

Läs mer

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS

SKÖRDARAGGREGAT SKOGSTEKNOLOGISK TOTALKOMPETENS SKÖRDARAGGREGAT SKGSTEKNLGISK TTALKMPETENS 1 SKÖRDARAGGREGAT 16RH 16RHS 18RH 18RHS SKÖRDAR TEKNLGISK AUKTRITET ÖVERLÄGSEN SLITSTYRKA CH UTRUSTNING Keslas långa erfarenhet av skogsteknologi har gett företaget

Läs mer

Virkesprislista Leveransvirke

Virkesprislista Leveransvirke Virkesprislista Leveransvirke Från den 1 juni 2017 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Örnsköldsvik, Nordmaling, Bjurholm, Umeå, Vännäs, Vindeln, Robertsfors och Skellefteå kommun Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Premiär för resa till Elmia Wood

Premiär för resa till Elmia Wood Lokal information till skogsägare i Uppland Avs.: Korsnäs AB, Karl Kihlboms väg 11, 748 30 Östebybruk Premiär för resa till Elmia Wood Gimo Skärplinge Ett glatt gäng efter en bra dag på Elmia Wood, Jönköping.

Läs mer

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun

Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Klimatanpassning Grön Skogsbruksplan Lugnet 1:45, Lycksele kommun Bakgrund Inom ramen för klimatanpassningsprojektet Clim-ATIC har vi genom ett antal träffar tillsammans med Lycksele kommun, privata skogsägare,

Läs mer

Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved

Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved Revision av partsmätning - komplett revisionspaket för travmätning av bränsleved Med anledning av nya virkesmätningslagen erbjuder VMF Syd sina medlemmar möjligheten att med revision utförd av VMF Syd

Läs mer

13 Redovisning per län

13 Redovisning per län 13 Redovisning per län 203 Statliga fastighetsförvaltare Skogsmark per län SOU 2002:40 204 SOU 2002:40 Statliga fastighetsförvaltare Skogsmark per län 205 Statliga fastighetsförvaltare Skogsmark per län

Läs mer

Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad

Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad 1(5) Virkespriser D62 Avverkningsuppdrag Ångermanland och Medelpad Denna prislista gäller fr o m 2015-04-15 och tills vidare inom följande Skogsbruksområden: SBO Sollefteå SBO Borgsjö-Haverö SBO Torp-Stöde

Läs mer

Mätning av trädbränslen

Mätning av trädbränslen Mätning av trädbränslen MÄTNING AV TRÄDBRÄNSLEN Förord Skogsstyrelsen inledde 2008 ett arbete med att revidera föreskrifterna för virkesmätning. Revideringen föranleddes av förändringar på virkesmarknaden

Läs mer

Från avtal till redovisning

Från avtal till redovisning Från avtal till redovisning Så här fungerar det när du säljer virke Information om virkesmätning och virkesredovisning i Sverige Så här fungerar det när du säljer virke Redovisning Avtal Mätbesked Kontrakt

Läs mer

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG

Virkesprislista CL13C2. Leveransvirke inland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke inland Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to

Läs mer

Skogsbrukets kostnader 2010

Skogsbrukets kostnader 2010 Rapport 2010:10 Skogsbrukets kostnader 2010 Norra, mellersta och södra Sverige Anders Bogghed L A N T M Ä T E R I E T Rapport 2010:10 Copyright 2010-08-09 Författare Anders Bogghed Totalt antal sidor 49

Läs mer

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1302. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Virkesprislista CL1302 Leveransvirke kust Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod

Skogsbruksplan. Planens namn Bokhult 1:3. Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av 2015-2024 2013-09-15. Planläggningsmetod Skogsbruksplan Planens namn Bokhult 1:3 Planen avser tiden Fältarbetet utfört under Planen upprättad av Planläggningsmetod 2015-2024 2013-09-15 Skogsguiden Sverige AB Lars A Okuläruppskattning Uppgifter

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING

RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING L A N T M Ä T E R I E T PM BESTÅNDSMETODEN Till Användare av Beståndsmetoden 2012-02-01 Dnr 400-2012/504 RIKTLINJER FÖR SKOGSVÄRDERING 1 VÄRDERINGSMETOD Riktlinjerna avser värdering enligt Beståndsmetoden

