Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-06-30"

Transkript

1 1 (24) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades Sammanfattning Antal registrerade synpunkter Antal % Avslutade ,8% Öppna 2 1,2% Totalt ,0% Registrering av synpunkter ( ) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 Total

2 2 (24) Inkom via Antal % Webbplatsen ,6% E-post 2 1,2% Blankett 1 0,6% Fax 1 0,6% Totalt ,0% 1% 97% Webbplatsen E-post Blankett Fax Förbättring Antal % Lite ,5% Inte alls 51 30,9% Mycket 1 0,6% (blank) 0,0% Totalt ,0% 31% 1% 68% Lite Inte alls Mycket (blank) PuL-granskat Antal % Publicera ,0% Publicera inte 20 12,0% Totalt ,0% 12% 88% Publicera Publicera inte

3 3 (24) Fördelning per förvaltning Fördelning per förvaltning Socialförvaltningen 4 Kommunledningskontoret 18 Utbildnings- och kulturförvaltningen 20 Samhällsbyggnadsförvaltningen Antal Fördelning per förvaltning Antal Fördelning Samhällsbyggnadsförvaltningen ,7% Utbildnings- och kulturförvaltningen 20 12,0% Kommunledningskontoret 18 10,8% Socialförvaltningen 4 2,4% Totalt ,0%

4 4 (24) Synpunktstyp Observera att en synpunkt kan vara av flera typer. Synpunktstyp Antal % Klagomål 73 41,5% Fråga 33 18,8% Felanmälan 30 17,0% Förslag 29 16,5% Beröm 11 6,3% Totalt ,0% 16% 17% 6% 19% 42% Klagomål Fråga Felanmälan Förslag Beröm Synpunktstyp per förvaltning UKF SOC SBF KLK KLK SBF SOC UKF Klagomål Förslag Fråga Felanmälan 1 29 Beröm 10 1 Antal

5 5 (24) Synpunktens kategorisering En synpunkt kan tillhöra flera kategorier. Kategorisering av synpunkter Handläggningstid Bemötande/kompetens Taxor/avgifter Delaktighet/inflytande Information/webb 7 Service & tjänster Övrigt Fysisk miljö Antal Kategori Antal Fördelning Fysisk miljö ,3% Övrigt 17 9,8% Service & tjänster 13 7,5% Information/webb 7 4,0% Delaktighet/inflytande 3 1,7% Taxor/avgifter 1 0,6% Bemötande/kompetens 1 0,6% Handläggningstid 1 0,6% Totalt ,0%

6 6 (24) Klassificering av åtgärder Ett ärende kan ha flera åtgärder. Klassificering av åtgärder [Registrerad åtgärd saknas] Överfört till annat system Framförd till ansvariga politiker Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag Framförd till berörd personal Tas med vid framtida planering Åtgärdat Ingen åtgärd genomförs Kommer att åtgärdas Antal Åtgärder Antal Fördelning Kommer att åtgärdas 67 35,6% Ingen åtgärd genomförs 38 20,2% Åtgärdat 21 11,2% Tas med vid framtida planering 20 10,6% Framförd till berörd personal 19 10,1% Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 15 8,0% Framförd till ansvariga politiker 6 3,2% Överfört till annat system 1 0,5% [Registrerad åtgärd saknas] 1 0,5% Totalt ,0%

7 7 (24) Klassificering av resultat Summan för antal resultat överensstämmer inte alltid med antal registrerade synpunkter. Det beror på att flera alternativ kan väljas då klassificering av resultat görs. Klassificering av resultat [Registrerat resultat saknas] Överlämnat till politiken Hänvisning till annan organisation Förbättrad service Förbättrad information Åtgärdat fel/brist Övriga resultat Ingen förändring Resultat oklart Antal Resultat Antal Fördelning Resultat oklart 53 29,1% Ingen förändring 34 18,7% Övriga resultat 30 16,5% Åtgärdat fel/brist 22 12,1% Förbättrad information 15 8,2% Förbättrad service 13 7,1% Hänvisning till annan organisation 11 6,0% Överlämnat till politiken 3 1,6% [Registrerat resultat saknas] 1 0,5% Totalt ,0%

8 8 (24) Klassificering av resultat per förvaltning Antal KLK SBF SOC UKF Förbättrad information Förbättrad service Hänvisning till annan organisation 3 8 Ingen förändring Resultat oklart Åtgärdat fel/brist 21 1 Överlämnat till politiken 1 2 Övriga resultat

9 9 (24) Resultat per förvaltning Visar resultatets fördelning inom förvaltningarna och varje resultats fördelning totalt ('#' står för antal). KLK SBF SOC UKF Total # Total % Resultat # % # % # % # % Förbättrad information 4 20,0% 10 7,3% 1 33,3% 0,0% 15 8,3% Förbättrad service 1 5,0% 11 8,0% 1 33,3% 0,0% 13 7,2% Hänvisning till annan organisation 3 15,0% 8 5,8% 0,0% 0,0% 11 6,1% Ingen förändring 4 20,0% 15 10,9% 0,0% 15 71,4% 34 18,8% Resultat oklart 6 30,0% 42 30,7% 1 33,3% 4 19,0% 53 29,3% Åtgärdat fel/brist 0,0% 21 15,3% 0,0% 1 4,8% 22 12,2% Överlämnat till politiken 1 5,0% 2 1,5% 0,0% 0,0% 3 1,7% Övriga resultat 1 5,0% 28 20,4% 0,0% 1 4,8% 30 16,6% Totalt ,0% ,0% 3 100,0% ,0% ,0%

10 10 (24) Återkoppling och svarstider Önskar svar Antal % Vill ej bli kontaktad 81 48,8% Per e-post 80 48,2% Per brev 5 3,0% Totalt ,0% 48% 3% 49% Vill ej bli kontaktad Per e-post Per brev 100% 0% Andel svar inom utlovad tid - 2 resp 10 dagar 90% 78% 81% Mottagningsbekräftelse Handläggarens svar (alla) Handläggarens svar (där svar önskas) Andel Svarstider mottagningsbekräftelser [2 dagar] <= 2 dagar 3-5 dagar 6-10 dagar dagar 16 dagar + Obesvarade Svar ej önskat/möjlig t Antal Svarstider handläggarens svar (alla) [10 dagar] 50 0 <= 2 dagar 3-10 dagar dagar 16 dagar + Obesvarade Antal Svarstider handläggarens svar (där svar önskas) [10 dagar] 50 0 <= 2 dagar 3-10 dagar dagar 16 dagar + Obesvarade Svar ej önskat/möjligt Antal