Läs mer

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag

Skogen förr. Skog som ska röjas. Skog som ska gallras. Skogen idag Skogen Tiden På Brånstrands familjelantgård får Du uppleva skogen under lokala förhållanden.vårt mål idag är att bruka skogen så att det naturliga kretsloppet störs så lite som möjligt. Ta del av skogens

Läs mer

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG

Virkesprislista AL1601. Leveransvirke SCA SKOG Virkesprislista AL1601 Leveransvirke Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL130S. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Leveransvirke Från den 9 juni 2014 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall och Gran För att i rådande situation förenkla och effektivisera hanteringen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV

RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV RIKTLINJER FÖR FÖRVALTNING AV KALIX KOMMUNS SKOGSINNEHAV Skogsområde vid kyrkan i Morjärv/2012 BAKGRUND OCH SYFTE Kalix kommuns totala skogsinnehav omfattar 543,9 ha, varav produktiv skogsmark närmare

Läs mer

Detta är jag, Harald.

Detta är jag, Harald. Detta är jag, Harald. Född 1938. Skogsarbetare. Studier, gymnasium, lärarhögskola, biologi 20p, skogsproduktion 10 p. 1972 Mellanstadielärare i 30 år. Fritidspolitiker. Bisysslor. Naturfotograf - frilanser.

Läs mer

En dag med utbyte av timmer och erfarenhet

En dag med utbyte av timmer och erfarenhet Lokal information till skogsägare i Uppland En dag med utbyte av timmer och erfarenhet Gimo Skärplinge För att åskådliggöra hur stocken kommer att sågas har Lars Ohlin spänt snören efter stocken. Då framgår

Läs mer

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING

5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING 5.1 IDENTIFIERING, MÄTNING OCH REDOVISNING Kontroll av virkets identitet Den grundläggande uppgiften, när virke mäts in eller avlämningsregistreras vid industri eller annan mottagningsplats, är att identifiera

Läs mer

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald

3Tillföra föda till vattenlevande organismer. 4 Ge beskuggning. 5 Tillföra död ved. 6 Bevara biologisk mångfald Kantzonernas funktioner Vattendrag och sjöar med omgivande skog, kantzoner, ska betraktas som en enhet. Variationen i naturen är stor och den ena bäcken eller sjön och dess omgivning är inte den andra

Läs mer

Det långsiktiga nettot vid kalhyggesbruk jämfört med Naturkultur.

Det långsiktiga nettot vid kalhyggesbruk jämfört med Naturkultur. 1 Det långsiktiga nettot vid kalhyggesbruk jämfört med Naturkultur. Mats Hagner 2005-11-06 UBICON Rapport 7, 2005 ISSN 1654-4455 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Drivning av okvistade stammar. Fixteri

Drivning av okvistade stammar. Fixteri Fixteris grundidé: Med hjälp av Fixteri-drivningsteknologi kan man hantera klenvirke klart snabbare och effektivare än med övriga metoder vid första gallring eller iståndsättning av ungskog. Fixteri-teknologin

Läs mer

Utvärdering av "Sök och plock - sommar" - Slutrapport

Utvärdering av Sök och plock - sommar - Slutrapport 2009-11-02 Utvärdering av "Sök och plock - sommar" - Slutrapport Niklas Björklund & Martin Schroeder Institutionen för Ekologi, SLU. Sammanfattning Den 10 juni 2009 beslutades att projektet Sök & Plock

Läs mer

Hur påverkar träd och skugga våra greener?

Hur påverkar träd och skugga våra greener? Hur påverkar träd och skugga våra greener? HGU arbete 2008-2010 av Daniel Pantzar Landeryds GK Sammanfattning Tanken till arbetet var att hitta argument för att kunna ge äldre greener nya förutsättningar

Läs mer

Har ditt företag producerat, importerat eller exporterat sönderdelat trädbränsle (flis, kross, spån, bark och brännved) under 2014?

Har ditt företag producerat, importerat eller exporterat sönderdelat trädbränsle (flis, kross, spån, bark och brännved) under 2014? Uppgiftsskyldighet föreligger enligt lagen (2001:99) om den officiella statistiken samt Energymyndighetens föreskrift STEMFS 2014:1. Uppgifter som lämnats till SCB skyddas enligt 24 kap. 8 offentlighets-

Läs mer

Ved Veden skall vara torr

Ved Veden skall vara torr Sidan B1. 1 B1. Bränslehantering Beroende på i vilket skick man får bränslet fordras sålunda mer eller mindre bearbetning och hantering av den. Man kanske får restvirke efter avverkning, röjning eller

Läs mer

Virkesprislista BL16B1 Leveransvirke inland SCA SKOG

Virkesprislista BL16B1 Leveransvirke inland SCA SKOG Virkesprislista Leveransvirke inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster om

Läs mer

Test av kranspetsvågar i virkesfordon

Test av kranspetsvågar i virkesfordon Datum 2016-02-18 Författare Sven Gustafsson Test av kranspetsvågar i virkesfordon WWW.SDC.SE P o s t a d r e s s : 8 5 1 8 3 S u n d s v a l l B e s ö k s a d r e s s : S k e p p a r p l a t s e n 1 T

Läs mer

Skogsvä rderi ng. Ekeby Mangsarve 1:4 rnft. f SKOGSSTVRELSEN

Skogsvä rderi ng. Ekeby Mangsarve 1:4 rnft. f SKOGSSTVRELSEN Skogsvä rderi ng Ekeby Mangsarve 1:4 rnft f SKOGSSTVRELSEN Datum SKOGSSTYRELSEN 2014-10-16 Värdeuttåtande Skogsstyrelsen Gotlands distrikt har på uppdrag av Berndt Magne värderat skogsmarken på Ekeby Mangsarve

Läs mer

LOGSET TH skördaraggregat

LOGSET TH skördaraggregat LOGSET TH skördaraggregat 2 Effektivitet utan kompromisser TH75 kan utrustas med en barkningssats för eukalyptusträd. Den synkroniserade matarkretsen, de parallellstyrda kvistningsknivarna och matarhjulen

Läs mer

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust

Virkesprislista CC1601 Avverkningsuppdrag kust Virkesprislista Avverkningsuppdrag kust Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Piteå, Älvsbyn, Boden, Luleå, Överkalix, Kalix, Övertorneå, Haparanda SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben

Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Kunskap Direkt, redaktionen 2016-03-31 Kunskap Direkt din skogliga rådgivare på webben Rådgivningsportal, kunskapssystem, verktygslåda, utbildningssajt eller skogsskötselguide. Kunskap Direkt kan presenteras

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011

SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 SDCs Biobränslekonferens 2-3 februari 2011 Mätmetoder och teknik Lars Björklund, SDC - VMU 1 Föredraget handlar om: Sortiment /produkter Grot Träddelar Rundved Sönderdelat eller ej sönderdelat Apparater

Läs mer

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012

Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012 Sammanställning av SFV:s skogsbruk 2012... 1 Bakgrund... 3 SFV:s skogsbruk... 3 Skogsskötsel... 4 Avverkningsnivå... 4 Skogsmarkens läge... 4 Ägoslagsfördelning...

Läs mer

Virkesprislista BB1302. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1302. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Virkesprislista BB1302 Avverkningsuppdrag Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32-

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog

Skogsbrukets lönsamhet. Virkesforum 2010. Göran Örlander Södra Skogsägarna. Södra Skog Skogsbrukets lönsamhet Virkesforum 2010 Göran Örlander sägarna Rapport 2004-10 Om virkesförrådets utveckling. Uppdaterat till 2008/2009 Kostnader och priser avser 2009 års prisnivå Data har hämtats från:

Läs mer

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista BB16B1 Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Sorsele, Storuman, Malå, Norsjö, Vilhelmina, Lycksele, Dorotea, Åsele samt Strömsund väster

Läs mer

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER

VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER VIRKESPRISLISTA OCH LEVERANSBESTÄMMELSER Nettoprislista D 113-01, 1/10 2012 tillsvidare TALLSÅGTIMMER Pris kr/m3to Kvalitet 1 420 490 550 600 680 740 780 800 820 840 850 Kvalitet 2 390 420 530 580 580

Läs mer

Virke till salu Rotpost

Virke till salu Rotpost 15-05-18 Virke till salu Rotpost Föryngringsavverkning 969,2 m 3 sk på fastigheten Östervåla-Hemmingsbo 9:2 i Heby kommun. På markägarens, Åsa Ernlunds, uppdrag har rotpost stämplats av Hushållningssällskapet.