11 11 (24) Synpunktslämnaren Kön Antal % Ej angivet 68 41,0% Man 52 31,3% Kvinna 46 27,7% Totalt ,0% 28% 41% Ej angivet Man 31% Kvinna Ålder Antal % Ej angivet 58 34,9% ,3% ,1% ,9% ,8% Totalt ,0% 17% 21% 2% 35% 25% Ej angivet Jag bor Antal % Åkarp 63 38,0% Arlöv 61 36,7% Ej angivet 40 24,1% Annan kommun 2 1,2% Totalt ,0% 24% 37% 1% 38% Åkarp Arlöv Ej angivet Annan kommun

12 12 (24) Synpunkter per förvaltning/verksamhet/enhet Förvaltning/verksamhet Enhet Antal Fördelning Kommunledningskontoret 18 10,8% Ekonomi (Enhet ej angiven) 1 0,6% Information (Enhet ej angiven) 8 4,8% IT (Enhet ej angiven) 1 0,6% Näringsliv (Enhet ej angiven) 1 0,6% Skydd och säkerhet (Enhet ej angiven) 7 4,2% Samhällsbyggnadsförvaltningen ,7% Bygg (Enhet ej angiven) 2 1,2% Fastigheter (Enhet ej angiven) 3 1,8% Kommunteknik Blomsterarrangemang 3 1,8% Gator, vägar, gång- och cykelbanor 63 38,0% Gatusopning 1 0,6% Hundlatrin 1 0,6% Hål i gatan 1 0,6% Lekplatser 9 5,4% Ogräs 3 1,8% Pappersplockning 1 0,6% Träd. buskar 6 3,6% Vinterväghållning 2 1,2% Övrigt Kommunteknik 20 12,0% (Enhet ej angiven) 5 3,0% Miljö Buller 1 0,6% Miljöskydd 2 1,2% Nedskräpning 1 0,6% Socialförvaltningen 4 2,4% Hälsa och omsorg Sjuksköterskor/Rehab 1 0,6% Individ- och familjeomsorg Enheten för vuxna 1 0,6% Enheten för ÄO och LSS 1 0,6% Vård- och äldreomsorg Harakärrsgården A 1 0,6% Utbildnings- och kulturförvaltningen 20 12,0% Badet (Enhet ej angiven) 9 5,4% Barn/Utbildning administration (Enhet ej angiven) 1 0,6% Fritid (Enhet ej angiven) 4 2,4% Kultur (Enhet ej angiven) 4 2,4% Skola Svenshögskolan 1 0,6% (Enhet ej angiven) (Enhet ej angiven) 1 0,6% Totalt ,0%

13 13 (24) Åtgärder för synpunkter (detalj) Antal Klassificering av åtgärder ID-Nummer Total Framförd till ansvariga politiker 6 Burlövs egnahem Förorenad mark/lastbilsparkering Lastbilsparkeringar inom villaområde Norra delan av Burlövs egnahem Redovisning av hyror i Burlövs Bostäder Stoppa all åkeriverksamhet i Burlövs Egnahem Framförd till berörd personal 19 1Segev,2Vassv3,Starrv.och 4Hornbach in o utfart Albovägen, Åkarp Belysningen vid stationen i Åkarp Borggatan och andra gatorn i närheten av Arlövs teater Bred och hög häck Vallgatan/Mångatan Dalslundsvägen, Åkarp Diskusvägen Åkarp Förorenad mark/lastbilsparkering klagomål Lokala aktörer i Burlövs kommun Lösa trappsteg, utfart, stora hål, kommunikation Personalens arbetsfördelning på Burlövsbadet Segevägen Segevägen mm Säkerheten i Burlövs kommun Vem skottar bort denna snö? virvelvägen 24/baksida/gång-cykelväg Vårplantering i Åkarp Övervakningskameror i kommunen Hänvisning till annan myndighet/organisation/företag 15 Allmän flaggning i kommunen Baksidan på Granbacken Buss Granbackens koloniområde Lösa trappsteg, utfart, stora hål, kommunikation Parkering av dragbilar på Dikesvägen Segevägen mm Segevägen-Borggatan Stoppa all åkeriverksamhet i Burlövs Egnahem Säkerheten i Burlövs kommun Säkerhetsnät under viadukt Åkarps tågstation Säkerhetsstängsel saknas vid Åkarps Tågstation

14 14 (24) Utdelning av Burlövstidningen Övervakningskameror i kommunen Ingen åtgärd genomförs 38 Aktiviteter på Möllan Ang ombyte till träningskläder Arlöv, Företagsvägen Badet Blommor, Lundavägen Brandöversyn Burlövsbadet Brister på Burlövsbadet? Burlövsbadet Cykelbanor dalbyvägen Felparkerade bilar Vårlöksvägen Fotografier Gemensamma cykel o gångvägar Gång- och cykeltrafiken på Alnarpsvägen Hörnet Segevägen-Borggatan Julgranarna i våra rondeller Målning av tak på Svenshögsskolan Nedskräpning Nejlikevägen Påståenden om badet Rapphönevägen/Ringduvevägen Redovisning av hyror i Burlövs Bostäder Segevägen Simskolan Simskolan Burlövs Badet Svar på synpunkter Trädfällning Tunnellekplatsen i Åkarp Utegym Utsmyckning av våra rondeller Vem skottar bort denna snön? Vårplantering i Åkarp Åkarp Åkarp Gränsvägen/Bågevägen Åkarp Station Återvinning av batterier Kommer att åtgärdas 67 Gångvägen mellan Granliden-Arlövsteatern "tunnel-lekan" i Åkarp km. gräns vid Burlövs Egna Hem Biltrafik på GC-väg med anslutning till Trossgatan

15 15 (24) Borttagen lekplats, ogräs etc, Nejlikevägen Burlövs egnahem, Pionvägen Bågevägen Åkarp, cykelbanor i Åkarp, tunneln i Åkarp Bänk vandaliserad, Cykelbana Malmö - Lund cykelparkering biblioteket dalbyvägen Dalbyvägen-Kyrkogårdsgatan Dikesvägen Dikesvägen - Virvelvägem Djupa hål Dungen i Åkarp Dåligt efterhållet runt parkeringsplatser Felparkerade bilar Gemensamma cykel o gångvägar Granbacken Gångvägen mellan Arlövsteatern och Allegatan Hemgatan Hus där det varit en pizzeria Hål i asfalt på cykelväg, Skolvägen Åkarp Hål på gångstigen, Lavendelv. 5, Åkarp Hålet på Hemgatan Hörnan Borggatab-Segevägen Hörnan Borggatan-Segevägen I Burlövs by vid Burlövs gamla kyrka Information om dagbarnvårdare på hemsidan Kronetorps Mölla Källvägens förlängning i Åkarp Lekplats full av ogräs Lekplatsen vid Släggvägen i Åkarp Lommavägen Lundavägen åkarp Lös tennisnätstolpe på tennisbanan Karstorp i Åkarp Lösa trappsteg, utfart, stora hål, kommunikation Markering av cykelbana Företagsvägen Papperskorg vid parkourparken Papperskorg vid Skateparken Parkering av båtar och husvagnar Pionvägen, Burlövs Egna Hem Planket vid motorvägen bakom Elisetorps / Grönvägen Pågatågstationen Åkarp Segevägen-Borggatan