Läs mer

Biobränslehantering från ris till flis

Biobränslehantering från ris till flis Biobränslehantering från ris till flis Var och när skogsbränsle kan tas ut Innan biobränsle bestående av hela träd eller grenar och toppar tas ut är det viktigt att bedöma om uttaget överhuvudtaget är

Läs mer

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark

Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Skötselanvisningar vid beskogning av nedlagd jordbruksmark Målet med planteringen Inför beskogningen bör man ha ett mål med sin plantering. Beroende på åkerns belägenhet, status och storlek blir metoder

Läs mer

MAGGÅS 25:6 ID 9197. Vålarna Östra-1-121008 ORSA. Avverkning

MAGGÅS 25:6 ID 9197. Vålarna Östra-1-121008 ORSA. Avverkning Vålarna Östra-1-121008 ID 9197 Fastighetsägare SVEN UHLÅS SJURBERG BOCKGATAN 7 79532 RÄTTVIK sven.uhlas@naturbruketsiljan.se Beståndsuppgifter Areal: 5,3 ha Nord: 6770049,7 Lat: Öst: 497957,3 N 61 3 54,7023"

Läs mer

Virkesprislista CC13C2. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC13C2. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

VMR 1-07 Mätning av sågtimmer

VMR 1-07 Mätning av sågtimmer VMR 1-07 Mätning av sågtimmer Virkesmarknadens parter har, via Rådet för virkesmätning och redovisning, enats om en ny instruktion för mätning av sågtimmer av tall och gran. Instruktionen rekommenderas

Läs mer

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län

Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01. Gäller inom Västerbottens län Virkesprislista nr 130AC kusten. Fr o m 14-11-01 Gäller inom Västerbottens län Sågtimmer Tall Grundpris kr/m 3 to Prissättningssystem: Viol ID 181 401 Kvalitet 1 365 405 475 542 590 638 683 715 745 773

Läs mer

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00.

SBO-NYTT. Skogsbrukarfest Välkommen till Eringsboda Brunn lördagen den 17 januari klockan 19.00-01.00. SBO-NYTT Information från Mitt-Blekinge skogsbruksområde december 2014 Ordföranden har ordet December månad är här och snart har också det året gått. Är det mer än jag som tycker tiden går för fort!? Man

Läs mer

Virkesprislista CC1501. Avverkningsuppdrag kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CC1501. Avverkningsuppdrag kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34-

Läs mer

Nya former för prissättning av skogsråvara Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan AssiDomän AB, Norrskog forskningsstiftelse och SkogForsk

Nya former för prissättning av skogsråvara Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan AssiDomän AB, Norrskog forskningsstiftelse och SkogForsk Nr 490 2001 Deleted: Preliminär! Nya former av skogsråvara Ett utvecklingsprojekt i samarbete mellan AssiDomän AB, Norrskog forskningsstiftelse och SkogForsk Per-Åke Arvidsson, Johan J. Möller & Jan Sondell

Läs mer

Skogsstyrelsens författningssamling

Skogsstyrelsens författningssamling Skogsstyrelsens författningssamling ISSN 0347-5212 Skogsstyrelsens föreskrifter (SKSFS 2011:2) och allmänna råd om stöd till vissa åtgärder inom skogsbruket; beslutade den X månad 2014. SKSFS 2014:X Utkom

Läs mer

Investeringskalkyler, föryngring

Investeringskalkyler, föryngring Investeringskalkyler, föryngring En investeringskalkyl görs för att beräkna lönsamheten av en investering i t.ex. en maskin eller en åtgärd. Föryngringskostnaden betraktas ofta som en investering som ger

Läs mer

GJB 753:2. Skogsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011

GJB 753:2. Skogsförsäkring. Försäkringsvillkor 1 januari 2011 GJB 753:2 Skogsförsäkring Försäkringsvillkor 1 januari 2011 1 Innehåll B EGENDOMSFÖRSÄKRING - SKOGSFÖRSÄKRING...3 1. Vem försäkringen gäller för...3 2. När försäkringen gäller...3 3. Var försäkringen gäller...3