16 16 (24) Skolvägen i Åkarp Skötsel av kommunens rabatter Stora hål mellan Ingelstadsvägen och Harjagersvägen, Åkarp Tack för varningsskylten på Segevägen Trasig gatubelysning Tunnel Åkarp tunnel-lekan Åkarp Tunnellekplatsen Tunneln under järnvägen i Åkarp Tunneln vid Burlövscentral Uppdatering av Burlövs befolkning Vattensamling efter regn vid hundrastplats, Dalbyv., Arlöv Virvelvägensförskola/Gångbana brevid Åkarp park/gröning fasanvägen/falkvägen Åkarp, miljöstation och Bågevägen örbindelsen mellan Sockervägen och Alnarpsvägen Tas med vid framtida planering km. gräns vid Burlövs Egna Hem Albovägen, Åkarp Arlövsvägen Belysningen vid stationen i Åkarp Buss Dalslundsvägen Efterlysning av bänkar i Åkarp Gemensamma cykel o gångvägar Gupp på Dalbyvägen? (förhindra trafikolyckor) klagomål Ostvägen, nära Frestaren i Åkarp Planket vid motorvägen bakom Elisetorps / Grönvägen Säkerheten vid järnvägsstationen i Åkarp Virvelvägen Åkarp Åkarp Gränsvägen/Bågevägen Åkarp, Svanetorp/Karstorp Övervakningskameror i kommunen Åtgärdat 21 1Segev,2Vassv3,Starrv.och 4Hornbach in o utfart Bullernivån i kommunen Bygglov för ombyggnation, Ängsgatan Dagbarnvårdare Fulla hundlatriner Gatubelysning fungerar inte, Pilvägen Granbacken-Parkgatan

17 17 (24) Gratis busskort Höger sida före Reptriket klagomål kommunikationstjänster till kommuninvånarna och företagen Kontakt med biståndshandläggare Lastbilschaufförer på fastighet Virvelvägen Plantering vid Harakärrsgården Problem med e-förslag Rutiner gällande flaggor synpunkt Tack för varningsskylten på Segevägen Uppdatering av hemsidan URP 385 bötfällas Visa datum på inkomna frågor/inlägg Överfört till annat system 1 Gränsvägen (mellan Bågevägen och Herrestadsvägen) (åtgärd saknas) 1 Kopia på anmälan till IVO och DO Totalt 188

18 18 (24) Resultat för synpunkter (detalj) Antal Klassificering av resultat ID-Nummer Total Förbättrad information 15 Borggatan och andra gatorn i närheten av Arlövs teater Bullernivån i kommunen Djupa hål Förorenad mark/lastbilsparkering Granbacken-Parkgatan Information om dagbarnvårdare på hemsidan kommunikationstjänster till kommuninvånarna och företagen Nedskräpning Skolvägen i Åkarp synpunkt Säkerhetsnät under viadukt Åkarps tågstation Säkerhetsstängsel saknas vid Åkarps Tågstation Uppdatering av Burlövs befolkning Uppdatering av hemsidan Återvinning av batterier Förbättrad service 13 Borggatan och andra gatorn i närheten av Arlövs teater Bågevägen Åkarp, cykelbanor i Åkarp, tunneln i Åkarp Granbacken-Parkgatan Hål på gångstigen, Lavendelv. 5, Åkarp Kontakt med biståndshandläggare Papperskorg vid parkourparken Papperskorg vid Skateparken Segevägen Stora hål mellan Ingelstadsvägen och Harjagersvägen, Åkarp Säkerheten i Burlövs kommun Säkerhetsnät under viadukt Åkarps tågstation Säkerhetsstängsel saknas vid Åkarps Tågstation Vattensamling efter regn vid hundrastplats, Dalbyv., Arlöv Hänvisning till annan organisation 11 Baksidan på Granbacken Hemgatan Hålet på Hemgatan I Burlövs by vid Burlövs gamla kyrka Lokala aktörer i Burlövs kommun Nejlikevägen Norra delan av Burlövs egnahem Rapphönevägen/Ringduvevägen Stoppa all åkeriverksamhet i Burlövs Egnahem Säkerheten i Burlövs kommun

19 19 (24) Övervakningskameror i kommunen Ingen förändring 34 "tunnel-lekan" i Åkarp Segev,2Vassv3,Starrv.och 4Hornbach in o utfart Aktiviteter på Möllan Ang ombyte till träningskläder Badet Blommor, Lundavägen Brandöversyn Burlövsbadet Brister på Burlövsbadet? Burlövsbadet Bygglov för ombyggnation, Ängsgatan dalbyvägen Felparkerade bilar Vårlöksvägen Fotografier Gång- och cykeltrafiken på Alnarpsvägen Hörnet Segevägen-Borggatan Personalens arbetsfördelning på Burlövsbadet Plantering vid Harakärrsgården Problem med e-förslag Påståenden om badet Redovisning av hyror i Burlövs Bostäder Simskolan Simskolan Burlövs Badet Svar på synpunkter Säkerheten i Burlövs kommun Trädfällning Tunnellekplatsen i Åkarp Utegym Utsmyckning av våra rondeller Vem skottar bort denna snön? Visa datum på inkomna frågor/inlägg Vårplantering i Åkarp Åkarp Åkarp Station Resultat oklart 53 Albovägen, Åkarp Allmän flaggning i kommunen Arlövsvägen Baksidan på Granbacken Belysningen vid stationen i Åkarp Bred och hög häck Vallgatan/Mångatan Burlövs egnahem Buss Cykelbana Malmö - Lund

20 20 (24) Dagbarnvårdare dalbyvägen Dalslundsvägen Dalslundsvägen, Åkarp Diskusvägen Åkarp Dungen i Åkarp Efterlysning av bänkar i Åkarp Felparkerade bilar Granbackens koloniområde Gratis busskort Gränsvägen (mellan Bågevägen och Herrestadsvägen) Gupp på Dalbyvägen? (förhindra trafikolyckor) Hål i asfalt på cykelväg, Skolvägen Åkarp Hörnan Borggatab-Segevägen Hörnan Borggatan-Segevägen Julgranarna i våra rondeller klagomål Kronetorps Mölla Källvägens förlängning i Åkarp Lastbilschaufförer på fastighet Virvelvägen Lekplatsen vid Släggvägen i Åkarp Lösa trappsteg, utfart, stora hål, kommunikation Målning av tak på Svenshögsskolan Nejlikevägen Norra delan av Burlövs egnahem Ostvägen, nära Frestaren i Åkarp Parkering av båtar och husvagnar Parkering av dragbilar på Dikesvägen Planket vid motorvägen bakom Elisetorps / Grönvägen Redovisning av hyror i Burlövs Bostäder Segevägen mm Segevägen-Borggatan Stoppa all åkeriverksamhet i Burlövs Egnahem URP 385 bötfällas Utdelning av Burlövstidningen Virvelvägen virvelvägen 24/baksida/gång-cykelväg Åkarp Åkarp Gränsvägen/Bågevägen Åkarp, Svanetorp/Karstorp Åtgärdat fel/brist 22 Biltrafik på GC-väg med anslutning till Trossgatan

21 21 (24) cykelparkering biblioteket dalbyvägen Dikesvägen Dikesvägen - Virvelvägem Gatubelysning fungerar inte, Pilvägen Gemensamma cykel o gångvägar Hemgatan Hus där det varit en pizzeria Höger sida före Reptriket Lommavägen Lundavägen åkarp Lösa trappsteg, utfart, stora hål, kommunikation Pågatågstationen Åkarp Rutiner gällande flaggor Stora hål mellan Ingelstadsvägen och Harjagersvägen, Åkarp Tack för varningsskylten på Segevägen Trasig gatubelysning Tunnel Åkarp Tunneln vid Burlövscentral Virvelvägensförskola/Gångbana brevid Åkarp, miljöstation och Bågevägen Överlämnat till politiken 3 Dalbyvägen-Kyrkogårdsgatan kommunikationstjänster till kommuninvånarna och företagen Lastbilsparkeringar inom villaområde Övriga resultat 30 Gångvägen mellan Granliden-Arlövsteatern km. gräns vid Burlövs Egna Hem Arlöv, Företagsvägen Borttagen lekplats, ogräs etc, Nejlikevägen Brister på Burlövsbadet? Burlövs egnahem, Pionvägen Buss Bänk vandaliserad, Cykelbanor dalbyvägen Dåligt efterhållet runt parkeringsplatser Fulla hundlatriner Gemensamma cykel o gångvägar Granbacken Gångvägen mellan Arlövsteatern och Allegatan I Burlövs by vid Burlövs gamla kyrka Lekplats full av ogräs Lös tennisnätstolpe på tennisbanan Karstorp i Åkarp Markering av cykelbana Företagsvägen Pionvägen, Burlövs Egna Hem

22 22 (24) Skötsel av kommunens rabatter Säkerheten vid järnvägsstationen i Åkarp tunnel-lekan Åkarp Tunnellekplatsen Tunneln under järnvägen i Åkarp Vem skottar bort denna snö? Åkarp Åkarp park/gröning fasanvägen/falkvägen örbindelsen mellan Sockervägen och Alnarpsvägen (resultat saknas) 1 Kopia på anmälan till IVO och DO Totalt 182

23 23 (24) Försenade mottagningsbekräftelser (detalj) Antal Intervall Rubrik ID Total 3-5 dagar 8 Kommunledningskontoret Uppdatering av hemsidan Samhällsbyggnadsförvaltningen Källvägens förlängning i Åkarp Lös tennisnätstolpe på tennisbanan Karstorp i Åkarp Skötsel av kommunens rabatter Vattensamling efter regn vid hundrastplats, Dalbyv., 4462 Arlöv 1 Utbildnings- och kulturförvaltningenkronetorps Mölla Totalt 8

24 24 (24) Försenade handläggarsvar där svar önskas (detalj) Antal Intervall Rubrik ID Total dagar 3 Kommunledningskontoret Säkerheten vid järnvägsstationen i Åkarp Övervakningskameror i kommunen Samhällsbyggnadsförvaltningen Dåligt efterhållet runt parkeringsplatser dagar + 8 Kommunledningskontoret Allmän flaggning i kommunen Säkerheten i Burlövs kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen dalbyvägen Efterlysning av bänkar i Åkarp Planket vid motorvägen bakom Elisetorps / Grönvägen Rapphönevägen/Ringduvevägen Skolvägen i Åkarp Tunneln under järnvägen i Åkarp Obesvarat 5 Samhällsbyggnadsförvaltningen Borttagen lekplats, ogräs etc, Nejlikevägen Plantering vid Harakärrsgården Socialförvaltningen Kontakt med biståndshandläggare Utbildnings- och kulturförvaltningenmålning av tak på Svenshögsskolan Personalens arbetsfördelning på Burlövsbadet Totalt 16

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-16-2015-06-29 (6) Statistikrapport Socialförvaltningen 20500-2050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 205-0-6-205-06-29 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-01-2015-06-30

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-01-2015-06-30 (22) Statistikrapport Samhällsbyggnadsförvaltningen 20500-2050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 205-0-0-205-06-30 Sammanfattning Antal registrerade

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Kommunledningskontoret 2013-01-01-2013-12-31

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Kommunledningskontoret 2013-01-01-2013-12-31 TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Kommunledningskontoret 03-0-0-03--3 (8) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 03-0-07-03--6 Sammanfattning Antal registrerade

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29 (8) 0400-043 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 04-0-0-04--9 Sammanfattning registrerade synpunkter % Avslutade 4 00,0% Totalt 4 00,0% Registrering av synpunkter

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30 TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Socialförvaltningen 03-0-0-03-06-30 (6) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 03-0-4-03-05-3 Sammanfattning registrerade synpunkter

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-26-2015-06-09

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-26-2015-06-09 (6) Statistikrapport Utbildnings- och kulturförvaltningen 0500-050630 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 05-0-6-05-06-09 Sammanfattning Antal registrerade

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Socialförvaltningen TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Socialförvaltningen 03-0-0-03--3 (6) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 03-0-4-03--9 Sammanfattning registrerade synpunkter