Läs mer

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096)

Yttrande över Skogsstyrelsens förslag till ändringar i föreskrifter (SKSFS 2011:7) till skogsvårdslagen och i skogsvårdsförordningen (1993:1096) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07

Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23. Preliminärt första utkast. Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Johan J Möller, Lennart Moberg 2007-11-23 Preliminärt första utkast Stambank VMF Syd VMR 1-99 & VMR 1-07 Innehåll Målformulering...3 Bakgrund...3 Syfte...3 Material & Metod...4 Regionsindelning...4 Diameterfördelning...6

Läs mer

Biobränsle utveckling, hot och möjligheter. SDC biobränslekonferens Sture Karlsson

Biobränsle utveckling, hot och möjligheter. SDC biobränslekonferens Sture Karlsson Biobränsle utveckling, hot och möjligheter SDC biobränslekonferens Sture Karlsson Disposition Mellanskog och biobränsle Biobränsleaffären Utveckling och utmaningar Krav på mätning och redovisning Frågor?

Läs mer

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring

Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Kunskap och teknik som effektiviserar dina gallringar. Gallring Gallring är en mycket viktig åtgärd i din skog. Genom att ta ut svaga och skadade träd och koncentrera tillväxten till de mest kvalitativa

Läs mer

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun

Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Mål för skogsskötsel och naturvård i Timrå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2012-09-24 109 2(5) Skogsbrukets mål Bedriva skogsbruk enligt reglerna för miljöcertifiering enligt FSC-standard. Bevara och

Läs mer

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE

LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE LANTBRUKSENHET - TORSBY - JÄRPLIDEN - PRIS: 4 000 000 KR ELLER HÖGSTBJUDANDE Fastighet Fastigheten Torsby Järpliden 1:144 Adress Skogsfastighet i Järpliden, Torsby kommun Arealer Rangsjön, 680 61 Bograngen.

Läs mer

Hur kan vi öka produktionen vid föryngringstillfället ur ett svenskt perspektiv, en överblick över de metoder som vi idag använder i Sverige.

Hur kan vi öka produktionen vid föryngringstillfället ur ett svenskt perspektiv, en överblick över de metoder som vi idag använder i Sverige. Hur kan vi öka produktionen vid föryngringstillfället ur ett svenskt perspektiv, en överblick över de metoder som vi idag använder i Sverige. Fokus på plantering, vilket utförs på 74% av föryngringsytan.

Läs mer

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun

Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Ljungby Skärseryd 1:40 Skogsfastighet i Torpa församling, Ljungby kommun Skärseryd 1:40 om ca 53 ha, med bra jakt. Pris: 1 900 000 kr Skog och Lantbruk i Sverige AB, www.skogochlantbruk.nu Ingvar Elmehag,

Läs mer

G r ö n t b o k s l u t s l u t a v v e r k n i n g

G r ö n t b o k s l u t s l u t a v v e r k n i n g 1 1 (12) Dokumentet upprättat 120115 Beteckning Tjänsteställe, handläggare Senast uppdaterat Er beteckning Södra Skog/Miljö-Kvalitet Gustaf Aulén 120331 Grönt bokslut efter slutavverkningar och gallringar

Läs mer

Odla poppel & hybridasp!

Odla poppel & hybridasp! Odla poppel & hybridasp! Fältvandring och seminarium, den 2 juni 2016, Skogforsk, Ekebo Svalöv 15.00 Samling Ekebo Information om eftermiddagen och kvällen. Fika från 14.30. 15.30 17.30 Fältvandring, trädslagsförsök

Läs mer

Skog på åker. HS Skaraborg rapport nr 1/06. Olle Ahlberg Malin Ljungné Per-Ove Persson

Skog på åker. HS Skaraborg rapport nr 1/06. Olle Ahlberg Malin Ljungné Per-Ove Persson Skog på åker 2006 HS Skaraborg rapport nr 1/06 Olle Ahlberg Malin Ljungné Per-Ove Persson 1 Utvärdering av Hushållningssällskapets försöks planteringar Etablerings- och tillväxtförsök på Hushållningssällskapets

Läs mer