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-13-2015-06-30

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2015-01-13-2015-06-30 (8) Statistikrapport Kommunledningskontoret 0500-05060 Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 05-0- - 05-06-0 Sammanfattning Antal registrerade synpunkter Antal

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 5 965,4 5 706,5 5 382,4 1 213,7 872,3 1 200,3 902,0 681,7 611,8 6 374,9 5 876,2 6 247,9 4 875,8 3 487,7 3 395,2 529,2 496,2 557,8

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 6 859,6 6 342,1 6 814,5 0,0 0,0 0,0 1 213,7 872,3 1 200,3 0,0 0,0 0,0 6 374,9 5 876,2 6 247,9 0,0 0,0 0,0 529,2 496,2 557,8 0,0 0,0 0,0 5,5 4,3 6,3 0,0 0,0

Läs mer

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades

Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 1 (35) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2014-01-02-2014-12-29 Sammanfattning Antal registrerade synpunkter Antal % Avslutade 337 98,8% Öppna 4 1,2% Totalt

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2013 jan feb mar apr maj jun GWh GWh GWh GWh GWh GWh 7 272,1 6 462,7 6 116,8 4 575,2 5 211,6 3 621,7 764,6 561,7 889,7 889,4 696,7 541,5 6 319,3 5 844,7 6 405,3 6 241,9 4 070,0 4 686,4 608,1 545,0 617,1 534,3

Läs mer

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida

Sekreterare. Ärende Beteckning Sida 1 BURLÖVS KOMMUN Kallelse Kommunstyrelsen 2014-02-25 Plats: Lilla sessionssalen Tid: 2014-03-03 kl. 18:00 Vid eventuellt förhinder var god meddela er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Trollhättans kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Trollhättans kommun Våren

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-01-01-2013-06-30 TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Samhällsbyggnadsförvaltningen 203-0-0-203-06-30 (22) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 203-0-03-203-06-30 Sammanfattning

Läs mer

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74

Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 1 (6) Datum: 12-11-12 Översiktsplan för Simrishamns kommun Dnr: 2010/74 Vad Gärsnäsborna tycker om Gärsnäs. Sammanställning av inkomna synpunkter 2012-10-24 - -2012-11-07. 1. Gärsnäs har många fördelar:

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Tyresö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2013 Tyresö kommun Våren 2013 genomförde

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning sommaren 2010 Lomma kommun Våren 2010 genomförde

Läs mer

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014

Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Trygghetsvandring i Alafors den 3 december 2014 Vad är en trygghetsvandring? Trygghetsvandring är en metod som ger människor möjlighet att påverka sin närmiljö. Olika grupper kan ta initiativet till att

Läs mer

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep

Läsvecka Mål för veckan Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 31 aug 1 sep 2 sep 3 sep 4 sep 5 sep 6 sep aug sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep sep sep sep sep sep sep sep sep 9 sep 0 sep okt okt okt okt okt okt okt okt 9 okt 0 okt okt okt okt okt okt okt

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Lomma kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2004 Lomma kommun Våren 2004 genomförde

Läs mer

Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10

Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10 Trygghetsvandring runt Strömbackaskolan 2014-09-10 Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars inte tänker

Läs mer

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Burlövs kommun 2013-01-01-2013-06-30

TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport. Burlövs kommun 2013-01-01-2013-06-30 TYCK OM BURLÖV! Statistikrapport Burlövs kommun 2013-01-01-2013-06-30 1 (25) Tyck om Burlöv Den första resp. sista synpunkten under aktuell period registrerades 2013-01-02-2013-06-30 Sammanfattning Antal

Läs mer

Sydvästra delen: söder om Kulltorp till Havsbadsvägsrondellen

Sydvästra delen: söder om Kulltorp till Havsbadsvägsrondellen Sida 1 av 6 2013-02-25 (3) Förslag på ENGELHOLMSRINGLED runt Ängelholms innerstad Vägstandard som nuvarande Kungssgårdsleden d.v.s. för trafik med 90 km/tim. Hög hastighet motiveras med att trafikanterna

Läs mer

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26

Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26 Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Nämndens svar Åtgärd/politiskt ärende Bättre fysisk skolmiljö genom mer

Läs mer

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn.

Bra platser Park/gräsytan mitt emot Rohman Haas är en bra mötesplats för mammor och barn. 1(6) Teknik- och serviceförvaltningen Datum 2013-11-14 Handläggare Emilia Löfgren Er Referens Vår Referens Sammanfattning av inkomna synpunkter vid dialogmötet om Öster den 22 oktober 2013 Bra platser

Läs mer

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av:

Handbok för medlemmar. Brf. Skönstavik. Brf. Skönstavik. Styrelsen. Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Brf. Skönstavik Styrelsen Handbok för medlemmar Brf. Skönstavik Bostadsrättsföreningen och dess sätt att verka inom vårt område styrs av: Lagar och förordningar - Bostadsrättslagen - Lagen om ekonomiska

Läs mer

Några frågor om dig själv

Några frågor om dig själv Några frågor om dig själv B Vi ber dig besvara frågorna om din hemkommun, KOMMUN. Har du flyttat till en annan kommun efter den DATUM vill vi att du besvarar frågorna rörande din tidigare hemkommun. Fråga

Läs mer

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum NYBRO - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum Alexandra Eliasson Examensarbete 30 hp, Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola, 2008 1 FÖRORD

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING 1(7) Stationen Klotter Klottersanering Banverket Västttrafik/Vägenhete Stationen Klotter Banverket är meddelat och arbetar för en långsiktig lösning Nedgången till tunneln

Läs mer

Erfarenheter av Cykelrapporten

Erfarenheter av Cykelrapporten Projektrapport av Grön Trafik: Erfarenheter av Cykelrapporten Medborgardialog med cyklister i Östersund 2010-2011 Innehållsförteckning BAKGRUND...1 FUNKTION OCH KOMMUNIKATIONSKANALER...1 MARKNADSFÖRING...2

Läs mer

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa. Statistikbilaga. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa Statistikbilaga LANDSTINGETS REVISORER 2014-01-15 2(18) Bakgrund Revisorerna i Landstinget Västernorrland, Härnösands kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Redovisning av inkomna synpunkter 2016

Redovisning av inkomna synpunkter 2016 Redovisning av inkomna synpunkter 2016 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Årsredovisning av inkomna synpunkter 2016... 4 1. Hur inkom ärendena?... 4 2. Fördelning av synpunkter mellan verksamheterna... 5

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post VETLANDA Januari 2016 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010 1(7)

ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010 1(7) ÅTGÄRDSPROTOKOLL TRYGGHETSVANDRING GRÅBO 9/2 2010 1(7) Trottoarpratare är ett problem för bl.a. synskadade Lågt placerade reklamflaggor som man tvingas ducka för. Bygga på lägenheter ovanpå affärer och

Läs mer

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs

Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Sammanställning Ortsutveckling Hälleforsnäs Stormöte den 6/4 på Bruksskolan Boende Information Fritid Natur och miljö - Trafik och kommunikationer Turism och marknadsföring Yngre och äldre Färgerna representerar

Läs mer

Julinfo från Brf Järnåldern

Julinfo från Brf Järnåldern Årsavgift Julinfo från Brf Järnåldern Styrelsen har beslutat att det inte blir någon höjning av årsavgiften vid årsskiftet 2013-2014. Utedagar 2014 Klipp ner och packa ihop så mycket som möjligt. Förpacka

Läs mer

Inkvarteringsstatistik för hotell

Inkvarteringsstatistik för hotell Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2016:1 15.2.2016 Inkvarteringsstatistik för hotell Januari 2016 Hotellgästnätterna fortsätter öka även i januari Totala antalet övernattningar

Läs mer

Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten

Bomiljöprotokoll - Hyresgästföreningen Tangenten Västra Frölunda Sid: 1 / 8 Medverkande: Anders Bäck Gunnar Lindberg Fehret Kendic Kerstin Setterberg Raza Kendic 1.Yttre miljön Behöver åtgärdas 1.A Trädgården Sittgrupper Papperskorgar Gräsytor Städning

Läs mer

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI

DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Mallen skapad av Peter Hildingsson: -- Utgåva DRIVMEDELSUPPFÖLJNING FLERBILSÅKERI Bakgrund Detta material ska fungera som ett hjälpmedel för att enklare kunna följa upp och kontrollera företagets drivmedelsförbrukning.

Läs mer

Stockholms besöksnäring

Stockholms besöksnäring Stockholms besöksnäring 9,4 miljoner gästnätter på hotell, vandrarhem, stugbyar och camping För Stockholms hotell, vandrarhem, stugbyar och campingplatser präglades av en svag inledning, ett par riktigt

Läs mer

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08

Trygghetsvandring. Västermovägen på Brattberget. 17 oktober 2013 2014-01-08 Västermovägen på Brattberget 17 oktober 2013 2014-01-08 Innehåll 1 Bakgrund 2 1.1 Trygghetsundersökning... 2 2 Trygghetsvandring 3 2.1 Metod... 3 2.2 Trygghetsvandring kring Västermovägen på Brattberget...

Läs mer

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17

måndag tisdag onsdag torsdag fredag lördag söndag den 26 dec den 27 den 28 den 29 den 30 den 31 den 1 jan 17 januari 2017 januari 2017 52 1 1 2 3 4 5 6 7 8 2 9 10 11 12 13 14 15 3 16 17 18 19 20 21 22 4 23 24 25 26 27 28 29 5 30 31 februari 2017 5 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 7 13 14 15 16 17 18 19 8 20 21 22

Läs mer

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL

Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL Kap 11 DRIFT OCH UNDERHÅLL 11.1 LEDANDE DOKUMENT 11.2 GATA 11.2.1 Beläggning 11.2.2 Vägmarkering 11.2.3 Vägmärken och gatunamnsskyltar 11.2.4 Städning 11.2.5 Dagvatten 11.3 VINTER 11.3.1 Snöröjning och

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009)

Trygghetsvandring. i Flens centrum. September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Trygghetsvandring i Flens centrum September 2009 (uppdaterad med åtgärder oktober 2009) Bakgrund Åtgärder för att minska brottsligheten samt öka tryggheten i Flens kommun är ett prioriterat område för

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

Rättigheter, Råd och Regler (RRR)

Rättigheter, Råd och Regler (RRR) UPPLANDS VÄSBY Hemsida: http://www.jt2.se Rättigheter, Råd och Regler (RRR) 1 2010 (fastställd vid årsmötet 2010) Denna skrift är framtagen som en sammanställning av vad som i huvudsak gäller inom vår

Läs mer

Skjutledare. Jullov. Jullov 070-691 50 66. Leif Larsson. Rickard "Rune" Karlsson 070-653 94 42. Simon Jonsson 0730-54 32 98

Skjutledare. Jullov. Jullov 070-691 50 66. Leif Larsson. Rickard Rune Karlsson 070-653 94 42. Simon Jonsson 0730-54 32 98 Vecka 10. Vecka 9. Vecka 8. Vecka 7. Vecka 6. Vecka 5. Vecka 4. Vecka 3. Vecka 2. Vecka 1. Vecka 53. Kalle Wickström Simon Jonsson 0730-54 32 98 Jullov Jullov Skjutprogram för 2016 Ånge PK Vecka Månad

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator och parker sköts i Lidingö kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 2007 Lidingö kommun Våren 2007 genomförde ett 80-tal kommuner undersökningar

Läs mer

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet

Vänlig väg till skolan. en barnslig rättighet Vänlig väg till skolan en barnslig rättighet Syfte: Inspirera till att gå och cykla till skolan istället för att ta bilen Mål: Att öka säkerheten och förbättra miljön kring skolorna (genom minskad biltrafik)

Läs mer

Sammanställning: Medborgardialog Linehedsparken 16/5, 19/5

Sammanställning: Medborgardialog Linehedsparken 16/5, 19/5 Antal formulär: 78 st. (44 st. torsdag, 34 st. söndag), plus 22 st. teckningar med önskemål från åk 0-1, Linehedsskolan Svarande:

Läs mer

Välkomna! Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Joakim Edvinsson, Sjuksköterska, Utvecklingsledare

Välkomna! Qulturum, Landstinget i Jönköpings län. Joakim Edvinsson, Sjuksköterska, Utvecklingsledare Välkomna! Joakim Edvinsson, Sjuksköterska, Utvecklingsledare I siffror 45000 äldre/år vårdas pga fallolycka i slutenvården Cirka 1500 äldre personer avled 2011 Sverige pga fallolycka (Socialstyrelsen 2011)

Läs mer

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM

MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM MEDBORGARDIALOG SÖDRA CENTRUM Sammanställning till webbsidan Medborgardialog södra centrum Måndagen den 17 november 2014 genomförde Samhällsbyggnadsnämnden en medborgardialog om hur södra centrum ska utvecklas.

Läs mer

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken

Turism 2015:8 17.9.2015. Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491. - Ålands officiella statistik - Beskrivning av statistiken Christina Lindström, biträdande statistiker Tel. 018-25491 Turism 2015:8 17.9.2015 Inkvarteringsstatistik för hotell Augusti 2015 Gästnätterna på hotellen ökade igen i augusti Totala antalet övernattningar

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan

Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandring Hemmingsmark 2012-09-20 Området kring skolan Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare närmiljö Vid trygghetsvandringar upptäcker man många saker som man annars

Läs mer

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för del av Vistorp 9:2, Pågatågsstation i Förslöv, Båstads kommun, Skåne län Samrådsredogörelse Detta detaljplaneförslag, har varit utställt för samråd under tiden 2014-09-15 till 2014-10-26

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi

NEPI - Stiftelsen nätverk för läkemedelsepidemiologi Användningen av abirateron (Zytiga) i Sverige Zytiga är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen abiratero- nacetat (kortnamn abirateron). Det finns som tabletter på 250 mg som är avsedda för

Läs mer

Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27 Område kring: Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt centrum

Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27 Område kring: Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt centrum Trygghetsvandring i Norrfjärden 2010-09-27 Område kring: Församlingsgård, Porsnäsfjärdens strand, vägkorsningar, Porsnässkolan samt centrum Trygghetsvandringar är en metod för att skapa en bättre och tryggare

Läs mer

Redovisning av Synpunkten 2013

Redovisning av Synpunkten 2013 ärenden: 240 Inkom via Blankett/svarskort 4 Brev 1 E-postmeddelande 3 Webbformulär 232 Totalt: 240 Kommentar: 240 synpunkter inkom under 2013, vilket faktiskt är en liten minskning med föregående år då

Läs mer

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014

Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 Preliminär elmarknadsstatistik per månad för Sverige 2014 jan feb mar apr maj jun Version: A GWh GWh GWh GWh GWh GWh TILLFÖRSEL Vattenkraft 6 915,2 6 386,1 6 867,3 6 004,6 5 746,2 5 409,5 Vindkraft 1 213,7

Läs mer

Trängselskatt i Stockholm

Trängselskatt i Stockholm Trängselskatt i Stockholm 1 Vatten delar Stockholm Vatten delar Stockholm All trafik genom staden leds över ett fåtal hårt belastade broar och leder Enbart Essingeleden trafikeras av cirka 150 000 fordon/dygn

Läs mer

OFAKTA INGARED LÄGENHETER

OFAKTA INGARED LÄGENHETER OFAKTA INGARED LÄGENHETER Situationsplan INNEHÅLL Situationsplan och områdesbeskrivning sid. 3 Planlösningar sid. 4-14 Fasader sid. 16-17 Rumsbeskrivning sid. 18-19 Teknisk beskrivning sid. 20-21 Byggnaderna

Läs mer

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016

EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 juni 2015 Timber EN BÄTTRE BALANS MED SVAGT SJUNKANDE TRÄVARUPRISER 2015 OCH EN NY PRISUPPGÅNG I MITTEN AV 2016 Swedish Production m 3 2 1.8 1.6 1.4 1.2 1 0.8 0.6 0.4 Jun/12 x 10 6 Oct/12 Feb/13 Jun/13

Läs mer

Brandbergsdialogen 27-31oktober 2014

Brandbergsdialogen 27-31oktober 2014 Brandbergsdialogen 27-31oktober 2014 Sammanställning av inkomna synpunkter Anna Högberg och Johan Tirén 2014-11-07 Detta är en sammanställning av de synpunkter som inkommit under dialogen som rör hela

Läs mer

Värt att veta om. Polen. Res med hjärta, hjärna och omtanke

Värt att veta om. Polen. Res med hjärta, hjärna och omtanke Värt att veta om Polen Res med hjärta, hjärna och omtanke Fakta Polen Huvudstad Invånarantal Språk Warszawa 38 milj. Polska Religion Valuta Yta Katolicismen Zloty 312 000 km2 Här nedan hittar du praktisk

Läs mer

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009

Punktlighet i SL-trafiken. Månadsrapport för oktober 2009 Punktlighet i SL-trafiken Månadsrapport för oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Tunnelbanan... 4 Orsaker till avvikelser... 4 Utförd trafik... 5 Orsaker till stopp i tunnelbanetrafiken...

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten

Avkastning Premiepension Bas sedan starten Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2009-04-30 1 Premiepension Bas Jämförelseindex 1 1 1 150 140 130 2004 2005 2006 20 20 Index:52% MSCI World Net, 20% SIX PRX, 10% MSCI Emerging Market,

Läs mer

NKI 2013 Norrtälje Kommun

NKI 2013 Norrtälje Kommun NKI 2013 Norrtälje Kommun Gata och Park - Allmänheten Bakgrundsfrågor Fråga 1. Är du man eller kvinna? Man Kvinna Fråga 2. Hur gammal är du? år Fråga 3. Har du några hemmavarande barn under 18 år? (Flera

Läs mer

Trygghetsvandring Brandbergen, Haninge Dokumentation 2014-10-29

Trygghetsvandring Brandbergen, Haninge Dokumentation 2014-10-29 Trygghetsvandring Brandbergen, Haninge Dokumentation 2014-10-29 Den 29 oktober 2014 genomfördes en trygghetsvandring i Brandbergen, Haninge kommun. Trygghetsvandringen leddes av Stiftelsen Tryggare Sverige

Läs mer

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen?

FRISK LUFT. Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Vad tycker ni att Danderyds kommun ska fokusera på för att främja frisk luft i kommunen? Minimera partikelutsläpp från motorvägen Mera miljövänliga fordon, t ex elbil Underlätta cykel-, gång- och kollektivtrafik

Läs mer

Bambino Banker. Sida 1

Bambino Banker. Sida 1 Sida 1 Bambino Banker 02-1235 Bambina Guard Wall Street Banker hingst Mätning 03-10-01 150-153 Mätning 03-12-22 153-154 Mätning 04-04-01 156-156 Mätning 04-07-01 Grupp 31-12-03 C (3) Grupp 21-03-04 B (2)

Läs mer

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun.

Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Invånarnas uppfattning om hur gator, parker, vatten och avlopp samt avfallshantering sköts i Avesta kommun. Sammanfattning av resultaten från en enkätundersökning våren 00 Avesta kommun Våren 00 genomförde

Läs mer

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet

Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet Stockholm Open Award - Meetup Framkomlighet The Capital of Scandinavia 670.000 66.000 180.000 70.000 Pendeltåg 360.000 35.000 Bil Tunnelbana 25.000 Buss 130.000 Bil 20.000 Gång 10.000 Buss 20.000 Cykel

Läs mer

GS1 GDSN Major Release 3.1. Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19

GS1 GDSN Major Release 3.1. Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19 GS1 GDSN Major Release 3.1 Informationsmöte GS1 Sweden & Validoo 2014-11-19 Inledning Den 7 oktober 2014 i Rom godkände GDSN användargrupp datumen för införandet av Major Release 3.1. Införandet påbörjas

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämnden Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: onsdagen den 25 februari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund i kommunhuset Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN

DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN DIALOG 2016 HERTSÖN/LERBÄCKEN Arbete pågår med att ta fram en utvecklingsplan för Hertsön/ Lerbäcken. För att ta reda på vad de som bor i området tycker är viktigast har Luleå kommun bjudit in till ett

Läs mer

Minneslista. Sopförråd

Minneslista. Sopförråd Sopförråd Inom samfälligheten finns två sopförråd. Sopförråden används dels för sopkärl och dels för förvaring av samfällighetens gemensamma saker, t.ex. stegar och gräsklippare. Sophämtning Varje fastighetsägare

Läs mer

Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog

Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Gnesta centrum - Sammanställning av medborgardialog Dokumentansvarig Diarienummer Senast

Läs mer

Tekniska kontoret Uddevalla Kommun Kundperspektiv Medborgarenkät 1995-2004

Tekniska kontoret Uddevalla Kommun Kundperspektiv Medborgarenkät 1995-2004 Kommun Kundperspektiv Medborgarenkät 1995-24 Enkät, 5 medborgare Invånare januari 24 6 5 49 871 52 92 53 892 4 37 11 Antal 3 2 1 Enkät, 5 medborgare Standard på gatorna Andel bra/ganska bra 7 6 5 4 3 2

Läs mer

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015

Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 2015 1 (6) Kommunledningskontoret 20-12-08 Ekonomiavdelningen Uppföljning finansiella placeringar per den 30 november 20 Inledning Uppföljning av finansiella placeringar är en förenklad Finansrapport. Finansrapporter

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar

6 Övriga markeringar. Pildelar. 6.1 Körfältspilar 6 Övriga markeringar Markeringar som inte är längsgående eller tvärgående räknas som övriga markeringar. Till dessa hör följande: körfältspilar anvisning om körfältsbyte spärrområde texter uppställningsplats

Läs mer

Syfte Syftet med undersökningen var att få en bild av vilken nivå på tillgänglighet och service vi har när det gäller e-post.

Syfte Syftet med undersökningen var att få en bild av vilken nivå på tillgänglighet och service vi har när det gäller e-post. 080731 Presentation av mätning hur vi hanterar vår e-post Genomförande Mätperioden var mellan 23/4-8/5 2008 och omfattade alla kontor. Syfte Syftet med undersökningen var att få en bild av vilken nivå

Läs mer

ÖSS. Vi ger vind åt seglardrömmar! Vision, värdegrund och arbetssätt

ÖSS. Vi ger vind åt seglardrömmar! Vision, värdegrund och arbetssätt ÖSS Vi ger vind åt seglardrömmar! Vision, värdegrund och arbetssätt Vision & Syfte Vi ger vind åt seglardrömmar! Värdegrund Lärande och utmannade I ÖSS strävar vi efter att ständigt utvecklas som seglare

Läs mer

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun

Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun Detaljplan för del av Lasarettet 6, Lyckorna 649 Motala kommun 2 3 Denna handling har utarbetats av plankonsult Alf Johansson i samråd med kommunledningsförvaltningens stadsbyggandsenhet. Planarkitekt

Läs mer

Jordfel från år 1963 [eg 1955]

Jordfel från år 1963 [eg 1955] Årsstatistik Jordfel från år 1963 [eg 1955] ANTAL JORDFEL Skador Kostnader i kkr/skada medeltal/år under antal kostnad i kkr antal medeltal/år i Årtal aktuellt föreg. period om aktuellt aktuellt medelv./år

Läs mer

Trotsade kylan för att förbättra Påryd

Trotsade kylan för att förbättra Påryd Handläggare Datum Elisabeth Karlsson 2012-02-09 Trotsade kylan för att förbättra Påryd Måndagkvällen den 6 februari samlades 15 Pårydsbor utanför Ica för att visa kommunala tjänstemän vad som är bra och

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post UDDEVALLA Januari 2015 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer

medborgardialog i Stångby Frågor och synpunkter med svar (svar i blått).

medborgardialog i Stångby Frågor och synpunkter med svar (svar i blått). medborgardialog i Stångby Frågor och synpunkter med svar (svar i blått). 1 Stångby medborgardialog 14/3 2013 Frågor och synpunkter med svar (svar i blått). Planering och utveckling 1. Kommer vi att få

Läs mer

Datum 2014-02-26. Detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen, Uppsala kommun

Datum 2014-02-26. Detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen, Uppsala kommun KS 4 5 MARS 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Göran Carlén Datum 2014-02-26 Diarienummer KSN- 2013-1198 Kommunstyrelsen Detaljplan för planskild korsning mellan Sankt Olofsgatan och järnvägen, Uppsala

Läs mer

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP

HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP VERKSAMHETEN 2010 HJÄLPLINJEN - KOSTNADSFRI PSYKOLOGISK HJÄLP Alla människor hamnar någon gång i en svår livssituation. Många tar kontakt med Hjälplinjen i ett läge där de är övermannade av känslor de

Läs mer

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31

Avkastning Premiepension Bas sedan starten 2004-05-24 2011-03-31 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 Avkastning

Läs mer

Vinterdagene, Lillehammer 2014-02-12. Cykling i Umeå planering och vinterväghållning

Vinterdagene, Lillehammer 2014-02-12. Cykling i Umeå planering och vinterväghållning Cykling i Umeå planering och vinterväghållning Ca 120 000 invånare, varav ca 35 000 studenter Genomsnittsålder 38 år Befolkningstillväxt 1000 per år 430 km gator, 225 km g/c-väg 19 % cykelandel (på vintern)

Läs mer

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016

Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Verksamhetsplan för Malmens förskolor 2015-2016 Enheter Smultron 1-3 år Hallon 1-3 år Jordgubben 3-5 år Lingon 3-5 år Nyponrosen 1-5 år Kullerbyttan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Servicemätning via telefon och e-post

Servicemätning via telefon och e-post RAPPORT Servicemätning via telefon och e-post GOTLAND Januari 2014 BOX 55650 102 14 STOCKHOLM TEL 08 783 82 90 E-MAIL info@jsm-telefront.se BESÖKSADRESS: NÄRINGSLIVETS HUS, STORGATAN 19 www.jsm-telefront.se

Läs mer